5XYPGDA59HG1…

Kia

Sorento

5XYPGDA59HG172528 | 5XYPGDA59HG102933 | 5XYPGDA59HG194951; 5XYPGDA59HG169113 | 5XYPGDA59HG134071; 5XYPGDA59HG152134; 5XYPGDA59HG190169 | 5XYPGDA59HG139139; 5XYPGDA59HG189295; 5XYPGDA59HG124480 | 5XYPGDA59HG170097 | 5XYPGDA59HG109235 | 5XYPGDA59HG177468; 5XYPGDA59HG125208 | 5XYPGDA59HG170567; 5XYPGDA59HG114760; 5XYPGDA59HG169774 | 5XYPGDA59HG112703 |

5XYPGDA59HG199342

; 5XYPGDA59HG124429; 5XYPGDA59HG175669; 5XYPGDA59HG188969; 5XYPGDA59HG138668 | 5XYPGDA59HG143434 | 5XYPGDA59HG149251 | 5XYPGDA59HG160332; 5XYPGDA59HG142851 | 5XYPGDA59HG160458 | 5XYPGDA59HG100292; 5XYPGDA59HG130148 |

5XYPGDA59HG1470635XYPGDA59HG163151 | 5XYPGDA59HG157883; 5XYPGDA59HG163294 | 5XYPGDA59HG149539 | 5XYPGDA59HG177440; 5XYPGDA59HG194786 | 5XYPGDA59HG191564 | 5XYPGDA59HG133289; 5XYPGDA59HG153641 | 5XYPGDA59HG115293 | 5XYPGDA59HG194447 | 5XYPGDA59HG132532; 5XYPGDA59HG118159 | 5XYPGDA59HG145751; 5XYPGDA59HG187322; 5XYPGDA59HG197834 | 5XYPGDA59HG181939 | 5XYPGDA59HG166387 | 5XYPGDA59HG177986; 5XYPGDA59HG158774 | 5XYPGDA59HG138685

5XYPGDA59HG105220

5XYPGDA59HG153543; 5XYPGDA59HG140680; 5XYPGDA59HG130618 | 5XYPGDA59HG137665 | 5XYPGDA59HG105931 | 5XYPGDA59HG131817; 5XYPGDA59HG104505 | 5XYPGDA59HG112359

5XYPGDA59HG108621 | 5XYPGDA59HG120588; 5XYPGDA59HG180967; 5XYPGDA59HG183786; 5XYPGDA59HG167880; 5XYPGDA59HG184081 | 5XYPGDA59HG113057 | 5XYPGDA59HG107369 | 5XYPGDA59HG142266 | 5XYPGDA59HG146222 | 5XYPGDA59HG157575 | 5XYPGDA59HG190074; 5XYPGDA59HG169919; 5XYPGDA59HG113012 | 5XYPGDA59HG156734; 5XYPGDA59HG106612 | 5XYPGDA59HG102995 | 5XYPGDA59HG102303; 5XYPGDA59HG196036 | 5XYPGDA59HG165126; 5XYPGDA59HG148553 | 5XYPGDA59HG126357; 5XYPGDA59HG163103 | 5XYPGDA59HG146575 | 5XYPGDA59HG152831 | 5XYPGDA59HG184842 | 5XYPGDA59HG186705; 5XYPGDA59HG131865; 5XYPGDA59HG128626 | 5XYPGDA59HG177504; 5XYPGDA59HG128285 | 5XYPGDA59HG199924 | 5XYPGDA59HG137133; 5XYPGDA59HG144342; 5XYPGDA59HG194383

5XYPGDA59HG158757; 5XYPGDA59HG108912; 5XYPGDA59HG108490; 5XYPGDA59HG130442 | 5XYPGDA59HG122146 | 5XYPGDA59HG111101 | 5XYPGDA59HG134023 | 5XYPGDA59HG156975; 5XYPGDA59HG142736 | 5XYPGDA59HG112278 | 5XYPGDA59HG101314 | 5XYPGDA59HG100311 | 5XYPGDA59HG137357 | 5XYPGDA59HG130358 | 5XYPGDA59HG160945 | 5XYPGDA59HG115343; 5XYPGDA59HG137262 | 5XYPGDA59HG157348 | 5XYPGDA59HG185800; 5XYPGDA59HG169287 | 5XYPGDA59HG192178; 5XYPGDA59HG116752; 5XYPGDA59HG176384 | 5XYPGDA59HG164087; 5XYPGDA59HG143675; 5XYPGDA59HG171959 | 5XYPGDA59HG137018; 5XYPGDA59HG176269 | 5XYPGDA59HG177583 | 5XYPGDA59HG193251; 5XYPGDA59HG119831 | 5XYPGDA59HG121028; 5XYPGDA59HG125595; 5XYPGDA59HG199471 | 5XYPGDA59HG119098 | 5XYPGDA59HG136452; 5XYPGDA59HG109056 | 5XYPGDA59HG126018 | 5XYPGDA59HG170391 | 5XYPGDA59HG199860; 5XYPGDA59HG170262 | 5XYPGDA59HG152781

5XYPGDA59HG168253 | 5XYPGDA59HG104195

5XYPGDA59HG122020; 5XYPGDA59HG155812; 5XYPGDA59HG121417; 5XYPGDA59HG146107

5XYPGDA59HG171766; 5XYPGDA59HG182556 | 5XYPGDA59HG184470; 5XYPGDA59HG117450 | 5XYPGDA59HG128481 | 5XYPGDA59HG197414 | 5XYPGDA59HG107355; 5XYPGDA59HG145698 | 5XYPGDA59HG162453; 5XYPGDA59HG144924 | 5XYPGDA59HG118436 | 5XYPGDA59HG100759 | 5XYPGDA59HG113429 | 5XYPGDA59HG166986; 5XYPGDA59HG100406; 5XYPGDA59HG159939 | 5XYPGDA59HG181035 | 5XYPGDA59HG167426; 5XYPGDA59HG119750 | 5XYPGDA59HG103080 | 5XYPGDA59HG101894 | 5XYPGDA59HG149766; 5XYPGDA59HG110126; 5XYPGDA59HG101300; 5XYPGDA59HG188664; 5XYPGDA59HG116167 | 5XYPGDA59HG131266; 5XYPGDA59HG194304; 5XYPGDA59HG116170 | 5XYPGDA59HG181410 | 5XYPGDA59HG157186 | 5XYPGDA59HG151842; 5XYPGDA59HG160699; 5XYPGDA59HG164137 | 5XYPGDA59HG184162 | 5XYPGDA59HG189023 |

5XYPGDA59HG106996

| 5XYPGDA59HG186784; 5XYPGDA59HG128352 | 5XYPGDA59HG106903 | 5XYPGDA59HG137505; 5XYPGDA59HG136273; 5XYPGDA59HG114600 |

5XYPGDA59HG130408

| 5XYPGDA59HG121370 | 5XYPGDA59HG150058 | 5XYPGDA59HG187613; 5XYPGDA59HG166177; 5XYPGDA59HG198823; 5XYPGDA59HG138654 | 5XYPGDA59HG185098 | 5XYPGDA59HG195288 | 5XYPGDA59HG121630; 5XYPGDA59HG161836 | 5XYPGDA59HG168933 | 5XYPGDA59HG114354 | 5XYPGDA59HG124706 | 5XYPGDA59HG193038; 5XYPGDA59HG116377

5XYPGDA59HG159603 | 5XYPGDA59HG125905; 5XYPGDA59HG175607; 5XYPGDA59HG196683 | 5XYPGDA59HG144776; 5XYPGDA59HG199034 | 5XYPGDA59HG138511; 5XYPGDA59HG149654 | 5XYPGDA59HG153588; 5XYPGDA59HG182167; 5XYPGDA59HG172061; 5XYPGDA59HG135785 | 5XYPGDA59HG108070; 5XYPGDA59HG192794; 5XYPGDA59HG145992 | 5XYPGDA59HG177308; 5XYPGDA59HG170312; 5XYPGDA59HG106061 | 5XYPGDA59HG140839; 5XYPGDA59HG128030; 5XYPGDA59HG123510; 5XYPGDA59HG114161

5XYPGDA59HG104732; 5XYPGDA59HG133275; 5XYPGDA59HG175395 | 5XYPGDA59HG166597 | 5XYPGDA59HG110546; 5XYPGDA59HG174389 | 5XYPGDA59HG112667

5XYPGDA59HG162047 | 5XYPGDA59HG191824

5XYPGDA59HG102379 | 5XYPGDA59HG189104 | 5XYPGDA59HG171444

5XYPGDA59HG154210; 5XYPGDA59HG102348

5XYPGDA59HG130814

| 5XYPGDA59HG154949 | 5XYPGDA59HG104407 | 5XYPGDA59HG179902 | 5XYPGDA59HG184503 | 5XYPGDA59HG124852; 5XYPGDA59HG169953 | 5XYPGDA59HG149136 | 5XYPGDA59HG155986; 5XYPGDA59HG169001 | 5XYPGDA59HG166373 | 5XYPGDA59HG107176; 5XYPGDA59HG107680 | 5XYPGDA59HG139769; 5XYPGDA59HG179415 | 5XYPGDA59HG137021; 5XYPGDA59HG186123; 5XYPGDA59HG189443; 5XYPGDA59HG174361 | 5XYPGDA59HG187868 | 5XYPGDA59HG131218 | 5XYPGDA59HG101393 | 5XYPGDA59HG175557; 5XYPGDA59HG143191 | 5XYPGDA59HG185635 | 5XYPGDA59HG197431 | 5XYPGDA59HG102351

5XYPGDA59HG195176 | 5XYPGDA59HG108585 | 5XYPGDA59HG188583; 5XYPGDA59HG133759

5XYPGDA59HG102558; 5XYPGDA59HG113480 | 5XYPGDA59HG115486 | 5XYPGDA59HG173212; 5XYPGDA59HG147113 | 5XYPGDA59HG118386 | 5XYPGDA59HG115424 | 5XYPGDA59HG162887 | 5XYPGDA59HG134670; 5XYPGDA59HG123927 | 5XYPGDA59HG168592 | 5XYPGDA59HG143756 | 5XYPGDA59HG185019; 5XYPGDA59HG131879 | 5XYPGDA59HG137276 | 5XYPGDA59HG141134

5XYPGDA59HG199468; 5XYPGDA59HG180628 | 5XYPGDA59HG164297 |

5XYPGDA59HG172609

| 5XYPGDA59HG106156 | 5XYPGDA59HG163120 | 5XYPGDA59HG103659 | 5XYPGDA59HG156782 | 5XYPGDA59HG179625 | 5XYPGDA59HG131140; 5XYPGDA59HG196893 | 5XYPGDA59HG128738; 5XYPGDA59HG173128 |

5XYPGDA59HG136712

; 5XYPGDA59HG197493 | 5XYPGDA59HG175820; 5XYPGDA59HG137472 | 5XYPGDA59HG167152 | 5XYPGDA59HG172075 | 5XYPGDA59HG192097 | 5XYPGDA59HG165725; 5XYPGDA59HG168821; 5XYPGDA59HG105640 | 5XYPGDA59HG172240; 5XYPGDA59HG166938; 5XYPGDA59HG158659;

5XYPGDA59HG128111

| 5XYPGDA59HG128089; 5XYPGDA59HG120056 | 5XYPGDA59HG142302 | 5XYPGDA59HG113298 | 5XYPGDA59HG143322; 5XYPGDA59HG185652 | 5XYPGDA59HG173937 | 5XYPGDA59HG180760 | 5XYPGDA59HG150982 | 5XYPGDA59HG187451 | 5XYPGDA59HG153736 | 5XYPGDA59HG151162 | 5XYPGDA59HG172948 | 5XYPGDA59HG180449 | 5XYPGDA59HG183853 | 5XYPGDA59HG143661; 5XYPGDA59HG116038; 5XYPGDA59HG112362 | 5XYPGDA59HG173890 | 5XYPGDA59HG159536 | 5XYPGDA59HG193492 |

5XYPGDA59HG141473

; 5XYPGDA59HG194478 | 5XYPGDA59HG193119 | 5XYPGDA59HG181651 | 5XYPGDA59HG117724 | 5XYPGDA59HG191421; 5XYPGDA59HG125578; 5XYPGDA59HG190737 | 5XYPGDA59HG175705; 5XYPGDA59HG119490; 5XYPGDA59HG118520 | 5XYPGDA59HG123877; 5XYPGDA59HG123796 | 5XYPGDA59HG150707 | 5XYPGDA59HG190494 | 5XYPGDA59HG153851 | 5XYPGDA59HG184646 | 5XYPGDA59HG119361; 5XYPGDA59HG121644 | 5XYPGDA59HG190981 | 5XYPGDA59HG136368 | 5XYPGDA59HG174425 | 5XYPGDA59HG123667 | 5XYPGDA59HG101569 | 5XYPGDA59HG173887 | 5XYPGDA59HG126472 | 5XYPGDA59HG167636; 5XYPGDA59HG143420; 5XYPGDA59HG130991; 5XYPGDA59HG185120; 5XYPGDA59HG186204 | 5XYPGDA59HG166325 | 5XYPGDA59HG161318 | 5XYPGDA59HG181729 | 5XYPGDA59HG116766; 5XYPGDA59HG118808 | 5XYPGDA59HG130747; 5XYPGDA59HG122308 | 5XYPGDA59HG156278; 5XYPGDA59HG193458 | 5XYPGDA59HG106710; 5XYPGDA59HG138931 | 5XYPGDA59HG167538 | 5XYPGDA59HG158032; 5XYPGDA59HG101264;

5XYPGDA59HG177616

| 5XYPGDA59HG103130 | 5XYPGDA59HG160881

5XYPGDA59HG153011 | 5XYPGDA59HG197347 | 5XYPGDA59HG176370; 5XYPGDA59HG167667 | 5XYPGDA59HG148679; 5XYPGDA59HG198501 | 5XYPGDA59HG180757; 5XYPGDA59HG171203 | 5XYPGDA59HG117836 | 5XYPGDA59HG140873; 5XYPGDA59HG137603; 5XYPGDA59HG136323

5XYPGDA59HG108599 | 5XYPGDA59HG100129; 5XYPGDA59HG130196 | 5XYPGDA59HG110613 | 5XYPGDA59HG189698; 5XYPGDA59HG150450 | 5XYPGDA59HG106397; 5XYPGDA59HG177311 | 5XYPGDA59HG111891 | 5XYPGDA59HG110840; 5XYPGDA59HG189281 | 5XYPGDA59HG191029; 5XYPGDA59HG131350 | 5XYPGDA59HG118470; 5XYPGDA59HG144843; 5XYPGDA59HG105959; 5XYPGDA59HG128237 | 5XYPGDA59HG194822 | 5XYPGDA59HG111003 | 5XYPGDA59HG195808 | 5XYPGDA59HG123958; 5XYPGDA59HG125175 | 5XYPGDA59HG144972

5XYPGDA59HG122180; 5XYPGDA59HG135527 | 5XYPGDA59HG185778 | 5XYPGDA59HG120025; 5XYPGDA59HG167300 | 5XYPGDA59HG174151 | 5XYPGDA59HG138170 | 5XYPGDA59HG118176 | 5XYPGDA59HG147189; 5XYPGDA59HG127153; 5XYPGDA59HG178670; 5XYPGDA59HG170777; 5XYPGDA59HG113396 | 5XYPGDA59HG157723 | 5XYPGDA59HG184078 | 5XYPGDA59HG155891 | 5XYPGDA59HG142641 | 5XYPGDA59HG135298 | 5XYPGDA59HG154496 | 5XYPGDA59HG160606

5XYPGDA59HG172562 | 5XYPGDA59HG192133; 5XYPGDA59HG195744 | 5XYPGDA59HG165286; 5XYPGDA59HG168947 | 5XYPGDA59HG114578; 5XYPGDA59HG197476

5XYPGDA59HG109722; 5XYPGDA59HG130926; 5XYPGDA59HG120378; 5XYPGDA59HG139173 | 5XYPGDA59HG193847; 5XYPGDA59HG112684 | 5XYPGDA59HG101149; 5XYPGDA59HG155485 | 5XYPGDA59HG112443 | 5XYPGDA59HG138041 | 5XYPGDA59HG118730 | 5XYPGDA59HG165000 | 5XYPGDA59HG160735 | 5XYPGDA59HG189457; 5XYPGDA59HG172786 | 5XYPGDA59HG154126 | 5XYPGDA59HG154336; 5XYPGDA59HG134264 | 5XYPGDA59HG139366; 5XYPGDA59HG140291 | 5XYPGDA59HG125967 | 5XYPGDA59HG183982 | 5XYPGDA59HG111633 | 5XYPGDA59HG181388; 5XYPGDA59HG115701 | 5XYPGDA59HG134426; 5XYPGDA59HG161576 | 5XYPGDA59HG154448; 5XYPGDA59HG138279 | 5XYPGDA59HG145832 | 5XYPGDA59HG161304 | 5XYPGDA59HG134345 | 5XYPGDA59HG122065 | 5XYPGDA59HG140825 | 5XYPGDA59HG113771 | 5XYPGDA59HG126388; 5XYPGDA59HG101488 | 5XYPGDA59HG130697 | 5XYPGDA59HG194254 | 5XYPGDA59HG186770; 5XYPGDA59HG147693; 5XYPGDA59HG105508; 5XYPGDA59HG172738; 5XYPGDA59HG131185 | 5XYPGDA59HG138444; 5XYPGDA59HG101409

5XYPGDA59HG182072

5XYPGDA59HG107811; 5XYPGDA59HG117397 | 5XYPGDA59HG149024 | 5XYPGDA59HG179222 | 5XYPGDA59HG186719 | 5XYPGDA59HG103466 | 5XYPGDA59HG164476

5XYPGDA59HG150240 | 5XYPGDA59HG167359 | 5XYPGDA59HG109378 | 5XYPGDA59HG145684; 5XYPGDA59HG107016; 5XYPGDA59HG185330 | 5XYPGDA59HG164428 | 5XYPGDA59HG118324 | 5XYPGDA59HG168852 | 5XYPGDA59HG139920 | 5XYPGDA59HG151856; 5XYPGDA59HG176157 | 5XYPGDA59HG195307

5XYPGDA59HG198434 | 5XYPGDA59HG149668 | 5XYPGDA59HG140355; 5XYPGDA59HG149816 | 5XYPGDA59HG186073 | 5XYPGDA59HG182864; 5XYPGDA59HG109011; 5XYPGDA59HG195064 | 5XYPGDA59HG151484 | 5XYPGDA59HG102009 | 5XYPGDA59HG182542 | 5XYPGDA59HG156779 | 5XYPGDA59HG132899 | 5XYPGDA59HG198899 | 5XYPGDA59HG187952 | 5XYPGDA59HG107226; 5XYPGDA59HG101345; 5XYPGDA59HG146642 | 5XYPGDA59HG148522 | 5XYPGDA59HG122597

5XYPGDA59HG148309 | 5XYPGDA59HG185909; 5XYPGDA59HG155017 | 5XYPGDA59HG183626; 5XYPGDA59HG143546 | 5XYPGDA59HG173999 | 5XYPGDA59HG137035; 5XYPGDA59HG119232; 5XYPGDA59HG114869; 5XYPGDA59HG185537; 5XYPGDA59HG138086; 5XYPGDA59HG185571 | 5XYPGDA59HG106531 | 5XYPGDA59HG159813; 5XYPGDA59HG182699; 5XYPGDA59HG131767 | 5XYPGDA59HG133888 | 5XYPGDA59HG128898 | 5XYPGDA59HG116427; 5XYPGDA59HG152506 | 5XYPGDA59HG119070 | 5XYPGDA59HG104326 | 5XYPGDA59HG124477 | 5XYPGDA59HG179964 | 5XYPGDA59HG108764 | 5XYPGDA59HG169435 | 5XYPGDA59HG159620 | 5XYPGDA59HG185764 | 5XYPGDA59HG112331 | 5XYPGDA59HG178653; 5XYPGDA59HG122342 | 5XYPGDA59HG117478; 5XYPGDA59HG179320 | 5XYPGDA59HG149881 | 5XYPGDA59HG159276 | 5XYPGDA59HG195954 | 5XYPGDA59HG181231 | 5XYPGDA59HG135057 | 5XYPGDA59HG178636 | 5XYPGDA59HG146494 | 5XYPGDA59HG111678 | 5XYPGDA59HG186459; 5XYPGDA59HG118789 | 5XYPGDA59HG159200 | 5XYPGDA59HG152473 | 5XYPGDA59HG121594 | 5XYPGDA59HG104973; 5XYPGDA59HG190897; 5XYPGDA59HG131946 | 5XYPGDA59HG133566 | 5XYPGDA59HG190544 | 5XYPGDA59HG185814 | 5XYPGDA59HG158077 | 5XYPGDA59HG101295 | 5XYPGDA59HG158550 | 5XYPGDA59HG137455 | 5XYPGDA59HG163067; 5XYPGDA59HG163215 | 5XYPGDA59HG132255 | 5XYPGDA59HG114080 | 5XYPGDA59HG110000 | 5XYPGDA59HG129548 | 5XYPGDA59HG120123 | 5XYPGDA59HG112555 | 5XYPGDA59HG192083; 5XYPGDA59HG106870; 5XYPGDA59HG151324 | 5XYPGDA59HG124320 | 5XYPGDA59HG187935 | 5XYPGDA59HG106836 | 5XYPGDA59HG123359 | 5XYPGDA59HG132952;

5XYPGDA59HG164493

; 5XYPGDA59HG190351 | 5XYPGDA59HG103855 | 5XYPGDA59HG159195; 5XYPGDA59HG138508 |

5XYPGDA59HG178619

| 5XYPGDA59HG140114 | 5XYPGDA59HG119540

5XYPGDA59HG117139; 5XYPGDA59HG145863

5XYPGDA59HG162436 | 5XYPGDA59HG179043; 5XYPGDA59HG181116 | 5XYPGDA59HG163859 | 5XYPGDA59HG125760; 5XYPGDA59HG184954 | 5XYPGDA59HG192679 | 5XYPGDA59HG172125 | 5XYPGDA59HG158371 | 5XYPGDA59HG185411 | 5XYPGDA59HG198319; 5XYPGDA59HG177955; 5XYPGDA59HG104763;

5XYPGDA59HG1065005XYPGDA59HG187532 | 5XYPGDA59HG115536 | 5XYPGDA59HG184887; 5XYPGDA59HG144311 | 5XYPGDA59HG117447 | 5XYPGDA59HG102804 | 5XYPGDA59HG111728 | 5XYPGDA59HG126374 | 5XYPGDA59HG194545 | 5XYPGDA59HG116458 |

5XYPGDA59HG180516

| 5XYPGDA59HG170892 | 5XYPGDA59HG133521; 5XYPGDA59HG134880

5XYPGDA59HG180418; 5XYPGDA59HG121272 | 5XYPGDA59HG129310 | 5XYPGDA59HG169290 | 5XYPGDA59HG129937 | 5XYPGDA59HG175431; 5XYPGDA59HG153655

5XYPGDA59HG177647 | 5XYPGDA59HG164266 | 5XYPGDA59HG169418 | 5XYPGDA59HG178877; 5XYPGDA59HG117514; 5XYPGDA59HG176692; 5XYPGDA59HG137553 | 5XYPGDA59HG133308; 5XYPGDA59HG165367 | 5XYPGDA59HG198353 | 5XYPGDA59HG114791 | 5XYPGDA59HG152232 | 5XYPGDA59HG144261 | 5XYPGDA59HG164414 | 5XYPGDA59HG106237; 5XYPGDA59HG158838; 5XYPGDA59HG171802 | 5XYPGDA59HG143000; 5XYPGDA59HG159553

5XYPGDA59HG111311; 5XYPGDA59HG115567 | 5XYPGDA59HG177471; 5XYPGDA59HG107162; 5XYPGDA59HG178393 | 5XYPGDA59HG105198 | 5XYPGDA59HG169791 | 5XYPGDA59HG164056 | 5XYPGDA59HG188549 | 5XYPGDA59HG162369 | 5XYPGDA59HG104228; 5XYPGDA59HG199955; 5XYPGDA59HG191290 | 5XYPGDA59HG100518 | 5XYPGDA59HG110059 | 5XYPGDA59HG104939 | 5XYPGDA59HG192696 | 5XYPGDA59HG118047; 5XYPGDA59HG142509; 5XYPGDA59HG105444 | 5XYPGDA59HG159634 |

5XYPGDA59HG165269

; 5XYPGDA59HG170357 | 5XYPGDA59HG175736; 5XYPGDA59HG107484; 5XYPGDA59HG146463; 5XYPGDA59HG165384; 5XYPGDA59HG120686 | 5XYPGDA59HG193122 | 5XYPGDA59HG130280 | 5XYPGDA59HG124995; 5XYPGDA59HG100289 | 5XYPGDA59HG169967 | 5XYPGDA59HG153459 | 5XYPGDA59HG134314 | 5XYPGDA59HG137374 | 5XYPGDA59HG115794 | 5XYPGDA59HG149444 | 5XYPGDA59HG187420 | 5XYPGDA59HG184680; 5XYPGDA59HG141232 | 5XYPGDA59HG135320 | 5XYPGDA59HG168513

5XYPGDA59HG110675; 5XYPGDA59HG186591 | 5XYPGDA59HG100521 | 5XYPGDA59HG120266

5XYPGDA59HG118727 | 5XYPGDA59HG175400 | 5XYPGDA59HG177664 | 5XYPGDA59HG191760

5XYPGDA59HG176613; 5XYPGDA59HG143594; 5XYPGDA59HG123362 | 5XYPGDA59HG168897; 5XYPGDA59HG171167 | 5XYPGDA59HG191046 | 5XYPGDA59HG161674 | 5XYPGDA59HG142347; 5XYPGDA59HG195078

5XYPGDA59HG191192 | 5XYPGDA59HG154773 | 5XYPGDA59HG167717; 5XYPGDA59HG179477 | 5XYPGDA59HG163327; 5XYPGDA59HG148939 | 5XYPGDA59HG107551 | 5XYPGDA59HG139710 | 5XYPGDA59HG119280 | 5XYPGDA59HG184937 | 5XYPGDA59HG150867; 5XYPGDA59HG165787

5XYPGDA59HG159293 | 5XYPGDA59HG121692

5XYPGDA59HG172349 | 5XYPGDA59HG124625; 5XYPGDA59HG100583

5XYPGDA59HG158869

5XYPGDA59HG167197; 5XYPGDA59HG143210 | 5XYPGDA59HG191211

5XYPGDA59HG139612; 5XYPGDA59HG121966 | 5XYPGDA59HG103774 | 5XYPGDA59HG117531; 5XYPGDA59HG103564 | 5XYPGDA59HG137049 | 5XYPGDA59HG148813 | 5XYPGDA59HG102124 | 5XYPGDA59HG116198

5XYPGDA59HG141487; 5XYPGDA59HG140436 | 5XYPGDA59HG130456; 5XYPGDA59HG188437 | 5XYPGDA59HG131932; 5XYPGDA59HG140887 | 5XYPGDA59HG103581

5XYPGDA59HG190513; 5XYPGDA59HG194027 | 5XYPGDA59HG121837 | 5XYPGDA59HG196652 | 5XYPGDA59HG196263 | 5XYPGDA59HG141375 | 5XYPGDA59HG119862;

5XYPGDA59HG190088

; 5XYPGDA59HG183707; 5XYPGDA59HG179933 | 5XYPGDA59HG168155 | 5XYPGDA59HG161237 | 5XYPGDA59HG197591; 5XYPGDA59HG174439 | 5XYPGDA59HG117741 | 5XYPGDA59HG129808; 5XYPGDA59HG176689

5XYPGDA59HG140033 | 5XYPGDA59HG111387 | 5XYPGDA59HG180984 | 5XYPGDA59HG117710; 5XYPGDA59HG174327; 5XYPGDA59HG162663 | 5XYPGDA59HG122714 | 5XYPGDA59HG194870; 5XYPGDA59HG190947 | 5XYPGDA59HG195419 | 5XYPGDA59HG180435 | 5XYPGDA59HG169645 | 5XYPGDA59HG170715 | 5XYPGDA59HG106609 | 5XYPGDA59HG176496; 5XYPGDA59HG161500 | 5XYPGDA59HG164106 | 5XYPGDA59HG142378 | 5XYPGDA59HG159780

5XYPGDA59HG177373

5XYPGDA59HG137312 | 5XYPGDA59HG123622

5XYPGDA59HG169905

5XYPGDA59HG138962 |

5XYPGDA59HG113088

| 5XYPGDA59HG152943 | 5XYPGDA59HG187529; 5XYPGDA59HG149007; 5XYPGDA59HG156846 | 5XYPGDA59HG117304; 5XYPGDA59HG116119 | 5XYPGDA59HG163943 | 5XYPGDA59HG165272 | 5XYPGDA59HG138265; 5XYPGDA59HG115262; 5XYPGDA59HG188812

5XYPGDA59HG132725 | 5XYPGDA59HG196375; 5XYPGDA59HG150870 | 5XYPGDA59HG142364 | 5XYPGDA59HG123605; 5XYPGDA59HG116668; 5XYPGDA59HG151503 | 5XYPGDA59HG180533 | 5XYPGDA59HG187871 | 5XYPGDA59HG147645

5XYPGDA59HG1334065XYPGDA59HG163604 | 5XYPGDA59HG121465; 5XYPGDA59HG180788 | 5XYPGDA59HG103385 | 5XYPGDA59HG144356; 5XYPGDA59HG138069 |

5XYPGDA59HG118842

; 5XYPGDA59HG127475

5XYPGDA59HG173372; 5XYPGDA59HG110272; 5XYPGDA59HG104276 | 5XYPGDA59HG130828; 5XYPGDA59HG125256 | 5XYPGDA59HG190530 | 5XYPGDA59HG108540 | 5XYPGDA59HG103743; 5XYPGDA59HG143241 | 5XYPGDA59HG199535 | 5XYPGDA59HG191547 | 5XYPGDA59HG108716; 5XYPGDA59HG145247 | 5XYPGDA59HG159469 | 5XYPGDA59HG136919 | 5XYPGDA59HG150075 | 5XYPGDA59HG107047; 5XYPGDA59HG115956 | 5XYPGDA59HG166969 | 5XYPGDA59HG171475

5XYPGDA59HG140341 | 5XYPGDA59HG154742; 5XYPGDA59HG178264 | 5XYPGDA59HG147516; 5XYPGDA59HG108246; 5XYPGDA59HG140226

5XYPGDA59HG106495 | 5XYPGDA59HG145264 | 5XYPGDA59HG129789; 5XYPGDA59HG141246 | 5XYPGDA59HG197056 | 5XYPGDA59HG175655; 5XYPGDA59HG176305 | 5XYPGDA59HG153235 | 5XYPGDA59HG125645; 5XYPGDA59HG178698; 5XYPGDA59HG187045 | 5XYPGDA59HG106450; 5XYPGDA59HG166275 | 5XYPGDA59HG117870

5XYPGDA59HG161769 | 5XYPGDA59HG126830 | 5XYPGDA59HG178846; 5XYPGDA59HG124611 | 5XYPGDA59HG161660; 5XYPGDA59HG169502; 5XYPGDA59HG114046 | 5XYPGDA59HG164526; 5XYPGDA59HG147323 | 5XYPGDA59HG191662 | 5XYPGDA59HG155406; 5XYPGDA59HG124527 | 5XYPGDA59HG108697 | 5XYPGDA59HG119845 | 5XYPGDA59HG143899; 5XYPGDA59HG119246; 5XYPGDA59HG162517; 5XYPGDA59HG176319 | 5XYPGDA59HG154515 | 5XYPGDA59HG145569 | 5XYPGDA59HG111762 | 5XYPGDA59HG164316; 5XYPGDA59HG199499; 5XYPGDA59HG128769 | 5XYPGDA59HG119019 | 5XYPGDA59HG117125 | 5XYPGDA59HG139383; 5XYPGDA59HG158886 | 5XYPGDA59HG150948 | 5XYPGDA59HG171038

5XYPGDA59HG193699; 5XYPGDA59HG179611 | 5XYPGDA59HG198997 | 5XYPGDA59HG144499 | 5XYPGDA59HG173789 | 5XYPGDA59HG126956 | 5XYPGDA59HG190463 | 5XYPGDA59HG184100 | 5XYPGDA59HG115911; 5XYPGDA59HG122857; 5XYPGDA59HG124592

5XYPGDA59HG186641; 5XYPGDA59HG142252 | 5XYPGDA59HG119585; 5XYPGDA59HG148231 | 5XYPGDA59HG127265 | 5XYPGDA59HG143255; 5XYPGDA59HG106240; 5XYPGDA59HG116587 | 5XYPGDA59HG156006 | 5XYPGDA59HG129629 | 5XYPGDA59HG188020 | 5XYPGDA59HG192519 | 5XYPGDA59HG139111 | 5XYPGDA59HG116508 |

5XYPGDA59HG134989

| 5XYPGDA59HG180564 | 5XYPGDA59HG153753 | 5XYPGDA59HG116413 | 5XYPGDA59HG195601 | 5XYPGDA59HG124401 | 5XYPGDA59HG152957 | 5XYPGDA59HG143935 | 5XYPGDA59HG126343; 5XYPGDA59HG109915; 5XYPGDA59HG111583 | 5XYPGDA59HG176918 | 5XYPGDA59HG100163; 5XYPGDA59HG171086 | 5XYPGDA59HG164090; 5XYPGDA59HG100373

5XYPGDA59HG117013; 5XYPGDA59HG149265 | 5XYPGDA59HG148200; 5XYPGDA59HG185408; 5XYPGDA59HG183464 | 5XYPGDA59HG157902; 5XYPGDA59HG133714 | 5XYPGDA59HG191922 | 5XYPGDA59HG146057 | 5XYPGDA59HG157544 | 5XYPGDA59HG133597 | 5XYPGDA59HG112619; 5XYPGDA59HG127802; 5XYPGDA59HG176885; 5XYPGDA59HG166082; 5XYPGDA59HG158791 | 5XYPGDA59HG115522 | 5XYPGDA59HG136256 | 5XYPGDA59HG146544 | 5XYPGDA59HG125581; 5XYPGDA59HG187854 | 5XYPGDA59HG181570 | 5XYPGDA59HG147483 | 5XYPGDA59HG158905

5XYPGDA59HG173663; 5XYPGDA59HG121160 | 5XYPGDA59HG132370; 5XYPGDA59HG109283 | 5XYPGDA59HG117092 | 5XYPGDA59HG157821 | 5XYPGDA59HG111664 | 5XYPGDA59HG138928 | 5XYPGDA59HG169452 | 5XYPGDA59HG158693 | 5XYPGDA59HG112507 | 5XYPGDA59HG127203; 5XYPGDA59HG149217 | 5XYPGDA59HG113320 | 5XYPGDA59HG196196

5XYPGDA59HG136516 | 5XYPGDA59HG165773 | 5XYPGDA59HG139917 | 5XYPGDA59HG194268

5XYPGDA59HG176224 | 5XYPGDA59HG149380 | 5XYPGDA59HG117920 | 5XYPGDA59HG162596; 5XYPGDA59HG175610; 5XYPGDA59HG145149

5XYPGDA59HG155180 | 5XYPGDA59HG136418 | 5XYPGDA59HG160444 | 5XYPGDA59HG125662 | 5XYPGDA59HG100762 |

5XYPGDA59HG116024

| 5XYPGDA59HG178751 | 5XYPGDA59HG146723; 5XYPGDA59HG124950

5XYPGDA59HG181455 | 5XYPGDA59HG164817 | 5XYPGDA59HG128268 | 5XYPGDA59HG190821 | 5XYPGDA59HG118758 | 5XYPGDA59HG187692; 5XYPGDA59HG193931; 5XYPGDA59HG107937 | 5XYPGDA59HG197087 | 5XYPGDA59HG106447 | 5XYPGDA59HG187708 | 5XYPGDA59HG192715; 5XYPGDA59HG154093; 5XYPGDA59HG126973; 5XYPGDA59HG129131; 5XYPGDA59HG162484 | 5XYPGDA59HG178765; 5XYPGDA59HG101863

5XYPGDA59HG119652

5XYPGDA59HG116279 | 5XYPGDA59HG188289; 5XYPGDA59HG162193 | 5XYPGDA59HG189765; 5XYPGDA59HG128660 | 5XYPGDA59HG191208 | 5XYPGDA59HG175316; 5XYPGDA59HG148178

5XYPGDA59HG101961 | 5XYPGDA59HG198918; 5XYPGDA59HG190592 | 5XYPGDA59HG130411 | 5XYPGDA59HG182315 | 5XYPGDA59HG108862 | 5XYPGDA59HG183433 | 5XYPGDA59HG176532

5XYPGDA59HG108408; 5XYPGDA59HG189779; 5XYPGDA59HG109204 | 5XYPGDA59HG151257 | 5XYPGDA59HG150027

5XYPGDA59HG127752 | 5XYPGDA59HG141683 | 5XYPGDA59HG110496 | 5XYPGDA59HG175560; 5XYPGDA59HG136077 | 5XYPGDA59HG140856 | 5XYPGDA59HG128612 | 5XYPGDA59HG182508; 5XYPGDA59HG114662 | 5XYPGDA59HG123653 | 5XYPGDA59HG129971; 5XYPGDA59HG197543 |

5XYPGDA59HG137696

| 5XYPGDA59HG188941 | 5XYPGDA59HG122647; 5XYPGDA59HG143871

5XYPGDA59HG151291; 5XYPGDA59HG182234; 5XYPGDA59HG164011 | 5XYPGDA59HG135818; 5XYPGDA59HG182184 | 5XYPGDA59HG179219 | 5XYPGDA59HG147810 | 5XYPGDA59HG121112 | 5XYPGDA59HG164171 | 5XYPGDA59HG138458 | 5XYPGDA59HG149749; 5XYPGDA59HG139433 | 5XYPGDA59HG198790 | 5XYPGDA59HG150366 | 5XYPGDA59HG103807 | 5XYPGDA59HG152294 | 5XYPGDA59HG157558 | 5XYPGDA59HG132661 | 5XYPGDA59HG181892 | 5XYPGDA59HG128397 |

5XYPGDA59HG1212105XYPGDA59HG186879 | 5XYPGDA59HG150139

5XYPGDA59HG156118 | 5XYPGDA59HG160038 | 5XYPGDA59HG100034 | 5XYPGDA59HG137424 | 5XYPGDA59HG101152

5XYPGDA59HG107632 | 5XYPGDA59HG135804 | 5XYPGDA59HG114709; 5XYPGDA59HG197865 | 5XYPGDA59HG151839; 5XYPGDA59HG186252 | 5XYPGDA59HG189376; 5XYPGDA59HG144910 | 5XYPGDA59HG114676 | 5XYPGDA59HG133440; 5XYPGDA59HG153106 | 5XYPGDA59HG194013 | 5XYPGDA59HG171153 | 5XYPGDA59HG196280 |

5XYPGDA59HG184002

| 5XYPGDA59HG149072; 5XYPGDA59HG134832 | 5XYPGDA59HG166423 | 5XYPGDA59HG128027; 5XYPGDA59HG152361; 5XYPGDA59HG116086; 5XYPGDA59HG117805; 5XYPGDA59HG181472; 5XYPGDA59HG102298 | 5XYPGDA59HG147872 | 5XYPGDA59HG180841; 5XYPGDA59HG125810 | 5XYPGDA59HG150920; 5XYPGDA59HG189362 | 5XYPGDA59HG151954 | 5XYPGDA59HG181696 | 5XYPGDA59HG171105 | 5XYPGDA59HG134443 | 5XYPGDA59HG195274 | 5XYPGDA59HG104861 | 5XYPGDA59HG165465 | 5XYPGDA59HG157110 | 5XYPGDA59HG171816 | 5XYPGDA59HG161898 | 5XYPGDA59HG178524

5XYPGDA59HG176028

| 5XYPGDA59HG143983 | 5XYPGDA59HG172559 | 5XYPGDA59HG133079 | 5XYPGDA59HG164638; 5XYPGDA59HG136872 | 5XYPGDA59HG128545; 5XYPGDA59HG105394 | 5XYPGDA59HG177650; 5XYPGDA59HG139190 | 5XYPGDA59HG176790; 5XYPGDA59HG183416; 5XYPGDA59HG198384 | 5XYPGDA59HG159147 | 5XYPGDA59HG187627 | 5XYPGDA59HG143059; 5XYPGDA59HG129050 | 5XYPGDA59HG149413 | 5XYPGDA59HG166390; 5XYPGDA59HG130635 | 5XYPGDA59HG168334; 5XYPGDA59HG109073 | 5XYPGDA59HG171654 | 5XYPGDA59HG109851

5XYPGDA59HG110188 | 5XYPGDA59HG104424 | 5XYPGDA59HG174036 | 5XYPGDA59HG104200 | 5XYPGDA59HG181908 | 5XYPGDA59HG185523 | 5XYPGDA59HG161366 | 5XYPGDA59HG128240 | 5XYPGDA59HG162257 | 5XYPGDA59HG140923; 5XYPGDA59HG137780 | 5XYPGDA59HG137391 | 5XYPGDA59HG104911 | 5XYPGDA59HG112958; 5XYPGDA59HG182203 | 5XYPGDA59HG166776; 5XYPGDA59HG110773 | 5XYPGDA59HG169483 | 5XYPGDA59HG182511

5XYPGDA59HG190933; 5XYPGDA59HG188244 | 5XYPGDA59HG190818 | 5XYPGDA59HG194058 | 5XYPGDA59HG187286 | 5XYPGDA59HG106741 | 5XYPGDA59HG112149; 5XYPGDA59HG182346 | 5XYPGDA59HG199180

5XYPGDA59HG131025; 5XYPGDA59HG191452 | 5XYPGDA59HG129596; 5XYPGDA59HG141196 | 5XYPGDA59HG170844; 5XYPGDA59HG198692 | 5XYPGDA59HG152330 | 5XYPGDA59HG111423 | 5XYPGDA59HG135995 | 5XYPGDA59HG121899 | 5XYPGDA59HG179835; 5XYPGDA59HG174571 | 5XYPGDA59HG164655 | 5XYPGDA59HG162839; 5XYPGDA59HG155745; 5XYPGDA59HG105248

5XYPGDA59HG103449; 5XYPGDA59HG186509; 5XYPGDA59HG160802; 5XYPGDA59HG149508; 5XYPGDA59HG169158 | 5XYPGDA59HG122860; 5XYPGDA59HG132238 | 5XYPGDA59HG112099 | 5XYPGDA59HG101748 | 5XYPGDA59HG140467 | 5XYPGDA59HG146396; 5XYPGDA59HG164378 | 5XYPGDA59HG193833 | 5XYPGDA59HG122177 | 5XYPGDA59HG165501; 5XYPGDA59HG141456 | 5XYPGDA59HG155504; 5XYPGDA59HG133647 | 5XYPGDA59HG110420 | 5XYPGDA59HG102253 | 5XYPGDA59HG168317; 5XYPGDA59HG127878 | 5XYPGDA59HG157799; 5XYPGDA59HG154272 | 5XYPGDA59HG170973; 5XYPGDA59HG168916 | 5XYPGDA59HG139321 | 5XYPGDA59HG103015

5XYPGDA59HG121708 | 5XYPGDA59HG101667 | 5XYPGDA59HG150254 | 5XYPGDA59HG151730; 5XYPGDA59HG153719; 5XYPGDA59HG165613; 5XYPGDA59HG193377; 5XYPGDA59HG198711 | 5XYPGDA59HG172593 | 5XYPGDA59HG158824 | 5XYPGDA59HG161528;

5XYPGDA59HG176787

; 5XYPGDA59HG191340; 5XYPGDA59HG137875; 5XYPGDA59HG126732 | 5XYPGDA59HG139948 | 5XYPGDA59HG193282; 5XYPGDA59HG117769 | 5XYPGDA59HG191130; 5XYPGDA59HG119957 | 5XYPGDA59HG112457 | 5XYPGDA59HG163800 | 5XYPGDA59HG134247 | 5XYPGDA59HG160962; 5XYPGDA59HG119893; 5XYPGDA59HG184999 | 5XYPGDA59HG199678 | 5XYPGDA59HG128996 | 5XYPGDA59HG182492 | 5XYPGDA59HG175994; 5XYPGDA59HG159262

5XYPGDA59HG165210; 5XYPGDA59HG135091; 5XYPGDA59HG178314; 5XYPGDA59HG197672 | 5XYPGDA59HG181200; 5XYPGDA59HG199809; 5XYPGDA59HG126214; 5XYPGDA59HG173727; 5XYPGDA59HG127590 | 5XYPGDA59HG176000 | 5XYPGDA59HG106268 | 5XYPGDA59HG138119 | 5XYPGDA59HG196022 | 5XYPGDA59HG189863

5XYPGDA59HG121045; 5XYPGDA59HG181066; 5XYPGDA59HG132000; 5XYPGDA59HG145507 | 5XYPGDA59HG154577; 5XYPGDA59HG159522 | 5XYPGDA59HG172626; 5XYPGDA59HG171539 | 5XYPGDA59HG129307 | 5XYPGDA59HG199843; 5XYPGDA59HG162713; 5XYPGDA59HG162856 | 5XYPGDA59HG193945 | 5XYPGDA59HG178443 | 5XYPGDA59HG169144 | 5XYPGDA59HG112989 | 5XYPGDA59HG105637 |

5XYPGDA59HG182654

| 5XYPGDA59HG194318; 5XYPGDA59HG103242

5XYPGDA59HG129517 | 5XYPGDA59HG106433 | 5XYPGDA59HG150836 | 5XYPGDA59HG151758 | 5XYPGDA59HG178541 | 5XYPGDA59HG191726; 5XYPGDA59HG148701 | 5XYPGDA59HG101331 | 5XYPGDA59HG147029 | 5XYPGDA59HG190446 |

5XYPGDA59HG199521

; 5XYPGDA59HG112264; 5XYPGDA59HG125547 | 5XYPGDA59HG152148 | 5XYPGDA59HG136225 | 5XYPGDA59HG167149 | 5XYPGDA59HG121725 | 5XYPGDA59HG162842 | 5XYPGDA59HG130036; 5XYPGDA59HG170505 | 5XYPGDA59HG137651; 5XYPGDA59HG170231 | 5XYPGDA59HG117433; 5XYPGDA59HG184873 | 5XYPGDA59HG169175 | 5XYPGDA59HG196621; 5XYPGDA59HG192911 | 5XYPGDA59HG121191; 5XYPGDA59HG153798 | 5XYPGDA59HG123829; 5XYPGDA59HG193525; 5XYPGDA59HG136094 | 5XYPGDA59HG170827 | 5XYPGDA59HG187448

5XYPGDA59HG131512

5XYPGDA59HG164347

; 5XYPGDA59HG167278 | 5XYPGDA59HG125855; 5XYPGDA59HG169015 | 5XYPGDA59HG168415 | 5XYPGDA59HG154806 | 5XYPGDA59HG113592; 5XYPGDA59HG136726; 5XYPGDA59HG197218

5XYPGDA59HG142915 | 5XYPGDA59HG162632 | 5XYPGDA59HG128934 | 5XYPGDA59HG173095 | 5XYPGDA59HG151923; 5XYPGDA59HG176904 | 5XYPGDA59HG197526; 5XYPGDA59HG181987 | 5XYPGDA59HG176823

5XYPGDA59HG184940; 5XYPGDA59HG149945 | 5XYPGDA59HG138296 | 5XYPGDA59HG189488; 5XYPGDA59HG168883 | 5XYPGDA59HG187580; 5XYPGDA59HG163344; 5XYPGDA59HG118355 | 5XYPGDA59HG139819 | 5XYPGDA59HG174117 | 5XYPGDA59HG142929 | 5XYPGDA59HG147659; 5XYPGDA59HG196666 | 5XYPGDA59HG153431 |

5XYPGDA59HG1120405XYPGDA59HG125290 | 5XYPGDA59HG127055 | 5XYPGDA59HG178300 | 5XYPGDA59HG178622 | 5XYPGDA59HG107310 | 5XYPGDA59HG185621; 5XYPGDA59HG110532

5XYPGDA59HG190978

; 5XYPGDA59HG141943; 5XYPGDA59HG153686 | 5XYPGDA59HG105945; 5XYPGDA59HG146852; 5XYPGDA59HG123300 | 5XYPGDA59HG167118; 5XYPGDA59HG147337; 5XYPGDA59HG120865; 5XYPGDA59HG126892 | 5XYPGDA59HG183142 | 5XYPGDA59HG167961 | 5XYPGDA59HG156071; 5XYPGDA59HG178605; 5XYPGDA59HG122549; 5XYPGDA59HG180029 | 5XYPGDA59HG183240 | 5XYPGDA59HG146818 | 5XYPGDA59HG155387; 5XYPGDA59HG186056 | 5XYPGDA59HG123071 | 5XYPGDA59HG174490; 5XYPGDA59HG107159 | 5XYPGDA59HG177891; 5XYPGDA59HG127637 | 5XYPGDA59HG177681 | 5XYPGDA59HG174926 | 5XYPGDA59HG194982 | 5XYPGDA59HG125824

5XYPGDA59HG160329 | 5XYPGDA59HG155308

5XYPGDA59HG167992 | 5XYPGDA59HG194156 | 5XYPGDA59HG177146 | 5XYPGDA59HG181875 | 5XYPGDA59HG140730 | 5XYPGDA59HG165577 | 5XYPGDA59HG108280 | 5XYPGDA59HG132577; 5XYPGDA59HG165708; 5XYPGDA59HG106335 | 5XYPGDA59HG120042 | 5XYPGDA59HG107775 | 5XYPGDA59HG178278; 5XYPGDA59HG183027; 5XYPGDA59HG178152 | 5XYPGDA59HG176529; 5XYPGDA59HG129906 | 5XYPGDA59HG116931; 5XYPGDA59HG192844; 5XYPGDA59HG145376

5XYPGDA59HG132451

; 5XYPGDA59HG193735 | 5XYPGDA59HG120428 | 5XYPGDA59HG136435 | 5XYPGDA59HG148584 | 5XYPGDA59HG170858 | 5XYPGDA59HG155647; 5XYPGDA59HG133633 | 5XYPGDA59HG138850; 5XYPGDA59HG113415 | 5XYPGDA59HG161822 | 5XYPGDA59HG136404; 5XYPGDA59HG178975 | 5XYPGDA59HG168382 | 5XYPGDA59HG144177 | 5XYPGDA59HG110093 | 5XYPGDA59HG105590; 5XYPGDA59HG164610 | 5XYPGDA59HG118078; 5XYPGDA59HG116492 | 5XYPGDA59HG190852; 5XYPGDA59HG117111;

5XYPGDA59HG117853

| 5XYPGDA59HG145524

5XYPGDA59HG119828 | 5XYPGDA59HG101586 | 5XYPGDA59HG199079; 5XYPGDA59HG197509 | 5XYPGDA59HG102169 | 5XYPGDA59HG194674 | 5XYPGDA59HG150772 | 5XYPGDA59HG143482; 5XYPGDA59HG199440; 5XYPGDA59HG188728; 5XYPGDA59HG187949 | 5XYPGDA59HG158936 | 5XYPGDA59HG183903

5XYPGDA59HG189667

5XYPGDA59HG109218 | 5XYPGDA59HG150187 | 5XYPGDA59HG168687 | 5XYPGDA59HG142543 | 5XYPGDA59HG183738 | 5XYPGDA59HG104567 | 5XYPGDA59HG151548 | 5XYPGDA59HG147676; 5XYPGDA59HG182847 | 5XYPGDA59HG187806 | 5XYPGDA59HG146608 | 5XYPGDA59HG129694 | 5XYPGDA59HG185697

5XYPGDA59HG113513; 5XYPGDA59HG189331 | 5XYPGDA59HG175915 | 5XYPGDA59HG179172 | 5XYPGDA59HG183562 | 5XYPGDA59HG115388 | 5XYPGDA59HG127539 | 5XYPGDA59HG107243 | 5XYPGDA59HG191371 | 5XYPGDA59HG150576 | 5XYPGDA59HG131655 | 5XYPGDA59HG181018 | 5XYPGDA59HG166048; 5XYPGDA59HG191774; 5XYPGDA59HG186011 | 5XYPGDA59HG102849; 5XYPGDA59HG128903 | 5XYPGDA59HG175834 | 5XYPGDA59HG144695 | 5XYPGDA59HG106626 | 5XYPGDA59HG150531; 5XYPGDA59HG154465 | 5XYPGDA59HG161447 | 5XYPGDA59HG130019 | 5XYPGDA59HG140145 | 5XYPGDA59HG154434 | 5XYPGDA59HG175221 | 5XYPGDA59HG168639 |

5XYPGDA59HG137486

; 5XYPGDA59HG111289; 5XYPGDA59HG183125; 5XYPGDA59HG118646 | 5XYPGDA59HG156569 | 5XYPGDA59HG113866 | 5XYPGDA59HG164669; 5XYPGDA59HG146026 | 5XYPGDA59HG192987; 5XYPGDA59HG169936; 5XYPGDA59HG117271 | 5XYPGDA59HG164977 | 5XYPGDA59HG178216; 5XYPGDA59HG148441; 5XYPGDA59HG162548 | 5XYPGDA59HG108781 | 5XYPGDA59HG119800 | 5XYPGDA59HG120705; 5XYPGDA59HG120199 | 5XYPGDA59HG155809 | 5XYPGDA59HG145281 | 5XYPGDA59HG174148 | 5XYPGDA59HG163487 | 5XYPGDA59HG132174 | 5XYPGDA59HG156099 | 5XYPGDA59HG132708 | 5XYPGDA59HG141022

5XYPGDA59HG120655

5XYPGDA59HG111650; 5XYPGDA59HG102012 | 5XYPGDA59HG147757; 5XYPGDA59HG168849 | 5XYPGDA59HG143627

5XYPGDA59HG173355 | 5XYPGDA59HG187143 | 5XYPGDA59HG135141 | 5XYPGDA59HG159696; 5XYPGDA59HG117383 | 5XYPGDA59HG134085; 5XYPGDA59HG177843; 5XYPGDA59HG165322 | 5XYPGDA59HG137259 | 5XYPGDA59HG111860; 5XYPGDA59HG141229 | 5XYPGDA59HG115195; 5XYPGDA59HG160072; 5XYPGDA59HG175042 | 5XYPGDA59HG135561 | 5XYPGDA59HG149721 | 5XYPGDA59HG160024 | 5XYPGDA59HG130554

5XYPGDA59HG171119 | 5XYPGDA59HG172027; 5XYPGDA59HG102432 | 5XYPGDA59HG155101 | 5XYPGDA59HG136144 | 5XYPGDA59HG159763; 5XYPGDA59HG175204 | 5XYPGDA59HG132837; 5XYPGDA59HG185988 | 5XYPGDA59HG173226 | 5XYPGDA59HG172772 | 5XYPGDA59HG191550; 5XYPGDA59HG161996 | 5XYPGDA59HG158421 | 5XYPGDA59HG140176; 5XYPGDA59HG148102; 5XYPGDA59HG106755; 5XYPGDA59HG134992; 5XYPGDA59HG178426; 5XYPGDA59HG124673 | 5XYPGDA59HG100809; 5XYPGDA59HG110062; 5XYPGDA59HG127816 | 5XYPGDA59HG163358 | 5XYPGDA59HG122521; 5XYPGDA59HG146172; 5XYPGDA59HG187482; 5XYPGDA59HG198207 | 5XYPGDA59HG196456 | 5XYPGDA59HG198806; 5XYPGDA59HG172223 | 5XYPGDA59HG127315; 5XYPGDA59HG183108; 5XYPGDA59HG157611 | 5XYPGDA59HG148343 | 5XYPGDA59HG108652 | 5XYPGDA59HG154790 | 5XYPGDA59HG134524 | 5XYPGDA59HG116833 | 5XYPGDA59HG102446 | 5XYPGDA59HG160363

5XYPGDA59HG101166 | 5XYPGDA59HG169340 | 5XYPGDA59HG141778 | 5XYPGDA59HG100499 | 5XYPGDA59HG143790; 5XYPGDA59HG137200 | 5XYPGDA59HG178555 | 5XYPGDA59HG197199; 5XYPGDA59HG132921 | 5XYPGDA59HG136354; 5XYPGDA59HG185506 | 5XYPGDA59HG190379 | 5XYPGDA59HG137407 | 5XYPGDA59HG116959 | 5XYPGDA59HG106030; 5XYPGDA59HG178832; 5XYPGDA59HG177860; 5XYPGDA59HG180323 | 5XYPGDA59HG170164; 5XYPGDA59HG180743 | 5XYPGDA59HG103192 | 5XYPGDA59HG132501; 5XYPGDA59HG155762

5XYPGDA59HG144597 | 5XYPGDA59HG134393; 5XYPGDA59HG110790 | 5XYPGDA59HG143353; 5XYPGDA59HG110353; 5XYPGDA59HG116783; 5XYPGDA59HG173632 | 5XYPGDA59HG189491; 5XYPGDA59HG161285 | 5XYPGDA59HG181889; 5XYPGDA59HG104519; 5XYPGDA59HG135673

5XYPGDA59HG187403; 5XYPGDA59HG133972 | 5XYPGDA59HG197039; 5XYPGDA59HG174697 |

5XYPGDA59HG167622

; 5XYPGDA59HG187353; 5XYPGDA59HG110286

5XYPGDA59HG133504 | 5XYPGDA59HG166115; 5XYPGDA59HG163554 | 5XYPGDA59HG109980 | 5XYPGDA59HG165112 | 5XYPGDA59HG151338 | 5XYPGDA59HG147967; 5XYPGDA59HG160749 | 5XYPGDA59HG190284 | 5XYPGDA59HG194691 | 5XYPGDA59HG101572 | 5XYPGDA59HG124270 | 5XYPGDA59HG135415 | 5XYPGDA59HG160900

5XYPGDA59HG145152

; 5XYPGDA59HG121059 | 5XYPGDA59HG197638 | 5XYPGDA59HG100423 | 5XYPGDA59HG198935 | 5XYPGDA59HG148682; 5XYPGDA59HG136550; 5XYPGDA59HG195646 | 5XYPGDA59HG123507; 5XYPGDA59HG188647; 5XYPGDA59HG199759 | 5XYPGDA59HG180645; 5XYPGDA59HG130439 | 5XYPGDA59HG196862 | 5XYPGDA59HG198644 | 5XYPGDA59HG135687; 5XYPGDA59HG180631; 5XYPGDA59HG122082; 5XYPGDA59HG145846 | 5XYPGDA59HG184145; 5XYPGDA59HG193556; 5XYPGDA59HG138699; 5XYPGDA59HG178281; 5XYPGDA59HG194805; 5XYPGDA59HG118243 | 5XYPGDA59HG130523; 5XYPGDA59HG136239 | 5XYPGDA59HG193590 | 5XYPGDA59HG186638 | 5XYPGDA59HG163540; 5XYPGDA59HG102785 | 5XYPGDA59HG137939 | 5XYPGDA59HG187501; 5XYPGDA59HG154322 | 5XYPGDA59HG153526 | 5XYPGDA59HG170665 | 5XYPGDA59HG109767 | 5XYPGDA59HG149248 | 5XYPGDA59HG138105 | 5XYPGDA59HG147595 | 5XYPGDA59HG107744 | 5XYPGDA59HG177325; 5XYPGDA59HG107646; 5XYPGDA59HG121501; 5XYPGDA59HG155471

5XYPGDA59HG154255; 5XYPGDA59HG116153 | 5XYPGDA59HG196425 | 5XYPGDA59HG147970 | 5XYPGDA59HG144373

5XYPGDA59HG162145 | 5XYPGDA59HG158712 | 5XYPGDA59HG138234 | 5XYPGDA59HG113463 |

5XYPGDA59HG119733

| 5XYPGDA59HG199552 |

5XYPGDA59HG148374

; 5XYPGDA59HG192326; 5XYPGDA59HG115164

5XYPGDA59HG178569; 5XYPGDA59HG116623 | 5XYPGDA59HG167779 | 5XYPGDA59HG169807 | 5XYPGDA59HG145037; 5XYPGDA59HG198014 | 5XYPGDA59HG104441 | 5XYPGDA59HG127038

5XYPGDA59HG162873 | 5XYPGDA59HG164980 | 5XYPGDA59HG180077; 5XYPGDA59HG104584 | 5XYPGDA59HG146432; 5XYPGDA59HG160590 | 5XYPGDA59HG186753; 5XYPGDA59HG120624 | 5XYPGDA59HG162291; 5XYPGDA59HG124639 | 5XYPGDA59HG128108 | 5XYPGDA59HG164896; 5XYPGDA59HG164509; 5XYPGDA59HG101491 | 5XYPGDA59HG114516 | 5XYPGDA59HG154594; 5XYPGDA59HG176143; 5XYPGDA59HG149900 | 5XYPGDA59HG151467 | 5XYPGDA59HG173517; 5XYPGDA59HG156913 |

5XYPGDA59HG162226

; 5XYPGDA59HG151906 | 5XYPGDA59HG146043; 5XYPGDA59HG131607; 5XYPGDA59HG142719; 5XYPGDA59HG145118 | 5XYPGDA59HG105573; 5XYPGDA59HG174859 | 5XYPGDA59HG111390; 5XYPGDA59HG142705; 5XYPGDA59HG157205; 5XYPGDA59HG186185; 5XYPGDA59HG147080

5XYPGDA59HG168222; 5XYPGDA59HG112846 | 5XYPGDA59HG109803; 5XYPGDA59HG198126 | 5XYPGDA59HG188406 | 5XYPGDA59HG125046; 5XYPGDA59HG148732 | 5XYPGDA59HG171329; 5XYPGDA59HG134796

5XYPGDA59HG162999 | 5XYPGDA59HG145006; 5XYPGDA59HG191273 | 5XYPGDA59HG150433; 5XYPGDA59HG142798 | 5XYPGDA59HG173338 | 5XYPGDA59HG188227; 5XYPGDA59HG118095 | 5XYPGDA59HG180371 | 5XYPGDA59HG151744 | 5XYPGDA59HG136791; 5XYPGDA59HG161271; 5XYPGDA59HG134734; 5XYPGDA59HG199437; 5XYPGDA59HG117206; 5XYPGDA59HG132143; 5XYPGDA59HG105895 | 5XYPGDA59HG159584; 5XYPGDA59HG190995; 5XYPGDA59HG134457 | 5XYPGDA59HG199115; 5XYPGDA59HG193959 | 5XYPGDA59HG156605 | 5XYPGDA59HG173114 | 5XYPGDA59HG165482

5XYPGDA59HG164221 | 5XYPGDA59HG117366 | 5XYPGDA59HG170794 | 5XYPGDA59HG183187 | 5XYPGDA59HG105170 | 5XYPGDA59HG188938; 5XYPGDA59HG109753 | 5XYPGDA59HG145653 | 5XYPGDA59HG173405 |

5XYPGDA59HG173498

| 5XYPGDA59HG119523 | 5XYPGDA59HG172030

5XYPGDA59HG125533 | 5XYPGDA59HG182945 | 5XYPGDA59HG101782 | 5XYPGDA59HG124222; 5XYPGDA59HG149296; 5XYPGDA59HG197557 | 5XYPGDA59HG180421 | 5XYPGDA59HG199275

5XYPGDA59HG164364 | 5XYPGDA59HG164767 |

5XYPGDA59HG129078

| 5XYPGDA59HG192214; 5XYPGDA59HG131283; 5XYPGDA59HG159312 | 5XYPGDA59HG156832 | 5XYPGDA59HG182170 | 5XYPGDA59HG132241 | 5XYPGDA59HG108635; 5XYPGDA59HG163084; 5XYPGDA59HG123569 | 5XYPGDA59HG105489; 5XYPGDA59HG118551 | 5XYPGDA59HG144146 | 5XYPGDA59HG147824; 5XYPGDA59HG120008; 5XYPGDA59HG163828 | 5XYPGDA59HG187675; 5XYPGDA59HG161478; 5XYPGDA59HG115763 | 5XYPGDA59HG181813 | 5XYPGDA59HG112815 | 5XYPGDA59HG163795; 5XYPGDA59HG195050; 5XYPGDA59HG153381 | 5XYPGDA59HG121014

5XYPGDA59HG108988; 5XYPGDA59HG164901 | 5XYPGDA59HG135009 | 5XYPGDA59HG186803 | 5XYPGDA59HG179009; 5XYPGDA59HG164736 | 5XYPGDA59HG121126 | 5XYPGDA59HG146687 | 5XYPGDA59HG182461 | 5XYPGDA59HG173209 | 5XYPGDA59HG183741 | 5XYPGDA59HG195517; 5XYPGDA59HG178135; 5XYPGDA59HG193542

5XYPGDA59HG175140; 5XYPGDA59HG166454 | 5XYPGDA59HG186977; 5XYPGDA59HG104259 | 5XYPGDA59HG188857 | 5XYPGDA59HG132076 | 5XYPGDA59HG166552 | 5XYPGDA59HG101443; 5XYPGDA59HG132918 | 5XYPGDA59HG142932 | 5XYPGDA59HG106545 | 5XYPGDA59HG110255 | 5XYPGDA59HG111129 | 5XYPGDA59HG128156 | 5XYPGDA59HG162582; 5XYPGDA59HG163652 | 5XYPGDA59HG113348; 5XYPGDA59HG153932; 5XYPGDA59HG137763 | 5XYPGDA59HG101779 | 5XYPGDA59HG110823 | 5XYPGDA59HG145443 | 5XYPGDA59HG133695 | 5XYPGDA59HG141330; 5XYPGDA59HG147628; 5XYPGDA59HG187174; 5XYPGDA59HG156393 | 5XYPGDA59HG105752; 5XYPGDA59HG175753; 5XYPGDA59HG134359 | 5XYPGDA59HG134538 | 5XYPGDA59HG194500; 5XYPGDA59HG107498; 5XYPGDA59HG175526; 5XYPGDA59HG130876 | 5XYPGDA59HG154918 | 5XYPGDA59HG142221 | 5XYPGDA59HG193329 | 5XYPGDA59HG149198 | 5XYPGDA59HG129887 | 5XYPGDA59HG151114; 5XYPGDA59HG189524 | 5XYPGDA59HG163764 | 5XYPGDA59HG108618 | 5XYPGDA59HG168981; 5XYPGDA59HG142901 | 5XYPGDA59HG122485; 5XYPGDA59HG111339 | 5XYPGDA59HG140775; 5XYPGDA59HG146298 | 5XYPGDA59HG160119; 5XYPGDA59HG178930 | 5XYPGDA59HG172867; 5XYPGDA59HG165630 | 5XYPGDA59HG107713 | 5XYPGDA59HG109221 | 5XYPGDA59HG147015 | 5XYPGDA59HG118629 | 5XYPGDA59HG109106; 5XYPGDA59HG157589 | 5XYPGDA59HG147743; 5XYPGDA59HG149573; 5XYPGDA59HG130795; 5XYPGDA59HG182606; 5XYPGDA59HG133843 | 5XYPGDA59HG106786; 5XYPGDA59HG123698 | 5XYPGDA59HG100700 | 5XYPGDA59HG103371 | 5XYPGDA59HG119182 | 5XYPGDA59HG187689 | 5XYPGDA59HG135088 | 5XYPGDA59HG127895; 5XYPGDA59HG186137 | 5XYPGDA59HG194237; 5XYPGDA59HG158094;

5XYPGDA59HG163053

| 5XYPGDA59HG189992 | 5XYPGDA59HG125094; 5XYPGDA59HG171332 | 5XYPGDA59HG100132; 5XYPGDA59HG154403 | 5XYPGDA59HG144986

5XYPGDA59HG109610; 5XYPGDA59HG147242; 5XYPGDA59HG161092 | 5XYPGDA59HG158967 | 5XYPGDA59HG168429 | 5XYPGDA59HG189541 | 5XYPGDA59HG127556 | 5XYPGDA59HG134667; 5XYPGDA59HG128450 | 5XYPGDA59HG156801; 5XYPGDA59HG140095 | 5XYPGDA59HG105069 | 5XYPGDA59HG113284 | 5XYPGDA59HG100597

5XYPGDA59HG196943 | 5XYPGDA59HG175851; 5XYPGDA59HG189152 | 5XYPGDA59HG125449; 5XYPGDA59HG196831; 5XYPGDA59HG192102 | 5XYPGDA59HG145202 |

5XYPGDA59HG105038

; 5XYPGDA59HG127136; 5XYPGDA59HG181617; 5XYPGDA59HG114886; 5XYPGDA59HG168169 | 5XYPGDA59HG153557 | 5XYPGDA59HG127198 | 5XYPGDA59HG162890; 5XYPGDA59HG188454 | 5XYPGDA59HG193816; 5XYPGDA59HG166759; 5XYPGDA59HG108571; 5XYPGDA59HG131476 | 5XYPGDA59HG114094; 5XYPGDA59HG196814 | 5XYPGDA59HG154241 | 5XYPGDA59HG155700 | 5XYPGDA59HG178183 | 5XYPGDA59HG151601; 5XYPGDA59HG112104

5XYPGDA59HG179740; 5XYPGDA59HG149704 | 5XYPGDA59HG192164; 5XYPGDA59HG191399; 5XYPGDA59HG123717 | 5XYPGDA59HG194173 | 5XYPGDA59HG148097

5XYPGDA59HG117173; 5XYPGDA59HG164333; 5XYPGDA59HG150481 | 5XYPGDA59HG126181 | 5XYPGDA59HG101605 | 5XYPGDA59HG156409 | 5XYPGDA59HG198112; 5XYPGDA59HG103435 | 5XYPGDA59HG105315; 5XYPGDA59HG118839; 5XYPGDA59HG133812; 5XYPGDA59HG112474; 5XYPGDA59HG122499; 5XYPGDA59HG139514 | 5XYPGDA59HG115455

5XYPGDA59HG127329 | 5XYPGDA59HG155888; 5XYPGDA59HG182380 | 5XYPGDA59HG145829 | 5XYPGDA59HG177924 | 5XYPGDA59HG106299 | 5XYPGDA59HG155857 | 5XYPGDA59HG147273 | 5XYPGDA59HG109154 | 5XYPGDA59HG176742 | 5XYPGDA59HG121157 | 5XYPGDA59HG103029 | 5XYPGDA59HG145572; 5XYPGDA59HG134944 | 5XYPGDA59HG105136 | 5XYPGDA59HG164574; 5XYPGDA59HG144535 | 5XYPGDA59HG168110 | 5XYPGDA59HG191094; 5XYPGDA59HG111759 | 5XYPGDA59HG173811 | 5XYPGDA59HG144504 | 5XYPGDA59HG181598; 5XYPGDA59HG112037

5XYPGDA59HG110563; 5XYPGDA59HG185974; 5XYPGDA59HG122115; 5XYPGDA59HG122437; 5XYPGDA59HG196912; 5XYPGDA59HG168463; 5XYPGDA59HG111812 | 5XYPGDA59HG121806

5XYPGDA59HG173419 | 5XYPGDA59HG104004 | 5XYPGDA59HG174134

5XYPGDA59HG138394 | 5XYPGDA59HG173713; 5XYPGDA59HG194979 | 5XYPGDA59HG142056

5XYPGDA59HG144521 | 5XYPGDA59HG154708 | 5XYPGDA59HG141585 | 5XYPGDA59HG182895 | 5XYPGDA59HG147239 | 5XYPGDA59HG134409 | 5XYPGDA59HG109686; 5XYPGDA59HG183223; 5XYPGDA59HG137410

5XYPGDA59HG123099; 5XYPGDA59HG148147 | 5XYPGDA59HG161738

5XYPGDA59HG102592; 5XYPGDA59HG160511 | 5XYPGDA59HG146379 | 5XYPGDA59HG199423 | 5XYPGDA59HG192875 | 5XYPGDA59HG153834

5XYPGDA59HG111017

5XYPGDA59HG186820; 5XYPGDA59HG105816 | 5XYPGDA59HG123488 | 5XYPGDA59HG121823; 5XYPGDA59HG118971 | 5XYPGDA59HG161335 | 5XYPGDA59HG170410; 5XYPGDA59HG169810; 5XYPGDA59HG147502 | 5XYPGDA59HG123314; 5XYPGDA59HG178815; 5XYPGDA59HG152778 | 5XYPGDA59HG192309 | 5XYPGDA59HG160623 | 5XYPGDA59HG157530; 5XYPGDA59HG192553; 5XYPGDA59HG131526 | 5XYPGDA59HG138945; 5XYPGDA59HG150402 | 5XYPGDA59HG198403 | 5XYPGDA59HG165207 | 5XYPGDA59HG134927 | 5XYPGDA59HG183755; 5XYPGDA59HG185327; 5XYPGDA59HG147371; 5XYPGDA59HG167958 | 5XYPGDA59HG116797; 5XYPGDA59HG163649; 5XYPGDA59HG100535 | 5XYPGDA59HG138251; 5XYPGDA59HG134720 | 5XYPGDA59HG173730 | 5XYPGDA59HG194402 | 5XYPGDA59HG124382; 5XYPGDA59HG156250 | 5XYPGDA59HG102026; 5XYPGDA59HG189572 | 5XYPGDA59HG135513 | 5XYPGDA59HG115231 | 5XYPGDA59HG149637 | 5XYPGDA59HG129646; 5XYPGDA59HG193167; 5XYPGDA59HG134698; 5XYPGDA59HG107503 | 5XYPGDA59HG129288 | 5XYPGDA59HG182959; 5XYPGDA59HG125869 | 5XYPGDA59HG101474 | 5XYPGDA59HG178233; 5XYPGDA59HG177437 | 5XYPGDA59HG125404; 5XYPGDA59HG145099; 5XYPGDA59HG186946; 5XYPGDA59HG168012; 5XYPGDA59HG134037 | 5XYPGDA59HG162002; 5XYPGDA59HG199356 | 5XYPGDA59HG105153 | 5XYPGDA59HG130621 | 5XYPGDA59HG194352 | 5XYPGDA59HG147919 | 5XYPGDA59HG134703; 5XYPGDA59HG104357; 5XYPGDA59HG170598 | 5XYPGDA59HG128657 | 5XYPGDA59HG191225 | 5XYPGDA59HG133700 | 5XYPGDA59HG150089

5XYPGDA59HG119053

5XYPGDA59HG162601; 5XYPGDA59HG149525; 5XYPGDA59HG192407 | 5XYPGDA59HG140694 | 5XYPGDA59HG182573; 5XYPGDA59HG105587; 5XYPGDA59HG198742; 5XYPGDA59HG141599

5XYPGDA59HG169385 | 5XYPGDA59HG130506 | 5XYPGDA59HG145071; 5XYPGDA59HG199728 | 5XYPGDA59HG117609 | 5XYPGDA59HG113723 | 5XYPGDA59HG127041; 5XYPGDA59HG140288 | 5XYPGDA59HG125399; 5XYPGDA59HG119201; 5XYPGDA59HG161352 | 5XYPGDA59HG145054 | 5XYPGDA59HG174411 | 5XYPGDA59HG153199 | 5XYPGDA59HG189653 | 5XYPGDA59HG193489 | 5XYPGDA59HG116914 | 5XYPGDA59HG185148 | 5XYPGDA59HG179897 | 5XYPGDA59HG122440 | 5XYPGDA59HG165160 | 5XYPGDA59HG151579 | 5XYPGDA59HG136886 | 5XYPGDA59HG167250 | 5XYPGDA59HG109039; 5XYPGDA59HG172836; 5XYPGDA59HG174196 | 5XYPGDA59HG188633 | 5XYPGDA59HG180337; 5XYPGDA59HG184257

5XYPGDA59HG107856 | 5XYPGDA59HG162131; 5XYPGDA59HG171623; 5XYPGDA59HG108683; 5XYPGDA59HG156037 | 5XYPGDA59HG181164 | 5XYPGDA59HG109459; 5XYPGDA59HG109624; 5XYPGDA59HG129145; 5XYPGDA59HG141604; 5XYPGDA59HG100051 | 5XYPGDA59HG102074 | 5XYPGDA59HG133468; 5XYPGDA59HG113107; 5XYPGDA59HG153218 | 5XYPGDA59HG103712; 5XYPGDA59HG114368 | 5XYPGDA59HG186106 |

5XYPGDA59HG180192

| 5XYPGDA59HG158600 | 5XYPGDA59HG155325 | 5XYPGDA59HG104181 | 5XYPGDA59HG149587; 5XYPGDA59HG193363; 5XYPGDA59HG116654 | 5XYPGDA59HG120767 | 5XYPGDA59HG178460 | 5XYPGDA59HG113754; 5XYPGDA59HG190723 | 5XYPGDA59HG194528; 5XYPGDA59HG146477 | 5XYPGDA59HG146835; 5XYPGDA59HG192990 | 5XYPGDA59HG114967 | 5XYPGDA59HG112135 | 5XYPGDA59HG117867 | 5XYPGDA59HG167782 | 5XYPGDA59HG163618 | 5XYPGDA59HG137732 | 5XYPGDA59HG147998 | 5XYPGDA59HG121790 | 5XYPGDA59HG101457 | 5XYPGDA59HG101054; 5XYPGDA59HG122910 | 5XYPGDA59HG132983 | 5XYPGDA59HG177261 | 5XYPGDA59HG134961 | 5XYPGDA59HG132319;

5XYPGDA59HG197803

| 5XYPGDA59HG188521; 5XYPGDA59HG152540; 5XYPGDA59HG177552; 5XYPGDA59HG111941 | 5XYPGDA59HG119506 | 5XYPGDA59HG173145 | 5XYPGDA59HG165028 | 5XYPGDA59HG196103 | 5XYPGDA59HG139187; 5XYPGDA59HG123247 | 5XYPGDA59HG143787; 5XYPGDA59HG196909

5XYPGDA59HG196246 | 5XYPGDA59HG174313; 5XYPGDA59HG106044 | 5XYPGDA59HG161156 | 5XYPGDA59HG113379; 5XYPGDA59HG156720; 5XYPGDA59HG104875; 5XYPGDA59HG149718; 5XYPGDA59HG143966

5XYPGDA59HG174845; 5XYPGDA59HG198000 | 5XYPGDA59HG107940; 5XYPGDA59HG149511; 5XYPGDA59HG162677; 5XYPGDA59HG125161 | 5XYPGDA59HG128299

5XYPGDA59HG118145 | 5XYPGDA59HG161223 | 5XYPGDA59HG134894 | 5XYPGDA59HG121675; 5XYPGDA59HG174375; 5XYPGDA59HG175347; 5XYPGDA59HG127735 | 5XYPGDA59HG120607; 5XYPGDA59HG165918

5XYPGDA59HG184047 | 5XYPGDA59HG133065 | 5XYPGDA59HG103001 | 5XYPGDA59HG136855 | 5XYPGDA59HG178328 | 5XYPGDA59HG119764 | 5XYPGDA59HG141070

5XYPGDA59HG193539 | 5XYPGDA59HG195730 | 5XYPGDA59HG194030 | 5XYPGDA59HG175302 | 5XYPGDA59HG130375; 5XYPGDA59HG137584 | 5XYPGDA59HG176837 | 5XYPGDA59HG125032 | 5XYPGDA59HG161464; 5XYPGDA59HG172707

5XYPGDA59HG125029; 5XYPGDA59HG173758 | 5XYPGDA59HG120459 |

5XYPGDA59HG159648

| 5XYPGDA59HG176756; 5XYPGDA59HG147452 | 5XYPGDA59HG181147; 5XYPGDA59HG156412; 5XYPGDA59HG101636; 5XYPGDA59HG174084; 5XYPGDA59HG123555 | 5XYPGDA59HG187059 | 5XYPGDA59HG196473 | 5XYPGDA59HG168396 | 5XYPGDA59HG148519; 5XYPGDA59HG181049; 5XYPGDA59HG185859 | 5XYPGDA59HG145717; 5XYPGDA59HG186607 | 5XYPGDA59HG192620 | 5XYPGDA59HG111115 | 5XYPGDA59HG135186 | 5XYPGDA59HG101877 | 5XYPGDA59HG136502; 5XYPGDA59HG124267; 5XYPGDA59HG177454 | 5XYPGDA59HG188230 | 5XYPGDA59HG102463; 5XYPGDA59HG143952; 5XYPGDA59HG193895 | 5XYPGDA59HG150643 | 5XYPGDA59HG131154; 5XYPGDA59HG157303 | 5XYPGDA59HG139481 | 5XYPGDA59HG160931 | 5XYPGDA59HG199812 | 5XYPGDA59HG107582 | 5XYPGDA59HG185828

5XYPGDA59HG104858 | 5XYPGDA59HG186266 | 5XYPGDA59HG152960; 5XYPGDA59HG179124 | 5XYPGDA59HG163568; 5XYPGDA59HG114483 | 5XYPGDA59HG187319 | 5XYPGDA59HG135236; 5XYPGDA59HG122678; 5XYPGDA59HG161299 | 5XYPGDA59HG186364 | 5XYPGDA59HG166308; 5XYPGDA59HG189071 | 5XYPGDA59HG188485; 5XYPGDA59HG181407; 5XYPGDA59HG148259 | 5XYPGDA59HG116718 | 5XYPGDA59HG191516 | 5XYPGDA59HG130344 | 5XYPGDA59HG194965 |

5XYPGDA59HG174554

| 5XYPGDA59HG143515 | 5XYPGDA59HG153400 | 5XYPGDA59HG106920 | 5XYPGDA59HG185568 | 5XYPGDA59HG161951; 5XYPGDA59HG115181; 5XYPGDA59HG199633 | 5XYPGDA59HG123541 | 5XYPGDA59HG125970 | 5XYPGDA59HG174473 | 5XYPGDA59HG140579 | 5XYPGDA59HG175784 | 5XYPGDA59HG199972 | 5XYPGDA59HG167023 | 5XYPGDA59HG141652 | 5XYPGDA59HG160217 | 5XYPGDA59HG124902 | 5XYPGDA59HG126911 | 5XYPGDA59HG112605 | 5XYPGDA59HG160914 | 5XYPGDA59HG159679 | 5XYPGDA59HG148312; 5XYPGDA59HG114841; 5XYPGDA59HG135303; 5XYPGDA59HG187062; 5XYPGDA59HG183917; 5XYPGDA59HG101023 | 5XYPGDA59HG192052 | 5XYPGDA59HG100325; 5XYPGDA59HG144387 | 5XYPGDA59HG105007; 5XYPGDA59HG135253; 5XYPGDA59HG167295 | 5XYPGDA59HG130571 | 5XYPGDA59HG149086 | 5XYPGDA59HG117089 | 5XYPGDA59HG189958 | 5XYPGDA59HG169564 | 5XYPGDA59HG101698 | 5XYPGDA59HG190382 | 5XYPGDA59HG196389 | 5XYPGDA59HG193413 | 5XYPGDA59HG175798 | 5XYPGDA59HG168088; 5XYPGDA59HG168303 | 5XYPGDA59HG183772; 5XYPGDA59HG124124 |

5XYPGDA59HG111504

; 5XYPGDA59HG112894 | 5XYPGDA59HG150173 | 5XYPGDA59HG108084 | 5XYPGDA59HG158595; 5XYPGDA59HG157625 | 5XYPGDA59HG129520 | 5XYPGDA59HG141019

5XYPGDA59HG117528

5XYPGDA59HG149122 | 5XYPGDA59HG109316 | 5XYPGDA59HG110143 | 5XYPGDA59HG106898 | 5XYPGDA59HG184582 | 5XYPGDA59HG188714 | 5XYPGDA59HG198725 | 5XYPGDA59HG151811; 5XYPGDA59HG158113 | 5XYPGDA59HG193766 | 5XYPGDA59HG173467; 5XYPGDA59HG162081 | 5XYPGDA59HG154417 | 5XYPGDA59HG163456; 5XYPGDA59HG138203 | 5XYPGDA59HG102494 | 5XYPGDA59HG156541; 5XYPGDA59HG125774 | 5XYPGDA59HG174358; 5XYPGDA59HG175512 | 5XYPGDA59HG190866; 5XYPGDA59HG159441; 5XYPGDA59HG150190 | 5XYPGDA59HG185294

5XYPGDA59HG153333

5XYPGDA59HG114824; 5XYPGDA59HG105993 | 5XYPGDA59HG158564 | 5XYPGDA59HG141991 | 5XYPGDA59HG103144 | 5XYPGDA59HG122454; 5XYPGDA59HG131557; 5XYPGDA59HG158192; 5XYPGDA59HG165921 | 5XYPGDA59HG117643; 5XYPGDA59HG144793 | 5XYPGDA59HG182332 |

5XYPGDA59HG1967955XYPGDA59HG110448; 5XYPGDA59HG100258 | 5XYPGDA59HG158502 | 5XYPGDA59HG199101

5XYPGDA59HG179608; 5XYPGDA59HG116637 | 5XYPGDA59HG109865 | 5XYPGDA59HG170147 | 5XYPGDA59HG129534

5XYPGDA59HG116721; 5XYPGDA59HG194755 | 5XYPGDA59HG144485; 5XYPGDA59HG190639 | 5XYPGDA59HG116329 | 5XYPGDA59HG197882 | 5XYPGDA59HG173307; 5XYPGDA59HG118498; 5XYPGDA59HG138024 | 5XYPGDA59HG186445 | 5XYPGDA59HG134846; 5XYPGDA59HG153039 | 5XYPGDA59HG175462 | 5XYPGDA59HG166888 | 5XYPGDA59HG132126 | 5XYPGDA59HG122339 | 5XYPGDA59HG111647; 5XYPGDA59HG187112 | 5XYPGDA59HG152425 | 5XYPGDA59HG150657 | 5XYPGDA59HG181259 | 5XYPGDA59HG125273 | 5XYPGDA59HG186431 | 5XYPGDA59HG122325 | 5XYPGDA59HG172416 | 5XYPGDA59HG152067; 5XYPGDA59HG113575 | 5XYPGDA59HG128576; 5XYPGDA59HG120333 | 5XYPGDA59HG172870; 5XYPGDA59HG177910; 5XYPGDA59HG167104; 5XYPGDA59HG116475; 5XYPGDA59HG177521; 5XYPGDA59HG157172 | 5XYPGDA59HG156300 | 5XYPGDA59HG163778 | 5XYPGDA59HG114192; 5XYPGDA59HG152375; 5XYPGDA59HG194660 |

5XYPGDA59HG1309575XYPGDA59HG112460 | 5XYPGDA59HG113611 | 5XYPGDA59HG117772 | 5XYPGDA59HG154353 | 5XYPGDA59HG137150 | 5XYPGDA59HG192004

5XYPGDA59HG166860; 5XYPGDA59HG133874; 5XYPGDA59HG135625 | 5XYPGDA59HG199289;

5XYPGDA59HG145488

| 5XYPGDA59HG122633 | 5XYPGDA59HG186557

5XYPGDA59HG146334 | 5XYPGDA59HG103032 | 5XYPGDA59HG112247; 5XYPGDA59HG102611 | 5XYPGDA59HG131221 | 5XYPGDA59HG148083 | 5XYPGDA59HG113205 | 5XYPGDA59HG158645 | 5XYPGDA59HG100678 | 5XYPGDA59HG138492 | 5XYPGDA59HG154837; 5XYPGDA59HG133261 | 5XYPGDA59HG143272

5XYPGDA59HG152859 | 5XYPGDA59HG198465; 5XYPGDA59HG188373; 5XYPGDA59HG117030; 5XYPGDA59HG136015 | 5XYPGDA59HG167815; 5XYPGDA59HG169984 | 5XYPGDA59HG139870; 5XYPGDA59HG192830 | 5XYPGDA59HG165045; 5XYPGDA59HG186994; 5XYPGDA59HG116184; 5XYPGDA59HG151436

5XYPGDA59HG153249 |

5XYPGDA59HG144096

| 5XYPGDA59HG179804; 5XYPGDA59HG109512 | 5XYPGDA59HG147712; 5XYPGDA59HG131719; 5XYPGDA59HG157298; 5XYPGDA59HG162498; 5XYPGDA59HG124253

5XYPGDA59HG134622; 5XYPGDA59HG150755; 5XYPGDA59HG107078 | 5XYPGDA59HG156524; 5XYPGDA59HG167720 | 5XYPGDA59HG118601 | 5XYPGDA59HG166468 | 5XYPGDA59HG135222 | 5XYPGDA59HG110949 | 5XYPGDA59HG136497 | 5XYPGDA59HG109672 | 5XYPGDA59HG193508 | 5XYPGDA59HG139786 | 5XYPGDA59HG109476 | 5XYPGDA59HG137701; 5XYPGDA59HG163845; 5XYPGDA59HG119411 | 5XYPGDA59HG129565 | 5XYPGDA59HG186350; 5XYPGDA59HG163537 | 5XYPGDA59HG124964 |

5XYPGDA59HG1524875XYPGDA59HG102835 | 5XYPGDA59HG152862 | 5XYPGDA59HG187465 | 5XYPGDA59HG105010; 5XYPGDA59HG160170 | 5XYPGDA59HG124897; 5XYPGDA59HG156202

5XYPGDA59HG148729; 5XYPGDA59HG132434; 5XYPGDA59HG120560 | 5XYPGDA59HG189412; 5XYPGDA59HG123104; 5XYPGDA59HG128142 | 5XYPGDA59HG193850 | 5XYPGDA59HG195761; 5XYPGDA59HG109350 | 5XYPGDA59HG177874 | 5XYPGDA59HG132384; 5XYPGDA59HG111616; 5XYPGDA59HG130022 | 5XYPGDA59HG196442

5XYPGDA59HG131364 | 5XYPGDA59HG119599; 5XYPGDA59HG198871; 5XYPGDA59HG146060; 5XYPGDA59HG185845 | 5XYPGDA59HG199261; 5XYPGDA59HG119442 | 5XYPGDA59HG123233 | 5XYPGDA59HG164915 | 5XYPGDA59HG194206 | 5XYPGDA59HG123426 | 5XYPGDA59HG193234; 5XYPGDA59HG192617; 5XYPGDA59HG159102; 5XYPGDA59HG185456 | 5XYPGDA59HG164381; 5XYPGDA59HG103998 | 5XYPGDA59HG140212; 5XYPGDA59HG159231 | 5XYPGDA59HG148665 | 5XYPGDA59HG103760 | 5XYPGDA59HG175591; 5XYPGDA59HG171279; 5XYPGDA59HG175235; 5XYPGDA59HG100695 | 5XYPGDA59HG147211 | 5XYPGDA59HG131395 | 5XYPGDA59HG166163; 5XYPGDA59HG176854 | 5XYPGDA59HG172996; 5XYPGDA59HG198658; 5XYPGDA59HG100888 | 5XYPGDA59HG146186 | 5XYPGDA59HG196506

5XYPGDA59HG103063 | 5XYPGDA59HG142980 | 5XYPGDA59HG145605; 5XYPGDA59HG129467; 5XYPGDA59HG182279 | 5XYPGDA59HG160640 | 5XYPGDA59HG152005; 5XYPGDA59HG134152; 5XYPGDA59HG172089 | 5XYPGDA59HG159018 | 5XYPGDA59HG125984

5XYPGDA59HG159388 | 5XYPGDA59HG146740; 5XYPGDA59HG146821 | 5XYPGDA59HG133471 | 5XYPGDA59HG198479 | 5XYPGDA59HG117786 | 5XYPGDA59HG140324 | 5XYPGDA59HG174831 | 5XYPGDA59HG179382 | 5XYPGDA59HG147421 | 5XYPGDA59HG169726 | 5XYPGDA59HG131798 | 5XYPGDA59HG157866 | 5XYPGDA59HG107887 | 5XYPGDA59HG190124; 5XYPGDA59HG199017

5XYPGDA59HG155373 | 5XYPGDA59HG198739; 5XYPGDA59HG107386 | 5XYPGDA59HG195386; 5XYPGDA59HG179513 |

5XYPGDA59HG178801

; 5XYPGDA59HG157446; 5XYPGDA59HG134930 | 5XYPGDA59HG187479 | 5XYPGDA59HG134099 | 5XYPGDA59HG130005;

5XYPGDA59HG128805

; 5XYPGDA59HG146690

5XYPGDA59HG167247 | 5XYPGDA59HG172481 | 5XYPGDA59HG103595 | 5XYPGDA59HG156359 |

5XYPGDA59HG183531

| 5XYPGDA59HG128187; 5XYPGDA59HG195467 | 5XYPGDA59HG191015 |

5XYPGDA59HG188745

| 5XYPGDA59HG115245; 5XYPGDA59HG103113; 5XYPGDA59HG132367

5XYPGDA59HG139772 | 5XYPGDA59HG144003 | 5XYPGDA59HG139898 |

5XYPGDA59HG167085

| 5XYPGDA59HG157320 | 5XYPGDA59HG187790 | 5XYPGDA59HG174232 | 5XYPGDA59HG164820 | 5XYPGDA59HG171377

5XYPGDA59HG182671 | 5XYPGDA59HG159567; 5XYPGDA59HG154157; 5XYPGDA59HG150805; 5XYPGDA59HG198983; 5XYPGDA59HG152179 | 5XYPGDA59HG161531 | 5XYPGDA59HG195694

5XYPGDA59HG189751; 5XYPGDA59HG143577 | 5XYPGDA59HG161867; 5XYPGDA59HG184775 | 5XYPGDA59HG158547; 5XYPGDA59HG187093; 5XYPGDA59HG122602 | 5XYPGDA59HG123412; 5XYPGDA59HG120915; 5XYPGDA59HG191645 | 5XYPGDA59HG142106 | 5XYPGDA59HG189877; 5XYPGDA59HG108165; 5XYPGDA59HG176840 | 5XYPGDA59HG101362 | 5XYPGDA59HG116573 | 5XYPGDA59HG161125;

5XYPGDA59HG143224

| 5XYPGDA59HG111230

5XYPGDA59HG117951 | 5XYPGDA59HG192486 | 5XYPGDA59HG158144

5XYPGDA59HG156930; 5XYPGDA59HG182086; 5XYPGDA59HG128528; 5XYPGDA59HG122745 |

5XYPGDA59HG132322

; 5XYPGDA59HG156233; 5XYPGDA59HG182766; 5XYPGDA59HG180578 | 5XYPGDA59HG182590 | 5XYPGDA59HG135334 | 5XYPGDA59HG144289; 5XYPGDA59HG123720; 5XYPGDA59HG155034; 5XYPGDA59HG143949 | 5XYPGDA59HG114418; 5XYPGDA59HG132904

5XYPGDA59HG144101 | 5XYPGDA59HG110224 | 5XYPGDA59HG161707; 5XYPGDA59HG155468 | 5XYPGDA59HG107677 | 5XYPGDA59HG105542 | 5XYPGDA59HG112748 | 5XYPGDA59HG128173 | 5XYPGDA59HG137343; 5XYPGDA59HG199745 | 5XYPGDA59HG172433

5XYPGDA59HG160377; 5XYPGDA59HG125483; 5XYPGDA59HG169399; 5XYPGDA59HG196697; 5XYPGDA59HG144938 | 5XYPGDA59HG195226 | 5XYPGDA59HG178782; 5XYPGDA59HG121451 | 5XYPGDA59HG167684 | 5XYPGDA59HG160489

5XYPGDA59HG127363; 5XYPGDA59HG144048 | 5XYPGDA59HG197915 | 5XYPGDA59HG170049 | 5XYPGDA59HG167796 | 5XYPGDA59HG151470; 5XYPGDA59HG190740 | 5XYPGDA59HG101412 | 5XYPGDA59HG194707

5XYPGDA59HG141747; 5XYPGDA59HG147709 | 5XYPGDA59HG112670 |

5XYPGDA59HG133602

| 5XYPGDA59HG185618 | 5XYPGDA59HG170956; 5XYPGDA59HG140338 | 5XYPGDA59HG192634; 5XYPGDA59HG123670; 5XYPGDA59HG181925; 5XYPGDA59HG143689; 5XYPGDA59HG192035 | 5XYPGDA59HG192682 | 5XYPGDA59HG160248; 5XYPGDA59HG102981

5XYPGDA59HG160721 | 5XYPGDA59HG144647 | 5XYPGDA59HG197395 | 5XYPGDA59HG137861; 5XYPGDA59HG128982 | 5XYPGDA59HG104343 | 5XYPGDA59HG149332 | 5XYPGDA59HG121935 | 5XYPGDA59HG135107 | 5XYPGDA59HG177602 | 5XYPGDA59HG150710;

5XYPGDA59HG135981

| 5XYPGDA59HG194125; 5XYPGDA59HG147760; 5XYPGDA59HG114838; 5XYPGDA59HG158161 | 5XYPGDA59HG121689; 5XYPGDA59HG146947 | 5XYPGDA59HG135267 | 5XYPGDA59HG143725 | 5XYPGDA59HG186395; 5XYPGDA59HG177129; 5XYPGDA59HG178409 | 5XYPGDA59HG124107; 5XYPGDA59HG153090 | 5XYPGDA59HG166213; 5XYPGDA59HG121904 | 5XYPGDA59HG193198 | 5XYPGDA59HG162923 | 5XYPGDA59HG111731; 5XYPGDA59HG115598 | 5XYPGDA59HG134300 | 5XYPGDA59HG153168 | 5XYPGDA59HG126293 | 5XYPGDA59HG141831 | 5XYPGDA59HG109462 | 5XYPGDA59HG143479 | 5XYPGDA59HG156510 | 5XYPGDA59HG132871; 5XYPGDA59HG180483; 5XYPGDA59HG189345; 5XYPGDA59HG126827 | 5XYPGDA59HG128335 | 5XYPGDA59HG156264; 5XYPGDA59HG100910; 5XYPGDA59HG127492 | 5XYPGDA59HG182217 | 5XYPGDA59HG127427 | 5XYPGDA59HG103516 | 5XYPGDA59HG191001 | 5XYPGDA59HG193475 | 5XYPGDA59HG122888 | 5XYPGDA59HG103287; 5XYPGDA59HG100180 | 5XYPGDA59HG191919

5XYPGDA59HG173324 | 5XYPGDA59HG141067; 5XYPGDA59HG109641; 5XYPGDA59HG190060

5XYPGDA59HG109137; 5XYPGDA59HG177020 | 5XYPGDA59HG142154 | 5XYPGDA59HG161254; 5XYPGDA59HG142896 | 5XYPGDA59HG126701

5XYPGDA59HG121515 | 5XYPGDA59HG121143 | 5XYPGDA59HG143370 | 5XYPGDA59HG142459 | 5XYPGDA59HG199938; 5XYPGDA59HG169032; 5XYPGDA59HG173100 | 5XYPGDA59HG167734; 5XYPGDA59HG106125; 5XYPGDA59HG138881 | 5XYPGDA59HG171458 | 5XYPGDA59HG109977 | 5XYPGDA59HG183545 | 5XYPGDA59HG156961 | 5XYPGDA59HG147631; 5XYPGDA59HG140985 | 5XYPGDA59HG123524; 5XYPGDA59HG122468 | 5XYPGDA59HG119148 | 5XYPGDA59HG115908

5XYPGDA59HG147791

5XYPGDA59HG181178 | 5XYPGDA59HG168432; 5XYPGDA59HG182024 | 5XYPGDA59HG120431 | 5XYPGDA59HG138914 | 5XYPGDA59HG179169

5XYPGDA59HG179821; 5XYPGDA59HG149038; 5XYPGDA59HG127069

5XYPGDA59HG129873 | 5XYPGDA59HG181620; 5XYPGDA59HG111499 | 5XYPGDA59HG137729 | 5XYPGDA59HG142624 | 5XYPGDA59HG183710 | 5XYPGDA59HG198840 | 5XYPGDA59HG131736; 5XYPGDA59HG157060 | 5XYPGDA59HG115200; 5XYPGDA59HG118050; 5XYPGDA59HG168589 | 5XYPGDA59HG120798; 5XYPGDA59HG126598; 5XYPGDA59HG102110

5XYPGDA59HG132966; 5XYPGDA59HG196294 | 5XYPGDA59HG187000; 5XYPGDA59HG185263; 5XYPGDA59HG112183 | 5XYPGDA59HG175073 | 5XYPGDA59HG102138 | 5XYPGDA59HG102320 | 5XYPGDA59HG191838; 5XYPGDA59HG172917 | 5XYPGDA59HG165966 | 5XYPGDA59HG151405; 5XYPGDA59HG154532; 5XYPGDA59HG191435; 5XYPGDA59HG185070 | 5XYPGDA59HG103404 | 5XYPGDA59HG177485 | 5XYPGDA59HG175672; 5XYPGDA59HG155874 | 5XYPGDA59HG134684 | 5XYPGDA59HG196733 | 5XYPGDA59HG173033; 5XYPGDA59HG105461; 5XYPGDA59HG103841; 5XYPGDA59HG173341; 5XYPGDA59HG137617 | 5XYPGDA59HG172092 | 5XYPGDA59HG150528 | 5XYPGDA59HG184193

5XYPGDA59HG182783 | 5XYPGDA59HG105251; 5XYPGDA59HG188356 | 5XYPGDA59HG136175; 5XYPGDA59HG187577 | 5XYPGDA59HG181228 | 5XYPGDA59HG111700 | 5XYPGDA59HG113494 | 5XYPGDA59HG143658; 5XYPGDA59HG122955 | 5XYPGDA59HG122163 | 5XYPGDA59HG198224 | 5XYPGDA59HG164204 | 5XYPGDA59HG103936; 5XYPGDA59HG151307; 5XYPGDA59HG123894 | 5XYPGDA59HG184114 | 5XYPGDA59HG138752 | 5XYPGDA59HG181102 | 5XYPGDA59HG159004 | 5XYPGDA59HG176627 | 5XYPGDA59HG129677 | 5XYPGDA59HG162694; 5XYPGDA59HG163408 | 5XYPGDA59HG140520 | 5XYPGDA59HG102897 | 5XYPGDA59HG168995 | 5XYPGDA59HG192908 | 5XYPGDA59HG183304; 5XYPGDA59HG115133 | 5XYPGDA59HG125497 | 5XYPGDA59HG185053; 5XYPGDA59HG139674 | 5XYPGDA59HG144292 | 5XYPGDA59HG161481 | 5XYPGDA59HG118761 | 5XYPGDA59HG176868 | 5XYPGDA59HG163389; 5XYPGDA59HG105346; 5XYPGDA59HG111907; 5XYPGDA59HG184128; 5XYPGDA59HG144020; 5XYPGDA59HG136628; 5XYPGDA59HG165417 | 5XYPGDA59HG192441; 5XYPGDA59HG173906 | 5XYPGDA59HG129551; 5XYPGDA59HG159438 | 5XYPGDA59HG190785 | 5XYPGDA59HG191905; 5XYPGDA59HG168057; 5XYPGDA59HG106674 | 5XYPGDA59HG148570 | 5XYPGDA59HG129954 | 5XYPGDA59HG136564 | 5XYPGDA59HG172920; 5XYPGDA59HG121921

5XYPGDA59HG136208; 5XYPGDA59HG140534 | 5XYPGDA59HG198109 | 5XYPGDA59HG191497 | 5XYPGDA59HG183934 | 5XYPGDA59HG109817 | 5XYPGDA59HG141201; 5XYPGDA59HG136774; 5XYPGDA59HG155910; 5XYPGDA59HG199664 | 5XYPGDA59HG179446 | 5XYPGDA59HG142042; 5XYPGDA59HG187126 | 5XYPGDA59HG148987; 5XYPGDA59HG178099 | 5XYPGDA59HG174683 | 5XYPGDA59HG115469 | 5XYPGDA59HG102740 | 5XYPGDA59HG140811 | 5XYPGDA59HG119067 | 5XYPGDA59HG199082; 5XYPGDA59HG186249; 5XYPGDA59HG128822; 5XYPGDA59HG119084 | 5XYPGDA59HG107260 | 5XYPGDA59HG199566 | 5XYPGDA59HG189782 | 5XYPGDA59HG133499 | 5XYPGDA59HG116671 | 5XYPGDA59HG177342 | 5XYPGDA59HG140596 | 5XYPGDA59HG161187; 5XYPGDA59HG134362 | 5XYPGDA59HG170634 | 5XYPGDA59HG140677 | 5XYPGDA59HG137097; 5XYPGDA59HG141988 | 5XYPGDA59HG161433

5XYPGDA59HG191418 | 5XYPGDA59HG109364 | 5XYPGDA59HG122941 | 5XYPGDA59HG184551 | 5XYPGDA59HG182931 | 5XYPGDA59HG184467 | 5XYPGDA59HG153350; 5XYPGDA59HG115147 | 5XYPGDA59HG153574 | 5XYPGDA59HG118453; 5XYPGDA59HG194819; 5XYPGDA59HG184355 | 5XYPGDA59HG116203

5XYPGDA59HG141036 | 5XYPGDA59HG192147 | 5XYPGDA59HG166793 | 5XYPGDA59HG129419; 5XYPGDA59HG165563 | 5XYPGDA59HG106092; 5XYPGDA59HG109963 | 5XYPGDA59HG146978; 5XYPGDA59HG172724 | 5XYPGDA59HG132465 | 5XYPGDA59HG148536 | 5XYPGDA59HG180919 | 5XYPGDA59HG165014; 5XYPGDA59HG103161 | 5XYPGDA59HG116900 | 5XYPGDA59HG141084; 5XYPGDA59HG180399 | 5XYPGDA59HG168138 | 5XYPGDA59HG195422 | 5XYPGDA59HG114113; 5XYPGDA59HG148696 | 5XYPGDA59HG165675 | 5XYPGDA59HG183173 | 5XYPGDA59HG187837; 5XYPGDA59HG118579 | 5XYPGDA59HG185781 | 5XYPGDA59HG124978 | 5XYPGDA59HG179186 | 5XYPGDA59HG149606 | 5XYPGDA59HG162159 | 5XYPGDA59HG149105; 5XYPGDA59HG181942 | 5XYPGDA59HG177065 | 5XYPGDA59HG177969; 5XYPGDA59HG189636 | 5XYPGDA59HG105427 | 5XYPGDA59HG174442 | 5XYPGDA59HG170486; 5XYPGDA59HG168480 | 5XYPGDA59HG117285; 5XYPGDA59HG119358; 5XYPGDA59HG188258 | 5XYPGDA59HG138525 | 5XYPGDA59HG188888 | 5XYPGDA59HG109560 | 5XYPGDA59HG174909 | 5XYPGDA59HG161917 | 5XYPGDA59HG195839

5XYPGDA59HG100048 | 5XYPGDA59HG193573

5XYPGDA59HG129601 | 5XYPGDA59HG101703 | 5XYPGDA59HG125922; 5XYPGDA59HG112295;

5XYPGDA59HG120297

| 5XYPGDA59HG162212 | 5XYPGDA59HG134815 | 5XYPGDA59HG159472; 5XYPGDA59HG128691; 5XYPGDA59HG113222 | 5XYPGDA59HG191354; 5XYPGDA59HG193900 | 5XYPGDA59HG172304

5XYPGDA59HG190771

5XYPGDA59HG173601 | 5XYPGDA59HG112801; 5XYPGDA59HG136290

5XYPGDA59HG178927; 5XYPGDA59HG117058 | 5XYPGDA59HG169872;

5XYPGDA59HG110577

; 5XYPGDA59HG168642 | 5XYPGDA59HG190804 | 5XYPGDA59HG191970; 5XYPGDA59HG135821 | 5XYPGDA59HG145958; 5XYPGDA59HG159682 | 5XYPGDA59HG195615

5XYPGDA59HG137052 | 5XYPGDA59HG132417 | 5XYPGDA59HG124057; 5XYPGDA59HG126536; 5XYPGDA59HG125015; 5XYPGDA59HG191189; 5XYPGDA59HG110594; 5XYPGDA59HG110045; 5XYPGDA59HG169127; 5XYPGDA59HG170780 | 5XYPGDA59HG108117; 5XYPGDA59HG133809 | 5XYPGDA59HG183528; 5XYPGDA59HG127217; 5XYPGDA59HG180385 | 5XYPGDA59HG119537 | 5XYPGDA59HG121286; 5XYPGDA59HG181715; 5XYPGDA59HG100860 | 5XYPGDA59HG167331

5XYPGDA59HG110479; 5XYPGDA59HG179110; 5XYPGDA59HG188132; 5XYPGDA59HG105699 | 5XYPGDA59HG167071 | 5XYPGDA59HG193007 | 5XYPGDA59HG128139 | 5XYPGDA59HG159505 | 5XYPGDA59HG117982 | 5XYPGDA59HG156023; 5XYPGDA59HG104682 | 5XYPGDA59HG139268 |

5XYPGDA59HG171282

| 5XYPGDA59HG145250 | 5XYPGDA59HG162307 | 5XYPGDA59HG115357

5XYPGDA59HG166910 | 5XYPGDA59HG176577 | 5XYPGDA59HG110837

5XYPGDA59HG129162 | 5XYPGDA59HG195193; 5XYPGDA59HG122034; 5XYPGDA59HG114810; 5XYPGDA59HG129842 | 5XYPGDA59HG100485; 5XYPGDA59HG174599; 5XYPGDA59HG112071 | 5XYPGDA59HG129503 | 5XYPGDA59HG171556

5XYPGDA59HG145474 | 5XYPGDA59HG198143

5XYPGDA59HG105055 | 5XYPGDA59HG191743 | 5XYPGDA59HG125659; 5XYPGDA59HG119859; 5XYPGDA59HG107095 | 5XYPGDA59HG134913 | 5XYPGDA59HG176546 | 5XYPGDA59HG190625 | 5XYPGDA59HG131381 | 5XYPGDA59HG160069 | 5XYPGDA59HG167605 | 5XYPGDA59HG157477 | 5XYPGDA59HG114726 | 5XYPGDA59HG136743; 5XYPGDA59HG158015 | 5XYPGDA59HG158709 | 5XYPGDA59HG179527

5XYPGDA59HG147354; 5XYPGDA59HG166499 | 5XYPGDA59HG155664 | 5XYPGDA59HG137083 | 5XYPGDA59HG184534; 5XYPGDA59HG123460 | 5XYPGDA59HG166602 | 5XYPGDA59HG162775 | 5XYPGDA59HG109896 | 5XYPGDA59HG157415 | 5XYPGDA59HG115844 | 5XYPGDA59HG107825

5XYPGDA59HG193654; 5XYPGDA59HG124768

5XYPGDA59HG172819

5XYPGDA59HG120946 | 5XYPGDA59HG156104 | 5XYPGDA59HG191855 | 5XYPGDA59HG105086 | 5XYPGDA59HG153087 | 5XYPGDA59HG150819 | 5XYPGDA59HG163991; 5XYPGDA59HG134507

5XYPGDA59HG164249 | 5XYPGDA59HG154482 | 5XYPGDA59HG193105 | 5XYPGDA59HG103340 | 5XYPGDA59HG129209 | 5XYPGDA59HG154692 | 5XYPGDA59HG123121 | 5XYPGDA59HG105718; 5XYPGDA59HG156698 | 5XYPGDA59HG152313; 5XYPGDA59HG165059 | 5XYPGDA59HG190253 | 5XYPGDA59HG109008; 5XYPGDA59HG167524; 5XYPGDA59HG160959 | 5XYPGDA59HG159083 | 5XYPGDA59HG133227; 5XYPGDA59HG197316; 5XYPGDA59HG185280 | 5XYPGDA59HG132157; 5XYPGDA59HG184260; 5XYPGDA59HG117755 | 5XYPGDA59HG116072

5XYPGDA59HG190348 | 5XYPGDA59HG137326; 5XYPGDA59HG197767 | 5XYPGDA59HG144440 | 5XYPGDA59HG191709; 5XYPGDA59HG182637; 5XYPGDA59HG114077 | 5XYPGDA59HG153252 | 5XYPGDA59HG184422 | 5XYPGDA59HG165353 | 5XYPGDA59HG120316 | 5XYPGDA59HG187238; 5XYPGDA59HG120106; 5XYPGDA59HG182752; 5XYPGDA59HG189930; 5XYPGDA59HG197106; 5XYPGDA59HG175932 | 5XYPGDA59HG125953 | 5XYPGDA59HG120221; 5XYPGDA59HG143319 | 5XYPGDA59HG141215 | 5XYPGDA59HG184839 | 5XYPGDA59HG155728

5XYPGDA59HG166034 | 5XYPGDA59HG108943 | 5XYPGDA59HG160105 | 5XYPGDA59HG190219 | 5XYPGDA59HG107792 | 5XYPGDA59HG127511 | 5XYPGDA59HG133664 | 5XYPGDA59HG155258 | 5XYPGDA59HG176434 | 5XYPGDA59HG159035 | 5XYPGDA59HG150609 | 5XYPGDA59HG136595 | 5XYPGDA59HG111910 | 5XYPGDA59HG102401 | 5XYPGDA59HG182248 | 5XYPGDA59HG121241 | 5XYPGDA59HG103483 | 5XYPGDA59HG139500; 5XYPGDA59HG183514

5XYPGDA59HG100390 | 5XYPGDA59HG187272 | 5XYPGDA59HG185750 | 5XYPGDA59HG169614 | 5XYPGDA59HG153008 | 5XYPGDA59HG129775 | 5XYPGDA59HG177051 | 5XYPGDA59HG105119 | 5XYPGDA59HG174828 | 5XYPGDA59HG198286 | 5XYPGDA59HG189183 | 5XYPGDA59HG165093 | 5XYPGDA59HG187269

5XYPGDA59HG182914; 5XYPGDA59HG108294; 5XYPGDA59HG113835; 5XYPGDA59HG184095 | 5XYPGDA59HG145314; 5XYPGDA59HG199700 | 5XYPGDA59HG124513 | 5XYPGDA59HG189250; 5XYPGDA59HG153591 | 5XYPGDA59HG168768 | 5XYPGDA59HG192813 | 5XYPGDA59HG155177 | 5XYPGDA59HG111972 | 5XYPGDA59HG118694 | 5XYPGDA59HG147130 | 5XYPGDA59HG132515 | 5XYPGDA59HG132272 | 5XYPGDA59HG154935 | 5XYPGDA59HG120932 | 5XYPGDA59HG184310 | 5XYPGDA59HG189619; 5XYPGDA59HG178054 | 5XYPGDA59HG120350 | 5XYPGDA59HG103676 | 5XYPGDA59HG147547

5XYPGDA59HG100177 | 5XYPGDA59HG150318 | 5XYPGDA59HG102978 | 5XYPGDA59HG159150 | 5XYPGDA59HG166356; 5XYPGDA59HG159424 | 5XYPGDA59HG102057 | 5XYPGDA59HG167054 | 5XYPGDA59HG114497; 5XYPGDA59HG154286 | 5XYPGDA59HG198594 | 5XYPGDA59HG196411 | 5XYPGDA59HG113317; 5XYPGDA59HG163621; 5XYPGDA59HG199311 | 5XYPGDA59HG172268 | 5XYPGDA59HG128304 |

5XYPGDA59HG170133

; 5XYPGDA59HG111597; 5XYPGDA59HG113821; 5XYPGDA59HG106304 | 5XYPGDA59HG135463

5XYPGDA59HG177972 | 5XYPGDA59HG186624; 5XYPGDA59HG127640 | 5XYPGDA59HG156488 | 5XYPGDA59HG194335 | 5XYPGDA59HG115312 | 5XYPGDA59HG112877 | 5XYPGDA59HG198532 | 5XYPGDA59HG188972; 5XYPGDA59HG133549; 5XYPGDA59HG167894; 5XYPGDA59HG146365 | 5XYPGDA59HG165627; 5XYPGDA59HG172769 | 5XYPGDA59HG103533 | 5XYPGDA59HG190687; 5XYPGDA59HG182525; 5XYPGDA59HG171122; 5XYPGDA59HG167314 | 5XYPGDA59HG177115; 5XYPGDA59HG107663; 5XYPGDA59HG104021 | 5XYPGDA59HG118906 | 5XYPGDA59HG124432 | 5XYPGDA59HG183884 | 5XYPGDA59HG138637 | 5XYPGDA59HG179348 | 5XYPGDA59HG158922 | 5XYPGDA59HG110238 | 5XYPGDA59HG136631 | 5XYPGDA59HG173548; 5XYPGDA59HG169077; 5XYPGDA59HG104102; 5XYPGDA59HG121224 | 5XYPGDA59HG135379; 5XYPGDA59HG184971 | 5XYPGDA59HG151890 | 5XYPGDA59HG167555 | 5XYPGDA59HG153607 | 5XYPGDA59HG123443 | 5XYPGDA59HG102107 | 5XYPGDA59HG104746 | 5XYPGDA59HG184520 | 5XYPGDA59HG184923 | 5XYPGDA59HG165739 | 5XYPGDA59HG141182 | 5XYPGDA59HG148925 | 5XYPGDA59HG164784 | 5XYPGDA59HG157849; 5XYPGDA59HG193752; 5XYPGDA59HG157964; 5XYPGDA59HG112328 | 5XYPGDA59HG166079

5XYPGDA59HG174019 | 5XYPGDA59HG119294 | 5XYPGDA59HG184906; 5XYPGDA59HG142722 | 5XYPGDA59HG189684 | 5XYPGDA59HG105914; 5XYPGDA59HG141442 | 5XYPGDA59HG101507 | 5XYPGDA59HG106724; 5XYPGDA59HG111549; 5XYPGDA59HG170701; 5XYPGDA59HG152733 | 5XYPGDA59HG149685 | 5XYPGDA59HG136600 | 5XYPGDA59HG113589 | 5XYPGDA59HG102589 | 5XYPGDA59HG196358; 5XYPGDA59HG119795 | 5XYPGDA59HG189796; 5XYPGDA59HG162985 | 5XYPGDA59HG190396 | 5XYPGDA59HG162100; 5XYPGDA59HG170214 | 5XYPGDA59HG133163 | 5XYPGDA59HG115438; 5XYPGDA59HG116489; 5XYPGDA59HG116864 | 5XYPGDA59HG135799 | 5XYPGDA59HG181830 | 5XYPGDA59HG155230 | 5XYPGDA59HG109834

5XYPGDA59HG164350; 5XYPGDA59HG131459; 5XYPGDA59HG114032 | 5XYPGDA59HG146866; 5XYPGDA59HG109381; 5XYPGDA59HG132059 | 5XYPGDA59HG104956 | 5XYPGDA59HG151761; 5XYPGDA59HG132997 | 5XYPGDA59HG166874 | 5XYPGDA59HG174800 | 5XYPGDA59HG159701; 5XYPGDA59HG106979

5XYPGDA59HG137231; 5XYPGDA59HG162971 | 5XYPGDA59HG145460

5XYPGDA59HG127282 | 5XYPGDA59HG163750 | 5XYPGDA59HG135866 | 5XYPGDA59HG172206 | 5XYPGDA59HG126567 | 5XYPGDA59HG131669 | 5XYPGDA59HG108098 | 5XYPGDA59HG139318 | 5XYPGDA59HG154904; 5XYPGDA59HG186882 | 5XYPGDA59HG100096; 5XYPGDA59HG163019; 5XYPGDA59HG100566; 5XYPGDA59HG140405 | 5XYPGDA59HG133115; 5XYPGDA59HG195923 | 5XYPGDA59HG197171 | 5XYPGDA59HG168558 | 5XYPGDA59HG110739 | 5XYPGDA59HG107100 | 5XYPGDA59HG171847;

5XYPGDA59HG178829

; 5XYPGDA59HG110319 | 5XYPGDA59HG136760 | 5XYPGDA59HG127587 | 5XYPGDA59HG163070 | 5XYPGDA59HG154921 | 5XYPGDA59HG123250 | 5XYPGDA59HG111261;

5XYPGDA59HG105864

; 5XYPGDA59HG191158; 5XYPGDA59HG133339 | 5XYPGDA59HG155096 | 5XYPGDA59HG175476 | 5XYPGDA59HG148567; 5XYPGDA59HG165336 | 5XYPGDA59HG144759 | 5XYPGDA59HG159990; 5XYPGDA59HG137309 | 5XYPGDA59HG104634 | 5XYPGDA59HG131090; 5XYPGDA59HG131168

5XYPGDA59HG169757 | 5XYPGDA59HG126777; 5XYPGDA59HG170889 | 5XYPGDA59HG166017 | 5XYPGDA59HG105380 | 5XYPGDA59HG141389; 5XYPGDA59HG131039;

5XYPGDA59HG103726

| 5XYPGDA59HG190267 | 5XYPGDA59HG181052 | 5XYPGDA59HG161626 | 5XYPGDA59HG192438 | 5XYPGDA59HG169225; 5XYPGDA59HG113883 | 5XYPGDA59HG127430

5XYPGDA59HG179916 | 5XYPGDA59HG122938; 5XYPGDA59HG181083 | 5XYPGDA59HG124074 | 5XYPGDA59HG168544

5XYPGDA59HG199003 | 5XYPGDA59HG168172 | 5XYPGDA59HG106660 | 5XYPGDA59HG139495 | 5XYPGDA59HG179432; 5XYPGDA59HG156314; 5XYPGDA59HG127783 | 5XYPGDA59HG142607; 5XYPGDA59HG142557; 5XYPGDA59HG170763

5XYPGDA59HG115584 | 5XYPGDA59HG120185 | 5XYPGDA59HG167376; 5XYPGDA59HG135401 | 5XYPGDA59HG175638 | 5XYPGDA59HG110935 | 5XYPGDA59HG182427 | 5XYPGDA59HG170018 | 5XYPGDA59HG129453 | 5XYPGDA59HG115178 | 5XYPGDA59HG148908 | 5XYPGDA59HG152828 | 5XYPGDA59HG150688 | 5XYPGDA59HG113009 | 5XYPGDA59HG182069 | 5XYPGDA59HG113561

5XYPGDA59HG166485; 5XYPGDA59HG197851 | 5XYPGDA59HG191175 | 5XYPGDA59HG197512; 5XYPGDA59HG148214; 5XYPGDA59HG197610 | 5XYPGDA59HG126813

5XYPGDA59HG115715; 5XYPGDA59HG171668 | 5XYPGDA59HG152893; 5XYPGDA59HG153512 | 5XYPGDA59HG146138 | 5XYPGDA59HG154398; 5XYPGDA59HG136581 | 5XYPGDA59HG177132

5XYPGDA59HG115374 | 5XYPGDA59HG152697 | 5XYPGDA59HG100101; 5XYPGDA59HG109249; 5XYPGDA59HG157785

5XYPGDA59HG147385

| 5XYPGDA59HG106139 | 5XYPGDA59HG131753 | 5XYPGDA59HG150769 | 5XYPGDA59HG114127 | 5XYPGDA59HG154188 | 5XYPGDA59HG101135 | 5XYPGDA59HG162680; 5XYPGDA59HG113186; 5XYPGDA59HG153221

5XYPGDA59HG173257

5XYPGDA59HG172111 | 5XYPGDA59HG135706 | 5XYPGDA59HG119165 | 5XYPGDA59HG189703 | 5XYPGDA59HG172545 | 5XYPGDA59HG198272 | 5XYPGDA59HG145040 | 5XYPGDA59HG173565; 5XYPGDA59HG116590; 5XYPGDA59HG158287

5XYPGDA59HG193315; 5XYPGDA59HG185084; 5XYPGDA59HG175963

5XYPGDA59HG145670 | 5XYPGDA59HG158631; 5XYPGDA59HG199177

5XYPGDA59HG198451 | 5XYPGDA59HG173856; 5XYPGDA59HG167281 | 5XYPGDA59HG138220

5XYPGDA59HG115861

5XYPGDA59HG194240 | 5XYPGDA59HG131929 | 5XYPGDA59HG186848; 5XYPGDA59HG138847 | 5XYPGDA59HG102706; 5XYPGDA59HG126875

5XYPGDA59HG100079; 5XYPGDA59HG180466 | 5XYPGDA59HG184663; 5XYPGDA59HG129369; 5XYPGDA59HG190141 | 5XYPGDA59HG195338

5XYPGDA59HG131803 | 5XYPGDA59HG198837 | 5XYPGDA59HG161450 | 5XYPGDA59HG115603; 5XYPGDA59HG151940

5XYPGDA59HG173940; 5XYPGDA59HG168205 | 5XYPGDA59HG152277 | 5XYPGDA59HG127833 | 5XYPGDA59HG159407 | 5XYPGDA59HG112426 | 5XYPGDA59HG118310 | 5XYPGDA59HG105556; 5XYPGDA59HG148990 | 5XYPGDA59HG193217 | 5XYPGDA59HG130070 | 5XYPGDA59HG110031 | 5XYPGDA59HG111681 | 5XYPGDA59HG146916 | 5XYPGDA59HG173470; 5XYPGDA59HG168351 | 5XYPGDA59HG140386 | 5XYPGDA59HG181424 | 5XYPGDA59HG159908; 5XYPGDA59HG196148; 5XYPGDA59HG193184; 5XYPGDA59HG184033; 5XYPGDA59HG167989

5XYPGDA59HG137746 | 5XYPGDA59HG102060; 5XYPGDA59HG142168 | 5XYPGDA59HG167264 | 5XYPGDA59HG182850; 5XYPGDA59HG103399; 5XYPGDA59HG109588; 5XYPGDA59HG147807 | 5XYPGDA59HG107145 | 5XYPGDA59HG106318 | 5XYPGDA59HG153767; 5XYPGDA59HG162744 | 5XYPGDA59HG153879 | 5XYPGDA59HG103256; 5XYPGDA59HG188387 | 5XYPGDA59HG107467 | 5XYPGDA59HG139545 | 5XYPGDA59HG153042 | 5XYPGDA59HG153901; 5XYPGDA59HG199163 | 5XYPGDA59HG196988 | 5XYPGDA59HG142283; 5XYPGDA59HG150853 | 5XYPGDA59HG137777; 5XYPGDA59HG112734; 5XYPGDA59HG117156 | 5XYPGDA59HG157804; 5XYPGDA59HG128478 | 5XYPGDA59HG187904; 5XYPGDA59HG137441

5XYPGDA59HG118274 | 5XYPGDA59HG116850 | 5XYPGDA59HG181214 | 5XYPGDA59HG142638 | 5XYPGDA59HG173369; 5XYPGDA59HG112393 | 5XYPGDA59HG112054; 5XYPGDA59HG139724

5XYPGDA59HG178023 | 5XYPGDA59HG166180 | 5XYPGDA59HG129730; 5XYPGDA59HG196490 | 5XYPGDA59HG135723 | 5XYPGDA59HG115150 |

5XYPGDA59HG141179

| 5XYPGDA59HG182458; 5XYPGDA59HG185487 | 5XYPGDA59HG129033 | 5XYPGDA59HG150898 | 5XYPGDA59HG131705; 5XYPGDA59HG187918 | 5XYPGDA59HG190186 | 5XYPGDA59HG166230 | 5XYPGDA59HG119389

5XYPGDA59HG175283; 5XYPGDA59HG135575 | 5XYPGDA59HG189846 | 5XYPGDA59HG198157

5XYPGDA59HG146673 | 5XYPGDA59HG105475 | 5XYPGDA59HG137598 | 5XYPGDA59HG130392 | 5XYPGDA59HG145779; 5XYPGDA59HG131106; 5XYPGDA59HG181195 | 5XYPGDA59HG163201; 5XYPGDA59HG139142; 5XYPGDA59HG126505 | 5XYPGDA59HG198787 | 5XYPGDA59HG171718 | 5XYPGDA59HG192357 | 5XYPGDA59HG187028

5XYPGDA59HG150822 | 5XYPGDA59HG164073 | 5XYPGDA59HG121269 | 5XYPGDA59HG116007

5XYPGDA59HG119666 | 5XYPGDA59HG134135 | 5XYPGDA59HG189135 | 5XYPGDA59HG116606; 5XYPGDA59HG162730 | 5XYPGDA59HG140050 | 5XYPGDA59HG104374 | 5XYPGDA59HG140646 | 5XYPGDA59HG143336 | 5XYPGDA59HG126617 | 5XYPGDA59HG197722 | 5XYPGDA59HG161173

5XYPGDA59HG145121 | 5XYPGDA59HG176093; 5XYPGDA59HG134331; 5XYPGDA59HG140727; 5XYPGDA59HG168530 | 5XYPGDA59HG151971 | 5XYPGDA59HG161495 | 5XYPGDA59HG100938 | 5XYPGDA59HG149699; 5XYPGDA59HG148391; 5XYPGDA59HG131882; 5XYPGDA59HG120476 | 5XYPGDA59HG198305 | 5XYPGDA59HG188762 | 5XYPGDA59HG111521 | 5XYPGDA59HG166342; 5XYPGDA59HG138704; 5XYPGDA59HG139531 | 5XYPGDA59HG166857; 5XYPGDA59HG184808 | 5XYPGDA59HG118341 | 5XYPGDA59HG128710 | 5XYPGDA59HG173615 | 5XYPGDA59HG147905 | 5XYPGDA59HG196067; 5XYPGDA59HG171265 | 5XYPGDA59HG190835; 5XYPGDA59HG194481 | 5XYPGDA59HG110417 | 5XYPGDA59HG185358 | 5XYPGDA59HG182878 | 5XYPGDA59HG126584 | 5XYPGDA59HG108537; 5XYPGDA59HG136869 | 5XYPGDA59HG128559 | 5XYPGDA59HG158290; 5XYPGDA59HG191242 | 5XYPGDA59HG182833 | 5XYPGDA59HG125998;

5XYPGDA59HG117352

; 5XYPGDA59HG169466; 5XYPGDA59HG155759 | 5XYPGDA59HG117268; 5XYPGDA59HG104620 | 5XYPGDA59HG130246 | 5XYPGDA59HG115214; 5XYPGDA59HG134250; 5XYPGDA59HG110109 | 5XYPGDA59HG186400; 5XYPGDA59HG177292; 5XYPGDA59HG184288; 5XYPGDA59HG126116 | 5XYPGDA59HG157401

5XYPGDA59HG100504; 5XYPGDA59HG165756; 5XYPGDA59HG131624 | 5XYPGDA59HG137147 | 5XYPGDA59HG132949 | 5XYPGDA59HG136192 | 5XYPGDA59HG114211; 5XYPGDA59HG172044; 5XYPGDA59HG163893; 5XYPGDA59HG149895 | 5XYPGDA59HG102818

5XYPGDA59HG139884 | 5XYPGDA59HG180404; 5XYPGDA59HG193220; 5XYPGDA59HG169855 | 5XYPGDA59HG110322 | 5XYPGDA59HG130179; 5XYPGDA59HG106643 | 5XYPGDA59HG135916 | 5XYPGDA59HG158807; 5XYPGDA59HG198188 | 5XYPGDA59HG159519 | 5XYPGDA59HG133728; 5XYPGDA59HG186428 | 5XYPGDA59HG161030 | 5XYPGDA59HG128965 | 5XYPGDA59HG111437 | 5XYPGDA59HG138038 | 5XYPGDA59HG152604 | 5XYPGDA59HG194772

5XYPGDA59HG181150; 5XYPGDA59HG116556 | 5XYPGDA59HG111342; 5XYPGDA59HG161111 | 5XYPGDA59HG193914 | 5XYPGDA59HG181293 | 5XYPGDA59HG162937 | 5XYPGDA59HG161903 | 5XYPGDA59HG173839; 5XYPGDA59HG184372 | 5XYPGDA59HG138816; 5XYPGDA59HG181133 | 5XYPGDA59HG103290 | 5XYPGDA59HG119327 | 5XYPGDA59HG184386; 5XYPGDA59HG126312; 5XYPGDA59HG196991; 5XYPGDA59HG134605; 5XYPGDA59HG172447

5XYPGDA59HG195713 | 5XYPGDA59HG155129; 5XYPGDA59HG143093

5XYPGDA59HG101247 | 5XYPGDA59HG145328

5XYPGDA59HG199325 | 5XYPGDA59HG189829

5XYPGDA59HG102334 | 5XYPGDA59HG116704 | 5XYPGDA59HG123703 | 5XYPGDA59HG168625 | 5XYPGDA59HG130067 | 5XYPGDA59HG139089 | 5XYPGDA59HG145085; 5XYPGDA59HG189278 | 5XYPGDA59HG179088 | 5XYPGDA59HG143076; 5XYPGDA59HG150206 | 5XYPGDA59HG188566 | 5XYPGDA59HG134006 | 5XYPGDA59HG173422; 5XYPGDA59HG115326; 5XYPGDA59HG107629; 5XYPGDA59HG144812; 5XYPGDA59HG196134 | 5XYPGDA59HG159066 | 5XYPGDA59HG126228 | 5XYPGDA59HG162789 | 5XYPGDA59HG113043; 5XYPGDA59HG131302 | 5XYPGDA59HG189586; 5XYPGDA59HG169970; 5XYPGDA59HG150237

5XYPGDA59HG169189 | 5XYPGDA59HG169046; 5XYPGDA59HG183657

5XYPGDA59HG131199 | 5XYPGDA59HG124530 | 5XYPGDA59HG137911; 5XYPGDA59HG124723; 5XYPGDA59HG173484 | 5XYPGDA59HG131008; 5XYPGDA59HG154983 | 5XYPGDA59HG115066; 5XYPGDA59HG199857 | 5XYPGDA59HG188390

5XYPGDA59HG147774

5XYPGDA59HG154580 | 5XYPGDA59HG122969 | 5XYPGDA59HG111955 | 5XYPGDA59HG195999; 5XYPGDA59HG188194 | 5XYPGDA59HG148505 | 5XYPGDA59HG104116; 5XYPGDA59HG189507 | 5XYPGDA59HG173274; 5XYPGDA59HG179771 | 5XYPGDA59HG117996; 5XYPGDA59HG109543; 5XYPGDA59HG122051 | 5XYPGDA59HG158418 | 5XYPGDA59HG111874 | 5XYPGDA59HG187241 | 5XYPGDA59HG142462 | 5XYPGDA59HG155163 | 5XYPGDA59HG170570; 5XYPGDA59HG130361 | 5XYPGDA59HG169130 | 5XYPGDA59HG198238; 5XYPGDA59HG182198 | 5XYPGDA59HG170259 | 5XYPGDA59HG196120 | 5XYPGDA59HG162078 | 5XYPGDA59HG135317 | 5XYPGDA59HG181441; 5XYPGDA59HG156667; 5XYPGDA59HG124866; 5XYPGDA59HG138718

5XYPGDA59HG168236 | 5XYPGDA59HG188602; 5XYPGDA59HG153445 | 5XYPGDA59HG100437; 5XYPGDA59HG163733 | 5XYPGDA59HG112913 |

5XYPGDA59HG1531855XYPGDA59HG192925 | 5XYPGDA59HG114581 | 5XYPGDA59HG149203 | 5XYPGDA59HG165658; 5XYPGDA59HG184243 | 5XYPGDA59HG197123 | 5XYPGDA59HG198949 | 5XYPGDA59HG171881; 5XYPGDA59HG183254 | 5XYPGDA59HG108506 | 5XYPGDA59HG135771 | 5XYPGDA59HG130912; 5XYPGDA59HG138007 | 5XYPGDA59HG135740; 5XYPGDA59HG156460 | 5XYPGDA59HG105668 | 5XYPGDA59HG144678 | 5XYPGDA59HG190575 | 5XYPGDA59HG174280 | 5XYPGDA59HG129016 | 5XYPGDA59HG180127 | 5XYPGDA59HG106349 | 5XYPGDA59HG190057

5XYPGDA59HG134975 |

5XYPGDA59HG141702

| 5XYPGDA59HG123619 | 5XYPGDA59HG104049; 5XYPGDA59HG131834 | 5XYPGDA59HG107274

5XYPGDA59HG187983 | 5XYPGDA59HG129422 | 5XYPGDA59HG151663 | 5XYPGDA59HG193069; 5XYPGDA59HG120493; 5XYPGDA59HG162095 | 5XYPGDA59HG140078; 5XYPGDA59HG127380 | 5XYPGDA59HG138332 | 5XYPGDA59HG113950; 5XYPGDA59HG103158 | 5XYPGDA59HG125466 | 5XYPGDA59HG154501 | 5XYPGDA59HG169631; 5XYPGDA59HG163117; 5XYPGDA59HG174179 | 5XYPGDA59HG152618 | 5XYPGDA59HG115665 | 5XYPGDA59HG141411 | 5XYPGDA59HG162968 | 5XYPGDA59HG105203 | 5XYPGDA59HG130845; 5XYPGDA59HG188065 | 5XYPGDA59HG183948 | 5XYPGDA59HG156653

5XYPGDA59HG160797 | 5XYPGDA59HG180824 | 5XYPGDA59HG185151 | 5XYPGDA59HG193881; 5XYPGDA59HG180290 | 5XYPGDA59HG109266; 5XYPGDA59HG123328 | 5XYPGDA59HG180905 | 5XYPGDA59HG164557 | 5XYPGDA59HG111468 | 5XYPGDA59HG181486 | 5XYPGDA59HG185022 | 5XYPGDA59HG140419 | 5XYPGDA59HG198546; 5XYPGDA59HG128948; 5XYPGDA59HG117948

5XYPGDA59HG101359 | 5XYPGDA59HG158323; 5XYPGDA59HG107002; 5XYPGDA59HG147161 | 5XYPGDA59HG114144; 5XYPGDA59HG175817 | 5XYPGDA59HG190916; 5XYPGDA59HG166065 | 5XYPGDA59HG112880; 5XYPGDA59HG148634 | 5XYPGDA59HG151212 | 5XYPGDA59HG197994 | 5XYPGDA59HG188180 | 5XYPGDA59HG142672; 5XYPGDA59HG136838; 5XYPGDA59HG155390 | 5XYPGDA59HG189197

5XYPGDA59HG104648 | 5XYPGDA59HG143496; 5XYPGDA59HG139609 | 5XYPGDA59HG135589 | 5XYPGDA59HG178247 |

5XYPGDA59HG133762

; 5XYPGDA59HG129386; 5XYPGDA59HG160833 | 5XYPGDA59HG188910 | 5XYPGDA59HG179558; 5XYPGDA59HG139027 | 5XYPGDA59HG113303 | 5XYPGDA59HG157351 | 5XYPGDA59HG168673 | 5XYPGDA59HG120770; 5XYPGDA59HG142767

5XYPGDA59HG195212; 5XYPGDA59HG157057 | 5XYPGDA59HG156572; 5XYPGDA59HG113558 | 5XYPGDA59HG171587 | 5XYPGDA59HG143692 | 5XYPGDA59HG154871 | 5XYPGDA59HG177082; 5XYPGDA59HG198756 | 5XYPGDA59HG197090; 5XYPGDA59HG175218 | 5XYPGDA59HG176126; 5XYPGDA59HG107842 | 5XYPGDA59HG102639; 5XYPGDA59HG129355; 5XYPGDA59HG187921 | 5XYPGDA59HG177258 | 5XYPGDA59HG152974; 5XYPGDA59HG188874 | 5XYPGDA59HG123006

5XYPGDA59HG173744 | 5XYPGDA59HG188292 | 5XYPGDA59HG118615; 5XYPGDA59HG160816 | 5XYPGDA59HG194187 | 5XYPGDA59HG151131 | 5XYPGDA59HG158080 | 5XYPGDA59HG157267; 5XYPGDA59HG135124 | 5XYPGDA59HG102866; 5XYPGDA59HG126178; 5XYPGDA59HG112166 | 5XYPGDA59HG195310; 5XYPGDA59HG121658 | 5XYPGDA59HG117965 | 5XYPGDA59HG186221 |

5XYPGDA59HG113060

; 5XYPGDA59HG126164 | 5XYPGDA59HG103497; 5XYPGDA59HG146415 | 5XYPGDA59HG119392 | 5XYPGDA59HG153123 | 5XYPGDA59HG181536 | 5XYPGDA59HG118422 | 5XYPGDA59HG148598

5XYPGDA59HG176174 | 5XYPGDA59HG151355 | 5XYPGDA59HG108411; 5XYPGDA59HG101037 | 5XYPGDA59HG138640; 5XYPGDA59HG188325 | 5XYPGDA59HG131610

5XYPGDA59HG158354 | 5XYPGDA59HG126844 | 5XYPGDA59HG123863 | 5XYPGDA59HG119747 | 5XYPGDA59HG154823; 5XYPGDA59HG156894 | 5XYPGDA59HG193511 | 5XYPGDA59HG190527; 5XYPGDA59HG136841; 5XYPGDA59HG103905 | 5XYPGDA59HG154868 | 5XYPGDA59HG173808 | 5XYPGDA59HG162551 | 5XYPGDA59HG126679; 5XYPGDA59HG169256 | 5XYPGDA59HG164963 | 5XYPGDA59HG177857; 5XYPGDA59HG195985 | 5XYPGDA59HG194108 | 5XYPGDA59HG108909 | 5XYPGDA59HG187661; 5XYPGDA59HG123409 | 5XYPGDA59HG195503 | 5XYPGDA59HG117318; 5XYPGDA59HG124186

5XYPGDA59HG176949 | 5XYPGDA59HG162341

5XYPGDA59HG135169 | 5XYPGDA59HG116220; 5XYPGDA59HG106481 | 5XYPGDA59HG158628 | 5XYPGDA59HG136967 | 5XYPGDA59HG153056; 5XYPGDA59HG198255; 5XYPGDA59HG122230 | 5XYPGDA59HG128951 | 5XYPGDA59HG165854 | 5XYPGDA59HG177177; 5XYPGDA59HG122681 | 5XYPGDA59HG171749; 5XYPGDA59HG129159 | 5XYPGDA59HG120851 | 5XYPGDA59HG179317; 5XYPGDA59HG162940

5XYPGDA59HG109526 | 5XYPGDA59HG180287; 5XYPGDA59HG143742; 5XYPGDA59HG129100 | 5XYPGDA59HG125872 | 5XYPGDA59HG187367 | 5XYPGDA59HG184453 | 5XYPGDA59HG153638 | 5XYPGDA59HG101765; 5XYPGDA59HG152585; 5XYPGDA59HG127184 | 5XYPGDA59HG109901 | 5XYPGDA59HG120171; 5XYPGDA59HG188079 | 5XYPGDA59HG141568 | 5XYPGDA59HG142946 | 5XYPGDA59HG138735; 5XYPGDA59HG181844; 5XYPGDA59HG135530; 5XYPGDA59HG141845; 5XYPGDA59HG172657; 5XYPGDA59HG179351 | 5XYPGDA59HG116430 | 5XYPGDA59HG106223 | 5XYPGDA59HG175543; 5XYPGDA59HG147497; 5XYPGDA59HG190012 | 5XYPGDA59HG134460; 5XYPGDA59HG155955 | 5XYPGDA59HG168771 | 5XYPGDA59HG101880 | 5XYPGDA59HG152876; 5XYPGDA59HG150125 | 5XYPGDA59HG170987; 5XYPGDA59HG176921; 5XYPGDA59HG105363; 5XYPGDA59HG129095 | 5XYPGDA59HG181276

5XYPGDA59HG150965 | 5XYPGDA59HG167653 | 5XYPGDA59HG178345; 5XYPGDA59HG199244; 5XYPGDA59HG163926; 5XYPGDA59HG110014; 5XYPGDA59HG162114

5XYPGDA59HG197011 | 5XYPGDA59HG180502 | 5XYPGDA59HG127332 | 5XYPGDA59HG122258 | 5XYPGDA59HG124804 | 5XYPGDA59HG120963 | 5XYPGDA59HG141621 | 5XYPGDA59HG179737 | 5XYPGDA59HG112863; 5XYPGDA59HG153140 | 5XYPGDA59HG155597; 5XYPGDA59HG164431 | 5XYPGDA59HG132112; 5XYPGDA59HG188695 | 5XYPGDA59HG155065; 5XYPGDA59HG157382 | 5XYPGDA59HG118534

5XYPGDA59HG140551 | 5XYPGDA59HG115827 | 5XYPGDA59HG138153 | 5XYPGDA59HG129615 | 5XYPGDA59HG159598 | 5XYPGDA59HG104486 | 5XYPGDA59HG117562 | 5XYPGDA59HG131123; 5XYPGDA59HG170200 |

5XYPGDA59HG109123

| 5XYPGDA59HG199874 | 5XYPGDA59HG133356 | 5XYPGDA59HG195887 | 5XYPGDA59HG123152; 5XYPGDA59HG141523; 5XYPGDA59HG120669 | 5XYPGDA59HG108148 | 5XYPGDA59HG141828; 5XYPGDA59HG109297 | 5XYPGDA59HG106772 | 5XYPGDA59HG194688; 5XYPGDA59HG126147 | 5XYPGDA59HG145345 | 5XYPGDA59HG149279 | 5XYPGDA59HG186767 | 5XYPGDA59HG163697 | 5XYPGDA59HG102222 | 5XYPGDA59HG170388 | 5XYPGDA59HG187255; 5XYPGDA59HG180550 | 5XYPGDA59HG175574; 5XYPGDA59HG118338; 5XYPGDA59HG154675; 5XYPGDA59HG129758; 5XYPGDA59HG149010 | 5XYPGDA59HG151209; 5XYPGDA59HG134491 | 5XYPGDA59HG199602 | 5XYPGDA59HG179818; 5XYPGDA59HG186929 | 5XYPGDA59HG154627 | 5XYPGDA59HG136032; 5XYPGDA59HG148472 | 5XYPGDA59HG124916; 5XYPGDA59HG197381 | 5XYPGDA59HG155616 | 5XYPGDA59HG121546

5XYPGDA59HG187739; 5XYPGDA59HG141103; 5XYPGDA59HG177762; 5XYPGDA59HG126763 | 5XYPGDA59HG187644 | 5XYPGDA59HG126665; 5XYPGDA59HG164722; 5XYPGDA59HG132224

5XYPGDA59HG119568

5XYPGDA59HG135284 | 5XYPGDA59HG127797 | 5XYPGDA59HG167751; 5XYPGDA59HG191337 | 5XYPGDA59HG115276 | 5XYPGDA59HG103967

5XYPGDA59HG105122 | 5XYPGDA59HG141618 | 5XYPGDA59HG142414; 5XYPGDA59HG139805

5XYPGDA59HG156216 | 5XYPGDA59HG183013 | 5XYPGDA59HG148746 | 5XYPGDA59HG120137; 5XYPGDA59HG128741 | 5XYPGDA59HG109932; 5XYPGDA59HG120140 | 5XYPGDA59HG199454 | 5XYPGDA59HG141506 | 5XYPGDA59HG149461 | 5XYPGDA59HG100969 | 5XYPGDA59HG189913; 5XYPGDA59HG119554 | 5XYPGDA59HG187899 | 5XYPGDA59HG197929 | 5XYPGDA59HG111986 | 5XYPGDA59HG168706; 5XYPGDA59HG174456; 5XYPGDA59HG120235 | 5XYPGDA59HG113897; 5XYPGDA59HG144275 | 5XYPGDA59HG150268 | 5XYPGDA59HG172853 | 5XYPGDA59HG182721 | 5XYPGDA59HG185179 | 5XYPGDA59HG129761

5XYPGDA59HG165871; 5XYPGDA59HG161559; 5XYPGDA59HG107436

5XYPGDA59HG135365 | 5XYPGDA59HG177230 | 5XYPGDA59HG184579 | 5XYPGDA59HG172982; 5XYPGDA59HG124933; 5XYPGDA59HG180693; 5XYPGDA59HG127072; 5XYPGDA59HG144339; 5XYPGDA59HG118677 | 5XYPGDA59HG110451 | 5XYPGDA59HG171136 | 5XYPGDA59HG116234 | 5XYPGDA59HG116041 | 5XYPGDA59HG155938 | 5XYPGDA59HG154952; 5XYPGDA59HG135544 | 5XYPGDA59HG104178 | 5XYPGDA59HG157981

5XYPGDA59HG131297 | 5XYPGDA59HG148052 | 5XYPGDA59HG107520; 5XYPGDA59HG145796 | 5XYPGDA59HG101104 | 5XYPGDA59HG142431 | 5XYPGDA59HG169743; 5XYPGDA59HG110384 | 5XYPGDA59HG140842 | 5XYPGDA59HG180600 | 5XYPGDA59HG115729 | 5XYPGDA59HG182735 | 5XYPGDA59HG152280 | 5XYPGDA59HG170052; 5XYPGDA59HG139643 | 5XYPGDA59HG115309; 5XYPGDA59HG194920 | 5XYPGDA59HG180872 | 5XYPGDA59HG175901 | 5XYPGDA59HG171170

5XYPGDA59HG130229 | 5XYPGDA59HG183478; 5XYPGDA59HG156281 | 5XYPGDA59HG174991; 5XYPGDA59HG132479

5XYPGDA59HG180774 | 5XYPGDA59HG108649; 5XYPGDA59HG100972; 5XYPGDA59HG152103

5XYPGDA59HG179849 | 5XYPGDA59HG159858 | 5XYPGDA59HG155146; 5XYPGDA59HG163683 | 5XYPGDA59HG140744 | 5XYPGDA59HG140615 | 5XYPGDA59HG146320; 5XYPGDA59HG177518 | 5XYPGDA59HG198773 | 5XYPGDA59HG170309 | 5XYPGDA59HG113432

5XYPGDA59HG102236 | 5XYPGDA59HG140128

5XYPGDA59HG119022; 5XYPGDA59HG162274 | 5XYPGDA59HG152554; 5XYPGDA59HG166664; 5XYPGDA59HG181181 | 5XYPGDA59HG142770 | 5XYPGDA59HG114550; 5XYPGDA59HG127766 | 5XYPGDA59HG107050 | 5XYPGDA59HG169273 | 5XYPGDA59HG161853 | 5XYPGDA59HG157169 | 5XYPGDA59HG141277 | 5XYPGDA59HG131915 | 5XYPGDA59HG192973 | 5XYPGDA59HG127931 | 5XYPGDA59HG164591; 5XYPGDA59HG160539 | 5XYPGDA59HG117979 | 5XYPGDA59HG127962; 5XYPGDA59HG159164; 5XYPGDA59HG170861 | 5XYPGDA59HG181343 | 5XYPGDA59HG191581 | 5XYPGDA59HG195520; 5XYPGDA59HG128383; 5XYPGDA59HG145541 | 5XYPGDA59HG130750; 5XYPGDA59HG155695; 5XYPGDA59HG145510; 5XYPGDA59HG153154; 5XYPGDA59HG192259; 5XYPGDA59HG103502 | 5XYPGDA59HG175896

5XYPGDA59HG153428; 5XYPGDA59HG154207 | 5XYPGDA59HG120784 | 5XYPGDA59HG111213; 5XYPGDA59HG104715 | 5XYPGDA59HG137116; 5XYPGDA59HG115472; 5XYPGDA59HG144681 | 5XYPGDA59HG107534; 5XYPGDA59HG115004; 5XYPGDA59HG156054 | 5XYPGDA59HG156362; 5XYPGDA59HG142333; 5XYPGDA59HG156457 | 5XYPGDA59HG101670 | 5XYPGDA59HG106738 | 5XYPGDA59HG198448; 5XYPGDA59HG165952; 5XYPGDA59HG174229 | 5XYPGDA59HG184744; 5XYPGDA59HG142137 | 5XYPGDA59HG144907 | 5XYPGDA59HG187840 | 5XYPGDA59HG175722 | 5XYPGDA59HG130487; 5XYPGDA59HG175848 | 5XYPGDA59HG192150

5XYPGDA59HG196117; 5XYPGDA59HG107307 | 5XYPGDA59HG167572 | 5XYPGDA59HG159956 | 5XYPGDA59HG198160 | 5XYPGDA59HG157379 | 5XYPGDA59HG105184 | 5XYPGDA59HG120672 | 5XYPGDA59HG165434 | 5XYPGDA59HG158127; 5XYPGDA59HG135897 | 5XYPGDA59HG146950 |

5XYPGDA59HG168320

| 5XYPGDA59HG140789 | 5XYPGDA59HG128206 | 5XYPGDA59HG104990; 5XYPGDA59HG101992

5XYPGDA59HG140047 | 5XYPGDA59HG196330 | 5XYPGDA59HG132594 | 5XYPGDA59HG114189 | 5XYPGDA59HG173825 | 5XYPGDA59HG180581; 5XYPGDA59HG107419; 5XYPGDA59HG150903

5XYPGDA59HG153669 | 5XYPGDA59HG131249 | 5XYPGDA59HG124947 | 5XYPGDA59HG140002 | 5XYPGDA59HG102317 | 5XYPGDA59HG176983 | 5XYPGDA59HG157480 | 5XYPGDA59HG119425 | 5XYPGDA59HG120722; 5XYPGDA59HG133485 | 5XYPGDA59HG117027 | 5XYPGDA59HG114905; 5XYPGDA59HG122664 | 5XYPGDA59HG191936; 5XYPGDA59HG163442; 5XYPGDA59HG130604; 5XYPGDA59HG176112 | 5XYPGDA59HG172478; 5XYPGDA59HG185375 | 5XYPGDA59HG110661 | 5XYPGDA59HG158855

5XYPGDA59HG104052 | 5XYPGDA59HG188678 | 5XYPGDA59HG181357 | 5XYPGDA59HG189538; 5XYPGDA59HG104777 | 5XYPGDA59HG131543; 5XYPGDA59HG123474 | 5XYPGDA59HG108196; 5XYPGDA59HG110367 | 5XYPGDA59HG128223; 5XYPGDA59HG155678 | 5XYPGDA59HG171413 | 5XYPGDA59HG162324

5XYPGDA59HG154529;

5XYPGDA59HG133311

; 5XYPGDA59HG196554 | 5XYPGDA59HG138380; 5XYPGDA59HG186378 | 5XYPGDA59HG146348

5XYPGDA59HG100616 | 5XYPGDA59HG150545 | 5XYPGDA59HG104035

5XYPGDA59HG110076; 5XYPGDA59HG149377; 5XYPGDA59HG180595

5XYPGDA59HG184694 | 5XYPGDA59HG110725 | 5XYPGDA59HG150142

5XYPGDA59HG155437 | 5XYPGDA59HG115407; 5XYPGDA59HG117349; 5XYPGDA59HG168141 | 5XYPGDA59HG182976 | 5XYPGDA59HG186381 | 5XYPGDA59HG126990 | 5XYPGDA59HG105511 | 5XYPGDA59HG183965 | 5XYPGDA59HG185036 | 5XYPGDA59HG132529; 5XYPGDA59HG135639; 5XYPGDA59HG162064; 5XYPGDA59HG135060 | 5XYPGDA59HG198966; 5XYPGDA59HG138900 | 5XYPGDA59HG124737; 5XYPGDA59HG162128; 5XYPGDA59HG165997 | 5XYPGDA59HG101958 | 5XYPGDA59HG188759; 5XYPGDA59HG140601; 5XYPGDA59HG102365 | 5XYPGDA59HG161786 | 5XYPGDA59HG175199 | 5XYPGDA59HG174540; 5XYPGDA59HG161240

5XYPGDA59HG195629; 5XYPGDA59HG128433

5XYPGDA59HG100356 | 5XYPGDA59HG122096; 5XYPGDA59HG145216 | 5XYPGDA59HG182704 | 5XYPGDA59HG128867 | 5XYPGDA59HG192276 | 5XYPGDA59HG109493 | 5XYPGDA59HG188423; 5XYPGDA59HG161593 | 5XYPGDA59HG157978 | 5XYPGDA59HG173131 | 5XYPGDA59HG193797

5XYPGDA59HG165241; 5XYPGDA59HG112023 | 5XYPGDA59HG160847 | 5XYPGDA59HG179429 | 5XYPGDA59HG132563 | 5XYPGDA59HG186042; 5XYPGDA59HG189815 | 5XYPGDA59HG117481 | 5XYPGDA59HG148424 | 5XYPGDA59HG197817; 5XYPGDA59HG123961 | 5XYPGDA59HG183335 | 5XYPGDA59HG130389 | 5XYPGDA59HG192388 | 5XYPGDA59HG163375; 5XYPGDA59HG199373 | 5XYPGDA59HG127444 | 5XYPGDA59HG103791; 5XYPGDA59HG102477 | 5XYPGDA59HG151095 | 5XYPGDA59HG199406; 5XYPGDA59HG115391 | 5XYPGDA59HG103970 | 5XYPGDA59HG139156 | 5XYPGDA59HG125001 | 5XYPGDA59HG107422 | 5XYPGDA59HG104245; 5XYPGDA59HG154630 | 5XYPGDA59HG186140 | 5XYPGDA59HG111244; 5XYPGDA59HG104780 | 5XYPGDA59HG185912 | 5XYPGDA59HG137942; 5XYPGDA59HG154644 | 5XYPGDA59HG100633 | 5XYPGDA59HG114290 | 5XYPGDA59HG115990 | 5XYPGDA59HG172495; 5XYPGDA59HG110742

5XYPGDA59HG129257 | 5XYPGDA59HG189054 | 5XYPGDA59HG182718 | 5XYPGDA59HG103872 |

5XYPGDA59HG164008

; 5XYPGDA59HG108389

5XYPGDA59HG126424 | 5XYPGDA59HG124771 | 5XYPGDA59HG127296 | 5XYPGDA59HG173159; 5XYPGDA59HG140713; 5XYPGDA59HG128464

5XYPGDA59HG139996 | 5XYPGDA59HG131963 | 5XYPGDA59HG185540

5XYPGDA59HG105797; 5XYPGDA59HG132630; 5XYPGDA59HG136788 | 5XYPGDA59HG199227 | 5XYPGDA59HG111714

5XYPGDA59HG107789 | 5XYPGDA59HG105234 |

5XYPGDA59HG166812

| 5XYPGDA59HG182041 | 5XYPGDA59HG142123 | 5XYPGDA59HG154451 | 5XYPGDA59HG164834 | 5XYPGDA59HG179656 | 5XYPGDA59HG143644 | 5XYPGDA59HG100907 | 5XYPGDA59HG139285; 5XYPGDA59HG175333; 5XYPGDA59HG192584 | 5XYPGDA59HG164302

5XYPGDA59HG167975; 5XYPGDA59HG106366;

5XYPGDA59HG128707

| 5XYPGDA59HG176465 | 5XYPGDA59HG131493; 5XYPGDA59HG122891

5XYPGDA59HG191788 | 5XYPGDA59HG127718; 5XYPGDA59HG158404 | 5XYPGDA59HG156829 | 5XYPGDA59HG198627

5XYPGDA59HG173520 | 5XYPGDA59HG185067 | 5XYPGDA59HG143398 | 5XYPGDA59HG145975 | 5XYPGDA59HG191161 | 5XYPGDA59HG185926; 5XYPGDA59HG198689; 5XYPGDA59HG114628; 5XYPGDA59HG136970; 5XYPGDA59HG180807; 5XYPGDA59HG178149 | 5XYPGDA59HG182153; 5XYPGDA59HG122261 | 5XYPGDA59HG176952; 5XYPGDA59HG118890 | 5XYPGDA59HG135768 | 5XYPGDA59HG172965; 5XYPGDA59HG179723 | 5XYPGDA59HG135835 | 5XYPGDA59HG154014; 5XYPGDA59HG105900 | 5XYPGDA59HG160198 | 5XYPGDA59HG124818 | 5XYPGDA59HG118632; 5XYPGDA59HG144034; 5XYPGDA59HG170522 | 5XYPGDA59HG126049; 5XYPGDA59HG183030 | 5XYPGDA59HG168978 | 5XYPGDA59HG109347 | 5XYPGDA59HG147922; 5XYPGDA59HG123913 | 5XYPGDA59HG131994 | 5XYPGDA59HG142090; 5XYPGDA59HG135351

5XYPGDA59HG146303 | 5XYPGDA59HG134863

5XYPGDA59HG116380;

5XYPGDA59HG198496

| 5XYPGDA59HG129713; 5XYPGDA59HG178720 | 5XYPGDA59HG197848 | 5XYPGDA59HG167913 | 5XYPGDA59HG131722 | 5XYPGDA59HG106934; 5XYPGDA59HG177759

5XYPGDA59HG169550

| 5XYPGDA59HG189085 | 5XYPGDA59HG118257 | 5XYPGDA59HG106576; 5XYPGDA59HG144051; 5XYPGDA59HG142235 | 5XYPGDA59HG124348; 5XYPGDA59HG177423; 5XYPGDA59HG191886; 5XYPGDA59HG182265 | 5XYPGDA59HG135737 | 5XYPGDA59HG105072; 5XYPGDA59HG106917 | 5XYPGDA59HG168737; 5XYPGDA59HG126231 | 5XYPGDA59HG154479

5XYPGDA59HG118193 | 5XYPGDA59HG123331; 5XYPGDA59HG179950; 5XYPGDA59HG185831 | 5XYPGDA59HG181956 | 5XYPGDA59HG183058; 5XYPGDA59HG198885; 5XYPGDA59HG110997; 5XYPGDA59HG173193; 5XYPGDA59HG111048 | 5XYPGDA59HG106271 | 5XYPGDA59HG138539

5XYPGDA59HG195534 | 5XYPGDA59HG186090; 5XYPGDA59HG176708

5XYPGDA59HG150500 | 5XYPGDA59HG150108 | 5XYPGDA59HG124334 | 5XYPGDA59HG170438 | 5XYPGDA59HG190091; 5XYPGDA59HG142994; 5XYPGDA59HG140663

5XYPGDA59HG147368 | 5XYPGDA59HG165305

5XYPGDA59HG160508 | 5XYPGDA59HG154109; 5XYPGDA59HG114225 | 5XYPGDA59HG191841; 5XYPGDA59HG120557 | 5XYPGDA59HG170620; 5XYPGDA59HG151145

5XYPGDA59HG170617 | 5XYPGDA59HG183674 | 5XYPGDA59HG127671; 5XYPGDA59HG169712 | 5XYPGDA59HG114421; 5XYPGDA59HG114645; 5XYPGDA59HG171735; 5XYPGDA59HG183996; 5XYPGDA59HG194559; 5XYPGDA59HG124883; 5XYPGDA59HG116136 | 5XYPGDA59HG112216; 5XYPGDA59HG172237

5XYPGDA59HG193430; 5XYPGDA59HG191810 | 5XYPGDA59HG146270; 5XYPGDA59HG186168 | 5XYPGDA59HG111938; 5XYPGDA59HG142879; 5XYPGDA59HG163196 | 5XYPGDA59HG155552 | 5XYPGDA59HG101281 | 5XYPGDA59HG103984; 5XYPGDA59HG124110; 5XYPGDA59HG146088

5XYPGDA59HG112197 | 5XYPGDA59HG110921 | 5XYPGDA59HG145765 | 5XYPGDA59HG127900; 5XYPGDA59HG146754 | 5XYPGDA59HG187773 | 5XYPGDA59HG139965 | 5XYPGDA59HG186087; 5XYPGDA59HG178491 | 5XYPGDA59HG167166 | 5XYPGDA59HG164879; 5XYPGDA59HG192861 | 5XYPGDA59HG187370; 5XYPGDA59HG144566; 5XYPGDA59HG153896 | 5XYPGDA59HG154546; 5XYPGDA59HG190365 | 5XYPGDA59HG131641 | 5XYPGDA59HG150223 | 5XYPGDA59HG176630 | 5XYPGDA59HG185604 | 5XYPGDA59HG179866 | 5XYPGDA59HG125063 | 5XYPGDA59HG108439; 5XYPGDA59HG123183 | 5XYPGDA59HG127413;

5XYPGDA59HG154305

| 5XYPGDA59HG149282; 5XYPGDA59HG198370; 5XYPGDA59HG177941 | 5XYPGDA59HG157334 | 5XYPGDA59HG146589 | 5XYPGDA59HG143921; 5XYPGDA59HG100843; 5XYPGDA59HG105279 | 5XYPGDA59HG176966; 5XYPGDA59HG192228 | 5XYPGDA59HG163506 | 5XYPGDA59HG175137 | 5XYPGDA59HG173775 | 5XYPGDA59HG187546; 5XYPGDA59HG124365 | 5XYPGDA59HG100146 | 5XYPGDA59HG165580; 5XYPGDA59HG151582 | 5XYPGDA59HG152165 | 5XYPGDA59HG168446 | 5XYPGDA59HG150741; 5XYPGDA59HG112698 | 5XYPGDA59HG151274; 5XYPGDA59HG170679 | 5XYPGDA59HG129226 | 5XYPGDA59HG109414; 5XYPGDA59HG150061 | 5XYPGDA59HG176272 | 5XYPGDA59HG133941 | 5XYPGDA59HG127945 | 5XYPGDA59HG137293 | 5XYPGDA59HG153378 | 5XYPGDA59HG149847 | 5XYPGDA59HG128531 | 5XYPGDA59HG132448

5XYPGDA59HG195582 | 5XYPGDA59HG117884 | 5XYPGDA59HG189720; 5XYPGDA59HG121188 | 5XYPGDA59HG100115 | 5XYPGDA59HG135642; 5XYPGDA59HG195971

5XYPGDA59HG108229 | 5XYPGDA59HG195890; 5XYPGDA59HG118419 | 5XYPGDA59HG112491; 5XYPGDA59HG129212; 5XYPGDA59HG103631 | 5XYPGDA59HG179107; 5XYPGDA59HG107999 | 5XYPGDA59HG179995 | 5XYPGDA59HG172397 | 5XYPGDA59HG172142 | 5XYPGDA59HG147399 | 5XYPGDA59HG156121 | 5XYPGDA59HG109736 | 5XYPGDA59HG108991 | 5XYPGDA59HG188924; 5XYPGDA59HG113236 | 5XYPGDA59HG104293; 5XYPGDA59HG100745 | 5XYPGDA59HG125791 | 5XYPGDA59HG158581 | 5XYPGDA59HG127010 | 5XYPGDA59HG197770; 5XYPGDA59HG112314 | 5XYPGDA59HG183075 | 5XYPGDA59HG182587 | 5XYPGDA59HG124642 | 5XYPGDA59HG148018; 5XYPGDA59HG100065 | 5XYPGDA59HG178538 | 5XYPGDA59HG191631 | 5XYPGDA59HG195128; 5XYPGDA59HG130327

5XYPGDA59HG126942 | 5XYPGDA59HG142008 | 5XYPGDA59HG140372 | 5XYPGDA59HG181603 | 5XYPGDA59HG106822 | 5XYPGDA59HG161805

5XYPGDA59HG147550 | 5XYPGDA59HG188776 | 5XYPGDA59HG186851; 5XYPGDA59HG117738 | 5XYPGDA59HG150349 | 5XYPGDA59HG121627 | 5XYPGDA59HG196618 | 5XYPGDA59HG126746 |

5XYPGDA59HG131316

; 5XYPGDA59HG112538 | 5XYPGDA59HG140064

5XYPGDA59HG184131 | 5XYPGDA59HG188616 | 5XYPGDA59HG168799; 5XYPGDA59HG113916; 5XYPGDA59HG110028 | 5XYPGDA59HG112782 |

5XYPGDA59HG169581

; 5XYPGDA59HG119313 | 5XYPGDA59HG121742; 5XYPGDA59HG166714

5XYPGDA59HG129923 | 5XYPGDA59HG198076; 5XYPGDA59HG145538 | 5XYPGDA59HG165935; 5XYPGDA59HG195811 | 5XYPGDA59HG135494 | 5XYPGDA59HG198708 | 5XYPGDA59HG145927

5XYPGDA59HG181312 | 5XYPGDA59HG147578 | 5XYPGDA59HG154756 | 5XYPGDA59HG158029; 5XYPGDA59HG165546; 5XYPGDA59HG115696; 5XYPGDA59HG108425 | 5XYPGDA59HG137682 | 5XYPGDA59HG186798 | 5XYPGDA59HG145801; 5XYPGDA59HG130084 | 5XYPGDA59HG130103 | 5XYPGDA59HG153672; 5XYPGDA59HG132546; 5XYPGDA59HG183691; 5XYPGDA59HG170150 | 5XYPGDA59HG194903; 5XYPGDA59HG127749 | 5XYPGDA59HG195677

5XYPGDA59HG130263 | 5XYPGDA59HG154661; 5XYPGDA59HG179057 | 5XYPGDA59HG174862 | 5XYPGDA59HG112121; 5XYPGDA59HG123345 |

5XYPGDA59HG177275

| 5XYPGDA59HG117187; 5XYPGDA59HG128061 | 5XYPGDA59HG180225 | 5XYPGDA59HG128819 | 5XYPGDA59HG169824

5XYPGDA59HG185165 | 5XYPGDA59HG101801 | 5XYPGDA59HG143885 | 5XYPGDA59HG127508 | 5XYPGDA59HG151016 | 5XYPGDA59HG162243 | 5XYPGDA59HG119344 | 5XYPGDA59HG170245 | 5XYPGDA59HG144132

5XYPGDA59HG175493; 5XYPGDA59HG190883 | 5XYPGDA59HG181584 | 5XYPGDA59HG158614; 5XYPGDA59HG109994 | 5XYPGDA59HG174957 | 5XYPGDA59HG199650 | 5XYPGDA59HG166681; 5XYPGDA59HG120980 | 5XYPGDA59HG167748; 5XYPGDA59HG104617 | 5XYPGDA59HG133373 | 5XYPGDA59HG154420 | 5XYPGDA59HG199518; 5XYPGDA59HG177566 | 5XYPGDA59HG103077 | 5XYPGDA59HG145197 | 5XYPGDA59HG116525 | 5XYPGDA59HG122213; 5XYPGDA59HG187711 | 5XYPGDA59HG199065; 5XYPGDA59HG109445

5XYPGDA59HG119005

| 5XYPGDA59HG129193 | 5XYPGDA59HG150495; 5XYPGDA59HG186493; 5XYPGDA59HG124785 | 5XYPGDA59HG194139 | 5XYPGDA59HG136242 | 5XYPGDA59HG107372; 5XYPGDA59HG153848 | 5XYPGDA59HG186199; 5XYPGDA59HG169211 | 5XYPGDA59HG175185; 5XYPGDA59HG199308 | 5XYPGDA59HG195095; 5XYPGDA59HG160301 | 5XYPGDA59HG112376 | 5XYPGDA59HG101202 | 5XYPGDA59HG156555 | 5XYPGDA59HG197364; 5XYPGDA59HG109879 | 5XYPGDA59HG142395 | 5XYPGDA59HG113625 | 5XYPGDA59HG119635 | 5XYPGDA59HG140131

5XYPGDA59HG153302 | 5XYPGDA59HG136421 | 5XYPGDA59HG173646 | 5XYPGDA59HG134488; 5XYPGDA59HG117819 | 5XYPGDA59HG187823

5XYPGDA59HG170942 | 5XYPGDA59HG180662; 5XYPGDA59HG170875; 5XYPGDA59HG125886 | 5XYPGDA59HG136905 | 5XYPGDA59HG104844; 5XYPGDA59HG159925 | 5XYPGDA59HG167412 | 5XYPGDA59HG138959 | 5XYPGDA59HG113964 | 5XYPGDA59HG153073 | 5XYPGDA59HG163599 | 5XYPGDA59HG158998; 5XYPGDA59HG194898 | 5XYPGDA59HG161657 | 5XYPGDA59HG125225; 5XYPGDA59HG182962

5XYPGDA59HG122079; 5XYPGDA59HG193704; 5XYPGDA59HG174716; 5XYPGDA59HG160265 | 5XYPGDA59HG146317 | 5XYPGDA59HG135950; 5XYPGDA59HG143708 | 5XYPGDA59HG196957 | 5XYPGDA59HG102687 | 5XYPGDA59HG191967 | 5XYPGDA59HG147886 | 5XYPGDA59HG137987 | 5XYPGDA59HG117321; 5XYPGDA59HG109431 | 5XYPGDA59HG170021; 5XYPGDA59HG192410 | 5XYPGDA59HG139304 | 5XYPGDA59HG161982; 5XYPGDA59HG149590; 5XYPGDA59HG183349 | 5XYPGDA59HG179642

5XYPGDA59HG130974 | 5XYPGDA59HG189975 | 5XYPGDA59HG144728 | 5XYPGDA59HG129114 | 5XYPGDA59HG125127 | 5XYPGDA59HG139402 | 5XYPGDA59HG134717; 5XYPGDA59HG197137 | 5XYPGDA59HG111826 | 5XYPGDA59HG136578 | 5XYPGDA59HG156622 | 5XYPGDA59HG149783 | 5XYPGDA59HG150304 | 5XYPGDA59HG139593 | 5XYPGDA59HG191385; 5XYPGDA59HG180354; 5XYPGDA59HG182797

5XYPGDA59HG163876; 5XYPGDA59HG144406; 5XYPGDA59HG113690 |

5XYPGDA59HG135074

| 5XYPGDA59HG181326 | 5XYPGDA59HG134376; 5XYPGDA59HG124415 | 5XYPGDA59HG132269 | 5XYPGDA59HG119702 | 5XYPGDA59HG103886 | 5XYPGDA59HG119439 | 5XYPGDA59HG172464; 5XYPGDA59HG178197 | 5XYPGDA59HG140209 | 5XYPGDA59HG144969 | 5XYPGDA59HG189927; 5XYPGDA59HG132689 | 5XYPGDA59HG117495 | 5XYPGDA59HG160766 | 5XYPGDA59HG193010 | 5XYPGDA59HG147869; 5XYPGDA59HG167006 | 5XYPGDA59HG111325 | 5XYPGDA59HG178037 | 5XYPGDA59HG140307 | 5XYPGDA59HG158208

5XYPGDA59HG171573 | 5XYPGDA59HG139416; 5XYPGDA59HG188115; 5XYPGDA59HG157673 | 5XYPGDA59HG104262; 5XYPGDA59HG138198 | 5XYPGDA59HG178894; 5XYPGDA59HG183190 | 5XYPGDA59HG139562 | 5XYPGDA59HG164039 | 5XYPGDA59HG151078 | 5XYPGDA59HG152764; 5XYPGDA59HG144471; 5XYPGDA59HG127119 | 5XYPGDA59HG160671; 5XYPGDA59HG118372 | 5XYPGDA59HG113172; 5XYPGDA59HG175803; 5XYPGDA59HG158676 | 5XYPGDA59HG145393; 5XYPGDA59HG189832 | 5XYPGDA59HG160007

5XYPGDA59HG114502; 5XYPGDA59HG189216 | 5XYPGDA59HG142977; 5XYPGDA59HG112796

5XYPGDA59HG191600 | 5XYPGDA59HG132823; 5XYPGDA59HG157091 | 5XYPGDA59HG122907; 5XYPGDA59HG133292; 5XYPGDA59HG192939 | 5XYPGDA59HG117335 | 5XYPGDA59HG187384 | 5XYPGDA59HG190320 | 5XYPGDA59HG134166 | 5XYPGDA59HG110207; 5XYPGDA59HG142171

5XYPGDA59HG187160 | 5XYPGDA59HG163425 | 5XYPGDA59HG157592; 5XYPGDA59HG127251; 5XYPGDA59HG168477; 5XYPGDA59HG186039 | 5XYPGDA59HG123278; 5XYPGDA59HG124012 | 5XYPGDA59HG173923 | 5XYPGDA59HG135155 | 5XYPGDA59HG173968; 5XYPGDA59HG140162 | 5XYPGDA59HG174649; 5XYPGDA59HG165885; 5XYPGDA59HG129002; 5XYPGDA59HG160685; 5XYPGDA59HG127525 | 5XYPGDA59HG165238 | 5XYPGDA59HG166020 | 5XYPGDA59HG165403 | 5XYPGDA59HG130540; 5XYPGDA59HG187563; 5XYPGDA59HG175154 | 5XYPGDA59HG135611; 5XYPGDA59HG124351 | 5XYPGDA59HG159228; 5XYPGDA59HG163585; 5XYPGDA59HG121384; 5XYPGDA59HG118663 | 5XYPGDA59HG196179 | 5XYPGDA59HG169709; 5XYPGDA59HG142669 | 5XYPGDA59HG175882 | 5XYPGDA59HG135012; 5XYPGDA59HG188311; 5XYPGDA59HG190964; 5XYPGDA59HG152182 | 5XYPGDA59HG138993; 5XYPGDA59HG176420 | 5XYPGDA59HG121403 | 5XYPGDA59HG131574 | 5XYPGDA59HG113401 | 5XYPGDA59HG179785 | 5XYPGDA59HG166728 |

5XYPGDA59HG118744

| 5XYPGDA59HG182329 | 5XYPGDA59HG163523 | 5XYPGDA59HG116735; 5XYPGDA59HG106951 | 5XYPGDA59HG197462; 5XYPGDA59HG171234 | 5XYPGDA59HG190690; 5XYPGDA59HG175977 | 5XYPGDA59HG121207 | 5XYPGDA59HG160704 | 5XYPGDA59HG122793 | 5XYPGDA59HG120154; 5XYPGDA59HG170102 | 5XYPGDA59HG160282 | 5XYPGDA59HG198028 | 5XYPGDA59HG183206 | 5XYPGDA59HG197400 | 5XYPGDA59HG189961 | 5XYPGDA59HG133535; 5XYPGDA59HG100020; 5XYPGDA59HG163232; 5XYPGDA59HG193136 | 5XYPGDA59HG182119 | 5XYPGDA59HG122017 | 5XYPGDA59HG195355; 5XYPGDA59HG143840 | 5XYPGDA59HG195372 | 5XYPGDA59HG133924; 5XYPGDA59HG116685 | 5XYPGDA59HG102799 | 5XYPGDA59HG166406; 5XYPGDA59HG140081; 5XYPGDA59HG191533 | 5XYPGDA59HG158449 | 5XYPGDA59HG119117; 5XYPGDA59HG193783 | 5XYPGDA59HG144700; 5XYPGDA59HG137990 | 5XYPGDA59HG108733; 5XYPGDA59HG135172

5XYPGDA59HG156765 | 5XYPGDA59HG105332; 5XYPGDA59HG157642 |

5XYPGDA59HG109428

; 5XYPGDA59HG181097 | 5XYPGDA59HG179768 | 5XYPGDA59HG143014; 5XYPGDA59HG116895; 5XYPGDA59HG125564 | 5XYPGDA59HG155650; 5XYPGDA59HG100664

5XYPGDA59HG195498 | 5XYPGDA59HG174506 | 5XYPGDA59HG134281; 5XYPGDA59HG137827 | 5XYPGDA59HG104312 | 5XYPGDA59HG118923; 5XYPGDA59HG115360; 5XYPGDA59HG119943; 5XYPGDA59HG131087; 5XYPGDA59HG117612 | 5XYPGDA59HG111194; 5XYPGDA59HG114807 | 5XYPGDA59HG112765 | 5XYPGDA59HG116640 | 5XYPGDA59HG124009; 5XYPGDA59HG171220; 5XYPGDA59HG161819 | 5XYPGDA59HG197641; 5XYPGDA59HG112622; 5XYPGDA59HG125712 | 5XYPGDA59HG132840 | 5XYPGDA59HG112636 | 5XYPGDA59HG169788

5XYPGDA59HG183450; 5XYPGDA59HG169922 | 5XYPGDA59HG155681 | 5XYPGDA59HG161190 | 5XYPGDA59HG107548; 5XYPGDA59HG120414

5XYPGDA59HG152635

5XYPGDA59HG124088 | 5XYPGDA59HG120591; 5XYPGDA59HG191628 | 5XYPGDA59HG190768; 5XYPGDA59HG123149 | 5XYPGDA59HG138122 | 5XYPGDA59HG123815; 5XYPGDA59HG146785 | 5XYPGDA59HG155356 | 5XYPGDA59HG117142

5XYPGDA59HG137388; 5XYPGDA59HG113124; 5XYPGDA59HG154658; 5XYPGDA59HG147208; 5XYPGDA59HG104908 | 5XYPGDA59HG120400; 5XYPGDA59HG170648 | 5XYPGDA59HG138329 | 5XYPGDA59HG141764; 5XYPGDA59HG109090; 5XYPGDA59HG162288 | 5XYPGDA59HG176014 | 5XYPGDA59HG108750; 5XYPGDA59HG103869; 5XYPGDA59HG193086 | 5XYPGDA59HG190107 | 5XYPGDA59HG109140 | 5XYPGDA59HG181911 | 5XYPGDA59HG108568 | 5XYPGDA59HG157009 | 5XYPGDA59HG125371

5XYPGDA59HG168950; 5XYPGDA59HG183285 | 5XYPGDA59HG152666; 5XYPGDA59HG114712 | 5XYPGDA59HG115620 | 5XYPGDA59HG159729 | 5XYPGDA59HG195405; 5XYPGDA59HG199616 | 5XYPGDA59HG182363; 5XYPGDA59HG176515 | 5XYPGDA59HG199891 | 5XYPGDA59HG177888 | 5XYPGDA59HG146883; 5XYPGDA59HG129338; 5XYPGDA59HG165448; 5XYPGDA59HG169676 | 5XYPGDA59HG155521 | 5XYPGDA59HG199387 | 5XYPGDA59HG193153 | 5XYPGDA59HG100857; 5XYPGDA59HG166521; 5XYPGDA59HG132353 | 5XYPGDA59HG164199; 5XYPGDA59HG170293 | 5XYPGDA59HG173047 | 5XYPGDA59HG196635 | 5XYPGDA59HG159617 | 5XYPGDA59HG181858

5XYPGDA59HG149363; 5XYPGDA59HG186543 | 5XYPGDA59HG135026 | 5XYPGDA59HG159827 | 5XYPGDA59HG194111 | 5XYPGDA59HG122471; 5XYPGDA59HG152652; 5XYPGDA59HG161044; 5XYPGDA59HG114788 | 5XYPGDA59HG187207 | 5XYPGDA59HG186817; 5XYPGDA59HG106383; 5XYPGDA59HG180158; 5XYPGDA59HG164705 | 5XYPGDA59HG183092; 5XYPGDA59HG151081; 5XYPGDA59HG116346; 5XYPGDA59HG156670; 5XYPGDA59HG158175 | 5XYPGDA59HG168902; 5XYPGDA59HG148021; 5XYPGDA59HG169239 | 5XYPGDA59HG194075 | 5XYPGDA59HG136533 | 5XYPGDA59HG108926; 5XYPGDA59HG194710 | 5XYPGDA59HG114130 | 5XYPGDA59HG178667; 5XYPGDA59HG122535 | 5XYPGDA59HG123085; 5XYPGDA59HG193041 | 5XYPGDA59HG133776 | 5XYPGDA59HG198482 | 5XYPGDA59HG120445 | 5XYPGDA59HG161383 | 5XYPGDA59HG133325; 5XYPGDA59HG184811 | 5XYPGDA59HG192598 | 5XYPGDA59HG132496 | 5XYPGDA59HG151159; 5XYPGDA59HG144714 | 5XYPGDA59HG134118 | 5XYPGDA59HG175428 | 5XYPGDA59HG123992; 5XYPGDA59HG157012; 5XYPGDA59HG184825

5XYPGDA59HG140498; 5XYPGDA59HG111356 | 5XYPGDA59HG167474 | 5XYPGDA59HG138489 | 5XYPGDA59HG143028 |

5XYPGDA59HG181827

| 5XYPGDA59HG144891 | 5XYPGDA59HG120994; 5XYPGDA59HG166132 | 5XYPGDA59HG105833 | 5XYPGDA59HG177213 | 5XYPGDA59HG184498; 5XYPGDA59HG156863; 5XYPGDA59HG107923 | 5XYPGDA59HG162503 | 5XYPGDA59HG119649 | 5XYPGDA59HG143997 | 5XYPGDA59HG173050 | 5XYPGDA59HG115035 | 5XYPGDA59HG191256 | 5XYPGDA59HG184730; 5XYPGDA59HG109302 | 5XYPGDA59HG122759; 5XYPGDA59HG172660 | 5XYPGDA59HG193346 | 5XYPGDA59HG131137; 5XYPGDA59HG161321 | 5XYPGDA59HG138766 | 5XYPGDA59HG170830; 5XYPGDA59HG166051 | 5XYPGDA59HG190415; 5XYPGDA59HG134474 | 5XYPGDA59HG127489 | 5XYPGDA59HG128609 | 5XYPGDA59HG176658 | 5XYPGDA59HG178359; 5XYPGDA59HG193055 | 5XYPGDA59HG170469 | 5XYPGDA59HG140582; 5XYPGDA59HG102155 | 5XYPGDA59HG178166 | 5XYPGDA59HG179303; 5XYPGDA59HG140971 | 5XYPGDA59HG166731; 5XYPGDA59HG157897; 5XYPGDA59HG192567; 5XYPGDA59HG108487 | 5XYPGDA59HG175879; 5XYPGDA59HG193332;

5XYPGDA59HG171024

| 5XYPGDA59HG117075 | 5XYPGDA59HG120283; 5XYPGDA59HG116248 | 5XYPGDA59HG132742 | 5XYPGDA59HG102415 | 5XYPGDA59HG142574 | 5XYPGDA59HG148035 | 5XYPGDA59HG147726 | 5XYPGDA59HG156068 | 5XYPGDA59HG161612 | 5XYPGDA59HG182749 | 5XYPGDA59HG185232; 5XYPGDA59HG146849

5XYPGDA59HG142087 | 5XYPGDA59HG181553 | 5XYPGDA59HG126102; 5XYPGDA59HG139867 | 5XYPGDA59HG194061 | 5XYPGDA59HG163330 | 5XYPGDA59HG197185 | 5XYPGDA59HG150285 | 5XYPGDA59HG120977 | 5XYPGDA59HG134586 | 5XYPGDA59HG191872 | 5XYPGDA59HG120011 | 5XYPGDA59HG126519 | 5XYPGDA59HG184050 | 5XYPGDA59HG195551; 5XYPGDA59HG150111 | 5XYPGDA59HG158726 | 5XYPGDA59HG147404 | 5XYPGDA59HG110501 | 5XYPGDA59HG137519

5XYPGDA59HG197901 | 5XYPGDA59HG117108; 5XYPGDA59HG143613 | 5XYPGDA59HG145295 | 5XYPGDA59HG169547; 5XYPGDA59HG111227 | 5XYPGDA59HG196926 | 5XYPGDA59HG188986 | 5XYPGDA59HG117576

5XYPGDA59HG168124 | 5XYPGDA59HG118985; 5XYPGDA59HG122373; 5XYPGDA59HG146429 | 5XYPGDA59HG160122; 5XYPGDA59HG160315 | 5XYPGDA59HG173985 | 5XYPGDA59HG140890 | 5XYPGDA59HG167832; 5XYPGDA59HG112233

5XYPGDA59HG107565 | 5XYPGDA59HG165806 | 5XYPGDA59HG156426 | 5XYPGDA59HG139299; 5XYPGDA59HG133082; 5XYPGDA59HG186896 | 5XYPGDA59HG111275; 5XYPGDA59HG105878 | 5XYPGDA59HG172366; 5XYPGDA59HG156331; 5XYPGDA59HG196327; 5XYPGDA59HG110157 | 5XYPGDA59HG103306 | 5XYPGDA59HG184792; 5XYPGDA59HG194867 | 5XYPGDA59HG179463 | 5XYPGDA59HG100471 | 5XYPGDA59HG192049 | 5XYPGDA59HG127170; 5XYPGDA59HG142297 | 5XYPGDA59HG172822 | 5XYPGDA59HG182301 | 5XYPGDA59HG111776; 5XYPGDA59HG155339 | 5XYPGDA59HG165319 | 5XYPGDA59HG188342 |

5XYPGDA59HG192200

; 5XYPGDA59HG176045; 5XYPGDA59HG134619; 5XYPGDA59HG165532 | 5XYPGDA59HG131333 | 5XYPGDA59HG116878 | 5XYPGDA59HG174974 | 5XYPGDA59HG195789 | 5XYPGDA59HG139903 | 5XYPGDA59HG172402 | 5XYPGDA59HG143112 | 5XYPGDA59HG184985; 5XYPGDA59HG122003 | 5XYPGDA59HG108473; 5XYPGDA59HG123944 | 5XYPGDA59HG140159 | 5XYPGDA59HG153915 | 5XYPGDA59HG151226 | 5XYPGDA59HG102480 | 5XYPGDA59HG175090

5XYPGDA59HG123779 | 5XYPGDA59HG140632; 5XYPGDA59HG163814; 5XYPGDA59HG113334 | 5XYPGDA59HG172979 | 5XYPGDA59HG123538; 5XYPGDA59HG159391 | 5XYPGDA59HG150478; 5XYPGDA59HG180113 | 5XYPGDA59HG155003 | 5XYPGDA59HG143630; 5XYPGDA59HG169595; 5XYPGDA59HG118209; 5XYPGDA59HG117061 |

5XYPGDA59HG100714

| 5XYPGDA59HG145104 | 5XYPGDA59HG188843; 5XYPGDA59HG121109 | 5XYPGDA59HG174215; 5XYPGDA59HG115892; 5XYPGDA59HG149962 | 5XYPGDA59HG112779; 5XYPGDA59HG171296; 5XYPGDA59HG112300; 5XYPGDA59HG128688; 5XYPGDA59HG173162 | 5XYPGDA59HG125516 | 5XYPGDA59HG175106 | 5XYPGDA59HG104892; 5XYPGDA59HG134779 | 5XYPGDA59HG144826 | 5XYPGDA59HG104603; 5XYPGDA59HG191127 | 5XYPGDA59HG130098 | 5XYPGDA59HG102625 | 5XYPGDA59HG142963; 5XYPGDA59HG188163 | 5XYPGDA59HG170536; 5XYPGDA59HG182881; 5XYPGDA59HG144325; 5XYPGDA59HG160573 | 5XYPGDA59HG178362; 5XYPGDA59HG118260 | 5XYPGDA59HG122390 | 5XYPGDA59HG199695 | 5XYPGDA59HG174988 | 5XYPGDA59HG120834 | 5XYPGDA59HG194223 | 5XYPGDA59HG134751; 5XYPGDA59HG114001 | 5XYPGDA59HG148388 | 5XYPGDA59HG103239

5XYPGDA59HG154224 | 5XYPGDA59HG122616 | 5XYPGDA59HG162758 | 5XYPGDA59HG197302 | 5XYPGDA59HG186560 | 5XYPGDA59HG142476 | 5XYPGDA59HG176479 | 5XYPGDA59HG177731 | 5XYPGDA59HG181648 | 5XYPGDA59HG126200 | 5XYPGDA59HG185361

5XYPGDA59HG188793 | 5XYPGDA59HG192780 | 5XYPGDA59HG145667 | 5XYPGDA59HG138783 | 5XYPGDA59HG159892 | 5XYPGDA59HG133387 | 5XYPGDA59HG120204 | 5XYPGDA59HG176482 | 5XYPGDA59HG155454; 5XYPGDA59HG117416; 5XYPGDA59HG197977 | 5XYPGDA59HG108120

5XYPGDA59HG158841; 5XYPGDA59HG126682 | 5XYPGDA59HG106321 | 5XYPGDA59HG197669 | 5XYPGDA59HG140906 | 5XYPGDA59HG112944 | 5XYPGDA59HG155602 | 5XYPGDA59HG196702 | 5XYPGDA59HG134541 |

5XYPGDA59HG144583

; 5XYPGDA59HG196859 | 5XYPGDA59HG136547 | 5XYPGDA59HG126410; 5XYPGDA59HG159973; 5XYPGDA59HG171850 | 5XYPGDA59HG112930 | 5XYPGDA59HG144390 | 5XYPGDA59HG191807 | 5XYPGDA59HG132711; 5XYPGDA59HG196165 | 5XYPGDA59HG188552; 5XYPGDA59HG110658; 5XYPGDA59HG167930; 5XYPGDA59HG142560; 5XYPGDA59HG188700 | 5XYPGDA59HG136614 | 5XYPGDA59HG163716 | 5XYPGDA59HG192469 | 5XYPGDA59HG178717; 5XYPGDA59HG196747 | 5XYPGDA59HG124687 | 5XYPGDA59HG184324; 5XYPGDA59HG177406; 5XYPGDA59HG111406 | 5XYPGDA59HG148875; 5XYPGDA59HG127248 | 5XYPGDA59HG177017 | 5XYPGDA59HG146933

5XYPGDA59HG126889 | 5XYPGDA59HG172514 | 5XYPGDA59HG189989 | 5XYPGDA59HG133101 | 5XYPGDA59HG101930; 5XYPGDA59HG157818; 5XYPGDA59HG119991 | 5XYPGDA59HG121238; 5XYPGDA59HG147144; 5XYPGDA59HG114306

5XYPGDA59HG168964 | 5XYPGDA59HG174585

5XYPGDA59HG130053; 5XYPGDA59HG192181 | 5XYPGDA59HG197588; 5XYPGDA59HG158497; 5XYPGDA59HG137648 | 5XYPGDA59HG161691 | 5XYPGDA59HG185277; 5XYPGDA59HG185182 | 5XYPGDA59HG164400

5XYPGDA59HG101068

5XYPGDA59HG193587

5XYPGDA59HG118825 | 5XYPGDA59HG149315 | 5XYPGDA59HG182282 | 5XYPGDA59HG149170 | 5XYPGDA59HG168866 | 5XYPGDA59HG169192 | 5XYPGDA59HG191449 | 5XYPGDA59HG136306 | 5XYPGDA59HG125807 |

5XYPGDA59HG183979

; 5XYPGDA59HG197932 | 5XYPGDA59HG138377 | 5XYPGDA59HG108134

5XYPGDA59HG111518; 5XYPGDA59HG113267

5XYPGDA59HG117674; 5XYPGDA59HG171010 | 5XYPGDA59HG140484 | 5XYPGDA59HG139707 | 5XYPGDA59HG180953 | 5XYPGDA59HG198322 | 5XYPGDA59HG104147 | 5XYPGDA59HG186462 | 5XYPGDA59HG156149 | 5XYPGDA59HG137956 | 5XYPGDA59HG101975 | 5XYPGDA59HG184890; 5XYPGDA59HG113527 | 5XYPGDA59HG112992;

5XYPGDA59HG173954

; 5XYPGDA59HG132787 | 5XYPGDA59HG158158 | 5XYPGDA59HG155311; 5XYPGDA59HG165255 | 5XYPGDA59HG145961 | 5XYPGDA59HG104679 | 5XYPGDA59HG134216 | 5XYPGDA59HG120719 | 5XYPGDA59HG154238 | 5XYPGDA59HG127654 | 5XYPGDA59HG119408 | 5XYPGDA59HG195162 | 5XYPGDA59HG198854 | 5XYPGDA59HG187742; 5XYPGDA59HG139271 | 5XYPGDA59HG146611; 5XYPGDA59HG139691; 5XYPGDA59HG156183 | 5XYPGDA59HG188499; 5XYPGDA59HG104570 | 5XYPGDA59HG177356 | 5XYPGDA59HG121031 | 5XYPGDA59HG146737 | 5XYPGDA59HG118811; 5XYPGDA59HG170441 | 5XYPGDA59HG175641 | 5XYPGDA59HG199504 | 5XYPGDA59HG127234

5XYPGDA59HG149797 | 5XYPGDA59HG137438 | 5XYPGDA59HG162825 | 5XYPGDA59HG120848; 5XYPGDA59HG172951 | 5XYPGDA59HG158340; 5XYPGDA59HG161545

5XYPGDA59HG177499 | 5XYPGDA59HG130666 | 5XYPGDA59HG116010 | 5XYPGDA59HG149234 | 5XYPGDA59HG167233 | 5XYPGDA59HG124656; 5XYPGDA59HG180239; 5XYPGDA59HG107890 | 5XYPGDA59HG185005 | 5XYPGDA59HG189099 | 5XYPGDA59HG183688; 5XYPGDA59HG159746 | 5XYPGDA59HG106111; 5XYPGDA59HG146205; 5XYPGDA59HG196540 | 5XYPGDA59HG159455; 5XYPGDA59HG185991 | 5XYPGDA59HG194996 | 5XYPGDA59HG116444 | 5XYPGDA59HG119621 |

5XYPGDA59HG1261335XYPGDA59HG134829 | 5XYPGDA59HG173064 | 5XYPGDA59HG194738 | 5XYPGDA59HG102141; 5XYPGDA59HG134555 | 5XYPGDA59HG136161; 5XYPGDA59HG176773; 5XYPGDA59HG196151; 5XYPGDA59HG152571 | 5XYPGDA59HG106691 | 5XYPGDA59HG190799 | 5XYPGDA59HG128447 | 5XYPGDA59HG158919; 5XYPGDA59HG141151 | 5XYPGDA59HG162310; 5XYPGDA59HG165398 | 5XYPGDA59HG199714 | 5XYPGDA59HG178104 | 5XYPGDA59HG126262; 5XYPGDA59HG108957; 5XYPGDA59HG121398 | 5XYPGDA59HG124754; 5XYPGDA59HG152019; 5XYPGDA59HG158337 | 5XYPGDA59HG158483 | 5XYPGDA59HG186218 | 5XYPGDA59HG139626; 5XYPGDA59HG176899 | 5XYPGDA59HG156247; 5XYPGDA59HG164865 | 5XYPGDA59HG153624 | 5XYPGDA59HG186526

5XYPGDA59HG153817 | 5XYPGDA59HG192231 | 5XYPGDA59HG135396 | 5XYPGDA59HG152263 | 5XYPGDA59HG196392; 5XYPGDA59HG171072; 5XYPGDA59HG143367; 5XYPGDA59HG103421 | 5XYPGDA59HG154840

5XYPGDA59HG143417; 5XYPGDA59HG113544 | 5XYPGDA59HG151999 | 5XYPGDA59HG123216 | 5XYPGDA59HG110403 | 5XYPGDA59HG137102 | 5XYPGDA59HG197705; 5XYPGDA59HG192892 | 5XYPGDA59HG199681; 5XYPGDA59HG148360; 5XYPGDA59HG157513 | 5XYPGDA59HG118596; 5XYPGDA59HG178510; 5XYPGDA59HG199292

5XYPGDA59HG119974

5XYPGDA59HG134202; 5XYPGDA59HG183447 | 5XYPGDA59HG111292; 5XYPGDA59HG142526; 5XYPGDA59HG104925 |

5XYPGDA59HG167040

| 5XYPGDA59HG119120; 5XYPGDA59HG140999; 5XYPGDA59HG162162; 5XYPGDA59HG137228; 5XYPGDA59HG158239; 5XYPGDA59HG124835 | 5XYPGDA59HG146527 | 5XYPGDA59HG123054; 5XYPGDA59HG118081 | 5XYPGDA59HG122275 | 5XYPGDA59HG110711

5XYPGDA59HG183383

; 5XYPGDA59HG108702; 5XYPGDA59HG148245

5XYPGDA59HG101250 | 5XYPGDA59HG196585 | 5XYPGDA59HG111258 | 5XYPGDA59HG152800 | 5XYPGDA59HG189037 | 5XYPGDA59HG161772

5XYPGDA59HG135270; 5XYPGDA59HG142588 | 5XYPGDA59HG148889; 5XYPGDA59HG163392; 5XYPGDA59HG182475 | 5XYPGDA59HG161609 | 5XYPGDA59HG102284; 5XYPGDA59HG111373 | 5XYPGDA59HG113740 | 5XYPGDA59HG157317; 5XYPGDA59HG194044 | 5XYPGDA59HG185649 | 5XYPGDA59HG199647 | 5XYPGDA59HG151422 | 5XYPGDA59HG190270; 5XYPGDA59HG104083; 5XYPGDA59HG133177; 5XYPGDA59HG137522 | 5XYPGDA59HG129064 | 5XYPGDA59HG121353

5XYPGDA59HG159794 | 5XYPGDA59HG184419 | 5XYPGDA59HG145877 | 5XYPGDA59HG160492 | 5XYPGDA59HG173078 |

5XYPGDA59HG154028

| 5XYPGDA59HG197459 | 5XYPGDA59HG172884 | 5XYPGDA59HG176286 | 5XYPGDA59HG102270 | 5XYPGDA59HG133745 | 5XYPGDA59HG168284; 5XYPGDA59HG109333; 5XYPGDA59HG164607; 5XYPGDA59HG130652

5XYPGDA59HG152196 | 5XYPGDA59HG100454 | 5XYPGDA59HG172335; 5XYPGDA59HG107761 | 5XYPGDA59HG156586 | 5XYPGDA59HG115228 | 5XYPGDA59HG110160 | 5XYPGDA59HG168060 | 5XYPGDA59HG109784

5XYPGDA59HG114614 | 5XYPGDA59HG170195 | 5XYPGDA59HG118582 | 5XYPGDA59HG184405; 5XYPGDA59HG174120; 5XYPGDA59HG148326 | 5XYPGDA59HG125628; 5XYPGDA59HG123197; 5XYPGDA59HG198529; 5XYPGDA59HG128755 | 5XYPGDA59HG181522 | 5XYPGDA59HG100986; 5XYPGDA59HG158533 | 5XYPGDA59HG170553 | 5XYPGDA59HG150321; 5XYPGDA59HG105525

5XYPGDA59HG152036; 5XYPGDA59HG178488; 5XYPGDA59HG150335 | 5XYPGDA59HG162338 | 5XYPGDA59HG160346 | 5XYPGDA59HG171864 | 5XYPGDA59HG125838; 5XYPGDA59HG125368 | 5XYPGDA59HG168107; 5XYPGDA59HG158516 | 5XYPGDA59HG130568 | 5XYPGDA59HG188471 | 5XYPGDA59HG114449; 5XYPGDA59HG166549 | 5XYPGDA59HG195145 | 5XYPGDA59HG155051 | 5XYPGDA59HG162422; 5XYPGDA59HG190155 | 5XYPGDA59HG120929 | 5XYPGDA59HG193380 |

5XYPGDA59HG130649

; 5XYPGDA59HG161920 | 5XYPGDA59HG124799; 5XYPGDA59HG152702; 5XYPGDA59HG197042; 5XYPGDA59HG159777; 5XYPGDA59HG182685 | 5XYPGDA59HG188339; 5XYPGDA59HG123748

5XYPGDA59HG196974 | 5XYPGDA59HG146012; 5XYPGDA59HG176739 | 5XYPGDA59HG122583 | 5XYPGDA59HG145412 | 5XYPGDA59HG194576 | 5XYPGDA59HG186932 | 5XYPGDA59HG140629 | 5XYPGDA59HG147662 | 5XYPGDA59HG158578; 5XYPGDA59HG114029 | 5XYPGDA59HG151517 | 5XYPGDA59HG182489; 5XYPGDA59HG177714; 5XYPGDA59HG161643; 5XYPGDA59HG146513; 5XYPGDA59HG150562 | 5XYPGDA59HG126195; 5XYPGDA59HG122972; 5XYPGDA59HG121868 | 5XYPGDA59HG134877; 5XYPGDA59HG134121

5XYPGDA59HG132188; 5XYPGDA59HG161710 | 5XYPGDA59HG183352 | 5XYPGDA59HG142610 | 5XYPGDA59HG159357 | 5XYPGDA59HG180273; 5XYPGDA59HG191306; 5XYPGDA59HG179379 | 5XYPGDA59HG182296 | 5XYPGDA59HG158256

5XYPGDA59HG121420

5XYPGDA59HG141957; 5XYPGDA59HG110515

5XYPGDA59HG131848 | 5XYPGDA59HG171976 | 5XYPGDA59HG172013; 5XYPGDA59HG162419 | 5XYPGDA59HG117545 |

5XYPGDA59HG139478

| 5XYPGDA59HG125287; 5XYPGDA59HG176188 | 5XYPGDA59HG192066 | 5XYPGDA59HG122194; 5XYPGDA59HG131042; 5XYPGDA59HG122244 | 5XYPGDA59HG173453; 5XYPGDA59HG160430 | 5XYPGDA59HG107470; 5XYPGDA59HG194657 | 5XYPGDA59HG112412; 5XYPGDA59HG107579 | 5XYPGDA59HG110689 | 5XYPGDA59HG165174 | 5XYPGDA59HG105282 | 5XYPGDA59HG192116 | 5XYPGDA59HG149976; 5XYPGDA59HG162792;

5XYPGDA59HG112961

| 5XYPGDA59HG192889 | 5XYPGDA59HG102768 | 5XYPGDA59HG190480

5XYPGDA59HG130134 | 5XYPGDA59HG175039; 5XYPGDA59HG146074 | 5XYPGDA59HG139738 | 5XYPGDA59HG128402; 5XYPGDA59HG139822 | 5XYPGDA59HG102205 | 5XYPGDA59HG162520 | 5XYPGDA59HG120882; 5XYPGDA59HG153137 | 5XYPGDA59HG157639 | 5XYPGDA59HG164123 | 5XYPGDA59HG135348 |

5XYPGDA59HG100941

; 5XYPGDA59HG179883 | 5XYPGDA59HG159259 | 5XYPGDA59HG163022 | 5XYPGDA59HG170343; 5XYPGDA59HG145426; 5XYPGDA59HG173629 | 5XYPGDA59HG111096

5XYPGDA59HG166194 | 5XYPGDA59HG183805; 5XYPGDA59HG122924 | 5XYPGDA59HG149346 | 5XYPGDA59HG179494; 5XYPGDA59HG120896 | 5XYPGDA59HG159651 | 5XYPGDA59HG119215

5XYPGDA59HG164512; 5XYPGDA59HG175686 | 5XYPGDA59HG108053

5XYPGDA59HG166003 | 5XYPGDA59HG164803 | 5XYPGDA59HG179673 | 5XYPGDA59HG164560; 5XYPGDA59HG116394; 5XYPGDA59HG127864 | 5XYPGDA59HG195209 | 5XYPGDA59HG138749 | 5XYPGDA59HG138797; 5XYPGDA59HG141649 | 5XYPGDA59HG190009 | 5XYPGDA59HG115553 | 5XYPGDA59HG169354 | 5XYPGDA59HG164672 | 5XYPGDA59HG105654; 5XYPGDA59HG194514 |

5XYPGDA59HG144518

; 5XYPGDA59HG118033 | 5XYPGDA59HG103709 | 5XYPGDA59HG102673; 5XYPGDA59HG140565; 5XYPGDA59HG163182 | 5XYPGDA59HG144230; 5XYPGDA59HG163277 | 5XYPGDA59HG131672; 5XYPGDA59HG126004; 5XYPGDA59HG170083 | 5XYPGDA59HG179575

5XYPGDA59HG125080 | 5XYPGDA59HG135902 | 5XYPGDA59HG103273 | 5XYPGDA59HG147158; 5XYPGDA59HG184176 | 5XYPGDA59HG150416 | 5XYPGDA59HG179687 | 5XYPGDA59HG116881; 5XYPGDA59HG118954 | 5XYPGDA59HG100387

5XYPGDA59HG171685

5XYPGDA59HG161139 | 5XYPGDA59HG129579 | 5XYPGDA59HG155079 | 5XYPGDA59HG101524 | 5XYPGDA59HG101829 | 5XYPGDA59HG108893 | 5XYPGDA59HG153820 | 5XYPGDA59HG114998 | 5XYPGDA59HG101684; 5XYPGDA59HG100082; 5XYPGDA59HG172805 | 5XYPGDA59HG170181; 5XYPGDA59HG109719 | 5XYPGDA59HG195484 | 5XYPGDA59HG172688 | 5XYPGDA59HG126634 | 5XYPGDA59HG168527 | 5XYPGDA59HG107517

5XYPGDA59HG122504 | 5XYPGDA59HG146902 | 5XYPGDA59HG108831

5XYPGDA59HG167393; 5XYPGDA59HG192777 | 5XYPGDA59HG176580 | 5XYPGDA59HG137858

5XYPGDA59HG184632; 5XYPGDA59HG141098

5XYPGDA59HG171637

| 5XYPGDA59HG186347 | 5XYPGDA59HG114239; 5XYPGDA59HG185313; 5XYPGDA59HG113687; 5XYPGDA59HG144308; 5XYPGDA59HG120526; 5XYPGDA59HG129243 | 5XYPGDA59HG181780 | 5XYPGDA59HG179138; 5XYPGDA59HG103919 | 5XYPGDA59HG120879 | 5XYPGDA59HG103189;

5XYPGDA59HG125192

| 5XYPGDA59HG184601; 5XYPGDA59HG193394 | 5XYPGDA59HG155275; 5XYPGDA59HG127086; 5XYPGDA59HG127850

5XYPGDA59HG152084; 5XYPGDA59HG196649; 5XYPGDA59HG151792 | 5XYPGDA59HG125726 | 5XYPGDA59HG129839

5XYPGDA59HG178586

5XYPGDA59HG120090; 5XYPGDA59HG181505 | 5XYPGDA59HG114158; 5XYPGDA59HG137469 | 5XYPGDA59HG157494 | 5XYPGDA59HG156040 | 5XYPGDA59HG185344 | 5XYPGDA59HG155132 | 5XYPGDA59HG136693 | 5XYPGDA59HG186512; 5XYPGDA59HG185893 | 5XYPGDA59HG103693 | 5XYPGDA59HG140954; 5XYPGDA59HG160380 | 5XYPGDA59HG143269 | 5XYPGDA59HG177809; 5XYPGDA59HG118937

5XYPGDA59HG153994 | 5XYPGDA59HG126083 | 5XYPGDA59HG150044 | 5XYPGDA59HG141554 | 5XYPGDA59HG188034; 5XYPGDA59HG120347; 5XYPGDA59HG198577 | 5XYPGDA59HG106142 | 5XYPGDA59HG198613; 5XYPGDA59HG195579 | 5XYPGDA59HG157933; 5XYPGDA59HG126696 | 5XYPGDA59HG123376; 5XYPGDA59HG113138 | 5XYPGDA59HG160878 | 5XYPGDA59HG145622 | 5XYPGDA59HG125502 | 5XYPGDA59HG195081 | 5XYPGDA59HG140016 | 5XYPGDA59HG158760 | 5XYPGDA59HG161061 | 5XYPGDA59HG167765; 5XYPGDA59HG125936; 5XYPGDA59HG132191 | 5XYPGDA59HG139044 | 5XYPGDA59HG191757 | 5XYPGDA59HG127881 | 5XYPGDA59HG172450 | 5XYPGDA59HG134653 | 5XYPGDA59HG197784; 5XYPGDA59HG117707 | 5XYPGDA59HG120638 | 5XYPGDA59HG105783 | 5XYPGDA59HG147001; 5XYPGDA59HG147175 | 5XYPGDA59HG185795; 5XYPGDA59HG180712; 5XYPGDA59HG124446; 5XYPGDA59HG133048 | 5XYPGDA59HG108179 | 5XYPGDA59HG148407; 5XYPGDA59HG124396; 5XYPGDA59HG161397 | 5XYPGDA59HG123457 | 5XYPGDA59HG167068; 5XYPGDA59HG192729 | 5XYPGDA59HG101099; 5XYPGDA59HG136337

5XYPGDA59HG172691 | 5XYPGDA59HG173579; 5XYPGDA59HG180726 | 5XYPGDA59HG195596 | 5XYPGDA59HG160850 | 5XYPGDA59HG144244 | 5XYPGDA59HG121711 | 5XYPGDA59HG197378 | 5XYPGDA59HG122387

5XYPGDA59HG160153; 5XYPGDA59HG174053; 5XYPGDA59HG102737; 5XYPGDA59HG111745 | 5XYPGDA59HG114757; 5XYPGDA59HG103208; 5XYPGDA59HG199129 | 5XYPGDA59HG141294

5XYPGDA59HG133146; 5XYPGDA59HG156703 | 5XYPGDA59HG157608; 5XYPGDA59HG136645 | 5XYPGDA59HG150447 | 5XYPGDA59HG166809 | 5XYPGDA59HG180189 | 5XYPGDA59HG153963

5XYPGDA59HG151310

5XYPGDA59HG182928 | 5XYPGDA59HG146625 | 5XYPGDA59HG132739 | 5XYPGDA59HG197154

5XYPGDA59HG173386 | 5XYPGDA59HG128884; 5XYPGDA59HG169998; 5XYPGDA59HG148164 | 5XYPGDA59HG124169

5XYPGDA59HG130232 | 5XYPGDA59HG130120 | 5XYPGDA59HG147841; 5XYPGDA59HG164168 | 5XYPGDA59HG167216 | 5XYPGDA59HG134183 | 5XYPGDA59HG194593 | 5XYPGDA59HG194416; 5XYPGDA59HG177700 | 5XYPGDA59HG169208; 5XYPGDA59HG161934 | 5XYPGDA59HG109025 | 5XYPGDA59HG106206

5XYPGDA59HG199986; 5XYPGDA59HG179284 | 5XYPGDA59HG113706 | 5XYPGDA59HG117464; 5XYPGDA59HG123975 | 5XYPGDA59HG199597; 5XYPGDA59HG143384 | 5XYPGDA59HG192570; 5XYPGDA59HG115519; 5XYPGDA59HG147192 | 5XYPGDA59HG164946 | 5XYPGDA59HG161948; 5XYPGDA59HG147838 | 5XYPGDA59HG109400; 5XYPGDA59HG191791 | 5XYPGDA59HG172898 | 5XYPGDA59HG164459 | 5XYPGDA59HG148794; 5XYPGDA59HG134233 | 5XYPGDA59HG140100 | 5XYPGDA59HG197686 | 5XYPGDA59HG173596; 5XYPGDA59HG174604; 5XYPGDA59HG129341 | 5XYPGDA59HG181469; 5XYPGDA59HG122356; 5XYPGDA59HG166258

5XYPGDA59HG149458 | 5XYPGDA59HG123264; 5XYPGDA59HG141666 | 5XYPGDA59HG127122 | 5XYPGDA59HG107727 | 5XYPGDA59HG161514 | 5XYPGDA59HG143188 |

5XYPGDA59HG150884

| 5XYPGDA59HG122826; 5XYPGDA59HG113785; 5XYPGDA59HG170990 | 5XYPGDA59HG161142; 5XYPGDA59HG171640 | 5XYPGDA59HG162176 | 5XYPGDA59HG196599 | 5XYPGDA59HG137794; 5XYPGDA59HG175946

5XYPGDA59HG167121 | 5XYPGDA59HG132644 | 5XYPGDA59HG110269; 5XYPGDA59HG191113 | 5XYPGDA59HG197283; 5XYPGDA59HG100194 | 5XYPGDA59HG197008; 5XYPGDA59HG184596 | 5XYPGDA59HG178703; 5XYPGDA59HG198336 | 5XYPGDA59HG122101

5XYPGDA59HG191483 | 5XYPGDA59HG179253 | 5XYPGDA59HG195792 |

5XYPGDA59HG146964

; 5XYPGDA59HG130702 | 5XYPGDA59HG187434 | 5XYPGDA59HG146351 | 5XYPGDA59HG147449; 5XYPGDA59HG101846; 5XYPGDA59HG169760 | 5XYPGDA59HG117299; 5XYPGDA59HG175719; 5XYPGDA59HG123989

5XYPGDA59HG197946; 5XYPGDA59HG101832 | 5XYPGDA59HG188129; 5XYPGDA59HG109607 | 5XYPGDA59HG184064 | 5XYPGDA59HG125113; 5XYPGDA59HG112345 | 5XYPGDA59HG133681; 5XYPGDA59HG170603 | 5XYPGDA59HG148228; 5XYPGDA59HG132806 | 5XYPGDA59HG178958 | 5XYPGDA59HG158211 | 5XYPGDA59HG126648 | 5XYPGDA59HG183500 | 5XYPGDA59HG139447 | 5XYPGDA59HG174666 | 5XYPGDA59HG155731; 5XYPGDA59HG192665; 5XYPGDA59HG165837 | 5XYPGDA59HG147290 | 5XYPGDA59HG185716 | 5XYPGDA59HG108361 | 5XYPGDA59HG157026; 5XYPGDA59HG145894; 5XYPGDA59HG188504

5XYPGDA59HG183366 | 5XYPGDA59HG151680 | 5XYPGDA59HG164929

5XYPGDA59HG154997

5XYPGDA59HG189393 | 5XYPGDA59HG140758 | 5XYPGDA59HG174943 | 5XYPGDA59HG196053 | 5XYPGDA59HG106884; 5XYPGDA59HG141974 | 5XYPGDA59HG184341; 5XYPGDA59HG101944 | 5XYPGDA59HG196523 | 5XYPGDA59HG192827 | 5XYPGDA59HG193928; 5XYPGDA59HG101006 | 5XYPGDA59HG119473 | 5XYPGDA59HG168219 | 5XYPGDA59HG106948 | 5XYPGDA59HG105492 | 5XYPGDA59HG112152 | 5XYPGDA59HG169838 | 5XYPGDA59HG135592 | 5XYPGDA59HG183237 | 5XYPGDA59HG158953

5XYPGDA59HG197204; 5XYPGDA59HG102852 | 5XYPGDA59HG140470 | 5XYPGDA59HG136483 | 5XYPGDA59HG129405; 5XYPGDA59HG152070; 5XYPGDA59HG139688; 5XYPGDA59HG110434; 5XYPGDA59HG131445; 5XYPGDA59HG176059 | 5XYPGDA59HG111454 | 5XYPGDA59HG172254 | 5XYPGDA59HG101619; 5XYPGDA59HG194142 | 5XYPGDA59HG187658 | 5XYPGDA59HG154059 | 5XYPGDA59HG186686 | 5XYPGDA59HG100552; 5XYPGDA59HG124298 | 5XYPGDA59HG195775

5XYPGDA59HG189247; 5XYPGDA59HG156880; 5XYPGDA59HG132031 | 5XYPGDA59HG190138

5XYPGDA59HG187515; 5XYPGDA59HG134572 | 5XYPGDA59HG145233 | 5XYPGDA59HG178295 | 5XYPGDA59HG167877; 5XYPGDA59HG162534

5XYPGDA59HG164851; 5XYPGDA59HG198580 | 5XYPGDA59HG153980 | 5XYPGDA59HG172285; 5XYPGDA59HG137567

5XYPGDA59HG125919 | 5XYPGDA59HG167846 | 5XYPGDA59HG118680; 5XYPGDA59HG104522 | 5XYPGDA59HG109655 | 5XYPGDA59HG189314; 5XYPGDA59HG126407; 5XYPGDA59HG141635 | 5XYPGDA59HG129484;

5XYPGDA59HG137004

| 5XYPGDA59HG131591 | 5XYPGDA59HG152845 | 5XYPGDA59HG196019 | 5XYPGDA59HG175123; 5XYPGDA59HG194917; 5XYPGDA59HG157835; 5XYPGDA59HG109638 | 5XYPGDA59HG186333 | 5XYPGDA59HG115648

5XYPGDA59HG199941 | 5XYPGDA59HG172903; 5XYPGDA59HG149556 | 5XYPGDA59HG199213 | 5XYPGDA59HG140792; 5XYPGDA59HG183559 | 5XYPGDA59HG149752 | 5XYPGDA59HG165949 | 5XYPGDA59HG135754 | 5XYPGDA59HG121577 | 5XYPGDA59HG169628; 5XYPGDA59HG108778 | 5XYPGDA59HG121918 | 5XYPGDA59HG199776 | 5XYPGDA59HG139352; 5XYPGDA59HG177048 | 5XYPGDA59HG110336; 5XYPGDA59HG141344; 5XYPGDA59HG103662 | 5XYPGDA59HG126603; 5XYPGDA59HG152599 | 5XYPGDA59HG187188 | 5XYPGDA59HG105265 | 5XYPGDA59HG182220 | 5XYPGDA59HG139982 | 5XYPGDA59HG190561; 5XYPGDA59HG154689; 5XYPGDA59HG195016 | 5XYPGDA59HG160461

5XYPGDA59HG180242; 5XYPGDA59HG144194 | 5XYPGDA59HG156507 | 5XYPGDA59HG165143 | 5XYPGDA59HG185666 | 5XYPGDA59HG149864; 5XYPGDA59HG179401; 5XYPGDA59HG104469; 5XYPGDA59HG106707 | 5XYPGDA59HG129498 | 5XYPGDA59HG134328 | 5XYPGDA59HG196845 | 5XYPGDA59HG159116 | 5XYPGDA59HG137570

5XYPGDA59HG133034 | 5XYPGDA59HG117237; 5XYPGDA59HG170584

5XYPGDA59HG197820 | 5XYPGDA59HG186235 | 5XYPGDA59HG106514 | 5XYPGDA59HG182993 | 5XYPGDA59HG148858 | 5XYPGDA59HG132854

5XYPGDA59HG133017 | 5XYPGDA59HG103337; 5XYPGDA59HG155924; 5XYPGDA59HG183819; 5XYPGDA59HG149489 | 5XYPGDA59HG119456 | 5XYPGDA59HG167927 | 5XYPGDA59HG194724 | 5XYPGDA59HG181391 | 5XYPGDA59HG141960

5XYPGDA59HG155020 | 5XYPGDA59HG149542 | 5XYPGDA59HG196344; 5XYPGDA59HG139450; 5XYPGDA59HG189118 | 5XYPGDA59HG185215 | 5XYPGDA59HG174330; 5XYPGDA59HG155843 | 5XYPGDA59HG129128 | 5XYPGDA59HG180810 | 5XYPGDA59HG183867 | 5XYPGDA59HG163179 | 5XYPGDA59HG110868 | 5XYPGDA59HG100308; 5XYPGDA59HG133454; 5XYPGDA59HG180886; 5XYPGDA59HG111034; 5XYPGDA59HG109820 | 5XYPGDA59HG110854 | 5XYPGDA59HG181701; 5XYPGDA59HG149931; 5XYPGDA59HG176417 | 5XYPGDA59HG125239; 5XYPGDA59HG127847 | 5XYPGDA59HG155972 | 5XYPGDA59HG179639 | 5XYPGDA59HG150786 | 5XYPGDA59HG135883 | 5XYPGDA59HG180838 | 5XYPGDA59HG178085 | 5XYPGDA59HG112975 | 5XYPGDA59HG198420 | 5XYPGDA59HG176398 | 5XYPGDA59HG150030 | 5XYPGDA59HG165904 | 5XYPGDA59HG114404; 5XYPGDA59HG169533; 5XYPGDA59HG161089 | 5XYPGDA59HG130733; 5XYPGDA59HG148438 | 5XYPGDA59HG158399 | 5XYPGDA59HG199132; 5XYPGDA59HG125242 | 5XYPGDA59HG115651 | 5XYPGDA59HG181309 | 5XYPGDA59HG179706 | 5XYPGDA59HG159889 | 5XYPGDA59HG181682 | 5XYPGDA59HG151775; 5XYPGDA59HG148133; 5XYPGDA59HG153364; 5XYPGDA59HG121739; 5XYPGDA59HG127220 | 5XYPGDA59HG104987

5XYPGDA59HG146771 | 5XYPGDA59HG161027; 5XYPGDA59HG132109; 5XYPGDA59HG174537 | 5XYPGDA59HG163361 | 5XYPGDA59HG156877 | 5XYPGDA59HG139237 | 5XYPGDA59HG119604 | 5XYPGDA59HG198191

5XYPGDA59HG123930

; 5XYPGDA59HG129663 | 5XYPGDA59HG105721 | 5XYPGDA59HG169371; 5XYPGDA59HG110966; 5XYPGDA59HG167703 |

5XYPGDA59HG167328

; 5XYPGDA59HG143580

5XYPGDA59HG109509 | 5XYPGDA59HG128979 | 5XYPGDA59HG110210; 5XYPGDA59HG194190 | 5XYPGDA59HG104455; 5XYPGDA59HG136046 | 5XYPGDA59HG191287; 5XYPGDA59HG197249; 5XYPGDA59HG152151; 5XYPGDA59HG101796 | 5XYPGDA59HG115097 | 5XYPGDA59HG143031; 5XYPGDA59HG141795 | 5XYPGDA59HG118873 | 5XYPGDA59HG155714; 5XYPGDA59HG116993 | 5XYPGDA59HG170813 | 5XYPGDA59HG157852

5XYPGDA59HG132935 | 5XYPGDA59HG167135 | 5XYPGDA59HG145166 | 5XYPGDA59HG113351; 5XYPGDA59HG168656 | 5XYPGDA59HG121062 | 5XYPGDA59HG175929 | 5XYPGDA59HG100681 | 5XYPGDA59HG146706; 5XYPGDA59HG114435 | 5XYPGDA59HG129047 | 5XYPGDA59HG135690

5XYPGDA59HG121983; 5XYPGDA59HG153784 | 5XYPGDA59HG138217; 5XYPGDA59HG169869 | 5XYPGDA59HG109557; 5XYPGDA59HG133258; 5XYPGDA59HG155082; 5XYPGDA59HG185957 | 5XYPGDA59HG147032 | 5XYPGDA59HG172710; 5XYPGDA59HG144650

5XYPGDA59HG126715; 5XYPGDA59HG112524 | 5XYPGDA59HG197140; 5XYPGDA59HG192021 | 5XYPGDA59HG166583 |

5XYPGDA59HG195131

| 5XYPGDA59HG130182

5XYPGDA59HG108666; 5XYPGDA59HG174201 | 5XYPGDA59HG113026 | 5XYPGDA59HG195436 | 5XYPGDA59HG114659 | 5XYPGDA59HG105377 | 5XYPGDA59HG102043 | 5XYPGDA59HG169421 | 5XYPGDA59HG104066 | 5XYPGDA59HG107758; 5XYPGDA59HG164185 | 5XYPGDA59HG132868 | 5XYPGDA59HG195940; 5XYPGDA59HG116962 | 5XYPGDA59HG160055 | 5XYPGDA59HG129260 | 5XYPGDA59HG169063; 5XYPGDA59HG160637; 5XYPGDA59HG191239 | 5XYPGDA59HG177390

5XYPGDA59HG117559 | 5XYPGDA59HG182010 | 5XYPGDA59HG101118 | 5XYPGDA59HG106593 | 5XYPGDA59HG111969 | 5XYPGDA59HG166633 | 5XYPGDA59HG144602; 5XYPGDA59HG113818 | 5XYPGDA59HG119988; 5XYPGDA59HG191869; 5XYPGDA59HG166647 | 5XYPGDA59HG113737

5XYPGDA59HG123880 | 5XYPGDA59HG164042

5XYPGDA59HG195324 |

5XYPGDA59HG102950

; 5XYPGDA59HG137830

5XYPGDA59HG127024 | 5XYPGDA59HG120817 | 5XYPGDA59HG138475 | 5XYPGDA59HG116282 |

5XYPGDA59HG137908

| 5XYPGDA59HG102186 | 5XYPGDA59HG123491; 5XYPGDA59HG133826

5XYPGDA59HG127279; 5XYPGDA59HG141750 | 5XYPGDA59HG188826 | 5XYPGDA59HG160041; 5XYPGDA59HG118775 | 5XYPGDA59HG102902; 5XYPGDA59HG174408; 5XYPGDA59HG122809 | 5XYPGDA59HG153347 | 5XYPGDA59HG138282 | 5XYPGDA59HG174747 | 5XYPGDA59HG168723 | 5XYPGDA59HG191578; 5XYPGDA59HG126052 | 5XYPGDA59HG153803

5XYPGDA59HG174893 | 5XYPGDA59HG134782 | 5XYPGDA59HG100924 | 5XYPGDA59HG122406

5XYPGDA59HG108036 | 5XYPGDA59HG111079 | 5XYPGDA59HG157432

5XYPGDA59HG142803 | 5XYPGDA59HG160654; 5XYPGDA59HG189734; 5XYPGDA59HG145331; 5XYPGDA59HG144888 | 5XYPGDA59HG141926; 5XYPGDA59HG165790; 5XYPGDA59HG157656; 5XYPGDA59HG195002 | 5XYPGDA59HG124849 | 5XYPGDA59HG107808

5XYPGDA59HG105430; 5XYPGDA59HG131431; 5XYPGDA59HG162016; 5XYPGDA59HG189264 | 5XYPGDA59HG120803 | 5XYPGDA59HG190429

5XYPGDA59HG164462 | 5XYPGDA59HG197560; 5XYPGDA59HG161755 | 5XYPGDA59HG192195 | 5XYPGDA59HG150724; 5XYPGDA59HG105217; 5XYPGDA59HG183951; 5XYPGDA59HG144745 | 5XYPGDA59HG180015 | 5XYPGDA59HG178071; 5XYPGDA59HG112720; 5XYPGDA59HG167345

5XYPGDA59HG147077 | 5XYPGDA59HG118307; 5XYPGDA59HG108019 | 5XYPGDA59HG122132

5XYPGDA59HG105847 | 5XYPGDA59HG158225 | 5XYPGDA59HG189622; 5XYPGDA59HG113933 | 5XYPGDA59HG190043 | 5XYPGDA59HG195470 | 5XYPGDA59HG142249 | 5XYPGDA59HG136936; 5XYPGDA59HG139223 | 5XYPGDA59HG146169; 5XYPGDA59HG124463 | 5XYPGDA59HG144549; 5XYPGDA59HG127959 | 5XYPGDA59HG163862 | 5XYPGDA59HG164445 | 5XYPGDA59HG118002 | 5XYPGDA59HG125743; 5XYPGDA59HG174702 | 5XYPGDA59HG160475

5XYPGDA59HG193976 | 5XYPGDA59HG178121 | 5XYPGDA59HG187885 | 5XYPGDA59HG106769 | 5XYPGDA59HG182055 | 5XYPGDA59HG170651 | 5XYPGDA59HG141280; 5XYPGDA59HG179544 | 5XYPGDA59HG151047; 5XYPGDA59HG185246 | 5XYPGDA59HG124740 | 5XYPGDA59HG168026; 5XYPGDA59HG158452; 5XYPGDA59HG121997

5XYPGDA59HG189359

5XYPGDA59HG170407; 5XYPGDA59HG175588; 5XYPGDA59HG104651 | 5XYPGDA59HG125600;

5XYPGDA59HG111888

; 5XYPGDA59HG116749; 5XYPGDA59HG112541 | 5XYPGDA59HG132398 | 5XYPGDA59HG169404; 5XYPGDA59HG129632; 5XYPGDA59HG188213 | 5XYPGDA59HG179981 | 5XYPGDA59HG158001 | 5XYPGDA59HG113673; 5XYPGDA59HG176871

5XYPGDA59HG162260; 5XYPGDA59HG148620 | 5XYPGDA59HG139657 | 5XYPGDA59HG135432 | 5XYPGDA59HG174070 | 5XYPGDA59HG120641 | 5XYPGDA59HG175770 | 5XYPGDA59HG146799; 5XYPGDA59HG188048; 5XYPGDA59HG179480; 5XYPGDA59HG142493 | 5XYPGDA59HG115410; 5XYPGDA59HG102964 | 5XYPGDA59HG172576 | 5XYPGDA59HG146124 | 5XYPGDA59HG146141 | 5XYPGDA59HG192651; 5XYPGDA59HG180306

5XYPGDA59HG149430; 5XYPGDA59HG136385 | 5XYPGDA59HG163747 | 5XYPGDA59HG175249; 5XYPGDA59HG130716 | 5XYPGDA59HG186302; 5XYPGDA59HG192245; 5XYPGDA59HG151100 | 5XYPGDA59HG176594 | 5XYPGDA59HG167099; 5XYPGDA59HG114256; 5XYPGDA59HG108263 | 5XYPGDA59HG163439 | 5XYPGDA59HG132305 | 5XYPGDA59HG191998; 5XYPGDA59HG164252 | 5XYPGDA59HG115505 | 5XYPGDA59HG173243; 5XYPGDA59HG179236

5XYPGDA59HG161416; 5XYPGDA59HG142073 | 5XYPGDA59HG188017

5XYPGDA59HG114340; 5XYPGDA59HG159309 | 5XYPGDA59HG196084 | 5XYPGDA59HG117688 | 5XYPGDA59HG136158 | 5XYPGDA59HG145944 | 5XYPGDA59HG153476; 5XYPGDA59HG199020; 5XYPGDA59HG126925; 5XYPGDA59HG175509

5XYPGDA59HG119263; 5XYPGDA59HG115441; 5XYPGDA59HG163005; 5XYPGDA59HG180368 | 5XYPGDA59HG139934 | 5XYPGDA59HG145023; 5XYPGDA59HG121093 | 5XYPGDA59HG133390 | 5XYPGDA59HG163974; 5XYPGDA59HG185117 | 5XYPGDA59HG131235 | 5XYPGDA59HG167829; 5XYPGDA59HG163165; 5XYPGDA59HG135978

5XYPGDA59HG125614

5XYPGDA59HG166518 | 5XYPGDA59HG186655; 5XYPGDA59HG144468 | 5XYPGDA59HG112572 | 5XYPGDA59HG100874; 5XYPGDA59HG121580; 5XYPGDA59HG159911 | 5XYPGDA59HG193671 | 5XYPGDA59HG115259; 5XYPGDA59HG108876; 5XYPGDA59HG106965; 5XYPGDA59HG199969; 5XYPGDA59HG146253 | 5XYPGDA59HG133678; 5XYPGDA59HG188891; 5XYPGDA59HG176255 | 5XYPGDA59HG102267; 5XYPGDA59HG148293; 5XYPGDA59HG132613 | 5XYPGDA59HG125158 | 5XYPGDA59HG107601 | 5XYPGDA59HG137813 | 5XYPGDA59HG142834; 5XYPGDA59HG128044; 5XYPGDA59HG159942 | 5XYPGDA59HG138430; 5XYPGDA59HG151968; 5XYPGDA59HG118288 | 5XYPGDA59HG176353

5XYPGDA59HG190401

| 5XYPGDA59HG108358 | 5XYPGDA59HG150013; 5XYPGDA59HG111924

5XYPGDA59HG1718955XYPGDA59HG176448; 5XYPGDA59HG152537 | 5XYPGDA59HG100731; 5XYPGDA59HG131770 | 5XYPGDA59HG160718 | 5XYPGDA59HG115083 | 5XYPGDA59HG147953 | 5XYPGDA59HG117660

5XYPGDA59HG187496; 5XYPGDA59HG103810; 5XYPGDA59HG179334 | 5XYPGDA59HG172058 | 5XYPGDA59HG179270; 5XYPGDA59HG106982 | 5XYPGDA59HG189460 | 5XYPGDA59HG119487 | 5XYPGDA59HG168348 | 5XYPGDA59HG128190 | 5XYPGDA59HG134104; 5XYPGDA59HG182122 | 5XYPGDA59HG190673 | 5XYPGDA59HG107324 | 5XYPGDA59HG135947

5XYPGDA59HG159052; 5XYPGDA59HG159245 | 5XYPGDA59HG192763 | 5XYPGDA59HG156684; 5XYPGDA59HG143739; 5XYPGDA59HG175364

5XYPGDA59HG191712; 5XYPGDA59HG142350; 5XYPGDA59HG195727 | 5XYPGDA59HG152926; 5XYPGDA59HG171394; 5XYPGDA59HG168690 | 5XYPGDA59HG150156 | 5XYPGDA59HG141313 |

5XYPGDA59HG111471

| 5XYPGDA59HG146592; 5XYPGDA59HG113110 | 5XYPGDA59HG171671; 5XYPGDA59HG132885; 5XYPGDA59HG192648; 5XYPGDA59HG173534 | 5XYPGDA59HG197736 | 5XYPGDA59HG142204;

5XYPGDA59HG133857

| 5XYPGDA59HG137178 | 5XYPGDA59HG173176 | 5XYPGDA59HG102642 | 5XYPGDA59HG118162; 5XYPGDA59HG143465; 5XYPGDA59HG107985 | 5XYPGDA59HG196277 | 5XYPGDA59HG154076 | 5XYPGDA59HG104214 | 5XYPGDA59HG152229 | 5XYPGDA59HG152456

5XYPGDA59HG199583 | 5XYPGDA59HG155826 | 5XYPGDA59HG104164; 5XYPGDA59HG178944 | 5XYPGDA59HG194853 | 5XYPGDA59HG119909 | 5XYPGDA59HG194397 | 5XYPGDA59HG128514 | 5XYPGDA59HG121305 | 5XYPGDA59HG165692 | 5XYPGDA59HG125337 | 5XYPGDA59HG195243 | 5XYPGDA59HG122843; 5XYPGDA59HG164686 | 5XYPGDA59HG152344 | 5XYPGDA59HG110904; 5XYPGDA59HG167491 | 5XYPGDA59HG169161; 5XYPGDA59HG113141 | 5XYPGDA59HG141862 | 5XYPGDA59HG104553; 5XYPGDA59HG194089 | 5XYPGDA59HG113074; 5XYPGDA59HG102656 | 5XYPGDA59HG115049 | 5XYPGDA59HG102771 | 5XYPGDA59HG177535 | 5XYPGDA59HG141392; 5XYPGDA59HG101510 | 5XYPGDA59HG138721 | 5XYPGDA59HG119375 | 5XYPGDA59HG118887; 5XYPGDA59HG190026 | 5XYPGDA59HG128643 | 5XYPGDA59HG172173

5XYPGDA59HG161402; 5XYPGDA59HG197350 | 5XYPGDA59HG146110; 5XYPGDA59HG176210 | 5XYPGDA59HG173551; 5XYPGDA59HG154319 | 5XYPGDA59HG173291; 5XYPGDA59HG145491 | 5XYPGDA59HG179267; 5XYPGDA59HG148486 | 5XYPGDA59HG148942; 5XYPGDA59HG159214 | 5XYPGDA59HG167183 |

5XYPGDA59HG152022

| 5XYPGDA59HG105802 | 5XYPGDA59HG153204 | 5XYPGDA59HG126035; 5XYPGDA59HG148617 | 5XYPGDA59HG191063 | 5XYPGDA59HG155566 | 5XYPGDA59HG101989 | 5XYPGDA59HG107338 | 5XYPGDA59HG171055; 5XYPGDA59HG198045 | 5XYPGDA59HG166843; 5XYPGDA59HG167801; 5XYPGDA59HG141439; 5XYPGDA59HG131428; 5XYPGDA59HG134149 | 5XYPGDA59HG172934 | 5XYPGDA59HG106089; 5XYPGDA59HG150738 | 5XYPGDA59HG156796 | 5XYPGDA59HG150996

5XYPGDA59HG185201; 5XYPGDA59HG177387 | 5XYPGDA59HG149167 | 5XYPGDA59HG109882 | 5XYPGDA59HG137195

5XYPGDA59HG157527 | 5XYPGDA59HG196215 | 5XYPGDA59HG197980; 5XYPGDA59HG175865 | 5XYPGDA59HG189510 | 5XYPGDA59HG143305 | 5XYPGDA59HG191693 | 5XYPGDA59HG139335; 5XYPGDA59HG190656 | 5XYPGDA59HG135964; 5XYPGDA59HG193296 | 5XYPGDA59HG101426; 5XYPGDA59HG172383; 5XYPGDA59HG175266 | 5XYPGDA59HG174621; 5XYPGDA59HG132286 | 5XYPGDA59HG192262 | 5XYPGDA59HG110398 | 5XYPGDA59HG140548; 5XYPGDA59HG110241 | 5XYPGDA59HG193721 | 5XYPGDA59HG110918 | 5XYPGDA59HG190754 | 5XYPGDA59HG178572

5XYPGDA59HG168401 | 5XYPGDA59HG132093 |

5XYPGDA59HG1114405XYPGDA59HG160783 | 5XYPGDA59HG111180 | 5XYPGDA59HG111051; 5XYPGDA59HG160587; 5XYPGDA59HG143904; 5XYPGDA59HG158662 | 5XYPGDA59HG131204 | 5XYPGDA59HG102608

5XYPGDA59HG158872; 5XYPGDA59HG106464; 5XYPGDA59HG191368; 5XYPGDA59HG107694 | 5XYPGDA59HG104729; 5XYPGDA59HG124821

5XYPGDA59HG125676 |

5XYPGDA59HG185103

| 5XYPGDA59HG185702; 5XYPGDA59HG157365 | 5XYPGDA59HG149928 | 5XYPGDA59HG167698 | 5XYPGDA59HG198515 | 5XYPGDA59HG186025; 5XYPGDA59HG157270; 5XYPGDA59HG139254

5XYPGDA59HG101460; 5XYPGDA59HG144664 | 5XYPGDA59HG138623 | 5XYPGDA59HG116699 | 5XYPGDA59HG103225 | 5XYPGDA59HG198563 | 5XYPGDA59HG187109 | 5XYPGDA59HG163635 | 5XYPGDA59HG113947 | 5XYPGDA59HG181519 | 5XYPGDA59HG198062 | 5XYPGDA59HG186865 | 5XYPGDA59HG118016 | 5XYPGDA59HG168091; 5XYPGDA59HG166924 | 5XYPGDA59HG104794 | 5XYPGDA59HG182038; 5XYPGDA59HG138671; 5XYPGDA59HG126391; 5XYPGDA59HG106254 | 5XYPGDA59HG152912; 5XYPGDA59HG181746 | 5XYPGDA59HG104410 | 5XYPGDA59HG158435

5XYPGDA59HG178880 | 5XYPGDA59HG133910; 5XYPGDA59HG165496 | 5XYPGDA59HG136029

5XYPGDA59HG195047; 5XYPGDA59HG104598; 5XYPGDA59HG127573 | 5XYPGDA59HG118940; 5XYPGDA59HG108523

5XYPGDA59HG152991; 5XYPGDA59HG141893; 5XYPGDA59HG119781 | 5XYPGDA59HG182623 | 5XYPGDA59HG118565 | 5XYPGDA59HG129582 | 5XYPGDA59HG110465 | 5XYPGDA59HG100227 | 5XYPGDA59HG168818; 5XYPGDA59HG144874; 5XYPGDA59HG187966 | 5XYPGDA59HG133860; 5XYPGDA59HG149833; 5XYPGDA59HG165983 | 5XYPGDA59HG183139; 5XYPGDA59HG105962 | 5XYPGDA59HG195369

5XYPGDA59HG115634 | 5XYPGDA59HG176322 | 5XYPGDA59HG199907 | 5XYPGDA59HG119179 | 5XYPGDA59HG171301 | 5XYPGDA59HG171721 | 5XYPGDA59HG105881 | 5XYPGDA59HG146639; 5XYPGDA59HG174263; 5XYPGDA59HG157236 | 5XYPGDA59HG165224 | 5XYPGDA59HG124284

5XYPGDA59HG180676 | 5XYPGDA59HG152909; 5XYPGDA59HG159861 |

5XYPGDA59HG132675

| 5XYPGDA59HG168608; 5XYPGDA59HG101233 | 5XYPGDA59HG117903 | 5XYPGDA59HG168379 | 5XYPGDA59HG104391 | 5XYPGDA59HG153493 | 5XYPGDA59HG173792; 5XYPGDA59HG166678; 5XYPGDA59HG117593 | 5XYPGDA59HG145989; 5XYPGDA59HG121787

5XYPGDA59HG175171 | 5XYPGDA59HG179947 | 5XYPGDA59HG136709 | 5XYPGDA59HG123068 | 5XYPGDA59HG142784 | 5XYPGDA59HG130490; 5XYPGDA59HG135849 | 5XYPGDA59HG138315 | 5XYPGDA59HG190432; 5XYPGDA59HG129436; 5XYPGDA59HG111843 | 5XYPGDA59HG105735; 5XYPGDA59HG183576; 5XYPGDA59HG118999; 5XYPGDA59HG171315 | 5XYPGDA59HG163313 | 5XYPGDA59HG183593; 5XYPGDA59HG161870; 5XYPGDA59HG181777 | 5XYPGDA59HG187224 | 5XYPGDA59HG185585; 5XYPGDA59HG154000 | 5XYPGDA59HG191659; 5XYPGDA59HG132336; 5XYPGDA59HG149394 | 5XYPGDA59HG186901 | 5XYPGDA59HG135558 | 5XYPGDA59HG136080 | 5XYPGDA59HG110756; 5XYPGDA59HG146561; 5XYPGDA59HG102219; 5XYPGDA59HG146804 | 5XYPGDA59HG169600; 5XYPGDA59HG104889 | 5XYPGDA59HG178913; 5XYPGDA59HG193718; 5XYPGDA59HG155292 | 5XYPGDA59HG172187; 5XYPGDA59HG106402 | 5XYPGDA59HG161884; 5XYPGDA59HG194321; 5XYPGDA59HG116332 | 5XYPGDA59HG129727 | 5XYPGDA59HG126259 | 5XYPGDA59HG121532; 5XYPGDA59HG131378 | 5XYPGDA59HG121174 | 5XYPGDA59HG122552 | 5XYPGDA59HG148049

5XYPGDA59HG120364; 5XYPGDA59HG196313 | 5XYPGDA59HG163781; 5XYPGDA59HG149959; 5XYPGDA59HG193685 | 5XYPGDA59HG170696 | 5XYPGDA59HG120543; 5XYPGDA59HG163490 | 5XYPGDA59HG101328 | 5XYPGDA59HG164624 | 5XYPGDA59HG170908; 5XYPGDA59HG171993 | 5XYPGDA59HG107064; 5XYPGDA59HG149993 | 5XYPGDA59HG180497

5XYPGDA59HG188731

5XYPGDA59HG173016; 5XYPGDA59HG178376 | 5XYPGDA59HG144079; 5XYPGDA59HG159360 | 5XYPGDA59HG130473 | 5XYPGDA59HG114774 | 5XYPGDA59HG147046; 5XYPGDA59HG174618 | 5XYPGDA59HG125189 | 5XYPGDA59HG143403;

5XYPGDA59HG158788

; 5XYPGDA59HG172321; 5XYPGDA59HG184307 | 5XYPGDA59HG169029 | 5XYPGDA59HG155941; 5XYPGDA59HG130151

5XYPGDA59HG128321 | 5XYPGDA59HG167619 | 5XYPGDA59HG122129 | 5XYPGDA59HG100003 | 5XYPGDA59HG196537

5XYPGDA59HG138878 | 5XYPGDA59HG174764 | 5XYPGDA59HG156619 | 5XYPGDA59HG114919 | 5XYPGDA59HG124060 | 5XYPGDA59HG103628 | 5XYPGDA59HG126486 | 5XYPGDA59HG158743 | 5XYPGDA59HG156197 | 5XYPGDA59HG121255; 5XYPGDA59HG188051; 5XYPGDA59HG103046 | 5XYPGDA59HG183156 | 5XYPGDA59HG168835 | 5XYPGDA59HG152649 | 5XYPGDA59HG144941 | 5XYPGDA59HG108859 | 5XYPGDA59HG189040 | 5XYPGDA59HG152716

5XYPGDA59HG191144

5XYPGDA59HG177812

5XYPGDA59HG196408; 5XYPGDA59HG128092 | 5XYPGDA59HG151176 | 5XYPGDA59HG185442 | 5XYPGDA59HG156815; 5XYPGDA59HG181374 | 5XYPGDA59HG172352; 5XYPGDA59HG155549; 5XYPGDA59HG166437 | 5XYPGDA59HG167202 | 5XYPGDA59HG187594; 5XYPGDA59HG128318 | 5XYPGDA59HG144258 | 5XYPGDA59HG136189 | 5XYPGDA59HG142655 | 5XYPGDA59HG183044 | 5XYPGDA59HG112409; 5XYPGDA59HG151498 | 5XYPGDA59HG182430; 5XYPGDA59HG127976 | 5XYPGDA59HG115052 | 5XYPGDA59HG118405; 5XYPGDA59HG110529 | 5XYPGDA59HG191466 | 5XYPGDA59HG191080 | 5XYPGDA59HG116928; 5XYPGDA59HG105685; 5XYPGDA59HG166471 | 5XYPGDA59HG166101

5XYPGDA59HG105413; 5XYPGDA59HG171492; 5XYPGDA59HG130778 | 5XYPGDA59HG102544 | 5XYPGDA59HG165515 | 5XYPGDA59HG151288; 5XYPGDA59HG195968

5XYPGDA59HG158810 | 5XYPGDA59HG175008 | 5XYPGDA59HG189166; 5XYPGDA59HG155907; 5XYPGDA59HG123135 | 5XYPGDA59HG179141 | 5XYPGDA59HG136659; 5XYPGDA59HG113446 | 5XYPGDA59HG183111 | 5XYPGDA59HG131896; 5XYPGDA59HG148195 | 5XYPGDA59HG120039 | 5XYPGDA59HG199762 | 5XYPGDA59HG174277; 5XYPGDA59HG195680; 5XYPGDA59HG180340 | 5XYPGDA59HG139853; 5XYPGDA59HG128870 | 5XYPGDA59HG152392 | 5XYPGDA59HG116296

5XYPGDA59HG130800 | 5XYPGDA59HG125435; 5XYPGDA59HG130537 | 5XYPGDA59HG150691 | 5XYPGDA59HG141120; 5XYPGDA59HG182394; 5XYPGDA59HG147564 | 5XYPGDA59HG196005 | 5XYPGDA59HG172612 | 5XYPGDA59HG188650 | 5XYPGDA59HG181021; 5XYPGDA59HG135656; 5XYPGDA59HG166504 | 5XYPGDA59HG154563; 5XYPGDA59HG102396; 5XYPGDA59HG141117 | 5XYPGDA59HG155048; 5XYPGDA59HG151193 | 5XYPGDA59HG135446 | 5XYPGDA59HG156538

5XYPGDA59HG114984 | 5XYPGDA59HG119103; 5XYPGDA59HG118548 | 5XYPGDA59HG189202 | 5XYPGDA59HG132692 | 5XYPGDA59HG123037 | 5XYPGDA59HG134510 | 5XYPGDA59HG123118; 5XYPGDA59HG181794 | 5XYPGDA59HG123166

5XYPGDA59HG181973; 5XYPGDA59HG192603

5XYPGDA59HG113155 | 5XYPGDA59HG187157 | 5XYPGDA59HG137634; 5XYPGDA59HG195033 | 5XYPGDA59HG174294 | 5XYPGDA59HG164719; 5XYPGDA59HG109669 | 5XYPGDA59HG183318 | 5XYPGDA59HG176711 | 5XYPGDA59HG104813; 5XYPGDA59HG184856; 5XYPGDA59HG184484 | 5XYPGDA59HG129081; 5XYPGDA59HG104438

5XYPGDA59HG162372; 5XYPGDA59HG138072; 5XYPGDA59HG112569; 5XYPGDA59HG180063; 5XYPGDA59HG171489

5XYPGDA59HG198031; 5XYPGDA59HG134054; 5XYPGDA59HG123586; 5XYPGDA59HG195453 | 5XYPGDA59HG105976

5XYPGDA59HG159410 | 5XYPGDA59HG117898; 5XYPGDA59HG170682; 5XYPGDA59HG126469 | 5XYPGDA59HG188096 | 5XYPGDA59HG112281; 5XYPGDA59HG175025 | 5XYPGDA59HG186672 | 5XYPGDA59HG196201 | 5XYPGDA59HG161965; 5XYPGDA59HG129176; 5XYPGDA59HG147418 | 5XYPGDA59HG195663 | 5XYPGDA59HG164218; 5XYPGDA59HG118517; 5XYPGDA59HG177745 | 5XYPGDA59HG174814; 5XYPGDA59HG188308 | 5XYPGDA59HG114936 | 5XYPGDA59HG133132 | 5XYPGDA59HG143109; 5XYPGDA59HG130764; 5XYPGDA59HG141814 | 5XYPGDA59HG147600

5XYPGDA59HG139092;

5XYPGDA59HG116105

| 5XYPGDA59HG168267; 5XYPGDA59HG176062 | 5XYPGDA59HG121773 | 5XYPGDA59HG167863 | 5XYPGDA59HG109770; 5XYPGDA59HG130909 | 5XYPGDA59HG142848 | 5XYPGDA59HG180855

5XYPGDA59HG185554 | 5XYPGDA59HG193265; 5XYPGDA59HG174005 | 5XYPGDA59HG138010 | 5XYPGDA59HG184789 | 5XYPGDA59HG141800 | 5XYPGDA59HG108800; 5XYPGDA59HG114855; 5XYPGDA59HG119036;

5XYPGDA59HG190706

| 5XYPGDA59HG125452

5XYPGDA59HG144731 | 5XYPGDA59HG168804 | 5XYPGDA59HG176336; 5XYPGDA59HG114743; 5XYPGDA59HG120753 | 5XYPGDA59HG149914 | 5XYPGDA59HG118968 | 5XYPGDA59HG154269; 5XYPGDA59HG120462

5XYPGDA59HG126438; 5XYPGDA59HG148763 | 5XYPGDA59HG177728 | 5XYPGDA59HG100440 | 5XYPGDA59HG132627 | 5XYPGDA59HG188907 | 5XYPGDA59HG187076 | 5XYPGDA59HG167944 | 5XYPGDA59HG160167; 5XYPGDA59HG174733 | 5XYPGDA59HG176076

5XYPGDA59HG180001 | 5XYPGDA59HG153297 | 5XYPGDA59HG134295 | 5XYPGDA59HG187191 | 5XYPGDA59HG107212; 5XYPGDA59HG150464; 5XYPGDA59HG183481 | 5XYPGDA59HG142820; 5XYPGDA59HG121529 | 5XYPGDA59HG154787 | 5XYPGDA59HG114533 | 5XYPGDA59HG154062; 5XYPGDA59HG118131 | 5XYPGDA59HG104665; 5XYPGDA59HG193623;

5XYPGDA59HG176031

; 5XYPGDA59HG166762 | 5XYPGDA59HG115116; 5XYPGDA59HG166096 | 5XYPGDA59HG185473; 5XYPGDA59HG153705 | 5XYPGDA59HG144616; 5XYPGDA59HG115830 | 5XYPGDA59HG145278; 5XYPGDA59HG134412; 5XYPGDA59HG178457; 5XYPGDA59HG143157; 5XYPGDA59HG151596; 5XYPGDA59HG129856;

5XYPGDA59HG129890

| 5XYPGDA59HG173971 | 5XYPGDA59HG107257; 5XYPGDA59HG160542 | 5XYPGDA59HG111552; 5XYPGDA59HG143806 | 5XYPGDA59HG131400

5XYPGDA59HG121319 |

5XYPGDA59HG1320285XYPGDA59HG144017; 5XYPGDA59HG186414

5XYPGDA59HG171184; 5XYPGDA59HG165062 | 5XYPGDA59HG192293 | 5XYPGDA59HG151646 | 5XYPGDA59HG171878 | 5XYPGDA59HG172156; 5XYPGDA59HG151629 | 5XYPGDA59HG108974 | 5XYPGDA59HG133342 | 5XYPGDA59HG190298; 5XYPGDA59HG165711 | 5XYPGDA59HG174876 | 5XYPGDA59HG168365 | 5XYPGDA59HG108067 | 5XYPGDA59HG153462 | 5XYPGDA59HG148777; 5XYPGDA59HG177079; 5XYPGDA59HG146236 | 5XYPGDA59HG104360 | 5XYPGDA59HG189233 | 5XYPGDA59HG185134 | 5XYPGDA59HG185229 | 5XYPGDA59HG117822 | 5XYPGDA59HG182413; 5XYPGDA59HG158063 | 5XYPGDA59HG135608; 5XYPGDA59HG102382; 5XYPGDA59HG183612 | 5XYPGDA59HG107954 | 5XYPGDA59HG136824; 5XYPGDA59HG161724

5XYPGDA59HG107288 | 5XYPGDA59HG180791; 5XYPGDA59HG162811 | 5XYPGDA59HG116122 | 5XYPGDA59HG178006 | 5XYPGDA59HG199146; 5XYPGDA59HG105296 | 5XYPGDA59HG197753 | 5XYPGDA59HG176191 | 5XYPGDA59HG143174; 5XYPGDA59HG191077 | 5XYPGDA59HG136998 | 5XYPGDA59HG181634 | 5XYPGDA59HG130683 | 5XYPGDA59HG139576 | 5XYPGDA59HG152117

5XYPGDA59HG196361 | 5XYPGDA59HG147936 | 5XYPGDA59HG147306; 5XYPGDA59HG104133 | 5XYPGDA59HG166972 | 5XYPGDA59HG133518 | 5XYPGDA59HG143773; 5XYPGDA59HG141733; 5XYPGDA59HG143286 | 5XYPGDA59HG107193

5XYPGDA59HG136130 | 5XYPGDA59HG177101 | 5XYPGDA59HG156491 | 5XYPGDA59HG149492; 5XYPGDA59HG113852; 5XYPGDA59HG162209 | 5XYPGDA59HG186963 | 5XYPGDA59HG197025 | 5XYPGDA59HG147788 | 5XYPGDA59HG143501; 5XYPGDA59HG188261 | 5XYPGDA59HG124544 | 5XYPGDA59HG112202 | 5XYPGDA59HG179012 | 5XYPGDA59HG123684 | 5XYPGDA59HG174392 |

5XYPGDA59HG106688

| 5XYPGDA59HG145555 | 5XYPGDA59HG141781; 5XYPGDA59HG133793 | 5XYPGDA59HG103838 | 5XYPGDA59HG157219; 5XYPGDA59HG131509 | 5XYPGDA59HG142185 | 5XYPGDA59HG103452; 5XYPGDA59HG114337; 5XYPGDA59HG164543; 5XYPGDA59HG186297 | 5XYPGDA59HG170424; 5XYPGDA59HG145135; 5XYPGDA59HG121871; 5XYPGDA59HG146446 | 5XYPGDA59HG194450 | 5XYPGDA59HG196960; 5XYPGDA59HG148066 | 5XYPGDA59HG146219 | 5XYPGDA59HG141537; 5XYPGDA59HG170455; 5XYPGDA59HG180211 | 5XYPGDA59HG183643 | 5XYPGDA59HG139464 | 5XYPGDA59HG121434 | 5XYPGDA59HG185960 | 5XYPGDA59HG160668; 5XYPGDA59HG184226 | 5XYPGDA59HG197655; 5XYPGDA59HG131171; 5XYPGDA59HG125323 | 5XYPGDA59HG175459; 5XYPGDA59HG182668 | 5XYPGDA59HG101720 | 5XYPGDA59HG163988 | 5XYPGDA59HG120395 | 5XYPGDA59HG157107 | 5XYPGDA59HG167569 | 5XYPGDA59HG167457 | 5XYPGDA59HG189569; 5XYPGDA59HG155860 | 5XYPGDA59HG166891; 5XYPGDA59HG186722; 5XYPGDA59HG127606; 5XYPGDA59HG171928; 5XYPGDA59HG182802

5XYPGDA59HG122289; 5XYPGDA59HG148004; 5XYPGDA59HG119151 | 5XYPGDA59HG108330 | 5XYPGDA59HG143837 | 5XYPGDA59HG142428 | 5XYPGDA59HG101216

5XYPGDA59HG193024

; 5XYPGDA59HG136807; 5XYPGDA59HG178331 | 5XYPGDA59HG196716 | 5XYPGDA59HG144129;

5XYPGDA59HG1854255XYPGDA59HG157754 | 5XYPGDA59HG181004 | 5XYPGDA59HG169497 | 5XYPGDA59HG149119 | 5XYPGDA59HG163411 | 5XYPGDA59HG152988 | 5XYPGDA59HG159570; 5XYPGDA59HG149427

5XYPGDA59HG176160 | 5XYPGDA59HG195565; 5XYPGDA59HG103824; 5XYPGDA59HG189880 | 5XYPGDA59HG148603; 5XYPGDA59HG104309; 5XYPGDA59HG157141; 5XYPGDA59HG191404 | 5XYPGDA59HG112085; 5XYPGDA59HG146155; 5XYPGDA59HG106819; 5XYPGDA59HG173677; 5XYPGDA59HG177096 | 5XYPGDA59HG174067 | 5XYPGDA59HG129291 | 5XYPGDA59HG178507; 5XYPGDA59HG182007 | 5XYPGDA59HG185389; 5XYPGDA59HG193203 | 5XYPGDA59HG132403 | 5XYPGDA59HG187305 | 5XYPGDA59HG155518; 5XYPGDA59HG160928 | 5XYPGDA59HG132210; 5XYPGDA59HG146530

5XYPGDA59HG176501 | 5XYPGDA59HG155499 | 5XYPGDA59HG152568 | 5XYPGDA59HG141408 | 5XYPGDA59HG125354 | 5XYPGDA59HG195632 | 5XYPGDA59HG153610; 5XYPGDA59HG186915 | 5XYPGDA59HG133180

5XYPGDA59HG117402 | 5XYPGDA59HG161058 | 5XYPGDA59HG148892 | 5XYPGDA59HG174098 | 5XYPGDA59HG187014; 5XYPGDA59HG120820 | 5XYPGDA59HG141361; 5XYPGDA59HG151128; 5XYPGDA59HG132756; 5XYPGDA59HG119134 | 5XYPGDA59HG168009; 5XYPGDA59HG125757; 5XYPGDA59HG119196; 5XYPGDA59HG168186; 5XYPGDA59HG179396 | 5XYPGDA59HG124141; 5XYPGDA59HG177163 | 5XYPGDA59HG173694; 5XYPGDA59HG139979 | 5XYPGDA59HG175297

5XYPGDA59HG189944 | 5XYPGDA59HG116816; 5XYPGDA59HG198241; 5XYPGDA59HG120218 | 5XYPGDA59HG124379 | 5XYPGDA59HG155261 | 5XYPGDA59HG128674; 5XYPGDA59HG144955 | 5XYPGDA59HG177339 | 5XYPGDA59HG184338 | 5XYPGDA59HG199339 | 5XYPGDA59HG181245; 5XYPGDA59HG100213 | 5XYPGDA59HG189605 | 5XYPGDA59HG108845 | 5XYPGDA59HG173761 | 5XYPGDA59HG108795; 5XYPGDA59HG193962

5XYPGDA59HG192956 | 5XYPGDA59HG150271 | 5XYPGDA59HG114631; 5XYPGDA59HG170326; 5XYPGDA59HG182105; 5XYPGDA59HG184209 | 5XYPGDA59HG148262; 5XYPGDA59HG185943; 5XYPGDA59HG190236; 5XYPGDA59HG157690 | 5XYPGDA59HG197297 | 5XYPGDA59HG184629 | 5XYPGDA59HG158984 | 5XYPGDA59HG188146 | 5XYPGDA59HG197574 | 5XYPGDA59HG171525; 5XYPGDA59HG121840; 5XYPGDA59HG151002; 5XYPGDA59HG122874

5XYPGDA59HG114953 | 5XYPGDA59HG108814

5XYPGDA59HG166616; 5XYPGDA59HG158130 | 5XYPGDA59HG193640; 5XYPGDA59HG180175; 5XYPGDA59HG127394 | 5XYPGDA59HG183271 | 5XYPGDA59HG101278 | 5XYPGDA59HG199194 | 5XYPGDA59HG194609 | 5XYPGDA59HG115813 | 5XYPGDA59HG182816 | 5XYPGDA59HG137620; 5XYPGDA59HG168074 | 5XYPGDA59HG156085 | 5XYPGDA59HG121076; 5XYPGDA59HG104942; 5XYPGDA59HG149055 | 5XYPGDA59HG131851 | 5XYPGDA59HG160976; 5XYPGDA59HG194741 | 5XYPGDA59HG113995; 5XYPGDA59HG147094; 5XYPGDA59HG112510 | 5XYPGDA59HG147466; 5XYPGDA59HG173873 | 5XYPGDA59HG139755; 5XYPGDA59HG159049

5XYPGDA59HG150934 | 5XYPGDA59HG146981

5XYPGDA59HG180869 | 5XYPGDA59HG138184

5XYPGDA59HG145362 | 5XYPGDA59HG176806 | 5XYPGDA59HG130599 | 5XYPGDA59HG176644

5XYPGDA59HG155342

5XYPGDA59HG154711 | 5XYPGDA59HG165109 | 5XYPGDA59HG126066 | 5XYPGDA59HG190334

5XYPGDA59HG127928

5XYPGDA59HG159732 | 5XYPGDA59HG100230 | 5XYPGDA59HG139528 | 5XYPGDA59HG149153 | 5XYPGDA59HG132045 | 5XYPGDA59HG184291; 5XYPGDA59HG122812 | 5XYPGDA59HG196229 | 5XYPGDA59HG190902; 5XYPGDA59HG149220

5XYPGDA59HG139206 | 5XYPGDA59HG151520 | 5XYPGDA59HG183870

5XYPGDA59HG168298 | 5XYPGDA59HG120512 | 5XYPGDA59HG129470 | 5XYPGDA59HG114693 | 5XYPGDA59HG164588 | 5XYPGDA59HG141876 | 5XYPGDA59HG147127 | 5XYPGDA59HG171704; 5XYPGDA59HG108960; 5XYPGDA59HG137164; 5XYPGDA59HG107128 | 5XYPGDA59HG152327 | 5XYPGDA59HG195159; 5XYPGDA59HG157737

5XYPGDA59HG199910 | 5XYPGDA59HG109591; 5XYPGDA59HG113530 | 5XYPGDA59HG163098 | 5XYPGDA59HG166695; 5XYPGDA59HG181262 | 5XYPGDA59HG171542

5XYPGDA59HG119926 | 5XYPGDA59HG136211

5XYPGDA59HG162615 | 5XYPGDA59HG174635 | 5XYPGDA59HG188860 | 5XYPGDA59HG159178; 5XYPGDA59HG169886 | 5XYPGDA59HG181763 | 5XYPGDA59HG114452

5XYPGDA59HG197798 | 5XYPGDA59HG128366 | 5XYPGDA59HG170228 | 5XYPGDA59HG166941 | 5XYPGDA59HG139240; 5XYPGDA59HG193461 | 5XYPGDA59HG174344 | 5XYPGDA59HG184758 |

5XYPGDA59HG157429

; 5XYPGDA59HG176367 | 5XYPGDA59HG154031 | 5XYPGDA59HG142445; 5XYPGDA59HG155583; 5XYPGDA59HG103211 | 5XYPGDA59HG112717; 5XYPGDA59HG151369 | 5XYPGDA59HG166244; 5XYPGDA59HG106805; 5XYPGDA59HG178040 | 5XYPGDA59HG151419;

5XYPGDA59HG170178

; 5XYPGDA59HG150979 | 5XYPGDA59HG180161 | 5XYPGDA59HG124575 | 5XYPGDA59HG130313; 5XYPGDA59HG194092 | 5XYPGDA59HG103645; 5XYPGDA59HG145183 | 5XYPGDA59HG128271 | 5XYPGDA59HG151937 | 5XYPGDA59HG195825 | 5XYPGDA59HG169323 | 5XYPGDA59HG137892

5XYPGDA59HG118369 | 5XYPGDA59HG125306; 5XYPGDA59HG158466; 5XYPGDA59HG155194 | 5XYPGDA59HG102088 | 5XYPGDA59HG124138 | 5XYPGDA59HG157561; 5XYPGDA59HG172674 | 5XYPGDA59HG164848; 5XYPGDA59HG104018; 5XYPGDA59HG107839 | 5XYPGDA59HG102091 | 5XYPGDA59HG175168 | 5XYPGDA59HG199230; 5XYPGDA59HG171427 | 5XYPGDA59HG179589; 5XYPGDA59HG121756 | 5XYPGDA59HG105167; 5XYPGDA59HG139125; 5XYPGDA59HG195842; 5XYPGDA59HG152795

5XYPGDA59HG157768; 5XYPGDA59HG171511; 5XYPGDA59HG157138; 5XYPGDA59HG127699 | 5XYPGDA59HG155227; 5XYPGDA59HG118128; 5XYPGDA59HG134636 | 5XYPGDA59HG106075

5XYPGDA59HG137181 | 5XYPGDA59HG184159 | 5XYPGDA59HG169662 | 5XYPGDA59HG133891; 5XYPGDA59HG190849 | 5XYPGDA59HG108442 | 5XYPGDA59HG129940 | 5XYPGDA59HG138895; 5XYPGDA59HG140517 | 5XYPGDA59HG102513; 5XYPGDA59HG139058

5XYPGDA59HG112832 | 5XYPGDA59HG150593; 5XYPGDA59HG170360; 5XYPGDA59HG154966 | 5XYPGDA59HG184369; 5XYPGDA59HG104388; 5XYPGDA59HG159715 | 5XYPGDA59HG154725 | 5XYPGDA59HG156443 | 5XYPGDA59HG122650

5XYPGDA59HG181665; 5XYPGDA59HG143823 | 5XYPGDA59HG160993; 5XYPGDA59HG180032 | 5XYPGDA59HG122311 | 5XYPGDA59HG125418; 5XYPGDA59HG102575; 5XYPGDA59HG177289 | 5XYPGDA59HG151386 | 5XYPGDA59HG130862 | 5XYPGDA59HG186834 | 5XYPGDA59HG147225 | 5XYPGDA59HG194934 | 5XYPGDA59HG117626 | 5XYPGDA59HG124608 | 5XYPGDA59HG189474 | 5XYPGDA59HG160413;

5XYPGDA59HG184761

; 5XYPGDA59HG171346; 5XYPGDA59HG194562; 5XYPGDA59HG171931 | 5XYPGDA59HG170276; 5XYPGDA59HG186171 | 5XYPGDA59HG185599; 5XYPGDA59HG183495; 5XYPGDA59HG187997 | 5XYPGDA59HG121482; 5XYPGDA59HG157124; 5XYPGDA59HG152747

5XYPGDA59HG182539; 5XYPGDA59HG180080 | 5XYPGDA59HG162808 | 5XYPGDA59HG112653; 5XYPGDA59HG108375 | 5XYPGDA59HG113365 | 5XYPGDA59HG151985; 5XYPGDA59HG194433 | 5XYPGDA59HG127914; 5XYPGDA59HG102821 | 5XYPGDA59HG132420 |

5XYPGDA59HG121448

; 5XYPGDA59HG143207; 5XYPGDA59HG165370 | 5XYPGDA59HG145815 | 5XYPGDA59HG157253 | 5XYPGDA59HG137973; 5XYPGDA59HG174795

5XYPGDA59HG165868 | 5XYPGDA59HG108392 | 5XYPGDA59HG127685 | 5XYPGDA59HG119330 | 5XYPGDA59HG119697 | 5XYPGDA59HG164753 | 5XYPGDA59HG167460; 5XYPGDA59HG127458; 5XYPGDA59HG174652; 5XYPGDA59HG176109 | 5XYPGDA59HG197252; 5XYPGDA59HG145068; 5XYPGDA59HG160251 | 5XYPGDA59HG134765; 5XYPGDA59HG192701 | 5XYPGDA59HG119912; 5XYPGDA59HG194612 | 5XYPGDA59HG110370; 5XYPGDA59HG138833

5XYPGDA59HG103578 | 5XYPGDA59HG159875 | 5XYPGDA59HG175350 | 5XYPGDA59HG130201 | 5XYPGDA59HG130277 | 5XYPGDA59HG124494 | 5XYPGDA59HG136466; 5XYPGDA59HG130585; 5XYPGDA59HG184436 | 5XYPGDA59HG129999 | 5XYPGDA59HG192312 | 5XYPGDA59HG163702 | 5XYPGDA59HG171198 | 5XYPGDA59HG184016 | 5XYPGDA59HG150917 | 5XYPGDA59HG102883; 5XYPGDA59HG187756; 5XYPGDA59HG132658 | 5XYPGDA59HG183268; 5XYPGDA59HG150299

5XYPGDA59HG188518 | 5XYPGDA59HG126326 | 5XYPGDA59HG140260; 5XYPGDA59HG191676; 5XYPGDA59HG154160; 5XYPGDA59HG115679 | 5XYPGDA59HG148651 | 5XYPGDA59HG124026 | 5XYPGDA59HG106190 | 5XYPGDA59HG130215 | 5XYPGDA59HG123393; 5XYPGDA59HG172755

5XYPGDA59HG115021; 5XYPGDA59HG109705 | 5XYPGDA59HG177695 | 5XYPGDA59HG129274; 5XYPGDA59HG170374 | 5XYPGDA59HG111857 | 5XYPGDA59HG123281; 5XYPGDA59HG127346 | 5XYPGDA59HG188468; 5XYPGDA59HG197963 | 5XYPGDA59HG119618 | 5XYPGDA59HG163246

5XYPGDA59HG125385; 5XYPGDA59HG157222 | 5XYPGDA59HG131977; 5XYPGDA59HG124558 | 5XYPGDA59HG127704; 5XYPGDA59HG106013 | 5XYPGDA59HG157916; 5XYPGDA59HG128772 | 5XYPGDA59HG103094; 5XYPGDA59HG179799 | 5XYPGDA59HG106867 | 5XYPGDA59HG110871 | 5XYPGDA59HG117691; 5XYPGDA59HG146656; 5XYPGDA59HG157706; 5XYPGDA59HG143563; 5XYPGDA59HG141327 | 5XYPGDA59HG150660 | 5XYPGDA59HG147581 | 5XYPGDA59HG136001

5XYPGDA59HG156944; 5XYPGDA59HG113477 | 5XYPGDA59HG147287 | 5XYPGDA59HG190611; 5XYPGDA59HG180936; 5XYPGDA59HG112118 | 5XYPGDA59HG169516; 5XYPGDA59HG144633; 5XYPGDA59HG196764 | 5XYPGDA59HG127105; 5XYPGDA59HG113642 | 5XYPGDA59HG108344 | 5XYPGDA59HG159830 | 5XYPGDA59HG173582 |

5XYPGDA59HG120610

; 5XYPGDA59HG136984 | 5XYPGDA59HG111020 | 5XYPGDA59HG142865; 5XYPGDA59HG193301 | 5XYPGDA59HG186154; 5XYPGDA59HG107615 | 5XYPGDA59HG190317; 5XYPGDA59HG180144; 5XYPGDA59HG141912 | 5XYPGDA59HG159987; 5XYPGDA59HG173002 | 5XYPGDA59HG104701 | 5XYPGDA59HG193749 | 5XYPGDA59HG117223 | 5XYPGDA59HG123832; 5XYPGDA59HG159844 | 5XYPGDA59HG101071 | 5XYPGDA59HG167488 | 5XYPGDA59HG182136 | 5XYPGDA59HG183089; 5XYPGDA59HG177180 | 5XYPGDA59HG189717; 5XYPGDA59HG128254 | 5XYPGDA59HG167670 | 5XYPGDA59HG116363 | 5XYPGDA59HG129968 | 5XYPGDA59HG127461; 5XYPGDA59HG190642

5XYPGDA59HG116847 | 5XYPGDA59HG126360 | 5XYPGDA59HG155115 | 5XYPGDA59HG111308; 5XYPGDA59HG168494 | 5XYPGDA59HG101040; 5XYPGDA59HG163134; 5XYPGDA59HG156992 | 5XYPGDA59HG106657 | 5XYPGDA59HG141358 | 5XYPGDA59HG126620 | 5XYPGDA59HG173436 | 5XYPGDA59HG196828 | 5XYPGDA59HG120509; 5XYPGDA59HG115987 | 5XYPGDA59HG191953 | 5XYPGDA59HG120168 | 5XYPGDA59HG152053; 5XYPGDA59HG158273 | 5XYPGDA59HG145359 | 5XYPGDA59HG153395 | 5XYPGDA59HG180547 | 5XYPGDA59HG153316 | 5XYPGDA59HG105105

5XYPGDA59HG193668

| 5XYPGDA59HG147340 | 5XYPGDA59HG193444 | 5XYPGDA59HG112829 | 5XYPGDA59HG162629; 5XYPGDA59HG198210 | 5XYPGDA59HG148150 | 5XYPGDA59HG116055 | 5XYPGDA59HG124172; 5XYPGDA59HG126276; 5XYPGDA59HG163036 | 5XYPGDA59HG198174 | 5XYPGDA59HG186610 | 5XYPGDA59HG160427 | 5XYPGDA59HG193427 | 5XYPGDA59HG148844 | 5XYPGDA59HG106562 | 5XYPGDA59HG156152 | 5XYPGDA59HG125693; 5XYPGDA59HG130960 | 5XYPGDA59HG183061 | 5XYPGDA59HG171251; 5XYPGDA59HG131414 | 5XYPGDA59HG174912; 5XYPGDA59HG123846 | 5XYPGDA59HG136953 | 5XYPGDA59HG109929 | 5XYPGDA59HG176661 | 5XYPGDA59HG199258; 5XYPGDA59HG194948;

5XYPGDA59HG191614

| 5XYPGDA59HG134278 | 5XYPGDA59HG160203 | 5XYPGDA59HG193878 | 5XYPGDA59HG144809 | 5XYPGDA59HG152201; 5XYPGDA59HG193802 | 5XYPGDA59HG138248 | 5XYPGDA59HG119778 | 5XYPGDA59HG165479 | 5XYPGDA59HG113978; 5XYPGDA59HG126780; 5XYPGDA59HG186669 | 5XYPGDA59HG156295

5XYPGDA59HG134040 | 5XYPGDA59HG187336; 5XYPGDA59HG105041; 5XYPGDA59HG199390

5XYPGDA59HG136662; 5XYPGDA59HG122728; 5XYPGDA59HG175056 | 5XYPGDA59HG178250; 5XYPGDA59HG148911 | 5XYPGDA59HG180970; 5XYPGDA59HG122518 | 5XYPGDA59HG163280 | 5XYPGDA59HG155440

5XYPGDA59HG162579

5XYPGDA59HG139951 | 5XYPGDA59HG101121; 5XYPGDA59HG155423 | 5XYPGDA59HG106187 | 5XYPGDA59HG104150 | 5XYPGDA59HG136922 | 5XYPGDA59HG196098

5XYPGDA59HG161349; 5XYPGDA59HG182900 | 5XYPGDA59HG124317 | 5XYPGDA59HG171590

5XYPGDA59HG136399 | 5XYPGDA59HG148648 | 5XYPGDA59HG195260 | 5XYPGDA59HG189894; 5XYPGDA59HG100549; 5XYPGDA59HG114547 | 5XYPGDA59HG176675; 5XYPGDA59HG159343 | 5XYPGDA59HG132773 | 5XYPGDA59HG150951

5XYPGDA59HG108604; 5XYPGDA59HG191595; 5XYPGDA59HG121563; 5XYPGDA59HG165031 | 5XYPGDA59HG103354

5XYPGDA59HG176997 | 5XYPGDA59HG105928; 5XYPGDA59HG124091 | 5XYPGDA59HG111566; 5XYPGDA59HG110174 | 5XYPGDA59HG159021; 5XYPGDA59HG125631; 5XYPGDA59HG101653

5XYPGDA59HG190110; 5XYPGDA59HG136810 | 5XYPGDA59HG109848 | 5XYPGDA59HG133583 | 5XYPGDA59HG140968 | 5XYPGDA59HG114371; 5XYPGDA59HG196070; 5XYPGDA59HG130831; 5XYPGDA59HG192522 | 5XYPGDA59HG145913

5XYPGDA59HG119229; 5XYPGDA59HG124155; 5XYPGDA59HG130988 | 5XYPGDA59HG155969; 5XYPGDA59HG138542; 5XYPGDA59HG162727 | 5XYPGDA59HG107596 | 5XYPGDA59HG106478; 5XYPGDA59HG172318 | 5XYPGDA59HG141909 | 5XYPGDA59HG165899 | 5XYPGDA59HG141053; 5XYPGDA59HG163229 |

5XYPGDA59HG157396

; 5XYPGDA59HG174182; 5XYPGDA59HG173288 | 5XYPGDA59HG152246; 5XYPGDA59HG182444 | 5XYPGDA59HG166311 | 5XYPGDA59HG166129 | 5XYPGDA59HG164395 | 5XYPGDA59HG154384; 5XYPGDA59HG165742 | 5XYPGDA59HG160556; 5XYPGDA59HG105539 | 5XYPGDA59HG154370; 5XYPGDA59HG177678; 5XYPGDA59HG101541 | 5XYPGDA59HG126150 | 5XYPGDA59HG154045 | 5XYPGDA59HG118484 | 5XYPGDA59HG157687 | 5XYPGDA59HG118212 | 5XYPGDA59HG125077; 5XYPGDA59HG147614

5XYPGDA59HG188101; 5XYPGDA59HG180998; 5XYPGDA59HG109946 | 5XYPGDA59HG187398

5XYPGDA59HG127721 | 5XYPGDA59HG156474

5XYPGDA59HG126309; 5XYPGDA59HG182377; 5XYPGDA59HG177549 | 5XYPGDA59HG195548 | 5XYPGDA59HG127993 | 5XYPGDA59HG154739 | 5XYPGDA59HG148455 | 5XYPGDA59HG174781 | 5XYPGDA59HG132014 | 5XYPGDA59HG171606; 5XYPGDA59HG112250 | 5XYPGDA59HG133731 | 5XYPGDA59HG123040 | 5XYPGDA59HG149623; 5XYPGDA59HG143448; 5XYPGDA59HG171962 | 5XYPGDA59HG183299 | 5XYPGDA59HG147256; 5XYPGDA59HG187787 | 5XYPGDA59HG162405 | 5XYPGDA59HG130294; 5XYPGDA59HG122423 | 5XYPGDA59HG156636 | 5XYPGDA59HG142025 | 5XYPGDA59HG153283 | 5XYPGDA59HG100261 | 5XYPGDA59HG108277

5XYPGDA59HG127167 | 5XYPGDA59HG114922 | 5XYPGDA59HG176563 | 5XYPGDA59HG138055; 5XYPGDA59HG172190 | 5XYPGDA59HG179091; 5XYPGDA59HG155535 | 5XYPGDA59HG114208 | 5XYPGDA59HG169242 | 5XYPGDA59HG108103 | 5XYPGDA59HG181990 | 5XYPGDA59HG118503 | 5XYPGDA59HG176207 | 5XYPGDA59HG117934; 5XYPGDA59HG140243 | 5XYPGDA59HG114273; 5XYPGDA59HG190477; 5XYPGDA59HG155244 | 5XYPGDA59HG152523; 5XYPGDA59HG196568

5XYPGDA59HG198398 | 5XYPGDA59HG179298; 5XYPGDA59HG118856 | 5XYPGDA59HG130859 | 5XYPGDA59HG134197 | 5XYPGDA59HG149184; 5XYPGDA59HG143126

5XYPGDA59HG157740 | 5XYPGDA59HG148116 | 5XYPGDA59HG169080 | 5XYPGDA59HG142400 | 5XYPGDA59HG119814

5XYPGDA59HG152442 | 5XYPGDA59HG122227 | 5XYPGDA59HG120901 | 5XYPGDA59HG196182 | 5XYPGDA59HG128836; 5XYPGDA59HG155793 | 5XYPGDA59HG125211; 5XYPGDA59HG174750; 5XYPGDA59HG113849 | 5XYPGDA59HG180130; 5XYPGDA59HG112586 | 5XYPGDA59HG162050 | 5XYPGDA59HG128495 | 5XYPGDA59HG149671; 5XYPGDA59HG194643 | 5XYPGDA59HG150612 | 5XYPGDA59HG138136 | 5XYPGDA59HG151694 | 5XYPGDA59HG106173 | 5XYPGDA59HG134569

5XYPGDA59HG131638 | 5XYPGDA59HG135205

5XYPGDA59HG137245 | 5XYPGDA59HG106108 | 5XYPGDA59HG178068 | 5XYPGDA59HG175980 | 5XYPGDA59HG177776; 5XYPGDA59HG105766; 5XYPGDA59HG115746; 5XYPGDA59HG148956; 5XYPGDA59HG166227; 5XYPGDA59HG114323 | 5XYPGDA59HG164140; 5XYPGDA59HG124981; 5XYPGDA59HG196487 | 5XYPGDA59HG112488

5XYPGDA59HG152408; 5XYPGDA59HG188003 | 5XYPGDA59HG183397; 5XYPGDA59HG145586 | 5XYPGDA59HG172139 | 5XYPGDA59HG123202; 5XYPGDA59HG185862 | 5XYPGDA59HG151453 | 5XYPGDA59HG121322; 5XYPGDA59HG140937 | 5XYPGDA59HG175767 | 5XYPGDA59HG156958; 5XYPGDA59HG133969 | 5XYPGDA59HG157947; 5XYPGDA59HG126858; 5XYPGDA59HG115858; 5XYPGDA59HG180256; 5XYPGDA59HG160136

5XYPGDA59HG101197 | 5XYPGDA59HG126794 | 5XYPGDA59HG170746 | 5XYPGDA59HG171248; 5XYPGDA59HG111809 |

5XYPGDA59HG110630

; 5XYPGDA59HG190205; 5XYPGDA59HG194349

5XYPGDA59HG196778 | 5XYPGDA59HG121949 | 5XYPGDA59HG154367 | 5XYPGDA59HG142591; 5XYPGDA59HG153770 | 5XYPGDA59HG148357 | 5XYPGDA59HG143918

5XYPGDA59HG141859; 5XYPGDA59HG157284; 5XYPGDA59HG156989; 5XYPGDA59HG136063; 5XYPGDA59HG109171; 5XYPGDA59HG153560 | 5XYPGDA59HG108005; 5XYPGDA59HG100955 | 5XYPGDA59HG136340 | 5XYPGDA59HG100793 | 5XYPGDA59HG148830; 5XYPGDA59HG180094 | 5XYPGDA59HG101376 | 5XYPGDA59HG175414 | 5XYPGDA59HG110627 | 5XYPGDA59HG114385; 5XYPGDA59HG141697 | 5XYPGDA59HG134801 | 5XYPGDA59HG129680; 5XYPGDA59HG148827; 5XYPGDA59HG139660 | 5XYPGDA59HG137536 | 5XYPGDA59HG114970; 5XYPGDA59HG142011

5XYPGDA59HG135043 | 5XYPGDA59HG100468 | 5XYPGDA59HG189300 | 5XYPGDA59HG187725 | 5XYPGDA59HG133955 | 5XYPGDA59HG174523; 5XYPGDA59HG161688 | 5XYPGDA59HG154885; 5XYPGDA59HG166955 | 5XYPGDA59HG196571;

5XYPGDA59HG115889

| 5XYPGDA59HG160220 | 5XYPGDA59HG144552 | 5XYPGDA59HG193248 | 5XYPGDA59HG117657 | 5XYPGDA59HG116461 | 5XYPGDA59HG114872; 5XYPGDA59HG128349 | 5XYPGDA59HG102723 | 5XYPGDA59HG193279

5XYPGDA59HG167362 | 5XYPGDA59HG151260 | 5XYPGDA59HG124690 | 5XYPGDA59HG115777 | 5XYPGDA59HG186476 | 5XYPGDA59HG199793 | 5XYPGDA59HG148715; 5XYPGDA59HG100342 | 5XYPGDA59HG152683 | 5XYPGDA59HG113656 | 5XYPGDA59HG118064 | 5XYPGDA59HG154112; 5XYPGDA59HG127668 | 5XYPGDA59HG133051

5XYPGDA59HG178989; 5XYPGDA59HG149802

5XYPGDA59HG166745 | 5XYPGDA59HG128125; 5XYPGDA59HG146267; 5XYPGDA59HG140257; 5XYPGDA59HG192472; 5XYPGDA59HG177227; 5XYPGDA59HG109574; 5XYPGDA59HG113768

5XYPGDA59HG141540 | 5XYPGDA59HG131560; 5XYPGDA59HG107114 | 5XYPGDA59HG106853 | 5XYPGDA59HG182251 | 5XYPGDA59HG161268 | 5XYPGDA59HG160394 | 5XYPGDA59HG194366 | 5XYPGDA59HG170116 | 5XYPGDA59HG140193 | 5XYPGDA59HG162355 | 5XYPGDA59HG101815 | 5XYPGDA59HG167586 | 5XYPGDA59HG151534

5XYPGDA59HG197428; 5XYPGDA59HG140453 | 5XYPGDA59HG156376

5XYPGDA59HG107730 | 5XYPGDA59HG140761 | 5XYPGDA59HG190303

5XYPGDA59HG137679 | 5XYPGDA59HG189426; 5XYPGDA59HG181567

5XYPGDA59HG133129 | 5XYPGDA59HG185439 | 5XYPGDA59HG149878 | 5XYPGDA59HG103323 | 5XYPGDA59HG144163 | 5XYPGDA59HG144115; 5XYPGDA59HG135110; 5XYPGDA59HG108022 | 5XYPGDA59HG178779; 5XYPGDA59HG120087 | 5XYPGDA59HG129825 |

5XYPGDA59HG153025

| 5XYPGDA59HG113639; 5XYPGDA59HG188440; 5XYPGDA59HG116301; 5XYPGDA59HG161013; 5XYPGDA59HG117190 | 5XYPGDA59HG168611 | 5XYPGDA59HG133096 | 5XYPGDA59HG117254 | 5XYPGDA59HG164235 | 5XYPGDA59HG183724 | 5XYPGDA59HG111602 | 5XYPGDA59HG143451 | 5XYPGDA59HG141165; 5XYPGDA59HG114175; 5XYPGDA59HG178474

5XYPGDA59HG193170

5XYPGDA59HG107291 | 5XYPGDA59HG145930 | 5XYPGDA59HG176403 | 5XYPGDA59HG102690 | 5XYPGDA59HG109395 | 5XYPGDA59HG177633; 5XYPGDA59HG177938; 5XYPGDA59HG110580 | 5XYPGDA59HG138590 | 5XYPGDA59HG107033; 5XYPGDA59HG156135; 5XYPGDA59HG102527 | 5XYPGDA59HG110644 | 5XYPGDA59HG161979; 5XYPGDA59HG138587; 5XYPGDA59HG113091 | 5XYPGDA59HG151372 | 5XYPGDA59HG107405 | 5XYPGDA59HG107906; 5XYPGDA59HG152439 | 5XYPGDA59HG169841 | 5XYPGDA59HG116539 | 5XYPGDA59HG126455 | 5XYPGDA59HG152389; 5XYPGDA59HG133213 | 5XYPGDA59HG168270; 5XYPGDA59HG189006 | 5XYPGDA59HG116802 | 5XYPGDA59HG109798;

5XYPGDA59HG136676

| 5XYPGDA59HG151713 | 5XYPGDA59HG114399; 5XYPGDA59HG170939 | 5XYPGDA59HG159326 | 5XYPGDA59HG162386 | 5XYPGDA59HG174022 | 5XYPGDA59HG164025 | 5XYPGDA59HG101913; 5XYPGDA59HG146284 | 5XYPGDA59HG121479; 5XYPGDA59HG171783 | 5XYPGDA59HG115942; 5XYPGDA59HG159665 | 5XYPGDA59HG166700 | 5XYPGDA59HG189409; 5XYPGDA59HG141571; 5XYPGDA59HG115102; 5XYPGDA59HG178992 | 5XYPGDA59HG161075 | 5XYPGDA59HG109168 | 5XYPGDA59HG146558 | 5XYPGDA59HG178961 | 5XYPGDA59HG137715 | 5XYPGDA59HG103368 | 5XYPGDA59HG151789 | 5XYPGDA59HG158046; 5XYPGDA59HG174246 | 5XYPGDA59HG136757 | 5XYPGDA59HG168575

5XYPGDA59HG179592 | 5XYPGDA59HG176451; 5XYPGDA59HG192746 | 5XYPGDA59HG115018 | 5XYPGDA59HG170472; 5XYPGDA59HG128562 | 5XYPGDA59HG153414;

5XYPGDA59HG130425

| 5XYPGDA59HG151615 | 5XYPGDA59HG124561 | 5XYPGDA59HG184274 |

5XYPGDA59HG1790745XYPGDA59HG134748 | 5XYPGDA59HG156717; 5XYPGDA59HG170732 | 5XYPGDA59HG152120

5XYPGDA59HG104097 | 5XYPGDA59HG130781 | 5XYPGDA59HG189328

5XYPGDA59HG129985 | 5XYPGDA59HG149850; 5XYPGDA59HG183920; 5XYPGDA59HG144860; 5XYPGDA59HG169449; 5XYPGDA59HG110806; 5XYPGDA59HG137066; 5XYPGDA59HG103547 | 5XYPGDA59HG150092 | 5XYPGDA59HG152814; 5XYPGDA59HG177244; 5XYPGDA59HG197235; 5XYPGDA59HG178734; 5XYPGDA59HG115570; 5XYPGDA59HG139108 | 5XYPGDA59HG148469 | 5XYPGDA59HG167037;

5XYPGDA59HG188681

| 5XYPGDA59HG113169 | 5XYPGDA59HG171797 | 5XYPGDA59HG175381; 5XYPGDA59HG113253; 5XYPGDA59HG128058 | 5XYPGDA59HG142199 | 5XYPGDA59HG142316; 5XYPGDA59HG150626 | 5XYPGDA59HG124219

5XYPGDA59HG121000; 5XYPGDA59HG147435

5XYPGDA59HG161206; 5XYPGDA59HG106058 | 5XYPGDA59HG132790; 5XYPGDA59HG183321 | 5XYPGDA59HG138573 | 5XYPGDA59HG180614; 5XYPGDA59HG181679 | 5XYPGDA59HG110952; 5XYPGDA59HG125340 | 5XYPGDA59HG136113; 5XYPGDA59HG146480 | 5XYPGDA59HG131252 | 5XYPGDA59HG126861; 5XYPGDA59HG167510 | 5XYPGDA59HG196781; 5XYPGDA59HG166535 | 5XYPGDA59HG184713 | 5XYPGDA59HG171833; 5XYPGDA59HG147855

5XYPGDA59HG125144 | 5XYPGDA59HG100275; 5XYPGDA59HG116976 | 5XYPGDA59HG138556 | 5XYPGDA59HG130893; 5XYPGDA59HG120252; 5XYPGDA59HG165661 | 5XYPGDA59HG157995 | 5XYPGDA59HG108327 | 5XYPGDA59HG123765 | 5XYPGDA59HG109199 | 5XYPGDA59HG179155 | 5XYPGDA59HG132062;

5XYPGDA59HG133650

; 5XYPGDA59HG116069 | 5XYPGDA59HG193072; 5XYPGDA59HG180709; 5XYPGDA59HG124043 | 5XYPGDA59HG116265 | 5XYPGDA59HG125130 | 5XYPGDA59HG187031 | 5XYPGDA59HG118467 | 5XYPGDA59HG189068; 5XYPGDA59HG102561 | 5XYPGDA59HG179754 | 5XYPGDA59HG164882; 5XYPGDA59HG109252; 5XYPGDA59HG169094; 5XYPGDA59HG139030 | 5XYPGDA59HG164994 | 5XYPGDA59HG124205 | 5XYPGDA59HG141263 | 5XYPGDA59HG145782; 5XYPGDA59HG104827 | 5XYPGDA59HG170035 | 5XYPGDA59HG163473; 5XYPGDA59HG186980 | 5XYPGDA59HG103757 |

5XYPGDA59HG171380

; 5XYPGDA59HG171900 | 5XYPGDA59HG128593; 5XYPGDA59HG108456 | 5XYPGDA59HG128917; 5XYPGDA59HG134958 | 5XYPGDA59HG128724; 5XYPGDA59HG172108 | 5XYPGDA59HG139397; 5XYPGDA59HG192424 | 5XYPGDA59HG168785; 5XYPGDA59HG113804

5XYPGDA59HG198269; 5XYPGDA59HG165420 | 5XYPGDA59HG160010 | 5XYPGDA59HG178118 | 5XYPGDA59HG191502; 5XYPGDA59HG125841; 5XYPGDA59HG110899 | 5XYPGDA59HG144180; 5XYPGDA59HG156748 | 5XYPGDA59HG199485; 5XYPGDA59HG100647 | 5XYPGDA59HG126570 | 5XYPGDA59HG171430 | 5XYPGDA59HG150514; 5XYPGDA59HG172299 | 5XYPGDA59HG172500 | 5XYPGDA59HG185392 | 5XYPGDA59HG133938; 5XYPGDA59HG176241; 5XYPGDA59HG121661 | 5XYPGDA59HG129744 | 5XYPGDA59HG106285 | 5XYPGDA59HG160279 | 5XYPGDA59HG149475 | 5XYPGDA59HG191323 | 5XYPGDA59HG121885 | 5XYPGDA59HG177034; 5XYPGDA59HG192018; 5XYPGDA59HG102916; 5XYPGDA59HG195937

5XYPGDA59HG143532 | 5XYPGDA59HG130330

5XYPGDA59HG111535; 5XYPGDA59HG126729; 5XYPGDA59HG185490 | 5XYPGDA59HG116251 | 5XYPGDA59HG189670 | 5XYPGDA59HG158189; 5XYPGDA59HG100017; 5XYPGDA59HG141148; 5XYPGDA59HG199826

5XYPGDA59HG104696 | 5XYPGDA59HG112927 | 5XYPGDA59HG111132 | 5XYPGDA59HG140369 | 5XYPGDA59HG151341 | 5XYPGDA59HG107131; 5XYPGDA59HG119683 | 5XYPGDA59HG183609; 5XYPGDA59HG125709 | 5XYPGDA59HG160525 | 5XYPGDA59HG158970 | 5XYPGDA59HG118226

5XYPGDA59HG138363 | 5XYPGDA59HG150674; 5XYPGDA59HG133616; 5XYPGDA59HG110885; 5XYPGDA59HG174165; 5XYPGDA59HG195100 | 5XYPGDA59HG183402; 5XYPGDA59HG188177; 5XYPGDA59HG195341

5XYPGDA59HG143868

5XYPGDA59HG116945;
The VIN belongs to a Kia.
The specific model is a Sorento according to our records.
Learn more about VINs that start with 5XYPGDA59HG1.
5XYPGDA59HG150352 | 5XYPGDA59HG156751 | 5XYPGDA59HG174487 | 5XYPGDA59HG122762 | 5XYPGDA59HG148973; 5XYPGDA59HG135933 | 5XYPGDA59HG140503 | 5XYPGDA59HG105301 | 5XYPGDA59HG140274 | 5XYPGDA59HG178748 | 5XYPGDA59HG163263; 5XYPGDA59HG111082;

5XYPGDA59HG123801

| 5XYPGDA59HG192343

5XYPGDA59HG105024 | 5XYPGDA59HG192455 | 5XYPGDA59HG119716; 5XYPGDA59HG151887

5XYPGDA59HG151677 | 5XYPGDA59HG136449 | 5XYPGDA59HG181861; 5XYPGDA59HG157950; 5XYPGDA59HG189801 | 5XYPGDA59HG120736 | 5XYPGDA59HG104231 | 5XYPGDA59HG148276 | 5XYPGDA59HG146091 | 5XYPGDA59HG159181; 5XYPGDA59HG160086 | 5XYPGDA59HG131347; 5XYPGDA59HG112751 | 5XYPGDA59HG157155 |

5XYPGDA59HG176725

; 5XYPGDA59HG147984; 5XYPGDA59HG192858 | 5XYPGDA59HG180452; 5XYPGDA59HG184517 | 5XYPGDA59HG136371 | 5XYPGDA59HG132207 | 5XYPGDA59HG157463

5XYPGDA59HG107453; 5XYPGDA59HG171699 | 5XYPGDA59HG165529 | 5XYPGDA59HG138864 | 5XYPGDA59HG110708 | 5XYPGDA59HG133437; 5XYPGDA59HG158306 | 5XYPGDA59HG143062; 5XYPGDA59HG165157 | 5XYPGDA59HG144857 | 5XYPGDA59HG185683 | 5XYPGDA59HG131820 | 5XYPGDA59HG190222 | 5XYPGDA59HG146897; 5XYPGDA59HG190608; 5XYPGDA59HG188275 | 5XYPGDA59HG145703 | 5XYPGDA59HG167409 | 5XYPGDA59HG156927

5XYPGDA59HG115939 | 5XYPGDA59HG145734; 5XYPGDA59HG133986 | 5XYPGDA59HG189555; 5XYPGDA59HG186574; 5XYPGDA59HG172741 | 5XYPGDA59HG161741 | 5XYPGDA59HG148861; 5XYPGDA59HG162906 | 5XYPGDA59HG101734; 5XYPGDA59HG151050 | 5XYPGDA59HG157043; 5XYPGDA59HG104472 | 5XYPGDA59HG126908; 5XYPGDA59HG194769 | 5XYPGDA59HG100728; 5XYPGDA59HG110692 | 5XYPGDA59HG118100 | 5XYPGDA59HG198417 | 5XYPGDA59HG146995 | 5XYPGDA59HG199731 | 5XYPGDA59HG174960 | 5XYPGDA59HG133907; 5XYPGDA59HG148410 | 5XYPGDA59HG114063 | 5XYPGDA59HG169659 | 5XYPGDA59HG194464 | 5XYPGDA59HG198952 | 5XYPGDA59HG126553 | 5XYPGDA59HG137360 | 5XYPGDA59HG197879; 5XYPGDA59HG135382 | 5XYPGDA59HG145720 | 5XYPGDA59HG105329; 5XYPGDA59HG120073 | 5XYPGDA59HG193637;

5XYPGDA59HG100812

| 5XYPGDA59HG155776 | 5XYPGDA59HG195906

5XYPGDA59HG192360 | 5XYPGDA59HG198921 | 5XYPGDA59HG116511 | 5XYPGDA59HG156166 | 5XYPGDA59HG133423; 5XYPGDA59HG178202 | 5XYPGDA59HG144437 | 5XYPGDA59HG163666; 5XYPGDA59HG179690 | 5XYPGDA59HG145409 | 5XYPGDA59HG105704 | 5XYPGDA59HG116217; 5XYPGDA59HG169368

5XYPGDA59HG162954; 5XYPGDA59HG106352; 5XYPGDA59HG120574; 5XYPGDA59HG193864; 5XYPGDA59HG145300 | 5XYPGDA59HG184615 | 5XYPGDA59HG171461; 5XYPGDA59HG197607 |

5XYPGDA59HG149640

; 5XYPGDA59HG168561; 5XYPGDA59HG138606; 5XYPGDA59HG155633; 5XYPGDA59HG187210 | 5XYPGDA59HG152215 | 5XYPGDA59HG139349; 5XYPGDA59HG189149 | 5XYPGDA59HG185876 |

5XYPGDA59HG149329

| 5XYPGDA59HG142686; 5XYPGDA59HG146382 | 5XYPGDA59HG180208 | 5XYPGDA59HG119277 | 5XYPGDA59HG192391 | 5XYPGDA59HG124303 | 5XYPGDA59HG195114

5XYPGDA59HG195758

5XYPGDA59HG111163 | 5XYPGDA59HG108313; 5XYPGDA59HG153865; 5XYPGDA59HG133194

5XYPGDA59HG163148; 5XYPGDA59HG171007; 5XYPGDA59HG115732 | 5XYPGDA59HG116542; 5XYPGDA59HG101927 | 5XYPGDA59HG165188 | 5XYPGDA59HG107968; 5XYPGDA59HG108215 | 5XYPGDA59HG181438 | 5XYPGDA59HG179365 | 5XYPGDA59HG130943 | 5XYPGDA59HG194271 | 5XYPGDA59HG196750 | 5XYPGDA59HG198630 | 5XYPGDA59HG169306 | 5XYPGDA59HG101538; 5XYPGDA59HG142817 | 5XYPGDA59HG142882 | 5XYPGDA59HG163831 | 5XYPGDA59HG105850; 5XYPGDA59HG195257 | 5XYPGDA59HG122700; 5XYPGDA59HG192732 | 5XYPGDA59HG118792 | 5XYPGDA59HG105749 | 5XYPGDA59HG181360 | 5XYPGDA59HG103550 | 5XYPGDA59HG149301 | 5XYPGDA59HG189121; 5XYPGDA59HG175011 | 5XYPGDA59HG159133

5XYPGDA59HG197168

5XYPGDA59HG138413 | 5XYPGDA59HG153509 | 5XYPGDA59HG188082 | 5XYPGDA59HG167443 | 5XYPGDA59HG152411; 5XYPGDA59HG166566 | 5XYPGDA59HG168043 | 5XYPGDA59HG122292 | 5XYPGDA59HG111485; 5XYPGDA59HG126021; 5XYPGDA59HG176935

5XYPGDA59HG137889; 5XYPGDA59HG172271; 5XYPGDA59HG170004; 5XYPGDA59HG106559 | 5XYPGDA59HG164154; 5XYPGDA59HG198367; 5XYPGDA59HG115973 | 5XYPGDA59HG143143 | 5XYPGDA59HG193606 | 5XYPGDA59HG115617 | 5XYPGDA59HG177194 | 5XYPGDA59HG143238; 5XYPGDA59HG129792 | 5XYPGDA59HG196876 | 5XYPGDA59HG122731 | 5XYPGDA59HG180922; 5XYPGDA59HG108747 | 5XYPGDA59HG127377; 5XYPGDA59HG196232; 5XYPGDA59HG145457 | 5XYPGDA59HG168754 | 5XYPGDA59HG151727 | 5XYPGDA59HG103788 | 5XYPGDA59HG103175

5XYPGDA59HG132482; 5XYPGDA59HG198904 | 5XYPGDA59HG144227; 5XYPGDA59HG178412; 5XYPGDA59HG113270; 5XYPGDA59HG161562; 5XYPGDA59HG151551; 5XYPGDA59HG131686; 5XYPGDA59HG128500; 5XYPGDA59HG126522 | 5XYPGDA59HG143045 | 5XYPGDA59HG192536 | 5XYPGDA59HG173081 | 5XYPGDA59HG142753 | 5XYPGDA59HG142512 | 5XYPGDA59HG183898 | 5XYPGDA59HG113799 | 5XYPGDA59HG144454; 5XYPGDA59HG196439 | 5XYPGDA59HG190558 | 5XYPGDA59HG183836 | 5XYPGDA59HG150383 | 5XYPGDA59HG141716 | 5XYPGDA59HG150559 | 5XYPGDA59HG142039 | 5XYPGDA59HG122048 | 5XYPGDA59HG102530; 5XYPGDA59HG163912 | 5XYPGDA59HG164932; 5XYPGDA59HG184565 | 5XYPGDA59HG108554 | 5XYPGDA59HG177003 | 5XYPGDA59HG123572 | 5XYPGDA59HG100602 | 5XYPGDA59HG143160; 5XYPGDA59HG102754 | 5XYPGDA59HG194884 | 5XYPGDA59HG190950; 5XYPGDA59HG180046; 5XYPGDA59HG123295; 5XYPGDA59HG154191; 5XYPGDA59HG174568 | 5XYPGDA59HG156345 | 5XYPGDA59HG101717; 5XYPGDA59HG105671; 5XYPGDA59HG159374 | 5XYPGDA59HG124236 | 5XYPGDA59HG171752 | 5XYPGDA59HG100776; 5XYPGDA59HG113382; 5XYPGDA59HG147533 | 5XYPGDA59HG126987; 5XYPGDA59HG197719 | 5XYPGDA59HG110112 | 5XYPGDA59HG138461

5XYPGDA59HG187417 | 5XYPGDA59HG157771 | 5XYPGDA59HG108151; 5XYPGDA59HG184727 | 5XYPGDA59HG131588 | 5XYPGDA59HG105623; 5XYPGDA59HG157088; 5XYPGDA59HG124589; 5XYPGDA59HG181732; 5XYPGDA59HG126441 | 5XYPGDA59HG114287; 5XYPGDA59HG186008 | 5XYPGDA59HG173842 | 5XYPGDA59HG165644 | 5XYPGDA59HG165594 | 5XYPGDA59HG172643

5XYPGDA59HG133244 | 5XYPGDA59HG135219 | 5XYPGDA59HG139559 | 5XYPGDA59HG151565 | 5XYPGDA59HG125788 | 5XYPGDA59HG135852; 5XYPGDA59HG170729; 5XYPGDA59HG162033; 5XYPGDA59HG119960; 5XYPGDA59HG196604; 5XYPGDA59HG177826 | 5XYPGDA59HG162761; 5XYPGDA59HG116315 | 5XYPGDA59HG199048; 5XYPGDA59HG186736; 5XYPGDA59HG171217 | 5XYPGDA59HG160864 | 5XYPGDA59HG166289 | 5XYPGDA59HG117044 | 5XYPGDA59HG140310; 5XYPGDA59HG152358; 5XYPGDA59HG142140 | 5XYPGDA59HG115682 | 5XYPGDA59HG111065 | 5XYPGDA59HG153171 | 5XYPGDA59HG119876 | 5XYPGDA59HG120249 | 5XYPGDA59HG143711 | 5XYPGDA59HG125550 | 5XYPGDA59HG136127 | 5XYPGDA59HG188535; 5XYPGDA59HG172531 | 5XYPGDA59HG113981; 5XYPGDA59HG197221; 5XYPGDA59HG133003 | 5XYPGDA59HG144762

5XYPGDA59HG151825; 5XYPGDA59HG107081

5XYPGDA59HG191032 |

5XYPGDA59HG177597

| 5XYPGDA59HG131901 | 5XYPGDA59HG191984 | 5XYPGDA59HG171041 | 5XYPGDA59HG109042 | 5XYPGDA59HG139741; 5XYPGDA59HG184677 |

5XYPGDA59HG146401

; 5XYPGDA59HG194626; 5XYPGDA59HG111793 | 5XYPGDA59HG142381 | 5XYPGDA59HG158242; 5XYPGDA59HG160184 | 5XYPGDA59HG110983; 5XYPGDA59HG137925 | 5XYPGDA59HG148780;

5XYPGDA59HG118713

; 5XYPGDA59HG145636 | 5XYPGDA59HG199888

5XYPGDA59HG156328; 5XYPGDA59HG138976; 5XYPGDA59HG165451; 5XYPGDA59HG175087; 5XYPGDA59HG165840 | 5XYPGDA59HG144082 | 5XYPGDA59HG100244 | 5XYPGDA59HG199549 | 5XYPGDA59HG195856; 5XYPGDA59HG101085 | 5XYPGDA59HG168740 | 5XYPGDA59HG194299 | 5XYPGDA59HG107873; 5XYPGDA59HG122566 | 5XYPGDA59HG122776 | 5XYPGDA59HG148181; 5XYPGDA59HG193993 | 5XYPGDA59HG144065; 5XYPGDA59HG186316; 5XYPGDA59HG154613; 5XYPGDA59HG106416 | 5XYPGDA59HG129372 | 5XYPGDA59HG151064 | 5XYPGDA59HG139061; 5XYPGDA59HG194531 | 5XYPGDA59HG179978 | 5XYPGDA59HG144213 | 5XYPGDA59HG178684 | 5XYPGDA59HG164798; 5XYPGDA59HG105458; 5XYPGDA59HG153882; 5XYPGDA59HG103922; 5XYPGDA59HG137844; 5XYPGDA59HG135480 | 5XYPGDA59HG150397 | 5XYPGDA59HG173680 | 5XYPGDA59HG100339; 5XYPGDA59HG104830 | 5XYPGDA59HG137214 | 5XYPGDA59HG113608 | 5XYPGDA59HG109087 | 5XYPGDA59HG153929; 5XYPGDA59HG149735; 5XYPGDA59HG198675 | 5XYPGDA59HG112068; 5XYPGDA59HG144423 | 5XYPGDA59HG153946 | 5XYPGDA59HG108828 | 5XYPGDA59HG132160; 5XYPGDA59HG100891; 5XYPGDA59HG169693 | 5XYPGDA59HG197445;

5XYPGDA59HG138427

| 5XYPGDA59HG135477; 5XYPGDA59HG198059; 5XYPGDA59HG197896 | 5XYPGDA59HG171914; 5XYPGDA59HG131056 | 5XYPGDA59HG123782 | 5XYPGDA59HG198868 | 5XYPGDA59HG114564; 5XYPGDA59HG185196 | 5XYPGDA59HG107971; 5XYPGDA59HG103953 | 5XYPGDA59HG107341 | 5XYPGDA59HG141425; 5XYPGDA59HG154174; 5XYPGDA59HG164770 | 5XYPGDA59HG120302 | 5XYPGDA59HG121854 | 5XYPGDA59HG192942 | 5XYPGDA59HG127301; 5XYPGDA59HG188597 | 5XYPGDA59HG136287 | 5XYPGDA59HG198661; 5XYPGDA59HG143854 | 5XYPGDA59HG115925; 5XYPGDA59HG113902 | 5XYPGDA59HG138802

5XYPGDA59HG175445 | 5XYPGDA59HG175624 | 5XYPGDA59HG167541 | 5XYPGDA59HG139013 | 5XYPGDA59HG171363; 5XYPGDA59HG128013 | 5XYPGDA59HG179530; 5XYPGDA59HG171069 | 5XYPGDA59HG190172; 5XYPGDA59HG151243; 5XYPGDA59HG163571 | 5XYPGDA59HG179852; 5XYPGDA59HG189748 | 5XYPGDA59HG119571

5XYPGDA59HG162565 | 5XYPGDA59HG134068 | 5XYPGDA59HG188955 | 5XYPGDA59HG162470 | 5XYPGDA59HG153722 | 5XYPGDA59HG138301 | 5XYPGDA59HG121496 | 5XYPGDA59HG126939; 5XYPGDA59HG102947 | 5XYPGDA59HG184968 | 5XYPGDA59HG178796 | 5XYPGDA59HG162467

5XYPGDA59HG152621 | 5XYPGDA59HG170925 | 5XYPGDA59HG174103 | 5XYPGDA59HG175252 | 5XYPGDA59HG151632 | 5XYPGDA59HG114015 | 5XYPGDA59HG113219; 5XYPGDA59HG131980; 5XYPGDA59HG165191; 5XYPGDA59HG183660 | 5XYPGDA59HG184548; 5XYPGDA59HG131073 | 5XYPGDA59HG170911 | 5XYPGDA59HG103600 | 5XYPGDA59HG185733 | 5XYPGDA59HG101555 | 5XYPGDA59HG141005 | 5XYPGDA59HG153266 | 5XYPGDA59HG120381 | 5XYPGDA59HG177793 | 5XYPGDA59HG165076; 5XYPGDA59HG160296 | 5XYPGDA59HG130165; 5XYPGDA59HG145880 | 5XYPGDA59HG139075

5XYPGDA59HG100650 | 5XYPGDA59HG128416 | 5XYPGDA59HG114242; 5XYPGDA59HG123751; 5XYPGDA59HG160895 | 5XYPGDA59HG183769 | 5XYPGDA59HG166292; 5XYPGDA59HG133552; 5XYPGDA59HG166339 | 5XYPGDA59HG187630; 5XYPGDA59HG151808 | 5XYPGDA59HG121613 | 5XYPGDA59HG182640; 5XYPGDA59HG108232; 5XYPGDA59HG166261 | 5XYPGDA59HG162646 | 5XYPGDA59HG135138 | 5XYPGDA59HG104536 | 5XYPGDA59HG194836; 5XYPGDA59HG128786 | 5XYPGDA59HG117917

5XYPGDA59HG138346

| 5XYPGDA59HG140422 | 5XYPGDA59HG131011 | 5XYPGDA59HG126245 | 5XYPGDA59HG118291 | 5XYPGDA59HG166146; 5XYPGDA59HG185747 | 5XYPGDA59HG166650 | 5XYPGDA59HG158368; 5XYPGDA59HG127623; 5XYPGDA59HG145748; 5XYPGDA59HG175378 | 5XYPGDA59HG110305 | 5XYPGDA59HG178863 | 5XYPGDA59HG142218 | 5XYPGDA59HG111177 | 5XYPGDA59HG186588; 5XYPGDA59HG166907 | 5XYPGDA59HG197266; 5XYPGDA59HG163960 | 5XYPGDA59HG127007; 5XYPGDA59HG155213 | 5XYPGDA59HG103418; 5XYPGDA59HG106027; 5XYPGDA59HG111146 | 5XYPGDA59HG163909; 5XYPGDA59HG103614; 5XYPGDA59HG154854 | 5XYPGDA59HG131462 | 5XYPGDA59HG143529 | 5XYPGDA59HG152098 | 5XYPGDA59HG123636 | 5XYPGDA59HG179060 | 5XYPGDA59HG198093 | 5XYPGDA59HG192374

5XYPGDA59HG188809 | 5XYPGDA59HG190589; 5XYPGDA59HG194495 | 5XYPGDA59HG167507 | 5XYPGDA59HG103127 | 5XYPGDA59HG115780; 5XYPGDA59HG121367 | 5XYPGDA59HG184212; 5XYPGDA59HG194285 | 5XYPGDA59HG149041 | 5XYPGDA59HG102172 | 5XYPGDA59HG159097; 5XYPGDA59HG133230 | 5XYPGDA59HG166440 | 5XYPGDA59HG197333 | 5XYPGDA59HG110191; 5XYPGDA59HG199096 | 5XYPGDA59HG101622 | 5XYPGDA59HG186283 | 5XYPGDA59HG117500; 5XYPGDA59HG164641; 5XYPGDA59HG180659; 5XYPGDA59HG100826; 5XYPGDA59HG128853 | 5XYPGDA59HG166826; 5XYPGDA59HG173260 | 5XYPGDA59HG127542 | 5XYPGDA59HG110787 | 5XYPGDA59HG117240 | 5XYPGDA59HG171508 | 5XYPGDA59HG179205; 5XYPGDA59HG158385 | 5XYPGDA59HG139836

5XYPGDA59HG165823

; 5XYPGDA59HG108201; 5XYPGDA59HG105606; 5XYPGDA59HG192505; 5XYPGDA59HG155289 | 5XYPGDA59HG129811; 5XYPGDA59HG197624 | 5XYPGDA59HG131784; 5XYPGDA59HG109185; 5XYPGDA59HG123734 | 5XYPGDA59HG146768 | 5XYPGDA59HG196800; 5XYPGDA59HG107209; 5XYPGDA59HG121952; 5XYPGDA59HG106528 | 5XYPGDA59HG169337 | 5XYPGDA59HG138167 | 5XYPGDA59HG140808; 5XYPGDA59HG121336 | 5XYPGDA59HG160234; 5XYPGDA59HG159486; 5XYPGDA59HG130117 | 5XYPGDA59HG157074 | 5XYPGDA59HG183822; 5XYPGDA59HG151873; 5XYPGDA59HG114595 | 5XYPGDA59HG118114 | 5XYPGDA59HG163957 |

5XYPGDA59HG135429

; 5XYPGDA59HG195291 | 5XYPGDA59HG179561; 5XYPGDA59HG125421 | 5XYPGDA59HG161108; 5XYPGDA59HG126097; 5XYPGDA59HG111695 | 5XYPGDA59HG122986 | 5XYPGDA59HG170519 | 5XYPGDA59HG179026 | 5XYPGDA59HG132580 | 5XYPGDA59HG171945; 5XYPGDA59HG101183 | 5XYPGDA59HG114466; 5XYPGDA59HG176238; 5XYPGDA59HG165689 | 5XYPGDA59HG110482 | 5XYPGDA59HG177907 | 5XYPGDA59HG154899 | 5XYPGDA59HG122695; 5XYPGDA59HG173310 | 5XYPGDA59HG174778

5XYPGDA59HG152750 | 5XYPGDA59HG199051 | 5XYPGDA59HG152490 | 5XYPGDA59HG151033 | 5XYPGDA59HG145619 | 5XYPGDA59HG149069; 5XYPGDA59HG115875 | 5XYPGDA59HG170066 | 5XYPGDA59HG108182; 5XYPGDA59HG128920 | 5XYPGDA59HG169578

5XYPGDA59HG141490; 5XYPGDA59HG164283 | 5XYPGDA59HG173503 | 5XYPGDA59HG102429 | 5XYPGDA59HG129324 | 5XYPGDA59HG195873 | 5XYPGDA59HG101751; 5XYPGDA59HG123023 | 5XYPGDA59HG112006; 5XYPGDA59HG160752 | 5XYPGDA59HG153977 | 5XYPGDA59HG128075; 5XYPGDA59HG197073 | 5XYPGDA59HG126651; 5XYPGDA59HG140940

5XYPGDA59HG154143 | 5XYPGDA59HG146009; 5XYPGDA59HG133020 |