5XYKTCA12BG0…

Kia

Sorento

5XYKTCA12BG081394 | 5XYKTCA12BG028842 | 5XYKTCA12BG099068 | 5XYKTCA12BG082075 | 5XYKTCA12BG091102 | 5XYKTCA12BG009918 | 5XYKTCA12BG008087 | 5XYKTCA12BG037041; 5XYKTCA12BG000801 | 5XYKTCA12BG021406 | 5XYKTCA12BG080116; 5XYKTCA12BG066054 | 5XYKTCA12BG003455 | 5XYKTCA12BG024130

5XYKTCA12BG044720; 5XYKTCA12BG014438; 5XYKTCA12BG054003 | 5XYKTCA12BG034205 | 5XYKTCA12BG058679 | 5XYKTCA12BG057242 | 5XYKTCA12BG031255 | 5XYKTCA12BG076082 | 5XYKTCA12BG006551 | 5XYKTCA12BG001155 | 5XYKTCA12BG022443 | 5XYKTCA12BG008638 | 5XYKTCA12BG052641 | 5XYKTCA12BG098888 | 5XYKTCA12BG034849 | 5XYKTCA12BG095585; 5XYKTCA12BG074039 | 5XYKTCA12BG034169 | 5XYKTCA12BG095358 | 5XYKTCA12BG045723; 5XYKTCA12BG016660 | 5XYKTCA12BG094825 | 5XYKTCA12BG096798 | 5XYKTCA12BG051439 | 5XYKTCA12BG078379 | 5XYKTCA12BG092010; 5XYKTCA12BG007313; 5XYKTCA12BG021583; 5XYKTCA12BG042515 | 5XYKTCA12BG023382 | 5XYKTCA12BG026525 | 5XYKTCA12BG018134 | 5XYKTCA12BG063414 |

5XYKTCA12BG033443

| 5XYKTCA12BG060948 | 5XYKTCA12BG080844 | 5XYKTCA12BG022359; 5XYKTCA12BG086000 | 5XYKTCA12BG019543 | 5XYKTCA12BG053868 | 5XYKTCA12BG046760 |

5XYKTCA12BG007120

| 5XYKTCA12BG032289; 5XYKTCA12BG074543 | 5XYKTCA12BG064532 | 5XYKTCA12BG014682 | 5XYKTCA12BG039341; 5XYKTCA12BG006839; 5XYKTCA12BG084571

5XYKTCA12BG034480 | 5XYKTCA12BG098115 | 5XYKTCA12BG099197; 5XYKTCA12BG069021 | 5XYKTCA12BG059492 | 5XYKTCA12BG016707; 5XYKTCA12BG020837

5XYKTCA12BG005965 | 5XYKTCA12BG044278 | 5XYKTCA12BG044605 | 5XYKTCA12BG038772 | 5XYKTCA12BG038089; 5XYKTCA12BG070962; 5XYKTCA12BG054227 |

5XYKTCA12BG022166

| 5XYKTCA12BG093934; 5XYKTCA12BG005660; 5XYKTCA12BG078818 | 5XYKTCA12BG046564; 5XYKTCA12BG045821 | 5XYKTCA12BG077555 | 5XYKTCA12BG059945 | 5XYKTCA12BG040439

5XYKTCA12BG068970 | 5XYKTCA12BG087907; 5XYKTCA12BG007411 | 5XYKTCA12BG098809; 5XYKTCA12BG026783; 5XYKTCA12BG070556; 5XYKTCA12BG010194 | 5XYKTCA12BG028761 | 5XYKTCA12BG052753 | 5XYKTCA12BG066829 | 5XYKTCA12BG066023 | 5XYKTCA12BG027478; 5XYKTCA12BG083209; 5XYKTCA12BG077751 | 5XYKTCA12BG056785 | 5XYKTCA12BG084134 | 5XYKTCA12BG031336; 5XYKTCA12BG043079; 5XYKTCA12BG021938 | 5XYKTCA12BG040926; 5XYKTCA12BG065616; 5XYKTCA12BG010230

5XYKTCA12BG070296 | 5XYKTCA12BG038030; 5XYKTCA12BG077975 | 5XYKTCA12BG031398; 5XYKTCA12BG037606; 5XYKTCA12BG066149 | 5XYKTCA12BG062960 | 5XYKTCA12BG085977 | 5XYKTCA12BG039677 | 5XYKTCA12BG085347; 5XYKTCA12BG022264 | 5XYKTCA12BG074896

5XYKTCA12BG077412 | 5XYKTCA12BG052428

5XYKTCA12BG049836 | 5XYKTCA12BG007702 | 5XYKTCA12BG037105; 5XYKTCA12BG055698

5XYKTCA12BG088202 | 5XYKTCA12BG045981; 5XYKTCA12BG000314 | 5XYKTCA12BG052591 |

5XYKTCA12BG075899

| 5XYKTCA12BG018599 | 5XYKTCA12BG038027 | 5XYKTCA12BG059928 | 5XYKTCA12BG049027 | 5XYKTCA12BG065373

5XYKTCA12BG011121 | 5XYKTCA12BG036990 | 5XYKTCA12BG013483 | 5XYKTCA12BG070007; 5XYKTCA12BG035273; 5XYKTCA12BG097465; 5XYKTCA12BG086353; 5XYKTCA12BG023480; 5XYKTCA12BG042739 | 5XYKTCA12BG068659 | 5XYKTCA12BG059797; 5XYKTCA12BG010048; 5XYKTCA12BG099250 | 5XYKTCA12BG075174; 5XYKTCA12BG069262; 5XYKTCA12BG027366 | 5XYKTCA12BG060612 | 5XYKTCA12BG086451 | 5XYKTCA12BG008980; 5XYKTCA12BG094629 | 5XYKTCA12BG062165; 5XYKTCA12BG030672 | 5XYKTCA12BG097367 | 5XYKTCA12BG001575 | 5XYKTCA12BG039713;

5XYKTCA12BG080293

; 5XYKTCA12BG032194 | 5XYKTCA12BG032180 | 5XYKTCA12BG072078 | 5XYKTCA12BG093898 | 5XYKTCA12BG062232 | 5XYKTCA12BG056611 | 5XYKTCA12BG053806 | 5XYKTCA12BG006470; 5XYKTCA12BG084862 | 5XYKTCA12BG086594 | 5XYKTCA12BG032826 | 5XYKTCA12BG046094 | 5XYKTCA12BG004749; 5XYKTCA12BG043471; 5XYKTCA12BG043258 | 5XYKTCA12BG096297; 5XYKTCA12BG044040 | 5XYKTCA12BG038559 | 5XYKTCA12BG076230 | 5XYKTCA12BG081573 | 5XYKTCA12BG025892 | 5XYKTCA12BG076924 | 5XYKTCA12BG076826 | 5XYKTCA12BG027500 | 5XYKTCA12BG005920 | 5XYKTCA12BG079659; 5XYKTCA12BG005786; 5XYKTCA12BG003973; 5XYKTCA12BG043793 | 5XYKTCA12BG067978 | 5XYKTCA12BG090676 | 5XYKTCA12BG040456; 5XYKTCA12BG060111; 5XYKTCA12BG098986; 5XYKTCA12BG068628; 5XYKTCA12BG062246 | 5XYKTCA12BG030851

5XYKTCA12BG067673; 5XYKTCA12BG025116; 5XYKTCA12BG039579 | 5XYKTCA12BG004184; 5XYKTCA12BG003858 | 5XYKTCA12BG037525; 5XYKTCA12BG071321 | 5XYKTCA12BG064658 | 5XYKTCA12BG015329

5XYKTCA12BG041350 | 5XYKTCA12BG025309; 5XYKTCA12BG014374 | 5XYKTCA12BG003391; 5XYKTCA12BG040604 | 5XYKTCA12BG001639 | 5XYKTCA12BG024242; 5XYKTCA12BG074168; 5XYKTCA12BG085767

5XYKTCA12BG075983; 5XYKTCA12BG002385 | 5XYKTCA12BG023303; 5XYKTCA12BG015380 | 5XYKTCA12BG094002 | 5XYKTCA12BG042062; 5XYKTCA12BG023074 | 5XYKTCA12BG090354 | 5XYKTCA12BG096686 | 5XYKTCA12BG006081; 5XYKTCA12BG077765; 5XYKTCA12BG091200 | 5XYKTCA12BG098387; 5XYKTCA12BG042255 | 5XYKTCA12BG037945; 5XYKTCA12BG073991; 5XYKTCA12BG009322; 5XYKTCA12BG074428 | 5XYKTCA12BG021048 | 5XYKTCA12BG076163 | 5XYKTCA12BG057807; 5XYKTCA12BG071965; 5XYKTCA12BG091245 | 5XYKTCA12BG025567 | 5XYKTCA12BG085915; 5XYKTCA12BG078270 | 5XYKTCA12BG089589 | 5XYKTCA12BG016934 | 5XYKTCA12BG037492

5XYKTCA12BG048542 |

5XYKTCA12BG087812

| 5XYKTCA12BG088278 | 5XYKTCA12BG008459 | 5XYKTCA12BG054020 | 5XYKTCA12BG038979; 5XYKTCA12BG054809 | 5XYKTCA12BG083646; 5XYKTCA12BG072355 | 5XYKTCA12BG033183 | 5XYKTCA12BG057970 | 5XYKTCA12BG039128 | 5XYKTCA12BG040862; 5XYKTCA12BG074655 | 5XYKTCA12BG070864 | 5XYKTCA12BG023821; 5XYKTCA12BG080696 |

5XYKTCA12BG099166

; 5XYKTCA12BG096557; 5XYKTCA12BG077409 | 5XYKTCA12BG019297; 5XYKTCA12BG040120 | 5XYKTCA12BG042319 | 5XYKTCA12BG091391; 5XYKTCA12BG067284; 5XYKTCA12BG045219 | 5XYKTCA12BG013919 | 5XYKTCA12BG056916 | 5XYKTCA12BG037167 | 5XYKTCA12BG033118 | 5XYKTCA12BG089382; 5XYKTCA12BG086580 | 5XYKTCA12BG009210

5XYKTCA12BG033698 | 5XYKTCA12BG063901 | 5XYKTCA12BG041574; 5XYKTCA12BG038786 | 5XYKTCA12BG096011 | 5XYKTCA12BG083954 | 5XYKTCA12BG015279 | 5XYKTCA12BG073179 | 5XYKTCA12BG047813 | 5XYKTCA12BG071660 | 5XYKTCA12BG021597 | 5XYKTCA12BG019493; 5XYKTCA12BG080925 | 5XYKTCA12BG062537 | 5XYKTCA12BG037878 | 5XYKTCA12BG069018

5XYKTCA12BG052901 | 5XYKTCA12BG025228 | 5XYKTCA12BG062215

5XYKTCA12BG081735

5XYKTCA12BG015850 | 5XYKTCA12BG026945 | 5XYKTCA12BG015704 | 5XYKTCA12BG015198; 5XYKTCA12BG092718 | 5XYKTCA12BG047987 | 5XYKTCA12BG015721 | 5XYKTCA12BG091942 | 5XYKTCA12BG097420; 5XYKTCA12BG043843 | 5XYKTCA12BG049951; 5XYKTCA12BG093786 | 5XYKTCA12BG026900; 5XYKTCA12BG003701; 5XYKTCA12BG073490 | 5XYKTCA12BG063784 | 5XYKTCA12BG093769 | 5XYKTCA12BG037685 | 5XYKTCA12BG023785 | 5XYKTCA12BG045625 | 5XYKTCA12BG044586 | 5XYKTCA12BG086482;

5XYKTCA12BG047763

| 5XYKTCA12BG088037; 5XYKTCA12BG026542 | 5XYKTCA12BG095344; 5XYKTCA12BG020756 | 5XYKTCA12BG000524 | 5XYKTCA12BG006193 | 5XYKTCA12BG053854; 5XYKTCA12BG066930 | 5XYKTCA12BG091388

5XYKTCA12BG059329 | 5XYKTCA12BG008025; 5XYKTCA12BG048203 | 5XYKTCA12BG037668; 5XYKTCA12BG082853 | 5XYKTCA12BG037993; 5XYKTCA12BG016769; 5XYKTCA12BG024404; 5XYKTCA12BG022653 | 5XYKTCA12BG029120 | 5XYKTCA12BG077085 | 5XYKTCA12BG044989 | 5XYKTCA12BG022930; 5XYKTCA12BG037461 | 5XYKTCA12BG063798; 5XYKTCA12BG012527 | 5XYKTCA12BG003844 | 5XYKTCA12BG039405 | 5XYKTCA12BG072940; 5XYKTCA12BG010129 | 5XYKTCA12BG019557 | 5XYKTCA12BG077586; 5XYKTCA12BG048914 | 5XYKTCA12BG078673 | 5XYKTCA12BG035337 | 5XYKTCA12BG009353 | 5XYKTCA12BG032423 | 5XYKTCA12BG039386; 5XYKTCA12BG075840; 5XYKTCA12BG094016 | 5XYKTCA12BG002029 | 5XYKTCA12BG027867 | 5XYKTCA12BG045334; 5XYKTCA12BG005240; 5XYKTCA12BG059380 | 5XYKTCA12BG092489 | 5XYKTCA12BG015525 | 5XYKTCA12BG063400; 5XYKTCA12BG067317 | 5XYKTCA12BG044779; 5XYKTCA12BG098874; 5XYKTCA12BG058939 | 5XYKTCA12BG050064; 5XYKTCA12BG017811; 5XYKTCA12BG095862 | 5XYKTCA12BG075403;

5XYKTCA12BG006808

; 5XYKTCA12BG030560 | 5XYKTCA12BG011104 | 5XYKTCA12BG013614 | 5XYKTCA12BG028324;

5XYKTCA12BG009434

; 5XYKTCA12BG049190 | 5XYKTCA12BG045415 | 5XYKTCA12BG006579 | 5XYKTCA12BG047083 | 5XYKTCA12BG081590; 5XYKTCA12BG012205; 5XYKTCA12BG005142 | 5XYKTCA12BG070590 | 5XYKTCA12BG013029 | 5XYKTCA12BG018313; 5XYKTCA12BG093481 | 5XYKTCA12BG060190 | 5XYKTCA12BG097210 | 5XYKTCA12BG012284 | 5XYKTCA12BG055636; 5XYKTCA12BG040585; 5XYKTCA12BG098065 | 5XYKTCA12BG075725

5XYKTCA12BG001723 | 5XYKTCA12BG057600 | 5XYKTCA12BG076504 | 5XYKTCA12BG019381 | 5XYKTCA12BG077507; 5XYKTCA12BG031224 | 5XYKTCA12BG052994 | 5XYKTCA12BG065342 | 5XYKTCA12BG068130 | 5XYKTCA12BG027089 | 5XYKTCA12BG097918 | 5XYKTCA12BG054843; 5XYKTCA12BG046239 | 5XYKTCA12BG016772 | 5XYKTCA12BG077300 | 5XYKTCA12BG023916 | 5XYKTCA12BG019753

5XYKTCA12BG083243 | 5XYKTCA12BG011524 | 5XYKTCA12BG099832; 5XYKTCA12BG005996; 5XYKTCA12BG056401 | 5XYKTCA12BG085963 | 5XYKTCA12BG087146 | 5XYKTCA12BG045656 | 5XYKTCA12BG057953 | 5XYKTCA12BG091360 | 5XYKTCA12BG000653; 5XYKTCA12BG073733 | 5XYKTCA12BG089494 | 5XYKTCA12BG036178; 5XYKTCA12BG016741 | 5XYKTCA12BG029389 | 5XYKTCA12BG000555; 5XYKTCA12BG025813; 5XYKTCA12BG064823 | 5XYKTCA12BG039520; 5XYKTCA12BG016609 | 5XYKTCA12BG037265; 5XYKTCA12BG006520 | 5XYKTCA12BG096574; 5XYKTCA12BG015069; 5XYKTCA12BG091861 | 5XYKTCA12BG017386; 5XYKTCA12BG063817; 5XYKTCA12BG088734; 5XYKTCA12BG022927 | 5XYKTCA12BG071707 | 5XYKTCA12BG052834; 5XYKTCA12BG065387 | 5XYKTCA12BG054132 | 5XYKTCA12BG031241; 5XYKTCA12BG068418 | 5XYKTCA12BG088684 | 5XYKTCA12BG094419; 5XYKTCA12BG068550 | 5XYKTCA12BG032695 | 5XYKTCA12BG040070; 5XYKTCA12BG015878; 5XYKTCA12BG072050; 5XYKTCA12BG016657

5XYKTCA12BG024046; 5XYKTCA12BG075143 | 5XYKTCA12BG064417 | 5XYKTCA12BG003584 | 5XYKTCA12BG042885

5XYKTCA12BG070234

5XYKTCA12BG014603 | 5XYKTCA12BG083064 | 5XYKTCA12BG048945; 5XYKTCA12BG011765; 5XYKTCA12BG094811 | 5XYKTCA12BG046435 | 5XYKTCA12BG054941; 5XYKTCA12BG089446; 5XYKTCA12BG065227; 5XYKTCA12BG010633 | 5XYKTCA12BG087468; 5XYKTCA12BG093285

5XYKTCA12BG075028

5XYKTCA12BG050789; 5XYKTCA12BG075952 | 5XYKTCA12BG080245; 5XYKTCA12BG029652 | 5XYKTCA12BG001382 | 5XYKTCA12BG095196

5XYKTCA12BG046659; 5XYKTCA12BG098194 | 5XYKTCA12BG086725 | 5XYKTCA12BG076549; 5XYKTCA12BG066992 | 5XYKTCA12BG006792; 5XYKTCA12BG098339 | 5XYKTCA12BG021065 | 5XYKTCA12BG056334 | 5XYKTCA12BG008378; 5XYKTCA12BG097742 | 5XYKTCA12BG006100; 5XYKTCA12BG048895 | 5XYKTCA12BG067205 | 5XYKTCA12BG065115

5XYKTCA12BG049397 | 5XYKTCA12BG087504 | 5XYKTCA12BG088667; 5XYKTCA12BG062196

5XYKTCA12BG087440 | 5XYKTCA12BG013371; 5XYKTCA12BG011202 | 5XYKTCA12BG078995; 5XYKTCA12BG036875 | 5XYKTCA12BG093657; 5XYKTCA12BG046936 | 5XYKTCA12BG038660 | 5XYKTCA12BG056124 | 5XYKTCA12BG043695 | 5XYKTCA12BG012950 | 5XYKTCA12BG068984 | 5XYKTCA12BG032602 | 5XYKTCA12BG009675; 5XYKTCA12BG099362; 5XYKTCA12BG004816 | 5XYKTCA12BG002452 | 5XYKTCA12BG052770; 5XYKTCA12BG036570 | 5XYKTCA12BG001768; 5XYKTCA12BG045690 | 5XYKTCA12BG063431 | 5XYKTCA12BG081704 | 5XYKTCA12BG076342 |

5XYKTCA12BG085073

| 5XYKTCA12BG081136; 5XYKTCA12BG059847; 5XYKTCA12BG046113

5XYKTCA12BG071769 | 5XYKTCA12BG021695 | 5XYKTCA12BG011152

5XYKTCA12BG000474; 5XYKTCA12BG000782; 5XYKTCA12BG070766

5XYKTCA12BG081461; 5XYKTCA12BG027982 | 5XYKTCA12BG087924 | 5XYKTCA12BG021924 | 5XYKTCA12BG052509; 5XYKTCA12BG034026 | 5XYKTCA12BG005609; 5XYKTCA12BG011877 | 5XYKTCA12BG027688 | 5XYKTCA12BG024676; 5XYKTCA12BG058813; 5XYKTCA12BG033121 | 5XYKTCA12BG043213 | 5XYKTCA12BG022622; 5XYKTCA12BG095490; 5XYKTCA12BG077362 | 5XYKTCA12BG047326

5XYKTCA12BG012401; 5XYKTCA12BG063283 | 5XYKTCA12BG047343 | 5XYKTCA12BG011233 | 5XYKTCA12BG071223 | 5XYKTCA12BG049416; 5XYKTCA12BG078799; 5XYKTCA12BG078950 | 5XYKTCA12BG018277 | 5XYKTCA12BG058472; 5XYKTCA12BG069956; 5XYKTCA12BG036651 | 5XYKTCA12BG087244 | 5XYKTCA12BG013774 | 5XYKTCA12BG051053

5XYKTCA12BG017128; 5XYKTCA12BG059802 | 5XYKTCA12BG098860 | 5XYKTCA12BG060187; 5XYKTCA12BG057046 | 5XYKTCA12BG088250; 5XYKTCA12BG009580; 5XYKTCA12BG040263 | 5XYKTCA12BG099524 | 5XYKTCA12BG078320 | 5XYKTCA12BG081122; 5XYKTCA12BG030011; 5XYKTCA12BG008848 | 5XYKTCA12BG011085; 5XYKTCA12BG021972 | 5XYKTCA12BG046211 | 5XYKTCA12BG081914 | 5XYKTCA12BG070976 | 5XYKTCA12BG095876 | 5XYKTCA12BG062442 | 5XYKTCA12BG092492 |

5XYKTCA12BG0083645XYKTCA12BG012821; 5XYKTCA12BG095649 | 5XYKTCA12BG048119 | 5XYKTCA12BG080262 | 5XYKTCA12BG097014 | 5XYKTCA12BG073943; 5XYKTCA12BG088295 | 5XYKTCA12BG052199 | 5XYKTCA12BG076471 | 5XYKTCA12BG012320 | 5XYKTCA12BG080701 | 5XYKTCA12BG020983; 5XYKTCA12BG019848; 5XYKTCA12BG047780 | 5XYKTCA12BG036519 | 5XYKTCA12BG004668 | 5XYKTCA12BG001480 | 5XYKTCA12BG049156 | 5XYKTCA12BG097076

5XYKTCA12BG080200 | 5XYKTCA12BG055488 | 5XYKTCA12BG081508 | 5XYKTCA12BG074882; 5XYKTCA12BG066247 | 5XYKTCA12BG005075 | 5XYKTCA12BG051392; 5XYKTCA12BG057869 | 5XYKTCA12BG097806; 5XYKTCA12BG062800 | 5XYKTCA12BG036245 | 5XYKTCA12BG060450 | 5XYKTCA12BG028372 | 5XYKTCA12BG087728; 5XYKTCA12BG043356 | 5XYKTCA12BG056883; 5XYKTCA12BG055538 | 5XYKTCA12BG047455 | 5XYKTCA12BG028520 | 5XYKTCA12BG087891; 5XYKTCA12BG063641 | 5XYKTCA12BG068998

5XYKTCA12BG092475; 5XYKTCA12BG004654; 5XYKTCA12BG037282; 5XYKTCA12BG016092 | 5XYKTCA12BG077510; 5XYKTCA12BG084375; 5XYKTCA12BG056236 | 5XYKTCA12BG012852; 5XYKTCA12BG057984; 5XYKTCA12BG038688 | 5XYKTCA12BG010289 | 5XYKTCA12BG088099 | 5XYKTCA12BG030347; 5XYKTCA12BG087955 | 5XYKTCA12BG044944 | 5XYKTCA12BG016853; 5XYKTCA12BG031126; 5XYKTCA12BG043180 | 5XYKTCA12BG037783; 5XYKTCA12BG097790

5XYKTCA12BG062604 | 5XYKTCA12BG051022 | 5XYKTCA12BG021860 | 5XYKTCA12BG001530

5XYKTCA12BG081458 | 5XYKTCA12BG053336; 5XYKTCA12BG049870 | 5XYKTCA12BG048654; 5XYKTCA12BG067950 | 5XYKTCA12BG038822; 5XYKTCA12BG004623; 5XYKTCA12BG068743; 5XYKTCA12BG032454 | 5XYKTCA12BG070394 |

5XYKTCA12BG071027

| 5XYKTCA12BG039257 | 5XYKTCA12BG076891 | 5XYKTCA12BG006033 | 5XYKTCA12BG015248 | 5XYKTCA12BG046922; 5XYKTCA12BG080794;

5XYKTCA12BG041204

; 5XYKTCA12BG029828 | 5XYKTCA12BG059279 | 5XYKTCA12BG069861

5XYKTCA12BG090502

5XYKTCA12BG005397; 5XYKTCA12BG086174; 5XYKTCA12BG091519; 5XYKTCA12BG074445

5XYKTCA12BG018232 | 5XYKTCA12BG050825

5XYKTCA12BG029165; 5XYKTCA12BG044748 | 5XYKTCA12BG075613 | 5XYKTCA12BG094548; 5XYKTCA12BG022037 |

5XYKTCA12BG007862

; 5XYKTCA12BG020630 | 5XYKTCA12BG004248 | 5XYKTCA12BG091715 | 5XYKTCA12BG072937; 5XYKTCA12BG058827 | 5XYKTCA12BG029375 | 5XYKTCA12BG034155 | 5XYKTCA12BG076678; 5XYKTCA12BG047522; 5XYKTCA12BG086448; 5XYKTCA12BG007988; 5XYKTCA12BG020529; 5XYKTCA12BG083176 | 5XYKTCA12BG015458 | 5XYKTCA12BG084876; 5XYKTCA12BG076731 | 5XYKTCA12BG075742 | 5XYKTCA12BG017727 | 5XYKTCA12BG082478 | 5XYKTCA12BG007456 | 5XYKTCA12BG029750 | 5XYKTCA12BG062716; 5XYKTCA12BG031739; 5XYKTCA12BG082951 | 5XYKTCA12BG029523 | 5XYKTCA12BG071738 | 5XYKTCA12BG039078; 5XYKTCA12BG063493 | 5XYKTCA12BG012835 | 5XYKTCA12BG000152 | 5XYKTCA12BG011295 | 5XYKTCA12BG053675; 5XYKTCA12BG049383 | 5XYKTCA12BG001866; 5XYKTCA12BG068211 | 5XYKTCA12BG025438

5XYKTCA12BG047651 | 5XYKTCA12BG018229 | 5XYKTCA12BG041560 | 5XYKTCA12BG089771; 5XYKTCA12BG005464 | 5XYKTCA12BG047150 | 5XYKTCA12BG081900; 5XYKTCA12BG087695 | 5XYKTCA12BG030526; 5XYKTCA12BG005514; 5XYKTCA12BG021079 | 5XYKTCA12BG033717 | 5XYKTCA12BG051750 | 5XYKTCA12BG012088 | 5XYKTCA12BG022667 | 5XYKTCA12BG030770 | 5XYKTCA12BG073666; 5XYKTCA12BG077636 | 5XYKTCA12BG069987 |

5XYKTCA12BG076938

; 5XYKTCA12BG091553 | 5XYKTCA12BG053305; 5XYKTCA12BG024631 | 5XYKTCA12BG021602 | 5XYKTCA12BG070797; 5XYKTCA12BG023320 | 5XYKTCA12BG008767 | 5XYKTCA12BG033071; 5XYKTCA12BG036133 | 5XYKTCA12BG060366

5XYKTCA12BG021552; 5XYKTCA12BG010292 | 5XYKTCA12BG072274; 5XYKTCA12BG074526

5XYKTCA12BG068340 |

5XYKTCA12BG0167865XYKTCA12BG083632 | 5XYKTCA12BG028579; 5XYKTCA12BG043597 | 5XYKTCA12BG046404 | 5XYKTCA12BG028243; 5XYKTCA12BG030316 | 5XYKTCA12BG074753 | 5XYKTCA12BG065972 | 5XYKTCA12BG056530

5XYKTCA12BG079158 | 5XYKTCA12BG018800 | 5XYKTCA12BG003018; 5XYKTCA12BG038254

5XYKTCA12BG040053; 5XYKTCA12BG027528; 5XYKTCA12BG028646 | 5XYKTCA12BG057354 |

5XYKTCA12BG035709

; 5XYKTCA12BG094436; 5XYKTCA12BG077930 | 5XYKTCA12BG009983

5XYKTCA12BG079919 | 5XYKTCA12BG094601 | 5XYKTCA12BG028050

5XYKTCA12BG000989 | 5XYKTCA12BG007926; 5XYKTCA12BG088815; 5XYKTCA12BG036830; 5XYKTCA12BG059606 | 5XYKTCA12BG054860 | 5XYKTCA12BG006694; 5XYKTCA12BG085302; 5XYKTCA12BG001396

5XYKTCA12BG039338 | 5XYKTCA12BG022877; 5XYKTCA12BG061713 | 5XYKTCA12BG085266 | 5XYKTCA12BG008851; 5XYKTCA12BG002984 | 5XYKTCA12BG053238 | 5XYKTCA12BG014035

5XYKTCA12BG039033 | 5XYKTCA12BG002757; 5XYKTCA12BG034396; 5XYKTCA12BG027917 | 5XYKTCA12BG039470 | 5XYKTCA12BG065065 | 5XYKTCA12BG067947 | 5XYKTCA12BG085493 | 5XYKTCA12BG090418 | 5XYKTCA12BG011118

5XYKTCA12BG045284

5XYKTCA12BG043678; 5XYKTCA12BG052431 | 5XYKTCA12BG018070 | 5XYKTCA12BG029991 | 5XYKTCA12BG078706 | 5XYKTCA12BG054082 | 5XYKTCA12BG095084 | 5XYKTCA12BG084294; 5XYKTCA12BG068645 | 5XYKTCA12BG033796 | 5XYKTCA12BG035967; 5XYKTCA12BG024502; 5XYKTCA12BG012804; 5XYKTCA12BG020370; 5XYKTCA12BG072873; 5XYKTCA12BG024483

5XYKTCA12BG043583; 5XYKTCA12BG014990 | 5XYKTCA12BG054535; 5XYKTCA12BG088961

5XYKTCA12BG082903 | 5XYKTCA12BG002418 | 5XYKTCA12BG053613; 5XYKTCA12BG084716 | 5XYKTCA12BG011894 | 5XYKTCA12BG051800 | 5XYKTCA12BG066197

5XYKTCA12BG020921 | 5XYKTCA12BG059864; 5XYKTCA12BG061825; 5XYKTCA12BG050680 | 5XYKTCA12BG026394 | 5XYKTCA12BG056852 | 5XYKTCA12BG079256

5XYKTCA12BG049786 | 5XYKTCA12BG056155 | 5XYKTCA12BG066121 | 5XYKTCA12BG063204 | 5XYKTCA12BG015363

5XYKTCA12BG098616 | 5XYKTCA12BG032986; 5XYKTCA12BG097126 | 5XYKTCA12BG083288 | 5XYKTCA12BG003696 | 5XYKTCA12BG041249 | 5XYKTCA12BG057113 | 5XYKTCA12BG067852; 5XYKTCA12BG008672 | 5XYKTCA12BG088975 | 5XYKTCA12BG052624; 5XYKTCA12BG057094 | 5XYKTCA12BG096767

5XYKTCA12BG016691; 5XYKTCA12BG043986 | 5XYKTCA12BG044684 | 5XYKTCA12BG002256 | 5XYKTCA12BG096817

5XYKTCA12BG080746 | 5XYKTCA12BG017159; 5XYKTCA12BG000958; 5XYKTCA12BG051554

5XYKTCA12BG054230 | 5XYKTCA12BG087096

5XYKTCA12BG086529; 5XYKTCA12BG072906; 5XYKTCA12BG069858 | 5XYKTCA12BG090208 | 5XYKTCA12BG083761; 5XYKTCA12BG032793 | 5XYKTCA12BG019624 | 5XYKTCA12BG045267; 5XYKTCA12BG015119 | 5XYKTCA12BG070685 | 5XYKTCA12BG007019

5XYKTCA12BG088281

5XYKTCA12BG061808; 5XYKTCA12BG022779 | 5XYKTCA12BG024516 | 5XYKTCA12BG080178 | 5XYKTCA12BG032762; 5XYKTCA12BG071867 | 5XYKTCA12BG007053

5XYKTCA12BG024533; 5XYKTCA12BG072128 | 5XYKTCA12BG083386 | 5XYKTCA12BG003388; 5XYKTCA12BG028632 | 5XYKTCA12BG055572

5XYKTCA12BG065678; 5XYKTCA12BG067771 | 5XYKTCA12BG038657 | 5XYKTCA12BG037069; 5XYKTCA12BG044393 | 5XYKTCA12BG064871; 5XYKTCA12BG032969 | 5XYKTCA12BG087034 | 5XYKTCA12BG069875; 5XYKTCA12BG012639 | 5XYKTCA12BG037296 | 5XYKTCA12BG040733 | 5XYKTCA12BG044863

5XYKTCA12BG046810 | 5XYKTCA12BG094923 | 5XYKTCA12BG059430 | 5XYKTCA12BG021762 | 5XYKTCA12BG048573 | 5XYKTCA12BG026556 | 5XYKTCA12BG036147 | 5XYKTCA12BG082593 | 5XYKTCA12BG046841 | 5XYKTCA12BG000278 | 5XYKTCA12BG097711 | 5XYKTCA12BG013788; 5XYKTCA12BG064286; 5XYKTCA12BG065535 | 5XYKTCA12BG083856; 5XYKTCA12BG052333 | 5XYKTCA12BG067415; 5XYKTCA12BG076485 | 5XYKTCA12BG030476 | 5XYKTCA12BG050436; 5XYKTCA12BG046984; 5XYKTCA12BG079029 | 5XYKTCA12BG002113 | 5XYKTCA12BG031952 | 5XYKTCA12BG092377; 5XYKTCA12BG008400 | 5XYKTCA12BG052512 | 5XYKTCA12BG010003 |

5XYKTCA12BG031000

| 5XYKTCA12BG081959 | 5XYKTCA12BG040196

5XYKTCA12BG091617 | 5XYKTCA12BG080522 | 5XYKTCA12BG014651 | 5XYKTCA12BG008073 | 5XYKTCA12BG014911; 5XYKTCA12BG027044; 5XYKTCA12BG065180; 5XYKTCA12BG008803; 5XYKTCA12BG066331 | 5XYKTCA12BG017100; 5XYKTCA12BG058505 |

5XYKTCA12BG091455

| 5XYKTCA12BG089849 | 5XYKTCA12BG019106 | 5XYKTCA12BG053255 | 5XYKTCA12BG064997

5XYKTCA12BG053935 | 5XYKTCA12BG057158 | 5XYKTCA12BG006341 | 5XYKTCA12BG094033 | 5XYKTCA12BG038982 | 5XYKTCA12BG013113 | 5XYKTCA12BG008221 | 5XYKTCA12BG086398; 5XYKTCA12BG091665 | 5XYKTCA12BG028906 | 5XYKTCA12BG058391 | 5XYKTCA12BG078477 | 5XYKTCA12BG015881 | 5XYKTCA12BG046824; 5XYKTCA12BG025939; 5XYKTCA12BG009160

5XYKTCA12BG006372; 5XYKTCA12BG043065; 5XYKTCA12BG031482 | 5XYKTCA12BG013306 | 5XYKTCA12BG057709

5XYKTCA12BG004606 | 5XYKTCA12BG005402; 5XYKTCA12BG037623; 5XYKTCA12BG079581 | 5XYKTCA12BG040781; 5XYKTCA12BG036956 | 5XYKTCA12BG070122; 5XYKTCA12BG091178 | 5XYKTCA12BG093335 | 5XYKTCA12BG023818; 5XYKTCA12BG085526 | 5XYKTCA12BG019025 | 5XYKTCA12BG069696 | 5XYKTCA12BG025200; 5XYKTCA12BG063655 | 5XYKTCA12BG043714 | 5XYKTCA12BG006730 | 5XYKTCA12BG042871 | 5XYKTCA12BG086465; 5XYKTCA12BG033622 | 5XYKTCA12BG060819; 5XYKTCA12BG098244 | 5XYKTCA12BG005089 | 5XYKTCA12BG016173; 5XYKTCA12BG044796 | 5XYKTCA12BG057144 | 5XYKTCA12BG036861 | 5XYKTCA12BG078236

5XYKTCA12BG004542 | 5XYKTCA12BG052140; 5XYKTCA12BG093352 | 5XYKTCA12BG088698; 5XYKTCA12BG095988 |

5XYKTCA12BG041820

| 5XYKTCA12BG071447 | 5XYKTCA12BG093951 | 5XYKTCA12BG092511 | 5XYKTCA12BG005917; 5XYKTCA12BG018201 | 5XYKTCA12BG091603; 5XYKTCA12BG034172 | 5XYKTCA12BG081329; 5XYKTCA12BG002869

5XYKTCA12BG010082; 5XYKTCA12BG000104; 5XYKTCA12BG085817 | 5XYKTCA12BG007957 | 5XYKTCA12BG017047 | 5XYKTCA12BG097370 | 5XYKTCA12BG083601; 5XYKTCA12BG078981 | 5XYKTCA12BG045298 | 5XYKTCA12BG086403 | 5XYKTCA12BG099717 | 5XYKTCA12BG038495 | 5XYKTCA12BG087521; 5XYKTCA12BG060030 | 5XYKTCA12BG046595; 5XYKTCA12BG020305; 5XYKTCA12BG011782 | 5XYKTCA12BG049920 | 5XYKTCA12BG074591 | 5XYKTCA12BG023964; 5XYKTCA12BG072985 | 5XYKTCA12BG099636; 5XYKTCA12BG041347 | 5XYKTCA12BG080181 | 5XYKTCA12BG014696 | 5XYKTCA12BG016111 | 5XYKTCA12BG068631; 5XYKTCA12BG015797 | 5XYKTCA12BG061971 | 5XYKTCA12BG079757; 5XYKTCA12BG095943; 5XYKTCA12BG050274 | 5XYKTCA12BG019672 | 5XYKTCA12BG099670; 5XYKTCA12BG074235 | 5XYKTCA12BG015864 | 5XYKTCA12BG073697; 5XYKTCA12BG025651 | 5XYKTCA12BG020692; 5XYKTCA12BG018621; 5XYKTCA12BG053725; 5XYKTCA12BG011703; 5XYKTCA12BG042286 | 5XYKTCA12BG075658 | 5XYKTCA12BG064577 | 5XYKTCA12BG008039 | 5XYKTCA12BG029361; 5XYKTCA12BG064272; 5XYKTCA12BG019655 | 5XYKTCA12BG062019 | 5XYKTCA12BG090645 | 5XYKTCA12BG015976; 5XYKTCA12BG078463; 5XYKTCA12BG064692 | 5XYKTCA12BG052350 | 5XYKTCA12BG074249; 5XYKTCA12BG034687 | 5XYKTCA12BG022281; 5XYKTCA12BG002063; 5XYKTCA12BG031935; 5XYKTCA12BG019476 | 5XYKTCA12BG019266 | 5XYKTCA12BG071500 | 5XYKTCA12BG065728 | 5XYKTCA12BG078267 | 5XYKTCA12BG078057; 5XYKTCA12BG029473; 5XYKTCA12BG012253 | 5XYKTCA12BG011684; 5XYKTCA12BG066667 | 5XYKTCA12BG014830; 5XYKTCA12BG041056; 5XYKTCA12BG033328; 5XYKTCA12BG020059 | 5XYKTCA12BG004640 | 5XYKTCA12BG064708; 5XYKTCA12BG066605; 5XYKTCA12BG079130 | 5XYKTCA12BG071951 | 5XYKTCA12BG076258 | 5XYKTCA12BG049545 | 5XYKTCA12BG002435 | 5XYKTCA12BG032485; 5XYKTCA12BG099135

5XYKTCA12BG074090 | 5XYKTCA12BG099152; 5XYKTCA12BG033359; 5XYKTCA12BG071609; 5XYKTCA12BG001771 | 5XYKTCA12BG018411 | 5XYKTCA12BG048668 | 5XYKTCA12BG031708; 5XYKTCA12BG046385; 5XYKTCA12BG092508; 5XYKTCA12BG069391

5XYKTCA12BG017114 | 5XYKTCA12BG040067 | 5XYKTCA12BG072047 | 5XYKTCA12BG038450 | 5XYKTCA12BG009899 | 5XYKTCA12BG097241 | 5XYKTCA12BG087258; 5XYKTCA12BG000376

5XYKTCA12BG022586; 5XYKTCA12BG009952 | 5XYKTCA12BG040232

5XYKTCA12BG022118 | 5XYKTCA12BG050128

5XYKTCA12BG040988; 5XYKTCA12BG040036

5XYKTCA12BG044992

5XYKTCA12BG017078 | 5XYKTCA12BG046127 | 5XYKTCA12BG047892 |

5XYKTCA12BG0733305XYKTCA12BG066166 | 5XYKTCA12BG057239; 5XYKTCA12BG091777; 5XYKTCA12BG038836 | 5XYKTCA12BG041140

5XYKTCA12BG036102; 5XYKTCA12BG096932; 5XYKTCA12BG084649 | 5XYKTCA12BG009269 | 5XYKTCA12BG020191; 5XYKTCA12BG076194

5XYKTCA12BG079662; 5XYKTCA12BG082643 | 5XYKTCA12BG096638 | 5XYKTCA12BG066989 | 5XYKTCA12BG028047; 5XYKTCA12BG051389

5XYKTCA12BG011796; 5XYKTCA12BG011037 | 5XYKTCA12BG040280; 5XYKTCA12BG086630 | 5XYKTCA12BG099989 | 5XYKTCA12BG031305 | 5XYKTCA12BG020577; 5XYKTCA12BG095036 | 5XYKTCA12BG089107 | 5XYKTCA12BG097238

5XYKTCA12BG062652; 5XYKTCA12BG066670; 5XYKTCA12BG047178; 5XYKTCA12BG004041 | 5XYKTCA12BG049481 | 5XYKTCA12BG094808 | 5XYKTCA12BG056009 | 5XYKTCA12BG041378 | 5XYKTCA12BG044216 | 5XYKTCA12BG033619; 5XYKTCA12BG090077 | 5XYKTCA12BG076728 | 5XYKTCA12BG075708; 5XYKTCA12BG070783; 5XYKTCA12BG004069 | 5XYKTCA12BG031532 | 5XYKTCA12BG011040 | 5XYKTCA12BG054857; 5XYKTCA12BG069715; 5XYKTCA12BG084246 | 5XYKTCA12BG081427 | 5XYKTCA12BG059931;

5XYKTCA12BG024936

| 5XYKTCA12BG076714 | 5XYKTCA12BG004332; 5XYKTCA12BG025830; 5XYKTCA12BG062991; 5XYKTCA12BG038206; 5XYKTCA12BG061839 | 5XYKTCA12BG067527 | 5XYKTCA12BG000426; 5XYKTCA12BG098437 | 5XYKTCA12BG045463

5XYKTCA12BG093562 | 5XYKTCA12BG092217 | 5XYKTCA12BG017081 |

5XYKTCA12BG089110

| 5XYKTCA12BG071156; 5XYKTCA12BG033832

5XYKTCA12BG030610; 5XYKTCA12BG019736; 5XYKTCA12BG002161; 5XYKTCA12BG004850 | 5XYKTCA12BG003875; 5XYKTCA12BG038416;

5XYKTCA12BG076776

; 5XYKTCA12BG078978; 5XYKTCA12BG006419; 5XYKTCA12BG053403; 5XYKTCA12BG038917 | 5XYKTCA12BG020501 | 5XYKTCA12BG003861 | 5XYKTCA12BG010020 | 5XYKTCA12BG054793

5XYKTCA12BG043891; 5XYKTCA12BG026346; 5XYKTCA12BG021485

5XYKTCA12BG061002 | 5XYKTCA12BG056446 | 5XYKTCA12BG044345 | 5XYKTCA12BG018392; 5XYKTCA12BG048458 | 5XYKTCA12BG073926 | 5XYKTCA12BG098079 | 5XYKTCA12BG067480 | 5XYKTCA12BG081024

5XYKTCA12BG010793 | 5XYKTCA12BG086711 | 5XYKTCA12BG030171 | 5XYKTCA12BG056480; 5XYKTCA12BG032955; 5XYKTCA12BG009319 | 5XYKTCA12BG007506 | 5XYKTCA12BG049092 | 5XYKTCA12BG061016 | 5XYKTCA12BG097756

5XYKTCA12BG001043 | 5XYKTCA12BG063137 | 5XYKTCA12BG079404 | 5XYKTCA12BG004699 | 5XYKTCA12BG088619 | 5XYKTCA12BG034494

5XYKTCA12BG040442

5XYKTCA12BG010518 | 5XYKTCA12BG021549 | 5XYKTCA12BG039176; 5XYKTCA12BG097188 | 5XYKTCA12BG028677 |

5XYKTCA12BG092833

| 5XYKTCA12BG076180 | 5XYKTCA12BG082531; 5XYKTCA12BG056320; 5XYKTCA12BG014732 | 5XYKTCA12BG011300 | 5XYKTCA12BG086689; 5XYKTCA12BG017517 | 5XYKTCA12BG071366; 5XYKTCA12BG087101 | 5XYKTCA12BG029005 | 5XYKTCA12BG098129

5XYKTCA12BG060805 | 5XYKTCA12BG069682

5XYKTCA12BG010339; 5XYKTCA12BG038531 | 5XYKTCA12BG069195

5XYKTCA12BG024256 | 5XYKTCA12BG006677 | 5XYKTCA12BG079225; 5XYKTCA12BG087325 | 5XYKTCA12BG099314; 5XYKTCA12BG028274; 5XYKTCA12BG061663

5XYKTCA12BG070444; 5XYKTCA12BG027304 | 5XYKTCA12BG014150 | 5XYKTCA12BG083579 | 5XYKTCA12BG037721; 5XYKTCA12BG004394; 5XYKTCA12BG050081; 5XYKTCA12BG033040

5XYKTCA12BG052798 | 5XYKTCA12BG024127 | 5XYKTCA12BG007103 | 5XYKTCA12BG089270 | 5XYKTCA12BG029893 |

5XYKTCA12BG056639

| 5XYKTCA12BG034589; 5XYKTCA12BG063803

5XYKTCA12BG029988 | 5XYKTCA12BG064191 | 5XYKTCA12BG043177; 5XYKTCA12BG085882 | 5XYKTCA12BG021258 | 5XYKTCA12BG021163 | 5XYKTCA12BG065129 | 5XYKTCA12BG093710; 5XYKTCA12BG019865 | 5XYKTCA12BG057886 | 5XYKTCA12BG039727; 5XYKTCA12BG054938 | 5XYKTCA12BG029845 | 5XYKTCA12BG081587; 5XYKTCA12BG079273; 5XYKTCA12BG048329 | 5XYKTCA12BG079371; 5XYKTCA12BG074767 | 5XYKTCA12BG021468 | 5XYKTCA12BG054387 | 5XYKTCA12BG096428 | 5XYKTCA12BG045611; 5XYKTCA12BG023432 | 5XYKTCA12BG019316 | 5XYKTCA12BG055278 | 5XYKTCA12BG015041 | 5XYKTCA12BG082139; 5XYKTCA12BG043292 | 5XYKTCA12BG070492; 5XYKTCA12BG026508 | 5XYKTCA12BG093173

5XYKTCA12BG041025; 5XYKTCA12BG025603 | 5XYKTCA12BG047407 | 5XYKTCA12BG083615; 5XYKTCA12BG098759; 5XYKTCA12BG012382; 5XYKTCA12BG031109 | 5XYKTCA12BG068516 | 5XYKTCA12BG053269 | 5XYKTCA12BG014925; 5XYKTCA12BG087373; 5XYKTCA12BG005013; 5XYKTCA12BG026816; 5XYKTCA12BG063445 | 5XYKTCA12BG033961; 5XYKTCA12BG022023 | 5XYKTCA12BG037766

5XYKTCA12BG014813; 5XYKTCA12BG018585; 5XYKTCA12BG019400; 5XYKTCA12BG016478 | 5XYKTCA12BG031627 | 5XYKTCA12BG052090 | 5XYKTCA12BG024905; 5XYKTCA12BG074719; 5XYKTCA12BG005187 | 5XYKTCA12BG064207 | 5XYKTCA12BG000295; 5XYKTCA12BG072369 | 5XYKTCA12BG071190; 5XYKTCA12BG036732 | 5XYKTCA12BG096445 | 5XYKTCA12BG065230 | 5XYKTCA12BG087938; 5XYKTCA12BG078513

5XYKTCA12BG094405 | 5XYKTCA12BG060657 | 5XYKTCA12BG002791; 5XYKTCA12BG063199 | 5XYKTCA12BG030154 | 5XYKTCA12BG096722 | 5XYKTCA12BG018666

5XYKTCA12BG088393 | 5XYKTCA12BG023284; 5XYKTCA12BG097854 | 5XYKTCA12BG096414 | 5XYKTCA12BG077457; 5XYKTCA12BG005447 | 5XYKTCA12BG099099; 5XYKTCA12BG090001; 5XYKTCA12BG093349 | 5XYKTCA12BG058861 |

5XYKTCA12BG089513

; 5XYKTCA12BG076602 | 5XYKTCA12BG083128;

5XYKTCA12BG063512

; 5XYKTCA12BG076325 | 5XYKTCA12BG062893 | 5XYKTCA12BG088751 | 5XYKTCA12BG016481; 5XYKTCA12BG020742; 5XYKTCA12BG078933 | 5XYKTCA12BG043342 | 5XYKTCA12BG022698 | 5XYKTCA12BG002578 | 5XYKTCA12BG068239; 5XYKTCA12BG064076 | 5XYKTCA12BG050517; 5XYKTCA12BG017789; 5XYKTCA12BG090337 |

5XYKTCA12BG076664

| 5XYKTCA12BG090497; 5XYKTCA12BG044927; 5XYKTCA12BG023902 | 5XYKTCA12BG021874 | 5XYKTCA12BG047889 | 5XYKTCA12BG078401; 5XYKTCA12BG098552 | 5XYKTCA12BG021373 | 5XYKTCA12BG058293; 5XYKTCA12BG001835; 5XYKTCA12BG085512; 5XYKTCA12BG062277; 5XYKTCA12BG032082; 5XYKTCA12BG033992; 5XYKTCA12BG063526; 5XYKTCA12BG055295; 5XYKTCA12BG021440 | 5XYKTCA12BG077152 | 5XYKTCA12BG027822 | 5XYKTCA12BG071481

5XYKTCA12BG086661 | 5XYKTCA12BG098969;

5XYKTCA12BG039761

| 5XYKTCA12BG027576 | 5XYKTCA12BG095375 | 5XYKTCA12BG073618

5XYKTCA12BG071416 | 5XYKTCA12BG034978 | 5XYKTCA12BG093089 | 5XYKTCA12BG029084; 5XYKTCA12BG079435 | 5XYKTCA12BG092525; 5XYKTCA12BG061761 | 5XYKTCA12BG011166 | 5XYKTCA12BG092458 | 5XYKTCA12BG014083 | 5XYKTCA12BG017467 | 5XYKTCA12BG058164; 5XYKTCA12BG021101 | 5XYKTCA12BG054275 | 5XYKTCA12BG071531; 5XYKTCA12BG055684; 5XYKTCA12BG015914; 5XYKTCA12BG099927; 5XYKTCA12BG033152; 5XYKTCA12BG054762; 5XYKTCA12BG064255; 5XYKTCA12BG029098 | 5XYKTCA12BG061789 | 5XYKTCA12BG058715 | 5XYKTCA12BG080729 | 5XYKTCA12BG080410; 5XYKTCA12BG054678 | 5XYKTCA12BG014780 | 5XYKTCA12BG048122; 5XYKTCA12BG007604 | 5XYKTCA12BG065874; 5XYKTCA12BG038075; 5XYKTCA12BG067575; 5XYKTCA12BG041008 | 5XYKTCA12BG022460; 5XYKTCA12BG056186; 5XYKTCA12BG066555; 5XYKTCA12BG010423; 5XYKTCA12BG051182 | 5XYKTCA12BG090015 | 5XYKTCA12BG097322 | 5XYKTCA12BG049240 | 5XYKTCA12BG079306; 5XYKTCA12BG063378; 5XYKTCA12BG000832 | 5XYKTCA12BG079144 | 5XYKTCA12BG020689; 5XYKTCA12BG037671; 5XYKTCA12BG018344; 5XYKTCA12BG081007 | 5XYKTCA12BG074929; 5XYKTCA12BG007909 | 5XYKTCA12BG071402 | 5XYKTCA12BG044104 | 5XYKTCA12BG006243

5XYKTCA12BG009854 | 5XYKTCA12BG031174 | 5XYKTCA12BG030400 | 5XYKTCA12BG003911; 5XYKTCA12BG089754;

5XYKTCA12BG029442

| 5XYKTCA12BG053708; 5XYKTCA12BG076132 | 5XYKTCA12BG039503 | 5XYKTCA12BG009448; 5XYKTCA12BG092430 | 5XYKTCA12BG071352; 5XYKTCA12BG036536 | 5XYKTCA12BG065969 | 5XYKTCA12BG023043 | 5XYKTCA12BG022085; 5XYKTCA12BG079466 | 5XYKTCA12BG022152 | 5XYKTCA12BG050842 | 5XYKTCA12BG026623

5XYKTCA12BG098924 | 5XYKTCA12BG065020; 5XYKTCA12BG018683 | 5XYKTCA12BG008932 | 5XYKTCA12BG017906 | 5XYKTCA12BG062540 | 5XYKTCA12BG029604 | 5XYKTCA12BG034916; 5XYKTCA12BG014097

5XYKTCA12BG011930 | 5XYKTCA12BG070606; 5XYKTCA12BG094789; 5XYKTCA12BG072534 | 5XYKTCA12BG065499; 5XYKTCA12BG095165; 5XYKTCA12BG071917; 5XYKTCA12BG081346 | 5XYKTCA12BG003746 | 5XYKTCA12BG025827

5XYKTCA12BG001415 | 5XYKTCA12BG003651 | 5XYKTCA12BG042546; 5XYKTCA12BG032325 | 5XYKTCA12BG029733 | 5XYKTCA12BG099748 | 5XYKTCA12BG061324 | 5XYKTCA12BG082867

5XYKTCA12BG000815 | 5XYKTCA12BG089544 | 5XYKTCA12BG001754

5XYKTCA12BG091228 | 5XYKTCA12BG012883; 5XYKTCA12BG023155 | 5XYKTCA12BG092668 | 5XYKTCA12BG020708 | 5XYKTCA12BG002841; 5XYKTCA12BG096459 |

5XYKTCA12BG007487

| 5XYKTCA12BG089379 | 5XYKTCA12BG088796 | 5XYKTCA12BG050016 | 5XYKTCA12BG081153 | 5XYKTCA12BG095747 | 5XYKTCA12BG072095; 5XYKTCA12BG090662; 5XYKTCA12BG072291; 5XYKTCA12BG047648; 5XYKTCA12BG097689 | 5XYKTCA12BG072971 | 5XYKTCA12BG023835; 5XYKTCA12BG086840 | 5XYKTCA12BG025987 | 5XYKTCA12BG068855 | 5XYKTCA12BG084439 | 5XYKTCA12BG069276; 5XYKTCA12BG017016 | 5XYKTCA12BG048606; 5XYKTCA12BG069925 |

5XYKTCA12BG092928

; 5XYKTCA12BG090158 | 5XYKTCA12BG024841; 5XYKTCA12BG014794 | 5XYKTCA12BG082366; 5XYKTCA12BG003570 | 5XYKTCA12BG043339 | 5XYKTCA12BG020417; 5XYKTCA12BG046628; 5XYKTCA12BG024807 | 5XYKTCA12BG027402 | 5XYKTCA12BG040361; 5XYKTCA12BG039453 | 5XYKTCA12BG076292 | 5XYKTCA12BG023267 | 5XYKTCA12BG045320 |

5XYKTCA12BG009093

| 5XYKTCA12BG026380 | 5XYKTCA12BG076616 | 5XYKTCA12BG049108; 5XYKTCA12BG066104; 5XYKTCA12BG010647 | 5XYKTCA12BG039193; 5XYKTCA12BG061050 | 5XYKTCA12BG053871 | 5XYKTCA12BG028131; 5XYKTCA12BG050498; 5XYKTCA12BG088071 | 5XYKTCA12BG077913 | 5XYKTCA12BG015556; 5XYKTCA12BG003620 | 5XYKTCA12BG012589; 5XYKTCA12BG059377; 5XYKTCA12BG057368 | 5XYKTCA12BG072131; 5XYKTCA12BG062523 | 5XYKTCA12BG095893 | 5XYKTCA12BG043938 | 5XYKTCA12BG099538; 5XYKTCA12BG093433; 5XYKTCA12BG021115; 5XYKTCA12BG016996; 5XYKTCA12BG056415 | 5XYKTCA12BG096347 | 5XYKTCA12BG092931; 5XYKTCA12BG059542; 5XYKTCA12BG053059; 5XYKTCA12BG074218; 5XYKTCA12BG078771 | 5XYKTCA12BG074140; 5XYKTCA12BG094534 | 5XYKTCA12BG092539; 5XYKTCA12BG073523 | 5XYKTCA12BG035399 | 5XYKTCA12BG079869 | 5XYKTCA12BG047827 | 5XYKTCA12BG001205 | 5XYKTCA12BG034298 | 5XYKTCA12BG071125 | 5XYKTCA12BG054874 | 5XYKTCA12BG099815 | 5XYKTCA12BG060416 | 5XYKTCA12BG010860 | 5XYKTCA12BG020806 | 5XYKTCA12BG007201 | 5XYKTCA12BG043549; 5XYKTCA12BG079855; 5XYKTCA12BG085204 | 5XYKTCA12BG001169; 5XYKTCA12BG065860

5XYKTCA12BG038433 | 5XYKTCA12BG079564; 5XYKTCA12BG093612 | 5XYKTCA12BG054423 | 5XYKTCA12BG033507 | 5XYKTCA12BG045835 | 5XYKTCA12BG060951 | 5XYKTCA12BG068578 | 5XYKTCA12BG015539 | 5XYKTCA12BG013175

5XYKTCA12BG082805; 5XYKTCA12BG028212; 5XYKTCA12BG094954

5XYKTCA12BG059301 | 5XYKTCA12BG036035; 5XYKTCA12BG044703; 5XYKTCA12BG056169

5XYKTCA12BG054910 | 5XYKTCA12BG049254 | 5XYKTCA12BG037797 | 5XYKTCA12BG053918 | 5XYKTCA12BG055958; 5XYKTCA12BG062831

5XYKTCA12BG036553

| 5XYKTCA12BG069438; 5XYKTCA12BG005030 | 5XYKTCA12BG032129; 5XYKTCA12BG096588 | 5XYKTCA12BG068080 | 5XYKTCA12BG002726 | 5XYKTCA12BG095229

5XYKTCA12BG074848 | 5XYKTCA12BG003195 | 5XYKTCA12BG073571 | 5XYKTCA12BG080312 | 5XYKTCA12BG068015

5XYKTCA12BG026637 | 5XYKTCA12BG099894; 5XYKTCA12BG030414 | 5XYKTCA12BG009840 | 5XYKTCA12BG011247; 5XYKTCA12BG077488; 5XYKTCA12BG064904 | 5XYKTCA12BG060741 | 5XYKTCA12BG087809 | 5XYKTCA12BG078723 | 5XYKTCA12BG016528 | 5XYKTCA12BG022507; 5XYKTCA12BG087793 | 5XYKTCA12BG013645 | 5XYKTCA12BG043194; 5XYKTCA12BG005044 | 5XYKTCA12BG008106; 5XYKTCA12BG019333 | 5XYKTCA12BG013581 | 5XYKTCA12BG023544 | 5XYKTCA12BG014424; 5XYKTCA12BG079094 | 5XYKTCA12BG046905 | 5XYKTCA12BG081217 | 5XYKTCA12BG050761 | 5XYKTCA12BG070251 | 5XYKTCA12BG005156 | 5XYKTCA12BG013001 | 5XYKTCA12BG084554 | 5XYKTCA12BG050159 | 5XYKTCA12BG062408; 5XYKTCA12BG016352 | 5XYKTCA12BG016285 | 5XYKTCA12BG005822 | 5XYKTCA12BG057743 | 5XYKTCA12BG011667 | 5XYKTCA12BG093688 | 5XYKTCA12BG047777 | 5XYKTCA12BG051215 | 5XYKTCA12BG086904 | 5XYKTCA12BG045866 | 5XYKTCA12BG034673 | 5XYKTCA12BG057595; 5XYKTCA12BG003102 | 5XYKTCA12BG028338 | 5XYKTCA12BG073053; 5XYKTCA12BG014052 | 5XYKTCA12BG079287

5XYKTCA12BG081444 | 5XYKTCA12BG090368 | 5XYKTCA12BG006422; 5XYKTCA12BG031238; 5XYKTCA12BG026279 | 5XYKTCA12BG031286 | 5XYKTCA12BG007229; 5XYKTCA12BG033569 | 5XYKTCA12BG036584; 5XYKTCA12BG090841; 5XYKTCA12BG053076; 5XYKTCA12BG094940 | 5XYKTCA12BG002967; 5XYKTCA12BG073358; 5XYKTCA12BG013970 | 5XYKTCA12BG070802 | 5XYKTCA12BG020174 | 5XYKTCA12BG040201; 5XYKTCA12BG045026; 5XYKTCA12BG088152; 5XYKTCA12BG017405 | 5XYKTCA12BG032888 | 5XYKTCA12BG031742 |

5XYKTCA12BG006954

; 5XYKTCA12BG076843; 5XYKTCA12BG084036; 5XYKTCA12BG000698 | 5XYKTCA12BG054406 | 5XYKTCA12BG069603; 5XYKTCA12BG007649; 5XYKTCA12BG008431 | 5XYKTCA12BG027495 | 5XYKTCA12BG004878

5XYKTCA12BG069536; 5XYKTCA12BG076695 | 5XYKTCA12BG045768 | 5XYKTCA12BG071545; 5XYKTCA12BG098034

5XYKTCA12BG009885 | 5XYKTCA12BG005934; 5XYKTCA12BG018795; 5XYKTCA12BG012222 | 5XYKTCA12BG098390; 5XYKTCA12BG038366 | 5XYKTCA12BG013841 | 5XYKTCA12BG084215 | 5XYKTCA12BG088457; 5XYKTCA12BG085316 | 5XYKTCA12BG045902 | 5XYKTCA12BG077006

5XYKTCA12BG000183; 5XYKTCA12BG015072 |

5XYKTCA12BG002788

| 5XYKTCA12BG063056 | 5XYKTCA12BG072663

5XYKTCA12BG002550 | 5XYKTCA12BG081301; 5XYKTCA12BG054454 | 5XYKTCA12BG099331 | 5XYKTCA12BG038948 | 5XYKTCA12BG080150; 5XYKTCA12BG042188 | 5XYKTCA12BG080102 | 5XYKTCA12BG016870 | 5XYKTCA12BG002404 | 5XYKTCA12BG039467 | 5XYKTCA12BG026654 | 5XYKTCA12BG034723; 5XYKTCA12BG021146 | 5XYKTCA12BG041655; 5XYKTCA12BG024838 | 5XYKTCA12BG022815; 5XYKTCA12BG018831; 5XYKTCA12BG051506; 5XYKTCA12BG073103; 5XYKTCA12BG045348 | 5XYKTCA12BG009725 | 5XYKTCA12BG082724

5XYKTCA12BG078012 | 5XYKTCA12BG076521 | 5XYKTCA12BG074171 | 5XYKTCA12BG074610 | 5XYKTCA12BG059993 | 5XYKTCA12BG042109 | 5XYKTCA12BG064384 | 5XYKTCA12BG025472; 5XYKTCA12BG094517; 5XYKTCA12BG063106 | 5XYKTCA12BG041445 | 5XYKTCA12BG044281 | 5XYKTCA12BG075837 | 5XYKTCA12BG043826 | 5XYKTCA12BG022717 | 5XYKTCA12BG041722

5XYKTCA12BG029540 | 5XYKTCA12BG063073 | 5XYKTCA12BG051019

5XYKTCA12BG072226 | 5XYKTCA12BG016450; 5XYKTCA12BG089317; 5XYKTCA12BG032633

5XYKTCA12BG053322 | 5XYKTCA12BG059248 | 5XYKTCA12BG071139; 5XYKTCA12BG089334 | 5XYKTCA12BG033409; 5XYKTCA12BG044006; 5XYKTCA12BG067740 | 5XYKTCA12BG015055 | 5XYKTCA12BG036326 | 5XYKTCA12BG030056; 5XYKTCA12BG068810; 5XYKTCA12BG097546; 5XYKTCA12BG065292 | 5XYKTCA12BG053529

5XYKTCA12BG057130 | 5XYKTCA12BG084280 |

5XYKTCA12BG017355

; 5XYKTCA12BG016612; 5XYKTCA12BG001141 | 5XYKTCA12BG031529; 5XYKTCA12BG063834 | 5XYKTCA12BG039016 | 5XYKTCA12BG050954; 5XYKTCA12BG021888

5XYKTCA12BG078690; 5XYKTCA12BG088426 | 5XYKTCA12BG045494 | 5XYKTCA12BG044068; 5XYKTCA12BG061744 | 5XYKTCA12BG015136 | 5XYKTCA12BG070265 |

5XYKTCA12BG037931

| 5XYKTCA12BG008445; 5XYKTCA12BG056298 | 5XYKTCA12BG002628

5XYKTCA12BG007666 | 5XYKTCA12BG061551 | 5XYKTCA12BG024340 | 5XYKTCA12BG049187 | 5XYKTCA12BG063154 | 5XYKTCA12BG072372 | 5XYKTCA12BG020613 | 5XYKTCA12BG067995 | 5XYKTCA12BG087910 | 5XYKTCA12BG062859; 5XYKTCA12BG046189; 5XYKTCA12BG006923

5XYKTCA12BG042644; 5XYKTCA12BG066796; 5XYKTCA12BG024371; 5XYKTCA12BG053837; 5XYKTCA12BG088359 | 5XYKTCA12BG020157; 5XYKTCA12BG020658; 5XYKTCA12BG001219 | 5XYKTCA12BG031630; 5XYKTCA12BG055734 | 5XYKTCA12BG025794 | 5XYKTCA12BG030929; 5XYKTCA12BG092041; 5XYKTCA12BG021518

5XYKTCA12BG068435 | 5XYKTCA12BG007876 | 5XYKTCA12BG089608; 5XYKTCA12BG054194 | 5XYKTCA12BG006291; 5XYKTCA12BG042398 | 5XYKTCA12BG045785 | 5XYKTCA12BG076213 | 5XYKTCA12BG010079

5XYKTCA12BG048539 | 5XYKTCA12BG027643; 5XYKTCA12BG047875; 5XYKTCA12BG087437; 5XYKTCA12BG068497 | 5XYKTCA12BG000863

5XYKTCA12BG052851 | 5XYKTCA12BG081718; 5XYKTCA12BG041039 | 5XYKTCA12BG089284 | 5XYKTCA12BG019056 | 5XYKTCA12BG081671 | 5XYKTCA12BG035676 | 5XYKTCA12BG094355 | 5XYKTCA12BG026766 | 5XYKTCA12BG011443 | 5XYKTCA12BG015265 | 5XYKTCA12BG080164; 5XYKTCA12BG040313; 5XYKTCA12BG030008 | 5XYKTCA12BG027934; 5XYKTCA12BG045205 | 5XYKTCA12BG073151; 5XYKTCA12BG028291

5XYKTCA12BG090712; 5XYKTCA12BG020675 |

5XYKTCA12BG0203365XYKTCA12BG047410 | 5XYKTCA12BG094694 |

5XYKTCA12BG003178

; 5XYKTCA12BG011071 | 5XYKTCA12BG070878 | 5XYKTCA12BG009028

5XYKTCA12BG058763; 5XYKTCA12BG072338 | 5XYKTCA12BG021857 | 5XYKTCA12BG004704 | 5XYKTCA12BG055880 | 5XYKTCA12BG033457 | 5XYKTCA12BG080987; 5XYKTCA12BG096736; 5XYKTCA12BG018750 | 5XYKTCA12BG083033; 5XYKTCA12BG009238; 5XYKTCA12BG058276

5XYKTCA12BG070587 | 5XYKTCA12BG040876

5XYKTCA12BG085381 |

5XYKTCA12BG062733

; 5XYKTCA12BG058603 | 5XYKTCA12BG095800 | 5XYKTCA12BG047097; 5XYKTCA12BG017307 | 5XYKTCA12BG038609 | 5XYKTCA12BG047049; 5XYKTCA12BG058438 | 5XYKTCA12BG022894 | 5XYKTCA12BG030638; 5XYKTCA12BG022314; 5XYKTCA12BG037072 | 5XYKTCA12BG020580 | 5XYKTCA12BG038092 | 5XYKTCA12BG091990 | 5XYKTCA12BG065714 | 5XYKTCA12BG058407 | 5XYKTCA12BG000135 | 5XYKTCA12BG076857 | 5XYKTCA12BG050307

5XYKTCA12BG020434 | 5XYKTCA12BG023673 | 5XYKTCA12BG059525; 5XYKTCA12BG091567 | 5XYKTCA12BG057659; 5XYKTCA12BG043969 | 5XYKTCA12BG040845 | 5XYKTCA12BG035838 | 5XYKTCA12BG061338

5XYKTCA12BG008784 | 5XYKTCA12BG033216; 5XYKTCA12BG035502 | 5XYKTCA12BG070346 | 5XYKTCA12BG094775; 5XYKTCA12BG008624 | 5XYKTCA12BG023589;

5XYKTCA12BG078849

| 5XYKTCA12BG072632 | 5XYKTCA12BG048797; 5XYKTCA12BG048864 | 5XYKTCA12BG071898; 5XYKTCA12BG075255 | 5XYKTCA12BG074932 | 5XYKTCA12BG014441 | 5XYKTCA12BG081752 | 5XYKTCA12BG004413; 5XYKTCA12BG085705; 5XYKTCA12BG048699 | 5XYKTCA12BG010843 | 5XYKTCA12BG061811; 5XYKTCA12BG054180 | 5XYKTCA12BG048752 | 5XYKTCA12BG077104 | 5XYKTCA12BG097904; 5XYKTCA12BG085087; 5XYKTCA12BG030591 | 5XYKTCA12BG092069 | 5XYKTCA12BG084182 | 5XYKTCA12BG034611 | 5XYKTCA12BG076115; 5XYKTCA12BG045527; 5XYKTCA12BG059198; 5XYKTCA12BG014827 | 5XYKTCA12BG040957; 5XYKTCA12BG069388 | 5XYKTCA12BG033085 | 5XYKTCA12BG020966 | 5XYKTCA12BG089964 | 5XYKTCA12BG086773 | 5XYKTCA12BG007733

5XYKTCA12BG065132 | 5XYKTCA12BG018554

5XYKTCA12BG091830 | 5XYKTCA12BG033913 | 5XYKTCA12BG051313 | 5XYKTCA12BG089592 | 5XYKTCA12BG003715 | 5XYKTCA12BG022104 | 5XYKTCA12BG065809 | 5XYKTCA12BG059394; 5XYKTCA12BG085932; 5XYKTCA12BG082240 | 5XYKTCA12BG043437 | 5XYKTCA12BG048153 | 5XYKTCA12BG034821 | 5XYKTCA12BG018389 | 5XYKTCA12BG014486 | 5XYKTCA12BG000829 | 5XYKTCA12BG051893; 5XYKTCA12BG033278 | 5XYKTCA12BG032227 | 5XYKTCA12BG018330 | 5XYKTCA12BG067267; 5XYKTCA12BG058083 | 5XYKTCA12BG038884 | 5XYKTCA12BG093190; 5XYKTCA12BG023172; 5XYKTCA12BG048430; 5XYKTCA12BG016674; 5XYKTCA12BG073246; 5XYKTCA12BG034320 | 5XYKTCA12BG004217; 5XYKTCA12BG025617 | 5XYKTCA12BG087082 | 5XYKTCA12BG045088; 5XYKTCA12BG087163 | 5XYKTCA12BG037962 | 5XYKTCA12BG028193 | 5XYKTCA12BG020899; 5XYKTCA12BG044832; 5XYKTCA12BG036617; 5XYKTCA12BG035953 | 5XYKTCA12BG035533 | 5XYKTCA12BG047942; 5XYKTCA12BG023883; 5XYKTCA12BG006162 | 5XYKTCA12BG099376 | 5XYKTCA12BG082321 | 5XYKTCA12BG041882; 5XYKTCA12BG013225 | 5XYKTCA12BG046418;

5XYKTCA12BG075501

| 5XYKTCA12BG063896 | 5XYKTCA12BG051912; 5XYKTCA12BG080004; 5XYKTCA12BG028694 | 5XYKTCA12BG042711 | 5XYKTCA12BG004931 | 5XYKTCA12BG098695 | 5XYKTCA12BG020403; 5XYKTCA12BG029439; 5XYKTCA12BG088183 |

5XYKTCA12BG074784

| 5XYKTCA12BG045009 | 5XYKTCA12BG073182; 5XYKTCA12BG029182 | 5XYKTCA12BG040537

5XYKTCA12BG073957 | 5XYKTCA12BG077569 | 5XYKTCA12BG084327 |

5XYKTCA12BG077247

; 5XYKTCA12BG083839 | 5XYKTCA12BG014889 | 5XYKTCA12BG020787; 5XYKTCA12BG032518

5XYKTCA12BG091911 | 5XYKTCA12BG065602 | 5XYKTCA12BG033314 | 5XYKTCA12BG030767 | 5XYKTCA12BG000507 | 5XYKTCA12BG051974 |

5XYKTCA12BG074431

| 5XYKTCA12BG081685 | 5XYKTCA12BG003052; 5XYKTCA12BG031546 | 5XYKTCA12BG035516; 5XYKTCA12BG088846; 5XYKTCA12BG058620 | 5XYKTCA12BG066359 | 5XYKTCA12BG081332 | 5XYKTCA12BG017792; 5XYKTCA12BG053143 |

5XYKTCA12BG094243

| 5XYKTCA12BG073604; 5XYKTCA12BG067088

5XYKTCA12BG004508 | 5XYKTCA12BG033104 | 5XYKTCA12BG032874; 5XYKTCA12BG007327; 5XYKTCA12BG037718 | 5XYKTCA12BG000118;

5XYKTCA12BG001267

| 5XYKTCA12BG064563 | 5XYKTCA12BG016464; 5XYKTCA12BG000541 | 5XYKTCA12BG024550; 5XYKTCA12BG082819

5XYKTCA12BG040330 | 5XYKTCA12BG076812

5XYKTCA12BG056754 | 5XYKTCA12BG012110; 5XYKTCA12BG069228; 5XYKTCA12BG020353; 5XYKTCA12BG091763; 5XYKTCA12BG023804 | 5XYKTCA12BG021759; 5XYKTCA12BG051408; 5XYKTCA12BG001124; 5XYKTCA12BG049559 | 5XYKTCA12BG045074 | 5XYKTCA12BG067544 | 5XYKTCA12BG006713; 5XYKTCA12BG072257

5XYKTCA12BG095764 | 5XYKTCA12BG054440

5XYKTCA12BG064790; 5XYKTCA12BG091844; 5XYKTCA12BG022183; 5XYKTCA12BG089690 | 5XYKTCA12BG005528 | 5XYKTCA12BG062201 | 5XYKTCA12BG005125 | 5XYKTCA12BG078737 | 5XYKTCA12BG010759 | 5XYKTCA12BG032258; 5XYKTCA12BG043017; 5XYKTCA12BG079709; 5XYKTCA12BG089799 | 5XYKTCA12BG073781; 5XYKTCA12BG070203 | 5XYKTCA12BG096025 | 5XYKTCA12BG062957 | 5XYKTCA12BG084828 | 5XYKTCA12BG012561 | 5XYKTCA12BG038903 | 5XYKTCA12BG053594 | 5XYKTCA12BG022863 | 5XYKTCA12BG052266; 5XYKTCA12BG050758 | 5XYKTCA12BG062764

5XYKTCA12BG016836; 5XYKTCA12BG082044 | 5XYKTCA12BG087843; 5XYKTCA12BG065194; 5XYKTCA12BG030879 | 5XYKTCA12BG068614; 5XYKTCA12BG069035; 5XYKTCA12BG061534

5XYKTCA12BG001589

5XYKTCA12BG094713

5XYKTCA12BG010504 |

5XYKTCA12BG080133

; 5XYKTCA12BG074302; 5XYKTCA12BG074087; 5XYKTCA12BG069598 | 5XYKTCA12BG037489; 5XYKTCA12BG010275

5XYKTCA12BG072114 | 5XYKTCA12BG084795 | 5XYKTCA12BG077524 | 5XYKTCA12BG055426; 5XYKTCA12BG091620 | 5XYKTCA12BG087969 | 5XYKTCA12BG013080 | 5XYKTCA12BG063235 | 5XYKTCA12BG018036 | 5XYKTCA12BG035015; 5XYKTCA12BG091939 | 5XYKTCA12BG037816 | 5XYKTCA12BG061193 | 5XYKTCA12BG001821; 5XYKTCA12BG077121; 5XYKTCA12BG029974; 5XYKTCA12BG003679; 5XYKTCA12BG083226 | 5XYKTCA12BG076261 | 5XYKTCA12BG079192 | 5XYKTCA12BG064370 | 5XYKTCA12BG050534; 5XYKTCA12BG005982; 5XYKTCA12BG018893 | 5XYKTCA12BG025665 | 5XYKTCA12BG097627 | 5XYKTCA12BG016643

5XYKTCA12BG067169 | 5XYKTCA12BG062988 | 5XYKTCA12BG037119 | 5XYKTCA12BG022121 | 5XYKTCA12BG054700; 5XYKTCA12BG061498; 5XYKTCA12BG063879; 5XYKTCA12BG048010 | 5XYKTCA12BG069133 | 5XYKTCA12BG042692 | 5XYKTCA12BG072503 | 5XYKTCA12BG075868; 5XYKTCA12BG065051; 5XYKTCA12BG013631

5XYKTCA12BG076972 | 5XYKTCA12BG038061 | 5XYKTCA12BG002466 | 5XYKTCA12BG025214 | 5XYKTCA12BG086644; 5XYKTCA12BG014861 | 5XYKTCA12BG068127 | 5XYKTCA12BG089477; 5XYKTCA12BG046290; 5XYKTCA12BG010308 | 5XYKTCA12BG074557; 5XYKTCA12BG099684 | 5XYKTCA12BG053286 | 5XYKTCA12BG021194 | 5XYKTCA12BG016304 | 5XYKTCA12BG002760 | 5XYKTCA12BG051540; 5XYKTCA12BG042501 | 5XYKTCA12BG033829; 5XYKTCA12BG050811 | 5XYKTCA12BG011054 | 5XYKTCA12BG081296; 5XYKTCA12BG036701; 5XYKTCA12BG023656; 5XYKTCA12BG042661 | 5XYKTCA12BG092332; 5XYKTCA12BG097191; 5XYKTCA12BG019154 | 5XYKTCA12BG059346; 5XYKTCA12BG056513; 5XYKTCA12BG029909; 5XYKTCA12BG057225; 5XYKTCA12BG083341 |

5XYKTCA12BG092346

; 5XYKTCA12BG052204 | 5XYKTCA12BG014584 | 5XYKTCA12BG076065 | 5XYKTCA12BG055930; 5XYKTCA12BG099183 | 5XYKTCA12BG085218; 5XYKTCA12BG056205; 5XYKTCA12BG064403 | 5XYKTCA12BG085185; 5XYKTCA12BG054499 | 5XYKTCA12BG076969; 5XYKTCA12BG063364 | 5XYKTCA12BG019431 | 5XYKTCA12BG017825; 5XYKTCA12BG006257 | 5XYKTCA12BG069763; 5XYKTCA12BG037136; 5XYKTCA12BG001432

5XYKTCA12BG088233 | 5XYKTCA12BG026458 | 5XYKTCA12BG070430 | 5XYKTCA12BG070539 | 5XYKTCA12BG014519 | 5XYKTCA12BG043941; 5XYKTCA12BG021261; 5XYKTCA12BG083338 | 5XYKTCA12BG008249; 5XYKTCA12BG072193 | 5XYKTCA12BG072212

5XYKTCA12BG060707 | 5XYKTCA12BG064739; 5XYKTCA12BG055765 | 5XYKTCA12BG093965 | 5XYKTCA12BG092802 | 5XYKTCA12BG097174; 5XYKTCA12BG089611 | 5XYKTCA12BG044412 | 5XYKTCA12BG058228 |

5XYKTCA12BG094856

; 5XYKTCA12BG065096 | 5XYKTCA12BG060903 | 5XYKTCA12BG037427 | 5XYKTCA12BG077863 | 5XYKTCA12BG050937 | 5XYKTCA12BG066300; 5XYKTCA12BG052588 | 5XYKTCA12BG054115; 5XYKTCA12BG017842 | 5XYKTCA12BG017968 | 5XYKTCA12BG024113 | 5XYKTCA12BG087129 | 5XYKTCA12BG053661; 5XYKTCA12BG062571 | 5XYKTCA12BG002953

5XYKTCA12BG054776 | 5XYKTCA12BG005707; 5XYKTCA12BG060531 | 5XYKTCA12BG082027; 5XYKTCA12BG040635; 5XYKTCA12BG066040

5XYKTCA12BG086417 | 5XYKTCA12BG068323; 5XYKTCA12BG027271 | 5XYKTCA12BG069942 | 5XYKTCA12BG048783; 5XYKTCA12BG022362; 5XYKTCA12BG025682; 5XYKTCA12BG072856; 5XYKTCA12BG059749 | 5XYKTCA12BG046998 | 5XYKTCA12BG090757 | 5XYKTCA12BG011474; 5XYKTCA12BG026363; 5XYKTCA12BG058035 | 5XYKTCA12BG083596 | 5XYKTCA12BG099698; 5XYKTCA12BG043390; 5XYKTCA12BG044958; 5XYKTCA12BG075546 | 5XYKTCA12BG008669; 5XYKTCA12BG056799 | 5XYKTCA12BG082514

5XYKTCA12BG009241

5XYKTCA12BG055796

5XYKTCA12BG083811; 5XYKTCA12BG025746; 5XYKTCA12BG082917 | 5XYKTCA12BG091956 | 5XYKTCA12BG048105 | 5XYKTCA12BG033975 | 5XYKTCA12BG086157; 5XYKTCA12BG087681; 5XYKTCA12BG081511; 5XYKTCA12BG055619 | 5XYKTCA12BG036312 | 5XYKTCA12BG059007 | 5XYKTCA12BG039663; 5XYKTCA12BG049352; 5XYKTCA12BG053630; 5XYKTCA12BG073134 | 5XYKTCA12BG002189 | 5XYKTCA12BG002645 | 5XYKTCA12BG045172 | 5XYKTCA12BG027187; 5XYKTCA12BG051196 | 5XYKTCA12BG090046 | 5XYKTCA12BG029831

5XYKTCA12BG080486; 5XYKTCA12BG013452; 5XYKTCA12BG026010

5XYKTCA12BG009935; 5XYKTCA12BG063316 | 5XYKTCA12BG047939 | 5XYKTCA12BG017758 | 5XYKTCA12BG096929 | 5XYKTCA12BG024581 | 5XYKTCA12BG010924

5XYKTCA12BG073974 | 5XYKTCA12BG056706; 5XYKTCA12BG051005 | 5XYKTCA12BG087566 | 5XYKTCA12BG040716 | 5XYKTCA12BG042028 | 5XYKTCA12BG050873 | 5XYKTCA12BG047102 | 5XYKTCA12BG017422

5XYKTCA12BG014942 | 5XYKTCA12BG058780; 5XYKTCA12BG002032; 5XYKTCA12BG078060; 5XYKTCA12BG038593

5XYKTCA12BG088622 | 5XYKTCA12BG054986 | 5XYKTCA12BG054471 | 5XYKTCA12BG043096 | 5XYKTCA12BG092721

5XYKTCA12BG053692 | 5XYKTCA12BG093853; 5XYKTCA12BG089480 | 5XYKTCA12BG079063; 5XYKTCA12BG094324; 5XYKTCA12BG089365 | 5XYKTCA12BG018487 | 5XYKTCA12BG020773; 5XYKTCA12BG030543 | 5XYKTCA12BG010969 | 5XYKTCA12BG069312 | 5XYKTCA12BG055605 | 5XYKTCA12BG004539 | 5XYKTCA12BG004671 | 5XYKTCA12BG033068; 5XYKTCA12BG087261; 5XYKTCA12BG044250 | 5XYKTCA12BG013953; 5XYKTCA12BG059718; 5XYKTCA12BG027836 | 5XYKTCA12BG052249 |

5XYKTCA12BG047214

| 5XYKTCA12BG005531 | 5XYKTCA12BG031823 | 5XYKTCA12BG050565; 5XYKTCA12BG036813; 5XYKTCA12BG020904; 5XYKTCA12BG085834 | 5XYKTCA12BG013094 | 5XYKTCA12BG084702; 5XYKTCA12BG068421;

5XYKTCA12BG007232

; 5XYKTCA12BG053126 | 5XYKTCA12BG073831 | 5XYKTCA12BG008560; 5XYKTCA12BG080231; 5XYKTCA12BG009742 | 5XYKTCA12BG093447; 5XYKTCA12BG081668

5XYKTCA12BG070833 | 5XYKTCA12BG087065 | 5XYKTCA12BG042949 |

5XYKTCA12BG0898045XYKTCA12BG041798 | 5XYKTCA12BG083677 | 5XYKTCA12BG026590; 5XYKTCA12BG074123; 5XYKTCA12BG051411 | 5XYKTCA12BG069052 | 5XYKTCA12BG095716 | 5XYKTCA12BG058732 | 5XYKTCA12BG070735 | 5XYKTCA12BG005335 | 5XYKTCA12BG027884; 5XYKTCA12BG073215; 5XYKTCA12BG026993 | 5XYKTCA12BG060044 | 5XYKTCA12BG098566; 5XYKTCA12BG040005; 5XYKTCA12BG057502 | 5XYKTCA12BG070282 | 5XYKTCA12BG004492 | 5XYKTCA12BG041624 | 5XYKTCA12BG019669 | 5XYKTCA12BG008770; 5XYKTCA12BG093237 | 5XYKTCA12BG081198 | 5XYKTCA12BG034219

5XYKTCA12BG089818

5XYKTCA12BG034771; 5XYKTCA12BG065731 | 5XYKTCA12BG043874 | 5XYKTCA12BG029277; 5XYKTCA12BG024015 | 5XYKTCA12BG074185 | 5XYKTCA12BG066944 | 5XYKTCA12BG065101; 5XYKTCA12BG086885 | 5XYKTCA12BG023737; 5XYKTCA12BG036472; 5XYKTCA12BG010115 | 5XYKTCA12BG062473

5XYKTCA12BG027951 | 5XYKTCA12BG076759; 5XYKTCA12BG050047 | 5XYKTCA12BG098731 | 5XYKTCA12BG064854; 5XYKTCA12BG047231 | 5XYKTCA12BG048038 | 5XYKTCA12BG038478; 5XYKTCA12BG046600; 5XYKTCA12BG011992; 5XYKTCA12BG021941 | 5XYKTCA12BG064174 | 5XYKTCA12BG088880 | 5XYKTCA12BG069150 | 5XYKTCA12BG095120; 5XYKTCA12BG037654 | 5XYKTCA12BG003066 | 5XYKTCA12BG007182; 5XYKTCA12BG040117 | 5XYKTCA12BG014410 | 5XYKTCA12BG007571 | 5XYKTCA12BG058892 | 5XYKTCA12BG068841; 5XYKTCA12BG089415 | 5XYKTCA12BG019140; 5XYKTCA12BG041977 | 5XYKTCA12BG003259

5XYKTCA12BG083047 | 5XYKTCA12BG007795 | 5XYKTCA12BG090824 | 5XYKTCA12BG067155; 5XYKTCA12BG016416; 5XYKTCA12BG029537 | 5XYKTCA12BG050629; 5XYKTCA12BG042384 | 5XYKTCA12BG003276 | 5XYKTCA12BG029764 | 5XYKTCA12BG066507 | 5XYKTCA12BG020739 | 5XYKTCA12BG038707; 5XYKTCA12BG038111 | 5XYKTCA12BG031997; 5XYKTCA12BG049335 | 5XYKTCA12BG056432; 5XYKTCA12BG085199; 5XYKTCA12BG081265; 5XYKTCA12BG046130 | 5XYKTCA12BG005190 | 5XYKTCA12BG025049 | 5XYKTCA12BG094064 | 5XYKTCA12BG053157; 5XYKTCA12BG004296 | 5XYKTCA12BG001317; 5XYKTCA12BG031210 | 5XYKTCA12BG083355 | 5XYKTCA12BG014729; 5XYKTCA12BG049710; 5XYKTCA12BG038190; 5XYKTCA12BG047388; 5XYKTCA12BG008493 | 5XYKTCA12BG004766 | 5XYKTCA12BG040702 | 5XYKTCA12BG079984 | 5XYKTCA12BG062098; 5XYKTCA12BG020661; 5XYKTCA12BG003617 | 5XYKTCA12BG084232 | 5XYKTCA12BG056771 | 5XYKTCA12BG089785 | 5XYKTCA12BG032521 | 5XYKTCA12BG026315 | 5XYKTCA12BG049206 | 5XYKTCA12BG038058; 5XYKTCA12BG070654 | 5XYKTCA12BG059363; 5XYKTCA12BG029313; 5XYKTCA12BG099281; 5XYKTCA12BG054681 | 5XYKTCA12BG002676 | 5XYKTCA12BG022488

5XYKTCA12BG033748; 5XYKTCA12BG015962; 5XYKTCA12BG081931; 5XYKTCA12BG015427 | 5XYKTCA12BG069410; 5XYKTCA12BG071058 | 5XYKTCA12BG028629 | 5XYKTCA12BG033149 | 5XYKTCA12BG052817 | 5XYKTCA12BG013533 | 5XYKTCA12BG004637

5XYKTCA12BG040022 | 5XYKTCA12BG044085 | 5XYKTCA12BG052610; 5XYKTCA12BG041591; 5XYKTCA12BG001804 | 5XYKTCA12BG044359 | 5XYKTCA12BG007098

5XYKTCA12BG090340 | 5XYKTCA12BG043261; 5XYKTCA12BG051277 | 5XYKTCA12BG024225; 5XYKTCA12BG055359; 5XYKTCA12BG005450

5XYKTCA12BG044782 | 5XYKTCA12BG007960 | 5XYKTCA12BG075921 | 5XYKTCA12BG060495; 5XYKTCA12BG029702 | 5XYKTCA12BG001740 | 5XYKTCA12BG082884 | 5XYKTCA12BG030140; 5XYKTCA12BG003293 | 5XYKTCA12BG001303;

5XYKTCA12BG068533

| 5XYKTCA12BG040747; 5XYKTCA12BG075238 | 5XYKTCA12BG025245 | 5XYKTCA12BG058004 | 5XYKTCA12BG077023; 5XYKTCA12BG008350 | 5XYKTCA12BG045351 | 5XYKTCA12BG075790; 5XYKTCA12BG042708 | 5XYKTCA12BG096333 | 5XYKTCA12BG029280 | 5XYKTCA12BG020496 | 5XYKTCA12BG067611 | 5XYKTCA12BG084473; 5XYKTCA12BG059959 | 5XYKTCA12BG078074 | 5XYKTCA12BG074817 | 5XYKTCA12BG003648

5XYKTCA12BG042000 | 5XYKTCA12BG038187; 5XYKTCA12BG055135 | 5XYKTCA12BG046516 | 5XYKTCA12BG036018 | 5XYKTCA12BG099121; 5XYKTCA12BG060464 | 5XYKTCA12BG082254 | 5XYKTCA12BG051814 | 5XYKTCA12BG074588 | 5XYKTCA12BG074459 | 5XYKTCA12BG076048 | 5XYKTCA12BG073621; 5XYKTCA12BG055104

5XYKTCA12BG078947; 5XYKTCA12BG055961 | 5XYKTCA12BG079502 | 5XYKTCA12BG036973 | 5XYKTCA12BG004928; 5XYKTCA12BG032177 | 5XYKTCA12BG094677; 5XYKTCA12BG048511

5XYKTCA12BG054955 | 5XYKTCA12BG035371 | 5XYKTCA12BG091195; 5XYKTCA12BG070749 | 5XYKTCA12BG051957 | 5XYKTCA12BG022961 | 5XYKTCA12BG009465 | 5XYKTCA12BG089026 | 5XYKTCA12BG082108 | 5XYKTCA12BG029053 | 5XYKTCA12BG061937 | 5XYKTCA12BG047245 | 5XYKTCA12BG093075; 5XYKTCA12BG018179

5XYKTCA12BG023754; 5XYKTCA12BG005285 | 5XYKTCA12BG019008 | 5XYKTCA12BG066071; 5XYKTCA12BG071044 | 5XYKTCA12BG065146; 5XYKTCA12BG032731 | 5XYKTCA12BG032051 | 5XYKTCA12BG083551 | 5XYKTCA12BG027173 | 5XYKTCA12BG024855 | 5XYKTCA12BG019803 | 5XYKTCA12BG068788 | 5XYKTCA12BG021423 | 5XYKTCA12BG042031; 5XYKTCA12BG095442 | 5XYKTCA12BG060870; 5XYKTCA12BG030266 | 5XYKTCA12BG046709 | 5XYKTCA12BG096607 | 5XYKTCA12BG045740 | 5XYKTCA12BG010051

5XYKTCA12BG040764; 5XYKTCA12BG009191 | 5XYKTCA12BG009420

5XYKTCA12BG059816 | 5XYKTCA12BG005495; 5XYKTCA12BG021681 | 5XYKTCA12BG074879 | 5XYKTCA12BG087826 | 5XYKTCA12BG004153 |

5XYKTCA12BG0439555XYKTCA12BG095134; 5XYKTCA12BG060576; 5XYKTCA12BG028727; 5XYKTCA12BG049075 | 5XYKTCA12BG021910; 5XYKTCA12BG092914 | 5XYKTCA12BG016495 | 5XYKTCA12BG001785; 5XYKTCA12BG082285 | 5XYKTCA12BG084358 | 5XYKTCA12BG035287; 5XYKTCA12BG067401; 5XYKTCA12BG044183 | 5XYKTCA12BG034883 | 5XYKTCA12BG022846 | 5XYKTCA12BG025861 | 5XYKTCA12BG039968 | 5XYKTCA12BG001897; 5XYKTCA12BG012396 | 5XYKTCA12BG062862; 5XYKTCA12BG005674 | 5XYKTCA12BG009711; 5XYKTCA12BG095652

5XYKTCA12BG068161 | 5XYKTCA12BG014892 | 5XYKTCA12BG032275 | 5XYKTCA12BG089298 | 5XYKTCA12BG012592 | 5XYKTCA12BG028016; 5XYKTCA12BG010695; 5XYKTCA12BG004587 | 5XYKTCA12BG059069 | 5XYKTCA12BG035290 | 5XYKTCA12BG004346 | 5XYKTCA12BG074624 | 5XYKTCA12BG004136 | 5XYKTCA12BG023530 | 5XYKTCA12BG029344; 5XYKTCA12BG026895 | 5XYKTCA12BG018859 | 5XYKTCA12BG067107; 5XYKTCA12BG023706; 5XYKTCA12BG003245; 5XYKTCA12BG007439 | 5XYKTCA12BG023723; 5XYKTCA12BG015444; 5XYKTCA12BG057080; 5XYKTCA12BG088264 | 5XYKTCA12BG006646; 5XYKTCA12BG032535 | 5XYKTCA12BG078558

5XYKTCA12BG085428 | 5XYKTCA12BG056558 | 5XYKTCA12BG024614 | 5XYKTCA12BG055586 | 5XYKTCA12BG044426 | 5XYKTCA12BG033054 | 5XYKTCA12BG096610; 5XYKTCA12BG085655 | 5XYKTCA12BG039095 | 5XYKTCA12BG012690 | 5XYKTCA12BG021843 | 5XYKTCA12BG067883; 5XYKTCA12BG064952; 5XYKTCA12BG028968 | 5XYKTCA12BG017551 | 5XYKTCA12BG045141; 5XYKTCA12BG072002 | 5XYKTCA12BG036746 | 5XYKTCA12BG068001; 5XYKTCA12BG029456 | 5XYKTCA12BG094646 | 5XYKTCA12BG042479

5XYKTCA12BG048492 | 5XYKTCA12BG038996; 5XYKTCA12BG085669 | 5XYKTCA12BG020000; 5XYKTCA12BG053160 | 5XYKTCA12BG021535 | 5XYKTCA12BG097109 | 5XYKTCA12BG061467; 5XYKTCA12BG051375 | 5XYKTCA12BG023334 | 5XYKTCA12BG012995 | 5XYKTCA12BG054261

5XYKTCA12BG077717 | 5XYKTCA12BG060397 | 5XYKTCA12BG039808; 5XYKTCA12BG015007 | 5XYKTCA12BG067365; 5XYKTCA12BG069469

5XYKTCA12BG088586; 5XYKTCA12BG007697; 5XYKTCA12BG010910 | 5XYKTCA12BG058259 | 5XYKTCA12BG067558; 5XYKTCA12BG097160 | 5XYKTCA12BG094050 | 5XYKTCA12BG050288 | 5XYKTCA12BG053742 | 5XYKTCA12BG082982; 5XYKTCA12BG053756 | 5XYKTCA12BG077572; 5XYKTCA12BG014536 | 5XYKTCA12BG096106; 5XYKTCA12BG058584 | 5XYKTCA12BG068662 | 5XYKTCA12BG000197 | 5XYKTCA12BG094291 | 5XYKTCA12BG004329; 5XYKTCA12BG076809; 5XYKTCA12BG093156 | 5XYKTCA12BG012057 | 5XYKTCA12BG026184 | 5XYKTCA12BG032812 | 5XYKTCA12BG021521; 5XYKTCA12BG039680; 5XYKTCA12BG026265 | 5XYKTCA12BG018781; 5XYKTCA12BG076017; 5XYKTCA12BG018473 | 5XYKTCA12BG079385; 5XYKTCA12BG095702; 5XYKTCA12BG004279; 5XYKTCA12BG091875; 5XYKTCA12BG043664 | 5XYKTCA12BG069326 | 5XYKTCA12BG018814; 5XYKTCA12BG086255; 5XYKTCA12BG087387; 5XYKTCA12BG090869 | 5XYKTCA12BG054602 | 5XYKTCA12BG037413 | 5XYKTCA12BG091827 | 5XYKTCA12BG055099 | 5XYKTCA12BG082576 | 5XYKTCA12BG034091 | 5XYKTCA12BG010809 | 5XYKTCA12BG066894 | 5XYKTCA12BG072288 | 5XYKTCA12BG035774 | 5XYKTCA12BG057211 | 5XYKTCA12BG045401 | 5XYKTCA12BG006047 | 5XYKTCA12BG093822

5XYKTCA12BG097272 | 5XYKTCA12BG083002; 5XYKTCA12BG018702 | 5XYKTCA12BG009109; 5XYKTCA12BG054289 | 5XYKTCA12BG035340 | 5XYKTCA12BG058925 | 5XYKTCA12BG081525 | 5XYKTCA12BG068483 | 5XYKTCA12BG027853; 5XYKTCA12BG015766; 5XYKTCA12BG062750; 5XYKTCA12BG066152 | 5XYKTCA12BG017565 | 5XYKTCA12BG002595 | 5XYKTCA12BG058410; 5XYKTCA12BG089656

5XYKTCA12BG009613; 5XYKTCA12BG063929 | 5XYKTCA12BG022703 | 5XYKTCA12BG070363 | 5XYKTCA12BG062134 | 5XYKTCA12BG039596; 5XYKTCA12BG081119; 5XYKTCA12BG015332; 5XYKTCA12BG062425; 5XYKTCA12BG004363

5XYKTCA12BG021776 | 5XYKTCA12BG097157; 5XYKTCA12BG036603 | 5XYKTCA12BG019638 | 5XYKTCA12BG066376; 5XYKTCA12BG069570 | 5XYKTCA12BG091925

5XYKTCA12BG070170; 5XYKTCA12BG055782;

5XYKTCA12BG0734735XYKTCA12BG090404 | 5XYKTCA12BG064501 | 5XYKTCA12BG056477; 5XYKTCA12BG083095; 5XYKTCA12BG026296 | 5XYKTCA12BG055202; 5XYKTCA12BG085333 | 5XYKTCA12BG084053 | 5XYKTCA12BG086952 | 5XYKTCA12BG031658 | 5XYKTCA12BG072758; 5XYKTCA12BG072601; 5XYKTCA12BG089723 | 5XYKTCA12BG040425 | 5XYKTCA12BG065048; 5XYKTCA12BG017260; 5XYKTCA12BG019686 | 5XYKTCA12BG003830 | 5XYKTCA12BG066961; 5XYKTCA12BG051067 | 5XYKTCA12BG022040; 5XYKTCA12BG000930 | 5XYKTCA12BG006095 | 5XYKTCA12BG057175 | 5XYKTCA12BG032261; 5XYKTCA12BG009823; 5XYKTCA12BG067608 | 5XYKTCA12BG011488

5XYKTCA12BG092198 | 5XYKTCA12BG030302; 5XYKTCA12BG077703 | 5XYKTCA12BG078608 | 5XYKTCA12BG096882 | 5XYKTCA12BG041297 | 5XYKTCA12BG028789 | 5XYKTCA12BG007828; 5XYKTCA12BG060674; 5XYKTCA12BG010681; 5XYKTCA12BG088197; 5XYKTCA12BG041302 | 5XYKTCA12BG056835 | 5XYKTCA12BG065566 | 5XYKTCA12BG049450

5XYKTCA12BG034544; 5XYKTCA12BG020255 | 5XYKTCA12BG014312 | 5XYKTCA12BG082397 | 5XYKTCA12BG082660; 5XYKTCA12BG021745 | 5XYKTCA12BG097787

5XYKTCA12BG057452; 5XYKTCA12BG065597 | 5XYKTCA12BG043888 | 5XYKTCA12BG058469; 5XYKTCA12BG047729 | 5XYKTCA12BG027058 | 5XYKTCA12BG043485 | 5XYKTCA12BG000717; 5XYKTCA12BG061128 | 5XYKTCA12BG030168; 5XYKTCA12BG069973

5XYKTCA12BG003181 | 5XYKTCA12BG027352 | 5XYKTCA12BG099359 | 5XYKTCA12BG004119; 5XYKTCA12BG063042; 5XYKTCA12BG054051 | 5XYKTCA12BG076003

5XYKTCA12BG022345 | 5XYKTCA12BG018439 | 5XYKTCA12BG019770 | 5XYKTCA12BG066782 | 5XYKTCA12BG094680 | 5XYKTCA12BG035256; 5XYKTCA12BG099345; 5XYKTCA12BG094999; 5XYKTCA12BG096994; 5XYKTCA12BG061159 | 5XYKTCA12BG097434 | 5XYKTCA12BG060920 | 5XYKTCA12BG000457; 5XYKTCA12BG045236; 5XYKTCA12BG098678 | 5XYKTCA12BG096946 | 5XYKTCA12BG074686; 5XYKTCA12BG068760 | 5XYKTCA12BG026864; 5XYKTCA12BG057533 | 5XYKTCA12BG089821 | 5XYKTCA12BG026718 | 5XYKTCA12BG064918 | 5XYKTCA12BG039243 | 5XYKTCA12BG025715; 5XYKTCA12BG067138 | 5XYKTCA12BG082495; 5XYKTCA12BG065843 | 5XYKTCA12BG073084 | 5XYKTCA12BG066233 | 5XYKTCA12BG055569; 5XYKTCA12BG000488; 5XYKTCA12BG078009 | 5XYKTCA12BG070119 | 5XYKTCA12BG071335 | 5XYKTCA12BG050923 | 5XYKTCA12BG066779 | 5XYKTCA12BG032390 | 5XYKTCA12BG068824

5XYKTCA12BG017002 | 5XYKTCA12BG013872; 5XYKTCA12BG039081; 5XYKTCA12BG017744 | 5XYKTCA12BG088748 | 5XYKTCA12BG027898 | 5XYKTCA12BG099829 | 5XYKTCA12BG056673 | 5XYKTCA12BG093870 | 5XYKTCA12BG067723 | 5XYKTCA12BG061548; 5XYKTCA12BG015301 | 5XYKTCA12BG075854; 5XYKTCA12BG077894 | 5XYKTCA12BG016321 | 5XYKTCA12BG075319; 5XYKTCA12BG084148; 5XYKTCA12BG051831; 5XYKTCA12BG042756 | 5XYKTCA12BG020644

5XYKTCA12BG043244; 5XYKTCA12BG025536; 5XYKTCA12BG025150 | 5XYKTCA12BG068595 | 5XYKTCA12BG068919 | 5XYKTCA12BG074607; 5XYKTCA12BG008574; 5XYKTCA12BG010258 | 5XYKTCA12BG089902

5XYKTCA12BG066314 | 5XYKTCA12BG086305 | 5XYKTCA12BG094100; 5XYKTCA12BG061226 | 5XYKTCA12BG006324; 5XYKTCA12BG047472; 5XYKTCA12BG071643; 5XYKTCA12BG017873 | 5XYKTCA12BG000037; 5XYKTCA12BG096963 | 5XYKTCA12BG073683 | 5XYKTCA12BG028565 | 5XYKTCA12BG030932; 5XYKTCA12BG028887; 5XYKTCA12BG004962 | 5XYKTCA12BG089558; 5XYKTCA12BG073988 | 5XYKTCA12BG057662 | 5XYKTCA12BG045575 | 5XYKTCA12BG031403 | 5XYKTCA12BG079077 | 5XYKTCA12BG039260 | 5XYKTCA12BG072551 | 5XYKTCA12BG050808 | 5XYKTCA12BG037556 | 5XYKTCA12BG033555 | 5XYKTCA12BG019915; 5XYKTCA12BG004590 | 5XYKTCA12BG036424; 5XYKTCA12BG097580 | 5XYKTCA12BG044961; 5XYKTCA12BG048847 | 5XYKTCA12BG098177; 5XYKTCA12BG005626 | 5XYKTCA12BG078317 | 5XYKTCA12BG094968

5XYKTCA12BG012303 |

5XYKTCA12BG080777

| 5XYKTCA12BG031787; 5XYKTCA12BG037704

5XYKTCA12BG032096; 5XYKTCA12BG072209 | 5XYKTCA12BG011913 | 5XYKTCA12BG007344; 5XYKTCA12BG075675 |

5XYKTCA12BG078222

; 5XYKTCA12BG073635; 5XYKTCA12BG011832; 5XYKTCA12BG026587; 5XYKTCA12BG057449; 5XYKTCA12BG069066; 5XYKTCA12BG049982 | 5XYKTCA12BG058116 | 5XYKTCA12BG029800; 5XYKTCA12BG008610 | 5XYKTCA12BG012026 | 5XYKTCA12BG057967; 5XYKTCA12BG075661 | 5XYKTCA12BG004251 | 5XYKTCA12BG098051 | 5XYKTCA12BG057516 | 5XYKTCA12BG015282; 5XYKTCA12BG005223 | 5XYKTCA12BG081105 | 5XYKTCA12BG052560 | 5XYKTCA12BG085235; 5XYKTCA12BG011510 | 5XYKTCA12BG094906 | 5XYKTCA12BG068063 | 5XYKTCA12BG071173; 5XYKTCA12BG035046 | 5XYKTCA12BG009661 | 5XYKTCA12BG008736; 5XYKTCA12BG064031 | 5XYKTCA12BG067964 | 5XYKTCA12BG002158 | 5XYKTCA12BG088703 | 5XYKTCA12BG043468; 5XYKTCA12BG005349 | 5XYKTCA12BG086899 | 5XYKTCA12BG019302; 5XYKTCA12BG028369 | 5XYKTCA12BG024984; 5XYKTCA12BG046726 | 5XYKTCA12BG075417 | 5XYKTCA12BG045995; 5XYKTCA12BG091469; 5XYKTCA12BG065681; 5XYKTCA12BG028551 | 5XYKTCA12BG056026; 5XYKTCA12BG067222; 5XYKTCA12BG076874; 5XYKTCA12BG099202 | 5XYKTCA12BG003021; 5XYKTCA12BG024466 | 5XYKTCA12BG020143; 5XYKTCA12BG010261 | 5XYKTCA12BG036634 | 5XYKTCA12BG089320 | 5XYKTCA12BG005139; 5XYKTCA12BG035306; 5XYKTCA12BG093514 | 5XYKTCA12BG013127 | 5XYKTCA12BG040277 | 5XYKTCA12BG000975 |

5XYKTCA12BG080228

| 5XYKTCA12BG080018 | 5XYKTCA12BG030669; 5XYKTCA12BG062778; 5XYKTCA12BG078429; 5XYKTCA12BG072436; 5XYKTCA12BG027481 | 5XYKTCA12BG047794 | 5XYKTCA12BG042370; 5XYKTCA12BG037833; 5XYKTCA12BG084361 | 5XYKTCA12BG065471 | 5XYKTCA12BG067897; 5XYKTCA12BG053367 | 5XYKTCA12BG089057; 5XYKTCA12BG061792 | 5XYKTCA12BG019445; 5XYKTCA12BG090273; 5XYKTCA12BG006890 | 5XYKTCA12BG024659; 5XYKTCA12BG085686 | 5XYKTCA12BG030087; 5XYKTCA12BG005254; 5XYKTCA12BG019929 | 5XYKTCA12BG096770 | 5XYKTCA12BG041848 | 5XYKTCA12BG082609 | 5XYKTCA12BG095859 | 5XYKTCA12BG086384 | 5XYKTCA12BG010471 | 5XYKTCA12BG012768; 5XYKTCA12BG057399 | 5XYKTCA12BG078804 | 5XYKTCA12BG016237; 5XYKTCA12BG002340 | 5XYKTCA12BG013595; 5XYKTCA12BG010731

5XYKTCA12BG081475; 5XYKTCA12BG098096 | 5XYKTCA12BG005027 | 5XYKTCA12BG036441 | 5XYKTCA12BG066734

5XYKTCA12BG036729

; 5XYKTCA12BG086921 | 5XYKTCA12BG076244; 5XYKTCA12BG004301; 5XYKTCA12BG078205; 5XYKTCA12BG066328 | 5XYKTCA12BG053191; 5XYKTCA12BG098891 | 5XYKTCA12BG018215 | 5XYKTCA12BG071996; 5XYKTCA12BG090970 | 5XYKTCA12BG025018; 5XYKTCA12BG031188; 5XYKTCA12BG006517 | 5XYKTCA12BG035922 | 5XYKTCA12BG042854;

5XYKTCA12BG017839

; 5XYKTCA12BG023169 | 5XYKTCA12BG007568 | 5XYKTCA12BG065163 | 5XYKTCA12BG061257 | 5XYKTCA12BG030901 | 5XYKTCA12BG070721 | 5XYKTCA12BG000054 | 5XYKTCA12BG059458 | 5XYKTCA12BG046788; 5XYKTCA12BG047441 | 5XYKTCA12BG025388; 5XYKTCA12BG039646 | 5XYKTCA12BG046192; 5XYKTCA12BG073196 | 5XYKTCA12BG034561; 5XYKTCA12BG054101 | 5XYKTCA12BG002273 | 5XYKTCA12BG036505; 5XYKTCA12BG007764 | 5XYKTCA12BG094341; 5XYKTCA12BG040327 | 5XYKTCA12BG087311 | 5XYKTCA12BG011698; 5XYKTCA12BG052039 | 5XYKTCA12BG095067 | 5XYKTCA12BG050856

5XYKTCA12BG087020

5XYKTCA12BG037587 | 5XYKTCA12BG014147 | 5XYKTCA12BG034477 | 5XYKTCA12BG033474 | 5XYKTCA12BG011412

5XYKTCA12BG003228 | 5XYKTCA12BG047374 | 5XYKTCA12BG099328; 5XYKTCA12BG018537; 5XYKTCA12BG064045 | 5XYKTCA12BG009904 | 5XYKTCA12BG007148 | 5XYKTCA12BG093268; 5XYKTCA12BG056429 | 5XYKTCA12BG076566 | 5XYKTCA12BG002080 | 5XYKTCA12BG005111; 5XYKTCA12BG040392; 5XYKTCA12BG091486 | 5XYKTCA12BG094596; 5XYKTCA12BG090211 | 5XYKTCA12BG020210 | 5XYKTCA12BG064210; 5XYKTCA12BG006145 | 5XYKTCA12BG080374 | 5XYKTCA12BG092119; 5XYKTCA12BG020045 | 5XYKTCA12BG015833; 5XYKTCA12BG031417 | 5XYKTCA12BG074106 | 5XYKTCA12BG035094; 5XYKTCA12BG063462 | 5XYKTCA12BG027531 | 5XYKTCA12BG092783 | 5XYKTCA12BG060481; 5XYKTCA12BG054342; 5XYKTCA12BG021647 | 5XYKTCA12BG034981 | 5XYKTCA12BG095733 | 5XYKTCA12BG046399 | 5XYKTCA12BG042417 | 5XYKTCA12BG072260 | 5XYKTCA12BG060061; 5XYKTCA12BG059833; 5XYKTCA12BG010650; 5XYKTCA12BG067074 | 5XYKTCA12BG054356 | 5XYKTCA12BG021017

5XYKTCA12BG061209 | 5XYKTCA12BG050520 | 5XYKTCA12BG024189; 5XYKTCA12BG022247 | 5XYKTCA12BG047228 | 5XYKTCA12BG066264; 5XYKTCA12BG081167 | 5XYKTCA12BG034818 | 5XYKTCA12BG082433; 5XYKTCA12BG054728; 5XYKTCA12BG054695; 5XYKTCA12BG091794 | 5XYKTCA12BG050579; 5XYKTCA12BG039971 | 5XYKTCA12BG005898 | 5XYKTCA12BG008154

5XYKTCA12BG055829; 5XYKTCA12BG006050 | 5XYKTCA12BG063171; 5XYKTCA12BG043860 | 5XYKTCA12BG083713 | 5XYKTCA12BG053028

5XYKTCA12BG048167

5XYKTCA12BG035113 | 5XYKTCA12BG091973 | 5XYKTCA12BG068029 | 5XYKTCA12BG007442 | 5XYKTCA12BG058195; 5XYKTCA12BG029599 | 5XYKTCA12BG032373 | 5XYKTCA12BG002239 | 5XYKTCA12BG078043 | 5XYKTCA12BG059122 | 5XYKTCA12BG061064; 5XYKTCA12BG086322 | 5XYKTCA12BG010180 | 5XYKTCA12BG008283

5XYKTCA12BG072386 | 5XYKTCA12BG005108; 5XYKTCA12BG065891 | 5XYKTCA12BG030753; 5XYKTCA12BG033510; 5XYKTCA12BG076096 | 5XYKTCA12BG071612 | 5XYKTCA12BG043647 | 5XYKTCA12BG014004 | 5XYKTCA12BG072159 | 5XYKTCA12BG064305; 5XYKTCA12BG023897 | 5XYKTCA12BG071061 | 5XYKTCA12BG033734; 5XYKTCA12BG012706;

5XYKTCA12BG027805

| 5XYKTCA12BG053451; 5XYKTCA12BG084960; 5XYKTCA12BG070511 | 5XYKTCA12BG023219; 5XYKTCA12BG016030; 5XYKTCA12BG095957; 5XYKTCA12BG023396

5XYKTCA12BG059587 | 5XYKTCA12BG095053 | 5XYKTCA12BG081945; 5XYKTCA12BG057189 | 5XYKTCA12BG037007 | 5XYKTCA12BG060223 | 5XYKTCA12BG023575; 5XYKTCA12BG079337 | 5XYKTCA12BG027903

5XYKTCA12BG003889; 5XYKTCA12BG049349 | 5XYKTCA12BG071478; 5XYKTCA12BG099569 | 5XYKTCA12BG057418 | 5XYKTCA12BG077927 | 5XYKTCA12BG044698 | 5XYKTCA12BG082948 | 5XYKTCA12BG064529 | 5XYKTCA12BG023222 | 5XYKTCA12BG060822 | 5XYKTCA12BG070881 | 5XYKTCA12BG013323 | 5XYKTCA12BG034253; 5XYKTCA12BG028145; 5XYKTCA12BG077071 | 5XYKTCA12BG034107; 5XYKTCA12BG032437 | 5XYKTCA12BG030784; 5XYKTCA12BG035810; 5XYKTCA12BG017615 | 5XYKTCA12BG089351 | 5XYKTCA12BG054292 | 5XYKTCA12BG051120;

5XYKTCA12BG096865

; 5XYKTCA12BG041767; 5XYKTCA12BG034740 | 5XYKTCA12BG018151 | 5XYKTCA12BG057015; 5XYKTCA12BG017856

5XYKTCA12BG071920 | 5XYKTCA12BG016951 | 5XYKTCA12BG017226 | 5XYKTCA12BG024080; 5XYKTCA12BG097708

5XYKTCA12BG084747; 5XYKTCA12BG034706 | 5XYKTCA12BG025357 | 5XYKTCA12BG050114; 5XYKTCA12BG061632; 5XYKTCA12BG089172 | 5XYKTCA12BG045169 | 5XYKTCA12BG063011; 5XYKTCA12BG082674; 5XYKTCA12BG045642 | 5XYKTCA12BG044362 | 5XYKTCA12BG041199; 5XYKTCA12BG019798 | 5XYKTCA12BG097112; 5XYKTCA12BG050405 | 5XYKTCA12BG030493; 5XYKTCA12BG034737 | 5XYKTCA12BG082965 | 5XYKTCA12BG045060; 5XYKTCA12BG062943; 5XYKTCA12BG095392; 5XYKTCA12BG067687; 5XYKTCA12BG080147 | 5XYKTCA12BG092007; 5XYKTCA12BG092072 | 5XYKTCA12BG095361; 5XYKTCA12BG019123; 5XYKTCA12BG037928 | 5XYKTCA12BG023351 | 5XYKTCA12BG015668; 5XYKTCA12BG010325 | 5XYKTCA12BG057564; 5XYKTCA12BG028985 | 5XYKTCA12BG090189; 5XYKTCA12BG062974; 5XYKTCA12BG037170 | 5XYKTCA12BG016979; 5XYKTCA12BG013449 | 5XYKTCA12BG090466 | 5XYKTCA12BG021986 | 5XYKTCA12BG024273 | 5XYKTCA12BG078575 | 5XYKTCA12BG071450

5XYKTCA12BG073456; 5XYKTCA12BG061114; 5XYKTCA12BG034835; 5XYKTCA12BG009482 | 5XYKTCA12BG076406 | 5XYKTCA12BG044409 | 5XYKTCA12BG083565 | 5XYKTCA12BG060853;

5XYKTCA12BG092363

| 5XYKTCA12BG095666 | 5XYKTCA12BG033541 | 5XYKTCA12BG001513; 5XYKTCA12BG080035 | 5XYKTCA12BG075224; 5XYKTCA12BG066832 | 5XYKTCA12BG056740 | 5XYKTCA12BG017257

5XYKTCA12BG088023 | 5XYKTCA12BG078897 | 5XYKTCA12BG052073 | 5XYKTCA12BG070010; 5XYKTCA12BG024709 | 5XYKTCA12BG096624; 5XYKTCA12BG063185 | 5XYKTCA12BG021003 | 5XYKTCA12BG081637; 5XYKTCA12BG080214 | 5XYKTCA12BG067026 | 5XYKTCA12BG012477 | 5XYKTCA12BG034690 | 5XYKTCA12BG021339; 5XYKTCA12BG083274

5XYKTCA12BG020949; 5XYKTCA12BG066684 | 5XYKTCA12BG031692; 5XYKTCA12BG085154 | 5XYKTCA12BG089995 | 5XYKTCA12BG091083; 5XYKTCA12BG019283; 5XYKTCA12BG013287 | 5XYKTCA12BG039002 | 5XYKTCA12BG094257 | 5XYKTCA12BG098406; 5XYKTCA12BG093299 | 5XYKTCA12BG004265 | 5XYKTCA12BG000538 | 5XYKTCA12BG099006 | 5XYKTCA12BG087857

5XYKTCA12BG076597 | 5XYKTCA12BG090516 |

5XYKTCA12BG0513585XYKTCA12BG077345 | 5XYKTCA12BG032048 | 5XYKTCA12BG079080 | 5XYKTCA12BG063168; 5XYKTCA12BG011748 | 5XYKTCA12BG014522 | 5XYKTCA12BG047438; 5XYKTCA12BG033006 | 5XYKTCA12BG070900 | 5XYKTCA12BG011619; 5XYKTCA12BG074980 | 5XYKTCA12BG068564; 5XYKTCA12BG016335 | 5XYKTCA12BG022300 | 5XYKTCA12BG028498 | 5XYKTCA12BG069486 | 5XYKTCA12BG005433 | 5XYKTCA12BG013497 | 5XYKTCA12BG037024 | 5XYKTCA12BG047858

5XYKTCA12BG036889; 5XYKTCA12BG057256 | 5XYKTCA12BG094498 | 5XYKTCA12BG041980; 5XYKTCA12BG069567 | 5XYKTCA12BG052686; 5XYKTCA12BG041834 | 5XYKTCA12BG055491; 5XYKTCA12BG038139 | 5XYKTCA12BG063302; 5XYKTCA12BG067172 | 5XYKTCA12BG086918

5XYKTCA12BG010177 | 5XYKTCA12BG025469 | 5XYKTCA12BG070699 | 5XYKTCA12BG083212 | 5XYKTCA12BG031031 | 5XYKTCA12BG014570 | 5XYKTCA12BG093092 | 5XYKTCA12BG020014 | 5XYKTCA12BG023236 | 5XYKTCA12BG000460 | 5XYKTCA12BG076986 | 5XYKTCA12BG039890 | 5XYKTCA12BG096591 | 5XYKTCA12BG098230; 5XYKTCA12BG024869 | 5XYKTCA12BG064613 | 5XYKTCA12BG017209 | 5XYKTCA12BG079550 | 5XYKTCA12BG077314 | 5XYKTCA12BG085025 | 5XYKTCA12BG006288 | 5XYKTCA12BG093884; 5XYKTCA12BG014908; 5XYKTCA12BG057628 | 5XYKTCA12BG088149 | 5XYKTCA12BG083890

5XYKTCA12BG008588

; 5XYKTCA12BG025312 | 5XYKTCA12BG029635 | 5XYKTCA12BG002323; 5XYKTCA12BG066863; 5XYKTCA12BG045561 | 5XYKTCA12BG096090; 5XYKTCA12BG034866 | 5XYKTCA12BG085011 | 5XYKTCA12BG008865 | 5XYKTCA12BG024290

5XYKTCA12BG015086 | 5XYKTCA12BG053689 | 5XYKTCA12BG029862 | 5XYKTCA12BG088636; 5XYKTCA12BG099491 | 5XYKTCA12BG048279 | 5XYKTCA12BG081556 | 5XYKTCA12BG043373 | 5XYKTCA12BG066703 | 5XYKTCA12BG042613 | 5XYKTCA12BG049318; 5XYKTCA12BG036469 |

5XYKTCA12BG008722

| 5XYKTCA12BG078026 | 5XYKTCA12BG022099 | 5XYKTCA12BG069343 | 5XYKTCA12BG051263 | 5XYKTCA12BG083730; 5XYKTCA12BG045270; 5XYKTCA12BG008509;

5XYKTCA12BG056947

| 5XYKTCA12BG029912 | 5XYKTCA12BG064689 | 5XYKTCA12BG098308 | 5XYKTCA12BG091214 | 5XYKTCA12BG040621; 5XYKTCA12BG069004; 5XYKTCA12BG052543; 5XYKTCA12BG057998 | 5XYKTCA12BG037234 | 5XYKTCA12BG098261 | 5XYKTCA12BG065485 | 5XYKTCA12BG058598 |

5XYKTCA12BG002547

| 5XYKTCA12BG074381; 5XYKTCA12BG042840; 5XYKTCA12BG021180

5XYKTCA12BG000250 | 5XYKTCA12BG057435 | 5XYKTCA12BG020448 | 5XYKTCA12BG087132 | 5XYKTCA12BG075627 | 5XYKTCA12BG087986 | 5XYKTCA12BG016271

5XYKTCA12BG062649 | 5XYKTCA12BG018876 | 5XYKTCA12BG085140 | 5XYKTCA12BG085736 | 5XYKTCA12BG001950 | 5XYKTCA12BG034429 | 5XYKTCA12BG077037 | 5XYKTCA12BG077328 | 5XYKTCA12BG070573; 5XYKTCA12BG066409; 5XYKTCA12BG029215; 5XYKTCA12BG002001 | 5XYKTCA12BG061775 | 5XYKTCA12BG086627 | 5XYKTCA12BG017954 | 5XYKTCA12BG049691

5XYKTCA12BG090435 | 5XYKTCA12BG058665

5XYKTCA12BG070850

| 5XYKTCA12BG083775 | 5XYKTCA12BG067219 | 5XYKTCA12BG098745; 5XYKTCA12BG006744 | 5XYKTCA12BG083436 | 5XYKTCA12BG090922 | 5XYKTCA12BG051618; 5XYKTCA12BG095019 | 5XYKTCA12BG049853 | 5XYKTCA12BG008753 | 5XYKTCA12BG073098 | 5XYKTCA12BG037055; 5XYKTCA12BG070184 | 5XYKTCA12BG081038 | 5XYKTCA12BG069178

5XYKTCA12BG005593 | 5XYKTCA12BG017601; 5XYKTCA12BG038237 | 5XYKTCA12BG053417 | 5XYKTCA12BG025083 | 5XYKTCA12BG023446 | 5XYKTCA12BG033300 | 5XYKTCA12BG084845; 5XYKTCA12BG028601 | 5XYKTCA12BG000359; 5XYKTCA12BG028257 | 5XYKTCA12BG050193 | 5XYKTCA12BG061503 | 5XYKTCA12BG028615 |

5XYKTCA12BG046340

| 5XYKTCA12BG036522; 5XYKTCA12BG098812; 5XYKTCA12BG035662 | 5XYKTCA12BG074395 | 5XYKTCA12BG077541 | 5XYKTCA12BG080634; 5XYKTCA12BG007179 | 5XYKTCA12BG003763 | 5XYKTCA12BG045429 | 5XYKTCA12BG080908 | 5XYKTCA12BG001561 | 5XYKTCA12BG083310 | 5XYKTCA12BG073201 | 5XYKTCA12BG063848 | 5XYKTCA12BG038240 | 5XYKTCA12BG041283; 5XYKTCA12BG061906 | 5XYKTCA12BG092220 | 5XYKTCA12BG010390 | 5XYKTCA12BG045107 | 5XYKTCA12BG094839 | 5XYKTCA12BG098583; 5XYKTCA12BG005559; 5XYKTCA12BG078141; 5XYKTCA12BG027609 | 5XYKTCA12BG099510 | 5XYKTCA12BG062814; 5XYKTCA12BG012186 | 5XYKTCA12BG062330 | 5XYKTCA12BG078110 | 5XYKTCA12BG087289 | 5XYKTCA12BG099457 | 5XYKTCA12BG080441; 5XYKTCA12BG030235; 5XYKTCA12BG035757

5XYKTCA12BG099619 | 5XYKTCA12BG093738; 5XYKTCA12BG013158

5XYKTCA12BG012916 | 5XYKTCA12BG048024; 5XYKTCA12BG018490 | 5XYKTCA12BG041221; 5XYKTCA12BG025424 | 5XYKTCA12BG064448 | 5XYKTCA12BG000734 | 5XYKTCA12BG097062 | 5XYKTCA12BG037959; 5XYKTCA12BG001379; 5XYKTCA12BG018618 | 5XYKTCA12BG046645 | 5XYKTCA12BG070055; 5XYKTCA12BG058245 | 5XYKTCA12BG093741 | 5XYKTCA12BG039775

5XYKTCA12BG019347 | 5XYKTCA12BG079614 | 5XYKTCA12BG031773 | 5XYKTCA12BG030624; 5XYKTCA12BG031868 | 5XYKTCA12BG020711 | 5XYKTCA12BG083324 | 5XYKTCA12BG055720 | 5XYKTCA12BG092301; 5XYKTCA12BG023270 | 5XYKTCA12BG032907 | 5XYKTCA12BG025553; 5XYKTCA12BG046676 | 5XYKTCA12BG046158 | 5XYKTCA12BG026573; 5XYKTCA12BG049237 | 5XYKTCA12BG080536 | 5XYKTCA12BG028484; 5XYKTCA12BG098633;

5XYKTCA12BG049965

| 5XYKTCA12BG034964 | 5XYKTCA12BG089186 | 5XYKTCA12BG057466; 5XYKTCA12BG057323 | 5XYKTCA12BG098468; 5XYKTCA12BG001088; 5XYKTCA12BG022233; 5XYKTCA12BG073117 | 5XYKTCA12BG066877 | 5XYKTCA12BG031370 | 5XYKTCA12BG059184; 5XYKTCA12BG025276; 5XYKTCA12BG027772

5XYKTCA12BG070914 | 5XYKTCA12BG003262 | 5XYKTCA12BG013757 | 5XYKTCA12BG085395

5XYKTCA12BG097952 | 5XYKTCA12BG025441; 5XYKTCA12BG021096 | 5XYKTCA12BG032700 | 5XYKTCA12BG049528 | 5XYKTCA12BG091407 | 5XYKTCA12BG060058 | 5XYKTCA12BG028856 | 5XYKTCA12BG092993 | 5XYKTCA12BG037511; 5XYKTCA12BG082383; 5XYKTCA12BG073408 | 5XYKTCA12BG000040; 5XYKTCA12BG013502; 5XYKTCA12BG048251 | 5XYKTCA12BG026752 | 5XYKTCA12BG017131 | 5XYKTCA12BG028209; 5XYKTCA12BG076129; 5XYKTCA12BG003164 | 5XYKTCA12BG041686 | 5XYKTCA12BG052106; 5XYKTCA12BG076440 | 5XYKTCA12BG034625 | 5XYKTCA12BG084313 | 5XYKTCA12BG061078; 5XYKTCA12BG041459 | 5XYKTCA12BG065812 | 5XYKTCA12BG091732 | 5XYKTCA12BG076034 | 5XYKTCA12BG042322; 5XYKTCA12BG063770; 5XYKTCA12BG059119 | 5XYKTCA12BG016514 | 5XYKTCA12BG013208 | 5XYKTCA12BG025844 | 5XYKTCA12BG035418 | 5XYKTCA12BG067530 | 5XYKTCA12BG089463 | 5XYKTCA12BG034009 |

5XYKTCA12BG015105

; 5XYKTCA12BG040697 | 5XYKTCA12BG028386 | 5XYKTCA12BG022829 | 5XYKTCA12BG090094 | 5XYKTCA12BG032857 | 5XYKTCA12BG055121; 5XYKTCA12BG023429 | 5XYKTCA12BG074364; 5XYKTCA12BG029926; 5XYKTCA12BG016318 | 5XYKTCA12BG031711 | 5XYKTCA12BG029103 | 5XYKTCA12BG038285; 5XYKTCA12BG031580 | 5XYKTCA12BG063767; 5XYKTCA12BG051943 | 5XYKTCA12BG025973; 5XYKTCA12BG073389 | 5XYKTCA12BG085476 | 5XYKTCA12BG067012; 5XYKTCA12BG023687; 5XYKTCA12BG045012 | 5XYKTCA12BG078754; 5XYKTCA12BG056902 | 5XYKTCA12BG005741; 5XYKTCA12BG075336; 5XYKTCA12BG099247 | 5XYKTCA12BG042420 | 5XYKTCA12BG075871 | 5XYKTCA12BG053577 | 5XYKTCA12BG070640 | 5XYKTCA12BG071593 | 5XYKTCA12BG039209 | 5XYKTCA12BG093903 | 5XYKTCA12BG038349 | 5XYKTCA12BG041123 | 5XYKTCA12BG075370 | 5XYKTCA12BG018246; 5XYKTCA12BG049612; 5XYKTCA12BG067320 | 5XYKTCA12BG079886 | 5XYKTCA12BG065258 | 5XYKTCA12BG045978; 5XYKTCA12BG029392 | 5XYKTCA12BG056575 | 5XYKTCA12BG051179; 5XYKTCA12BG024418; 5XYKTCA12BG055183 | 5XYKTCA12BG098325 | 5XYKTCA12BG035175 | 5XYKTCA12BG054826 | 5XYKTCA12BG088491 | 5XYKTCA12BG085042 | 5XYKTCA12BG048525 | 5XYKTCA12BG047181; 5XYKTCA12BG098101 | 5XYKTCA12BG055331; 5XYKTCA12BG093416 | 5XYKTCA12BG024063 | 5XYKTCA12BG049741; 5XYKTCA12BG069889 | 5XYKTCA12BG017243; 5XYKTCA12BG028744 | 5XYKTCA12BG085056 | 5XYKTCA12BG007621; 5XYKTCA12BG086515 | 5XYKTCA12BG033345 | 5XYKTCA12BG044314 | 5XYKTCA12BG078253 | 5XYKTCA12BG025729; 5XYKTCA12BG022605 | 5XYKTCA12BG039419; 5XYKTCA12BG049674

5XYKTCA12BG090810; 5XYKTCA12BG075563 | 5XYKTCA12BG049013 | 5XYKTCA12BG018523

5XYKTCA12BG017050 | 5XYKTCA12BG075112 | 5XYKTCA12BG029943 | 5XYKTCA12BG057922 | 5XYKTCA12BG068452 | 5XYKTCA12BG069357 | 5XYKTCA12BG064675 | 5XYKTCA12BG041395

5XYKTCA12BG069472; 5XYKTCA12BG071464; 5XYKTCA12BG043552; 5XYKTCA12BG027254; 5XYKTCA12BG043048; 5XYKTCA12BG023527 | 5XYKTCA12BG026640 | 5XYKTCA12BG000281; 5XYKTCA12BG096087 | 5XYKTCA12BG096509; 5XYKTCA12BG037508 | 5XYKTCA12BG011670 | 5XYKTCA12BG036097 | 5XYKTCA12BG079788; 5XYKTCA12BG053014 | 5XYKTCA12BG059136; 5XYKTCA12BG071304 | 5XYKTCA12BG083789 |

5XYKTCA12BG089575

; 5XYKTCA12BG054129 | 5XYKTCA12BG020594 | 5XYKTCA12BG037752; 5XYKTCA12BG008607; 5XYKTCA12BG061436; 5XYKTCA12BG043907 | 5XYKTCA12BG009479 | 5XYKTCA12BG016349 | 5XYKTCA12BG065504 | 5XYKTCA12BG080942; 5XYKTCA12BG062702 | 5XYKTCA12BG018960 | 5XYKTCA12BG040831 | 5XYKTCA12BG035595 | 5XYKTCA12BG036049 | 5XYKTCA12BG084926 | 5XYKTCA12BG040506

5XYKTCA12BG024354; 5XYKTCA12BG018845 | 5XYKTCA12BG032938 | 5XYKTCA12BG015587 | 5XYKTCA12BG086269 | 5XYKTCA12BG088345

5XYKTCA12BG012575; 5XYKTCA12BG074154; 5XYKTCA12BG088538; 5XYKTCA12BG057936 | 5XYKTCA12BG035483; 5XYKTCA12BG076907 | 5XYKTCA12BG089155 | 5XYKTCA12BG090547; 5XYKTCA12BG031076 | 5XYKTCA12BG044913 | 5XYKTCA12BG068225 | 5XYKTCA12BG063025; 5XYKTCA12BG055149; 5XYKTCA12BG053353 | 5XYKTCA12BG045592; 5XYKTCA12BG037749 | 5XYKTCA12BG039940 | 5XYKTCA12BG001947; 5XYKTCA12BG003729 | 5XYKTCA12BG095604 | 5XYKTCA12BG097031; 5XYKTCA12BG008705 | 5XYKTCA12BG039517 | 5XYKTCA12BG051344 | 5XYKTCA12BG051909 | 5XYKTCA12BG016013 | 5XYKTCA12BG050727 | 5XYKTCA12BG043230 | 5XYKTCA12BG025522 | 5XYKTCA12BG091133; 5XYKTCA12BG095179; 5XYKTCA12BG075076 | 5XYKTCA12BG019719 | 5XYKTCA12BG020241; 5XYKTCA12BG048900; 5XYKTCA12BG067799 | 5XYKTCA12BG089205 | 5XYKTCA12BG096316; 5XYKTCA12BG078186; 5XYKTCA12BG065390 | 5XYKTCA12BG092105 | 5XYKTCA12BG084652 | 5XYKTCA12BG052056 | 5XYKTCA12BG091164

5XYKTCA12BG013032; 5XYKTCA12BG018408; 5XYKTCA12BG098521 | 5XYKTCA12BG008297 | 5XYKTCA12BG037542; 5XYKTCA12BG000328 | 5XYKTCA12BG099992 | 5XYKTCA12BG045396 | 5XYKTCA12BG042868; 5XYKTCA12BG017694 | 5XYKTCA12BG097000 | 5XYKTCA12BG090564

5XYKTCA12BG042451 | 5XYKTCA12BG048993

5XYKTCA12BG061842 | 5XYKTCA12BG074901; 5XYKTCA12BG069164

5XYKTCA12BG011720; 5XYKTCA12BG028596; 5XYKTCA12BG000877 | 5XYKTCA12BG009501; 5XYKTCA12BG058066 | 5XYKTCA12BG018571

5XYKTCA12BG056978 | 5XYKTCA12BG070380 | 5XYKTCA12BG092590; 5XYKTCA12BG078303 | 5XYKTCA12BG021471

5XYKTCA12BG009966 | 5XYKTCA12BG097398 | 5XYKTCA12BG099149 | 5XYKTCA12BG026119 | 5XYKTCA12BG046578 | 5XYKTCA12BG045513 | 5XYKTCA12BG025181 | 5XYKTCA12BG022071 | 5XYKTCA12BG048508 | 5XYKTCA12BG088989 | 5XYKTCA12BG024452 | 5XYKTCA12BG000121 | 5XYKTCA12BG042076 | 5XYKTCA12BG020269; 5XYKTCA12BG065776 | 5XYKTCA12BG038321 | 5XYKTCA12BG088135 | 5XYKTCA12BG098907 | 5XYKTCA12BG097899 | 5XYKTCA12BG020532; 5XYKTCA12BG084781; 5XYKTCA12BG024306

5XYKTCA12BG045804 | 5XYKTCA12BG073019 | 5XYKTCA12BG080259 | 5XYKTCA12BG053031;

5XYKTCA12BG0594895XYKTCA12BG086563; 5XYKTCA12BG028503 | 5XYKTCA12BG091150; 5XYKTCA12BG003004; 5XYKTCA12BG031451 | 5XYKTCA12BG017579 | 5XYKTCA12BG032552 | 5XYKTCA12BG073649 | 5XYKTCA12BG071819 | 5XYKTCA12BG015847; 5XYKTCA12BG059878; 5XYKTCA12BG042742; 5XYKTCA12BG020515 | 5XYKTCA12BG044569; 5XYKTCA12BG022202; 5XYKTCA12BG097739 | 5XYKTCA12BG035807 | 5XYKTCA12BG022295 | 5XYKTCA12BG088362; 5XYKTCA12BG036200 | 5XYKTCA12BG035435 | 5XYKTCA12BG001253; 5XYKTCA12BG094467; 5XYKTCA12BG056107; 5XYKTCA12BG052557 | 5XYKTCA12BG016576; 5XYKTCA12BG002810; 5XYKTCA12BG053966 |

5XYKTCA12BG098082

| 5XYKTCA12BG091018 | 5XYKTCA12BG087552; 5XYKTCA12BG002449; 5XYKTCA12BG060643; 5XYKTCA12BG083419 | 5XYKTCA12BG065339 | 5XYKTCA12BG053062 | 5XYKTCA12BG084523 | 5XYKTCA12BG022491 | 5XYKTCA12BG077958 | 5XYKTCA12BG030980 | 5XYKTCA12BG007005 | 5XYKTCA12BG002886 | 5XYKTCA12BG048427; 5XYKTCA12BG022636 | 5XYKTCA12BG005299 | 5XYKTCA12BG004881 | 5XYKTCA12BG096400 | 5XYKTCA12BG092864; 5XYKTCA12BG098910; 5XYKTCA12BG076289 | 5XYKTCA12BG060514 | 5XYKTCA12BG029621; 5XYKTCA12BG078527 | 5XYKTCA12BG036682 | 5XYKTCA12BG002774; 5XYKTCA12BG090614 | 5XYKTCA12BG063719 | 5XYKTCA12BG094081 | 5XYKTCA12BG066457; 5XYKTCA12BG044443; 5XYKTCA12BG012365 | 5XYKTCA12BG006209; 5XYKTCA12BG005058 | 5XYKTCA12BG069617 | 5XYKTCA12BG058990 | 5XYKTCA12BG060996 | 5XYKTCA12BG073909; 5XYKTCA12BG034950 | 5XYKTCA12BG041512; 5XYKTCA12BG073294 | 5XYKTCA12BG096073 | 5XYKTCA12BG099409 | 5XYKTCA12BG059640; 5XYKTCA12BG070217 | 5XYKTCA12BG002807 | 5XYKTCA12BG049366 | 5XYKTCA12BG013404; 5XYKTCA12BG051456

5XYKTCA12BG082125; 5XYKTCA12BG085641 | 5XYKTCA12BG065017; 5XYKTCA12BG013015 | 5XYKTCA12BG085459 | 5XYKTCA12BG094145 | 5XYKTCA12BG030963; 5XYKTCA12BG098535 | 5XYKTCA12BG063638 | 5XYKTCA12BG092248; 5XYKTCA12BG050985; 5XYKTCA12BG038691 | 5XYKTCA12BG075000; 5XYKTCA12BG041705 | 5XYKTCA12BG047259 | 5XYKTCA12BG065423 | 5XYKTCA12BG083629 | 5XYKTCA12BG002175; 5XYKTCA12BG088524 | 5XYKTCA12BG099474 | 5XYKTCA12BG029019 | 5XYKTCA12BG037198 | 5XYKTCA12BG070041 | 5XYKTCA12BG087485 | 5XYKTCA12BG096218 | 5XYKTCA12BG075322 | 5XYKTCA12BG011250; 5XYKTCA12BG036021 | 5XYKTCA12BG069455; 5XYKTCA12BG049142; 5XYKTCA12BG093027; 5XYKTCA12BG020160 | 5XYKTCA12BG020546 | 5XYKTCA12BG080519; 5XYKTCA12BG074056 | 5XYKTCA12BG006856 | 5XYKTCA12BG015010

5XYKTCA12BG057127; 5XYKTCA12BG087762 | 5XYKTCA12BG014665

5XYKTCA12BG069407 | 5XYKTCA12BG021132 | 5XYKTCA12BG015928 | 5XYKTCA12BG010440 | 5XYKTCA12BG028033 | 5XYKTCA12BG040960 | 5XYKTCA12BG019235 | 5XYKTCA12BG060271 | 5XYKTCA12BG066927; 5XYKTCA12BG034124 | 5XYKTCA12BG051747 | 5XYKTCA12BG074378 | 5XYKTCA12BG054325

5XYKTCA12BG098518; 5XYKTCA12BG074512

5XYKTCA12BG075420 | 5XYKTCA12BG026668; 5XYKTCA12BG012687 | 5XYKTCA12BG085820 | 5XYKTCA12BG014567; 5XYKTCA12BG073327 | 5XYKTCA12BG003407 | 5XYKTCA12BG079905 | 5XYKTCA12BG029716 | 5XYKTCA12BG076888; 5XYKTCA12BG046371 | 5XYKTCA12BG052977 | 5XYKTCA12BG037444 | 5XYKTCA12BG043311; 5XYKTCA12BG053983 | 5XYKTCA12BG097725 | 5XYKTCA12BG091746; 5XYKTCA12BG082545 | 5XYKTCA12BG021714 | 5XYKTCA12BG072694 | 5XYKTCA12BG023401 | 5XYKTCA12BG023771 | 5XYKTCA12BG027710 | 5XYKTCA12BG005352 | 5XYKTCA12BG041932 | 5XYKTCA12BG052932 | 5XYKTCA12BG025147 | 5XYKTCA12BG087941; 5XYKTCA12BG084666 | 5XYKTCA12BG006159 | 5XYKTCA12BG019834; 5XYKTCA12BG038044; 5XYKTCA12BG023124 | 5XYKTCA12BG070816; 5XYKTCA12BG086787; 5XYKTCA12BG059086 | 5XYKTCA12BG053174; 5XYKTCA12BG012415; 5XYKTCA12BG015167 | 5XYKTCA12BG006601; 5XYKTCA12BG085543 | 5XYKTCA12BG039274 | 5XYKTCA12BG057645

5XYKTCA12BG060349; 5XYKTCA12BG007893; 5XYKTCA12BG051036 | 5XYKTCA12BG056012 | 5XYKTCA12BG085090 | 5XYKTCA12BG008171 | 5XYKTCA12BG051229 | 5XYKTCA12BG036388; 5XYKTCA12BG099295 | 5XYKTCA12BG064014 | 5XYKTCA12BG098504 | 5XYKTCA12BG009000

5XYKTCA12BG038299 | 5XYKTCA12BG063221

5XYKTCA12BG048170 | 5XYKTCA12BG036116 | 5XYKTCA12BG061968; 5XYKTCA12BG058701; 5XYKTCA12BG024287 | 5XYKTCA12BG054244 | 5XYKTCA12BG039355 | 5XYKTCA12BG018361 | 5XYKTCA12BG067124 | 5XYKTCA12BG062053 | 5XYKTCA12BG085106 | 5XYKTCA12BG029411 | 5XYKTCA12BG045849 | 5XYKTCA12BG065647; 5XYKTCA12BG024449 | 5XYKTCA12BG080326; 5XYKTCA12BG074851 | 5XYKTCA12BG065521 | 5XYKTCA12BG003035; 5XYKTCA12BG050906; 5XYKTCA12BG079208 | 5XYKTCA12BG061517 | 5XYKTCA12BG057905 | 5XYKTCA12BG026377; 5XYKTCA12BG091729 | 5XYKTCA12BG080052; 5XYKTCA12BG047665; 5XYKTCA12BG064224; 5XYKTCA12BG045771 | 5XYKTCA12BG012107; 5XYKTCA12BG084098 | 5XYKTCA12BG027190; 5XYKTCA12BG030428 | 5XYKTCA12BG007473 | 5XYKTCA12BG036486; 5XYKTCA12BG028999 | 5XYKTCA12BG056768 | 5XYKTCA12BG069097; 5XYKTCA12BG013256 | 5XYKTCA12BG096896 | 5XYKTCA12BG097059 | 5XYKTCA12BG093223; 5XYKTCA12BG099944; 5XYKTCA12BG067494; 5XYKTCA12BG042174 | 5XYKTCA12BG065793; 5XYKTCA12BG035130

5XYKTCA12BG088572 | 5XYKTCA12BG097417 | 5XYKTCA12BG068337 | 5XYKTCA12BG090919 | 5XYKTCA12BG075997 | 5XYKTCA12BG058357 | 5XYKTCA12BG003097; 5XYKTCA12BG008395; 5XYKTCA12BG043728 | 5XYKTCA12BG051280 | 5XYKTCA12BG068306; 5XYKTCA12BG063459 | 5XYKTCA12BG093819 | 5XYKTCA12BG082559

5XYKTCA12BG088068 | 5XYKTCA12BG099023; 5XYKTCA12BG099278 | 5XYKTCA12BG009384; 5XYKTCA12BG093111; 5XYKTCA12BG052574 | 5XYKTCA12BG006758 | 5XYKTCA12BG050582 | 5XYKTCA12BG084831 | 5XYKTCA12BG064725; 5XYKTCA12BG009806 | 5XYKTCA12BG068600; 5XYKTCA12BG076356 | 5XYKTCA12BG098275 | 5XYKTCA12BG025911 | 5XYKTCA12BG029151 | 5XYKTCA12BG077880 | 5XYKTCA12BG081539 | 5XYKTCA12BG081878 |

5XYKTCA12BG0094515XYKTCA12BG036150 | 5XYKTCA12BG038724 | 5XYKTCA12BG034754; 5XYKTCA12BG095540 | 5XYKTCA12BG010342; 5XYKTCA12BG069181 | 5XYKTCA12BG007523 | 5XYKTCA12BG001009 | 5XYKTCA12BG017940 | 5XYKTCA12BG006405 | 5XYKTCA12BG041073; 5XYKTCA12BG007134 | 5XYKTCA12BG098003 | 5XYKTCA12BG050355; 5XYKTCA12BG085431 | 5XYKTCA12BG030509

5XYKTCA12BG085591 | 5XYKTCA12BG067513 | 5XYKTCA12BG038402

5XYKTCA12BG058326 | 5XYKTCA12BG021454 | 5XYKTCA12BG090743 | 5XYKTCA12BG062618 | 5XYKTCA12BG086420 | 5XYKTCA12BG035726 | 5XYKTCA12BG006369; 5XYKTCA12BG083517

5XYKTCA12BG034351; 5XYKTCA12BG024144; 5XYKTCA12BG084635 | 5XYKTCA12BG042627; 5XYKTCA12BG049707

5XYKTCA12BG034513 | 5XYKTCA12BG073960 | 5XYKTCA12BG024175 | 5XYKTCA12BG051795 | 5XYKTCA12BG029490 | 5XYKTCA12BG058553 | 5XYKTCA12BG094212; 5XYKTCA12BG086059 | 5XYKTCA12BG000992 | 5XYKTCA12BG091293; 5XYKTCA12BG001320 | 5XYKTCA12BG002046 | 5XYKTCA12BG034138 | 5XYKTCA12BG000619; 5XYKTCA12BG094551; 5XYKTCA12BG000233; 5XYKTCA12BG010857 | 5XYKTCA12BG082786 | 5XYKTCA12BG018991;

5XYKTCA12BG049805

| 5XYKTCA12BG085445; 5XYKTCA12BG091651; 5XYKTCA12BG032597; 5XYKTCA12BG023477 | 5XYKTCA12BG012611

5XYKTCA12BG019185 | 5XYKTCA12BG020076; 5XYKTCA12BG059699; 5XYKTCA12BG075207; 5XYKTCA12BG039162; 5XYKTCA12BG060173 | 5XYKTCA12BG057760

5XYKTCA12BG034222; 5XYKTCA12BG030042

5XYKTCA12BG018828 | 5XYKTCA12BG052526 | 5XYKTCA12BG035919 | 5XYKTCA12BG043809; 5XYKTCA12BG020725 |

5XYKTCA12BG046712

| 5XYKTCA12BG031949 | 5XYKTCA12BG001446 | 5XYKTCA12BG010826 | 5XYKTCA12BG080715 | 5XYKTCA12BG083260; 5XYKTCA12BG014701 | 5XYKTCA12BG035158 | 5XYKTCA12BG088930 | 5XYKTCA12BG017498 | 5XYKTCA12BG042952

5XYKTCA12BG077054 | 5XYKTCA12BG063963 | 5XYKTCA12BG023365 | 5XYKTCA12BG011569 | 5XYKTCA12BG082173 | 5XYKTCA12BG081928; 5XYKTCA12BG029795; 5XYKTCA12BG080391 | 5XYKTCA12BG027738; 5XYKTCA12BG078768; 5XYKTCA12BG073750; 5XYKTCA12BG011507; 5XYKTCA12BG043129 | 5XYKTCA12BG004072 | 5XYKTCA12BG055815 | 5XYKTCA12BG021177 | 5XYKTCA12BG027240 | 5XYKTCA12BG023849 | 5XYKTCA12BG083937 | 5XYKTCA12BG091908 | 5XYKTCA12BG075241 |

5XYKTCA12BG090421

| 5XYKTCA12BG045933 | 5XYKTCA12BG063574 | 5XYKTCA12BG015296 | 5XYKTCA12BG006498 | 5XYKTCA12BG005819 | 5XYKTCA12BG058519; 5XYKTCA12BG091598 | 5XYKTCA12BG030283 | 5XYKTCA12BG083999

5XYKTCA12BG007375; 5XYKTCA12BG065941 | 5XYKTCA12BG052896 | 5XYKTCA12BG009224 | 5XYKTCA12BG024824 | 5XYKTCA12BG048394; 5XYKTCA12BG073067 | 5XYKTCA12BG092847; 5XYKTCA12BG094971

5XYKTCA12BG049061 | 5XYKTCA12BG033958 | 5XYKTCA12BG049562; 5XYKTCA12BG064451; 5XYKTCA12BG061162; 5XYKTCA12BG047732 | 5XYKTCA12BG081833 | 5XYKTCA12BG031269; 5XYKTCA12BG054065 | 5XYKTCA12BG020451 | 5XYKTCA12BG004007 | 5XYKTCA12BG035600 | 5XYKTCA12BG081850; 5XYKTCA12BG039839

5XYKTCA12BG052395 | 5XYKTCA12BG086076; 5XYKTCA12BG028954 | 5XYKTCA12BG016545 | 5XYKTCA12BG057578; 5XYKTCA12BG050243 | 5XYKTCA12BG087308 | 5XYKTCA12BG025164

5XYKTCA12BG046449; 5XYKTCA12BG031448 | 5XYKTCA12BG068077; 5XYKTCA12BG000748 | 5XYKTCA12BG092878; 5XYKTCA12BG028260 | 5XYKTCA12BG009367 | 5XYKTCA12BG081315 | 5XYKTCA12BG052784 | 5XYKTCA12BG042224 | 5XYKTCA12BG012267 | 5XYKTCA12BG043776 | 5XYKTCA12BG043101 | 5XYKTCA12BG003987; 5XYKTCA12BG056625; 5XYKTCA12BG041641 | 5XYKTCA12BG046029 | 5XYKTCA12BG026539; 5XYKTCA12BG074672; 5XYKTCA12BG007912 | 5XYKTCA12BG021390 | 5XYKTCA12BG022751

5XYKTCA12BG009515 | 5XYKTCA12BG045687 | 5XYKTCA12BG034933 | 5XYKTCA12BG059976 | 5XYKTCA12BG023981; 5XYKTCA12BG085901

5XYKTCA12BG076275; 5XYKTCA12BG044328; 5XYKTCA12BG061243; 5XYKTCA12BG070105 | 5XYKTCA12BG075157 | 5XYKTCA12BG006940; 5XYKTCA12BG010602 | 5XYKTCA12BG080861 | 5XYKTCA12BG004203 | 5XYKTCA12BG047598 | 5XYKTCA12BG039632; 5XYKTCA12BG062263 | 5XYKTCA12BG020028 | 5XYKTCA12BG018747; 5XYKTCA12BG035905 | 5XYKTCA12BG017596; 5XYKTCA12BG045754 | 5XYKTCA12BG024239; 5XYKTCA12BG091780 | 5XYKTCA12BG054096 | 5XYKTCA12BG056821 | 5XYKTCA12BG094162; 5XYKTCA12BG010373 | 5XYKTCA12BG069293 | 5XYKTCA12BG036262 | 5XYKTCA12BG013967 | 5XYKTCA12BG051523; 5XYKTCA12BG061372; 5XYKTCA12BG033670

5XYKTCA12BG006811 | 5XYKTCA12BG023494 | 5XYKTCA12BG083372; 5XYKTCA12BG081055; 5XYKTCA12BG051599 | 5XYKTCA12BG003519 | 5XYKTCA12BG008977

5XYKTCA12BG006971 | 5XYKTCA12BG061470 | 5XYKTCA12BG008140 | 5XYKTCA12BG087292 | 5XYKTCA12BG057676 | 5XYKTCA12BG043972 | 5XYKTCA12BG040294 | 5XYKTCA12BG023866 | 5XYKTCA12BG004220; 5XYKTCA12BG074915

5XYKTCA12BG064420 | 5XYKTCA12BG062103; 5XYKTCA12BG067866 | 5XYKTCA12BG080889; 5XYKTCA12BG095022 | 5XYKTCA12BG078656 | 5XYKTCA12BG054485; 5XYKTCA12BG098180 | 5XYKTCA12BG080598; 5XYKTCA12BG065406 | 5XYKTCA12BG081802; 5XYKTCA12BG068967 | 5XYKTCA12BG080407 | 5XYKTCA12BG083498; 5XYKTCA12BG030896 | 5XYKTCA12BG051442 | 5XYKTCA12BG028081; 5XYKTCA12BG056592

5XYKTCA12BG031840 | 5XYKTCA12BG047715 | 5XYKTCA12BG075577 | 5XYKTCA12BG058150 | 5XYKTCA12BG044555; 5XYKTCA12BG058875; 5XYKTCA12BG086742; 5XYKTCA12BG048976 | 5XYKTCA12BG026413 | 5XYKTCA12BG034012 | 5XYKTCA12BG040084 | 5XYKTCA12BG008414 | 5XYKTCA12BG002306 | 5XYKTCA12BG094307 | 5XYKTCA12BG024029; 5XYKTCA12BG032860 | 5XYKTCA12BG002290 | 5XYKTCA12BG039064 | 5XYKTCA12BG040800 | 5XYKTCA12BG081623; 5XYKTCA12BG063560 | 5XYKTCA12BG060125 | 5XYKTCA12BG072680 | 5XYKTCA12BG047679 | 5XYKTCA12BG002242; 5XYKTCA12BG050503 | 5XYKTCA12BG027061 | 5XYKTCA12BG075949; 5XYKTCA12BG081749 | 5XYKTCA12BG044667 | 5XYKTCA12BG038805 | 5XYKTCA12BG072730; 5XYKTCA12BG028470 | 5XYKTCA12BG004010; 5XYKTCA12BG008011; 5XYKTCA12BG038013 | 5XYKTCA12BG086675; 5XYKTCA12BG025262

5XYKTCA12BG079967 | 5XYKTCA12BG084599 | 5XYKTCA12BG077622; 5XYKTCA12BG026217 | 5XYKTCA12BG042210 | 5XYKTCA12BG025374 | 5XYKTCA12BG042126 | 5XYKTCA12BG024922 | 5XYKTCA12BG001477 | 5XYKTCA12BG095909 | 5XYKTCA12BG058729 | 5XYKTCA12BG001091; 5XYKTCA12BG010244 | 5XYKTCA12BG059539 | 5XYKTCA12BG085414 | 5XYKTCA12BG057404 | 5XYKTCA12BG025004 | 5XYKTCA12BG011216 | 5XYKTCA12BG021129; 5XYKTCA12BG098972 | 5XYKTCA12BG066801; 5XYKTCA12BG061081 | 5XYKTCA12BG004122 |

5XYKTCA12BG002192

| 5XYKTCA12BG076499 |

5XYKTCA12BG011409

; 5XYKTCA12BG073148 | 5XYKTCA12BG085946; 5XYKTCA12BG087342 | 5XYKTCA12BG085638 | 5XYKTCA12BG063543 | 5XYKTCA12BG001656; 5XYKTCA12BG071206 | 5XYKTCA12BG010972 | 5XYKTCA12BG081069; 5XYKTCA12BG066720; 5XYKTCA12BG008896 | 5XYKTCA12BG067849 | 5XYKTCA12BG056396; 5XYKTCA12BG062151 | 5XYKTCA12BG039856; 5XYKTCA12BG092900

5XYKTCA12BG051487; 5XYKTCA12BG061288 | 5XYKTCA12BG054969 | 5XYKTCA12BG059475 | 5XYKTCA12BG007330; 5XYKTCA12BG065261; 5XYKTCA12BG091424; 5XYKTCA12BG041171 |

5XYKTCA12BG0576315XYKTCA12BG079516; 5XYKTCA12BG079421 | 5XYKTCA12BG002368 | 5XYKTCA12BG077782; 5XYKTCA12BG091438; 5XYKTCA12BG046368 | 5XYKTCA12BG006615 |

5XYKTCA12BG065308

| 5XYKTCA12BG025889

5XYKTCA12BG083081; 5XYKTCA12BG020207 | 5XYKTCA12BG057273 | 5XYKTCA12BG036925 | 5XYKTCA12BG081816 | 5XYKTCA12BG040182 | 5XYKTCA12BG016299 | 5XYKTCA12BG061694

5XYKTCA12BG002483 | 5XYKTCA12BG048850 | 5XYKTCA12BG041770 | 5XYKTCA12BG049514 | 5XYKTCA12BG061274; 5XYKTCA12BG016447 | 5XYKTCA12BG088569 |

5XYKTCA12BG048721

| 5XYKTCA12BG023852 | 5XYKTCA12BG051621 | 5XYKTCA12BG012978 | 5XYKTCA12BG012625 | 5XYKTCA12BG033524 | 5XYKTCA12BG049822; 5XYKTCA12BG065907; 5XYKTCA12BG067141; 5XYKTCA12BG024547 | 5XYKTCA12BG046483; 5XYKTCA12BG045124 | 5XYKTCA12BG017534 | 5XYKTCA12BG097871; 5XYKTCA12BG005383 | 5XYKTCA12BG057824; 5XYKTCA12BG056897 | 5XYKTCA12BG072419; 5XYKTCA12BG040389; 5XYKTCA12BG074803 | 5XYKTCA12BG006114; 5XYKTCA12BG022328 | 5XYKTCA12BG050713 | 5XYKTCA12BG097594 | 5XYKTCA12BG011362 | 5XYKTCA12BG060836

5XYKTCA12BG016920; 5XYKTCA12BG097093 | 5XYKTCA12BG053997; 5XYKTCA12BG087535; 5XYKTCA12BG047360 | 5XYKTCA12BG039937 | 5XYKTCA12BG092735 | 5XYKTCA12BG086532 | 5XYKTCA12BG054714 | 5XYKTCA12BG062456 | 5XYKTCA12BG001138; 5XYKTCA12BG092265; 5XYKTCA12BG050209 | 5XYKTCA12BG065311; 5XYKTCA12BG042059 | 5XYKTCA12BG052347

5XYKTCA12BG078396 | 5XYKTCA12BG097501 |

5XYKTCA12BG046001

| 5XYKTCA12BG085803 | 5XYKTCA12BG017436; 5XYKTCA12BG088992 | 5XYKTCA12BG056379; 5XYKTCA12BG066538 | 5XYKTCA12BG086997 | 5XYKTCA12BG063347 | 5XYKTCA12BG024094; 5XYKTCA12BG085770 | 5XYKTCA12BG061422 | 5XYKTCA12BG090709; 5XYKTCA12BG008820; 5XYKTCA12BG041915 | 5XYKTCA12BG059315; 5XYKTCA12BG011538

5XYKTCA12BG079970; 5XYKTCA12BG044460 | 5XYKTCA12BG012219; 5XYKTCA12BG019395; 5XYKTCA12BG072596 | 5XYKTCA12BG011863; 5XYKTCA12BG027920; 5XYKTCA12BG021731 | 5XYKTCA12BG070315 | 5XYKTCA12BG051084 | 5XYKTCA12BG023026; 5XYKTCA12BG017999 | 5XYKTCA12BG085297

5XYKTCA12BG054311; 5XYKTCA12BG025584; 5XYKTCA12BG002936 | 5XYKTCA12BG038853; 5XYKTCA12BG023768 | 5XYKTCA12BG039730 | 5XYKTCA12BG066846 | 5XYKTCA12BG011958 | 5XYKTCA12BG060285 | 5XYKTCA12BG076020; 5XYKTCA12BG084120; 5XYKTCA12BG094890 | 5XYKTCA12BG008185; 5XYKTCA12BG011068 | 5XYKTCA12BG037122 | 5XYKTCA12BG083873 | 5XYKTCA12BG037539 | 5XYKTCA12BG010213 |

5XYKTCA12BG0398735XYKTCA12BG033944 | 5XYKTCA12BG003780 | 5XYKTCA12BG004556 | 5XYKTCA12BG081654 | 5XYKTCA12BG073229 | 5XYKTCA12BG082626 | 5XYKTCA12BG055474 | 5XYKTCA12BG070136 | 5XYKTCA12BG099216 | 5XYKTCA12BG017372; 5XYKTCA12BG015394; 5XYKTCA12BG090239 | 5XYKTCA12BG069892 | 5XYKTCA12BG001057; 5XYKTCA12BG068189

5XYKTCA12BG018943 | 5XYKTCA12BG011636 | 5XYKTCA12BG024001 | 5XYKTCA12BG039954 | 5XYKTCA12BG044491

5XYKTCA12BG071559; 5XYKTCA12BG026489; 5XYKTCA12BG067902 | 5XYKTCA12BG068242

5XYKTCA12BG028002 | 5XYKTCA12BG041493 | 5XYKTCA12BG000961; 5XYKTCA12BG089169

5XYKTCA12BG071741; 5XYKTCA12BG086191 | 5XYKTCA12BG053434; 5XYKTCA12BG037332; 5XYKTCA12BG069116

5XYKTCA12BG085879; 5XYKTCA12BG037735 | 5XYKTCA12BG038125 | 5XYKTCA12BG013144; 5XYKTCA12BG030185 | 5XYKTCA12BG035421; 5XYKTCA12BG083520 | 5XYKTCA12BG068371 | 5XYKTCA12BG080875 | 5XYKTCA12BG089981 | 5XYKTCA12BG096283 | 5XYKTCA12BG061890;

5XYKTCA12BG0043155XYKTCA12BG096784 | 5XYKTCA12BG055801; 5XYKTCA12BG023947 | 5XYKTCA12BG006582 | 5XYKTCA12BG064935; 5XYKTCA12BG025410 | 5XYKTCA12BG083808 | 5XYKTCA12BG059850 | 5XYKTCA12BG040411; 5XYKTCA12BG078902 | 5XYKTCA12BG025178; 5XYKTCA12BG063039 | 5XYKTCA12BG053840 | 5XYKTCA12BG005772 | 5XYKTCA12BG033572 | 5XYKTCA12BG041817

5XYKTCA12BG009188 | 5XYKTCA12BG082450; 5XYKTCA12BG071383 | 5XYKTCA12BG030803 | 5XYKTCA12BG041929

5XYKTCA12BG080827; 5XYKTCA12BG044541 | 5XYKTCA12BG017274; 5XYKTCA12BG009157; 5XYKTCA12BG042675; 5XYKTCA12BG051148; 5XYKTCA12BG006260 | 5XYKTCA12BG020188 | 5XYKTCA12BG070928; 5XYKTCA12BG032356 | 5XYKTCA12BG053093 | 5XYKTCA12BG007859 | 5XYKTCA12BG076745; 5XYKTCA12BG076437 | 5XYKTCA12BG076454 |

5XYKTCA12BG088801

| 5XYKTCA12BG029876 |

5XYKTCA12BG054888

; 5XYKTCA12BG062117 | 5XYKTCA12BG008817; 5XYKTCA12BG086479 | 5XYKTCA12BG003603 | 5XYKTCA12BG026749 | 5XYKTCA12BG086790; 5XYKTCA12BG029196 | 5XYKTCA12BG044636

5XYKTCA12BG005755 | 5XYKTCA12BG050792; 5XYKTCA12BG001978 | 5XYKTCA12BG006789 | 5XYKTCA12BG029666 | 5XYKTCA12BG022801 | 5XYKTCA12BG010163; 5XYKTCA12BG046306; 5XYKTCA12BG028680 | 5XYKTCA12BG039369

5XYKTCA12BG007389; 5XYKTCA12BG075434; 5XYKTCA12BG068399 | 5XYKTCA12BG083422 | 5XYKTCA12BG094727; 5XYKTCA12BG025598 | 5XYKTCA12BG078298

5XYKTCA12BG073702

5XYKTCA12BG001012; 5XYKTCA12BG064322 | 5XYKTCA12BG022684 | 5XYKTCA12BG000720 | 5XYKTCA12BG074770 | 5XYKTCA12BG035029 | 5XYKTCA12BG021504 | 5XYKTCA12BG019879; 5XYKTCA12BG030218 | 5XYKTCA12BG035211 | 5XYKTCA12BG049657; 5XYKTCA12BG001334; 5XYKTCA12BG027562 | 5XYKTCA12BG009031; 5XYKTCA12BG015184 | 5XYKTCA12BG052011 | 5XYKTCA12BG014326 | 5XYKTCA12BG068404

5XYKTCA12BG052719 | 5XYKTCA12BG098423; 5XYKTCA12BG031689

5XYKTCA12BG074347 | 5XYKTCA12BG052655 | 5XYKTCA12BG012463 | 5XYKTCA12BG073277 | 5XYKTCA12BG025701; 5XYKTCA12BG053000; 5XYKTCA12BG061677; 5XYKTCA12BG000362

5XYKTCA12BG095103 | 5XYKTCA12BG064627

5XYKTCA12BG049464

5XYKTCA12BG048766;

5XYKTCA12BG031272

| 5XYKTCA12BG042899; 5XYKTCA12BG001608 | 5XYKTCA12BG082156; 5XYKTCA12BG016562 | 5XYKTCA12BG006873 | 5XYKTCA12BG063428 | 5XYKTCA12BG039923 | 5XYKTCA12BG068676 | 5XYKTCA12BG006968; 5XYKTCA12BG060609 | 5XYKTCA12BG065440 | 5XYKTCA12BG064644; 5XYKTCA12BG005948; 5XYKTCA12BG026847; 5XYKTCA12BG089706 | 5XYKTCA12BG082304 | 5XYKTCA12BG044457; 5XYKTCA12BG075465 | 5XYKTCA12BG010664 | 5XYKTCA12BG056284 | 5XYKTCA12BG069830 | 5XYKTCA12BG095697

5XYKTCA12BG001172; 5XYKTCA12BG082741; 5XYKTCA12BG095506; 5XYKTCA12BG068158 | 5XYKTCA12BG008381; 5XYKTCA12BG073716; 5XYKTCA12BG099961

5XYKTCA12BG051117 | 5XYKTCA12BG065888; 5XYKTCA12BG083758 | 5XYKTCA12BG073263 | 5XYKTCA12BG095313; 5XYKTCA12BG061307 | 5XYKTCA12BG086658; 5XYKTCA12BG049948 | 5XYKTCA12BG077135 | 5XYKTCA12BG066393 | 5XYKTCA12BG045138 | 5XYKTCA12BG025231 | 5XYKTCA12BG060478; 5XYKTCA12BG073828 | 5XYKTCA12BG005836; 5XYKTCA12BG044524 | 5XYKTCA12BG008686 | 5XYKTCA12BG036648; 5XYKTCA12BG091357 | 5XYKTCA12BG076647 | 5XYKTCA12BG031515 | 5XYKTCA12BG062621 | 5XYKTCA12BG083484; 5XYKTCA12BG048718; 5XYKTCA12BG063610 | 5XYKTCA12BG094758; 5XYKTCA12BG023513 | 5XYKTCA12BG090967; 5XYKTCA12BG024564 | 5XYKTCA12BG049478 | 5XYKTCA12BG016254; 5XYKTCA12BG057337 | 5XYKTCA12BG043812; 5XYKTCA12BG093528 | 5XYKTCA12BG095263; 5XYKTCA12BG079578 | 5XYKTCA12BG036004 | 5XYKTCA12BG009739 | 5XYKTCA12BG068466 | 5XYKTCA12BG071657 | 5XYKTCA12BG093254; 5XYKTCA12BG013743 | 5XYKTCA12BG087339; 5XYKTCA12BG035631; 5XYKTCA12BG076650 | 5XYKTCA12BG063753 | 5XYKTCA12BG066510 | 5XYKTCA12BG090242 | 5XYKTCA12BG023642; 5XYKTCA12BG040344; 5XYKTCA12BG055748; 5XYKTCA12BG082870; 5XYKTCA12BG092699 | 5XYKTCA12BG035385; 5XYKTCA12BG047066 | 5XYKTCA12BG082271 | 5XYKTCA12BG056138 | 5XYKTCA12BG074560 | 5XYKTCA12BG076535 | 5XYKTCA12BG093044; 5XYKTCA12BG022992 | 5XYKTCA12BG079239 | 5XYKTCA12BG087518 | 5XYKTCA12BG091343 | 5XYKTCA12BG053739; 5XYKTCA12BG016383 | 5XYKTCA12BG077961; 5XYKTCA12BG027786 | 5XYKTCA12BG046855; 5XYKTCA12BG030686 | 5XYKTCA12BG076387 | 5XYKTCA12BG093674; 5XYKTCA12BG027285 | 5XYKTCA12BG011278; 5XYKTCA12BG023558; 5XYKTCA12BG016156; 5XYKTCA12BG040828 | 5XYKTCA12BG019722

5XYKTCA12BG099460; 5XYKTCA12BG072999 | 5XYKTCA12BG091276 | 5XYKTCA12BG059153 | 5XYKTCA12BG010437 | 5XYKTCA12BG037914 | 5XYKTCA12BG093660 |

5XYKTCA12BG022765

; 5XYKTCA12BG072405

5XYKTCA12BG065664 | 5XYKTCA12BG052316; 5XYKTCA12BG070637 | 5XYKTCA12BG066815; 5XYKTCA12BG031112; 5XYKTCA12BG049626; 5XYKTCA12BG041638; 5XYKTCA12BG025052 | 5XYKTCA12BG003150 | 5XYKTCA12BG015430; 5XYKTCA12BG034639 |

5XYKTCA12BG058889

| 5XYKTCA12BG051098; 5XYKTCA12BG093464 | 5XYKTCA12BG013421; 5XYKTCA12BG070945 | 5XYKTCA12BG093206 | 5XYKTCA12BG002130 | 5XYKTCA12BG038612; 5XYKTCA12BG083470 | 5XYKTCA12BG043034 | 5XYKTCA12BG064160; 5XYKTCA12BG080309 | 5XYKTCA12BG058911

5XYKTCA12BG055894

5XYKTCA12BG033250; 5XYKTCA12BG077605; 5XYKTCA12BG024077 | 5XYKTCA12BG058794; 5XYKTCA12BG052168 | 5XYKTCA12BG063722; 5XYKTCA12BG023463 | 5XYKTCA12BG088958 | 5XYKTCA12BG093402 | 5XYKTCA12BG098941; 5XYKTCA12BG011541 | 5XYKTCA12BG017775 | 5XYKTCA12BG055667; 5XYKTCA12BG023009 | 5XYKTCA12BG018148 | 5XYKTCA12BG043082 | 5XYKTCA12BG014844; 5XYKTCA12BG071433 | 5XYKTCA12BG061484 | 5XYKTCA12BG061520; 5XYKTCA12BG018926; 5XYKTCA12BG026881; 5XYKTCA12BG008333; 5XYKTCA12BG076633 | 5XYKTCA12BG079242 | 5XYKTCA12BG042045 | 5XYKTCA12BG017680 | 5XYKTCA12BG001625; 5XYKTCA12BG045043 | 5XYKTCA12BG092766 | 5XYKTCA12BG058455 | 5XYKTCA12BG040554 | 5XYKTCA12BG012740 | 5XYKTCA12BG026606; 5XYKTCA12BG072467; 5XYKTCA12BG062280 | 5XYKTCA12BG001852 | 5XYKTCA12BG040909; 5XYKTCA12BG033233 | 5XYKTCA12BG042658 | 5XYKTCA12BG014987 | 5XYKTCA12BG090113 | 5XYKTCA12BG041994 | 5XYKTCA12BG072307 | 5XYKTCA12BG077698

5XYKTCA12BG034379 | 5XYKTCA12BG053921; 5XYKTCA12BG075532 | 5XYKTCA12BG095005 | 5XYKTCA12BG062344 | 5XYKTCA12BG071187 | 5XYKTCA12BG068709 | 5XYKTCA12BG043616; 5XYKTCA12BG018974 | 5XYKTCA12BG098549 | 5XYKTCA12BG001074 | 5XYKTCA12BG056818; 5XYKTCA12BG028064 | 5XYKTCA12BG012138 | 5XYKTCA12BG010485 | 5XYKTCA12BG095277 | 5XYKTCA12BG082920 | 5XYKTCA12BG073540; 5XYKTCA12BG088104 | 5XYKTCA12BG018053

5XYKTCA12BG090127

| 5XYKTCA12BG028453 | 5XYKTCA12BG052378; 5XYKTCA12BG090936; 5XYKTCA12BG018005; 5XYKTCA12BG029179 | 5XYKTCA12BG021678 | 5XYKTCA12BG085350 | 5XYKTCA12BG052476 | 5XYKTCA12BG035788 | 5XYKTCA12BG012608 | 5XYKTCA12BG034334; 5XYKTCA12BG038920; 5XYKTCA12BG045303 | 5XYKTCA12BG093755; 5XYKTCA12BG065213 | 5XYKTCA12BG040246; 5XYKTCA12BG047052 | 5XYKTCA12BG053790 | 5XYKTCA12BG022393; 5XYKTCA12BG042272 | 5XYKTCA12BG016187 | 5XYKTCA12BG077538; 5XYKTCA12BG032292 | 5XYKTCA12BG002659

5XYKTCA12BG005481; 5XYKTCA12BG072954 | 5XYKTCA12BG024337

5XYKTCA12BG000913; 5XYKTCA12BG001463; 5XYKTCA12BG067270 | 5XYKTCA12BG072081; 5XYKTCA12BG050940

5XYKTCA12BG050615; 5XYKTCA12BG068757;

5XYKTCA12BG058147

; 5XYKTCA12BG008655 | 5XYKTCA12BG009143; 5XYKTCA12BG027660 | 5XYKTCA12BG060237 | 5XYKTCA12BG070475 | 5XYKTCA12BG050050; 5XYKTCA12BG042238; 5XYKTCA12BG090032; 5XYKTCA12BG000006 | 5XYKTCA12BG027268 | 5XYKTCA12BG099782 |

5XYKTCA12BG056267

; 5XYKTCA12BG011653 | 5XYKTCA12BG056172 | 5XYKTCA12BG012737 | 5XYKTCA12BG051537 | 5XYKTCA12BG050145 | 5XYKTCA12BG005688 | 5XYKTCA12BG027111; 5XYKTCA12BG096526; 5XYKTCA12BG069746 | 5XYKTCA12BG044619; 5XYKTCA12BG008512; 5XYKTCA12BG081766

5XYKTCA12BG048136; 5XYKTCA12BG046547; 5XYKTCA12BG073778; 5XYKTCA12BG002127 |

5XYKTCA12BG079841

| 5XYKTCA12BG098938 | 5XYKTCA12BG019087 | 5XYKTCA12BG034527

5XYKTCA12BG073764; 5XYKTCA12BG026685

5XYKTCA12BG046497 | 5XYKTCA12BG087390; 5XYKTCA12BG056057; 5XYKTCA12BG087115 | 5XYKTCA12BG088216 | 5XYKTCA12BG063946; 5XYKTCA12BG031353 | 5XYKTCA12BG071576; 5XYKTCA12BG031501 | 5XYKTCA12BG018442 | 5XYKTCA12BG046273; 5XYKTCA12BG091231; 5XYKTCA12BG059654; 5XYKTCA12BG027013 | 5XYKTCA12BG014472 | 5XYKTCA12BG007022 | 5XYKTCA12BG022376 | 5XYKTCA12BG022619 | 5XYKTCA12BG043146 | 5XYKTCA12BG077491; 5XYKTCA12BG068046; 5XYKTCA12BG067656

5XYKTCA12BG032924 | 5XYKTCA12BG046614 | 5XYKTCA12BG042367 | 5XYKTCA12BG053515; 5XYKTCA12BG022796; 5XYKTCA12BG017419; 5XYKTCA12BG034267 | 5XYKTCA12BG068144 | 5XYKTCA12BG028419; 5XYKTCA12BG061291 | 5XYKTCA12BG012009 | 5XYKTCA12BG070279; 5XYKTCA12BG066183 | 5XYKTCA12BG069231 | 5XYKTCA12BG068693; 5XYKTCA12BG081606; 5XYKTCA12BG027691 | 5XYKTCA12BG018022; 5XYKTCA12BG006680 | 5XYKTCA12BG061856 | 5XYKTCA12BG026234 | 5XYKTCA12BG082500; 5XYKTCA12BG027156; 5XYKTCA12BG036844 | 5XYKTCA12BG041896; 5XYKTCA12BG055314; 5XYKTCA12BG062313; 5XYKTCA12BG027030; 5XYKTCA12BG094579 | 5XYKTCA12BG097966; 5XYKTCA12BG018196; 5XYKTCA12BG077667 | 5XYKTCA12BG078835 | 5XYKTCA12BG090760 | 5XYKTCA12BG060660 | 5XYKTCA12BG088944; 5XYKTCA12BG010888 | 5XYKTCA12BG005884; 5XYKTCA12BG044071 | 5XYKTCA12BG014343

5XYKTCA12BG092380 | 5XYKTCA12BG091049; 5XYKTCA12BG095182 | 5XYKTCA12BG055717

5XYKTCA12BG062554 | 5XYKTCA12BG097949 | 5XYKTCA12BG021020 | 5XYKTCA12BG052722 | 5XYKTCA12BG017291; 5XYKTCA12BG067446 | 5XYKTCA12BG005710; 5XYKTCA12BG056043 | 5XYKTCA12BG080553 | 5XYKTCA12BG083792;

5XYKTCA12BG0728905XYKTCA12BG016027 | 5XYKTCA12BG092203 | 5XYKTCA12BG074221 | 5XYKTCA12BG050338; 5XYKTCA12BG026427

5XYKTCA12BG028873 | 5XYKTCA12BG014939; 5XYKTCA12BG060240 | 5XYKTCA12BG044877 | 5XYKTCA12BG009370 | 5XYKTCA12BG015802 | 5XYKTCA12BG088166 | 5XYKTCA12BG032342 | 5XYKTCA12BG051201; 5XYKTCA12BG084392 | 5XYKTCA12BG038951 | 5XYKTCA12BG025293 | 5XYKTCA12BG095456; 5XYKTCA12BG035001 | 5XYKTCA12BG038898 | 5XYKTCA12BG035936; 5XYKTCA12BG078124 | 5XYKTCA12BG035886 | 5XYKTCA12BG077216; 5XYKTCA12BG073005 | 5XYKTCA12BG093576 | 5XYKTCA12BG022975; 5XYKTCA12BG003990

5XYKTCA12BG015234; 5XYKTCA12BG096431 | 5XYKTCA12BG073537; 5XYKTCA12BG038383; 5XYKTCA12BG043731 | 5XYKTCA12BG028923

5XYKTCA12BG067432

| 5XYKTCA12BG084229; 5XYKTCA12BG019767 | 5XYKTCA12BG046144 | 5XYKTCA12BG061730; 5XYKTCA12BG049173 | 5XYKTCA12BG033135 | 5XYKTCA12BG032471 | 5XYKTCA12BG048413; 5XYKTCA12BG077250; 5XYKTCA12BG091858 | 5XYKTCA12BG062389 | 5XYKTCA12BG077295; 5XYKTCA12BG082335; 5XYKTCA12BG040974 | 5XYKTCA12BG082092 | 5XYKTCA12BG074574 | 5XYKTCA12BG072579 | 5XYKTCA12BG052252; 5XYKTCA12BG086806 | 5XYKTCA12BG078334 | 5XYKTCA12BG051683 | 5XYKTCA12BG086983; 5XYKTCA12BG060884 | 5XYKTCA12BG092136; 5XYKTCA12BG036567 | 5XYKTCA12BG099863 | 5XYKTCA12BG060545; 5XYKTCA12BG083307; 5XYKTCA12BG070752; 5XYKTCA12BG048590; 5XYKTCA12BG067981 | 5XYKTCA12BG061095

5XYKTCA12BG033023 | 5XYKTCA12BG018635 | 5XYKTCA12BG084618; 5XYKTCA12BG005738 | 5XYKTCA12BG010311; 5XYKTCA12BG036911 | 5XYKTCA12BG044121; 5XYKTCA12BG068256 |

5XYKTCA12BG017730

| 5XYKTCA12BG042725

5XYKTCA12BG030882; 5XYKTCA12BG083016; 5XYKTCA12BG025634; 5XYKTCA12BG093383 | 5XYKTCA12BG012673

5XYKTCA12BG024435; 5XYKTCA12BG009708 | 5XYKTCA12BG084196 | 5XYKTCA12BG075160; 5XYKTCA12BG056088 | 5XYKTCA12BG077197; 5XYKTCA12BG044765; 5XYKTCA12BG013550; 5XYKTCA12BG044815 | 5XYKTCA12BG003598 | 5XYKTCA12BG099667 | 5XYKTCA12BG024774

5XYKTCA12BG015024 | 5XYKTCA12BG090791; 5XYKTCA12BG037153 | 5XYKTCA12BG099085; 5XYKTCA12BG074400; 5XYKTCA12BG002922 | 5XYKTCA12BG061596; 5XYKTCA12BG072016 | 5XYKTCA12BG011880; 5XYKTCA12BG088331 | 5XYKTCA12BG090886 | 5XYKTCA12BG098132; 5XYKTCA12BG084814; 5XYKTCA12BG073165 | 5XYKTCA12BG046807 | 5XYKTCA12BG033460; 5XYKTCA12BG022135 | 5XYKTCA12BG062912 | 5XYKTCA12BG070153 | 5XYKTCA12BG088555 | 5XYKTCA12BG029649 | 5XYKTCA12BG095828 | 5XYKTCA12BG071853; 5XYKTCA12BG022474; 5XYKTCA12BG017310; 5XYKTCA12BG020790; 5XYKTCA12BG095215 | 5XYKTCA12BG083100; 5XYKTCA12BG071075; 5XYKTCA12BG075269; 5XYKTCA12BG037203 | 5XYKTCA12BG075630; 5XYKTCA12BG059024; 5XYKTCA12BG087356 | 5XYKTCA12BG088328; 5XYKTCA12BG006842; 5XYKTCA12BG039372; 5XYKTCA12BG037010 | 5XYKTCA12BG087549; 5XYKTCA12BG001351 | 5XYKTCA12BG087471; 5XYKTCA12BG050100 | 5XYKTCA12BG046791 | 5XYKTCA12BG066569; 5XYKTCA12BG066653 | 5XYKTCA12BG053224 | 5XYKTCA12BG006548; 5XYKTCA12BG055992 | 5XYKTCA12BG026721; 5XYKTCA12BG000796 | 5XYKTCA12BG021342; 5XYKTCA12BG091259 | 5XYKTCA12BG082691 | 5XYKTCA12BG023690 | 5XYKTCA12BG011751; 5XYKTCA12BG097885 | 5XYKTCA12BG009255 | 5XYKTCA12BG021082 | 5XYKTCA12BG085221 | 5XYKTCA12BG008266 | 5XYKTCA12BG014018 | 5XYKTCA12BG006534; 5XYKTCA12BG049433 | 5XYKTCA12BG048928 | 5XYKTCA12BG031384 | 5XYKTCA12BG042935 | 5XYKTCA12BG073795; 5XYKTCA12BG022216 | 5XYKTCA12BG038934 | 5XYKTCA12BG050470; 5XYKTCA12BG036052; 5XYKTCA12BG080424 | 5XYKTCA12BG026038

5XYKTCA12BG042093

5XYKTCA12BG057001; 5XYKTCA12BG046869 | 5XYKTCA12BG062926; 5XYKTCA12BG064787; 5XYKTCA12BG012270

5XYKTCA12BG025343 | 5XYKTCA12BG027545

5XYKTCA12BG051568 | 5XYKTCA12BG012432; 5XYKTCA12BG096154 | 5XYKTCA12BG002015 |

5XYKTCA12BG028288

| 5XYKTCA12BG097451; 5XYKTCA12BG006727 | 5XYKTCA12BG083050; 5XYKTCA12BG014357; 5XYKTCA12BG056687 | 5XYKTCA12BG048069 | 5XYKTCA12BG074316 | 5XYKTCA12BG042465; 5XYKTCA12BG054812; 5XYKTCA12BG028534 | 5XYKTCA12BG006307 | 5XYKTCA12BG074977; 5XYKTCA12BG097529 | 5XYKTCA12BG002970 | 5XYKTCA12BG085624; 5XYKTCA12BG027996 | 5XYKTCA12BG049531 | 5XYKTCA12BG027416; 5XYKTCA12BG043521 | 5XYKTCA12BG009062; 5XYKTCA12BG084067 | 5XYKTCA12BG058262 | 5XYKTCA12BG071688; 5XYKTCA12BG022006 | 5XYKTCA12BG028176 | 5XYKTCA12BG014178; 5XYKTCA12BG050467 | 5XYKTCA12BG006887 | 5XYKTCA12BG059234 | 5XYKTCA12BG086210 | 5XYKTCA12BG009076; 5XYKTCA12BG093187 | 5XYKTCA12BG067110; 5XYKTCA12BG075904; 5XYKTCA12BG089253 | 5XYKTCA12BG041784 | 5XYKTCA12BG084943 | 5XYKTCA12BG007036 |

5XYKTCA12BG010776

| 5XYKTCA12BG093478 | 5XYKTCA12BG055846 | 5XYKTCA12BG032213 | 5XYKTCA12BG030977; 5XYKTCA12BG045253 | 5XYKTCA12BG090256; 5XYKTCA12BG098681

5XYKTCA12BG060559 | 5XYKTCA12BG012849; 5XYKTCA12BG056253 | 5XYKTCA12BG077684; 5XYKTCA12BG015542 | 5XYKTCA12BG031367; 5XYKTCA12BG023253

5XYKTCA12BG078544 | 5XYKTCA12BG082402 | 5XYKTCA12BG028341 | 5XYKTCA12BG093139 | 5XYKTCA12BG021230

5XYKTCA12BG020093 | 5XYKTCA12BG091410; 5XYKTCA12BG073800 | 5XYKTCA12BG013418 | 5XYKTCA12BG002919; 5XYKTCA12BG033667; 5XYKTCA12BG059914; 5XYKTCA12BG023298 | 5XYKTCA12BG028548; 5XYKTCA12BG010583 | 5XYKTCA12BG042773 | 5XYKTCA12BG094386; 5XYKTCA12BG050372 | 5XYKTCA12BG090483; 5XYKTCA12BG086966; 5XYKTCA12BG007263 | 5XYKTCA12BG052235 | 5XYKTCA12BG079290 | 5XYKTCA12BG047567

5XYKTCA12BG029117; 5XYKTCA12BG051330; 5XYKTCA12BG000670 | 5XYKTCA12BG044846; 5XYKTCA12BG098650 | 5XYKTCA12BG064465 | 5XYKTCA12BG053272 | 5XYKTCA12BG086367; 5XYKTCA12BG047262 | 5XYKTCA12BG047634; 5XYKTCA12BG002354 | 5XYKTCA12BG067396; 5XYKTCA12BG088314; 5XYKTCA12BG015945 | 5XYKTCA12BG048962; 5XYKTCA12BG066037 | 5XYKTCA12BG012771 | 5XYKTCA12BG069553 | 5XYKTCA12BG001270 | 5XYKTCA12BG048461 | 5XYKTCA12BG028422 | 5XYKTCA12BG039582; 5XYKTCA12BG094520 | 5XYKTCA12BG080438; 5XYKTCA12BG090998; 5XYKTCA12BG090726

5XYKTCA12BG015783 | 5XYKTCA12BG069844; 5XYKTCA12BG030848; 5XYKTCA12BG077278; 5XYKTCA12BG073893 | 5XYKTCA12BG067303 | 5XYKTCA12BG049125 | 5XYKTCA12BG014679; 5XYKTCA12BG021292 | 5XYKTCA12BG028405 | 5XYKTCA12BG041428; 5XYKTCA12BG034365; 5XYKTCA12BG041462 | 5XYKTCA12BG031143; 5XYKTCA12BG029554 | 5XYKTCA12BG055622 | 5XYKTCA12BG089091; 5XYKTCA12BG099586 | 5XYKTCA12BG090595

5XYKTCA12BG019946; 5XYKTCA12BG022944 | 5XYKTCA12BG090399; 5XYKTCA12BG069083 | 5XYKTCA12BG016965; 5XYKTCA12BG093125 | 5XYKTCA12BG095294 | 5XYKTCA12BG056690 | 5XYKTCA12BG069374 |

5XYKTCA12BG018909

| 5XYKTCA12BG043759 | 5XYKTCA12BG055975; 5XYKTCA12BG078351;

5XYKTCA12BG023088

| 5XYKTCA12BG085994 | 5XYKTCA12BG059573

5XYKTCA12BG041669 | 5XYKTCA12BG069813 | 5XYKTCA12BG095571; 5XYKTCA12BG085929 | 5XYKTCA12BG011314; 5XYKTCA12BG042496 | 5XYKTCA12BG066099 | 5XYKTCA12BG055927 | 5XYKTCA12BG036939; 5XYKTCA12BG056849 | 5XYKTCA12BG071349 | 5XYKTCA12BG060254 | 5XYKTCA12BG096302

5XYKTCA12BG014777; 5XYKTCA12BG075353 | 5XYKTCA12BG023950; 5XYKTCA12BG099751 | 5XYKTCA12BG091262

5XYKTCA12BG060867 | 5XYKTCA12BG084456 | 5XYKTCA12BG095554 | 5XYKTCA12BG076762 | 5XYKTCA12BG053885; 5XYKTCA12BG048881 | 5XYKTCA12BG089432 | 5XYKTCA12BG046757 | 5XYKTCA12BG009112 | 5XYKTCA12BG071528; 5XYKTCA12BG005478 | 5XYKTCA12BG033894; 5XYKTCA12BG046208; 5XYKTCA12BG058987; 5XYKTCA12BG070198

5XYKTCA12BG029697

5XYKTCA12BG091679 | 5XYKTCA12BG084683 | 5XYKTCA12BG072808 | 5XYKTCA12BG080651

5XYKTCA12BG023138 | 5XYKTCA12BG020563 | 5XYKTCA12BG045608 | 5XYKTCA12BG087650 | 5XYKTCA12BG068287 | 5XYKTCA12BG029814 | 5XYKTCA12BG079211 | 5XYKTCA12BG016402; 5XYKTCA12BG031014 | 5XYKTCA12BG075188; 5XYKTCA12BG003424 | 5XYKTCA12BG002211 | 5XYKTCA12BG076079; 5XYKTCA12BG090855 | 5XYKTCA12BG005612 | 5XYKTCA12BG013130; 5XYKTCA12BG073912 | 5XYKTCA12BG037279 | 5XYKTCA12BG080469 | 5XYKTCA12BG099796 | 5XYKTCA12BG092587 | 5XYKTCA12BG024693 | 5XYKTCA12BG047424 | 5XYKTCA12BG004685 | 5XYKTCA12BG050548 | 5XYKTCA12BG050422 | 5XYKTCA12BG060500; 5XYKTCA12BG019042

5XYKTCA12BG032910 | 5XYKTCA12BG066426 | 5XYKTCA12BG009286 | 5XYKTCA12BG018358 | 5XYKTCA12BG037086; 5XYKTCA12BG013242 | 5XYKTCA12BG010535; 5XYKTCA12BG069441 | 5XYKTCA12BG046502 |

5XYKTCA12BG0687125XYKTCA12BG009790 | 5XYKTCA12BG042563

5XYKTCA12BG064983 | 5XYKTCA12BG040943; 5XYKTCA12BG034186 | 5XYKTCA12BG025391 | 5XYKTCA12BG051635 | 5XYKTCA12BG072646 | 5XYKTCA12BG021034 | 5XYKTCA12BG049769; 5XYKTCA12BG022149; 5XYKTCA12BG047973 | 5XYKTCA12BG021275 | 5XYKTCA12BG082612 | 5XYKTCA12BG014195; 5XYKTCA12BG036455

5XYKTCA12BG019509; 5XYKTCA12BG013984; 5XYKTCA12BG080357 | 5XYKTCA12BG002600; 5XYKTCA12BG068869

5XYKTCA12BG077779 | 5XYKTCA12BG093030; 5XYKTCA12BG078883 | 5XYKTCA12BG057774

5XYKTCA12BG026802; 5XYKTCA12BG079449 | 5XYKTCA12BG013676 | 5XYKTCA12BG062036 | 5XYKTCA12BG092623; 5XYKTCA12BG091701 | 5XYKTCA12BG051246 | 5XYKTCA12BG047844; 5XYKTCA12BG075062; 5XYKTCA12BG030073; 5XYKTCA12BG064479 | 5XYKTCA12BG042529; 5XYKTCA12BG018604

5XYKTCA12BG081976 | 5XYKTCA12BG032745; 5XYKTCA12BG095960 | 5XYKTCA12BG036794 | 5XYKTCA12BG009398 | 5XYKTCA12BG061940; 5XYKTCA12BG061100 | 5XYKTCA12BG099975 | 5XYKTCA12BG017985; 5XYKTCA12BG042482 | 5XYKTCA12BG055362; 5XYKTCA12BG000586 | 5XYKTCA12BG086949 | 5XYKTCA12BG055037 | 5XYKTCA12BG089043; 5XYKTCA12BG088894 | 5XYKTCA12BG011605; 5XYKTCA12BG067639; 5XYKTCA12BG080911

5XYKTCA12BG031756 | 5XYKTCA12BG094761 | 5XYKTCA12BG065745 | 5XYKTCA12BG012513 | 5XYKTCA12BG078639 | 5XYKTCA12BG009773 | 5XYKTCA12BG088717; 5XYKTCA12BG088409 | 5XYKTCA12BG062568 | 5XYKTCA12BG084893; 5XYKTCA12BG030333 | 5XYKTCA12BG030137 | 5XYKTCA12BG064126; 5XYKTCA12BG059590; 5XYKTCA12BG020062; 5XYKTCA12BG045852; 5XYKTCA12BG066085 | 5XYKTCA12BG060562 | 5XYKTCA12BG032003 | 5XYKTCA12BG047696 | 5XYKTCA12BG069732; 5XYKTCA12BG090029 | 5XYKTCA12BG089639 | 5XYKTCA12BG003441 | 5XYKTCA12BG071870; 5XYKTCA12BG003360 | 5XYKTCA12BG044331 | 5XYKTCA12BG040375; 5XYKTCA12BG021289; 5XYKTCA12BG044572

5XYKTCA12BG009417 | 5XYKTCA12BG079774 | 5XYKTCA12BG064000 | 5XYKTCA12BG034463 | 5XYKTCA12BG011779 | 5XYKTCA12BG068113 | 5XYKTCA12BG099765; 5XYKTCA12BG044829; 5XYKTCA12BG003732 | 5XYKTCA12BG001981 | 5XYKTCA12BG081282

5XYKTCA12BG025956

| 5XYKTCA12BG048959 | 5XYKTCA12BG064157 | 5XYKTCA12BG099300; 5XYKTCA12BG084988 | 5XYKTCA12BG079452 | 5XYKTCA12BG074722

5XYKTCA12BG022734; 5XYKTCA12BG098017; 5XYKTCA12BG062747

5XYKTCA12BG097207 | 5XYKTCA12BG000622 | 5XYKTCA12BG049576 | 5XYKTCA12BG096168 | 5XYKTCA12BG095795 | 5XYKTCA12BG092282; 5XYKTCA12BG006565; 5XYKTCA12BG048346 | 5XYKTCA12BG043440; 5XYKTCA12BG040215; 5XYKTCA12BG063820

5XYKTCA12BG082657; 5XYKTCA12BG089866; 5XYKTCA12BG028467 | 5XYKTCA12BG007067 | 5XYKTCA12BG087860 | 5XYKTCA12BG095487 | 5XYKTCA12BG024158

5XYKTCA12BG097532 | 5XYKTCA12BG083842 | 5XYKTCA12BG076860 | 5XYKTCA12BG048802 | 5XYKTCA12BG022782; 5XYKTCA12BG054213 | 5XYKTCA12BG026024 | 5XYKTCA12BG012236; 5XYKTCA12BG088006 | 5XYKTCA12BG009529; 5XYKTCA12BG093531 | 5XYKTCA12BG055877; 5XYKTCA12BG047603 | 5XYKTCA12BG097840 |

5XYKTCA12BG051165

| 5XYKTCA12BG029232 | 5XYKTCA12BG073022 | 5XYKTCA12BG048444 | 5XYKTCA12BG064188 | 5XYKTCA12BG008557; 5XYKTCA12BG096848 | 5XYKTCA12BG035984 | 5XYKTCA12BG036066 | 5XYKTCA12BG084540; 5XYKTCA12BG007537; 5XYKTCA12BG093836 | 5XYKTCA12BG049268; 5XYKTCA12BG063851 | 5XYKTCA12BG012723; 5XYKTCA12BG026850; 5XYKTCA12BG039145 | 5XYKTCA12BG040814 | 5XYKTCA12BG018778 | 5XYKTCA12BG024886 | 5XYKTCA12BG097630; 5XYKTCA12BG071710 | 5XYKTCA12BG090306 | 5XYKTCA12BG055779 | 5XYKTCA12BG052462;

5XYKTCA12BG004234

| 5XYKTCA12BG033295; 5XYKTCA12BG032759 | 5XYKTCA12BG059685 | 5XYKTCA12BG034656; 5XYKTCA12BG051764 | 5XYKTCA12BG013399 | 5XYKTCA12BG050596; 5XYKTCA12BG095439; 5XYKTCA12BG059427 | 5XYKTCA12BG081542 | 5XYKTCA12BG082058;

5XYKTCA12BG003410

| 5XYKTCA12BG014407; 5XYKTCA12BG045897 | 5XYKTCA12BG041154

5XYKTCA12BG059637; 5XYKTCA12BG040666; 5XYKTCA12BG001558 | 5XYKTCA12BG018182 | 5XYKTCA12BG006825 | 5XYKTCA12BG089561 | 5XYKTCA12BG091374; 5XYKTCA12BG000491 | 5XYKTCA12BG003505 | 5XYKTCA12BG076941 | 5XYKTCA12BG010938 | 5XYKTCA12BG065079 | 5XYKTCA12BG038965 | 5XYKTCA12BG019560 | 5XYKTCA12BG030364; 5XYKTCA12BG099779 | 5XYKTCA12BG040649 | 5XYKTCA12BG035791 | 5XYKTCA12BG058343 | 5XYKTCA12BG091987

5XYKTCA12BG036374; 5XYKTCA12BG027657; 5XYKTCA12BG033197 | 5XYKTCA12BG009336; 5XYKTCA12BG016240 | 5XYKTCA12BG024743; 5XYKTCA12BG036410 | 5XYKTCA12BG083971 |

5XYKTCA12BG092153

| 5XYKTCA12BG005691 | 5XYKTCA12BG008882 | 5XYKTCA12BG005562 | 5XYKTCA12BG068094; 5XYKTCA12BG098714 | 5XYKTCA12BG010468; 5XYKTCA12BG016044 | 5XYKTCA12BG044717; 5XYKTCA12BG083968 | 5XYKTCA12BG048007 | 5XYKTCA12BG075272; 5XYKTCA12BG052185 | 5XYKTCA12BG076146 | 5XYKTCA12BG004721; 5XYKTCA12BG097837 | 5XYKTCA12BG065177 | 5XYKTCA12BG081864 | 5XYKTCA12BG042966 | 5XYKTCA12BG010955; 5XYKTCA12BG008316; 5XYKTCA12BG043423; 5XYKTCA12BG093142 | 5XYKTCA12BG045446

5XYKTCA12BG004461 | 5XYKTCA12BG034074 | 5XYKTCA12BG052736 | 5XYKTCA12BG096705 | 5XYKTCA12BG063381; 5XYKTCA12BG025875; 5XYKTCA12BG097613 | 5XYKTCA12BG043633 | 5XYKTCA12BG097868; 5XYKTCA12BG065468 | 5XYKTCA12BG016190 | 5XYKTCA12BG061131 | 5XYKTCA12BG024967 | 5XYKTCA12BG059203 | 5XYKTCA12BG098258; 5XYKTCA12BG047861 | 5XYKTCA12BG060268 | 5XYKTCA12BG059265; 5XYKTCA12BG047021; 5XYKTCA12BG001737; 5XYKTCA12BG002662 | 5XYKTCA12BG058682; 5XYKTCA12BG033037 | 5XYKTCA12BG069729 | 5XYKTCA12BG036827 | 5XYKTCA12BG012866 | 5XYKTCA12BG035550 | 5XYKTCA12BG033636 | 5XYKTCA12BG078155 | 5XYKTCA12BG071237; 5XYKTCA12BG040473 | 5XYKTCA12BG099734 | 5XYKTCA12BG041526; 5XYKTCA12BG079127 | 5XYKTCA12BG091522

5XYKTCA12BG045155; 5XYKTCA12BG098213; 5XYKTCA12BG061176 | 5XYKTCA12BG050386 | 5XYKTCA12BG054521; 5XYKTCA12BG025021 | 5XYKTCA12BG025326

5XYKTCA12BG065910 | 5XYKTCA12BG084070 | 5XYKTCA12BG064353; 5XYKTCA12BG063588; 5XYKTCA12BG022913 | 5XYKTCA12BG004847 | 5XYKTCA12BG000894; 5XYKTCA12BG073487

5XYKTCA12BG019784 | 5XYKTCA12BG004959 | 5XYKTCA12BG097224; 5XYKTCA12BG054891 | 5XYKTCA12BG044197 | 5XYKTCA12BG059962 | 5XYKTCA12BG009692; 5XYKTCA12BG015699; 5XYKTCA12BG098289 | 5XYKTCA12BG050646; 5XYKTCA12BG099846

5XYKTCA12BG069648; 5XYKTCA12BG039100 | 5XYKTCA12BG094632; 5XYKTCA12BG033099 | 5XYKTCA12BG020031; 5XYKTCA12BG048833 | 5XYKTCA12BG065583; 5XYKTCA12BG068953

5XYKTCA12BG042997 | 5XYKTCA12BG095201 | 5XYKTCA12BG016397 | 5XYKTCA12BG083193 | 5XYKTCA12BG059671 | 5XYKTCA12BG074834

5XYKTCA12BG025407; 5XYKTCA12BG094663 | 5XYKTCA12BG086756

5XYKTCA12BG090550; 5XYKTCA12BG067768; 5XYKTCA12BG025679; 5XYKTCA12BG095117 | 5XYKTCA12BG047830 | 5XYKTCA12BG000345; 5XYKTCA12BG007196 | 5XYKTCA12BG052297 | 5XYKTCA12BG031563 | 5XYKTCA12BG020479; 5XYKTCA12BG075966; 5XYKTCA12BG014505 | 5XYKTCA12BG026198; 5XYKTCA12BG052946; 5XYKTCA12BG058018 | 5XYKTCA12BG075787 | 5XYKTCA12BG000569 | 5XYKTCA12BG057208

5XYKTCA12BG040568 | 5XYKTCA12BG049447

5XYKTCA12BG052493 | 5XYKTCA12BG001060 | 5XYKTCA12BG021311 | 5XYKTCA12BG048749 | 5XYKTCA12BG005500 | 5XYKTCA12BG060898 | 5XYKTCA12BG023205; 5XYKTCA12BG006176; 5XYKTCA12BG013547; 5XYKTCA12BG025195 | 5XYKTCA12BG048623; 5XYKTCA12BG014763 |

5XYKTCA12BG077359

| 5XYKTCA12BG052865; 5XYKTCA12BG053773; 5XYKTCA12BG039422 | 5XYKTCA12BG092170; 5XYKTCA12BG041235; 5XYKTCA12BG093450; 5XYKTCA12BG005870; 5XYKTCA12BG041736 | 5XYKTCA12BG074865 | 5XYKTCA12BG011975 | 5XYKTCA12BG026704 | 5XYKTCA12BG040571 | 5XYKTCA12BG053949; 5XYKTCA12BG003049 | 5XYKTCA12BG092427 | 5XYKTCA12BG007974 | 5XYKTCA12BG011006; 5XYKTCA12BG083923 | 5XYKTCA12BG049139 | 5XYKTCA12BG094842 | 5XYKTCA12BG089124; 5XYKTCA12BG088488 | 5XYKTCA12BG016058; 5XYKTCA12BG063333 | 5XYKTCA12BG074820; 5XYKTCA12BG090533 | 5XYKTCA12BG071514; 5XYKTCA12BG060786; 5XYKTCA12BG097935; 5XYKTCA12BG037220 | 5XYKTCA12BG084165; 5XYKTCA12BG059900; 5XYKTCA12BG095425 | 5XYKTCA12BG029506 | 5XYKTCA12BG051733; 5XYKTCA12BG022555; 5XYKTCA12BG000247 | 5XYKTCA12BG071495 | 5XYKTCA12BG064093 | 5XYKTCA12BG081170; 5XYKTCA12BG045544 | 5XYKTCA12BG026153 | 5XYKTCA12BG055751; 5XYKTCA12BG079113 | 5XYKTCA12BG095831 | 5XYKTCA12BG055653

5XYKTCA12BG048220 | 5XYKTCA12BG048198 | 5XYKTCA12BG080858 | 5XYKTCA12BG033362 | 5XYKTCA12BG032664 | 5XYKTCA12BG053532

5XYKTCA12BG018084 | 5XYKTCA12BG093593 | 5XYKTCA12BG099653; 5XYKTCA12BG075093 | 5XYKTCA12BG049996; 5XYKTCA12BG096543 | 5XYKTCA12BG004167 | 5XYKTCA12BG028758 | 5XYKTCA12BG065289 | 5XYKTCA12BG088376 | 5XYKTCA12BG063669 | 5XYKTCA12BG063249 | 5XYKTCA12BG008090 | 5XYKTCA12BG033331; 5XYKTCA12BG022197 | 5XYKTCA12BG008834 | 5XYKTCA12BG072422; 5XYKTCA12BG051778 | 5XYKTCA12BG024385; 5XYKTCA12BG031160; 5XYKTCA12BG065650 | 5XYKTCA12BG036181 | 5XYKTCA12BG053787 | 5XYKTCA12BG026475 | 5XYKTCA12BG015931

5XYKTCA12BG024208; 5XYKTCA12BG062361; 5XYKTCA12BG090175; 5XYKTCA12BG049724

5XYKTCA12BG015461; 5XYKTCA12BG003357 | 5XYKTCA12BG087230

5XYKTCA12BG092945 | 5XYKTCA12BG017520 | 5XYKTCA12BG043504; 5XYKTCA12BG061582; 5XYKTCA12BG090161; 5XYKTCA12BG048248 | 5XYKTCA12BG038173 | 5XYKTCA12BG055412; 5XYKTCA12BG009045 | 5XYKTCA12BG006274 | 5XYKTCA12BG039548 | 5XYKTCA12BG030039 | 5XYKTCA12BG015637; 5XYKTCA12BG017162 | 5XYKTCA12BG069147 | 5XYKTCA12BG021227

5XYKTCA12BG029022; 5XYKTCA12BG041381 | 5XYKTCA12BG086014 | 5XYKTCA12BG048489 | 5XYKTCA12BG061565 | 5XYKTCA12BG088927 | 5XYKTCA12BG069309; 5XYKTCA12BG069634

5XYKTCA12BG074641 | 5XYKTCA12BG046046; 5XYKTCA12BG012964 | 5XYKTCA12BG052087 | 5XYKTCA12BG066295 | 5XYKTCA12BG059508 | 5XYKTCA12BG017470 | 5XYKTCA12BG070024 | 5XYKTCA12BG039114; 5XYKTCA12BG008901 | 5XYKTCA12BG041672 | 5XYKTCA12BG037380; 5XYKTCA12BG092184

5XYKTCA12BG056351 | 5XYKTCA12BG006484 | 5XYKTCA12BG078138; 5XYKTCA12BG090774 | 5XYKTCA12BG020272 |

5XYKTCA12BG051232

| 5XYKTCA12BG073845 | 5XYKTCA12BG019610; 5XYKTCA12BG094887 |

5XYKTCA12BG014276

; 5XYKTCA12BG018716 | 5XYKTCA12BG040778 | 5XYKTCA12BG096395 | 5XYKTCA12BG027755; 5XYKTCA12BG004458; 5XYKTCA12BG055023 | 5XYKTCA12BG091021

5XYKTCA12BG064028; 5XYKTCA12BG057838 | 5XYKTCA12BG071674 | 5XYKTCA12BG099233 | 5XYKTCA12BG068774

5XYKTCA12BG073120 |

5XYKTCA12BG050663

| 5XYKTCA12BG040893 | 5XYKTCA12BG059251 | 5XYKTCA12BG071030 | 5XYKTCA12BG043566 | 5XYKTCA12BG042837; 5XYKTCA12BG067043 | 5XYKTCA12BG053465 | 5XYKTCA12BG009871; 5XYKTCA12BG064580; 5XYKTCA12BG091892; 5XYKTCA12BG056348 | 5XYKTCA12BG070489 | 5XYKTCA12BG036858 | 5XYKTCA12BG002208; 5XYKTCA12BG071884; 5XYKTCA12BG032714 | 5XYKTCA12BG017677 | 5XYKTCA12BG088121; 5XYKTCA12BG031806; 5XYKTCA12BG009532; 5XYKTCA12BG098227 | 5XYKTCA12BG089883; 5XYKTCA12BG031921 | 5XYKTCA12BG089401; 5XYKTCA12BG072727 | 5XYKTCA12BG066975; 5XYKTCA12BG028582 | 5XYKTCA12BG099622; 5XYKTCA12BG030946 | 5XYKTCA12BG021955 | 5XYKTCA12BG030106 | 5XYKTCA12BG015900 | 5XYKTCA12BG059296; 5XYKTCA12BG085753 | 5XYKTCA12BG037640 | 5XYKTCA12BG072498 | 5XYKTCA12BG076390 | 5XYKTCA12BG055250; 5XYKTCA12BG048671 | 5XYKTCA12BG046581

5XYKTCA12BG004377

5XYKTCA12BG029229 | 5XYKTCA12BG013290

5XYKTCA12BG044376 | 5XYKTCA12BG039288 | 5XYKTCA12BG088247 | 5XYKTCA12BG059704 | 5XYKTCA12BG050632 | 5XYKTCA12BG061887; 5XYKTCA12BG071318; 5XYKTCA12BG053580; 5XYKTCA12BG069214 | 5XYKTCA12BG096915 | 5XYKTCA12BG088653 | 5XYKTCA12BG069939 | 5XYKTCA12BG018263 | 5XYKTCA12BG025908 | 5XYKTCA12BG017629 | 5XYKTCA12BG035323 | 5XYKTCA12BG056382 | 5XYKTCA12BG041610 | 5XYKTCA12BG075515 | 5XYKTCA12BG004833; 5XYKTCA12BG019896 | 5XYKTCA12BG012155 | 5XYKTCA12BG054650 | 5XYKTCA12BG003553 | 5XYKTCA12BG080990 | 5XYKTCA12BG074199 | 5XYKTCA12BG066572 | 5XYKTCA12BG088474; 5XYKTCA12BG020840; 5XYKTCA12BG092573 | 5XYKTCA12BG028517 | 5XYKTCA12BG014181 | 5XYKTCA12BG056317; 5XYKTCA12BG063090

5XYKTCA12BG022538; 5XYKTCA12BG027514 | 5XYKTCA12BG025486; 5XYKTCA12BG050341 | 5XYKTCA12BG092234; 5XYKTCA12BG054258 | 5XYKTCA12BG069679; 5XYKTCA12BG078561 | 5XYKTCA12BG043132; 5XYKTCA12BG065003 | 5XYKTCA12BG011135 | 5XYKTCA12BG079953; 5XYKTCA12BG072923 | 5XYKTCA12BG079046; 5XYKTCA12BG093982; 5XYKTCA12BG006016; 5XYKTCA12BG012141 | 5XYKTCA12BG071089 | 5XYKTCA12BG033880 | 5XYKTCA12BG072677; 5XYKTCA12BG094176; 5XYKTCA12BG078432; 5XYKTCA12BG028663 | 5XYKTCA12BG047908 | 5XYKTCA12BG088863 | 5XYKTCA12BG067804 | 5XYKTCA12BG032499 | 5XYKTCA12BG032339 | 5XYKTCA12BG053711 | 5XYKTCA12BG038304; 5XYKTCA12BG010146 | 5XYKTCA12BG002855; 5XYKTCA12BG029246; 5XYKTCA12BG014388 | 5XYKTCA12BG012818; 5XYKTCA12BG016223 |

5XYKTCA12BG096834

;
The VIN belongs to a Kia.
The specific model is a Sorento according to our records.
Learn more about VINs that start with 5XYKTCA12BG0.
5XYKTCA12BG056642 | 5XYKTCA12BG058133 | 5XYKTCA12BG061923; 5XYKTCA12BG007781; 5XYKTCA12BG089074 | 5XYKTCA12BG015718 |

5XYKTCA12BG014858

| 5XYKTCA12BG036357

5XYKTCA12BG046080; 5XYKTCA12BG025925 | 5XYKTCA12BG032406; 5XYKTCA12BG047312

5XYKTCA12BG028808 | 5XYKTCA12BG077815 | 5XYKTCA12BG010678; 5XYKTCA12BG039436; 5XYKTCA12BG099264 | 5XYKTCA12BG062327 | 5XYKTCA12BG071397 | 5XYKTCA12BG034902 | 5XYKTCA12BG051859 | 5XYKTCA12BG063266

5XYKTCA12BG017369 | 5XYKTCA12BG084408; 5XYKTCA12BG024578; 5XYKTCA12BG056141; 5XYKTCA12BG023060 | 5XYKTCA12BG010499 | 5XYKTCA12BG015749 | 5XYKTCA12BG001026 | 5XYKTCA12BG061341; 5XYKTCA12BG042305; 5XYKTCA12BG041509; 5XYKTCA12BG064269; 5XYKTCA12BG033426; 5XYKTCA12BG020854; 5XYKTCA12BG004086; 5XYKTCA12BG037699 | 5XYKTCA12BG091634; 5XYKTCA12BG029358 | 5XYKTCA12BG067737; 5XYKTCA12BG038576 | 5XYKTCA12BG016206; 5XYKTCA12BG046631 | 5XYKTCA12BG020126; 5XYKTCA12BG003777

5XYKTCA12BG073585; 5XYKTCA12BG030557 | 5XYKTCA12BG001883; 5XYKTCA12BG014309

5XYKTCA12BG062487; 5XYKTCA12BG033538 | 5XYKTCA12BG042823; 5XYKTCA12BG088443; 5XYKTCA12BG082996 | 5XYKTCA12BG038819; 5XYKTCA12BG093609; 5XYKTCA12BG060206 | 5XYKTCA12BG034415; 5XYKTCA12BG042580 | 5XYKTCA12BG045950 | 5XYKTCA12BG017288 | 5XYKTCA12BG055247 | 5XYKTCA12BG069259; 5XYKTCA12BG026248 | 5XYKTCA12BG028792 | 5XYKTCA12BG074137 | 5XYKTCA12BG034799 | 5XYKTCA12BG025570; 5XYKTCA12BG005545; 5XYKTCA12BG031871;

5XYKTCA12BG053823

| 5XYKTCA12BG072341 | 5XYKTCA12BG024192

5XYKTCA12BG099040 | 5XYKTCA12BG002998 | 5XYKTCA12BG027724; 5XYKTCA12BG086241 | 5XYKTCA12BG051991 | 5XYKTCA12BG061453; 5XYKTCA12BG022054; 5XYKTCA12BG033989 | 5XYKTCA12BG097319; 5XYKTCA12BG091472 | 5XYKTCA12BG025732 | 5XYKTCA12BG099541 | 5XYKTCA12BG091066; 5XYKTCA12BG051294 | 5XYKTCA12BG003312 |

5XYKTCA12BG0218265XYKTCA12BG086031 | 5XYKTCA12BG061260 | 5XYKTCA12BG013712 | 5XYKTCA12BG048704; 5XYKTCA12BG054745; 5XYKTCA12BG044474 | 5XYKTCA12BG089687; 5XYKTCA12BG046323; 5XYKTCA12BG079368 | 5XYKTCA12BG090578 | 5XYKTCA12BG096879 | 5XYKTCA12BG007070 | 5XYKTCA12BG026444; 5XYKTCA12BG047682; 5XYKTCA12BG057550 | 5XYKTCA12BG049884 | 5XYKTCA12BG054468 | 5XYKTCA12BG079399; 5XYKTCA12BG048587 | 5XYKTCA12BG057791 | 5XYKTCA12BG016724; 5XYKTCA12BG011264 | 5XYKTCA12BG090631 | 5XYKTCA12BG079872 | 5XYKTCA12BG027027; 5XYKTCA12BG019039 | 5XYKTCA12BG066278 | 5XYKTCA12BG002743 | 5XYKTCA12BG096235; 5XYKTCA12BG055989

5XYKTCA12BG071013 | 5XYKTCA12BG032583; 5XYKTCA12BG048816 | 5XYKTCA12BG000846; 5XYKTCA12BG002497

5XYKTCA12BG050971 |

5XYKTCA12BG042353

| 5XYKTCA12BG019378 | 5XYKTCA12BG047133 | 5XYKTCA12BG041106 | 5XYKTCA12BG054177 | 5XYKTCA12BG061145 | 5XYKTCA12BG045091 | 5XYKTCA12BG048282 | 5XYKTCA12BG099913 | 5XYKTCA12BG073747 | 5XYKTCA12BG032101 | 5XYKTCA12BG088510; 5XYKTCA12BG091570 | 5XYKTCA12BG043924 | 5XYKTCA12BG092749 | 5XYKTCA12BG015508 | 5XYKTCA12BG043289 | 5XYKTCA12BG026430; 5XYKTCA12BG056723; 5XYKTCA12BG025763 | 5XYKTCA12BG034592 | 5XYKTCA12BG080195; 5XYKTCA12BG064756 | 5XYKTCA12BG014553

5XYKTCA12BG081962 | 5XYKTCA12BG048265; 5XYKTCA12BG042241 | 5XYKTCA12BG017923 | 5XYKTCA12BG088832 | 5XYKTCA12BG007831 | 5XYKTCA12BG038545

5XYKTCA12BG095280; 5XYKTCA12BG081184; 5XYKTCA12BG042207; 5XYKTCA12BG096378; 5XYKTCA12BG081220 | 5XYKTCA12BG040103

5XYKTCA12BG035712 | 5XYKTCA12BG063915 | 5XYKTCA12BG096381 | 5XYKTCA12BG034768

5XYKTCA12BG056303

; 5XYKTCA12BG002872 | 5XYKTCA12BG002371; 5XYKTCA12BG072792; 5XYKTCA12BG052638 | 5XYKTCA12BG056995 | 5XYKTCA12BG051070 |

5XYKTCA12BG049402

; 5XYKTCA12BG003813; 5XYKTCA12BG060299 | 5XYKTCA12BG046225; 5XYKTCA12BG070704; 5XYKTCA12BG090452 | 5XYKTCA12BG003956 | 5XYKTCA12BG010549 | 5XYKTCA12BG084411; 5XYKTCA12BG045432; 5XYKTCA12BG005903 | 5XYKTCA12BG062828; 5XYKTCA12BG056494 | 5XYKTCA12BG063607 | 5XYKTCA12BG085557 | 5XYKTCA12BG019459 | 5XYKTCA12BG077474; 5XYKTCA12BG017971 | 5XYKTCA12BG020627

5XYKTCA12BG095151 | 5XYKTCA12BG053563 | 5XYKTCA12BG080603; 5XYKTCA12BG022409 | 5XYKTCA12BG045799; 5XYKTCA12BG080732 | 5XYKTCA12BG054518; 5XYKTCA12BG082755 | 5XYKTCA12BG060142

5XYKTCA12BG012172; 5XYKTCA12BG087227 | 5XYKTCA12BG076339 | 5XYKTCA12BG021499; 5XYKTCA12BG018103 | 5XYKTCA12BG059010; 5XYKTCA12BG099071 | 5XYKTCA12BG074011 | 5XYKTCA12BG041901; 5XYKTCA12BG094484; 5XYKTCA12BG094937; 5XYKTCA12BG066412

5XYKTCA12BG042577; 5XYKTCA12BG010101 | 5XYKTCA12BG009868; 5XYKTCA12BG085722; 5XYKTCA12BG080617; 5XYKTCA12BG022989 | 5XYKTCA12BG017453 | 5XYKTCA12BG076552

5XYKTCA12BG019414; 5XYKTCA12BG096364 | 5XYKTCA12BG059332 | 5XYKTCA12BG031594 | 5XYKTCA12BG019011 | 5XYKTCA12BG067785; 5XYKTCA12BG071979 | 5XYKTCA12BG030574;

5XYKTCA12BG051652

| 5XYKTCA12BG010874; 5XYKTCA12BG005092; 5XYKTCA12BG098048 | 5XYKTCA12BG005318 | 5XYKTCA12BG042790; 5XYKTCA12BG041851 | 5XYKTCA12BG092038

5XYKTCA12BG011586;

5XYKTCA12BG031045

| 5XYKTCA12BG013077

5XYKTCA12BG086871 | 5XYKTCA12BG016917 | 5XYKTCA12BG007618 | 5XYKTCA12BG060318; 5XYKTCA12BG016805 | 5XYKTCA12BG088412; 5XYKTCA12BG005724 | 5XYKTCA12BG020384 | 5XYKTCA12BG078916 | 5XYKTCA12BG092881 | 5XYKTCA12BG085283 | 5XYKTCA12BG075031; 5XYKTCA12BG085848 | 5XYKTCA12BG047536 | 5XYKTCA12BG096221; 5XYKTCA12BG048475 | 5XYKTCA12BG085607 | 5XYKTCA12BG026699 | 5XYKTCA12BG054163 | 5XYKTCA12BG065244 | 5XYKTCA12BG072582 | 5XYKTCA12BG080021 | 5XYKTCA12BG089768 | 5XYKTCA12BG064109 | 5XYKTCA12BG003214

5XYKTCA12BG019963 | 5XYKTCA12BG060089 | 5XYKTCA12BG035855; 5XYKTCA12BG006906; 5XYKTCA12BG003486

5XYKTCA12BG008526 | 5XYKTCA12BG087583 | 5XYKTCA12BG080973 | 5XYKTCA12BG045964; 5XYKTCA12BG018425; 5XYKTCA12BG016268; 5XYKTCA12BG008302 | 5XYKTCA12BG076373; 5XYKTCA12BG062392 | 5XYKTCA12BG076793 | 5XYKTCA12BG079189

5XYKTCA12BG013838 | 5XYKTCA12BG029134; 5XYKTCA12BG067821; 5XYKTCA12BG043518 | 5XYKTCA12BG051716 | 5XYKTCA12BG038562 | 5XYKTCA12BG018764 | 5XYKTCA12BG048332 | 5XYKTCA12BG061615 | 5XYKTCA12BG093240 | 5XYKTCA12BG017145 | 5XYKTCA12BG091696; 5XYKTCA12BG077068 | 5XYKTCA12BG092315 | 5XYKTCA12BG061758 | 5XYKTCA12BG013466; 5XYKTCA12BG062683 | 5XYKTCA12BG091116 | 5XYKTCA12BG035239; 5XYKTCA12BG000510 | 5XYKTCA12BG099443 | 5XYKTCA12BG009949 | 5XYKTCA12BG031207; 5XYKTCA12BG078219; 5XYKTCA12BG001964; 5XYKTCA12BG095246; 5XYKTCA12BG031322 | 5XYKTCA12BG061047 | 5XYKTCA12BG090788; 5XYKTCA12BG001494 | 5XYKTCA12BG044295 | 5XYKTCA12BG095781 | 5XYKTCA12BG027948 | 5XYKTCA12BG097448; 5XYKTCA12BG084912 | 5XYKTCA12BG071691 | 5XYKTCA12BG051666; 5XYKTCA12BG008123 | 5XYKTCA12BG027447 | 5XYKTCA12BG011149 |

5XYKTCA12BG089897

| 5XYKTCA12BG058231

5XYKTCA12BG060321

5XYKTCA12BG087051 | 5XYKTCA12BG032308 | 5XYKTCA12BG030462 | 5XYKTCA12BG015170; 5XYKTCA12BG018375; 5XYKTCA12BG032020 | 5XYKTCA12BG002693

5XYKTCA12BG098843 | 5XYKTCA12BG048234 | 5XYKTCA12BG094260 | 5XYKTCA12BG094128; 5XYKTCA12BG049917 |

5XYKTCA12BG065924

; 5XYKTCA12BG017176 | 5XYKTCA12BG008591 | 5XYKTCA12BG059105; 5XYKTCA12BG031644 | 5XYKTCA12BG033605

5XYKTCA12BG013922; 5XYKTCA12BG026203 | 5XYKTCA12BG046287 | 5XYKTCA12BG080360; 5XYKTCA12BG083534 | 5XYKTCA12BG071934; 5XYKTCA12BG038643 | 5XYKTCA12BG077281; 5XYKTCA12BG044734 | 5XYKTCA12BG034530 | 5XYKTCA12BG097644 | 5XYKTCA12BG018540; 5XYKTCA12BG077670

5XYKTCA12BG098647 | 5XYKTCA12BG088765 | 5XYKTCA12BG036942 | 5XYKTCA12BG026220

5XYKTCA12BG061873; 5XYKTCA12BG049285 | 5XYKTCA12BG081783 | 5XYKTCA12BG048217; 5XYKTCA12BG094565 | 5XYKTCA12BG057581; 5XYKTCA12BG080665; 5XYKTCA12BG046466 | 5XYKTCA12BG000667 | 5XYKTCA12BG028355; 5XYKTCA12BG092444 | 5XYKTCA12BG098146; 5XYKTCA12BG047956; 5XYKTCA12BG088720 | 5XYKTCA12BG053188 | 5XYKTCA12BG058052 | 5XYKTCA12BG025858 | 5XYKTCA12BG004525 | 5XYKTCA12BG008235; 5XYKTCA12BG001110; 5XYKTCA12BG037802 | 5XYKTCA12BG066068 | 5XYKTCA12BG005769 | 5XYKTCA12BG025505; 5XYKTCA12BG090807 | 5XYKTCA12BG047164 | 5XYKTCA12BG076311; 5XYKTCA12BG047553 |

5XYKTCA12BG071285

| 5XYKTCA12BG019932; 5XYKTCA12BG087003; 5XYKTCA12BG025259; 5XYKTCA12BG000068 | 5XYKTCA12BG004024

5XYKTCA12BG096977; 5XYKTCA12BG010728 | 5XYKTCA12BG040487 | 5XYKTCA12BG041087; 5XYKTCA12BG094503; 5XYKTCA12BG093545; 5XYKTCA12BG019073; 5XYKTCA12BG007165 | 5XYKTCA12BG010454; 5XYKTCA12BG026136 | 5XYKTCA12BG067348 | 5XYKTCA12BG042806; 5XYKTCA12BG069505 | 5XYKTCA12BG052221 | 5XYKTCA12BG026122; 5XYKTCA12BG032468 | 5XYKTCA12BG002077 | 5XYKTCA12BG015671; 5XYKTCA12BG041946; 5XYKTCA12BG033877; 5XYKTCA12BG080763; 5XYKTCA12BG085672; 5XYKTCA12BG085980 |

5XYKTCA12BG062120

; 5XYKTCA12BG080049 | 5XYKTCA12BG066135 | 5XYKTCA12BG053241 | 5XYKTCA12BG020997

5XYKTCA12BG078687 | 5XYKTCA12BG096042; 5XYKTCA12BG043857; 5XYKTCA12BG019641 | 5XYKTCA12BG051103 | 5XYKTCA12BG066586

5XYKTCA12BG081010

5XYKTCA12BG032034 | 5XYKTCA12BG052915; 5XYKTCA12BG013435 | 5XYKTCA12BG019705; 5XYKTCA12BG099930; 5XYKTCA12BG020112 | 5XYKTCA12BG098471 | 5XYKTCA12BG045110 | 5XYKTCA12BG099605 | 5XYKTCA12BG057032 | 5XYKTCA12BG036276 | 5XYKTCA12BG083369; 5XYKTCA12BG074204 | 5XYKTCA12BG034382 | 5XYKTCA12BG074283 | 5XYKTCA12BG068368 | 5XYKTCA12BG058441; 5XYKTCA12BG086109; 5XYKTCA12BG067642 | 5XYKTCA12BG084909; 5XYKTCA12BG099507 | 5XYKTCA12BG082206

5XYKTCA12BG035161 | 5XYKTCA12BG039498 | 5XYKTCA12BG098602 | 5XYKTCA12BG077619 |

5XYKTCA12BG044510

; 5XYKTCA12BG022569 | 5XYKTCA12BG004945; 5XYKTCA12BG052008; 5XYKTCA12BG075885; 5XYKTCA12BG006596 | 5XYKTCA12BG027674 | 5XYKTCA12BG031093; 5XYKTCA12BG082318; 5XYKTCA12BG029487 | 5XYKTCA12BG062845 | 5XYKTCA12BG050176; 5XYKTCA12BG079418 | 5XYKTCA12BG053319; 5XYKTCA12BG039565; 5XYKTCA12BG010521 | 5XYKTCA12BG076227; 5XYKTCA12BG071822 | 5XYKTCA12BG078964 | 5XYKTCA12BG088507; 5XYKTCA12BG063476 | 5XYKTCA12BG001690 | 5XYKTCA12BG034236; 5XYKTCA12BG060626 | 5XYKTCA12BG020482 | 5XYKTCA12BG008042 | 5XYKTCA12BG065437; 5XYKTCA12BG070461 | 5XYKTCA12BG084487 | 5XYKTCA12BG068175

5XYKTCA12BG024161 | 5XYKTCA12BG046533 | 5XYKTCA12BG011099; 5XYKTCA12BG087275;

5XYKTCA12BG026055

; 5XYKTCA12BG059444

5XYKTCA12BG020885; 5XYKTCA12BG079340 | 5XYKTCA12BG094288 | 5XYKTCA12BG068547

5XYKTCA12BG053479 | 5XYKTCA12BG032843; 5XYKTCA12BG057077

5XYKTCA12BG040912

5XYKTCA12BG071724; 5XYKTCA12BG089530 | 5XYKTCA12BG063218 | 5XYKTCA12BG039789 | 5XYKTCA12BG063932 | 5XYKTCA12BG038108; 5XYKTCA12BG020871; 5XYKTCA12BG002287 | 5XYKTCA12BG014391 | 5XYKTCA12BG048363 | 5XYKTCA12BG077653; 5XYKTCA12BG069245 | 5XYKTCA12BG083078; 5XYKTCA12BG089012

5XYKTCA12BG072453; 5XYKTCA12BG082142 | 5XYKTCA12BG034110; 5XYKTCA12BG011961; 5XYKTCA12BG046063 | 5XYKTCA12BG034947; 5XYKTCA12BG018019 | 5XYKTCA12BG060075 | 5XYKTCA12BG075935 | 5XYKTCA12BG006629 | 5XYKTCA12BG067186 | 5XYKTCA12BG024998; 5XYKTCA12BG093321 | 5XYKTCA12BG077992 | 5XYKTCA12BG027139 | 5XYKTCA12BG090371; 5XYKTCA12BG042269

5XYKTCA12BG000166; 5XYKTCA12BG030834 | 5XYKTCA12BG064482; 5XYKTCA12BG015752; 5XYKTCA12BG049903 | 5XYKTCA12BG029683 | 5XYKTCA12BG072145 | 5XYKTCA12BG078365; 5XYKTCA12BG046077 | 5XYKTCA12BG083405 | 5XYKTCA12BG052980; 5XYKTCA12BG073344 | 5XYKTCA12BG023012 | 5XYKTCA12BG019851; 5XYKTCA12BG043163 | 5XYKTCA12BG021356; 5XYKTCA12BG033376 | 5XYKTCA12BG037251 | 5XYKTCA12BG058312

5XYKTCA12BG043700 | 5XYKTCA12BG007215 | 5XYKTCA12BG045530

5XYKTCA12BG056544 | 5XYKTCA12BG085610 | 5XYKTCA12BG033815

5XYKTCA12BG088040 | 5XYKTCA12BG029201 | 5XYKTCA12BG027237 | 5XYKTCA12BG060769 | 5XYKTCA12BG071903; 5XYKTCA12BG032311 | 5XYKTCA12BG041090; 5XYKTCA12BG078382; 5XYKTCA12BG011393

5XYKTCA12BG060934; 5XYKTCA12BG047925

5XYKTCA12BG009689

5XYKTCA12BG090080 | 5XYKTCA12BG089673 | 5XYKTCA12BG024595 | 5XYKTCA12BG043499 | 5XYKTCA12BG014231 | 5XYKTCA12BG021793 | 5XYKTCA12BG048086 | 5XYKTCA12BG036407 | 5XYKTCA12BG084697; 5XYKTCA12BG030655 | 5XYKTCA12BG063865

5XYKTCA12BG068208 | 5XYKTCA12BG006985 | 5XYKTCA12BG092704 | 5XYKTCA12BG008204 | 5XYKTCA12BG018280

5XYKTCA12BG074025 | 5XYKTCA12BG096199; 5XYKTCA12BG075059 | 5XYKTCA12BG075367 | 5XYKTCA12BG027741 | 5XYKTCA12BG006355; 5XYKTCA12BG053899; 5XYKTCA12BG063350; 5XYKTCA12BG023057 | 5XYKTCA12BG036665 | 5XYKTCA12BG092685 | 5XYKTCA12BG069200; 5XYKTCA12BG020367

5XYKTCA12BG050033 | 5XYKTCA12BG010907; 5XYKTCA12BG075689 | 5XYKTCA12BG092413 | 5XYKTCA12BG081489; 5XYKTCA12BG072033 | 5XYKTCA12BG056365 | 5XYKTCA12BG091505; 5XYKTCA12BG010762; 5XYKTCA12BG083503; 5XYKTCA12BG077748; 5XYKTCA12BG022250 | 5XYKTCA12BG079726; 5XYKTCA12BG071254 | 5XYKTCA12BG023639

5XYKTCA12BG092850 | 5XYKTCA12BG055670 | 5XYKTCA12BG058049 | 5XYKTCA12BG082352 | 5XYKTCA12BG051988 | 5XYKTCA12BG045057 | 5XYKTCA12BG086188 |

5XYKTCA12BG064143

| 5XYKTCA12BG006310 | 5XYKTCA12BG096008 | 5XYKTCA12BG016948 |

5XYKTCA12BG018733

; 5XYKTCA12BG058844 | 5XYKTCA12BG016125 | 5XYKTCA12BG091312; 5XYKTCA12BG024662; 5XYKTCA12BG052137 | 5XYKTCA12BG090581 | 5XYKTCA12BG083940 | 5XYKTCA12BG096560 | 5XYKTCA12BG043325; 5XYKTCA12BG049058 | 5XYKTCA12BG005576

5XYKTCA12BG096641

5XYKTCA12BG073361 | 5XYKTCA12BG067060 | 5XYKTCA12BG077331

5XYKTCA12BG015346 | 5XYKTCA12BG072761; 5XYKTCA12BG073425 | 5XYKTCA12BG058536 | 5XYKTCA12BG020109 | 5XYKTCA12BG094422; 5XYKTCA12BG094582; 5XYKTCA12BG074669 | 5XYKTCA12BG081377; 5XYKTCA12BG074963 |

5XYKTCA12BG019204

; 5XYKTCA12BG057810 | 5XYKTCA12BG083906; 5XYKTCA12BG032017

5XYKTCA12BG004511 | 5XYKTCA12BG062084 | 5XYKTCA12BG052705 | 5XYKTCA12BG037590 | 5XYKTCA12BG084019; 5XYKTCA12BG074073 | 5XYKTCA12BG086708; 5XYKTCA12BG050131; 5XYKTCA12BG059766 | 5XYKTCA12BG017064 | 5XYKTCA12BG062067;

5XYKTCA12BG0892365XYKTCA12BG020322

5XYKTCA12BG064837 |

5XYKTCA12BG028310

; 5XYKTCA12BG075398 | 5XYKTCA12BG038870 | 5XYKTCA12BG007747; 5XYKTCA12BG048377 | 5XYKTCA12BG029036 | 5XYKTCA12BG004427 | 5XYKTCA12BG065955; 5XYKTCA12BG034995 | 5XYKTCA12BG041185 | 5XYKTCA12BG003231; 5XYKTCA12BG011197 | 5XYKTCA12BG015959 | 5XYKTCA12BG001429 | 5XYKTCA12BG052669 | 5XYKTCA12BG009305; 5XYKTCA12BG032387 | 5XYKTCA12BG069665 | 5XYKTCA12BG013063 | 5XYKTCA12BG090323

5XYKTCA12BG095070 | 5XYKTCA12BG021650 | 5XYKTCA12BG042157 | 5XYKTCA12BG002502 | 5XYKTCA12BG085851 | 5XYKTCA12BG080956 | 5XYKTCA12BG014021 | 5XYKTCA12BG067382 | 5XYKTCA12BG049044; 5XYKTCA12BG002516 | 5XYKTCA12BG082237 | 5XYKTCA12BG027299; 5XYKTCA12BG097661; 5XYKTCA12BG081251 | 5XYKTCA12BG075482 |

5XYKTCA12BG094114

| 5XYKTCA12BG035225; 5XYKTCA12BG072517 | 5XYKTCA12BG026878; 5XYKTCA12BG055541 | 5XYKTCA12BG017632 | 5XYKTCA12BG028162 | 5XYKTCA12BG025066; 5XYKTCA12BG065082 | 5XYKTCA12BG011815 | 5XYKTCA12BG093058 | 5XYKTCA12BG049271; 5XYKTCA12BG023317 | 5XYKTCA12BG056981 | 5XYKTCA12BG024399 | 5XYKTCA12BG083694; 5XYKTCA12BG050677 | 5XYKTCA12BG012446 | 5XYKTCA12BG066524; 5XYKTCA12BG048315; 5XYKTCA12BG089396; 5XYKTCA12BG098454; 5XYKTCA12BG089933; 5XYKTCA12BG064112; 5XYKTCA12BG051781; 5XYKTCA12BG061680; 5XYKTCA12BG080813

5XYKTCA12BG009627; 5XYKTCA12BG083744 | 5XYKTCA12BG013824; 5XYKTCA12BG079760 | 5XYKTCA12BG024757

5XYKTCA12BG058097; 5XYKTCA12BG029425 | 5XYKTCA12BG089348

5XYKTCA12BG063557 | 5XYKTCA12BG075286 | 5XYKTCA12BG053384 | 5XYKTCA12BG036309 | 5XYKTCA12BG060335 | 5XYKTCA12BG024788 | 5XYKTCA12BG004864 | 5XYKTCA12BG066880; 5XYKTCA12BG017193 | 5XYKTCA12BG039050 | 5XYKTCA12BG015251 | 5XYKTCA12BG013211 | 5XYKTCA12BG054549 | 5XYKTCA12BG038352; 5XYKTCA12BG021387; 5XYKTCA12BG000684 | 5XYKTCA12BG016626; 5XYKTCA12BG090287; 5XYKTCA12BG019607 | 5XYKTCA12BG075384 | 5XYKTCA12BG084117; 5XYKTCA12BG041803 | 5XYKTCA12BG095750; 5XYKTCA12BG022572; 5XYKTCA12BG072064

5XYKTCA12BG049495 | 5XYKTCA12BG050419 | 5XYKTCA12BG069102; 5XYKTCA12BG077829; 5XYKTCA12BG071142; 5XYKTCA12BG067379 | 5XYKTCA12BG020952; 5XYKTCA12BG063980 | 5XYKTCA12BG046838; 5XYKTCA12BG064921 | 5XYKTCA12BG052364 | 5XYKTCA12BG020319 | 5XYKTCA12BG036343 | 5XYKTCA12BG082898; 5XYKTCA12BG029294; 5XYKTCA12BG071240 | 5XYKTCA12BG026251 | 5XYKTCA12BG031790 | 5XYKTCA12BG043227; 5XYKTCA12BG035127 | 5XYKTCA12BG055913; 5XYKTCA12BG067334 | 5XYKTCA12BG038528 | 5XYKTCA12BG054759 | 5XYKTCA12BG061310 | 5XYKTCA12BG007361; 5XYKTCA12BG079161 | 5XYKTCA12BG037458; 5XYKTCA12BG011376 | 5XYKTCA12BG000085; 5XYKTCA12BG024726 | 5XYKTCA12BG012933; 5XYKTCA12BG073070; 5XYKTCA12BG047505 | 5XYKTCA12BG081492; 5XYKTCA12BG051604; 5XYKTCA12BG067916 | 5XYKTCA12BG055703; 5XYKTCA12BG082822; 5XYKTCA12BG001673; 5XYKTCA12BG012348 | 5XYKTCA12BG081380 | 5XYKTCA12BG040148; 5XYKTCA12BG062358 | 5XYKTCA12BG034043 | 5XYKTCA12BG000944; 5XYKTCA12BG089138 | 5XYKTCA12BG083727 | 5XYKTCA12BG091309 | 5XYKTCA12BG069911 | 5XYKTCA12BG097143 | 5XYKTCA12BG010700; 5XYKTCA12BG032065 | 5XYKTCA12BG093979 | 5XYKTCA12BG049089 |

5XYKTCA12BG051327

| 5XYKTCA12BG064241 | 5XYKTCA12BG050890; 5XYKTCA12BG008428 | 5XYKTCA12BG080066; 5XYKTCA12BG008056 | 5XYKTCA12BG084022 | 5XYKTCA12BG049979; 5XYKTCA12BG001849 | 5XYKTCA12BG036360; 5XYKTCA12BG088779 | 5XYKTCA12BG054647 | 5XYKTCA12BG088605 | 5XYKTCA12BG084585; 5XYKTCA12BG028713 | 5XYKTCA12BG052803 | 5XYKTCA12BG029778; 5XYKTCA12BG080648 | 5XYKTCA12BG042336 | 5XYKTCA12BG053501; 5XYKTCA12BG091648 | 5XYKTCA12BG027769 | 5XYKTCA12BG038464; 5XYKTCA12BG093691; 5XYKTCA12BG064496; 5XYKTCA12BG056110; 5XYKTCA12BG028307; 5XYKTCA12BG028114; 5XYKTCA12BG099572 | 5XYKTCA12BG056463; 5XYKTCA12BG064885; 5XYKTCA12BG049934

5XYKTCA12BG044507; 5XYKTCA12BG030820 | 5XYKTCA12BG004797 | 5XYKTCA12BG034785; 5XYKTCA12BG038769; 5XYKTCA12BG063087; 5XYKTCA12BG005206; 5XYKTCA12BG033751

5XYKTCA12BG036696 | 5XYKTCA12BG010034; 5XYKTCA12BG039307; 5XYKTCA12BG059413 | 5XYKTCA12BG025455; 5XYKTCA12BG010812 | 5XYKTCA12BG085574; 5XYKTCA12BG001222; 5XYKTCA12BG039758 | 5XYKTCA12BG092962 | 5XYKTCA12BG016366; 5XYKTCA12BG014259; 5XYKTCA12BG069701; 5XYKTCA12BG065633 | 5XYKTCA12BG062070 | 5XYKTCA12BG093948; 5XYKTCA12BG016898 | 5XYKTCA12BG033488; 5XYKTCA12BG034317 | 5XYKTCA12BG067625 | 5XYKTCA12BG050212; 5XYKTCA12BG038335 | 5XYKTCA12BG047701 | 5XYKTCA12BG037363 | 5XYKTCA12BG000099 | 5XYKTCA12BG070167; 5XYKTCA12BG013354; 5XYKTCA12BG006386 | 5XYKTCA12BG094159 | 5XYKTCA12BG027707 | 5XYKTCA12BG010941; 5XYKTCA12BG017212 | 5XYKTCA12BG075580 | 5XYKTCA12BG081797 | 5XYKTCA12BG008008; 5XYKTCA12BG064319

5XYKTCA12BG033412 | 5XYKTCA12BG030705; 5XYKTCA12BG066443; 5XYKTCA12BG004718

5XYKTCA12BG087406; 5XYKTCA12BG071108; 5XYKTCA12BG080570; 5XYKTCA12BG014164; 5XYKTCA12BG098292 | 5XYKTCA12BG064059 | 5XYKTCA12BG031577 | 5XYKTCA12BG059881 | 5XYKTCA12BG054504

5XYKTCA12BG091035 | 5XYKTCA12BG008798; 5XYKTCA12BG062599 | 5XYKTCA12BG003116 | 5XYKTCA12BG029957; 5XYKTCA12BG089625 | 5XYKTCA12BG035841 | 5XYKTCA12BG053420 | 5XYKTCA12BG084389 | 5XYKTCA12BG023625 | 5XYKTCA12BG097692 | 5XYKTCA12BG042630 | 5XYKTCA12BG047147 | 5XYKTCA12BG055152 | 5XYKTCA12BG097577 | 5XYKTCA12BG045222

5XYKTCA12BG019882 | 5XYKTCA12BG082061

5XYKTCA12BG086224 | 5XYKTCA12BG050999; 5XYKTCA12BG036987; 5XYKTCA12BG013516 | 5XYKTCA12BG045639 | 5XYKTCA12BG086935 | 5XYKTCA12BG070332 | 5XYKTCA12BG085378 | 5XYKTCA12BG067009; 5XYKTCA12BG079810 | 5XYKTCA12BG086143

5XYKTCA12BG041753 | 5XYKTCA12BG058942 | 5XYKTCA12BG030204; 5XYKTCA12BG063008; 5XYKTCA12BG048041; 5XYKTCA12BG021244 | 5XYKTCA12BG055457

5XYKTCA12BG023186 | 5XYKTCA12BG010986; 5XYKTCA12BG010745 | 5XYKTCA12BG055345 | 5XYKTCA12BG008347 | 5XYKTCA12BG034284 | 5XYKTCA12BG059041 | 5XYKTCA12BG095411 | 5XYKTCA12BG037847 | 5XYKTCA12BG001642; 5XYKTCA12BG072100 | 5XYKTCA12BG069620; 5XYKTCA12BG058181; 5XYKTCA12BG013340 | 5XYKTCA12BG070248; 5XYKTCA12BG032647 | 5XYKTCA12BG034852 | 5XYKTCA12BG055863

5XYKTCA12BG094047 | 5XYKTCA12BG089978; 5XYKTCA12BG065762

5XYKTCA12BG074994 | 5XYKTCA12BG028940 | 5XYKTCA12BG079354 | 5XYKTCA12BG016061 | 5XYKTCA12BG023611 |

5XYKTCA12BG039159

| 5XYKTCA12BG098485; 5XYKTCA12BG006338; 5XYKTCA12BG038268; 5XYKTCA12BG051134 | 5XYKTCA12BG037475 | 5XYKTCA12BG095814; 5XYKTCA12BG042594 | 5XYKTCA12BG096123 | 5XYKTCA12BG020286; 5XYKTCA12BG016593; 5XYKTCA12BG060304; 5XYKTCA12BG028100 | 5XYKTCA12BG003665 | 5XYKTCA12BG026167 | 5XYKTCA12BG009921 | 5XYKTCA12BG004783 | 5XYKTCA12BG084442; 5XYKTCA12BG017548 | 5XYKTCA12BG060688; 5XYKTCA12BG028730 | 5XYKTCA12BG016738; 5XYKTCA12BG082111 | 5XYKTCA12BG005321

5XYKTCA12BG065325 | 5XYKTCA12BG080472

5XYKTCA12BG068581; 5XYKTCA12BG062635; 5XYKTCA12BG057841 |

5XYKTCA12BG0524145XYKTCA12BG017713; 5XYKTCA12BG074350 | 5XYKTCA12BG047911 | 5XYKTCA12BG006212; 5XYKTCA12BG092122; 5XYKTCA12BG013886 | 5XYKTCA12BG016108 | 5XYKTCA12BG095473 | 5XYKTCA12BG085719; 5XYKTCA12BG025097 | 5XYKTCA12BG061954; 5XYKTCA12BG032146 | 5XYKTCA12BG092167; 5XYKTCA12BG058021; 5XYKTCA12BG036231; 5XYKTCA12BG056527 | 5XYKTCA12BG048685

5XYKTCA12BG085784 | 5XYKTCA12BG021809 | 5XYKTCA12BG093772; 5XYKTCA12BG028890 | 5XYKTCA12BG055443

5XYKTCA12BG070038; 5XYKTCA12BG074493; 5XYKTCA12BG098762; 5XYKTCA12BG010065

5XYKTCA12BG090872; 5XYKTCA12BG012351 | 5XYKTCA12BG092296 | 5XYKTCA12BG059623 | 5XYKTCA12BG096851 | 5XYKTCA12BG053952 | 5XYKTCA12BG085462; 5XYKTCA12BG046774 | 5XYKTCA12BG075479 | 5XYKTCA12BG014875 | 5XYKTCA12BG020868 | 5XYKTCA12BG057161 | 5XYKTCA12BG007554 | 5XYKTCA12BG078088 | 5XYKTCA12BG009174; 5XYKTCA12BG072324 | 5XYKTCA12BG022720; 5XYKTCA12BG059721 | 5XYKTCA12BG074297; 5XYKTCA12BG018862; 5XYKTCA12BG075918 | 5XYKTCA12BG065275 | 5XYKTCA12BG009787 | 5XYKTCA12BG029747 | 5XYKTCA12BG014102; 5XYKTCA12BG030445 | 5XYKTCA12BG041543 | 5XYKTCA12BG080679

5XYKTCA12BG080584 | 5XYKTCA12BG022748 | 5XYKTCA12BG003083 | 5XYKTCA12BG042921 | 5XYKTCA12BG009756 | 5XYKTCA12BG076955; 5XYKTCA12BG095537; 5XYKTCA12BG096462 | 5XYKTCA12BG072842 | 5XYKTCA12BG033281 | 5XYKTCA12BG078415 | 5XYKTCA12BG066202 | 5XYKTCA12BG060447; 5XYKTCA12BG046550; 5XYKTCA12BG062294 | 5XYKTCA12BG046953; 5XYKTCA12BG074736 | 5XYKTCA12BG079743; 5XYKTCA12BG044054 | 5XYKTCA12BG013628 | 5XYKTCA12BG043387 | 5XYKTCA12BG005268 | 5XYKTCA12BG099118 | 5XYKTCA12BG060982; 5XYKTCA12BG059511 | 5XYKTCA12BG016755 | 5XYKTCA12BG033491; 5XYKTCA12BG086028

5XYKTCA12BG019428 | 5XYKTCA12BG027108

5XYKTCA12BG070377; 5XYKTCA12BG079998 | 5XYKTCA12BG016559 | 5XYKTCA12BG019090; 5XYKTCA12BG089642 | 5XYKTCA12BG049030 | 5XYKTCA12BG069908 | 5XYKTCA12BG037430 | 5XYKTCA12BG051702; 5XYKTCA12BG078172 | 5XYKTCA12BG089527; 5XYKTCA12BG084084 | 5XYKTCA12BG040523 | 5XYKTCA12BG085560 | 5XYKTCA12BG024497 | 5XYKTCA12BG072629 | 5XYKTCA12BG028436; 5XYKTCA12BG018697 | 5XYKTCA12BG012656

5XYKTCA12BG054017 | 5XYKTCA12BG006775; 5XYKTCA12BG071626 | 5XYKTCA12BG065857; 5XYKTCA12BG083162; 5XYKTCA12BG040618 | 5XYKTCA12BG064773 | 5XYKTCA12BG096350 | 5XYKTCA12BG027559 | 5XYKTCA12BG054079; 5XYKTCA12BG030722 | 5XYKTCA12BG077720 | 5XYKTCA12BG041865; 5XYKTCA12BG074946 | 5XYKTCA12BG070458 | 5XYKTCA12BG038755 | 5XYKTCA12BG016903

5XYKTCA12BG011927; 5XYKTCA12BG058374 | 5XYKTCA12BG098163 | 5XYKTCA12BG099720 | 5XYKTCA12BG078785 | 5XYKTCA12BG071982 | 5XYKTCA12BG063882 | 5XYKTCA12BG091441 | 5XYKTCA12BG072484 | 5XYKTCA12BG030252

5XYKTCA12BG092542 | 5XYKTCA12BG093318 | 5XYKTCA12BG004752

5XYKTCA12BG062022 | 5XYKTCA12BG043650 | 5XYKTCA12BG007490 | 5XYKTCA12BG006436 | 5XYKTCA12BG042014 | 5XYKTCA12BG009126 | 5XYKTCA12BG017484 | 5XYKTCA12BG003326 | 5XYKTCA12BG054373 | 5XYKTCA12BG035354

5XYKTCA12BG094615

5XYKTCA12BG064594 | 5XYKTCA12BG007540 | 5XYKTCA12BG033765

5XYKTCA12BG046970 | 5XYKTCA12BG089219 | 5XYKTCA12BG046872 | 5XYKTCA12BG003794; 5XYKTCA12BG034270 | 5XYKTCA12BG043762 | 5XYKTCA12BG054583 | 5XYKTCA12BG091326 | 5XYKTCA12BG070427; 5XYKTCA12BG047469 | 5XYKTCA12BG025777 | 5XYKTCA12BG095778 | 5XYKTCA12BG038626 | 5XYKTCA12BG025780; 5XYKTCA12BG095327 | 5XYKTCA12BG013905 | 5XYKTCA12BG016500 | 5XYKTCA12BG030641; 5XYKTCA12BG092959 | 5XYKTCA12BG050694 | 5XYKTCA12BG099393; 5XYKTCA12BG008879 | 5XYKTCA12BG030431 | 5XYKTCA12BG067351 | 5XYKTCA12BG087874; 5XYKTCA12BG012298 | 5XYKTCA12BG092752 | 5XYKTCA12BG048380

5XYKTCA12BG010132 | 5XYKTCA12BG094985 | 5XYKTCA12BG021213; 5XYKTCA12BG091147 | 5XYKTCA12BG009272 |

5XYKTCA12BG058522

| 5XYKTCA12BG069424 | 5XYKTCA12BG056222; 5XYKTCA12BG003536; 5XYKTCA12BG076583; 5XYKTCA12BG037976; 5XYKTCA12BG023091 | 5XYKTCA12BG093724; 5XYKTCA12BG013791 | 5XYKTCA12BG027433 | 5XYKTCA12BG073554 | 5XYKTCA12BG052963

5XYKTCA12BG030588 | 5XYKTCA12BG064840; 5XYKTCA12BG072176 | 5XYKTCA12BG024872

5XYKTCA12BG044247 | 5XYKTCA12BG035693; 5XYKTCA12BG001687; 5XYKTCA12BG091889 | 5XYKTCA12BG094453; 5XYKTCA12BG090984 | 5XYKTCA12BG093061; 5XYKTCA12BG024810 | 5XYKTCA12BG031904; 5XYKTCA12BG019137 | 5XYKTCA12BG047004 | 5XYKTCA12BG074333; 5XYKTCA12BG008543; 5XYKTCA12BG071786; 5XYKTCA12BG011023; 5XYKTCA12BG057287; 5XYKTCA12BG095568 | 5XYKTCA12BG093643 | 5XYKTCA12BG039985; 5XYKTCA12BG007277; 5XYKTCA12BG020224 | 5XYKTCA12BG001706; 5XYKTCA12BG073280 | 5XYKTCA12BG032650; 5XYKTCA12BG066460; 5XYKTCA12BG031854 | 5XYKTCA12BG081086 | 5XYKTCA12BG044202 | 5XYKTCA12BG005805; 5XYKTCA12BG055071 |

5XYKTCA12BG083887

; 5XYKTCA12BG066958 | 5XYKTCA12BG086238; 5XYKTCA12BG005061 | 5XYKTCA12BG034088; 5XYKTCA12BG032678 | 5XYKTCA12BG005416 | 5XYKTCA12BG096669 | 5XYKTCA12BG035872; 5XYKTCA12BG035144 | 5XYKTCA12BG093397 | 5XYKTCA12BG052123; 5XYKTCA12BG073652 | 5XYKTCA12BG040229; 5XYKTCA12BG079824;

5XYKTCA12BG070072

| 5XYKTCA12BG018988 | 5XYKTCA12BG052171 | 5XYKTCA12BG013693; 5XYKTCA12BG051361; 5XYKTCA12BG045379; 5XYKTCA12BG058424 | 5XYKTCA12BG031062; 5XYKTCA12BG093304; 5XYKTCA12BG070959 | 5XYKTCA12BG039310 | 5XYKTCA12BG046337 | 5XYKTCA12BG067463 | 5XYKTCA12BG001401 | 5XYKTCA12BG042143 | 5XYKTCA12BG064711 | 5XYKTCA12BG003892

5XYKTCA12BG049223 | 5XYKTCA12BG028128 | 5XYKTCA12BG062506; 5XYKTCA12BG011989; 5XYKTCA12BG048296 | 5XYKTCA12BG041879 | 5XYKTCA12BG082447 | 5XYKTCA12BG051425 | 5XYKTCA12BG048640 | 5XYKTCA12BG042403; 5XYKTCA12BG006131; 5XYKTCA12BG019512; 5XYKTCA12BG039534 | 5XYKTCA12BG064868 | 5XYKTCA12BG036195 | 5XYKTCA12BG077796

5XYKTCA12BG011491 | 5XYKTCA12BG024032 | 5XYKTCA12BG011331; 5XYKTCA12BG053398; 5XYKTCA12BG057483 | 5XYKTCA12BG082562; 5XYKTCA12BG052882; 5XYKTCA12BG002144 | 5XYKTCA12BG087888 | 5XYKTCA12BG006064 | 5XYKTCA12BG061405 | 5XYKTCA12BG064806 | 5XYKTCA12BG033247; 5XYKTCA12BG044930 | 5XYKTCA12BG095635 | 5XYKTCA12BG069360

5XYKTCA12BG004055 | 5XYKTCA12BG063624 | 5XYKTCA12BG090693; 5XYKTCA12BG045317 | 5XYKTCA12BG074476; 5XYKTCA12BG088782 | 5XYKTCA12BG043681 | 5XYKTCA12BG041364 | 5XYKTCA12BG023415 | 5XYKTCA12BG073411; 5XYKTCA12BG003827 | 5XYKTCA12BG030199; 5XYKTCA12BG075529; 5XYKTCA12BG082190 | 5XYKTCA12BG008994; 5XYKTCA12BG038741; 5XYKTCA12BG014746 | 5XYKTCA12BG069990; 5XYKTCA12BG060027 | 5XYKTCA12BG020935; 5XYKTCA12BG067592 | 5XYKTCA12BG041557 | 5XYKTCA12BG047620; 5XYKTCA12BG027450 | 5XYKTCA12BG070668

5XYKTCA12BG037900; 5XYKTCA12BG017341 |

5XYKTCA12BG033684

; 5XYKTCA12BG024919; 5XYKTCA12BG094226; 5XYKTCA12BG078625 | 5XYKTCA12BG035645 | 5XYKTCA12BG030865 | 5XYKTCA12BG057306; 5XYKTCA12BG095683 | 5XYKTCA12BG037346; 5XYKTCA12BG097255 | 5XYKTCA12BG001348 | 5XYKTCA12BG055118 | 5XYKTCA12BG015573; 5XYKTCA12BG056737 | 5XYKTCA12BG008168 | 5XYKTCA12BG060013 | 5XYKTCA12BG026282; 5XYKTCA12BG092816 | 5XYKTCA12BG029330

5XYKTCA12BG073568 | 5XYKTCA12BG032079 | 5XYKTCA12BG050095; 5XYKTCA12BG012169 | 5XYKTCA12BG097563 | 5XYKTCA12BG041168 | 5XYKTCA12BG062411

5XYKTCA12BG085896 | 5XYKTCA12BG015590; 5XYKTCA12BG072548

5XYKTCA12BG010714; 5XYKTCA12BG017503; 5XYKTCA12BG067091 | 5XYKTCA12BG075496 | 5XYKTCA12BG053045 | 5XYKTCA12BG079595 | 5XYKTCA12BG036293; 5XYKTCA12BG024970 | 5XYKTCA12BG013368 | 5XYKTCA12BG092394; 5XYKTCA12BG012799 | 5XYKTCA12BG094095 | 5XYKTCA12BG074008 | 5XYKTCA12BG085798; 5XYKTCA12BG018117 | 5XYKTCA12BG067818 | 5XYKTCA12BG054633; 5XYKTCA12BG093996; 5XYKTCA12BG000300; 5XYKTCA12BG041588; 5XYKTCA12BG015153 | 5XYKTCA12BG001236 | 5XYKTCA12BG065356 | 5XYKTCA12BG084537 | 5XYKTCA12BG071948

5XYKTCA12BG040599 | 5XYKTCA12BG003567 | 5XYKTCA12BG058309 | 5XYKTCA12BG037184; 5XYKTCA12BG042983 | 5XYKTCA12BG003522 | 5XYKTCA12BG036259 | 5XYKTCA12BG066491 | 5XYKTCA12BG038318; 5XYKTCA12BG012334 | 5XYKTCA12BG023107 | 5XYKTCA12BG087597 | 5XYKTCA12BG030350; 5XYKTCA12BG058360 | 5XYKTCA12BG097384 | 5XYKTCA12BG002905; 5XYKTCA12BG046967 | 5XYKTCA12BG082030 | 5XYKTCA12BG068726; 5XYKTCA12BG004900 | 5XYKTCA12BG025102 |

5XYKTCA12BG089009

| 5XYKTCA12BG053448 | 5XYKTCA12BG002094; 5XYKTCA12BG095621 | 5XYKTCA12BG040795 | 5XYKTCA12BG030249 | 5XYKTCA12BG079838 | 5XYKTCA12BG088913; 5XYKTCA12BG080505 | 5XYKTCA12BG067589

5XYKTCA12BG057371 | 5XYKTCA12BG000264

5XYKTCA12BG007800 | 5XYKTCA12BG086286 | 5XYKTCA12BG086045 | 5XYKTCA12BG063123 | 5XYKTCA12BG094338; 5XYKTCA12BG095599; 5XYKTCA12BG078852 | 5XYKTCA12BG061033; 5XYKTCA12BG081699 | 5XYKTCA12BG059895 | 5XYKTCA12BG032549 | 5XYKTCA12BG022670; 5XYKTCA12BG062490 | 5XYKTCA12BG045947; 5XYKTCA12BG038481 | 5XYKTCA12BG055832 | 5XYKTCA12BG040683; 5XYKTCA12BG017890 | 5XYKTCA12BG091181; 5XYKTCA12BG037329 | 5XYKTCA12BG081041

5XYKTCA12BG049299 | 5XYKTCA12BG076681 | 5XYKTCA12BG070329; 5XYKTCA12BG051490; 5XYKTCA12BG075711

5XYKTCA12BG066541 | 5XYKTCA12BG036214 | 5XYKTCA12BG082089 | 5XYKTCA12BG001592 | 5XYKTCA12BG008137 | 5XYKTCA12BG028078

5XYKTCA12BG068290; 5XYKTCA12BG053627 |

5XYKTCA12BG087678

; 5XYKTCA12BG079015 | 5XYKTCA12BG060772; 5XYKTCA12BG096655

5XYKTCA12BG087499 | 5XYKTCA12BG082710

5XYKTCA12BG050257 | 5XYKTCA12BG095408; 5XYKTCA12BG085008 | 5XYKTCA12BG075773 | 5XYKTCA12BG015315; 5XYKTCA12BG002838 | 5XYKTCA12BG025620

5XYKTCA12BG022457; 5XYKTCA12BG013662 | 5XYKTCA12BG077443 | 5XYKTCA12BG084859 | 5XYKTCA12BG072243 | 5XYKTCA12BG011345

5XYKTCA12BG095330 | 5XYKTCA12BG054339 | 5XYKTCA12BG012754 | 5XYKTCA12BG007683; 5XYKTCA12BG016089; 5XYKTCA12BG026329; 5XYKTCA12BG022832; 5XYKTCA12BG079676 | 5XYKTCA12BG098373 | 5XYKTCA12BG015735 | 5XYKTCA12BG072162 | 5XYKTCA12BG081279

5XYKTCA12BG023348 | 5XYKTCA12BG042904; 5XYKTCA12BG061419 | 5XYKTCA12BG032230

5XYKTCA12BG084750 | 5XYKTCA12BG086823 | 5XYKTCA12BG089947 | 5XYKTCA12BG094078 | 5XYKTCA12BG029585 | 5XYKTCA12BG065695 | 5XYKTCA12BG094310; 5XYKTCA12BG084604; 5XYKTCA12BG015816 | 5XYKTCA12BG078740 | 5XYKTCA12BG047276; 5XYKTCA12BG016867 | 5XYKTCA12BG056219 | 5XYKTCA12BG068807 | 5XYKTCA12BG085252 | 5XYKTCA12BG068872 | 5XYKTCA12BG072825; 5XYKTCA12BG059668; 5XYKTCA12BG083114; 5XYKTCA12BG031837

5XYKTCA12BG041333 | 5XYKTCA12BG073232 | 5XYKTCA12BG079001; 5XYKTCA12BG054616 | 5XYKTCA12BG097496 | 5XYKTCA12BG040408; 5XYKTCA12BG062909; 5XYKTCA12BG014214 |

5XYKTCA12BG050887

| 5XYKTCA12BG013273; 5XYKTCA12BG007652; 5XYKTCA12BG007599 | 5XYKTCA12BG089852 | 5XYKTCA12BG031899; 5XYKTCA12BG089303; 5XYKTCA12BG096476; 5XYKTCA12BG079628; 5XYKTCA12BG086126; 5XYKTCA12BG057712 | 5XYKTCA12BG099880; 5XYKTCA12BG009577 | 5XYKTCA12BG086837; 5XYKTCA12BG053112 | 5XYKTCA12BG055300 | 5XYKTCA12BG021700 | 5XYKTCA12BG067253 | 5XYKTCA12BG025648 | 5XYKTCA12BG088054; 5XYKTCA12BG024712 | 5XYKTCA12BG000765; 5XYKTCA12BG027223 | 5XYKTCA12BG011183 | 5XYKTCA12BG062585; 5XYKTCA12BG015640 | 5XYKTCA12BG011555 | 5XYKTCA12BG057726 | 5XYKTCA12BG066913 | 5XYKTCA12BG040358 | 5XYKTCA12BG044135 | 5XYKTCA12BG030512 | 5XYKTCA12BG086336; 5XYKTCA12BG058570 | 5XYKTCA12BG044538; 5XYKTCA12BG001298 | 5XYKTCA12BG048735 | 5XYKTCA12BG087664; 5XYKTCA12BG013659 | 5XYKTCA12BG088118 | 5XYKTCA12BG095523; 5XYKTCA12BG033863 | 5XYKTCA12BG015413 | 5XYKTCA12BG014715 | 5XYKTCA12BG069780; 5XYKTCA12BG009563; 5XYKTCA12BG043406 | 5XYKTCA12BG035659; 5XYKTCA12BG007991 | 5XYKTCA12BG070993 | 5XYKTCA12BG018327 | 5XYKTCA12BG013046 | 5XYKTCA12BG071562; 5XYKTCA12BG032616; 5XYKTCA12BG037038

5XYKTCA12BG094873; 5XYKTCA12BG051697; 5XYKTCA12BG058648 | 5XYKTCA12BG016075 | 5XYKTCA12BG012785 | 5XYKTCA12BG002712 | 5XYKTCA12BG040151 | 5XYKTCA12BG033846 | 5XYKTCA12BG060139 | 5XYKTCA12BG049643 | 5XYKTCA12BG052672 | 5XYKTCA12BG046743 | 5XYKTCA12BG075739; 5XYKTCA12BG096803 | 5XYKTCA12BG053496; 5XYKTCA12BG038156 | 5XYKTCA12BG012012; 5XYKTCA12BG000443 | 5XYKTCA12BG012379 | 5XYKTCA12BG022541; 5XYKTCA12BG044880 | 5XYKTCA12BG046421; 5XYKTCA12BG097028 | 5XYKTCA12BG090192

5XYKTCA12BG079807 |

5XYKTCA12BG087213

; 5XYKTCA12BG064238 | 5XYKTCA12BG045477; 5XYKTCA12BG003634; 5XYKTCA12BG055510 | 5XYKTCA12BG050744 | 5XYKTCA12BG061386 | 5XYKTCA12BG071111 | 5XYKTCA12BG042434

5XYKTCA12BG043454; 5XYKTCA12BG086319 | 5XYKTCA12BG007280; 5XYKTCA12BG084957 | 5XYKTCA12BG036715 | 5XYKTCA12BG011734 | 5XYKTCA12BG080892; 5XYKTCA12BG002421 | 5XYKTCA12BG073375 | 5XYKTCA12BG000412; 5XYKTCA12BG044653; 5XYKTCA12BG014066 | 5XYKTCA12BG019350; 5XYKTCA12BG084733 | 5XYKTCA12BG009594 | 5XYKTCA12BG056091; 5XYKTCA12BG087177 | 5XYKTCA12BG047293 | 5XYKTCA12BG036679; 5XYKTCA12BG009658 | 5XYKTCA12BG055555 | 5XYKTCA12BG062781 | 5XYKTCA12BG010356; 5XYKTCA12BG048301

5XYKTCA12BG027383 | 5XYKTCA12BG035452 | 5XYKTCA12BG037377 |

5XYKTCA12BG023740

| 5XYKTCA12BG044099 | 5XYKTCA12BG079922; 5XYKTCA12BG080620; 5XYKTCA12BG077264; 5XYKTCA12BG085400; 5XYKTCA12BG034608; 5XYKTCA12BG013855 | 5XYKTCA12BG017663 | 5XYKTCA12BG084506 |

5XYKTCA12BG037881

| 5XYKTCA12BG093500 | 5XYKTCA12BG052879 | 5XYKTCA12BG029781 | 5XYKTCA12BG019980; 5XYKTCA12BG054566 | 5XYKTCA12BG001107; 5XYKTCA12BG076423 | 5XYKTCA12BG046452 | 5XYKTCA12BG024211; 5XYKTCA12BG019574 | 5XYKTCA12BG085123 | 5XYKTCA12BG034575 | 5XYKTCA12BG068886

5XYKTCA12BG047584; 5XYKTCA12BG026069 | 5XYKTCA12BG042448; 5XYKTCA12BG098440 | 5XYKTCA12BG006467 | 5XYKTCA12BG034446; 5XYKTCA12BG028159; 5XYKTCA12BG036620

5XYKTCA12BG083825 | 5XYKTCA12BG056561; 5XYKTCA12BG087423 | 5XYKTCA12BG035578 | 5XYKTCA12BG079547; 5XYKTCA12BG097336; 5XYKTCA12BG067057 | 5XYKTCA12BG013600 | 5XYKTCA12BG004735 | 5XYKTCA12BG055393 | 5XYKTCA12BG039615 | 5XYKTCA12BG055376 | 5XYKTCA12BG031496 | 5XYKTCA12BG055507 | 5XYKTCA12BG018649; 5XYKTCA12BG026170; 5XYKTCA12BG018165 | 5XYKTCA12BG030994; 5XYKTCA12BG014469; 5XYKTCA12BG098597 | 5XYKTCA12BG024760; 5XYKTCA12BG068449 | 5XYKTCA12BG013760 | 5XYKTCA12BG009837; 5XYKTCA12BG072565; 5XYKTCA12BG035970; 5XYKTCA12BG014360; 5XYKTCA12BG063252 | 5XYKTCA12BG071805; 5XYKTCA12BG008462; 5XYKTCA12BG034060; 5XYKTCA12BG022331 | 5XYKTCA12BG082979; 5XYKTCA12BG057340 | 5XYKTCA12BG059072; 5XYKTCA12BG070525 | 5XYKTCA12BG010597; 5XYKTCA12BG003939; 5XYKTCA12BG033586 | 5XYKTCA12BG066362; 5XYKTCA12BG055216 | 5XYKTCA12BG080388 | 5XYKTCA12BG083131; 5XYKTCA12BG014617 | 5XYKTCA12BG066118; 5XYKTCA12BG051845 | 5XYKTCA12BG044488

5XYKTCA12BG022412; 5XYKTCA12BG081203 | 5XYKTCA12BG068922 | 5XYKTCA12BG080343; 5XYKTCA12BG094470; 5XYKTCA12BG035743; 5XYKTCA12BG090659; 5XYKTCA12BG026492 | 5XYKTCA12BG025942 | 5XYKTCA12BG021728; 5XYKTCA12BG078821; 5XYKTCA12BG019994; 5XYKTCA12BG055197 | 5XYKTCA12BG077183; 5XYKTCA12BG094792

5XYKTCA12BG011328 | 5XYKTCA12BG014455; 5XYKTCA12BG083291 | 5XYKTCA12BG079533 | 5XYKTCA12BG011622; 5XYKTCA12BG095148

5XYKTCA12BG015038 | 5XYKTCA12BG035192 | 5XYKTCA12BG075210 | 5XYKTCA12BG055409 | 5XYKTCA12BG069519 | 5XYKTCA12BG013998; 5XYKTCA12BG053546 | 5XYKTCA12BG039551 | 5XYKTCA12BG003309; 5XYKTCA12BG095974 | 5XYKTCA12BG073876 | 5XYKTCA12BG093920 | 5XYKTCA12BG054146 | 5XYKTCA12BG063591 | 5XYKTCA12BG023141; 5XYKTCA12BG090225 | 5XYKTCA12BG041011; 5XYKTCA12BG012897 | 5XYKTCA12BG070086 | 5XYKTCA12BG065034 | 5XYKTCA12BG037850; 5XYKTCA12BG047570 | 5XYKTCA12BG000202 | 5XYKTCA12BG059167 | 5XYKTCA12BG090838; 5XYKTCA12BG021308 | 5XYKTCA12BG041316

5XYKTCA12BG079323 | 5XYKTCA12BG026332 | 5XYKTCA12BG024421; 5XYKTCA12BG045883; 5XYKTCA12BG040134 | 5XYKTCA12BG092329 | 5XYKTCA12BG071772 | 5XYKTCA12BG035824 | 5XYKTCA12BG013161; 5XYKTCA12BG067690 | 5XYKTCA12BG098311 | 5XYKTCA12BG066748

5XYKTCA12BG013869 | 5XYKTCA12BG081234; 5XYKTCA12BG049755 | 5XYKTCA12BG007750; 5XYKTCA12BG058567; 5XYKTCA12BG059752 | 5XYKTCA12BG097482 | 5XYKTCA12BG021566 | 5XYKTCA12BG042918; 5XYKTCA12BG036083; 5XYKTCA12BG090953 | 5XYKTCA12BG002225; 5XYKTCA12BG010566; 5XYKTCA12BG077118; 5XYKTCA12BG089950 | 5XYKTCA12BG082416; 5XYKTCA12BG007358 | 5XYKTCA12BG031465 | 5XYKTCA12BG082223 | 5XYKTCA12BG001186;

5XYKTCA12BG097921

| 5XYKTCA12BG035080 | 5XYKTCA12BG041431; 5XYKTCA12BG062666 | 5XYKTCA12BG088085 | 5XYKTCA12BG055233 | 5XYKTCA12BG039842; 5XYKTCA12BG093108; 5XYKTCA12BG039047 | 5XYKTCA12BG082528; 5XYKTCA12BG071299 | 5XYKTCA12BG060108; 5XYKTCA12BG044975 | 5XYKTCA12BG075305; 5XYKTCA12BG028095; 5XYKTCA12BG066006 | 5XYKTCA12BG029408 | 5XYKTCA12BG054048; 5XYKTCA12BG074509 | 5XYKTCA12BG003343 | 5XYKTCA12BG095926 | 5XYKTCA12BG045673; 5XYKTCA12BG084151 | 5XYKTCA12BG073814

5XYKTCA12BG085364

5XYKTCA12BG003438; 5XYKTCA12BG098728; 5XYKTCA12BG059783 | 5XYKTCA12BG080083; 5XYKTCA12BG017095; 5XYKTCA12BG066636 | 5XYKTCA12BG008719; 5XYKTCA12BG090600; 5XYKTCA12BG061212; 5XYKTCA12BG059282; 5XYKTCA12BG056589; 5XYKTCA12BG049867

5XYKTCA12BG018098 | 5XYKTCA12BG014262 | 5XYKTCA12BG055944 | 5XYKTCA12BG035547 | 5XYKTCA12BG098020 | 5XYKTCA12BG080780 | 5XYKTCA12BG038674 | 5XYKTCA12BG036780 | 5XYKTCA12BG057192 | 5XYKTCA12BG037217 | 5XYKTCA12BG012429 | 5XYKTCA12BG083548 | 5XYKTCA12BG094369 | 5XYKTCA12BG054731; 5XYKTCA12BG006453; 5XYKTCA12BG045706; 5XYKTCA12BG026735

5XYKTCA12BG081363

5XYKTCA12BG067933; 5XYKTCA12BG043051; 5XYKTCA12BG075594; 5XYKTCA12BG060528; 5XYKTCA12BG032681; 5XYKTCA12BG068192; 5XYKTCA12BG031028; 5XYKTCA12BG044894 | 5XYKTCA12BG089141 | 5XYKTCA12BG004282 | 5XYKTCA12BG082349 | 5XYKTCA12BG012480; 5XYKTCA12BG004489; 5XYKTCA12BG084103 | 5XYKTCA12BG067706

5XYKTCA12BG019199

5XYKTCA12BG048931; 5XYKTCA12BG014598; 5XYKTCA12BG006503 | 5XYKTCA12BG054437; 5XYKTCA12BG037573 | 5XYKTCA12BG017937; 5XYKTCA12BG060092 | 5XYKTCA12BG029263; 5XYKTCA12BG001799 |

5XYKTCA12BG0973055XYKTCA12BG023379

; 5XYKTCA12BG099801 | 5XYKTCA12BG071836 | 5XYKTCA12BG080276; 5XYKTCA12BG036892; 5XYKTCA12BG051876; 5XYKTCA12BG072744 | 5XYKTCA12BG017324 | 5XYKTCA12BG006937; 5XYKTCA12BG001527 | 5XYKTCA12BG080567 | 5XYKTCA12BG019901; 5XYKTCA12BG064546; 5XYKTCA12BG089429; 5XYKTCA12BG002631 | 5XYKTCA12BG087048 | 5XYKTCA12BG039226 | 5XYKTCA12BG000023 | 5XYKTCA12BG030915 | 5XYKTCA12BG079175 | 5XYKTCA12BG018506; 5XYKTCA12BG079791 | 5XYKTCA12BG082769;

5XYKTCA12BG035063

| 5XYKTCA12BG065552; 5XYKTCA12BG062439; 5XYKTCA12BG080939 | 5XYKTCA12BG042689 | 5XYKTCA12BG042532 | 5XYKTCA12BG067754; 5XYKTCA12BG040859 | 5XYKTCA12BG011460 | 5XYKTCA12BG056950 | 5XYKTCA12BG072713 | 5XYKTCA12BG066281; 5XYKTCA12BG040991 | 5XYKTCA12BG013726 | 5XYKTCA12BG035077; 5XYKTCA12BG036598 | 5XYKTCA12BG032972 | 5XYKTCA12BG079032 | 5XYKTCA12BG087079; 5XYKTCA12BG026928; 5XYKTCA12BG094131 | 5XYKTCA12BG037864 | 5XYKTCA12BG063672 | 5XYKTCA12BG057693;

5XYKTCA12BG084974

| 5XYKTCA12BG046354; 5XYKTCA12BG097675; 5XYKTCA12BG082772 | 5XYKTCA12BG045589 | 5XYKTCA12BG011281 | 5XYKTCA12BG077040; 5XYKTCA12BG056656; 5XYKTCA12BG058617; 5XYKTCA12BG030719; 5XYKTCA12BG009997 | 5XYKTCA12BG099412 | 5XYKTCA12BG086739; 5XYKTCA12BG048878; 5XYKTCA12BG087745 | 5XYKTCA12BG027870 | 5XYKTCA12BG099877; 5XYKTCA12BG052445; 5XYKTCA12BG026959; 5XYKTCA12BG018294 | 5XYKTCA12BG074798

5XYKTCA12BG011717; 5XYKTCA12BG033264

5XYKTCA12BG051585; 5XYKTCA12BG075045 | 5XYKTCA12BG043020 |

5XYKTCA12BG032776

; 5XYKTCA12BG034141 | 5XYKTCA12BG084568 | 5XYKTCA12BG058973 | 5XYKTCA12BG092671 | 5XYKTCA12BG029960 | 5XYKTCA12BG050226; 5XYKTCA12BG061727; 5XYKTCA12BG030736; 5XYKTCA12BG003925 | 5XYKTCA12BG046175 | 5XYKTCA12BG060755 | 5XYKTCA12BG007294 | 5XYKTCA12BG007084 | 5XYKTCA12BG077877; 5XYKTCA12BG098826 | 5XYKTCA12BG015203 | 5XYKTCA12BG024323 | 5XYKTCA12BG086272 | 5XYKTCA12BG087454 | 5XYKTCA12BG009496; 5XYKTCA12BG065759 | 5XYKTCA12BG063705 | 5XYKTCA12BG047309; 5XYKTCA12BG075448 | 5XYKTCA12BG060724; 5XYKTCA12BG092895; 5XYKTCA12BG027092 | 5XYKTCA12BG004475; 5XYKTCA12BG057788 |

5XYKTCA12BG034401

| 5XYKTCA12BG097403 | 5XYKTCA12BG075692; 5XYKTCA12BG037248; 5XYKTCA12BG059038 | 5XYKTCA12BG047035

5XYKTCA12BG050730 | 5XYKTCA12BG031420; 5XYKTCA12BG054907 | 5XYKTCA12BG076101; 5XYKTCA12BG047990; 5XYKTCA12BG028775 | 5XYKTCA12BG046919 | 5XYKTCA12BG050291 | 5XYKTCA12BG032941 | 5XYKTCA12BG059220; 5XYKTCA12BG015685 | 5XYKTCA12BG087700; 5XYKTCA12BG038710; 5XYKTCA12BG094209 | 5XYKTCA12BG033782 | 5XYKTCA12BG084005 | 5XYKTCA12BG027321 | 5XYKTCA12BG097997; 5XYKTCA12BG066474; 5XYKTCA12BG083145 | 5XYKTCA12BG038738 | 5XYKTCA12BG002337 | 5XYKTCA12BG045558 | 5XYKTCA12BG024628; 5XYKTCA12BG071268 | 5XYKTCA12BG089740; 5XYKTCA12BG066765 | 5XYKTCA12BG079645; 5XYKTCA12BG084991; 5XYKTCA12BG003147 | 5XYKTCA12BG091682

5XYKTCA12BG050369; 5XYKTCA12BG013337 | 5XYKTCA12BG012124 | 5XYKTCA12BG049660 | 5XYKTCA12BG023978; 5XYKTCA12BG031157 | 5XYKTCA12BG049304

5XYKTCA12BG094730;

5XYKTCA12BG056270

; 5XYKTCA12BG004802; 5XYKTCA12BG010017 | 5XYKTCA12BG047391 | 5XYKTCA12BG051926 | 5XYKTCA12BG031725 | 5XYKTCA12BG014228 | 5XYKTCA12BG032115 | 5XYKTCA12BG066345 | 5XYKTCA12BG044670

5XYKTCA12BG027965; 5XYKTCA12BG093626

5XYKTCA12BG018120 | 5XYKTCA12BG020420 | 5XYKTCA12BG052218 | 5XYKTCA12BG093707 | 5XYKTCA12BG046242 | 5XYKTCA12BG074042 | 5XYKTCA12BG026797 | 5XYKTCA12BG063140; 5XYKTCA12BG074638; 5XYKTCA12BG023592 | 5XYKTCA12BG005979; 5XYKTCA12BG026461 | 5XYKTCA12BG085137 | 5XYKTCA12BG065700 |

5XYKTCA12BG095098

| 5XYKTCA12BG031966 | 5XYKTCA12BG004105; 5XYKTCA12BG085249; 5XYKTCA12BG048055 | 5XYKTCA12BG086160 | 5XYKTCA12BG016433 | 5XYKTCA12BG062005 | 5XYKTCA12BG004380

5XYKTCA12BG050839 | 5XYKTCA12BG084800 | 5XYKTCA12BG075109; 5XYKTCA12BG073313; 5XYKTCA12BG029067 | 5XYKTCA12BG078091; 5XYKTCA12BG031675 | 5XYKTCA12BG040540; 5XYKTCA12BG029070

5XYKTCA12BG066250 | 5XYKTCA12BG027335 | 5XYKTCA12BG025519; 5XYKTCA12BG060917; 5XYKTCA12BG026833 | 5XYKTCA12BG039131 | 5XYKTCA12BG007585; 5XYKTCA12BG081072; 5XYKTCA12BG065549 | 5XYKTCA12BG047116 | 5XYKTCA12BG052459 | 5XYKTCA12BG034348 | 5XYKTCA12BG001818; 5XYKTCA12BG090130 | 5XYKTCA12BG096249; 5XYKTCA12BG070413

5XYKTCA12BG098776

5XYKTCA12BG086501 | 5XYKTCA12BG097983; 5XYKTCA12BG011572 | 5XYKTCA12BG070508 | 5XYKTCA12BG010227 | 5XYKTCA12BG013192 | 5XYKTCA12BG086112; 5XYKTCA12BG041400 | 5XYKTCA12BG058634 | 5XYKTCA12BG013564 | 5XYKTCA12BG008218; 5XYKTCA12BG003472; 5XYKTCA12BG036763 | 5XYKTCA12BG040098; 5XYKTCA12BG016710 | 5XYKTCA12BG046693 | 5XYKTCA12BG031434 | 5XYKTCA12BG013239 | 5XYKTCA12BG057872 | 5XYKTCA12BG007635; 5XYKTCA12BG094744

5XYKTCA12BG096140 | 5XYKTCA12BG085509 | 5XYKTCA12BG008963 | 5XYKTCA12BG013709 | 5XYKTCA12BG063977; 5XYKTCA12BG026976 | 5XYKTCA12BG056933; 5XYKTCA12BG062697; 5XYKTCA12BG026671; 5XYKTCA12BG048072; 5XYKTCA12BG027397 |

5XYKTCA12BG096252

| 5XYKTCA12BG073036 | 5XYKTCA12BG073599 | 5XYKTCA12BG011457; 5XYKTCA12BG037315; 5XYKTCA12BG057919 | 5XYKTCA12BG071092 | 5XYKTCA12BG084425 | 5XYKTCA12BG055328 | 5XYKTCA12BG058214; 5XYKTCA12BG032891 | 5XYKTCA12BG017582 | 5XYKTCA12BG054597; 5XYKTCA12BG054552 | 5XYKTCA12BG053658 | 5XYKTCA12BG033779 | 5XYKTCA12BG013807; 5XYKTCA12BG041963 | 5XYKTCA12BG029618 |

5XYKTCA12BG086496

; 5XYKTCA12BG004976 | 5XYKTCA12BG032440; 5XYKTCA12BG042160; 5XYKTCA12BG054390; 5XYKTCA12BG043308 | 5XYKTCA12BG072470 | 5XYKTCA12BG055068 | 5XYKTCA12BG035564 | 5XYKTCA12BG039906 | 5XYKTCA12BG006128 | 5XYKTCA12BG077801; 5XYKTCA12BG015377 | 5XYKTCA12BG015623 | 5XYKTCA12BG077989; 5XYKTCA12BG066751

5XYKTCA12BG072520 | 5XYKTCA12BG089060 | 5XYKTCA12BG014133; 5XYKTCA12BG048637; 5XYKTCA12BG036438 | 5XYKTCA12BG004038

5XYKTCA12BG006078; 5XYKTCA12BG074414; 5XYKTCA12BG026931 | 5XYKTCA12BG041252; 5XYKTCA12BG019462; 5XYKTCA12BG068838; 5XYKTCA12BG069049 | 5XYKTCA12BG012074 | 5XYKTCA12BG052767 | 5XYKTCA12BG041218 | 5XYKTCA12BG029859; 5XYKTCA12BG084778; 5XYKTCA12BG033202; 5XYKTCA12BG064742; 5XYKTCA12BG096820;

5XYKTCA12BG081847

| 5XYKTCA12BG043275 | 5XYKTCA12BG016531; 5XYKTCA12BG062182

5XYKTCA12BG031918 | 5XYKTCA12BG098664 | 5XYKTCA12BG001995 | 5XYKTCA12BG099703; 5XYKTCA12BG088670; 5XYKTCA12BG009630 | 5XYKTCA12BG078642; 5XYKTCA12BG089916 | 5XYKTCA12BG061999 | 5XYKTCA12BG019591; 5XYKTCA12BG070931 | 5XYKTCA12BG078284; 5XYKTCA12BG041476; 5XYKTCA12BG056964 | 5XYKTCA12BG035368;

5XYKTCA12BG096512

| 5XYKTCA12BG019977; 5XYKTCA12BG096039 | 5XYKTCA12BG070847 | 5XYKTCA12BG090144; 5XYKTCA12BG097479;

5XYKTCA12BG087017

| 5XYKTCA12BG054034 | 5XYKTCA12BG067835 | 5XYKTCA12BG011829; 5XYKTCA12BG001365; 5XYKTCA12BG093917

5XYKTCA12BG005867 | 5XYKTCA12BG021051 | 5XYKTCA12BG019249 | 5XYKTCA12BG054924; 5XYKTCA12BG068905 | 5XYKTCA12BG086546; 5XYKTCA12BG096137 | 5XYKTCA12BG050310; 5XYKTCA12BG053644 | 5XYKTCA12BG086868 | 5XYKTCA12BG077166 | 5XYKTCA12BG026511 | 5XYKTCA12BG044233; 5XYKTCA12BG032566 | 5XYKTCA12BG029327; 5XYKTCA12BG019526 | 5XYKTCA12BG004993 | 5XYKTCA12BG031983 | 5XYKTCA12BG020823 | 5XYKTCA12BG066488; 5XYKTCA12BG055264 | 5XYKTCA12BG086370 | 5XYKTCA12BG061369; 5XYKTCA12BG029571; 5XYKTCA12BG010387 | 5XYKTCA12BG025990; 5XYKTCA12BG057063 | 5XYKTCA12BG077202 | 5XYKTCA12BG035404; 5XYKTCA12BG052848; 5XYKTCA12BG041414 | 5XYKTCA12BG087180 | 5XYKTCA12BG058178 | 5XYKTCA12BG026086; 5XYKTCA12BG010891 | 5XYKTCA12BG032809 | 5XYKTCA12BG060965 | 5XYKTCA12BG049772; 5XYKTCA12BG050775; 5XYKTCA12BG005304;

5XYKTCA12BG011846

; 5XYKTCA12BG001544 | 5XYKTCA12BG092637 | 5XYKTCA12BG073392; 5XYKTCA12BG082013; 5XYKTCA12BG049321 | 5XYKTCA12BG058908

5XYKTCA12BG014049 | 5XYKTCA12BG098342 | 5XYKTCA12BG060593 | 5XYKTCA12BG014648 | 5XYKTCA12BG030381; 5XYKTCA12BG021907 | 5XYKTCA12BG058746; 5XYKTCA12BG024600 | 5XYKTCA12BG015489 |

5XYKTCA12BG075126

; 5XYKTCA12BG031479 | 5XYKTCA12BG013810; 5XYKTCA12BG050002; 5XYKTCA12BG032504

5XYKTCA12BG075451 | 5XYKTCA12BG077426 | 5XYKTCA12BG098793 | 5XYKTCA12BG037637 | 5XYKTCA12BG000393 | 5XYKTCA12BG005643; 5XYKTCA12BG016688 | 5XYKTCA12BG045382 | 5XYKTCA12BG099488 | 5XYKTCA12BG053370 | 5XYKTCA12BG082464 | 5XYKTCA12BG098700

5XYKTCA12BG001916 | 5XYKTCA12BG006999 | 5XYKTCA12BG080455 | 5XYKTCA12BG070895; 5XYKTCA12BG093867; 5XYKTCA12BG068354 | 5XYKTCA12BG019588 | 5XYKTCA12BG053210; 5XYKTCA12BG062179; 5XYKTCA12BG097773 | 5XYKTCA12BG044622 | 5XYKTCA12BG039744

5XYKTCA12BG022510 | 5XYKTCA12BG092797; 5XYKTCA12BG028811; 5XYKTCA12BG044149 | 5XYKTCA12BG092251 | 5XYKTCA12BG035032; 5XYKTCA12BG015895 | 5XYKTCA12BG045916; 5XYKTCA12BG061355; 5XYKTCA12BG013936 | 5XYKTCA12BG076468; 5XYKTCA12BG072789 | 5XYKTCA12BG038500 | 5XYKTCA12BG031059 | 5XYKTCA12BG081430 | 5XYKTCA12BG078592; 5XYKTCA12BG012043 | 5XYKTCA12BG030123; 5XYKTCA12BG045818 | 5XYKTCA12BG058651 | 5XYKTCA12BG086613 | 5XYKTCA12BG033393; 5XYKTCA12BG035869 | 5XYKTCA12BG044152; 5XYKTCA12BG022426 | 5XYKTCA12BG016884; 5XYKTCA12BG052042; 5XYKTCA12BG000572; 5XYKTCA12BG051571 | 5XYKTCA12BG028971 | 5XYKTCA12BG050453 | 5XYKTCA12BG065986 | 5XYKTCA12BG070542; 5XYKTCA12BG052154; 5XYKTCA12BG015511 | 5XYKTCA12BG015122 | 5XYKTCA12BG011359 | 5XYKTCA12BG090290; 5XYKTCA12BG043910; 5XYKTCA12BG035449 | 5XYKTCA12BG033653 | 5XYKTCA12BG061985; 5XYKTCA12BG043602; 5XYKTCA12BG074252 |

5XYKTCA12BG075644

; 5XYKTCA12BG064062 | 5XYKTCA12BG003200; 5XYKTCA12BG061601 | 5XYKTCA12BG014634 | 5XYKTCA12BG072615 | 5XYKTCA12BG041266 | 5XYKTCA12BG016822 | 5XYKTCA12BG086692 | 5XYKTCA12BG081413 | 5XYKTCA12BG038271; 5XYKTCA12BG078107; 5XYKTCA12BG041137; 5XYKTCA12BG097269 | 5XYKTCA12BG091536 | 5XYKTCA12BG018456 | 5XYKTCA12BG000605 | 5XYKTCA12BG038447 | 5XYKTCA12BG099037 | 5XYKTCA12BG068502 | 5XYKTCA12BG072839 | 5XYKTCA12BG014116;

5XYKTCA12BG077376

| 5XYKTCA12BG087647 | 5XYKTCA12BG084201 | 5XYKTCA12BG049111 | 5XYKTCA12BG087602 | 5XYKTCA12BG090628; 5XYKTCA12BG096204; 5XYKTCA12BG000751 | 5XYKTCA12BG066619; 5XYKTCA12BG031661 | 5XYKTCA12BG055166 | 5XYKTCA12BG033930 | 5XYKTCA12BG084764 | 5XYKTCA12BG097286 |

5XYKTCA12BG073442

;

5XYKTCA12BG066622

| 5XYKTCA12BG068385; 5XYKTCA12BG082836 | 5XYKTCA12BG050324 | 5XYKTCA12BG070301 | 5XYKTCA12BG039601; 5XYKTCA12BG034897 | 5XYKTCA12BG097045 | 5XYKTCA12BG070671; 5XYKTCA12BG010552

5XYKTCA12BG084330 | 5XYKTCA12BG096056; 5XYKTCA12BG073859 | 5XYKTCA12BG014620 | 5XYKTCA12BG089088; 5XYKTCA12BG089835; 5XYKTCA12BG054972; 5XYKTCA12BG056804 | 5XYKTCA12BG002533 | 5XYKTCA12BG087972

5XYKTCA12BG002614; 5XYKTCA12BG099555; 5XYKTCA12BG003374; 5XYKTCA12BG034558; 5XYKTCA12BG074462 | 5XYKTCA12BG018568; 5XYKTCA12BG083159 | 5XYKTCA12BG012902; 5XYKTCA12BG019817 | 5XYKTCA12BG098499 | 5XYKTCA12BG002564 | 5XYKTCA12BG003908 | 5XYKTCA12BG017033 | 5XYKTCA12BG096753 | 5XYKTCA12BG059055 | 5XYKTCA12BG092606 | 5XYKTCA12BG028839 | 5XYKTCA12BG060402; 5XYKTCA12BG030090 | 5XYKTCA12BG083467; 5XYKTCA12BG058696; 5XYKTCA12BG083985; 5XYKTCA12BG000636; 5XYKTCA12BG084344 | 5XYKTCA12BG046662; 5XYKTCA12BG013578 | 5XYKTCA12BG072310; 5XYKTCA12BG027075; 5XYKTCA12BG093013; 5XYKTCA12BG094193 | 5XYKTCA12BG027206; 5XYKTCA12BG098857 | 5XYKTCA12BG062375 | 5XYKTCA12BG063297 | 5XYKTCA12BG015492; 5XYKTCA12BG095618 | 5XYKTCA12BG058956; 5XYKTCA12BG093805 | 5XYKTCA12BG047018 | 5XYKTCA12BG025133; 5XYKTCA12BG081721 | 5XYKTCA12BG077233 | 5XYKTCA12BG026301; 5XYKTCA12BG098955 | 5XYKTCA12BG016819; 5XYKTCA12BG083453; 5XYKTCA12BG059170 | 5XYKTCA12BG019820

5XYKTCA12BG035581 | 5XYKTCA12BG033166 | 5XYKTCA12BG058102 | 5XYKTCA12BG055054 | 5XYKTCA12BG077846; 5XYKTCA12BG040019 | 5XYKTCA12BG026041; 5XYKTCA12BG030798

5XYKTCA12BG099958

5XYKTCA12BG060433 | 5XYKTCA12BG035208 | 5XYKTCA12BG067561 | 5XYKTCA12BG064949

5XYKTCA12BG060710 | 5XYKTCA12BG069651 | 5XYKTCA12BG069827; 5XYKTCA12BG026962 | 5XYKTCA12BG081640 | 5XYKTCA12BG058388; 5XYKTCA12BG042191 | 5XYKTCA12BG099104; 5XYKTCA12BG033703 | 5XYKTCA12BG053482 | 5XYKTCA12BG023110 | 5XYKTCA12BG014956; 5XYKTCA12BG015217 | 5XYKTCA12BG005853

5XYKTCA12BG086062

| 5XYKTCA12BG080097 | 5XYKTCA12BG002824 | 5XYKTCA12BG081248; 5XYKTCA12BG015220

5XYKTCA12BG004444; 5XYKTCA12BG057497; 5XYKTCA12BG073862 | 5XYKTCA12BG031885 | 5XYKTCA12BG099426; 5XYKTCA12BG024791 | 5XYKTCA12BG068791

5XYKTCA12BG057029 | 5XYKTCA12BG025360; 5XYKTCA12BG021633 | 5XYKTCA12BG003469; 5XYKTCA12BG058777; 5XYKTCA12BG004170; 5XYKTCA12BG035242; 5XYKTCA12BG072775

5XYKTCA12BG047617 | 5XYKTCA12BG096171 | 5XYKTCA12BG021437; 5XYKTCA12BG026007 | 5XYKTCA12BG009403 | 5XYKTCA12BG015606

5XYKTCA12BG025696; 5XYKTCA12BG022524 | 5XYKTCA12BG068032 | 5XYKTCA12BG065826 | 5XYKTCA12BG007151 | 5XYKTCA12BG062876 | 5XYKTCA12BG079600; 5XYKTCA12BG008641

5XYKTCA12BG007943

| 5XYKTCA12BG063994; 5XYKTCA12BG051828 | 5XYKTCA12BG091813 | 5XYKTCA12BG087759; 5XYKTCA12BG045737 | 5XYKTCA12BG077149; 5XYKTCA12BG028226 | 5XYKTCA12BG062229 | 5XYKTCA12BG038514

5XYKTCA12BG096719 | 5XYKTCA12BG079693

5XYKTCA12BG030395 | 5XYKTCA12BG090905 | 5XYKTCA12BG082934 | 5XYKTCA12BG020465 | 5XYKTCA12BG065938

5XYKTCA12BG043745; 5XYKTCA12BG032163; 5XYKTCA12BG057547 | 5XYKTCA12BG001902 | 5XYKTCA12BG027593 | 5XYKTCA12BG052820; 5XYKTCA12BG064434 | 5XYKTCA12BG017338 | 5XYKTCA12BG084490 | 5XYKTCA12BG001611; 5XYKTCA12BG056608 | 5XYKTCA12BG078589 | 5XYKTCA12BG039825 | 5XYKTCA12BG098356 | 5XYKTCA12BG083663 | 5XYKTCA12BG029148; 5XYKTCA12BG007408 | 5XYKTCA12BG016139 | 5XYKTCA12BG067298 | 5XYKTCA12BG084179 | 5XYKTCA12BG069777; 5XYKTCA12BG015654 | 5XYKTCA12BG047519 | 5XYKTCA12BG039324; 5XYKTCA12BG067429 | 5XYKTCA12BG056866; 5XYKTCA12BG059461 | 5XYKTCA12BG052025 | 5XYKTCA12BG028937 | 5XYKTCA12BG033927 | 5XYKTCA12BG067477 | 5XYKTCA12BG000703 | 5XYKTCA12BG045480; 5XYKTCA12BG021969 | 5XYKTCA12BG092086 | 5XYKTCA12BG003133 | 5XYKTCA12BG054664 | 5XYKTCA12BG081895 | 5XYKTCA12BG040490

5XYKTCA12BG008915; 5XYKTCA12BG045365 |

5XYKTCA12BG0049145XYKTCA12BG035466 | 5XYKTCA12BG066216 | 5XYKTCA12BG093495; 5XYKTCA12BG017808 | 5XYKTCA12BG095845 | 5XYKTCA12BG030025; 5XYKTCA12BG078866; 5XYKTCA12BG064630; 5XYKTCA12BG093559 | 5XYKTCA12BG048556 | 5XYKTCA12BG096185

5XYKTCA12BG089267 | 5XYKTCA12BG036908 | 5XYKTCA12BG015993 | 5XYKTCA12BG055085

5XYKTCA12BG043535 | 5XYKTCA12BG084263; 5XYKTCA12BG044300 | 5XYKTCA12BG087731; 5XYKTCA12BG071755; 5XYKTCA12BG030607 | 5XYKTCA12BG017887 | 5XYKTCA12BG047200

5XYKTCA12BG052381 | 5XYKTCA12BG041607 | 5XYKTCA12BG056060 | 5XYKTCA12BG076177 | 5XYKTCA12BG012642 | 5XYKTCA12BG037301 | 5XYKTCA12BG075191 | 5XYKTCA12BG079483 | 5XYKTCA12BG057855; 5XYKTCA12BG069794 | 5XYKTCA12BG086434 | 5XYKTCA12BG053109 | 5XYKTCA12BG064966 | 5XYKTCA12BG049500 | 5XYKTCA12BG079497; 5XYKTCA12BG007117; 5XYKTCA12BG082738; 5XYKTCA12BG050551; 5XYKTCA12BG093366 | 5XYKTCA12BG026105; 5XYKTCA12BG060738 | 5XYKTCA12BG033720 | 5XYKTCA12BG069522 | 5XYKTCA12BG056074 | 5XYKTCA12BG072887; 5XYKTCA12BG051473 | 5XYKTCA12BG078611; 5XYKTCA12BG086577 | 5XYKTCA12BG085588; 5XYKTCA12BG050968; 5XYKTCA12BG082481; 5XYKTCA12BG091097 | 5XYKTCA12BG040750; 5XYKTCA12BG050162

5XYKTCA12BG046015; 5XYKTCA12BG092461 | 5XYKTCA12BG014293; 5XYKTCA12BG027979 | 5XYKTCA12BG050484 | 5XYKTCA12BG048184 | 5XYKTCA12BG076910; 5XYKTCA12BG075756 | 5XYKTCA12BG036164 | 5XYKTCA12BG019252 | 5XYKTCA12BG030221 | 5XYKTCA12BG063736 |

5XYKTCA12BG066717

| 5XYKTCA12BG077944; 5XYKTCA12BG092556; 5XYKTCA12BG020918; 5XYKTCA12BG004430; 5XYKTCA12BG088829 | 5XYKTCA12BG021812; 5XYKTCA12BG070623; 5XYKTCA12BG015475; 5XYKTCA12BG039694 | 5XYKTCA12BG014973 | 5XYKTCA12BG055281 | 5XYKTCA12BG042112 | 5XYKTCA12BG059735; 5XYKTCA12BG065454 | 5XYKTCA12BG019364

5XYKTCA12BG006663; 5XYKTCA12BG072968 | 5XYKTCA12BG008252 | 5XYKTCA12BG095912; 5XYKTCA12BG062795; 5XYKTCA12BG035497; 5XYKTCA12BG034303 | 5XYKTCA12BG055006 | 5XYKTCA12BG032728; 5XYKTCA12BG044166; 5XYKTCA12BG036391 | 5XYKTCA12BG090449; 5XYKTCA12BG022278

5XYKTCA12BG082268; 5XYKTCA12BG092976 | 5XYKTCA12BG055460 | 5XYKTCA12BG074266;

5XYKTCA12BG011944

| 5XYKTCA12BG090063 | 5XYKTCA12BG037895

5XYKTCA12BG004895; 5XYKTCA12BG011426 | 5XYKTCA12BG052283; 5XYKTCA12BG003942 | 5XYKTCA12BG080682; 5XYKTCA12BG044037 | 5XYKTCA12BG002709; 5XYKTCA12BG010096; 5XYKTCA12BG063395

5XYKTCA12BG099054 | 5XYKTCA12BG081993; 5XYKTCA12BG092640; 5XYKTCA12BG021891 | 5XYKTCA12BG092055; 5XYKTCA12BG023561 | 5XYKTCA12BG039212

5XYKTCA12BG013189 | 5XYKTCA12BG002581 | 5XYKTCA12BG058486; 5XYKTCA12BG058200 | 5XYKTCA12BG055524; 5XYKTCA12BG035998; 5XYKTCA12BG009546 | 5XYKTCA12BG051960; 5XYKTCA12BG035614; 5XYKTCA12BG008199 | 5XYKTCA12BG087633 | 5XYKTCA12BG055040 | 5XYKTCA12BG007778 | 5XYKTCA12BG050260; 5XYKTCA12BG067236; 5XYKTCA12BG091584 | 5XYKTCA12BG057385; 5XYKTCA12BG084621 | 5XYKTCA12BG088460 | 5XYKTCA12BG051649 | 5XYKTCA12BG068936; 5XYKTCA12BG027464 | 5XYKTCA12BG075014 | 5XYKTCA12BG028825; 5XYKTCA12BG021616 | 5XYKTCA12BG091052 | 5XYKTCA12BG026914 | 5XYKTCA12BG022068 | 5XYKTCA12BG006002 | 5XYKTCA12BG079936 | 5XYKTCA12BG032132

5XYKTCA12BG060979 | 5XYKTCA12BG089737 | 5XYKTCA12BG035189 | 5XYKTCA12BG074705 | 5XYKTCA12BG070220 | 5XYKTCA12BG006761 | 5XYKTCA12BG008476 | 5XYKTCA12BG021664 | 5XYKTCA12BG036228; 5XYKTCA12BG063686 | 5XYKTCA12BG078494 | 5XYKTCA12BG027819 | 5XYKTCA12BG020238 | 5XYKTCA12BG016142 |

5XYKTCA12BG030297

| 5XYKTCA12BG070718 | 5XYKTCA12BG039484; 5XYKTCA12BG003682 | 5XYKTCA12BG023799 | 5XYKTCA12BG089222 | 5XYKTCA12BG034432; 5XYKTCA12BG037394 | 5XYKTCA12BG047746 | 5XYKTCA12BG014200; 5XYKTCA12BG083257

5XYKTCA12BG035628; 5XYKTCA12BG030459; 5XYKTCA12BG064336; 5XYKTCA12BG087616 | 5XYKTCA12BG061629 | 5XYKTCA12BG034804; 5XYKTCA12BG044801 | 5XYKTCA12BG064515; 5XYKTCA12BG005951 | 5XYKTCA12BG094372; 5XYKTCA12BG023608; 5XYKTCA12BG025035; 5XYKTCA12BG085171; 5XYKTCA12BG012091 | 5XYKTCA12BG062148; 5XYKTCA12BG019218; 5XYKTCA12BG086207 | 5XYKTCA12BG027612; 5XYKTCA12BG038397

5XYKTCA12BG081881 | 5XYKTCA12BG018067 | 5XYKTCA12BG041042 | 5XYKTCA12BG088877 | 5XYKTCA12BG044751; 5XYKTCA12BG011801 | 5XYKTCA12BG073439 | 5XYKTCA12BG012981 | 5XYKTCA12BG086854; 5XYKTCA12BG078530 | 5XYKTCA12BG088300 | 5XYKTCA12BG096980 | 5XYKTCA12BG019171 | 5XYKTCA12BG079712 | 5XYKTCA12BG078480 | 5XYKTCA12BG072811 | 5XYKTCA12BG050601 | 5XYKTCA12BG047486 | 5XYKTCA12BG009644; 5XYKTCA12BG069584; 5XYKTCA12BG060156; 5XYKTCA12BG001933 | 5XYKTCA12BG049738; 5XYKTCA12BG019221; 5XYKTCA12BG031613 | 5XYKTCA12BG044118; 5XYKTCA12BG039811; 5XYKTCA12BG046161; 5XYKTCA12BG049688 | 5XYKTCA12BG007814 | 5XYKTCA12BG040165 | 5XYKTCA12BG095232 | 5XYKTCA12BG095389

5XYKTCA12BG040652; 5XYKTCA12BG058858 | 5XYKTCA12BG027626; 5XYKTCA12BG012544; 5XYKTCA12BG027125

5XYKTCA12BG034057; 5XYKTCA12BG092024 | 5XYKTCA12BG096901 | 5XYKTCA12BG005271; 5XYKTCA12BG044023 | 5XYKTCA12BG095991 | 5XYKTCA12BG060691 | 5XYKTCA12BG020398

5XYKTCA12BG022958 | 5XYKTCA12BG057421 | 5XYKTCA12BG005237 | 5XYKTCA12BG053207 | 5XYKTCA12BG064367 | 5XYKTCA12BG018912 | 5XYKTCA12BG014245 | 5XYKTCA12BG087776; 5XYKTCA12BG036777 | 5XYKTCA12BG024645; 5XYKTCA12BG054308; 5XYKTCA12BG093271 | 5XYKTCA12BG076051 | 5XYKTCA12BG085865; 5XYKTCA12BG066698 | 5XYKTCA12BG001284 | 5XYKTCA12BG039629; 5XYKTCA12BG060352; 5XYKTCA12BG049898 | 5XYKTCA12BG039792; 5XYKTCA12BG027318

5XYKTCA12BG085039 | 5XYKTCA12BG005657

5XYKTCA12BG079631; 5XYKTCA12BG007425 | 5XYKTCA12BG012947 | 5XYKTCA12BG033801

5XYKTCA12BG052607 | 5XYKTCA12BG047357; 5XYKTCA12BG045186 | 5XYKTCA12BG039999 | 5XYKTCA12BG064661 | 5XYKTCA12BG097353; 5XYKTCA12BG024953; 5XYKTCA12BG026072 | 5XYKTCA12BG013385 | 5XYKTCA12BG088541

5XYKTCA12BG012060 | 5XYKTCA12BG097515; 5XYKTCA12BG046886 | 5XYKTCA12BG085168 | 5XYKTCA12BG087714 | 5XYKTCA12BG097823 | 5XYKTCA12BG006632; 5XYKTCA12BG030817; 5XYKTCA12BG076700 | 5XYKTCA12BG082707; 5XYKTCA12BG006226; 5XYKTCA12BG077832; 5XYKTCA12BG070069 | 5XYKTCA12BG041719 | 5XYKTCA12BG009014; 5XYKTCA12BG051151 | 5XYKTCA12BG027142 | 5XYKTCA12BG061579; 5XYKTCA12BG092654 | 5XYKTCA12BG077393; 5XYKTCA12BG034642 | 5XYKTCA12BG042787 | 5XYKTCA12BG057614; 5XYKTCA12BG047195 | 5XYKTCA12BG009059; 5XYKTCA12BG068273 | 5XYKTCA12BG010406

5XYKTCA12BG059217 | 5XYKTCA12BG077734 | 5XYKTCA12BG002399

5XYKTCA12BG038867 | 5XYKTCA12BG039291 | 5XYKTCA12BG053904 | 5XYKTCA12BG017761 | 5XYKTCA12BG049819

5XYKTCA12BG016982 | 5XYKTCA12BG039887 | 5XYKTCA12BG046032 | 5XYKTCA12BG029568; 5XYKTCA12BG096493 | 5XYKTCA12BG059556 | 5XYKTCA12BG004198 | 5XYKTCA12BG019168 | 5XYKTCA12BG030378 | 5XYKTCA12BG050078 | 5XYKTCA12BG022880 | 5XYKTCA12BG023933; 5XYKTCA12BG024368; 5XYKTCA12BG032244; 5XYKTCA12BG090385 | 5XYKTCA12BG092279; 5XYKTCA12BG012317; 5XYKTCA12BG027349 | 5XYKTCA12BG082299 | 5XYKTCA12BG077099 | 5XYKTCA12BG043115 | 5XYKTCA12BG065518; 5XYKTCA12BG091004 |

5XYKTCA12BG073506

| 5XYKTCA12BG052929; 5XYKTCA12BG007392 | 5XYKTCA12BG021325 | 5XYKTCA12BG000216 | 5XYKTCA12BG071271 | 5XYKTCA12BG083582; 5XYKTCA12BG064398 | 5XYKTCA12BG084277; 5XYKTCA12BG057290 | 5XYKTCA12BG017646 | 5XYKTCA12BG007845 | 5XYKTCA12BG009207; 5XYKTCA12BG018957; 5XYKTCA12BG097658

5XYKTCA12BG012558 | 5XYKTCA12BG064899 | 5XYKTCA12BG040179 | 5XYKTCA12BG023995; 5XYKTCA12BG008929; 5XYKTCA12BG038142 | 5XYKTCA12BG076308 | 5XYKTCA12BG063509; 5XYKTCA12BG012530; 5XYKTCA12BG080830; 5XYKTCA12BG060383; 5XYKTCA12BG004573 | 5XYKTCA12BG007716; 5XYKTCA12BG086093

5XYKTCA12BG012494; 5XYKTCA12BG077460;

5XYKTCA12BG082688

| 5XYKTCA12BG000149 | 5XYKTCA12BG058830 | 5XYKTCA12BG078169 | 5XYKTCA12BG000331 | 5XYKTCA12BG008946; 5XYKTCA12BG046256 | 5XYKTCA12BG031319 | 5XYKTCA12BG057757 | 5XYKTCA12BG075823; 5XYKTCA12BG096672; 5XYKTCA12BG000880; 5XYKTCA12BG082187 | 5XYKTCA12BG038223 | 5XYKTCA12BG083680; 5XYKTCA12BG043003 | 5XYKTCA12BG044264 | 5XYKTCA12BG000927 | 5XYKTCA12BG031191 | 5XYKTCA12BG078348; 5XYKTCA12BG094274 | 5XYKTCA12BG052400 | 5XYKTCA12BG018652 | 5XYKTCA12BG005173; 5XYKTCA12BG075806 | 5XYKTCA12BG049609; 5XYKTCA12BG061646 | 5XYKTCA12BG000779 | 5XYKTCA12BG049593;

5XYKTCA12BG076518

| 5XYKTCA12BG000071 | 5XYKTCA12BG007246 | 5XYKTCA12BG087194

5XYKTCA12BG096266 | 5XYKTCA12BG078446 | 5XYKTCA12BG005366 | 5XYKTCA12BG052302; 5XYKTCA12BG035760 | 5XYKTCA12BG010616; 5XYKTCA12BG051862; 5XYKTCA12BG000409 |