1HGCT1B89DA0…

Honda

Accord

1HGCT1B89DA027048 | 1HGCT1B89DA085662 | 1HGCT1B89DA045386 | 1HGCT1B89DA098086 | 1HGCT1B89DA027969 | 1HGCT1B89DA090814

1HGCT1B89DA090831; 1HGCT1B89DA083569; 1HGCT1B89DA062351; 1HGCT1B89DA006734 | 1HGCT1B89DA088609; 1HGCT1B89DA051947 | 1HGCT1B89DA050586; 1HGCT1B89DA009116 | 1HGCT1B89DA012663; 1HGCT1B89DA062964 | 1HGCT1B89DA009195 | 1HGCT1B89DA085306; 1HGCT1B89DA096693 | 1HGCT1B89DA054668 | 1HGCT1B89DA056372 | 1HGCT1B89DA071910; 1HGCT1B89DA016213 | 1HGCT1B89DA023811 | 1HGCT1B89DA069221 | 1HGCT1B89DA035392 | 1HGCT1B89DA013425; 1HGCT1B89DA082373; 1HGCT1B89DA081644; 1HGCT1B89DA042066 | 1HGCT1B89DA087184 | 1HGCT1B89DA067517 | 1HGCT1B89DA018821; 1HGCT1B89DA048868; 1HGCT1B89DA064049 | 1HGCT1B89DA045047 | 1HGCT1B89DA061250 | 1HGCT1B89DA010816 | 1HGCT1B89DA038549; 1HGCT1B89DA001338 | 1HGCT1B89DA057599; 1HGCT1B89DA074130 | 1HGCT1B89DA070580 | 1HGCT1B89DA094717 | 1HGCT1B89DA093762; 1HGCT1B89DA034727; 1HGCT1B89DA001226 | 1HGCT1B89DA093163; 1HGCT1B89DA025039 | 1HGCT1B89DA058090 | 1HGCT1B89DA043718; 1HGCT1B89DA032377 | 1HGCT1B89DA049860; 1HGCT1B89DA012095 | 1HGCT1B89DA029768; 1HGCT1B89DA081112 | 1HGCT1B89DA082857 | 1HGCT1B89DA007589; 1HGCT1B89DA049762 | 1HGCT1B89DA066450 | 1HGCT1B89DA010976 | 1HGCT1B89DA039331 | 1HGCT1B89DA052791 | 1HGCT1B89DA054881; 1HGCT1B89DA095754; 1HGCT1B89DA029172

1HGCT1B89DA021654 | 1HGCT1B89DA081966 | 1HGCT1B89DA069512

1HGCT1B89DA067274; 1HGCT1B89DA047638 | 1HGCT1B89DA067162 | 1HGCT1B89DA067999 | 1HGCT1B89DA061846 | 1HGCT1B89DA019712 | 1HGCT1B89DA064746 | 1HGCT1B89DA048191 | 1HGCT1B89DA043413 | 1HGCT1B89DA018222; 1HGCT1B89DA066156 | 1HGCT1B89DA032752; 1HGCT1B89DA025090 | 1HGCT1B89DA071938 | 1HGCT1B89DA040964 | 1HGCT1B89DA078288 | 1HGCT1B89DA052077; 1HGCT1B89DA049387; 1HGCT1B89DA093437; 1HGCT1B89DA016860 | 1HGCT1B89DA025879 | 1HGCT1B89DA003249; 1HGCT1B89DA043525 | 1HGCT1B89DA044786 | 1HGCT1B89DA078582 | 1HGCT1B89DA089078; 1HGCT1B89DA090599 | 1HGCT1B89DA035716 | 1HGCT1B89DA012209 | 1HGCT1B89DA088321; 1HGCT1B89DA014672

1HGCT1B89DA050717 | 1HGCT1B89DA039863; 1HGCT1B89DA056632 | 1HGCT1B89DA000724

1HGCT1B89DA014543 | 1HGCT1B89DA056291; 1HGCT1B89DA033965 | 1HGCT1B89DA054797; 1HGCT1B89DA077593; 1HGCT1B89DA012971; 1HGCT1B89DA053343 | 1HGCT1B89DA084740; 1HGCT1B89DA063421 | 1HGCT1B89DA007981 | 1HGCT1B89DA000416 | 1HGCT1B89DA005146 | 1HGCT1B89DA057439; 1HGCT1B89DA067212 | 1HGCT1B89DA022805 | 1HGCT1B89DA041340 | 1HGCT1B89DA083068 | 1HGCT1B89DA077268 | 1HGCT1B89DA099657; 1HGCT1B89DA073236 | 1HGCT1B89DA003106 | 1HGCT1B89DA075245 | 1HGCT1B89DA023680; 1HGCT1B89DA014848 | 1HGCT1B89DA085001; 1HGCT1B89DA035845 | 1HGCT1B89DA030354; 1HGCT1B89DA066335 | 1HGCT1B89DA060518 | 1HGCT1B89DA065735 | 1HGCT1B89DA058848 | 1HGCT1B89DA062205 | 1HGCT1B89DA061278 | 1HGCT1B89DA032508 | 1HGCT1B89DA028815 | 1HGCT1B89DA034663; 1HGCT1B89DA058610 | 1HGCT1B89DA012906; 1HGCT1B89DA009794 | 1HGCT1B89DA056131 | 1HGCT1B89DA069333 | 1HGCT1B89DA029298 | 1HGCT1B89DA085791 | 1HGCT1B89DA053245; 1HGCT1B89DA063225 | 1HGCT1B89DA084818 | 1HGCT1B89DA040821; 1HGCT1B89DA025784; 1HGCT1B89DA047042 | 1HGCT1B89DA020987 | 1HGCT1B89DA044853 | 1HGCT1B89DA065783; 1HGCT1B89DA042813; 1HGCT1B89DA087119; 1HGCT1B89DA024151 | 1HGCT1B89DA031035 | 1HGCT1B89DA091879; 1HGCT1B89DA059885 | 1HGCT1B89DA052113 | 1HGCT1B89DA061071 | 1HGCT1B89DA084365 | 1HGCT1B89DA087086 | 1HGCT1B89DA050278

1HGCT1B89DA011741 | 1HGCT1B89DA024229 | 1HGCT1B89DA002666 | 1HGCT1B89DA015126 | 1HGCT1B89DA012467; 1HGCT1B89DA069719 | 1HGCT1B89DA056985 | 1HGCT1B89DA001761 | 1HGCT1B89DA006152

1HGCT1B89DA052810

| 1HGCT1B89DA035750 | 1HGCT1B89DA090151; 1HGCT1B89DA094345 | 1HGCT1B89DA052287 | 1HGCT1B89DA018186 | 1HGCT1B89DA010735 | 1HGCT1B89DA080235 | 1HGCT1B89DA077691; 1HGCT1B89DA060017 | 1HGCT1B89DA013361 | 1HGCT1B89DA029009 | 1HGCT1B89DA012453; 1HGCT1B89DA021671 | 1HGCT1B89DA043170 | 1HGCT1B89DA057649 | 1HGCT1B89DA063502; 1HGCT1B89DA002635 | 1HGCT1B89DA025266; 1HGCT1B89DA030337 | 1HGCT1B89DA059353; 1HGCT1B89DA095396

1HGCT1B89DA063239; 1HGCT1B89DA017443; 1HGCT1B89DA063659 | 1HGCT1B89DA086861 | 1HGCT1B89DA019080 | 1HGCT1B89DA086536 | 1HGCT1B89DA081059 | 1HGCT1B89DA046876 | 1HGCT1B89DA018544 | 1HGCT1B89DA096516 | 1HGCT1B89DA007026 | 1HGCT1B89DA003803; 1HGCT1B89DA034095; 1HGCT1B89DA055416 | 1HGCT1B89DA088559 | 1HGCT1B89DA033237 | 1HGCT1B89DA021878 | 1HGCT1B89DA085919 | 1HGCT1B89DA063418; 1HGCT1B89DA086472; 1HGCT1B89DA026661 | 1HGCT1B89DA062124; 1HGCT1B89DA037238 | 1HGCT1B89DA097388 | 1HGCT1B89DA091445 | 1HGCT1B89DA016163; 1HGCT1B89DA043797 | 1HGCT1B89DA072362 | 1HGCT1B89DA082521; 1HGCT1B89DA050653 | 1HGCT1B89DA005955; 1HGCT1B89DA027812; 1HGCT1B89DA057411 | 1HGCT1B89DA007897 | 1HGCT1B89DA096936 | 1HGCT1B89DA057148 | 1HGCT1B89DA086942 | 1HGCT1B89DA073740 | 1HGCT1B89DA041211; 1HGCT1B89DA021931 | 1HGCT1B89DA038700 | 1HGCT1B89DA004918; 1HGCT1B89DA008807; 1HGCT1B89DA003378 | 1HGCT1B89DA017880; 1HGCT1B89DA020648 | 1HGCT1B89DA054296 | 1HGCT1B89DA016664 | 1HGCT1B89DA054380; 1HGCT1B89DA051320 | 1HGCT1B89DA096807 | 1HGCT1B89DA004949; 1HGCT1B89DA077996; 1HGCT1B89DA006118 | 1HGCT1B89DA032623; 1HGCT1B89DA064858 | 1HGCT1B89DA093681; 1HGCT1B89DA089002 | 1HGCT1B89DA008404 | 1HGCT1B89DA015899 | 1HGCT1B89DA036168 | 1HGCT1B89DA097892 | 1HGCT1B89DA076489 | 1HGCT1B89DA050877; 1HGCT1B89DA049504 | 1HGCT1B89DA046571 | 1HGCT1B89DA074841 | 1HGCT1B89DA038308; 1HGCT1B89DA070224; 1HGCT1B89DA095902; 1HGCT1B89DA026336; 1HGCT1B89DA041130; 1HGCT1B89DA031231; 1HGCT1B89DA044139; 1HGCT1B89DA086102 | 1HGCT1B89DA026160; 1HGCT1B89DA064908; 1HGCT1B89DA060986 | 1HGCT1B89DA022433 | 1HGCT1B89DA002747; 1HGCT1B89DA077934

1HGCT1B89DA024294; 1HGCT1B89DA044917; 1HGCT1B89DA014476 | 1HGCT1B89DA052841; 1HGCT1B89DA081272 | 1HGCT1B89DA059241 | 1HGCT1B89DA079893; 1HGCT1B89DA003817;

1HGCT1B89DA061667

| 1HGCT1B89DA003672 | 1HGCT1B89DA031360; 1HGCT1B89DA051544 | 1HGCT1B89DA064763 | 1HGCT1B89DA009424 | 1HGCT1B89DA005728 | 1HGCT1B89DA088433 | 1HGCT1B89DA067372; 1HGCT1B89DA079960 | 1HGCT1B89DA023713 | 1HGCT1B89DA069638 | 1HGCT1B89DA066609 | 1HGCT1B89DA044738; 1HGCT1B89DA008046; 1HGCT1B89DA049440 | 1HGCT1B89DA082843 | 1HGCT1B89DA081675 | 1HGCT1B89DA020634 | 1HGCT1B89DA036820; 1HGCT1B89DA003221 | 1HGCT1B89DA097259 | 1HGCT1B89DA085869 | 1HGCT1B89DA098802 | 1HGCT1B89DA021685 |

1HGCT1B89DA060731

| 1HGCT1B89DA031004 | 1HGCT1B89DA091672; 1HGCT1B89DA003252

1HGCT1B89DA012064 | 1HGCT1B89DA043637

1HGCT1B89DA041550 | 1HGCT1B89DA031505

1HGCT1B89DA002201 | 1HGCT1B89DA078727 | 1HGCT1B89DA025428; 1HGCT1B89DA039734 | 1HGCT1B89DA048899 | 1HGCT1B89DA086679 | 1HGCT1B89DA065640 | 1HGCT1B89DA087752 | 1HGCT1B89DA056727; 1HGCT1B89DA019628 | 1HGCT1B89DA093342; 1HGCT1B89DA028037 | 1HGCT1B89DA063676; 1HGCT1B89DA087847; 1HGCT1B89DA054007; 1HGCT1B89DA031746 | 1HGCT1B89DA029737 | 1HGCT1B89DA090473 | 1HGCT1B89DA038793; 1HGCT1B89DA048580; 1HGCT1B89DA012730 | 1HGCT1B89DA013022; 1HGCT1B89DA096872 | 1HGCT1B89DA053892; 1HGCT1B89DA091512 | 1HGCT1B89DA010668 | 1HGCT1B89DA030757 | 1HGCT1B89DA086715; 1HGCT1B89DA067470; 1HGCT1B89DA025056 | 1HGCT1B89DA060566 | 1HGCT1B89DA020973; 1HGCT1B89DA016485 | 1HGCT1B89DA014655; 1HGCT1B89DA011304 | 1HGCT1B89DA044965; 1HGCT1B89DA039037; 1HGCT1B89DA014722 | 1HGCT1B89DA015479 | 1HGCT1B89DA049244 | 1HGCT1B89DA078369 | 1HGCT1B89DA084589; 1HGCT1B89DA082535

1HGCT1B89DA086858; 1HGCT1B89DA057022; 1HGCT1B89DA082907; 1HGCT1B89DA076749; 1HGCT1B89DA020746

1HGCT1B89DA068599 | 1HGCT1B89DA045338 | 1HGCT1B89DA057196 | 1HGCT1B89DA070918; 1HGCT1B89DA005826 | 1HGCT1B89DA009519; 1HGCT1B89DA088044 | 1HGCT1B89DA012341 | 1HGCT1B89DA071678 | 1HGCT1B89DA085760 | 1HGCT1B89DA078162 | 1HGCT1B89DA051253 | 1HGCT1B89DA005888 | 1HGCT1B89DA039409 | 1HGCT1B89DA051463 | 1HGCT1B89DA055996; 1HGCT1B89DA092689 | 1HGCT1B89DA023744 | 1HGCT1B89DA024022 | 1HGCT1B89DA097326 | 1HGCT1B89DA007558

1HGCT1B89DA052936 | 1HGCT1B89DA050295 | 1HGCT1B89DA059031; 1HGCT1B89DA074189

1HGCT1B89DA008144; 1HGCT1B89DA067453; 1HGCT1B89DA055142 | 1HGCT1B89DA033092; 1HGCT1B89DA084916

1HGCT1B89DA044626; 1HGCT1B89DA037563

1HGCT1B89DA065184 | 1HGCT1B89DA005759 | 1HGCT1B89DA009505 | 1HGCT1B89DA088786 | 1HGCT1B89DA091459; 1HGCT1B89DA080431 |

1HGCT1B89DA088769

| 1HGCT1B89DA008774; 1HGCT1B89DA039233; 1HGCT1B89DA001937; 1HGCT1B89DA019483; 1HGCT1B89DA031651 | 1HGCT1B89DA011836; 1HGCT1B89DA022738; 1HGCT1B89DA089971 | 1HGCT1B89DA020049; 1HGCT1B89DA037319

1HGCT1B89DA025171 | 1HGCT1B89DA019211 | 1HGCT1B89DA058462; 1HGCT1B89DA064990 | 1HGCT1B89DA079568; 1HGCT1B89DA018995; 1HGCT1B89DA064164 | 1HGCT1B89DA048787 | 1HGCT1B89DA075732; 1HGCT1B89DA074175 | 1HGCT1B89DA079246 | 1HGCT1B89DA009746 | 1HGCT1B89DA059935 | 1HGCT1B89DA052094 | 1HGCT1B89DA053102; 1HGCT1B89DA094264 | 1HGCT1B89DA065489; 1HGCT1B89DA055285; 1HGCT1B89DA073611 | 1HGCT1B89DA036252; 1HGCT1B89DA048515 | 1HGCT1B89DA045579 | 1HGCT1B89DA005681 | 1HGCT1B89DA084012 | 1HGCT1B89DA086522 | 1HGCT1B89DA091686 | 1HGCT1B89DA001680 | 1HGCT1B89DA083538; 1HGCT1B89DA058915 | 1HGCT1B89DA063399 | 1HGCT1B89DA075133; 1HGCT1B89DA089341; 1HGCT1B89DA081837; 1HGCT1B89DA026840; 1HGCT1B89DA064861; 1HGCT1B89DA034324 | 1HGCT1B89DA073107 | 1HGCT1B89DA020388 | 1HGCT1B89DA030340 | 1HGCT1B89DA036350 | 1HGCT1B89DA093261 | 1HGCT1B89DA023338

1HGCT1B89DA012923 | 1HGCT1B89DA059949 | 1HGCT1B89DA063807

1HGCT1B89DA051107 | 1HGCT1B89DA035246; 1HGCT1B89DA026952 | 1HGCT1B89DA065542 | 1HGCT1B89DA032671 | 1HGCT1B89DA053374 | 1HGCT1B89DA072006; 1HGCT1B89DA012744; 1HGCT1B89DA046666 | 1HGCT1B89DA042326 | 1HGCT1B89DA056467; 1HGCT1B89DA028457; 1HGCT1B89DA071969 | 1HGCT1B89DA035540 | 1HGCT1B89DA096645 | 1HGCT1B89DA025607; 1HGCT1B89DA014316 | 1HGCT1B89DA020259; 1HGCT1B89DA003283; 1HGCT1B89DA018799; 1HGCT1B89DA029155; 1HGCT1B89DA002277 | 1HGCT1B89DA015577 | 1HGCT1B89DA008449; 1HGCT1B89DA051804 | 1HGCT1B89DA054637; 1HGCT1B89DA058056 | 1HGCT1B89DA086567 | 1HGCT1B89DA019399 | 1HGCT1B89DA060065 | 1HGCT1B89DA062933 | 1HGCT1B89DA026451 | 1HGCT1B89DA009200 | 1HGCT1B89DA033383; 1HGCT1B89DA071163 | 1HGCT1B89DA012243; 1HGCT1B89DA049793; 1HGCT1B89DA026207; 1HGCT1B89DA052158; 1HGCT1B89DA012324 | 1HGCT1B89DA091543 | 1HGCT1B89DA061247; 1HGCT1B89DA082924 | 1HGCT1B89DA088173 | 1HGCT1B89DA002036 | 1HGCT1B89DA018690; 1HGCT1B89DA091834; 1HGCT1B89DA002537 | 1HGCT1B89DA022268

1HGCT1B89DA032864; 1HGCT1B89DA011447

1HGCT1B89DA036378 | 1HGCT1B89DA082745 | 1HGCT1B89DA008502 | 1HGCT1B89DA073706 | 1HGCT1B89DA008581; 1HGCT1B89DA024196 | 1HGCT1B89DA028524 | 1HGCT1B89DA046117; 1HGCT1B89DA074127 | 1HGCT1B89DA038423; 1HGCT1B89DA088772; 1HGCT1B89DA040088 | 1HGCT1B89DA085211 | 1HGCT1B89DA006524 | 1HGCT1B89DA093020 | 1HGCT1B89DA099416 | 1HGCT1B89DA081109 | 1HGCT1B89DA086116

1HGCT1B89DA087041 | 1HGCT1B89DA080204 | 1HGCT1B89DA096547 | 1HGCT1B89DA078209; 1HGCT1B89DA068084; 1HGCT1B89DA060356 | 1HGCT1B89DA066612; 1HGCT1B89DA083071; 1HGCT1B89DA019502 | 1HGCT1B89DA061359 | 1HGCT1B89DA061054; 1HGCT1B89DA088142 | 1HGCT1B89DA042360 |

1HGCT1B89DA025882

; 1HGCT1B89DA013327 | 1HGCT1B89DA079473 | 1HGCT1B89DA067002; 1HGCT1B89DA090358; 1HGCT1B89DA039443

1HGCT1B89DA020469; 1HGCT1B89DA046053 | 1HGCT1B89DA052824

1HGCT1B89DA089324; 1HGCT1B89DA067842 | 1HGCT1B89DA053262 | 1HGCT1B89DA069817; 1HGCT1B89DA020195; 1HGCT1B89DA016843; 1HGCT1B89DA077836 | 1HGCT1B89DA052662; 1HGCT1B89DA011772; 1HGCT1B89DA080722 | 1HGCT1B89DA072443 | 1HGCT1B89DA065847 | 1HGCT1B89DA012047

1HGCT1B89DA045324; 1HGCT1B89DA095852 | 1HGCT1B89DA012842; 1HGCT1B89DA077335; 1HGCT1B89DA008841; 1HGCT1B89DA034291; 1HGCT1B89DA030421 | 1HGCT1B89DA086939; 1HGCT1B89DA075021; 1HGCT1B89DA094572; 1HGCT1B89DA046778 | 1HGCT1B89DA026255 | 1HGCT1B89DA057781; 1HGCT1B89DA017555 | 1HGCT1B89DA028930 | 1HGCT1B89DA090652 | 1HGCT1B89DA027227 | 1HGCT1B89DA002103 | 1HGCT1B89DA019323

1HGCT1B89DA024389; 1HGCT1B89DA013330 | 1HGCT1B89DA022187; 1HGCT1B89DA015756 | 1HGCT1B89DA005065 | 1HGCT1B89DA089047 | 1HGCT1B89DA010671; 1HGCT1B89DA040124 | 1HGCT1B89DA035182 | 1HGCT1B89DA042214

1HGCT1B89DA069204 | 1HGCT1B89DA071504; 1HGCT1B89DA025705 | 1HGCT1B89DA082163 | 1HGCT1B89DA025221 | 1HGCT1B89DA085502 | 1HGCT1B89DA073544 | 1HGCT1B89DA098623 | 1HGCT1B89DA061393; 1HGCT1B89DA064195; 1HGCT1B89DA058641 | 1HGCT1B89DA004546 | 1HGCT1B89DA005325 | 1HGCT1B89DA088366 | 1HGCT1B89DA020794; 1HGCT1B89DA044688 | 1HGCT1B89DA063273 | 1HGCT1B89DA067176; 1HGCT1B89DA053794 | 1HGCT1B89DA072622; 1HGCT1B89DA066514 | 1HGCT1B89DA042598; 1HGCT1B89DA004126 | 1HGCT1B89DA000478; 1HGCT1B89DA001260; 1HGCT1B89DA048093 | 1HGCT1B89DA061782; 1HGCT1B89DA084107 | 1HGCT1B89DA098444 | 1HGCT1B89DA004286 | 1HGCT1B89DA018091 | 1HGCT1B89DA073379 | 1HGCT1B89DA069073 | 1HGCT1B89DA051883; 1HGCT1B89DA014459 | 1HGCT1B89DA022416 | 1HGCT1B89DA042780 | 1HGCT1B89DA028779 | 1HGCT1B89DA035196 | 1HGCT1B89DA050958; 1HGCT1B89DA028877 | 1HGCT1B89DA053830 | 1HGCT1B89DA018866 | 1HGCT1B89DA048756; 1HGCT1B89DA040401; 1HGCT1B89DA090974 | 1HGCT1B89DA005194 | 1HGCT1B89DA005275 | 1HGCT1B89DA017135 | 1HGCT1B89DA075407; 1HGCT1B89DA014266 | 1HGCT1B89DA085063 | 1HGCT1B89DA060423; 1HGCT1B89DA099285; 1HGCT1B89DA095656; 1HGCT1B89DA016373; 1HGCT1B89DA066772 | 1HGCT1B89DA083510 | 1HGCT1B89DA084995 | 1HGCT1B89DA030130 | 1HGCT1B89DA022190 | 1HGCT1B89DA003512 | 1HGCT1B89DA021752; 1HGCT1B89DA004188; 1HGCT1B89DA008225 | 1HGCT1B89DA008211 | 1HGCT1B89DA048532 | 1HGCT1B89DA039295 | 1HGCT1B89DA050569 | 1HGCT1B89DA010363 | 1HGCT1B89DA075052 | 1HGCT1B89DA081739 | 1HGCT1B89DA048871 | 1HGCT1B89DA098590 | 1HGCT1B89DA003459; 1HGCT1B89DA081403 | 1HGCT1B89DA072703; 1HGCT1B89DA018558 | 1HGCT1B89DA024781; 1HGCT1B89DA096743 | 1HGCT1B89DA080753; 1HGCT1B89DA090442; 1HGCT1B89DA059398

1HGCT1B89DA064357 | 1HGCT1B89DA049115 | 1HGCT1B89DA025591; 1HGCT1B89DA048417 | 1HGCT1B89DA001520 | 1HGCT1B89DA066822 | 1HGCT1B89DA039684 | 1HGCT1B89DA083300 |

1HGCT1B89DA056761

| 1HGCT1B89DA039815 | 1HGCT1B89DA090392 | 1HGCT1B89DA084026 | 1HGCT1B89DA050829; 1HGCT1B89DA086701 | 1HGCT1B89DA064911 | 1HGCT1B89DA052497; 1HGCT1B89DA059790; 1HGCT1B89DA038938; 1HGCT1B89DA014431 | 1HGCT1B89DA010430 | 1HGCT1B89DA049146; 1HGCT1B89DA018849 | 1HGCT1B89DA052161 | 1HGCT1B89DA058543 | 1HGCT1B89DA044156 | 1HGCT1B89DA098993 | 1HGCT1B89DA079277 | 1HGCT1B89DA080963 | 1HGCT1B89DA039524

1HGCT1B89DA086780 | 1HGCT1B89DA007382 | 1HGCT1B89DA002117; 1HGCT1B89DA083684; 1HGCT1B89DA036753 | 1HGCT1B89DA098928; 1HGCT1B89DA075908; 1HGCT1B89DA076458; 1HGCT1B89DA061927

1HGCT1B89DA079358; 1HGCT1B89DA097312 | 1HGCT1B89DA017913; 1HGCT1B89DA057408

1HGCT1B89DA038888 | 1HGCT1B89DA069641 | 1HGCT1B89DA099206;

1HGCT1B89DA099447

| 1HGCT1B89DA036557; 1HGCT1B89DA008595 | 1HGCT1B89DA044660 | 1HGCT1B89DA019077 | 1HGCT1B89DA063712; 1HGCT1B89DA044691; 1HGCT1B89DA019709 | 1HGCT1B89DA024666; 1HGCT1B89DA067808 | 1HGCT1B89DA065766 | 1HGCT1B89DA031925 | 1HGCT1B89DA021315; 1HGCT1B89DA071454 | 1HGCT1B89DA043492 | 1HGCT1B89DA011402; 1HGCT1B89DA074466 | 1HGCT1B89DA089369; 1HGCT1B89DA076606 | 1HGCT1B89DA024862 | 1HGCT1B89DA096676 | 1HGCT1B89DA066075; 1HGCT1B89DA013103;

1HGCT1B89DA009939

; 1HGCT1B89DA052631; 1HGCT1B89DA004241

1HGCT1B89DA014140 | 1HGCT1B89DA063791 | 1HGCT1B89DA086424 | 1HGCT1B89DA041015 | 1HGCT1B89DA002084; 1HGCT1B89DA000383 | 1HGCT1B89DA033612 | 1HGCT1B89DA059871 | 1HGCT1B89DA098587; 1HGCT1B89DA048594 | 1HGCT1B89DA050734 | 1HGCT1B89DA089789; 1HGCT1B89DA082342; 1HGCT1B89DA040074 | 1HGCT1B89DA053603 | 1HGCT1B89DA010329 | 1HGCT1B89DA015689 | 1HGCT1B89DA065881; 1HGCT1B89DA005731; 1HGCT1B89DA009035; 1HGCT1B89DA090120 | 1HGCT1B89DA080686

1HGCT1B89DA018771; 1HGCT1B89DA026708

1HGCT1B89DA012775; 1HGCT1B89DA004501 | 1HGCT1B89DA054072; 1HGCT1B89DA060812 | 1HGCT1B89DA059546 | 1HGCT1B89DA047123 | 1HGCT1B89DA082017 | 1HGCT1B89DA078291 | 1HGCT1B89DA096998 | 1HGCT1B89DA044383; 1HGCT1B89DA018432;

1HGCT1B89DA081160

| 1HGCT1B89DA013862; 1HGCT1B89DA094510 | 1HGCT1B89DA085158; 1HGCT1B89DA056579; 1HGCT1B89DA071065 | 1HGCT1B89DA003137 | 1HGCT1B89DA065850 | 1HGCT1B89DA052774 | 1HGCT1B89DA026322; 1HGCT1B89DA067405 | 1HGCT1B89DA023078 | 1HGCT1B89DA000111; 1HGCT1B89DA045730 | 1HGCT1B89DA020357

1HGCT1B89DA094667

1HGCT1B89DA037403

1HGCT1B89DA085757 | 1HGCT1B89DA083281 | 1HGCT1B89DA053732

1HGCT1B89DA089355 | 1HGCT1B89DA099495; 1HGCT1B89DA093096

1HGCT1B89DA081093 | 1HGCT1B89DA053178 | 1HGCT1B89DA035229 | 1HGCT1B89DA034954; 1HGCT1B89DA067596; 1HGCT1B89DA005700 | 1HGCT1B89DA075018; 1HGCT1B89DA085452 | 1HGCT1B89DA066643; 1HGCT1B89DA044772 | 1HGCT1B89DA016325 | 1HGCT1B89DA095737 | 1HGCT1B89DA002697; 1HGCT1B89DA091235 | 1HGCT1B89DA097651; 1HGCT1B89DA017054 | 1HGCT1B89DA091073 | 1HGCT1B89DA025414

1HGCT1B89DA074886; 1HGCT1B89DA092675; 1HGCT1B89DA086777 | 1HGCT1B89DA085841 | 1HGCT1B89DA093230; 1HGCT1B89DA057991 | 1HGCT1B89DA008189 | 1HGCT1B89DA068568; 1HGCT1B89DA056601 | 1HGCT1B89DA036994; 1HGCT1B89DA097018 | 1HGCT1B89DA054654 | 1HGCT1B89DA080266 | 1HGCT1B89DA091798; 1HGCT1B89DA059630 | 1HGCT1B89DA069042; 1HGCT1B89DA060437 | 1HGCT1B89DA007267

1HGCT1B89DA017538 | 1HGCT1B89DA074399 |

1HGCT1B89DA003073

| 1HGCT1B89DA096404 | 1HGCT1B89DA033836 | 1HGCT1B89DA079943 | 1HGCT1B89DA084303 | 1HGCT1B89DA070045 | 1HGCT1B89DA004031 | 1HGCT1B89DA005101 | 1HGCT1B89DA056789 | 1HGCT1B89DA017071 | 1HGCT1B89DA024716 | 1HGCT1B89DA001498; 1HGCT1B89DA071051; 1HGCT1B89DA094085; 1HGCT1B89DA027955; 1HGCT1B89DA063936 | 1HGCT1B89DA035778 | 1HGCT1B89DA045954; 1HGCT1B89DA046036; 1HGCT1B89DA086018 | 1HGCT1B89DA007107; 1HGCT1B89DA072104 | 1HGCT1B89DA072359; 1HGCT1B89DA070711; 1HGCT1B89DA021444 | 1HGCT1B89DA005440; 1HGCT1B89DA001193; 1HGCT1B89DA005180 | 1HGCT1B89DA088710 | 1HGCT1B89DA034338 | 1HGCT1B89DA076203; 1HGCT1B89DA018687 | 1HGCT1B89DA080624; 1HGCT1B89DA079442

1HGCT1B89DA090277 | 1HGCT1B89DA027177 | 1HGCT1B89DA071213 | 1HGCT1B89DA059305; 1HGCT1B89DA004613 |

1HGCT1B89DA045856

| 1HGCT1B89DA061538 | 1HGCT1B89DA000514 | 1HGCT1B89DA008564 | 1HGCT1B89DA003753 |

1HGCT1B89DA021623

; 1HGCT1B89DA042939 | 1HGCT1B89DA088495

1HGCT1B89DA099366 | 1HGCT1B89DA051074

1HGCT1B89DA024375 | 1HGCT1B89DA001419 | 1HGCT1B89DA027020 | 1HGCT1B89DA049356 | 1HGCT1B89DA054069 | 1HGCT1B89DA096189 | 1HGCT1B89DA082809 | 1HGCT1B89DA091557 | 1HGCT1B89DA066593 | 1HGCT1B89DA072278 | 1HGCT1B89DA091770; 1HGCT1B89DA014252; 1HGCT1B89DA081661

1HGCT1B89DA099769 | 1HGCT1B89DA019127 | 1HGCT1B89DA098413 | 1HGCT1B89DA078260 | 1HGCT1B89DA033593 | 1HGCT1B89DA057800 | 1HGCT1B89DA028166 | 1HGCT1B89DA088996; 1HGCT1B89DA012887 | 1HGCT1B89DA021296; 1HGCT1B89DA063497 | 1HGCT1B89DA089548; 1HGCT1B89DA016096 | 1HGCT1B89DA099058 | 1HGCT1B89DA000836 | 1HGCT1B89DA089811

1HGCT1B89DA096905 | 1HGCT1B89DA032783; 1HGCT1B89DA019452 | 1HGCT1B89DA051026 | 1HGCT1B89DA065461 | 1HGCT1B89DA053634; 1HGCT1B89DA057344 | 1HGCT1B89DA010475 | 1HGCT1B89DA003879 | 1HGCT1B89DA007253; 1HGCT1B89DA062348

1HGCT1B89DA046022 | 1HGCT1B89DA061572 | 1HGCT1B89DA099402 | 1HGCT1B89DA084270 | 1HGCT1B89DA030905; 1HGCT1B89DA082406 | 1HGCT1B89DA062382 | 1HGCT1B89DA080395 | 1HGCT1B89DA032170 | 1HGCT1B89DA009374; 1HGCT1B89DA065556 | 1HGCT1B89DA073799 | 1HGCT1B89DA062446 | 1HGCT1B89DA041290; 1HGCT1B89DA071468 | 1HGCT1B89DA046957; 1HGCT1B89DA026613 | 1HGCT1B89DA053021; 1HGCT1B89DA001064; 1HGCT1B89DA009844 | 1HGCT1B89DA018169 | 1HGCT1B89DA097441 | 1HGCT1B89DA027664 | 1HGCT1B89DA097939; 1HGCT1B89DA011674 | 1HGCT1B89DA058560

1HGCT1B89DA072801 | 1HGCT1B89DA020875 | 1HGCT1B89DA027275; 1HGCT1B89DA033903; 1HGCT1B89DA062091 | 1HGCT1B89DA024215 | 1HGCT1B89DA009522 | 1HGCT1B89DA093843 | 1HGCT1B89DA042441; 1HGCT1B89DA002876 | 1HGCT1B89DA025381 | 1HGCT1B89DA072569; 1HGCT1B89DA096418 | 1HGCT1B89DA065444 | 1HGCT1B89DA013957 | 1HGCT1B89DA080865 | 1HGCT1B89DA058669 | 1HGCT1B89DA009617; 1HGCT1B89DA018270 | 1HGCT1B89DA060292 | 1HGCT1B89DA033481; 1HGCT1B89DA088741; 1HGCT1B89DA035098 | 1HGCT1B89DA038230 | 1HGCT1B89DA076380 | 1HGCT1B89DA020147

1HGCT1B89DA085676; 1HGCT1B89DA091784 | 1HGCT1B89DA019208; 1HGCT1B89DA007592 | 1HGCT1B89DA072457; 1HGCT1B89DA043542 | 1HGCT1B89DA018138 | 1HGCT1B89DA049941; 1HGCT1B89DA091168; 1HGCT1B89DA080137; 1HGCT1B89DA015496; 1HGCT1B89DA087881; 1HGCT1B89DA024506 | 1HGCT1B89DA003395; 1HGCT1B89DA078484 | 1HGCT1B89DA083393 | 1HGCT1B89DA092370; 1HGCT1B89DA049924; 1HGCT1B89DA009472 | 1HGCT1B89DA044223 | 1HGCT1B89DA012646 | 1HGCT1B89DA053214 | 1HGCT1B89DA019919; 1HGCT1B89DA035893; 1HGCT1B89DA013893 | 1HGCT1B89DA073057 | 1HGCT1B89DA083958 | 1HGCT1B89DA085418 | 1HGCT1B89DA026045 | 1HGCT1B89DA007124 | 1HGCT1B89DA052967; 1HGCT1B89DA093521; 1HGCT1B89DA010721; 1HGCT1B89DA051723; 1HGCT1B89DA093406 | 1HGCT1B89DA013411

1HGCT1B89DA059109; 1HGCT1B89DA059661 | 1HGCT1B89DA093986 | 1HGCT1B89DA069056;

1HGCT1B89DA026157

| 1HGCT1B89DA082583; 1HGCT1B89DA094295

1HGCT1B89DA074855; 1HGCT1B89DA069543 | 1HGCT1B89DA025929; 1HGCT1B89DA008242; 1HGCT1B89DA098797 | 1HGCT1B89DA079750; 1HGCT1B89DA003140 | 1HGCT1B89DA033433 | 1HGCT1B89DA008063 | 1HGCT1B89DA062057

1HGCT1B89DA031018; 1HGCT1B89DA050510; 1HGCT1B89DA099349; 1HGCT1B89DA007494; 1HGCT1B89DA066903; 1HGCT1B89DA099139 | 1HGCT1B89DA062611 | 1HGCT1B89DA040947; 1HGCT1B89DA061023; 1HGCT1B89DA031214 | 1HGCT1B89DA067484; 1HGCT1B89DA073138 | 1HGCT1B89DA095074; 1HGCT1B89DA094720

1HGCT1B89DA008337 | 1HGCT1B89DA041788; 1HGCT1B89DA016891 | 1HGCT1B89DA051415 | 1HGCT1B89DA033108 | 1HGCT1B89DA067498 | 1HGCT1B89DA059045 | 1HGCT1B89DA097469; 1HGCT1B89DA057442 | 1HGCT1B89DA024439 | 1HGCT1B89DA019760 | 1HGCT1B89DA026997; 1HGCT1B89DA019726; 1HGCT1B89DA043587 | 1HGCT1B89DA082437 | 1HGCT1B89DA043850 | 1HGCT1B89DA095642 | 1HGCT1B89DA081482; 1HGCT1B89DA012727 | 1HGCT1B89DA062737; 1HGCT1B89DA015532; 1HGCT1B89DA029348 | 1HGCT1B89DA099884 | 1HGCT1B89DA013764 | 1HGCT1B89DA012517 | 1HGCT1B89DA058963 | 1HGCT1B89DA033559; 1HGCT1B89DA023095 | 1HGCT1B89DA060650; 1HGCT1B89DA073673 | 1HGCT1B89DA012677 | 1HGCT1B89DA010153

1HGCT1B89DA084799; 1HGCT1B89DA030449 | 1HGCT1B89DA061765 | 1HGCT1B89DA048305

1HGCT1B89DA010282 | 1HGCT1B89DA014705; 1HGCT1B89DA044299 | 1HGCT1B89DA028927; 1HGCT1B89DA027891 | 1HGCT1B89DA099397; 1HGCT1B89DA005258; 1HGCT1B89DA000786 | 1HGCT1B89DA020374 | 1HGCT1B89DA023422; 1HGCT1B89DA081188; 1HGCT1B89DA017765 |

1HGCT1B89DA049907

; 1HGCT1B89DA087217; 1HGCT1B89DA095298 | 1HGCT1B89DA041189; 1HGCT1B89DA026546 | 1HGCT1B89DA029835

1HGCT1B89DA052919; 1HGCT1B89DA022688 | 1HGCT1B89DA054427; 1HGCT1B89DA081496 | 1HGCT1B89DA059840 | 1HGCT1B89DA034923; 1HGCT1B89DA092319 | 1HGCT1B89DA097360 | 1HGCT1B89DA073642; 1HGCT1B89DA048675 | 1HGCT1B89DA023453 | 1HGCT1B89DA025851; 1HGCT1B89DA064309; 1HGCT1B89DA028099 | 1HGCT1B89DA052130 | 1HGCT1B89DA083099 | 1HGCT1B89DA049664 | 1HGCT1B89DA038664 | 1HGCT1B89DA007222 | 1HGCT1B89DA039877 | 1HGCT1B89DA019239 | 1HGCT1B89DA052144 | 1HGCT1B89DA064522 | 1HGCT1B89DA086505; 1HGCT1B89DA007463 | 1HGCT1B89DA010198; 1HGCT1B89DA018589; 1HGCT1B89DA000285 | 1HGCT1B89DA046599; 1HGCT1B89DA053052; 1HGCT1B89DA054587 | 1HGCT1B89DA028460; 1HGCT1B89DA006328 | 1HGCT1B89DA045825 | 1HGCT1B89DA023436 | 1HGCT1B89DA010895 | 1HGCT1B89DA049812 | 1HGCT1B89DA045114 | 1HGCT1B89DA038812 | 1HGCT1B89DA070790 | 1HGCT1B89DA030970; 1HGCT1B89DA058980; 1HGCT1B89DA092305 | 1HGCT1B89DA019841

1HGCT1B89DA054914 | 1HGCT1B89DA004854 | 1HGCT1B89DA085225 | 1HGCT1B89DA019936; 1HGCT1B89DA014767; 1HGCT1B89DA053049 | 1HGCT1B89DA012940 | 1HGCT1B89DA046537 | 1HGCT1B89DA089372 | 1HGCT1B89DA084172; 1HGCT1B89DA054542; 1HGCT1B89DA044125; 1HGCT1B89DA077710 | 1HGCT1B89DA082938 | 1HGCT1B89DA062379; 1HGCT1B89DA033058 | 1HGCT1B89DA098556 | 1HGCT1B89DA065458 | 1HGCT1B89DA057070 | 1HGCT1B89DA002179 | 1HGCT1B89DA098976

1HGCT1B89DA096077 | 1HGCT1B89DA057697 | 1HGCT1B89DA038146 | 1HGCT1B89DA056016; 1HGCT1B89DA077612 | 1HGCT1B89DA030760 | 1HGCT1B89DA091056 | 1HGCT1B89DA042570; 1HGCT1B89DA082616

1HGCT1B89DA092207; 1HGCT1B89DA097696 | 1HGCT1B89DA078601 | 1HGCT1B89DA037854; 1HGCT1B89DA089520; 1HGCT1B89DA013005 | 1HGCT1B89DA006636 | 1HGCT1B89DA080929; 1HGCT1B89DA083572 | 1HGCT1B89DA016311; 1HGCT1B89DA007544; 1HGCT1B89DA042746; 1HGCT1B89DA071731; 1HGCT1B89DA057246 | 1HGCT1B89DA062365; 1HGCT1B89DA069736 | 1HGCT1B89DA091414; 1HGCT1B89DA001663 | 1HGCT1B89DA057974 | 1HGCT1B89DA093549; 1HGCT1B89DA018592 | 1HGCT1B89DA011609 | 1HGCT1B89DA086004 | 1HGCT1B89DA016048

1HGCT1B89DA011996 | 1HGCT1B89DA041256 | 1HGCT1B89DA072586; 1HGCT1B89DA062690; 1HGCT1B89DA052953 | 1HGCT1B89DA098931; 1HGCT1B89DA009648

1HGCT1B89DA048627 | 1HGCT1B89DA075875; 1HGCT1B89DA032279

1HGCT1B89DA029429 | 1HGCT1B89DA003333 | 1HGCT1B89DA002585 | 1HGCT1B89DA061197; 1HGCT1B89DA068618 | 1HGCT1B89DA036607; 1HGCT1B89DA067081 | 1HGCT1B89DA028233 | 1HGCT1B89DA029401; 1HGCT1B89DA097679 | 1HGCT1B89DA017524; 1HGCT1B89DA061166 | 1HGCT1B89DA007687 | 1HGCT1B89DA037997; 1HGCT1B89DA070532; 1HGCT1B89DA029625; 1HGCT1B89DA046408 | 1HGCT1B89DA009634 | 1HGCT1B89DA021198 | 1HGCT1B89DA084964; 1HGCT1B89DA035490 | 1HGCT1B89DA098718; 1HGCT1B89DA019435 | 1HGCT1B89DA081918 | 1HGCT1B89DA088447; 1HGCT1B89DA039507 | 1HGCT1B89DA065038; 1HGCT1B89DA068988

1HGCT1B89DA062740; 1HGCT1B89DA085967 | 1HGCT1B89DA059837

1HGCT1B89DA014669; 1HGCT1B89DA009066; 1HGCT1B89DA063189 | 1HGCT1B89DA058123 | 1HGCT1B89DA037482 | 1HGCT1B89DA050197; 1HGCT1B89DA063452 | 1HGCT1B89DA012615 | 1HGCT1B89DA066836; 1HGCT1B89DA053875

1HGCT1B89DA018236; 1HGCT1B89DA044058; 1HGCT1B89DA046330 |

1HGCT1B89DA087475

; 1HGCT1B89DA089758;

1HGCT1B89DA013697

| 1HGCT1B89DA084513 | 1HGCT1B89DA028202 | 1HGCT1B89DA071826; 1HGCT1B89DA064097 | 1HGCT1B89DA015157 | 1HGCT1B89DA011559; 1HGCT1B89DA053648 | 1HGCT1B89DA040673 | 1HGCT1B89DA086200 | 1HGCT1B89DA027339; 1HGCT1B89DA015305; 1HGCT1B89DA099240

1HGCT1B89DA061409 | 1HGCT1B89DA079456; 1HGCT1B89DA057554 | 1HGCT1B89DA094863 | 1HGCT1B89DA057733; 1HGCT1B89DA022819; 1HGCT1B89DA089579; 1HGCT1B89DA022237 | 1HGCT1B89DA083121; 1HGCT1B89DA099500; 1HGCT1B89DA099352 | 1HGCT1B89DA007608 | 1HGCT1B89DA083023; 1HGCT1B89DA094300; 1HGCT1B89DA065749 | 1HGCT1B89DA061281; 1HGCT1B89DA006832 | 1HGCT1B89DA086682; 1HGCT1B89DA061944; 1HGCT1B89DA083247 | 1HGCT1B89DA049048; 1HGCT1B89DA032458 | 1HGCT1B89DA011528; 1HGCT1B89DA068974; 1HGCT1B89DA084222 | 1HGCT1B89DA069090 | 1HGCT1B89DA055982 | 1HGCT1B89DA032332; 1HGCT1B89DA072412; 1HGCT1B89DA068750 | 1HGCT1B89DA087962; 1HGCT1B89DA060275

1HGCT1B89DA065086 | 1HGCT1B89DA091574 | 1HGCT1B89DA067307 | 1HGCT1B89DA041192; 1HGCT1B89DA029866 | 1HGCT1B89DA040382 | 1HGCT1B89DA020777 | 1HGCT1B89DA058381 | 1HGCT1B89DA097732 | 1HGCT1B89DA083149; 1HGCT1B89DA085581; 1HGCT1B89DA094443; 1HGCT1B89DA016650 | 1HGCT1B89DA066447 | 1HGCT1B89DA087816 | 1HGCT1B89DA016969; 1HGCT1B89DA071311

1HGCT1B89DA061779 | 1HGCT1B89DA047882 | 1HGCT1B89DA068179; 1HGCT1B89DA045128; 1HGCT1B89DA017734; 1HGCT1B89DA005812 | 1HGCT1B89DA086147 | 1HGCT1B89DA044545 | 1HGCT1B89DA003039 | 1HGCT1B89DA011366 | 1HGCT1B89DA051897; 1HGCT1B89DA075410; 1HGCT1B89DA064312 | 1HGCT1B89DA007429 | 1HGCT1B89DA008970; 1HGCT1B89DA023985; 1HGCT1B89DA033318 | 1HGCT1B89DA007446

1HGCT1B89DA033173 | 1HGCT1B89DA003266 | 1HGCT1B89DA068540 | 1HGCT1B89DA026711 | 1HGCT1B89DA066366 | 1HGCT1B89DA070644 | 1HGCT1B89DA050894; 1HGCT1B89DA071146 | 1HGCT1B89DA005941;

1HGCT1B89DA084950

| 1HGCT1B89DA036882 | 1HGCT1B89DA022576 | 1HGCT1B89DA038843 | 1HGCT1B89DA000755; 1HGCT1B89DA014817; 1HGCT1B89DA039572 | 1HGCT1B89DA021332 | 1HGCT1B89DA068036; 1HGCT1B89DA053858 | 1HGCT1B89DA012534 | 1HGCT1B89DA005986 | 1HGCT1B89DA003543 | 1HGCT1B89DA090988 | 1HGCT1B89DA030113 | 1HGCT1B89DA073771 |

1HGCT1B89DA092076

| 1HGCT1B89DA094538; 1HGCT1B89DA001629 | 1HGCT1B89DA045906; 1HGCT1B89DA036784 | 1HGCT1B89DA035960 | 1HGCT1B89DA094474 | 1HGCT1B89DA059580; 1HGCT1B89DA046960 | 1HGCT1B89DA000190; 1HGCT1B89DA058378 | 1HGCT1B89DA034050; 1HGCT1B89DA089212; 1HGCT1B89DA008385 | 1HGCT1B89DA053956; 1HGCT1B89DA042164; 1HGCT1B89DA091848 | 1HGCT1B89DA025557

1HGCT1B89DA099044; 1HGCT1B89DA099318; 1HGCT1B89DA025767 | 1HGCT1B89DA095723 | 1HGCT1B89DA020701 | 1HGCT1B89DA005924 | 1HGCT1B89DA096810 | 1HGCT1B89DA053889 | 1HGCT1B89DA040883 | 1HGCT1B89DA010444; 1HGCT1B89DA085337; 1HGCT1B89DA099710 | 1HGCT1B89DA052063; 1HGCT1B89DA035179 | 1HGCT1B89DA011125; 1HGCT1B89DA056730 | 1HGCT1B89DA045744 | 1HGCT1B89DA002912 | 1HGCT1B89DA067520 | 1HGCT1B89DA039670 | 1HGCT1B89DA052838 | 1HGCT1B89DA043539 | 1HGCT1B89DA009164 | 1HGCT1B89DA046697; 1HGCT1B89DA007673 | 1HGCT1B89DA014090; 1HGCT1B89DA025624 | 1HGCT1B89DA011917 | 1HGCT1B89DA096855 | 1HGCT1B89DA064620 | 1HGCT1B89DA094393 | 1HGCT1B89DA058798 | 1HGCT1B89DA049471; 1HGCT1B89DA001050 | 1HGCT1B89DA082261

1HGCT1B89DA057926 | 1HGCT1B89DA050166; 1HGCT1B89DA092725 | 1HGCT1B89DA034811; 1HGCT1B89DA093471 | 1HGCT1B89DA048482 | 1HGCT1B89DA005289 | 1HGCT1B89DA003090 | 1HGCT1B89DA018060 | 1HGCT1B89DA046506 | 1HGCT1B89DA040267

1HGCT1B89DA003056 | 1HGCT1B89DA034372 | 1HGCT1B89DA069929 | 1HGCT1B89DA095155 | 1HGCT1B89DA013280 | 1HGCT1B89DA008872; 1HGCT1B89DA033352; 1HGCT1B89DA006409 | 1HGCT1B89DA077173; 1HGCT1B89DA076461; 1HGCT1B89DA086293 | 1HGCT1B89DA006166 | 1HGCT1B89DA081921 | 1HGCT1B89DA023789 | 1HGCT1B89DA037272 | 1HGCT1B89DA080381

1HGCT1B89DA018947 | 1HGCT1B89DA098170 |

1HGCT1B89DA064682

| 1HGCT1B89DA092823 | 1HGCT1B89DA055447 | 1HGCT1B89DA043265 | 1HGCT1B89DA002862 | 1HGCT1B89DA065718 | 1HGCT1B89DA003445 | 1HGCT1B89DA025512 | 1HGCT1B89DA079795 | 1HGCT1B89DA042083; 1HGCT1B89DA067078 | 1HGCT1B89DA049647

1HGCT1B89DA041631 | 1HGCT1B89DA037983; 1HGCT1B89DA084379; 1HGCT1B89DA008418 | 1HGCT1B89DA024568 | 1HGCT1B89DA057540; 1HGCT1B89DA070949; 1HGCT1B89DA074757 | 1HGCT1B89DA044111 | 1HGCT1B89DA080039 | 1HGCT1B89DA013585 | 1HGCT1B89DA022822 | 1HGCT1B89DA072202 | 1HGCT1B89DA011237 | 1HGCT1B89DA059952

1HGCT1B89DA007284

1HGCT1B89DA000402 | 1HGCT1B89DA016261

1HGCT1B89DA074628 | 1HGCT1B89DA050314; 1HGCT1B89DA035084 | 1HGCT1B89DA063810

1HGCT1B89DA017829 | 1HGCT1B89DA055500 | 1HGCT1B89DA094426 | 1HGCT1B89DA047347; 1HGCT1B89DA028569 | 1HGCT1B89DA014428 | 1HGCT1B89DA086729 | 1HGCT1B89DA048451 | 1HGCT1B89DA099254

1HGCT1B89DA043024

1HGCT1B89DA065234; 1HGCT1B89DA016339 | 1HGCT1B89DA061460; 1HGCT1B89DA039457; 1HGCT1B89DA072667; 1HGCT1B89DA038955; 1HGCT1B89DA088335 | 1HGCT1B89DA045209

1HGCT1B89DA076427

1HGCT1B89DA083796 | 1HGCT1B89DA036459 | 1HGCT1B89DA061345 | 1HGCT1B89DA086164 | 1HGCT1B89DA020715; 1HGCT1B89DA005843; 1HGCT1B89DA080655 |

1HGCT1B89DA047302

; 1HGCT1B89DA072670 | 1HGCT1B89DA047526 | 1HGCT1B89DA099562; 1HGCT1B89DA079389 | 1HGCT1B89DA011500 | 1HGCT1B89DA029642; 1HGCT1B89DA001842 | 1HGCT1B89DA031729 | 1HGCT1B89DA089209 | 1HGCT1B89DA006068 | 1HGCT1B89DA013229 | 1HGCT1B89DA041175 | 1HGCT1B89DA083314 | 1HGCT1B89DA040091 | 1HGCT1B89DA087606 | 1HGCT1B89DA045940; 1HGCT1B89DA051687 | 1HGCT1B89DA029382; 1HGCT1B89DA097214; 1HGCT1B89DA069445 | 1HGCT1B89DA027552; 1HGCT1B89DA005390 | 1HGCT1B89DA076041 | 1HGCT1B89DA001758

1HGCT1B89DA095348 | 1HGCT1B89DA063631 | 1HGCT1B89DA058011 | 1HGCT1B89DA025610 | 1HGCT1B89DA051978 | 1HGCT1B89DA018379 | 1HGCT1B89DA035943; 1HGCT1B89DA073169 | 1HGCT1B89DA002229 | 1HGCT1B89DA016468 | 1HGCT1B89DA092014 | 1HGCT1B89DA020181 | 1HGCT1B89DA067128 | 1HGCT1B89DA097357 | 1HGCT1B89DA048692; 1HGCT1B89DA084639; 1HGCT1B89DA037613; 1HGCT1B89DA021699 | 1HGCT1B89DA090537 | 1HGCT1B89DA092952; 1HGCT1B89DA061118; 1HGCT1B89DA041919; 1HGCT1B89DA090778 | 1HGCT1B89DA012100; 1HGCT1B89DA054623 | 1HGCT1B89DA094023; 1HGCT1B89DA012162

1HGCT1B89DA076556 | 1HGCT1B89DA063483 | 1HGCT1B89DA072118 | 1HGCT1B89DA079392

1HGCT1B89DA078436; 1HGCT1B89DA078081 |

1HGCT1B89DA011223

| 1HGCT1B89DA081983; 1HGCT1B89DA028975; 1HGCT1B89DA015921 | 1HGCT1B89DA098945 | 1HGCT1B89DA036414; 1HGCT1B89DA029026; 1HGCT1B89DA099609 | 1HGCT1B89DA036185; 1HGCT1B89DA062480 | 1HGCT1B89DA058526; 1HGCT1B89DA075214; 1HGCT1B89DA078856 | 1HGCT1B89DA027910 | 1HGCT1B89DA068781 | 1HGCT1B89DA075276 | 1HGCT1B89DA018530

1HGCT1B89DA064519 | 1HGCT1B89DA065430 | 1HGCT1B89DA027793 | 1HGCT1B89DA034940

1HGCT1B89DA055741; 1HGCT1B89DA017541; 1HGCT1B89DA054119

1HGCT1B89DA080705; 1HGCT1B89DA092627; 1HGCT1B89DA056453 | 1HGCT1B89DA086889 | 1HGCT1B89DA036865 | 1HGCT1B89DA039569 | 1HGCT1B89DA075262

1HGCT1B89DA091476

1HGCT1B89DA010346 | 1HGCT1B89DA050751 | 1HGCT1B89DA007849; 1HGCT1B89DA001873; 1HGCT1B89DA086486 | 1HGCT1B89DA008791 | 1HGCT1B89DA080042 | 1HGCT1B89DA043038; 1HGCT1B89DA057005; 1HGCT1B89DA064293 | 1HGCT1B89DA050703 | 1HGCT1B89DA074516 | 1HGCT1B89DA039149 | 1HGCT1B89DA072829 | 1HGCT1B89DA020343; 1HGCT1B89DA041449 | 1HGCT1B89DA032296 | 1HGCT1B89DA049714 | 1HGCT1B89DA011254 | 1HGCT1B89DA088402; 1HGCT1B89DA045212 | 1HGCT1B89DA036915 | 1HGCT1B89DA013778; 1HGCT1B89DA096029 | 1HGCT1B89DA079327 | 1HGCT1B89DA032301 | 1HGCT1B89DA045534 | 1HGCT1B89DA086083 | 1HGCT1B89DA066982 | 1HGCT1B89DA023758

1HGCT1B89DA090487 | 1HGCT1B89DA049163 | 1HGCT1B89DA074306 | 1HGCT1B89DA012808 | 1HGCT1B89DA016406; 1HGCT1B89DA032234

1HGCT1B89DA040818 | 1HGCT1B89DA061815 | 1HGCT1B89DA034226; 1HGCT1B89DA009391; 1HGCT1B89DA085385 | 1HGCT1B89DA066688;

1HGCT1B89DA022562

| 1HGCT1B89DA009729; 1HGCT1B89DA051785; 1HGCT1B89DA070109 | 1HGCT1B89DA010802 | 1HGCT1B89DA059207; 1HGCT1B89DA090716 | 1HGCT1B89DA035957 | 1HGCT1B89DA073480; 1HGCT1B89DA091221; 1HGCT1B89DA012422 | 1HGCT1B89DA026787 | 1HGCT1B89DA038051 | 1HGCT1B89DA016499 | 1HGCT1B89DA073477 | 1HGCT1B89DA064360

1HGCT1B89DA047879 | 1HGCT1B89DA039281

1HGCT1B89DA071292 | 1HGCT1B89DA046375 | 1HGCT1B89DA037885 | 1HGCT1B89DA097195 | 1HGCT1B89DA013747 | 1HGCT1B89DA025302 | 1HGCT1B89DA024554

1HGCT1B89DA021668

1HGCT1B89DA068845; 1HGCT1B89DA023405

1HGCT1B89DA055058; 1HGCT1B89DA010797 | 1HGCT1B89DA046344

1HGCT1B89DA039779; 1HGCT1B89DA044822 | 1HGCT1B89DA043556; 1HGCT1B89DA096595 | 1HGCT1B89DA012503 | 1HGCT1B89DA040995 | 1HGCT1B89DA007236 | 1HGCT1B89DA001534; 1HGCT1B89DA091963 | 1HGCT1B89DA075486 | 1HGCT1B89DA055268 | 1HGCT1B89DA005230

1HGCT1B89DA078730; 1HGCT1B89DA076895 | 1HGCT1B89DA053133 | 1HGCT1B89DA058283; 1HGCT1B89DA064150 | 1HGCT1B89DA055383 | 1HGCT1B89DA053309 | 1HGCT1B89DA008256 | 1HGCT1B89DA079148 | 1HGCT1B89DA017183 | 1HGCT1B89DA010587 | 1HGCT1B89DA035618; 1HGCT1B89DA031567 | 1HGCT1B89DA054377 | 1HGCT1B89DA070188; 1HGCT1B89DA037823 | 1HGCT1B89DA084253 | 1HGCT1B89DA059191 | 1HGCT1B89DA006894 | 1HGCT1B89DA043671 | 1HGCT1B89DA093745 | 1HGCT1B89DA078159 | 1HGCT1B89DA072927; 1HGCT1B89DA002893; 1HGCT1B89DA004272 | 1HGCT1B89DA044870 | 1HGCT1B89DA071664; 1HGCT1B89DA086844; 1HGCT1B89DA052547; 1HGCT1B89DA003848; 1HGCT1B89DA097763; 1HGCT1B89DA025123 |

1HGCT1B89DA075164

| 1HGCT1B89DA046361 | 1HGCT1B89DA027471 | 1HGCT1B89DA095978 | 1HGCT1B89DA001694 | 1HGCT1B89DA009438 | 1HGCT1B89DA096564 | 1HGCT1B89DA030662 | 1HGCT1B89DA074192 | 1HGCT1B89DA068439 | 1HGCT1B89DA090781; 1HGCT1B89DA042472; 1HGCT1B89DA056565; 1HGCT1B89DA049258 | 1HGCT1B89DA047221; 1HGCT1B89DA048255 | 1HGCT1B89DA084351 | 1HGCT1B89DA031245; 1HGCT1B89DA047185 | 1HGCT1B89DA085421 | 1HGCT1B89DA058042

1HGCT1B89DA060468 | 1HGCT1B89DA065492 | 1HGCT1B89DA064603 | 1HGCT1B89DA028376; 1HGCT1B89DA053410; 1HGCT1B89DA094796 | 1HGCT1B89DA023470 | 1HGCT1B89DA027650 | 1HGCT1B89DA098489; 1HGCT1B89DA093048 | 1HGCT1B89DA074435 | 1HGCT1B89DA023727; 1HGCT1B89DA034405; 1HGCT1B89DA029396 | 1HGCT1B89DA012078 | 1HGCT1B89DA013540 | 1HGCT1B89DA004708; 1HGCT1B89DA037661 | 1HGCT1B89DA071261

1HGCT1B89DA088688 | 1HGCT1B89DA080123; 1HGCT1B89DA088240 | 1HGCT1B89DA030645; 1HGCT1B89DA032427

1HGCT1B89DA034064; 1HGCT1B89DA047980 | 1HGCT1B89DA097083; 1HGCT1B89DA083877 | 1HGCT1B89DA064410; 1HGCT1B89DA012839 | 1HGCT1B89DA001145; 1HGCT1B89DA063872; 1HGCT1B89DA017331 | 1HGCT1B89DA018155 | 1HGCT1B89DA084575; 1HGCT1B89DA088982 | 1HGCT1B89DA008032 | 1HGCT1B89DA095060 | 1HGCT1B89DA059787; 1HGCT1B89DA032542 | 1HGCT1B89DA013294; 1HGCT1B89DA056355

1HGCT1B89DA068957 | 1HGCT1B89DA056825; 1HGCT1B89DA085578; 1HGCT1B89DA040706 | 1HGCT1B89DA004210; 1HGCT1B89DA036977 | 1HGCT1B89DA055609 | 1HGCT1B89DA093308 | 1HGCT1B89DA050409

1HGCT1B89DA044707 | 1HGCT1B89DA095768 | 1HGCT1B89DA077447; 1HGCT1B89DA039989 | 1HGCT1B89DA044481; 1HGCT1B89DA027986; 1HGCT1B89DA067033; 1HGCT1B89DA035442; 1HGCT1B89DA079862 |

1HGCT1B89DA053679

| 1HGCT1B89DA065587 | 1HGCT1B89DA008662 | 1HGCT1B89DA037966; 1HGCT1B89DA092630 | 1HGCT1B89DA003767 | 1HGCT1B89DA000335; 1HGCT1B89DA007575 | 1HGCT1B89DA046182 | 1HGCT1B89DA041872 | 1HGCT1B89DA091266 | 1HGCT1B89DA008824 | 1HGCT1B89DA065525 | 1HGCT1B89DA016910 | 1HGCT1B89DA032363 | 1HGCT1B89DA044836 | 1HGCT1B89DA074242 |

1HGCT1B89DA009813

| 1HGCT1B89DA051625 |

1HGCT1B89DA093213

|

1HGCT1B89DA091090

| 1HGCT1B89DA007334; 1HGCT1B89DA098685 | 1HGCT1B89DA069249 | 1HGCT1B89DA012565 |

1HGCT1B89DA024098

; 1HGCT1B89DA041029 | 1HGCT1B89DA050216; 1HGCT1B89DA036428 | 1HGCT1B89DA096175 | 1HGCT1B89DA017474; 1HGCT1B89DA074600; 1HGCT1B89DA062270; 1HGCT1B89DA081692 | 1HGCT1B89DA012338 | 1HGCT1B89DA057778 | 1HGCT1B89DA086827 | 1HGCT1B89DA018673

1HGCT1B89DA025297 | 1HGCT1B89DA013389

1HGCT1B89DA063368 | 1HGCT1B89DA061555; 1HGCT1B89DA017295 | 1HGCT1B89DA029589; 1HGCT1B89DA082115 | 1HGCT1B89DA006958 | 1HGCT1B89DA078419; 1HGCT1B89DA036980 | 1HGCT1B89DA088657 | 1HGCT1B89DA037210

1HGCT1B89DA046456; 1HGCT1B89DA022366 | 1HGCT1B89DA090795 | 1HGCT1B89DA005552; 1HGCT1B89DA082602

1HGCT1B89DA082860; 1HGCT1B89DA039121; 1HGCT1B89DA042259 | 1HGCT1B89DA092126; 1HGCT1B89DA002411; 1HGCT1B89DA097536; 1HGCT1B89DA055349 | 1HGCT1B89DA010380 | 1HGCT1B89DA033898 | 1HGCT1B89DA040897 | 1HGCT1B89DA096824; 1HGCT1B89DA091896; 1HGCT1B89DA005079; 1HGCT1B89DA022142; 1HGCT1B89DA063144; 1HGCT1B89DA045369; 1HGCT1B89DA096192 | 1HGCT1B89DA065895 | 1HGCT1B89DA034680; 1HGCT1B89DA085726

1HGCT1B89DA073348 | 1HGCT1B89DA027700 | 1HGCT1B89DA086178 | 1HGCT1B89DA073687 | 1HGCT1B89DA098427 | 1HGCT1B89DA009388 | 1HGCT1B89DA048434 | 1HGCT1B89DA057795; 1HGCT1B89DA070353; 1HGCT1B89DA068277 | 1HGCT1B89DA079831 | 1HGCT1B89DA059563 | 1HGCT1B89DA025946; 1HGCT1B89DA033724

1HGCT1B89DA086360 | 1HGCT1B89DA058512 | 1HGCT1B89DA065671; 1HGCT1B89DA004885 | 1HGCT1B89DA017037

1HGCT1B89DA050605; 1HGCT1B89DA042875 | 1HGCT1B89DA047249 | 1HGCT1B89DA056324; 1HGCT1B89DA043346

1HGCT1B89DA075665 | 1HGCT1B89DA070868

1HGCT1B89DA098430 | 1HGCT1B89DA079280 | 1HGCT1B89DA011738; 1HGCT1B89DA059224; 1HGCT1B89DA048577; 1HGCT1B89DA065606 | 1HGCT1B89DA074046; 1HGCT1B89DA095009 | 1HGCT1B89DA069722 | 1HGCT1B89DA096774; 1HGCT1B89DA072751 | 1HGCT1B89DA034534 | 1HGCT1B89DA097150; 1HGCT1B89DA066240 | 1HGCT1B89DA063161; 1HGCT1B89DA084642 | 1HGCT1B89DA006667 | 1HGCT1B89DA075147; 1HGCT1B89DA042374 | 1HGCT1B89DA004045 | 1HGCT1B89DA072166; 1HGCT1B89DA034100 | 1HGCT1B89DA000447; 1HGCT1B89DA059062; 1HGCT1B89DA076394 | 1HGCT1B89DA020763 | 1HGCT1B89DA022674

1HGCT1B89DA012226; 1HGCT1B89DA090943 | 1HGCT1B89DA032573 | 1HGCT1B89DA025719 | 1HGCT1B89DA037756; 1HGCT1B89DA061748; 1HGCT1B89DA021458; 1HGCT1B89DA069980; 1HGCT1B89DA029754; 1HGCT1B89DA022173 | 1HGCT1B89DA076377; 1HGCT1B89DA034999; 1HGCT1B89DA022612 | 1HGCT1B89DA075083 | 1HGCT1B89DA039071; 1HGCT1B89DA056422; 1HGCT1B89DA062916; 1HGCT1B89DA059451; 1HGCT1B89DA035070; 1HGCT1B89DA093972; 1HGCT1B89DA089243 | 1HGCT1B89DA005132 | 1HGCT1B89DA087136; 1HGCT1B89DA049535

1HGCT1B89DA025672 | 1HGCT1B89DA024523 | 1HGCT1B89DA000495 | 1HGCT1B89DA084897; 1HGCT1B89DA037014 | 1HGCT1B89DA044061 | 1HGCT1B89DA040642 | 1HGCT1B89DA073060 | 1HGCT1B89DA085113; 1HGCT1B89DA083622 | 1HGCT1B89DA021251 | 1HGCT1B89DA066948 | 1HGCT1B89DA030578; 1HGCT1B89DA089842 | 1HGCT1B89DA059675; 1HGCT1B89DA099822

1HGCT1B89DA021542 | 1HGCT1B89DA037935; 1HGCT1B89DA062883 | 1HGCT1B89DA083376 | 1HGCT1B89DA037711 | 1HGCT1B89DA027941; 1HGCT1B89DA050975 | 1HGCT1B89DA046800 | 1HGCT1B89DA039703; 1HGCT1B89DA075634; 1HGCT1B89DA059420; 1HGCT1B89DA032881; 1HGCT1B89DA068747; 1HGCT1B89DA020696 | 1HGCT1B89DA070983 | 1HGCT1B89DA094992 | 1HGCT1B89DA094037 | 1HGCT1B89DA041385 | 1HGCT1B89DA007091 | 1HGCT1B89DA058039

1HGCT1B89DA030046 | 1HGCT1B89DA038003 | 1HGCT1B89DA035280

1HGCT1B89DA037451 | 1HGCT1B89DA012680; 1HGCT1B89DA079540 | 1HGCT1B89DA011531 | 1HGCT1B89DA098654

1HGCT1B89DA094989; 1HGCT1B89DA093633 | 1HGCT1B89DA033271; 1HGCT1B89DA075567; 1HGCT1B89DA098007

1HGCT1B89DA083670 | 1HGCT1B89DA054847; 1HGCT1B89DA095351 | 1HGCT1B89DA084317 | 1HGCT1B89DA050331; 1HGCT1B89DA000321 | 1HGCT1B89DA006006

1HGCT1B89DA048157; 1HGCT1B89DA029320; 1HGCT1B89DA020925 | 1HGCT1B89DA089419 | 1HGCT1B89DA066111; 1HGCT1B89DA068571 | 1HGCT1B89DA083359; 1HGCT1B89DA005227; 1HGCT1B89DA009987; 1HGCT1B89DA083488 | 1HGCT1B89DA095916 | 1HGCT1B89DA089100 | 1HGCT1B89DA036137 | 1HGCT1B89DA006930 | 1HGCT1B89DA034176 | 1HGCT1B89DA061300 | 1HGCT1B89DA082275 | 1HGCT1B89DA001551; 1HGCT1B89DA000707; 1HGCT1B89DA074449; 1HGCT1B89DA046313; 1HGCT1B89DA087279; 1HGCT1B89DA038972; 1HGCT1B89DA039653; 1HGCT1B89DA075004; 1HGCT1B89DA060924; 1HGCT1B89DA095592 | 1HGCT1B89DA089033 | 1HGCT1B89DA050121; 1HGCT1B89DA075424; 1HGCT1B89DA072197; 1HGCT1B89DA089999 | 1HGCT1B89DA036087 | 1HGCT1B89DA008113

1HGCT1B89DA066349

1HGCT1B89DA024814; 1HGCT1B89DA069025 | 1HGCT1B89DA032153 | 1HGCT1B89DA007379; 1HGCT1B89DA096600 | 1HGCT1B89DA089873; 1HGCT1B89DA088951; 1HGCT1B89DA008855 | 1HGCT1B89DA033478 | 1HGCT1B89DA046120 | 1HGCT1B89DA052256; 1HGCT1B89DA016471 | 1HGCT1B89DA095611 | 1HGCT1B89DA083779 | 1HGCT1B89DA046392; 1HGCT1B89DA028894

1HGCT1B89DA037465 | 1HGCT1B89DA024795; 1HGCT1B89DA064830; 1HGCT1B89DA016616 | 1HGCT1B89DA006782; 1HGCT1B89DA084110; 1HGCT1B89DA039314 | 1HGCT1B89DA026644 | 1HGCT1B89DA038129 | 1HGCT1B89DA031178 |

1HGCT1B89DA010167

| 1HGCT1B89DA082812; 1HGCT1B89DA007513 | 1HGCT1B89DA025574

1HGCT1B89DA010024; 1HGCT1B89DA016583 | 1HGCT1B89DA050507 | 1HGCT1B89DA083829 | 1HGCT1B89DA080977 | 1HGCT1B89DA053164; 1HGCT1B89DA017104 | 1HGCT1B89DA068103 | 1HGCT1B89DA083362 | 1HGCT1B89DA058171 | 1HGCT1B89DA037725 | 1HGCT1B89DA025901; 1HGCT1B89DA063628 | 1HGCT1B89DA008273 | 1HGCT1B89DA012307 | 1HGCT1B89DA073463 | 1HGCT1B89DA014980; 1HGCT1B89DA038695; 1HGCT1B89DA003218; 1HGCT1B89DA009763 | 1HGCT1B89DA031343; 1HGCT1B89DA019449 | 1HGCT1B89DA002859; 1HGCT1B89DA023114; 1HGCT1B89DA026370; 1HGCT1B89DA049972 | 1HGCT1B89DA065511; 1HGCT1B89DA058929 | 1HGCT1B89DA065041 | 1HGCT1B89DA008192; 1HGCT1B89DA060793; 1HGCT1B89DA008399 | 1HGCT1B89DA068716; 1HGCT1B89DA007009 | 1HGCT1B89DA074001; 1HGCT1B89DA033982 | 1HGCT1B89DA014333; 1HGCT1B89DA072894; 1HGCT1B89DA014039 | 1HGCT1B89DA034517 | 1HGCT1B89DA068506 | 1HGCT1B89DA081336 | 1HGCT1B89DA075598 | 1HGCT1B89DA024411 | 1HGCT1B89DA014414; 1HGCT1B89DA037112 | 1HGCT1B89DA030287 | 1HGCT1B89DA056808; 1HGCT1B89DA001548; 1HGCT1B89DA092868 | 1HGCT1B89DA026966 | 1HGCT1B89DA029740; 1HGCT1B89DA063287; 1HGCT1B89DA093552; 1HGCT1B89DA092384; 1HGCT1B89DA006555; 1HGCT1B89DA036770 | 1HGCT1B89DA079537 | 1HGCT1B89DA065802 | 1HGCT1B89DA051706; 1HGCT1B89DA062754 | 1HGCT1B89DA042679; 1HGCT1B89DA062771 | 1HGCT1B89DA068392; 1HGCT1B89DA087170; 1HGCT1B89DA033240

1HGCT1B89DA006491 | 1HGCT1B89DA011478 | 1HGCT1B89DA005860; 1HGCT1B89DA030208 | 1HGCT1B89DA021136

1HGCT1B89DA086908 | 1HGCT1B89DA097116 | 1HGCT1B89DA038860 | 1HGCT1B89DA078193 | 1HGCT1B89DA021797 | 1HGCT1B89DA021346 | 1HGCT1B89DA082874; 1HGCT1B89DA011383 | 1HGCT1B89DA067243; 1HGCT1B89DA084561; 1HGCT1B89DA079263; 1HGCT1B89DA055951; 1HGCT1B89DA075388; 1HGCT1B89DA022920; 1HGCT1B89DA008712 | 1HGCT1B89DA060471 | 1HGCT1B89DA063211

1HGCT1B89DA029513 | 1HGCT1B89DA053147 | 1HGCT1B89DA092918 | 1HGCT1B89DA000366 | 1HGCT1B89DA068456 | 1HGCT1B89DA027602 | 1HGCT1B89DA025316 | 1HGCT1B89DA066500 | 1HGCT1B89DA054346 | 1HGCT1B89DA082230; 1HGCT1B89DA028958 | 1HGCT1B89DA071227 | 1HGCT1B89DA066187 | 1HGCT1B89DA091283 | 1HGCT1B89DA031357 | 1HGCT1B89DA021394 | 1HGCT1B89DA041614 | 1HGCT1B89DA082759; 1HGCT1B89DA007785; 1HGCT1B89DA012632 | 1HGCT1B89DA052483; 1HGCT1B89DA019659 | 1HGCT1B89DA064732 | 1HGCT1B89DA086326 | 1HGCT1B89DA021248 | 1HGCT1B89DA078775 | 1HGCT1B89DA041547 | 1HGCT1B89DA084348 | 1HGCT1B89DA048739; 1HGCT1B89DA085998 | 1HGCT1B89DA029530 | 1HGCT1B89DA053276; 1HGCT1B89DA058820; 1HGCT1B89DA063855; 1HGCT1B89DA024599 | 1HGCT1B89DA029933

1HGCT1B89DA032413; 1HGCT1B89DA079036; 1HGCT1B89DA006281; 1HGCT1B89DA088500; 1HGCT1B89DA021413; 1HGCT1B89DA044562 | 1HGCT1B89DA039040; 1HGCT1B89DA074824 | 1HGCT1B89DA011030; 1HGCT1B89DA013814; 1HGCT1B89DA012212 | 1HGCT1B89DA060941; 1HGCT1B89DA097990 | 1HGCT1B89DA022318 | 1HGCT1B89DA000691; 1HGCT1B89DA031438 | 1HGCT1B89DA078470 | 1HGCT1B89DA092062

1HGCT1B89DA072507; 1HGCT1B89DA010959 | 1HGCT1B89DA059160 | 1HGCT1B89DA064570 | 1HGCT1B89DA075830 | 1HGCT1B89DA087413 | 1HGCT1B89DA055139; 1HGCT1B89DA029575 | 1HGCT1B89DA027938 | 1HGCT1B89DA036719; 1HGCT1B89DA087444

1HGCT1B89DA020472; 1HGCT1B89DA027728 | 1HGCT1B89DA095088; 1HGCT1B89DA061216 | 1HGCT1B89DA000805; 1HGCT1B89DA046229 | 1HGCT1B89DA014641 | 1HGCT1B89DA000545

1HGCT1B89DA094927 | 1HGCT1B89DA055075 | 1HGCT1B89DA050930 | 1HGCT1B89DA027308 | 1HGCT1B89DA065296

1HGCT1B89DA080879 | 1HGCT1B89DA016695 | 1HGCT1B89DA064505 | 1HGCT1B89DA018656 | 1HGCT1B89DA070482 | 1HGCT1B89DA023341

1HGCT1B89DA035828 | 1HGCT1B89DA009360 | 1HGCT1B89DA084477; 1HGCT1B89DA087234; 1HGCT1B89DA070871; 1HGCT1B89DA047977; 1HGCT1B89DA033884 | 1HGCT1B89DA032265 | 1HGCT1B89DA068800 | 1HGCT1B89DA095950 | 1HGCT1B89DA064469 | 1HGCT1B89DA076363 | 1HGCT1B89DA024926 | 1HGCT1B89DA097844 | 1HGCT1B89DA023890 | 1HGCT1B89DA028863 | 1HGCT1B89DA080980; 1HGCT1B89DA045257 | 1HGCT1B89DA084771; 1HGCT1B89DA083507; 1HGCT1B89DA055688; 1HGCT1B89DA077044; 1HGCT1B89DA062978 |

1HGCT1B89DA071180

| 1HGCT1B89DA009312; 1HGCT1B89DA010007 | 1HGCT1B89DA032587

1HGCT1B89DA031584 | 1HGCT1B89DA015269 | 1HGCT1B89DA073155; 1HGCT1B89DA035862 | 1HGCT1B89DA027373 | 1HGCT1B89DA046764; 1HGCT1B89DA047428 | 1HGCT1B89DA001632

1HGCT1B89DA034243

1HGCT1B89DA071714; 1HGCT1B89DA004935 | 1HGCT1B89DA078176 | 1HGCT1B89DA050474; 1HGCT1B89DA060700

1HGCT1B89DA074368 | 1HGCT1B89DA093941; 1HGCT1B89DA076413; 1HGCT1B89DA074418 | 1HGCT1B89DA045663; 1HGCT1B89DA070613; 1HGCT1B89DA018043 | 1HGCT1B89DA067341 | 1HGCT1B89DA082325 | 1HGCT1B89DA044612 | 1HGCT1B89DA045341 | 1HGCT1B89DA092983 | 1HGCT1B89DA032928 | 1HGCT1B89DA001386 | 1HGCT1B89DA026563; 1HGCT1B89DA050538 | 1HGCT1B89DA009942 | 1HGCT1B89DA094958; 1HGCT1B89DA085080; 1HGCT1B89DA064259 | 1HGCT1B89DA065427 | 1HGCT1B89DA094961; 1HGCT1B89DA016552; 1HGCT1B89DA040785; 1HGCT1B89DA080770; 1HGCT1B89DA013604 | 1HGCT1B89DA045792 | 1HGCT1B89DA065878 | 1HGCT1B89DA020441 | 1HGCT1B89DA026417 | 1HGCT1B89DA009732 | 1HGCT1B89DA002828 | 1HGCT1B89DA038681; 1HGCT1B89DA075911 | 1HGCT1B89DA078338

1HGCT1B89DA001128 | 1HGCT1B89DA019354; 1HGCT1B89DA041726 | 1HGCT1B89DA064116 | 1HGCT1B89DA015028; 1HGCT1B89DA023534; 1HGCT1B89DA080736 | 1HGCT1B89DA064651 | 1HGCT1B89DA022495 | 1HGCT1B89DA076797 | 1HGCT1B89DA016308 | 1HGCT1B89DA029169; 1HGCT1B89DA016857

1HGCT1B89DA058736 | 1HGCT1B89DA002991 | 1HGCT1B89DA057358 | 1HGCT1B89DA060843 | 1HGCT1B89DA083992 | 1HGCT1B89DA091901 | 1HGCT1B89DA076721 | 1HGCT1B89DA053391 | 1HGCT1B89DA078257; 1HGCT1B89DA088397 | 1HGCT1B89DA000433 | 1HGCT1B89DA086388 | 1HGCT1B89DA085368 | 1HGCT1B89DA007883; 1HGCT1B89DA082096 | 1HGCT1B89DA014509 | 1HGCT1B89DA012758; 1HGCT1B89DA089565 | 1HGCT1B89DA039751 | 1HGCT1B89DA058266 | 1HGCT1B89DA071115; 1HGCT1B89DA077660; 1HGCT1B89DA027096; 1HGCT1B89DA037708 | 1HGCT1B89DA005177; 1HGCT1B89DA030922 | 1HGCT1B89DA038227 | 1HGCT1B89DA076945 | 1HGCT1B89DA019872; 1HGCT1B89DA092093 | 1HGCT1B89DA001890 | 1HGCT1B89DA020312; 1HGCT1B89DA004160 | 1HGCT1B89DA009178 | 1HGCT1B89DA023260; 1HGCT1B89DA009021; 1HGCT1B89DA082728 | 1HGCT1B89DA034386 | 1HGCT1B89DA067338 | 1HGCT1B89DA092465; 1HGCT1B89DA013201; 1HGCT1B89DA037045 | 1HGCT1B89DA050202

1HGCT1B89DA078906

1HGCT1B89DA048000; 1HGCT1B89DA058428 | 1HGCT1B89DA018088 | 1HGCT1B89DA054282 | 1HGCT1B89DA049342 | 1HGCT1B89DA096094; 1HGCT1B89DA080185; 1HGCT1B89DA015059

1HGCT1B89DA032802 | 1HGCT1B89DA070692 | 1HGCT1B89DA011707; 1HGCT1B89DA080476

1HGCT1B89DA020519 | 1HGCT1B89DA036526 | 1HGCT1B89DA065007 | 1HGCT1B89DA039247 | 1HGCT1B89DA023307

1HGCT1B89DA034937 | 1HGCT1B89DA045646 | 1HGCT1B89DA073625 | 1HGCT1B89DA068733 | 1HGCT1B89DA087430 | 1HGCT1B89DA047655 | 1HGCT1B89DA028717; 1HGCT1B89DA000299 | 1HGCT1B89DA059532; 1HGCT1B89DA013036; 1HGCT1B89DA042665 | 1HGCT1B89DA013215; 1HGCT1B89DA086228; 1HGCT1B89DA073950 | 1HGCT1B89DA023081 | 1HGCT1B89DA083975;

1HGCT1B89DA097973

; 1HGCT1B89DA027468 | 1HGCT1B89DA079697 | 1HGCT1B89DA064648 | 1HGCT1B89DA036364; 1HGCT1B89DA055769 | 1HGCT1B89DA018320; 1HGCT1B89DA089744 | 1HGCT1B89DA070157; 1HGCT1B89DA070126 | 1HGCT1B89DA010072 | 1HGCT1B89DA088593 | 1HGCT1B89DA051611 | 1HGCT1B89DA031777 | 1HGCT1B89DA068053 | 1HGCT1B89DA054962 | 1HGCT1B89DA058476; 1HGCT1B89DA070756 | 1HGCT1B89DA038521

1HGCT1B89DA042522; 1HGCT1B89DA086343 | 1HGCT1B89DA081577

1HGCT1B89DA070269; 1HGCT1B89DA074225; 1HGCT1B89DA093258 | 1HGCT1B89DA071177; 1HGCT1B89DA091767 | 1HGCT1B89DA009620 | 1HGCT1B89DA053083; 1HGCT1B89DA005695 | 1HGCT1B89DA066660 | 1HGCT1B89DA015420 | 1HGCT1B89DA050720; 1HGCT1B89DA040866 | 1HGCT1B89DA035831 |

1HGCT1B89DA024683

| 1HGCT1B89DA040155 | 1HGCT1B89DA036199; 1HGCT1B89DA097374 | 1HGCT1B89DA073754; 1HGCT1B89DA039300 | 1HGCT1B89DA069591; 1HGCT1B89DA077755; 1HGCT1B89DA085323 | 1HGCT1B89DA064634 | 1HGCT1B89DA006913

1HGCT1B89DA026403 | 1HGCT1B89DA046523; 1HGCT1B89DA014946 | 1HGCT1B89DA072538; 1HGCT1B89DA065928 | 1HGCT1B89DA087542; 1HGCT1B89DA030399; 1HGCT1B89DA008287 | 1HGCT1B89DA097665; 1HGCT1B89DA072717 | 1HGCT1B89DA045145 | 1HGCT1B89DA093292 | 1HGCT1B89DA044674 | 1HGCT1B89DA022108 | 1HGCT1B89DA079702 | 1HGCT1B89DA099514 | 1HGCT1B89DA011660; 1HGCT1B89DA064438 | 1HGCT1B89DA092336

1HGCT1B89DA019015 | 1HGCT1B89DA062334; 1HGCT1B89DA015143; 1HGCT1B89DA037773 | 1HGCT1B89DA069302 | 1HGCT1B89DA025588 | 1HGCT1B89DA006765 | 1HGCT1B89DA026806; 1HGCT1B89DA081594 | 1HGCT1B89DA029818 | 1HGCT1B89DA048501; 1HGCT1B89DA071986 | 1HGCT1B89DA092501

1HGCT1B89DA028314; 1HGCT1B89DA006264 | 1HGCT1B89DA079134; 1HGCT1B89DA019046 | 1HGCT1B89DA032072 | 1HGCT1B89DA074709; 1HGCT1B89DA004112 | 1HGCT1B89DA012713

1HGCT1B89DA023761 | 1HGCT1B89DA034968 | 1HGCT1B89DA042956 | 1HGCT1B89DA037174;

1HGCT1B89DA082518

| 1HGCT1B89DA054122

1HGCT1B89DA038082

1HGCT1B89DA000142 | 1HGCT1B89DA067260 | 1HGCT1B89DA008760; 1HGCT1B89DA050460 |

1HGCT1B89DA062088

| 1HGCT1B89DA030533; 1HGCT1B89DA030743; 1HGCT1B89DA028426; 1HGCT1B89DA031665 | 1HGCT1B89DA013344; 1HGCT1B89DA054217; 1HGCT1B89DA069994 | 1HGCT1B89DA017197

1HGCT1B89DA078422; 1HGCT1B89DA056002; 1HGCT1B89DA046442; 1HGCT1B89DA048143 | 1HGCT1B89DA058333

1HGCT1B89DA062687 | 1HGCT1B89DA045355 |

1HGCT1B89DA054234

| 1HGCT1B89DA071082 | 1HGCT1B89DA075570; 1HGCT1B89DA098119 | 1HGCT1B89DA027356; 1HGCT1B89DA032590; 1HGCT1B89DA034744 | 1HGCT1B89DA077027 | 1HGCT1B89DA063595; 1HGCT1B89DA051382; 1HGCT1B89DA054265 | 1HGCT1B89DA022948 | 1HGCT1B89DA069476; 1HGCT1B89DA058932 | 1HGCT1B89DA062897

1HGCT1B89DA000819 | 1HGCT1B89DA070501; 1HGCT1B89DA096628 | 1HGCT1B89DA067100; 1HGCT1B89DA083765 | 1HGCT1B89DA090506; 1HGCT1B89DA004224; 1HGCT1B89DA057604 | 1HGCT1B89DA066206; 1HGCT1B89DA058073 | 1HGCT1B89DA017362; 1HGCT1B89DA075696 | 1HGCT1B89DA018284 | 1HGCT1B89DA046649; 1HGCT1B89DA020732 | 1HGCT1B89DA081028; 1HGCT1B89DA020018 | 1HGCT1B89DA091851 | 1HGCT1B89DA071356; 1HGCT1B89DA035795; 1HGCT1B89DA043301 | 1HGCT1B89DA076959; 1HGCT1B89DA088884; 1HGCT1B89DA090750; 1HGCT1B89DA043511 | 1HGCT1B89DA064987; 1HGCT1B89DA095690 | 1HGCT1B89DA031200 | 1HGCT1B89DA056419; 1HGCT1B89DA065024 | 1HGCT1B89DA097262 | 1HGCT1B89DA082244; 1HGCT1B89DA080056 | 1HGCT1B89DA056498 | 1HGCT1B89DA078145; 1HGCT1B89DA058199; 1HGCT1B89DA042729 | 1HGCT1B89DA042455; 1HGCT1B89DA088349

1HGCT1B89DA039720 | 1HGCT1B89DA044948; 1HGCT1B89DA079229; 1HGCT1B89DA067551; 1HGCT1B89DA030385 | 1HGCT1B89DA041712 | 1HGCT1B89DA053441; 1HGCT1B89DA053973 | 1HGCT1B89DA046585 | 1HGCT1B89DA002943; 1HGCT1B89DA091929 | 1HGCT1B89DA086911 | 1HGCT1B89DA095091 | 1HGCT1B89DA054573 | 1HGCT1B89DA077576 | 1HGCT1B89DA067047

1HGCT1B89DA094829; 1HGCT1B89DA074869 | 1HGCT1B89DA068926; 1HGCT1B89DA013649 | 1HGCT1B89DA053701

1HGCT1B89DA013487;

1HGCT1B89DA023968

; 1HGCT1B89DA028829 | 1HGCT1B89DA058249 | 1HGCT1B89DA027776; 1HGCT1B89DA082681 | 1HGCT1B89DA062169 |

1HGCT1B89DA041273

; 1HGCT1B89DA095253 | 1HGCT1B89DA092398; 1HGCT1B89DA070658; 1HGCT1B89DA021766 | 1HGCT1B89DA001503; 1HGCT1B89DA041760 | 1HGCT1B89DA064407 | 1HGCT1B89DA031763 | 1HGCT1B89DA035683 | 1HGCT1B89DA073690 | 1HGCT1B89DA027129; 1HGCT1B89DA047204 | 1HGCT1B89DA047008 | 1HGCT1B89DA016003; 1HGCT1B89DA047350 | 1HGCT1B89DA050622; 1HGCT1B89DA048708 |

1HGCT1B89DA095608

| 1HGCT1B89DA090246

1HGCT1B89DA068697 | 1HGCT1B89DA002070

1HGCT1B89DA035120 | 1HGCT1B89DA016535; 1HGCT1B89DA026983; 1HGCT1B89DA059823 | 1HGCT1B89DA011724

1HGCT1B89DA027731; 1HGCT1B89DA034114; 1HGCT1B89DA091428 | 1HGCT1B89DA032833 | 1HGCT1B89DA049552; 1HGCT1B89DA032251 | 1HGCT1B89DA083166 | 1HGCT1B89DA060860 | 1HGCT1B89DA036851; 1HGCT1B89DA043461 | 1HGCT1B89DA012596 | 1HGCT1B89DA084382; 1HGCT1B89DA094586; 1HGCT1B89DA056534 | 1HGCT1B89DA030225; 1HGCT1B89DA049065 | 1HGCT1B89DA005583

1HGCT1B89DA047798 | 1HGCT1B89DA084057 | 1HGCT1B89DA053715; 1HGCT1B89DA001081 | 1HGCT1B89DA056744; 1HGCT1B89DA032198 | 1HGCT1B89DA051754 | 1HGCT1B89DA036509 | 1HGCT1B89DA041709 | 1HGCT1B89DA018351

1HGCT1B89DA003820 | 1HGCT1B89DA014378 | 1HGCT1B89DA030256 | 1HGCT1B89DA021573; 1HGCT1B89DA071602 | 1HGCT1B89DA015367 | 1HGCT1B89DA081899 | 1HGCT1B89DA068117 | 1HGCT1B89DA019175

1HGCT1B89DA055481; 1HGCT1B89DA047641 |

1HGCT1B89DA000951

| 1HGCT1B89DA052600 | 1HGCT1B89DA008645 | 1HGCT1B89DA082194; 1HGCT1B89DA023565 | 1HGCT1B89DA047381 | 1HGCT1B89DA018026; 1HGCT1B89DA036171 | 1HGCT1B89DA008998; 1HGCT1B89DA009343; 1HGCT1B89DA042715 | 1HGCT1B89DA078873 | 1HGCT1B89DA099836;

1HGCT1B89DA013974

| 1HGCT1B89DA062303 | 1HGCT1B89DA046487; 1HGCT1B89DA013781; 1HGCT1B89DA050359; 1HGCT1B89DA031410; 1HGCT1B89DA081952 | 1HGCT1B89DA042407 | 1HGCT1B89DA080297; 1HGCT1B89DA030015 | 1HGCT1B89DA022691 | 1HGCT1B89DA052869 | 1HGCT1B89DA033321; 1HGCT1B89DA054475; 1HGCT1B89DA038826 | 1HGCT1B89DA082826; 1HGCT1B89DA076153 | 1HGCT1B89DA073589 | 1HGCT1B89DA019418 | 1HGCT1B89DA074712 | 1HGCT1B89DA033450 | 1HGCT1B89DA036932 | 1HGCT1B89DA004997; 1HGCT1B89DA057280; 1HGCT1B89DA036297 | 1HGCT1B89DA003574 | 1HGCT1B89DA088870; 1HGCT1B89DA008175; 1HGCT1B89DA093244 | 1HGCT1B89DA080512 | 1HGCT1B89DA057912 | 1HGCT1B89DA042505 | 1HGCT1B89DA069087; 1HGCT1B89DA007625; 1HGCT1B89DA092739; 1HGCT1B89DA072510; 1HGCT1B89DA060714 | 1HGCT1B89DA062947; 1HGCT1B89DA032797; 1HGCT1B89DA040284 | 1HGCT1B89DA055013 | 1HGCT1B89DA052385 | 1HGCT1B89DA066027; 1HGCT1B89DA024733 | 1HGCT1B89DA067923 | 1HGCT1B89DA075195 | 1HGCT1B89DA009827 | 1HGCT1B89DA076685; 1HGCT1B89DA061684

1HGCT1B89DA025106 | 1HGCT1B89DA006944 | 1HGCT1B89DA084494 | 1HGCT1B89DA013831; 1HGCT1B89DA016230 | 1HGCT1B89DA074645 | 1HGCT1B89DA092272 | 1HGCT1B89DA022044 | 1HGCT1B89DA085340;

1HGCT1B89DA082065

; 1HGCT1B89DA048952 | 1HGCT1B89DA032945; 1HGCT1B89DA029351 | 1HGCT1B89DA091378; 1HGCT1B89DA005423 | 1HGCT1B89DA002571 |

1HGCT1B89DA026031

| 1HGCT1B89DA059529 | 1HGCT1B89DA054718; 1HGCT1B89DA073088 | 1HGCT1B89DA068263 | 1HGCT1B89DA021749; 1HGCT1B89DA094166; 1HGCT1B89DA000965 | 1HGCT1B89DA093812 |

1HGCT1B89DA0693781HGCT1B89DA055948 | 1HGCT1B89DA071406 | 1HGCT1B89DA041693 | 1HGCT1B89DA075228 | 1HGCT1B89DA041922 | 1HGCT1B89DA079716; 1HGCT1B89DA062575

1HGCT1B89DA003462; 1HGCT1B89DA013165 | 1HGCT1B89DA064696 | 1HGCT1B89DA026689; 1HGCT1B89DA087654; 1HGCT1B89DA073883 | 1HGCT1B89DA017636 | 1HGCT1B89DA094684 | 1HGCT1B89DA062429

1HGCT1B89DA018124; 1HGCT1B89DA053925; 1HGCT1B89DA057084; 1HGCT1B89DA082597 | 1HGCT1B89DA013635 | 1HGCT1B89DA026658 | 1HGCT1B89DA043668; 1HGCT1B89DA011111 | 1HGCT1B89DA060406; 1HGCT1B89DA009679 | 1HGCT1B89DA040432; 1HGCT1B89DA014834 | 1HGCT1B89DA092059 | 1HGCT1B89DA053469 | 1HGCT1B89DA064326; 1HGCT1B89DA022755 | 1HGCT1B89DA003932 | 1HGCT1B89DA052354 | 1HGCT1B89DA045999; 1HGCT1B89DA082213 | 1HGCT1B89DA087928

1HGCT1B89DA062981 | 1HGCT1B89DA029608 | 1HGCT1B89DA041662;

1HGCT1B89DA076184

| 1HGCT1B89DA010752 | 1HGCT1B89DA014977 | 1HGCT1B89DA003963; 1HGCT1B89DA055240; 1HGCT1B89DA092904

1HGCT1B89DA088139; 1HGCT1B89DA077920 | 1HGCT1B89DA005017 | 1HGCT1B89DA022075 | 1HGCT1B89DA058607 | 1HGCT1B89DA004983; 1HGCT1B89DA081000; 1HGCT1B89DA038583 | 1HGCT1B89DA039913; 1HGCT1B89DA030497; 1HGCT1B89DA045596 | 1HGCT1B89DA094118 | 1HGCT1B89DA019242; 1HGCT1B89DA056968 | 1HGCT1B89DA013098; 1HGCT1B89DA087783 | 1HGCT1B89DA044898 | 1HGCT1B89DA018768 | 1HGCT1B89DA062950 | 1HGCT1B89DA096211; 1HGCT1B89DA066562 | 1HGCT1B89DA039328; 1HGCT1B89DA072555 | 1HGCT1B89DA073303

1HGCT1B89DA091042; 1HGCT1B89DA031553 | 1HGCT1B89DA083748; 1HGCT1B89DA036400; 1HGCT1B89DA085077; 1HGCT1B89DA040687; 1HGCT1B89DA079294 | 1HGCT1B89DA098198; 1HGCT1B89DA072863; 1HGCT1B89DA062107; 1HGCT1B89DA059417 | 1HGCT1B89DA097066

1HGCT1B89DA026448 | 1HGCT1B89DA071891 | 1HGCT1B89DA021640; 1HGCT1B89DA030483 | 1HGCT1B89DA000917

1HGCT1B89DA000528 | 1HGCT1B89DA080509; 1HGCT1B89DA032637 | 1HGCT1B89DA002506 | 1HGCT1B89DA087492; 1HGCT1B89DA077383 | 1HGCT1B89DA028040 |

1HGCT1B89DA062785

| 1HGCT1B89DA072247; 1HGCT1B89DA024232 | 1HGCT1B89DA090893 | 1HGCT1B89DA051270; 1HGCT1B89DA091171 | 1HGCT1B89DA066528 | 1HGCT1B89DA018253 | 1HGCT1B89DA058705 | 1HGCT1B89DA003185 | 1HGCT1B89DA005308 | 1HGCT1B89DA020083 | 1HGCT1B89DA037207; 1HGCT1B89DA017507 | 1HGCT1B89DA079652 | 1HGCT1B89DA087315 | 1HGCT1B89DA032167 | 1HGCT1B89DA010525; 1HGCT1B89DA013313 | 1HGCT1B89DA077531; 1HGCT1B89DA068585 | 1HGCT1B89DA006278 | 1HGCT1B89DA015482 | 1HGCT1B89DA061491 | 1HGCT1B89DA040138 | 1HGCT1B89DA006331 | 1HGCT1B89DA070630 | 1HGCT1B89DA015160 | 1HGCT1B89DA047056 | 1HGCT1B89DA019595 | 1HGCT1B89DA036963 |

1HGCT1B89DA061104

| 1HGCT1B89DA015661 | 1HGCT1B89DA047445; 1HGCT1B89DA001923; 1HGCT1B89DA026000; 1HGCT1B89DA072524 | 1HGCT1B89DA056923 | 1HGCT1B89DA089792 | 1HGCT1B89DA026224; 1HGCT1B89DA011755; 1HGCT1B89DA022934; 1HGCT1B89DA054699; 1HGCT1B89DA059367 | 1HGCT1B89DA045923 | 1HGCT1B89DA068361 | 1HGCT1B89DA094104 | 1HGCT1B89DA087718 | 1HGCT1B89DA058414 | 1HGCT1B89DA024876 | 1HGCT1B89DA032492 | 1HGCT1B89DA031987 | 1HGCT1B89DA065752; 1HGCT1B89DA094877 | 1HGCT1B89DA088934 | 1HGCT1B89DA075178; 1HGCT1B89DA073723 | 1HGCT1B89DA060308 | 1HGCT1B89DA054086 | 1HGCT1B89DA093678; 1HGCT1B89DA011481; 1HGCT1B89DA063337; 1HGCT1B89DA009875; 1HGCT1B89DA078355; 1HGCT1B89DA039622 | 1HGCT1B89DA018401 | 1HGCT1B89DA009455 | 1HGCT1B89DA061989 | 1HGCT1B89DA043881 | 1HGCT1B89DA020651; 1HGCT1B89DA004921 | 1HGCT1B89DA042827 | 1HGCT1B89DA004398 | 1HGCT1B89DA078579; 1HGCT1B89DA095981 | 1HGCT1B89DA018317; 1HGCT1B89DA042892 | 1HGCT1B89DA060227; 1HGCT1B89DA066285 | 1HGCT1B89DA002120; 1HGCT1B89DA028331 | 1HGCT1B89DA006698 | 1HGCT1B89DA003011 | 1HGCT1B89DA087122; 1HGCT1B89DA015613 | 1HGCT1B89DA046750 | 1HGCT1B89DA004403 | 1HGCT1B89DA011819 | 1HGCT1B89DA010136 | 1HGCT1B89DA066786; 1HGCT1B89DA069879; 1HGCT1B89DA082308 |

1HGCT1B89DA001002

| 1HGCT1B89DA037496

1HGCT1B89DA024845

1HGCT1B89DA041676 | 1HGCT1B89DA012145; 1HGCT1B89DA013702 | 1HGCT1B89DA035585 | 1HGCT1B89DA042388 | 1HGCT1B89DA072541 | 1HGCT1B89DA053553 | 1HGCT1B89DA062138; 1HGCT1B89DA054153

1HGCT1B89DA013070; 1HGCT1B89DA008158 |

1HGCT1B89DA064147

| 1HGCT1B89DA055450 | 1HGCT1B89DA040639; 1HGCT1B89DA051690; 1HGCT1B89DA038017 | 1HGCT1B89DA052905

1HGCT1B89DA083586 | 1HGCT1B89DA043332 | 1HGCT1B89DA071308

1HGCT1B89DA051902; 1HGCT1B89DA007978 | 1HGCT1B89DA017202 | 1HGCT1B89DA015031; 1HGCT1B89DA050345 | 1HGCT1B89DA031391; 1HGCT1B89DA069803 | 1HGCT1B89DA046196 | 1HGCT1B89DA074287; 1HGCT1B89DA099237

1HGCT1B89DA038065

1HGCT1B89DA085886; 1HGCT1B89DA099027 | 1HGCT1B89DA099481; 1HGCT1B89DA010685; 1HGCT1B89DA024442; 1HGCT1B89DA079683 | 1HGCT1B89DA040740; 1HGCT1B89DA053357 | 1HGCT1B89DA031648 | 1HGCT1B89DA031441 | 1HGCT1B89DA078646; 1HGCT1B89DA021895 | 1HGCT1B89DA055092; 1HGCT1B89DA052192; 1HGCT1B89DA035375 | 1HGCT1B89DA004255 | 1HGCT1B89DA018107 | 1HGCT1B89DA093826 | 1HGCT1B89DA034341; 1HGCT1B89DA048028; 1HGCT1B89DA084821; 1HGCT1B89DA061832 | 1HGCT1B89DA077433 | 1HGCT1B89DA024425 | 1HGCT1B89DA077108

1HGCT1B89DA042021

1HGCT1B89DA034145; 1HGCT1B89DA007074 | 1HGCT1B89DA053990

1HGCT1B89DA047610 | 1HGCT1B89DA030273 | 1HGCT1B89DA099061 | 1HGCT1B89DA015076; 1HGCT1B89DA034260 | 1HGCT1B89DA065931; 1HGCT1B89DA006703 | 1HGCT1B89DA099819 | 1HGCT1B89DA012176

1HGCT1B89DA050135 | 1HGCT1B89DA001257; 1HGCT1B89DA070773 | 1HGCT1B89DA044609; 1HGCT1B89DA036610; 1HGCT1B89DA081627 | 1HGCT1B89DA036235 | 1HGCT1B89DA049518 | 1HGCT1B89DA006877

1HGCT1B89DA077772 | 1HGCT1B89DA010220; 1HGCT1B89DA019094

1HGCT1B89DA006975 | 1HGCT1B89DA011948; 1HGCT1B89DA065198 | 1HGCT1B89DA086035 | 1HGCT1B89DA003722; 1HGCT1B89DA092806; 1HGCT1B89DA005096 | 1HGCT1B89DA034002 | 1HGCT1B89DA077657

1HGCT1B89DA097794 | 1HGCT1B89DA002294; 1HGCT1B89DA031830 | 1HGCT1B89DA082034 | 1HGCT1B89DA045078; 1HGCT1B89DA077321 | 1HGCT1B89DA033920 | 1HGCT1B89DA012128; 1HGCT1B89DA039099; 1HGCT1B89DA073852 | 1HGCT1B89DA047235 | 1HGCT1B89DA083152 | 1HGCT1B89DA075343 | 1HGCT1B89DA007740 | 1HGCT1B89DA075813 | 1HGCT1B89DA039412 | 1HGCT1B89DA018303 | 1HGCT1B89DA052922; 1HGCT1B89DA051365 | 1HGCT1B89DA039166; 1HGCT1B89DA035621; 1HGCT1B89DA006572; 1HGCT1B89DA042908 | 1HGCT1B89DA070515 | 1HGCT1B89DA013358 | 1HGCT1B89DA099741 | 1HGCT1B89DA038180; 1HGCT1B89DA091025 | 1HGCT1B89DA098492

1HGCT1B89DA011240 | 1HGCT1B89DA053584

1HGCT1B89DA042276; 1HGCT1B89DA037675 | 1HGCT1B89DA021024; 1HGCT1B89DA005857 | 1HGCT1B89DA067632; 1HGCT1B89DA013067 | 1HGCT1B89DA067226; 1HGCT1B89DA053861 | 1HGCT1B89DA015837 | 1HGCT1B89DA099755 | 1HGCT1B89DA010993 | 1HGCT1B89DA037515

1HGCT1B89DA082891; 1HGCT1B89DA047168 | 1HGCT1B89DA088920 | 1HGCT1B89DA089663 | 1HGCT1B89DA010427 | 1HGCT1B89DA007219 | 1HGCT1B89DA033772; 1HGCT1B89DA080798; 1HGCT1B89DA068280 | 1HGCT1B89DA070174

1HGCT1B89DA020567; 1HGCT1B89DA097147; 1HGCT1B89DA041757 | 1HGCT1B89DA084298 | 1HGCT1B89DA016356 | 1HGCT1B89DA097956 | 1HGCT1B89DA057098 | 1HGCT1B89DA014283 | 1HGCT1B89DA061488; 1HGCT1B89DA008936; 1HGCT1B89DA052712; 1HGCT1B89DA015210; 1HGCT1B89DA066920; 1HGCT1B89DA045694 | 1HGCT1B89DA063984 | 1HGCT1B89DA079165 |

1HGCT1B89DA071633

| 1HGCT1B89DA061037 | 1HGCT1B89DA086441

1HGCT1B89DA047932 | 1HGCT1B89DA040592 | 1HGCT1B89DA020455 | 1HGCT1B89DA060678 | 1HGCT1B89DA057764 | 1HGCT1B89DA051561

1HGCT1B89DA022321; 1HGCT1B89DA005633

1HGCT1B89DA075682

1HGCT1B89DA009133 | 1HGCT1B89DA062706 | 1HGCT1B89DA015286

1HGCT1B89DA074063; 1HGCT1B89DA026241 | 1HGCT1B89DA051429 | 1HGCT1B89DA092790 | 1HGCT1B89DA072572 | 1HGCT1B89DA075438 | 1HGCT1B89DA029981 | 1HGCT1B89DA031858 | 1HGCT1B89DA088206

1HGCT1B89DA057859 | 1HGCT1B89DA047994 | 1HGCT1B89DA086925 | 1HGCT1B89DA033299; 1HGCT1B89DA024702 | 1HGCT1B89DA046246 | 1HGCT1B89DA049499; 1HGCT1B89DA066416 | 1HGCT1B89DA023615 | 1HGCT1B89DA094619; 1HGCT1B89DA076332 | 1HGCT1B89DA087038; 1HGCT1B89DA084043; 1HGCT1B89DA080817 | 1HGCT1B89DA070398 | 1HGCT1B89DA060079; 1HGCT1B89DA027499 | 1HGCT1B89DA030628; 1HGCT1B89DA026126 | 1HGCT1B89DA043489 | 1HGCT1B89DA022769 | 1HGCT1B89DA087539 | 1HGCT1B89DA087850

1HGCT1B89DA077402 | 1HGCT1B89DA048420 | 1HGCT1B89DA066710 | 1HGCT1B89DA089646; 1HGCT1B89DA009150 | 1HGCT1B89DA094734 | 1HGCT1B89DA018415 | 1HGCT1B89DA097035 | 1HGCT1B89DA001212; 1HGCT1B89DA072300; 1HGCT1B89DA059143 | 1HGCT1B89DA037076 | 1HGCT1B89DA065993; 1HGCT1B89DA019225 | 1HGCT1B89DA049633 | 1HGCT1B89DA090067; 1HGCT1B89DA033674

1HGCT1B89DA064942

1HGCT1B89DA053522; 1HGCT1B89DA041774 | 1HGCT1B89DA020486 | 1HGCT1B89DA043590 | 1HGCT1B89DA047297 | 1HGCT1B89DA037093 | 1HGCT1B89DA000903 | 1HGCT1B89DA061099 | 1HGCT1B89DA000318 | 1HGCT1B89DA010542 | 1HGCT1B89DA055044; 1HGCT1B89DA016566 | 1HGCT1B89DA099898; 1HGCT1B89DA006619 | 1HGCT1B89DA070935; 1HGCT1B89DA015725; 1HGCT1B89DA060826 | 1HGCT1B89DA011206 | 1HGCT1B89DA045453; 1HGCT1B89DA060874 | 1HGCT1B89DA053651 | 1HGCT1B89DA011982; 1HGCT1B89DA031990 | 1HGCT1B89DA072989 | 1HGCT1B89DA027163; 1HGCT1B89DA094524 | 1HGCT1B89DA092594

1HGCT1B89DA064584; 1HGCT1B89DA039846

1HGCT1B89DA068943 | 1HGCT1B89DA044027

1HGCT1B89DA091977; 1HGCT1B89DA091364 | 1HGCT1B89DA095947 | 1HGCT1B89DA004479 | 1HGCT1B89DA047512 | 1HGCT1B89DA062155 | 1HGCT1B89DA071499; 1HGCT1B89DA041905 | 1HGCT1B89DA006359; 1HGCT1B89DA022206 | 1HGCT1B89DA019581; 1HGCT1B89DA041404; 1HGCT1B89DA010847; 1HGCT1B89DA095382 | 1HGCT1B89DA069106 | 1HGCT1B89DA007723 | 1HGCT1B89DA038440 | 1HGCT1B89DA059983 | 1HGCT1B89DA098122 | 1HGCT1B89DA016633; 1HGCT1B89DA023033

1HGCT1B89DA021377 | 1HGCT1B89DA005356 | 1HGCT1B89DA084074

1HGCT1B89DA059966 | 1HGCT1B89DA094314 | 1HGCT1B89DA039765 | 1HGCT1B89DA093535 | 1HGCT1B89DA046280 | 1HGCT1B89DA039619; 1HGCT1B89DA035859; 1HGCT1B89DA064813 | 1HGCT1B89DA030791 | 1HGCT1B89DA035327 | 1HGCT1B89DA056081; 1HGCT1B89DA098010 | 1HGCT1B89DA015840; 1HGCT1B89DA061295; 1HGCT1B89DA056663 | 1HGCT1B89DA008550 | 1HGCT1B89DA021976 | 1HGCT1B89DA075861 | 1HGCT1B89DA070420 | 1HGCT1B89DA084169 | 1HGCT1B89DA092479 | 1HGCT1B89DA015241

1HGCT1B89DA054606; 1HGCT1B89DA013618 | 1HGCT1B89DA067677 | 1HGCT1B89DA069462 | 1HGCT1B89DA092000; 1HGCT1B89DA035568 | 1HGCT1B89DA093891 | 1HGCT1B89DA080154 | 1HGCT1B89DA056971; 1HGCT1B89DA086438; 1HGCT1B89DA092577; 1HGCT1B89DA092997; 1HGCT1B89DA034257 | 1HGCT1B89DA062074

1HGCT1B89DA047574 | 1HGCT1B89DA001467 | 1HGCT1B89DA021864 | 1HGCT1B89DA027616 | 1HGCT1B89DA070336; 1HGCT1B89DA030998 | 1HGCT1B89DA038115 | 1HGCT1B89DA028300; 1HGCT1B89DA039698 | 1HGCT1B89DA013182; 1HGCT1B89DA027406 | 1HGCT1B89DA000884; 1HGCT1B89DA055867; 1HGCT1B89DA065539 | 1HGCT1B89DA094832 | 1HGCT1B89DA017040; 1HGCT1B89DA058395; 1HGCT1B89DA052032; 1HGCT1B89DA079084 | 1HGCT1B89DA039264; 1HGCT1B89DA010749; 1HGCT1B89DA047963 | 1HGCT1B89DA059434

1HGCT1B89DA030371; 1HGCT1B89DA057392 | 1HGCT1B89DA064780 | 1HGCT1B89DA014218; 1HGCT1B89DA043296; 1HGCT1B89DA025848; 1HGCT1B89DA050748 | 1HGCT1B89DA066058; 1HGCT1B89DA031259 | 1HGCT1B89DA088514; 1HGCT1B89DA074094 | 1HGCT1B89DA021993 | 1HGCT1B89DA006720 | 1HGCT1B89DA041824; 1HGCT1B89DA002005; 1HGCT1B89DA045372;

1HGCT1B89DA034274

| 1HGCT1B89DA089582; 1HGCT1B89DA063919; 1HGCT1B89DA049888; 1HGCT1B89DA052676

1HGCT1B89DA017622 | 1HGCT1B89DA078078 | 1HGCT1B89DA054783 | 1HGCT1B89DA030189 | 1HGCT1B89DA012825

1HGCT1B89DA077965 | 1HGCT1B89DA001727 | 1HGCT1B89DA030001 | 1HGCT1B89DA062995

1HGCT1B89DA060602 | 1HGCT1B89DA073639 | 1HGCT1B89DA044819; 1HGCT1B89DA044593 | 1HGCT1B89DA047199 | 1HGCT1B89DA092580; 1HGCT1B89DA058901 | 1HGCT1B89DA070238; 1HGCT1B89DA056338; 1HGCT1B89DA065654 | 1HGCT1B89DA085161 | 1HGCT1B89DA051740

1HGCT1B89DA030368

1HGCT1B89DA029883 | 1HGCT1B89DA093146 | 1HGCT1B89DA072698 | 1HGCT1B89DA021525 | 1HGCT1B89DA093454

1HGCT1B89DA040107; 1HGCT1B89DA005471 | 1HGCT1B89DA040494 | 1HGCT1B89DA017328 | 1HGCT1B89DA010590 | 1HGCT1B89DA068005 | 1HGCT1B89DA072085; 1HGCT1B89DA014719

1HGCT1B89DA043069; 1HGCT1B89DA056369; 1HGCT1B89DA096712 | 1HGCT1B89DA043167 | 1HGCT1B89DA030550 | 1HGCT1B89DA039023 | 1HGCT1B89DA019905

1HGCT1B89DA097746 | 1HGCT1B89DA066898;

1HGCT1B89DA066044

; 1HGCT1B89DA057117 | 1HGCT1B89DA072992 | 1HGCT1B89DA061264 | 1HGCT1B89DA066223 | 1HGCT1B89DA041533; 1HGCT1B89DA072815 | 1HGCT1B89DA082633 | 1HGCT1B89DA032685 | 1HGCT1B89DA075892; 1HGCT1B89DA033870 | 1HGCT1B89DA024957 | 1HGCT1B89DA086245; 1HGCT1B89DA062530; 1HGCT1B89DA035067; 1HGCT1B89DA022464 | 1HGCT1B89DA092157; 1HGCT1B89DA047493 | 1HGCT1B89DA045291; 1HGCT1B89DA055559; 1HGCT1B89DA048790 | 1HGCT1B89DA032959 | 1HGCT1B89DA020942 | 1HGCT1B89DA070966 | 1HGCT1B89DA005549 | 1HGCT1B89DA034419 | 1HGCT1B89DA080946 | 1HGCT1B89DA020150 | 1HGCT1B89DA070787 |

1HGCT1B89DA080171

| 1HGCT1B89DA017796; 1HGCT1B89DA059014 | 1HGCT1B89DA024652; 1HGCT1B89DA088108 | 1HGCT1B89DA089064 | 1HGCT1B89DA086875 | 1HGCT1B89DA072653; 1HGCT1B89DA057456; 1HGCT1B89DA021072 | 1HGCT1B89DA044187 | 1HGCT1B89DA021704

1HGCT1B89DA012274; 1HGCT1B89DA019788 | 1HGCT1B89DA099173 | 1HGCT1B89DA002067 | 1HGCT1B89DA021427 | 1HGCT1B89DA023467

1HGCT1B89DA090764; 1HGCT1B89DA035537 | 1HGCT1B89DA018172 | 1HGCT1B89DA094362 | 1HGCT1B89DA049549; 1HGCT1B89DA077464; 1HGCT1B89DA076802 | 1HGCT1B89DA039183

1HGCT1B89DA099917 |

1HGCT1B89DA075844

| 1HGCT1B89DA085922 | 1HGCT1B89DA011691 | 1HGCT1B89DA055884; 1HGCT1B89DA053231 | 1HGCT1B89DA050992

1HGCT1B89DA037644; 1HGCT1B89DA076122; 1HGCT1B89DA095141 | 1HGCT1B89DA098833 | 1HGCT1B89DA008516

1HGCT1B89DA076752; 1HGCT1B89DA011822 | 1HGCT1B89DA029558 | 1HGCT1B89DA074662; 1HGCT1B89DA041113 | 1HGCT1B89DA037269; 1HGCT1B89DA020245 | 1HGCT1B89DA058493 | 1HGCT1B89DA083197; 1HGCT1B89DA096063 | 1HGCT1B89DA052452 | 1HGCT1B89DA014204 | 1HGCT1B89DA046473 | 1HGCT1B89DA024604; 1HGCT1B89DA027311

1HGCT1B89DA023310 | 1HGCT1B89DA012999 | 1HGCT1B89DA038776; 1HGCT1B89DA041418 | 1HGCT1B89DA062012

1HGCT1B89DA047333; 1HGCT1B89DA033738

1HGCT1B89DA096452; 1HGCT1B89DA039006 | 1HGCT1B89DA023355; 1HGCT1B89DA000397; 1HGCT1B89DA095933; 1HGCT1B89DA051236 | 1HGCT1B89DA057229

1HGCT1B89DA082387 | 1HGCT1B89DA081319; 1HGCT1B89DA043931; 1HGCT1B89DA037255 | 1HGCT1B89DA054864 | 1HGCT1B89DA092837 | 1HGCT1B89DA099903; 1HGCT1B89DA043783 | 1HGCT1B89DA032511 | 1HGCT1B89DA060583 | 1HGCT1B89DA095317 | 1HGCT1B89DA070093 | 1HGCT1B89DA060129; 1HGCT1B89DA019337 | 1HGCT1B89DA070059 | 1HGCT1B89DA083457 | 1HGCT1B89DA036624 | 1HGCT1B89DA094040

1HGCT1B89DA099111

1HGCT1B89DA093387 | 1HGCT1B89DA030807; 1HGCT1B89DA026093

1HGCT1B89DA037000; 1HGCT1B89DA010931 | 1HGCT1B89DA003476 | 1HGCT1B89DA054802 | 1HGCT1B89DA087637 | 1HGCT1B89DA050264; 1HGCT1B89DA098377 | 1HGCT1B89DA044996 | 1HGCT1B89DA000996 | 1HGCT1B89DA045713; 1HGCT1B89DA008001 | 1HGCT1B89DA038406

1HGCT1B89DA0438641HGCT1B89DA016289 | 1HGCT1B89DA082227 | 1HGCT1B89DA043041; 1HGCT1B89DA056100; 1HGCT1B89DA070742 | 1HGCT1B89DA078503 | 1HGCT1B89DA092515 | 1HGCT1B89DA015224

1HGCT1B89DA038633 | 1HGCT1B89DA020505 | 1HGCT1B89DA025333; 1HGCT1B89DA094328; 1HGCT1B89DA001209 | 1HGCT1B89DA078033 | 1HGCT1B89DA014137 | 1HGCT1B89DA003770; 1HGCT1B89DA003509 | 1HGCT1B89DA045517; 1HGCT1B89DA030838 | 1HGCT1B89DA021220 | 1HGCT1B89DA067825 | 1HGCT1B89DA074919 | 1HGCT1B89DA074905 | 1HGCT1B89DA026899; 1HGCT1B89DA039927 | 1HGCT1B89DA005745 | 1HGCT1B89DA014087; 1HGCT1B89DA013926; 1HGCT1B89DA038356 | 1HGCT1B89DA054976; 1HGCT1B89DA031102 | 1HGCT1B89DA097682 | 1HGCT1B89DA079022 | 1HGCT1B89DA048014 | 1HGCT1B89DA036476 | 1HGCT1B89DA098878 | 1HGCT1B89DA016065; 1HGCT1B89DA077075 | 1HGCT1B89DA087282 | 1HGCT1B89DA090053 | 1HGCT1B89DA040950 | 1HGCT1B89DA077559; 1HGCT1B89DA068991 | 1HGCT1B89DA034906 | 1HGCT1B89DA040611; 1HGCT1B89DA043086 | 1HGCT1B89DA003607; 1HGCT1B89DA018429 | 1HGCT1B89DA061619; 1HGCT1B89DA070403; 1HGCT1B89DA028071; 1HGCT1B89DA063757 | 1HGCT1B89DA009553; 1HGCT1B89DA018334 | 1HGCT1B89DA096662 | 1HGCT1B89DA001596 | 1HGCT1B89DA024747; 1HGCT1B89DA089968; 1HGCT1B89DA006345; 1HGCT1B89DA078226 | 1HGCT1B89DA025249 | 1HGCT1B89DA070885; 1HGCT1B89DA066397 | 1HGCT1B89DA086830; 1HGCT1B89DA017264; 1HGCT1B89DA019368; 1HGCT1B89DA065167 | 1HGCT1B89DA022299 | 1HGCT1B89DA091641; 1HGCT1B89DA007205 | 1HGCT1B89DA085936 | 1HGCT1B89DA093602; 1HGCT1B89DA014025; 1HGCT1B89DA077884 | 1HGCT1B89DA089940 | 1HGCT1B89DA042794; 1HGCT1B89DA045758 | 1HGCT1B89DA028345 | 1HGCT1B89DA099688; 1HGCT1B89DA067419; 1HGCT1B89DA069705; 1HGCT1B89DA009858 | 1HGCT1B89DA087525

1HGCT1B89DA035733; 1HGCT1B89DA035487

1HGCT1B89DA017779 | 1HGCT1B89DA025896; 1HGCT1B89DA046358 | 1HGCT1B89DA062625 | 1HGCT1B89DA039426 | 1HGCT1B89DA086794 | 1HGCT1B89DA067761; 1HGCT1B89DA074497 | 1HGCT1B89DA017894 | 1HGCT1B89DA007270

1HGCT1B89DA067775 | 1HGCT1B89DA064956; 1HGCT1B89DA040978 | 1HGCT1B89DA060910 | 1HGCT1B89DA038616; 1HGCT1B89DA059174 | 1HGCT1B89DA033254 | 1HGCT1B89DA056775; 1HGCT1B89DA090571; 1HGCT1B89DA059496; 1HGCT1B89DA043623 | 1HGCT1B89DA011576 |

1HGCT1B89DA015983

| 1HGCT1B89DA013909; 1HGCT1B89DA059286 | 1HGCT1B89DA085192; 1HGCT1B89DA082955 | 1HGCT1B89DA024618 | 1HGCT1B89DA066674 | 1HGCT1B89DA020391 | 1HGCT1B89DA065833; 1HGCT1B89DA064455; 1HGCT1B89DA003302 | 1HGCT1B89DA021329

1HGCT1B89DA016423 | 1HGCT1B89DA049650 | 1HGCT1B89DA017099

1HGCT1B89DA069753 | 1HGCT1B89DA047364 | 1HGCT1B89DA074354; 1HGCT1B89DA074953 | 1HGCT1B89DA028619 | 1HGCT1B89DA019869 | 1HGCT1B89DA099013 |

1HGCT1B89DA043959

| 1HGCT1B89DA033643 | 1HGCT1B89DA000612 | 1HGCT1B89DA095561 | 1HGCT1B89DA054363 | 1HGCT1B89DA025459

1HGCT1B89DA088111; 1HGCT1B89DA021721 | 1HGCT1B89DA019693 | 1HGCT1B89DA045629 | 1HGCT1B89DA003431; 1HGCT1B89DA010234 | 1HGCT1B89DA024571; 1HGCT1B89DA042391; 1HGCT1B89DA005499; 1HGCT1B89DA063578 | 1HGCT1B89DA081885; 1HGCT1B89DA007804; 1HGCT1B89DA046389; 1HGCT1B89DA033545 | 1HGCT1B89DA056792; 1HGCT1B89DA037577; 1HGCT1B89DA021007 | 1HGCT1B89DA068702 | 1HGCT1B89DA098475 | 1HGCT1B89DA020939 | 1HGCT1B89DA085614 | 1HGCT1B89DA056209; 1HGCT1B89DA034078 |

1HGCT1B89DA037109

; 1HGCT1B89DA041354 | 1HGCT1B89DA074404; 1HGCT1B89DA048854; 1HGCT1B89DA041984 | 1HGCT1B89DA020360 | 1HGCT1B89DA080378 | 1HGCT1B89DA073074

1HGCT1B89DA032735 | 1HGCT1B89DA078825 | 1HGCT1B89DA023131 | 1HGCT1B89DA024893 | 1HGCT1B89DA086097; 1HGCT1B89DA030211 | 1HGCT1B89DA022917 | 1HGCT1B89DA090179 | 1HGCT1B89DA077528 | 1HGCT1B89DA029706 | 1HGCT1B89DA024053 | 1HGCT1B89DA026823 | 1HGCT1B89DA052970 | 1HGCT1B89DA029690 | 1HGCT1B89DA040737; 1HGCT1B89DA086617 | 1HGCT1B89DA049096

1HGCT1B89DA077304 | 1HGCT1B89DA000223 | 1HGCT1B89DA089923 | 1HGCT1B89DA021217; 1HGCT1B89DA065864 | 1HGCT1B89DA037305; 1HGCT1B89DA049910 | 1HGCT1B89DA090148 | 1HGCT1B89DA077450; 1HGCT1B89DA092238

1HGCT1B89DA088917; 1HGCT1B89DA000075 | 1HGCT1B89DA098606 | 1HGCT1B89DA095138; 1HGCT1B89DA085094; 1HGCT1B89DA035697

1HGCT1B89DA065217

1HGCT1B89DA064892 | 1HGCT1B89DA057103 | 1HGCT1B89DA070952 | 1HGCT1B89DA089016 | 1HGCT1B89DA055657; 1HGCT1B89DA022741 | 1HGCT1B89DA019144; 1HGCT1B89DA009536 | 1HGCT1B89DA094670; 1HGCT1B89DA044092; 1HGCT1B89DA056520 | 1HGCT1B89DA045971

1HGCT1B89DA077562 | 1HGCT1B89DA067579 | 1HGCT1B89DA022223; 1HGCT1B89DA055156 | 1HGCT1B89DA013151 | 1HGCT1B89DA039748

1HGCT1B89DA039250 | 1HGCT1B89DA036929; 1HGCT1B89DA056193 | 1HGCT1B89DA067744 | 1HGCT1B89DA094121 | 1HGCT1B89DA004322; 1HGCT1B89DA043685 | 1HGCT1B89DA088271 | 1HGCT1B89DA060969 | 1HGCT1B89DA075617; 1HGCT1B89DA006796 | 1HGCT1B89DA051995 | 1HGCT1B89DA054315

1HGCT1B89DA020603

1HGCT1B89DA000772

1HGCT1B89DA093194 | 1HGCT1B89DA010864 | 1HGCT1B89DA095804 | 1HGCT1B89DA043220 | 1HGCT1B89DA099738 | 1HGCT1B89DA038020 | 1HGCT1B89DA072765; 1HGCT1B89DA030595; 1HGCT1B89DA097729; 1HGCT1B89DA016275; 1HGCT1B89DA039961; 1HGCT1B89DA091705 | 1HGCT1B89DA065590 | 1HGCT1B89DA014591 | 1HGCT1B89DA063886 | 1HGCT1B89DA064553 | 1HGCT1B89DA089260 | 1HGCT1B89DA036221 | 1HGCT1B89DA000058 | 1HGCT1B89DA027289 | 1HGCT1B89DA059210 | 1HGCT1B89DA073365 | 1HGCT1B89DA076587; 1HGCT1B89DA085354 | 1HGCT1B89DA061149

The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT1B89DA0.
1HGCT1B89DA056176; 1HGCT1B89DA034825; 1HGCT1B89DA090084 | 1HGCT1B89DA000125; 1HGCT1B89DA004966 | 1HGCT1B89DA041628; 1HGCT1B89DA013666; 1HGCT1B89DA055514; 1HGCT1B89DA014736; 1HGCT1B89DA041063 | 1HGCT1B89DA050880; 1HGCT1B89DA096984 | 1HGCT1B89DA029687 | 1HGCT1B89DA002523 |

1HGCT1B89DA076282

| 1HGCT1B89DA096046; 1HGCT1B89DA090361 | 1HGCT1B89DA071860; 1HGCT1B89DA026434 | 1HGCT1B89DA017944 | 1HGCT1B89DA016700 | 1HGCT1B89DA012954 | 1HGCT1B89DA049938 | 1HGCT1B89DA097780

1HGCT1B89DA013859; 1HGCT1B89DA061703; 1HGCT1B89DA037790 | 1HGCT1B89DA018625 | 1HGCT1B89DA036140 | 1HGCT1B89DA012291; 1HGCT1B89DA049597 | 1HGCT1B89DA010511; 1HGCT1B89DA070921

1HGCT1B89DA070594 |

1HGCT1B89DA029799

| 1HGCT1B89DA057716 | 1HGCT1B89DA064715; 1HGCT1B89DA092644 | 1HGCT1B89DA054413; 1HGCT1B89DA044478 | 1HGCT1B89DA077318; 1HGCT1B89DA054332 | 1HGCT1B89DA000769 | 1HGCT1B89DA098511 | 1HGCT1B89DA045159 | 1HGCT1B89DA084186 | 1HGCT1B89DA056887 | 1HGCT1B89DA046991 | 1HGCT1B89DA039345 | 1HGCT1B89DA009018 | 1HGCT1B89DA043010 | 1HGCT1B89DA026756 | 1HGCT1B89DA042312 | 1HGCT1B89DA061961 | 1HGCT1B89DA079313 | 1HGCT1B89DA094250 | 1HGCT1B89DA029494 | 1HGCT1B89DA088092 | 1HGCT1B89DA014574 | 1HGCT1B89DA016115 | 1HGCT1B89DA016146; 1HGCT1B89DA017152 | 1HGCT1B89DA017619; 1HGCT1B89DA019287 | 1HGCT1B89DA062236; 1HGCT1B89DA020035 | 1HGCT1B89DA057263 | 1HGCT1B89DA003199; 1HGCT1B89DA012761; 1HGCT1B89DA022013; 1HGCT1B89DA083118 | 1HGCT1B89DA068232 | 1HGCT1B89DA017314; 1HGCT1B89DA027826 | 1HGCT1B89DA053472 | 1HGCT1B89DA060020 | 1HGCT1B89DA031276; 1HGCT1B89DA090375

1HGCT1B89DA020536; 1HGCT1B89DA046098 | 1HGCT1B89DA065573; 1HGCT1B89DA018494 | 1HGCT1B89DA059000 | 1HGCT1B89DA020830;

1HGCT1B89DA0633401HGCT1B89DA013571; 1HGCT1B89DA073396 | 1HGCT1B89DA090439 | 1HGCT1B89DA016292; 1HGCT1B89DA038728 | 1HGCT1B89DA062639 | 1HGCT1B89DA059501 | 1HGCT1B89DA034288; 1HGCT1B89DA019001

1HGCT1B89DA077139 | 1HGCT1B89DA051642 | 1HGCT1B89DA048613 | 1HGCT1B89DA059997; 1HGCT1B89DA007639; 1HGCT1B89DA000187; 1HGCT1B89DA008094; 1HGCT1B89DA070904 | 1HGCT1B89DA063113; 1HGCT1B89DA037546; 1HGCT1B89DA017877 | 1HGCT1B89DA031066 | 1HGCT1B89DA067565 | 1HGCT1B89DA081045 | 1HGCT1B89DA047140 | 1HGCT1B89DA087069 | 1HGCT1B89DA061474 | 1HGCT1B89DA059403; 1HGCT1B89DA084785 | 1HGCT1B89DA059319

1HGCT1B89DA094359 | 1HGCT1B89DA059692 | 1HGCT1B89DA015692 | 1HGCT1B89DA090215

1HGCT1B89DA079635 | 1HGCT1B89DA084009 | 1HGCT1B89DA043640 | 1HGCT1B89DA092711 | 1HGCT1B89DA061894 | 1HGCT1B89DA037949 | 1HGCT1B89DA055027; 1HGCT1B89DA065251 | 1HGCT1B89DA057330

1HGCT1B89DA064729

1HGCT1B89DA042116 | 1HGCT1B89DA005373 | 1HGCT1B89DA017510 | 1HGCT1B89DA035036 | 1HGCT1B89DA072474 | 1HGCT1B89DA032055 | 1HGCT1B89DA086665; 1HGCT1B89DA036204 | 1HGCT1B89DA069669; 1HGCT1B89DA015062 | 1HGCT1B89DA066738; 1HGCT1B89DA008600; 1HGCT1B89DA045548 | 1HGCT1B89DA035506

1HGCT1B89DA009357; 1HGCT1B89DA070529 | 1HGCT1B89DA016437 | 1HGCT1B89DA032248; 1HGCT1B89DA094944; 1HGCT1B89DA026501; 1HGCT1B89DA026577; 1HGCT1B89DA036798

1HGCT1B89DA062432; 1HGCT1B89DA025686

1HGCT1B89DA017586 | 1HGCT1B89DA008306; 1HGCT1B89DA042181 | 1HGCT1B89DA044089 | 1HGCT1B89DA080588 | 1HGCT1B89DA079988 | 1HGCT1B89DA019063 | 1HGCT1B89DA014249 | 1HGCT1B89DA056307; 1HGCT1B89DA040561; 1HGCT1B89DA044979 | 1HGCT1B89DA035294 | 1HGCT1B89DA031262; 1HGCT1B89DA083085 | 1HGCT1B89DA067646; 1HGCT1B89DA019290; 1HGCT1B89DA027325; 1HGCT1B89DA045419

1HGCT1B89DA038924 | 1HGCT1B89DA013554 | 1HGCT1B89DA071275; 1HGCT1B89DA031813 | 1HGCT1B89DA089050 | 1HGCT1B89DA020780 | 1HGCT1B89DA058784; 1HGCT1B89DA098640 | 1HGCT1B89DA030063; 1HGCT1B89DA090280 | 1HGCT1B89DA024327; 1HGCT1B89DA071809

1HGCT1B89DA089954; 1HGCT1B89DA004823; 1HGCT1B89DA000738; 1HGCT1B89DA028023 | 1HGCT1B89DA025204; 1HGCT1B89DA075309; 1HGCT1B89DA091994 | 1HGCT1B89DA002909; 1HGCT1B89DA095866; 1HGCT1B89DA021282; 1HGCT1B89DA004143 | 1HGCT1B89DA063788 | 1HGCT1B89DA034873; 1HGCT1B89DA075200; 1HGCT1B89DA079506

1HGCT1B89DA041208

1HGCT1B89DA061331; 1HGCT1B89DA080932; 1HGCT1B89DA094376; 1HGCT1B89DA036669; 1HGCT1B89DA089677; 1HGCT1B89DA002490; 1HGCT1B89DA070479 | 1HGCT1B89DA074998 | 1HGCT1B89DA029365 | 1HGCT1B89DA004904 | 1HGCT1B89DA005020 | 1HGCT1B89DA027647 | 1HGCT1B89DA026465 | 1HGCT1B89DA030404 | 1HGCT1B89DA084334; 1HGCT1B89DA093809 | 1HGCT1B89DA040110 | 1HGCT1B89DA090621 |

1HGCT1B89DA060762

; 1HGCT1B89DA026319 | 1HGCT1B89DA061622 | 1HGCT1B89DA020133; 1HGCT1B89DA098332

1HGCT1B89DA066853 | 1HGCT1B89DA098380 | 1HGCT1B89DA076878; 1HGCT1B89DA053259; 1HGCT1B89DA048174 | 1HGCT1B89DA058350 | 1HGCT1B89DA012470 | 1HGCT1B89DA091638 | 1HGCT1B89DA033979;

1HGCT1B89DA068148

| 1HGCT1B89DA099867; 1HGCT1B89DA034209

1HGCT1B89DA058431; 1HGCT1B89DA091140; 1HGCT1B89DA016051; 1HGCT1B89DA043833 | 1HGCT1B89DA067694; 1HGCT1B89DA046893

1HGCT1B89DA001047; 1HGCT1B89DA036560 | 1HGCT1B89DA037921 | 1HGCT1B89DA007933 | 1HGCT1B89DA092367 | 1HGCT1B89DA048773 | 1HGCT1B89DA031519; 1HGCT1B89DA048823 | 1HGCT1B89DA041743 | 1HGCT1B89DA033741 | 1HGCT1B89DA016177 | 1HGCT1B89DA046988 | 1HGCT1B89DA097486 | 1HGCT1B89DA071552 | 1HGCT1B89DA078467; 1HGCT1B89DA086956 | 1HGCT1B89DA070448; 1HGCT1B89DA027437 | 1HGCT1B89DA073141; 1HGCT1B89DA040902; 1HGCT1B89DA042634 | 1HGCT1B89DA049891 | 1HGCT1B89DA028586 | 1HGCT1B89DA079926; 1HGCT1B89DA082793

1HGCT1B89DA019614; 1HGCT1B89DA013733; 1HGCT1B89DA083782 | 1HGCT1B89DA047865 | 1HGCT1B89DA048207 | 1HGCT1B89DA075620 | 1HGCT1B89DA022061 |

1HGCT1B89DA005762

| 1HGCT1B89DA061376 | 1HGCT1B89DA050068 | 1HGCT1B89DA073253 | 1HGCT1B89DA062396 | 1HGCT1B89DA069588 | 1HGCT1B89DA028295; 1HGCT1B89DA048644 | 1HGCT1B89DA019497 | 1HGCT1B89DA068831 | 1HGCT1B89DA036011 | 1HGCT1B89DA042097 | 1HGCT1B89DA027860 | 1HGCT1B89DA097553

1HGCT1B89DA058817 | 1HGCT1B89DA014350 | 1HGCT1B89DA047624 | 1HGCT1B89DA003591 | 1HGCT1B89DA012002 | 1HGCT1B89DA056260; 1HGCT1B89DA042469 | 1HGCT1B89DA004644

1HGCT1B89DA025252 | 1HGCT1B89DA050927 | 1HGCT1B89DA014381 | 1HGCT1B89DA026420; 1HGCT1B89DA004773 | 1HGCT1B89DA085953; 1HGCT1B89DA063516

1HGCT1B89DA034548; 1HGCT1B89DA038213; 1HGCT1B89DA024344 | 1HGCT1B89DA040544 | 1HGCT1B89DA001887; 1HGCT1B89DA069154 | 1HGCT1B89DA005115 | 1HGCT1B89DA062799; 1HGCT1B89DA077299 | 1HGCT1B89DA088318; 1HGCT1B89DA035201; 1HGCT1B89DA069137; 1HGCT1B89DA015708 | 1HGCT1B89DA070210 | 1HGCT1B89DA095575 | 1HGCT1B89DA094409; 1HGCT1B89DA047266 | 1HGCT1B89DA000030; 1HGCT1B89DA024084

1HGCT1B89DA047929 | 1HGCT1B89DA066089

1HGCT1B89DA057215; 1HGCT1B89DA080462 | 1HGCT1B89DA010833 | 1HGCT1B89DA098539 | 1HGCT1B89DA056646 | 1HGCT1B89DA059448 | 1HGCT1B89DA087766; 1HGCT1B89DA047848; 1HGCT1B89DA059711 | 1HGCT1B89DA045162; 1HGCT1B89DA094135

1HGCT1B89DA028278; 1HGCT1B89DA013263 | 1HGCT1B89DA010394; 1HGCT1B89DA081725 | 1HGCT1B89DA080073 | 1HGCT1B89DA078372 | 1HGCT1B89DA014400

1HGCT1B89DA022285; 1HGCT1B89DA061569 | 1HGCT1B89DA096466 | 1HGCT1B89DA004420 | 1HGCT1B89DA003364 | 1HGCT1B89DA023629 | 1HGCT1B89DA073916 | 1HGCT1B89DA004336 |

1HGCT1B89DA092031

| 1HGCT1B89DA084592; 1HGCT1B89DA088190; 1HGCT1B89DA097570 | 1HGCT1B89DA083278 | 1HGCT1B89DA011058

1HGCT1B89DA081174 | 1HGCT1B89DA061717 | 1HGCT1B89DA026188 | 1HGCT1B89DA038048 | 1HGCT1B89DA096032 | 1HGCT1B89DA096421 | 1HGCT1B89DA080106 | 1HGCT1B89DA032993; 1HGCT1B89DA002215; 1HGCT1B89DA076864 | 1HGCT1B89DA009407 | 1HGCT1B89DA065279; 1HGCT1B89DA008161

1HGCT1B89DA046831 | 1HGCT1B89DA042245 | 1HGCT1B89DA087797 | 1HGCT1B89DA005969 | 1HGCT1B89DA006247

1HGCT1B89DA077111 | 1HGCT1B89DA039992 | 1HGCT1B89DA010704; 1HGCT1B89DA067131 | 1HGCT1B89DA078307 | 1HGCT1B89DA090859 |

1HGCT1B89DA054511

; 1HGCT1B89DA007110 | 1HGCT1B89DA076105; 1HGCT1B89DA049874 | 1HGCT1B89DA045131; 1HGCT1B89DA037126; 1HGCT1B89DA074550 | 1HGCT1B89DA003557; 1HGCT1B89DA009908; 1HGCT1B89DA074080; 1HGCT1B89DA061751; 1HGCT1B89DA085774; 1HGCT1B89DA071776 | 1HGCT1B89DA089422 | 1HGCT1B89DA046652; 1HGCT1B89DA009830; 1HGCT1B89DA074340 | 1HGCT1B89DA014820; 1HGCT1B89DA075097; 1HGCT1B89DA025834

1HGCT1B89DA015806 | 1HGCT1B89DA036493

1HGCT1B89DA014560 | 1HGCT1B89DA075374 | 1HGCT1B89DA052189 | 1HGCT1B89DA096256; 1HGCT1B89DA010508 | 1HGCT1B89DA043749; 1HGCT1B89DA083961 | 1HGCT1B89DA043721 |

1HGCT1B89DA046439

| 1HGCT1B89DA028183; 1HGCT1B89DA017863; 1HGCT1B89DA023775 | 1HGCT1B89DA076055; 1HGCT1B89DA051818 | 1HGCT1B89DA024943; 1HGCT1B89DA041323 | 1HGCT1B89DA042133 | 1HGCT1B89DA035134 | 1HGCT1B89DA000576 | 1HGCT1B89DA011593

1HGCT1B89DA057232; 1HGCT1B89DA065282 | 1HGCT1B89DA091400 | 1HGCT1B89DA010170; 1HGCT1B89DA030693

1HGCT1B89DA022447 | 1HGCT1B89DA028362 | 1HGCT1B89DA081322 | 1HGCT1B89DA037191; 1HGCT1B89DA050149 | 1HGCT1B89DA095043; 1HGCT1B89DA068912 | 1HGCT1B89DA037322 | 1HGCT1B89DA037952 | 1HGCT1B89DA025431; 1HGCT1B89DA033044; 1HGCT1B89DA016678

1HGCT1B89DA054945 | 1HGCT1B89DA045615 | 1HGCT1B89DA085595 | 1HGCT1B89DA053567 | 1HGCT1B89DA082180 | 1HGCT1B89DA079859

1HGCT1B89DA001016 | 1HGCT1B89DA091624; 1HGCT1B89DA057473;

1HGCT1B89DA061152

| 1HGCT1B89DA028636 | 1HGCT1B89DA081126; 1HGCT1B89DA006538 | 1HGCT1B89DA057876 | 1HGCT1B89DA073821 | 1HGCT1B89DA047686 | 1HGCT1B89DA016390

1HGCT1B89DA025560; 1HGCT1B89DA079005; 1HGCT1B89DA098105; 1HGCT1B89DA011934; 1HGCT1B89DA019886 | 1HGCT1B89DA025753 | 1HGCT1B89DA051575 | 1HGCT1B89DA008659; 1HGCT1B89DA062222 | 1HGCT1B89DA065377; 1HGCT1B89DA074984; 1HGCT1B89DA053777 | 1HGCT1B89DA082552

1HGCT1B89DA060552; 1HGCT1B89DA007169; 1HGCT1B89DA037420; 1HGCT1B89DA077092 | 1HGCT1B89DA024697 | 1HGCT1B89DA039880 | 1HGCT1B89DA008340; 1HGCT1B89DA074273; 1HGCT1B89DA026059; 1HGCT1B89DA047073 | 1HGCT1B89DA020911; 1HGCT1B89DA011318 | 1HGCT1B89DA009214 | 1HGCT1B89DA019676 | 1HGCT1B89DA037028 | 1HGCT1B89DA037367 | 1HGCT1B89DA075715

1HGCT1B89DA025137 | 1HGCT1B89DA025445; 1HGCT1B89DA076735; 1HGCT1B89DA023002 | 1HGCT1B89DA031682; 1HGCT1B89DA079179 | 1HGCT1B89DA057988 | 1HGCT1B89DA006197 | 1HGCT1B89DA059921 | 1HGCT1B89DA098735 | 1HGCT1B89DA058770 | 1HGCT1B89DA097245

1HGCT1B89DA097522 | 1HGCT1B89DA045081 | 1HGCT1B89DA068067 | 1HGCT1B89DA007396; 1HGCT1B89DA034047 | 1HGCT1B89DA006474 | 1HGCT1B89DA039782 | 1HGCT1B89DA025347; 1HGCT1B89DA060647; 1HGCT1B89DA083250; 1HGCT1B89DA045274 | 1HGCT1B89DA019855; 1HGCT1B89DA083863 | 1HGCT1B89DA041645 |

1HGCT1B89DA092529

| 1HGCT1B89DA003865; 1HGCT1B89DA089470 | 1HGCT1B89DA095513 | 1HGCT1B89DA095222; 1HGCT1B89DA064925; 1HGCT1B89DA043752 | 1HGCT1B89DA046019; 1HGCT1B89DA035599 | 1HGCT1B89DA083751; 1HGCT1B89DA087864 | 1HGCT1B89DA004384 | 1HGCT1B89DA091655 | 1HGCT1B89DA000934 | 1HGCT1B89DA044075 | 1HGCT1B89DA060082 | 1HGCT1B89DA058672 | 1HGCT1B89DA062477 | 1HGCT1B89DA058400 | 1HGCT1B89DA089730 | 1HGCT1B89DA066707; 1HGCT1B89DA089176 | 1HGCT1B89DA091137 | 1HGCT1B89DA091395; 1HGCT1B89DA004952; 1HGCT1B89DA032850 | 1HGCT1B89DA066061; 1HGCT1B89DA052659 | 1HGCT1B89DA073284 | 1HGCT1B89DA062849 | 1HGCT1B89DA068201 | 1HGCT1B89DA025140 | 1HGCT1B89DA026191 | 1HGCT1B89DA085046 | 1HGCT1B89DA084768; 1HGCT1B89DA046814

1HGCT1B89DA088416 | 1HGCT1B89DA087458; 1HGCT1B89DA021735; 1HGCT1B89DA099464; 1HGCT1B89DA086049; 1HGCT1B89DA055710 | 1HGCT1B89DA068120 | 1HGCT1B89DA082888; 1HGCT1B89DA003414 | 1HGCT1B89DA019032; 1HGCT1B89DA097830; 1HGCT1B89DA015742 | 1HGCT1B89DA044982 | 1HGCT1B89DA079098 | 1HGCT1B89DA065122 | 1HGCT1B89DA018737 | 1HGCT1B89DA040513

1HGCT1B89DA042343 | 1HGCT1B89DA003784 | 1HGCT1B89DA078212; 1HGCT1B89DA040298 | 1HGCT1B89DA085872 | 1HGCT1B89DA051009 | 1HGCT1B89DA027194; 1HGCT1B89DA015773 | 1HGCT1B89DA073933; 1HGCT1B89DA077013; 1HGCT1B89DA014395; 1HGCT1B89DA082468 | 1HGCT1B89DA095270 | 1HGCT1B89DA095558; 1HGCT1B89DA046795; 1HGCT1B89DA003526; 1HGCT1B89DA022111

1HGCT1B89DA022383; 1HGCT1B89DA009598; 1HGCT1B89DA076301 | 1HGCT1B89DA082454 | 1HGCT1B89DA023517 | 1HGCT1B89DA013876

1HGCT1B89DA056405; 1HGCT1B89DA006801; 1HGCT1B89DA011562 | 1HGCT1B89DA005566

1HGCT1B89DA024585 | 1HGCT1B89DA003123 | 1HGCT1B89DA007057; 1HGCT1B89DA066545 | 1HGCT1B89DA097200; 1HGCT1B89DA043394; 1HGCT1B89DA056257; 1HGCT1B89DA019970

1HGCT1B89DA085824 | 1HGCT1B89DA066934 | 1HGCT1B89DA001243 | 1HGCT1B89DA076623 | 1HGCT1B89DA085371 | 1HGCT1B89DA016132 | 1HGCT1B89DA039104; 1HGCT1B89DA047509

1HGCT1B89DA094748 | 1HGCT1B89DA083135; 1HGCT1B89DA069400; 1HGCT1B89DA023663

1HGCT1B89DA063175 | 1HGCT1B89DA014154 | 1HGCT1B89DA047767 | 1HGCT1B89DA000352 | 1HGCT1B89DA083894 | 1HGCT1B89DA080459 | 1HGCT1B89DA060535 | 1HGCT1B89DA013828 | 1HGCT1B89DA023548 | 1HGCT1B89DA005535 | 1HGCT1B89DA036123; 1HGCT1B89DA023579 | 1HGCT1B89DA045890 | 1HGCT1B89DA050684; 1HGCT1B89DA033531; 1HGCT1B89DA093583 | 1HGCT1B89DA037918; 1HGCT1B89DA071812

1HGCT1B89DA049132 | 1HGCT1B89DA030659 | 1HGCT1B89DA023128; 1HGCT1B89DA055089 | 1HGCT1B89DA059658 | 1HGCT1B89DA064889 | 1HGCT1B89DA070840; 1HGCT1B89DA016521 | 1HGCT1B89DA097424; 1HGCT1B89DA076962 | 1HGCT1B89DA099156 | 1HGCT1B89DA010217

1HGCT1B89DA070031 | 1HGCT1B89DA074533; 1HGCT1B89DA070496; 1HGCT1B89DA094894 | 1HGCT1B89DA046067; 1HGCT1B89DA072328 | 1HGCT1B89DA064844 | 1HGCT1B89DA040348 | 1HGCT1B89DA015014; 1HGCT1B89DA077089 | 1HGCT1B89DA055898 | 1HGCT1B89DA013392 | 1HGCT1B89DA047753 | 1HGCT1B89DA093051; 1HGCT1B89DA011187 | 1HGCT1B89DA046179 | 1HGCT1B89DA028992; 1HGCT1B89DA072782 | 1HGCT1B89DA099786; 1HGCT1B89DA024148 | 1HGCT1B89DA044321 | 1HGCT1B89DA045520

1HGCT1B89DA031598; 1HGCT1B89DA075035; 1HGCT1B89DA057635 | 1HGCT1B89DA039359 | 1HGCT1B89DA019564

1HGCT1B89DA0335761HGCT1B89DA055593 | 1HGCT1B89DA096838; 1HGCT1B89DA031827; 1HGCT1B89DA017670 | 1HGCT1B89DA039118 | 1HGCT1B89DA068389; 1HGCT1B89DA086570 | 1HGCT1B89DA070014; 1HGCT1B89DA012694; 1HGCT1B89DA069123 | 1HGCT1B89DA046568 | 1HGCT1B89DA005339; 1HGCT1B89DA017426 | 1HGCT1B89DA062110 | 1HGCT1B89DA000156; 1HGCT1B89DA033111 | 1HGCT1B89DA068215

1HGCT1B89DA070255 | 1HGCT1B89DA006412; 1HGCT1B89DA036249 | 1HGCT1B89DA085600; 1HGCT1B89DA022982; 1HGCT1B89DA091154 | 1HGCT1B89DA040169; 1HGCT1B89DA089551 | 1HGCT1B89DA008466 | 1HGCT1B89DA000092; 1HGCT1B89DA020844 | 1HGCT1B89DA062415 | 1HGCT1B89DA086391; 1HGCT1B89DA060809 | 1HGCT1B89DA075729; 1HGCT1B89DA052516; 1HGCT1B89DA039488 | 1HGCT1B89DA032816; 1HGCT1B89DA069574 | 1HGCT1B89DA047087 | 1HGCT1B89DA026109 | 1HGCT1B89DA071955 | 1HGCT1B89DA041032 | 1HGCT1B89DA090411 | 1HGCT1B89DA078761 | 1HGCT1B89DA066013;

1HGCT1B89DA0565821HGCT1B89DA069882 | 1HGCT1B89DA056050 | 1HGCT1B89DA027244 | 1HGCT1B89DA023937 | 1HGCT1B89DA013599 | 1HGCT1B89DA056713 | 1HGCT1B89DA028510 | 1HGCT1B89DA030418 | 1HGCT1B89DA069428; 1HGCT1B89DA085693 | 1HGCT1B89DA009701 | 1HGCT1B89DA004370 | 1HGCT1B89DA050104; 1HGCT1B89DA061135 | 1HGCT1B89DA006846 | 1HGCT1B89DA065363 | 1HGCT1B89DA004238; 1HGCT1B89DA057666; 1HGCT1B89DA006135 | 1HGCT1B89DA045260 | 1HGCT1B89DA011142; 1HGCT1B89DA017801 | 1HGCT1B89DA004899 | 1HGCT1B89DA074726; 1HGCT1B89DA058316 | 1HGCT1B89DA038597

1HGCT1B89DA028491 | 1HGCT1B89DA079991

1HGCT1B89DA042357; 1HGCT1B89DA045985 |

1HGCT1B89DA0818711HGCT1B89DA046683 | 1HGCT1B89DA043444 | 1HGCT1B89DA048031; 1HGCT1B89DA095284 | 1HGCT1B89DA050815 | 1HGCT1B89DA036431; 1HGCT1B89DA025364; 1HGCT1B89DA009603 | 1HGCT1B89DA007320

1HGCT1B89DA058882; 1HGCT1B89DA048885 | 1HGCT1B89DA060163; 1HGCT1B89DA036347 | 1HGCT1B89DA088237; 1HGCT1B89DA006300 | 1HGCT1B89DA082678; 1HGCT1B89DA065475 | 1HGCT1B89DA088738;

1HGCT1B89DA061913

| 1HGCT1B89DA049678 | 1HGCT1B89DA043430 | 1HGCT1B89DA049406; 1HGCT1B89DA087590 | 1HGCT1B89DA023646; 1HGCT1B89DA012016 | 1HGCT1B89DA015918; 1HGCT1B89DA025817 | 1HGCT1B89DA096841 | 1HGCT1B89DA075746 | 1HGCT1B89DA003171; 1HGCT1B89DA037742; 1HGCT1B89DA013652; 1HGCT1B89DA066030 | 1HGCT1B89DA076220; 1HGCT1B89DA004806 | 1HGCT1B89DA043427

1HGCT1B89DA037787 | 1HGCT1B89DA031164; 1HGCT1B89DA083409 | 1HGCT1B89DA095303 | 1HGCT1B89DA005342 | 1HGCT1B89DA089694; 1HGCT1B89DA018964 | 1HGCT1B89DA092143; 1HGCT1B89DA056517 | 1HGCT1B89DA032640 | 1HGCT1B89DA068330 | 1HGCT1B89DA033285; 1HGCT1B89DA094801 | 1HGCT1B89DA042844

1HGCT1B89DA027485 | 1HGCT1B89DA006393; 1HGCT1B89DA024621 | 1HGCT1B89DA027888; 1HGCT1B89DA012498; 1HGCT1B89DA012405 | 1HGCT1B89DA090022 | 1HGCT1B89DA004787; 1HGCT1B89DA090635; 1HGCT1B89DA039152 | 1HGCT1B89DA043217 | 1HGCT1B89DA032346 | 1HGCT1B89DA001999; 1HGCT1B89DA028135 | 1HGCT1B89DA077903; 1HGCT1B89DA028989 | 1HGCT1B89DA037630

1HGCT1B89DA074015 | 1HGCT1B89DA086262;

1HGCT1B89DA091302

| 1HGCT1B89DA064133 | 1HGCT1B89DA085547 | 1HGCT1B89DA051155 | 1HGCT1B89DA055402 | 1HGCT1B89DA050040

1HGCT1B89DA008533; 1HGCT1B89DA069235 | 1HGCT1B89DA023677 | 1HGCT1B89DA035909 | 1HGCT1B89DA090828; 1HGCT1B89DA043993 | 1HGCT1B89DA079425 | 1HGCT1B89DA071762;

1HGCT1B89DA053729

| 1HGCT1B89DA048224; 1HGCT1B89DA090604; 1HGCT1B89DA078100; 1HGCT1B89DA096287 | 1HGCT1B89DA028054

1HGCT1B89DA017345 | 1HGCT1B89DA037806 | 1HGCT1B89DA089985 | 1HGCT1B89DA035215; 1HGCT1B89DA057702; 1HGCT1B89DA002604 | 1HGCT1B89DA069252 | 1HGCT1B89DA091462 | 1HGCT1B89DA004594 | 1HGCT1B89DA012890 | 1HGCT1B89DA097617 | 1HGCT1B89DA030239 | 1HGCT1B89DA095415 | 1HGCT1B89DA065220; 1HGCT1B89DA030581 | 1HGCT1B89DA092563; 1HGCT1B89DA075889; 1HGCT1B89DA062009; 1HGCT1B89DA025980 | 1HGCT1B89DA075679 | 1HGCT1B89DA021122 | 1HGCT1B89DA011450 | 1HGCT1B89DA076248; 1HGCT1B89DA027017; 1HGCT1B89DA072880; 1HGCT1B89DA068246 | 1HGCT1B89DA063094 | 1HGCT1B89DA068909 | 1HGCT1B89DA076024

1HGCT1B89DA008676 | 1HGCT1B89DA071695 | 1HGCT1B89DA017748 | 1HGCT1B89DA012033 | 1HGCT1B89DA077741 | 1HGCT1B89DA074323; 1HGCT1B89DA002053 | 1HGCT1B89DA004756 | 1HGCT1B89DA052371 | 1HGCT1B89DA052127 | 1HGCT1B89DA045405 | 1HGCT1B89DA042262 | 1HGCT1B89DA049339 | 1HGCT1B89DA012355 | 1HGCT1B89DA022965 | 1HGCT1B89DA023159 | 1HGCT1B89DA034503; 1HGCT1B89DA038809 | 1HGCT1B89DA037899; 1HGCT1B89DA057182; 1HGCT1B89DA035408; 1HGCT1B89DA071941 | 1HGCT1B89DA081501 | 1HGCT1B89DA002344 | 1HGCT1B89DA053536

1HGCT1B89DA001517 | 1HGCT1B89DA054279 | 1HGCT1B89DA000173 | 1HGCT1B89DA040141; 1HGCT1B89DA088805; 1HGCT1B89DA042102 | 1HGCT1B89DA017605; 1HGCT1B89DA086357 | 1HGCT1B89DA066576; 1HGCT1B89DA087668

1HGCT1B89DA039278; 1HGCT1B89DA006216; 1HGCT1B89DA041998 | 1HGCT1B89DA096242 | 1HGCT1B89DA062804 | 1HGCT1B89DA093969 | 1HGCT1B89DA053116

1HGCT1B89DA005910 |

1HGCT1B89DA014896

| 1HGCT1B89DA005213; 1HGCT1B89DA072748 | 1HGCT1B89DA089839

1HGCT1B89DA084401 | 1HGCT1B89DA079666; 1HGCT1B89DA004207 | 1HGCT1B89DA064679; 1HGCT1B89DA075472 | 1HGCT1B89DA008354 | 1HGCT1B89DA025395

1HGCT1B89DA048479 | 1HGCT1B89DA085435; 1HGCT1B89DA037384 | 1HGCT1B89DA044366 | 1HGCT1B89DA079828 | 1HGCT1B89DA003719 | 1HGCT1B89DA052855 | 1HGCT1B89DA030709 | 1HGCT1B89DA079764 | 1HGCT1B89DA065055 | 1HGCT1B89DA087394; 1HGCT1B89DA064231 | 1HGCT1B89DA028250 | 1HGCT1B89DA098881 | 1HGCT1B89DA013506 | 1HGCT1B89DA059157 | 1HGCT1B89DA062589 | 1HGCT1B89DA080834 | 1HGCT1B89DA052029 | 1HGCT1B89DA055352; 1HGCT1B89DA078677; 1HGCT1B89DA057036 | 1HGCT1B89DA079599 | 1HGCT1B89DA029785 | 1HGCT1B89DA092403 | 1HGCT1B89DA004868 | 1HGCT1B89DA026028 | 1HGCT1B89DA090876 | 1HGCT1B89DA050846 | 1HGCT1B89DA011898 | 1HGCT1B89DA045176 | 1HGCT1B89DA065637 | 1HGCT1B89DA077142 | 1HGCT1B89DA026904 | 1HGCT1B89DA016812 | 1HGCT1B89DA073446; 1HGCT1B89DA001954; 1HGCT1B89DA079487

1HGCT1B89DA082549 | 1HGCT1B89DA027597; 1HGCT1B89DA002232; 1HGCT1B89DA030967; 1HGCT1B89DA027261 | 1HGCT1B89DA003994 | 1HGCT1B89DA071387 | 1HGCT1B89DA062141 | 1HGCT1B89DA040415 | 1HGCT1B89DA068294

1HGCT1B89DA083698 | 1HGCT1B89DA050054; 1HGCT1B89DA011156 | 1HGCT1B89DA029446; 1HGCT1B89DA006085 | 1HGCT1B89DA051530; 1HGCT1B89DA011335 | 1HGCT1B89DA091218 | 1HGCT1B89DA088030 |

1HGCT1B89DA016034

| 1HGCT1B89DA067789 | 1HGCT1B89DA075584; 1HGCT1B89DA075701 | 1HGCT1B89DA047770; 1HGCT1B89DA066691 | 1HGCT1B89DA047851 | 1HGCT1B89DA039636 | 1HGCT1B89DA000237 | 1HGCT1B89DA068098 | 1HGCT1B89DA054850 | 1HGCT1B89DA001453 | 1HGCT1B89DA038762; 1HGCT1B89DA021380 | 1HGCT1B89DA047607 | 1HGCT1B89DA055397 | 1HGCT1B89DA074502; 1HGCT1B89DA024361; 1HGCT1B89DA080820 | 1HGCT1B89DA029236 | 1HGCT1B89DA017992 | 1HGCT1B89DA034565 | 1HGCT1B89DA067422; 1HGCT1B89DA074922 | 1HGCT1B89DA046148; 1HGCT1B89DA034629 | 1HGCT1B89DA079196; 1HGCT1B89DA093356 | 1HGCT1B89DA017989 | 1HGCT1B89DA090733; 1HGCT1B89DA002389 | 1HGCT1B89DA021461

1HGCT1B89DA055206; 1HGCT1B89DA059515 | 1HGCT1B89DA075990; 1HGCT1B89DA044335 | 1HGCT1B89DA041838 | 1HGCT1B89DA095057; 1HGCT1B89DA087380 | 1HGCT1B89DA071521 | 1HGCT1B89DA001825 | 1HGCT1B89DA073219 | 1HGCT1B89DA018009 | 1HGCT1B89DA036686 | 1HGCT1B89DA041421 | 1HGCT1B89DA073270 | 1HGCT1B89DA033951 | 1HGCT1B89DA089629 | 1HGCT1B89DA005244 | 1HGCT1B89DA093714; 1HGCT1B89DA033268 |

1HGCT1B89DA049776

; 1HGCT1B89DA067386 | 1HGCT1B89DA092191

1HGCT1B89DA090618 | 1HGCT1B89DA075942; 1HGCT1B89DA003655; 1HGCT1B89DA068876 | 1HGCT1B89DA073429; 1HGCT1B89DA065136 | 1HGCT1B89DA033688 | 1HGCT1B89DA017846 | 1HGCT1B89DA049194; 1HGCT1B89DA058994 | 1HGCT1B89DA034792 | 1HGCT1B89DA044643 | 1HGCT1B89DA009777 | 1HGCT1B89DA078551; 1HGCT1B89DA016938 | 1HGCT1B89DA077948 | 1HGCT1B89DA007964; 1HGCT1B89DA051933 | 1HGCT1B89DA063290; 1HGCT1B89DA085449; 1HGCT1B89DA073561 | 1HGCT1B89DA084530 | 1HGCT1B89DA052709; 1HGCT1B89DA013750 | 1HGCT1B89DA084849 | 1HGCT1B89DA067145 | 1HGCT1B89DA075181 | 1HGCT1B89DA027695 | 1HGCT1B89DA063824 | 1HGCT1B89DA044349 | 1HGCT1B89DA090263

1HGCT1B89DA058221 |

1HGCT1B89DA014347

| 1HGCT1B89DA059742

1HGCT1B89DA023212 | 1HGCT1B89DA060261 | 1HGCT1B89DA096533 | 1HGCT1B89DA033822 | 1HGCT1B89DA050488 | 1HGCT1B89DA061605 | 1HGCT1B89DA092482 | 1HGCT1B89DA020407 | 1HGCT1B89DA017121

1HGCT1B89DA089081

| 1HGCT1B89DA098668 | 1HGCT1B89DA060759 | 1HGCT1B89DA022545

1HGCT1B89DA082941; 1HGCT1B89DA005793 | 1HGCT1B89DA010640 | 1HGCT1B89DA099075 | 1HGCT1B89DA026529; 1HGCT1B89DA073866; 1HGCT1B89DA007415; 1HGCT1B89DA037627 | 1HGCT1B89DA081756; 1HGCT1B89DA044352 | 1HGCT1B89DA040186 | 1HGCT1B89DA059644 | 1HGCT1B89DA056288 | 1HGCT1B89DA011884

1HGCT1B89DA038485 | 1HGCT1B89DA033819 | 1HGCT1B89DA002358 | 1HGCT1B89DA063306 | 1HGCT1B89DA015711; 1HGCT1B89DA042410 | 1HGCT1B89DA051303

1HGCT1B89DA035053 | 1HGCT1B89DA022531

1HGCT1B89DA072281 | 1HGCT1B89DA014171; 1HGCT1B89DA086813 | 1HGCT1B89DA054833; 1HGCT1B89DA078999; 1HGCT1B89DA035991 | 1HGCT1B89DA068490 | 1HGCT1B89DA040608 | 1HGCT1B89DA089887 | 1HGCT1B89DA080350 | 1HGCT1B89DA085712

1HGCT1B89DA033805 | 1HGCT1B89DA006622

1HGCT1B89DA071390 | 1HGCT1B89DA044495 | 1HGCT1B89DA041936 | 1HGCT1B89DA016082 | 1HGCT1B89DA051799 | 1HGCT1B89DA070661; 1HGCT1B89DA000870 | 1HGCT1B89DA030676 | 1HGCT1B89DA070708 | 1HGCT1B89DA023694 | 1HGCT1B89DA067324; 1HGCT1B89DA034582

1HGCT1B89DA065301 | 1HGCT1B89DA045016 | 1HGCT1B89DA032847 | 1HGCT1B89DA002375 | 1HGCT1B89DA029950 | 1HGCT1B89DA093731 | 1HGCT1B89DA084687 | 1HGCT1B89DA000027 | 1HGCT1B89DA052645; 1HGCT1B89DA066996 | 1HGCT1B89DA004417 | 1HGCT1B89DA004711

1HGCT1B89DA015563

1HGCT1B89DA038759 | 1HGCT1B89DA009004 | 1HGCT1B89DA065699 | 1HGCT1B89DA094765 | 1HGCT1B89DA074211 | 1HGCT1B89DA079781 |

1HGCT1B89DA099299

; 1HGCT1B89DA005051; 1HGCT1B89DA075360 | 1HGCT1B89DA063970; 1HGCT1B89DA067680; 1HGCT1B89DA075987 | 1HGCT1B89DA093440; 1HGCT1B89DA038969 | 1HGCT1B89DA006717 | 1HGCT1B89DA054430; 1HGCT1B89DA083989 | 1HGCT1B89DA082499 | 1HGCT1B89DA077769 | 1HGCT1B89DA014008 | 1HGCT1B89DA039491 | 1HGCT1B89DA022450; 1HGCT1B89DA092434 | 1HGCT1B89DA098573; 1HGCT1B89DA049325 | 1HGCT1B89DA071793 | 1HGCT1B89DA070384 | 1HGCT1B89DA019161; 1HGCT1B89DA035232

1HGCT1B89DA023257; 1HGCT1B89DA086276 | 1HGCT1B89DA037157; 1HGCT1B89DA076914; 1HGCT1B89DA038339 | 1HGCT1B89DA028698; 1HGCT1B89DA058865 | 1HGCT1B89DA009147; 1HGCT1B89DA006460 | 1HGCT1B89DA089159 | 1HGCT1B89DA032041; 1HGCT1B89DA052757; 1HGCT1B89DA055304; 1HGCT1B89DA093180 | 1HGCT1B89DA041855 | 1HGCT1B89DA078453; 1HGCT1B89DA035781 | 1HGCT1B89DA060681

1HGCT1B89DA012873; 1HGCT1B89DA072250 | 1HGCT1B89DA088464

1HGCT1B89DA077853 | 1HGCT1B89DA032394 | 1HGCT1B89DA009309 | 1HGCT1B89DA032962 | 1HGCT1B89DA079618 | 1HGCT1B89DA076525; 1HGCT1B89DA011416 | 1HGCT1B89DA056680; 1HGCT1B89DA083104; 1HGCT1B89DA071874; 1HGCT1B89DA029947 | 1HGCT1B89DA052595

1HGCT1B89DA053617 | 1HGCT1B89DA027051 | 1HGCT1B89DA026210 | 1HGCT1B89DA031939; 1HGCT1B89DA027535; 1HGCT1B89DA032282

1HGCT1B89DA012257; 1HGCT1B89DA062768 | 1HGCT1B89DA003915; 1HGCT1B89DA050023 | 1HGCT1B89DA063449 | 1HGCT1B89DA055061 | 1HGCT1B89DA012792; 1HGCT1B89DA028572; 1HGCT1B89DA085855 | 1HGCT1B89DA068764; 1HGCT1B89DA093888 | 1HGCT1B89DA036946; 1HGCT1B89DA073432; 1HGCT1B89DA007303 | 1HGCT1B89DA014803 | 1HGCT1B89DA007852

1HGCT1B89DA029639 | 1HGCT1B89DA086648; 1HGCT1B89DA052340 | 1HGCT1B89DA037143 | 1HGCT1B89DA078498 | 1HGCT1B89DA030127; 1HGCT1B89DA029897; 1HGCT1B89DA038132 | 1HGCT1B89DA023596 | 1HGCT1B89DA004191; 1HGCT1B89DA043203; 1HGCT1B89DA024456 | 1HGCT1B89DA076833 | 1HGCT1B89DA065914 | 1HGCT1B89DA021508; 1HGCT1B89DA043251

1HGCT1B89DA069140

1HGCT1B89DA096497 | 1HGCT1B89DA092742 | 1HGCT1B89DA013683 | 1HGCT1B89DA084804 | 1HGCT1B89DA078131 | 1HGCT1B89DA081613 | 1HGCT1B89DA029852

1HGCT1B89DA046327 | 1HGCT1B89DA037479 | 1HGCT1B89DA040334 | 1HGCT1B89DA048160 | 1HGCT1B89DA067582; 1HGCT1B89DA042973 | 1HGCT1B89DA019371 | 1HGCT1B89DA057831 | 1HGCT1B89DA054198 | 1HGCT1B89DA072930; 1HGCT1B89DA097519; 1HGCT1B89DA034842 | 1HGCT1B89DA099707

1HGCT1B89DA095334 | 1HGCT1B89DA083930 |

1HGCT1B89DA092496

; 1HGCT1B89DA065721; 1HGCT1B89DA010539; 1HGCT1B89DA048448; 1HGCT1B89DA019998 | 1HGCT1B89DA019631 | 1HGCT1B89DA072877 | 1HGCT1B89DA019967; 1HGCT1B89DA092935 | 1HGCT1B89DA079201 | 1HGCT1B89DA014753; 1HGCT1B89DA052550

1HGCT1B89DA018446; 1HGCT1B89DA059269 | 1HGCT1B89DA091560; 1HGCT1B89DA071518 | 1HGCT1B89DA021945; 1HGCT1B89DA020309 | 1HGCT1B89DA046716 | 1HGCT1B89DA036154; 1HGCT1B89DA096449 | 1HGCT1B89DA075066; 1HGCT1B89DA006927; 1HGCT1B89DA052466 | 1HGCT1B89DA042617 | 1HGCT1B89DA021962 | 1HGCT1B89DA027759 | 1HGCT1B89DA079876 | 1HGCT1B89DA095835 | 1HGCT1B89DA083328; 1HGCT1B89DA024182 | 1HGCT1B89DA088562 | 1HGCT1B89DA082339; 1HGCT1B89DA082440; 1HGCT1B89DA038292 | 1HGCT1B89DA025462 | 1HGCT1B89DA025493 | 1HGCT1B89DA019807 | 1HGCT1B89DA004739 | 1HGCT1B89DA002540 | 1HGCT1B89DA056162 | 1HGCT1B89DA028359 | 1HGCT1B89DA063046 | 1HGCT1B89DA051141 | 1HGCT1B89DA095544; 1HGCT1B89DA067663; 1HGCT1B89DA094006 | 1HGCT1B89DA005664 | 1HGCT1B89DA071101; 1HGCT1B89DA036266 | 1HGCT1B89DA021153 | 1HGCT1B89DA014915 | 1HGCT1B89DA090117 | 1HGCT1B89DA094507; 1HGCT1B89DA071616 | 1HGCT1B89DA076086 |

1HGCT1B89DA041371

| 1HGCT1B89DA093647 | 1HGCT1B89DA086746

1HGCT1B89DA052726 | 1HGCT1B89DA095799 | 1HGCT1B89DA087265 | 1HGCT1B89DA097889 | 1HGCT1B89DA073298; 1HGCT1B89DA049583; 1HGCT1B89DA003736 | 1HGCT1B89DA041337

1HGCT1B89DA002764 | 1HGCT1B89DA010881 | 1HGCT1B89DA077805

1HGCT1B89DA064181 | 1HGCT1B89DA089906; 1HGCT1B89DA078341

1HGCT1B89DA013960 | 1HGCT1B89DA086634 | 1HGCT1B89DA026532 | 1HGCT1B89DA009651

1HGCT1B89DA080316 | 1HGCT1B89DA078386 | 1HGCT1B89DA034713; 1HGCT1B89DA002960 | 1HGCT1B89DA006250; 1HGCT1B89DA057893 | 1HGCT1B89DA032704; 1HGCT1B89DA016129; 1HGCT1B89DA004000; 1HGCT1B89DA040723; 1HGCT1B89DA095785 | 1HGCT1B89DA058851

1HGCT1B89DA096581 | 1HGCT1B89DA055819; 1HGCT1B89DA011285 | 1HGCT1B89DA040205; 1HGCT1B89DA094281 | 1HGCT1B89DA091820; 1HGCT1B89DA045436; 1HGCT1B89DA076539 | 1HGCT1B89DA086195; 1HGCT1B89DA020892 | 1HGCT1B89DA028796; 1HGCT1B89DA077030 | 1HGCT1B89DA008693 | 1HGCT1B89DA093874 | 1HGCT1B89DA028538 | 1HGCT1B89DA013442 | 1HGCT1B89DA070191; 1HGCT1B89DA017166 | 1HGCT1B89DA041287 | 1HGCT1B89DA092756 | 1HGCT1B89DA069767

1HGCT1B89DA098914 | 1HGCT1B89DA099660 | 1HGCT1B89DA050541 | 1HGCT1B89DA043377 | 1HGCT1B89DA051351 | 1HGCT1B89DA032895 | 1HGCT1B89DA039393 | 1HGCT1B89DA067890 | 1HGCT1B89DA045307; 1HGCT1B89DA051186 | 1HGCT1B89DA042830; 1HGCT1B89DA065329; 1HGCT1B89DA099965 | 1HGCT1B89DA056047; 1HGCT1B89DA065668; 1HGCT1B89DA023632 | 1HGCT1B89DA050250 | 1HGCT1B89DA090327; 1HGCT1B89DA025977 | 1HGCT1B89DA040365; 1HGCT1B89DA065315; 1HGCT1B89DA076976 | 1HGCT1B89DA091736; 1HGCT1B89DA018902 | 1HGCT1B89DA026398; 1HGCT1B89DA081384; 1HGCT1B89DA040480 | 1HGCT1B89DA072331; 1HGCT1B89DA040026; 1HGCT1B89DA006507 | 1HGCT1B89DA097567 | 1HGCT1B89DA099187 |

1HGCT1B89DA054105

| 1HGCT1B89DA030032 | 1HGCT1B89DA013196 | 1HGCT1B89DA088545; 1HGCT1B89DA039460 | 1HGCT1B89DA008886 | 1HGCT1B89DA095706; 1HGCT1B89DA017698 | 1HGCT1B89DA044528 | 1HGCT1B89DA017653 | 1HGCT1B89DA098072 | 1HGCT1B89DA064617; 1HGCT1B89DA066433 | 1HGCT1B89DA011657; 1HGCT1B89DA030077; 1HGCT1B89DA081580 | 1HGCT1B89DA005437 | 1HGCT1B89DA094099 | 1HGCT1B89DA032654 | 1HGCT1B89DA000741

1HGCT1B89DA020956; 1HGCT1B89DA032556 | 1HGCT1B89DA074547 | 1HGCT1B89DA038566 | 1HGCT1B89DA020102 | 1HGCT1B89DA036641; 1HGCT1B89DA005468 | 1HGCT1B89DA044108

1HGCT1B89DA015451 | 1HGCT1B89DA023016 | 1HGCT1B89DA012288 | 1HGCT1B89DA012131; 1HGCT1B89DA031620; 1HGCT1B89DA050667; 1HGCT1B89DA042293 | 1HGCT1B89DA029091; 1HGCT1B89DA005261 | 1HGCT1B89DA032475 | 1HGCT1B89DA023324 | 1HGCT1B89DA056839 | 1HGCT1B89DA006233

1HGCT1B89DA060454 | 1HGCT1B89DA068666 | 1HGCT1B89DA063130 | 1HGCT1B89DA057425 | 1HGCT1B89DA098279

1HGCT1B89DA084432; 1HGCT1B89DA097293; 1HGCT1B89DA093423; 1HGCT1B89DA026854 | 1HGCT1B89DA000268; 1HGCT1B89DA015093; 1HGCT1B89DA026921; 1HGCT1B89DA038258 | 1HGCT1B89DA000822 | 1HGCT1B89DA034081 | 1HGCT1B89DA060230; 1HGCT1B89DA022271 | 1HGCT1B89DA089937 | 1HGCT1B89DA023825; 1HGCT1B89DA029902 | 1HGCT1B89DA003610; 1HGCT1B89DA019645; 1HGCT1B89DA036090; 1HGCT1B89DA046781 | 1HGCT1B89DA056615 | 1HGCT1B89DA085984 | 1HGCT1B89DA085144; 1HGCT1B89DA003235 | 1HGCT1B89DA061068 | 1HGCT1B89DA073849 | 1HGCT1B89DA000979 | 1HGCT1B89DA061412; 1HGCT1B89DA035926; 1HGCT1B89DA037594 | 1HGCT1B89DA054167; 1HGCT1B89DA032122; 1HGCT1B89DA042861; 1HGCT1B89DA009889 | 1HGCT1B89DA006314 | 1HGCT1B89DA054010

1HGCT1B89DA073608; 1HGCT1B89DA047672; 1HGCT1B89DA033464 | 1HGCT1B89DA093857 | 1HGCT1B89DA059627 | 1HGCT1B89DA072975 | 1HGCT1B89DA035988; 1HGCT1B89DA022724 | 1HGCT1B89DA029415 | 1HGCT1B89DA058106 | 1HGCT1B89DA099982; 1HGCT1B89DA092921 | 1HGCT1B89DA014462; 1HGCT1B89DA058459; 1HGCT1B89DA052614 | 1HGCT1B89DA000044

1HGCT1B89DA064228; 1HGCT1B89DA089274; 1HGCT1B89DA039202 | 1HGCT1B89DA094457; 1HGCT1B89DA018950 | 1HGCT1B89DA001775 | 1HGCT1B89DA032184 | 1HGCT1B89DA066870 | 1HGCT1B89DA008869 | 1HGCT1B89DA045050 | 1HGCT1B89DA099593 | 1HGCT1B89DA016809 | 1HGCT1B89DA064018; 1HGCT1B89DA000139 | 1HGCT1B89DA031181; 1HGCT1B89DA073267 | 1HGCT1B89DA040771; 1HGCT1B89DA097133 | 1HGCT1B89DA082566; 1HGCT1B89DA075536; 1HGCT1B89DA018396; 1HGCT1B89DA078405 | 1HGCT1B89DA021900 | 1HGCT1B89DA041659 | 1HGCT1B89DA036333; 1HGCT1B89DA093776 | 1HGCT1B89DA075357

1HGCT1B89DA010623 | 1HGCT1B89DA040317; 1HGCT1B89DA072409; 1HGCT1B89DA055576;

1HGCT1B89DA0703191HGCT1B89DA016714 | 1HGCT1B89DA091591; 1HGCT1B89DA047820 | 1HGCT1B89DA009245

1HGCT1B89DA031889 | 1HGCT1B89DA017149 | 1HGCT1B89DA029379 | 1HGCT1B89DA079215 | 1HGCT1B89DA058574 | 1HGCT1B89DA097343 | 1HGCT1B89DA059384; 1HGCT1B89DA011464; 1HGCT1B89DA040429 | 1HGCT1B89DA050636; 1HGCT1B89DA088660; 1HGCT1B89DA055237 | 1HGCT1B89DA080915; 1HGCT1B89DA056906 | 1HGCT1B89DA008208 | 1HGCT1B89DA081370; 1HGCT1B89DA007690

1HGCT1B89DA071096; 1HGCT1B89DA024859 | 1HGCT1B89DA067985 | 1HGCT1B89DA086696; 1HGCT1B89DA085631 | 1HGCT1B89DA042732; 1HGCT1B89DA011643 | 1HGCT1B89DA084463 | 1HGCT1B89DA006023 | 1HGCT1B89DA075858 | 1HGCT1B89DA077674; 1HGCT1B89DA099478 | 1HGCT1B89DA004014 | 1HGCT1B89DA048742 | 1HGCT1B89DA020326 | 1HGCT1B89DA096354; 1HGCT1B89DA008905; 1HGCT1B89DA064004; 1HGCT1B89DA095205; 1HGCT1B89DA060325 | 1HGCT1B89DA041516; 1HGCT1B89DA037658 | 1HGCT1B89DA033867 | 1HGCT1B89DA032203 | 1HGCT1B89DA052418 | 1HGCT1B89DA072314

1HGCT1B89DA076251 | 1HGCT1B89DA084396 | 1HGCT1B89DA092899 | 1HGCT1B89DA045582 | 1HGCT1B89DA030872; 1HGCT1B89DA082731 | 1HGCT1B89DA083426; 1HGCT1B89DA009570 | 1HGCT1B89DA043766 | 1HGCT1B89DA045470 | 1HGCT1B89DA031083 | 1HGCT1B89DA089615

1HGCT1B89DA031942 | 1HGCT1B89DA038986 | 1HGCT1B89DA078114 | 1HGCT1B89DA024831 | 1HGCT1B89DA043136 | 1HGCT1B89DA031472 | 1HGCT1B89DA002442; 1HGCT1B89DA003686 | 1HGCT1B89DA030712; 1HGCT1B89DA094703; 1HGCT1B89DA042682; 1HGCT1B89DA033657; 1HGCT1B89DA021055 | 1HGCT1B89DA029544 | 1HGCT1B89DA005907; 1HGCT1B89DA021279 | 1HGCT1B89DA015966; 1HGCT1B89DA084625

1HGCT1B89DA082910 | 1HGCT1B89DA035439 | 1HGCT1B89DA036834 | 1HGCT1B89DA002800; 1HGCT1B89DA037840 | 1HGCT1B89DA077688 | 1HGCT1B89DA038387; 1HGCT1B89DA030547; 1HGCT1B89DA082292 | 1HGCT1B89DA071471 | 1HGCT1B89DA094930 | 1HGCT1B89DA002988; 1HGCT1B89DA027857

1HGCT1B89DA095110 | 1HGCT1B89DA052175; 1HGCT1B89DA041080 | 1HGCT1B89DA018978;

1HGCT1B89DA072460

| 1HGCT1B89DA098217 | 1HGCT1B89DA044402 | 1HGCT1B89DA081773 | 1HGCT1B89DA055366 | 1HGCT1B89DA082311 | 1HGCT1B89DA007480; 1HGCT1B89DA076766 | 1HGCT1B89DA097052; 1HGCT1B89DA045033; 1HGCT1B89DA020553 | 1HGCT1B89DA071583 | 1HGCT1B89DA060485 | 1HGCT1B89DA004532 | 1HGCT1B89DA073382 | 1HGCT1B89DA031374 | 1HGCT1B89DA002392 | 1HGCT1B89DA056758 | 1HGCT1B89DA052323;

1HGCT1B89DA047669

; 1HGCT1B89DA083619 | 1HGCT1B89DA041306

1HGCT1B89DA050393; 1HGCT1B89DA031388 | 1HGCT1B89DA015448 | 1HGCT1B89DA078954; 1HGCT1B89DA071003; 1HGCT1B89DA078565 |

1HGCT1B89DA014106

| 1HGCT1B89DA078713 | 1HGCT1B89DA027874 | 1HGCT1B89DA072958 | 1HGCT1B89DA068683; 1HGCT1B89DA096886

1HGCT1B89DA026742 | 1HGCT1B89DA035103 | 1HGCT1B89DA067615 | 1HGCT1B89DA055917 | 1HGCT1B89DA040172 | 1HGCT1B89DA074872 | 1HGCT1B89DA019466 | 1HGCT1B89DA049227 | 1HGCT1B89DA094782; 1HGCT1B89DA038096; 1HGCT1B89DA040933 | 1HGCT1B89DA053813 | 1HGCT1B89DA064245; 1HGCT1B89DA014185 | 1HGCT1B89DA059126 | 1HGCT1B89DA030564; 1HGCT1B89DA069946; 1HGCT1B89DA037336 | 1HGCT1B89DA095026; 1HGCT1B89DA079408; 1HGCT1B89DA053987; 1HGCT1B89DA086052 | 1HGCT1B89DA048269 | 1HGCT1B89DA017717; 1HGCT1B89DA093115 | 1HGCT1B89DA073804

1HGCT1B89DA033397 | 1HGCT1B89DA019113 | 1HGCT1B89DA089632 | 1HGCT1B89DA070076; 1HGCT1B89DA087167; 1HGCT1B89DA049857 | 1HGCT1B89DA072023; 1HGCT1B89DA079778 | 1HGCT1B89DA042696; 1HGCT1B89DA058686; 1HGCT1B89DA010489 | 1HGCT1B89DA063998; 1HGCT1B89DA015854; 1HGCT1B89DA081269 | 1HGCT1B89DA021184; 1HGCT1B89DA087802 | 1HGCT1B89DA042911 | 1HGCT1B89DA046618 | 1HGCT1B89DA074810; 1HGCT1B89DA028152 | 1HGCT1B89DA050619 | 1HGCT1B89DA021637 |

1HGCT1B89DA066139

| 1HGCT1B89DA019984 | 1HGCT1B89DA051494; 1HGCT1B89DA060096; 1HGCT1B89DA077917; 1HGCT1B89DA025803 | 1HGCT1B89DA027342 | 1HGCT1B89DA006992; 1HGCT1B89DA031844; 1HGCT1B89DA055612 | 1HGCT1B89DA032444 | 1HGCT1B89DA068960 | 1HGCT1B89DA097472 | 1HGCT1B89DA036042

1HGCT1B89DA003896 | 1HGCT1B89DA095995; 1HGCT1B89DA063726 | 1HGCT1B89DA045887 | 1HGCT1B89DA021850; 1HGCT1B89DA096788; 1HGCT1B89DA034310; 1HGCT1B89DA062401 | 1HGCT1B89DA063581

1HGCT1B89DA094412; 1HGCT1B89DA003638 | 1HGCT1B89DA043606; 1HGCT1B89DA085497 | 1HGCT1B89DA057375 | 1HGCT1B89DA033013 | 1HGCT1B89DA083295; 1HGCT1B89DA057151

1HGCT1B89DA038602; 1HGCT1B89DA031679; 1HGCT1B89DA033125

1HGCT1B89DA047901 | 1HGCT1B89DA085743 | 1HGCT1B89DA038891 | 1HGCT1B89DA016101

1HGCT1B89DA069185 | 1HGCT1B89DA060387; 1HGCT1B89DA046263 | 1HGCT1B89DA010041; 1HGCT1B89DA070160; 1HGCT1B89DA072913 | 1HGCT1B89DA020066 | 1HGCT1B89DA027583 | 1HGCT1B89DA089310

1HGCT1B89DA071650; 1HGCT1B89DA034789; 1HGCT1B89DA017751 | 1HGCT1B89DA087010 | 1HGCT1B89DA033996 | 1HGCT1B89DA043928; 1HGCT1B89DA023484; 1HGCT1B89DA076654

1HGCT1B89DA053150 | 1HGCT1B89DA091719; 1HGCT1B89DA040057; 1HGCT1B89DA063841 | 1HGCT1B89DA022139 | 1HGCT1B89DA009715 | 1HGCT1B89DA030810; 1HGCT1B89DA036073; 1HGCT1B89DA033691; 1HGCT1B89DA018639 | 1HGCT1B89DA053018 | 1HGCT1B89DA089856 | 1HGCT1B89DA026384 | 1HGCT1B89DA035800; 1HGCT1B89DA010783 | 1HGCT1B89DA020584 | 1HGCT1B89DA001811 | 1HGCT1B89DA063354; 1HGCT1B89DA006457; 1HGCT1B89DA079067 | 1HGCT1B89DA021041 | 1HGCT1B89DA007995 | 1HGCT1B89DA093485; 1HGCT1B89DA059255; 1HGCT1B89DA056033 | 1HGCT1B89DA094068 | 1HGCT1B89DA025378 | 1HGCT1B89DA018981 | 1HGCT1B89DA083345 | 1HGCT1B89DA062463 | 1HGCT1B89DA021816 | 1HGCT1B89DA091882; 1HGCT1B89DA029561; 1HGCT1B89DA003980; 1HGCT1B89DA061507 | 1HGCT1B89DA095589 | 1HGCT1B89DA060244; 1HGCT1B89DA023730

1HGCT1B89DA038437; 1HGCT1B89DA033626; 1HGCT1B89DA096919; 1HGCT1B89DA060213 | 1HGCT1B89DA085399 |

1HGCT1B89DA029267

| 1HGCT1B89DA042858 | 1HGCT1B89DA052421 | 1HGCT1B89DA002425; 1HGCT1B89DA084060 | 1HGCT1B89DA014221; 1HGCT1B89DA031908 | 1HGCT1B89DA010850; 1HGCT1B89DA011139; 1HGCT1B89DA054184; 1HGCT1B89DA078985 | 1HGCT1B89DA015630 | 1HGCT1B89DA048398; 1HGCT1B89DA063662 | 1HGCT1B89DA067193; 1HGCT1B89DA011433 | 1HGCT1B89DA035652 | 1HGCT1B89DA006443; 1HGCT1B89DA035411 | 1HGCT1B89DA051401 | 1HGCT1B89DA016955 | 1HGCT1B89DA076573 | 1HGCT1B89DA087301 | 1HGCT1B89DA006040; 1HGCT1B89DA051527 | 1HGCT1B89DA017491; 1HGCT1B89DA009293

1HGCT1B89DA018706; 1HGCT1B89DA088187 | 1HGCT1B89DA050328; 1HGCT1B89DA030466 | 1HGCT1B89DA031293 | 1HGCT1B89DA022254 | 1HGCT1B89DA096130; 1HGCT1B89DA009410 | 1HGCT1B89DA034551; 1HGCT1B89DA052208; 1HGCT1B89DA065797 | 1HGCT1B89DA078615

1HGCT1B89DA030788; 1HGCT1B89DA009097 | 1HGCT1B89DA091252; 1HGCT1B89DA024277 | 1HGCT1B89DA062284 | 1HGCT1B89DA014557 | 1HGCT1B89DA091350 | 1HGCT1B89DA053312 | 1HGCT1B89DA037871 | 1HGCT1B89DA099951 | 1HGCT1B89DA003042 | 1HGCT1B89DA018575; 1HGCT1B89DA051432 | 1HGCT1B89DA036767; 1HGCT1B89DA086973; 1HGCT1B89DA089338 | 1HGCT1B89DA040558 |

1HGCT1B89DA081904

; 1HGCT1B89DA071566

1HGCT1B89DA061670; 1HGCT1B89DA066125; 1HGCT1B89DA012629 | 1HGCT1B89DA085645; 1HGCT1B89DA024750

1HGCT1B89DA058204 | 1HGCT1B89DA097021 | 1HGCT1B89DA048062

1HGCT1B89DA079120; 1HGCT1B89DA094233 | 1HGCT1B89DA095494; 1HGCT1B89DA096726 | 1HGCT1B89DA037160; 1HGCT1B89DA065962 | 1HGCT1B89DA001422 | 1HGCT1B89DA066237; 1HGCT1B89DA017247 | 1HGCT1B89DA070143; 1HGCT1B89DA003087; 1HGCT1B89DA088576; 1HGCT1B89DA015871 | 1HGCT1B89DA092854

1HGCT1B89DA089825 | 1HGCT1B89DA048319; 1HGCT1B89DA016826 | 1HGCT1B89DA049728; 1HGCT1B89DA026174; 1HGCT1B89DA006653 | 1HGCT1B89DA048725; 1HGCT1B89DA087931;

1HGCT1B89DA057361

| 1HGCT1B89DA089131 | 1HGCT1B89DA088643; 1HGCT1B89DA084690; 1HGCT1B89DA088867 | 1HGCT1B89DA046862 | 1HGCT1B89DA044173 | 1HGCT1B89DA095365 | 1HGCT1B89DA093101; 1HGCT1B89DA022397; 1HGCT1B89DA031228 | 1HGCT1B89DA042228; 1HGCT1B89DA099450 | 1HGCT1B89DA018219 | 1HGCT1B89DA032718 | 1HGCT1B89DA025185; 1HGCT1B89DA021167; 1HGCT1B89DA014963; 1HGCT1B89DA071700

1HGCT1B89DA075505; 1HGCT1B89DA027115

1HGCT1B89DA033528

1HGCT1B89DA012601 | 1HGCT1B89DA093650; 1HGCT1B89DA066805; 1HGCT1B89DA085564 | 1HGCT1B89DA097715 | 1HGCT1B89DA020522 | 1HGCT1B89DA032038; 1HGCT1B89DA081689 | 1HGCT1B89DA000674; 1HGCT1B89DA096757 | 1HGCT1B89DA011495 | 1HGCT1B89DA083202 | 1HGCT1B89DA055299; 1HGCT1B89DA085175; 1HGCT1B89DA007866

1HGCT1B89DA063001; 1HGCT1B89DA087959 | 1HGCT1B89DA033769; 1HGCT1B89DA053486 | 1HGCT1B89DA047414; 1HGCT1B89DA027180 | 1HGCT1B89DA015238; 1HGCT1B89DA062818 | 1HGCT1B89DA060664; 1HGCT1B89DA016180 | 1HGCT1B89DA021363 | 1HGCT1B89DA021511; 1HGCT1B89DA064021; 1HGCT1B89DA034646; 1HGCT1B89DA033156 | 1HGCT1B89DA043234 | 1HGCT1B89DA080428 | 1HGCT1B89DA065380; 1HGCT1B89DA085905 | 1HGCT1B89DA075603 | 1HGCT1B89DA045680 | 1HGCT1B89DA083233 | 1HGCT1B89DA056999 | 1HGCT1B89DA067310 | 1HGCT1B89DA036638; 1HGCT1B89DA050698 | 1HGCT1B89DA034453 | 1HGCT1B89DA017782

1HGCT1B89DA060616; 1HGCT1B89DA057957

1HGCT1B89DA005602; 1HGCT1B89DA074371; 1HGCT1B89DA071857; 1HGCT1B89DA050524 | 1HGCT1B89DA050118; 1HGCT1B89DA054301 | 1HGCT1B89DA006751 | 1HGCT1B89DA085807 | 1HGCT1B89DA067940; 1HGCT1B89DA054041; 1HGCT1B89DA033030; 1HGCT1B89DA060180; 1HGCT1B89DA092871 | 1HGCT1B89DA061586 | 1HGCT1B89DA024408; 1HGCT1B89DA087556; 1HGCT1B89DA031536; 1HGCT1B89DA003882; 1HGCT1B89DA084544; 1HGCT1B89DA054590 | 1HGCT1B89DA077254 | 1HGCT1B89DA066769 | 1HGCT1B89DA029849 | 1HGCT1B89DA027714; 1HGCT1B89DA069509 | 1HGCT1B89DA078744 | 1HGCT1B89DA032069 | 1HGCT1B89DA067436 | 1HGCT1B89DA022898 | 1HGCT1B89DA006510 | 1HGCT1B89DA045467; 1HGCT1B89DA094622 | 1HGCT1B89DA093728 | 1HGCT1B89DA078811 | 1HGCT1B89DA061457; 1HGCT1B89DA069364

1HGCT1B89DA084611 | 1HGCT1B89DA074807 | 1HGCT1B89DA014879; 1HGCT1B89DA023582; 1HGCT1B89DA003350 | 1HGCT1B89DA068778; 1HGCT1B89DA068229; 1HGCT1B89DA098783; 1HGCT1B89DA057537; 1HGCT1B89DA048384 | 1HGCT1B89DA000013 | 1HGCT1B89DA038163 | 1HGCT1B89DA096015 | 1HGCT1B89DA053505 | 1HGCT1B89DA052693 | 1HGCT1B89DA020990 | 1HGCT1B89DA024540 | 1HGCT1B89DA076038; 1HGCT1B89DA000660 | 1HGCT1B89DA054220 | 1HGCT1B89DA094460 | 1HGCT1B89DA079571; 1HGCT1B89DA025509; 1HGCT1B89DA079344 | 1HGCT1B89DA013232; 1HGCT1B89DA090957

1HGCT1B89DA038261 | 1HGCT1B89DA003154; 1HGCT1B89DA055805 | 1HGCT1B89DA070000 | 1HGCT1B89DA015885; 1HGCT1B89DA081546 | 1HGCT1B89DA022058 | 1HGCT1B89DA075312 | 1HGCT1B89DA078839; 1HGCT1B89DA068795 | 1HGCT1B89DA027809 | 1HGCT1B89DA052628; 1HGCT1B89DA050913 | 1HGCT1B89DA057277

1HGCT1B89DA002473 | 1HGCT1B89DA086133 | 1HGCT1B89DA024067; 1HGCT1B89DA053326 | 1HGCT1B89DA038034 | 1HGCT1B89DA023906 | 1HGCT1B89DA022884 | 1HGCT1B89DA091588; 1HGCT1B89DA065069 | 1HGCT1B89DA053844 | 1HGCT1B89DA059708 | 1HGCT1B89DA044559 | 1HGCT1B89DA082079 | 1HGCT1B89DA042231 | 1HGCT1B89DA079747 | 1HGCT1B89DA038745 | 1HGCT1B89DA001436; 1HGCT1B89DA059868 | 1HGCT1B89DA069297; 1HGCT1B89DA008323 | 1HGCT1B89DA022335; 1HGCT1B89DA060938; 1HGCT1B89DA086066; 1HGCT1B89DA022979 | 1HGCT1B89DA050779; 1HGCT1B89DA087377 | 1HGCT1B89DA033304 |

1HGCT1B89DA032976

; 1HGCT1B89DA055920 | 1HGCT1B89DA033139

1HGCT1B89DA014638 | 1HGCT1B89DA004790; 1HGCT1B89DA094555 | 1HGCT1B89DA041869; 1HGCT1B89DA095169; 1HGCT1B89DA043184 | 1HGCT1B89DA084124 | 1HGCT1B89DA080672; 1HGCT1B89DA058025

1HGCT1B89DA024246 | 1HGCT1B89DA027521 | 1HGCT1B89DA005714 | 1HGCT1B89DA087900 | 1HGCT1B89DA099030 | 1HGCT1B89DA020004 | 1HGCT1B89DA067503 | 1HGCT1B89DA057621; 1HGCT1B89DA023873; 1HGCT1B89DA078548 | 1HGCT1B89DA068411 | 1HGCT1B89DA025400 | 1HGCT1B89DA052533; 1HGCT1B89DA084155; 1HGCT1B89DA014686; 1HGCT1B89DA099433 | 1HGCT1B89DA004076 | 1HGCT1B89DA039894 | 1HGCT1B89DA076475; 1HGCT1B89DA025669 | 1HGCT1B89DA004319 | 1HGCT1B89DA046232 | 1HGCT1B89DA036655; 1HGCT1B89DA010279 | 1HGCT1B89DA088531; 1HGCT1B89DA054749 | 1HGCT1B89DA077190; 1HGCT1B89DA017703 | 1HGCT1B89DA041564 | 1HGCT1B89DA082101; 1HGCT1B89DA032914; 1HGCT1B89DA006815 | 1HGCT1B89DA058591; 1HGCT1B89DA002165 | 1HGCT1B89DA054489 | 1HGCT1B89DA072832; 1HGCT1B89DA058168

1HGCT1B89DA084978; 1HGCT1B89DA087721 | 1HGCT1B89DA029284 |

1HGCT1B89DA057487

; 1HGCT1B89DA003705; 1HGCT1B89DA045808 | 1HGCT1B89DA098248 | 1HGCT1B89DA089162 | 1HGCT1B89DA042889 | 1HGCT1B89DA097908 | 1HGCT1B89DA075925; 1HGCT1B89DA063967 | 1HGCT1B89DA014994 | 1HGCT1B89DA086651 | 1HGCT1B89DA073902; 1HGCT1B89DA046490 | 1HGCT1B89DA069350; 1HGCT1B89DA067159 | 1HGCT1B89DA021556 | 1HGCT1B89DA054508 | 1HGCT1B89DA027065; 1HGCT1B89DA030175 | 1HGCT1B89DA097505 | 1HGCT1B89DA077156 | 1HGCT1B89DA053438; 1HGCT1B89DA007902

1HGCT1B89DA097181 | 1HGCT1B89DA070465 | 1HGCT1B89DA075777 | 1HGCT1B89DA009326 | 1HGCT1B89DA014235 | 1HGCT1B89DA089517

1HGCT1B89DA083605 | 1HGCT1B89DA059899; 1HGCT1B89DA002182; 1HGCT1B89DA025722 | 1HGCT1B89DA014493; 1HGCT1B89DA088254

1HGCT1B89DA071437 | 1HGCT1B89DA099142 | 1HGCT1B89DA090991; 1HGCT1B89DA060373 | 1HGCT1B89DA036817 | 1HGCT1B89DA064374 | 1HGCT1B89DA041001; 1HGCT1B89DA031097 | 1HGCT1B89DA066299 | 1HGCT1B89DA036283; 1HGCT1B89DA092028

1HGCT1B89DA093938

| 1HGCT1B89DA062298 | 1HGCT1B89DA081207 | 1HGCT1B89DA050376; 1HGCT1B89DA029057 | 1HGCT1B89DA011769; 1HGCT1B89DA064536; 1HGCT1B89DA084141 | 1HGCT1B89DA061992; 1HGCT1B89DA057618 | 1HGCT1B89DA028412 | 1HGCT1B89DA035313 | 1HGCT1B89DA091087 | 1HGCT1B89DA075939; 1HGCT1B89DA035277

1HGCT1B89DA090800; 1HGCT1B89DA047834; 1HGCT1B89DA051477; 1HGCT1B89DA006099 | 1HGCT1B89DA082129 | 1HGCT1B89DA035554 | 1HGCT1B89DA095687;

1HGCT1B89DA087072

; 1HGCT1B89DA073009; 1HGCT1B89DA098220; 1HGCT1B89DA001579 | 1HGCT1B89DA069171

1HGCT1B89DA022092 | 1HGCT1B89DA054704; 1HGCT1B89DA060048 | 1HGCT1B89DA087332 | 1HGCT1B89DA063838 | 1HGCT1B89DA011710; 1HGCT1B89DA002361 | 1HGCT1B89DA058445 | 1HGCT1B89DA073172; 1HGCT1B89DA061698; 1HGCT1B89DA022528 | 1HGCT1B89DA081529; 1HGCT1B89DA021430 | 1HGCT1B89DA073494; 1HGCT1B89DA022660 | 1HGCT1B89DA083054 | 1HGCT1B89DA017359 | 1HGCT1B89DA076511 | 1HGCT1B89DA086620 | 1HGCT1B89DA066304

1HGCT1B89DA057294; 1HGCT1B89DA098234 | 1HGCT1B89DA021833 | 1HGCT1B89DA075553 | 1HGCT1B89DA066495

1HGCT1B89DA081515 | 1HGCT1B89DA074158; 1HGCT1B89DA052984 | 1HGCT1B89DA091526 | 1HGCT1B89DA099576 | 1HGCT1B89DA095964; 1HGCT1B89DA035022 | 1HGCT1B89DA069199 | 1HGCT1B89DA083832; 1HGCT1B89DA077643 | 1HGCT1B89DA084737 | 1HGCT1B89DA078047; 1HGCT1B89DA004305 | 1HGCT1B89DA079621 | 1HGCT1B89DA044951

1HGCT1B89DA069624; 1HGCT1B89DA069414; 1HGCT1B89DA040799 | 1HGCT1B89DA038910; 1HGCT1B89DA050572; 1HGCT1B89DA032086 | 1HGCT1B89DA047106; 1HGCT1B89DA033206 | 1HGCT1B89DA047171; 1HGCT1B89DA082647; 1HGCT1B89DA039135 | 1HGCT1B89DA000559 | 1HGCT1B89DA078937 | 1HGCT1B89DA073530 | 1HGCT1B89DA004367; 1HGCT1B89DA016597 | 1HGCT1B89DA076329; 1HGCT1B89DA080400; 1HGCT1B89DA079117 | 1HGCT1B89DA002330 | 1HGCT1B89DA047722 | 1HGCT1B89DA065119 | 1HGCT1B89DA041399; 1HGCT1B89DA019547 | 1HGCT1B89DA007348 | 1HGCT1B89DA038079; 1HGCT1B89DA097584 | 1HGCT1B89DA030774 | 1HGCT1B89DA086469 | 1HGCT1B89DA063192 | 1HGCT1B89DA089467 | 1HGCT1B89DA028880 | 1HGCT1B89DA042777; 1HGCT1B89DA061877 | 1HGCT1B89DA056386; 1HGCT1B89DA021265; 1HGCT1B89DA087461 | 1HGCT1B89DA039832 | 1HGCT1B89DA021802

1HGCT1B89DA027387 | 1HGCT1B89DA051589; 1HGCT1B89DA096161 | 1HGCT1B89DA063404 | 1HGCT1B89DA063080 | 1HGCT1B89DA070322 | 1HGCT1B89DA083667 | 1HGCT1B89DA076444 | 1HGCT1B89DA041239 | 1HGCT1B89DA067548; 1HGCT1B89DA035764 | 1HGCT1B89DA057389; 1HGCT1B89DA070675 | 1HGCT1B89DA075956 | 1HGCT1B89DA026594 | 1HGCT1B89DA073026

1HGCT1B89DA054024 | 1HGCT1B89DA034162 | 1HGCT1B89DA036395 | 1HGCT1B89DA085287; 1HGCT1B89DA077898; 1HGCT1B89DA090408 | 1HGCT1B89DA043816 | 1HGCT1B89DA003669

1HGCT1B89DA098508 | 1HGCT1B89DA040477 | 1HGCT1B89DA057585 | 1HGCT1B89DA097942

1HGCT1B89DA096953 | 1HGCT1B89DA022657 | 1HGCT1B89DA052239 | 1HGCT1B89DA087220 | 1HGCT1B89DA073981; 1HGCT1B89DA015739; 1HGCT1B89DA080414 | 1HGCT1B89DA093759; 1HGCT1B89DA048126; 1HGCT1B89DA017457; 1HGCT1B89DA069655 | 1HGCT1B89DA077366 | 1HGCT1B89DA063547; 1HGCT1B89DA069347; 1HGCT1B89DA043914 | 1HGCT1B89DA034484 | 1HGCT1B89DA055738 | 1HGCT1B89DA062060; 1HGCT1B89DA031861; 1HGCT1B89DA047705 | 1HGCT1B89DA048546; 1HGCT1B89DA061233 | 1HGCT1B89DA080896 | 1HGCT1B89DA027454 | 1HGCT1B89DA045842 | 1HGCT1B89DA083717 | 1HGCT1B89DA019189; 1HGCT1B89DA029611; 1HGCT1B89DA000481; 1HGCT1B89DA051012 | 1HGCT1B89DA047543 | 1HGCT1B89DA052581 | 1HGCT1B89DA004269 | 1HGCT1B89DA051334 | 1HGCT1B89DA076167 | 1HGCT1B89DA020164 | 1HGCT1B89DA044044; 1HGCT1B89DA078890 | 1HGCT1B89DA040303 | 1HGCT1B89DA064973; 1HGCT1B89DA046425; 1HGCT1B89DA047316 | 1HGCT1B89DA097164 | 1HGCT1B89DA074936 | 1HGCT1B89DA063323; 1HGCT1B89DA015000 | 1HGCT1B89DA069218 | 1HGCT1B89DA014624 | 1HGCT1B89DA069431 | 1HGCT1B89DA028748 | 1HGCT1B89DA016874; 1HGCT1B89DA069798; 1HGCT1B89DA061734 | 1HGCT1B89DA007317; 1HGCT1B89DA079330 | 1HGCT1B89DA045775 | 1HGCT1B89DA026272 | 1HGCT1B89DA060390 | 1HGCT1B89DA084219; 1HGCT1B89DA031892 | 1HGCT1B89DA052502; 1HGCT1B89DA099934 | 1HGCT1B89DA088383;

1HGCT1B89DA003381

; 1HGCT1B89DA012856; 1HGCT1B89DA057814 | 1HGCT1B89DA018365; 1HGCT1B89DA014770; 1HGCT1B89DA093079; 1HGCT1B89DA054170 | 1HGCT1B89DA078629 | 1HGCT1B89DA012811 | 1HGCT1B89DA069493; 1HGCT1B89DA092885 | 1HGCT1B89DA075827 | 1HGCT1B89DA013084 | 1HGCT1B89DA023551 | 1HGCT1B89DA017278; 1HGCT1B89DA059272 | 1HGCT1B89DA041435; 1HGCT1B89DA009083

1HGCT1B89DA084933 | 1HGCT1B89DA076508; 1HGCT1B89DA029303; 1HGCT1B89DA061314 | 1HGCT1B89DA090425 | 1HGCT1B89DA002974; 1HGCT1B89DA080199 | 1HGCT1B89DA085533 | 1HGCT1B89DA050443; 1HGCT1B89DA071972 | 1HGCT1B89DA094216 | 1HGCT1B89DA008922

1HGCT1B89DA058638 | 1HGCT1B89DA083006; 1HGCT1B89DA038101; 1HGCT1B89DA078940 | 1HGCT1B89DA007835 | 1HGCT1B89DA031407 | 1HGCT1B89DA035702 | 1HGCT1B89DA077609

1HGCT1B89DA002151 | 1HGCT1B89DA091669

1HGCT1B89DA080364 | 1HGCT1B89DA088450; 1HGCT1B89DA089775 | 1HGCT1B89DA043878 | 1HGCT1B89DA015675; 1HGCT1B89DA073785; 1HGCT1B89DA042620 | 1HGCT1B89DA006037 | 1HGCT1B89DA069459 | 1HGCT1B89DA018740 | 1HGCT1B89DA088089 | 1HGCT1B89DA072846; 1HGCT1B89DA001730; 1HGCT1B89DA080493 | 1HGCT1B89DA058834; 1HGCT1B89DA022951 | 1HGCT1B89DA072295 | 1HGCT1B89DA083927 | 1HGCT1B89DA073995 | 1HGCT1B89DA045761 |

1HGCT1B89DA048367

| 1HGCT1B89DA012789; 1HGCT1B89DA057067 | 1HGCT1B89DA028474 | 1HGCT1B89DA010248 | 1HGCT1B89DA084656 | 1HGCT1B89DA076198; 1HGCT1B89DA097620 | 1HGCT1B89DA029477; 1HGCT1B89DA057165 | 1HGCT1B89DA001985 | 1HGCT1B89DA056548 | 1HGCT1B89DA026871

1HGCT1B89DA035361

1HGCT1B89DA096659

| 1HGCT1B89DA025283; 1HGCT1B89DA055691

1HGCT1B89DA063645

1HGCT1B89DA090294 | 1HGCT1B89DA093860 | 1HGCT1B89DA077416 | 1HGCT1B89DA057750 | 1HGCT1B89DA041502

1HGCT1B89DA047039 | 1HGCT1B89DA028605 | 1HGCT1B89DA039829; 1HGCT1B89DA011075

1HGCT1B89DA055870 | 1HGCT1B89DA088352; 1HGCT1B89DA050989 | 1HGCT1B89DA048711 | 1HGCT1B89DA068473; 1HGCT1B89DA088853 | 1HGCT1B89DA004093; 1HGCT1B89DA039796 | 1HGCT1B89DA004174

1HGCT1B89DA011027 | 1HGCT1B89DA000254 | 1HGCT1B89DA027549 | 1HGCT1B89DA030726; 1HGCT1B89DA041094 | 1HGCT1B89DA048918; 1HGCT1B89DA002280; 1HGCT1B89DA074743 | 1HGCT1B89DA097827

1HGCT1B89DA025025; 1HGCT1B89DA069560 | 1HGCT1B89DA031150; 1HGCT1B89DA079053 | 1HGCT1B89DA093017 | 1HGCT1B89DA064343 | 1HGCT1B89DA093390 | 1HGCT1B89DA020570 | 1HGCT1B89DA057134

1HGCT1B89DA017667 | 1HGCT1B89DA084673; 1HGCT1B89DA031052

1HGCT1B89DA007155 | 1HGCT1B89DA010069 | 1HGCT1B89DA079800 | 1HGCT1B89DA048188 | 1HGCT1B89DA090165 | 1HGCT1B89DA055528 | 1HGCT1B89DA073768; 1HGCT1B89DA055271; 1HGCT1B89DA083653 | 1HGCT1B89DA092353 | 1HGCT1B89DA029317 | 1HGCT1B89DA096158; 1HGCT1B89DA093566 | 1HGCT1B89DA005678 | 1HGCT1B89DA062866 | 1HGCT1B89DA045551 | 1HGCT1B89DA038941; 1HGCT1B89DA016602; 1HGCT1B89DA054735; 1HGCT1B89DA014932 | 1HGCT1B89DA008371 | 1HGCT1B89DA012159; 1HGCT1B89DA051964 | 1HGCT1B89DA038535 | 1HGCT1B89DA010332 | 1HGCT1B89DA069915; 1HGCT1B89DA057120; 1HGCT1B89DA030516 | 1HGCT1B89DA062642 | 1HGCT1B89DA007642; 1HGCT1B89DA058185 | 1HGCT1B89DA041810 | 1HGCT1B89DA062513; 1HGCT1B89DA069283 | 1HGCT1B89DA060504; 1HGCT1B89DA001789 |

1HGCT1B89DA045100

| 1HGCT1B89DA055545; 1HGCT1B89DA072149; 1HGCT1B89DA087749; 1HGCT1B89DA068621 | 1HGCT1B89DA011108 | 1HGCT1B89DA055674; 1HGCT1B89DA065170 | 1HGCT1B89DA007561 | 1HGCT1B89DA002733 | 1HGCT1B89DA088903 | 1HGCT1B89DA024330 | 1HGCT1B89DA002957 | 1HGCT1B89DA097102; 1HGCT1B89DA079554

1HGCT1B89DA080994 | 1HGCT1B89DA083460 | 1HGCT1B89DA096001 | 1HGCT1B89DA006362 | 1HGCT1B89DA005504; 1HGCT1B89DA088836 | 1HGCT1B89DA076993 | 1HGCT1B89DA072684 | 1HGCT1B89DA031570 | 1HGCT1B89DA026885 | 1HGCT1B89DA013800 | 1HGCT1B89DA034498 | 1HGCT1B89DA051656; 1HGCT1B89DA038874 | 1HGCT1B89DA008368 | 1HGCT1B89DA087878; 1HGCT1B89DA072488 | 1HGCT1B89DA047719 | 1HGCT1B89DA037580 | 1HGCT1B89DA016387 | 1HGCT1B89DA055464; 1HGCT1B89DA092787 | 1HGCT1B89DA096709 | 1HGCT1B89DA061801; 1HGCT1B89DA020424; 1HGCT1B89DA050961; 1HGCT1B89DA091199; 1HGCT1B89DA024201 | 1HGCT1B89DA028281; 1HGCT1B89DA042018 | 1HGCT1B89DA063029 | 1HGCT1B89DA056128; 1HGCT1B89DA067629 | 1HGCT1B89DA080543 | 1HGCT1B89DA004157 | 1HGCT1B89DA078274; 1HGCT1B89DA082051 | 1HGCT1B89DA094149 | 1HGCT1B89DA002716 | 1HGCT1B89DA049843; 1HGCT1B89DA095849 | 1HGCT1B89DA014607 | 1HGCT1B89DA016888; 1HGCT1B89DA084754; 1HGCT1B89DA076928 | 1HGCT1B89DA075150 | 1HGCT1B89DA014512

1HGCT1B89DA079103 | 1HGCT1B89DA003851; 1HGCT1B89DA030242; 1HGCT1B89DA087489 | 1HGCT1B89DA081417

1HGCT1B89DA099089 | 1HGCT1B89DA001582 | 1HGCT1B89DA080669 | 1HGCT1B89DA014784; 1HGCT1B89DA020620 | 1HGCT1B89DA021847 | 1HGCT1B89DA015868 | 1HGCT1B89DA023520 | 1HGCT1B89DA098461 | 1HGCT1B89DA009584

1HGCT1B89DA046859 | 1HGCT1B89DA046702 | 1HGCT1B89DA093504; 1HGCT1B89DA090666; 1HGCT1B89DA031634; 1HGCT1B89DA091347; 1HGCT1B89DA009973 | 1HGCT1B89DA058509 | 1HGCT1B89DA065976 | 1HGCT1B89DA035389 | 1HGCT1B89DA046540 | 1HGCT1B89DA052760 | 1HGCT1B89DA051446; 1HGCT1B89DA073978 | 1HGCT1B89DA049602; 1HGCT1B89DA004482; 1HGCT1B89DA077240 | 1HGCT1B89DA037224; 1HGCT1B89DA040625 | 1HGCT1B89DA049213 | 1HGCT1B89DA054721 | 1HGCT1B89DA072054 | 1HGCT1B89DA075231 | 1HGCT1B89DA067971 | 1HGCT1B89DA010184; 1HGCT1B89DA066819 | 1HGCT1B89DA058977 | 1HGCT1B89DA041466; 1HGCT1B89DA091865; 1HGCT1B89DA043198; 1HGCT1B89DA004434 | 1HGCT1B89DA088478; 1HGCT1B89DA049731 | 1HGCT1B89DA059370 | 1HGCT1B89DA063869 | 1HGCT1B89DA035571 | 1HGCT1B89DA014364; 1HGCT1B89DA076069 | 1HGCT1B89DA035649 | 1HGCT1B89DA095740; 1HGCT1B89DA072426 | 1HGCT1B89DA017569; 1HGCT1B89DA056484 | 1HGCT1B89DA022349; 1HGCT1B89DA075293; 1HGCT1B89DA000982 | 1HGCT1B89DA005082 | 1HGCT1B89DA075102 | 1HGCT1B89DA012484; 1HGCT1B89DA049566 | 1HGCT1B89DA020052; 1HGCT1B89DA023839; 1HGCT1B89DA039975; 1HGCT1B89DA009486 | 1HGCT1B89DA056341; 1HGCT1B89DA039054; 1HGCT1B89DA051768 | 1HGCT1B89DA037532; 1HGCT1B89DA030600 | 1HGCT1B89DA080008 | 1HGCT1B89DA033402 | 1HGCT1B89DA021783

1HGCT1B89DA084902 | 1HGCT1B89DA016681 | 1HGCT1B89DA040320; 1HGCT1B89DA084138

1HGCT1B89DA035604; 1HGCT1B89DA027423

1HGCT1B89DA007060 | 1HGCT1B89DA023856; 1HGCT1B89DA039717; 1HGCT1B89DA060003 | 1HGCT1B89DA002554 | 1HGCT1B89DA018480 | 1HGCT1B89DA011853 | 1HGCT1B89DA009259 | 1HGCT1B89DA041127 | 1HGCT1B89DA060549; 1HGCT1B89DA070577 | 1HGCT1B89DA000061 | 1HGCT1B89DA024649 | 1HGCT1B89DA095236 | 1HGCT1B89DA005874;

1HGCT1B89DA097391

| 1HGCT1B89DA009956 | 1HGCT1B89DA029771 | 1HGCT1B89DA071597 | 1HGCT1B89DA015322; 1HGCT1B89DA051205 | 1HGCT1B89DA021234 | 1HGCT1B89DA026062

1HGCT1B89DA010962 | 1HGCT1B89DA013246; 1HGCT1B89DA063774 | 1HGCT1B89DA037529; 1HGCT1B89DA071017 | 1HGCT1B89DA067369

1HGCT1B89DA067811 | 1HGCT1B89DA015935 | 1HGCT1B89DA077058; 1HGCT1B89DA001176 | 1HGCT1B89DA073415; 1HGCT1B89DA097603; 1HGCT1B89DA073897 | 1HGCT1B89DA080221; 1HGCT1B89DA099545 | 1HGCT1B89DA044433 | 1HGCT1B89DA020679 | 1HGCT1B89DA072605; 1HGCT1B89DA024392 | 1HGCT1B89DA049101; 1HGCT1B89DA037837 | 1HGCT1B89DA074631; 1HGCT1B89DA054900; 1HGCT1B89DA028216; 1HGCT1B89DA057747 | 1HGCT1B89DA002148

1HGCT1B89DA055030;

1HGCT1B89DA047557

| 1HGCT1B89DA049311 | 1HGCT1B89DA049986; 1HGCT1B89DA080901 | 1HGCT1B89DA045632; 1HGCT1B89DA081630 | 1HGCT1B89DA013845 | 1HGCT1B89DA092255; 1HGCT1B89DA047588 | 1HGCT1B89DA072135 | 1HGCT1B89DA018835 |

1HGCT1B89DA001291

| 1HGCT1B89DA087511 | 1HGCT1B89DA083801; 1HGCT1B89DA072264 | 1HGCT1B89DA031021 | 1HGCT1B89DA083331 | 1HGCT1B89DA072944 | 1HGCT1B89DA069784 | 1HGCT1B89DA050863 | 1HGCT1B89DA052788 | 1HGCT1B89DA026773; 1HGCT1B89DA030094 | 1HGCT1B89DA068344 | 1HGCT1B89DA068862 | 1HGCT1B89DA015255 | 1HGCT1B89DA000948 | 1HGCT1B89DA034839; 1HGCT1B89DA000562 |

1HGCT1B89DA098069

; 1HGCT1B89DA072619; 1HGCT1B89DA043475 | 1HGCT1B89DA040446 | 1HGCT1B89DA017300 | 1HGCT1B89DA016440 | 1HGCT1B89DA080610; 1HGCT1B89DA058753 | 1HGCT1B89DA095477 | 1HGCT1B89DA018933 | 1HGCT1B89DA023145

1HGCT1B89DA082986 | 1HGCT1B89DA039930 | 1HGCT1B89DA067758; 1HGCT1B89DA067355; 1HGCT1B89DA013148; 1HGCT1B89DA004448; 1HGCT1B89DA019516 | 1HGCT1B89DA053942; 1HGCT1B89DA033187

1HGCT1B89DA054038; 1HGCT1B89DA032315 | 1HGCT1B89DA024358 | 1HGCT1B89DA055111 | 1HGCT1B89DA050085; 1HGCT1B89DA095480 | 1HGCT1B89DA018057

1HGCT1B89DA091817; 1HGCT1B89DA025641 | 1HGCT1B89DA011688; 1HGCT1B89DA017118 | 1HGCT1B89DA081398; 1HGCT1B89DA019306 | 1HGCT1B89DA057845 |

1HGCT1B89DA015384

; 1HGCT1B89DA045503

1HGCT1B89DA080784

1HGCT1B89DA047896 | 1HGCT1B89DA019600; 1HGCT1B89DA057179 | 1HGCT1B89DA091204 | 1HGCT1B89DA062673; 1HGCT1B89DA044805; 1HGCT1B89DA047011 | 1HGCT1B89DA032430 | 1HGCT1B89DA059756 | 1HGCT1B89DA028328 | 1HGCT1B89DA098458

1HGCT1B89DA044013 | 1HGCT1B89DA045873; 1HGCT1B89DA089288; 1HGCT1B89DA071373 | 1HGCT1B89DA074452 | 1HGCT1B89DA045310 | 1HGCT1B89DA037188 | 1HGCT1B89DA074581 | 1HGCT1B89DA019385 | 1HGCT1B89DA049289 | 1HGCT1B89DA015949 | 1HGCT1B89DA041595 | 1HGCT1B89DA059322 | 1HGCT1B89DA004675; 1HGCT1B89DA090960 | 1HGCT1B89DA005938 | 1HGCT1B89DA043282;

1HGCT1B89DA093177

; 1HGCT1B89DA037448 | 1HGCT1B89DA094488 | 1HGCT1B89DA048630; 1HGCT1B89DA017572 | 1HGCT1B89DA060339 | 1HGCT1B89DA050071; 1HGCT1B89DA081076 | 1HGCT1B89DA030452 | 1HGCT1B89DA055755 | 1HGCT1B89DA097004 | 1HGCT1B89DA051821 | 1HGCT1B89DA055125; 1HGCT1B89DA073656 | 1HGCT1B89DA098900; 1HGCT1B89DA062172 | 1HGCT1B89DA036218 | 1HGCT1B89DA046621 | 1HGCT1B89DA089257; 1HGCT1B89DA047283 | 1HGCT1B89DA069896 | 1HGCT1B89DA044268 | 1HGCT1B89DA066464 | 1HGCT1B89DA015952 | 1HGCT1B89DA002263; 1HGCT1B89DA011612; 1HGCT1B89DA060146 | 1HGCT1B89DA098699 | 1HGCT1B89DA093597 | 1HGCT1B89DA063953 | 1HGCT1B89DA045422; 1HGCT1B89DA044884; 1HGCT1B89DA080526 | 1HGCT1B89DA042200 | 1HGCT1B89DA075326

1HGCT1B89DA046411 | 1HGCT1B89DA000108 | 1HGCT1B89DA056095

1HGCT1B89DA014929 | 1HGCT1B89DA044920 | 1HGCT1B89DA026014 | 1HGCT1B89DA022853 | 1HGCT1B89DA028393; 1HGCT1B89DA029592 | 1HGCT1B89DA065265; 1HGCT1B89DA011321 | 1HGCT1B89DA063127 | 1HGCT1B89DA012582; 1HGCT1B89DA016972; 1HGCT1B89DA059854 | 1HGCT1B89DA007012 | 1HGCT1B89DA083815

1HGCT1B89DA021170 | 1HGCT1B89DA041483 | 1HGCT1B89DA080607 | 1HGCT1B89DA007821 | 1HGCT1B89DA059112 | 1HGCT1B89DA028913 | 1HGCT1B89DA074290; 1HGCT1B89DA026515; 1HGCT1B89DA048661; 1HGCT1B89DA037739 | 1HGCT1B89DA076542 | 1HGCT1B89DA082776 | 1HGCT1B89DA099528; 1HGCT1B89DA078758 | 1HGCT1B89DA010945 | 1HGCT1B89DA047090; 1HGCT1B89DA060907; 1HGCT1B89DA001856 | 1HGCT1B89DA007916; 1HGCT1B89DA076699 | 1HGCT1B89DA015546

1HGCT1B89DA089453; 1HGCT1B89DA034128; 1HGCT1B89DA092174; 1HGCT1B89DA005406 | 1HGCT1B89DA088898 | 1HGCT1B89DA078789 | 1HGCT1B89DA055965 | 1HGCT1B89DA079604 | 1HGCT1B89DA015823; 1HGCT1B89DA008614 | 1HGCT1B89DA020861

1HGCT1B89DA012436 | 1HGCT1B89DA023954 | 1HGCT1B89DA025543 | 1HGCT1B89DA099383 | 1HGCT1B89DA087508; 1HGCT1B89DA001470 | 1HGCT1B89DA037031 | 1HGCT1B89DA012520 | 1HGCT1B89DA008239 | 1HGCT1B89DA008919 | 1HGCT1B89DA062544

1HGCT1B89DA051222; 1HGCT1B89DA084706 | 1HGCT1B89DA034985 | 1HGCT1B89DA006488 | 1HGCT1B89DA091509

1HGCT1B89DA061040 | 1HGCT1B89DA007365; 1HGCT1B89DA061006 | 1HGCT1B89DA018804 | 1HGCT1B89DA035523 | 1HGCT1B89DA020908; 1HGCT1B89DA077061; 1HGCT1B89DA050670 | 1HGCT1B89DA085810

1HGCT1B89DA096967 | 1HGCT1B89DA086259 | 1HGCT1B89DA085029

1HGCT1B89DA034694 | 1HGCT1B89DA000920 | 1HGCT1B89DA092417 | 1HGCT1B89DA012985; 1HGCT1B89DA054931 | 1HGCT1B89DA091932 | 1HGCT1B89DA065153 | 1HGCT1B89DA019256 | 1HGCT1B89DA064388 |

1HGCT1B89DA075522

; 1HGCT1B89DA045601

1HGCT1B89DA054136 | 1HGCT1B89DA041497 | 1HGCT1B89DA061426 | 1HGCT1B89DA026949; 1HGCT1B89DA074208; 1HGCT1B89DA072068 | 1HGCT1B89DA098282 | 1HGCT1B89DA019838 | 1HGCT1B89DA056677 | 1HGCT1B89DA004062; 1HGCT1B89DA054640; 1HGCT1B89DA009262 | 1HGCT1B89DA003798 | 1HGCT1B89DA099531 | 1HGCT1B89DA031147 | 1HGCT1B89DA051172 | 1HGCT1B89DA017720 | 1HGCT1B89DA034422 | 1HGCT1B89DA038177; 1HGCT1B89DA054251; 1HGCT1B89DA051396 | 1HGCT1B89DA087329 | 1HGCT1B89DA022481; 1HGCT1B89DA016793; 1HGCT1B89DA040690 | 1HGCT1B89DA011870 | 1HGCT1B89DA008743 | 1HGCT1B89DA037398 | 1HGCT1B89DA083183 | 1HGCT1B89DA072071

1HGCT1B89DA033786 | 1HGCT1B89DA082485 | 1HGCT1B89DA027633; 1HGCT1B89DA029334 | 1HGCT1B89DA086763 | 1HGCT1B89DA060888 | 1HGCT1B89DA038714; 1HGCT1B89DA071907; 1HGCT1B89DA017376 | 1HGCT1B89DA040270 | 1HGCT1B89DA024473

1HGCT1B89DA002246; 1HGCT1B89DA012386 | 1HGCT1B89DA044657; 1HGCT1B89DA056159 | 1HGCT1B89DA075391 | 1HGCT1B89DA080087 | 1HGCT1B89DA072491 | 1HGCT1B89DA001162; 1HGCT1B89DA016454 | 1HGCT1B89DA043962 | 1HGCT1B89DA099092; 1HGCT1B89DA090456 | 1HGCT1B89DA036008 | 1HGCT1B89DA002599; 1HGCT1B89DA015272; 1HGCT1B89DA084883; 1HGCT1B89DA091008 | 1HGCT1B89DA066173 | 1HGCT1B89DA073043; 1HGCT1B89DA051138 | 1HGCT1B89DA087833 | 1HGCT1B89DA009102 | 1HGCT1B89DA033755 | 1HGCT1B89DA015207 | 1HGCT1B89DA055318; 1HGCT1B89DA066478; 1HGCT1B89DA045484; 1HGCT1B89DA093325 | 1HGCT1B89DA033562 | 1HGCT1B89DA095446 | 1HGCT1B89DA042987 | 1HGCT1B89DA030919 | 1HGCT1B89DA018642 | 1HGCT1B89DA051513 | 1HGCT1B89DA033495 | 1HGCT1B89DA039541; 1HGCT1B89DA055495 | 1HGCT1B89DA074483; 1HGCT1B89DA088013 | 1HGCT1B89DA096970; 1HGCT1B89DA010461 | 1HGCT1B89DA019774 | 1HGCT1B89DA023291; 1HGCT1B89DA025011; 1HGCT1B89DA067050; 1HGCT1B89DA035666; 1HGCT1B89DA001131

1HGCT1B89DA049437 | 1HGCT1B89DA090649; 1HGCT1B89DA067937 | 1HGCT1B89DA082289 | 1HGCT1B89DA081658 | 1HGCT1B89DA027230 | 1HGCT1B89DA038275 | 1HGCT1B89DA080803 | 1HGCT1B89DA018141 | 1HGCT1B89DA030953; 1HGCT1B89DA078887

1HGCT1B89DA028409 | 1HGCT1B89DA033349 | 1HGCT1B89DA027440; 1HGCT1B89DA038678 | 1HGCT1B89DA084205; 1HGCT1B89DA027843; 1HGCT1B89DA014297 | 1HGCT1B89DA006829 | 1HGCT1B89DA046635; 1HGCT1B89DA067534 | 1HGCT1B89DA087251; 1HGCT1B89DA015790 | 1HGCT1B89DA081014; 1HGCT1B89DA003347 | 1HGCT1B89DA058154; 1HGCT1B89DA000626; 1HGCT1B89DA096273 | 1HGCT1B89DA014199 | 1HGCT1B89DA044206 | 1HGCT1B89DA096306; 1HGCT1B89DA097925; 1HGCT1B89DA002618; 1HGCT1B89DA032105; 1HGCT1B89DA029673 | 1HGCT1B89DA004742; 1HGCT1B89DA070207

1HGCT1B89DA094331 | 1HGCT1B89DA047137 | 1HGCT1B89DA053746 | 1HGCT1B89DA075780; 1HGCT1B89DA010878 | 1HGCT1B89DA066383 | 1HGCT1B89DA098251 | 1HGCT1B89DA006104; 1HGCT1B89DA040009; 1HGCT1B89DA030984; 1HGCT1B89DA082082; 1HGCT1B89DA018012; 1HGCT1B89DA079490 | 1HGCT1B89DA072636; 1HGCT1B89DA088707; 1HGCT1B89DA031309; 1HGCT1B89DA006054 | 1HGCT1B89DA017958; 1HGCT1B89DA024005 | 1HGCT1B89DA020116 | 1HGCT1B89DA043072 | 1HGCT1B89DA049308; 1HGCT1B89DA070062 | 1HGCT1B89DA065945; 1HGCT1B89DA084608 | 1HGCT1B89DA008080; 1HGCT1B89DA088822 | 1HGCT1B89DA096385; 1HGCT1B89DA081286 | 1HGCT1B89DA096435 | 1HGCT1B89DA028765 | 1HGCT1B89DA054685 | 1HGCT1B89DA062592; 1HGCT1B89DA015403; 1HGCT1B89DA043735 | 1HGCT1B89DA067792; 1HGCT1B89DA022867; 1HGCT1B89DA010606 | 1HGCT1B89DA052743; 1HGCT1B89DA082423 | 1HGCT1B89DA054248; 1HGCT1B89DA004630 | 1HGCT1B89DA015174 | 1HGCT1B89DA055433; 1HGCT1B89DA052872 | 1HGCT1B89DA028068 | 1HGCT1B89DA033948 | 1HGCT1B89DA078095

1HGCT1B89DA003008 | 1HGCT1B89DA048904;

1HGCT1B89DA058896

; 1HGCT1B89DA026692 | 1HGCT1B89DA086150 | 1HGCT1B89DA041225; 1HGCT1B89DA052449; 1HGCT1B89DA060695 | 1HGCT1B89DA035019

1HGCT1B89DA027745 | 1HGCT1B89DA055934;

1HGCT1B89DA075794

; 1HGCT1B89DA057490 | 1HGCT1B89DA039197; 1HGCT1B89DA083636 | 1HGCT1B89DA066626 | 1HGCT1B89DA042925; 1HGCT1B89DA023842 | 1HGCT1B89DA041046

1HGCT1B89DA081949 | 1HGCT1B89DA062317; 1HGCT1B89DA080347 |

1HGCT1B89DA012081

; 1HGCT1B89DA071728 | 1HGCT1B89DA087735; 1HGCT1B89DA098525 | 1HGCT1B89DA040804 | 1HGCT1B89DA026286 | 1HGCT1B89DA073317; 1HGCT1B89DA034730 | 1HGCT1B89DA074791 | 1HGCT1B89DA081711

1HGCT1B89DA019922 | 1HGCT1B89DA034887 | 1HGCT1B89DA034632 | 1HGCT1B89DA065394 | 1HGCT1B89DA022027 | 1HGCT1B89DA034601 | 1HGCT1B89DA085970 | 1HGCT1B89DA035358; 1HGCT1B89DA089436

1HGCT1B89DA027924

| 1HGCT1B89DA063158 | 1HGCT1B89DA052337; 1HGCT1B89DA035814; 1HGCT1B89DA092949; 1HGCT1B89DA059479 | 1HGCT1B89DA052080; 1HGCT1B89DA093910 | 1HGCT1B89DA025820 | 1HGCT1B89DA014610; 1HGCT1B89DA071230 | 1HGCT1B89DA071924 | 1HGCT1B89DA084320; 1HGCT1B89DA021590 | 1HGCT1B89DA071034 | 1HGCT1B89DA046943 | 1HGCT1B89DA099805 | 1HGCT1B89DA077271 | 1HGCT1B89DA065900; 1HGCT1B89DA000206 | 1HGCT1B89DA065623 | 1HGCT1B89DA005163 | 1HGCT1B89DA055626 | 1HGCT1B89DA004658; 1HGCT1B89DA071129 | 1HGCT1B89DA079182 | 1HGCT1B89DA098184; 1HGCT1B89DA052306; 1HGCT1B89DA063466 | 1HGCT1B89DA005891; 1HGCT1B89DA023369; 1HGCT1B89DA017006 | 1HGCT1B89DA090845; 1HGCT1B89DA055707 | 1HGCT1B89DA032931; 1HGCT1B89DA029432; 1HGCT1B89DA081255; 1HGCT1B89DA057523 | 1HGCT1B89DA099268 | 1HGCT1B89DA015112 | 1HGCT1B89DA052290 | 1HGCT1B89DA066867; 1HGCT1B89DA023419; 1HGCT1B89DA064262 | 1HGCT1B89DA081448 | 1HGCT1B89DA089291 | 1HGCT1B89DA062219 | 1HGCT1B89DA011951 | 1HGCT1B89DA072040 | 1HGCT1B89DA031424 | 1HGCT1B89DA006569; 1HGCT1B89DA038499 | 1HGCT1B89DA049230 | 1HGCT1B89DA017409; 1HGCT1B89DA034758 | 1HGCT1B89DA068165 | 1HGCT1B89DA069316 | 1HGCT1B89DA061653 | 1HGCT1B89DA049681; 1HGCT1B89DA049809; 1HGCT1B89DA098136; 1HGCT1B89DA074256; 1HGCT1B89DA008631 | 1HGCT1B89DA098847

1HGCT1B89DA024778

1HGCT1B89DA048997 | 1HGCT1B89DA065072; 1HGCT1B89DA024960; 1HGCT1B89DA028104 | 1HGCT1B89DA080090 | 1HGCT1B89DA001033 | 1HGCT1B89DA010718 | 1HGCT1B89DA092966; 1HGCT1B89DA039510; 1HGCT1B89DA022156 | 1HGCT1B89DA059773 | 1HGCT1B89DA074967 | 1HGCT1B89DA080140; 1HGCT1B89DA043945 | 1HGCT1B89DA063600 | 1HGCT1B89DA077738; 1HGCT1B89DA029821 | 1HGCT1B89DA080882 | 1HGCT1B89DA055254; 1HGCT1B89DA002196; 1HGCT1B89DA033514 | 1HGCT1B89DA058140 | 1HGCT1B89DA064083 | 1HGCT1B89DA084446 | 1HGCT1B89DA082700 | 1HGCT1B89DA047025 | 1HGCT1B89DA057327; 1HGCT1B89DA025199 | 1HGCT1B89DA051866 | 1HGCT1B89DA043458 | 1HGCT1B89DA001324 | 1HGCT1B89DA099626; 1HGCT1B89DA067968 | 1HGCT1B89DA056145 | 1HGCT1B89DA001601

1HGCT1B89DA066965 | 1HGCT1B89DA010573 | 1HGCT1B89DA084558 | 1HGCT1B89DA051771; 1HGCT1B89DA002702; 1HGCT1B89DA005485

1HGCT1B89DA015594 | 1HGCT1B89DA018477 | 1HGCT1B89DA048529; 1HGCT1B89DA055108 | 1HGCT1B89DA054492 | 1HGCT1B89DA064052 | 1HGCT1B89DA079814; 1HGCT1B89DA087640 | 1HGCT1B89DA069977 | 1HGCT1B89DA086519; 1HGCT1B89DA088965; 1HGCT1B89DA075973; 1HGCT1B89DA073964 | 1HGCT1B89DA056954 | 1HGCT1B89DA014588 |

1HGCT1B89DA013456

| 1HGCT1B89DA056274; 1HGCT1B89DA087427 | 1HGCT1B89DA096208 | 1HGCT1B89DA087248

1HGCT1B89DA097231; 1HGCT1B89DA055173 | 1HGCT1B89DA000643; 1HGCT1B89DA015353

1HGCT1B89DA049003; 1HGCT1B89DA081451 | 1HGCT1B89DA049129

1HGCT1B89DA091297; 1HGCT1B89DA049423; 1HGCT1B89DA088979 | 1HGCT1B89DA094698 | 1HGCT1B89DA048983 | 1HGCT1B89DA045064 | 1HGCT1B89DA026837 | 1HGCT1B89DA089386

1HGCT1B89DA036705

1HGCT1B89DA087198

1HGCT1B89DA048045 | 1HGCT1B89DA076816 | 1HGCT1B89DA039667; 1HGCT1B89DA091915

1HGCT1B89DA047395; 1HGCT1B89DA059739; 1HGCT1B89DA088061; 1HGCT1B89DA058655; 1HGCT1B89DA026269; 1HGCT1B89DA008628 | 1HGCT1B89DA063550 | 1HGCT1B89DA043900; 1HGCT1B89DA077626

1HGCT1B89DA069168

1HGCT1B89DA095012 | 1HGCT1B89DA056310; 1HGCT1B89DA028197 | 1HGCT1B89DA044741; 1HGCT1B89DA063905 | 1HGCT1B89DA077951; 1HGCT1B89DA041578

1HGCT1B89DA067727 | 1HGCT1B89DA050555 | 1HGCT1B89DA025963; 1HGCT1B89DA048806 | 1HGCT1B89DA071423

1HGCT1B89DA038194; 1HGCT1B89DA003428 | 1HGCT1B89DA048496 | 1HGCT1B89DA085516; 1HGCT1B89DA047784; 1HGCT1B89DA000898 | 1HGCT1B89DA002327 | 1HGCT1B89DA091493; 1HGCT1B89DA074788 | 1HGCT1B89DA018897

1HGCT1B89DA096144 | 1HGCT1B89DA068182 | 1HGCT1B89DA087895; 1HGCT1B89DA064939; 1HGCT1B89DA059059 | 1HGCT1B89DA033500; 1HGCT1B89DA063385 | 1HGCT1B89DA085628 | 1HGCT1B89DA035165; 1HGCT1B89DA074029; 1HGCT1B89DA056243

1HGCT1B89DA069011 | 1HGCT1B89DA030936; 1HGCT1B89DA044450; 1HGCT1B89DA038857 | 1HGCT1B89DA075763; 1HGCT1B89DA002621; 1HGCT1B89DA049020; 1HGCT1B89DA061720; 1HGCT1B89DA084835 | 1HGCT1B89DA081434 | 1HGCT1B89DA035151 | 1HGCT1B89DA095818 | 1HGCT1B89DA070725 | 1HGCT1B89DA053911 | 1HGCT1B89DA066254 | 1HGCT1B89DA029107; 1HGCT1B89DA020276

1HGCT1B89DA078128; 1HGCT1B89DA004496

1HGCT1B89DA006426

1HGCT1B89DA010654; 1HGCT1B89DA028703 | 1HGCT1B89DA091946; 1HGCT1B89DA063760;

1HGCT1B89DA097178

| 1HGCT1B89DA046084 | 1HGCT1B89DA009925; 1HGCT1B89DA091980 | 1HGCT1B89DA053827; 1HGCT1B89DA088125; 1HGCT1B89DA047560 | 1HGCT1B89DA073351; 1HGCT1B89DA038342; 1HGCT1B89DA007706; 1HGCT1B89DA071342

1HGCT1B89DA017460; 1HGCT1B89DA086407; 1HGCT1B89DA078680 | 1HGCT1B89DA013473 | 1HGCT1B89DA094779 | 1HGCT1B89DA060311; 1HGCT1B89DA097407; 1HGCT1B89DA024103; 1HGCT1B89DA052046; 1HGCT1B89DA095673; 1HGCT1B89DA015398 |

1HGCT1B89DA047476

; 1HGCT1B89DA026580 | 1HGCT1B89DA061930 | 1HGCT1B89DA099724 | 1HGCT1B89DA023193; 1HGCT1B89DA094247 | 1HGCT1B89DA093227 | 1HGCT1B89DA064794 | 1HGCT1B89DA094054 |

1HGCT1B89DA095821

| 1HGCT1B89DA087914; 1HGCT1B89DA042052; 1HGCT1B89DA083443 | 1HGCT1B89DA041581; 1HGCT1B89DA015109 | 1HGCT1B89DA026353 | 1HGCT1B89DA055724; 1HGCT1B89DA053388; 1HGCT1B89DA062043

1HGCT1B89DA039216 | 1HGCT1B89DA000688; 1HGCT1B89DA064276 | 1HGCT1B89DA087685 | 1HGCT1B89DA027762 | 1HGCT1B89DA098055 | 1HGCT1B89DA089890; 1HGCT1B89DA006605 | 1HGCT1B89DA011805; 1HGCT1B89DA013943 | 1HGCT1B89DA071535; 1HGCT1B89DA051379

1HGCT1B89DA095401; 1HGCT1B89DA040527; 1HGCT1B89DA024070; 1HGCT1B89DA066142 | 1HGCT1B89DA045968

1HGCT1B89DA044142 | 1HGCT1B89DA090098; 1HGCT1B89DA034761 | 1HGCT1B89DA057652; 1HGCT1B89DA011786; 1HGCT1B89DA033061 | 1HGCT1B89DA079733; 1HGCT1B89DA010900; 1HGCT1B89DA085466 | 1HGCT1B89DA004577 | 1HGCT1B89DA072961 | 1HGCT1B89DA094653 | 1HGCT1B89DA074760 | 1HGCT1B89DA075651; 1HGCT1B89DA030869 | 1HGCT1B89DA079649; 1HGCT1B89DA018298 | 1HGCT1B89DA080168 | 1HGCT1B89DA038647 | 1HGCT1B89DA058364 | 1HGCT1B89DA099691

1HGCT1B89DA066108 | 1HGCT1B89DA008497 | 1HGCT1B89DA098024; 1HGCT1B89DA010766 | 1HGCT1B89DA082258; 1HGCT1B89DA016647 | 1HGCT1B89DA009911 | 1HGCT1B89DA053665 | 1HGCT1B89DA046554 | 1HGCT1B89DA055335 | 1HGCT1B89DA007611

1HGCT1B89DA096340

1HGCT1B89DA087945; 1HGCT1B89DA026675

1HGCT1B89DA068196

1HGCT1B89DA054055; 1HGCT1B89DA063709 | 1HGCT1B89DA020665; 1HGCT1B89DA074578 | 1HGCT1B89DA002098 | 1HGCT1B89DA023176; 1HGCT1B89DA017250 | 1HGCT1B89DA043380 | 1HGCT1B89DA018513; 1HGCT1B89DA057019; 1HGCT1B89DA097858; 1HGCT1B89DA040656 | 1HGCT1B89DA033934 | 1HGCT1B89DA046912

1HGCT1B89DA049373; 1HGCT1B89DA008077 | 1HGCT1B89DA001792 | 1HGCT1B89DA002652; 1HGCT1B89DA063242

1HGCT1B89DA051110 | 1HGCT1B89DA028944; 1HGCT1B89DA067601 | 1HGCT1B89DA074161 | 1HGCT1B89DA021881; 1HGCT1B89DA039605 | 1HGCT1B89DA006779; 1HGCT1B89DA073110; 1HGCT1B89DA062253 | 1HGCT1B89DA065816; 1HGCT1B89DA095527 | 1HGCT1B89DA070899 | 1HGCT1B89DA040530 | 1HGCT1B89DA022643; 1HGCT1B89DA033223; 1HGCT1B89DA005518 | 1HGCT1B89DA018608;

1HGCT1B89DA088612

| 1HGCT1B89DA066951 | 1HGCT1B89DA025994 | 1HGCT1B89DA028149

1HGCT1B89DA068425; 1HGCT1B89DA099870; 1HGCT1B89DA099108 | 1HGCT1B89DA099948 | 1HGCT1B89DA086553 | 1HGCT1B89DA003624; 1HGCT1B89DA018818 | 1HGCT1B89DA053763 | 1HGCT1B89DA002845 | 1HGCT1B89DA059577 | 1HGCT1B89DA034890; 1HGCT1B89DA014056 | 1HGCT1B89DA082762 | 1HGCT1B89DA001744; 1HGCT1B89DA004627 | 1HGCT1B89DA019578 | 1HGCT1B89DA051480 | 1HGCT1B89DA007043 | 1HGCT1B89DA060051 | 1HGCT1B89DA016731; 1HGCT1B89DA076704 | 1HGCT1B89DA064875 | 1HGCT1B89DA004689

1HGCT1B89DA052368 | 1HGCT1B89DA028846 | 1HGCT1B89DA064214; 1HGCT1B89DA057506 | 1HGCT1B89DA093311

1HGCT1B89DA011173 | 1HGCT1B89DA070305 | 1HGCT1B89DA003929; 1HGCT1B89DA042701; 1HGCT1B89DA097438; 1HGCT1B89DA070689; 1HGCT1B89DA011044; 1HGCT1B89DA089601 | 1HGCT1B89DA097911; 1HGCT1B89DA050491; 1HGCT1B89DA007432; 1HGCT1B89DA041452 | 1HGCT1B89DA098816; 1HGCT1B89DA091431 | 1HGCT1B89DA031469 | 1HGCT1B89DA086312; 1HGCT1B89DA040589 | 1HGCT1B89DA032024; 1HGCT1B89DA042035 | 1HGCT1B89DA019662 | 1HGCT1B89DA087055 | 1HGCT1B89DA010315 | 1HGCT1B89DA093924; 1HGCT1B89DA099853; 1HGCT1B89DA049700 | 1HGCT1B89DA055643 | 1HGCT1B89DA064701; 1HGCT1B89DA052435; 1HGCT1B89DA045937; 1HGCT1B89DA009231 | 1HGCT1B89DA046747 | 1HGCT1B89DA051639

1HGCT1B89DA017068; 1HGCT1B89DA074385 | 1HGCT1B89DA024635 | 1HGCT1B89DA049082 | 1HGCT1B89DA083524 | 1HGCT1B89DA072393 | 1HGCT1B89DA086231; 1HGCT1B89DA066321 | 1HGCT1B89DA087105 | 1HGCT1B89DA096631 | 1HGCT1B89DA035635; 1HGCT1B89DA001100 | 1HGCT1B89DA053407 | 1HGCT1B89DA079523; 1HGCT1B89DA083474 | 1HGCT1B89DA050233 | 1HGCT1B89DA022593; 1HGCT1B89DA070434 | 1HGCT1B89DA026238 | 1HGCT1B89DA007172 | 1HGCT1B89DA028541; 1HGCT1B89DA053696 | 1HGCT1B89DA044447

1HGCT1B89DA067839 | 1HGCT1B89DA014865 | 1HGCT1B89DA040754 | 1HGCT1B89DA080641 | 1HGCT1B89DA018883; 1HGCT1B89DA048336; 1HGCT1B89DA029527; 1HGCT1B89DA020813; 1HGCT1B89DA039474 | 1HGCT1B89DA035330 | 1HGCT1B89DA018916 | 1HGCT1B89DA036056 | 1HGCT1B89DA005521 | 1HGCT1B89DA090909 | 1HGCT1B89DA039801 | 1HGCT1B89DA033142; 1HGCT1B89DA095625 | 1HGCT1B89DA070627; 1HGCT1B89DA002778; 1HGCT1B89DA049051 | 1HGCT1B89DA084947; 1HGCT1B89DA051673 | 1HGCT1B89DA025736 | 1HGCT1B89DA088819 | 1HGCT1B89DA077786 | 1HGCT1B89DA098864 | 1HGCT1B89DA047252 | 1HGCT1B89DA038552 | 1HGCT1B89DA077397 | 1HGCT1B89DA024134 | 1HGCT1B89DA022240 | 1HGCT1B89DA002781; 1HGCT1B89DA098038 | 1HGCT1B89DA077500 | 1HGCT1B89DA058137 | 1HGCT1B89DA014168 | 1HGCT1B89DA037692 | 1HGCT1B89DA082048 | 1HGCT1B89DA011190 | 1HGCT1B89DA029110 | 1HGCT1B89DA005048 | 1HGCT1B89DA023601

1HGCT1B89DA093082; 1HGCT1B89DA059076 |

1HGCT1B89DA005129

| 1HGCT1B89DA017412; 1HGCT1B89DA094636 | 1HGCT1B89DA000531 | 1HGCT1B89DA035148 | 1HGCT1B89DA006202; 1HGCT1B89DA003834 | 1HGCT1B89DA061636 | 1HGCT1B89DA010301 | 1HGCT1B89DA036803 | 1HGCT1B89DA048403 | 1HGCT1B89DA024991; 1HGCT1B89DA005454 | 1HGCT1B89DA081031 |

1HGCT1B89DA096791

| 1HGCT1B89DA098542

1HGCT1B89DA039362 | 1HGCT1B89DA090103 | 1HGCT1B89DA015997; 1HGCT1B89DA092546 | 1HGCT1B89DA001307; 1HGCT1B89DA087993 | 1HGCT1B89DA092241 | 1HGCT1B89DA052399 | 1HGCT1B89DA000853 | 1HGCT1B89DA071079; 1HGCT1B89DA087623 | 1HGCT1B89DA050183; 1HGCT1B89DA017930 | 1HGCT1B89DA028832 | 1HGCT1B89DA002750 | 1HGCT1B89DA029656

1HGCT1B89DA019743; 1HGCT1B89DA092112 | 1HGCT1B89DA040768 | 1HGCT1B89DA033853

1HGCT1B89DA067467 | 1HGCT1B89DA038504 | 1HGCT1B89DA002683 | 1HGCT1B89DA042584 | 1HGCT1B89DA038454 | 1HGCT1B89DA053939; 1HGCT1B89DA041967 | 1HGCT1B89DA018754 | 1HGCT1B89DA056856 |

1HGCT1B89DA036316

| 1HGCT1B89DA015417 | 1HGCT1B89DA088755 | 1HGCT1B89DA030824; 1HGCT1B89DA010203 | 1HGCT1B89DA057568; 1HGCT1B89DA002456; 1HGCT1B89DA083037 | 1HGCT1B89DA072720; 1HGCT1B89DA042424 | 1HGCT1B89DA046201

1HGCT1B89DA073320; 1HGCT1B89DA052886 | 1HGCT1B89DA004837 | 1HGCT1B89DA083846 | 1HGCT1B89DA006989 | 1HGCT1B89DA000609; 1HGCT1B89DA024828 |

1HGCT1B89DA087573

| 1HGCT1B89DA044271 | 1HGCT1B89DA032668 | 1HGCT1B89DA056470 | 1HGCT1B89DA095267; 1HGCT1B89DA010265 | 1HGCT1B89DA061202 | 1HGCT1B89DA068859

1HGCT1B89DA069770 | 1HGCT1B89DA041368 | 1HGCT1B89DA068442 | 1HGCT1B89DA016079 | 1HGCT1B89DA065248 | 1HGCT1B89DA069932; 1HGCT1B89DA086455; 1HGCT1B89DA056890 | 1HGCT1B89DA054458; 1HGCT1B89DA063063 | 1HGCT1B89DA058008 | 1HGCT1B89DA064827 | 1HGCT1B89DA016759 | 1HGCT1B89DA098721; 1HGCT1B89DA025154 | 1HGCT1B89DA025476 | 1HGCT1B89DA049180 | 1HGCT1B89DA057909 | 1HGCT1B89DA026725

1HGCT1B89DA011092

1HGCT1B89DA003560

1HGCT1B89DA025770 | 1HGCT1B89DA063533 | 1HGCT1B89DA051317; 1HGCT1B89DA076900

1HGCT1B89DA060499 | 1HGCT1B89DA038650 | 1HGCT1B89DA077982 | 1HGCT1B89DA079957 |

1HGCT1B89DA051348

; 1HGCT1B89DA068554 | 1HGCT1B89DA071325; 1HGCT1B89DA069672 | 1HGCT1B89DA013988 | 1HGCT1B89DA006748; 1HGCT1B89DA036879 | 1HGCT1B89DA036848; 1HGCT1B89DA006295 | 1HGCT1B89DA065105 | 1HGCT1B89DA007477; 1HGCT1B89DA068408 | 1HGCT1B89DA085404 | 1HGCT1B89DA039068 | 1HGCT1B89DA018267; 1HGCT1B89DA044254 |

1HGCT1B89DA077724

; 1HGCT1B89DA014798 | 1HGCT1B89DA026367 | 1HGCT1B89DA096290

1HGCT1B89DA022402 | 1HGCT1B89DA094846

1HGCT1B89DA066724 | 1HGCT1B89DA029222 | 1HGCT1B89DA045498

1HGCT1B89DA033707

1HGCT1B89DA007799

1HGCT1B89DA071440 | 1HGCT1B89DA065508 | 1HGCT1B89DA052225; 1HGCT1B89DA021038 | 1HGCT1B89DA031780; 1HGCT1B89DA015501; 1HGCT1B89DA043654 | 1HGCT1B89DA094880 | 1HGCT1B89DA053293 | 1HGCT1B89DA007527

1HGCT1B89DA026482 | 1HGCT1B89DA009861 | 1HGCT1B89DA058252 | 1HGCT1B89DA053780 | 1HGCT1B89DA049969; 1HGCT1B89DA082664; 1HGCT1B89DA054556; 1HGCT1B89DA012114 | 1HGCT1B89DA080252 | 1HGCT1B89DA095320; 1HGCT1B89DA090702 | 1HGCT1B89DA064178; 1HGCT1B89DA057943; 1HGCT1B89DA049292

1HGCT1B89DA065413 | 1HGCT1B89DA004465 | 1HGCT1B89DA083944 | 1HGCT1B89DA048353; 1HGCT1B89DA081479; 1HGCT1B89DA081708 | 1HGCT1B89DA094913 | 1HGCT1B89DA034467 | 1HGCT1B89DA024313 | 1HGCT1B89DA037868 | 1HGCT1B89DA077867; 1HGCT1B89DA094491 | 1HGCT1B89DA046165 | 1HGCT1B89DA042567; 1HGCT1B89DA008452; 1HGCT1B89DA069381 | 1HGCT1B89DA035263 | 1HGCT1B89DA099321 | 1HGCT1B89DA001355 | 1HGCT1B89DA014851; 1HGCT1B89DA021105 | 1HGCT1B89DA061085 | 1HGCT1B89DA042178 | 1HGCT1B89DA096225 | 1HGCT1B89DA080249 | 1HGCT1B89DA054959; 1HGCT1B89DA096614 | 1HGCT1B89DA027082 | 1HGCT1B89DA079845 | 1HGCT1B89DA084236 | 1HGCT1B89DA001484 | 1HGCT1B89DA082177; 1HGCT1B89DA001940 | 1HGCT1B89DA036025; 1HGCT1B89DA028555 | 1HGCT1B89DA043055 | 1HGCT1B89DA081157 | 1HGCT1B89DA034016; 1HGCT1B89DA078632 | 1HGCT1B89DA038471 | 1HGCT1B89DA029074 | 1HGCT1B89DA036039 | 1HGCT1B89DA041077; 1HGCT1B89DA054766; 1HGCT1B89DA055903 | 1HGCT1B89DA029124 | 1HGCT1B89DA051219 | 1HGCT1B89DA004059 | 1HGCT1B89DA047400; 1HGCT1B89DA051124 | 1HGCT1B89DA079909 | 1HGCT1B89DA035425 | 1HGCT1B89DA098329 | 1HGCT1B89DA071258 | 1HGCT1B89DA097701 | 1HGCT1B89DA048322 | 1HGCT1B89DA068652 | 1HGCT1B89DA011268; 1HGCT1B89DA042942 | 1HGCT1B89DA061362; 1HGCT1B89DA044285 | 1HGCT1B89DA098766 | 1HGCT1B89DA034775

1HGCT1B89DA024912 | 1HGCT1B89DA066531 |

1HGCT1B89DA018205

; 1HGCT1B89DA039538 | 1HGCT1B89DA090134

1HGCT1B89DA022352 | 1HGCT1B89DA051091; 1HGCT1B89DA041807 | 1HGCT1B89DA086410; 1HGCT1B89DA009181 | 1HGCT1B89DA088223 | 1HGCT1B89DA092840; 1HGCT1B89DA022030 | 1HGCT1B89DA009665 | 1HGCT1B89DA063077 | 1HGCT1B89DA011089 | 1HGCT1B89DA009682; 1HGCT1B89DA029205 | 1HGCT1B89DA013537 | 1HGCT1B89DA081420; 1HGCT1B89DA076637 | 1HGCT1B89DA019404 | 1HGCT1B89DA070823; 1HGCT1B89DA072779 | 1HGCT1B89DA049079; 1HGCT1B89DA083880; 1HGCT1B89DA082356 | 1HGCT1B89DA045677; 1HGCT1B89DA042195; 1HGCT1B89DA073401 | 1HGCT1B89DA024019; 1HGCT1B89DA076783 | 1HGCT1B89DA068537; 1HGCT1B89DA043895 | 1HGCT1B89DA092658 | 1HGCT1B89DA043105; 1HGCT1B89DA006586 | 1HGCT1B89DA011352 | 1HGCT1B89DA044710; 1HGCT1B89DA011979 | 1HGCT1B89DA019273; 1HGCT1B89DA005292 | 1HGCT1B89DA029186; 1HGCT1B89DA072345; 1HGCT1B89DA043329 | 1HGCT1B89DA000464 | 1HGCT1B89DA002408 | 1HGCT1B89DA057313 | 1HGCT1B89DA069526 | 1HGCT1B89DA061829 | 1HGCT1B89DA074659

1HGCT1B89DA069039; 1HGCT1B89DA061863 | 1HGCT1B89DA040351; 1HGCT1B89DA054203 | 1HGCT1B89DA092045 | 1HGCT1B89DA098962 | 1HGCT1B89DA035005 | 1HGCT1B89DA035974; 1HGCT1B89DA068358; 1HGCT1B89DA042553 | 1HGCT1B89DA024909 | 1HGCT1B89DA072796 | 1HGCT1B89DA090389 | 1HGCT1B89DA055223 | 1HGCT1B89DA046926

1HGCT1B89DA015045; 1HGCT1B89DA093129 | 1HGCT1B89DA071194 | 1HGCT1B89DA060289 | 1HGCT1B89DA098637 | 1HGCT1B89DA065959; 1HGCT1B89DA050281 | 1HGCT1B89DA069851; 1HGCT1B89DA023940 | 1HGCT1B89DA021119 | 1HGCT1B89DA090683 | 1HGCT1B89DA051981 | 1HGCT1B89DA090747; 1HGCT1B89DA090585 | 1HGCT1B89DA024487 | 1HGCT1B89DA078064 | 1HGCT1B89DA016244

1HGCT1B89DA015319 | 1HGCT1B89DA040222; 1HGCT1B89DA076931

1HGCT1B89DA039085 | 1HGCT1B89DA051088 | 1HGCT1B89DA096869; 1HGCT1B89DA063435; 1HGCT1B89DA017281 | 1HGCT1B89DA031973 | 1HGCT1B89DA073205; 1HGCT1B89DA088299 | 1HGCT1B89DA003493 | 1HGCT1B89DA023503 | 1HGCT1B89DA088528

1HGCT1B89DA090201

1HGCT1B89DA095186 | 1HGCT1B89DA031617 | 1HGCT1B89DA099979 | 1HGCT1B89DA006183 | 1HGCT1B89DA052015 | 1HGCT1B89DA083541; 1HGCT1B89DA087007 |

1HGCT1B89DA002795

| 1HGCT1B89DA030161 | 1HGCT1B89DA098704 | 1HGCT1B89DA042150 | 1HGCT1B89DA050796; 1HGCT1B89DA047378 | 1HGCT1B89DA070417; 1HGCT1B89DA008547

1HGCT1B89DA004529 | 1HGCT1B89DA037434 | 1HGCT1B89DA033660; 1HGCT1B89DA018463 | 1HGCT1B89DA044416; 1HGCT1B89DA026935; 1HGCT1B89DA085838 | 1HGCT1B89DA029978; 1HGCT1B89DA043508 | 1HGCT1B89DA047736

1HGCT1B89DA010296

| 1HGCT1B89DA096368 | 1HGCT1B89DA052001 | 1HGCT1B89DA009469 | 1HGCT1B89DA056503 | 1HGCT1B89DA098296 | 1HGCT1B89DA017975 | 1HGCT1B89DA060342 | 1HGCT1B89DA094152 | 1HGCT1B89DA076234

1HGCT1B89DA071549; 1HGCT1B89DA040379; 1HGCT1B89DA051849 | 1HGCT1B89DA076007; 1HGCT1B89DA056114 | 1HGCT1B89DA083040 | 1HGCT1B89DA004871; 1HGCT1B89DA015644; 1HGCT1B89DA010122; 1HGCT1B89DA011545 | 1HGCT1B89DA066092; 1HGCT1B89DA083703 | 1HGCT1B89DA034677 | 1HGCT1B89DA071843 | 1HGCT1B89DA031701; 1HGCT1B89DA059613; 1HGCT1B89DA097598; 1HGCT1B89DA047817 | 1HGCT1B89DA043279; 1HGCT1B89DA069607 | 1HGCT1B89DA082969 | 1HGCT1B89DA023050

1HGCT1B89DA040043 | 1HGCT1B89DA034579; 1HGCT1B89DA039958; 1HGCT1B89DA008984; 1HGCT1B89DA082471

1HGCT1B89DA093664; 1HGCT1B89DA097861

1HGCT1B89DA094815 | 1HGCT1B89DA073091 | 1HGCT1B89DA070739 | 1HGCT1B89DA060633 | 1HGCT1B89DA099996 | 1HGCT1B89DA013716; 1HGCT1B89DA056842 | 1HGCT1B89DA036722 | 1HGCT1B89DA048935 | 1HGCT1B89DA087671 | 1HGCT1B89DA085273; 1HGCT1B89DA096550 | 1HGCT1B89DA048109 | 1HGCT1B89DA028121

1HGCT1B89DA059465 |

1HGCT1B89DA090862

; 1HGCT1B89DA095379

1HGCT1B89DA029219; 1HGCT1B89DA068814

1HGCT1B89DA004515 | 1HGCT1B89DA036672 | 1HGCT1B89DA028684; 1HGCT1B89DA068893 | 1HGCT1B89DA019533 | 1HGCT1B89DA017684 | 1HGCT1B89DA055187 | 1HGCT1B89DA082003 | 1HGCT1B89DA084267 | 1HGCT1B89DA016518; 1HGCT1B89DA091722; 1HGCT1B89DA042648 | 1HGCT1B89DA061443 | 1HGCT1B89DA048210; 1HGCT1B89DA009567 | 1HGCT1B89DA016258 | 1HGCT1B89DA019029 | 1HGCT1B89DA059725; 1HGCT1B89DA002649; 1HGCT1B89DA096080 | 1HGCT1B89DA099643 | 1HGCT1B89DA007754 | 1HGCT1B89DA090019 | 1HGCT1B89DA001114 | 1HGCT1B89DA055478 | 1HGCT1B89DA020858; 1HGCT1B89DA090036 | 1HGCT1B89DA088304 | 1HGCT1B89DA033190 | 1HGCT1B89DA093468 | 1HGCT1B89DA094605 | 1HGCT1B89DA053424; 1HGCT1B89DA010251 | 1HGCT1B89DA026305; 1HGCT1B89DA076671

1HGCT1B89DA030158; 1HGCT1B89DA018382; 1HGCT1B89DA062835 | 1HGCT1B89DA016986; 1HGCT1B89DA061880; 1HGCT1B89DA085189; 1HGCT1B89DA023808 | 1HGCT1B89DA064424 | 1HGCT1B89DA049695

1HGCT1B89DA031133 | 1HGCT1B89DA066559 | 1HGCT1B89DA001341 | 1HGCT1B89DA054878; 1HGCT1B89DA059918; 1HGCT1B89DA071244; 1HGCT1B89DA031911; 1HGCT1B89DA078842 | 1HGCT1B89DA043847; 1HGCT1B89DA025915; 1HGCT1B89DA076217; 1HGCT1B89DA025042; 1HGCT1B89DA032380 | 1HGCT1B89DA023243 | 1HGCT1B89DA053228 | 1HGCT1B89DA058297 | 1HGCT1B89DA073835 | 1HGCT1B89DA081532; 1HGCT1B89DA023047 | 1HGCT1B89DA038731; 1HGCT1B89DA023792 | 1HGCT1B89DA048658 | 1HGCT1B89DA096483 | 1HGCT1B89DA078002

1HGCT1B89DA050765 | 1HGCT1B89DA031312; 1HGCT1B89DA090070 | 1HGCT1B89DA046277; 1HGCT1B89DA046294

1HGCT1B89DA003977 | 1HGCT1B89DA025932; 1HGCT1B89DA056212 | 1HGCT1B89DA017488 | 1HGCT1B89DA092661; 1HGCT1B89DA077822 | 1HGCT1B89DA060521 | 1HGCT1B89DA096399 | 1HGCT1B89DA099190; 1HGCT1B89DA093695 | 1HGCT1B89DA015658 | 1HGCT1B89DA095107; 1HGCT1B89DA069686

1HGCT1B89DA098041 | 1HGCT1B89DA022125; 1HGCT1B89DA076119 | 1HGCT1B89DA044030

1HGCT1B89DA098203 | 1HGCT1B89DA043802 | 1HGCT1B89DA072037 | 1HGCT1B89DA080218 | 1HGCT1B89DA077979 | 1HGCT1B89DA012372; 1HGCT1B89DA099772 | 1HGCT1B89DA079070 | 1HGCT1B89DA021475; 1HGCT1B89DA022626 | 1HGCT1B89DA056226; 1HGCT1B89DA020438

1HGCT1B89DA025168; 1HGCT1B89DA081787; 1HGCT1B89DA097455; 1HGCT1B89DA015787

1HGCT1B89DA083216 | 1HGCT1B89DA081224 | 1HGCT1B89DA089145 | 1HGCT1B89DA080302; 1HGCT1B89DA066979 | 1HGCT1B89DA020228

1HGCT1B89DA019192 | 1HGCT1B89DA058557; 1HGCT1B89DA023887 | 1HGCT1B89DA054671 | 1HGCT1B89DA049468 | 1HGCT1B89DA050426 | 1HGCT1B89DA059188 | 1HGCT1B89DA055190; 1HGCT1B89DA033917; 1HGCT1B89DA013439 | 1HGCT1B89DA040916 | 1HGCT1B89DA057960 | 1HGCT1B89DA016924

1HGCT1B89DA018785; 1HGCT1B89DA042486 | 1HGCT1B89DA059806; 1HGCT1B89DA067887; 1HGCT1B89DA047591 | 1HGCT1B89DA092773 | 1HGCT1B89DA074676; 1HGCT1B89DA071888 | 1HGCT1B89DA000657 | 1HGCT1B89DA085709; 1HGCT1B89DA052998 | 1HGCT1B89DA032721; 1HGCT1B89DA073737 | 1HGCT1B89DA085290 | 1HGCT1B89DA030502 | 1HGCT1B89DA061183 | 1HGCT1B89DA006670 | 1HGCT1B89DA045002; 1HGCT1B89DA032329 | 1HGCT1B89DA093518 | 1HGCT1B89DA087153

1HGCT1B89DA044318 | 1HGCT1B89DA093793 | 1HGCT1B89DA097309; 1HGCT1B89DA037689 | 1HGCT1B89DA017085 | 1HGCT1B89DA032007; 1HGCT1B89DA069395 | 1HGCT1B89DA086584 | 1HGCT1B89DA021914 | 1HGCT1B89DA013621; 1HGCT1B89DA084091 | 1HGCT1B89DA069901 | 1HGCT1B89DA071681; 1HGCT1B89DA055562

1HGCT1B89DA044397 | 1HGCT1B89DA091123; 1HGCT1B89DA060745 | 1HGCT1B89DA005034; 1HGCT1B89DA097049; 1HGCT1B89DA051737 | 1HGCT1B89DA006880 | 1HGCT1B89DA006376 | 1HGCT1B89DA074970 | 1HGCT1B89DA053360 | 1HGCT1B89DA030323 | 1HGCT1B89DA074144 | 1HGCT1B89DA034212 | 1HGCT1B89DA092692 | 1HGCT1B89DA027504; 1HGCT1B89DA073947 | 1HGCT1B89DA058087 | 1HGCT1B89DA050457; 1HGCT1B89DA078517 | 1HGCT1B89DA046974 |

1HGCT1B89DA025638

; 1HGCT1B89DA032525 | 1HGCT1B89DA010492 | 1HGCT1B89DA086732 | 1HGCT1B89DA039555 | 1HGCT1B89DA013019 | 1HGCT1B89DA073513; 1HGCT1B89DA078792; 1HGCT1B89DA051057 | 1HGCT1B89DA026790; 1HGCT1B89DA085788 | 1HGCT1B89DA030306 | 1HGCT1B89DA051916; 1HGCT1B89DA099559 | 1HGCT1B89DA098153 | 1HGCT1B89DA086214; 1HGCT1B89DA088268 | 1HGCT1B89DA042147; 1HGCT1B89DA013179 | 1HGCT1B89DA059904 | 1HGCT1B89DA076850; 1HGCT1B89DA056940 | 1HGCT1B89DA033089 | 1HGCT1B89DA089226 | 1HGCT1B89DA077481 | 1HGCT1B89DA074614 | 1HGCT1B89DA025350; 1HGCT1B89DA080719 | 1HGCT1B89DA031696 | 1HGCT1B89DA091316; 1HGCT1B89DA062561; 1HGCT1B89DA076881; 1HGCT1B89DA050152 | 1HGCT1B89DA013117; 1HGCT1B89DA048238 | 1HGCT1B89DA032606; 1HGCT1B89DA001677; 1HGCT1B89DA066268 | 1HGCT1B89DA032217 | 1HGCT1B89DA037370

1HGCT1B89DA078971 | 1HGCT1B89DA047218; 1HGCT1B89DA032539; 1HGCT1B89DA008578 | 1HGCT1B89DA093132; 1HGCT1B89DA098895 | 1HGCT1B89DA076170 | 1HGCT1B89DA047431 | 1HGCT1B89DA073575; 1HGCT1B89DA055836

1HGCT1B89DA085483 | 1HGCT1B89DA066917 | 1HGCT1B89DA054461 | 1HGCT1B89DA081935; 1HGCT1B89DA053682 | 1HGCT1B89DA049521 | 1HGCT1B89DA044240

1HGCT1B89DA090196 | 1HGCT1B89DA092269 | 1HGCT1B89DA028734 | 1HGCT1B89DA064472; 1HGCT1B89DA093499 | 1HGCT1B89DA022514 | 1HGCT1B89DA075469; 1HGCT1B89DA048059 | 1HGCT1B89DA014302 | 1HGCT1B89DA023162

1HGCT1B89DA019158;

1HGCT1B89DA046215

| 1HGCT1B89DA042049 | 1HGCT1B89DA023064 | 1HGCT1B89DA068327 | 1HGCT1B89DA020889 | 1HGCT1B89DA075259 | 1HGCT1B89DA021587 | 1HGCT1B89DA023274 | 1HGCT1B89DA022996; 1HGCT1B89DA071289 | 1HGCT1B89DA013053 | 1HGCT1B89DA065704; 1HGCT1B89DA015515 | 1HGCT1B89DA017393 | 1HGCT1B89DA032699; 1HGCT1B89DA090490 | 1HGCT1B89DA076346 | 1HGCT1B89DA069610 | 1HGCT1B89DA081823

1HGCT1B89DA030631 | 1HGCT1B89DA081790 | 1HGCT1B89DA027034 | 1HGCT1B89DA024974; 1HGCT1B89DA027678 | 1HGCT1B89DA024263 | 1HGCT1B89DA003901 | 1HGCT1B89DA052211 | 1HGCT1B89DA064200

1HGCT1B89DA022559; 1HGCT1B89DA027566 | 1HGCT1B89DA019824; 1HGCT1B89DA013375; 1HGCT1B89DA013277 | 1HGCT1B89DA042990; 1HGCT1B89DA079151 | 1HGCT1B89DA035456; 1HGCT1B89DA020214; 1HGCT1B89DA076265 | 1HGCT1B89DA067906; 1HGCT1B89DA018723; 1HGCT1B89DA008130 | 1HGCT1B89DA045839 | 1HGCT1B89DA066190; 1HGCT1B89DA087976; 1HGCT1B89DA020200; 1HGCT1B89DA078534; 1HGCT1B89DA080574; 1HGCT1B89DA099612; 1HGCT1B89DA029012 | 1HGCT1B89DA013408; 1HGCT1B89DA030192 | 1HGCT1B89DA024800; 1HGCT1B89DA090182 | 1HGCT1B89DA086990 | 1HGCT1B89DA099335 | 1HGCT1B89DA010119; 1HGCT1B89DA009696; 1HGCT1B89DA031794; 1HGCT1B89DA091610 | 1HGCT1B89DA033027 | 1HGCT1B89DA065346 | 1HGCT1B89DA084527 | 1HGCT1B89DA034615; 1HGCT1B89DA026868 | 1HGCT1B89DA022609 | 1HGCT1B89DA005809 | 1HGCT1B89DA080445; 1HGCT1B89DA031732; 1HGCT1B89DA049745 | 1HGCT1B89DA058218; 1HGCT1B89DA087024 | 1HGCT1B89DA033416 | 1HGCT1B89DA063256; 1HGCT1B89DA023226 | 1HGCT1B89DA033609 | 1HGCT1B89DA067064 | 1HGCT1B89DA079019; 1HGCT1B89DA029995; 1HGCT1B89DA079411 | 1HGCT1B89DA043153; 1HGCT1B89DA085127 | 1HGCT1B89DA030029 | 1HGCT1B89DA030855; 1HGCT1B89DA027132; 1HGCT1B89DA050362; 1HGCT1B89DA089808 | 1HGCT1B89DA056596; 1HGCT1B89DA027518 | 1HGCT1B89DA046604; 1HGCT1B89DA025087 | 1HGCT1B89DA007401 |

1HGCT1B89DA049454

; 1HGCT1B89DA096922 | 1HGCT1B89DA070837 | 1HGCT1B89DA094569; 1HGCT1B89DA021010 | 1HGCT1B89DA011271 | 1HGCT1B89DA079361 | 1HGCT1B89DA007768; 1HGCT1B89DA005311; 1HGCT1B89DA055979; 1HGCT1B89DA084088 | 1HGCT1B89DA051060; 1HGCT1B89DA015336 | 1HGCT1B89DA034596 | 1HGCT1B89DA099125; 1HGCT1B89DA000304 | 1HGCT1B89DA006961 | 1HGCT1B89DA048966 | 1HGCT1B89DA032766; 1HGCT1B89DA075519 | 1HGCT1B89DA044934 | 1HGCT1B89DA043122 | 1HGCT1B89DA050801 | 1HGCT1B89DA078050 | 1HGCT1B89DA091106 | 1HGCT1B89DA090232; 1HGCT1B89DA097777; 1HGCT1B89DA077237

1HGCT1B89DA034520

1HGCT1B89DA090229; 1HGCT1B89DA014011; 1HGCT1B89DA001310; 1HGCT1B89DA080851 | 1HGCT1B89DA008015 | 1HGCT1B89DA015529; 1HGCT1B89DA007138 | 1HGCT1B89DA083720 | 1HGCT1B89DA082695 | 1HGCT1B89DA020262; 1HGCT1B89DA068523; 1HGCT1B89DA011397 | 1HGCT1B89DA040060; 1HGCT1B89DA040012; 1HGCT1B89DA043704; 1HGCT1B89DA035747 | 1HGCT1B89DA067291; 1HGCT1B89DA044514 | 1HGCT1B89DA042603 | 1HGCT1B89DA024120 | 1HGCT1B89DA085550 | 1HGCT1B89DA043699 | 1HGCT1B89DA053195 | 1HGCT1B89DA028622; 1HGCT1B89DA085015 | 1HGCT1B89DA059482; 1HGCT1B89DA008435 | 1HGCT1B89DA072376 | 1HGCT1B89DA042651; 1HGCT1B89DA012968; 1HGCT1B89DA061975

1HGCT1B89DA092160; 1HGCT1B89DA019130

1HGCT1B89DA033075; 1HGCT1B89DA051592 | 1HGCT1B89DA005776; 1HGCT1B89DA010377; 1HGCT1B89DA010413; 1HGCT1B89DA049616 | 1HGCT1B89DA074838 | 1HGCT1B89DA005387 | 1HGCT1B89DA081305 | 1HGCT1B89DA042519 | 1HGCT1B89DA019791 | 1HGCT1B89DA081241 | 1HGCT1B89DA062902; 1HGCT1B89DA027003 | 1HGCT1B89DA005972; 1HGCT1B89DA018527 | 1HGCT1B89DA019340 | 1HGCT1B89DA016762; 1HGCT1B89DA030080 | 1HGCT1B89DA000450; 1HGCT1B89DA083491 | 1HGCT1B89DA024036 | 1HGCT1B89DA055531 | 1HGCT1B89DA085130 | 1HGCT1B89DA059238 | 1HGCT1B89DA069820 | 1HGCT1B89DA074077 | 1HGCT1B89DA054525 | 1HGCT1B89DA020097 | 1HGCT1B89DA034369 | 1HGCT1B89DA073124; 1HGCT1B89DA038289 | 1HGCT1B89DA054444; 1HGCT1B89DA027972 | 1HGCT1B89DA021086 | 1HGCT1B89DA023386

1HGCT1B89DA034355

1HGCT1B89DA076136 | 1HGCT1B89DA091803; 1HGCT1B89DA017233 | 1HGCT1B89DA082390 | 1HGCT1B89DA050247 | 1HGCT1B89DA006121; 1HGCT1B89DA040463; 1HGCT1B89DA002831; 1HGCT1B89DA074421; 1HGCT1B89DA052404 | 1HGCT1B89DA001646; 1HGCT1B89DA078968 | 1HGCT1B89DA087346 | 1HGCT1B89DA053035 |

1HGCT1B89DA072734

; 1HGCT1B89DA050006 | 1HGCT1B89DA045193; 1HGCT1B89DA071759 | 1HGCT1B89DA005647 | 1HGCT1B89DA098363; 1HGCT1B89DA008127 | 1HGCT1B89DA034470; 1HGCT1B89DA028118 | 1HGCT1B89DA068375 | 1HGCT1B89DA027907 | 1HGCT1B89DA013991 | 1HGCT1B89DA076279 | 1HGCT1B89DA021203; 1HGCT1B89DA020021 | 1HGCT1B89DA009228; 1HGCT1B89DA038390

1HGCT1B89DA081238; 1HGCT1B89DA030144 | 1HGCT1B89DA005650; 1HGCT1B89DA068604 | 1HGCT1B89DA054394

1HGCT1B89DA061524 | 1HGCT1B89DA046005 | 1HGCT1B89DA086603 | 1HGCT1B89DA045811 | 1HGCT1B89DA090926; 1HGCT1B89DA062821

1HGCT1B89DA055822; 1HGCT1B89DA000500 | 1HGCT1B89DA051835 | 1HGCT1B89DA090005 | 1HGCT1B89DA069008 | 1HGCT1B89DA049390 | 1HGCT1B89DA066481; 1HGCT1B89DA006541 | 1HGCT1B89DA072183; 1HGCT1B89DA016017 | 1HGCT1B89DA033447 | 1HGCT1B89DA028653; 1HGCT1B89DA001968 | 1HGCT1B89DA098959 | 1HGCT1B89DA032119 | 1HGCT1B89DA073222 | 1HGCT1B89DA013134

1HGCT1B89DA093289 | 1HGCT1B89DA041953 | 1HGCT1B89DA052564 | 1HGCT1B89DA067873 | 1HGCT1B89DA031715; 1HGCT1B89DA022870 | 1HGCT1B89DA026627; 1HGCT1B89DA089503 | 1HGCT1B89DA036462 | 1HGCT1B89DA091039; 1HGCT1B89DA012419 | 1HGCT1B89DA098752 | 1HGCT1B89DA098265 | 1HGCT1B89DA065203 | 1HGCT1B89DA074239

1HGCT1B89DA079439 | 1HGCT1B89DA029043 | 1HGCT1B89DA098749 | 1HGCT1B89DA001405; 1HGCT1B89DA046151 | 1HGCT1B89DA008483 | 1HGCT1B89DA090330 | 1HGCT1B89DA058624 |

1HGCT1B89DA061510

| 1HGCT1B89DA043007 | 1HGCT1B89DA017927 | 1HGCT1B89DA081854 | 1HGCT1B89DA061121 | 1HGCT1B89DA020729 | 1HGCT1B89DA070241; 1HGCT1B89DA088626 | 1HGCT1B89DA028961 | 1HGCT1B89DA090523 | 1HGCT1B89DA028670 | 1HGCT1B89DA052273 | 1HGCT1B89DA073012

1HGCT1B89DA080591 | 1HGCT1B89DA027101; 1HGCT1B89DA088027 | 1HGCT1B89DA024280; 1HGCT1B89DA012937 | 1HGCT1B89DA089761; 1HGCT1B89DA017815 | 1HGCT1B89DA018561; 1HGCT1B89DA010105; 1HGCT1B89DA086987 | 1HGCT1B89DA082132

1HGCT1B89DA086892

| 1HGCT1B89DA064486 | 1HGCT1B89DA034856; 1HGCT1B89DA087203 | 1HGCT1B89DA001713 | 1HGCT1B89DA002487 | 1HGCT1B89DA071048; 1HGCT1B89DA014901 | 1HGCT1B89DA053097 | 1HGCT1B89DA054752 | 1HGCT1B89DA030290; 1HGCT1B89DA082146 | 1HGCT1B89DA087587 | 1HGCT1B89DA083264 | 1HGCT1B89DA077352 | 1HGCT1B89DA081210 | 1HGCT1B89DA001839 | 1HGCT1B89DA038311; 1HGCT1B89DA089128; 1HGCT1B89DA035912; 1HGCT1B89DA070806; 1HGCT1B89DA038325 | 1HGCT1B89DA009441; 1HGCT1B89DA045789 | 1HGCT1B89DA061541; 1HGCT1B89DA023100; 1HGCT1B89DA063693; 1HGCT1B89DA062494 | 1HGCT1B89DA080767 | 1HGCT1B89DA094183; 1HGCT1B89DA025655 | 1HGCT1B89DA057571; 1HGCT1B89DA089498 | 1HGCT1B89DA077223; 1HGCT1B89DA031522 | 1HGCT1B89DA086598 | 1HGCT1B89DA009276; 1HGCT1B89DA012579 | 1HGCT1B89DA007737 | 1HGCT1B89DA082714

1HGCT1B89DA011920 | 1HGCT1B89DA040852; 1HGCT1B89DA041886 | 1HGCT1B89DA067016 | 1HGCT1B89DA026076 | 1HGCT1B89DA029088; 1HGCT1B89DA009892 | 1HGCT1B89DA045095; 1HGCT1B89DA081563 | 1HGCT1B89DA010928; 1HGCT1B89DA044237 | 1HGCT1B89DA076296; 1HGCT1B89DA071485 | 1HGCT1B89DA000710 | 1HGCT1B89DA064066; 1HGCT1B89DA096371 | 1HGCT1B89DA067095; 1HGCT1B89DA066402 | 1HGCT1B89DA028507; 1HGCT1B89DA048076; 1HGCT1B89DA084866 | 1HGCT1B89DA004353 | 1HGCT1B89DA028801 | 1HGCT1B89DA022089

1HGCT1B89DA044867 | 1HGCT1B89DA090554 | 1HGCT1B89DA075116 | 1HGCT1B89DA073527; 1HGCT1B89DA098671; 1HGCT1B89DA094071; 1HGCT1B89DA070451 | 1HGCT1B89DA064665 | 1HGCT1B89DA088724 | 1HGCT1B89DA078694 | 1HGCT1B89DA033366; 1HGCT1B89DA022304; 1HGCT1B89DA088058; 1HGCT1B89DA056064 | 1HGCT1B89DA053598 | 1HGCT1B89DA025865 | 1HGCT1B89DA040396; 1HGCT1B89DA088285

1HGCT1B89DA016745; 1HGCT1B89DA081062 | 1HGCT1B89DA097813 | 1HGCT1B89DA060034; 1HGCT1B89DA028085; 1HGCT1B89DA040849 | 1HGCT1B89DA074774; 1HGCT1B89DA008953 | 1HGCT1B89DA039586; 1HGCT1B89DA047462; 1HGCT1B89DA088075 | 1HGCT1B89DA098167 | 1HGCT1B89DA054329 | 1HGCT1B89DA034971

1HGCT1B89DA021489 | 1HGCT1B89DA029480 | 1HGCT1B89DA097634 | 1HGCT1B89DA052242 | 1HGCT1B89DA081465 | 1HGCT1B89DA071339; 1HGCT1B89DA068134 | 1HGCT1B89DA048921 | 1HGCT1B89DA050944 | 1HGCT1B89DA083555 | 1HGCT1B89DA059028 | 1HGCT1B89DA007771; 1HGCT1B89DA040575

1HGCT1B89DA024490 | 1HGCT1B89DA060857 | 1HGCT1B89DA085208 | 1HGCT1B89DA060132 | 1HGCT1B89DA025008 | 1HGCT1B89DA067257 | 1HGCT1B89DA090697 | 1HGCT1B89DA000271 | 1HGCT1B89DA076847; 1HGCT1B89DA036574 | 1HGCT1B89DA054816 | 1HGCT1B89DA060728 | 1HGCT1B89DA064391; 1HGCT1B89DA054993; 1HGCT1B89DA061958 | 1HGCT1B89DA063371; 1HGCT1B89DA010556

1HGCT1B89DA035876 | 1HGCT1B89DA001906 | 1HGCT1B89DA068151 | 1HGCT1B89DA060194 | 1HGCT1B89DA044769

1HGCT1B89DA048837

1HGCT1B89DA070028 | 1HGCT1B89DA070112 | 1HGCT1B89DA041161 | 1HGCT1B89DA049177 | 1HGCT1B89DA078243; 1HGCT1B89DA075455 | 1HGCT1B89DA038468 | 1HGCT1B89DA001078 | 1HGCT1B89DA077707 | 1HGCT1B89DA022836 | 1HGCT1B89DA091185; 1HGCT1B89DA088691; 1HGCT1B89DA044531; 1HGCT1B89DA031455 | 1HGCT1B89DA027292; 1HGCT1B89DA077478 | 1HGCT1B89DA062852 | 1HGCT1B89DA094975 | 1HGCT1B89DA025235; 1HGCT1B89DA092532 | 1HGCT1B89DA030614 | 1HGCT1B89DA053200 | 1HGCT1B89DA036512; 1HGCT1B89DA086021 | 1HGCT1B89DA008788; 1HGCT1B89DA080557; 1HGCT1B89DA008709

1HGCT1B89DA000240 | 1HGCT1B89DA022772 | 1HGCT1B89DA008967 | 1HGCT1B89DA092451; 1HGCT1B89DA067856 | 1HGCT1B89DA043119; 1HGCT1B89DA086309 | 1HGCT1B89DA037904 | 1HGCT1B89DA011867 | 1HGCT1B89DA015580 | 1HGCT1B89DA017832 | 1HGCT1B89DA031049 | 1HGCT1B89DA018852; 1HGCT1B89DA045288 |

1HGCT1B89DA066352

| 1HGCT1B89DA089680 | 1HGCT1B89DA011349 | 1HGCT1B89DA037417 | 1HGCT1B89DA081997 | 1HGCT1B89DA011965 | 1HGCT1B89DA041242; 1HGCT1B89DA049017 | 1HGCT1B89DA068313 | 1HGCT1B89DA060891 | 1HGCT1B89DA078808; 1HGCT1B89DA077349 | 1HGCT1B89DA003400 | 1HGCT1B89DA074337 | 1HGCT1B89DA092286 | 1HGCT1B89DA085032 | 1HGCT1B89DA019550 | 1HGCT1B89DA025526; 1HGCT1B89DA069834 | 1HGCT1B89DA038244 | 1HGCT1B89DA066318; 1HGCT1B89DA033335 | 1HGCT1B89DA083734; 1HGCT1B89DA048112; 1HGCT1B89DA095883 | 1HGCT1B89DA090568 | 1HGCT1B89DA097410 |

1HGCT1B89DA058946

; 1HGCT1B89DA062608; 1HGCT1B89DA095463

1HGCT1B89DA069963 | 1HGCT1B89DA067713 | 1HGCT1B89DA008290; 1HGCT1B89DA094202; 1HGCT1B89DA053066 | 1HGCT1B89DA098346 | 1HGCT1B89DA053455; 1HGCT1B89DA065332; 1HGCT1B89DA055660; 1HGCT1B89DA071745; 1HGCT1B89DA077206 | 1HGCT1B89DA031956; 1HGCT1B89DA077495; 1HGCT1B89DA011514; 1HGCT1B89DA077285; 1HGCT1B89DA024764 | 1HGCT1B89DA062186 | 1HGCT1B89DA058767; 1HGCT1B89DA056811 | 1HGCT1B89DA055786; 1HGCT1B89DA094197 | 1HGCT1B89DA013120 | 1HGCT1B89DA001565 | 1HGCT1B89DA049485; 1HGCT1B89DA078663 | 1HGCT1B89DA012551 | 1HGCT1B89DA064441 | 1HGCT1B89DA086181; 1HGCT1B89DA027146 | 1HGCT1B89DA001288 | 1HGCT1B89DA093616 | 1HGCT1B89DA058719 | 1HGCT1B89DA000867; 1HGCT1B89DA032900 | 1HGCT1B89DA005616 | 1HGCT1B89DA089114 | 1HGCT1B89DA010038 | 1HGCT1B89DA095429 | 1HGCT1B89DA041970 | 1HGCT1B89DA043363 | 1HGCT1B89DA096127 | 1HGCT1B89DA093373; 1HGCT1B89DA007818; 1HGCT1B89DA095124 | 1HGCT1B89DA092210; 1HGCT1B89DA082020; 1HGCT1B89DA030886; 1HGCT1B89DA001095

1HGCT1B89DA016549

1HGCT1B89DA017023 | 1HGCT1B89DA008810 | 1HGCT1B89DA024179

1HGCT1B89DA090912 | 1HGCT1B89DA037241 | 1HGCT1B89DA081840; 1HGCT1B89DA036445 | 1HGCT1B89DA076640 | 1HGCT1B89DA056694

1HGCT1B89DA084480 | 1HGCT1B89DA066741 | 1HGCT1B89DA003168; 1HGCT1B89DA003297

1HGCT1B89DA016776 | 1HGCT1B89DA099674; 1HGCT1B89DA037059 | 1HGCT1B89DA063564 | 1HGCT1B89DA051608 | 1HGCT1B89DA096239

1HGCT1B89DA078016 | 1HGCT1B89DA029964

1HGCT1B89DA065685; 1HGCT1B89DA007530 | 1HGCT1B89DA051950; 1HGCT1B89DA016020 | 1HGCT1B89DA007186 | 1HGCT1B89DA075441 | 1HGCT1B89DA053181 | 1HGCT1B89DA080283; 1HGCT1B89DA068022 | 1HGCT1B89DA064102 | 1HGCT1B89DA027681 | 1HGCT1B89DA046134 | 1HGCT1B89DA096578; 1HGCT1B89DA001615 | 1HGCT1B89DA096760 | 1HGCT1B89DA049955 | 1HGCT1B89DA071020 | 1HGCT1B89DA087296; 1HGCT1B89DA029141 | 1HGCT1B89DA043573 | 1HGCT1B89DA028751 | 1HGCT1B89DA074564; 1HGCT1B89DA095219 | 1HGCT1B89DA075648 | 1HGCT1B89DA032489

1HGCT1B89DA045727 | 1HGCT1B89DA093907 | 1HGCT1B89DA026918 | 1HGCT1B89DA010637 | 1HGCT1B89DA036896; 1HGCT1B89DA072121; 1HGCT1B89DA028443 | 1HGCT1B89DA070286 | 1HGCT1B89DA044500; 1HGCT1B89DA066884

1HGCT1B89DA020827; 1HGCT1B89DA079974 | 1HGCT1B89DA018348 | 1HGCT1B89DA049759 | 1HGCT1B89DA081806 | 1HGCT1B89DA039944 | 1HGCT1B89DA073334 | 1HGCT1B89DA093700 | 1HGCT1B89DA001369 | 1HGCT1B89DA047154; 1HGCT1B89DA011626; 1HGCT1B89DA080848 | 1HGCT1B89DA012050 | 1HGCT1B89DA097648; 1HGCT1B89DA044190 | 1HGCT1B89DA018611 | 1HGCT1B89DA084429; 1HGCT1B89DA013523; 1HGCT1B89DA074032

1HGCT1B89DA013795 | 1HGCT1B89DA043315 | 1HGCT1B89DA063614 |

1HGCT1B89DA063032

; 1HGCT1B89DA004580; 1HGCT1B89DA011013 | 1HGCT1B89DA064567 | 1HGCT1B89DA051852 | 1HGCT1B89DA016728 | 1HGCT1B89DA042309; 1HGCT1B89DA020598 | 1HGCT1B89DA013490 | 1HGCT1B89DA067954 | 1HGCT1B89DA046845 | 1HGCT1B89DA098394 | 1HGCT1B89DA036591; 1HGCT1B89DA055853

1HGCT1B89DA084981 | 1HGCT1B89DA032220 | 1HGCT1B89DA094751

1HGCT1B89DA002134 | 1HGCT1B89DA063015; 1HGCT1B89DA010055; 1HGCT1B89DA007950 | 1HGCT1B89DA061796 | 1HGCT1B89DA056937; 1HGCT1B89DA000593 | 1HGCT1B89DA044755; 1HGCT1B89DA029723 | 1HGCT1B89DA026739; 1HGCT1B89DA073186; 1HGCT1B89DA031486 | 1HGCT1B89DA079232 | 1HGCT1B89DA098301

1HGCT1B89DA003316 | 1HGCT1B89DA025218; 1HGCT1B89DA051298 | 1HGCT1B89DA051043 | 1HGCT1B89DA096502 | 1HGCT1B89DA097097; 1HGCT1B89DA059336; 1HGCT1B89DA003204 | 1HGCT1B89DA089484; 1HGCT1B89DA004109; 1HGCT1B89DA002019 | 1HGCT1B89DA092613 | 1HGCT1B89DA011903 | 1HGCT1B89DA044464 | 1HGCT1B89DA038373 | 1HGCT1B89DA028488 | 1HGCT1B89DA002439 | 1HGCT1B89DA040219 | 1HGCT1B89DA086374; 1HGCT1B89DA051284; 1HGCT1B89DA002022

1HGCT1B89DA021301; 1HGCT1B89DA043248 | 1HGCT1B89DA036901 | 1HGCT1B89DA074595; 1HGCT1B89DA038518; 1HGCT1B89DA090313 | 1HGCT1B89DA029916 | 1HGCT1B89DA093034 | 1HGCT1B89DA031116 | 1HGCT1B89DA066271 | 1HGCT1B89DA035117 | 1HGCT1B89DA072099 | 1HGCT1B89DA027079 | 1HGCT1B89DA083913; 1HGCT1B89DA068635; 1HGCT1B89DA089193 | 1HGCT1B89DA061328 | 1HGCT1B89DA070370 | 1HGCT1B89DA023923 | 1HGCT1B89DA070997 | 1HGCT1B89DA012369 | 1HGCT1B89DA058722 | 1HGCT1B89DA009990 | 1HGCT1B89DA090344 | 1HGCT1B89DA081143; 1HGCT1B89DA075049; 1HGCT1B89DA072216 | 1HGCT1B89DA006071; 1HGCT1B89DA015627; 1HGCT1B89DA053004 | 1HGCT1B89DA001159 | 1HGCT1B89DA021492 | 1HGCT1B89DA036736 | 1HGCT1B89DA092708 | 1HGCT1B89DA047915; 1HGCT1B89DA050037; 1HGCT1B89DA062558 | 1HGCT1B89DA020231 | 1HGCT1B89DA044903 | 1HGCT1B89DA014526

1HGCT1B89DA046909 | 1HGCT1B89DA064777 | 1HGCT1B89DA002814 | 1HGCT1B89DA003946 | 1HGCT1B89DA032136 | 1HGCT1B89DA004692; 1HGCT1B89DA048241 | 1HGCT1B89DA002926 |

1HGCT1B89DA022500

| 1HGCT1B89DA037286 | 1HGCT1B89DA069557 | 1HGCT1B89DA052807 | 1HGCT1B89DA001372 | 1HGCT1B89DA056078 | 1HGCT1B89DA066755; 1HGCT1B89DA051267 | 1HGCT1B89DA078596 | 1HGCT1B89DA073592; 1HGCT1B89DA058803; 1HGCT1B89DA099223; 1HGCT1B89DA049261; 1HGCT1B89DA034131; 1HGCT1B89DA058879 | 1HGCT1B89DA095897 | 1HGCT1B89DA081868 | 1HGCT1B89DA030841 | 1HGCT1B89DA060955 | 1HGCT1B89DA045226 | 1HGCT1B89DA050832 | 1HGCT1B89DA007298; 1HGCT1B89DA048286 | 1HGCT1B89DA024165; 1HGCT1B89DA019953 | 1HGCT1B89DA076072; 1HGCT1B89DA012548; 1HGCT1B89DA060101 | 1HGCT1B89DA045565 | 1HGCT1B89DA006149; 1HGCT1B89DA063922; 1HGCT1B89DA029270; 1HGCT1B89DA009049 | 1HGCT1B89DA062267; 1HGCT1B89DA082650; 1HGCT1B89DA029253; 1HGCT1B89DA049034; 1HGCT1B89DA046103 | 1HGCT1B89DA093003 | 1HGCT1B89DA034436 | 1HGCT1B89DA007141 | 1HGCT1B89DA007351 | 1HGCT1B89DA029138 | 1HGCT1B89DA090540

1HGCT1B89DA028667; 1HGCT1B89DA042004; 1HGCT1B89DA013912 | 1HGCT1B89DA077545; 1HGCT1B89DA044576 | 1HGCT1B89DA001971 | 1HGCT1B89DA077125 | 1HGCT1B89DA095530 | 1HGCT1B89DA028247 | 1HGCT1B89DA087363 | 1HGCT1B89DA097276; 1HGCT1B89DA000349 | 1HGCT1B89DA007947; 1HGCT1B89DA010010 | 1HGCT1B89DA050300 | 1HGCT1B89DA047459; 1HGCT1B89DA056873; 1HGCT1B89DA095432 | 1HGCT1B89DA096337 | 1HGCT1B89DA015904 | 1HGCT1B89DA023372 | 1HGCT1B89DA096323

1HGCT1B89DA080333 | 1HGCT1B89DA042763 | 1HGCT1B89DA069848; 1HGCT1B89DA088674 | 1HGCT1B89DA076010 | 1HGCT1B89DA037501 | 1HGCT1B89DA091249; 1HGCT1B89DA004661 | 1HGCT1B89DA034193 | 1HGCT1B89DA062026 | 1HGCT1B89DA021606 | 1HGCT1B89DA083412 | 1HGCT1B89DA058302 | 1HGCT1B89DA070563;

1HGCT1B89DA028720

; 1HGCT1B89DA023209; 1HGCT1B89DA077819; 1HGCT1B89DA026479 | 1HGCT1B89DA041791

1HGCT1B89DA048465 | 1HGCT1B89DA089713 | 1HGCT1B89DA048370 | 1HGCT1B89DA060258 | 1HGCT1B89DA092188; 1HGCT1B89DA089095; 1HGCT1B89DA062320 | 1HGCT1B89DA097987 | 1HGCT1B89DA076315 | 1HGCT1B89DA008838;

1HGCT1B89DA024117

| 1HGCT1B89DA011299

1HGCT1B89DA036588; 1HGCT1B89DA049275; 1HGCT1B89DA037062; 1HGCT1B89DA014042 | 1HGCT1B89DA023288 | 1HGCT1B89DA060776; 1HGCT1B89DA099271 | 1HGCT1B89DA009052 | 1HGCT1B89DA016342 | 1HGCT1B89DA010458

1HGCT1B89DA046070 | 1HGCT1B89DA042536 | 1HGCT1B89DA054928 | 1HGCT1B89DA063208 | 1HGCT1B89DA080011 | 1HGCT1B89DA095172; 1HGCT1B89DA004028 | 1HGCT1B89DA073558 | 1HGCT1B89DA028006 | 1HGCT1B89DA069865

1HGCT1B89DA097228 | 1HGCT1B89DA062723 | 1HGCT1B89DA026496; 1HGCT1B89DA016941 | 1HGCT1B89DA058235; 1HGCT1B89DA027258 | 1HGCT1B89DA048840 | 1HGCT1B89DA036106 | 1HGCT1B89DA053570; 1HGCT1B89DA044304; 1HGCT1B89DA073818 | 1HGCT1B89DA023971 | 1HGCT1B89DA001808 | 1HGCT1B89DA055321 | 1HGCT1B89DA077870 | 1HGCT1B89DA002568 | 1HGCT1B89DA026143

1HGCT1B89DA087699 | 1HGCT1B89DA057201 | 1HGCT1B89DA031195 | 1HGCT1B89DA084415; 1HGCT1B89DA039376; 1HGCT1B89DA095771; 1HGCT1B89DA048949 | 1HGCT1B89DA068487 | 1HGCT1B89DA099304; 1HGCT1B89DA079585 | 1HGCT1B89DA076492 | 1HGCT1B89DA008726 | 1HGCT1B89DA054539; 1HGCT1B89DA097875 | 1HGCT1B89DA007088 | 1HGCT1B89DA016907; 1HGCT1B89DA077514 |

1HGCT1B89DA067288

| 1HGCT1B89DA094541 | 1HGCT1B89DA092224 |

1HGCT1B89DA020293

| 1HGCT1B89DA071132 | 1HGCT1B89DA004840 | 1HGCT1B89DA026112; 1HGCT1B89DA024988

1HGCT1B89DA003588 | 1HGCT1B89DA016227; 1HGCT1B89DA035344; 1HGCT1B89DA053519 | 1HGCT1B89DA045243 | 1HGCT1B89DA091381

1HGCT1B89DA057828; 1HGCT1B89DA015188 | 1HGCT1B89DA058347; 1HGCT1B89DA087704 | 1HGCT1B89DA021718 | 1HGCT1B89DA001274 | 1HGCT1B89DA031603 | 1HGCT1B89DA070272 | 1HGCT1B89DA017216 | 1HGCT1B89DA012193; 1HGCT1B89DA089596 | 1HGCT1B89DA076430 | 1HGCT1B89DA015191 | 1HGCT1B89DA050782; 1HGCT1B89DA028264; 1HGCT1B89DA059093 | 1HGCT1B89DA012260; 1HGCT1B89DA009780; 1HGCT1B89DA042438 | 1HGCT1B89DA033710 | 1HGCT1B89DA019421; 1HGCT1B89DA085239 | 1HGCT1B89DA020410; 1HGCT1B89DA099920; 1HGCT1B89DA055772; 1HGCT1B89DA002313; 1HGCT1B89DA000089 | 1HGCT1B89DA060972; 1HGCT1B89DA003641 | 1HGCT1B89DA091011; 1HGCT1B89DA079912 | 1HGCT1B89DA094278; 1HGCT1B89DA080638 | 1HGCT1B89DA060115; 1HGCT1B89DA032749 | 1HGCT1B89DA091333; 1HGCT1B89DA031326 | 1HGCT1B89DA074693; 1HGCT1B89DA013568 | 1HGCT1B89DA092322; 1HGCT1B89DA017961 | 1HGCT1B89DA032878; 1HGCT1B89DA054895 | 1HGCT1B89DA070546 | 1HGCT1B89DA018110 | 1HGCT1B89DA067209; 1HGCT1B89DA020178; 1HGCT1B89DA052578; 1HGCT1B89DA069266 | 1HGCT1B89DA022710; 1HGCT1B89DA041158; 1HGCT1B89DA098315; 1HGCT1B89DA070367; 1HGCT1B89DA056629 | 1HGCT1B89DA046733 | 1HGCT1B89DA024537; 1HGCT1B89DA048563; 1HGCT1B89DA089727; 1HGCT1B89DA053908 | 1HGCT1B89DA070854; 1HGCT1B89DA037353 | 1HGCT1B89DA044724; 1HGCT1B89DA032461 | 1HGCT1B89DA081367; 1HGCT1B89DA089307 | 1HGCT1B89DA026630 | 1HGCT1B89DA029463; 1HGCT1B89DA010914; 1HGCT1B89DA043976 | 1HGCT1B89DA021959

1HGCT1B89DA040981; 1HGCT1B89DA056551 | 1HGCT1B89DA050099 | 1HGCT1B89DA046828 | 1HGCT1B89DA076590 | 1HGCT1B89DA036543 | 1HGCT1B89DA091753; 1HGCT1B89DA051169 | 1HGCT1B89DA040236; 1HGCT1B89DA066657 | 1HGCT1B89DA021069 | 1HGCT1B89DA078310

1HGCT1B89DA007656 | 1HGCT1B89DA084284 | 1HGCT1B89DA048272 | 1HGCT1B89DA005597

1HGCT1B89DA088156; 1HGCT1B89DA081742 | 1HGCT1B89DA010086

1HGCT1B89DA014445 | 1HGCT1B89DA062656 | 1HGCT1B89DA092448 | 1HGCT1B89DA053620; 1HGCT1B89DA084723 | 1HGCT1B89DA041600 | 1HGCT1B89DA008029 | 1HGCT1B89DA040835 | 1HGCT1B89DA022478 | 1HGCT1B89DA079375 | 1HGCT1B89DA080025 | 1HGCT1B89DA058588 | 1HGCT1B89DA041841; 1HGCT1B89DA027213 | 1HGCT1B89DA034808; 1HGCT1B89DA006684 | 1HGCT1B89DA067114; 1HGCT1B89DA008421; 1HGCT1B89DA003025; 1HGCT1B89DA008757; 1HGCT1B89DA010699 | 1HGCT1B89DA020617; 1HGCT1B89DA085242 | 1HGCT1B89DA098850

1HGCT1B89DA062527; 1HGCT1B89DA082504 | 1HGCT1B89DA050412; 1HGCT1B89DA021928 | 1HGCT1B89DA019757; 1HGCT1B89DA049826; 1HGCT1B89DA004451 | 1HGCT1B89DA060177; 1HGCT1B89DA072152 | 1HGCT1B89DA029060 | 1HGCT1B89DA081353 | 1HGCT1B89DA021539 | 1HGCT1B89DA018074; 1HGCT1B89DA027390; 1HGCT1B89DA047803; 1HGCT1B89DA092420 | 1HGCT1B89DA057053; 1HGCT1B89DA004725 | 1HGCT1B89DA072233 | 1HGCT1B89DA060440 | 1HGCT1B89DA092109; 1HGCT1B89DA085659 | 1HGCT1B89DA085256 | 1HGCT1B89DA078324; 1HGCT1B89DA030435 | 1HGCT1B89DA029804 | 1HGCT1B89DA076718

1HGCT1B89DA014123; 1HGCT1B89DA060597 | 1HGCT1B89DA022707 | 1HGCT1B89DA028782

1HGCT1B89DA089534 | 1HGCT1B89DA080560; 1HGCT1B89DA004563; 1HGCT1B89DA032010 | 1HGCT1B89DA031875 | 1HGCT1B89DA015434 | 1HGCT1B89DA068019; 1HGCT1B89DA088948 | 1HGCT1B89DA093065 | 1HGCT1B89DA040253; 1HGCT1B89DA011061 | 1HGCT1B89DA068828; 1HGCT1B89DA068070 | 1HGCT1B89DA014882 | 1HGCT1B89DA016504 | 1HGCT1B89DA036381 | 1HGCT1B89DA014073; 1HGCT1B89DA023999; 1HGCT1B89DA034307 | 1HGCT1B89DA089405 | 1HGCT1B89DA071647; 1HGCT1B89DA051558; 1HGCT1B89DA065010; 1HGCT1B89DA023498 | 1HGCT1B89DA038907 | 1HGCT1B89DA015370 | 1HGCT1B89DA034033 | 1HGCT1B89DA076668; 1HGCT1B89DA022903 | 1HGCT1B89DA035473

1HGCT1B89DA078923 | 1HGCT1B89DA022786 | 1HGCT1B89DA006863 | 1HGCT1B89DA025798 | 1HGCT1B89DA091607; 1HGCT1B89DA056436; 1HGCT1B89DA034159

1HGCT1B89DA016194 | 1HGCT1B89DA093955; 1HGCT1B89DA096113 | 1HGCT1B89DA095639 | 1HGCT1B89DA057683 | 1HGCT1B89DA064035 | 1HGCT1B89DA005003; 1HGCT1B89DA082972; 1HGCT1B89DA064598; 1HGCT1B89DA012310; 1HGCT1B89DA048689; 1HGCT1B89DA015465 | 1HGCT1B89DA057862; 1HGCT1B89DA078520

1HGCT1B89DA019810; 1HGCT1B89DA067730 | 1HGCT1B89DA025073 |

1HGCT1B89DA047946

; 1HGCT1B89DA074113 | 1HGCT1B89DA088481

1HGCT1B89DA041144

1HGCT1B89DA084852; 1HGCT1B89DA059689 | 1HGCT1B89DA036302; 1HGCT1B89DA077187 | 1HGCT1B89DA068649 | 1HGCT1B89DA093339 | 1HGCT1B89DA081191 | 1HGCT1B89DA020682

1HGCT1B89DA093275; 1HGCT1B89DA063743 | 1HGCT1B89DA059594;