1HGCT1B78GA0…

Honda

Accord

1HGCT1B78GA012598 | 1HGCT1B78GA050297; 1HGCT1B78GA073031 | 1HGCT1B78GA050705; 1HGCT1B78GA086474 | 1HGCT1B78GA069187 | 1HGCT1B78GA074650; 1HGCT1B78GA067715; 1HGCT1B78GA020653 | 1HGCT1B78GA034469 | 1HGCT1B78GA027795; 1HGCT1B78GA098415; 1HGCT1B78GA011743 | 1HGCT1B78GA021818 | 1HGCT1B78GA001780; 1HGCT1B78GA051420 | 1HGCT1B78GA051711 | 1HGCT1B78GA061056 | 1HGCT1B78GA099211 | 1HGCT1B78GA046931; 1HGCT1B78GA091948; 1HGCT1B78GA025058 | 1HGCT1B78GA098348 | 1HGCT1B78GA050168; 1HGCT1B78GA050770 | 1HGCT1B78GA088161 | 1HGCT1B78GA001469

1HGCT1B78GA048775 | 1HGCT1B78GA029045 | 1HGCT1B78GA022340; 1HGCT1B78GA087432 | 1HGCT1B78GA025870; 1HGCT1B78GA014173 | 1HGCT1B78GA076270 | 1HGCT1B78GA052213 | 1HGCT1B78GA051191 | 1HGCT1B78GA035993 | 1HGCT1B78GA091626; 1HGCT1B78GA039428 | 1HGCT1B78GA007501 | 1HGCT1B78GA085373; 1HGCT1B78GA097149 | 1HGCT1B78GA035718 |

1HGCT1B78GA047030

; 1HGCT1B78GA085826 | 1HGCT1B78GA073532; 1HGCT1B78GA000497; 1HGCT1B78GA083333 | 1HGCT1B78GA089164 | 1HGCT1B78GA012116; 1HGCT1B78GA037226

1HGCT1B78GA032107

1HGCT1B78GA034424; 1HGCT1B78GA070677 | 1HGCT1B78GA013038; 1HGCT1B78GA038232 | 1HGCT1B78GA066385; 1HGCT1B78GA046086;

1HGCT1B78GA061140

| 1HGCT1B78GA028431 | 1HGCT1B78GA066595; 1HGCT1B78GA044550 | 1HGCT1B78GA073997 | 1HGCT1B78GA052034 | 1HGCT1B78GA000788; 1HGCT1B78GA054866; 1HGCT1B78GA020250 | 1HGCT1B78GA051529 | 1HGCT1B78GA025741 | 1HGCT1B78GA042507 | 1HGCT1B78GA036190 | 1HGCT1B78GA034472; 1HGCT1B78GA076740 | 1HGCT1B78GA021768 | 1HGCT1B78GA096079; 1HGCT1B78GA057945 | 1HGCT1B78GA013203 | 1HGCT1B78GA025545 | 1HGCT1B78GA010334; 1HGCT1B78GA061932; 1HGCT1B78GA038103 | 1HGCT1B78GA028526 | 1HGCT1B78GA090704; 1HGCT1B78GA053278 | 1HGCT1B78GA031698 | 1HGCT1B78GA097622; 1HGCT1B78GA056200; 1HGCT1B78GA033306 | 1HGCT1B78GA077919; 1HGCT1B78GA042703; 1HGCT1B78GA031748 | 1HGCT1B78GA020975 | 1HGCT1B78GA030325 | 1HGCT1B78GA004498 | 1HGCT1B78GA071814 | 1HGCT1B78GA006073 | 1HGCT1B78GA069853; 1HGCT1B78GA016506

1HGCT1B78GA072509 | 1HGCT1B78GA014772; 1HGCT1B78GA095725 | 1HGCT1B78GA004212; 1HGCT1B78GA053104

1HGCT1B78GA075071 | 1HGCT1B78GA020717 | 1HGCT1B78GA022726 | 1HGCT1B78GA095045 | 1HGCT1B78GA014948 | 1HGCT1B78GA028123 | 1HGCT1B78GA092548 | 1HGCT1B78GA002833 | 1HGCT1B78GA037212; 1HGCT1B78GA035377 | 1HGCT1B78GA009538 | 1HGCT1B78GA076558

1HGCT1B78GA051241 | 1HGCT1B78GA082683 | 1HGCT1B78GA033323 | 1HGCT1B78GA002217 | 1HGCT1B78GA097197 | 1HGCT1B78GA009622 | 1HGCT1B78GA064961 | 1HGCT1B78GA087088; 1HGCT1B78GA019759 | 1HGCT1B78GA031832 | 1HGCT1B78GA098589 | 1HGCT1B78GA026484; 1HGCT1B78GA047674; 1HGCT1B78GA074728; 1HGCT1B78GA099998 | 1HGCT1B78GA051157; 1HGCT1B78GA075443 | 1HGCT1B78GA098723 | 1HGCT1B78GA073210 | 1HGCT1B78GA007725; 1HGCT1B78GA081159 | 1HGCT1B78GA076205

1HGCT1B78GA058335

1HGCT1B78GA038389 | 1HGCT1B78GA030261

1HGCT1B78GA054382; 1HGCT1B78GA080853; 1HGCT1B78GA073899 | 1HGCT1B78GA083543 | 1HGCT1B78GA064720; 1HGCT1B78GA007482; 1HGCT1B78GA084305; 1HGCT1B78GA077001 | 1HGCT1B78GA074745; 1HGCT1B78GA052437 | 1HGCT1B78GA080738; 1HGCT1B78GA011791 | 1HGCT1B78GA072395 | 1HGCT1B78GA017977 | 1HGCT1B78GA053796 | 1HGCT1B78GA056181 | 1HGCT1B78GA021740; 1HGCT1B78GA069562; 1HGCT1B78GA075944 | 1HGCT1B78GA079816 | 1HGCT1B78GA098818 | 1HGCT1B78GA012553; 1HGCT1B78GA005585 | 1HGCT1B78GA050185; 1HGCT1B78GA068539; 1HGCT1B78GA034522; 1HGCT1B78GA007448 | 1HGCT1B78GA066550; 1HGCT1B78GA007420 | 1HGCT1B78GA021852 |

1HGCT1B78GA087737

| 1HGCT1B78GA091898 | 1HGCT1B78GA066662 | 1HGCT1B78GA066905 | 1HGCT1B78GA042913; 1HGCT1B78GA034553 | 1HGCT1B78GA077886; 1HGCT1B78GA023603 | 1HGCT1B78GA060957 | 1HGCT1B78GA002735 | 1HGCT1B78GA096180; 1HGCT1B78GA092310

1HGCT1B78GA079721 | 1HGCT1B78GA001679 | 1HGCT1B78GA096373 | 1HGCT1B78GA017350 | 1HGCT1B78GA097894 | 1HGCT1B78GA054902 | 1HGCT1B78GA064491 | 1HGCT1B78GA041583 | 1HGCT1B78GA034228; 1HGCT1B78GA062434 | 1HGCT1B78GA048629 | 1HGCT1B78GA025013 | 1HGCT1B78GA018241 | 1HGCT1B78GA000466 | 1HGCT1B78GA095014; 1HGCT1B78GA052678 | 1HGCT1B78GA015677; 1HGCT1B78GA029014

1HGCT1B78GA058979; 1HGCT1B78GA019129

1HGCT1B78GA036691; 1HGCT1B78GA020409 | 1HGCT1B78GA097913 | 1HGCT1B78GA097796; 1HGCT1B78GA029403 | 1HGCT1B78GA028266; 1HGCT1B78GA051000 | 1HGCT1B78GA085048; 1HGCT1B78GA023018; 1HGCT1B78GA076835 | 1HGCT1B78GA040949; 1HGCT1B78GA004405 | 1HGCT1B78GA058691 | 1HGCT1B78GA088774 | 1HGCT1B78GA032723 | 1HGCT1B78GA082182 | 1HGCT1B78GA018305 | 1HGCT1B78GA075121; 1HGCT1B78GA076365; 1HGCT1B78GA003576 | 1HGCT1B78GA087348; 1HGCT1B78GA020667; 1HGCT1B78GA084630 | 1HGCT1B78GA039266 | 1HGCT1B78GA004128; 1HGCT1B78GA006011

1HGCT1B78GA039641; 1HGCT1B78GA030275; 1HGCT1B78GA095675; 1HGCT1B78GA032348; 1HGCT1B78GA067276; 1HGCT1B78GA093151 |

1HGCT1B78GA072767

| 1HGCT1B78GA097135 | 1HGCT1B78GA039638 | 1HGCT1B78GA035136; 1HGCT1B78GA047593 | 1HGCT1B78GA042099 | 1HGCT1B78GA048193 | 1HGCT1B78GA044273; 1HGCT1B78GA004601; 1HGCT1B78GA090797; 1HGCT1B78GA004825; 1HGCT1B78GA047805 | 1HGCT1B78GA009295 | 1HGCT1B78GA059632

1HGCT1B78GA034908; 1HGCT1B78GA095790; 1HGCT1B78GA010950 | 1HGCT1B78GA002072 | 1HGCT1B78GA044869 | 1HGCT1B78GA009605 | 1HGCT1B78GA038666; 1HGCT1B78GA006297 | 1HGCT1B78GA015842 | 1HGCT1B78GA082845

1HGCT1B78GA022418 | 1HGCT1B78GA047321

1HGCT1B78GA075586 | 1HGCT1B78GA017574; 1HGCT1B78GA072039 | 1HGCT1B78GA046251 | 1HGCT1B78GA057296; 1HGCT1B78GA075684 | 1HGCT1B78GA035346 | 1HGCT1B78GA064829; 1HGCT1B78GA092498

1HGCT1B78GA010575; 1HGCT1B78GA000399 | 1HGCT1B78GA061820; 1HGCT1B78GA021592 | 1HGCT1B78GA033760; 1HGCT1B78GA088449 | 1HGCT1B78GA090430 | 1HGCT1B78GA074339; 1HGCT1B78GA001987; 1HGCT1B78GA001830

1HGCT1B78GA021866; 1HGCT1B78GA064071 | 1HGCT1B78GA084126 | 1HGCT1B78GA077175 | 1HGCT1B78GA065124 | 1HGCT1B78GA081226; 1HGCT1B78GA045522; 1HGCT1B78GA017073 | 1HGCT1B78GA085115 | 1HGCT1B78GA066872; 1HGCT1B78GA060974; 1HGCT1B78GA087351 | 1HGCT1B78GA085132

1HGCT1B78GA092355; 1HGCT1B78GA010379; 1HGCT1B78GA091240 | 1HGCT1B78GA033466 | 1HGCT1B78GA062921 | 1HGCT1B78GA078035 | 1HGCT1B78GA070985

1HGCT1B78GA064667; 1HGCT1B78GA057489 | 1HGCT1B78GA026310; 1HGCT1B78GA074230 | 1HGCT1B78GA056469 | 1HGCT1B78GA007305 | 1HGCT1B78GA070629 | 1HGCT1B78GA038795 | 1HGCT1B78GA045262 | 1HGCT1B78GA038005 | 1HGCT1B78GA007272 | 1HGCT1B78GA073949; 1HGCT1B78GA088287; 1HGCT1B78GA020104 | 1HGCT1B78GA039316 | 1HGCT1B78GA043141 | 1HGCT1B78GA038506 | 1HGCT1B78GA056634 | 1HGCT1B78GA049750 | 1HGCT1B78GA036853 | 1HGCT1B78GA022760; 1HGCT1B78GA078813; 1HGCT1B78GA062630 | 1HGCT1B78GA078214 | 1HGCT1B78GA081906 | 1HGCT1B78GA051577 | 1HGCT1B78GA042992; 1HGCT1B78GA049411; 1HGCT1B78GA041597 | 1HGCT1B78GA081551 | 1HGCT1B78GA081016 | 1HGCT1B78GA061977 | 1HGCT1B78GA048694 | 1HGCT1B78GA089956 | 1HGCT1B78GA024993

1HGCT1B78GA094476 | 1HGCT1B78GA072204 | 1HGCT1B78GA054415 | 1HGCT1B78GA027604 | 1HGCT1B78GA021432 | 1HGCT1B78GA006994; 1HGCT1B78GA094882 | 1HGCT1B78GA085891; 1HGCT1B78GA099158 | 1HGCT1B78GA007059; 1HGCT1B78GA081856; 1HGCT1B78GA067584; 1HGCT1B78GA011841 | 1HGCT1B78GA066578 | 1HGCT1B78GA007188; 1HGCT1B78GA005151; 1HGCT1B78GA095529 | 1HGCT1B78GA025559 | 1HGCT1B78GA034195 | 1HGCT1B78GA005540 | 1HGCT1B78GA039090; 1HGCT1B78GA054995 | 1HGCT1B78GA060697 | 1HGCT1B78GA048176

1HGCT1B78GA075829; 1HGCT1B78GA082876; 1HGCT1B78GA090637 | 1HGCT1B78GA002055 | 1HGCT1B78GA054849 | 1HGCT1B78GA023746 | 1HGCT1B78GA060053 | 1HGCT1B78GA005733; 1HGCT1B78GA088600 | 1HGCT1B78GA014478 | 1HGCT1B78GA002170; 1HGCT1B78GA037839; 1HGCT1B78GA072154 | 1HGCT1B78GA096602 | 1HGCT1B78GA049246 | 1HGCT1B78GA091819 | 1HGCT1B78GA080769 | 1HGCT1B78GA045438; 1HGCT1B78GA012360 | 1HGCT1B78GA082974 | 1HGCT1B78GA008776 | 1HGCT1B78GA022516 | 1HGCT1B78GA006820; 1HGCT1B78GA001083 | 1HGCT1B78GA035198; 1HGCT1B78GA028428 | 1HGCT1B78GA032463; 1HGCT1B78GA064524

1HGCT1B78GA044211 | 1HGCT1B78GA008387; 1HGCT1B78GA096003; 1HGCT1B78GA067116 | 1HGCT1B78GA017669 | 1HGCT1B78GA099922 | 1HGCT1B78GA017882 | 1HGCT1B78GA067360 | 1HGCT1B78GA082327 | 1HGCT1B78GA036156 | 1HGCT1B78GA058500; 1HGCT1B78GA042863; 1HGCT1B78GA073322 | 1HGCT1B78GA080030; 1HGCT1B78GA089889 | 1HGCT1B78GA077984 | 1HGCT1B78GA078729 | 1HGCT1B78GA075412; 1HGCT1B78GA065236 | 1HGCT1B78GA059176 | 1HGCT1B78GA004145 | 1HGCT1B78GA023567 | 1HGCT1B78GA041907 | 1HGCT1B78GA085504;

1HGCT1B78GA005988

| 1HGCT1B78GA074499; 1HGCT1B78GA076303; 1HGCT1B78GA040255 | 1HGCT1B78GA043432 | 1HGCT1B78GA055533; 1HGCT1B78GA024668 | 1HGCT1B78GA094526 | 1HGCT1B78GA052793

1HGCT1B78GA092582; 1HGCT1B78GA086023;

1HGCT1B78GA025190

| 1HGCT1B78GA085227 | 1HGCT1B78GA034973; 1HGCT1B78GA043401 | 1HGCT1B78GA028350; 1HGCT1B78GA021124; 1HGCT1B78GA034715 | 1HGCT1B78GA038649; 1HGCT1B78GA040417

1HGCT1B78GA079007 | 1HGCT1B78GA036545 | 1HGCT1B78GA028512 | 1HGCT1B78GA085194 | 1HGCT1B78GA098446 | 1HGCT1B78GA056567; 1HGCT1B78GA015839 | 1HGCT1B78GA026159; 1HGCT1B78GA041728

1HGCT1B78GA089228; 1HGCT1B78GA031457; 1HGCT1B78GA044659

1HGCT1B78GA011127 | 1HGCT1B78GA014481 | 1HGCT1B78GA038022; 1HGCT1B78GA054110; 1HGCT1B78GA044385 | 1HGCT1B78GA070999 | 1HGCT1B78GA022788 | 1HGCT1B78GA063034 | 1HGCT1B78GA008700; 1HGCT1B78GA003142 | 1HGCT1B78GA097264;

1HGCT1B78GA051546

; 1HGCT1B78GA062420 | 1HGCT1B78GA057976 | 1HGCT1B78GA055760; 1HGCT1B78GA092517; 1HGCT1B78GA002573; 1HGCT1B78GA068895

1HGCT1B78GA054561 | 1HGCT1B78GA008146 | 1HGCT1B78GA013718 | 1HGCT1B78GA083221

1HGCT1B78GA038537 | 1HGCT1B78GA031412

1HGCT1B78GA005859; 1HGCT1B78GA025531 | 1HGCT1B78GA012343; 1HGCT1B78GA081808 | 1HGCT1B78GA036237; 1HGCT1B78GA032561 | 1HGCT1B78GA063289; 1HGCT1B78GA057640; 1HGCT1B78GA049506; 1HGCT1B78GA082179 | 1HGCT1B78GA098771 | 1HGCT1B78GA074275 | 1HGCT1B78GA099449; 1HGCT1B78GA050798; 1HGCT1B78GA059582 | 1HGCT1B78GA008437 | 1HGCT1B78GA086734; 1HGCT1B78GA038781 | 1HGCT1B78GA025089 | 1HGCT1B78GA038697; 1HGCT1B78GA066211 | 1HGCT1B78GA089939 | 1HGCT1B78GA026226 | 1HGCT1B78GA090900 | 1HGCT1B78GA001648; 1HGCT1B78GA075233 | 1HGCT1B78GA018448; 1HGCT1B78GA005165 | 1HGCT1B78GA000807;

1HGCT1B78GA013072

|

1HGCT1B78GA031829

| 1HGCT1B78GA016179 | 1HGCT1B78GA010673 | 1HGCT1B78GA020782 | 1HGCT1B78GA029126; 1HGCT1B78GA088130; 1HGCT1B78GA048081; 1HGCT1B78GA038974; 1HGCT1B78GA027442 | 1HGCT1B78GA041163 | 1HGCT1B78GA066192; 1HGCT1B78GA006235 | 1HGCT1B78GA082165 | 1HGCT1B78GA047982 | 1HGCT1B78GA082151 | 1HGCT1B78GA075703 | 1HGCT1B78GA039283 | 1HGCT1B78GA056987; 1HGCT1B78GA040692; 1HGCT1B78GA089584; 1HGCT1B78GA020541; 1HGCT1B78GA041194 | 1HGCT1B78GA013704; 1HGCT1B78GA018997 | 1HGCT1B78GA042183 | 1HGCT1B78GA027862; 1HGCT1B78GA050428 | 1HGCT1B78GA066693 | 1HGCT1B78GA028946 | 1HGCT1B78GA094445; 1HGCT1B78GA066354 | 1HGCT1B78GA083283

1HGCT1B78GA031765; 1HGCT1B78GA039526; 1HGCT1B78GA082084 | 1HGCT1B78GA079220; 1HGCT1B78GA084806; 1HGCT1B78GA091903 | 1HGCT1B78GA067309

1HGCT1B78GA044922 | 1HGCT1B78GA072591 | 1HGCT1B78GA012147 | 1HGCT1B78GA030132 | 1HGCT1B78GA007191; 1HGCT1B78GA079198; 1HGCT1B78GA000967; 1HGCT1B78GA010365 | 1HGCT1B78GA010883; 1HGCT1B78GA054138; 1HGCT1B78GA004257 | 1HGCT1B78GA089049 | 1HGCT1B78GA000869 |

1HGCT1B78GA039185

; 1HGCT1B78GA024637; 1HGCT1B78GA080772 | 1HGCT1B78GA075815 | 1HGCT1B78GA048811; 1HGCT1B78GA016523 | 1HGCT1B78GA030101 | 1HGCT1B78GA083087 | 1HGCT1B78GA082599; 1HGCT1B78GA072428

1HGCT1B78GA063826 | 1HGCT1B78GA024962; 1HGCT1B78GA009166 | 1HGCT1B78GA086006 | 1HGCT1B78GA050266 | 1HGCT1B78GA019938 | 1HGCT1B78GA054270 | 1HGCT1B78GA007370 | 1HGCT1B78GA075006 | 1HGCT1B78GA057086 | 1HGCT1B78GA025240 | 1HGCT1B78GA091982 | 1HGCT1B78GA016005; 1HGCT1B78GA057198 | 1HGCT1B78GA017770 | 1HGCT1B78GA009264 | 1HGCT1B78GA091707 | 1HGCT1B78GA095255 | 1HGCT1B78GA055466 | 1HGCT1B78GA038960 | 1HGCT1B78GA091769 | 1HGCT1B78GA091416 | 1HGCT1B78GA016764; 1HGCT1B78GA024380; 1HGCT1B78GA072297 | 1HGCT1B78GA078858 | 1HGCT1B78GA065379; 1HGCT1B78GA044354; 1HGCT1B78GA026419 | 1HGCT1B78GA099337 | 1HGCT1B78GA099421 | 1HGCT1B78GA014108 | 1HGCT1B78GA053507 | 1HGCT1B78GA091304; 1HGCT1B78GA087494 | 1HGCT1B78GA044418 | 1HGCT1B78GA056438 | 1HGCT1B78GA036299

1HGCT1B78GA077483

1HGCT1B78GA022080 | 1HGCT1B78GA083882 | 1HGCT1B78GA065642; 1HGCT1B78GA040045; 1HGCT1B78GA051921 | 1HGCT1B78GA081128; 1HGCT1B78GA011709; 1HGCT1B78GA015288 | 1HGCT1B78GA094493 | 1HGCT1B78GA035864; 1HGCT1B78GA070873 | 1HGCT1B78GA002542; 1HGCT1B78GA053006; 1HGCT1B78GA068122 | 1HGCT1B78GA010057 | 1HGCT1B78GA081372 | 1HGCT1B78GA026520 | 1HGCT1B78GA072560 | 1HGCT1B78GA055936; 1HGCT1B78GA098141; 1HGCT1B78GA046508

1HGCT1B78GA094543

| 1HGCT1B78GA061865 | 1HGCT1B78GA029496 | 1HGCT1B78GA001231; 1HGCT1B78GA036187; 1HGCT1B78GA049490

1HGCT1B78GA058383; 1HGCT1B78GA025092

1HGCT1B78GA091643; 1HGCT1B78GA069268; 1HGCT1B78GA069335

1HGCT1B78GA079167 | 1HGCT1B78GA099144; 1HGCT1B78GA033984; 1HGCT1B78GA023424; 1HGCT1B78GA049893 | 1HGCT1B78GA012732; 1HGCT1B78GA066368 | 1HGCT1B78GA061302; 1HGCT1B78GA098799 | 1HGCT1B78GA043592 | 1HGCT1B78GA065429 | 1HGCT1B78GA089763 | 1HGCT1B78GA058870 | 1HGCT1B78GA013296 | 1HGCT1B78GA070369 | 1HGCT1B78GA028798; 1HGCT1B78GA057301; 1HGCT1B78GA006980 | 1HGCT1B78GA012603 | 1HGCT1B78GA097488 | 1HGCT1B78GA077628; 1HGCT1B78GA029773; 1HGCT1B78GA052096 | 1HGCT1B78GA049554; 1HGCT1B78GA027294; 1HGCT1B78GA067617 | 1HGCT1B78GA087785 | 1HGCT1B78GA079623; 1HGCT1B78GA077306; 1HGCT1B78GA056245 | 1HGCT1B78GA011614 | 1HGCT1B78GA091660 | 1HGCT1B78GA042636; 1HGCT1B78GA058321 | 1HGCT1B78GA097779 | 1HGCT1B78GA030762 | 1HGCT1B78GA091092

1HGCT1B78GA050218 | 1HGCT1B78GA088001; 1HGCT1B78GA022404; 1HGCT1B78GA088340; 1HGCT1B78GA069884 | 1HGCT1B78GA032317

1HGCT1B78GA012519; 1HGCT1B78GA094235

1HGCT1B78GA019261 | 1HGCT1B78GA096082 | 1HGCT1B78GA097751 | 1HGCT1B78GA099676 | 1HGCT1B78GA040384; 1HGCT1B78GA082036 | 1HGCT1B78GA099287 | 1HGCT1B78GA018501 | 1HGCT1B78GA043110 | 1HGCT1B78GA079539 | 1HGCT1B78GA077743 | 1HGCT1B78GA057248 | 1HGCT1B78GA075927 | 1HGCT1B78GA007076 | 1HGCT1B78GA063115

1HGCT1B78GA069898 | 1HGCT1B78GA049876

1HGCT1B78GA044371

1HGCT1B78GA001293 | 1HGCT1B78GA000192 | 1HGCT1B78GA070775 | 1HGCT1B78GA038490 | 1HGCT1B78GA038828 | 1HGCT1B78GA027196 | 1HGCT1B78GA031135 | 1HGCT1B78GA038067; 1HGCT1B78GA031362 | 1HGCT1B78GA062305 | 1HGCT1B78GA002816; 1HGCT1B78GA065155; 1HGCT1B78GA009457 | 1HGCT1B78GA097930 | 1HGCT1B78GA067763 | 1HGCT1B78GA065401 | 1HGCT1B78GA033998 | 1HGCT1B78GA052311 | 1HGCT1B78GA036058 | 1HGCT1B78GA021673; 1HGCT1B78GA021222; 1HGCT1B78GA068752; 1HGCT1B78GA087267; 1HGCT1B78GA072056; 1HGCT1B78GA078228; 1HGCT1B78GA053653 | 1HGCT1B78GA003190; 1HGCT1B78GA092243; 1HGCT1B78GA076933 |

1HGCT1B78GA089343

| 1HGCT1B78GA057587 | 1HGCT1B78GA045231 | 1HGCT1B78GA011385 | 1HGCT1B78GA047044; 1HGCT1B78GA061526 | 1HGCT1B78GA037386 | 1HGCT1B78GA047528; 1HGCT1B78GA061350 | 1HGCT1B78GA055631 | 1HGCT1B78GA013220 | 1HGCT1B78GA031345 | 1HGCT1B78GA093473 | 1HGCT1B78GA069688 | 1HGCT1B78GA010284; 1HGCT1B78GA088581 | 1HGCT1B78GA053118

1HGCT1B78GA002783; 1HGCT1B78GA052616 | 1HGCT1B78GA039381 | 1HGCT1B78GA036688 | 1HGCT1B78GA006834 | 1HGCT1B78GA021608 | 1HGCT1B78GA089567 | 1HGCT1B78GA070209

1HGCT1B78GA017865 | 1HGCT1B78GA006431 | 1HGCT1B78GA061400; 1HGCT1B78GA027599 | 1HGCT1B78GA057511 | 1HGCT1B78GA070968

1HGCT1B78GA035203 | 1HGCT1B78GA020894

1HGCT1B78GA080917 | 1HGCT1B78GA049294 | 1HGCT1B78GA027019 | 1HGCT1B78GA098320 | 1HGCT1B78GA076110; 1HGCT1B78GA065057; 1HGCT1B78GA043771 | 1HGCT1B78GA060439 | 1HGCT1B78GA062272; 1HGCT1B78GA073000 | 1HGCT1B78GA022855 | 1HGCT1B78GA020264 | 1HGCT1B78GA038358 | 1HGCT1B78GA080688 | 1HGCT1B78GA046606 | 1HGCT1B78GA035976; 1HGCT1B78GA097121 | 1HGCT1B78GA060862 | 1HGCT1B78GA003870 | 1HGCT1B78GA016246; 1HGCT1B78GA079024 | 1HGCT1B78GA088709 | 1HGCT1B78GA015713; 1HGCT1B78GA044810

1HGCT1B78GA059744 | 1HGCT1B78GA038215 | 1HGCT1B78GA098091 | 1HGCT1B78GA096048 | 1HGCT1B78GA059534 | 1HGCT1B78GA061784

1HGCT1B78GA085258 | 1HGCT1B78GA099368 | 1HGCT1B78GA082568 | 1HGCT1B78GA083767 | 1HGCT1B78GA069352; 1HGCT1B78GA082778; 1HGCT1B78GA043222 | 1HGCT1B78GA052485 | 1HGCT1B78GA065592 | 1HGCT1B78GA054639 | 1HGCT1B78GA051126 | 1HGCT1B78GA005800 | 1HGCT1B78GA005361 | 1HGCT1B78GA057413 | 1HGCT1B78GA028395 | 1HGCT1B78GA035637 | 1HGCT1B78GA014898;

1HGCT1B78GA026243

; 1HGCT1B78GA004291; 1HGCT1B78GA060098 | 1HGCT1B78GA093831; 1HGCT1B78GA055306

1HGCT1B78GA035881 | 1HGCT1B78GA096230; 1HGCT1B78GA037954

1HGCT1B78GA070128; 1HGCT1B78GA040014 | 1HGCT1B78GA012052; 1HGCT1B78GA013315; 1HGCT1B78GA077421

1HGCT1B78GA074311 | 1HGCT1B78GA085101 | 1HGCT1B78GA069609; 1HGCT1B78GA020748 | 1HGCT1B78GA020524 | 1HGCT1B78GA010866; 1HGCT1B78GA074521; 1HGCT1B78GA062739; 1HGCT1B78GA034276 | 1HGCT1B78GA052602 | 1HGCT1B78GA090542

1HGCT1B78GA072493; 1HGCT1B78GA074356; 1HGCT1B78GA066726 | 1HGCT1B78GA068363 | 1HGCT1B78GA002220 | 1HGCT1B78GA027926 | 1HGCT1B78GA005814; 1HGCT1B78GA045861; 1HGCT1B78GA095224 | 1HGCT1B78GA068217; 1HGCT1B78GA084949 | 1HGCT1B78GA015551; 1HGCT1B78GA067794; 1HGCT1B78GA017803 | 1HGCT1B78GA023259; 1HGCT1B78GA089861 | 1HGCT1B78GA085583 | 1HGCT1B78GA045939 | 1HGCT1B78GA046136; 1HGCT1B78GA055550 | 1HGCT1B78GA078908; 1HGCT1B78GA050669 | 1HGCT1B78GA071151; 1HGCT1B78GA041521; 1HGCT1B78GA025206 | 1HGCT1B78GA040062; 1HGCT1B78GA022094 | 1HGCT1B78GA008535 | 1HGCT1B78GA092128; 1HGCT1B78GA097183 | 1HGCT1B78GA022421 | 1HGCT1B78GA037095; 1HGCT1B78GA000824 | 1HGCT1B78GA001973 | 1HGCT1B78GA006056; 1HGCT1B78GA068606 | 1HGCT1B78GA085647 | 1HGCT1B78GA035539 | 1HGCT1B78GA036917 | 1HGCT1B78GA064166 | 1HGCT1B78GA046315; 1HGCT1B78GA010107 | 1HGCT1B78GA048212; 1HGCT1B78GA061901 | 1HGCT1B78GA082585; 1HGCT1B78GA077077; 1HGCT1B78GA058688 | 1HGCT1B78GA062093 | 1HGCT1B78GA052910 | 1HGCT1B78GA073692; 1HGCT1B78GA056486

1HGCT1B78GA073434 | 1HGCT1B78GA087964; 1HGCT1B78GA016814 | 1HGCT1B78GA098057 | 1HGCT1B78GA013377 | 1HGCT1B78GA045875 | 1HGCT1B78GA053488; 1HGCT1B78GA027005; 1HGCT1B78GA064149 | 1HGCT1B78GA091996 | 1HGCT1B78GA043348; 1HGCT1B78GA018191 | 1HGCT1B78GA008454; 1HGCT1B78GA079489 | 1HGCT1B78GA032897 | 1HGCT1B78GA078133 | 1HGCT1B78GA092629 | 1HGCT1B78GA000905

1HGCT1B78GA005053 | 1HGCT1B78GA021589 | 1HGCT1B78GA032740 | 1HGCT1B78GA040661 | 1HGCT1B78GA088192; 1HGCT1B78GA037856 | 1HGCT1B78GA094560; 1HGCT1B78GA078598; 1HGCT1B78GA045150 | 1HGCT1B78GA043351 | 1HGCT1B78GA093537 | 1HGCT1B78GA084692 | 1HGCT1B78GA026906; 1HGCT1B78GA070002; 1HGCT1B78GA014576

1HGCT1B78GA082022 | 1HGCT1B78GA027702 | 1HGCT1B78GA050929; 1HGCT1B78GA007823 | 1HGCT1B78GA062952 | 1HGCT1B78GA089598; 1HGCT1B78GA056617 | 1HGCT1B78GA085423; 1HGCT1B78GA052275; 1HGCT1B78GA022354

1HGCT1B78GA068881; 1HGCT1B78GA057363 | 1HGCT1B78GA054947 | 1HGCT1B78GA093957; 1HGCT1B78GA065608 | 1HGCT1B78GA097829 | 1HGCT1B78GA041812 | 1HGCT1B78GA066144 | 1HGCT1B78GA006395; 1HGCT1B78GA043527 | 1HGCT1B78GA053054 | 1HGCT1B78GA071666; 1HGCT1B78GA009331 | 1HGCT1B78GA062109; 1HGCT1B78GA044483; 1HGCT1B78GA094123 | 1HGCT1B78GA066810 | 1HGCT1B78GA030244 | 1HGCT1B78GA049053

1HGCT1B78GA048310 | 1HGCT1B78GA056830; 1HGCT1B78GA035475 | 1HGCT1B78GA048923 | 1HGCT1B78GA073546 | 1HGCT1B78GA079363 | 1HGCT1B78GA085468 | 1HGCT1B78GA069934; 1HGCT1B78GA046671 | 1HGCT1B78GA034181; 1HGCT1B78GA099001 | 1HGCT1B78GA094381 | 1HGCT1B78GA013427 | 1HGCT1B78GA004789; 1HGCT1B78GA094431; 1HGCT1B78GA082666 | 1HGCT1B78GA054558 | 1HGCT1B78GA076690 | 1HGCT1B78GA063261 | 1HGCT1B78GA089505 | 1HGCT1B78GA093330 | 1HGCT1B78GA000385; 1HGCT1B78GA085213 | 1HGCT1B78GA071067; 1HGCT1B78GA044449 | 1HGCT1B78GA073725; 1HGCT1B78GA032141; 1HGCT1B78GA093425; 1HGCT1B78GA075135; 1HGCT1B78GA015100 | 1HGCT1B78GA007742 | 1HGCT1B78GA060666 | 1HGCT1B78GA018949; 1HGCT1B78GA075734 | 1HGCT1B78GA009510

1HGCT1B78GA025447; 1HGCT1B78GA041759 | 1HGCT1B78GA029580 | 1HGCT1B78GA090928 | 1HGCT1B78GA004579 | 1HGCT1B78GA073157 | 1HGCT1B78GA043558 | 1HGCT1B78GA085518; 1HGCT1B78GA063258; 1HGCT1B78GA009569 | 1HGCT1B78GA080528 | 1HGCT1B78GA058433 | 1HGCT1B78GA021995; 1HGCT1B78GA041020; 1HGCT1B78GA028879; 1HGCT1B78GA023729 | 1HGCT1B78GA060778 | 1HGCT1B78GA073482 | 1HGCT1B78GA022953; 1HGCT1B78GA073420 | 1HGCT1B78GA097278 | 1HGCT1B78GA047979

1HGCT1B78GA051109 | 1HGCT1B78GA067701 | 1HGCT1B78GA094350; 1HGCT1B78GA095613 | 1HGCT1B78GA014593 | 1HGCT1B78GA060960 | 1HGCT1B78GA050316 | 1HGCT1B78GA037422

1HGCT1B78GA044662

1HGCT1B78GA007692; 1HGCT1B78GA092419; 1HGCT1B78GA011970 | 1HGCT1B78GA026162; 1HGCT1B78GA067293

1HGCT1B78GA041437 | 1HGCT1B78GA014500 | 1HGCT1B78GA012813; 1HGCT1B78GA038618 | 1HGCT1B78GA010480; 1HGCT1B78GA058190 | 1HGCT1B78GA073501 | 1HGCT1B78GA080447; 1HGCT1B78GA035122; 1HGCT1B78GA060909

1HGCT1B78GA069061; 1HGCT1B78GA092551 | 1HGCT1B78GA019681; 1HGCT1B78GA070582; 1HGCT1B78GA001875; 1HGCT1B78GA021446 | 1HGCT1B78GA036626 | 1HGCT1B78GA086426 | 1HGCT1B78GA007580 | 1HGCT1B78GA050431 | 1HGCT1B78GA058738; 1HGCT1B78GA022886 | 1HGCT1B78GA042412 | 1HGCT1B78GA005392 | 1HGCT1B78GA018482 | 1HGCT1B78GA009667 | 1HGCT1B78GA014142 | 1HGCT1B78GA060599 | 1HGCT1B78GA031572 | 1HGCT1B78GA019678 | 1HGCT1B78GA006803 | 1HGCT1B78GA091044 | 1HGCT1B78GA014349 | 1HGCT1B78GA043804; 1HGCT1B78GA097457; 1HGCT1B78GA095353; 1HGCT1B78GA006414 | 1HGCT1B78GA000113 | 1HGCT1B78GA050090 | 1HGCT1B78GA087527 | 1HGCT1B78GA065849 | 1HGCT1B78GA023973; 1HGCT1B78GA096812; 1HGCT1B78GA067214; 1HGCT1B78GA005683 | 1HGCT1B78GA021219 | 1HGCT1B78GA016053; 1HGCT1B78GA096891; 1HGCT1B78GA057038; 1HGCT1B78GA041888 | 1HGCT1B78GA025755 | 1HGCT1B78GA053927 | 1HGCT1B78GA072378; 1HGCT1B78GA053152; 1HGCT1B78GA012407 | 1HGCT1B78GA026128 | 1HGCT1B78GA043513; 1HGCT1B78GA053541; 1HGCT1B78GA096972; 1HGCT1B78GA075023 | 1HGCT1B78GA079525 | 1HGCT1B78GA029028; 1HGCT1B78GA025433 | 1HGCT1B78GA089360 | 1HGCT1B78GA074003 | 1HGCT1B78GA043544

1HGCT1B78GA021415 | 1HGCT1B78GA007093 | 1HGCT1B78GA049439 | 1HGCT1B78GA078147 | 1HGCT1B78GA028803; 1HGCT1B78GA049585 | 1HGCT1B78GA019065 | 1HGCT1B78GA047433

1HGCT1B78GA038036 | 1HGCT1B78GA006977 | 1HGCT1B78GA077967 | 1HGCT1B78GA065818 | 1HGCT1B78GA021687

1HGCT1B78GA031393 | 1HGCT1B78GA084269 | 1HGCT1B78GA086555; 1HGCT1B78GA063048 | 1HGCT1B78GA024038 | 1HGCT1B78GA020359 | 1HGCT1B78GA022905 | 1HGCT1B78GA061705 | 1HGCT1B78GA045505; 1HGCT1B78GA057332; 1HGCT1B78GA036979 | 1HGCT1B78GA083719; 1HGCT1B78GA044113 | 1HGCT1B78GA043477; 1HGCT1B78GA085857 | 1HGCT1B78GA066533; 1HGCT1B78GA029448 | 1HGCT1B78GA090864 | 1HGCT1B78GA033533 | 1HGCT1B78GA098026; 1HGCT1B78GA097393; 1HGCT1B78GA041549 | 1HGCT1B78GA008440 | 1HGCT1B78GA051871 | 1HGCT1B78GA072414 | 1HGCT1B78GA095658 | 1HGCT1B78GA047075 | 1HGCT1B78GA070937 | 1HGCT1B78GA083624 | 1HGCT1B78GA068573 | 1HGCT1B78GA077029 | 1HGCT1B78GA015226 |

1HGCT1B78GA010253

| 1HGCT1B78GA049621; 1HGCT1B78GA074664 | 1HGCT1B78GA091108 | 1HGCT1B78GA018188 | 1HGCT1B78GA085082 | 1HGCT1B78GA023777; 1HGCT1B78GA096731; 1HGCT1B78GA061185 | 1HGCT1B78GA039686; 1HGCT1B78GA025285 | 1HGCT1B78GA096941 | 1HGCT1B78GA096616 | 1HGCT1B78GA083736 | 1HGCT1B78GA013654 | 1HGCT1B78GA059887 | 1HGCT1B78GA054236 | 1HGCT1B78GA080724 | 1HGCT1B78GA044421 | 1HGCT1B78GA085972; 1HGCT1B78GA021785 | 1HGCT1B78GA082988 | 1HGCT1B78GA002881; 1HGCT1B78GA003951; 1HGCT1B78GA041499

1HGCT1B78GA080657; 1HGCT1B78GA000158

1HGCT1B78GA094980; 1HGCT1B78GA072672 | 1HGCT1B78GA022015; 1HGCT1B78GA001178; 1HGCT1B78GA032124 | 1HGCT1B78GA077127; 1HGCT1B78GA029059 | 1HGCT1B78GA087124 | 1HGCT1B78GA018143 | 1HGCT1B78GA070808; 1HGCT1B78GA092940 | 1HGCT1B78GA014125 | 1HGCT1B78GA069710

1HGCT1B78GA098284; 1HGCT1B78GA068704 | 1HGCT1B78GA081453 | 1HGCT1B78GA077726

1HGCT1B78GA094669 | 1HGCT1B78GA049344; 1HGCT1B78GA020846 | 1HGCT1B78GA067892 | 1HGCT1B78GA062868 | 1HGCT1B78GA014383 | 1HGCT1B78GA063745 | 1HGCT1B78GA068265 | 1HGCT1B78GA085356; 1HGCT1B78GA043883 | 1HGCT1B78GA062031 | 1HGCT1B78GA017722; 1HGCT1B78GA074048; 1HGCT1B78GA026551; 1HGCT1B78GA007773 | 1HGCT1B78GA043043; 1HGCT1B78GA017557 | 1HGCT1B78GA032785; 1HGCT1B78GA099256; 1HGCT1B78GA062904; 1HGCT1B78GA015419 | 1HGCT1B78GA057203 | 1HGCT1B78GA086958 | 1HGCT1B78GA034293; 1HGCT1B78GA018823; 1HGCT1B78GA014612 | 1HGCT1B78GA010785 | 1HGCT1B78GA029479 | 1HGCT1B78GA072915 | 1HGCT1B78GA076124 | 1HGCT1B78GA055094 | 1HGCT1B78GA033175 | 1HGCT1B78GA013766; 1HGCT1B78GA005473 | 1HGCT1B78GA072722; 1HGCT1B78GA082070; 1HGCT1B78GA023908 | 1HGCT1B78GA059064 | 1HGCT1B78GA025982 | 1HGCT1B78GA023715; 1HGCT1B78GA059730 | 1HGCT1B78GA090752

1HGCT1B78GA005120 | 1HGCT1B78GA039803 | 1HGCT1B78GA022161 | 1HGCT1B78GA013590;

1HGCT1B78GA098253

; 1HGCT1B78GA051305 |

1HGCT1B78GA058402

; 1HGCT1B78GA092484 | 1HGCT1B78GA048789 | 1HGCT1B78GA068928 | 1HGCT1B78GA085986; 1HGCT1B78GA055757; 1HGCT1B78GA066614 | 1HGCT1B78GA092159; 1HGCT1B78GA015453 | 1HGCT1B78GA047027 | 1HGCT1B78GA007465 | 1HGCT1B78GA043821 | 1HGCT1B78GA075149 | 1HGCT1B78GA049540 | 1HGCT1B78GA079508; 1HGCT1B78GA099967; 1HGCT1B78GA093621 | 1HGCT1B78GA094705 | 1HGCT1B78GA026677 | 1HGCT1B78GA014741 | 1HGCT1B78GA001567 | 1HGCT1B78GA027988 | 1HGCT1B78GA005747 | 1HGCT1B78GA067942 | 1HGCT1B78GA048873 | 1HGCT1B78GA008048 | 1HGCT1B78GA013525 | 1HGCT1B78GA003187; 1HGCT1B78GA042894 | 1HGCT1B78GA088435 | 1HGCT1B78GA003125; 1HGCT1B78GA072588 |

1HGCT1B78GA014447

| 1HGCT1B78GA061557

1HGCT1B78GA064717 | 1HGCT1B78GA063423; 1HGCT1B78GA059047 | 1HGCT1B78GA060442; 1HGCT1B78GA036898; 1HGCT1B78GA084787 | 1HGCT1B78GA014237; 1HGCT1B78GA052325 | 1HGCT1B78GA087317; 1HGCT1B78GA032270 | 1HGCT1B78GA016571; 1HGCT1B78GA002380 | 1HGCT1B78GA035234 | 1HGCT1B78GA002685 | 1HGCT1B78GA083137 | 1HGCT1B78GA078665 | 1HGCT1B78GA002802; 1HGCT1B78GA028459 | 1HGCT1B78GA042474; 1HGCT1B78GA017476; 1HGCT1B78GA056312 | 1HGCT1B78GA012245; 1HGCT1B78GA000287 | 1HGCT1B78GA052907

1HGCT1B78GA058156 | 1HGCT1B78GA033662 | 1HGCT1B78GA058948

1HGCT1B78GA055211; 1HGCT1B78GA015033 |

1HGCT1B78GA065446

; 1HGCT1B78GA089276 | 1HGCT1B78GA003030; 1HGCT1B78GA003397 | 1HGCT1B78GA001911 | 1HGCT1B78GA072252

1HGCT1B78GA090086; 1HGCT1B78GA051742; 1HGCT1B78GA050557 | 1HGCT1B78GA054611 | 1HGCT1B78GA046265 |

1HGCT1B78GA021107

; 1HGCT1B78GA004727; 1HGCT1B78GA076883;

1HGCT1B78GA006249

; 1HGCT1B78GA072025 | 1HGCT1B78GA049702 | 1HGCT1B78GA062725 | 1HGCT1B78GA091237; 1HGCT1B78GA015050; 1HGCT1B78GA003318 | 1HGCT1B78GA075524 | 1HGCT1B78GA057122

1HGCT1B78GA017736; 1HGCT1B78GA008423 | 1HGCT1B78GA013105 | 1HGCT1B78GA062000 | 1HGCT1B78GA093392; 1HGCT1B78GA035010; 1HGCT1B78GA076219 | 1HGCT1B78GA052423 | 1HGCT1B78GA052941; 1HGCT1B78GA085728; 1HGCT1B78GA011564 | 1HGCT1B78GA040305 | 1HGCT1B78GA072879 | 1HGCT1B78GA029210; 1HGCT1B78GA031927 | 1HGCT1B78GA067956; 1HGCT1B78GA045407 | 1HGCT1B78GA029501

1HGCT1B78GA084384 | 1HGCT1B78GA075667 | 1HGCT1B78GA032110 | 1HGCT1B78GA043219; 1HGCT1B78GA071330; 1HGCT1B78GA097586; 1HGCT1B78GA052633; 1HGCT1B78GA080982 | 1HGCT1B78GA039378 |

1HGCT1B78GA051515

| 1HGCT1B78GA009958 | 1HGCT1B78GA061882

1HGCT1B78GA054950 | 1HGCT1B78GA041292 | 1HGCT1B78GA018627 | 1HGCT1B78GA087592; 1HGCT1B78GA080268

1HGCT1B78GA060070

1HGCT1B78GA081310 | 1HGCT1B78GA094722 | 1HGCT1B78GA000256; 1HGCT1B78GA057010; 1HGCT1B78GA074034; 1HGCT1B78GA081971 | 1HGCT1B78GA005263; 1HGCT1B78GA042362; 1HGCT1B78GA011547 | 1HGCT1B78GA024363 | 1HGCT1B78GA065205 | 1HGCT1B78GA035444 | 1HGCT1B78GA008793 | 1HGCT1B78GA039560 | 1HGCT1B78GA070632; 1HGCT1B78GA092260 | 1HGCT1B78GA096311 | 1HGCT1B78GA085406; 1HGCT1B78GA020684

1HGCT1B78GA057802 | 1HGCT1B78GA059906; 1HGCT1B78GA024623 | 1HGCT1B78GA075197 | 1HGCT1B78GA044614 | 1HGCT1B78GA022645 | 1HGCT1B78GA084739; 1HGCT1B78GA097233 | 1HGCT1B78GA024573 | 1HGCT1B78GA018014 | 1HGCT1B78GA020099 | 1HGCT1B78GA057864 | 1HGCT1B78GA005375 | 1HGCT1B78GA018790 | 1HGCT1B78GA023035; 1HGCT1B78GA083252

1HGCT1B78GA072381 | 1HGCT1B78GA024489

1HGCT1B78GA093702 | 1HGCT1B78GA061316 | 1HGCT1B78GA063308 | 1HGCT1B78GA040532; 1HGCT1B78GA073398 | 1HGCT1B78GA053538 | 1HGCT1B78GA052146

1HGCT1B78GA072316; 1HGCT1B78GA065821 | 1HGCT1B78GA035590 | 1HGCT1B78GA036836; 1HGCT1B78GA094784 | 1HGCT1B78GA046489 | 1HGCT1B78GA080531 | 1HGCT1B78GA077418 | 1HGCT1B78GA008938

1HGCT1B78GA013217; 1HGCT1B78GA024878; 1HGCT1B78GA074051; 1HGCT1B78GA098768 | 1HGCT1B78GA008065 | 1HGCT1B78GA079850 | 1HGCT1B78GA080397 | 1HGCT1B78GA076091 | 1HGCT1B78GA092954 | 1HGCT1B78GA029272

1HGCT1B78GA056746 | 1HGCT1B78GA054074 | 1HGCT1B78GA007207 | 1HGCT1B78GA088077 | 1HGCT1B78GA007613 | 1HGCT1B78GA041051 | 1HGCT1B78GA051496 | 1HGCT1B78GA086278 | 1HGCT1B78GA051532 | 1HGCT1B78GA089682; 1HGCT1B78GA068850 | 1HGCT1B78GA056925; 1HGCT1B78GA025562 | 1HGCT1B78GA036884 | 1HGCT1B78GA047867 | 1HGCT1B78GA014285 | 1HGCT1B78GA034083 | 1HGCT1B78GA034357 | 1HGCT1B78GA010138 | 1HGCT1B78GA072364; 1HGCT1B78GA007224

1HGCT1B78GA089651 | 1HGCT1B78GA005134 | 1HGCT1B78GA016344;

1HGCT1B78GA075913

; 1HGCT1B78GA058044; 1HGCT1B78GA081596 | 1HGCT1B78GA049389; 1HGCT1B78GA016747

1HGCT1B78GA018577 | 1HGCT1B78GA059923 |

1HGCT1B78GA048100

| 1HGCT1B78GA004615; 1HGCT1B78GA059825 | 1HGCT1B78GA021057; 1HGCT1B78GA097300 | 1HGCT1B78GA040370; 1HGCT1B78GA085809; 1HGCT1B78GA065916; 1HGCT1B78GA077404; 1HGCT1B78GA031359; 1HGCT1B78GA072011 | 1HGCT1B78GA013671; 1HGCT1B78GA065625 | 1HGCT1B78GA069626; 1HGCT1B78GA032057; 1HGCT1B78GA030700 | 1HGCT1B78GA010754; 1HGCT1B78GA059436 | 1HGCT1B78GA045732 | 1HGCT1B78GA011676; 1HGCT1B78GA074549 | 1HGCT1B78GA051773 | 1HGCT1B78GA059646; 1HGCT1B78GA025027 | 1HGCT1B78GA088290; 1HGCT1B78GA075250 | 1HGCT1B78GA080271; 1HGCT1B78GA031605; 1HGCT1B78GA089004 | 1HGCT1B78GA089732 | 1HGCT1B78GA063812 | 1HGCT1B78GA019583 | 1HGCT1B78GA085695 | 1HGCT1B78GA041146 | 1HGCT1B78GA008230 | 1HGCT1B78GA031555 | 1HGCT1B78GA045990 | 1HGCT1B78GA099175 | 1HGCT1B78GA085471 | 1HGCT1B78GA030082 | 1HGCT1B78GA079461 | 1HGCT1B78GA081422; 1HGCT1B78GA084465 | 1HGCT1B78GA017056; 1HGCT1B78GA081713 | 1HGCT1B78GA062854; 1HGCT1B78GA090279 | 1HGCT1B78GA036920 | 1HGCT1B78GA018109 | 1HGCT1B78GA088760 | 1HGCT1B78GA040997 | 1HGCT1B78GA004596 | 1HGCT1B78GA009880 | 1HGCT1B78GA077838 | 1HGCT1B78GA004565 | 1HGCT1B78GA045245 | 1HGCT1B78GA096583 | 1HGCT1B78GA044175; 1HGCT1B78GA073918 | 1HGCT1B78GA070534 | 1HGCT1B78GA031118 | 1HGCT1B78GA072834 | 1HGCT1B78GA077371; 1HGCT1B78GA027215 | 1HGCT1B78GA073613 | 1HGCT1B78GA035458 | 1HGCT1B78GA028901 | 1HGCT1B78GA041180 | 1HGCT1B78GA021396

1HGCT1B78GA008552

| 1HGCT1B78GA054303 | 1HGCT1B78GA042717 | 1HGCT1B78GA060733 | 1HGCT1B78GA057928 | 1HGCT1B78GA099094; 1HGCT1B78GA030812; 1HGCT1B78GA048713; 1HGCT1B78GA026968; 1HGCT1B78GA061624

1HGCT1B78GA046010; 1HGCT1B78GA048758 | 1HGCT1B78GA059971; 1HGCT1B78GA074213 | 1HGCT1B78GA046959 | 1HGCT1B78GA030857 | 1HGCT1B78GA096955 | 1HGCT1B78GA057590 | 1HGCT1B78GA037615; 1HGCT1B78GA068167 | 1HGCT1B78GA038330

1HGCT1B78GA066130 | 1HGCT1B78GA062627 | 1HGCT1B78GA015047 | 1HGCT1B78GA071652; 1HGCT1B78GA053524 | 1HGCT1B78GA028882 | 1HGCT1B78GA062546 | 1HGCT1B78GA069612; 1HGCT1B78GA032480 |

1HGCT1B78GA033029

; 1HGCT1B78GA069738; 1HGCT1B78GA050252 | 1HGCT1B78GA061963

1HGCT1B78GA032320 | 1HGCT1B78GA029076; 1HGCT1B78GA028865; 1HGCT1B78GA020572; 1HGCT1B78GA023570 | 1HGCT1B78GA025643 | 1HGCT1B78GA053393 | 1HGCT1B78GA090220 | 1HGCT1B78GA041664 | 1HGCT1B78GA060330 | 1HGCT1B78GA003562 | 1HGCT1B78GA010947 | 1HGCT1B78GA084174 | 1HGCT1B78GA065303 | 1HGCT1B78GA010141 | 1HGCT1B78GA026033 | 1HGCT1B78GA095708 | 1HGCT1B78GA055886

1HGCT1B78GA000645 | 1HGCT1B78GA029062 | 1HGCT1B78GA053510

1HGCT1B78GA072946 | 1HGCT1B78GA018921

1HGCT1B78GA053622 | 1HGCT1B78GA070727; 1HGCT1B78GA071215 | 1HGCT1B78GA063759 | 1HGCT1B78GA092873; 1HGCT1B78GA083929 | 1HGCT1B78GA043995 | 1HGCT1B78GA054544; 1HGCT1B78GA085874 | 1HGCT1B78GA024587 | 1HGCT1B78GA017493 | 1HGCT1B78GA054219 | 1HGCT1B78GA022046; 1HGCT1B78GA074597; 1HGCT1B78GA064846 | 1HGCT1B78GA097815; 1HGCT1B78GA047934; 1HGCT1B78GA059288 | 1HGCT1B78GA053765 | 1HGCT1B78GA046833; 1HGCT1B78GA050560 | 1HGCT1B78GA032902; 1HGCT1B78GA041776 | 1HGCT1B78GA014397; 1HGCT1B78GA056892; 1HGCT1B78GA062465 | 1HGCT1B78GA031930; 1HGCT1B78GA005974; 1HGCT1B78GA089925 | 1HGCT1B78GA030681 |

1HGCT1B78GA090119

| 1HGCT1B78GA058982 | 1HGCT1B78GA031068 | 1HGCT1B78GA098642; 1HGCT1B78GA098561 | 1HGCT1B78GA014044; 1HGCT1B78GA068458 | 1HGCT1B78GA024816 | 1HGCT1B78GA071036

1HGCT1B78GA064605 | 1HGCT1B78GA098432 | 1HGCT1B78GA082781 | 1HGCT1B78GA048808 | 1HGCT1B78GA019308 | 1HGCT1B78GA054222; 1HGCT1B78GA046458 | 1HGCT1B78GA050915; 1HGCT1B78GA094042 | 1HGCT1B78GA053720

1HGCT1B78GA087074; 1HGCT1B78GA084658 | 1HGCT1B78GA005666 | 1HGCT1B78GA071697

1HGCT1B78GA029563 | 1HGCT1B78GA040157; 1HGCT1B78GA084210 | 1HGCT1B78GA090816 | 1HGCT1B78GA029367 | 1HGCT1B78GA071618; 1HGCT1B78GA048095; 1HGCT1B78GA074681 | 1HGCT1B78GA083445 | 1HGCT1B78GA068816 | 1HGCT1B78GA079265; 1HGCT1B78GA079928; 1HGCT1B78GA085521 | 1HGCT1B78GA060618; 1HGCT1B78GA074132 | 1HGCT1B78GA068184; 1HGCT1B78GA006638 | 1HGCT1B78GA089794 | 1HGCT1B78GA070839; 1HGCT1B78GA075491 | 1HGCT1B78GA014268 | 1HGCT1B78GA068153 | 1HGCT1B78GA038571; 1HGCT1B78GA093411; 1HGCT1B78GA051174 | 1HGCT1B78GA085535 | 1HGCT1B78GA003691; 1HGCT1B78GA066497 | 1HGCT1B78GA018983; 1HGCT1B78GA016036

1HGCT1B78GA095983 | 1HGCT1B78GA001214 | 1HGCT1B78GA049943 | 1HGCT1B78GA092534; 1HGCT1B78GA017462 | 1HGCT1B78GA087477; 1HGCT1B78GA036285 | 1HGCT1B78GA082764 | 1HGCT1B78GA090475 | 1HGCT1B78GA051398 | 1HGCT1B78GA027716 | 1HGCT1B78GA039204; 1HGCT1B78GA061235 | 1HGCT1B78GA016389 | 1HGCT1B78GA016361 | 1HGCT1B78GA091271; 1HGCT1B78GA019597; 1HGCT1B78GA037906 | 1HGCT1B78GA051966 | 1HGCT1B78GA055371 | 1HGCT1B78GA021981 | 1HGCT1B78GA063275

1HGCT1B78GA099970; 1HGCT1B78GA066502 | 1HGCT1B78GA004050 | 1HGCT1B78GA062787 | 1HGCT1B78GA046024 | 1HGCT1B78GA092596 | 1HGCT1B78GA031877 | 1HGCT1B78GA058092 | 1HGCT1B78GA063454 | 1HGCT1B78GA053569; 1HGCT1B78GA036870 | 1HGCT1B78GA028154; 1HGCT1B78GA069111 |

1HGCT1B78GA066371

; 1HGCT1B78GA034116; 1HGCT1B78GA091514 | 1HGCT1B78GA098995 | 1HGCT1B78GA095854 | 1HGCT1B78GA093540 | 1HGCT1B78GA019616 | 1HGCT1B78GA028493 | 1HGCT1B78GA062112 | 1HGCT1B78GA017798; 1HGCT1B78GA045309 | 1HGCT1B78GA061476 | 1HGCT1B78GA034147; 1HGCT1B78GA064264 | 1HGCT1B78GA015243 | 1HGCT1B78GA030356; 1HGCT1B78GA064197 | 1HGCT1B78GA061333 | 1HGCT1B78GA091531; 1HGCT1B78GA032401

1HGCT1B78GA057377 | 1HGCT1B78GA067133; 1HGCT1B78GA073045 | 1HGCT1B78GA093960; 1HGCT1B78GA017932; 1HGCT1B78GA060117 | 1HGCT1B78GA051272 | 1HGCT1B78GA084319 | 1HGCT1B78GA093733; 1HGCT1B78GA016859; 1HGCT1B78GA031183; 1HGCT1B78GA031099; 1HGCT1B78GA042023 | 1HGCT1B78GA042748

1HGCT1B78GA046573; 1HGCT1B78GA045942 | 1HGCT1B78GA025111; 1HGCT1B78GA064636 | 1HGCT1B78GA094820 | 1HGCT1B78GA084952 | 1HGCT1B78GA067200 | 1HGCT1B78GA061817 | 1HGCT1B78GA005831; 1HGCT1B78GA071392; 1HGCT1B78GA016280; 1HGCT1B78GA037064; 1HGCT1B78GA031491; 1HGCT1B78GA086975 | 1HGCT1B78GA078648

1HGCT1B78GA067682; 1HGCT1B78GA027182; 1HGCT1B78GA000077 | 1HGCT1B78GA024279 | 1HGCT1B78GA036092 | 1HGCT1B78GA079394 | 1HGCT1B78GA009278 | 1HGCT1B78GA039199 | 1HGCT1B78GA019180; 1HGCT1B78GA044502 | 1HGCT1B78GA098804

1HGCT1B78GA043611

1HGCT1B78GA063051 | 1HGCT1B78GA013394

1HGCT1B78GA044323 | 1HGCT1B78GA040708 | 1HGCT1B78GA075264; 1HGCT1B78GA081632 | 1HGCT1B78GA084501 | 1HGCT1B78GA087866 | 1HGCT1B78GA015727 | 1HGCT1B78GA046699 | 1HGCT1B78GA019888 | 1HGCT1B78GA095661 | 1HGCT1B78GA078844 | 1HGCT1B78GA026324; 1HGCT1B78GA080609 | 1HGCT1B78GA003450; 1HGCT1B78GA039039 | 1HGCT1B78GA035167; 1HGCT1B78GA059405; 1HGCT1B78GA082134 | 1HGCT1B78GA086099; 1HGCT1B78GA055080; 1HGCT1B78GA002153 | 1HGCT1B78GA042720 | 1HGCT1B78GA030311; 1HGCT1B78GA058657 | 1HGCT1B78GA040790 | 1HGCT1B78GA059422 | 1HGCT1B78GA005618 | 1HGCT1B78GA019552 | 1HGCT1B78GA079413 | 1HGCT1B78GA072641 | 1HGCT1B78GA048601 | 1HGCT1B78GA071585

1HGCT1B78GA080349; 1HGCT1B78GA023505; 1HGCT1B78GA001827 | 1HGCT1B78GA015954 |

1HGCT1B78GA094929

; 1HGCT1B78GA051840; 1HGCT1B78GA009751 | 1HGCT1B78GA071005; 1HGCT1B78GA076737 | 1HGCT1B78GA013475 | 1HGCT1B78GA040031 | 1HGCT1B78GA025710 | 1HGCT1B78GA060067; 1HGCT1B78GA043768; 1HGCT1B78GA032611

1HGCT1B78GA068377 | 1HGCT1B78GA022712 | 1HGCT1B78GA063535

1HGCT1B78GA081940; 1HGCT1B78GA064622 | 1HGCT1B78GA037694 | 1HGCT1B78GA089746; 1HGCT1B78GA045763; 1HGCT1B78GA070159; 1HGCT1B78GA022211 | 1HGCT1B78GA068007; 1HGCT1B78GA082618 | 1HGCT1B78GA057217; 1HGCT1B78GA060571 | 1HGCT1B78GA027456 | 1HGCT1B78GA013136 | 1HGCT1B78GA078696

1HGCT1B78GA087303 | 1HGCT1B78GA099564 | 1HGCT1B78GA071831; 1HGCT1B78GA055953 | 1HGCT1B78GA067410

1HGCT1B78GA031426

1HGCT1B78GA010009; 1HGCT1B78GA032964 | 1HGCT1B78GA026825; 1HGCT1B78GA083025; 1HGCT1B78GA053667 | 1HGCT1B78GA073823; 1HGCT1B78GA050994 | 1HGCT1B78GA057668; 1HGCT1B78GA015744 | 1HGCT1B78GA060084; 1HGCT1B78GA084000 | 1HGCT1B78GA049523 | 1HGCT1B78GA063681 | 1HGCT1B78GA034827 | 1HGCT1B78GA017087; 1HGCT1B78GA065639; 1HGCT1B78GA022449; 1HGCT1B78GA066984; 1HGCT1B78GA032981 | 1HGCT1B78GA013539; 1HGCT1B78GA035783 | 1HGCT1B78GA083607 | 1HGCT1B78GA077533 | 1HGCT1B78GA010964 | 1HGCT1B78GA042328 | 1HGCT1B78GA009894; 1HGCT1B78GA018840; 1HGCT1B78GA088516; 1HGCT1B78GA077581; 1HGCT1B78GA068248 | 1HGCT1B78GA063213 | 1HGCT1B78GA054771 | 1HGCT1B78GA088659 | 1HGCT1B78GA011810 | 1HGCT1B78GA068069 | 1HGCT1B78GA027070; 1HGCT1B78GA080674; 1HGCT1B78GA075202; 1HGCT1B78GA006123 | 1HGCT1B78GA060876; 1HGCT1B78GA027165 | 1HGCT1B78GA081811; 1HGCT1B78GA077158 | 1HGCT1B78GA030938

1HGCT1B78GA079055 | 1HGCT1B78GA096261; 1HGCT1B78GA018319 | 1HGCT1B78GA096258 | 1HGCT1B78GA071103; 1HGCT1B78GA037775; 1HGCT1B78GA095787 | 1HGCT1B78GA023021 | 1HGCT1B78GA076642 | 1HGCT1B78GA023097 | 1HGCT1B78GA048033; 1HGCT1B78GA000211; 1HGCT1B78GA068976 | 1HGCT1B78GA010995; 1HGCT1B78GA049778 | 1HGCT1B78GA057606 | 1HGCT1B78GA005991; 1HGCT1B78GA046718 | 1HGCT1B78GA052681; 1HGCT1B78GA004467; 1HGCT1B78GA084918; 1HGCT1B78GA050302 | 1HGCT1B78GA046864; 1HGCT1B78GA017834 | 1HGCT1B78GA029112 | 1HGCT1B78GA039154; 1HGCT1B78GA022144 | 1HGCT1B78GA017607 | 1HGCT1B78GA024699; 1HGCT1B78GA076186 | 1HGCT1B78GA049635 | 1HGCT1B78GA041048; 1HGCT1B78GA009118 | 1HGCT1B78GA068380 | 1HGCT1B78GA041552 | 1HGCT1B78GA046623 | 1HGCT1B78GA085454; 1HGCT1B78GA019521 | 1HGCT1B78GA019633 | 1HGCT1B78GA003349 | 1HGCT1B78GA063793; 1HGCT1B78GA031295; 1HGCT1B78GA056990 | 1HGCT1B78GA010558 | 1HGCT1B78GA053331; 1HGCT1B78GA008258 | 1HGCT1B78GA099497; 1HGCT1B78GA065320 | 1HGCT1B78GA021043; 1HGCT1B78GA025822 | 1HGCT1B78GA017106 | 1HGCT1B78GA053250 | 1HGCT1B78GA080416 | 1HGCT1B78GA017168 | 1HGCT1B78GA039915; 1HGCT1B78GA000550; 1HGCT1B78GA075698 | 1HGCT1B78GA016876 | 1HGCT1B78GA031944 | 1HGCT1B78GA018370; 1HGCT1B78GA003674; 1HGCT1B78GA003304 | 1HGCT1B78GA064510 | 1HGCT1B78GA063311 | 1HGCT1B78GA047125 | 1HGCT1B78GA022001 | 1HGCT1B78GA060585; 1HGCT1B78GA044399; 1HGCT1B78GA050123 | 1HGCT1B78GA023939 | 1HGCT1B78GA098849 | 1HGCT1B78GA095515 | 1HGCT1B78GA098611 | 1HGCT1B78GA011015; 1HGCT1B78GA020247; 1HGCT1B78GA080402; 1HGCT1B78GA066631; 1HGCT1B78GA010799

1HGCT1B78GA090721 | 1HGCT1B78GA029532; 1HGCT1B78GA002993 | 1HGCT1B78GA067844 | 1HGCT1B78GA092811; 1HGCT1B78GA030387; 1HGCT1B78GA031443; 1HGCT1B78GA032544 | 1HGCT1B78GA031975 | 1HGCT1B78GA065138 | 1HGCT1B78GA089066 | 1HGCT1B78GA018756 | 1HGCT1B78GA006557; 1HGCT1B78GA038554; 1HGCT1B78GA097474; 1HGCT1B78GA064443 | 1HGCT1B78GA044001 | 1HGCT1B78GA034231 | 1HGCT1B78GA013282

1HGCT1B78GA021849; 1HGCT1B78GA017817 | 1HGCT1B78GA009555 | 1HGCT1B78GA095997; 1HGCT1B78GA034763 | 1HGCT1B78GA030552; 1HGCT1B78GA062353 | 1HGCT1B78GA021477; 1HGCT1B78GA006686; 1HGCT1B78GA042801; 1HGCT1B78GA074115 | 1HGCT1B78GA074308 | 1HGCT1B78GA041003 | 1HGCT1B78GA013301 | 1HGCT1B78GA082277 | 1HGCT1B78GA056441

1HGCT1B78GA008342; 1HGCT1B78GA069237 | 1HGCT1B78GA028770; 1HGCT1B78GA020314; 1HGCT1B78GA088967

1HGCT1B78GA094803 | 1HGCT1B78GA048937 | 1HGCT1B78GA027098; 1HGCT1B78GA076530 | 1HGCT1B78GA024492 | 1HGCT1B78GA023763 | 1HGCT1B78GA005067 | 1HGCT1B78GA080576 | 1HGCT1B78GA008888 | 1HGCT1B78GA002332 | 1HGCT1B78GA020152; 1HGCT1B78GA044225 | 1HGCT1B78GA074065 | 1HGCT1B78GA098947; 1HGCT1B78GA030115 | 1HGCT1B78GA072123 | 1HGCT1B78GA094364; 1HGCT1B78GA086362 | 1HGCT1B78GA006266 | 1HGCT1B78GA090248 | 1HGCT1B78GA028834; 1HGCT1B78GA017848 | 1HGCT1B78GA007546; 1HGCT1B78GA039574; 1HGCT1B78GA099113 | 1HGCT1B78GA050834 | 1HGCT1B78GA096745 | 1HGCT1B78GA001150; 1HGCT1B78GA028168 | 1HGCT1B78GA006347; 1HGCT1B78GA009362 | 1HGCT1B78GA019647; 1HGCT1B78GA047318

1HGCT1B78GA081405; 1HGCT1B78GA022869; 1HGCT1B78GA008521 | 1HGCT1B78GA093070 | 1HGCT1B78GA032706; 1HGCT1B78GA084207 | 1HGCT1B78GA003772 | 1HGCT1B78GA092887 | 1HGCT1B78GA081307 | 1HGCT1B78GA086622 | 1HGCT1B78GA030437 | 1HGCT1B78GA084448 | 1HGCT1B78GA097507; 1HGCT1B78GA072218 | 1HGCT1B78GA083073 | 1HGCT1B78GA025075 | 1HGCT1B78GA068251; 1HGCT1B78GA075779 | 1HGCT1B78GA064202 | 1HGCT1B78GA083011; 1HGCT1B78GA089522 | 1HGCT1B78GA087480 | 1HGCT1B78GA084756 | 1HGCT1B78GA087141 | 1HGCT1B78GA018868; 1HGCT1B78GA049165; 1HGCT1B78GA050574

1HGCT1B78GA012620; 1HGCT1B78GA042121; 1HGCT1B78GA070856; 1HGCT1B78GA048663

1HGCT1B78GA036948; 1HGCT1B78GA055158; 1HGCT1B78GA095188 | 1HGCT1B78GA032852 | 1HGCT1B78GA026064 | 1HGCT1B78GA034102 | 1HGCT1B78GA079203; 1HGCT1B78GA058965 | 1HGCT1B78GA031703 |

1HGCT1B78GA088693

| 1HGCT1B78GA019177; 1HGCT1B78GA065477 | 1HGCT1B78GA077788 | 1HGCT1B78GA049005; 1HGCT1B78GA019535 | 1HGCT1B78GA017140 | 1HGCT1B78GA095062 | 1HGCT1B78GA002962 | 1HGCT1B78GA050347; 1HGCT1B78GA037890 | 1HGCT1B78GA086703 | 1HGCT1B78GA029689 | 1HGCT1B78GA054253 | 1HGCT1B78GA062370 | 1HGCT1B78GA033855 | 1HGCT1B78GA078083 |

1HGCT1B78GA018532

| 1HGCT1B78GA059212 | 1HGCT1B78GA019275 | 1HGCT1B78GA062532; 1HGCT1B78GA053281; 1HGCT1B78GA081601; 1HGCT1B78GA068301 | 1HGCT1B78GA032186 | 1HGCT1B78GA080108 | 1HGCT1B78GA092842 | 1HGCT1B78GA032267; 1HGCT1B78GA086569 | 1HGCT1B78GA032060 | 1HGCT1B78GA084563 | 1HGCT1B78GA006025; 1HGCT1B78GA061266 | 1HGCT1B78GA054785 | 1HGCT1B78GA005280; 1HGCT1B78GA063082; 1HGCT1B78GA058223; 1HGCT1B78GA032494 | 1HGCT1B78GA023116 | 1HGCT1B78GA010544 | 1HGCT1B78GA033788 | 1HGCT1B78GA036402 | 1HGCT1B78GA005327 | 1HGCT1B78GA056942 | 1HGCT1B78GA092002 | 1HGCT1B78GA013993; 1HGCT1B78GA098625;

1HGCT1B78GA047223

| 1HGCT1B78GA011189 | 1HGCT1B78GA070257 | 1HGCT1B78GA075278; 1HGCT1B78GA063860 | 1HGCT1B78GA026811 | 1HGCT1B78GA094140; 1HGCT1B78GA046721 | 1HGCT1B78GA012925 | 1HGCT1B78GA089519; 1HGCT1B78GA068332

1HGCT1B78GA071537; 1HGCT1B78GA061252 | 1HGCT1B78GA057458 | 1HGCT1B78GA054821; 1HGCT1B78GA094896; 1HGCT1B78GA012469 | 1HGCT1B78GA054883; 1HGCT1B78GA043902 | 1HGCT1B78GA003139

1HGCT1B78GA061946 | 1HGCT1B78GA093408; 1HGCT1B78GA017588; 1HGCT1B78GA064734; 1HGCT1B78GA002489 | 1HGCT1B78GA085342

1HGCT1B78GA076723

1HGCT1B78GA028297; 1HGCT1B78GA082697 | 1HGCT1B78GA079833

1HGCT1B78GA051238; 1HGCT1B78GA071375 | 1HGCT1B78GA012567 | 1HGCT1B78GA066127; 1HGCT1B78GA006736

1HGCT1B78GA044628; 1HGCT1B78GA080920 | 1HGCT1B78GA052986; 1HGCT1B78GA050459; 1HGCT1B78GA006476 | 1HGCT1B78GA075345 | 1HGCT1B78GA067553 | 1HGCT1B78GA090041 | 1HGCT1B78GA004324; 1HGCT1B78GA076995; 1HGCT1B78GA037534 | 1HGCT1B78GA094459 | 1HGCT1B78GA056309 | 1HGCT1B78GA050932; 1HGCT1B78GA019020; 1HGCT1B78GA098558; 1HGCT1B78GA031166; 1HGCT1B78GA045536 | 1HGCT1B78GA052650; 1HGCT1B78GA085888 | 1HGCT1B78GA084403 | 1HGCT1B78GA055810 | 1HGCT1B78GA026632 | 1HGCT1B78GA045584 | 1HGCT1B78GA090850; 1HGCT1B78GA007398 | 1HGCT1B78GA078861 | 1HGCT1B78GA056777; 1HGCT1B78GA042782; 1HGCT1B78GA096275 | 1HGCT1B78GA059467 | 1HGCT1B78GA057282; 1HGCT1B78GA092226 |

1HGCT1B78GA089911

| 1HGCT1B78GA020295; 1HGCT1B78GA078391 | 1HGCT1B78GA078164; 1HGCT1B78GA023617 | 1HGCT1B78GA026212 | 1HGCT1B78GA052664; 1HGCT1B78GA070663 | 1HGCT1B78GA056410 | 1HGCT1B78GA092467 | 1HGCT1B78GA047786 | 1HGCT1B78GA007997 | 1HGCT1B78GA079119

1HGCT1B78GA015078 | 1HGCT1B78GA028199 | 1HGCT1B78GA063552 | 1HGCT1B78GA062207; 1HGCT1B78GA085938 | 1HGCT1B78GA087513 | 1HGCT1B78GA050249; 1HGCT1B78GA074857 | 1HGCT1B78GA016084

1HGCT1B78GA006929 | 1HGCT1B78GA083154 | 1HGCT1B78GA068427 | 1HGCT1B78GA035282 | 1HGCT1B78GA050624 | 1HGCT1B78GA058822 | 1HGCT1B78GA089441 | 1HGCT1B78GA031023 | 1HGCT1B78GA011306; 1HGCT1B78GA025836 | 1HGCT1B78GA008910 | 1HGCT1B78GA084868 | 1HGCT1B78GA078584 | 1HGCT1B78GA033337; 1HGCT1B78GA040904 | 1HGCT1B78GA001942 | 1HGCT1B78GA035556; 1HGCT1B78GA017266; 1HGCT1B78GA069593 | 1HGCT1B78GA029174; 1HGCT1B78GA094252; 1HGCT1B78GA067357

1HGCT1B78GA035119; 1HGCT1B78GA063390 | 1HGCT1B78GA075894 | 1HGCT1B78GA062269; 1HGCT1B78GA013833 | 1HGCT1B78GA015761 | 1HGCT1B78GA032351 | 1HGCT1B78GA064541

1HGCT1B78GA049960 | 1HGCT1B78GA093697 | 1HGCT1B78GA085552

1HGCT1B78GA018952 | 1HGCT1B78GA042846; 1HGCT1B78GA034164; 1HGCT1B78GA079153 | 1HGCT1B78GA048162; 1HGCT1B78GA000029 | 1HGCT1B78GA040241; 1HGCT1B78GA095112 | 1HGCT1B78GA072753; 1HGCT1B78GA084496 | 1HGCT1B78GA028848 | 1HGCT1B78GA069545

1HGCT1B78GA009314 | 1HGCT1B78GA041941 | 1HGCT1B78GA076639 | 1HGCT1B78GA027957 | 1HGCT1B78GA089018; 1HGCT1B78GA056214 |

1HGCT1B78GA036965

| 1HGCT1B78GA023682; 1HGCT1B78GA031586 | 1HGCT1B78GA047612; 1HGCT1B78GA074955 | 1HGCT1B78GA012164 | 1HGCT1B78GA094011; 1HGCT1B78GA021320 | 1HGCT1B78GA061428; 1HGCT1B78GA008695 | 1HGCT1B78GA036867; 1HGCT1B78GA038179 | 1HGCT1B78GA019941

1HGCT1B78GA014559 | 1HGCT1B78GA002301 | 1HGCT1B78GA040398 | 1HGCT1B78GA044838 | 1HGCT1B78GA032172; 1HGCT1B78GA061915; 1HGCT1B78GA010611 | 1HGCT1B78GA094378 | 1HGCT1B78GA012844; 1HGCT1B78GA064233 | 1HGCT1B78GA002749 | 1HGCT1B78GA064619; 1HGCT1B78GA004355; 1HGCT1B78GA037405

1HGCT1B78GA038912 | 1HGCT1B78GA049747 | 1HGCT1B78GA011404 | 1HGCT1B78GA097541 | 1HGCT1B78GA039431 | 1HGCT1B78GA065981 | 1HGCT1B78GA055645; 1HGCT1B78GA025920 | 1HGCT1B78GA070596; 1HGCT1B78GA091464 | 1HGCT1B78GA039798; 1HGCT1B78GA036223; 1HGCT1B78GA038201 | 1HGCT1B78GA094848 | 1HGCT1B78GA063096; 1HGCT1B78GA097071 | 1HGCT1B78GA015632 |

1HGCT1B78GA088855

| 1HGCT1B78GA044208; 1HGCT1B78GA087530

1HGCT1B78GA098687 |

1HGCT1B78GA055516

| 1HGCT1B78GA031894 | 1HGCT1B78GA086832; 1HGCT1B78GA018210 | 1HGCT1B78GA019292

1HGCT1B78GA096101; 1HGCT1B78GA036416 | 1HGCT1B78GA049232; 1HGCT1B78GA072932; 1HGCT1B78GA042961

1HGCT1B78GA033094; 1HGCT1B78GA009698 | 1HGCT1B78GA031815 | 1HGCT1B78GA066743 | 1HGCT1B78GA017204 | 1HGCT1B78GA028218

1HGCT1B78GA084367 | 1HGCT1B78GA053989; 1HGCT1B78GA069299; 1HGCT1B78GA055354; 1HGCT1B78GA068279 | 1HGCT1B78GA095692 | 1HGCT1B78GA072073; 1HGCT1B78GA085289 | 1HGCT1B78GA065575 | 1HGCT1B78GA048825 | 1HGCT1B78GA009524 | 1HGCT1B78GA081324 | 1HGCT1B78GA002900; 1HGCT1B78GA003299; 1HGCT1B78GA022127; 1HGCT1B78GA078682 | 1HGCT1B78GA073059

1HGCT1B78GA061560

1HGCT1B78GA091058; 1HGCT1B78GA026873 | 1HGCT1B78GA005795 | 1HGCT1B78GA020166; 1HGCT1B78GA089701 | 1HGCT1B78GA073644; 1HGCT1B78GA038151 | 1HGCT1B78GA007904; 1HGCT1B78GA044676; 1HGCT1B78GA094008 | 1HGCT1B78GA022791 | 1HGCT1B78GA040563; 1HGCT1B78GA035699 | 1HGCT1B78GA079217 | 1HGCT1B78GA048582; 1HGCT1B78GA024735;

1HGCT1B78GA050087

; 1HGCT1B78GA045195; 1HGCT1B78GA033578 | 1HGCT1B78GA079704; 1HGCT1B78GA055337 | 1HGCT1B78GA003285; 1HGCT1B78GA088886 | 1HGCT1B78GA086880; 1HGCT1B78GA095272 | 1HGCT1B78GA051613; 1HGCT1B78GA036254 | 1HGCT1B78GA004906 |

1HGCT1B78GA088614

| 1HGCT1B78GA039476; 1HGCT1B78GA066581

1HGCT1B78GA038425; 1HGCT1B78GA077063 | 1HGCT1B78GA025867; 1HGCT1B78GA017445 | 1HGCT1B78GA090024; 1HGCT1B78GA023889 |

1HGCT1B78GA074695

; 1HGCT1B78GA063163 | 1HGCT1B78GA081517

1HGCT1B78GA016070; 1HGCT1B78GA056651 | 1HGCT1B78GA071148 | 1HGCT1B78GA047139; 1HGCT1B78GA086801; 1HGCT1B78GA060831 | 1HGCT1B78GA092565 | 1HGCT1B78GA069643; 1HGCT1B78GA035704; 1HGCT1B78GA010012

1HGCT1B78GA099435 | 1HGCT1B78GA090184; 1HGCT1B78GA018451 | 1HGCT1B78GA066340 | 1HGCT1B78GA098690; 1HGCT1B78GA031328

1HGCT1B78GA043981; 1HGCT1B78GA084515 | 1HGCT1B78GA077192; 1HGCT1B78GA014531; 1HGCT1B78GA081095; 1HGCT1B78GA085325 | 1HGCT1B78GA043365 | 1HGCT1B78GA042135 | 1HGCT1B78GA071120 | 1HGCT1B78GA043270 | 1HGCT1B78GA068038; 1HGCT1B78GA063292

1HGCT1B78GA046797; 1HGCT1B78GA098883 |

1HGCT1B78GA031474

| 1HGCT1B78GA077113 | 1HGCT1B78GA032043 | 1HGCT1B78GA042037 | 1HGCT1B78GA062059; 1HGCT1B78GA099032 | 1HGCT1B78GA014402 | 1HGCT1B78GA049926; 1HGCT1B78GA020135; 1HGCT1B78GA055743 | 1HGCT1B78GA086538; 1HGCT1B78GA070498 | 1HGCT1B78GA054852; 1HGCT1B78GA071943; 1HGCT1B78GA067455; 1HGCT1B78GA052194; 1HGCT1B78GA065043 | 1HGCT1B78GA040482; 1HGCT1B78GA030373 | 1HGCT1B78GA000094 | 1HGCT1B78GA002699; 1HGCT1B78GA045701 | 1HGCT1B78GA020832 | 1HGCT1B78GA025514 | 1HGCT1B78GA024928 | 1HGCT1B78GA067150 | 1HGCT1B78GA025383; 1HGCT1B78GA052065 | 1HGCT1B78GA030860; 1HGCT1B78GA025500 | 1HGCT1B78GA038148; 1HGCT1B78GA009359 | 1HGCT1B78GA016649; 1HGCT1B78GA016134 | 1HGCT1B78GA042832 | 1HGCT1B78GA034262 | 1HGCT1B78GA046248 | 1HGCT1B78GA078875 | 1HGCT1B78GA018742 | 1HGCT1B78GA079329; 1HGCT1B78GA033211 | 1HGCT1B78GA068072 | 1HGCT1B78GA090489; 1HGCT1B78GA014092 | 1HGCT1B78GA069979; 1HGCT1B78GA086216; 1HGCT1B78GA071327 | 1HGCT1B78GA040854

1HGCT1B78GA019714 | 1HGCT1B78GA060828; 1HGCT1B78GA082103; 1HGCT1B78GA049330; 1HGCT1B78GA079640 | 1HGCT1B78GA039056 | 1HGCT1B78GA025416; 1HGCT1B78GA078990

1HGCT1B78GA002847 | 1HGCT1B78GA021754; 1HGCT1B78GA056133 | 1HGCT1B78GA089634 | 1HGCT1B78GA020829 | 1HGCT1B78GA098043 | 1HGCT1B78GA037873 | 1HGCT1B78GA093649; 1HGCT1B78GA058285 | 1HGCT1B78GA087396 | 1HGCT1B78GA012682 | 1HGCT1B78GA030471 |

1HGCT1B78GA069903

| 1HGCT1B78GA086765; 1HGCT1B78GA074437 | 1HGCT1B78GA062708 | 1HGCT1B78GA053460; 1HGCT1B78GA073224 | 1HGCT1B78GA084188; 1HGCT1B78GA082604; 1HGCT1B78GA093764 | 1HGCT1B78GA099385 | 1HGCT1B78GA005005; 1HGCT1B78GA066838 | 1HGCT1B78GA052566 | 1HGCT1B78GA082926 | 1HGCT1B78GA024752; 1HGCT1B78GA064006 | 1HGCT1B78GA014075; 1HGCT1B78GA082330; 1HGCT1B78GA069075; 1HGCT1B78GA086054; 1HGCT1B78GA049148 | 1HGCT1B78GA065365 | 1HGCT1B78GA083896; 1HGCT1B78GA096535 | 1HGCT1B78GA091884; 1HGCT1B78GA022662

1HGCT1B78GA073806 | 1HGCT1B78GA002329; 1HGCT1B78GA018658 | 1HGCT1B78GA030096 | 1HGCT1B78GA031619 | 1HGCT1B78GA057699 | 1HGCT1B78GA027800 | 1HGCT1B78GA091710 | 1HGCT1B78GA057346; 1HGCT1B78GA014545 | 1HGCT1B78GA004534; 1HGCT1B78GA077953 | 1HGCT1B78GA071845 | 1HGCT1B78GA011340 | 1HGCT1B78GA058626 | 1HGCT1B78GA086510 | 1HGCT1B78GA067388; 1HGCT1B78GA047707 | 1HGCT1B78GA042457 | 1HGCT1B78GA056052 |

1HGCT1B78GA039753

; 1HGCT1B78GA005635 | 1HGCT1B78GA081887 | 1HGCT1B78GA087740 | 1HGCT1B78GA002010 | 1HGCT1B78GA096017; 1HGCT1B78GA069531 | 1HGCT1B78GA098494 | 1HGCT1B78GA063776; 1HGCT1B78GA061462 | 1HGCT1B78GA085034 | 1HGCT1B78GA056682 | 1HGCT1B78GA009913 | 1HGCT1B78GA002184 | 1HGCT1B78GA042443 | 1HGCT1B78GA007840; 1HGCT1B78GA011368

1HGCT1B78GA058805 | 1HGCT1B78GA039865 | 1HGCT1B78GA027067 | 1HGCT1B78GA036013 | 1HGCT1B78GA020149 | 1HGCT1B78GA071232; 1HGCT1B78GA040515 | 1HGCT1B78GA001956 | 1HGCT1B78GA059162 | 1HGCT1B78GA094249 | 1HGCT1B78GA064099 | 1HGCT1B78GA047349 | 1HGCT1B78GA065706; 1HGCT1B78GA019311 | 1HGCT1B78GA044127 | 1HGCT1B78GA027778 | 1HGCT1B78GA058545 | 1HGCT1B78GA000337

1HGCT1B78GA055077 | 1HGCT1B78GA020930 | 1HGCT1B78GA041406; 1HGCT1B78GA082411

1HGCT1B78GA018935 | 1HGCT1B78GA021558 | 1HGCT1B78GA014819 | 1HGCT1B78GA027361 | 1HGCT1B78GA002394; 1HGCT1B78GA057041 | 1HGCT1B78GA086412 | 1HGCT1B78GA012259 |

1HGCT1B78GA082358

; 1HGCT1B78GA041650 | 1HGCT1B78GA057430; 1HGCT1B78GA033824 | 1HGCT1B78GA056147; 1HGCT1B78GA011029; 1HGCT1B78GA013881; 1HGCT1B78GA039705; 1HGCT1B78GA060716

1HGCT1B78GA047481 | 1HGCT1B78GA062935

1HGCT1B78GA078178; 1HGCT1B78GA068959 | 1HGCT1B78GA049277; 1HGCT1B78GA092338 | 1HGCT1B78GA011936;

1HGCT1B78GA037663

; 1HGCT1B78GA051031 | 1HGCT1B78GA001116; 1HGCT1B78GA066158 | 1HGCT1B78GA022600; 1HGCT1B78GA003402 | 1HGCT1B78GA007675 | 1HGCT1B78GA052339; 1HGCT1B78GA085129 | 1HGCT1B78GA012195 | 1HGCT1B78GA035329 | 1HGCT1B78GA014352 | 1HGCT1B78GA017297; 1HGCT1B78GA029983; 1HGCT1B78GA027750 | 1HGCT1B78GA075801 | 1HGCT1B78GA031734; 1HGCT1B78GA091447 | 1HGCT1B78GA075636; 1HGCT1B78GA067987; 1HGCT1B78GA016652 | 1HGCT1B78GA011192; 1HGCT1B78GA052356 | 1HGCT1B78GA021916 | 1HGCT1B78GA038392; 1HGCT1B78GA064183 | 1HGCT1B78GA057427 | 1HGCT1B78GA026114; 1HGCT1B78GA061509; 1HGCT1B78GA066869; 1HGCT1B78GA020801 | 1HGCT1B78GA011077; 1HGCT1B78GA024086 | 1HGCT1B78GA057475; 1HGCT1B78GA021267

1HGCT1B78GA005358; 1HGCT1B78GA092758 | 1HGCT1B78GA022628 | 1HGCT1B78GA076320 | 1HGCT1B78GA001388 | 1HGCT1B78GA051725; 1HGCT1B78GA052504 | 1HGCT1B78GA096843 | 1HGCT1B78GA020460 | 1HGCT1B78GA049473; 1HGCT1B78GA084238

1HGCT1B78GA045827

1HGCT1B78GA008227 | 1HGCT1B78GA076141; 1HGCT1B78GA014884; 1HGCT1B78GA071165 | 1HGCT1B78GA046282; 1HGCT1B78GA079315; 1HGCT1B78GA057816; 1HGCT1B78GA057380 | 1HGCT1B78GA039980 | 1HGCT1B78GA041678; 1HGCT1B78GA033192 | 1HGCT1B78GA081243 | 1HGCT1B78GA076852; 1HGCT1B78GA013492 | 1HGCT1B78GA065253; 1HGCT1B78GA097510; 1HGCT1B78GA068220 | 1HGCT1B78GA091433 | 1HGCT1B78GA061168 | 1HGCT1B78GA024282 | 1HGCT1B78GA018062 | 1HGCT1B78GA006462; 1HGCT1B78GA083932; 1HGCT1B78GA062742; 1HGCT1B78GA020765 | 1HGCT1B78GA013749 | 1HGCT1B78GA068024 | 1HGCT1B78GA011063; 1HGCT1B78GA067262 | 1HGCT1B78GA020734 | 1HGCT1B78GA050171; 1HGCT1B78GA076592; 1HGCT1B78GA098124 | 1HGCT1B78GA086197 | 1HGCT1B78GA045018; 1HGCT1B78GA030406 | 1HGCT1B78GA016439 | 1HGCT1B78GA015808 | 1HGCT1B78GA014870; 1HGCT1B78GA045746 | 1HGCT1B78GA062885; 1HGCT1B78GA092307 | 1HGCT1B78GA026338 | 1HGCT1B78GA070050 | 1HGCT1B78GA096194; 1HGCT1B78GA022838 | 1HGCT1B78GA069514

1HGCT1B78GA009619; 1HGCT1B78GA067813;

1HGCT1B78GA038084

| 1HGCT1B78GA024976 | 1HGCT1B78GA050073 | 1HGCT1B78GA054897; 1HGCT1B78GA062594 | 1HGCT1B78GA075863 | 1HGCT1B78GA097555; 1HGCT1B78GA029904 | 1HGCT1B78GA056696 | 1HGCT1B78GA035332 | 1HGCT1B78GA098267 | 1HGCT1B78GA058951; 1HGCT1B78GA074910; 1HGCT1B78GA032950 | 1HGCT1B78GA055323 | 1HGCT1B78GA066760 | 1HGCT1B78GA042829; 1HGCT1B78GA059663; 1HGCT1B78GA066077; 1HGCT1B78GA099743 | 1HGCT1B78GA035315 | 1HGCT1B78GA059243 | 1HGCT1B78GA088337; 1HGCT1B78GA002119; 1HGCT1B78GA073353; 1HGCT1B78GA003948; 1HGCT1B78GA050588; 1HGCT1B78GA086717 | 1HGCT1B78GA058318 | 1HGCT1B78GA001715 | 1HGCT1B78GA001018

1HGCT1B78GA027375; 1HGCT1B78GA096292; 1HGCT1B78GA089231 | 1HGCT1B78GA078777; 1HGCT1B78GA019213 | 1HGCT1B78GA031104 | 1HGCT1B78GA044564; 1HGCT1B78GA060005 | 1HGCT1B78GA066418 | 1HGCT1B78GA041924 | 1HGCT1B78GA098480; 1HGCT1B78GA068198 | 1HGCT1B78GA053782 | 1HGCT1B78GA060358 | 1HGCT1B78GA004758; 1HGCT1B78GA049067; 1HGCT1B78GA041423 | 1HGCT1B78GA056164; 1HGCT1B78GA026386

1HGCT1B78GA004243; 1HGCT1B78GA053295 | 1HGCT1B78GA077144 | 1HGCT1B78GA013055; 1HGCT1B78GA012004 | 1HGCT1B78GA027733 |

1HGCT1B78GA081470

; 1HGCT1B78GA038859 | 1HGCT1B78GA082280; 1HGCT1B78GA015341 | 1HGCT1B78GA076172 | 1HGCT1B78GA001634; 1HGCT1B78GA005845 | 1HGCT1B78GA069318 | 1HGCT1B78GA016716 | 1HGCT1B78GA013945; 1HGCT1B78GA045021 | 1HGCT1B78GA074633 | 1HGCT1B78GA092033 | 1HGCT1B78GA043317 | 1HGCT1B78GA052048

1HGCT1B78GA078021; 1HGCT1B78GA062336; 1HGCT1B78GA018613; 1HGCT1B78GA065527; 1HGCT1B78GA063924 | 1HGCT1B78GA047870 | 1HGCT1B78GA029336 | 1HGCT1B78GA002654; 1HGCT1B78GA007434 | 1HGCT1B78GA020412 | 1HGCT1B78GA095904; 1HGCT1B78GA060750; 1HGCT1B78GA046167 | 1HGCT1B78GA043916 | 1HGCT1B78GA019258 | 1HGCT1B78GA084031; 1HGCT1B78GA009832 | 1HGCT1B78GA034696 | 1HGCT1B78GA079590; 1HGCT1B78GA048761

1HGCT1B78GA000564; 1HGCT1B78GA081615 | 1HGCT1B78GA060747 | 1HGCT1B78GA089553 | 1HGCT1B78GA073840; 1HGCT1B78GA089858 | 1HGCT1B78GA074440 | 1HGCT1B78GA050378; 1HGCT1B78GA068296 | 1HGCT1B78GA014786 | 1HGCT1B78GA051837; 1HGCT1B78GA054348 | 1HGCT1B78GA098138 | 1HGCT1B78GA000371 | 1HGCT1B78GA043463; 1HGCT1B78GA086653

1HGCT1B78GA057685; 1HGCT1B78GA027974; 1HGCT1B78GA011628 | 1HGCT1B78GA020569; 1HGCT1B78GA017123; 1HGCT1B78GA024444; 1HGCT1B78GA037257 | 1HGCT1B78GA015534 | 1HGCT1B78GA033693 | 1HGCT1B78GA065558 | 1HGCT1B78GA037789; 1HGCT1B78GA003688 | 1HGCT1B78GA022998 | 1HGCT1B78GA063762 | 1HGCT1B78GA047691; 1HGCT1B78GA023293

1HGCT1B78GA078097 |

1HGCT1B78GA045648

; 1HGCT1B78GA002251 | 1HGCT1B78GA054592

1HGCT1B78GA016103; 1HGCT1B78GA071182; 1HGCT1B78GA068833; 1HGCT1B78GA030485; 1HGCT1B78GA042314 | 1HGCT1B78GA027571 | 1HGCT1B78GA017218

1HGCT1B78GA067035; 1HGCT1B78GA076429 |

1HGCT1B78GA086345

| 1HGCT1B78GA077354 | 1HGCT1B78GA033385 | 1HGCT1B78GA061722 | 1HGCT1B78GA066290

1HGCT1B78GA053975

1HGCT1B78GA080481 | 1HGCT1B78GA047304; 1HGCT1B78GA000483; 1HGCT1B78GA056455 | 1HGCT1B78GA019485 | 1HGCT1B78GA077659; 1HGCT1B78GA076253 | 1HGCT1B78GA051482 | 1HGCT1B78GA033404 | 1HGCT1B78GA094137 | 1HGCT1B78GA077323 | 1HGCT1B78GA032656; 1HGCT1B78GA033807 | 1HGCT1B78GA024217; 1HGCT1B78GA020989 | 1HGCT1B78GA028283 | 1HGCT1B78GA082635; 1HGCT1B78GA049313

1HGCT1B78GA003061 |

1HGCT1B78GA079864

; 1HGCT1B78GA012035 | 1HGCT1B78GA086183 | 1HGCT1B78GA093389 | 1HGCT1B78GA036500 | 1HGCT1B78GA061283 | 1HGCT1B78GA029482; 1HGCT1B78GA004548 | 1HGCT1B78GA002525 | 1HGCT1B78GA060506 | 1HGCT1B78GA036786 | 1HGCT1B78GA017591; 1HGCT1B78GA095269 | 1HGCT1B78GA079900 | 1HGCT1B78GA059470 | 1HGCT1B78GA088841 | 1HGCT1B78GA058724; 1HGCT1B78GA009135 | 1HGCT1B78GA009460 | 1HGCT1B78GA083638; 1HGCT1B78GA016487 | 1HGCT1B78GA048467 | 1HGCT1B78GA030776 | 1HGCT1B78GA085051 | 1HGCT1B78GA030194 | 1HGCT1B78GA013041 | 1HGCT1B78GA036142 | 1HGCT1B78GA014299 | 1HGCT1B78GA017851 | 1HGCT1B78GA074485 | 1HGCT1B78GA023620 | 1HGCT1B78GA095305; 1HGCT1B78GA030793; 1HGCT1B78GA022967 | 1HGCT1B78GA019499 | 1HGCT1B78GA008728; 1HGCT1B78GA007157 | 1HGCT1B78GA080822 | 1HGCT1B78GA041602; 1HGCT1B78GA009023 | 1HGCT1B78GA052292 | 1HGCT1B78GA098365 | 1HGCT1B78GA042765 | 1HGCT1B78GA098706; 1HGCT1B78GA079735; 1HGCT1B78GA013895 | 1HGCT1B78GA010706 | 1HGCT1B78GA002976

1HGCT1B78GA054057; 1HGCT1B78GA065298 |

1HGCT1B78GA094591

; 1HGCT1B78GA086166

1HGCT1B78GA009104; 1HGCT1B78GA054379 | 1HGCT1B78GA063065 | 1HGCT1B78GA040756 | 1HGCT1B78GA006333; 1HGCT1B78GA083378; 1HGCT1B78GA075054 | 1HGCT1B78GA012276; 1HGCT1B78GA049814; 1HGCT1B78GA050543 | 1HGCT1B78GA069657; 1HGCT1B78GA012696; 1HGCT1B78GA056763 | 1HGCT1B78GA062918; 1HGCT1B78GA039591; 1HGCT1B78GA035301 | 1HGCT1B78GA036304; 1HGCT1B78GA060246; 1HGCT1B78GA099645 | 1HGCT1B78GA025951; 1HGCT1B78GA085714 | 1HGCT1B78GA032933 | 1HGCT1B78GA031717; 1HGCT1B78GA009149 | 1HGCT1B78GA037971 | 1HGCT1B78GA021530 | 1HGCT1B78GA022063 | 1HGCT1B78GA015517; 1HGCT1B78GA079654 | 1HGCT1B78GA029319; 1HGCT1B78GA071571 | 1HGCT1B78GA053023 | 1HGCT1B78GA030907; 1HGCT1B78GA059226

1HGCT1B78GA013167 | 1HGCT1B78GA057931 |

1HGCT1B78GA0572511HGCT1B78GA033869 | 1HGCT1B78GA000757

1HGCT1B78GA090329; 1HGCT1B78GA061347; 1HGCT1B78GA034519 | 1HGCT1B78GA099516; 1HGCT1B78GA022290 | 1HGCT1B78GA030504

1HGCT1B78GA069447; 1HGCT1B78GA099760 | 1HGCT1B78GA001309 | 1HGCT1B78GA063177 | 1HGCT1B78GA079797 |

1HGCT1B78GA086331

; 1HGCT1B78GA072347 | 1HGCT1B78GA024301; 1HGCT1B78GA090007 | 1HGCT1B78GA078388 | 1HGCT1B78GA006302 | 1HGCT1B78GA048498 | 1HGCT1B78GA036657; 1HGCT1B78GA004999 | 1HGCT1B78GA060036; 1HGCT1B78GA043849 | 1HGCT1B78GA091772; 1HGCT1B78GA088628 | 1HGCT1B78GA010639; 1HGCT1B78GA039669 | 1HGCT1B78GA081341 | 1HGCT1B78GA089021 | 1HGCT1B78GA046119; 1HGCT1B78GA058187 | 1HGCT1B78GA036108; 1HGCT1B78GA021804 | 1HGCT1B78GA063633 | 1HGCT1B78GA002444 | 1HGCT1B78GA025495; 1HGCT1B78GA066998 | 1HGCT1B78GA039493; 1HGCT1B78GA089388; 1HGCT1B78GA022287; 1HGCT1B78GA038196; 1HGCT1B78GA032219; 1HGCT1B78GA098236 | 1HGCT1B78GA018272; 1HGCT1B78GA087222 | 1HGCT1B78GA057749 | 1HGCT1B78GA039011 | 1HGCT1B78GA067696 | 1HGCT1B78GA020877; 1HGCT1B78GA016263 | 1HGCT1B78GA036450 | 1HGCT1B78GA065768; 1HGCT1B78GA021950 | 1HGCT1B78GA023102; 1HGCT1B78GA086605; 1HGCT1B78GA090671; 1HGCT1B78GA082859 | 1HGCT1B78GA068010 | 1HGCT1B78GA011502; 1HGCT1B78GA050364 | 1HGCT1B78GA094638 | 1HGCT1B78GA012424 | 1HGCT1B78GA071523; 1HGCT1B78GA018725 | 1HGCT1B78GA044242; 1HGCT1B78GA021933; 1HGCT1B78GA018708 | 1HGCT1B78GA034410

1HGCT1B78GA030163 | 1HGCT1B78GA061672 | 1HGCT1B78GA039462 | 1HGCT1B78GA092064; 1HGCT1B78GA072686; 1HGCT1B78GA051224 | 1HGCT1B78GA038375 | 1HGCT1B78GA073739 | 1HGCT1B78GA033273; 1HGCT1B78GA082490 | 1HGCT1B78GA006865 | 1HGCT1B78GA064698 | 1HGCT1B78GA017901

1HGCT1B78GA019793 | 1HGCT1B78GA029191 | 1HGCT1B78GA024329; 1HGCT1B78GA031216; 1HGCT1B78GA070226 | 1HGCT1B78GA052261; 1HGCT1B78GA098821 | 1HGCT1B78GA048064 | 1HGCT1B78GA073109 | 1HGCT1B78GA077676 |

1HGCT1B78GA071733

| 1HGCT1B78GA014867; 1HGCT1B78GA077869; 1HGCT1B78GA050199; 1HGCT1B78GA079931 | 1HGCT1B78GA054284; 1HGCT1B78GA091805 | 1HGCT1B78GA078102 | 1HGCT1B78GA059341; 1HGCT1B78GA063857 | 1HGCT1B78GA096020; 1HGCT1B78GA079122 | 1HGCT1B78GA001746 | 1HGCT1B78GA089407 | 1HGCT1B78GA014304 | 1HGCT1B78GA074602; 1HGCT1B78GA021284; 1HGCT1B78GA029269 | 1HGCT1B78GA065222 | 1HGCT1B78GA092632 | 1HGCT1B78GA019244 | 1HGCT1B78GA044158 | 1HGCT1B78GA017154 | 1HGCT1B78GA074373 | 1HGCT1B78GA002041 | 1HGCT1B78GA094090 | 1HGCT1B78GA087236; 1HGCT1B78GA005148 | 1HGCT1B78GA069433; 1HGCT1B78GA001262; 1HGCT1B78GA007899; 1HGCT1B78GA074759; 1HGCT1B78GA044600 | 1HGCT1B78GA089150 | 1HGCT1B78GA000046 | 1HGCT1B78GA034018; 1HGCT1B78GA043964; 1HGCT1B78GA070887 | 1HGCT1B78GA005697 | 1HGCT1B78GA096969; 1HGCT1B78GA043740 |

1HGCT1B78GA012956

| 1HGCT1B78GA024539 | 1HGCT1B78GA029871

1HGCT1B78GA090363 | 1HGCT1B78GA009975 | 1HGCT1B78GA073921; 1HGCT1B78GA031054

1HGCT1B78GA036352 | 1HGCT1B78GA010320 | 1HGCT1B78GA096759; 1HGCT1B78GA045553; 1HGCT1B78GA061638; 1HGCT1B78GA000855 | 1HGCT1B78GA050641

1HGCT1B78GA092999 | 1HGCT1B78GA056102; 1HGCT1B78GA066757 | 1HGCT1B78GA096325 | 1HGCT1B78GA036335 | 1HGCT1B78GA042247 | 1HGCT1B78GA087768 | 1HGCT1B78GA095756 | 1HGCT1B78GA035878 | 1HGCT1B78GA058397; 1HGCT1B78GA055614

1HGCT1B78GA040109; 1HGCT1B78GA048596 | 1HGCT1B78GA020796

1HGCT1B78GA047996 | 1HGCT1B78GA050462; 1HGCT1B78GA078486; 1HGCT1B78GA064877 | 1HGCT1B78GA096468; 1HGCT1B78GA013959 | 1HGCT1B78GA015338 | 1HGCT1B78GA014206

1HGCT1B78GA019857 | 1HGCT1B78GA076964 | 1HGCT1B78GA029224; 1HGCT1B78GA091965; 1HGCT1B78GA023486 | 1HGCT1B78GA024069; 1HGCT1B78GA091402; 1HGCT1B78GA064393

1HGCT1B78GA017333; 1HGCT1B78GA084675; 1HGCT1B78GA053748; 1HGCT1B78GA047335 |

1HGCT1B78GA060019

; 1HGCT1B78GA064653; 1HGCT1B78GA009684 | 1HGCT1B78GA003898 | 1HGCT1B78GA081923 | 1HGCT1B78GA050980; 1HGCT1B78GA081050 | 1HGCT1B78GA067391; 1HGCT1B78GA090069; 1HGCT1B78GA048338 | 1HGCT1B78GA061199 | 1HGCT1B78GA009734 | 1HGCT1B78GA078374; 1HGCT1B78GA092968; 1HGCT1B78GA002623

1HGCT1B78GA087544 | 1HGCT1B78GA046198 | 1HGCT1B78GA058366; 1HGCT1B78GA070386; 1HGCT1B78GA024704 | 1HGCT1B78GA040174 | 1HGCT1B78GA038814; 1HGCT1B78GA017672 | 1HGCT1B78GA076513 | 1HGCT1B78GA000676 | 1HGCT1B78GA021897 | 1HGCT1B78GA099161 | 1HGCT1B78GA043530 | 1HGCT1B78GA015890

1HGCT1B78GA026680 | 1HGCT1B78GA089455 | 1HGCT1B78GA033676

1HGCT1B78GA044791 | 1HGCT1B78GA050963 | 1HGCT1B78GA010169 | 1HGCT1B78GA009863 | 1HGCT1B78GA049327; 1HGCT1B78GA088368 | 1HGCT1B78GA025223; 1HGCT1B78GA082991 | 1HGCT1B78GA005439 | 1HGCT1B78GA008941; 1HGCT1B78GA063549 | 1HGCT1B78GA078939

1HGCT1B78GA015131; 1HGCT1B78GA063339 | 1HGCT1B78GA015873 | 1HGCT1B78GA091559; 1HGCT1B78GA046301 | 1HGCT1B78GA092923; 1HGCT1B78GA089679 | 1HGCT1B78GA049991 | 1HGCT1B78GA085020 | 1HGCT1B78GA014657

1HGCT1B78GA073126 | 1HGCT1B78GA047383 | 1HGCT1B78GA006719 | 1HGCT1B78GA050655

1HGCT1B78GA007711 | 1HGCT1B78GA082098; 1HGCT1B78GA050445 | 1HGCT1B78GA087849 | 1HGCT1B78GA007143 | 1HGCT1B78GA004033 | 1HGCT1B78GA065219 | 1HGCT1B78GA087687 | 1HGCT1B78GA045083; 1HGCT1B78GA004792 | 1HGCT1B78GA069691 |

1HGCT1B78GA016490

| 1HGCT1B78GA047576 | 1HGCT1B78GA069139 | 1HGCT1B78GA063342 | 1HGCT1B78GA096521 | 1HGCT1B78GA067231 | 1HGCT1B78GA031006; 1HGCT1B78GA012892 | 1HGCT1B78GA002797 | 1HGCT1B78GA077810 | 1HGCT1B78GA028185 | 1HGCT1B78GA037940 | 1HGCT1B78GA090251 | 1HGCT1B78GA007000 | 1HGCT1B78GA058819 | 1HGCT1B78GA065687 | 1HGCT1B78GA057766

1HGCT1B78GA093280 | 1HGCT1B78GA039087; 1HGCT1B78GA035752 | 1HGCT1B78GA043723 | 1HGCT1B78GA046962 | 1HGCT1B78GA013332 | 1HGCT1B78GA056861 | 1HGCT1B78GA094283; 1HGCT1B78GA023441 | 1HGCT1B78GA096826 | 1HGCT1B78GA022936

1HGCT1B78GA019454; 1HGCT1B78GA066404; 1HGCT1B78GA016702

1HGCT1B78GA080139 | 1HGCT1B78GA083834 | 1HGCT1B78GA064992 | 1HGCT1B78GA090072 | 1HGCT1B78GA042359 | 1HGCT1B78GA033239 | 1HGCT1B78GA009930 | 1HGCT1B78GA051904

1HGCT1B78GA088743

1HGCT1B78GA026744 | 1HGCT1B78GA063986; 1HGCT1B78GA039171; 1HGCT1B78GA004419 | 1HGCT1B78GA011662

1HGCT1B78GA001603; 1HGCT1B78GA025612 | 1HGCT1B78GA076818 | 1HGCT1B78GA022371 | 1HGCT1B78GA004985 | 1HGCT1B78GA062613 | 1HGCT1B78GA010172 | 1HGCT1B78GA010513 | 1HGCT1B78GA021155; 1HGCT1B78GA007045; 1HGCT1B78GA099466 | 1HGCT1B78GA054477 | 1HGCT1B78GA025934

1HGCT1B78GA030602

1HGCT1B78GA041714

| 1HGCT1B78GA045844 | 1HGCT1B78GA098981; 1HGCT1B78GA005330 | 1HGCT1B78GA044726 | 1HGCT1B78GA087298 | 1HGCT1B78GA076169

1HGCT1B78GA031409 | 1HGCT1B78GA096681 | 1HGCT1B78GA030051 | 1HGCT1B78GA019356; 1HGCT1B78GA095949; 1HGCT1B78GA034150; 1HGCT1B78GA005716 | 1HGCT1B78GA028008 | 1HGCT1B78GA076866 | 1HGCT1B78GA098270 | 1HGCT1B78GA059677; 1HGCT1B78GA000161

1HGCT1B78GA095031 | 1HGCT1B78GA013850; 1HGCT1B78GA015968 | 1HGCT1B78GA053037 | 1HGCT1B78GA087835 | 1HGCT1B78GA027411; 1HGCT1B78GA024296; 1HGCT1B78GA062479 | 1HGCT1B78GA034178; 1HGCT1B78GA096115; 1HGCT1B78GA068282 | 1HGCT1B78GA060148 | 1HGCT1B78GA095501 | 1HGCT1B78GA071098 | 1HGCT1B78GA082960 | 1HGCT1B78GA046783 | 1HGCT1B78GA087818 | 1HGCT1B78GA050977; 1HGCT1B78GA024346

1HGCT1B78GA060389 | 1HGCT1B78GA053491; 1HGCT1B78GA083963 | 1HGCT1B78GA031331 | 1HGCT1B78GA011712; 1HGCT1B78GA015257 | 1HGCT1B78GA070744; 1HGCT1B78GA043124 | 1HGCT1B78GA073174 | 1HGCT1B78GA033791 | 1HGCT1B78GA006221 | 1HGCT1B78GA076950; 1HGCT1B78GA093991; 1HGCT1B78GA060456; 1HGCT1B78GA004484

1HGCT1B78GA016537 | 1HGCT1B78GA067536; 1HGCT1B78GA049604 | 1HGCT1B78GA079766

1HGCT1B78GA040966; 1HGCT1B78GA052972 | 1HGCT1B78GA063941 | 1HGCT1B78GA073255 | 1HGCT1B78GA021026; 1HGCT1B78GA092713 | 1HGCT1B78GA052289 | 1HGCT1B78GA029255 | 1HGCT1B78GA075930 | 1HGCT1B78GA060604; 1HGCT1B78GA043897 | 1HGCT1B78GA054320 | 1HGCT1B78GA067651; 1HGCT1B78GA040868; 1HGCT1B78GA082456 | 1HGCT1B78GA067889 | 1HGCT1B78GA096907 | 1HGCT1B78GA046900 | 1HGCT1B78GA056391; 1HGCT1B78GA038523 | 1HGCT1B78GA012472; 1HGCT1B78GA095871 | 1HGCT1B78GA048002 | 1HGCT1B78GA006624 | 1HGCT1B78GA003383 | 1HGCT1B78GA092503; 1HGCT1B78GA041504; 1HGCT1B78GA020376; 1HGCT1B78GA064054 | 1HGCT1B78GA007210 | 1HGCT1B78GA028042 | 1HGCT1B78GA078911 | 1HGCT1B78GA085180 | 1HGCT1B78GA066564 | 1HGCT1B78GA000144 | 1HGCT1B78GA081677; 1HGCT1B78GA080707 | 1HGCT1B78GA009071 | 1HGCT1B78GA010205; 1HGCT1B78GA037596

1HGCT1B78GA014514 | 1HGCT1B78GA068864 | 1HGCT1B78GA021902; 1HGCT1B78GA020507; 1HGCT1B78GA023830; 1HGCT1B78GA081873;

1HGCT1B78GA048968

| 1HGCT1B78GA051076 | 1HGCT1B78GA076060 | 1HGCT1B78GA099290 | 1HGCT1B78GA009068; 1HGCT1B78GA092792 | 1HGCT1B78GA092839; 1HGCT1B78GA026856; 1HGCT1B78GA069965 | 1HGCT1B78GA073241 | 1HGCT1B78GA016991; 1HGCT1B78GA016229

1HGCT1B78GA022581 | 1HGCT1B78GA012455

1HGCT1B78GA019566; 1HGCT1B78GA056620 | 1HGCT1B78GA086846 | 1HGCT1B78GA039672; 1HGCT1B78GA045617

1HGCT1B78GA060022; 1HGCT1B78GA078116

1HGCT1B78GA034942 | 1HGCT1B78GA013556; 1HGCT1B78GA072106 | 1HGCT1B78GA086202 | 1HGCT1B78GA061090; 1HGCT1B78GA088953; 1HGCT1B78GA075751 | 1HGCT1B78GA034875 | 1HGCT1B78GA023407; 1HGCT1B78GA054012; 1HGCT1B78GA009961 | 1HGCT1B78GA047156; 1HGCT1B78GA061669; 1HGCT1B78GA098639 | 1HGCT1B78GA002346 | 1HGCT1B78GA027666 | 1HGCT1B78GA090976 | 1HGCT1B78GA008678 | 1HGCT1B78GA031197 | 1HGCT1B78GA026307; 1HGCT1B78GA080710;

1HGCT1B78GA015128

| 1HGCT1B78GA095806

1HGCT1B78GA086250 | 1HGCT1B78GA034701 | 1HGCT1B78GA017784; 1HGCT1B78GA021544 | 1HGCT1B78GA097216; 1HGCT1B78GA013508 | 1HGCT1B78GA064362 | 1HGCT1B78GA074244; 1HGCT1B78GA027621 | 1HGCT1B78GA063079 | 1HGCT1B78GA039140; 1HGCT1B78GA000712 | 1HGCT1B78GA019891 | 1HGCT1B78GA026260; 1HGCT1B78GA063700 | 1HGCT1B78GA038702 | 1HGCT1B78GA023410 | 1HGCT1B78GA039509; 1HGCT1B78GA093571; 1HGCT1B78GA043169 | 1HGCT1B78GA051918 | 1HGCT1B78GA033838 | 1HGCT1B78GA055600; 1HGCT1B78GA053040 | 1HGCT1B78GA076009; 1HGCT1B78GA032429 | 1HGCT1B78GA073773 | 1HGCT1B78GA081209 | 1HGCT1B78GA023374; 1HGCT1B78GA018112 | 1HGCT1B78GA052051 | 1HGCT1B78GA018918 | 1HGCT1B78GA068945

1HGCT1B78GA045780 | 1HGCT1B78GA059789 | 1HGCT1B78GA056729 | 1HGCT1B78GA092677; 1HGCT1B78GA090315 | 1HGCT1B78GA003044; 1HGCT1B78GA042281 | 1HGCT1B78GA070436 | 1HGCT1B78GA081985 | 1HGCT1B78GA022743; 1HGCT1B78GA004131; 1HGCT1B78GA090444

1HGCT1B78GA039333; 1HGCT1B78GA024525 | 1HGCT1B78GA058559 | 1HGCT1B78GA028400

1HGCT1B78GA051188 | 1HGCT1B78GA071764; 1HGCT1B78GA083123; 1HGCT1B78GA099354; 1HGCT1B78GA008115; 1HGCT1B78GA035671; 1HGCT1B78GA071876 | 1HGCT1B78GA009197 | 1HGCT1B78GA005344; 1HGCT1B78GA010625 | 1HGCT1B78GA089780; 1HGCT1B78GA018966 | 1HGCT1B78GA020118 | 1HGCT1B78GA014626

1HGCT1B78GA077449 | 1HGCT1B78GA005294 | 1HGCT1B78GA034486; 1HGCT1B78GA029000 | 1HGCT1B78GA079184 | 1HGCT1B78GA067469 | 1HGCT1B78GA034861 | 1HGCT1B78GA065012; 1HGCT1B78GA091349; 1HGCT1B78GA058027 | 1HGCT1B78GA089424

1HGCT1B78GA019017; 1HGCT1B78GA095398 | 1HGCT1B78GA042541; 1HGCT1B78GA025366 | 1HGCT1B78GA035296 | 1HGCT1B78GA089617 | 1HGCT1B78GA041339 | 1HGCT1B78GA037517 | 1HGCT1B78GA059159 | 1HGCT1B78GA048520; 1HGCT1B78GA019230 | 1HGCT1B78GA024198; 1HGCT1B78GA070100 | 1HGCT1B78GA098009

1HGCT1B78GA058934; 1HGCT1B78GA082389 | 1HGCT1B78GA013900; 1HGCT1B78GA085065 | 1HGCT1B78GA078293 | 1HGCT1B78GA030986 | 1HGCT1B78GA028543; 1HGCT1B78GA031913 | 1HGCT1B78GA062563; 1HGCT1B78GA006767; 1HGCT1B78GA052535 | 1HGCT1B78GA089892

1HGCT1B78GA027117 | 1HGCT1B78GA080044; 1HGCT1B78GA070310; 1HGCT1B78GA015758 | 1HGCT1B78GA030616 | 1HGCT1B78GA081680 | 1HGCT1B78GA087608; 1HGCT1B78GA070954; 1HGCT1B78GA014061

1HGCT1B78GA036027 | 1HGCT1B78GA022208 | 1HGCT1B78GA066239 | 1HGCT1B78GA078469; 1HGCT1B78GA028705 | 1HGCT1B78GA055032 | 1HGCT1B78GA032639 | 1HGCT1B78GA049201; 1HGCT1B78GA003643; 1HGCT1B78GA099063; 1HGCT1B78GA022550 | 1HGCT1B78GA013122 | 1HGCT1B78GA064104 | 1HGCT1B78GA023231 | 1HGCT1B78GA013802 | 1HGCT1B78GA072543 | 1HGCT1B78GA062773 | 1HGCT1B78GA055192 | 1HGCT1B78GA000872; 1HGCT1B78GA048839 | 1HGCT1B78GA074129; 1HGCT1B78GA072574 | 1HGCT1B78GA021172; 1HGCT1B78GA068444 | 1HGCT1B78GA029952 |

1HGCT1B78GA042605

; 1HGCT1B78GA002928; 1HGCT1B78GA066452 | 1HGCT1B78GA066094; 1HGCT1B78GA014240 | 1HGCT1B78GA098530 | 1HGCT1B78GA029529 | 1HGCT1B78GA011869 | 1HGCT1B78GA009121; 1HGCT1B78GA004209; 1HGCT1B78GA081968 | 1HGCT1B78GA051756 | 1HGCT1B78GA090170 | 1HGCT1B78GA099810 | 1HGCT1B78GA070260 | 1HGCT1B78GA087379; 1HGCT1B78GA026209; 1HGCT1B78GA092162 | 1HGCT1B78GA033287 | 1HGCT1B78GA012746 | 1HGCT1B78GA094977; 1HGCT1B78GA086667 | 1HGCT1B78GA008633 | 1HGCT1B78GA000760 | 1HGCT1B78GA072803 | 1HGCT1B78GA077399 | 1HGCT1B78GA096485 | 1HGCT1B78GA079427; 1HGCT1B78GA006722 | 1HGCT1B78GA083669 | 1HGCT1B78GA003237;

1HGCT1B78GA081484

| 1HGCT1B78GA084224 | 1HGCT1B78GA048324; 1HGCT1B78GA013816

1HGCT1B78GA043107 | 1HGCT1B78GA031992; 1HGCT1B78GA006154; 1HGCT1B78GA020703 | 1HGCT1B78GA085275; 1HGCT1B78GA025657 | 1HGCT1B78GA096096 | 1HGCT1B78GA071974; 1HGCT1B78GA055628 | 1HGCT1B78GA071750 | 1HGCT1B78GA050879 | 1HGCT1B78GA046475

1HGCT1B78GA040143; 1HGCT1B78GA094218; 1HGCT1B78GA097006; 1HGCT1B78GA087947 | 1HGCT1B78GA041227 | 1HGCT1B78GA011161; 1HGCT1B78GA028476 | 1HGCT1B78GA097958; 1HGCT1B78GA065656 | 1HGCT1B78GA015520 | 1HGCT1B78GA002640 | 1HGCT1B78GA026582 | 1HGCT1B78GA089312; 1HGCT1B78GA083901; 1HGCT1B78GA046752 | 1HGCT1B78GA057069 | 1HGCT1B78GA058996 | 1HGCT1B78GA086829 | 1HGCT1B78GA096924 | 1HGCT1B78GA068749 | 1HGCT1B78GA070470 | 1HGCT1B78GA027473; 1HGCT1B78GA045326 | 1HGCT1B78GA093232 | 1HGCT1B78GA091741 | 1HGCT1B78GA009779 | 1HGCT1B78GA039624 | 1HGCT1B78GA064555 | 1HGCT1B78GA024900

1HGCT1B78GA097166 | 1HGCT1B78GA031653 | 1HGCT1B78GA044130 | 1HGCT1B78GA025688 | 1HGCT1B78GA036044 | 1HGCT1B78GA012388; 1HGCT1B78GA068783; 1HGCT1B78GA055905; 1HGCT1B78GA096132 | 1HGCT1B78GA045066 | 1HGCT1B78GA077032; 1HGCT1B78GA074454; 1HGCT1B78GA057637

1HGCT1B78GA006087; 1HGCT1B78GA061980 | 1HGCT1B78GA040496 | 1HGCT1B78GA022256 | 1HGCT1B78GA067990; 1HGCT1B78GA045102 | 1HGCT1B78GA077211 | 1HGCT1B78GA094462; 1HGCT1B78GA083820 | 1HGCT1B78GA002198 | 1HGCT1B78GA076334; 1HGCT1B78GA072719 | 1HGCT1B78GA087852

1HGCT1B78GA046217 | 1HGCT1B78GA063020; 1HGCT1B78GA019700 | 1HGCT1B78GA082716 | 1HGCT1B78GA094879; 1HGCT1B78GA083946 | 1HGCT1B78GA090590; 1HGCT1B78GA017137; 1HGCT1B78GA041342; 1HGCT1B78GA084580 | 1HGCT1B78GA055385 | 1HGCT1B78GA047531 | 1HGCT1B78GA019342; 1HGCT1B78GA006610; 1HGCT1B78GA053670 | 1HGCT1B78GA081212 | 1HGCT1B78GA017929; 1HGCT1B78GA082361 | 1HGCT1B78GA013637 | 1HGCT1B78GA044435; 1HGCT1B78GA018059 | 1HGCT1B78GA016456 | 1HGCT1B78GA063387; 1HGCT1B78GA091223 | 1HGCT1B78GA020202 | 1HGCT1B78GA063650

1HGCT1B78GA044936 | 1HGCT1B78GA021429 | 1HGCT1B78GA087981 | 1HGCT1B78GA010852; 1HGCT1B78GA094171 | 1HGCT1B78GA038229 | 1HGCT1B78GA043785 | 1HGCT1B78GA074972 | 1HGCT1B78GA006817; 1HGCT1B78GA098396; 1HGCT1B78GA041986 | 1HGCT1B78GA037811 | 1HGCT1B78GA089245 | 1HGCT1B78GA025321; 1HGCT1B78GA071084 | 1HGCT1B78GA039820 | 1HGCT1B78GA057914 | 1HGCT1B78GA037646; 1HGCT1B78GA032012; 1HGCT1B78GA083493 | 1HGCT1B78GA036383 | 1HGCT1B78GA020331 | 1HGCT1B78GA097037 | 1HGCT1B78GA001486 | 1HGCT1B78GA068413 | 1HGCT1B78GA011239 | 1HGCT1B78GA003545 | 1HGCT1B78GA016683 | 1HGCT1B78GA008082; 1HGCT1B78GA012987 | 1HGCT1B78GA018238 | 1HGCT1B78GA044404; 1HGCT1B78GA092663 | 1HGCT1B78GA041213 | 1HGCT1B78GA072770 | 1HGCT1B78GA030566 | 1HGCT1B78GA047688 | 1HGCT1B78GA099192 | 1HGCT1B78GA092985 | 1HGCT1B78GA077256; 1HGCT1B78GA053359 | 1HGCT1B78GA007756 | 1HGCT1B78GA097961;

1HGCT1B78GA025142

| 1HGCT1B78GA067830 | 1HGCT1B78GA088533 | 1HGCT1B78GA091013; 1HGCT1B78GA032804; 1HGCT1B78GA036805; 1HGCT1B78GA039123; 1HGCT1B78GA036366; 1HGCT1B78GA003027; 1HGCT1B78GA018806 | 1HGCT1B78GA068055; 1HGCT1B78GA026291; 1HGCT1B78GA018126 | 1HGCT1B78GA026470; 1HGCT1B78GA016750 | 1HGCT1B78GA038019 | 1HGCT1B78GA092520 | 1HGCT1B78GA002914 | 1HGCT1B78GA048632; 1HGCT1B78GA085485; 1HGCT1B78GA097877 | 1HGCT1B78GA031538; 1HGCT1B78GA084904 | 1HGCT1B78GA058867; 1HGCT1B78GA015680 | 1HGCT1B78GA090539 | 1HGCT1B78GA023262; 1HGCT1B78GA018269 | 1HGCT1B78GA052177 | 1HGCT1B78GA050011; 1HGCT1B78GA050493 | 1HGCT1B78GA088936 | 1HGCT1B78GA066712 | 1HGCT1B78GA023732 | 1HGCT1B78GA041938; 1HGCT1B78GA011371; 1HGCT1B78GA023438

1HGCT1B78GA074552

1HGCT1B78GA002587; 1HGCT1B78GA039879 | 1HGCT1B78GA057220 | 1HGCT1B78GA064703; 1HGCT1B78GA005604 | 1HGCT1B78GA003223 | 1HGCT1B78GA029515 | 1HGCT1B78GA092291 | 1HGCT1B78GA046444 | 1HGCT1B78GA050042 |

1HGCT1B78GA032334

| 1HGCT1B78GA047352 | 1HGCT1B78GA068346 | 1HGCT1B78GA008812

1HGCT1B78GA058674 | 1HGCT1B78GA021771 | 1HGCT1B78GA043737 | 1HGCT1B78GA014643; 1HGCT1B78GA001391 | 1HGCT1B78GA095952; 1HGCT1B78GA027991 | 1HGCT1B78GA035055 | 1HGCT1B78GA037372 | 1HGCT1B78GA024251 | 1HGCT1B78GA051028; 1HGCT1B78GA001729; 1HGCT1B78GA099550; 1HGCT1B78GA063678 | 1HGCT1B78GA033550 | 1HGCT1B78GA006039; 1HGCT1B78GA076821 | 1HGCT1B78GA026646 | 1HGCT1B78GA001455; 1HGCT1B78GA061221 | 1HGCT1B78GA083977 | 1HGCT1B78GA089116; 1HGCT1B78GA070453

1HGCT1B78GA085499 | 1HGCT1B78GA028669 | 1HGCT1B78GA094347; 1HGCT1B78GA011516 | 1HGCT1B78GA062126 | 1HGCT1B78GA048047 | 1HGCT1B78GA096387; 1HGCT1B78GA018885; 1HGCT1B78GA054981 | 1HGCT1B78GA033127 | 1HGCT1B78GA092047 | 1HGCT1B78GA022533 | 1HGCT1B78GA031247; 1HGCT1B78GA000225; 1HGCT1B78GA004274; 1HGCT1B78GA034326; 1HGCT1B78GA081890 | 1HGCT1B78GA073403 | 1HGCT1B78GA079248 | 1HGCT1B78GA026047 | 1HGCT1B78GA076012 | 1HGCT1B78GA092081

1HGCT1B78GA047951 | 1HGCT1B78GA021513 | 1HGCT1B78GA096499; 1HGCT1B78GA008650; 1HGCT1B78GA094266 | 1HGCT1B78GA070517; 1HGCT1B78GA087902 | 1HGCT1B78GA077502; 1HGCT1B78GA078553 | 1HGCT1B78GA072235 | 1HGCT1B78GA078195; 1HGCT1B78GA026193 |

1HGCT1B78GA048999

| 1HGCT1B78GA085311 | 1HGCT1B78GA078956 | 1HGCT1B78GA038246 | 1HGCT1B78GA053412 | 1HGCT1B78GA090296 | 1HGCT1B78GA063597 | 1HGCT1B78GA065964 | 1HGCT1B78GA019227 | 1HGCT1B78GA037369 | 1HGCT1B78GA086491; 1HGCT1B78GA068797 | 1HGCT1B78GA070906; 1HGCT1B78GA050333 | 1HGCT1B78GA060912 | 1HGCT1B78GA008020 | 1HGCT1B78GA094073 | 1HGCT1B78GA088225 | 1HGCT1B78GA070713; 1HGCT1B78GA027859 | 1HGCT1B78GA035413

1HGCT1B78GA028610; 1HGCT1B78GA059727 | 1HGCT1B78GA054687 | 1HGCT1B78GA089990 | 1HGCT1B78GA099306 | 1HGCT1B78GA077645 | 1HGCT1B78GA089729 | 1HGCT1B78GA094963; 1HGCT1B78GA050008 | 1HGCT1B78GA029949 | 1HGCT1B78GA060621 | 1HGCT1B78GA026548 | 1HGCT1B78GA059548 | 1HGCT1B78GA030745; 1HGCT1B78GA059100 | 1HGCT1B78GA030731 | 1HGCT1B78GA085096; 1HGCT1B78GA016294; 1HGCT1B78GA037548 | 1HGCT1B78GA064152

1HGCT1B78GA070730 | 1HGCT1B78GA085602

1HGCT1B78GA053877; 1HGCT1B78GA057279 | 1HGCT1B78GA076351 | 1HGCT1B78GA072669 | 1HGCT1B78GA099872; 1HGCT1B78GA054799 | 1HGCT1B78GA041566 | 1HGCT1B78GA079749; 1HGCT1B78GA001276 | 1HGCT1B78GA089133; 1HGCT1B78GA028087

1HGCT1B78GA018045 | 1HGCT1B78GA031779 | 1HGCT1B78GA098205; 1HGCT1B78GA083798

1HGCT1B78GA095286 | 1HGCT1B78GA069755; 1HGCT1B78GA087205

1HGCT1B78GA039400; 1HGCT1B78GA025481 | 1HGCT1B78GA086636 | 1HGCT1B78GA044709; 1HGCT1B78GA029787 | 1HGCT1B78GA004100 | 1HGCT1B78GA052955

1HGCT1B78GA086460; 1HGCT1B78GA041244 | 1HGCT1B78GA023472 | 1HGCT1B78GA012973 | 1HGCT1B78GA078519; 1HGCT1B78GA054432 | 1HGCT1B78GA010835; 1HGCT1B78GA069125 | 1HGCT1B78GA042488 | 1HGCT1B78GA066435; 1HGCT1B78GA095126 | 1HGCT1B78GA074907 | 1HGCT1B78GA068671; 1HGCT1B78GA079783 | 1HGCT1B78GA070162 | 1HGCT1B78GA063373 | 1HGCT1B78GA055225 | 1HGCT1B78GA085079 | 1HGCT1B78GA019406 | 1HGCT1B78GA078794 | 1HGCT1B78GA011113; 1HGCT1B78GA047562; 1HGCT1B78GA082196 | 1HGCT1B78GA025707 | 1HGCT1B78GA095210 | 1HGCT1B78GA049151

1HGCT1B78GA004176; 1HGCT1B78GA005103 | 1HGCT1B78GA064832; 1HGCT1B78GA055919 | 1HGCT1B78GA001424 | 1HGCT1B78GA029188; 1HGCT1B78GA085776; 1HGCT1B78GA089102 | 1HGCT1B78GA073854 | 1HGCT1B78GA094557 | 1HGCT1B78GA062322 | 1HGCT1B78GA041096; 1HGCT1B78GA055774

1HGCT1B78GA023553 | 1HGCT1B78GA060229 | 1HGCT1B78GA073367; 1HGCT1B78GA065494 | 1HGCT1B78GA051465; 1HGCT1B78GA040448 | 1HGCT1B78GA018594

1HGCT1B78GA063972; 1HGCT1B78GA090332 | 1HGCT1B78GA003352 | 1HGCT1B78GA093828 | 1HGCT1B78GA002265 | 1HGCT1B78GA010527; 1HGCT1B78GA069951 | 1HGCT1B78GA075359; 1HGCT1B78GA080951 | 1HGCT1B78GA021964; 1HGCT1B78GA055595 | 1HGCT1B78GA037131; 1HGCT1B78GA031541; 1HGCT1B78GA051336 | 1HGCT1B78GA069402; 1HGCT1B78GA099662 | 1HGCT1B78GA059453

1HGCT1B78GA089987; 1HGCT1B78GA071294; 1HGCT1B78GA078357; 1HGCT1B78GA022189 | 1HGCT1B78GA068461; 1HGCT1B78GA001858; 1HGCT1B78GA062675 | 1HGCT1B78GA010415 | 1HGCT1B78GA077936 | 1HGCT1B78GA017011; 1HGCT1B78GA040269; 1HGCT1B78GA072140; 1HGCT1B78GA077208 | 1HGCT1B78GA072526 | 1HGCT1B78GA026498 | 1HGCT1B78GA069156 | 1HGCT1B78GA046069; 1HGCT1B78GA007532 | 1HGCT1B78GA054351; 1HGCT1B78GA056018 | 1HGCT1B78GA073935 | 1HGCT1B78GA003481; 1HGCT1B78GA081825

1HGCT1B78GA032205 | 1HGCT1B78GA035363 | 1HGCT1B78GA034052 | 1HGCT1B78GA060859; 1HGCT1B78GA009491 | 1HGCT1B78GA074809 | 1HGCT1B78GA014058 | 1HGCT1B78GA079542 | 1HGCT1B78GA005196 | 1HGCT1B78GA088239; 1HGCT1B78GA087446; 1HGCT1B78GA041857 | 1HGCT1B78GA072784; 1HGCT1B78GA006896 | 1HGCT1B78GA063616 | 1HGCT1B78GA036125 |

1HGCT1B78GA041874

| 1HGCT1B78GA051062

1HGCT1B78GA005943 | 1HGCT1B78GA067908; 1HGCT1B78GA003982 | 1HGCT1B78GA082909 | 1HGCT1B78GA039347 | 1HGCT1B78GA016909 | 1HGCT1B78GA096034; 1HGCT1B78GA013914 | 1HGCT1B78GA016828 | 1HGCT1B78GA052938 | 1HGCT1B78GA006798 | 1HGCT1B78GA071909; 1HGCT1B78GA078472; 1HGCT1B78GA003965; 1HGCT1B78GA079458 | 1HGCT1B78GA049781 | 1HGCT1B78GA014674 | 1HGCT1B78GA064927; 1HGCT1B78GA003741 | 1HGCT1B78GA028333 | 1HGCT1B78GA018871 | 1HGCT1B78GA067634 | 1HGCT1B78GA060196 | 1HGCT1B78GA008499 | 1HGCT1B78GA039817; 1HGCT1B78GA021298 | 1HGCT1B78GA023925 | 1HGCT1B78GA007241; 1HGCT1B78GA061039 | 1HGCT1B78GA001522 | 1HGCT1B78GA008809 | 1HGCT1B78GA042622; 1HGCT1B78GA053572; 1HGCT1B78GA073076 | 1HGCT1B78GA048677 | 1HGCT1B78GA088998 | 1HGCT1B78GA025125 | 1HGCT1B78GA012794 | 1HGCT1B78GA087575; 1HGCT1B78GA024654

1HGCT1B78GA024511 | 1HGCT1B78GA075152; 1HGCT1B78GA007921 | 1HGCT1B78GA017283 | 1HGCT1B78GA031636; 1HGCT1B78GA047254; 1HGCT1B78GA081758; 1HGCT1B78GA046640 | 1HGCT1B78GA063583; 1HGCT1B78GA020216; 1HGCT1B78GA066855 | 1HGCT1B78GA067164; 1HGCT1B78GA035606 | 1HGCT1B78GA024234; 1HGCT1B78GA035962; 1HGCT1B78GA097989; 1HGCT1B78GA040479; 1HGCT1B78GA009572; 1HGCT1B78GA011550; 1HGCT1B78GA019468; 1HGCT1B78GA000838 | 1HGCT1B78GA006560 | 1HGCT1B78GA035394; 1HGCT1B78GA022130 | 1HGCT1B78GA046878 | 1HGCT1B78GA055421 | 1HGCT1B78GA000208 | 1HGCT1B78GA019650 | 1HGCT1B78GA077046; 1HGCT1B78GA086281 | 1HGCT1B78GA068590 | 1HGCT1B78GA037730 | 1HGCT1B78GA091187 | 1HGCT1B78GA081002 | 1HGCT1B78GA092095 | 1HGCT1B78GA000614 | 1HGCT1B78GA055662 | 1HGCT1B78GA048680 | 1HGCT1B78GA071957; 1HGCT1B78GA086720 | 1HGCT1B78GA079430 | 1HGCT1B78GA058075 | 1HGCT1B78GA005599 | 1HGCT1B78GA094624; 1HGCT1B78GA062790; 1HGCT1B78GA012102 | 1HGCT1B78GA040319

1HGCT1B78GA039946

1HGCT1B78GA063230

; 1HGCT1B78GA058531 | 1HGCT1B78GA087365

1HGCT1B78GA002136 | 1HGCT1B78GA081937 | 1HGCT1B78GA006607 | 1HGCT1B78GA048453; 1HGCT1B78GA045519 | 1HGCT1B78GA060554 | 1HGCT1B78GA007255; 1HGCT1B78GA040921 | 1HGCT1B78GA042667 | 1HGCT1B78GA031958

1HGCT1B78GA049103; 1HGCT1B78GA062014 | 1HGCT1B78GA069769 | 1HGCT1B78GA072459; 1HGCT1B78GA070467; 1HGCT1B78GA077709 | 1HGCT1B78GA015582 | 1HGCT1B78GA000368 | 1HGCT1B78GA061686; 1HGCT1B78GA071683; 1HGCT1B78GA037792; 1HGCT1B78GA042796 | 1HGCT1B78GA053216; 1HGCT1B78GA087401 | 1HGCT1B78GA073577; 1HGCT1B78GA051112; 1HGCT1B78GA008583 | 1HGCT1B78GA091383; 1HGCT1B78GA013573; 1HGCT1B78GA013489 | 1HGCT1B78GA084420 | 1HGCT1B78GA036531 | 1HGCT1B78GA084370 | 1HGCT1B78GA030289

1HGCT1B78GA025660 | 1HGCT1B78GA045956 | 1HGCT1B78GA087754; 1HGCT1B78GA060408 | 1HGCT1B78GA005523; 1HGCT1B78GA052521 | 1HGCT1B78GA089200 | 1HGCT1B78GA055709; 1HGCT1B78GA029546 | 1HGCT1B78GA069285; 1HGCT1B78GA041731

1HGCT1B78GA038280 | 1HGCT1B78GA093618 | 1HGCT1B78GA049229 | 1HGCT1B78GA009653; 1HGCT1B78GA057735 | 1HGCT1B78GA055497 | 1HGCT1B78GA048470 | 1HGCT1B78GA082215 | 1HGCT1B78GA033516; 1HGCT1B78GA020538 | 1HGCT1B78GA003447; 1HGCT1B78GA018174; 1HGCT1B78GA050638; 1HGCT1B78GA016926 | 1HGCT1B78GA014979 | 1HGCT1B78GA048131; 1HGCT1B78GA056598; 1HGCT1B78GA051014 | 1HGCT1B78GA093635 | 1HGCT1B78GA023391 | 1HGCT1B78GA096504 | 1HGCT1B78GA069920 | 1HGCT1B78GA097247 | 1HGCT1B78GA049568 | 1HGCT1B78GA083347;

1HGCT1B78GA083509

; 1HGCT1B78GA093490 | 1HGCT1B78GA014660

1HGCT1B78GA030342 | 1HGCT1B78GA069772; 1HGCT1B78GA073319 | 1HGCT1B78GA055290; 1HGCT1B78GA052924 | 1HGCT1B78GA077824; 1HGCT1B78GA041518; 1HGCT1B78GA095370 | 1HGCT1B78GA073904; 1HGCT1B78GA092288 | 1HGCT1B78GA095742 | 1HGCT1B78GA010298 | 1HGCT1B78GA014321 | 1HGCT1B78GA021012 | 1HGCT1B78GA024119 | 1HGCT1B78GA023147; 1HGCT1B78GA025948 | 1HGCT1B78GA061851 | 1HGCT1B78GA065351 | 1HGCT1B78GA076026

1HGCT1B78GA013119; 1HGCT1B78GA000290; 1HGCT1B78GA096633 | 1HGCT1B78GA035380; 1HGCT1B78GA055435 | 1HGCT1B78GA005442; 1HGCT1B78GA002511 | 1HGCT1B78GA078245; 1HGCT1B78GA043835; 1HGCT1B78GA020426 | 1HGCT1B78GA035945; 1HGCT1B78GA079993 | 1HGCT1B78GA047609 | 1HGCT1B78GA095076 | 1HGCT1B78GA026257 | 1HGCT1B78GA036061;

1HGCT1B78GA032446

| 1HGCT1B78GA040420 | 1HGCT1B78GA005506 | 1HGCT1B78GA064863 | 1HGCT1B78GA048842 | 1HGCT1B78GA037419; 1HGCT1B78GA078262 | 1HGCT1B78GA093098 | 1HGCT1B78GA090167 | 1HGCT1B78GA080254 | 1HGCT1B78GA076284 | 1HGCT1B78GA046296; 1HGCT1B78GA051689;

1HGCT1B78GA026095

| 1HGCT1B78GA001682 | 1HGCT1B78GA035721 | 1HGCT1B78GA049795 | 1HGCT1B78GA011600 | 1HGCT1B78GA028896 | 1HGCT1B78GA022502; 1HGCT1B78GA087110 | 1HGCT1B78GA058755; 1HGCT1B78GA030728 | 1HGCT1B78GA037520; 1HGCT1B78GA005408 | 1HGCT1B78GA042927 | 1HGCT1B78GA034682 | 1HGCT1B78GA073269 | 1HGCT1B78GA080500 | 1HGCT1B78GA075720; 1HGCT1B78GA081338 | 1HGCT1B78GA027120; 1HGCT1B78GA009488 | 1HGCT1B78GA084689

1HGCT1B78GA089620 | 1HGCT1B78GA042149 | 1HGCT1B78GA065995 | 1HGCT1B78GA055368 | 1HGCT1B78GA005411 | 1HGCT1B78GA048565 | 1HGCT1B78GA046539

1HGCT1B78GA003254;

1HGCT1B78GA072137

| 1HGCT1B78GA097863 | 1HGCT1B78GA017431 | 1HGCT1B78GA052258 | 1HGCT1B78GA090511

1HGCT1B78GA054060 | 1HGCT1B78GA058786 | 1HGCT1B78GA010236 | 1HGCT1B78GA029966 | 1HGCT1B78GA045925; 1HGCT1B78GA012293; 1HGCT1B78GA081954 | 1HGCT1B78GA069173; 1HGCT1B78GA095465; 1HGCT1B78GA016666; 1HGCT1B78GA014822 | 1HGCT1B78GA035279; 1HGCT1B78GA099130; 1HGCT1B78GA068119 | 1HGCT1B78GA084109

1HGCT1B78GA077872 | 1HGCT1B78GA001066 | 1HGCT1B78GA081100; 1HGCT1B78GA023133 |

1HGCT1B78GA021334

; 1HGCT1B78GA080352 | 1HGCT1B78GA012651; 1HGCT1B78GA052874 | 1HGCT1B78GA019972; 1HGCT1B78GA073496; 1HGCT1B78GA090265 | 1HGCT1B78GA093926 | 1HGCT1B78GA023388 | 1HGCT1B78GA054169 | 1HGCT1B78GA083364 | 1HGCT1B78GA032625 | 1HGCT1B78GA095868

1HGCT1B78GA069741 | 1HGCT1B78GA000001 | 1HGCT1B78GA069092 | 1HGCT1B78GA070811 | 1HGCT1B78GA001536 | 1HGCT1B78GA076916 | 1HGCT1B78GA038800 | 1HGCT1B78GA036612 | 1HGCT1B78GA093554 | 1HGCT1B78GA055841; 1HGCT1B78GA001519 | 1HGCT1B78GA046492; 1HGCT1B78GA019146; 1HGCT1B78GA006946 | 1HGCT1B78GA005621 | 1HGCT1B78GA093084; 1HGCT1B78GA002590

1HGCT1B78GA094641 | 1HGCT1B78GA081193; 1HGCT1B78GA051255

1HGCT1B78GA041308 | 1HGCT1B78GA055998 | 1HGCT1B78GA011080 | 1HGCT1B78GA010656 | 1HGCT1B78GA015467 | 1HGCT1B78GA022242 | 1HGCT1B78GA082439

1HGCT1B78GA074812 | 1HGCT1B78GA019163; 1HGCT1B78GA099127 | 1HGCT1B78GA047402 | 1HGCT1B78GA012634 | 1HGCT1B78GA037291 | 1HGCT1B78GA053930; 1HGCT1B78GA008275

1HGCT1B78GA061123 | 1HGCT1B78GA038568; 1HGCT1B78GA055970 | 1HGCT1B78GA085292 | 1HGCT1B78GA009328

1HGCT1B78GA016473 | 1HGCT1B78GA020233 | 1HGCT1B78GA069366 | 1HGCT1B78GA016392 | 1HGCT1B78GA015601; 1HGCT1B78GA054608 | 1HGCT1B78GA012763 | 1HGCT1B78GA040689 | 1HGCT1B78GA091688 | 1HGCT1B78GA038716; 1HGCT1B78GA093666 | 1HGCT1B78GA073465

1HGCT1B78GA001505; 1HGCT1B78GA030955; 1HGCT1B78GA097782; 1HGCT1B78GA047061 | 1HGCT1B78GA054124 | 1HGCT1B78GA099046 | 1HGCT1B78GA031782; 1HGCT1B78GA015002; 1HGCT1B78GA043267; 1HGCT1B78GA035895; 1HGCT1B78GA092100; 1HGCT1B78GA063325 | 1HGCT1B78GA059968; 1HGCT1B78GA039851 | 1HGCT1B78GA070825; 1HGCT1B78GA088032 | 1HGCT1B78GA086295 | 1HGCT1B78GA015548 | 1HGCT1B78GA001181 | 1HGCT1B78GA087723 | 1HGCT1B78GA070971 | 1HGCT1B78GA051563 | 1HGCT1B78GA054513 | 1HGCT1B78GA025786 | 1HGCT1B78GA076267; 1HGCT1B78GA066161 | 1HGCT1B78GA029742; 1HGCT1B78GA045570; 1HGCT1B78GA019194 | 1HGCT1B78GA056570 | 1HGCT1B78GA085700;

1HGCT1B78GA0400281HGCT1B78GA083848 | 1HGCT1B78GA003058; 1HGCT1B78GA019471 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT1B78GA0.
1HGCT1B78GA062286 | 1HGCT1B78GA035069

1HGCT1B78GA023827; 1HGCT1B78GA095434 | 1HGCT1B78GA069271 | 1HGCT1B78GA056066; 1HGCT1B78GA094168 | 1HGCT1B78GA020992 | 1HGCT1B78GA054317 | 1HGCT1B78GA006641 | 1HGCT1B78GA059050; 1HGCT1B78GA065169 | 1HGCT1B78GA012570; 1HGCT1B78GA034598 | 1HGCT1B78GA033581; 1HGCT1B78GA042815

1HGCT1B78GA079637; 1HGCT1B78GA055984 | 1HGCT1B78GA070193; 1HGCT1B78GA065348 | 1HGCT1B78GA012018 | 1HGCT1B78GA059324 | 1HGCT1B78GA078343 | 1HGCT1B78GA073286

1HGCT1B78GA047884 | 1HGCT1B78GA046895 | 1HGCT1B78GA014965 | 1HGCT1B78GA059498 | 1HGCT1B78GA027151; 1HGCT1B78GA074017; 1HGCT1B78GA011001; 1HGCT1B78GA032379 | 1HGCT1B78GA007515 | 1HGCT1B78GA058058; 1HGCT1B78GA055340 | 1HGCT1B78GA010933;

1HGCT1B78GA097345

; 1HGCT1B78GA029756 | 1HGCT1B78GA058271 | 1HGCT1B78GA087804 | 1HGCT1B78GA006171 | 1HGCT1B78GA003822 | 1HGCT1B78GA006042; 1HGCT1B78GA000547 | 1HGCT1B78GA007837; 1HGCT1B78GA033659 | 1HGCT1B78GA070081; 1HGCT1B78GA099533 | 1HGCT1B78GA031684; 1HGCT1B78GA032253; 1HGCT1B78GA059257

1HGCT1B78GA055547 | 1HGCT1B78GA042250 | 1HGCT1B78GA034343 | 1HGCT1B78GA059551 | 1HGCT1B78GA000595 | 1HGCT1B78GA037632; 1HGCT1B78GA047559 | 1HGCT1B78GA062899 | 1HGCT1B78GA077614; 1HGCT1B78GA072168 | 1HGCT1B78GA096308 | 1HGCT1B78GA024721 | 1HGCT1B78GA097104 | 1HGCT1B78GA041017 | 1HGCT1B78GA077760; 1HGCT1B78GA036707 | 1HGCT1B78GA088404 | 1HGCT1B78GA052647; 1HGCT1B78GA097698 | 1HGCT1B78GA050526 | 1HGCT1B78GA024671; 1HGCT1B78GA096163 | 1HGCT1B78GA080948 | 1HGCT1B78GA030339 | 1HGCT1B78GA049182 | 1HGCT1B78GA062255 | 1HGCT1B78GA019860 | 1HGCT1B78GA033774 | 1HGCT1B78GA095451 | 1HGCT1B78GA071358 | 1HGCT1B78GA088385 | 1HGCT1B78GA061607; 1HGCT1B78GA017395; 1HGCT1B78GA060120 | 1HGCT1B78GA073305 | 1HGCT1B78GA078536 | 1HGCT1B78GA029806; 1HGCT1B78GA006879; 1HGCT1B78GA013279 | 1HGCT1B78GA015386 | 1HGCT1B78GA045634 | 1HGCT1B78GA098172; 1HGCT1B78GA070503 | 1HGCT1B78GA061171; 1HGCT1B78GA052860

1HGCT1B78GA050901 | 1HGCT1B78GA051630 | 1HGCT1B78GA045813

1HGCT1B78GA075555 | 1HGCT1B78GA050719 | 1HGCT1B78GA096650; 1HGCT1B78GA008311 | 1HGCT1B78GA061929 | 1HGCT1B78GA081260 | 1HGCT1B78GA010897 | 1HGCT1B78GA048856 | 1HGCT1B78GA061042 | 1HGCT1B78GA060201; 1HGCT1B78GA065690 | 1HGCT1B78GA012939 | 1HGCT1B78GA053717; 1HGCT1B78GA084644 | 1HGCT1B78GA056519 | 1HGCT1B78GA080111; 1HGCT1B78GA022399 | 1HGCT1B78GA042376 | 1HGCT1B78GA010124 | 1HGCT1B78GA044998 | 1HGCT1B78GA009992 | 1HGCT1B78GA012777 | 1HGCT1B78GA027277 | 1HGCT1B78GA060179 | 1HGCT1B78GA095594 | 1HGCT1B78GA022922 | 1HGCT1B78GA017414 | 1HGCT1B78GA033841; 1HGCT1B78GA021270; 1HGCT1B78GA080299 | 1HGCT1B78GA099015; 1HGCT1B78GA006901 | 1HGCT1B78GA028574

1HGCT1B78GA058089 | 1HGCT1B78GA044645; 1HGCT1B78GA038635 | 1HGCT1B78GA062711 | 1HGCT1B78GA038361; 1HGCT1B78GA067620

1HGCT1B78GA097653 | 1HGCT1B78GA012178; 1HGCT1B78GA083588; 1HGCT1B78GA002377; 1HGCT1B78GA044774; 1HGCT1B78GA016196 | 1HGCT1B78GA056116; 1HGCT1B78GA005070; 1HGCT1B78GA055791 | 1HGCT1B78GA011760 | 1HGCT1B78GA062756 | 1HGCT1B78GA048016 | 1HGCT1B78GA004954; 1HGCT1B78GA078617 | 1HGCT1B78GA077290

1HGCT1B78GA013542 | 1HGCT1B78GA025769 | 1HGCT1B78GA036996;

1HGCT1B78GA016568

; 1HGCT1B78GA045214; 1HGCT1B78GA092114 | 1HGCT1B78GA073983; 1HGCT1B78GA077757

1HGCT1B78GA068668 | 1HGCT1B78GA092744; 1HGCT1B78GA047710 | 1HGCT1B78GA088824; 1HGCT1B78GA015937

1HGCT1B78GA077807 | 1HGCT1B78GA011046 | 1HGCT1B78GA000323; 1HGCT1B78GA015307 | 1HGCT1B78GA018353

1HGCT1B78GA078259 | 1HGCT1B78GA053992 | 1HGCT1B78GA090413 | 1HGCT1B78GA024248; 1HGCT1B78GA075247 | 1HGCT1B78GA083042 | 1HGCT1B78GA056939 | 1HGCT1B78GA040871; 1HGCT1B78GA036559; 1HGCT1B78GA094994; 1HGCT1B78GA072820 | 1HGCT1B78GA073188; 1HGCT1B78GA097667 | 1HGCT1B78GA073062 | 1HGCT1B78GA094588

1HGCT1B78GA061896 | 1HGCT1B78GA011984 |

1HGCT1B78GA097636

| 1HGCT1B78GA040725; 1HGCT1B78GA006381; 1HGCT1B78GA037680 | 1HGCT1B78GA086443; 1HGCT1B78GA099239; 1HGCT1B78GA087138; 1HGCT1B78GA084112 | 1HGCT1B78GA012536; 1HGCT1B78GA092937 | 1HGCT1B78GA056049 | 1HGCT1B78GA019003; 1HGCT1B78GA084837; 1HGCT1B78GA020913 | 1HGCT1B78GA056178 | 1HGCT1B78GA070288; 1HGCT1B78GA029997; 1HGCT1B78GA036240; 1HGCT1B78GA006445 | 1HGCT1B78GA079038; 1HGCT1B78GA081274 | 1HGCT1B78GA065897 | 1HGCT1B78GA059114 | 1HGCT1B78GA030292 | 1HGCT1B78GA019048 | 1HGCT1B78GA032947; 1HGCT1B78GA091254 | 1HGCT1B78GA063891 | 1HGCT1B78GA097605 | 1HGCT1B78GA041356

1HGCT1B78GA095823 | 1HGCT1B78GA099614 |

1HGCT1B78GA082506

; 1HGCT1B78GA029143; 1HGCT1B78GA014156 | 1HGCT1B78GA002279 | 1HGCT1B78GA083090 | 1HGCT1B78GA007885 | 1HGCT1B78GA097717 | 1HGCT1B78GA012312; 1HGCT1B78GA041969; 1HGCT1B78GA071747 | 1HGCT1B78GA028929 | 1HGCT1B78GA027960 | 1HGCT1B78GA004288

1HGCT1B78GA014190 | 1HGCT1B78GA020815 | 1HGCT1B78GA008597 | 1HGCT1B78GA095773

1HGCT1B78GA091562 | 1HGCT1B78GA044015; 1HGCT1B78GA027313 | 1HGCT1B78GA074194 | 1HGCT1B78GA055239 | 1HGCT1B78GA041972 | 1HGCT1B78GA086085; 1HGCT1B78GA046055 | 1HGCT1B78GA085860; 1HGCT1B78GA037243 | 1HGCT1B78GA019437 | 1HGCT1B78GA069528 | 1HGCT1B78GA051823 | 1HGCT1B78GA000936; 1HGCT1B78GA078441; 1HGCT1B78GA081582 | 1HGCT1B78GA011807 | 1HGCT1B78GA053457 | 1HGCT1B78GA052759 | 1HGCT1B78GA090556 | 1HGCT1B78GA009474 | 1HGCT1B78GA079802 | 1HGCT1B78GA017610; 1HGCT1B78GA065110 | 1HGCT1B78GA043818 | 1HGCT1B78GA015372 | 1HGCT1B78GA010429 | 1HGCT1B78GA024881 | 1HGCT1B78GA077970; 1HGCT1B78GA069223

1HGCT1B78GA070923; 1HGCT1B78GA002878 | 1HGCT1B78GA043057 | 1HGCT1B78GA085566 | 1HGCT1B78GA029885 | 1HGCT1B78GA039557; 1HGCT1B78GA057900 | 1HGCT1B78GA010737; 1HGCT1B78GA043589 | 1HGCT1B78GA069559; 1HGCT1B78GA082425 | 1HGCT1B78GA013380 | 1HGCT1B78GA090458; 1HGCT1B78GA059680 | 1HGCT1B78GA025271 | 1HGCT1B78GA076625; 1HGCT1B78GA039882 | 1HGCT1B78GA029658 | 1HGCT1B78GA008017 | 1HGCT1B78GA028252 | 1HGCT1B78GA032849; 1HGCT1B78GA070212 | 1HGCT1B78GA005277

1HGCT1B78GA000662; 1HGCT1B78GA015176 | 1HGCT1B78GA081646 | 1HGCT1B78GA086071

1HGCT1B78GA034620; 1HGCT1B78GA033208 | 1HGCT1B78GA088015 | 1HGCT1B78GA023245 | 1HGCT1B78GA090105 | 1HGCT1B78GA025903 | 1HGCT1B78GA070324; 1HGCT1B78GA018496 | 1HGCT1B78GA096051 | 1HGCT1B78GA054107 | 1HGCT1B78GA092808 | 1HGCT1B78GA038411 | 1HGCT1B78GA053779 | 1HGCT1B78GA036903 | 1HGCT1B78GA048954

1HGCT1B78GA050607; 1HGCT1B78GA037159 | 1HGCT1B78GA076138; 1HGCT1B78GA052227

1HGCT1B78GA029935 | 1HGCT1B78GA055418 | 1HGCT1B78GA095403 | 1HGCT1B78GA077094 | 1HGCT1B78GA018255 | 1HGCT1B78GA036481 | 1HGCT1B78GA069867 | 1HGCT1B78GA090380 | 1HGCT1B78GA078231 | 1HGCT1B78GA004761; 1HGCT1B78GA060215 | 1HGCT1B78GA023701; 1HGCT1B78GA009233 | 1HGCT1B78GA087916; 1HGCT1B78GA081663 | 1HGCT1B78GA036769; 1HGCT1B78GA032589 | 1HGCT1B78GA035928 | 1HGCT1B78GA017896 | 1HGCT1B78GA043639 | 1HGCT1B78GA027618; 1HGCT1B78GA097328 | 1HGCT1B78GA008874; 1HGCT1B78GA062448

1HGCT1B78GA003514 |

1HGCT1B78GA010561

| 1HGCT1B78GA090802 | 1HGCT1B78GA091576; 1HGCT1B78GA012858 | 1HGCT1B78GA022659; 1HGCT1B78GA010026 | 1HGCT1B78GA064037 | 1HGCT1B78GA031250

1HGCT1B78GA047920 | 1HGCT1B78GA061879; 1HGCT1B78GA077712

1HGCT1B78GA042071 | 1HGCT1B78GA034097

1HGCT1B78GA049957; 1HGCT1B78GA094865

1HGCT1B78GA016330; 1HGCT1B78GA053944 | 1HGCT1B78GA002413

1HGCT1B78GA028140 | 1HGCT1B78GA076107; 1HGCT1B78GA036318 | 1HGCT1B78GA034133; 1HGCT1B78GA016408; 1HGCT1B78GA083574 | 1HGCT1B78GA067021; 1HGCT1B78GA037002; 1HGCT1B78GA090346; 1HGCT1B78GA035184 | 1HGCT1B78GA066483; 1HGCT1B78GA001889 | 1HGCT1B78GA065530 | 1HGCT1B78GA044368

1HGCT1B78GA081792 | 1HGCT1B78GA030969 | 1HGCT1B78GA025299; 1HGCT1B78GA024203

1HGCT1B78GA008602

1HGCT1B78GA098902; 1HGCT1B78GA076396; 1HGCT1B78GA054026; 1HGCT1B78GA028672 | 1HGCT1B78GA090394 | 1HGCT1B78GA092274; 1HGCT1B78GA083462 | 1HGCT1B78GA003173; 1HGCT1B78GA045441 | 1HGCT1B78GA087642 | 1HGCT1B78GA061011; 1HGCT1B78GA078004

1HGCT1B78GA086782 | 1HGCT1B78GA020197; 1HGCT1B78GA099418 | 1HGCT1B78GA076656 | 1HGCT1B78GA058450; 1HGCT1B78GA079959 | 1HGCT1B78GA031152 | 1HGCT1B78GA022273 | 1HGCT1B78GA082750 | 1HGCT1B78GA058254 | 1HGCT1B78GA075104 | 1HGCT1B78GA097426 | 1HGCT1B78GA024914; 1HGCT1B78GA080433 | 1HGCT1B78GA011466; 1HGCT1B78GA028171 | 1HGCT1B78GA067312; 1HGCT1B78GA004551 | 1HGCT1B78GA076673 | 1HGCT1B78GA004873; 1HGCT1B78GA055676 | 1HGCT1B78GA002430; 1HGCT1B78GA064779; 1HGCT1B78GA065740; 1HGCT1B78GA065270 | 1HGCT1B78GA048288 | 1HGCT1B78GA087382 | 1HGCT1B78GA052552; 1HGCT1B78GA086894 | 1HGCT1B78GA054205; 1HGCT1B78GA040529 | 1HGCT1B78GA071389 | 1HGCT1B78GA067732; 1HGCT1B78GA086149 | 1HGCT1B78GA002704

1HGCT1B78GA007160; 1HGCT1B78GA045147 | 1HGCT1B78GA009815 | 1HGCT1B78GA099080; 1HGCT1B78GA080173; 1HGCT1B78GA004677; 1HGCT1B78GA042409 | 1HGCT1B78GA008986 | 1HGCT1B78GA077130

1HGCT1B78GA035668 | 1HGCT1B78GA054429 | 1HGCT1B78GA090377; 1HGCT1B78GA090895 | 1HGCT1B78GA057444; 1HGCT1B78GA006137 | 1HGCT1B78GA015856 | 1HGCT1B78GA020636; 1HGCT1B78GA099953 | 1HGCT1B78GA082148

1HGCT1B78GA093988; 1HGCT1B78GA069240

1HGCT1B78GA071277 | 1HGCT1B78GA059792

1HGCT1B78GA071604 | 1HGCT1B78GA004937; 1HGCT1B78GA061395 | 1HGCT1B78GA078732 | 1HGCT1B78GA047058 | 1HGCT1B78GA005215

1HGCT1B78GA074020; 1HGCT1B78GA067648; 1HGCT1B78GA062188; 1HGCT1B78GA028588; 1HGCT1B78GA033726

1HGCT1B78GA028963

1HGCT1B78GA036495 | 1HGCT1B78GA052549 | 1HGCT1B78GA033418 | 1HGCT1B78GA009054 | 1HGCT1B78GA083641; 1HGCT1B78GA059128 | 1HGCT1B78GA084417 | 1HGCT1B78GA032169

1HGCT1B78GA044953; 1HGCT1B78GA040806 | 1HGCT1B78GA068637 | 1HGCT1B78GA000628 | 1HGCT1B78GA075796; 1HGCT1B78GA067326; 1HGCT1B78GA098110 | 1HGCT1B78GA032835 |

1HGCT1B78GA072705

| 1HGCT1B78GA024542; 1HGCT1B78GA073627; 1HGCT1B78GA092694; 1HGCT1B78GA093523; 1HGCT1B78GA040403 | 1HGCT1B78GA058528

1HGCT1B78GA085812 | 1HGCT1B78GA042684 | 1HGCT1B78GA043446; 1HGCT1B78GA076561

1HGCT1B78GA019440 | 1HGCT1B78GA008163 | 1HGCT1B78GA088838 | 1HGCT1B78GA001472 | 1HGCT1B78GA084627 | 1HGCT1B78GA029305 | 1HGCT1B78GA011225; 1HGCT1B78GA004629 | 1HGCT1B78GA065673; 1HGCT1B78GA016618; 1HGCT1B78GA094199 | 1HGCT1B78GA052244; 1HGCT1B78GA060635; 1HGCT1B78GA093845 | 1HGCT1B78GA048128 | 1HGCT1B78GA017705 | 1HGCT1B78GA011953 | 1HGCT1B78GA007806; 1HGCT1B78GA087172 | 1HGCT1B78GA019132; 1HGCT1B78GA046038 | 1HGCT1B78GA012410 | 1HGCT1B78GA021317 | 1HGCT1B78GA070145

1HGCT1B78GA072462; 1HGCT1B78GA091495

1HGCT1B78GA009877;

1HGCT1B78GA076804

; 1HGCT1B78GA070064 | 1HGCT1B78GA014982; 1HGCT1B78GA003769 | 1HGCT1B78GA077547 | 1HGCT1B78GA020040 | 1HGCT1B78GA069304

1HGCT1B78GA090654 | 1HGCT1B78GA034259 | 1HGCT1B78GA043320 | 1HGCT1B78GA073630 | 1HGCT1B78GA001245 | 1HGCT1B78GA059193; 1HGCT1B78GA013024 | 1HGCT1B78GA074292 | 1HGCT1B78GA036643

1HGCT1B78GA065561; 1HGCT1B78GA031278; 1HGCT1B78GA045469 | 1HGCT1B78GA082523; 1HGCT1B78GA098429; 1HGCT1B78GA049036

1HGCT1B78GA095109; 1HGCT1B78GA056956 | 1HGCT1B78GA070551

1HGCT1B78GA063521; 1HGCT1B78GA028221; 1HGCT1B78GA004016 | 1HGCT1B78GA080190 | 1HGCT1B78GA027537 | 1HGCT1B78GA062062; 1HGCT1B78GA079878 | 1HGCT1B78GA064751; 1HGCT1B78GA060845 | 1HGCT1B78GA025884 | 1HGCT1B78GA068623; 1HGCT1B78GA079718 | 1HGCT1B78GA052857 | 1HGCT1B78GA004632 | 1HGCT1B78GA086992 |

1HGCT1B78GA056231

| 1HGCT1B78GA058593 | 1HGCT1B78GA064295; 1HGCT1B78GA085163 | 1HGCT1B78GA054334; 1HGCT1B78GA076687; 1HGCT1B78GA046380 | 1HGCT1B78GA023892

1HGCT1B78GA039302 | 1HGCT1B78GA011354 | 1HGCT1B78GA071988 | 1HGCT1B78GA059596; 1HGCT1B78GA092730; 1HGCT1B78GA093683 | 1HGCT1B78GA094039 | 1HGCT1B78GA095336 | 1HGCT1B78GA069724 | 1HGCT1B78GA087270; 1HGCT1B78GA005571 | 1HGCT1B78GA002637 | 1HGCT1B78GA061994 | 1HGCT1B78GA072994; 1HGCT1B78GA024850; 1HGCT1B78GA049716; 1HGCT1B78GA076415 | 1HGCT1B78GA035959; 1HGCT1B78GA078200; 1HGCT1B78GA007031

1HGCT1B78GA031085 | 1HGCT1B78GA081839 | 1HGCT1B78GA034648 | 1HGCT1B78GA039025

1HGCT1B78GA032415 | 1HGCT1B78GA063938;

1HGCT1B78GA005828

| 1HGCT1B78GA044693 | 1HGCT1B78GA021365 | 1HGCT1B78GA056584 | 1HGCT1B78GA051384

1HGCT1B78GA064474; 1HGCT1B78GA089214 | 1HGCT1B78GA094610 | 1HGCT1B78GA090573; 1HGCT1B78GA014027 | 1HGCT1B78GA074289 | 1HGCT1B78GA016277 | 1HGCT1B78GA033919 | 1HGCT1B78GA083428; 1HGCT1B78GA070274; 1HGCT1B78GA075877 | 1HGCT1B78GA017655; 1HGCT1B78GA054155; 1HGCT1B78GA066421 | 1HGCT1B78GA000998 | 1HGCT1B78GA056908 | 1HGCT1B78GA027506 | 1HGCT1B78GA010074; 1HGCT1B78GA029238 | 1HGCT1B78GA007935 | 1HGCT1B78GA047853 | 1HGCT1B78GA065611 | 1HGCT1B78GA063194 | 1HGCT1B78GA061834; 1HGCT1B78GA053233; 1HGCT1B78GA067679

1HGCT1B78GA037100 | 1HGCT1B78GA014187 | 1HGCT1B78GA043799; 1HGCT1B78GA058061 | 1HGCT1B78GA022466 | 1HGCT1B78GA083526 | 1HGCT1B78GA021138 | 1HGCT1B78GA010317

1HGCT1B78GA065334 | 1HGCT1B78GA045116; 1HGCT1B78GA051319 | 1HGCT1B78GA050221 | 1HGCT1B78GA052714 | 1HGCT1B78GA042698 | 1HGCT1B78GA013699 | 1HGCT1B78GA013363;

1HGCT1B78GA090749

| 1HGCT1B78GA007952; 1HGCT1B78GA005487; 1HGCT1B78GA018286 | 1HGCT1B78GA047397; 1HGCT1B78GA037338 | 1HGCT1B78GA011418

1HGCT1B78GA024766 | 1HGCT1B78GA088676 | 1HGCT1B78GA039042 | 1HGCT1B78GA071862 | 1HGCT1B78GA093120; 1HGCT1B78GA030809; 1HGCT1B78GA092906 | 1HGCT1B78GA062577 | 1HGCT1B78GA040983 | 1HGCT1B78GA078360; 1HGCT1B78GA014738; 1HGCT1B78GA048730; 1HGCT1B78GA074924 | 1HGCT1B78GA082943

1HGCT1B78GA005568; 1HGCT1B78GA041115; 1HGCT1B78GA090492 | 1HGCT1B78GA099791; 1HGCT1B78GA023844; 1HGCT1B78GA033225 | 1HGCT1B78GA014495 | 1HGCT1B78GA063180; 1HGCT1B78GA091366; 1HGCT1B78GA058917 | 1HGCT1B78GA047285; 1HGCT1B78GA004890; 1HGCT1B78GA019079; 1HGCT1B78GA042295; 1HGCT1B78GA083705; 1HGCT1B78GA071280; 1HGCT1B78GA061610 | 1HGCT1B78GA026842; 1HGCT1B78GA000841 | 1HGCT1B78GA065091 |

1HGCT1B78GA077340

| 1HGCT1B78GA075488; 1HGCT1B78GA017980 | 1HGCT1B78GA099984 | 1HGCT1B78GA095577 | 1HGCT1B78GA085793

1HGCT1B78GA088712; 1HGCT1B78GA073515 |

1HGCT1B78GA044161

; 1HGCT1B78GA087043; 1HGCT1B78GA097572; 1HGCT1B78GA072980; 1HGCT1B78GA036576 | 1HGCT1B78GA065480; 1HGCT1B78GA055063; 1HGCT1B78GA012150 | 1HGCT1B78GA055189; 1HGCT1B78GA071859; 1HGCT1B78GA086524 | 1HGCT1B78GA016988 | 1HGCT1B78GA096549 | 1HGCT1B78GA037923 | 1HGCT1B78GA065172; 1HGCT1B78GA087334; 1HGCT1B78GA074647; 1HGCT1B78GA043687 | 1HGCT1B78GA075622 |

1HGCT1B78GA053894

| 1HGCT1B78GA010687

1HGCT1B78GA059131; 1HGCT1B78GA089830 | 1HGCT1B78GA033435; 1HGCT1B78GA068394 | 1HGCT1B78GA085244 | 1HGCT1B78GA035685 | 1HGCT1B78GA062238 | 1HGCT1B78GA074227 | 1HGCT1B78GA097359; 1HGCT1B78GA033242 | 1HGCT1B78GA032592; 1HGCT1B78GA085230 | 1HGCT1B78GA093439

1HGCT1B78GA002508 | 1HGCT1B78GA041468 | 1HGCT1B78GA013413 | 1HGCT1B78GA038778 | 1HGCT1B78GA032513

1HGCT1B78GA014609 | 1HGCT1B78GA064328; 1HGCT1B78GA021799 | 1HGCT1B78GA028817 | 1HGCT1B78GA052406 | 1HGCT1B78GA051983; 1HGCT1B78GA044192 | 1HGCT1B78GA064538 | 1HGCT1B78GA008244 | 1HGCT1B78GA074423; 1HGCT1B78GA001665 | 1HGCT1B78GA022483 | 1HGCT1B78GA089603 | 1HGCT1B78GA006218

1HGCT1B78GA028736

1HGCT1B78GA095935; 1HGCT1B78GA067486 | 1HGCT1B78GA071070; 1HGCT1B78GA007658; 1HGCT1B78GA004162; 1HGCT1B78GA018398 | 1HGCT1B78GA071263 | 1HGCT1B78GA022810; 1HGCT1B78GA025819; 1HGCT1B78GA072199 | 1HGCT1B78GA006400 | 1HGCT1B78GA095739 | 1HGCT1B78GA080383 | 1HGCT1B78GA042670 | 1HGCT1B78GA028932 | 1HGCT1B78GA044516 | 1HGCT1B78GA087933 | 1HGCT1B78GA007739; 1HGCT1B78GA097040; 1HGCT1B78GA039901; 1HGCT1B78GA064930; 1HGCT1B78GA071540

1HGCT1B78GA053913; 1HGCT1B78GA023536

1HGCT1B78GA004775; 1HGCT1B78GA096678; 1HGCT1B78GA056813; 1HGCT1B78GA007062 | 1HGCT1B78GA037033 | 1HGCT1B78GA071487 | 1HGCT1B78GA061543; 1HGCT1B78GA066774 | 1HGCT1B78GA010981; 1HGCT1B78GA000709 | 1HGCT1B78GA015484 | 1HGCT1B78GA089052; 1HGCT1B78GA016621; 1HGCT1B78GA028994 | 1HGCT1B78GA083297 | 1HGCT1B78GA037727; 1HGCT1B78GA083879 | 1HGCT1B78GA039252; 1HGCT1B78GA019762; 1HGCT1B78GA089293; 1HGCT1B78GA064586; 1HGCT1B78GA039770 | 1HGCT1B78GA062417; 1HGCT1B78GA092775 | 1HGCT1B78GA050509 | 1HGCT1B78GA006090 | 1HGCT1B78GA087026 | 1HGCT1B78GA051806 | 1HGCT1B78GA026145

1HGCT1B78GA015498; 1HGCT1B78GA004226; 1HGCT1B78GA055869 | 1HGCT1B78GA093229; 1HGCT1B78GA092615; 1HGCT1B78GA059694 | 1HGCT1B78GA058142 | 1HGCT1B78GA051434; 1HGCT1B78GA057329; 1HGCT1B78GA082053 | 1HGCT1B78GA052180 | 1HGCT1B78GA023651 | 1HGCT1B78GA003805 | 1HGCT1B78GA055807; 1HGCT1B78GA058853

1HGCT1B78GA071960 | 1HGCT1B78GA029790 | 1HGCT1B78GA082313 | 1HGCT1B78GA018093 | 1HGCT1B78GA059940 | 1HGCT1B78GA049618 | 1HGCT1B78GA009541 | 1HGCT1B78GA081257; 1HGCT1B78GA075183 | 1HGCT1B78GA037145; 1HGCT1B78GA022158; 1HGCT1B78GA042118; 1HGCT1B78GA075085; 1HGCT1B78GA094655 | 1HGCT1B78GA047643 | 1HGCT1B78GA028767; 1HGCT1B78GA096888 | 1HGCT1B78GA071778 | 1HGCT1B78GA034830 | 1HGCT1B78GA013086 | 1HGCT1B78GA052440 | 1HGCT1B78GA046749 | 1HGCT1B78GA081999 | 1HGCT1B78GA028137; 1HGCT1B78GA065026; 1HGCT1B78GA087771 | 1HGCT1B78GA052230; 1HGCT1B78GA018563 | 1HGCT1B78GA093263 | 1HGCT1B78GA099273; 1HGCT1B78GA096406 | 1HGCT1B78GA096342 | 1HGCT1B78GA071456; 1HGCT1B78GA069464 | 1HGCT1B78GA036478 | 1HGCT1B78GA075460

1HGCT1B78GA071022 | 1HGCT1B78GA089259 | 1HGCT1B78GA008325 | 1HGCT1B78GA087219 | 1HGCT1B78GA080884 | 1HGCT1B78GA024105 | 1HGCT1B78GA078651; 1HGCT1B78GA036772 | 1HGCT1B78GA060327; 1HGCT1B78GA065415 | 1HGCT1B78GA031524; 1HGCT1B78GA028364 | 1HGCT1B78GA080545 | 1HGCT1B78GA072817 | 1HGCT1B78GA088306 | 1HGCT1B78GA058352; 1HGCT1B78GA073580 | 1HGCT1B78GA052826 | 1HGCT1B78GA023665 | 1HGCT1B78GA033032; 1HGCT1B78GA013976; 1HGCT1B78GA040823 | 1HGCT1B78GA063731; 1HGCT1B78GA044063 | 1HGCT1B78GA045312; 1HGCT1B78GA034844 | 1HGCT1B78GA013184; 1HGCT1B78GA032236 | 1HGCT1B78GA018336 | 1HGCT1B78GA026081 | 1HGCT1B78GA050154; 1HGCT1B78GA041843 | 1HGCT1B78GA004341 | 1HGCT1B78GA010463 | 1HGCT1B78GA032530 | 1HGCT1B78GA092436 | 1HGCT1B78GA033872 | 1HGCT1B78GA056715 | 1HGCT1B78GA019051; 1HGCT1B78GA053734 | 1HGCT1B78GA056875; 1HGCT1B78GA039073 | 1HGCT1B78GA061803 | 1HGCT1B78GA016733 | 1HGCT1B78GA094932; 1HGCT1B78GA023195; 1HGCT1B78GA074826 | 1HGCT1B78GA020720 | 1HGCT1B78GA049828 | 1HGCT1B78GA050381 | 1HGCT1B78GA091870; 1HGCT1B78GA084921

1HGCT1B78GA095093 | 1HGCT1B78GA038604 | 1HGCT1B78GA087639; 1HGCT1B78GA012066 | 1HGCT1B78GA004114; 1HGCT1B78GA082621; 1HGCT1B78GA084997 | 1HGCT1B78GA027814 | 1HGCT1B78GA007630; 1HGCT1B78GA074762 | 1HGCT1B78GA037209; 1HGCT1B78GA095322; 1HGCT1B78GA072896 | 1HGCT1B78GA001374 | 1HGCT1B78GA053099 | 1HGCT1B78GA011323 | 1HGCT1B78GA097085; 1HGCT1B78GA052597

1HGCT1B78GA097331 | 1HGCT1B78GA052132 | 1HGCT1B78GA052700 | 1HGCT1B78GA063907 | 1HGCT1B78GA004002; 1HGCT1B78GA022595 | 1HGCT1B78GA026565; 1HGCT1B78GA062210 | 1HGCT1B78GA031720; 1HGCT1B78GA070291 | 1HGCT1B78GA011435; 1HGCT1B78GA027232

1HGCT1B78GA010589

1HGCT1B78GA017171; 1HGCT1B78GA022306;

1HGCT1B78GA066273

; 1HGCT1B78GA003853; 1HGCT1B78GA061204; 1HGCT1B78GA034990 | 1HGCT1B78GA062367; 1HGCT1B78GA094316; 1HGCT1B78GA006770 | 1HGCT1B78GA012374 | 1HGCT1B78GA012231 | 1HGCT1B78GA018160 | 1HGCT1B78GA029398; 1HGCT1B78GA029630 | 1HGCT1B78GA033757 | 1HGCT1B78GA022077 | 1HGCT1B78GA093117; 1HGCT1B78GA038893 | 1HGCT1B78GA025335; 1HGCT1B78GA023200 | 1HGCT1B78GA015274 | 1HGCT1B78GA077242; 1HGCT1B78GA047724 | 1HGCT1B78GA001925 | 1HGCT1B78GA020345 | 1HGCT1B78GA036447 | 1HGCT1B78GA090699

1HGCT1B78GA043382 | 1HGCT1B78GA039932 | 1HGCT1B78GA072350; 1HGCT1B78GA096437 | 1HGCT1B78GA054723 | 1HGCT1B78GA062191; 1HGCT1B78GA062076; 1HGCT1B78GA012908 | 1HGCT1B78GA038988; 1HGCT1B78GA064880

1HGCT1B78GA008485; 1HGCT1B78GA060313 | 1HGCT1B78GA097250

1HGCT1B78GA091612; 1HGCT1B78GA070307; 1HGCT1B78GA067228; 1HGCT1B78GA059369 | 1HGCT1B78GA067102; 1HGCT1B78GA069254 | 1HGCT1B78GA019874 | 1HGCT1B78GA077998 | 1HGCT1B78GA026596

1HGCT1B78GA029160; 1HGCT1B78GA006882 | 1HGCT1B78GA078066; 1HGCT1B78GA099595; 1HGCT1B78GA020779; 1HGCT1B78GA023519 | 1HGCT1B78GA045052 | 1HGCT1B78GA019695 | 1HGCT1B78GA076978; 1HGCT1B78GA061848; 1HGCT1B78GA049537 | 1HGCT1B78GA044886 | 1HGCT1B78GA042653 | 1HGCT1B78GA038070 | 1HGCT1B78GA002461 | 1HGCT1B78GA099208 | 1HGCT1B78GA069397 | 1HGCT1B78GA020491 | 1HGCT1B78GA056388 | 1HGCT1B78GA006963 | 1HGCT1B78GA032799; 1HGCT1B78GA039767 | 1HGCT1B78GA098964 | 1HGCT1B78GA091657 | 1HGCT1B78GA038473; 1HGCT1B78GA053684; 1HGCT1B78GA015887 | 1HGCT1B78GA001133 | 1HGCT1B78GA001441 | 1HGCT1B78GA091352 | 1HGCT1B78GA006915 | 1HGCT1B78GA095482 | 1HGCT1B78GA003156

1HGCT1B78GA075670 |

1HGCT1B78GA045567

| 1HGCT1B78GA093196; 1HGCT1B78GA005456 | 1HGCT1B78GA076379 | 1HGCT1B78GA054401; 1HGCT1B78GA086118 | 1HGCT1B78GA004940; 1HGCT1B78GA056360 | 1HGCT1B78GA097362

1HGCT1B78GA014271 | 1HGCT1B78GA052809

1HGCT1B78GA050803 | 1HGCT1B78GA036562 | 1HGCT1B78GA041700 | 1HGCT1B78GA082442; 1HGCT1B78GA017963 | 1HGCT1B78GA005957 | 1HGCT1B78GA084854 | 1HGCT1B78GA047240 | 1HGCT1B78GA062949; 1HGCT1B78GA088466; 1HGCT1B78GA011872 | 1HGCT1B78GA025402 | 1HGCT1B78GA075409 | 1HGCT1B78GA002203; 1HGCT1B78GA058514 | 1HGCT1B78GA001990; 1HGCT1B78GA050820 | 1HGCT1B78GA099788; 1HGCT1B78GA059503; 1HGCT1B78GA096860 | 1HGCT1B78GA003612; 1HGCT1B78GA013797 | 1HGCT1B78GA094607; 1HGCT1B78GA006543; 1HGCT1B78GA035105; 1HGCT1B78GA043429 | 1HGCT1B78GA035573

1HGCT1B78GA025464; 1HGCT1B78GA085597 | 1HGCT1B78GA079069 | 1HGCT1B78GA054804 | 1HGCT1B78GA066046; 1HGCT1B78GA065107 | 1HGCT1B78GA045908; 1HGCT1B78GA091111; 1HGCT1B78GA035640 | 1HGCT1B78GA003013 | 1HGCT1B78GA034777 | 1HGCT1B78GA034939; 1HGCT1B78GA089181 | 1HGCT1B78GA064670 | 1HGCT1B78GA042779 | 1HGCT1B78GA033645; 1HGCT1B78GA008647 | 1HGCT1B78GA030079 | 1HGCT1B78GA083140 | 1HGCT1B78GA014335 | 1HGCT1B78GA067018 | 1HGCT1B78GA040465; 1HGCT1B78GA098334 | 1HGCT1B78GA025030 | 1HGCT1B78GA088242; 1HGCT1B78GA099340;

1HGCT1B78GA074678

| 1HGCT1B78GA060568; 1HGCT1B78GA020670 | 1HGCT1B78GA070761 | 1HGCT1B78GA043088 | 1HGCT1B78GA082733; 1HGCT1B78GA030521; 1HGCT1B78GA071635 | 1HGCT1B78GA000242; 1HGCT1B78GA074941 | 1HGCT1B78GA016117; 1HGCT1B78GA046203; 1HGCT1B78GA071795 | 1HGCT1B78GA062501 | 1HGCT1B78GA097927; 1HGCT1B78GA099399 | 1HGCT1B78GA067973; 1HGCT1B78GA044712 | 1HGCT1B78GA000533 |

1HGCT1B78GA029899

| 1HGCT1B78GA039106 | 1HGCT1B78GA077287; 1HGCT1B78GA034892 | 1HGCT1B78GA002475 | 1HGCT1B78GA042068 | 1HGCT1B78GA012097 | 1HGCT1B78GA088418 | 1HGCT1B78GA088550 | 1HGCT1B78GA099578; 1HGCT1B78GA045424; 1HGCT1B78GA092050 | 1HGCT1B78GA057539 | 1HGCT1B78GA033046;

1HGCT1B78GA000063

|

1HGCT1B78GA045598

| 1HGCT1B78GA069190; 1HGCT1B78GA080870; 1HGCT1B78GA030664 | 1HGCT1B78GA002363 | 1HGCT1B78GA076348 | 1HGCT1B78GA032088 | 1HGCT1B78GA057542; 1HGCT1B78GA061087 | 1HGCT1B78GA084885; 1HGCT1B78GA038487; 1HGCT1B78GA052695; 1HGCT1B78GA065267; 1HGCT1B78GA008406; 1HGCT1B78GA057525; 1HGCT1B78GA022564 | 1HGCT1B78GA088497

1HGCT1B78GA097118 | 1HGCT1B78GA044760 | 1HGCT1B78GA064782 | 1HGCT1B78GA023164 | 1HGCT1B78GA004081; 1HGCT1B78GA095711 | 1HGCT1B78GA039445; 1HGCT1B78GA080741;

1HGCT1B78GA007949

; 1HGCT1B78GA059985 | 1HGCT1B78GA098107 | 1HGCT1B78GA014755 | 1HGCT1B78GA092209 | 1HGCT1B78GA047898; 1HGCT1B78GA076477 | 1HGCT1B78GA077905 | 1HGCT1B78GA023066 | 1HGCT1B78GA060425 | 1HGCT1B78GA014707 | 1HGCT1B78GA037128 | 1HGCT1B78GA052891 | 1HGCT1B78GA099774 | 1HGCT1B78GA070646 | 1HGCT1B78GA022337 | 1HGCT1B78GA093361 | 1HGCT1B78GA010494 | 1HGCT1B78GA090623 | 1HGCT1B78GA062658; 1HGCT1B78GA072400; 1HGCT1B78GA062529 | 1HGCT1B78GA069870; 1HGCT1B78GA019969; 1HGCT1B78GA030924; 1HGCT1B78GA018515 | 1HGCT1B78GA096938 | 1HGCT1B78GA084093

1HGCT1B78GA013461 | 1HGCT1B78GA098527; 1HGCT1B78GA049652 | 1HGCT1B78GA038182 | 1HGCT1B78GA045620 | 1HGCT1B78GA064250; 1HGCT1B78GA022693; 1HGCT1B78GA003903 | 1HGCT1B78GA001584 | 1HGCT1B78GA069027 | 1HGCT1B78GA059713; 1HGCT1B78GA045133 | 1HGCT1B78GA040059

1HGCT1B78GA074096 | 1HGCT1B78GA043575 | 1HGCT1B78GA036321 | 1HGCT1B78GA017459 | 1HGCT1B78GA075331 | 1HGCT1B78GA047660 | 1HGCT1B78GA052387; 1HGCT1B78GA068041 | 1HGCT1B78GA012584 |

1HGCT1B78GA086698

| 1HGCT1B78GA045360 | 1HGCT1B78GA064572 | 1HGCT1B78GA018322 | 1HGCT1B78GA052115 | 1HGCT1B78GA010088 | 1HGCT1B78GA016148; 1HGCT1B78GA016912 | 1HGCT1B78GA043978 | 1HGCT1B78GA046041; 1HGCT1B78GA093456 | 1HGCT1B78GA041387 | 1HGCT1B78GA094834; 1HGCT1B78GA023052; 1HGCT1B78GA022807 | 1HGCT1B78GA049425 | 1HGCT1B78GA095174 | 1HGCT1B78GA027148 | 1HGCT1B78GA053698; 1HGCT1B78GA056844 | 1HGCT1B78GA046976; 1HGCT1B78GA088645 | 1HGCT1B78GA016943 | 1HGCT1B78GA085146 | 1HGCT1B78GA059484 | 1HGCT1B78GA056262 | 1HGCT1B78GA039543 | 1HGCT1B78GA057881; 1HGCT1B78GA008129

1HGCT1B78GA003724 | 1HGCT1B78GA017428 | 1HGCT1B78GA093652; 1HGCT1B78GA052731; 1HGCT1B78GA084451 | 1HGCT1B78GA086748 | 1HGCT1B78GA006140 | 1HGCT1B78GA072283 | 1HGCT1B78GA032737 | 1HGCT1B78GA021639; 1HGCT1B78GA041440 | 1HGCT1B78GA038764; 1HGCT1B78GA067780; 1HGCT1B78GA083199; 1HGCT1B78GA031507 | 1HGCT1B78GA086586; 1HGCT1B78GA002007 | 1HGCT1B78GA082201

1HGCT1B78GA011824

1HGCT1B78GA069108

1HGCT1B78GA076222 | 1HGCT1B78GA024153; 1HGCT1B78GA068105 | 1HGCT1B78GA027487 | 1HGCT1B78GA029921 | 1HGCT1B78GA080559 | 1HGCT1B78GA047187 | 1HGCT1B78GA062160; 1HGCT1B78GA083512 | 1HGCT1B78GA030468; 1HGCT1B78GA031488 | 1HGCT1B78GA001892

1HGCT1B78GA073756 | 1HGCT1B78GA015355; 1HGCT1B78GA021656; 1HGCT1B78GA085440; 1HGCT1B78GA091724 | 1HGCT1B78GA059355; 1HGCT1B78GA021575 | 1HGCT1B78GA083817 | 1HGCT1B78GA067598 | 1HGCT1B78GA085017; 1HGCT1B78GA011774 | 1HGCT1B78GA032916; 1HGCT1B78GA006008 | 1HGCT1B78GA085003 | 1HGCT1B78GA088175; 1HGCT1B78GA080805 | 1HGCT1B78GA021236 | 1HGCT1B78GA019115 | 1HGCT1B78GA016974 | 1HGCT1B78GA001410; 1HGCT1B78GA050476 | 1HGCT1B78GA067603 | 1HGCT1B78GA012309; 1HGCT1B78GA092257; 1HGCT1B78GA009152 | 1HGCT1B78GA044807 | 1HGCT1B78GA080898 | 1HGCT1B78GA073885 | 1HGCT1B78GA096227; 1HGCT1B78GA092369 | 1HGCT1B78GA093568 | 1HGCT1B78GA025478; 1HGCT1B78GA095367

1HGCT1B78GA091755 | 1HGCT1B78GA065771; 1HGCT1B78GA046668 | 1HGCT1B78GA044189 | 1HGCT1B78GA075989; 1HGCT1B78GA045486; 1HGCT1B78GA088094;

1HGCT1B78GA0748911HGCT1B78GA053815

1HGCT1B78GA053121; 1HGCT1B78GA039249 | 1HGCT1B78GA072736

1HGCT1B78GA017199 | 1HGCT1B78GA089410 | 1HGCT1B78GA095496 | 1HGCT1B78GA010270 | 1HGCT1B78GA011421 | 1HGCT1B78GA050946 | 1HGCT1B78GA026369 | 1HGCT1B78GA053619 | 1HGCT1B78GA081114; 1HGCT1B78GA022435 | 1HGCT1B78GA066032; 1HGCT1B78GA002234; 1HGCT1B78GA048503 | 1HGCT1B78GA038876 | 1HGCT1B78GA012827 | 1HGCT1B78GA022192 | 1HGCT1B78GA059811; 1HGCT1B78GA008471 | 1HGCT1B78GA049800; 1HGCT1B78GA003464; 1HGCT1B78GA062319; 1HGCT1B78GA063003 | 1HGCT1B78GA086457 | 1HGCT1B78GA081355; 1HGCT1B78GA096289 | 1HGCT1B78GA022824; 1HGCT1B78GA023858 | 1HGCT1B78GA084398

1HGCT1B78GA057508

1HGCT1B78GA020183 | 1HGCT1B78GA033368 | 1HGCT1B78GA081047

1HGCT1B78GA008180; 1HGCT1B78GA049084 | 1HGCT1B78GA077578 | 1HGCT1B78GA011967 | 1HGCT1B78GA072851

1HGCT1B78GA049022 | 1HGCT1B78GA046346

1HGCT1B78GA052969 | 1HGCT1B78GA041311 | 1HGCT1B78GA049859

1HGCT1B78GA075992; 1HGCT1B78GA090945; 1HGCT1B78GA040191 | 1HGCT1B78GA078973

1HGCT1B78GA053961 | 1HGCT1B78GA012911 | 1HGCT1B78GA041390 | 1HGCT1B78GA048159; 1HGCT1B78GA021625 | 1HGCT1B78GA038408 | 1HGCT1B78GA007319 | 1HGCT1B78GA097734; 1HGCT1B78GA012486

1HGCT1B78GA088211 | 1HGCT1B78GA097801 | 1HGCT1B78GA086359 | 1HGCT1B78GA026923; 1HGCT1B78GA050395 | 1HGCT1B78GA038344 | 1HGCT1B78GA013962 | 1HGCT1B78GA064684 | 1HGCT1B78GA037081; 1HGCT1B78GA070758 | 1HGCT1B78GA089486 | 1HGCT1B78GA053314; 1HGCT1B78GA043673 | 1HGCT1B78GA011175; 1HGCT1B78GA024802

1HGCT1B78GA013251 | 1HGCT1B78GA048355 | 1HGCT1B78GA061218

1HGCT1B78GA031796

1HGCT1B78GA051885 | 1HGCT1B78GA064488 | 1HGCT1B78GA030518; 1HGCT1B78GA011757 | 1HGCT1B78GA051899 | 1HGCT1B78GA056083 |

1HGCT1B78GA007787

| 1HGCT1B78GA055127 | 1HGCT1B78GA074535 | 1HGCT1B78GA091593 | 1HGCT1B78GA018711 | 1HGCT1B78GA062028 | 1HGCT1B78GA085731; 1HGCT1B78GA026050; 1HGCT1B78GA084742 | 1HGCT1B78GA028557 | 1HGCT1B78GA060781 | 1HGCT1B78GA034388 | 1HGCT1B78GA013444 | 1HGCT1B78GA016201 | 1HGCT1B78GA059095 | 1HGCT1B78GA018644 | 1HGCT1B78GA000581; 1HGCT1B78GA013752; 1HGCT1B78GA052079 | 1HGCT1B78GA036464 | 1HGCT1B78GA008549

1HGCT1B78GA082246 | 1HGCT1B78GA081534 | 1HGCT1B78GA000418; 1HGCT1B78GA078570 | 1HGCT1B78GA097491 | 1HGCT1B78GA002850

1HGCT1B78GA088984; 1HGCT1B78GA066807

1HGCT1B78GA061798 | 1HGCT1B78GA040613 | 1HGCT1B78GA091156 | 1HGCT1B78GA091089; 1HGCT1B78GA014917 | 1HGCT1B78GA036089 | 1HGCT1B78GA001228 | 1HGCT1B78GA072090 | 1HGCT1B78GA009944 | 1HGCT1B78GA012679 | 1HGCT1B78GA045035 | 1HGCT1B78GA047190 | 1HGCT1B78GA091285; 1HGCT1B78GA096714; 1HGCT1B78GA096597

1HGCT1B78GA005702 | 1HGCT1B78GA075541 | 1HGCT1B78GA093506 | 1HGCT1B78GA047092 | 1HGCT1B78GA066645 | 1HGCT1B78GA033564 | 1HGCT1B78GA075510; 1HGCT1B78GA021141;

1HGCT1B78GA054298

| 1HGCT1B78GA084546 | 1HGCT1B78GA090525 | 1HGCT1B78GA001035 | 1HGCT1B78GA086135 | 1HGCT1B78GA061073

1HGCT1B78GA053636; 1HGCT1B78GA023648; 1HGCT1B78GA009796 | 1HGCT1B78GA065284 | 1HGCT1B78GA059310; 1HGCT1B78GA000273 | 1HGCT1B78GA019549 | 1HGCT1B78GA025917 | 1HGCT1B78GA004923 | 1HGCT1B78GA012326 | 1HGCT1B78GA048422; 1HGCT1B78GA087673 | 1HGCT1B78GA068492 | 1HGCT1B78GA047237 | 1HGCT1B78GA058125; 1HGCT1B78GA004694 | 1HGCT1B78GA050672 | 1HGCT1B78GA064975 | 1HGCT1B78GA062143; 1HGCT1B78GA009426 | 1HGCT1B78GA032818; 1HGCT1B78GA051627 | 1HGCT1B78GA060277 | 1HGCT1B78GA030308 | 1HGCT1B78GA079296; 1HGCT1B78GA016795 | 1HGCT1B78GA030633; 1HGCT1B78GA019387; 1HGCT1B78GA075717; 1HGCT1B78GA057184; 1HGCT1B78GA029918 | 1HGCT1B78GA064314; 1HGCT1B78GA061512; 1HGCT1B78GA044967 | 1HGCT1B78GA040658 | 1HGCT1B78GA095238; 1HGCT1B78GA023861 | 1HGCT1B78GA011208; 1HGCT1B78GA006512 | 1HGCT1B78GA006283 | 1HGCT1B78GA019843

1HGCT1B78GA090203 | 1HGCT1B78GA016358; 1HGCT1B78GA001052 | 1HGCT1B78GA040207; 1HGCT1B78GA092646 | 1HGCT1B78GA050784 | 1HGCT1B78GA029207 | 1HGCT1B78GA066970 | 1HGCT1B78GA023214 | 1HGCT1B78GA060134 | 1HGCT1B78GA044757 | 1HGCT1B78GA003917

1HGCT1B78GA042216 | 1HGCT1B78GA010432 | 1HGCT1B78GA032608; 1HGCT1B78GA075961; 1HGCT1B78GA079346 | 1HGCT1B78GA026274; 1HGCT1B78GA036593 | 1HGCT1B78GA087012 | 1HGCT1B78GA041082; 1HGCT1B78GA001813 | 1HGCT1B78GA006378 | 1HGCT1B78GA000340

1HGCT1B78GA097281 | 1HGCT1B78GA023696; 1HGCT1B78GA027392 | 1HGCT1B78GA014366

1HGCT1B78GA003979 | 1HGCT1B78GA094817

1HGCT1B78GA084322 | 1HGCT1B78GA072882; 1HGCT1B78GA051207; 1HGCT1B78GA031300 | 1HGCT1B78GA046511 | 1HGCT1B78GA023455 | 1HGCT1B78GA012181; 1HGCT1B78GA066189 | 1HGCT1B78GA048114; 1HGCT1B78GA020586 | 1HGCT1B78GA086409 | 1HGCT1B78GA023312 | 1HGCT1B78GA026453 | 1HGCT1B78GA009393 | 1HGCT1B78GA097684 | 1HGCT1B78GA004646; 1HGCT1B78GA038750; 1HGCT1B78GA076897; 1HGCT1B78GA071411 | 1HGCT1B78GA088726 | 1HGCT1B78GA029692 | 1HGCT1B78GA051594; 1HGCT1B78GA068542; 1HGCT1B78GA068508; 1HGCT1B78GA046430 | 1HGCT1B78GA086376; 1HGCT1B78GA021642 | 1HGCT1B78GA040594; 1HGCT1B78GA064345; 1HGCT1B78GA093103; 1HGCT1B78GA049280 | 1HGCT1B78GA002024; 1HGCT1B78GA038831; 1HGCT1B78GA018580 | 1HGCT1B78GA094333 |

1HGCT1B78GA083784

; 1HGCT1B78GA000726; 1HGCT1B78GA044872 | 1HGCT1B78GA060764; 1HGCT1B78GA016151

1HGCT1B78GA099886 | 1HGCT1B78GA028106 | 1HGCT1B78GA092789; 1HGCT1B78GA053071; 1HGCT1B78GA055015 | 1HGCT1B78GA091142 | 1HGCT1B78GA013878; 1HGCT1B78GA014254; 1HGCT1B78GA008356 | 1HGCT1B78GA037758 | 1HGCT1B78GA045715 | 1HGCT1B78GA024170; 1HGCT1B78GA072607 | 1HGCT1B78GA047450; 1HGCT1B78GA084191 | 1HGCT1B78GA043303; 1HGCT1B78GA039994; 1HGCT1B78GA050896 | 1HGCT1B78GA049599; 1HGCT1B78GA017526; 1HGCT1B78GA055208 | 1HGCT1B78GA034309 | 1HGCT1B78GA096390; 1HGCT1B78GA078892 | 1HGCT1B78GA074177 | 1HGCT1B78GA008468 | 1HGCT1B78GA037310; 1HGCT1B78GA083770 | 1HGCT1B78GA032432; 1HGCT1B78GA015811; 1HGCT1B78GA076463; 1HGCT1B78GA014450 | 1HGCT1B78GA085308 | 1HGCT1B78GA065317; 1HGCT1B78GA060165; 1HGCT1B78GA028851 | 1HGCT1B78GA030888 | 1HGCT1B78GA005389 | 1HGCT1B78GA081775 | 1HGCT1B78GA093246 | 1HGCT1B78GA079492 | 1HGCT1B78GA009409 | 1HGCT1B78GA001200 | 1HGCT1B78GA045858 |

1HGCT1B78GA023875

;

1HGCT1B78GA061008

; 1HGCT1B78GA029031; 1HGCT1B78GA085387; 1HGCT1B78GA092193 | 1HGCT1B78GA018403 | 1HGCT1B78GA019325 | 1HGCT1B78GA009748 | 1HGCT1B78GA026940 | 1HGCT1B78GA083803 | 1HGCT1B78GA095157 | 1HGCT1B78GA058173; 1HGCT1B78GA000080

1HGCT1B78GA086572; 1HGCT1B78GA057993 | 1HGCT1B78GA019728 | 1HGCT1B78GA002931 | 1HGCT1B78GA058478 | 1HGCT1B78GA086264 | 1HGCT1B78GA013265; 1HGCT1B78GA074874

1HGCT1B78GA054463 | 1HGCT1B78GA057394; 1HGCT1B78GA068685 | 1HGCT1B78GA063969; 1HGCT1B78GA056665

1HGCT1B78GA062837 | 1HGCT1B78GA026839 | 1HGCT1B78GA090766 | 1HGCT1B78GA004582; 1HGCT1B78GA011578; 1HGCT1B78GA085616 | 1HGCT1B78GA084711 | 1HGCT1B78GA066113

1HGCT1B78GA082537 | 1HGCT1B78GA056374; 1HGCT1B78GA004338;

1HGCT1B78GA036397

; 1HGCT1B78GA099483 | 1HGCT1B78GA028719 | 1HGCT1B78GA034441 | 1HGCT1B78GA028462 | 1HGCT1B78GA093201 | 1HGCT1B78GA001651 | 1HGCT1B78GA015145; 1HGCT1B78GA022225; 1HGCT1B78GA013430 | 1HGCT1B78GA072266 | 1HGCT1B78GA062241 | 1HGCT1B78GA034035; 1HGCT1B78GA082120 |

1HGCT1B78GA056679

; 1HGCT1B78GA089438 | 1HGCT1B78GA049571; 1HGCT1B78GA096664

1HGCT1B78GA004887; 1HGCT1B78GA003108 | 1HGCT1B78GA011399; 1HGCT1B78GA019826 | 1HGCT1B78GA099919; 1HGCT1B78GA045679 | 1HGCT1B78GA064958 | 1HGCT1B78GA044824 |

1HGCT1B78GA044077

| 1HGCT1B78GA055824 | 1HGCT1B78GA027683

1HGCT1B78GA065382; 1HGCT1B78GA015629 | 1HGCT1B78GA036710; 1HGCT1B78GA019731 | 1HGCT1B78GA024136 | 1HGCT1B78GA041485; 1HGCT1B78GA099189

1HGCT1B78GA061106; 1HGCT1B78GA094428; 1HGCT1B78GA015565 | 1HGCT1B78GA027084 | 1HGCT1B78GA027134 | 1HGCT1B78GA080092; 1HGCT1B78GA052390 | 1HGCT1B78GA073384 | 1HGCT1B78GA082229; 1HGCT1B78GA042040; 1HGCT1B78GA020006 | 1HGCT1B78GA016120; 1HGCT1B78GA039607; 1HGCT1B78GA031863; 1HGCT1B78GA080142 | 1HGCT1B78GA091822 | 1HGCT1B78GA026579 | 1HGCT1B78GA080903 | 1HGCT1B78GA082473 | 1HGCT1B78GA092856 | 1HGCT1B78GA063146; 1HGCT1B78GA072512; 1HGCT1B78GA094414;

1HGCT1B78GA055726

; 1HGCT1B78GA035654; 1HGCT1B78GA000032 | 1HGCT1B78GA019910

1HGCT1B78GA004968 | 1HGCT1B78GA023584; 1HGCT1B78GA029420 | 1HGCT1B78GA076298; 1HGCT1B78GA045987; 1HGCT1B78GA041745 | 1HGCT1B78GA052342 | 1HGCT1B78GA075832 | 1HGCT1B78GA039784; 1HGCT1B78GA088189 | 1HGCT1B78GA034200; 1HGCT1B78GA095059 | 1HGCT1B78GA044094 | 1HGCT1B78GA040451; 1HGCT1B78GA001164; 1HGCT1B78GA042569

1HGCT1B78GA010477 | 1HGCT1B78GA042619; 1HGCT1B78GA000452 | 1HGCT1B78GA022385 | 1HGCT1B78GA002752 | 1HGCT1B78GA067424 | 1HGCT1B78GA098544 | 1HGCT1B78GA049697; 1HGCT1B78GA024167 | 1HGCT1B78GA049179 | 1HGCT1B78GA021821 | 1HGCT1B78GA026985; 1HGCT1B78GA025738 | 1HGCT1B78GA071425; 1HGCT1B78GA025352 | 1HGCT1B78GA044452 | 1HGCT1B78GA018417 | 1HGCT1B78GA090931 | 1HGCT1B78GA010916; 1HGCT1B78GA021463 | 1HGCT1B78GA084899

1HGCT1B78GA012875; 1HGCT1B78GA041289 | 1HGCT1B78GA007112 |

1HGCT1B78GA0648151HGCT1B78GA040627

1HGCT1B78GA008339; 1HGCT1B78GA094672 | 1HGCT1B78GA057024; 1HGCT1B78GA004078; 1HGCT1B78GA011919;

1HGCT1B78GA094106

; 1HGCT1B78GA053832 | 1HGCT1B78GA016327 | 1HGCT1B78GA003092 | 1HGCT1B78GA023004; 1HGCT1B78GA055693 | 1HGCT1B78GA055659; 1HGCT1B78GA012715; 1HGCT1B78GA094686 |

1HGCT1B78GA009989

; 1HGCT1B78GA042510 | 1HGCT1B78GA021348 | 1HGCT1B78GA026372; 1HGCT1B78GA035170 | 1HGCT1B78GA031233; 1HGCT1B78GA065737; 1HGCT1B78GA077564 | 1HGCT1B78GA004047; 1HGCT1B78GA000015 | 1HGCT1B78GA038621 | 1HGCT1B78GA069836 | 1HGCT1B78GA003934 | 1HGCT1B78GA087978 | 1HGCT1B78GA030065 | 1HGCT1B78GA083106; 1HGCT1B78GA015159 | 1HGCT1B78GA084255 | 1HGCT1B78GA093909; 1HGCT1B78GA019390; 1HGCT1B78GA032009; 1HGCT1B78GA034987; 1HGCT1B78GA071781

1HGCT1B78GA084790

1HGCT1B78GA063129 | 1HGCT1B78GA043656 | 1HGCT1B78GA066466 | 1HGCT1B78GA006168; 1HGCT1B78GA028686 | 1HGCT1B78GA069044 | 1HGCT1B78GA048551; 1HGCT1B78GA028509; 1HGCT1B78GA044029; 1HGCT1B78GA099838; 1HGCT1B78GA003495 | 1HGCT1B78GA039364 | 1HGCT1B78GA057153 | 1HGCT1B78GA028624 | 1HGCT1B78GA091920 | 1HGCT1B78GA011256 | 1HGCT1B78GA010091 | 1HGCT1B78GA059419 | 1HGCT1B78GA001326 | 1HGCT1B78GA095837 | 1HGCT1B78GA048226 | 1HGCT1B78GA010530 | 1HGCT1B78GA052454

1HGCT1B78GA072042 | 1HGCT1B78GA069674 | 1HGCT1B78GA095207 | 1HGCT1B78GA017221 | 1HGCT1B78GA076849 | 1HGCT1B78GA070579 | 1HGCT1B78GA083039 | 1HGCT1B78GA093893; 1HGCT1B78GA088158; 1HGCT1B78GA021401

1HGCT1B78GA034732; 1HGCT1B78GA000791 | 1HGCT1B78GA045228 | 1HGCT1B78GA082294 | 1HGCT1B78GA048534; 1HGCT1B78GA034925; 1HGCT1B78GA015503; 1HGCT1B78GA008101 | 1HGCT1B78GA065804 | 1HGCT1B78GA071912 | 1HGCT1B78GA013623 | 1HGCT1B78GA028655; 1HGCT1B78GA025996 | 1HGCT1B78GA050039 | 1HGCT1B78GA064801 | 1HGCT1B78GA030678 | 1HGCT1B78GA024413 | 1HGCT1B78GA033502; 1HGCT1B78GA099709 | 1HGCT1B78GA085762; 1HGCT1B78GA006364; 1HGCT1B78GA053586 | 1HGCT1B78GA088502 | 1HGCT1B78GA024394

1HGCT1B78GA053474 | 1HGCT1B78GA089875 | 1HGCT1B78GA013735 | 1HGCT1B78GA073272; 1HGCT1B78GA037355 | 1HGCT1B78GA068525; 1HGCT1B78GA047545; 1HGCT1B78GA088046; 1HGCT1B78GA071490 |

1HGCT1B78GA009703

| 1HGCT1B78GA061753; 1HGCT1B78GA081694; 1HGCT1B78GA034536 | 1HGCT1B78GA076155; 1HGCT1B78GA080612 | 1HGCT1B78GA036514 | 1HGCT1B78GA059372

1HGCT1B78GA007627 | 1HGCT1B78GA033452 | 1HGCT1B78GA051451; 1HGCT1B78GA056522; 1HGCT1B78GA090198 | 1HGCT1B78GA059274

1HGCT1B78GA013721; 1HGCT1B78GA051269; 1HGCT1B78GA068914 | 1HGCT1B78GA090783 | 1HGCT1B78GA043026 | 1HGCT1B78GA011130; 1HGCT1B78GA058304; 1HGCT1B78GA037078 | 1HGCT1B78GA058562 | 1HGCT1B78GA048940; 1HGCT1B78GA003321; 1HGCT1B78GA064040 | 1HGCT1B78GA038862

1HGCT1B78GA089908; 1HGCT1B78GA040093 | 1HGCT1B78GA099757; 1HGCT1B78GA029840 | 1HGCT1B78GA093294; 1HGCT1B78GA001004; 1HGCT1B78GA041955 | 1HGCT1B78GA015694

1HGCT1B78GA043690 | 1HGCT1B78GA091545 | 1HGCT1B78GA016957 | 1HGCT1B78GA073594 | 1HGCT1B78GA009099 | 1HGCT1B78GA050753 | 1HGCT1B78GA012438

1HGCT1B78GA097524 | 1HGCT1B78GA030423 | 1HGCT1B78GA079671 | 1HGCT1B78GA063471; 1HGCT1B78GA061154 | 1HGCT1B78GA093277 | 1HGCT1B78GA056326; 1HGCT1B78GA051370 | 1HGCT1B78GA077841 | 1HGCT1B78GA062224

1HGCT1B78GA041860

| 1HGCT1B78GA071408; 1HGCT1B78GA089648; 1HGCT1B78GA060103 | 1HGCT1B78GA059081; 1HGCT1B78GA015940 | 1HGCT1B78GA008261; 1HGCT1B78GA098222

1HGCT1B78GA079170 | 1HGCT1B78GA040840 | 1HGCT1B78GA012861; 1HGCT1B78GA003500 | 1HGCT1B78GA022841 | 1HGCT1B78GA009085; 1HGCT1B78GA067522 | 1HGCT1B78GA043947

1HGCT1B78GA079332 | 1HGCT1B78GA093814 | 1HGCT1B78GA073417; 1HGCT1B78GA076902 | 1HGCT1B78GA066841; 1HGCT1B78GA095899 | 1HGCT1B78GA059291 | 1HGCT1B78GA043298 | 1HGCT1B78GA016411; 1HGCT1B78GA092470 | 1HGCT1B78GA083168 | 1HGCT1B78GA079234; 1HGCT1B78GA003710; 1HGCT1B78GA015193 | 1HGCT1B78GA095546 | 1HGCT1B78GA004811 | 1HGCT1B78GA026176 | 1HGCT1B78GA004713 | 1HGCT1B78GA077595 | 1HGCT1B78GA013458 | 1HGCT1B78GA028025; 1HGCT1B78GA002539; 1HGCT1B78GA047903

1HGCT1B78GA025853; 1HGCT1B78GA052308 | 1HGCT1B78GA072333; 1HGCT1B78GA032687 | 1HGCT1B78GA031121 | 1HGCT1B78GA060473; 1HGCT1B78GA082392 |

1HGCT1B78GA084577

; 1HGCT1B78GA059758; 1HGCT1B78GA082554 | 1HGCT1B78GA080156 | 1HGCT1B78GA008096 | 1HGCT1B78GA020863 | 1HGCT1B78GA064944; 1HGCT1B78GA029675;

1HGCT1B78GA059856

; 1HGCT1B78GA057959; 1HGCT1B78GA029353; 1HGCT1B78GA055502; 1HGCT1B78GA068847; 1HGCT1B78GA015596 | 1HGCT1B78GA079105; 1HGCT1B78GA098060 | 1HGCT1B78GA023780

1HGCT1B78GA079511 | 1HGCT1B78GA070355 | 1HGCT1B78GA000127; 1HGCT1B78GA009250; 1HGCT1B78GA049764 | 1HGCT1B78GA074969; 1HGCT1B78GA002718 | 1HGCT1B78GA007496 | 1HGCT1B78GA005912 | 1HGCT1B78GA069206

1HGCT1B78GA097376;

1HGCT1B78GA087186

; 1HGCT1B78GA041891 | 1HGCT1B78GA070176; 1HGCT1B78GA085941 | 1HGCT1B78GA038926; 1HGCT1B78GA092145 | 1HGCT1B78GA015016 | 1HGCT1B78GA096700 | 1HGCT1B78GA010396; 1HGCT1B78GA030826; 1HGCT1B78GA008177 | 1HGCT1B78GA069058 | 1HGCT1B78GA078942; 1HGCT1B78GA018661 | 1HGCT1B78GA083459

1HGCT1B78GA093716

1HGCT1B78GA083610; 1HGCT1B78GA047089; 1HGCT1B78GA087009 | 1HGCT1B78GA047738 | 1HGCT1B78GA024430 | 1HGCT1B78GA021091; 1HGCT1B78GA047500 | 1HGCT1B78GA058030; 1HGCT1B78GA074390; 1HGCT1B78GA030549 | 1HGCT1B78GA000810 | 1HGCT1B78GA086541

1HGCT1B78GA022631 | 1HGCT1B78GA066399 | 1HGCT1B78GA085437; 1HGCT1B78GA031569 | 1HGCT1B78GA004730; 1HGCT1B78GA061493 | 1HGCT1B78GA018689 | 1HGCT1B78GA002959; 1HGCT1B78GA024508

1HGCT1B78GA008731 | 1HGCT1B78GA007384; 1HGCT1B78GA014805; 1HGCT1B78GA094512 | 1HGCT1B78GA071716 | 1HGCT1B78GA083476 | 1HGCT1B78GA040076 |

1HGCT1B78GA068203

; 1HGCT1B78GA005909

1HGCT1B78GA087799

1HGCT1B78GA036822; 1HGCT1B78GA049733 | 1HGCT1B78GA026517 | 1HGCT1B78GA056472 | 1HGCT1B78GA077774; 1HGCT1B78GA031460 | 1HGCT1B78GA074714

1HGCT1B78GA010592 | 1HGCT1B78GA089309 | 1HGCT1B78GA018787; 1HGCT1B78GA037324; 1HGCT1B78GA009636; 1HGCT1B78GA054446 | 1HGCT1B78GA048484; 1HGCT1B78GA034679 | 1HGCT1B78GA072445 | 1HGCT1B78GA008857

1HGCT1B78GA021009; 1HGCT1B78GA055273 | 1HGCT1B78GA017686 | 1HGCT1B78GA048372; 1HGCT1B78GA010219 | 1HGCT1B78GA012729 | 1HGCT1B78GA032866 | 1HGCT1B78GA026999 | 1HGCT1B78GA076785; 1HGCT1B78GA054480 | 1HGCT1B78GA022547 | 1HGCT1B78GA088869 | 1HGCT1B78GA056536 | 1HGCT1B78GA077550; 1HGCT1B78GA093005; 1HGCT1B78GA059890 | 1HGCT1B78GA078634 | 1HGCT1B78GA067729; 1HGCT1B78GA049909 | 1HGCT1B78GA054768; 1HGCT1B78GA076446 | 1HGCT1B78GA007014; 1HGCT1B78GA070372 | 1HGCT1B78GA007451 | 1HGCT1B78GA004386 | 1HGCT1B78GA060411 | 1HGCT1B78GA000743 | 1HGCT1B78GA056424

1HGCT1B78GA062840 | 1HGCT1B78GA042166 | 1HGCT1B78GA016604; 1HGCT1B78GA017381 | 1HGCT1B78GA096213; 1HGCT1B78GA045889 | 1HGCT1B78GA088483; 1HGCT1B78GA042524; 1HGCT1B78GA001553 | 1HGCT1B78GA083431

1HGCT1B78GA031281 | 1HGCT1B78GA036738; 1HGCT1B78GA005182 | 1HGCT1B78GA036349 | 1HGCT1B78GA053362; 1HGCT1B78GA021110 | 1HGCT1B78GA058237 | 1HGCT1B78GA023150; 1HGCT1B78GA067911 | 1HGCT1B78GA068735 | 1HGCT1B78GA008213 | 1HGCT1B78GA011290 | 1HGCT1B78GA002945 | 1HGCT1B78GA000600

1HGCT1B78GA059565; 1HGCT1B78GA067875 | 1HGCT1B78GA015730; 1HGCT1B78GA000659; 1HGCT1B78GA021253

1HGCT1B78GA005084 | 1HGCT1B78GA009586 | 1HGCT1B78GA007403; 1HGCT1B78GA073207; 1HGCT1B78GA087995 | 1HGCT1B78GA059209; 1HGCT1B78GA074731 | 1HGCT1B78GA029577 | 1HGCT1B78GA088080 | 1HGCT1B78GA017042; 1HGCT1B78GA029627; 1HGCT1B78GA027053; 1HGCT1B78GA062823; 1HGCT1B78GA034603; 1HGCT1B78GA086068

1HGCT1B78GA027425 | 1HGCT1B78GA073675; 1HGCT1B78GA084336; 1HGCT1B78GA068329 | 1HGCT1B78GA040885

1HGCT1B78GA058240 | 1HGCT1B78GA042491; 1HGCT1B78GA097409 | 1HGCT1B78GA007367; 1HGCT1B78GA055452; 1HGCT1B78GA051322 | 1HGCT1B78GA004310;

1HGCT1B78GA046394

; 1HGCT1B78GA055144

1HGCT1B78GA011533 | 1HGCT1B78GA075605 | 1HGCT1B78GA037260; 1HGCT1B78GA033483 | 1HGCT1B78GA067097

1HGCT1B78GA043155 | 1HGCT1B78GA004680; 1HGCT1B78GA044547; 1HGCT1B78GA015405; 1HGCT1B78GA055256 | 1HGCT1B78GA075376 | 1HGCT1B78GA005781 | 1HGCT1B78GA008907 | 1HGCT1B78GA059520 | 1HGCT1B78GA075118; 1HGCT1B78GA049392 | 1HGCT1B78GA006509

1HGCT1B78GA056827 | 1HGCT1B78GA078455 | 1HGCT1B78GA034780; 1HGCT1B78GA024024 | 1HGCT1B78GA015209; 1HGCT1B78GA090038 | 1HGCT1B78GA024864 | 1HGCT1B78GA050851

1HGCT1B78GA015064

; 1HGCT1B78GA069819 | 1HGCT1B78GA066600 | 1HGCT1B78GA088452 | 1HGCT1B78GA004422 | 1HGCT1B78GA070520; 1HGCT1B78GA073014; 1HGCT1B78GA085969 | 1HGCT1B78GA030020 | 1HGCT1B78GA091853; 1HGCT1B78GA091075 | 1HGCT1B78GA034374; 1HGCT1B78GA080660; 1HGCT1B78GA082487; 1HGCT1B78GA027327; 1HGCT1B78GA093313; 1HGCT1B78GA085681 | 1HGCT1B78GA098933 | 1HGCT1B78GA082747; 1HGCT1B78GA057878; 1HGCT1B78GA021978 | 1HGCT1B78GA024041 | 1HGCT1B78GA005537 | 1HGCT1B78GA024931

1HGCT1B78GA099712 | 1HGCT1B78GA072221; 1HGCT1B78GA047917 | 1HGCT1B78GA095921 | 1HGCT1B78GA059260;

1HGCT1B78GA026727

; 1HGCT1B78GA009846 | 1HGCT1B78GA088872; 1HGCT1B78GA045794; 1HGCT1B78GA083056; 1HGCT1B78GA089827 | 1HGCT1B78GA091397 | 1HGCT1B78GA069013 | 1HGCT1B78GA038456 | 1HGCT1B78GA087253; 1HGCT1B78GA012889 |

1HGCT1B78GA029370

; 1HGCT1B78GA034455 | 1HGCT1B78GA057167 | 1HGCT1B78GA097832 | 1HGCT1B78GA052776

1HGCT1B78GA007028 | 1HGCT1B78GA007689 | 1HGCT1B78GA024007 | 1HGCT1B78GA078780 | 1HGCT1B78GA036139 | 1HGCT1B78GA075765 |

1HGCT1B78GA038294

| 1HGCT1B78GA013170

1HGCT1B78GA014951; 1HGCT1B78GA069576; 1HGCT1B78GA057847; 1HGCT1B78GA005876; 1HGCT1B78GA081789 | 1HGCT1B78GA044984 | 1HGCT1B78GA090881; 1HGCT1B78GA030129 | 1HGCT1B78GA010060; 1HGCT1B78GA030258 | 1HGCT1B78GA070484 | 1HGCT1B78GA021303 | 1HGCT1B78GA093182 | 1HGCT1B78GA002315 | 1HGCT1B78GA004159; 1HGCT1B78GA054494 | 1HGCT1B78GA065589 | 1HGCT1B78GA009040 | 1HGCT1B78GA099404 | 1HGCT1B78GA041535 | 1HGCT1B78GA024184 | 1HGCT1B78GA005232; 1HGCT1B78GA056407 | 1HGCT1B78GA006204 | 1HGCT1B78GA012228

1HGCT1B78GA044287 | 1HGCT1B78GA082795 | 1HGCT1B78GA023178 | 1HGCT1B78GA050235; 1HGCT1B78GA079881; 1HGCT1B78GA047464 | 1HGCT1B78GA029644 | 1HGCT1B78GA029594 | 1HGCT1B78GA052843; 1HGCT1B78GA051367 | 1HGCT1B78GA027358 | 1HGCT1B78GA031846 | 1HGCT1B78GA005036 | 1HGCT1B78GA079475 | 1HGCT1B78GA092890 | 1HGCT1B78GA067245; 1HGCT1B78GA080187; 1HGCT1B78GA040577 | 1HGCT1B78GA074986; 1HGCT1B78GA030874; 1HGCT1B78GA057721; 1HGCT1B78GA024315; 1HGCT1B78GA062157; 1HGCT1B78GA024718

1HGCT1B78GA094087 | 1HGCT1B78GA015615 | 1HGCT1B78GA016067; 1HGCT1B78GA035153; 1HGCT1B78GA050512 | 1HGCT1B78GA017249; 1HGCT1B78GA098401 | 1HGCT1B78GA006199; 1HGCT1B78GA046332 | 1HGCT1B78GA058495 | 1HGCT1B78GA034391 | 1HGCT1B78GA086488 | 1HGCT1B78GA040210; 1HGCT1B78GA022497 | 1HGCT1B78GA051692; 1HGCT1B78GA058108 | 1HGCT1B78GA064765

1HGCT1B78GA070341 | 1HGCT1B78GA043138 |

1HGCT1B78GA066256

; 1HGCT1B78GA029093 | 1HGCT1B78GA015825 | 1HGCT1B78GA064331 | 1HGCT1B78GA023309 | 1HGCT1B78GA088564; 1HGCT1B78GA060537; 1HGCT1B78GA037016 | 1HGCT1B78GA008518 | 1HGCT1B78GA056732 | 1HGCT1B78GA045181; 1HGCT1B78GA008079; 1HGCT1B78GA072977;

1HGCT1B78GA064457

| 1HGCT1B78GA084434 | 1HGCT1B78GA005960 | 1HGCT1B78GA036030 | 1HGCT1B78GA016215; 1HGCT1B78GA070095 | 1HGCT1B78GA054933 | 1HGCT1B78GA070890; 1HGCT1B78GA098513 | 1HGCT1B78GA091125 | 1HGCT1B78GA046993 | 1HGCT1B78GA028347 | 1HGCT1B78GA099225 | 1HGCT1B78GA047478

1HGCT1B78GA042278 | 1HGCT1B78GA054172; 1HGCT1B78GA001312 | 1HGCT1B78GA056293; 1HGCT1B78GA029854 | 1HGCT1B78GA025979 | 1HGCT1B78GA015212 | 1HGCT1B78GA004744 | 1HGCT1B78GA054396 | 1HGCT1B78GA053197

1HGCT1B78GA071599 | 1HGCT1B78GA072848; 1HGCT1B78GA040837; 1HGCT1B78GA098740; 1HGCT1B78GA019289 | 1HGCT1B78GA033614 | 1HGCT1B78GA037582; 1HGCT1B78GA039588 | 1HGCT1B78GA040434 | 1HGCT1B78GA054656; 1HGCT1B78GA066922 | 1HGCT1B78GA059601 | 1HGCT1B78GA047173 | 1HGCT1B78GA035749

1HGCT1B78GA095448; 1HGCT1B78GA004369 | 1HGCT1B78GA090668 | 1HGCT1B78GA017543 | 1HGCT1B78GA075975; 1HGCT1B78GA040773 | 1HGCT1B78GA003366 | 1HGCT1B78GA063955 | 1HGCT1B78GA065852 | 1HGCT1B78GA036528

1HGCT1B78GA015162 | 1HGCT1B78GA085745 | 1HGCT1B78GA012665; 1HGCT1B78GA099841; 1HGCT1B78GA037825 | 1HGCT1B78GA032222 | 1HGCT1B78GA017512 | 1HGCT1B78GA089813 | 1HGCT1B78GA061736 | 1HGCT1B78GA083591 | 1HGCT1B78GA021527

1HGCT1B78GA002895 | 1HGCT1B78GA085549 | 1HGCT1B78GA093148; 1HGCT1B78GA065866

1HGCT1B78GA089844 | 1HGCT1B78GA071201; 1HGCT1B78GA009927;

1HGCT1B78GA0200371HGCT1B78GA023326

1HGCT1B78GA015260; 1HGCT1B78GA001861 | 1HGCT1B78GA033936; 1HGCT1B78GA092761; 1HGCT1B78GA086233 | 1HGCT1B78GA069478; 1HGCT1B78GA022919 | 1HGCT1B78GA080786; 1HGCT1B78GA058612 | 1HGCT1B78GA014691

1HGCT1B78GA096518 | 1HGCT1B78GA080691 | 1HGCT1B78GA027554 | 1HGCT1B78GA020068 | 1HGCT1B78GA027229; 1HGCT1B78GA051997 | 1HGCT1B78GA005764 | 1HGCT1B78GA066886; 1HGCT1B78GA008969 | 1HGCT1B78GA011838 | 1HGCT1B78GA074261 | 1HGCT1B78GA062806 | 1HGCT1B78GA027246 |

1HGCT1B78GA066547

| 1HGCT1B78GA030695 | 1HGCT1B78GA067827; 1HGCT1B78GA034813

1HGCT1B78GA070565

1HGCT1B78GA067178 | 1HGCT1B78GA098916; 1HGCT1B78GA043172 | 1HGCT1B78GA055855

1HGCT1B78GA017560 | 1HGCT1B78GA001102 | 1HGCT1B78GA090217 | 1HGCT1B78GA039963; 1HGCT1B78GA003416; 1HGCT1B78GA005313; 1HGCT1B78GA001701 | 1HGCT1B78GA003657 | 1HGCT1B78GA080464; 1HGCT1B78GA070548 | 1HGCT1B78GA069948

1HGCT1B78GA006851 | 1HGCT1B78GA028235 | 1HGCT1B78GA090508 | 1HGCT1B78GA087060; 1HGCT1B78GA088922 | 1HGCT1B78GA096454 | 1HGCT1B78GA063566 | 1HGCT1B78GA009006; 1HGCT1B78GA088788 | 1HGCT1B78GA046914; 1HGCT1B78GA030454 | 1HGCT1B78GA054088 | 1HGCT1B78GA019096

1HGCT1B78GA011855; 1HGCT1B78GA062661 | 1HGCT1B78GA081498 | 1HGCT1B78GA035217 | 1HGCT1B78GA063602; 1HGCT1B78GA027103 | 1HGCT1B78GA048341

1HGCT1B78GA097314

1HGCT1B78GA011595 | 1HGCT1B78GA028591 | 1HGCT1B78GA089195; 1HGCT1B78GA022614; 1HGCT1B78GA028820 | 1HGCT1B78GA098351 | 1HGCT1B78GA034214 | 1HGCT1B78GA054009

1HGCT1B78GA014464 | 1HGCT1B78GA060487 | 1HGCT1B78GA043480 | 1HGCT1B78GA001696 | 1HGCT1B78GA064359 | 1HGCT1B78GA083686 | 1HGCT1B78GA003559; 1HGCT1B78GA088421

1HGCT1B78GA067052 | 1HGCT1B78GA091691; 1HGCT1B78GA030843; 1HGCT1B78GA098897 | 1HGCT1B78GA005649 | 1HGCT1B78GA064376; 1HGCT1B78GA020961 | 1HGCT1B78GA074101; 1HGCT1B78GA054527 | 1HGCT1B78GA060893 | 1HGCT1B78GA069917; 1HGCT1B78GA069822; 1HGCT1B78GA005201 | 1HGCT1B78GA004517; 1HGCT1B78GA090301; 1HGCT1B78GA023343 | 1HGCT1B78GA089097 | 1HGCT1B78GA025268; 1HGCT1B78GA018224; 1HGCT1B78GA028607 | 1HGCT1B78GA045892 | 1HGCT1B78GA098219; 1HGCT1B78GA085650; 1HGCT1B78GA065799; 1HGCT1B78GA020054 | 1HGCT1B78GA071828 | 1HGCT1B78GA006185

1HGCT1B78GA078052 | 1HGCT1B78GA051501 | 1HGCT1B78GA069481 | 1HGCT1B78GA010043; 1HGCT1B78GA067861 | 1HGCT1B78GA078679 | 1HGCT1B78GA005862 | 1HGCT1B78GA071568 | 1HGCT1B78GA050686; 1HGCT1B78GA016442 | 1HGCT1B78GA060649 | 1HGCT1B78GA057797 | 1HGCT1B78GA046184 | 1HGCT1B78GA009801; 1HGCT1B78GA091321 | 1HGCT1B78GA070405; 1HGCT1B78GA046007; 1HGCT1B78GA047626; 1HGCT1B78GA000922 | 1HGCT1B78GA076494

1HGCT1B78GA066953

1HGCT1B78GA011242 | 1HGCT1B78GA054365 | 1HGCT1B78GA077662; 1HGCT1B78GA072008 | 1HGCT1B78GA016232; 1HGCT1B78GA028560 | 1HGCT1B78GA041681 | 1HGCT1B78GA069500 | 1HGCT1B78GA051787 | 1HGCT1B78GA017879; 1HGCT1B78GA095384 | 1HGCT1B78GA046329 | 1HGCT1B78GA024122; 1HGCT1B78GA096986 | 1HGCT1B78GA024895

1HGCT1B78GA013329 | 1HGCT1B78GA020474 | 1HGCT1B78GA073661; 1HGCT1B78GA016585 | 1HGCT1B78GA042264 | 1HGCT1B78GA024590 | 1HGCT1B78GA069142 | 1HGCT1B78GA033290 | 1HGCT1B78GA041261; 1HGCT1B78GA040935 | 1HGCT1B78GA068170 | 1HGCT1B78GA003819

1HGCT1B78GA008373 |

1HGCT1B78GA062983

; 1HGCT1B78GA078276 | 1HGCT1B78GA041258 | 1HGCT1B78GA055483 | 1HGCT1B78GA080979; 1HGCT1B78GA043074 | 1HGCT1B78GA061381 | 1HGCT1B78GA078309; 1HGCT1B78GA090735; 1HGCT1B78GA047268; 1HGCT1B78GA046704 | 1HGCT1B78GA033158 | 1HGCT1B78GA029868 | 1HGCT1B78GA063874 | 1HGCT1B78GA081288 | 1HGCT1B78GA058710; 1HGCT1B78GA050025 | 1HGCT1B78GA063244 | 1HGCT1B78GA006784; 1HGCT1B78GA038540 | 1HGCT1B78GA028316 | 1HGCT1B78GA048646; 1HGCT1B78GA059954 | 1HGCT1B78GA019504 |

1HGCT1B78GA005652

| 1HGCT1B78GA038053 | 1HGCT1B78GA078438 | 1HGCT1B78GA049019

1HGCT1B78GA021074; 1HGCT1B78GA045259; 1HGCT1B78GA028073 |

1HGCT1B78GA073563

| 1HGCT1B78GA043186 | 1HGCT1B78GA058268 | 1HGCT1B78GA035816; 1HGCT1B78GA007594 | 1HGCT1B78GA081064; 1HGCT1B78GA037601 | 1HGCT1B78GA018434; 1HGCT1B78GA029837; 1HGCT1B78GA092386 | 1HGCT1B78GA007918 | 1HGCT1B78GA007109

1HGCT1B78GA033421 | 1HGCT1B78GA046685 | 1HGCT1B78GA041034; 1HGCT1B78GA087558 | 1HGCT1B78GA098186 | 1HGCT1B78GA057007 | 1HGCT1B78GA047111 | 1HGCT1B78GA065883 | 1HGCT1B78GA009300 | 1HGCT1B78GA069321 | 1HGCT1B78GA054835; 1HGCT1B78GA097569; 1HGCT1B78GA031264; 1HGCT1B78GA063132 | 1HGCT1B78GA087155 | 1HGCT1B78GA030891 | 1HGCT1B78GA000502 | 1HGCT1B78GA039655; 1HGCT1B78GA094204 | 1HGCT1B78GA093375 | 1HGCT1B78GA098303; 1HGCT1B78GA038117; 1HGCT1B78GA032138; 1HGCT1B78GA043625 | 1HGCT1B78GA077452; 1HGCT1B78GA068766; 1HGCT1B78GA098673; 1HGCT1B78GA029465 | 1HGCT1B78GA067505; 1HGCT1B78GA078312; 1HGCT1B78GA043205

1HGCT1B78GA023990; 1HGCT1B78GA081291 | 1HGCT1B78GA061431 | 1HGCT1B78GA050140 | 1HGCT1B78GA033743 | 1HGCT1B78GA001360 | 1HGCT1B78GA070419; 1HGCT1B78GA057136 | 1HGCT1B78GA061445

1HGCT1B78GA061364; 1HGCT1B78GA048727; 1HGCT1B78GA011144 | 1HGCT1B78GA084353 | 1HGCT1B78GA064569 | 1HGCT1B78GA066628; 1HGCT1B78GA008759 | 1HGCT1B78GA002069 | 1HGCT1B78GA026730; 1HGCT1B78GA094798; 1HGCT1B78GA033113; 1HGCT1B78GA088323; 1HGCT1B78GA010849;

1HGCT1B78GA0217231HGCT1B78GA019812; 1HGCT1B78GA042880 | 1HGCT1B78GA056889; 1HGCT1B78GA045682 | 1HGCT1B78GA051580 | 1HGCT1B78GA018479; 1HGCT1B78GA063809; 1HGCT1B78GA000189 | 1HGCT1B78GA077466 | 1HGCT1B78GA052762; 1HGCT1B78GA015095 | 1HGCT1B78GA045696; 1HGCT1B78GA028039 | 1HGCT1B78GA009443 | 1HGCT1B78GA067259 | 1HGCT1B78GA023049 | 1HGCT1B78GA078049; 1HGCT1B78GA057704; 1HGCT1B78GA063406 | 1HGCT1B78GA089035 | 1HGCT1B78GA009037

1HGCT1B78GA084871; 1HGCT1B78GA029286 | 1HGCT1B78GA079573; 1HGCT1B78GA016313 | 1HGCT1B78GA095000

1HGCT1B78GA019101; 1HGCT1B78GA012780

1HGCT1B78GA004260; 1HGCT1B78GA082005

1HGCT1B78GA039896; 1HGCT1B78GA041647 | 1HGCT1B78GA063485 | 1HGCT1B78GA016599; 1HGCT1B78GA099628 | 1HGCT1B78GA064748; 1HGCT1B78GA057556

1HGCT1B78GA048792 | 1HGCT1B78GA093165 | 1HGCT1B78GA020393 | 1HGCT1B78GA000886; 1HGCT1B78GA003240 | 1HGCT1B78GA049117 | 1HGCT1B78GA038327; 1HGCT1B78GA053880 | 1HGCT1B78GA009717; 1HGCT1B78GA090010 | 1HGCT1B78GA029241; 1HGCT1B78GA023360 | 1HGCT1B78GA001049; 1HGCT1B78GA093487 | 1HGCT1B78GA073448 | 1HGCT1B78GA059999; 1HGCT1B78GA048257 | 1HGCT1B78GA046220 | 1HGCT1B78GA091335; 1HGCT1B78GA087625 | 1HGCT1B78GA046461 | 1HGCT1B78GA093179 | 1HGCT1B78GA027022 | 1HGCT1B78GA070047; 1HGCT1B78GA080643 | 1HGCT1B78GA064118; 1HGCT1B78GA024945; 1HGCT1B78GA089973

1HGCT1B78GA066175 | 1HGCT1B78GA037887; 1HGCT1B78GA088578 | 1HGCT1B78GA092341 | 1HGCT1B78GA043415; 1HGCT1B78GA097443 | 1HGCT1B78GA004520; 1HGCT1B78GA037744 | 1HGCT1B78GA059517; 1HGCT1B78GA017090 | 1HGCT1B78GA056195 | 1HGCT1B78GA084532 | 1HGCT1B78GA064460 | 1HGCT1B78GA043561 | 1HGCT1B78GA052373 | 1HGCT1B78GA092324; 1HGCT1B78GA066659 | 1HGCT1B78GA072087 | 1HGCT1B78GA082375 | 1HGCT1B78GA071702; 1HGCT1B78GA006932; 1HGCT1B78GA098608 | 1HGCT1B78GA013685; 1HGCT1B78GA069982 | 1HGCT1B78GA025044 | 1HGCT1B78GA036206 | 1HGCT1B78GA030177 |

1HGCT1B78GA0059261HGCT1B78GA026601; 1HGCT1B78GA082893 | 1HGCT1B78GA028249 | 1HGCT1B78GA052017; 1HGCT1B78GA098656; 1HGCT1B78GA010608 | 1HGCT1B78GA098866 | 1HGCT1B78GA000984 | 1HGCT1B78GA035850

1HGCT1B78GA094302; 1HGCT1B78GA047755; 1HGCT1B78GA066029; 1HGCT1B78GA089696 | 1HGCT1B78GA031202

1HGCT1B78GA000175 | 1HGCT1B78GA033922; 1HGCT1B78GA034438; 1HGCT1B78GA030017; 1HGCT1B78GA078150 | 1HGCT1B78GA016022

1HGCT1B78GA084840 | 1HGCT1B78GA076754 | 1HGCT1B78GA026792 | 1HGCT1B78GA024377 | 1HGCT1B78GA035489; 1HGCT1B78GA054964 | 1HGCT1B78GA087463 | 1HGCT1B78GA077922

1HGCT1B78GA004095; 1HGCT1B78GA093750 | 1HGCT1B78GA036271 | 1HGCT1B78GA027649 | 1HGCT1B78GA074163 | 1HGCT1B78GA090718 |

1HGCT1B78GA002671

| 1HGCT1B78GA062997

1HGCT1B78GA038747

1HGCT1B78GA073093; 1HGCT1B78GA000130;

1HGCT1B78GA083185

| 1HGCT1B78GA058741 | 1HGCT1B78GA069383; 1HGCT1B78GA013864 | 1HGCT1B78GA035525; 1HGCT1B78GA090234; 1HGCT1B78GA053264 | 1HGCT1B78GA008826; 1HGCT1B78GA008664; 1HGCT1B78GA061591; 1HGCT1B78GA090427 | 1HGCT1B78GA095191; 1HGCT1B78GA025156; 1HGCT1B78GA080836; 1HGCT1B78GA060294; 1HGCT1B78GA081419 | 1HGCT1B78GA048890

1HGCT1B78GA014836 | 1HGCT1B78GA033810 | 1HGCT1B78GA018157; 1HGCT1B78GA081162 | 1HGCT1B78GA062515 | 1HGCT1B78GA097023 | 1HGCT1B78GA016540 | 1HGCT1B78GA017316 | 1HGCT1B78GA010821

1HGCT1B78GA042538 | 1HGCT1B78GA091674 | 1HGCT1B78GA020605 |

1HGCT1B78GA075426

; 1HGCT1B78GA003593 | 1HGCT1B78GA067665 | 1HGCT1B78GA010186 | 1HGCT1B78GA074146 | 1HGCT1B78GA035847; 1HGCT1B78GA025254; 1HGCT1B78GA074888 | 1HGCT1B78GA003609 | 1HGCT1B78GA021169;

1HGCT1B78GA036674

| 1HGCT1B78GA032575 | 1HGCT1B78GA061249; 1HGCT1B78GA048436 | 1HGCT1B78GA050056 | 1HGCT1B78GA072185 | 1HGCT1B78GA060361; 1HGCT1B78GA049098 | 1HGCT1B78GA080285 | 1HGCT1B78GA087415 |

1HGCT1B78GA0461221HGCT1B78GA013783

1HGCT1B78GA096809 | 1HGCT1B78GA009202 | 1HGCT1B78GA071473; 1HGCT1B78GA055578; 1HGCT1B78GA099659 | 1HGCT1B78GA054267

1HGCT1B78GA055712 | 1HGCT1B78GA007563; 1HGCT1B78GA072929 | 1HGCT1B78GA055404 | 1HGCT1B78GA026971 | 1HGCT1B78GA071179; 1HGCT1B78GA084613; 1HGCT1B78GA099807; 1HGCT1B78GA043060 | 1HGCT1B78GA078715 | 1HGCT1B78GA068315 | 1HGCT1B78GA096776 | 1HGCT1B78GA030583 | 1HGCT1B78GA054916; 1HGCT1B78GA062398; 1HGCT1B78GA098088; 1HGCT1B78GA039512 | 1HGCT1B78GA030390 | 1HGCT1B78GA073658; 1HGCT1B78GA004839 | 1HGCT1B78GA024783; 1HGCT1B78GA035833; 1HGCT1B78GA091738; 1HGCT1B78GA032382 | 1HGCT1B78GA001570; 1HGCT1B78GA081503; 1HGCT1B78GA005778 | 1HGCT1B78GA030227; 1HGCT1B78GA032074 | 1HGCT1B78GA053829; 1HGCT1B78GA086104; 1HGCT1B78GA004663 | 1HGCT1B78GA090833

1HGCT1B78GA088547; 1HGCT1B78GA028784 | 1HGCT1B78GA070694; 1HGCT1B78GA080318; 1HGCT1B78GA087690 | 1HGCT1B78GA050350; 1HGCT1B78GA024010 | 1HGCT1B78GA065463 | 1HGCT1B78GA088631; 1HGCT1B78GA070033; 1HGCT1B78GA019373

1HGCT1B78GA083915

1HGCT1B78GA037307; 1HGCT1B78GA098852 | 1HGCT1B78GA083753; 1HGCT1B78GA074325; 1HGCT1B78GA051093; 1HGCT1B78GA044595 | 1HGCT1B78GA010978 | 1HGCT1B78GA003755 | 1HGCT1B78GA038585; 1HGCT1B78GA091450

1HGCT1B78GA027408; 1HGCT1B78GA067181; 1HGCT1B78GA053846 | 1HGCT1B78GA017638; 1HGCT1B78GA055872 | 1HGCT1B78GA058643 | 1HGCT1B78GA071361 | 1HGCT1B78GA021379; 1HGCT1B78GA021737 | 1HGCT1B78GA025397; 1HGCT1B78GA058836; 1HGCT1B78GA057072; 1HGCT1B78GA012990; 1HGCT1B78GA037162

1HGCT1B78GA028204 | 1HGCT1B78GA003111

1HGCT1B78GA083218; 1HGCT1B78GA010348

1HGCT1B78GA003626 | 1HGCT1B78GA057962 | 1HGCT1B78GA099855; 1HGCT1B78GA087706; 1HGCT1B78GA004436 | 1HGCT1B78GA017008 | 1HGCT1B78GA020555 | 1HGCT1B78GA069416; 1HGCT1B78GA088807; 1HGCT1B78GA056973 | 1HGCT1B78GA000421; 1HGCT1B78GA064426 | 1HGCT1B78GA086913 | 1HGCT1B78GA086863; 1HGCT1B78GA047772 | 1HGCT1B78GA084062

1HGCT1B78GA072655; 1HGCT1B78GA014853 | 1HGCT1B78GA035427 | 1HGCT1B78GA026887 | 1HGCT1B78GA065947; 1HGCT1B78GA022757 | 1HGCT1B78GA049196 | 1HGCT1B78GA019034; 1HGCT1B78GA017235 | 1HGCT1B78GA007854 | 1HGCT1B78GA056553; 1HGCT1B78GA071991 | 1HGCT1B78GA071053 | 1HGCT1B78GA020281;

1HGCT1B78GA044340

; 1HGCT1B78GA096356 | 1HGCT1B78GA049649 | 1HGCT1B78GA035041 | 1HGCT1B78GA091299 | 1HGCT1B78GA008132 | 1HGCT1B78GA035265; 1HGCT1B78GA090587; 1HGCT1B78GA047819 | 1HGCT1B78GA072963 | 1HGCT1B78GA076768; 1HGCT1B78GA008955

1HGCT1B78GA088273 | 1HGCT1B78GA028722; 1HGCT1B78GA080867 | 1HGCT1B78GA040272 |

1HGCT1B78GA097846

| 1HGCT1B78GA034004 | 1HGCT1B78GA002282; 1HGCT1B78GA067567 | 1HGCT1B78GA067472; 1HGCT1B78GA007708; 1HGCT1B78GA038313 | 1HGCT1B78GA036951; 1HGCT1B78GA082408; 1HGCT1B78GA060991; 1HGCT1B78GA094025; 1HGCT1B78GA092680 | 1HGCT1B78GA002668 | 1HGCT1B78GA094509 | 1HGCT1B78GA033015; 1HGCT1B78GA044533; 1HGCT1B78GA096552; 1HGCT1B78GA098978 | 1HGCT1B78GA063499 | 1HGCT1B78GA054673; 1HGCT1B78GA074180; 1HGCT1B78GA082263 | 1HGCT1B78GA094946 | 1HGCT1B78GA039395 | 1HGCT1B78GA082831; 1HGCT1B78GA082800 | 1HGCT1B78GA091268 | 1HGCT1B78GA097412; 1HGCT1B78GA059937; 1HGCT1B78GA028381; 1HGCT1B78GA089536 | 1HGCT1B78GA026629 | 1HGCT1B78GA000774; 1HGCT1B78GA074616; 1HGCT1B78GA099077

1HGCT1B78GA079699 | 1HGCT1B78GA067777; 1HGCT1B78GA075619; 1HGCT1B78GA042751

1HGCT1B78GA025450; 1HGCT1B78GA034570 | 1HGCT1B78GA080058 | 1HGCT1B78GA060683; 1HGCT1B78GA048209

1HGCT1B78GA086507 | 1HGCT1B78GA047108

1HGCT1B78GA013234 | 1HGCT1B78GA003867 | 1HGCT1B78GA034245; 1HGCT1B78GA062451 | 1HGCT1B78GA055001; 1HGCT1B78GA045374 | 1HGCT1B78GA084725 | 1HGCT1B78GA013587 | 1HGCT1B78GA021561 | 1HGCT1B78GA049375; 1HGCT1B78GA087107 | 1HGCT1B78GA012441 | 1HGCT1B78GA025528; 1HGCT1B78GA056035; 1HGCT1B78GA068654 | 1HGCT1B78GA084935; 1HGCT1B78GA032026 | 1HGCT1B78GA001794; 1HGCT1B78GA003271; 1HGCT1B78GA026078 | 1HGCT1B78GA037193 | 1HGCT1B78GA026341 | 1HGCT1B78GA083980 | 1HGCT1B78GA038599; 1HGCT1B78GA044970; 1HGCT1B78GA096177; 1HGCT1B78GA034584

1HGCT1B78GA015663 | 1HGCT1B78GA065513 | 1HGCT1B78GA018739; 1HGCT1B78GA070131 | 1HGCT1B78GA005229 | 1HGCT1B78GA027764 | 1HGCT1B78GA093943 | 1HGCT1B78GA094767 | 1HGCT1B78GA049408; 1HGCT1B78GA074504 | 1HGCT1B78GA015324 | 1HGCT1B78GA066080; 1HGCT1B78GA089391; 1HGCT1B78GA028977 | 1HGCT1B78GA000631 | 1HGCT1B78GA030499; 1HGCT1B78GA012617 | 1HGCT1B78GA009345; 1HGCT1B78GA052745; 1HGCT1B78GA024475; 1HGCT1B78GA003920; 1HGCT1B78GA054818 | 1HGCT1B78GA057105 | 1HGCT1B78GA073689; 1HGCT1B78GA086670 | 1HGCT1B78GA065902 | 1HGCT1B78GA016425 | 1HGCT1B78GA008972; 1HGCT1B78GA099452; 1HGCT1B78GA026422 | 1HGCT1B78GA054690 | 1HGCT1B78GA068878 | 1HGCT1B78GA021611; 1HGCT1B78GA043866; 1HGCT1B78GA037761 | 1HGCT1B78GA088144

1HGCT1B78GA015291 | 1HGCT1B78GA074700; 1HGCT1B78GA081386 | 1HGCT1B78GA074583; 1HGCT1B78GA059307; 1HGCT1B78GA088399 | 1HGCT1B78GA083350 | 1HGCT1B78GA010723; 1HGCT1B78GA073451; 1HGCT1B78GA071344 | 1HGCT1B78GA070422 | 1HGCT1B78GA071506; 1HGCT1B78GA078620 | 1HGCT1B78GA034729 | 1HGCT1B78GA056276; 1HGCT1B78GA037985 | 1HGCT1B78GA073966 | 1HGCT1B78GA038943 | 1HGCT1B78GA055242 | 1HGCT1B78GA003707; 1HGCT1B78GA031670 | 1HGCT1B78GA054978 | 1HGCT1B78GA084773 | 1HGCT1B78GA066449; 1HGCT1B78GA072901 | 1HGCT1B78GA007529 | 1HGCT1B78GA041132; 1HGCT1B78GA040126 | 1HGCT1B78GA025139 | 1HGCT1B78GA046363; 1HGCT1B78GA076608 | 1HGCT1B78GA038683 | 1HGCT1B78GA057234 |

1HGCT1B78GA026131

| 1HGCT1B78GA069660 | 1HGCT1B78GA026016; 1HGCT1B78GA053247 | 1HGCT1B78GA011287; 1HGCT1B78GA016862 | 1HGCT1B78GA035542; 1HGCT1B78GA034889; 1HGCT1B78GA029157

1HGCT1B78GA065186 | 1HGCT1B78GA076382 |

1HGCT1B78GA015789

| 1HGCT1B78GA020085 | 1HGCT1B78GA023987 | 1HGCT1B78GA083204 | 1HGCT1B78GA017994

1HGCT1B78GA064300; 1HGCT1B78GA086877; 1HGCT1B78GA002167

1HGCT1B78GA073191 | 1HGCT1B78GA037436; 1HGCT1B78GA021186 | 1HGCT1B78GA033712 | 1HGCT1B78GA043091 | 1HGCT1B78GA021883 | 1HGCT1B78GA031040; 1HGCT1B78GA016554 | 1HGCT1B78GA046816 | 1HGCT1B78GA040000; 1HGCT1B78GA024556; 1HGCT1B78GA031667 | 1HGCT1B78GA014920 | 1HGCT1B78GA082344; 1HGCT1B78GA003738; 1HGCT1B78GA027344 | 1HGCT1B78GA095630

1HGCT1B78GA084661

; 1HGCT1B78GA035038 | 1HGCT1B78GA083672 |

1HGCT1B78GA049361

| 1HGCT1B78GA082862 | 1HGCT1B78GA029823 | 1HGCT1B78GA076981; 1HGCT1B78GA001908;

1HGCT1B78GA071926

; 1HGCT1B78GA086989 | 1HGCT1B78GA003089; 1HGCT1B78GA006669 | 1HGCT1B78GA037274

1HGCT1B78GA017347

| 1HGCT1B78GA040160; 1HGCT1B78GA093859 | 1HGCT1B78GA088371; 1HGCT1B78GA049862 | 1HGCT1B78GA093974 | 1HGCT1B78GA014934; 1HGCT1B78GA048906 | 1HGCT1B78GA051675; 1HGCT1B78GA029613; 1HGCT1B78GA042197; 1HGCT1B78GA046654; 1HGCT1B78GA040630 | 1HGCT1B78GA030230 | 1HGCT1B78GA070338 | 1HGCT1B78GA075166 | 1HGCT1B78GA044239; 1HGCT1B78GA093876 | 1HGCT1B78GA064894; 1HGCT1B78GA079282; 1HGCT1B78GA033189 | 1HGCT1B78GA016893 | 1HGCT1B78GA010267 | 1HGCT1B78GA094395 | 1HGCT1B78GA030972; 1HGCT1B78GA026288 | 1HGCT1B78GA084272; 1HGCT1B78GA004470; 1HGCT1B78GA011659; 1HGCT1B78GA028753 |

1HGCT1B78GA016778

| 1HGCT1B78GA096440 | 1HGCT1B78GA013606; 1HGCT1B78GA031622 | 1HGCT1B78GA010902; 1HGCT1B78GA093067 | 1HGCT1B78GA017302 | 1HGCT1B78GA029322; 1HGCT1B78GA045200 | 1HGCT1B78GA012083; 1HGCT1B78GA047495; 1HGCT1B78GA027635 | 1HGCT1B78GA013248 | 1HGCT1B78GA080996 | 1HGCT1B78GA023956 | 1HGCT1B78GA008051; 1HGCT1B78GA089357; 1HGCT1B78GA020488; 1HGCT1B78GA041616; 1HGCT1B78GA032303; 1HGCT1B78GA062045 | 1HGCT1B78GA066824; 1HGCT1B78GA049845 | 1HGCT1B78GA089715; 1HGCT1B78GA024685; 1HGCT1B78GA083414; 1HGCT1B78GA035914; 1HGCT1B78GA045391; 1HGCT1B78GA093599 | 1HGCT1B78GA081629 | 1HGCT1B78GA042202 | 1HGCT1B78GA032298; 1HGCT1B78GA039929 | 1HGCT1B78GA079847; 1HGCT1B78GA057265; 1HGCT1B78GA018031 | 1HGCT1B78GA042054 | 1HGCT1B78GA032771 | 1HGCT1B78GA035511; 1HGCT1B78GA079606; 1HGCT1B78GA033449 | 1HGCT1B78GA033144; 1HGCT1B78GA063017; 1HGCT1B78GA093036

1HGCT1B78GA046427 | 1HGCT1B78GA022709 | 1HGCT1B78GA088970; 1HGCT1B78GA078410; 1HGCT1B78GA067939; 1HGCT1B78GA041633

1HGCT1B78GA032396 | 1HGCT1B78GA058660 | 1HGCT1B78GA014528 | 1HGCT1B78GA091206 | 1HGCT1B78GA093862 | 1HGCT1B78GA085678; 1HGCT1B78GA022774; 1HGCT1B78GA090461 | 1HGCT1B78GA050817 | 1HGCT1B78GA046847 | 1HGCT1B78GA085390; 1HGCT1B78GA077273 | 1HGCT1B78GA062482; 1HGCT1B78GA080075 | 1HGCT1B78GA032558 | 1HGCT1B78GA040546

1HGCT1B78GA038957 | 1HGCT1B78GA075099 | 1HGCT1B78GA043608 | 1HGCT1B78GA033709 | 1HGCT1B78GA001617 | 1HGCT1B78GA094056 | 1HGCT1B78GA070680; 1HGCT1B78GA027831 | 1HGCT1B78GA086037 | 1HGCT1B78GA061719 | 1HGCT1B78GA011922 | 1HGCT1B78GA034858; 1HGCT1B78GA099905 | 1HGCT1B78GA080223 | 1HGCT1B78GA065544 | 1HGCT1B78GA060926 | 1HGCT1B78GA023911; 1HGCT1B78GA016165; 1HGCT1B78GA017400

1HGCT1B78GA058139

1HGCT1B78GA026713 | 1HGCT1B78GA010690; 1HGCT1B78GA093019 | 1HGCT1B78GA005117 | 1HGCT1B78GA038263

1HGCT1B78GA015579 | 1HGCT1B78GA012648 | 1HGCT1B78GA070601 | 1HGCT1B78GA013346 | 1HGCT1B78GA075295 | 1HGCT1B78GA099726

1HGCT1B78GA084479; 1HGCT1B78GA067746; 1HGCT1B78GA020121 | 1HGCT1B78GA071246

1HGCT1B78GA063227 | 1HGCT1B78GA053703 | 1HGCT1B78GA095966;

1HGCT1B78GA068556

; 1HGCT1B78GA037050 | 1HGCT1B78GA060151; 1HGCT1B78GA058769; 1HGCT1B78GA086961 | 1HGCT1B78GA004064

1HGCT1B78GA027490

1HGCT1B78GA039221 | 1HGCT1B78GA030714 | 1HGCT1B78GA033967 | 1HGCT1B78GA033905; 1HGCT1B78GA066709; 1HGCT1B78GA019776 | 1HGCT1B78GA084143 | 1HGCT1B78GA025805 | 1HGCT1B78GA021088; 1HGCT1B78GA065785 | 1HGCT1B78GA008194 | 1HGCT1B78GA091027 | 1HGCT1B78GA067441; 1HGCT1B78GA055161 | 1HGCT1B78GA049442 | 1HGCT1B78GA028011; 1HGCT1B78GA054737 | 1HGCT1B78GA077239 | 1HGCT1B78GA064796 | 1HGCT1B78GA007174 | 1HGCT1B78GA001732 | 1HGCT1B78GA046279; 1HGCT1B78GA079380

1HGCT1B78GA041762; 1HGCT1B78GA033497 | 1HGCT1B78GA092078 | 1HGCT1B78GA060988 | 1HGCT1B78GA082828 | 1HGCT1B78GA066063; 1HGCT1B78GA095417 | 1HGCT1B78GA088810; 1HGCT1B78GA028915 | 1HGCT1B78GA066242

1HGCT1B78GA034746

1HGCT1B78GA009281; 1HGCT1B78GA017039 | 1HGCT1B78GA054642; 1HGCT1B78GA028414; 1HGCT1B78GA068640

1HGCT1B78GA095479 | 1HGCT1B78GA088595 | 1HGCT1B78GA006350; 1HGCT1B78GA026467 | 1HGCT1B78GA093912 | 1HGCT1B78GA018465 | 1HGCT1B78GA006526 | 1HGCT1B78GA023357 | 1HGCT1B78GA037114 | 1HGCT1B78GA093747 | 1HGCT1B78GA083302; 1HGCT1B78GA045603; 1HGCT1B78GA078889; 1HGCT1B78GA020362

1HGCT1B78GA066015 | 1HGCT1B78GA085924 |

1HGCT1B78GA019423

| 1HGCT1B78GA036982; 1HGCT1B78GA026503 | 1HGCT1B78GA063504 | 1HGCT1B78GA053068; 1HGCT1B78GA059016 | 1HGCT1B78GA007286; 1HGCT1B78GA056701; 1HGCT1B78GA024959 | 1HGCT1B78GA081520; 1HGCT1B78GA087429 | 1HGCT1B78GA067858; 1HGCT1B78GA047965 | 1HGCT1B78GA071196; 1HGCT1B78GA048260 | 1HGCT1B78GA018837 | 1HGCT1B78GA007353 | 1HGCT1B78GA015369; 1HGCT1B78GA044743; 1HGCT1B78GA072865; 1HGCT1B78GA051210; 1HGCT1B78GA053135 | 1HGCT1B78GA040952 | 1HGCT1B78GA007983

1HGCT1B78GA099693 | 1HGCT1B78GA003836 | 1HGCT1B78GA044841 | 1HGCT1B78GA043236 | 1HGCT1B78GA001939 | 1HGCT1B78GA040322 | 1HGCT1B78GA037503; 1HGCT1B78GA082649

1HGCT1B78GA089942 | 1HGCT1B78GA036934; 1HGCT1B78GA034505 | 1HGCT1B78GA045276; 1HGCT1B78GA005554

1HGCT1B78GA073742; 1HGCT1B78GA096874; 1HGCT1B78GA078763; 1HGCT1B78GA033001; 1HGCT1B78GA078505

1HGCT1B78GA090993 | 1HGCT1B78GA049215 | 1HGCT1B78GA066936 | 1HGCT1B78GA032768; 1HGCT1B78GA002427

1HGCT1B78GA079685; 1HGCT1B78GA039610 | 1HGCT1B78GA030213 |

1HGCT1B78GA028980

| 1HGCT1B78GA030650 | 1HGCT1B78GA099502 | 1HGCT1B78GA093585 | 1HGCT1B78GA063728; 1HGCT1B78GA004808 | 1HGCT1B78GA008616 | 1HGCT1B78GA073143; 1HGCT1B78GA064989 | 1HGCT1B78GA057055 | 1HGCT1B78GA055287; 1HGCT1B78GA045343 | 1HGCT1B78GA039459; 1HGCT1B78GA071019; 1HGCT1B78GA064913 | 1HGCT1B78GA025898 | 1HGCT1B78GA029384

1HGCT1B78GA019664 | 1HGCT1B78GA058111 | 1HGCT1B78GA090055 | 1HGCT1B78GA006655 | 1HGCT1B78GA047948 | 1HGCT1B78GA063437 | 1HGCT1B78GA067147 | 1HGCT1B78GA015999; 1HGCT1B78GA035248 | 1HGCT1B78GA045911

1HGCT1B78GA036433 | 1HGCT1B78GA056648 | 1HGCT1B78GA023522; 1HGCT1B78GA076480; 1HGCT1B78GA085633 | 1HGCT1B78GA024427; 1HGCT1B78GA037937 | 1HGCT1B78GA033547 | 1HGCT1B78GA098785 | 1HGCT1B78GA001343

1HGCT1B78GA011886; 1HGCT1B78GA020619; 1HGCT1B78GA018854 | 1HGCT1B78GA012214; 1HGCT1B78GA080237; 1HGCT1B78GA046735 | 1HGCT1B78GA012522; 1HGCT1B78GA065933; 1HGCT1B78GA072431 | 1HGCT1B78GA097880 | 1HGCT1B78GA088208 | 1HGCT1B78GA005246; 1HGCT1B78GA098155 | 1HGCT1B78GA059775 | 1HGCT1B78GA010155; 1HGCT1B78GA005022 | 1HGCT1B78GA065978 | 1HGCT1B78GA015114 | 1HGCT1B78GA023469 | 1HGCT1B78GA092176 | 1HGCT1B78GA069450 | 1HGCT1B78GA059615 | 1HGCT1B78GA051045 | 1HGCT1B78GA075538; 1HGCT1B78GA091478 | 1HGCT1B78GA077791 | 1HGCT1B78GA046542

1HGCT1B78GA048579; 1HGCT1B78GA080478 | 1HGCT1B78GA019986 | 1HGCT1B78GA061770 | 1HGCT1B78GA045472 |

1HGCT1B78GA044080

; 1HGCT1B78GA053202 | 1HGCT1B78GA078018 | 1HGCT1B78GA055581 | 1HGCT1B78GA043754 | 1HGCT1B78GA067343 | 1HGCT1B78GA086121; 1HGCT1B78GA060652; 1HGCT1B78GA014562; 1HGCT1B78GA077080 | 1HGCT1B78GA064085 | 1HGCT1B78GA013640; 1HGCT1B78GA000516; 1HGCT1B78GA070114; 1HGCT1B78GA068962 | 1HGCT1B78GA038439 | 1HGCT1B78GA073529;

1HGCT1B78GA037551

; 1HGCT1B78GA057895 | 1HGCT1B78GA043009 | 1HGCT1B78GA060375; 1HGCT1B78GA014996; 1HGCT1B78GA046945

1HGCT1B78GA025304 | 1HGCT1B78GA055967 | 1HGCT1B78GA086314

1HGCT1B78GA024606

1HGCT1B78GA059873 | 1HGCT1B78GA063101 | 1HGCT1B78GA099631 | 1HGCT1B78GA076057 | 1HGCT1B78GA028378; 1HGCT1B78GA053958 | 1HGCT1B78GA068475 | 1HGCT1B78GA081842 | 1HGCT1B78GA051143; 1HGCT1B78GA064247; 1HGCT1B78GA061297 | 1HGCT1B78GA068489 | 1HGCT1B78GA088791 | 1HGCT1B78GA060800 | 1HGCT1B78GA090847; 1HGCT1B78GA083266 | 1HGCT1B78GA055113 | 1HGCT1B78GA039736 | 1HGCT1B78GA075328 | 1HGCT1B78GA090962 | 1HGCT1B78GA063910 | 1HGCT1B78GA057119; 1HGCT1B78GA011693 | 1HGCT1B78GA045097 | 1HGCT1B78GA072638 | 1HGCT1B78GA043334; 1HGCT1B78GA071649 | 1HGCT1B78GA082652 | 1HGCT1B78GA026761; 1HGCT1B78GA060814 | 1HGCT1B78GA008762 | 1HGCT1B78GA065754; 1HGCT1B78GA048145 | 1HGCT1B78GA044905 | 1HGCT1B78GA027523; 1HGCT1B78GA076706 | 1HGCT1B78GA046170 | 1HGCT1B78GA040918 | 1HGCT1B78GA083249; 1HGCT1B78GA081078 | 1HGCT1B78GA074258

1HGCT1B78GA002086; 1HGCT1B78GA022984 | 1HGCT1B78GA025318; 1HGCT1B78GA048548 | 1HGCT1B78GA055788; 1HGCT1B78GA066516 | 1HGCT1B78GA071621 | 1HGCT1B78GA079962 | 1HGCT1B78GA052888 | 1HGCT1B78GA090685; 1HGCT1B78GA093795 | 1HGCT1B78GA041079 | 1HGCT1B78GA021205 | 1HGCT1B78GA031037 | 1HGCT1B78GA055922 | 1HGCT1B78GA039977; 1HGCT1B78GA003528 | 1HGCT1B78GA095885 | 1HGCT1B78GA053376 | 1HGCT1B78GA035587; 1HGCT1B78GA002766; 1HGCT1B78GA045164 | 1HGCT1B78GA087057 | 1HGCT1B78GA053166 | 1HGCT1B78GA031376; 1HGCT1B78GA040224 | 1HGCT1B78GA039719 | 1HGCT1B78GA017641 | 1HGCT1B78GA094915 | 1HGCT1B78GA060232 | 1HGCT1B78GA030647; 1HGCT1B78GA099869 | 1HGCT1B78GA030003; 1HGCT1B78GA088029; 1HGCT1B78GA086927; 1HGCT1B78GA062692 | 1HGCT1B78GA028090 | 1HGCT1B78GA091030 | 1HGCT1B78GA053409; 1HGCT1B78GA031880 | 1HGCT1B78GA050204; 1HGCT1B78GA061588

1HGCT1B78GA058903 | 1HGCT1B78GA009829

1HGCT1B78GA084482; 1HGCT1B78GA045973 | 1HGCT1B78GA039008

1HGCT1B78GA076544 | 1HGCT1B78GA020698 | 1HGCT1B78GA067438; 1HGCT1B78GA091917; 1HGCT1B78GA026694 | 1HGCT1B78GA035766; 1HGCT1B78GA042975

1HGCT1B78GA027747 | 1HGCT1B78GA004971 | 1HGCT1B78GA039834 | 1HGCT1B78GA087091 | 1HGCT1B78GA040742

1HGCT1B78GA073868 | 1HGCT1B78GA054740 | 1HGCT1B78GA020880 | 1HGCT1B78GA046072 | 1HGCT1B78GA006588 | 1HGCT1B78GA035735 | 1HGCT1B78GA022029; 1HGCT1B78GA018367 | 1HGCT1B78GA005098 | 1HGCT1B78GA018384 | 1HGCT1B78GA019082 | 1HGCT1B78GA082232 | 1HGCT1B78GA051448; 1HGCT1B78GA004372; 1HGCT1B78GA084014 | 1HGCT1B78GA083851; 1HGCT1B78GA023228; 1HGCT1B78GA086815 | 1HGCT1B78GA078925 | 1HGCT1B78GA011581 | 1HGCT1B78GA070792 | 1HGCT1B78GA068587 | 1HGCT1B78GA080495 | 1HGCT1B78GA011905

1HGCT1B78GA007322 | 1HGCT1B78GA004842

1HGCT1B78GA064278; 1HGCT1B78GA030146; 1HGCT1B78GA022113 | 1HGCT1B78GA002864

1HGCT1B78GA080965; 1HGCT1B78GA088905 | 1HGCT1B78GA032642; 1HGCT1B78GA097944; 1HGCT1B78GA082117 | 1HGCT1B78GA052163; 1HGCT1B78GA092016 | 1HGCT1B78GA015923 |

1HGCT1B78GA024265

; 1HGCT1B78GA025626 | 1HGCT1B78GA023813 | 1HGCT1B78GA004453

1HGCT1B78GA029661 | 1HGCT1B78GA080304 | 1HGCT1B78GA067049

1HGCT1B78GA060523 | 1HGCT1B78GA083722; 1HGCT1B78GA078424; 1HGCT1B78GA017624; 1HGCT1B78GA001357 | 1HGCT1B78GA002248; 1HGCT1B78GA050137; 1HGCT1B78GA077189 | 1HGCT1B78GA000970 | 1HGCT1B78GA048419 | 1HGCT1B78GA008714; 1HGCT1B78GA014903 |

1HGCT1B78GA054141

| 1HGCT1B78GA082571; 1HGCT1B78GA084286 | 1HGCT1B78GA035797 | 1HGCT1B78GA009216 | 1HGCT1B78GA006316 | 1HGCT1B78GA009507 | 1HGCT1B78GA050283 | 1HGCT1B78GA033628; 1HGCT1B78GA070789; 1HGCT1B78GA017252 | 1HGCT1B78GA098575 | 1HGCT1B78GA094297 | 1HGCT1B78GA013928 | 1HGCT1B78GA078522

1HGCT1B78GA017719 | 1HGCT1B78GA045357 | 1HGCT1B78GA043284; 1HGCT1B78GA089472 | 1HGCT1B78GA098477; 1HGCT1B78GA018420

1HGCT1B78GA061459 | 1HGCT1B78GA014139 | 1HGCT1B78GA006574; 1HGCT1B78GA027893 |

1HGCT1B78GA016845

; 1HGCT1B78GA064412 | 1HGCT1B78GA097460 | 1HGCT1B78GA007966; 1HGCT1B78GA029451; 1HGCT1B78GA025691 | 1HGCT1B78GA096762 | 1HGCT1B78GA026808 | 1HGCT1B78GA042572 | 1HGCT1B78GA094154

1HGCT1B78GA038991 | 1HGCT1B78GA097720 | 1HGCT1B78GA059033 | 1HGCT1B78GA053605; 1HGCT1B78GA077225; 1HGCT1B78GA078567 | 1HGCT1B78GA000693; 1HGCT1B78GA094753 | 1HGCT1B78GA026405

1HGCT1B78GA058772 | 1HGCT1B78GA056505; 1HGCT1B78GA017378; 1HGCT1B78GA047447 | 1HGCT1B78GA045004 | 1HGCT1B78GA063356; 1HGCT1B78GA093344 | 1HGCT1B78GA081467 | 1HGCT1B78GA002296 | 1HGCT1B78GA027912 | 1HGCT1B78GA040787 | 1HGCT1B78GA075362 | 1HGCT1B78GA073787

1HGCT1B78GA034634 | 1HGCT1B78GA003206; 1HGCT1B78GA051854 | 1HGCT1B78GA063440; 1HGCT1B78GA040112 | 1HGCT1B78GA022872 | 1HGCT1B78GA025173 | 1HGCT1B78GA079136 | 1HGCT1B78GA044032 | 1HGCT1B78GA075068

1HGCT1B78GA053183 | 1HGCT1B78GA084241 | 1HGCT1B78GA000404 | 1HGCT1B78GA069996; 1HGCT1B78GA028302; 1HGCT1B78GA040336 | 1HGCT1B78GA046556 | 1HGCT1B78GA055838; 1HGCT1B78GA036741 | 1HGCT1B78GA012391; 1HGCT1B78GA035900; 1HGCT1B78GA026355 | 1HGCT1B78GA087883 | 1HGCT1B78GA075474 | 1HGCT1B78GA032365 | 1HGCT1B78GA099029; 1HGCT1B78GA070842 | 1HGCT1B78GA040899 |

1HGCT1B78GA050610

|

1HGCT1B78GA015646

| 1HGCT1B78GA048307; 1HGCT1B78GA051286; 1HGCT1B78GA003335; 1HGCT1B78GA081727 | 1HGCT1B78GA094221; 1HGCT1B78GA054706; 1HGCT1B78GA072557; 1HGCT1B78GA036268 | 1HGCT1B78GA042877 | 1HGCT1B78GA075037 | 1HGCT1B78GA091951; 1HGCT1B78GA042426; 1HGCT1B78GA037677 | 1HGCT1B78GA058447 | 1HGCT1B78GA095160 | 1HGCT1B78GA034567 | 1HGCT1B78GA027568 | 1HGCT1B78GA023942 | 1HGCT1B78GA079279 | 1HGCT1B78GA000306 | 1HGCT1B78GA012021 | 1HGCT1B78GA021494 | 1HGCT1B78GA042331 | 1HGCT1B78GA076527 | 1HGCT1B78GA058206; 1HGCT1B78GA095028; 1HGCT1B78GA025724 | 1HGCT1B78GA045455 | 1HGCT1B78GA092422

1HGCT1B78GA047299 | 1HGCT1B78GA051952 | 1HGCT1B78GA074468 | 1HGCT1B78GA010303; 1HGCT1B78GA071893 | 1HGCT1B78GA059842 | 1HGCT1B78GA011497; 1HGCT1B78GA072302; 1HGCT1B78GA051868 | 1HGCT1B78GA061655; 1HGCT1B78GA057315

1HGCT1B78GA007417 | 1HGCT1B78GA042393; 1HGCT1B78GA066287 | 1HGCT1B78GA090959; 1HGCT1B78GA083395 | 1HGCT1B78GA060702 | 1HGCT1B78GA071554 | 1HGCT1B78GA038277 | 1HGCT1B78GA034021 |

1HGCT1B78GA007790

| 1HGCT1B78GA019745 | 1HGCT1B78GA068900 | 1HGCT1B78GA086247 | 1HGCT1B78GA064409 | 1HGCT1B78GA054186; 1HGCT1B78GA034665 | 1HGCT1B78GA036609; 1HGCT1B78GA075507 | 1HGCT1B78GA029417 | 1HGCT1B78GA091190 | 1HGCT1B78GA071117 | 1HGCT1B78GA056603 | 1HGCT1B78GA060540 | 1HGCT1B78GA013153 | 1HGCT1B78GA006428; 1HGCT1B78GA021706 | 1HGCT1B78GA051479 | 1HGCT1B78GA096793 | 1HGCT1B78GA074938 | 1HGCT1B78GA030440 | 1HGCT1B78GA062174 | 1HGCT1B78GA035251 | 1HGCT1B78GA040238; 1HGCT1B78GA087821; 1HGCT1B78GA023634 | 1HGCT1B78GA018076; 1HGCT1B78GA027909 | 1HGCT1B78GA079251; 1HGCT1B78GA077600 | 1HGCT1B78GA065141 | 1HGCT1B78GA021382; 1HGCT1B78GA006705 | 1HGCT1B78GA084059 | 1HGCT1B78GA030180 | 1HGCT1B78GA033595; 1HGCT1B78GA013847; 1HGCT1B78GA012942; 1HGCT1B78GA091786 | 1HGCT1B78GA076401 | 1HGCT1B78GA027179; 1HGCT1B78GA071134; 1HGCT1B78GA009376 | 1HGCT1B78GA008891 | 1HGCT1B78GA079041; 1HGCT1B78GA061025 | 1HGCT1B78GA093134

1HGCT1B78GA064068; 1HGCT1B78GA046153; 1HGCT1B78GA088354 | 1HGCT1B78GA096065; 1HGCT1B78GA066225 | 1HGCT1B78GA050865 | 1HGCT1B78GA037484 | 1HGCT1B78GA075958 | 1HGCT1B78GA070615; 1HGCT1B78GA059761; 1HGCT1B78GA048369; 1HGCT1B78GA017753;

1HGCT1B78GA059386

| 1HGCT1B78GA077631; 1HGCT1B78GA015985 | 1HGCT1B78GA048985 | 1HGCT1B78GA092372 | 1HGCT1B78GA051658 | 1HGCT1B78GA056343 | 1HGCT1B78GA018546

1HGCT1B78GA017946 |

1HGCT1B78GA089469

; 1HGCT1B78GA096146; 1HGCT1B78GA015310 | 1HGCT1B78GA071229

1HGCT1B78GA034911 | 1HGCT1B78GA026002 | 1HGCT1B78GA064135 | 1HGCT1B78GA086684 | 1HGCT1B78GA061414 | 1HGCT1B78GA026775 | 1HGCT1B78GA075300 | 1HGCT1B78GA091139 | 1HGCT1B78GA069349; 1HGCT1B78GA044290; 1HGCT1B78GA022452; 1HGCT1B78GA046234 | 1HGCT1B78GA093053 | 1HGCT1B78GA088662 | 1HGCT1B78GA087897 | 1HGCT1B78GA010768 | 1HGCT1B78GA020927; 1HGCT1B78GA061767 | 1HGCT1B78GA047836 | 1HGCT1B78GA002105 | 1HGCT1B78GA056097; 1HGCT1B78GA054754 | 1HGCT1B78GA020328 | 1HGCT1B78GA093022 | 1HGCT1B78GA009782

1HGCT1B78GA002606

| 1HGCT1B78GA059002 | 1HGCT1B78GA086393 | 1HGCT1B78GA065950; 1HGCT1B78GA041471 | 1HGCT1B78GA090914; 1HGCT1B78GA085759 | 1HGCT1B78GA048971 | 1HGCT1B78GA063695;

1HGCT1B78GA081730

| 1HGCT1B78GA068511; 1HGCT1B78GA013069; 1HGCT1B78GA054530

1HGCT1B78GA097670; 1HGCT1B78GA006848

1HGCT1B78GA047142; 1HGCT1B78GA098169 | 1HGCT1B78GA025061; 1HGCT1B78GA056021 | 1HGCT1B78GA055449 | 1HGCT1B78GA002492; 1HGCT1B78GA073112

1HGCT1B78GA047769 | 1HGCT1B78GA078746 | 1HGCT1B78GA024461 | 1HGCT1B78GA040286 | 1HGCT1B78GA006753 | 1HGCT1B78GA048744; 1HGCT1B78GA069805; 1HGCT1B78GA006106; 1HGCT1B78GA006459 | 1HGCT1B78GA024797 | 1HGCT1B78GA076589 | 1HGCT1B78GA036724 | 1HGCT1B78GA016800 | 1HGCT1B78GA099824; 1HGCT1B78GA016019

1HGCT1B78GA053328 | 1HGCT1B78GA087611 | 1HGCT1B78GA029711 | 1HGCT1B78GA076074 | 1HGCT1B78GA010110 | 1HGCT1B78GA025576; 1HGCT1B78GA032673; 1HGCT1B78GA041177 | 1HGCT1B78GA083560 | 1HGCT1B78GA040675 | 1HGCT1B78GA019809; 1HGCT1B78GA003478; 1HGCT1B78GA075653 | 1HGCT1B78GA038845; 1HGCT1B78GA014013; 1HGCT1B78GA096471 | 1HGCT1B78GA025772; 1HGCT1B78GA080819; 1HGCT1B78GA006591; 1HGCT1B78GA099371 | 1HGCT1B78GA009720; 1HGCT1B78GA052518; 1HGCT1B78GA076611 | 1HGCT1B78GA099242 | 1HGCT1B78GA021480 | 1HGCT1B78GA050722; 1HGCT1B78GA037498 | 1HGCT1B78GA044578 | 1HGCT1B78GA080321; 1HGCT1B78GA042734 | 1HGCT1B78GA025674; 1HGCT1B78GA092579; 1HGCT1B78GA025187; 1HGCT1B78GA048050 | 1HGCT1B78GA074387; 1HGCT1B78GA055564; 1HGCT1B78GA019955 | 1HGCT1B78GA079086

1HGCT1B78GA072624 | 1HGCT1B78GA096129 | 1HGCT1B78GA091318; 1HGCT1B78GA075040 | 1HGCT1B78GA018000 | 1HGCT1B78GA011211 | 1HGCT1B78GA040501; 1HGCT1B78GA095644

1HGCT1B78GA072476 | 1HGCT1B78GA083008; 1HGCT1B78GA098754 | 1HGCT1B78GA053149 | 1HGCT1B78GA098835; 1HGCT1B78GA059808 | 1HGCT1B78GA086751; 1HGCT1B78GA011998 | 1HGCT1B78GA095319 | 1HGCT1B78GA005490 | 1HGCT1B78GA040353; 1HGCT1B78GA044256 | 1HGCT1B78GA051353 | 1HGCT1B78GA012701 | 1HGCT1B78GA026937; 1HGCT1B78GA034651 | 1HGCT1B78GA038098 | 1HGCT1B78GA027876; 1HGCT1B78GA023679 | 1HGCT1B78GA083381

1HGCT1B78GA026954 | 1HGCT1B78GA018692 | 1HGCT1B78GA066337

1HGCT1B78GA069707 | 1HGCT1B78GA005425; 1HGCT1B78GA011483; 1HGCT1B78GA021835 | 1HGCT1B78GA097748; 1HGCT1B78GA088919; 1HGCT1B78GA031510 | 1HGCT1B78GA043950; 1HGCT1B78GA019907 | 1HGCT1B78GA042085; 1HGCT1B78GA025609; 1HGCT1B78GA027439

1HGCT1B78GA032091 | 1HGCT1B78GA033399;

1HGCT1B78GA031801

; 1HGCT1B78GA090606 |

1HGCT1B78GA049831

| 1HGCT1B78GA028445; 1HGCT1B78GA043494 | 1HGCT1B78GA045777 | 1HGCT1B78GA008843 | 1HGCT1B78GA078181 | 1HGCT1B78GA073711; 1HGCT1B78GA056911 | 1HGCT1B78GA026789; 1HGCT1B78GA000239 | 1HGCT1B78GA077161

1HGCT1B78GA030910 | 1HGCT1B78GA027845 | 1HGCT1B78GA064281; 1HGCT1B78GA033080 | 1HGCT1B78GA073837; 1HGCT1B78GA032527; 1HGCT1B78GA076799; 1HGCT1B78GA048615

1HGCT1B78GA070016 | 1HGCT1B78GA027540 | 1HGCT1B78GA078830 | 1HGCT1B78GA014710 | 1HGCT1B78GA033631; 1HGCT1B78GA011452 | 1HGCT1B78GA067066 | 1HGCT1B78GA097068 | 1HGCT1B78GA064023; 1HGCT1B78GA055175

1HGCT1B78GA064216 | 1HGCT1B78GA021947; 1HGCT1B78GA032477; 1HGCT1B78GA001147 | 1HGCT1B78GA095532 | 1HGCT1B78GA046637; 1HGCT1B78GA040367 | 1HGCT1B78GA045178 | 1HGCT1B78GA058349 | 1HGCT1B78GA035220 | 1HGCT1B78GA025593 | 1HGCT1B78GA039414 | 1HGCT1B78GA005179 | 1HGCT1B78GA008292; 1HGCT1B78GA001620 | 1HGCT1B78GA053801 | 1HGCT1B78GA025237 | 1HGCT1B78GA078326 | 1HGCT1B78GA064507 | 1HGCT1B78GA008003

1HGCT1B78GA053751 | 1HGCT1B78GA050736 | 1HGCT1B78GA069030 | 1HGCT1B78GA049666 | 1HGCT1B78GA043706 | 1HGCT1B78GA078407 | 1HGCT1B78GA027330 | 1HGCT1B78GA013931 | 1HGCT1B78GA068721 | 1HGCT1B78GA097765 | 1HGCT1B78GA026758 | 1HGCT1B78GA036075; 1HGCT1B78GA047741 | 1HGCT1B78GA060392 | 1HGCT1B78GA086040; 1HGCT1B78GA077693; 1HGCT1B78GA052082 | 1HGCT1B78GA000354 | 1HGCT1B78GA094770; 1HGCT1B78GA026534 | 1HGCT1B78GA072249; 1HGCT1B78GA046587; 1HGCT1B78GA017025 | 1HGCT1B78GA027585 | 1HGCT1B78GA076947 | 1HGCT1B78GA085664; 1HGCT1B78GA049070 | 1HGCT1B78GA080755 | 1HGCT1B78GA096339 | 1HGCT1B78GA064121 | 1HGCT1B78GA056794; 1HGCT1B78GA047366; 1HGCT1B78GA079587; 1HGCT1B78GA029109; 1HGCT1B78GA033970 | 1HGCT1B78GA050400; 1HGCT1B78GA044337 | 1HGCT1B78GA033953 | 1HGCT1B78GA026436

1HGCT1B78GA040188 | 1HGCT1B78GA004193 | 1HGCT1B78GA063468 | 1HGCT1B78GA072798; 1HGCT1B78GA030597 | 1HGCT1B78GA019602; 1HGCT1B78GA001021; 1HGCT1B78GA081436; 1HGCT1B78GA036819; 1HGCT1B78GA082540 | 1HGCT1B78GA063518 | 1HGCT1B78GA081176 | 1HGCT1B78GA010740; 1HGCT1B78GA084076; 1HGCT1B78GA071800; 1HGCT1B78GA021060 | 1HGCT1B78GA065009 | 1HGCT1B78GA037842 | 1HGCT1B78GA079752

1HGCT1B78GA008289 | 1HGCT1B78GA096695; 1HGCT1B78GA093358 | 1HGCT1B78GA050767 | 1HGCT1B78GA035086; 1HGCT1B78GA074082; 1HGCT1B78GA087561; 1HGCT1B78GA068430; 1HGCT1B78GA095918; 1HGCT1B78GA032754 | 1HGCT1B78GA041910

1HGCT1B78GA032284

| 1HGCT1B78GA088256

1HGCT1B78GA020622 |

1HGCT1B78GA094400

; 1HGCT1B78GA014223; 1HGCT1B78GA003660 | 1HGCT1B78GA010222 | 1HGCT1B78GA032883; 1HGCT1B78GA083171 | 1HGCT1B78GA015792 | 1HGCT1B78GA010401

1HGCT1B78GA051708; 1HGCT1B78GA037453; 1HGCT1B78GA018904 | 1HGCT1B78GA035072 | 1HGCT1B78GA027201 | 1HGCT1B78GA008681 | 1HGCT1B78GA022676; 1HGCT1B78GA010818 | 1HGCT1B78GA074406 | 1HGCT1B78GA012200 | 1HGCT1B78GA096244 | 1HGCT1B78GA048517 | 1HGCT1B78GA019924; 1HGCT1B78GA054043 | 1HGCT1B78GA057461; 1HGCT1B78GA011788; 1HGCT1B78GA066208; 1HGCT1B78GA008745

1HGCT1B78GA098950 | 1HGCT1B78GA032821 | 1HGCT1B78GA060263; 1HGCT1B78GA075846; 1HGCT1B78GA043253; 1HGCT1B78GA086619; 1HGCT1B78GA070243 | 1HGCT1B78GA083400; 1HGCT1B78GA007661 | 1HGCT1B78GA095241; 1HGCT1B78GA052003 | 1HGCT1B78GA011273

1HGCT1B78GA022323 | 1HGCT1B78GA009247 | 1HGCT1B78GA074860; 1HGCT1B78GA011449 | 1HGCT1B78GA077385 | 1HGCT1B78GA048243; 1HGCT1B78GA010351; 1HGCT1B78GA026100; 1HGCT1B78GA081579

1HGCT1B78GA037470; 1HGCT1B78GA096423; 1HGCT1B78GA075748 | 1HGCT1B78GA067083; 1HGCT1B78GA086328 | 1HGCT1B78GA042944; 1HGCT1B78GA065835; 1HGCT1B78GA060490; 1HGCT1B78GA063647 | 1HGCT1B78GA007644; 1HGCT1B78GA001844

1HGCT1B78GA049912; 1HGCT1B78GA058013

1HGCT1B78GA062403; 1HGCT1B78GA029708 | 1HGCT1B78GA041129; 1HGCT1B78GA092212 | 1HGCT1B78GA097992;

1HGCT1B78GA037288

| 1HGCT1B78GA062689; 1HGCT1B78GA030034 | 1HGCT1B78GA063664; 1HGCT1B78GA068993; 1HGCT1B78GA076088 | 1HGCT1B78GA027652 | 1HGCT1B78GA004307; 1HGCT1B78GA052812 | 1HGCT1B78GA035508 | 1HGCT1B78GA033161; 1HGCT1B78GA033340 | 1HGCT1B78GA066676 | 1HGCT1B78GA044306; 1HGCT1B78GA043379 | 1HGCT1B78GA097152; 1HGCT1B78GA060943 | 1HGCT1B78GA083865; 1HGCT1B78GA079444 | 1HGCT1B78GA003531 | 1HGCT1B78GA075216; 1HGCT1B78GA098737 | 1HGCT1B78GA063888 | 1HGCT1B78GA067195 | 1HGCT1B78GA042989 | 1HGCT1B78GA054575 | 1HGCT1B78GA010804 |

1HGCT1B78GA084160

| 1HGCT1B78GA049988 | 1HGCT1B78GA031989 | 1HGCT1B78GA015971 | 1HGCT1B78GA058707 | 1HGCT1B78GA037579 | 1HGCT1B78GA088757 | 1HGCT1B78GA049263 | 1HGCT1B78GA038652 | 1HGCT1B78GA050414; 1HGCT1B78GA053085; 1HGCT1B78GA009412 | 1HGCT1B78GA027280 | 1HGCT1B78GA012262; 1HGCT1B78GA042233 | 1HGCT1B78GA045388; 1HGCT1B78GA074566 | 1HGCT1B78GA042958 | 1HGCT1B78GA048274 | 1HGCT1B78GA015470 | 1HGCT1B78GA022032; 1HGCT1B78GA037176; 1HGCT1B78GA081548 | 1HGCT1B78GA077516 | 1HGCT1B78GA057833 | 1HGCT1B78GA047416 | 1HGCT1B78GA068699; 1HGCT1B78GA039235 | 1HGCT1B78GA045665; 1HGCT1B78GA094736; 1HGCT1B78GA020278 | 1HGCT1B78GA082912

1HGCT1B78GA022175 | 1HGCT1B78GA078827 | 1HGCT1B78GA045729 | 1HGCT1B78GA050591 | 1HGCT1B78GA027263 | 1HGCT1B78GA034617 | 1HGCT1B78GA080562 | 1HGCT1B78GA043642 | 1HGCT1B78GA024847; 1HGCT1B78GA065432 | 1HGCT1B78GA042006; 1HGCT1B78GA014111 | 1HGCT1B78GA008860; 1HGCT1B78GA063714 | 1HGCT1B78GA051160 | 1HGCT1B78GA095627; 1HGCT1B78GA018899 | 1HGCT1B78GA062644 | 1HGCT1B78GA071442 | 1HGCT1B78GA080027; 1HGCT1B78GA091173; 1HGCT1B78GA024055; 1HGCT1B78GA079668 | 1HGCT1B78GA084966 | 1HGCT1B78GA097975; 1HGCT1B78GA016098

1HGCT1B78GA085339 | 1HGCT1B78GA029725; 1HGCT1B78GA032155; 1HGCT1B78GA050882 | 1HGCT1B78GA017820 | 1HGCT1B78GA096647 | 1HGCT1B78GA020023 | 1HGCT1B78GA080089; 1HGCT1B78GA027697

1HGCT1B78GA073370 | 1HGCT1B78GA022970; 1HGCT1B78GA002038 | 1HGCT1B78GA059078

1HGCT1B78GA016960 | 1HGCT1B78GA076575; 1HGCT1B78GA066323; 1HGCT1B78GA034794 | 1HGCT1B78GA014030; 1HGCT1B78GA094719 | 1HGCT1B78GA015436; 1HGCT1B78GA013511; 1HGCT1B78GA071313

1HGCT1B78GA036111 | 1HGCT1B78GA068086; 1HGCT1B78GA080013 | 1HGCT1B78GA091481 | 1HGCT1B78GA092971 | 1HGCT1B78GA038134; 1HGCT1B78GA023598; 1HGCT1B78GA089326; 1HGCT1B78GA057573; 1HGCT1B78GA079556; 1HGCT1B78GA020457 | 1HGCT1B78GA079895 | 1HGCT1B78GA059629 | 1HGCT1B78GA082067 | 1HGCT1B78GA053426 | 1HGCT1B78GA046590 | 1HGCT1B78GA059839; 1HGCT1B78GA047822 | 1HGCT1B78GA021690; 1HGCT1B78GA027781 | 1HGCT1B78GA057752 | 1HGCT1B78GA051403 | 1HGCT1B78GA037808; 1HGCT1B78GA093604 | 1HGCT1B78GA001407; 1HGCT1B78GA013668 | 1HGCT1B78GA090153; 1HGCT1B78GA098379; 1HGCT1B78GA001598; 1HGCT1B78GA080240 | 1HGCT1B78GA094574 | 1HGCT1B78GA084594; 1HGCT1B78GA046802; 1HGCT1B78GA053863 | 1HGCT1B78GA037467 | 1HGCT1B78GA097619 | 1HGCT1B78GA007868; 1HGCT1B78GA077368; 1HGCT1B78GA046766 | 1HGCT1B78GA076043 | 1HGCT1B78GA073479 | 1HGCT1B78GA020958

1HGCT1B78GA070940 | 1HGCT1B78GA007238; 1HGCT1B78GA035931 | 1HGCT1B78GA052468 | 1HGCT1B78GA091867; 1HGCT1B78GA073790; 1HGCT1B78GA012830; 1HGCT1B78GA086152 | 1HGCT1B78GA011337 | 1HGCT1B78GA045651 | 1HGCT1B78GA096910 | 1HGCT1B78GA087320; 1HGCT1B78GA033077 | 1HGCT1B78GA081761; 1HGCT1B78GA089665 | 1HGCT1B78GA045410; 1HGCT1B78GA001777

1HGCT1B78GA033354 | 1HGCT1B78GA057718 | 1HGCT1B78GA022239 | 1HGCT1B78GA037713; 1HGCT1B78GA051059 | 1HGCT1B78GA056150 | 1HGCT1B78GA010642 | 1HGCT1B78GA046105 | 1HGCT1B78GA089570; 1HGCT1B78GA027943 | 1HGCT1B78GA056780; 1HGCT1B78GA024640 | 1HGCT1B78GA077435; 1HGCT1B78GA057671 | 1HGCT1B78GA095420 | 1HGCT1B78GA090282 | 1HGCT1B78GA099581 | 1HGCT1B78GA014416 | 1HGCT1B78GA016831;

1HGCT1B78GA036755

| 1HGCT1B78GA028638 | 1HGCT1B78GA092453 | 1HGCT1B78GA081131 | 1HGCT1B78GA049974; 1HGCT1B78GA052728; 1HGCT1B78GA090122; 1HGCT1B78GA099547; 1HGCT1B78GA056259 |

1HGCT1B78GA0058931HGCT1B78GA073708 | 1HGCT1B78GA081033; 1HGCT1B78GA033600;

1HGCT1B78GA017767

; 1HGCT1B78GA043933 | 1HGCT1B78GA045293 | 1HGCT1B78GA055399; 1HGCT1B78GA047013 | 1HGCT1B78GA047514 | 1HGCT1B78GA096857 | 1HGCT1B78GA081369; 1HGCT1B78GA047657 | 1HGCT1B78GA046881 | 1HGCT1B78GA002556 | 1HGCT1B78GA052583 | 1HGCT1B78GA074518; 1HGCT1B78GA005750 | 1HGCT1B78GA034407 |

1HGCT1B78GA031071

| 1HGCT1B78GA053443 | 1HGCT1B78GA081081 | 1HGCT1B78GA090136

1HGCT1B78GA009183 | 1HGCT1B78GA067407

1HGCT1B78GA049456; 1HGCT1B78GA093215 | 1HGCT1B78GA062580; 1HGCT1B78GA044466 | 1HGCT1B78GA095840 | 1HGCT1B78GA009670; 1HGCT1B78GA079010 | 1HGCT1B78GA042300 | 1HGCT1B78GA083557; 1HGCT1B78GA011094 | 1HGCT1B78GA076771 | 1HGCT1B78GA005019 | 1HGCT1B78GA067519; 1HGCT1B78GA098463; 1HGCT1B78GA061137 | 1HGCT1B78GA008308 | 1HGCT1B78GA025108; 1HGCT1B78GA024332 | 1HGCT1B78GA092825 | 1HGCT1B78GA036660 | 1HGCT1B78GA076432; 1HGCT1B78GA008566; 1HGCT1B78GA086779 | 1HGCT1B78GA049120; 1HGCT1B78GA059145 | 1HGCT1B78GA098012 | 1HGCT1B78GA041230; 1HGCT1B78GA033371

1HGCT1B78GA079377

1HGCT1B78GA052129

1HGCT1B78GA091979

| 1HGCT1B78GA026890 | 1HGCT1B78GA031149 | 1HGCT1B78GA074471

1HGCT1B78GA051790 | 1HGCT1B78GA046850; 1HGCT1B78GA053555 | 1HGCT1B78GA030759 | 1HGCT1B78GA099600 | 1HGCT1B78GA085910 | 1HGCT1B78GA014318; 1HGCT1B78GA041373 | 1HGCT1B78GA039350 | 1HGCT1B78GA001195

1HGCT1B78GA095580 | 1HGCT1B78GA039168 | 1HGCT1B78GA026663 | 1HGCT1B78GA013010 | 1HGCT1B78GA023794 | 1HGCT1B78GA032978; 1HGCT1B78GA078603 | 1HGCT1B78GA033063 | 1HGCT1B78GA061641 | 1HGCT1B78GA039722; 1HGCT1B78GA003884 | 1HGCT1B78GA086796; 1HGCT1B78GA002458; 1HGCT1B78GA069089 | 1HGCT1B78GA073336 | 1HGCT1B78GA003268; 1HGCT1B78GA067925; 1HGCT1B78GA010446 | 1HGCT1B78GA022368; 1HGCT1B78GA007336 | 1HGCT1B78GA087589 | 1HGCT1B78GA013198; 1HGCT1B78GA069495 | 1HGCT1B78GA027389

1HGCT1B78GA047206 | 1HGCT1B78GA048405; 1HGCT1B78GA035007 | 1HGCT1B78GA073160; 1HGCT1B78GA082814; 1HGCT1B78GA077337 | 1HGCT1B78GA062496 | 1HGCT1B78GA094901; 1HGCT1B78GA048291; 1HGCT1B78GA003786; 1HGCT1B78GA037999; 1HGCT1B78GA053345 | 1HGCT1B78GA097054 | 1HGCT1B78GA058898 | 1HGCT1B78GA087284

1HGCT1B78GA093442 | 1HGCT1B78GA094851; 1HGCT1B78GA044497 | 1HGCT1B78GA090640 | 1HGCT1B78GA044855 | 1HGCT1B78GA034956; 1HGCT1B78GA041826 | 1HGCT1B78GA090878; 1HGCT1B78GA081145; 1HGCT1B78GA093778 | 1HGCT1B78GA054625 | 1HGCT1B78GA023181 | 1HGCT1B78GA033256; 1HGCT1B78GA068234; 1HGCT1B78GA052499 | 1HGCT1B78GA008034; 1HGCT1B78GA041065 | 1HGCT1B78GA074843; 1HGCT1B78GA000578 | 1HGCT1B78GA041793 | 1HGCT1B78GA080125 | 1HGCT1B78GA097703; 1HGCT1B78GA058576 | 1HGCT1B78GA094185; 1HGCT1B78GA063843 | 1HGCT1B78GA018529; 1HGCT1B78GA007126; 1HGCT1B78GA002122 | 1HGCT1B78GA066001 | 1HGCT1B78GA018773

1HGCT1B78GA030048; 1HGCT1B78GA092727 | 1HGCT1B78GA006493 | 1HGCT1B78GA078701; 1HGCT1B78GA092405 | 1HGCT1B78GA037341; 1HGCT1B78GA001438 | 1HGCT1B78GA017915; 1HGCT1B78GA035461; 1HGCT1B78GA079976 | 1HGCT1B78GA046413; 1HGCT1B78GA003433; 1HGCT1B78GA066919 | 1HGCT1B78GA079945 | 1HGCT1B78GA066967 | 1HGCT1B78GA084983 | 1HGCT1B78GA073871 |

1HGCT1B78GA089262

| 1HGCT1B78GA067374 |

1HGCT1B78GA069786

| 1HGCT1B78GA017185 | 1HGCT1B78GA039137 | 1HGCT1B78GA036173 | 1HGCT1B78GA083655; 1HGCT1B78GA051935 | 1HGCT1B78GA011032

1HGCT1B78GA085261; 1HGCT1B78GA066306 | 1HGCT1B78GA038165

1HGCT1B78GA057654 | 1HGCT1B78GA075569

1HGCT1B78GA075880;

1HGCT1B78GA086944

| 1HGCT1B78GA040739; 1HGCT1B78GA083994 | 1HGCT1B78GA001763

1HGCT1B78GA000919 | 1HGCT1B78GA085907 |

1HGCT1B78GA056357

| 1HGCT1B78GA091528 | 1HGCT1B78GA072610 | 1HGCT1B78GA002721

1HGCT1B78GA057170 | 1HGCT1B78GA061574; 1HGCT1B78GA079914 | 1HGCT1B78GA080061

1HGCT1B78GA037968; 1HGCT1B78GA046377 | 1HGCT1B78GA007269 | 1HGCT1B78GA003075; 1HGCT1B78GA051644; 1HGCT1B78GA008390; 1HGCT1B78GA087656 | 1HGCT1B78GA044788 | 1HGCT1B78GA049487 | 1HGCT1B78GA057850

1HGCT1B78GA046525; 1HGCT1B78GA065396 | 1HGCT1B78GA098382; 1HGCT1B78GA080514; 1HGCT1B78GA075281 | 1HGCT1B78GA014724;

1HGCT1B78GA0848231HGCT1B78GA007577; 1HGCT1B78GA065074 | 1HGCT1B78GA034360 | 1HGCT1B78GA082702; 1HGCT1B78GA079072 | 1HGCT1B78GA018630

1HGCT1B78GA027036; 1HGCT1B78GA093327; 1HGCT1B78GA081744; 1HGCT1B78GA028056 | 1HGCT1B78GA054589 | 1HGCT1B78GA037629 | 1HGCT1B78GA040580; 1HGCT1B78GA016635; 1HGCT1B78GA024833

1HGCT1B78GA031751 | 1HGCT1B78GA038909 | 1HGCT1B78GA011645; 1HGCT1B78GA033886; 1HGCT1B78GA024749 |

1HGCT1B78GA059338

; 1HGCT1B78GA011158; 1HGCT1B78GA052471 | 1HGCT1B78GA023276 | 1HGCT1B78GA037047 | 1HGCT1B78GA060280 | 1HGCT1B78GA049134 | 1HGCT1B78GA019339 | 1HGCT1B78GA039218 | 1HGCT1B78GA042555 | 1HGCT1B78GA043012; 1HGCT1B78GA087169 | 1HGCT1B78GA032995 | 1HGCT1B78GA080366; 1HGCT1B78GA073952; 1HGCT1B78GA016781; 1HGCT1B78GA014688; 1HGCT1B78GA095143 | 1HGCT1B78GA033130; 1HGCT1B78GA075572 | 1HGCT1B78GA051417 | 1HGCT1B78GA027828; 1HGCT1B78GA092131; 1HGCT1B78GA009765 | 1HGCT1B78GA096566 | 1HGCT1B78GA001259; 1HGCT1B78GA042152 | 1HGCT1B78GA068931 | 1HGCT1B78GA098298

1HGCT1B78GA060795; 1HGCT1B78GA075314 | 1HGCT1B78GA098074; 1HGCT1B78GA084157 | 1HGCT1B78GA044144; 1HGCT1B78GA097538 | 1HGCT1B78GA058464 | 1HGCT1B78GA044581 | 1HGCT1B78GA080335

1HGCT1B78GA074079 | 1HGCT1B78GA018207 | 1HGCT1B78GA047271 | 1HGCT1B78GA075457 | 1HGCT1B78GA006252 | 1HGCT1B78GA015906; 1HGCT1B78GA025965 | 1HGCT1B78GA058609 | 1HGCT1B78GA035024 | 1HGCT1B78GA004503; 1HGCT1B78GA082019 | 1HGCT1B78GA042345; 1HGCT1B78GA062871

1HGCT1B78GA011631 | 1HGCT1B78GA040644 | 1HGCT1B78GA065723; 1HGCT1B78GA053300

1HGCT1B78GA016375 | 1HGCT1B78GA099323; 1HGCT1B78GA058920; 1HGCT1B78GA058884 | 1HGCT1B78GA048386 | 1HGCT1B78GA000435; 1HGCT1B78GA038442 | 1HGCT1B78GA000449 | 1HGCT1B78GA014089; 1HGCT1B78GA018675; 1HGCT1B78GA023083 | 1HGCT1B78GA062966; 1HGCT1B78GA084045; 1HGCT1B78GA070078 | 1HGCT1B78GA055130 | 1HGCT1B78GA010771; 1HGCT1B78GA089147 | 1HGCT1B78GA075782 | 1HGCT1B78GA049358; 1HGCT1B78GA012357; 1HGCT1B78GA096728; 1HGCT1B78GA042586 | 1HGCT1B78GA083235 | 1HGCT1B78GA051661;

1HGCT1B78GA062384

| 1HGCT1B78GA098317 | 1HGCT1B78GA035802; 1HGCT1B78GA052020

1HGCT1B78GA014433; 1HGCT1B78GA092601 | 1HGCT1B78GA040711

1HGCT1B78GA065060; 1HGCT1B78GA044046; 1HGCT1B78GA008504; 1HGCT1B78GA091836 | 1HGCT1B78GA051949; 1HGCT1B78GA034312; 1HGCT1B78GA082957; 1HGCT1B78GA097295; 1HGCT1B78GA074793 | 1HGCT1B78GA043852; 1HGCT1B78GA018028; 1HGCT1B78GA068718 | 1HGCT1B78GA074776 | 1HGCT1B78GA089178 | 1HGCT1B78GA079301 | 1HGCT1B78GA049683 | 1HGCT1B78GA020300 | 1HGCT1B78GA041809 | 1HGCT1B78GA068802 | 1HGCT1B78GA065088 | 1HGCT1B78GA055046; 1HGCT1B78GA020443 | 1HGCT1B78GA056228; 1HGCT1B78GA004856 | 1HGCT1B78GA016182 | 1HGCT1B78GA045049 | 1HGCT1B78GA066788 | 1HGCT1B78GA020751

1HGCT1B78GA013007

| 1HGCT1B78GA095563 | 1HGCT1B78GA042930 | 1HGCT1B78GA088113 | 1HGCT1B78GA031961 | 1HGCT1B78GA067004 | 1HGCT1B78GA050106 | 1HGCT1B78GA029434 | 1HGCT1B78GA083316 | 1HGCT1B78GA061378; 1HGCT1B78GA038733 | 1HGCT1B78GA054091 | 1HGCT1B78GA038120 | 1HGCT1B78GA029739 | 1HGCT1B78GA084529; 1HGCT1B78GA077015 | 1HGCT1B78GA075393 | 1HGCT1B78GA081565 | 1HGCT1B78GA035492 | 1HGCT1B78GA091500 | 1HGCT1B78GA076236 | 1HGCT1B78GA089777; 1HGCT1B78GA057623 | 1HGCT1B78GA093800; 1HGCT1B78GA041454 | 1HGCT1B78GA093781 | 1HGCT1B78GA016697; 1HGCT1B78GA045830

1HGCT1B78GA051739 | 1HGCT1B78GA097202; 1HGCT1B78GA068136; 1HGCT1B78GA007871; 1HGCT1B78GA091609; 1HGCT1B78GA017364 | 1HGCT1B78GA041695 | 1HGCT1B78GA085955 | 1HGCT1B78GA059579 | 1HGCT1B78GA080206; 1HGCT1B78GA074342; 1HGCT1B78GA031314; 1HGCT1B78GA028641; 1HGCT1B78GA044919

1HGCT1B78GA085843 | 1HGCT1B78GA000953; 1HGCT1B78GA007479

1HGCT1B78GA015081 | 1HGCT1B78GA055029

1HGCT1B78GA030535; 1HGCT1B78GA060344 | 1HGCT1B78GA086930 | 1HGCT1B78GA048887

1HGCT1B78GA050848; 1HGCT1B78GA024458; 1HGCT1B78GA024220 | 1HGCT1B78GA078987 | 1HGCT1B78GA089083 |

1HGCT1B78GA066791

| 1HGCT1B78GA020944; 1HGCT1B78GA006672; 1HGCT1B78GA084708; 1HGCT1B78GA041275; 1HGCT1B78GA012049 | 1HGCT1B78GA088063 | 1HGCT1B78GA017509 | 1HGCT1B78GA052101; 1HGCT1B78GA058299 | 1HGCT1B78GA025349 | 1HGCT1B78GA042460; 1HGCT1B78GA015422; 1HGCT1B78GA021351 | 1HGCT1B78GA060182 | 1HGCT1B78GA084028 | 1HGCT1B78GA035623

1HGCT1B78GA067570 | 1HGCT1B78GA003996 | 1HGCT1B78GA097099; 1HGCT1B78GA086300; 1HGCT1B78GA015775 | 1HGCT1B78GA080450; 1HGCT1B78GA088127; 1HGCT1B78GA057492; 1HGCT1B78GA034049 | 1HGCT1B78GA032690 | 1HGCT1B78GA046928 | 1HGCT1B78GA044631; 1HGCT1B78GA039848 | 1HGCT1B78GA042104 | 1HGCT1B78GA041325; 1HGCT1B78GA043396 | 1HGCT1B78GA091934 | 1HGCT1B78GA020071 | 1HGCT1B78GA080626 | 1HGCT1B78GA001097 | 1HGCT1B78GA058481; 1HGCT1B78GA012505 | 1HGCT1B78GA008924 | 1HGCT1B78GA080934

1HGCT1B78GA091061 | 1HGCT1B78GA073238 | 1HGCT1B78GA080593 | 1HGCT1B78GA012133; 1HGCT1B78GA056004; 1HGCT1B78GA076317 | 1HGCT1B78GA039297 | 1HGCT1B78GA085177 | 1HGCT1B78GA098592 | 1HGCT1B78GA022578

1HGCT1B78GA030941 | 1HGCT1B78GA048078; 1HGCT1B78GA077497; 1HGCT1B78GA058416 | 1HGCT1B78GA095689 | 1HGCT1B78GA041101 |

1HGCT1B78GA057783

| 1HGCT1B78GA056858 | 1HGCT1B78GA010382 | 1HGCT1B78GA073028 | 1HGCT1B78GA077855 | 1HGCT1B78GA014769 | 1HGCT1B78GA087950 | 1HGCT1B78GA035430;

1HGCT1B78GA089374

; 1HGCT1B78GA034066 | 1HGCT1B78GA099936 | 1HGCT1B78GA011726; 1HGCT1B78GA020510; 1HGCT1B78GA071439 | 1HGCT1B78GA072171 | 1HGCT1B78GA037565 | 1HGCT1B78GA024072 | 1HGCT1B78GA019518; 1HGCT1B78GA026615;