1HGCR2F60GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F60GA169421 | 1HGCR2F60GA159133; 1HGCR2F60GA128142 | 1HGCR2F60GA132501; 1HGCR2F60GA128271 | 1HGCR2F60GA155826 | 1HGCR2F60GA121577; 1HGCR2F60GA197980; 1HGCR2F60GA151405 | 1HGCR2F60GA179477 | 1HGCR2F60GA103385; 1HGCR2F60GA180774; 1HGCR2F60GA191452 | 1HGCR2F60GA198756 | 1HGCR2F60GA150125; 1HGCR2F60GA132403 | 1HGCR2F60GA123605 | 1HGCR2F60GA118498 | 1HGCR2F60GA155762 | 1HGCR2F60GA185960; 1HGCR2F60GA186185; 1HGCR2F60GA106321 | 1HGCR2F60GA114032 | 1HGCR2F60GA185618; 1HGCR2F60GA128223 | 1HGCR2F60GA145734 | 1HGCR2F60GA106092

1HGCR2F60GA193136 | 1HGCR2F60GA171914 | 1HGCR2F60GA101393; 1HGCR2F60GA130909 | 1HGCR2F60GA104519; 1HGCR2F60GA112717 | 1HGCR2F60GA122521 | 1HGCR2F60GA188695 | 1HGCR2F60GA128870 | 1HGCR2F60GA154658 | 1HGCR2F60GA177177; 1HGCR2F60GA137617 | 1HGCR2F60GA130005 | 1HGCR2F60GA106271; 1HGCR2F60GA187689 | 1HGCR2F60GA123426 |

1HGCR2F60GA133387

; 1HGCR2F60GA168981 | 1HGCR2F60GA129789; 1HGCR2F60GA171511; 1HGCR2F60GA157852 | 1HGCR2F60GA102642 | 1HGCR2F60GA133390; 1HGCR2F60GA123135

1HGCR2F60GA103743

1HGCR2F60GA119814; 1HGCR2F60GA113737 | 1HGCR2F60GA159861; 1HGCR2F60GA111535 | 1HGCR2F60GA157821; 1HGCR2F60GA115794;

1HGCR2F60GA158385

| 1HGCR2F60GA129470 | 1HGCR2F60GA182542; 1HGCR2F60GA176661 | 1HGCR2F60GA180970 | 1HGCR2F60GA115424 | 1HGCR2F60GA149718; 1HGCR2F60GA111275; 1HGCR2F60GA187062 | 1HGCR2F60GA193458 | 1HGCR2F60GA121322 | 1HGCR2F60GA144034 | 1HGCR2F60GA125712 | 1HGCR2F60GA131297; 1HGCR2F60GA172156 | 1HGCR2F60GA187479 | 1HGCR2F60GA118811; 1HGCR2F60GA134622 | 1HGCR2F60GA121661 | 1HGCR2F60GA112703 | 1HGCR2F60GA148293; 1HGCR2F60GA168866; 1HGCR2F60GA178586 | 1HGCR2F60GA151341 | 1HGCR2F60GA159195; 1HGCR2F60GA108070 | 1HGCR2F60GA163618 | 1HGCR2F60GA122941; 1HGCR2F60GA196408; 1HGCR2F60GA144521 | 1HGCR2F60GA102737; 1HGCR2F60GA118226; 1HGCR2F60GA131820 | 1HGCR2F60GA105136 | 1HGCR2F60GA108215 | 1HGCR2F60GA188387 | 1HGCR2F60GA102043 | 1HGCR2F60GA149914 | 1HGCR2F60GA145698; 1HGCR2F60GA152229

1HGCR2F60GA151422 | 1HGCR2F60GA197008; 1HGCR2F60GA105279 | 1HGCR2F60GA106559; 1HGCR2F60GA179219

1HGCR2F60GA101412 | 1HGCR2F60GA165143 | 1HGCR2F60GA156748 | 1HGCR2F60GA116248 | 1HGCR2F60GA128075 | 1HGCR2F60GA186865 | 1HGCR2F60GA113821 | 1HGCR2F60GA156636 | 1HGCR2F60GA198031; 1HGCR2F60GA105993 | 1HGCR2F60GA179981 | 1HGCR2F60GA137276

1HGCR2F60GA111941 | 1HGCR2F60GA184257 | 1HGCR2F60GA196375 | 1HGCR2F60GA196716 | 1HGCR2F60GA104245 | 1HGCR2F60GA180015 | 1HGCR2F60GA128190 | 1HGCR2F60GA195615; 1HGCR2F60GA109218 | 1HGCR2F60GA115522 | 1HGCR2F60GA194626 | 1HGCR2F60GA153655; 1HGCR2F60GA116783; 1HGCR2F60GA115634; 1HGCR2F60GA106139 | 1HGCR2F60GA148097; 1HGCR2F60GA107808 | 1HGCR2F60GA179558 | 1HGCR2F60GA130506 | 1HGCR2F60GA173131; 1HGCR2F60GA142090 | 1HGCR2F60GA187255

1HGCR2F60GA127153

1HGCR2F60GA104827 | 1HGCR2F60GA134121

1HGCR2F60GA163120; 1HGCR2F60GA131719; 1HGCR2F60GA156071 | 1HGCR2F60GA169046 | 1HGCR2F60GA115066; 1HGCR2F60GA196439; 1HGCR2F60GA116623; 1HGCR2F60GA187370 | 1HGCR2F60GA171847; 1HGCR2F60GA118520 | 1HGCR2F60GA187188; 1HGCR2F60GA176899 | 1HGCR2F60GA165028 | 1HGCR2F60GA134832 | 1HGCR2F60GA115701 | 1HGCR2F60GA133793 | 1HGCR2F60GA112152; 1HGCR2F60GA181469; 1HGCR2F60GA162226 | 1HGCR2F60GA129257 | 1HGCR2F60GA158080 | 1HGCR2F60GA138282; 1HGCR2F60GA104374 | 1HGCR2F60GA102009; 1HGCR2F60GA130084; 1HGCR2F60GA136550; 1HGCR2F60GA125192 | 1HGCR2F60GA137424; 1HGCR2F60GA166485 | 1HGCR2F60GA194805 |

1HGCR2F60GA150884

| 1HGCR2F60GA183206 | 1HGCR2F60GA124236 | 1HGCR2F60GA115827 | 1HGCR2F60GA130599; 1HGCR2F60GA125063 | 1HGCR2F60GA181648; 1HGCR2F60GA191239 | 1HGCR2F60GA119151 | 1HGCR2F60GA166440 | 1HGCR2F60GA142378; 1HGCR2F60GA147497

1HGCR2F60GA184369 | 1HGCR2F60GA102463 | 1HGCR2F60GA123202 | 1HGCR2F60GA158970 | 1HGCR2F60GA154692 | 1HGCR2F60GA151565 | 1HGCR2F60GA188440 | 1HGCR2F60GA156619 | 1HGCR2F60GA158581; 1HGCR2F60GA140131 | 1HGCR2F60GA158015 | 1HGCR2F60GA133518 | 1HGCR2F60GA187398 | 1HGCR2F60GA162999 | 1HGCR2F60GA199437; 1HGCR2F60GA166194 | 1HGCR2F60GA180225; 1HGCR2F60GA180595

1HGCR2F60GA114127; 1HGCR2F60GA118744

1HGCR2F60GA101572; 1HGCR2F60GA154997 | 1HGCR2F60GA183447 | 1HGCR2F60GA198854; 1HGCR2F60GA161805 | 1HGCR2F60GA109137; 1HGCR2F60GA150237 | 1HGCR2F60GA100874; 1HGCR2F60GA111650; 1HGCR2F60GA111339 | 1HGCR2F60GA163201; 1HGCR2F60GA147449 | 1HGCR2F60GA160492 | 1HGCR2F60GA145359 | 1HGCR2F60GA177194 | 1HGCR2F60GA120946 | 1HGCR2F60GA106514 | 1HGCR2F60GA142199; 1HGCR2F60GA146883; 1HGCR2F60GA191791 | 1HGCR2F60GA146611; 1HGCR2F60GA105329; 1HGCR2F60GA170696 | 1HGCR2F60GA153638 | 1HGCR2F60GA191421; 1HGCR2F60GA150240

1HGCR2F60GA170827; 1HGCR2F60GA119649; 1HGCR2F60GA151081; 1HGCR2F60GA113799; 1HGCR2F60GA150383; 1HGCR2F60GA135284 |

1HGCR2F60GA125483

| 1HGCR2F60GA163747 | 1HGCR2F60GA103547 | 1HGCR2F60GA111227; 1HGCR2F60GA117772 | 1HGCR2F60GA134829 | 1HGCR2F60GA116315 | 1HGCR2F60GA154871; 1HGCR2F60GA189264; 1HGCR2F60GA183738; 1HGCR2F60GA102365; 1HGCR2F60GA140193 | 1HGCR2F60GA152487 | 1HGCR2F60GA177275

1HGCR2F60GA173033; 1HGCR2F60GA119070; 1HGCR2F60GA103435 | 1HGCR2F60GA145328 | 1HGCR2F60GA128769 | 1HGCR2F60GA115665 | 1HGCR2F60GA130666; 1HGCR2F60GA177597 | 1HGCR2F60GA145670 | 1HGCR2F60GA133843

1HGCR2F60GA122549 | 1HGCR2F60GA129646

1HGCR2F60GA131011 | 1HGCR2F60GA140310; 1HGCR2F60GA164087 | 1HGCR2F60GA178250 | 1HGCR2F60GA108909; 1HGCR2F60GA112796 | 1HGCR2F60GA143434 | 1HGCR2F60GA117481; 1HGCR2F60GA197347

1HGCR2F60GA155325; 1HGCR2F60GA173307 | 1HGCR2F60GA167717; 1HGCR2F60GA116377 | 1HGCR2F60GA136872; 1HGCR2F60GA111406 | 1HGCR2F60GA129355 | 1HGCR2F60GA148147; 1HGCR2F60GA192407; 1HGCR2F60GA112443

1HGCR2F60GA143353; 1HGCR2F60GA198255 | 1HGCR2F60GA186803 | 1HGCR2F60GA158130 | 1HGCR2F60GA193122 | 1HGCR2F60GA195467; 1HGCR2F60GA135642; 1HGCR2F60GA125354 | 1HGCR2F60GA108778 | 1HGCR2F60GA181956; 1HGCR2F60GA108974; 1HGCR2F60GA186008 | 1HGCR2F60GA132031

1HGCR2F60GA179107; 1HGCR2F60GA158435; 1HGCR2F60GA188759 | 1HGCR2F60GA129601 | 1HGCR2F60GA199289 | 1HGCR2F60GA179978 | 1HGCR2F60GA160072

1HGCR2F60GA121272; 1HGCR2F60GA156233 | 1HGCR2F60GA128464; 1HGCR2F60GA191032 | 1HGCR2F60GA179298 | 1HGCR2F60GA151582 | 1HGCR2F60GA131994 | 1HGCR2F60GA178457 | 1HGCR2F60GA183268 | 1HGCR2F60GA149749 | 1HGCR2F60GA170603 | 1HGCR2F60GA123457; 1HGCR2F60GA175977; 1HGCR2F60GA140050 | 1HGCR2F60GA156684 | 1HGCR2F60GA142591 | 1HGCR2F60GA137813 | 1HGCR2F60GA153008 | 1HGCR2F60GA198143 | 1HGCR2F60GA127430 | 1HGCR2F60GA153218; 1HGCR2F60GA173369; 1HGCR2F60GA150920 | 1HGCR2F60GA197042 | 1HGCR2F60GA107792 | 1HGCR2F60GA143255 | 1HGCR2F60GA162517; 1HGCR2F60GA151226; 1HGCR2F60GA123393 | 1HGCR2F60GA110370 | 1HGCR2F60GA123801 | 1HGCR2F60GA165787 | 1HGCR2F60GA191466 | 1HGCR2F60GA158242 | 1HGCR2F60GA196523

1HGCR2F60GA102415 | 1HGCR2F60GA117643 | 1HGCR2F60GA157706 | 1HGCR2F60GA136810 | 1HGCR2F60GA150206 | 1HGCR2F60GA199664; 1HGCR2F60GA115858 | 1HGCR2F60GA188549; 1HGCR2F60GA115374 | 1HGCR2F60GA120901; 1HGCR2F60GA125127; 1HGCR2F60GA122910; 1HGCR2F60GA123314 | 1HGCR2F60GA145006 | 1HGCR2F60GA180421; 1HGCR2F60GA179530; 1HGCR2F60GA175395 | 1HGCR2F60GA165515 | 1HGCR2F60GA199194 | 1HGCR2F60GA150545 | 1HGCR2F60GA106612; 1HGCR2F60GA157110 | 1HGCR2F60GA118663 | 1HGCR2F60GA163439

1HGCR2F60GA149122; 1HGCR2F60GA120008; 1HGCR2F60GA115116 | 1HGCR2F60GA124673 | 1HGCR2F60GA122051 | 1HGCR2F60GA197770 | 1HGCR2F60GA183724 | 1HGCR2F60GA101071; 1HGCR2F60GA121305 | 1HGCR2F60GA105024 | 1HGCR2F60GA161044; 1HGCR2F60GA142977; 1HGCR2F60GA122163 | 1HGCR2F60GA102916 | 1HGCR2F60GA105346 | 1HGCR2F60GA149802 | 1HGCR2F60GA157222 | 1HGCR2F60GA199955; 1HGCR2F60GA171749 | 1HGCR2F60GA113897 | 1HGCR2F60GA102835 | 1HGCR2F60GA160170 | 1HGCR2F60GA106545; 1HGCR2F60GA176000 | 1HGCR2F60GA132238; 1HGCR2F60GA185635 | 1HGCR2F60GA109557; 1HGCR2F60GA158855

1HGCR2F60GA141182 | 1HGCR2F60GA137682; 1HGCR2F60GA181827; 1HGCR2F60GA137049 | 1HGCR2F60GA121286 | 1HGCR2F60GA189295 | 1HGCR2F60GA184596 | 1HGCR2F60GA159083 | 1HGCR2F60GA117111 | 1HGCR2F60GA100311 | 1HGCR2F60GA100390; 1HGCR2F60GA178023; 1HGCR2F60GA149184 | 1HGCR2F60GA138590; 1HGCR2F60GA188390 | 1HGCR2F60GA176403 | 1HGCR2F60GA109719 | 1HGCR2F60GA124060; 1HGCR2F60GA127640 | 1HGCR2F60GA135673 | 1HGCR2F60GA120087 | 1HGCR2F60GA107484 | 1HGCR2F60GA154594 | 1HGCR2F60GA159603;

1HGCR2F60GA185604

| 1HGCR2F60GA154272; 1HGCR2F60GA185795; 1HGCR2F60GA163098 | 1HGCR2F60GA177311 | 1HGCR2F60GA154577; 1HGCR2F60GA101085 | 1HGCR2F60GA125600 | 1HGCR2F60GA140422

1HGCR2F60GA120929; 1HGCR2F60GA104262;

1HGCR2F60GA183383

| 1HGCR2F60GA146866 | 1HGCR2F60GA196814; 1HGCR2F60GA154868 | 1HGCR2F60GA150755; 1HGCR2F60GA131798; 1HGCR2F60GA128643 | 1HGCR2F60GA188597; 1HGCR2F60GA192763

1HGCR2F60GA106948 | 1HGCR2F60GA140887 | 1HGCR2F60GA150416 | 1HGCR2F60GA157561 | 1HGCR2F60GA174649 | 1HGCR2F60GA176949; 1HGCR2F60GA162243 | 1HGCR2F60GA100342; 1HGCR2F60GA195050

1HGCR2F60GA100860; 1HGCR2F60GA176272; 1HGCR2F60GA155180

1HGCR2F60GA154434 | 1HGCR2F60GA185652 | 1HGCR2F60GA114824; 1HGCR2F60GA169810; 1HGCR2F60GA163750 | 1HGCR2F60GA164915 | 1HGCR2F60GA128951 | 1HGCR2F60GA129338 | 1HGCR2F60GA180662; 1HGCR2F60GA199132 | 1HGCR2F60GA160606;

1HGCR2F60GA157463

; 1HGCR2F60GA190592 | 1HGCR2F60GA149069 | 1HGCR2F60GA121501; 1HGCR2F60GA186882; 1HGCR2F60GA139013; 1HGCR2F60GA162369

1HGCR2F60GA150691 | 1HGCR2F60GA154773 | 1HGCR2F60GA125970 | 1HGCR2F60GA175512

1HGCR2F60GA153509 | 1HGCR2F60GA152277

1HGCR2F60GA162002; 1HGCR2F60GA170715 | 1HGCR2F60GA198529; 1HGCR2F60GA164977 | 1HGCR2F60GA114967; 1HGCR2F60GA117089 | 1HGCR2F60GA180659; 1HGCR2F60GA170830; 1HGCR2F60GA105041; 1HGCR2F60GA191189 | 1HGCR2F60GA163554 | 1HGCR2F60GA108960 | 1HGCR2F60GA143126; 1HGCR2F60GA163229; 1HGCR2F60GA176885 | 1HGCR2F60GA156698 | 1HGCR2F60GA174070; 1HGCR2F60GA162534 | 1HGCR2F60GA125001 | 1HGCR2F60GA124494; 1HGCR2F60GA151128 | 1HGCR2F60GA166101 | 1HGCR2F60GA127248 | 1HGCR2F60GA160136 | 1HGCR2F60GA146169; 1HGCR2F60GA127329 | 1HGCR2F60GA152960; 1HGCR2F60GA154899 | 1HGCR2F60GA148987;

1HGCR2F60GA124043

|

1HGCR2F60GA152537

| 1HGCR2F60GA188986 | 1HGCR2F60GA151906 | 1HGCR2F60GA145524 | 1HGCR2F60GA166602; 1HGCR2F60GA167006; 1HGCR2F60GA188809; 1HGCR2F60GA179401; 1HGCR2F60GA135771 | 1HGCR2F60GA176935 | 1HGCR2F60GA187594; 1HGCR2F60GA166924 | 1HGCR2F60GA186252 | 1HGCR2F60GA150982 | 1HGCR2F60GA164302 | 1HGCR2F60GA105945 | 1HGCR2F60GA136371 | 1HGCR2F60GA106383; 1HGCR2F60GA196747; 1HGCR2F60GA118579; 1HGCR2F60GA123524; 1HGCR2F60GA145541 | 1HGCR2F60GA140629; 1HGCR2F60GA191354 | 1HGCR2F60GA198644 | 1HGCR2F60GA117769; 1HGCR2F60GA131154 | 1HGCR2F60GA141215 | 1HGCR2F60GA126679 | 1HGCR2F60GA159858; 1HGCR2F60GA103905 | 1HGCR2F60GA108442

1HGCR2F60GA112488; 1HGCR2F60GA196442; 1HGCR2F60GA196313 | 1HGCR2F60GA142851; 1HGCR2F60GA118100; 1HGCR2F60GA198160 | 1HGCR2F60GA115357

1HGCR2F60GA189829 | 1HGCR2F60GA199745 | 1HGCR2F60GA105749 | 1HGCR2F60GA113804 | 1HGCR2F60GA159682; 1HGCR2F60GA129548; 1HGCR2F60GA119134; 1HGCR2F60GA100132 | 1HGCR2F60GA151078; 1HGCR2F60GA182931; 1HGCR2F60GA121059 | 1HGCR2F60GA193119 | 1HGCR2F60GA188843 |

1HGCR2F60GA175123

; 1HGCR2F60GA122812; 1HGCR2F60GA196487 | 1HGCR2F60GA161643 | 1HGCR2F60GA114872; 1HGCR2F60GA192939 | 1HGCR2F60GA156555 | 1HGCR2F60GA162873 | 1HGCR2F60GA199941; 1HGCR2F60GA101619

1HGCR2F60GA179964 | 1HGCR2F60GA112300; 1HGCR2F60GA174358 | 1HGCR2F60GA181858 | 1HGCR2F60GA124107 | 1HGCR2F60GA128321 | 1HGCR2F60GA194688 | 1HGCR2F60GA163960 | 1HGCR2F60GA144700 | 1HGCR2F60GA109638 | 1HGCR2F60GA133616 | 1HGCR2F60GA123488 | 1HGCR2F60GA157866; 1HGCR2F60GA154563 | 1HGCR2F60GA117044 | 1HGCR2F60GA178278 | 1HGCR2F60GA135639 | 1HGCR2F60GA132899 | 1HGCR2F60GA118632 | 1HGCR2F60GA130246 | 1HGCR2F60GA121076 | 1HGCR2F60GA174344 | 1HGCR2F60GA108232; 1HGCR2F60GA134264; 1HGCR2F60GA119358 | 1HGCR2F60GA121725 | 1HGCR2F60GA153817; 1HGCR2F60GA187997; 1HGCR2F60GA120042 | 1HGCR2F60GA131428 | 1HGCR2F60GA132305 | 1HGCR2F60GA177227 | 1HGCR2F60GA196876 | 1HGCR2F60GA145054; 1HGCR2F60GA170214 | 1HGCR2F60GA190270 | 1HGCR2F60GA157012 | 1HGCR2F60GA147077

1HGCR2F60GA100762

1HGCR2F60GA166437 | 1HGCR2F60GA119747 | 1HGCR2F60GA185571; 1HGCR2F60GA150500; 1HGCR2F60GA138783 | 1HGCR2F60GA148164; 1HGCR2F60GA123717; 1HGCR2F60GA179379 | 1HGCR2F60GA167023 | 1HGCR2F60GA194318; 1HGCR2F60GA157429 | 1HGCR2F60GA126410; 1HGCR2F60GA125161; 1HGCR2F60GA134975 | 1HGCR2F60GA158046 | 1HGCR2F60GA113169 | 1HGCR2F60GA125211 | 1HGCR2F60GA168415 | 1HGCR2F60GA193394; 1HGCR2F60GA180371; 1HGCR2F60GA183495

1HGCR2F60GA130361

| 1HGCR2F60GA155387 | 1HGCR2F60GA175459 | 1HGCR2F60GA120218; 1HGCR2F60GA197171; 1HGCR2F60GA193878

1HGCR2F60GA178393; 1HGCR2F60GA171976

1HGCR2F60GA138721; 1HGCR2F60GA158595; 1HGCR2F60GA146060

1HGCR2F60GA182590 | 1HGCR2F60GA132532; 1HGCR2F60GA125130; 1HGCR2F60GA110076; 1HGCR2F60GA154921 | 1HGCR2F60GA125953; 1HGCR2F60GA169578 | 1HGCR2F60GA177048; 1HGCR2F60GA149038 | 1HGCR2F60GA152621 | 1HGCR2F60GA191807 | 1HGCR2F60GA197848 | 1HGCR2F60GA129887 | 1HGCR2F60GA180242 | 1HGCR2F60GA171394 | 1HGCR2F60GA148469; 1HGCR2F60GA136614; 1HGCR2F60GA172450 | 1HGCR2F60GA187353 | 1HGCR2F60GA130604 | 1HGCR2F60GA153414; 1HGCR2F60GA170794; 1HGCR2F60GA148942 | 1HGCR2F60GA162114; 1HGCR2F60GA194335; 1HGCR2F60GA137522 | 1HGCR2F60GA105914 | 1HGCR2F60GA161464; 1HGCR2F60GA167054; 1HGCR2F60GA112006 | 1HGCR2F60GA174716 | 1HGCR2F60GA188079 | 1HGCR2F60GA125855; 1HGCR2F60GA186249 | 1HGCR2F60GA143482 | 1HGCR2F60GA158290 | 1HGCR2F60GA172884

1HGCR2F60GA161304 | 1HGCR2F60GA115312; 1HGCR2F60GA199440; 1HGCR2F60GA138086; 1HGCR2F60GA128948 | 1HGCR2F60GA176028

1HGCR2F60GA149668; 1HGCR2F60GA183688

1HGCR2F60GA183190 | 1HGCR2F60GA136287 | 1HGCR2F60GA164249 | 1HGCR2F60GA169662 | 1HGCR2F60GA180385; 1HGCR2F60GA132465 | 1HGCR2F60GA117335 | 1HGCR2F60GA189796 | 1HGCR2F60GA110966 | 1HGCR2F60GA159746 | 1HGCR2F60GA149704 | 1HGCR2F60GA117240 | 1HGCR2F60GA107341 | 1HGCR2F60GA155177 | 1HGCR2F60GA183755

1HGCR2F60GA175817 | 1HGCR2F60GA175042

1HGCR2F60GA104407

1HGCR2F60GA179687 | 1HGCR2F60GA132241 | 1HGCR2F60GA113219 | 1HGCR2F60GA100809 | 1HGCR2F60GA132014 | 1HGCR2F60GA171797 | 1HGCR2F60GA166390 | 1HGCR2F60GA104505; 1HGCR2F60GA144146 | 1HGCR2F60GA168673 | 1HGCR2F60GA184243; 1HGCR2F60GA137780; 1HGCR2F60GA165336 | 1HGCR2F60GA171072 | 1HGCR2F60GA118890 | 1HGCR2F60GA154241 | 1HGCR2F60GA111566 | 1HGCR2F60GA100910 | 1HGCR2F60GA129629 | 1HGCR2F60GA196554; 1HGCR2F60GA119778; 1HGCR2F60GA183433; 1HGCR2F60GA195162; 1HGCR2F60GA176773; 1HGCR2F60GA100244; 1HGCR2F60GA101135 | 1HGCR2F60GA192133; 1HGCR2F60GA105878; 1HGCR2F60GA164445 |

1HGCR2F60GA167040

| 1HGCR2F60GA183089 | 1HGCR2F60GA117626 | 1HGCR2F60GA190219 | 1HGCR2F60GA117190; 1HGCR2F60GA127802 | 1HGCR2F60GA148763 | 1HGCR2F60GA120526; 1HGCR2F60GA193329 | 1HGCR2F60GA187613 | 1HGCR2F60GA116962 | 1HGCR2F60GA112832 | 1HGCR2F60GA167510 | 1HGCR2F60GA150190 | 1HGCR2F60GA170780; 1HGCR2F60GA176224 | 1HGCR2F60GA175980

1HGCR2F60GA126861; 1HGCR2F60GA189717 | 1HGCR2F60GA182153 | 1HGCR2F60GA123572 | 1HGCR2F60GA106156 | 1HGCR2F60GA136211 | 1HGCR2F60GA160167 | 1HGCR2F60GA157544

1HGCR2F60GA188566 | 1HGCR2F60GA107128 | 1HGCR2F60GA124799; 1HGCR2F60GA190947 | 1HGCR2F60GA131218 | 1HGCR2F60GA196456

1HGCR2F60GA183187 | 1HGCR2F60GA123183

1HGCR2F60GA108618 | 1HGCR2F60GA119456 | 1HGCR2F60GA194576 | 1HGCR2F60GA142560 | 1HGCR2F60GA134572; 1HGCR2F60GA128089; 1HGCR2F60GA189569 | 1HGCR2F60GA135480 | 1HGCR2F60GA184078; 1HGCR2F60GA192729 | 1HGCR2F60GA106433 | 1HGCR2F60GA153929 | 1HGCR2F60GA186218 | 1HGCR2F60GA166907 | 1HGCR2F60GA199373 | 1HGCR2F60GA187045; 1HGCR2F60GA136564 | 1HGCR2F60GA180550 | 1HGCR2F60GA161058 | 1HGCR2F60GA102561; 1HGCR2F60GA190043 | 1HGCR2F60GA156653 | 1HGCR2F60GA157995; 1HGCR2F60GA119800

1HGCR2F60GA147628 | 1HGCR2F60GA140968 | 1HGCR2F60GA133289 | 1HGCR2F60GA100003 | 1HGCR2F60GA180144 | 1HGCR2F60GA168365

1HGCR2F60GA196974 | 1HGCR2F60GA102270 | 1HGCR2F60GA140548 | 1HGCR2F60GA182489 | 1HGCR2F60GA144602; 1HGCR2F60GA140999; 1HGCR2F60GA127170 | 1HGCR2F60GA134295 | 1HGCR2F60GA141909 | 1HGCR2F60GA136628 | 1HGCR2F60GA120865 | 1HGCR2F60GA195002 | 1HGCR2F60GA141764 | 1HGCR2F60GA120803 | 1HGCR2F60GA127203 | 1HGCR2F60GA103323 | 1HGCR2F60GA190415;

1HGCR2F60GA186543

; 1HGCR2F60GA131963; 1HGCR2F60GA108912 | 1HGCR2F60GA107498; 1HGCR2F60GA126973

1HGCR2F60GA171895 | 1HGCR2F60GA179611; 1HGCR2F60GA162565

1HGCR2F60GA125158; 1HGCR2F60GA114354 | 1HGCR2F60GA187546; 1HGCR2F60GA147208; 1HGCR2F60GA175896

1HGCR2F60GA159388 | 1HGCR2F60GA144860 | 1HGCR2F60GA111891; 1HGCR2F60GA134152 | 1HGCR2F60GA114533 | 1HGCR2F60GA155745; 1HGCR2F60GA106822; 1HGCR2F60GA154756; 1HGCR2F60GA170519 | 1HGCR2F60GA121918 | 1HGCR2F60GA107436

1HGCR2F60GA146849; 1HGCR2F60GA139934; 1HGCR2F60GA196621 | 1HGCR2F60GA161075 | 1HGCR2F60GA132742 | 1HGCR2F60GA139528 | 1HGCR2F60GA123829; 1HGCR2F60GA164719; 1HGCR2F60GA162291 | 1HGCR2F60GA195078; 1HGCR2F60GA139917 | 1HGCR2F60GA157768; 1HGCR2F60GA108425; 1HGCR2F60GA194934 | 1HGCR2F60GA178524; 1HGCR2F60GA180547 | 1HGCR2F60GA135477 | 1HGCR2F60GA132451 | 1HGCR2F60GA157818; 1HGCR2F60GA151470 | 1HGCR2F60GA165773; 1HGCR2F60GA112751 | 1HGCR2F60GA197154; 1HGCR2F60GA106075; 1HGCR2F60GA136063 | 1HGCR2F60GA190169; 1HGCR2F60GA187059 | 1HGCR2F60GA154854 | 1HGCR2F60GA112684; 1HGCR2F60GA114497 | 1HGCR2F60GA142266 | 1HGCR2F60GA157074; 1HGCR2F60GA191063 | 1HGCR2F60GA145863 | 1HGCR2F60GA114726; 1HGCR2F60GA127413 | 1HGCR2F60GA176188 | 1HGCR2F60GA179091 | 1HGCR2F60GA193797 | 1HGCR2F60GA190351 | 1HGCR2F60GA109140; 1HGCR2F60GA136161 | 1HGCR2F60GA166129; 1HGCR2F60GA176384 | 1HGCR2F60GA155602; 1HGCR2F60GA111678; 1HGCR2F60GA158662 | 1HGCR2F60GA126309 | 1HGCR2F60GA166213 | 1HGCR2F60GA105573; 1HGCR2F60GA110630

1HGCR2F60GA150450 | 1HGCR2F60GA167426; 1HGCR2F60GA145216 | 1HGCR2F60GA181679 | 1HGCR2F60GA164168 | 1HGCR2F60GA112801 | 1HGCR2F60GA175574; 1HGCR2F60GA176417; 1HGCR2F60GA123071 | 1HGCR2F60GA161660 | 1HGCR2F60GA171413; 1HGCR2F60GA163246 | 1HGCR2F60GA148570; 1HGCR2F60GA116721 | 1HGCR2F60GA112295 | 1HGCR2F60GA147984 | 1HGCR2F60GA181102 | 1HGCR2F60GA107551

1HGCR2F60GA133177 | 1HGCR2F60GA161450 | 1HGCR2F60GA162288 | 1HGCR2F60GA101720 | 1HGCR2F60GA168589; 1HGCR2F60GA109848 | 1HGCR2F60GA113754; 1HGCR2F60GA103595; 1HGCR2F60GA118713 | 1HGCR2F60GA136144 | 1HGCR2F60GA152375 | 1HGCR2F60GA137777 | 1HGCR2F60GA141151; 1HGCR2F60GA107338; 1HGCR2F60GA135057

1HGCR2F60GA170083 | 1HGCR2F60GA143157 | 1HGCR2F60GA118985; 1HGCR2F60GA132661 | 1HGCR2F60GA105007 | 1HGCR2F60GA188728; 1HGCR2F60GA148116 | 1HGCR2F60GA134443; 1HGCR2F60GA169869; 1HGCR2F60GA151033

1HGCR2F60GA192908; 1HGCR2F60GA123734 | 1HGCR2F60GA136998 | 1HGCR2F60GA186414; 1HGCR2F60GA162050 | 1HGCR2F60GA196618 | 1HGCR2F60GA190771 | 1HGCR2F60GA166289 | 1HGCR2F60GA184470; 1HGCR2F60GA129145 | 1HGCR2F60GA148276 | 1HGCR2F60GA152019; 1HGCR2F60GA142672 | 1HGCR2F60GA166423; 1HGCR2F60GA162937; 1HGCR2F60GA130232 | 1HGCR2F60GA164381 | 1HGCR2F60GA170844 | 1HGCR2F60GA180516

1HGCR2F60GA146351 | 1HGCR2F60GA120753; 1HGCR2F60GA149962 | 1HGCR2F60GA135351 | 1HGCR2F60GA111759 | 1HGCR2F60GA125080 | 1HGCR2F60GA186171 | 1HGCR2F60GA130330; 1HGCR2F60GA117271 | 1HGCR2F60GA156054; 1HGCR2F60GA132062 | 1HGCR2F60GA164994 | 1HGCR2F60GA137326 | 1HGCR2F60GA188101; 1HGCR2F60GA131459; 1HGCR2F60GA126374 | 1HGCR2F60GA186154 | 1HGCR2F60GA175560 | 1HGCR2F60GA104150 | 1HGCR2F60GA148505 | 1HGCR2F60GA124222 | 1HGCR2F60GA190723; 1HGCR2F60GA107565 | 1HGCR2F60GA196215; 1HGCR2F60GA160086 | 1HGCR2F60GA127444; 1HGCR2F60GA116055; 1HGCR2F60GA169838; 1HGCR2F60GA196120; 1HGCR2F60GA165935 | 1HGCR2F60GA130425 | 1HGCR2F60GA176238 | 1HGCR2F60GA189894; 1HGCR2F60GA140145 | 1HGCR2F60GA127394

1HGCR2F60GA128495; 1HGCR2F60GA186073 | 1HGCR2F60GA154935 | 1HGCR2F60GA193184 | 1HGCR2F60GA131624 | 1HGCR2F60GA149346 | 1HGCR2F60GA173517 | 1HGCR2F60GA126505; 1HGCR2F60GA141666; 1HGCR2F60GA197817 | 1HGCR2F60GA133857 | 1HGCR2F60GA157253 | 1HGCR2F60GA124916; 1HGCR2F60GA130537; 1HGCR2F60GA115990; 1HGCR2F60GA152165 | 1HGCR2F60GA113706 | 1HGCR2F60GA142414 | 1HGCR2F60GA190950; 1HGCR2F60GA190477 | 1HGCR2F60GA115942 | 1HGCR2F60GA123040

1HGCR2F60GA190561 | 1HGCR2F60GA106593 | 1HGCR2F60GA114743; 1HGCR2F60GA166003 | 1HGCR2F60GA113141 | 1HGCR2F60GA198014 | 1HGCR2F60GA141828 | 1HGCR2F60GA195551

1HGCR2F60GA188678

1HGCR2F60GA147080; 1HGCR2F60GA152148; 1HGCR2F60GA130893 | 1HGCR2F60GA143384; 1HGCR2F60GA158516

1HGCR2F60GA178460 | 1HGCR2F60GA179866 | 1HGCR2F60GA138489; 1HGCR2F60GA192648 | 1HGCR2F60GA145362; 1HGCR2F60GA180239 | 1HGCR2F60GA157432 | 1HGCR2F60GA101054; 1HGCR2F60GA185540; 1HGCR2F60GA139206

1HGCR2F60GA108179; 1HGCR2F60GA172447 | 1HGCR2F60GA186400; 1HGCR2F60GA198725; 1HGCR2F60GA182296; 1HGCR2F60GA198109 | 1HGCR2F60GA170505 | 1HGCR2F60GA178412 | 1HGCR2F60GA137844 | 1HGCR2F60GA146303 | 1HGCR2F60GA102317; 1HGCR2F60GA175672 | 1HGCR2F60GA195114 | 1HGCR2F60GA161769 | 1HGCR2F60GA101202 | 1HGCR2F60GA162971 | 1HGCR2F60GA189555 | 1HGCR2F60GA118775 | 1HGCR2F60GA197364 | 1HGCR2F60GA157981 | 1HGCR2F60GA104715 | 1HGCR2F60GA199003 | 1HGCR2F60GA166020 | 1HGCR2F60GA114676; 1HGCR2F60GA188292; 1HGCR2F60GA188616; 1HGCR2F60GA187840 | 1HGCR2F60GA121580 | 1HGCR2F60GA109154 | 1HGCR2F60GA155163 | 1HGCR2F60GA145071 | 1HGCR2F60GA105623; 1HGCR2F60GA149086; 1HGCR2F60GA118419; 1HGCR2F60GA169239 | 1HGCR2F60GA112829 | 1HGCR2F60GA177082; 1HGCR2F60GA145684; 1HGCR2F60GA156507; 1HGCR2F60GA107694 | 1HGCR2F60GA181844 | 1HGCR2F60GA153591 | 1HGCR2F60GA196778; 1HGCR2F60GA101314; 1HGCR2F60GA187224 | 1HGCR2F60GA161299 | 1HGCR2F60GA151419; 1HGCR2F60GA116797; 1HGCR2F60GA177521; 1HGCR2F60GA156846 | 1HGCR2F60GA141912 | 1HGCR2F60GA165059; 1HGCR2F60GA118016 | 1HGCR2F60GA126133 | 1HGCR2F60GA121515 | 1HGCR2F60GA131431

1HGCR2F60GA166261 | 1HGCR2F60GA103337 | 1HGCR2F60GA111003 | 1HGCR2F60GA161545 | 1HGCR2F60GA129694; 1HGCR2F60GA170391 | 1HGCR2F60GA149153 | 1HGCR2F60GA155986

1HGCR2F60GA148374 | 1HGCR2F60GA108604 | 1HGCR2F60GA123913 | 1HGCR2F60GA153915 | 1HGCR2F60GA119067

1HGCR2F60GA172528 | 1HGCR2F60GA172514 | 1HGCR2F60GA124141; 1HGCR2F60GA105413 | 1HGCR2F60GA131493 | 1HGCR2F60GA109333 | 1HGCR2F60GA148357 | 1HGCR2F60GA128285 | 1HGCR2F60GA177163; 1HGCR2F60GA170035; 1HGCR2F60GA181794 | 1HGCR2F60GA185425; 1HGCR2F60GA197381 | 1HGCR2F60GA120302; 1HGCR2F60GA105301 | 1HGCR2F60GA198420; 1HGCR2F60GA164722 | 1HGCR2F60GA120171 | 1HGCR2F60GA171430 | 1HGCR2F60GA199163; 1HGCR2F60GA128724; 1HGCR2F60GA103502 | 1HGCR2F60GA113639 | 1HGCR2F60GA167622 | 1HGCR2F60GA183156 | 1HGCR2F60GA156149 | 1HGCR2F60GA109316 | 1HGCR2F60GA111261 | 1HGCR2F60GA157009 | 1HGCR2F60GA147046 | 1HGCR2F60GA171721 | 1HGCR2F60GA132174 |

1HGCR2F60GA141649

| 1HGCR2F60GA159813; 1HGCR2F60GA110160 | 1HGCR2F60GA191385 | 1HGCR2F60GA173890 | 1HGCR2F60GA149475 | 1HGCR2F60GA176708; 1HGCR2F60GA134250; 1HGCR2F60GA163604 | 1HGCR2F60GA135950; 1HGCR2F60GA180712 | 1HGCR2F60GA164025 | 1HGCR2F60GA192066 | 1HGCR2F60GA120509 | 1HGCR2F60GA162484 | 1HGCR2F60GA118565 | 1HGCR2F60GA107159 | 1HGCR2F60GA194593 | 1HGCR2F60GA194898 | 1HGCR2F60GA111390; 1HGCR2F60GA130344 | 1HGCR2F60GA181472 | 1HGCR2F60GA158175; 1HGCR2F60GA179947; 1HGCR2F60GA139982

1HGCR2F60GA156135; 1HGCR2F60GA147550

1HGCR2F60GA181181; 1HGCR2F60GA149296 | 1HGCR2F60GA177079; 1HGCR2F60GA139979; 1HGCR2F60GA163795 | 1HGCR2F60GA185781; 1HGCR2F60GA152523 | 1HGCR2F60GA103659 | 1HGCR2F60GA107369 | 1HGCR2F60GA153154; 1HGCR2F60GA161478 | 1HGCR2F60GA170570 | 1HGCR2F60GA188826

1HGCR2F60GA189331; 1HGCR2F60GA116833 | 1HGCR2F60GA186770 | 1HGCR2F60GA137360

1HGCR2F60GA111387 | 1HGCR2F60GA173713; 1HGCR2F60GA166079 | 1HGCR2F60GA125922 | 1HGCR2F60GA133180 | 1HGCR2F60GA140923 | 1HGCR2F60GA113849 | 1HGCR2F60GA183061 | 1HGCR2F60GA125094; 1HGCR2F60GA122986 | 1HGCR2F60GA177812 | 1HGCR2F60GA109624; 1HGCR2F60GA132000; 1HGCR2F60GA179057; 1HGCR2F60GA120655 | 1HGCR2F60GA168706; 1HGCR2F60GA131364 | 1HGCR2F60GA133339; 1HGCR2F60GA158905; 1HGCR2F60GA144292; 1HGCR2F60GA120798 | 1HGCR2F60GA101958 | 1HGCR2F60GA128982 | 1HGCR2F60GA193072; 1HGCR2F60GA126116; 1HGCR2F60GA103841 | 1HGCR2F60GA143742 | 1HGCR2F60GA197784 | 1HGCR2F60GA172965 | 1HGCR2F60GA100664 | 1HGCR2F60GA118291 | 1HGCR2F60GA116332 | 1HGCR2F60GA168012; 1HGCR2F60GA126987 | 1HGCR2F60GA168527; 1HGCR2F60GA146978; 1HGCR2F60GA162467 | 1HGCR2F60GA155339 | 1HGCR2F60GA196389 | 1HGCR2F60GA194660; 1HGCR2F60GA149881 | 1HGCR2F60GA178281

1HGCR2F60GA112166 | 1HGCR2F60GA112846 | 1HGCR2F60GA169175 | 1HGCR2F60GA164204;

1HGCR2F60GA139870

; 1HGCR2F60GA154322 |

1HGCR2F60GA127525

; 1HGCR2F60GA197137 | 1HGCR2F60GA106416 | 1HGCR2F60GA152098 | 1HGCR2F60GA131221; 1HGCR2F60GA127380; 1HGCR2F60GA186560 | 1HGCR2F60GA111213; 1HGCR2F60GA157902 | 1HGCR2F60GA167412 | 1HGCR2F60GA191158 | 1HGCR2F60GA184288 | 1HGCR2F60GA106979 | 1HGCR2F60GA143546 | 1HGCR2F60GA131395; 1HGCR2F60GA151646; 1HGCR2F60GA196148 | 1HGCR2F60GA177860 | 1HGCR2F60GA182881 | 1HGCR2F60GA169922 | 1HGCR2F60GA197462 | 1HGCR2F60GA102138 | 1HGCR2F60GA197719 | 1HGCR2F60GA183514 | 1HGCR2F60GA140436 | 1HGCR2F60GA194304 | 1HGCR2F60GA105525 | 1HGCR2F60GA189443; 1HGCR2F60GA121160 | 1HGCR2F60GA192844 | 1HGCR2F60GA168804; 1HGCR2F60GA165997 |

1HGCR2F60GA136578

| 1HGCR2F60GA194478

1HGCR2F60GA155406 | 1HGCR2F60GA103855; 1HGCR2F60GA109901 | 1HGCR2F60GA125824; 1HGCR2F60GA154465; 1HGCR2F60GA172285 | 1HGCR2F60GA176126; 1HGCR2F60GA171296 | 1HGCR2F60GA167619; 1HGCR2F60GA196151 | 1HGCR2F60GA135544; 1HGCR2F60GA108585 | 1HGCR2F60GA109381 | 1HGCR2F60GA143241 | 1HGCR2F60GA140730 | 1HGCR2F60GA129856 | 1HGCR2F60GA161187; 1HGCR2F60GA130554 | 1HGCR2F60GA167474; 1HGCR2F60GA128173; 1HGCR2F60GA124009 | 1HGCR2F60GA129811; 1HGCR2F60GA112510 | 1HGCR2F60GA163571

1HGCR2F60GA136662 | 1HGCR2F60GA101457 | 1HGCR2F60GA170732

1HGCR2F60GA172187; 1HGCR2F60GA194612 |

1HGCR2F60GA191614

; 1HGCR2F60GA166633 | 1HGCR2F60GA141571; 1HGCR2F60GA133230 | 1HGCR2F60GA191645 | 1HGCR2F60GA160301

1HGCR2F60GA101586; 1HGCR2F60GA141165; 1HGCR2F60GA153624 | 1HGCR2F60GA109185 | 1HGCR2F60GA157186 |

1HGCR2F60GA127007

; 1HGCR2F60GA147063; 1HGCR2F60GA138797;

1HGCR2F60GA137133

; 1HGCR2F60GA166342 | 1HGCR2F60GA141098 | 1HGCR2F60GA186350 | 1HGCR2F60GA186266; 1HGCR2F60GA119053; 1HGCR2F60GA121434 | 1HGCR2F60GA184419 | 1HGCR2F60GA158189

1HGCR2F60GA148648; 1HGCR2F60GA151792 | 1HGCR2F60GA150335 | 1HGCR2F60GA105847 | 1HGCR2F60GA172416; 1HGCR2F60GA149279; 1HGCR2F60GA149699 | 1HGCR2F60GA147337 | 1HGCR2F60GA105542; 1HGCR2F60GA157883; 1HGCR2F60GA119683 | 1HGCR2F60GA172304 | 1HGCR2F60GA120896 | 1HGCR2F60GA186932; 1HGCR2F60GA171184 | 1HGCR2F60GA148780; 1HGCR2F60GA179124 | 1HGCR2F60GA165000

1HGCR2F60GA101099 | 1HGCR2F60GA137147 | 1HGCR2F60GA168267 | 1HGCR2F60GA148701; 1HGCR2F60GA173503; 1HGCR2F60GA164526; 1HGCR2F60GA154580; 1HGCR2F60GA115360 | 1HGCR2F60GA186428 |

1HGCR2F60GA107954

| 1HGCR2F60GA148181 | 1HGCR2F60GA112622

1HGCR2F60GA144650 | 1HGCR2F60GA116394 | 1HGCR2F60GA125418 | 1HGCR2F60GA110756; 1HGCR2F60GA185585

1HGCR2F60GA137455

1HGCR2F60GA119005 | 1HGCR2F60GA197560 | 1HGCR2F60GA185084; 1HGCR2F60GA169547; 1HGCR2F60GA113950; 1HGCR2F60GA131686 | 1HGCR2F60GA159343; 1HGCR2F60GA109798; 1HGCR2F60GA105153 | 1HGCR2F60GA136015 | 1HGCR2F60GA185408 | 1HGCR2F60GA194223 | 1HGCR2F60GA145443 | 1HGCR2F60GA169161 | 1HGCR2F60GA151467; 1HGCR2F60GA193895 | 1HGCR2F60GA135883 | 1HGCR2F60GA195758; 1HGCR2F60GA164834

1HGCR2F60GA155664 | 1HGCR2F60GA167507; 1HGCR2F60GA165210 | 1HGCR2F60GA142512 | 1HGCR2F60GA132109 | 1HGCR2F60GA169077 | 1HGCR2F60GA154689; 1HGCR2F60GA147273 | 1HGCR2F60GA117707 | 1HGCR2F60GA116993 | 1HGCR2F60GA111955 | 1HGCR2F60GA181567 | 1HGCR2F60GA115391 | 1HGCR2F60GA173257 | 1HGCR2F60GA120638; 1HGCR2F60GA129386

1HGCR2F60GA109803 | 1HGCR2F60GA156197

1HGCR2F60GA138816 | 1HGCR2F60GA156443 | 1HGCR2F60GA131655 | 1HGCR2F60GA113138; 1HGCR2F60GA132689 | 1HGCR2F60GA116251 | 1HGCR2F60GA137035

1HGCR2F60GA158452; 1HGCR2F60GA120932 | 1HGCR2F60GA169032 | 1HGCR2F60GA148522; 1HGCR2F60GA104892 | 1HGCR2F60GA176532 | 1HGCR2F60GA148634 | 1HGCR2F60GA186977 | 1HGCR2F60GA173873

1HGCR2F60GA198238; 1HGCR2F60GA145197; 1HGCR2F60GA131056; 1HGCR2F60GA193153 | 1HGCR2F60GA179334 | 1HGCR2F60GA185053 | 1HGCR2F60GA155311 | 1HGCR2F60GA130358 | 1HGCR2F60GA159486 | 1HGCR2F60GA186686

1HGCR2F60GA163005 | 1HGCR2F60GA152070 | 1HGCR2F60GA130148 | 1HGCR2F60GA111793 | 1HGCR2F60GA150898 | 1HGCR2F60GA102849 | 1HGCR2F60GA147452 | 1HGCR2F60GA101703 | 1HGCR2F60GA105654 | 1HGCR2F60GA194108; 1HGCR2F60GA139920 | 1HGCR2F60GA195985; 1HGCR2F60GA114306 | 1HGCR2F60GA146219 | 1HGCR2F60GA140212 | 1HGCR2F60GA160282 | 1HGCR2F60GA162145 | 1HGCR2F60GA181424 | 1HGCR2F60GA121840 | 1HGCR2F60GA155146; 1HGCR2F60GA105248

1HGCR2F60GA130697 | 1HGCR2F60GA149931 | 1HGCR2F60GA162808;

1HGCR2F60GA169645

; 1HGCR2F60GA104679; 1HGCR2F60GA134149 | 1HGCR2F60GA102799; 1HGCR2F60GA195341

1HGCR2F60GA173789 | 1HGCR2F60GA107050 |

1HGCR2F60GA191404

| 1HGCR2F60GA194125; 1HGCR2F60GA129937 | 1HGCR2F60GA148424; 1HGCR2F60GA152702 | 1HGCR2F60GA172660; 1HGCR2F60GA142350; 1HGCR2F60GA170195; 1HGCR2F60GA178426; 1HGCR2F60GA120400; 1HGCR2F60GA116816 | 1HGCR2F60GA155082; 1HGCR2F60GA187093 | 1HGCR2F60GA148696; 1HGCR2F60GA173291; 1HGCR2F60GA167068 | 1HGCR2F60GA141506; 1HGCR2F60GA156409 | 1HGCR2F60GA127296 | 1HGCR2F60GA145104; 1HGCR2F60GA123006 | 1HGCR2F60GA110580 | 1HGCR2F60GA155860; 1HGCR2F60GA135592 | 1HGCR2F60GA170360; 1HGCR2F60GA153347 | 1HGCR2F60GA148830; 1HGCR2F60GA119179; 1HGCR2F60GA157172 | 1HGCR2F60GA196604 | 1HGCR2F60GA185831 | 1HGCR2F60GA103144 | 1HGCR2F60GA173355 | 1HGCR2F60GA102110 | 1HGCR2F60GA182895 | 1HGCR2F60GA161965 | 1HGCR2F60GA126603 | 1HGCR2F60GA105606 | 1HGCR2F60GA128061 | 1HGCR2F60GA132837 | 1HGCR2F60GA186672 | 1HGCR2F60GA147905; 1HGCR2F60GA111938 | 1HGCR2F60GA125693; 1HGCR2F60GA164400 | 1HGCR2F60GA120784; 1HGCR2F60GA100065 | 1HGCR2F60GA106528 | 1HGCR2F60GA117075 | 1HGCR2F60GA135625 | 1HGCR2F60GA165689 | 1HGCR2F60GA181942 | 1HGCR2F60GA142753 | 1HGCR2F60GA157527 | 1HGCR2F60GA129162 | 1HGCR2F60GA102513 | 1HGCR2F60GA170052 | 1HGCR2F60GA120123; 1HGCR2F60GA150321 | 1HGCR2F60GA152182 | 1HGCR2F60GA171962 | 1HGCR2F60GA130683 | 1HGCR2F60GA153395; 1HGCR2F60GA100194 | 1HGCR2F60GA128478 | 1HGCR2F60GA163943 | 1HGCR2F60GA158323 | 1HGCR2F60GA114158 | 1HGCR2F60GA169225

1HGCR2F60GA134667

| 1HGCR2F60GA198403 | 1HGCR2F60GA178815 | 1HGCR2F60GA159293 | 1HGCR2F60GA163179 | 1HGCR2F60GA174800; 1HGCR2F60GA123555; 1HGCR2F60GA164414; 1HGCR2F60GA123992; 1HGCR2F60GA116511

1HGCR2F60GA154238; 1HGCR2F60GA105475 | 1HGCR2F60GA104990; 1HGCR2F60GA112359 | 1HGCR2F60GA139948 | 1HGCR2F60GA110045 | 1HGCR2F60GA125290 | 1HGCR2F60GA190818 | 1HGCR2F60GA151694; 1HGCR2F60GA173968 | 1HGCR2F60GA165529

1HGCR2F60GA163912 | 1HGCR2F60GA112457 | 1HGCR2F60GA149878 | 1HGCR2F60GA120705; 1HGCR2F60GA160346 | 1HGCR2F60GA175705 | 1HGCR2F60GA162372 | 1HGCR2F60GA134961; 1HGCR2F60GA170908 |

1HGCR2F60GA105380

; 1HGCR2F60GA184887; 1HGCR2F60GA102091 | 1HGCR2F60GA124771

1HGCR2F60GA174733 | 1HGCR2F60GA153476; 1HGCR2F60GA108327; 1HGCR2F60GA122597; 1HGCR2F60GA155793 | 1HGCR2F60GA170665 | 1HGCR2F60GA116749 | 1HGCR2F60GA191743 | 1HGCR2F60GA185148 | 1HGCR2F60GA150366 | 1HGCR2F60GA101233 | 1HGCR2F60GA167104 | 1HGCR2F60GA146558 | 1HGCR2F60GA150030 | 1HGCR2F60GA173114 | 1HGCR2F60GA111034 | 1HGCR2F60GA165904 | 1HGCR2F60GA125886

1HGCR2F60GA199681 | 1HGCR2F60GA100714 | 1HGCR2F60GA106724

1HGCR2F60GA148102 | 1HGCR2F60GA132739

1HGCR2F60GA125399 | 1HGCR2F60GA190916; 1HGCR2F60GA155468 | 1HGCR2F60GA144325 | 1HGCR2F60GA108683; 1HGCR2F60GA110577 | 1HGCR2F60GA117139 | 1HGCR2F60GA165563; 1HGCR2F60GA140646 | 1HGCR2F60GA142168 | 1HGCR2F60GA190186 | 1HGCR2F60GA119960 | 1HGCR2F60GA128657; 1HGCR2F60GA199499; 1HGCR2F60GA152179 | 1HGCR2F60GA134247; 1HGCR2F60GA164218; 1HGCR2F60GA125676 | 1HGCR2F60GA120056 | 1HGCR2F60GA141716; 1HGCR2F60GA128092 | 1HGCR2F60GA131087; 1HGCR2F60GA179012 | 1HGCR2F60GA107114; 1HGCR2F60GA132160; 1HGCR2F60GA177650 | 1HGCR2F60GA111907; 1HGCR2F60GA188289; 1HGCR2F60GA130988 | 1HGCR2F60GA102852 |

1HGCR2F60GA197820

| 1HGCR2F60GA191211 | 1HGCR2F60GA154837 | 1HGCR2F60GA180984; 1HGCR2F60GA164347 | 1HGCR2F60GA163859; 1HGCR2F60GA140842 | 1HGCR2F60GA190074 | 1HGCR2F60GA117187

1HGCR2F60GA123653 | 1HGCR2F60GA139335 | 1HGCR2F60GA127069 | 1HGCR2F60GA139898 | 1HGCR2F60GA176434 | 1HGCR2F60GA123264; 1HGCR2F60GA169659 | 1HGCR2F60GA144986; 1HGCR2F60GA128934 | 1HGCR2F60GA140579

1HGCR2F60GA124995; 1HGCR2F60GA131607 | 1HGCR2F60GA107677 | 1HGCR2F60GA120297

1HGCR2F60GA132708 | 1HGCR2F60GA107257; 1HGCR2F60GA132093 | 1HGCR2F60GA162081 | 1HGCR2F60GA118825 | 1HGCR2F60GA139254; 1HGCR2F60GA140808; 1HGCR2F60GA133504 | 1HGCR2F60GA193718 | 1HGCR2F60GA179754 | 1HGCR2F60GA114502; 1HGCR2F60GA120283; 1HGCR2F60GA143661 | 1HGCR2F60GA100129; 1HGCR2F60GA188664 | 1HGCR2F60GA126519; 1HGCR2F60GA149993 | 1HGCR2F60GA156331 | 1HGCR2F60GA122485; 1HGCR2F60GA147239 | 1HGCR2F60GA197056 | 1HGCR2F60GA180290 | 1HGCR2F60GA110272; 1HGCR2F60GA102172; 1HGCR2F60GA125466 | 1HGCR2F60GA195484 | 1HGCR2F60GA123880; 1HGCR2F60GA186302 | 1HGCR2F60GA132692; 1HGCR2F60GA177924

1HGCR2F60GA158824 | 1HGCR2F60GA118470 | 1HGCR2F60GA171282 | 1HGCR2F60GA175445; 1HGCR2F60GA134958 | 1HGCR2F60GA113995; 1HGCR2F60GA198093 | 1HGCR2F60GA165580 | 1HGCR2F60GA185456 | 1HGCR2F60GA121241 | 1HGCR2F60GA183397 | 1HGCR2F60GA150173; 1HGCR2F60GA147998 | 1HGCR2F60GA121255 | 1HGCR2F60GA163845 | 1HGCR2F60GA133163; 1HGCR2F60GA162856; 1HGCR2F60GA113222 | 1HGCR2F60GA184310 | 1HGCR2F60GA163134 | 1HGCR2F60GA152988 | 1HGCR2F60GA144440

1HGCR2F60GA135656; 1HGCR2F60GA118694 | 1HGCR2F60GA115696 | 1HGCR2F60GA171461 | 1HGCR2F60GA195825 | 1HGCR2F60GA160959 | 1HGCR2F60GA164171 | 1HGCR2F60GA132725 | 1HGCR2F60GA196070 | 1HGCR2F60GA131333; 1HGCR2F60GA145877 | 1HGCR2F60GA197025; 1HGCR2F60GA147483 |

1HGCR2F60GA192052

; 1HGCR2F60GA127217; 1HGCR2F60GA179527 | 1HGCR2F60GA181908 | 1HGCR2F60GA162596 | 1HGCR2F60GA137293 | 1HGCR2F60GA157835 | 1HGCR2F60GA120610 | 1HGCR2F60GA156166 | 1HGCR2F60GA140162; 1HGCR2F60GA179320 | 1HGCR2F60GA157303 | 1HGCR2F60GA128562; 1HGCR2F60GA123409 | 1HGCR2F60GA165031 | 1HGCR2F60GA174862; 1HGCR2F60GA194738 | 1HGCR2F60GA120378 | 1HGCR2F60GA169418; 1HGCR2F60GA168625

1HGCR2F60GA123054 | 1HGCR2F60GA122387; 1HGCR2F60GA191208 | 1HGCR2F60GA168110; 1HGCR2F60GA180208; 1HGCR2F60GA113978 | 1HGCR2F60GA122342 | 1HGCR2F60GA195212 | 1HGCR2F60GA135849; 1HGCR2F60GA120431; 1HGCR2F60GA116928; 1HGCR2F60GA111132; 1HGCR2F60GA103483 | 1HGCR2F60GA174795

1HGCR2F60GA137259; 1HGCR2F60GA113026 | 1HGCR2F60GA116492; 1HGCR2F60GA184260 | 1HGCR2F60GA129615 | 1HGCR2F60GA195517 | 1HGCR2F60GA162436 | 1HGCR2F60GA177406 | 1HGCR2F60GA157382; 1HGCR2F60GA158354; 1HGCR2F60GA136712; 1HGCR2F60GA151629; 1HGCR2F60GA172299; 1HGCR2F60GA144549 | 1HGCR2F60GA153168

1HGCR2F60GA168687; 1HGCR2F60GA157236; 1HGCR2F60GA121174 | 1HGCR2F60GA127721 | 1HGCR2F60GA182539 | 1HGCR2F60GA182752 | 1HGCR2F60GA108652 | 1HGCR2F60GA144339 | 1HGCR2F60GA104889; 1HGCR2F60GA101782 | 1HGCR2F60GA170620

1HGCR2F60GA171055

1HGCR2F60GA154983 | 1HGCR2F60GA170259

1HGCR2F60GA143112 | 1HGCR2F60GA163649 | 1HGCR2F60GA105685; 1HGCR2F60GA125502 | 1HGCR2F60GA153039 | 1HGCR2F60GA152490 | 1HGCR2F60GA134801 | 1HGCR2F60GA168270 | 1HGCR2F60GA184615 | 1HGCR2F60GA100406 | 1HGCR2F60GA110708 | 1HGCR2F60GA177700; 1HGCR2F60GA198451 | 1HGCR2F60GA128030; 1HGCR2F60GA172397 | 1HGCR2F60GA135608; 1HGCR2F60GA123216; 1HGCR2F60GA178264 | 1HGCR2F60GA156006; 1HGCR2F60GA117173; 1HGCR2F60GA159231 | 1HGCR2F60GA142722 | 1HGCR2F60GA156314; 1HGCR2F60GA117285 | 1HGCR2F60GA162730 | 1HGCR2F60GA143773 | 1HGCR2F60GA113043 | 1HGCR2F60GA186557 | 1HGCR2F60GA192777 | 1HGCR2F60GA198465 | 1HGCR2F60GA143451 | 1HGCR2F60GA138041

1HGCR2F60GA145135; 1HGCR2F60GA100888; 1HGCR2F60GA102933 | 1HGCR2F60GA133101 |

1HGCR2F60GA192097

; 1HGCR2F60GA106481; 1HGCR2F60GA144731 | 1HGCR2F60GA166275; 1HGCR2F60GA167295 | 1HGCR2F60GA110420 | 1HGCR2F60GA119974 | 1HGCR2F60GA192116 | 1HGCR2F60GA141330; 1HGCR2F60GA187529; 1HGCR2F60GA178491

1HGCR2F60GA138010 | 1HGCR2F60GA134524 | 1HGCR2F60GA153560

1HGCR2F60GA124253; 1HGCR2F60GA177647 | 1HGCR2F60GA173016 | 1HGCR2F60GA143563; 1HGCR2F60GA159827; 1HGCR2F60GA131106; 1HGCR2F60GA132935 | 1HGCR2F60GA185862; 1HGCR2F60GA143806 | 1HGCR2F60GA198627; 1HGCR2F60GA149542 | 1HGCR2F60GA188423 | 1HGCR2F60GA169368 | 1HGCR2F60GA168821

1HGCR2F60GA139741 | 1HGCR2F60GA174098 | 1HGCR2F60GA153753; 1HGCR2F60GA137312 | 1HGCR2F60GA168723

1HGCR2F60GA112913

1HGCR2F60GA132112; 1HGCR2F60GA156118 | 1HGCR2F60GA184159; 1HGCR2F60GA138699; 1HGCR2F60GA198501 | 1HGCR2F60GA113771; 1HGCR2F60GA137665 | 1HGCR2F60GA109722; 1HGCR2F60GA130120 | 1HGCR2F60GA183321; 1HGCR2F60GA151100 | 1HGCR2F60GA177678 | 1HGCR2F60GA101183 | 1HGCR2F60GA191970 | 1HGCR2F60GA119392; 1HGCR2F60GA140338; 1HGCR2F60GA111485; 1HGCR2F60GA145507; 1HGCR2F60GA190446 | 1HGCR2F60GA187904; 1HGCR2F60GA110109 | 1HGCR2F60GA187515 | 1HGCR2F60GA185716 | 1HGCR2F60GA147547 | 1HGCR2F60GA175090 | 1HGCR2F60GA164428; 1HGCR2F60GA183996; 1HGCR2F60GA138525; 1HGCR2F60GA149170; 1HGCR2F60GA103340 | 1HGCR2F60GA113110 | 1HGCR2F60GA129517 | 1HGCR2F60GA122891 | 1HGCR2F60GA175820 | 1HGCR2F60GA157348 | 1HGCR2F60GA180094; 1HGCR2F60GA131980; 1HGCR2F60GA173128; 1HGCR2F60GA139724 | 1HGCR2F60GA107064; 1HGCR2F60GA172643 | 1HGCR2F60GA174490; 1HGCR2F60GA188129 | 1HGCR2F60GA130375

1HGCR2F60GA171251 | 1HGCR2F60GA116931; 1HGCR2F60GA155454 | 1HGCR2F60GA102396 | 1HGCR2F60GA131588; 1HGCR2F60GA196893; 1HGCR2F60GA137603 | 1HGCR2F60GA191631 | 1HGCR2F60GA105783 | 1HGCR2F60GA152814 | 1HGCR2F60GA148200; 1HGCR2F60GA156541; 1HGCR2F60GA149329 | 1HGCR2F60GA141134; 1HGCR2F60GA134054 | 1HGCR2F60GA158693 | 1HGCR2F60GA130876; 1HGCR2F60GA139996 | 1HGCR2F60GA116508; 1HGCR2F60GA148472; 1HGCR2F60GA113818; 1HGCR2F60GA167796 | 1HGCR2F60GA138203; 1HGCR2F60GA143210 | 1HGCR2F60GA130733 | 1HGCR2F60GA149377; 1HGCR2F60GA163411 | 1HGCR2F60GA154918 | 1HGCR2F60GA158418; 1HGCR2F60GA166180 | 1HGCR2F60GA196053 | 1HGCR2F60GA169676; 1HGCR2F60GA104584 | 1HGCR2F60GA153171 | 1HGCR2F60GA160010 | 1HGCR2F60GA147435 | 1HGCR2F60GA160816; 1HGCR2F60GA190527 | 1HGCR2F60GA178152 | 1HGCR2F60GA190141 | 1HGCR2F60GA103158; 1HGCR2F60GA115407; 1HGCR2F60GA189913 | 1HGCR2F60GA116427 | 1HGCR2F60GA195159; 1HGCR2F60GA152893 | 1HGCR2F60GA133406; 1HGCR2F60GA183304 | 1HGCR2F60GA128979; 1HGCR2F60GA137519 | 1HGCR2F60GA111602 | 1HGCR2F60GA128805 | 1HGCR2F60GA168818 | 1HGCR2F60GA112961 | 1HGCR2F60GA128027; 1HGCR2F60GA126004; 1HGCR2F60GA132143 | 1HGCR2F60GA129453 | 1HGCR2F60GA198062 | 1HGCR2F60GA149461; 1HGCR2F60GA131784; 1HGCR2F60GA122552 | 1HGCR2F60GA124754 | 1HGCR2F60GA181293 | 1HGCR2F60GA101801 | 1HGCR2F60GA198997 | 1HGCR2F60GA164283; 1HGCR2F60GA183075; 1HGCR2F60GA113852 | 1HGCR2F60GA179771 | 1HGCR2F60GA127699 | 1HGCR2F60GA168947 | 1HGCR2F60GA156877 | 1HGCR2F60GA140498; 1HGCR2F60GA114077; 1HGCR2F60GA164591; 1HGCR2F60GA141683; 1HGCR2F60GA163957

1HGCR2F60GA173209 | 1HGCR2F60GA177325; 1HGCR2F60GA104231 | 1HGCR2F60GA136516 | 1HGCR2F60GA114418; 1HGCR2F60GA152053; 1HGCR2F60GA124933; 1HGCR2F60GA189412 | 1HGCR2F60GA185764 | 1HGCR2F60GA143224 | 1HGCR2F60GA192892 | 1HGCR2F60GA137469 | 1HGCR2F60GA174831; 1HGCR2F60GA145278; 1HGCR2F60GA127489; 1HGCR2F60GA194030 | 1HGCR2F60GA101930 | 1HGCR2F60GA109512 | 1HGCR2F60GA111826

1HGCR2F60GA133762; 1HGCR2F60GA192469 | 1HGCR2F60GA183464 | 1HGCR2F60GA119019; 1HGCR2F60GA170701 | 1HGCR2F60GA144776; 1HGCR2F60GA121594 | 1HGCR2F60GA185196; 1HGCR2F60GA185554; 1HGCR2F60GA118274; 1HGCR2F60GA169192 | 1HGCR2F60GA110241 | 1HGCR2F60GA106352 | 1HGCR2F60GA185991 | 1HGCR2F60GA112507 | 1HGCR2F60GA169323

1HGCR2F60GA184100; 1HGCR2F60GA133776 | 1HGCR2F60GA122406; 1HGCR2F60GA127752; 1HGCR2F60GA159875

1HGCR2F60GA176921 | 1HGCR2F60GA141103 | 1HGCR2F60GA106254; 1HGCR2F60GA160704 | 1HGCR2F60GA128741 | 1HGCR2F60GA137066 | 1HGCR2F60GA179317 | 1HGCR2F60GA116475 | 1HGCR2F60GA188180 | 1HGCR2F60GA165062 | 1HGCR2F60GA167376; 1HGCR2F60GA167457 | 1HGCR2F60GA154126 | 1HGCR2F60GA149430; 1HGCR2F60GA197736 | 1HGCR2F60GA147354 | 1HGCR2F60GA131381; 1HGCR2F60GA120722 | 1HGCR2F60GA139237 | 1HGCR2F60GA118128 | 1HGCR2F60GA187157; 1HGCR2F60GA182170 | 1HGCR2F60GA168298; 1HGCR2F60GA124964; 1HGCR2F60GA158760 | 1HGCR2F60GA168382 | 1HGCR2F60GA140937 | 1HGCR2F60GA173288; 1HGCR2F60GA124401 | 1HGCR2F60GA131753; 1HGCR2F60GA109350 | 1HGCR2F60GA175929; 1HGCR2F60GA174893

1HGCR2F60GA192701; 1HGCR2F60GA198434; 1HGCR2F60GA106478 | 1HGCR2F60GA194190 | 1HGCR2F60GA138461; 1HGCR2F60GA186512 | 1HGCR2F60GA156202 | 1HGCR2F60GA127136 | 1HGCR2F60GA186431 | 1HGCR2F60GA197011 | 1HGCR2F60GA166745 | 1HGCR2F60GA166132 | 1HGCR2F60GA198773; 1HGCR2F60GA122356 | 1HGCR2F60GA140520 | 1HGCR2F60GA178717 | 1HGCR2F60GA188356; 1HGCR2F60GA106402 | 1HGCR2F60GA125208 | 1HGCR2F60GA112894; 1HGCR2F60GA108358 | 1HGCR2F60GA180645 | 1HGCR2F60GA108666 | 1HGCR2F60GA143336 | 1HGCR2F60GA122440; 1HGCR2F60GA156538; 1HGCR2F60GA162985

1HGCR2F60GA153042; 1HGCR2F60GA163084; 1HGCR2F60GA151856; 1HGCR2F60GA116461

1HGCR2F60GA196750; 1HGCR2F60GA109445; 1HGCR2F60GA184551 | 1HGCR2F60GA168429 | 1HGCR2F60GA135270 | 1HGCR2F60GA192651 | 1HGCR2F60GA155227; 1HGCR2F60GA107761 | 1HGCR2F60GA194321 |

1HGCR2F60GA113463

| 1HGCR2F60GA127685; 1HGCR2F60GA115505 | 1HGCR2F60GA154160 | 1HGCR2F60GA160668; 1HGCR2F60GA148004 | 1HGCR2F60GA114063 | 1HGCR2F60GA154269 | 1HGCR2F60GA158497 | 1HGCR2F60GA144387; 1HGCR2F60GA178703 | 1HGCR2F60GA161383 | 1HGCR2F60GA104729 | 1HGCR2F60GA168561 | 1HGCR2F60GA139755 | 1HGCR2F60GA117383 | 1HGCR2F60GA100499 |

1HGCR2F60GA180032

| 1HGCR2F60GA101281 | 1HGCR2F60GA148729 | 1HGCR2F60GA144938; 1HGCR2F60GA181522; 1HGCR2F60GA130179; 1HGCR2F60GA175039 | 1HGCR2F60GA161514 | 1HGCR2F60GA166714 | 1HGCR2F60GA146365 | 1HGCR2F60GA126889; 1HGCR2F60GA172531 | 1HGCR2F60GA188910 | 1HGCR2F60GA144566 | 1HGCR2F60GA110336; 1HGCR2F60GA109834 | 1HGCR2F60GA136967 | 1HGCR2F60GA172500; 1HGCR2F60GA104987; 1HGCR2F60GA186946; 1HGCR2F60GA117559 | 1HGCR2F60GA102544 | 1HGCR2F60GA176997 | 1HGCR2F60GA192665 | 1HGCR2F60GA182623 | 1HGCR2F60GA163800 | 1HGCR2F60GA143918 | 1HGCR2F60GA115262 | 1HGCR2F60GA173792; 1HGCR2F60GA192293;

1HGCR2F60GA120834

| 1HGCR2F60GA125628 | 1HGCR2F60GA111017 | 1HGCR2F60GA176269; 1HGCR2F60GA168737 | 1HGCR2F60GA164235 | 1HGCR2F60GA133874; 1HGCR2F60GA176093 | 1HGCR2F60GA127492 | 1HGCR2F60GA196960; 1HGCR2F60GA189359

1HGCR2F60GA167636; 1HGCR2F60GA103113 | 1HGCR2F60GA165613 | 1HGCR2F60GA153848; 1HGCR2F60GA181617; 1HGCR2F60GA194965 | 1HGCR2F60GA101555; 1HGCR2F60GA133129 | 1HGCR2F60GA105640

1HGCR2F60GA144101 | 1HGCR2F60GA160332; 1HGCR2F60GA153896; 1HGCR2F60GA133096; 1HGCR2F60GA168656 | 1HGCR2F60GA133048

1HGCR2F60GA130490

1HGCR2F60GA103399; 1HGCR2F60GA181309 | 1HGCR2F60GA167863

1HGCR2F60GA178376; 1HGCR2F60GA187000 | 1HGCR2F60GA133728 | 1HGCR2F60GA116184; 1HGCR2F60GA189586

1HGCR2F60GA101264; 1HGCR2F60GA129520 | 1HGCR2F60GA117321; 1HGCR2F60GA190222; 1HGCR2F60GA181164 | 1HGCR2F60GA119344 | 1HGCR2F60GA165286 | 1HGCR2F60GA162842 | 1HGCR2F60GA177681; 1HGCR2F60GA133891; 1HGCR2F60GA148715 | 1HGCR2F60GA115004 | 1HGCR2F60GA179169 | 1HGCR2F60GA197378; 1HGCR2F60GA159312; 1HGCR2F60GA148682; 1HGCR2F60GA100521; 1HGCR2F60GA122339 | 1HGCR2F60GA127606; 1HGCR2F60GA100034 | 1HGCR2F60GA132630 | 1HGCR2F60GA106173 | 1HGCR2F60GA130621 | 1HGCR2F60GA180998 | 1HGCR2F60GA195288; 1HGCR2F60GA129176 | 1HGCR2F60GA109591 | 1HGCR2F60GA184582; 1HGCR2F60GA118095; 1HGCR2F60GA119621 | 1HGCR2F60GA130814 | 1HGCR2F60GA156779; 1HGCR2F60GA139349 |

1HGCR2F60GA190365

| 1HGCR2F60GA149816; 1HGCR2F60GA116637 | 1HGCR2F60GA177096; 1HGCR2F60GA110594 | 1HGCR2F60GA125578 | 1HGCR2F60GA187319; 1HGCR2F60GA113866 | 1HGCR2F60GA144759 | 1HGCR2F60GA145913 | 1HGCR2F60GA171752 | 1HGCR2F60GA155650 | 1HGCR2F60GA156569

1HGCR2F60GA156183 | 1HGCR2F60GA153025 | 1HGCR2F60GA162615 | 1HGCR2F60GA162629; 1HGCR2F60GA196862 | 1HGCR2F60GA115973 | 1HGCR2F60GA158631; 1HGCR2F60GA161853 | 1HGCR2F60GA106769

1HGCR2F60GA132806 | 1HGCR2F60GA183903 | 1HGCR2F60GA138895 | 1HGCR2F60GA134328 | 1HGCR2F60GA135382 | 1HGCR2F60GA186042 | 1HGCR2F60GA161495 | 1HGCR2F60GA100096 | 1HGCR2F60GA196196; 1HGCR2F60GA169080 | 1HGCR2F60GA156961 | 1HGCR2F60GA168513 | 1HGCR2F60GA165658 | 1HGCR2F60GA144485; 1HGCR2F60GA175722 | 1HGCR2F60GA154143 | 1HGCR2F60GA196697; 1HGCR2F60GA190933; 1HGCR2F60GA159357 | 1HGCR2F60GA153316; 1HGCR2F60GA130585; 1HGCR2F60GA161173

1HGCR2F60GA141926; 1HGCR2F60GA161612 | 1HGCR2F60GA197932 | 1HGCR2F60GA177518; 1HGCR2F60GA153512 | 1HGCR2F60GA112099 | 1HGCR2F60GA176014 | 1HGCR2F60GA134913

1HGCR2F60GA106853 | 1HGCR2F60GA186493 | 1HGCR2F60GA181505

1HGCR2F60GA115682 | 1HGCR2F60GA124155; 1HGCR2F60GA170469; 1HGCR2F60GA132904 | 1HGCR2F60GA149041; 1HGCR2F60GA141621 | 1HGCR2F60GA129534; 1HGCR2F60GA100907 | 1HGCR2F60GA144194; 1HGCR2F60GA129212 | 1HGCR2F60GA161240 | 1HGCR2F60GA175008

1HGCR2F60GA112927 | 1HGCR2F60GA111504 | 1HGCR2F60GA115083 | 1HGCR2F60GA121367 | 1HGCR2F60GA191046; 1HGCR2F60GA115195 |

1HGCR2F60GA129274

| 1HGCR2F60GA143921; 1HGCR2F60GA158337 | 1HGCR2F60GA137973; 1HGCR2F60GA104570 | 1HGCR2F60GA124074 | 1HGCR2F60GA183951; 1HGCR2F60GA175848 | 1HGCR2F60GA157057; 1HGCR2F60GA108750 | 1HGCR2F60GA103614; 1HGCR2F60GA147192 | 1HGCR2F60GA105038

1HGCR2F60GA120557 | 1HGCR2F60GA151453 | 1HGCR2F60GA196179 | 1HGCR2F60GA107033 | 1HGCR2F60GA186753; 1HGCR2F60GA105363; 1HGCR2F60GA100518 | 1HGCR2F60GA197431 | 1HGCR2F60GA150724; 1HGCR2F60GA137939 | 1HGCR2F60GA140758 | 1HGCR2F60GA154952; 1HGCR2F60GA102866; 1HGCR2F60GA159200

1HGCR2F60GA197994 | 1HGCR2F60GA192018 | 1HGCR2F60GA183559 | 1HGCR2F60GA117223 | 1HGCR2F60GA196490 | 1HGCR2F60GA171590 | 1HGCR2F60GA153784; 1HGCR2F60GA112071 | 1HGCR2F60GA199602; 1HGCR2F60GA184064 | 1HGCR2F60GA104021; 1HGCR2F60GA159696; 1HGCR2F60GA117965 | 1HGCR2F60GA147564 | 1HGCR2F60GA137889; 1HGCR2F60GA132269 | 1HGCR2F60GA115469 |

1HGCR2F60GA146754

| 1HGCR2F60GA133017; 1HGCR2F60GA138511

1HGCR2F60GA108697 |

1HGCR2F60GA134085

| 1HGCR2F60GA177289 | 1HGCR2F60GA117979; 1HGCR2F60GA146687 | 1HGCR2F60GA156622

1HGCR2F60GA191368; 1HGCR2F60GA116685 | 1HGCR2F60GA198370; 1HGCR2F60GA109588; 1HGCR2F60GA155759

1HGCR2F60GA124592; 1HGCR2F60GA198224 | 1HGCR2F60GA124138 | 1HGCR2F60GA194948 | 1HGCR2F60GA173646 | 1HGCR2F60GA138539

1HGCR2F60GA120199 | 1HGCR2F60GA141277; 1HGCR2F60GA103032; 1HGCR2F60GA107730; 1HGCR2F60GA188471 | 1HGCR2F60GA126763 | 1HGCR2F60GA114340; 1HGCR2F60GA180368 | 1HGCR2F60GA139190 | 1HGCR2F60GA116458 | 1HGCR2F60GA101247 | 1HGCR2F60GA113270 | 1HGCR2F60GA176305; 1HGCR2F60GA116279; 1HGCR2F60GA178751; 1HGCR2F60GA126567 | 1HGCR2F60GA139352

1HGCR2F60GA107663

1HGCR2F60GA150710; 1HGCR2F60GA114564 | 1HGCR2F60GA147032 | 1HGCR2F60GA156524; 1HGCR2F60GA157205 | 1HGCR2F60GA170116; 1HGCR2F60GA164462 | 1HGCR2F60GA108280; 1HGCR2F60GA147418; 1HGCR2F60GA102821 | 1HGCR2F60GA140856 | 1HGCR2F60GA159553; 1HGCR2F60GA111342 | 1HGCR2F60GA140047 | 1HGCR2F60GA122745; 1HGCR2F60GA132417;

1HGCR2F60GA141957

; 1HGCR2F60GA126147; 1HGCR2F60GA179673 | 1HGCR2F60GA105959; 1HGCR2F60GA125242 | 1HGCR2F60GA135835; 1HGCR2F60GA108165 | 1HGCR2F60GA161710; 1HGCR2F60GA134507 | 1HGCR2F60GA180838; 1HGCR2F60GA157351 | 1HGCR2F60GA165188 |

1HGCR2F60GA102186

| 1HGCR2F60GA144812; 1HGCR2F60GA131462

1HGCR2F60GA179074; 1HGCR2F60GA177986 | 1HGCR2F60GA112541; 1HGCR2F60GA101426 | 1HGCR2F60GA150027; 1HGCR2F60GA140596 |

1HGCR2F60GA137875

; 1HGCR2F60GA126892 | 1HGCR2F60GA151775

1HGCR2F60GA127086; 1HGCR2F60GA103578 | 1HGCR2F60GA134815 | 1HGCR2F60GA141229; 1HGCR2F60GA195565; 1HGCR2F60GA110787 | 1HGCR2F60GA120977 | 1HGCR2F60GA150822; 1HGCR2F60GA167183; 1HGCR2F60GA181634

1HGCR2F60GA190429 | 1HGCR2F60GA146463; 1HGCR2F60GA175784 | 1HGCR2F60GA120106 | 1HGCR2F60GA196327; 1HGCR2F60GA117724

1HGCR2F60GA119764; 1HGCR2F60GA198384 | 1HGCR2F60GA190981; 1HGCR2F60GA163473; 1HGCR2F60GA176336; 1HGCR2F60GA107243 | 1HGCR2F60GA161688 | 1HGCR2F60GA166728 | 1HGCR2F60GA161433 | 1HGCR2F60GA117206 | 1HGCR2F60GA139044; 1HGCR2F60GA193637

1HGCR2F60GA169130; 1HGCR2F60GA122034 |

1HGCR2F60GA194397

| 1HGCR2F60GA143174 | 1HGCR2F60GA112930 | 1HGCR2F60GA145751 | 1HGCR2F60GA101278; 1HGCR2F60GA186025 | 1HGCR2F60GA164090 | 1HGCR2F60GA169516; 1HGCR2F60GA158953; 1HGCR2F60GA119733 | 1HGCR2F60GA155972; 1HGCR2F60GA106626 | 1HGCR2F60GA186929; 1HGCR2F60GA122129; 1HGCR2F60GA153364; 1HGCR2F60GA134930; 1HGCR2F60GA104102 | 1HGCR2F60GA168186; 1HGCR2F60GA142946 | 1HGCR2F60GA117142 | 1HGCR2F60GA150562; 1HGCR2F60GA158483 | 1HGCR2F60GA181892 | 1HGCR2F60GA132367 | 1HGCR2F60GA115214 | 1HGCR2F60GA110000 | 1HGCR2F60GA153641; 1HGCR2F60GA119537 | 1HGCR2F60GA104925; 1HGCR2F60GA111633 | 1HGCR2F60GA178071; 1HGCR2F60GA184274 | 1HGCR2F60GA141893; 1HGCR2F60GA148925 | 1HGCR2F60GA177891 | 1HGCR2F60GA167880 | 1HGCR2F60GA159441 | 1HGCR2F60GA172805 | 1HGCR2F60GA165871 | 1HGCR2F60GA112555; 1HGCR2F60GA198532 | 1HGCR2F60GA125032 | 1HGCR2F60GA174487; 1HGCR2F60GA193606 | 1HGCR2F60GA112426; 1HGCR2F60GA107775; 1HGCR2F60GA145989 | 1HGCR2F60GA104701

1HGCR2F60GA121479 | 1HGCR2F60GA116136; 1HGCR2F60GA168091; 1HGCR2F60GA124768; 1HGCR2F60GA176045 | 1HGCR2F60GA122504 | 1HGCR2F60GA114855; 1HGCR2F60GA188194

1HGCR2F60GA134037 | 1HGCR2F60GA118789; 1HGCR2F60GA129081 | 1HGCR2F60GA143904 | 1HGCR2F60GA119652 | 1HGCR2F60GA122325 | 1HGCR2F60GA103550 | 1HGCR2F60GA121756; 1HGCR2F60GA156586 | 1HGCR2F60GA155499 | 1HGCR2F60GA143501 | 1HGCR2F60GA122874 |

1HGCR2F60GA105184

| 1HGCR2F60GA142915; 1HGCR2F60GA118999 | 1HGCR2F60GA122728 | 1HGCR2F60GA158838; 1HGCR2F60GA168009 | 1HGCR2F60GA181214; 1HGCR2F60GA171959; 1HGCR2F60GA116041 | 1HGCR2F60GA146771 | 1HGCR2F60GA166499; 1HGCR2F60GA125998 | 1HGCR2F60GA173632 | 1HGCR2F60GA192181 | 1HGCR2F60GA113592; 1HGCR2F60GA159956 | 1HGCR2F60GA109428; 1HGCR2F60GA148150; 1HGCR2F60GA174506; 1HGCR2F60GA149959; 1HGCR2F60GA183707 | 1HGCR2F60GA127377 | 1HGCR2F60GA149444; 1HGCR2F60GA111468 | 1HGCR2F60GA182363; 1HGCR2F60GA169001

1HGCR2F60GA156393 | 1HGCR2F60GA162078; 1HGCR2F60GA102236 | 1HGCR2F60GA125516 | 1HGCR2F60GA199468 | 1HGCR2F60GA178328 | 1HGCR2F60GA141036 | 1HGCR2F60GA182430 | 1HGCR2F60GA125256; 1HGCR2F60GA191709 | 1HGCR2F60GA171606; 1HGCR2F60GA195047 | 1HGCR2F60GA199423 | 1HGCR2F60GA166115 | 1HGCR2F60GA119490 | 1HGCR2F60GA107419 | 1HGCR2F60GA126066; 1HGCR2F60GA174182 | 1HGCR2F60GA117464 | 1HGCR2F60GA180919 |

1HGCR2F60GA121899

; 1HGCR2F60GA181021 | 1HGCR2F60GA197798 | 1HGCR2F60GA133955 | 1HGCR2F60GA148066 | 1HGCR2F60GA197896; 1HGCR2F60GA158757 | 1HGCR2F60GA142011 | 1HGCR2F60GA159908; 1HGCR2F60GA119361 | 1HGCR2F60GA105251 | 1HGCR2F60GA133535 | 1HGCR2F60GA167829 | 1HGCR2F60GA136189 | 1HGCR2F60GA194559 | 1HGCR2F60GA103354; 1HGCR2F60GA182427

1HGCR2F60GA136306 | 1HGCR2F60GA195923 | 1HGCR2F60GA101751 | 1HGCR2F60GA135236 | 1HGCR2F60GA135379 | 1HGCR2F60GA172755; 1HGCR2F60GA110028 | 1HGCR2F60GA184601 | 1HGCR2F60GA195209 | 1HGCR2F60GA131770 | 1HGCR2F60GA197073 | 1HGCR2F60GA178958 | 1HGCR2F60GA138069; 1HGCR2F60GA112765 | 1HGCR2F60GA135043 | 1HGCR2F60GA159424 | 1HGCR2F60GA198692 | 1HGCR2F60GA134653

1HGCR2F60GA130022 | 1HGCR2F60GA182329 | 1HGCR2F60GA195971; 1HGCR2F60GA188504

1HGCR2F60GA141280 | 1HGCR2F60GA141831 | 1HGCR2F60GA152327 | 1HGCR2F60GA137701 | 1HGCR2F60GA184386; 1HGCR2F60GA109882 | 1HGCR2F60GA122471 | 1HGCR2F60GA184341 |

1HGCR2F60GA119599

; 1HGCR2F60GA164252 | 1HGCR2F60GA162274; 1HGCR2F60GA194433 | 1HGCR2F60GA153297; 1HGCR2F60GA155308; 1HGCR2F60GA115746; 1HGCR2F60GA111728; 1HGCR2F60GA172125

1HGCR2F60GA157169 | 1HGCR2F60GA183786

1HGCR2F60GA149105; 1HGCR2F60GA126438 | 1HGCR2F60GA136418; 1HGCR2F60GA186719 | 1HGCR2F60GA197185;

1HGCR2F60GA136760

; 1HGCR2F60GA105699 | 1HGCR2F60GA194724; 1HGCR2F60GA197218 | 1HGCR2F60GA119327; 1HGCR2F60GA110532 | 1HGCR2F60GA151372 | 1HGCR2F60GA182668; 1HGCR2F60GA167202 | 1HGCR2F60GA147869 | 1HGCR2F60GA118159 | 1HGCR2F60GA154045 | 1HGCR2F60GA107579; 1HGCR2F60GA133521; 1HGCR2F60GA162713 | 1HGCR2F60GA104035 | 1HGCR2F60GA193444; 1HGCR2F60GA179690 | 1HGCR2F60GA172822; 1HGCR2F60GA140582; 1HGCR2F60GA174828 | 1HGCR2F60GA171086; 1HGCR2F60GA169435 | 1HGCR2F60GA171220 | 1HGCR2F60GA186297; 1HGCR2F60GA145958 | 1HGCR2F60GA156751 | 1HGCR2F60GA113172; 1HGCR2F60GA187465; 1HGCR2F60GA147211; 1HGCR2F60GA182332 | 1HGCR2F60GA181245; 1HGCR2F60GA194741 | 1HGCR2F60GA167961; 1HGCR2F60GA190091

1HGCR2F60GA199521; 1HGCR2F60GA183898 | 1HGCR2F60GA176367 | 1HGCR2F60GA177423 | 1HGCR2F60GA110482 | 1HGCR2F60GA194562; 1HGCR2F60GA170729 | 1HGCR2F60GA175476 | 1HGCR2F60GA127637 | 1HGCR2F60GA116735; 1HGCR2F60GA106884

1HGCR2F60GA112118

1HGCR2F60GA139402 | 1HGCR2F60GA101216; 1HGCR2F60GA117125; 1HGCR2F60GA169855 | 1HGCR2F60GA133485; 1HGCR2F60GA145703; 1HGCR2F60GA184307; 1HGCR2F60GA189345 | 1HGCR2F60GA150819 | 1HGCR2F60GA164557; 1HGCR2F60GA134541 | 1HGCR2F60GA173047 | 1HGCR2F60GA178944; 1HGCR2F60GA193623 | 1HGCR2F60GA192049; 1HGCR2F60GA132580; 1HGCR2F60GA131168 | 1HGCR2F60GA121188 | 1HGCR2F60GA127766 | 1HGCR2F60GA191337 | 1HGCR2F60GA128755 | 1HGCR2F60GA163442; 1HGCR2F60GA172044; 1HGCR2F60GA102219; 1HGCR2F60GA153669 | 1HGCR2F60GA111258 | 1HGCR2F60GA165367 | 1HGCR2F60GA157060; 1HGCR2F60GA193590 | 1HGCR2F60GA125810 | 1HGCR2F60GA161027; 1HGCR2F60GA179799; 1HGCR2F60GA172836 | 1HGCR2F60GA151615 | 1HGCR2F60GA116802; 1HGCR2F60GA163103 | 1HGCR2F60GA100647 | 1HGCR2F60GA160895 | 1HGCR2F60GA179303; 1HGCR2F60GA174943 | 1HGCR2F60GA151016; 1HGCR2F60GA124379 | 1HGCR2F60GA111471 | 1HGCR2F60GA169502 | 1HGCR2F60GA155258; 1HGCR2F60GA160153 | 1HGCR2F60GA154191

1HGCR2F60GA187286; 1HGCR2F60GA166258;

1HGCR2F60GA193279

| 1HGCR2F60GA174991 | 1HGCR2F60GA120915 | 1HGCR2F60GA103726; 1HGCR2F60GA110868 | 1HGCR2F60GA124415 | 1HGCR2F60GA117433; 1HGCR2F60GA137052 | 1HGCR2F60GA162033 | 1HGCR2F60GA193427 | 1HGCR2F60GA113009 | 1HGCR2F60GA158404; 1HGCR2F60GA162386; 1HGCR2F60GA111129 | 1HGCR2F60GA119506 | 1HGCR2F60GA185893 | 1HGCR2F60GA198577; 1HGCR2F60GA103645; 1HGCR2F60GA170357; 1HGCR2F60GA159844 | 1HGCR2F60GA149458 | 1HGCR2F60GA100440 | 1HGCR2F60GA127282; 1HGCR2F60GA198966; 1HGCR2F60GA145622; 1HGCR2F60GA182525; 1HGCR2F60GA153087; 1HGCR2F60GA195386 | 1HGCR2F60GA138878 | 1HGCR2F60GA130456 | 1HGCR2F60GA103936

1HGCR2F60GA111695; 1HGCR2F60GA114841; 1HGCR2F60GA161030 | 1HGCR2F60GA126956; 1HGCR2F60GA121370 | 1HGCR2F60GA152117 | 1HGCR2F60GA177552; 1HGCR2F60GA130960 | 1HGCR2F60GA122227 | 1HGCR2F60GA114399 | 1HGCR2F60GA144406; 1HGCR2F60GA107615 | 1HGCR2F60GA164350 | 1HGCR2F60GA136595 | 1HGCR2F60GA193203; 1HGCR2F60GA115021; 1HGCR2F60GA168785 | 1HGCR2F60GA196649; 1HGCR2F60GA189510

1HGCR2F60GA165711; 1HGCR2F60GA135494 | 1HGCR2F60GA169144 | 1HGCR2F60GA103287; 1HGCR2F60GA195629 | 1HGCR2F60GA158449 |

1HGCR2F60GA138962

; 1HGCR2F60GA172383 | 1HGCR2F60GA106125; 1HGCR2F60GA137214 | 1HGCR2F60GA175414 | 1HGCR2F60GA146186; 1HGCR2F60GA152909 | 1HGCR2F60GA177664 | 1HGCR2F60GA126682 | 1HGCR2F60GA119229; 1HGCR2F60GA141795 | 1HGCR2F60GA107629 | 1HGCR2F60GA121451 | 1HGCR2F60GA125967 | 1HGCR2F60GA179818

1HGCR2F60GA174697; 1HGCR2F60GA113401; 1HGCR2F60GA189667; 1HGCR2F60GA138685; 1HGCR2F60GA158421 | 1HGCR2F60GA150951 | 1HGCR2F60GA108151 | 1HGCR2F60GA146298; 1HGCR2F60GA135852 | 1HGCR2F60GA146673 | 1HGCR2F60GA130215; 1HGCR2F60GA193508; 1HGCR2F60GA162209 | 1HGCR2F60GA130473 | 1HGCR2F60GA117304 | 1HGCR2F60GA135088; 1HGCR2F60GA134460 | 1HGCR2F60GA135740 | 1HGCR2F60GA188051; 1HGCR2F60GA149332

1HGCR2F60GA122678; 1HGCR2F60GA151663 | 1HGCR2F60GA195744 | 1HGCR2F60GA110188 | 1HGCR2F60GA170164; 1HGCR2F60GA143305 | 1HGCR2F60GA141523 | 1HGCR2F60GA150271; 1HGCR2F60GA153462 | 1HGCR2F60GA143028 | 1HGCR2F60GA183626; 1HGCR2F60GA123510 | 1HGCR2F60GA191922 | 1HGCR2F60GA145166 | 1HGCR2F60GA176983; 1HGCR2F60GA159651

1HGCR2F60GA127198; 1HGCR2F60GA144888; 1HGCR2F60GA138444 | 1HGCR2F60GA191399; 1HGCR2F60GA147709; 1HGCR2F60GA187854; 1HGCR2F60GA126813 | 1HGCR2F60GA103600 | 1HGCR2F60GA184923 | 1HGCR2F60GA186039 | 1HGCR2F60GA142980; 1HGCR2F60GA127931 | 1HGCR2F60GA164378 | 1HGCR2F60GA141635 | 1HGCR2F60GA135074; 1HGCR2F60GA119554

1HGCR2F60GA141876 |

1HGCR2F60GA174988

; 1HGCR2F60GA102771 | 1HGCR2F60GA118548

1HGCR2F60GA171993; 1HGCR2F60GA144454; 1HGCR2F60GA130067; 1HGCR2F60GA196392; 1HGCR2F60GA194285 | 1HGCR2F60GA170858 | 1HGCR2F60GA120669

1HGCR2F60GA183402; 1HGCR2F60GA160475 |

1HGCR2F60GA107503

| 1HGCR2F60GA135799 | 1HGCR2F60GA156040 | 1HGCR2F60GA145510 | 1HGCR2F60GA100616

1HGCR2F60GA106836

1HGCR2F60GA133082 | 1HGCR2F60GA182007; 1HGCR2F60GA163991; 1HGCR2F60GA141327 | 1HGCR2F60GA146933 | 1HGCR2F60GA146804; 1HGCR2F60GA118081 | 1HGCR2F60GA114080 | 1HGCR2F60GA128545 | 1HGCR2F60GA196683 | 1HGCR2F60GA159889 | 1HGCR2F60GA152635; 1HGCR2F60GA127301 | 1HGCR2F60GA143630; 1HGCR2F60GA174022 | 1HGCR2F60GA137021 | 1HGCR2F60GA123295; 1HGCR2F60GA137388

1HGCR2F60GA178121 |

1HGCR2F60GA179060

; 1HGCR2F60GA138105 | 1HGCR2F60GA115780 | 1HGCR2F60GA147385 | 1HGCR2F60GA148021 | 1HGCR2F60GA136886 | 1HGCR2F60GA182217; 1HGCR2F60GA118906 | 1HGCR2F60GA189636 | 1HGCR2F60GA134927 | 1HGCR2F60GA198630 | 1HGCR2F60GA163862; 1HGCR2F60GA197915 | 1HGCR2F60GA139853 | 1HGCR2F60GA176482 | 1HGCR2F60GA101944 | 1HGCR2F60GA132790; 1HGCR2F60GA137925 | 1HGCR2F60GA189622 | 1HGCR2F60GA172352; 1HGCR2F60GA171542 | 1HGCR2F60GA171525 | 1HGCR2F60GA172657 | 1HGCR2F60GA157267 | 1HGCR2F60GA153543 | 1HGCR2F60GA110451 | 1HGCR2F60GA115570 | 1HGCR2F60GA109820 | 1HGCR2F60GA139612 | 1HGCR2F60GA146785 | 1HGCR2F60GA174859 | 1HGCR2F60GA152683; 1HGCR2F60GA155373; 1HGCR2F60GA119716 | 1HGCR2F60GA180869 | 1HGCR2F60GA178135; 1HGCR2F60GA138296 | 1HGCR2F60GA156295 | 1HGCR2F60GA180306; 1HGCR2F60GA171816 | 1HGCR2F60GA176613 | 1HGCR2F60GA195324 | 1HGCR2F60GA170262 | 1HGCR2F60GA185375; 1HGCR2F60GA166048; 1HGCR2F60GA159018 | 1HGCR2F60GA187630 | 1HGCR2F60GA161089

1HGCR2F60GA111020; 1HGCR2F60GA155616 |

1HGCR2F60GA186123

; 1HGCR2F60GA119120

1HGCR2F60GA156328; 1HGCR2F60GA102611 | 1HGCR2F60GA160945 | 1HGCR2F60GA133292 | 1HGCR2F60GA176255; 1HGCR2F60GA185487; 1HGCR2F60GA131350 | 1HGCR2F60GA176594; 1HGCR2F60GA114919; 1HGCR2F60GA131560 | 1HGCR2F60GA166972; 1HGCR2F60GA123667; 1HGCR2F60GA142736 | 1HGCR2F60GA156068; 1HGCR2F60GA112104; 1HGCR2F60GA142333 | 1HGCR2F60GA186767; 1HGCR2F60GA152473; 1HGCR2F60GA191242 | 1HGCR2F60GA178104; 1HGCR2F60GA103001 | 1HGCR2F60GA142008 | 1HGCR2F60GA175087; 1HGCR2F60GA130327 | 1HGCR2F60GA192603 | 1HGCR2F60GA126035 | 1HGCR2F60GA170911 | 1HGCR2F60GA145247; 1HGCR2F60GA145474 | 1HGCR2F60GA116976; 1HGCR2F60GA161108 | 1HGCR2F60GA103581 | 1HGCR2F60GA119196; 1HGCR2F60GA100308

1HGCR2F60GA140016 | 1HGCR2F60GA144518 |

1HGCR2F60GA1363231HGCR2F60GA142803 | 1HGCR2F60GA119473

1HGCR2F60GA104939; 1HGCR2F60GA120266; 1HGCR2F60GA175350 | 1HGCR2F60GA121420; 1HGCR2F60GA181312 | 1HGCR2F60GA153137

1HGCR2F60GA195999; 1HGCR2F60GA138623 | 1HGCR2F60GA146740 | 1HGCR2F60GA129226 | 1HGCR2F60GA193945 |

1HGCR2F60GA150786

; 1HGCR2F60GA171878 | 1HGCR2F60GA147516; 1HGCR2F60GA111079 | 1HGCR2F60GA158256 | 1HGCR2F60GA159245 | 1HGCR2F60GA108800 | 1HGCR2F60GA109896; 1HGCR2F60GA188907 | 1HGCR2F60GA160217; 1HGCR2F60GA110286 | 1HGCR2F60GA191998; 1HGCR2F60GA157396 | 1HGCR2F60GA102429; 1HGCR2F60GA120414 | 1HGCR2F60GA132255 | 1HGCR2F60GA198353 | 1HGCR2F60GA162825; 1HGCR2F60GA151002 | 1HGCR2F60GA127542; 1HGCR2F60GA147824 | 1HGCR2F60GA174876 | 1HGCR2F60GA104388 | 1HGCR2F60GA176207; 1HGCR2F60GA163487 | 1HGCR2F60GA121238; 1HGCR2F60GA123619; 1HGCR2F60GA193296; 1HGCR2F60GA109090; 1HGCR2F60GA190687; 1HGCR2F60GA157608 | 1HGCR2F60GA137584; 1HGCR2F60GA118212 | 1HGCR2F60GA164476 | 1HGCR2F60GA173260 | 1HGCR2F60GA195307 | 1HGCR2F60GA105816; 1HGCR2F60GA147970 | 1HGCR2F60GA128786 | 1HGCR2F60GA183870; 1HGCR2F60GA137648 | 1HGCR2F60GA143885; 1HGCR2F60GA181486; 1HGCR2F60GA141750; 1HGCR2F60GA101815 | 1HGCR2F60GA150769 | 1HGCR2F60GA143613; 1HGCR2F60GA104813 | 1HGCR2F60GA167572 | 1HGCR2F60GA119280 | 1HGCR2F60GA172920; 1HGCR2F60GA198823 | 1HGCR2F60GA104004; 1HGCR2F60GA183366; 1HGCR2F60GA137083 | 1HGCR2F60GA103404

1HGCR2F60GA155549 | 1HGCR2F60GA178233 | 1HGCR2F60GA102981 | 1HGCR2F60GA124267; 1HGCR2F60GA123961; 1HGCR2F60GA141537 | 1HGCR2F60GA197168 | 1HGCR2F60GA199356 | 1HGCR2F60GA140369; 1HGCR2F60GA192679 | 1HGCR2F60GA113351 | 1HGCR2F60GA108098 | 1HGCR2F60GA141019

1HGCR2F60GA135804 | 1HGCR2F60GA103063 | 1HGCR2F60GA156782; 1HGCR2F60GA132272; 1HGCR2F60GA192682 | 1HGCR2F60GA126570; 1HGCR2F60GA198949 | 1HGCR2F60GA195775 | 1HGCR2F60GA114449 | 1HGCR2F60GA194710 |

1HGCR2F60GA165501

| 1HGCR2F60GA125452; 1HGCR2F60GA161318; 1HGCR2F60GA150402; 1HGCR2F60GA126231 | 1HGCR2F60GA117478; 1HGCR2F60GA156801 | 1HGCR2F60GA168138 | 1HGCR2F60GA138556; 1HGCR2F60GA142056 | 1HGCR2F60GA113558; 1HGCR2F60GA131929 | 1HGCR2F60GA132045 | 1HGCR2F60GA194674 | 1HGCR2F60GA138346 | 1HGCR2F60GA127010; 1HGCR2F60GA124270; 1HGCR2F60GA105234 | 1HGCR2F60GA160802 | 1HGCR2F60GA106450 | 1HGCR2F60GA182847 | 1HGCR2F60GA198515 | 1HGCR2F60GA187434 | 1HGCR2F60GA148259 | 1HGCR2F60GA150061 | 1HGCR2F60GA187014 | 1HGCR2F60GA133566; 1HGCR2F60GA124530 | 1HGCR2F60GA158872; 1HGCR2F60GA131378; 1HGCR2F60GA157740; 1HGCR2F60GA104956; 1HGCR2F60GA130165 | 1HGCR2F60GA192715 | 1HGCR2F60GA164137 | 1HGCR2F60GA171119; 1HGCR2F60GA173310; 1HGCR2F60GA111664 | 1HGCR2F60GA118484 | 1HGCR2F60GA169788; 1HGCR2F60GA115567 |

1HGCR2F60GA172996

| 1HGCR2F60GA185599 | 1HGCR2F60GA176854

1HGCR2F60GA166017 | 1HGCR2F60GA125757 | 1HGCR2F60GA199874; 1HGCR2F60GA171475

1HGCR2F60GA159567 | 1HGCR2F60GA165319 | 1HGCR2F60GA107968; 1HGCR2F60GA134877; 1HGCR2F60GA188437; 1HGCR2F60GA114581 | 1HGCR2F60GA193377

1HGCR2F60GA155857 | 1HGCR2F60GA140078; 1HGCR2F60GA119912 | 1HGCR2F60GA113642 | 1HGCR2F60GA161061 | 1HGCR2F60GA134006 | 1HGCR2F60GA140372 | 1HGCR2F60GA152313 | 1HGCR2F60GA112863 | 1HGCR2F60GA133258; 1HGCR2F60GA129954

1HGCR2F60GA123569; 1HGCR2F60GA127475 | 1HGCR2F60GA160265

1HGCR2F60GA118078 | 1HGCR2F60GA102687; 1HGCR2F60GA111325; 1HGCR2F60GA144714 | 1HGCR2F60GA120476; 1HGCR2F60GA197302 | 1HGCR2F60GA133342 | 1HGCR2F60GA121790

1HGCR2F60GA134426 | 1HGCR2F60GA182606 | 1HGCR2F60GA132157; 1HGCR2F60GA143479; 1HGCR2F60GA181083 | 1HGCR2F60GA174375; 1HGCR2F60GA184727; 1HGCR2F60GA189605

1HGCR2F60GA162775; 1HGCR2F60GA101121; 1HGCR2F60GA104763; 1HGCR2F60GA173906 |

1HGCR2F60GA169791

; 1HGCR2F60GA117366; 1HGCR2F60GA167782 | 1HGCR2F60GA127749 | 1HGCR2F60GA138704 | 1HGCR2F60GA163067; 1HGCR2F60GA112636 | 1HGCR2F60GA144857; 1HGCR2F60GA172576; 1HGCR2F60GA176904 | 1HGCR2F60GA133499 | 1HGCR2F60GA140453 | 1HGCR2F60GA100941; 1HGCR2F60GA177342; 1HGCR2F60GA127797

1HGCR2F60GA157379 | 1HGCR2F60GA177888 | 1HGCR2F60GA133034; 1HGCR2F60GA125709; 1HGCR2F60GA148214 | 1HGCR2F60GA188714 | 1HGCR2F60GA183819; 1HGCR2F60GA196781 | 1HGCR2F60GA150187 | 1HGCR2F60GA178037 | 1HGCR2F60GA164686 | 1HGCR2F60GA189944 | 1HGCR2F60GA119439 | 1HGCR2F60GA189507

1HGCR2F60GA157673 | 1HGCR2F60GA122230 | 1HGCR2F60GA109736

1HGCR2F60GA127184 | 1HGCR2F60GA178443 | 1HGCR2F60GA108229 | 1HGCR2F60GA164641 | 1HGCR2F60GA182024; 1HGCR2F60GA180791 | 1HGCR2F60GA172058; 1HGCR2F60GA162646 | 1HGCR2F60GA180404 | 1HGCR2F60GA115245; 1HGCR2F60GA110918 | 1HGCR2F60GA196506

1HGCR2F60GA194139; 1HGCR2F60GA171041 | 1HGCR2F60GA158774 | 1HGCR2F60GA178572; 1HGCR2F60GA145426 | 1HGCR2F60GA182038; 1HGCR2F60GA181407 | 1HGCR2F60GA152540 | 1HGCR2F60GA195954 | 1HGCR2F60GA134880

1HGCR2F60GA195968 | 1HGCR2F60GA161593 | 1HGCR2F60GA139786 | 1HGCR2F60GA187269

1HGCR2F60GA190026 | 1HGCR2F60GA183240; 1HGCR2F60GA196828 | 1HGCR2F60GA165661 | 1HGCR2F60GA142302 | 1HGCR2F60GA145376 | 1HGCR2F60GA189197 | 1HGCR2F60GA139366 | 1HGCR2F60GA128254; 1HGCR2F60GA144227 | 1HGCR2F60GA169953 |

1HGCR2F60GA164770

| 1HGCR2F60GA170374 | 1HGCR2F60GA161898 | 1HGCR2F60GA105704 | 1HGCR2F60GA167362 | 1HGCR2F60GA177776 | 1HGCR2F60GA139271; 1HGCR2F60GA112149 | 1HGCR2F60GA187322 | 1HGCR2F60GA190690 | 1HGCR2F60GA196991 | 1HGCR2F60GA113429 | 1HGCR2F60GA134314 | 1HGCR2F60GA154188 | 1HGCR2F60GA118596 | 1HGCR2F60GA155955 | 1HGCR2F60GA165238

1HGCR2F60GA142283 | 1HGCR2F60GA190480; 1HGCR2F60GA136497 | 1HGCR2F60GA178720 | 1HGCR2F60GA122194 | 1HGCR2F60GA175302 | 1HGCR2F60GA197851 | 1HGCR2F60GA192570; 1HGCR2F60GA180922 | 1HGCR2F60GA137200 | 1HGCR2F60GA117299

1HGCR2F60GA182962; 1HGCR2F60GA137729; 1HGCR2F60GA171346

1HGCR2F60GA147953 | 1HGCR2F60GA110725 | 1HGCR2F60GA113673 | 1HGCR2F60GA149797 | 1HGCR2F60GA121031 | 1HGCR2F60GA132322 | 1HGCR2F60GA195548 | 1HGCR2F60GA143272

1HGCR2F60GA108036

1HGCR2F60GA173176 | 1HGCR2F60GA117951; 1HGCR2F60GA150397; 1HGCR2F60GA197574 | 1HGCR2F60GA158922

1HGCR2F60GA159407; 1HGCR2F60GA169614 | 1HGCR2F60GA140324 | 1HGCR2F60GA178118 | 1HGCR2F60GA122518 | 1HGCR2F60GA124866 | 1HGCR2F60GA124883 | 1HGCR2F60GA134670 | 1HGCR2F60GA151212; 1HGCR2F60GA191886; 1HGCR2F60GA146950 | 1HGCR2F60GA197395 | 1HGCR2F60GA123507

1HGCR2F60GA108294

1HGCR2F60GA188115

| 1HGCR2F60GA139710 | 1HGCR2F60GA137097; 1HGCR2F60GA149265 | 1HGCR2F60GA130974 | 1HGCR2F60GA165448 | 1HGCR2F60GA194352

1HGCR2F60GA186901 | 1HGCR2F60GA193265 | 1HGCR2F60GA119781 | 1HGCR2F60GA109087; 1HGCR2F60GA118355; 1HGCR2F60GA113432; 1HGCR2F60GA117447 | 1HGCR2F60GA171699 | 1HGCR2F60GA177017 | 1HGCR2F60GA113981 | 1HGCR2F60GA166051; 1HGCR2F60GA177373

1HGCR2F60GA197493 | 1HGCR2F60GA156104; 1HGCR2F60GA151243 | 1HGCR2F60GA127041 | 1HGCR2F60GA145281 | 1HGCR2F60GA185568; 1HGCR2F60GA180063; 1HGCR2F60GA196635 | 1HGCR2F60GA187451; 1HGCR2F60GA103774; 1HGCR2F60GA105394 | 1HGCR2F60GA173372 | 1HGCR2F60GA136399 | 1HGCR2F60GA123538 | 1HGCR2F60GA124835 | 1HGCR2F60GA133194 | 1HGCR2F60GA136385 | 1HGCR2F60GA192178; 1HGCR2F60GA147029

1HGCR2F60GA126245 | 1HGCR2F60GA163330; 1HGCR2F60GA142879 | 1HGCR2F60GA162906 | 1HGCR2F60GA190267; 1HGCR2F60GA167331 | 1HGCR2F60GA108991; 1HGCR2F60GA137195 | 1HGCR2F60GA193654 | 1HGCR2F60GA186574 | 1HGCR2F60GA191113 | 1HGCR2F60GA121224; 1HGCR2F60GA107176; 1HGCR2F60GA188700; 1HGCR2F60GA147466

1HGCR2F60GA167801 | 1HGCR2F60GA170438; 1HGCR2F60GA133714 | 1HGCR2F60GA102673

1HGCR2F60GA174036; 1HGCR2F60GA195064 | 1HGCR2F60GA149315 | 1HGCR2F60GA182315 | 1HGCR2F60GA181018; 1HGCR2F60GA137861 | 1HGCR2F60GA100731 | 1HGCR2F60GA173162 | 1HGCR2F60GA149525 | 1HGCR2F60GA106819; 1HGCR2F60GA148407 | 1HGCR2F60GA167359 | 1HGCR2F60GA199115; 1HGCR2F60GA171069; 1HGCR2F60GA194402 | 1HGCR2F60GA148827 | 1HGCR2F60GA100681 | 1HGCR2F60GA162338 | 1HGCR2F60GA167698; 1HGCR2F60GA199308 | 1HGCR2F60GA181231; 1HGCR2F60GA196926 | 1HGCR2F60GA117450 | 1HGCR2F60GA113656 | 1HGCR2F60GA118047 | 1HGCR2F60GA154353; 1HGCR2F60GA108439; 1HGCR2F60GA162193; 1HGCR2F60GA135821 | 1HGCR2F60GA119604 | 1HGCR2F60GA144289 | 1HGCR2F60GA152568 | 1HGCR2F60GA188096 | 1HGCR2F60GA184744 | 1HGCR2F60GA100289 | 1HGCR2F60GA165918; 1HGCR2F60GA140517 | 1HGCR2F60GA130778 | 1HGCR2F60GA168740; 1HGCR2F60GA116878

1HGCR2F60GA189250 | 1HGCR2F60GA191015 | 1HGCR2F60GA186588; 1HGCR2F60GA104228; 1HGCR2F60GA106741; 1HGCR2F60GA162324;

1HGCR2F60GA160444

| 1HGCR2F60GA183612 | 1HGCR2F60GA173551 | 1HGCR2F60GA146897 | 1HGCR2F60GA164509; 1HGCR2F60GA135933 | 1HGCR2F60GA175655; 1HGCR2F60GA117562; 1HGCR2F60GA184520 | 1HGCR2F60GA148455 | 1HGCR2F60GA149167; 1HGCR2F60GA183531

1HGCR2F60GA197655 | 1HGCR2F60GA114094

1HGCR2F60GA173548; 1HGCR2F60GA157091 | 1HGCR2F60GA114953 | 1HGCR2F60GA188731; 1HGCR2F60GA160248

1HGCR2F60GA193900; 1HGCR2F60GA182105

1HGCR2F60GA103628 | 1HGCR2F60GA190303; 1HGCR2F60GA139416 | 1HGCR2F60GA160038 | 1HGCR2F60GA137763; 1HGCR2F60GA166650; 1HGCR2F60GA160279 | 1HGCR2F60GA124298 | 1HGCR2F60GA107274; 1HGCR2F60GA111762; 1HGCR2F60GA179897 | 1HGCR2F60GA131848; 1HGCR2F60GA188065; 1HGCR2F60GA155051 | 1HGCR2F60GA138993 | 1HGCR2F60GA109946 | 1HGCR2F60GA153252 | 1HGCR2F60GA123023 | 1HGCR2F60GA148665 | 1HGCR2F60GA157320; 1HGCR2F60GA187501;

1HGCR2F60GA131736

| 1HGCR2F60GA186011

1HGCR2F60GA130795 | 1HGCR2F60GA158399 | 1HGCR2F60GA111874; 1HGCR2F60GA123765 | 1HGCR2F60GA145121; 1HGCR2F60GA185344 | 1HGCR2F60GA131509 | 1HGCR2F60GA157334; 1HGCR2F60GA195470 | 1HGCR2F60GA131915 | 1HGCR2F60GA151825; 1HGCR2F60GA125841 | 1HGCR2F60GA191516 | 1HGCR2F60GA102107; 1HGCR2F60GA132319 | 1HGCR2F60GA111521 | 1HGCR2F60GA102754 | 1HGCR2F60GA182167; 1HGCR2F60GA111888; 1HGCR2F60GA194271 | 1HGCR2F60GA150657 | 1HGCR2F60GA114113 | 1HGCR2F60GA196005; 1HGCR2F60GA142042 | 1HGCR2F60GA167460; 1HGCR2F60GA105167 | 1HGCR2F60GA163974 | 1HGCR2F60GA122048 | 1HGCR2F60GA198272; 1HGCR2F60GA153946 | 1HGCR2F60GA153459 | 1HGCR2F60GA185005 | 1HGCR2F60GA111700

1HGCR2F60GA127539 | 1HGCR2F60GA188325 | 1HGCR2F60GA134278 | 1HGCR2F60GA178362; 1HGCR2F60GA102026 | 1HGCR2F60GA198739; 1HGCR2F60GA168558 | 1HGCR2F60GA153932 | 1HGCR2F60GA104312 | 1HGCR2F60GA147368; 1HGCR2F60GA165191; 1HGCR2F60GA172948

1HGCR2F60GA199261; 1HGCR2F60GA126584 | 1HGCR2F60GA140940 | 1HGCR2F60GA125239

1HGCR2F60GA158550 | 1HGCR2F60GA122096; 1HGCR2F60GA122454; 1HGCR2F60GA122437; 1HGCR2F60GA141425; 1HGCR2F60GA112202; 1HGCR2F60GA187756 | 1HGCR2F60GA164106 | 1HGCR2F60GA142848; 1HGCR2F60GA170066 | 1HGCR2F60GA143787; 1HGCR2F60GA184436 | 1HGCR2F60GA132840 | 1HGCR2F60GA132028

1HGCR2F60GA180323 | 1HGCR2F60GA150299 | 1HGCR2F60GA149119; 1HGCR2F60GA179561 | 1HGCR2F60GA142834 | 1HGCR2F60GA172013 | 1HGCR2F60GA137357 | 1HGCR2F60GA144583; 1HGCR2F60GA169452; 1HGCR2F60GA172674 | 1HGCR2F60GA145149

1HGCR2F60GA179933; 1HGCR2F60GA183500 | 1HGCR2F60GA122888; 1HGCR2F60GA155194 | 1HGCR2F60GA165899 | 1HGCR2F60GA103452 | 1HGCR2F60GA164607 | 1HGCR2F60GA186641 | 1HGCR2F60GA157365 | 1HGCR2F60GA108828; 1HGCR2F60GA185246 | 1HGCR2F60GA197204; 1HGCR2F60GA119313 | 1HGCR2F60GA104049

1HGCR2F60GA176319; 1HGCR2F60GA180435 | 1HGCR2F60GA185098; 1HGCR2F60GA103791 | 1HGCR2F60GA163425 | 1HGCR2F60GA130957 | 1HGCR2F60GA184291; 1HGCR2F60GA171508 | 1HGCR2F60GA180399; 1HGCR2F60GA185845; 1HGCR2F60GA104309 | 1HGCR2F60GA153185

1HGCR2F60GA185683 | 1HGCR2F60GA191127; 1HGCR2F60GA168172; 1HGCR2F60GA131705 | 1HGCR2F60GA113446 | 1HGCR2F60GA148973 | 1HGCR2F60GA145927; 1HGCR2F60GA106805; 1HGCR2F60GA111597

1HGCR2F60GA190530 | 1HGCR2F60GA135561 | 1HGCR2F60GA199177 | 1HGCR2F60GA112569; 1HGCR2F60GA182413 | 1HGCR2F60GA145409 | 1HGCR2F60GA185330 | 1HGCR2F60GA132384; 1HGCR2F60GA100695; 1HGCR2F60GA141960; 1HGCR2F60GA136600 | 1HGCR2F60GA117058 | 1HGCR2F60GA125273 | 1HGCR2F60GA170567 | 1HGCR2F60GA146222 | 1HGCR2F60GA110952 | 1HGCR2F60GA188258 | 1HGCR2F60GA198689 | 1HGCR2F60GA145023; 1HGCR2F60GA125385 | 1HGCR2F60GA195839; 1HGCR2F60GA153266 | 1HGCR2F60GA124625; 1HGCR2F60GA191144 | 1HGCR2F60GA189846 |

1HGCR2F60GA173484

; 1HGCR2F60GA154708; 1HGCR2F60GA193363 | 1HGCR2F60GA121949; 1HGCR2F60GA161674 | 1HGCR2F60GA122082 | 1HGCR2F60GA145264 | 1HGCR2F60GA119098 | 1HGCR2F60GA132529; 1HGCR2F60GA132448; 1HGCR2F60GA184839 | 1HGCR2F60GA165207 | 1HGCR2F60GA198305 | 1HGCR2F60GA109414 | 1HGCR2F60GA174781 | 1HGCR2F60GA173226; 1HGCR2F60GA184758; 1HGCR2F60GA106576 | 1HGCR2F60GA157494 | 1HGCR2F60GA157026 | 1HGCR2F60GA135107; 1HGCR2F60GA103712 | 1HGCR2F60GA169063 | 1HGCR2F60GA121157 | 1HGCR2F60GA141585 | 1HGCR2F60GA125497 | 1HGCR2F60GA191533 | 1HGCR2F60GA159021; 1HGCR2F60GA103998 | 1HGCR2F60GA165546 | 1HGCR2F60GA116704;

1HGCR2F60GA192357

| 1HGCR2F60GA130439 | 1HGCR2F60GA141005; 1HGCR2F60GA104326

1HGCR2F60GA180581 | 1HGCR2F60GA119375; 1HGCR2F60GA138735; 1HGCR2F60GA131476 | 1HGCR2F60GA152134; 1HGCR2F60GA140534 | 1HGCR2F60GA127119 | 1HGCR2F60GA158967; 1HGCR2F60GA178507 | 1HGCR2F60GA183139 | 1HGCR2F60GA118940 | 1HGCR2F60GA135589

1HGCR2F60GA186705; 1HGCR2F60GA115049; 1HGCR2F60GA158743; 1HGCR2F60GA152084 | 1HGCR2F60GA102592 | 1HGCR2F60GA124589; 1HGCR2F60GA118730 | 1HGCR2F60GA173467; 1HGCR2F60GA172237 | 1HGCR2F60GA108330 | 1HGCR2F60GA191578 | 1HGCR2F60GA160931 | 1HGCR2F60GA113088; 1HGCR2F60GA171248; 1HGCR2F60GA184145 | 1HGCR2F60GA130182 | 1HGCR2F60GA177292 | 1HGCR2F60GA125869 | 1HGCR2F60GA136421 | 1HGCR2F60GA121658 | 1HGCR2F60GA129369 | 1HGCR2F60GA170343; 1HGCR2F60GA171685 | 1HGCR2F60GA160105 | 1HGCR2F60GA151193 | 1HGCR2F60GA161416 | 1HGCR2F60GA130487 | 1HGCR2F60GA167393 | 1HGCR2F60GA143935

1HGCR2F60GA159181 | 1HGCR2F60GA122938 | 1HGCR2F60GA135964 | 1HGCR2F60GA160413 | 1HGCR2F60GA169497 | 1HGCR2F60GA155681; 1HGCR2F60GA175381; 1HGCR2F60GA137441; 1HGCR2F60GA173808 | 1HGCR2F60GA185358 | 1HGCR2F60GA169631; 1HGCR2F60GA188860; 1HGCR2F60GA102625

1HGCR2F60GA117268; 1HGCR2F60GA148391 | 1HGCR2F60GA161223 | 1HGCR2F60GA156992 | 1HGCR2F60GA123118; 1HGCR2F60GA103824 | 1HGCR2F60GA107310 | 1HGCR2F60GA105377; 1HGCR2F60GA125077 | 1HGCR2F60GA153011 | 1HGCR2F60GA142817; 1HGCR2F60GA199731 | 1HGCR2F60GA172819

1HGCR2F60GA128836 | 1HGCR2F60GA150481; 1HGCR2F60GA115777 | 1HGCR2F60GA139240 | 1HGCR2F60GA110353; 1HGCR2F60GA166731 | 1HGCR2F60GA167409; 1HGCR2F60GA107842; 1HGCR2F60GA140100; 1HGCR2F60GA186445 | 1HGCR2F60GA155471 | 1HGCR2F60GA176109 | 1HGCR2F60GA148567; 1HGCR2F60GA167815; 1HGCR2F60GA192889 | 1HGCR2F60GA123345 | 1HGCR2F60GA106237; 1HGCR2F60GA188275 | 1HGCR2F60GA189572 | 1HGCR2F60GA163344; 1HGCR2F60GA105766 | 1HGCR2F60GA152926 | 1HGCR2F60GA186820; 1HGCR2F60GA190866 | 1HGCR2F60GA108859 | 1HGCR2F60GA100938

1HGCR2F60GA126164 | 1HGCR2F60GA191225 | 1HGCR2F60GA159617 | 1HGCR2F60GA142641; 1HGCR2F60GA135530 | 1HGCR2F60GA168902 | 1HGCR2F60GA126455 | 1HGCR2F60GA147399 | 1HGCR2F60GA177230; 1HGCR2F60GA105668; 1HGCR2F60GA128500 | 1HGCR2F60GA177034 | 1HGCR2F60GA195193 | 1HGCR2F60GA112037; 1HGCR2F60GA117349 | 1HGCR2F60GA153381 | 1HGCR2F60GA130635 | 1HGCR2F60GA129341; 1HGCR2F60GA187790; 1HGCR2F60GA119411 | 1HGCR2F60GA172691 | 1HGCR2F60GA173999 | 1HGCR2F60GA150674 | 1HGCR2F60GA152151 | 1HGCR2F60GA126553 | 1HGCR2F60GA176627 | 1HGCR2F60GA187336 | 1HGCR2F60GA182928 | 1HGCR2F60GA109171; 1HGCR2F60GA194951 | 1HGCR2F60GA106982 | 1HGCR2F60GA110689; 1HGCR2F60GA108053 | 1HGCR2F60GA166177 | 1HGCR2F60GA199549 | 1HGCR2F60GA161268 | 1HGCR2F60GA161500 | 1HGCR2F60GA114628 | 1HGCR2F60GA104441 | 1HGCR2F60GA130313; 1HGCR2F60GA143207 | 1HGCR2F60GA169015 | 1HGCR2F60GA131025;

1HGCR2F60GA113348

| 1HGCR2F60GA129503 | 1HGCR2F60GA181990 | 1HGCR2F60GA170813; 1HGCR2F60GA137715; 1HGCR2F60GA118971; 1HGCR2F60GA113060; 1HGCR2F60GA146141; 1HGCR2F60GA178832; 1HGCR2F60GA101913 | 1HGCR2F60GA171315; 1HGCR2F60GA163358; 1HGCR2F60GA121739 | 1HGCR2F60GA148598; 1HGCR2F60GA140663 | 1HGCR2F60GA103127 | 1HGCR2F60GA185442 | 1HGCR2F60GA114404 | 1HGCR2F60GA194481; 1HGCR2F60GA191676; 1HGCR2F60GA198790 | 1HGCR2F60GA145829; 1HGCR2F60GA185165 | 1HGCR2F60GA122566; 1HGCR2F60GA100261 | 1HGCR2F60GA138931 | 1HGCR2F60GA165370; 1HGCR2F60GA197414 | 1HGCR2F60GA157737 | 1HGCR2F60GA170892; 1HGCR2F60GA135155 | 1HGCR2F60GA114211 | 1HGCR2F60GA147659 | 1HGCR2F60GA167930 | 1HGCR2F60GA187966; 1HGCR2F60GA118467; 1HGCR2F60GA134703

1HGCR2F60GA194142

1HGCR2F60GA151890; 1HGCR2F60GA182184 | 1HGCR2F60GA185649 | 1HGCR2F60GA148228; 1HGCR2F60GA165692 | 1HGCR2F60GA107193 | 1HGCR2F60GA130702 | 1HGCR2F60GA129288 | 1HGCR2F60GA174294 | 1HGCR2F60GA128237 |

1HGCR2F60GA195372

| 1HGCR2F60GA131283 | 1HGCR2F60GA132787 | 1HGCR2F60GA161254

1HGCR2F60GA103953 | 1HGCR2F60GA149251 | 1HGCR2F60GA127993 | 1HGCR2F60GA122146; 1HGCR2F60GA119232 | 1HGCR2F60GA118307; 1HGCR2F60GA182671 | 1HGCR2F60GA193380 | 1HGCR2F60GA148617 | 1HGCR2F60GA184114 | 1HGCR2F60GA112197; 1HGCR2F60GA111373; 1HGCR2F60GA168432; 1HGCR2F60GA133809 | 1HGCR2F60GA148360 | 1HGCR2F60GA187921; 1HGCR2F60GA190835 | 1HGCR2F60GA134569 | 1HGCR2F60GA124110; 1HGCR2F60GA170987 | 1HGCR2F60GA164932 | 1HGCR2F60GA179608; 1HGCR2F60GA187305

1HGCR2F60GA158998 | 1HGCR2F60GA131249 | 1HGCR2F60GA112720; 1HGCR2F60GA107999 | 1HGCR2F60GA187207 | 1HGCR2F60GA188468 | 1HGCR2F60GA136953; 1HGCR2F60GA171637; 1HGCR2F60GA197333 | 1HGCR2F60GA173758 | 1HGCR2F60GA150643 | 1HGCR2F60GA119828 | 1HGCR2F60GA177728; 1HGCR2F60GA195422; 1HGCR2F60GA161013; 1HGCR2F60GA172612; 1HGCR2F60GA188633 | 1HGCR2F60GA146012 | 1HGCR2F60GA188485 | 1HGCR2F60GA107887 | 1HGCR2F60GA135897 | 1HGCR2F60GA114483

1HGCR2F60GA163683 | 1HGCR2F60GA164817 | 1HGCR2F60GA188454; 1HGCR2F60GA103709; 1HGCR2F60GA158368 | 1HGCR2F60GA149864; 1HGCR2F60GA137164 | 1HGCR2F60GA156720; 1HGCR2F60GA182699 | 1HGCR2F60GA187675 | 1HGCR2F60GA182251; 1HGCR2F60GA198918 |

1HGCR2F60GA134636

| 1HGCR2F60GA112670 | 1HGCR2F60GA162789 | 1HGCR2F60GA194206 | 1HGCR2F60GA101474 | 1HGCR2F60GA196859 | 1HGCR2F60GA109400 | 1HGCR2F60GA132644 | 1HGCR2F60GA156426 | 1HGCR2F60GA181570 | 1HGCR2F60GA173615; 1HGCR2F60GA161528 | 1HGCR2F60GA188650; 1HGCR2F60GA141392 | 1HGCR2F60GA173744 | 1HGCR2F60GA115617 | 1HGCR2F60GA162422 | 1HGCR2F60GA182055 | 1HGCR2F60GA104908; 1HGCR2F60GA162159 | 1HGCR2F60GA110823

1HGCR2F60GA123099; 1HGCR2F60GA166373 | 1HGCR2F60GA120428 | 1HGCR2F60GA190544 | 1HGCR2F60GA164624 | 1HGCR2F60GA135110 | 1HGCR2F60GA118761 | 1HGCR2F60GA157477; 1HGCR2F60GA177454 | 1HGCR2F60GA196103 | 1HGCR2F60GA128125 | 1HGCR2F60GA179639 | 1HGCR2F60GA117982 | 1HGCR2F60GA136046; 1HGCR2F60GA103080 | 1HGCR2F60GA188972 | 1HGCR2F60GA147595; 1HGCR2F60GA190978; 1HGCR2F60GA155017 | 1HGCR2F60GA163716

1HGCR2F60GA198191 | 1HGCR2F60GA165952

1HGCR2F60GA106786; 1HGCR2F60GA198398 | 1HGCR2F60GA151338 | 1HGCR2F60GA169628 | 1HGCR2F60GA115584; 1HGCR2F60GA116914 | 1HGCR2F60GA190995 | 1HGCR2F60GA126469; 1HGCR2F60GA186459 | 1HGCR2F60GA123362; 1HGCR2F60GA101569

1HGCR2F60GA130294 | 1HGCR2F60GA178183 | 1HGCR2F60GA195033; 1HGCR2F60GA138749

1HGCR2F60GA195727 | 1HGCR2F60GA150447; 1HGCR2F60GA109574

1HGCR2F60GA120607; 1HGCR2F60GA104116 | 1HGCR2F60GA173856 | 1HGCR2F60GA170956; 1HGCR2F60GA160640 | 1HGCR2F60GA123474 | 1HGCR2F60GA138055

1HGCR2F60GA140095; 1HGCR2F60GA163778 | 1HGCR2F60GA197834 | 1HGCR2F60GA166955 | 1HGCR2F60GA189684; 1HGCR2F60GA187725 | 1HGCR2F60GA100423; 1HGCR2F60GA118937 | 1HGCR2F60GA125788 | 1HGCR2F60GA192455; 1HGCR2F60GA159147 | 1HGCR2F60GA173145 | 1HGCR2F60GA100891; 1HGCR2F60GA196411 | 1HGCR2F60GA123863 | 1HGCR2F60GA111244 | 1HGCR2F60GA114886 | 1HGCR2F60GA186736 | 1HGCR2F60GA157656 | 1HGCR2F60GA182900 | 1HGCR2F60GA124527; 1HGCR2F60GA154255; 1HGCR2F60GA106285 | 1HGCR2F60GA138430 | 1HGCR2F60GA160329 | 1HGCR2F60GA172898

1HGCR2F60GA186333; 1HGCR2F60GA148195 | 1HGCR2F60GA159262; 1HGCR2F60GA123944 | 1HGCR2F60GA190902 | 1HGCR2F60GA129372; 1HGCR2F60GA143045; 1HGCR2F60GA166065 | 1HGCR2F60GA116430 | 1HGCR2F60GA149220 | 1HGCR2F60GA161609 | 1HGCR2F60GA192262; 1HGCR2F60GA139075

1HGCR2F60GA103273 | 1HGCR2F60GA121689 | 1HGCR2F60GA192472; 1HGCR2F60GA102284 | 1HGCR2F60GA153090; 1HGCR2F60GA107520 | 1HGCR2F60GA195534

1HGCR2F60GA113690; 1HGCR2F60GA199633 | 1HGCR2F60GA120574 | 1HGCR2F60GA139433 | 1HGCR2F60GA143062 | 1HGCR2F60GA168799; 1HGCR2F60GA121014 | 1HGCR2F60GA151744; 1HGCR2F60GA174196 | 1HGCR2F60GA141442; 1HGCR2F60GA113544 | 1HGCR2F60GA139867; 1HGCR2F60GA143031; 1HGCR2F60GA184517 | 1HGCR2F60GA112734; 1HGCR2F60GA192830 | 1HGCR2F60GA191273

1HGCR2F60GA178149; 1HGCR2F60GA136127; 1HGCR2F60GA150965; 1HGCR2F60GA169757 | 1HGCR2F60GA182508; 1HGCR2F60GA191550; 1HGCR2F60GA192858 | 1HGCR2F60GA142882 | 1HGCR2F60GA175493 | 1HGCR2F60GA147774; 1HGCR2F60GA141070; 1HGCR2F60GA107923; 1HGCR2F60GA163537 | 1HGCR2F60GA155633 | 1HGCR2F60GA142428 | 1HGCR2F60GA138847 | 1HGCR2F60GA116413; 1HGCR2F60GA122616 | 1HGCR2F60GA120770; 1HGCR2F60GA103161 | 1HGCR2F60GA142896 | 1HGCR2F60GA124219; 1HGCR2F60GA134281

1HGCR2F60GA166325 | 1HGCR2F60GA168639 | 1HGCR2F60GA178488 | 1HGCR2F60GA104682; 1HGCR2F60GA104133 | 1HGCR2F60GA161139 | 1HGCR2F60GA187627 | 1HGCR2F60GA175316 | 1HGCR2F60GA151114 | 1HGCR2F60GA172366; 1HGCR2F60GA137181; 1HGCR2F60GA132188 | 1HGCR2F60GA135429; 1HGCR2F60GA143692 | 1HGCR2F60GA188308 | 1HGCR2F60GA159715 |

1HGCR2F60GA135981

| 1HGCR2F60GA105119

1HGCR2F60GA120719 | 1HGCR2F60GA181343; 1HGCR2F60GA162582 | 1HGCR2F60GA127914 | 1HGCR2F60GA106187 | 1HGCR2F60GA165868 | 1HGCR2F60GA197283; 1HGCR2F60GA141781 | 1HGCR2F60GA188003 | 1HGCR2F60GA101443 | 1HGCR2F60GA140713 | 1HGCR2F60GA152747; 1HGCR2F60GA170004; 1HGCR2F60GA129100; 1HGCR2F60GA175865 | 1HGCR2F60GA108389 | 1HGCR2F60GA194299 | 1HGCR2F60GA141313; 1HGCR2F60GA188552 | 1HGCR2F60GA174408 | 1HGCR2F60GA116573 | 1HGCR2F60GA161884 | 1HGCR2F60GA171198 | 1HGCR2F60GA170102 | 1HGCR2F60GA141974; 1HGCR2F60GA141540 | 1HGCR2F60GA184789 | 1HGCR2F60GA123250; 1HGCR2F60GA186655 | 1HGCR2F60GA139951 | 1HGCR2F60GA181391 | 1HGCR2F60GA139156; 1HGCR2F60GA112281; 1HGCR2F60GA103466 | 1HGCR2F60GA115052 | 1HGCR2F60GA150612 | 1HGCR2F60GA189457 | 1HGCR2F60GA144065 | 1HGCR2F60GA120817; 1HGCR2F60GA160976

1HGCR2F60GA167197 | 1HGCR2F60GA167345; 1HGCR2F60GA141604 | 1HGCR2F60GA171623 | 1HGCR2F60GA188888; 1HGCR2F60GA198336; 1HGCR2F60GA184999; 1HGCR2F60GA197428 | 1HGCR2F60GA132398; 1HGCR2F60GA152649; 1HGCR2F60GA105427 | 1HGCR2F60GA175168; 1HGCR2F60GA195520 | 1HGCR2F60GA136290; 1HGCR2F60GA193475; 1HGCR2F60GA100650; 1HGCR2F60GA170147; 1HGCR2F60GA167149; 1HGCR2F60GA129498; 1HGCR2F60GA146494; 1HGCR2F60GA185490 | 1HGCR2F60GA168611 | 1HGCR2F60GA137536; 1HGCR2F60GA140954 | 1HGCR2F60GA197039 | 1HGCR2F60GA184498 | 1HGCR2F60GA111289 | 1HGCR2F60GA153431 | 1HGCR2F60GA110417; 1HGCR2F60GA170861 | 1HGCR2F60GA128691 | 1HGCR2F60GA152456 | 1HGCR2F60GA189054 | 1HGCR2F60GA122826 | 1HGCR2F60GA144874 | 1HGCR2F60GA154336 | 1HGCR2F60GA141148 | 1HGCR2F60GA181388 | 1HGCR2F60GA158788; 1HGCR2F60GA138248 | 1HGCR2F60GA106240 | 1HGCR2F60GA137990 | 1HGCR2F60GA175056 | 1HGCR2F60GA156023; 1HGCR2F60GA199471; 1HGCR2F60GA115326 | 1HGCR2F60GA120235

1HGCR2F60GA131901

1HGCR2F60GA128559

; 1HGCR2F60GA197543 | 1HGCR2F60GA185697

1HGCR2F60GA174442 | 1HGCR2F60GA119859 | 1HGCR2F60GA164266 | 1HGCR2F60GA165854; 1HGCR2F60GA199924 | 1HGCR2F60GA191080 | 1HGCR2F60GA143790; 1HGCR2F60GA186963 | 1HGCR2F60GA175378 | 1HGCR2F60GA111809

1HGCR2F60GA143269; 1HGCR2F60GA120672 | 1HGCR2F60GA104472 | 1HGCR2F60GA146043; 1HGCR2F60GA110112; 1HGCR2F60GA104181 | 1HGCR2F60GA193217 | 1HGCR2F60GA131574 | 1HGCR2F60GA172464; 1HGCR2F60GA118372; 1HGCR2F60GA168950; 1HGCR2F60GA165840 | 1HGCR2F60GA173324; 1HGCR2F60GA100051 | 1HGCR2F60GA154482; 1HGCR2F60GA148794; 1HGCR2F60GA181729 | 1HGCR2F60GA155809; 1HGCR2F60GA152716; 1HGCR2F60GA156815 | 1HGCR2F60GA107534 | 1HGCR2F60GA107940 | 1HGCR2F60GA133681 | 1HGCR2F60GA114936

1HGCR2F60GA144423 | 1HGCR2F60GA162520 | 1HGCR2F60GA199678; 1HGCR2F60GA168978 | 1HGCR2F60GA159942; 1HGCR2F60GA140470 | 1HGCR2F60GA158192 | 1HGCR2F60GA170634; 1HGCR2F60GA184808 | 1HGCR2F60GA199082; 1HGCR2F60GA149394

1HGCR2F60GA146334 | 1HGCR2F60GA172108 | 1HGCR2F60GA112491 | 1HGCR2F60GA179009; 1HGCR2F60GA149203 | 1HGCR2F60GA157298 | 1HGCR2F60GA133745 | 1HGCR2F60GA137651 | 1HGCR2F60GA192875; 1HGCR2F60GA199325 | 1HGCR2F60GA135253; 1HGCR2F60GA126276; 1HGCR2F60GA142509; 1HGCR2F60GA160220 | 1HGCR2F60GA192004 | 1HGCR2F60GA167538; 1HGCR2F60GA168205; 1HGCR2F60GA168155 | 1HGCR2F60GA194996 | 1HGCR2F60GA177941 | 1HGCR2F60GA198319 | 1HGCR2F60GA112412 | 1HGCR2F60GA146477 | 1HGCR2F60GA157480 | 1HGCR2F60GA158371;

1HGCR2F60GA133986

; 1HGCR2F60GA191726 | 1HGCR2F60GA140064

1HGCR2F60GA194173 | 1HGCR2F60GA176546; 1HGCR2F60GA151257 | 1HGCR2F60GA153378; 1HGCR2F60GA192424 | 1HGCR2F60GA137004; 1HGCR2F60GA199860; 1HGCR2F60GA128884 | 1HGCR2F60GA182914; 1HGCR2F60GA185506 | 1HGCR2F60GA175641 | 1HGCR2F60GA183335 | 1HGCR2F60GA159004 | 1HGCR2F60GA159729 | 1HGCR2F60GA151355 | 1HGCR2F60GA131977; 1HGCR2F60GA149752 | 1HGCR2F60GA195310 | 1HGCR2F60GA195789 | 1HGCR2F60GA102320

1HGCR2F60GA113205; 1HGCR2F60GA126858; 1HGCR2F60GA104830 | 1HGCR2F60GA184940; 1HGCR2F60GA140386 | 1HGCR2F60GA119876; 1HGCR2F60GA108537 | 1HGCR2F60GA181987; 1HGCR2F60GA114421; 1HGCR2F60GA130277 | 1HGCR2F60GA132434; 1HGCR2F60GA126178 | 1HGCR2F60GA184176 | 1HGCR2F60GA135172 | 1HGCR2F60GA132563 | 1HGCR2F60GA140159;

1HGCR2F60GA196084

| 1HGCR2F60GA175154 | 1HGCR2F60GA111518 | 1HGCR2F60GA169029 | 1HGCR2F60GA139626 | 1HGCR2F60GA185151; 1HGCR2F60GA160430 | 1HGCR2F60GA170049 | 1HGCR2F60GA125631 | 1HGCR2F60GA139285 | 1HGCR2F60GA171573 | 1HGCR2F60GA168043; 1HGCR2F60GA166471;

1HGCR2F60GA177115

| 1HGCR2F60GA161724 | 1HGCR2F60GA109221 | 1HGCR2F60GA113186 | 1HGCR2F60GA144342 | 1HGCR2F60GA125015 | 1HGCR2F60GA146432; 1HGCR2F60GA147421 | 1HGCR2F60GA159679; 1HGCR2F60GA128626 | 1HGCR2F60GA108764; 1HGCR2F60GA147614 | 1HGCR2F60GA147600 | 1HGCR2F60GA160251 | 1HGCR2F60GA134488 | 1HGCR2F60GA177695 | 1HGCR2F60GA199826; 1HGCR2F60GA177938 | 1HGCR2F60GA151842; 1HGCR2F60GA177762 | 1HGCR2F60GA117108

1HGCR2F60GA175347 | 1HGCR2F60GA140839 | 1HGCR2F60GA166776 | 1HGCR2F60GA197526 | 1HGCR2F60GA174327 | 1HGCR2F60GA190964 | 1HGCR2F60GA131123

1HGCR2F60GA108344;

1HGCR2F60GA125337

| 1HGCR2F60GA116153 | 1HGCR2F60GA158001 | 1HGCR2F60GA163117 | 1HGCR2F60GA161142

1HGCR2F60GA178247 | 1HGCR2F60GA186817 | 1HGCR2F60GA133132 | 1HGCR2F60GA131199 | 1HGCR2F60GA186980; 1HGCR2F60GA160041; 1HGCR2F60GA169726 | 1HGCR2F60GA162503; 1HGCR2F60GA154529; 1HGCR2F60GA135706; 1HGCR2F60GA109977 | 1HGCR2F60GA152263; 1HGCR2F60GA149508; 1HGCR2F60GA143238 | 1HGCR2F60GA189801

1HGCR2F60GA154742 | 1HGCR2F60GA176658 | 1HGCR2F60GA178782; 1HGCR2F60GA137892 |

1HGCR2F60GA130716

; 1HGCR2F60GA134300 | 1HGCR2F60GA199311; 1HGCR2F60GA144647 | 1HGCR2F60GA122924; 1HGCR2F60GA103919; 1HGCR2F60GA129792 | 1HGCR2F60GA137598 | 1HGCR2F60GA120011 | 1HGCR2F60GA104357 | 1HGCR2F60GA141697 | 1HGCR2F60GA196666 | 1HGCR2F60GA149380

1HGCR2F60GA128318 | 1HGCR2F60GA157785 | 1HGCR2F60GA185280 | 1HGCR2F60GA146348 | 1HGCR2F60GA178653 | 1HGCR2F60GA100339 | 1HGCR2F60GA117884 | 1HGCR2F60GA146818 | 1HGCR2F60GA154031 | 1HGCR2F60GA103838; 1HGCR2F60GA115908 | 1HGCR2F60GA159374; 1HGCR2F60GA169967; 1HGCR2F60GA176241 | 1HGCR2F60GA152005 | 1HGCR2F60GA109249; 1HGCR2F60GA125645

1HGCR2F60GA115732 | 1HGCR2F60GA192035; 1HGCR2F60GA129839

1HGCR2F60GA180418 | 1HGCR2F60GA168642 | 1HGCR2F60GA106108 | 1HGCR2F60GA101636 | 1HGCR2F60GA156717 | 1HGCR2F60GA197946 | 1HGCR2F60GA176062

1HGCR2F60GA108926 | 1HGCR2F60GA130568; 1HGCR2F60GA190656 | 1HGCR2F60GA169998 | 1HGCR2F60GA167703 | 1HGCR2F60GA166518 | 1HGCR2F60GA127122; 1HGCR2F60GA147886

1HGCR2F60GA101863 | 1HGCR2F60GA171539; 1HGCR2F60GA103256 | 1HGCR2F60GA150707 | 1HGCR2F60GA170200

1HGCR2F60GA187692 | 1HGCR2F60GA105458 | 1HGCR2F60GA132983 | 1HGCR2F60GA113155 | 1HGCR2F60GA155583; 1HGCR2F60GA118162 | 1HGCR2F60GA149024 | 1HGCR2F60GA171704 | 1HGCR2F60GA186848 | 1HGCR2F60GA107825; 1HGCR2F60GA145748 | 1HGCR2F60GA112667

1HGCR2F60GA122261; 1HGCR2F60GA153557; 1HGCR2F60GA111647; 1HGCR2F60GA135205 | 1HGCR2F60GA174151 | 1HGCR2F60GA176398 | 1HGCR2F60GA156734; 1HGCR2F60GA109509; 1HGCR2F60GA116847; 1HGCR2F60GA112247; 1HGCR2F60GA177955; 1HGCR2F60GA108408 | 1HGCR2F60GA112376; 1HGCR2F60GA125175 | 1HGCR2F60GA170486; 1HGCR2F60GA173436 | 1HGCR2F60GA162887 | 1HGCR2F60GA118386 | 1HGCR2F60GA151436 | 1HGCR2F60GA117917 | 1HGCR2F60GA186624 | 1HGCR2F60GA101877 | 1HGCR2F60GA139738 | 1HGCR2F60GA192486 | 1HGCR2F60GA152778; 1HGCR2F60GA102205 | 1HGCR2F60GA114452; 1HGCR2F60GA133437; 1HGCR2F60GA154286 | 1HGCR2F60GA172111 | 1HGCR2F60GA183982;

1HGCR2F60GA1532831HGCR2F60GA161755 | 1HGCR2F60GA144597; 1HGCR2F60GA103192 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F60GA1.
1HGCR2F60GA150903 | 1HGCR2F60GA172917

1HGCR2F60GA160296; 1HGCR2F60GA195369 | 1HGCR2F60GA115293 | 1HGCR2F60GA143322; 1HGCR2F60GA125306 | 1HGCR2F60GA116699 | 1HGCR2F60GA109039 | 1HGCR2F60GA108571 | 1HGCR2F60GA167894; 1HGCR2F60GA196344 | 1HGCR2F60GA149847; 1HGCR2F60GA141988 | 1HGCR2F60GA155048; 1HGCR2F60GA135866

1HGCR2F60GA178636; 1HGCR2F60GA140677 | 1HGCR2F60GA197350; 1HGCR2F60GA164588 | 1HGCR2F60GA102253 | 1HGCR2F60GA100549 | 1HGCR2F60GA103421 | 1HGCR2F60GA161741

1HGCR2F60GA124477 | 1HGCR2F60GA150836 | 1HGCR2F60GA116668 | 1HGCR2F60GA134474 | 1HGCR2F60GA102690; 1HGCR2F60GA107873; 1HGCR2F60GA136676; 1HGCR2F60GA171802 | 1HGCR2F60GA110238 | 1HGCR2F60GA149783; 1HGCR2F60GA183979 | 1HGCR2F60GA107632;

1HGCR2F60GA171881

; 1HGCR2F60GA117352 | 1HGCR2F60GA149671 | 1HGCR2F60GA181682 | 1HGCR2F60GA173842 | 1HGCR2F60GA123376 | 1HGCR2F60GA162212; 1HGCR2F60GA144793 | 1HGCR2F60GA116234; 1HGCR2F60GA192519 | 1HGCR2F60GA153865; 1HGCR2F60GA198708 | 1HGCR2F60GA152618; 1HGCR2F60GA199552; 1HGCR2F60GA142770

1HGCR2F60GA198028 | 1HGCR2F60GA109266 | 1HGCR2F60GA132949 | 1HGCR2F60GA118209 | 1HGCR2F60GA153400 | 1HGCR2F60GA192861; 1HGCR2F60GA193668 | 1HGCR2F60GA141862 | 1HGCR2F60GA117710; 1HGCR2F60GA148861 | 1HGCR2F60GA127072 | 1HGCR2F60GA147340 | 1HGCR2F60GA157690 | 1HGCR2F60GA147838 | 1HGCR2F60GA199146; 1HGCR2F60GA185411 | 1HGCR2F60GA178930 | 1HGCR2F60GA105928; 1HGCR2F60GA132921 | 1HGCR2F60GA195856 | 1HGCR2F60GA158127; 1HGCR2F60GA126391 | 1HGCR2F60GA150058 | 1HGCR2F60GA118193 | 1HGCR2F60GA100826 | 1HGCR2F60GA114192 | 1HGCR2F60GA192620 | 1HGCR2F60GA153302 | 1HGCR2F60GA192309 | 1HGCR2F60GA133860 | 1HGCR2F60GA177261 | 1HGCR2F60GA133969; 1HGCR2F60GA135396; 1HGCR2F60GA137116 | 1HGCR2F60GA174215 | 1HGCR2F60GA127427 | 1HGCR2F60GA149363; 1HGCR2F60GA151209; 1HGCR2F60GA154790 | 1HGCR2F60GA128058 | 1HGCR2F60GA181889 | 1HGCR2F60GA170018; 1HGCR2F60GA156300 | 1HGCR2F60GA164493; 1HGCR2F60GA149590

1HGCR2F60GA196599 | 1HGCR2F60GA104066 | 1HGCR2F60GA192942

1HGCR2F60GA101796 | 1HGCR2F60GA175719 | 1HGCR2F60GA189376; 1HGCR2F60GA177132 | 1HGCR2F60GA108490 | 1HGCR2F60GA194870 | 1HGCR2F60GA119568 | 1HGCR2F60GA171024 | 1HGCR2F60GA185117 | 1HGCR2F60GA123975; 1HGCR2F60GA124088 | 1HGCR2F60GA118131 | 1HGCR2F60GA129906; 1HGCR2F60GA106531 | 1HGCR2F60GA125760 | 1HGCR2F60GA154062; 1HGCR2F60GA160542 | 1HGCR2F60GA161626 | 1HGCR2F60GA179043 | 1HGCR2F60GA115231 | 1HGCR2F60GA143059 | 1HGCR2F60GA146026 | 1HGCR2F60GA149640 | 1HGCR2F60GA196571 | 1HGCR2F60GA177051 | 1HGCR2F60GA199406 | 1HGCR2F60GA186509 | 1HGCR2F60GA135267; 1HGCR2F60GA146107; 1HGCR2F60GA194979 | 1HGCR2F60GA195601; 1HGCR2F60GA171153 | 1HGCR2F60GA197803

1HGCR2F60GA141747 | 1HGCR2F60GA159570; 1HGCR2F60GA109252 | 1HGCR2F60GA179155 | 1HGCR2F60GA127461; 1HGCR2F60GA181939

1HGCR2F60GA111731 | 1HGCR2F60GA137245; 1HGCR2F60GA105010; 1HGCR2F60GA121109; 1HGCR2F60GA130280; 1HGCR2F60GA130652 | 1HGCR2F60GA179883; 1HGCR2F60GA136869; 1HGCR2F60GA124351 | 1HGCR2F60GA128965 | 1HGCR2F60GA164221 | 1HGCR2F60GA182833 | 1HGCR2F60GA191029; 1HGCR2F60GA112085 | 1HGCR2F60GA185232

1HGCR2F60GA179835 | 1HGCR2F60GA105718 | 1HGCR2F60GA120140;

1HGCR2F60GA198952

; 1HGCR2F60GA101880; 1HGCR2F60GA194156 | 1HGCR2F60GA171380; 1HGCR2F60GA180788

1HGCR2F60GA175798 | 1HGCR2F60GA156572; 1HGCR2F60GA116864 | 1HGCR2F60GA194867; 1HGCR2F60GA185523

1HGCR2F60GA110675 | 1HGCR2F60GA166566 | 1HGCR2F60GA114838; 1HGCR2F60GA105072 | 1HGCR2F60GA144504

1HGCR2F60GA141439 | 1HGCR2F60GA154725 | 1HGCR2F60GA168575 | 1HGCR2F60GA148178; 1HGCR2F60GA120493 | 1HGCR2F60GA183769 | 1HGCR2F60GA192360 | 1HGCR2F60GA170410; 1HGCR2F60GA134555; 1HGCR2F60GA189040; 1HGCR2F60GA110479 | 1HGCR2F60GA196022; 1HGCR2F60GA141067 | 1HGCR2F60GA105296 | 1HGCR2F60GA129405

1HGCR2F60GA168494 | 1HGCR2F60GA170150 |

1HGCR2F60GA166759

| 1HGCR2F60GA139318; 1HGCR2F60GA138640; 1HGCR2F60GA139836 | 1HGCR2F60GA177826; 1HGCR2F60GA122101; 1HGCR2F60GA175011; 1HGCR2F60GA184484 | 1HGCR2F60GA191760; 1HGCR2F60GA128822 | 1HGCR2F60GA118002 | 1HGCR2F60GA116542; 1HGCR2F60GA188082; 1HGCR2F60GA150688 | 1HGCR2F60GA125807 | 1HGCR2F60GA144308; 1HGCR2F60GA121191; 1HGCR2F60GA149900; 1HGCR2F60GA189989 | 1HGCR2F60GA162131; 1HGCR2F60GA145491 | 1HGCR2F60GA111812 | 1HGCR2F60GA120249 | 1HGCR2F60GA185036 | 1HGCR2F60GA110711 | 1HGCR2F60GA190009; 1HGCR2F60GA178538 | 1HGCR2F60GA129047 | 1HGCR2F60GA159391 | 1HGCR2F60GA160878

1HGCR2F60GA105850 | 1HGCR2F60GA182749 |

1HGCR2F60GA176787

; 1HGCR2F60GA148312; 1HGCR2F60GA160699 | 1HGCR2F60GA197641 | 1HGCR2F60GA161447 | 1HGCR2F60GA184646 | 1HGCR2F60GA131557 | 1HGCR2F60GA176577; 1HGCR2F60GA115892; 1HGCR2F60GA114337 | 1HGCR2F60GA142154 | 1HGCR2F60GA134734 | 1HGCR2F60GA168124

1HGCR2F60GA169709 | 1HGCR2F60GA125189 | 1HGCR2F60GA182220 | 1HGCR2F60GA159584

1HGCR2F60GA180953 | 1HGCR2F60GA128853; 1HGCR2F60GA102950 | 1HGCR2F60GA108831 | 1HGCR2F60GA184503 | 1HGCR2F60GA135432 | 1HGCR2F60GA139688; 1HGCR2F60GA191953 | 1HGCR2F60GA149685; 1HGCR2F60GA120624 | 1HGCR2F60GA115830 | 1HGCR2F60GA139058 | 1HGCR2F60GA106013 | 1HGCR2F60GA194643; 1HGCR2F60GA162453; 1HGCR2F60GA190172 | 1HGCR2F60GA152294 | 1HGCR2F60GA138976 | 1HGCR2F60GA177129 | 1HGCR2F60GA173887 | 1HGCR2F60GA121742 | 1HGCR2F60GA104617 | 1HGCR2F60GA198983; 1HGCR2F60GA133308 | 1HGCR2F60GA174750 | 1HGCR2F60GA119442 | 1HGCR2F60GA159987 | 1HGCR2F60GA174439 | 1HGCR2F60GA152280; 1HGCR2F60GA162680

1HGCR2F60GA157950; 1HGCR2F60GA178085 | 1HGCR2F60GA138315 | 1HGCR2F60GA133115 | 1HGCR2F60GA113530 | 1HGCR2F60GA192780; 1HGCR2F60GA120090 | 1HGCR2F60GA178765; 1HGCR2F60GA116895 | 1HGCR2F60GA141800; 1HGCR2F60GA164798 | 1HGCR2F60GA115939 | 1HGCR2F60GA101779; 1HGCR2F60GA177244 | 1HGCR2F60GA179494 | 1HGCR2F60GA115603; 1HGCR2F60GA190589 | 1HGCR2F60GA161335 | 1HGCR2F60GA153574 | 1HGCR2F60GA113916 | 1HGCR2F60GA194383; 1HGCR2F60GA120039 | 1HGCR2F60GA193086

1HGCR2F60GA105931; 1HGCR2F60GA111969 | 1HGCR2F60GA165949 | 1HGCR2F60GA161349

1HGCR2F60GA108957; 1HGCR2F60GA167118 | 1HGCR2F60GA173839 | 1HGCR2F60GA167216 | 1HGCR2F60GA111051 | 1HGCR2F60GA133650 | 1HGCR2F60GA129842; 1HGCR2F60GA146592 | 1HGCR2F60GA128481 | 1HGCR2F60GA193332 | 1HGCR2F60GA197865 | 1HGCR2F60GA178295 | 1HGCR2F60GA137231 | 1HGCR2F60GA177633 | 1HGCR2F60GA198482

1HGCR2F60GA188602; 1HGCR2F60GA117402 | 1HGCR2F60GA152828; 1HGCR2F60GA101927

1HGCR2F60GA114189 | 1HGCR2F60GA165305 | 1HGCR2F60GA191077 | 1HGCR2F60GA186381 | 1HGCR2F60GA135902 | 1HGCR2F60GA142994 | 1HGCR2F60GA193962 | 1HGCR2F60GA187174 | 1HGCR2F60GA130862 | 1HGCR2F60GA134457; 1HGCR2F60GA135723 | 1HGCR2F60GA137438; 1HGCR2F60GA165756 | 1HGCR2F60GA155003; 1HGCR2F60GA146091 | 1HGCR2F60GA191628; 1HGCR2F60GA177857 | 1HGCR2F60GA174604 | 1HGCR2F60GA176952 | 1HGCR2F60GA124205 | 1HGCR2F60GA193511; 1HGCR2F60GA135186 | 1HGCR2F60GA199275; 1HGCR2F60GA105489

1HGCR2F60GA151131 |

1HGCR2F60GA158161

| 1HGCR2F60GA198241 | 1HGCR2F60GA106657; 1HGCR2F60GA163666 | 1HGCR2F60GA189135; 1HGCR2F60GA138850 | 1HGCR2F60GA126441 | 1HGCR2F60GA167281

1HGCR2F60GA172562 | 1HGCR2F60GA160119; 1HGCR2F60GA172769

1HGCR2F60GA121823 | 1HGCR2F60GA179351

1HGCR2F60GA194531; 1HGCR2F60GA152599

1HGCR2F60GA177471; 1HGCR2F60GA114368 | 1HGCR2F60GA180855

1HGCR2F60GA147645 | 1HGCR2F60GA100745; 1HGCR2F60GA126617 | 1HGCR2F60GA133941; 1HGCR2F60GA130408; 1HGCR2F60GA123328 | 1HGCR2F60GA143756; 1HGCR2F60GA188227; 1HGCR2F60GA125421; 1HGCR2F60GA148584 | 1HGCR2F60GA178877; 1HGCR2F60GA124513 | 1HGCR2F60GA198174 | 1HGCR2F60GA107680

1HGCR2F60GA145801 | 1HGCR2F60GA155731 | 1HGCR2F60GA142221; 1HGCR2F60GA176529

1HGCR2F60GA115763

1HGCR2F60GA160752; 1HGCR2F60GA158869; 1HGCR2F60GA133907; 1HGCR2F60GA169824 | 1HGCR2F60GA174201 | 1HGCR2F60GA183478; 1HGCR2F60GA143823 | 1HGCR2F60GA130036; 1HGCR2F60GA132546 | 1HGCR2F60GA143997 | 1HGCR2F60GA112250; 1HGCR2F60GA152103

1HGCR2F60GA101829 | 1HGCR2F60GA194058; 1HGCR2F60GA164333 | 1HGCR2F60GA173677 | 1HGCR2F60GA198675; 1HGCR2F60GA147872 | 1HGCR2F60GA186087 | 1HGCR2F60GA155874 | 1HGCR2F60GA125550 | 1HGCR2F60GA188406 | 1HGCR2F60GA166521 | 1HGCR2F60GA140257 | 1HGCR2F60GA138475; 1HGCR2F60GA164705 | 1HGCR2F60GA187644; 1HGCR2F60GA130070 | 1HGCR2F60GA114869; 1HGCR2F60GA177535 | 1HGCR2F60GA142381 | 1HGCR2F60GA172707; 1HGCR2F60GA166891 | 1HGCR2F60GA118145; 1HGCR2F60GA158984; 1HGCR2F60GA154210; 1HGCR2F60GA114578 | 1HGCR2F60GA104052 | 1HGCR2F60GA157964 | 1HGCR2F60GA158225; 1HGCR2F60GA158113 | 1HGCR2F60GA187448; 1HGCR2F60GA107548 | 1HGCR2F60GA138833 | 1HGCR2F60GA113012; 1HGCR2F60GA191130 | 1HGCR2F60GA186199

1HGCR2F60GA150576; 1HGCR2F60GA134135 | 1HGCR2F60GA164803 | 1HGCR2F60GA140971; 1HGCR2F60GA190740; 1HGCR2F60GA190642; 1HGCR2F60GA191449 | 1HGCR2F60GA194237 | 1HGCR2F60GA148889

1HGCR2F60GA197140 | 1HGCR2F60GA161920 | 1HGCR2F60GA113253; 1HGCR2F60GA115102 | 1HGCR2F60GA127816; 1HGCR2F60GA138752 | 1HGCR2F60GA147743 | 1HGCR2F60GA191659; 1HGCR2F60GA163165 | 1HGCR2F60GA171766

1HGCR2F60GA140291; 1HGCR2F60GA111101

1HGCR2F60GA128299 | 1HGCR2F60GA157107

1HGCR2F60GA121126 | 1HGCR2F60GA120851; 1HGCR2F60GA159360 | 1HGCR2F60GA115147 | 1HGCR2F60GA155597 | 1HGCR2F60GA159990

1HGCR2F60GA158077; 1HGCR2F60GA106190; 1HGCR2F60GA190334; 1HGCR2F60GA164929; 1HGCR2F60GA189538

1HGCR2F60GA142929

1HGCR2F60GA104858 | 1HGCR2F60GA147967 | 1HGCR2F60GA102379 | 1HGCR2F60GA144681 | 1HGCR2F60GA175283; 1HGCR2F60GA139268 | 1HGCR2F60GA142123 | 1HGCR2F60GA117609

1HGCR2F60GA140260; 1HGCR2F60GA150139 | 1HGCR2F60GA133910 | 1HGCR2F60GA175462 | 1HGCR2F60GA198787; 1HGCR2F60GA141084; 1HGCR2F60GA152733 | 1HGCR2F60GA151954 |

1HGCR2F60GA180175

| 1HGCR2F60GA116105; 1HGCR2F60GA187496; 1HGCR2F60GA110935; 1HGCR2F60GA107971; 1HGCR2F60GA171217 | 1HGCR2F60GA151968

1HGCR2F60GA179267 | 1HGCR2F60GA121319 | 1HGCR2F60GA111311; 1HGCR2F60GA178006

1HGCR2F60GA146656 | 1HGCR2F60GA178961 | 1HGCR2F60GA152022 | 1HGCR2F60GA154059 | 1HGCR2F60GA162632 | 1HGCR2F60GA141375 | 1HGCR2F60GA114662; 1HGCR2F60GA143708 | 1HGCR2F60GA127833; 1HGCR2F60GA144499; 1HGCR2F60GA100969 | 1HGCR2F60GA184050; 1HGCR2F60GA176580; 1HGCR2F60GA168060 | 1HGCR2F60GA123197 | 1HGCR2F60GA186462 | 1HGCR2F60GA146270 | 1HGCR2F60GA187143; 1HGCR2F60GA124902 | 1HGCR2F60GA103239; 1HGCR2F60GA116718 | 1HGCR2F60GA155065 | 1HGCR2F60GA106688 | 1HGCR2F60GA162355

1HGCR2F60GA182086; 1HGCR2F60GA101684

1HGCR2F60GA180872;

1HGCR2F60GA108411

; 1HGCR2F60GA193346 | 1HGCR2F60GA196165; 1HGCR2F60GA114323 | 1HGCR2F60GA178846 | 1HGCR2F60GA126360 | 1HGCR2F60GA154076

1HGCR2F60GA105492 | 1HGCR2F60GA198059 | 1HGCR2F60GA182816 | 1HGCR2F60GA149721 | 1HGCR2F60GA112362 | 1HGCR2F60GA173078; 1HGCR2F60GA175199 | 1HGCR2F60GA141814 | 1HGCR2F60GA119036

1HGCR2F60GA185747; 1HGCR2F60GA118288; 1HGCR2F60GA177101 | 1HGCR2F60GA177387; 1HGCR2F60GA186090; 1HGCR2F60GA118064

1HGCR2F60GA140307; 1HGCR2F60GA193587 | 1HGCR2F60GA141778

1HGCR2F60GA172206; 1HGCR2F60GA110191; 1HGCR2F60GA190401 | 1HGCR2F60GA144390 | 1HGCR2F60GA159438 | 1HGCR2F60GA171654; 1HGCR2F60GA146835 | 1HGCR2F60GA163893; 1HGCR2F60GA127878 | 1HGCR2F60GA165885 | 1HGCR2F60GA118243; 1HGCR2F60GA119909 | 1HGCR2F60GA118176 | 1HGCR2F60GA121062 | 1HGCR2F60GA164395 |

1HGCR2F60GA172318

| 1HGCR2F60GA181438 | 1HGCR2F60GA108747; 1HGCR2F60GA131722 | 1HGCR2F60GA173422; 1HGCR2F60GA183691; 1HGCR2F60GA165790 | 1HGCR2F60GA117657

1HGCR2F60GA146530 | 1HGCR2F60GA187420 | 1HGCR2F60GA165482 | 1HGCR2F60GA147015; 1HGCR2F60GA185182; 1HGCR2F60GA171850 | 1HGCR2F60GA170388 | 1HGCR2F60GA195498 | 1HGCR2F60GA174165 | 1HGCR2F60GA192102; 1HGCR2F60GA136032 | 1HGCR2F60GA107095 | 1HGCR2F60GA110367 | 1HGCR2F60GA188132; 1HGCR2F60GA131591; 1HGCR2F60GA167264; 1HGCR2F60GA106447 | 1HGCR2F60GA107727; 1HGCR2F60GA199793; 1HGCR2F60GA135348

1HGCR2F60GA172609 | 1HGCR2F60GA131137 | 1HGCR2F60GA166096 | 1HGCR2F60GA180001

1HGCR2F60GA144955 | 1HGCR2F60GA190012;

1HGCR2F60GA117027

| 1HGCR2F60GA169872 | 1HGCR2F60GA124463 | 1HGCR2F60GA190348 | 1HGCR2F60GA168219

1HGCR2F60GA193671; 1HGCR2F60GA121613 | 1HGCR2F60GA189166 | 1HGCR2F60GA103094; 1HGCR2F60GA120879 | 1HGCR2F60GA116203 | 1HGCR2F60GA102057 | 1HGCR2F60GA131347 | 1HGCR2F60GA157589; 1HGCR2F60GA173341; 1HGCR2F60GA111082 | 1HGCR2F60GA156152; 1HGCR2F60GA175235; 1HGCR2F60GA105637 | 1HGCR2F60GA180158 | 1HGCR2F60GA146124 | 1HGCR2F60GA135124 | 1HGCR2F60GA122115; 1HGCR2F60GA151050 | 1HGCR2F60GA109025 | 1HGCR2F60GA110157 | 1HGCR2F60GA117528 | 1HGCR2F60GA192343 | 1HGCR2F60GA182122; 1HGCR2F60GA129128; 1HGCR2F60GA113298

1HGCR2F60GA132482 | 1HGCR2F60GA171329 | 1HGCR2F60GA195503; 1HGCR2F60GA175333 | 1HGCR2F60GA195145 | 1HGCR2F60GA194769 | 1HGCR2F60GA170472 | 1HGCR2F60GA126357

1HGCR2F60GA165465 | 1HGCR2F60GA175400; 1HGCR2F60GA159035 | 1HGCR2F60GA180757 | 1HGCR2F60GA123698 | 1HGCR2F60GA117755 | 1HGCR2F60GA167250 | 1HGCR2F60GA155132;

1HGCR2F60GA125144

| 1HGCR2F60GA135415; 1HGCR2F60GA122079; 1HGCR2F60GA109705 | 1HGCR2F60GA112992; 1HGCR2F60GA129985 | 1HGCR2F60GA128433

1HGCR2F60GA138573 | 1HGCR2F60GA151632 | 1HGCR2F60GA192214 | 1HGCR2F60GA151971 | 1HGCR2F60GA145569; 1HGCR2F60GA110031; 1HGCR2F60GA103368 | 1HGCR2F60GA101748 | 1HGCR2F60GA106920 | 1HGCR2F60GA104973; 1HGCR2F60GA189751; 1HGCR2F60GA169743; 1HGCR2F60GA141845 | 1HGCR2F60GA193248

1HGCR2F60GA195713; 1HGCR2F60GA156913; 1HGCR2F60GA186994 | 1HGCR2F60GA125449; 1HGCR2F60GA114029; 1HGCR2F60GA115813 | 1HGCR2F60GA184565 | 1HGCR2F60GA143711; 1HGCR2F60GA189619; 1HGCR2F60GA178510 | 1HGCR2F60GA132353; 1HGCR2F60GA143644; 1HGCR2F60GA139772; 1HGCR2F60GA185120; 1HGCR2F60GA123233; 1HGCR2F60GA189877; 1HGCR2F60GA116198 | 1HGCR2F60GA199843; 1HGCR2F60GA103869 | 1HGCR2F60GA138654 |

1HGCR2F60GA134166

| 1HGCR2F60GA136242; 1HGCR2F60GA196957 | 1HGCR2F60GA129744 | 1HGCR2F60GA168768 | 1HGCR2F60GA193699

1HGCR2F60GA132854; 1HGCR2F60GA116119 |

1HGCR2F60GA132918

; 1HGCR2F60GA143983; 1HGCR2F60GA114547; 1HGCR2F60GA132871; 1HGCR2F60GA146057 | 1HGCR2F60GA138802; 1HGCR2F60GA162663; 1HGCR2F60GA142025 | 1HGCR2F60GA155566; 1HGCR2F60GA188941; 1HGCR2F60GA160394 | 1HGCR2F60GA104200 | 1HGCR2F60GA169158 | 1HGCR2F60GA102768 | 1HGCR2F60GA161836; 1HGCR2F60GA107839; 1HGCR2F60GA125404; 1HGCR2F60GA191872 | 1HGCR2F60GA194044 |

1HGCR2F60GA199390

| 1HGCR2F60GA198045

1HGCR2F60GA149248; 1HGCR2F60GA135513 | 1HGCR2F60GA141053; 1HGCR2F60GA139822 | 1HGCR2F60GA113415 | 1HGCR2F60GA166843 | 1HGCR2F60GA133079 | 1HGCR2F60GA190639 | 1HGCR2F60GA124642; 1HGCR2F60GA176112 | 1HGCR2F60GA179222; 1HGCR2F60GA167877 | 1HGCR2F60GA177504

1HGCR2F60GA117948 | 1HGCR2F60GA164459 | 1HGCR2F60GA139514 | 1HGCR2F60GA140551 | 1HGCR2F60GA181262

1HGCR2F60GA146690 | 1HGCR2F60GA100387; 1HGCR2F60GA127718 | 1HGCR2F60GA145152 | 1HGCR2F60GA144471 | 1HGCR2F60GA193721; 1HGCR2F60GA179706 | 1HGCR2F60GA177566 | 1HGCR2F60GA178166 | 1HGCR2F60GA112779; 1HGCR2F60GA167071 | 1HGCR2F60GA152201 | 1HGCR2F60GA193055 | 1HGCR2F60GA197901

1HGCR2F60GA113611

1HGCR2F60GA113334; 1HGCR2F60GA135463 | 1HGCR2F60GA172335; 1HGCR2F60GA106562; 1HGCR2F60GA107713; 1HGCR2F60GA164638 | 1HGCR2F60GA190849 | 1HGCR2F60GA180340; 1HGCR2F60GA153705; 1HGCR2F60GA119201 | 1HGCR2F60GA137794 | 1HGCR2F60GA154675 | 1HGCR2F60GA167684 | 1HGCR2F60GA157558 | 1HGCR2F60GA181701 | 1HGCR2F60GA108084 | 1HGCR2F60GA164882 | 1HGCR2F60GA117254; 1HGCR2F60GA141652; 1HGCR2F60GA111499; 1HGCR2F60GA143014; 1HGCR2F60GA167166

1HGCR2F60GA142610; 1HGCR2F60GA110644

1HGCR2F60GA170228; 1HGCR2F60GA100776; 1HGCR2F60GA168348; 1HGCR2F60GA130828 | 1HGCR2F60GA166647 | 1HGCR2F60GA178927 | 1HGCR2F60GA107288; 1HGCR2F60GA113382 | 1HGCR2F60GA168480; 1HGCR2F60GA172089 | 1HGCR2F60GA170584 | 1HGCR2F60GA107145; 1HGCR2F60GA109011; 1HGCR2F60GA114371 | 1HGCR2F60GA149301 | 1HGCR2F60GA112653; 1HGCR2F60GA194691 | 1HGCR2F60GA173095; 1HGCR2F60GA136743; 1HGCR2F60GA137407; 1HGCR2F60GA104794; 1HGCR2F60GA144633 | 1HGCR2F60GA167099; 1HGCR2F60GA103760 | 1HGCR2F60GA150934 | 1HGCR2F60GA182802 | 1HGCR2F60GA188163 | 1HGCR2F60GA157138 | 1HGCR2F60GA159701

1HGCR2F60GA164185; 1HGCR2F60GA148844; 1HGCR2F60GA186056 | 1HGCR2F60GA140467; 1HGCR2F60GA106030; 1HGCR2F60GA108313 | 1HGCR2F60GA188874 | 1HGCR2F60GA191256; 1HGCR2F60GA180628; 1HGCR2F60GA100728 | 1HGCR2F60GA179513 | 1HGCR2F60GA151145 | 1HGCR2F60GA160587 | 1HGCR2F60GA137472; 1HGCR2F60GA140274

1HGCR2F60GA181097 | 1HGCR2F60GA134894 | 1HGCR2F60GA110613 | 1HGCR2F60GA163652 | 1HGCR2F60GA129713 | 1HGCR2F60GA104343 | 1HGCR2F60GA197929 | 1HGCR2F60GA100356; 1HGCR2F60GA166678 | 1HGCR2F60GA115343; 1HGCR2F60GA184906; 1HGCR2F60GA175185; 1HGCR2F60GA187918; 1HGCR2F60GA122857 | 1HGCR2F60GA129663 | 1HGCR2F60GA139321; 1HGCR2F60GA191919 | 1HGCR2F60GA190124 | 1HGCR2F60GA126665 | 1HGCR2F60GA115200 | 1HGCR2F60GA156085 | 1HGCR2F60GA162579 | 1HGCR2F60GA129775 | 1HGCR2F60GA114290; 1HGCR2F60GA104696; 1HGCR2F60GA197400 | 1HGCR2F60GA181441; 1HGCR2F60GA163215 | 1HGCR2F60GA131073 | 1HGCR2F60GA122020; 1HGCR2F60GA182234 | 1HGCR2F60GA150285 | 1HGCR2F60GA172190; 1HGCR2F60GA145944 | 1HGCR2F60GA133888 | 1HGCR2F60GA168236

1HGCR2F60GA108196 | 1HGCR2F60GA160623 | 1HGCR2F60GA187787 | 1HGCR2F60GA108876 | 1HGCR2F60GA189815 | 1HGCR2F60GA124639 | 1HGCR2F60GA185313; 1HGCR2F60GA183092 | 1HGCR2F60GA142106; 1HGCR2F60GA153736 | 1HGCR2F60GA145782; 1HGCR2F60GA146527 | 1HGCR2F60GA184890 | 1HGCR2F60GA157849 | 1HGCR2F60GA151176 | 1HGCR2F60GA115553; 1HGCR2F60GA184131 | 1HGCR2F60GA107212 | 1HGCR2F60GA120686 | 1HGCR2F60GA173193; 1HGCR2F60GA104486; 1HGCR2F60GA172688 | 1HGCR2F60GA148990; 1HGCR2F60GA175834 | 1HGCR2F60GA198899; 1HGCR2F60GA113608 | 1HGCR2F60GA109610; 1HGCR2F60GA128660 | 1HGCR2F60GA172559 | 1HGCR2F60GA136919 | 1HGCR2F60GA100017; 1HGCR2F60GA128156 | 1HGCR2F60GA155275 | 1HGCR2F60GA154093 | 1HGCR2F60GA161707 | 1HGCR2F60GA169211 | 1HGCR2F60GA145085 | 1HGCR2F60GA198871 | 1HGCR2F60GA184680; 1HGCR2F60GA144745 | 1HGCR2F60GA163909; 1HGCR2F60GA124656 | 1HGCR2F60GA178040 | 1HGCR2F60GA155129 | 1HGCR2F60GA160654; 1HGCR2F60GA174571; 1HGCR2F60GA134510 | 1HGCR2F60GA103175 | 1HGCR2F60GA137570 | 1HGCR2F60GA169385 | 1HGCR2F60GA175140; 1HGCR2F60GA144163

1HGCR2F60GA114175 | 1HGCR2F60GA119585 | 1HGCR2F60GA101605; 1HGCR2F60GA192200 | 1HGCR2F60GA168754; 1HGCR2F60GA195663; 1HGCR2F60GA187112 | 1HGCR2F60GA190379 | 1HGCR2F60GA178068; 1HGCR2F60GA164896 | 1HGCR2F60GA159620; 1HGCR2F60GA178359; 1HGCR2F60GA173565 | 1HGCR2F60GA150996 | 1HGCR2F60GA108621 | 1HGCR2F60GA113964 | 1HGCR2F60GA163733; 1HGCR2F60GA119635

1HGCR2F60GA186378 | 1HGCR2F60GA174277 | 1HGCR2F60GA137178 | 1HGCR2F60GA151095 | 1HGCR2F60GA115164; 1HGCR2F60GA104164 | 1HGCR2F60GA168897; 1HGCR2F60GA175770 | 1HGCR2F60GA107355; 1HGCR2F60GA148410 | 1HGCR2F60GA184873; 1HGCR2F60GA109767

1HGCR2F60GA183948

1HGCR2F60GA120395; 1HGCR2F60GA174814;

1HGCR2F60GA165045

; 1HGCR2F60GA191788; 1HGCR2F60GA170763; 1HGCR2F60GA129114 | 1HGCR2F60GA174392; 1HGCR2F60GA123684; 1HGCR2F60GA135754 | 1HGCR2F60GA152215 | 1HGCR2F60GA147001 | 1HGCR2F60GA199342 | 1HGCR2F60GA153106; 1HGCR2F60GA121093 | 1HGCR2F60GA127704 | 1HGCR2F60GA130764 | 1HGCR2F60GA167135; 1HGCR2F60GA196246 | 1HGCR2F60GA150948; 1HGCR2F60GA139173 | 1HGCR2F60GA195453 | 1HGCR2F60GA147158; 1HGCR2F60GA103225 | 1HGCR2F60GA198837 | 1HGCR2F60GA188521 | 1HGCR2F60GA139769 | 1HGCR2F60GA177180

1HGCR2F60GA148732 | 1HGCR2F60GA100602 | 1HGCR2F60GA155289; 1HGCR2F60GA195257 | 1HGCR2F60GA184937 | 1HGCR2F60GA194545; 1HGCR2F60GA173811; 1HGCR2F60GA112393 | 1HGCR2F60GA172142; 1HGCR2F60GA122258

1HGCR2F60GA189765; 1HGCR2F60GA189927 | 1HGCR2F60GA170326

1HGCR2F60GA168995; 1HGCR2F60GA144003; 1HGCR2F60GA137553; 1HGCR2F60GA164865 | 1HGCR2F60GA194187; 1HGCR2F60GA165398 | 1HGCR2F60GA132059 | 1HGCR2F60GA102401 | 1HGCR2F60GA172478

1HGCR2F60GA153445; 1HGCR2F60GA110224 | 1HGCR2F60GA101538; 1HGCR2F60GA155888; 1HGCR2F60GA191323; 1HGCR2F60GA137374 | 1HGCR2F60GA126925 | 1HGCR2F60GA196182 | 1HGCR2F60GA187806; 1HGCR2F60GA103967; 1HGCR2F60GA176501 | 1HGCR2F60GA108649 | 1HGCR2F60GA125435 | 1HGCR2F60GA154112 | 1HGCR2F60GA104522 | 1HGCR2F60GA190107 | 1HGCR2F60GA163764 | 1HGCR2F60GA125838 | 1HGCR2F60GA144082 | 1HGCR2F60GA174411 | 1HGCR2F60GA130912; 1HGCR2F60GA101295 | 1HGCR2F60GA156345 | 1HGCR2F60GA123541 | 1HGCR2F60GA120168; 1HGCR2F60GA152439; 1HGCR2F60GA145846 | 1HGCR2F60GA139030 | 1HGCR2F60GA124026 | 1HGCR2F60GA167832 | 1HGCR2F60GA140601 | 1HGCR2F60GA160721 | 1HGCR2F60GA142588

1HGCR2F60GA117612 |

1HGCR2F60GA102947

| 1HGCR2F60GA174537; 1HGCR2F60GA112944 | 1HGCR2F60GA149556 | 1HGCR2F60GA168530; 1HGCR2F60GA175025 | 1HGCR2F60GA178894; 1HGCR2F60GA125936 | 1HGCR2F60GA109753

1HGCR2F60GA142705 | 1HGCR2F60GA121269

1HGCR2F60GA120963 | 1HGCR2F60GA145880 | 1HGCR2F60GA191547 | 1HGCR2F60GA108568; 1HGCR2F60GA174473 | 1HGCR2F60GA121000 | 1HGCR2F60GA114595 | 1HGCR2F60GA109302 | 1HGCR2F60GA186607; 1HGCR2F60GA120882; 1HGCR2F60GA179849 | 1HGCR2F60GA161576 | 1HGCR2F60GA127671 | 1HGCR2F60GA151310; 1HGCR2F60GA165823 | 1HGCR2F60GA187126; 1HGCR2F60GA196263 | 1HGCR2F60GA124186; 1HGCR2F60GA169936; 1HGCR2F60GA155390 | 1HGCR2F60GA132076; 1HGCR2F60GA198322 | 1HGCR2F60GA131235; 1HGCR2F60GA163019; 1HGCR2F60GA180483; 1HGCR2F60GA186915 | 1HGCR2F60GA113320

1HGCR2F60GA136175; 1HGCR2F60GA183934 | 1HGCR2F60GA153851 | 1HGCR2F60GA163568 | 1HGCR2F60GA190138; 1HGCR2F60GA130618 | 1HGCR2F60GA104942; 1HGCR2F60GA144762; 1HGCR2F60GA171931 | 1HGCR2F60GA178409 | 1HGCR2F60GA129310 | 1HGCR2F60GA147581; 1HGCR2F60GA183867 | 1HGCR2F60GA199485 | 1HGCR2F60GA143532 | 1HGCR2F60GA196733; 1HGCR2F60GA179270 | 1HGCR2F60GA172173 | 1HGCR2F60GA134720 | 1HGCR2F60GA199180 | 1HGCR2F60GA154787 | 1HGCR2F60GA179205; 1HGCR2F60GA160203 | 1HGCR2F60GA191371 | 1HGCR2F60GA102608; 1HGCR2F60GA199812;

1HGCR2F60GA144972

| 1HGCR2F60GA151811; 1HGCR2F60GA165532 | 1HGCR2F60GA136547 | 1HGCR2F60GA103418 | 1HGCR2F60GA107453; 1HGCR2F60GA170178; 1HGCR2F60GA184162 | 1HGCR2F60GA100048; 1HGCR2F60GA144051 | 1HGCR2F60GA156880; 1HGCR2F60GA104410; 1HGCR2F60GA181911 | 1HGCR2F60GA146382 | 1HGCR2F60GA195100; 1HGCR2F60GA138136 | 1HGCR2F60GA186591; 1HGCR2F60GA180886 | 1HGCR2F60GA159164 |

1HGCR2F60GA134040

| 1HGCR2F60GA146964 | 1HGCR2F60GA170651; 1HGCR2F60GA196134 | 1HGCR2F60GA176725 | 1HGCR2F60GA155700 | 1HGCR2F60GA189104 | 1HGCR2F60GA185134 | 1HGCR2F60GA139092 | 1HGCR2F60GA160797; 1HGCR2F60GA100230; 1HGCR2F60GA181357 | 1HGCR2F60GA177602 | 1HGCR2F60GA122809;

1HGCR2F60GA152246

|

1HGCR2F60GA109123

| 1HGCR2F60GA132773; 1HGCR2F60GA154949; 1HGCR2F60GA128366 | 1HGCR2F60GA168107 | 1HGCR2F60GA110983 | 1HGCR2F60GA194822 | 1HGCR2F60GA139884; 1HGCR2F60GA199583 | 1HGCR2F60GA189202; 1HGCR2F60GA113687; 1HGCR2F60GA138394; 1HGCR2F60GA167653; 1HGCR2F60GA118582; 1HGCR2F60GA111096; 1HGCR2F60GA182556 | 1HGCR2F60GA199969

1HGCR2F60GA100471 | 1HGCR2F60GA144843 | 1HGCR2F60GA101507 | 1HGCR2F60GA153140 | 1HGCR2F60GA115987; 1HGCR2F60GA187837 | 1HGCR2F60GA101345; 1HGCR2F60GA174523;

1HGCR2F60GA121868

; 1HGCR2F60GA104780 | 1HGCR2F60GA135141 | 1HGCR2F60GA198448 | 1HGCR2F60GA140792 | 1HGCR2F60GA113477; 1HGCR2F60GA138072 | 1HGCR2F60GA145796 | 1HGCR2F60GA189300 | 1HGCR2F60GA106111 | 1HGCR2F60GA142607 | 1HGCR2F60GA127735 | 1HGCR2F60GA169533 | 1HGCR2F60GA100292 | 1HGCR2F60GA118954 | 1HGCR2F60GA121529 | 1HGCR2F60GA147760 | 1HGCR2F60GA153820 | 1HGCR2F60GA145815 | 1HGCR2F60GA129677; 1HGCR2F60GA181150; 1HGCR2F60GA145233 | 1HGCR2F60GA129159; 1HGCR2F60GA102267; 1HGCR2F60GA142493; 1HGCR2F60GA136208 | 1HGCR2F60GA164297 | 1HGCR2F60GA147810

1HGCR2F60GA172271 | 1HGCR2F60GA185229; 1HGCR2F60GA193931 | 1HGCR2F60GA169287 | 1HGCR2F60GA178541 | 1HGCR2F60GA175249; 1HGCR2F60GA163621; 1HGCR2F60GA147693 | 1HGCR2F60GA138038 | 1HGCR2F60GA176286 | 1HGCR2F60GA114015; 1HGCR2F60GA134118 | 1HGCR2F60GA177616

1HGCR2F60GA179480 | 1HGCR2F60GA161903 | 1HGCR2F60GA170746 | 1HGCR2F60GA190737 | 1HGCR2F60GA173923 | 1HGCR2F60GA166826 | 1HGCR2F60GA165269; 1HGCR2F60GA175638 | 1HGCR2F60GA181374 |

1HGCR2F60GA176420

| 1HGCR2F60GA109607 | 1HGCR2F60GA159259 | 1HGCR2F60GA116654 | 1HGCR2F60GA145538 | 1HGCR2F60GA162744 | 1HGCR2F60GA169273; 1HGCR2F60GA123443 | 1HGCR2F60GA138332 | 1HGCR2F60GA103676; 1HGCR2F60GA136922 | 1HGCR2F60GA186798 | 1HGCR2F60GA107890; 1HGCR2F60GA196585; 1HGCR2F60GA177440 | 1HGCR2F60GA199020 | 1HGCR2F60GA130392 | 1HGCR2F60GA123846 | 1HGCR2F60GA177437; 1HGCR2F60GA105587 | 1HGCR2F60GA111115; 1HGCR2F60GA102883 | 1HGCR2F60GA184579 | 1HGCR2F60GA188261 | 1HGCR2F60GA195694 | 1HGCR2F60GA175882 | 1HGCR2F60GA160363 | 1HGCR2F60GA186669; 1HGCR2F60GA156457

1HGCR2F60GA129940 | 1HGCR2F60GA134331 | 1HGCR2F60GA191564; 1HGCR2F60GA131803; 1HGCR2F60GA159116 | 1HGCR2F60GA193220 | 1HGCR2F60GA147225 | 1HGCR2F60GA144244 | 1HGCR2F60GA102818 | 1HGCR2F60GA109235; 1HGCR2F60GA156491 | 1HGCR2F60GA183349; 1HGCR2F60GA115018; 1HGCR2F60GA131042; 1HGCR2F60GA106495 | 1HGCR2F60GA123278; 1HGCR2F60GA174456 | 1HGCR2F60GA100843

1HGCR2F60GA195436

1HGCR2F60GA122714

1HGCR2F60GA186476 | 1HGCR2F60GA104018; 1HGCR2F60GA165434 | 1HGCR2F60GA109963 | 1HGCR2F60GA118050 | 1HGCR2F60GA199292 | 1HGCR2F60GA146284 | 1HGCR2F60GA159410; 1HGCR2F60GA195338 | 1HGCR2F60GA107324; 1HGCR2F60GA152120 | 1HGCR2F60GA169595

1HGCR2F60GA101197 | 1HGCR2F60GA184095; 1HGCR2F60GA149623; 1HGCR2F60GA130781; 1HGCR2F60GA184825 | 1HGCR2F60GA134104; 1HGCR2F60GA145488 | 1HGCR2F60GA185215 | 1HGCR2F60GA122390 | 1HGCR2F60GA138265; 1HGCR2F60GA186851 | 1HGCR2F60GA153879; 1HGCR2F60GA158807 | 1HGCR2F60GA137018 | 1HGCR2F60GA129999; 1HGCR2F60GA153526 | 1HGCR2F60GA190804 | 1HGCR2F60GA182119 | 1HGCR2F60GA131896 | 1HGCR2F60GA136368; 1HGCR2F60GA183111 | 1HGCR2F60GA177549 | 1HGCR2F60GA174845; 1HGCR2F60GA156930; 1HGCR2F60GA105721 | 1HGCR2F60GA135611 | 1HGCR2F60GA197199 | 1HGCR2F60GA119795 | 1HGCR2F60GA103922; 1HGCR2F60GA112121 | 1HGCR2F60GA122003 | 1HGCR2F60GA191855; 1HGCR2F60GA142137

1HGCR2F60GA180502 | 1HGCR2F60GA154613; 1HGCR2F60GA157219 | 1HGCR2F60GA178801 | 1HGCR2F60GA127363; 1HGCR2F60GA195792; 1HGCR2F60GA117013;

1HGCR2F60GA1573171HGCR2F60GA134779

1HGCR2F60GA167328; 1HGCR2F60GA141294 | 1HGCR2F60GA165109

1HGCR2F60GA189328 | 1HGCR2F60GA186722 | 1HGCR2F60GA141358 | 1HGCR2F60GA146379 | 1HGCR2F60GA127458 | 1HGCR2F60GA170231 | 1HGCR2F60GA138234 | 1HGCR2F60GA193167 | 1HGCR2F60GA169483; 1HGCR2F60GA128707 | 1HGCR2F60GA159326; 1HGCR2F60GA139559; 1HGCR2F60GA194884 | 1HGCR2F60GA183562 | 1HGCR2F60GA125919 | 1HGCR2F60GA115925 | 1HGCR2F60GA115486; 1HGCR2F60GA198885 | 1HGCR2F60GA141179; 1HGCR2F60GA102706; 1HGCR2F60GA195128; 1HGCR2F60GA108263 | 1HGCR2F60GA122244 | 1HGCR2F60GA123121; 1HGCR2F60GA102124 | 1HGCR2F60GA156250; 1HGCR2F60GA154840 | 1HGCR2F60GA130831

1HGCR2F60GA109493

1HGCR2F60GA105508 | 1HGCR2F60GA156989 | 1HGCR2F60GA122650

1HGCR2F60GA186638; 1HGCR2F60GA108120 | 1HGCR2F60GA114905 | 1HGCR2F60GA152781 | 1HGCR2F60GA129971

1HGCR2F60GA126150 | 1HGCR2F60GA145393

1HGCR2F60GA105105 | 1HGCR2F60GA198496 | 1HGCR2F60GA108067

1HGCR2F60GA109641; 1HGCR2F60GA181875; 1HGCR2F60GA160539 | 1HGCR2F60GA103130

1HGCR2F60GA121336 | 1HGCR2F60GA115259 | 1HGCR2F60GA157687 | 1HGCR2F60GA129209; 1HGCR2F60GA161996 | 1HGCR2F60GA172139 | 1HGCR2F60GA105539 | 1HGCR2F60GA189152; 1HGCR2F60GA100485

1HGCR2F60GA192195 | 1HGCR2F60GA197221 | 1HGCR2F60GA199616 | 1HGCR2F60GA126200; 1HGCR2F60GA165708 | 1HGCR2F60GA185537 | 1HGCR2F60GA119103 | 1HGCR2F60GA109543 | 1HGCR2F60GA150660; 1HGCR2F60GA190897 | 1HGCR2F60GA134698 | 1HGCR2F60GA167751; 1HGCR2F60GA129033 | 1HGCR2F60GA116900; 1HGCR2F60GA146513

1HGCR2F60GA175624 | 1HGCR2F60GA193301 | 1HGCR2F60GA141408

1HGCR2F60GA199650

1HGCR2F60GA137908 | 1HGCR2F60GA126343 | 1HGCR2F60GA110515; 1HGCR2F60GA109395 | 1HGCR2F60GA142087 | 1HGCR2F60GA165675 |

1HGCR2F60GA106089

| 1HGCR2F60GA183173 | 1HGCR2F60GA120736 | 1HGCR2F60GA115178 | 1HGCR2F60GA165479 | 1HGCR2F60GA175106 | 1HGCR2F60GA199051; 1HGCR2F60GA164560; 1HGCR2F60GA106903 | 1HGCR2F60GA146155 | 1HGCR2F60GA172867 | 1HGCR2F60GA182878 | 1HGCR2F60GA112782 | 1HGCR2F60GA172738 | 1HGCR2F60GA147144 | 1HGCR2F60GA150075 | 1HGCR2F60GA145412; 1HGCR2F60GA194061; 1HGCR2F60GA170942 | 1HGCR2F60GA117805 | 1HGCR2F60GA143837

1HGCR2F60GA144213 | 1HGCR2F60GA102298 | 1HGCR2F60GA177759; 1HGCR2F60GA108019 | 1HGCR2F60GA135317 | 1HGCR2F60GA127976

1HGCR2F60GA171833; 1HGCR2F60GA162176

1HGCR2F60GA173274 | 1HGCR2F60GA115472 | 1HGCR2F60GA114161 | 1HGCR2F60GA142400; 1HGCR2F60GA191340 | 1HGCR2F60GA196277 | 1HGCR2F60GA120512 | 1HGCR2F60GA179186 | 1HGCR2F60GA182301 | 1HGCR2F60GA122213 | 1HGCR2F60GA178992 | 1HGCR2F60GA196294 | 1HGCR2F60GA162968; 1HGCR2F60GA187739; 1HGCR2F60GA109980

1HGCR2F60GA134216 | 1HGCR2F60GA123491 | 1HGCR2F60GA177583 | 1HGCR2F60GA175137 | 1HGCR2F60GA192827 | 1HGCR2F60GA123927 | 1HGCR2F60GA187482; 1HGCR2F60GA170133;

1HGCR2F60GA152392

| 1HGCR2F60GA171900 | 1HGCR2F60GA108117 | 1HGCR2F60GA171105 | 1HGCR2F60GA166793 | 1HGCR2F60GA129131

1HGCR2F60GA177843; 1HGCR2F60GA145037; 1HGCR2F60GA134359 | 1HGCR2F60GA180130 | 1HGCR2F60GA148326; 1HGCR2F60GA127900 | 1HGCR2F60GA199597 | 1HGCR2F60GA157754 | 1HGCR2F60GA187708 | 1HGCR2F60GA143319 | 1HGCR2F60GA153221; 1HGCR2F60GA158273 | 1HGCR2F60GA131252 | 1HGCR2F60GA172741 | 1HGCR2F60GA199695; 1HGCR2F60GA160590 | 1HGCR2F60GA101331 | 1HGCR2F60GA123989 | 1HGCR2F60GA187773; 1HGCR2F60GA166938 | 1HGCR2F60GA158712; 1HGCR2F60GA101541 | 1HGCR2F60GA160069 | 1HGCR2F60GA154885 | 1HGCR2F60GA193914; 1HGCR2F60GA180080 | 1HGCR2F60GA181228; 1HGCR2F60GA149539; 1HGCR2F60GA164610; 1HGCR2F60GA135527; 1HGCR2F60GA136984 | 1HGCR2F60GA115150; 1HGCR2F60GA170889; 1HGCR2F60GA148519 | 1HGCR2F60GA128531 | 1HGCR2F60GA116069; 1HGCR2F60GA179589 | 1HGCR2F60GA172092; 1HGCR2F60GA139805 | 1HGCR2F60GA136192 | 1HGCR2F60GA102978

1HGCR2F60GA119988 | 1HGCR2F60GA127556; 1HGCR2F60GA117545 | 1HGCR2F60GA119022; 1HGCR2F60GA197879 | 1HGCR2F60GA199244 | 1HGCR2F60GA105444 | 1HGCR2F60GA179737 | 1HGCR2F60GA196795 | 1HGCR2F60GA184128 | 1HGCR2F60GA189068 | 1HGCR2F60GA105086

1HGCR2F60GA142767 | 1HGCR2F60GA150531 | 1HGCR2F60GA181455; 1HGCR2F60GA189233; 1HGCR2F60GA130800 | 1HGCR2F60GA186879; 1HGCR2F60GA182735 | 1HGCR2F60GA100468 | 1HGCR2F60GA186395; 1HGCR2F60GA139223 | 1HGCR2F60GA141389 | 1HGCR2F60GA133146

1HGCR2F60GA109526 | 1HGCR2F60GA196229; 1HGCR2F60GA194657 | 1HGCR2F60GA105900

1HGCR2F60GA190432 | 1HGCR2F60GA135334

1HGCR2F60GA185294 | 1HGCR2F60GA187367; 1HGCR2F60GA141411; 1HGCR2F60GA166681 | 1HGCR2F60GA156376 | 1HGCR2F60GA144115 | 1HGCR2F60GA160833; 1HGCR2F60GA104438 | 1HGCR2F60GA134409; 1HGCR2F60GA153770 | 1HGCR2F60GA189314 | 1HGCR2F60GA126472 | 1HGCR2F60GA100177 | 1HGCR2F60GA106710 | 1HGCR2F60GA189278 | 1HGCR2F60GA139108; 1HGCR2F60GA182461; 1HGCR2F60GA198479; 1HGCR2F60GA139125 | 1HGCR2F60GA142073 | 1HGCR2F60GA163232 | 1HGCR2F60GA163022; 1HGCR2F60GA125046; 1HGCR2F60GA171234; 1HGCR2F60GA127783 | 1HGCR2F60GA159665; 1HGCR2F60GA109879 | 1HGCR2F60GA163988; 1HGCR2F60GA118842; 1HGCR2F60GA172027; 1HGCR2F60GA122311 | 1HGCR2F60GA141361; 1HGCR2F60GA127024; 1HGCR2F60GA133325 | 1HGCR2F60GA154496 |

1HGCR2F60GA121384

; 1HGCR2F60GA161948; 1HGCR2F60GA171444 | 1HGCR2F60GA190060; 1HGCR2F60GA129727

1HGCR2F60GA114922 | 1HGCR2F60GA138458 | 1HGCR2F60GA147287; 1HGCR2F60GA197638; 1HGCR2F60GA167670 | 1HGCR2F60GA173534 | 1HGCR2F60GA107601; 1HGCR2F60GA153204; 1HGCR2F60GA114810 | 1HGCR2F60GA133261 | 1HGCR2F60GA152506 | 1HGCR2F60GA163036; 1HGCR2F60GA178913 | 1HGCR2F60GA158564; 1HGCR2F60GA164512 | 1HGCR2F60GA166356; 1HGCR2F60GA181004; 1HGCR2F60GA166695 | 1HGCR2F60GA102088; 1HGCR2F60GA161951; 1HGCR2F60GA120980 | 1HGCR2F60GA106755 | 1HGCR2F60GA110949; 1HGCR2F60GA108473 | 1HGCR2F60GA170312 | 1HGCR2F60GA148536 | 1HGCR2F60GA126942; 1HGCR2F60GA167975 | 1HGCR2F60GA112345; 1HGCR2F60GA140128; 1HGCR2F60GA182380; 1HGCR2F60GA173825 | 1HGCR2F60GA101989 | 1HGCR2F60GA127864; 1HGCR2F60GA116167; 1HGCR2F60GA162047 | 1HGCR2F60GA184548 | 1HGCR2F60GA171783 | 1HGCR2F60GA102785 | 1HGCR2F60GA145636 | 1HGCR2F60GA153235 | 1HGCR2F60GA174764 | 1HGCR2F60GA106609 | 1HGCR2F60GA119246 |

1HGCR2F60GA159973

;

1HGCR2F60GA119263

; 1HGCR2F60GA187403; 1HGCR2F60GA146088; 1HGCR2F60GA159830 | 1HGCR2F60GA111356 | 1HGCR2F60GA176871 | 1HGCR2F60GA111616 | 1HGCR2F60GA194254 | 1HGCR2F60GA152036 | 1HGCR2F60GA102530 | 1HGCR2F60GA105881; 1HGCR2F60GA197235

1HGCR2F60GA126732; 1HGCR2F60GA126827 | 1HGCR2F60GA128187 | 1HGCR2F60GA169841 | 1HGCR2F60GA168401 | 1HGCR2F60GA124575 | 1HGCR2F60GA110871; 1HGCR2F60GA117934

1HGCR2F60GA149010 | 1HGCR2F60GA185943; 1HGCR2F60GA195808 | 1HGCR2F60GA106772; 1HGCR2F60GA103371

1HGCR2F60GA137620 | 1HGCR2F60GA150044 | 1HGCR2F60GA199714 | 1HGCR2F60GA152800; 1HGCR2F60GA165160; 1HGCR2F60GA164123 | 1HGCR2F60GA147113 | 1HGCR2F60GA152067

1HGCR2F60GA142171 | 1HGCR2F60GA136273; 1HGCR2F60GA137858;

1HGCR2F60GA121904

; 1HGCR2F60GA142557 | 1HGCR2F60GA164655 | 1HGCR2F60GA126715 | 1HGCR2F60GA128416 | 1HGCR2F60GA186364 | 1HGCR2F60GA106061 | 1HGCR2F60GA176823; 1HGCR2F60GA164056; 1HGCR2F60GA187384 | 1HGCR2F60GA180452 | 1HGCR2F60GA103564 | 1HGCR2F60GA145457; 1HGCR2F60GA147676 |

1HGCR2F60GA190883

; 1HGCR2F60GA198840 | 1HGCR2F60GA116329; 1HGCR2F60GA178569

1HGCR2F60GA165420; 1HGCR2F60GA139660 | 1HGCR2F60GA149735; 1HGCR2F60GA193492 | 1HGCR2F60GA157625; 1HGCR2F60GA199129 | 1HGCR2F60GA131543 | 1HGCR2F60GA151873 |

1HGCR2F60GA181116

| 1HGCR2F60GA179785 | 1HGCR2F60GA161237

1HGCR2F60GA109364; 1HGCR2F60GA117156 | 1HGCR2F60GA126049; 1HGCR2F60GA115388 | 1HGCR2F60GA104620 | 1HGCR2F60GA133454; 1HGCR2F60GA115889

1HGCR2F60GA114984; 1HGCR2F60GA130134; 1HGCR2F60GA152571 | 1HGCR2F60GA151887 | 1HGCR2F60GA145992 | 1HGCR2F60GA187028; 1HGCR2F60GA172402 | 1HGCR2F60GA188745 | 1HGCR2F60GA157270; 1HGCR2F60GA183223; 1HGCR2F60GA117836 | 1HGCR2F60GA153056; 1HGCR2F60GA194786; 1HGCR2F60GA178202; 1HGCR2F60GA181925 | 1HGCR2F60GA161870 | 1HGCR2F60GA162601 | 1HGCR2F60GA148858 | 1HGCR2F60GA183593 | 1HGCR2F60GA150089 | 1HGCR2F60GA104634; 1HGCR2F60GA188213; 1HGCR2F60GA136452;

1HGCR2F60GA122664

; 1HGCR2F60GA138122; 1HGCR2F60GA127105 | 1HGCR2F60GA133244

1HGCR2F60GA182704 | 1HGCR2F60GA173212; 1HGCR2F60GA142395 | 1HGCR2F60GA157723; 1HGCR2F60GA119750; 1HGCR2F60GA138024 | 1HGCR2F60GA122695 | 1HGCR2F60GA123748 | 1HGCR2F60GA157897; 1HGCR2F60GA157088 | 1HGCR2F60GA198207; 1HGCR2F60GA198157 | 1HGCR2F60GA124091 | 1HGCR2F60GA111681; 1HGCR2F60GA135558; 1HGCR2F60GA134233

1HGCR2F60GA108022 | 1HGCR2F60GA119571; 1HGCR2F60GA159911 | 1HGCR2F60GA152974 | 1HGCR2F60GA181732 | 1HGCR2F60GA114600 | 1HGCR2F60GA176689 | 1HGCR2F60GA166812; 1HGCR2F60GA172495 | 1HGCR2F60GA139819 | 1HGCR2F60GA192813 | 1HGCR2F60GA180614; 1HGCR2F60GA167720 | 1HGCR2F60GA165403; 1HGCR2F60GA152425 | 1HGCR2F60GA121398 | 1HGCR2F60GA178863 | 1HGCR2F60GA107937 | 1HGCR2F60GA163490; 1HGCR2F60GA163053 | 1HGCR2F60GA119957

1HGCR2F60GA128819; 1HGCR2F60GA106870 | 1HGCR2F60GA155969 |

1HGCR2F60GA1336781HGCR2F60GA101006

1HGCR2F60GA145331; 1HGCR2F60GA121112 | 1HGCR2F60GA185022; 1HGCR2F60GA182864; 1HGCR2F60GA192794;

1HGCR2F60GA164672

; 1HGCR2F60GA180693 | 1HGCR2F60GA168317 | 1HGCR2F60GA125905 | 1HGCR2F60GA188311; 1HGCR2F60GA134202 | 1HGCR2F60GA192973; 1HGCR2F60GA180533; 1HGCR2F60GA154711 |

1HGCR2F60GA118534

; 1HGCR2F60GA179382 | 1HGCR2F60GA104567 | 1HGCR2F60GA115911; 1HGCR2F60GA113589 | 1HGCR2F60GA146768; 1HGCR2F60GA189961; 1HGCR2F60GA177213 | 1HGCR2F60GA138718; 1HGCR2F60GA176711 | 1HGCR2F60GA115679 | 1HGCR2F60GA139478 | 1HGCR2F60GA161772 | 1HGCR2F60GA149573 | 1HGCR2F60GA185909 | 1HGCR2F60GA196358; 1HGCR2F60GA159794 | 1HGCR2F60GA130523 | 1HGCR2F60GA160783; 1HGCR2F60GA169581; 1HGCR2F60GA165630; 1HGCR2F60GA192505; 1HGCR2F60GA169189

1HGCR2F60GA140419

1HGCR2F60GA122289 | 1HGCR2F60GA115228 | 1HGCR2F60GA129923 | 1HGCR2F60GA100972; 1HGCR2F60GA103242 | 1HGCR2F60GA143367 | 1HGCR2F60GA185067; 1HGCR2F60GA125287; 1HGCR2F60GA165837; 1HGCR2F60GA104746; 1HGCR2F60GA111308 | 1HGCR2F60GA174702 | 1HGCR2F60GA179348 | 1HGCR2F60GA170925 | 1HGCR2F60GA111910 | 1HGCR2F60GA110904 | 1HGCR2F60GA193752 | 1HGCR2F60GA137505 | 1HGCR2F60GA166583 | 1HGCR2F60GA131445 | 1HGCR2F60GA136077 | 1HGCR2F60GA191483 | 1HGCR2F60GA175607

1HGCR2F60GA142719 | 1HGCR2F60GA199504 | 1HGCR2F60GA117741 | 1HGCR2F60GA167989 | 1HGCR2F60GA143594 | 1HGCR2F60GA159892 | 1HGCR2F60GA144096 | 1HGCR2F60GA165157; 1HGCR2F60GA178698; 1HGCR2F60GA165594

1HGCR2F60GA155034; 1HGCR2F60GA135737 | 1HGCR2F60GA101717 | 1HGCR2F60GA123877 | 1HGCR2F60GA145295; 1HGCR2F60GA172982; 1HGCR2F60GA154224; 1HGCR2F60GA123779 | 1HGCR2F60GA143949 | 1HGCR2F60GA189782 | 1HGCR2F60GA170424 | 1HGCR2F60GA148679; 1HGCR2F60GA104844 | 1HGCR2F60GA109073 | 1HGCR2F60GA105797 | 1HGCR2F60GA181553 | 1HGCR2F60GA118680 | 1HGCR2F60GA181973; 1HGCR2F60GA101068 | 1HGCR2F60GA155079; 1HGCR2F60GA182976; 1HGCR2F60GA187711 | 1HGCR2F60GA163876 | 1HGCR2F60GA157043

1HGCR2F60GA184081 | 1HGCR2F60GA123037 | 1HGCR2F60GA104651 | 1HGCR2F60GA133020; 1HGCR2F60GA129467 | 1HGCR2F60GA182394; 1HGCR2F60GA199647; 1HGCR2F60GA124544; 1HGCR2F60GA130442 |

1HGCR2F60GA112605

| 1HGCR2F60GA184954; 1HGCR2F60GA166888; 1HGCR2F60GA123586 | 1HGCR2F60GA158239; 1HGCR2F60GA152358 | 1HGCR2F60GA100275 | 1HGCR2F60GA117786

1HGCR2F60GA170553 | 1HGCR2F60GA101992 | 1HGCR2F60GA121546; 1HGCR2F60GA132126; 1HGCR2F60GA127251 | 1HGCR2F60GA110773

1HGCR2F60GA101359; 1HGCR2F60GA174599; 1HGCR2F60GA178331 | 1HGCR2F60GA140226 | 1HGCR2F60GA101734 | 1HGCR2F60GA148908; 1HGCR2F60GA106965; 1HGCR2F60GA122017 | 1HGCR2F60GA162310 | 1HGCR2F60GA163831; 1HGCR2F60GA107162; 1HGCR2F60GA192410 | 1HGCR2F60GA198112

1HGCR2F60GA109459; 1HGCR2F60GA176143 | 1HGCR2F60GA129596; 1HGCR2F60GA151520 | 1HGCR2F60GA162064; 1HGCR2F60GA111924; 1HGCR2F60GA146415 | 1HGCR2F60GA168849

1HGCR2F60GA190298 | 1HGCR2F60GA160525 | 1HGCR2F60GA142462 | 1HGCR2F60GA139142 | 1HGCR2F60GA153249 | 1HGCR2F60GA103516 | 1HGCR2F60GA142218

1HGCR2F60GA153767 | 1HGCR2F60GA145040 | 1HGCR2F60GA130151 | 1HGCR2F60GA127962; 1HGCR2F60GA164073 | 1HGCR2F60GA129551 | 1HGCR2F60GA118758; 1HGCR2F60GA172903 | 1HGCR2F60GA183416 | 1HGCR2F60GA115441

1HGCR2F60GA131638

| 1HGCR2F60GA166454; 1HGCR2F60GA199910; 1HGCR2F60GA120381 | 1HGCR2F60GA150478; 1HGCR2F60GA193816 | 1HGCR2F60GA183030; 1HGCR2F60GA164154

1HGCR2F60GA125595 | 1HGCR2F60GA182993 | 1HGCR2F60GA168916; 1HGCR2F60GA135060 | 1HGCR2F60GA199034 | 1HGCR2F60GA121675; 1HGCR2F60GA172772 | 1HGCR2F60GA111177

1HGCR2F60GA125726 | 1HGCR2F60GA150805 | 1HGCR2F60GA131610; 1HGCR2F60GA123930 | 1HGCR2F60GA121482; 1HGCR2F60GA135916 | 1HGCR2F60GA151498 | 1HGCR2F60GA187983 | 1HGCR2F60GA118839; 1HGCR2F60GA188017 | 1HGCR2F60GA137410 | 1HGCR2F60GA190852; 1HGCR2F60GA115715; 1HGCR2F60GA116489 | 1HGCR2F60GA154014 | 1HGCR2F60GA174540 | 1HGCR2F60GA159052 | 1HGCR2F60GA156796 | 1HGCR2F60GA175297 | 1HGCR2F60GA103211 | 1HGCR2F60GA129582; 1HGCR2F60GA160850; 1HGCR2F60GA114659

1HGCR2F60GA171203; 1HGCR2F60GA182783 | 1HGCR2F60GA102060; 1HGCR2F60GA145720 | 1HGCR2F60GA166230 | 1HGCR2F60GA121837; 1HGCR2F60GA144616 |

1HGCR2F60GA124172

; 1HGCR2F60GA136354; 1HGCR2F60GA100325 | 1HGCR2F60GA147922 | 1HGCR2F60GA190284 | 1HGCR2F60GA136791 | 1HGCR2F60GA137911; 1HGCR2F60GA145832;

1HGCR2F60GA152862

; 1HGCR2F60GA192231; 1HGCR2F60GA132515; 1HGCR2F60GA198613; 1HGCR2F60GA172061; 1HGCR2F60GA181326 | 1HGCR2F60GA164364; 1HGCR2F60GA121711 | 1HGCR2F60GA132191

1HGCR2F60GA147130 | 1HGCR2F60GA110501 | 1HGCR2F60GA112331; 1HGCR2F60GA143529; 1HGCR2F60GA168463 | 1HGCR2F60GA142185; 1HGCR2F60GA160718 | 1HGCR2F60GA162016 | 1HGCR2F60GA137746 | 1HGCR2F60GA173601

1HGCR2F60GA112023;

1HGCR2F60GA160508

; 1HGCR2F60GA117691 | 1HGCR2F60GA129002; 1HGCR2F60GA133003 | 1HGCR2F60GA121465; 1HGCR2F60GA151923 | 1HGCR2F60GA178779 | 1HGCR2F60GA144261 | 1HGCR2F60GA139187; 1HGCR2F60GA156474; 1HGCR2F60GA110403 | 1HGCR2F60GA102639 | 1HGCR2F60GA150772; 1HGCR2F60GA108795 | 1HGCR2F60GA152845

1HGCR2F60GA189183

1HGCR2F60GA148245; 1HGCR2F60GA142574; 1HGCR2F60GA197297 | 1HGCR2F60GA174134 | 1HGCR2F60GA193850 | 1HGCR2F60GA127220; 1HGCR2F60GA136838 | 1HGCR2F60GA116587; 1HGCR2F60GA149945; 1HGCR2F60GA108781 | 1HGCR2F60GA134992 | 1HGCR2F60GA125225

1HGCR2F60GA149234 | 1HGCR2F60GA170598 | 1HGCR2F60GA160184; 1HGCR2F60GA129064 | 1HGCR2F60GA102902; 1HGCR2F60GA131834 | 1HGCR2F60GA110305 | 1HGCR2F60GA181200; 1HGCR2F60GA153686

1HGCR2F60GA194089 | 1HGCR2F60GA163635; 1HGCR2F60GA136256; 1HGCR2F60GA112278 | 1HGCR2F60GA120445 | 1HGCR2F60GA168141 | 1HGCR2F60GA185019 |

1HGCR2F60GA174389

; 1HGCR2F60GA136774

1HGCR2F60GA183481

1HGCR2F60GA144969; 1HGCR2F60GA141473 | 1HGCR2F60GA190317 | 1HGCR2F60GA196361 | 1HGCR2F60GA184002; 1HGCR2F60GA185439 | 1HGCR2F60GA175686

1HGCR2F60GA108182 | 1HGCR2F60GA145555 | 1HGCR2F60GA197686; 1HGCR2F60GA124981; 1HGCR2F60GA150433; 1HGCR2F60GA151274 | 1HGCR2F60GA154157; 1HGCR2F60GA176840 | 1HGCR2F60GA127573 | 1HGCR2F60GA150352

1HGCR2F60GA146981; 1HGCR2F60GA181035 | 1HGCR2F60GA128402 | 1HGCR2F60GA107470; 1HGCR2F60GA191192 | 1HGCR2F60GA132370 | 1HGCR2F60GA131140 | 1HGCR2F60GA109672 | 1HGCR2F60GA134362; 1HGCR2F60GA150318 | 1HGCR2F60GA118369 | 1HGCR2F60GA167443 | 1HGCR2F60GA149976 | 1HGCR2F60GA134846; 1HGCR2F60GA169208; 1HGCR2F60GA176515 | 1HGCR2F60GA147919 | 1HGCR2F60GA128108; 1HGCR2F60GA195405 | 1HGCR2F60GA193993; 1HGCR2F60GA170973 | 1HGCR2F60GA144258; 1HGCR2F60GA114645 | 1HGCR2F60GA172934 | 1HGCR2F60GA171928 | 1HGCR2F60GA162100 | 1HGCR2F60GA194853 | 1HGCR2F60GA191600

1HGCR2F60GA116217 | 1HGCR2F60GA162758 | 1HGCR2F60GA135009; 1HGCR2F60GA132207 | 1HGCR2F60GA170455; 1HGCR2F60GA128335 | 1HGCR2F60GA190396; 1HGCR2F60GA199972; 1HGCR2F60GA136855 | 1HGCR2F60GA143370

1HGCR2F60GA155647 | 1HGCR2F60GA148018; 1HGCR2F60GA185778 | 1HGCR2F60GA113883 | 1HGCR2F60GA133311; 1HGCR2F60GA113723 | 1HGCR2F60GA153350 | 1HGCR2F60GA104360; 1HGCR2F60GA170021 | 1HGCR2F60GA195355 | 1HGCR2F60GA116024 | 1HGCR2F60GA155518 | 1HGCR2F60GA169242 | 1HGCR2F60GA180273

1HGCR2F60GA160962; 1HGCR2F60GA119294 | 1HGCR2F60GA100373; 1HGCR2F60GA109056; 1HGCR2F60GA128514

1HGCR2F60GA183576 | 1HGCR2F60GA111180 | 1HGCR2F60GA131672; 1HGCR2F60GA179768; 1HGCR2F60GA187031 | 1HGCR2F60GA135947; 1HGCR2F60GA172030 | 1HGCR2F60GA176322 | 1HGCR2F60GA159536 | 1HGCR2F60GA104259; 1HGCR2F60GA154546; 1HGCR2F60GA176966; 1HGCR2F60GA121403; 1HGCR2F60GA156927; 1HGCR2F60GA159598

1HGCR2F60GA127346 | 1HGCR2F60GA183285; 1HGCR2F60GA105735; 1HGCR2F60GA136824 | 1HGCR2F60GA199518

1HGCR2F60GA110840 | 1HGCR2F60GA157141; 1HGCR2F60GA132613 | 1HGCR2F60GA133227; 1HGCR2F60GA194528; 1HGCR2F60GA139111 | 1HGCR2F60GA142963;

1HGCR2F60GA142347

; 1HGCR2F60GA105203

1HGCR2F60GA183450 | 1HGCR2F60GA132577 | 1HGCR2F60GA147807; 1HGCR2F60GA140114 | 1HGCR2F60GA167765

1HGCR2F60GA123247 | 1HGCR2F60GA129243; 1HGCR2F60GA147094; 1HGCR2F60GA143286; 1HGCR2F60GA183044 | 1HGCR2F60GA162548 | 1HGCR2F60GA101832 | 1HGCR2F60GA103046 | 1HGCR2F60GA148813 | 1HGCR2F60GA192391; 1HGCR2F60GA147788 | 1HGCR2F60GA124804

1HGCR2F60GA100700 | 1HGCR2F60GA109929 | 1HGCR2F60GA192634; 1HGCR2F60GA155020 | 1HGCR2F60GA198546; 1HGCR2F60GA138217 | 1HGCR2F60GA175932 | 1HGCR2F60GA126326

1HGCR2F60GA192276

; 1HGCR2F60GA153672 | 1HGCR2F60GA148049 | 1HGCR2F60GA166468 | 1HGCR2F60GA106027 | 1HGCR2F60GA166809; 1HGCR2F60GA101894; 1HGCR2F60GA116945 | 1HGCR2F60GA177485 | 1HGCR2F60GA164431; 1HGCR2F60GA123412 | 1HGCR2F60GA189247; 1HGCR2F60GA138959; 1HGCR2F60GA116850; 1HGCR2F60GA173386; 1HGCR2F60GA130201; 1HGCR2F60GA147841 | 1HGCR2F60GA189099 | 1HGCR2F60GA134765; 1HGCR2F60GA166406; 1HGCR2F60GA128268 | 1HGCR2F60GA179253 | 1HGCR2F60GA198367 | 1HGCR2F60GA177468

1HGCR2F60GA140775 | 1HGCR2F60GA199101; 1HGCR2F60GA137827 | 1HGCR2F60GA117416 | 1HGCR2F60GA184047;

1HGCR2F60GA142297

; 1HGCR2F60GA112698 | 1HGCR2F60GA179995; 1HGCR2F60GA172951; 1HGCR2F60GA195632; 1HGCR2F60GA174618 | 1HGCR2F60GA141859 | 1HGCR2F60GA137150 | 1HGCR2F60GA163392 | 1HGCR2F60GA160055; 1HGCR2F60GA105055 |

1HGCR2F60GA170536

; 1HGCR2F60GA188342 | 1HGCR2F60GA128206 | 1HGCR2F60GA188955 | 1HGCR2F60GA101460

1HGCR2F60GA172626 | 1HGCR2F60GA147323 | 1HGCR2F60GA164879 | 1HGCR2F60GA101104 | 1HGCR2F60GA118341 | 1HGCR2F60GA172240 |

1HGCR2F60GA178555

| 1HGCR2F60GA106268

1HGCR2F60GA141490; 1HGCR2F60GA192925; 1HGCR2F60GA172349; 1HGCR2F60GA192598; 1HGCR2F60GA100566 | 1HGCR2F60GA183741 | 1HGCR2F60GA183853; 1HGCR2F60GA133812 | 1HGCR2F60GA136757; 1HGCR2F60GA134989 | 1HGCR2F60GA159763 | 1HGCR2F60GA143160 | 1HGCR2F60GA114256 | 1HGCR2F60GA120347 | 1HGCR2F60GA138363; 1HGCR2F60GA147631 | 1HGCR2F60GA155485 | 1HGCR2F60GA150142 | 1HGCR2F60GA165322 | 1HGCR2F60GA148875 | 1HGCR2F60GA131669 | 1HGCR2F60GA151579; 1HGCR2F60GA105217 | 1HGCR2F60GA119991 | 1HGCR2F60GA111437

1HGCR2F60GA137696 | 1HGCR2F60GA114998 | 1HGCR2F60GA159634 | 1HGCR2F60GA110529; 1HGCR2F60GA139707; 1HGCR2F60GA156362 | 1HGCR2F60GA193735 | 1HGCR2F60GA151307 | 1HGCR2F60GA166762; 1HGCR2F60GA181813 | 1HGCR2F60GA160007 | 1HGCR2F60GA133065 | 1HGCR2F60GA196702 | 1HGCR2F60GA144907 | 1HGCR2F60GA165983 | 1HGCR2F60GA150254; 1HGCR2F60GA110319; 1HGCR2F60GA131882 | 1HGCR2F60GA131932; 1HGCR2F60GA131204; 1HGCR2F60GA195016; 1HGCR2F60GA157947; 1HGCR2F60GA124317; 1HGCR2F60GA153977

1HGCR2F60GA116265 | 1HGCR2F60GA174683 | 1HGCR2F60GA117061; 1HGCR2F60GA135687; 1HGCR2F60GA124348 | 1HGCR2F60GA100082; 1HGCR2F60GA188891 | 1HGCR2F60GA136239; 1HGCR2F60GA110661 | 1HGCR2F60GA108943 | 1HGCR2F60GA182511 | 1HGCR2F60GA130053 | 1HGCR2F60GA132868; 1HGCR2F60GA136841 | 1HGCR2F60GA129808; 1HGCR2F60GA161481 | 1HGCR2F60GA108845

1HGCR2F60GA117495 | 1HGCR2F60GA104603 |

1HGCR2F60GA123149

; 1HGCR2F60GA105220 | 1HGCR2F60GA118114 | 1HGCR2F60GA137391 | 1HGCR2F60GA157978 | 1HGCR2F60GA110255; 1HGCR2F60GA102494; 1HGCR2F60GA150108 | 1HGCR2F60GA122499 | 1HGCR2F60GA169290 | 1HGCR2F60GA102589; 1HGCR2F60GA153803; 1HGCR2F60GA114709;

1HGCR2F60GA168690

| 1HGCR2F60GA180046 | 1HGCR2F60GA166292 | 1HGCR2F60GA154319 | 1HGCR2F60GA147161; 1HGCR2F60GA174621 | 1HGCR2F60GA192956 | 1HGCR2F60GA163313; 1HGCR2F60GA107856 | 1HGCR2F60GA158144 | 1HGCR2F60GA131316 | 1HGCR2F60GA152912 | 1HGCR2F60GA174926 | 1HGCR2F60GA182475

1HGCR2F60GA143000 | 1HGCR2F60GA138492; 1HGCR2F60GA158029 | 1HGCR2F60GA195291; 1HGCR2F60GA139061 | 1HGCR2F60GA108148 | 1HGCR2F60GA119148 | 1HGCR2F60GA134717 | 1HGCR2F60GA102558 | 1HGCR2F60GA110059

1HGCR2F60GA177874 | 1HGCR2F60GA107078; 1HGCR2F60GA104097; 1HGCR2F60GA142364; 1HGCR2F60GA199048 | 1HGCR2F60GA149606 | 1HGCR2F60GA164851; 1HGCR2F60GA133759 | 1HGCR2F60GA133549 | 1HGCR2F60GA181536; 1HGCR2F60GA124950 | 1HGCR2F60GA161982 | 1HGCR2F60GA194836 | 1HGCR2F60GA156958

1HGCR2F60GA193542; 1HGCR2F60GA144535 | 1HGCR2F60GA128609 | 1HGCR2F60GA114001 | 1HGCR2F60GA102723; 1HGCR2F60GA139562 | 1HGCR2F60GA102964 | 1HGCR2F60GA150111 | 1HGCR2F60GA127895 | 1HGCR2F60GA193198

1HGCR2F60GA155261 | 1HGCR2F60GA144129 | 1HGCR2F60GA155213; 1HGCR2F60GA196425; 1HGCR2F60GA109462 | 1HGCR2F60GA112328 | 1HGCR2F60GA143675 | 1HGCR2F60GA143952 | 1HGCR2F60GA161285 | 1HGCR2F60GA104911 | 1HGCR2F60GA146172

1HGCR2F60GA145667 | 1HGCR2F60GA194917 | 1HGCR2F60GA149766; 1HGCR2F60GA184226

1HGCR2F60GA157639 | 1HGCR2F60GA113057; 1HGCR2F60GA123460;

1HGCR2F60GA1499281HGCR2F60GA165255

1HGCR2F60GA117514; 1HGCR2F60GA184453 | 1HGCR2F60GA182945; 1HGCR2F60GA151808; 1HGCR2F60GA181178 | 1HGCR2F60GA138329; 1HGCR2F60GA129436 | 1HGCR2F60GA146916; 1HGCR2F60GA180726 | 1HGCR2F60GA115519

1HGCR2F60GA177020 | 1HGCR2F60GA159178 | 1HGCR2F60GA188969 | 1HGCR2F60GA195243 | 1HGCR2F60GA157530; 1HGCR2F60GA144437 | 1HGCR2F60GA149198 | 1HGCR2F60GA182654; 1HGCR2F60GA191869 | 1HGCR2F60GA165725 | 1HGCR2F60GA113379 | 1HGCR2F60GA185621 | 1HGCR2F60GA153073 |

1HGCR2F60GA188244

| 1HGCR2F60GA151596 | 1HGCR2F60GA126911; 1HGCR2F60GA129890

1HGCR2F60GA175901

1HGCR2F60GA179446 | 1HGCR2F60GA151159; 1HGCR2F60GA143689 | 1HGCR2F60GA112474

1HGCR2F60GA170407 | 1HGCR2F60GA107372 | 1HGCR2F60GA110854 | 1HGCR2F60GA112975; 1HGCR2F60GA144132; 1HGCR2F60GA189474; 1HGCR2F60GA107422 | 1HGCR2F60GA189216 | 1HGCR2F60GA161321; 1HGCR2F60GA199776 | 1HGCR2F60GA158533

1HGCR2F60GA157592 | 1HGCR2F60GA156488 | 1HGCR2F60GA192990 | 1HGCR2F60GA144048; 1HGCR2F60GA143868 | 1HGCR2F60GA143840 | 1HGCR2F60GA185988 | 1HGCR2F60GA192536; 1HGCR2F60GA190057 | 1HGCR2F60GA144891; 1HGCR2F60GA121935 | 1HGCR2F60GA176059 | 1HGCR2F60GA149072

1HGCR2F60GA101698; 1HGCR2F60GA140789 | 1HGCR2F60GA179950 | 1HGCR2F60GA176739 | 1HGCR2F60GA177146; 1HGCR2F60GA170990 | 1HGCR2F60GA140565

1HGCR2F60GA148343

1HGCR2F60GA117870 | 1HGCR2F60GA171265 | 1HGCR2F60GA188034; 1HGCR2F60GA127850; 1HGCR2F60GA166163 | 1HGCR2F60GA167913 | 1HGCR2F60GA177065 | 1HGCR2F60GA165966

1HGCR2F60GA108506 | 1HGCR2F60GA144924 | 1HGCR2F60GA142686 | 1HGCR2F60GA199339 | 1HGCR2F60GA180841 | 1HGCR2F60GA168964 | 1HGCR2F60GA144079; 1HGCR2F60GA193251

1HGCR2F60GA141263 | 1HGCR2F60GA145961; 1HGCR2F60GA163702; 1HGCR2F60GA156099 | 1HGCR2F60GA114385 | 1HGCR2F60GA161125; 1HGCR2F60GA103077 | 1HGCR2F60GA103449; 1HGCR2F60GA191662 | 1HGCR2F60GA168835 | 1HGCR2F60GA147127; 1HGCR2F60GA168026; 1HGCR2F60GA153428 | 1HGCR2F60GA108716; 1HGCR2F60GA120848; 1HGCR2F60GA158211 | 1HGCR2F60GA177969 | 1HGCR2F60GA101524; 1HGCR2F60GA129579; 1HGCR2F60GA181665 | 1HGCR2F60GA132756 | 1HGCR2F60GA174960; 1HGCR2F60GA143093; 1HGCR2F60GA162551; 1HGCR2F60GA197459 | 1HGCR2F60GA188793 | 1HGCR2F60GA168284

1HGCR2F60GA187658 | 1HGCR2F60GA157611 | 1HGCR2F60GA127668 | 1HGCR2F60GA163781; 1HGCR2F60GA105198 | 1HGCR2F60GA131185 | 1HGCR2F60GA168477 | 1HGCR2F60GA113303 | 1HGCR2F60GA121028; 1HGCR2F60GA122423 | 1HGCR2F60GA109915 | 1HGCR2F60GA151601 | 1HGCR2F60GA195131 | 1HGCR2F60GA140615; 1HGCR2F60GA168334 | 1HGCR2F60GA173596; 1HGCR2F60GA100812; 1HGCR2F60GA153722; 1HGCR2F60GA118436 | 1HGCR2F60GA169399

1HGCR2F60GA110384

1HGCR2F60GA158791 | 1HGCR2F60GA143109 | 1HGCR2F60GA116220; 1HGCR2F60GA113267 | 1HGCR2F60GA101670; 1HGCR2F60GA161559 | 1HGCR2F60GA133826 | 1HGCR2F60GA103788 | 1HGCR2F60GA183660 | 1HGCR2F60GA147256; 1HGCR2F60GA136435 | 1HGCR2F60GA127511 | 1HGCR2F60GA170293; 1HGCR2F60GA196540 | 1HGCR2F60GA146074

1HGCR2F60GA123782 | 1HGCR2F60GA110885 | 1HGCR2F60GA123331; 1HGCR2F60GA175557 | 1HGCR2F60GA181715 | 1HGCR2F60GA188776 | 1HGCR2F60GA128867 | 1HGCR2F60GA102382 | 1HGCR2F60GA166857; 1HGCR2F60GA146396 | 1HGCR2F60GA133664 | 1HGCR2F60GA124382

1HGCR2F60GA109669 |

1HGCR2F60GA107985

; 1HGCR2F60GA154644 | 1HGCR2F60GA110465 | 1HGCR2F60GA199454 | 1HGCR2F60GA133972; 1HGCR2F60GA161738 | 1HGCR2F60GA159309 | 1HGCR2F60GA110997; 1HGCR2F60GA154739; 1HGCR2F60GA137956; 1HGCR2F60GA101118 | 1HGCR2F60GA109476 | 1HGCR2F60GA105976 | 1HGCR2F60GA124558 | 1HGCR2F60GA180564 | 1HGCR2F60GA119943; 1HGCR2F60GA127928 | 1HGCR2F60GA100504 | 1HGCR2F60GA169337; 1HGCR2F60GA182850 | 1HGCR2F60GA132479 | 1HGCR2F60GA171668; 1HGCR2F60GA193170 | 1HGCR2F60GA180161 |

1HGCR2F60GA139299

| 1HGCR2F60GA175509 | 1HGCR2F60GA161822 | 1HGCR2F60GA107758

1HGCR2F60GA197249; 1HGCR2F60GA157284; 1HGCR2F60GA109008 |

1HGCR2F60GA178300

| 1HGCR2F60GA103208 | 1HGCR2F60GA127167 | 1HGCR2F60GA124057; 1HGCR2F60GA174148 | 1HGCR2F60GA114760; 1HGCR2F60GA118615 | 1HGCR2F60GA187532; 1HGCR2F60GA177258; 1HGCR2F60GA122373 | 1HGCR2F60GA100163 | 1HGCR2F60GA185103

1HGCR2F60GA150349 | 1HGCR2F60GA172786 | 1HGCR2F60GA189880; 1HGCR2F60GA153719 | 1HGCR2F60GA136029 | 1HGCR2F60GA115276 | 1HGCR2F60GA188938 | 1HGCR2F60GA147712 | 1HGCR2F60GA186784 | 1HGCR2F60GA197106 | 1HGCR2F60GA152876; 1HGCR2F60GA112409; 1HGCR2F60GA104424; 1HGCR2F60GA168303 | 1HGCR2F60GA176756 | 1HGCR2F60GA167488 | 1HGCR2F60GA171640 | 1HGCR2F60GA196019; 1HGCR2F60GA156460 | 1HGCR2F60GA125547 | 1HGCR2F60GA104861; 1HGCR2F60GA101488; 1HGCR2F60GA192441; 1HGCR2F60GA158810 | 1HGCR2F60GA128710; 1HGCR2F60GA159276; 1HGCR2F60GA129565; 1HGCR2F60GA170777 | 1HGCR2F60GA124429; 1HGCR2F60GA154627; 1HGCR2F60GA155437

1HGCR2F60GA160993; 1HGCR2F60GA185277 | 1HGCR2F60GA151369 | 1HGCR2F60GA161397 | 1HGCR2F60GA150626 | 1HGCR2F60GA160685 | 1HGCR2F60GA110739; 1HGCR2F60GA139304 | 1HGCR2F60GA165014

1HGCR2F60GA199762; 1HGCR2F60GA184324; 1HGCR2F60GA109283 | 1HGCR2F60GA117397 | 1HGCR2F60GA192438 | 1HGCR2F60GA107582; 1HGCR2F60GA123720 | 1HGCR2F60GA132496 | 1HGCR2F60GA116590; 1HGCR2F60GA142431; 1HGCR2F60GA116539; 1HGCR2F60GA197977; 1HGCR2F60GA104293;

1HGCR2F60GA1244461HGCR2F60GA121496; 1HGCR2F60GA184775 | 1HGCR2F60GA107467; 1HGCR2F60GA164316 | 1HGCR2F60GA199387 | 1HGCR2F60GA121997; 1HGCR2F60GA159519; 1HGCR2F60GA124611 | 1HGCR2F60GA132286 | 1HGCR2F60GA154403; 1HGCR2F60GA138377 | 1HGCR2F60GA163408; 1HGCR2F60GA127279 | 1HGCR2F60GA161917 | 1HGCR2F60GA190088 | 1HGCR2F60GA168351 | 1HGCR2F60GA177910; 1HGCR2F60GA101846; 1HGCR2F60GA151503 | 1HGCR2F60GA123068 | 1HGCR2F60GA186106

1HGCR2F60GA141943; 1HGCR2F60GA117500 | 1HGCR2F60GA189118; 1HGCR2F60GA158032 | 1HGCR2F60GA113575

1HGCR2F60GA135575; 1HGCR2F60GA111745

1HGCR2F60GA160637; 1HGCR2F60GA162260

1HGCR2F60GA189524; 1HGCR2F60GA179642 | 1HGCR2F60GA112183 | 1HGCR2F60GA165384; 1HGCR2F60GA185702 | 1HGCR2F60GA113513; 1HGCR2F60GA175963

1HGCR2F60GA194772 | 1HGCR2F60GA182444 | 1HGCR2F60GA172223 | 1HGCR2F60GA142140; 1HGCR2F60GA120543 | 1HGCR2F60GA159228 | 1HGCR2F60GA148486; 1HGCR2F60GA129422 | 1HGCR2F60GA148231; 1HGCR2F60GA188146 | 1HGCR2F60GA110658; 1HGCR2F60GA148052 | 1HGCR2F60GA137634; 1HGCR2F60GA168883 | 1HGCR2F60GA160881 | 1HGCR2F60GA161402; 1HGCR2F60GA171122 | 1HGCR2F60GA164008 | 1HGCR2F60GA133468; 1HGCR2F60GA179396 | 1HGCR2F60GA193105 | 1HGCR2F60GA133373 | 1HGCR2F60GA103497 | 1HGCR2F60GA144728; 1HGCR2F60GA144373 | 1HGCR2F60GA108540; 1HGCR2F60GA119487; 1HGCR2F60GA199986

1HGCR2F60GA191984 | 1HGCR2F60GA194514; 1HGCR2F60GA166616 | 1HGCR2F60GA132627 | 1HGCR2F60GA151260; 1HGCR2F60GA105069 | 1HGCR2F60GA157155; 1HGCR2F60GA179172 | 1HGCR2F60GA179575; 1HGCR2F60GA158340 | 1HGCR2F60GA112880 | 1HGCR2F60GA119330 | 1HGCR2F60GA178622 | 1HGCR2F60GA197591 | 1HGCR2F60GA152196 | 1HGCR2F60GA198935; 1HGCR2F60GA180189 | 1HGCR2F60GA119425 | 1HGCR2F60GA160847 | 1HGCR2F60GA147936; 1HGCR2F60GA130750; 1HGCR2F60GA110174 | 1HGCR2F60GA187076; 1HGCR2F60GA196568 | 1HGCR2F60GA123152 | 1HGCR2F60GA180676 | 1HGCR2F60GA132420 |

1HGCR2F60GA1773561HGCR2F60GA105265; 1HGCR2F60GA153980 | 1HGCR2F60GA109106 | 1HGCR2F60GA150741; 1HGCR2F60GA192553; 1HGCR2F60GA139593 | 1HGCR2F60GA146480 | 1HGCR2F60GA128738 | 1HGCR2F60GA124334

1HGCR2F60GA184811; 1HGCR2F60GA171671; 1HGCR2F60GA111454; 1HGCR2F60GA170682 | 1HGCR2F60GA119182

1HGCR2F60GA124821 | 1HGCR2F60GA122633; 1HGCR2F60GA173940; 1HGCR2F60GA158094; 1HGCR2F60GA139447 | 1HGCR2F60GA199535

1HGCR2F60GA193413 | 1HGCR2F60GA149282 | 1HGCR2F60GA166597 | 1HGCR2F60GA138153 | 1HGCR2F60GA122180; 1HGCR2F60GA191175 | 1HGCR2F60GA139383 | 1HGCR2F60GA188583

1HGCR2F60GA140906; 1HGCR2F60GA193024 | 1HGCR2F60GA195176 | 1HGCR2F60GA102480 | 1HGCR2F60GA117576 | 1HGCR2F60GA161786 |

1HGCR2F60GA168088

| 1HGCR2F60GA124432

1HGCR2F60GA179365

1HGCR2F60GA176806; 1HGCR2F60GA173498;

1HGCR2F60GA110921

| 1HGCR2F60GA108814 | 1HGCR2F60GA156037; 1HGCR2F60GA112068 | 1HGCR2F60GA117996; 1HGCR2F60GA173937; 1HGCR2F60GA194464 | 1HGCR2F60GA156829; 1HGCR2F60GA126696; 1HGCR2F60GA135012; 1HGCR2F60GA156667 | 1HGCR2F60GA103015; 1HGCR2F60GA105332; 1HGCR2F60GA158502; 1HGCR2F60GA185473; 1HGCR2F60GA139495 | 1HGCR2F60GA154515

1HGCR2F60GA182198 | 1HGCR2F60GA106707 | 1HGCR2F60GA167233; 1HGCR2F60GA179026 | 1HGCR2F60GA173159 | 1HGCR2F60GA192164 | 1HGCR2F60GA100227 | 1HGCR2F60GA103810 | 1HGCR2F60GA184971

1HGCR2F60GA142543 | 1HGCR2F60GA110093 | 1HGCR2F60GA121854 |

1HGCR2F60GA143515

; 1HGCR2F60GA131039 | 1HGCR2F60GA138542 | 1HGCR2F60GA126214 | 1HGCR2F60GA147404 | 1HGCR2F60GA108893; 1HGCR2F60GA111857; 1HGCR2F60GA187899 | 1HGCR2F60GA159469 | 1HGCR2F60GA113947;

1HGCR2F60GA186221

| 1HGCR2F60GA182069 | 1HGCR2F60GA187871; 1HGCR2F60GA154420 | 1HGCR2F60GA150156 | 1HGCR2F60GA102141 | 1HGCR2F60GA187580; 1HGCR2F60GA111843 | 1HGCR2F60GA194075 | 1HGCR2F60GA161092 |

1HGCR2F60GA1068671HGCR2F60GA142445

1HGCR2F60GA126312 | 1HGCR2F60GA116072 | 1HGCR2F60GA199728; 1HGCR2F60GA175171; 1HGCR2F60GA111423 | 1HGCR2F60GA158676

1HGCR2F60GA123359 | 1HGCR2F60GA111776; 1HGCR2F60GA134751 | 1HGCR2F60GA166034 | 1HGCR2F60GA134345 | 1HGCR2F60GA177339; 1HGCR2F60GA192911; 1HGCR2F60GA168608; 1HGCR2F60GA110143 | 1HGCR2F60GA113284 | 1HGCR2F60GA164039 | 1HGCR2F60GA189748 | 1HGCR2F60GA106674 | 1HGCR2F60GA118873; 1HGCR2F60GA126195; 1HGCR2F60GA133924; 1HGCR2F60GA121885 | 1HGCR2F60GA168222 | 1HGCR2F60GA191712; 1HGCR2F60GA101149 | 1HGCR2F60GA129095; 1HGCR2F60GA164901; 1HGCR2F60GA158841; 1HGCR2F60GA122700 | 1HGCR2F60GA105671; 1HGCR2F60GA114614; 1HGCR2F60GA158936 | 1HGCR2F60GA172870; 1HGCR2F60GA194450 | 1HGCR2F60GA155101; 1HGCR2F60GA173470; 1HGCR2F60GA128674 | 1HGCR2F60GA134412

1HGCR2F60GA184632; 1HGCR2F60GA149833 | 1HGCR2F60GA179141; 1HGCR2F60GA118338; 1HGCR2F60GA193525 | 1HGCR2F60GA135320; 1HGCR2F60GA125614 | 1HGCR2F60GA124365 | 1HGCR2F60GA142316; 1HGCR2F60GA159648; 1HGCR2F60GA163182

1HGCR2F60GA137830

1HGCR2F60GA122843; 1HGCR2F60GA127508 | 1HGCR2F60GA169984; 1HGCR2F60GA176868; 1HGCR2F60GA152361; 1HGCR2F60GA132966 | 1HGCR2F60GA122907 | 1HGCR2F60GA100793 | 1HGCR2F60GA166082; 1HGCR2F60GA170276

1HGCR2F60GA175252; 1HGCR2F60GA151985; 1HGCR2F60GA136788 | 1HGCR2F60GA100454; 1HGCR2F60GA149850 | 1HGCR2F60GA117822 | 1HGCR2F60GA130019 | 1HGCR2F60GA114774; 1HGCR2F60GA133051 | 1HGCR2F60GA167605; 1HGCR2F60GA146852; 1HGCR2F60GA195095; 1HGCR2F60GA125323; 1HGCR2F60GA111146

1HGCR2F60GA166860 | 1HGCR2F60GA128111

1HGCR2F60GA115648; 1HGCR2F60GA111163

1HGCR2F60GA114225 | 1HGCR2F60GA184534 | 1HGCR2F60GA161657; 1HGCR2F60GA138413; 1HGCR2F60GA175431 | 1HGCR2F60GA122762 | 1HGCR2F60GA184985 | 1HGCR2F60GA126598; 1HGCR2F60GA180113; 1HGCR2F60GA179592 | 1HGCR2F60GA113785; 1HGCR2F60GA138606 | 1HGCR2F60GA179463 | 1HGCR2F60GA196537; 1HGCR2F60GA118923 | 1HGCR2F60GA161111

1HGCR2F60GA130263; 1HGCR2F60GA168446 | 1HGCR2F60GA131302 | 1HGCR2F60GA196764 | 1HGCR2F60GA179625; 1HGCR2F60GA158709 | 1HGCR2F60GA159939 | 1HGCR2F60GA125564; 1HGCR2F60GA131400 | 1HGCR2F60GA132336 | 1HGCR2F60GA101362; 1HGCR2F60GA138170 | 1HGCR2F60GA168933 | 1HGCR2F60GA149492;

1HGCR2F60GA155504

; 1HGCR2F60GA140825 | 1HGCR2F60GA159066 | 1HGCR2F60GA188924 | 1HGCR2F60GA100583 | 1HGCR2F60GA125791 | 1HGCR2F60GA115181; 1HGCR2F60GA140209; 1HGCR2F60GA137942 | 1HGCR2F60GA124785 | 1HGCR2F60GA116640; 1HGCR2F60GA116766

1HGCR2F60GA117593 | 1HGCR2F60GA135978; 1HGCR2F60GA162498 | 1HGCR2F60GA101622 |

1HGCR2F60GA110448

| 1HGCR2F60GA187191 | 1HGCR2F60GA111972; 1HGCR2F60GA167247 | 1HGCR2F60GA198286; 1HGCR2F60GA174120; 1HGCR2F60GA168253 | 1HGCR2F60GA144311; 1HGCR2F60GA109204; 1HGCR2F60GA173064; 1HGCR2F60GA155440; 1HGCR2F60GA126522 | 1HGCR2F60GA138380 | 1HGCR2F60GA129050 | 1HGCR2F60GA139609; 1HGCR2F60GA116556; 1HGCR2F60GA167586; 1HGCR2F60GA185327 | 1HGCR2F60GA118646 | 1HGCR2F60GA122969; 1HGCR2F60GA163828; 1HGCR2F60GA198417 | 1HGCR2F60GA110062 | 1HGCR2F60GA150867 | 1HGCR2F60GA128917; 1HGCR2F60GA129193 | 1HGCR2F60GA152442 | 1HGCR2F60GA184372; 1HGCR2F60GA127587; 1HGCR2F60GA175767; 1HGCR2F60GA128349 | 1HGCR2F60GA163151 | 1HGCR2F60GA121983; 1HGCR2F60GA123832; 1HGCR2F60GA193749

1HGCR2F60GA135222 | 1HGCR2F60GA122860; 1HGCR2F60GA193704; 1HGCR2F60GA167152

1HGCR2F60GA146575; 1HGCR2F60GA114144 | 1HGCR2F60GA175204 | 1HGCR2F60GA144809; 1HGCR2F60GA182766

1HGCR2F60GA187109 | 1HGCR2F60GA190513

1HGCR2F60GA162405 | 1HGCR2F60GA180287 | 1HGCR2F60GA135298; 1HGCR2F60GA159505 | 1HGCR2F60GA128688; 1HGCR2F60GA156894 | 1HGCR2F60GA168320 | 1HGCR2F60GA165076 | 1HGCR2F60GA100258 | 1HGCR2F60GA141733; 1HGCR2F60GA126701 | 1HGCR2F60GA192245 | 1HGCR2F60GA177972; 1HGCR2F60GA178314; 1HGCR2F60GA155678 | 1HGCR2F60GA144468; 1HGCR2F60GA191595 | 1HGCR2F60GA134393; 1HGCR2F60GA120154; 1HGCR2F60GA174554 | 1HGCR2F60GA163148 | 1HGCR2F60GA142798 | 1HGCR2F60GA108599 | 1HGCR2F60GA145653; 1HGCR2F60GA179723; 1HGCR2F60GA182637; 1HGCR2F60GA179821

1HGCR2F60GA108733 | 1HGCR2F60GA127055 | 1HGCR2F60GA173579; 1HGCR2F60GA169600 | 1HGCR2F60GA189975 | 1HGCR2F60GA143420 | 1HGCR2F60GA108005 | 1HGCR2F60GA109168 | 1HGCR2F60GA104083; 1HGCR2F60GA101653 | 1HGCR2F60GA175753 | 1HGCR2F60GA127315; 1HGCR2F60GA147306; 1HGCR2F60GA181519 | 1HGCR2F60GA102222 | 1HGCR2F60GA159732; 1HGCR2F60GA165921 | 1HGCR2F60GA140503; 1HGCR2F60GA169760; 1HGCR2F60GA132224; 1HGCR2F60GA162940; 1HGCR2F60GA194447 | 1HGCR2F60GA125984 | 1HGCR2F60GA188230; 1HGCR2F60GA193430 | 1HGCR2F60GA191306 | 1HGCR2F60GA193489 | 1HGCR2F60GA133938; 1HGCR2F60GA161190; 1HGCR2F60GA156832 | 1HGCR2F60GA107811 | 1HGCR2F60GA197090 | 1HGCR2F60GA143725; 1HGCR2F60GA160573; 1HGCR2F60GA130103 | 1HGCR2F60GA122731

1HGCR2F60GA142252 | 1HGCR2F60GA183805; 1HGCR2F60GA138301 | 1HGCR2F60GA169466; 1HGCR2F60GA122177; 1HGCR2F60GA194366 | 1HGCR2F60GA171301 | 1HGCR2F60GA142204; 1HGCR2F60GA167927; 1HGCR2F60GA196800 | 1HGCR2F60GA140405 | 1HGCR2F60GA104536; 1HGCR2F60GA157933 | 1HGCR2F60GA114788 | 1HGCR2F60GA184761; 1HGCR2F60GA135138 | 1HGCR2F60GA139397 | 1HGCR2F60GA142039 | 1HGCR2F60GA169886 | 1HGCR2F60GA146110; 1HGCR2F60GA162792 | 1HGCR2F60GA134376 | 1HGCR2F60GA169712 | 1HGCR2F60GA108862; 1HGCR2F60GA128903 | 1HGCR2F60GA150514 | 1HGCR2F60GA126102; 1HGCR2F60GA150593 | 1HGCR2F60GA190608 | 1HGCR2F60GA189071; 1HGCR2F60GA190611 | 1HGCR2F60GA129016 | 1HGCR2F60GA154174 |

1HGCR2F60GA168852

| 1HGCR2F60GA125368 | 1HGCR2F60GA139965; 1HGCR2F60GA118601 | 1HGCR2F60GA146995; 1HGCR2F60GA103757 | 1HGCR2F60GA101040; 1HGCR2F60GA179236; 1HGCR2F60GA135401

1HGCR2F60GA149136 | 1HGCR2F60GA104777 |

1HGCR2F60GA106738

| 1HGCR2F60GA102074 | 1HGCR2F60GA102897 | 1HGCR2F60GA133700 | 1HGCR2F60GA112572

1HGCR2F60GA142901; 1HGCR2F60GA143403; 1HGCR2F60GA158919

1HGCR2F60GA119862 | 1HGCR2F60GA148956; 1HGCR2F60GA181584 | 1HGCR2F60GA165577 | 1HGCR2F60GA178216 | 1HGCR2F60GA141599 | 1HGCR2F60GA183822; 1HGCR2F60GA101765 | 1HGCR2F60GA174229 | 1HGCR2F60GA161531; 1HGCR2F60GA107517; 1HGCR2F60GA147242 | 1HGCR2F60GA109994 | 1HGCR2F60GA141117; 1HGCR2F60GA108277; 1HGCR2F60GA196652 | 1HGCR2F60GA166311

1HGCR2F60GA123622

; 1HGCR2F60GA126746 | 1HGCR2F60GA118968 |

1HGCR2F60GA110126

| 1HGCR2F60GA119084 | 1HGCR2F60GA186168 | 1HGCR2F60GA189930; 1HGCR2F60GA178748;

1HGCR2F60GA157771

; 1HGCR2F60GA199566 | 1HGCR2F60GA187949; 1HGCR2F60GA134197 | 1HGCR2F60GA196117

1HGCR2F60GA170309

| 1HGCR2F60GA112314; 1HGCR2F60GA158158 | 1HGCR2F60GA187952; 1HGCR2F60GA190558 | 1HGCR2F60GA145202 | 1HGCR2F60GA138900; 1HGCR2F60GA114287 | 1HGCR2F60GA178197; 1HGCR2F60GA160735; 1HGCR2F60GA120820; 1HGCR2F60GA103807; 1HGCR2F60GA162694 | 1HGCR2F60GA168057 | 1HGCR2F60GA100180 | 1HGCR2F60GA192522 | 1HGCR2F60GA174425; 1HGCR2F60GA109378 | 1HGCR2F60GA117853; 1HGCR2F60GA179432; 1HGCR2F60GA126262 | 1HGCR2F60GA116606 | 1HGCR2F60GA109686 | 1HGCR2F60GA185750 | 1HGCR2F60GA183674; 1HGCR2F60GA185912 | 1HGCR2F60GA170522; 1HGCR2F60GA152330; 1HGCR2F60GA175669; 1HGCR2F60GA189698 |

1HGCR2F60GA100115

| 1HGCR2F60GA183318 | 1HGCR2F60GA144695; 1HGCR2F60GA153610 | 1HGCR2F60GA172075; 1HGCR2F60GA178054 | 1HGCR2F60GA172321 | 1HGCR2F60GA116170; 1HGCR2F60GA105122 | 1HGCR2F60GA191581; 1HGCR2F60GA178989; 1HGCR2F60GA150223 | 1HGCR2F60GA140680 | 1HGCR2F60GA150870 | 1HGCR2F60GA199258 | 1HGCR2F60GA169127; 1HGCR2F60GA117920; 1HGCR2F60GA153493; 1HGCR2F60GA137228; 1HGCR2F60GA180810; 1HGCR2F60GA104732 | 1HGCR2F60GA109347; 1HGCR2F60GA134748 | 1HGCR2F60GA160234; 1HGCR2F60GA116007; 1HGCR2F60GA124561; 1HGCR2F60GA128898; 1HGCR2F60GA103970; 1HGCR2F60GA176191 | 1HGCR2F60GA128576 | 1HGCR2F60GA180807 | 1HGCR2F60GA176076; 1HGCR2F60GA154966 | 1HGCR2F60GA106643; 1HGCR2F60GA162257; 1HGCR2F60GA101152 | 1HGCR2F60GA194500 | 1HGCR2F60GA190253 | 1HGCR2F60GA125743; 1HGCR2F60GA194819; 1HGCR2F60GA195260 | 1HGCR2F60GA182458; 1HGCR2F60GA104391; 1HGCR2F60GA152652

1HGCR2F60GA168396 | 1HGCR2F60GA136905 | 1HGCR2F60GA109655; 1HGCR2F60GA155910; 1HGCR2F60GA166244; 1HGCR2F60GA110546

1HGCR2F60GA177907 | 1HGCR2F60GA193007 | 1HGCR2F60GA133213 | 1HGCR2F60GA131946 | 1HGCR2F60GA194903 | 1HGCR2F60GA199759; 1HGCR2F60GA129078; 1HGCR2F60GA196988 | 1HGCR2F60GA146320 | 1HGCR2F60GA136726 | 1HGCR2F60GA151680; 1HGCR2F60GA129730 | 1HGCR2F60GA180449; 1HGCR2F60GA121448 | 1HGCR2F60GA173338 | 1HGCR2F60GA191905

1HGCR2F60GA185800 | 1HGCR2F60GA182279 | 1HGCR2F60GA154823 | 1HGCR2F60GA183772 | 1HGCR2F60GA150609 | 1HGCR2F60GA156703 | 1HGCR2F60GA178619; 1HGCR2F60GA175266 | 1HGCR2F60GA166986 | 1HGCR2F60GA153607 | 1HGCR2F60GA151937 | 1HGCR2F60GA166227; 1HGCR2F60GA106304 | 1HGCR2F60GA107047 | 1HGCR2F60GA185389 | 1HGCR2F60GA189863 | 1HGCR2F60GA167944; 1HGCR2F60GA173081; 1HGCR2F60GA102351

1HGCR2F60GA174232

1HGCR2F60GA139481 | 1HGCR2F60GA146236; 1HGCR2F60GA182377 | 1HGCR2F60GA189281 | 1HGCR2F60GA174747

1HGCR2F60GA143398 | 1HGCR2F60GA112524 | 1HGCR2F60GA185201 | 1HGCR2F60GA192746 | 1HGCR2F60GA174019 | 1HGCR2F60GA142638

1HGCR2F60GA118503; 1HGCR2F60GA145300; 1HGCR2F60GA105315 | 1HGCR2F60GA194707

1HGCR2F60GA183657 | 1HGCR2F60GA136080 | 1HGCR2F60GA160427;

1HGCR2F60GA128240

; 1HGCR2F60GA108554 | 1HGCR2F60GA183027; 1HGCR2F60GA166339; 1HGCR2F60GA186235 | 1HGCR2F60GA143899

1HGCR2F60GA161271

1HGCR2F60GA146821 | 1HGCR2F60GA116881 | 1HGCR2F60GA166146 | 1HGCR2F60GA146642; 1HGCR2F60GA176210; 1HGCR2F60GA100633 | 1HGCR2F60GA121143 | 1HGCR2F60GA175946 | 1HGCR2F60GA190382; 1HGCR2F60GA109932 | 1HGCR2F60GA184792 | 1HGCR2F60GA184856 | 1HGCR2F60GA164767; 1HGCR2F60GA106934 | 1HGCR2F60GA157642 | 1HGCR2F60GA164543; 1HGCR2F60GA153123 | 1HGCR2F60GA147533 | 1HGCR2F60GA135169 | 1HGCR2F60GA182136 | 1HGCR2F60GA196943 | 1HGCR2F60GA117903; 1HGCR2F60GA121353

1HGCR2F60GA152554; 1HGCR2F60GA140727 | 1HGCR2F60GA133731 | 1HGCR2F60GA116282 | 1HGCR2F60GA175588 | 1HGCR2F60GA186347; 1HGCR2F60GA122275 | 1HGCR2F60GA114208; 1HGCR2F60GA139464 | 1HGCR2F60GA122602

1HGCR2F60GA106917

1HGCR2F60GA164980; 1HGCR2F60GA136533 | 1HGCR2F60GA117092; 1HGCR2F60GA122468; 1HGCR2F60GA123281

1HGCR2F60GA165739 | 1HGCR2F60GA189460 | 1HGCR2F60GA136693; 1HGCR2F60GA167958 | 1HGCR2F60GA176742 | 1HGCR2F60GA113494 | 1HGCR2F60GA196473 | 1HGCR2F60GA180077 | 1HGCR2F60GA174666 | 1HGCR2F60GA195646 | 1HGCR2F60GA181276; 1HGCR2F60GA148553; 1HGCR2F60GA142459; 1HGCR2F60GA191418

1HGCR2F60GA179544 | 1HGCR2F60GA185828 |

1HGCR2F60GA176174

| 1HGCR2F60GA166874; 1HGCR2F60GA111230 | 1HGCR2F60GA101166 | 1HGCR2F60GA180936; 1HGCR2F60GA114631 | 1HGCR2F60GA166387; 1HGCR2F60GA162727; 1HGCR2F60GA100101 | 1HGCR2F60GA171007; 1HGCR2F60GA181620 | 1HGCR2F60GA140811; 1HGCR2F60GA157124 | 1HGCR2F60GA136466; 1HGCR2F60GA126536 | 1HGCR2F60GA171167 | 1HGCR2F60GA186137 | 1HGCR2F60GA191841; 1HGCR2F60GA163814; 1HGCR2F60GA184629; 1HGCR2F60GA116086; 1HGCR2F60GA167085 | 1HGCR2F60GA192312 | 1HGCR2F60GA126908

1HGCR2F60GA145099 | 1HGCR2F60GA184355 | 1HGCR2F60GA113933 | 1HGCR2F60GA131767 | 1HGCR2F60GA191287 | 1HGCR2F60GA109865 | 1HGCR2F60GA111552; 1HGCR2F60GA140288

1HGCR2F60GA131266 | 1HGCR2F60GA175364; 1HGCR2F60GA134944 | 1HGCR2F60GA127847; 1HGCR2F60GA150464

1HGCR2F60GA108988; 1HGCR2F60GA129419; 1HGCR2F60GA136449; 1HGCR2F60GA162307; 1HGCR2F60GA113107

1HGCR2F60GA136483 | 1HGCR2F60GA154501 | 1HGCR2F60GA151064 | 1HGCR2F60GA145765; 1HGCR2F60GA159777

1HGCR2F60GA197722; 1HGCR2F60GA141196 | 1HGCR2F60GA123815 |

1HGCR2F60GA174313

| 1HGCR2F60GA143465 | 1HGCR2F60GA150853 | 1HGCR2F60GA142655 | 1HGCR2F60GA107226; 1HGCR2F60GA189149 | 1HGCR2F60GA128593 | 1HGCR2F60GA119893; 1HGCR2F60GA174103 | 1HGCR2F60GA165353 | 1HGCR2F60GA142476; 1HGCR2F60GA174330 | 1HGCR2F60GA189703; 1HGCR2F60GA140081; 1HGCR2F60GA193315 | 1HGCR2F60GA154904 | 1HGCR2F60GA197753

1HGCR2F60GA110899 | 1HGCR2F60GA151727 | 1HGCR2F60GA183013 | 1HGCR2F60GA167278 | 1HGCR2F60GA114550 | 1HGCR2F60GA194609 | 1HGCR2F60GA120025 | 1HGCR2F60GA148651; 1HGCR2F60GA134863 | 1HGCR2F60GA119831

1HGCR2F60GA151758 | 1HGCR2F60GA102334 | 1HGCR2F60GA114242; 1HGCR2F60GA139450; 1HGCR2F60GA165174 | 1HGCR2F60GA153798; 1HGCR2F60GA132711 | 1HGCR2F60GA176353 | 1HGCR2F60GA174084 | 1HGCR2F60GA178684

1HGCR2F60GA174067; 1HGCR2F60GA186526; 1HGCR2F60GA158886 | 1HGCR2F60GA114239; 1HGCR2F60GA133597; 1HGCR2F60GA118033 | 1HGCR2F60GA144910; 1HGCR2F60GA146737; 1HGCR2F60GA150092 | 1HGCR2F60GA191693 | 1HGCR2F60GA142932 | 1HGCR2F60GA174361; 1HGCR2F60GA165644 | 1HGCR2F60GA106996 | 1HGCR2F60GA103984; 1HGCR2F60GA164963 | 1HGCR2F60GA199079 | 1HGCR2F60GA139657 | 1HGCR2F60GA121921 | 1HGCR2F60GA134619 | 1HGCR2F60GA126407 | 1HGCR2F60GA150304 | 1HGCR2F60GA132997 | 1HGCR2F60GA134183; 1HGCR2F60GA106500 | 1HGCR2F60GA175736 | 1HGCR2F60GA157575

1HGCR2F60GA126648; 1HGCR2F60GA124723 | 1HGCR2F60GA126228 | 1HGCR2F60GA137679 | 1HGCR2F60GA185361 |

1HGCR2F60GA165496

; 1HGCR2F60GA176448 | 1HGCR2F60GA182072 | 1HGCR2F60GA113091 | 1HGCR2F60GA191094 | 1HGCR2F60GA195226 | 1HGCR2F60GA169256; 1HGCR2F60GA102995; 1HGCR2F60GA134491; 1HGCR2F60GA118727 | 1HGCR2F60GA198742 | 1HGCR2F60GA173629; 1HGCR2F60GA151761; 1HGCR2F60GA186140; 1HGCR2F60GA160671 | 1HGCR2F60GA177308 | 1HGCR2F60GA184422;

1HGCR2F60GA182640

; 1HGCR2F60GA102446 | 1HGCR2F60GA167037 | 1HGCR2F60GA128996; 1HGCR2F60GA185876; 1HGCR2F60GA197087

1HGCR2F60GA152604 | 1HGCR2F60GA136113 | 1HGCR2F60GA158306

1HGCR2F60GA187238

1HGCR2F60GA141344 | 1HGCR2F60GA137567 | 1HGCR2F60GA126424 | 1HGCR2F60GA118551 | 1HGCR2F60GA151324; 1HGCR2F60GA169905 | 1HGCR2F60GA165742 | 1HGCR2F60GA126181 | 1HGCR2F60GA105590; 1HGCR2F60GA104598; 1HGCR2F60GA196831 | 1HGCR2F60GA159472 | 1HGCR2F60GA151713 | 1HGCR2F60GA109431 | 1HGCR2F60GA131171; 1HGCR2F60GA184713 | 1HGCR2F60GA124818 | 1HGCR2F60GA102303 | 1HGCR2F60GA180029 | 1HGCR2F60GA126486 | 1HGCR2F60GA168074 | 1HGCR2F60GA159455; 1HGCR2F60GA104455 | 1HGCR2F60GA161979 | 1HGCR2F60GA199907 | 1HGCR2F60GA178670; 1HGCR2F60GA194920 | 1HGCR2F60GA148035 | 1HGCR2F60GA159780; 1HGCR2F60GA186610 | 1HGCR2F60GA166941 | 1HGCR2F60GA185926; 1HGCR2F60GA140744 | 1HGCR2F60GA180256 | 1HGCR2F60GA105556; 1HGCR2F60GA120073 | 1HGCR2F60GA138251 | 1HGCR2F60GA139139 | 1HGCR2F60GA170245; 1HGCR2F60GA170441 | 1HGCR2F60GA167314

1HGCR2F60GA122793; 1HGCR2F60GA129307 | 1HGCR2F60GA125872; 1HGCR2F60GA167667 | 1HGCR2F60GA100146; 1HGCR2F60GA131512 | 1HGCR2F60GA106044 | 1HGCR2F60GA166552 | 1HGCR2F60GA138007 | 1HGCR2F60GA191497; 1HGCR2F60GA119389 | 1HGCR2F60GA170679 | 1HGCR2F60GA182587 | 1HGCR2F60GA178796 | 1HGCR2F60GA148939 | 1HGCR2F60GA192083; 1HGCR2F60GA119215 | 1HGCR2F60GA143854 | 1HGCR2F60GA183884 | 1HGCR2F60GA118405; 1HGCR2F60GA180760; 1HGCR2F60GA149413 | 1HGCR2F60GA127332 | 1HGCR2F60GA102656 | 1HGCR2F60GA100552; 1HGCR2F60GA131008 | 1HGCR2F60GA175994 | 1HGCR2F60GA154451 | 1HGCR2F60GA195940 | 1HGCR2F60GA124740 | 1HGCR2F60GA108635; 1HGCR2F60GA137987 | 1HGCR2F60GA130649; 1HGCR2F60GA112216; 1HGCR2F60GA195677; 1HGCR2F60GA148262 | 1HGCR2F60GA158600 | 1HGCR2F60GA123751 | 1HGCR2F60GA118792; 1HGCR2F60GA100924 | 1HGCR2F60GA122132; 1HGCR2F60GA157916

1HGCR2F60GA162839 | 1HGCR2F60GA173050

1HGCR2F60GA189491; 1HGCR2F60GA129484 | 1HGCR2F60GA155292

1HGCR2F60GA103886 | 1HGCR2F60GA136581 | 1HGCR2F60GA120137; 1HGCR2F60GA104178; 1HGCR2F60GA115620 | 1HGCR2F60GA135219; 1HGCR2F60GA165627

1HGCR2F60GA148777 | 1HGCR2F60GA127038 | 1HGCR2F60GA183237 | 1HGCR2F60GA162890 | 1HGCR2F60GA180192

1HGCR2F60GA198210 | 1HGCR2F60GA188339 | 1HGCR2F60GA195842 | 1HGCR2F60GA118324 | 1HGCR2F60GA181861 | 1HGCR2F60GA156216 | 1HGCR2F60GA131090; 1HGCR2F60GA197316 | 1HGCR2F60GA119702 | 1HGCR2F60GA198269 | 1HGCR2F60GA143188 | 1HGCR2F60GA187241 | 1HGCR2F60GA140341; 1HGCR2F60GA171492; 1HGCR2F60GA198594 | 1HGCR2F60GA161562; 1HGCR2F60GA177793; 1HGCR2F60GA129324 | 1HGCR2F60GA123958 | 1HGCR2F60GA131641 | 1HGCR2F60GA165093 | 1HGCR2F60GA192259 | 1HGCR2F60GA113317 | 1HGCR2F60GA195582

1HGCR2F60GA167992 | 1HGCR2F60GA166910

1HGCR2F60GA120560; 1HGCR2F60GA163361; 1HGCR2F60GA102527 | 1HGCR2F60GA154417

1HGCR2F60GA142865; 1HGCR2F60GA100955 | 1HGCR2F60GA122535; 1HGCR2F60GA158287; 1HGCR2F60GA145717 | 1HGCR2F60GA185859; 1HGCR2F60GA141618 | 1HGCR2F60GA175073 |

1HGCR2F60GA115410

; 1HGCR2F60GA130571 | 1HGCR2F60GA149654 | 1HGCR2F60GA155230

1HGCR2F60GA193833 | 1HGCR2F60GA104195 | 1HGCR2F60GA104469

1HGCR2F60GA182010 | 1HGCR2F60GA170181; 1HGCR2F60GA194027; 1HGCR2F60GA138587; 1HGCR2F60GA112815 | 1HGCR2F60GA193010; 1HGCR2F60GA103872; 1HGCR2F60GA106335 | 1HGCR2F60GA162162 | 1HGCR2F60GA193038 | 1HGCR2F60GA122972; 1HGCR2F60GA117030 |

1HGCR2F60GA149895

| 1HGCR2F60GA164820; 1HGCR2F60GA129260 | 1HGCR2F60GA145250 | 1HGCR2F60GA149007 | 1HGCR2F60GA195579 | 1HGCR2F60GA113236 | 1HGCR2F60GA179804 | 1HGCR2F60GA128612; 1HGCR2F60GA186204; 1HGCR2F60GA112958 | 1HGCR2F60GA180967 | 1HGCR2F60GA151789 | 1HGCR2F60GA108392 | 1HGCR2F60GA136094

1HGCR2F60GA176465 | 1HGCR2F60GA173730 | 1HGCR2F60GA172853; 1HGCR2F60GA175915 | 1HGCR2F60GA127945; 1HGCR2F60GA111860

1HGCR2F60GA193234 | 1HGCR2F60GA111986 | 1HGCR2F60GA167569; 1HGCR2F60GA124320 |

1HGCR2F60GA116363

; 1HGCR2F60GA167541 | 1HGCR2F60GA190236 | 1HGCR2F60GA115875; 1HGCR2F60GA110496; 1HGCR2F60GA158547 | 1HGCR2F60GA154630 | 1HGCR2F60GA138427 | 1HGCR2F60GA171427 | 1HGCR2F60GA126777

1HGCR2F60GA113561 | 1HGCR2F60GA169807 | 1HGCR2F60GA115133 | 1HGCR2F60GA124706; 1HGCR2F60GA181780; 1HGCR2F60GA187823 | 1HGCR2F60GA154000; 1HGCR2F60GA164736 | 1HGCR2F60GA166664

1HGCR2F60GA102804 | 1HGCR2F60GA102477; 1HGCR2F60GA179902; 1HGCR2F60GA155342 | 1HGCR2F60GA191936 | 1HGCR2F60GA113768; 1HGCR2F60GA107016 | 1HGCR2F60GA115309 | 1HGCR2F60GA130098 | 1HGCR2F60GA100678 | 1HGCR2F60GA197767 | 1HGCR2F60GA160914 | 1HGCR2F60GA185957

1HGCR2F60GA187210 | 1HGCR2F60GA120221; 1HGCR2F60GA152831 | 1HGCR2F60GA127590; 1HGCR2F60GA124124 | 1HGCR2F60GA140002 | 1HGCR2F60GA160377 | 1HGCR2F60GA115035 | 1HGCR2F60GA138119 | 1HGCR2F60GA187577

1HGCR2F60GA144664 | 1HGCR2F60GA131817 | 1HGCR2F60GA140985 | 1HGCR2F60GA133552; 1HGCR2F60GA190673; 1HGCR2F60GA139027 | 1HGCR2F60GA178345 | 1HGCR2F60GA113835; 1HGCR2F60GA114693 | 1HGCR2F60GA105752; 1HGCR2F60GA105833; 1HGCR2F60GA173582 | 1HGCR2F60GA163280 | 1HGCR2F60GA159150 | 1HGCR2F60GA174957 | 1HGCR2F60GA154398; 1HGCR2F60GA146205 | 1HGCR2F60GA197445 |

1HGCR2F60GA129873

|

1HGCR2F60GA155924

| 1HGCR2F60GA163585; 1HGCR2F60GA171038; 1HGCR2F60GA146138; 1HGCR2F60GA155244 | 1HGCR2F60GA117318; 1HGCR2F60GA115729; 1HGCR2F60GA100535; 1HGCR2F60GA162761 | 1HGCR2F60GA152750 | 1HGCR2F60GA116959 | 1HGCR2F60GA118677; 1HGCR2F60GA129758; 1HGCR2F60GA149489 | 1HGCR2F60GA197669 | 1HGCR2F60GA155423 | 1HGCR2F60GA121871 | 1HGCR2F60GA134782 | 1HGCR2F60GA146947 | 1HGCR2F60GA170875 | 1HGCR2F60GA149427 | 1HGCR2F60GA154028 | 1HGCR2F60GA154207 | 1HGCR2F60GA195761 | 1HGCR2F60GA143966 | 1HGCR2F60GA173100; 1HGCR2F60GA109560; 1HGCR2F60GA186316 | 1HGCR2F60GA181696 | 1HGCR2F60GA144552

1HGCR2F60GA184730 | 1HGCR2F60GA149217 | 1HGCR2F60GA132675 | 1HGCR2F60GA158726; 1HGCR2F60GA113625 | 1HGCR2F60GA191001 | 1HGCR2F60GA117660; 1HGCR2F60GA137102; 1HGCR2F60GA157415 | 1HGCR2F60GA167846; 1HGCR2F60GA136337

1HGCR2F60GA159097 | 1HGCR2F60GA193766; 1HGCR2F60GA185263 | 1HGCR2F60GA152859; 1HGCR2F60GA156264 | 1HGCR2F60GA161206 | 1HGCR2F60GA187563 | 1HGCR2F60GA188373 | 1HGCR2F60GA105461 |

1HGCR2F60GA101409

| 1HGCR2F60GA121417 | 1HGCR2F60GA181066 | 1HGCR2F60GA136404 | 1HGCR2F60GA168379 | 1HGCR2F60GA177731; 1HGCR2F60GA126651 | 1HGCR2F60GA124284; 1HGCR2F60GA120252 | 1HGCR2F60GA128139 | 1HGCR2F60GA119697 | 1HGCR2F60GA107646 | 1HGCR2F60GA154479 | 1HGCR2F60GA153333 | 1HGCR2F60GA198711 | 1HGCR2F60GA163294; 1HGCR2F60GA130229 | 1HGCR2F60GA158645 | 1HGCR2F60GA122065 | 1HGCR2F60GA190494 | 1HGCR2F60GA194349 | 1HGCR2F60GA188681 | 1HGCR2F60GA180578 | 1HGCR2F60GA121708; 1HGCR2F60GA128447; 1HGCR2F60GA114130 | 1HGCR2F60GA112233; 1HGCR2F60GA173694 | 1HGCR2F60GA174912; 1HGCR2F60GA198563 | 1HGCR2F60GA163375 | 1HGCR2F60GA101300; 1HGCR2F60GA153994 | 1HGCR2F60GA139691 | 1HGCR2F60GA121045 | 1HGCR2F60GA176630; 1HGCR2F60GA158614; 1HGCR2F60GA195419; 1HGCR2F60GA101961 | 1HGCR2F60GA144941 | 1HGCR2F60GA189006; 1HGCR2F60GA106206; 1HGCR2F60GA141487 | 1HGCR2F60GA163697 | 1HGCR2F60GA189670; 1HGCR2F60GA140176 | 1HGCR2F60GA174117

1HGCR2F60GA133633; 1HGCR2F60GA182573; 1HGCR2F60GA153834 | 1HGCR2F60GA146561; 1HGCR2F60GA180905 | 1HGCR2F60GA121627 | 1HGCR2F60GA172268 | 1HGCR2F60GA106318 | 1HGCR2F60GA159049; 1HGCR2F60GA155907; 1HGCR2F60GA185392; 1HGCR2F60GA140761;

1HGCR2F60GA164140

| 1HGCR2F60GA125662; 1HGCR2F60GA188048 | 1HGCR2F60GA181195 | 1HGCR2F60GA101975 | 1HGCR2F60GA157799 | 1HGCR2F60GA151999 | 1HGCR2F60GA120994

1HGCR2F60GA138220 |

1HGCR2F60GA148441

; 1HGCR2F60GA107596; 1HGCR2F60GA155096 | 1HGCR2F60GA153588

1HGCR2F60GA165241 | 1HGCR2F60GA188535 | 1HGCR2F60GA183142 | 1HGCR2F60GA162470 | 1HGCR2F60GA143739 | 1HGCR2F60GA110434 | 1HGCR2F60GA156863 | 1HGCR2F60GA183352 | 1HGCR2F60GA198921; 1HGCR2F60GA144020; 1HGCR2F60GA180743; 1HGCR2F60GA174635 | 1HGCR2F60GA161352 | 1HGCR2F60GA147726 | 1HGCR2F60GA141246 | 1HGCR2F60GA112586 | 1HGCR2F60GA184405; 1HGCR2F60GA199700 | 1HGCR2F60GA117674 | 1HGCR2F60GA190575 | 1HGCR2F60GA146706; 1HGCR2F60GA128397 | 1HGCR2F60GA164848 | 1HGCR2F60GA130859 | 1HGCR2F60GA126729

1HGCR2F60GA191838

| 1HGCR2F60GA166700 | 1HGCR2F60GA161867 | 1HGCR2F60GA182265; 1HGCR2F60GA190821 | 1HGCR2F60GA120641; 1HGCR2F60GA121630 | 1HGCR2F60GA177714 | 1HGCR2F60GA184033;

1HGCR2F60GA176563

| 1HGCR2F60GA157513; 1HGCR2F60GA150495; 1HGCR2F60GA155938

1HGCR2F60GA118257; 1HGCR2F60GA164574

1HGCR2F60GA151940; 1HGCR2F60GA189409 | 1HGCR2F60GA156121; 1HGCR2F60GA109784 | 1HGCR2F60GA179088 | 1HGCR2F60GA124690; 1HGCR2F60GA138671

1HGCR2F60GA166504 | 1HGCR2F60GA125659 | 1HGCR2F60GA141991 | 1HGCR2F60GA104553 | 1HGCR2F60GA181052 | 1HGCR2F60GA133440; 1HGCR2F60GA175610; 1HGCR2F60GA122647; 1HGCR2F60GA148746 | 1HGCR2F60GA136130 | 1HGCR2F60GA163456 | 1HGCR2F60GA124978 | 1HGCR2F60GA189037 | 1HGCR2F60GA100597; 1HGCR2F60GA148388

1HGCR2F60GA172710 | 1HGCR2F60GA139531 | 1HGCR2F60GA171718 | 1HGCR2F60GA108456 | 1HGCR2F60GA104276 | 1HGCR2F60GA138914; 1HGCR2F60GA102169; 1HGCR2F60GA139576 | 1HGCR2F60GA128920 | 1HGCR2F60GA192150 | 1HGCR2F60GA130926; 1HGCR2F60GA150738; 1HGCR2F60GA158628 | 1HGCR2F60GA110790; 1HGCR2F60GA160315; 1HGCR2F60GA187935 | 1HGCR2F60GA192326; 1HGCR2F60GA196201; 1HGCR2F60GA119117; 1HGCR2F60GA180631 | 1HGCR2F60GA170939; 1HGCR2F60GA183917; 1HGCR2F60GA120462 | 1HGCR2F60GA156975 | 1HGCR2F60GA136645 | 1HGCR2F60GA145314; 1HGCR2F60GA195906 | 1HGCR2F60GA105895 | 1HGCR2F60GA171945; 1HGCR2F60GA198188 | 1HGCR2F60GA100437; 1HGCR2F60GA110207; 1HGCR2F60GA138508; 1HGCR2F60GA143076 | 1HGCR2F60GA109297; 1HGCR2F60GA172433; 1HGCR2F60GA172593 | 1HGCR2F60GA163523

1HGCR2F60GA152795 | 1HGCR2F60GA143871 | 1HGCR2F60GA153963; 1HGCR2F60GA149511 | 1HGCR2F60GA176692 | 1HGCR2F60GA151551 | 1HGCR2F60GA158208; 1HGCR2F60GA172724

1HGCR2F60GA113527 | 1HGCR2F60GA164042; 1HGCR2F60GA162419 | 1HGCR2F60GA156944 | 1HGCR2F60GA174280; 1HGCR2F60GA108487 | 1HGCR2F60GA159925; 1HGCR2F60GA171010 | 1HGCR2F60GA149587 | 1HGCR2F60GA185974 | 1HGCR2F60GA101023; 1HGCR2F60GA155115 | 1HGCR2F60GA134796 | 1HGCR2F60GA121966 | 1HGCR2F60GA183254; 1HGCR2F60GA155812 | 1HGCR2F60GA101037 | 1HGCR2F60GA145605; 1HGCR2F60GA133356 | 1HGCR2F60GA173243

1HGCR2F60GA196909 | 1HGCR2F60GA180466 | 1HGCR2F60GA174568

1HGCR2F60GA154384 | 1HGCR2F60GA122776; 1HGCR2F60GA169094; 1HGCR2F60GA168169 | 1HGCR2F60GA128013; 1HGCR2F60GA148133; 1HGCR2F60GA174053 | 1HGCR2F60GA130845; 1HGCR2F60GA106223 | 1HGCR2F60GA162923; 1HGCR2F60GA187661; 1HGCR2F60GA112135

1HGCR2F60GA122308 | 1HGCR2F60GA121692;

1HGCR2F60GA138864

; 1HGCR2F60GA172545 |

1HGCR2F60GA130389

| 1HGCR2F60GA190320; 1HGCR2F60GA106366 | 1HGCR2F60GA179110 | 1HGCR2F60GA151677 | 1HGCR2F60GA169564 | 1HGCR2F60GA195596; 1HGCR2F60GA178734 | 1HGCR2F60GA107131; 1HGCR2F60GA185814 | 1HGCR2F60GA199938

1HGCR2F60GA106397 | 1HGCR2F60GA163389 | 1HGCR2F60GA121806; 1HGCR2F60GA174909 | 1HGCR2F60GA171170; 1HGCR2F60GA181410; 1HGCR2F60GA138668; 1HGCR2F60GA147757

1HGCR2F60GA135818 | 1HGCR2F60GA181763 | 1HGCR2F60GA170617 | 1HGCR2F60GA150979 | 1HGCR2F60GA147578; 1HGCR2F60GA154367 | 1HGCR2F60GA176496 | 1HGCR2F60GA169113 | 1HGCR2F60GA160458; 1HGCR2F60GA107405

1HGCR2F60GA139643 | 1HGCR2F60GA155891; 1HGCR2F60GA194111; 1HGCR2F60GA177809 | 1HGCR2F60GA195730 | 1HGCR2F60GA196067; 1HGCR2F60GA170097 | 1HGCR2F60GA121644 | 1HGCR2F60GA174263 | 1HGCR2F60GA191502 | 1HGCR2F60GA143577 | 1HGCR2F60GA176790 | 1HGCR2F60GA138945 | 1HGCR2F60GA137309; 1HGCR2F60GA109851 | 1HGCR2F60GA120185 | 1HGCR2F60GA181603 | 1HGCR2F60GA134538 | 1HGCR2F60GA156765 | 1HGCR2F60GA181651

1HGCR2F60GA126021 | 1HGCR2F60GA107081 | 1HGCR2F60GA152389 | 1HGCR2F60GA154370 | 1HGCR2F60GA114516 | 1HGCR2F60GA192617 | 1HGCR2F60GA193282 | 1HGCR2F60GA114435 | 1HGCR2F60GA110563 | 1HGCR2F60GA190754 | 1HGCR2F60GA181147 | 1HGCR2F60GA156510; 1HGCR2F60GA148438 | 1HGCR2F60GA179138 | 1HGCR2F60GA112040; 1HGCR2F60GA167300; 1HGCR2F60GA176837 | 1HGCR2F60GA120204 | 1HGCR2F60GA150528; 1HGCR2F60GA125533 | 1HGCR2F60GA193069; 1HGCR2F60GA193539; 1HGCR2F60GA101491 | 1HGCR2F60GA198580 | 1HGCR2F60GA184016 | 1HGCR2F60GA107002; 1HGCR2F60GA134071 | 1HGCR2F60GA123085 | 1HGCR2F60GA175221 | 1HGCR2F60GA144230 | 1HGCR2F60GA144180; 1HGCR2F60GA140890; 1HGCR2F60GA112054; 1HGCR2F60GA102740; 1HGCR2F60GA126830 | 1HGCR2F60GA166549; 1HGCR2F60GA162811 | 1HGCR2F60GA160024 | 1HGCR2F60GA135768

1HGCR2F60GA101376 | 1HGCR2F60GA115438 | 1HGCR2F60GA174246 | 1HGCR2F60GA132210; 1HGCR2F60GA138637 | 1HGCR2F60GA189779; 1HGCR2F60GA178975; 1HGCR2F60GA129680; 1HGCR2F60GA122759; 1HGCR2F60GA194013 | 1HGCR2F60GA188020 | 1HGCR2F60GA199809 | 1HGCR2F60GA108361; 1HGCR2F60GA136158; 1HGCR2F60GA174652; 1HGCR2F60GA156359 | 1HGCR2F60GA183299 | 1HGCR2F60GA187160 | 1HGCR2F60GA105802

1HGCR2F60GA135365 | 1HGCR2F60GA186283; 1HGCR2F60GA196036 | 1HGCR2F60GA141201 | 1HGCR2F60GA126293; 1HGCR2F60GA124897; 1HGCR2F60GA135995; 1HGCR2F60GA132952; 1HGCR2F60GA118629; 1HGCR2F60GA114466 | 1HGCR2F60GA197512

1HGCR2F60GA167734

| 1HGCR2F60GA134586

1HGCR2F60GA195081 |

1HGCR2F60GA146544

; 1HGCR2F60GA151291; 1HGCR2F60GA117531 | 1HGCR2F60GA128304 | 1HGCR2F60GA141456; 1HGCR2F60GA177003 | 1HGCR2F60GA115651 | 1HGCR2F60GA145118

1HGCR2F60GA121210; 1HGCR2F60GA199096; 1HGCR2F60GA101510 | 1HGCR2F60GA108103 | 1HGCR2F60GA160556 | 1HGCR2F60GA108375 | 1HGCR2F60GA169449; 1HGCR2F60GA151839 | 1HGCR2F60GA184467 | 1HGCR2F60GA182248 | 1HGCR2F60GA150268 | 1HGCR2F60GA192374 | 1HGCR2F60GA117738; 1HGCR2F60GA119666 | 1HGCR2F60GA188857; 1HGCR2F60GA173727; 1HGCR2F60GA184338; 1HGCR2F60GA111048

1HGCR2F60GA127881 | 1HGCR2F60GA124947 | 1HGCR2F60GA147502; 1HGCR2F60GA143496; 1HGCR2F60GA182959; 1HGCR2F60GA126620; 1HGCR2F60GA184677 | 1HGCR2F60GA190205; 1HGCR2F60GA163599 | 1HGCR2F60GA126844; 1HGCR2F60GA197610 | 1HGCR2F60GA177499

1HGCR2F60GA135446 | 1HGCR2F60GA155695 | 1HGCR2F60GA160198; 1HGCR2F60GA143448 | 1HGCR2F60GA125371 | 1HGCR2F60GA196098; 1HGCR2F60GA182282; 1HGCR2F60GA163070; 1HGCR2F60GA123670

1HGCR2F60GA152408; 1HGCR2F60GA193847; 1HGCR2F60GA106660 | 1HGCR2F60GA151162; 1HGCR2F60GA116346 | 1HGCR2F60GA123703; 1HGCR2F60GA167524; 1HGCR2F60GA178667; 1HGCR2F60GA189085 | 1HGCR2F60GA104214; 1HGCR2F60GA171363

1HGCR2F60GA183545; 1HGCR2F60GA159214

1HGCR2F60GA101328; 1HGCR2F60GA194982 | 1HGCR2F60GA152344; 1HGCR2F60GA146608 | 1HGCR2F60GA106951;

1HGCR2F60GA124852

| 1HGCR2F60GA194416; 1HGCR2F60GA102575 | 1HGCR2F60GA184209; 1HGCR2F60GA152411; 1HGCR2F60GA144826 | 1HGCR2F60GA121787 | 1HGCR2F60GA130540; 1HGCR2F60GA175543 | 1HGCR2F60GA176157 | 1HGCR2F60GA139674; 1HGCR2F60GA180211 | 1HGCR2F60GA115536 | 1HGCR2F60GA141702; 1HGCR2F60GA139545 | 1HGCR2F60GA160864; 1HGCR2F60GA110742 | 1HGCR2F60GA193573; 1HGCR2F60GA118856 | 1HGCR2F60GA169371 | 1HGCR2F60GA197672; 1HGCR2F60GA198658 | 1HGCR2F60GA152232 | 1HGCR2F60GA183108 | 1HGCR2F60GA188762 | 1HGCR2F60GA190625 | 1HGCR2F60GA198076 |

1HGCR2F60GA148603

| 1HGCR2F60GA102012 | 1HGCR2F60GA192228 | 1HGCR2F60GA124169 | 1HGCR2F60GA155552 | 1HGCR2F60GA182685 | 1HGCR2F60GA192696 | 1HGCR2F60GA165224 | 1HGCR2F60GA160380 | 1HGCR2F60GA164753; 1HGCR2F60GA182721; 1HGCR2F60GA199888 | 1HGCR2F60GA190110 | 1HGCR2F60GA122292; 1HGCR2F60GA157401 | 1HGCR2F60GA146723; 1HGCR2F60GA161366 | 1HGCR2F60GA128528 | 1HGCR2F60GA127234 | 1HGCR2F60GA194495 | 1HGCR2F60GA113740; 1HGCR2F60GA182718; 1HGCR2F60GA143417 | 1HGCR2F60GA119408 | 1HGCR2F60GA193864 | 1HGCR2F60GA147175 | 1HGCR2F60GA171458; 1HGCR2F60GA184968 | 1HGCR2F60GA151288; 1HGCR2F60GA120459; 1HGCR2F60GA100986 | 1HGCR2F60GA174585

1HGCR2F60GA199857 | 1HGCR2F60GA153199 | 1HGCR2F60GA153882 | 1HGCR2F60GA189393 | 1HGCR2F60GA164011 | 1HGCR2F60GA124480 | 1HGCR2F60GA109817 | 1HGCR2F60GA112748 | 1HGCR2F60GA173971; 1HGCR2F60GA190785 | 1HGCR2F60GA181746; 1HGCR2F60GA191810 | 1HGCR2F60GA197557; 1HGCR2F60GA166308 | 1HGCR2F60GA145586 | 1HGCR2F60GA160489; 1HGCR2F60GA107291 | 1HGCR2F60GA154109 | 1HGCR2F60GA187417 | 1HGCR2F60GA143627; 1HGCR2F60GA173453; 1HGCR2F60GA186896; 1HGCR2F60GA152585 | 1HGCR2F60GA120316 | 1HGCR2F60GA182041; 1HGCR2F60GA199017

1HGCR2F60GA178880 | 1HGCR2F60GA124849; 1HGCR2F60GA160461; 1HGCR2F60GA141022 | 1HGCR2F60GA155356 | 1HGCR2F60GA177745 | 1HGCR2F60GA154305 | 1HGCR2F60GA108702; 1HGCR2F60GA113902

1HGCR2F60GA137262 | 1HGCR2F60GA176479; 1HGCR2F60GA158063 | 1HGCR2F60GA180354

1HGCR2F60GA197624 | 1HGCR2F60GA136936; 1HGCR2F60GA167779; 1HGCR2F60GA172979 | 1HGCR2F60GA161934; 1HGCR2F60GA114712 | 1HGCR2F60GA121207; 1HGCR2F60GA165272; 1HGCR2F60GA120588

1HGCR2F60GA110269 | 1HGCR2F60GA152991; 1HGCR2F60GA116380 | 1HGCR2F60GA103662 | 1HGCR2F60GA147189 | 1HGCR2F60GA132823; 1HGCR2F60GA189541; 1HGCR2F60GA195811; 1HGCR2F60GA165417; 1HGCR2F60GA199230; 1HGCR2F60GA194092 | 1HGCR2F60GA175526 | 1HGCR2F60GA125774 | 1HGCR2F60GA144177 | 1HGCR2F60GA169919 | 1HGCR2F60GA146253 | 1HGCR2F60GA171489; 1HGCR2F60GA119618 | 1HGCR2F60GA133602; 1HGCR2F60GA165126 | 1HGCR2F60GA163277 | 1HGCR2F60GA197266 | 1HGCR2F60GA169340; 1HGCR2F60GA106299 | 1HGCR2F60GA197123; 1HGCR2F60GA191290 | 1HGCR2F60GA148309; 1HGCR2F60GA100213; 1HGCR2F60GA146902; 1HGCR2F60GA111194 | 1HGCR2F60GA184663 | 1HGCR2F60GA156281; 1HGCR2F60GA141120; 1HGCR2F60GA196232 | 1HGCR2F60GA146799 | 1HGCR2F60GA138184 | 1HGCR2F60GA128450; 1HGCR2F60GA169354; 1HGCR2F60GA124737 | 1HGCR2F60GA123636 | 1HGCR2F60GA175879 | 1HGCR2F60GA169550

1HGCR2F60GA139903 | 1HGCR2F60GA152764; 1HGCR2F60GA178474 | 1HGCR2F60GA193640 | 1HGCR2F60GA161691; 1HGCR2F60GA190155; 1HGCR2F60GA125340; 1HGCR2F60GA176160 | 1HGCR2F60GA163926 | 1HGCR2F60GA130196 | 1HGCR2F60GA188812 | 1HGCR2F60GA116301; 1HGCR2F60GA142820 | 1HGCR2F60GA102432; 1HGCR2F60GA130747 | 1HGCR2F60GA135091; 1HGCR2F60GA191757

1HGCR2F60GA194755 | 1HGCR2F60GA132885 | 1HGCR2F60GA156605 | 1HGCR2F60GA163506; 1HGCR2F60GA110210 | 1HGCR2F60GA143580 | 1HGCR2F60GA158466 | 1HGCR2F60GA189653 | 1HGCR2F60GA153901; 1HGCR2F60GA187868 | 1HGCR2F60GA117819; 1HGCR2F60GA119926 | 1HGCR2F60GA117237; 1HGCR2F60GA169693 | 1HGCR2F60GA100759 | 1HGCR2F60GA182492 | 1HGCR2F60GA130943 | 1HGCR2F60GA127623 | 1HGCR2F60GA166969;

1HGCR2F60GA116752

| 1HGCR2F60GA149055 | 1HGCR2F60GA112877 | 1HGCR2F60GA140873 | 1HGCR2F60GA180600; 1HGCR2F60GA103189; 1HGCR2F60GA186834; 1HGCR2F60GA135303; 1HGCR2F60GA103631 |

1HGCR2F60GA1436581HGCR2F60GA167555 | 1HGCR2F60GA180824; 1HGCR2F60GA193802;

1HGCR2F60GA106898

; 1HGCR2F60GA162677 | 1HGCR2F60GA128383 | 1HGCR2F60GA185179; 1HGCR2F60GA174974 | 1HGCR2F60GA113396 | 1HGCR2F60GA172254 | 1HGCR2F60GA167748; 1HGCR2F60GA133423 | 1HGCR2F60GA120333 | 1HGCR2F60GA164669 | 1HGCR2F60GA152943 | 1HGCR2F60GA100079; 1HGCR2F60GA126097 | 1HGCR2F60GA135026 |

1HGCR2F60GA142669

| 1HGCR2F60GA136970 | 1HGCR2F60GA173985 | 1HGCR2F60GA146429

1HGCR2F60GA197252 | 1HGCR2F60GA115598

1HGCR2F60GA157804; 1HGCR2F60GA106464 | 1HGCR2F60GA147371; 1HGCR2F60GA136807 | 1HGCR2F60GA183710 | 1HGCR2F60GA182346; 1HGCR2F60GA103693 | 1HGCR2F60GA196280 | 1HGCR2F60GA147855; 1HGCR2F60GA179656 | 1HGCR2F60GA116444 | 1HGCR2F60GA171864 | 1HGCR2F60GA146446; 1HGCR2F60GA118422; 1HGCR2F60GA190706 | 1HGCR2F60GA136659 | 1HGCR2F60GA108201; 1HGCR2F60GA109770 | 1HGCR2F60GA192732 | 1HGCR2F60GA144356 | 1HGCR2F60GA112264; 1HGCR2F60GA180709; 1HGCR2F60GA174005 | 1HGCR2F60GA161819; 1HGCR2F60GA183528 | 1HGCR2F60GA147662 | 1HGCR2F60GA155714; 1HGCR2F60GA100857

1HGCR2F60GA122955

1HGCR2F60GA123796

1HGCR2F60GA142784

| 1HGCR2F60GA177390 | 1HGCR2F60GA138766 | 1HGCR2F60GA183058

1HGCR2F60GA169404 | 1HGCR2F60GA162128; 1HGCR2F60GA107789 | 1HGCR2F60GA140243 | 1HGCR2F60GA189832 | 1HGCR2F60GA130117 | 1HGCR2F60GA115861; 1HGCR2F60GA176918 | 1HGCR2F60GA107260 | 1HGCR2F60GA103533

1HGCR2F60GA155843 | 1HGCR2F60GA143191 | 1HGCR2F60GA111549 | 1HGCR2F60GA191774 | 1HGCR2F60GA155776 | 1HGCR2F60GA112619; 1HGCR2F60GA126052 | 1HGCR2F60GA193976 | 1HGCR2F60GA156278 | 1HGCR2F60GA121952; 1HGCR2F60GA173775 | 1HGCR2F60GA182797; 1HGCR2F60GA197509; 1HGCR2F60GA141232 | 1HGCR2F60GA169970 | 1HGCR2F60GA156247; 1HGCR2F60GA144678; 1HGCR2F60GA193928 | 1HGCR2F60GA195890; 1HGCR2F60GA150917 | 1HGCR2F60GA197882 | 1HGCR2F60GA184694; 1HGCR2F60GA137486 | 1HGCR2F60GA190768

1HGCR2F60GA173002 | 1HGCR2F60GA164784; 1HGCR2F60GA129761 | 1HGCR2F60GA131414; 1HGCR2F60GA156670; 1HGCR2F60GA198904 | 1HGCR2F60GA194268 | 1HGCR2F60GA171332; 1HGCR2F60GA176370; 1HGCR2F60GA115455; 1HGCR2F60GA180127; 1HGCR2F60GA149637 | 1HGCR2F60GA179740 | 1HGCR2F60GA195937 | 1HGCR2F60GA114807

1HGCR2F60GA162954 | 1HGCR2F60GA102155; 1HGCR2F60GA163540 | 1HGCR2F60GA113074 | 1HGCR2F60GA136631 | 1HGCR2F60GA105282; 1HGCR2F60GA110692 | 1HGCR2F60GA103029; 1HGCR2F60GA159522; 1HGCR2F60GA148911 | 1HGCR2F60GA154448 | 1HGCR2F60GA188518 | 1HGCR2F60GA183643; 1HGCR2F60GA181360; 1HGCR2F60GA183125 | 1HGCR2F60GA118887; 1HGCR2F60GA134684 | 1HGCR2F60GA145779; 1HGCR2F60GA156412 | 1HGCR2F60GA181777 | 1HGCR2F60GA157446 | 1HGCR2F60GA171587; 1HGCR2F60GA134068 | 1HGCR2F60GA145619; 1HGCR2F60GA120364 | 1HGCR2F60GA133583; 1HGCR2F60GA198126; 1HGCR2F60GA197476 | 1HGCR2F60GA108246 | 1HGCR2F60GA104875

1HGCR2F60GA133647; 1HGCR2F60GA125113 | 1HGCR2F60GA117867 | 1HGCR2F60GA134023; 1HGCR2F60GA124608 | 1HGCR2F60GA167121; 1HGCR2F60GA195887 | 1HGCR2F60GA151517; 1HGCR2F60GA173680; 1HGCR2F60GA126780 | 1HGCR2F60GA152957; 1HGCR2F60GA146589; 1HGCR2F60GA185070 | 1HGCR2F60GA112460 | 1HGCR2F60GA181259 | 1HGCR2F60GA119277 | 1HGCR2F60GA193041 |

1HGCR2F60GA142249

| 1HGCR2F60GA145068 |

1HGCR2F60GA198661

| 1HGCR2F60GA138167 | 1HGCR2F60GA189992 | 1HGCR2F60GA165451 | 1HGCR2F60GA196845; 1HGCR2F60GA197705 | 1HGCR2F60GA118808

1HGCR2F60GA193959; 1HGCR2F60GA181133 | 1HGCR2F60GA197607

1HGCR2F60GA192584 | 1HGCR2F60GA188499

1HGCR2F60GA131879;

1HGCR2F60GA187742

| 1HGCR2F60GA193881; 1HGCR2F60GA145894 | 1HGCR2F60GA132658

1HGCR2F60GA125029 | 1HGCR2F60GA192388 |

1HGCR2F60GA129632

| 1HGCR2F60GA178829 | 1HGCR2F60GA175428 | 1HGCR2F60GA154532

1HGCR2F60GA144275 | 1HGCR2F60GA163263; 1HGCR2F60GA145183 | 1HGCR2F60GA188177

1HGCR2F60GA189362; 1HGCR2F60GA175851 | 1HGCR2F60GA114757 | 1HGCR2F60GA151730; 1HGCR2F60GA126634; 1HGCR2F60GA189426; 1HGCR2F60GA121563 | 1HGCR2F60GA140355 | 1HGCR2F60GA154806 | 1HGCR2F60GA128352

1HGCR2F60GA145572; 1HGCR2F60GA125581 | 1HGCR2F60GA142526; 1HGCR2F60GA148083; 1HGCR2F60GA189023 | 1HGCR2F60GA196912;

1HGCR2F60GA1975881HGCR2F60GA131526; 1HGCR2F60GA188647 | 1HGCR2F60GA168771 | 1HGCR2F60GA199065; 1HGCR2F60GA134605 | 1HGCR2F60GA129291

1HGCR2F60GA193783; 1HGCR2F60GA111440; 1HGCR2F60GA169306; 1HGCR2F60GA193556 | 1HGCR2F60GA173663 | 1HGCR2F60GA171279 | 1HGCR2F60GA176451; 1HGCR2F60GA129825; 1HGCR2F60GA189720

1HGCR2F60GA162095 | 1HGCR2F60GA124303 | 1HGCR2F60GA142235; 1HGCR2F60GA124012; 1HGCR2F60GA160511 |

1HGCR2F60GA136502

; 1HGCR2F60GA133275; 1HGCR2F60GA146401 | 1HGCR2F60GA140484 | 1HGCR2F60GA111065 | 1HGCR2F60GA180337 | 1HGCR2F60GA110627 | 1HGCR2F60GA171377 | 1HGCR2F60GA132594 | 1HGCR2F60GA138198 | 1HGCR2F60GA103290; 1HGCR2F60GA127654 | 1HGCR2F60GA148892 | 1HGCR2F60GA104648; 1HGCR2F60GA146625; 1HGCR2F60GA143143; 1HGCR2F60GA191435; 1HGCR2F60GA115097 | 1HGCR2F60GA112538; 1HGCR2F60GA192147 | 1HGCR2F60GA140632 | 1HGCR2F60GA148620; 1HGCR2F60GA109042; 1HGCR2F60GA106058 | 1HGCR2F60GA146317 | 1HGCR2F60GA145975; 1HGCR2F60GA139500 | 1HGCR2F60GA107307 | 1HGCR2F60GA107744

1HGCR2F60GA191967; 1HGCR2F60GA105430 | 1HGCR2F60GA114046; 1HGCR2F60GA111714 | 1HGCR2F60GA151484; 1HGCR2F60GA187885 | 1HGCR2F60GA114970 | 1HGCR2F60GA193461 | 1HGCR2F60GA112989

1HGCR2F60GA158578 | 1HGCR2F60GA116038 | 1HGCR2F60GA165112 | 1HGCR2F60GA111292 | 1HGCR2F60GA107906 | 1HGCR2F60GA176644; 1HGCR2F60GA184193 | 1HGCR2F60GA176031 | 1HGCR2F60GA169774 | 1HGCR2F60GA155535; 1HGCR2F60GA198806 | 1HGCR2F60GA118517; 1HGCR2F60GA130991

1HGCR2F60GA113365 | 1HGCR2F60GA122583 | 1HGCR2F60GA195680; 1HGCR2F60GA180497

1HGCR2F60GA121773 | 1HGCR2F60GA181830; 1HGCR2F60GA147290; 1HGCR2F60GA179284 | 1HGCR2F60GA173954 | 1HGCR2F60GA183836; 1HGCR2F60GA123300 | 1HGCR2F60GA173520 | 1HGCR2F60GA163196; 1HGCR2F60GA193685; 1HGCR2F60GA183965 | 1HGCR2F60GA192567; 1HGCR2F60GA151386; 1HGCR2F60GA124396 | 1HGCR2F60GA158659 | 1HGCR2F60GA138881; 1HGCR2F60GA150559 | 1HGCR2F60GA195873 | 1HGCR2F60GA178099; 1HGCR2F60GA183920; 1HGCR2F60GA189488; 1HGCR2F60GA117688 | 1HGCR2F60GA189121 | 1HGCR2F60GA101250;

1HGCR2F60GA131851

| 1HGCR2F60GA160928 | 1HGCR2F60GA126990; 1HGCR2F60GA174778

1HGCR2F60GA122681; 1HGCR2F60GA152697 | 1HGCR2F60GA163327

1HGCR2F60GA131865; 1HGCR2F60GA179852; 1HGCR2F60GA119540; 1HGCR2F60GA190799 | 1HGCR2F60GA110014; 1HGCR2F60GA100020; 1HGCR2F60GA127265; 1HGCR2F60GA126018; 1HGCR2F60GA133695 | 1HGCR2F60GA141554; 1HGCR2F60GA126939; 1HGCR2F60GA170648 | 1HGCR2F60GA145460 | 1HGCR2F60GA160749 | 1HGCR2F60GA126259 | 1HGCR2F60GA166535 | 1HGCR2F60GA134099 | 1HGCR2F60GA136001 | 1HGCR2F60GA179415 | 1HGCR2F60GA175803 | 1HGCR2F60GA109199; 1HGCR2F60GA199891 | 1HGCR2F60GA198868; 1HGCR2F60GA140033 | 1HGCR2F60GA123894 | 1HGCR2F60GA145345 | 1HGCR2F60GA107100 | 1HGCR2F60GA136340

1HGCR2F60GA183271

| 1HGCR2F60GA147791 | 1HGCR2F60GA160766 | 1HGCR2F60GA190463 | 1HGCR2F60GA197963 | 1HGCR2F60GA128044 | 1HGCR2F60GA119165 | 1HGCR2F60GA120350 | 1HGCR2F60GA138279 | 1HGCR2F60GA151534; 1HGCR2F60GA199213 | 1HGCR2F60GA195274 | 1HGCR2F60GA162341 | 1HGCR2F60GA105170 | 1HGCR2F60GA139089; 1HGCR2F60GA120591 | 1HGCR2F60GA127959 | 1HGCR2F60GA164946 | 1HGCR2F60GA129968 | 1HGCR2F60GA135785 | 1HGCR2F60GA116525 | 1HGCR2F60GA182203; 1HGCR2F60GA155728 | 1HGCR2F60GA103306; 1HGCR2F60GA185733 | 1HGCR2F60GA110398 | 1HGCR2F60GA175591; 1HGCR2F60GA194240

1HGCR2F60GA144017 | 1HGCR2F60GA136225; 1HGCR2F60GA114791; 1HGCR2F60GA191824; 1HGCR2F60GA130411; 1HGCR2F60GA102348 | 1HGCR2F60GA118453 | 1HGCR2F60GA178605 | 1HGCR2F60GA140694 | 1HGCR2F60GA119845; 1HGCR2F60GA119523; 1HGCR2F60GA152666; 1HGCR2F60GA136709; 1HGCR2F60GA110837

1HGCR2F60GA135690 | 1HGCR2F60GA126388; 1HGCR2F60GA108134

1HGCR2F60GA187272 | 1HGCR2F60GA107386

1HGCR2F60GA160122; 1HGCR2F60GA171136 | 1HGCR2F60GA115956 | 1HGCR2F60GA105864

1HGCR2F60GA111583; 1HGCR2F60GA160900; 1HGCR2F60GA138928 | 1HGCR2F60GA113480 | 1HGCR2F60GA155941 |

1HGCR2F60GA199227

| 1HGCR2F60GA107209; 1HGCR2F60GA189958; 1HGCR2F60GA146009; 1HGCR2F60GA167491; 1HGCR2F60GA176675 | 1HGCR2F60GA114273 | 1HGCR2F60GA183609 | 1HGCR2F60GA196330; 1HGCR2F60GA175218 | 1HGCR2F60GA184212 | 1HGCR2F60GA173761; 1HGCR2F60GA141568; 1HGCR2F60GA104665 | 1HGCR2F60GA116010 | 1HGCR2F60GA116122 | 1HGCR2F60GA198000

1HGCR2F60GA137343 | 1HGCR2F60GA174179 | 1HGCR2F60GA173419; 1HGCR2F60GA164199; 1HGCR2F60GA171556 | 1HGCR2F60GA168544; 1HGCR2F60GA179429; 1HGCR2F60GA110322; 1HGCR2F60GA161156 | 1HGCR2F60GA142624 | 1HGCR2F60GA155521 | 1HGCR2F60GA118310; 1HGCR2F60GA105511 | 1HGCR2F60GA123166 | 1HGCR2F60GA185666; 1HGCR2F60GA165806 | 1HGCR2F60GA116296 | 1HGCR2F60GA105962 | 1HGCR2F60GA124687 | 1HGCR2F60GA123104 | 1HGCR2F60GA145930; 1HGCR2F60GA146267 | 1HGCR2F60GA192021 | 1HGCR2F60GA150013

1HGCR2F60GA137732 | 1HGCR2F60GA115844 | 1HGCR2F60GA168592 | 1HGCR2F60GA133471; 1HGCR2F60GA126875; 1HGCR2F60GA116671 | 1HGCR2F60GA191161 | 1HGCR2F60GA159102 | 1HGCR2F60GA106349 | 1HGCR2F60GA128772

1HGCR2F60GA173405 | 1HGCR2F60GA104147; 1HGCR2F60GA181049; 1HGCR2F60GA120767 | 1HGCR2F60GA106691 | 1HGCR2F60GA110806 |

1HGCR2F60GA106142

| 1HGCR2F60GA189734 | 1HGCR2F60GA181598 | 1HGCR2F60GA108523 | 1HGCR2F60GA179916 | 1HGCR2F60GA154661 | 1HGCR2F60GA151047 | 1HGCR2F60GA117898;

1HGCR2F60GA146639

; 1HGCR2F60GA184842 | 1HGCR2F60GA126083 | 1HGCR2F60GA121532; 1HGCR2F60GA126794; 1HGCR2F60GA172481 | 1HGCR2F60GA101667 | 1HGCR2F60GA171735 | 1HGCR2F60GA118260 | 1HGCR2F60GA151548; 1HGCR2F60GA192987; 1HGCR2F60GA113124 |