1GCRYDEK5LZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRYDEK5LZ165107 | 1GCRYDEK5LZ111872 | 1GCRYDEK5LZ125111 | 1GCRYDEK5LZ191593 | 1GCRYDEK5LZ130146 | 1GCRYDEK5LZ139509 | 1GCRYDEK5LZ117221; 1GCRYDEK5LZ123052 | 1GCRYDEK5LZ122774 | 1GCRYDEK5LZ180948 | 1GCRYDEK5LZ176379 | 1GCRYDEK5LZ158786; 1GCRYDEK5LZ129496; 1GCRYDEK5LZ179136

1GCRYDEK5LZ149182; 1GCRYDEK5LZ141888

1GCRYDEK5LZ107014 | 1GCRYDEK5LZ164121 | 1GCRYDEK5LZ167777 | 1GCRYDEK5LZ148209 | 1GCRYDEK5LZ138828; 1GCRYDEK5LZ179783 | 1GCRYDEK5LZ143642 | 1GCRYDEK5LZ103139 | 1GCRYDEK5LZ126260 | 1GCRYDEK5LZ164376 | 1GCRYDEK5LZ182022; 1GCRYDEK5LZ137601 | 1GCRYDEK5LZ112410 | 1GCRYDEK5LZ103240; 1GCRYDEK5LZ196860 | 1GCRYDEK5LZ187530 |

1GCRYDEK5LZ133130

| 1GCRYDEK5LZ139882; 1GCRYDEK5LZ175877 | 1GCRYDEK5LZ145469; 1GCRYDEK5LZ144354 | 1GCRYDEK5LZ157797 | 1GCRYDEK5LZ136528 | 1GCRYDEK5LZ152762

1GCRYDEK5LZ180058 | 1GCRYDEK5LZ181520 | 1GCRYDEK5LZ100399

1GCRYDEK5LZ126775; 1GCRYDEK5LZ103982; 1GCRYDEK5LZ160456; 1GCRYDEK5LZ156052; 1GCRYDEK5LZ189360 | 1GCRYDEK5LZ176124 | 1GCRYDEK5LZ107787; 1GCRYDEK5LZ110091; 1GCRYDEK5LZ136142 | 1GCRYDEK5LZ199113 | 1GCRYDEK5LZ196163 | 1GCRYDEK5LZ146072; 1GCRYDEK5LZ116117; 1GCRYDEK5LZ180027 | 1GCRYDEK5LZ155645 | 1GCRYDEK5LZ133855; 1GCRYDEK5LZ161297 | 1GCRYDEK5LZ199550

1GCRYDEK5LZ170808; 1GCRYDEK5LZ133094 | 1GCRYDEK5LZ165446 | 1GCRYDEK5LZ130454 | 1GCRYDEK5LZ118322 | 1GCRYDEK5LZ171084 | 1GCRYDEK5LZ124461 | 1GCRYDEK5LZ183803 | 1GCRYDEK5LZ173580; 1GCRYDEK5LZ194249 | 1GCRYDEK5LZ148145 | 1GCRYDEK5LZ127506 | 1GCRYDEK5LZ193232 | 1GCRYDEK5LZ114013; 1GCRYDEK5LZ164779 | 1GCRYDEK5LZ190671; 1GCRYDEK5LZ165317 |

1GCRYDEK5LZ1396551GCRYDEK5LZ167827 | 1GCRYDEK5LZ108826; 1GCRYDEK5LZ120958; 1GCRYDEK5LZ110754 | 1GCRYDEK5LZ113671; 1GCRYDEK5LZ199886 | 1GCRYDEK5LZ174681; 1GCRYDEK5LZ114786 | 1GCRYDEK5LZ130809 | 1GCRYDEK5LZ108955; 1GCRYDEK5LZ176107; 1GCRYDEK5LZ102895 | 1GCRYDEK5LZ199595 | 1GCRYDEK5LZ186121 | 1GCRYDEK5LZ102945 | 1GCRYDEK5LZ103433 | 1GCRYDEK5LZ125478 | 1GCRYDEK5LZ105408 | 1GCRYDEK5LZ175202 | 1GCRYDEK5LZ110186 | 1GCRYDEK5LZ159985 | 1GCRYDEK5LZ144015 | 1GCRYDEK5LZ182019; 1GCRYDEK5LZ104601; 1GCRYDEK5LZ171974 | 1GCRYDEK5LZ117932; 1GCRYDEK5LZ173644 | 1GCRYDEK5LZ112620 | 1GCRYDEK5LZ123228; 1GCRYDEK5LZ159856 | 1GCRYDEK5LZ178231 | 1GCRYDEK5LZ135833 | 1GCRYDEK5LZ190170 | 1GCRYDEK5LZ105134; 1GCRYDEK5LZ117543 | 1GCRYDEK5LZ136934; 1GCRYDEK5LZ160022

1GCRYDEK5LZ152051 | 1GCRYDEK5LZ136755 | 1GCRYDEK5LZ174633; 1GCRYDEK5LZ135895 | 1GCRYDEK5LZ109443 | 1GCRYDEK5LZ100886 | 1GCRYDEK5LZ153796 | 1GCRYDEK5LZ191187 | 1GCRYDEK5LZ106591 | 1GCRYDEK5LZ100547 | 1GCRYDEK5LZ145522 | 1GCRYDEK5LZ147531 | 1GCRYDEK5LZ182991 | 1GCRYDEK5LZ121298 | 1GCRYDEK5LZ162112 | 1GCRYDEK5LZ194395 | 1GCRYDEK5LZ172221; 1GCRYDEK5LZ136531 | 1GCRYDEK5LZ146427 | 1GCRYDEK5LZ100158 |

1GCRYDEK5LZ148792

; 1GCRYDEK5LZ175460 | 1GCRYDEK5LZ165639 | 1GCRYDEK5LZ165222; 1GCRYDEK5LZ139235 | 1GCRYDEK5LZ134908 | 1GCRYDEK5LZ175104; 1GCRYDEK5LZ149506; 1GCRYDEK5LZ166337 | 1GCRYDEK5LZ138649; 1GCRYDEK5LZ167567 | 1GCRYDEK5LZ194056 | 1GCRYDEK5LZ105957; 1GCRYDEK5LZ112052

1GCRYDEK5LZ120281; 1GCRYDEK5LZ181582; 1GCRYDEK5LZ195420 | 1GCRYDEK5LZ126839 | 1GCRYDEK5LZ159968 | 1GCRYDEK5LZ123827; 1GCRYDEK5LZ183431 | 1GCRYDEK5LZ187771; 1GCRYDEK5LZ158433 | 1GCRYDEK5LZ196809 | 1GCRYDEK5LZ187382; 1GCRYDEK5LZ115954 | 1GCRYDEK5LZ129885; 1GCRYDEK5LZ101956 | 1GCRYDEK5LZ174101 | 1GCRYDEK5LZ158819 | 1GCRYDEK5LZ185759; 1GCRYDEK5LZ103710 | 1GCRYDEK5LZ139722 | 1GCRYDEK5LZ158142

1GCRYDEK5LZ169500 | 1GCRYDEK5LZ117364

1GCRYDEK5LZ164829 | 1GCRYDEK5LZ160585 | 1GCRYDEK5LZ171196 | 1GCRYDEK5LZ121978 | 1GCRYDEK5LZ100371; 1GCRYDEK5LZ161137 | 1GCRYDEK5LZ141549

1GCRYDEK5LZ156259; 1GCRYDEK5LZ170033

1GCRYDEK5LZ113315; 1GCRYDEK5LZ106834; 1GCRYDEK5LZ131216 | 1GCRYDEK5LZ168749 | 1GCRYDEK5LZ192386 | 1GCRYDEK5LZ167911 | 1GCRYDEK5LZ190847 | 1GCRYDEK5LZ111001; 1GCRYDEK5LZ182148 | 1GCRYDEK5LZ162434 | 1GCRYDEK5LZ184319 | 1GCRYDEK5LZ173353

1GCRYDEK5LZ147030 | 1GCRYDEK5LZ146234 | 1GCRYDEK5LZ110463; 1GCRYDEK5LZ187169 | 1GCRYDEK5LZ186460; 1GCRYDEK5LZ169352; 1GCRYDEK5LZ123567

1GCRYDEK5LZ168251 | 1GCRYDEK5LZ109071; 1GCRYDEK5LZ162658 | 1GCRYDEK5LZ133547 | 1GCRYDEK5LZ174325 | 1GCRYDEK5LZ187446 | 1GCRYDEK5LZ163924; 1GCRYDEK5LZ118854 | 1GCRYDEK5LZ113895 | 1GCRYDEK5LZ151675 | 1GCRYDEK5LZ156794; 1GCRYDEK5LZ175264; 1GCRYDEK5LZ173725; 1GCRYDEK5LZ155953 | 1GCRYDEK5LZ141969 | 1GCRYDEK5LZ152891; 1GCRYDEK5LZ156522 | 1GCRYDEK5LZ198009 | 1GCRYDEK5LZ143110

1GCRYDEK5LZ114609 | 1GCRYDEK5LZ138425 | 1GCRYDEK5LZ114545; 1GCRYDEK5LZ151790; 1GCRYDEK5LZ198527; 1GCRYDEK5LZ178388 | 1GCRYDEK5LZ106882 | 1GCRYDEK5LZ148517 | 1GCRYDEK5LZ161090 | 1GCRYDEK5LZ121513 | 1GCRYDEK5LZ115601 | 1GCRYDEK5LZ172459 | 1GCRYDEK5LZ144578; 1GCRYDEK5LZ149991 | 1GCRYDEK5LZ188435; 1GCRYDEK5LZ193621; 1GCRYDEK5LZ152857; 1GCRYDEK5LZ145990; 1GCRYDEK5LZ169156 | 1GCRYDEK5LZ116232; 1GCRYDEK5LZ129899 | 1GCRYDEK5LZ174048 | 1GCRYDEK5LZ127618 | 1GCRYDEK5LZ152938 | 1GCRYDEK5LZ183199 | 1GCRYDEK5LZ132463; 1GCRYDEK5LZ181940 | 1GCRYDEK5LZ108986 | 1GCRYDEK5LZ104047; 1GCRYDEK5LZ120832 | 1GCRYDEK5LZ169318; 1GCRYDEK5LZ152518 | 1GCRYDEK5LZ162336 | 1GCRYDEK5LZ183302 | 1GCRYDEK5LZ183249 | 1GCRYDEK5LZ113640 | 1GCRYDEK5LZ106588; 1GCRYDEK5LZ126386 | 1GCRYDEK5LZ150705 | 1GCRYDEK5LZ124833 |

1GCRYDEK5LZ163115

| 1GCRYDEK5LZ181176 | 1GCRYDEK5LZ127814 | 1GCRYDEK5LZ138778 | 1GCRYDEK5LZ116828 | 1GCRYDEK5LZ136982; 1GCRYDEK5LZ136500 | 1GCRYDEK5LZ104159; 1GCRYDEK5LZ159226; 1GCRYDEK5LZ176897 | 1GCRYDEK5LZ120555

1GCRYDEK5LZ174759 | 1GCRYDEK5LZ129465 | 1GCRYDEK5LZ183879; 1GCRYDEK5LZ116845; 1GCRYDEK5LZ194638 | 1GCRYDEK5LZ101780 | 1GCRYDEK5LZ142314 | 1GCRYDEK5LZ100113 | 1GCRYDEK5LZ138621; 1GCRYDEK5LZ125495; 1GCRYDEK5LZ161834 | 1GCRYDEK5LZ132656 | 1GCRYDEK5LZ115307 | 1GCRYDEK5LZ120149 | 1GCRYDEK5LZ117851; 1GCRYDEK5LZ166354; 1GCRYDEK5LZ169397 | 1GCRYDEK5LZ187401; 1GCRYDEK5LZ107773 | 1GCRYDEK5LZ117297 | 1GCRYDEK5LZ137971 | 1GCRYDEK5LZ184305; 1GCRYDEK5LZ112780; 1GCRYDEK5LZ116277

1GCRYDEK5LZ139414 | 1GCRYDEK5LZ168833 | 1GCRYDEK5LZ168315 | 1GCRYDEK5LZ160327 | 1GCRYDEK5LZ181890 | 1GCRYDEK5LZ183543; 1GCRYDEK5LZ172994 | 1GCRYDEK5LZ139395 |

1GCRYDEK5LZ181887

| 1GCRYDEK5LZ158593 | 1GCRYDEK5LZ100919 | 1GCRYDEK5LZ164331; 1GCRYDEK5LZ138019 | 1GCRYDEK5LZ189259 | 1GCRYDEK5LZ189195

1GCRYDEK5LZ129935 | 1GCRYDEK5LZ157895; 1GCRYDEK5LZ107546

1GCRYDEK5LZ165382 | 1GCRYDEK5LZ151921; 1GCRYDEK5LZ102282 | 1GCRYDEK5LZ163065 | 1GCRYDEK5LZ111564 | 1GCRYDEK5LZ139266; 1GCRYDEK5LZ154012; 1GCRYDEK5LZ192839 | 1GCRYDEK5LZ120197 | 1GCRYDEK5LZ130437; 1GCRYDEK5LZ107062 | 1GCRYDEK5LZ178858 | 1GCRYDEK5LZ170100 | 1GCRYDEK5LZ177967; 1GCRYDEK5LZ125352 | 1GCRYDEK5LZ124055 | 1GCRYDEK5LZ104923 | 1GCRYDEK5LZ148887 | 1GCRYDEK5LZ149716 | 1GCRYDEK5LZ101066;

1GCRYDEK5LZ101021

| 1GCRYDEK5LZ153586; 1GCRYDEK5LZ152776 | 1GCRYDEK5LZ157962; 1GCRYDEK5LZ172249;

1GCRYDEK5LZ199189

| 1GCRYDEK5LZ195336; 1GCRYDEK5LZ137985 | 1GCRYDEK5LZ182909 | 1GCRYDEK5LZ144726 | 1GCRYDEK5LZ103187 | 1GCRYDEK5LZ147044 | 1GCRYDEK5LZ168136 | 1GCRYDEK5LZ141311; 1GCRYDEK5LZ145598 | 1GCRYDEK5LZ179251 | 1GCRYDEK5LZ193649; 1GCRYDEK5LZ136156 | 1GCRYDEK5LZ151448; 1GCRYDEK5LZ178973

1GCRYDEK5LZ150963 | 1GCRYDEK5LZ165690; 1GCRYDEK5LZ140613; 1GCRYDEK5LZ125738 | 1GCRYDEK5LZ186653; 1GCRYDEK5LZ167147 | 1GCRYDEK5LZ165723; 1GCRYDEK5LZ128297 | 1GCRYDEK5LZ148436 | 1GCRYDEK5LZ142121 | 1GCRYDEK5LZ112083 | 1GCRYDEK5LZ130471 | 1GCRYDEK5LZ178682; 1GCRYDEK5LZ146900 | 1GCRYDEK5LZ127523 | 1GCRYDEK5LZ145195 | 1GCRYDEK5LZ106851 | 1GCRYDEK5LZ137243

1GCRYDEK5LZ122452 | 1GCRYDEK5LZ173479 | 1GCRYDEK5LZ136335; 1GCRYDEK5LZ120023 | 1GCRYDEK5LZ103657 | 1GCRYDEK5LZ199015; 1GCRYDEK5LZ168556; 1GCRYDEK5LZ161574

1GCRYDEK5LZ125187; 1GCRYDEK5LZ174518 | 1GCRYDEK5LZ179153; 1GCRYDEK5LZ131099; 1GCRYDEK5LZ184482 | 1GCRYDEK5LZ105733 | 1GCRYDEK5LZ136772; 1GCRYDEK5LZ128784; 1GCRYDEK5LZ198236

1GCRYDEK5LZ127313 | 1GCRYDEK5LZ140711 | 1GCRYDEK5LZ135265 | 1GCRYDEK5LZ118160 | 1GCRYDEK5LZ196518; 1GCRYDEK5LZ111824 | 1GCRYDEK5LZ182473 | 1GCRYDEK5LZ192095

1GCRYDEK5LZ198947 | 1GCRYDEK5LZ137680 | 1GCRYDEK5LZ168055 | 1GCRYDEK5LZ176317 | 1GCRYDEK5LZ139638; 1GCRYDEK5LZ107921 | 1GCRYDEK5LZ116330 | 1GCRYDEK5LZ198057 | 1GCRYDEK5LZ176091

1GCRYDEK5LZ120300 |

1GCRYDEK5LZ151756

; 1GCRYDEK5LZ143169; 1GCRYDEK5LZ137663 | 1GCRYDEK5LZ163986

1GCRYDEK5LZ118434 | 1GCRYDEK5LZ147870 | 1GCRYDEK5LZ156567; 1GCRYDEK5LZ197538

1GCRYDEK5LZ106364 | 1GCRYDEK5LZ158173 | 1GCRYDEK5LZ124489 | 1GCRYDEK5LZ100970 | 1GCRYDEK5LZ144855; 1GCRYDEK5LZ147187 | 1GCRYDEK5LZ157430; 1GCRYDEK5LZ104193 | 1GCRYDEK5LZ144872 |

1GCRYDEK5LZ192677

|

1GCRYDEK5LZ166290

| 1GCRYDEK5LZ168735 | 1GCRYDEK5LZ183090 | 1GCRYDEK5LZ137145; 1GCRYDEK5LZ167035 | 1GCRYDEK5LZ198835; 1GCRYDEK5LZ168685

1GCRYDEK5LZ133063 | 1GCRYDEK5LZ172235

1GCRYDEK5LZ173742 | 1GCRYDEK5LZ131314 | 1GCRYDEK5LZ157198 | 1GCRYDEK5LZ136366 | 1GCRYDEK5LZ184630 | 1GCRYDEK5LZ187267; 1GCRYDEK5LZ149912 | 1GCRYDEK5LZ118658; 1GCRYDEK5LZ171716 | 1GCRYDEK5LZ187754 | 1GCRYDEK5LZ116666 | 1GCRYDEK5LZ154849 | 1GCRYDEK5LZ117669 | 1GCRYDEK5LZ156407; 1GCRYDEK5LZ182053; 1GCRYDEK5LZ158271; 1GCRYDEK5LZ124749; 1GCRYDEK5LZ117445; 1GCRYDEK5LZ105022 | 1GCRYDEK5LZ142281; 1GCRYDEK5LZ160005

1GCRYDEK5LZ118305 | 1GCRYDEK5LZ116439; 1GCRYDEK5LZ135492 | 1GCRYDEK5LZ125593 | 1GCRYDEK5LZ130681 | 1GCRYDEK5LZ107126 | 1GCRYDEK5LZ137100; 1GCRYDEK5LZ168329 | 1GCRYDEK5LZ147920; 1GCRYDEK5LZ172512 | 1GCRYDEK5LZ104663 | 1GCRYDEK5LZ149750 | 1GCRYDEK5LZ107899; 1GCRYDEK5LZ198124 | 1GCRYDEK5LZ188323; 1GCRYDEK5LZ132561 | 1GCRYDEK5LZ111046; 1GCRYDEK5LZ121463 | 1GCRYDEK5LZ113122; 1GCRYDEK5LZ187057; 1GCRYDEK5LZ168167 | 1GCRYDEK5LZ153930 | 1GCRYDEK5LZ155161 | 1GCRYDEK5LZ151188 | 1GCRYDEK5LZ160070 | 1GCRYDEK5LZ158450; 1GCRYDEK5LZ148100 | 1GCRYDEK5LZ149490; 1GCRYDEK5LZ126422 | 1GCRYDEK5LZ115260; 1GCRYDEK5LZ171795; 1GCRYDEK5LZ159047 | 1GCRYDEK5LZ173675 |

1GCRYDEK5LZ147304

|

1GCRYDEK5LZ1057951GCRYDEK5LZ184577 | 1GCRYDEK5LZ193666; 1GCRYDEK5LZ193683 | 1GCRYDEK5LZ178665;

1GCRYDEK5LZ187916

; 1GCRYDEK5LZ186149 | 1GCRYDEK5LZ138392 | 1GCRYDEK5LZ128364 | 1GCRYDEK5LZ187432 | 1GCRYDEK5LZ132222; 1GCRYDEK5LZ185812 | 1GCRYDEK5LZ124640 | 1GCRYDEK5LZ130115 | 1GCRYDEK5LZ128753; 1GCRYDEK5LZ151918 | 1GCRYDEK5LZ138716 | 1GCRYDEK5LZ151708; 1GCRYDEK5LZ160523; 1GCRYDEK5LZ155192 | 1GCRYDEK5LZ196258 | 1GCRYDEK5LZ174549 | 1GCRYDEK5LZ175605 | 1GCRYDEK5LZ155449 | 1GCRYDEK5LZ139560 | 1GCRYDEK5LZ141776 | 1GCRYDEK5LZ194932; 1GCRYDEK5LZ195322

1GCRYDEK5LZ116229; 1GCRYDEK5LZ190881 | 1GCRYDEK5LZ184191 | 1GCRYDEK5LZ180304; 1GCRYDEK5LZ128901 | 1GCRYDEK5LZ137355; 1GCRYDEK5LZ138781 | 1GCRYDEK5LZ110589 | 1GCRYDEK5LZ150252 | 1GCRYDEK5LZ146315; 1GCRYDEK5LZ174308

1GCRYDEK5LZ112861 | 1GCRYDEK5LZ141597; 1GCRYDEK5LZ177581; 1GCRYDEK5LZ188886 | 1GCRYDEK5LZ139445 | 1GCRYDEK5LZ152275

1GCRYDEK5LZ101228 | 1GCRYDEK5LZ131121 | 1GCRYDEK5LZ102363 | 1GCRYDEK5LZ173966 | 1GCRYDEK5LZ116425 | 1GCRYDEK5LZ103870; 1GCRYDEK5LZ136884; 1GCRYDEK5LZ182683; 1GCRYDEK5LZ164233 | 1GCRYDEK5LZ135931; 1GCRYDEK5LZ171943; 1GCRYDEK5LZ180643 | 1GCRYDEK5LZ111631; 1GCRYDEK5LZ110690; 1GCRYDEK5LZ107207 | 1GCRYDEK5LZ135508 | 1GCRYDEK5LZ101522 | 1GCRYDEK5LZ197118 | 1GCRYDEK5LZ132740; 1GCRYDEK5LZ139820 | 1GCRYDEK5LZ138795

1GCRYDEK5LZ190329

1GCRYDEK5LZ126100; 1GCRYDEK5LZ161784 | 1GCRYDEK5LZ108714 | 1GCRYDEK5LZ115064; 1GCRYDEK5LZ185146 | 1GCRYDEK5LZ145858; 1GCRYDEK5LZ193974; 1GCRYDEK5LZ153118 | 1GCRYDEK5LZ113296 | 1GCRYDEK5LZ198740 | 1GCRYDEK5LZ189004; 1GCRYDEK5LZ149327; 1GCRYDEK5LZ138473 | 1GCRYDEK5LZ124217 | 1GCRYDEK5LZ172316 | 1GCRYDEK5LZ174275 | 1GCRYDEK5LZ112164 | 1GCRYDEK5LZ170758 | 1GCRYDEK5LZ169609 | 1GCRYDEK5LZ164586; 1GCRYDEK5LZ103111 | 1GCRYDEK5LZ184661 | 1GCRYDEK5LZ117770 | 1GCRYDEK5LZ161560 | 1GCRYDEK5LZ176284; 1GCRYDEK5LZ161767; 1GCRYDEK5LZ123973; 1GCRYDEK5LZ184238 | 1GCRYDEK5LZ154124 | 1GCRYDEK5LZ162420 | 1GCRYDEK5LZ196910

1GCRYDEK5LZ127098 | 1GCRYDEK5LZ135301 | 1GCRYDEK5LZ130986; 1GCRYDEK5LZ161171 | 1GCRYDEK5LZ131197 | 1GCRYDEK5LZ168590 | 1GCRYDEK5LZ182196 | 1GCRYDEK5LZ143155 | 1GCRYDEK5LZ164653; 1GCRYDEK5LZ116912 | 1GCRYDEK5LZ180321 | 1GCRYDEK5LZ191674 | 1GCRYDEK5LZ167715 | 1GCRYDEK5LZ188676 | 1GCRYDEK5LZ181906

1GCRYDEK5LZ187995 | 1GCRYDEK5LZ194736; 1GCRYDEK5LZ127926

1GCRYDEK5LZ173532 | 1GCRYDEK5LZ151112 | 1GCRYDEK5LZ130521 | 1GCRYDEK5LZ128218

1GCRYDEK5LZ119891; 1GCRYDEK5LZ103397 | 1GCRYDEK5LZ124167

1GCRYDEK5LZ177614; 1GCRYDEK5LZ156777 | 1GCRYDEK5LZ160957; 1GCRYDEK5LZ132317 | 1GCRYDEK5LZ152504 | 1GCRYDEK5LZ148937; 1GCRYDEK5LZ177449 | 1GCRYDEK5LZ145830; 1GCRYDEK5LZ164748; 1GCRYDEK5LZ118935; 1GCRYDEK5LZ138408 | 1GCRYDEK5LZ145956; 1GCRYDEK5LZ145939 | 1GCRYDEK5LZ183963 | 1GCRYDEK5LZ159288 | 1GCRYDEK5LZ193893 | 1GCRYDEK5LZ114710 | 1GCRYDEK5LZ136657; 1GCRYDEK5LZ159534;

1GCRYDEK5LZ148467

| 1GCRYDEK5LZ115419; 1GCRYDEK5LZ171215 | 1GCRYDEK5LZ183770 | 1GCRYDEK5LZ115940 | 1GCRYDEK5LZ112245 | 1GCRYDEK5LZ166323 | 1GCRYDEK5LZ110575; 1GCRYDEK5LZ173546 | 1GCRYDEK5LZ141728 | 1GCRYDEK5LZ113511; 1GCRYDEK5LZ126274 | 1GCRYDEK5LZ177757 | 1GCRYDEK5LZ106560 | 1GCRYDEK5LZ104145

1GCRYDEK5LZ168038; 1GCRYDEK5LZ155290 | 1GCRYDEK5LZ126792 | 1GCRYDEK5LZ147299; 1GCRYDEK5LZ108972; 1GCRYDEK5LZ142748; 1GCRYDEK5LZ153099 | 1GCRYDEK5LZ193196

1GCRYDEK5LZ158402; 1GCRYDEK5LZ138652 | 1GCRYDEK5LZ188449; 1GCRYDEK5LZ149974 | 1GCRYDEK5LZ138991 | 1GCRYDEK5LZ110530; 1GCRYDEK5LZ172543 | 1GCRYDEK5LZ167357 | 1GCRYDEK5LZ193456; 1GCRYDEK5LZ133015 | 1GCRYDEK5LZ188113 | 1GCRYDEK5LZ107398 | 1GCRYDEK5LZ181128 | 1GCRYDEK5LZ163339 | 1GCRYDEK5LZ180741 | 1GCRYDEK5LZ184059; 1GCRYDEK5LZ183722 | 1GCRYDEK5LZ131717; 1GCRYDEK5LZ182229; 1GCRYDEK5LZ151594 | 1GCRYDEK5LZ152860; 1GCRYDEK5LZ169917 | 1GCRYDEK5LZ142829; 1GCRYDEK5LZ146654 | 1GCRYDEK5LZ124556; 1GCRYDEK5LZ182487; 1GCRYDEK5LZ153135 | 1GCRYDEK5LZ103559; 1GCRYDEK5LZ153779; 1GCRYDEK5LZ196695 | 1GCRYDEK5LZ142099 | 1GCRYDEK5LZ142300 | 1GCRYDEK5LZ193912; 1GCRYDEK5LZ162191 | 1GCRYDEK5LZ105781; 1GCRYDEK5LZ198317 | 1GCRYDEK5LZ181243 | 1GCRYDEK5LZ162739; 1GCRYDEK5LZ162210 | 1GCRYDEK5LZ141048; 1GCRYDEK5LZ110009 | 1GCRYDEK5LZ117011 | 1GCRYDEK5LZ153507; 1GCRYDEK5LZ125108; 1GCRYDEK5LZ105389; 1GCRYDEK5LZ108700 | 1GCRYDEK5LZ186622

1GCRYDEK5LZ140059; 1GCRYDEK5LZ170873; 1GCRYDEK5LZ109569 | 1GCRYDEK5LZ174146;

1GCRYDEK5LZ124315

| 1GCRYDEK5LZ154317 | 1GCRYDEK5LZ176866 | 1GCRYDEK5LZ124069 | 1GCRYDEK5LZ167262; 1GCRYDEK5LZ141115 | 1GCRYDEK5LZ176527 | 1GCRYDEK5LZ184546 | 1GCRYDEK5LZ180450

1GCRYDEK5LZ179072 | 1GCRYDEK5LZ114531 | 1GCRYDEK5LZ199628 | 1GCRYDEK5LZ175880

1GCRYDEK5LZ156679 | 1GCRYDEK5LZ158268 | 1GCRYDEK5LZ155788 | 1GCRYDEK5LZ146606 | 1GCRYDEK5LZ137890 | 1GCRYDEK5LZ190105 | 1GCRYDEK5LZ109670 | 1GCRYDEK5LZ162644

1GCRYDEK5LZ194316; 1GCRYDEK5LZ149392 | 1GCRYDEK5LZ146007 | 1GCRYDEK5LZ183140; 1GCRYDEK5LZ131992; 1GCRYDEK5LZ196745 | 1GCRYDEK5LZ126534 | 1GCRYDEK5LZ197748; 1GCRYDEK5LZ166385 | 1GCRYDEK5LZ151160; 1GCRYDEK5LZ195451 | 1GCRYDEK5LZ108292; 1GCRYDEK5LZ163874 | 1GCRYDEK5LZ157721; 1GCRYDEK5LZ158979 | 1GCRYDEK5LZ199127 | 1GCRYDEK5LZ128400; 1GCRYDEK5LZ105151; 1GCRYDEK5LZ100998

1GCRYDEK5LZ183896 | 1GCRYDEK5LZ143625 | 1GCRYDEK5LZ174969; 1GCRYDEK5LZ194834 | 1GCRYDEK5LZ132768 | 1GCRYDEK5LZ128834; 1GCRYDEK5LZ105232 | 1GCRYDEK5LZ144841 | 1GCRYDEK5LZ182411 | 1GCRYDEK5LZ144807 | 1GCRYDEK5LZ146850; 1GCRYDEK5LZ119471 | 1GCRYDEK5LZ112598 | 1GCRYDEK5LZ139204 | 1GCRYDEK5LZ104257; 1GCRYDEK5LZ186507; 1GCRYDEK5LZ165706

1GCRYDEK5LZ173384; 1GCRYDEK5LZ155306 | 1GCRYDEK5LZ169058 | 1GCRYDEK5LZ108969 | 1GCRYDEK5LZ154009

1GCRYDEK5LZ178794 | 1GCRYDEK5LZ175040 | 1GCRYDEK5LZ129367; 1GCRYDEK5LZ193411 | 1GCRYDEK5LZ160361; 1GCRYDEK5LZ170890 | 1GCRYDEK5LZ155144 | 1GCRYDEK5LZ112634; 1GCRYDEK5LZ141194; 1GCRYDEK5LZ172705 | 1GCRYDEK5LZ118868 | 1GCRYDEK5LZ144905 | 1GCRYDEK5LZ169836 | 1GCRYDEK5LZ166094 | 1GCRYDEK5LZ164037; 1GCRYDEK5LZ178214; 1GCRYDEK5LZ127649; 1GCRYDEK5LZ157752 | 1GCRYDEK5LZ141633 | 1GCRYDEK5LZ114318; 1GCRYDEK5LZ117168; 1GCRYDEK5LZ155872 | 1GCRYDEK5LZ143074 | 1GCRYDEK5LZ104288 | 1GCRYDEK5LZ128221; 1GCRYDEK5LZ182764 | 1GCRYDEK5LZ108860; 1GCRYDEK5LZ113976 | 1GCRYDEK5LZ125979 | 1GCRYDEK5LZ122760 | 1GCRYDEK5LZ194722 | 1GCRYDEK5LZ114626; 1GCRYDEK5LZ189598 | 1GCRYDEK5LZ186457 | 1GCRYDEK5LZ179654 | 1GCRYDEK5LZ194719 | 1GCRYDEK5LZ127005 | 1GCRYDEK5LZ153202

1GCRYDEK5LZ171165 | 1GCRYDEK5LZ144810; 1GCRYDEK5LZ130440 | 1GCRYDEK5LZ111208 | 1GCRYDEK5LZ179105 | 1GCRYDEK5LZ110611 | 1GCRYDEK5LZ168802; 1GCRYDEK5LZ116716 | 1GCRYDEK5LZ130633 | 1GCRYDEK5LZ157329; 1GCRYDEK5LZ115551 | 1GCRYDEK5LZ115808 | 1GCRYDEK5LZ133144; 1GCRYDEK5LZ120121; 1GCRYDEK5LZ153281

1GCRYDEK5LZ195644; 1GCRYDEK5LZ127277 | 1GCRYDEK5LZ180612 | 1GCRYDEK5LZ103965 | 1GCRYDEK5LZ143401 | 1GCRYDEK5LZ117008 | 1GCRYDEK5LZ133712 | 1GCRYDEK5LZ110544 | 1GCRYDEK5LZ167522

1GCRYDEK5LZ111273; 1GCRYDEK5LZ152843; 1GCRYDEK5LZ122211 | 1GCRYDEK5LZ169335 | 1GCRYDEK5LZ108437; 1GCRYDEK5LZ179296

1GCRYDEK5LZ117607

1GCRYDEK5LZ115226; 1GCRYDEK5LZ121740 | 1GCRYDEK5LZ137856 | 1GCRYDEK5LZ129112

1GCRYDEK5LZ153152 | 1GCRYDEK5LZ141681 | 1GCRYDEK5LZ112813 | 1GCRYDEK5LZ152129 | 1GCRYDEK5LZ165785; 1GCRYDEK5LZ189018; 1GCRYDEK5LZ170307; 1GCRYDEK5LZ153684 | 1GCRYDEK5LZ163017; 1GCRYDEK5LZ198558; 1GCRYDEK5LZ170937 | 1GCRYDEK5LZ195871 | 1GCRYDEK5LZ105716 | 1GCRYDEK5LZ157038 | 1GCRYDEK5LZ169450 | 1GCRYDEK5LZ195255 | 1GCRYDEK5LZ182571; 1GCRYDEK5LZ182795 | 1GCRYDEK5LZ111225; 1GCRYDEK5LZ193926; 1GCRYDEK5LZ135427; 1GCRYDEK5LZ148503 | 1GCRYDEK5LZ185535; 1GCRYDEK5LZ137467 | 1GCRYDEK5LZ104436 | 1GCRYDEK5LZ154091; 1GCRYDEK5LZ183509 | 1GCRYDEK5LZ119910 | 1GCRYDEK5LZ169349 | 1GCRYDEK5LZ100757 | 1GCRYDEK5LZ112939 | 1GCRYDEK5LZ196244 | 1GCRYDEK5LZ126887

1GCRYDEK5LZ179458 | 1GCRYDEK5LZ115467

1GCRYDEK5LZ133399; 1GCRYDEK5LZ119292 | 1GCRYDEK5LZ101827; 1GCRYDEK5LZ114836 | 1GCRYDEK5LZ100595 | 1GCRYDEK5LZ136769 | 1GCRYDEK5LZ122788 | 1GCRYDEK5LZ105280; 1GCRYDEK5LZ101486 |

1GCRYDEK5LZ131622

| 1GCRYDEK5LZ141261 | 1GCRYDEK5LZ194607 | 1GCRYDEK5LZ106686; 1GCRYDEK5LZ115937 | 1GCRYDEK5LZ138845; 1GCRYDEK5LZ135119; 1GCRYDEK5LZ108275 | 1GCRYDEK5LZ124203 | 1GCRYDEK5LZ181372 | 1GCRYDEK5LZ137565 | 1GCRYDEK5LZ100368 | 1GCRYDEK5LZ191724; 1GCRYDEK5LZ128204

1GCRYDEK5LZ183848 | 1GCRYDEK5LZ173336 | 1GCRYDEK5LZ128607;

1GCRYDEK5LZ148761

| 1GCRYDEK5LZ123844 | 1GCRYDEK5LZ146928

1GCRYDEK5LZ161879

| 1GCRYDEK5LZ155273 | 1GCRYDEK5LZ138537 | 1GCRYDEK5LZ161428 | 1GCRYDEK5LZ181288; 1GCRYDEK5LZ147965 | 1GCRYDEK5LZ135699 | 1GCRYDEK5LZ110110 | 1GCRYDEK5LZ159422 | 1GCRYDEK5LZ171764 | 1GCRYDEK5LZ108387 | 1GCRYDEK5LZ146671 | 1GCRYDEK5LZ159906; 1GCRYDEK5LZ138912; 1GCRYDEK5LZ127702 | 1GCRYDEK5LZ175085; 1GCRYDEK5LZ136061 | 1GCRYDEK5LZ116926 | 1GCRYDEK5LZ159260; 1GCRYDEK5LZ175054

1GCRYDEK5LZ180920; 1GCRYDEK5LZ133693 | 1GCRYDEK5LZ155595 | 1GCRYDEK5LZ185003

1GCRYDEK5LZ104372 | 1GCRYDEK5LZ128557 | 1GCRYDEK5LZ136576 | 1GCRYDEK5LZ156312; 1GCRYDEK5LZ165379; 1GCRYDEK5LZ157072; 1GCRYDEK5LZ179914; 1GCRYDEK5LZ196387

1GCRYDEK5LZ184403; 1GCRYDEK5LZ177712 | 1GCRYDEK5LZ188015 | 1GCRYDEK5LZ159596 | 1GCRYDEK5LZ192274 | 1GCRYDEK5LZ138442 | 1GCRYDEK5LZ183560; 1GCRYDEK5LZ198821; 1GCRYDEK5LZ125237 | 1GCRYDEK5LZ171280 | 1GCRYDEK5LZ137047; 1GCRYDEK5LZ178326 | 1GCRYDEK5LZ126324; 1GCRYDEK5LZ118577; 1GCRYDEK5LZ127893 | 1GCRYDEK5LZ172963 | 1GCRYDEK5LZ130504 | 1GCRYDEK5LZ162918 | 1GCRYDEK5LZ143186; 1GCRYDEK5LZ180528

1GCRYDEK5LZ137761 | 1GCRYDEK5LZ127778 | 1GCRYDEK5LZ140417; 1GCRYDEK5LZ147979 | 1GCRYDEK5LZ142586; 1GCRYDEK5LZ120586 | 1GCRYDEK5LZ177774 | 1GCRYDEK5LZ173904 | 1GCRYDEK5LZ141406

1GCRYDEK5LZ157251 | 1GCRYDEK5LZ176480 | 1GCRYDEK5LZ123925 | 1GCRYDEK5LZ116506; 1GCRYDEK5LZ117557 | 1GCRYDEK5LZ113833; 1GCRYDEK5LZ157587 | 1GCRYDEK5LZ101844 | 1GCRYDEK5LZ147545 | 1GCRYDEK5LZ191108 | 1GCRYDEK5LZ173126 | 1GCRYDEK5LZ116201; 1GCRYDEK5LZ120331; 1GCRYDEK5LZ194364 | 1GCRYDEK5LZ135718; 1GCRYDEK5LZ163793 | 1GCRYDEK5LZ197085; 1GCRYDEK5LZ175393 | 1GCRYDEK5LZ109409 | 1GCRYDEK5LZ157900; 1GCRYDEK5LZ164085

1GCRYDEK5LZ152809 | 1GCRYDEK5LZ107918; 1GCRYDEK5LZ131152 | 1GCRYDEK5LZ147318 | 1GCRYDEK5LZ199547; 1GCRYDEK5LZ127196; 1GCRYDEK5LZ124914; 1GCRYDEK5LZ179203; 1GCRYDEK5LZ128879; 1GCRYDEK5LZ199466 | 1GCRYDEK5LZ104274

1GCRYDEK5LZ157301; 1GCRYDEK5LZ152258 | 1GCRYDEK5LZ197944;

1GCRYDEK5LZ125156

| 1GCRYDEK5LZ100483 | 1GCRYDEK5LZ135525 | 1GCRYDEK5LZ199130 | 1GCRYDEK5LZ116618 | 1GCRYDEK5LZ122578

1GCRYDEK5LZ160781; 1GCRYDEK5LZ181761 | 1GCRYDEK5LZ133337 | 1GCRYDEK5LZ156214; 1GCRYDEK5LZ144032; 1GCRYDEK5LZ172414 | 1GCRYDEK5LZ198074 | 1GCRYDEK5LZ139364; 1GCRYDEK5LZ130177 | 1GCRYDEK5LZ151577; 1GCRYDEK5LZ136917 | 1GCRYDEK5LZ186748 | 1GCRYDEK5LZ198205 | 1GCRYDEK5LZ134925 | 1GCRYDEK5LZ186202

1GCRYDEK5LZ182361; 1GCRYDEK5LZ107806 | 1GCRYDEK5LZ143351; 1GCRYDEK5LZ160019 | 1GCRYDEK5LZ127165; 1GCRYDEK5LZ111435; 1GCRYDEK5LZ171960 | 1GCRYDEK5LZ174468; 1GCRYDEK5LZ129420 | 1GCRYDEK5LZ120166 | 1GCRYDEK5LZ115047 | 1GCRYDEK5LZ175748 |

1GCRYDEK5LZ168847

| 1GCRYDEK5LZ104615 | 1GCRYDEK5LZ105053; 1GCRYDEK5LZ163941; 1GCRYDEK5LZ109846; 1GCRYDEK5LZ180853 | 1GCRYDEK5LZ158822; 1GCRYDEK5LZ120636 | 1GCRYDEK5LZ161798 | 1GCRYDEK5LZ125853 | 1GCRYDEK5LZ105604 |

1GCRYDEK5LZ159078

| 1GCRYDEK5LZ171313 | 1GCRYDEK5LZ125822 | 1GCRYDEK5LZ114240 | 1GCRYDEK5LZ128526; 1GCRYDEK5LZ127991; 1GCRYDEK5LZ145407 | 1GCRYDEK5LZ125125; 1GCRYDEK5LZ104517; 1GCRYDEK5LZ136741 | 1GCRYDEK5LZ185129; 1GCRYDEK5LZ110737 | 1GCRYDEK5LZ145648; 1GCRYDEK5LZ133080; 1GCRYDEK5LZ191884 | 1GCRYDEK5LZ161803; 1GCRYDEK5LZ132379 | 1GCRYDEK5LZ143785; 1GCRYDEK5LZ179900 | 1GCRYDEK5LZ140756 | 1GCRYDEK5LZ181159 | 1GCRYDEK5LZ158724 | 1GCRYDEK5LZ122726 | 1GCRYDEK5LZ135296; 1GCRYDEK5LZ120801; 1GCRYDEK5LZ101293 | 1GCRYDEK5LZ113119 | 1GCRYDEK5LZ189374 | 1GCRYDEK5LZ131569 | 1GCRYDEK5LZ121690; 1GCRYDEK5LZ107725 | 1GCRYDEK5LZ181453 | 1GCRYDEK5LZ125206; 1GCRYDEK5LZ182070

1GCRYDEK5LZ118756 | 1GCRYDEK5LZ119776 | 1GCRYDEK5LZ170047

1GCRYDEK5LZ147707 | 1GCRYDEK5LZ176530

1GCRYDEK5LZ173983; 1GCRYDEK5LZ105361 | 1GCRYDEK5LZ182750 | 1GCRYDEK5LZ125724; 1GCRYDEK5LZ102377 | 1GCRYDEK5LZ115999 | 1GCRYDEK5LZ175359

1GCRYDEK5LZ135976; 1GCRYDEK5LZ101536 | 1GCRYDEK5LZ132267 | 1GCRYDEK5LZ179461 | 1GCRYDEK5LZ164250

1GCRYDEK5LZ198804 |

1GCRYDEK5LZ1711511GCRYDEK5LZ190525 | 1GCRYDEK5LZ125562 | 1GCRYDEK5LZ141471; 1GCRYDEK5LZ111452 | 1GCRYDEK5LZ111998 | 1GCRYDEK5LZ173790; 1GCRYDEK5LZ187947 | 1GCRYDEK5LZ108857 | 1GCRYDEK5LZ181615 | 1GCRYDEK5LZ181324; 1GCRYDEK5LZ180044 | 1GCRYDEK5LZ138750;

1GCRYDEK5LZ125173

| 1GCRYDEK5LZ197295 | 1GCRYDEK5LZ183798 | 1GCRYDEK5LZ154561; 1GCRYDEK5LZ130423; 1GCRYDEK5LZ135251 | 1GCRYDEK5LZ161087; 1GCRYDEK5LZ133757; 1GCRYDEK5LZ161896 | 1GCRYDEK5LZ102508 | 1GCRYDEK5LZ176768; 1GCRYDEK5LZ100385 | 1GCRYDEK5LZ160067

1GCRYDEK5LZ101164 | 1GCRYDEK5LZ146539 | 1GCRYDEK5LZ197281 |

1GCRYDEK5LZ1003371GCRYDEK5LZ173255; 1GCRYDEK5LZ170825 | 1GCRYDEK5LZ181212 | 1GCRYDEK5LZ174311 | 1GCRYDEK5LZ192632; 1GCRYDEK5LZ143687; 1GCRYDEK5LZ151157; 1GCRYDEK5LZ106736 | 1GCRYDEK5LZ125058; 1GCRYDEK5LZ134455 | 1GCRYDEK5LZ119972 | 1GCRYDEK5LZ135153; 1GCRYDEK5LZ111032 | 1GCRYDEK5LZ151692

1GCRYDEK5LZ123455 | 1GCRYDEK5LZ149599; 1GCRYDEK5LZ142443 | 1GCRYDEK5LZ133645; 1GCRYDEK5LZ188192 | 1GCRYDEK5LZ106896 | 1GCRYDEK5LZ102850

1GCRYDEK5LZ153104 | 1GCRYDEK5LZ126954 | 1GCRYDEK5LZ101357 | 1GCRYDEK5LZ111614 | 1GCRYDEK5LZ137579 | 1GCRYDEK5LZ136948; 1GCRYDEK5LZ111841; 1GCRYDEK5LZ109118 | 1GCRYDEK5LZ190492; 1GCRYDEK5LZ196065 | 1GCRYDEK5LZ188841 | 1GCRYDEK5LZ172266 | 1GCRYDEK5LZ188581 | 1GCRYDEK5LZ131054 | 1GCRYDEK5LZ104081

1GCRYDEK5LZ124296; 1GCRYDEK5LZ138165; 1GCRYDEK5LZ152745 | 1GCRYDEK5LZ169075

1GCRYDEK5LZ112312 | 1GCRYDEK5LZ159212; 1GCRYDEK5LZ199998 | 1GCRYDEK5LZ188340; 1GCRYDEK5LZ115291

1GCRYDEK5LZ120118 | 1GCRYDEK5LZ193862 | 1GCRYDEK5LZ135282; 1GCRYDEK5LZ131667; 1GCRYDEK5LZ191951 | 1GCRYDEK5LZ184286

1GCRYDEK5LZ163289; 1GCRYDEK5LZ192551; 1GCRYDEK5LZ128445

1GCRYDEK5LZ182330; 1GCRYDEK5LZ116599

1GCRYDEK5LZ123374 | 1GCRYDEK5LZ125903 | 1GCRYDEK5LZ139073 | 1GCRYDEK5LZ191092

1GCRYDEK5LZ104212 |

1GCRYDEK5LZ166032

| 1GCRYDEK5LZ163163 | 1GCRYDEK5LZ150607; 1GCRYDEK5LZ166192; 1GCRYDEK5LZ153538; 1GCRYDEK5LZ151479 | 1GCRYDEK5LZ176074 | 1GCRYDEK5LZ125335; 1GCRYDEK5LZ105960 | 1GCRYDEK5LZ139784 | 1GCRYDEK5LZ177869

1GCRYDEK5LZ176947; 1GCRYDEK5LZ193439; 1GCRYDEK5LZ162059; 1GCRYDEK5LZ183106 | 1GCRYDEK5LZ134343; 1GCRYDEK5LZ139249 | 1GCRYDEK5LZ117428 |

1GCRYDEK5LZ113492

; 1GCRYDEK5LZ150476 | 1GCRYDEK5LZ127344 | 1GCRYDEK5LZ159842; 1GCRYDEK5LZ162613; 1GCRYDEK5LZ152292; 1GCRYDEK5LZ124007; 1GCRYDEK5LZ101830; 1GCRYDEK5LZ175975; 1GCRYDEK5LZ161509; 1GCRYDEK5LZ161882 | 1GCRYDEK5LZ126193 | 1GCRYDEK5LZ150512 | 1GCRYDEK5LZ106526 | 1GCRYDEK5LZ112603 | 1GCRYDEK5LZ148615 | 1GCRYDEK5LZ190282 | 1GCRYDEK5LZ138232; 1GCRYDEK5LZ197801 | 1GCRYDEK5LZ126727

1GCRYDEK5LZ118000; 1GCRYDEK5LZ130549; 1GCRYDEK5LZ153488; 1GCRYDEK5LZ150039 | 1GCRYDEK5LZ161638 | 1GCRYDEK5LZ170792; 1GCRYDEK5LZ160277 | 1GCRYDEK5LZ190136; 1GCRYDEK5LZ107420

1GCRYDEK5LZ109717 | 1GCRYDEK5LZ133404 | 1GCRYDEK5LZ115789 | 1GCRYDEK5LZ122032 | 1GCRYDEK5LZ151871

1GCRYDEK5LZ173286 | 1GCRYDEK5LZ162076; 1GCRYDEK5LZ194543 | 1GCRYDEK5LZ174874 | 1GCRYDEK5LZ199032; 1GCRYDEK5LZ167438; 1GCRYDEK5LZ187706; 1GCRYDEK5LZ188130 | 1GCRYDEK5LZ171621 | 1GCRYDEK5LZ194168 | 1GCRYDEK5LZ123536; 1GCRYDEK5LZ121639

1GCRYDEK5LZ143107 | 1GCRYDEK5LZ168895; 1GCRYDEK5LZ185776 | 1GCRYDEK5LZ199385; 1GCRYDEK5LZ122807 | 1GCRYDEK5LZ125433 | 1GCRYDEK5LZ153040; 1GCRYDEK5LZ156293 | 1GCRYDEK5LZ109233; 1GCRYDEK5LZ102797 | 1GCRYDEK5LZ134035; 1GCRYDEK5LZ110771 | 1GCRYDEK5LZ173773; 1GCRYDEK5LZ173062 | 1GCRYDEK5LZ140241 | 1GCRYDEK5LZ132432 | 1GCRYDEK5LZ101603 | 1GCRYDEK5LZ147755; 1GCRYDEK5LZ172655 | 1GCRYDEK5LZ194350; 1GCRYDEK5LZ122693; 1GCRYDEK5LZ117705; 1GCRYDEK5LZ195370 | 1GCRYDEK5LZ169030 | 1GCRYDEK5LZ105263 | 1GCRYDEK5LZ191013; 1GCRYDEK5LZ133595 | 1GCRYDEK5LZ136108 | 1GCRYDEK5LZ149537 | 1GCRYDEK5LZ157704 | 1GCRYDEK5LZ178293 | 1GCRYDEK5LZ119275 | 1GCRYDEK5LZ185941; 1GCRYDEK5LZ192548 | 1GCRYDEK5LZ180013

1GCRYDEK5LZ161056 | 1GCRYDEK5LZ162126 | 1GCRYDEK5LZ130213 | 1GCRYDEK5LZ124427 | 1GCRYDEK5LZ166256; 1GCRYDEK5LZ156780 | 1GCRYDEK5LZ110169; 1GCRYDEK5LZ195126 | 1GCRYDEK5LZ149179; 1GCRYDEK5LZ182537

1GCRYDEK5LZ188998 | 1GCRYDEK5LZ146783; 1GCRYDEK5LZ180190; 1GCRYDEK5LZ104825 | 1GCRYDEK5LZ140630; 1GCRYDEK5LZ125528 | 1GCRYDEK5LZ163440 | 1GCRYDEK5LZ104100 | 1GCRYDEK5LZ119308 | 1GCRYDEK5LZ191321

1GCRYDEK5LZ133516; 1GCRYDEK5LZ105683; 1GCRYDEK5LZ122970 | 1GCRYDEK5LZ181999 | 1GCRYDEK5LZ108891 | 1GCRYDEK5LZ111063; 1GCRYDEK5LZ188516; 1GCRYDEK5LZ196826 | 1GCRYDEK5LZ102296 | 1GCRYDEK5LZ119843; 1GCRYDEK5LZ168217

1GCRYDEK5LZ159341 | 1GCRYDEK5LZ127568; 1GCRYDEK5LZ123780 | 1GCRYDEK5LZ197152; 1GCRYDEK5LZ198897; 1GCRYDEK5LZ180805 | 1GCRYDEK5LZ146766; 1GCRYDEK5LZ168427; 1GCRYDEK5LZ189472 | 1GCRYDEK5LZ167228

1GCRYDEK5LZ104534 | 1GCRYDEK5LZ155452 | 1GCRYDEK5LZ101147 | 1GCRYDEK5LZ132835; 1GCRYDEK5LZ148811 | 1GCRYDEK5LZ190685; 1GCRYDEK5LZ176012 | 1GCRYDEK5LZ177211 | 1GCRYDEK5LZ187236 | 1GCRYDEK5LZ163812 | 1GCRYDEK5LZ158710 | 1GCRYDEK5LZ149781; 1GCRYDEK5LZ191805; 1GCRYDEK5LZ114657; 1GCRYDEK5LZ101813

1GCRYDEK5LZ165883 | 1GCRYDEK5LZ115517; 1GCRYDEK5LZ142975; 1GCRYDEK5LZ141227 | 1GCRYDEK5LZ165267 | 1GCRYDEK5LZ117820; 1GCRYDEK5LZ122662; 1GCRYDEK5LZ173210 | 1GCRYDEK5LZ106848 | 1GCRYDEK5LZ181968 | 1GCRYDEK5LZ182828; 1GCRYDEK5LZ133113; 1GCRYDEK5LZ187298; 1GCRYDEK5LZ110933 | 1GCRYDEK5LZ199502 | 1GCRYDEK5LZ100404 | 1GCRYDEK5LZ111953

1GCRYDEK5LZ126369 | 1GCRYDEK5LZ153393; 1GCRYDEK5LZ174955 | 1GCRYDEK5LZ169027

1GCRYDEK5LZ198222 | 1GCRYDEK5LZ197216; 1GCRYDEK5LZ101939 | 1GCRYDEK5LZ137839;

1GCRYDEK5LZ141955

| 1GCRYDEK5LZ123519; 1GCRYDEK5LZ113332; 1GCRYDEK5LZ100208 | 1GCRYDEK5LZ194803 | 1GCRYDEK5LZ181341 | 1GCRYDEK5LZ154415 | 1GCRYDEK5LZ151465 | 1GCRYDEK5LZ162496 | 1GCRYDEK5LZ134598 | 1GCRYDEK5LZ126677

1GCRYDEK5LZ125691 | 1GCRYDEK5LZ103836; 1GCRYDEK5LZ148579 | 1GCRYDEK5LZ120989 | 1GCRYDEK5LZ116988; 1GCRYDEK5LZ119874; 1GCRYDEK5LZ166368 | 1GCRYDEK5LZ120846 | 1GCRYDEK5LZ126209 | 1GCRYDEK5LZ191190; 1GCRYDEK5LZ181503; 1GCRYDEK5LZ107000 | 1GCRYDEK5LZ113654; 1GCRYDEK5LZ130678 | 1GCRYDEK5LZ131037 | 1GCRYDEK5LZ152325

1GCRYDEK5LZ165933 | 1GCRYDEK5LZ155791 | 1GCRYDEK5LZ110740 | 1GCRYDEK5LZ161395 | 1GCRYDEK5LZ199239 | 1GCRYDEK5LZ140742 | 1GCRYDEK5LZ188628 | 1GCRYDEK5LZ123603 | 1GCRYDEK5LZ131815 | 1GCRYDEK5LZ159405 | 1GCRYDEK5LZ105618 | 1GCRYDEK5LZ165740 | 1GCRYDEK5LZ178911 | 1GCRYDEK5LZ187477

1GCRYDEK5LZ144497; 1GCRYDEK5LZ199564 | 1GCRYDEK5LZ129692 | 1GCRYDEK5LZ107465 | 1GCRYDEK5LZ154138 | 1GCRYDEK5LZ171845; 1GCRYDEK5LZ107093; 1GCRYDEK5LZ152406; 1GCRYDEK5LZ116280 | 1GCRYDEK5LZ134293; 1GCRYDEK5LZ119907; 1GCRYDEK5LZ145309 | 1GCRYDEK5LZ152633 | 1GCRYDEK5LZ170663 | 1GCRYDEK5LZ159663 | 1GCRYDEK5LZ184580 | 1GCRYDEK5LZ115257 | 1GCRYDEK5LZ178469

1GCRYDEK5LZ117073 | 1GCRYDEK5LZ106090 | 1GCRYDEK5LZ179945 | 1GCRYDEK5LZ101150; 1GCRYDEK5LZ180545 | 1GCRYDEK5LZ199919 | 1GCRYDEK5LZ132950 | 1GCRYDEK5LZ114111 | 1GCRYDEK5LZ199810 | 1GCRYDEK5LZ187141; 1GCRYDEK5LZ119860 | 1GCRYDEK5LZ168931 | 1GCRYDEK5LZ158996 | 1GCRYDEK5LZ121527 | 1GCRYDEK5LZ178360; 1GCRYDEK5LZ170050

1GCRYDEK5LZ119941

1GCRYDEK5LZ170856; 1GCRYDEK5LZ146878; 1GCRYDEK5LZ142619; 1GCRYDEK5LZ150526; 1GCRYDEK5LZ193361 | 1GCRYDEK5LZ181131 | 1GCRYDEK5LZ123293 | 1GCRYDEK5LZ150431 | 1GCRYDEK5LZ194333

1GCRYDEK5LZ135623 | 1GCRYDEK5LZ154429; 1GCRYDEK5LZ174888 | 1GCRYDEK5LZ163342 | 1GCRYDEK5LZ136187 | 1GCRYDEK5LZ175734 | 1GCRYDEK5LZ182733; 1GCRYDEK5LZ143818; 1GCRYDEK5LZ147867 | 1GCRYDEK5LZ174339 | 1GCRYDEK5LZ148324; 1GCRYDEK5LZ192842 | 1GCRYDEK5LZ133340; 1GCRYDEK5LZ105702 | 1GCRYDEK5LZ169108 | 1GCRYDEK5LZ166399; 1GCRYDEK5LZ132124 | 1GCRYDEK5LZ107076 | 1GCRYDEK5LZ130907; 1GCRYDEK5LZ177242 | 1GCRYDEK5LZ128915 | 1GCRYDEK5LZ100063 | 1GCRYDEK5LZ107854 | 1GCRYDEK5LZ166144; 1GCRYDEK5LZ176463

1GCRYDEK5LZ152048 | 1GCRYDEK5LZ195417; 1GCRYDEK5LZ183624; 1GCRYDEK5LZ180707; 1GCRYDEK5LZ136352

1GCRYDEK5LZ168752 | 1GCRYDEK5LZ183753 | 1GCRYDEK5LZ110334 | 1GCRYDEK5LZ155936; 1GCRYDEK5LZ102136; 1GCRYDEK5LZ165897 | 1GCRYDEK5LZ161431 | 1GCRYDEK5LZ118286; 1GCRYDEK5LZ170548 | 1GCRYDEK5LZ134259; 1GCRYDEK5LZ186779 | 1GCRYDEK5LZ157993; 1GCRYDEK5LZ142524 | 1GCRYDEK5LZ149361; 1GCRYDEK5LZ191271 | 1GCRYDEK5LZ150929

1GCRYDEK5LZ144922 | 1GCRYDEK5LZ127358; 1GCRYDEK5LZ104842 | 1GCRYDEK5LZ166807;

1GCRYDEK5LZ130664

| 1GCRYDEK5LZ120183 | 1GCRYDEK5LZ156634 | 1GCRYDEK5LZ174907; 1GCRYDEK5LZ107224 | 1GCRYDEK5LZ173367; 1GCRYDEK5LZ143172; 1GCRYDEK5LZ111533; 1GCRYDEK5LZ155628; 1GCRYDEK5LZ163518 | 1GCRYDEK5LZ112018; 1GCRYDEK5LZ189536 | 1GCRYDEK5LZ103013 | 1GCRYDEK5LZ135363 | 1GCRYDEK5LZ190850; 1GCRYDEK5LZ190069; 1GCRYDEK5LZ134391 | 1GCRYDEK5LZ121611 | 1GCRYDEK5LZ146069 | 1GCRYDEK5LZ108339; 1GCRYDEK5LZ124010; 1GCRYDEK5LZ178455; 1GCRYDEK5LZ120605

1GCRYDEK5LZ150011 | 1GCRYDEK5LZ117400

1GCRYDEK5LZ151028

1GCRYDEK5LZ187799; 1GCRYDEK5LZ121608 | 1GCRYDEK5LZ144760; 1GCRYDEK5LZ198849 | 1GCRYDEK5LZ119793 | 1GCRYDEK5LZ144774 | 1GCRYDEK5LZ153605 | 1GCRYDEK5LZ132138; 1GCRYDEK5LZ189357 | 1GCRYDEK5LZ166466 | 1GCRYDEK5LZ151370 | 1GCRYDEK5LZ189309 | 1GCRYDEK5LZ188418 | 1GCRYDEK5LZ189665; 1GCRYDEK5LZ129417 | 1GCRYDEK5LZ120460 | 1GCRYDEK5LZ149201; 1GCRYDEK5LZ162837 | 1GCRYDEK5LZ149022; 1GCRYDEK5LZ137548; 1GCRYDEK5LZ119616; 1GCRYDEK5LZ166869 | 1GCRYDEK5LZ120913 |

1GCRYDEK5LZ120734

; 1GCRYDEK5LZ195773; 1GCRYDEK5LZ105845

1GCRYDEK5LZ134763 | 1GCRYDEK5LZ196003 | 1GCRYDEK5LZ171862; 1GCRYDEK5LZ136044

1GCRYDEK5LZ140479; 1GCRYDEK5LZ110639 | 1GCRYDEK5LZ100662 | 1GCRYDEK5LZ190315; 1GCRYDEK5LZ113170 | 1GCRYDEK5LZ143656 | 1GCRYDEK5LZ159033 | 1GCRYDEK5LZ146704; 1GCRYDEK5LZ126629

1GCRYDEK5LZ131362 | 1GCRYDEK5LZ143866 | 1GCRYDEK5LZ165169 | 1GCRYDEK5LZ143723; 1GCRYDEK5LZ186913; 1GCRYDEK5LZ191738 | 1GCRYDEK5LZ173014; 1GCRYDEK5LZ167181 | 1GCRYDEK5LZ146038 | 1GCRYDEK5LZ137386

1GCRYDEK5LZ132298 | 1GCRYDEK5LZ141809; 1GCRYDEK5LZ120863 | 1GCRYDEK5LZ121799 | 1GCRYDEK5LZ161591 | 1GCRYDEK5LZ153877 | 1GCRYDEK5LZ149876; 1GCRYDEK5LZ172123; 1GCRYDEK5LZ157718; 1GCRYDEK5LZ192033; 1GCRYDEK5LZ195434; 1GCRYDEK5LZ121964 | 1GCRYDEK5LZ130924; 1GCRYDEK5LZ159923; 1GCRYDEK5LZ173191 | 1GCRYDEK5LZ145794 | 1GCRYDEK5LZ131653 | 1GCRYDEK5LZ159811 | 1GCRYDEK5LZ145052; 1GCRYDEK5LZ157234 | 1GCRYDEK5LZ153362 | 1GCRYDEK5LZ188709; 1GCRYDEK5LZ128008 | 1GCRYDEK5LZ105165; 1GCRYDEK5LZ159114 | 1GCRYDEK5LZ110236;

1GCRYDEK5LZ125531

| 1GCRYDEK5LZ118594 | 1GCRYDEK5LZ115971; 1GCRYDEK5LZ197779; 1GCRYDEK5LZ114979 | 1GCRYDEK5LZ155970 | 1GCRYDEK5LZ178830 | 1GCRYDEK5LZ140076 | 1GCRYDEK5LZ134892; 1GCRYDEK5LZ164877 | 1GCRYDEK5LZ199869; 1GCRYDEK5LZ123665 | 1GCRYDEK5LZ177239; 1GCRYDEK5LZ107532; 1GCRYDEK5LZ152308; 1GCRYDEK5LZ158674 | 1GCRYDEK5LZ105327

1GCRYDEK5LZ172820 | 1GCRYDEK5LZ198284 | 1GCRYDEK5LZ101777 | 1GCRYDEK5LZ127019

1GCRYDEK5LZ122824 | 1GCRYDEK5LZ166208 | 1GCRYDEK5LZ165396; 1GCRYDEK5LZ153720 | 1GCRYDEK5LZ167388 | 1GCRYDEK5LZ123407; 1GCRYDEK5LZ141437 | 1GCRYDEK5LZ120068 | 1GCRYDEK5LZ124685 | 1GCRYDEK5LZ182649 | 1GCRYDEK5LZ132334; 1GCRYDEK5LZ161543 | 1GCRYDEK5LZ111810 | 1GCRYDEK5LZ157055 | 1GCRYDEK5LZ134732 | 1GCRYDEK5LZ176608; 1GCRYDEK5LZ100290

1GCRYDEK5LZ196180

1GCRYDEK5LZ176186 | 1GCRYDEK5LZ186443 | 1GCRYDEK5LZ184692; 1GCRYDEK5LZ161364; 1GCRYDEK5LZ125240 | 1GCRYDEK5LZ114044 | 1GCRYDEK5LZ166175; 1GCRYDEK5LZ109250 | 1GCRYDEK5LZ117462 | 1GCRYDEK5LZ134858; 1GCRYDEK5LZ103819; 1GCRYDEK5LZ148064; 1GCRYDEK5LZ182067 | 1GCRYDEK5LZ133676 |

1GCRYDEK5LZ127263

; 1GCRYDEK5LZ126307; 1GCRYDEK5LZ114142 | 1GCRYDEK5LZ171988; 1GCRYDEK5LZ193473 | 1GCRYDEK5LZ188838; 1GCRYDEK5LZ171750; 1GCRYDEK5LZ188158 | 1GCRYDEK5LZ137887 | 1GCRYDEK5LZ125044

1GCRYDEK5LZ121401 | 1GCRYDEK5LZ160635 | 1GCRYDEK5LZ104954 | 1GCRYDEK5LZ115081; 1GCRYDEK5LZ123018 | 1GCRYDEK5LZ115775; 1GCRYDEK5LZ154351; 1GCRYDEK5LZ177824; 1GCRYDEK5LZ106932 | 1GCRYDEK5LZ124945

1GCRYDEK5LZ181095 | 1GCRYDEK5LZ157556 | 1GCRYDEK5LZ189438

1GCRYDEK5LZ108261; 1GCRYDEK5LZ120491; 1GCRYDEK5LZ193103 | 1GCRYDEK5LZ113007

1GCRYDEK5LZ145732 | 1GCRYDEK5LZ170761 | 1GCRYDEK5LZ172445 | 1GCRYDEK5LZ192727

1GCRYDEK5LZ122855; 1GCRYDEK5LZ191125; 1GCRYDEK5LZ149005 | 1GCRYDEK5LZ111693; 1GCRYDEK5LZ173854; 1GCRYDEK5LZ108552 | 1GCRYDEK5LZ125707; 1GCRYDEK5LZ183221; 1GCRYDEK5LZ101696 | 1GCRYDEK5LZ177645 | 1GCRYDEK5LZ185518 | 1GCRYDEK5LZ180531 | 1GCRYDEK5LZ107286 | 1GCRYDEK5LZ144712; 1GCRYDEK5LZ181310 |

1GCRYDEK5LZ171991

; 1GCRYDEK5LZ139512 | 1GCRYDEK5LZ181551 | 1GCRYDEK5LZ158089 | 1GCRYDEK5LZ194963; 1GCRYDEK5LZ176561 | 1GCRYDEK5LZ100449

1GCRYDEK5LZ192050 | 1GCRYDEK5LZ130048 | 1GCRYDEK5LZ138151; 1GCRYDEK5LZ118479; 1GCRYDEK5LZ170145 | 1GCRYDEK5LZ144838; 1GCRYDEK5LZ139915 | 1GCRYDEK5LZ108745; 1GCRYDEK5LZ136805; 1GCRYDEK5LZ148212; 1GCRYDEK5LZ116649 | 1GCRYDEK5LZ199533 | 1GCRYDEK5LZ183882; 1GCRYDEK5LZ108308

1GCRYDEK5LZ122905

1GCRYDEK5LZ101875 | 1GCRYDEK5LZ140787 | 1GCRYDEK5LZ129207 | 1GCRYDEK5LZ163955; 1GCRYDEK5LZ112147 | 1GCRYDEK5LZ194445 | 1GCRYDEK5LZ172557 | 1GCRYDEK5LZ124797 | 1GCRYDEK5LZ187897 | 1GCRYDEK5LZ144869

1GCRYDEK5LZ125951 | 1GCRYDEK5LZ131605 | 1GCRYDEK5LZ187737 | 1GCRYDEK5LZ106400; 1GCRYDEK5LZ115680 | 1GCRYDEK5LZ165236 | 1GCRYDEK5LZ101262 | 1GCRYDEK5LZ111287

1GCRYDEK5LZ161459 | 1GCRYDEK5LZ141731 | 1GCRYDEK5LZ164894 | 1GCRYDEK5LZ192467 | 1GCRYDEK5LZ169299 | 1GCRYDEK5LZ148582

1GCRYDEK5LZ174244 | 1GCRYDEK5LZ145486; 1GCRYDEK5LZ133175 | 1GCRYDEK5LZ189715; 1GCRYDEK5LZ162515 | 1GCRYDEK5LZ111726 | 1GCRYDEK5LZ142295 | 1GCRYDEK5LZ160649; 1GCRYDEK5LZ101410 | 1GCRYDEK5LZ102234 | 1GCRYDEK5LZ122290

1GCRYDEK5LZ126985; 1GCRYDEK5LZ117722 | 1GCRYDEK5LZ131877 | 1GCRYDEK5LZ108907 | 1GCRYDEK5LZ106008 | 1GCRYDEK5LZ191920; 1GCRYDEK5LZ196082; 1GCRYDEK5LZ133323; 1GCRYDEK5LZ126212; 1GCRYDEK5LZ184448; 1GCRYDEK5LZ101651 | 1GCRYDEK5LZ101312 | 1GCRYDEK5LZ161008 | 1GCRYDEK5LZ182084; 1GCRYDEK5LZ111869 | 1GCRYDEK5LZ196101; 1GCRYDEK5LZ183073 | 1GCRYDEK5LZ115436 |

1GCRYDEK5LZ158898

| 1GCRYDEK5LZ159484 | 1GCRYDEK5LZ171179 | 1GCRYDEK5LZ162269 | 1GCRYDEK5LZ119311 | 1GCRYDEK5LZ163728 | 1GCRYDEK5LZ141891 | 1GCRYDEK5LZ115663 | 1GCRYDEK5LZ146623; 1GCRYDEK5LZ131488 | 1GCRYDEK5LZ129062 | 1GCRYDEK5LZ147805 | 1GCRYDEK5LZ179184 | 1GCRYDEK5LZ192176 | 1GCRYDEK5LZ150803 | 1GCRYDEK5LZ152471 | 1GCRYDEK5LZ176155; 1GCRYDEK5LZ184997 | 1GCRYDEK5LZ103805 | 1GCRYDEK5LZ122130 | 1GCRYDEK5LZ192985

1GCRYDEK5LZ151000 | 1GCRYDEK5LZ170789; 1GCRYDEK5LZ179749 | 1GCRYDEK5LZ195496 | 1GCRYDEK5LZ111418

1GCRYDEK5LZ147657; 1GCRYDEK5LZ163423 | 1GCRYDEK5LZ152650 | 1GCRYDEK5LZ109247; 1GCRYDEK5LZ150591 | 1GCRYDEK5LZ123102 | 1GCRYDEK5LZ161722; 1GCRYDEK5LZ111404; 1GCRYDEK5LZ146105 | 1GCRYDEK5LZ154981; 1GCRYDEK5LZ150171 | 1GCRYDEK5LZ144323; 1GCRYDEK5LZ162935; 1GCRYDEK5LZ132091; 1GCRYDEK5LZ198415; 1GCRYDEK5LZ108759 | 1GCRYDEK5LZ197684; 1GCRYDEK5LZ100161 | 1GCRYDEK5LZ149389 | 1GCRYDEK5LZ114903 |

1GCRYDEK5LZ174728

| 1GCRYDEK5LZ186247 | 1GCRYDEK5LZ191416 | 1GCRYDEK5LZ162997; 1GCRYDEK5LZ131412 | 1GCRYDEK5LZ175894; 1GCRYDEK5LZ151286 | 1GCRYDEK5LZ132401; 1GCRYDEK5LZ153006; 1GCRYDEK5LZ103609 | 1GCRYDEK5LZ145116 | 1GCRYDEK5LZ144368; 1GCRYDEK5LZ195997 | 1GCRYDEK5LZ187270 | 1GCRYDEK5LZ131474; 1GCRYDEK5LZ189648 | 1GCRYDEK5LZ176687 | 1GCRYDEK5LZ135072 | 1GCRYDEK5LZ133502 | 1GCRYDEK5LZ168573 | 1GCRYDEK5LZ123424 | 1GCRYDEK5LZ174826 | 1GCRYDEK5LZ123889 | 1GCRYDEK5LZ129319 | 1GCRYDEK5LZ182814 | 1GCRYDEK5LZ107496 | 1GCRYDEK5LZ145181 | 1GCRYDEK5LZ127201 | 1GCRYDEK5LZ195207 | 1GCRYDEK5LZ142197 | 1GCRYDEK5LZ115646 | 1GCRYDEK5LZ157654 | 1GCRYDEK5LZ198141 | 1GCRYDEK5LZ166788 | 1GCRYDEK5LZ149215; 1GCRYDEK5LZ127747; 1GCRYDEK5LZ171327; 1GCRYDEK5LZ196292 | 1GCRYDEK5LZ146296 | 1GCRYDEK5LZ132642; 1GCRYDEK5LZ127683; 1GCRYDEK5LZ146881 | 1GCRYDEK5LZ199855; 1GCRYDEK5LZ184885 | 1GCRYDEK5LZ176785; 1GCRYDEK5LZ187611

1GCRYDEK5LZ165687 | 1GCRYDEK5LZ114707 | 1GCRYDEK5LZ100922 | 1GCRYDEK5LZ122743 | 1GCRYDEK5LZ139302 | 1GCRYDEK5LZ103304; 1GCRYDEK5LZ122922 | 1GCRYDEK5LZ194347 | 1GCRYDEK5LZ193294

1GCRYDEK5LZ112343 | 1GCRYDEK5LZ182876

1GCRYDEK5LZ163311 | 1GCRYDEK5LZ172882

1GCRYDEK5LZ131071; 1GCRYDEK5LZ147853 | 1GCRYDEK5LZ108468 | 1GCRYDEK5LZ159551; 1GCRYDEK5LZ183137 | 1GCRYDEK5LZ175667; 1GCRYDEK5LZ118224 | 1GCRYDEK5LZ156746 | 1GCRYDEK5LZ120541 | 1GCRYDEK5LZ102329 | 1GCRYDEK5LZ145035 | 1GCRYDEK5LZ128414 | 1GCRYDEK5LZ193313; 1GCRYDEK5LZ181713; 1GCRYDEK5LZ147061; 1GCRYDEK5LZ133936 | 1GCRYDEK5LZ133967 | 1GCRYDEK5LZ118546 | 1GCRYDEK5LZ128378 | 1GCRYDEK5LZ158318; 1GCRYDEK5LZ168475 | 1GCRYDEK5LZ181646 | 1GCRYDEK5LZ196146; 1GCRYDEK5LZ135086 | 1GCRYDEK5LZ161140 |

1GCRYDEK5LZ169643

| 1GCRYDEK5LZ162594 | 1GCRYDEK5LZ177029 | 1GCRYDEK5LZ116943; 1GCRYDEK5LZ177032 | 1GCRYDEK5LZ196552 | 1GCRYDEK5LZ143575 | 1GCRYDEK5LZ122113 | 1GCRYDEK5LZ174373 | 1GCRYDEK5LZ157024; 1GCRYDEK5LZ195966 |

1GCRYDEK5LZ110124

; 1GCRYDEK5LZ105649

1GCRYDEK5LZ144452 | 1GCRYDEK5LZ179332; 1GCRYDEK5LZ191531

1GCRYDEK5LZ168864 | 1GCRYDEK5LZ118093 | 1GCRYDEK5LZ178892 | 1GCRYDEK5LZ176401; 1GCRYDEK5LZ191559 | 1GCRYDEK5LZ113556 | 1GCRYDEK5LZ149571; 1GCRYDEK5LZ194770 | 1GCRYDEK5LZ163597 | 1GCRYDEK5LZ172056; 1GCRYDEK5LZ156715; 1GCRYDEK5LZ191139 | 1GCRYDEK5LZ170193 | 1GCRYDEK5LZ173188 | 1GCRYDEK5LZ123083 | 1GCRYDEK5LZ171828 | 1GCRYDEK5LZ163194 | 1GCRYDEK5LZ165401 | 1GCRYDEK5LZ122872; 1GCRYDEK5LZ108258 |

1GCRYDEK5LZ101889

| 1GCRYDEK5LZ110401 | 1GCRYDEK5LZ143592 | 1GCRYDEK5LZ178004 | 1GCRYDEK5LZ182747

1GCRYDEK5LZ105991 | 1GCRYDEK5LZ175765 | 1GCRYDEK5LZ134827 | 1GCRYDEK5LZ148162 | 1GCRYDEK5LZ164815 | 1GCRYDEK5LZ155466 | 1GCRYDEK5LZ104386; 1GCRYDEK5LZ142555 | 1GCRYDEK5LZ141387; 1GCRYDEK5LZ164054 | 1GCRYDEK5LZ149151; 1GCRYDEK5LZ142703; 1GCRYDEK5LZ196339;

1GCRYDEK5LZ1608311GCRYDEK5LZ158612 | 1GCRYDEK5LZ140286; 1GCRYDEK5LZ123097; 1GCRYDEK5LZ144063; 1GCRYDEK5LZ168881 | 1GCRYDEK5LZ169996 | 1GCRYDEK5LZ123732 | 1GCRYDEK5LZ159954 | 1GCRYDEK5LZ184207 | 1GCRYDEK5LZ117087; 1GCRYDEK5LZ163468 | 1GCRYDEK5LZ141650 | 1GCRYDEK5LZ123892; 1GCRYDEK5LZ175474 | 1GCRYDEK5LZ197796 | 1GCRYDEK5LZ145472

1GCRYDEK5LZ157976

1GCRYDEK5LZ119468; 1GCRYDEK5LZ142202; 1GCRYDEK5LZ143396 | 1GCRYDEK5LZ124248 | 1GCRYDEK5LZ165642 | 1GCRYDEK5LZ165916 | 1GCRYDEK5LZ159209 | 1GCRYDEK5LZ102752 | 1GCRYDEK5LZ125500; 1GCRYDEK5LZ187785 | 1GCRYDEK5LZ147075 | 1GCRYDEK5LZ192520 | 1GCRYDEK5LZ164135; 1GCRYDEK5LZ142409 | 1GCRYDEK5LZ149313

1GCRYDEK5LZ189469

1GCRYDEK5LZ165091; 1GCRYDEK5LZ140935 | 1GCRYDEK5LZ136447 | 1GCRYDEK5LZ147254; 1GCRYDEK5LZ141700; 1GCRYDEK5LZ128316; 1GCRYDEK5LZ124394 | 1GCRYDEK5LZ139834 | 1GCRYDEK5LZ113430 | 1GCRYDEK5LZ198365 | 1GCRYDEK5LZ199774; 1GCRYDEK5LZ197524 | 1GCRYDEK5LZ106140 | 1GCRYDEK5LZ194140 | 1GCRYDEK5LZ149067; 1GCRYDEK5LZ160179 | 1GCRYDEK5LZ171859 | 1GCRYDEK5LZ147027

1GCRYDEK5LZ109975; 1GCRYDEK5LZ198530

1GCRYDEK5LZ148288 | 1GCRYDEK5LZ146914

1GCRYDEK5LZ110950

1GCRYDEK5LZ116604; 1GCRYDEK5LZ107871 | 1GCRYDEK5LZ179704 | 1GCRYDEK5LZ191836; 1GCRYDEK5LZ183185 | 1GCRYDEK5LZ160909 | 1GCRYDEK5LZ190878 | 1GCRYDEK5LZ183042; 1GCRYDEK5LZ172333 | 1GCRYDEK5LZ107191; 1GCRYDEK5LZ169254; 1GCRYDEK5LZ112956 | 1GCRYDEK5LZ129739; 1GCRYDEK5LZ199967 | 1GCRYDEK5LZ178374; 1GCRYDEK5LZ170162 | 1GCRYDEK5LZ135234; 1GCRYDEK5LZ187866 | 1GCRYDEK5LZ175345 | 1GCRYDEK5LZ119406 | 1GCRYDEK5LZ121432 | 1GCRYDEK5LZ136349; 1GCRYDEK5LZ105893; 1GCRYDEK5LZ108017; 1GCRYDEK5LZ128655 | 1GCRYDEK5LZ183557; 1GCRYDEK5LZ168850 | 1GCRYDEK5LZ121768; 1GCRYDEK5LZ143382 | 1GCRYDEK5LZ164071 | 1GCRYDEK5LZ167925 | 1GCRYDEK5LZ113623; 1GCRYDEK5LZ188399 | 1GCRYDEK5LZ178701; 1GCRYDEK5LZ162787 | 1GCRYDEK5LZ163762; 1GCRYDEK5LZ177807 | 1GCRYDEK5LZ108101;

1GCRYDEK5LZ169948

; 1GCRYDEK5LZ145391; 1GCRYDEK5LZ129479 | 1GCRYDEK5LZ120829; 1GCRYDEK5LZ134018 | 1GCRYDEK5LZ158769; 1GCRYDEK5LZ154513; 1GCRYDEK5LZ130647 | 1GCRYDEK5LZ168444 | 1GCRYDEK5LZ195241; 1GCRYDEK5LZ145438 | 1GCRYDEK5LZ132236 | 1GCRYDEK5LZ137209; 1GCRYDEK5LZ121687 | 1GCRYDEK5LZ134004; 1GCRYDEK5LZ193635; 1GCRYDEK5LZ146055; 1GCRYDEK5LZ153801; 1GCRYDEK5LZ113489 | 1GCRYDEK5LZ165205 | 1GCRYDEK5LZ131524 | 1GCRYDEK5LZ155158 | 1GCRYDEK5LZ132799 | 1GCRYDEK5LZ197457; 1GCRYDEK5LZ153491; 1GCRYDEK5LZ137324; 1GCRYDEK5LZ160800 | 1GCRYDEK5LZ156665

1GCRYDEK5LZ179413 | 1GCRYDEK5LZ194980; 1GCRYDEK5LZ111502; 1GCRYDEK5LZ180156 | 1GCRYDEK5LZ123505; 1GCRYDEK5LZ193909 | 1GCRYDEK5LZ187303 | 1GCRYDEK5LZ128736 | 1GCRYDEK5LZ149554; 1GCRYDEK5LZ166709 | 1GCRYDEK5LZ123343; 1GCRYDEK5LZ182845 | 1GCRYDEK5LZ170324

1GCRYDEK5LZ115078 | 1GCRYDEK5LZ112648 | 1GCRYDEK5LZ138585 | 1GCRYDEK5LZ185101; 1GCRYDEK5LZ123035 | 1GCRYDEK5LZ101519; 1GCRYDEK5LZ171957 | 1GCRYDEK5LZ119549 | 1GCRYDEK5LZ198267 | 1GCRYDEK5LZ191447 | 1GCRYDEK5LZ175135 | 1GCRYDEK5LZ177533 | 1GCRYDEK5LZ172574 | 1GCRYDEK5LZ141180; 1GCRYDEK5LZ123553; 1GCRYDEK5LZ177919 | 1GCRYDEK5LZ149697

1GCRYDEK5LZ185549 | 1GCRYDEK5LZ166953 | 1GCRYDEK5LZ119731 | 1GCRYDEK5LZ139039 | 1GCRYDEK5LZ169853 | 1GCRYDEK5LZ169559 | 1GCRYDEK5LZ157749 | 1GCRYDEK5LZ196664 | 1GCRYDEK5LZ166130; 1GCRYDEK5LZ173501 | 1GCRYDEK5LZ106297; 1GCRYDEK5LZ102590 | 1GCRYDEK5LZ114951; 1GCRYDEK5LZ144516; 1GCRYDEK5LZ183008; 1GCRYDEK5LZ155743 | 1GCRYDEK5LZ111760 | 1GCRYDEK5LZ150686 | 1GCRYDEK5LZ109992 | 1GCRYDEK5LZ165737 | 1GCRYDEK5LZ114528 | 1GCRYDEK5LZ196499 | 1GCRYDEK5LZ142135; 1GCRYDEK5LZ171926 | 1GCRYDEK5LZ117106

1GCRYDEK5LZ129708 | 1GCRYDEK5LZ121852 | 1GCRYDEK5LZ193165; 1GCRYDEK5LZ113024 | 1GCRYDEK5LZ180433 | 1GCRYDEK5LZ153717; 1GCRYDEK5LZ178939 | 1GCRYDEK5LZ198012 | 1GCRYDEK5LZ161204; 1GCRYDEK5LZ173417; 1GCRYDEK5LZ173045; 1GCRYDEK5LZ189021 | 1GCRYDEK5LZ136240; 1GCRYDEK5LZ163681 | 1GCRYDEK5LZ171876

1GCRYDEK5LZ161641 | 1GCRYDEK5LZ135959; 1GCRYDEK5LZ179069 | 1GCRYDEK5LZ114982 | 1GCRYDEK5LZ142233; 1GCRYDEK5LZ151806; 1GCRYDEK5LZ197720 | 1GCRYDEK5LZ109832 | 1GCRYDEK5LZ150610 | 1GCRYDEK5LZ124931 | 1GCRYDEK5LZ134844 | 1GCRYDEK5LZ197491; 1GCRYDEK5LZ174454 | 1GCRYDEK5LZ108356; 1GCRYDEK5LZ137632 | 1GCRYDEK5LZ148338; 1GCRYDEK5LZ181498

1GCRYDEK5LZ118837 | 1GCRYDEK5LZ113590; 1GCRYDEK5LZ109667 | 1GCRYDEK5LZ107479 | 1GCRYDEK5LZ118367 | 1GCRYDEK5LZ179931 | 1GCRYDEK5LZ167794; 1GCRYDEK5LZ123651 | 1GCRYDEK5LZ132785 | 1GCRYDEK5LZ117574 | 1GCRYDEK5LZ100726 | 1GCRYDEK5LZ124900; 1GCRYDEK5LZ171456; 1GCRYDEK5LZ160568; 1GCRYDEK5LZ138358; 1GCRYDEK5LZ193215 | 1GCRYDEK5LZ110978; 1GCRYDEK5LZ178438 | 1GCRYDEK5LZ187415 | 1GCRYDEK5LZ110267 | 1GCRYDEK5LZ101455 | 1GCRYDEK5LZ196759; 1GCRYDEK5LZ131409 | 1GCRYDEK5LZ177144 | 1GCRYDEK5LZ180125 | 1GCRYDEK5LZ121320; 1GCRYDEK5LZ125660; 1GCRYDEK5LZ123410; 1GCRYDEK5LZ137520 | 1GCRYDEK5LZ130406

1GCRYDEK5LZ155032 |

1GCRYDEK5LZ112844

| 1GCRYDEK5LZ106980 | 1GCRYDEK5LZ168105; 1GCRYDEK5LZ140532 |

1GCRYDEK5LZ117560

; 1GCRYDEK5LZ147741; 1GCRYDEK5LZ140708 | 1GCRYDEK5LZ158240; 1GCRYDEK5LZ151319 | 1GCRYDEK5LZ125965 | 1GCRYDEK5LZ117980 | 1GCRYDEK5LZ190640; 1GCRYDEK5LZ113069 | 1GCRYDEK5LZ183834 | 1GCRYDEK5LZ168332 | 1GCRYDEK5LZ165544 | 1GCRYDEK5LZ158352 | 1GCRYDEK5LZ199757

1GCRYDEK5LZ107210 | 1GCRYDEK5LZ170078; 1GCRYDEK5LZ124699 | 1GCRYDEK5LZ191173; 1GCRYDEK5LZ100497; 1GCRYDEK5LZ118790 | 1GCRYDEK5LZ147514 | 1GCRYDEK5LZ198866; 1GCRYDEK5LZ117414; 1GCRYDEK5LZ115923 | 1GCRYDEK5LZ149893 | 1GCRYDEK5LZ144113 | 1GCRYDEK5LZ161221 | 1GCRYDEK5LZ106316; 1GCRYDEK5LZ180691 | 1GCRYDEK5LZ126890 | 1GCRYDEK5LZ143365 | 1GCRYDEK5LZ187625 | 1GCRYDEK5LZ155435; 1GCRYDEK5LZ162417 | 1GCRYDEK5LZ135914; 1GCRYDEK5LZ144824; 1GCRYDEK5LZ148257 | 1GCRYDEK5LZ138005; 1GCRYDEK5LZ168492; 1GCRYDEK5LZ142166; 1GCRYDEK5LZ171389 | 1GCRYDEK5LZ110866 | 1GCRYDEK5LZ100239

1GCRYDEK5LZ187009 | 1GCRYDEK5LZ138117; 1GCRYDEK5LZ142491 | 1GCRYDEK5LZ119566; 1GCRYDEK5LZ180836 | 1GCRYDEK5LZ106025 | 1GCRYDEK5LZ138702 | 1GCRYDEK5LZ195515 | 1GCRYDEK5LZ178424; 1GCRYDEK5LZ118644; 1GCRYDEK5LZ101276; 1GCRYDEK5LZ135556; 1GCRYDEK5LZ199838 | 1GCRYDEK5LZ186233 | 1GCRYDEK5LZ101472 | 1GCRYDEK5LZ139218; 1GCRYDEK5LZ150204 | 1GCRYDEK5LZ107689 | 1GCRYDEK5LZ137405

1GCRYDEK5LZ100466; 1GCRYDEK5LZ166449; 1GCRYDEK5LZ101214; 1GCRYDEK5LZ118529 | 1GCRYDEK5LZ126159; 1GCRYDEK5LZ151255 | 1GCRYDEK5LZ194915; 1GCRYDEK5LZ158545; 1GCRYDEK5LZ129384 | 1GCRYDEK5LZ177354 | 1GCRYDEK5LZ177385 | 1GCRYDEK5LZ138957 | 1GCRYDEK5LZ140563 | 1GCRYDEK5LZ106302 | 1GCRYDEK5LZ171800; 1GCRYDEK5LZ185650 | 1GCRYDEK5LZ164944 | 1GCRYDEK5LZ171358; 1GCRYDEK5LZ199452 | 1GCRYDEK5LZ107403 | 1GCRYDEK5LZ144676 | 1GCRYDEK5LZ102086; 1GCRYDEK5LZ134097 | 1GCRYDEK5LZ145553 | 1GCRYDEK5LZ185115; 1GCRYDEK5LZ128977 | 1GCRYDEK5LZ167584; 1GCRYDEK5LZ172946 | 1GCRYDEK5LZ125481

1GCRYDEK5LZ168170 | 1GCRYDEK5LZ161400 | 1GCRYDEK5LZ151272 | 1GCRYDEK5LZ125612 | 1GCRYDEK5LZ193988; 1GCRYDEK5LZ191657 | 1GCRYDEK5LZ106557; 1GCRYDEK5LZ131006 | 1GCRYDEK5LZ139977 | 1GCRYDEK5LZ105067 | 1GCRYDEK5LZ186572 | 1GCRYDEK5LZ120426 | 1GCRYDEK5LZ137260; 1GCRYDEK5LZ150784; 1GCRYDEK5LZ128574 | 1GCRYDEK5LZ196843; 1GCRYDEK5LZ131345 | 1GCRYDEK5LZ156178;

1GCRYDEK5LZ196051

| 1GCRYDEK5LZ196521; 1GCRYDEK5LZ194073 | 1GCRYDEK5LZ128090; 1GCRYDEK5LZ199287 | 1GCRYDEK5LZ145889 | 1GCRYDEK5LZ151997 | 1GCRYDEK5LZ144287 | 1GCRYDEK5LZ185437 | 1GCRYDEK5LZ135590 | 1GCRYDEK5LZ110253 | 1GCRYDEK5LZ154799; 1GCRYDEK5LZ122502; 1GCRYDEK5LZ182165; 1GCRYDEK5LZ109619

1GCRYDEK5LZ112794

1GCRYDEK5LZ135654 | 1GCRYDEK5LZ182506 | 1GCRYDEK5LZ142250; 1GCRYDEK5LZ152101 | 1GCRYDEK5LZ168119 |

1GCRYDEK5LZ158304

; 1GCRYDEK5LZ125772

1GCRYDEK5LZ188564; 1GCRYDEK5LZ196597 |

1GCRYDEK5LZ141910

; 1GCRYDEK5LZ166998; 1GCRYDEK5LZ174552 | 1GCRYDEK5LZ199211; 1GCRYDEK5LZ188810; 1GCRYDEK5LZ102153 | 1GCRYDEK5LZ109331 | 1GCRYDEK5LZ191867 | 1GCRYDEK5LZ180349 | 1GCRYDEK5LZ131040 | 1GCRYDEK5LZ193831

1GCRYDEK5LZ178228 | 1GCRYDEK5LZ108812 | 1GCRYDEK5LZ141342 | 1GCRYDEK5LZ160439 | 1GCRYDEK5LZ119051; 1GCRYDEK5LZ139672 | 1GCRYDEK5LZ108048 | 1GCRYDEK5LZ160599 | 1GCRYDEK5LZ194767; 1GCRYDEK5LZ138909

1GCRYDEK5LZ198298; 1GCRYDEK5LZ197894 | 1GCRYDEK5LZ196129 | 1GCRYDEK5LZ130020; 1GCRYDEK5LZ143138 | 1GCRYDEK5LZ122287; 1GCRYDEK5LZ115677

1GCRYDEK5LZ136481; 1GCRYDEK5LZ111595 | 1GCRYDEK5LZ105120; 1GCRYDEK5LZ100841 | 1GCRYDEK5LZ191710; 1GCRYDEK5LZ186264 | 1GCRYDEK5LZ178746; 1GCRYDEK5LZ121219 | 1GCRYDEK5LZ136433 | 1GCRYDEK5LZ187673; 1GCRYDEK5LZ169724 | 1GCRYDEK5LZ158917 | 1GCRYDEK5LZ154205 | 1GCRYDEK5LZ187849; 1GCRYDEK5LZ123634 | 1GCRYDEK5LZ119762 | 1GCRYDEK5LZ177547 | 1GCRYDEK5LZ189682 | 1GCRYDEK5LZ146265; 1GCRYDEK5LZ175314; 1GCRYDEK5LZ101438 | 1GCRYDEK5LZ160862 | 1GCRYDEK5LZ100709 | 1GCRYDEK5LZ103769 | 1GCRYDEK5LZ170436; 1GCRYDEK5LZ163132; 1GCRYDEK5LZ174292; 1GCRYDEK5LZ147724; 1GCRYDEK5LZ186877 | 1GCRYDEK5LZ115274 | 1GCRYDEK5LZ128252 | 1GCRYDEK5LZ140112 | 1GCRYDEK5LZ150851; 1GCRYDEK5LZ146363; 1GCRYDEK5LZ108146; 1GCRYDEK5LZ159372 | 1GCRYDEK5LZ135041; 1GCRYDEK5LZ101942 | 1GCRYDEK5LZ189391; 1GCRYDEK5LZ169514 | 1GCRYDEK5LZ178780; 1GCRYDEK5LZ147366 | 1GCRYDEK5LZ187348 | 1GCRYDEK5LZ149747; 1GCRYDEK5LZ128817 | 1GCRYDEK5LZ182568 | 1GCRYDEK5LZ131278; 1GCRYDEK5LZ162062 | 1GCRYDEK5LZ106915; 1GCRYDEK5LZ140904; 1GCRYDEK5LZ159291; 1GCRYDEK5LZ142037; 1GCRYDEK5LZ188144 | 1GCRYDEK5LZ177192 | 1GCRYDEK5LZ147559 | 1GCRYDEK5LZ198981; 1GCRYDEK5LZ117171 | 1GCRYDEK5LZ167245 | 1GCRYDEK5LZ193697; 1GCRYDEK5LZ181842

1GCRYDEK5LZ158920 | 1GCRYDEK5LZ159937 | 1GCRYDEK5LZ122516 | 1GCRYDEK5LZ118207; 1GCRYDEK5LZ122757; 1GCRYDEK5LZ153894 | 1GCRYDEK5LZ140837 | 1GCRYDEK5LZ103366 | 1GCRYDEK5LZ137422 | 1GCRYDEK5LZ176673; 1GCRYDEK5LZ101990 | 1GCRYDEK5LZ123648 | 1GCRYDEK5LZ196406; 1GCRYDEK5LZ137596 | 1GCRYDEK5LZ151689 |

1GCRYDEK5LZ1755551GCRYDEK5LZ102959; 1GCRYDEK5LZ188967 | 1GCRYDEK5LZ186314; 1GCRYDEK5LZ107661; 1GCRYDEK5LZ149845; 1GCRYDEK5LZ116571 | 1GCRYDEK5LZ145911; 1GCRYDEK5LZ138098 | 1GCRYDEK5LZ142717 | 1GCRYDEK5LZ185017 | 1GCRYDEK5LZ130938 | 1GCRYDEK5LZ107675; 1GCRYDEK5LZ103481 | 1GCRYDEK5LZ172980; 1GCRYDEK5LZ157914 | 1GCRYDEK5LZ169755 | 1GCRYDEK5LZ183946 | 1GCRYDEK5LZ182358 | 1GCRYDEK5LZ150977; 1GCRYDEK5LZ123679 | 1GCRYDEK5LZ113475 | 1GCRYDEK5LZ157766 | 1GCRYDEK5LZ175541

1GCRYDEK5LZ164300 | 1GCRYDEK5LZ196342 | 1GCRYDEK5LZ183705; 1GCRYDEK5LZ145925 | 1GCRYDEK5LZ174132; 1GCRYDEK5LZ181839 | 1GCRYDEK5LZ142507 | 1GCRYDEK5LZ141051 | 1GCRYDEK5LZ153460; 1GCRYDEK5LZ147593 | 1GCRYDEK5LZ129790 | 1GCRYDEK5LZ112505 | 1GCRYDEK5LZ176222 | 1GCRYDEK5LZ185096;

1GCRYDEK5LZ154706

| 1GCRYDEK5LZ175510; 1GCRYDEK5LZ127022 | 1GCRYDEK5LZ134164 | 1GCRYDEK5LZ101648; 1GCRYDEK5LZ187723 | 1GCRYDEK5LZ163809 | 1GCRYDEK5LZ171277 |

1GCRYDEK5LZ121169

; 1GCRYDEK5LZ103688 | 1GCRYDEK5LZ185986; 1GCRYDEK5LZ126114 | 1GCRYDEK5LZ102766; 1GCRYDEK5LZ189732; 1GCRYDEK5LZ102007 | 1GCRYDEK5LZ177080 | 1GCRYDEK5LZ146573

1GCRYDEK5LZ132608; 1GCRYDEK5LZ143768

1GCRYDEK5LZ135136 | 1GCRYDEK5LZ150848; 1GCRYDEK5LZ142474 | 1GCRYDEK5LZ134228

1GCRYDEK5LZ173241; 1GCRYDEK5LZ179606; 1GCRYDEK5LZ115002 | 1GCRYDEK5LZ116490; 1GCRYDEK5LZ189231 | 1GCRYDEK5LZ154964 | 1GCRYDEK5LZ102427; 1GCRYDEK5LZ126579 | 1GCRYDEK5LZ132737

1GCRYDEK5LZ157735 | 1GCRYDEK5LZ149604 | 1GCRYDEK5LZ191626 | 1GCRYDEK5LZ138666 | 1GCRYDEK5LZ114335 | 1GCRYDEK5LZ125884; 1GCRYDEK5LZ178598; 1GCRYDEK5LZ147948 | 1GCRYDEK5LZ139462 | 1GCRYDEK5LZ180285 | 1GCRYDEK5LZ141079; 1GCRYDEK5LZ121334; 1GCRYDEK5LZ181873 | 1GCRYDEK5LZ173305 | 1GCRYDEK5LZ147352; 1GCRYDEK5LZ168380 | 1GCRYDEK5LZ133127 | 1GCRYDEK5LZ197541 | 1GCRYDEK5LZ167651; 1GCRYDEK5LZ154866 | 1GCRYDEK5LZ145696; 1GCRYDEK5LZ142040; 1GCRYDEK5LZ151580; 1GCRYDEK5LZ106011 | 1GCRYDEK5LZ157637 | 1GCRYDEK5LZ132592 | 1GCRYDEK5LZ179380 | 1GCRYDEK5LZ118269 | 1GCRYDEK5LZ187379 | 1GCRYDEK5LZ140725; 1GCRYDEK5LZ171506 | 1GCRYDEK5LZ115193

1GCRYDEK5LZ107188 | 1GCRYDEK5LZ187219

1GCRYDEK5LZ140465; 1GCRYDEK5LZ157931 | 1GCRYDEK5LZ179492; 1GCRYDEK5LZ157136 | 1GCRYDEK5LZ157864 | 1GCRYDEK5LZ156049 | 1GCRYDEK5LZ110317; 1GCRYDEK5LZ170274 | 1GCRYDEK5LZ172042; 1GCRYDEK5LZ130468 | 1GCRYDEK5LZ165950; 1GCRYDEK5LZ107305; 1GCRYDEK5LZ193599 | 1GCRYDEK5LZ153765; 1GCRYDEK5LZ144919 | 1GCRYDEK5LZ164605; 1GCRYDEK5LZ134083 | 1GCRYDEK5LZ167942 | 1GCRYDEK5LZ197765; 1GCRYDEK5LZ126825; 1GCRYDEK5LZ107417 | 1GCRYDEK5LZ187818; 1GCRYDEK5LZ124587 | 1GCRYDEK5LZ193151 | 1GCRYDEK5LZ153183; 1GCRYDEK5LZ164152; 1GCRYDEK5LZ109538; 1GCRYDEK5LZ140529; 1GCRYDEK5LZ114139 | 1GCRYDEK5LZ112472 | 1GCRYDEK5LZ172171 | 1GCRYDEK5LZ129711; 1GCRYDEK5LZ193327; 1GCRYDEK5LZ147836 | 1GCRYDEK5LZ106607 | 1GCRYDEK5LZ147285 | 1GCRYDEK5LZ108342 | 1GCRYDEK5LZ125142; 1GCRYDEK5LZ189519 | 1GCRYDEK5LZ175071; 1GCRYDEK5LZ122614 | 1GCRYDEK5LZ112049; 1GCRYDEK5LZ170713 | 1GCRYDEK5LZ137744 | 1GCRYDEK5LZ143270; 1GCRYDEK5LZ112178 | 1GCRYDEK5LZ101634

1GCRYDEK5LZ133726 | 1GCRYDEK5LZ126291 | 1GCRYDEK5LZ175023; 1GCRYDEK5LZ150073; 1GCRYDEK5LZ151899; 1GCRYDEK5LZ156844; 1GCRYDEK5LZ137453 | 1GCRYDEK5LZ196972 | 1GCRYDEK5LZ191237 | 1GCRYDEK5LZ196468 | 1GCRYDEK5LZ166435; 1GCRYDEK5LZ144788 | 1GCRYDEK5LZ178889; 1GCRYDEK5LZ185681 | 1GCRYDEK5LZ113802; 1GCRYDEK5LZ142054 | 1GCRYDEK5LZ187186 | 1GCRYDEK5LZ171103;

1GCRYDEK5LZ188869

| 1GCRYDEK5LZ196194; 1GCRYDEK5LZ135850 | 1GCRYDEK5LZ125917 | 1GCRYDEK5LZ137050 | 1GCRYDEK5LZ194185; 1GCRYDEK5LZ101729 | 1GCRYDEK5LZ199659

1GCRYDEK5LZ110138; 1GCRYDEK5LZ139901; 1GCRYDEK5LZ178035; 1GCRYDEK5LZ148260

1GCRYDEK5LZ134178; 1GCRYDEK5LZ181307 | 1GCRYDEK5LZ151224 | 1GCRYDEK5LZ185387 | 1GCRYDEK5LZ136660 | 1GCRYDEK5LZ105201; 1GCRYDEK5LZ188368 | 1GCRYDEK5LZ196955 | 1GCRYDEK5LZ104176 | 1GCRYDEK5LZ189410; 1GCRYDEK5LZ180061; 1GCRYDEK5LZ161252 | 1GCRYDEK5LZ193750; 1GCRYDEK5LZ142247 | 1GCRYDEK5LZ143902; 1GCRYDEK5LZ127652; 1GCRYDEK5LZ113444 | 1GCRYDEK5LZ125089 | 1GCRYDEK5LZ195076; 1GCRYDEK5LZ185454

1GCRYDEK5LZ121642 | 1GCRYDEK5LZ196793 | 1GCRYDEK5LZ172848 | 1GCRYDEK5LZ145892 | 1GCRYDEK5LZ116957 | 1GCRYDEK5LZ126145; 1GCRYDEK5LZ132897 | 1GCRYDEK5LZ172302 | 1GCRYDEK5LZ115162; 1GCRYDEK5LZ160084;

1GCRYDEK5LZ126047

| 1GCRYDEK5LZ141390 | 1GCRYDEK5LZ183347; 1GCRYDEK5LZ180514 | 1GCRYDEK5LZ196762; 1GCRYDEK5LZ108373; 1GCRYDEK5LZ167701 | 1GCRYDEK5LZ191352; 1GCRYDEK5LZ119440; 1GCRYDEK5LZ125447

1GCRYDEK5LZ167861; 1GCRYDEK5LZ164975 | 1GCRYDEK5LZ161686 | 1GCRYDEK5LZ138103 | 1GCRYDEK5LZ148095 | 1GCRYDEK5LZ110821; 1GCRYDEK5LZ107935 | 1GCRYDEK5LZ169013; 1GCRYDEK5LZ106204 | 1GCRYDEK5LZ148033 | 1GCRYDEK5LZ156150 | 1GCRYDEK5LZ160912; 1GCRYDEK5LZ174762; 1GCRYDEK5LZ141972 | 1GCRYDEK5LZ115873 | 1GCRYDEK5LZ107031; 1GCRYDEK5LZ103903 | 1GCRYDEK5LZ192937 | 1GCRYDEK5LZ191643 | 1GCRYDEK5LZ150655; 1GCRYDEK5LZ154169 | 1GCRYDEK5LZ184093 | 1GCRYDEK5LZ147772 | 1GCRYDEK5LZ185356 | 1GCRYDEK5LZ196938 | 1GCRYDEK5LZ181789 | 1GCRYDEK5LZ104369; 1GCRYDEK5LZ164832; 1GCRYDEK5LZ177094 | 1GCRYDEK5LZ147139 | 1GCRYDEK5LZ120653 | 1GCRYDEK5LZ132303 | 1GCRYDEK5LZ136609 | 1GCRYDEK5LZ101987 | 1GCRYDEK5LZ182943; 1GCRYDEK5LZ108521;

1GCRYDEK5LZ126680

| 1GCRYDEK5LZ197989 | 1GCRYDEK5LZ189777 | 1GCRYDEK5LZ145455; 1GCRYDEK5LZ176446 | 1GCRYDEK5LZ194252 | 1GCRYDEK5LZ189049; 1GCRYDEK5LZ118398; 1GCRYDEK5LZ119180 |

1GCRYDEK5LZ139994

| 1GCRYDEK5LZ194042; 1GCRYDEK5LZ172297 | 1GCRYDEK5LZ157685 | 1GCRYDEK5LZ142930 | 1GCRYDEK5LZ150574 | 1GCRYDEK5LZ131684 | 1GCRYDEK5LZ100936 | 1GCRYDEK5LZ105098

1GCRYDEK5LZ145018 |

1GCRYDEK5LZ148050

| 1GCRYDEK5LZ135105; 1GCRYDEK5LZ192579; 1GCRYDEK5LZ128123 | 1GCRYDEK5LZ157671 | 1GCRYDEK5LZ184594; 1GCRYDEK5LZ100676 | 1GCRYDEK5LZ101665; 1GCRYDEK5LZ136979 | 1GCRYDEK5LZ115212 | 1GCRYDEK5LZ166225 | 1GCRYDEK5LZ137534

1GCRYDEK5LZ188936; 1GCRYDEK5LZ187690 | 1GCRYDEK5LZ124380

1GCRYDEK5LZ102170

1GCRYDEK5LZ157220 | 1GCRYDEK5LZ148808 | 1GCRYDEK5LZ174535; 1GCRYDEK5LZ143883

1GCRYDEK5LZ109037 | 1GCRYDEK5LZ190203 | 1GCRYDEK5LZ152972 | 1GCRYDEK5LZ144645 | 1GCRYDEK5LZ112987; 1GCRYDEK5LZ152986 | 1GCRYDEK5LZ184434 | 1GCRYDEK5LZ156035 | 1GCRYDEK5LZ173627

1GCRYDEK5LZ151885; 1GCRYDEK5LZ161770 | 1GCRYDEK5LZ154625 | 1GCRYDEK5LZ181579 | 1GCRYDEK5LZ157489; 1GCRYDEK5LZ192100 | 1GCRYDEK5LZ140160 | 1GCRYDEK5LZ169268 | 1GCRYDEK5LZ113055 | 1GCRYDEK5LZ156701; 1GCRYDEK5LZ187768 | 1GCRYDEK5LZ111189; 1GCRYDEK5LZ133368 | 1GCRYDEK5LZ194705 | 1GCRYDEK5LZ164782; 1GCRYDEK5LZ182585 | 1GCRYDEK5LZ135671 | 1GCRYDEK5LZ190234 | 1GCRYDEK5LZ120264 | 1GCRYDEK5LZ161378 |

1GCRYDEK5LZ183378

; 1GCRYDEK5LZ134553 | 1GCRYDEK5LZ165253; 1GCRYDEK5LZ197233; 1GCRYDEK5LZ126582 | 1GCRYDEK5LZ143690; 1GCRYDEK5LZ184806 | 1GCRYDEK5LZ112990; 1GCRYDEK5LZ130857 | 1GCRYDEK5LZ124198; 1GCRYDEK5LZ185468 | 1GCRYDEK5LZ105375 | 1GCRYDEK5LZ152454 | 1GCRYDEK5LZ127330 | 1GCRYDEK5LZ162482; 1GCRYDEK5LZ166001 | 1GCRYDEK5LZ199077 | 1GCRYDEK5LZ100452 | 1GCRYDEK5LZ146332 | 1GCRYDEK5LZ187012; 1GCRYDEK5LZ145231 | 1GCRYDEK5LZ129627; 1GCRYDEK5LZ162773; 1GCRYDEK5LZ197376 | 1GCRYDEK5LZ158707 | 1GCRYDEK5LZ155239 | 1GCRYDEK5LZ155533; 1GCRYDEK5LZ123729 | 1GCRYDEK5LZ156939 | 1GCRYDEK5LZ173434 | 1GCRYDEK5LZ142801 | 1GCRYDEK5LZ181114; 1GCRYDEK5LZ155726 | 1GCRYDEK5LZ152132; 1GCRYDEK5LZ187575 | 1GCRYDEK5LZ103948 | 1GCRYDEK5LZ172476; 1GCRYDEK5LZ114447 | 1GCRYDEK5LZ193246 | 1GCRYDEK5LZ123682; 1GCRYDEK5LZ119504 | 1GCRYDEK5LZ109202; 1GCRYDEK5LZ139428 | 1GCRYDEK5LZ116411 | 1GCRYDEK5LZ101617; 1GCRYDEK5LZ143897 | 1GCRYDEK5LZ119518; 1GCRYDEK5LZ132625 | 1GCRYDEK5LZ112360

1GCRYDEK5LZ106901 | 1GCRYDEK5LZ154737;

1GCRYDEK5LZ1693831GCRYDEK5LZ179881 | 1GCRYDEK5LZ133824 | 1GCRYDEK5LZ121771 | 1GCRYDEK5LZ177709 | 1GCRYDEK5LZ173871 | 1GCRYDEK5LZ176348; 1GCRYDEK5LZ161512 | 1GCRYDEK5LZ172428 | 1GCRYDEK5LZ117882 | 1GCRYDEK5LZ194302; 1GCRYDEK5LZ144693; 1GCRYDEK5LZ131619 | 1GCRYDEK5LZ102637 | 1GCRYDEK5LZ116554 | 1GCRYDEK5LZ186104 | 1GCRYDEK5LZ177175; 1GCRYDEK5LZ138540; 1GCRYDEK5LZ162143; 1GCRYDEK5LZ116652 | 1GCRYDEK5LZ185325; 1GCRYDEK5LZ169626 | 1GCRYDEK5LZ103156; 1GCRYDEK5LZ115758 | 1GCRYDEK5LZ114173 | 1GCRYDEK5LZ194848

1GCRYDEK5LZ117431 | 1GCRYDEK5LZ197507 | 1GCRYDEK5LZ152499 | 1GCRYDEK5LZ138389

1GCRYDEK5LZ197264; 1GCRYDEK5LZ150719; 1GCRYDEK5LZ171649; 1GCRYDEK5LZ168511; 1GCRYDEK5LZ155516; 1GCRYDEK5LZ165673

1GCRYDEK5LZ179752 | 1GCRYDEK5LZ133760 | 1GCRYDEK5LZ195899 | 1GCRYDEK5LZ108177; 1GCRYDEK5LZ150588 | 1GCRYDEK5LZ103416 | 1GCRYDEK5LZ132673 | 1GCRYDEK5LZ174017 | 1GCRYDEK5LZ159789; 1GCRYDEK5LZ147562 | 1GCRYDEK5LZ166127 | 1GCRYDEK5LZ138120 | 1GCRYDEK5LZ134231

1GCRYDEK5LZ161851 | 1GCRYDEK5LZ144421; 1GCRYDEK5LZ173322 | 1GCRYDEK5LZ155662 | 1GCRYDEK5LZ146086; 1GCRYDEK5LZ154608; 1GCRYDEK5LZ147898 | 1GCRYDEK5LZ124346 | 1GCRYDEK5LZ122127; 1GCRYDEK5LZ161932; 1GCRYDEK5LZ194283; 1GCRYDEK5LZ121172; 1GCRYDEK5LZ122600 | 1GCRYDEK5LZ185597 | 1GCRYDEK5LZ184627; 1GCRYDEK5LZ129966; 1GCRYDEK5LZ167164 | 1GCRYDEK5LZ157508 | 1GCRYDEK5LZ117493; 1GCRYDEK5LZ144175 | 1GCRYDEK5LZ154673 | 1GCRYDEK5LZ124282; 1GCRYDEK5LZ171425

1GCRYDEK5LZ137758; 1GCRYDEK5LZ192193; 1GCRYDEK5LZ112374 | 1GCRYDEK5LZ160196; 1GCRYDEK5LZ173921; 1GCRYDEK5LZ193859; 1GCRYDEK5LZ104713 | 1GCRYDEK5LZ103044 | 1GCRYDEK5LZ128509 | 1GCRYDEK5LZ183588 | 1GCRYDEK5LZ193537 | 1GCRYDEK5LZ186863 | 1GCRYDEK5LZ134150 | 1GCRYDEK5LZ189746

1GCRYDEK5LZ131135 | 1GCRYDEK5LZ152681 | 1GCRYDEK5LZ171747 | 1GCRYDEK5LZ181162 | 1GCRYDEK5LZ148193 | 1GCRYDEK5LZ173465 | 1GCRYDEK5LZ155807; 1GCRYDEK5LZ170968; 1GCRYDEK5LZ139347 | 1GCRYDEK5LZ170940; 1GCRYDEK5LZ105621 | 1GCRYDEK5LZ128199; 1GCRYDEK5LZ151868 | 1GCRYDEK5LZ112200 | 1GCRYDEK5LZ158111 | 1GCRYDEK5LZ107143; 1GCRYDEK5LZ188127; 1GCRYDEK5LZ179024 | 1GCRYDEK5LZ193618; 1GCRYDEK5LZ130941; 1GCRYDEK5LZ153457

1GCRYDEK5LZ116361 | 1GCRYDEK5LZ143236; 1GCRYDEK5LZ176737 | 1GCRYDEK5LZ193487

1GCRYDEK5LZ157086 | 1GCRYDEK5LZ195160 | 1GCRYDEK5LZ111242; 1GCRYDEK5LZ194591 | 1GCRYDEK5LZ158562 | 1GCRYDEK5LZ130258 | 1GCRYDEK5LZ119437; 1GCRYDEK5LZ159145 | 1GCRYDEK5LZ184756 | 1GCRYDEK5LZ174387 | 1GCRYDEK5LZ145729 | 1GCRYDEK5LZ167407 | 1GCRYDEK5LZ103853 | 1GCRYDEK5LZ147576 | 1GCRYDEK5LZ183476 | 1GCRYDEK5LZ167259; 1GCRYDEK5LZ181260; 1GCRYDEK5LZ186166 | 1GCRYDEK5LZ157573 | 1GCRYDEK5LZ137727; 1GCRYDEK5LZ151515; 1GCRYDEK5LZ119261 |

1GCRYDEK5LZ121916

| 1GCRYDEK5LZ116862 | 1GCRYDEK5LZ189830 | 1GCRYDEK5LZ187205; 1GCRYDEK5LZ118238 | 1GCRYDEK5LZ165818 | 1GCRYDEK5LZ104629; 1GCRYDEK5LZ104243 | 1GCRYDEK5LZ167018 | 1GCRYDEK5LZ189892; 1GCRYDEK5LZ110298 | 1GCRYDEK5LZ177323 | 1GCRYDEK5LZ112262; 1GCRYDEK5LZ126078 | 1GCRYDEK5LZ130860 | 1GCRYDEK5LZ195112; 1GCRYDEK5LZ166029; 1GCRYDEK5LZ183736 | 1GCRYDEK5LZ153698 | 1GCRYDEK5LZ184854 | 1GCRYDEK5LZ101505; 1GCRYDEK5LZ191481 | 1GCRYDEK5LZ133287 | 1GCRYDEK5LZ111709

1GCRYDEK5LZ185230 | 1GCRYDEK5LZ154141; 1GCRYDEK5LZ116473 | 1GCRYDEK5LZ186376 | 1GCRYDEK5LZ189343 | 1GCRYDEK5LZ139557 | 1GCRYDEK5LZ182277 | 1GCRYDEK5LZ140594 | 1GCRYDEK5LZ195501

1GCRYDEK5LZ180173 | 1GCRYDEK5LZ113153 | 1GCRYDEK5LZ179217 | 1GCRYDEK5LZ169416 | 1GCRYDEK5LZ119986; 1GCRYDEK5LZ167990; 1GCRYDEK5LZ179265 | 1GCRYDEK5LZ164426; 1GCRYDEK5LZ121043 | 1GCRYDEK5LZ198382 | 1GCRYDEK5LZ172252 | 1GCRYDEK5LZ143558; 1GCRYDEK5LZ114092; 1GCRYDEK5LZ105750 | 1GCRYDEK5LZ104131; 1GCRYDEK5LZ134441 | 1GCRYDEK5LZ168198 | 1GCRYDEK5LZ176706; 1GCRYDEK5LZ141504 |

1GCRYDEK5LZ183087

| 1GCRYDEK5LZ190587 | 1GCRYDEK5LZ136089; 1GCRYDEK5LZ134794 | 1GCRYDEK5LZ115453 | 1GCRYDEK5LZ142989 | 1GCRYDEK5LZ132012 | 1GCRYDEK5LZ105537; 1GCRYDEK5LZ179525 | 1GCRYDEK5LZ108924 | 1GCRYDEK5LZ122841; 1GCRYDEK5LZ129336; 1GCRYDEK5LZ179329 | 1GCRYDEK5LZ100967 | 1GCRYDEK5LZ134620 | 1GCRYDEK5LZ121317 | 1GCRYDEK5LZ167892 | 1GCRYDEK5LZ138831; 1GCRYDEK5LZ150302 | 1GCRYDEK5LZ161011; 1GCRYDEK5LZ170405 | 1GCRYDEK5LZ171683 | 1GCRYDEK5LZ193764; 1GCRYDEK5LZ165348

1GCRYDEK5LZ150879 | 1GCRYDEK5LZ182859 | 1GCRYDEK5LZ132155 | 1GCRYDEK5LZ181775 | 1GCRYDEK5LZ156424; 1GCRYDEK5LZ114805 | 1GCRYDEK5LZ181470; 1GCRYDEK5LZ197250; 1GCRYDEK5LZ167374 | 1GCRYDEK5LZ140949; 1GCRYDEK5LZ163129

1GCRYDEK5LZ188757; 1GCRYDEK5LZ112259 | 1GCRYDEK5LZ139588 | 1GCRYDEK5LZ183266 | 1GCRYDEK5LZ192856; 1GCRYDEK5LZ195403; 1GCRYDEK5LZ160974 | 1GCRYDEK5LZ154334 | 1GCRYDEK5LZ142569; 1GCRYDEK5LZ143091 | 1GCRYDEK5LZ127103

1GCRYDEK5LZ148971; 1GCRYDEK5LZ133435; 1GCRYDEK5LZ166841 | 1GCRYDEK5LZ109877 | 1GCRYDEK5LZ144581 |

1GCRYDEK5LZ184188

| 1GCRYDEK5LZ151210; 1GCRYDEK5LZ155225; 1GCRYDEK5LZ129191 | 1GCRYDEK5LZ127070; 1GCRYDEK5LZ132446; 1GCRYDEK5LZ167813; 1GCRYDEK5LZ141096 | 1GCRYDEK5LZ192078

1GCRYDEK5LZ127442 | 1GCRYDEK5LZ127960 | 1GCRYDEK5LZ164913

1GCRYDEK5LZ130244

1GCRYDEK5LZ164328 | 1GCRYDEK5LZ150834

1GCRYDEK5LZ153085 | 1GCRYDEK5LZ112102; 1GCRYDEK5LZ107630 | 1GCRYDEK5LZ193943 | 1GCRYDEK5LZ134973 | 1GCRYDEK5LZ100080 | 1GCRYDEK5LZ156102 | 1GCRYDEK5LZ175006 | 1GCRYDEK5LZ164863

1GCRYDEK5LZ166404 | 1GCRYDEK5LZ114724 | 1GCRYDEK5LZ156147 | 1GCRYDEK5LZ190489; 1GCRYDEK5LZ176365 | 1GCRYDEK5LZ134861 | 1GCRYDEK5LZ133046 | 1GCRYDEK5LZ148677; 1GCRYDEK5LZ102475; 1GCRYDEK5LZ135475; 1GCRYDEK5LZ152728 | 1GCRYDEK5LZ102119 | 1GCRYDEK5LZ178729 | 1GCRYDEK5LZ190864; 1GCRYDEK5LZ130082 | 1GCRYDEK5LZ115338 | 1GCRYDEK5LZ177483 | 1GCRYDEK5LZ168363 | 1GCRYDEK5LZ141518; 1GCRYDEK5LZ170159; 1GCRYDEK5LZ132205; 1GCRYDEK5LZ118188

1GCRYDEK5LZ133659 |

1GCRYDEK5LZ168959

; 1GCRYDEK5LZ156732 | 1GCRYDEK5LZ174034 | 1GCRYDEK5LZ147643 | 1GCRYDEK5LZ194526; 1GCRYDEK5LZ123598; 1GCRYDEK5LZ160036; 1GCRYDEK5LZ166936; 1GCRYDEK5LZ106641 | 1GCRYDEK5LZ108079 | 1GCRYDEK5LZ133385; 1GCRYDEK5LZ143284 | 1GCRYDEK5LZ125027 | 1GCRYDEK5LZ196311 | 1GCRYDEK5LZ152731 | 1GCRYDEK5LZ191111 | 1GCRYDEK5LZ162370 | 1GCRYDEK5LZ137338 | 1GCRYDEK5LZ105599 | 1GCRYDEK5LZ150333 | 1GCRYDEK5LZ165270 | 1GCRYDEK5LZ173787; 1GCRYDEK5LZ109426 | 1GCRYDEK5LZ132270 | 1GCRYDEK5LZ186183 | 1GCRYDEK5LZ131846 | 1GCRYDEK5LZ180965 | 1GCRYDEK5LZ146525 | 1GCRYDEK5LZ157699

1GCRYDEK5LZ162028

1GCRYDEK5LZ164961 | 1GCRYDEK5LZ107367; 1GCRYDEK5LZ176138; 1GCRYDEK5LZ137419 | 1GCRYDEK5LZ113847 | 1GCRYDEK5LZ107272 | 1GCRYDEK5LZ187513 | 1GCRYDEK5LZ130390 | 1GCRYDEK5LZ134245 | 1GCRYDEK5LZ183686 | 1GCRYDEK5LZ185289 | 1GCRYDEK5LZ166306; 1GCRYDEK5LZ189911; 1GCRYDEK5LZ114206

1GCRYDEK5LZ128641 | 1GCRYDEK5LZ114397 |

1GCRYDEK5LZ190668

; 1GCRYDEK5LZ173594; 1GCRYDEK5LZ155497; 1GCRYDEK5LZ168377 | 1GCRYDEK5LZ158321; 1GCRYDEK5LZ135329 | 1GCRYDEK5LZ101746 | 1GCRYDEK5LZ122340; 1GCRYDEK5LZ164412; 1GCRYDEK5LZ156956 | 1GCRYDEK5LZ134987 | 1GCRYDEK5LZ121625; 1GCRYDEK5LZ141213 | 1GCRYDEK5LZ190637; 1GCRYDEK5LZ147125; 1GCRYDEK5LZ187317 | 1GCRYDEK5LZ133273; 1GCRYDEK5LZ190024 | 1GCRYDEK5LZ102718 | 1GCRYDEK5LZ120569; 1GCRYDEK5LZ133869 | 1GCRYDEK5LZ185082; 1GCRYDEK5LZ106056 | 1GCRYDEK5LZ184529 | 1GCRYDEK5LZ132978 | 1GCRYDEK5LZ110818 | 1GCRYDEK5LZ136545 | 1GCRYDEK5LZ178066; 1GCRYDEK5LZ138439; 1GCRYDEK5LZ185969 | 1GCRYDEK5LZ150882 | 1GCRYDEK5LZ190654 | 1GCRYDEK5LZ101097; 1GCRYDEK5LZ114822 | 1GCRYDEK5LZ195689 | 1GCRYDEK5LZ198379 | 1GCRYDEK5LZ167505 | 1GCRYDEK5LZ132723

1GCRYDEK5LZ167570 | 1GCRYDEK5LZ159758 | 1GCRYDEK5LZ105831 | 1GCRYDEK5LZ180335 | 1GCRYDEK5LZ147335 | 1GCRYDEK5LZ171232 | 1GCRYDEK5LZ168007 | 1GCRYDEK5LZ125786; 1GCRYDEK5LZ161929 | 1GCRYDEK5LZ196647; 1GCRYDEK5LZ178603 | 1GCRYDEK5LZ154446; 1GCRYDEK5LZ137307 | 1GCRYDEK5LZ123956; 1GCRYDEK5LZ188483; 1GCRYDEK5LZ198110

1GCRYDEK5LZ173496 | 1GCRYDEK5LZ126419

1GCRYDEK5LZ155337 | 1GCRYDEK5LZ117459; 1GCRYDEK5LZ168301; 1GCRYDEK5LZ145505; 1GCRYDEK5LZ135685; 1GCRYDEK5LZ145388

1GCRYDEK5LZ134519;

1GCRYDEK5LZ161266

| 1GCRYDEK5LZ187978 | 1GCRYDEK5LZ115811 | 1GCRYDEK5LZ160828; 1GCRYDEK5LZ116781 | 1GCRYDEK5LZ158609 |

1GCRYDEK5LZ147433

| 1GCRYDEK5LZ160232 | 1GCRYDEK5LZ139767 | 1GCRYDEK5LZ197961 | 1GCRYDEK5LZ176754; 1GCRYDEK5LZ136643 | 1GCRYDEK5LZ113508; 1GCRYDEK5LZ127831; 1GCRYDEK5LZ120250 | 1GCRYDEK5LZ193571 | 1GCRYDEK5LZ180383 | 1GCRYDEK5LZ179248 | 1GCRYDEK5LZ191741 | 1GCRYDEK5LZ108602; 1GCRYDEK5LZ195580 | 1GCRYDEK5LZ127389 | 1GCRYDEK5LZ159887 | 1GCRYDEK5LZ192159; 1GCRYDEK5LZ179377; 1GCRYDEK5LZ197930

1GCRYDEK5LZ139574; 1GCRYDEK5LZ121141

1GCRYDEK5LZ198561 | 1GCRYDEK5LZ164006; 1GCRYDEK5LZ140062 | 1GCRYDEK5LZ129854; 1GCRYDEK5LZ121480; 1GCRYDEK5LZ113783 | 1GCRYDEK5LZ129188; 1GCRYDEK5LZ158335; 1GCRYDEK5LZ113105 | 1GCRYDEK5LZ105277; 1GCRYDEK5LZ114108; 1GCRYDEK5LZ186300 | 1GCRYDEK5LZ149618; 1GCRYDEK5LZ138635 | 1GCRYDEK5LZ136724; 1GCRYDEK5LZ116750 | 1GCRYDEK5LZ124413

1GCRYDEK5LZ187480 | 1GCRYDEK5LZ115498 | 1GCRYDEK5LZ148856; 1GCRYDEK5LZ151966 | 1GCRYDEK5LZ162854 | 1GCRYDEK5LZ148470 | 1GCRYDEK5LZ153376 | 1GCRYDEK5LZ179038 | 1GCRYDEK5LZ159646; 1GCRYDEK5LZ104503 | 1GCRYDEK5LZ140367 | 1GCRYDEK5LZ136612 | 1GCRYDEK5LZ185633; 1GCRYDEK5LZ186474 | 1GCRYDEK5LZ152079; 1GCRYDEK5LZ170341

1GCRYDEK5LZ193392 | 1GCRYDEK5LZ156083 | 1GCRYDEK5LZ144273 | 1GCRYDEK5LZ146301; 1GCRYDEK5LZ136190 | 1GCRYDEK5LZ147612 | 1GCRYDEK5LZ143026; 1GCRYDEK5LZ110558; 1GCRYDEK5LZ197880 | 1GCRYDEK5LZ105229; 1GCRYDEK5LZ178102 | 1GCRYDEK5LZ125190 | 1GCRYDEK5LZ165074 | 1GCRYDEK5LZ104565; 1GCRYDEK5LZ154611; 1GCRYDEK5LZ126002; 1GCRYDEK5LZ190945 | 1GCRYDEK5LZ109278; 1GCRYDEK5LZ142667 | 1GCRYDEK5LZ120314 | 1GCRYDEK5LZ192789 | 1GCRYDEK5LZ166189; 1GCRYDEK5LZ138862; 1GCRYDEK5LZ156682; 1GCRYDEK5LZ164555; 1GCRYDEK5LZ137968; 1GCRYDEK5LZ116442 | 1GCRYDEK5LZ179427 | 1GCRYDEK5LZ110284; 1GCRYDEK5LZ100175; 1GCRYDEK5LZ163647; 1GCRYDEK5LZ161672 | 1GCRYDEK5LZ177743 | 1GCRYDEK5LZ147917; 1GCRYDEK5LZ139168 | 1GCRYDEK5LZ147481; 1GCRYDEK5LZ164023 | 1GCRYDEK5LZ154320; 1GCRYDEK5LZ148081 | 1GCRYDEK5LZ115985 | 1GCRYDEK5LZ188659 | 1GCRYDEK5LZ193201 | 1GCRYDEK5LZ140885 | 1GCRYDEK5LZ163471; 1GCRYDEK5LZ173515;

1GCRYDEK5LZ115839

| 1GCRYDEK5LZ164846

1GCRYDEK5LZ136285 | 1GCRYDEK5LZ134360 | 1GCRYDEK5LZ181209; 1GCRYDEK5LZ197717; 1GCRYDEK5LZ145357; 1GCRYDEK5LZ175247 | 1GCRYDEK5LZ189147 | 1GCRYDEK5LZ162806 | 1GCRYDEK5LZ154298 | 1GCRYDEK5LZ168637 | 1GCRYDEK5LZ176981 | 1GCRYDEK5LZ172669 | 1GCRYDEK5LZ163177 | 1GCRYDEK5LZ190377 | 1GCRYDEK5LZ110981; 1GCRYDEK5LZ164278 | 1GCRYDEK5LZ159744; 1GCRYDEK5LZ189844 | 1GCRYDEK5LZ142264; 1GCRYDEK5LZ198480; 1GCRYDEK5LZ145004 | 1GCRYDEK5LZ134682 | 1GCRYDEK5LZ181744 | 1GCRYDEK5LZ109765 | 1GCRYDEK5LZ168654; 1GCRYDEK5LZ165298 | 1GCRYDEK5LZ179993; 1GCRYDEK5LZ182425 | 1GCRYDEK5LZ159517 | 1GCRYDEK5LZ180562 | 1GCRYDEK5LZ193523 | 1GCRYDEK5LZ129157 | 1GCRYDEK5LZ133872 | 1GCRYDEK5LZ146248; 1GCRYDEK5LZ125139 | 1GCRYDEK5LZ166581; 1GCRYDEK5LZ117185 | 1GCRYDEK5LZ188208; 1GCRYDEK5LZ142183; 1GCRYDEK5LZ123195 | 1GCRYDEK5LZ197023 | 1GCRYDEK5LZ107160; 1GCRYDEK5LZ129174 | 1GCRYDEK5LZ109068; 1GCRYDEK5LZ181923; 1GCRYDEK5LZ172073 | 1GCRYDEK5LZ157833

1GCRYDEK5LZ133421 | 1GCRYDEK5LZ146556 | 1GCRYDEK5LZ132947; 1GCRYDEK5LZ105974; 1GCRYDEK5LZ119809; 1GCRYDEK5LZ104291; 1GCRYDEK5LZ153815; 1GCRYDEK5LZ173451; 1GCRYDEK5LZ139686; 1GCRYDEK5LZ148369 | 1GCRYDEK5LZ143463 | 1GCRYDEK5LZ185647; 1GCRYDEK5LZ104999 | 1GCRYDEK5LZ113735 | 1GCRYDEK5LZ164703 | 1GCRYDEK5LZ175801 | 1GCRYDEK5LZ132690

1GCRYDEK5LZ167519 | 1GCRYDEK5LZ103478; 1GCRYDEK5LZ189617 | 1GCRYDEK5LZ120779; 1GCRYDEK5LZ148694; 1GCRYDEK5LZ109863; 1GCRYDEK5LZ149814 | 1GCRYDEK5LZ158934; 1GCRYDEK5LZ199872 | 1GCRYDEK5LZ152714 | 1GCRYDEK5LZ197782 | 1GCRYDEK5LZ180366 | 1GCRYDEK5LZ115131 | 1GCRYDEK5LZ174356 | 1GCRYDEK5LZ100144; 1GCRYDEK5LZ140689 | 1GCRYDEK5LZ117039; 1GCRYDEK5LZ166600 | 1GCRYDEK5LZ104727 | 1GCRYDEK5LZ182215 | 1GCRYDEK5LZ189729 | 1GCRYDEK5LZ192257 | 1GCRYDEK5LZ128039; 1GCRYDEK5LZ170629 | 1GCRYDEK5LZ110835; 1GCRYDEK5LZ183252; 1GCRYDEK5LZ178245

1GCRYDEK5LZ144404 | 1GCRYDEK5LZ172753

1GCRYDEK5LZ175927; 1GCRYDEK5LZ159467; 1GCRYDEK5LZ113542; 1GCRYDEK5LZ197846 | 1GCRYDEK5LZ152941; 1GCRYDEK5LZ123262; 1GCRYDEK5LZ112388; 1GCRYDEK5LZ163406

1GCRYDEK5LZ176026; 1GCRYDEK5LZ198026 | 1GCRYDEK5LZ149635 | 1GCRYDEK5LZ175782; 1GCRYDEK5LZ122564 | 1GCRYDEK5LZ174258

1GCRYDEK5LZ130745 | 1GCRYDEK5LZ117218; 1GCRYDEK5LZ133225 | 1GCRYDEK5LZ147156; 1GCRYDEK5LZ143043

1GCRYDEK5LZ137033 | 1GCRYDEK5LZ177225; 1GCRYDEK5LZ107790; 1GCRYDEK5LZ119289 | 1GCRYDEK5LZ167066 | 1GCRYDEK5LZ170615 | 1GCRYDEK5LZ108485 | 1GCRYDEK5LZ189925

1GCRYDEK5LZ116683; 1GCRYDEK5LZ126758; 1GCRYDEK5LZ193277 | 1GCRYDEK5LZ101620 | 1GCRYDEK5LZ140580 | 1GCRYDEK5LZ178472; 1GCRYDEK5LZ141230 | 1GCRYDEK5LZ127151 | 1GCRYDEK5LZ111368 | 1GCRYDEK5LZ118031 | 1GCRYDEK5LZ109040

1GCRYDEK5LZ196437 | 1GCRYDEK5LZ126906 | 1GCRYDEK5LZ141941 | 1GCRYDEK5LZ113721 | 1GCRYDEK5LZ159159; 1GCRYDEK5LZ100287 | 1GCRYDEK5LZ119664; 1GCRYDEK5LZ160473 | 1GCRYDEK5LZ163227; 1GCRYDEK5LZ155340 | 1GCRYDEK5LZ190427; 1GCRYDEK5LZ166810 | 1GCRYDEK5LZ120765 |

1GCRYDEK5LZ183851

; 1GCRYDEK5LZ108390 |

1GCRYDEK5LZ107658

| 1GCRYDEK5LZ155631 | 1GCRYDEK5LZ167486 | 1GCRYDEK5LZ179511; 1GCRYDEK5LZ138330;

1GCRYDEK5LZ147111

; 1GCRYDEK5LZ121348 | 1GCRYDEK5LZ194462; 1GCRYDEK5LZ167410 | 1GCRYDEK5LZ158447; 1GCRYDEK5LZ115159 | 1GCRYDEK5LZ188404

1GCRYDEK5LZ152700 | 1GCRYDEK5LZ176320 | 1GCRYDEK5LZ112231

1GCRYDEK5LZ121382; 1GCRYDEK5LZ197331; 1GCRYDEK5LZ151546; 1GCRYDEK5LZ170257 | 1GCRYDEK5LZ177127; 1GCRYDEK5LZ179556 | 1GCRYDEK5LZ154110 | 1GCRYDEK5LZ192744 | 1GCRYDEK5LZ133709 | 1GCRYDEK5LZ174731 | 1GCRYDEK5LZ158190

1GCRYDEK5LZ133743; 1GCRYDEK5LZ178908 | 1GCRYDEK5LZ188077 | 1GCRYDEK5LZ186569; 1GCRYDEK5LZ165477 | 1GCRYDEK5LZ169903 | 1GCRYDEK5LZ177421

1GCRYDEK5LZ188726 | 1GCRYDEK5LZ117767

1GCRYDEK5LZ180352 | 1GCRYDEK5LZ179346 | 1GCRYDEK5LZ126940 | 1GCRYDEK5LZ179489; 1GCRYDEK5LZ146864

1GCRYDEK5LZ123763 | 1GCRYDEK5LZ186331

1GCRYDEK5LZ118157 | 1GCRYDEK5LZ150638; 1GCRYDEK5LZ115534; 1GCRYDEK5LZ174924 |

1GCRYDEK5LZ114643

| 1GCRYDEK5LZ107627 | 1GCRYDEK5LZ189634 | 1GCRYDEK5LZ130793 | 1GCRYDEK5LZ107241; 1GCRYDEK5LZ158772

1GCRYDEK5LZ157184 | 1GCRYDEK5LZ106722 | 1GCRYDEK5LZ178116; 1GCRYDEK5LZ141101 | 1GCRYDEK5LZ190072 | 1GCRYDEK5LZ189133 | 1GCRYDEK5LZ188547 | 1GCRYDEK5LZ100421 | 1GCRYDEK5LZ157461; 1GCRYDEK5LZ138182 |

1GCRYDEK5LZ160991

| 1GCRYDEK5LZ125996

1GCRYDEK5LZ171585 | 1GCRYDEK5LZ103691; 1GCRYDEK5LZ136173; 1GCRYDEK5LZ139865 | 1GCRYDEK5LZ111175 | 1GCRYDEK5LZ111192 | 1GCRYDEK5LZ168279; 1GCRYDEK5LZ145228 | 1GCRYDEK5LZ104887 | 1GCRYDEK5LZ180870 | 1GCRYDEK5LZ145617; 1GCRYDEK5LZ158092 | 1GCRYDEK5LZ178696; 1GCRYDEK5LZ170517 | 1GCRYDEK5LZ188712 | 1GCRYDEK5LZ175457 | 1GCRYDEK5LZ164880

1GCRYDEK5LZ175619 | 1GCRYDEK5LZ161218; 1GCRYDEK5LZ184675 | 1GCRYDEK5LZ142877 | 1GCRYDEK5LZ167049 | 1GCRYDEK5LZ159632 | 1GCRYDEK5LZ150820 | 1GCRYDEK5LZ121995

1GCRYDEK5LZ172591

1GCRYDEK5LZ164667 | 1GCRYDEK5LZ109491 | 1GCRYDEK5LZ196471; 1GCRYDEK5LZ101245 | 1GCRYDEK5LZ197605; 1GCRYDEK5LZ113248 | 1GCRYDEK5LZ176821 | 1GCRYDEK5LZ195949 | 1GCRYDEK5LZ179640 | 1GCRYDEK5LZ157816; 1GCRYDEK5LZ102444 | 1GCRYDEK5LZ198544; 1GCRYDEK5LZ139252 | 1GCRYDEK5LZ142927 | 1GCRYDEK5LZ144211; 1GCRYDEK5LZ164264

1GCRYDEK5LZ184871; 1GCRYDEK5LZ150722 | 1GCRYDEK5LZ124735; 1GCRYDEK5LZ146430 | 1GCRYDEK5LZ133032 | 1GCRYDEK5LZ138411; 1GCRYDEK5LZ186734

1GCRYDEK5LZ100242 | 1GCRYDEK5LZ103108 | 1GCRYDEK5LZ173238 | 1GCRYDEK5LZ194297 | 1GCRYDEK5LZ127067 | 1GCRYDEK5LZ152311; 1GCRYDEK5LZ148307 | 1GCRYDEK5LZ181548 | 1GCRYDEK5LZ160960 | 1GCRYDEK5LZ141017; 1GCRYDEK5LZ110320

1GCRYDEK5LZ197443; 1GCRYDEK5LZ120376 | 1GCRYDEK5LZ125075 | 1GCRYDEK5LZ161462 | 1GCRYDEK5LZ198494; 1GCRYDEK5LZ156231; 1GCRYDEK5LZ152695 | 1GCRYDEK5LZ120538 | 1GCRYDEK5LZ113427 | 1GCRYDEK5LZ196907; 1GCRYDEK5LZ183297 | 1GCRYDEK5LZ111161

1GCRYDEK5LZ105313 | 1GCRYDEK5LZ102573 | 1GCRYDEK5LZ129658; 1GCRYDEK5LZ158660 | 1GCRYDEK5LZ108843 | 1GCRYDEK5LZ107613; 1GCRYDEK5LZ175703 | 1GCRYDEK5LZ197927 | 1GCRYDEK5LZ197636; 1GCRYDEK5LZ161557 |

1GCRYDEK5LZ139333

; 1GCRYDEK5LZ104467 | 1GCRYDEK5LZ173823 | 1GCRYDEK5LZ175166 | 1GCRYDEK5LZ100418; 1GCRYDEK5LZ154267 | 1GCRYDEK5LZ169707; 1GCRYDEK5LZ131734 | 1GCRYDEK5LZ113010

1GCRYDEK5LZ196681; 1GCRYDEK5LZ156097 | 1GCRYDEK5LZ168704 | 1GCRYDEK5LZ102430 | 1GCRYDEK5LZ122449 | 1GCRYDEK5LZ137291 | 1GCRYDEK5LZ184935; 1GCRYDEK5LZ149019 | 1GCRYDEK5LZ143639 | 1GCRYDEK5LZ144239 | 1GCRYDEK5LZ104758

1GCRYDEK5LZ152356 | 1GCRYDEK5LZ109376 | 1GCRYDEK5LZ118143; 1GCRYDEK5LZ190198; 1GCRYDEK5LZ115906 | 1GCRYDEK5LZ116974 | 1GCRYDEK5LZ129594 | 1GCRYDEK5LZ126842; 1GCRYDEK5LZ121804 | 1GCRYDEK5LZ136593 | 1GCRYDEK5LZ191965; 1GCRYDEK5LZ182179; 1GCRYDEK5LZ106493

1GCRYDEK5LZ141860 | 1GCRYDEK5LZ103075 | 1GCRYDEK5LZ189424; 1GCRYDEK5LZ164040 | 1GCRYDEK5LZ115128 | 1GCRYDEK5LZ191285; 1GCRYDEK5LZ137694; 1GCRYDEK5LZ114738 | 1GCRYDEK5LZ156648 | 1GCRYDEK5LZ152437 | 1GCRYDEK5LZ131894 | 1GCRYDEK5LZ129563; 1GCRYDEK5LZ174504 | 1GCRYDEK5LZ190086 | 1GCRYDEK5LZ142071 | 1GCRYDEK5LZ169691 | 1GCRYDEK5LZ111239; 1GCRYDEK5LZ190461 | 1GCRYDEK5LZ140188 | 1GCRYDEK5LZ127781 | 1GCRYDEK5LZ112066; 1GCRYDEK5LZ154544 | 1GCRYDEK5LZ194641 | 1GCRYDEK5LZ170565; 1GCRYDEK5LZ181811; 1GCRYDEK5LZ183171; 1GCRYDEK5LZ103951 | 1GCRYDEK5LZ118109; 1GCRYDEK5LZ155242

1GCRYDEK5LZ146394; 1GCRYDEK5LZ154527 | 1GCRYDEK5LZ115324 | 1GCRYDEK5LZ111516 | 1GCRYDEK5LZ163731; 1GCRYDEK5LZ118773; 1GCRYDEK5LZ142670 | 1GCRYDEK5LZ146461 | 1GCRYDEK5LZ196440; 1GCRYDEK5LZ128803 | 1GCRYDEK5LZ162160; 1GCRYDEK5LZ116733 | 1GCRYDEK5LZ165821; 1GCRYDEK5LZ170730 | 1GCRYDEK5LZ179802 | 1GCRYDEK5LZ199791 | 1GCRYDEK5LZ144709 | 1GCRYDEK5LZ131085 | 1GCRYDEK5LZ118711 | 1GCRYDEK5LZ140191 | 1GCRYDEK5LZ146735 | 1GCRYDEK5LZ155600 | 1GCRYDEK5LZ173630; 1GCRYDEK5LZ118501 | 1GCRYDEK5LZ136450 | 1GCRYDEK5LZ117624 | 1GCRYDEK5LZ139297 | 1GCRYDEK5LZ175524 | 1GCRYDEK5LZ163616; 1GCRYDEK5LZ191318 | 1GCRYDEK5LZ153328; 1GCRYDEK5LZ144662 | 1GCRYDEK5LZ120684; 1GCRYDEK5LZ170484; 1GCRYDEK5LZ144161; 1GCRYDEK5LZ141065; 1GCRYDEK5LZ165902; 1GCRYDEK5LZ160148 | 1GCRYDEK5LZ186085 | 1GCRYDEK5LZ177760; 1GCRYDEK5LZ139753; 1GCRYDEK5LZ112729 | 1GCRYDEK5LZ193263; 1GCRYDEK5LZ199676; 1GCRYDEK5LZ179301; 1GCRYDEK5LZ192565; 1GCRYDEK5LZ144371 | 1GCRYDEK5LZ120894; 1GCRYDEK5LZ133600 | 1GCRYDEK5LZ102816; 1GCRYDEK5LZ105859 | 1GCRYDEK5LZ185065; 1GCRYDEK5LZ134200 | 1GCRYDEK5LZ183512 | 1GCRYDEK5LZ150137; 1GCRYDEK5LZ137789; 1GCRYDEK5LZ102332; 1GCRYDEK5LZ182327 | 1GCRYDEK5LZ189052

1GCRYDEK5LZ100435 | 1GCRYDEK5LZ137842; 1GCRYDEK5LZ135766 | 1GCRYDEK5LZ178522 | 1GCRYDEK5LZ190301 | 1GCRYDEK5LZ198771; 1GCRYDEK5LZ131555; 1GCRYDEK5LZ106106 | 1GCRYDEK5LZ183994 | 1GCRYDEK5LZ174406;

1GCRYDEK5LZ180609

| 1GCRYDEK5LZ176611 | 1GCRYDEK5LZ170131 | 1GCRYDEK5LZ155029 | 1GCRYDEK5LZ174891 | 1GCRYDEK5LZ134469; 1GCRYDEK5LZ130762 | 1GCRYDEK5LZ108888 | 1GCRYDEK5LZ118899 | 1GCRYDEK5LZ120703 | 1GCRYDEK5LZ124492;

1GCRYDEK5LZ188452

; 1GCRYDEK5LZ135539; 1GCRYDEK5LZ139154 | 1GCRYDEK5LZ189861; 1GCRYDEK5LZ117865; 1GCRYDEK5LZ138747; 1GCRYDEK5LZ103299 | 1GCRYDEK5LZ154558

1GCRYDEK5LZ109197 | 1GCRYDEK5LZ159890 | 1GCRYDEK5LZ154396; 1GCRYDEK5LZ108454 | 1GCRYDEK5LZ127246 | 1GCRYDEK5LZ179508 | 1GCRYDEK5LZ188290 | 1GCRYDEK5LZ145844 | 1GCRYDEK5LZ146699; 1GCRYDEK5LZ170601 | 1GCRYDEK5LZ104811 | 1GCRYDEK5LZ193019; 1GCRYDEK5LZ162725; 1GCRYDEK5LZ169321 | 1GCRYDEK5LZ176995; 1GCRYDEK5LZ171229; 1GCRYDEK5LZ179363; 1GCRYDEK5LZ113587 | 1GCRYDEK5LZ175846 | 1GCRYDEK5LZ194610 | 1GCRYDEK5LZ157153 | 1GCRYDEK5LZ109586

1GCRYDEK5LZ199712 | 1GCRYDEK5LZ177970; 1GCRYDEK5LZ106705 | 1GCRYDEK5LZ105568 | 1GCRYDEK5LZ162286

1GCRYDEK5LZ157041 | 1GCRYDEK5LZ195546; 1GCRYDEK5LZ180822; 1GCRYDEK5LZ187222; 1GCRYDEK5LZ193330; 1GCRYDEK5LZ171408 | 1GCRYDEK5LZ114612 | 1GCRYDEK5LZ181985 | 1GCRYDEK5LZ181338 | 1GCRYDEK5LZ141616 | 1GCRYDEK5LZ162627; 1GCRYDEK5LZ186605 | 1GCRYDEK5LZ150090; 1GCRYDEK5LZ109880 | 1GCRYDEK5LZ195384 | 1GCRYDEK5LZ189584; 1GCRYDEK5LZ184272; 1GCRYDEK5LZ109989; 1GCRYDEK5LZ119759

1GCRYDEK5LZ138943; 1GCRYDEK5LZ127800 | 1GCRYDEK5LZ162000 | 1GCRYDEK5LZ140319 | 1GCRYDEK5LZ199208 | 1GCRYDEK5LZ163325 | 1GCRYDEK5LZ155502 | 1GCRYDEK5LZ161347 | 1GCRYDEK5LZ124038 | 1GCRYDEK5LZ150798 | 1GCRYDEK5LZ182778; 1GCRYDEK5LZ113251 | 1GCRYDEK5LZ101195; 1GCRYDEK5LZ115565 | 1GCRYDEK5LZ159971 | 1GCRYDEK5LZ152583 | 1GCRYDEK5LZ145603 | 1GCRYDEK5LZ188760; 1GCRYDEK5LZ135430; 1GCRYDEK5LZ195935 | 1GCRYDEK5LZ154933; 1GCRYDEK5LZ123245 | 1GCRYDEK5LZ163549 | 1GCRYDEK5LZ123472 | 1GCRYDEK5LZ153880; 1GCRYDEK5LZ187138 | 1GCRYDEK5LZ124511 | 1GCRYDEK5LZ114268 | 1GCRYDEK5LZ151739 |

1GCRYDEK5LZ170680

| 1GCRYDEK5LZ174910;

1GCRYDEK5LZ105103

| 1GCRYDEK5LZ169125; 1GCRYDEK5LZ174650 | 1GCRYDEK5LZ108728 | 1GCRYDEK5LZ136139 | 1GCRYDEK5LZ159601; 1GCRYDEK5LZ109572 | 1GCRYDEK5LZ199581; 1GCRYDEK5LZ102248 | 1GCRYDEK5LZ166791 | 1GCRYDEK5LZ143348 | 1GCRYDEK5LZ154656; 1GCRYDEK5LZ136092

1GCRYDEK5LZ154494; 1GCRYDEK5LZ164460; 1GCRYDEK5LZ195532 | 1GCRYDEK5LZ181629 | 1GCRYDEK5LZ163695 | 1GCRYDEK5LZ156908 | 1GCRYDEK5LZ132110; 1GCRYDEK5LZ135606 | 1GCRYDEK5LZ169769 |

1GCRYDEK5LZ1288511GCRYDEK5LZ193795; 1GCRYDEK5LZ198690 | 1GCRYDEK5LZ129451; 1GCRYDEK5LZ133497 | 1GCRYDEK5LZ102928; 1GCRYDEK5LZ197474 | 1GCRYDEK5LZ157315 | 1GCRYDEK5LZ184711; 1GCRYDEK5LZ131328 | 1GCRYDEK5LZ185244 | 1GCRYDEK5LZ134813; 1GCRYDEK5LZ114769; 1GCRYDEK5LZ118630 | 1GCRYDEK5LZ135394 | 1GCRYDEK5LZ187639; 1GCRYDEK5LZ127294 |

1GCRYDEK5LZ156925

| 1GCRYDEK5LZ115145 | 1GCRYDEK5LZ175622; 1GCRYDEK5LZ127232; 1GCRYDEK5LZ194929 | 1GCRYDEK5LZ189827 | 1GCRYDEK5LZ189407; 1GCRYDEK5LZ120328; 1GCRYDEK5LZ127733 | 1GCRYDEK5LZ151417; 1GCRYDEK5LZ141289 | 1GCRYDEK5LZ195174 | 1GCRYDEK5LZ110205; 1GCRYDEK5LZ129322;

1GCRYDEK5LZ134651

| 1GCRYDEK5LZ159680 |

1GCRYDEK5LZ195143

; 1GCRYDEK5LZ111659 | 1GCRYDEK5LZ103917 | 1GCRYDEK5LZ198513 | 1GCRYDEK5LZ149439 | 1GCRYDEK5LZ115033 | 1GCRYDEK5LZ106655 | 1GCRYDEK5LZ135198 | 1GCRYDEK5LZ100905; 1GCRYDEK5LZ175863 | 1GCRYDEK5LZ181050 | 1GCRYDEK5LZ195692 | 1GCRYDEK5LZ134388 | 1GCRYDEK5LZ151126 | 1GCRYDEK5LZ145763; 1GCRYDEK5LZ153314; 1GCRYDEK5LZ116375 | 1GCRYDEK5LZ188578; 1GCRYDEK5LZ189620; 1GCRYDEK5LZ176110 | 1GCRYDEK5LZ152096

1GCRYDEK5LZ102301 | 1GCRYDEK5LZ152213 | 1GCRYDEK5LZ171487 | 1GCRYDEK5LZ193540 | 1GCRYDEK5LZ199080; 1GCRYDEK5LZ125402 | 1GCRYDEK5LZ196731 | 1GCRYDEK5LZ128980 | 1GCRYDEK5LZ161073 | 1GCRYDEK5LZ190296 | 1GCRYDEK5LZ102458; 1GCRYDEK5LZ144984 | 1GCRYDEK5LZ179976 | 1GCRYDEK5LZ139980 | 1GCRYDEK5LZ126467 | 1GCRYDEK5LZ104890 | 1GCRYDEK5LZ149134 | 1GCRYDEK5LZ153751; 1GCRYDEK5LZ100712 | 1GCRYDEK5LZ120152 | 1GCRYDEK5LZ191142 | 1GCRYDEK5LZ123911; 1GCRYDEK5LZ185728; 1GCRYDEK5LZ190976 | 1GCRYDEK5LZ176141 | 1GCRYDEK5LZ190797

1GCRYDEK5LZ191156; 1GCRYDEK5LZ167276 | 1GCRYDEK5LZ176236 | 1GCRYDEK5LZ173739; 1GCRYDEK5LZ164765; 1GCRYDEK5LZ133886; 1GCRYDEK5LZ163759 | 1GCRYDEK5LZ180318 | 1GCRYDEK5LZ178942; 1GCRYDEK5LZ178195 | 1GCRYDEK5LZ167844

1GCRYDEK5LZ139087; 1GCRYDEK5LZ188242; 1GCRYDEK5LZ186510 | 1GCRYDEK5LZ125254 | 1GCRYDEK5LZ131586 | 1GCRYDEK5LZ129546

1GCRYDEK5LZ121379 | 1GCRYDEK5LZ140000; 1GCRYDEK5LZ165964 | 1GCRYDEK5LZ138361 | 1GCRYDEK5LZ139199 | 1GCRYDEK5LZ161865 | 1GCRYDEK5LZ135461 | 1GCRYDEK5LZ180710 | 1GCRYDEK5LZ128669; 1GCRYDEK5LZ169741; 1GCRYDEK5LZ132186 | 1GCRYDEK5LZ107045 | 1GCRYDEK5LZ146170 | 1GCRYDEK5LZ162465 | 1GCRYDEK5LZ103318 | 1GCRYDEK5LZ162188; 1GCRYDEK5LZ129837 | 1GCRYDEK5LZ154754 | 1GCRYDEK5LZ167875 | 1GCRYDEK5LZ164488; 1GCRYDEK5LZ143561 | 1GCRYDEK5LZ168508 | 1GCRYDEK5LZ183333 | 1GCRYDEK5LZ103741; 1GCRYDEK5LZ155323; 1GCRYDEK5LZ118420 | 1GCRYDEK5LZ171246; 1GCRYDEK5LZ129983 | 1GCRYDEK5LZ169044; 1GCRYDEK5LZ121558 | 1GCRYDEK5LZ153989 | 1GCRYDEK5LZ199323; 1GCRYDEK5LZ177161 | 1GCRYDEK5LZ105179 |

1GCRYDEK5LZ151935

; 1GCRYDEK5LZ162501 | 1GCRYDEK5LZ104050 | 1GCRYDEK5LZ191514 |

1GCRYDEK5LZ186717

| 1GCRYDEK5LZ129868; 1GCRYDEK5LZ163907;

1GCRYDEK5LZ187172

| 1GCRYDEK5LZ159615 | 1GCRYDEK5LZ114156; 1GCRYDEK5LZ121494; 1GCRYDEK5LZ151613

1GCRYDEK5LZ193425 | 1GCRYDEK5LZ145942 | 1GCRYDEK5LZ176477 | 1GCRYDEK5LZ173109 | 1GCRYDEK5LZ192064; 1GCRYDEK5LZ139963 | 1GCRYDEK5LZ153748

1GCRYDEK5LZ190539; 1GCRYDEK5LZ135640 | 1GCRYDEK5LZ188631; 1GCRYDEK5LZ170226 | 1GCRYDEK5LZ114674 | 1GCRYDEK5LZ169478; 1GCRYDEK5LZ145097; 1GCRYDEK5LZ104596 | 1GCRYDEK5LZ116022;

1GCRYDEK5LZ118319

| 1GCRYDEK5LZ113203 | 1GCRYDEK5LZ127571 | 1GCRYDEK5LZ177922 | 1GCRYDEK5LZ139316 | 1GCRYDEK5LZ138523; 1GCRYDEK5LZ108440 | 1GCRYDEK5LZ186488 | 1GCRYDEK5LZ194977 | 1GCRYDEK5LZ161039; 1GCRYDEK5LZ144340 | 1GCRYDEK5LZ119373 | 1GCRYDEK5LZ121074; 1GCRYDEK5LZ114450 | 1GCRYDEK5LZ139543 | 1GCRYDEK5LZ103822 | 1GCRYDEK5LZ180898 | 1GCRYDEK5LZ100600 | 1GCRYDEK5LZ100581

1GCRYDEK5LZ104744; 1GCRYDEK5LZ153944 | 1GCRYDEK5LZ125576; 1GCRYDEK5LZ112116; 1GCRYDEK5LZ198138 | 1GCRYDEK5LZ188970 | 1GCRYDEK5LZ121351 | 1GCRYDEK5LZ159243 | 1GCRYDEK5LZ191870 | 1GCRYDEK5LZ181274; 1GCRYDEK5LZ150025; 1GCRYDEK5LZ191948 | 1GCRYDEK5LZ123813 | 1GCRYDEK5LZ170064; 1GCRYDEK5LZ178200 | 1GCRYDEK5LZ180674 | 1GCRYDEK5LZ112763 | 1GCRYDEK5LZ140675 | 1GCRYDEK5LZ136495 | 1GCRYDEK5LZ199743 | 1GCRYDEK5LZ170338; 1GCRYDEK5LZ175216 | 1GCRYDEK5LZ166242 | 1GCRYDEK5LZ122080 | 1GCRYDEK5LZ158383

1GCRYDEK5LZ181016 | 1GCRYDEK5LZ103237 | 1GCRYDEK5LZ174583

1GCRYDEK5LZ155175; 1GCRYDEK5LZ126565 | 1GCRYDEK5LZ183428 | 1GCRYDEK5LZ148422 | 1GCRYDEK5LZ135380 | 1GCRYDEK5LZ172378 | 1GCRYDEK5LZ111581 | 1GCRYDEK5LZ138084; 1GCRYDEK5LZ100323 | 1GCRYDEK5LZ189150; 1GCRYDEK5LZ182652 | 1GCRYDEK5LZ188080 | 1GCRYDEK5LZ131913 | 1GCRYDEK5LZ176382; 1GCRYDEK5LZ116103 | 1GCRYDEK5LZ116005; 1GCRYDEK5LZ184157 | 1GCRYDEK5LZ137940; 1GCRYDEK5LZ155256; 1GCRYDEK5LZ106929 | 1GCRYDEK5LZ118806; 1GCRYDEK5LZ163261 | 1GCRYDEK5LZ195031; 1GCRYDEK5LZ151840 | 1GCRYDEK5LZ110012; 1GCRYDEK5LZ130227 | 1GCRYDEK5LZ177936; 1GCRYDEK5LZ152826 | 1GCRYDEK5LZ179816; 1GCRYDEK5LZ110902; 1GCRYDEK5LZ121835 | 1GCRYDEK5LZ191450 | 1GCRYDEK5LZ119227 | 1GCRYDEK5LZ102914 | 1GCRYDEK5LZ110673; 1GCRYDEK5LZ121060; 1GCRYDEK5LZ100578 | 1GCRYDEK5LZ138067 | 1GCRYDEK5LZ177659 | 1GCRYDEK5LZ176723 | 1GCRYDEK5LZ134679 | 1GCRYDEK5LZ123181 | 1GCRYDEK5LZ187981 | 1GCRYDEK5LZ148002; 1GCRYDEK5LZ121947; 1GCRYDEK5LZ129370; 1GCRYDEK5LZ131944; 1GCRYDEK5LZ136271 | 1GCRYDEK5LZ140482 | 1GCRYDEK5LZ119695 | 1GCRYDEK5LZ101794 | 1GCRYDEK5LZ137310

1GCRYDEK5LZ199290 | 1GCRYDEK5LZ187396 | 1GCRYDEK5LZ132060 | 1GCRYDEK5LZ178777

1GCRYDEK5LZ161154 | 1GCRYDEK5LZ166497; 1GCRYDEK5LZ118482 | 1GCRYDEK5LZ156729 | 1GCRYDEK5LZ102668; 1GCRYDEK5LZ123276 | 1GCRYDEK5LZ156245; 1GCRYDEK5LZ179833 | 1GCRYDEK5LZ144080; 1GCRYDEK5LZ101732 | 1GCRYDEK5LZ104520 | 1GCRYDEK5LZ159257 | 1GCRYDEK5LZ115176;

1GCRYDEK5LZ104338

; 1GCRYDEK5LZ149957; 1GCRYDEK5LZ186040 | 1GCRYDEK5LZ131510 | 1GCRYDEK5LZ156858 | 1GCRYDEK5LZ164796; 1GCRYDEK5LZ126713 | 1GCRYDEK5LZ133371

1GCRYDEK5LZ137498; 1GCRYDEK5LZ139705; 1GCRYDEK5LZ127635 | 1GCRYDEK5LZ199225 | 1GCRYDEK5LZ120247 | 1GCRYDEK5LZ121866; 1GCRYDEK5LZ108020 | 1GCRYDEK5LZ115372 | 1GCRYDEK5LZ181565 | 1GCRYDEK5LZ136268 | 1GCRYDEK5LZ171098; 1GCRYDEK5LZ146444 | 1GCRYDEK5LZ116182; 1GCRYDEK5LZ121849 | 1GCRYDEK5LZ178875 | 1GCRYDEK5LZ165012 | 1GCRYDEK5LZ157783 | 1GCRYDEK5LZ197703 | 1GCRYDEK5LZ100628 | 1GCRYDEK5LZ127988 | 1GCRYDEK5LZ149053 | 1GCRYDEK5LZ191027; 1GCRYDEK5LZ122046 | 1GCRYDEK5LZ153829 | 1GCRYDEK5LZ199404 | 1GCRYDEK5LZ185843; 1GCRYDEK5LZ171781 | 1GCRYDEK5LZ188953 | 1GCRYDEK5LZ162580; 1GCRYDEK5LZ193702

1GCRYDEK5LZ197412; 1GCRYDEK5LZ148226 | 1GCRYDEK5LZ139431

1GCRYDEK5LZ141244; 1GCRYDEK5LZ189178; 1GCRYDEK5LZ187740 | 1GCRYDEK5LZ108549; 1GCRYDEK5LZ122192 | 1GCRYDEK5LZ183400; 1GCRYDEK5LZ140496 | 1GCRYDEK5LZ164104; 1GCRYDEK5LZ194574 | 1GCRYDEK5LZ180660; 1GCRYDEK5LZ156438 | 1GCRYDEK5LZ183932 | 1GCRYDEK5LZ187804 | 1GCRYDEK5LZ188161; 1GCRYDEK5LZ119115; 1GCRYDEK5LZ168668; 1GCRYDEK5LZ159419 | 1GCRYDEK5LZ177063; 1GCRYDEK5LZ146251 | 1GCRYDEK5LZ112911 | 1GCRYDEK5LZ132558

1GCRYDEK5LZ120135; 1GCRYDEK5LZ162966 | 1GCRYDEK5LZ194784 | 1GCRYDEK5LZ105439; 1GCRYDEK5LZ146475 | 1GCRYDEK5LZ178150 | 1GCRYDEK5LZ100550; 1GCRYDEK5LZ159002; 1GCRYDEK5LZ180688 | 1GCRYDEK5LZ128140 | 1GCRYDEK5LZ188922; 1GCRYDEK5LZ184515 | 1GCRYDEK5LZ137193

1GCRYDEK5LZ177208; 1GCRYDEK5LZ141177 | 1GCRYDEK5LZ102640 | 1GCRYDEK5LZ152549 | 1GCRYDEK5LZ183123 | 1GCRYDEK5LZ176303; 1GCRYDEK5LZ177452; 1GCRYDEK5LZ140126 | 1GCRYDEK5LZ116294 | 1GCRYDEK5LZ145987 | 1GCRYDEK5LZ159873 | 1GCRYDEK5LZ138683; 1GCRYDEK5LZ101570 | 1GCRYDEK5LZ132544 | 1GCRYDEK5LZ129725 | 1GCRYDEK5LZ128395; 1GCRYDEK5LZ175328 | 1GCRYDEK5LZ177595 | 1GCRYDEK5LZ159436 | 1GCRYDEK5LZ144208 | 1GCRYDEK5LZ160165 | 1GCRYDEK5LZ181792

1GCRYDEK5LZ173935 | 1GCRYDEK5LZ119146 | 1GCRYDEK5LZ169187 | 1GCRYDEK5LZ151241; 1GCRYDEK5LZ107756 | 1GCRYDEK5LZ132883

1GCRYDEK5LZ175636 | 1GCRYDEK5LZ185924 | 1GCRYDEK5LZ100774 | 1GCRYDEK5LZ117316 | 1GCRYDEK5LZ122144; 1GCRYDEK5LZ185339; 1GCRYDEK5LZ174051 | 1GCRYDEK5LZ184904; 1GCRYDEK5LZ186586 | 1GCRYDEK5LZ178732 | 1GCRYDEK5LZ109099; 1GCRYDEK5LZ160845; 1GCRYDEK5LZ129515 | 1GCRYDEK5LZ153474; 1GCRYDEK5LZ112942; 1GCRYDEK5LZ103223 | 1GCRYDEK5LZ111788 | 1GCRYDEK5LZ136688

1GCRYDEK5LZ112276 | 1GCRYDEK5LZ134875 | 1GCRYDEK5LZ156326 | 1GCRYDEK5LZ155922; 1GCRYDEK5LZ162630 | 1GCRYDEK5LZ165334 | 1GCRYDEK5LZ156004 | 1GCRYDEK5LZ157458; 1GCRYDEK5LZ154463

1GCRYDEK5LZ166922 | 1GCRYDEK5LZ140823 | 1GCRYDEK5LZ155581; 1GCRYDEK5LZ181369 | 1GCRYDEK5LZ182697 | 1GCRYDEK5LZ168718 | 1GCRYDEK5LZ171117 | 1GCRYDEK5LZ155998; 1GCRYDEK5LZ185938; 1GCRYDEK5LZ106431 | 1GCRYDEK5LZ157475 | 1GCRYDEK5LZ154222 | 1GCRYDEK5LZ150140 | 1GCRYDEK5LZ183526 | 1GCRYDEK5LZ195658; 1GCRYDEK5LZ186555

1GCRYDEK5LZ112746 | 1GCRYDEK5LZ166662; 1GCRYDEK5LZ146749 | 1GCRYDEK5LZ130602; 1GCRYDEK5LZ107448 | 1GCRYDEK5LZ150994

1GCRYDEK5LZ132284 | 1GCRYDEK5LZ181467 | 1GCRYDEK5LZ153345 | 1GCRYDEK5LZ176513 | 1GCRYDEK5LZ192758 | 1GCRYDEK5LZ142913; 1GCRYDEK5LZ161526

1GCRYDEK5LZ108941 | 1GCRYDEK5LZ150400 | 1GCRYDEK5LZ179542

1GCRYDEK5LZ185177 | 1GCRYDEK5LZ193876; 1GCRYDEK5LZ162157; 1GCRYDEK5LZ186409 | 1GCRYDEK5LZ179637; 1GCRYDEK5LZ113301

1GCRYDEK5LZ147738 | 1GCRYDEK5LZ108731; 1GCRYDEK5LZ196924

1GCRYDEK5LZ107319; 1GCRYDEK5LZ150249; 1GCRYDEK5LZ169433; 1GCRYDEK5LZ170176; 1GCRYDEK5LZ182263; 1GCRYDEK5LZ108647; 1GCRYDEK5LZ155385 | 1GCRYDEK5LZ189553; 1GCRYDEK5LZ174521 | 1GCRYDEK5LZ176558; 1GCRYDEK5LZ140093 | 1GCRYDEK5LZ181355

1GCRYDEK5LZ120507 | 1GCRYDEK5LZ117977; 1GCRYDEK5LZ194669; 1GCRYDEK5LZ124024; 1GCRYDEK5LZ172624

1GCRYDEK5LZ194154 |

1GCRYDEK5LZ149103

| 1GCRYDEK5LZ166340; 1GCRYDEK5LZ158514 | 1GCRYDEK5LZ154480; 1GCRYDEK5LZ136125 | 1GCRYDEK5LZ198043 | 1GCRYDEK5LZ106798 | 1GCRYDEK5LZ177404 | 1GCRYDEK5LZ191402; 1GCRYDEK5LZ137629 | 1GCRYDEK5LZ118112 | 1GCRYDEK5LZ178083; 1GCRYDEK5LZ145066 | 1GCRYDEK5LZ145262; 1GCRYDEK5LZ149229; 1GCRYDEK5LZ136867 | 1GCRYDEK5LZ118983; 1GCRYDEK5LZ154057 | 1GCRYDEK5LZ140658 | 1GCRYDEK5LZ136321; 1GCRYDEK5LZ105182 | 1GCRYDEK5LZ164491; 1GCRYDEK5LZ125223; 1GCRYDEK5LZ195790 | 1GCRYDEK5LZ171554; 1GCRYDEK5LZ115341

1GCRYDEK5LZ137923 | 1GCRYDEK5LZ141647 | 1GCRYDEK5LZ189102 | 1GCRYDEK5LZ182098; 1GCRYDEK5LZ164149; 1GCRYDEK5LZ160702 | 1GCRYDEK5LZ156584 | 1GCRYDEK5LZ189441; 1GCRYDEK5LZ123939 | 1GCRYDEK5LZ132849

1GCRYDEK5LZ186815 | 1GCRYDEK5LZ122791 | 1GCRYDEK5LZ173885 | 1GCRYDEK5LZ148789; 1GCRYDEK5LZ178343; 1GCRYDEK5LZ164166 | 1GCRYDEK5LZ103660; 1GCRYDEK5LZ168394 | 1GCRYDEK5LZ193442 | 1GCRYDEK5LZ192615; 1GCRYDEK5LZ100256

1GCRYDEK5LZ140336; 1GCRYDEK5LZ114898 | 1GCRYDEK5LZ150896 | 1GCRYDEK5LZ186832 | 1GCRYDEK5LZ170842 | 1GCRYDEK5LZ170212; 1GCRYDEK5LZ133774

1GCRYDEK5LZ128932 | 1GCRYDEK5LZ160201; 1GCRYDEK5LZ129272 | 1GCRYDEK5LZ148520 | 1GCRYDEK5LZ129952 | 1GCRYDEK5LZ185292 | 1GCRYDEK5LZ195045 | 1GCRYDEK5LZ122404 | 1GCRYDEK5LZ118742; 1GCRYDEK5LZ134617; 1GCRYDEK5LZ171568; 1GCRYDEK5LZ146282 | 1GCRYDEK5LZ144953 | 1GCRYDEK5LZ143222;

1GCRYDEK5LZ105392

; 1GCRYDEK5LZ126033 | 1GCRYDEK5LZ127117 | 1GCRYDEK5LZ197992; 1GCRYDEK5LZ117204

1GCRYDEK5LZ178441

| 1GCRYDEK5LZ102055; 1GCRYDEK5LZ143835; 1GCRYDEK5LZ112679 | 1GCRYDEK5LZ111922 | 1GCRYDEK5LZ142880 | 1GCRYDEK5LZ167312; 1GCRYDEK5LZ160375 | 1GCRYDEK5LZ182280; 1GCRYDEK5LZ119079 | 1GCRYDEK5LZ108065; 1GCRYDEK5LZ180626 | 1GCRYDEK5LZ197328; 1GCRYDEK5LZ151627; 1GCRYDEK5LZ125769 | 1GCRYDEK5LZ118062 | 1GCRYDEK5LZ117283 | 1GCRYDEK5LZ165124; 1GCRYDEK5LZ171893 | 1GCRYDEK5LZ122810

1GCRYDEK5LZ197510; 1GCRYDEK5LZ110222; 1GCRYDEK5LZ171635; 1GCRYDEK5LZ112696; 1GCRYDEK5LZ112522 | 1GCRYDEK5LZ186765;

1GCRYDEK5LZ198642

| 1GCRYDEK5LZ122421 | 1GCRYDEK5LZ141454 | 1GCRYDEK5LZ127053 | 1GCRYDEK5LZ119082 | 1GCRYDEK5LZ158657

1GCRYDEK5LZ102783 | 1GCRYDEK5LZ110494; 1GCRYDEK5LZ184787 | 1GCRYDEK5LZ134181 | 1GCRYDEK5LZ127974; 1GCRYDEK5LZ117591 | 1GCRYDEK5LZ100872 | 1GCRYDEK5LZ172901; 1GCRYDEK5LZ198429 | 1GCRYDEK5LZ127828; 1GCRYDEK5LZ177872 | 1GCRYDEK5LZ198639 | 1GCRYDEK5LZ120622; 1GCRYDEK5LZ187608 | 1GCRYDEK5LZ143995; 1GCRYDEK5LZ176642 | 1GCRYDEK5LZ159193 | 1GCRYDEK5LZ153264 | 1GCRYDEK5LZ113850 | 1GCRYDEK5LZ107451 | 1GCRYDEK5LZ111547; 1GCRYDEK5LZ138988 | 1GCRYDEK5LZ115484; 1GCRYDEK5LZ184725 | 1GCRYDEK5LZ196390; 1GCRYDEK5LZ138277; 1GCRYDEK5LZ181596 | 1GCRYDEK5LZ123150 | 1GCRYDEK5LZ108776 | 1GCRYDEK5LZ188662 | 1GCRYDEK5LZ180593; 1GCRYDEK5LZ146508 | 1GCRYDEK5LZ190153; 1GCRYDEK5LZ183915 | 1GCRYDEK5LZ102623 | 1GCRYDEK5LZ198799 | 1GCRYDEK5LZ158464; 1GCRYDEK5LZ103027; 1GCRYDEK5LZ186975 | 1GCRYDEK5LZ109930

1GCRYDEK5LZ163230 | 1GCRYDEK5LZ176267; 1GCRYDEK5LZ143480; 1GCRYDEK5LZ161705; 1GCRYDEK5LZ110432 | 1GCRYDEK5LZ102041; 1GCRYDEK5LZ141602 | 1GCRYDEK5LZ167746 | 1GCRYDEK5LZ146542

1GCRYDEK5LZ114688; 1GCRYDEK5LZ168153 | 1GCRYDEK5LZ174793; 1GCRYDEK5LZ165835 | 1GCRYDEK5LZ115727 | 1GCRYDEK5LZ190721; 1GCRYDEK5LZ142426; 1GCRYDEK5LZ174213; 1GCRYDEK5LZ188046;

1GCRYDEK5LZ123861

| 1GCRYDEK5LZ170579; 1GCRYDEK5LZ165463 | 1GCRYDEK5LZ125013 | 1GCRYDEK5LZ122631; 1GCRYDEK5LZ154947; 1GCRYDEK5LZ192453 | 1GCRYDEK5LZ186720

1GCRYDEK5LZ132348; 1GCRYDEK5LZ171022 | 1GCRYDEK5LZ162885 | 1GCRYDEK5LZ104968 | 1GCRYDEK5LZ187592 | 1GCRYDEK5LZ128087; 1GCRYDEK5LZ114917 | 1GCRYDEK5LZ125383 | 1GCRYDEK5LZ176219; 1GCRYDEK5LZ149263; 1GCRYDEK5LZ190928 | 1GCRYDEK5LZ140918 | 1GCRYDEK5LZ106350 | 1GCRYDEK5LZ119969; 1GCRYDEK5LZ125948 | 1GCRYDEK5LZ172025 | 1GCRYDEK5LZ126601 | 1GCRYDEK5LZ176043 | 1GCRYDEK5LZ142328 | 1GCRYDEK5LZ183154; 1GCRYDEK5LZ124251; 1GCRYDEK5LZ198608 | 1GCRYDEK5LZ165155 | 1GCRYDEK5LZ167052 | 1GCRYDEK5LZ131832 | 1GCRYDEK5LZ126484 | 1GCRYDEK5LZ167696 | 1GCRYDEK5LZ182599 | 1GCRYDEK5LZ106638; 1GCRYDEK5LZ112732; 1GCRYDEK5LZ153541 | 1GCRYDEK5LZ140031 | 1GCRYDEK5LZ183980 | 1GCRYDEK5LZ162207; 1GCRYDEK5LZ175149; 1GCRYDEK5LZ164068 | 1GCRYDEK5LZ137937 | 1GCRYDEK5LZ106073

1GCRYDEK5LZ109023 | 1GCRYDEK5LZ113072

1GCRYDEK5LZ156889; 1GCRYDEK5LZ167195 | 1GCRYDEK5LZ150221 | 1GCRYDEK5LZ104033; 1GCRYDEK5LZ112035; 1GCRYDEK5LZ193358; 1GCRYDEK5LZ169481 | 1GCRYDEK5LZ186829 | 1GCRYDEK5LZ169805; 1GCRYDEK5LZ183316; 1GCRYDEK5LZ101715; 1GCRYDEK5LZ157279 | 1GCRYDEK5LZ195854; 1GCRYDEK5LZ186958 | 1GCRYDEK5LZ102685; 1GCRYDEK5LZ131460 | 1GCRYDEK5LZ195238 | 1GCRYDEK5LZ147478; 1GCRYDEK5LZ197362

1GCRYDEK5LZ104632 | 1GCRYDEK5LZ158559

1GCRYDEK5LZ139123 | 1GCRYDEK5LZ145973 | 1GCRYDEK5LZ156455 | 1GCRYDEK5LZ186197; 1GCRYDEK5LZ147397 | 1GCRYDEK5LZ109300 | 1GCRYDEK5LZ168430; 1GCRYDEK5LZ168816 | 1GCRYDEK5LZ167729; 1GCRYDEK5LZ196583 | 1GCRYDEK5LZ153278 | 1GCRYDEK5LZ105778

1GCRYDEK5LZ143317; 1GCRYDEK5LZ129482 | 1GCRYDEK5LZ120751 | 1GCRYDEK5LZ194137

1GCRYDEK5LZ114593 | 1GCRYDEK5LZ111774; 1GCRYDEK5LZ193408 | 1GCRYDEK5LZ153975; 1GCRYDEK5LZ124234; 1GCRYDEK5LZ197345 | 1GCRYDEK5LZ125870 | 1GCRYDEK5LZ147383 | 1GCRYDEK5LZ154348; 1GCRYDEK5LZ116859

1GCRYDEK5LZ167083 | 1GCRYDEK5LZ163180 | 1GCRYDEK5LZ106266 | 1GCRYDEK5LZ192470 | 1GCRYDEK5LZ181677; 1GCRYDEK5LZ194400; 1GCRYDEK5LZ127148 | 1GCRYDEK5LZ145147 | 1GCRYDEK5LZ127540; 1GCRYDEK5LZ102900; 1GCRYDEK5LZ191528 | 1GCRYDEK5LZ157380; 1GCRYDEK5LZ150946; 1GCRYDEK5LZ181257; 1GCRYDEK5LZ113718 | 1GCRYDEK5LZ121270; 1GCRYDEK5LZ178584; 1GCRYDEK5LZ182781 | 1GCRYDEK5LZ120054 | 1GCRYDEK5LZ152616 | 1GCRYDEK5LZ110723 | 1GCRYDEK5LZ107353 | 1GCRYDEK5LZ189973 | 1GCRYDEK5LZ157394 |

1GCRYDEK5LZ157878

| 1GCRYDEK5LZ133581; 1GCRYDEK5LZ118580 | 1GCRYDEK5LZ131264

1GCRYDEK5LZ142944; 1GCRYDEK5LZ100306 | 1GCRYDEK5LZ158366 | 1GCRYDEK5LZ180724 | 1GCRYDEK5LZ172462; 1GCRYDEK5LZ191755 | 1GCRYDEK5LZ165513; 1GCRYDEK5LZ112293 | 1GCRYDEK5LZ160747 | 1GCRYDEK5LZ169139; 1GCRYDEK5LZ145746 | 1GCRYDEK5LZ117736 | 1GCRYDEK5LZ135458 | 1GCRYDEK5LZ199449 | 1GCRYDEK5LZ192629 | 1GCRYDEK5LZ199760 | 1GCRYDEK5LZ128946 | 1GCRYDEK5LZ123620 | 1GCRYDEK5LZ164247; 1GCRYDEK5LZ113606 | 1GCRYDEK5LZ160425 | 1GCRYDEK5LZ191612; 1GCRYDEK5LZ132754; 1GCRYDEK5LZ175586; 1GCRYDEK5LZ119681 | 1GCRYDEK5LZ170985 | 1GCRYDEK5LZ191058 | 1GCRYDEK5LZ178097 | 1GCRYDEK5LZ162952 | 1GCRYDEK5LZ151823 | 1GCRYDEK5LZ137503; 1GCRYDEK5LZ166855 | 1GCRYDEK5LZ184790; 1GCRYDEK5LZ128011; 1GCRYDEK5LZ169061; 1GCRYDEK5LZ183204; 1GCRYDEK5LZ150154; 1GCRYDEK5LZ145276 | 1GCRYDEK5LZ159338 | 1GCRYDEK5LZ161350; 1GCRYDEK5LZ172798 | 1GCRYDEK5LZ134214 | 1GCRYDEK5LZ123231; 1GCRYDEK5LZ169674 | 1GCRYDEK5LZ166919; 1GCRYDEK5LZ129613 | 1GCRYDEK5LZ194588 | 1GCRYDEK5LZ105215 | 1GCRYDEK5LZ112424 | 1GCRYDEK5LZ137825; 1GCRYDEK5LZ174700; 1GCRYDEK5LZ114027 | 1GCRYDEK5LZ139770; 1GCRYDEK5LZ167536 | 1GCRYDEK5LZ129675 | 1GCRYDEK5LZ189875 | 1GCRYDEK5LZ124430 | 1GCRYDEK5LZ100743; 1GCRYDEK5LZ171697 | 1GCRYDEK5LZ183817 | 1GCRYDEK5LZ151742; 1GCRYDEK5LZ172364; 1GCRYDEK5LZ141440; 1GCRYDEK5LZ176088; 1GCRYDEK5LZ170551 | 1GCRYDEK5LZ135587; 1GCRYDEK5LZ198088 | 1GCRYDEK5LZ191240 | 1GCRYDEK5LZ181081 | 1GCRYDEK5LZ146492; 1GCRYDEK5LZ176852 | 1GCRYDEK5LZ149330 | 1GCRYDEK5LZ128865

1GCRYDEK5LZ180657 | 1GCRYDEK5LZ181422 | 1GCRYDEK5LZ164524; 1GCRYDEK5LZ182036 |

1GCRYDEK5LZ118966

| 1GCRYDEK5LZ132253; 1GCRYDEK5LZ125366 | 1GCRYDEK5LZ199807 | 1GCRYDEK5LZ151904 | 1GCRYDEK5LZ184269 | 1GCRYDEK5LZ185566 | 1GCRYDEK5LZ159064; 1GCRYDEK5LZ131863; 1GCRYDEK5LZ137646 | 1GCRYDEK5LZ151353 | 1GCRYDEK5LZ156505 | 1GCRYDEK5LZ160540

1GCRYDEK5LZ113167; 1GCRYDEK5LZ181825; 1GCRYDEK5LZ191433 | 1GCRYDEK5LZ143706; 1GCRYDEK5LZ182134 | 1GCRYDEK5LZ185132 | 1GCRYDEK5LZ128719; 1GCRYDEK5LZ152034 | 1GCRYDEK5LZ113086; 1GCRYDEK5LZ113220; 1GCRYDEK5LZ172610 | 1GCRYDEK5LZ152180 | 1GCRYDEK5LZ150669 | 1GCRYDEK5LZ108566

1GCRYDEK5LZ187026 | 1GCRYDEK5LZ160182 | 1GCRYDEK5LZ153734 | 1GCRYDEK5LZ122323 | 1GCRYDEK5LZ162451; 1GCRYDEK5LZ143060; 1GCRYDEK5LZ159310 | 1GCRYDEK5LZ164720; 1GCRYDEK5LZ193604; 1GCRYDEK5LZ104775 | 1GCRYDEK5LZ150042 | 1GCRYDEK5LZ146945; 1GCRYDEK5LZ170260; 1GCRYDEK5LZ119325 | 1GCRYDEK5LZ145715 | 1GCRYDEK5LZ100192 | 1GCRYDEK5LZ184840 | 1GCRYDEK5LZ197958 | 1GCRYDEK5LZ165057 | 1GCRYDEK5LZ131765; 1GCRYDEK5LZ140739; 1GCRYDEK5LZ131507 | 1GCRYDEK5LZ191769 | 1GCRYDEK5LZ120362 | 1GCRYDEK5LZ122919 | 1GCRYDEK5LZ177337; 1GCRYDEK5LZ152907 | 1GCRYDEK5LZ190413 |

1GCRYDEK5LZ179590

; 1GCRYDEK5LZ184417 | 1GCRYDEK5LZ134357 | 1GCRYDEK5LZ121706; 1GCRYDEK5LZ184465 | 1GCRYDEK5LZ171330

1GCRYDEK5LZ194235 | 1GCRYDEK5LZ160683; 1GCRYDEK5LZ156617; 1GCRYDEK5LZ139719 | 1GCRYDEK5LZ195305; 1GCRYDEK5LZ175426 | 1GCRYDEK5LZ180092; 1GCRYDEK5LZ156388; 1GCRYDEK5LZ192002 | 1GCRYDEK5LZ170002 | 1GCRYDEK5LZ107823; 1GCRYDEK5LZ135315

1GCRYDEK5LZ137257

1GCRYDEK5LZ174678 | 1GCRYDEK5LZ111600 | 1GCRYDEK5LZ113816; 1GCRYDEK5LZ153359; 1GCRYDEK5LZ142460 | 1GCRYDEK5LZ120278; 1GCRYDEK5LZ165558; 1GCRYDEK5LZ182893 | 1GCRYDEK5LZ198978 | 1GCRYDEK5LZ199578

1GCRYDEK5LZ152969 | 1GCRYDEK5LZ182439; 1GCRYDEK5LZ189701 | 1GCRYDEK5LZ140370 | 1GCRYDEK5LZ179850; 1GCRYDEK5LZ101424 | 1GCRYDEK5LZ153510 | 1GCRYDEK5LZ198463 | 1GCRYDEK5LZ108616 | 1GCRYDEK5LZ137999 | 1GCRYDEK5LZ152521 | 1GCRYDEK5LZ155967 | 1GCRYDEK5LZ153667 | 1GCRYDEK5LZ164958 | 1GCRYDEK5LZ104114 | 1GCRYDEK5LZ139283; 1GCRYDEK5LZ186880; 1GCRYDEK5LZ190220; 1GCRYDEK5LZ181694 | 1GCRYDEK5LZ196177; 1GCRYDEK5LZ193084; 1GCRYDEK5LZ102122; 1GCRYDEK5LZ160716 | 1GCRYDEK5LZ111662 | 1GCRYDEK5LZ119955 | 1GCRYDEK5LZ140448; 1GCRYDEK5LZ157427 | 1GCRYDEK5LZ101391 | 1GCRYDEK5LZ194901 | 1GCRYDEK5LZ151093; 1GCRYDEK5LZ102069 | 1GCRYDEK5LZ144483 | 1GCRYDEK5LZ194994 | 1GCRYDEK5LZ194672; 1GCRYDEK5LZ190914 | 1GCRYDEK5LZ115730

1GCRYDEK5LZ117347; 1GCRYDEK5LZ137775 | 1GCRYDEK5LZ116148 | 1GCRYDEK5LZ164314 | 1GCRYDEK5LZ143530; 1GCRYDEK5LZ118532 | 1GCRYDEK5LZ150980 |

1GCRYDEK5LZ150624

| 1GCRYDEK5LZ183901; 1GCRYDEK5LZ155483; 1GCRYDEK5LZ102198; 1GCRYDEK5LZ142684; 1GCRYDEK5LZ136027 | 1GCRYDEK5LZ111015; 1GCRYDEK5LZ105246

1GCRYDEK5LZ160988 | 1GCRYDEK5LZ173031 | 1GCRYDEK5LZ125755 | 1GCRYDEK5LZ197278 | 1GCRYDEK5LZ148744 | 1GCRYDEK5LZ192792 | 1GCRYDEK5LZ176916; 1GCRYDEK5LZ194381 | 1GCRYDEK5LZ175376 | 1GCRYDEK5LZ122208 | 1GCRYDEK5LZ130079 | 1GCRYDEK5LZ144094 | 1GCRYDEK5LZ196227; 1GCRYDEK5LZ154107 | 1GCRYDEK5LZ195787 | 1GCRYDEK5LZ165088; 1GCRYDEK5LZ135735 | 1GCRYDEK5LZ195675 | 1GCRYDEK5LZ188371 | 1GCRYDEK5LZ142698 | 1GCRYDEK5LZ182313

1GCRYDEK5LZ119857 | 1GCRYDEK5LZ154771 | 1GCRYDEK5LZ197555 | 1GCRYDEK5LZ158481 | 1GCRYDEK5LZ151482 | 1GCRYDEK5LZ189889 | 1GCRYDEK5LZ134116; 1GCRYDEK5LZ111354 | 1GCRYDEK5LZ106123 | 1GCRYDEK5LZ179220; 1GCRYDEK5LZ153569 | 1GCRYDEK5LZ163826; 1GCRYDEK5LZ198351; 1GCRYDEK5LZ170727 | 1GCRYDEK5LZ190752

1GCRYDEK5LZ142118; 1GCRYDEK5LZ139946 | 1GCRYDEK5LZ167424 | 1GCRYDEK5LZ167648 | 1GCRYDEK5LZ122399 | 1GCRYDEK5LZ173224 | 1GCRYDEK5LZ184689 | 1GCRYDEK5LZ164359 | 1GCRYDEK5LZ103061; 1GCRYDEK5LZ196504 | 1GCRYDEK5LZ109152 | 1GCRYDEK5LZ192730; 1GCRYDEK5LZ156066 | 1GCRYDEK5LZ119552 |

1GCRYDEK5LZ126131

| 1GCRYDEK5LZ147674 | 1GCRYDEK5LZ103349 | 1GCRYDEK5LZ120457 | 1GCRYDEK5LZ154995; 1GCRYDEK5LZ143608 | 1GCRYDEK5LZ146153 | 1GCRYDEK5LZ142085 | 1GCRYDEK5LZ133905 | 1GCRYDEK5LZ111113 | 1GCRYDEK5LZ177600; 1GCRYDEK5LZ124671; 1GCRYDEK5LZ186491 | 1GCRYDEK5LZ159095

1GCRYDEK5LZ145410 | 1GCRYDEK5LZ163891 | 1GCRYDEK5LZ126873

1GCRYDEK5LZ116568 | 1GCRYDEK5LZ132088; 1GCRYDEK5LZ195353 | 1GCRYDEK5LZ128106 | 1GCRYDEK5LZ124458

1GCRYDEK5LZ187253 | 1GCRYDEK5LZ165303; 1GCRYDEK5LZ168203 | 1GCRYDEK5LZ151143; 1GCRYDEK5LZ157623; 1GCRYDEK5LZ134195; 1GCRYDEK5LZ195739 | 1GCRYDEK5LZ175944; 1GCRYDEK5LZ165141 | 1GCRYDEK5LZ100614 | 1GCRYDEK5LZ154401; 1GCRYDEK5LZ194882; 1GCRYDEK5LZ171148 | 1GCRYDEK5LZ119065 | 1GCRYDEK5LZ198902 | 1GCRYDEK5LZ120099; 1GCRYDEK5LZ109720 | 1GCRYDEK5LZ168671 | 1GCRYDEK5LZ142720 | 1GCRYDEK5LZ153216 | 1GCRYDEK5LZ138974; 1GCRYDEK5LZ113914 | 1GCRYDEK5LZ192713; 1GCRYDEK5LZ174230; 1GCRYDEK5LZ177886 | 1GCRYDEK5LZ124086; 1GCRYDEK5LZ188984 | 1GCRYDEK5LZ173076 | 1GCRYDEK5LZ184174 | 1GCRYDEK5LZ127361 | 1GCRYDEK5LZ149473 | 1GCRYDEK5LZ171411 | 1GCRYDEK5LZ149196 | 1GCRYDEK5LZ180206; 1GCRYDEK5LZ166712; 1GCRYDEK5LZ180559 | 1GCRYDEK5LZ143964 | 1GCRYDEK5LZ185955; 1GCRYDEK5LZ132415 | 1GCRYDEK5LZ132821; 1GCRYDEK5LZ162742; 1GCRYDEK5LZ145150 | 1GCRYDEK5LZ173868 | 1GCRYDEK5LZ100807 | 1GCRYDEK5LZ197099; 1GCRYDEK5LZ128493 | 1GCRYDEK5LZ127392 | 1GCRYDEK5LZ123746; 1GCRYDEK5LZ109751; 1GCRYDEK5LZ195272 | 1GCRYDEK5LZ115288

1GCRYDEK5LZ137114 | 1GCRYDEK5LZ152759; 1GCRYDEK5LZ187561 | 1GCRYDEK5LZ118465; 1GCRYDEK5LZ186541 | 1GCRYDEK5LZ163535; 1GCRYDEK5LZ101407 | 1GCRYDEK5LZ172560; 1GCRYDEK5LZ171294 | 1GCRYDEK5LZ122967 | 1GCRYDEK5LZ103190; 1GCRYDEK5LZ178648; 1GCRYDEK5LZ187107 | 1GCRYDEK5LZ194011; 1GCRYDEK5LZ144192; 1GCRYDEK5LZ172168; 1GCRYDEK5LZ102265 | 1GCRYDEK5LZ187110; 1GCRYDEK5LZ140045 | 1GCRYDEK5LZ110687; 1GCRYDEK5LZ121933 | 1GCRYDEK5LZ169111; 1GCRYDEK5LZ164295 | 1GCRYDEK5LZ154740 | 1GCRYDEK5LZ157850; 1GCRYDEK5LZ107157; 1GCRYDEK5LZ137369; 1GCRYDEK5LZ169934; 1GCRYDEK5LZ172784; 1GCRYDEK5LZ169206 | 1GCRYDEK5LZ182182 | 1GCRYDEK5LZ193747 | 1GCRYDEK5LZ186846 | 1GCRYDEK5LZ134102 | 1GCRYDEK5LZ180996; 1GCRYDEK5LZ139607 | 1GCRYDEK5LZ168721; 1GCRYDEK5LZ123522 | 1GCRYDEK5LZ123309

1GCRYDEK5LZ179007; 1GCRYDEK5LZ154432; 1GCRYDEK5LZ104839 | 1GCRYDEK5LZ195367; 1GCRYDEK5LZ133208; 1GCRYDEK5LZ120359; 1GCRYDEK5LZ116165 | 1GCRYDEK5LZ132169 | 1GCRYDEK5LZ106154 | 1GCRYDEK5LZ179587 | 1GCRYDEK5LZ145326 | 1GCRYDEK5LZ119633 | 1GCRYDEK5LZ135069 | 1GCRYDEK5LZ105652 | 1GCRYDEK5LZ168797; 1GCRYDEK5LZ140921; 1GCRYDEK5LZ112617 | 1GCRYDEK5LZ179170 | 1GCRYDEK5LZ165849 | 1GCRYDEK5LZ138263 | 1GCRYDEK5LZ103755; 1GCRYDEK5LZ133631 | 1GCRYDEK5LZ178018 | 1GCRYDEK5LZ134505; 1GCRYDEK5LZ177113 | 1GCRYDEK5LZ160876 | 1GCRYDEK5LZ195398 | 1GCRYDEK5LZ154382 | 1GCRYDEK5LZ118448 | 1GCRYDEK5LZ169464 | 1GCRYDEK5LZ149344 | 1GCRYDEK5LZ189388; 1GCRYDEK5LZ152082; 1GCRYDEK5LZ119485; 1GCRYDEK5LZ151109 | 1GCRYDEK5LZ171120; 1GCRYDEK5LZ198737; 1GCRYDEK5LZ161042 | 1GCRYDEK5LZ116800 | 1GCRYDEK5LZ108633 | 1GCRYDEK5LZ101679; 1GCRYDEK5LZ162224; 1GCRYDEK5LZ190444 | 1GCRYDEK5LZ183039 | 1GCRYDEK5LZ137131; 1GCRYDEK5LZ163244 | 1GCRYDEK5LZ118028 | 1GCRYDEK5LZ193117 | 1GCRYDEK5LZ182344 | 1GCRYDEK5LZ113525 | 1GCRYDEK5LZ185311 | 1GCRYDEK5LZ164393 | 1GCRYDEK5LZ195952 | 1GCRYDEK5LZ182618; 1GCRYDEK5LZ121902 | 1GCRYDEK5LZ156469; 1GCRYDEK5LZ196969 | 1GCRYDEK5LZ159453 | 1GCRYDEK5LZ180738; 1GCRYDEK5LZ110382 | 1GCRYDEK5LZ158206 | 1GCRYDEK5LZ181663

1GCRYDEK5LZ185258 | 1GCRYDEK5LZ163387 | 1GCRYDEK5LZ147450; 1GCRYDEK5LZ100130 | 1GCRYDEK5LZ196079 | 1GCRYDEK5LZ126971 | 1GCRYDEK5LZ162241 | 1GCRYDEK5LZ115209; 1GCRYDEK5LZ149764 | 1GCRYDEK5LZ162398 | 1GCRYDEK5LZ123438; 1GCRYDEK5LZ184045 | 1GCRYDEK5LZ143141 | 1GCRYDEK5LZ134780 | 1GCRYDEK5LZ161901 | 1GCRYDEK5LZ190475; 1GCRYDEK5LZ169920; 1GCRYDEK5LZ102654 | 1GCRYDEK5LZ138490 | 1GCRYDEK5LZ127716 | 1GCRYDEK5LZ185809 | 1GCRYDEK5LZ135721 | 1GCRYDEK5LZ145259; 1GCRYDEK5LZ143771 | 1GCRYDEK5LZ114402 | 1GCRYDEK5LZ136903; 1GCRYDEK5LZ182974; 1GCRYDEK5LZ130874 | 1GCRYDEK5LZ110155; 1GCRYDEK5LZ124993 | 1GCRYDEK5LZ182800

1GCRYDEK5LZ188872 | 1GCRYDEK5LZ138229 | 1GCRYDEK5LZ124718 | 1GCRYDEK5LZ168783; 1GCRYDEK5LZ117655 | 1GCRYDEK5LZ179315; 1GCRYDEK5LZ180299 | 1GCRYDEK5LZ124850; 1GCRYDEK5LZ112438 | 1GCRYDEK5LZ147416; 1GCRYDEK5LZ143673 | 1GCRYDEK5LZ100127; 1GCRYDEK5LZ190542 | 1GCRYDEK5LZ187351 | 1GCRYDEK5LZ161848 | 1GCRYDEK5LZ108535; 1GCRYDEK5LZ195711 | 1GCRYDEK5LZ190279 | 1GCRYDEK5LZ180111 | 1GCRYDEK5LZ124332 | 1GCRYDEK5LZ157203; 1GCRYDEK5LZ113184; 1GCRYDEK5LZ189262

1GCRYDEK5LZ166757 | 1GCRYDEK5LZ135945 | 1GCRYDEK5LZ117641; 1GCRYDEK5LZ148047; 1GCRYDEK5LZ176205; 1GCRYDEK5LZ143821 | 1GCRYDEK5LZ121009 | 1GCRYDEK5LZ163082 | 1GCRYDEK5LZ124220; 1GCRYDEK5LZ143933; 1GCRYDEK5LZ170310 | 1GCRYDEK5LZ196275

1GCRYDEK5LZ100189; 1GCRYDEK5LZ119020; 1GCRYDEK5LZ120474 | 1GCRYDEK5LZ122175; 1GCRYDEK5LZ161106; 1GCRYDEK5LZ196633 | 1GCRYDEK5LZ114870; 1GCRYDEK5LZ119356 | 1GCRYDEK5LZ184210 | 1GCRYDEK5LZ193148 | 1GCRYDEK5LZ167293 | 1GCRYDEK5LZ161414 | 1GCRYDEK5LZ141812; 1GCRYDEK5LZ135802 | 1GCRYDEK5LZ114433; 1GCRYDEK5LZ130051 |

1GCRYDEK5LZ133466

| 1GCRYDEK5LZ125688; 1GCRYDEK5LZ181386 | 1GCRYDEK5LZ100273 | 1GCRYDEK5LZ191478; 1GCRYDEK5LZ109734; 1GCRYDEK5LZ154074; 1GCRYDEK5LZ155015 | 1GCRYDEK5LZ150123

1GCRYDEK5LZ127599; 1GCRYDEK5LZ145827 | 1GCRYDEK5LZ121205; 1GCRYDEK5LZ185745 | 1GCRYDEK5LZ154477; 1GCRYDEK5LZ117817; 1GCRYDEK5LZ102184 | 1GCRYDEK5LZ120071 | 1GCRYDEK5LZ119745; 1GCRYDEK5LZ170744;

1GCRYDEK5LZ112827

| 1GCRYDEK5LZ151854; 1GCRYDEK5LZ123357 | 1GCRYDEK5LZ198852; 1GCRYDEK5LZ131880 | 1GCRYDEK5LZ178715

1GCRYDEK5LZ179895; 1GCRYDEK5LZ185874 | 1GCRYDEK5LZ154818 | 1GCRYDEK5LZ106784 | 1GCRYDEK5LZ116991 | 1GCRYDEK5LZ171019 | 1GCRYDEK5LZ199516; 1GCRYDEK5LZ123942; 1GCRYDEK5LZ172588; 1GCRYDEK5LZ103562; 1GCRYDEK5LZ113766 | 1GCRYDEK5LZ199841 | 1GCRYDEK5LZ148629; 1GCRYDEK5LZ142510 | 1GCRYDEK5LZ133158 | 1GCRYDEK5LZ140384 | 1GCRYDEK5LZ141163 | 1GCRYDEK5LZ109894 | 1GCRYDEK5LZ139056 | 1GCRYDEK5LZ186538 | 1GCRYDEK5LZ133550 | 1GCRYDEK5LZ142488; 1GCRYDEK5LZ123133; 1GCRYDEK5LZ159940 | 1GCRYDEK5LZ197488 | 1GCRYDEK5LZ198818; 1GCRYDEK5LZ129949; 1GCRYDEK5LZ193490 | 1GCRYDEK5LZ152373; 1GCRYDEK5LZ143849 | 1GCRYDEK5LZ170503 | 1GCRYDEK5LZ103089 | 1GCRYDEK5LZ139848 | 1GCRYDEK5LZ175717; 1GCRYDEK5LZ128073; 1GCRYDEK5LZ163048; 1GCRYDEK5LZ139851; 1GCRYDEK5LZ191934 | 1GCRYDEK5LZ106185 | 1GCRYDEK5LZ142992; 1GCRYDEK5LZ117249 | 1GCRYDEK5LZ199158; 1GCRYDEK5LZ152342 | 1GCRYDEK5LZ158853 | 1GCRYDEK5LZ128591; 1GCRYDEK5LZ158982 | 1GCRYDEK5LZ162014 | 1GCRYDEK5LZ190363 | 1GCRYDEK5LZ148016 | 1GCRYDEK5LZ148386 | 1GCRYDEK5LZ117994 | 1GCRYDEK5LZ185504; 1GCRYDEK5LZ184921 | 1GCRYDEK5LZ134312 | 1GCRYDEK5LZ107868 | 1GCRYDEK5LZ134326 | 1GCRYDEK5LZ146976 | 1GCRYDEK5LZ134634; 1GCRYDEK5LZ123391 | 1GCRYDEK5LZ152552 | 1GCRYDEK5LZ195725 | 1GCRYDEK5LZ149487 | 1GCRYDEK5LZ122953

1GCRYDEK5LZ109782 | 1GCRYDEK5LZ115615

1GCRYDEK5LZ162675 | 1GCRYDEK5LZ140966 | 1GCRYDEK5LZ140577 | 1GCRYDEK5LZ165866; 1GCRYDEK5LZ175958; 1GCRYDEK5LZ110219

1GCRYDEK5LZ144256 | 1GCRYDEK5LZ175507 | 1GCRYDEK5LZ168346 | 1GCRYDEK5LZ133578 | 1GCRYDEK5LZ131359; 1GCRYDEK5LZ185261 | 1GCRYDEK5LZ144886

1GCRYDEK5LZ120992

; 1GCRYDEK5LZ181484 | 1GCRYDEK5LZ186068; 1GCRYDEK5LZ134777; 1GCRYDEK5LZ163003; 1GCRYDEK5LZ157167 | 1GCRYDEK5LZ180576; 1GCRYDEK5LZ196261 | 1GCRYDEK5LZ147402 | 1GCRYDEK5LZ192226 | 1GCRYDEK5LZ129787 | 1GCRYDEK5LZ196678; 1GCRYDEK5LZ169657; 1GCRYDEK5LZ160943 | 1GCRYDEK5LZ104016

1GCRYDEK5LZ137436 | 1GCRYDEK5LZ164930 | 1GCRYDEK5LZ185678; 1GCRYDEK5LZ170677; 1GCRYDEK5LZ158805 | 1GCRYDEK5LZ174261 | 1GCRYDEK5LZ135184; 1GCRYDEK5LZ156441; 1GCRYDEK5LZ121088 | 1GCRYDEK5LZ142734 | 1GCRYDEK5LZ122077; 1GCRYDEK5LZ147786 | 1GCRYDEK5LZ137095; 1GCRYDEK5LZ134309 | 1GCRYDEK5LZ102735; 1GCRYDEK5LZ178133; 1GCRYDEK5LZ110608

1GCRYDEK5LZ184076 | 1GCRYDEK5LZ102704 | 1GCRYDEK5LZ194493; 1GCRYDEK5LZ143253 | 1GCRYDEK5LZ108471 | 1GCRYDEK5LZ153250 | 1GCRYDEK5LZ171053

1GCRYDEK5LZ182201; 1GCRYDEK5LZ138053 | 1GCRYDEK5LZ117235 | 1GCRYDEK5LZ167360 | 1GCRYDEK5LZ115470; 1GCRYDEK5LZ115050 | 1GCRYDEK5LZ150462; 1GCRYDEK5LZ106252 | 1GCRYDEK5LZ123617 | 1GCRYDEK5LZ137615; 1GCRYDEK5LZ178956 | 1GCRYDEK5LZ189276; 1GCRYDEK5LZ175099 | 1GCRYDEK5LZ114741 | 1GCRYDEK5LZ172431 | 1GCRYDEK5LZ114660 | 1GCRYDEK5LZ112133 | 1GCRYDEK5LZ161946; 1GCRYDEK5LZ165494 |

1GCRYDEK5LZ127750

| 1GCRYDEK5LZ176978; 1GCRYDEK5LZ185213

1GCRYDEK5LZ132589 | 1GCRYDEK5LZ100015 | 1GCRYDEK5LZ184501; 1GCRYDEK5LZ142412 | 1GCRYDEK5LZ144290; 1GCRYDEK5LZ148114 | 1GCRYDEK5LZ103626; 1GCRYDEK5LZ148873 | 1GCRYDEK5LZ148775 | 1GCRYDEK5LZ158965; 1GCRYDEK5LZ106476; 1GCRYDEK5LZ132351; 1GCRYDEK5LZ158903 | 1GCRYDEK5LZ162448; 1GCRYDEK5LZ140868; 1GCRYDEK5LZ132043; 1GCRYDEK5LZ173272 | 1GCRYDEK5LZ136318 | 1GCRYDEK5LZ104324; 1GCRYDEK5LZ120412 | 1GCRYDEK5LZ182389; 1GCRYDEK5LZ164541 | 1GCRYDEK5LZ115968 | 1GCRYDEK5LZ170243; 1GCRYDEK5LZ174616; 1GCRYDEK5LZ187124 | 1GCRYDEK5LZ164281 | 1GCRYDEK5LZ125674; 1GCRYDEK5LZ181808 | 1GCRYDEK5LZ162823; 1GCRYDEK5LZ165429; 1GCRYDEK5LZ176415; 1GCRYDEK5LZ152955; 1GCRYDEK5LZ102539; 1GCRYDEK5LZ130583

1GCRYDEK5LZ183977 | 1GCRYDEK5LZ121303 | 1GCRYDEK5LZ169304 | 1GCRYDEK5LZ138344 | 1GCRYDEK5LZ153197 | 1GCRYDEK5LZ167603

1GCRYDEK5LZ113959; 1GCRYDEK5LZ180917; 1GCRYDEK5LZ120443; 1GCRYDEK5LZ193960; 1GCRYDEK5LZ182716 | 1GCRYDEK5LZ127280 | 1GCRYDEK5LZ159324; 1GCRYDEK5LZ193098 | 1GCRYDEK5LZ191903

1GCRYDEK5LZ199824 | 1GCRYDEK5LZ154043 | 1GCRYDEK5LZ133452; 1GCRYDEK5LZ107059; 1GCRYDEK5LZ119700; 1GCRYDEK5LZ136786; 1GCRYDEK5LZ168296 | 1GCRYDEK5LZ152793 | 1GCRYDEK5LZ108115; 1GCRYDEK5LZ161381; 1GCRYDEK5LZ143432; 1GCRYDEK5LZ160294; 1GCRYDEK5LZ108051; 1GCRYDEK5LZ149408; 1GCRYDEK5LZ143012; 1GCRYDEK5LZ133970 | 1GCRYDEK5LZ176835 | 1GCRYDEK5LZ158349 | 1GCRYDEK5LZ153782 | 1GCRYDEK5LZ109345 | 1GCRYDEK5LZ130096; 1GCRYDEK5LZ113668

1GCRYDEK5LZ117784 | 1GCRYDEK5LZ127795 | 1GCRYDEK5LZ184563 | 1GCRYDEK5LZ101326; 1GCRYDEK5LZ179198 | 1GCRYDEK5LZ158948 | 1GCRYDEK5LZ125464; 1GCRYDEK5LZ106963 | 1GCRYDEK5LZ197751 | 1GCRYDEK5LZ132107; 1GCRYDEK5LZ100659 | 1GCRYDEK5LZ121110; 1GCRYDEK5LZ135346; 1GCRYDEK5LZ151434 | 1GCRYDEK5LZ168525 | 1GCRYDEK5LZ106719 | 1GCRYDEK5LZ131975 | 1GCRYDEK5LZ118272; 1GCRYDEK5LZ136819; 1GCRYDEK5LZ131989 | 1GCRYDEK5LZ131202; 1GCRYDEK5LZ100001 | 1GCRYDEK5LZ128056

1GCRYDEK5LZ129921; 1GCRYDEK5LZ168878 | 1GCRYDEK5LZ121723 |

1GCRYDEK5LZ197040

| 1GCRYDEK5LZ140207; 1GCRYDEK5LZ189097; 1GCRYDEK5LZ159677 | 1GCRYDEK5LZ124816; 1GCRYDEK5LZ124105 | 1GCRYDEK5LZ155371; 1GCRYDEK5LZ113329 | 1GCRYDEK5LZ104694; 1GCRYDEK5LZ175443 | 1GCRYDEK5LZ160263 | 1GCRYDEK5LZ165060 | 1GCRYDEK5LZ146721 | 1GCRYDEK5LZ146797 | 1GCRYDEK5LZ138456 | 1GCRYDEK5LZ160666 | 1GCRYDEK5LZ124668 | 1GCRYDEK5LZ167133; 1GCRYDEK5LZ125061 | 1GCRYDEK5LZ136299; 1GCRYDEK5LZ154950 |

1GCRYDEK5LZ120524

| 1GCRYDEK5LZ170291

1GCRYDEK5LZ174096 | 1GCRYDEK5LZ101004; 1GCRYDEK5LZ180254 | 1GCRYDEK5LZ137792 | 1GCRYDEK5LZ157802; 1GCRYDEK5LZ103898 | 1GCRYDEK5LZ146024; 1GCRYDEK5LZ106669; 1GCRYDEK5LZ175569 | 1GCRYDEK5LZ154768 | 1GCRYDEK5LZ130325 | 1GCRYDEK5LZ187964; 1GCRYDEK5LZ104906 | 1GCRYDEK5LZ178553 | 1GCRYDEK5LZ130955 | 1GCRYDEK5LZ110351 | 1GCRYDEK5LZ190900 | 1GCRYDEK5LZ190623 | 1GCRYDEK5LZ163308 | 1GCRYDEK5LZ147173; 1GCRYDEK5LZ184496 | 1GCRYDEK5LZ122581; 1GCRYDEK5LZ133029; 1GCRYDEK5LZ144158; 1GCRYDEK5LZ118692; 1GCRYDEK5LZ147822 | 1GCRYDEK5LZ130826; 1GCRYDEK5LZ141129; 1GCRYDEK5LZ132219; 1GCRYDEK5LZ183672

1GCRYDEK5LZ120040

1GCRYDEK5LZ110060 | 1GCRYDEK5LZ197393; 1GCRYDEK5LZ111628 | 1GCRYDEK5LZ193053 | 1GCRYDEK5LZ119454; 1GCRYDEK5LZ114464 | 1GCRYDEK5LZ127375; 1GCRYDEK5LZ161817

1GCRYDEK5LZ128431 | 1GCRYDEK5LZ109541 | 1GCRYDEK5LZ197460 | 1GCRYDEK5LZ193716;

1GCRYDEK5LZ160389

| 1GCRYDEK5LZ174289; 1GCRYDEK5LZ167780 | 1GCRYDEK5LZ107577; 1GCRYDEK5LZ178407

1GCRYDEK5LZ104419; 1GCRYDEK5LZ198768;

1GCRYDEK5LZ1344381GCRYDEK5LZ128171 | 1GCRYDEK5LZ156620 | 1GCRYDEK5LZ169660; 1GCRYDEK5LZ177788 | 1GCRYDEK5LZ146833 | 1GCRYDEK5LZ154897; 1GCRYDEK5LZ177273 | 1GCRYDEK5LZ164670; 1GCRYDEK5LZ147934; 1GCRYDEK5LZ170128 | 1GCRYDEK5LZ152387 | 1GCRYDEK5LZ186345 | 1GCRYDEK5LZ112584 | 1GCRYDEK5LZ183719 | 1GCRYDEK5LZ169593 | 1GCRYDEK5LZ102993 | 1GCRYDEK5LZ101682; 1GCRYDEK5LZ154270 | 1GCRYDEK5LZ114965 | 1GCRYDEK5LZ185731 | 1GCRYDEK5LZ161610 | 1GCRYDEK5LZ156374; 1GCRYDEK5LZ153961 | 1GCRYDEK5LZ169898

1GCRYDEK5LZ112892

1GCRYDEK5LZ101231

1GCRYDEK5LZ131443 | 1GCRYDEK5LZ112875; 1GCRYDEK5LZ109636 | 1GCRYDEK5LZ160604

1GCRYDEK5LZ131670

1GCRYDEK5LZ115016 | 1GCRYDEK5LZ123004 | 1GCRYDEK5LZ165219 | 1GCRYDEK5LZ193182 | 1GCRYDEK5LZ157525 | 1GCRYDEK5LZ127411 | 1GCRYDEK5LZ148176 | 1GCRYDEK5LZ107966; 1GCRYDEK5LZ140143 | 1GCRYDEK5LZ167004 | 1GCRYDEK5LZ162255; 1GCRYDEK5LZ103612 | 1GCRYDEK5LZ111550; 1GCRYDEK5LZ122595

1GCRYDEK5LZ119339; 1GCRYDEK5LZ186250; 1GCRYDEK5LZ189570

1GCRYDEK5LZ195529 | 1GCRYDEK5LZ158643; 1GCRYDEK5LZ176818 | 1GCRYDEK5LZ198396 | 1GCRYDEK5LZ171733;

1GCRYDEK5LZ190699

| 1GCRYDEK5LZ136237 | 1GCRYDEK5LZ166628; 1GCRYDEK5LZ131636 | 1GCRYDEK5LZ104856 | 1GCRYDEK5LZ136402 | 1GCRYDEK5LZ124864; 1GCRYDEK5LZ195708 | 1GCRYDEK5LZ122239 | 1GCRYDEK5LZ184823; 1GCRYDEK5LZ198995 | 1GCRYDEK5LZ175362 | 1GCRYDEK5LZ120877 | 1GCRYDEK5LZ106946 | 1GCRYDEK5LZ175538 | 1GCRYDEK5LZ124041 | 1GCRYDEK5LZ129630 | 1GCRYDEK5LZ136836 | 1GCRYDEK5LZ150915 | 1GCRYDEK5LZ126744; 1GCRYDEK5LZ111144; 1GCRYDEK5LZ150218

1GCRYDEK5LZ170498; 1GCRYDEK5LZ138960 | 1GCRYDEK5LZ164636 | 1GCRYDEK5LZ126694; 1GCRYDEK5LZ119826 | 1GCRYDEK5LZ162322; 1GCRYDEK5LZ150414 | 1GCRYDEK5LZ186619; 1GCRYDEK5LZ166452 | 1GCRYDEK5LZ132964; 1GCRYDEK5LZ112777 | 1GCRYDEK5LZ125920; 1GCRYDEK5LZ144564 | 1GCRYDEK5LZ180934 | 1GCRYDEK5LZ149411 | 1GCRYDEK5LZ131331; 1GCRYDEK5LZ165754; 1GCRYDEK5LZ124959 | 1GCRYDEK5LZ126498 | 1GCRYDEK5LZ159307 | 1GCRYDEK5LZ179671

1GCRYDEK5LZ111838 | 1GCRYDEK5LZ111029; 1GCRYDEK5LZ192825 | 1GCRYDEK5LZ130759; 1GCRYDEK5LZ163454 | 1GCRYDEK5LZ127943; 1GCRYDEK5LZ179668 | 1GCRYDEK5LZ116179 | 1GCRYDEK5LZ164572; 1GCRYDEK5LZ106820 | 1GCRYDEK5LZ145665; 1GCRYDEK5LZ196485; 1GCRYDEK5LZ135220 | 1GCRYDEK5LZ166015

1GCRYDEK5LZ192260 | 1GCRYDEK5LZ138327

1GCRYDEK5LZ184952 | 1GCRYDEK5LZ109555; 1GCRYDEK5LZ120345; 1GCRYDEK5LZ110852 |

1GCRYDEK5LZ1522271GCRYDEK5LZ140109 | 1GCRYDEK5LZ107711; 1GCRYDEK5LZ139008 | 1GCRYDEK5LZ145049; 1GCRYDEK5LZ139879 | 1GCRYDEK5LZ147691; 1GCRYDEK5LZ146119; 1GCRYDEK5LZ158075

1GCRYDEK5LZ148159 | 1GCRYDEK5LZ121429; 1GCRYDEK5LZ111855 | 1GCRYDEK5LZ148730; 1GCRYDEK5LZ172381; 1GCRYDEK5LZ172350 | 1GCRYDEK5LZ186295; 1GCRYDEK5LZ168766 | 1GCRYDEK5LZ166774; 1GCRYDEK5LZ191500; 1GCRYDEK5LZ106333 | 1GCRYDEK5LZ172395 | 1GCRYDEK5LZ145861 | 1GCRYDEK5LZ184241; 1GCRYDEK5LZ116702 | 1GCRYDEK5LZ131023; 1GCRYDEK5LZ114058; 1GCRYDEK5LZ174020; 1GCRYDEK5LZ113993 | 1GCRYDEK5LZ166564; 1GCRYDEK5LZ129434 | 1GCRYDEK5LZ164118 | 1GCRYDEK5LZ180075 | 1GCRYDEK5LZ165771 | 1GCRYDEK5LZ150817 | 1GCRYDEK5LZ147626 | 1GCRYDEK5LZ166273; 1GCRYDEK5LZ139171 | 1GCRYDEK5LZ175720 | 1GCRYDEK5LZ132396; 1GCRYDEK5LZ183641 |

1GCRYDEK5LZ183056

| 1GCRYDEK5LZ167472 | 1GCRYDEK5LZ130597 | 1GCRYDEK5LZ121138 | 1GCRYDEK5LZ183283 | 1GCRYDEK5LZ117798 | 1GCRYDEK5LZ111421; 1GCRYDEK5LZ166287 | 1GCRYDEK5LZ126453 | 1GCRYDEK5LZ105988 | 1GCRYDEK5LZ147769; 1GCRYDEK5LZ104792; 1GCRYDEK5LZ175118 | 1GCRYDEK5LZ187950 | 1GCRYDEK5LZ128588; 1GCRYDEK5LZ157346 | 1GCRYDEK5LZ159999 | 1GCRYDEK5LZ186782 | 1GCRYDEK5LZ176849 | 1GCRYDEK5LZ168220; 1GCRYDEK5LZ108518 | 1GCRYDEK5LZ135542 | 1GCRYDEK5LZ122418 | 1GCRYDEK5LZ182246 | 1GCRYDEK5LZ116263

1GCRYDEK5LZ135900

1GCRYDEK5LZ192243 | 1GCRYDEK5LZ184658 | 1GCRYDEK5LZ103352; 1GCRYDEK5LZ138814; 1GCRYDEK5LZ199337 | 1GCRYDEK5LZ130695 | 1GCRYDEK5LZ102587 | 1GCRYDEK5LZ119423; 1GCRYDEK5LZ135007 | 1GCRYDEK5LZ107904 | 1GCRYDEK5LZ100791 | 1GCRYDEK5LZ104095 | 1GCRYDEK5LZ125643

1GCRYDEK5LZ135413; 1GCRYDEK5LZ144757 | 1GCRYDEK5LZ120748 | 1GCRYDEK5LZ112486 | 1GCRYDEK5LZ147464; 1GCRYDEK5LZ119342 | 1GCRYDEK5LZ192081; 1GCRYDEK5LZ147206 | 1GCRYDEK5LZ159100; 1GCRYDEK5LZ181758 | 1GCRYDEK5LZ119017 | 1GCRYDEK5LZ169710; 1GCRYDEK5LZ194039 | 1GCRYDEK5LZ115761; 1GCRYDEK5LZ153247 | 1GCRYDEK5LZ191397 | 1GCRYDEK5LZ122936; 1GCRYDEK5LZ114366 | 1GCRYDEK5LZ191061 | 1GCRYDEK5LZ167634

1GCRYDEK5LZ143916; 1GCRYDEK5LZ110429; 1GCRYDEK5LZ185552; 1GCRYDEK5LZ120944 | 1GCRYDEK5LZ151496 | 1GCRYDEK5LZ155189; 1GCRYDEK5LZ189990 | 1GCRYDEK5LZ128798; 1GCRYDEK5LZ165009 | 1GCRYDEK5LZ140174 | 1GCRYDEK5LZ173403 | 1GCRYDEK5LZ195000; 1GCRYDEK5LZ177810 | 1GCRYDEK5LZ125514 | 1GCRYDEK5LZ152597 | 1GCRYDEK5LZ118787; 1GCRYDEK5LZ109801 | 1GCRYDEK5LZ181100 | 1GCRYDEK5LZ170534 | 1GCRYDEK5LZ165575; 1GCRYDEK5LZ164992 | 1GCRYDEK5LZ186667 | 1GCRYDEK5LZ142846 | 1GCRYDEK5LZ138280 | 1GCRYDEK5LZ151725 | 1GCRYDEK5LZ179394; 1GCRYDEK5LZ195742 | 1GCRYDEK5LZ130843 | 1GCRYDEK5LZ113461; 1GCRYDEK5LZ125982 | 1GCRYDEK5LZ100838 | 1GCRYDEK5LZ166371; 1GCRYDEK5LZ182912

1GCRYDEK5LZ145021 | 1GCRYDEK5LZ137470 | 1GCRYDEK5LZ190010 | 1GCRYDEK5LZ129160 | 1GCRYDEK5LZ181534; 1GCRYDEK5LZ185826 | 1GCRYDEK5LZ175331 | 1GCRYDEK5LZ155287

1GCRYDEK5LZ139090 | 1GCRYDEK5LZ147268 | 1GCRYDEK5LZ108213 | 1GCRYDEK5LZ101133; 1GCRYDEK5LZ188001 | 1GCRYDEK5LZ148842; 1GCRYDEK5LZ152874; 1GCRYDEK5LZ124783

1GCRYDEK5LZ164197; 1GCRYDEK5LZ173059 | 1GCRYDEK5LZ159355 | 1GCRYDEK5LZ128638 | 1GCRYDEK5LZ185342; 1GCRYDEK5LZ197202; 1GCRYDEK5LZ110379 | 1GCRYDEK5LZ143088 | 1GCRYDEK5LZ195448 | 1GCRYDEK5LZ114576; 1GCRYDEK5LZ149862; 1GCRYDEK5LZ165995; 1GCRYDEK5LZ176690 | 1GCRYDEK5LZ187043;

1GCRYDEK5LZ130342

; 1GCRYDEK5LZ141373 | 1GCRYDEK5LZ161025 | 1GCRYDEK5LZ121592 | 1GCRYDEK5LZ170419 | 1GCRYDEK5LZ186099 | 1GCRYDEK5LZ127845; 1GCRYDEK5LZ142068 | 1GCRYDEK5LZ155421 | 1GCRYDEK5LZ164474; 1GCRYDEK5LZ121818; 1GCRYDEK5LZ145360; 1GCRYDEK5LZ196650 | 1GCRYDEK5LZ126999; 1GCRYDEK5LZ145570 | 1GCRYDEK5LZ121897; 1GCRYDEK5LZ180237; 1GCRYDEK5LZ133161 | 1GCRYDEK5LZ111290 | 1GCRYDEK5LZ152020 | 1GCRYDEK5LZ192288; 1GCRYDEK5LZ167343 | 1GCRYDEK5LZ123696 | 1GCRYDEK5LZ163390 | 1GCRYDEK5LZ123777; 1GCRYDEK5LZ141793; 1GCRYDEK5LZ130289 | 1GCRYDEK5LZ197975; 1GCRYDEK5LZ157847; 1GCRYDEK5LZ174003 | 1GCRYDEK5LZ109815 | 1GCRYDEK5LZ181680 | 1GCRYDEK5LZ148954; 1GCRYDEK5LZ107742 | 1GCRYDEK5LZ193554; 1GCRYDEK5LZ158013; 1GCRYDEK5LZ128560; 1GCRYDEK5LZ192503; 1GCRYDEK5LZ193120 | 1GCRYDEK5LZ121673; 1GCRYDEK5LZ143009 | 1GCRYDEK5LZ175796 | 1GCRYDEK5LZ193814; 1GCRYDEK5LZ121589; 1GCRYDEK5LZ174602 | 1GCRYDEK5LZ178536 | 1GCRYDEK5LZ110057; 1GCRYDEK5LZ126761 | 1GCRYDEK5LZ194087 | 1GCRYDEK5LZ130339 | 1GCRYDEK5LZ120667; 1GCRYDEK5LZ173837 | 1GCRYDEK5LZ191464; 1GCRYDEK5LZ149926 | 1GCRYDEK5LZ170811 | 1GCRYDEK5LZ144449 | 1GCRYDEK5LZ188385; 1GCRYDEK5LZ140210 | 1GCRYDEK5LZ100869 | 1GCRYDEK5LZ188774 | 1GCRYDEK5LZ161669; 1GCRYDEK5LZ104873; 1GCRYDEK5LZ102217

1GCRYDEK5LZ126226 | 1GCRYDEK5LZ113962; 1GCRYDEK5LZ101259 | 1GCRYDEK5LZ166886 | 1GCRYDEK5LZ137954 | 1GCRYDEK5LZ135752 | 1GCRYDEK5LZ136304; 1GCRYDEK5LZ128428 | 1GCRYDEK5LZ167021 | 1GCRYDEK5LZ164717 | 1GCRYDEK5LZ185616; 1GCRYDEK5LZ177371 | 1GCRYDEK5LZ197006; 1GCRYDEK5LZ180500 | 1GCRYDEK5LZ153071 | 1GCRYDEK5LZ121026; 1GCRYDEK5LZ100077 | 1GCRYDEK5LZ106381 | 1GCRYDEK5LZ118241 | 1GCRYDEK5LZ155757 | 1GCRYDEK5LZ108809 | 1GCRYDEK5LZ120488; 1GCRYDEK5LZ104985 | 1GCRYDEK5LZ114559 | 1GCRYDEK5LZ159274 | 1GCRYDEK5LZ156195;

1GCRYDEK5LZ178312

| 1GCRYDEK5LZ176060

1GCRYDEK5LZ166872 | 1GCRYDEK5LZ164622 | 1GCRYDEK5LZ171909 | 1GCRYDEK5LZ175281 | 1GCRYDEK5LZ130129;

1GCRYDEK5LZ117879

| 1GCRYDEK5LZ140840; 1GCRYDEK5LZ199175; 1GCRYDEK5LZ104128 | 1GCRYDEK5LZ176592 | 1GCRYDEK5LZ198270 | 1GCRYDEK5LZ134410; 1GCRYDEK5LZ129028; 1GCRYDEK5LZ148341 | 1GCRYDEK5LZ198723; 1GCRYDEK5LZ123570 | 1GCRYDEK5LZ147903 | 1GCRYDEK5LZ165981

1GCRYDEK5LZ191335 | 1GCRYDEK5LZ184014 | 1GCRYDEK5LZ103092 | 1GCRYDEK5LZ129756; 1GCRYDEK5LZ171067 | 1GCRYDEK5LZ153068 | 1GCRYDEK5LZ170081

1GCRYDEK5LZ124539; 1GCRYDEK5LZ124153; 1GCRYDEK5LZ141759

1GCRYDEK5LZ148596 | 1GCRYDEK5LZ179086

1GCRYDEK5LZ133533 | 1GCRYDEK5LZ195269 | 1GCRYDEK5LZ107255; 1GCRYDEK5LZ153619 | 1GCRYDEK5LZ152602 | 1GCRYDEK5LZ164409 | 1GCRYDEK5LZ108194; 1GCRYDEK5LZ126355; 1GCRYDEK5LZ155810 | 1GCRYDEK5LZ102251; 1GCRYDEK5LZ155094; 1GCRYDEK5LZ161588

1GCRYDEK5LZ162272; 1GCRYDEK5LZ162899 | 1GCRYDEK5LZ188421 | 1GCRYDEK5LZ193800 | 1GCRYDEK5LZ129661 | 1GCRYDEK5LZ135167 | 1GCRYDEK5LZ104405; 1GCRYDEK5LZ128512; 1GCRYDEK5LZ193344

1GCRYDEK5LZ146685 | 1GCRYDEK5LZ162949 | 1GCRYDEK5LZ129000; 1GCRYDEK5LZ178925; 1GCRYDEK5LZ129904; 1GCRYDEK5LZ190993 | 1GCRYDEK5LZ107594 | 1GCRYDEK5LZ156360; 1GCRYDEK5LZ183445 | 1GCRYDEK5LZ108938 | 1GCRYDEK5LZ174485 | 1GCRYDEK5LZ182862 | 1GCRYDEK5LZ151062; 1GCRYDEK5LZ188645; 1GCRYDEK5LZ182666; 1GCRYDEK5LZ112553 | 1GCRYDEK5LZ137341 | 1GCRYDEK5LZ167763 | 1GCRYDEK5LZ140790 | 1GCRYDEK5LZ153670 | 1GCRYDEK5LZ102315

1GCRYDEK5LZ168640 | 1GCRYDEK5LZ100211 | 1GCRYDEK5LZ153426 | 1GCRYDEK5LZ168914 | 1GCRYDEK5LZ198091 | 1GCRYDEK5LZ191660 | 1GCRYDEK5LZ199192 | 1GCRYDEK5LZ103030; 1GCRYDEK5LZ112326; 1GCRYDEK5LZ181078 | 1GCRYDEK5LZ125321; 1GCRYDEK5LZ198933; 1GCRYDEK5LZ134424 | 1GCRYDEK5LZ146010; 1GCRYDEK5LZ114691 | 1GCRYDEK5LZ109488 | 1GCRYDEK5LZ156598 | 1GCRYDEK5LZ102749 | 1GCRYDEK5LZ106414 | 1GCRYDEK5LZ177838 | 1GCRYDEK5LZ144550; 1GCRYDEK5LZ140434 | 1GCRYDEK5LZ134889; 1GCRYDEK5LZ145133; 1GCRYDEK5LZ167178 | 1GCRYDEK5LZ199497 | 1GCRYDEK5LZ182005; 1GCRYDEK5LZ144600 | 1GCRYDEK5LZ156357; 1GCRYDEK5LZ183669 | 1GCRYDEK5LZ150283 | 1GCRYDEK5LZ169366; 1GCRYDEK5LZ139459

1GCRYDEK5LZ198754; 1GCRYDEK5LZ140238 | 1GCRYDEK5LZ119213

1GCRYDEK5LZ166645; 1GCRYDEK5LZ139591; 1GCRYDEK5LZ105800; 1GCRYDEK5LZ193067; 1GCRYDEK5LZ199161 | 1GCRYDEK5LZ147108

1GCRYDEK5LZ135038 | 1GCRYDEK5LZ190119; 1GCRYDEK5LZ162983 | 1GCRYDEK5LZ105487; 1GCRYDEK5LZ124265; 1GCRYDEK5LZ131801 | 1GCRYDEK5LZ129501 | 1GCRYDEK5LZ126663; 1GCRYDEK5LZ109958; 1GCRYDEK5LZ175684; 1GCRYDEK5LZ185521; 1GCRYDEK5LZ191495 | 1GCRYDEK5LZ168010 | 1GCRYDEK5LZ133614 | 1GCRYDEK5LZ184899 | 1GCRYDEK5LZ183459 | 1GCRYDEK5LZ112651; 1GCRYDEK5LZ145813 | 1GCRYDEK5LZ178164 | 1GCRYDEK5LZ121785 | 1GCRYDEK5LZ127036 | 1GCRYDEK5LZ197653 | 1GCRYDEK5LZ129689 | 1GCRYDEK5LZ132141 | 1GCRYDEK5LZ184773 | 1GCRYDEK5LZ144127 | 1GCRYDEK5LZ192761 | 1GCRYDEK5LZ144628 | 1GCRYDEK5LZ198589 | 1GCRYDEK5LZ192498 | 1GCRYDEK5LZ110804; 1GCRYDEK5LZ189603; 1GCRYDEK5LZ144659 | 1GCRYDEK5LZ195188 | 1GCRYDEK5LZ181064 | 1GCRYDEK5LZ192307; 1GCRYDEK5LZ139042 | 1GCRYDEK5LZ195319 | 1GCRYDEK5LZ139736; 1GCRYDEK5LZ187642; 1GCRYDEK5LZ176902; 1GCRYDEK5LZ160554 | 1GCRYDEK5LZ126923 | 1GCRYDEK5LZ185180

1GCRYDEK5LZ130275 | 1GCRYDEK5LZ171392 | 1GCRYDEK5LZ157105 | 1GCRYDEK5LZ160098 | 1GCRYDEK5LZ144385 | 1GCRYDEK5LZ168606 | 1GCRYDEK5LZ110026 |

1GCRYDEK5LZ188287

| 1GCRYDEK5LZ178861 | 1GCRYDEK5LZ114948 | 1GCRYDEK5LZ190251; 1GCRYDEK5LZ122015; 1GCRYDEK5LZ150350; 1GCRYDEK5LZ182456; 1GCRYDEK5LZ102203 | 1GCRYDEK5LZ135248 | 1GCRYDEK5LZ189164 | 1GCRYDEK5LZ105070; 1GCRYDEK5LZ135511; 1GCRYDEK5LZ181002

1GCRYDEK5LZ170288 | 1GCRYDEK5LZ150056; 1GCRYDEK5LZ149988

1GCRYDEK5LZ192517 | 1GCRYDEK5LZ132687 | 1GCRYDEK5LZ157248 | 1GCRYDEK5LZ160358; 1GCRYDEK5LZ110513; 1GCRYDEK5LZ126081 | 1GCRYDEK5LZ124847 | 1GCRYDEK5LZ144225 | 1GCRYDEK5LZ194753 | 1GCRYDEK5LZ118840; 1GCRYDEK5LZ133418

1GCRYDEK5LZ123987 | 1GCRYDEK5LZ154575 | 1GCRYDEK5LZ173756 | 1GCRYDEK5LZ127134 | 1GCRYDEK5LZ118918; 1GCRYDEK5LZ151532 | 1GCRYDEK5LZ189486; 1GCRYDEK5LZ172090; 1GCRYDEK5LZ110995 | 1GCRYDEK5LZ189780; 1GCRYDEK5LZ129269 | 1GCRYDEK5LZ185602 | 1GCRYDEK5LZ190038; 1GCRYDEK5LZ120393; 1GCRYDEK5LZ148663; 1GCRYDEK5LZ143429; 1GCRYDEK5LZ199709 | 1GCRYDEK5LZ163521 | 1GCRYDEK5LZ139025 | 1GCRYDEK5LZ167732; 1GCRYDEK5LZ114223 | 1GCRYDEK5LZ151949 | 1GCRYDEK5LZ104226 | 1GCRYDEK5LZ164362 | 1GCRYDEK5LZ156486; 1GCRYDEK5LZ192436 | 1GCRYDEK5LZ186894; 1GCRYDEK5LZ104422 | 1GCRYDEK5LZ102511 | 1GCRYDEK5LZ146329; 1GCRYDEK5LZ133242 | 1GCRYDEK5LZ114383; 1GCRYDEK5LZ165852 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRYDEK5LZ1.
1GCRYDEK5LZ135668; 1GCRYDEK5LZ155905;

1GCRYDEK5LZ143057

; 1GCRYDEK5LZ188824 | 1GCRYDEK5LZ149232; 1GCRYDEK5LZ126615; 1GCRYDEK5LZ154026; 1GCRYDEK5LZ196020; 1GCRYDEK5LZ121656 | 1GCRYDEK5LZ196941; 1GCRYDEK5LZ138036; 1GCRYDEK5LZ199063; 1GCRYDEK5LZ169819 | 1GCRYDEK5LZ191268 | 1GCRYDEK5LZ114416 | 1GCRYDEK5LZ102072 | 1GCRYDEK5LZ116537 | 1GCRYDEK5LZ122306

1GCRYDEK5LZ133922; 1GCRYDEK5LZ196034 | 1GCRYDEK5LZ185163; 1GCRYDEK5LZ107529 | 1GCRYDEK5LZ151238 | 1GCRYDEK5LZ181405 | 1GCRYDEK5LZ178634 | 1GCRYDEK5LZ163504 | 1GCRYDEK5LZ128672; 1GCRYDEK5LZ131250; 1GCRYDEK5LZ145164 | 1GCRYDEK5LZ108499 | 1GCRYDEK5LZ166418; 1GCRYDEK5LZ165110 | 1GCRYDEK5LZ143804 | 1GCRYDEK5LZ109829 | 1GCRYDEK5LZ180223 | 1GCRYDEK5LZ104680 | 1GCRYDEK5LZ127604 | 1GCRYDEK5LZ124573; 1GCRYDEK5LZ137159 | 1GCRYDEK5LZ103643 | 1GCRYDEK5LZ136013 | 1GCRYDEK5LZ176429 | 1GCRYDEK5LZ140305 | 1GCRYDEK5LZ100502 | 1GCRYDEK5LZ155077 | 1GCRYDEK5LZ191979; 1GCRYDEK5LZ100953 | 1GCRYDEK5LZ180268 | 1GCRYDEK5LZ156018; 1GCRYDEK5LZ170694 | 1GCRYDEK5LZ180481; 1GCRYDEK5LZ192954; 1GCRYDEK5LZ194090 | 1GCRYDEK5LZ185793 | 1GCRYDEK5LZ134746 | 1GCRYDEK5LZ109913; 1GCRYDEK5LZ147819 | 1GCRYDEK5LZ156164; 1GCRYDEK5LZ117090; 1GCRYDEK5LZ182120 | 1GCRYDEK5LZ128610 | 1GCRYDEK5LZ135055 | 1GCRYDEK5LZ166483; 1GCRYDEK5LZ156830 | 1GCRYDEK5LZ112181; 1GCRYDEK5LZ175295 | 1GCRYDEK5LZ189763; 1GCRYDEK5LZ195627 | 1GCRYDEK5LZ166726 | 1GCRYDEK5LZ132365

1GCRYDEK5LZ158125 | 1GCRYDEK5LZ128543; 1GCRYDEK5LZ152003 | 1GCRYDEK5LZ135444; 1GCRYDEK5LZ106512; 1GCRYDEK5LZ172929 | 1GCRYDEK5LZ114299; 1GCRYDEK5LZ183655; 1GCRYDEK5LZ195109; 1GCRYDEK5LZ122838 | 1GCRYDEK5LZ162031

1GCRYDEK5LZ197829 | 1GCRYDEK5LZ191030; 1GCRYDEK5LZ193070 | 1GCRYDEK5LZ123388; 1GCRYDEK5LZ155824 | 1GCRYDEK5LZ132916 | 1GCRYDEK5LZ111371 | 1GCRYDEK5LZ106221 | 1GCRYDEK5LZ185907 | 1GCRYDEK5LZ134021; 1GCRYDEK5LZ134049 | 1GCRYDEK5LZ116795 | 1GCRYDEK5LZ126730; 1GCRYDEK5LZ130311

1GCRYDEK5LZ153927 | 1GCRYDEK5LZ131183; 1GCRYDEK5LZ163633 | 1GCRYDEK5LZ186961

1GCRYDEK5LZ115632 | 1GCRYDEK5LZ125416 | 1GCRYDEK5LZ107434 | 1GCRYDEK5LZ131491 | 1GCRYDEK5LZ171182

1GCRYDEK5LZ105005 | 1GCRYDEK5LZ102699; 1GCRYDEK5LZ117266 | 1GCRYDEK5LZ137226 | 1GCRYDEK5LZ142331

1GCRYDEK5LZ141258 | 1GCRYDEK5LZ154835 | 1GCRYDEK5LZ185471 | 1GCRYDEK5LZ126789 | 1GCRYDEK5LZ102671 | 1GCRYDEK5LZ130714 | 1GCRYDEK5LZ135847 | 1GCRYDEK5LZ196048; 1GCRYDEK5LZ185406; 1GCRYDEK5LZ130261; 1GCRYDEK5LZ121446

1GCRYDEK5LZ175233 | 1GCRYDEK5LZ131961 | 1GCRYDEK5LZ124976 | 1GCRYDEK5LZ152163; 1GCRYDEK5LZ174227; 1GCRYDEK5LZ192422 | 1GCRYDEK5LZ186006; 1GCRYDEK5LZ140322

1GCRYDEK5LZ169173; 1GCRYDEK5LZ180979; 1GCRYDEK5LZ164202 | 1GCRYDEK5LZ144435 | 1GCRYDEK5LZ146895 | 1GCRYDEK5LZ199726 | 1GCRYDEK5LZ119132; 1GCRYDEK5LZ133239 | 1GCRYDEK5LZ118174 | 1GCRYDEK5LZ166824

1GCRYDEK5LZ123049 | 1GCRYDEK5LZ174440 | 1GCRYDEK5LZ132902; 1GCRYDEK5LZ101049

1GCRYDEK5LZ182621 | 1GCRYDEK5LZ132639 | 1GCRYDEK5LZ105523 | 1GCRYDEK5LZ108034 | 1GCRYDEK5LZ135203 | 1GCRYDEK5LZ137713 | 1GCRYDEK5LZ185390 | 1GCRYDEK5LZ177984 | 1GCRYDEK5LZ122998 | 1GCRYDEK5LZ161199; 1GCRYDEK5LZ119101 | 1GCRYDEK5LZ127764

1GCRYDEK5LZ198169 | 1GCRYDEK5LZ177435; 1GCRYDEK5LZ133662; 1GCRYDEK5LZ121821 | 1GCRYDEK5LZ186278; 1GCRYDEK5LZ148758 | 1GCRYDEK5LZ105554 | 1GCRYDEK5LZ130065 | 1GCRYDEK5LZ156973 | 1GCRYDEK5LZ102878; 1GCRYDEK5LZ139526; 1GCRYDEK5LZ137162 | 1GCRYDEK5LZ103058 | 1GCRYDEK5LZ177841 | 1GCRYDEK5LZ186670 | 1GCRYDEK5LZ151191

1GCRYDEK5LZ167858 | 1GCRYDEK5LZ118255 | 1GCRYDEK5LZ141566

1GCRYDEK5LZ193280; 1GCRYDEK5LZ136030 | 1GCRYDEK5LZ157069; 1GCRYDEK5LZ122533 | 1GCRYDEK5LZ159694;

1GCRYDEK5LZ184322

| 1GCRYDEK5LZ102346; 1GCRYDEK5LZ110107 | 1GCRYDEK5LZ134066; 1GCRYDEK5LZ113881 | 1GCRYDEK5LZ126937; 1GCRYDEK5LZ114934 | 1GCRYDEK5LZ103531 | 1GCRYDEK5LZ163857 | 1GCRYDEK5LZ154236; 1GCRYDEK5LZ104730;

1GCRYDEK5LZ172607

| 1GCRYDEK5LZ179041 | 1GCRYDEK5LZ195661 | 1GCRYDEK5LZ166080 | 1GCRYDEK5LZ160733; 1GCRYDEK5LZ122435 |

1GCRYDEK5LZ157377

| 1GCRYDEK5LZ133984 | 1GCRYDEK5LZ172347 | 1GCRYDEK5LZ124377 | 1GCRYDEK5LZ156603 | 1GCRYDEK5LZ191853; 1GCRYDEK5LZ113265 | 1GCRYDEK5LZ160344 | 1GCRYDEK5LZ143978 | 1GCRYDEK5LZ128705 | 1GCRYDEK5LZ104677; 1GCRYDEK5LZ169884; 1GCRYDEK5LZ100340 | 1GCRYDEK5LZ180089 | 1GCRYDEK5LZ111256

1GCRYDEK5LZ183493 | 1GCRYDEK5LZ106753 | 1GCRYDEK5LZ163860; 1GCRYDEK5LZ117137; 1GCRYDEK5LZ188239 | 1GCRYDEK5LZ141986; 1GCRYDEK5LZ181937 | 1GCRYDEK5LZ115503 | 1GCRYDEK5LZ188614 | 1GCRYDEK5LZ191349; 1GCRYDEK5LZ141938 | 1GCRYDEK5LZ121267; 1GCRYDEK5LZ167326; 1GCRYDEK5LZ134729; 1GCRYDEK5LZ152468; 1GCRYDEK5LZ116893 | 1GCRYDEK5LZ147500; 1GCRYDEK5LZ102881; 1GCRYDEK5LZ112973 | 1GCRYDEK5LZ118191; 1GCRYDEK5LZ199242; 1GCRYDEK5LZ177287; 1GCRYDEK5LZ110768 | 1GCRYDEK5LZ175779; 1GCRYDEK5LZ197698 | 1GCRYDEK5LZ119499; 1GCRYDEK5LZ140255; 1GCRYDEK5LZ170422; 1GCRYDEK5LZ111130; 1GCRYDEK5LZ169738 | 1GCRYDEK5LZ179864; 1GCRYDEK5LZ175152; 1GCRYDEK5LZ119387 | 1GCRYDEK5LZ131782 | 1GCRYDEK5LZ166631

1GCRYDEK5LZ103335 | 1GCRYDEK5LZ109166 | 1GCRYDEK5LZ124542 | 1GCRYDEK5LZ120510 | 1GCRYDEK5LZ156472; 1GCRYDEK5LZ107563; 1GCRYDEK5LZ170467; 1GCRYDEK5LZ193134 | 1GCRYDEK5LZ172672; 1GCRYDEK5LZ168489 | 1GCRYDEK5LZ130518; 1GCRYDEK5LZ169495 |

1GCRYDEK5LZ109524

; 1GCRYDEK5LZ111323 | 1GCRYDEK5LZ135962 | 1GCRYDEK5LZ155886 | 1GCRYDEK5LZ165365; 1GCRYDEK5LZ192999; 1GCRYDEK5LZ131233 | 1GCRYDEK5LZ143754 | 1GCRYDEK5LZ145634; 1GCRYDEK5LZ191304; 1GCRYDEK5LZ153412; 1GCRYDEK5LZ162367 | 1GCRYDEK5LZ115355 | 1GCRYDEK5LZ164619; 1GCRYDEK5LZ140644

1GCRYDEK5LZ155113 | 1GCRYDEK5LZ121057 | 1GCRYDEK5LZ175572 | 1GCRYDEK5LZ124766 | 1GCRYDEK5LZ130180 | 1GCRYDEK5LZ182523 | 1GCRYDEK5LZ184112 | 1GCRYDEK5LZ158027; 1GCRYDEK5LZ155774 | 1GCRYDEK5LZ194025

1GCRYDEK5LZ125657

| 1GCRYDEK5LZ180464 | 1GCRYDEK5LZ117381 | 1GCRYDEK5LZ154821 | 1GCRYDEK5LZ131930; 1GCRYDEK5LZ152485 | 1GCRYDEK5LZ185972 | 1GCRYDEK5LZ176589; 1GCRYDEK5LZ184384 | 1GCRYDEK5LZ177550; 1GCRYDEK5LZ148727; 1GCRYDEK5LZ129059 | 1GCRYDEK5LZ111080 | 1GCRYDEK5LZ102802 | 1GCRYDEK5LZ176804 | 1GCRYDEK5LZ124119 | 1GCRYDEK5LZ158030 | 1GCRYDEK5LZ176253 | 1GCRYDEK5LZ191545; 1GCRYDEK5LZ100788; 1GCRYDEK5LZ198219 | 1GCRYDEK5LZ138134 | 1GCRYDEK5LZ122547 | 1GCRYDEK5LZ170016; 1GCRYDEK5LZ183820; 1GCRYDEK5LZ134472 | 1GCRYDEK5LZ172638 | 1GCRYDEK5LZ103707 | 1GCRYDEK5LZ141146 | 1GCRYDEK5LZ127408 | 1GCRYDEK5LZ138246 | 1GCRYDEK5LZ108583 | 1GCRYDEK5LZ134374; 1GCRYDEK5LZ162479 | 1GCRYDEK5LZ153958 | 1GCRYDEK5LZ166578 | 1GCRYDEK5LZ167987; 1GCRYDEK5LZ116697 | 1GCRYDEK5LZ110656; 1GCRYDEK5LZ143379; 1GCRYDEK5LZ151305; 1GCRYDEK5LZ193845; 1GCRYDEK5LZ193005

1GCRYDEK5LZ142149 | 1GCRYDEK5LZ115579 | 1GCRYDEK5LZ197121 | 1GCRYDEK5LZ195921; 1GCRYDEK5LZ170887 | 1GCRYDEK5LZ166516; 1GCRYDEK5LZ163096; 1GCRYDEK5LZ128266;

1GCRYDEK5LZ195028

| 1GCRYDEK5LZ138568 | 1GCRYDEK5LZ158223 | 1GCRYDEK5LZ173692; 1GCRYDEK5LZ159128 | 1GCRYDEK5LZ185762 | 1GCRYDEK5LZ193568 | 1GCRYDEK5LZ149294; 1GCRYDEK5LZ174776 | 1GCRYDEK5LZ161977 | 1GCRYDEK5LZ179430

1GCRYDEK5LZ140451 | 1GCRYDEK5LZ110396; 1GCRYDEK5LZ131376 | 1GCRYDEK5LZ199418 | 1GCRYDEK5LZ168265; 1GCRYDEK5LZ168587 | 1GCRYDEK5LZ106574 | 1GCRYDEK5LZ146587 | 1GCRYDEK5LZ174115 | 1GCRYDEK5LZ195868 | 1GCRYDEK5LZ125710; 1GCRYDEK5LZ130616; 1GCRYDEK5LZ168928; 1GCRYDEK5LZ146458 | 1GCRYDEK5LZ187429 | 1GCRYDEK5LZ145178 | 1GCRYDEK5LZ164507 | 1GCRYDEK5LZ142152 | 1GCRYDEK5LZ142457 | 1GCRYDEK5LZ168461

1GCRYDEK5LZ109779 | 1GCRYDEK5LZ130132 | 1GCRYDEK5LZ184644 | 1GCRYDEK5LZ139610; 1GCRYDEK5LZ178813; 1GCRYDEK5LZ198611 | 1GCRYDEK5LZ159176

1GCRYDEK5LZ112021; 1GCRYDEK5LZ139932 | 1GCRYDEK5LZ135170 | 1GCRYDEK5LZ136058;

1GCRYDEK5LZ158528

; 1GCRYDEK5LZ101343 | 1GCRYDEK5LZ172770 | 1GCRYDEK5LZ155001; 1GCRYDEK5LZ158416 | 1GCRYDEK5LZ105036 | 1GCRYDEK5LZ188693; 1GCRYDEK5LZ162840 | 1GCRYDEK5LZ113685; 1GCRYDEK5LZ127909 | 1GCRYDEK5LZ151031 | 1GCRYDEK5LZ114755; 1GCRYDEK5LZ178505 | 1GCRYDEK5LZ198673 |

1GCRYDEK5LZ136822

| 1GCRYDEK5LZ120880 | 1GCRYDEK5LZ199905 | 1GCRYDEK5LZ139106; 1GCRYDEK5LZ132494 | 1GCRYDEK5LZ116635; 1GCRYDEK5LZ162711 | 1GCRYDEK5LZ120796 | 1GCRYDEK5LZ119924; 1GCRYDEK5LZ102380 | 1GCRYDEK5LZ171439; 1GCRYDEK5LZ118627 | 1GCRYDEK5LZ129109 | 1GCRYDEK5LZ146203 | 1GCRYDEK5LZ103576 | 1GCRYDEK5LZ178844 | 1GCRYDEK5LZ165947 | 1GCRYDEK5LZ192372; 1GCRYDEK5LZ170971; 1GCRYDEK5LZ118451 | 1GCRYDEK5LZ132981 | 1GCRYDEK5LZ178827 | 1GCRYDEK5LZ121222 | 1GCRYDEK5LZ183574 | 1GCRYDEK5LZ176298; 1GCRYDEK5LZ111919; 1GCRYDEK5LZ134584; 1GCRYDEK5LZ106168; 1GCRYDEK5LZ149425; 1GCRYDEK5LZ136464 | 1GCRYDEK5LZ172204 |

1GCRYDEK5LZ148601

; 1GCRYDEK5LZ173689 | 1GCRYDEK5LZ195613 | 1GCRYDEK5LZ198446; 1GCRYDEK5LZ157122 | 1GCRYDEK5LZ196874 | 1GCRYDEK5LZ158156 | 1GCRYDEK5LZ108664; 1GCRYDEK5LZ159470 | 1GCRYDEK5LZ128476; 1GCRYDEK5LZ150381 | 1GCRYDEK5LZ136626 | 1GCRYDEK5LZ124928; 1GCRYDEK5LZ186930 | 1GCRYDEK5LZ187687 | 1GCRYDEK5LZ173370 | 1GCRYDEK5LZ151644 | 1GCRYDEK5LZ123794 | 1GCRYDEK5LZ148534; 1GCRYDEK5LZ119230 | 1GCRYDEK5LZ149859 | 1GCRYDEK5LZ108129 | 1GCRYDEK5LZ130101 | 1GCRYDEK5LZ128624 | 1GCRYDEK5LZ142216 | 1GCRYDEK5LZ173398 | 1GCRYDEK5LZ150428 | 1GCRYDEK5LZ122483; 1GCRYDEK5LZ101973; 1GCRYDEK5LZ158058 | 1GCRYDEK5LZ111712

1GCRYDEK5LZ155127; 1GCRYDEK5LZ197071 | 1GCRYDEK5LZ132009 | 1GCRYDEK5LZ105909 | 1GCRYDEK5LZ159713 | 1GCRYDEK5LZ149117; 1GCRYDEK5LZ141857 | 1GCRYDEK5LZ192145; 1GCRYDEK5LZ191917 | 1GCRYDEK5LZ178679; 1GCRYDEK5LZ114562 | 1GCRYDEK5LZ108650 | 1GCRYDEK5LZ169979 | 1GCRYDEK5LZ112682; 1GCRYDEK5LZ118563; 1GCRYDEK5LZ117610; 1GCRYDEK5LZ105540 | 1GCRYDEK5LZ114867 |

1GCRYDEK5LZ185714

| 1GCRYDEK5LZ126551 | 1GCRYDEK5LZ109460 | 1GCRYDEK5LZ141762 | 1GCRYDEK5LZ183767 | 1GCRYDEK5LZ163101 | 1GCRYDEK5LZ120409 | 1GCRYDEK5LZ143799; 1GCRYDEK5LZ136206 | 1GCRYDEK5LZ155855 | 1GCRYDEK5LZ184370 | 1GCRYDEK5LZ104808; 1GCRYDEK5LZ132429 | 1GCRYDEK5LZ106042; 1GCRYDEK5LZ101858 | 1GCRYDEK5LZ183414; 1GCRYDEK5LZ149585 | 1GCRYDEK5LZ154592 | 1GCRYDEK5LZ152177 | 1GCRYDEK5LZ126548; 1GCRYDEK5LZ163972; 1GCRYDEK5LZ160618 | 1GCRYDEK5LZ171375; 1GCRYDEK5LZ174843 | 1GCRYDEK5LZ133841 | 1GCRYDEK5LZ111077 | 1GCRYDEK5LZ142278 | 1GCRYDEK5LZ167553 | 1GCRYDEK5LZ167830 | 1GCRYDEK5LZ128722; 1GCRYDEK5LZ149456 | 1GCRYDEK5LZ145875 | 1GCRYDEK5LZ114061 | 1GCRYDEK5LZ166967; 1GCRYDEK5LZ182604; 1GCRYDEK5LZ153300; 1GCRYDEK5LZ187155 | 1GCRYDEK5LZ106283 | 1GCRYDEK5LZ118403 | 1GCRYDEK5LZ121365; 1GCRYDEK5LZ156200; 1GCRYDEK5LZ159825 | 1GCRYDEK5LZ196700; 1GCRYDEK5LZ139493 | 1GCRYDEK5LZ114075; 1GCRYDEK5LZ149246 | 1GCRYDEK5LZ117154; 1GCRYDEK5LZ151563 | 1GCRYDEK5LZ148243 | 1GCRYDEK5LZ194655; 1GCRYDEK5LZ132818 | 1GCRYDEK5LZ137128 | 1GCRYDEK5LZ103173 |

1GCRYDEK5LZ181727

; 1GCRYDEK5LZ144077 | 1GCRYDEK5LZ141339; 1GCRYDEK5LZ181954

1GCRYDEK5LZ160893

1GCRYDEK5LZ106610; 1GCRYDEK5LZ186796 | 1GCRYDEK5LZ150736 | 1GCRYDEK5LZ194476 | 1GCRYDEK5LZ106445 | 1GCRYDEK5LZ190833 | 1GCRYDEK5LZ113749; 1GCRYDEK5LZ153331 | 1GCRYDEK5LZ120815; 1GCRYDEK5LZ102931 | 1GCRYDEK5LZ178990 | 1GCRYDEK5LZ161283 | 1GCRYDEK5LZ175121; 1GCRYDEK5LZ107322 | 1GCRYDEK5LZ111970 | 1GCRYDEK5LZ121477 | 1GCRYDEK5LZ173997 | 1GCRYDEK5LZ129918; 1GCRYDEK5LZ190590 | 1GCRYDEK5LZ155838

1GCRYDEK5LZ115100 | 1GCRYDEK5LZ158755 | 1GCRYDEK5LZ135749 | 1GCRYDEK5LZ173269 |

1GCRYDEK5LZ121415

; 1GCRYDEK5LZ157881 | 1GCRYDEK5LZ148968 | 1GCRYDEK5LZ193991; 1GCRYDEK5LZ109474; 1GCRYDEK5LZ162305; 1GCRYDEK5LZ133998; 1GCRYDEK5LZ151773 | 1GCRYDEK5LZ119678; 1GCRYDEK5LZ163213

1GCRYDEK5LZ160411 | 1GCRYDEK5LZ145567; 1GCRYDEK5LZ172977 |

1GCRYDEK5LZ141583

| 1GCRYDEK5LZ142023

1GCRYDEK5LZ175197 | 1GCRYDEK5LZ175037 | 1GCRYDEK5LZ122225 | 1GCRYDEK5LZ136853 | 1GCRYDEK5LZ129403; 1GCRYDEK5LZ196776; 1GCRYDEK5LZ115694

1GCRYDEK5LZ144306

1GCRYDEK5LZ147982 | 1GCRYDEK5LZ147688; 1GCRYDEK5LZ174163 | 1GCRYDEK5LZ160134 | 1GCRYDEK5LZ138022; 1GCRYDEK5LZ185485 | 1GCRYDEK5LZ156651 | 1GCRYDEK5LZ186054; 1GCRYDEK5LZ126338 | 1GCRYDEK5LZ184143 | 1GCRYDEK5LZ172722 | 1GCRYDEK5LZ102489; 1GCRYDEK5LZ187088 | 1GCRYDEK5LZ120619 | 1GCRYDEK5LZ195210

1GCRYDEK5LZ139378 |

1GCRYDEK5LZ186703

| 1GCRYDEK5LZ169545 | 1GCRYDEK5LZ172879 | 1GCRYDEK5LZ184420 | 1GCRYDEK5LZ143334 | 1GCRYDEK5LZ145682 | 1GCRYDEK5LZ137176 | 1GCRYDEK5LZ167200 | 1GCRYDEK5LZ128185 | 1GCRYDEK5LZ169092; 1GCRYDEK5LZ156276; 1GCRYDEK5LZ188273 | 1GCRYDEK5LZ101083; 1GCRYDEK5LZ145245 | 1GCRYDEK5LZ132480 | 1GCRYDEK5LZ194123 | 1GCRYDEK5LZ169285 | 1GCRYDEK5LZ118739 | 1GCRYDEK5LZ116358; 1GCRYDEK5LZ134715; 1GCRYDEK5LZ192338 | 1GCRYDEK5LZ146511

1GCRYDEK5LZ110088 | 1GCRYDEK5LZ119650; 1GCRYDEK5LZ160392 | 1GCRYDEK5LZ166595 | 1GCRYDEK5LZ128302 | 1GCRYDEK5LZ140272 | 1GCRYDEK5LZ155709; 1GCRYDEK5LZ145424; 1GCRYDEK5LZ192291 | 1GCRYDEK5LZ126257 | 1GCRYDEK5LZ111094 | 1GCRYDEK5LZ139140; 1GCRYDEK5LZ181436; 1GCRYDEK5LZ170095; 1GCRYDEK5LZ168623 | 1GCRYDEK5LZ184451 | 1GCRYDEK5LZ137517 | 1GCRYDEK5LZ122189 | 1GCRYDEK5LZ144337 | 1GCRYDEK5LZ196373 | 1GCRYDEK5LZ190458 | 1GCRYDEK5LZ108325 | 1GCRYDEK5LZ194686; 1GCRYDEK5LZ179055 | 1GCRYDEK5LZ183462 | 1GCRYDEK5LZ118076 | 1GCRYDEK5LZ101360; 1GCRYDEK5LZ101908 | 1GCRYDEK5LZ153121 | 1GCRYDEK5LZ188791

1GCRYDEK5LZ181226 | 1GCRYDEK5LZ150395 | 1GCRYDEK5LZ152261; 1GCRYDEK5LZ135489; 1GCRYDEK5LZ185888 | 1GCRYDEK5LZ118949 | 1GCRYDEK5LZ166046; 1GCRYDEK5LZ186071; 1GCRYDEK5LZ116084; 1GCRYDEK5LZ109006 | 1GCRYDEK5LZ157217; 1GCRYDEK5LZ167682; 1GCRYDEK5LZ146962 | 1GCRYDEK5LZ154916 | 1GCRYDEK5LZ130292 | 1GCRYDEK5LZ172896 | 1GCRYDEK5LZ125836 | 1GCRYDEK5LZ116831; 1GCRYDEK5LZ117025 | 1GCRYDEK5LZ176740

1GCRYDEK5LZ109085 | 1GCRYDEK5LZ150106; 1GCRYDEK5LZ106879; 1GCRYDEK5LZ192923 | 1GCRYDEK5LZ108082 | 1GCRYDEK5LZ182490; 1GCRYDEK5LZ136075 | 1GCRYDEK5LZ130812 | 1GCRYDEK5LZ123875; 1GCRYDEK5LZ121544 | 1GCRYDEK5LZ127327; 1GCRYDEK5LZ112150

1GCRYDEK5LZ104646 | 1GCRYDEK5LZ127487 | 1GCRYDEK5LZ119034 | 1GCRYDEK5LZ179573 | 1GCRYDEK5LZ140224; 1GCRYDEK5LZ147996 | 1GCRYDEK5LZ107949; 1GCRYDEK5LZ193781

1GCRYDEK5LZ174972 | 1GCRYDEK5LZ166161 | 1GCRYDEK5LZ106171 | 1GCRYDEK5LZ197586; 1GCRYDEK5LZ171201; 1GCRYDEK5LZ196230 | 1GCRYDEK5LZ134567; 1GCRYDEK5LZ134701 | 1GCRYDEK5LZ143124 | 1GCRYDEK5LZ179122 | 1GCRYDEK5LZ186751

1GCRYDEK5LZ100645 | 1GCRYDEK5LZ123701 | 1GCRYDEK5LZ170372 | 1GCRYDEK5LZ160859 | 1GCRYDEK5LZ191206 | 1GCRYDEK5LZ153295

1GCRYDEK5LZ104260

1GCRYDEK5LZ104498; 1GCRYDEK5LZ197913; 1GCRYDEK5LZ188211

1GCRYDEK5LZ133919 | 1GCRYDEK5LZ163910; 1GCRYDEK5LZ192873 | 1GCRYDEK5LZ138697; 1GCRYDEK5LZ136870 | 1GCRYDEK5LZ170209 | 1GCRYDEK5LZ150493

1GCRYDEK5LZ124122

1GCRYDEK5LZ148453; 1GCRYDEK5LZ162868 | 1GCRYDEK5LZ142653 | 1GCRYDEK5LZ172199; 1GCRYDEK5LZ123441 | 1GCRYDEK5LZ107112

1GCRYDEK5LZ198432; 1GCRYDEK5LZ194204; 1GCRYDEK5LZ184367 | 1GCRYDEK5LZ158044 | 1GCRYDEK5LZ178519 | 1GCRYDEK5LZ166502 | 1GCRYDEK5LZ174129; 1GCRYDEK5LZ181193 | 1GCRYDEK5LZ142362 | 1GCRYDEK5LZ138375; 1GCRYDEK5LZ138893 | 1GCRYDEK5LZ133189 | 1GCRYDEK5LZ164216 | 1GCRYDEK5LZ199094

1GCRYDEK5LZ112309 | 1GCRYDEK5LZ123116 | 1GCRYDEK5LZ172137

1GCRYDEK5LZ190265

1GCRYDEK5LZ161235 | 1GCRYDEK5LZ136898; 1GCRYDEK5LZ117834 | 1GCRYDEK5LZ174812 | 1GCRYDEK5LZ126808 | 1GCRYDEK5LZ162661 | 1GCRYDEK5LZ139803

1GCRYDEK5LZ137808 | 1GCRYDEK5LZ106994; 1GCRYDEK5LZ116313 | 1GCRYDEK5LZ130888; 1GCRYDEK5LZ132575 | 1GCRYDEK5LZ171604 | 1GCRYDEK5LZ115887 | 1GCRYDEK5LZ193957; 1GCRYDEK5LZ142393 | 1GCRYDEK5LZ105912; 1GCRYDEK5LZ157282

1GCRYDEK5LZ128154 | 1GCRYDEK5LZ152339 | 1GCRYDEK5LZ165625 |

1GCRYDEK5LZ178049

| 1GCRYDEK5LZ151207; 1GCRYDEK5LZ122368; 1GCRYDEK5LZ154379 | 1GCRYDEK5LZ103884 | 1GCRYDEK5LZ138733 | 1GCRYDEK5LZ129580 | 1GCRYDEK5LZ146167; 1GCRYDEK5LZ132382 | 1GCRYDEK5LZ126050 | 1GCRYDEK5LZ111886 | 1GCRYDEK5LZ116067 | 1GCRYDEK5LZ195191 | 1GCRYDEK5LZ180139 | 1GCRYDEK5LZ126243 | 1GCRYDEK5LZ147240; 1GCRYDEK5LZ185423; 1GCRYDEK5LZ114478 |

1GCRYDEK5LZ159792

; 1GCRYDEK5LZ180187; 1GCRYDEK5LZ177905 | 1GCRYDEK5LZ187334; 1GCRYDEK5LZ133628 | 1GCRYDEK5LZ104761; 1GCRYDEK5LZ118059 | 1GCRYDEK5LZ106235 | 1GCRYDEK5LZ139185 | 1GCRYDEK5LZ114772 | 1GCRYDEK5LZ192369; 1GCRYDEK5LZ123990 | 1GCRYDEK5LZ140806 | 1GCRYDEK5LZ125450 | 1GCRYDEK5LZ174941 | 1GCRYDEK5LZ119177 | 1GCRYDEK5LZ118675 | 1GCRYDEK5LZ131720; 1GCRYDEK5LZ190895 | 1GCRYDEK5LZ143527 | 1GCRYDEK5LZ136111; 1GCRYDEK5LZ123326

1GCRYDEK5LZ198592; 1GCRYDEK5LZ159131 | 1GCRYDEK5LZ190394 | 1GCRYDEK5LZ110480

1GCRYDEK5LZ185308 | 1GCRYDEK5LZ124878 | 1GCRYDEK5LZ149036 | 1GCRYDEK5LZ170582 | 1GCRYDEK5LZ109328; 1GCRYDEK5LZ140661 | 1GCRYDEK5LZ117929 |

1GCRYDEK5LZ177340

| 1GCRYDEK5LZ171814; 1GCRYDEK5LZ157007 | 1GCRYDEK5LZ149828 | 1GCRYDEK5LZ119583 | 1GCRYDEK5LZ144614 | 1GCRYDEK5LZ186927 | 1GCRYDEK5LZ117588; 1GCRYDEK5LZ109359 | 1GCRYDEK5LZ189987

1GCRYDEK5LZ141843; 1GCRYDEK5LZ113413

1GCRYDEK5LZ149778 | 1GCRYDEK5LZ119129 | 1GCRYDEK5LZ177466 | 1GCRYDEK5LZ114481 | 1GCRYDEK5LZ192940 | 1GCRYDEK5LZ134956 | 1GCRYDEK5LZ134603 | 1GCRYDEK5LZ195014; 1GCRYDEK5LZ183381 | 1GCRYDEK5LZ103514; 1GCRYDEK5LZ128929

1GCRYDEK5LZ131104; 1GCRYDEK5LZ107644 | 1GCRYDEK5LZ189679 | 1GCRYDEK5LZ156763 | 1GCRYDEK5LZ142815 | 1GCRYDEK5LZ160487 | 1GCRYDEK5LZ107109 | 1GCRYDEK5LZ197247 | 1GCRYDEK5LZ168282 | 1GCRYDEK5LZ157444 | 1GCRYDEK5LZ122550 | 1GCRYDEK5LZ167598; 1GCRYDEK5LZ149568 | 1GCRYDEK5LZ195983; 1GCRYDEK5LZ121530 | 1GCRYDEK5LZ146959 | 1GCRYDEK5LZ152390 | 1GCRYDEK5LZ190606

1GCRYDEK5LZ111466 | 1GCRYDEK5LZ119888

1GCRYDEK5LZ124475; 1GCRYDEK5LZ190749 | 1GCRYDEK5LZ109605 | 1GCRYDEK5LZ102864; 1GCRYDEK5LZ180240 | 1GCRYDEK5LZ179279 | 1GCRYDEK5LZ180772 | 1GCRYDEK5LZ122256; 1GCRYDEK5LZ181632 | 1GCRYDEK5LZ138859; 1GCRYDEK5LZ176771 | 1GCRYDEK5LZ165026 | 1GCRYDEK5LZ105828; 1GCRYDEK5LZ150378 | 1GCRYDEK5LZ179878 | 1GCRYDEK5LZ104470 | 1GCRYDEK5LZ163745 | 1GCRYDEK5LZ151336; 1GCRYDEK5LZ159582 | 1GCRYDEK5LZ159386 | 1GCRYDEK5LZ198060 | 1GCRYDEK5LZ138604 | 1GCRYDEK5LZ131247 | 1GCRYDEK5LZ143589 | 1GCRYDEK5LZ113234 | 1GCRYDEK5LZ178357; 1GCRYDEK5LZ142636 | 1GCRYDEK5LZ107580 | 1GCRYDEK5LZ183218 | 1GCRYDEK5LZ179010 | 1GCRYDEK5LZ185048 | 1GCRYDEK5LZ178763 | 1GCRYDEK5LZ142541 | 1GCRYDEK5LZ129644; 1GCRYDEK5LZ116487 | 1GCRYDEK5LZ197037; 1GCRYDEK5LZ196356 | 1GCRYDEK5LZ139381 | 1GCRYDEK5LZ176639; 1GCRYDEK5LZ121124 | 1GCRYDEK5LZ116764 | 1GCRYDEK5LZ147884 | 1GCRYDEK5LZ108163 | 1GCRYDEK5LZ115095; 1GCRYDEK5LZ189567 | 1GCRYDEK5LZ145293 | 1GCRYDEK5LZ161753

1GCRYDEK5LZ130017; 1GCRYDEK5LZ123858 | 1GCRYDEK5LZ112889 | 1GCRYDEK5LZ183591 |

1GCRYDEK5LZ106803

; 1GCRYDEK5LZ117686 | 1GCRYDEK5LZ187284; 1GCRYDEK5LZ132513

1GCRYDEK5LZ131118; 1GCRYDEK5LZ113346; 1GCRYDEK5LZ195823 | 1GCRYDEK5LZ137906; 1GCRYDEK5LZ125092 | 1GCRYDEK5LZ128767

1GCRYDEK5LZ183364; 1GCRYDEK5LZ146590; 1GCRYDEK5LZ166743 | 1GCRYDEK5LZ150557

1GCRYDEK5LZ115243; 1GCRYDEK5LZ129448 | 1GCRYDEK5LZ106378 | 1GCRYDEK5LZ110365 | 1GCRYDEK5LZ194817; 1GCRYDEK5LZ127666 | 1GCRYDEK5LZ135024; 1GCRYDEK5LZ192324

1GCRYDEK5LZ138926; 1GCRYDEK5LZ161333 | 1GCRYDEK5LZ185499 | 1GCRYDEK5LZ133449; 1GCRYDEK5LZ192694 | 1GCRYDEK5LZ158626 | 1GCRYDEK5LZ114321;

1GCRYDEK5LZ186698

; 1GCRYDEK5LZ188550 | 1GCRYDEK5LZ128462; 1GCRYDEK5LZ196728 | 1GCRYDEK5LZ133810 | 1GCRYDEK5LZ167097; 1GCRYDEK5LZ162403

1GCRYDEK5LZ182392 | 1GCRYDEK5LZ121950 | 1GCRYDEK5LZ160313

1GCRYDEK5LZ136920

| 1GCRYDEK5LZ111483; 1GCRYDEK5LZ187091 | 1GCRYDEK5LZ180416 | 1GCRYDEK5LZ124802 | 1GCRYDEK5LZ125268 | 1GCRYDEK5LZ118661 | 1GCRYDEK5LZ108597 | 1GCRYDEK5LZ137582 | 1GCRYDEK5LZ136559; 1GCRYDEK5LZ167455; 1GCRYDEK5LZ124072 | 1GCRYDEK5LZ168699; 1GCRYDEK5LZ122628 | 1GCRYDEK5LZ139624 | 1GCRYDEK5LZ148839 | 1GCRYDEK5LZ162384 | 1GCRYDEK5LZ159016 | 1GCRYDEK5LZ149909 | 1GCRYDEK5LZ130566 | 1GCRYDEK5LZ169576; 1GCRYDEK5LZ109510; 1GCRYDEK5LZ118613 | 1GCRYDEK5LZ173918 | 1GCRYDEK5LZ157606 | 1GCRYDEK5LZ146640; 1GCRYDEK5LZ198625; 1GCRYDEK5LZ177046 | 1GCRYDEK5LZ152566 | 1GCRYDEK5LZ156942 | 1GCRYDEK5LZ137078 | 1GCRYDEK5LZ104971

1GCRYDEK5LZ159629 | 1GCRYDEK5LZ156553 | 1GCRYDEK5LZ102556; 1GCRYDEK5LZ137002 | 1GCRYDEK5LZ149800; 1GCRYDEK5LZ104940; 1GCRYDEK5LZ193778; 1GCRYDEK5LZ154804 | 1GCRYDEK5LZ198883 | 1GCRYDEK5LZ121883; 1GCRYDEK5LZ145519 | 1GCRYDEK5LZ171599; 1GCRYDEK5LZ146184 | 1GCRYDEK5LZ192405 | 1GCRYDEK5LZ177726; 1GCRYDEK5LZ133256 | 1GCRYDEK5LZ155418 | 1GCRYDEK5LZ151711 | 1GCRYDEK5LZ173658; 1GCRYDEK5LZ111645 | 1GCRYDEK5LZ119535 | 1GCRYDEK5LZ137288 | 1GCRYDEK5LZ169562 | 1GCRYDEK5LZ118708; 1GCRYDEK5LZ166211 |

1GCRYDEK5LZ199354

| 1GCRYDEK5LZ144631 | 1GCRYDEK5LZ160926 | 1GCRYDEK5LZ101178; 1GCRYDEK5LZ111967; 1GCRYDEK5LZ102413; 1GCRYDEK5LZ159775 | 1GCRYDEK5LZ174471 | 1GCRYDEK5LZ120006

1GCRYDEK5LZ101584 |

1GCRYDEK5LZ191366

| 1GCRYDEK5LZ162904 | 1GCRYDEK5LZ146816 | 1GCRYDEK5LZ128820 | 1GCRYDEK5LZ142006

1GCRYDEK5LZ170954 | 1GCRYDEK5LZ195630

1GCRYDEK5LZ152678; 1GCRYDEK5LZ118370 | 1GCRYDEK5LZ160215 | 1GCRYDEK5LZ130972; 1GCRYDEK5LZ168248; 1GCRYDEK5LZ109314

1GCRYDEK5LZ108311 | 1GCRYDEK5LZ197815; 1GCRYDEK5LZ142376

1GCRYDEK5LZ160103 | 1GCRYDEK5LZ113377 | 1GCRYDEK5LZ112455 | 1GCRYDEK5LZ125304 | 1GCRYDEK5LZ165415 | 1GCRYDEK5LZ184613

1GCRYDEK5LZ127179 | 1GCRYDEK5LZ111936 | 1GCRYDEK5LZ157668 | 1GCRYDEK5LZ181033 | 1GCRYDEK5LZ177631; 1GCRYDEK5LZ133791; 1GCRYDEK5LZ183865; 1GCRYDEK5LZ117042 | 1GCRYDEK5LZ188029; 1GCRYDEK5LZ177693 | 1GCRYDEK5LZ125626

1GCRYDEK5LZ185034 | 1GCRYDEK5LZ197409; 1GCRYDEK5LZ196132; 1GCRYDEK5LZ146931 | 1GCRYDEK5LZ118496; 1GCRYDEK5LZ186023; 1GCRYDEK5LZ172400; 1GCRYDEK5LZ123360; 1GCRYDEK5LZ133192 | 1GCRYDEK5LZ124895

1GCRYDEK5LZ151384; 1GCRYDEK5LZ169402; 1GCRYDEK5LZ124654 | 1GCRYDEK5LZ157413 | 1GCRYDEK5LZ188032 | 1GCRYDEK5LZ125934 | 1GCRYDEK5LZ116344; 1GCRYDEK5LZ116778 | 1GCRYDEK5LZ155760 | 1GCRYDEK5LZ106428; 1GCRYDEK5LZ153023 | 1GCRYDEK5LZ161185 | 1GCRYDEK5LZ112519 | 1GCRYDEK5LZ122242 | 1GCRYDEK5LZ169965; 1GCRYDEK5LZ149280 | 1GCRYDEK5LZ170632; 1GCRYDEK5LZ132320 | 1GCRYDEK5LZ130552 | 1GCRYDEK5LZ197166 | 1GCRYDEK5LZ190959; 1GCRYDEK5LZ190184 | 1GCRYDEK5LZ174437 | 1GCRYDEK5LZ123021; 1GCRYDEK5LZ153555; 1GCRYDEK5LZ151269 | 1GCRYDEK5LZ165186 | 1GCRYDEK5LZ190735 | 1GCRYDEK5LZ139896 | 1GCRYDEK5LZ102105; 1GCRYDEK5LZ187589 | 1GCRYDEK5LZ147951

1GCRYDEK5LZ102847 | 1GCRYDEK5LZ114500 | 1GCRYDEK5LZ103321 | 1GCRYDEK5LZ103500 | 1GCRYDEK5LZ121012; 1GCRYDEK5LZ159369 | 1GCRYDEK5LZ189083 | 1GCRYDEK5LZ108003; 1GCRYDEK5LZ119003 | 1GCRYDEK5LZ148274 | 1GCRYDEK5LZ149070 | 1GCRYDEK5LZ151420 | 1GCRYDEK5LZ185700; 1GCRYDEK5LZ114030 | 1GCRYDEK5LZ128025 | 1GCRYDEK5LZ103528 | 1GCRYDEK5LZ169240 | 1GCRYDEK5LZ170453 | 1GCRYDEK5LZ121236 | 1GCRYDEK5LZ196602; 1GCRYDEK5LZ132026 | 1GCRYDEK5LZ172218 | 1GCRYDEK5LZ133354 | 1GCRYDEK5LZ134911 | 1GCRYDEK5LZ151322 | 1GCRYDEK5LZ110303 | 1GCRYDEK5LZ188595 | 1GCRYDEK5LZ119258; 1GCRYDEK5LZ139929 | 1GCRYDEK5LZ159808 | 1GCRYDEK5LZ134407; 1GCRYDEK5LZ145908

1GCRYDEK5LZ171070 | 1GCRYDEK5LZ168184; 1GCRYDEK5LZ188919 | 1GCRYDEK5LZ135122 | 1GCRYDEK5LZ130163

1GCRYDEK5LZ178651

1GCRYDEK5LZ109507

| 1GCRYDEK5LZ136951 | 1GCRYDEK5LZ103206 | 1GCRYDEK5LZ168413; 1GCRYDEK5LZ198303 | 1GCRYDEK5LZ156410 | 1GCRYDEK5LZ185020; 1GCRYDEK5LZ115596 | 1GCRYDEK5LZ198334 | 1GCRYDEK5LZ117476 | 1GCRYDEK5LZ100693 | 1GCRYDEK5LZ133838

1GCRYDEK5LZ141325 | 1GCRYDEK5LZ158108; 1GCRYDEK5LZ152289; 1GCRYDEK5LZ110141 | 1GCRYDEK5LZ126856; 1GCRYDEK5LZ109264; 1GCRYDEK5LZ103402

1GCRYDEK5LZ115369 | 1GCRYDEK5LZ162563 | 1GCRYDEK5LZ102606; 1GCRYDEK5LZ131295; 1GCRYDEK5LZ111449 | 1GCRYDEK5LZ199399; 1GCRYDEK5LZ173093 | 1GCRYDEK5LZ186135; 1GCRYDEK5LZ150543; 1GCRYDEK5LZ116540 | 1GCRYDEK5LZ179623; 1GCRYDEK5LZ162871 | 1GCRYDEK5LZ142572; 1GCRYDEK5LZ145102; 1GCRYDEK5LZ161316 | 1GCRYDEK5LZ191822 | 1GCRYDEK5LZ142863 | 1GCRYDEK5LZ105490 | 1GCRYDEK5LZ111385 | 1GCRYDEK5LZ123214; 1GCRYDEK5LZ168962 | 1GCRYDEK5LZ126176 | 1GCRYDEK5LZ106770 | 1GCRYDEK5LZ180495 | 1GCRYDEK5LZ189505 | 1GCRYDEK5LZ183168 | 1GCRYDEK5LZ149702 | 1GCRYDEK5LZ142345 | 1GCRYDEK5LZ129210 | 1GCRYDEK5LZ126405 | 1GCRYDEK5LZ152065; 1GCRYDEK5LZ192016 | 1GCRYDEK5LZ174857 | 1GCRYDEK5LZ153653 | 1GCRYDEK5LZ146220; 1GCRYDEK5LZ128686 | 1GCRYDEK5LZ117896 | 1GCRYDEK5LZ199631; 1GCRYDEK5LZ188063; 1GCRYDEK5LZ176950 | 1GCRYDEK5LZ173529 | 1GCRYDEK5LZ161994; 1GCRYDEK5LZ174423 | 1GCRYDEK5LZ186524 | 1GCRYDEK5LZ131796 | 1GCRYDEK5LZ178262; 1GCRYDEK5LZ113380 | 1GCRYDEK5LZ176172; 1GCRYDEK5LZ176270 | 1GCRYDEK5LZ150445; 1GCRYDEK5LZ120104 | 1GCRYDEK5LZ180769

1GCRYDEK5LZ135864 | 1GCRYDEK5LZ147142; 1GCRYDEK5LZ169089; 1GCRYDEK5LZ158741 | 1GCRYDEK5LZ149120 | 1GCRYDEK5LZ173143 | 1GCRYDEK5LZ143513; 1GCRYDEK5LZ112214

1GCRYDEK5LZ197149; 1GCRYDEK5LZ118417 | 1GCRYDEK5LZ177368; 1GCRYDEK5LZ196289

1GCRYDEK5LZ107269 | 1GCRYDEK5LZ167116 | 1GCRYDEK5LZ144547 | 1GCRYDEK5LZ182103 | 1GCRYDEK5LZ192887; 1GCRYDEK5LZ188189 | 1GCRYDEK5LZ118336 | 1GCRYDEK5LZ165351 | 1GCRYDEK5LZ186037 | 1GCRYDEK5LZ187463 | 1GCRYDEK5LZ184160 | 1GCRYDEK5LZ193506

1GCRYDEK5LZ105456 | 1GCRYDEK5LZ105506

1GCRYDEK5LZ163485; 1GCRYDEK5LZ142961 | 1GCRYDEK5LZ191772; 1GCRYDEK5LZ184868 | 1GCRYDEK5LZ181730 | 1GCRYDEK5LZ161249; 1GCRYDEK5LZ152888 | 1GCRYDEK5LZ112469; 1GCRYDEK5LZ178410 | 1GCRYDEK5LZ192128; 1GCRYDEK5LZ149098; 1GCRYDEK5LZ150199; 1GCRYDEK5LZ150753; 1GCRYDEK5LZ149540 | 1GCRYDEK5LZ124184

1GCRYDEK5LZ147660; 1GCRYDEK5LZ192890 | 1GCRYDEK5LZ175930; 1GCRYDEK5LZ186362 | 1GCRYDEK5LZ171036; 1GCRYDEK5LZ191299; 1GCRYDEK5LZ190041; 1GCRYDEK5LZ199371

1GCRYDEK5LZ112004 | 1GCRYDEK5LZ189455 | 1GCRYDEK5LZ185079 | 1GCRYDEK5LZ154589 | 1GCRYDEK5LZ150770 | 1GCRYDEK5LZ132804 | 1GCRYDEK5LZ190055; 1GCRYDEK5LZ143219

1GCRYDEK5LZ105019 | 1GCRYDEK5LZ182294 | 1GCRYDEK5LZ177578; 1GCRYDEK5LZ119390; 1GCRYDEK5LZ108244; 1GCRYDEK5LZ173482 | 1GCRYDEK5LZ158884; 1GCRYDEK5LZ197832 | 1GCRYDEK5LZ122497; 1GCRYDEK5LZ101035; 1GCRYDEK5LZ149733 | 1GCRYDEK5LZ127084 | 1GCRYDEK5LZ110849 | 1GCRYDEK5LZ114304; 1GCRYDEK5LZ164538 | 1GCRYDEK5LZ131393; 1GCRYDEK5LZ167908

1GCRYDEK5LZ105764; 1GCRYDEK5LZ108096 | 1GCRYDEK5LZ169772 | 1GCRYDEK5LZ103867 | 1GCRYDEK5LZ111497 | 1GCRYDEK5LZ131149; 1GCRYDEK5LZ196213 | 1GCRYDEK5LZ165138 | 1GCRYDEK5LZ178147; 1GCRYDEK5LZ194378; 1GCRYDEK5LZ115825; 1GCRYDEK5LZ194008 | 1GCRYDEK5LZ122886 | 1GCRYDEK5LZ144998 | 1GCRYDEK5LZ117672 | 1GCRYDEK5LZ122645; 1GCRYDEK5LZ171912 | 1GCRYDEK5LZ175300 | 1GCRYDEK5LZ161607; 1GCRYDEK5LZ110916; 1GCRYDEK5LZ124363 | 1GCRYDEK5LZ187656 | 1GCRYDEK5LZ146136; 1GCRYDEK5LZ144967 | 1GCRYDEK5LZ116389 | 1GCRYDEK5LZ100029 | 1GCRYDEK5LZ128963 | 1GCRYDEK5LZ186359 | 1GCRYDEK5LZ150932 | 1GCRYDEK5LZ113394 | 1GCRYDEK5LZ105084 | 1GCRYDEK5LZ175278; 1GCRYDEK5LZ126596 | 1GCRYDEK5LZ111757 | 1GCRYDEK5LZ148923 | 1GCRYDEK5LZ110897

1GCRYDEK5LZ179847 | 1GCRYDEK5LZ157492 | 1GCRYDEK5LZ192663 | 1GCRYDEK5LZ163664 | 1GCRYDEK5LZ176964 | 1GCRYDEK5LZ197734 | 1GCRYDEK5LZ121186 |

1GCRYDEK5LZ110785

| 1GCRYDEK5LZ129031; 1GCRYDEK5LZ141552

1GCRYDEK5LZ132057; 1GCRYDEK5LZ140952 | 1GCRYDEK5LZ103447; 1GCRYDEK5LZ119163

1GCRYDEK5LZ149084 | 1GCRYDEK5LZ115856 | 1GCRYDEK5LZ155208 | 1GCRYDEK5LZ165592 | 1GCRYDEK5LZ144001 | 1GCRYDEK5LZ181145; 1GCRYDEK5LZ110706

1GCRYDEK5LZ172140; 1GCRYDEK5LZ197359

1GCRYDEK5LZ113900; 1GCRYDEK5LZ106039 |

1GCRYDEK5LZ1444661GCRYDEK5LZ199953

1GCRYDEK5LZ122161 | 1GCRYDEK5LZ116327 | 1GCRYDEK5LZ130700 | 1GCRYDEK5LZ180982 | 1GCRYDEK5LZ129255 | 1GCRYDEK5LZ126503 | 1GCRYDEK5LZ114514

1GCRYDEK5LZ106459 | 1GCRYDEK5LZ128770

1GCRYDEK5LZ153572 | 1GCRYDEK5LZ184532; 1GCRYDEK5LZ120717 | 1GCRYDEK5LZ168024 | 1GCRYDEK5LZ194509; 1GCRYDEK5LZ154088; 1GCRYDEK5LZ114089 | 1GCRYDEK5LZ106624 | 1GCRYDEK5LZ109183 | 1GCRYDEK5LZ112407 | 1GCRYDEK5LZ158237 | 1GCRYDEK5LZ112357; 1GCRYDEK5LZ172851 | 1GCRYDEK5LZ130969 | 1GCRYDEK5LZ160246 | 1GCRYDEK5LZ124136 | 1GCRYDEK5LZ146122 | 1GCRYDEK5LZ119647 | 1GCRYDEK5LZ105943 | 1GCRYDEK5LZ162529 | 1GCRYDEK5LZ132866 | 1GCRYDEK5LZ156990 | 1GCRYDEK5LZ189214 | 1GCRYDEK5LZ189858 | 1GCRYDEK5LZ122354; 1GCRYDEK5LZ138487 | 1GCRYDEK5LZ105330 | 1GCRYDEK5LZ131779 | 1GCRYDEK5LZ136416 |

1GCRYDEK5LZ1703691GCRYDEK5LZ153054; 1GCRYDEK5LZ145584 | 1GCRYDEK5LZ176396;

1GCRYDEK5LZ128042

| 1GCRYDEK5LZ129806 | 1GCRYDEK5LZ141485 | 1GCRYDEK5LZ196535; 1GCRYDEK5LZ134939 | 1GCRYDEK5LZ157363; 1GCRYDEK5LZ195059 | 1GCRYDEK5LZ119938 | 1GCRYDEK5LZ151501 | 1GCRYDEK5LZ179718 | 1GCRYDEK5LZ178486; 1GCRYDEK5LZ105697; 1GCRYDEK5LZ104548 | 1GCRYDEK5LZ102542 | 1GCRYDEK5LZ166614 | 1GCRYDEK5LZ100046 | 1GCRYDEK5LZ190248 | 1GCRYDEK5LZ103125 | 1GCRYDEK5LZ156116; 1GCRYDEK5LZ195465 | 1GCRYDEK5LZ105876 | 1GCRYDEK5LZ152440 | 1GCRYDEK5LZ144502 | 1GCRYDEK5LZ108681; 1GCRYDEK5LZ199936; 1GCRYDEK5LZ184336 | 1GCRYDEK5LZ191576; 1GCRYDEK5LZ191089 | 1GCRYDEK5LZ137016 | 1GCRYDEK5LZ114125

1GCRYDEK5LZ113704

1GCRYDEK5LZ161445; 1GCRYDEK5LZ109927; 1GCRYDEK5LZ109295 | 1GCRYDEK5LZ183395; 1GCRYDEK5LZ171666 | 1GCRYDEK5LZ186684 | 1GCRYDEK5LZ194560 | 1GCRYDEK5LZ128994 | 1GCRYDEK5LZ126372; 1GCRYDEK5LZ174177 | 1GCRYDEK5LZ175961;

1GCRYDEK5LZ169786

; 1GCRYDEK5LZ197104; 1GCRYDEK5LZ132933; 1GCRYDEK5LZ196714

1GCRYDEK5LZ180030 | 1GCRYDEK5LZ163275; 1GCRYDEK5LZ188855; 1GCRYDEK5LZ124606 | 1GCRYDEK5LZ199600; 1GCRYDEK5LZ105411 | 1GCRYDEK5LZ107997

1GCRYDEK5LZ129224; 1GCRYDEK5LZ113282 | 1GCRYDEK5LZ100032 | 1GCRYDEK5LZ153622 | 1GCRYDEK5LZ158867; 1GCRYDEK5LZ163552 | 1GCRYDEK5LZ136562 | 1GCRYDEK5LZ140627; 1GCRYDEK5LZ104002 | 1GCRYDEK5LZ102976 | 1GCRYDEK5LZ161168; 1GCRYDEK5LZ117753 | 1GCRYDEK5LZ142104 | 1GCRYDEK5LZ185051 | 1GCRYDEK5LZ135637; 1GCRYDEK5LZ199340; 1GCRYDEK5LZ113041; 1GCRYDEK5LZ104078; 1GCRYDEK5LZ133564 | 1GCRYDEK5LZ190718 | 1GCRYDEK5LZ114271 | 1GCRYDEK5LZ190167; 1GCRYDEK5LZ192131 | 1GCRYDEK5LZ124721; 1GCRYDEK5LZ165432; 1GCRYDEK5LZ122869 | 1GCRYDEK5LZ169531; 1GCRYDEK5LZ144791; 1GCRYDEK5LZ169867 | 1GCRYDEK5LZ114187 | 1GCRYDEK5LZ174499; 1GCRYDEK5LZ130891; 1GCRYDEK5LZ139011; 1GCRYDEK5LZ151045; 1GCRYDEK5LZ141924; 1GCRYDEK5LZ165589;

1GCRYDEK5LZ192808

; 1GCRYDEK5LZ123147 | 1GCRYDEK5LZ192680 | 1GCRYDEK5LZ138196; 1GCRYDEK5LZ192419 | 1GCRYDEK5LZ114819 | 1GCRYDEK5LZ158254; 1GCRYDEK5LZ187852 | 1GCRYDEK5LZ120975

1GCRYDEK5LZ129577 | 1GCRYDEK5LZ150347 | 1GCRYDEK5LZ119244 | 1GCRYDEK5LZ176057; 1GCRYDEK5LZ168945; 1GCRYDEK5LZ179766; 1GCRYDEK5LZ141535; 1GCRYDEK5LZ179539; 1GCRYDEK5LZ123486; 1GCRYDEK5LZ120927 | 1GCRYDEK5LZ130003 | 1GCRYDEK5LZ167231 | 1GCRYDEK5LZ136223; 1GCRYDEK5LZ135881 | 1GCRYDEK5LZ109393 | 1GCRYDEK5LZ174342; 1GCRYDEK5LZ107501; 1GCRYDEK5LZ137730 | 1GCRYDEK5LZ172106; 1GCRYDEK5LZ192114 | 1GCRYDEK5LZ117963 | 1GCRYDEK5LZ142779 | 1GCRYDEK5LZ179962 | 1GCRYDEK5LZ142796 | 1GCRYDEK5LZ158500 | 1GCRYDEK5LZ122709 | 1GCRYDEK5LZ170386 | 1GCRYDEK5LZ138800 | 1GCRYDEK5LZ107482 | 1GCRYDEK5LZ162577 | 1GCRYDEK5LZ179167; 1GCRYDEK5LZ126341 | 1GCRYDEK5LZ199645 | 1GCRYDEK5LZ123469; 1GCRYDEK5LZ103450 |

1GCRYDEK5LZ167309

| 1GCRYDEK5LZ141034 | 1GCRYDEK5LZ150459 | 1GCRYDEK5LZ101925 | 1GCRYDEK5LZ192484; 1GCRYDEK5LZ129773; 1GCRYDEK5LZ116585 | 1GCRYDEK5LZ191786 | 1GCRYDEK5LZ158688 | 1GCRYDEK5LZ121575 | 1GCRYDEK5LZ193179 | 1GCRYDEK5LZ155614 | 1GCRYDEK5LZ169447 | 1GCRYDEK5LZ125609 |

1GCRYDEK5LZ120930

| 1GCRYDEK5LZ156133 | 1GCRYDEK5LZ154785 | 1GCRYDEK5LZ101052 | 1GCRYDEK5LZ174082 | 1GCRYDEK5LZ193375 | 1GCRYDEK5LZ196549 | 1GCRYDEK5LZ158139 |

1GCRYDEK5LZ161963

; 1GCRYDEK5LZ124525; 1GCRYDEK5LZ181971; 1GCRYDEK5LZ187933 | 1GCRYDEK5LZ199614 | 1GCRYDEK5LZ172509 | 1GCRYDEK5LZ190007; 1GCRYDEK5LZ174986; 1GCRYDEK5LZ122659 | 1GCRYDEK5LZ134648 | 1GCRYDEK5LZ164569 | 1GCRYDEK5LZ173028; 1GCRYDEK5LZ156987; 1GCRYDEK5LZ198155; 1GCRYDEK5LZ165656 | 1GCRYDEK5LZ143950; 1GCRYDEK5LZ172736 | 1GCRYDEK5LZ144130 | 1GCRYDEK5LZ151451; 1GCRYDEK5LZ168069; 1GCRYDEK5LZ133788 | 1GCRYDEK5LZ131572; 1GCRYDEK5LZ147237 | 1GCRYDEK5LZ101701 | 1GCRYDEK5LZ122676 | 1GCRYDEK5LZ175488 | 1GCRYDEK5LZ132074 | 1GCRYDEK5LZ100516; 1GCRYDEK5LZ151367 | 1GCRYDEK5LZ148680; 1GCRYDEK5LZ123200

1GCRYDEK5LZ109698 | 1GCRYDEK5LZ197068; 1GCRYDEK5LZ152423 | 1GCRYDEK5LZ141678; 1GCRYDEK5LZ157265 | 1GCRYDEK5LZ158870; 1GCRYDEK5LZ184983; 1GCRYDEK5LZ138876 | 1GCRYDEK5LZ101309 | 1GCRYDEK5LZ142751 | 1GCRYDEK5LZ174390 | 1GCRYDEK5LZ163373 | 1GCRYDEK5LZ183011 | 1GCRYDEK5LZ166905 | 1GCRYDEK5LZ126517

1GCRYDEK5LZ109796; 1GCRYDEK5LZ125741; 1GCRYDEK5LZ135279; 1GCRYDEK5LZ128235 | 1GCRYDEK5LZ107885; 1GCRYDEK5LZ177628; 1GCRYDEK5LZ148906 | 1GCRYDEK5LZ127957 | 1GCRYDEK5LZ153636 | 1GCRYDEK5LZ110883

1GCRYDEK5LZ194896 | 1GCRYDEK5LZ167679

1GCRYDEK5LZ142605; 1GCRYDEK5LZ186393; 1GCRYDEK5LZ183025; 1GCRYDEK5LZ160795 | 1GCRYDEK5LZ174597; 1GCRYDEK5LZ180142; 1GCRYDEK5LZ199306; 1GCRYDEK5LZ176351 | 1GCRYDEK5LZ149666 | 1GCRYDEK5LZ110415 | 1GCRYDEK5LZ188533 | 1GCRYDEK5LZ168539 | 1GCRYDEK5LZ126016 | 1GCRYDEK5LZ114285; 1GCRYDEK5LZ140353; 1GCRYDEK5LZ154186 | 1GCRYDEK5LZ138764; 1GCRYDEK5LZ184966 | 1GCRYDEK5LZ129353

1GCRYDEK5LZ135928; 1GCRYDEK5LZ141664 | 1GCRYDEK5LZ134830; 1GCRYDEK5LZ177077; 1GCRYDEK5LZ101018; 1GCRYDEK5LZ155693 | 1GCRYDEK5LZ146752 | 1GCRYDEK5LZ145343 | 1GCRYDEK5LZ145441 | 1GCRYDEK5LZ117302 | 1GCRYDEK5LZ152812 | 1GCRYDEK5LZ138571; 1GCRYDEK5LZ115405 | 1GCRYDEK5LZ163843; 1GCRYDEK5LZ121396 | 1GCRYDEK5LZ134262 | 1GCRYDEK5LZ112228 | 1GCRYDEK5LZ182151 | 1GCRYDEK5LZ175698 | 1GCRYDEK5LZ106395

1GCRYDEK5LZ127439; 1GCRYDEK5LZ160053

1GCRYDEK5LZ166239 | 1GCRYDEK5LZ173577; 1GCRYDEK5LZ148291 | 1GCRYDEK5LZ160571; 1GCRYDEK5LZ105344

1GCRYDEK5LZ177290; 1GCRYDEK5LZ156570 | 1GCRYDEK5LZ195840; 1GCRYDEK5LZ174065; 1GCRYDEK5LZ107384; 1GCRYDEK5LZ122466; 1GCRYDEK5LZ103996; 1GCRYDEK5LZ112665 | 1GCRYDEK5LZ170923 | 1GCRYDEK5LZ186944; 1GCRYDEK5LZ144189 | 1GCRYDEK5LZ147447 | 1GCRYDEK5LZ158951

1GCRYDEK5LZ155547; 1GCRYDEK5LZ115713 | 1GCRYDEK5LZ108289; 1GCRYDEK5LZ130194 | 1GCRYDEK5LZ179119; 1GCRYDEK5LZ180884 | 1GCRYDEK5LZ109104 | 1GCRYDEK5LZ140546; 1GCRYDEK5LZ134570; 1GCRYDEK5LZ141499 | 1GCRYDEK5LZ135704 | 1GCRYDEK5LZ155712 | 1GCRYDEK5LZ144418 | 1GCRYDEK5LZ157640 | 1GCRYDEK5LZ181601 | 1GCRYDEK5LZ177158 |

1GCRYDEK5LZ171540

| 1GCRYDEK5LZ149683; 1GCRYDEK5LZ173952 | 1GCRYDEK5LZ197183; 1GCRYDEK5LZ122712 | 1GCRYDEK5LZ160621 | 1GCRYDEK5LZ151661 | 1GCRYDEK5LZ136738 | 1GCRYDEK5LZ156181 | 1GCRYDEK5LZ175913 | 1GCRYDEK5LZ116876 | 1GCRYDEK5LZ194879; 1GCRYDEK5LZ164927 | 1GCRYDEK5LZ154530 |

1GCRYDEK5LZ115842

; 1GCRYDEK5LZ148548 | 1GCRYDEK5LZ140014; 1GCRYDEK5LZ113797; 1GCRYDEK5LZ175992 | 1GCRYDEK5LZ166760; 1GCRYDEK5LZ155564 | 1GCRYDEK5LZ195482 | 1GCRYDEK5LZ125545 | 1GCRYDEK5LZ140692 | 1GCRYDEK5LZ174809; 1GCRYDEK5LZ157539; 1GCRYDEK5LZ135878 | 1GCRYDEK5LZ131748; 1GCRYDEK5LZ147495 | 1GCRYDEK5LZ188497 | 1GCRYDEK5LZ112858 | 1GCRYDEK5LZ166693 | 1GCRYDEK5LZ101598 | 1GCRYDEK5LZ170999 | 1GCRYDEK5LZ154155; 1GCRYDEK5LZ172767; 1GCRYDEK5LZ147710 | 1GCRYDEK5LZ184837

1GCRYDEK5LZ160490

1GCRYDEK5LZ190704; 1GCRYDEK5LZ190931; 1GCRYDEK5LZ127473; 1GCRYDEK5LZ199421 | 1GCRYDEK5LZ122385 | 1GCRYDEK5LZ198186 | 1GCRYDEK5LZ184739 | 1GCRYDEK5LZ128283; 1GCRYDEK5LZ195904; 1GCRYDEK5LZ158836; 1GCRYDEK5LZ110527

1GCRYDEK5LZ124590 | 1GCRYDEK5LZ188807; 1GCRYDEK5LZ154639; 1GCRYDEK5LZ125299; 1GCRYDEK5LZ188354; 1GCRYDEK5LZ110074 | 1GCRYDEK5LZ164099 | 1GCRYDEK5LZ118952 | 1GCRYDEK5LZ186118; 1GCRYDEK5LZ119194 | 1GCRYDEK5LZ162174 | 1GCRYDEK5LZ143267 | 1GCRYDEK5LZ164443 |

1GCRYDEK5LZ165768

; 1GCRYDEK5LZ116747

1GCRYDEK5LZ150641; 1GCRYDEK5LZ182702 | 1GCRYDEK5LZ175815 | 1GCRYDEK5LZ189696 | 1GCRYDEK5LZ172817 | 1GCRYDEK5LZ146802; 1GCRYDEK5LZ114996 | 1GCRYDEK5LZ108504 | 1GCRYDEK5LZ138554;

1GCRYDEK5LZ197670

; 1GCRYDEK5LZ120782 | 1GCRYDEK5LZ163079 | 1GCRYDEK5LZ103271 | 1GCRYDEK5LZ143320

1GCRYDEK5LZ151059 | 1GCRYDEK5LZ198916 | 1GCRYDEK5LZ165530 | 1GCRYDEK5LZ190508 | 1GCRYDEK5LZ141468; 1GCRYDEK5LZ182831 | 1GCRYDEK5LZ103495 | 1GCRYDEK5LZ116909 | 1GCRYDEK5LZ157332 | 1GCRYDEK5LZ173112; 1GCRYDEK5LZ197054 | 1GCRYDEK5LZ148310; 1GCRYDEK5LZ153166; 1GCRYDEK5LZ149165; 1GCRYDEK5LZ149523; 1GCRYDEK5LZ194865 | 1GCRYDEK5LZ177676;

1GCRYDEK5LZ165978

; 1GCRYDEK5LZ183235 | 1GCRYDEK5LZ110561 | 1GCRYDEK5LZ191383; 1GCRYDEK5LZ144533; 1GCRYDEK5LZ153832 | 1GCRYDEK5LZ133953; 1GCRYDEK5LZ148825; 1GCRYDEK5LZ110642

1GCRYDEK5LZ193036 | 1GCRYDEK5LZ126968; 1GCRYDEK5LZ178276 | 1GCRYDEK5LZ168900; 1GCRYDEK5LZ100810 | 1GCRYDEK5LZ147092 | 1GCRYDEK5LZ177418 | 1GCRYDEK5LZ147190 | 1GCRYDEK5LZ193389; 1GCRYDEK5LZ143737

1GCRYDEK5LZ175183 | 1GCRYDEK5LZ198107

1GCRYDEK5LZ177497; 1GCRYDEK5LZ109944 | 1GCRYDEK5LZ121107 | 1GCRYDEK5LZ137372 | 1GCRYDEK5LZ180478 | 1GCRYDEK5LZ149277; 1GCRYDEK5LZ154690 | 1GCRYDEK5LZ171702 | 1GCRYDEK5LZ178052 | 1GCRYDEK5LZ173708 | 1GCRYDEK5LZ105425 | 1GCRYDEK5LZ122063 |

1GCRYDEK5LZ118823

| 1GCRYDEK5LZ162319 | 1GCRYDEK5LZ106672 | 1GCRYDEK5LZ126811; 1GCRYDEK5LZ142832 | 1GCRYDEK5LZ172865 | 1GCRYDEK5LZ140157; 1GCRYDEK5LZ171571 | 1GCRYDEK5LZ154687 | 1GCRYDEK5LZ195286

1GCRYDEK5LZ190816; 1GCRYDEK5LZ194624 | 1GCRYDEK5LZ173899; 1GCRYDEK5LZ106865 | 1GCRYDEK5LZ111578; 1GCRYDEK5LZ150008 | 1GCRYDEK5LZ190783; 1GCRYDEK5LZ167150 | 1GCRYDEK5LZ184000; 1GCRYDEK5LZ150185 | 1GCRYDEK5LZ125805 | 1GCRYDEK5LZ166984; 1GCRYDEK5LZ179735; 1GCRYDEK5LZ160778 | 1GCRYDEK5LZ116019; 1GCRYDEK5LZ131457; 1GCRYDEK5LZ135573; 1GCRYDEK5LZ137551; 1GCRYDEK5LZ131698; 1GCRYDEK5LZ156021 | 1GCRYDEK5LZ185857 | 1GCRYDEK5LZ136710; 1GCRYDEK5LZ188306

1GCRYDEK5LZ1303871GCRYDEK5LZ139137 | 1GCRYDEK5LZ111791; 1GCRYDEK5LZ198785 | 1GCRYDEK5LZ177998 | 1GCRYDEK5LZ121754 | 1GCRYDEK5LZ157119 | 1GCRYDEK5LZ115114 | 1GCRYDEK5LZ198656; 1GCRYDEK5LZ103545 |

1GCRYDEK5LZ150767

| 1GCRYDEK5LZ119048 | 1GCRYDEK5LZ190556 | 1GCRYDEK5LZ178570; 1GCRYDEK5LZ167665 | 1GCRYDEK5LZ188466 | 1GCRYDEK5LZ128882 | 1GCRYDEK5LZ112908; 1GCRYDEK5LZ140854 | 1GCRYDEK5LZ136514 | 1GCRYDEK5LZ150901; 1GCRYDEK5LZ118210 | 1GCRYDEK5LZ160750 | 1GCRYDEK5LZ187558 | 1GCRYDEK5LZ172719; 1GCRYDEK5LZ126646 | 1GCRYDEK5LZ138599 | 1GCRYDEK5LZ155354 | 1GCRYDEK5LZ122371; 1GCRYDEK5LZ144970 | 1GCRYDEK5LZ196423 | 1GCRYDEK5LZ113752 | 1GCRYDEK5LZ187835 | 1GCRYDEK5LZ152017 | 1GCRYDEK5LZ128137 | 1GCRYDEK5LZ198348 | 1GCRYDEK5LZ194512 | 1GCRYDEK5LZ114237 | 1GCRYDEK5LZ191982 | 1GCRYDEK5LZ180819 | 1GCRYDEK5LZ195577; 1GCRYDEK5LZ195157

1GCRYDEK5LZ111211; 1GCRYDEK5LZ140403; 1GCRYDEK5LZ159548 | 1GCRYDEK5LZ196891; 1GCRYDEK5LZ155841; 1GCRYDEK5LZ174695; 1GCRYDEK5LZ186281 | 1GCRYDEK5LZ140899 | 1GCRYDEK5LZ139400 | 1GCRYDEK5LZ147089 | 1GCRYDEK5LZ175068; 1GCRYDEK5LZ151787 | 1GCRYDEK5LZ103934; 1GCRYDEK5LZ153233 | 1GCRYDEK5LZ146637; 1GCRYDEK5LZ143477 | 1GCRYDEK5LZ129871; 1GCRYDEK5LZ129238 | 1GCRYDEK5LZ161655

1GCRYDEK5LZ190122 | 1GCRYDEK5LZ118885 | 1GCRYDEK5LZ114495 | 1GCRYDEK5LZ124881 | 1GCRYDEK5LZ184109; 1GCRYDEK5LZ109412 | 1GCRYDEK5LZ194946; 1GCRYDEK5LZ164457; 1GCRYDEK5LZ163650 | 1GCRYDEK5LZ169528 | 1GCRYDEK5LZ115582; 1GCRYDEK5LZ108762; 1GCRYDEK5LZ173711 | 1GCRYDEK5LZ110964 | 1GCRYDEK5LZ190380 | 1GCRYDEK5LZ187544

1GCRYDEK5LZ193022 | 1GCRYDEK5LZ133077 | 1GCRYDEK5LZ167973 | 1GCRYDEK5LZ156696 | 1GCRYDEK5LZ189651; 1GCRYDEK5LZ127862 | 1GCRYDEK5LZ196096 | 1GCRYDEK5LZ123066 | 1GCRYDEK5LZ197667 | 1GCRYDEK5LZ177306 | 1GCRYDEK5LZ117509 | 1GCRYDEK5LZ120233

1GCRYDEK5LZ126162 | 1GCRYDEK5LZ168993 | 1GCRYDEK5LZ179475 | 1GCRYDEK5LZ172185 | 1GCRYDEK5LZ185860; 1GCRYDEK5LZ131426 | 1GCRYDEK5LZ109121 | 1GCRYDEK5LZ127912 | 1GCRYDEK5LZ117638 | 1GCRYDEK5LZ140515; 1GCRYDEK5LZ146041 | 1GCRYDEK5LZ155404 | 1GCRYDEK5LZ185583 | 1GCRYDEK5LZ135010; 1GCRYDEK5LZ123178; 1GCRYDEK5LZ178181

1GCRYDEK5LZ162921 | 1GCRYDEK5LZ162238 | 1GCRYDEK5LZ187060 | 1GCRYDEK5LZ149375 | 1GCRYDEK5LZ127490 | 1GCRYDEK5LZ111306 | 1GCRYDEK5LZ156827 | 1GCRYDEK5LZ105571 | 1GCRYDEK5LZ137064 | 1GCRYDEK5LZ131703 | 1GCRYDEK5LZ175491 | 1GCRYDEK5LZ115520 | 1GCRYDEK5LZ169870 | 1GCRYDEK5LZ152664 | 1GCRYDEK5LZ130910 | 1GCRYDEK5LZ110348 | 1GCRYDEK5LZ167469; 1GCRYDEK5LZ125030 | 1GCRYDEK5LZ172834; 1GCRYDEK5LZ165608; 1GCRYDEK5LZ126128; 1GCRYDEK5LZ173420 | 1GCRYDEK5LZ172011; 1GCRYDEK5LZ171361 | 1GCRYDEK5LZ170520; 1GCRYDEK5LZ173613 | 1GCRYDEK5LZ186426; 1GCRYDEK5LZ188256 | 1GCRYDEK5LZ134990; 1GCRYDEK5LZ171442; 1GCRYDEK5LZ144029 | 1GCRYDEK5LZ158187 | 1GCRYDEK5LZ156911; 1GCRYDEK5LZ156228 | 1GCRYDEK5LZ162532 | 1GCRYDEK5LZ109135 | 1GCRYDEK5LZ184031; 1GCRYDEK5LZ197569 | 1GCRYDEK5LZ129823; 1GCRYDEK5LZ167620 | 1GCRYDEK5LZ100760; 1GCRYDEK5LZ113931 | 1GCRYDEK5LZ183607 | 1GCRYDEK5LZ116151 | 1GCRYDEK5LZ172087 | 1GCRYDEK5LZ176883 | 1GCRYDEK5LZ164510; 1GCRYDEK5LZ162692 | 1GCRYDEK5LZ144242 | 1GCRYDEK5LZ150266 | 1GCRYDEK5LZ192968 | 1GCRYDEK5LZ119597 | 1GCRYDEK5LZ134696; 1GCRYDEK5LZ112195; 1GCRYDEK5LZ143303; 1GCRYDEK5LZ105294 | 1GCRYDEK5LZ141874 | 1GCRYDEK5LZ149148 | 1GCRYDEK5LZ188788 | 1GCRYDEK5LZ102024 | 1GCRYDEK5LZ188337 | 1GCRYDEK5LZ142894 | 1GCRYDEK5LZ179959 | 1GCRYDEK5LZ199483 | 1GCRYDEK5LZ121091 | 1GCRYDEK5LZ101102 | 1GCRYDEK5LZ113279 | 1GCRYDEK5LZ194266 | 1GCRYDEK5LZ172641; 1GCRYDEK5LZ129093 | 1GCRYDEK5LZ189200

1GCRYDEK5LZ158576 | 1GCRYDEK5LZ176169; 1GCRYDEK5LZ105148 | 1GCRYDEK5LZ116408; 1GCRYDEK5LZ198575; 1GCRYDEK5LZ132530 | 1GCRYDEK5LZ122001 | 1GCRYDEK5LZ109054 | 1GCRYDEK5LZ162756 | 1GCRYDEK5LZ168542; 1GCRYDEK5LZ134522; 1GCRYDEK5LZ151658; 1GCRYDEK5LZ121981 | 1GCRYDEK5LZ190430

1GCRYDEK5LZ186412; 1GCRYDEK5LZ138294 | 1GCRYDEK5LZ148078; 1GCRYDEK5LZ181047; 1GCRYDEK5LZ138215 | 1GCRYDEK5LZ198401 | 1GCRYDEK5LZ108910

1GCRYDEK5LZ137212; 1GCRYDEK5LZ160330 | 1GCRYDEK5LZ181517; 1GCRYDEK5LZ193229 | 1GCRYDEK5LZ173661 | 1GCRYDEK5LZ137811 | 1GCRYDEK5LZ127585

1GCRYDEK5LZ153846

; 1GCRYDEK5LZ155676;

1GCRYDEK5LZ153863

| 1GCRYDEK5LZ168234

1GCRYDEK5LZ159050; 1GCRYDEK5LZ113945 | 1GCRYDEK5LZ117378; 1GCRYDEK5LZ136965 | 1GCRYDEK5LZ197572; 1GCRYDEK5LZ129398; 1GCRYDEK5LZ110477; 1GCRYDEK5LZ140997 | 1GCRYDEK5LZ175412 | 1GCRYDEK5LZ156309 | 1GCRYDEK5LZ169982 | 1GCRYDEK5LZ189245 | 1GCRYDEK5LZ149621; 1GCRYDEK5LZ161493 | 1GCRYDEK5LZ157945 | 1GCRYDEK5LZ109653;

1GCRYDEK5LZ178987

| 1GCRYDEK5LZ165527 | 1GCRYDEK5LZ128350 | 1GCRYDEK5LZ159520 | 1GCRYDEK5LZ184062; 1GCRYDEK5LZ118353 | 1GCRYDEK5LZ188502; 1GCRYDEK5LZ110947 | 1GCRYDEK5LZ124170 | 1GCRYDEK5LZ198477; 1GCRYDEK5LZ150364; 1GCRYDEK5LZ184224 | 1GCRYDEK5LZ104341; 1GCRYDEK5LZ192811 | 1GCRYDEK5LZ106249 | 1GCRYDEK5LZ191688 | 1GCRYDEK5LZ161980 | 1GCRYDEK5LZ103979 | 1GCRYDEK5LZ136674; 1GCRYDEK5LZ130728; 1GCRYDEK5LZ110270 | 1GCRYDEK5LZ196986 | 1GCRYDEK5LZ135816 | 1GCRYDEK5LZ103383; 1GCRYDEK5LZ120037 | 1GCRYDEK5LZ163020; 1GCRYDEK5LZ189066 | 1GCRYDEK5LZ105814 | 1GCRYDEK5LZ185695 | 1GCRYDEK5LZ108874 | 1GCRYDEK5LZ110625 | 1GCRYDEK5LZ166113; 1GCRYDEK5LZ146279 | 1GCRYDEK5LZ113928 | 1GCRYDEK5LZ187883; 1GCRYDEK5LZ192582

1GCRYDEK5LZ174938 | 1GCRYDEK5LZ120202 | 1GCRYDEK5LZ111743 | 1GCRYDEK5LZ131541; 1GCRYDEK5LZ124301 | 1GCRYDEK5LZ134665 | 1GCRYDEK5LZ190346 | 1GCRYDEK5LZ158495; 1GCRYDEK5LZ171831 | 1GCRYDEK5LZ101763 | 1GCRYDEK5LZ181419; 1GCRYDEK5LZ167617 | 1GCRYDEK5LZ137484 | 1GCRYDEK5LZ120670 | 1GCRYDEK5LZ149960 | 1GCRYDEK5LZ102220; 1GCRYDEK5LZ174714 | 1GCRYDEK5LZ178567 | 1GCRYDEK5LZ138313 | 1GCRYDEK5LZ186989 | 1GCRYDEK5LZ145679 | 1GCRYDEK5LZ143494 | 1GCRYDEK5LZ177855 | 1GCRYDEK5LZ126520; 1GCRYDEK5LZ113363 | 1GCRYDEK5LZ111340 | 1GCRYDEK5LZ177516 | 1GCRYDEK5LZ129742 | 1GCRYDEK5LZ193585 | 1GCRYDEK5LZ126095 | 1GCRYDEK5LZ164345 | 1GCRYDEK5LZ102461 | 1GCRYDEK5LZ170839 | 1GCRYDEK5LZ190573 | 1GCRYDEK5LZ176432; 1GCRYDEK5LZ185910; 1GCRYDEK5LZ186636 | 1GCRYDEK5LZ109703; 1GCRYDEK5LZ117123 | 1GCRYDEK5LZ191044; 1GCRYDEK5LZ134052 | 1GCRYDEK5LZ117199 | 1GCRYDEK5LZ176544; 1GCRYDEK5LZ161476; 1GCRYDEK5LZ187527 | 1GCRYDEK5LZ171490 | 1GCRYDEK5LZ119602; 1GCRYDEK5LZ106977; 1GCRYDEK5LZ139641 | 1GCRYDEK5LZ116120 | 1GCRYDEK5LZ132995 | 1GCRYDEK5LZ175751; 1GCRYDEK5LZ192646 | 1GCRYDEK5LZ150235

1GCRYDEK5LZ102038

1GCRYDEK5LZ105196; 1GCRYDEK5LZ127554 | 1GCRYDEK5LZ168041

1GCRYDEK5LZ191707 | 1GCRYDEK5LZ153443 | 1GCRYDEK5LZ120961 | 1GCRYDEK5LZ139798 | 1GCRYDEK5LZ145214

1GCRYDEK5LZ145083 | 1GCRYDEK5LZ166970 | 1GCRYDEK5LZ100564 | 1GCRYDEK5LZ120295 | 1GCRYDEK5LZ147223

1GCRYDEK5LZ145374;

1GCRYDEK5LZ121155

; 1GCRYDEK5LZ140983 | 1GCRYDEK5LZ153992 | 1GCRYDEK5LZ187821; 1GCRYDEK5LZ189956;

1GCRYDEK5LZ1823751GCRYDEK5LZ122984; 1GCRYDEK5LZ190217

1GCRYDEK5LZ143947 | 1GCRYDEK5LZ196812; 1GCRYDEK5LZ155578 | 1GCRYDEK5LZ166659 | 1GCRYDEK5LZ169271 | 1GCRYDEK5LZ194431 | 1GCRYDEK5LZ144595

1GCRYDEK5LZ127859; 1GCRYDEK5LZ167441 | 1GCRYDEK5LZ150168 | 1GCRYDEK5LZ194199 | 1GCRYDEK5LZ116246 | 1GCRYDEK5LZ148646 | 1GCRYDEK5LZ110592; 1GCRYDEK5LZ143415; 1GCRYDEK5LZ191075; 1GCRYDEK5LZ112441

1GCRYDEK5LZ108423 | 1GCRYDEK5LZ199984; 1GCRYDEK5LZ102962 | 1GCRYDEK5LZ103920 | 1GCRYDEK5LZ197863 | 1GCRYDEK5LZ178620 | 1GCRYDEK5LZ157542; 1GCRYDEK5LZ178617; 1GCRYDEK5LZ163583 | 1GCRYDEK5LZ180271; 1GCRYDEK5LZ199970 | 1GCRYDEK5LZ141714 | 1GCRYDEK5LZ112097 | 1GCRYDEK5LZ109281; 1GCRYDEK5LZ136691

1GCRYDEK5LZ124329; 1GCRYDEK5LZ155984; 1GCRYDEK5LZ170906 | 1GCRYDEK5LZ136478 | 1GCRYDEK5LZ161719 | 1GCRYDEK5LZ196454 | 1GCRYDEK5LZ141907 | 1GCRYDEK5LZ163938

1GCRYDEK5LZ119812 | 1GCRYDEK5LZ179699 | 1GCRYDEK5LZ186801 | 1GCRYDEK5LZ187365 | 1GCRYDEK5LZ192162 | 1GCRYDEK5LZ125271 | 1GCRYDEK5LZ173207 | 1GCRYDEK5LZ177256 | 1GCRYDEK5LZ189293; 1GCRYDEK5LZ108406; 1GCRYDEK5LZ155550; 1GCRYDEK5LZ148565 | 1GCRYDEK5LZ115792 | 1GCRYDEK5LZ127621 | 1GCRYDEK5LZ168122 | 1GCRYDEK5LZ148632 | 1GCRYDEK5LZ135797; 1GCRYDEK5LZ195062; 1GCRYDEK5LZ118689; 1GCRYDEK5LZ191562 | 1GCRYDEK5LZ158299 | 1GCRYDEK5LZ172915 | 1GCRYDEK5LZ155399; 1GCRYDEK5LZ156892 | 1GCRYDEK5LZ147058; 1GCRYDEK5LZ101388 | 1GCRYDEK5LZ113458; 1GCRYDEK5LZ119096; 1GCRYDEK5LZ154219

1GCRYDEK5LZ100225; 1GCRYDEK5LZ176494 | 1GCRYDEK5LZ107692 | 1GCRYDEK5LZ148484 | 1GCRYDEK5LZ141695; 1GCRYDEK5LZ171778 | 1GCRYDEK5LZ195837; 1GCRYDEK5LZ133483 | 1GCRYDEK5LZ199046 | 1GCRYDEK5LZ140420 | 1GCRYDEK5LZ158285 | 1GCRYDEK5LZ159498; 1GCRYDEK5LZ127876; 1GCRYDEK5LZ112925; 1GCRYDEK5LZ137274 | 1GCRYDEK5LZ142538; 1GCRYDEK5LZ125318 | 1GCRYDEK5LZ122094 | 1GCRYDEK5LZ104551 | 1GCRYDEK5LZ195918 | 1GCRYDEK5LZ104355 | 1GCRYDEK5LZ148713 | 1GCRYDEK5LZ194557; 1GCRYDEK5LZ129241

1GCRYDEK5LZ143205 | 1GCRYDEK5LZ158478; 1GCRYDEK5LZ100354; 1GCRYDEK5LZ124623 | 1GCRYDEK5LZ141275 | 1GCRYDEK5LZ196325 | 1GCRYDEK5LZ116392 | 1GCRYDEK5LZ102492; 1GCRYDEK5LZ148419 | 1GCRYDEK5LZ104209; 1GCRYDEK5LZ163566; 1GCRYDEK5LZ106218 | 1GCRYDEK5LZ126470; 1GCRYDEK5LZ144936 | 1GCRYDEK5LZ180402 | 1GCRYDEK5LZ126064;

1GCRYDEK5LZ160117

| 1GCRYDEK5LZ191254; 1GCRYDEK5LZ103464 | 1GCRYDEK5LZ104789 | 1GCRYDEK5LZ182540 | 1GCRYDEK5LZ107336; 1GCRYDEK5LZ190332; 1GCRYDEK5LZ159727; 1GCRYDEK5LZ139476 | 1GCRYDEK5LZ174664 | 1GCRYDEK5LZ135377; 1GCRYDEK5LZ115890; 1GCRYDEK5LZ144046 | 1GCRYDEK5LZ142782 | 1GCRYDEK5LZ158397 | 1GCRYDEK5LZ193828 | 1GCRYDEK5LZ128848; 1GCRYDEK5LZ170596; 1GCRYDEK5LZ137677 | 1GCRYDEK5LZ189794 | 1GCRYDEK5LZ141745 | 1GCRYDEK5LZ152115 | 1GCRYDEK5LZ128333 | 1GCRYDEK5LZ104064 | 1GCRYDEK5LZ107028 | 1GCRYDEK5LZ164183; 1GCRYDEK5LZ105117 | 1GCRYDEK5LZ177399 | 1GCRYDEK5LZ145536

1GCRYDEK5LZ147528

1GCRYDEK5LZ117056 | 1GCRYDEK5LZ192209 | 1GCRYDEK5LZ127697 | 1GCRYDEK5LZ125349 | 1GCRYDEK5LZ173157 | 1GCRYDEK5LZ198172 | 1GCRYDEK5LZ155063 | 1GCRYDEK5LZ108793 | 1GCRYDEK5LZ164801; 1GCRYDEK5LZ153913 | 1GCRYDEK5LZ185275; 1GCRYDEK5LZ136383; 1GCRYDEK5LZ158061 | 1GCRYDEK5LZ143544 | 1GCRYDEK5LZ177564 | 1GCRYDEK5LZ107739 |

1GCRYDEK5LZ164734

;

1GCRYDEK5LZ191819

; 1GCRYDEK5LZ123312; 1GCRYDEK5LZ176625 | 1GCRYDEK5LZ186992 | 1GCRYDEK5LZ144399; 1GCRYDEK5LZ104310; 1GCRYDEK5LZ105635 | 1GCRYDEK5LZ151630 | 1GCRYDEK5LZ111399; 1GCRYDEK5LZ108695 | 1GCRYDEK5LZ179234

1GCRYDEK5LZ121253; 1GCRYDEK5LZ109961 | 1GCRYDEK5LZ138179 | 1GCRYDEK5LZ177953 | 1GCRYDEK5LZ153037; 1GCRYDEK5LZ122029 | 1GCRYDEK5LZ117946; 1GCRYDEK5LZ137081 | 1GCRYDEK5LZ197300; 1GCRYDEK5LZ141132 | 1GCRYDEK5LZ103674; 1GCRYDEK5LZ130308 | 1GCRYDEK5LZ190766; 1GCRYDEK5LZ186152 | 1GCRYDEK5LZ127456 | 1GCRYDEK5LZ119521; 1GCRYDEK5LZ168458; 1GCRYDEK5LZ194221 | 1GCRYDEK5LZ106347 | 1GCRYDEK5LZ154284; 1GCRYDEK5LZ143298 | 1GCRYDEK5LZ105862 | 1GCRYDEK5LZ183929 | 1GCRYDEK5LZ150672; 1GCRYDEK5LZ188175

1GCRYDEK5LZ163034; 1GCRYDEK5LZ142622 | 1GCRYDEK5LZ154642; 1GCRYDEK5LZ157959 | 1GCRYDEK5LZ109748 | 1GCRYDEK5LZ145777 | 1GCRYDEK5LZ143740 | 1GCRYDEK5LZ111337 | 1GCRYDEK5LZ143446 | 1GCRYDEK5LZ116215; 1GCRYDEK5LZ130776 | 1GCRYDEK5LZ101469; 1GCRYDEK5LZ103786; 1GCRYDEK5LZ177015 | 1GCRYDEK5LZ148890 | 1GCRYDEK5LZ108230 | 1GCRYDEK5LZ153703; 1GCRYDEK5LZ112570 | 1GCRYDEK5LZ112567 | 1GCRYDEK5LZ171523 | 1GCRYDEK5LZ189312; 1GCRYDEK5LZ136707 | 1GCRYDEK5LZ156343 | 1GCRYDEK5LZ143611 | 1GCRYDEK5LZ167889 | 1GCRYDEK5LZ180786 | 1GCRYDEK5LZ159730; 1GCRYDEK5LZ180755; 1GCRYDEK5LZ101553; 1GCRYDEK5LZ133290 | 1GCRYDEK5LZ115386 | 1GCRYDEK5LZ148498 | 1GCRYDEK5LZ191691; 1GCRYDEK5LZ143852; 1GCRYDEK5LZ192601; 1GCRYDEK5LZ161736 | 1GCRYDEK5LZ178178; 1GCRYDEK5LZ110446 | 1GCRYDEK5LZ129014; 1GCRYDEK5LZ175250; 1GCRYDEK5LZ117848 | 1GCRYDEK5LZ117512

1GCRYDEK5LZ107983 | 1GCRYDEK5LZ108678 | 1GCRYDEK5LZ117333 | 1GCRYDEK5LZ149358; 1GCRYDEK5LZ128896 | 1GCRYDEK5LZ145200 | 1GCRYDEK5LZ149652; 1GCRYDEK5LZ109684 | 1GCRYDEK5LZ159839; 1GCRYDEK5LZ188743; 1GCRYDEK5LZ198687 | 1GCRYDEK5LZ165561; 1GCRYDEK5LZ174180 | 1GCRYDEK5LZ113637 | 1GCRYDEK5LZ156875 | 1GCRYDEK5LZ151952; 1GCRYDEK5LZ147321; 1GCRYDEK5LZ194414 | 1GCRYDEK5LZ101441 | 1GCRYDEK5LZ156262

1GCRYDEK5LZ151014; 1GCRYDEK5LZ178259 | 1GCRYDEK5LZ146489; 1GCRYDEK5LZ131166 | 1GCRYDEK5LZ196566 | 1GCRYDEK5LZ173160

1GCRYDEK5LZ171652 | 1GCRYDEK5LZ133001 | 1GCRYDEK5LZ141826 | 1GCRYDEK5LZ136397; 1GCRYDEK5LZ163051 | 1GCRYDEK5LZ102167 | 1GCRYDEK5LZ184255; 1GCRYDEK5LZ189181 | 1GCRYDEK5LZ176575 | 1GCRYDEK5LZ116070 | 1GCRYDEK5LZ190511; 1GCRYDEK5LZ112391 | 1GCRYDEK5LZ132172 | 1GCRYDEK5LZ185227 | 1GCRYDEK5LZ125397 | 1GCRYDEK5LZ153149; 1GCRYDEK5LZ101200 | 1GCRYDEK5LZ140501

1GCRYDEK5LZ103724 | 1GCRYDEK5LZ116960 | 1GCRYDEK5LZ105926; 1GCRYDEK5LZ184398; 1GCRYDEK5LZ173319

1GCRYDEK5LZ123164; 1GCRYDEK5LZ184028 | 1GCRYDEK5LZ104307

1GCRYDEK5LZ169612; 1GCRYDEK5LZ111984 | 1GCRYDEK5LZ172039 | 1GCRYDEK5LZ155869

1GCRYDEK5LZ118725 | 1GCRYDEK5LZ103268 | 1GCRYDEK5LZ159081 | 1GCRYDEK5LZ106767 | 1GCRYDEK5LZ182442 | 1GCRYDEK5LZ198253 | 1GCRYDEK5LZ108227

1GCRYDEK5LZ178391 | 1GCRYDEK5LZ128249 | 1GCRYDEK5LZ160280 | 1GCRYDEK5LZ148405; 1GCRYDEK5LZ199693; 1GCRYDEK5LZ138148 | 1GCRYDEK5LZ180867 | 1GCRYDEK5LZ175832 | 1GCRYDEK5LZ175829 | 1GCRYDEK5LZ143981 | 1GCRYDEK5LZ124704 | 1GCRYDEK5LZ183350 | 1GCRYDEK5LZ127537 | 1GCRYDEK5LZ172686; 1GCRYDEK5LZ160229 | 1GCRYDEK5LZ152194 | 1GCRYDEK5LZ195756 | 1GCRYDEK5LZ151403; 1GCRYDEK5LZ170114 | 1GCRYDEK5LZ136254 | 1GCRYDEK5LZ165320; 1GCRYDEK5LZ195224; 1GCRYDEK5LZ182117 | 1GCRYDEK5LZ194820 | 1GCRYDEK5LZ147271; 1GCRYDEK5LZ131281 | 1GCRYDEK5LZ147013 | 1GCRYDEK5LZ192596 | 1GCRYDEK5LZ199435 | 1GCRYDEK5LZ135783 | 1GCRYDEK5LZ157511 | 1GCRYDEK5LZ196308 | 1GCRYDEK5LZ114920; 1GCRYDEK5LZ176009; 1GCRYDEK5LZ173840; 1GCRYDEK5LZ115310 | 1GCRYDEK5LZ173949; 1GCRYDEK5LZ120720 | 1GCRYDEK5LZ106462 | 1GCRYDEK5LZ198964; 1GCRYDEK5LZ196017 | 1GCRYDEK5LZ100984 | 1GCRYDEK5LZ189813; 1GCRYDEK5LZ159565; 1GCRYDEK5LZ106199; 1GCRYDEK5LZ127120 | 1GCRYDEK5LZ182960 | 1GCRYDEK5LZ176799; 1GCRYDEK5LZ139669 | 1GCRYDEK5LZ119728 | 1GCRYDEK5LZ188905; 1GCRYDEK5LZ125819; 1GCRYDEK5LZ165043 | 1GCRYDEK5LZ150865; 1GCRYDEK5LZ131538 | 1GCRYDEK5LZ123830; 1GCRYDEK5LZ196857; 1GCRYDEK5LZ162109 | 1GCRYDEK5LZ183610; 1GCRYDEK5LZ116814 | 1GCRYDEK5LZ175989; 1GCRYDEK5LZ102833

1GCRYDEK5LZ146346; 1GCRYDEK5LZ124962; 1GCRYDEK5LZ115744; 1GCRYDEK5LZ145620; 1GCRYDEK5LZ121737; 1GCRYDEK5LZ161915 | 1GCRYDEK5LZ188094 | 1GCRYDEK5LZ100824 | 1GCRYDEK5LZ164698; 1GCRYDEK5LZ199922 | 1GCRYDEK5LZ103593 | 1GCRYDEK5LZ165480 | 1GCRYDEK5LZ112830 | 1GCRYDEK5LZ154303; 1GCRYDEK5LZ175409 | 1GCRYDEK5LZ199368 | 1GCRYDEK5LZ189228; 1GCRYDEK5LZ103285 | 1GCRYDEK5LZ117395 | 1GCRYDEK5LZ152230 | 1GCRYDEK5LZ159503 | 1GCRYDEK5LZ132852 | 1GCRYDEK5LZ122158; 1GCRYDEK5LZ145312; 1GCRYDEK5LZ152924; 1GCRYDEK5LZ109362 | 1GCRYDEK5LZ170646 | 1GCRYDEK5LZ160652; 1GCRYDEK5LZ178021

1GCRYDEK5LZ165804

1GCRYDEK5LZ161624 | 1GCRYDEK5LZ180397 | 1GCRYDEK5LZ171134 | 1GCRYDEK5LZ166063 | 1GCRYDEK5LZ116036 | 1GCRYDEK5LZ130356 | 1GCRYDEK5LZ141423 | 1GCRYDEK5LZ135993 | 1GCRYDEK5LZ146668 | 1GCRYDEK5LZ111127 | 1GCRYDEK5LZ141308 |

1GCRYDEK5LZ163602

; 1GCRYDEK5LZ104937 | 1GCRYDEK5LZ156536

1GCRYDEK5LZ177189; 1GCRYDEK5LZ106087 | 1GCRYDEK5LZ142958

1GCRYDEK5LZ166550 | 1GCRYDEK5LZ163356 | 1GCRYDEK5LZ177662 | 1GCRYDEK5LZ114884; 1GCRYDEK5LZ163714 | 1GCRYDEK5LZ192310 | 1GCRYDEK5LZ102394 | 1GCRYDEK5LZ197135 | 1GCRYDEK5LZ131068; 1GCRYDEK5LZ147609 | 1GCRYDEK5LZ131927 | 1GCRYDEK5LZ181291 | 1GCRYDEK5LZ188225 | 1GCRYDEK5LZ113217; 1GCRYDEK5LZ157010 | 1GCRYDEK5LZ153524 | 1GCRYDEK5LZ118126; 1GCRYDEK5LZ131829 | 1GCRYDEK5LZ186216 | 1GCRYDEK5LZ158738 | 1GCRYDEK5LZ124508; 1GCRYDEK5LZ167102; 1GCRYDEK5LZ129045 | 1GCRYDEK5LZ199273 | 1GCRYDEK5LZ127229; 1GCRYDEK5LZ193733 | 1GCRYDEK5LZ162045 | 1GCRYDEK5LZ128347 | 1GCRYDEK5LZ197426; 1GCRYDEK5LZ163437 | 1GCRYDEK5LZ162353 | 1GCRYDEK5LZ148128 | 1GCRYDEK5LZ167956 | 1GCRYDEK5LZ192212; 1GCRYDEK5LZ129529 | 1GCRYDEK5LZ113878 | 1GCRYDEK5LZ133306; 1GCRYDEK5LZ174860

1GCRYDEK5LZ180447 | 1GCRYDEK5LZ175653 | 1GCRYDEK5LZ140871

1GCRYDEK5LZ177502; 1GCRYDEK5LZ182232 | 1GCRYDEK5LZ185891 | 1GCRYDEK5LZ111807 | 1GCRYDEK5LZ130499; 1GCRYDEK5LZ145701 | 1GCRYDEK5LZ141020;

1GCRYDEK5LZ154883

| 1GCRYDEK5LZ125867; 1GCRYDEK5LZ154253

1GCRYDEK5LZ173806 | 1GCRYDEK5LZ117252 | 1GCRYDEK5LZ158691; 1GCRYDEK5LZ130034; 1GCRYDEK5LZ130373; 1GCRYDEK5LZ118871; 1GCRYDEK5LZ112715 | 1GCRYDEK5LZ164684

1GCRYDEK5LZ176656

1GCRYDEK5LZ163700; 1GCRYDEK5LZ117719; 1GCRYDEK5LZ177001 | 1GCRYDEK5LZ146380; 1GCRYDEK5LZ185440; 1GCRYDEK5LZ176933; 1GCRYDEK5LZ166547 | 1GCRYDEK5LZ107952 | 1GCRYDEK5LZ148551 | 1GCRYDEK5LZ163678 | 1GCRYDEK5LZ162708

1GCRYDEK5LZ179928; 1GCRYDEK5LZ132771 | 1GCRYDEK5LZ174745; 1GCRYDEK5LZ171263 | 1GCRYDEK5LZ101567; 1GCRYDEK5LZ160408 | 1GCRYDEK5LZ160506 | 1GCRYDEK5LZ184742 | 1GCRYDEK5LZ116523; 1GCRYDEK5LZ151837 | 1GCRYDEK5LZ155368 | 1GCRYDEK5LZ161820 | 1GCRYDEK5LZ146377 | 1GCRYDEK5LZ155130; 1GCRYDEK5LZ190802 | 1GCRYDEK5LZ135217 | 1GCRYDEK5LZ144144 | 1GCRYDEK5LZ182957 | 1GCRYDEK5LZ178309; 1GCRYDEK5LZ183784; 1GCRYDEK5LZ150297 | 1GCRYDEK5LZ123908 | 1GCRYDEK5LZ104484

1GCRYDEK5LZ197877 | 1GCRYDEK5LZ127425 | 1GCRYDEK5LZ169142 | 1GCRYDEK5LZ102721 | 1GCRYDEK5LZ103254 | 1GCRYDEK5LZ166077; 1GCRYDEK5LZ140398; 1GCRYDEK5LZ190962 | 1GCRYDEK5LZ128459 | 1GCRYDEK5LZ113198 | 1GCRYDEK5LZ167939 | 1GCRYDEK5LZ103738; 1GCRYDEK5LZ133211 | 1GCRYDEK5LZ117140; 1GCRYDEK5LZ162790

1GCRYDEK5LZ114349; 1GCRYDEK5LZ117901 | 1GCRYDEK5LZ104582; 1GCRYDEK5LZ182635; 1GCRYDEK5LZ125898; 1GCRYDEK5LZ130535 | 1GCRYDEK5LZ116053 | 1GCRYDEK5LZ107174; 1GCRYDEK5LZ141082 | 1GCRYDEK5LZ107515; 1GCRYDEK5LZ154365

1GCRYDEK5LZ135332 | 1GCRYDEK5LZ165284; 1GCRYDEK5LZ163292 | 1GCRYDEK5LZ169190 | 1GCRYDEK5LZ146847 | 1GCRYDEK5LZ198950 | 1GCRYDEK5LZ163258 | 1GCRYDEK5LZ105358 | 1GCRYDEK5LZ124637; 1GCRYDEK5LZ126632 | 1GCRYDEK5LZ129305 | 1GCRYDEK5LZ172154; 1GCRYDEK5LZ162689 | 1GCRYDEK5LZ146993

1GCRYDEK5LZ126436; 1GCRYDEK5LZ109216 | 1GCRYDEK5LZ174566 | 1GCRYDEK5LZ138070 | 1GCRYDEK5LZ192355

1GCRYDEK5LZ197314 | 1GCRYDEK5LZ166533 | 1GCRYDEK5LZ197622

1GCRYDEK5LZ142765; 1GCRYDEK5LZ110043 | 1GCRYDEK5LZ148999 | 1GCRYDEK5LZ180903 | 1GCRYDEK5LZ155211 | 1GCRYDEK5LZ120216 | 1GCRYDEK5LZ134942 | 1GCRYDEK5LZ151076; 1GCRYDEK5LZ117803 | 1GCRYDEK5LZ114853 | 1GCRYDEK5LZ189908 | 1GCRYDEK5LZ111158; 1GCRYDEK5LZ165799 | 1GCRYDEK5LZ127215 | 1GCRYDEK5LZ134276 | 1GCRYDEK5LZ194851

1GCRYDEK5LZ180108; 1GCRYDEK5LZ157296; 1GCRYDEK5LZ140028; 1GCRYDEK5LZ173448

1GCRYDEK5LZ149831 |

1GCRYDEK5LZ113539

| 1GCRYDEK5LZ155046 | 1GCRYDEK5LZ107238; 1GCRYDEK5LZ166158 | 1GCRYDEK5LZ152244; 1GCRYDEK5LZ179721

1GCRYDEK5LZ187074 | 1GCRYDEK5LZ113038 | 1GCRYDEK5LZ199662 | 1GCRYDEK5LZ171618 | 1GCRYDEK5LZ129286; 1GCRYDEK5LZ152535 | 1GCRYDEK5LZ192341; 1GCRYDEK5LZ195479

1GCRYDEK5LZ183638 | 1GCRYDEK5LZ112536 | 1GCRYDEK5LZ158531 | 1GCRYDEK5LZ174194; 1GCRYDEK5LZ195594 | 1GCRYDEK5LZ111905; 1GCRYDEK5LZ112701; 1GCRYDEK5LZ196888 | 1GCRYDEK5LZ132527; 1GCRYDEK5LZ115548 | 1GCRYDEK5LZ150087 | 1GCRYDEK5LZ115629 | 1GCRYDEK5LZ107708 | 1GCRYDEK5LZ195806 | 1GCRYDEK5LZ173563; 1GCRYDEK5LZ189939 | 1GCRYDEK5LZ198706 | 1GCRYDEK5LZ182554 | 1GCRYDEK5LZ128168 | 1GCRYDEK5LZ104162; 1GCRYDEK5LZ149442

1GCRYDEK5LZ166676; 1GCRYDEK5LZ180951; 1GCRYDEK5LZ120085 | 1GCRYDEK5LZ184708 | 1GCRYDEK5LZ168976 | 1GCRYDEK5LZ189522; 1GCRYDEK5LZ105473 | 1GCRYDEK5LZ181856; 1GCRYDEK5LZ148985; 1GCRYDEK5LZ125559 | 1GCRYDEK5LZ126288; 1GCRYDEK5LZ163499; 1GCRYDEK5LZ169822 | 1GCRYDEK5LZ113864; 1GCRYDEK5LZ117350 | 1GCRYDEK5LZ191609

1GCRYDEK5LZ160537

1GCRYDEK5LZ119714; 1GCRYDEK5LZ102525

1GCRYDEK5LZ141521; 1GCRYDEK5LZ191996 | 1GCRYDEK5LZ150509 | 1GCRYDEK5LZ197197 | 1GCRYDEK5LZ184918; 1GCRYDEK5LZ129126; 1GCRYDEK5LZ115422; 1GCRYDEK5LZ192775 | 1GCRYDEK5LZ129532 | 1GCRYDEK5LZ195093 | 1GCRYDEK5LZ189035 | 1GCRYDEK5LZ106817

1GCRYDEK5LZ174079 | 1GCRYDEK5LZ155080

1GCRYDEK5LZ189326 | 1GCRYDEK5LZ185373 | 1GCRYDEK5LZ164989 | 1GCRYDEK5LZ118515; 1GCRYDEK5LZ123259 | 1GCRYDEK5LZ160442 | 1GCRYDEK5LZ152647; 1GCRYDEK5LZ179685; 1GCRYDEK5LZ139350 | 1GCRYDEK5LZ159761 | 1GCRYDEK5LZ177791 | 1GCRYDEK5LZ151529 | 1GCRYDEK5LZ168086 | 1GCRYDEK5LZ174647 | 1GCRYDEK5LZ111676 | 1GCRYDEK5LZ152146; 1GCRYDEK5LZ166421; 1GCRYDEK5LZ144743 | 1GCRYDEK5LZ186328; 1GCRYDEK5LZ140269; 1GCRYDEK5LZ159162 | 1GCRYDEK5LZ188600; 1GCRYDEK5LZ171344 | 1GCRYDEK5LZ151398 | 1GCRYDEK5LZ118384 | 1GCRYDEK5LZ101374 | 1GCRYDEK5LZ184949; 1GCRYDEK5LZ154060 | 1GCRYDEK5LZ182926 | 1GCRYDEK5LZ131958 | 1GCRYDEK5LZ175670; 1GCRYDEK5LZ125285

1GCRYDEK5LZ148131; 1GCRYDEK5LZ129840 | 1GCRYDEK5LZ184479; 1GCRYDEK5LZ128381 | 1GCRYDEK5LZ169951 | 1GCRYDEK5LZ184353 | 1GCRYDEK5LZ134133; 1GCRYDEK5LZ103142 | 1GCRYDEK5LZ185664; 1GCRYDEK5LZ107837; 1GCRYDEK5LZ139817; 1GCRYDEK5LZ185194; 1GCRYDEK5LZ155659 | 1GCRYDEK5LZ194798 | 1GCRYDEK5LZ172283 | 1GCRYDEK5LZ134536; 1GCRYDEK5LZ116621 | 1GCRYDEK5LZ151174; 1GCRYDEK5LZ108132 | 1GCRYDEK5LZ117526 | 1GCRYDEK5LZ192971 | 1GCRYDEK5LZ171005 | 1GCRYDEK5LZ120698 | 1GCRYDEK5LZ122273 | 1GCRYDEK5LZ104453;

1GCRYDEK5LZ129143

| 1GCRYDEK5LZ172803 | 1GCRYDEK5LZ104579; 1GCRYDEK5LZ124444 | 1GCRYDEK5LZ176334

1GCRYDEK5LZ195885 | 1GCRYDEK5LZ195563 | 1GCRYDEK5LZ100533; 1GCRYDEK5LZ160814 | 1GCRYDEK5LZ102010; 1GCRYDEK5LZ198320 | 1GCRYDEK5LZ170775; 1GCRYDEK5LZ194218 | 1GCRYDEK5LZ105442 | 1GCRYDEK5LZ179797 | 1GCRYDEK5LZ197619 | 1GCRYDEK5LZ170470 | 1GCRYDEK5LZ160120; 1GCRYDEK5LZ199001 | 1GCRYDEK5LZ148940 | 1GCRYDEK5LZ170355

1GCRYDEK5LZ101116; 1GCRYDEK5LZ171473; 1GCRYDEK5LZ118997 | 1GCRYDEK5LZ123715 | 1GCRYDEK5LZ138506; 1GCRYDEK5LZ141292

1GCRYDEK5LZ150316; 1GCRYDEK5LZ106509 | 1GCRYDEK5LZ127182 | 1GCRYDEK5LZ156861; 1GCRYDEK5LZ122337 | 1GCRYDEK5LZ145780; 1GCRYDEK5LZ132611; 1GCRYDEK5LZ130230 | 1GCRYDEK5LZ196115 | 1GCRYDEK5LZ156519 | 1GCRYDEK5LZ157170 | 1GCRYDEK5LZ114352 | 1GCRYDEK5LZ154723 | 1GCRYDEK5LZ163146; 1GCRYDEK5LZ192047 | 1GCRYDEK5LZ148355 | 1GCRYDEK5LZ126310; 1GCRYDEK5LZ163888; 1GCRYDEK5LZ138201; 1GCRYDEK5LZ118014 | 1GCRYDEK5LZ162546; 1GCRYDEK5LZ105747 | 1GCRYDEK5LZ114190 | 1GCRYDEK5LZ163776 | 1GCRYDEK5LZ154172 | 1GCRYDEK5LZ172008 | 1GCRYDEK5LZ116196 | 1GCRYDEK5LZ124279 | 1GCRYDEK5LZ160764 | 1GCRYDEK5LZ134147 | 1GCRYDEK5LZ173000; 1GCRYDEK5LZ142359 | 1GCRYDEK5LZ130731 | 1GCRYDEK5LZ157590 | 1GCRYDEK5LZ196616 | 1GCRYDEK5LZ168072 |

1GCRYDEK5LZ169237

| 1GCRYDEK5LZ156391 | 1GCRYDEK5LZ141356; 1GCRYDEK5LZ102279 | 1GCRYDEK5LZ106137; 1GCRYDEK5LZ152910 | 1GCRYDEK5LZ166838 | 1GCRYDEK5LZ116134 | 1GCRYDEK5LZ113699

1GCRYDEK5LZ159579 | 1GCRYDEK5LZ107840; 1GCRYDEK5LZ155919 |

1GCRYDEK5LZ149649

| 1GCRYDEK5LZ194428 | 1GCRYDEK5LZ154852 | 1GCRYDEK5LZ169223 | 1GCRYDEK5LZ131751 | 1GCRYDEK5LZ109457; 1GCRYDEK5LZ131300 | 1GCRYDEK5LZ177130; 1GCRYDEK5LZ129997 | 1GCRYDEK5LZ193652 | 1GCRYDEK5LZ146217 | 1GCRYDEK5LZ165611

1GCRYDEK5LZ179444; 1GCRYDEK5LZ140773 | 1GCRYDEK5LZ160697; 1GCRYDEK5LZ101181; 1GCRYDEK5LZ138618 | 1GCRYDEK5LZ116098 | 1GCRYDEK5LZ120572 | 1GCRYDEK5LZ118904; 1GCRYDEK5LZ148372 | 1GCRYDEK5LZ199144

1GCRYDEK5LZ110172 | 1GCRYDEK5LZ173174; 1GCRYDEK5LZ199256 | 1GCRYDEK5LZ151983; 1GCRYDEK5LZ121561; 1GCRYDEK5LZ117915; 1GCRYDEK5LZ109149; 1GCRYDEK5LZ184126; 1GCRYDEK5LZ189942 | 1GCRYDEK5LZ139221 | 1GCRYDEK5LZ154978; 1GCRYDEK5LZ167391 | 1GCRYDEK5LZ110799 | 1GCRYDEK5LZ172932 | 1GCRYDEK5LZ108180 | 1GCRYDEK5LZ118921 | 1GCRYDEK5LZ130650 | 1GCRYDEK5LZ146718; 1GCRYDEK5LZ154902 | 1GCRYDEK5LZ156813 | 1GCRYDEK5LZ194459

1GCRYDEK5LZ101892; 1GCRYDEK5LZ105585

1GCRYDEK5LZ172526 | 1GCRYDEK5LZ113573 | 1GCRYDEK5LZ121284 | 1GCRYDEK5LZ161123; 1GCRYDEK5LZ118045

1GCRYDEK5LZ146198 | 1GCRYDEK5LZ165172; 1GCRYDEK5LZ194171; 1GCRYDEK5LZ145651 | 1GCRYDEK5LZ187320 | 1GCRYDEK5LZ100855

1GCRYDEK5LZ114254 | 1GCRYDEK5LZ130485; 1GCRYDEK5LZ149943; 1GCRYDEK5LZ146413; 1GCRYDEK5LZ199788; 1GCRYDEK5LZ107370 | 1GCRYDEK5LZ109622 | 1GCRYDEK5LZ101861 | 1GCRYDEK5LZ163969 | 1GCRYDEK5LZ192534 | 1GCRYDEK5LZ162093 | 1GCRYDEK5LZ147349 | 1GCRYDEK5LZ160151; 1GCRYDEK5LZ171537 | 1GCRYDEK5LZ149795 | 1GCRYDEK5LZ150560; 1GCRYDEK5LZ189116 | 1GCRYDEK5LZ182408; 1GCRYDEK5LZ132706 | 1GCRYDEK5LZ137873 | 1GCRYDEK5LZ191898; 1GCRYDEK5LZ124752 | 1GCRYDEK5LZ187494; 1GCRYDEK5LZ167214 | 1GCRYDEK5LZ187902 | 1GCRYDEK5LZ161302; 1GCRYDEK5LZ129076 | 1GCRYDEK5LZ100631 | 1GCRYDEK5LZ157928 | 1GCRYDEK5LZ103772; 1GCRYDEK5LZ136996

1GCRYDEK5LZ113136; 1GCRYDEK5LZ179282 | 1GCRYDEK5LZ182988 | 1GCRYDEK5LZ133807 | 1GCRYDEK5LZ199029; 1GCRYDEK5LZ106543 | 1GCRYDEK5LZ123584 | 1GCRYDEK5LZ169688; 1GCRYDEK5LZ164751 | 1GCRYDEK5LZ153409

1GCRYDEK5LZ105666; 1GCRYDEK5LZ141003 | 1GCRYDEK5LZ172493 | 1GCRYDEK5LZ101911; 1GCRYDEK5LZ191223 | 1GCRYDEK5LZ132477 | 1GCRYDEK5LZ194106 | 1GCRYDEK5LZ192906; 1GCRYDEK5LZ134486; 1GCRYDEK5LZ100094 | 1GCRYDEK5LZ116456;