1GCPYFED1KZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCPYFED1KZ163213 | 1GCPYFED1KZ133547 | 1GCPYFED1KZ161588 | 1GCPYFED1KZ122953; 1GCPYFED1KZ195949 | 1GCPYFED1KZ130132; 1GCPYFED1KZ150719 | 1GCPYFED1KZ146217 | 1GCPYFED1KZ152194 | 1GCPYFED1KZ196003 | 1GCPYFED1KZ150011 | 1GCPYFED1KZ170372 | 1GCPYFED1KZ124136 | 1GCPYFED1KZ105585 | 1GCPYFED1KZ112648 | 1GCPYFED1KZ133824 | 1GCPYFED1KZ147108 | 1GCPYFED1KZ189956 | 1GCPYFED1KZ187155 | 1GCPYFED1KZ108745; 1GCPYFED1KZ122774 | 1GCPYFED1KZ180755 | 1GCPYFED1KZ139493; 1GCPYFED1KZ136089; 1GCPYFED1KZ105683; 1GCPYFED1KZ188094; 1GCPYFED1KZ128803; 1GCPYFED1KZ164636 |

1GCPYFED1KZ134102

| 1GCPYFED1KZ169187; 1GCPYFED1KZ142930 | 1GCPYFED1KZ180495 | 1GCPYFED1KZ119017; 1GCPYFED1KZ171134 | 1GCPYFED1KZ156097; 1GCPYFED1KZ114397 | 1GCPYFED1KZ105358 | 1GCPYFED1KZ140577 | 1GCPYFED1KZ118546; 1GCPYFED1KZ151157; 1GCPYFED1KZ193683 | 1GCPYFED1KZ149912 | 1GCPYFED1KZ117414

1GCPYFED1KZ138392

| 1GCPYFED1KZ130566 | 1GCPYFED1KZ106266 | 1GCPYFED1KZ108566 | 1GCPYFED1KZ121138; 1GCPYFED1KZ161431; 1GCPYFED1KZ101455 | 1GCPYFED1KZ115341

1GCPYFED1KZ186605 | 1GCPYFED1KZ174504 | 1GCPYFED1KZ148758 | 1GCPYFED1KZ194106; 1GCPYFED1KZ168363 | 1GCPYFED1KZ108325 | 1GCPYFED1KZ139736

1GCPYFED1KZ100404; 1GCPYFED1KZ171862 | 1GCPYFED1KZ129479 | 1GCPYFED1KZ123830; 1GCPYFED1KZ189973 | 1GCPYFED1KZ192307 | 1GCPYFED1KZ168637 |

1GCPYFED1KZ192842

; 1GCPYFED1KZ199922 | 1GCPYFED1KZ130289 | 1GCPYFED1KZ140840

1GCPYFED1KZ111211; 1GCPYFED1KZ106994; 1GCPYFED1KZ119776 | 1GCPYFED1KZ142409 | 1GCPYFED1KZ178505 | 1GCPYFED1KZ113119; 1GCPYFED1KZ153281 | 1GCPYFED1KZ166614 | 1GCPYFED1KZ124654 | 1GCPYFED1KZ167682 | 1GCPYFED1KZ190914 | 1GCPYFED1KZ147500; 1GCPYFED1KZ158190; 1GCPYFED1KZ144046 | 1GCPYFED1KZ195417; 1GCPYFED1KZ104341 | 1GCPYFED1KZ113170

1GCPYFED1KZ141180

1GCPYFED1KZ160800; 1GCPYFED1KZ126453; 1GCPYFED1KZ121561; 1GCPYFED1KZ147755; 1GCPYFED1KZ188922 | 1GCPYFED1KZ145620 | 1GCPYFED1KZ142278 | 1GCPYFED1KZ133306; 1GCPYFED1KZ140529 | 1GCPYFED1KZ199323 | 1GCPYFED1KZ109250 | 1GCPYFED1KZ124105; 1GCPYFED1KZ181386 | 1GCPYFED1KZ141163 | 1GCPYFED1KZ147528; 1GCPYFED1KZ199838; 1GCPYFED1KZ101195 | 1GCPYFED1KZ123150 | 1GCPYFED1KZ197930 | 1GCPYFED1KZ168248 | 1GCPYFED1KZ184434; 1GCPYFED1KZ113850; 1GCPYFED1KZ177161 | 1GCPYFED1KZ194459; 1GCPYFED1KZ109894; 1GCPYFED1KZ132544 | 1GCPYFED1KZ162790; 1GCPYFED1KZ151661; 1GCPYFED1KZ196955 | 1GCPYFED1KZ188760; 1GCPYFED1KZ137209 | 1GCPYFED1KZ199466; 1GCPYFED1KZ194090 |

1GCPYFED1KZ104355

; 1GCPYFED1KZ165429 | 1GCPYFED1KZ167374 | 1GCPYFED1KZ197698 | 1GCPYFED1KZ125593 | 1GCPYFED1KZ107093 | 1GCPYFED1KZ106140 | 1GCPYFED1KZ189715 | 1GCPYFED1KZ166306; 1GCPYFED1KZ175376 | 1GCPYFED1KZ148002 | 1GCPYFED1KZ198611 | 1GCPYFED1KZ133600 | 1GCPYFED1KZ114870 | 1GCPYFED1KZ146444 | 1GCPYFED1KZ118708; 1GCPYFED1KZ170792 | 1GCPYFED1KZ127134; 1GCPYFED1KZ114643 | 1GCPYFED1KZ135489; 1GCPYFED1KZ189777

1GCPYFED1KZ101584

; 1GCPYFED1KZ134035 | 1GCPYFED1KZ145245 | 1GCPYFED1KZ186376 | 1GCPYFED1KZ144791; 1GCPYFED1KZ110107; 1GCPYFED1KZ192338 | 1GCPYFED1KZ117638 | 1GCPYFED1KZ101990; 1GCPYFED1KZ178746 | 1GCPYFED1KZ153054 | 1GCPYFED1KZ169755

1GCPYFED1KZ139512; 1GCPYFED1KZ118594;

1GCPYFED1KZ192534

| 1GCPYFED1KZ166130; 1GCPYFED1KZ179251

1GCPYFED1KZ168914; 1GCPYFED1KZ153703; 1GCPYFED1KZ121785 | 1GCPYFED1KZ162093 | 1GCPYFED1KZ102038 | 1GCPYFED1KZ165480; 1GCPYFED1KZ135167; 1GCPYFED1KZ182635 | 1GCPYFED1KZ174082 | 1GCPYFED1KZ123116 | 1GCPYFED1KZ184465 | 1GCPYFED1KZ117073; 1GCPYFED1KZ123889 | 1GCPYFED1KZ149778 | 1GCPYFED1KZ198186; 1GCPYFED1KZ125982 | 1GCPYFED1KZ196034

1GCPYFED1KZ156066 | 1GCPYFED1KZ106316; 1GCPYFED1KZ149831 | 1GCPYFED1KZ168721 | 1GCPYFED1KZ161820 | 1GCPYFED1KZ124623 | 1GCPYFED1KZ102931 | 1GCPYFED1KZ111077; 1GCPYFED1KZ125660 | 1GCPYFED1KZ185695; 1GCPYFED1KZ101472 | 1GCPYFED1KZ173627; 1GCPYFED1KZ125299; 1GCPYFED1KZ113766 | 1GCPYFED1KZ153457 | 1GCPYFED1KZ100385; 1GCPYFED1KZ130793 | 1GCPYFED1KZ116487; 1GCPYFED1KZ191674 | 1GCPYFED1KZ167469 | 1GCPYFED1KZ117428 | 1GCPYFED1KZ158822; 1GCPYFED1KZ126923 | 1GCPYFED1KZ153572; 1GCPYFED1KZ171070 | 1GCPYFED1KZ191027 | 1GCPYFED1KZ171389; 1GCPYFED1KZ118837; 1GCPYFED1KZ138134 | 1GCPYFED1KZ132785; 1GCPYFED1KZ138019; 1GCPYFED1KZ197524; 1GCPYFED1KZ103755 | 1GCPYFED1KZ152180 | 1GCPYFED1KZ135721; 1GCPYFED1KZ123858 | 1GCPYFED1KZ151546 | 1GCPYFED1KZ134424; 1GCPYFED1KZ100208; 1GCPYFED1KZ184319 | 1GCPYFED1KZ102945; 1GCPYFED1KZ195191 | 1GCPYFED1KZ182764

1GCPYFED1KZ126680

1GCPYFED1KZ159078 | 1GCPYFED1KZ166239; 1GCPYFED1KZ153443 | 1GCPYFED1KZ147254 | 1GCPYFED1KZ182280; 1GCPYFED1KZ137937; 1GCPYFED1KZ109006 | 1GCPYFED1KZ188533 | 1GCPYFED1KZ183428 | 1GCPYFED1KZ137517 | 1GCPYFED1KZ133998; 1GCPYFED1KZ191254 | 1GCPYFED1KZ104520 | 1GCPYFED1KZ174941 | 1GCPYFED1KZ154494; 1GCPYFED1KZ187740 | 1GCPYFED1KZ149683 | 1GCPYFED1KZ126582 | 1GCPYFED1KZ108826; 1GCPYFED1KZ166919; 1GCPYFED1KZ162451 | 1GCPYFED1KZ192954 | 1GCPYFED1KZ150185 | 1GCPYFED1KZ112021 | 1GCPYFED1KZ143172; 1GCPYFED1KZ149408 | 1GCPYFED1KZ191707

1GCPYFED1KZ124685 |

1GCPYFED1KZ144807

| 1GCPYFED1KZ121379 | 1GCPYFED1KZ125190; 1GCPYFED1KZ109149 | 1GCPYFED1KZ117364 | 1GCPYFED1KZ131426 | 1GCPYFED1KZ185471 | 1GCPYFED1KZ172509; 1GCPYFED1KZ139204;

1GCPYFED1KZ191075

; 1GCPYFED1KZ102976

1GCPYFED1KZ158559; 1GCPYFED1KZ112990 | 1GCPYFED1KZ163597 | 1GCPYFED1KZ113587 | 1GCPYFED1KZ154043 | 1GCPYFED1KZ131748 | 1GCPYFED1KZ101696 | 1GCPYFED1KZ142247 | 1GCPYFED1KZ173708 | 1GCPYFED1KZ124010; 1GCPYFED1KZ112035 | 1GCPYFED1KZ101312; 1GCPYFED1KZ197703; 1GCPYFED1KZ192257; 1GCPYFED1KZ113296 | 1GCPYFED1KZ124329 | 1GCPYFED1KZ167519 | 1GCPYFED1KZ183994 | 1GCPYFED1KZ108860 | 1GCPYFED1KZ117672 | 1GCPYFED1KZ115999; 1GCPYFED1KZ189536 | 1GCPYFED1KZ107370 | 1GCPYFED1KZ132009; 1GCPYFED1KZ196180; 1GCPYFED1KZ173059 | 1GCPYFED1KZ165494 | 1GCPYFED1KZ168301; 1GCPYFED1KZ105666; 1GCPYFED1KZ103707 | 1GCPYFED1KZ114559 | 1GCPYFED1KZ137825; 1GCPYFED1KZ128560 | 1GCPYFED1KZ120216 | 1GCPYFED1KZ110141; 1GCPYFED1KZ122497 | 1GCPYFED1KZ159713; 1GCPYFED1KZ191416; 1GCPYFED1KZ165740 | 1GCPYFED1KZ133855

1GCPYFED1KZ164166; 1GCPYFED1KZ103433; 1GCPYFED1KZ118157 | 1GCPYFED1KZ135962; 1GCPYFED1KZ154382; 1GCPYFED1KZ134813 | 1GCPYFED1KZ137923; 1GCPYFED1KZ131300 | 1GCPYFED1KZ194753 | 1GCPYFED1KZ192565 | 1GCPYFED1KZ180979 | 1GCPYFED1KZ107725; 1GCPYFED1KZ187088 | 1GCPYFED1KZ139624 | 1GCPYFED1KZ112312 | 1GCPYFED1KZ101214 | 1GCPYFED1KZ169819 | 1GCPYFED1KZ172218 | 1GCPYFED1KZ163583 | 1GCPYFED1KZ111824 | 1GCPYFED1KZ136870 | 1GCPYFED1KZ160960 | 1GCPYFED1KZ173224; 1GCPYFED1KZ147187 | 1GCPYFED1KZ186927 | 1GCPYFED1KZ132284 | 1GCPYFED1KZ175300; 1GCPYFED1KZ130177; 1GCPYFED1KZ182604; 1GCPYFED1KZ125139 | 1GCPYFED1KZ168430 | 1GCPYFED1KZ115744 | 1GCPYFED1KZ180111; 1GCPYFED1KZ135444 | 1GCPYFED1KZ195062 |

1GCPYFED1KZ173482

| 1GCPYFED1KZ163261 | 1GCPYFED1KZ185096; 1GCPYFED1KZ102850 | 1GCPYFED1KZ107451 | 1GCPYFED1KZ129711 | 1GCPYFED1KZ149716; 1GCPYFED1KZ113721; 1GCPYFED1KZ138473 | 1GCPYFED1KZ139560 | 1GCPYFED1KZ148520; 1GCPYFED1KZ102248; 1GCPYFED1KZ155094; 1GCPYFED1KZ186149; 1GCPYFED1KZ132947; 1GCPYFED1KZ143060; 1GCPYFED1KZ123763; 1GCPYFED1KZ130504 | 1GCPYFED1KZ125898; 1GCPYFED1KZ122824 | 1GCPYFED1KZ161848 | 1GCPYFED1KZ169559 | 1GCPYFED1KZ128624; 1GCPYFED1KZ136836; 1GCPYFED1KZ165303; 1GCPYFED1KZ132396 | 1GCPYFED1KZ184935

1GCPYFED1KZ155371 | 1GCPYFED1KZ150154 | 1GCPYFED1KZ118126 | 1GCPYFED1KZ130261; 1GCPYFED1KZ134701

1GCPYFED1KZ160425 | 1GCPYFED1KZ128655 | 1GCPYFED1KZ102640 | 1GCPYFED1KZ157668; 1GCPYFED1KZ133659 | 1GCPYFED1KZ184241 | 1GCPYFED1KZ153197 | 1GCPYFED1KZ114545; 1GCPYFED1KZ137453; 1GCPYFED1KZ124153; 1GCPYFED1KZ178214 | 1GCPYFED1KZ145178 | 1GCPYFED1KZ194428; 1GCPYFED1KZ133967; 1GCPYFED1KZ190024

1GCPYFED1KZ117199 | 1GCPYFED1KZ102959

1GCPYFED1KZ112116 | 1GCPYFED1KZ144158 | 1GCPYFED1KZ129255

1GCPYFED1KZ158819; 1GCPYFED1KZ143270 | 1GCPYFED1KZ143799; 1GCPYFED1KZ142393; 1GCPYFED1KZ121396 | 1GCPYFED1KZ100886; 1GCPYFED1KZ115985; 1GCPYFED1KZ171912; 1GCPYFED1KZ144001 | 1GCPYFED1KZ133564 | 1GCPYFED1KZ183414; 1GCPYFED1KZ107742

1GCPYFED1KZ130552

1GCPYFED1KZ189990; 1GCPYFED1KZ187480

1GCPYFED1KZ131815 | 1GCPYFED1KZ115520

1GCPYFED1KZ125836 | 1GCPYFED1KZ195577 | 1GCPYFED1KZ185213; 1GCPYFED1KZ164135 | 1GCPYFED1KZ167603 | 1GCPYFED1KZ106283

1GCPYFED1KZ194087; 1GCPYFED1KZ112407; 1GCPYFED1KZ158450 | 1GCPYFED1KZ136562 | 1GCPYFED1KZ112827 | 1GCPYFED1KZ166399 | 1GCPYFED1KZ104632; 1GCPYFED1KZ185860; 1GCPYFED1KZ102735 | 1GCPYFED1KZ194932; 1GCPYFED1KZ119163; 1GCPYFED1KZ152308

1GCPYFED1KZ199337; 1GCPYFED1KZ135556 | 1GCPYFED1KZ156181 | 1GCPYFED1KZ177760

1GCPYFED1KZ141258; 1GCPYFED1KZ100113 | 1GCPYFED1KZ179363 | 1GCPYFED1KZ186409 | 1GCPYFED1KZ120734; 1GCPYFED1KZ185941 | 1GCPYFED1KZ122256; 1GCPYFED1KZ104176; 1GCPYFED1KZ159744 | 1GCPYFED1KZ134908; 1GCPYFED1KZ167777 | 1GCPYFED1KZ165852 | 1GCPYFED1KZ167584; 1GCPYFED1KZ140109 | 1GCPYFED1KZ175698 | 1GCPYFED1KZ182618; 1GCPYFED1KZ187544 | 1GCPYFED1KZ154589 | 1GCPYFED1KZ111614 | 1GCPYFED1KZ193750 | 1GCPYFED1KZ135573 | 1GCPYFED1KZ176138 | 1GCPYFED1KZ197541 | 1GCPYFED1KZ126310 | 1GCPYFED1KZ187818; 1GCPYFED1KZ141809 | 1GCPYFED1KZ154737; 1GCPYFED1KZ121012 | 1GCPYFED1KZ172297; 1GCPYFED1KZ130695; 1GCPYFED1KZ139137 | 1GCPYFED1KZ172963; 1GCPYFED1KZ141079; 1GCPYFED1KZ181792; 1GCPYFED1KZ125206 | 1GCPYFED1KZ122211; 1GCPYFED1KZ127487

1GCPYFED1KZ184529 | 1GCPYFED1KZ183509; 1GCPYFED1KZ108017; 1GCPYFED1KZ107546 | 1GCPYFED1KZ102864; 1GCPYFED1KZ129630 | 1GCPYFED1KZ166869 | 1GCPYFED1KZ158772 | 1GCPYFED1KZ114139 | 1GCPYFED1KZ172137; 1GCPYFED1KZ138974 | 1GCPYFED1KZ132530 | 1GCPYFED1KZ164801; 1GCPYFED1KZ100242 | 1GCPYFED1KZ148517 | 1GCPYFED1KZ111919 | 1GCPYFED1KZ199175; 1GCPYFED1KZ161168 | 1GCPYFED1KZ108096 | 1GCPYFED1KZ177404 | 1GCPYFED1KZ107191 | 1GCPYFED1KZ119602

1GCPYFED1KZ165785 | 1GCPYFED1KZ126467; 1GCPYFED1KZ141597 | 1GCPYFED1KZ152695 | 1GCPYFED1KZ105991 |

1GCPYFED1KZ164877

| 1GCPYFED1KZ100824; 1GCPYFED1KZ118384 | 1GCPYFED1KZ118496 | 1GCPYFED1KZ115811; 1GCPYFED1KZ140871 | 1GCPYFED1KZ117235 | 1GCPYFED1KZ102430; 1GCPYFED1KZ167486 | 1GCPYFED1KZ113248;

1GCPYFED1KZ114934

| 1GCPYFED1KZ128302; 1GCPYFED1KZ144208 | 1GCPYFED1KZ166936; 1GCPYFED1KZ190301 | 1GCPYFED1KZ160568; 1GCPYFED1KZ180951 | 1GCPYFED1KZ192601 | 1GCPYFED1KZ160361; 1GCPYFED1KZ110995 | 1GCPYFED1KZ122130 | 1GCPYFED1KZ150834; 1GCPYFED1KZ127201 | 1GCPYFED1KZ147206; 1GCPYFED1KZ156858 | 1GCPYFED1KZ123746 | 1GCPYFED1KZ157007 |

1GCPYFED1KZ190220



1GCPYFED1KZ108874 | 1GCPYFED1KZ119972

1GCPYFED1KZ161543 | 1GCPYFED1KZ173644; 1GCPYFED1KZ143026 | 1GCPYFED1KZ156567 | 1GCPYFED1KZ142166 | 1GCPYFED1KZ147075

1GCPYFED1KZ134326; 1GCPYFED1KZ115629; 1GCPYFED1KZ157251; 1GCPYFED1KZ175765 | 1GCPYFED1KZ188564 | 1GCPYFED1KZ183381; 1GCPYFED1KZ105988

1GCPYFED1KZ103190 | 1GCPYFED1KZ198432

1GCPYFED1KZ167391; 1GCPYFED1KZ179167

1GCPYFED1KZ146606

| 1GCPYFED1KZ136691 | 1GCPYFED1KZ154544

1GCPYFED1KZ175796 | 1GCPYFED1KZ166953 | 1GCPYFED1KZ180044; 1GCPYFED1KZ155791; 1GCPYFED1KZ113833; 1GCPYFED1KZ157346; 1GCPYFED1KZ174230; 1GCPYFED1KZ118143; 1GCPYFED1KZ135945 | 1GCPYFED1KZ100628;

1GCPYFED1KZ142569

| 1GCPYFED1KZ175488; 1GCPYFED1KZ140708; 1GCPYFED1KZ190878; 1GCPYFED1KZ101486 | 1GCPYFED1KZ186622 | 1GCPYFED1KZ127828 | 1GCPYFED1KZ139753 | 1GCPYFED1KZ180707; 1GCPYFED1KZ198253

1GCPYFED1KZ114478 | 1GCPYFED1KZ154799; 1GCPYFED1KZ129708 | 1GCPYFED1KZ118515 | 1GCPYFED1KZ181033; 1GCPYFED1KZ102752 | 1GCPYFED1KZ149022; 1GCPYFED1KZ127571 | 1GCPYFED1KZ194042; 1GCPYFED1KZ106574 | 1GCPYFED1KZ149358 | 1GCPYFED1KZ154866; 1GCPYFED1KZ110964 | 1GCPYFED1KZ137324 | 1GCPYFED1KZ133872 | 1GCPYFED1KZ180092 | 1GCPYFED1KZ188810 | 1GCPYFED1KZ183400; 1GCPYFED1KZ104968 | 1GCPYFED1KZ179461; 1GCPYFED1KZ199208; 1GCPYFED1KZ177256 | 1GCPYFED1KZ132690 | 1GCPYFED1KZ107188 | 1GCPYFED1KZ111709; 1GCPYFED1KZ172008; 1GCPYFED1KZ140689 | 1GCPYFED1KZ126226 | 1GCPYFED1KZ140692 | 1GCPYFED1KZ105859 | 1GCPYFED1KZ158075 | 1GCPYFED1KZ139932 | 1GCPYFED1KZ181940; 1GCPYFED1KZ141843 | 1GCPYFED1KZ135282 | 1GCPYFED1KZ115081 | 1GCPYFED1KZ163647; 1GCPYFED1KZ122225 | 1GCPYFED1KZ147545 | 1GCPYFED1KZ135976 | 1GCPYFED1KZ162806;

1GCPYFED1KZ162059

| 1GCPYFED1KZ178603 | 1GCPYFED1KZ138697 | 1GCPYFED1KZ169934 | 1GCPYFED1KZ137677; 1GCPYFED1KZ126694 | 1GCPYFED1KZ188192 | 1GCPYFED1KZ182697

1GCPYFED1KZ143348; 1GCPYFED1KZ127621 | 1GCPYFED1KZ167729 | 1GCPYFED1KZ169853; 1GCPYFED1KZ135881 | 1GCPYFED1KZ151255

1GCPYFED1KZ135413;

1GCPYFED1KZ122449

; 1GCPYFED1KZ134973 | 1GCPYFED1KZ139249 | 1GCPYFED1KZ110608 | 1GCPYFED1KZ169240 | 1GCPYFED1KZ144886 | 1GCPYFED1KZ138585 | 1GCPYFED1KZ174311 | 1GCPYFED1KZ156598 | 1GCPYFED1KZ148047 | 1GCPYFED1KZ159646 | 1GCPYFED1KZ180335 | 1GCPYFED1KZ177001 | 1GCPYFED1KZ109474 | 1GCPYFED1KZ186331 | 1GCPYFED1KZ196289; 1GCPYFED1KZ158013 | 1GCPYFED1KZ185809; 1GCPYFED1KZ110544 | 1GCPYFED1KZ145214 | 1GCPYFED1KZ186880; 1GCPYFED1KZ141938 | 1GCPYFED1KZ157640 | 1GCPYFED1KZ174969 | 1GCPYFED1KZ110379

1GCPYFED1KZ133869; 1GCPYFED1KZ162580 | 1GCPYFED1KZ152633 | 1GCPYFED1KZ135671; 1GCPYFED1KZ192002 | 1GCPYFED1KZ174437; 1GCPYFED1KZ128767 | 1GCPYFED1KZ196616 | 1GCPYFED1KZ114237; 1GCPYFED1KZ190380 | 1GCPYFED1KZ174907 | 1GCPYFED1KZ158304; 1GCPYFED1KZ159839 | 1GCPYFED1KZ135069 | 1GCPYFED1KZ114433 | 1GCPYFED1KZ153068; 1GCPYFED1KZ123519 | 1GCPYFED1KZ114948 | 1GCPYFED1KZ104470 | 1GCPYFED1KZ148503 | 1GCPYFED1KZ131474; 1GCPYFED1KZ130938; 1GCPYFED1KZ184420 | 1GCPYFED1KZ118353 | 1GCPYFED1KZ105263; 1GCPYFED1KZ187477 | 1GCPYFED1KZ168444 | 1GCPYFED1KZ105697 | 1GCPYFED1KZ133032; 1GCPYFED1KZ144287 | 1GCPYFED1KZ149537; 1GCPYFED1KZ184370; 1GCPYFED1KZ148923; 1GCPYFED1KZ128929 | 1GCPYFED1KZ118563 | 1GCPYFED1KZ132110 | 1GCPYFED1KZ100418; 1GCPYFED1KZ195420 | 1GCPYFED1KZ188645 |

1GCPYFED1KZ118966

; 1GCPYFED1KZ116134; 1GCPYFED1KZ132267 | 1GCPYFED1KZ150302 | 1GCPYFED1KZ197197; 1GCPYFED1KZ121530; 1GCPYFED1KZ168105; 1GCPYFED1KZ169657 | 1GCPYFED1KZ181307 | 1GCPYFED1KZ118109; 1GCPYFED1KZ186801; 1GCPYFED1KZ145715 | 1GCPYFED1KZ171327 | 1GCPYFED1KZ168038; 1GCPYFED1KZ115503 | 1GCPYFED1KZ193991; 1GCPYFED1KZ140160 | 1GCPYFED1KZ182831 | 1GCPYFED1KZ119907 | 1GCPYFED1KZ123309; 1GCPYFED1KZ169402; 1GCPYFED1KZ106252 | 1GCPYFED1KZ190136 | 1GCPYFED1KZ130762 | 1GCPYFED1KZ155838; 1GCPYFED1KZ147240 | 1GCPYFED1KZ105635; 1GCPYFED1KZ169139; 1GCPYFED1KZ176365 | 1GCPYFED1KZ127781; 1GCPYFED1KZ181114 | 1GCPYFED1KZ132513 | 1GCPYFED1KZ189648; 1GCPYFED1KZ126579 | 1GCPYFED1KZ119874; 1GCPYFED1KZ165298 | 1GCPYFED1KZ118160 | 1GCPYFED1KZ192680; 1GCPYFED1KZ101228 | 1GCPYFED1KZ182392; 1GCPYFED1KZ133290; 1GCPYFED1KZ183154; 1GCPYFED1KZ120989 | 1GCPYFED1KZ148985 | 1GCPYFED1KZ128770 | 1GCPYFED1KZ123035; 1GCPYFED1KZ111578; 1GCPYFED1KZ117946 | 1GCPYFED1KZ179962; 1GCPYFED1KZ183560; 1GCPYFED1KZ110723; 1GCPYFED1KZ147576 | 1GCPYFED1KZ121575 | 1GCPYFED1KZ107983 | 1GCPYFED1KZ114299 | 1GCPYFED1KZ149120 | 1GCPYFED1KZ178049 | 1GCPYFED1KZ144838 | 1GCPYFED1KZ148193; 1GCPYFED1KZ176477 | 1GCPYFED1KZ182943; 1GCPYFED1KZ193344 | 1GCPYFED1KZ109975 | 1GCPYFED1KZ120779 | 1GCPYFED1KZ196096

1GCPYFED1KZ154883 | 1GCPYFED1KZ199516 | 1GCPYFED1KZ132995 | 1GCPYFED1KZ117820 | 1GCPYFED1KZ182103 | 1GCPYFED1KZ121835

1GCPYFED1KZ135623 | 1GCPYFED1KZ181324 | 1GCPYFED1KZ175930 | 1GCPYFED1KZ191755; 1GCPYFED1KZ178682; 1GCPYFED1KZ100614; 1GCPYFED1KZ120782 | 1GCPYFED1KZ103819; 1GCPYFED1KZ122337 | 1GCPYFED1KZ113895 | 1GCPYFED1KZ182344; 1GCPYFED1KZ105778; 1GCPYFED1KZ151434 | 1GCPYFED1KZ161879; 1GCPYFED1KZ151689; 1GCPYFED1KZ104095 | 1GCPYFED1KZ124993 | 1GCPYFED1KZ182473 | 1GCPYFED1KZ115260 | 1GCPYFED1KZ168802 | 1GCPYFED1KZ102542 | 1GCPYFED1KZ106333 | 1GCPYFED1KZ158108; 1GCPYFED1KZ113797

1GCPYFED1KZ198110 | 1GCPYFED1KZ148825 | 1GCPYFED1KZ102282;

1GCPYFED1KZ103044

| 1GCPYFED1KZ192081 | 1GCPYFED1KZ129398; 1GCPYFED1KZ191528 | 1GCPYFED1KZ151756 | 1GCPYFED1KZ163678; 1GCPYFED1KZ146220 | 1GCPYFED1KZ113010; 1GCPYFED1KZ183591; 1GCPYFED1KZ154706 | 1GCPYFED1KZ196213 |

1GCPYFED1KZ110060

| 1GCPYFED1KZ178584

1GCPYFED1KZ155239 | 1GCPYFED1KZ114951 | 1GCPYFED1KZ137940 | 1GCPYFED1KZ172588; 1GCPYFED1KZ150929; 1GCPYFED1KZ100760 | 1GCPYFED1KZ179038; 1GCPYFED1KZ132608; 1GCPYFED1KZ175510 | 1GCPYFED1KZ101925 | 1GCPYFED1KZ109667 | 1GCPYFED1KZ142121; 1GCPYFED1KZ109264; 1GCPYFED1KZ103917 | 1GCPYFED1KZ196678 | 1GCPYFED1KZ131989 | 1GCPYFED1KZ166337 | 1GCPYFED1KZ122564 | 1GCPYFED1KZ185051

1GCPYFED1KZ143835 | 1GCPYFED1KZ187592; 1GCPYFED1KZ199354; 1GCPYFED1KZ194316 | 1GCPYFED1KZ153622 | 1GCPYFED1KZ145469 | 1GCPYFED1KZ112195 | 1GCPYFED1KZ171747; 1GCPYFED1KZ115257; 1GCPYFED1KZ122791 | 1GCPYFED1KZ104629 | 1GCPYFED1KZ194347

1GCPYFED1KZ115369

1GCPYFED1KZ123147; 1GCPYFED1KZ130700 | 1GCPYFED1KZ171764; 1GCPYFED1KZ103982

1GCPYFED1KZ141485

1GCPYFED1KZ128512 | 1GCPYFED1KZ187673 | 1GCPYFED1KZ113413; 1GCPYFED1KZ147058 | 1GCPYFED1KZ190721 | 1GCPYFED1KZ172980; 1GCPYFED1KZ166757 | 1GCPYFED1KZ149036

1GCPYFED1KZ165236 | 1GCPYFED1KZ113931 | 1GCPYFED1KZ120409 | 1GCPYFED1KZ161607; 1GCPYFED1KZ148369; 1GCPYFED1KZ186779

1GCPYFED1KZ195255 | 1GCPYFED1KZ104131; 1GCPYFED1KZ196857 | 1GCPYFED1KZ137856 | 1GCPYFED1KZ179329; 1GCPYFED1KZ181632; 1GCPYFED1KZ180738; 1GCPYFED1KZ179864 | 1GCPYFED1KZ180058 | 1GCPYFED1KZ105537

1GCPYFED1KZ104548 | 1GCPYFED1KZ156178 | 1GCPYFED1KZ148579 | 1GCPYFED1KZ123410 | 1GCPYFED1KZ146685 | 1GCPYFED1KZ192856 | 1GCPYFED1KZ149487 | 1GCPYFED1KZ176088 | 1GCPYFED1KZ172817 | 1GCPYFED1KZ132477; 1GCPYFED1KZ199757

1GCPYFED1KZ189231 | 1GCPYFED1KZ145925 | 1GCPYFED1KZ100452 | 1GCPYFED1KZ181923; 1GCPYFED1KZ187284; 1GCPYFED1KZ148789 | 1GCPYFED1KZ162398 | 1GCPYFED1KZ184479 | 1GCPYFED1KZ154284 | 1GCPYFED1KZ128283 | 1GCPYFED1KZ177953 | 1GCPYFED1KZ167083; 1GCPYFED1KZ197183 | 1GCPYFED1KZ109507

1GCPYFED1KZ173191; 1GCPYFED1KZ156276; 1GCPYFED1KZ179637 | 1GCPYFED1KZ191643; 1GCPYFED1KZ134696; 1GCPYFED1KZ120698 | 1GCPYFED1KZ199256 | 1GCPYFED1KZ120796 | 1GCPYFED1KZ154821; 1GCPYFED1KZ151210; 1GCPYFED1KZ184353; 1GCPYFED1KZ157105 | 1GCPYFED1KZ100676 | 1GCPYFED1KZ194039; 1GCPYFED1KZ105974 | 1GCPYFED1KZ149666 | 1GCPYFED1KZ178648 | 1GCPYFED1KZ108549; 1GCPYFED1KZ110625 | 1GCPYFED1KZ168346 | 1GCPYFED1KZ125058 | 1GCPYFED1KZ133645; 1GCPYFED1KZ191660; 1GCPYFED1KZ177533; 1GCPYFED1KZ146489; 1GCPYFED1KZ156682 | 1GCPYFED1KZ145861 | 1GCPYFED1KZ171151

1GCPYFED1KZ111970 | 1GCPYFED1KZ134777 | 1GCPYFED1KZ185163 | 1GCPYFED1KZ108387 | 1GCPYFED1KZ142989 | 1GCPYFED1KZ102928 | 1GCPYFED1KZ169075 | 1GCPYFED1KZ137050; 1GCPYFED1KZ180996

1GCPYFED1KZ156522; 1GCPYFED1KZ168279; 1GCPYFED1KZ143642 | 1GCPYFED1KZ129353 | 1GCPYFED1KZ123956; 1GCPYFED1KZ184448 | 1GCPYFED1KZ165317 | 1GCPYFED1KZ189519 | 1GCPYFED1KZ167150 | 1GCPYFED1KZ164703

1GCPYFED1KZ109703 | 1GCPYFED1KZ176642; 1GCPYFED1KZ138957 | 1GCPYFED1KZ125657; 1GCPYFED1KZ172977; 1GCPYFED1KZ196938 | 1GCPYFED1KZ176706; 1GCPYFED1KZ144936; 1GCPYFED1KZ154656 | 1GCPYFED1KZ189309 | 1GCPYFED1KZ142653; 1GCPYFED1KZ104730

1GCPYFED1KZ111421 | 1GCPYFED1KZ126405; 1GCPYFED1KZ119342 | 1GCPYFED1KZ176124 | 1GCPYFED1KZ132575 | 1GCPYFED1KZ184658 | 1GCPYFED1KZ176012; 1GCPYFED1KZ107417; 1GCPYFED1KZ198818 | 1GCPYFED1KZ167701 | 1GCPYFED1KZ113539 | 1GCPYFED1KZ138165 | 1GCPYFED1KZ135010 | 1GCPYFED1KZ191545; 1GCPYFED1KZ180609 | 1GCPYFED1KZ109197; 1GCPYFED1KZ197202 | 1GCPYFED1KZ101679 | 1GCPYFED1KZ139591; 1GCPYFED1KZ195756 | 1GCPYFED1KZ187916 | 1GCPYFED1KZ181971 | 1GCPYFED1KZ100015 | 1GCPYFED1KZ184577 | 1GCPYFED1KZ100970 | 1GCPYFED1KZ198480 | 1GCPYFED1KZ157895 | 1GCPYFED1KZ103125; 1GCPYFED1KZ106848 | 1GCPYFED1KZ119647 | 1GCPYFED1KZ173580 | 1GCPYFED1KZ134360 | 1GCPYFED1KZ135511 | 1GCPYFED1KZ160098 | 1GCPYFED1KZ151627 | 1GCPYFED1KZ168525; 1GCPYFED1KZ102573 | 1GCPYFED1KZ177273 | 1GCPYFED1KZ107403 | 1GCPYFED1KZ135329 |

1GCPYFED1KZ188354

; 1GCPYFED1KZ127392 | 1GCPYFED1KZ179010 | 1GCPYFED1KZ150610 | 1GCPYFED1KZ196051; 1GCPYFED1KZ160909; 1GCPYFED1KZ167505

1GCPYFED1KZ158335 | 1GCPYFED1KZ130163; 1GCPYFED1KZ119115; 1GCPYFED1KZ187091; 1GCPYFED1KZ175541 | 1GCPYFED1KZ146492 | 1GCPYFED1KZ158223 | 1GCPYFED1KZ156780 | 1GCPYFED1KZ196549; 1GCPYFED1KZ191108 | 1GCPYFED1KZ158478; 1GCPYFED1KZ150073; 1GCPYFED1KZ104498

1GCPYFED1KZ127294 | 1GCPYFED1KZ146301; 1GCPYFED1KZ123438 | 1GCPYFED1KZ191299 | 1GCPYFED1KZ117591 |

1GCPYFED1KZ136464

; 1GCPYFED1KZ142961

1GCPYFED1KZ180447 | 1GCPYFED1KZ162837 | 1GCPYFED1KZ164880 | 1GCPYFED1KZ104825 | 1GCPYFED1KZ199435 | 1GCPYFED1KZ192288 | 1GCPYFED1KZ133192 | 1GCPYFED1KZ145536 | 1GCPYFED1KZ143821 | 1GCPYFED1KZ104016; 1GCPYFED1KZ178083; 1GCPYFED1KZ134746; 1GCPYFED1KZ187219 | 1GCPYFED1KZ104811; 1GCPYFED1KZ186314; 1GCPYFED1KZ117137 | 1GCPYFED1KZ187057; 1GCPYFED1KZ171148 | 1GCPYFED1KZ165222 | 1GCPYFED1KZ131880 | 1GCPYFED1KZ175815; 1GCPYFED1KZ179511 | 1GCPYFED1KZ178777; 1GCPYFED1KZ152244 | 1GCPYFED1KZ177936; 1GCPYFED1KZ101827 | 1GCPYFED1KZ146735 | 1GCPYFED1KZ161574 | 1GCPYFED1KZ116778 | 1GCPYFED1KZ189505; 1GCPYFED1KZ158951; 1GCPYFED1KZ140157 | 1GCPYFED1KZ189584

1GCPYFED1KZ129806; 1GCPYFED1KZ125450; 1GCPYFED1KZ165155; 1GCPYFED1KZ164118; 1GCPYFED1KZ106879; 1GCPYFED1KZ143043

1GCPYFED1KZ119745 | 1GCPYFED1KZ120071; 1GCPYFED1KZ146623; 1GCPYFED1KZ186670; 1GCPYFED1KZ123908 | 1GCPYFED1KZ185888 | 1GCPYFED1KZ100161; 1GCPYFED1KZ118174 | 1GCPYFED1KZ184756 | 1GCPYFED1KZ124301 | 1GCPYFED1KZ137419

1GCPYFED1KZ160988; 1GCPYFED1KZ184093 | 1GCPYFED1KZ199239 | 1GCPYFED1KZ115534 | 1GCPYFED1KZ125271 | 1GCPYFED1KZ146864 |

1GCPYFED1KZ190606

| 1GCPYFED1KZ145696 | 1GCPYFED1KZ177967 | 1GCPYFED1KZ135993; 1GCPYFED1KZ166497 | 1GCPYFED1KZ185552 | 1GCPYFED1KZ116280 | 1GCPYFED1KZ179296 | 1GCPYFED1KZ115470 | 1GCPYFED1KZ154012 | 1GCPYFED1KZ151076; 1GCPYFED1KZ184000 | 1GCPYFED1KZ136707; 1GCPYFED1KZ112214 | 1GCPYFED1KZ142765 | 1GCPYFED1KZ151398 | 1GCPYFED1KZ160828

1GCPYFED1KZ177239 | 1GCPYFED1KZ142944; 1GCPYFED1KZ166743; 1GCPYFED1KZ184322

1GCPYFED1KZ123648 | 1GCPYFED1KZ158576 | 1GCPYFED1KZ136559 | 1GCPYFED1KZ130079 | 1GCPYFED1KZ181338

1GCPYFED1KZ150087 | 1GCPYFED1KZ124816 | 1GCPYFED1KZ101259 | 1GCPYFED1KZ189763; 1GCPYFED1KZ184482 | 1GCPYFED1KZ117316 | 1GCPYFED1KZ180318 | 1GCPYFED1KZ162661; 1GCPYFED1KZ157069 | 1GCPYFED1KZ157041 | 1GCPYFED1KZ162692; 1GCPYFED1KZ172932 | 1GCPYFED1KZ182683

1GCPYFED1KZ134245 | 1GCPYFED1KZ109605; 1GCPYFED1KZ180478; 1GCPYFED1KZ145228; 1GCPYFED1KZ154320 | 1GCPYFED1KZ119695 | 1GCPYFED1KZ132723 | 1GCPYFED1KZ146380 | 1GCPYFED1KZ182991; 1GCPYFED1KZ123925 | 1GCPYFED1KZ196356 | 1GCPYFED1KZ163051; 1GCPYFED1KZ118031 | 1GCPYFED1KZ130020; 1GCPYFED1KZ168735

1GCPYFED1KZ190993 |

1GCPYFED1KZ198902

| 1GCPYFED1KZ178438

1GCPYFED1KZ172302; 1GCPYFED1KZ183140 | 1GCPYFED1KZ160439; 1GCPYFED1KZ119387 | 1GCPYFED1KZ109863; 1GCPYFED1KZ165625; 1GCPYFED1KZ172719; 1GCPYFED1KZ167925; 1GCPYFED1KZ189083 | 1GCPYFED1KZ171702 | 1GCPYFED1KZ122239; 1GCPYFED1KZ173014; 1GCPYFED1KZ143107 | 1GCPYFED1KZ117834 | 1GCPYFED1KZ111516 | 1GCPYFED1KZ151322; 1GCPYFED1KZ190332 | 1GCPYFED1KZ138537 | 1GCPYFED1KZ192646 | 1GCPYFED1KZ160926

1GCPYFED1KZ100564 | 1GCPYFED1KZ187009; 1GCPYFED1KZ126128 | 1GCPYFED1KZ187138; 1GCPYFED1KZ134679 | 1GCPYFED1KZ147366 | 1GCPYFED1KZ197166 | 1GCPYFED1KZ196860 | 1GCPYFED1KZ144905; 1GCPYFED1KZ126887 | 1GCPYFED1KZ108230; 1GCPYFED1KZ184336 | 1GCPYFED1KZ134259 | 1GCPYFED1KZ182960 | 1GCPYFED1KZ170839 | 1GCPYFED1KZ142863; 1GCPYFED1KZ186975 | 1GCPYFED1KZ161896; 1GCPYFED1KZ183834

1GCPYFED1KZ188015; 1GCPYFED1KZ154804 | 1GCPYFED1KZ106610 | 1GCPYFED1KZ106980; 1GCPYFED1KZ153541 | 1GCPYFED1KZ138666; 1GCPYFED1KZ174762; 1GCPYFED1KZ153524 | 1GCPYFED1KZ120488 | 1GCPYFED1KZ189598 | 1GCPYFED1KZ107787; 1GCPYFED1KZ141454 | 1GCPYFED1KZ169903

1GCPYFED1KZ117039; 1GCPYFED1KZ140806; 1GCPYFED1KZ126503 | 1GCPYFED1KZ192243

1GCPYFED1KZ164054 | 1GCPYFED1KZ192792; 1GCPYFED1KZ182862 | 1GCPYFED1KZ141406; 1GCPYFED1KZ107160 | 1GCPYFED1KZ119941 | 1GCPYFED1KZ177225 | 1GCPYFED1KZ177516; 1GCPYFED1KZ104856 | 1GCPYFED1KZ116327 | 1GCPYFED1KZ192498; 1GCPYFED1KZ197846; 1GCPYFED1KZ121706; 1GCPYFED1KZ146203 | 1GCPYFED1KZ164510; 1GCPYFED1KZ134780 | 1GCPYFED1KZ173885; 1GCPYFED1KZ169528 | 1GCPYFED1KZ188550; 1GCPYFED1KZ125237; 1GCPYFED1KZ119082 | 1GCPYFED1KZ158030 | 1GCPYFED1KZ159100 | 1GCPYFED1KZ172476 | 1GCPYFED1KZ121768; 1GCPYFED1KZ188242; 1GCPYFED1KZ170761 | 1GCPYFED1KZ157167; 1GCPYFED1KZ183364; 1GCPYFED1KZ147741 | 1GCPYFED1KZ162627 | 1GCPYFED1KZ172770 | 1GCPYFED1KZ114450; 1GCPYFED1KZ145682 | 1GCPYFED1KZ189455 | 1GCPYFED1KZ163258

1GCPYFED1KZ126131 | 1GCPYFED1KZ124878 | 1GCPYFED1KZ131717 | 1GCPYFED1KZ133029 | 1GCPYFED1KZ135086 | 1GCPYFED1KZ185891; 1GCPYFED1KZ145410; 1GCPYFED1KZ176222; 1GCPYFED1KZ159369 | 1GCPYFED1KZ114156; 1GCPYFED1KZ167388; 1GCPYFED1KZ160683

1GCPYFED1KZ111984

1GCPYFED1KZ142426 | 1GCPYFED1KZ114660 | 1GCPYFED1KZ115727 | 1GCPYFED1KZ188614; 1GCPYFED1KZ187625 | 1GCPYFED1KZ101147; 1GCPYFED1KZ121947; 1GCPYFED1KZ109653

1GCPYFED1KZ109992 | 1GCPYFED1KZ116098 | 1GCPYFED1KZ107305; 1GCPYFED1KZ139364; 1GCPYFED1KZ105005 | 1GCPYFED1KZ199001 | 1GCPYFED1KZ145231; 1GCPYFED1KZ106686 | 1GCPYFED1KZ138988

1GCPYFED1KZ133354; 1GCPYFED1KZ185857 | 1GCPYFED1KZ116926 | 1GCPYFED1KZ146797 | 1GCPYFED1KZ173658

1GCPYFED1KZ163812

| 1GCPYFED1KZ154771; 1GCPYFED1KZ129448 | 1GCPYFED1KZ131913 | 1GCPYFED1KZ197409 | 1GCPYFED1KZ187589 | 1GCPYFED1KZ168976; 1GCPYFED1KZ150557; 1GCPYFED1KZ150395; 1GCPYFED1KZ121298 | 1GCPYFED1KZ197913; 1GCPYFED1KZ137291; 1GCPYFED1KZ133368; 1GCPYFED1KZ139090 | 1GCPYFED1KZ193411 | 1GCPYFED1KZ123732 | 1GCPYFED1KZ122967

1GCPYFED1KZ109684 | 1GCPYFED1KZ140093; 1GCPYFED1KZ175989 | 1GCPYFED1KZ160831 | 1GCPYFED1KZ169223 | 1GCPYFED1KZ191691 | 1GCPYFED1KZ190640; 1GCPYFED1KZ149392 | 1GCPYFED1KZ105411 | 1GCPYFED1KZ179640; 1GCPYFED1KZ161946 | 1GCPYFED1KZ109524 | 1GCPYFED1KZ164071 | 1GCPYFED1KZ164605 | 1GCPYFED1KZ102797 | 1GCPYFED1KZ151126 | 1GCPYFED1KZ152583; 1GCPYFED1KZ165205 | 1GCPYFED1KZ167116 | 1GCPYFED1KZ162658 | 1GCPYFED1KZ108986 | 1GCPYFED1KZ146377 | 1GCPYFED1KZ106171; 1GCPYFED1KZ148646

1GCPYFED1KZ137808; 1GCPYFED1KZ105084; 1GCPYFED1KZ182845 | 1GCPYFED1KZ120619 | 1GCPYFED1KZ170694 | 1GCPYFED1KZ160635; 1GCPYFED1KZ164667; 1GCPYFED1KZ179413; 1GCPYFED1KZ134066 | 1GCPYFED1KZ107868 | 1GCPYFED1KZ190931; 1GCPYFED1KZ111032 | 1GCPYFED1KZ150624; 1GCPYFED1KZ180142 | 1GCPYFED1KZ121348 | 1GCPYFED1KZ115307; 1GCPYFED1KZ138148 | 1GCPYFED1KZ124962 | 1GCPYFED1KZ141292 | 1GCPYFED1KZ160599; 1GCPYFED1KZ112486

1GCPYFED1KZ103156; 1GCPYFED1KZ127179 | 1GCPYFED1KZ111998 | 1GCPYFED1KZ185020 | 1GCPYFED1KZ126596 | 1GCPYFED1KZ174308

1GCPYFED1KZ195742 | 1GCPYFED1KZ145987 | 1GCPYFED1KZ158044; 1GCPYFED1KZ165141 | 1GCPYFED1KZ171473 | 1GCPYFED1KZ110057; 1GCPYFED1KZ157654 | 1GCPYFED1KZ139638; 1GCPYFED1KZ184711; 1GCPYFED1KZ189844 | 1GCPYFED1KZ122550 | 1GCPYFED1KZ100581 | 1GCPYFED1KZ124945

1GCPYFED1KZ140238; 1GCPYFED1KZ133712 | 1GCPYFED1KZ112469 | 1GCPYFED1KZ110818; 1GCPYFED1KZ187558 | 1GCPYFED1KZ181419 | 1GCPYFED1KZ174017 | 1GCPYFED1KZ162465; 1GCPYFED1KZ159954; 1GCPYFED1KZ114707 | 1GCPYFED1KZ164121 | 1GCPYFED1KZ190007 |

1GCPYFED1KZ192663

| 1GCPYFED1KZ182523; 1GCPYFED1KZ196907 | 1GCPYFED1KZ137811; 1GCPYFED1KZ107644 | 1GCPYFED1KZ102475 | 1GCPYFED1KZ102492; 1GCPYFED1KZ179279 | 1GCPYFED1KZ124363; 1GCPYFED1KZ136769 | 1GCPYFED1KZ134147; 1GCPYFED1KZ104310 | 1GCPYFED1KZ113525 | 1GCPYFED1KZ155628 | 1GCPYFED1KZ177743; 1GCPYFED1KZ108079 | 1GCPYFED1KZ168962 | 1GCPYFED1KZ194896; 1GCPYFED1KZ188130 | 1GCPYFED1KZ198155 | 1GCPYFED1KZ126808 | 1GCPYFED1KZ168377 | 1GCPYFED1KZ138909; 1GCPYFED1KZ106137; 1GCPYFED1KZ101715 | 1GCPYFED1KZ161283; 1GCPYFED1KZ113332 | 1GCPYFED1KZ109913; 1GCPYFED1KZ109118; 1GCPYFED1KZ180061 | 1GCPYFED1KZ107109; 1GCPYFED1KZ129188 | 1GCPYFED1KZ194008; 1GCPYFED1KZ139252; 1GCPYFED1KZ145486 | 1GCPYFED1KZ136478; 1GCPYFED1KZ112794 | 1GCPYFED1KZ178522; 1GCPYFED1KZ173661 | 1GCPYFED1KZ131488; 1GCPYFED1KZ139266 | 1GCPYFED1KZ148890 | 1GCPYFED1KZ160411 | 1GCPYFED1KZ189908 | 1GCPYFED1KZ100466; 1GCPYFED1KZ136920 | 1GCPYFED1KZ189634; 1GCPYFED1KZ116666 | 1GCPYFED1KZ192937 | 1GCPYFED1KZ184272 | 1GCPYFED1KZ121074; 1GCPYFED1KZ184160; 1GCPYFED1KZ163776; 1GCPYFED1KZ181713 | 1GCPYFED1KZ151921 | 1GCPYFED1KZ122371 | 1GCPYFED1KZ150476; 1GCPYFED1KZ164314; 1GCPYFED1KZ121480; 1GCPYFED1KZ198639 | 1GCPYFED1KZ148274 | 1GCPYFED1KZ106719; 1GCPYFED1KZ147898 | 1GCPYFED1KZ166838 | 1GCPYFED1KZ108857

1GCPYFED1KZ180559 | 1GCPYFED1KZ118014 | 1GCPYFED1KZ187527 | 1GCPYFED1KZ183123 | 1GCPYFED1KZ190797; 1GCPYFED1KZ128087; 1GCPYFED1KZ109670; 1GCPYFED1KZ123469 | 1GCPYFED1KZ128008 | 1GCPYFED1KZ100533; 1GCPYFED1KZ107384 | 1GCPYFED1KZ101021

1GCPYFED1KZ154236; 1GCPYFED1KZ189553

1GCPYFED1KZ170940 | 1GCPYFED1KZ168945 | 1GCPYFED1KZ187317 | 1GCPYFED1KZ159985 | 1GCPYFED1KZ149988; 1GCPYFED1KZ100659 | 1GCPYFED1KZ141759 | 1GCPYFED1KZ108809 | 1GCPYFED1KZ140367 | 1GCPYFED1KZ136593 | 1GCPYFED1KZ140790; 1GCPYFED1KZ172123 | 1GCPYFED1KZ193442 | 1GCPYFED1KZ102637 | 1GCPYFED1KZ171358 | 1GCPYFED1KZ181288 | 1GCPYFED1KZ146718 | 1GCPYFED1KZ182151 | 1GCPYFED1KZ172896 | 1GCPYFED1KZ189732; 1GCPYFED1KZ140966 | 1GCPYFED1KZ158156 | 1GCPYFED1KZ111046 | 1GCPYFED1KZ165396 | 1GCPYFED1KZ114822 | 1GCPYFED1KZ133550 | 1GCPYFED1KZ145276; 1GCPYFED1KZ198575 | 1GCPYFED1KZ168850

1GCPYFED1KZ197460

1GCPYFED1KZ131930; 1GCPYFED1KZ110382; 1GCPYFED1KZ191156 | 1GCPYFED1KZ198690 | 1GCPYFED1KZ199290; 1GCPYFED1KZ123522 | 1GCPYFED1KZ101357 | 1GCPYFED1KZ158836 | 1GCPYFED1KZ176303 | 1GCPYFED1KZ149389; 1GCPYFED1KZ172512 | 1GCPYFED1KZ116148;

1GCPYFED1KZ158058

| 1GCPYFED1KZ115923 | 1GCPYFED1KZ191948 | 1GCPYFED1KZ165091; 1GCPYFED1KZ185843 | 1GCPYFED1KZ158755; 1GCPYFED1KZ149862 | 1GCPYFED1KZ171120; 1GCPYFED1KZ178133; 1GCPYFED1KZ133418 | 1GCPYFED1KZ141194 | 1GCPYFED1KZ125240; 1GCPYFED1KZ181615

1GCPYFED1KZ199452 | 1GCPYFED1KZ150705 | 1GCPYFED1KZ198916; 1GCPYFED1KZ139865; 1GCPYFED1KZ142068; 1GCPYFED1KZ123049 | 1GCPYFED1KZ131796 | 1GCPYFED1KZ158349; 1GCPYFED1KZ124976 | 1GCPYFED1KZ119504; 1GCPYFED1KZ174003 |

1GCPYFED1KZ156519

; 1GCPYFED1KZ180383 |

1GCPYFED1KZ107482

; 1GCPYFED1KZ125125 | 1GCPYFED1KZ110673 | 1GCPYFED1KZ164202; 1GCPYFED1KZ179587; 1GCPYFED1KZ186586 | 1GCPYFED1KZ199760

1GCPYFED1KZ108552

1GCPYFED1KZ116053 | 1GCPYFED1KZ150333; 1GCPYFED1KZ138649; 1GCPYFED1KZ182098; 1GCPYFED1KZ163700 | 1GCPYFED1KZ154060 | 1GCPYFED1KZ147013; 1GCPYFED1KZ125626; 1GCPYFED1KZ117025; 1GCPYFED1KZ173577; 1GCPYFED1KZ130468 | 1GCPYFED1KZ155564 | 1GCPYFED1KZ172803 | 1GCPYFED1KZ120832 | 1GCPYFED1KZ152809 | 1GCPYFED1KZ191125 | 1GCPYFED1KZ142958 | 1GCPYFED1KZ197975

1GCPYFED1KZ150039; 1GCPYFED1KZ139042 | 1GCPYFED1KZ172851; 1GCPYFED1KZ131068

1GCPYFED1KZ173286; 1GCPYFED1KZ145438; 1GCPYFED1KZ168069 | 1GCPYFED1KZ160943 | 1GCPYFED1KZ124881 | 1GCPYFED1KZ145973 | 1GCPYFED1KZ115694 | 1GCPYFED1KZ112715; 1GCPYFED1KZ176916 | 1GCPYFED1KZ124492; 1GCPYFED1KZ152504 | 1GCPYFED1KZ103481 | 1GCPYFED1KZ175586 | 1GCPYFED1KZ149943 | 1GCPYFED1KZ196728; 1GCPYFED1KZ152325; 1GCPYFED1KZ181548

1GCPYFED1KZ107496 | 1GCPYFED1KZ138229; 1GCPYFED1KZ171019 | 1GCPYFED1KZ159615; 1GCPYFED1KZ161963; 1GCPYFED1KZ152261 | 1GCPYFED1KZ164457 | 1GCPYFED1KZ138330; 1GCPYFED1KZ181890 | 1GCPYFED1KZ108888; 1GCPYFED1KZ168251 | 1GCPYFED1KZ178665; 1GCPYFED1KZ145472 | 1GCPYFED1KZ161753 | 1GCPYFED1KZ142037 | 1GCPYFED1KZ181100 | 1GCPYFED1KZ117669 | 1GCPYFED1KZ139770; 1GCPYFED1KZ157931 | 1GCPYFED1KZ140904 | 1GCPYFED1KZ175149 | 1GCPYFED1KZ127540

1GCPYFED1KZ167665 | 1GCPYFED1KZ159307

1GCPYFED1KZ127991

1GCPYFED1KZ113864; 1GCPYFED1KZ135508;

1GCPYFED1KZ156715

| 1GCPYFED1KZ173756 | 1GCPYFED1KZ133662 | 1GCPYFED1KZ124864 | 1GCPYFED1KZ120443; 1GCPYFED1KZ189424; 1GCPYFED1KZ193165 | 1GCPYFED1KZ183106 | 1GCPYFED1KZ110799 | 1GCPYFED1KZ161459 | 1GCPYFED1KZ180108 | 1GCPYFED1KZ103402; 1GCPYFED1KZ169433 | 1GCPYFED1KZ122905; 1GCPYFED1KZ120183; 1GCPYFED1KZ199810 | 1GCPYFED1KZ195997; 1GCPYFED1KZ171795 | 1GCPYFED1KZ172199 | 1GCPYFED1KZ107210

1GCPYFED1KZ162854

| 1GCPYFED1KZ137095 | 1GCPYFED1KZ177046 | 1GCPYFED1KZ137176 | 1GCPYFED1KZ125433 | 1GCPYFED1KZ125951; 1GCPYFED1KZ176768 | 1GCPYFED1KZ181467

1GCPYFED1KZ138876 |

1GCPYFED1KZ106638

| 1GCPYFED1KZ149571; 1GCPYFED1KZ189133 | 1GCPYFED1KZ190010; 1GCPYFED1KZ140532 | 1GCPYFED1KZ131250 | 1GCPYFED1KZ142040 | 1GCPYFED1KZ193103

1GCPYFED1KZ127814 | 1GCPYFED1KZ171053 | 1GCPYFED1KZ111385 | 1GCPYFED1KZ142152 | 1GCPYFED1KZ163048 | 1GCPYFED1KZ163941; 1GCPYFED1KZ141177 | 1GCPYFED1KZ103240; 1GCPYFED1KZ163809 | 1GCPYFED1KZ146668 | 1GCPYFED1KZ143141 | 1GCPYFED1KZ168539; 1GCPYFED1KZ166659;

1GCPYFED1KZ180187

| 1GCPYFED1KZ143351; 1GCPYFED1KZ107059; 1GCPYFED1KZ145553 | 1GCPYFED1KZ158884; 1GCPYFED1KZ128347 | 1GCPYFED1KZ128641 | 1GCPYFED1KZ136173; 1GCPYFED1KZ182456; 1GCPYFED1KZ115940 | 1GCPYFED1KZ161266 | 1GCPYFED1KZ158996 | 1GCPYFED1KZ140255

1GCPYFED1KZ158786 | 1GCPYFED1KZ161638; 1GCPYFED1KZ159551 | 1GCPYFED1KZ162904 | 1GCPYFED1KZ174700; 1GCPYFED1KZ136514 | 1GCPYFED1KZ127523 | 1GCPYFED1KZ153135; 1GCPYFED1KZ130745; 1GCPYFED1KZ192727; 1GCPYFED1KZ103416; 1GCPYFED1KZ164832; 1GCPYFED1KZ135105 | 1GCPYFED1KZ154852 | 1GCPYFED1KZ128073; 1GCPYFED1KZ147710; 1GCPYFED1KZ150235; 1GCPYFED1KZ113881 | 1GCPYFED1KZ174065 | 1GCPYFED1KZ106414; 1GCPYFED1KZ105182; 1GCPYFED1KZ197149 | 1GCPYFED1KZ111502 | 1GCPYFED1KZ196129 | 1GCPYFED1KZ140448; 1GCPYFED1KZ113203; 1GCPYFED1KZ138764 | 1GCPYFED1KZ165690 | 1GCPYFED1KZ199483 | 1GCPYFED1KZ109166 | 1GCPYFED1KZ189097 | 1GCPYFED1KZ198558 | 1GCPYFED1KZ102251 | 1GCPYFED1KZ138733; 1GCPYFED1KZ183283 | 1GCPYFED1KZ132169 | 1GCPYFED1KZ148467 | 1GCPYFED1KZ156374 | 1GCPYFED1KZ177788 | 1GCPYFED1KZ148100; 1GCPYFED1KZ113878 | 1GCPYFED1KZ160750 | 1GCPYFED1KZ129482 | 1GCPYFED1KZ150722 | 1GCPYFED1KZ199869; 1GCPYFED1KZ106624; 1GCPYFED1KZ116957; 1GCPYFED1KZ126789; 1GCPYFED1KZ108146 | 1GCPYFED1KZ132303 | 1GCPYFED1KZ124461 | 1GCPYFED1KZ121351; 1GCPYFED1KZ169965 | 1GCPYFED1KZ103335

1GCPYFED1KZ124122; 1GCPYFED1KZ109569 | 1GCPYFED1KZ184823 | 1GCPYFED1KZ140465

1GCPYFED1KZ149506; 1GCPYFED1KZ122032 | 1GCPYFED1KZ119373; 1GCPYFED1KZ165558 | 1GCPYFED1KZ143477 | 1GCPYFED1KZ191142 |

1GCPYFED1KZ115632

; 1GCPYFED1KZ193456 | 1GCPYFED1KZ152468 | 1GCPYFED1KZ116697 | 1GCPYFED1KZ181212 | 1GCPYFED1KZ171201

1GCPYFED1KZ104694; 1GCPYFED1KZ115808; 1GCPYFED1KZ174387 | 1GCPYFED1KZ195692; 1GCPYFED1KZ153359 | 1GCPYFED1KZ114416 | 1GCPYFED1KZ150865 | 1GCPYFED1KZ187205

1GCPYFED1KZ124959; 1GCPYFED1KZ166810; 1GCPYFED1KZ127778 | 1GCPYFED1KZ197040; 1GCPYFED1KZ126565; 1GCPYFED1KZ105277 | 1GCPYFED1KZ148601; 1GCPYFED1KZ142779 | 1GCPYFED1KZ193974

1GCPYFED1KZ178391 | 1GCPYFED1KZ122709 | 1GCPYFED1KZ129157 | 1GCPYFED1KZ126520; 1GCPYFED1KZ109104 | 1GCPYFED1KZ165883; 1GCPYFED1KZ132642 | 1GCPYFED1KZ118899 | 1GCPYFED1KZ105960 | 1GCPYFED1KZ102184 | 1GCPYFED1KZ104338; 1GCPYFED1KZ188659; 1GCPYFED1KZ146332; 1GCPYFED1KZ106218 | 1GCPYFED1KZ123195 | 1GCPYFED1KZ127702 | 1GCPYFED1KZ101181; 1GCPYFED1KZ135072; 1GCPYFED1KZ107465 | 1GCPYFED1KZ157248; 1GCPYFED1KZ152602; 1GCPYFED1KZ125092

1GCPYFED1KZ176205; 1GCPYFED1KZ168699 | 1GCPYFED1KZ180299 | 1GCPYFED1KZ128493; 1GCPYFED1KZ135816 | 1GCPYFED1KZ198897; 1GCPYFED1KZ155807 | 1GCPYFED1KZ109586 | 1GCPYFED1KZ140384 | 1GCPYFED1KZ107028 | 1GCPYFED1KZ166872

1GCPYFED1KZ189889 | 1GCPYFED1KZ198656

1GCPYFED1KZ182330 | 1GCPYFED1KZ126713

1GCPYFED1KZ180982 | 1GCPYFED1KZ123892; 1GCPYFED1KZ133273; 1GCPYFED1KZ109765 | 1GCPYFED1KZ192789

1GCPYFED1KZ102590; 1GCPYFED1KZ118868; 1GCPYFED1KZ174647 | 1GCPYFED1KZ100032; 1GCPYFED1KZ122273 | 1GCPYFED1KZ152020 | 1GCPYFED1KZ126159; 1GCPYFED1KZ100287 | 1GCPYFED1KZ156469 | 1GCPYFED1KZ119244 | 1GCPYFED1KZ110270 | 1GCPYFED1KZ160103 | 1GCPYFED1KZ152485

1GCPYFED1KZ166418 | 1GCPYFED1KZ153409 | 1GCPYFED1KZ150753 | 1GCPYFED1KZ186085; 1GCPYFED1KZ113251 | 1GCPYFED1KZ127361; 1GCPYFED1KZ110589 | 1GCPYFED1KZ155855 | 1GCPYFED1KZ142118 | 1GCPYFED1KZ157475 | 1GCPYFED1KZ115971; 1GCPYFED1KZ131961; 1GCPYFED1KZ147089; 1GCPYFED1KZ128834 | 1GCPYFED1KZ171294 | 1GCPYFED1KZ185311; 1GCPYFED1KZ168217 | 1GCPYFED1KZ107532

1GCPYFED1KZ132804 | 1GCPYFED1KZ163129 | 1GCPYFED1KZ149201 | 1GCPYFED1KZ125089 | 1GCPYFED1KZ131121; 1GCPYFED1KZ194025 | 1GCPYFED1KZ135136; 1GCPYFED1KZ110222; 1GCPYFED1KZ178830; 1GCPYFED1KZ127117; 1GCPYFED1KZ116585; 1GCPYFED1KZ109099 |

1GCPYFED1KZ190346

| 1GCPYFED1KZ164829 | 1GCPYFED1KZ109720

1GCPYFED1KZ107837 | 1GCPYFED1KZ118529; 1GCPYFED1KZ169674

1GCPYFED1KZ139008

| 1GCPYFED1KZ120846 | 1GCPYFED1KZ180481 | 1GCPYFED1KZ127568 | 1GCPYFED1KZ160733 | 1GCPYFED1KZ165401 | 1GCPYFED1KZ192274 | 1GCPYFED1KZ101617; 1GCPYFED1KZ157430 | 1GCPYFED1KZ153961 | 1GCPYFED1KZ109734 | 1GCPYFED1KZ159887 | 1GCPYFED1KZ156777; 1GCPYFED1KZ180450; 1GCPYFED1KZ174244 | 1GCPYFED1KZ136268 | 1GCPYFED1KZ114710 | 1GCPYFED1KZ160022; 1GCPYFED1KZ112276; 1GCPYFED1KZ197717; 1GCPYFED1KZ163938 |

1GCPYFED1KZ178780

; 1GCPYFED1KZ121205; 1GCPYFED1KZ168749; 1GCPYFED1KZ145648; 1GCPYFED1KZ147822

1GCPYFED1KZ136626; 1GCPYFED1KZ115002 | 1GCPYFED1KZ179704

1GCPYFED1KZ123360 | 1GCPYFED1KZ123567

1GCPYFED1KZ121866; 1GCPYFED1KZ138067 | 1GCPYFED1KZ146914;

1GCPYFED1KZ105229

; 1GCPYFED1KZ101746 | 1GCPYFED1KZ178696 | 1GCPYFED1KZ112861 | 1GCPYFED1KZ170341 | 1GCPYFED1KZ196809 | 1GCPYFED1KZ117882

1GCPYFED1KZ129062; 1GCPYFED1KZ153751; 1GCPYFED1KZ118224 | 1GCPYFED1KZ175524 | 1GCPYFED1KZ107630 | 1GCPYFED1KZ172400 | 1GCPYFED1KZ160652; 1GCPYFED1KZ131393

1GCPYFED1KZ173336; 1GCPYFED1KZ131149 | 1GCPYFED1KZ106087 | 1GCPYFED1KZ162353 | 1GCPYFED1KZ182571 | 1GCPYFED1KZ163549; 1GCPYFED1KZ187270 | 1GCPYFED1KZ130812;

1GCPYFED1KZ132415

| 1GCPYFED1KZ186863 |

1GCPYFED1KZ143656



1GCPYFED1KZ158934; 1GCPYFED1KZ112973 | 1GCPYFED1KZ182926; 1GCPYFED1KZ131412

1GCPYFED1KZ133970 | 1GCPYFED1KZ199631 | 1GCPYFED1KZ141695 | 1GCPYFED1KZ152373; 1GCPYFED1KZ145505 | 1GCPYFED1KZ199709; 1GCPYFED1KZ172087 | 1GCPYFED1KZ185812

1GCPYFED1KZ153801 | 1GCPYFED1KZ122306 | 1GCPYFED1KZ149926 | 1GCPYFED1KZ194901; 1GCPYFED1KZ112309 | 1GCPYFED1KZ116456; 1GCPYFED1KZ147786 | 1GCPYFED1KZ175751; 1GCPYFED1KZ175362; 1GCPYFED1KZ146072; 1GCPYFED1KZ160389; 1GCPYFED1KZ145407; 1GCPYFED1KZ159405 | 1GCPYFED1KZ146573 | 1GCPYFED1KZ195983 | 1GCPYFED1KZ135315 | 1GCPYFED1KZ156875; 1GCPYFED1KZ126792 | 1GCPYFED1KZ161784 | 1GCPYFED1KZ103920 | 1GCPYFED1KZ186295; 1GCPYFED1KZ199385 | 1GCPYFED1KZ151644 | 1GCPYFED1KZ148209; 1GCPYFED1KZ188547; 1GCPYFED1KZ108731 | 1GCPYFED1KZ154611; 1GCPYFED1KZ157315; 1GCPYFED1KZ126193 | 1GCPYFED1KZ160313 | 1GCPYFED1KZ170856 | 1GCPYFED1KZ188046 | 1GCPYFED1KZ187995 | 1GCPYFED1KZ129546; 1GCPYFED1KZ147495 | 1GCPYFED1KZ149277; 1GCPYFED1KZ134553; 1GCPYFED1KZ173515 | 1GCPYFED1KZ179766; 1GCPYFED1KZ128316

1GCPYFED1KZ137484 | 1GCPYFED1KZ104744; 1GCPYFED1KZ183655 | 1GCPYFED1KZ166046 | 1GCPYFED1KZ196454; 1GCPYFED1KZ159081 | 1GCPYFED1KZ113573 | 1GCPYFED1KZ158738 | 1GCPYFED1KZ120068 | 1GCPYFED1KZ143379; 1GCPYFED1KZ136450 | 1GCPYFED1KZ141891 | 1GCPYFED1KZ185180 | 1GCPYFED1KZ187351 | 1GCPYFED1KZ105215 | 1GCPYFED1KZ156617 | 1GCPYFED1KZ139705; 1GCPYFED1KZ142295 | 1GCPYFED1KZ137601 | 1GCPYFED1KZ140319 | 1GCPYFED1KZ193005; 1GCPYFED1KZ180402; 1GCPYFED1KZ188239; 1GCPYFED1KZ147951 | 1GCPYFED1KZ147464; 1GCPYFED1KZ108728 | 1GCPYFED1KZ101536; 1GCPYFED1KZ190962 | 1GCPYFED1KZ165978 | 1GCPYFED1KZ139557 | 1GCPYFED1KZ104307

1GCPYFED1KZ133922 | 1GCPYFED1KZ173675 | 1GCPYFED1KZ188998 | 1GCPYFED1KZ145049; 1GCPYFED1KZ178066; 1GCPYFED1KZ155841 | 1GCPYFED1KZ176575 | 1GCPYFED1KZ141227 | 1GCPYFED1KZ165320; 1GCPYFED1KZ191089 | 1GCPYFED1KZ160490 | 1GCPYFED1KZ142703; 1GCPYFED1KZ118207

1GCPYFED1KZ132494

1GCPYFED1KZ134021 | 1GCPYFED1KZ167133; 1GCPYFED1KZ193554 | 1GCPYFED1KZ197085; 1GCPYFED1KZ127022; 1GCPYFED1KZ120622 | 1GCPYFED1KZ169593; 1GCPYFED1KZ158321 | 1GCPYFED1KZ128381 | 1GCPYFED1KZ165964

1GCPYFED1KZ142328 | 1GCPYFED1KZ194820; 1GCPYFED1KZ179783 | 1GCPYFED1KZ101018; 1GCPYFED1KZ106963 | 1GCPYFED1KZ169190 | 1GCPYFED1KZ168718; 1GCPYFED1KZ164197 | 1GCPYFED1KZ164345; 1GCPYFED1KZ193280; 1GCPYFED1KZ145665 | 1GCPYFED1KZ155600 | 1GCPYFED1KZ195448; 1GCPYFED1KZ159582 | 1GCPYFED1KZ178312

1GCPYFED1KZ151837

1GCPYFED1KZ154446 | 1GCPYFED1KZ193747 | 1GCPYFED1KZ129790 | 1GCPYFED1KZ105800 | 1GCPYFED1KZ176463 | 1GCPYFED1KZ177063 | 1GCPYFED1KZ164331 | 1GCPYFED1KZ190069; 1GCPYFED1KZ176379 | 1GCPYFED1KZ193652 | 1GCPYFED1KZ141471 | 1GCPYFED1KZ112150; 1GCPYFED1KZ103237 | 1GCPYFED1KZ182537 | 1GCPYFED1KZ159758 | 1GCPYFED1KZ139994 | 1GCPYFED1KZ109023 | 1GCPYFED1KZ132852; 1GCPYFED1KZ134827 | 1GCPYFED1KZ107658 | 1GCPYFED1KZ112777; 1GCPYFED1KZ164006 | 1GCPYFED1KZ116120 | 1GCPYFED1KZ147061 | 1GCPYFED1KZ187947 | 1GCPYFED1KZ195210; 1GCPYFED1KZ179802 | 1GCPYFED1KZ197815 | 1GCPYFED1KZ131894; 1GCPYFED1KZ141826; 1GCPYFED1KZ196941 | 1GCPYFED1KZ162417 | 1GCPYFED1KZ116733 | 1GCPYFED1KZ185731 | 1GCPYFED1KZ159968 | 1GCPYFED1KZ130101 | 1GCPYFED1KZ141356; 1GCPYFED1KZ151384 | 1GCPYFED1KZ139283; 1GCPYFED1KZ140000 | 1GCPYFED1KZ106977 | 1GCPYFED1KZ152731

1GCPYFED1KZ135766 | 1GCPYFED1KZ189939; 1GCPYFED1KZ188600 | 1GCPYFED1KZ107756 | 1GCPYFED1KZ138621; 1GCPYFED1KZ155127 | 1GCPYFED1KZ119678 | 1GCPYFED1KZ121446 |

1GCPYFED1KZ191447

| 1GCPYFED1KZ190850 | 1GCPYFED1KZ185325 | 1GCPYFED1KZ184546; 1GCPYFED1KZ175250 | 1GCPYFED1KZ125304; 1GCPYFED1KZ119468 | 1GCPYFED1KZ134164; 1GCPYFED1KZ135668 | 1GCPYFED1KZ167231; 1GCPYFED1KZ154592 | 1GCPYFED1KZ153412; 1GCPYFED1KZ186426

1GCPYFED1KZ177175 | 1GCPYFED1KZ165138 | 1GCPYFED1KZ166807; 1GCPYFED1KZ111175 | 1GCPYFED1KZ137730; 1GCPYFED1KZ113346; 1GCPYFED1KZ194199 | 1GCPYFED1KZ119888 | 1GCPYFED1KZ192940; 1GCPYFED1KZ121978; 1GCPYFED1KZ112410

1GCPYFED1KZ198303 | 1GCPYFED1KZ191058; 1GCPYFED1KZ107739 | 1GCPYFED1KZ109040 | 1GCPYFED1KZ179816 | 1GCPYFED1KZ149019 | 1GCPYFED1KZ199418 | 1GCPYFED1KZ129871 | 1GCPYFED1KZ139459 | 1GCPYFED1KZ136402; 1GCPYFED1KZ139607; 1GCPYFED1KZ132902 | 1GCPYFED1KZ157136 | 1GCPYFED1KZ144953

1GCPYFED1KZ111550 | 1GCPYFED1KZ190167 | 1GCPYFED1KZ160702 | 1GCPYFED1KZ198057 | 1GCPYFED1KZ112925; 1GCPYFED1KZ199970; 1GCPYFED1KZ132625; 1GCPYFED1KZ111712 | 1GCPYFED1KZ189004; 1GCPYFED1KZ160277 | 1GCPYFED1KZ138568; 1GCPYFED1KZ145312 | 1GCPYFED1KZ161428 | 1GCPYFED1KZ129238 | 1GCPYFED1KZ108891 | 1GCPYFED1KZ171392 | 1GCPYFED1KZ121494 | 1GCPYFED1KZ131183; 1GCPYFED1KZ159632; 1GCPYFED1KZ127408; 1GCPYFED1KZ166421 | 1GCPYFED1KZ108504 | 1GCPYFED1KZ142992 | 1GCPYFED1KZ185776; 1GCPYFED1KZ172848 | 1GCPYFED1KZ136609 | 1GCPYFED1KZ186653 | 1GCPYFED1KZ143222; 1GCPYFED1KZ169514 | 1GCPYFED1KZ137906 | 1GCPYFED1KZ104453 | 1GCPYFED1KZ177631 | 1GCPYFED1KZ120104; 1GCPYFED1KZ182554

1GCPYFED1KZ180514 | 1GCPYFED1KZ156195; 1GCPYFED1KZ152924 | 1GCPYFED1KZ191738;

1GCPYFED1KZ156679

| 1GCPYFED1KZ156343; 1GCPYFED1KZ176415 | 1GCPYFED1KZ174051 | 1GCPYFED1KZ151966 | 1GCPYFED1KZ199967 | 1GCPYFED1KZ176656 | 1GCPYFED1KZ123472 | 1GCPYFED1KZ168119; 1GCPYFED1KZ131538

1GCPYFED1KZ192260 | 1GCPYFED1KZ103352; 1GCPYFED1KZ137999 | 1GCPYFED1KZ111290 | 1GCPYFED1KZ182957 | 1GCPYFED1KZ159906 | 1GCPYFED1KZ173384; 1GCPYFED1KZ140305 | 1GCPYFED1KZ149439 | 1GCPYFED1KZ186684 | 1GCPYFED1KZ156892

1GCPYFED1KZ117560 | 1GCPYFED1KZ122502 | 1GCPYFED1KZ152888; 1GCPYFED1KZ182988; 1GCPYFED1KZ133791; 1GCPYFED1KZ144306 | 1GCPYFED1KZ154026 | 1GCPYFED1KZ198446 | 1GCPYFED1KZ151336; 1GCPYFED1KZ139784 | 1GCPYFED1KZ111418 | 1GCPYFED1KZ137775 | 1GCPYFED1KZ194638; 1GCPYFED1KZ192436; 1GCPYFED1KZ135749 | 1GCPYFED1KZ132298 | 1GCPYFED1KZ192226 | 1GCPYFED1KZ118336 | 1GCPYFED1KZ146721; 1GCPYFED1KZ191349;

1GCPYFED1KZ139431

; 1GCPYFED1KZ125738; 1GCPYFED1KZ128350; 1GCPYFED1KZ194591; 1GCPYFED1KZ158271 | 1GCPYFED1KZ126243 | 1GCPYFED1KZ177158 | 1GCPYFED1KZ199189 | 1GCPYFED1KZ198107; 1GCPYFED1KZ107563; 1GCPYFED1KZ114576 | 1GCPYFED1KZ144550 | 1GCPYFED1KZ137369 | 1GCPYFED1KZ114996; 1GCPYFED1KZ100130 | 1GCPYFED1KZ127277 | 1GCPYFED1KZ166189

1GCPYFED1KZ105490; 1GCPYFED1KZ171215 | 1GCPYFED1KZ180674; 1GCPYFED1KZ130714; 1GCPYFED1KZ142894 | 1GCPYFED1KZ113153 | 1GCPYFED1KZ161316 | 1GCPYFED1KZ100029 | 1GCPYFED1KZ169724; 1GCPYFED1KZ156052 | 1GCPYFED1KZ143124 | 1GCPYFED1KZ145729; 1GCPYFED1KZ190704 | 1GCPYFED1KZ124458; 1GCPYFED1KZ178794; 1GCPYFED1KZ109510 | 1GCPYFED1KZ193179; 1GCPYFED1KZ140742 | 1GCPYFED1KZ177337

1GCPYFED1KZ138571 | 1GCPYFED1KZ132818 | 1GCPYFED1KZ127019; 1GCPYFED1KZ128249 | 1GCPYFED1KZ188502; 1GCPYFED1KZ122581; 1GCPYFED1KZ159212; 1GCPYFED1KZ137727 | 1GCPYFED1KZ191013 | 1GCPYFED1KZ150767

1GCPYFED1KZ157573 | 1GCPYFED1KZ161767; 1GCPYFED1KZ141762; 1GCPYFED1KZ134293; 1GCPYFED1KZ180075; 1GCPYFED1KZ161932 | 1GCPYFED1KZ122144 | 1GCPYFED1KZ110351; 1GCPYFED1KZ122290 | 1GCPYFED1KZ175877; 1GCPYFED1KZ184885 | 1GCPYFED1KZ179797 | 1GCPYFED1KZ120362

1GCPYFED1KZ119423 | 1GCPYFED1KZ151451; 1GCPYFED1KZ181744 | 1GCPYFED1KZ137114 | 1GCPYFED1KZ122662 | 1GCPYFED1KZ109927; 1GCPYFED1KZ160330; 1GCPYFED1KZ118742 | 1GCPYFED1KZ141910; 1GCPYFED1KZ178844

1GCPYFED1KZ153894 | 1GCPYFED1KZ154950;

1GCPYFED1KZ107353

; 1GCPYFED1KZ139381

1GCPYFED1KZ151370; 1GCPYFED1KZ158142; 1GCPYFED1KZ135492

1GCPYFED1KZ157198 | 1GCPYFED1KZ186832; 1GCPYFED1KZ194705; 1GCPYFED1KZ139414; 1GCPYFED1KZ167004 | 1GCPYFED1KZ169805; 1GCPYFED1KZ161736 | 1GCPYFED1KZ156245

1GCPYFED1KZ111029; 1GCPYFED1KZ154155 | 1GCPYFED1KZ102041 | 1GCPYFED1KZ128106 | 1GCPYFED1KZ136674

1GCPYFED1KZ104128 | 1GCPYFED1KZ150283 | 1GCPYFED1KZ132981 | 1GCPYFED1KZ114366; 1GCPYFED1KZ176513; 1GCPYFED1KZ137128 | 1GCPYFED1KZ176074 | 1GCPYFED1KZ159470 | 1GCPYFED1KZ153183; 1GCPYFED1KZ161994 | 1GCPYFED1KZ188970 | 1GCPYFED1KZ101665 | 1GCPYFED1KZ119051; 1GCPYFED1KZ131619 | 1GCPYFED1KZ116392; 1GCPYFED1KZ151708 | 1GCPYFED1KZ128669 | 1GCPYFED1KZ196731 | 1GCPYFED1KZ137873; 1GCPYFED1KZ159727; 1GCPYFED1KZ164250; 1GCPYFED1KZ164300; 1GCPYFED1KZ122418 | 1GCPYFED1KZ133452 | 1GCPYFED1KZ167262 | 1GCPYFED1KZ199080 | 1GCPYFED1KZ167181 | 1GCPYFED1KZ122659

1GCPYFED1KZ164958; 1GCPYFED1KZ102556; 1GCPYFED1KZ137260; 1GCPYFED1KZ139350 | 1GCPYFED1KZ125352 | 1GCPYFED1KZ186054; 1GCPYFED1KZ122936 | 1GCPYFED1KZ126873;

1GCPYFED1KZ159114

| 1GCPYFED1KZ195272; 1GCPYFED1KZ138036 | 1GCPYFED1KZ182084 | 1GCPYFED1KZ114724 | 1GCPYFED1KZ136139; 1GCPYFED1KZ162305; 1GCPYFED1KZ145083; 1GCPYFED1KZ137548; 1GCPYFED1KZ149179 | 1GCPYFED1KZ102413 | 1GCPYFED1KZ115355; 1GCPYFED1KZ187902 | 1GCPYFED1KZ129952 | 1GCPYFED1KZ103772

1GCPYFED1KZ171957 | 1GCPYFED1KZ125979; 1GCPYFED1KZ101438; 1GCPYFED1KZ116005; 1GCPYFED1KZ100337 | 1GCPYFED1KZ153152 | 1GCPYFED1KZ127876 | 1GCPYFED1KZ119454 | 1GCPYFED1KZ153913 | 1GCPYFED1KZ114769 | 1GCPYFED1KZ101603 | 1GCPYFED1KZ113489 | 1GCPYFED1KZ179475 | 1GCPYFED1KZ109278; 1GCPYFED1KZ112908 | 1GCPYFED1KZ120426; 1GCPYFED1KZ130485 | 1GCPYFED1KZ196079 | 1GCPYFED1KZ114061 | 1GCPYFED1KZ174440; 1GCPYFED1KZ118112 | 1GCPYFED1KZ150400; 1GCPYFED1KZ143639 | 1GCPYFED1KZ177497 | 1GCPYFED1KZ113279; 1GCPYFED1KZ181274 | 1GCPYFED1KZ197359 | 1GCPYFED1KZ151191 | 1GCPYFED1KZ111242

1GCPYFED1KZ190279; 1GCPYFED1KZ106915; 1GCPYFED1KZ186992; 1GCPYFED1KZ171893 | 1GCPYFED1KZ150686 | 1GCPYFED1KZ127537 | 1GCPYFED1KZ105828

1GCPYFED1KZ105912 | 1GCPYFED1KZ178861; 1GCPYFED1KZ161056; 1GCPYFED1KZ135430 | 1GCPYFED1KZ144824 | 1GCPYFED1KZ195496; 1GCPYFED1KZ193330 | 1GCPYFED1KZ179833 | 1GCPYFED1KZ193313 | 1GCPYFED1KZ157928 | 1GCPYFED1KZ122600 | 1GCPYFED1KZ176995 | 1GCPYFED1KZ193439; 1GCPYFED1KZ191187 | 1GCPYFED1KZ153099; 1GCPYFED1KZ158920; 1GCPYFED1KZ186250;

1GCPYFED1KZ170436

; 1GCPYFED1KZ130809 |

1GCPYFED1KZ181727

| 1GCPYFED1KZ142281 | 1GCPYFED1KZ175670 | 1GCPYFED1KZ117770 | 1GCPYFED1KZ197569 | 1GCPYFED1KZ150297; 1GCPYFED1KZ122760 | 1GCPYFED1KZ141874 | 1GCPYFED1KZ184708 | 1GCPYFED1KZ117803; 1GCPYFED1KZ113475 | 1GCPYFED1KZ102217 | 1GCPYFED1KZ130955 | 1GCPYFED1KZ154964; 1GCPYFED1KZ102458 | 1GCPYFED1KZ178567; 1GCPYFED1KZ199094 | 1GCPYFED1KZ132317 | 1GCPYFED1KZ101651

1GCPYFED1KZ165835 | 1GCPYFED1KZ155208; 1GCPYFED1KZ148727; 1GCPYFED1KZ188273 | 1GCPYFED1KZ135850 | 1GCPYFED1KZ159128 | 1GCPYFED1KZ197104 | 1GCPYFED1KZ108499 | 1GCPYFED1KZ184501 | 1GCPYFED1KZ183249 | 1GCPYFED1KZ174518 | 1GCPYFED1KZ127389 | 1GCPYFED1KZ176267; 1GCPYFED1KZ169173 | 1GCPYFED1KZ142698; 1GCPYFED1KZ119549

1GCPYFED1KZ134682 | 1GCPYFED1KZ136951 | 1GCPYFED1KZ192808; 1GCPYFED1KZ121639 | 1GCPYFED1KZ166905; 1GCPYFED1KZ114402 | 1GCPYFED1KZ160487

1GCPYFED1KZ193263; 1GCPYFED1KZ117624 | 1GCPYFED1KZ147478 | 1GCPYFED1KZ137145; 1GCPYFED1KZ163681 | 1GCPYFED1KZ107773 | 1GCPYFED1KZ125321; 1GCPYFED1KZ149232; 1GCPYFED1KZ106736; 1GCPYFED1KZ149280; 1GCPYFED1KZ104792; 1GCPYFED1KZ175426

1GCPYFED1KZ172820; 1GCPYFED1KZ192694 | 1GCPYFED1KZ161557 | 1GCPYFED1KZ173367; 1GCPYFED1KZ172073 | 1GCPYFED1KZ120460

1GCPYFED1KZ121222; 1GCPYFED1KZ189410; 1GCPYFED1KZ193375 | 1GCPYFED1KZ107014 | 1GCPYFED1KZ108003 | 1GCPYFED1KZ154978 | 1GCPYFED1KZ156360; 1GCPYFED1KZ142099 | 1GCPYFED1KZ186944

1GCPYFED1KZ177452 | 1GCPYFED1KZ122161; 1GCPYFED1KZ175331 | 1GCPYFED1KZ161719; 1GCPYFED1KZ162868; 1GCPYFED1KZ108793 | 1GCPYFED1KZ175104 | 1GCPYFED1KZ108650 | 1GCPYFED1KZ154785 | 1GCPYFED1KZ197376 | 1GCPYFED1KZ139218 | 1GCPYFED1KZ157783; 1GCPYFED1KZ137307 | 1GCPYFED1KZ187723

1GCPYFED1KZ100774 | 1GCPYFED1KZ175264 | 1GCPYFED1KZ196695 | 1GCPYFED1KZ116067 | 1GCPYFED1KZ181551 | 1GCPYFED1KZ132589; 1GCPYFED1KZ130292; 1GCPYFED1KZ103299; 1GCPYFED1KZ185227 | 1GCPYFED1KZ184904 | 1GCPYFED1KZ147934 | 1GCPYFED1KZ122516 | 1GCPYFED1KZ178200; 1GCPYFED1KZ127716

1GCPYFED1KZ121687 | 1GCPYFED1KZ117249 | 1GCPYFED1KZ103285 | 1GCPYFED1KZ133323 | 1GCPYFED1KZ179041 | 1GCPYFED1KZ116215 | 1GCPYFED1KZ117204 | 1GCPYFED1KZ187415 | 1GCPYFED1KZ179752 | 1GCPYFED1KZ167035 | 1GCPYFED1KZ196020 | 1GCPYFED1KZ142927 | 1GCPYFED1KZ108471; 1GCPYFED1KZ152812 | 1GCPYFED1KZ163003 | 1GCPYFED1KZ180898; 1GCPYFED1KZ197345; 1GCPYFED1KZ124833 | 1GCPYFED1KZ110513; 1GCPYFED1KZ167309 | 1GCPYFED1KZ190072 | 1GCPYFED1KZ103786; 1GCPYFED1KZ193957 | 1GCPYFED1KZ179959; 1GCPYFED1KZ170551 | 1GCPYFED1KZ148856; 1GCPYFED1KZ154754 | 1GCPYFED1KZ121270; 1GCPYFED1KZ143852; 1GCPYFED1KZ117252; 1GCPYFED1KZ189472; 1GCPYFED1KZ149313; 1GCPYFED1KZ162434; 1GCPYFED1KZ159064 | 1GCPYFED1KZ140269 | 1GCPYFED1KZ156603; 1GCPYFED1KZ130728 | 1GCPYFED1KZ196387; 1GCPYFED1KZ101939

1GCPYFED1KZ195093 | 1GCPYFED1KZ198334; 1GCPYFED1KZ169836 | 1GCPYFED1KZ163843 | 1GCPYFED1KZ177659 | 1GCPYFED1KZ171683 | 1GCPYFED1KZ111452; 1GCPYFED1KZ132754 | 1GCPYFED1KZ138232 | 1GCPYFED1KZ141678 | 1GCPYFED1KZ131281 | 1GCPYFED1KZ175474 | 1GCPYFED1KZ158125 | 1GCPYFED1KZ118241 | 1GCPYFED1KZ111497 | 1GCPYFED1KZ189276 | 1GCPYFED1KZ105280; 1GCPYFED1KZ162711 | 1GCPYFED1KZ135007 | 1GCPYFED1KZ152003 | 1GCPYFED1KZ118675; 1GCPYFED1KZ184627 | 1GCPYFED1KZ172798 | 1GCPYFED1KZ184725 | 1GCPYFED1KZ108289

1GCPYFED1KZ170260 | 1GCPYFED1KZ128431 | 1GCPYFED1KZ145360 | 1GCPYFED1KZ114111 | 1GCPYFED1KZ106560 | 1GCPYFED1KZ123357; 1GCPYFED1KZ101570; 1GCPYFED1KZ117123 | 1GCPYFED1KZ116036; 1GCPYFED1KZ173465 | 1GCPYFED1KZ129921

1GCPYFED1KZ128753 | 1GCPYFED1KZ193229 | 1GCPYFED1KZ175605; 1GCPYFED1KZ134178; 1GCPYFED1KZ172431; 1GCPYFED1KZ171165; 1GCPYFED1KZ123388 | 1GCPYFED1KZ136948 | 1GCPYFED1KZ120524; 1GCPYFED1KZ108681 | 1GCPYFED1KZ157072 | 1GCPYFED1KZ141132 | 1GCPYFED1KZ131345 | 1GCPYFED1KZ189018 | 1GCPYFED1KZ140997; 1GCPYFED1KZ144631 | 1GCPYFED1KZ118921; 1GCPYFED1KZ197264 | 1GCPYFED1KZ100919; 1GCPYFED1KZ182540 | 1GCPYFED1KZ104601;

1GCPYFED1KZ196891

| 1GCPYFED1KZ162479; 1GCPYFED1KZ155421 | 1GCPYFED1KZ162689 | 1GCPYFED1KZ104033 | 1GCPYFED1KZ141583; 1GCPYFED1KZ196146 | 1GCPYFED1KZ193232; 1GCPYFED1KZ187575 | 1GCPYFED1KZ183431; 1GCPYFED1KZ131295 | 1GCPYFED1KZ176964 | 1GCPYFED1KZ164751; 1GCPYFED1KZ108759; 1GCPYFED1KZ135928; 1GCPYFED1KZ142491; 1GCPYFED1KZ101987 | 1GCPYFED1KZ197295 | 1GCPYFED1KZ185518 | 1GCPYFED1KZ161381; 1GCPYFED1KZ190105 | 1GCPYFED1KZ152079 | 1GCPYFED1KZ196325; 1GCPYFED1KZ117459 | 1GCPYFED1KZ113265 | 1GCPYFED1KZ170775; 1GCPYFED1KZ178147; 1GCPYFED1KZ166564 | 1GCPYFED1KZ167343

1GCPYFED1KZ147352; 1GCPYFED1KZ179007

1GCPYFED1KZ175703 | 1GCPYFED1KZ131698 | 1GCPYFED1KZ107921 | 1GCPYFED1KZ131572 | 1GCPYFED1KZ152101; 1GCPYFED1KZ114688; 1GCPYFED1KZ194722 | 1GCPYFED1KZ133984; 1GCPYFED1KZ148839 | 1GCPYFED1KZ107711 |

1GCPYFED1KZ148095

| 1GCPYFED1KZ161378 | 1GCPYFED1KZ130356 | 1GCPYFED1KZ118997 | 1GCPYFED1KZ167696 | 1GCPYFED1KZ122807 | 1GCPYFED1KZ106302 | 1GCPYFED1KZ186118 | 1GCPYFED1KZ105022 | 1GCPYFED1KZ153104 | 1GCPYFED1KZ146878 | 1GCPYFED1KZ160344; 1GCPYFED1KZ100516

1GCPYFED1KZ122421; 1GCPYFED1KZ159629 | 1GCPYFED1KZ191576 | 1GCPYFED1KZ156925 | 1GCPYFED1KZ142202 |

1GCPYFED1KZ114514

| 1GCPYFED1KZ128963 | 1GCPYFED1KZ118286; 1GCPYFED1KZ157024 | 1GCPYFED1KZ136688; 1GCPYFED1KZ134620; 1GCPYFED1KZ192775; 1GCPYFED1KZ198723 | 1GCPYFED1KZ144757; 1GCPYFED1KZ101231; 1GCPYFED1KZ151269 | 1GCPYFED1KZ132088; 1GCPYFED1KZ122354

1GCPYFED1KZ193926 | 1GCPYFED1KZ130972 | 1GCPYFED1KZ103545 | 1GCPYFED1KZ117512; 1GCPYFED1KZ105103 | 1GCPYFED1KZ175863; 1GCPYFED1KZ175667 | 1GCPYFED1KZ125268 | 1GCPYFED1KZ198379 | 1GCPYFED1KZ123536 | 1GCPYFED1KZ112942 | 1GCPYFED1KZ145777 | 1GCPYFED1KZ178990 | 1GCPYFED1KZ119535; 1GCPYFED1KZ129787

1GCPYFED1KZ144516 | 1GCPYFED1KZ107689; 1GCPYFED1KZ116652 | 1GCPYFED1KZ152471 | 1GCPYFED1KZ134603; 1GCPYFED1KZ146475; 1GCPYFED1KZ146895 | 1GCPYFED1KZ196390;

1GCPYFED1KZ165981

| 1GCPYFED1KZ180853 | 1GCPYFED1KZ130941 | 1GCPYFED1KZ115078 | 1GCPYFED1KZ121365 | 1GCPYFED1KZ110284 | 1GCPYFED1KZ119132 | 1GCPYFED1KZ198270; 1GCPYFED1KZ142636 | 1GCPYFED1KZ111791 | 1GCPYFED1KZ112519 | 1GCPYFED1KZ137159; 1GCPYFED1KZ172557 | 1GCPYFED1KZ141065; 1GCPYFED1KZ118062; 1GCPYFED1KZ136917; 1GCPYFED1KZ110396 | 1GCPYFED1KZ103349 | 1GCPYFED1KZ160697 | 1GCPYFED1KZ133287 | 1GCPYFED1KZ145830 | 1GCPYFED1KZ140885; 1GCPYFED1KZ185261; 1GCPYFED1KZ108700

1GCPYFED1KZ179878; 1GCPYFED1KZ113623

1GCPYFED1KZ150977; 1GCPYFED1KZ193022

1GCPYFED1KZ109622 | 1GCPYFED1KZ189150 | 1GCPYFED1KZ158237; 1GCPYFED1KZ149098 | 1GCPYFED1KZ144600 | 1GCPYFED1KZ101701 | 1GCPYFED1KZ132141 | 1GCPYFED1KZ132821; 1GCPYFED1KZ188337; 1GCPYFED1KZ132074; 1GCPYFED1KZ114027 | 1GCPYFED1KZ189701; 1GCPYFED1KZ115839; 1GCPYFED1KZ128672; 1GCPYFED1KZ142197; 1GCPYFED1KZ151286 | 1GCPYFED1KZ159923; 1GCPYFED1KZ172672 | 1GCPYFED1KZ193392 | 1GCPYFED1KZ103271; 1GCPYFED1KZ151529; 1GCPYFED1KZ110821; 1GCPYFED1KZ120300; 1GCPYFED1KZ106381 | 1GCPYFED1KZ103318; 1GCPYFED1KZ122919 | 1GCPYFED1KZ145066 | 1GCPYFED1KZ163082; 1GCPYFED1KZ140191; 1GCPYFED1KZ122483; 1GCPYFED1KZ142832 | 1GCPYFED1KZ113217; 1GCPYFED1KZ183476; 1GCPYFED1KZ192212

1GCPYFED1KZ116568 | 1GCPYFED1KZ154124 | 1GCPYFED1KZ138313 | 1GCPYFED1KZ157489; 1GCPYFED1KZ197622 | 1GCPYFED1KZ123245 | 1GCPYFED1KZ197426 | 1GCPYFED1KZ166645 | 1GCPYFED1KZ181257 | 1GCPYFED1KZ180156; 1GCPYFED1KZ199953 | 1GCPYFED1KZ150025

1GCPYFED1KZ176737 | 1GCPYFED1KZ143866; 1GCPYFED1KZ195594 | 1GCPYFED1KZ128591 | 1GCPYFED1KZ173921 | 1GCPYFED1KZ111788 | 1GCPYFED1KZ191397; 1GCPYFED1KZ190623; 1GCPYFED1KZ166015 | 1GCPYFED1KZ142054; 1GCPYFED1KZ183929 | 1GCPYFED1KZ157329; 1GCPYFED1KZ157184 | 1GCPYFED1KZ162644 | 1GCPYFED1KZ156729 | 1GCPYFED1KZ123617 | 1GCPYFED1KZ153975 | 1GCPYFED1KZ112746 | 1GCPYFED1KZ111015 | 1GCPYFED1KZ197961 | 1GCPYFED1KZ152681; 1GCPYFED1KZ102668 | 1GCPYFED1KZ113220; 1GCPYFED1KZ132432; 1GCPYFED1KZ189987; 1GCPYFED1KZ171599 | 1GCPYFED1KZ129076 | 1GCPYFED1KZ177189; 1GCPYFED1KZ167455 | 1GCPYFED1KZ162952; 1GCPYFED1KZ192520; 1GCPYFED1KZ110303; 1GCPYFED1KZ135864; 1GCPYFED1KZ199807 | 1GCPYFED1KZ122287 | 1GCPYFED1KZ154334 |

1GCPYFED1KZ118417

| 1GCPYFED1KZ128252; 1GCPYFED1KZ114223 | 1GCPYFED1KZ194140 | 1GCPYFED1KZ116408;

1GCPYFED1KZ106154

; 1GCPYFED1KZ147433 | 1GCPYFED1KZ115128 | 1GCPYFED1KZ190671; 1GCPYFED1KZ154625; 1GCPYFED1KZ195157 | 1GCPYFED1KZ176818 | 1GCPYFED1KZ106753; 1GCPYFED1KZ133483 | 1GCPYFED1KZ140451; 1GCPYFED1KZ123164 | 1GCPYFED1KZ183610 | 1GCPYFED1KZ156049 | 1GCPYFED1KZ108583; 1GCPYFED1KZ172283 | 1GCPYFED1KZ172686 | 1GCPYFED1KZ114206 | 1GCPYFED1KZ128395; 1GCPYFED1KZ111659; 1GCPYFED1KZ195403 | 1GCPYFED1KZ146122 | 1GCPYFED1KZ162157; 1GCPYFED1KZ135654 | 1GCPYFED1KZ170579 | 1GCPYFED1KZ113590 | 1GCPYFED1KZ119714 | 1GCPYFED1KZ103013; 1GCPYFED1KZ104887 | 1GCPYFED1KZ101276; 1GCPYFED1KZ156651 | 1GCPYFED1KZ165902 | 1GCPYFED1KZ156732; 1GCPYFED1KZ195238; 1GCPYFED1KZ126422; 1GCPYFED1KZ116330 | 1GCPYFED1KZ149103 | 1GCPYFED1KZ177984 | 1GCPYFED1KZ147237 | 1GCPYFED1KZ113685; 1GCPYFED1KZ111564; 1GCPYFED1KZ198625; 1GCPYFED1KZ178035 | 1GCPYFED1KZ131779; 1GCPYFED1KZ189228; 1GCPYFED1KZ104386; 1GCPYFED1KZ175958 | 1GCPYFED1KZ182022 | 1GCPYFED1KZ129725 | 1GCPYFED1KZ157282 | 1GCPYFED1KZ196714 | 1GCPYFED1KZ152843 | 1GCPYFED1KZ180254; 1GCPYFED1KZ164149

1GCPYFED1KZ194350; 1GCPYFED1KZ162031; 1GCPYFED1KZ195319; 1GCPYFED1KZ124475 | 1GCPYFED1KZ183686 | 1GCPYFED1KZ119552; 1GCPYFED1KZ159730

1GCPYFED1KZ114691; 1GCPYFED1KZ174874 | 1GCPYFED1KZ103822; 1GCPYFED1KZ132771 | 1GCPYFED1KZ192100 | 1GCPYFED1KZ159890 | 1GCPYFED1KZ104517 | 1GCPYFED1KZ159596; 1GCPYFED1KZ139669 | 1GCPYFED1KZ123200 | 1GCPYFED1KZ192582; 1GCPYFED1KZ166970 | 1GCPYFED1KZ155788; 1GCPYFED1KZ145052; 1GCPYFED1KZ176687 | 1GCPYFED1KZ186510

1GCPYFED1KZ157797; 1GCPYFED1KZ135587 | 1GCPYFED1KZ177841 | 1GCPYFED1KZ111063 | 1GCPYFED1KZ157380; 1GCPYFED1KZ127666 | 1GCPYFED1KZ129059; 1GCPYFED1KZ189214; 1GCPYFED1KZ113427 | 1GCPYFED1KZ173952; 1GCPYFED1KZ124346 | 1GCPYFED1KZ129854 | 1GCPYFED1KZ145021 | 1GCPYFED1KZ181095 | 1GCPYFED1KZ153636 | 1GCPYFED1KZ130423; 1GCPYFED1KZ171800

1GCPYFED1KZ185230 | 1GCPYFED1KZ110642 | 1GCPYFED1KZ176494 | 1GCPYFED1KZ189682 | 1GCPYFED1KZ184613 | 1GCPYFED1KZ190654 | 1GCPYFED1KZ153166

1GCPYFED1KZ150851 | 1GCPYFED1KZ120166 | 1GCPYFED1KZ189441; 1GCPYFED1KZ167410 | 1GCPYFED1KZ125285

1GCPYFED1KZ100726; 1GCPYFED1KZ135301 | 1GCPYFED1KZ115016 | 1GCPYFED1KZ114481 | 1GCPYFED1KZ111161; 1GCPYFED1KZ126856 | 1GCPYFED1KZ185390 | 1GCPYFED1KZ123066; 1GCPYFED1KZ112567 | 1GCPYFED1KZ165169

1GCPYFED1KZ144595; 1GCPYFED1KZ140207 | 1GCPYFED1KZ124749 | 1GCPYFED1KZ153538 | 1GCPYFED1KZ110916;

1GCPYFED1KZ151143



1GCPYFED1KZ135198; 1GCPYFED1KZ141857; 1GCPYFED1KZ116795 | 1GCPYFED1KZ159260 | 1GCPYFED1KZ192629

1GCPYFED1KZ124184; 1GCPYFED1KZ163308 | 1GCPYFED1KZ158707 | 1GCPYFED1KZ128915 | 1GCPYFED1KZ194493 | 1GCPYFED1KZ128638 | 1GCPYFED1KZ166192 | 1GCPYFED1KZ143964 | 1GCPYFED1KZ194185 | 1GCPYFED1KZ134312

1GCPYFED1KZ139302 | 1GCPYFED1KZ130440 | 1GCPYFED1KZ165673 | 1GCPYFED1KZ169030 | 1GCPYFED1KZ137436 | 1GCPYFED1KZ131877 | 1GCPYFED1KZ176673; 1GCPYFED1KZ127960 | 1GCPYFED1KZ118367; 1GCPYFED1KZ108485; 1GCPYFED1KZ175345 | 1GCPYFED1KZ160540; 1GCPYFED1KZ185602 | 1GCPYFED1KZ195305 | 1GCPYFED1KZ134925 | 1GCPYFED1KZ148307; 1GCPYFED1KZ125481 | 1GCPYFED1KZ120877; 1GCPYFED1KZ168959 | 1GCPYFED1KZ152499; 1GCPYFED1KZ157749 | 1GCPYFED1KZ115758 | 1GCPYFED1KZ119437 | 1GCPYFED1KZ197880 | 1GCPYFED1KZ139199 | 1GCPYFED1KZ129367; 1GCPYFED1KZ154057 | 1GCPYFED1KZ125786; 1GCPYFED1KZ154561; 1GCPYFED1KZ174745 | 1GCPYFED1KZ157332; 1GCPYFED1KZ103139 | 1GCPYFED1KZ107255; 1GCPYFED1KZ147318 | 1GCPYFED1KZ156505; 1GCPYFED1KZ114741; 1GCPYFED1KZ188631 | 1GCPYFED1KZ181498 | 1GCPYFED1KZ151692 | 1GCPYFED1KZ162532; 1GCPYFED1KZ104274 | 1GCPYFED1KZ139588 | 1GCPYFED1KZ193568; 1GCPYFED1KZ152597; 1GCPYFED1KZ104808 | 1GCPYFED1KZ151501; 1GCPYFED1KZ119938; 1GCPYFED1KZ152423 | 1GCPYFED1KZ142233; 1GCPYFED1KZ157993; 1GCPYFED1KZ105196 | 1GCPYFED1KZ145911 | 1GCPYFED1KZ195109

1GCPYFED1KZ142006 | 1GCPYFED1KZ119812; 1GCPYFED1KZ129112 | 1GCPYFED1KZ185910; 1GCPYFED1KZ174664 | 1GCPYFED1KZ102606

1GCPYFED1KZ121673 | 1GCPYFED1KZ191366 | 1GCPYFED1KZ184305 | 1GCPYFED1KZ134990; 1GCPYFED1KZ151949 | 1GCPYFED1KZ197572; 1GCPYFED1KZ178553 | 1GCPYFED1KZ166676 | 1GCPYFED1KZ112536 | 1GCPYFED1KZ132382; 1GCPYFED1KZ137131; 1GCPYFED1KZ117977 | 1GCPYFED1KZ160473 | 1GCPYFED1KZ182134 | 1GCPYFED1KZ109880; 1GCPYFED1KZ139400 | 1GCPYFED1KZ194803 | 1GCPYFED1KZ151112 | 1GCPYFED1KZ163714 | 1GCPYFED1KZ134276

1GCPYFED1KZ190475; 1GCPYFED1KZ115114 | 1GCPYFED1KZ138523 | 1GCPYFED1KZ125867; 1GCPYFED1KZ193246 | 1GCPYFED1KZ129689; 1GCPYFED1KZ163406 | 1GCPYFED1KZ113783 | 1GCPYFED1KZ168752 | 1GCPYFED1KZ159534 |

1GCPYFED1KZ136075



1GCPYFED1KZ155032 | 1GCPYFED1KZ106073 | 1GCPYFED1KZ144239 | 1GCPYFED1KZ175099 | 1GCPYFED1KZ119101 | 1GCPYFED1KZ138604; 1GCPYFED1KZ128574 | 1GCPYFED1KZ163163 | 1GCPYFED1KZ112455 | 1GCPYFED1KZ186720 | 1GCPYFED1KZ121608 | 1GCPYFED1KZ141017

1GCPYFED1KZ137694

1GCPYFED1KZ116571; 1GCPYFED1KZ169738; 1GCPYFED1KZ103089 | 1GCPYFED1KZ173398; 1GCPYFED1KZ119356 | 1GCPYFED1KZ117879; 1GCPYFED1KZ197281 | 1GCPYFED1KZ131264 | 1GCPYFED1KZ166452 | 1GCPYFED1KZ150378; 1GCPYFED1KZ195630 | 1GCPYFED1KZ153927 | 1GCPYFED1KZ161218 | 1GCPYFED1KZ194624 | 1GCPYFED1KZ180366 | 1GCPYFED1KZ104758 | 1GCPYFED1KZ191139 | 1GCPYFED1KZ138103 | 1GCPYFED1KZ195613; 1GCPYFED1KZ198477; 1GCPYFED1KZ111323; 1GCPYFED1KZ199368; 1GCPYFED1KZ124508 | 1GCPYFED1KZ113461; 1GCPYFED1KZ192372

1GCPYFED1KZ157556

1GCPYFED1KZ136965 | 1GCPYFED1KZ175135; 1GCPYFED1KZ195837 | 1GCPYFED1KZ105795 | 1GCPYFED1KZ134374; 1GCPYFED1KZ178150 | 1GCPYFED1KZ116876 | 1GCPYFED1KZ189391 | 1GCPYFED1KZ169688; 1GCPYFED1KZ184109 | 1GCPYFED1KZ138800 | 1GCPYFED1KZ142474 | 1GCPYFED1KZ185132; 1GCPYFED1KZ137033 | 1GCPYFED1KZ175880 | 1GCPYFED1KZ185633 | 1GCPYFED1KZ106431 | 1GCPYFED1KZ106090; 1GCPYFED1KZ162885 | 1GCPYFED1KZ141261 | 1GCPYFED1KZ144127

1GCPYFED1KZ141602; 1GCPYFED1KZ171411 | 1GCPYFED1KZ100788; 1GCPYFED1KZ174616 | 1GCPYFED1KZ136660 | 1GCPYFED1KZ123777 | 1GCPYFED1KZ155385 | 1GCPYFED1KZ123875; 1GCPYFED1KZ152972; 1GCPYFED1KZ173594 | 1GCPYFED1KZ162725 | 1GCPYFED1KZ185292

1GCPYFED1KZ128820 | 1GCPYFED1KZ180593; 1GCPYFED1KZ171828 | 1GCPYFED1KZ165432 | 1GCPYFED1KZ129823; 1GCPYFED1KZ113542 | 1GCPYFED1KZ114352 | 1GCPYFED1KZ134228 | 1GCPYFED1KZ103612; 1GCPYFED1KZ159548 | 1GCPYFED1KZ144371 | 1GCPYFED1KZ109362 |

1GCPYFED1KZ117350

| 1GCPYFED1KZ199449; 1GCPYFED1KZ116358 | 1GCPYFED1KZ101424; 1GCPYFED1KZ190038 | 1GCPYFED1KZ127652

1GCPYFED1KZ188628; 1GCPYFED1KZ160649 | 1GCPYFED1KZ179945 | 1GCPYFED1KZ139980 | 1GCPYFED1KZ135606; 1GCPYFED1KZ136657; 1GCPYFED1KZ129496 | 1GCPYFED1KZ147609 | 1GCPYFED1KZ102069 | 1GCPYFED1KZ185082; 1GCPYFED1KZ147819 |

1GCPYFED1KZ186068



1GCPYFED1KZ152969 | 1GCPYFED1KZ165706

1GCPYFED1KZ136349 | 1GCPYFED1KZ184238; 1GCPYFED1KZ134004 | 1GCPYFED1KZ124007 | 1GCPYFED1KZ162207 | 1GCPYFED1KZ132768 | 1GCPYFED1KZ139476 | 1GCPYFED1KZ151093 | 1GCPYFED1KZ118630 | 1GCPYFED1KZ182506; 1GCPYFED1KZ164717 | 1GCPYFED1KZ118739 | 1GCPYFED1KZ110978 | 1GCPYFED1KZ108468 | 1GCPYFED1KZ139168 | 1GCPYFED1KZ177130 | 1GCPYFED1KZ183459 | 1GCPYFED1KZ108843; 1GCPYFED1KZ141681 | 1GCPYFED1KZ152793; 1GCPYFED1KZ118501;

1GCPYFED1KZ171778

| 1GCPYFED1KZ174180 | 1GCPYFED1KZ183848; 1GCPYFED1KZ125562; 1GCPYFED1KZ177483; 1GCPYFED1KZ176723; 1GCPYFED1KZ146699; 1GCPYFED1KZ199287 | 1GCPYFED1KZ148615 | 1GCPYFED1KZ154575

1GCPYFED1KZ156987

1GCPYFED1KZ163387; 1GCPYFED1KZ148680 | 1GCPYFED1KZ146086; 1GCPYFED1KZ188791 | 1GCPYFED1KZ194171 |

1GCPYFED1KZ151062

| 1GCPYFED1KZ162076 | 1GCPYFED1KZ131104 | 1GCPYFED1KZ136223 | 1GCPYFED1KZ157363 | 1GCPYFED1KZ137047 | 1GCPYFED1KZ129532 | 1GCPYFED1KZ176334; 1GCPYFED1KZ179573 | 1GCPYFED1KZ156441; 1GCPYFED1KZ150543 | 1GCPYFED1KZ137792 | 1GCPYFED1KZ199600 | 1GCPYFED1KZ165110 | 1GCPYFED1KZ123312 | 1GCPYFED1KZ173109 | 1GCPYFED1KZ164233 | 1GCPYFED1KZ198883; 1GCPYFED1KZ116893; 1GCPYFED1KZ121902 | 1GCPYFED1KZ107269 | 1GCPYFED1KZ108695 | 1GCPYFED1KZ114447; 1GCPYFED1KZ182389 | 1GCPYFED1KZ166726; 1GCPYFED1KZ114092

1GCPYFED1KZ147660 |

1GCPYFED1KZ184790



1GCPYFED1KZ142250 | 1GCPYFED1KZ115162; 1GCPYFED1KZ126274 | 1GCPYFED1KZ149151 | 1GCPYFED1KZ130051

1GCPYFED1KZ189102 | 1GCPYFED1KZ199578

1GCPYFED1KZ134472

| 1GCPYFED1KZ130275 | 1GCPYFED1KZ165527 | 1GCPYFED1KZ167620;

1GCPYFED1KZ118269

; 1GCPYFED1KZ126811; 1GCPYFED1KZ184787 | 1GCPYFED1KZ134200; 1GCPYFED1KZ114917

1GCPYFED1KZ175359 | 1GCPYFED1KZ199211 | 1GCPYFED1KZ169769; 1GCPYFED1KZ198821 | 1GCPYFED1KZ100323; 1GCPYFED1KZ109412 | 1GCPYFED1KZ150428 | 1GCPYFED1KZ125920 | 1GCPYFED1KZ178598 | 1GCPYFED1KZ143916 | 1GCPYFED1KZ112889; 1GCPYFED1KZ125805 | 1GCPYFED1KZ118045; 1GCPYFED1KZ117896 | 1GCPYFED1KZ159131 | 1GCPYFED1KZ182067 | 1GCPYFED1KZ150901 | 1GCPYFED1KZ120961; 1GCPYFED1KZ158593 | 1GCPYFED1KZ167844 | 1GCPYFED1KZ127327 | 1GCPYFED1KZ149411; 1GCPYFED1KZ130681 | 1GCPYFED1KZ194414; 1GCPYFED1KZ144810 | 1GCPYFED1KZ129577 | 1GCPYFED1KZ173532

1GCPYFED1KZ121088; 1GCPYFED1KZ164765 | 1GCPYFED1KZ118983 | 1GCPYFED1KZ128218; 1GCPYFED1KZ107434; 1GCPYFED1KZ164359 | 1GCPYFED1KZ186782 | 1GCPYFED1KZ156634 | 1GCPYFED1KZ145939 | 1GCPYFED1KZ165687 | 1GCPYFED1KZ167472; 1GCPYFED1KZ126937

1GCPYFED1KZ136996 | 1GCPYFED1KZ195868 | 1GCPYFED1KZ128784; 1GCPYFED1KZ168797; 1GCPYFED1KZ181968 | 1GCPYFED1KZ160747 | 1GCPYFED1KZ140403 | 1GCPYFED1KZ184384 | 1GCPYFED1KZ129997

1GCPYFED1KZ115761 | 1GCPYFED1KZ140174 | 1GCPYFED1KZ196776 | 1GCPYFED1KZ129286

1GCPYFED1KZ132091

; 1GCPYFED1KZ169626; 1GCPYFED1KZ180464; 1GCPYFED1KZ181372 | 1GCPYFED1KZ190959; 1GCPYFED1KZ189407; 1GCPYFED1KZ146833 | 1GCPYFED1KZ147920; 1GCPYFED1KZ139221 | 1GCPYFED1KZ162255 | 1GCPYFED1KZ176320; 1GCPYFED1KZ147304 | 1GCPYFED1KZ140370 | 1GCPYFED1KZ170744 | 1GCPYFED1KZ144726; 1GCPYFED1KZ126209 | 1GCPYFED1KZ150218; 1GCPYFED1KZ174146 | 1GCPYFED1KZ122712 | 1GCPYFED1KZ160148 | 1GCPYFED1KZ194946; 1GCPYFED1KZ145794 | 1GCPYFED1KZ168864; 1GCPYFED1KZ158741; 1GCPYFED1KZ143902

1GCPYFED1KZ181582 | 1GCPYFED1KZ112049 | 1GCPYFED1KZ190234 | 1GCPYFED1KZ118885; 1GCPYFED1KZ140949; 1GCPYFED1KZ184952 |

1GCPYFED1KZ166175

| 1GCPYFED1KZ147805 | 1GCPYFED1KZ191335 | 1GCPYFED1KZ126906 | 1GCPYFED1KZ107448; 1GCPYFED1KZ114612 | 1GCPYFED1KZ186345 | 1GCPYFED1KZ178245 |

1GCPYFED1KZ107708

| 1GCPYFED1KZ104551; 1GCPYFED1KZ140496; 1GCPYFED1KZ125772; 1GCPYFED1KZ171330 | 1GCPYFED1KZ148212; 1GCPYFED1KZ193733; 1GCPYFED1KZ163017 | 1GCPYFED1KZ168542; 1GCPYFED1KZ187530 | 1GCPYFED1KZ155256 | 1GCPYFED1KZ172252; 1GCPYFED1KZ189696; 1GCPYFED1KZ109958 | 1GCPYFED1KZ158240

1GCPYFED1KZ138439 | 1GCPYFED1KZ192422 | 1GCPYFED1KZ197457 | 1GCPYFED1KZ163244; 1GCPYFED1KZ160165; 1GCPYFED1KZ158464 | 1GCPYFED1KZ143401; 1GCPYFED1KZ171943; 1GCPYFED1KZ130664 | 1GCPYFED1KZ105425

1GCPYFED1KZ185874 | 1GCPYFED1KZ158187; 1GCPYFED1KZ158898 | 1GCPYFED1KZ125724; 1GCPYFED1KZ163616 | 1GCPYFED1KZ159601; 1GCPYFED1KZ116103 | 1GCPYFED1KZ148310 | 1GCPYFED1KZ124542; 1GCPYFED1KZ126663 | 1GCPYFED1KZ114173 | 1GCPYFED1KZ101262

1GCPYFED1KZ116313; 1GCPYFED1KZ145200 | 1GCPYFED1KZ145603

1GCPYFED1KZ179668 | 1GCPYFED1KZ168265; 1GCPYFED1KZ137615

1GCPYFED1KZ124444; 1GCPYFED1KZ143592; 1GCPYFED1KZ199399; 1GCPYFED1KZ163891 | 1GCPYFED1KZ193781 | 1GCPYFED1KZ181775; 1GCPYFED1KZ170808; 1GCPYFED1KZ143110; 1GCPYFED1KZ191383; 1GCPYFED1KZ150090 | 1GCPYFED1KZ124072 | 1GCPYFED1KZ102377

1GCPYFED1KZ142572 | 1GCPYFED1KZ198947 | 1GCPYFED1KZ188127 | 1GCPYFED1KZ123990 | 1GCPYFED1KZ157699 | 1GCPYFED1KZ114898 | 1GCPYFED1KZ171926 | 1GCPYFED1KZ174521; 1GCPYFED1KZ140854; 1GCPYFED1KZ119129

1GCPYFED1KZ186569; 1GCPYFED1KZ105134 | 1GCPYFED1KZ143608 | 1GCPYFED1KZ126517; 1GCPYFED1KZ174048

1GCPYFED1KZ101150 | 1GCPYFED1KZ115677 | 1GCPYFED1KZ105506 | 1GCPYFED1KZ113637 | 1GCPYFED1KZ125609 | 1GCPYFED1KZ156665 | 1GCPYFED1KZ105733 | 1GCPYFED1KZ154088; 1GCPYFED1KZ145763 | 1GCPYFED1KZ194056 | 1GCPYFED1KZ127585 | 1GCPYFED1KZ156486

1GCPYFED1KZ130731; 1GCPYFED1KZ170226; 1GCPYFED1KZ144242

1GCPYFED1KZ117655; 1GCPYFED1KZ158626 | 1GCPYFED1KZ128851 | 1GCPYFED1KZ132270; 1GCPYFED1KZ131099; 1GCPYFED1KZ167097 | 1GCPYFED1KZ112228 | 1GCPYFED1KZ112939 | 1GCPYFED1KZ162045; 1GCPYFED1KZ133242; 1GCPYFED1KZ190394; 1GCPYFED1KZ138702; 1GCPYFED1KZ140241; 1GCPYFED1KZ196065; 1GCPYFED1KZ150008 | 1GCPYFED1KZ122046 | 1GCPYFED1KZ106445 | 1GCPYFED1KZ193909; 1GCPYFED1KZ147982 | 1GCPYFED1KZ131863 | 1GCPYFED1KZ105845 | 1GCPYFED1KZ121592 | 1GCPYFED1KZ169500 | 1GCPYFED1KZ169884; 1GCPYFED1KZ184840; 1GCPYFED1KZ190542 | 1GCPYFED1KZ128428 | 1GCPYFED1KZ112701 | 1GCPYFED1KZ139686 | 1GCPYFED1KZ182909 | 1GCPYFED1KZ139946; 1GCPYFED1KZ116781; 1GCPYFED1KZ156035; 1GCPYFED1KZ113136 | 1GCPYFED1KZ177810 | 1GCPYFED1KZ176298 | 1GCPYFED1KZ177399; 1GCPYFED1KZ157461; 1GCPYFED1KZ111757 | 1GCPYFED1KZ184398 | 1GCPYFED1KZ130258 | 1GCPYFED1KZ193358 | 1GCPYFED1KZ174275; 1GCPYFED1KZ183008 | 1GCPYFED1KZ112844; 1GCPYFED1KZ136271; 1GCPYFED1KZ158805; 1GCPYFED1KZ195384; 1GCPYFED1KZ180822 | 1GCPYFED1KZ170050 | 1GCPYFED1KZ191044 | 1GCPYFED1KZ168394 | 1GCPYFED1KZ138814 | 1GCPYFED1KZ120247 | 1GCPYFED1KZ163289; 1GCPYFED1KZ175202; 1GCPYFED1KZ131832 | 1GCPYFED1KZ146461; 1GCPYFED1KZ159811; 1GCPYFED1KZ117302; 1GCPYFED1KZ186507 | 1GCPYFED1KZ104646 | 1GCPYFED1KZ164443; 1GCPYFED1KZ155399 | 1GCPYFED1KZ172140 | 1GCPYFED1KZ114982 | 1GCPYFED1KZ106168 | 1GCPYFED1KZ181856 | 1GCPYFED1KZ197314; 1GCPYFED1KZ133211 | 1GCPYFED1KZ123021 | 1GCPYFED1KZ163468; 1GCPYFED1KZ110947 | 1GCPYFED1KZ120023 | 1GCPYFED1KZ110432 | 1GCPYFED1KZ157279 | 1GCPYFED1KZ118711 | 1GCPYFED1KZ180576 | 1GCPYFED1KZ188824 | 1GCPYFED1KZ123326; 1GCPYFED1KZ133760; 1GCPYFED1KZ187706

1GCPYFED1KZ179346 | 1GCPYFED1KZ142748 | 1GCPYFED1KZ118482; 1GCPYFED1KZ158397; 1GCPYFED1KZ176804 | 1GCPYFED1KZ159047 | 1GCPYFED1KZ185406

1GCPYFED1KZ110026; 1GCPYFED1KZ183350

1GCPYFED1KZ159310; 1GCPYFED1KZ107577; 1GCPYFED1KZ110348 | 1GCPYFED1KZ149649 | 1GCPYFED1KZ127831; 1GCPYFED1KZ187933; 1GCPYFED1KZ185647

1GCPYFED1KZ163471 | 1GCPYFED1KZ134018; 1GCPYFED1KZ110950 | 1GCPYFED1KZ169268; 1GCPYFED1KZ122922 | 1GCPYFED1KZ139154 | 1GCPYFED1KZ179458 | 1GCPYFED1KZ108390

1GCPYFED1KZ136755 | 1GCPYFED1KZ151983; 1GCPYFED1KZ178732 | 1GCPYFED1KZ158495; 1GCPYFED1KZ189200 | 1GCPYFED1KZ155614; 1GCPYFED1KZ199371 | 1GCPYFED1KZ181193 | 1GCPYFED1KZ194302 | 1GCPYFED1KZ155077 | 1GCPYFED1KZ126081; 1GCPYFED1KZ155483 | 1GCPYFED1KZ174132 | 1GCPYFED1KZ187754

1GCPYFED1KZ128042 | 1GCPYFED1KZ100354; 1GCPYFED1KZ116263 | 1GCPYFED1KZ169786

1GCPYFED1KZ145875 | 1GCPYFED1KZ117963; 1GCPYFED1KZ195790 | 1GCPYFED1KZ117011 | 1GCPYFED1KZ124699; 1GCPYFED1KZ152907; 1GCPYFED1KZ183624 | 1GCPYFED1KZ180500; 1GCPYFED1KZ162742; 1GCPYFED1KZ150932 | 1GCPYFED1KZ155533 | 1GCPYFED1KZ198401 | 1GCPYFED1KZ127490

1GCPYFED1KZ132673; 1GCPYFED1KZ189357 | 1GCPYFED1KZ114755 | 1GCPYFED1KZ159226

1GCPYFED1KZ151188; 1GCPYFED1KZ180531 | 1GCPYFED1KZ110561

1GCPYFED1KZ110401 | 1GCPYFED1KZ166077; 1GCPYFED1KZ168153 | 1GCPYFED1KZ136285 | 1GCPYFED1KZ188287 | 1GCPYFED1KZ128123 | 1GCPYFED1KZ195451; 1GCPYFED1KZ166550; 1GCPYFED1KZ155337 | 1GCPYFED1KZ188516 | 1GCPYFED1KZ164863 | 1GCPYFED1KZ178620 | 1GCPYFED1KZ125366; 1GCPYFED1KZ131524 | 1GCPYFED1KZ113377; 1GCPYFED1KZ146928; 1GCPYFED1KZ179525; 1GCPYFED1KZ183168; 1GCPYFED1KZ119180 | 1GCPYFED1KZ161770; 1GCPYFED1KZ123097; 1GCPYFED1KZ123228 | 1GCPYFED1KZ114965; 1GCPYFED1KZ126307; 1GCPYFED1KZ142300; 1GCPYFED1KZ195188 | 1GCPYFED1KZ170338 | 1GCPYFED1KZ189911

1GCPYFED1KZ127246 | 1GCPYFED1KZ184742 | 1GCPYFED1KZ114738 | 1GCPYFED1KZ189312 | 1GCPYFED1KZ147707; 1GCPYFED1KZ107529 | 1GCPYFED1KZ182750 | 1GCPYFED1KZ117154; 1GCPYFED1KZ144662 | 1GCPYFED1KZ135640 | 1GCPYFED1KZ169092 | 1GCPYFED1KZ164104 | 1GCPYFED1KZ114089; 1GCPYFED1KZ116375 | 1GCPYFED1KZ108521; 1GCPYFED1KZ185664

1GCPYFED1KZ143205 | 1GCPYFED1KZ156231 | 1GCPYFED1KZ130907 | 1GCPYFED1KZ153314 | 1GCPYFED1KZ105294; 1GCPYFED1KZ116473 | 1GCPYFED1KZ113007; 1GCPYFED1KZ160991 | 1GCPYFED1KZ113038 | 1GCPYFED1KZ152339; 1GCPYFED1KZ118210; 1GCPYFED1KZ100757; 1GCPYFED1KZ187429 | 1GCPYFED1KZ132687; 1GCPYFED1KZ169318 | 1GCPYFED1KZ103304 | 1GCPYFED1KZ157766 | 1GCPYFED1KZ184997; 1GCPYFED1KZ130549; 1GCPYFED1KZ137498 | 1GCPYFED1KZ198737; 1GCPYFED1KZ144015 | 1GCPYFED1KZ144855; 1GCPYFED1KZ110110; 1GCPYFED1KZ155953 | 1GCPYFED1KZ185048 | 1GCPYFED1KZ181811; 1GCPYFED1KZ191867; 1GCPYFED1KZ120975; 1GCPYFED1KZ101133 | 1GCPYFED1KZ183378; 1GCPYFED1KZ187737; 1GCPYFED1KZ133810; 1GCPYFED1KZ165589 | 1GCPYFED1KZ174373 | 1GCPYFED1KZ162501; 1GCPYFED1KZ194767; 1GCPYFED1KZ154270; 1GCPYFED1KZ117378

1GCPYFED1KZ124606; 1GCPYFED1KZ195935 | 1GCPYFED1KZ136397; 1GCPYFED1KZ195899 | 1GCPYFED1KZ180903 | 1GCPYFED1KZ188225 | 1GCPYFED1KZ131667 | 1GCPYFED1KZ186362 | 1GCPYFED1KZ190461; 1GCPYFED1KZ115131 | 1GCPYFED1KZ150963 | 1GCPYFED1KZ104159 | 1GCPYFED1KZ115047; 1GCPYFED1KZ178729 | 1GCPYFED1KZ168055; 1GCPYFED1KZ144628 | 1GCPYFED1KZ130910; 1GCPYFED1KZ153779 | 1GCPYFED1KZ128462 | 1GCPYFED1KZ174485 | 1GCPYFED1KZ190637; 1GCPYFED1KZ125559; 1GCPYFED1KZ171859; 1GCPYFED1KZ101777 | 1GCPYFED1KZ176351 | 1GCPYFED1KZ150817 | 1GCPYFED1KZ178326

The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCPYFED1KZ1.
1GCPYFED1KZ189651 | 1GCPYFED1KZ154642 | 1GCPYFED1KZ154107

1GCPYFED1KZ131622 | 1GCPYFED1KZ186765; 1GCPYFED1KZ165768 | 1GCPYFED1KZ174356 | 1GCPYFED1KZ185745 | 1GCPYFED1KZ151739 | 1GCPYFED1KZ178956 | 1GCPYFED1KZ124752

1GCPYFED1KZ116439 | 1GCPYFED1KZ145116 | 1GCPYFED1KZ144841;

1GCPYFED1KZ177645



1GCPYFED1KZ138084 | 1GCPYFED1KZ167360; 1GCPYFED1KZ110690; 1GCPYFED1KZ140921 | 1GCPYFED1KZ100189 | 1GCPYFED1KZ153989 | 1GCPYFED1KZ191478; 1GCPYFED1KZ167245 | 1GCPYFED1KZ155015; 1GCPYFED1KZ129403 | 1GCPYFED1KZ127070 | 1GCPYFED1KZ162367; 1GCPYFED1KZ130857 | 1GCPYFED1KZ161672 | 1GCPYFED1KZ162482 | 1GCPYFED1KZ197829 | 1GCPYFED1KZ178911 | 1GCPYFED1KZ174972 | 1GCPYFED1KZ188841; 1GCPYFED1KZ109281 | 1GCPYFED1KZ194784 | 1GCPYFED1KZ166855; 1GCPYFED1KZ114772; 1GCPYFED1KZ179542; 1GCPYFED1KZ166029 | 1GCPYFED1KZ196308 | 1GCPYFED1KZ184949 | 1GCPYFED1KZ106364 | 1GCPYFED1KZ119311 | 1GCPYFED1KZ105389 | 1GCPYFED1KZ129210 | 1GCPYFED1KZ141051 | 1GCPYFED1KZ101407; 1GCPYFED1KZ171490; 1GCPYFED1KZ196499 | 1GCPYFED1KZ161185 | 1GCPYFED1KZ177872; 1GCPYFED1KZ197412; 1GCPYFED1KZ168475; 1GCPYFED1KZ128848 | 1GCPYFED1KZ165219 | 1GCPYFED1KZ124797; 1GCPYFED1KZ171988 | 1GCPYFED1KZ197765 | 1GCPYFED1KZ152941 | 1GCPYFED1KZ120393 | 1GCPYFED1KZ199306 | 1GCPYFED1KZ156861 | 1GCPYFED1KZ191559; 1GCPYFED1KZ184921 | 1GCPYFED1KZ130521

1GCPYFED1KZ146041; 1GCPYFED1KZ145701; 1GCPYFED1KZ102900; 1GCPYFED1KZ159193 | 1GCPYFED1KZ116960 | 1GCPYFED1KZ155063

1GCPYFED1KZ123181 | 1GCPYFED1KZ168220 | 1GCPYFED1KZ113914 | 1GCPYFED1KZ186037; 1GCPYFED1KZ164913; 1GCPYFED1KZ121995

1GCPYFED1KZ181226 | 1GCPYFED1KZ116702 | 1GCPYFED1KZ156116 | 1GCPYFED1KZ103593; 1GCPYFED1KZ104890 | 1GCPYFED1KZ168010 | 1GCPYFED1KZ176978; 1GCPYFED1KZ133807 | 1GCPYFED1KZ102895 | 1GCPYFED1KZ196552 | 1GCPYFED1KZ120152 | 1GCPYFED1KZ140546 | 1GCPYFED1KZ136447 | 1GCPYFED1KZ183543 | 1GCPYFED1KZ111208

1GCPYFED1KZ174177 | 1GCPYFED1KZ183638; 1GCPYFED1KZ156259; 1GCPYFED1KZ190816; 1GCPYFED1KZ155273

1GCPYFED1KZ105568 | 1GCPYFED1KZ169416 | 1GCPYFED1KZ147870 | 1GCPYFED1KZ109085; 1GCPYFED1KZ161476; 1GCPYFED1KZ194719

1GCPYFED1KZ170422 | 1GCPYFED1KZ188967; 1GCPYFED1KZ119292; 1GCPYFED1KZ112472; 1GCPYFED1KZ145259 | 1GCPYFED1KZ108776 | 1GCPYFED1KZ184210 | 1GCPYFED1KZ105117 | 1GCPYFED1KZ112066 | 1GCPYFED1KZ140739; 1GCPYFED1KZ179234; 1GCPYFED1KZ111967 | 1GCPYFED1KZ148159 | 1GCPYFED1KZ188662 | 1GCPYFED1KZ192999 | 1GCPYFED1KZ148971 | 1GCPYFED1KZ181081 | 1GCPYFED1KZ117445 | 1GCPYFED1KZ197992 | 1GCPYFED1KZ173000 | 1GCPYFED1KZ111645; 1GCPYFED1KZ170730

1GCPYFED1KZ160246 | 1GCPYFED1KZ190153 | 1GCPYFED1KZ119177 | 1GCPYFED1KZ177211 | 1GCPYFED1KZ154690

1GCPYFED1KZ182019; 1GCPYFED1KZ149800; 1GCPYFED1KZ138618; 1GCPYFED1KZ109409 |

1GCPYFED1KZ113394

| 1GCPYFED1KZ139140 | 1GCPYFED1KZ122063

1GCPYFED1KZ108034 | 1GCPYFED1KZ199340; 1GCPYFED1KZ109488 | 1GCPYFED1KZ104372

1GCPYFED1KZ101567; 1GCPYFED1KZ142443; 1GCPYFED1KZ139395 | 1GCPYFED1KZ192369; 1GCPYFED1KZ130065 | 1GCPYFED1KZ172090; 1GCPYFED1KZ127683 | 1GCPYFED1KZ142460; 1GCPYFED1KZ177998 | 1GCPYFED1KZ115467

1GCPYFED1KZ153040 | 1GCPYFED1KZ141373 | 1GCPYFED1KZ195532

1GCPYFED1KZ158528 | 1GCPYFED1KZ125027 | 1GCPYFED1KZ140773

1GCPYFED1KZ194333 | 1GCPYFED1KZ186734 | 1GCPYFED1KZ151725 | 1GCPYFED1KZ120829 | 1GCPYFED1KZ197006 | 1GCPYFED1KZ167147 | 1GCPYFED1KZ121432 | 1GCPYFED1KZ124394; 1GCPYFED1KZ186300 | 1GCPYFED1KZ123262 | 1GCPYFED1KZ188483 | 1GCPYFED1KZ124895; 1GCPYFED1KZ120720 | 1GCPYFED1KZ125769 | 1GCPYFED1KZ150106 | 1GCPYFED1KZ169237 | 1GCPYFED1KZ159825 | 1GCPYFED1KZ139445 | 1GCPYFED1KZ169206; 1GCPYFED1KZ184773; 1GCPYFED1KZ119566 | 1GCPYFED1KZ190413 | 1GCPYFED1KZ150915 | 1GCPYFED1KZ107272; 1GCPYFED1KZ171442 | 1GCPYFED1KZ116912 | 1GCPYFED1KZ167908; 1GCPYFED1KZ100855 | 1GCPYFED1KZ108132; 1GCPYFED1KZ160263; 1GCPYFED1KZ141244; 1GCPYFED1KZ141003; 1GCPYFED1KZ198138; 1GCPYFED1KZ172347; 1GCPYFED1KZ110317 | 1GCPYFED1KZ121589 | 1GCPYFED1KZ107949; 1GCPYFED1KZ151885; 1GCPYFED1KZ132012; 1GCPYFED1KZ150347; 1GCPYFED1KZ120670 | 1GCPYFED1KZ184580 | 1GCPYFED1KZ160151; 1GCPYFED1KZ180772; 1GCPYFED1KZ197152

1GCPYFED1KZ181999 | 1GCPYFED1KZ174681 | 1GCPYFED1KZ132463 | 1GCPYFED1KZ140031 | 1GCPYFED1KZ128557 | 1GCPYFED1KZ113556; 1GCPYFED1KZ149635; 1GCPYFED1KZ138022 | 1GCPYFED1KZ133788 | 1GCPYFED1KZ157010 | 1GCPYFED1KZ183669; 1GCPYFED1KZ155225 | 1GCPYFED1KZ196566 | 1GCPYFED1KZ179394; 1GCPYFED1KZ167018 | 1GCPYFED1KZ197099 | 1GCPYFED1KZ185714 | 1GCPYFED1KZ153717 | 1GCPYFED1KZ116277; 1GCPYFED1KZ138828 | 1GCPYFED1KZ183493 | 1GCPYFED1KZ148128 | 1GCPYFED1KZ154009 | 1GCPYFED1KZ149876; 1GCPYFED1KZ115680; 1GCPYFED1KZ108907 | 1GCPYFED1KZ176799; 1GCPYFED1KZ198382 | 1GCPYFED1KZ190556 | 1GCPYFED1KZ193845; 1GCPYFED1KZ141907 | 1GCPYFED1KZ199550 | 1GCPYFED1KZ143382; 1GCPYFED1KZ104940 | 1GCPYFED1KZ121463; 1GCPYFED1KZ130129; 1GCPYFED1KZ169335 | 1GCPYFED1KZ143057

1GCPYFED1KZ157962; 1GCPYFED1KZ186751; 1GCPYFED1KZ176043; 1GCPYFED1KZ189570 | 1GCPYFED1KZ190329 | 1GCPYFED1KZ176527; 1GCPYFED1KZ183199; 1GCPYFED1KZ147397 | 1GCPYFED1KZ190296

1GCPYFED1KZ106400 | 1GCPYFED1KZ197393 | 1GCPYFED1KZ154365 | 1GCPYFED1KZ182165 | 1GCPYFED1KZ175278; 1GCPYFED1KZ167214 | 1GCPYFED1KZ114495 | 1GCPYFED1KZ163759 | 1GCPYFED1KZ175782; 1GCPYFED1KZ196261 | 1GCPYFED1KZ113735

1GCPYFED1KZ112181 | 1GCPYFED1KZ181808; 1GCPYFED1KZ145374; 1GCPYFED1KZ186538 | 1GCPYFED1KZ139574 | 1GCPYFED1KZ146234; 1GCPYFED1KZ157413 | 1GCPYFED1KZ162420; 1GCPYFED1KZ170937 | 1GCPYFED1KZ104078; 1GCPYFED1KZ199595

1GCPYFED1KZ179332

| 1GCPYFED1KZ112259 | 1GCPYFED1KZ193988 | 1GCPYFED1KZ109782 | 1GCPYFED1KZ142376 | 1GCPYFED1KZ175944 | 1GCPYFED1KZ179153

1GCPYFED1KZ133709; 1GCPYFED1KZ126971 | 1GCPYFED1KZ182294 | 1GCPYFED1KZ142507; 1GCPYFED1KZ175622; 1GCPYFED1KZ134052; 1GCPYFED1KZ161073 | 1GCPYFED1KZ120149 | 1GCPYFED1KZ153085 | 1GCPYFED1KZ147044 | 1GCPYFED1KZ179699 | 1GCPYFED1KZ164295 | 1GCPYFED1KZ125853; 1GCPYFED1KZ161929 | 1GCPYFED1KZ136500 | 1GCPYFED1KZ126372; 1GCPYFED1KZ149599 | 1GCPYFED1KZ176155 | 1GCPYFED1KZ157542 | 1GCPYFED1KZ150946

1GCPYFED1KZ154835 | 1GCPYFED1KZ111225 | 1GCPYFED1KZ164894 | 1GCPYFED1KZ119308 | 1GCPYFED1KZ169271; 1GCPYFED1KZ124640

1GCPYFED1KZ169383 | 1GCPYFED1KZ181064; 1GCPYFED1KZ136142 | 1GCPYFED1KZ106672; 1GCPYFED1KZ157170; 1GCPYFED1KZ136822 | 1GCPYFED1KZ139977; 1GCPYFED1KZ170257 | 1GCPYFED1KZ154219 | 1GCPYFED1KZ160814; 1GCPYFED1KZ116845 | 1GCPYFED1KZ107224 | 1GCPYFED1KZ189858 | 1GCPYFED1KZ120572; 1GCPYFED1KZ124380

1GCPYFED1KZ195398 | 1GCPYFED1KZ185938 | 1GCPYFED1KZ144466 | 1GCPYFED1KZ159808 | 1GCPYFED1KZ197720 | 1GCPYFED1KZ116361; 1GCPYFED1KZ182859 | 1GCPYFED1KZ116229 | 1GCPYFED1KZ101469 | 1GCPYFED1KZ184059 | 1GCPYFED1KZ162384

1GCPYFED1KZ139834 | 1GCPYFED1KZ113802 | 1GCPYFED1KZ176561 | 1GCPYFED1KZ179895; 1GCPYFED1KZ149960 | 1GCPYFED1KZ155726

1GCPYFED1KZ155676 | 1GCPYFED1KZ178343 | 1GCPYFED1KZ133502

1GCPYFED1KZ140126; 1GCPYFED1KZ115615 | 1GCPYFED1KZ177421 | 1GCPYFED1KZ135539; 1GCPYFED1KZ198785 | 1GCPYFED1KZ177919 | 1GCPYFED1KZ186796; 1GCPYFED1KZ161252 | 1GCPYFED1KZ187396 | 1GCPYFED1KZ108616 | 1GCPYFED1KZ144547; 1GCPYFED1KZ171621 |

1GCPYFED1KZ183607

| 1GCPYFED1KZ178410

1GCPYFED1KZ138487; 1GCPYFED1KZ179282

1GCPYFED1KZ189925; 1GCPYFED1KZ185177 | 1GCPYFED1KZ115937 | 1GCPYFED1KZ171179 | 1GCPYFED1KZ102329 | 1GCPYFED1KZ175040

1GCPYFED1KZ152065 | 1GCPYFED1KZ109314; 1GCPYFED1KZ160893 | 1GCPYFED1KZ147674 | 1GCPYFED1KZ185955 | 1GCPYFED1KZ183039 | 1GCPYFED1KZ196597; 1GCPYFED1KZ103657 | 1GCPYFED1KZ117767 | 1GCPYFED1KZ136240 | 1GCPYFED1KZ155452; 1GCPYFED1KZ173420 | 1GCPYFED1KZ151014 | 1GCPYFED1KZ183817

1GCPYFED1KZ128896 | 1GCPYFED1KZ176902; 1GCPYFED1KZ163955 | 1GCPYFED1KZ121558; 1GCPYFED1KZ132155 | 1GCPYFED1KZ104565; 1GCPYFED1KZ137002; 1GCPYFED1KZ191853; 1GCPYFED1KZ187043; 1GCPYFED1KZ107840 | 1GCPYFED1KZ155113; 1GCPYFED1KZ121477; 1GCPYFED1KZ197538; 1GCPYFED1KZ132916; 1GCPYFED1KZ199998; 1GCPYFED1KZ186393; 1GCPYFED1KZ149974; 1GCPYFED1KZ170596; 1GCPYFED1KZ121950; 1GCPYFED1KZ119969 | 1GCPYFED1KZ163986 | 1GCPYFED1KZ129580 | 1GCPYFED1KZ195076 | 1GCPYFED1KZ118952 | 1GCPYFED1KZ192713; 1GCPYFED1KZ164698 | 1GCPYFED1KZ104906 | 1GCPYFED1KZ156763; 1GCPYFED1KZ188032

1GCPYFED1KZ103254 | 1GCPYFED1KZ127747; 1GCPYFED1KZ190248; 1GCPYFED1KZ135802 | 1GCPYFED1KZ102461; 1GCPYFED1KZ138778 | 1GCPYFED1KZ188080 | 1GCPYFED1KZ136433; 1GCPYFED1KZ103898 | 1GCPYFED1KZ116232; 1GCPYFED1KZ154141 | 1GCPYFED1KZ161803 | 1GCPYFED1KZ125674; 1GCPYFED1KZ154530 | 1GCPYFED1KZ116344; 1GCPYFED1KZ117090 | 1GCPYFED1KZ116750; 1GCPYFED1KZ183056; 1GCPYFED1KZ156990 | 1GCPYFED1KZ172882; 1GCPYFED1KZ187253; 1GCPYFED1KZ106557; 1GCPYFED1KZ197507 | 1GCPYFED1KZ177970 | 1GCPYFED1KZ128588 | 1GCPYFED1KZ127795; 1GCPYFED1KZ100869

1GCPYFED1KZ124668; 1GCPYFED1KZ175779 | 1GCPYFED1KZ101052; 1GCPYFED1KZ123827

1GCPYFED1KZ177905 | 1GCPYFED1KZ171960

1GCPYFED1KZ179928; 1GCPYFED1KZ148792; 1GCPYFED1KZ199774 | 1GCPYFED1KZ126761 | 1GCPYFED1KZ188290 | 1GCPYFED1KZ102380 | 1GCPYFED1KZ164846; 1GCPYFED1KZ173935 | 1GCPYFED1KZ123598; 1GCPYFED1KZ172378

1GCPYFED1KZ139056 | 1GCPYFED1KZ147416

1GCPYFED1KZ155158; 1GCPYFED1KZ109636; 1GCPYFED1KZ199113; 1GCPYFED1KZ106770 | 1GCPYFED1KZ175913 | 1GCPYFED1KZ102136 | 1GCPYFED1KZ129451 | 1GCPYFED1KZ163423 | 1GCPYFED1KZ196535 | 1GCPYFED1KZ128185 | 1GCPYFED1KZ133497 |

1GCPYFED1KZ121429

; 1GCPYFED1KZ104582; 1GCPYFED1KZ154995 | 1GCPYFED1KZ164264; 1GCPYFED1KZ129272; 1GCPYFED1KZ190752 | 1GCPYFED1KZ153488 | 1GCPYFED1KZ135542 | 1GCPYFED1KZ160053; 1GCPYFED1KZ170534 | 1GCPYFED1KZ115419 | 1GCPYFED1KZ100127; 1GCPYFED1KZ198012; 1GCPYFED1KZ122323 | 1GCPYFED1KZ193389 | 1GCPYFED1KZ145262; 1GCPYFED1KZ130213 | 1GCPYFED1KZ144290 | 1GCPYFED1KZ169058; 1GCPYFED1KZ175166 | 1GCPYFED1KZ176429 | 1GCPYFED1KZ169254; 1GCPYFED1KZ106834 | 1GCPYFED1KZ122628 | 1GCPYFED1KZ159680 | 1GCPYFED1KZ106025 | 1GCPYFED1KZ101620 | 1GCPYFED1KZ136481 | 1GCPYFED1KZ164572 | 1GCPYFED1KZ194526 | 1GCPYFED1KZ186152; 1GCPYFED1KZ177242; 1GCPYFED1KZ181484; 1GCPYFED1KZ185244 | 1GCPYFED1KZ175183 | 1GCPYFED1KZ170985 | 1GCPYFED1KZ112293 | 1GCPYFED1KZ149084; 1GCPYFED1KZ125870 | 1GCPYFED1KZ170081 | 1GCPYFED1KZ160375; 1GCPYFED1KZ167052; 1GCPYFED1KZ180867 | 1GCPYFED1KZ184739

1GCPYFED1KZ119499 | 1GCPYFED1KZ157055 | 1GCPYFED1KZ106056 | 1GCPYFED1KZ159940 | 1GCPYFED1KZ121401; 1GCPYFED1KZ102072 | 1GCPYFED1KZ147030

1GCPYFED1KZ181436 | 1GCPYFED1KZ164409 | 1GCPYFED1KZ129613; 1GCPYFED1KZ109460 | 1GCPYFED1KZ197877 | 1GCPYFED1KZ134486 | 1GCPYFED1KZ186474; 1GCPYFED1KZ109779 | 1GCPYFED1KZ118904; 1GCPYFED1KZ137467

1GCPYFED1KZ193148; 1GCPYFED1KZ186636; 1GCPYFED1KZ129434 | 1GCPYFED1KZ101293; 1GCPYFED1KZ128297 | 1GCPYFED1KZ160795; 1GCPYFED1KZ188757 | 1GCPYFED1KZ163485; 1GCPYFED1KZ156391; 1GCPYFED1KZ131801 | 1GCPYFED1KZ181730 | 1GCPYFED1KZ177287 | 1GCPYFED1KZ197474 | 1GCPYFED1KZ144130; 1GCPYFED1KZ194557 | 1GCPYFED1KZ187169 | 1GCPYFED1KZ124735; 1GCPYFED1KZ140417; 1GCPYFED1KZ100922 | 1GCPYFED1KZ136321 | 1GCPYFED1KZ143530; 1GCPYFED1KZ157914; 1GCPYFED1KZ101083 | 1GCPYFED1KZ127506; 1GCPYFED1KZ121740 | 1GCPYFED1KZ184868; 1GCPYFED1KZ173630 | 1GCPYFED1KZ102153 | 1GCPYFED1KZ132320; 1GCPYFED1KZ151997 | 1GCPYFED1KZ152132 | 1GCPYFED1KZ126016 | 1GCPYFED1KZ120569 | 1GCPYFED1KZ122743 | 1GCPYFED1KZ165916 | 1GCPYFED1KZ186829 | 1GCPYFED1KZ185003

1GCPYFED1KZ126288

1GCPYFED1KZ114335 | 1GCPYFED1KZ137064 | 1GCPYFED1KZ158531 | 1GCPYFED1KZ118577; 1GCPYFED1KZ145651 | 1GCPYFED1KZ126002; 1GCPYFED1KZ123083

1GCPYFED1KZ171974 | 1GCPYFED1KZ194817 | 1GCPYFED1KZ126338; 1GCPYFED1KZ128543

1GCPYFED1KZ143446

1GCPYFED1KZ151899 | 1GCPYFED1KZ115291 | 1GCPYFED1KZ115663; 1GCPYFED1KZ149697 | 1GCPYFED1KZ161977; 1GCPYFED1KZ127103 | 1GCPYFED1KZ148419 | 1GCPYFED1KZ197667 | 1GCPYFED1KZ163826 | 1GCPYFED1KZ183977; 1GCPYFED1KZ170825 | 1GCPYFED1KZ144435; 1GCPYFED1KZ189679 | 1GCPYFED1KZ199905 | 1GCPYFED1KZ127604

1GCPYFED1KZ127215 | 1GCPYFED1KZ168315; 1GCPYFED1KZ103710 | 1GCPYFED1KZ181291; 1GCPYFED1KZ198673 | 1GCPYFED1KZ135590; 1GCPYFED1KZ169061; 1GCPYFED1KZ123553

1GCPYFED1KZ153748 | 1GCPYFED1KZ147593 | 1GCPYFED1KZ178875 | 1GCPYFED1KZ146850; 1GCPYFED1KZ160182 | 1GCPYFED1KZ172428 | 1GCPYFED1KZ194283 | 1GCPYFED1KZ195787 | 1GCPYFED1KZ132365 | 1GCPYFED1KZ170307 | 1GCPYFED1KZ180660; 1GCPYFED1KZ124282; 1GCPYFED1KZ188788

1GCPYFED1KZ135699; 1GCPYFED1KZ156908 | 1GCPYFED1KZ119955 | 1GCPYFED1KZ115484 | 1GCPYFED1KZ172414 | 1GCPYFED1KZ174292 | 1GCPYFED1KZ101729 | 1GCPYFED1KZ160571; 1GCPYFED1KZ120118; 1GCPYFED1KZ162062 | 1GCPYFED1KZ132737 | 1GCPYFED1KZ121124 | 1GCPYFED1KZ131653 | 1GCPYFED1KZ147531; 1GCPYFED1KZ159937 | 1GCPYFED1KZ178309 | 1GCPYFED1KZ140868; 1GCPYFED1KZ159971 | 1GCPYFED1KZ148338; 1GCPYFED1KZ105571 | 1GCPYFED1KZ117297 | 1GCPYFED1KZ195028

1GCPYFED1KZ165088; 1GCPYFED1KZ121026; 1GCPYFED1KZ191979 | 1GCPYFED1KZ134584; 1GCPYFED1KZ183901; 1GCPYFED1KZ178360 | 1GCPYFED1KZ140045 | 1GCPYFED1KZ194509 | 1GCPYFED1KZ105098 | 1GCPYFED1KZ131975 | 1GCPYFED1KZ168900

1GCPYFED1KZ127425 | 1GCPYFED1KZ141213 | 1GCPYFED1KZ193604; 1GCPYFED1KZ190170; 1GCPYFED1KZ103268 | 1GCPYFED1KZ141020; 1GCPYFED1KZ160778; 1GCPYFED1KZ195031 | 1GCPYFED1KZ151532 | 1GCPYFED1KZ102993 | 1GCPYFED1KZ103450 | 1GCPYFED1KZ182778 | 1GCPYFED1KZ121883; 1GCPYFED1KZ114013 |

1GCPYFED1KZ147268

| 1GCPYFED1KZ116618 | 1GCPYFED1KZ157847 | 1GCPYFED1KZ177564

1GCPYFED1KZ162983 | 1GCPYFED1KZ141390 | 1GCPYFED1KZ173157; 1GCPYFED1KZ171814 | 1GCPYFED1KZ186572 | 1GCPYFED1KZ106865

1GCPYFED1KZ131278 | 1GCPYFED1KZ197071 | 1GCPYFED1KZ115646 | 1GCPYFED1KZ100550 | 1GCPYFED1KZ196292 | 1GCPYFED1KZ119065 | 1GCPYFED1KZ111127

1GCPYFED1KZ136190; 1GCPYFED1KZ129269; 1GCPYFED1KZ100273 | 1GCPYFED1KZ133371 | 1GCPYFED1KZ161705; 1GCPYFED1KZ115386 | 1GCPYFED1KZ137839 | 1GCPYFED1KZ181050

1GCPYFED1KZ183722 | 1GCPYFED1KZ157850 | 1GCPYFED1KZ109183; 1GCPYFED1KZ178536 | 1GCPYFED1KZ120717 | 1GCPYFED1KZ114058 |

1GCPYFED1KZ105019

; 1GCPYFED1KZ147481 | 1GCPYFED1KZ122385 | 1GCPYFED1KZ174289 | 1GCPYFED1KZ197233

1GCPYFED1KZ119390 | 1GCPYFED1KZ106428

1GCPYFED1KZ127330 | 1GCPYFED1KZ140594; 1GCPYFED1KZ124251 | 1GCPYFED1KZ166144 | 1GCPYFED1KZ135377; 1GCPYFED1KZ184157 | 1GCPYFED1KZ131037 |

1GCPYFED1KZ151823

| 1GCPYFED1KZ107367; 1GCPYFED1KZ129594 | 1GCPYFED1KZ182568 | 1GCPYFED1KZ174857 | 1GCPYFED1KZ107062 | 1GCPYFED1KZ191271; 1GCPYFED1KZ165608; 1GCPYFED1KZ150560 | 1GCPYFED1KZ182327 | 1GCPYFED1KZ131331 | 1GCPYFED1KZ155922 | 1GCPYFED1KZ110267; 1GCPYFED1KZ168329 | 1GCPYFED1KZ126985 | 1GCPYFED1KZ184031

1GCPYFED1KZ117610 | 1GCPYFED1KZ187690; 1GCPYFED1KZ114383; 1GCPYFED1KZ182196; 1GCPYFED1KZ144967 | 1GCPYFED1KZ110012 | 1GCPYFED1KZ110043 | 1GCPYFED1KZ141230 | 1GCPYFED1KZ196406; 1GCPYFED1KZ190458; 1GCPYFED1KZ131233 | 1GCPYFED1KZ199712 | 1GCPYFED1KZ197331 | 1GCPYFED1KZ160229; 1GCPYFED1KZ149795 | 1GCPYFED1KZ101813; 1GCPYFED1KZ146069 | 1GCPYFED1KZ138098 | 1GCPYFED1KZ142717 | 1GCPYFED1KZ144029 | 1GCPYFED1KZ139378 | 1GCPYFED1KZ168590; 1GCPYFED1KZ109751; 1GCPYFED1KZ188161 | 1GCPYFED1KZ109815 | 1GCPYFED1KZ183087; 1GCPYFED1KZ199676 | 1GCPYFED1KZ163454 | 1GCPYFED1KZ125447; 1GCPYFED1KZ136819

1GCPYFED1KZ175572

1GCPYFED1KZ111743 | 1GCPYFED1KZ121303; 1GCPYFED1KZ122984; 1GCPYFED1KZ178374 | 1GCPYFED1KZ132933 | 1GCPYFED1KZ110575 | 1GCPYFED1KZ172607; 1GCPYFED1KZ133435 | 1GCPYFED1KZ134648 | 1GCPYFED1KZ133256 | 1GCPYFED1KZ103397; 1GCPYFED1KZ165575 | 1GCPYFED1KZ105649; 1GCPYFED1KZ161655 | 1GCPYFED1KZ148355 | 1GCPYFED1KZ118255; 1GCPYFED1KZ143723; 1GCPYFED1KZ170128; 1GCPYFED1KZ168573; 1GCPYFED1KZ114609; 1GCPYFED1KZ194249; 1GCPYFED1KZ137629 | 1GCPYFED1KZ143883 | 1GCPYFED1KZ142359 | 1GCPYFED1KZ178827 | 1GCPYFED1KZ145990 | 1GCPYFED1KZ110933; 1GCPYFED1KZ139929; 1GCPYFED1KZ141115; 1GCPYFED1KZ161123 | 1GCPYFED1KZ161008 | 1GCPYFED1KZ173417 | 1GCPYFED1KZ113184

1GCPYFED1KZ165477; 1GCPYFED1KZ140658 | 1GCPYFED1KZ180139; 1GCPYFED1KZ149456 | 1GCPYFED1KZ187186 | 1GCPYFED1KZ189066 | 1GCPYFED1KZ147139 | 1GCPYFED1KZ165009 | 1GCPYFED1KZ183090 | 1GCPYFED1KZ128378; 1GCPYFED1KZ132219 | 1GCPYFED1KZ158061 | 1GCPYFED1KZ121897 | 1GCPYFED1KZ147657; 1GCPYFED1KZ172462

1GCPYFED1KZ172381; 1GCPYFED1KZ179265; 1GCPYFED1KZ195126; 1GCPYFED1KZ167679 | 1GCPYFED1KZ137257 | 1GCPYFED1KZ113900 | 1GCPYFED1KZ167200 | 1GCPYFED1KZ131846 | 1GCPYFED1KZ155774 | 1GCPYFED1KZ155029; 1GCPYFED1KZ155368; 1GCPYFED1KZ160618 | 1GCPYFED1KZ165642 | 1GCPYFED1KZ147223 | 1GCPYFED1KZ170811 | 1GCPYFED1KZ179119; 1GCPYFED1KZ168606 | 1GCPYFED1KZ176141 | 1GCPYFED1KZ169299 | 1GCPYFED1KZ163969 | 1GCPYFED1KZ151613; 1GCPYFED1KZ112388 | 1GCPYFED1KZ163390 | 1GCPYFED1KZ157217

1GCPYFED1KZ128722; 1GCPYFED1KZ125934 | 1GCPYFED1KZ174986 | 1GCPYFED1KZ145343 | 1GCPYFED1KZ101553; 1GCPYFED1KZ158609 | 1GCPYFED1KZ198768 | 1GCPYFED1KZ131541; 1GCPYFED1KZ104775 | 1GCPYFED1KZ146752 | 1GCPYFED1KZ155161 | 1GCPYFED1KZ173501 | 1GCPYFED1KZ122726 | 1GCPYFED1KZ152115; 1GCPYFED1KZ190511 | 1GCPYFED1KZ157704 | 1GCPYFED1KZ196194 | 1GCPYFED1KZ144449 | 1GCPYFED1KZ144385

1GCPYFED1KZ105621; 1GCPYFED1KZ186619; 1GCPYFED1KZ157508 | 1GCPYFED1KZ171733; 1GCPYFED1KZ177807; 1GCPYFED1KZ114187 | 1GCPYFED1KZ199161 | 1GCPYFED1KZ143947 | 1GCPYFED1KZ174714; 1GCPYFED1KZ163731; 1GCPYFED1KZ152857; 1GCPYFED1KZ193537 | 1GCPYFED1KZ112004 | 1GCPYFED1KZ190265

1GCPYFED1KZ187012 | 1GCPYFED1KZ160117 | 1GCPYFED1KZ162871; 1GCPYFED1KZ173434; 1GCPYFED1KZ153037 | 1GCPYFED1KZ193487 | 1GCPYFED1KZ148596 | 1GCPYFED1KZ172669 | 1GCPYFED1KZ143818; 1GCPYFED1KZ121723 | 1GCPYFED1KZ194963 | 1GCPYFED1KZ160862; 1GCPYFED1KZ152650 | 1GCPYFED1KZ157878 | 1GCPYFED1KZ180657; 1GCPYFED1KZ162191; 1GCPYFED1KZ185499;

1GCPYFED1KZ174731

| 1GCPYFED1KZ135637; 1GCPYFED1KZ138599 | 1GCPYFED1KZ190492 | 1GCPYFED1KZ109037

1GCPYFED1KZ144418 | 1GCPYFED1KZ106476; 1GCPYFED1KZ191450 | 1GCPYFED1KZ101682

1GCPYFED1KZ193635 | 1GCPYFED1KZ164152 | 1GCPYFED1KZ147688; 1GCPYFED1KZ170713

1GCPYFED1KZ134794; 1GCPYFED1KZ171554; 1GCPYFED1KZ144080 | 1GCPYFED1KZ148453; 1GCPYFED1KZ106526 | 1GCPYFED1KZ170629 | 1GCPYFED1KZ143432 | 1GCPYFED1KZ125044 | 1GCPYFED1KZ145181 | 1GCPYFED1KZ128882 | 1GCPYFED1KZ127800; 1GCPYFED1KZ196048 | 1GCPYFED1KZ138361; 1GCPYFED1KZ198219 | 1GCPYFED1KZ191223; 1GCPYFED1KZ141969 | 1GCPYFED1KZ130115 | 1GCPYFED1KZ112083 | 1GCPYFED1KZ158545 | 1GCPYFED1KZ189164 | 1GCPYFED1KZ181453 | 1GCPYFED1KZ185065 | 1GCPYFED1KZ160506 | 1GCPYFED1KZ129658 | 1GCPYFED1KZ114268 | 1GCPYFED1KZ141941; 1GCPYFED1KZ122869; 1GCPYFED1KZ124024

1GCPYFED1KZ108020 | 1GCPYFED1KZ111001 | 1GCPYFED1KZ104291 | 1GCPYFED1KZ170369 | 1GCPYFED1KZ117932 | 1GCPYFED1KZ170503 | 1GCPYFED1KZ150042; 1GCPYFED1KZ110737 | 1GCPYFED1KZ144094 | 1GCPYFED1KZ100371; 1GCPYFED1KZ164684 | 1GCPYFED1KZ129773 | 1GCPYFED1KZ119440 | 1GCPYFED1KZ135394 | 1GCPYFED1KZ165771 | 1GCPYFED1KZ128736; 1GCPYFED1KZ104405

1GCPYFED1KZ194798; 1GCPYFED1KZ132060; 1GCPYFED1KZ173241; 1GCPYFED1KZ196227

1GCPYFED1KZ138408 | 1GCPYFED1KZ111810; 1GCPYFED1KZ128333 | 1GCPYFED1KZ144399 | 1GCPYFED1KZ122886 | 1GCPYFED1KZ176883 | 1GCPYFED1KZ109295 |

1GCPYFED1KZ116635

; 1GCPYFED1KZ165012; 1GCPYFED1KZ106803; 1GCPYFED1KZ148548 | 1GCPYFED1KZ130891; 1GCPYFED1KZ140644; 1GCPYFED1KZ148422; 1GCPYFED1KZ180433 | 1GCPYFED1KZ128459

1GCPYFED1KZ130583; 1GCPYFED1KZ121169; 1GCPYFED1KZ150882; 1GCPYFED1KZ120233; 1GCPYFED1KZ143365

1GCPYFED1KZ127554; 1GCPYFED1KZ119079; 1GCPYFED1KZ135833 | 1GCPYFED1KZ151319 | 1GCPYFED1KZ111273; 1GCPYFED1KZ160666 | 1GCPYFED1KZ134455 | 1GCPYFED1KZ103142; 1GCPYFED1KZ122127 |

1GCPYFED1KZ128509

| 1GCPYFED1KZ123715; 1GCPYFED1KZ118465 | 1GCPYFED1KZ134987 |

1GCPYFED1KZ157038

| 1GCPYFED1KZ182263 | 1GCPYFED1KZ101391; 1GCPYFED1KZ150512 | 1GCPYFED1KZ106350 | 1GCPYFED1KZ127120 | 1GCPYFED1KZ190119 | 1GCPYFED1KZ169609 | 1GCPYFED1KZ193893 | 1GCPYFED1KZ168492 | 1GCPYFED1KZ154916 | 1GCPYFED1KZ172056; 1GCPYFED1KZ196972; 1GCPYFED1KZ177886 | 1GCPYFED1KZ124203; 1GCPYFED1KZ199032; 1GCPYFED1KZ126839 | 1GCPYFED1KZ177192 | 1GCPYFED1KZ118725; 1GCPYFED1KZ188399; 1GCPYFED1KZ178259 | 1GCPYFED1KZ162675 | 1GCPYFED1KZ119227 | 1GCPYFED1KZ147562; 1GCPYFED1KZ142670 | 1GCPYFED1KZ165284; 1GCPYFED1KZ165821; 1GCPYFED1KZ163146; 1GCPYFED1KZ162336; 1GCPYFED1KZ185566 | 1GCPYFED1KZ131166 | 1GCPYFED1KZ139610

1GCPYFED1KZ190444 | 1GCPYFED1KZ184224 | 1GCPYFED1KZ105814; 1GCPYFED1KZ133077 | 1GCPYFED1KZ125500 | 1GCPYFED1KZ189388 | 1GCPYFED1KZ180819 | 1GCPYFED1KZ176382; 1GCPYFED1KZ177368 | 1GCPYFED1KZ160134 | 1GCPYFED1KZ164622; 1GCPYFED1KZ111676 | 1GCPYFED1KZ162997; 1GCPYFED1KZ113380 | 1GCPYFED1KZ150316; 1GCPYFED1KZ154947

1GCPYFED1KZ120345 | 1GCPYFED1KZ191190; 1GCPYFED1KZ160845

1GCPYFED1KZ183557; 1GCPYFED1KZ106512 | 1GCPYFED1KZ190881; 1GCPYFED1KZ163034; 1GCPYFED1KZ172624; 1GCPYFED1KZ107286 | 1GCPYFED1KZ161297 | 1GCPYFED1KZ166161; 1GCPYFED1KZ138747 | 1GCPYFED1KZ173160 | 1GCPYFED1KZ147853; 1GCPYFED1KZ128445 | 1GCPYFED1KZ145584; 1GCPYFED1KZ191562 | 1GCPYFED1KZ156410; 1GCPYFED1KZ106929 | 1GCPYFED1KZ127473 | 1GCPYFED1KZ170663 | 1GCPYFED1KZ194865 | 1GCPYFED1KZ105327; 1GCPYFED1KZ115775 | 1GCPYFED1KZ131247 | 1GCPYFED1KZ118322 | 1GCPYFED1KZ187639; 1GCPYFED1KZ128137 | 1GCPYFED1KZ198351 | 1GCPYFED1KZ172655 | 1GCPYFED1KZ121155; 1GCPYFED1KZ197832 | 1GCPYFED1KZ103805; 1GCPYFED1KZ167441 | 1GCPYFED1KZ193621 | 1GCPYFED1KZ179900 | 1GCPYFED1KZ155418 | 1GCPYFED1KZ122578

1GCPYFED1KZ127926; 1GCPYFED1KZ140935 | 1GCPYFED1KZ166094 | 1GCPYFED1KZ170047 | 1GCPYFED1KZ160084 | 1GCPYFED1KZ165656 | 1GCPYFED1KZ157444 | 1GCPYFED1KZ133337; 1GCPYFED1KZ189942; 1GCPYFED1KZ110236 | 1GCPYFED1KZ141101; 1GCPYFED1KZ178102 | 1GCPYFED1KZ193828; 1GCPYFED1KZ142149 | 1GCPYFED1KZ115209 | 1GCPYFED1KZ100046 | 1GCPYFED1KZ143737 | 1GCPYFED1KZ103531 | 1GCPYFED1KZ155631; 1GCPYFED1KZ158514; 1GCPYFED1KZ156701; 1GCPYFED1KZ140823 | 1GCPYFED1KZ179539; 1GCPYFED1KZ137372 | 1GCPYFED1KZ197927 | 1GCPYFED1KZ153393; 1GCPYFED1KZ160067 | 1GCPYFED1KZ186247 | 1GCPYFED1KZ190668 | 1GCPYFED1KZ166791; 1GCPYFED1KZ173966 | 1GCPYFED1KZ185759; 1GCPYFED1KZ100872; 1GCPYFED1KZ143317; 1GCPYFED1KZ190539 | 1GCPYFED1KZ112813 | 1GCPYFED1KZ156312; 1GCPYFED1KZ145567 | 1GCPYFED1KZ158903 | 1GCPYFED1KZ167794 | 1GCPYFED1KZ177306;

1GCPYFED1KZ152289

; 1GCPYFED1KZ182361 | 1GCPYFED1KZ100144 | 1GCPYFED1KZ159159 | 1GCPYFED1KZ124556 |

1GCPYFED1KZ173689

| 1GCPYFED1KZ163907; 1GCPYFED1KZ185728; 1GCPYFED1KZ136576 | 1GCPYFED1KZ117140 | 1GCPYFED1KZ154897

1GCPYFED1KZ118692; 1GCPYFED1KZ122645 | 1GCPYFED1KZ103206 | 1GCPYFED1KZ194929 | 1GCPYFED1KZ172901; 1GCPYFED1KZ168881 | 1GCPYFED1KZ126825 | 1GCPYFED1KZ183798 | 1GCPYFED1KZ164488 | 1GCPYFED1KZ103965 | 1GCPYFED1KZ133905 | 1GCPYFED1KZ149344

1GCPYFED1KZ135122; 1GCPYFED1KZ150123 | 1GCPYFED1KZ132236 | 1GCPYFED1KZ126498; 1GCPYFED1KZ107000; 1GCPYFED1KZ154415 | 1GCPYFED1KZ151031 | 1GCPYFED1KZ148405 | 1GCPYFED1KZ155175; 1GCPYFED1KZ193862; 1GCPYFED1KZ132964 | 1GCPYFED1KZ175460 | 1GCPYFED1KZ104954; 1GCPYFED1KZ103934; 1GCPYFED1KZ152826 | 1GCPYFED1KZ164099; 1GCPYFED1KZ105599; 1GCPYFED1KZ139462 | 1GCPYFED1KZ124377

1GCPYFED1KZ156794; 1GCPYFED1KZ102346; 1GCPYFED1KZ142975 | 1GCPYFED1KZ165172 | 1GCPYFED1KZ144533; 1GCPYFED1KZ113993 | 1GCPYFED1KZ114674 | 1GCPYFED1KZ163521 | 1GCPYFED1KZ188421; 1GCPYFED1KZ102010 | 1GCPYFED1KZ152647 | 1GCPYFED1KZ181937 | 1GCPYFED1KZ187494 | 1GCPYFED1KZ104288; 1GCPYFED1KZ119146 | 1GCPYFED1KZ130969; 1GCPYFED1KZ148937 | 1GCPYFED1KZ117641 | 1GCPYFED1KZ180240; 1GCPYFED1KZ112052 | 1GCPYFED1KZ187382 | 1GCPYFED1KZ146198 | 1GCPYFED1KZ170064; 1GCPYFED1KZ175054; 1GCPYFED1KZ153586 | 1GCPYFED1KZ138831 | 1GCPYFED1KZ195112 | 1GCPYFED1KZ168413

1GCPYFED1KZ176091

1GCPYFED1KZ125643 | 1GCPYFED1KZ116991 | 1GCPYFED1KZ170176 | 1GCPYFED1KZ113718 |

1GCPYFED1KZ104145

| 1GCPYFED1KZ118191 | 1GCPYFED1KZ100810 | 1GCPYFED1KZ124718 | 1GCPYFED1KZ155984 | 1GCPYFED1KZ195501; 1GCPYFED1KZ154740; 1GCPYFED1KZ152454 | 1GCPYFED1KZ172753; 1GCPYFED1KZ125397; 1GCPYFED1KZ148730 | 1GCPYFED1KZ160408; 1GCPYFED1KZ161039 | 1GCPYFED1KZ103853 | 1GCPYFED1KZ130647 | 1GCPYFED1KZ149554 | 1GCPYFED1KZ161901 | 1GCPYFED1KZ186460 | 1GCPYFED1KZ134505 | 1GCPYFED1KZ156357; 1GCPYFED1KZ199029

1GCPYFED1KZ102962; 1GCPYFED1KZ155659 | 1GCPYFED1KZ103321 | 1GCPYFED1KZ120121; 1GCPYFED1KZ110429 | 1GCPYFED1KZ199662 | 1GCPYFED1KZ116019; 1GCPYFED1KZ101956 | 1GCPYFED1KZ151353; 1GCPYFED1KZ126047; 1GCPYFED1KZ140983; 1GCPYFED1KZ131040 | 1GCPYFED1KZ173479 | 1GCPYFED1KZ156472 | 1GCPYFED1KZ174325; 1GCPYFED1KZ127358; 1GCPYFED1KZ101892 | 1GCPYFED1KZ120913; 1GCPYFED1KZ149246 | 1GCPYFED1KZ143138; 1GCPYFED1KZ124430

1GCPYFED1KZ104534; 1GCPYFED1KZ171876 | 1GCPYFED1KZ171456; 1GCPYFED1KZ107031 | 1GCPYFED1KZ167861 | 1GCPYFED1KZ154849 | 1GCPYFED1KZ199192; 1GCPYFED1KZ150493; 1GCPYFED1KZ156956 | 1GCPYFED1KZ121933 | 1GCPYFED1KZ135279 | 1GCPYFED1KZ126324; 1GCPYFED1KZ179072 | 1GCPYFED1KZ137288; 1GCPYFED1KZ136254 | 1GCPYFED1KZ175538 | 1GCPYFED1KZ143544; 1GCPYFED1KZ116070; 1GCPYFED1KZ121642; 1GCPYFED1KZ136299 | 1GCPYFED1KZ191514 | 1GCPYFED1KZ109247; 1GCPYFED1KZ118451 | 1GCPYFED1KZ132799;

1GCPYFED1KZ144788

; 1GCPYFED1KZ123679 | 1GCPYFED1KZ150249 | 1GCPYFED1KZ156388 | 1GCPYFED1KZ159677 | 1GCPYFED1KZ183204; 1GCPYFED1KZ110687; 1GCPYFED1KZ153006; 1GCPYFED1KZ114884 | 1GCPYFED1KZ138358; 1GCPYFED1KZ167164 | 1GCPYFED1KZ186457 | 1GCPYFED1KZ180805

1GCPYFED1KZ155693 | 1GCPYFED1KZ169562

1GCPYFED1KZ141521 | 1GCPYFED1KZ130003 | 1GCPYFED1KZ138120 | 1GCPYFED1KZ165933 | 1GCPYFED1KZ191934 | 1GCPYFED1KZ187446 | 1GCPYFED1KZ153667 | 1GCPYFED1KZ197958; 1GCPYFED1KZ176589; 1GCPYFED1KZ193960 | 1GCPYFED1KZ154396 | 1GCPYFED1KZ105604 | 1GCPYFED1KZ120555 | 1GCPYFED1KZ196082 | 1GCPYFED1KZ165950

1GCPYFED1KZ181128 | 1GCPYFED1KZ146394 | 1GCPYFED1KZ143463

1GCPYFED1KZ131314; 1GCPYFED1KZ145892 | 1GCPYFED1KZ198124 | 1GCPYFED1KZ108597 | 1GCPYFED1KZ107675 | 1GCPYFED1KZ105375 | 1GCPYFED1KZ125464 | 1GCPYFED1KZ184207 | 1GCPYFED1KZ122676 | 1GCPYFED1KZ182408; 1GCPYFED1KZ109121 | 1GCPYFED1KZ192968 | 1GCPYFED1KZ136528 | 1GCPYFED1KZ112102; 1GCPYFED1KZ195675; 1GCPYFED1KZ169691; 1GCPYFED1KZ129742 | 1GCPYFED1KZ151045 | 1GCPYFED1KZ190363; 1GCPYFED1KZ109989; 1GCPYFED1KZ144709 |

1GCPYFED1KZ148484

; 1GCPYFED1KZ182246 | 1GCPYFED1KZ180545 | 1GCPYFED1KZ121981; 1GCPYFED1KZ174809 | 1GCPYFED1KZ160781; 1GCPYFED1KZ142524 | 1GCPYFED1KZ131958 | 1GCPYFED1KZ178181 | 1GCPYFED1KZ145357 | 1GCPYFED1KZ131670 | 1GCPYFED1KZ166502

1GCPYFED1KZ139820 | 1GCPYFED1KZ184191; 1GCPYFED1KZ123794; 1GCPYFED1KZ104436; 1GCPYFED1KZ167892 | 1GCPYFED1KZ171523; 1GCPYFED1KZ144578 | 1GCPYFED1KZ148811; 1GCPYFED1KZ153510 | 1GCPYFED1KZ115372

1GCPYFED1KZ197216 | 1GCPYFED1KZ104064 | 1GCPYFED1KZ167875; 1GCPYFED1KZ100712 | 1GCPYFED1KZ146640; 1GCPYFED1KZ157539; 1GCPYFED1KZ169576 | 1GCPYFED1KZ102489 | 1GCPYFED1KZ145679; 1GCPYFED1KZ198396 | 1GCPYFED1KZ176611 | 1GCPYFED1KZ126730 | 1GCPYFED1KZ158979 | 1GCPYFED1KZ111628 | 1GCPYFED1KZ182599; 1GCPYFED1KZ169996; 1GCPYFED1KZ197250; 1GCPYFED1KZ184630;

1GCPYFED1KZ126162

; 1GCPYFED1KZ103903; 1GCPYFED1KZ161025; 1GCPYFED1KZ184689 | 1GCPYFED1KZ143933 | 1GCPYFED1KZ104839 | 1GCPYFED1KZ170310 | 1GCPYFED1KZ174261; 1GCPYFED1KZ105344 | 1GCPYFED1KZ114108 | 1GCPYFED1KZ148906 | 1GCPYFED1KZ122208 | 1GCPYFED1KZ156827 | 1GCPYFED1KZ113962

1GCPYFED1KZ190122 | 1GCPYFED1KZ141955 | 1GCPYFED1KZ174938 | 1GCPYFED1KZ133533; 1GCPYFED1KZ149781; 1GCPYFED1KZ162899 | 1GCPYFED1KZ175555 | 1GCPYFED1KZ108261 | 1GCPYFED1KZ174020; 1GCPYFED1KZ119728; 1GCPYFED1KZ151174 | 1GCPYFED1KZ157119 | 1GCPYFED1KZ181016; 1GCPYFED1KZ163292 | 1GCPYFED1KZ130230 | 1GCPYFED1KZ137758 | 1GCPYFED1KZ199693 | 1GCPYFED1KZ134441 | 1GCPYFED1KZ168671

1GCPYFED1KZ167276 | 1GCPYFED1KZ154513 | 1GCPYFED1KZ129868 | 1GCPYFED1KZ199127 | 1GCPYFED1KZ108082 | 1GCPYFED1KZ146038 | 1GCPYFED1KZ161512 | 1GCPYFED1KZ140479; 1GCPYFED1KZ108373 | 1GCPYFED1KZ189780 | 1GCPYFED1KZ120927 | 1GCPYFED1KZ170520 | 1GCPYFED1KZ179170; 1GCPYFED1KZ190430 | 1GCPYFED1KZ105361 | 1GCPYFED1KZ177791 |

1GCPYFED1KZ103562

| 1GCPYFED1KZ117588 | 1GCPYFED1KZ129840 | 1GCPYFED1KZ114271 | 1GCPYFED1KZ141504; 1GCPYFED1KZ198088 | 1GCPYFED1KZ181260 | 1GCPYFED1KZ195773; 1GCPYFED1KZ118658

1GCPYFED1KZ123780 | 1GCPYFED1KZ100421 | 1GCPYFED1KZ173529 | 1GCPYFED1KZ102279 | 1GCPYFED1KZ162577 | 1GCPYFED1KZ123634

1GCPYFED1KZ154768 | 1GCPYFED1KZ135878 | 1GCPYFED1KZ171103; 1GCPYFED1KZ112892 | 1GCPYFED1KZ176284 | 1GCPYFED1KZ197300

1GCPYFED1KZ139848 | 1GCPYFED1KZ164426; 1GCPYFED1KZ196471 |

1GCPYFED1KZ159372

| 1GCPYFED1KZ160912 | 1GCPYFED1KZ133385

1GCPYFED1KZ101648 | 1GCPYFED1KZ106297 | 1GCPYFED1KZ197636 | 1GCPYFED1KZ120510; 1GCPYFED1KZ172767 | 1GCPYFED1KZ177029 | 1GCPYFED1KZ160070 | 1GCPYFED1KZ176480 | 1GCPYFED1KZ127005 | 1GCPYFED1KZ108194 | 1GCPYFED1KZ187768; 1GCPYFED1KZ150574 | 1GCPYFED1KZ153460 | 1GCPYFED1KZ185969 | 1GCPYFED1KZ114254; 1GCPYFED1KZ108678 | 1GCPYFED1KZ138375 | 1GCPYFED1KZ142538 | 1GCPYFED1KZ127862; 1GCPYFED1KZ143561 | 1GCPYFED1KZ179122

1GCPYFED1KZ144354; 1GCPYFED1KZ110334 | 1GCPYFED1KZ130082 | 1GCPYFED1KZ116554 | 1GCPYFED1KZ197801 | 1GCPYFED1KZ177726 | 1GCPYFED1KZ130339; 1GCPYFED1KZ151563 | 1GCPYFED1KZ113234 | 1GCPYFED1KZ146749 | 1GCPYFED1KZ166323; 1GCPYFED1KZ123973; 1GCPYFED1KZ177502; 1GCPYFED1KZ150364; 1GCPYFED1KZ178973 | 1GCPYFED1KZ119860 | 1GCPYFED1KZ148257 | 1GCPYFED1KZ129563 | 1GCPYFED1KZ146525; 1GCPYFED1KZ197670 | 1GCPYFED1KZ191710; 1GCPYFED1KZ192744 | 1GCPYFED1KZ175748 | 1GCPYFED1KZ170386

1GCPYFED1KZ198317; 1GCPYFED1KZ137565 | 1GCPYFED1KZ134469 | 1GCPYFED1KZ120250 | 1GCPYFED1KZ162238; 1GCPYFED1KZ164748 | 1GCPYFED1KZ182621; 1GCPYFED1KZ105201; 1GCPYFED1KZ180920

1GCPYFED1KZ195241

1GCPYFED1KZ126095 | 1GCPYFED1KZ179427; 1GCPYFED1KZ151403 | 1GCPYFED1KZ169917 | 1GCPYFED1KZ171781 | 1GCPYFED1KZ106607 | 1GCPYFED1KZ138683 | 1GCPYFED1KZ125514; 1GCPYFED1KZ173126 | 1GCPYFED1KZ161090 | 1GCPYFED1KZ170162

1GCPYFED1KZ176107 | 1GCPYFED1KZ135217; 1GCPYFED1KZ189603; 1GCPYFED1KZ132611 | 1GCPYFED1KZ134858 | 1GCPYFED1KZ120328 | 1GCPYFED1KZ173546 | 1GCPYFED1KZ107515; 1GCPYFED1KZ139171 | 1GCPYFED1KZ117008 | 1GCPYFED1KZ122614 | 1GCPYFED1KZ169870 | 1GCPYFED1KZ157976 | 1GCPYFED1KZ178004 | 1GCPYFED1KZ171425 | 1GCPYFED1KZ146959 | 1GCPYFED1KZ151806 | 1GCPYFED1KZ115842 | 1GCPYFED1KZ178570 | 1GCPYFED1KZ159291 | 1GCPYFED1KZ182117 | 1GCPYFED1KZ123505; 1GCPYFED1KZ105909 | 1GCPYFED1KZ182876; 1GCPYFED1KZ176317; 1GCPYFED1KZ176849 | 1GCPYFED1KZ175118 | 1GCPYFED1KZ189195 | 1GCPYFED1KZ108177 | 1GCPYFED1KZ188418 | 1GCPYFED1KZ115887; 1GCPYFED1KZ167567 | 1GCPYFED1KZ187463; 1GCPYFED1KZ152891 | 1GCPYFED1KZ149473 | 1GCPYFED1KZ143415; 1GCPYFED1KZ189147; 1GCPYFED1KZ113072; 1GCPYFED1KZ137579 | 1GCPYFED1KZ187348 | 1GCPYFED1KZ166998 | 1GCPYFED1KZ144452 | 1GCPYFED1KZ136383

1GCPYFED1KZ131636; 1GCPYFED1KZ152311; 1GCPYFED1KZ114528; 1GCPYFED1KZ197734; 1GCPYFED1KZ196986 | 1GCPYFED1KZ161722 | 1GCPYFED1KZ173806; 1GCPYFED1KZ155211 | 1GCPYFED1KZ113699 | 1GCPYFED1KZ102198 | 1GCPYFED1KZ153958

1GCPYFED1KZ112200 | 1GCPYFED1KZ195644 | 1GCPYFED1KZ188676; 1GCPYFED1KZ143768 | 1GCPYFED1KZ137551 | 1GCPYFED1KZ151658; 1GCPYFED1KZ177676 | 1GCPYFED1KZ139896 | 1GCPYFED1KZ172011 |

1GCPYFED1KZ195658



1GCPYFED1KZ155306;

1GCPYFED1KZ154110

| 1GCPYFED1KZ133774 | 1GCPYFED1KZ147299

1GCPYFED1KZ108812

1GCPYFED1KZ164930; 1GCPYFED1KZ140028; 1GCPYFED1KZ159419 | 1GCPYFED1KZ126064 | 1GCPYFED1KZ158853; 1GCPYFED1KZ154169; 1GCPYFED1KZ197619

1GCPYFED1KZ112729 | 1GCPYFED1KZ168878 | 1GCPYFED1KZ110768 | 1GCPYFED1KZ164393 | 1GCPYFED1KZ127411 | 1GCPYFED1KZ167021; 1GCPYFED1KZ106493 | 1GCPYFED1KZ182313; 1GCPYFED1KZ140515; 1GCPYFED1KZ185129; 1GCPYFED1KZ190203 | 1GCPYFED1KZ104050; 1GCPYFED1KZ117543 | 1GCPYFED1KZ164944 | 1GCPYFED1KZ124511

1GCPYFED1KZ121656; 1GCPYFED1KZ141048

1GCPYFED1KZ105652 | 1GCPYFED1KZ122175 | 1GCPYFED1KZ123259 | 1GCPYFED1KZ167522; 1GCPYFED1KZ118787 | 1GCPYFED1KZ120703; 1GCPYFED1KZ134309

1GCPYFED1KZ126078 | 1GCPYFED1KZ141647 | 1GCPYFED1KZ170193

1GCPYFED1KZ185454 |

1GCPYFED1KZ155287

; 1GCPYFED1KZ167598; 1GCPYFED1KZ165561; 1GCPYFED1KZ125917; 1GCPYFED1KZ137761; 1GCPYFED1KZ115100

1GCPYFED1KZ163633 | 1GCPYFED1KZ169478 | 1GCPYFED1KZ133208 | 1GCPYFED1KZ116764; 1GCPYFED1KZ114903; 1GCPYFED1KZ161199; 1GCPYFED1KZ111239 | 1GCPYFED1KZ168041 | 1GCPYFED1KZ163860; 1GCPYFED1KZ120295 | 1GCPYFED1KZ137520 | 1GCPYFED1KZ159761 | 1GCPYFED1KZ145018 | 1GCPYFED1KZ173076 | 1GCPYFED1KZ156004; 1GCPYFED1KZ182036; 1GCPYFED1KZ178892 | 1GCPYFED1KZ140661 | 1GCPYFED1KZ113069

1GCPYFED1KZ166208; 1GCPYFED1KZ144211 | 1GCPYFED1KZ177449 | 1GCPYFED1KZ180612 | 1GCPYFED1KZ100340 | 1GCPYFED1KZ105408; 1GCPYFED1KZ146153 | 1GCPYFED1KZ110771; 1GCPYFED1KZ188953 | 1GCPYFED1KZ166581

1GCPYFED1KZ165611 | 1GCPYFED1KZ195353; 1GCPYFED1KZ164720; 1GCPYFED1KZ141440; 1GCPYFED1KZ157220; 1GCPYFED1KZ158352 | 1GCPYFED1KZ119843

1GCPYFED1KZ197488; 1GCPYFED1KZ107045

1GCPYFED1KZ116151; 1GCPYFED1KZ185826 | 1GCPYFED1KZ152714 | 1GCPYFED1KZ174597 | 1GCPYFED1KZ118580 | 1GCPYFED1KZ173899 | 1GCPYFED1KZ114593 | 1GCPYFED1KZ111693; 1GCPYFED1KZ105926 | 1GCPYFED1KZ169352 | 1GCPYFED1KZ195711; 1GCPYFED1KZ197118; 1GCPYFED1KZ189245; 1GCPYFED1KZ163339 | 1GCPYFED1KZ134150; 1GCPYFED1KZ104503 | 1GCPYFED1KZ195840; 1GCPYFED1KZ156102

1GCPYFED1KZ193070

1GCPYFED1KZ158643

| 1GCPYFED1KZ185616 | 1GCPYFED1KZ188404 | 1GCPYFED1KZ149330

1GCPYFED1KZ115310; 1GCPYFED1KZ173272; 1GCPYFED1KZ137405 | 1GCPYFED1KZ157086; 1GCPYFED1KZ166841 | 1GCPYFED1KZ125111 | 1GCPYFED1KZ131071 | 1GCPYFED1KZ137646 | 1GCPYFED1KZ191092 | 1GCPYFED1KZ109457 | 1GCPYFED1KZ135847 | 1GCPYFED1KZ169495; 1GCPYFED1KZ140076; 1GCPYFED1KZ197491 | 1GCPYFED1KZ102685;

1GCPYFED1KZ110785

| 1GCPYFED1KZ137663 | 1GCPYFED1KZ179220 | 1GCPYFED1KZ170484 | 1GCPYFED1KZ108437 | 1GCPYFED1KZ119857 | 1GCPYFED1KZ110253; 1GCPYFED1KZ124413 | 1GCPYFED1KZ152292; 1GCPYFED1KZ115582 | 1GCPYFED1KZ109944; 1GCPYFED1KZ161591 | 1GCPYFED1KZ184854 | 1GCPYFED1KZ151773; 1GCPYFED1KZ150848; 1GCPYFED1KZ148582; 1GCPYFED1KZ102203 | 1GCPYFED1KZ158674; 1GCPYFED1KZ170324; 1GCPYFED1KZ117798 | 1GCPYFED1KZ166631 | 1GCPYFED1KZ125173 | 1GCPYFED1KZ160974 | 1GCPYFED1KZ149859; 1GCPYFED1KZ171750 | 1GCPYFED1KZ186930; 1GCPYFED1KZ157864; 1GCPYFED1KZ196633 | 1GCPYFED1KZ118188 | 1GCPYFED1KZ128011 | 1GCPYFED1KZ182912 | 1GCPYFED1KZ190315 | 1GCPYFED1KZ106185; 1GCPYFED1KZ161980; 1GCPYFED1KZ146413 | 1GCPYFED1KZ138943; 1GCPYFED1KZ170582 | 1GCPYFED1KZ169979; 1GCPYFED1KZ129305 | 1GCPYFED1KZ158769; 1GCPYFED1KZ129000; 1GCPYFED1KZ176754; 1GCPYFED1KZ194476 | 1GCPYFED1KZ105148 | 1GCPYFED1KZ176236 | 1GCPYFED1KZ134116 | 1GCPYFED1KZ101102 | 1GCPYFED1KZ121320 | 1GCPYFED1KZ161171; 1GCPYFED1KZ199788; 1GCPYFED1KZ138795; 1GCPYFED1KZ178178 | 1GCPYFED1KZ104212 | 1GCPYFED1KZ118871

1GCPYFED1KZ138926; 1GCPYFED1KZ166256; 1GCPYFED1KZ165334; 1GCPYFED1KZ108308 | 1GCPYFED1KZ137713; 1GCPYFED1KZ118479; 1GCPYFED1KZ142085 | 1GCPYFED1KZ111807; 1GCPYFED1KZ102699 | 1GCPYFED1KZ104727; 1GCPYFED1KZ131197 | 1GCPYFED1KZ185387 | 1GCPYFED1KZ175068; 1GCPYFED1KZ108955 | 1GCPYFED1KZ169982 | 1GCPYFED1KZ128686 | 1GCPYFED1KZ146167 | 1GCPYFED1KZ197684; 1GCPYFED1KZ103383 | 1GCPYFED1KZ121317 | 1GCPYFED1KZ110866 | 1GCPYFED1KZ190055 | 1GCPYFED1KZ111256 | 1GCPYFED1KZ169660 | 1GCPYFED1KZ178939; 1GCPYFED1KZ116859 | 1GCPYFED1KZ178715 |

1GCPYFED1KZ192503

| 1GCPYFED1KZ107319 | 1GCPYFED1KZ155550 | 1GCPYFED1KZ190718; 1GCPYFED1KZ103108; 1GCPYFED1KZ167651 | 1GCPYFED1KZ143849 | 1GCPYFED1KZ191531 | 1GCPYFED1KZ132186 | 1GCPYFED1KZ103836 | 1GCPYFED1KZ152860 | 1GCPYFED1KZ152874 | 1GCPYFED1KZ187561

1GCPYFED1KZ113086

1GCPYFED1KZ177614 | 1GCPYFED1KZ133421 | 1GCPYFED1KZ187964; 1GCPYFED1KZ153295; 1GCPYFED1KZ140322; 1GCPYFED1KZ125819 |

1GCPYFED1KZ125545

| 1GCPYFED1KZ149263 | 1GCPYFED1KZ181906; 1GCPYFED1KZ114500 | 1GCPYFED1KZ108213; 1GCPYFED1KZ193067 | 1GCPYFED1KZ162028 | 1GCPYFED1KZ131586 | 1GCPYFED1KZ134231 | 1GCPYFED1KZ140580 | 1GCPYFED1KZ124217 | 1GCPYFED1KZ172185 | 1GCPYFED1KZ181887 | 1GCPYFED1KZ179198 | 1GCPYFED1KZ129904 | 1GCPYFED1KZ110611 | 1GCPYFED1KZ137212 | 1GCPYFED1KZ153653; 1GCPYFED1KZ109345 | 1GCPYFED1KZ181596; 1GCPYFED1KZ199564; 1GCPYFED1KZ192906 | 1GCPYFED1KZ198561 | 1GCPYFED1KZ167634 | 1GCPYFED1KZ177144 | 1GCPYFED1KZ180352; 1GCPYFED1KZ106395; 1GCPYFED1KZ149361 | 1GCPYFED1KZ196177 | 1GCPYFED1KZ188693 | 1GCPYFED1KZ163535 | 1GCPYFED1KZ159324

1GCPYFED1KZ175412 | 1GCPYFED1KZ159422; 1GCPYFED1KZ125254 | 1GCPYFED1KZ149375; 1GCPYFED1KZ175295 | 1GCPYFED1KZ178357; 1GCPYFED1KZ186040 | 1GCPYFED1KZ155645

1GCPYFED1KZ177466 | 1GCPYFED1KZ110527; 1GCPYFED1KZ168993 | 1GCPYFED1KZ166760

1GCPYFED1KZ114285 | 1GCPYFED1KZ125349; 1GCPYFED1KZ128168; 1GCPYFED1KZ129174 | 1GCPYFED1KZ148629 | 1GCPYFED1KZ177418; 1GCPYFED1KZ148386; 1GCPYFED1KZ102671 | 1GCPYFED1KZ182814 | 1GCPYFED1KZ124914; 1GCPYFED1KZ100595 | 1GCPYFED1KZ136903 | 1GCPYFED1KZ148033 | 1GCPYFED1KZ116179 | 1GCPYFED1KZ105442 | 1GCPYFED1KZ134651 | 1GCPYFED1KZ154477

1GCPYFED1KZ111841;

1GCPYFED1KZ102086

; 1GCPYFED1KZ138991; 1GCPYFED1KZ117106 | 1GCPYFED1KZ187687 | 1GCPYFED1KZ192579 | 1GCPYFED1KZ165849; 1GCPYFED1KZ181694 | 1GCPYFED1KZ138750 | 1GCPYFED1KZ192730 | 1GCPYFED1KZ152146; 1GCPYFED1KZ156424; 1GCPYFED1KZ147142 | 1GCPYFED1KZ192324; 1GCPYFED1KZ168461 | 1GCPYFED1KZ135525; 1GCPYFED1KZ149957 | 1GCPYFED1KZ160019; 1GCPYFED1KZ181825 | 1GCPYFED1KZ144189 | 1GCPYFED1KZ195000; 1GCPYFED1KZ101861; 1GCPYFED1KZ136352

1GCPYFED1KZ150526; 1GCPYFED1KZ138201; 1GCPYFED1KZ119731; 1GCPYFED1KZ174499; 1GCPYFED1KZ121110; 1GCPYFED1KZ105487; 1GCPYFED1KZ181842 | 1GCPYFED1KZ159176 | 1GCPYFED1KZ172705

1GCPYFED1KZ152082

1GCPYFED1KZ188340 | 1GCPYFED1KZ163924; 1GCPYFED1KZ140630 | 1GCPYFED1KZ155824; 1GCPYFED1KZ176639 | 1GCPYFED1KZ190895 | 1GCPYFED1KZ109930 |

1GCPYFED1KZ107918

| 1GCPYFED1KZ145441; 1GCPYFED1KZ111192 | 1GCPYFED1KZ120202 | 1GCPYFED1KZ100578; 1GCPYFED1KZ168007 | 1GCPYFED1KZ134892 | 1GCPYFED1KZ112682 | 1GCPYFED1KZ153863 | 1GCPYFED1KZ144340 | 1GCPYFED1KZ188368; 1GCPYFED1KZ194672 | 1GCPYFED1KZ142801 | 1GCPYFED1KZ151160; 1GCPYFED1KZ120684 | 1GCPYFED1KZ108406 | 1GCPYFED1KZ130986; 1GCPYFED1KZ162370; 1GCPYFED1KZ171280 | 1GCPYFED1KZ199404 | 1GCPYFED1KZ156889 | 1GCPYFED1KZ153930; 1GCPYFED1KZ143513

1GCPYFED1KZ181159 | 1GCPYFED1KZ175409 | 1GCPYFED1KZ176592 | 1GCPYFED1KZ155516 | 1GCPYFED1KZ107241; 1GCPYFED1KZ162823 | 1GCPYFED1KZ162756; 1GCPYFED1KZ132334; 1GCPYFED1KZ192615 | 1GCPYFED1KZ108664 | 1GCPYFED1KZ148324; 1GCPYFED1KZ179993; 1GCPYFED1KZ108275 | 1GCPYFED1KZ125142; 1GCPYFED1KZ138327 | 1GCPYFED1KZ145309 | 1GCPYFED1KZ136013 | 1GCPYFED1KZ148145; 1GCPYFED1KZ199502 | 1GCPYFED1KZ142782; 1GCPYFED1KZ185356 | 1GCPYFED1KZ170291; 1GCPYFED1KZ144970 | 1GCPYFED1KZ159856 | 1GCPYFED1KZ192131; 1GCPYFED1KZ186233 | 1GCPYFED1KZ121625; 1GCPYFED1KZ168234 | 1GCPYFED1KZ158206 | 1GCPYFED1KZ171568 | 1GCPYFED1KZ105120; 1GCPYFED1KZ167357 | 1GCPYFED1KZ121172

1GCPYFED1KZ158982 | 1GCPYFED1KZ100368; 1GCPYFED1KZ118370; 1GCPYFED1KZ127036 | 1GCPYFED1KZ168685 | 1GCPYFED1KZ188726 | 1GCPYFED1KZ150459 | 1GCPYFED1KZ172929 | 1GCPYFED1KZ159209; 1GCPYFED1KZ194123 | 1GCPYFED1KZ111936; 1GCPYFED1KZ194011; 1GCPYFED1KZ153362 | 1GCPYFED1KZ169531 | 1GCPYFED1KZ102783; 1GCPYFED1KZ132138 | 1GCPYFED1KZ147836 | 1GCPYFED1KZ162529 | 1GCPYFED1KZ185079 | 1GCPYFED1KZ161882; 1GCPYFED1KZ191609 | 1GCPYFED1KZ129224 | 1GCPYFED1KZ102427; 1GCPYFED1KZ103769 | 1GCPYFED1KZ178908 | 1GCPYFED1KZ100791

1GCPYFED1KZ164538 | 1GCPYFED1KZ114562 | 1GCPYFED1KZ179914; 1GCPYFED1KZ125576

1GCPYFED1KZ113928; 1GCPYFED1KZ122192; 1GCPYFED1KZ185342; 1GCPYFED1KZ138277 | 1GCPYFED1KZ184367 | 1GCPYFED1KZ198608;

1GCPYFED1KZ163566

; 1GCPYFED1KZ179315; 1GCPYFED1KZ146007; 1GCPYFED1KZ142605

1GCPYFED1KZ100709; 1GCPYFED1KZ170209 | 1GCPYFED1KZ181405; 1GCPYFED1KZ117185; 1GCPYFED1KZ112133; 1GCPYFED1KZ177600; 1GCPYFED1KZ165866 | 1GCPYFED1KZ143950

1GCPYFED1KZ106011; 1GCPYFED1KZ190900; 1GCPYFED1KZ177855 | 1GCPYFED1KZ131569; 1GCPYFED1KZ126470 | 1GCPYFED1KZ180562 | 1GCPYFED1KZ180030 | 1GCPYFED1KZ110592

1GCPYFED1KZ183770 | 1GCPYFED1KZ199130 | 1GCPYFED1KZ172364; 1GCPYFED1KZ135363 | 1GCPYFED1KZ170906 | 1GCPYFED1KZ168296 | 1GCPYFED1KZ185258

1GCPYFED1KZ169397; 1GCPYFED1KZ153944 | 1GCPYFED1KZ148940 | 1GCPYFED1KZ102525 | 1GCPYFED1KZ133631; 1GCPYFED1KZ175734; 1GCPYFED1KZ173143; 1GCPYFED1KZ166340 | 1GCPYFED1KZ197796 | 1GCPYFED1KZ167178; 1GCPYFED1KZ125688

1GCPYFED1KZ186491

1GCPYFED1KZ186913 | 1GCPYFED1KZ175328; 1GCPYFED1KZ183235 | 1GCPYFED1KZ122970 | 1GCPYFED1KZ113671; 1GCPYFED1KZ145195 | 1GCPYFED1KZ136495 | 1GCPYFED1KZ108714 | 1GCPYFED1KZ181677 | 1GCPYFED1KZ197121 | 1GCPYFED1KZ136545; 1GCPYFED1KZ105702; 1GCPYFED1KZ194400 | 1GCPYFED1KZ105554 | 1GCPYFED1KZ185146; 1GCPYFED1KZ152213; 1GCPYFED1KZ170212; 1GCPYFED1KZ171344 | 1GCPYFED1KZ141535 | 1GCPYFED1KZ137193 | 1GCPYFED1KZ187379 | 1GCPYFED1KZ110415 | 1GCPYFED1KZ153278 | 1GCPYFED1KZ189794 | 1GCPYFED1KZ175393 | 1GCPYFED1KZ108969; 1GCPYFED1KZ152566 | 1GCPYFED1KZ176348 | 1GCPYFED1KZ181209 | 1GCPYFED1KZ180769 | 1GCPYFED1KZ190928; 1GCPYFED1KZ120958; 1GCPYFED1KZ192985; 1GCPYFED1KZ172025; 1GCPYFED1KZ152051; 1GCPYFED1KZ182974 | 1GCPYFED1KZ187656 | 1GCPYFED1KZ151711; 1GCPYFED1KZ104761; 1GCPYFED1KZ193327; 1GCPYFED1KZ115954 | 1GCPYFED1KZ170646; 1GCPYFED1KZ172784; 1GCPYFED1KZ178116 | 1GCPYFED1KZ107207; 1GCPYFED1KZ161445; 1GCPYFED1KZ157301; 1GCPYFED1KZ114836; 1GCPYFED1KZ100662 | 1GCPYFED1KZ183302 | 1GCPYFED1KZ118398 | 1GCPYFED1KZ110091; 1GCPYFED1KZ142720

1GCPYFED1KZ124671; 1GCPYFED1KZ166628 | 1GCPYFED1KZ184661 | 1GCPYFED1KZ107997 | 1GCPYFED1KZ106249 | 1GCPYFED1KZ108048; 1GCPYFED1KZ144872; 1GCPYFED1KZ152258; 1GCPYFED1KZ168458; 1GCPYFED1KZ130227; 1GCPYFED1KZ187298 | 1GCPYFED1KZ122998; 1GCPYFED1KZ105070; 1GCPYFED1KZ157525 | 1GCPYFED1KZ136738 | 1GCPYFED1KZ174633; 1GCPYFED1KZ116540 | 1GCPYFED1KZ152700; 1GCPYFED1KZ192114 | 1GCPYFED1KZ153023 | 1GCPYFED1KZ106705; 1GCPYFED1KZ172266 | 1GCPYFED1KZ122693; 1GCPYFED1KZ124928; 1GCPYFED1KZ133628

1GCPYFED1KZ141034; 1GCPYFED1KZ129031; 1GCPYFED1KZ105747; 1GCPYFED1KZ175832 | 1GCPYFED1KZ199886

1GCPYFED1KZ179024 | 1GCPYFED1KZ194882 | 1GCPYFED1KZ144175; 1GCPYFED1KZ164216 | 1GCPYFED1KZ152177; 1GCPYFED1KZ198978 | 1GCPYFED1KZ148064 | 1GCPYFED1KZ146783; 1GCPYFED1KZ174079 | 1GCPYFED1KZ183753 | 1GCPYFED1KZ138246 | 1GCPYFED1KZ125156; 1GCPYFED1KZ155581;

1GCPYFED1KZ172445

; 1GCPYFED1KZ148260 | 1GCPYFED1KZ159842; 1GCPYFED1KZ103979 | 1GCPYFED1KZ153782 | 1GCPYFED1KZ155192; 1GCPYFED1KZ170145 | 1GCPYFED1KZ165253 | 1GCPYFED1KZ108244; 1GCPYFED1KZ152342 | 1GCPYFED1KZ187897; 1GCPYFED1KZ177628 | 1GCPYFED1KZ160764 | 1GCPYFED1KZ175653 | 1GCPYFED1KZ152535; 1GCPYFED1KZ144161; 1GCPYFED1KZ187866 | 1GCPYFED1KZ101441 | 1GCPYFED1KZ180304; 1GCPYFED1KZ119275; 1GCPYFED1KZ137503 | 1GCPYFED1KZ149117; 1GCPYFED1KZ165043 | 1GCPYFED1KZ169349 | 1GCPYFED1KZ141616; 1GCPYFED1KZ157671 | 1GCPYFED1KZ100743 | 1GCPYFED1KZ102847

1GCPYFED1KZ161641

1GCPYFED1KZ155869

1GCPYFED1KZ163079; 1GCPYFED1KZ120863; 1GCPYFED1KZ100483 | 1GCPYFED1KZ137226 | 1GCPYFED1KZ150445; 1GCPYFED1KZ111774

1GCPYFED1KZ107613; 1GCPYFED1KZ183641 | 1GCPYFED1KZ191951 | 1GCPYFED1KZ101049; 1GCPYFED1KZ111399 | 1GCPYFED1KZ105179;

1GCPYFED1KZ104226

| 1GCPYFED1KZ125612; 1GCPYFED1KZ173868 | 1GCPYFED1KZ155998; 1GCPYFED1KZ155449 | 1GCPYFED1KZ191822 | 1GCPYFED1KZ187141; 1GCPYFED1KZ120040; 1GCPYFED1KZ157816 | 1GCPYFED1KZ137422; 1GCPYFED1KZ165270 | 1GCPYFED1KZ134097; 1GCPYFED1KZ196602;

1GCPYFED1KZ103223

; 1GCPYFED1KZ115906; 1GCPYFED1KZ120653 | 1GCPYFED1KZ155709 | 1GCPYFED1KZ183462; 1GCPYFED1KZ194686 | 1GCPYFED1KZ169089; 1GCPYFED1KZ152356; 1GCPYFED1KZ102766

1GCPYFED1KZ143527 | 1GCPYFED1KZ194364 | 1GCPYFED1KZ126050; 1GCPYFED1KZ169304 | 1GCPYFED1KZ114853 | 1GCPYFED1KZ160294; 1GCPYFED1KZ134875 | 1GCPYFED1KZ197068; 1GCPYFED1KZ168122 | 1GCPYFED1KZ111922 | 1GCPYFED1KZ118093 | 1GCPYFED1KZ101164 | 1GCPYFED1KZ164815 | 1GCPYFED1KZ187835 | 1GCPYFED1KZ143785; 1GCPYFED1KZ100080 | 1GCPYFED1KZ141289 | 1GCPYFED1KZ119020 | 1GCPYFED1KZ184045; 1GCPYFED1KZ109796 | 1GCPYFED1KZ117607 | 1GCPYFED1KZ139879; 1GCPYFED1KZ115436; 1GCPYFED1KZ148775 | 1GCPYFED1KZ143334 | 1GCPYFED1KZ125531; 1GCPYFED1KZ125187 | 1GCPYFED1KZ158383 | 1GCPYFED1KZ196244; 1GCPYFED1KZ125691 | 1GCPYFED1KZ145004; 1GCPYFED1KZ119583; 1GCPYFED1KZ152549 | 1GCPYFED1KZ129661; 1GCPYFED1KZ150638 | 1GCPYFED1KZ127232 | 1GCPYFED1KZ114142 | 1GCPYFED1KZ166922 | 1GCPYFED1KZ102220 | 1GCPYFED1KZ167326 | 1GCPYFED1KZ108910

1GCPYFED1KZ163857 | 1GCPYFED1KZ151059

1GCPYFED1KZ134133 | 1GCPYFED1KZ141731 | 1GCPYFED1KZ110639; 1GCPYFED1KZ109376 | 1GCPYFED1KZ123665 |

1GCPYFED1KZ196485

| 1GCPYFED1KZ183011; 1GCPYFED1KZ181341; 1GCPYFED1KZ197135 | 1GCPYFED1KZ139526 | 1GCPYFED1KZ159145 | 1GCPYFED1KZ181534 | 1GCPYFED1KZ143253; 1GCPYFED1KZ139185 | 1GCPYFED1KZ128610 | 1GCPYFED1KZ161865; 1GCPYFED1KZ129918; 1GCPYFED1KZ117980 | 1GCPYFED1KZ110530 | 1GCPYFED1KZ127697 | 1GCPYFED1KZ136027 | 1GCPYFED1KZ123018; 1GCPYFED1KZ152437 | 1GCPYFED1KZ117736 | 1GCPYFED1KZ137338 | 1GCPYFED1KZ130437 | 1GCPYFED1KZ134732 | 1GCPYFED1KZ117400 | 1GCPYFED1KZ156939; 1GCPYFED1KZ191836 | 1GCPYFED1KZ114030 | 1GCPYFED1KZ166709 | 1GCPYFED1KZ159484 | 1GCPYFED1KZ144144; 1GCPYFED1KZ198429; 1GCPYFED1KZ133161 | 1GCPYFED1KZ111760 | 1GCPYFED1KZ173739 | 1GCPYFED1KZ195515 | 1GCPYFED1KZ165057; 1GCPYFED1KZ123861 | 1GCPYFED1KZ146931 | 1GCPYFED1KZ148632 | 1GCPYFED1KZ199919; 1GCPYFED1KZ149604 | 1GCPYFED1KZ108602 | 1GCPYFED1KZ122340 | 1GCPYFED1KZ128901; 1GCPYFED1KZ120197 | 1GCPYFED1KZ196518 | 1GCPYFED1KZ198091 | 1GCPYFED1KZ150137 | 1GCPYFED1KZ135427 | 1GCPYFED1KZ141776 | 1GCPYFED1KZ191769

1GCPYFED1KZ118305

1GCPYFED1KZ192484 | 1GCPYFED1KZ110205; 1GCPYFED1KZ184644 | 1GCPYFED1KZ175216 | 1GCPYFED1KZ146105 | 1GCPYFED1KZ173031 | 1GCPYFED1KZ148436; 1GCPYFED1KZ139672

1GCPYFED1KZ173353; 1GCPYFED1KZ130387; 1GCPYFED1KZ141924 | 1GCPYFED1KZ106591 | 1GCPYFED1KZ135041; 1GCPYFED1KZ189469; 1GCPYFED1KZ106641 | 1GCPYFED1KZ190802; 1GCPYFED1KZ126369 | 1GCPYFED1KZ114304 | 1GCPYFED1KZ146556; 1GCPYFED1KZ114349 | 1GCPYFED1KZ194266 | 1GCPYFED1KZ187401 | 1GCPYFED1KZ170601; 1GCPYFED1KZ164507 | 1GCPYFED1KZ150980; 1GCPYFED1KZ182702 | 1GCPYFED1KZ170453 | 1GCPYFED1KZ148498 | 1GCPYFED1KZ181145; 1GCPYFED1KZ183297 | 1GCPYFED1KZ167228

1GCPYFED1KZ115968

| 1GCPYFED1KZ150056; 1GCPYFED1KZ144676 | 1GCPYFED1KZ192467; 1GCPYFED1KZ113654

1GCPYFED1KZ184806 | 1GCPYFED1KZ161140; 1GCPYFED1KZ178195 | 1GCPYFED1KZ117087; 1GCPYFED1KZ141714 | 1GCPYFED1KZ120538; 1GCPYFED1KZ165074; 1GCPYFED1KZ176401 | 1GCPYFED1KZ133175 | 1GCPYFED1KZ194848; 1GCPYFED1KZ194154

1GCPYFED1KZ127182 | 1GCPYFED1KZ186703 | 1GCPYFED1KZ170405 | 1GCPYFED1KZ174258 | 1GCPYFED1KZ154401; 1GCPYFED1KZ168170 | 1GCPYFED1KZ183185 | 1GCPYFED1KZ188371 | 1GCPYFED1KZ157590; 1GCPYFED1KZ180836 | 1GCPYFED1KZ151630; 1GCPYFED1KZ159663; 1GCPYFED1KZ176558; 1GCPYFED1KZ147917 | 1GCPYFED1KZ197989 | 1GCPYFED1KZ192159; 1GCPYFED1KZ104047 | 1GCPYFED1KZ171571 | 1GCPYFED1KZ147027 | 1GCPYFED1KZ170159 | 1GCPYFED1KZ186099 | 1GCPYFED1KZ111130; 1GCPYFED1KZ131006; 1GCPYFED1KZ135685; 1GCPYFED1KZ132222 | 1GCPYFED1KZ181369 | 1GCPYFED1KZ122113 | 1GCPYFED1KZ180223 | 1GCPYFED1KZ147769 | 1GCPYFED1KZ119597 | 1GCPYFED1KZ112245 | 1GCPYFED1KZ188743 | 1GCPYFED1KZ167956 | 1GCPYFED1KZ140837 | 1GCPYFED1KZ158612 | 1GCPYFED1KZ129515 | 1GCPYFED1KZ110558 | 1GCPYFED1KZ147450; 1GCPYFED1KZ166435 | 1GCPYFED1KZ104985 | 1GCPYFED1KZ191304; 1GCPYFED1KZ105618 | 1GCPYFED1KZ180965; 1GCPYFED1KZ104713 | 1GCPYFED1KZ164975 | 1GCPYFED1KZ161686 | 1GCPYFED1KZ116182 | 1GCPYFED1KZ167732 | 1GCPYFED1KZ148016 | 1GCPYFED1KZ139073; 1GCPYFED1KZ140482 | 1GCPYFED1KZ191237 | 1GCPYFED1KZ126890 | 1GCPYFED1KZ194381 | 1GCPYFED1KZ199547; 1GCPYFED1KZ123133 | 1GCPYFED1KZ166483 | 1GCPYFED1KZ176897; 1GCPYFED1KZ100192 | 1GCPYFED1KZ161302 | 1GCPYFED1KZ162935 | 1GCPYFED1KZ128221 | 1GCPYFED1KZ193098 |

1GCPYFED1KZ110124

; 1GCPYFED1KZ158299; 1GCPYFED1KZ198205; 1GCPYFED1KZ131460 | 1GCPYFED1KZ105716 | 1GCPYFED1KZ156911 |

1GCPYFED1KZ169867

| 1GCPYFED1KZ112262; 1GCPYFED1KZ169741;

1GCPYFED1KZ119289

; 1GCPYFED1KZ139025 | 1GCPYFED1KZ178293 | 1GCPYFED1KZ137162 | 1GCPYFED1KZ155144; 1GCPYFED1KZ150803 | 1GCPYFED1KZ156696

1GCPYFED1KZ108356 | 1GCPYFED1KZ108518 | 1GCPYFED1KZ137341; 1GCPYFED1KZ116683 | 1GCPYFED1KZ145150; 1GCPYFED1KZ157234 | 1GCPYFED1KZ145424; 1GCPYFED1KZ104484; 1GCPYFED1KZ190864; 1GCPYFED1KZ193649 | 1GCPYFED1KZ175569; 1GCPYFED1KZ184692; 1GCPYFED1KZ115064 | 1GCPYFED1KZ110656 | 1GCPYFED1KZ190587; 1GCPYFED1KZ143897 | 1GCPYFED1KZ100435 | 1GCPYFED1KZ150140 | 1GCPYFED1KZ104369 | 1GCPYFED1KZ165026 | 1GCPYFED1KZ102007; 1GCPYFED1KZ111595 | 1GCPYFED1KZ183526; 1GCPYFED1KZ157959 | 1GCPYFED1KZ137954 | 1GCPYFED1KZ154348

1GCPYFED1KZ174454; 1GCPYFED1KZ177869; 1GCPYFED1KZ134715; 1GCPYFED1KZ172946

1GCPYFED1KZ117283; 1GCPYFED1KZ142331; 1GCPYFED1KZ171182 | 1GCPYFED1KZ198513; 1GCPYFED1KZ110186 | 1GCPYFED1KZ175247

1GCPYFED1KZ116814; 1GCPYFED1KZ134049; 1GCPYFED1KZ137985; 1GCPYFED1KZ130325 | 1GCPYFED1KZ161106 | 1GCPYFED1KZ123701 | 1GCPYFED1KZ189861

1GCPYFED1KZ118806 | 1GCPYFED1KZ196793 | 1GCPYFED1KZ120264; 1GCPYFED1KZ114867; 1GCPYFED1KZ162014; 1GCPYFED1KZ180688 | 1GCPYFED1KZ119096 | 1GCPYFED1KZ175085 | 1GCPYFED1KZ170002; 1GCPYFED1KZ113511 | 1GCPYFED1KZ120099

1GCPYFED1KZ147402; 1GCPYFED1KZ198009 | 1GCPYFED1KZ121219 | 1GCPYFED1KZ104842; 1GCPYFED1KZ177662; 1GCPYFED1KZ149442; 1GCPYFED1KZ135234 | 1GCPYFED1KZ136187 | 1GCPYFED1KZ188466 | 1GCPYFED1KZ117431; 1GCPYFED1KZ196115; 1GCPYFED1KZ107885 | 1GCPYFED1KZ158254 | 1GCPYFED1KZ143687 | 1GCPYFED1KZ123214; 1GCPYFED1KZ185504

1GCPYFED1KZ157881; 1GCPYFED1KZ195479; 1GCPYFED1KZ178469 | 1GCPYFED1KZ192078

1GCPYFED1KZ190976; 1GCPYFED1KZ134438 | 1GCPYFED1KZ138781 | 1GCPYFED1KZ195367; 1GCPYFED1KZ106901; 1GCPYFED1KZ179931; 1GCPYFED1KZ131720 | 1GCPYFED1KZ123231 | 1GCPYFED1KZ175197 | 1GCPYFED1KZ153605 | 1GCPYFED1KZ163552 | 1GCPYFED1KZ198589 | 1GCPYFED1KZ137632; 1GCPYFED1KZ154205; 1GCPYFED1KZ111340 | 1GCPYFED1KZ193764; 1GCPYFED1KZ118854 | 1GCPYFED1KZ154639; 1GCPYFED1KZ145522 | 1GCPYFED1KZ176771; 1GCPYFED1KZ109832 | 1GCPYFED1KZ148050; 1GCPYFED1KZ182201; 1GCPYFED1KZ137971 | 1GCPYFED1KZ192419 | 1GCPYFED1KZ167987 | 1GCPYFED1KZ101858 | 1GCPYFED1KZ175006 | 1GCPYFED1KZ137534; 1GCPYFED1KZ199581 | 1GCPYFED1KZ174227; 1GCPYFED1KZ185907 | 1GCPYFED1KZ171084 | 1GCPYFED1KZ168623 | 1GCPYFED1KZ131684 | 1GCPYFED1KZ185034

1GCPYFED1KZ112763 | 1GCPYFED1KZ135251 | 1GCPYFED1KZ143740; 1GCPYFED1KZ144273 | 1GCPYFED1KZ119003; 1GCPYFED1KZ131555 | 1GCPYFED1KZ183736 | 1GCPYFED1KZ161560; 1GCPYFED1KZ141972 | 1GCPYFED1KZ198043; 1GCPYFED1KZ140224 | 1GCPYFED1KZ120801 | 1GCPYFED1KZ121821 | 1GCPYFED1KZ151479 | 1GCPYFED1KZ154818; 1GCPYFED1KZ171649 | 1GCPYFED1KZ141566; 1GCPYFED1KZ179248

1GCPYFED1KZ148470 | 1GCPYFED1KZ149215 | 1GCPYFED1KZ164068

1GCPYFED1KZ134388 | 1GCPYFED1KZ150784; 1GCPYFED1KZ162319 | 1GCPYFED1KZ124721 | 1GCPYFED1KZ126260 | 1GCPYFED1KZ105456 | 1GCPYFED1KZ103061 | 1GCPYFED1KZ191495 | 1GCPYFED1KZ118918 | 1GCPYFED1KZ177080 | 1GCPYFED1KZ178617; 1GCPYFED1KZ147867 | 1GCPYFED1KZ142362 | 1GCPYFED1KZ194915; 1GCPYFED1KZ159341 | 1GCPYFED1KZ157833 | 1GCPYFED1KZ148078 | 1GCPYFED1KZ128705; 1GCPYFED1KZ171246 | 1GCPYFED1KZ199533 | 1GCPYFED1KZ101245 | 1GCPYFED1KZ126954 | 1GCPYFED1KZ110852

1GCPYFED1KZ178763 | 1GCPYFED1KZ180268 | 1GCPYFED1KZ133693 | 1GCPYFED1KZ186202 | 1GCPYFED1KZ127764 | 1GCPYFED1KZ117395

1GCPYFED1KZ102749 | 1GCPYFED1KZ114657; 1GCPYFED1KZ186541; 1GCPYFED1KZ198642 | 1GCPYFED1KZ130860 | 1GCPYFED1KZ192095 | 1GCPYFED1KZ110754 | 1GCPYFED1KZ152728; 1GCPYFED1KZ104100 | 1GCPYFED1KZ187950 | 1GCPYFED1KZ184918; 1GCPYFED1KZ170470; 1GCPYFED1KZ170615; 1GCPYFED1KZ144922

1GCPYFED1KZ115145 | 1GCPYFED1KZ188497 | 1GCPYFED1KZ121527; 1GCPYFED1KZ103576; 1GCPYFED1KZ189617 | 1GCPYFED1KZ160716 | 1GCPYFED1KZ115422 | 1GCPYFED1KZ100225 | 1GCPYFED1KZ171635 | 1GCPYFED1KZ117218 | 1GCPYFED1KZ126033; 1GCPYFED1KZ148176 | 1GCPYFED1KZ155547 | 1GCPYFED1KZ153555; 1GCPYFED1KZ178519 | 1GCPYFED1KZ186216 | 1GCPYFED1KZ150672 | 1GCPYFED1KZ173563 | 1GCPYFED1KZ118644 | 1GCPYFED1KZ171909

1GCPYFED1KZ113816 |

1GCPYFED1KZ191805

| 1GCPYFED1KZ134598 | 1GCPYFED1KZ108180 | 1GCPYFED1KZ191352 | 1GCPYFED1KZ140725; 1GCPYFED1KZ145732 | 1GCPYFED1KZ135735; 1GCPYFED1KZ141745 | 1GCPYFED1KZ153426 | 1GCPYFED1KZ123052

1GCPYFED1KZ121964 | 1GCPYFED1KZ143981; 1GCPYFED1KZ128025 | 1GCPYFED1KZ132561; 1GCPYFED1KZ148162 | 1GCPYFED1KZ182053 | 1GCPYFED1KZ140918 | 1GCPYFED1KZ123102 | 1GCPYFED1KZ182490 | 1GCPYFED1KZ170016 | 1GCPYFED1KZ172235 | 1GCPYFED1KZ150655; 1GCPYFED1KZ181629; 1GCPYFED1KZ176933 | 1GCPYFED1KZ194073; 1GCPYFED1KZ163101 | 1GCPYFED1KZ121043

1GCPYFED1KZ136724 | 1GCPYFED1KZ158318 | 1GCPYFED1KZ133886

1GCPYFED1KZ125335 | 1GCPYFED1KZ197023 | 1GCPYFED1KZ121804 | 1GCPYFED1KZ193814; 1GCPYFED1KZ127909 | 1GCPYFED1KZ174955 | 1GCPYFED1KZ155936 | 1GCPYFED1KZ136092 | 1GCPYFED1KZ195286; 1GCPYFED1KZ104467; 1GCPYFED1KZ109619; 1GCPYFED1KZ112178 | 1GCPYFED1KZ182716 | 1GCPYFED1KZ198527 | 1GCPYFED1KZ142684 | 1GCPYFED1KZ148081; 1GCPYFED1KZ162594; 1GCPYFED1KZ137680; 1GCPYFED1KZ136206

1GCPYFED1KZ143625; 1GCPYFED1KZ163695 | 1GCPYFED1KZ198348; 1GCPYFED1KZ104615 | 1GCPYFED1KZ147738; 1GCPYFED1KZ149702 | 1GCPYFED1KZ135914 | 1GCPYFED1KZ129370 | 1GCPYFED1KZ112438; 1GCPYFED1KZ156536; 1GCPYFED1KZ175152; 1GCPYFED1KZ179105

1GCPYFED1KZ102816; 1GCPYFED1KZ111354 | 1GCPYFED1KZ112357

1GCPYFED1KZ123391

1GCPYFED1KZ170274 | 1GCPYFED1KZ156228 | 1GCPYFED1KZ165107; 1GCPYFED1KZ195014; 1GCPYFED1KZ180089 | 1GCPYFED1KZ197362; 1GCPYFED1KZ196745 | 1GCPYFED1KZ135895 | 1GCPYFED1KZ103500 | 1GCPYFED1KZ174602 | 1GCPYFED1KZ119633 | 1GCPYFED1KZ118403; 1GCPYFED1KZ155046; 1GCPYFED1KZ186524; 1GCPYFED1KZ166516 | 1GCPYFED1KZ104422 | 1GCPYFED1KZ163311; 1GCPYFED1KZ185700 | 1GCPYFED1KZ117929 | 1GCPYFED1KZ190749 | 1GCPYFED1KZ104596 | 1GCPYFED1KZ140787 | 1GCPYFED1KZ114190; 1GCPYFED1KZ193859; 1GCPYFED1KZ100077; 1GCPYFED1KZ198222; 1GCPYFED1KZ160392; 1GCPYFED1KZ166712 | 1GCPYFED1KZ116201 | 1GCPYFED1KZ115517 | 1GCPYFED1KZ140188 | 1GCPYFED1KZ189262; 1GCPYFED1KZ126842 | 1GCPYFED1KZ196647; 1GCPYFED1KZ147979 | 1GCPYFED1KZ187432; 1GCPYFED1KZ198463 | 1GCPYFED1KZ152745; 1GCPYFED1KZ109717; 1GCPYFED1KZ144581 | 1GCPYFED1KZ100967 | 1GCPYFED1KZ180884; 1GCPYFED1KZ118532; 1GCPYFED1KZ149764

1GCPYFED1KZ184417

1GCPYFED1KZ114075

1GCPYFED1KZ135038

1GCPYFED1KZ193831 | 1GCPYFED1KZ180948; 1GCPYFED1KZ199063; 1GCPYFED1KZ152664; 1GCPYFED1KZ181579 | 1GCPYFED1KZ153491 | 1GCPYFED1KZ129207 | 1GCPYFED1KZ122872; 1GCPYFED1KZ105067; 1GCPYFED1KZ116389 | 1GCPYFED1KZ148999; 1GCPYFED1KZ179203 | 1GCPYFED1KZ132978; 1GCPYFED1KZ184143; 1GCPYFED1KZ132592 | 1GCPYFED1KZ101732; 1GCPYFED1KZ186815 | 1GCPYFED1KZ187107; 1GCPYFED1KZ188919 | 1GCPYFED1KZ183042 | 1GCPYFED1KZ129160; 1GCPYFED1KZ158027 | 1GCPYFED1KZ123178 | 1GCPYFED1KZ124931; 1GCPYFED1KZ103173 | 1GCPYFED1KZ168086 | 1GCPYFED1KZ163602 | 1GCPYFED1KZ144712 | 1GCPYFED1KZ194736 | 1GCPYFED1KZ116716; 1GCPYFED1KZ135346; 1GCPYFED1KZ185972; 1GCPYFED1KZ159520 | 1GCPYFED1KZ174888 | 1GCPYFED1KZ194560 | 1GCPYFED1KZ189746 | 1GCPYFED1KZ130390 | 1GCPYFED1KZ126355 | 1GCPYFED1KZ167830 | 1GCPYFED1KZ171439; 1GCPYFED1KZ162210 | 1GCPYFED1KZ186961 | 1GCPYFED1KZ194235

1GCPYFED1KZ105165 | 1GCPYFED1KZ177290 | 1GCPYFED1KZ161395 | 1GCPYFED1KZ138859 | 1GCPYFED1KZ140899 | 1GCPYFED1KZ120815 | 1GCPYFED1KZ142510; 1GCPYFED1KZ191920; 1GCPYFED1KZ109961 | 1GCPYFED1KZ189343; 1GCPYFED1KZ113301; 1GCPYFED1KZ118935 | 1GCPYFED1KZ159498; 1GCPYFED1KZ165186; 1GCPYFED1KZ175281 | 1GCPYFED1KZ125965; 1GCPYFED1KZ199743; 1GCPYFED1KZ133046; 1GCPYFED1KZ198236 | 1GCPYFED1KZ197894; 1GCPYFED1KZ161624 | 1GCPYFED1KZ192632 | 1GCPYFED1KZ105750 | 1GCPYFED1KZ189729 | 1GCPYFED1KZ146945; 1GCPYFED1KZ139123 | 1GCPYFED1KZ182733; 1GCPYFED1KZ136125; 1GCPYFED1KZ183705; 1GCPYFED1KZ121236 | 1GCPYFED1KZ191612

1GCPYFED1KZ115033; 1GCPYFED1KZ132849; 1GCPYFED1KZ152955; 1GCPYFED1KZ118059 | 1GCPYFED1KZ156133; 1GCPYFED1KZ173112 | 1GCPYFED1KZ192386; 1GCPYFED1KZ194977; 1GCPYFED1KZ153149 | 1GCPYFED1KZ147903 | 1GCPYFED1KZ144998; 1GCPYFED1KZ180397 | 1GCPYFED1KZ185681 | 1GCPYFED1KZ180349; 1GCPYFED1KZ126551 | 1GCPYFED1KZ130180; 1GCPYFED1KZ184014; 1GCPYFED1KZ154267 | 1GCPYFED1KZ135203; 1GCPYFED1KZ178651 | 1GCPYFED1KZ156570

1GCPYFED1KZ157735; 1GCPYFED1KZ181002

1GCPYFED1KZ198740 | 1GCPYFED1KZ166774; 1GCPYFED1KZ122015;

1GCPYFED1KZ134617

; 1GCPYFED1KZ156813 | 1GCPYFED1KZ121060; 1GCPYFED1KZ167102 | 1GCPYFED1KZ196910 | 1GCPYFED1KZ144760 | 1GCPYFED1KZ127750; 1GCPYFED1KZ158948; 1GCPYFED1KZ125108; 1GCPYFED1KZ141664; 1GCPYFED1KZ185521

1GCPYFED1KZ154253 | 1GCPYFED1KZ163096; 1GCPYFED1KZ174096 | 1GCPYFED1KZ169951 | 1GCPYFED1KZ163762; 1GCPYFED1KZ123343; 1GCPYFED1KZ194204; 1GCPYFED1KZ120894 | 1GCPYFED1KZ175619; 1GCPYFED1KZ117901 | 1GCPYFED1KZ139767 | 1GCPYFED1KZ150641

1GCPYFED1KZ128090

1GCPYFED1KZ161042 | 1GCPYFED1KZ154351 | 1GCPYFED1KZ199614 | 1GCPYFED1KZ186183 | 1GCPYFED1KZ145326 | 1GCPYFED1KZ126386 | 1GCPYFED1KZ172879 | 1GCPYFED1KZ132527;

1GCPYFED1KZ136416

; 1GCPYFED1KZ105540 | 1GCPYFED1KZ129417; 1GCPYFED1KZ103660; 1GCPYFED1KZ106199 | 1GCPYFED1KZ163132 | 1GCPYFED1KZ108292 | 1GCPYFED1KZ134844 | 1GCPYFED1KZ100449 | 1GCPYFED1KZ103075; 1GCPYFED1KZ177922 | 1GCPYFED1KZ147626 | 1GCPYFED1KZ106509 | 1GCPYFED1KZ130518 | 1GCPYFED1KZ199936 | 1GCPYFED1KZ169027

1GCPYFED1KZ193795 | 1GCPYFED1KZ128526 | 1GCPYFED1KZ187608; 1GCPYFED1KZ110981; 1GCPYFED1KZ169920; 1GCPYFED1KZ160456

1GCPYFED1KZ129501; 1GCPYFED1KZ150431 | 1GCPYFED1KZ163793 | 1GCPYFED1KZ169366 | 1GCPYFED1KZ170131 | 1GCPYFED1KZ166211 | 1GCPYFED1KZ138862 | 1GCPYFED1KZ126968 | 1GCPYFED1KZ121737; 1GCPYFED1KZ113749; 1GCPYFED1KZ194851 | 1GCPYFED1KZ163437; 1GCPYFED1KZ166032; 1GCPYFED1KZ167553

1GCPYFED1KZ180870 | 1GCPYFED1KZ187110 | 1GCPYFED1KZ175233; 1GCPYFED1KZ152227; 1GCPYFED1KZ118028 | 1GCPYFED1KZ138070 | 1GCPYFED1KZ142586 | 1GCPYFED1KZ187799; 1GCPYFED1KZ135752; 1GCPYFED1KZ177435; 1GCPYFED1KZ120054 | 1GCPYFED1KZ163440; 1GCPYFED1KZ156021 | 1GCPYFED1KZ167973; 1GCPYFED1KZ128235

1GCPYFED1KZ183767; 1GCPYFED1KZ116862; 1GCPYFED1KZ163504 | 1GCPYFED1KZ192923; 1GCPYFED1KZ128400 | 1GCPYFED1KZ184188 | 1GCPYFED1KZ159873 | 1GCPYFED1KZ169447

1GCPYFED1KZ111533 | 1GCPYFED1KZ193084 | 1GCPYFED1KZ156018 | 1GCPYFED1KZ162949 | 1GCPYFED1KZ172333; 1GCPYFED1KZ197510; 1GCPYFED1KZ110446 | 1GCPYFED1KZ173451 | 1GCPYFED1KZ174583 | 1GCPYFED1KZ112696; 1GCPYFED1KZ106462 | 1GCPYFED1KZ147111 | 1GCPYFED1KZ120930

1GCPYFED1KZ138490 | 1GCPYFED1KZ171375 | 1GCPYFED1KZ194137; 1GCPYFED1KZ132897 | 1GCPYFED1KZ118000 | 1GCPYFED1KZ173904 | 1GCPYFED1KZ196843 | 1GCPYFED1KZ137842 | 1GCPYFED1KZ181503; 1GCPYFED1KZ190217 | 1GCPYFED1KZ164362; 1GCPYFED1KZ160859 | 1GCPYFED1KZ188452 | 1GCPYFED1KZ145813 | 1GCPYFED1KZ193697 | 1GCPYFED1KZ136366 | 1GCPYFED1KZ131944 | 1GCPYFED1KZ107790 | 1GCPYFED1KZ156150

1GCPYFED1KZ120507 | 1GCPYFED1KZ181601 | 1GCPYFED1KZ180917 | 1GCPYFED1KZ165463; 1GCPYFED1KZ161509; 1GCPYFED1KZ153300

1GCPYFED1KZ122189 | 1GCPYFED1KZ199824; 1GCPYFED1KZ123844 | 1GCPYFED1KZ123911 | 1GCPYFED1KZ182005; 1GCPYFED1KZ131782; 1GCPYFED1KZ187172 | 1GCPYFED1KZ177077

1GCPYFED1KZ113458 | 1GCPYFED1KZ111872; 1GCPYFED1KZ182120 | 1GCPYFED1KZ126436; 1GCPYFED1KZ113430; 1GCPYFED1KZ147948; 1GCPYFED1KZ109233

1GCPYFED1KZ198995 | 1GCPYFED1KZ145827; 1GCPYFED1KZ130017 | 1GCPYFED1KZ101908 | 1GCPYFED1KZ160215; 1GCPYFED1KZ174549; 1GCPYFED1KZ182439 | 1GCPYFED1KZ126727; 1GCPYFED1KZ149747 | 1GCPYFED1KZ148341 | 1GCPYFED1KZ151935 | 1GCPYFED1KZ141812; 1GCPYFED1KZ197863; 1GCPYFED1KZ159002 | 1GCPYFED1KZ195854 | 1GCPYFED1KZ161851 | 1GCPYFED1KZ118949; 1GCPYFED1KZ179735; 1GCPYFED1KZ189374 | 1GCPYFED1KZ153684 | 1GCPYFED1KZ119258; 1GCPYFED1KZ174213; 1GCPYFED1KZ154091 | 1GCPYFED1KZ126341; 1GCPYFED1KZ142135 | 1GCPYFED1KZ190783 | 1GCPYFED1KZ188869 | 1GCPYFED1KZ140501 | 1GCPYFED1KZ164412; 1GCPYFED1KZ143236 | 1GCPYFED1KZ181565 | 1GCPYFED1KZ127974 | 1GCPYFED1KZ173983; 1GCPYFED1KZ113704; 1GCPYFED1KZ169450; 1GCPYFED1KZ143589 | 1GCPYFED1KZ171263 | 1GCPYFED1KZ141275 | 1GCPYFED1KZ122547; 1GCPYFED1KZ144063 |

1GCPYFED1KZ158089

| 1GCPYFED1KZ174793

1GCPYFED1KZ113105; 1GCPYFED1KZ120880; 1GCPYFED1KZ186166 | 1GCPYFED1KZ196230; 1GCPYFED1KZ161610 | 1GCPYFED1KZ113492 | 1GCPYFED1KZ134357; 1GCPYFED1KZ164555 | 1GCPYFED1KZ168167 | 1GCPYFED1KZ198544 | 1GCPYFED1KZ107238

1GCPYFED1KZ170288 | 1GCPYFED1KZ144404

1GCPYFED1KZ168024 | 1GCPYFED1KZ157265

1GCPYFED1KZ125710 | 1GCPYFED1KZ136898 | 1GCPYFED1KZ133225; 1GCPYFED1KZ154379 | 1GCPYFED1KZ118773; 1GCPYFED1KZ106882 | 1GCPYFED1KZ193294; 1GCPYFED1KZ171232; 1GCPYFED1KZ134567 | 1GCPYFED1KZ116294 | 1GCPYFED1KZ111631 | 1GCPYFED1KZ101200 | 1GCPYFED1KZ163230; 1GCPYFED1KZ176947

1GCPYFED1KZ165754; 1GCPYFED1KZ151868 | 1GCPYFED1KZ103738 | 1GCPYFED1KZ188578 | 1GCPYFED1KZ158660; 1GCPYFED1KZ175314 | 1GCPYFED1KZ150171; 1GCPYFED1KZ199791 | 1GCPYFED1KZ198835 | 1GCPYFED1KZ149828 | 1GCPYFED1KZ156648 | 1GCPYFED1KZ179976

1GCPYFED1KZ173840 | 1GCPYFED1KZ187785; 1GCPYFED1KZ148744; 1GCPYFED1KZ172493 | 1GCPYFED1KZ115498; 1GCPYFED1KZ148761

1GCPYFED1KZ131409

1GCPYFED1KZ197782 | 1GCPYFED1KZ111404 | 1GCPYFED1KZ112391 | 1GCPYFED1KZ191917; 1GCPYFED1KZ162546 | 1GCPYFED1KZ185373 | 1GCPYFED1KZ120457 | 1GCPYFED1KZ125903; 1GCPYFED1KZ169545 | 1GCPYFED1KZ129756 | 1GCPYFED1KZ199841; 1GCPYFED1KZ169142; 1GCPYFED1KZ199158 | 1GCPYFED1KZ158092 | 1GCPYFED1KZ105764 | 1GCPYFED1KZ118448 | 1GCPYFED1KZ113122; 1GCPYFED1KZ110172; 1GCPYFED1KZ181470 | 1GCPYFED1KZ179718; 1GCPYFED1KZ131927; 1GCPYFED1KZ193800; 1GCPYFED1KZ109426 | 1GCPYFED1KZ145746 | 1GCPYFED1KZ150168 | 1GCPYFED1KZ195921; 1GCPYFED1KZ193778 | 1GCPYFED1KZ192761 | 1GCPYFED1KZ130311; 1GCPYFED1KZ119809 | 1GCPYFED1KZ177709; 1GCPYFED1KZ197443 | 1GCPYFED1KZ159517 | 1GCPYFED1KZ142412; 1GCPYFED1KZ149750; 1GCPYFED1KZ125495 | 1GCPYFED1KZ147190 | 1GCPYFED1KZ191481; 1GCPYFED1KZ121009 | 1GCPYFED1KZ196468 | 1GCPYFED1KZ196017 |

1GCPYFED1KZ144323



1GCPYFED1KZ114464; 1GCPYFED1KZ166984 | 1GCPYFED1KZ170923 | 1GCPYFED1KZ118238 | 1GCPYFED1KZ192758 | 1GCPYFED1KZ193053 | 1GCPYFED1KZ100063; 1GCPYFED1KZ193943; 1GCPYFED1KZ143169; 1GCPYFED1KZ178987 | 1GCPYFED1KZ129014 | 1GCPYFED1KZ192128 | 1GCPYFED1KZ185289; 1GCPYFED1KZ120314 | 1GCPYFED1KZ108535 | 1GCPYFED1KZ149067

1GCPYFED1KZ193716; 1GCPYFED1KZ159694 | 1GCPYFED1KZ176110 | 1GCPYFED1KZ110897 | 1GCPYFED1KZ194980 | 1GCPYFED1KZ129109; 1GCPYFED1KZ141552 | 1GCPYFED1KZ152129 | 1GCPYFED1KZ141146 | 1GCPYFED1KZ173188; 1GCPYFED1KZ147965; 1GCPYFED1KZ156746 | 1GCPYFED1KZ160327

1GCPYFED1KZ194252 | 1GCPYFED1KZ136772; 1GCPYFED1KZ142264 | 1GCPYFED1KZ137887; 1GCPYFED1KZ137789; 1GCPYFED1KZ178231 | 1GCPYFED1KZ128932; 1GCPYFED1KZ183896; 1GCPYFED1KZ177094 | 1GCPYFED1KZ151420 | 1GCPYFED1KZ175717 | 1GCPYFED1KZ192193 | 1GCPYFED1KZ150266; 1GCPYFED1KZ132639 | 1GCPYFED1KZ110169 | 1GCPYFED1KZ132950 | 1GCPYFED1KZ144614; 1GCPYFED1KZ195207 | 1GCPYFED1KZ188449 | 1GCPYFED1KZ182828 | 1GCPYFED1KZ162773 | 1GCPYFED1KZ159453; 1GCPYFED1KZ101035

1GCPYFED1KZ152986; 1GCPYFED1KZ138635

1GCPYFED1KZ155595; 1GCPYFED1KZ135024 | 1GCPYFED1KZ149893 | 1GCPYFED1KZ157394 | 1GCPYFED1KZ189892 | 1GCPYFED1KZ176544; 1GCPYFED1KZ155886 | 1GCPYFED1KZ120006 | 1GCPYFED1KZ130843; 1GCPYFED1KZ158402; 1GCPYFED1KZ163115 | 1GCPYFED1KZ153264;

1GCPYFED1KZ146962

| 1GCPYFED1KZ129093 | 1GCPYFED1KZ166404; 1GCPYFED1KZ140952 | 1GCPYFED1KZ159095 | 1GCPYFED1KZ179590 | 1GCPYFED1KZ196583 | 1GCPYFED1KZ136335

1GCPYFED1KZ115890; 1GCPYFED1KZ170078 | 1GCPYFED1KZ110155 | 1GCPYFED1KZ164524 | 1GCPYFED1KZ173062

1GCPYFED1KZ133726; 1GCPYFED1KZ169772; 1GCPYFED1KZ119664; 1GCPYFED1KZ121141; 1GCPYFED1KZ186667 | 1GCPYFED1KZ102704 | 1GCPYFED1KZ187642 | 1GCPYFED1KZ131359 | 1GCPYFED1KZ112326 | 1GCPYFED1KZ167939 | 1GCPYFED1KZ155502 | 1GCPYFED1KZ107966; 1GCPYFED1KZ174650 | 1GCPYFED1KZ136853 | 1GCPYFED1KZ193215

1GCPYFED1KZ143303; 1GCPYFED1KZ141986 | 1GCPYFED1KZ119034 | 1GCPYFED1KZ134407 | 1GCPYFED1KZ104081; 1GCPYFED1KZ196969; 1GCPYFED1KZ192405 | 1GCPYFED1KZ194641;

1GCPYFED1KZ149148



1GCPYFED1KZ189116 | 1GCPYFED1KZ158710; 1GCPYFED1KZ194445; 1GCPYFED1KZ174860; 1GCPYFED1KZ192890 | 1GCPYFED1KZ181985 | 1GCPYFED1KZ145617; 1GCPYFED1KZ161414 | 1GCPYFED1KZ100306 | 1GCPYFED1KZ166242; 1GCPYFED1KZ115226; 1GCPYFED1KZ113752 | 1GCPYFED1KZ126419 | 1GCPYFED1KZ190833 | 1GCPYFED1KZ120376 | 1GCPYFED1KZ119521 | 1GCPYFED1KZ155872; 1GCPYFED1KZ133614 | 1GCPYFED1KZ168427 | 1GCPYFED1KZ123486 | 1GCPYFED1KZ136061 | 1GCPYFED1KZ146055 | 1GCPYFED1KZ148372 | 1GCPYFED1KZ184174; 1GCPYFED1KZ185597 | 1GCPYFED1KZ193618 | 1GCPYFED1KZ172560 | 1GCPYFED1KZ151918 | 1GCPYFED1KZ127957 | 1GCPYFED1KZ150591; 1GCPYFED1KZ167293 | 1GCPYFED1KZ198298 | 1GCPYFED1KZ129966 | 1GCPYFED1KZ141633; 1GCPYFED1KZ100841 | 1GCPYFED1KZ115730; 1GCPYFED1KZ136111 | 1GCPYFED1KZ134536 | 1GCPYFED1KZ126100 | 1GCPYFED1KZ162109; 1GCPYFED1KZ132429; 1GCPYFED1KZ154723; 1GCPYFED1KZ112956; 1GCPYFED1KZ102122; 1GCPYFED1KZ157900 | 1GCPYFED1KZ136156 | 1GCPYFED1KZ180691; 1GCPYFED1KZ134391 | 1GCPYFED1KZ182232; 1GCPYFED1KZ106655; 1GCPYFED1KZ152552; 1GCPYFED1KZ151109 | 1GCPYFED1KZ159503 | 1GCPYFED1KZ142183; 1GCPYFED1KZ194221 | 1GCPYFED1KZ183073 | 1GCPYFED1KZ157721 | 1GCPYFED1KZ186104; 1GCPYFED1KZ169481 | 1GCPYFED1KZ188712

1GCPYFED1KZ105781; 1GCPYFED1KZ179749 | 1GCPYFED1KZ198866; 1GCPYFED1KZ148694 | 1GCPYFED1KZ196874

1GCPYFED1KZ196664 | 1GCPYFED1KZ159467 | 1GCPYFED1KZ186894; 1GCPYFED1KZ155967 | 1GCPYFED1KZ188774; 1GCPYFED1KZ110365 | 1GCPYFED1KZ156553 | 1GCPYFED1KZ187365

1GCPYFED1KZ106767 | 1GCPYFED1KZ134861 | 1GCPYFED1KZ109541 | 1GCPYFED1KZ186555; 1GCPYFED1KZ190685; 1GCPYFED1KZ156083 | 1GCPYFED1KZ199645 | 1GCPYFED1KZ138215 | 1GCPYFED1KZ151742; 1GCPYFED1KZ155466; 1GCPYFED1KZ152387; 1GCPYFED1KZ112634 | 1GCPYFED1KZ185986 | 1GCPYFED1KZ196423 | 1GCPYFED1KZ126601 | 1GCPYFED1KZ187236 | 1GCPYFED1KZ142216

1GCPYFED1KZ161798 | 1GCPYFED1KZ186412 | 1GCPYFED1KZ184126

1GCPYFED1KZ143009 | 1GCPYFED1KZ145164 | 1GCPYFED1KZ191402 | 1GCPYFED1KZ195563; 1GCPYFED1KZ139039 | 1GCPYFED1KZ119650

1GCPYFED1KZ175684 | 1GCPYFED1KZ178455

1GCPYFED1KZ187978 | 1GCPYFED1KZ181310 | 1GCPYFED1KZ134729

1GCPYFED1KZ136643 | 1GCPYFED1KZ180724; 1GCPYFED1KZ149991; 1GCPYFED1KZ109359; 1GCPYFED1KZ140563

1GCPYFED1KZ148551 | 1GCPYFED1KZ137744 | 1GCPYFED1KZ191819 | 1GCPYFED1KZ150204 | 1GCPYFED1KZ189178

1GCPYFED1KZ198415; 1GCPYFED1KZ108258 | 1GCPYFED1KZ100175; 1GCPYFED1KZ117042

1GCPYFED1KZ150994; 1GCPYFED1KZ133581 | 1GCPYFED1KZ158285; 1GCPYFED1KZ119891 | 1GCPYFED1KZ183879 | 1GCPYFED1KZ159274 | 1GCPYFED1KZ173045; 1GCPYFED1KZ152390 | 1GCPYFED1KZ185017 |

1GCPYFED1KZ114125

; 1GCPYFED1KZ126940 | 1GCPYFED1KZ132057 | 1GCPYFED1KZ184255; 1GCPYFED1KZ199855;

1GCPYFED1KZ106039

; 1GCPYFED1KZ176057 | 1GCPYFED1KZ162112; 1GCPYFED1KZ172834 | 1GCPYFED1KZ107580 | 1GCPYFED1KZ102170; 1GCPYFED1KZ136867 | 1GCPYFED1KZ129627; 1GCPYFED1KZ150221

1GCPYFED1KZ187060 | 1GCPYFED1KZ102332; 1GCPYFED1KZ130308; 1GCPYFED1KZ167259 | 1GCPYFED1KZ190489 | 1GCPYFED1KZ182411 | 1GCPYFED1KZ170243; 1GCPYFED1KZ152275 | 1GCPYFED1KZ160232; 1GCPYFED1KZ138960

1GCPYFED1KZ177550 | 1GCPYFED1KZ188872 | 1GCPYFED1KZ187771; 1GCPYFED1KZ122094; 1GCPYFED1KZ149523; 1GCPYFED1KZ158268; 1GCPYFED1KZ101519; 1GCPYFED1KZ136030 | 1GCPYFED1KZ108065 | 1GCPYFED1KZ104162 | 1GCPYFED1KZ168489 | 1GCPYFED1KZ165124; 1GCPYFED1KZ153328; 1GCPYFED1KZ196440; 1GCPYFED1KZ195529

1GCPYFED1KZ100838; 1GCPYFED1KZ131362 | 1GCPYFED1KZ162966 | 1GCPYFED1KZ101794

1GCPYFED1KZ193361 |

1GCPYFED1KZ115873

| 1GCPYFED1KZ146587 | 1GCPYFED1KZ154902 | 1GCPYFED1KZ195174 | 1GCPYFED1KZ148243; 1GCPYFED1KZ156830 | 1GCPYFED1KZ166662

1GCPYFED1KZ163373; 1GCPYFED1KZ181517

1GCPYFED1KZ177323 | 1GCPYFED1KZ132883; 1GCPYFED1KZ136982; 1GCPYFED1KZ141518 | 1GCPYFED1KZ130759 | 1GCPYFED1KZ154138 | 1GCPYFED1KZ135265 | 1GCPYFED1KZ155189; 1GCPYFED1KZ128994 | 1GCPYFED1KZ188256; 1GCPYFED1KZ104114; 1GCPYFED1KZ197586 | 1GCPYFED1KZ181954 | 1GCPYFED1KZ166225; 1GCPYFED1KZ158688

1GCPYFED1KZ129935 | 1GCPYFED1KZ152776; 1GCPYFED1KZ192677 | 1GCPYFED1KZ185308 | 1GCPYFED1KZ115243 | 1GCPYFED1KZ154558 | 1GCPYFED1KZ112598; 1GCPYFED1KZ183218 | 1GCPYFED1KZ111905 | 1GCPYFED1KZ117171 | 1GCPYFED1KZ170355 | 1GCPYFED1KZ113640 | 1GCPYFED1KZ179069

1GCPYFED1KZ192839 | 1GCPYFED1KZ159386 | 1GCPYFED1KZ131605 | 1GCPYFED1KZ106204

1GCPYFED1KZ146542 | 1GCPYFED1KZ112830 | 1GCPYFED1KZ125948; 1GCPYFED1KZ154317 | 1GCPYFED1KZ113668

1GCPYFED1KZ111726; 1GCPYFED1KZ105831

1GCPYFED1KZ127618 | 1GCPYFED1KZ189567 | 1GCPYFED1KZ154608; 1GCPYFED1KZ145780; 1GCPYFED1KZ138182 | 1GCPYFED1KZ166449 | 1GCPYFED1KZ105036 | 1GCPYFED1KZ168783 | 1GCPYFED1KZ115565; 1GCPYFED1KZ138425; 1GCPYFED1KZ172994 | 1GCPYFED1KZ115713; 1GCPYFED1KZ188435 | 1GCPYFED1KZ166595

1GCPYFED1KZ197944 | 1GCPYFED1KZ150896 | 1GCPYFED1KZ131023 | 1GCPYFED1KZ171229

1GCPYFED1KZ163874 | 1GCPYFED1KZ191903

1GCPYFED1KZ165723 | 1GCPYFED1KZ105862 | 1GCPYFED1KZ125528 | 1GCPYFED1KZ158724 | 1GCPYFED1KZ166273 | 1GCPYFED1KZ190590; 1GCPYFED1KZ134939 | 1GCPYFED1KZ104999 | 1GCPYFED1KZ116165 | 1GCPYFED1KZ177757; 1GCPYFED1KZ173613; 1GCPYFED1KZ103688 | 1GCPYFED1KZ122435; 1GCPYFED1KZ128204; 1GCPYFED1KZ184076 | 1GCPYFED1KZ183137; 1GCPYFED1KZ162921; 1GCPYFED1KZ125478; 1GCPYFED1KZ123570 | 1GCPYFED1KZ124847 | 1GCPYFED1KZ173692; 1GCPYFED1KZ181176 | 1GCPYFED1KZ141468 | 1GCPYFED1KZ120474 | 1GCPYFED1KZ120281 |

1GCPYFED1KZ127344



1GCPYFED1KZ116604 | 1GCPYFED1KZ106932 | 1GCPYFED1KZ191724; 1GCPYFED1KZ178021; 1GCPYFED1KZ172638 | 1GCPYFED1KZ130776 | 1GCPYFED1KZ124850 | 1GCPYFED1KZ117994; 1GCPYFED1KZ198074; 1GCPYFED1KZ193473; 1GCPYFED1KZ123004 | 1GCPYFED1KZ189830 | 1GCPYFED1KZ181758 | 1GCPYFED1KZ186121 | 1GCPYFED1KZ136786 | 1GCPYFED1KZ196521 | 1GCPYFED1KZ195689 | 1GCPYFED1KZ199984 | 1GCPYFED1KZ127165 | 1GCPYFED1KZ112360 | 1GCPYFED1KZ119213 | 1GCPYFED1KZ135931; 1GCPYFED1KZ139087 | 1GCPYFED1KZ178634 | 1GCPYFED1KZ174910 | 1GCPYFED1KZ164474 | 1GCPYFED1KZ198950 | 1GCPYFED1KZ165348 | 1GCPYFED1KZ170498 | 1GCPYFED1KZ132026 | 1GCPYFED1KZ170680 | 1GCPYFED1KZ121382; 1GCPYFED1KZ103884 | 1GCPYFED1KZ139798 | 1GCPYFED1KZ124315; 1GCPYFED1KZ143267; 1GCPYFED1KZ171005 | 1GCPYFED1KZ112522; 1GCPYFED1KZ147691 | 1GCPYFED1KZ161400 | 1GCPYFED1KZ133466; 1GCPYFED1KZ149294 | 1GCPYFED1KZ155497 | 1GCPYFED1KZ179685 | 1GCPYFED1KZ173448 | 1GCPYFED1KZ127442; 1GCPYFED1KZ100256 | 1GCPYFED1KZ104937; 1GCPYFED1KZ182358 | 1GCPYFED1KZ173370 | 1GCPYFED1KZ152048 | 1GCPYFED1KZ127859 | 1GCPYFED1KZ187981

1GCPYFED1KZ138554 | 1GCPYFED1KZ194378 | 1GCPYFED1KZ107501; 1GCPYFED1KZ182442

1GCPYFED1KZ121611 | 1GCPYFED1KZ196163

1GCPYFED1KZ145102; 1GCPYFED1KZ183445; 1GCPYFED1KZ187267; 1GCPYFED1KZ155919 | 1GCPYFED1KZ124587 | 1GCPYFED1KZ119759 | 1GCPYFED1KZ136884 | 1GCPYFED1KZ190766; 1GCPYFED1KZ184594 | 1GCPYFED1KZ169013

1GCPYFED1KZ156844 | 1GCPYFED1KZ166693; 1GCPYFED1KZ154480; 1GCPYFED1KZ153071 | 1GCPYFED1KZ126114 | 1GCPYFED1KZ187026 | 1GCPYFED1KZ128798; 1GCPYFED1KZ126758 | 1GCPYFED1KZ110706 | 1GCPYFED1KZ104663; 1GCPYFED1KZ123696 | 1GCPYFED1KZ111600; 1GCPYFED1KZ131491; 1GCPYFED1KZ197748 | 1GCPYFED1KZ108941 | 1GCPYFED1KZ166113 | 1GCPYFED1KZ191898 | 1GCPYFED1KZ193912 | 1GCPYFED1KZ159162; 1GCPYFED1KZ160179 | 1GCPYFED1KZ133919; 1GCPYFED1KZ119616; 1GCPYFED1KZ143754 | 1GCPYFED1KZ100502 | 1GCPYFED1KZ183980; 1GCPYFED1KZ199659; 1GCPYFED1KZ133113 | 1GCPYFED1KZ107143 | 1GCPYFED1KZ171277; 1GCPYFED1KZ107627 | 1GCPYFED1KZ146816 | 1GCPYFED1KZ173255 | 1GCPYFED1KZ143480 | 1GCPYFED1KZ189181 | 1GCPYFED1KZ136934 |

1GCPYFED1KZ112441

| 1GCPYFED1KZ156326 | 1GCPYFED1KZ102167 | 1GCPYFED1KZ193666 | 1GCPYFED1KZ170100

1GCPYFED1KZ133595 | 1GCPYFED1KZ133676; 1GCPYFED1KZ197751 | 1GCPYFED1KZ148663; 1GCPYFED1KZ124220; 1GCPYFED1KZ176866; 1GCPYFED1KZ174812 | 1GCPYFED1KZ185535; 1GCPYFED1KZ186006 | 1GCPYFED1KZ139235 | 1GCPYFED1KZ106896 | 1GCPYFED1KZ129241 | 1GCPYFED1KZ137100; 1GCPYFED1KZ122452 | 1GCPYFED1KZ112424 | 1GCPYFED1KZ130826 | 1GCPYFED1KZ196700; 1GCPYFED1KZ100984; 1GCPYFED1KZ196373; 1GCPYFED1KZ174728 | 1GCPYFED1KZ122466 | 1GCPYFED1KZ146184 | 1GCPYFED1KZ189438; 1GCPYFED1KZ145844 | 1GCPYFED1KZ113508 | 1GCPYFED1KZ164961 | 1GCPYFED1KZ126534 | 1GCPYFED1KZ112603 | 1GCPYFED1KZ164989; 1GCPYFED1KZ163910; 1GCPYFED1KZ180786 | 1GCPYFED1KZ155970; 1GCPYFED1KZ158416 | 1GCPYFED1KZ182800; 1GCPYFED1KZ188581; 1GCPYFED1KZ137081 | 1GCPYFED1KZ186717; 1GCPYFED1KZ164734; 1GCPYFED1KZ178472 | 1GCPYFED1KZ139817

1GCPYFED1KZ153619 | 1GCPYFED1KZ102105; 1GCPYFED1KZ151238

1GCPYFED1KZ115789 | 1GCPYFED1KZ138263 | 1GCPYFED1KZ109135; 1GCPYFED1KZ153765 | 1GCPYFED1KZ108762 | 1GCPYFED1KZ106722; 1GCPYFED1KZ132124 | 1GCPYFED1KZ172459 | 1GCPYFED1KZ155712; 1GCPYFED1KZ162739

1GCPYFED1KZ130244 | 1GCPYFED1KZ151952 | 1GCPYFED1KZ101360 | 1GCPYFED1KZ121253 | 1GCPYFED1KZ127893

1GCPYFED1KZ166967 | 1GCPYFED1KZ146881 | 1GCPYFED1KZ142846 | 1GCPYFED1KZ145519; 1GCPYFED1KZ173949 | 1GCPYFED1KZ115159 | 1GCPYFED1KZ153832 | 1GCPYFED1KZ172350

1GCPYFED1KZ112164

1GCPYFED1KZ145455; 1GCPYFED1KZ185485; 1GCPYFED1KZ148534 | 1GCPYFED1KZ131202 | 1GCPYFED1KZ184983

1GCPYFED1KZ141549 | 1GCPYFED1KZ112505 | 1GCPYFED1KZ111581 | 1GCPYFED1KZ188905; 1GCPYFED1KZ151577 | 1GCPYFED1KZ106378; 1GCPYFED1KZ170971 | 1GCPYFED1KZ151241 | 1GCPYFED1KZ108454 | 1GCPYFED1KZ124170 | 1GCPYFED1KZ146802 | 1GCPYFED1KZ171716 | 1GCPYFED1KZ169321; 1GCPYFED1KZ163745 | 1GCPYFED1KZ156262; 1GCPYFED1KZ101326; 1GCPYFED1KZ144192 | 1GCPYFED1KZ105523; 1GCPYFED1KZ176821 | 1GCPYFED1KZ165804 | 1GCPYFED1KZ139297 | 1GCPYFED1KZ186359; 1GCPYFED1KZ138117; 1GCPYFED1KZ135900 | 1GCPYFED1KZ161915; 1GCPYFED1KZ130602 | 1GCPYFED1KZ150798 | 1GCPYFED1KZ170954; 1GCPYFED1KZ126145

1GCPYFED1KZ166578; 1GCPYFED1KZ154933; 1GCPYFED1KZ149425 | 1GCPYFED1KZ161333; 1GCPYFED1KZ156214 | 1GCPYFED1KZ146363 | 1GCPYFED1KZ112911 | 1GCPYFED1KZ168833 | 1GCPYFED1KZ101780; 1GCPYFED1KZ179850 | 1GCPYFED1KZ194994 | 1GCPYFED1KZ176690; 1GCPYFED1KZ153216 | 1GCPYFED1KZ164491 | 1GCPYFED1KZ191884 | 1GCPYFED1KZ129143 | 1GCPYFED1KZ196258 | 1GCPYFED1KZ160442

1GCPYFED1KZ141325 | 1GCPYFED1KZ116649 | 1GCPYFED1KZ183882; 1GCPYFED1KZ152017 | 1GCPYFED1KZ127649 | 1GCPYFED1KZ110138 | 1GCPYFED1KZ163275; 1GCPYFED1KZ170727 | 1GCPYFED1KZ101763 | 1GCPYFED1KZ141096; 1GCPYFED1KZ110849 | 1GCPYFED1KZ178052; 1GCPYFED1KZ187883; 1GCPYFED1KZ106235 | 1GCPYFED1KZ169044

1GCPYFED1KZ124119 | 1GCPYFED1KZ120331; 1GCPYFED1KZ165737; 1GCPYFED1KZ139882 | 1GCPYFED1KZ190041; 1GCPYFED1KZ180528 | 1GCPYFED1KZ153670; 1GCPYFED1KZ189360; 1GCPYFED1KZ165267 | 1GCPYFED1KZ100399 | 1GCPYFED1KZ180416 | 1GCPYFED1KZ192047 | 1GCPYFED1KZ107899 | 1GCPYFED1KZ114979 | 1GCPYFED1KZ111080 | 1GCPYFED1KZ130499 | 1GCPYFED1KZ149196 | 1GCPYFED1KZ155340 | 1GCPYFED1KZ172221 | 1GCPYFED1KZ141129 | 1GCPYFED1KZ122533 | 1GCPYFED1KZ188595 | 1GCPYFED1KZ103867; 1GCPYFED1KZ189665 | 1GCPYFED1KZ101410 | 1GCPYFED1KZ133063

1GCPYFED1KZ191741 | 1GCPYFED1KZ142796; 1GCPYFED1KZ198320; 1GCPYFED1KZ156200; 1GCPYFED1KZ173305; 1GCPYFED1KZ198687; 1GCPYFED1KZ158433; 1GCPYFED1KZ128199

1GCPYFED1KZ168654

| 1GCPYFED1KZ162143; 1GCPYFED1KZ129837 | 1GCPYFED1KZ129949 | 1GCPYFED1KZ183221; 1GCPYFED1KZ131734 | 1GCPYFED1KZ104243; 1GCPYFED1KZ173093; 1GCPYFED1KZ191240 | 1GCPYFED1KZ111838 |

1GCPYFED1KZ174115

; 1GCPYFED1KZ138179 | 1GCPYFED1KZ163227 | 1GCPYFED1KZ167195 | 1GCPYFED1KZ196504; 1GCPYFED1KZ150820 |

1GCPYFED1KZ173823

| 1GCPYFED1KZ178424 | 1GCPYFED1KZ186443; 1GCPYFED1KZ185440; 1GCPYFED1KZ131054 | 1GCPYFED1KZ110494 | 1GCPYFED1KZ191982 | 1GCPYFED1KZ128879 | 1GCPYFED1KZ139803 | 1GCPYFED1KZ111953; 1GCPYFED1KZ172249; 1GCPYFED1KZ153796; 1GCPYFED1KZ172736 | 1GCPYFED1KZ185423; 1GCPYFED1KZ192887 | 1GCPYFED1KZ154527 | 1GCPYFED1KZ148677; 1GCPYFED1KZ126548 | 1GCPYFED1KZ154303; 1GCPYFED1KZ180626

1GCPYFED1KZ124055 | 1GCPYFED1KZ107479; 1GCPYFED1KZ179556; 1GCPYFED1KZ146654; 1GCPYFED1KZ176270 | 1GCPYFED1KZ170842; 1GCPYFED1KZ185115 | 1GCPYFED1KZ168704 | 1GCPYFED1KZ135461 | 1GCPYFED1KZ117719 | 1GCPYFED1KZ165415 | 1GCPYFED1KZ101343; 1GCPYFED1KZ168203 | 1GCPYFED1KZ119406; 1GCPYFED1KZ177385 | 1GCPYFED1KZ120748; 1GCPYFED1KZ167780 | 1GCPYFED1KZ110883

1GCPYFED1KZ122077

1GCPYFED1KZ123603

1GCPYFED1KZ165897 | 1GCPYFED1KZ191268

1GCPYFED1KZ144421 | 1GCPYFED1KZ105876; 1GCPYFED1KZ126484 | 1GCPYFED1KZ106946; 1GCPYFED1KZ183512; 1GCPYFED1KZ192310 | 1GCPYFED1KZ162286 | 1GCPYFED1KZ117574 | 1GCPYFED1KZ135704 | 1GCPYFED1KZ151000 | 1GCPYFED1KZ149621 | 1GCPYFED1KZ107661 | 1GCPYFED1KZ127313; 1GCPYFED1KZ168198 | 1GCPYFED1KZ198754; 1GCPYFED1KZ109846 | 1GCPYFED1KZ192517 | 1GCPYFED1KZ117462 | 1GCPYFED1KZ167889 | 1GCPYFED1KZ101309; 1GCPYFED1KZ188158; 1GCPYFED1KZ167049; 1GCPYFED1KZ142023 | 1GCPYFED1KZ130535; 1GCPYFED1KZ153118 | 1GCPYFED1KZ111287 | 1GCPYFED1KZ126257 | 1GCPYFED1KZ169156 | 1GCPYFED1KZ178441

1GCPYFED1KZ140420

; 1GCPYFED1KZ127599 | 1GCPYFED1KZ140014; 1GCPYFED1KZ195806; 1GCPYFED1KZ120751 | 1GCPYFED1KZ175037 | 1GCPYFED1KZ168508 | 1GCPYFED1KZ102296 | 1GCPYFED1KZ119194 | 1GCPYFED1KZ165060 | 1GCPYFED1KZ185437; 1GCPYFED1KZ156407 | 1GCPYFED1KZ128977; 1GCPYFED1KZ135458; 1GCPYFED1KZ122631 | 1GCPYFED1KZ112343 | 1GCPYFED1KZ173207

1GCPYFED1KZ119681 | 1GCPYFED1KZ117915 | 1GCPYFED1KZ130616 | 1GCPYFED1KZ142622 | 1GCPYFED1KZ147335; 1GCPYFED1KZ139963; 1GCPYFED1KZ118272 | 1GCPYFED1KZ170632 | 1GCPYFED1KZ101116; 1GCPYFED1KZ170677 | 1GCPYFED1KZ179301

1GCPYFED1KZ125075; 1GCPYFED1KZ167570 | 1GCPYFED1KZ120992; 1GCPYFED1KZ123293 | 1GCPYFED1KZ103495 | 1GCPYFED1KZ127053; 1GCPYFED1KZ121284; 1GCPYFED1KZ192596 | 1GCPYFED1KZ123424; 1GCPYFED1KZ114805; 1GCPYFED1KZ161817 | 1GCPYFED1KZ172641 | 1GCPYFED1KZ143978; 1GCPYFED1KZ107935 | 1GCPYFED1KZ164796; 1GCPYFED1KZ126212; 1GCPYFED1KZ177595; 1GCPYFED1KZ123455 | 1GCPYFED1KZ176608 | 1GCPYFED1KZ138506 | 1GCPYFED1KZ167715 | 1GCPYFED1KZ106347; 1GCPYFED1KZ178925 | 1GCPYFED1KZ149490 | 1GCPYFED1KZ166001; 1GCPYFED1KZ123939; 1GCPYFED1KZ113198 | 1GCPYFED1KZ161249 | 1GCPYFED1KZ120085 | 1GCPYFED1KZ185924 | 1GCPYFED1KZ117493; 1GCPYFED1KZ150879; 1GCPYFED1KZ153345 | 1GCPYFED1KZ162630; 1GCPYFED1KZ195059

1GCPYFED1KZ192176 | 1GCPYFED1KZ189259 | 1GCPYFED1KZ191688 | 1GCPYFED1KZ128154 | 1GCPYFED1KZ116490 | 1GCPYFED1KZ143995; 1GCPYFED1KZ148565 | 1GCPYFED1KZ124802; 1GCPYFED1KZ141339; 1GCPYFED1KZ137078 | 1GCPYFED1KZ123276 | 1GCPYFED1KZ182649 | 1GCPYFED1KZ111189; 1GCPYFED1KZ186989; 1GCPYFED1KZ134181 | 1GCPYFED1KZ196311 | 1GCPYFED1KZ131992; 1GCPYFED1KZ102444 | 1GCPYFED1KZ118756 | 1GCPYFED1KZ192825 | 1GCPYFED1KZ149618 | 1GCPYFED1KZ139316; 1GCPYFED1KZ146251; 1GCPYFED1KZ170467; 1GCPYFED1KZ131328; 1GCPYFED1KZ173028; 1GCPYFED1KZ100645 | 1GCPYFED1KZ157685 | 1GCPYFED1KZ147092 | 1GCPYFED1KZ117557 | 1GCPYFED1KZ121849 | 1GCPYFED1KZ182148 | 1GCPYFED1KZ100631 | 1GCPYFED1KZ176625; 1GCPYFED1KZ174678 | 1GCPYFED1KZ182375; 1GCPYFED1KZ167763 | 1GCPYFED1KZ155757 | 1GCPYFED1KZ151594 | 1GCPYFED1KZ103951 | 1GCPYFED1KZ143494 | 1GCPYFED1KZ169707 | 1GCPYFED1KZ187124 | 1GCPYFED1KZ127280; 1GCPYFED1KZ153121; 1GCPYFED1KZ103514; 1GCPYFED1KZ116831 | 1GCPYFED1KZ162613; 1GCPYFED1KZ171585 | 1GCPYFED1KZ159016; 1GCPYFED1KZ198365 | 1GCPYFED1KZ129644 | 1GCPYFED1KZ124637 | 1GCPYFED1KZ172204; 1GCPYFED1KZ148873 | 1GCPYFED1KZ122399 | 1GCPYFED1KZ117347; 1GCPYFED1KZ111435; 1GCPYFED1KZ151207; 1GCPYFED1KZ157718 | 1GCPYFED1KZ146010 | 1GCPYFED1KZ196812 | 1GCPYFED1KZ161834 | 1GCPYFED1KZ139851 | 1GCPYFED1KZ127148; 1GCPYFED1KZ175121; 1GCPYFED1KZ113282 | 1GCPYFED1KZ186281 | 1GCPYFED1KZ195160 | 1GCPYFED1KZ109152

1GCPYFED1KZ168847 | 1GCPYFED1KZ129465 | 1GCPYFED1KZ107420 | 1GCPYFED1KZ135718 | 1GCPYFED1KZ168072 | 1GCPYFED1KZ195904 | 1GCPYFED1KZ105473 | 1GCPYFED1KZ156620 | 1GCPYFED1KZ190847 | 1GCPYFED1KZ196681 |

1GCPYFED1KZ163325

; 1GCPYFED1KZ163177 | 1GCPYFED1KZ131118 | 1GCPYFED1KZ179136; 1GCPYFED1KZ129692; 1GCPYFED1KZ170114 | 1GCPYFED1KZ119793; 1GCPYFED1KZ187852 | 1GCPYFED1KZ170095; 1GCPYFED1KZ106798; 1GCPYFED1KZ100905 | 1GCPYFED1KZ151904 | 1GCPYFED1KZ102234; 1GCPYFED1KZ130454 | 1GCPYFED1KZ124427; 1GCPYFED1KZ132205

1GCPYFED1KZ160005 | 1GCPYFED1KZ187074 | 1GCPYFED1KZ103996 | 1GCPYFED1KZ100290 | 1GCPYFED1KZ132351; 1GCPYFED1KZ145858 | 1GCPYFED1KZ189035; 1GCPYFED1KZ170789; 1GCPYFED1KZ158500 | 1GCPYFED1KZ122855 | 1GCPYFED1KZ167990; 1GCPYFED1KZ131216; 1GCPYFED1KZ108633 | 1GCPYFED1KZ141860 | 1GCPYFED1KZ166886; 1GCPYFED1KZ127439; 1GCPYFED1KZ134522; 1GCPYFED1KZ124069; 1GCPYFED1KZ110740; 1GCPYFED1KZ158562 | 1GCPYFED1KZ116506 | 1GCPYFED1KZ148887 | 1GCPYFED1KZ151417 | 1GCPYFED1KZ143155 | 1GCPYFED1KZ102802; 1GCPYFED1KZ106459; 1GCPYFED1KZ100001 | 1GCPYFED1KZ134956; 1GCPYFED1KZ103559; 1GCPYFED1KZ123651; 1GCPYFED1KZ112620 | 1GCPYFED1KZ188208 | 1GCPYFED1KZ129529; 1GCPYFED1KZ186264 | 1GCPYFED1KZ145598 | 1GCPYFED1KZ128946 | 1GCPYFED1KZ146900 | 1GCPYFED1KZ168587 | 1GCPYFED1KZ196650; 1GCPYFED1KZ171036; 1GCPYFED1KZ101598; 1GCPYFED1KZ159257 | 1GCPYFED1KZ103366

1GCPYFED1KZ112732 | 1GCPYFED1KZ155743 | 1GCPYFED1KZ163065 | 1GCPYFED1KZ160554;

1GCPYFED1KZ123620

| 1GCPYFED1KZ151448 | 1GCPYFED1KZ190735 | 1GCPYFED1KZ141437 | 1GCPYFED1KZ128817 | 1GCPYFED1KZ152163; 1GCPYFED1KZ163888 | 1GCPYFED1KZ160876 | 1GCPYFED1KZ107594; 1GCPYFED1KZ167424 | 1GCPYFED1KZ171697; 1GCPYFED1KZ172574; 1GCPYFED1KZ198804 | 1GCPYFED1KZ145097 | 1GCPYFED1KZ194607 | 1GCPYFED1KZ103187 | 1GCPYFED1KZ132401 | 1GCPYFED1KZ104419; 1GCPYFED1KZ131703 | 1GCPYFED1KZ149229 | 1GCPYFED1KZ191870 | 1GCPYFED1KZ124766 | 1GCPYFED1KZ183719 | 1GCPYFED1KZ173918 | 1GCPYFED1KZ161364; 1GCPYFED1KZ113976 | 1GCPYFED1KZ176950 | 1GCPYFED1KZ166287

1GCPYFED1KZ100158; 1GCPYFED1KZ187513; 1GCPYFED1KZ104002; 1GCPYFED1KZ181162 | 1GCPYFED1KZ143771 | 1GCPYFED1KZ174129; 1GCPYFED1KZ115453 | 1GCPYFED1KZ196759 | 1GCPYFED1KZ186488 | 1GCPYFED1KZ185339; 1GCPYFED1KZ153569 | 1GCPYFED1KZ136044 | 1GCPYFED1KZ139011

1GCPYFED1KZ101973; 1GCPYFED1KZ157511 | 1GCPYFED1KZ184496; 1GCPYFED1KZ135797; 1GCPYFED1KZ157587 | 1GCPYFED1KZ116117 | 1GCPYFED1KZ138912; 1GCPYFED1KZ102623; 1GCPYFED1KZ179654 | 1GCPYFED1KZ100600; 1GCPYFED1KZ145889; 1GCPYFED1KZ102833 | 1GCPYFED1KZ192145 | 1GCPYFED1KZ118790; 1GCPYFED1KZ147321 | 1GCPYFED1KZ112858; 1GCPYFED1KZ179489; 1GCPYFED1KZ122838 | 1GCPYFED1KZ189486 | 1GCPYFED1KZ147156

1GCPYFED1KZ183333; 1GCPYFED1KZ179881 | 1GCPYFED1KZ151367; 1GCPYFED1KZ171618 | 1GCPYFED1KZ141650 | 1GCPYFED1KZ133404; 1GCPYFED1KZ117784 | 1GCPYFED1KZ101066; 1GCPYFED1KZ142734; 1GCPYFED1KZ117722; 1GCPYFED1KZ100998 | 1GCPYFED1KZ155810 | 1GCPYFED1KZ168380 | 1GCPYFED1KZ103741 | 1GCPYFED1KZ101634; 1GCPYFED1KZ162241 | 1GCPYFED1KZ143186; 1GCPYFED1KZ183851 | 1GCPYFED1KZ195918; 1GCPYFED1KZ146136 | 1GCPYFED1KZ151515; 1GCPYFED1KZ197247

1GCPYFED1KZ103058 | 1GCPYFED1KZ107692 | 1GCPYFED1KZ128056; 1GCPYFED1KZ161462

1GCPYFED1KZ125996 | 1GCPYFED1KZ117753 | 1GCPYFED1KZ145634 | 1GCPYFED1KZ113167 | 1GCPYFED1KZ161137 | 1GCPYFED1KZ195465 | 1GCPYFED1KZ165530 | 1GCPYFED1KZ199015 | 1GCPYFED1KZ136531

1GCPYFED1KZ157296; 1GCPYFED1KZ103626 | 1GCPYFED1KZ182893 | 1GCPYFED1KZ138053; 1GCPYFED1KZ155290 | 1GCPYFED1KZ144984 | 1GCPYFED1KZ174034; 1GCPYFED1KZ168928 | 1GCPYFED1KZ157153; 1GCPYFED1KZ105246; 1GCPYFED1KZ129191 | 1GCPYFED1KZ188709 | 1GCPYFED1KZ174339 | 1GCPYFED1KZ183672

1GCPYFED1KZ147612 | 1GCPYFED1KZ144774 | 1GCPYFED1KZ146024 | 1GCPYFED1KZ128414; 1GCPYFED1KZ184451; 1GCPYFED1KZ146508 | 1GCPYFED1KZ106008 | 1GCPYFED1KZ192873 | 1GCPYFED1KZ179430; 1GCPYFED1KZ101522 | 1GCPYFED1KZ103027

1GCPYFED1KZ132348 | 1GCPYFED1KZ155130 | 1GCPYFED1KZ147514; 1GCPYFED1KZ158447; 1GCPYFED1KZ188807 | 1GCPYFED1KZ169285 | 1GCPYFED1KZ180271 | 1GCPYFED1KZ158917; 1GCPYFED1KZ193201 | 1GCPYFED1KZ117476 | 1GCPYFED1KZ124279 | 1GCPYFED1KZ111869 | 1GCPYFED1KZ117168 | 1GCPYFED1KZ124248; 1GCPYFED1KZ183865 | 1GCPYFED1KZ165818 | 1GCPYFED1KZ112617 | 1GCPYFED1KZ113024 | 1GCPYFED1KZ189021 | 1GCPYFED1KZ175720; 1GCPYFED1KZ130888 | 1GCPYFED1KZ142104 | 1GCPYFED1KZ111368

1GCPYFED1KZ121513; 1GCPYFED1KZ144032; 1GCPYFED1KZ126677 | 1GCPYFED1KZ154172; 1GCPYFED1KZ179217 | 1GCPYFED1KZ189813 | 1GCPYFED1KZ145570 | 1GCPYFED1KZ141387; 1GCPYFED1KZ126775; 1GCPYFED1KZ157492; 1GCPYFED1KZ114819

1GCPYFED1KZ188984 | 1GCPYFED1KZ171506; 1GCPYFED1KZ132379 | 1GCPYFED1KZ106543; 1GCPYFED1KZ164782 | 1GCPYFED1KZ133130

1GCPYFED1KZ178276 | 1GCPYFED1KZ148114 | 1GCPYFED1KZ120586; 1GCPYFED1KZ175961

1GCPYFED1KZ149652 | 1GCPYFED1KZ161526 | 1GCPYFED1KZ179055; 1GCPYFED1KZ168184 | 1GCPYFED1KZ150414; 1GCPYFED1KZ124198; 1GCPYFED1KZ112584

1GCPYFED1KZ153829 | 1GCPYFED1KZ182487

1GCPYFED1KZ172168;

1GCPYFED1KZ195143

; 1GCPYFED1KZ128607 | 1GCPYFED1KZ186023; 1GCPYFED1KZ116747 | 1GCPYFED1KZ136741; 1GCPYFED1KZ180190 | 1GCPYFED1KZ110298; 1GCPYFED1KZ123441 | 1GCPYFED1KZ127098 | 1GCPYFED1KZ112651 | 1GCPYFED1KZ142913 | 1GCPYFED1KZ170517 | 1GCPYFED1KZ195739 | 1GCPYFED1KZ122404 | 1GCPYFED1KZ127196 | 1GCPYFED1KZ135783 | 1GCPYFED1KZ199872; 1GCPYFED1KZ162000; 1GCPYFED1KZ198933 | 1GCPYFED1KZ111144; 1GCPYFED1KZ140272 | 1GCPYFED1KZ124525 | 1GCPYFED1KZ142829 | 1GCPYFED1KZ143320 | 1GCPYFED1KZ146279 | 1GCPYFED1KZ195708 | 1GCPYFED1KZ188001; 1GCPYFED1KZ154298 | 1GCPYFED1KZ144483; 1GCPYFED1KZ174891 | 1GCPYFED1KZ109331

1GCPYFED1KZ124704 | 1GCPYFED1KZ179380 | 1GCPYFED1KZ135959; 1GCPYFED1KZ112875 | 1GCPYFED1KZ130146 | 1GCPYFED1KZ167746; 1GCPYFED1KZ133838; 1GCPYFED1KZ138344; 1GCPYFED1KZ168816; 1GCPYFED1KZ155404 | 1GCPYFED1KZ190699 | 1GCPYFED1KZ144497 | 1GCPYFED1KZ111662 | 1GCPYFED1KZ133953; 1GCPYFED1KZ174194

1GCPYFED1KZ173725; 1GCPYFED1KZ142815; 1GCPYFED1KZ147349; 1GCPYFED1KZ182425

1GCPYFED1KZ116828 | 1GCPYFED1KZ164278; 1GCPYFED1KZ184515

1GCPYFED1KZ195885 | 1GCPYFED1KZ142314; 1GCPYFED1KZ101097; 1GCPYFED1KZ103643 | 1GCPYFED1KZ172543 | 1GCPYFED1KZ171666; 1GCPYFED1KZ175894; 1GCPYFED1KZ133127; 1GCPYFED1KZ183252 | 1GCPYFED1KZ129336;

1GCPYFED1KZ149585

; 1GCPYFED1KZ171196 | 1GCPYFED1KZ131443 | 1GCPYFED1KZ139901 | 1GCPYFED1KZ186698; 1GCPYFED1KZ143091

1GCPYFED1KZ186328; 1GCPYFED1KZ156164 | 1GCPYFED1KZ187849; 1GCPYFED1KZ110074; 1GCPYFED1KZ142488

1GCPYFED1KZ151496 | 1GCPYFED1KZ177113 | 1GCPYFED1KZ177578; 1GCPYFED1KZ123407 | 1GCPYFED1KZ177712 | 1GCPYFED1KZ110480 | 1GCPYFED1KZ161347 | 1GCPYFED1KZ193599 | 1GCPYFED1KZ164376; 1GCPYFED1KZ115176; 1GCPYFED1KZ127733 | 1GCPYFED1KZ104873 | 1GCPYFED1KZ149182; 1GCPYFED1KZ133399 | 1GCPYFED1KZ100211; 1GCPYFED1KZ196132 | 1GCPYFED1KZ154981; 1GCPYFED1KZ172526 | 1GCPYFED1KZ156455; 1GCPYFED1KZ166080

1GCPYFED1KZ144564 | 1GCPYFED1KZ172039; 1GCPYFED1KZ169710; 1GCPYFED1KZ161011; 1GCPYFED1KZ114044 | 1GCPYFED1KZ131765 | 1GCPYFED1KZ175443 | 1GCPYFED1KZ107854 | 1GCPYFED1KZ120765 | 1GCPYFED1KZ173322 | 1GCPYFED1KZ101830 | 1GCPYFED1KZ185583 | 1GCPYFED1KZ171831 | 1GCPYFED1KZ140613 | 1GCPYFED1KZ146704 | 1GCPYFED1KZ182781; 1GCPYFED1KZ179492 | 1GCPYFED1KZ150669; 1GCPYFED1KZ140210 | 1GCPYFED1KZ194588 | 1GCPYFED1KZ146976 | 1GCPYFED1KZ127988 | 1GCPYFED1KZ154673; 1GCPYFED1KZ182585; 1GCPYFED1KZ108423; 1GCPYFED1KZ183395 | 1GCPYFED1KZ164992 | 1GCPYFED1KZ139428 | 1GCPYFED1KZ122788; 1GCPYFED1KZ181789; 1GCPYFED1KZ102301 | 1GCPYFED1KZ122810; 1GCPYFED1KZ138540; 1GCPYFED1KZ176432 | 1GCPYFED1KZ166354 | 1GCPYFED1KZ198771 | 1GCPYFED1KZ191657 | 1GCPYFED1KZ129420 | 1GCPYFED1KZ150381 | 1GCPYFED1KZ160537 | 1GCPYFED1KZ199726 | 1GCPYFED1KZ100807 | 1GCPYFED1KZ148713; 1GCPYFED1KZ187611 | 1GCPYFED1KZ155242 | 1GCPYFED1KZ137310 | 1GCPYFED1KZ109491; 1GCPYFED1KZ198592 | 1GCPYFED1KZ120037

1GCPYFED1KZ185793

1GCPYFED1KZ167407 | 1GCPYFED1KZ198169 | 1GCPYFED1KZ102587 |

1GCPYFED1KZ145388

| 1GCPYFED1KZ160957; 1GCPYFED1KZ120359

1GCPYFED1KZ133936 | 1GCPYFED1KZ119485

1GCPYFED1KZ130924 | 1GCPYFED1KZ171652 | 1GCPYFED1KZ167827 | 1GCPYFED1KZ153880

1GCPYFED1KZ182666 | 1GCPYFED1KZ126632; 1GCPYFED1KZ128476 | 1GCPYFED1KZ151840 | 1GCPYFED1KZ168556 | 1GCPYFED1KZ164247; 1GCPYFED1KZ130471 | 1GCPYFED1KZ165382; 1GCPYFED1KZ140286 | 1GCPYFED1KZ163650; 1GCPYFED1KZ155354; 1GCPYFED1KZ183266; 1GCPYFED1KZ144659 | 1GCPYFED1KZ121334 | 1GCPYFED1KZ112553; 1GCPYFED1KZ138716 | 1GCPYFED1KZ190508; 1GCPYFED1KZ163020 | 1GCPYFED1KZ189620 | 1GCPYFED1KZ148842; 1GCPYFED1KZ137016 | 1GCPYFED1KZ154429; 1GCPYFED1KZ163518 | 1GCPYFED1KZ132740 | 1GCPYFED1KZ158481 | 1GCPYFED1KZ178889 | 1GCPYFED1KZ187334

1GCPYFED1KZ130096; 1GCPYFED1KZ183820

1GCPYFED1KZ198284 | 1GCPYFED1KZ127084; 1GCPYFED1KZ180643; 1GCPYFED1KZ127151 | 1GCPYFED1KZ179847; 1GCPYFED1KZ171487

1GCPYFED1KZ107806 | 1GCPYFED1KZ121415 | 1GCPYFED1KZ176172; 1GCPYFED1KZ178407; 1GCPYFED1KZ135119 | 1GCPYFED1KZ175992; 1GCPYFED1KZ109328

1GCPYFED1KZ177547 | 1GCPYFED1KZ124332 | 1GCPYFED1KZ188306 | 1GCPYFED1KZ190525 | 1GCPYFED1KZ177340 | 1GCPYFED1KZ168668; 1GCPYFED1KZ159033 | 1GCPYFED1KZ180027; 1GCPYFED1KZ105151 | 1GCPYFED1KZ151790 | 1GCPYFED1KZ151028

1GCPYFED1KZ146637; 1GCPYFED1KZ159579 | 1GCPYFED1KZ184028; 1GCPYFED1KZ191626; 1GCPYFED1KZ198172; 1GCPYFED1KZ104324 | 1GCPYFED1KZ174406 | 1GCPYFED1KZ176253 | 1GCPYFED1KZ144337; 1GCPYFED1KZ129322; 1GCPYFED1KZ163499 | 1GCPYFED1KZ162322 | 1GCPYFED1KZ116974; 1GCPYFED1KZ193019 | 1GCPYFED1KZ124167 | 1GCPYFED1KZ133743

1GCPYFED1KZ182215; 1GCPYFED1KZ158111 | 1GCPYFED1KZ180741 | 1GCPYFED1KZ155905 | 1GCPYFED1KZ137968 | 1GCPYFED1KZ164023 | 1GCPYFED1KZ102721 | 1GCPYFED1KZ174468

1GCPYFED1KZ191061; 1GCPYFED1KZ177581 | 1GCPYFED1KZ100936 | 1GCPYFED1KZ197605; 1GCPYFED1KZ166824 | 1GCPYFED1KZ101004 | 1GCPYFED1KZ127067 | 1GCPYFED1KZ184062; 1GCPYFED1KZ190184; 1GCPYFED1KZ134830 | 1GCPYFED1KZ159050 | 1GCPYFED1KZ192209; 1GCPYFED1KZ181078 | 1GCPYFED1KZ164927 | 1GCPYFED1KZ160280; 1GCPYFED1KZ169111 | 1GCPYFED1KZ118076 | 1GCPYFED1KZ120667 |

1GCPYFED1KZ120605

; 1GCPYFED1KZ117266 | 1GCPYFED1KZ134570 | 1GCPYFED1KZ133841 | 1GCPYFED1KZ111483 | 1GCPYFED1KZ196437 | 1GCPYFED1KZ193277; 1GCPYFED1KZ189049 | 1GCPYFED1KZ143298

1GCPYFED1KZ107398

; 1GCPYFED1KZ121799 | 1GCPYFED1KZ152230; 1GCPYFED1KZ128266 | 1GCPYFED1KZ173238 | 1GCPYFED1KZ156309 | 1GCPYFED1KZ147271; 1GCPYFED1KZ146346 | 1GCPYFED1KZ157606 | 1GCPYFED1KZ110835 | 1GCPYFED1KZ147884; 1GCPYFED1KZ141888 | 1GCPYFED1KZ103092 | 1GCPYFED1KZ113041 | 1GCPYFED1KZ118319 | 1GCPYFED1KZ160621 | 1GCPYFED1KZ144869; 1GCPYFED1KZ184837 | 1GCPYFED1KZ171540 | 1GCPYFED1KZ165513; 1GCPYFED1KZ165379 | 1GCPYFED1KZ135170; 1GCPYFED1KZ162496; 1GCPYFED1KZ184675 | 1GCPYFED1KZ117333 | 1GCPYFED1KZ143690 | 1GCPYFED1KZ182795; 1GCPYFED1KZ197037; 1GCPYFED1KZ177693 | 1GCPYFED1KZ175927 | 1GCPYFED1KZ130342; 1GCPYFED1KZ154222 | 1GCPYFED1KZ188144; 1GCPYFED1KZ109300;

1GCPYFED1KZ198141

| 1GCPYFED1KZ147383 | 1GCPYFED1KZ119325; 1GCPYFED1KZ149327 | 1GCPYFED1KZ179671; 1GCPYFED1KZ153474; 1GCPYFED1KZ151305

1GCPYFED1KZ128980 | 1GCPYFED1KZ119924 | 1GCPYFED1KZ145147

1GCPYFED1KZ189326; 1GCPYFED1KZ116537 | 1GCPYFED1KZ151675 | 1GCPYFED1KZ127635 | 1GCPYFED1KZ111306

1GCPYFED1KZ152440 | 1GCPYFED1KZ170890 | 1GCPYFED1KZ146847 | 1GCPYFED1KZ146315 | 1GCPYFED1KZ174776; 1GCPYFED1KZ141700

1GCPYFED1KZ181355; 1GCPYFED1KZ180321; 1GCPYFED1KZ143575; 1GCPYFED1KZ170758 | 1GCPYFED1KZ149568

1GCPYFED1KZ180934 |

1GCPYFED1KZ188323

| 1GCPYFED1KZ160201; 1GCPYFED1KZ164085 | 1GCPYFED1KZ135380; 1GCPYFED1KZ156973 | 1GCPYFED1KZ134942 | 1GCPYFED1KZ136304; 1GCPYFED1KZ130678 | 1GCPYFED1KZ190086 | 1GCPYFED1KZ177127; 1GCPYFED1KZ180173; 1GCPYFED1KZ125223 | 1GCPYFED1KZ171845 | 1GCPYFED1KZ124086; 1GCPYFED1KZ129983

1GCPYFED1KZ181839; 1GCPYFED1KZ162708 | 1GCPYFED1KZ158867 | 1GCPYFED1KZ133144 | 1GCPYFED1KZ192811; 1GCPYFED1KZ157203; 1GCPYFED1KZ142345 | 1GCPYFED1KZ151465 | 1GCPYFED1KZ198530 | 1GCPYFED1KZ146265 | 1GCPYFED1KZ155578 | 1GCPYFED1KZ163180; 1GCPYFED1KZ116411 | 1GCPYFED1KZ106820 | 1GCPYFED1KZ121107 | 1GCPYFED1KZ163664 | 1GCPYFED1KZ121057 | 1GCPYFED1KZ121771

1GCPYFED1KZ162224; 1GCPYFED1KZ143429 | 1GCPYFED1KZ111337; 1GCPYFED1KZ190573 | 1GCPYFED1KZ108101; 1GCPYFED1KZ178018 | 1GCPYFED1KZ146296; 1GCPYFED1KZ174695 | 1GCPYFED1KZ111886; 1GCPYFED1KZ189827 | 1GCPYFED1KZ150350 | 1GCPYFED1KZ116599 | 1GCPYFED1KZ194462 | 1GCPYFED1KZ134214;

1GCPYFED1KZ148808



1GCPYFED1KZ125013

1GCPYFED1KZ129028; 1GCPYFED1KZ108342 | 1GCPYFED1KZ154074 | 1GCPYFED1KZ176981; 1GCPYFED1KZ174843 | 1GCPYFED1KZ131507 | 1GCPYFED1KZ134519 | 1GCPYFED1KZ125383 | 1GCPYFED1KZ150462; 1GCPYFED1KZ130406 | 1GCPYFED1KZ199144;

1GCPYFED1KZ194431

| 1GCPYFED1KZ118434 | 1GCPYFED1KZ164586 | 1GCPYFED1KZ125402; 1GCPYFED1KZ167438 | 1GCPYFED1KZ100239 | 1GCPYFED1KZ173210; 1GCPYFED1KZ146539; 1GCPYFED1KZ144368 | 1GCPYFED1KZ140353 | 1GCPYFED1KZ166385 | 1GCPYFED1KZ100497

1GCPYFED1KZ118613 | 1GCPYFED1KZ120491 | 1GCPYFED1KZ137386 | 1GCPYFED1KZ164779 | 1GCPYFED1KZ193506; 1GCPYFED1KZ170548 | 1GCPYFED1KZ101178 | 1GCPYFED1KZ149053; 1GCPYFED1KZ160120 | 1GCPYFED1KZ185275 | 1GCPYFED1KZ149005 | 1GCPYFED1KZ103464 | 1GCPYFED1KZ177354; 1GCPYFED1KZ105893 | 1GCPYFED1KZ115405; 1GCPYFED1KZ195952; 1GCPYFED1KZ135475 | 1GCPYFED1KZ174163 | 1GCPYFED1KZ172171 | 1GCPYFED1KZ116943 | 1GCPYFED1KZ120944 | 1GCPYFED1KZ131376

1GCPYFED1KZ179606; 1GCPYFED1KZ123942 | 1GCPYFED1KZ176530 | 1GCPYFED1KZ110219 | 1GCPYFED1KZ156942 | 1GCPYFED1KZ195336

1GCPYFED1KZ135248

1GCPYFED1KZ117865 | 1GCPYFED1KZ161087; 1GCPYFED1KZ172154; 1GCPYFED1KZ140627; 1GCPYFED1KZ191433 | 1GCPYFED1KZ147285 | 1GCPYFED1KZ196924; 1GCPYFED1KZ193490

1GCPYFED1KZ117848 | 1GCPYFED1KZ189522; 1GCPYFED1KZ199077 | 1GCPYFED1KZ131751 | 1GCPYFED1KZ188175 | 1GCPYFED1KZ140112 | 1GCPYFED1KZ121267 | 1GCPYFED1KZ104260 | 1GCPYFED1KZ176026; 1GCPYFED1KZ155760 | 1GCPYFED1KZ137470

1GCPYFED1KZ171117 | 1GCPYFED1KZ192341

1GCPYFED1KZ158870 | 1GCPYFED1KZ119518 | 1GCPYFED1KZ172915 | 1GCPYFED1KZ150199 | 1GCPYFED1KZ132480 | 1GCPYFED1KZ124489 | 1GCPYFED1KZ159338 | 1GCPYFED1KZ110477 | 1GCPYFED1KZ146248 | 1GCPYFED1KZ124234 | 1GCPYFED1KZ163728 | 1GCPYFED1KZ175975 | 1GCPYFED1KZ147447 | 1GCPYFED1KZ180125 | 1GCPYFED1KZ121754 | 1GCPYFED1KZ198852 | 1GCPYFED1KZ179086 | 1GCPYFED1KZ109555 | 1GCPYFED1KZ199421 | 1GCPYFED1KZ140143; 1GCPYFED1KZ158173; 1GCPYFED1KZ171313; 1GCPYFED1KZ185678 | 1GCPYFED1KZ141082

1GCPYFED1KZ112665 | 1GCPYFED1KZ133340; 1GCPYFED1KZ109068 | 1GCPYFED1KZ166368 | 1GCPYFED1KZ114626; 1GCPYFED1KZ116988; 1GCPYFED1KZ193585 | 1GCPYFED1KZ189293; 1GCPYFED1KZ119261;

1GCPYFED1KZ190945

| 1GCPYFED1KZ157623 | 1GCPYFED1KZ177208

1GCPYFED1KZ144693 | 1GCPYFED1KZ138893; 1GCPYFED1KZ128039 | 1GCPYFED1KZ105053 | 1GCPYFED1KZ199628 | 1GCPYFED1KZ141342; 1GCPYFED1KZ187222 | 1GCPYFED1KZ111547 | 1GCPYFED1KZ107322

1GCPYFED1KZ147559

1GCPYFED1KZ186071; 1GCPYFED1KZ129126 | 1GCPYFED1KZ142751 | 1GCPYFED1KZ158139 | 1GCPYFED1KZ194834; 1GCPYFED1KZ115274 | 1GCPYFED1KZ115551 | 1GCPYFED1KZ175491 | 1GCPYFED1KZ145391; 1GCPYFED1KZ146511; 1GCPYFED1KZ135153 | 1GCPYFED1KZ170887 | 1GCPYFED1KZ170873; 1GCPYFED1KZ180013 | 1GCPYFED1KZ187303 | 1GCPYFED1KZ130034; 1GCPYFED1KZ184286 | 1GCPYFED1KZ154463 | 1GCPYFED1KZ188838 | 1GCPYFED1KZ136979 | 1GCPYFED1KZ103948; 1GCPYFED1KZ172042; 1GCPYFED1KZ137596 | 1GCPYFED1KZ129384 | 1GCPYFED1KZ133449; 1GCPYFED1KZ117686; 1GCPYFED1KZ167858 | 1GCPYFED1KZ155323; 1GCPYFED1KZ130373

1GCPYFED1KZ153233 | 1GCPYFED1KZ109698 | 1GCPYFED1KZ162787

1GCPYFED1KZ148968; 1GCPYFED1KZ177015 | 1GCPYFED1KZ136058; 1GCPYFED1KZ159288 | 1GCPYFED1KZ147173 | 1GCPYFED1KZ121690 | 1GCPYFED1KZ154687 | 1GCPYFED1KZ148131 | 1GCPYFED1KZ109538 | 1GCPYFED1KZ176446

1GCPYFED1KZ143012 | 1GCPYFED1KZ117705 | 1GCPYFED1KZ137274 | 1GCPYFED1KZ169464; 1GCPYFED1KZ192453 | 1GCPYFED1KZ161204

1GCPYFED1KZ117381 | 1GCPYFED1KZ129319 | 1GCPYFED1KZ172395 | 1GCPYFED1KZ136805; 1GCPYFED1KZ178701 | 1GCPYFED1KZ153247 | 1GCPYFED1KZ104923; 1GCPYFED1KZ132706

1GCPYFED1KZ191772 | 1GCPYFED1KZ183803 | 1GCPYFED1KZ168136 | 1GCPYFED1KZ173269 | 1GCPYFED1KZ175846 | 1GCPYFED1KZ145133 | 1GCPYFED1KZ166600 | 1GCPYFED1KZ110463; 1GCPYFED1KZ192971 | 1GCPYFED1KZ143673

1GCPYFED1KZ164619 | 1GCPYFED1KZ120412; 1GCPYFED1KZ104257 | 1GCPYFED1KZ161669 | 1GCPYFED1KZ108440; 1GCPYFED1KZ118823 | 1GCPYFED1KZ106042

1GCPYFED1KZ165639 | 1GCPYFED1KZ120541 | 1GCPYFED1KZ131152; 1GCPYFED1KZ102878; 1GCPYFED1KZ196342; 1GCPYFED1KZ162563 | 1GCPYFED1KZ191206 | 1GCPYFED1KZ119700 | 1GCPYFED1KZ132866 | 1GCPYFED1KZ106221 | 1GCPYFED1KZ132172; 1GCPYFED1KZ178942 | 1GCPYFED1KZ173742

1GCPYFED1KZ188936 | 1GCPYFED1KZ101844 | 1GCPYFED1KZ138411 | 1GCPYFED1KZ152910 | 1GCPYFED1KZ174471 | 1GCPYFED1KZ164037 | 1GCPYFED1KZ185101 | 1GCPYFED1KZ108227 | 1GCPYFED1KZ173319; 1GCPYFED1KZ184871 | 1GCPYFED1KZ142555; 1GCPYFED1KZ176785

1GCPYFED1KZ133158; 1GCPYFED1KZ125755 | 1GCPYFED1KZ173837 | 1GCPYFED1KZ179184 | 1GCPYFED1KZ149165 | 1GCPYFED1KZ134410; 1GCPYFED1KZ120278; 1GCPYFED1KZ172722; 1GCPYFED1KZ109054 | 1GCPYFED1KZ125061; 1GCPYFED1KZ128719; 1GCPYFED1KZ139641; 1GCPYFED1KZ129675

1GCPYFED1KZ104680 | 1GCPYFED1KZ198026

1GCPYFED1KZ118840 | 1GCPYFED1KZ119471 | 1GCPYFED1KZ115601 | 1GCPYFED1KZ160604 | 1GCPYFED1KZ129899 | 1GCPYFED1KZ109801; 1GCPYFED1KZ139509 | 1GCPYFED1KZ192162; 1GCPYFED1KZ102511; 1GCPYFED1KZ181131 | 1GCPYFED1KZ101505 | 1GCPYFED1KZ132253 | 1GCPYFED1KZ195661; 1GCPYFED1KZ147125 | 1GCPYFED1KZ164328 | 1GCPYFED1KZ146282; 1GCPYFED1KZ183588; 1GCPYFED1KZ176169 | 1GCPYFED1KZ174924 | 1GCPYFED1KZ144645 | 1GCPYFED1KZ185468 | 1GCPYFED1KZ159243 | 1GCPYFED1KZ158691 | 1GCPYFED1KZ160585 | 1GCPYFED1KZ164281; 1GCPYFED1KZ182652 | 1GCPYFED1KZ157802 | 1GCPYFED1KZ192291; 1GCPYFED1KZ141423 | 1GCPYFED1KZ182182 | 1GCPYFED1KZ170033 | 1GCPYFED1KZ103691; 1GCPYFED1KZ116800 | 1GCPYFED1KZ113315; 1GCPYFED1KZ149909 | 1GCPYFED1KZ154186; 1GCPYFED1KZ142880 | 1GCPYFED1KZ198494 | 1GCPYFED1KZ193120 | 1GCPYFED1KZ192355 | 1GCPYFED1KZ115324 | 1GCPYFED1KZ145293; 1GCPYFED1KZ117509 | 1GCPYFED1KZ162918; 1GCPYFED1KZ151224 | 1GCPYFED1KZ169125 | 1GCPYFED1KZ109393 | 1GCPYFED1KZ171991

1GCPYFED1KZ157637 | 1GCPYFED1KZ105232; 1GCPYFED1KZ107952; 1GCPYFED1KZ159789; 1GCPYFED1KZ122242 | 1GCPYFED1KZ161221

1GCPYFED1KZ140398; 1GCPYFED1KZ102265; 1GCPYFED1KZ182747 | 1GCPYFED1KZ191965; 1GCPYFED1KZ140062; 1GCPYFED1KZ184966

1GCPYFED1KZ117221; 1GCPYFED1KZ138294 | 1GCPYFED1KZ132446 | 1GCPYFED1KZ194512 | 1GCPYFED1KZ120636; 1GCPYFED1KZ109071

1GCPYFED1KZ186748; 1GCPYFED1KZ142877 | 1GCPYFED1KZ177774; 1GCPYFED1KZ145956; 1GCPYFED1KZ193196; 1GCPYFED1KZ106669 | 1GCPYFED1KZ198849 | 1GCPYFED1KZ164569 | 1GCPYFED1KZ188886 | 1GCPYFED1KZ161154 | 1GCPYFED1KZ115288 | 1GCPYFED1KZ194168 | 1GCPYFED1KZ113329 | 1GCPYFED1KZ123987 | 1GCPYFED1KZ132835 | 1GCPYFED1KZ174566; 1GCPYFED1KZ172316; 1GCPYFED1KZ195482; 1GCPYFED1KZ196101 | 1GCPYFED1KZ127375; 1GCPYFED1KZ197278

1GCPYFED1KZ138652; 1GCPYFED1KZ197653

1GCPYFED1KZ103030 | 1GCPYFED1KZ115212 | 1GCPYFED1KZ146329; 1GCPYFED1KZ195725 | 1GCPYFED1KZ165947 | 1GCPYFED1KZ125707 | 1GCPYFED1KZ106106; 1GCPYFED1KZ126744 |

1GCPYFED1KZ142667

; 1GCPYFED1KZ119339 | 1GCPYFED1KZ106784 | 1GCPYFED1KZ188113

1GCPYFED1KZ126176 | 1GCPYFED1KZ183915; 1GCPYFED1KZ175071 | 1GCPYFED1KZ160196 | 1GCPYFED1KZ143284; 1GCPYFED1KZ149134; 1GCPYFED1KZ141308 | 1GCPYFED1KZ151482; 1GCPYFED1KZ159355; 1GCPYFED1KZ107871 | 1GCPYFED1KZ139655; 1GCPYFED1KZ131457 | 1GCPYFED1KZ126291 |

1GCPYFED1KZ195370

| 1GCPYFED1KZ125884 | 1GCPYFED1KZ104677; 1GCPYFED1KZ122080; 1GCPYFED1KZ181646; 1GCPYFED1KZ151787 | 1GCPYFED1KZ102363

1GCPYFED1KZ127943 | 1GCPYFED1KZ144502 | 1GCPYFED1KZ193182; 1GCPYFED1KZ141311 | 1GCPYFED1KZ152616 | 1GCPYFED1KZ117851;

1GCPYFED1KZ197555

| 1GCPYFED1KZ191500; 1GCPYFED1KZ164653 | 1GCPYFED1KZ195224 | 1GCPYFED1KZ103609 | 1GCPYFED1KZ122757; 1GCPYFED1KZ163342; 1GCPYFED1KZ177824; 1GCPYFED1KZ146430 | 1GCPYFED1KZ143396 | 1GCPYFED1KZ103111

1GCPYFED1KZ116196 | 1GCPYFED1KZ152762; 1GCPYFED1KZ173403 | 1GCPYFED1KZ117526 | 1GCPYFED1KZ127456; 1GCPYFED1KZ140756 | 1GCPYFED1KZ139106; 1GCPYFED1KZ195871; 1GCPYFED1KZ114321 | 1GCPYFED1KZ153698 | 1GCPYFED1KZ194655; 1GCPYFED1KZ143088 | 1GCPYFED1KZ111158 | 1GCPYFED1KZ133239 | 1GCPYFED1KZ194297 | 1GCPYFED1KZ167648; 1GCPYFED1KZ179508 | 1GCPYFED1KZ191464; 1GCPYFED1KZ173711 | 1GCPYFED1KZ150252; 1GCPYFED1KZ134083 | 1GCPYFED1KZ162160; 1GCPYFED1KZ103724; 1GCPYFED1KZ176009 | 1GCPYFED1KZ136108 | 1GCPYFED1KZ172591 | 1GCPYFED1KZ144256; 1GCPYFED1KZ153250 | 1GCPYFED1KZ157377 | 1GCPYFED1KZ143706 | 1GCPYFED1KZ130048 | 1GCPYFED1KZ168895; 1GCPYFED1KZ151272 | 1GCPYFED1KZ174390 | 1GCPYFED1KZ107076 | 1GCPYFED1KZ159999 | 1GCPYFED1KZ164183; 1GCPYFED1KZ178262; 1GCPYFED1KZ116246 |

1GCPYFED1KZ149845



1GCPYFED1KZ140675 | 1GCPYFED1KZ194610; 1GCPYFED1KZ129885 | 1GCPYFED1KZ116909; 1GCPYFED1KZ159436 | 1GCPYFED1KZ142619 | 1GCPYFED1KZ164040 | 1GCPYFED1KZ191285; 1GCPYFED1KZ128140; 1GCPYFED1KZ181520; 1GCPYFED1KZ146170 | 1GCPYFED1KZ103528 | 1GCPYFED1KZ111371; 1GCPYFED1KZ199046 | 1GCPYFED1KZ151580 | 1GCPYFED1KZ172106 | 1GCPYFED1KZ101889; 1GCPYFED1KZ188077 | 1GCPYFED1KZ188211 | 1GCPYFED1KZ108938 | 1GCPYFED1KZ118661; 1GCPYFED1KZ153815 | 1GCPYFED1KZ115792; 1GCPYFED1KZ115579 | 1GCPYFED1KZ170565 | 1GCPYFED1KZ171067 | 1GCPYFED1KZ138845 | 1GCPYFED1KZ182179; 1GCPYFED1KZ181422

1GCPYFED1KZ157427 | 1GCPYFED1KZ133094 | 1GCPYFED1KZ116621; 1GCPYFED1KZ140434 | 1GCPYFED1KZ102508 | 1GCPYFED1KZ109877 | 1GCPYFED1KZ102539 | 1GCPYFED1KZ110320 | 1GCPYFED1KZ108051; 1GCPYFED1KZ165365; 1GCPYFED1KZ152096; 1GCPYFED1KZ124296 | 1GCPYFED1KZ104971 | 1GCPYFED1KZ135296; 1GCPYFED1KZ102914 | 1GCPYFED1KZ149070 | 1GCPYFED1KZ112374; 1GCPYFED1KZ132558; 1GCPYFED1KZ187821 | 1GCPYFED1KZ167942 | 1GCPYFED1KZ107157 | 1GCPYFED1KZ121186; 1GCPYFED1KZ196826 |

1GCPYFED1KZ188855

| 1GCPYFED1KZ166158; 1GCPYFED1KZ171098 | 1GCPYFED1KZ195823 | 1GCPYFED1KZ133001 | 1GCPYFED1KZ178097; 1GCPYFED1KZ178388; 1GCPYFED1KZ115856; 1GCPYFED1KZ106817 | 1GCPYFED1KZ199497 | 1GCPYFED1KZ124265 | 1GCPYFED1KZ167813 | 1GCPYFED1KZ133757

1GCPYFED1KZ125030; 1GCPYFED1KZ131510 | 1GCPYFED1KZ158965

1GCPYFED1KZ157752 | 1GCPYFED1KZ120135 | 1GCPYFED1KZ144743 | 1GCPYFED1KZ103870 |

1GCPYFED1KZ193523

| 1GCPYFED1KZ179623; 1GCPYFED1KZ109748 | 1GCPYFED1KZ159565 | 1GCPYFED1KZ113444 | 1GCPYFED1KZ176186 | 1GCPYFED1KZ161493

1GCPYFED1KZ116442; 1GCPYFED1KZ175457; 1GCPYFED1KZ106123 | 1GCPYFED1KZ140336

1GCPYFED1KZ196275; 1GCPYFED1KZ173790 | 1GCPYFED1KZ138280; 1GCPYFED1KZ148226; 1GCPYFED1KZ115095; 1GCPYFED1KZ113847; 1GCPYFED1KZ126646; 1GCPYFED1KZ124783; 1GCPYFED1KZ147643 | 1GCPYFED1KZ191321; 1GCPYFED1KZ160358 | 1GCPYFED1KZ198964 | 1GCPYFED1KZ198706; 1GCPYFED1KZ112987; 1GCPYFED1KZ178228 | 1GCPYFED1KZ193036

1GCPYFED1KZ177371 | 1GCPYFED1KZ165544 | 1GCPYFED1KZ166788; 1GCPYFED1KZ109572 | 1GCPYFED1KZ143611 | 1GCPYFED1KZ138005; 1GCPYFED1KZ178486; 1GCPYFED1KZ177032; 1GCPYFED1KZ176219 | 1GCPYFED1KZ189875; 1GCPYFED1KZ114920

1GCPYFED1KZ176740 | 1GCPYFED1KZ109443 | 1GCPYFED1KZ177838 | 1GCPYFED1KZ176396; 1GCPYFED1KZ196762; 1GCPYFED1KZ123584

1GCPYFED1KZ198267 | 1GCPYFED1KZ184269 | 1GCPYFED1KZ173997; 1GCPYFED1KZ178679; 1GCPYFED1KZ113363 | 1GCPYFED1KZ124590 | 1GCPYFED1KZ133516; 1GCPYFED1KZ155080; 1GCPYFED1KZ138389; 1GCPYFED1KZ109202 | 1GCPYFED1KZ183347; 1GCPYFED1KZ174101 | 1GCPYFED1KZ137582; 1GCPYFED1KZ114318; 1GCPYFED1KZ172865; 1GCPYFED1KZ124900; 1GCPYFED1KZ180710 | 1GCPYFED1KZ162515 | 1GCPYFED1KZ195434 | 1GCPYFED1KZ139347 | 1GCPYFED1KZ146458 | 1GCPYFED1KZ133578; 1GCPYFED1KZ132107 | 1GCPYFED1KZ121818; 1GCPYFED1KZ107336; 1GCPYFED1KZ113959 | 1GCPYFED1KZ104193

1GCPYFED1KZ190198 | 1GCPYFED1KZ167312 | 1GCPYFED1KZ156584; 1GCPYFED1KZ119826; 1GCPYFED1KZ198060 | 1GCPYFED1KZ188385; 1GCPYFED1KZ137355 | 1GCPYFED1KZ155662 | 1GCPYFED1KZ162403 | 1GCPYFED1KZ142071 | 1GCPYFED1KZ112679 | 1GCPYFED1KZ116425 | 1GCPYFED1KZ158366; 1GCPYFED1KZ162269; 1GCPYFED1KZ181680; 1GCPYFED1KZ151871 | 1GCPYFED1KZ153507

1GCPYFED1KZ167536 | 1GCPYFED1KZ162174 |

1GCPYFED1KZ101911

| 1GCPYFED1KZ102394; 1GCPYFED1KZ149733; 1GCPYFED1KZ102024 | 1GCPYFED1KZ193702 | 1GCPYFED1KZ175507 | 1GCPYFED1KZ162126; 1GCPYFED1KZ191173; 1GCPYFED1KZ176060; 1GCPYFED1KZ134262 | 1GCPYFED1KZ110088; 1GCPYFED1KZ107112 | 1GCPYFED1KZ193540 | 1GCPYFED1KZ171022 | 1GCPYFED1KZ166533 | 1GCPYFED1KZ181047; 1GCPYFED1KZ188189; 1GCPYFED1KZ183963; 1GCPYFED1KZ181663 | 1GCPYFED1KZ141728 | 1GCPYFED1KZ143804 | 1GCPYFED1KZ133080 | 1GCPYFED1KZ144077 | 1GCPYFED1KZ173871

1GCPYFED1KZ101388 | 1GCPYFED1KZ111466

1GCPYFED1KZ127263 | 1GCPYFED1KZ111855; 1GCPYFED1KZ104579 | 1GCPYFED1KZ105943 | 1GCPYFED1KZ119230 | 1GCPYFED1KZ124539 | 1GCPYFED1KZ108647 | 1GCPYFED1KZ105439 | 1GCPYFED1KZ174552 | 1GCPYFED1KZ131829; 1GCPYFED1KZ162448

1GCPYFED1KZ131085; 1GCPYFED1KZ100094 | 1GCPYFED1KZ170999; 1GCPYFED1KZ161350

1GCPYFED1KZ153877 | 1GCPYFED1KZ141499 | 1GCPYFED1KZ145035; 1GCPYFED1KZ152759; 1GCPYFED1KZ131135 | 1GCPYFED1KZ134889 | 1GCPYFED1KZ174759 | 1GCPYFED1KZ113945; 1GCPYFED1KZ145942; 1GCPYFED1KZ102119

1GCPYFED1KZ195045 | 1GCPYFED1KZ165592 | 1GCPYFED1KZ191030; 1GCPYFED1KZ135184 | 1GCPYFED1KZ191111; 1GCPYFED1KZ122158 | 1GCPYFED1KZ193134 | 1GCPYFED1KZ103674

1GCPYFED1KZ103478; 1GCPYFED1KZ153202; 1GCPYFED1KZ153992; 1GCPYFED1KZ110902 | 1GCPYFED1KZ159775 | 1GCPYFED1KZ165446 | 1GCPYFED1KZ180206; 1GCPYFED1KZ170968 | 1GCPYFED1KZ112780

1GCPYFED1KZ100693; 1GCPYFED1KZ179377; 1GCPYFED1KZ195322 | 1GCPYFED1KZ185194 | 1GCPYFED1KZ194669; 1GCPYFED1KZ173496 | 1GCPYFED1KZ122841 | 1GCPYFED1KZ105313; 1GCPYFED1KZ145908 | 1GCPYFED1KZ182070; 1GCPYFED1KZ117817 | 1GCPYFED1KZ192551 | 1GCPYFED1KZ172610

1GCPYFED1KZ122029 | 1GCPYFED1KZ157945; 1GCPYFED1KZ115050 | 1GCPYFED1KZ162272; 1GCPYFED1KZ178164

1GCPYFED1KZ138196 | 1GCPYFED1KZ152678; 1GCPYFED1KZ181873 | 1GCPYFED1KZ153331; 1GCPYFED1KZ102718; 1GCPYFED1KZ101942 | 1GCPYFED1KZ183025 | 1GCPYFED1KZ127912 | 1GCPYFED1KZ110804 | 1GCPYFED1KZ154432; 1GCPYFED1KZ187804 | 1GCPYFED1KZ138151 | 1GCPYFED1KZ192548

1GCPYFED1KZ109216; 1GCPYFED1KZ112147

1GCPYFED1KZ162840

; 1GCPYFED1KZ186877

1GCPYFED1KZ168931; 1GCPYFED1KZ183932 | 1GCPYFED1KZ195627 | 1GCPYFED1KZ139719; 1GCPYFED1KZ144225 | 1GCPYFED1KZ113606 | 1GCPYFED1KZ168766 | 1GCPYFED1KZ183574 | 1GCPYFED1KZ144919 | 1GCPYFED1KZ129045; 1GCPYFED1KZ134634 | 1GCPYFED1KZ197779 | 1GCPYFED1KZ140059 | 1GCPYFED1KZ165351 | 1GCPYFED1KZ186278; 1GCPYFED1KZ135055 | 1GCPYFED1KZ142457 | 1GCPYFED1KZ119048; 1GCPYFED1KZ123682 | 1GCPYFED1KZ153376 | 1GCPYFED1KZ174535 | 1GCPYFED1KZ147724 | 1GCPYFED1KZ179444 | 1GCPYFED1KZ191996 | 1GCPYFED1KZ115596; 1GCPYFED1KZ152521 | 1GCPYFED1KZ184532 | 1GCPYFED1KZ125822; 1GCPYFED1KZ180285; 1GCPYFED1KZ171604; 1GCPYFED1KZ191593; 1GCPYFED1KZ194543 | 1GCPYFED1KZ195546; 1GCPYFED1KZ175829 | 1GCPYFED1KZ119910 | 1GCPYFED1KZ146590 | 1GCPYFED1KZ148954 | 1GCPYFED1KZ169822; 1GCPYFED1KZ121544 | 1GCPYFED1KZ130874; 1GCPYFED1KZ193571; 1GCPYFED1KZ142541 | 1GCPYFED1KZ178858 | 1GCPYFED1KZ112570 | 1GCPYFED1KZ137890 | 1GCPYFED1KZ105330 | 1GCPYFED1KZ166290 | 1GCPYFED1KZ108129; 1GCPYFED1KZ164541 | 1GCPYFED1KZ112018 | 1GCPYFED1KZ146427 | 1GCPYFED1KZ106851 | 1GCPYFED1KZ146671; 1GCPYFED1KZ190377 | 1GCPYFED1KZ114531; 1GCPYFED1KZ128171 | 1GCPYFED1KZ150588 | 1GCPYFED1KZ126629 | 1GCPYFED1KZ185549 | 1GCPYFED1KZ167911 | 1GCPYFED1KZ185650 | 1GCPYFED1KZ132656; 1GCPYFED1KZ123729 | 1GCPYFED1KZ144113; 1GCPYFED1KZ121091

1GCPYFED1KZ158657 | 1GCPYFED1KZ129739 | 1GCPYFED1KZ162188 | 1GCPYFED1KZ153846

1GCPYFED1KZ188063 | 1GCPYFED1KZ196339 | 1GCPYFED1KZ141793

1GCPYFED1KZ147772 | 1GCPYFED1KZ156438 | 1GCPYFED1KZ181761 | 1GCPYFED1KZ196888

1GCPYFED1KZ153734 | 1GCPYFED1KZ139722; 1GCPYFED1KZ135332 | 1GCPYFED1KZ139543; 1GCPYFED1KZ150736 | 1GCPYFED1KZ190427; 1GCPYFED1KZ146766 | 1GCPYFED1KZ191786 | 1GCPYFED1KZ143219; 1GCPYFED1KZ100953; 1GCPYFED1KZ101875; 1GCPYFED1KZ107823 | 1GCPYFED1KZ183946; 1GCPYFED1KZ166063; 1GCPYFED1KZ116022 | 1GCPYFED1KZ155001

1GCPYFED1KZ110009; 1GCPYFED1KZ168332; 1GCPYFED1KZ108972

1GCPYFED1KZ125318 | 1GCPYFED1KZ152938 | 1GCPYFED1KZ115193 | 1GCPYFED1KZ102315 | 1GCPYFED1KZ108339 | 1GCPYFED1KZ163356 | 1GCPYFED1KZ170419; 1GCPYFED1KZ182277 | 1GCPYFED1KZ197328 | 1GCPYFED1KZ115825 |

1GCPYFED1KZ184899

| 1GCPYFED1KZ174342; 1GCPYFED1KZ163972 | 1GCPYFED1KZ171408 | 1GCPYFED1KZ134911 | 1GCPYFED1KZ168282; 1GCPYFED1KZ189052; 1GCPYFED1KZ128865 | 1GCPYFED1KZ122595 | 1GCPYFED1KZ134665

1GCPYFED1KZ143074 | 1GCPYFED1KZ192033; 1GCPYFED1KZ194574; 1GCPYFED1KZ139915 |

1GCPYFED1KZ111449

; 1GCPYFED1KZ136612 | 1GCPYFED1KZ106588 | 1GCPYFED1KZ185762 | 1GCPYFED1KZ176835; 1GCPYFED1KZ116523 | 1GCPYFED1KZ175801 | 1GCPYFED1KZ108163 | 1GCPYFED1KZ188029 | 1GCPYFED1KZ102654 | 1GCPYFED1KZ186846 | 1GCPYFED1KZ124038; 1GCPYFED1KZ199225 | 1GCPYFED1KZ149814 | 1GCPYFED1KZ111113; 1GCPYFED1KZ108311 | 1GCPYFED1KZ152518 | 1GCPYFED1KZ169898 | 1GCPYFED1KZ193425 | 1GCPYFED1KZ114786 | 1GCPYFED1KZ191318; 1GCPYFED1KZ161235 | 1GCPYFED1KZ156293

1GCPYFED1KZ183784 | 1GCPYFED1KZ113055; 1GCPYFED1KZ167066; 1GCPYFED1KZ160523; 1GCPYFED1KZ173773 | 1GCPYFED1KZ195966 | 1GCPYFED1KZ146119; 1GCPYFED1KZ130633 | 1GCPYFED1KZ130650 | 1GCPYFED1KZ194879; 1GCPYFED1KZ166466 | 1GCPYFED1KZ184563 | 1GCPYFED1KZ195580; 1GCPYFED1KZ174423; 1GCPYFED1KZ173174 | 1GCPYFED1KZ112231 | 1GCPYFED1KZ108924; 1GCPYFED1KZ118420; 1GCPYFED1KZ136237; 1GCPYFED1KZ199273; 1GCPYFED1KZ114240 | 1GCPYFED1KZ192016

1GCPYFED1KZ192064 | 1GCPYFED1KZ136318; 1GCPYFED1KZ124573; 1GCPYFED1KZ103447 | 1GCPYFED1KZ119986; 1GCPYFED1KZ107904 | 1GCPYFED1KZ107126 | 1GCPYFED1KZ115338 | 1GCPYFED1KZ184403 | 1GCPYFED1KZ164670; 1GCPYFED1KZ186958 | 1GCPYFED1KZ156147; 1GCPYFED1KZ157458; 1GCPYFED1KZ194218; 1GCPYFED1KZ166371 | 1GCPYFED1KZ135220 |

1GCPYFED1KZ175023

| 1GCPYFED1KZ121916; 1GCPYFED1KZ101374 | 1GCPYFED1KZ112097; 1GCPYFED1KZ169108; 1GCPYFED1KZ175636 | 1GCPYFED1KZ166127; 1GCPYFED1KZ190251 | 1GCPYFED1KZ109829; 1GCPYFED1KZ133189 | 1GCPYFED1KZ198799 | 1GCPYFED1KZ164460; 1GCPYFED1KZ148288; 1GCPYFED1KZ150607 | 1GCPYFED1KZ155435

1GCPYFED1KZ168640; 1GCPYFED1KZ138456

1GCPYFED1KZ171537; 1GCPYFED1KZ102881 | 1GCPYFED1KZ140711; 1GCPYFED1KZ163194 | 1GCPYFED1KZ146993; 1GCPYFED1KZ127229; 1GCPYFED1KZ193876 | 1GCPYFED1KZ122368; 1GCPYFED1KZ153720 | 1GCPYFED1KZ148291 | 1GCPYFED1KZ169612; 1GCPYFED1KZ193151 | 1GCPYFED1KZ192050 | 1GCPYFED1KZ123813

1GCPYFED1KZ108115

1GCPYFED1KZ139333; 1GCPYFED1KZ118689 | 1GCPYFED1KZ123374; 1GCPYFED1KZ122001 | 1GCPYFED1KZ152034 | 1GCPYFED1KZ176852

1GCPYFED1KZ167617



1GCPYFED1KZ125741

1GCPYFED1KZ130597 | 1GCPYFED1KZ137243 | 1GCPYFED1KZ143558 | 1GCPYFED1KZ165799;

1GCPYFED1KZ190282

| 1GCPYFED1KZ150509; 1GCPYFED1KZ192470; 1GCPYFED1KZ199242 | 1GCPYFED1KZ105392 | 1GCPYFED1KZ182229 | 1GCPYFED1KZ125416; 1GCPYFED1KZ173787 | 1GCPYFED1KZ128364 | 1GCPYFED1KZ111094 | 1GCPYFED1KZ104209 | 1GCPYFED1KZ178813 | 1GCPYFED1KZ169643; 1GCPYFED1KZ181243

1GCPYFED1KZ147996; 1GCPYFED1KZ102055 | 1GCPYFED1KZ149540 | 1GCPYFED1KZ119762; 1GCPYFED1KZ130194; 1GCPYFED1KZ126615 |

1GCPYFED1KZ195269

| 1GCPYFED1KZ171361 | 1GCPYFED1KZ194770 | 1GCPYFED1KZ186135; 1GCPYFED1KZ136710; 1GCPYFED1KZ184112 | 1GCPYFED1KZ160036 | 1GCPYFED1KZ183316

1GCPYFED1KZ138442 | 1GCPYFED1KZ152406 | 1GCPYFED1KZ132043; 1GCPYFED1KZ133015 | 1GCPYFED1KZ179721 | 1GCPYFED1KZ165995 | 1GCPYFED1KZ194395 | 1GCPYFED1KZ180237; 1GCPYFED1KZ105957; 1GCPYFED1KZ187320; 1GCPYFED1KZ151854; 1GCPYFED1KZ127845 | 1GCPYFED1KZ198981 | 1GCPYFED1KZ115548 | 1GCPYFED1KZ134763 | 1GCPYFED1KZ193408 | 1GCPYFED1KZ124041 | 1GCPYFED1KZ186197 | 1GCPYFED1KZ134343 | 1GCPYFED1KZ173854 | 1GCPYFED1KZ193117 | 1GCPYFED1KZ104789 | 1GCPYFED1KZ134195 | 1GCPYFED1KZ168511 | 1GCPYFED1KZ197054; 1GCPYFED1KZ116084 | 1GCPYFED1KZ157122; 1GCPYFED1KZ107174 | 1GCPYFED1KZ117056 | 1GCPYFED1KZ126999 | 1GCPYFED1KZ121852 | 1GCPYFED1KZ118627 | 1GCPYFED1KZ183171; 1GCPYFED1KZ169948 | 1GCPYFED1KZ159792; 1GCPYFED1KZ100547 | 1GCPYFED1KZ174826 | 1GCPYFED1KZ166547; 1GCPYFED1KZ150770