1GCPYDEK1KZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCPYDEK1KZ112667; 1GCPYDEK1KZ146446 | 1GCPYDEK1KZ178507

1GCPYDEK1KZ168687 | 1GCPYDEK1KZ157835 | 1GCPYDEK1KZ117139; 1GCPYDEK1KZ116606; 1GCPYDEK1KZ106948 | 1GCPYDEK1KZ159505; 1GCPYDEK1KZ165496; 1GCPYDEK1KZ192178 | 1GCPYDEK1KZ189989 | 1GCPYDEK1KZ185490 | 1GCPYDEK1KZ100129 | 1GCPYDEK1KZ137049 | 1GCPYDEK1KZ177230 | 1GCPYDEK1KZ165823 | 1GCPYDEK1KZ100244 |

1GCPYDEK1KZ116816

| 1GCPYDEK1KZ190270 | 1GCPYDEK1KZ151579 | 1GCPYDEK1KZ102382 | 1GCPYDEK1KZ102804 | 1GCPYDEK1KZ185098; 1GCPYDEK1KZ103192 | 1GCPYDEK1KZ148522 | 1GCPYDEK1KZ108070 | 1GCPYDEK1KZ161593; 1GCPYDEK1KZ191032 | 1GCPYDEK1KZ168740 | 1GCPYDEK1KZ141635; 1GCPYDEK1KZ144020 | 1GCPYDEK1KZ101118 | 1GCPYDEK1KZ197512 | 1GCPYDEK1KZ168415; 1GCPYDEK1KZ159102 | 1GCPYDEK1KZ147564 | 1GCPYDEK1KZ125693 | 1GCPYDEK1KZ164364 | 1GCPYDEK1KZ109994; 1GCPYDEK1KZ129968 | 1GCPYDEK1KZ174991 | 1GCPYDEK1KZ159438; 1GCPYDEK1KZ189538 | 1GCPYDEK1KZ119750; 1GCPYDEK1KZ132224 | 1GCPYDEK1KZ175154 | 1GCPYDEK1KZ142039; 1GCPYDEK1KZ196764 | 1GCPYDEK1KZ151615 | 1GCPYDEK1KZ111101 | 1GCPYDEK1KZ134992 | 1GCPYDEK1KZ163862 | 1GCPYDEK1KZ156541

1GCPYDEK1KZ167068 | 1GCPYDEK1KZ186557; 1GCPYDEK1KZ129324; 1GCPYDEK1KZ182833 | 1GCPYDEK1KZ156362

1GCPYDEK1KZ104343 | 1GCPYDEK1KZ162436 | 1GCPYDEK1KZ173436 | 1GCPYDEK1KZ186395; 1GCPYDEK1KZ110367; 1GCPYDEK1KZ174960; 1GCPYDEK1KZ144163 | 1GCPYDEK1KZ151730; 1GCPYDEK1KZ148231; 1GCPYDEK1KZ131865 | 1GCPYDEK1KZ120316 | 1GCPYDEK1KZ150075 | 1GCPYDEK1KZ157897 | 1GCPYDEK1KZ156975; 1GCPYDEK1KZ174652 | 1GCPYDEK1KZ110921 | 1GCPYDEK1KZ198529; 1GCPYDEK1KZ111518 | 1GCPYDEK1KZ155101

1GCPYDEK1KZ156328; 1GCPYDEK1KZ182847 | 1GCPYDEK1KZ120896 | 1GCPYDEK1KZ110479 | 1GCPYDEK1KZ157270 | 1GCPYDEK1KZ117674; 1GCPYDEK1KZ142056 |

1GCPYDEK1KZ191600

| 1GCPYDEK1KZ181701 |

1GCPYDEK1KZ1843721GCPYDEK1KZ138511 | 1GCPYDEK1KZ150559 | 1GCPYDEK1KZ102608 | 1GCPYDEK1KZ175851 | 1GCPYDEK1KZ106318 | 1GCPYDEK1KZ117867 | 1GCPYDEK1KZ118713

1GCPYDEK1KZ120154; 1GCPYDEK1KZ125676 | 1GCPYDEK1KZ163358 | 1GCPYDEK1KZ180242; 1GCPYDEK1KZ171735; 1GCPYDEK1KZ114032 | 1GCPYDEK1KZ189507; 1GCPYDEK1KZ167829; 1GCPYDEK1KZ198319; 1GCPYDEK1KZ164882; 1GCPYDEK1KZ163599; 1GCPYDEK1KZ109624; 1GCPYDEK1KZ157267 | 1GCPYDEK1KZ146799 | 1GCPYDEK1KZ190639 | 1GCPYDEK1KZ165014 | 1GCPYDEK1KZ162744 | 1GCPYDEK1KZ131137 | 1GCPYDEK1KZ108098; 1GCPYDEK1KZ199261 | 1GCPYDEK1KZ107663; 1GCPYDEK1KZ172819 | 1GCPYDEK1KZ195937; 1GCPYDEK1KZ186073 | 1GCPYDEK1KZ191712; 1GCPYDEK1KZ146561; 1GCPYDEK1KZ110224 | 1GCPYDEK1KZ192441 | 1GCPYDEK1KZ172058; 1GCPYDEK1KZ126665 | 1GCPYDEK1KZ156152

1GCPYDEK1KZ181231 | 1GCPYDEK1KZ177549 | 1GCPYDEK1KZ121630 | 1GCPYDEK1KZ189877; 1GCPYDEK1KZ117089; 1GCPYDEK1KZ198207

1GCPYDEK1KZ128853 | 1GCPYDEK1KZ120297 | 1GCPYDEK1KZ124222 | 1GCPYDEK1KZ194741 | 1GCPYDEK1KZ182010; 1GCPYDEK1KZ144681 | 1GCPYDEK1KZ146639 | 1GCPYDEK1KZ137987 | 1GCPYDEK1KZ142994 | 1GCPYDEK1KZ165322

1GCPYDEK1KZ168446 | 1GCPYDEK1KZ163800 | 1GCPYDEK1KZ191533; 1GCPYDEK1KZ138900 | 1GCPYDEK1KZ142283 | 1GCPYDEK1KZ104035 | 1GCPYDEK1KZ158483 | 1GCPYDEK1KZ131025 | 1GCPYDEK1KZ105797 | 1GCPYDEK1KZ178989 | 1GCPYDEK1KZ130733 | 1GCPYDEK1KZ139528 | 1GCPYDEK1KZ182007; 1GCPYDEK1KZ192813 | 1GCPYDEK1KZ156412; 1GCPYDEK1KZ180113

1GCPYDEK1KZ129078 | 1GCPYDEK1KZ184517; 1GCPYDEK1KZ126150; 1GCPYDEK1KZ146723; 1GCPYDEK1KZ144034; 1GCPYDEK1KZ144552; 1GCPYDEK1KZ194075; 1GCPYDEK1KZ181228 | 1GCPYDEK1KZ172786

1GCPYDEK1KZ108540 | 1GCPYDEK1KZ123930 | 1GCPYDEK1KZ181794 | 1GCPYDEK1KZ155406; 1GCPYDEK1KZ137925; 1GCPYDEK1KZ131879; 1GCPYDEK1KZ143062; 1GCPYDEK1KZ114614

1GCPYDEK1KZ192035; 1GCPYDEK1KZ152926

1GCPYDEK1KZ137942; 1GCPYDEK1KZ167006; 1GCPYDEK1KZ145247 | 1GCPYDEK1KZ177633; 1GCPYDEK1KZ128433 | 1GCPYDEK1KZ165529 | 1GCPYDEK1KZ157639 | 1GCPYDEK1KZ195341 | 1GCPYDEK1KZ134863 | 1GCPYDEK1KZ150125 | 1GCPYDEK1KZ146284; 1GCPYDEK1KZ119490 | 1GCPYDEK1KZ151887; 1GCPYDEK1KZ146866; 1GCPYDEK1KZ162565 | 1GCPYDEK1KZ117349; 1GCPYDEK1KZ167362 | 1GCPYDEK1KZ158984 | 1GCPYDEK1KZ183495; 1GCPYDEK1KZ114211 | 1GCPYDEK1KZ142770 | 1GCPYDEK1KZ180693; 1GCPYDEK1KZ156877 | 1GCPYDEK1KZ167541 | 1GCPYDEK1KZ143031 | 1GCPYDEK1KZ166325; 1GCPYDEK1KZ154823 | 1GCPYDEK1KZ160329; 1GCPYDEK1KZ133535 | 1GCPYDEK1KZ165997 | 1GCPYDEK1KZ130229 | 1GCPYDEK1KZ124396; 1GCPYDEK1KZ123992; 1GCPYDEK1KZ116685 | 1GCPYDEK1KZ126763 | 1GCPYDEK1KZ183108; 1GCPYDEK1KZ131039 | 1GCPYDEK1KZ130814; 1GCPYDEK1KZ188647 | 1GCPYDEK1KZ154921 | 1GCPYDEK1KZ179138

1GCPYDEK1KZ192052; 1GCPYDEK1KZ174344; 1GCPYDEK1KZ148519 | 1GCPYDEK1KZ103452 | 1GCPYDEK1KZ126097

1GCPYDEK1KZ195890 | 1GCPYDEK1KZ180001 | 1GCPYDEK1KZ130053; 1GCPYDEK1KZ131638; 1GCPYDEK1KZ113379; 1GCPYDEK1KZ122440 | 1GCPYDEK1KZ135768 | 1GCPYDEK1KZ107145; 1GCPYDEK1KZ101667

1GCPYDEK1KZ148889 | 1GCPYDEK1KZ194495 | 1GCPYDEK1KZ184548 | 1GCPYDEK1KZ169967 | 1GCPYDEK1KZ166924; 1GCPYDEK1KZ169032 | 1GCPYDEK1KZ179852 | 1GCPYDEK1KZ144308

1GCPYDEK1KZ197655; 1GCPYDEK1KZ156166; 1GCPYDEK1KZ127525; 1GCPYDEK1KZ126438 | 1GCPYDEK1KZ182332 | 1GCPYDEK1KZ162758; 1GCPYDEK1KZ102009 | 1GCPYDEK1KZ144258 | 1GCPYDEK1KZ137598 | 1GCPYDEK1KZ168821

1GCPYDEK1KZ155339; 1GCPYDEK1KZ100034; 1GCPYDEK1KZ197347; 1GCPYDEK1KZ115150 | 1GCPYDEK1KZ138914 | 1GCPYDEK1KZ129596; 1GCPYDEK1KZ185425 | 1GCPYDEK1KZ159892 | 1GCPYDEK1KZ164008; 1GCPYDEK1KZ179317 | 1GCPYDEK1KZ157950; 1GCPYDEK1KZ118470; 1GCPYDEK1KZ117741; 1GCPYDEK1KZ121854; 1GCPYDEK1KZ160993 | 1GCPYDEK1KZ120431 | 1GCPYDEK1KZ129727; 1GCPYDEK1KZ106514

1GCPYDEK1KZ151176 | 1GCPYDEK1KZ124950; 1GCPYDEK1KZ185019 | 1GCPYDEK1KZ100051 | 1GCPYDEK1KZ187420 | 1GCPYDEK1KZ199146; 1GCPYDEK1KZ112717 | 1GCPYDEK1KZ162128; 1GCPYDEK1KZ156913

1GCPYDEK1KZ156460 | 1GCPYDEK1KZ179639; 1GCPYDEK1KZ142106 |

1GCPYDEK1KZ155163

| 1GCPYDEK1KZ165238; 1GCPYDEK1KZ101247 | 1GCPYDEK1KZ117884 | 1GCPYDEK1KZ136516; 1GCPYDEK1KZ113737; 1GCPYDEK1KZ140968 | 1GCPYDEK1KZ184498 | 1GCPYDEK1KZ156801; 1GCPYDEK1KZ113916; 1GCPYDEK1KZ126391 | 1GCPYDEK1KZ106657; 1GCPYDEK1KZ152179 | 1GCPYDEK1KZ137181 | 1GCPYDEK1KZ150982 | 1GCPYDEK1KZ126617

1GCPYDEK1KZ115231; 1GCPYDEK1KZ138198 | 1GCPYDEK1KZ109901 | 1GCPYDEK1KZ146396; 1GCPYDEK1KZ161836; 1GCPYDEK1KZ193167; 1GCPYDEK1KZ170133 | 1GCPYDEK1KZ157348 | 1GCPYDEK1KZ183335 | 1GCPYDEK1KZ184081

1GCPYDEK1KZ138847 | 1GCPYDEK1KZ151677; 1GCPYDEK1KZ162243 | 1GCPYDEK1KZ183173; 1GCPYDEK1KZ184436 | 1GCPYDEK1KZ162257 | 1GCPYDEK1KZ102205 | 1GCPYDEK1KZ169242; 1GCPYDEK1KZ165711 | 1GCPYDEK1KZ134572; 1GCPYDEK1KZ123023; 1GCPYDEK1KZ103354 | 1GCPYDEK1KZ120039

1GCPYDEK1KZ138976 | 1GCPYDEK1KZ115424 | 1GCPYDEK1KZ139772; 1GCPYDEK1KZ132711; 1GCPYDEK1KZ146219 | 1GCPYDEK1KZ183299 | 1GCPYDEK1KZ155681 | 1GCPYDEK1KZ177616; 1GCPYDEK1KZ136161 | 1GCPYDEK1KZ175848 | 1GCPYDEK1KZ151307 | 1GCPYDEK1KZ132157 | 1GCPYDEK1KZ166132 | 1GCPYDEK1KZ122812 | 1GCPYDEK1KZ124818; 1GCPYDEK1KZ117951 | 1GCPYDEK1KZ130294 | 1GCPYDEK1KZ148228; 1GCPYDEK1KZ108537; 1GCPYDEK1KZ168818; 1GCPYDEK1KZ107243 | 1GCPYDEK1KZ150447 | 1GCPYDEK1KZ185022; 1GCPYDEK1KZ131722 | 1GCPYDEK1KZ178314 | 1GCPYDEK1KZ191984; 1GCPYDEK1KZ193878; 1GCPYDEK1KZ123524; 1GCPYDEK1KZ136676 | 1GCPYDEK1KZ109459 | 1GCPYDEK1KZ168110 | 1GCPYDEK1KZ189636 | 1GCPYDEK1KZ123085 | 1GCPYDEK1KZ141229 |

1GCPYDEK1KZ146480

| 1GCPYDEK1KZ121336 | 1GCPYDEK1KZ165031; 1GCPYDEK1KZ113821 | 1GCPYDEK1KZ149170; 1GCPYDEK1KZ133406; 1GCPYDEK1KZ172397 | 1GCPYDEK1KZ122566 | 1GCPYDEK1KZ109011

1GCPYDEK1KZ146012; 1GCPYDEK1KZ133647 | 1GCPYDEK1KZ199065 | 1GCPYDEK1KZ146981 | 1GCPYDEK1KZ143286 | 1GCPYDEK1KZ109073 | 1GCPYDEK1KZ135043; 1GCPYDEK1KZ138699

1GCPYDEK1KZ149606

1GCPYDEK1KZ121644 | 1GCPYDEK1KZ159312

1GCPYDEK1KZ136175; 1GCPYDEK1KZ138279 | 1GCPYDEK1KZ102107

1GCPYDEK1KZ155762 | 1GCPYDEK1KZ183609; 1GCPYDEK1KZ141232 | 1GCPYDEK1KZ146270 | 1GCPYDEK1KZ119960; 1GCPYDEK1KZ105198; 1GCPYDEK1KZ145698 | 1GCPYDEK1KZ142509 | 1GCPYDEK1KZ142753; 1GCPYDEK1KZ175056 | 1GCPYDEK1KZ139545 | 1GCPYDEK1KZ162338 | 1GCPYDEK1KZ153185; 1GCPYDEK1KZ187773; 1GCPYDEK1KZ155938 | 1GCPYDEK1KZ121885 | 1GCPYDEK1KZ132501; 1GCPYDEK1KZ173534; 1GCPYDEK1KZ179768 | 1GCPYDEK1KZ158368; 1GCPYDEK1KZ155356 | 1GCPYDEK1KZ111941; 1GCPYDEK1KZ122177; 1GCPYDEK1KZ175526 | 1GCPYDEK1KZ178426 | 1GCPYDEK1KZ104164 | 1GCPYDEK1KZ187403 | 1GCPYDEK1KZ184016 | 1GCPYDEK1KZ167877 | 1GCPYDEK1KZ110658; 1GCPYDEK1KZ132255 | 1GCPYDEK1KZ193508 | 1GCPYDEK1KZ100373 | 1GCPYDEK1KZ193721 | 1GCPYDEK1KZ173517; 1GCPYDEK1KZ167099 | 1GCPYDEK1KZ119411 | 1GCPYDEK1KZ142705 | 1GCPYDEK1KZ109431 | 1GCPYDEK1KZ166129; 1GCPYDEK1KZ101233 | 1GCPYDEK1KZ149220 | 1GCPYDEK1KZ176157; 1GCPYDEK1KZ139299

1GCPYDEK1KZ121952 | 1GCPYDEK1KZ174084 | 1GCPYDEK1KZ102186 | 1GCPYDEK1KZ132286; 1GCPYDEK1KZ153350 | 1GCPYDEK1KZ198093 | 1GCPYDEK1KZ130442 | 1GCPYDEK1KZ174246

1GCPYDEK1KZ153803 | 1GCPYDEK1KZ102074; 1GCPYDEK1KZ109493 | 1GCPYDEK1KZ194609

1GCPYDEK1KZ150402; 1GCPYDEK1KZ197851 | 1GCPYDEK1KZ163716 | 1GCPYDEK1KZ152439; 1GCPYDEK1KZ129310 | 1GCPYDEK1KZ135379; 1GCPYDEK1KZ118971; 1GCPYDEK1KZ149671 | 1GCPYDEK1KZ190236 | 1GCPYDEK1KZ163635 | 1GCPYDEK1KZ119554

1GCPYDEK1KZ108103; 1GCPYDEK1KZ135382

1GCPYDEK1KZ108974 | 1GCPYDEK1KZ163795; 1GCPYDEK1KZ120204 | 1GCPYDEK1KZ161870

1GCPYDEK1KZ133051; 1GCPYDEK1KZ166518 | 1GCPYDEK1KZ194755 | 1GCPYDEK1KZ129386; 1GCPYDEK1KZ124334; 1GCPYDEK1KZ112104 | 1GCPYDEK1KZ196666 | 1GCPYDEK1KZ179303 | 1GCPYDEK1KZ192276; 1GCPYDEK1KZ114628 | 1GCPYDEK1KZ198370;

1GCPYDEK1KZ147385

| 1GCPYDEK1KZ192584; 1GCPYDEK1KZ165689 | 1GCPYDEK1KZ104178 | 1GCPYDEK1KZ148987 | 1GCPYDEK1KZ157222 | 1GCPYDEK1KZ112233 | 1GCPYDEK1KZ175574 | 1GCPYDEK1KZ122230 | 1GCPYDEK1KZ115889 | 1GCPYDEK1KZ120820; 1GCPYDEK1KZ115553 | 1GCPYDEK1KZ138833; 1GCPYDEK1KZ139660; 1GCPYDEK1KZ124513; 1GCPYDEK1KZ160539 | 1GCPYDEK1KZ108893 | 1GCPYDEK1KZ167278; 1GCPYDEK1KZ128867 | 1GCPYDEK1KZ113477; 1GCPYDEK1KZ122633 | 1GCPYDEK1KZ107761; 1GCPYDEK1KZ133812; 1GCPYDEK1KZ152280; 1GCPYDEK1KZ106786

1GCPYDEK1KZ134474 | 1GCPYDEK1KZ128058 | 1GCPYDEK1KZ186056

1GCPYDEK1KZ135348 | 1GCPYDEK1KZ184582 | 1GCPYDEK1KZ164459 | 1GCPYDEK1KZ198420; 1GCPYDEK1KZ192021; 1GCPYDEK1KZ118517 | 1GCPYDEK1KZ171542; 1GCPYDEK1KZ171900 | 1GCPYDEK1KZ126519; 1GCPYDEK1KZ132921 | 1GCPYDEK1KZ193850 | 1GCPYDEK1KZ188910

1GCPYDEK1KZ195002

1GCPYDEK1KZ195923

1GCPYDEK1KZ128061; 1GCPYDEK1KZ118906

1GCPYDEK1KZ105539

1GCPYDEK1KZ117948 | 1GCPYDEK1KZ174716 | 1GCPYDEK1KZ112250 | 1GCPYDEK1KZ110451 | 1GCPYDEK1KZ171671 | 1GCPYDEK1KZ113964 | 1GCPYDEK1KZ123927; 1GCPYDEK1KZ177471; 1GCPYDEK1KZ157091 | 1GCPYDEK1KZ183903; 1GCPYDEK1KZ127329 | 1GCPYDEK1KZ100387; 1GCPYDEK1KZ186610 | 1GCPYDEK1KZ194335; 1GCPYDEK1KZ147158 | 1GCPYDEK1KZ135026 | 1GCPYDEK1KZ117206 | 1GCPYDEK1KZ164753 | 1GCPYDEK1KZ105492; 1GCPYDEK1KZ193802; 1GCPYDEK1KZ157981 | 1GCPYDEK1KZ158922 | 1GCPYDEK1KZ147838 | 1GCPYDEK1KZ165191 | 1GCPYDEK1KZ164994 | 1GCPYDEK1KZ104259 | 1GCPYDEK1KZ124060; 1GCPYDEK1KZ189782 | 1GCPYDEK1KZ134605; 1GCPYDEK1KZ143269 | 1GCPYDEK1KZ107923; 1GCPYDEK1KZ188700; 1GCPYDEK1KZ152196 | 1GCPYDEK1KZ144311 | 1GCPYDEK1KZ159696 | 1GCPYDEK1KZ170889

1GCPYDEK1KZ191368 | 1GCPYDEK1KZ163232 | 1GCPYDEK1KZ111910 | 1GCPYDEK1KZ186221 | 1GCPYDEK1KZ149024

1GCPYDEK1KZ115715; 1GCPYDEK1KZ179236 | 1GCPYDEK1KZ174005; 1GCPYDEK1KZ102687 | 1GCPYDEK1KZ161058 | 1GCPYDEK1KZ133096

1GCPYDEK1KZ131168; 1GCPYDEK1KZ161187 | 1GCPYDEK1KZ100146 | 1GCPYDEK1KZ120221; 1GCPYDEK1KZ111700 | 1GCPYDEK1KZ104973 | 1GCPYDEK1KZ174490; 1GCPYDEK1KZ139402 | 1GCPYDEK1KZ132384

1GCPYDEK1KZ199096 | 1GCPYDEK1KZ107985; 1GCPYDEK1KZ120767 | 1GCPYDEK1KZ142784 | 1GCPYDEK1KZ120493 | 1GCPYDEK1KZ194447 | 1GCPYDEK1KZ135527 | 1GCPYDEK1KZ112409 | 1GCPYDEK1KZ112118 | 1GCPYDEK1KZ163859 | 1GCPYDEK1KZ103273 | 1GCPYDEK1KZ175073 | 1GCPYDEK1KZ173890 | 1GCPYDEK1KZ120963 | 1GCPYDEK1KZ190074; 1GCPYDEK1KZ110515 | 1GCPYDEK1KZ164686 | 1GCPYDEK1KZ192696 | 1GCPYDEK1KZ192522 | 1GCPYDEK1KZ185246 | 1GCPYDEK1KZ109025; 1GCPYDEK1KZ129405 | 1GCPYDEK1KZ167930; 1GCPYDEK1KZ156250; 1GCPYDEK1KZ135740 | 1GCPYDEK1KZ193105; 1GCPYDEK1KZ183657 | 1GCPYDEK1KZ154773 | 1GCPYDEK1KZ134944; 1GCPYDEK1KZ121918; 1GCPYDEK1KZ114466 | 1GCPYDEK1KZ137455; 1GCPYDEK1KZ123362

1GCPYDEK1KZ102947 | 1GCPYDEK1KZ137679 | 1GCPYDEK1KZ191967 | 1GCPYDEK1KZ198384 | 1GCPYDEK1KZ141411; 1GCPYDEK1KZ135186; 1GCPYDEK1KZ173310 | 1GCPYDEK1KZ154949 | 1GCPYDEK1KZ188521 | 1GCPYDEK1KZ108036; 1GCPYDEK1KZ174098 | 1GCPYDEK1KZ105962 | 1GCPYDEK1KZ127282; 1GCPYDEK1KZ160833

1GCPYDEK1KZ167491 | 1GCPYDEK1KZ105542 | 1GCPYDEK1KZ140517 | 1GCPYDEK1KZ199454; 1GCPYDEK1KZ160301; 1GCPYDEK1KZ108179 | 1GCPYDEK1KZ195971 | 1GCPYDEK1KZ137522 | 1GCPYDEK1KZ191290 | 1GCPYDEK1KZ196781 | 1GCPYDEK1KZ172805; 1GCPYDEK1KZ155325 | 1GCPYDEK1KZ139920 | 1GCPYDEK1KZ177907 | 1GCPYDEK1KZ147810; 1GCPYDEK1KZ155986 | 1GCPYDEK1KZ116170 | 1GCPYDEK1KZ131140; 1GCPYDEK1KZ146477; 1GCPYDEK1KZ192424 | 1GCPYDEK1KZ145622; 1GCPYDEK1KZ172528 | 1GCPYDEK1KZ122079 | 1GCPYDEK1KZ151680; 1GCPYDEK1KZ158502 | 1GCPYDEK1KZ187031

1GCPYDEK1KZ134927 | 1GCPYDEK1KZ107873; 1GCPYDEK1KZ158855; 1GCPYDEK1KZ195159 | 1GCPYDEK1KZ126939; 1GCPYDEK1KZ145376; 1GCPYDEK1KZ199664 | 1GCPYDEK1KZ192715 | 1GCPYDEK1KZ117450; 1GCPYDEK1KZ166602 | 1GCPYDEK1KZ175221; 1GCPYDEK1KZ104049

1GCPYDEK1KZ178829; 1GCPYDEK1KZ107288; 1GCPYDEK1KZ180323; 1GCPYDEK1KZ155289 | 1GCPYDEK1KZ167586 | 1GCPYDEK1KZ118047; 1GCPYDEK1KZ175350 | 1GCPYDEK1KZ142168 | 1GCPYDEK1KZ133700

1GCPYDEK1KZ150299; 1GCPYDEK1KZ180371 | 1GCPYDEK1KZ106190 | 1GCPYDEK1KZ132482

1GCPYDEK1KZ115732; 1GCPYDEK1KZ114029 | 1GCPYDEK1KZ159651 | 1GCPYDEK1KZ191399 | 1GCPYDEK1KZ139822 | 1GCPYDEK1KZ100924; 1GCPYDEK1KZ114726 | 1GCPYDEK1KZ140890 |

1GCPYDEK1KZ191872

| 1GCPYDEK1KZ155616; 1GCPYDEK1KZ101152 | 1GCPYDEK1KZ155664 | 1GCPYDEK1KZ179267; 1GCPYDEK1KZ199812; 1GCPYDEK1KZ191760 | 1GCPYDEK1KZ171752 | 1GCPYDEK1KZ104729 | 1GCPYDEK1KZ146348 | 1GCPYDEK1KZ175266 | 1GCPYDEK1KZ177051 | 1GCPYDEK1KZ133499 | 1GCPYDEK1KZ167569 | 1GCPYDEK1KZ186333 | 1GCPYDEK1KZ151789 | 1GCPYDEK1KZ159083 | 1GCPYDEK1KZ148780 | 1GCPYDEK1KZ183075; 1GCPYDEK1KZ173291 | 1GCPYDEK1KZ143160; 1GCPYDEK1KZ163019

1GCPYDEK1KZ123054 | 1GCPYDEK1KZ139559; 1GCPYDEK1KZ114869

1GCPYDEK1KZ161108 | 1GCPYDEK1KZ180905 | 1GCPYDEK1KZ163134 | 1GCPYDEK1KZ169662 | 1GCPYDEK1KZ127332; 1GCPYDEK1KZ105850 | 1GCPYDEK1KZ155924; 1GCPYDEK1KZ153929 | 1GCPYDEK1KZ188552; 1GCPYDEK1KZ131719; 1GCPYDEK1KZ167880 | 1GCPYDEK1KZ110045; 1GCPYDEK1KZ103211 | 1GCPYDEK1KZ101801 | 1GCPYDEK1KZ144695 | 1GCPYDEK1KZ127508 | 1GCPYDEK1KZ139707 | 1GCPYDEK1KZ160461; 1GCPYDEK1KZ185893 | 1GCPYDEK1KZ111454 | 1GCPYDEK1KZ194867 | 1GCPYDEK1KZ123880; 1GCPYDEK1KZ166583; 1GCPYDEK1KZ152702; 1GCPYDEK1KZ135172; 1GCPYDEK1KZ174571;

1GCPYDEK1KZ192553

| 1GCPYDEK1KZ199129; 1GCPYDEK1KZ115018 | 1GCPYDEK1KZ181116; 1GCPYDEK1KZ115925; 1GCPYDEK1KZ129467 | 1GCPYDEK1KZ194688

1GCPYDEK1KZ173811 | 1GCPYDEK1KZ104567 | 1GCPYDEK1KZ171704 | 1GCPYDEK1KZ134653 | 1GCPYDEK1KZ144339; 1GCPYDEK1KZ134569 | 1GCPYDEK1KZ196831 | 1GCPYDEK1KZ129632; 1GCPYDEK1KZ169922 | 1GCPYDEK1KZ147113; 1GCPYDEK1KZ102060 | 1GCPYDEK1KZ152098; 1GCPYDEK1KZ180337 | 1GCPYDEK1KZ140856; 1GCPYDEK1KZ143465 | 1GCPYDEK1KZ188518; 1GCPYDEK1KZ141022; 1GCPYDEK1KZ131302 | 1GCPYDEK1KZ123071; 1GCPYDEK1KZ125029 | 1GCPYDEK1KZ107842 | 1GCPYDEK1KZ115469; 1GCPYDEK1KZ181343; 1GCPYDEK1KZ167359 | 1GCPYDEK1KZ181357

1GCPYDEK1KZ167927 | 1GCPYDEK1KZ135267 | 1GCPYDEK1KZ142929; 1GCPYDEK1KZ192245 | 1GCPYDEK1KZ152585; 1GCPYDEK1KZ153865 | 1GCPYDEK1KZ178474; 1GCPYDEK1KZ153588; 1GCPYDEK1KZ116153 | 1GCPYDEK1KZ173744; 1GCPYDEK1KZ165465 | 1GCPYDEK1KZ159665; 1GCPYDEK1KZ130523; 1GCPYDEK1KZ127301 | 1GCPYDEK1KZ158418 | 1GCPYDEK1KZ186025 | 1GCPYDEK1KZ131364 | 1GCPYDEK1KZ113348 | 1GCPYDEK1KZ132434; 1GCPYDEK1KZ175820; 1GCPYDEK1KZ194769; 1GCPYDEK1KZ133521; 1GCPYDEK1KZ123751 | 1GCPYDEK1KZ128755 | 1GCPYDEK1KZ137116 | 1GCPYDEK1KZ169595; 1GCPYDEK1KZ109767 | 1GCPYDEK1KZ122406 | 1GCPYDEK1KZ167667 | 1GCPYDEK1KZ112636 | 1GCPYDEK1KZ166714; 1GCPYDEK1KZ179480 | 1GCPYDEK1KZ161352; 1GCPYDEK1KZ109929 | 1GCPYDEK1KZ173033; 1GCPYDEK1KZ174912 | 1GCPYDEK1KZ197574 | 1GCPYDEK1KZ116038 | 1GCPYDEK1KZ155731

1GCPYDEK1KZ168933 | 1GCPYDEK1KZ123961 | 1GCPYDEK1KZ168043 | 1GCPYDEK1KZ184453; 1GCPYDEK1KZ170228 | 1GCPYDEK1KZ133602; 1GCPYDEK1KZ102088 | 1GCPYDEK1KZ160458 | 1GCPYDEK1KZ135012; 1GCPYDEK1KZ168849; 1GCPYDEK1KZ168852 | 1GCPYDEK1KZ140260 | 1GCPYDEK1KZ102771 | 1GCPYDEK1KZ144275 | 1GCPYDEK1KZ119487 | 1GCPYDEK1KZ118212 | 1GCPYDEK1KZ199289 | 1GCPYDEK1KZ126343; 1GCPYDEK1KZ139674 | 1GCPYDEK1KZ131204 | 1GCPYDEK1KZ125130

1GCPYDEK1KZ158015 | 1GCPYDEK1KZ120980 | 1GCPYDEK1KZ190804; 1GCPYDEK1KZ184579 | 1GCPYDEK1KZ190706 | 1GCPYDEK1KZ123667; 1GCPYDEK1KZ167734 | 1GCPYDEK1KZ135088; 1GCPYDEK1KZ197378 | 1GCPYDEK1KZ122888 | 1GCPYDEK1KZ163330 | 1GCPYDEK1KZ170780 | 1GCPYDEK1KZ115486 | 1GCPYDEK1KZ164025 | 1GCPYDEK1KZ156815 | 1GCPYDEK1KZ175591 | 1GCPYDEK1KZ128111; 1GCPYDEK1KZ181875

1GCPYDEK1KZ198515 | 1GCPYDEK1KZ103936; 1GCPYDEK1KZ108599; 1GCPYDEK1KZ188244; 1GCPYDEK1KZ146351 | 1GCPYDEK1KZ167345; 1GCPYDEK1KZ190981 | 1GCPYDEK1KZ119716 | 1GCPYDEK1KZ188471 | 1GCPYDEK1KZ150254

1GCPYDEK1KZ187398;

1GCPYDEK1KZ169581

; 1GCPYDEK1KZ170908 | 1GCPYDEK1KZ133292 | 1GCPYDEK1KZ154403 | 1GCPYDEK1KZ114127 | 1GCPYDEK1KZ109204; 1GCPYDEK1KZ146415 | 1GCPYDEK1KZ188583 |

1GCPYDEK1KZ183710

| 1GCPYDEK1KZ158595; 1GCPYDEK1KZ147693 | 1GCPYDEK1KZ172173 | 1GCPYDEK1KZ184274 | 1GCPYDEK1KZ109218; 1GCPYDEK1KZ116427; 1GCPYDEK1KZ184369; 1GCPYDEK1KZ121921 | 1GCPYDEK1KZ196473 | 1GCPYDEK1KZ116248 | 1GCPYDEK1KZ108862; 1GCPYDEK1KZ147709 | 1GCPYDEK1KZ152831

1GCPYDEK1KZ118808; 1GCPYDEK1KZ156927; 1GCPYDEK1KZ118484; 1GCPYDEK1KZ149217 | 1GCPYDEK1KZ166969 | 1GCPYDEK1KZ195162 | 1GCPYDEK1KZ108084 | 1GCPYDEK1KZ190608 | 1GCPYDEK1KZ158435 | 1GCPYDEK1KZ112801; 1GCPYDEK1KZ165725; 1GCPYDEK1KZ112393; 1GCPYDEK1KZ160900; 1GCPYDEK1KZ101944 | 1GCPYDEK1KZ127556 | 1GCPYDEK1KZ100602 | 1GCPYDEK1KZ139433 | 1GCPYDEK1KZ143935 |

1GCPYDEK1KZ114757

| 1GCPYDEK1KZ100972 | 1GCPYDEK1KZ185733 | 1GCPYDEK1KZ174229; 1GCPYDEK1KZ182024; 1GCPYDEK1KZ117495;

1GCPYDEK1KZ151534

| 1GCPYDEK1KZ109722; 1GCPYDEK1KZ116900

1GCPYDEK1KZ178524; 1GCPYDEK1KZ190298; 1GCPYDEK1KZ107176

1GCPYDEK1KZ166437 | 1GCPYDEK1KZ130943 | 1GCPYDEK1KZ122857 | 1GCPYDEK1KZ151503 | 1GCPYDEK1KZ193993; 1GCPYDEK1KZ176532

1GCPYDEK1KZ150335 | 1GCPYDEK1KZ115195; 1GCPYDEK1KZ163585; 1GCPYDEK1KZ194514 | 1GCPYDEK1KZ175994

1GCPYDEK1KZ171458 | 1GCPYDEK1KZ154286 | 1GCPYDEK1KZ147287 | 1GCPYDEK1KZ164669; 1GCPYDEK1KZ149377; 1GCPYDEK1KZ139481 | 1GCPYDEK1KZ108361 | 1GCPYDEK1KZ154157 | 1GCPYDEK1KZ114130; 1GCPYDEK1KZ144583 | 1GCPYDEK1KZ185974; 1GCPYDEK1KZ108666

1GCPYDEK1KZ197848; 1GCPYDEK1KZ173422 | 1GCPYDEK1KZ176577 | 1GCPYDEK1KZ120672 | 1GCPYDEK1KZ183920 | 1GCPYDEK1KZ123295 | 1GCPYDEK1KZ152229; 1GCPYDEK1KZ142381; 1GCPYDEK1KZ179477; 1GCPYDEK1KZ167944

1GCPYDEK1KZ176191 | 1GCPYDEK1KZ154871 | 1GCPYDEK1KZ190432; 1GCPYDEK1KZ156524; 1GCPYDEK1KZ151095; 1GCPYDEK1KZ139268 | 1GCPYDEK1KZ186560 | 1GCPYDEK1KZ102978; 1GCPYDEK1KZ143708 | 1GCPYDEK1KZ131008 | 1GCPYDEK1KZ113852; 1GCPYDEK1KZ110028 | 1GCPYDEK1KZ149945 | 1GCPYDEK1KZ137004

1GCPYDEK1KZ185439 | 1GCPYDEK1KZ162260 | 1GCPYDEK1KZ151064

1GCPYDEK1KZ150528 | 1GCPYDEK1KZ138315; 1GCPYDEK1KZ147760; 1GCPYDEK1KZ117237 | 1GCPYDEK1KZ121224 | 1GCPYDEK1KZ134281

1GCPYDEK1KZ121451; 1GCPYDEK1KZ142378

1GCPYDEK1KZ154417 | 1GCPYDEK1KZ125449 | 1GCPYDEK1KZ142347 | 1GCPYDEK1KZ125600 | 1GCPYDEK1KZ161769; 1GCPYDEK1KZ156507 | 1GCPYDEK1KZ158676 | 1GCPYDEK1KZ124124; 1GCPYDEK1KZ128514

1GCPYDEK1KZ176269

1GCPYDEK1KZ131154; 1GCPYDEK1KZ189619 | 1GCPYDEK1KZ154627 | 1GCPYDEK1KZ155096 | 1GCPYDEK1KZ180712 | 1GCPYDEK1KZ140744; 1GCPYDEK1KZ173887; 1GCPYDEK1KZ163005 | 1GCPYDEK1KZ119232 | 1GCPYDEK1KZ182461; 1GCPYDEK1KZ194836; 1GCPYDEK1KZ121580 | 1GCPYDEK1KZ182816; 1GCPYDEK1KZ159066 | 1GCPYDEK1KZ187630; 1GCPYDEK1KZ104696; 1GCPYDEK1KZ193119 | 1GCPYDEK1KZ110885 | 1GCPYDEK1KZ115388; 1GCPYDEK1KZ157107 | 1GCPYDEK1KZ100048

1GCPYDEK1KZ140629

| 1GCPYDEK1KZ184971 | 1GCPYDEK1KZ100082 | 1GCPYDEK1KZ140422; 1GCPYDEK1KZ101961

1GCPYDEK1KZ122020 | 1GCPYDEK1KZ142428 | 1GCPYDEK1KZ152327 | 1GCPYDEK1KZ193959 | 1GCPYDEK1KZ173985 | 1GCPYDEK1KZ199633; 1GCPYDEK1KZ137844; 1GCPYDEK1KZ144907 | 1GCPYDEK1KZ130182; 1GCPYDEK1KZ155034 | 1GCPYDEK1KZ141702 | 1GCPYDEK1KZ161402 | 1GCPYDEK1KZ141666

1GCPYDEK1KZ161531

1GCPYDEK1KZ170262

1GCPYDEK1KZ168009; 1GCPYDEK1KZ137066 | 1GCPYDEK1KZ166874 | 1GCPYDEK1KZ110143 | 1GCPYDEK1KZ178491; 1GCPYDEK1KZ187076 | 1GCPYDEK1KZ102219 | 1GCPYDEK1KZ191886 | 1GCPYDEK1KZ110093; 1GCPYDEK1KZ102379; 1GCPYDEK1KZ152876; 1GCPYDEK1KZ121014 | 1GCPYDEK1KZ162310

1GCPYDEK1KZ159584; 1GCPYDEK1KZ160251 | 1GCPYDEK1KZ167815; 1GCPYDEK1KZ193377 | 1GCPYDEK1KZ147421; 1GCPYDEK1KZ175722

1GCPYDEK1KZ119148; 1GCPYDEK1KZ118324

1GCPYDEK1KZ126407 | 1GCPYDEK1KZ149914 | 1GCPYDEK1KZ180399 | 1GCPYDEK1KZ175932 | 1GCPYDEK1KZ152862 | 1GCPYDEK1KZ125242

1GCPYDEK1KZ176918 | 1GCPYDEK1KZ191127; 1GCPYDEK1KZ150187

1GCPYDEK1KZ144566 | 1GCPYDEK1KZ152571 | 1GCPYDEK1KZ180886 | 1GCPYDEK1KZ151145 | 1GCPYDEK1KZ136290 | 1GCPYDEK1KZ175462 | 1GCPYDEK1KZ125628

1GCPYDEK1KZ195372; 1GCPYDEK1KZ112295 | 1GCPYDEK1KZ162274; 1GCPYDEK1KZ138086

1GCPYDEK1KZ148777; 1GCPYDEK1KZ173453 | 1GCPYDEK1KZ193170; 1GCPYDEK1KZ184209 | 1GCPYDEK1KZ124771 | 1GCPYDEK1KZ161545 | 1GCPYDEK1KZ118775 | 1GCPYDEK1KZ180435 | 1GCPYDEK1KZ144955; 1GCPYDEK1KZ171640 | 1GCPYDEK1KZ170536; 1GCPYDEK1KZ192987; 1GCPYDEK1KZ166423; 1GCPYDEK1KZ189748 | 1GCPYDEK1KZ142204 | 1GCPYDEK1KZ165109 | 1GCPYDEK1KZ182296 | 1GCPYDEK1KZ102754 | 1GCPYDEK1KZ134801

1GCPYDEK1KZ139108 | 1GCPYDEK1KZ124849; 1GCPYDEK1KZ159150 | 1GCPYDEK1KZ133213 | 1GCPYDEK1KZ106707; 1GCPYDEK1KZ170925 | 1GCPYDEK1KZ156796; 1GCPYDEK1KZ180211; 1GCPYDEK1KZ164445 | 1GCPYDEK1KZ198580 | 1GCPYDEK1KZ106965 |

1GCPYDEK1KZ117156

| 1GCPYDEK1KZ123734 | 1GCPYDEK1KZ148312; 1GCPYDEK1KZ144146; 1GCPYDEK1KZ152618

1GCPYDEK1KZ130277 | 1GCPYDEK1KZ144633; 1GCPYDEK1KZ118369; 1GCPYDEK1KZ125239; 1GCPYDEK1KZ147712 | 1GCPYDEK1KZ129565 | 1GCPYDEK1KZ166860; 1GCPYDEK1KZ166907 | 1GCPYDEK1KZ196053; 1GCPYDEK1KZ151906 | 1GCPYDEK1KZ176482; 1GCPYDEK1KZ180354; 1GCPYDEK1KZ150903; 1GCPYDEK1KZ182167 | 1GCPYDEK1KZ133129 | 1GCPYDEK1KZ172433 | 1GCPYDEK1KZ113933; 1GCPYDEK1KZ100535; 1GCPYDEK1KZ192083; 1GCPYDEK1KZ124835 | 1GCPYDEK1KZ169063; 1GCPYDEK1KZ127007; 1GCPYDEK1KZ149427; 1GCPYDEK1KZ191838; 1GCPYDEK1KZ196120 | 1GCPYDEK1KZ188096 | 1GCPYDEK1KZ141814 | 1GCPYDEK1KZ179740 | 1GCPYDEK1KZ188289 | 1GCPYDEK1KZ183660; 1GCPYDEK1KZ155440 | 1GCPYDEK1KZ172190 | 1GCPYDEK1KZ180239 | 1GCPYDEK1KZ169600

1GCPYDEK1KZ140176 | 1GCPYDEK1KZ122745; 1GCPYDEK1KZ175137 | 1GCPYDEK1KZ183741 | 1GCPYDEK1KZ148455 | 1GCPYDEK1KZ177096; 1GCPYDEK1KZ190950 | 1GCPYDEK1KZ126312 | 1GCPYDEK1KZ102429; 1GCPYDEK1KZ144261; 1GCPYDEK1KZ180578 | 1GCPYDEK1KZ173484 | 1GCPYDEK1KZ119800 | 1GCPYDEK1KZ147144 | 1GCPYDEK1KZ107064 | 1GCPYDEK1KZ150433 | 1GCPYDEK1KZ117612; 1GCPYDEK1KZ166857; 1GCPYDEK1KZ171928 | 1GCPYDEK1KZ160220 | 1GCPYDEK1KZ113060 | 1GCPYDEK1KZ181634; 1GCPYDEK1KZ151016 | 1GCPYDEK1KZ101409 | 1GCPYDEK1KZ189104; 1GCPYDEK1KZ147676

1GCPYDEK1KZ106447; 1GCPYDEK1KZ185652 | 1GCPYDEK1KZ100423

1GCPYDEK1KZ149492 | 1GCPYDEK1KZ184663 | 1GCPYDEK1KZ181648 | 1GCPYDEK1KZ156636

1GCPYDEK1KZ192794 | 1GCPYDEK1KZ160847 | 1GCPYDEK1KZ133857; 1GCPYDEK1KZ147466 | 1GCPYDEK1KZ140923 | 1GCPYDEK1KZ176921 | 1GCPYDEK1KZ186428 | 1GCPYDEK1KZ197154 | 1GCPYDEK1KZ144518 | 1GCPYDEK1KZ153204; 1GCPYDEK1KZ170164

1GCPYDEK1KZ100809

| 1GCPYDEK1KZ136807 | 1GCPYDEK1KZ144342; 1GCPYDEK1KZ110594 | 1GCPYDEK1KZ132580 | 1GCPYDEK1KZ132790 | 1GCPYDEK1KZ192097 | 1GCPYDEK1KZ152604; 1GCPYDEK1KZ189247 | 1GCPYDEK1KZ110319; 1GCPYDEK1KZ129680; 1GCPYDEK1KZ154868 | 1GCPYDEK1KZ178667; 1GCPYDEK1KZ120901; 1GCPYDEK1KZ133583 | 1GCPYDEK1KZ104889 | 1GCPYDEK1KZ167426 |

1GCPYDEK1KZ178670

; 1GCPYDEK1KZ103094 | 1GCPYDEK1KZ173405 | 1GCPYDEK1KZ187613; 1GCPYDEK1KZ169905; 1GCPYDEK1KZ145555; 1GCPYDEK1KZ119859; 1GCPYDEK1KZ164932; 1GCPYDEK1KZ147080 | 1GCPYDEK1KZ110434; 1GCPYDEK1KZ109980; 1GCPYDEK1KZ175297 | 1GCPYDEK1KZ172951 | 1GCPYDEK1KZ132787

1GCPYDEK1KZ118646; 1GCPYDEK1KZ190205 | 1GCPYDEK1KZ101491 | 1GCPYDEK1KZ196604; 1GCPYDEK1KZ147886; 1GCPYDEK1KZ183058 | 1GCPYDEK1KZ110529 | 1GCPYDEK1KZ121563 | 1GCPYDEK1KZ153445 | 1GCPYDEK1KZ159245 | 1GCPYDEK1KZ144664; 1GCPYDEK1KZ135477 | 1GCPYDEK1KZ128030 | 1GCPYDEK1KZ154000 | 1GCPYDEK1KZ158841 | 1GCPYDEK1KZ113723 | 1GCPYDEK1KZ180144 | 1GCPYDEK1KZ136127 | 1GCPYDEK1KZ168768; 1GCPYDEK1KZ115908 | 1GCPYDEK1KZ106612; 1GCPYDEK1KZ166275 | 1GCPYDEK1KZ165837; 1GCPYDEK1KZ131493; 1GCPYDEK1KZ117285 | 1GCPYDEK1KZ190107; 1GCPYDEK1KZ108277 | 1GCPYDEK1KZ110398

1GCPYDEK1KZ164168 | 1GCPYDEK1KZ171007 | 1GCPYDEK1KZ186509; 1GCPYDEK1KZ162078; 1GCPYDEK1KZ104665; 1GCPYDEK1KZ130280 | 1GCPYDEK1KZ131624; 1GCPYDEK1KZ171654 | 1GCPYDEK1KZ148827; 1GCPYDEK1KZ117545 | 1GCPYDEK1KZ133194 |

1GCPYDEK1KZ164462

; 1GCPYDEK1KZ169046 | 1GCPYDEK1KZ178913; 1GCPYDEK1KZ179379; 1GCPYDEK1KZ128531 | 1GCPYDEK1KZ126021; 1GCPYDEK1KZ190091 | 1GCPYDEK1KZ193203 | 1GCPYDEK1KZ114242 | 1GCPYDEK1KZ133275 | 1GCPYDEK1KZ186588; 1GCPYDEK1KZ126956 | 1GCPYDEK1KZ176451; 1GCPYDEK1KZ127296 | 1GCPYDEK1KZ135284 | 1GCPYDEK1KZ193654; 1GCPYDEK1KZ134670; 1GCPYDEK1KZ141392 | 1GCPYDEK1KZ134071; 1GCPYDEK1KZ119277 | 1GCPYDEK1KZ145202 | 1GCPYDEK1KZ159603

1GCPYDEK1KZ145152; 1GCPYDEK1KZ137827 | 1GCPYDEK1KZ136984 | 1GCPYDEK1KZ196411 | 1GCPYDEK1KZ190768; 1GCPYDEK1KZ144230; 1GCPYDEK1KZ131199 | 1GCPYDEK1KZ134961 | 1GCPYDEK1KZ155275 | 1GCPYDEK1KZ116959; 1GCPYDEK1KZ119702; 1GCPYDEK1KZ196988 | 1GCPYDEK1KZ113558; 1GCPYDEK1KZ140503 | 1GCPYDEK1KZ119103 | 1GCPYDEK1KZ103466 |

1GCPYDEK1KZ173551

| 1GCPYDEK1KZ137410 | 1GCPYDEK1KZ126357 | 1GCPYDEK1KZ150786; 1GCPYDEK1KZ116881 | 1GCPYDEK1KZ182783; 1GCPYDEK1KZ156989; 1GCPYDEK1KZ171962

1GCPYDEK1KZ146253 | 1GCPYDEK1KZ147001

1GCPYDEK1KZ147046; 1GCPYDEK1KZ198885; 1GCPYDEK1KZ172240; 1GCPYDEK1KZ196280 | 1GCPYDEK1KZ119957; 1GCPYDEK1KZ130604; 1GCPYDEK1KZ103838 | 1GCPYDEK1KZ103063

1GCPYDEK1KZ188227; 1GCPYDEK1KZ101880; 1GCPYDEK1KZ150934

1GCPYDEK1KZ149850 | 1GCPYDEK1KZ147595; 1GCPYDEK1KZ191192 | 1GCPYDEK1KZ198305 | 1GCPYDEK1KZ106688 | 1GCPYDEK1KZ123250

1GCPYDEK1KZ167605; 1GCPYDEK1KZ188695 | 1GCPYDEK1KZ173680; 1GCPYDEK1KZ104858 | 1GCPYDEK1KZ103046 | 1GCPYDEK1KZ132739 | 1GCPYDEK1KZ149167; 1GCPYDEK1KZ150805; 1GCPYDEK1KZ118050; 1GCPYDEK1KZ115827; 1GCPYDEK1KZ162050 | 1GCPYDEK1KZ164655; 1GCPYDEK1KZ146530 | 1GCPYDEK1KZ120574 | 1GCPYDEK1KZ180760 | 1GCPYDEK1KZ154420; 1GCPYDEK1KZ148164 | 1GCPYDEK1KZ191435 | 1GCPYDEK1KZ196649 | 1GCPYDEK1KZ108876; 1GCPYDEK1KZ129789; 1GCPYDEK1KZ101166 | 1GCPYDEK1KZ179981 | 1GCPYDEK1KZ101300

1GCPYDEK1KZ181665; 1GCPYDEK1KZ122907 | 1GCPYDEK1KZ145815; 1GCPYDEK1KZ101796; 1GCPYDEK1KZ110806 | 1GCPYDEK1KZ141103; 1GCPYDEK1KZ117481 | 1GCPYDEK1KZ142820

1GCPYDEK1KZ193766; 1GCPYDEK1KZ112944 | 1GCPYDEK1KZ116332 | 1GCPYDEK1KZ170858 | 1GCPYDEK1KZ151498 | 1GCPYDEK1KZ166695

1GCPYDEK1KZ196568 | 1GCPYDEK1KZ141943 | 1GCPYDEK1KZ167071 | 1GCPYDEK1KZ137875; 1GCPYDEK1KZ111437 | 1GCPYDEK1KZ142896 | 1GCPYDEK1KZ165207 | 1GCPYDEK1KZ125855; 1GCPYDEK1KZ175607

1GCPYDEK1KZ115679; 1GCPYDEK1KZ109249 | 1GCPYDEK1KZ117030 | 1GCPYDEK1KZ111048 | 1GCPYDEK1KZ144227 | 1GCPYDEK1KZ188874 | 1GCPYDEK1KZ143983 | 1GCPYDEK1KZ185344 | 1GCPYDEK1KZ126259

1GCPYDEK1KZ131462 | 1GCPYDEK1KZ100471 | 1GCPYDEK1KZ180340 | 1GCPYDEK1KZ197235

1GCPYDEK1KZ158712 | 1GCPYDEK1KZ139514 | 1GCPYDEK1KZ168737 | 1GCPYDEK1KZ117626 | 1GCPYDEK1KZ142395; 1GCPYDEK1KZ105590

1GCPYDEK1KZ174201 | 1GCPYDEK1KZ114709 | 1GCPYDEK1KZ131395 | 1GCPYDEK1KZ160248 | 1GCPYDEK1KZ128318; 1GCPYDEK1KZ124964 | 1GCPYDEK1KZ154465; 1GCPYDEK1KZ148763; 1GCPYDEK1KZ116623;

1GCPYDEK1KZ108571

| 1GCPYDEK1KZ177776; 1GCPYDEK1KZ166521

1GCPYDEK1KZ187546 | 1GCPYDEK1KZ179530 | 1GCPYDEK1KZ158225; 1GCPYDEK1KZ152957; 1GCPYDEK1KZ109784

1GCPYDEK1KZ163988 | 1GCPYDEK1KZ162923 | 1GCPYDEK1KZ190897 | 1GCPYDEK1KZ181052 |

1GCPYDEK1KZ188180

; 1GCPYDEK1KZ120025

1GCPYDEK1KZ122695 | 1GCPYDEK1KZ155549 | 1GCPYDEK1KZ187563 | 1GCPYDEK1KZ191225 | 1GCPYDEK1KZ109607 | 1GCPYDEK1KZ157995 | 1GCPYDEK1KZ156099 | 1GCPYDEK1KZ152960; 1GCPYDEK1KZ136211; 1GCPYDEK1KZ172593; 1GCPYDEK1KZ108943 | 1GCPYDEK1KZ167684

1GCPYDEK1KZ169273; 1GCPYDEK1KZ172254; 1GCPYDEK1KZ132594 | 1GCPYDEK1KZ170830 | 1GCPYDEK1KZ175459 | 1GCPYDEK1KZ181956 | 1GCPYDEK1KZ143840 | 1GCPYDEK1KZ193444; 1GCPYDEK1KZ149511 | 1GCPYDEK1KZ118114; 1GCPYDEK1KZ109252 | 1GCPYDEK1KZ193461; 1GCPYDEK1KZ106593 | 1GCPYDEK1KZ189572 | 1GCPYDEK1KZ137603 | 1GCPYDEK1KZ198241; 1GCPYDEK1KZ177941; 1GCPYDEK1KZ104908 | 1GCPYDEK1KZ107002

1GCPYDEK1KZ112149

1GCPYDEK1KZ168351 | 1GCPYDEK1KZ126018 | 1GCPYDEK1KZ194576 | 1GCPYDEK1KZ107419; 1GCPYDEK1KZ173808; 1GCPYDEK1KZ178135; 1GCPYDEK1KZ146785 | 1GCPYDEK1KZ110126; 1GCPYDEK1KZ166910; 1GCPYDEK1KZ145877; 1GCPYDEK1KZ113947 | 1GCPYDEK1KZ174358 | 1GCPYDEK1KZ158242 | 1GCPYDEK1KZ157754 | 1GCPYDEK1KZ140484 | 1GCPYDEK1KZ117500; 1GCPYDEK1KZ184789 | 1GCPYDEK1KZ187529 | 1GCPYDEK1KZ141764 | 1GCPYDEK1KZ197591; 1GCPYDEK1KZ190723; 1GCPYDEK1KZ181133; 1GCPYDEK1KZ147807; 1GCPYDEK1KZ161481 | 1GCPYDEK1KZ134846 | 1GCPYDEK1KZ111616 |

1GCPYDEK1KZ148374

; 1GCPYDEK1KZ155082 | 1GCPYDEK1KZ151050; 1GCPYDEK1KZ167958 | 1GCPYDEK1KZ177020 | 1GCPYDEK1KZ177731 | 1GCPYDEK1KZ171685; 1GCPYDEK1KZ122826 | 1GCPYDEK1KZ123541 | 1GCPYDEK1KZ143529; 1GCPYDEK1KZ111681 | 1GCPYDEK1KZ124172 | 1GCPYDEK1KZ153395 | 1GCPYDEK1KZ179222 | 1GCPYDEK1KZ168639; 1GCPYDEK1KZ187319

1GCPYDEK1KZ189250; 1GCPYDEK1KZ136712 | 1GCPYDEK1KZ197509; 1GCPYDEK1KZ151324 | 1GCPYDEK1KZ148567; 1GCPYDEK1KZ125547; 1GCPYDEK1KZ153851 | 1GCPYDEK1KZ102222 | 1GCPYDEK1KZ127573 | 1GCPYDEK1KZ147628 | 1GCPYDEK1KZ127945 | 1GCPYDEK1KZ123037 | 1GCPYDEK1KZ174778 | 1GCPYDEK1KZ171024; 1GCPYDEK1KZ193704 | 1GCPYDEK1KZ165319; 1GCPYDEK1KZ124074 | 1GCPYDEK1KZ146835; 1GCPYDEK1KZ170519; 1GCPYDEK1KZ139271

1GCPYDEK1KZ171993 | 1GCPYDEK1KZ104553; 1GCPYDEK1KZ181651 | 1GCPYDEK1KZ112748 | 1GCPYDEK1KZ189457 | 1GCPYDEK1KZ158192 | 1GCPYDEK1KZ185148 | 1GCPYDEK1KZ191791; 1GCPYDEK1KZ165756; 1GCPYDEK1KZ175476 | 1GCPYDEK1KZ174599 | 1GCPYDEK1KZ166941 | 1GCPYDEK1KZ143272; 1GCPYDEK1KZ125659 | 1GCPYDEK1KZ182993 | 1GCPYDEK1KZ193315 | 1GCPYDEK1KZ131803; 1GCPYDEK1KZ121739; 1GCPYDEK1KZ145880; 1GCPYDEK1KZ124351; 1GCPYDEK1KZ129873; 1GCPYDEK1KZ114841 | 1GCPYDEK1KZ171217 | 1GCPYDEK1KZ114998

1GCPYDEK1KZ168141 | 1GCPYDEK1KZ198188 | 1GCPYDEK1KZ145846; 1GCPYDEK1KZ191919; 1GCPYDEK1KZ183366; 1GCPYDEK1KZ181214; 1GCPYDEK1KZ104861 | 1GCPYDEK1KZ151811 | 1GCPYDEK1KZ123507; 1GCPYDEK1KZ149072; 1GCPYDEK1KZ183576; 1GCPYDEK1KZ146107 | 1GCPYDEK1KZ166759; 1GCPYDEK1KZ140663 | 1GCPYDEK1KZ165143; 1GCPYDEK1KZ149878 | 1GCPYDEK1KZ155535 | 1GCPYDEK1KZ125225 | 1GCPYDEK1KZ140520; 1GCPYDEK1KZ176286 | 1GCPYDEK1KZ128996 | 1GCPYDEK1KZ142090; 1GCPYDEK1KZ132708 | 1GCPYDEK1KZ190799 | 1GCPYDEK1KZ142641 | 1GCPYDEK1KZ196487 | 1GCPYDEK1KZ165952 | 1GCPYDEK1KZ124298; 1GCPYDEK1KZ131915 | 1GCPYDEK1KZ152649 | 1GCPYDEK1KZ159116 | 1GCPYDEK1KZ104620 | 1GCPYDEK1KZ177129; 1GCPYDEK1KZ166535 | 1GCPYDEK1KZ127170; 1GCPYDEK1KZ128089; 1GCPYDEK1KZ132143; 1GCPYDEK1KZ182752

1GCPYDEK1KZ170410 | 1GCPYDEK1KZ173274 | 1GCPYDEK1KZ196554; 1GCPYDEK1KZ195260 | 1GCPYDEK1KZ111843; 1GCPYDEK1KZ168625 | 1GCPYDEK1KZ129470; 1GCPYDEK1KZ128707 | 1GCPYDEK1KZ169693 | 1GCPYDEK1KZ144132; 1GCPYDEK1KZ118825 | 1GCPYDEK1KZ155891 | 1GCPYDEK1KZ101006; 1GCPYDEK1KZ106805; 1GCPYDEK1KZ171802 | 1GCPYDEK1KZ110188; 1GCPYDEK1KZ181147 | 1GCPYDEK1KZ147953

1GCPYDEK1KZ140906 | 1GCPYDEK1KZ150142 | 1GCPYDEK1KZ180161 | 1GCPYDEK1KZ111115 | 1GCPYDEK1KZ152652 | 1GCPYDEK1KZ155230

1GCPYDEK1KZ141019; 1GCPYDEK1KZ102124 | 1GCPYDEK1KZ154563 | 1GCPYDEK1KZ125287 | 1GCPYDEK1KZ107209 | 1GCPYDEK1KZ144096 | 1GCPYDEK1KZ184629 | 1GCPYDEK1KZ110384; 1GCPYDEK1KZ144437 | 1GCPYDEK1KZ187692; 1GCPYDEK1KZ198675 | 1GCPYDEK1KZ165661; 1GCPYDEK1KZ199907; 1GCPYDEK1KZ111387 | 1GCPYDEK1KZ168270 | 1GCPYDEK1KZ102561 | 1GCPYDEK1KZ176319; 1GCPYDEK1KZ136189; 1GCPYDEK1KZ175445 | 1GCPYDEK1KZ176322 | 1GCPYDEK1KZ179561 | 1GCPYDEK1KZ187160

1GCPYDEK1KZ138878 | 1GCPYDEK1KZ102883 | 1GCPYDEK1KZ182329 | 1GCPYDEK1KZ183822 | 1GCPYDEK1KZ181018; 1GCPYDEK1KZ140954

1GCPYDEK1KZ177499 | 1GCPYDEK1KZ100504

1GCPYDEK1KZ179849 | 1GCPYDEK1KZ124365; 1GCPYDEK1KZ141599; 1GCPYDEK1KZ174151; 1GCPYDEK1KZ106125 | 1GCPYDEK1KZ143045 | 1GCPYDEK1KZ107078; 1GCPYDEK1KZ120395; 1GCPYDEK1KZ157009; 1GCPYDEK1KZ127671 | 1GCPYDEK1KZ109476 | 1GCPYDEK1KZ131851 | 1GCPYDEK1KZ123670 | 1GCPYDEK1KZ168544; 1GCPYDEK1KZ186770; 1GCPYDEK1KZ138301 | 1GCPYDEK1KZ141067 | 1GCPYDEK1KZ100308; 1GCPYDEK1KZ116640; 1GCPYDEK1KZ145412 | 1GCPYDEK1KZ122518; 1GCPYDEK1KZ141005; 1GCPYDEK1KZ129226; 1GCPYDEK1KZ107520; 1GCPYDEK1KZ176997 | 1GCPYDEK1KZ143952; 1GCPYDEK1KZ195730 | 1GCPYDEK1KZ162842 | 1GCPYDEK1KZ128108; 1GCPYDEK1KZ192911; 1GCPYDEK1KZ105718 | 1GCPYDEK1KZ141070; 1GCPYDEK1KZ197462; 1GCPYDEK1KZ140324; 1GCPYDEK1KZ156085; 1GCPYDEK1KZ177342 | 1GCPYDEK1KZ193556; 1GCPYDEK1KZ117366; 1GCPYDEK1KZ118274 | 1GCPYDEK1KZ106691; 1GCPYDEK1KZ190883; 1GCPYDEK1KZ135902; 1GCPYDEK1KZ131297 | 1GCPYDEK1KZ190415 | 1GCPYDEK1KZ147189 | 1GCPYDEK1KZ156782 | 1GCPYDEK1KZ158466 | 1GCPYDEK1KZ110482 | 1GCPYDEK1KZ193623 | 1GCPYDEK1KZ178037 | 1GCPYDEK1KZ103659 | 1GCPYDEK1KZ198112 | 1GCPYDEK1KZ115861 | 1GCPYDEK1KZ116489; 1GCPYDEK1KZ171606; 1GCPYDEK1KZ187014 | 1GCPYDEK1KZ167121 | 1GCPYDEK1KZ181407

1GCPYDEK1KZ123233; 1GCPYDEK1KZ104875; 1GCPYDEK1KZ165577 | 1GCPYDEK1KZ107579; 1GCPYDEK1KZ158628; 1GCPYDEK1KZ129209 | 1GCPYDEK1KZ132563; 1GCPYDEK1KZ141537 | 1GCPYDEK1KZ193430

1GCPYDEK1KZ112099; 1GCPYDEK1KZ168222

1GCPYDEK1KZ106173 | 1GCPYDEK1KZ184260 | 1GCPYDEK1KZ173548 | 1GCPYDEK1KZ148990 | 1GCPYDEK1KZ128027; 1GCPYDEK1KZ138783; 1GCPYDEK1KZ162159 | 1GCPYDEK1KZ117870; 1GCPYDEK1KZ197090; 1GCPYDEK1KZ100289 | 1GCPYDEK1KZ148410 | 1GCPYDEK1KZ184534 | 1GCPYDEK1KZ126830 | 1GCPYDEK1KZ100518; 1GCPYDEK1KZ151260

1GCPYDEK1KZ170987

1GCPYDEK1KZ165515 | 1GCPYDEK1KZ100633 | 1GCPYDEK1KZ173338 | 1GCPYDEK1KZ146382 | 1GCPYDEK1KZ152019 | 1GCPYDEK1KZ108487 | 1GCPYDEK1KZ197882 | 1GCPYDEK1KZ137911 | 1GCPYDEK1KZ165692 | 1GCPYDEK1KZ146964 | 1GCPYDEK1KZ195856; 1GCPYDEK1KZ182511 | 1GCPYDEK1KZ112989; 1GCPYDEK1KZ148469 | 1GCPYDEK1KZ165708 | 1GCPYDEK1KZ147984 | 1GCPYDEK1KZ171637; 1GCPYDEK1KZ115178 | 1GCPYDEK1KZ131428; 1GCPYDEK1KZ143899; 1GCPYDEK1KZ142302

1GCPYDEK1KZ138055 | 1GCPYDEK1KZ188230 | 1GCPYDEK1KZ197672 | 1GCPYDEK1KZ137052 | 1GCPYDEK1KZ159276; 1GCPYDEK1KZ147743; 1GCPYDEK1KZ189054 | 1GCPYDEK1KZ118131 | 1GCPYDEK1KZ122051; 1GCPYDEK1KZ179835; 1GCPYDEK1KZ140050; 1GCPYDEK1KZ120705

1GCPYDEK1KZ176126 | 1GCPYDEK1KZ194318 | 1GCPYDEK1KZ185618; 1GCPYDEK1KZ184176 | 1GCPYDEK1KZ159469 | 1GCPYDEK1KZ160699 | 1GCPYDEK1KZ178247; 1GCPYDEK1KZ160282

1GCPYDEK1KZ199941

1GCPYDEK1KZ105878 | 1GCPYDEK1KZ113897 | 1GCPYDEK1KZ115343 | 1GCPYDEK1KZ108957; 1GCPYDEK1KZ193198; 1GCPYDEK1KZ111762 | 1GCPYDEK1KZ196540 | 1GCPYDEK1KZ171296

1GCPYDEK1KZ169810

1GCPYDEK1KZ137018 | 1GCPYDEK1KZ176871 | 1GCPYDEK1KZ151209 | 1GCPYDEK1KZ127489 | 1GCPYDEK1KZ113334 | 1GCPYDEK1KZ160377; 1GCPYDEK1KZ103029 | 1GCPYDEK1KZ144731 | 1GCPYDEK1KZ175655; 1GCPYDEK1KZ118372 | 1GCPYDEK1KZ124446 | 1GCPYDEK1KZ169385 | 1GCPYDEK1KZ178653 | 1GCPYDEK1KZ199115

1GCPYDEK1KZ113222; 1GCPYDEK1KZ150822; 1GCPYDEK1KZ185053; 1GCPYDEK1KZ162386 | 1GCPYDEK1KZ124723; 1GCPYDEK1KZ176885 | 1GCPYDEK1KZ172531 | 1GCPYDEK1KZ118890 | 1GCPYDEK1KZ155566 | 1GCPYDEK1KZ168883 | 1GCPYDEK1KZ180953; 1GCPYDEK1KZ116668; 1GCPYDEK1KZ128500 | 1GCPYDEK1KZ160217 | 1GCPYDEK1KZ111051 | 1GCPYDEK1KZ105721 | 1GCPYDEK1KZ133079 | 1GCPYDEK1KZ147516

1GCPYDEK1KZ126035 | 1GCPYDEK1KZ134085 | 1GCPYDEK1KZ127816 | 1GCPYDEK1KZ154725; 1GCPYDEK1KZ105427 | 1GCPYDEK1KZ101748 | 1GCPYDEK1KZ186137 | 1GCPYDEK1KZ118386 | 1GCPYDEK1KZ166454; 1GCPYDEK1KZ147919

1GCPYDEK1KZ131333 | 1GCPYDEK1KZ182282 | 1GCPYDEK1KZ164848 | 1GCPYDEK1KZ177485

1GCPYDEK1KZ112510 | 1GCPYDEK1KZ133390 | 1GCPYDEK1KZ130313; 1GCPYDEK1KZ153462; 1GCPYDEK1KZ151825 | 1GCPYDEK1KZ147855 | 1GCPYDEK1KZ132028 | 1GCPYDEK1KZ112765; 1GCPYDEK1KZ185389 | 1GCPYDEK1KZ109591 | 1GCPYDEK1KZ138962 | 1GCPYDEK1KZ160055

1GCPYDEK1KZ190365 | 1GCPYDEK1KZ124785 | 1GCPYDEK1KZ168754 | 1GCPYDEK1KZ158077 |

1GCPYDEK1KZ137651

| 1GCPYDEK1KZ113690 | 1GCPYDEK1KZ126262; 1GCPYDEK1KZ141148 | 1GCPYDEK1KZ100356 | 1GCPYDEK1KZ169144 | 1GCPYDEK1KZ117853 | 1GCPYDEK1KZ158256; 1GCPYDEK1KZ112894; 1GCPYDEK1KZ198322 | 1GCPYDEK1KZ134913 | 1GCPYDEK1KZ183948 | 1GCPYDEK1KZ173923 | 1GCPYDEK1KZ110675 | 1GCPYDEK1KZ137830; 1GCPYDEK1KZ146074 | 1GCPYDEK1KZ141358 | 1GCPYDEK1KZ117190 | 1GCPYDEK1KZ170990 | 1GCPYDEK1KZ100020 | 1GCPYDEK1KZ177194 | 1GCPYDEK1KZ170455; 1GCPYDEK1KZ171055; 1GCPYDEK1KZ189961; 1GCPYDEK1KZ186929 | 1GCPYDEK1KZ158158 | 1GCPYDEK1KZ192231; 1GCPYDEK1KZ121756 | 1GCPYDEK1KZ173775 | 1GCPYDEK1KZ190530 | 1GCPYDEK1KZ168799 | 1GCPYDEK1KZ130831 | 1GCPYDEK1KZ191144; 1GCPYDEK1KZ124270; 1GCPYDEK1KZ165885; 1GCPYDEK1KZ154496 | 1GCPYDEK1KZ139609; 1GCPYDEK1KZ198174 | 1GCPYDEK1KZ105895 | 1GCPYDEK1KZ104102 | 1GCPYDEK1KZ159326 | 1GCPYDEK1KZ141957 | 1GCPYDEK1KZ138203 | 1GCPYDEK1KZ137231; 1GCPYDEK1KZ122003; 1GCPYDEK1KZ102589; 1GCPYDEK1KZ154093; 1GCPYDEK1KZ162162; 1GCPYDEK1KZ164123; 1GCPYDEK1KZ150500 | 1GCPYDEK1KZ112961 | 1GCPYDEK1KZ153655 | 1GCPYDEK1KZ157947; 1GCPYDEK1KZ113804 | 1GCPYDEK1KZ188342; 1GCPYDEK1KZ162825; 1GCPYDEK1KZ139576 | 1GCPYDEK1KZ175283

1GCPYDEK1KZ112832 | 1GCPYDEK1KZ139643 | 1GCPYDEK1KZ135804 | 1GCPYDEK1KZ154272; 1GCPYDEK1KZ100549 | 1GCPYDEK1KZ135592 | 1GCPYDEK1KZ150593; 1GCPYDEK1KZ110868; 1GCPYDEK1KZ156233 | 1GCPYDEK1KZ153378; 1GCPYDEK1KZ191953 | 1GCPYDEK1KZ125614

1GCPYDEK1KZ171590; 1GCPYDEK1KZ109414 | 1GCPYDEK1KZ115505; 1GCPYDEK1KZ179091; 1GCPYDEK1KZ186154 | 1GCPYDEK1KZ181262;

1GCPYDEK1KZ179074

| 1GCPYDEK1KZ162985 | 1GCPYDEK1KZ156216 | 1GCPYDEK1KZ163666; 1GCPYDEK1KZ183223; 1GCPYDEK1KZ105038 | 1GCPYDEK1KZ144521; 1GCPYDEK1KZ116394 | 1GCPYDEK1KZ110952 | 1GCPYDEK1KZ151419 | 1GCPYDEK1KZ156037; 1GCPYDEK1KZ129176; 1GCPYDEK1KZ163179; 1GCPYDEK1KZ181245 | 1GCPYDEK1KZ119344 | 1GCPYDEK1KZ119506

1GCPYDEK1KZ160556 | 1GCPYDEK1KZ122132; 1GCPYDEK1KZ178409 | 1GCPYDEK1KZ136029; 1GCPYDEK1KZ196330

1GCPYDEK1KZ197400 | 1GCPYDEK1KZ183562 | 1GCPYDEK1KZ109056 | 1GCPYDEK1KZ149041 | 1GCPYDEK1KZ113463; 1GCPYDEK1KZ105346 |

1GCPYDEK1KZ174585

; 1GCPYDEK1KZ169192; 1GCPYDEK1KZ105704 | 1GCPYDEK1KZ182444; 1GCPYDEK1KZ104441; 1GCPYDEK1KZ150481 | 1GCPYDEK1KZ176529 | 1GCPYDEK1KZ115956 | 1GCPYDEK1KZ173596

1GCPYDEK1KZ187305 | 1GCPYDEK1KZ195744; 1GCPYDEK1KZ138380 | 1GCPYDEK1KZ127752; 1GCPYDEK1KZ142171 | 1GCPYDEK1KZ102818; 1GCPYDEK1KZ134121; 1GCPYDEK1KZ192598 | 1GCPYDEK1KZ153977 |

1GCPYDEK1KZ152828

; 1GCPYDEK1KZ173520 | 1GCPYDEK1KZ169290; 1GCPYDEK1KZ168530 | 1GCPYDEK1KZ140615; 1GCPYDEK1KZ187501 | 1GCPYDEK1KZ187191; 1GCPYDEK1KZ189345 | 1GCPYDEK1KZ132546; 1GCPYDEK1KZ178085

1GCPYDEK1KZ128982; 1GCPYDEK1KZ177969 | 1GCPYDEK1KZ198918; 1GCPYDEK1KZ130845

1GCPYDEK1KZ176806 | 1GCPYDEK1KZ139352 |

1GCPYDEK1KZ100812

; 1GCPYDEK1KZ105363 | 1GCPYDEK1KZ164249; 1GCPYDEK1KZ155468

1GCPYDEK1KZ131283; 1GCPYDEK1KZ120235

1GCPYDEK1KZ137519; 1GCPYDEK1KZ168592; 1GCPYDEK1KZ178782; 1GCPYDEK1KZ123720 | 1GCPYDEK1KZ115102 | 1GCPYDEK1KZ156572 | 1GCPYDEK1KZ184565 | 1GCPYDEK1KZ199101 | 1GCPYDEK1KZ116587; 1GCPYDEK1KZ173629; 1GCPYDEK1KZ197980 | 1GCPYDEK1KZ126116; 1GCPYDEK1KZ119442 | 1GCPYDEK1KZ125760

1GCPYDEK1KZ167250 | 1GCPYDEK1KZ125757; 1GCPYDEK1KZ170648; 1GCPYDEK1KZ196182; 1GCPYDEK1KZ172335

1GCPYDEK1KZ145037; 1GCPYDEK1KZ130389 | 1GCPYDEK1KZ160797; 1GCPYDEK1KZ147936; 1GCPYDEK1KZ181083 | 1GCPYDEK1KZ194061 | 1GCPYDEK1KZ102480

1GCPYDEK1KZ106643; 1GCPYDEK1KZ178555; 1GCPYDEK1KZ159021 | 1GCPYDEK1KZ157964 | 1GCPYDEK1KZ170763; 1GCPYDEK1KZ138010 | 1GCPYDEK1KZ156488 | 1GCPYDEK1KZ117724 | 1GCPYDEK1KZ116315; 1GCPYDEK1KZ176417; 1GCPYDEK1KZ119831; 1GCPYDEK1KZ104276; 1GCPYDEK1KZ159388; 1GCPYDEK1KZ136953 | 1GCPYDEK1KZ170309 | 1GCPYDEK1KZ178832 | 1GCPYDEK1KZ152621 | 1GCPYDEK1KZ169547 | 1GCPYDEK1KZ144714 | 1GCPYDEK1KZ186204 | 1GCPYDEK1KZ103757 | 1GCPYDEK1KZ199423 | 1GCPYDEK1KZ170360 | 1GCPYDEK1KZ112166 | 1GCPYDEK1KZ150450 | 1GCPYDEK1KZ148276

1GCPYDEK1KZ193363

1GCPYDEK1KZ170424 | 1GCPYDEK1KZ156443; 1GCPYDEK1KZ132675 | 1GCPYDEK1KZ139691; 1GCPYDEK1KZ120851 | 1GCPYDEK1KZ175235; 1GCPYDEK1KZ195016 | 1GCPYDEK1KZ139710 | 1GCPYDEK1KZ160203 | 1GCPYDEK1KZ119912 | 1GCPYDEK1KZ138377 | 1GCPYDEK1KZ184310 | 1GCPYDEK1KZ156474; 1GCPYDEK1KZ121949; 1GCPYDEK1KZ103693; 1GCPYDEK1KZ172402 | 1GCPYDEK1KZ164641 | 1GCPYDEK1KZ119652 | 1GCPYDEK1KZ177602; 1GCPYDEK1KZ164560; 1GCPYDEK1KZ152070 | 1GCPYDEK1KZ198627; 1GCPYDEK1KZ171721; 1GCPYDEK1KZ176515 | 1GCPYDEK1KZ154370; 1GCPYDEK1KZ124057; 1GCPYDEK1KZ188566 | 1GCPYDEK1KZ163182 | 1GCPYDEK1KZ195422 | 1GCPYDEK1KZ197526 | 1GCPYDEK1KZ153400 | 1GCPYDEK1KZ148195; 1GCPYDEK1KZ111535 | 1GCPYDEK1KZ153770 | 1GCPYDEK1KZ115312; 1GCPYDEK1KZ189409; 1GCPYDEK1KZ126522 | 1GCPYDEK1KZ192908 |

1GCPYDEK1KZ118758

| 1GCPYDEK1KZ107422 | 1GCPYDEK1KZ130747; 1GCPYDEK1KZ132952 | 1GCPYDEK1KZ142719; 1GCPYDEK1KZ132837 | 1GCPYDEK1KZ157737 | 1GCPYDEK1KZ102690 | 1GCPYDEK1KZ116461 | 1GCPYDEK1KZ186736; 1GCPYDEK1KZ173324; 1GCPYDEK1KZ111065 | 1GCPYDEK1KZ153669 | 1GCPYDEK1KZ172917; 1GCPYDEK1KZ177065 | 1GCPYDEK1KZ158645

1GCPYDEK1KZ176613 | 1GCPYDEK1KZ127587 |

1GCPYDEK1KZ185828

; 1GCPYDEK1KZ181424 | 1GCPYDEK1KZ117111; 1GCPYDEK1KZ139805 | 1GCPYDEK1KZ109395; 1GCPYDEK1KZ178765

1GCPYDEK1KZ187434 | 1GCPYDEK1KZ170553 | 1GCPYDEK1KZ157043; 1GCPYDEK1KZ129484 | 1GCPYDEK1KZ172139 | 1GCPYDEK1KZ114595; 1GCPYDEK1KZ100227 | 1GCPYDEK1KZ154353 | 1GCPYDEK1KZ112037 | 1GCPYDEK1KZ145233; 1GCPYDEK1KZ193041 |

1GCPYDEK1KZ121904

; 1GCPYDEK1KZ162694 | 1GCPYDEK1KZ122552 | 1GCPYDEK1KZ198532 | 1GCPYDEK1KZ102446 | 1GCPYDEK1KZ170617 | 1GCPYDEK1KZ153784 | 1GCPYDEK1KZ192438; 1GCPYDEK1KZ195632 | 1GCPYDEK1KZ185280 | 1GCPYDEK1KZ115892 | 1GCPYDEK1KZ136581 | 1GCPYDEK1KZ156586 |

1GCPYDEK1KZ195968

; 1GCPYDEK1KZ115035 | 1GCPYDEK1KZ151338

1GCPYDEK1KZ108604 | 1GCPYDEK1KZ199485

1GCPYDEK1KZ104133; 1GCPYDEK1KZ158788 | 1GCPYDEK1KZ179527; 1GCPYDEK1KZ116573; 1GCPYDEK1KZ184954 | 1GCPYDEK1KZ104407; 1GCPYDEK1KZ168172 | 1GCPYDEK1KZ134202 | 1GCPYDEK1KZ192181

1GCPYDEK1KZ103631

1GCPYDEK1KZ102091; 1GCPYDEK1KZ141263; 1GCPYDEK1KZ173758; 1GCPYDEK1KZ170116 | 1GCPYDEK1KZ148262

1GCPYDEK1KZ122163; 1GCPYDEK1KZ150545 | 1GCPYDEK1KZ130537

1GCPYDEK1KZ115181; 1GCPYDEK1KZ143353 | 1GCPYDEK1KZ141442 | 1GCPYDEK1KZ186607 | 1GCPYDEK1KZ141151; 1GCPYDEK1KZ186784 | 1GCPYDEK1KZ140016

1GCPYDEK1KZ117125 | 1GCPYDEK1KZ199809; 1GCPYDEK1KZ143000 | 1GCPYDEK1KZ149735 | 1GCPYDEK1KZ157205 | 1GCPYDEK1KZ190494 | 1GCPYDEK1KZ145569; 1GCPYDEK1KZ164977 | 1GCPYDEK1KZ100213 | 1GCPYDEK1KZ114337 | 1GCPYDEK1KZ122647 | 1GCPYDEK1KZ136564 | 1GCPYDEK1KZ148343; 1GCPYDEK1KZ176420

1GCPYDEK1KZ136659 | 1GCPYDEK1KZ183187 | 1GCPYDEK1KZ172156 | 1GCPYDEK1KZ148391 | 1GCPYDEK1KZ106867 | 1GCPYDEK1KZ190057 | 1GCPYDEK1KZ124236 | 1GCPYDEK1KZ113673 | 1GCPYDEK1KZ112796 | 1GCPYDEK1KZ143627 | 1GCPYDEK1KZ177518; 1GCPYDEK1KZ166096; 1GCPYDEK1KZ194951; 1GCPYDEK1KZ195517 | 1GCPYDEK1KZ163571

1GCPYDEK1KZ102253 | 1GCPYDEK1KZ159942 | 1GCPYDEK1KZ181360 | 1GCPYDEK1KZ185196; 1GCPYDEK1KZ139934 | 1GCPYDEK1KZ128447 | 1GCPYDEK1KZ189846; 1GCPYDEK1KZ161707; 1GCPYDEK1KZ175090; 1GCPYDEK1KZ196800; 1GCPYDEK1KZ164252 | 1GCPYDEK1KZ141800

1GCPYDEK1KZ192410 | 1GCPYDEK1KZ125645 | 1GCPYDEK1KZ177339; 1GCPYDEK1KZ101975 | 1GCPYDEK1KZ178216 | 1GCPYDEK1KZ124978 | 1GCPYDEK1KZ194111 | 1GCPYDEK1KZ130456 | 1GCPYDEK1KZ145426; 1GCPYDEK1KZ164784

1GCPYDEK1KZ136726 | 1GCPYDEK1KZ198224 | 1GCPYDEK1KZ147774 | 1GCPYDEK1KZ195047 | 1GCPYDEK1KZ164817 | 1GCPYDEK1KZ155955 | 1GCPYDEK1KZ124253 | 1GCPYDEK1KZ156829 | 1GCPYDEK1KZ106996 | 1GCPYDEK1KZ195257; 1GCPYDEK1KZ110157 | 1GCPYDEK1KZ197977 | 1GCPYDEK1KZ116878 | 1GCPYDEK1KZ193492 | 1GCPYDEK1KZ179186 | 1GCPYDEK1KZ107999 | 1GCPYDEK1KZ100860; 1GCPYDEK1KZ192858 | 1GCPYDEK1KZ186655 | 1GCPYDEK1KZ125807 | 1GCPYDEK1KZ145409 | 1GCPYDEK1KZ177454 | 1GCPYDEK1KZ115939; 1GCPYDEK1KZ154532; 1GCPYDEK1KZ139173 | 1GCPYDEK1KZ123796 | 1GCPYDEK1KZ176093; 1GCPYDEK1KZ131980 | 1GCPYDEK1KZ182735 | 1GCPYDEK1KZ189944 | 1GCPYDEK1KZ195646

1GCPYDEK1KZ160332; 1GCPYDEK1KZ168236 | 1GCPYDEK1KZ103225; 1GCPYDEK1KZ128156 | 1GCPYDEK1KZ139240 | 1GCPYDEK1KZ127928; 1GCPYDEK1KZ174411 | 1GCPYDEK1KZ119215

1GCPYDEK1KZ186848; 1GCPYDEK1KZ137990; 1GCPYDEK1KZ169807; 1GCPYDEK1KZ111339 | 1GCPYDEK1KZ122146; 1GCPYDEK1KZ133180; 1GCPYDEK1KZ146544; 1GCPYDEK1KZ199390 | 1GCPYDEK1KZ128898 | 1GCPYDEK1KZ119585; 1GCPYDEK1KZ199082; 1GCPYDEK1KZ196585 | 1GCPYDEK1KZ142512; 1GCPYDEK1KZ185764 | 1GCPYDEK1KZ154787; 1GCPYDEK1KZ108991 | 1GCPYDEK1KZ118243 | 1GCPYDEK1KZ114600 | 1GCPYDEK1KZ175946 | 1GCPYDEK1KZ118596 | 1GCPYDEK1KZ111552 |

1GCPYDEK1KZ100311

| 1GCPYDEK1KZ145667; 1GCPYDEK1KZ155874 | 1GCPYDEK1KZ129162 | 1GCPYDEK1KZ170794 | 1GCPYDEK1KZ165935 | 1GCPYDEK1KZ146267; 1GCPYDEK1KZ137505; 1GCPYDEK1KZ181049; 1GCPYDEK1KZ132210 | 1GCPYDEK1KZ118873 | 1GCPYDEK1KZ152036 | 1GCPYDEK1KZ125502;
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCPYDEK1KZ1.
1GCPYDEK1KZ159858; 1GCPYDEK1KZ199597 | 1GCPYDEK1KZ134359 | 1GCPYDEK1KZ149962 | 1GCPYDEK1KZ149119 | 1GCPYDEK1KZ184145; 1GCPYDEK1KZ188292 | 1GCPYDEK1KZ186171

1GCPYDEK1KZ164865; 1GCPYDEK1KZ123555; 1GCPYDEK1KZ192567; 1GCPYDEK1KZ134636 | 1GCPYDEK1KZ104584 | 1GCPYDEK1KZ172237; 1GCPYDEK1KZ128495 | 1GCPYDEK1KZ132269; 1GCPYDEK1KZ150870 | 1GCPYDEK1KZ116749

1GCPYDEK1KZ115214; 1GCPYDEK1KZ148083; 1GCPYDEK1KZ105864; 1GCPYDEK1KZ135835 | 1GCPYDEK1KZ168284

1GCPYDEK1KZ172223; 1GCPYDEK1KZ114807; 1GCPYDEK1KZ140582 | 1GCPYDEK1KZ162730; 1GCPYDEK1KZ129551 | 1GCPYDEK1KZ198921 | 1GCPYDEK1KZ123040 |

1GCPYDEK1KZ130392

| 1GCPYDEK1KZ170195; 1GCPYDEK1KZ144910; 1GCPYDEK1KZ165062 | 1GCPYDEK1KZ174974; 1GCPYDEK1KZ137472 | 1GCPYDEK1KZ127878 | 1GCPYDEK1KZ127802 | 1GCPYDEK1KZ179396 | 1GCPYDEK1KZ160119

1GCPYDEK1KZ154613 | 1GCPYDEK1KZ192892; 1GCPYDEK1KZ128271 | 1GCPYDEK1KZ105167

1GCPYDEK1KZ171234 | 1GCPYDEK1KZ181987 | 1GCPYDEK1KZ169127 | 1GCPYDEK1KZ131669; 1GCPYDEK1KZ161934

1GCPYDEK1KZ168771 | 1GCPYDEK1KZ100468 | 1GCPYDEK1KZ181567 | 1GCPYDEK1KZ199616 | 1GCPYDEK1KZ164607 | 1GCPYDEK1KZ194125 | 1GCPYDEK1KZ167698 | 1GCPYDEK1KZ169483 | 1GCPYDEK1KZ178054 | 1GCPYDEK1KZ118307 | 1GCPYDEK1KZ112829; 1GCPYDEK1KZ153753 | 1GCPYDEK1KZ167555 | 1GCPYDEK1KZ191077 | 1GCPYDEK1KZ146849; 1GCPYDEK1KZ189913

1GCPYDEK1KZ165806 | 1GCPYDEK1KZ101782; 1GCPYDEK1KZ122938 | 1GCPYDEK1KZ190737 | 1GCPYDEK1KZ182489

1GCPYDEK1KZ194545 | 1GCPYDEK1KZ183884 | 1GCPYDEK1KZ196635 | 1GCPYDEK1KZ136662 | 1GCPYDEK1KZ193055 | 1GCPYDEK1KZ150657 | 1GCPYDEK1KZ198272 | 1GCPYDEK1KZ114354

1GCPYDEK1KZ131509; 1GCPYDEK1KZ166888; 1GCPYDEK1KZ189359 | 1GCPYDEK1KZ174103; 1GCPYDEK1KZ159200 | 1GCPYDEK1KZ107551; 1GCPYDEK1KZ129629; 1GCPYDEK1KZ153011; 1GCPYDEK1KZ150920 | 1GCPYDEK1KZ188423 | 1GCPYDEK1KZ186378 | 1GCPYDEK1KZ135446

1GCPYDEK1KZ198966; 1GCPYDEK1KZ181150 | 1GCPYDEK1KZ180600 | 1GCPYDEK1KZ158130 | 1GCPYDEK1KZ192049 | 1GCPYDEK1KZ184775; 1GCPYDEK1KZ184758 | 1GCPYDEK1KZ125354 | 1GCPYDEK1KZ132207 | 1GCPYDEK1KZ118551; 1GCPYDEK1KZ163067; 1GCPYDEK1KZ195467; 1GCPYDEK1KZ105475 | 1GCPYDEK1KZ153672 | 1GCPYDEK1KZ137777 | 1GCPYDEK1KZ119294; 1GCPYDEK1KZ170066 | 1GCPYDEK1KZ110935; 1GCPYDEK1KZ197669 | 1GCPYDEK1KZ173369 | 1GCPYDEK1KZ187238 | 1GCPYDEK1KZ143191 | 1GCPYDEK1KZ153039; 1GCPYDEK1KZ121899 | 1GCPYDEK1KZ111874 | 1GCPYDEK1KZ124995 | 1GCPYDEK1KZ165384 | 1GCPYDEK1KZ138122; 1GCPYDEK1KZ196327; 1GCPYDEK1KZ181553 | 1GCPYDEK1KZ149251; 1GCPYDEK1KZ124477 | 1GCPYDEK1KZ152361 | 1GCPYDEK1KZ129243; 1GCPYDEK1KZ192472; 1GCPYDEK1KZ135754; 1GCPYDEK1KZ190169; 1GCPYDEK1KZ108845 | 1GCPYDEK1KZ150819; 1GCPYDEK1KZ171282 | 1GCPYDEK1KZ151386; 1GCPYDEK1KZ150609 | 1GCPYDEK1KZ110630 | 1GCPYDEK1KZ185778; 1GCPYDEK1KZ167779; 1GCPYDEK1KZ116265; 1GCPYDEK1KZ117738 | 1GCPYDEK1KZ184078 | 1GCPYDEK1KZ170312 | 1GCPYDEK1KZ184159 | 1GCPYDEK1KZ150741 | 1GCPYDEK1KZ189863 | 1GCPYDEK1KZ145393 | 1GCPYDEK1KZ163344 | 1GCPYDEK1KZ188891 | 1GCPYDEK1KZ121286 | 1GCPYDEK1KZ104245; 1GCPYDEK1KZ109798; 1GCPYDEK1KZ137228 | 1GCPYDEK1KZ172044 | 1GCPYDEK1KZ176241 | 1GCPYDEK1KZ179558 | 1GCPYDEK1KZ115990 | 1GCPYDEK1KZ161612; 1GCPYDEK1KZ123619; 1GCPYDEK1KZ177390 | 1GCPYDEK1KZ147970 | 1GCPYDEK1KZ136998 | 1GCPYDEK1KZ185411 | 1GCPYDEK1KZ143451 | 1GCPYDEK1KZ107355; 1GCPYDEK1KZ172853 | 1GCPYDEK1KZ163568 | 1GCPYDEK1KZ126634 | 1GCPYDEK1KZ148861; 1GCPYDEK1KZ111342 | 1GCPYDEK1KZ193038; 1GCPYDEK1KZ160167 | 1GCPYDEK1KZ178250 | 1GCPYDEK1KZ170049 | 1GCPYDEK1KZ148505 | 1GCPYDEK1KZ148018; 1GCPYDEK1KZ116962 | 1GCPYDEK1KZ164316; 1GCPYDEK1KZ163151 | 1GCPYDEK1KZ101636; 1GCPYDEK1KZ192990 | 1GCPYDEK1KZ173047 | 1GCPYDEK1KZ196652; 1GCPYDEK1KZ172559 | 1GCPYDEK1KZ154708 | 1GCPYDEK1KZ124656;

1GCPYDEK1KZ169659

; 1GCPYDEK1KZ158161 | 1GCPYDEK1KZ124642 | 1GCPYDEK1KZ136337 | 1GCPYDEK1KZ120784 | 1GCPYDEK1KZ143711; 1GCPYDEK1KZ189040; 1GCPYDEK1KZ112135 | 1GCPYDEK1KZ149184 | 1GCPYDEK1KZ122504

1GCPYDEK1KZ162551 | 1GCPYDEK1KZ152215 | 1GCPYDEK1KZ134779 | 1GCPYDEK1KZ128710; 1GCPYDEK1KZ172688 | 1GCPYDEK1KZ146737; 1GCPYDEK1KZ103306 | 1GCPYDEK1KZ110692 | 1GCPYDEK1KZ159634; 1GCPYDEK1KZ170844

1GCPYDEK1KZ178278 | 1GCPYDEK1KZ175784; 1GCPYDEK1KZ186316; 1GCPYDEK1KZ186591 | 1GCPYDEK1KZ120882 | 1GCPYDEK1KZ138718 | 1GCPYDEK1KZ150724

1GCPYDEK1KZ157494; 1GCPYDEK1KZ109686 | 1GCPYDEK1KZ124320 | 1GCPYDEK1KZ102477 | 1GCPYDEK1KZ133308 | 1GCPYDEK1KZ183836; 1GCPYDEK1KZ115262 | 1GCPYDEK1KZ114290; 1GCPYDEK1KZ163036 | 1GCPYDEK1KZ185750; 1GCPYDEK1KZ161464; 1GCPYDEK1KZ149864 | 1GCPYDEK1KZ117061; 1GCPYDEK1KZ122244 | 1GCPYDEK1KZ185604 | 1GCPYDEK1KZ191628; 1GCPYDEK1KZ124611 | 1GCPYDEK1KZ108859 | 1GCPYDEK1KZ165336; 1GCPYDEK1KZ187448 | 1GCPYDEK1KZ119019 | 1GCPYDEK1KZ109378 | 1GCPYDEK1KZ185277

1GCPYDEK1KZ105234 | 1GCPYDEK1KZ163246 | 1GCPYDEK1KZ177373; 1GCPYDEK1KZ134815

1GCPYDEK1KZ145538; 1GCPYDEK1KZ149444 | 1GCPYDEK1KZ172741; 1GCPYDEK1KZ134183 | 1GCPYDEK1KZ108280 | 1GCPYDEK1KZ146513; 1GCPYDEK1KZ196960

1GCPYDEK1KZ161982 | 1GCPYDEK1KZ154398 | 1GCPYDEK1KZ158967 | 1GCPYDEK1KZ171394 | 1GCPYDEK1KZ131459; 1GCPYDEK1KZ176725 | 1GCPYDEK1KZ164946; 1GCPYDEK1KZ181293; 1GCPYDEK1KZ137584 | 1GCPYDEK1KZ112927 | 1GCPYDEK1KZ115133 | 1GCPYDEK1KZ122499 | 1GCPYDEK1KZ140713; 1GCPYDEK1KZ155311 | 1GCPYDEK1KZ141361 | 1GCPYDEK1KZ178992 | 1GCPYDEK1KZ141456; 1GCPYDEK1KZ164350; 1GCPYDEK1KZ138587; 1GCPYDEK1KZ186879; 1GCPYDEK1KZ145586; 1GCPYDEK1KZ182931; 1GCPYDEK1KZ193928 | 1GCPYDEK1KZ131011 | 1GCPYDEK1KZ120302; 1GCPYDEK1KZ115665 | 1GCPYDEK1KZ170522; 1GCPYDEK1KZ178961 | 1GCPYDEK1KZ178071 | 1GCPYDEK1KZ199826; 1GCPYDEK1KZ197705 | 1GCPYDEK1KZ110272

1GCPYDEK1KZ196070 | 1GCPYDEK1KZ143188; 1GCPYDEK1KZ112930 | 1GCPYDEK1KZ113995 | 1GCPYDEK1KZ124592

1GCPYDEK1KZ130764 | 1GCPYDEK1KZ115813 | 1GCPYDEK1KZ120638 | 1GCPYDEK1KZ113740 | 1GCPYDEK1KZ158614 | 1GCPYDEK1KZ187787; 1GCPYDEK1KZ184646 | 1GCPYDEK1KZ153705 | 1GCPYDEK1KZ152733

1GCPYDEK1KZ119151 | 1GCPYDEK1KZ149556 | 1GCPYDEK1KZ125984 | 1GCPYDEK1KZ180127 | 1GCPYDEK1KZ168107 | 1GCPYDEK1KZ146298; 1GCPYDEK1KZ136760 | 1GCPYDEK1KZ179141; 1GCPYDEK1KZ154983; 1GCPYDEK1KZ136466; 1GCPYDEK1KZ107484 | 1GCPYDEK1KZ110840 | 1GCPYDEK1KZ121367 | 1GCPYDEK1KZ171279; 1GCPYDEK1KZ124737 | 1GCPYDEK1KZ141246 | 1GCPYDEK1KZ194528 | 1GCPYDEK1KZ134104 | 1GCPYDEK1KZ106674

1GCPYDEK1KZ156720 | 1GCPYDEK1KZ149301 | 1GCPYDEK1KZ181780 | 1GCPYDEK1KZ145099;

1GCPYDEK1KZ140677

| 1GCPYDEK1KZ187207; 1GCPYDEK1KZ192973; 1GCPYDEK1KZ190575 | 1GCPYDEK1KZ145541 | 1GCPYDEK1KZ178572; 1GCPYDEK1KZ132823; 1GCPYDEK1KZ144843

1GCPYDEK1KZ193881 | 1GCPYDEK1KZ103760; 1GCPYDEK1KZ155387 | 1GCPYDEK1KZ134264; 1GCPYDEK1KZ146611; 1GCPYDEK1KZ143367 | 1GCPYDEK1KZ104987; 1GCPYDEK1KZ196618 |

1GCPYDEK1KZ123829

| 1GCPYDEK1KZ174134; 1GCPYDEK1KZ155633; 1GCPYDEK1KZ159990; 1GCPYDEK1KZ172545 | 1GCPYDEK1KZ131350 | 1GCPYDEK1KZ198983

1GCPYDEK1KZ151033 | 1GCPYDEK1KZ152506; 1GCPYDEK1KZ131381; 1GCPYDEK1KZ143868 | 1GCPYDEK1KZ128125 | 1GCPYDEK1KZ161383 | 1GCPYDEK1KZ131655; 1GCPYDEK1KZ109283; 1GCPYDEK1KZ110580

1GCPYDEK1KZ180290 | 1GCPYDEK1KZ196912; 1GCPYDEK1KZ172027 | 1GCPYDEK1KZ116752 | 1GCPYDEK1KZ197607; 1GCPYDEK1KZ161397 |

1GCPYDEK1KZ107405

;

1GCPYDEK1KZ116380

; 1GCPYDEK1KZ140436 | 1GCPYDEK1KZ129193 | 1GCPYDEK1KZ172948 | 1GCPYDEK1KZ113415; 1GCPYDEK1KZ165482 | 1GCPYDEK1KZ189703 | 1GCPYDEK1KZ107212 | 1GCPYDEK1KZ113298 | 1GCPYDEK1KZ141652 | 1GCPYDEK1KZ182363; 1GCPYDEK1KZ188776 | 1GCPYDEK1KZ196067 | 1GCPYDEK1KZ140694 | 1GCPYDEK1KZ152375 | 1GCPYDEK1KZ172576 | 1GCPYDEK1KZ162906; 1GCPYDEK1KZ135396 | 1GCPYDEK1KZ137794 | 1GCPYDEK1KZ191709; 1GCPYDEK1KZ107341 | 1GCPYDEK1KZ130036 | 1GCPYDEK1KZ108148 | 1GCPYDEK1KZ148620 | 1GCPYDEK1KZ173307; 1GCPYDEK1KZ136354

1GCPYDEK1KZ100454; 1GCPYDEK1KZ164929 | 1GCPYDEK1KZ103676 | 1GCPYDEK1KZ130506; 1GCPYDEK1KZ158046; 1GCPYDEK1KZ186249 | 1GCPYDEK1KZ159777 | 1GCPYDEK1KZ120400 | 1GCPYDEK1KZ107226 | 1GCPYDEK1KZ145748 | 1GCPYDEK1KZ140033; 1GCPYDEK1KZ159925; 1GCPYDEK1KZ176207 | 1GCPYDEK1KZ103032 | 1GCPYDEK1KZ181858; 1GCPYDEK1KZ199003; 1GCPYDEK1KZ199244 | 1GCPYDEK1KZ129341 | 1GCPYDEK1KZ107890; 1GCPYDEK1KZ132689 | 1GCPYDEK1KZ111390 | 1GCPYDEK1KZ176045 | 1GCPYDEK1KZ185456 | 1GCPYDEK1KZ111521 | 1GCPYDEK1KZ143336 | 1GCPYDEK1KZ185585; 1GCPYDEK1KZ157771 | 1GCPYDEK1KZ156264 | 1GCPYDEK1KZ120090; 1GCPYDEK1KZ191452 | 1GCPYDEK1KZ122454; 1GCPYDEK1KZ181455 | 1GCPYDEK1KZ190009; 1GCPYDEK1KZ107615 | 1GCPYDEK1KZ195940 | 1GCPYDEK1KZ155700; 1GCPYDEK1KZ162761 | 1GCPYDEK1KZ137567

1GCPYDEK1KZ177843 | 1GCPYDEK1KZ173694; 1GCPYDEK1KZ160007 | 1GCPYDEK1KZ111129 | 1GCPYDEK1KZ170682 | 1GCPYDEK1KZ190060; 1GCPYDEK1KZ125211 | 1GCPYDEK1KZ102317 | 1GCPYDEK1KZ160573 | 1GCPYDEK1KZ133776 | 1GCPYDEK1KZ106142 | 1GCPYDEK1KZ156149

1GCPYDEK1KZ123717; 1GCPYDEK1KZ170620 | 1GCPYDEK1KZ137097 | 1GCPYDEK1KZ139612 | 1GCPYDEK1KZ192455 | 1GCPYDEK1KZ196716 | 1GCPYDEK1KZ199759 | 1GCPYDEK1KZ158080 | 1GCPYDEK1KZ193184

1GCPYDEK1KZ153302 | 1GCPYDEK1KZ175638

1GCPYDEK1KZ123393; 1GCPYDEK1KZ149783; 1GCPYDEK1KZ189622

1GCPYDEK1KZ164221 | 1GCPYDEK1KZ131672; 1GCPYDEK1KZ187417 | 1GCPYDEK1KZ164137; 1GCPYDEK1KZ103399

1GCPYDEK1KZ132272 | 1GCPYDEK1KZ175123

1GCPYDEK1KZ176143; 1GCPYDEK1KZ156958 | 1GCPYDEK1KZ132661; 1GCPYDEK1KZ162145 | 1GCPYDEK1KZ159908 | 1GCPYDEK1KZ124639

1GCPYDEK1KZ152991 | 1GCPYDEK1KZ199700 | 1GCPYDEK1KZ124608 | 1GCPYDEK1KZ189202; 1GCPYDEK1KZ176028 | 1GCPYDEK1KZ157284 | 1GCPYDEK1KZ183500 | 1GCPYDEK1KZ172321 | 1GCPYDEK1KZ198594; 1GCPYDEK1KZ199566 | 1GCPYDEK1KZ178930 | 1GCPYDEK1KZ114144 | 1GCPYDEK1KZ199549 | 1GCPYDEK1KZ133907 | 1GCPYDEK1KZ198630; 1GCPYDEK1KZ188809 | 1GCPYDEK1KZ127721 | 1GCPYDEK1KZ179964; 1GCPYDEK1KZ171833 | 1GCPYDEK1KZ134149 | 1GCPYDEK1KZ178040 |

1GCPYDEK1KZ113088

| 1GCPYDEK1KZ180824 | 1GCPYDEK1KZ178538 | 1GCPYDEK1KZ152182 | 1GCPYDEK1KZ125273; 1GCPYDEK1KZ192309; 1GCPYDEK1KZ179057 | 1GCPYDEK1KZ183464; 1GCPYDEK1KZ157544 |

1GCPYDEK1KZ175185

| 1GCPYDEK1KZ158659; 1GCPYDEK1KZ160735; 1GCPYDEK1KZ173825 | 1GCPYDEK1KZ154739 | 1GCPYDEK1KZ166597; 1GCPYDEK1KZ157821

1GCPYDEK1KZ196439 | 1GCPYDEK1KZ149816 | 1GCPYDEK1KZ105296 | 1GCPYDEK1KZ141747 | 1GCPYDEK1KZ102897; 1GCPYDEK1KZ142364; 1GCPYDEK1KZ186767; 1GCPYDEK1KZ175672; 1GCPYDEK1KZ138704 | 1GCPYDEK1KZ190480; 1GCPYDEK1KZ128545 | 1GCPYDEK1KZ156118 | 1GCPYDEK1KZ158547 | 1GCPYDEK1KZ169337; 1GCPYDEK1KZ179107 | 1GCPYDEK1KZ140338

1GCPYDEK1KZ112958 | 1GCPYDEK1KZ104956 | 1GCPYDEK1KZ187093 | 1GCPYDEK1KZ176109

1GCPYDEK1KZ181519 | 1GCPYDEK1KZ145281 | 1GCPYDEK1KZ167474; 1GCPYDEK1KZ143403 | 1GCPYDEK1KZ104374

1GCPYDEK1KZ142980

1GCPYDEK1KZ147032 | 1GCPYDEK1KZ126648 | 1GCPYDEK1KZ113978; 1GCPYDEK1KZ123216

1GCPYDEK1KZ182427

| 1GCPYDEK1KZ196215

1GCPYDEK1KZ108019; 1GCPYDEK1KZ161786 | 1GCPYDEK1KZ174389 | 1GCPYDEK1KZ177938 | 1GCPYDEK1KZ115309 | 1GCPYDEK1KZ190978 | 1GCPYDEK1KZ187224 | 1GCPYDEK1KZ109302 | 1GCPYDEK1KZ196117; 1GCPYDEK1KZ126908 | 1GCPYDEK1KZ105959; 1GCPYDEK1KZ165174

1GCPYDEK1KZ112426 | 1GCPYDEK1KZ147578; 1GCPYDEK1KZ159780

1GCPYDEK1KZ107601; 1GCPYDEK1KZ100132; 1GCPYDEK1KZ134832 | 1GCPYDEK1KZ145006; 1GCPYDEK1KZ173579 | 1GCPYDEK1KZ126892 | 1GCPYDEK1KZ170570; 1GCPYDEK1KZ183450; 1GCPYDEK1KZ123488; 1GCPYDEK1KZ196201 | 1GCPYDEK1KZ113236 | 1GCPYDEK1KZ139593

1GCPYDEK1KZ169161 | 1GCPYDEK1KZ116993

1GCPYDEK1KZ149198 | 1GCPYDEK1KZ164543 | 1GCPYDEK1KZ183139 | 1GCPYDEK1KZ150979 | 1GCPYDEK1KZ133891; 1GCPYDEK1KZ188535 | 1GCPYDEK1KZ167152 | 1GCPYDEK1KZ191757 | 1GCPYDEK1KZ153980 | 1GCPYDEK1KZ115410

1GCPYDEK1KZ130425 | 1GCPYDEK1KZ144471 | 1GCPYDEK1KZ154594 | 1GCPYDEK1KZ138041 | 1GCPYDEK1KZ102995 | 1GCPYDEK1KZ190964 | 1GCPYDEK1KZ124947 | 1GCPYDEK1KZ131543; 1GCPYDEK1KZ190740 | 1GCPYDEK1KZ195033; 1GCPYDEK1KZ163490; 1GCPYDEK1KZ147015 | 1GCPYDEK1KZ118534; 1GCPYDEK1KZ162288; 1GCPYDEK1KZ100065 | 1GCPYDEK1KZ150223 | 1GCPYDEK1KZ134829 | 1GCPYDEK1KZ121482 | 1GCPYDEK1KZ113818 | 1GCPYDEK1KZ155812 | 1GCPYDEK1KZ127931 | 1GCPYDEK1KZ195579

1GCPYDEK1KZ129369 | 1GCPYDEK1KZ162307

1GCPYDEK1KZ134233; 1GCPYDEK1KZ133888 | 1GCPYDEK1KZ177888; 1GCPYDEK1KZ155521; 1GCPYDEK1KZ103628 | 1GCPYDEK1KZ190267 | 1GCPYDEK1KZ188163 | 1GCPYDEK1KZ111082

1GCPYDEK1KZ168947; 1GCPYDEK1KZ189832; 1GCPYDEK1KZ187756; 1GCPYDEK1KZ171329 | 1GCPYDEK1KZ130103

1GCPYDEK1KZ106853 | 1GCPYDEK1KZ145331; 1GCPYDEK1KZ140145 | 1GCPYDEK1KZ174022; 1GCPYDEK1KZ106528 | 1GCPYDEK1KZ150884 | 1GCPYDEK1KZ128612; 1GCPYDEK1KZ134684 | 1GCPYDEK1KZ129517; 1GCPYDEK1KZ118663; 1GCPYDEK1KZ138640 | 1GCPYDEK1KZ128741; 1GCPYDEK1KZ198336; 1GCPYDEK1KZ103824 | 1GCPYDEK1KZ131820 | 1GCPYDEK1KZ153056 | 1GCPYDEK1KZ184744; 1GCPYDEK1KZ176238 | 1GCPYDEK1KZ112488 | 1GCPYDEK1KZ192360 | 1GCPYDEK1KZ166390 | 1GCPYDEK1KZ118002 | 1GCPYDEK1KZ119375 | 1GCPYDEK1KZ178944; 1GCPYDEK1KZ158936 | 1GCPYDEK1KZ122311 | 1GCPYDEK1KZ149282 | 1GCPYDEK1KZ122597 | 1GCPYDEK1KZ167443 | 1GCPYDEK1KZ181522; 1GCPYDEK1KZ178023; 1GCPYDEK1KZ114676

1GCPYDEK1KZ174361

1GCPYDEK1KZ127542 | 1GCPYDEK1KZ146186 | 1GCPYDEK1KZ164185; 1GCPYDEK1KZ111857 | 1GCPYDEK1KZ133230 | 1GCPYDEK1KZ192004; 1GCPYDEK1KZ142252 | 1GCPYDEK1KZ178104 | 1GCPYDEK1KZ178801; 1GCPYDEK1KZ183755; 1GCPYDEK1KZ180452 | 1GCPYDEK1KZ156880 | 1GCPYDEK1KZ165918; 1GCPYDEK1KZ138458 | 1GCPYDEK1KZ148102;

1GCPYDEK1KZ170441

; 1GCPYDEK1KZ100275; 1GCPYDEK1KZ165739; 1GCPYDEK1KZ159861; 1GCPYDEK1KZ128738; 1GCPYDEK1KZ145300 | 1GCPYDEK1KZ110546 | 1GCPYDEK1KZ133745 | 1GCPYDEK1KZ194643; 1GCPYDEK1KZ120641 | 1GCPYDEK1KZ166308 | 1GCPYDEK1KZ110076 | 1GCPYDEK1KZ172383 | 1GCPYDEK1KZ193816

1GCPYDEK1KZ192617; 1GCPYDEK1KZ133115 | 1GCPYDEK1KZ150173; 1GCPYDEK1KZ157480 |

1GCPYDEK1KZ195310

| 1GCPYDEK1KZ185036 | 1GCPYDEK1KZ163652 | 1GCPYDEK1KZ122325 | 1GCPYDEK1KZ153994; 1GCPYDEK1KZ157365 | 1GCPYDEK1KZ180743; 1GCPYDEK1KZ103984 | 1GCPYDEK1KZ148911

1GCPYDEK1KZ181004 | 1GCPYDEK1KZ127900 | 1GCPYDEK1KZ131686; 1GCPYDEK1KZ183089; 1GCPYDEK1KZ144194 | 1GCPYDEK1KZ156703 | 1GCPYDEK1KZ130117; 1GCPYDEK1KZ130019 | 1GCPYDEK1KZ140842; 1GCPYDEK1KZ168690; 1GCPYDEK1KZ146463 | 1GCPYDEK1KZ121028 | 1GCPYDEK1KZ175929; 1GCPYDEK1KZ108151 | 1GCPYDEK1KZ150464; 1GCPYDEK1KZ112068

1GCPYDEK1KZ149279; 1GCPYDEK1KZ196733 | 1GCPYDEK1KZ141179 | 1GCPYDEK1KZ128254 | 1GCPYDEK1KZ136547 | 1GCPYDEK1KZ142008 | 1GCPYDEK1KZ156331

1GCPYDEK1KZ139769; 1GCPYDEK1KZ108022

1GCPYDEK1KZ178328 | 1GCPYDEK1KZ189779 | 1GCPYDEK1KZ100115 | 1GCPYDEK1KZ112622; 1GCPYDEK1KZ168561; 1GCPYDEK1KZ106822; 1GCPYDEK1KZ164297

1GCPYDEK1KZ113365 | 1GCPYDEK1KZ144762; 1GCPYDEK1KZ137956 | 1GCPYDEK1KZ137486; 1GCPYDEK1KZ161674 | 1GCPYDEK1KZ165188 | 1GCPYDEK1KZ101104; 1GCPYDEK1KZ141828 | 1GCPYDEK1KZ160430 | 1GCPYDEK1KZ111440; 1GCPYDEK1KZ104780

1GCPYDEK1KZ129940; 1GCPYDEK1KZ149637 | 1GCPYDEK1KZ179995; 1GCPYDEK1KZ104360 | 1GCPYDEK1KZ177857; 1GCPYDEK1KZ162534 | 1GCPYDEK1KZ184405

1GCPYDEK1KZ139190; 1GCPYDEK1KZ167703 | 1GCPYDEK1KZ169614 | 1GCPYDEK1KZ162579; 1GCPYDEK1KZ125323 | 1GCPYDEK1KZ120512 | 1GCPYDEK1KZ124219 | 1GCPYDEK1KZ107730 | 1GCPYDEK1KZ152666 | 1GCPYDEK1KZ113429 | 1GCPYDEK1KZ131901; 1GCPYDEK1KZ192939 | 1GCPYDEK1KZ185005 | 1GCPYDEK1KZ123622 | 1GCPYDEK1KZ176675 | 1GCPYDEK1KZ150772; 1GCPYDEK1KZ109199; 1GCPYDEK1KZ171573; 1GCPYDEK1KZ194559 | 1GCPYDEK1KZ132806

1GCPYDEK1KZ108389 | 1GCPYDEK1KZ153798 | 1GCPYDEK1KZ144468 | 1GCPYDEK1KZ162355 | 1GCPYDEK1KZ168902 | 1GCPYDEK1KZ173761

1GCPYDEK1KZ178264 | 1GCPYDEK1KZ115049; 1GCPYDEK1KZ185330; 1GCPYDEK1KZ157690; 1GCPYDEK1KZ187482 | 1GCPYDEK1KZ157236; 1GCPYDEK1KZ140209; 1GCPYDEK1KZ180595 | 1GCPYDEK1KZ142123; 1GCPYDEK1KZ164283

1GCPYDEK1KZ118291; 1GCPYDEK1KZ123863 | 1GCPYDEK1KZ137682 | 1GCPYDEK1KZ184226 | 1GCPYDEK1KZ197803; 1GCPYDEK1KZ163506 | 1GCPYDEK1KZ111163; 1GCPYDEK1KZ169077; 1GCPYDEK1KZ193637 | 1GCPYDEK1KZ139061 | 1GCPYDEK1KZ196537; 1GCPYDEK1KZ161125; 1GCPYDEK1KZ164199; 1GCPYDEK1KZ153641 | 1GCPYDEK1KZ155177 | 1GCPYDEK1KZ190303; 1GCPYDEK1KZ131798 | 1GCPYDEK1KZ106979; 1GCPYDEK1KZ198157; 1GCPYDEK1KZ180175 | 1GCPYDEK1KZ185831; 1GCPYDEK1KZ155809 | 1GCPYDEK1KZ182380 | 1GCPYDEK1KZ185182 | 1GCPYDEK1KZ131526; 1GCPYDEK1KZ135415; 1GCPYDEK1KZ148956

1GCPYDEK1KZ151310 | 1GCPYDEK1KZ184680 | 1GCPYDEK1KZ178636 | 1GCPYDEK1KZ111003 | 1GCPYDEK1KZ133549; 1GCPYDEK1KZ151713; 1GCPYDEK1KZ122082 | 1GCPYDEK1KZ138296 | 1GCPYDEK1KZ115116 | 1GCPYDEK1KZ188907; 1GCPYDEK1KZ165272 | 1GCPYDEK1KZ106416 | 1GCPYDEK1KZ107971 |

1GCPYDEK1KZ123569

; 1GCPYDEK1KZ164820 | 1GCPYDEK1KZ147998 | 1GCPYDEK1KZ113849; 1GCPYDEK1KZ177759; 1GCPYDEK1KZ108909 | 1GCPYDEK1KZ129453 | 1GCPYDEK1KZ128223 | 1GCPYDEK1KZ113835; 1GCPYDEK1KZ114483 | 1GCPYDEK1KZ126973 | 1GCPYDEK1KZ186994; 1GCPYDEK1KZ146804; 1GCPYDEK1KZ112362 | 1GCPYDEK1KZ141053

1GCPYDEK1KZ161366

1GCPYDEK1KZ110644 | 1GCPYDEK1KZ128562 | 1GCPYDEK1KZ197428 | 1GCPYDEK1KZ170326 | 1GCPYDEK1KZ135270 | 1GCPYDEK1KZ178734 | 1GCPYDEK1KZ163828 | 1GCPYDEK1KZ132854 | 1GCPYDEK1KZ146592 | 1GCPYDEK1KZ137309; 1GCPYDEK1KZ159682 | 1GCPYDEK1KZ126679; 1GCPYDEK1KZ191256 | 1GCPYDEK1KZ173940 | 1GCPYDEK1KZ173095 | 1GCPYDEK1KZ129212; 1GCPYDEK1KZ104388; 1GCPYDEK1KZ163926; 1GCPYDEK1KZ143479; 1GCPYDEK1KZ166292 | 1GCPYDEK1KZ109896 |

1GCPYDEK1KZ1797991GCPYDEK1KZ170472

1GCPYDEK1KZ128920 | 1GCPYDEK1KZ196571 | 1GCPYDEK1KZ188308; 1GCPYDEK1KZ194822; 1GCPYDEK1KZ169760 | 1GCPYDEK1KZ138346 | 1GCPYDEK1KZ142400; 1GCPYDEK1KZ175168 | 1GCPYDEK1KZ112345 | 1GCPYDEK1KZ122809 | 1GCPYDEK1KZ151842 | 1GCPYDEK1KZ124303 | 1GCPYDEK1KZ100714; 1GCPYDEK1KZ159830 | 1GCPYDEK1KZ125483; 1GCPYDEK1KZ194142; 1GCPYDEK1KZ199308

1GCPYDEK1KZ155437; 1GCPYDEK1KZ106335 | 1GCPYDEK1KZ111745; 1GCPYDEK1KZ143384 | 1GCPYDEK1KZ179110; 1GCPYDEK1KZ141876 | 1GCPYDEK1KZ101054 | 1GCPYDEK1KZ114340; 1GCPYDEK1KZ156619 | 1GCPYDEK1KZ149458 | 1GCPYDEK1KZ165871; 1GCPYDEK1KZ146608; 1GCPYDEK1KZ176563 | 1GCPYDEK1KZ137021 | 1GCPYDEK1KZ163909; 1GCPYDEK1KZ113561 | 1GCPYDEK1KZ150013; 1GCPYDEK1KZ122261 |

1GCPYDEK1KZ132644

| 1GCPYDEK1KZ158726; 1GCPYDEK1KZ101930 | 1GCPYDEK1KZ135463 | 1GCPYDEK1KZ157303; 1GCPYDEK1KZ161139; 1GCPYDEK1KZ124902; 1GCPYDEK1KZ167636 | 1GCPYDEK1KZ187904; 1GCPYDEK1KZ115200

1GCPYDEK1KZ132983 | 1GCPYDEK1KZ163876 | 1GCPYDEK1KZ188678; 1GCPYDEK1KZ169354 | 1GCPYDEK1KZ114192

1GCPYDEK1KZ122437 | 1GCPYDEK1KZ133762

1GCPYDEK1KZ122485

1GCPYDEK1KZ190592 | 1GCPYDEK1KZ175543; 1GCPYDEK1KZ191869; 1GCPYDEK1KZ154658

1GCPYDEK1KZ177406 | 1GCPYDEK1KZ171699 | 1GCPYDEK1KZ154577 | 1GCPYDEK1KZ166468; 1GCPYDEK1KZ144650

1GCPYDEK1KZ157740 | 1GCPYDEK1KZ111597 | 1GCPYDEK1KZ104598; 1GCPYDEK1KZ195145 | 1GCPYDEK1KZ119070; 1GCPYDEK1KZ118999 | 1GCPYDEK1KZ106304 | 1GCPYDEK1KZ197123; 1GCPYDEK1KZ198658 | 1GCPYDEK1KZ184095; 1GCPYDEK1KZ174635; 1GCPYDEK1KZ115374 | 1GCPYDEK1KZ108523; 1GCPYDEK1KZ199471; 1GCPYDEK1KZ145720 |

1GCPYDEK1KZ124916

; 1GCPYDEK1KZ196375; 1GCPYDEK1KZ161755; 1GCPYDEK1KZ183982 | 1GCPYDEK1KZ191483 | 1GCPYDEK1KZ155129 | 1GCPYDEK1KZ140730 | 1GCPYDEK1KZ143546; 1GCPYDEK1KZ198496; 1GCPYDEK1KZ132479 | 1GCPYDEK1KZ126598 | 1GCPYDEK1KZ102267 | 1GCPYDEK1KZ141120; 1GCPYDEK1KZ129131 | 1GCPYDEK1KZ139321 | 1GCPYDEK1KZ128965; 1GCPYDEK1KZ105265; 1GCPYDEK1KZ101765

1GCPYDEK1KZ166342 | 1GCPYDEK1KZ189362 | 1GCPYDEK1KZ121370 | 1GCPYDEK1KZ176174 | 1GCPYDEK1KZ141425 | 1GCPYDEK1KZ149802; 1GCPYDEK1KZ145023;

1GCPYDEK1KZ122664

; 1GCPYDEK1KZ148147 | 1GCPYDEK1KZ144924; 1GCPYDEK1KZ180628; 1GCPYDEK1KZ141439 | 1GCPYDEK1KZ161643 | 1GCPYDEK1KZ168401 | 1GCPYDEK1KZ109817 | 1GCPYDEK1KZ150626 | 1GCPYDEK1KZ166339 | 1GCPYDEK1KZ105394 | 1GCPYDEK1KZ156930; 1GCPYDEK1KZ188339 | 1GCPYDEK1KZ141036 | 1GCPYDEK1KZ173971 | 1GCPYDEK1KZ144406; 1GCPYDEK1KZ128173 | 1GCPYDEK1KZ133082 | 1GCPYDEK1KZ192343 | 1GCPYDEK1KZ132773 | 1GCPYDEK1KZ101426; 1GCPYDEK1KZ164915 | 1GCPYDEK1KZ112071 | 1GCPYDEK1KZ171914 | 1GCPYDEK1KZ198269;

1GCPYDEK1KZ115052

; 1GCPYDEK1KZ119358 | 1GCPYDEK1KZ158760 | 1GCPYDEK1KZ173470; 1GCPYDEK1KZ161884 | 1GCPYDEK1KZ179348 | 1GCPYDEK1KZ107727 | 1GCPYDEK1KZ157253; 1GCPYDEK1KZ119179 | 1GCPYDEK1KZ108232 | 1GCPYDEK1KZ107033 | 1GCPYDEK1KZ195064 | 1GCPYDEK1KZ146978 | 1GCPYDEK1KZ168916; 1GCPYDEK1KZ140243; 1GCPYDEK1KZ137343 | 1GCPYDEK1KZ195324; 1GCPYDEK1KZ108411; 1GCPYDEK1KZ131767; 1GCPYDEK1KZ101684 | 1GCPYDEK1KZ172903 | 1GCPYDEK1KZ102737 | 1GCPYDEK1KZ188650 | 1GCPYDEK1KZ156684 | 1GCPYDEK1KZ139223; 1GCPYDEK1KZ146690 | 1GCPYDEK1KZ161450 | 1GCPYDEK1KZ129808 | 1GCPYDEK1KZ103418 | 1GCPYDEK1KZ195713 | 1GCPYDEK1KZ150156 | 1GCPYDEK1KZ167801; 1GCPYDEK1KZ150738

1GCPYDEK1KZ154062 | 1GCPYDEK1KZ195050 | 1GCPYDEK1KZ158600; 1GCPYDEK1KZ127993 | 1GCPYDEK1KZ151355 | 1GCPYDEK1KZ124561 | 1GCPYDEK1KZ173226; 1GCPYDEK1KZ135138; 1GCPYDEK1KZ115293 | 1GCPYDEK1KZ197266 | 1GCPYDEK1KZ156698 | 1GCPYDEK1KZ113611; 1GCPYDEK1KZ142431

1GCPYDEK1KZ194089; 1GCPYDEK1KZ195081 | 1GCPYDEK1KZ149699 | 1GCPYDEK1KZ143871

1GCPYDEK1KZ120543 | 1GCPYDEK1KZ197946 | 1GCPYDEK1KZ146320; 1GCPYDEK1KZ170150 | 1GCPYDEK1KZ110661 | 1GCPYDEK1KZ165840 | 1GCPYDEK1KZ112202 | 1GCPYDEK1KZ136693; 1GCPYDEK1KZ110031 | 1GCPYDEK1KZ132532 | 1GCPYDEK1KZ188888 | 1GCPYDEK1KZ133986; 1GCPYDEK1KZ150349 | 1GCPYDEK1KZ175686; 1GCPYDEK1KZ172349 | 1GCPYDEK1KZ137262 | 1GCPYDEK1KZ126715; 1GCPYDEK1KZ197932 | 1GCPYDEK1KZ130702; 1GCPYDEK1KZ109915; 1GCPYDEK1KZ176188 | 1GCPYDEK1KZ106500; 1GCPYDEK1KZ109297; 1GCPYDEK1KZ194965 | 1GCPYDEK1KZ198661 | 1GCPYDEK1KZ135513; 1GCPYDEK1KZ160783 | 1GCPYDEK1KZ168186; 1GCPYDEK1KZ122874 | 1GCPYDEK1KZ101894; 1GCPYDEK1KZ126889; 1GCPYDEK1KZ138508 | 1GCPYDEK1KZ168057 | 1GCPYDEK1KZ175509 | 1GCPYDEK1KZ160492 | 1GCPYDEK1KZ103337 | 1GCPYDEK1KZ189992 | 1GCPYDEK1KZ153381; 1GCPYDEK1KZ100342 | 1GCPYDEK1KZ111888 | 1GCPYDEK1KZ195758 | 1GCPYDEK1KZ198501 | 1GCPYDEK1KZ148746; 1GCPYDEK1KZ137083 | 1GCPYDEK1KZ143630 | 1GCPYDEK1KZ195761 | 1GCPYDEK1KZ173243 | 1GCPYDEK1KZ198286 | 1GCPYDEK1KZ152523 | 1GCPYDEK1KZ166678 | 1GCPYDEK1KZ163313 | 1GCPYDEK1KZ193251

1GCPYDEK1KZ192956; 1GCPYDEK1KZ170391 | 1GCPYDEK1KZ100261 | 1GCPYDEK1KZ139867; 1GCPYDEK1KZ165353 | 1GCPYDEK1KZ199292 | 1GCPYDEK1KZ192066; 1GCPYDEK1KZ188602 | 1GCPYDEK1KZ193685 | 1GCPYDEK1KZ123975; 1GCPYDEK1KZ169239 | 1GCPYDEK1KZ152781; 1GCPYDEK1KZ148696 | 1GCPYDEK1KZ103385; 1GCPYDEK1KZ139416 | 1GCPYDEK1KZ123779 | 1GCPYDEK1KZ152330 | 1GCPYDEK1KZ178717

1GCPYDEK1KZ174957 | 1GCPYDEK1KZ186820 | 1GCPYDEK1KZ140307; 1GCPYDEK1KZ195369 | 1GCPYDEK1KZ190625; 1GCPYDEK1KZ141960; 1GCPYDEK1KZ106772; 1GCPYDEK1KZ150643 | 1GCPYDEK1KZ176000 | 1GCPYDEK1KZ155017 | 1GCPYDEK1KZ101913 | 1GCPYDEK1KZ164963 | 1GCPYDEK1KZ119604; 1GCPYDEK1KZ136774 | 1GCPYDEK1KZ197350; 1GCPYDEK1KZ121210 | 1GCPYDEK1KZ149749; 1GCPYDEK1KZ185943; 1GCPYDEK1KZ168575 | 1GCPYDEK1KZ191015; 1GCPYDEK1KZ166972

1GCPYDEK1KZ160444 | 1GCPYDEK1KZ138671

1GCPYDEK1KZ171153 | 1GCPYDEK1KZ134782; 1GCPYDEK1KZ111793 | 1GCPYDEK1KZ145779; 1GCPYDEK1KZ159309 | 1GCPYDEK1KZ164803 | 1GCPYDEK1KZ107470 | 1GCPYDEK1KZ190866; 1GCPYDEK1KZ130828 | 1GCPYDEK1KZ142591 | 1GCPYDEK1KZ170827 | 1GCPYDEK1KZ157883

1GCPYDEK1KZ125788 | 1GCPYDEK1KZ196683 | 1GCPYDEK1KZ110613 | 1GCPYDEK1KZ184730 | 1GCPYDEK1KZ160363; 1GCPYDEK1KZ138363 | 1GCPYDEK1KZ171525 | 1GCPYDEK1KZ121093; 1GCPYDEK1KZ144289; 1GCPYDEK1KZ129355; 1GCPYDEK1KZ161027 | 1GCPYDEK1KZ113589 | 1GCPYDEK1KZ148181 | 1GCPYDEK1KZ161268 | 1GCPYDEK1KZ161724 | 1GCPYDEK1KZ192391 | 1GCPYDEK1KZ197736 | 1GCPYDEK1KZ163229; 1GCPYDEK1KZ152134; 1GCPYDEK1KZ137438; 1GCPYDEK1KZ151629 | 1GCPYDEK1KZ187045; 1GCPYDEK1KZ189099; 1GCPYDEK1KZ139965; 1GCPYDEK1KZ171623 | 1GCPYDEK1KZ140162

1GCPYDEK1KZ171413; 1GCPYDEK1KZ110790 | 1GCPYDEK1KZ108800 | 1GCPYDEK1KZ125368 | 1GCPYDEK1KZ163361 | 1GCPYDEK1KZ148388 | 1GCPYDEK1KZ130585; 1GCPYDEK1KZ102169 | 1GCPYDEK1KZ158905 | 1GCPYDEK1KZ134331 | 1GCPYDEK1KZ125919 | 1GCPYDEK1KZ165563

1GCPYDEK1KZ117576; 1GCPYDEK1KZ105637 | 1GCPYDEK1KZ107940 | 1GCPYDEK1KZ163831 | 1GCPYDEK1KZ109316 | 1GCPYDEK1KZ146771; 1GCPYDEK1KZ195565 | 1GCPYDEK1KZ127864; 1GCPYDEK1KZ137892 | 1GCPYDEK1KZ195596 | 1GCPYDEK1KZ193265 | 1GCPYDEK1KZ101216 | 1GCPYDEK1KZ123426 | 1GCPYDEK1KZ169709 | 1GCPYDEK1KZ107436 | 1GCPYDEK1KZ105881; 1GCPYDEK1KZ149895 | 1GCPYDEK1KZ120350; 1GCPYDEK1KZ142221; 1GCPYDEK1KZ135978 | 1GCPYDEK1KZ134703 | 1GCPYDEK1KZ194657 | 1GCPYDEK1KZ176837 | 1GCPYDEK1KZ100325; 1GCPYDEK1KZ114693 | 1GCPYDEK1KZ134989 | 1GCPYDEK1KZ156068 | 1GCPYDEK1KZ120865 | 1GCPYDEK1KZ141795; 1GCPYDEK1KZ113656; 1GCPYDEK1KZ188146 | 1GCPYDEK1KZ160296 | 1GCPYDEK1KZ118405; 1GCPYDEK1KZ181746 | 1GCPYDEK1KZ124673; 1GCPYDEK1KZ168463 | 1GCPYDEK1KZ189927 | 1GCPYDEK1KZ143675; 1GCPYDEK1KZ117657; 1GCPYDEK1KZ159956 | 1GCPYDEK1KZ174506; 1GCPYDEK1KZ137326 | 1GCPYDEK1KZ189510 | 1GCPYDEK1KZ151727; 1GCPYDEK1KZ199258 | 1GCPYDEK1KZ155776 | 1GCPYDEK1KZ132885 | 1GCPYDEK1KZ159522 | 1GCPYDEK1KZ178863; 1GCPYDEK1KZ174263; 1GCPYDEK1KZ146706 | 1GCPYDEK1KZ133423 | 1GCPYDEK1KZ177311; 1GCPYDEK1KZ169404 | 1GCPYDEK1KZ152277; 1GCPYDEK1KZ167765; 1GCPYDEK1KZ185716; 1GCPYDEK1KZ126861

1GCPYDEK1KZ112460 | 1GCPYDEK1KZ146740 | 1GCPYDEK1KZ176403 | 1GCPYDEK1KZ199728; 1GCPYDEK1KZ194819 | 1GCPYDEK1KZ145863; 1GCPYDEK1KZ145913 | 1GCPYDEK1KZ185120 | 1GCPYDEK1KZ113530; 1GCPYDEK1KZ116783 | 1GCPYDEK1KZ147614 | 1GCPYDEK1KZ125869 | 1GCPYDEK1KZ115536 | 1GCPYDEK1KZ100759 | 1GCPYDEK1KZ128383 | 1GCPYDEK1KZ178149 | 1GCPYDEK1KZ192777

1GCPYDEK1KZ158516 | 1GCPYDEK1KZ121160 | 1GCPYDEK1KZ115570 | 1GCPYDEK1KZ128075 | 1GCPYDEK1KZ110160 | 1GCPYDEK1KZ144759 | 1GCPYDEK1KZ167622 | 1GCPYDEK1KZ198742 | 1GCPYDEK1KZ187532 | 1GCPYDEK1KZ186414; 1GCPYDEK1KZ124107 | 1GCPYDEK1KZ197185; 1GCPYDEK1KZ121174; 1GCPYDEK1KZ193010 | 1GCPYDEK1KZ193833; 1GCPYDEK1KZ164851; 1GCPYDEK1KZ138007; 1GCPYDEK1KZ188034 | 1GCPYDEK1KZ146110 | 1GCPYDEK1KZ132742

1GCPYDEK1KZ151940 | 1GCPYDEK1KZ154384 | 1GCPYDEK1KZ120655 | 1GCPYDEK1KZ142803 | 1GCPYDEK1KZ117531 | 1GCPYDEK1KZ135060 | 1GCPYDEK1KZ184856; 1GCPYDEK1KZ149475

1GCPYDEK1KZ197767 | 1GCPYDEK1KZ109932; 1GCPYDEK1KZ178958; 1GCPYDEK1KZ171895; 1GCPYDEK1KZ138556 | 1GCPYDEK1KZ188177 | 1GCPYDEK1KZ192729

1GCPYDEK1KZ115780; 1GCPYDEK1KZ166776

1GCPYDEK1KZ197834 |

1GCPYDEK1KZ1577061GCPYDEK1KZ185554

1GCPYDEK1KZ187997 | 1GCPYDEK1KZ190754 | 1GCPYDEK1KZ108568; 1GCPYDEK1KZ122602 | 1GCPYDEK1KZ132353 | 1GCPYDEK1KZ124267; 1GCPYDEK1KZ152716; 1GCPYDEK1KZ185361; 1GCPYDEK1KZ109400 | 1GCPYDEK1KZ182685 | 1GCPYDEK1KZ130974 | 1GCPYDEK1KZ103743 | 1GCPYDEK1KZ194593 | 1GCPYDEK1KZ194416

1GCPYDEK1KZ137908; 1GCPYDEK1KZ121496 | 1GCPYDEK1KZ146768; 1GCPYDEK1KZ153896 | 1GCPYDEK1KZ182671 | 1GCPYDEK1KZ113026 | 1GCPYDEK1KZ177356

1GCPYDEK1KZ150691; 1GCPYDEK1KZ126746 | 1GCPYDEK1KZ199504 | 1GCPYDEK1KZ151078

1GCPYDEK1KZ199552 | 1GCPYDEK1KZ109185 | 1GCPYDEK1KZ165112; 1GCPYDEK1KZ103001; 1GCPYDEK1KZ162193 | 1GCPYDEK1KZ161576; 1GCPYDEK1KZ165868; 1GCPYDEK1KZ197008; 1GCPYDEK1KZ148438; 1GCPYDEK1KZ136032 | 1GCPYDEK1KZ199860 | 1GCPYDEK1KZ121241 | 1GCPYDEK1KZ135303; 1GCPYDEK1KZ178166

1GCPYDEK1KZ183514

1GCPYDEK1KZ137441 | 1GCPYDEK1KZ165742; 1GCPYDEK1KZ121434 | 1GCPYDEK1KZ158029 | 1GCPYDEK1KZ171170 | 1GCPYDEK1KZ120932; 1GCPYDEK1KZ193749; 1GCPYDEK1KZ141909; 1GCPYDEK1KZ175431; 1GCPYDEK1KZ198725

1GCPYDEK1KZ161271 | 1GCPYDEK1KZ163439; 1GCPYDEK1KZ187644; 1GCPYDEK1KZ104438; 1GCPYDEK1KZ118856; 1GCPYDEK1KZ102723

1GCPYDEK1KZ145040 | 1GCPYDEK1KZ143126; 1GCPYDEK1KZ189393 | 1GCPYDEK1KZ147256 | 1GCPYDEK1KZ138475 | 1GCPYDEK1KZ102642; 1GCPYDEK1KZ111325; 1GCPYDEK1KZ111714 | 1GCPYDEK1KZ122356; 1GCPYDEK1KZ160623; 1GCPYDEK1KZ128819 | 1GCPYDEK1KZ176594 | 1GCPYDEK1KZ184601; 1GCPYDEK1KZ179382; 1GCPYDEK1KZ160640 | 1GCPYDEK1KZ129047; 1GCPYDEK1KZ149931; 1GCPYDEK1KZ134328 | 1GCPYDEK1KZ173730; 1GCPYDEK1KZ103340

1GCPYDEK1KZ167748; 1GCPYDEK1KZ114788 | 1GCPYDEK1KZ187272 | 1GCPYDEK1KZ198031 | 1GCPYDEK1KZ168317

1GCPYDEK1KZ158953 | 1GCPYDEK1KZ168723 | 1GCPYDEK1KZ134894; 1GCPYDEK1KZ144499 | 1GCPYDEK1KZ108442

1GCPYDEK1KZ180841; 1GCPYDEK1KZ174781 | 1GCPYDEK1KZ181441 | 1GCPYDEK1KZ117092; 1GCPYDEK1KZ139089; 1GCPYDEK1KZ194092 | 1GCPYDEK1KZ186624; 1GCPYDEK1KZ142042; 1GCPYDEK1KZ138136; 1GCPYDEK1KZ167295 | 1GCPYDEK1KZ117268; 1GCPYDEK1KZ160072; 1GCPYDEK1KZ107100; 1GCPYDEK1KZ119120 | 1GCPYDEK1KZ153901; 1GCPYDEK1KZ199938 | 1GCPYDEK1KZ113768 | 1GCPYDEK1KZ190544 | 1GCPYDEK1KZ178197 | 1GCPYDEK1KZ140758 | 1GCPYDEK1KZ117786 | 1GCPYDEK1KZ130621

1GCPYDEK1KZ185957 | 1GCPYDEK1KZ135401 | 1GCPYDEK1KZ110269; 1GCPYDEK1KZ136483 | 1GCPYDEK1KZ164042 | 1GCPYDEK1KZ182251 | 1GCPYDEK1KZ183206 | 1GCPYDEK1KZ138797

1GCPYDEK1KZ171850

1GCPYDEK1KZ109235; 1GCPYDEK1KZ198711 | 1GCPYDEK1KZ166101 | 1GCPYDEK1KZ108182; 1GCPYDEK1KZ155714 | 1GCPYDEK1KZ139898; 1GCPYDEK1KZ198837; 1GCPYDEK1KZ177986; 1GCPYDEK1KZ180063 | 1GCPYDEK1KZ167104; 1GCPYDEK1KZ176336; 1GCPYDEK1KZ183951; 1GCPYDEK1KZ174876 | 1GCPYDEK1KZ177924 | 1GCPYDEK1KZ127153 | 1GCPYDEK1KZ110336 | 1GCPYDEK1KZ161514

1GCPYDEK1KZ157351; 1GCPYDEK1KZ177860; 1GCPYDEK1KZ187708 | 1GCPYDEK1KZ181942 | 1GCPYDEK1KZ109509; 1GCPYDEK1KZ133759 | 1GCPYDEK1KZ129064 | 1GCPYDEK1KZ175381 | 1GCPYDEK1KZ119246 | 1GCPYDEK1KZ161335 | 1GCPYDEK1KZ174988 | 1GCPYDEK1KZ194710 | 1GCPYDEK1KZ158919 | 1GCPYDEK1KZ190947 | 1GCPYDEK1KZ191726; 1GCPYDEK1KZ121837 | 1GCPYDEK1KZ132062; 1GCPYDEK1KZ119134 | 1GCPYDEK1KZ190043 | 1GCPYDEK1KZ169256 | 1GCPYDEK1KZ144244 | 1GCPYDEK1KZ130795 | 1GCPYDEK1KZ190933 | 1GCPYDEK1KZ102396 | 1GCPYDEK1KZ194707 | 1GCPYDEK1KZ175106

1GCPYDEK1KZ191998; 1GCPYDEK1KZ142087; 1GCPYDEK1KZ154126; 1GCPYDEK1KZ154952; 1GCPYDEK1KZ103239 | 1GCPYDEK1KZ194786 | 1GCPYDEK1KZ167247 | 1GCPYDEK1KZ175669 | 1GCPYDEK1KZ144101 | 1GCPYDEK1KZ154630 | 1GCPYDEK1KZ108392 | 1GCPYDEK1KZ111230 | 1GCPYDEK1KZ196957; 1GCPYDEK1KZ100664; 1GCPYDEK1KZ191418; 1GCPYDEK1KZ116413; 1GCPYDEK1KZ166048

1GCPYDEK1KZ194982; 1GCPYDEK1KZ111826; 1GCPYDEK1KZ159259 | 1GCPYDEK1KZ159486 | 1GCPYDEK1KZ122521 | 1GCPYDEK1KZ179124 | 1GCPYDEK1KZ162954 | 1GCPYDEK1KZ101121 | 1GCPYDEK1KZ147211; 1GCPYDEK1KZ109977

1GCPYDEK1KZ177163; 1GCPYDEK1KZ182928 | 1GCPYDEK1KZ176627 | 1GCPYDEK1KZ166146 | 1GCPYDEK1KZ193931 | 1GCPYDEK1KZ125791 | 1GCPYDEK1KZ178393 | 1GCPYDEK1KZ165479

1GCPYDEK1KZ152490

1GCPYDEK1KZ135706 | 1GCPYDEK1KZ183626 | 1GCPYDEK1KZ108781 | 1GCPYDEK1KZ153509 | 1GCPYDEK1KZ168074 | 1GCPYDEK1KZ185179

1GCPYDEK1KZ164073 | 1GCPYDEK1KZ118839 | 1GCPYDEK1KZ128822 | 1GCPYDEK1KZ188020; 1GCPYDEK1KZ186753 | 1GCPYDEK1KZ155518; 1GCPYDEK1KZ174568; 1GCPYDEK1KZ158709 | 1GCPYDEK1KZ186350 | 1GCPYDEK1KZ156278 | 1GCPYDEK1KZ130571 | 1GCPYDEK1KZ177308; 1GCPYDEK1KZ159519 | 1GCPYDEK1KZ140405 | 1GCPYDEK1KZ159939 | 1GCPYDEK1KZ170245; 1GCPYDEK1KZ111891; 1GCPYDEK1KZ196098 | 1GCPYDEK1KZ190110; 1GCPYDEK1KZ108764 | 1GCPYDEK1KZ192780; 1GCPYDEK1KZ154241 | 1GCPYDEK1KZ126309 | 1GCPYDEK1KZ129520 | 1GCPYDEK1KZ103595

1GCPYDEK1KZ140940; 1GCPYDEK1KZ161223; 1GCPYDEK1KZ131106 | 1GCPYDEK1KZ159987 | 1GCPYDEK1KZ156555 | 1GCPYDEK1KZ178121; 1GCPYDEK1KZ161741 | 1GCPYDEK1KZ187157 | 1GCPYDEK1KZ160170 | 1GCPYDEK1KZ197770; 1GCPYDEK1KZ121112 | 1GCPYDEK1KZ157575; 1GCPYDEK1KZ159813 | 1GCPYDEK1KZ118789 | 1GCPYDEK1KZ135771; 1GCPYDEK1KZ188065; 1GCPYDEK1KZ163618 | 1GCPYDEK1KZ121594 | 1GCPYDEK1KZ131073 | 1GCPYDEK1KZ142445 | 1GCPYDEK1KZ128268 | 1GCPYDEK1KZ127279 | 1GCPYDEK1KZ113527 | 1GCPYDEK1KZ127735 | 1GCPYDEK1KZ115472; 1GCPYDEK1KZ175512; 1GCPYDEK1KZ158189 | 1GCPYDEK1KZ114970; 1GCPYDEK1KZ135494; 1GCPYDEK1KZ199681 | 1GCPYDEK1KZ137729

1GCPYDEK1KZ114323; 1GCPYDEK1KZ175140 | 1GCPYDEK1KZ169936 | 1GCPYDEK1KZ178815; 1GCPYDEK1KZ164767 | 1GCPYDEK1KZ105251 | 1GCPYDEK1KZ183786 | 1GCPYDEK1KZ177552; 1GCPYDEK1KZ120669 | 1GCPYDEK1KZ148486 | 1GCPYDEK1KZ119280 | 1GCPYDEK1KZ112653 | 1GCPYDEK1KZ173582 | 1GCPYDEK1KZ102172 | 1GCPYDEK1KZ192844 | 1GCPYDEK1KZ112975; 1GCPYDEK1KZ137424 | 1GCPYDEK1KZ101197 | 1GCPYDEK1KZ100230 | 1GCPYDEK1KZ111096; 1GCPYDEK1KZ105525 | 1GCPYDEK1KZ164526; 1GCPYDEK1KZ103600; 1GCPYDEK1KZ169855; 1GCPYDEK1KZ189166 | 1GCPYDEK1KZ109512; 1GCPYDEK1KZ119599; 1GCPYDEK1KZ155471 | 1GCPYDEK1KZ137553 | 1GCPYDEK1KZ159004 | 1GCPYDEK1KZ101281 | 1GCPYDEK1KZ147841; 1GCPYDEK1KZ170701 | 1GCPYDEK1KZ134717 | 1GCPYDEK1KZ190513 | 1GCPYDEK1KZ194108 | 1GCPYDEK1KZ199678 | 1GCPYDEK1KZ142977 | 1GCPYDEK1KZ145443 | 1GCPYDEK1KZ185537 | 1GCPYDEK1KZ173968; 1GCPYDEK1KZ154207 | 1GCPYDEK1KZ108926 | 1GCPYDEK1KZ114306; 1GCPYDEK1KZ187188 | 1GCPYDEK1KZ115407

1GCPYDEK1KZ135690 | 1GCPYDEK1KZ142879; 1GCPYDEK1KZ113754 | 1GCPYDEK1KZ160041; 1GCPYDEK1KZ198014 | 1GCPYDEK1KZ154059; 1GCPYDEK1KZ111759 | 1GCPYDEK1KZ182895 | 1GCPYDEK1KZ108795

1GCPYDEK1KZ159679; 1GCPYDEK1KZ198904 | 1GCPYDEK1KZ188759 | 1GCPYDEK1KZ164896 | 1GCPYDEK1KZ138637 | 1GCPYDEK1KZ102625; 1GCPYDEK1KZ138525 | 1GCPYDEK1KZ119182 | 1GCPYDEK1KZ122941; 1GCPYDEK1KZ196103 | 1GCPYDEK1KZ170911 | 1GCPYDEK1KZ101488 | 1GCPYDEK1KZ193945; 1GCPYDEK1KZ190172 | 1GCPYDEK1KZ161772; 1GCPYDEK1KZ194917; 1GCPYDEK1KZ198482; 1GCPYDEK1KZ196845 | 1GCPYDEK1KZ106044 | 1GCPYDEK1KZ144051; 1GCPYDEK1KZ177891 | 1GCPYDEK1KZ170875 | 1GCPYDEK1KZ124480 |

1GCPYDEK1KZ133356

| 1GCPYDEK1KZ127914; 1GCPYDEK1KZ145524 | 1GCPYDEK1KZ118257

1GCPYDEK1KZ167720 | 1GCPYDEK1KZ111079; 1GCPYDEK1KZ104648 | 1GCPYDEK1KZ125662 | 1GCPYDEK1KZ194691 | 1GCPYDEK1KZ109820 | 1GCPYDEK1KZ131591

1GCPYDEK1KZ188406; 1GCPYDEK1KZ162324; 1GCPYDEK1KZ185540 | 1GCPYDEK1KZ160475 | 1GCPYDEK1KZ185795 | 1GCPYDEK1KZ195792 | 1GCPYDEK1KZ157592; 1GCPYDEK1KZ191774 |

1GCPYDEK1KZ145975

| 1GCPYDEK1KZ130960 | 1GCPYDEK1KZ142946; 1GCPYDEK1KZ136810; 1GCPYDEK1KZ126200; 1GCPYDEK1KZ150707; 1GCPYDEK1KZ163201 | 1GCPYDEK1KZ178779 | 1GCPYDEK1KZ152148; 1GCPYDEK1KZ152537; 1GCPYDEK1KZ119392; 1GCPYDEK1KZ125435 | 1GCPYDEK1KZ133339 | 1GCPYDEK1KZ181536

1GCPYDEK1KZ185635 | 1GCPYDEK1KZ117822 | 1GCPYDEK1KZ128657; 1GCPYDEK1KZ155308 | 1GCPYDEK1KZ114158 | 1GCPYDEK1KZ166681 | 1GCPYDEK1KZ102852; 1GCPYDEK1KZ191287 | 1GCPYDEK1KZ102849 | 1GCPYDEK1KZ148858 | 1GCPYDEK1KZ166003 | 1GCPYDEK1KZ103015

1GCPYDEK1KZ117464; 1GCPYDEK1KZ140047; 1GCPYDEK1KZ118548 | 1GCPYDEK1KZ160489; 1GCPYDEK1KZ161528; 1GCPYDEK1KZ173727; 1GCPYDEK1KZ136435;

1GCPYDEK1KZ182721

| 1GCPYDEK1KZ165546 | 1GCPYDEK1KZ120848; 1GCPYDEK1KZ171203 | 1GCPYDEK1KZ127041; 1GCPYDEK1KZ194285 | 1GCPYDEK1KZ121417; 1GCPYDEK1KZ167782 | 1GCPYDEK1KZ119537; 1GCPYDEK1KZ187028 | 1GCPYDEK1KZ129744 | 1GCPYDEK1KZ123135 | 1GCPYDEK1KZ152859 | 1GCPYDEK1KZ112281 | 1GCPYDEK1KZ185876 | 1GCPYDEK1KZ170102 | 1GCPYDEK1KZ116055 | 1GCPYDEK1KZ166745 | 1GCPYDEK1KZ199177 | 1GCPYDEK1KZ141330 | 1GCPYDEK1KZ139853; 1GCPYDEK1KZ161996; 1GCPYDEK1KZ106562 | 1GCPYDEK1KZ138881 | 1GCPYDEK1KZ142459 | 1GCPYDEK1KZ168382; 1GCPYDEK1KZ116542

1GCPYDEK1KZ159844 | 1GCPYDEK1KZ191841 | 1GCPYDEK1KZ105413; 1GCPYDEK1KZ183481 | 1GCPYDEK1KZ119456 | 1GCPYDEK1KZ118498; 1GCPYDEK1KZ144549; 1GCPYDEK1KZ117299 | 1GCPYDEK1KZ130120 | 1GCPYDEK1KZ116928; 1GCPYDEK1KZ161318 | 1GCPYDEK1KZ137813 | 1GCPYDEK1KZ128366 | 1GCPYDEK1KZ100941; 1GCPYDEK1KZ127766

1GCPYDEK1KZ126195; 1GCPYDEK1KZ140548 | 1GCPYDEK1KZ197106; 1GCPYDEK1KZ184291;

1GCPYDEK1KZ116525

; 1GCPYDEK1KZ136967 | 1GCPYDEK1KZ165398 | 1GCPYDEK1KZ187952 | 1GCPYDEK1KZ119747; 1GCPYDEK1KZ197493

1GCPYDEK1KZ156622

| 1GCPYDEK1KZ140131; 1GCPYDEK1KZ155003; 1GCPYDEK1KZ101958 | 1GCPYDEK1KZ172271

1GCPYDEK1KZ100597 | 1GCPYDEK1KZ105511 | 1GCPYDEK1KZ146527

1GCPYDEK1KZ120347 | 1GCPYDEK1KZ145653; 1GCPYDEK1KZ119814 | 1GCPYDEK1KZ153610 | 1GCPYDEK1KZ134099; 1GCPYDEK1KZ130179 | 1GCPYDEK1KZ180676; 1GCPYDEK1KZ174179 | 1GCPYDEK1KZ112507 | 1GCPYDEK1KZ138931 | 1GCPYDEK1KZ141604 | 1GCPYDEK1KZ135950 | 1GCPYDEK1KZ176756; 1GCPYDEK1KZ160654 | 1GCPYDEK1KZ160928; 1GCPYDEK1KZ143420 | 1GCPYDEK1KZ130070; 1GCPYDEK1KZ185960 | 1GCPYDEK1KZ100857; 1GCPYDEK1KZ118842

1GCPYDEK1KZ163781 | 1GCPYDEK1KZ180189 | 1GCPYDEK1KZ162775; 1GCPYDEK1KZ103645 | 1GCPYDEK1KZ190317; 1GCPYDEK1KZ191645 | 1GCPYDEK1KZ106819

1GCPYDEK1KZ103077; 1GCPYDEK1KZ164204; 1GCPYDEK1KZ163165 | 1GCPYDEK1KZ130683; 1GCPYDEK1KZ119201; 1GCPYDEK1KZ103578; 1GCPYDEK1KZ103614 | 1GCPYDEK1KZ154191; 1GCPYDEK1KZ129937 | 1GCPYDEK1KZ166616; 1GCPYDEK1KZ102348 | 1GCPYDEK1KZ173209; 1GCPYDEK1KZ167894 | 1GCPYDEK1KZ105136 | 1GCPYDEK1KZ100826 | 1GCPYDEK1KZ133972; 1GCPYDEK1KZ155941 | 1GCPYDEK1KZ161156 | 1GCPYDEK1KZ113382 | 1GCPYDEK1KZ120591; 1GCPYDEK1KZ115973 | 1GCPYDEK1KZ153526 | 1GCPYDEK1KZ191421 | 1GCPYDEK1KZ142249; 1GCPYDEK1KZ120171 | 1GCPYDEK1KZ152795; 1GCPYDEK1KZ143496 | 1GCPYDEK1KZ187949

1GCPYDEK1KZ176580 | 1GCPYDEK1KZ178359 | 1GCPYDEK1KZ154790 | 1GCPYDEK1KZ133714 | 1GCPYDEK1KZ153932; 1GCPYDEK1KZ129677; 1GCPYDEK1KZ137214; 1GCPYDEK1KZ109266; 1GCPYDEK1KZ161240 | 1GCPYDEK1KZ109588 | 1GCPYDEK1KZ105928 | 1GCPYDEK1KZ118680 |

1GCPYDEK1KZ194772

| 1GCPYDEK1KZ136502; 1GCPYDEK1KZ114564 | 1GCPYDEK1KZ187806 | 1GCPYDEK1KZ145782 | 1GCPYDEK1KZ144597; 1GCPYDEK1KZ102155 | 1GCPYDEK1KZ162341; 1GCPYDEK1KZ141215 | 1GCPYDEK1KZ149234 | 1GCPYDEK1KZ133955 | 1GCPYDEK1KZ127539 | 1GCPYDEK1KZ149055; 1GCPYDEK1KZ158211; 1GCPYDEK1KZ151839; 1GCPYDEK1KZ182105 | 1GCPYDEK1KZ188194 | 1GCPYDEK1KZ162467; 1GCPYDEK1KZ136418 | 1GCPYDEK1KZ161447 | 1GCPYDEK1KZ109641; 1GCPYDEK1KZ152117 | 1GCPYDEK1KZ179608; 1GCPYDEK1KZ124401 | 1GCPYDEK1KZ188129 | 1GCPYDEK1KZ181763 | 1GCPYDEK1KZ113446 |

1GCPYDEK1KZ139092

| 1GCPYDEK1KZ104830; 1GCPYDEK1KZ105640 | 1GCPYDEK1KZ106724 | 1GCPYDEK1KZ198059 | 1GCPYDEK1KZ186977; 1GCPYDEK1KZ120588 | 1GCPYDEK1KZ137469 | 1GCPYDEK1KZ184887 | 1GCPYDEK1KZ171718 | 1GCPYDEK1KZ149069 | 1GCPYDEK1KZ192861 | 1GCPYDEK1KZ103113 | 1GCPYDEK1KZ103662 | 1GCPYDEK1KZ180421

1GCPYDEK1KZ105119 | 1GCPYDEK1KZ136113; 1GCPYDEK1KZ186090 | 1GCPYDEK1KZ119876 | 1GCPYDEK1KZ128240 | 1GCPYDEK1KZ144048 | 1GCPYDEK1KZ185909 | 1GCPYDEK1KZ196408; 1GCPYDEK1KZ178152 | 1GCPYDEK1KZ184551 | 1GCPYDEK1KZ197476 | 1GCPYDEK1KZ199843; 1GCPYDEK1KZ110949 | 1GCPYDEK1KZ151937 | 1GCPYDEK1KZ131218; 1GCPYDEK1KZ152246; 1GCPYDEK1KZ172626 | 1GCPYDEK1KZ102012 | 1GCPYDEK1KZ107582 | 1GCPYDEK1KZ108425 | 1GCPYDEK1KZ189894; 1GCPYDEK1KZ189085 | 1GCPYDEK1KZ185666

1GCPYDEK1KZ130408 | 1GCPYDEK1KZ138461; 1GCPYDEK1KZ102513 | 1GCPYDEK1KZ174425 | 1GCPYDEK1KZ123281; 1GCPYDEK1KZ114984 | 1GCPYDEK1KZ181598 | 1GCPYDEK1KZ162663

1GCPYDEK1KZ191502; 1GCPYDEK1KZ175252; 1GCPYDEK1KZ159553 | 1GCPYDEK1KZ169001 | 1GCPYDEK1KZ193086 | 1GCPYDEK1KZ164557 | 1GCPYDEK1KZ134278 | 1GCPYDEK1KZ192228; 1GCPYDEK1KZ183819; 1GCPYDEK1KZ161917; 1GCPYDEK1KZ116539

1GCPYDEK1KZ120929; 1GCPYDEK1KZ115987; 1GCPYDEK1KZ163649 | 1GCPYDEK1KZ139903 | 1GCPYDEK1KZ177003 | 1GCPYDEK1KZ165157 | 1GCPYDEK1KZ131848; 1GCPYDEK1KZ174473 | 1GCPYDEK1KZ194223 | 1GCPYDEK1KZ164588 | 1GCPYDEK1KZ169872 | 1GCPYDEK1KZ135317 | 1GCPYDEK1KZ196859; 1GCPYDEK1KZ115911 | 1GCPYDEK1KZ166387 | 1GCPYDEK1KZ185134 | 1GCPYDEK1KZ107260 | 1GCPYDEK1KZ175834

1GCPYDEK1KZ184355 | 1GCPYDEK1KZ169399 | 1GCPYDEK1KZ134460 | 1GCPYDEK1KZ109008; 1GCPYDEK1KZ108683 | 1GCPYDEK1KZ190124 | 1GCPYDEK1KZ168219 | 1GCPYDEK1KZ116301; 1GCPYDEK1KZ140372 | 1GCPYDEK1KZ132627 | 1GCPYDEK1KZ163540 | 1GCPYDEK1KZ112619; 1GCPYDEK1KZ135141 | 1GCPYDEK1KZ186008 | 1GCPYDEK1KZ185649; 1GCPYDEK1KZ188745 | 1GCPYDEK1KZ139478; 1GCPYDEK1KZ111308 | 1GCPYDEK1KZ183917; 1GCPYDEK1KZ182606 | 1GCPYDEK1KZ139142 | 1GCPYDEK1KZ140565 | 1GCPYDEK1KZ188793 | 1GCPYDEK1KZ142154 | 1GCPYDEK1KZ167717; 1GCPYDEK1KZ163554; 1GCPYDEK1KZ184467; 1GCPYDEK1KZ167149 | 1GCPYDEK1KZ126469 | 1GCPYDEK1KZ101992 | 1GCPYDEK1KZ153624 | 1GCPYDEK1KZ197879; 1GCPYDEK1KZ170729; 1GCPYDEK1KZ137973; 1GCPYDEK1KZ185442 | 1GCPYDEK1KZ139383 | 1GCPYDEK1KZ129954 | 1GCPYDEK1KZ161660 | 1GCPYDEK1KZ145085; 1GCPYDEK1KZ107128 | 1GCPYDEK1KZ106738; 1GCPYDEK1KZ119828 | 1GCPYDEK1KZ124883; 1GCPYDEK1KZ142011 | 1GCPYDEK1KZ150058 | 1GCPYDEK1KZ136922 | 1GCPYDEK1KZ171492 | 1GCPYDEK1KZ182377; 1GCPYDEK1KZ171959 | 1GCPYDEK1KZ130649 | 1GCPYDEK1KZ150190 | 1GCPYDEK1KZ129694 | 1GCPYDEK1KZ196277; 1GCPYDEK1KZ197168 | 1GCPYDEK1KZ144700 | 1GCPYDEK1KZ133020; 1GCPYDEK1KZ167216 | 1GCPYDEK1KZ185103; 1GCPYDEK1KZ122213; 1GCPYDEK1KZ195811 | 1GCPYDEK1KZ108960 | 1GCPYDEK1KZ155857 | 1GCPYDEK1KZ179690 | 1GCPYDEK1KZ115617

1GCPYDEK1KZ163893 | 1GCPYDEK1KZ112331 | 1GCPYDEK1KZ172934 | 1GCPYDEK1KZ111034 | 1GCPYDEK1KZ180581; 1GCPYDEK1KZ190088 | 1GCPYDEK1KZ106951 | 1GCPYDEK1KZ128951; 1GCPYDEK1KZ152103 | 1GCPYDEK1KZ127119 | 1GCPYDEK1KZ145927 |

1GCPYDEK1KZ112538

| 1GCPYDEK1KZ195954 | 1GCPYDEK1KZ108067; 1GCPYDEK1KZ128870 | 1GCPYDEK1KZ189684 | 1GCPYDEK1KZ127198 | 1GCPYDEK1KZ182654; 1GCPYDEK1KZ103175 | 1GCPYDEK1KZ171878

1GCPYDEK1KZ191404 | 1GCPYDEK1KZ126472; 1GCPYDEK1KZ196179; 1GCPYDEK1KZ173288

1GCPYDEK1KZ119327; 1GCPYDEK1KZ168978; 1GCPYDEK1KZ196232; 1GCPYDEK1KZ146589 | 1GCPYDEK1KZ136094 | 1GCPYDEK1KZ108120 | 1GCPYDEK1KZ129839; 1GCPYDEK1KZ118145; 1GCPYDEK1KZ113009 | 1GCPYDEK1KZ114452 | 1GCPYDEK1KZ107677; 1GCPYDEK1KZ150948 | 1GCPYDEK1KZ144017 | 1GCPYDEK1KZ151100 | 1GCPYDEK1KZ170486 | 1GCPYDEK1KZ127623; 1GCPYDEK1KZ135575 | 1GCPYDEK1KZ126567 | 1GCPYDEK1KZ146432; 1GCPYDEK1KZ111938 | 1GCPYDEK1KZ132918; 1GCPYDEK1KZ135947 | 1GCPYDEK1KZ168835 | 1GCPYDEK1KZ100907 | 1GCPYDEK1KZ164624 | 1GCPYDEK1KZ117559 | 1GCPYDEK1KZ102902 | 1GCPYDEK1KZ166728 | 1GCPYDEK1KZ115696; 1GCPYDEK1KZ105217; 1GCPYDEK1KZ114550 | 1GCPYDEK1KZ141778; 1GCPYDEK1KZ106710 | 1GCPYDEK1KZ197817;

1GCPYDEK1KZ150089

|

1GCPYDEK1KZ107968

| 1GCPYDEK1KZ173002; 1GCPYDEK1KZ129128 | 1GCPYDEK1KZ139075

1GCPYDEK1KZ132160 | 1GCPYDEK1KZ111289 | 1GCPYDEK1KZ199342; 1GCPYDEK1KZ193153 | 1GCPYDEK1KZ124575; 1GCPYDEK1KZ174604; 1GCPYDEK1KZ112085 | 1GCPYDEK1KZ191239 | 1GCPYDEK1KZ152943 | 1GCPYDEK1KZ194450 | 1GCPYDEK1KZ137147; 1GCPYDEK1KZ163733; 1GCPYDEK1KZ177275 | 1GCPYDEK1KZ103810 | 1GCPYDEK1KZ100177

1GCPYDEK1KZ162789; 1GCPYDEK1KZ184002 | 1GCPYDEK1KZ183691; 1GCPYDEK1KZ134751; 1GCPYDEK1KZ193024; 1GCPYDEK1KZ121207 | 1GCPYDEK1KZ143319 | 1GCPYDEK1KZ173064;

1GCPYDEK1KZ160038

| 1GCPYDEK1KZ179821 | 1GCPYDEK1KZ156765 | 1GCPYDEK1KZ169726 | 1GCPYDEK1KZ166471 | 1GCPYDEK1KZ182394 | 1GCPYDEK1KZ111132 | 1GCPYDEK1KZ142297 | 1GCPYDEK1KZ143613 | 1GCPYDEK1KZ147192 | 1GCPYDEK1KZ142218

1GCPYDEK1KZ154711; 1GCPYDEK1KZ188941; 1GCPYDEK1KZ107954

1GCPYDEK1KZ106836 | 1GCPYDEK1KZ152263 | 1GCPYDEK1KZ194139 | 1GCPYDEK1KZ155373 | 1GCPYDEK1KZ189605 | 1GCPYDEK1KZ172030; 1GCPYDEK1KZ156300; 1GCPYDEK1KZ162419 | 1GCPYDEK1KZ156779 | 1GCPYDEK1KZ184324; 1GCPYDEK1KZ155180 | 1GCPYDEK1KZ174747 | 1GCPYDEK1KZ120137; 1GCPYDEK1KZ109669 | 1GCPYDEK1KZ151971; 1GCPYDEK1KZ191497 | 1GCPYDEK1KZ138928 | 1GCPYDEK1KZ153221

1GCPYDEK1KZ192388; 1GCPYDEK1KZ175980 | 1GCPYDEK1KZ144972 | 1GCPYDEK1KZ127105; 1GCPYDEK1KZ147175 | 1GCPYDEK1KZ163070 | 1GCPYDEK1KZ179298 | 1GCPYDEK1KZ175588 | 1GCPYDEK1KZ197381 | 1GCPYDEK1KZ107906 | 1GCPYDEK1KZ189121

1GCPYDEK1KZ125063; 1GCPYDEK1KZ159827; 1GCPYDEK1KZ107548

1GCPYDEK1KZ146916 | 1GCPYDEK1KZ151114 | 1GCPYDEK1KZ161321 | 1GCPYDEK1KZ179494 | 1GCPYDEK1KZ123166 | 1GCPYDEK1KZ183612; 1GCPYDEK1KZ141134 | 1GCPYDEK1KZ127976 | 1GCPYDEK1KZ134720 | 1GCPYDEK1KZ194013 | 1GCPYDEK1KZ183528; 1GCPYDEK1KZ189796 | 1GCPYDEK1KZ154255; 1GCPYDEK1KZ110353; 1GCPYDEK1KZ153686 | 1GCPYDEK1KZ190138; 1GCPYDEK1KZ184615; 1GCPYDEK1KZ122387 | 1GCPYDEK1KZ175896; 1GCPYDEK1KZ121787; 1GCPYDEK1KZ134734 | 1GCPYDEK1KZ149721 | 1GCPYDEK1KZ148116; 1GCPYDEK1KZ165305; 1GCPYDEK1KZ199311; 1GCPYDEK1KZ117982; 1GCPYDEK1KZ129825 | 1GCPYDEK1KZ145605; 1GCPYDEK1KZ156006 | 1GCPYDEK1KZ131123;

1GCPYDEK1KZ139237

; 1GCPYDEK1KZ145989; 1GCPYDEK1KZ158838 | 1GCPYDEK1KZ183013 | 1GCPYDEK1KZ127749 | 1GCPYDEK1KZ138816 | 1GCPYDEK1KZ194934; 1GCPYDEK1KZ167393; 1GCPYDEK1KZ113270; 1GCPYDEK1KZ196862 | 1GCPYDEK1KZ146897 | 1GCPYDEK1KZ110448; 1GCPYDEK1KZ116086 | 1GCPYDEK1KZ152554; 1GCPYDEK1KZ175560; 1GCPYDEK1KZ178460 | 1GCPYDEK1KZ120722 | 1GCPYDEK1KZ166261 | 1GCPYDEK1KZ160153 | 1GCPYDEK1KZ195842 | 1GCPYDEK1KZ154840 | 1GCPYDEK1KZ185392 | 1GCPYDEK1KZ183772 | 1GCPYDEK1KZ116203 | 1GCPYDEK1KZ114001 | 1GCPYDEK1KZ167331 | 1GCPYDEK1KZ141165 | 1GCPYDEK1KZ194237 | 1GCPYDEK1KZ157852; 1GCPYDEK1KZ195789 | 1GCPYDEK1KZ135933 | 1GCPYDEK1KZ180869 | 1GCPYDEK1KZ161948 | 1GCPYDEK1KZ137570 | 1GCPYDEK1KZ171119 | 1GCPYDEK1KZ194805; 1GCPYDEK1KZ140601; 1GCPYDEK1KZ189037; 1GCPYDEK1KZ193914 | 1GCPYDEK1KZ109705 | 1GCPYDEK1KZ165417; 1GCPYDEK1KZ122549 | 1GCPYDEK1KZ101099 | 1GCPYDEK1KZ146379; 1GCPYDEK1KZ193718; 1GCPYDEK1KZ140453 | 1GCPYDEK1KZ158337 | 1GCPYDEK1KZ100258; 1GCPYDEK1KZ136757

1GCPYDEK1KZ108585 | 1GCPYDEK1KZ129002 | 1GCPYDEK1KZ132949; 1GCPYDEK1KZ196778; 1GCPYDEK1KZ113057; 1GCPYDEK1KZ182217 | 1GCPYDEK1KZ154854 | 1GCPYDEK1KZ190818 | 1GCPYDEK1KZ107596 | 1GCPYDEK1KZ114953 | 1GCPYDEK1KZ197252; 1GCPYDEK1KZ115763 | 1GCPYDEK1KZ104715

1GCPYDEK1KZ159164 | 1GCPYDEK1KZ170584; 1GCPYDEK1KZ188132 | 1GCPYDEK1KZ163456; 1GCPYDEK1KZ199132 | 1GCPYDEK1KZ186462 | 1GCPYDEK1KZ198773; 1GCPYDEK1KZ112684 | 1GCPYDEK1KZ128674; 1GCPYDEK1KZ188499 | 1GCPYDEK1KZ107808 | 1GCPYDEK1KZ165904 | 1GCPYDEK1KZ172660; 1GCPYDEK1KZ144891 | 1GCPYDEK1KZ121689 | 1GCPYDEK1KZ125337 | 1GCPYDEK1KZ148097; 1GCPYDEK1KZ163408 | 1GCPYDEK1KZ117254 | 1GCPYDEK1KZ184338 | 1GCPYDEK1KZ178703; 1GCPYDEK1KZ107517 | 1GCPYDEK1KZ143580 | 1GCPYDEK1KZ112278; 1GCPYDEK1KZ176787 | 1GCPYDEK1KZ170018; 1GCPYDEK1KZ194531 | 1GCPYDEK1KZ141733

1GCPYDEK1KZ103130 | 1GCPYDEK1KZ186302 | 1GCPYDEK1KZ192763

1GCPYDEK1KZ180483; 1GCPYDEK1KZ189524; 1GCPYDEK1KZ135544; 1GCPYDEK1KZ195677 | 1GCPYDEK1KZ121076 | 1GCPYDEK1KZ194626; 1GCPYDEK1KZ166664; 1GCPYDEK1KZ136158

1GCPYDEK1KZ117707 | 1GCPYDEK1KZ177664; 1GCPYDEK1KZ148049 | 1GCPYDEK1KZ169676; 1GCPYDEK1KZ118100; 1GCPYDEK1KZ125824; 1GCPYDEK1KZ152909 | 1GCPYDEK1KZ122373; 1GCPYDEK1KZ102673; 1GCPYDEK1KZ114922; 1GCPYDEK1KZ101443; 1GCPYDEK1KZ160721 | 1GCPYDEK1KZ116671; 1GCPYDEK1KZ135883 | 1GCPYDEK1KZ112300 | 1GCPYDEK1KZ103483 | 1GCPYDEK1KZ131557; 1GCPYDEK1KZ137617; 1GCPYDEK1KZ151694; 1GCPYDEK1KZ190561; 1GCPYDEK1KZ188714 | 1GCPYDEK1KZ130022; 1GCPYDEK1KZ137245; 1GCPYDEK1KZ186087 | 1GCPYDEK1KZ169211; 1GCPYDEK1KZ141375 | 1GCPYDEK1KZ187241 | 1GCPYDEK1KZ114645; 1GCPYDEK1KZ128416 | 1GCPYDEK1KZ121353

1GCPYDEK1KZ138945; 1GCPYDEK1KZ163327 | 1GCPYDEK1KZ155258 | 1GCPYDEK1KZ129582; 1GCPYDEK1KZ160864 | 1GCPYDEK1KZ192570 |

1GCPYDEK1KZ141294

| 1GCPYDEK1KZ181696 | 1GCPYDEK1KZ152814; 1GCPYDEK1KZ105024

1GCPYDEK1KZ150352; 1GCPYDEK1KZ161805; 1GCPYDEK1KZ137388 | 1GCPYDEK1KZ111860 | 1GCPYDEK1KZ115357; 1GCPYDEK1KZ163845 | 1GCPYDEK1KZ122700; 1GCPYDEK1KZ141571; 1GCPYDEK1KZ136385 | 1GCPYDEK1KZ121322 | 1GCPYDEK1KZ139738 | 1GCPYDEK1KZ152313; 1GCPYDEK1KZ132241

1GCPYDEK1KZ175624 | 1GCPYDEK1KZ184470; 1GCPYDEK1KZ177244 | 1GCPYDEK1KZ172075; 1GCPYDEK1KZ129274 | 1GCPYDEK1KZ136256; 1GCPYDEK1KZ130909; 1GCPYDEK1KZ126293 | 1GCPYDEK1KZ151484 | 1GCPYDEK1KZ150285 | 1GCPYDEK1KZ171265; 1GCPYDEK1KZ173632 | 1GCPYDEK1KZ142140; 1GCPYDEK1KZ198899;

1GCPYDEK1KZ181911

| 1GCPYDEK1KZ175882; 1GCPYDEK1KZ126102; 1GCPYDEK1KZ166938

1GCPYDEK1KZ134054 | 1GCPYDEK1KZ112698 | 1GCPYDEK1KZ192200; 1GCPYDEK1KZ130800 | 1GCPYDEK1KZ158998 | 1GCPYDEK1KZ172142; 1GCPYDEK1KZ107792 | 1GCPYDEK1KZ100003 | 1GCPYDEK1KZ100681 | 1GCPYDEK1KZ150576

1GCPYDEK1KZ182640 | 1GCPYDEK1KZ160766 | 1GCPYDEK1KZ179656 | 1GCPYDEK1KZ116296 | 1GCPYDEK1KZ155020 | 1GCPYDEK1KZ189314 | 1GCPYDEK1KZ184792 | 1GCPYDEK1KZ157141 | 1GCPYDEK1KZ158113 | 1GCPYDEK1KZ160427 | 1GCPYDEK1KZ139657 | 1GCPYDEK1KZ174618; 1GCPYDEK1KZ161626 | 1GCPYDEK1KZ134040 | 1GCPYDEK1KZ146138 | 1GCPYDEK1KZ110420 | 1GCPYDEK1KZ183402; 1GCPYDEK1KZ195999; 1GCPYDEK1KZ135558 | 1GCPYDEK1KZ170942 | 1GCPYDEK1KZ147872 | 1GCPYDEK1KZ128206

1GCPYDEK1KZ173565 | 1GCPYDEK1KZ140212 | 1GCPYDEK1KZ198577 | 1GCPYDEK1KZ107274 | 1GCPYDEK1KZ157866; 1GCPYDEK1KZ142736 | 1GCPYDEK1KZ127444 | 1GCPYDEK1KZ168981; 1GCPYDEK1KZ147435 | 1GCPYDEK1KZ161013 | 1GCPYDEK1KZ163148 | 1GCPYDEK1KZ101751; 1GCPYDEK1KZ153719 | 1GCPYDEK1KZ161254 | 1GCPYDEK1KZ111213 | 1GCPYDEK1KZ156183; 1GCPYDEK1KZ164798; 1GCPYDEK1KZ199499 | 1GCPYDEK1KZ153025 | 1GCPYDEK1KZ189491 | 1GCPYDEK1KZ131882 | 1GCPYDEK1KZ117187; 1GCPYDEK1KZ190141 | 1GCPYDEK1KZ187627; 1GCPYDEK1KZ118968 | 1GCPYDEK1KZ192620 | 1GCPYDEK1KZ176689; 1GCPYDEK1KZ192293

1GCPYDEK1KZ194349 | 1GCPYDEK1KZ103161; 1GCPYDEK1KZ104200 | 1GCPYDEK1KZ149640 | 1GCPYDEK1KZ161092; 1GCPYDEK1KZ175249; 1GCPYDEK1KZ106481 | 1GCPYDEK1KZ183853; 1GCPYDEK1KZ117528 | 1GCPYDEK1KZ112586; 1GCPYDEK1KZ105976 | 1GCPYDEK1KZ120624 | 1GCPYDEK1KZ194433; 1GCPYDEK1KZ100910

1GCPYDEK1KZ192116 | 1GCPYDEK1KZ185117 | 1GCPYDEK1KZ128352; 1GCPYDEK1KZ162114 | 1GCPYDEK1KZ171010 | 1GCPYDEK1KZ175977 | 1GCPYDEK1KZ157785 | 1GCPYDEK1KZ146673 | 1GCPYDEK1KZ149668 | 1GCPYDEK1KZ107369 | 1GCPYDEK1KZ183397 | 1GCPYDEK1KZ116475 | 1GCPYDEK1KZ160671 | 1GCPYDEK1KZ134393 | 1GCPYDEK1KZ148021; 1GCPYDEK1KZ109638 | 1GCPYDEK1KZ128626 | 1GCPYDEK1KZ127833 | 1GCPYDEK1KZ123118 | 1GCPYDEK1KZ183688 | 1GCPYDEK1KZ167524; 1GCPYDEK1KZ123832 | 1GCPYDEK1KZ187286; 1GCPYDEK1KZ109834

1GCPYDEK1KZ140128 | 1GCPYDEK1KZ186493 | 1GCPYDEK1KZ165255 | 1GCPYDEK1KZ154188; 1GCPYDEK1KZ147029; 1GCPYDEK1KZ123684

1GCPYDEK1KZ152988; 1GCPYDEK1KZ157687; 1GCPYDEK1KZ186235 | 1GCPYDEK1KZ156653; 1GCPYDEK1KZ196926; 1GCPYDEK1KZ117819 | 1GCPYDEK1KZ197624 | 1GCPYDEK1KZ134006; 1GCPYDEK1KZ184050 |

1GCPYDEK1KZ169287

; 1GCPYDEK1KZ164431 | 1GCPYDEK1KZ165773; 1GCPYDEK1KZ169435 | 1GCPYDEK1KZ166406

1GCPYDEK1KZ151405 | 1GCPYDEK1KZ122986 | 1GCPYDEK1KZ146401 | 1GCPYDEK1KZ101846 | 1GCPYDEK1KZ102740 | 1GCPYDEK1KZ105007; 1GCPYDEK1KZ167619 | 1GCPYDEK1KZ186574 | 1GCPYDEK1KZ152358; 1GCPYDEK1KZ146429 | 1GCPYDEK1KZ150304 | 1GCPYDEK1KZ125550 | 1GCPYDEK1KZ145734 | 1GCPYDEK1KZ180757; 1GCPYDEK1KZ164509; 1GCPYDEK1KZ161190 | 1GCPYDEK1KZ181486 | 1GCPYDEK1KZ189734; 1GCPYDEK1KZ157804 | 1GCPYDEK1KZ193671 | 1GCPYDEK1KZ173372; 1GCPYDEK1KZ196005 | 1GCPYDEK1KZ128805 | 1GCPYDEK1KZ198692 | 1GCPYDEK1KZ104052 | 1GCPYDEK1KZ124740; 1GCPYDEK1KZ195470; 1GCPYDEK1KZ149542; 1GCPYDEK1KZ193864; 1GCPYDEK1KZ113267 | 1GCPYDEK1KZ182248 | 1GCPYDEK1KZ143322

1GCPYDEK1KZ111146; 1GCPYDEK1KZ191905; 1GCPYDEK1KZ104097 | 1GCPYDEK1KZ141618 | 1GCPYDEK1KZ138492 | 1GCPYDEK1KZ142932; 1GCPYDEK1KZ156409 | 1GCPYDEK1KZ191855; 1GCPYDEK1KZ113494

1GCPYDEK1KZ193900 | 1GCPYDEK1KZ195985 | 1GCPYDEK1KZ107680; 1GCPYDEK1KZ162176; 1GCPYDEK1KZ169113; 1GCPYDEK1KZ130862 | 1GCPYDEK1KZ198398 | 1GCPYDEK1KZ174831; 1GCPYDEK1KZ152893 | 1GCPYDEK1KZ103970; 1GCPYDEK1KZ162100 | 1GCPYDEK1KZ101555; 1GCPYDEK1KZ183870 | 1GCPYDEK1KZ164106 | 1GCPYDEK1KZ136225 | 1GCPYDEK1KZ129999 | 1GCPYDEK1KZ160718; 1GCPYDEK1KZ182234; 1GCPYDEK1KZ145135; 1GCPYDEK1KZ133566; 1GCPYDEK1KZ105847 | 1GCPYDEK1KZ105153 | 1GCPYDEK1KZ164333; 1GCPYDEK1KZ183285 | 1GCPYDEK1KZ172870 | 1GCPYDEK1KZ107887

1GCPYDEK1KZ183674; 1GCPYDEK1KZ136001 | 1GCPYDEK1KZ199339 | 1GCPYDEK1KZ172108 | 1GCPYDEK1KZ118226 | 1GCPYDEK1KZ153915 | 1GCPYDEK1KZ153591 | 1GCPYDEK1KZ167054 | 1GCPYDEK1KZ143174 | 1GCPYDEK1KZ105248 | 1GCPYDEK1KZ170388 | 1GCPYDEK1KZ132014 | 1GCPYDEK1KZ158970 | 1GCPYDEK1KZ115519; 1GCPYDEK1KZ101524; 1GCPYDEK1KZ121479; 1GCPYDEK1KZ121711; 1GCPYDEK1KZ184596; 1GCPYDEK1KZ173419 | 1GCPYDEK1KZ139318 | 1GCPYDEK1KZ138119 | 1GCPYDEK1KZ165370 | 1GCPYDEK1KZ111261; 1GCPYDEK1KZ118582; 1GCPYDEK1KZ175378; 1GCPYDEK1KZ172495; 1GCPYDEK1KZ126696 | 1GCPYDEK1KZ168513;

1GCPYDEK1KZ150268

; 1GCPYDEK1KZ156992 | 1GCPYDEK1KZ127847 | 1GCPYDEK1KZ159746 | 1GCPYDEK1KZ102611 | 1GCPYDEK1KZ126701 | 1GCPYDEK1KZ179270; 1GCPYDEK1KZ187661 | 1GCPYDEK1KZ120879 | 1GCPYDEK1KZ149430 | 1GCPYDEK1KZ110739; 1GCPYDEK1KZ127203 | 1GCPYDEK1KZ163389 | 1GCPYDEK1KZ176210 | 1GCPYDEK1KZ143885; 1GCPYDEK1KZ108750 | 1GCPYDEK1KZ193217

1GCPYDEK1KZ147273 | 1GCPYDEK1KZ160105 | 1GCPYDEK1KZ114368 | 1GCPYDEK1KZ149329 | 1GCPYDEK1KZ187577 | 1GCPYDEK1KZ150996; 1GCPYDEK1KZ134457 | 1GCPYDEK1KZ176272 | 1GCPYDEK1KZ119425 | 1GCPYDEK1KZ145717; 1GCPYDEK1KZ101328 | 1GCPYDEK1KZ116430 | 1GCPYDEK1KZ125127 | 1GCPYDEK1KZ152456 | 1GCPYDEK1KZ123183; 1GCPYDEK1KZ117643; 1GCPYDEK1KZ177082 | 1GCPYDEK1KZ191578 | 1GCPYDEK1KZ117593; 1GCPYDEK1KZ121627; 1GCPYDEK1KZ194383 | 1GCPYDEK1KZ169208; 1GCPYDEK1KZ118341 | 1GCPYDEK1KZ163537 | 1GCPYDEK1KZ104732; 1GCPYDEK1KZ144857

1GCPYDEK1KZ169371; 1GCPYDEK1KZ116010 | 1GCPYDEK1KZ117416; 1GCPYDEK1KZ117996; 1GCPYDEK1KZ178927; 1GCPYDEK1KZ132109 | 1GCPYDEK1KZ198109 | 1GCPYDEK1KZ168432 | 1GCPYDEK1KZ140226 | 1GCPYDEK1KZ168169; 1GCPYDEK1KZ185263; 1GCPYDEK1KZ153817 | 1GCPYDEK1KZ123653 | 1GCPYDEK1KZ195873; 1GCPYDEK1KZ186686 | 1GCPYDEK1KZ122471 | 1GCPYDEK1KZ132515 | 1GCPYDEK1KZ106755; 1GCPYDEK1KZ167653 | 1GCPYDEK1KZ163263 | 1GCPYDEK1KZ112555 | 1GCPYDEK1KZ113883 | 1GCPYDEK1KZ126732 | 1GCPYDEK1KZ158791; 1GCPYDEK1KZ186705; 1GCPYDEK1KZ174800 | 1GCPYDEK1KZ188101 | 1GCPYDEK1KZ197140

1GCPYDEK1KZ169225 | 1GCPYDEK1KZ133910 | 1GCPYDEK1KZ144390 | 1GCPYDEK1KZ193220 | 1GCPYDEK1KZ180614; 1GCPYDEK1KZ111695 | 1GCPYDEK1KZ123412 | 1GCPYDEK1KZ153476 | 1GCPYDEK1KZ150917; 1GCPYDEK1KZ151159 | 1GCPYDEK1KZ126164 | 1GCPYDEK1KZ111633 | 1GCPYDEK1KZ114578 | 1GCPYDEK1KZ150853 | 1GCPYDEK1KZ122616 | 1GCPYDEK1KZ111499 | 1GCPYDEK1KZ113513; 1GCPYDEK1KZ152201; 1GCPYDEK1KZ141098; 1GCPYDEK1KZ174182; 1GCPYDEK1KZ174828

1GCPYDEK1KZ184727 | 1GCPYDEK1KZ165854 | 1GCPYDEK1KZ129159 | 1GCPYDEK1KZ191354 | 1GCPYDEK1KZ165000; 1GCPYDEK1KZ126455 | 1GCPYDEK1KZ159732 | 1GCPYDEK1KZ174764 |

1GCPYDEK1KZ169919

| 1GCPYDEK1KZ172612 | 1GCPYDEK1KZ115391 | 1GCPYDEK1KZ192827 | 1GCPYDEK1KZ125399 | 1GCPYDEK1KZ142963 | 1GCPYDEK1KZ195100

1GCPYDEK1KZ102544; 1GCPYDEK1KZ146950 | 1GCPYDEK1KZ144776; 1GCPYDEK1KZ119862; 1GCPYDEK1KZ183044; 1GCPYDEK1KZ181715; 1GCPYDEK1KZ121448

1GCPYDEK1KZ126228

1GCPYDEK1KZ180256 | 1GCPYDEK1KZ194299 | 1GCPYDEK1KZ193282 | 1GCPYDEK1KZ160959 | 1GCPYDEK1KZ158175 | 1GCPYDEK1KZ133258; 1GCPYDEK1KZ152778 | 1GCPYDEK1KZ185862 | 1GCPYDEK1KZ146169 | 1GCPYDEK1KZ154367; 1GCPYDEK1KZ171783 | 1GCPYDEK1KZ114855 | 1GCPYDEK1KZ179351 | 1GCPYDEK1KZ187739 | 1GCPYDEK1KZ186042; 1GCPYDEK1KZ147662 | 1GCPYDEK1KZ199180; 1GCPYDEK1KZ191936 | 1GCPYDEK1KZ197414 | 1GCPYDEK1KZ123152 |

1GCPYDEK1KZ172187

| 1GCPYDEK1KZ124981 | 1GCPYDEK1KZ153879 | 1GCPYDEK1KZ119389 | 1GCPYDEK1KZ197557 | 1GCPYDEK1KZ165966 | 1GCPYDEK1KZ179771 | 1GCPYDEK1KZ108327 | 1GCPYDEK1KZ196909 | 1GCPYDEK1KZ133678; 1GCPYDEK1KZ151081; 1GCPYDEK1KZ193007 | 1GCPYDEK1KZ184419 | 1GCPYDEK1KZ128304 | 1GCPYDEK1KZ114225 | 1GCPYDEK1KZ157396 | 1GCPYDEK1KZ175865 | 1GCPYDEK1KZ103502 | 1GCPYDEK1KZ112376; 1GCPYDEK1KZ142610 | 1GCPYDEK1KZ190821; 1GCPYDEK1KZ158127 | 1GCPYDEK1KZ186252 | 1GCPYDEK1KZ152845 | 1GCPYDEK1KZ148004 | 1GCPYDEK1KZ104777 | 1GCPYDEK1KZ104892; 1GCPYDEK1KZ155972

1GCPYDEK1KZ137133; 1GCPYDEK1KZ132658 | 1GCPYDEK1KZ116654 | 1GCPYDEK1KZ190771 | 1GCPYDEK1KZ114273; 1GCPYDEK1KZ165451 | 1GCPYDEK1KZ189376; 1GCPYDEK1KZ129761; 1GCPYDEK1KZ111955; 1GCPYDEK1KZ166793; 1GCPYDEK1KZ135091 | 1GCPYDEK1KZ163473 | 1GCPYDEK1KZ180550 | 1GCPYDEK1KZ172514 | 1GCPYDEK1KZ192925 | 1GCPYDEK1KZ114239 | 1GCPYDEK1KZ135737; 1GCPYDEK1KZ149315 | 1GCPYDEK1KZ197543 | 1GCPYDEK1KZ180094; 1GCPYDEK1KZ160184; 1GCPYDEK1KZ193346 | 1GCPYDEK1KZ155342 | 1GCPYDEK1KZ123636; 1GCPYDEK1KZ180046 | 1GCPYDEK1KZ169516; 1GCPYDEK1KZ102303 | 1GCPYDEK1KZ107565; 1GCPYDEK1KZ137293 | 1GCPYDEK1KZ159701 | 1GCPYDEK1KZ125094; 1GCPYDEK1KZ190785

1GCPYDEK1KZ109879; 1GCPYDEK1KZ153820; 1GCPYDEK1KZ126858 | 1GCPYDEK1KZ198546; 1GCPYDEK1KZ188681; 1GCPYDEK1KZ136824 | 1GCPYDEK1KZ142655 | 1GCPYDEK1KZ190379; 1GCPYDEK1KZ109719 | 1GCPYDEK1KZ151582 | 1GCPYDEK1KZ134295 | 1GCPYDEK1KZ104083; 1GCPYDEK1KZ119666 | 1GCPYDEK1KZ101829 | 1GCPYDEK1KZ179432

1GCPYDEK1KZ108053

; 1GCPYDEK1KZ191743; 1GCPYDEK1KZ105587 | 1GCPYDEK1KZ195436 | 1GCPYDEK1KZ120087; 1GCPYDEK1KZ165501 | 1GCPYDEK1KZ194352 | 1GCPYDEK1KZ193279 | 1GCPYDEK1KZ188051 | 1GCPYDEK1KZ175767; 1GCPYDEK1KZ176479 | 1GCPYDEK1KZ178443 | 1GCPYDEK1KZ135673 | 1GCPYDEK1KZ185165 | 1GCPYDEK1KZ184808 | 1GCPYDEK1KZ161559; 1GCPYDEK1KZ180404 | 1GCPYDEK1KZ162064 | 1GCPYDEK1KZ106321; 1GCPYDEK1KZ119330 | 1GCPYDEK1KZ187658; 1GCPYDEK1KZ163960 | 1GCPYDEK1KZ145166 | 1GCPYDEK1KZ115259 | 1GCPYDEK1KZ132840

1GCPYDEK1KZ175736; 1GCPYDEK1KZ172500; 1GCPYDEK1KZ103869; 1GCPYDEK1KZ112006 | 1GCPYDEK1KZ180287 | 1GCPYDEK1KZ159715 | 1GCPYDEK1KZ131414 | 1GCPYDEK1KZ160587

1GCPYDEK1KZ144423 | 1GCPYDEK1KZ163392; 1GCPYDEK1KZ153283 | 1GCPYDEK1KZ175414; 1GCPYDEK1KZ184713 | 1GCPYDEK1KZ118565 | 1GCPYDEK1KZ139819 | 1GCPYDEK1KZ171301 |

1GCPYDEK1KZ107307

| 1GCPYDEK1KZ199714 | 1GCPYDEK1KZ181021 | 1GCPYDEK1KZ108330 | 1GCPYDEK1KZ193394 | 1GCPYDEK1KZ133695 | 1GCPYDEK1KZ108912 | 1GCPYDEK1KZ120123; 1GCPYDEK1KZ190477; 1GCPYDEK1KZ146236 | 1GCPYDEK1KZ170357; 1GCPYDEK1KZ139948; 1GCPYDEK1KZ118677; 1GCPYDEK1KZ111650 | 1GCPYDEK1KZ175039

1GCPYDEK1KZ177261 | 1GCPYDEK1KZ135351 | 1GCPYDEK1KZ124155 | 1GCPYDEK1KZ177793 | 1GCPYDEK1KZ136306 | 1GCPYDEK1KZ107775; 1GCPYDEK1KZ167197 | 1GCPYDEK1KZ132319; 1GCPYDEK1KZ126777; 1GCPYDEK1KZ151632; 1GCPYDEK1KZ127850 | 1GCPYDEK1KZ167300; 1GCPYDEK1KZ157334 | 1GCPYDEK1KZ101345; 1GCPYDEK1KZ125841 | 1GCPYDEK1KZ179625 | 1GCPYDEK1KZ199325 | 1GCPYDEK1KZ115682; 1GCPYDEK1KZ153428 | 1GCPYDEK1KZ155485 | 1GCPYDEK1KZ128979 | 1GCPYDEK1KZ131784; 1GCPYDEK1KZ156121; 1GCPYDEK1KZ144888 | 1GCPYDEK1KZ168656

1GCPYDEK1KZ166065; 1GCPYDEK1KZ105461 | 1GCPYDEK1KZ100566; 1GCPYDEK1KZ126651 | 1GCPYDEK1KZ182430 | 1GCPYDEK1KZ172206 | 1GCPYDEK1KZ178720; 1GCPYDEK1KZ168995

1GCPYDEK1KZ130215

1GCPYDEK1KZ147483; 1GCPYDEK1KZ118338 | 1GCPYDEK1KZ165644 | 1GCPYDEK1KZ165594 | 1GCPYDEK1KZ130148; 1GCPYDEK1KZ188454 | 1GCPYDEK1KZ106898; 1GCPYDEK1KZ127251 | 1GCPYDEK1KZ104813; 1GCPYDEK1KZ160024 | 1GCPYDEK1KZ146883 | 1GCPYDEK1KZ159262; 1GCPYDEK1KZ138024 | 1GCPYDEK1KZ112880 | 1GCPYDEK1KZ120168; 1GCPYDEK1KZ179950 | 1GCPYDEK1KZ138735; 1GCPYDEK1KZ121031 | 1GCPYDEK1KZ156894; 1GCPYDEK1KZ147094; 1GCPYDEK1KZ181861; 1GCPYDEK1KZ148150 | 1GCPYDEK1KZ182556; 1GCPYDEK1KZ138430 | 1GCPYDEK1KZ151548; 1GCPYDEK1KZ108652 | 1GCPYDEK1KZ125905 | 1GCPYDEK1KZ194920; 1GCPYDEK1KZ186719 | 1GCPYDEK1KZ134197; 1GCPYDEK1KZ136919 | 1GCPYDEK1KZ179284; 1GCPYDEK1KZ127959 | 1GCPYDEK1KZ112474 | 1GCPYDEK1KZ183027 | 1GCPYDEK1KZ107629 | 1GCPYDEK1KZ165420; 1GCPYDEK1KZ190687; 1GCPYDEK1KZ195128 | 1GCPYDEK1KZ156670; 1GCPYDEK1KZ121465

1GCPYDEK1KZ199387; 1GCPYDEK1KZ159147 | 1GCPYDEK1KZ163750; 1GCPYDEK1KZ151565; 1GCPYDEK1KZ148729; 1GCPYDEK1KZ157902

1GCPYDEK1KZ106111; 1GCPYDEK1KZ138234 | 1GCPYDEK1KZ165269 | 1GCPYDEK1KZ170083 | 1GCPYDEK1KZ174036; 1GCPYDEK1KZ117304 | 1GCPYDEK1KZ175879; 1GCPYDEK1KZ138623; 1GCPYDEK1KZ179009 | 1GCPYDEK1KZ110000 | 1GCPYDEK1KZ118467 | 1GCPYDEK1KZ113351; 1GCPYDEK1KZ176854 | 1GCPYDEK1KZ149900 | 1GCPYDEK1KZ103547; 1GCPYDEK1KZ143434 | 1GCPYDEK1KZ193248 | 1GCPYDEK1KZ164235 | 1GCPYDEK1KZ193380 | 1GCPYDEK1KZ136421

1GCPYDEK1KZ130750 | 1GCPYDEK1KZ141750 | 1GCPYDEK1KZ144177 | 1GCPYDEK1KZ126911 | 1GCPYDEK1KZ147161 | 1GCPYDEK1KZ118260 | 1GCPYDEK1KZ105203; 1GCPYDEK1KZ106013 | 1GCPYDEK1KZ185859 | 1GCPYDEK1KZ142199 | 1GCPYDEK1KZ150478 | 1GCPYDEK1KZ174540 | 1GCPYDEK1KZ164428 | 1GCPYDEK1KZ114919; 1GCPYDEK1KZ185523; 1GCPYDEK1KZ110904

1GCPYDEK1KZ187689 | 1GCPYDEK1KZ197221 | 1GCPYDEK1KZ103127; 1GCPYDEK1KZ191564; 1GCPYDEK1KZ187837; 1GCPYDEK1KZ152411; 1GCPYDEK1KZ130652 | 1GCPYDEK1KZ183738 | 1GCPYDEK1KZ157656 | 1GCPYDEK1KZ163425 | 1GCPYDEK1KZ116556; 1GCPYDEK1KZ106626 | 1GCPYDEK1KZ106254 | 1GCPYDEK1KZ106433; 1GCPYDEK1KZ140193 | 1GCPYDEK1KZ147757; 1GCPYDEK1KZ129923 | 1GCPYDEK1KZ103256 | 1GCPYDEK1KZ147077 | 1GCPYDEK1KZ196506; 1GCPYDEK1KZ160962 | 1GCPYDEK1KZ170813 | 1GCPYDEK1KZ180855 | 1GCPYDEK1KZ114872 | 1GCPYDEK1KZ198871; 1GCPYDEK1KZ167510 |

1GCPYDEK1KZ102558

| 1GCPYDEK1KZ129338 | 1GCPYDEK1KZ103189; 1GCPYDEK1KZ118954 | 1GCPYDEK1KZ148679 | 1GCPYDEK1KZ193136

1GCPYDEK1KZ174294; 1GCPYDEK1KZ137407 | 1GCPYDEK1KZ103516 | 1GCPYDEK1KZ116167; 1GCPYDEK1KZ134376 | 1GCPYDEK1KZ110711; 1GCPYDEK1KZ171931 | 1GCPYDEK1KZ196294

1GCPYDEK1KZ166731 | 1GCPYDEK1KZ170861; 1GCPYDEK1KZ125466; 1GCPYDEK1KZ121126 | 1GCPYDEK1KZ110773; 1GCPYDEK1KZ152974 | 1GCPYDEK1KZ155695 | 1GCPYDEK1KZ111549; 1GCPYDEK1KZ149394 | 1GCPYDEK1KZ142638; 1GCPYDEK1KZ176448 | 1GCPYDEK1KZ148360 | 1GCPYDEK1KZ101376 | 1GCPYDEK1KZ122910 | 1GCPYDEK1KZ162792; 1GCPYDEK1KZ122034; 1GCPYDEK1KZ157219; 1GCPYDEK1KZ170603 | 1GCPYDEK1KZ183321 | 1GCPYDEK1KZ116847 | 1GCPYDEK1KZ197722 | 1GCPYDEK1KZ157463; 1GCPYDEK1KZ177910 | 1GCPYDEK1KZ105301 | 1GCPYDEK1KZ106240; 1GCPYDEK1KZ110532; 1GCPYDEK1KZ132966 | 1GCPYDEK1KZ182055 |

1GCPYDEK1KZ126827

| 1GCPYDEK1KZ124933; 1GCPYDEK1KZ127511; 1GCPYDEK1KZ179169 | 1GCPYDEK1KZ181410 | 1GCPYDEK1KZ122048; 1GCPYDEK1KZ131705 | 1GCPYDEK1KZ151467 | 1GCPYDEK1KZ144826

1GCPYDEK1KZ118193; 1GCPYDEK1KZ194898 | 1GCPYDEK1KZ188762; 1GCPYDEK1KZ180497; 1GCPYDEK1KZ133342 | 1GCPYDEK1KZ189717 | 1GCPYDEK1KZ108456 | 1GCPYDEK1KZ172562; 1GCPYDEK1KZ199955; 1GCPYDEK1KZ175770 | 1GCPYDEK1KZ160685 | 1GCPYDEK1KZ133163; 1GCPYDEK1KZ100616 | 1GCPYDEK1KZ130473

1GCPYDEK1KZ173615 | 1GCPYDEK1KZ101586 | 1GCPYDEK1KZ126276

1GCPYDEK1KZ113172 | 1GCPYDEK1KZ193234 | 1GCPYDEK1KZ116198; 1GCPYDEK1KZ117691 | 1GCPYDEK1KZ152344; 1GCPYDEK1KZ118761; 1GCPYDEK1KZ116184 | 1GCPYDEK1KZ180807 | 1GCPYDEK1KZ135995; 1GCPYDEK1KZ104682 | 1GCPYDEK1KZ170200; 1GCPYDEK1KZ165448 | 1GCPYDEK1KZ143921 | 1GCPYDEK1KZ124432; 1GCPYDEK1KZ188812 | 1GCPYDEK1KZ163103 | 1GCPYDEK1KZ180449 | 1GCPYDEK1KZ175557 | 1GCPYDEK1KZ157379 | 1GCPYDEK1KZ122969 | 1GCPYDEK1KZ128450 | 1GCPYDEK1KZ157446 | 1GCPYDEK1KZ182508; 1GCPYDEK1KZ107386 | 1GCPYDEK1KZ103967; 1GCPYDEK1KZ151436; 1GCPYDEK1KZ102575 | 1GCPYDEK1KZ115097 | 1GCPYDEK1KZ179026; 1GCPYDEK1KZ147225 | 1GCPYDEK1KZ152151 | 1GCPYDEK1KZ144213; 1GCPYDEK1KZ116511; 1GCPYDEK1KZ183724 | 1GCPYDEK1KZ141487

1GCPYDEK1KZ121319 | 1GCPYDEK1KZ104004; 1GCPYDEK1KZ152120 | 1GCPYDEK1KZ118629; 1GCPYDEK1KZ185084; 1GCPYDEK1KZ191189 | 1GCPYDEK1KZ106870 | 1GCPYDEK1KZ197459 | 1GCPYDEK1KZ179804 | 1GCPYDEK1KZ159424 |

1GCPYDEK1KZ118162

; 1GCPYDEK1KZ145703; 1GCPYDEK1KZ151873 | 1GCPYDEK1KZ187899 | 1GCPYDEK1KZ151985 | 1GCPYDEK1KZ133597 | 1GCPYDEK1KZ150271 | 1GCPYDEK1KZ113799 | 1GCPYDEK1KZ139030; 1GCPYDEK1KZ179902;

1GCPYDEK1KZ108618

| 1GCPYDEK1KZ125936 | 1GCPYDEK1KZ178295 | 1GCPYDEK1KZ134555 | 1GCPYDEK1KZ153073; 1GCPYDEK1KZ187675 | 1GCPYDEK1KZ184162 | 1GCPYDEK1KZ142865 | 1GCPYDEK1KZ136645 | 1GCPYDEK1KZ156314 | 1GCPYDEK1KZ194500; 1GCPYDEK1KZ146933 | 1GCPYDEK1KZ112152 |

1GCPYDEK1KZ1432551GCPYDEK1KZ105508 | 1GCPYDEK1KZ184520; 1GCPYDEK1KZ170777 | 1GCPYDEK1KZ103807 | 1GCPYDEK1KZ135818 | 1GCPYDEK1KZ195484; 1GCPYDEK1KZ129291

1GCPYDEK1KZ159178 | 1GCPYDEK1KZ140839 | 1GCPYDEK1KZ145362

1GCPYDEK1KZ152912 | 1GCPYDEK1KZ118520; 1GCPYDEK1KZ191385 | 1GCPYDEK1KZ169628; 1GCPYDEK1KZ150674 | 1GCPYDEK1KZ178569; 1GCPYDEK1KZ103550; 1GCPYDEK1KZ157916 | 1GCPYDEK1KZ140551 | 1GCPYDEK1KZ166051

1GCPYDEK1KZ122650 | 1GCPYDEK1KZ111809 | 1GCPYDEK1KZ134314 | 1GCPYDEK1KZ121305 | 1GCPYDEK1KZ144874 | 1GCPYDEK1KZ162839 | 1GCPYDEK1KZ149928 | 1GCPYDEK1KZ126794; 1GCPYDEK1KZ175803 | 1GCPYDEK1KZ174277 | 1GCPYDEK1KZ114838 | 1GCPYDEK1KZ165790 | 1GCPYDEK1KZ110983; 1GCPYDEK1KZ117335; 1GCPYDEK1KZ150898; 1GCPYDEK1KZ154501; 1GCPYDEK1KZ154546 | 1GCPYDEK1KZ143563; 1GCPYDEK1KZ112040 | 1GCPYDEK1KZ163487 | 1GCPYDEK1KZ199017 | 1GCPYDEK1KZ186834; 1GCPYDEK1KZ196814; 1GCPYDEK1KZ101572 | 1GCPYDEK1KZ145457; 1GCPYDEK1KZ164090 | 1GCPYDEK1KZ146995; 1GCPYDEK1KZ194478; 1GCPYDEK1KZ160542

1GCPYDEK1KZ117514; 1GCPYDEK1KZ155793; 1GCPYDEK1KZ161920 | 1GCPYDEK1KZ187384; 1GCPYDEK1KZ143725; 1GCPYDEK1KZ152764 | 1GCPYDEK1KZ194996; 1GCPYDEK1KZ134880 | 1GCPYDEK1KZ139058; 1GCPYDEK1KZ128643 | 1GCPYDEK1KZ121191

1GCPYDEK1KZ165241 | 1GCPYDEK1KZ125189 | 1GCPYDEK1KZ110708 | 1GCPYDEK1KZ130778; 1GCPYDEK1KZ109428 | 1GCPYDEK1KZ152599 | 1GCPYDEK1KZ108621 | 1GCPYDEK1KZ199275

1GCPYDEK1KZ135981; 1GCPYDEK1KZ155261 | 1GCPYDEK1KZ191063 | 1GCPYDEK1KZ117027 | 1GCPYDEK1KZ197929 | 1GCPYDEK1KZ114404; 1GCPYDEK1KZ182069 | 1GCPYDEK1KZ179320; 1GCPYDEK1KZ123197 | 1GCPYDEK1KZ141845; 1GCPYDEK1KZ166891 | 1GCPYDEK1KZ114175 | 1GCPYDEK1KZ191323; 1GCPYDEK1KZ164980 | 1GCPYDEK1KZ166826 | 1GCPYDEK1KZ120266; 1GCPYDEK1KZ154238 | 1GCPYDEK1KZ132188 | 1GCPYDEK1KZ150206; 1GCPYDEK1KZ156281 | 1GCPYDEK1KZ185473 | 1GCPYDEK1KZ124348; 1GCPYDEK1KZ166177; 1GCPYDEK1KZ197641 | 1GCPYDEK1KZ172447 | 1GCPYDEK1KZ196165

1GCPYDEK1KZ193072; 1GCPYDEK1KZ178751 | 1GCPYDEK1KZ192018 | 1GCPYDEK1KZ148293 | 1GCPYDEK1KZ192889 | 1GCPYDEK1KZ186283

1GCPYDEK1KZ154322 | 1GCPYDEK1KZ114662 | 1GCPYDEK1KZ176823 | 1GCPYDEK1KZ100891 | 1GCPYDEK1KZ185215 | 1GCPYDEK1KZ109560 | 1GCPYDEK1KZ140274 | 1GCPYDEK1KZ174859 | 1GCPYDEK1KZ192195 | 1GCPYDEK1KZ190253 | 1GCPYDEK1KZ197218 | 1GCPYDEK1KZ125774; 1GCPYDEK1KZ100955 | 1GCPYDEK1KZ171587 | 1GCPYDEK1KZ175008; 1GCPYDEK1KZ104939 | 1GCPYDEK1KZ157673; 1GCPYDEK1KZ125371 | 1GCPYDEK1KZ188258 | 1GCPYDEK1KZ137536; 1GCPYDEK1KZ157642 | 1GCPYDEK1KZ106903; 1GCPYDEK1KZ154885 | 1GCPYDEK1KZ128013 | 1GCPYDEK1KZ117240 | 1GCPYDEK1KZ145314

1GCPYDEK1KZ120946 | 1GCPYDEK1KZ116802; 1GCPYDEK1KZ125886; 1GCPYDEK1KZ129016 | 1GCPYDEK1KZ125421 | 1GCPYDEK1KZ180726

1GCPYDEK1KZ163621

1GCPYDEK1KZ155678; 1GCPYDEK1KZ186963 | 1GCPYDEK1KZ142798; 1GCPYDEK1KZ127394; 1GCPYDEK1KZ148584; 1GCPYDEK1KZ156135 | 1GCPYDEK1KZ194562 | 1GCPYDEK1KZ161349 | 1GCPYDEK1KZ119781; 1GCPYDEK1KZ148407 | 1GCPYDEK1KZ136970 | 1GCPYDEK1KZ197865; 1GCPYDEK1KZ174442 | 1GCPYDEK1KZ158564 | 1GCPYDEK1KZ109848 | 1GCPYDEK1KZ129307 | 1GCPYDEK1KZ124687 | 1GCPYDEK1KZ108375; 1GCPYDEK1KZ144647 | 1GCPYDEK1KZ100499 | 1GCPYDEK1KZ160136; 1GCPYDEK1KZ100583; 1GCPYDEK1KZ112443 | 1GCPYDEK1KZ151274

1GCPYDEK1KZ150237; 1GCPYDEK1KZ131185 | 1GCPYDEK1KZ157169

1GCPYDEK1KZ196621

1GCPYDEK1KZ168589 | 1GCPYDEK1KZ124530; 1GCPYDEK1KZ156104 | 1GCPYDEK1KZ167832; 1GCPYDEK1KZ162615; 1GCPYDEK1KZ160234 | 1GCPYDEK1KZ137746 | 1GCPYDEK1KZ106741; 1GCPYDEK1KZ121420 | 1GCPYDEK1KZ144082; 1GCPYDEK1KZ186185; 1GCPYDEK1KZ160511; 1GCPYDEK1KZ154336 | 1GCPYDEK1KZ191158 | 1GCPYDEK1KZ134488; 1GCPYDEK1KZ177762; 1GCPYDEK1KZ177728 | 1GCPYDEK1KZ176773; 1GCPYDEK1KZ189460; 1GCPYDEK1KZ172481; 1GCPYDEK1KZ191161 | 1GCPYDEK1KZ194058 | 1GCPYDEK1KZ144180 | 1GCPYDEK1KZ197249; 1GCPYDEK1KZ162131 | 1GCPYDEK1KZ101149; 1GCPYDEK1KZ157172 | 1GCPYDEK1KZ116766 | 1GCPYDEK1KZ134345; 1GCPYDEK1KZ148214 | 1GCPYDEK1KZ155728 | 1GCPYDEK1KZ175316; 1GCPYDEK1KZ105069 | 1GCPYDEK1KZ139450 | 1GCPYDEK1KZ135687 | 1GCPYDEK1KZ159052; 1GCPYDEK1KZ138427 | 1GCPYDEK1KZ192407 | 1GCPYDEK1KZ184937; 1GCPYDEK1KZ199972 | 1GCPYDEK1KZ176465 | 1GCPYDEK1KZ183979 | 1GCPYDEK1KZ141683 | 1GCPYDEK1KZ102432 | 1GCPYDEK1KZ142414 | 1GCPYDEK1KZ144602; 1GCPYDEK1KZ126603 | 1GCPYDEK1KZ121384 | 1GCPYDEK1KZ133860 | 1GCPYDEK1KZ115844 | 1GCPYDEK1KZ100650 | 1GCPYDEK1KZ177566 | 1GCPYDEK1KZ171511; 1GCPYDEK1KZ121109 | 1GCPYDEK1KZ162890; 1GCPYDEK1KZ116704 | 1GCPYDEK1KZ102799 | 1GCPYDEK1KZ183545 | 1GCPYDEK1KZ151744 | 1GCPYDEK1KZ104794; 1GCPYDEK1KZ135320 | 1GCPYDEK1KZ147922; 1GCPYDEK1KZ101393; 1GCPYDEK1KZ166115 | 1GCPYDEK1KZ135852; 1GCPYDEK1KZ101927 | 1GCPYDEK1KZ168396; 1GCPYDEK1KZ139786

1GCPYDEK1KZ175753 | 1GCPYDEK1KZ117108 | 1GCPYDEK1KZ115746 | 1GCPYDEK1KZ125404 | 1GCPYDEK1KZ110577 | 1GCPYDEK1KZ134491 | 1GCPYDEK1KZ151131 | 1GCPYDEK1KZ190219 | 1GCPYDEK1KZ177521 | 1GCPYDEK1KZ198949 | 1GCPYDEK1KZ101202 | 1GCPYDEK1KZ110207 | 1GCPYDEK1KZ189720 | 1GCPYDEK1KZ151923 | 1GCPYDEK1KZ133146; 1GCPYDEK1KZ151792 | 1GCPYDEK1KZ145068; 1GCPYDEK1KZ128397

1GCPYDEK1KZ160525; 1GCPYDEK1KZ103709 | 1GCPYDEK1KZ139495; 1GCPYDEK1KZ186297 | 1GCPYDEK1KZ129081; 1GCPYDEK1KZ191595; 1GCPYDEK1KZ151999 | 1GCPYDEK1KZ129372 | 1GCPYDEK1KZ109168 | 1GCPYDEK1KZ150531 | 1GCPYDEK1KZ114516 | 1GCPYDEK1KZ122423 | 1GCPYDEK1KZ195226

1GCPYDEK1KZ188390 | 1GCPYDEK1KZ198062; 1GCPYDEK1KZ172643 | 1GCPYDEK1KZ104679; 1GCPYDEK1KZ151291 | 1GCPYDEK1KZ128044 | 1GCPYDEK1KZ150139; 1GCPYDEK1KZ101832 | 1GCPYDEK1KZ119313; 1GCPYDEK1KZ192102 | 1GCPYDEK1KZ199776 | 1GCPYDEK1KZ175705 | 1GCPYDEK1KZ181195 | 1GCPYDEK1KZ179978

1GCPYDEK1KZ188373 | 1GCPYDEK1KZ143305 | 1GCPYDEK1KZ151128 | 1GCPYDEK1KZ111194 | 1GCPYDEK1KZ107713 | 1GCPYDEK1KZ171489 | 1GCPYDEK1KZ177583 | 1GCPYDEK1KZ146818; 1GCPYDEK1KZ133793; 1GCPYDEK1KZ174702; 1GCPYDEK1KZ180418 | 1GCPYDEK1KZ176501; 1GCPYDEK1KZ163442

1GCPYDEK1KZ104925 | 1GCPYDEK1KZ109803; 1GCPYDEK1KZ137780; 1GCPYDEK1KZ134443 | 1GCPYDEK1KZ180158 | 1GCPYDEK1KZ136886 | 1GCPYDEK1KZ123331 | 1GCPYDEK1KZ148178; 1GCPYDEK1KZ182718; 1GCPYDEK1KZ100793; 1GCPYDEK1KZ199440 | 1GCPYDEK1KZ139836; 1GCPYDEK1KZ144616 | 1GCPYDEK1KZ105573 |

1GCPYDEK1KZ112605

; 1GCPYDEK1KZ195307 | 1GCPYDEK1KZ120378 | 1GCPYDEK1KZ140534; 1GCPYDEK1KZ199406 | 1GCPYDEK1KZ128772; 1GCPYDEK1KZ181827 | 1GCPYDEK1KZ155194; 1GCPYDEK1KZ126553; 1GCPYDEK1KZ141280 | 1GCPYDEK1KZ112863; 1GCPYDEK1KZ172304

1GCPYDEK1KZ121658 | 1GCPYDEK1KZ138993 | 1GCPYDEK1KZ116119 | 1GCPYDEK1KZ149296; 1GCPYDEK1KZ120834 | 1GCPYDEK1KZ135236; 1GCPYDEK1KZ116279 | 1GCPYDEK1KZ196697 | 1GCPYDEK1KZ190656; 1GCPYDEK1KZ116024

1GCPYDEK1KZ107811 | 1GCPYDEK1KZ101569 | 1GCPYDEK1KZ111244 | 1GCPYDEK1KZ173114 | 1GCPYDEK1KZ112314; 1GCPYDEK1KZ140985; 1GCPYDEK1KZ153199

1GCPYDEK1KZ162422; 1GCPYDEK1KZ134362

1GCPYDEK1KZ111311; 1GCPYDEK1KZ136595 | 1GCPYDEK1KZ195288; 1GCPYDEK1KZ164302; 1GCPYDEK1KZ198434; 1GCPYDEK1KZ130375 | 1GCPYDEK1KZ140792 | 1GCPYDEK1KZ171086 | 1GCPYDEK1KZ162940 | 1GCPYDEK1KZ176692 | 1GCPYDEK1KZ103080; 1GCPYDEK1KZ148682 | 1GCPYDEK1KZ163196; 1GCPYDEK1KZ108649 | 1GCPYDEK1KZ154014 | 1GCPYDEK1KZ165580 | 1GCPYDEK1KZ132935 | 1GCPYDEK1KZ158757; 1GCPYDEK1KZ176840 | 1GCPYDEK1KZ181276 | 1GCPYDEK1KZ177289

1GCPYDEK1KZ110689 | 1GCPYDEK1KZ104651 | 1GCPYDEK1KZ120994 | 1GCPYDEK1KZ159570 | 1GCPYDEK1KZ129579 | 1GCPYDEK1KZ170665 | 1GCPYDEK1KZ101653 | 1GCPYDEK1KZ125595; 1GCPYDEK1KZ138864; 1GCPYDEK1KZ131378; 1GCPYDEK1KZ102026 | 1GCPYDEK1KZ107131; 1GCPYDEK1KZ183769; 1GCPYDEK1KZ167863 | 1GCPYDEK1KZ145104; 1GCPYDEK1KZ186381; 1GCPYDEK1KZ147130 |

1GCPYDEK1KZ174330

| 1GCPYDEK1KZ146091 | 1GCPYDEK1KZ156751 | 1GCPYDEK1KZ166633;

1GCPYDEK1KZ143143

; 1GCPYDEK1KZ196148 | 1GCPYDEK1KZ113950; 1GCPYDEK1KZ172092 | 1GCPYDEK1KZ164638 | 1GCPYDEK1KZ176742

1GCPYDEK1KZ190334; 1GCPYDEK1KZ112569 | 1GCPYDEK1KZ155745 | 1GCPYDEK1KZ179933 | 1GCPYDEK1KZ154482 | 1GCPYDEK1KZ123958; 1GCPYDEK1KZ111177 | 1GCPYDEK1KZ110756; 1GCPYDEK1KZ162582 | 1GCPYDEK1KZ154045; 1GCPYDEK1KZ122924 | 1GCPYDEK1KZ190284; 1GCPYDEK1KZ134622 | 1GCPYDEK1KZ111776; 1GCPYDEK1KZ146057 | 1GCPYDEK1KZ134300; 1GCPYDEK1KZ138444; 1GCPYDEK1KZ175901 | 1GCPYDEK1KZ166244; 1GCPYDEK1KZ187143 | 1GCPYDEK1KZ176031; 1GCPYDEK1KZ103497

1GCPYDEK1KZ102351 | 1GCPYDEK1KZ198353 | 1GCPYDEK1KZ153106 | 1GCPYDEK1KZ147208 | 1GCPYDEK1KZ177874; 1GCPYDEK1KZ148424 | 1GCPYDEK1KZ102110; 1GCPYDEK1KZ170035 | 1GCPYDEK1KZ189328 | 1GCPYDEK1KZ109736 | 1GCPYDEK1KZ156569 | 1GCPYDEK1KZ127184 | 1GCPYDEK1KZ140355 | 1GCPYDEK1KZ127475

1GCPYDEK1KZ124415 | 1GCPYDEK1KZ101670 | 1GCPYDEK1KZ184484 | 1GCPYDEK1KZ169502 | 1GCPYDEK1KZ148472; 1GCPYDEK1KZ161173 | 1GCPYDEK1KZ143806 | 1GCPYDEK1KZ116895 | 1GCPYDEK1KZ194738; 1GCPYDEK1KZ142848 | 1GCPYDEK1KZ130554 | 1GCPYDEK1KZ152294 | 1GCPYDEK1KZ123846; 1GCPYDEK1KZ120414; 1GCPYDEK1KZ112572 | 1GCPYDEK1KZ123104; 1GCPYDEK1KZ119523; 1GCPYDEK1KZ147371; 1GCPYDEK1KZ160881 | 1GCPYDEK1KZ193489 | 1GCPYDEK1KZ117609; 1GCPYDEK1KZ187322

1GCPYDEK1KZ136841 | 1GCPYDEK1KZ179866; 1GCPYDEK1KZ101314 | 1GCPYDEK1KZ117660; 1GCPYDEK1KZ145216; 1GCPYDEK1KZ129548 | 1GCPYDEK1KZ172285 | 1GCPYDEK1KZ156667 | 1GCPYDEK1KZ109753; 1GCPYDEK1KZ108490 | 1GCPYDEK1KZ168060 | 1GCPYDEK1KZ174523 | 1GCPYDEK1KZ120719 | 1GCPYDEK1KZ178300; 1GCPYDEK1KZ179253 | 1GCPYDEK1KZ169421; 1GCPYDEK1KZ133485; 1GCPYDEK1KZ198028 | 1GCPYDEK1KZ147967 | 1GCPYDEK1KZ167037 | 1GCPYDEK1KZ143692 | 1GCPYDEK1KZ149587

1GCPYDEK1KZ161089 | 1GCPYDEK1KZ114497; 1GCPYDEK1KZ132174; 1GCPYDEK1KZ148813 | 1GCPYDEK1KZ168334; 1GCPYDEK1KZ198367 | 1GCPYDEK1KZ180791 | 1GCPYDEK1KZ128769 | 1GCPYDEK1KZ165126; 1GCPYDEK1KZ153834 | 1GCPYDEK1KZ186882

1GCPYDEK1KZ162002 | 1GCPYDEK1KZ165613; 1GCPYDEK1KZ131588; 1GCPYDEK1KZ103791; 1GCPYDEK1KZ164901; 1GCPYDEK1KZ119618; 1GCPYDEK1KZ136709 | 1GCPYDEK1KZ129419; 1GCPYDEK1KZ191810 | 1GCPYDEK1KZ140341 | 1GCPYDEK1KZ133650 | 1GCPYDEK1KZ173081; 1GCPYDEK1KZ155048 | 1GCPYDEK1KZ193525; 1GCPYDEK1KZ114077 | 1GCPYDEK1KZ179088; 1GCPYDEK1KZ121725 | 1GCPYDEK1KZ159617 | 1GCPYDEK1KZ120817 | 1GCPYDEK1KZ148908; 1GCPYDEK1KZ121840; 1GCPYDEK1KZ191922 | 1GCPYDEK1KZ167992 | 1GCPYDEK1KZ170181 | 1GCPYDEK1KZ101510 | 1GCPYDEK1KZ124821 | 1GCPYDEK1KZ195825; 1GCPYDEK1KZ138153;

1GCPYDEK1KZ182878

| 1GCPYDEK1KZ194884 | 1GCPYDEK1KZ100695; 1GCPYDEK1KZ135821; 1GCPYDEK1KZ178975 | 1GCPYDEK1KZ149623;

1GCPYDEK1KZ123605

| 1GCPYDEK1KZ153736

1GCPYDEK1KZ134250; 1GCPYDEK1KZ195534 | 1GCPYDEK1KZ186512 | 1GCPYDEK1KZ145801 | 1GCPYDEK1KZ137889;

1GCPYDEK1KZ165434

; 1GCPYDEK1KZ170634 | 1GCPYDEK1KZ194853; 1GCPYDEK1KZ154515 | 1GCPYDEK1KZ129601 | 1GCPYDEK1KZ135530 | 1GCPYDEK1KZ106349 | 1GCPYDEK1KZ119053

1GCPYDEK1KZ194156

1GCPYDEK1KZ189412 | 1GCPYDEK1KZ120008 | 1GCPYDEK1KZ158306; 1GCPYDEK1KZ100163 | 1GCPYDEK1KZ155552 | 1GCPYDEK1KZ124625 | 1GCPYDEK1KZ170732

1GCPYDEK1KZ105931

; 1GCPYDEK1KZ171248 | 1GCPYDEK1KZ187255 | 1GCPYDEK1KZ198126

1GCPYDEK1KZ134247 | 1GCPYDEK1KZ162047 | 1GCPYDEK1KZ104827; 1GCPYDEK1KZ177017 | 1GCPYDEK1KZ158001; 1GCPYDEK1KZ149203 | 1GCPYDEK1KZ119988 | 1GCPYDEK1KZ165532; 1GCPYDEK1KZ197445 | 1GCPYDEK1KZ137634 | 1GCPYDEK1KZ160945 | 1GCPYDEK1KZ163604; 1GCPYDEK1KZ144003; 1GCPYDEK1KZ136063 | 1GCPYDEK1KZ182072; 1GCPYDEK1KZ140646 | 1GCPYDEK1KZ127377 | 1GCPYDEK1KZ136791; 1GCPYDEK1KZ156748 | 1GCPYDEK1KZ186445 | 1GCPYDEK1KZ189698 | 1GCPYDEK1KZ186543; 1GCPYDEK1KZ135799; 1GCPYDEK1KZ121742 | 1GCPYDEK1KZ162484 | 1GCPYDEK1KZ101412 | 1GCPYDEK1KZ104763; 1GCPYDEK1KZ158774 | 1GCPYDEK1KZ189930 | 1GCPYDEK1KZ101071; 1GCPYDEK1KZ180838 | 1GCPYDEK1KZ106089; 1GCPYDEK1KZ110241; 1GCPYDEK1KZ108635; 1GCPYDEK1KZ135561

1GCPYDEK1KZ131431 | 1GCPYDEK1KZ163053 | 1GCPYDEK1KZ168477 | 1GCPYDEK1KZ175610 |

1GCPYDEK1KZ180919

; 1GCPYDEK1KZ173906; 1GCPYDEK1KZ193069

1GCPYDEK1KZ122390; 1GCPYDEK1KZ182315 | 1GCPYDEK1KZ150562 | 1GCPYDEK1KZ191371 | 1GCPYDEK1KZ145491 | 1GCPYDEK1KZ164879; 1GCPYDEK1KZ101779 | 1GCPYDEK1KZ129145; 1GCPYDEK1KZ140470 | 1GCPYDEK1KZ178510; 1GCPYDEK1KZ178488 | 1GCPYDEK1KZ137360 | 1GCPYDEK1KZ177180 | 1GCPYDEK1KZ162369 | 1GCPYDEK1KZ120140 | 1GCPYDEK1KZ148200 | 1GCPYDEK1KZ196442 | 1GCPYDEK1KZ150710 | 1GCPYDEK1KZ179818 | 1GCPYDEK1KZ115567 | 1GCPYDEK1KZ125631 | 1GCPYDEK1KZ197297 | 1GCPYDEK1KZ171797 | 1GCPYDEK1KZ131736 | 1GCPYDEK1KZ138329; 1GCPYDEK1KZ133311; 1GCPYDEK1KZ146155 | 1GCPYDEK1KZ133728; 1GCPYDEK1KZ189216; 1GCPYDEK1KZ124088

1GCPYDEK1KZ156944; 1GCPYDEK1KZ121871 | 1GCPYDEK1KZ139139; 1GCPYDEK1KZ180516 | 1GCPYDEK1KZ150867

1GCPYDEK1KZ140081; 1GCPYDEK1KZ186946; 1GCPYDEK1KZ189653; 1GCPYDEK1KZ193573 | 1GCPYDEK1KZ180967 |

1GCPYDEK1KZ167118

| 1GCPYDEK1KZ140498; 1GCPYDEK1KZ130330; 1GCPYDEK1KZ140078 | 1GCPYDEK1KZ162405; 1GCPYDEK1KZ133924 | 1GCPYDEK1KZ158497 | 1GCPYDEK1KZ111986 |

1GCPYDEK1KZ147242

| 1GCPYDEK1KZ100888 | 1GCPYDEK1KZ196036 | 1GCPYDEK1KZ133244; 1GCPYDEK1KZ123989 | 1GCPYDEK1KZ149685 | 1GCPYDEK1KZ110112 | 1GCPYDEK1KZ179575; 1GCPYDEK1KZ166356 | 1GCPYDEK1KZ195338 | 1GCPYDEK1KZ139741 | 1GCPYDEK1KZ144728 | 1GCPYDEK1KZ148035 | 1GCPYDEK1KZ147869 | 1GCPYDEK1KZ100762 | 1GCPYDEK1KZ176434 | 1GCPYDEK1KZ173999; 1GCPYDEK1KZ121515 | 1GCPYDEK1KZ117013; 1GCPYDEK1KZ105380 | 1GCPYDEK1KZ122339; 1GCPYDEK1KZ114161; 1GCPYDEK1KZ154580 | 1GCPYDEK1KZ193590 | 1GCPYDEK1KZ185800 | 1GCPYDEK1KZ153493; 1GCPYDEK1KZ185408; 1GCPYDEK1KZ131641 | 1GCPYDEK1KZ148715; 1GCPYDEK1KZ107498 | 1GCPYDEK1KZ142767 | 1GCPYDEK1KZ115083; 1GCPYDEK1KZ128903 | 1GCPYDEK1KZ104519 | 1GCPYDEK1KZ175199 | 1GCPYDEK1KZ167913; 1GCPYDEK1KZ124138 | 1GCPYDEK1KZ113320 | 1GCPYDEK1KZ187210; 1GCPYDEK1KZ106609 | 1GCPYDEK1KZ115228 | 1GCPYDEK1KZ181925 | 1GCPYDEK1KZ157298; 1GCPYDEK1KZ115004

1GCPYDEK1KZ182265 | 1GCPYDEK1KZ187370;

1GCPYDEK1KZ164770

| 1GCPYDEK1KZ175493; 1GCPYDEK1KZ188860; 1GCPYDEK1KZ138170; 1GCPYDEK1KZ146009 | 1GCPYDEK1KZ147645 | 1GCPYDEK1KZ104195 | 1GCPYDEK1KZ153266 | 1GCPYDEK1KZ148665

1GCPYDEK1KZ187580; 1GCPYDEK1KZ166082 | 1GCPYDEK1KZ113866 | 1GCPYDEK1KZ151212 | 1GCPYDEK1KZ182184 | 1GCPYDEK1KZ160086; 1GCPYDEK1KZ101278; 1GCPYDEK1KZ186817; 1GCPYDEK1KZ166230; 1GCPYDEK1KZ188938 | 1GCPYDEK1KZ158094; 1GCPYDEK1KZ191094 | 1GCPYDEK1KZ109039 | 1GCPYDEK1KZ111602 | 1GCPYDEK1KZ172898;

1GCPYDEK1KZ141974

; 1GCPYDEK1KZ190186; 1GCPYDEK1KZ177647; 1GCPYDEK1KZ195551 | 1GCPYDEK1KZ172755 | 1GCPYDEK1KZ107646 | 1GCPYDEK1KZ154109 | 1GCPYDEK1KZ137701; 1GCPYDEK1KZ136273; 1GCPYDEK1KZ137276; 1GCPYDEK1KZ127010 | 1GCPYDEK1KZ129792; 1GCPYDEK1KZ122891;

1GCPYDEK1KZ126486

| 1GCPYDEK1KZ182279 | 1GCPYDEK1KZ143594 | 1GCPYDEK1KZ108747 | 1GCPYDEK1KZ117772 | 1GCPYDEK1KZ169743; 1GCPYDEK1KZ137858 | 1GCPYDEK1KZ180709 | 1GCPYDEK1KZ145961 | 1GCPYDEK1KZ141859 | 1GCPYDEK1KZ166504 | 1GCPYDEK1KZ182122 | 1GCPYDEK1KZ150951 | 1GCPYDEK1KZ183125; 1GCPYDEK1KZ120011 | 1GCPYDEK1KZ185988 | 1GCPYDEK1KZ103323 | 1GCPYDEK1KZ182525 | 1GCPYDEK1KZ147399 | 1GCPYDEK1KZ123359 | 1GCPYDEK1KZ124690 | 1GCPYDEK1KZ127640 | 1GCPYDEK1KZ107162; 1GCPYDEK1KZ158354 | 1GCPYDEK1KZ189135; 1GCPYDEK1KZ188549 | 1GCPYDEK1KZ118579 | 1GCPYDEK1KZ136323; 1GCPYDEK1KZ182220; 1GCPYDEK1KZ104181 | 1GCPYDEK1KZ158290 | 1GCPYDEK1KZ127783; 1GCPYDEK1KZ172299 | 1GCPYDEK1KZ115729; 1GCPYDEK1KZ194402; 1GCPYDEK1KZ161903 | 1GCPYDEK1KZ104424 | 1GCPYDEK1KZ143014

1GCPYDEK1KZ135205 | 1GCPYDEK1KZ148326 | 1GCPYDEK1KZ118940 | 1GCPYDEK1KZ172657 | 1GCPYDEK1KZ123538 | 1GCPYDEK1KZ153137; 1GCPYDEK1KZ114791; 1GCPYDEK1KZ115326 | 1GCPYDEK1KZ122194

1GCPYDEK1KZ110238; 1GCPYDEK1KZ171122 | 1GCPYDEK1KZ183156; 1GCPYDEK1KZ106884 | 1GCPYDEK1KZ111504;

1GCPYDEK1KZ191080

; 1GCPYDEK1KZ142316 | 1GCPYDEK1KZ182038 | 1GCPYDEK1KZ191662 | 1GCPYDEK1KZ196747 | 1GCPYDEK1KZ173016 | 1GCPYDEK1KZ192133 | 1GCPYDEK1KZ114046 | 1GCPYDEK1KZ143501; 1GCPYDEK1KZ148830 | 1GCPYDEK1KZ199583; 1GCPYDEK1KZ199034 | 1GCPYDEK1KZ101720 | 1GCPYDEK1KZ129615 | 1GCPYDEK1KZ113785; 1GCPYDEK1KZ195906 | 1GCPYDEK1KZ184825 | 1GCPYDEK1KZ127217

1GCPYDEK1KZ102768; 1GCPYDEK1KZ166499 | 1GCPYDEK1KZ131929 | 1GCPYDEK1KZ168608 | 1GCPYDEK1KZ135365 | 1GCPYDEK1KZ140825; 1GCPYDEK1KZ152540 | 1GCPYDEK1KZ173663; 1GCPYDEK1KZ112877; 1GCPYDEK1KZ169368; 1GCPYDEK1KZ195274; 1GCPYDEK1KZ187465; 1GCPYDEK1KZ136130; 1GCPYDEK1KZ157849; 1GCPYDEK1KZ108263 | 1GCPYDEK1KZ125953 | 1GCPYDEK1KZ155888 | 1GCPYDEK1KZ125161 | 1GCPYDEK1KZ184193 | 1GCPYDEK1KZ120106; 1GCPYDEK1KZ164722; 1GCPYDEK1KZ100843 | 1GCPYDEK1KZ177809 | 1GCPYDEK1KZ118436 | 1GCPYDEK1KZ138069; 1GCPYDEK1KZ182170 | 1GCPYDEK1KZ174909 | 1GCPYDEK1KZ162209 | 1GCPYDEK1KZ123894; 1GCPYDEK1KZ127346 | 1GCPYDEK1KZ197204; 1GCPYDEK1KZ147659 | 1GCPYDEK1KZ187871 | 1GCPYDEK1KZ167670 | 1GCPYDEK1KZ113480 | 1GCPYDEK1KZ148942 | 1GCPYDEK1KZ124589 | 1GCPYDEK1KZ156345; 1GCPYDEK1KZ134958 | 1GCPYDEK1KZ193413; 1GCPYDEK1KZ107534 | 1GCPYDEK1KZ135298 | 1GCPYDEK1KZ167023 | 1GCPYDEK1KZ126536; 1GCPYDEK1KZ122129 | 1GCPYDEK1KZ183383 | 1GCPYDEK1KZ154644; 1GCPYDEK1KZ119084; 1GCPYDEK1KZ120736; 1GCPYDEK1KZ136399 | 1GCPYDEK1KZ117397; 1GCPYDEK1KZ114967 | 1GCPYDEK1KZ163912 | 1GCPYDEK1KZ168950 | 1GCPYDEK1KZ168642 | 1GCPYDEK1KZ183030; 1GCPYDEK1KZ185487 | 1GCPYDEK1KZ102463 | 1GCPYDEK1KZ122972; 1GCPYDEK1KZ157530; 1GCPYDEK1KZ194254 | 1GCPYDEK1KZ173498 | 1GCPYDEK1KZ119778; 1GCPYDEK1KZ106495 |

1GCPYDEK1KZ104214

; 1GCPYDEK1KZ117478; 1GCPYDEK1KZ123748; 1GCPYDEK1KZ179706; 1GCPYDEK1KZ121045; 1GCPYDEK1KZ190155 | 1GCPYDEK1KZ149993; 1GCPYDEK1KZ143076; 1GCPYDEK1KZ177437; 1GCPYDEK1KZ158578

1GCPYDEK1KZ158371 | 1GCPYDEK1KZ154918 | 1GCPYDEK1KZ126178 | 1GCPYDEK1KZ195582 | 1GCPYDEK1KZ104990

1GCPYDEK1KZ150111

; 1GCPYDEK1KZ180872; 1GCPYDEK1KZ118064 | 1GCPYDEK1KZ161495 | 1GCPYDEK1KZ124382 | 1GCPYDEK1KZ129811 | 1GCPYDEK1KZ147533 | 1GCPYDEK1KZ106061; 1GCPYDEK1KZ181200; 1GCPYDEK1KZ170651 | 1GCPYDEK1KZ167846 | 1GCPYDEK1KZ118310 | 1GCPYDEK1KZ191306 | 1GCPYDEK1KZ116234 | 1GCPYDEK1KZ181438 | 1GCPYDEK1KZ126083 | 1GCPYDEK1KZ161044 | 1GCPYDEK1KZ154997 | 1GCPYDEK1KZ105606 | 1GCPYDEK1KZ187823 | 1GCPYDEK1KZ117805 | 1GCPYDEK1KZ132045 | 1GCPYDEK1KZ190835; 1GCPYDEK1KZ116282 | 1GCPYDEK1KZ194979; 1GCPYDEK1KZ145460 | 1GCPYDEK1KZ137200 | 1GCPYDEK1KZ185599; 1GCPYDEK1KZ174926; 1GCPYDEK1KZ118744 | 1GCPYDEK1KZ118288; 1GCPYDEK1KZ121269 | 1GCPYDEK1KZ119926 | 1GCPYDEK1KZ185845 | 1GCPYDEK1KZ190673; 1GCPYDEK1KZ188664 | 1GCPYDEK1KZ150030 | 1GCPYDEK1KZ109672; 1GCPYDEK1KZ117898; 1GCPYDEK1KZ176661 | 1GCPYDEK1KZ100728 | 1GCPYDEK1KZ157026; 1GCPYDEK1KZ148066 | 1GCPYDEK1KZ102236 | 1GCPYDEK1KZ189264; 1GCPYDEK1KZ165076 | 1GCPYDEK1KZ104228 | 1GCPYDEK1KZ180029; 1GCPYDEK1KZ186641; 1GCPYDEK1KZ101135 | 1GCPYDEK1KZ125175 | 1GCPYDEK1KZ115360 | 1GCPYDEK1KZ159293 | 1GCPYDEK1KZ181830 | 1GCPYDEK1KZ107937 | 1GCPYDEK1KZ162677; 1GCPYDEK1KZ136631; 1GCPYDEK1KZ174070

1GCPYDEK1KZ134930; 1GCPYDEK1KZ149332 | 1GCPYDEK1KZ183447 |

1GCPYDEK1KZ1424931GCPYDEK1KZ195193 | 1GCPYDEK1KZ148357 | 1GCPYDEK1KZ196599 | 1GCPYDEK1KZ188955 | 1GCPYDEK1KZ152568 | 1GCPYDEK1KZ145765; 1GCPYDEK1KZ145183 | 1GCPYDEK1KZ158810 | 1GCPYDEK1KZ144809; 1GCPYDEK1KZ161819; 1GCPYDEK1KZ127797 | 1GCPYDEK1KZ113091 | 1GCPYDEK1KZ134216; 1GCPYDEK1KZ193640; 1GCPYDEK1KZ143787; 1GCPYDEK1KZ168205

1GCPYDEK1KZ105282 | 1GCPYDEK1KZ102950; 1GCPYDEK1KZ130232 | 1GCPYDEK1KZ118694; 1GCPYDEK1KZ171220 | 1GCPYDEK1KZ135057; 1GCPYDEK1KZ157527 | 1GCPYDEK1KZ113687 | 1GCPYDEK1KZ193895 | 1GCPYDEK1KZ174375 | 1GCPYDEK1KZ141649 | 1GCPYDEK1KZ193542; 1GCPYDEK1KZ165949; 1GCPYDEK1KZ101538 | 1GCPYDEK1KZ143739 | 1GCPYDEK1KZ176868; 1GCPYDEK1KZ101863 | 1GCPYDEK1KZ144373 |

1GCPYDEK1KZ128402

| 1GCPYDEK1KZ126360 | 1GCPYDEK1KZ194660 | 1GCPYDEK1KZ106075 | 1GCPYDEK1KZ136046; 1GCPYDEK1KZ167281 | 1GCPYDEK1KZ116220; 1GCPYDEK1KZ114810; 1GCPYDEK1KZ186851 | 1GCPYDEK1KZ132997

1GCPYDEK1KZ127024; 1GCPYDEK1KZ175171 | 1GCPYDEK1KZ128917 | 1GCPYDEK1KZ146060 | 1GCPYDEK1KZ177678 | 1GCPYDEK1KZ131400; 1GCPYDEK1KZ178877 | 1GCPYDEK1KZ133132 | 1GCPYDEK1KZ165899 | 1GCPYDEK1KZ127704

1GCPYDEK1KZ198787 | 1GCPYDEK1KZ193511; 1GCPYDEK1KZ179592 | 1GCPYDEK1KZ127461 | 1GCPYDEK1KZ115830 | 1GCPYDEK1KZ146902

1GCPYDEK1KZ107016

1GCPYDEK1KZ198451; 1GCPYDEK1KZ187868; 1GCPYDEK1KZ103998 | 1GCPYDEK1KZ110787 | 1GCPYDEK1KZ117383; 1GCPYDEK1KZ123815 | 1GCPYDEK1KZ130084; 1GCPYDEK1KZ105833 | 1GCPYDEK1KZ108733; 1GCPYDEK1KZ147452; 1GCPYDEK1KZ107372 | 1GCPYDEK1KZ169158; 1GCPYDEK1KZ152084; 1GCPYDEK1KZ188728; 1GCPYDEK1KZ151257 | 1GCPYDEK1KZ190382 | 1GCPYDEK1KZ150965 | 1GCPYDEK1KZ104472 | 1GCPYDEK1KZ179334 | 1GCPYDEK1KZ106982 | 1GCPYDEK1KZ175428; 1GCPYDEK1KZ107050; 1GCPYDEK1KZ146642 | 1GCPYDEK1KZ100938 | 1GCPYDEK1KZ125077 | 1GCPYDEK1KZ196229 | 1GCPYDEK1KZ123121; 1GCPYDEK1KZ184940; 1GCPYDEK1KZ174327 | 1GCPYDEK1KZ155907 | 1GCPYDEK1KZ188275 | 1GCPYDEK1KZ109154 | 1GCPYDEK1KZ176739 | 1GCPYDEK1KZ163778

1GCPYDEK1KZ141988 | 1GCPYDEK1KZ103581

1GCPYDEK1KZ139531; 1GCPYDEK1KZ123474; 1GCPYDEK1KZ169631 | 1GCPYDEK1KZ147290 | 1GCPYDEK1KZ173646 | 1GCPYDEK1KZ155650 | 1GCPYDEK1KZ120199; 1GCPYDEK1KZ187174 | 1GCPYDEK1KZ136855 | 1GCPYDEK1KZ189300 | 1GCPYDEK1KZ158550 | 1GCPYDEK1KZ151646 | 1GCPYDEK1KZ189586

1GCPYDEK1KZ165210 |

1GCPYDEK1KZ161609

| 1GCPYDEK1KZ134409 | 1GCPYDEK1KZ167233 |

1GCPYDEK1KZ135074

| 1GCPYDEK1KZ197137 | 1GCPYDEK1KZ114287 | 1GCPYDEK1KZ123443 | 1GCPYDEK1KZ127380; 1GCPYDEK1KZ157060; 1GCPYDEK1KZ135897; 1GCPYDEK1KZ125015 | 1GCPYDEK1KZ107047 | 1GCPYDEK1KZ145328; 1GCPYDEK1KZ108344 | 1GCPYDEK1KZ180306 | 1GCPYDEK1KZ122731 | 1GCPYDEK1KZ184212 | 1GCPYDEK1KZ199731 | 1GCPYDEK1KZ109851 | 1GCPYDEK1KZ186347

1GCPYDEK1KZ135169 | 1GCPYDEK1KZ120185

1GCPYDEK1KZ105489;

1GCPYDEK1KZ101040

| 1GCPYDEK1KZ167961 | 1GCPYDEK1KZ178586 | 1GCPYDEK1KZ112815; 1GCPYDEK1KZ175798 | 1GCPYDEK1KZ160380 | 1GCPYDEK1KZ195663 |

1GCPYDEK1KZ186218

| 1GCPYDEK1KZ186266; 1GCPYDEK1KZ104262 | 1GCPYDEK1KZ182959 | 1GCPYDEK1KZ191029; 1GCPYDEK1KZ114712 | 1GCPYDEK1KZ119229 | 1GCPYDEK1KZ115598 | 1GCPYDEK1KZ143417

1GCPYDEK1KZ157561 | 1GCPYDEK1KZ181312; 1GCPYDEK1KZ160010; 1GCPYDEK1KZ138265; 1GCPYDEK1KZ140632

1GCPYDEK1KZ179446; 1GCPYDEK1KZ148536; 1GCPYDEK1KZ168091; 1GCPYDEK1KZ173792 | 1GCPYDEK1KZ186476; 1GCPYDEK1KZ146947 | 1GCPYDEK1KZ138282; 1GCPYDEK1KZ105010; 1GCPYDEK1KZ174196; 1GCPYDEK1KZ147547; 1GCPYDEK1KZ171346 | 1GCPYDEK1KZ173257 | 1GCPYDEK1KZ184839; 1GCPYDEK1KZ156538; 1GCPYDEK1KZ162503 | 1GCPYDEK1KZ177101 | 1GCPYDEK1KZ145510 | 1GCPYDEK1KZ146205 | 1GCPYDEK1KZ151954; 1GCPYDEK1KZ184422 | 1GCPYDEK1KZ133633 | 1GCPYDEK1KZ191788; 1GCPYDEK1KZ121000 | 1GCPYDEK1KZ158239; 1GCPYDEK1KZ177650

1GCPYDEK1KZ116041

1GCPYDEK1KZ183898 | 1GCPYDEK1KZ135849 | 1GCPYDEK1KZ155843; 1GCPYDEK1KZ129114 | 1GCPYDEK1KZ101541 | 1GCPYDEK1KZ186400

1GCPYDEK1KZ181990 | 1GCPYDEK1KZ137763; 1GCPYDEK1KZ174733 | 1GCPYDEK1KZ196246 | 1GCPYDEK1KZ110496; 1GCPYDEK1KZ169466; 1GCPYDEK1KZ108358; 1GCPYDEK1KZ174408 | 1GCPYDEK1KZ149413 | 1GCPYDEK1KZ121398 | 1GCPYDEK1KZ114659; 1GCPYDEK1KZ195498; 1GCPYDEK1KZ149086 | 1GCPYDEK1KZ113141 | 1GCPYDEK1KZ122289 | 1GCPYDEK1KZ138394 | 1GCPYDEK1KZ162601; 1GCPYDEK1KZ127248 | 1GCPYDEK1KZ193296 | 1GCPYDEK1KZ193587; 1GCPYDEK1KZ156054; 1GCPYDEK1KZ178362 | 1GCPYDEK1KZ152022 | 1GCPYDEK1KZ120610 | 1GCPYDEK1KZ135009 | 1GCPYDEK1KZ127668 | 1GCPYDEK1KZ125726 | 1GCPYDEK1KZ126682 | 1GCPYDEK1KZ190446 | 1GCPYDEK1KZ108408 | 1GCPYDEK1KZ167796

1GCPYDEK1KZ114399 | 1GCPYDEK1KZ147354; 1GCPYDEK1KZ195520 | 1GCPYDEK1KZ180631 | 1GCPYDEK1KZ182492 | 1GCPYDEK1KZ182637 | 1GCPYDEK1KZ166440 | 1GCPYDEK1KZ161285 | 1GCPYDEK1KZ169886

1GCPYDEK1KZ119733 | 1GCPYDEK1KZ133941 | 1GCPYDEK1KZ169788 | 1GCPYDEK1KZ115438 | 1GCPYDEK1KZ129985 | 1GCPYDEK1KZ133518; 1GCPYDEK1KZ193332 | 1GCPYDEK1KZ178345 | 1GCPYDEK1KZ196795 | 1GCPYDEK1KZ183254 | 1GCPYDEK1KZ107744; 1GCPYDEK1KZ163974 | 1GCPYDEK1KZ134037 | 1GCPYDEK1KZ174537 | 1GCPYDEK1KZ128478 | 1GCPYDEK1KZ187353 | 1GCPYDEK1KZ122583 | 1GCPYDEK1KZ189958 | 1GCPYDEK1KZ135253 | 1GCPYDEK1KZ174165 |

1GCPYDEK1KZ170178

; 1GCPYDEK1KZ192505 | 1GCPYDEK1KZ175963 | 1GCPYDEK1KZ105802 | 1GCPYDEK1KZ151856 | 1GCPYDEK1KZ134538 | 1GCPYDEK1KZ180080 | 1GCPYDEK1KZ107114 | 1GCPYDEK1KZ178846 | 1GCPYDEK1KZ109963 | 1GCPYDEK1KZ123877 | 1GCPYDEK1KZ154661; 1GCPYDEK1KZ138606

1GCPYDEK1KZ135625

1GCPYDEK1KZ110627 | 1GCPYDEK1KZ138413; 1GCPYDEK1KZ103905 | 1GCPYDEK1KZ121546 | 1GCPYDEK1KZ196392 | 1GCPYDEK1KZ171105 | 1GCPYDEK1KZ143904; 1GCPYDEK1KZ189023 | 1GCPYDEK1KZ104147; 1GCPYDEK1KZ166650; 1GCPYDEK1KZ198465 | 1GCPYDEK1KZ165093 | 1GCPYDEK1KZ135480; 1GCPYDEK1KZ171167 |

1GCPYDEK1KZ156605

; 1GCPYDEK1KZ137178 | 1GCPYDEK1KZ117173; 1GCPYDEK1KZ150755 | 1GCPYDEK1KZ104391 | 1GCPYDEK1KZ166549; 1GCPYDEK1KZ141506 | 1GCPYDEK1KZ171184 | 1GCPYDEK1KZ132871 | 1GCPYDEK1KZ123328 | 1GCPYDEK1KZ151453

1GCPYDEK1KZ135429 | 1GCPYDEK1KZ138685; 1GCPYDEK1KZ167460; 1GCPYDEK1KZ189197 | 1GCPYDEK1KZ100292 | 1GCPYDEK1KZ142624; 1GCPYDEK1KZ172982; 1GCPYDEK1KZ147449 | 1GCPYDEK1KZ118811 | 1GCPYDEK1KZ187790 | 1GCPYDEK1KZ128934; 1GCPYDEK1KZ118355 | 1GCPYDEK1KZ158693 | 1GCPYDEK1KZ162646 | 1GCPYDEK1KZ123264 | 1GCPYDEK1KZ131932 | 1GCPYDEK1KZ140727; 1GCPYDEK1KZ171251; 1GCPYDEK1KZ119408; 1GCPYDEK1KZ156832; 1GCPYDEK1KZ102656; 1GCPYDEK1KZ145619; 1GCPYDEK1KZ119974 | 1GCPYDEK1KZ189667; 1GCPYDEK1KZ160394 | 1GCPYDEK1KZ153087 | 1GCPYDEK1KZ120476 | 1GCPYDEK1KZ143742 | 1GCPYDEK1KZ132336 | 1GCPYDEK1KZ154269; 1GCPYDEK1KZ168155

1GCPYDEK1KZ167183; 1GCPYDEK1KZ168429 | 1GCPYDEK1KZ163697; 1GCPYDEK1KZ154837 | 1GCPYDEK1KZ130697; 1GCPYDEK1KZ181584 | 1GCPYDEK1KZ111566; 1GCPYDEK1KZ148570 | 1GCPYDEK1KZ192469; 1GCPYDEK1KZ154174; 1GCPYDEK1KZ162632; 1GCPYDEK1KZ192164 | 1GCPYDEK1KZ106299 | 1GCPYDEK1KZ170679 | 1GCPYDEK1KZ171072 | 1GCPYDEK1KZ156961; 1GCPYDEK1KZ194903; 1GCPYDEK1KZ100521 | 1GCPYDEK1KZ111647 | 1GCPYDEK1KZ176059; 1GCPYDEK1KZ186039 | 1GCPYDEK1KZ105993 | 1GCPYDEK1KZ127427 | 1GCPYDEK1KZ147791 | 1GCPYDEK1KZ110899; 1GCPYDEK1KZ183531

1GCPYDEK1KZ115794 | 1GCPYDEK1KZ189670 | 1GCPYDEK1KZ114581 | 1GCPYDEK1KZ188003 | 1GCPYDEK1KZ147337 | 1GCPYDEK1KZ133227 | 1GCPYDEK1KZ160279; 1GCPYDEK1KZ180662 | 1GCPYDEK1KZ136015; 1GCPYDEK1KZ146558 | 1GCPYDEK1KZ180208; 1GCPYDEK1KZ173954 | 1GCPYDEK1KZ189975 | 1GCPYDEK1KZ156071; 1GCPYDEK1KZ138590; 1GCPYDEK1KZ119621 | 1GCPYDEK1KZ192326 | 1GCPYDEK1KZ141408 | 1GCPYDEK1KZ105458

1GCPYDEK1KZ183268 | 1GCPYDEK1KZ126813; 1GCPYDEK1KZ171444 | 1GCPYDEK1KZ184842; 1GCPYDEK1KZ167314; 1GCPYDEK1KZ159536; 1GCPYDEK1KZ107193; 1GCPYDEK1KZ138251 | 1GCPYDEK1KZ122535 | 1GCPYDEK1KZ166194 | 1GCPYDEK1KZ116850; 1GCPYDEK1KZ125032; 1GCPYDEK1KZ177597; 1GCPYDEK1KZ112197 | 1GCPYDEK1KZ179219;

1GCPYDEK1KZ1202181GCPYDEK1KZ181939; 1GCPYDEK1KZ143532 |

1GCPYDEK1KZ178622

; 1GCPYDEK1KZ189152 | 1GCPYDEK1KZ118887; 1GCPYDEK1KZ133017 | 1GCPYDEK1KZ123202 | 1GCPYDEK1KZ103533; 1GCPYDEK1KZ161142; 1GCPYDEK1KZ119439; 1GCPYDEK1KZ167202 | 1GCPYDEK1KZ182301 | 1GCPYDEK1KZ105332 | 1GCPYDEK1KZ110370 | 1GCPYDEK1KZ155602; 1GCPYDEK1KZ166843 | 1GCPYDEK1KZ132417; 1GCPYDEK1KZ146172

1GCPYDEK1KZ165983; 1GCPYDEK1KZ104021 | 1GCPYDEK1KZ167412 | 1GCPYDEK1KZ175087; 1GCPYDEK1KZ170598

1GCPYDEK1KZ124897 | 1GCPYDEK1KZ199213 | 1GCPYDEK1KZ110305; 1GCPYDEK1KZ184033; 1GCPYDEK1KZ160752 | 1GCPYDEK1KZ131445 | 1GCPYDEK1KZ100437 | 1GCPYDEK1KZ161979 | 1GCPYDEK1KZ111292 | 1GCPYDEK1KZ179060; 1GCPYDEK1KZ197395 | 1GCPYDEK1KZ186896; 1GCPYDEK1KZ173128 | 1GCPYDEK1KZ176496 | 1GCPYDEK1KZ161433; 1GCPYDEK1KZ184632 | 1GCPYDEK1KZ168897

1GCPYDEK1KZ136239; 1GCPYDEK1KZ198644; 1GCPYDEK1KZ136614 | 1GCPYDEK1KZ100440 | 1GCPYDEK1KZ105556 | 1GCPYDEK1KZ163814 | 1GCPYDEK1KZ129260 | 1GCPYDEK1KZ152683; 1GCPYDEK1KZ138959; 1GCPYDEK1KZ176790 | 1GCPYDEK1KZ180077; 1GCPYDEK1KZ162517 | 1GCPYDEK1KZ121059 | 1GCPYDEK1KZ151517 | 1GCPYDEK1KZ108554; 1GCPYDEK1KZ164011 | 1GCPYDEK1KZ178796 | 1GCPYDEK1KZ160878

1GCPYDEK1KZ188731 | 1GCPYDEK1KZ148701 | 1GCPYDEK1KZ132076 | 1GCPYDEK1KZ198045 | 1GCPYDEK1KZ117562 | 1GCPYDEK1KZ113043

1GCPYDEK1KZ126990 | 1GCPYDEK1KZ118095 | 1GCPYDEK1KZ156295 | 1GCPYDEK1KZ191466 | 1GCPYDEK1KZ141344; 1GCPYDEK1KZ133048 | 1GCPYDEK1KZ179754 | 1GCPYDEK1KZ148441; 1GCPYDEK1KZ105900 | 1GCPYDEK1KZ102916; 1GCPYDEK1KZ151288 | 1GCPYDEK1KZ110014

1GCPYDEK1KZ168303 | 1GCPYDEK1KZ133454 | 1GCPYDEK1KZ139125; 1GCPYDEK1KZ163098 | 1GCPYDEK1KZ162470 | 1GCPYDEK1KZ183805

1GCPYDEK1KZ124026 |

1GCPYDEK1KZ162520

; 1GCPYDEK1KZ131087; 1GCPYDEK1KZ124558 | 1GCPYDEK1KZ123765 | 1GCPYDEK1KZ141473 | 1GCPYDEK1KZ146494 | 1GCPYDEK1KZ198479; 1GCPYDEK1KZ116122 | 1GCPYDEK1KZ130490

1GCPYDEK1KZ101359 | 1GCPYDEK1KZ192634; 1GCPYDEK1KZ189443 | 1GCPYDEK1KZ120381; 1GCPYDEK1KZ179883; 1GCPYDEK1KZ196876

1GCPYDEK1KZ193962 | 1GCPYDEK1KZ121997 | 1GCPYDEK1KZ183433 | 1GCPYDEK1KZ192150; 1GCPYDEK1KZ102494 | 1GCPYDEK1KZ135608 | 1GCPYDEK1KZ121773 | 1GCPYDEK1KZ171945 | 1GCPYDEK1KZ179513 | 1GCPYDEK1KZ105735 |

1GCPYDEK1KZ191208

;

1GCPYDEK1KZ187496

| 1GCPYDEK1KZ190852 | 1GCPYDEK1KZ185313; 1GCPYDEK1KZ180130

1GCPYDEK1KZ150514; 1GCPYDEK1KZ102057; 1GCPYDEK1KZ192648 | 1GCPYDEK1KZ104486; 1GCPYDEK1KZ174683; 1GCPYDEK1KZ135916 | 1GCPYDEK1KZ187742 | 1GCPYDEK1KZ168804 | 1GCPYDEK1KZ190902 | 1GCPYDEK1KZ177387

1GCPYDEK1KZ113544 | 1GCPYDEK1KZ111468; 1GCPYDEK1KZ162873 | 1GCPYDEK1KZ103872 | 1GCPYDEK1KZ194206; 1GCPYDEK1KZ149833

1GCPYDEK1KZ190320 | 1GCPYDEK1KZ189118; 1GCPYDEK1KZ167572 | 1GCPYDEK1KZ155597

1GCPYDEK1KZ159391 | 1GCPYDEK1KZ178233 | 1GCPYDEK1KZ176966 | 1GCPYDEK1KZ162811 | 1GCPYDEK1KZ193797 | 1GCPYDEK1KZ118081; 1GCPYDEK1KZ170293 | 1GCPYDEK1KZ122342; 1GCPYDEK1KZ172965 | 1GCPYDEK1KZ167751 | 1GCPYDEK1KZ142185 | 1GCPYDEK1KZ168298; 1GCPYDEK1KZ152750; 1GCPYDEK1KZ185358

1GCPYDEK1KZ161030; 1GCPYDEK1KZ100339; 1GCPYDEK1KZ197994 | 1GCPYDEK1KZ128593 | 1GCPYDEK1KZ148617 | 1GCPYDEK1KZ179155

1GCPYDEK1KZ195548 | 1GCPYDEK1KZ170004

1GCPYDEK1KZ129095 | 1GCPYDEK1KZ121823 | 1GCPYDEK1KZ164154; 1GCPYDEK1KZ142462 | 1GCPYDEK1KZ120686 | 1GCPYDEK1KZ190589 | 1GCPYDEK1KZ124009 | 1GCPYDEK1KZ139500; 1GCPYDEK1KZ126049 | 1GCPYDEK1KZ125208; 1GCPYDEK1KZ111664 | 1GCPYDEK1KZ184890; 1GCPYDEK1KZ189801 | 1GCPYDEK1KZ106920

1GCPYDEK1KZ131249; 1GCPYDEK1KZ164705 | 1GCPYDEK1KZ195615 | 1GCPYDEK1KZ137259 | 1GCPYDEK1KZ122728 | 1GCPYDEK1KZ145636; 1GCPYDEK1KZ161562 | 1GCPYDEK1KZ196828; 1GCPYDEK1KZ117920 | 1GCPYDEK1KZ177826 | 1GCPYDEK1KZ163747 | 1GCPYDEK1KZ175333 | 1GCPYDEK1KZ157057 | 1GCPYDEK1KZ144812 | 1GCPYDEK1KZ109140; 1GCPYDEK1KZ127055 | 1GCPYDEK1KZ110062 | 1GCPYDEK1KZ185571; 1GCPYDEK1KZ170746; 1GCPYDEK1KZ199888 | 1GCPYDEK1KZ139562; 1GCPYDEK1KZ171332 | 1GCPYDEK1KZ183190; 1GCPYDEK1KZ183142 | 1GCPYDEK1KZ123068 | 1GCPYDEK1KZ194397; 1GCPYDEK1KZ134619; 1GCPYDEK1KZ112734

1GCPYDEK1KZ178684; 1GCPYDEK1KZ102981 | 1GCPYDEK1KZ140114; 1GCPYDEK1KZ152053 | 1GCPYDEK1KZ170696; 1GCPYDEK1KZ162680 | 1GCPYDEK1KZ129033; 1GCPYDEK1KZ154806 | 1GCPYDEK1KZ197784 | 1GCPYDEK1KZ154224

1GCPYDEK1KZ142817 | 1GCPYDEK1KZ176076 | 1GCPYDEK1KZ193329; 1GCPYDEK1KZ124284 | 1GCPYDEK1KZ136578 | 1GCPYDEK1KZ114760 | 1GCPYDEK1KZ145118 | 1GCPYDEK1KZ165630 | 1GCPYDEK1KZ177132 | 1GCPYDEK1KZ144440 | 1GCPYDEK1KZ101264; 1GCPYDEK1KZ173050 | 1GCPYDEK1KZ157415 | 1GCPYDEK1KZ101474 | 1GCPYDEK1KZ133065; 1GCPYDEK1KZ165787 | 1GCPYDEK1KZ199647 | 1GCPYDEK1KZ144387 | 1GCPYDEK1KZ175042 | 1GCPYDEK1KZ118632 | 1GCPYDEK1KZ161304 | 1GCPYDEK1KZ109123 | 1GCPYDEK1KZ188857; 1GCPYDEK1KZ153638

1GCPYDEK1KZ105668 | 1GCPYDEK1KZ103564 | 1GCPYDEK1KZ199468; 1GCPYDEK1KZ194321 | 1GCPYDEK1KZ196196 | 1GCPYDEK1KZ132448; 1GCPYDEK1KZ132904 | 1GCPYDEK1KZ121501; 1GCPYDEK1KZ182850 | 1GCPYDEK1KZ181682; 1GCPYDEK1KZ128349 | 1GCPYDEK1KZ116699 | 1GCPYDEK1KZ181813; 1GCPYDEK1KZ179365 | 1GCPYDEK1KZ151470 | 1GCPYDEK1KZ103855; 1GCPYDEK1KZ160914; 1GCPYDEK1KZ195291; 1GCPYDEK1KZ159875 | 1GCPYDEK1KZ118159 | 1GCPYDEK1KZ124852; 1GCPYDEK1KZ120445 | 1GCPYDEK1KZ160346 | 1GCPYDEK1KZ126987; 1GCPYDEK1KZ191340 | 1GCPYDEK1KZ191807; 1GCPYDEK1KZ144454 | 1GCPYDEK1KZ121613 | 1GCPYDEK1KZ148648; 1GCPYDEK1KZ108201; 1GCPYDEK1KZ146656 | 1GCPYDEK1KZ185201; 1GCPYDEK1KZ186669; 1GCPYDEK1KZ142543 | 1GCPYDEK1KZ196702; 1GCPYDEK1KZ190401 | 1GCPYDEK1KZ166373 | 1GCPYDEK1KZ153333 | 1GCPYDEK1KZ171198 | 1GCPYDEK1KZ167538 | 1GCPYDEK1KZ128092 | 1GCPYDEK1KZ148052; 1GCPYDEK1KZ130151 | 1GCPYDEK1KZ146334 | 1GCPYDEK1KZ105377;

1GCPYDEK1KZ148939

| 1GCPYDEK1KZ166163; 1GCPYDEK1KZ190916

1GCPYDEK1KZ199874 | 1GCPYDEK1KZ165028; 1GCPYDEK1KZ129422 | 1GCPYDEK1KZ181679; 1GCPYDEK1KZ191242 | 1GCPYDEK1KZ156846; 1GCPYDEK1KZ114189 | 1GCPYDEK1KZ141697 | 1GCPYDEK1KZ120283 | 1GCPYDEK1KZ105122 | 1GCPYDEK1KZ117321 | 1GCPYDEK1KZ111812 | 1GCPYDEK1KZ130067; 1GCPYDEK1KZ103712; 1GCPYDEK1KZ194044

1GCPYDEK1KZ180533 | 1GCPYDEK1KZ119893 | 1GCPYDEK1KZ138850 | 1GCPYDEK1KZ129890 | 1GCPYDEK1KZ104309

1GCPYDEK1KZ133101 | 1GCPYDEK1KZ118453 | 1GCPYDEK1KZ166986

1GCPYDEK1KZ104536 | 1GCPYDEK1KZ102706; 1GCPYDEK1KZ132465; 1GCPYDEK1KZ184114 | 1GCPYDEK1KZ151761; 1GCPYDEK1KZ123149 | 1GCPYDEK1KZ108473

1GCPYDEK1KZ164087; 1GCPYDEK1KZ106156 | 1GCPYDEK1KZ115603; 1GCPYDEK1KZ188115; 1GCPYDEK1KZ197073;

1GCPYDEK1KZ162081

;

1GCPYDEK1KZ116329

; 1GCPYDEK1KZ149136 | 1GCPYDEK1KZ198210; 1GCPYDEK1KZ142025

1GCPYDEK1KZ155423

1GCPYDEK1KZ125418 | 1GCPYDEK1KZ146043 | 1GCPYDEK1KZ128285 | 1GCPYDEK1KZ184906 | 1GCPYDEK1KZ171508 | 1GCPYDEK1KZ160637 | 1GCPYDEK1KZ166180; 1GCPYDEK1KZ192732;

1GCPYDEK1KZ128139

| 1GCPYDEK1KZ105671; 1GCPYDEK1KZ125967; 1GCPYDEK1KZ101619; 1GCPYDEK1KZ111258 | 1GCPYDEK1KZ195887 |

1GCPYDEK1KZ189569

| 1GCPYDEK1KZ133681 | 1GCPYDEK1KZ145930 | 1GCPYDEK1KZ148245 | 1GCPYDEK1KZ183867 | 1GCPYDEK1KZ182203; 1GCPYDEK1KZ151226; 1GCPYDEK1KZ196358 | 1GCPYDEK1KZ191659; 1GCPYDEK1KZ166034; 1GCPYDEK1KZ176224; 1GCPYDEK1KZ115066 | 1GCPYDEK1KZ184968 | 1GCPYDEK1KZ120462 | 1GCPYDEK1KZ183061; 1GCPYDEK1KZ186011 | 1GCPYDEK1KZ151808 | 1GCPYDEK1KZ191113; 1GCPYDEK1KZ134135; 1GCPYDEK1KZ143482 | 1GCPYDEK1KZ108215 | 1GCPYDEK1KZ140789 | 1GCPYDEK1KZ133552; 1GCPYDEK1KZ143823 | 1GCPYDEK1KZ154143 | 1GCPYDEK1KZ136080 | 1GCPYDEK1KZ112183; 1GCPYDEK1KZ161853 |

1GCPYDEK1KZ163943

; 1GCPYDEK1KZ195243; 1GCPYDEK1KZ128321 | 1GCPYDEK1KZ162808 | 1GCPYDEK1KZ122843 | 1GCPYDEK1KZ132496; 1GCPYDEK1KZ181908 | 1GCPYDEK1KZ168253 | 1GCPYDEK1KZ138766; 1GCPYDEK1KZ113432 | 1GCPYDEK1KZ151520 | 1GCPYDEK1KZ123510 | 1GCPYDEK1KZ125144 | 1GCPYDEK1KZ156734 | 1GCPYDEK1KZ184503; 1GCPYDEK1KZ153235 | 1GCPYDEK1KZ174862; 1GCPYDEK1KZ164266 | 1GCPYDEK1KZ126942 | 1GCPYDEK1KZ140100 | 1GCPYDEK1KZ166485 | 1GCPYDEK1KZ186932 | 1GCPYDEK1KZ136449 | 1GCPYDEK1KZ129758; 1GCPYDEK1KZ188597; 1GCPYDEK1KZ178068; 1GCPYDEK1KZ136404 | 1GCPYDEK1KZ199051 | 1GCPYDEK1KZ109557 | 1GCPYDEK1KZ146222

1GCPYDEK1KZ197896 | 1GCPYDEK1KZ120249 | 1GCPYDEK1KZ105685; 1GCPYDEK1KZ186672 | 1GCPYDEK1KZ134586 | 1GCPYDEK1KZ196943 | 1GCPYDEK1KZ109882; 1GCPYDEK1KZ184923 | 1GCPYDEK1KZ165675; 1GCPYDEK1KZ102785; 1GCPYDEK1KZ162596 | 1GCPYDEK1KZ107825; 1GCPYDEK1KZ133003 | 1GCPYDEK1KZ154899 | 1GCPYDEK1KZ161688 | 1GCPYDEK1KZ127167 | 1GCPYDEK1KZ196974; 1GCPYDEK1KZ145345; 1GCPYDEK1KZ105444 | 1GCPYDEK1KZ143949 | 1GCPYDEK1KZ176353 | 1GCPYDEK1KZ195727

1GCPYDEK1KZ109655 | 1GCPYDEK1KZ140467 | 1GCPYDEK1KZ186901; 1GCPYDEK1KZ169497 | 1GCPYDEK1KZ147127 | 1GCPYDEK1KZ149959

1GCPYDEK1KZ153123

1GCPYDEK1KZ147063

1GCPYDEK1KZ133437; 1GCPYDEK1KZ107338 | 1GCPYDEK1KZ116007 | 1GCPYDEK1KZ178894 | 1GCPYDEK1KZ142915; 1GCPYDEK1KZ143448 | 1GCPYDEK1KZ106223 | 1GCPYDEK1KZ131235 | 1GCPYDEK1KZ173078

1GCPYDEK1KZ101622 | 1GCPYDEK1KZ174280; 1GCPYDEK1KZ142672; 1GCPYDEK1KZ162999

1GCPYDEK1KZ115164; 1GCPYDEK1KZ142235; 1GCPYDEK1KZ190222 | 1GCPYDEK1KZ131476; 1GCPYDEK1KZ129775 | 1GCPYDEK1KZ131042; 1GCPYDEK1KZ128190; 1GCPYDEK1KZ129856 | 1GCPYDEK1KZ124091; 1GCPYDEK1KZ128948 | 1GCPYDEK1KZ198806; 1GCPYDEK1KZ187515

1GCPYDEK1KZ183240 | 1GCPYDEK1KZ110255 | 1GCPYDEK1KZ132093; 1GCPYDEK1KZ186803 | 1GCPYDEK1KZ180774

1GCPYDEK1KZ131056; 1GCPYDEK1KZ193752; 1GCPYDEK1KZ168012 | 1GCPYDEK1KZ158340

1GCPYDEK1KZ178331 | 1GCPYDEK1KZ103726; 1GCPYDEK1KZ196151 | 1GCPYDEK1KZ168480 | 1GCPYDEK1KZ141716 | 1GCPYDEK1KZ154112; 1GCPYDEK1KZ129436 | 1GCPYDEK1KZ143515; 1GCPYDEK1KZ111924; 1GCPYDEK1KZ171041

1GCPYDEK1KZ105329; 1GCPYDEK1KZ179463 | 1GCPYDEK1KZ112457; 1GCPYDEK1KZ123457 | 1GCPYDEK1KZ147497 | 1GCPYDEK1KZ182539 | 1GCPYDEK1KZ173193; 1GCPYDEK1KZ119991

1GCPYDEK1KZ135110; 1GCPYDEK1KZ167376 | 1GCPYDEK1KZ152442 | 1GCPYDEK1KZ190463; 1GCPYDEK1KZ183352; 1GCPYDEK1KZ179916; 1GCPYDEK1KZ134796 | 1GCPYDEK1KZ167040 | 1GCPYDEK1KZ147368; 1GCPYDEK1KZ122776 | 1GCPYDEK1KZ127234; 1GCPYDEK1KZ174148 | 1GCPYDEK1KZ165658; 1GCPYDEK1KZ155390; 1GCPYDEK1KZ165224 | 1GCPYDEK1KZ100406 | 1GCPYDEK1KZ132191; 1GCPYDEK1KZ121255 | 1GCPYDEK1KZ127685

1GCPYDEK1KZ166812 | 1GCPYDEK1KZ106092 |

1GCPYDEK1KZ101457

| 1GCPYDEK1KZ199437 | 1GCPYDEK1KZ163084 | 1GCPYDEK1KZ197719; 1GCPYDEK1KZ109770 | 1GCPYDEK1KZ136936 | 1GCPYDEK1KZ141490 | 1GCPYDEK1KZ125922 | 1GCPYDEK1KZ150108 | 1GCPYDEK1KZ194481 | 1GCPYDEK1KZ102320 | 1GCPYDEK1KZ172416 | 1GCPYDEK1KZ103774 | 1GCPYDEK1KZ142901 | 1GCPYDEK1KZ191337; 1GCPYDEK1KZ195078; 1GCPYDEK1KZ176014 | 1GCPYDEK1KZ127430; 1GCPYDEK1KZ101605 | 1GCPYDEK1KZ156426 | 1GCPYDEK1KZ116721 | 1GCPYDEK1KZ118016 | 1GCPYDEK1KZ109106; 1GCPYDEK1KZ125306 | 1GCPYDEK1KZ182945; 1GCPYDEK1KZ137374; 1GCPYDEK1KZ156247; 1GCPYDEK1KZ174456; 1GCPYDEK1KZ169533; 1GCPYDEK1KZ104911 | 1GCPYDEK1KZ101183; 1GCPYDEK1KZ138752 | 1GCPYDEK1KZ119697 | 1GCPYDEK1KZ193122; 1GCPYDEK1KZ146303 | 1GCPYDEK1KZ138217 | 1GCPYDEK1KZ114208; 1GCPYDEK1KZ147581 | 1GCPYDEK1KZ121577 | 1GCPYDEK1KZ133969; 1GCPYDEK1KZ132613; 1GCPYDEK1KZ154031 | 1GCPYDEK1KZ155647 | 1GCPYDEK1KZ198417; 1GCPYDEK1KZ116072 | 1GCPYDEK1KZ134510 | 1GCPYDEK1KZ153767 | 1GCPYDEK1KZ160198; 1GCPYDEK1KZ145121 | 1GCPYDEK1KZ111728 | 1GCPYDEK1KZ160976 | 1GCPYDEK1KZ137715 | 1GCPYDEK1KZ182153; 1GCPYDEK1KZ107758; 1GCPYDEK1KZ134023; 1GCPYDEK1KZ186915; 1GCPYDEK1KZ180922 | 1GCPYDEK1KZ168964 | 1GCPYDEK1KZ135219; 1GCPYDEK1KZ143112 | 1GCPYDEK1KZ154160; 1GCPYDEK1KZ198868 | 1GCPYDEK1KZ121983 |

1GCPYDEK1KZ106545

; 1GCPYDEK1KZ111583; 1GCPYDEK1KZ182198

1GCPYDEK1KZ195601; 1GCPYDEK1KZ145359 | 1GCPYDEK1KZ129971 | 1GCPYDEK1KZ129663 | 1GCPYDEK1KZ138573 | 1GCPYDEK1KZ140999; 1GCPYDEK1KZ117142 | 1GCPYDEK1KZ196991; 1GCPYDEK1KZ173503; 1GCPYDEK1KZ177034; 1GCPYDEK1KZ175719 | 1GCPYDEK1KZ108117 | 1GCPYDEK1KZ138654 | 1GCPYDEK1KZ109087; 1GCPYDEK1KZ181326; 1GCPYDEK1KZ101362 | 1GCPYDEK1KZ119361 | 1GCPYDEK1KZ172920

1GCPYDEK1KZ145197 | 1GCPYDEK1KZ191631; 1GCPYDEK1KZ140288 | 1GCPYDEK1KZ171881; 1GCPYDEK1KZ170469 | 1GCPYDEK1KZ119649 | 1GCPYDEK1KZ122096 | 1GCPYDEK1KZ113219; 1GCPYDEK1KZ111969 | 1GCPYDEK1KZ116458; 1GCPYDEK1KZ139027 | 1GCPYDEK1KZ103371 | 1GCPYDEK1KZ120526; 1GCPYDEK1KZ181181 | 1GCPYDEK1KZ101734

1GCPYDEK1KZ107632; 1GCPYDEK1KZ186168 | 1GCPYDEK1KZ165286 | 1GCPYDEK1KZ104701 | 1GCPYDEK1KZ155292 | 1GCPYDEK1KZ110725; 1GCPYDEK1KZ141196 | 1GCPYDEK1KZ106352 | 1GCPYDEK1KZ117318 | 1GCPYDEK1KZ126844 | 1GCPYDEK1KZ197056

1GCPYDEK1KZ196456 | 1GCPYDEK1KZ118503 | 1GCPYDEK1KZ128464; 1GCPYDEK1KZ171136 | 1GCPYDEK1KZ149881 | 1GCPYDEK1KZ198854; 1GCPYDEK1KZ149153 | 1GCPYDEK1KZ172691 | 1GCPYDEK1KZ165059 | 1GCPYDEK1KZ180547; 1GCPYDEK1KZ136905 | 1GCPYDEK1KZ123314 | 1GCPYDEK1KZ107324 | 1GCPYDEK1KZ173355 | 1GCPYDEK1KZ155499; 1GCPYDEK1KZ100101; 1GCPYDEK1KZ198997

1GCPYDEK1KZ115584; 1GCPYDEK1KZ141912 | 1GCPYDEK1KZ133034; 1GCPYDEK1KZ190396 |

1GCPYDEK1KZ176983

| 1GCPYDEK1KZ113639 | 1GCPYDEK1KZ187112 | 1GCPYDEK1KZ103287 | 1GCPYDEK1KZ139724 | 1GCPYDEK1KZ181732 | 1GCPYDEK1KZ181729 | 1GCPYDEK1KZ126570; 1GCPYDEK1KZ128528; 1GCPYDEK1KZ177292; 1GCPYDEK1KZ108828 | 1GCPYDEK1KZ191550; 1GCPYDEK1KZ181844 | 1GCPYDEK1KZ153963; 1GCPYDEK1KZ147726 | 1GCPYDEK1KZ165045

1GCPYDEK1KZ125581; 1GCPYDEK1KZ170715 | 1GCPYDEK1KZ143241; 1GCPYDEK1KZ193783

1GCPYDEK1KZ187885 | 1GCPYDEK1KZ125001 | 1GCPYDEK1KZ170147 | 1GCPYDEK1KZ185151 | 1GCPYDEK1KZ103919; 1GCPYDEK1KZ106531 | 1GCPYDEK1KZ150027 | 1GCPYDEK1KZ190527; 1GCPYDEK1KZ107503 | 1GCPYDEK1KZ173713 | 1GCPYDEK1KZ185070 | 1GCPYDEK1KZ123703 | 1GCPYDEK1KZ169130; 1GCPYDEK1KZ185067; 1GCPYDEK1KZ139285; 1GCPYDEK1KZ181164

1GCPYDEK1KZ143207 | 1GCPYDEK1KZ161111 | 1GCPYDEK1KZ187336; 1GCPYDEK1KZ166079 | 1GCPYDEK1KZ159410 | 1GCPYDEK1KZ149122 | 1GCPYDEK1KZ174814 | 1GCPYDEK1KZ192147

1GCPYDEK1KZ133504

; 1GCPYDEK1KZ174053; 1GCPYDEK1KZ106402 | 1GCPYDEK1KZ102365; 1GCPYDEK1KZ162971 | 1GCPYDEK1KZ159097; 1GCPYDEK1KZ109333; 1GCPYDEK1KZ130991 | 1GCPYDEK1KZ177714; 1GCPYDEK1KZ103841 | 1GCPYDEK1KZ101698 | 1GCPYDEK1KZ144292; 1GCPYDEK1KZ188079; 1GCPYDEK1KZ141781 | 1GCPYDEK1KZ171556; 1GCPYDEK1KZ196893; 1GCPYDEK1KZ118078 | 1GCPYDEK1KZ185294 | 1GCPYDEK1KZ111275 | 1GCPYDEK1KZ188048 | 1GCPYDEK1KZ113253 | 1GCPYDEK1KZ149654; 1GCPYDEK1KZ179205 | 1GCPYDEK1KZ194240 | 1GCPYDEK1KZ192651 | 1GCPYDEK1KZ177535 | 1GCPYDEK1KZ181505 | 1GCPYDEK1KZ169080 | 1GCPYDEK1KZ110210 | 1GCPYDEK1KZ171427

1GCPYDEK1KZ186199 | 1GCPYDEK1KZ102639; 1GCPYDEK1KZ117447; 1GCPYDEK1KZ169323 | 1GCPYDEK1KZ102933; 1GCPYDEK1KZ178605 | 1GCPYDEK1KZ175218 | 1GCPYDEK1KZ197560; 1GCPYDEK1KZ177700 | 1GCPYDEK1KZ155759 | 1GCPYDEK1KZ143918;

1GCPYDEK1KZ191614

; 1GCPYDEK1KZ188213; 1GCPYDEK1KZ134507 | 1GCPYDEK1KZ163120 |

1GCPYDEK1KZ124706

; 1GCPYDEK1KZ163702 | 1GCPYDEK1KZ178099 | 1GCPYDEK1KZ197638 | 1GCPYDEK1KZ158631; 1GCPYDEK1KZ149766 | 1GCPYDEK1KZ192374; 1GCPYDEK1KZ104570 | 1GCPYDEK1KZ199230; 1GCPYDEK1KZ106450 | 1GCPYDEK1KZ158287 | 1GCPYDEK1KZ118985; 1GCPYDEK1KZ113138 | 1GCPYDEK1KZ134541; 1GCPYDEK1KZ179415 | 1GCPYDEK1KZ124043; 1GCPYDEK1KZ143059; 1GCPYDEK1KZ170407 | 1GCPYDEK1KZ185375; 1GCPYDEK1KZ182881

1GCPYDEK1KZ159567 | 1GCPYDEK1KZ197039

1GCPYDEK1KZ174313

1GCPYDEK1KZ125340; 1GCPYDEK1KZ141117 | 1GCPYDEK1KZ188468 | 1GCPYDEK1KZ139349 | 1GCPYDEK1KZ195386; 1GCPYDEK1KZ119764 | 1GCPYDEK1KZ189006 | 1GCPYDEK1KZ138539 | 1GCPYDEK1KZ113205 | 1GCPYDEK1KZ185781; 1GCPYDEK1KZ180385

1GCPYDEK1KZ165921; 1GCPYDEK1KZ125838 | 1GCPYDEK1KZ164736 | 1GCPYDEK1KZ121529; 1GCPYDEK1KZ157818 | 1GCPYDEK1KZ140291; 1GCPYDEK1KZ125113; 1GCPYDEK1KZ113706; 1GCPYDEK1KZ140937 | 1GCPYDEK1KZ192519 | 1GCPYDEK1KZ149704; 1GCPYDEK1KZ184761 | 1GCPYDEK1KZ134068 | 1GCPYDEK1KZ178698 | 1GCPYDEK1KZ141991 | 1GCPYDEK1KZ117917 | 1GCPYDEK1KZ187854 | 1GCPYDEK1KZ161710 | 1GCPYDEK1KZ130716; 1GCPYDEK1KZ127895; 1GCPYDEK1KZ103435; 1GCPYDEK1KZ162033; 1GCPYDEK1KZ113303

1GCPYDEK1KZ173789 | 1GCPYDEK1KZ134748 | 1GCPYDEK1KZ106559 | 1GCPYDEK1KZ139884; 1GCPYDEK1KZ116797 | 1GCPYDEK1KZ169550 | 1GCPYDEK1KZ147905 | 1GCPYDEK1KZ158743 | 1GCPYDEK1KZ170567

1GCPYDEK1KZ102530 | 1GCPYDEK1KZ170021 | 1GCPYDEK1KZ121935; 1GCPYDEK1KZ124186 | 1GCPYDEK1KZ182699 | 1GCPYDEK1KZ121532 | 1GCPYDEK1KZ194187

1GCPYDEK1KZ191581 | 1GCPYDEK1KZ111227

1GCPYDEK1KZ164056; 1GCPYDEK1KZ137150; 1GCPYDEK1KZ150383 | 1GCPYDEK1KZ158869 | 1GCPYDEK1KZ168088 | 1GCPYDEK1KZ112359 | 1GCPYDEK1KZ127699 | 1GCPYDEK1KZ122762 | 1GCPYDEK1KZ113155 | 1GCPYDEK1KZ136144 | 1GCPYDEK1KZ140808 | 1GCPYDEK1KZ164218 | 1GCPYDEK1KZ158404; 1GCPYDEK1KZ107789; 1GCPYDEK1KZ160315 | 1GCPYDEK1KZ112328; 1GCPYDEK1KZ189278 | 1GCPYDEK1KZ161075 | 1GCPYDEK1KZ128609 | 1GCPYDEK1KZ130134 | 1GCPYDEK1KZ193458; 1GCPYDEK1KZ100647

1GCPYDEK1KZ156717; 1GCPYDEK1KZ123782

1GCPYDEK1KZ149539; 1GCPYDEK1KZ130957; 1GCPYDEK1KZ169306 | 1GCPYDEK1KZ116492; 1GCPYDEK1KZ126388; 1GCPYDEK1KZ176949; 1GCPYDEK1KZ161500; 1GCPYDEK1KZ122468; 1GCPYDEK1KZ187840 | 1GCPYDEK1KZ139206; 1GCPYDEK1KZ131896; 1GCPYDEK1KZ165367; 1GCPYDEK1KZ101331; 1GCPYDEK1KZ158662 | 1GCPYDEK1KZ143109 | 1GCPYDEK1KZ168558; 1GCPYDEK1KZ150366; 1GCPYDEK1KZ131753 | 1GCPYDEK1KZ189751 | 1GCPYDEK1KZ127458; 1GCPYDEK1KZ122017 | 1GCPYDEK1KZ145829 | 1GCPYDEK1KZ127363; 1GCPYDEK1KZ159763; 1GCPYDEK1KZ139870 | 1GCPYDEK1KZ138721 | 1GCPYDEK1KZ137035; 1GCPYDEK1KZ109364; 1GCPYDEK1KZ152389 | 1GCPYDEK1KZ106139 | 1GCPYDEK1KZ145894 | 1GCPYDEK1KZ146821 | 1GCPYDEK1KZ163022 | 1GCPYDEK1KZ155213 | 1GCPYDEK1KZ148973 | 1GCPYDEK1KZ155454 | 1GCPYDEK1KZ159973 | 1GCPYDEK1KZ131252; 1GCPYDEK1KZ163280; 1GCPYDEK1KZ184873 | 1GCPYDEK1KZ174621 | 1GCPYDEK1KZ156376 | 1GCPYDEK1KZ192312; 1GCPYDEK1KZ147239; 1GCPYDEK1KZ123247; 1GCPYDEK1KZ107694

1GCPYDEK1KZ154479 | 1GCPYDEK1KZ105041; 1GCPYDEK1KZ190429 | 1GCPYDEK1KZ107257 | 1GCPYDEK1KZ136743; 1GCPYDEK1KZ112541 | 1GCPYDEK1KZ153168

1GCPYDEK1KZ160265 | 1GCPYDEK1KZ119571; 1GCPYDEK1KZ191676; 1GCPYDEK1KZ136533 | 1GCPYDEK1KZ180192; 1GCPYDEK1KZ174795 | 1GCPYDEK1KZ101250 | 1GCPYDEK1KZ173145; 1GCPYDEK1KZ181388 | 1GCPYDEK1KZ185912 | 1GCPYDEK1KZ162968 | 1GCPYDEK1KZ199695

1GCPYDEK1KZ127086; 1GCPYDEK1KZ106576; 1GCPYDEK1KZ182590 | 1GCPYDEK1KZ114421 | 1GCPYDEK1KZ144535 | 1GCPYDEK1KZ127315; 1GCPYDEK1KZ172111 | 1GCPYDEK1KZ140873 | 1GCPYDEK1KZ184257 | 1GCPYDEK1KZ126441 | 1GCPYDEK1KZ107095 | 1GCPYDEK1KZ111907 | 1GCPYDEK1KZ182802 | 1GCPYDEK1KZ199163 | 1GCPYDEK1KZ117688 | 1GCPYDEK1KZ138220 | 1GCPYDEK1KZ143966; 1GCPYDEK1KZ108831 | 1GCPYDEK1KZ125256; 1GCPYDEK1KZ100390; 1GCPYDEK1KZ129906; 1GCPYDEK1KZ151243

1GCPYDEK1KZ102964 | 1GCPYDEK1KZ130344 | 1GCPYDEK1KZ189765; 1GCPYDEK1KZ147306 | 1GCPYDEK1KZ153154 | 1GCPYDEK1KZ185702 | 1GCPYDEK1KZ195176 | 1GCPYDEK1KZ141621 | 1GCPYDEK1KZ139626 | 1GCPYDEK1KZ182749 | 1GCPYDEK1KZ171377 | 1GCPYDEK1KZ102141 | 1GCPYDEK1KZ179401 | 1GCPYDEK1KZ142722 | 1GCPYDEK1KZ116864; 1GCPYDEK1KZ110191; 1GCPYDEK1KZ162226; 1GCPYDEK1KZ179785

1GCPYDEK1KZ137312; 1GCPYDEK1KZ152232; 1GCPYDEK1KZ159357 | 1GCPYDEK1KZ139111 | 1GCPYDEK1KZ169757; 1GCPYDEK1KZ122292; 1GCPYDEK1KZ130666 | 1GCPYDEK1KZ175395 | 1GCPYDEK1KZ164591; 1GCPYDEK1KZ104326; 1GCPYDEK1KZ135785 | 1GCPYDEK1KZ157625 | 1GCPYDEK1KZ190026; 1GCPYDEK1KZ139013; 1GCPYDEK1KZ162291;

1GCPYDEK1KZ166227

; 1GCPYDEK1KZ176546; 1GCPYDEK1KZ104844 | 1GCPYDEK1KZ142686; 1GCPYDEK1KZ101507 | 1GCPYDEK1KZ105654; 1GCPYDEK1KZ159794; 1GCPYDEK1KZ153607 | 1GCPYDEK1KZ189281 | 1GCPYDEK1KZ110837 | 1GCPYDEK1KZ199793; 1GCPYDEK1KZ184288 | 1GCPYDEK1KZ143210; 1GCPYDEK1KZ197171; 1GCPYDEK1KZ163411 | 1GCPYDEK1KZ198143 | 1GCPYDEK1KZ119098; 1GCPYDEK1KZ122227; 1GCPYDEK1KZ116251 | 1GCPYDEK1KZ158581; 1GCPYDEK1KZ120560; 1GCPYDEK1KZ130263 | 1GCPYDEK1KZ164672 | 1GCPYDEK1KZ154904 | 1GCPYDEK1KZ131834 | 1GCPYDEK1KZ181309 | 1GCPYDEK1KZ185229; 1GCPYDEK1KZ151369; 1GCPYDEK1KZ160122 | 1GCPYDEK1KZ180502 | 1GCPYDEK1KZ173839 | 1GCPYDEK1KZ191211 | 1GCPYDEK1KZ194030 | 1GCPYDEK1KZ169712 | 1GCPYDEK1KZ121157; 1GCPYDEK1KZ178748 | 1GCPYDEK1KZ150769 | 1GCPYDEK1KZ152005 | 1GCPYDEK1KZ164719; 1GCPYDEK1KZ188017; 1GCPYDEK1KZ159228 | 1GCPYDEK1KZ115648 | 1GCPYDEK1KZ125712 | 1GCPYDEK1KZ101068 | 1GCPYDEK1KZ178541 | 1GCPYDEK1KZ198613; 1GCPYDEK1KZ123572 | 1GCPYDEK1KZ120073 | 1GCPYDEK1KZ103953 | 1GCPYDEK1KZ194027 | 1GCPYDEK1KZ130781 | 1GCPYDEK1KZ100079; 1GCPYDEK1KZ180984 | 1GCPYDEK1KZ102284 | 1GCPYDEK1KZ170231 | 1GCPYDEK1KZ119795; 1GCPYDEK1KZ148844 | 1GCPYDEK1KZ199986; 1GCPYDEK1KZ198708 | 1GCPYDEK1KZ139951; 1GCPYDEK1KZ123491; 1GCPYDEK1KZ116637 | 1GCPYDEK1KZ121806

1GCPYDEK1KZ112846 | 1GCPYDEK1KZ175641 | 1GCPYDEK1KZ147323 | 1GCPYDEK1KZ108778; 1GCPYDEK1KZ176062 | 1GCPYDEK1KZ116363; 1GCPYDEK1KZ106383 | 1GCPYDEK1KZ125998 | 1GCPYDEK1KZ149752 | 1GCPYDEK1KZ105072

1GCPYDEK1KZ122759 | 1GCPYDEK1KZ173467

1GCPYDEK1KZ134166 | 1GCPYDEK1KZ162548 | 1GCPYDEK1KZ189829 | 1GCPYDEK1KZ177745; 1GCPYDEK1KZ122308; 1GCPYDEK1KZ196750 | 1GCPYDEK1KZ130599

1GCPYDEK1KZ144356 | 1GCPYDEK1KZ187367; 1GCPYDEK1KZ163117 |

1GCPYDEK1KZ116346

| 1GCPYDEK1KZ127881; 1GCPYDEK1KZ169984; 1GCPYDEK1KZ110871; 1GCPYDEK1KZ127492 | 1GCPYDEK1KZ175915; 1GCPYDEK1KZ150321 |

1GCPYDEK1KZ153090

| 1GCPYDEK1KZ175011 | 1GCPYDEK1KZ139979 | 1GCPYDEK1KZ143644 | 1GCPYDEK1KZ154935 | 1GCPYDEK1KZ124494; 1GCPYDEK1KZ105086; 1GCPYDEK1KZ133843 | 1GCPYDEK1KZ106237 | 1GCPYDEK1KZ158385 | 1GCPYDEK1KZ182976 | 1GCPYDEK1KZ182542 | 1GCPYDEK1KZ127637 | 1GCPYDEK1KZ131770 | 1GCPYDEK1KZ193539 | 1GCPYDEK1KZ106268 | 1GCPYDEK1KZ145832; 1GCPYDEK1KZ199373; 1GCPYDEK1KZ130358 | 1GCPYDEK1KZ182346

1GCPYDEK1KZ156202 | 1GCPYDEK1KZ107839 | 1GCPYDEK1KZ154529; 1GCPYDEK1KZ115245; 1GCPYDEK1KZ126620 | 1GCPYDEK1KZ131607; 1GCPYDEK1KZ127718 | 1GCPYDEK1KZ128237 | 1GCPYDEK1KZ176398

1GCPYDEK1KZ154689 | 1GCPYDEK1KZ128884; 1GCPYDEK1KZ119635 | 1GCPYDEK1KZ160850 | 1GCPYDEK1KZ128481 | 1GCPYDEK1KZ164140; 1GCPYDEK1KZ181620 | 1GCPYDEK1KZ137648; 1GCPYDEK1KZ190611 |

1GCPYDEK1KZ125497

; 1GCPYDEK1KZ186459 | 1GCPYDEK1KZ109350 | 1GCPYDEK1KZ113110 | 1GCPYDEK1KZ143997; 1GCPYDEK1KZ113284 | 1GCPYDEK1KZ192679; 1GCPYDEK1KZ198160 | 1GCPYDEK1KZ108294 | 1GCPYDEK1KZ125872; 1GCPYDEK1KZ156040; 1GCPYDEK1KZ141201; 1GCPYDEK1KZ174392 | 1GCPYDEK1KZ125578 | 1GCPYDEK1KZ182573 | 1GCPYDEK1KZ160749 | 1GCPYDEK1KZ171461 | 1GCPYDEK1KZ145278; 1GCPYDEK1KZ186722; 1GCPYDEK1KZ136208 | 1GCPYDEK1KZ189183; 1GCPYDEK1KZ141893; 1GCPYDEK1KZ110109; 1GCPYDEK1KZ144860; 1GCPYDEK1KZ167328; 1GCPYDEK1KZ164395 | 1GCPYDEK1KZ166955 | 1GCPYDEK1KZ148634; 1GCPYDEK1KZ158452; 1GCPYDEK1KZ164476 | 1GCPYDEK1KZ126052 | 1GCPYDEK1KZ139464 | 1GCPYDEK1KZ122180 | 1GCPYDEK1KZ135107; 1GCPYDEK1KZ168138; 1GCPYDEK1KZ161898 | 1GCPYDEK1KZ156359 | 1GCPYDEK1KZ159889; 1GCPYDEK1KZ109946 | 1GCPYDEK1KZ144938 | 1GCPYDEK1KZ199650; 1GCPYDEK1KZ169869 | 1GCPYDEK1KZ124429; 1GCPYDEK1KZ188325 | 1GCPYDEK1KZ118422 | 1GCPYDEK1KZ106478 | 1GCPYDEK1KZ123913 | 1GCPYDEK1KZ101989 | 1GCPYDEK1KZ167166

1GCPYDEK1KZ115634; 1GCPYDEK1KZ192262

1GCPYDEK1KZ183416 | 1GCPYDEK1KZ121708 | 1GCPYDEK1KZ100745 | 1GCPYDEK1KZ106027

1GCPYDEK1KZ118615; 1GCPYDEK1KZ114435 | 1GCPYDEK1KZ141182 | 1GCPYDEK1KZ153512

1GCPYDEK1KZ197588 | 1GCPYDEK1KZ133664 | 1GCPYDEK1KZ188826; 1GCPYDEK1KZ114080 | 1GCPYDEK1KZ131817; 1GCPYDEK1KZ197610 | 1GCPYDEK1KZ178412; 1GCPYDEK1KZ194674 | 1GCPYDEK1KZ152487 | 1GCPYDEK1KZ107856 | 1GCPYDEK1KZ193976 | 1GCPYDEK1KZ181391 | 1GCPYDEK1KZ108814; 1GCPYDEK1KZ115942; 1GCPYDEK1KZ154210 | 1GCPYDEK1KZ192603 | 1GCPYDEK1KZ185327; 1GCPYDEK1KZ155969; 1GCPYDEK1KZ136340 | 1GCPYDEK1KZ190348 | 1GCPYDEK1KZ163215; 1GCPYDEK1KZ197011 | 1GCPYDEK1KZ139044; 1GCPYDEK1KZ157477 | 1GCPYDEK1KZ183318 | 1GCPYDEK1KZ116833 | 1GCPYDEK1KZ134524 | 1GCPYDEK1KZ184341 | 1GCPYDEK1KZ140775 | 1GCPYDEK1KZ153848 | 1GCPYDEK1KZ199194

1GCPYDEK1KZ186980 | 1GCPYDEK1KZ117402 | 1GCPYDEK1KZ138489; 1GCPYDEK1KZ118033; 1GCPYDEK1KZ170939 | 1GCPYDEK1KZ172710; 1GCPYDEK1KZ159214; 1GCPYDEK1KZ179429 | 1GCPYDEK1KZ166213 | 1GCPYDEK1KZ192830 | 1GCPYDEK1KZ108702; 1GCPYDEK1KZ160590; 1GCPYDEK1KZ181472 | 1GCPYDEK1KZ120803 | 1GCPYDEK1KZ151758 | 1GCPYDEK1KZ144115 | 1GCPYDEK1KZ143093 | 1GCPYDEK1KZ143577 | 1GCPYDEK1KZ100194 | 1GCPYDEK1KZ153557 | 1GCPYDEK1KZ172450 | 1GCPYDEK1KZ171475 | 1GCPYDEK1KZ101877 | 1GCPYDEK1KZ122678 | 1GCPYDEK1KZ140386; 1GCPYDEK1KZ172769 | 1GCPYDEK1KZ148892 | 1GCPYDEK1KZ123801 | 1GCPYDEK1KZ190351 | 1GCPYDEK1KZ136497; 1GCPYDEK1KZ119022 | 1GCPYDEK1KZ156393 | 1GCPYDEK1KZ120252; 1GCPYDEK1KZ181617; 1GCPYDEK1KZ108005; 1GCPYDEK1KZ145751

1GCPYDEK1KZ151162 | 1GCPYDEK1KZ161299 | 1GCPYDEK1KZ192214 | 1GCPYDEK1KZ132529 | 1GCPYDEK1KZ153431; 1GCPYDEK1KZ157608 | 1GCPYDEK1KZ177227 | 1GCPYDEK1KZ172061; 1GCPYDEK1KZ100552; 1GCPYDEK1KZ119845; 1GCPYDEK1KZ143773 | 1GCPYDEK1KZ153249

1GCPYDEK1KZ172609; 1GCPYDEK1KZ192682; 1GCPYDEK1KZ159231 | 1GCPYDEK1KZ199227 | 1GCPYDEK1KZ183478 | 1GCPYDEK1KZ140887; 1GCPYDEK1KZ166809 | 1GCPYDEK1KZ142882

1GCPYDEK1KZ199602 | 1GCPYDEK1KZ142137 | 1GCPYDEK1KZ129887; 1GCPYDEK1KZ159360 | 1GCPYDEK1KZ195680 | 1GCPYDEK1KZ114547 | 1GCPYDEK1KZ191547 | 1GCPYDEK1KZ126147; 1GCPYDEK1KZ186526 | 1GCPYDEK1KZ139688; 1GCPYDEK1KZ124317; 1GCPYDEK1KZ181570 | 1GCPYDEK1KZ111423 | 1GCPYDEK1KZ187062; 1GCPYDEK1KZ136077 | 1GCPYDEK1KZ159374 | 1GCPYDEK1KZ104066 | 1GCPYDEK1KZ166289; 1GCPYDEK1KZ117934 | 1GCPYDEK1KZ171976 | 1GCPYDEK1KZ100678 | 1GCPYDEK1KZ114631; 1GCPYDEK1KZ110174; 1GCPYDEK1KZ125533 | 1GCPYDEK1KZ174666 | 1GCPYDEK1KZ159343

1GCPYDEK1KZ169824 | 1GCPYDEK1KZ132059; 1GCPYDEK1KZ132692

1GCPYDEK1KZ178457 | 1GCPYDEK1KZ135611

1GCPYDEK1KZ187451 | 1GCPYDEK1KZ143157; 1GCPYDEK1KZ141277; 1GCPYDEK1KZ169094; 1GCPYDEK1KZ157382; 1GCPYDEK1KZ177504 | 1GCPYDEK1KZ110966 | 1GCPYDEK1KZ111180; 1GCPYDEK1KZ177972 | 1GCPYDEK1KZ155227 | 1GCPYDEK1KZ187921; 1GCPYDEK1KZ196134; 1GCPYDEK1KZ113012; 1GCPYDEK1KZ145474 | 1GCPYDEK1KZ137939 | 1GCPYDEK1KZ198823; 1GCPYDEK1KZ191175 | 1GCPYDEK1KZ165403 | 1GCPYDEK1KZ140596; 1GCPYDEK1KZ116914

1GCPYDEK1KZ174943 | 1GCPYDEK1KZ163277 | 1GCPYDEK1KZ111406 | 1GCPYDEK1KZ195503; 1GCPYDEK1KZ139917 | 1GCPYDEK1KZ161416; 1GCPYDEK1KZ124169; 1GCPYDEK1KZ110563 | 1GCPYDEK1KZ188924 | 1GCPYDEK1KZ131994 |

1GCPYDEK1KZ123278

; 1GCPYDEK1KZ162937 | 1GCPYDEK1KZ172464 | 1GCPYDEK1KZ103886 | 1GCPYDEK1KZ130246; 1GCPYDEK1KZ176255 | 1GCPYDEK1KZ142073 | 1GCPYDEK1KZ169015

1GCPYDEK1KZ140002 | 1GCPYDEK1KZ118937 | 1GCPYDEK1KZ159455

1GCPYDEK1KZ170214 | 1GCPYDEK1KZ103404; 1GCPYDEK1KZ108134 | 1GCPYDEK1KZ181259; 1GCPYDEK1KZ134412 | 1GCPYDEK1KZ104617; 1GCPYDEK1KZ121966; 1GCPYDEK1KZ104357 | 1GCPYDEK1KZ162887; 1GCPYDEK1KZ178880 | 1GCPYDEK1KZ172836 | 1GCPYDEK1KZ173131 | 1GCPYDEK1KZ185621 | 1GCPYDEK1KZ127136 | 1GCPYDEK1KZ104116 | 1GCPYDEK1KZ118176 | 1GCPYDEK1KZ132031; 1GCPYDEK1KZ172738 | 1GCPYDEK1KZ144129 | 1GCPYDEK1KZ109221 | 1GCPYDEK1KZ149346

1GCPYDEK1KZ159049 | 1GCPYDEK1KZ160816 | 1GCPYDEK1KZ171766 | 1GCPYDEK1KZ146575; 1GCPYDEK1KZ100986 | 1GCPYDEK1KZ113107; 1GCPYDEK1KZ109574 | 1GCPYDEK1KZ182900 | 1GCPYDEK1KZ130165; 1GCPYDEK1KZ105430 | 1GCPYDEK1KZ199521 | 1GCPYDEK1KZ189541 | 1GCPYDEK1KZ170343

1GCPYDEK1KZ114449 | 1GCPYDEK1KZ168611 | 1GCPYDEK1KZ104150 | 1GCPYDEK1KZ114418 | 1GCPYDEK1KZ114905 | 1GCPYDEK1KZ141554 | 1GCPYDEK1KZ186140; 1GCPYDEK1KZ110742 | 1GCPYDEK1KZ127072; 1GCPYDEK1KZ134877; 1GCPYDEK1KZ175364 | 1GCPYDEK1KZ122258 | 1GCPYDEK1KZ147600 | 1GCPYDEK1KZ189880 | 1GCPYDEK1KZ191693 | 1GCPYDEK1KZ189149; 1GCPYDEK1KZ139397 | 1GCPYDEK1KZ148875 | 1GCPYDEK1KZ150397; 1GCPYDEK1KZ109445 | 1GCPYDEK1KZ121143 | 1GCPYDEK1KZ106271 | 1GCPYDEK1KZ184999 | 1GCPYDEK1KZ139447 | 1GCPYDEK1KZ195114 | 1GCPYDEK1KZ174845; 1GCPYDEK1KZ172674; 1GCPYDEK1KZ161691 | 1GCPYDEK1KZ102866; 1GCPYDEK1KZ131963; 1GCPYDEK1KZ151193 | 1GCPYDEK1KZ138105 | 1GCPYDEK1KZ171749 | 1GCPYDEK1KZ176708; 1GCPYDEK1KZ103290 |

1GCPYDEK1KZ130988

; 1GCPYDEK1KZ197798 | 1GCPYDEK1KZ182041 | 1GCPYDEK1KZ168026; 1GCPYDEK1KZ152392; 1GCPYDEK1KZ110286 | 1GCPYDEK1KZ122860

1GCPYDEK1KZ114094 | 1GCPYDEK1KZ171864 | 1GCPYDEK1KZ111471 | 1GCPYDEK1KZ151002; 1GCPYDEK1KZ157513 | 1GCPYDEK1KZ149590 | 1GCPYDEK1KZ131266; 1GCPYDEK1KZ142557 | 1GCPYDEK1KZ188485; 1GCPYDEK1KZ105816 | 1GCPYDEK1KZ196361 | 1GCPYDEK1KZ163294; 1GCPYDEK1KZ113396 | 1GCPYDEK1KZ132899 | 1GCPYDEK1KZ161657 | 1GCPYDEK1KZ155065 | 1GCPYDEK1KZ101717 | 1GCPYDEK1KZ104505; 1GCPYDEK1KZ181892 | 1GCPYDEK1KZ175204 | 1GCPYDEK1KZ175817 |

1GCPYDEK1KZ157768

; 1GCPYDEK1KZ179687 | 1GCPYDEK1KZ180015 | 1GCPYDEK1KZ172996 | 1GCPYDEK1KZ177146; 1GCPYDEK1KZ145992 | 1GCPYDEK1KZ169452 | 1GCPYDEK1KZ132305 | 1GCPYDEK1KZ142350 | 1GCPYDEK1KZ156510 | 1GCPYDEK1KZ155504 | 1GCPYDEK1KZ162453 | 1GCPYDEK1KZ174649; 1GCPYDEK1KZ103144 | 1GCPYDEK1KZ167989 | 1GCPYDEK1KZ119263 | 1GCPYDEK1KZ171539; 1GCPYDEK1KZ199535 | 1GCPYDEK1KZ141540; 1GCPYDEK1KZ155115; 1GCPYDEK1KZ128724; 1GCPYDEK1KZ196389 | 1GCPYDEK1KZ157155; 1GCPYDEK1KZ136368 | 1GCPYDEK1KZ127220 | 1GCPYDEK1KZ149847 | 1GCPYDEK1KZ153140; 1GCPYDEK1KZ187109 | 1GCPYDEK1KZ109171 | 1GCPYDEK1KZ101023 | 1GCPYDEK1KZ120753

1GCPYDEK1KZ182766; 1GCPYDEK1KZ146625 | 1GCPYDEK1KZ197025; 1GCPYDEK1KZ137665 | 1GCPYDEK1KZ157317 | 1GCPYDEK1KZ161867 | 1GCPYDEK1KZ159620 | 1GCPYDEK1KZ145958 | 1GCPYDEK1KZ177325; 1GCPYDEK1KZ191516; 1GCPYDEK1KZ118727

1GCPYDEK1KZ177213; 1GCPYDEK1KZ103788 | 1GCPYDEK1KZ160931 | 1GCPYDEK1KZ144745 | 1GCPYDEK1KZ193699; 1GCPYDEK1KZ110417 | 1GCPYDEK1KZ163375; 1GCPYDEK1KZ111485 | 1GCPYDEK1KZ162498; 1GCPYDEK1KZ143658; 1GCPYDEK1KZ124804; 1GCPYDEK1KZ193606 | 1GCPYDEK1KZ149248 | 1GCPYDEK1KZ132577 | 1GCPYDEK1KZ107081 | 1GCPYDEK1KZ120459 | 1GCPYDEK1KZ196490 | 1GCPYDEK1KZ160704; 1GCPYDEK1KZ132367; 1GCPYDEK1KZ164512; 1GCPYDEK1KZ176305 | 1GCPYDEK1KZ171363 | 1GCPYDEK1KZ182704; 1GCPYDEK1KZ126875 | 1GCPYDEK1KZ158807; 1GCPYDEK1KZ126374

1GCPYDEK1KZ141389 | 1GCPYDEK1KZ186798 | 1GCPYDEK1KZ178202 | 1GCPYDEK1KZ144986 | 1GCPYDEK1KZ146026 | 1GCPYDEK1KZ192701 | 1GCPYDEK1KZ173937; 1GCPYDEK1KZ123944 | 1GCPYDEK1KZ163957; 1GCPYDEK1KZ198076; 1GCPYDEK1KZ191449

1GCPYDEK1KZ109865; 1GCPYDEK1KZ142560 | 1GCPYDEK1KZ191046 | 1GCPYDEK1KZ136242 | 1GCPYDEK1KZ164400; 1GCPYDEK1KZ194948 | 1GCPYDEK1KZ117352 | 1GCPYDEK1KZ180788 | 1GCPYDEK1KZ129498 | 1GCPYDEK1KZ141831 | 1GCPYDEK1KZ180645; 1GCPYDEK1KZ157558; 1GCPYDEK1KZ112216 | 1GCPYDEK1KZ121868; 1GCPYDEK1KZ128335; 1GCPYDEK1KZ115455 | 1GCPYDEK1KZ149489; 1GCPYDEK1KZ129646 | 1GCPYDEK1KZ153042 | 1GCPYDEK1KZ151775; 1GCPYDEK1KZ158872 | 1GCPYDEK1KZ172822 | 1GCPYDEK1KZ151968

1GCPYDEK1KZ196019 | 1GCPYDEK1KZ174697 | 1GCPYDEK1KZ190690 | 1GCPYDEK1KZ140159 | 1GCPYDEK1KZ175347; 1GCPYDEK1KZ110059; 1GCPYDEK1KZ125192; 1GCPYDEK1KZ109610 | 1GCPYDEK1KZ195808 | 1GCPYDEK1KZ131610 | 1GCPYDEK1KZ145507 | 1GCPYDEK1KZ131221; 1GCPYDEK1KZ119943; 1GCPYDEK1KZ158421 | 1GCPYDEK1KZ123698 | 1GCPYDEK1KZ106934; 1GCPYDEK1KZ176384 | 1GCPYDEK1KZ177440 | 1GCPYDEK1KZ199924 | 1GCPYDEK1KZ117058 | 1GCPYDEK1KZ172318; 1GCPYDEK1KZ152425; 1GCPYDEK1KZ184047; 1GCPYDEK1KZ140419 |

1GCPYDEK1KZ182914

| 1GCPYDEK1KZ135723 | 1GCPYDEK1KZ150660 | 1GCPYDEK1KZ181374 |

1GCPYDEK1KZ132403

| 1GCPYDEK1KZ154742 |

1GCPYDEK1KZ179947

| 1GCPYDEK1KZ104942 | 1GCPYDEK1KZ169998 | 1GCPYDEK1KZ104455 | 1GCPYDEK1KZ161478 | 1GCPYDEK1KZ139187 | 1GCPYDEK1KZ120557 | 1GCPYDEK1KZ149797

1GCPYDEK1KZ130487

1GCPYDEK1KZ183271; 1GCPYDEK1KZ155146; 1GCPYDEK1KZ162016; 1GCPYDEK1KZ168527 | 1GCPYDEK1KZ198191;

1GCPYDEK1KZ196263

| 1GCPYDEK1KZ178281 | 1GCPYDEK1KZ135656; 1GCPYDEK1KZ138072; 1GCPYDEK1KZ158449 | 1GCPYDEK1KZ181889 | 1GCPYDEK1KZ140310; 1GCPYDEK1KZ154966

1GCPYDEK1KZ114886 | 1GCPYDEK1KZ195095 | 1GCPYDEK1KZ112703; 1GCPYDEK1KZ184985 | 1GCPYDEK1KZ153560 | 1GCPYDEK1KZ123376 | 1GCPYDEK1KZ149525 | 1GCPYDEK1KZ118128 | 1GCPYDEK1KZ133731; 1GCPYDEK1KZ179043 | 1GCPYDEK1KZ179012; 1GCPYDEK1KZ193668 | 1GCPYDEK1KZ153218; 1GCPYDEK1KZ194268 | 1GCPYDEK1KZ132370 | 1GCPYDEK1KZ169841; 1GCPYDEK1KZ102298 | 1GCPYDEK1KZ194612 | 1GCPYDEK1KZ110501; 1GCPYDEK1KZ130201 | 1GCPYDEK1KZ162727 | 1GCPYDEK1KZ125158

1GCPYDEK1KZ137164 | 1GCPYDEK1KZ109543 | 1GCPYDEK1KZ112524 | 1GCPYDEK1KZ136788; 1GCPYDEK1KZ169189; 1GCPYDEK1KZ167457 | 1GCPYDEK1KZ126133; 1GCPYDEK1KZ170892 | 1GCPYDEK1KZ123345; 1GCPYDEK1KZ121692 | 1GCPYDEK1KZ144969 | 1GCPYDEK1KZ121661 | 1GCPYDEK1KZ179723 | 1GCPYDEK1KZ184386

1GCPYDEK1KZ151047; 1GCPYDEK1KZ162212 | 1GCPYDEK1KZ164414 | 1GCPYDEK1KZ140680; 1GCPYDEK1KZ150061 | 1GCPYDEK1KZ116377 | 1GCPYDEK1KZ142333; 1GCPYDEK1KZ130912 | 1GCPYDEK1KZ107310; 1GCPYDEK1KZ158063; 1GCPYDEK1KZ174750

1GCPYDEK1KZ130893 | 1GCPYDEK1KZ144079 | 1GCPYDEK1KZ145250 | 1GCPYDEK1KZ120607; 1GCPYDEK1KZ111731 | 1GCPYDEK1KZ135642; 1GCPYDEK1KZ193475 | 1GCPYDEK1KZ188311; 1GCPYDEK1KZ122714; 1GCPYDEK1KZ138542 | 1GCPYDEK1KZ175025 | 1GCPYDEK1KZ132725 | 1GCPYDEK1KZ162856; 1GCPYDEK1KZ123099 | 1GCPYDEK1KZ133874 | 1GCPYDEK1KZ146317; 1GCPYDEK1KZ108313; 1GCPYDEK1KZ126231 | 1GCPYDEK1KZ171847 | 1GCPYDEK1KZ149363

1GCPYDEK1KZ150495; 1GCPYDEK1KZ145295; 1GCPYDEK1KZ185747 | 1GCPYDEK1KZ108196 | 1GCPYDEK1KZ113981; 1GCPYDEK1KZ180273 | 1GCPYDEK1KZ131977 | 1GCPYDEK1KZ150318; 1GCPYDEK1KZ159018; 1GCPYDEK1KZ194870; 1GCPYDEK1KZ197087; 1GCPYDEK1KZ137861 | 1GCPYDEK1KZ128691; 1GCPYDEK1KZ189068; 1GCPYDEK1KZ186431 | 1GCPYDEK1KZ150092 | 1GCPYDEK1KZ106058 | 1GCPYDEK1KZ153171 | 1GCPYDEK1KZ197333 | 1GCPYDEK1KZ100180 | 1GCPYDEK1KZ184307 | 1GCPYDEK1KZ115651; 1GCPYDEK1KZ144504 | 1GCPYDEK1KZ124463

1GCPYDEK1KZ112720; 1GCPYDEK1KZ141084 | 1GCPYDEK1KZ105184 | 1GCPYDEK1KZ161061 | 1GCPYDEK1KZ154434; 1GCPYDEK1KZ134667 | 1GCPYDEK1KZ103368 | 1GCPYDEK1KZ129534 | 1GCPYDEK1KZ130361 | 1GCPYDEK1KZ176160 | 1GCPYDEK1KZ111020 | 1GCPYDEK1KZ182413 | 1GCPYDEK1KZ104293 | 1GCPYDEK1KZ118923 | 1GCPYDEK1KZ150688 | 1GCPYDEK1KZ153008 | 1GCPYDEK1KZ114774 | 1GCPYDEK1KZ157611; 1GCPYDEK1KZ128559 | 1GCPYDEK1KZ164610 | 1GCPYDEK1KZ113074 | 1GCPYDEK1KZ156491 | 1GCPYDEK1KZ190012 | 1GCPYDEK1KZ168365; 1GCPYDEK1KZ141862 | 1GCPYDEK1KZ112023; 1GCPYDEK1KZ198739 | 1GCPYDEK1KZ112913 | 1GCPYDEK1KZ119909 | 1GCPYDEK1KZ157799

1GCPYDEK1KZ129100

1GCPYDEK1KZ130568; 1GCPYDEK1KZ112412

1GCPYDEK1KZ167135; 1GCPYDEK1KZ124544 | 1GCPYDEK1KZ169953 | 1GCPYDEK1KZ102138 | 1GCPYDEK1KZ147631; 1GCPYDEK1KZ143756 | 1GCPYDEK1KZ191273 | 1GCPYDEK1KZ151663; 1GCPYDEK1KZ164039; 1GCPYDEK1KZ117965 | 1GCPYDEK1KZ115858 | 1GCPYDEK1KZ112054

1GCPYDEK1KZ114533 | 1GCPYDEK1KZ119165; 1GCPYDEK1KZ125564; 1GCPYDEK1KZ161237 | 1GCPYDEK1KZ135964 | 1GCPYDEK1KZ160606 | 1GCPYDEK1KZ144065

1GCPYDEK1KZ151890; 1GCPYDEK1KZ138038 | 1GCPYDEK1KZ167507 | 1GCPYDEK1KZ166762 | 1GCPYDEK1KZ182136 | 1GCPYDEK1KZ105220 | 1GCPYDEK1KZ140064 | 1GCPYDEK1KZ113771 | 1GCPYDEK1KZ105945 | 1GCPYDEK1KZ133471 | 1GCPYDEK1KZ117044 | 1GCPYDEK1KZ109042 | 1GCPYDEK1KZ143224 | 1GCPYDEK1KZ131347 | 1GCPYDEK1KZ120364 | 1GCPYDEK1KZ113902 | 1GCPYDEK1KZ153297; 1GCPYDEK1KZ195355; 1GCPYDEK1KZ124768 |

1GCPYDEK1KZ172772

| 1GCPYDEK1KZ194724; 1GCPYDEK1KZ161965 | 1GCPYDEK1KZ130540

1GCPYDEK1KZ173212 | 1GCPYDEK1KZ178183; 1GCPYDEK1KZ112751 | 1GCPYDEK1KZ121403 | 1GCPYDEK1KZ187126 | 1GCPYDEK1KZ166552 | 1GCPYDEK1KZ183707 | 1GCPYDEK1KZ139755 | 1GCPYDEK1KZ145684; 1GCPYDEK1KZ193847 | 1GCPYDEK1KZ102401 | 1GCPYDEK1KZ105170; 1GCPYDEK1KZ173100 | 1GCPYDEK1KZ199518; 1GCPYDEK1KZ137357 | 1GCPYDEK1KZ117769; 1GCPYDEK1KZ136872 | 1GCPYDEK1KZ127590

1GCPYDEK1KZ141568 | 1GCPYDEK1KZ183559

1GCPYDEK1KZ104522 | 1GCPYDEK1KZ140257; 1GCPYDEK1KZ134152 | 1GCPYDEK1KZ181469; 1GCPYDEK1KZ157074; 1GCPYDEK1KZ159648 | 1GCPYDEK1KZ188986; 1GCPYDEK1KZ195405; 1GCPYDEK1KZ198403; 1GCPYDEK1KZ166258 | 1GCPYDEK1KZ173873; 1GCPYDEK1KZ100017 | 1GCPYDEK1KZ137102 | 1GCPYDEK1KZ110854; 1GCPYDEK1KZ194304 | 1GCPYDEK1KZ152747 | 1GCPYDEK1KZ140761 | 1GCPYDEK1KZ103242 | 1GCPYDEK1KZ194366 | 1GCPYDEK1KZ119036 | 1GCPYDEK1KZ153316 | 1GCPYDEK1KZ125046

1GCPYDEK1KZ174232

1GCPYDEK1KZ102415 | 1GCPYDEK1KZ189488

1GCPYDEK1KZ153722

| 1GCPYDEK1KZ162713 | 1GCPYDEK1KZ119005; 1GCPYDEK1KZ143689 | 1GCPYDEK1KZ133387; 1GCPYDEK1KZ130327 | 1GCPYDEK1KZ168866; 1GCPYDEK1KZ122065 | 1GCPYDEK1KZ172125; 1GCPYDEK1KZ177423 | 1GCPYDEK1KZ199048; 1GCPYDEK1KZ126729 | 1GCPYDEK1KZ124866 | 1GCPYDEK1KZ174117 | 1GCPYDEK1KZ195775 | 1GCPYDEK1KZ170276; 1GCPYDEK1KZ183349 | 1GCPYDEK1KZ174893 | 1GCPYDEK1KZ144793; 1GCPYDEK1KZ152635

1GCPYDEK1KZ182475; 1GCPYDEK1KZ130411 | 1GCPYDEK1KZ105105; 1GCPYDEK1KZ100700 | 1GCPYDEK1KZ167975; 1GCPYDEK1KZ172979; 1GCPYDEK1KZ127265 | 1GCPYDEK1KZ104231; 1GCPYDEK1KZ130098 | 1GCPYDEK1KZ198790; 1GCPYDEK1KZ154451 | 1GCPYDEK1KZ185991; 1GCPYDEK1KZ148259 | 1GCPYDEK1KZ171069 | 1GCPYDEK1KZ157429 | 1GCPYDEK1KZ132322; 1GCPYDEK1KZ162095 | 1GCPYDEK1KZ184131 | 1GCPYDEK1KZ171816 | 1GCPYDEK1KZ183643

1GCPYDEK1KZ154319; 1GCPYDEK1KZ172724 | 1GCPYDEK1KZ199745; 1GCPYDEK1KZ157124; 1GCPYDEK1KZ132630 | 1GCPYDEK1KZ179589; 1GCPYDEK1KZ173856 | 1GCPYDEK1KZ118419 | 1GCPYDEK1KZ192486 | 1GCPYDEK1KZ136371 | 1GCPYDEK1KZ119568 | 1GCPYDEK1KZ192357 | 1GCPYDEK1KZ112992 | 1GCPYDEK1KZ181973; 1GCPYDEK1KZ189426; 1GCPYDEK1KZ194464 | 1GCPYDEK1KZ157320; 1GCPYDEK1KZ136287 | 1GCPYDEK1KZ186106; 1GCPYDEK1KZ131574 | 1GCPYDEK1KZ189233 | 1GCPYDEK1KZ133373 | 1GCPYDEK1KZ139156 | 1GCPYDEK1KZ115777 | 1GCPYDEK1KZ157589; 1GCPYDEK1KZ138184; 1GCPYDEK1KZ149380 | 1GCPYDEK1KZ192259 | 1GCPYDEK1KZ172867 | 1GCPYDEK1KZ104603 | 1GCPYDEK1KZ183593 | 1GCPYDEK1KZ106285; 1GCPYDEK1KZ139996; 1GCPYDEK1KZ111356; 1GCPYDEK1KZ161738; 1GCPYDEK1KZ132126 | 1GCPYDEK1KZ177812 | 1GCPYDEK1KZ197963 | 1GCPYDEK1KZ157401 | 1GCPYDEK1KZ139254; 1GCPYDEK1KZ120428 | 1GCPYDEK1KZ146687 | 1GCPYDEK1KZ127606 | 1GCPYDEK1KZ125080 | 1GCPYDEK1KZ153574 | 1GCPYDEK1KZ151551; 1GCPYDEK1KZ174487 | 1GCPYDEK1KZ188972; 1GCPYDEK1KZ112264 | 1GCPYDEK1KZ172089;

1GCPYDEK1KZ148603

| 1GCPYDEK1KZ182797; 1GCPYDEK1KZ159729; 1GCPYDEK1KZ173260 | 1GCPYDEK1KZ105783

1GCPYDEK1KZ154028; 1GCPYDEK1KZ187000 |

1GCPYDEK1KZ104634

| 1GCPYDEK1KZ120509; 1GCPYDEK1KZ192536 | 1GCPYDEK1KZ174554; 1GCPYDEK1KZ121188 | 1GCPYDEK1KZ137620 | 1GCPYDEK1KZ155132; 1GCPYDEK1KZ171430 | 1GCPYDEK1KZ130618 | 1GCPYDEK1KZ138749; 1GCPYDEK1KZ197431 | 1GCPYDEK1KZ199857 | 1GCPYDEK1KZ116931 | 1GCPYDEK1KZ146124; 1GCPYDEK1KZ177258 | 1GCPYDEK1KZ109381; 1GCPYDEK1KZ115147 | 1GCPYDEK1KZ164574; 1GCPYDEK1KZ159441; 1GCPYDEK1KZ145149; 1GCPYDEK1KZ139982; 1GCPYDEK1KZ187059 | 1GCPYDEK1KZ149461 | 1GCPYDEK1KZ174215 | 1GCPYDEK1KZ115522

1GCPYDEK1KZ121238 | 1GCPYDEK1KZ155051 | 1GCPYDEK1KZ168267

1GCPYDEK1KZ117223; 1GCPYDEK1KZ113401; 1GCPYDEK1KZ104018 | 1GCPYDEK1KZ197915; 1GCPYDEK1KZ110465 | 1GCPYDEK1KZ166017 | 1GCPYDEK1KZ147404; 1GCPYDEK1KZ164493 | 1GCPYDEK1KZ142669

1GCPYDEK1KZ196313 | 1GCPYDEK1KZ131090 | 1GCPYDEK1KZ169645 | 1GCPYDEK1KZ143790; 1GCPYDEK1KZ129713; 1GCPYDEK1KZ182119 |

1GCPYDEK1KZ175302

| 1GCPYDEK1KZ105055; 1GCPYDEK1KZ117075; 1GCPYDEK1KZ136192; 1GCPYDEK1KZ114113 | 1GCPYDEK1KZ106464 | 1GCPYDEK1KZ191001

1GCPYDEK1KZ138895; 1GCPYDEK1KZ155244 | 1GCPYDEK1KZ192746

1GCPYDEK1KZ146088

1GCPYDEK1KZ155860 | 1GCPYDEK1KZ185232 | 1GCPYDEK1KZ136452

1GCPYDEK1KZ158886 | 1GCPYDEK1KZ125516 | 1GCPYDEK1KZ159195 | 1GCPYDEK1KZ183237 | 1GCPYDEK1KZ164378 | 1GCPYDEK1KZ176630 | 1GCPYDEK1KZ133177; 1GCPYDEK1KZ198952 | 1GCPYDEK1KZ195694

1GCPYDEK1KZ193735 | 1GCPYDEK1KZ197283 | 1GCPYDEK1KZ106206

1GCPYDEK1KZ188969 | 1GCPYDEK1KZ136869; 1GCPYDEK1KZ154692

1GCPYDEK1KZ116976 | 1GCPYDEK1KZ186638 | 1GCPYDEK1KZ136838 | 1GCPYDEK1KZ170438; 1GCPYDEK1KZ108439; 1GCPYDEK1KZ132000; 1GCPYDEK1KZ168348; 1GCPYDEK1KZ179737; 1GCPYDEK1KZ184694 | 1GCPYDEK1KZ114743 | 1GCPYDEK1KZ123586 | 1GCPYDEK1KZ134698; 1GCPYDEK1KZ124205; 1GCPYDEK1KZ173601 | 1GCPYDEK1KZ195839 | 1GCPYDEK1KZ118792

1GCPYDEK1KZ101295; 1GCPYDEK1KZ118209 | 1GCPYDEK1KZ194190

1GCPYDEK1KZ167085 | 1GCPYDEK1KZ143398; 1GCPYDEK1KZ120056; 1GCPYDEK1KZ117836; 1GCPYDEK1KZ138332; 1GCPYDEK1KZ124141; 1GCPYDEK1KZ129050; 1GCPYDEK1KZ132398 | 1GCPYDEK1KZ176658; 1GCPYDEK1KZ132868; 1GCPYDEK1KZ119067 | 1GCPYDEK1KZ133325 | 1GCPYDEK1KZ182086 | 1GCPYDEK1KZ161822 | 1GCPYDEK1KZ101815; 1GCPYDEK1KZ143661 | 1GCPYDEK1KZ195629 | 1GCPYDEK1KZ187935 | 1GCPYDEK1KZ172268 | 1GCPYDEK1KZ189331; 1GCPYDEK1KZ199969 | 1GCPYDEK1KZ128660 | 1GCPYDEK1KZ184128 | 1GCPYDEK1KZ119540 | 1GCPYDEK1KZ170052 | 1GCPYDEK1KZ130876; 1GCPYDEK1KZ112121; 1GCPYDEK1KZ143837; 1GCPYDEK1KZ108697; 1GCPYDEK1KZ105623 | 1GCPYDEK1KZ190849 | 1GCPYDEK1KZ153347 | 1GCPYDEK1KZ138802 | 1GCPYDEK1KZ176899 | 1GCPYDEK1KZ124379; 1GCPYDEK1KZ126925 | 1GCPYDEK1KZ150416 | 1GCPYDEK1KZ145054; 1GCPYDEK1KZ104312 | 1GCPYDEK1KZ141313; 1GCPYDEK1KZ157723 | 1GCPYDEK1KZ177681 | 1GCPYDEK1KZ149007 | 1GCPYDEK1KZ108165 | 1GCPYDEK1KZ114824; 1GCPYDEK1KZ148133; 1GCPYDEK1KZ126004 | 1GCPYDEK1KZ113592; 1GCPYDEK1KZ140369 | 1GCPYDEK1KZ105315; 1GCPYDEK1KZ113642 |

1GCPYDEK1KZ180970

; 1GCPYDEK1KZ113186 | 1GCPYDEK1KZ180225; 1GCPYDEK1KZ158323 | 1GCPYDEK1KZ197302 | 1GCPYDEK1KZ188504 | 1GCPYDEK1KZ114371 | 1GCPYDEK1KZ126326 | 1GCPYDEK1KZ161206 | 1GCPYDEK1KZ185506 | 1GCPYDEK1KZ158533; 1GCPYDEK1KZ159035 | 1GCPYDEK1KZ125743 | 1GCPYDEK1KZ109090 | 1GCPYDEK1KZ100485 | 1GCPYDEK1KZ129288 | 1GCPYDEK1KZ136628; 1GCPYDEK1KZ159911 | 1GCPYDEK1KZ147502; 1GCPYDEK1KZ133809; 1GCPYDEK1KZ135124 | 1GCPYDEK1KZ139366 | 1GCPYDEK1KZ160069; 1GCPYDEK1KZ103208; 1GCPYDEK1KZ183996 | 1GCPYDEK1KZ126410 | 1GCPYDEK1KZ176367; 1GCPYDEK1KZ120333; 1GCPYDEK1KZ110823; 1GCPYDEK1KZ111017; 1GCPYDEK1KZ195209 | 1GCPYDEK1KZ103449 | 1GCPYDEK1KZ125385; 1GCPYDEK1KZ155583

1GCPYDEK1KZ167488 | 1GCPYDEK1KZ190642

1GCPYDEK1KZ113317 | 1GCPYDEK1KZ112491 | 1GCPYDEK1KZ127122 | 1GCPYDEK1KZ137732; 1GCPYDEK1KZ169774; 1GCPYDEK1KZ197753 | 1GCPYDEK1KZ113169 | 1GCPYDEK1KZ124012 | 1GCPYDEK1KZ106660; 1GCPYDEK1KZ135866 | 1GCPYDEK1KZ133616 | 1GCPYDEK1KZ148732 | 1GCPYDEK1KZ138248; 1GCPYDEK1KZ151596 | 1GCPYDEK1KZ110997 | 1GCPYDEK1KZ122955

1GCPYDEK1KZ172013 | 1GCPYDEK1KZ183304 | 1GCPYDEK1KZ105752 | 1GCPYDEK1KZ178376 | 1GCPYDEK1KZ109462 | 1GCPYDEK1KZ153459 | 1GCPYDEK1KZ199020; 1GCPYDEK1KZ192665 | 1GCPYDEK1KZ105699; 1GCPYDEK1KZ116217 | 1GCPYDEK1KZ101037 | 1GCPYDEK1KZ130196

1GCPYDEK1KZ142476 | 1GCPYDEK1KZ131171

1GCPYDEK1KZ157432 | 1GCPYDEK1KZ123409; 1GCPYDEK1KZ118601 | 1GCPYDEK1KZ185814; 1GCPYDEK1KZ196425; 1GCPYDEK1KZ111373 | 1GCPYDEK1KZ116508

1GCPYDEK1KZ132112; 1GCPYDEK1KZ110918; 1GCPYDEK1KZ162629 | 1GCPYDEK1KZ116718; 1GCPYDEK1KZ145264 | 1GCPYDEK1KZ161951; 1GCPYDEK1KZ167409 | 1GCPYDEK1KZ181603; 1GCPYDEK1KZ106187 | 1GCPYDEK1KZ101703; 1GCPYDEK1KZ135639 | 1GCPYDEK1KZ141585; 1GCPYDEK1KZ154305; 1GCPYDEK1KZ122101 | 1GCPYDEK1KZ113608 | 1GCPYDEK1KZ119473 | 1GCPYDEK1KZ173162

1GCPYDEK1KZ102835 | 1GCPYDEK1KZ146141 | 1GCPYDEK1KZ126780 | 1GCPYDEK1KZ115701 | 1GCPYDEK1KZ134426 | 1GCPYDEK1KZ169564; 1GCPYDEK1KZ189071; 1GCPYDEK1KZ135222

1GCPYDEK1KZ178006 | 1GCPYDEK1KZ106769

1GCPYDEK1KZ124799; 1GCPYDEK1KZ187983 | 1GCPYDEK1KZ195212 | 1GCPYDEK1KZ154076

1GCPYDEK1KZ117903 | 1GCPYDEK1KZ112670; 1GCPYDEK1KZ151601; 1GCPYDEK1KZ185697; 1GCPYDEK1KZ183934 | 1GCPYDEK1KZ157110 | 1GCPYDEK1KZ131512 | 1GCPYDEK1KZ194271 | 1GCPYDEK1KZ176711 | 1GCPYDEK1KZ119683; 1GCPYDEK1KZ116590 | 1GCPYDEK1KZ110322 | 1GCPYDEK1KZ107159; 1GCPYDEK1KZ153882; 1GCPYDEK1KZ197042

1GCPYDEK1KZ182962; 1GCPYDEK1KZ192942 | 1GCPYDEK1KZ198238 | 1GCPYDEK1KZ115276; 1GCPYDEK1KZ101460 | 1GCPYDEK1KZ150240 | 1GCPYDEK1KZ133468 | 1GCPYDEK1KZ112247; 1GCPYDEK1KZ190995 | 1GCPYDEK1KZ150612 | 1GCPYDEK1KZ132238 | 1GCPYDEK1KZ166566 | 1GCPYDEK1KZ180368; 1GCPYDEK1KZ199079 | 1GCPYDEK1KZ128786 | 1GCPYDEK1KZ126584 | 1GCPYDEK1KZ116735; 1GCPYDEK1KZ188633 | 1GCPYDEK1KZ137696

1GCPYDEK1KZ144941

1GCPYDEK1KZ187594 | 1GCPYDEK1KZ102527

1GCPYDEK1KZ158208 | 1GCPYDEK1KZ149718 | 1GCPYDEK1KZ184677 | 1GCPYDEK1KZ197820 | 1GCPYDEK1KZ179172 | 1GCPYDEK1KZ199910; 1GCPYDEK1KZ133440 | 1GCPYDEK1KZ131316; 1GCPYDEK1KZ170973 | 1GCPYDEK1KZ178118; 1GCPYDEK1KZ135334 | 1GCPYDEK1KZ108229 | 1GCPYDEK1KZ149508; 1GCPYDEK1KZ158273; 1GCPYDEK1KZ130859 | 1GCPYDEK1KZ170259 | 1GCPYDEK1KZ196344 | 1GCPYDEK1KZ139335 | 1GCPYDEK1KZ166647 | 1GCPYDEK1KZ180032 | 1GCPYDEK1KZ115441;

1GCPYDEK1KZ1351551GCPYDEK1KZ134975 | 1GCPYDEK1KZ156863 | 1GCPYDEK1KZ115021 | 1GCPYDEK1KZ144485 | 1GCPYDEK1KZ136550

1GCPYDEK1KZ126066 | 1GCPYDEK1KZ145488 | 1GCPYDEK1KZ199762 | 1GCPYDEK1KZ182623; 1GCPYDEK1KZ175400 | 1GCPYDEK1KZ141926 | 1GCPYDEK1KZ179611; 1GCPYDEK1KZ106397 | 1GCPYDEK1KZ173341 | 1GCPYDEK1KZ147788 | 1GCPYDEK1KZ154756; 1GCPYDEK1KZ124754; 1GCPYDEK1KZ117271; 1GCPYDEK1KZ181066; 1GCPYDEK1KZ187269; 1GCPYDEK1KZ177177; 1GCPYDEK1KZ125810 | 1GCPYDEK1KZ121790

1GCPYDEK1KZ157012; 1GCPYDEK1KZ100969; 1GCPYDEK1KZ181777 | 1GCPYDEK1KZ156197; 1GCPYDEK1KZ157088 | 1GCPYDEK1KZ100731 | 1GCPYDEK1KZ126245 | 1GCPYDEK1KZ140579 | 1GCPYDEK1KZ180998 | 1GCPYDEK1KZ150836 | 1GCPYDEK1KZ177695 | 1GCPYDEK1KZ108988 | 1GCPYDEK1KZ172478; 1GCPYDEK1KZ168320 | 1GCPYDEK1KZ103421; 1GCPYDEK1KZ148598; 1GCPYDEK1KZ185568; 1GCPYDEK1KZ159133; 1GCPYDEK1KZ137195 | 1GCPYDEK1KZ199356; 1GCPYDEK1KZ139304 | 1GCPYDEK1KZ114063; 1GCPYDEK1KZ185926 | 1GCPYDEK1KZ184100 | 1GCPYDEK1KZ114385 | 1GCPYDEK1KZ109526 | 1GCPYDEK1KZ134118 | 1GCPYDEK1KZ125709

1GCPYDEK1KZ155826; 1GCPYDEK1KZ170097 | 1GCPYDEK1KZ191970; 1GCPYDEK1KZ173159 | 1GCPYDEK1KZ133938 | 1GCPYDEK1KZ180466 | 1GCPYDEK1KZ157933 | 1GCPYDEK1KZ120770

1GCPYDEK1KZ107291 | 1GCPYDEK1KZ104746 | 1GCPYDEK1KZ128142 | 1GCPYDEK1KZ148651; 1GCPYDEK1KZ189815 | 1GCPYDEK1KZ174120 | 1GCPYDEK1KZ147340 | 1GCPYDEK1KZ140811 | 1GCPYDEK1KZ130635 | 1GCPYDEK1KZ177955 | 1GCPYDEK1KZ152473 | 1GCPYDEK1KZ195131 | 1GCPYDEK1KZ131946 | 1GCPYDEK1KZ154448 | 1GCPYDEK1KZ122793 | 1GCPYDEK1KZ102043 | 1GCPYDEK1KZ120798 | 1GCPYDEK1KZ147550; 1GCPYDEK1KZ148553 | 1GCPYDEK1KZ179642 | 1GCPYDEK1KZ149976 | 1GCPYDEK1KZ108246

1GCPYDEK1KZ180936 | 1GCPYDEK1KZ102270 | 1GCPYDEK1KZ185683; 1GCPYDEK1KZ188387 | 1GCPYDEK1KZ146852

1GCPYDEK1KZ176370; 1GCPYDEK1KZ159598 | 1GCPYDEK1KZ160895; 1GCPYDEK1KZ169838; 1GCPYDEK1KZ132756 | 1GCPYDEK1KZ114936 | 1GCPYDEK1KZ171668 | 1GCPYDEK1KZ106108 | 1GCPYDEK1KZ142574 | 1GCPYDEK1KZ153252 | 1GCPYDEK1KZ176904 | 1GCPYDEK1KZ168494 | 1GCPYDEK1KZ103922 | 1GCPYDEK1KZ105766 | 1GCPYDEK1KZ151341 | 1GCPYDEK1KZ128299 | 1GCPYDEK1KZ116945 | 1GCPYDEK1KZ137391

1GCPYDEK1KZ100776; 1GCPYDEK1KZ170374 | 1GCPYDEK1KZ163991 | 1GCPYDEK1KZ188616; 1GCPYDEK1KZ125452 | 1GCPYDEK1KZ170505

1GCPYDEK1KZ190558; 1GCPYDEK1KZ197316 | 1GCPYDEK1KZ169418; 1GCPYDEK1KZ199891; 1GCPYDEK1KZ194173; 1GCPYDEK1KZ109347 | 1GCPYDEK1KZ119196 | 1GCPYDEK1KZ119117; 1GCPYDEK1KZ158399; 1GCPYDEK1KZ152165 | 1GCPYDEK1KZ152067 | 1GCPYDEK1KZ122275 | 1GCPYDEK1KZ143370; 1GCPYDEK1KZ102334 | 1GCPYDEK1KZ174067 | 1GCPYDEK1KZ169175; 1GCPYDEK1KZ131560 | 1GCPYDEK1KZ188082 | 1GCPYDEK1KZ149010 | 1GCPYDEK1KZ116105 | 1GCPYDEK1KZ173677; 1GCPYDEK1KZ189295; 1GCPYDEK1KZ104469 | 1GCPYDEK1KZ165627 | 1GCPYDEK1KZ177048 | 1GCPYDEK1KZ129730 | 1GCPYDEK1KZ153543; 1GCPYDEK1KZ147824 | 1GCPYDEK1KZ113124 | 1GCPYDEK1KZ111972; 1GCPYDEK1KZ165160; 1GCPYDEK1KZ142607 | 1GCPYDEK1KZ198000 |

1GCPYDEK1KZ121062

| 1GCPYDEK1KZ147418 | 1GCPYDEK1KZ177468; 1GCPYDEK1KZ187479 | 1GCPYDEK1KZ121675; 1GCPYDEK1KZ196523 | 1GCPYDEK1KZ182587 | 1GCPYDEK1KZ174439 | 1GCPYDEK1KZ198689 | 1GCPYDEK1KZ128187; 1GCPYDEK1KZ198756; 1GCPYDEK1KZ173386; 1GCPYDEK1KZ172352 | 1GCPYDEK1KZ150044 | 1GCPYDEK1KZ106030; 1GCPYDEK1KZ180659

1GCPYDEK1KZ105749 | 1GCPYDEK1KZ146754; 1GCPYDEK1KZ157138; 1GCPYDEK1KZ157978 | 1GCPYDEK1KZ132451 | 1GCPYDEK1KZ113625; 1GCPYDEK1KZ186364; 1GCPYDEK1KZ144678 | 1GCPYDEK1KZ149265; 1GCPYDEK1KZ153364 | 1GCPYDEK1KZ125290 | 1GCPYDEK1KZ182864 | 1GCPYDEK1KZ187725; 1GCPYDEK1KZ187918 | 1GCPYDEK1KZ176935

1GCPYDEK1KZ195419 | 1GCPYDEK1KZ187711 | 1GCPYDEK1KZ100096 | 1GCPYDEK1KZ187966 | 1GCPYDEK1KZ177115 | 1GCPYDEK1KZ164171; 1GCPYDEK1KZ160413 | 1GCPYDEK1KZ171315 | 1GCPYDEK1KZ134765 | 1GCPYDEK1KZ145071 | 1GCPYDEK1KZ124110; 1GCPYDEK1KZ198448; 1GCPYDEK1KZ130439; 1GCPYDEK1KZ149105 | 1GCPYDEK1KZ133826 | 1GCPYDEK1KZ183965 |

1GCPYDEK1KZ110403

| 1GCPYDEK1KZ128688 | 1GCPYDEK1KZ169029 | 1GCPYDEK1KZ197364; 1GCPYDEK1KZ164347; 1GCPYDEK1KZ184243; 1GCPYDEK1KZ180564 | 1GCPYDEK1KZ133289 | 1GCPYDEK1KZ188843 | 1GCPYDEK1KZ126181; 1GCPYDEK1KZ188440

1GCPYDEK1KZ104410 | 1GCPYDEK1KZ188437 | 1GCPYDEK1KZ163683 | 1GCPYDEK1KZ174019 | 1GCPYDEK1KZ188261 | 1GCPYDEK1KZ116444 | 1GCPYDEK1KZ164834; 1GCPYDEK1KZ158144 | 1GCPYDEK1KZ143238 | 1GCPYDEK1KZ142834 | 1GCPYDEK1KZ173176 | 1GCPYDEK1KZ153414; 1GCPYDEK1KZ121272; 1GCPYDEK1KZ176644 | 1GCPYDEK1KZ173842 | 1GCPYDEK1KZ163523; 1GCPYDEK1KZ129842 | 1GCPYDEK1KZ183111 | 1GCPYDEK1KZ128836; 1GCPYDEK1KZ124527; 1GCPYDEK1KZ160802 | 1GCPYDEK1KZ102821 | 1GCPYDEK1KZ142266 | 1GCPYDEK1KZ160668; 1GCPYDEK1KZ191130 | 1GCPYDEK1KZ122115 | 1GCPYDEK1KZ166020 | 1GCPYDEK1KZ115620 | 1GCPYDEK1KZ148309 | 1GCPYDEK1KZ143854

1GCPYDEK1KZ126214 | 1GCPYDEK1KZ169578 | 1GCPYDEK1KZ179673 | 1GCPYDEK1KZ167264; 1GCPYDEK1KZ178619

1GCPYDEK1KZ116069; 1GCPYDEK1KZ195453; 1GCPYDEK1KZ123300; 1GCPYDEK1KZ142588; 1GCPYDEK1KZ155079

1GCPYDEK1KZ168673 | 1GCPYDEK1KZ158032; 1GCPYDEK1KZ112779 | 1GCPYDEK1KZ156457 | 1GCPYDEK1KZ152697 | 1GCPYDEK1KZ130926 | 1GCPYDEK1KZ141327; 1GCPYDEK1KZ129257 | 1GCPYDEK1KZ117710 | 1GCPYDEK1KZ172884; 1GCPYDEK1KZ163764; 1GCPYDEK1KZ166311 | 1GCPYDEK1KZ179897; 1GCPYDEK1KZ182668 | 1GCPYDEK1KZ157186; 1GCPYDEK1KZ111678 | 1GCPYDEK1KZ120042 | 1GCPYDEK1KZ193301 | 1GCPYDEK1KZ123460 | 1GCPYDEK1KZ192875 | 1GCPYDEK1KZ169970

1GCPYDEK1KZ180810; 1GCPYDEK1KZ101085; 1GCPYDEK1KZ151422; 1GCPYDEK1KZ179544 | 1GCPYDEK1KZ135432 | 1GCPYDEK1KZ189474 | 1GCPYDEK1KZ144325; 1GCPYDEK1KZ168785 | 1GCPYDEK1KZ197686 | 1GCPYDEK1KZ156023 | 1GCPYDEK1KZ198563 | 1GCPYDEK1KZ198840; 1GCPYDEK1KZ133261

1GCPYDEK1KZ106917 | 1GCPYDEK1KZ107453 | 1GCPYDEK1KZ115875; 1GCPYDEK1KZ168124

1GCPYDEK1KZ123006

1GCPYDEK1KZ106366; 1GCPYDEK1KZ181178

1GCPYDEK1KZ154675 |

1GCPYDEK1KZ118730

| 1GCPYDEK1KZ191824 | 1GCPYDEK1KZ198935; 1GCPYDEK1KZ127654 | 1GCPYDEK1KZ176952 | 1GCPYDEK1KZ148925; 1GCPYDEK1KZ158824; 1GCPYDEK1KZ171038; 1GCPYDEK1KZ132420; 1GCPYDEK1KZ169340 | 1GCPYDEK1KZ117979; 1GCPYDEK1KZ145796 | 1GCPYDEK1KZ149573 | 1GCPYDEK1KZ159472 | 1GCPYDEK1KZ140971 | 1GCPYDEK1KZ125970 | 1GCPYDEK1KZ128576 | 1GCPYDEK1KZ146365 | 1GCPYDEK1KZ168706; 1GCPYDEK1KZ159407; 1GCPYDEK1KZ143028 | 1GCPYDEK1KZ160508 | 1GCPYDEK1KZ145670 | 1GCPYDEK1KZ181097 | 1GCPYDEK1KZ114256 | 1GCPYDEK1KZ145572 | 1GCPYDEK1KZ152800 | 1GCPYDEK1KZ117433; 1GCPYDEK1KZ193427; 1GCPYDEK1KZ164381 | 1GCPYDEK1KZ109137 | 1GCPYDEK1KZ188356 | 1GCPYDEK1KZ171380 | 1GCPYDEK1KZ126424; 1GCPYDEK1KZ197901 | 1GCPYDEK1KZ181102

1GCPYDEK1KZ120977 | 1GCPYDEK1KZ148794 | 1GCPYDEK1KZ198255 | 1GCPYDEK1KZ197199; 1GCPYDEK1KZ141523 | 1GCPYDEK1KZ149038; 1GCPYDEK1KZ184811; 1GCPYDEK1KZ140095; 1GCPYDEK1KZ105279 | 1GCPYDEK1KZ172707 | 1GCPYDEK1KZ186865; 1GCPYDEK1KZ169791 | 1GCPYDEK1KZ129503 | 1GCPYDEK1KZ127069 | 1GCPYDEK1KZ155910 | 1GCPYDEK1KZ145944 | 1GCPYDEK1KZ122681

1GCPYDEK1KZ152408

1GCPYDEK1KZ102592 | 1GCPYDEK1KZ142851; 1GCPYDEK1KZ136600; 1GCPYDEK1KZ103158; 1GCPYDEK1KZ153946 | 1GCPYDEK1KZ112782 | 1GCPYDEK1KZ162372

1GCPYDEK1KZ126505 | 1GCPYDEK1KZ116136

1GCPYDEK1KZ130005; 1GCPYDEK1KZ172366 | 1GCPYDEK1KZ107467 | 1GCPYDEK1KZ196022 | 1GCPYDEK1KZ183092 | 1GCPYDEK1KZ184064 | 1GCPYDEK1KZ105914 | 1GCPYDEK1KZ127962

1GCPYDEK1KZ196084 | 1GCPYDEK1KZ168379 | 1GCPYDEK1KZ127413; 1GCPYDEK1KZ181035 | 1GCPYDEK1KZ120915 | 1GCPYDEK1KZ114502; 1GCPYDEK1KZ176112 | 1GCPYDEK1KZ166700

1GCPYDEK1KZ100874 | 1GCPYDEK1KZ142526 | 1GCPYDEK1KZ114015 | 1GCPYDEK1KZ138668 | 1GCPYDEK1KZ135589; 1GCPYDEK1KZ182458 | 1GCPYDEK1KZ177079; 1GCPYDEK1KZ138167 | 1GCPYDEK1KZ189555; 1GCPYDEK1KZ151372

1GCPYDEK1KZ127038 | 1GCPYDEK1KZ170956 | 1GCPYDEK1KZ117755 | 1GCPYDEK1KZ159181 | 1GCPYDEK1KZ169449 | 1GCPYDEK1KZ108506

1GCPYDEK1KZ113575

1GCPYDEK1KZ186123; 1GCPYDEK1KZ108716 |