WA1VCAFP1GA1…

Audi

Sq5

WA1VCAFP1GA187657 | WA1VCAFP1GA171698 | WA1VCAFP1GA119620; WA1VCAFP1GA197508; WA1VCAFP1GA175668

WA1VCAFP1GA129788 | WA1VCAFP1GA141374 | WA1VCAFP1GA164007; WA1VCAFP1GA153394; WA1VCAFP1GA132898 | WA1VCAFP1GA108178; WA1VCAFP1GA194592 | WA1VCAFP1GA101358; WA1VCAFP1GA155453 | WA1VCAFP1GA179106 | WA1VCAFP1GA163696; WA1VCAFP1GA149295

WA1VCAFP1GA117155; WA1VCAFP1GA154934; WA1VCAFP1GA191563 | WA1VCAFP1GA146820 | WA1VCAFP1GA183334; WA1VCAFP1GA173421 | WA1VCAFP1GA196701; WA1VCAFP1GA115924 | WA1VCAFP1GA133632; WA1VCAFP1GA182121 | WA1VCAFP1GA173144

WA1VCAFP1GA132853 | WA1VCAFP1GA199002; WA1VCAFP1GA122355; WA1VCAFP1GA175878 | WA1VCAFP1GA104129; WA1VCAFP1GA120556 | WA1VCAFP1GA109864 | WA1VCAFP1GA133159 | WA1VCAFP1GA129466

WA1VCAFP1GA113574; WA1VCAFP1GA181129; WA1VCAFP1GA141925

WA1VCAFP1GA147112 | WA1VCAFP1GA122730

WA1VCAFP1GA133498; WA1VCAFP1GA183396 | WA1VCAFP1GA193622; WA1VCAFP1GA140936 | WA1VCAFP1GA184760; WA1VCAFP1GA153735 | WA1VCAFP1GA199646 | WA1VCAFP1GA185522

WA1VCAFP1GA146025; WA1VCAFP1GA113591 | WA1VCAFP1GA137275 | WA1VCAFP1GA173158 | WA1VCAFP1GA104633; WA1VCAFP1GA118726 | WA1VCAFP1GA192812; WA1VCAFP1GA189439 | WA1VCAFP1GA165643; WA1VCAFP1GA133937 | WA1VCAFP1GA131668 | WA1VCAFP1GA137566 | WA1VCAFP1GA150267 | WA1VCAFP1GA159132 | WA1VCAFP1GA188355 | WA1VCAFP1GA182295 | WA1VCAFP1GA164797; WA1VCAFP1GA181146; WA1VCAFP1GA149331; WA1VCAFP1GA102977; WA1VCAFP1GA105376; WA1VCAFP1GA111260 | WA1VCAFP1GA160975 | WA1VCAFP1GA175606

WA1VCAFP1GA180031; WA1VCAFP1GA164475; WA1VCAFP1GA129001; WA1VCAFP1GA187108 | WA1VCAFP1GA154514; WA1VCAFP1GA131721 | WA1VCAFP1GA144727 | WA1VCAFP1GA118595; WA1VCAFP1GA171801; WA1VCAFP1GA144937 | WA1VCAFP1GA153072; WA1VCAFP1GA139866; WA1VCAFP1GA133050

WA1VCAFP1GA170082; WA1VCAFP1GA162533 | WA1VCAFP1GA161026 | WA1VCAFP1GA104308 | WA1VCAFP1GA183138 | WA1VCAFP1GA164279 | WA1VCAFP1GA181230 | WA1VCAFP1GA131086; WA1VCAFP1GA100100; WA1VCAFP1GA105782 | WA1VCAFP1GA193460 | WA1VCAFP1GA149457; WA1VCAFP1GA180367; WA1VCAFP1GA174357

WA1VCAFP1GA193832; WA1VCAFP1GA111680 | WA1VCAFP1GA133582 | WA1VCAFP1GA141701

WA1VCAFP1GA125420

WA1VCAFP1GA103739 | WA1VCAFP1GA128463 | WA1VCAFP1GA116202 | WA1VCAFP1GA131301; WA1VCAFP1GA151905; WA1VCAFP1GA190073 | WA1VCAFP1GA174598 | WA1VCAFP1GA122033; WA1VCAFP1GA146090; WA1VCAFP1GA144128 | WA1VCAFP1GA171233; WA1VCAFP1GA172706; WA1VCAFP1GA196326 | WA1VCAFP1GA103014; WA1VCAFP1GA151127

WA1VCAFP1GA120363 | WA1VCAFP1GA147935

WA1VCAFP1GA192180; WA1VCAFP1GA116801 | WA1VCAFP1GA157820 | WA1VCAFP1GA154125; WA1VCAFP1GA151984 | WA1VCAFP1GA144470; WA1VCAFP1GA170356 | WA1VCAFP1GA184497 | WA1VCAFP1GA128088; WA1VCAFP1GA150205 | WA1VCAFP1GA121870 | WA1VCAFP1GA192132 | WA1VCAFP1GA190610; WA1VCAFP1GA142833 | WA1VCAFP1GA134408 | WA1VCAFP1GA129029 | WA1VCAFP1GA127362 | WA1VCAFP1GA187951 | WA1VCAFP1GA189280 | WA1VCAFP1GA164735 | WA1VCAFP1GA152343; WA1VCAFP1GA166131 | WA1VCAFP1GA142802 | WA1VCAFP1GA194480; WA1VCAFP1GA137986 | WA1VCAFP1GA143657; WA1VCAFP1GA190154 | WA1VCAFP1GA161110 | WA1VCAFP1GA117477; WA1VCAFP1GA140824 | WA1VCAFP1GA120251

WA1VCAFP1GA183186 | WA1VCAFP1GA123263 | WA1VCAFP1GA181132 | WA1VCAFP1GA167635; WA1VCAFP1GA138376; WA1VCAFP1GA191241

WA1VCAFP1GA133310 | WA1VCAFP1GA190946; WA1VCAFP1GA136885 | WA1VCAFP1GA111730; WA1VCAFP1GA166890 | WA1VCAFP1GA102722; WA1VCAFP1GA104440

WA1VCAFP1GA106365; WA1VCAFP1GA157879 | WA1VCAFP1GA132867 | WA1VCAFP1GA126907 | WA1VCAFP1GA188811; WA1VCAFP1GA178571 | WA1VCAFP1GA168879 | WA1VCAFP1GA171460 | WA1VCAFP1GA108410 | WA1VCAFP1GA152245; WA1VCAFP1GA115454; WA1VCAFP1GA183916 | WA1VCAFP1GA149152 | WA1VCAFP1GA127720 | WA1VCAFP1GA101280 | WA1VCAFP1GA199419 | WA1VCAFP1GA101375; WA1VCAFP1GA126065; WA1VCAFP1GA123571 | WA1VCAFP1GA109654 | WA1VCAFP1GA104700 | WA1VCAFP1GA170650 | WA1VCAFP1GA184385 | WA1VCAFP1GA199999

WA1VCAFP1GA124963; WA1VCAFP1GA133324 | WA1VCAFP1GA102283 | WA1VCAFP1GA199355 | WA1VCAFP1GA103904 | WA1VCAFP1GA190123 | WA1VCAFP1GA193474 | WA1VCAFP1GA101408 | WA1VCAFP1GA122260; WA1VCAFP1GA179428 | WA1VCAFP1GA135199; WA1VCAFP1GA188694; WA1VCAFP1GA114417; WA1VCAFP1GA122680; WA1VCAFP1GA173905 | WA1VCAFP1GA127118 | WA1VCAFP1GA113428 | WA1VCAFP1GA162869; WA1VCAFP1GA138233; WA1VCAFP1GA115700; WA1VCAFP1GA106222 | WA1VCAFP1GA134568; WA1VCAFP1GA122789; WA1VCAFP1GA139589 | WA1VCAFP1GA120380 | WA1VCAFP1GA191773 | WA1VCAFP1GA167361 | WA1VCAFP1GA169384 | WA1VCAFP1GA100534; WA1VCAFP1GA195869 | WA1VCAFP1GA106690 | WA1VCAFP1GA102526; WA1VCAFP1GA136997 | WA1VCAFP1GA147854; WA1VCAFP1GA132299; WA1VCAFP1GA157865; WA1VCAFP1GA146137 | WA1VCAFP1GA114031; WA1VCAFP1GA119262 | WA1VCAFP1GA196990; WA1VCAFP1GA155663; WA1VCAFP1GA157137 | WA1VCAFP1GA189473 | WA1VCAFP1GA131315; WA1VCAFP1GA190283 | WA1VCAFP1GA147577 | WA1VCAFP1GA109847 | WA1VCAFP1GA121612; WA1VCAFP1GA171667 | WA1VCAFP1GA113607; WA1VCAFP1GA121819 | WA1VCAFP1GA104955 | WA1VCAFP1GA160443

WA1VCAFP1GA120895 | WA1VCAFP1GA105958 | WA1VCAFP1GA128902 | WA1VCAFP1GA112876;

WA1VCAFP1GA158885

| WA1VCAFP1GA120511 | WA1VCAFP1GA142380 | WA1VCAFP1GA175542

WA1VCAFP1GA109606; WA1VCAFP1GA114210 | WA1VCAFP1GA155811; WA1VCAFP1GA122582 | WA1VCAFP1GA114997 | WA1VCAFP1GA133842 | WA1VCAFP1GA120234; WA1VCAFP1GA168753 | WA1VCAFP1GA142847 | WA1VCAFP1GA135526 | WA1VCAFP1GA167988 | WA1VCAFP1GA135185 | WA1VCAFP1GA162855; WA1VCAFP1GA178912 | WA1VCAFP1GA106768 | WA1VCAFP1GA186962; WA1VCAFP1GA112571; WA1VCAFP1GA130357 | WA1VCAFP1GA122808 | WA1VCAFP1GA168509 | WA1VCAFP1GA130729 | WA1VCAFP1GA174987 | WA1VCAFP1GA158028 | WA1VCAFP1GA194446; WA1VCAFP1GA171751 | WA1VCAFP1GA147725; WA1VCAFP1GA173189 | WA1VCAFP1GA198819 | WA1VCAFP1GA118287 | WA1VCAFP1GA130391 | WA1VCAFP1GA104261 | WA1VCAFP1GA180675 | WA1VCAFP1GA185908 | WA1VCAFP1GA100985; WA1VCAFP1GA116104; WA1VCAFP1GA144968; WA1VCAFP1GA190011 | WA1VCAFP1GA109038 | WA1VCAFP1GA163519; WA1VCAFP1GA162158 | WA1VCAFP1GA171636 | WA1VCAFP1GA149765 | WA1VCAFP1GA182233 | WA1VCAFP1GA163133 | WA1VCAFP1GA100033; WA1VCAFP1GA150107 | WA1VCAFP1GA173001; WA1VCAFP1GA112070 | WA1VCAFP1GA105118; WA1VCAFP1GA136014

WA1VCAFP1GA155940

; WA1VCAFP1GA125823 | WA1VCAFP1GA170910 | WA1VCAFP1GA159406 | WA1VCAFP1GA103854 | WA1VCAFP1GA150785 | WA1VCAFP1GA177243 |

WA1VCAFP1GA122193



WA1VCAFP1GA151659; WA1VCAFP1GA175282; WA1VCAFP1GA195810 | WA1VCAFP1GA182782 | WA1VCAFP1GA185679 | WA1VCAFP1GA126146

WA1VCAFP1GA172379 | WA1VCAFP1GA116829; WA1VCAFP1GA197184; WA1VCAFP1GA190638; WA1VCAFP1GA168249; WA1VCAFP1GA185519 | WA1VCAFP1GA180630 | WA1VCAFP1GA131881 | WA1VCAFP1GA161429; WA1VCAFP1GA106656

WA1VCAFP1GA157056 | WA1VCAFP1GA159437; WA1VCAFP1GA180076; WA1VCAFP1GA127698 | WA1VCAFP1GA127779 | WA1VCAFP1GA105040; WA1VCAFP1GA166615; WA1VCAFP1GA139821 | WA1VCAFP1GA137759; WA1VCAFP1GA170471; WA1VCAFP1GA160832 | WA1VCAFP1GA195175 | WA1VCAFP1GA161480 |

WA1VCAFP1GA109329

|

WA1VCAFP1GA119195

|

WA1VCAFP1GA148437

; WA1VCAFP1GA148762; WA1VCAFP1GA168638

WA1VCAFP1GA188470

WA1VCAFP1GA104647 | WA1VCAFP1GA138622 | WA1VCAFP1GA110948 | WA1VCAFP1GA109282 | WA1VCAFP1GA141603 | WA1VCAFP1GA145599 | WA1VCAFP1GA108617 | WA1VCAFP1GA191465 | WA1VCAFP1GA166078 | WA1VCAFP1GA184922 | WA1VCAFP1GA104034 | WA1VCAFP1GA147899; WA1VCAFP1GA159647 | WA1VCAFP1GA193779; WA1VCAFP1GA187416; WA1VCAFP1GA138409 | WA1VCAFP1GA184032; WA1VCAFP1GA119102 | WA1VCAFP1GA171331; WA1VCAFP1GA167313 | WA1VCAFP1GA184631; WA1VCAFP1GA141455; WA1VCAFP1GA131122 | WA1VCAFP1GA136711 | WA1VCAFP1GA195645 | WA1VCAFP1GA146512 | WA1VCAFP1GA160913 | WA1VCAFP1GA158076 | WA1VCAFP1GA110609 | WA1VCAFP1GA176531 | WA1VCAFP1GA194107 | WA1VCAFP1GA180742 | WA1VCAFP1GA115812 | WA1VCAFP1GA159292 | WA1VCAFP1GA144579; WA1VCAFP1GA197119 | WA1VCAFP1GA145571 | WA1VCAFP1GA120167; WA1VCAFP1GA172771; WA1VCAFP1GA152987 | WA1VCAFP1GA101070 | WA1VCAFP1GA189876 | WA1VCAFP1GA146400; WA1VCAFP1GA150740

WA1VCAFP1GA185584 | WA1VCAFP1GA189800 | WA1VCAFP1GA198979; WA1VCAFP1GA193636; WA1VCAFP1GA143142 |

WA1VCAFP1GA157395

; WA1VCAFP1GA114806 | WA1VCAFP1GA116197 | WA1VCAFP1GA177288 | WA1VCAFP1GA193524 | WA1VCAFP1GA118984 | WA1VCAFP1GA157008; WA1VCAFP1GA153850; WA1VCAFP1GA108150 | WA1VCAFP1GA199422 | WA1VCAFP1GA132903 | WA1VCAFP1GA101957; WA1VCAFP1GA112523; WA1VCAFP1GA108696 | WA1VCAFP1GA149684; WA1VCAFP1GA134487 | WA1VCAFP1GA120718; WA1VCAFP1GA141245 | WA1VCAFP1GA175928; WA1VCAFP1GA187965 | WA1VCAFP1GA169871; WA1VCAFP1GA128754 | WA1VCAFP1GA163861 | WA1VCAFP1GA172270 | WA1VCAFP1GA172639 | WA1VCAFP1GA148759 | WA1VCAFP1GA179199 | WA1VCAFP1GA160068 | WA1VCAFP1GA133209 | WA1VCAFP1GA182068; WA1VCAFP1GA173211; WA1VCAFP1GA151743 | WA1VCAFP1GA147370 | WA1VCAFP1GA107399 | WA1VCAFP1GA166629 | WA1VCAFP1GA191966; WA1VCAFP1GA180806; WA1VCAFP1GA107550 | WA1VCAFP1GA160149; WA1VCAFP1GA156814 | WA1VCAFP1GA119052; WA1VCAFP1GA170695

WA1VCAFP1GA140001; WA1VCAFP1GA123702 | WA1VCAFP1GA126356 | WA1VCAFP1GA173497; WA1VCAFP1GA128656 | WA1VCAFP1GA134893

WA1VCAFP1GA182409; WA1VCAFP1GA152598; WA1VCAFP1GA107189 | WA1VCAFP1GA177758 | WA1VCAFP1GA195855; WA1VCAFP1GA156280 | WA1VCAFP1GA102249 | WA1VCAFP1GA101005 | WA1VCAFP1GA129984; WA1VCAFP1GA184113 | WA1VCAFP1GA150852 | WA1VCAFP1GA160703 | WA1VCAFP1GA134084; WA1VCAFP1GA103658 | WA1VCAFP1GA154397 | WA1VCAFP1GA139348 | WA1VCAFP1GA184046 | WA1VCAFP1GA114739; WA1VCAFP1GA139771; WA1VCAFP1GA102607 | WA1VCAFP1GA121156; WA1VCAFP1GA171216

WA1VCAFP1GA135977 | WA1VCAFP1GA124624; WA1VCAFP1GA160930; WA1VCAFP1GA156991 | WA1VCAFP1GA109010 | WA1VCAFP1GA120525 | WA1VCAFP1GA153623 | WA1VCAFP1GA113381 | WA1VCAFP1GA141147; WA1VCAFP1GA185665

WA1VCAFP1GA145120 | WA1VCAFP1GA150818 | WA1VCAFP1GA149801 | WA1VCAFP1GA144355; WA1VCAFP1GA112988; WA1VCAFP1GA141424 | WA1VCAFP1GA188162 | WA1VCAFP1GA163357 |

WA1VCAFP1GA149541

| WA1VCAFP1GA162936 | WA1VCAFP1GA168123 | WA1VCAFP1GA181048 | WA1VCAFP1GA100680 | WA1VCAFP1GA100954 | WA1VCAFP1GA194883 | WA1VCAFP1GA175458 | WA1VCAFP1GA127863; WA1VCAFP1GA120413 | WA1VCAFP1GA160491 | WA1VCAFP1GA168395; WA1VCAFP1GA184841; WA1VCAFP1GA140502; WA1VCAFP1GA178232; WA1VCAFP1GA164458; WA1VCAFP1GA158627 |

WA1VCAFP1GA117902

| WA1VCAFP1GA182930; WA1VCAFP1GA143089 | WA1VCAFP1GA172365 | WA1VCAFP1GA102915 | WA1VCAFP1GA153198; WA1VCAFP1GA165979 | WA1VCAFP1GA174245 | WA1VCAFP1GA174312 | WA1VCAFP1GA163178;

WA1VCAFP1GA100839

| WA1VCAFP1GA169675; WA1VCAFP1GA113462 | WA1VCAFP1GA150625

WA1VCAFP1GA124669; WA1VCAFP1GA174794; WA1VCAFP1GA147403; WA1VCAFP1GA176495 | WA1VCAFP1GA129497; WA1VCAFP1GA121822 | WA1VCAFP1GA122520 | WA1VCAFP1GA182927; WA1VCAFP1GA103384 | WA1VCAFP1GA105507 | WA1VCAFP1GA160345; WA1VCAFP1GA125997

WA1VCAFP1GA109105

WA1VCAFP1GA109072 | WA1VCAFP1GA192535; WA1VCAFP1GA164041 | WA1VCAFP1GA100386; WA1VCAFP1GA127944 | WA1VCAFP1GA184872 | WA1VCAFP1GA159390 | WA1VCAFP1GA151144 | WA1VCAFP1GA118807 | WA1VCAFP1GA199291

WA1VCAFP1GA198092; WA1VCAFP1GA190252; WA1VCAFP1GA172415 | WA1VCAFP1GA109816; WA1VCAFP1GA177954 | WA1VCAFP1GA148728 | WA1VCAFP1GA163147 | WA1VCAFP1GA121335 | WA1VCAFP1GA146641 | WA1VCAFP1GA177307 | WA1VCAFP1GA139379 | WA1VCAFP1GA151287 | WA1VCAFP1GA196908 | WA1VCAFP1GA173094 | WA1VCAFP1GA120573 | WA1VCAFP1GA137552; WA1VCAFP1GA176478; WA1VCAFP1GA112778 | WA1VCAFP1GA133923; WA1VCAFP1GA170180; WA1VCAFP1GA144954; WA1VCAFP1GA189599 | WA1VCAFP1GA101845 | WA1VCAFP1GA174388; WA1VCAFP1GA120220; WA1VCAFP1GA126289 | WA1VCAFP1GA180529; WA1VCAFP1GA104549; WA1VCAFP1GA151855; WA1VCAFP1GA162001

WA1VCAFP1GA136630 | WA1VCAFP1GA113834 | WA1VCAFP1GA189974 | WA1VCAFP1GA172320 | WA1VCAFP1GA150253 | WA1VCAFP1GA111629 | WA1VCAFP1GA188405 | WA1VCAFP1GA177744 | WA1VCAFP1GA176383 | WA1VCAFP1GA108892 | WA1VCAFP1GA105698 | WA1VCAFP1GA124090 | WA1VCAFP1GA153007 | WA1VCAFP1GA138202

WA1VCAFP1GA146171 | WA1VCAFP1GA125143 | WA1VCAFP1GA115650; WA1VCAFP1GA101926 | WA1VCAFP1GA112053; WA1VCAFP1GA138037 | WA1VCAFP1GA150091; WA1VCAFP1GA105023 | WA1VCAFP1GA174827 | WA1VCAFP1GA113218 | WA1VCAFP1GA135767 | WA1VCAFP1GA190820; WA1VCAFP1GA121030; WA1VCAFP1GA112201

WA1VCAFP1GA158448; WA1VCAFP1GA173404 | WA1VCAFP1GA123960

WA1VCAFP1GA127510; WA1VCAFP1GA195550; WA1VCAFP1GA134702; WA1VCAFP1GA139320; WA1VCAFP1GA100257 | WA1VCAFP1GA128740 | WA1VCAFP1GA141746 |

WA1VCAFP1GA135722

| WA1VCAFP1GA122162 | WA1VCAFP1GA111226 | WA1VCAFP1GA125398 | WA1VCAFP1GA169062; WA1VCAFP1GA195385; WA1VCAFP1GA149832 | WA1VCAFP1GA115485 | WA1VCAFP1GA108973

WA1VCAFP1GA107015

WA1VCAFP1GA122095 | WA1VCAFP1GA166775 | WA1VCAFP1GA155372 | WA1VCAFP1GA198657 | WA1VCAFP1GA111131 | WA1VCAFP1GA194530 | WA1VCAFP1GA184466 | WA1VCAFP1GA147367 | WA1VCAFP1GA149328 | WA1VCAFP1GA165853; WA1VCAFP1GA177601 | WA1VCAFP1GA156070 | WA1VCAFP1GA129919; WA1VCAFP1GA146218; WA1VCAFP1GA124123 | WA1VCAFP1GA107788; WA1VCAFP1GA114661; WA1VCAFP1GA147479; WA1VCAFP1GA151290 | WA1VCAFP1GA127166 | WA1VCAFP1GA105460 | WA1VCAFP1GA186587 | WA1VCAFP1GA129046

WA1VCAFP1GA117852 | WA1VCAFP1GA175167 | WA1VCAFP1GA120816

WA1VCAFP1GA184189; WA1VCAFP1GA164671 | WA1VCAFP1GA168137; WA1VCAFP1GA135462 | WA1VCAFP1GA151306 | WA1VCAFP1GA199615 | WA1VCAFP1GA104650 | WA1VCAFP1GA117981 | WA1VCAFP1GA133338; WA1VCAFP1GA161611 | WA1VCAFP1GA129631; WA1VCAFP1GA169790

WA1VCAFP1GA148227; WA1VCAFP1GA135980 | WA1VCAFP1GA173743 | WA1VCAFP1GA171605 | WA1VCAFP1GA107743; WA1VCAFP1GA140483; WA1VCAFP1GA174780; WA1VCAFP1GA198612

WA1VCAFP1GA171846 | WA1VCAFP1GA160717 | WA1VCAFP1GA116555 | WA1VCAFP1GA112862 | WA1VCAFP1GA102154 | WA1VCAFP1GA150236 | WA1VCAFP1GA179686 | WA1VCAFP1GA139656; WA1VCAFP1GA131363; WA1VCAFP1GA143531 | WA1VCAFP1GA143156; WA1VCAFP1GA169935 | WA1VCAFP1GA173516 |

WA1VCAFP1GA118273

| WA1VCAFP1GA139267; WA1VCAFP1GA137714 | WA1VCAFP1GA137034 | WA1VCAFP1GA152519; WA1VCAFP1GA185875; WA1VCAFP1GA135154 | WA1VCAFP1GA106026;

WA1VCAFP1GA133291

; WA1VCAFP1GA174553 | WA1VCAFP1GA165688 | WA1VCAFP1GA121688 | WA1VCAFP1GA104938 | WA1VCAFP1GA186041 | WA1VCAFP1GA195726

WA1VCAFP1GA156036 | WA1VCAFP1GA124798 | WA1VCAFP1GA141214 | WA1VCAFP1GA187836 | WA1VCAFP1GA125465 | WA1VCAFP1GA166968 | WA1VCAFP1GA129404 | WA1VCAFP1GA169093; WA1VCAFP1GA162063; WA1VCAFP1GA160295; WA1VCAFP1GA157526 | WA1VCAFP1GA112151 | WA1VCAFP1GA116913 | WA1VCAFP1GA170552

WA1VCAFP1GA102588 | WA1VCAFP1GA131640 | WA1VCAFP1GA174049

WA1VCAFP1GA146624; WA1VCAFP1GA148891 | WA1VCAFP1GA198173; WA1VCAFP1GA123599; WA1VCAFP1GA109461; WA1VCAFP1GA195094 | WA1VCAFP1GA126583 | WA1VCAFP1GA134019 | WA1VCAFP1GA198383; WA1VCAFP1GA103577; WA1VCAFP1GA123134; WA1VCAFP1GA143562; WA1VCAFP1GA190378; WA1VCAFP1GA135073 | WA1VCAFP1GA187562; WA1VCAFP1GA169739 | WA1VCAFP1GA169708 | WA1VCAFP1GA151631 | WA1VCAFP1GA167876 | WA1VCAFP1GA158496 | WA1VCAFP1GA182877; WA1VCAFP1GA163195; WA1VCAFP1GA131878 | WA1VCAFP1GA153105 | WA1VCAFP1GA187822

WA1VCAFP1GA161978 | WA1VCAFP1GA134814 | WA1VCAFP1GA190218 | WA1VCAFP1GA199033; WA1VCAFP1GA136384; WA1VCAFP1GA155498; WA1VCAFP1GA131959 | WA1VCAFP1GA172351; WA1VCAFP1GA166985; WA1VCAFP1GA140158 | WA1VCAFP1GA134523; WA1VCAFP1GA177985; WA1VCAFP1GA139138 | WA1VCAFP1GA143836 | WA1VCAFP1GA150639 | WA1VCAFP1GA119276 | WA1VCAFP1GA107533 | WA1VCAFP1GA112926; WA1VCAFP1GA137437; WA1VCAFP1GA111551 | WA1VCAFP1GA164573; WA1VCAFP1GA129595; WA1VCAFP1GA127619; WA1VCAFP1GA154092 |

WA1VCAFP1GA199386

; WA1VCAFP1GA184449; WA1VCAFP1GA167117 | WA1VCAFP1GA174472 | WA1VCAFP1GA125448 | WA1VCAFP1GA114515 | WA1VCAFP1GA146252; WA1VCAFP1GA188484; WA1VCAFP1GA182135

WA1VCAFP1GA134473; WA1VCAFP1GA104311 | WA1VCAFP1GA166498 | WA1VCAFP1GA166257 | WA1VCAFP1GA161527 | WA1VCAFP1GA148423 | WA1VCAFP1GA187917 | WA1VCAFP1GA105748 | WA1VCAFP1GA117298 | WA1VCAFP1GA154884 | WA1VCAFP1GA127961; WA1VCAFP1GA138149 | WA1VCAFP1GA196956 | WA1VCAFP1GA174391; WA1VCAFP1GA130066 | WA1VCAFP1GA181390 | WA1VCAFP1GA127426 | WA1VCAFP1GA146770; WA1VCAFP1GA112814; WA1VCAFP1GA165934 | WA1VCAFP1GA158093 | WA1VCAFP1GA128611 | WA1VCAFP1GA170518 | WA1VCAFP1GA142587; WA1VCAFP1GA181373; WA1VCAFP1GA195273 | WA1VCAFP1GA167358; WA1VCAFP1GA151239; WA1VCAFP1GA112540 | WA1VCAFP1GA181938 | WA1VCAFP1GA176948 | WA1VCAFP1GA116037 | WA1VCAFP1GA185987 | WA1VCAFP1GA155534 | WA1VCAFP1GA124574

WA1VCAFP1GA137146 | WA1VCAFP1GA198139 | WA1VCAFP1GA166114 | WA1VCAFP1GA139463; WA1VCAFP1GA179350 | WA1VCAFP1GA108603; WA1VCAFP1GA187898; WA1VCAFP1GA196357 | WA1VCAFP1GA107001; WA1VCAFP1GA182670 | WA1VCAFP1GA108004 | WA1VCAFP1GA121934 | WA1VCAFP1GA145621 | WA1VCAFP1GA182202 | WA1VCAFP1GA101831 | WA1VCAFP1GA131265 | WA1VCAFP1GA172981 | WA1VCAFP1GA141827 | WA1VCAFP1GA129290 | WA1VCAFP1GA163438 | WA1VCAFP1GA174407; WA1VCAFP1GA197959 | WA1VCAFP1GA142542; WA1VCAFP1GA128432 | WA1VCAFP1GA112439 | WA1VCAFP1GA163570 | WA1VCAFP1GA147742;

WA1VCAFP1GA142279

; WA1VCAFP1GA176366 | WA1VCAFP1GA165125 | WA1VCAFP1GA133436; WA1VCAFP1GA185259 | WA1VCAFP1GA146350; WA1VCAFP1GA189229

WA1VCAFP1GA100470 | WA1VCAFP1GA103966

WA1VCAFP1GA163102 | WA1VCAFP1GA175394; WA1VCAFP1GA128348 | WA1VCAFP1GA123120; WA1VCAFP1GA196231 | WA1VCAFP1GA117706 | WA1VCAFP1GA135266 | WA1VCAFP1GA101294; WA1VCAFP1GA121853 | WA1VCAFP1GA124400; WA1VCAFP1GA104244 | WA1VCAFP1GA171653 | WA1VCAFP1GA197699 | WA1VCAFP1GA198576 | WA1VCAFP1GA135896; WA1VCAFP1GA191031; WA1VCAFP1GA194253 |

WA1VCAFP1GA105586

| WA1VCAFP1GA195063; WA1VCAFP1GA137051 | WA1VCAFP1GA150494 | WA1VCAFP1GA118063; WA1VCAFP1GA155324 | WA1VCAFP1GA101683 | WA1VCAFP1GA115552; WA1VCAFP1GA118824 | WA1VCAFP1GA139883 | WA1VCAFP1GA197945

WA1VCAFP1GA187707 | WA1VCAFP1GA193233 | WA1VCAFP1GA164685 | WA1VCAFP1GA164363; WA1VCAFP1GA126809 | WA1VCAFP1GA193085; WA1VCAFP1GA133615 | WA1VCAFP1GA175430; WA1VCAFP1GA157266 | WA1VCAFP1GA170342; WA1VCAFP1GA176528; WA1VCAFP1GA178280 | WA1VCAFP1GA126311 | WA1VCAFP1GA118192 | WA1VCAFP1GA189988

WA1VCAFP1GA166842; WA1VCAFP1GA151418 | WA1VCAFP1GA164332 | WA1VCAFP1GA167943 | WA1VCAFP1GA181342; WA1VCAFP1GA118998 | WA1VCAFP1GA186265 | WA1VCAFP1GA116300 | WA1VCAFP1GA193409; WA1VCAFP1GA151581 | WA1VCAFP1GA166422 | WA1VCAFP1GA117107; WA1VCAFP1GA159812; WA1VCAFP1GA186282 | WA1VCAFP1GA164881 | WA1VCAFP1GA197024 | WA1VCAFP1GA107340; WA1VCAFP1GA176187 | WA1VCAFP1GA136613 | WA1VCAFP1GA190381 | WA1VCAFP1GA129743 | WA1VCAFP1GA148454 | WA1VCAFP1GA186816 | WA1VCAFP1GA155999 | WA1VCAFP1GA154304; WA1VCAFP1GA183656; WA1VCAFP1GA135008; WA1VCAFP1GA123165; WA1VCAFP1GA146526 | WA1VCAFP1GA135218 | WA1VCAFP1GA101859 | WA1VCAFP1GA161897 | WA1VCAFP1GA199050 | WA1VCAFP1GA179297 | WA1VCAFP1GA191403;

WA1VCAFP1GA143223

| WA1VCAFP1GA137910; WA1VCAFP1GA121769; WA1VCAFP1GA197203 | WA1VCAFP1GA138331 | WA1VCAFP1GA127880; WA1VCAFP1GA117964; WA1VCAFP1GA106141 | WA1VCAFP1GA121075 | WA1VCAFP1GA158580; WA1VCAFP1GA198061 | WA1VCAFP1GA129869; WA1VCAFP1GA143433 | WA1VCAFP1GA195368 | WA1VCAFP1GA123814 | WA1VCAFP1GA197993 | WA1VCAFP1GA134795; WA1VCAFP1GA169305 | WA1VCAFP1GA134750 | WA1VCAFP1GA164931; WA1VCAFP1GA106494; WA1VCAFP1GA187237; WA1VCAFP1GA114577; WA1VCAFP1GA123280 | WA1VCAFP1GA174939 | WA1VCAFP1GA176142 | WA1VCAFP1GA110576 | WA1VCAFP1GA190736; WA1VCAFP1GA119388 | WA1VCAFP1GA175766; WA1VCAFP1GA159633; WA1VCAFP1GA168218; WA1VCAFP1GA129550; WA1VCAFP1GA194818 | WA1VCAFP1GA151032 | WA1VCAFP1GA156831 | WA1VCAFP1GA115003 | WA1VCAFP1GA127684; WA1VCAFP1GA175153 | WA1VCAFP1GA171393 | WA1VCAFP1GA135512 | WA1VCAFP1GA137440 | WA1VCAFP1GA104437 | WA1VCAFP1GA156571 | WA1VCAFP1GA147840; WA1VCAFP1GA139544 | WA1VCAFP1GA186802; WA1VCAFP1GA141360 | WA1VCAFP1GA130150 | WA1VCAFP1GA125921 | WA1VCAFP1GA190669 | WA1VCAFP1GA114420 | WA1VCAFP1GA132819

WA1VCAFP1GA143903; WA1VCAFP1GA117480; WA1VCAFP1GA176013 | WA1VCAFP1GA112179 | WA1VCAFP1GA150527 | WA1VCAFP1GA118872 | WA1VCAFP1GA144551

WA1VCAFP1GA142430; WA1VCAFP1GA106544; WA1VCAFP1GA167733; WA1VCAFP1GA123893 | WA1VCAFP1GA112215 | WA1VCAFP1GA195760 | WA1VCAFP1GA186993 | WA1VCAFP1GA177713 | WA1VCAFP1GA139222 | WA1VCAFP1GA156358 | WA1VCAFP1GA188243

WA1VCAFP1GA153704; WA1VCAFP1GA114790 | WA1VCAFP1GA171829; WA1VCAFP1GA188226; WA1VCAFP1GA143674 | WA1VCAFP1GA174701 | WA1VCAFP1GA113185 | WA1VCAFP1GA154254

WA1VCAFP1GA128866 | WA1VCAFP1GA127359 | WA1VCAFP1GA168431 | WA1VCAFP1GA139155; WA1VCAFP1GA198075; WA1VCAFP1GA199839; WA1VCAFP1GA150902

WA1VCAFP1GA190994 | WA1VCAFP1GA125529; WA1VCAFP1GA175850 | WA1VCAFP1GA182281 | WA1VCAFP1GA183303 | WA1VCAFP1GA123005; WA1VCAFP1GA178070

WA1VCAFP1GA124560; WA1VCAFP1GA180448; WA1VCAFP1GA160555 | WA1VCAFP1GA102333; WA1VCAFP1GA163729; WA1VCAFP1GA185990; WA1VCAFP1GA161043

WA1VCAFP1GA107984 | WA1VCAFP1GA132075 | WA1VCAFP1GA172804; WA1VCAFP1GA185729 | WA1VCAFP1GA113557; WA1VCAFP1GA140838; WA1VCAFP1GA115227; WA1VCAFP1GA191806; WA1VCAFP1GA136112; WA1VCAFP1GA144338 | WA1VCAFP1GA159700 | WA1VCAFP1GA187089; WA1VCAFP1GA140757

WA1VCAFP1GA146168

WA1VCAFP1GA176898; WA1VCAFP1GA169725

WA1VCAFP1GA154657; WA1VCAFP1GA153461; WA1VCAFP1GA137163 | WA1VCAFP1GA125353; WA1VCAFP1GA184225; WA1VCAFP1GA119732

WA1VCAFP1GA184726

| WA1VCAFP1GA153119 | WA1VCAFP1GA199047 | WA1VCAFP1GA187576 | WA1VCAFP1GA129581; WA1VCAFP1GA161995; WA1VCAFP1GA102218; WA1VCAFP1GA147305 | WA1VCAFP1GA162077 | WA1VCAFP1GA183687

WA1VCAFP1GA153816; WA1VCAFP1GA131007; WA1VCAFP1GA139608 | WA1VCAFP1GA152293; WA1VCAFP1GA193099 | WA1VCAFP1GA105510 | WA1VCAFP1GA153783 | WA1VCAFP1GA176979 | WA1VCAFP1GA184547 | WA1VCAFP1GA191871 | WA1VCAFP1GA131024 | WA1VCAFP1GA144629; WA1VCAFP1GA185682 | WA1VCAFP1GA126339 | WA1VCAFP1GA134263 | WA1VCAFP1GA143738; WA1VCAFP1GA159244; WA1VCAFP1GA154917 | WA1VCAFP1GA172401 | WA1VCAFP1GA179249 | WA1VCAFP1GA103112 | WA1VCAFP1GA117592; WA1VCAFP1GA169322; WA1VCAFP1GA106124; WA1VCAFP1GA108536; WA1VCAFP1GA165268; WA1VCAFP1GA180336; WA1VCAFP1GA132996 | WA1VCAFP1GA116393

WA1VCAFP1GA191529 | WA1VCAFP1GA174455 | WA1VCAFP1GA111081; WA1VCAFP1GA167053 | WA1VCAFP1GA178652 | WA1VCAFP1GA142489; WA1VCAFP1GA128771 | WA1VCAFP1GA170423; WA1VCAFP1GA118256; WA1VCAFP1GA186881; WA1VCAFP1GA134960; WA1VCAFP1GA159227

WA1VCAFP1GA133954 | WA1VCAFP1GA106110 | WA1VCAFP1GA197041 | WA1VCAFP1GA188288 | WA1VCAFP1GA160586; WA1VCAFP1GA177131; WA1VCAFP1GA175721 | WA1VCAFP1GA121996; WA1VCAFP1GA153945 | WA1VCAFP1GA111100

WA1VCAFP1GA195516 | WA1VCAFP1GA104485; WA1VCAFP1GA189022 | WA1VCAFP1GA181583 | WA1VCAFP1GA167912 | WA1VCAFP1GA175959 | WA1VCAFP1GA179137

WA1VCAFP1GA187805 | WA1VCAFP1GA145702; WA1VCAFP1GA100520 | WA1VCAFP1GA171250 | WA1VCAFP1GA122551; WA1VCAFP1GA170390 | WA1VCAFP1GA143707 | WA1VCAFP1GA194169 | WA1VCAFP1GA164251 | WA1VCAFP1GA101876 | WA1VCAFP1GA141276; WA1VCAFP1GA136336 | WA1VCAFP1GA101327; WA1VCAFP1GA164170 | WA1VCAFP1GA153833 | WA1VCAFP1GA158742; WA1VCAFP1GA176092 | WA1VCAFP1GA166839; WA1VCAFP1GA104888 | WA1VCAFP1GA102378 | WA1VCAFP1GA177615 | WA1VCAFP1GA145845; WA1VCAFP1GA110318 | WA1VCAFP1GA155923 | WA1VCAFP1GA160037 | WA1VCAFP1GA141052; WA1VCAFP1GA190185 | WA1VCAFP1GA174259 | WA1VCAFP1GA133680 | WA1VCAFP1GA128236 | WA1VCAFP1GA129435 | WA1VCAFP1GA150141; WA1VCAFP1GA189182; WA1VCAFP1GA153931; WA1VCAFP1GA179722 | WA1VCAFP1GA199954; WA1VCAFP1GA138684 | WA1VCAFP1GA127524; WA1VCAFP1GA143819 | WA1VCAFP1GA129791 | WA1VCAFP1GA102302; WA1VCAFP1GA178117; WA1VCAFP1GA180319 | WA1VCAFP1GA118953

WA1VCAFP1GA163049 | WA1VCAFP1GA156313

WA1VCAFP1GA115597 | WA1VCAFP1GA177906; WA1VCAFP1GA198125 | WA1VCAFP1GA148695 | WA1VCAFP1GA179431; WA1VCAFP1GA121397 | WA1VCAFP1GA147630; WA1VCAFP1GA149524 | WA1VCAFP1GA121500 | WA1VCAFP1GA130973; WA1VCAFP1GA155713 | WA1VCAFP1GA197850

WA1VCAFP1GA198609; WA1VCAFP1GA177081 | WA1VCAFP1GA138751 | WA1VCAFP1GA164069; WA1VCAFP1GA102431; WA1VCAFP1GA179834 | WA1VCAFP1GA118788 | WA1VCAFP1GA166291 | WA1VCAFP1GA168798 | WA1VCAFP1GA100422; WA1VCAFP1GA164962; WA1VCAFP1GA121318 | WA1VCAFP1GA195290 | WA1VCAFP1GA157445; WA1VCAFP1GA132061 | WA1VCAFP1GA197573 | WA1VCAFP1GA112750 | WA1VCAFP1GA112909; WA1VCAFP1GA130679; WA1VCAFP1GA193894; WA1VCAFP1GA198531; WA1VCAFP1GA173337; WA1VCAFP1GA134666 | WA1VCAFP1GA141195; WA1VCAFP1GA163617; WA1VCAFP1GA138264 | WA1VCAFP1GA107645; WA1VCAFP1GA125241 | WA1VCAFP1GA197461 | WA1VCAFP1GA181681; WA1VCAFP1GA161396 | WA1VCAFP1GA134232; WA1VCAFP1GA109640 | WA1VCAFP1GA190588 | WA1VCAFP1GA107712 | WA1VCAFP1GA126471

WA1VCAFP1GA127555

WA1VCAFP1GA128477 | WA1VCAFP1GA177372 | WA1VCAFP1GA119309; WA1VCAFP1GA170731

WA1VCAFP1GA164766 | WA1VCAFP1GA104535; WA1VCAFP1GA154464; WA1VCAFP1GA109265; WA1VCAFP1GA140242 | WA1VCAFP1GA107046; WA1VCAFP1GA129225 | WA1VCAFP1GA111596 | WA1VCAFP1GA112165 | WA1VCAFP1GA111324 | WA1VCAFP1GA142170 | WA1VCAFP1GA151449; WA1VCAFP1GA109315

WA1VCAFP1GA169742 | WA1VCAFP1GA110805; WA1VCAFP1GA171927; WA1VCAFP1GA179879 | WA1VCAFP1GA181244 | WA1VCAFP1GA198416; WA1VCAFP1GA139091 | WA1VCAFP1GA169434 | WA1VCAFP1GA128155; WA1VCAFP1GA197430

WA1VCAFP1GA187593; WA1VCAFP1GA101814 | WA1VCAFP1GA116605

WA1VCAFP1GA113851 | WA1VCAFP1GA157462 | WA1VCAFP1GA160006 | WA1VCAFP1GA162225 | WA1VCAFP1GA134103; WA1VCAFP1GA133453; WA1VCAFP1GA170776

WA1VCAFP1GA140578

WA1VCAFP1GA196262 | WA1VCAFP1GA102171 | WA1VCAFP1GA109508 | WA1VCAFP1GA115437 | WA1VCAFP1GA103417 | WA1VCAFP1GA187660 | WA1VCAFP1GA103031 | WA1VCAFP1GA161575 | WA1VCAFP1GA193149; WA1VCAFP1GA196200 | WA1VCAFP1GA107418 | WA1VCAFP1GA155386 | WA1VCAFP1GA114191; WA1VCAFP1GA143979; WA1VCAFP1GA152052; WA1VCAFP1GA138393

WA1VCAFP1GA179123

; WA1VCAFP1GA197623; WA1VCAFP1GA142668 | WA1VCAFP1GA118094 | WA1VCAFP1GA121657 | WA1VCAFP1GA160040; WA1VCAFP1GA187559 | WA1VCAFP1GA178490; WA1VCAFP1GA199114 | WA1VCAFP1GA120153 | WA1VCAFP1GA130780

WA1VCAFP1GA115261 | WA1VCAFP1GA138068; WA1VCAFP1GA141441 | WA1VCAFP1GA122565 | WA1VCAFP1GA189649 | WA1VCAFP1GA148826

WA1VCAFP1GA151452; WA1VCAFP1GA120184

WA1VCAFP1GA142122 | WA1VCAFP1GA169580; WA1VCAFP1GA109475; WA1VCAFP1GA108276 | WA1VCAFP1GA131752

WA1VCAFP1GA178957 | WA1VCAFP1GA187058; WA1VCAFP1GA191661 | WA1VCAFP1GA150950 | WA1VCAFP1GA165139 | WA1VCAFP1GA139799; WA1VCAFP1GA194432 | WA1VCAFP1GA102963 | WA1VCAFP1GA161706 | WA1VCAFP1GA149880; WA1VCAFP1GA106642 | WA1VCAFP1GA145893 | WA1VCAFP1GA143772 | WA1VCAFP1GA161155; WA1VCAFP1GA152472 | WA1VCAFP1GA148034

WA1VCAFP1GA182183 | WA1VCAFP1GA188744 | WA1VCAFP1GA177517 | WA1VCAFP1GA166601 | WA1VCAFP1GA100355 | WA1VCAFP1GA174231 | WA1VCAFP1GA162578; WA1VCAFP1GA122209 | WA1VCAFP1GA134635 | WA1VCAFP1GA187187 | WA1VCAFP1GA150009 | WA1VCAFP1GA116359; WA1VCAFP1GA189747; WA1VCAFP1GA117415; WA1VCAFP1GA185326 | WA1VCAFP1GA195144 | WA1VCAFP1GA178764

WA1VCAFP1GA145618 | WA1VCAFP1GA121416 | WA1VCAFP1GA198691 | WA1VCAFP1GA166372; WA1VCAFP1GA135123 | WA1VCAFP1GA152214; WA1VCAFP1GA108181; WA1VCAFP1GA152374

WA1VCAFP1GA112442; WA1VCAFP1GA194687

WA1VCAFP1GA155520 | WA1VCAFP1GA191448; WA1VCAFP1GA195564 | WA1VCAFP1GA105703 | WA1VCAFP1GA177890 | WA1VCAFP1GA158689 | WA1VCAFP1GA161317 | WA1VCAFP1GA139253 | WA1VCAFP1GA194673 | WA1VCAFP1GA102560; WA1VCAFP1GA122419 | WA1VCAFP1GA158434 | WA1VCAFP1GA159082 | WA1VCAFP1GA182815; WA1VCAFP1GA158143 | WA1VCAFP1GA190851; WA1VCAFP1GA138748; WA1VCAFP1GA165187 | WA1VCAFP1GA150821 | WA1VCAFP1GA138278; WA1VCAFP1GA116118; WA1VCAFP1GA162399 | WA1VCAFP1GA141164 | WA1VCAFP1GA187772; WA1VCAFP1GA107094; WA1VCAFP1GA175587 | WA1VCAFP1GA164024 | WA1VCAFP1GA130794 | WA1VCAFP1GA137115 | WA1VCAFP1GA173399; WA1VCAFP1GA177128

WA1VCAFP1GA111582 | WA1VCAFP1GA135316; WA1VCAFP1GA180109; WA1VCAFP1GA128270 | WA1VCAFP1GA123859; WA1VCAFP1GA134716; WA1VCAFP1GA129158; WA1VCAFP1GA112800

WA1VCAFP1GA178098; WA1VCAFP1GA187156 | WA1VCAFP1GA130035

WA1VCAFP1GA158952 | WA1VCAFP1GA114479; WA1VCAFP1GA176674 | WA1VCAFP1GA143237 | WA1VCAFP1GA130519; WA1VCAFP1GA140628 | WA1VCAFP1GA160264 | WA1VCAFP1GA168400 | WA1VCAFP1GA105779 | WA1VCAFP1GA143559 | WA1VCAFP1GA180000 | WA1VCAFP1GA185455 | WA1VCAFP1GA159308

WA1VCAFP1GA161513 | WA1VCAFP1GA122839 | WA1VCAFP1GA157686; WA1VCAFP1GA195113

WA1VCAFP1GA164718; WA1VCAFP1GA185651 | WA1VCAFP1GA132030 | WA1VCAFP1GA186248; WA1VCAFP1GA143111; WA1VCAFP1GA110447

WA1VCAFP1GA177565; WA1VCAFP1GA171961 | WA1VCAFP1GA153590; WA1VCAFP1GA155016 | WA1VCAFP1GA189201 | WA1VCAFP1GA123277; WA1VCAFP1GA144663 | WA1VCAFP1GA115776 | WA1VCAFP1GA196519 | WA1VCAFP1GA160894 | WA1VCAFP1GA186122; WA1VCAFP1GA151046; WA1VCAFP1GA156554 | WA1VCAFP1GA183706; WA1VCAFP1GA124073 | WA1VCAFP1GA187626; WA1VCAFP1GA153069; WA1VCAFP1GA175931 | WA1VCAFP1GA192910 | WA1VCAFP1GA183432 | WA1VCAFP1GA107791 | WA1VCAFP1GA104003 | WA1VCAFP1GA193216 | WA1VCAFP1GA176724; WA1VCAFP1GA178084 | WA1VCAFP1GA158594; WA1VCAFP1GA176089 | WA1VCAFP1GA170146 | WA1VCAFP1GA148244; WA1VCAFP1GA109766; WA1VCAFP1GA160409 | WA1VCAFP1GA142881; WA1VCAFP1GA106964 | WA1VCAFP1GA199792; WA1VCAFP1GA156120; WA1VCAFP1GA189652; WA1VCAFP1GA105183 | WA1VCAFP1GA114563 | WA1VCAFP1GA163942 | WA1VCAFP1GA161916 | WA1VCAFP1GA149863 | WA1VCAFP1GA144873 | WA1VCAFP1GA120900 | WA1VCAFP1GA185942 | WA1VCAFP1GA104387 | WA1VCAFP1GA182166 | WA1VCAFP1GA145764; WA1VCAFP1GA130990; WA1VCAFP1GA108875 | WA1VCAFP1GA150690 | WA1VCAFP1GA166128 | WA1VCAFP1GA110996 | WA1VCAFP1GA139026 | WA1VCAFP1GA161639 | WA1VCAFP1GA149006 | WA1VCAFP1GA115860 | WA1VCAFP1GA150513 | WA1VCAFP1GA175184; WA1VCAFP1GA103496 | WA1VCAFP1GA180949; WA1VCAFP1GA156800; WA1VCAFP1GA100601 | WA1VCAFP1GA140239

WA1VCAFP1GA122727; WA1VCAFP1GA179221 | WA1VCAFP1GA156277

WA1VCAFP1GA167537; WA1VCAFP1GA157039 | WA1VCAFP1GA187691 | WA1VCAFP1GA137938 | WA1VCAFP1GA103594;

WA1VCAFP1GA168266

| WA1VCAFP1GA184404; WA1VCAFP1GA197458 | WA1VCAFP1GA192633; WA1VCAFP1GA187285 | WA1VCAFP1GA124171; WA1VCAFP1GA111789; WA1VCAFP1GA179557

WA1VCAFP1GA197525; WA1VCAFP1GA195659 | WA1VCAFP1GA120766 | WA1VCAFP1GA136417; WA1VCAFP1GA182863

WA1VCAFP1GA111971; WA1VCAFP1GA146977 | WA1VCAFP1GA164847; WA1VCAFP1GA126244

WA1VCAFP1GA163567 | WA1VCAFP1GA101103 | WA1VCAFP1GA181888; WA1VCAFP1GA183091 | WA1VCAFP1GA123618; WA1VCAFP1GA102719; WA1VCAFP1GA107578; WA1VCAFP1GA132321 | WA1VCAFP1GA150656 | WA1VCAFP1GA139950; WA1VCAFP1GA127488 | WA1VCAFP1GA156733; WA1VCAFP1GA116510 | WA1VCAFP1GA134411 | WA1VCAFP1GA149040 | WA1VCAFP1GA122405; WA1VCAFP1GA125160; WA1VCAFP1GA102641

WA1VCAFP1GA124607; WA1VCAFP1GA176268 | WA1VCAFP1GA182636

WA1VCAFP1GA163522; WA1VCAFP1GA105491; WA1VCAFP1GA133212 | WA1VCAFP1GA195483; WA1VCAFP1GA110822; WA1VCAFP1GA102574; WA1VCAFP1GA151435; WA1VCAFP1GA138054 | WA1VCAFP1GA103157; WA1VCAFP1GA106592 | WA1VCAFP1GA191417; WA1VCAFP1GA104776 | WA1VCAFP1GA105636; WA1VCAFP1GA194947 | WA1VCAFP1GA181776; WA1VCAFP1GA106527 | WA1VCAFP1GA112232 | WA1VCAFP1GA189568; WA1VCAFP1GA191207 | WA1VCAFP1GA156473 | WA1VCAFP1GA173709 | WA1VCAFP1GA176707 | WA1VCAFP1GA140189 | WA1VCAFP1GA113784 | WA1VCAFP1GA132206 | WA1VCAFP1GA143982 | WA1VCAFP1GA160376 | WA1VCAFP1GA113896

WA1VCAFP1GA138832 | WA1VCAFP1GA180966 | WA1VCAFP1GA171359; WA1VCAFP1GA143612; WA1VCAFP1GA144713 | WA1VCAFP1GA117950 | WA1VCAFP1GA107323 | WA1VCAFP1GA129659 | WA1VCAFP1GA139012 | WA1VCAFP1GA164623 | WA1VCAFP1GA174018 | WA1VCAFP1GA179607; WA1VCAFP1GA126776 | WA1VCAFP1GA187366 | WA1VCAFP1GA174732 | WA1VCAFP1GA147210; WA1VCAFP1GA100565; WA1VCAFP1GA167067 | WA1VCAFP1GA153380; WA1VCAFP1GA116412 | WA1VCAFP1GA125594 | WA1VCAFP1GA182457 | WA1VCAFP1GA172849 | WA1VCAFP1GA121772; WA1VCAFP1GA116958; WA1VCAFP1GA102848; WA1VCAFP1GA115728 | WA1VCAFP1GA161169 | WA1VCAFP1GA193345 | WA1VCAFP1GA165920; WA1VCAFP1GA122470

WA1VCAFP1GA110593 |

WA1VCAFP1GA167716



WA1VCAFP1GA141004

WA1VCAFP1GA156425 | WA1VCAFP1GA159857; WA1VCAFP1GA139088; WA1VCAFP1GA101277 | WA1VCAFP1GA156263 | WA1VCAFP1GA161303; WA1VCAFP1GA104289; WA1VCAFP1GA189375 | WA1VCAFP1GA166761; WA1VCAFP1GA150219; WA1VCAFP1GA195449 | WA1VCAFP1GA112392 | WA1VCAFP1GA195533 | WA1VCAFP1GA130648 | WA1VCAFP1GA192566 | WA1VCAFP1GA155873; WA1VCAFP1GA165318;

WA1VCAFP1GA124249

| WA1VCAFP1GA109539 | WA1VCAFP1GA165254 | WA1VCAFP1GA106981 | WA1VCAFP1GA169787 | WA1VCAFP1GA172463 | WA1VCAFP1GA127815 | WA1VCAFP1GA101716 | WA1VCAFP1GA104082; WA1VCAFP1GA170132 | WA1VCAFP1GA124106 | WA1VCAFP1GA161642 | WA1VCAFP1GA105314; WA1VCAFP1GA166744 | WA1VCAFP1GA160944 | WA1VCAFP1GA137888 | WA1VCAFP1GA186024 | WA1VCAFP1GA155954 | WA1VCAFP1GA154707

WA1VCAFP1GA124865 | WA1VCAFP1GA160281 | WA1VCAFP1GA125661 | WA1VCAFP1GA168963; WA1VCAFP1GA163603 | WA1VCAFP1GA186699; WA1VCAFP1GA160426; WA1VCAFP1GA174990 | WA1VCAFP1GA164301 | WA1VCAFP1GA131105 | WA1VCAFP1GA116734 | WA1VCAFP1GA139592; WA1VCAFP1GA119049

WA1VCAFP1GA110383 | WA1VCAFP1GA195077; WA1VCAFP1GA147224 | WA1VCAFP1GA142377 | WA1VCAFP1GA129032 | WA1VCAFP1GA118662 | WA1VCAFP1GA145148 | WA1VCAFP1GA160071 | WA1VCAFP1GA194866; WA1VCAFP1GA145490 | WA1VCAFP1GA199498 | WA1VCAFP1GA101344; WA1VCAFP1GA109055 | WA1VCAFP1GA136501 | WA1VCAFP1GA140256 | WA1VCAFP1GA102638 | WA1VCAFP1GA134697 | WA1VCAFP1GA169806; WA1VCAFP1GA175508; WA1VCAFP1GA158479 | WA1VCAFP1GA141570

WA1VCAFP1GA131573; WA1VCAFP1GA119293 | WA1VCAFP1GA101781 | WA1VCAFP1GA137616

WA1VCAFP1GA125952

| WA1VCAFP1GA141066; WA1VCAFP1GA171300 | WA1VCAFP1GA111761; WA1VCAFP1GA146249 | WA1VCAFP1GA197489 | WA1VCAFP1GA163701 | WA1VCAFP1GA141438; WA1VCAFP1GA123067; WA1VCAFP1GA131587 | WA1VCAFP1GA151757 | WA1VCAFP1GA192129; WA1VCAFP1GA105412; WA1VCAFP1GA122825 | WA1VCAFP1GA167506; WA1VCAFP1GA106771 | WA1VCAFP1GA139673; WA1VCAFP1GA124140 | WA1VCAFP1GA188713; WA1VCAFP1GA179073 | WA1VCAFP1GA191370; WA1VCAFP1GA154433; WA1VCAFP1GA150348 | WA1VCAFP1GA178179; WA1VCAFP1GA127622; WA1VCAFP1GA192227; WA1VCAFP1GA148518 | WA1VCAFP1GA105605; WA1VCAFP1GA198593 |

WA1VCAFP1GA105667

| WA1VCAFP1GA103451; WA1VCAFP1GA168073 | WA1VCAFP1GA118354 | WA1VCAFP1GA125451; WA1VCAFP1GA147675; WA1VCAFP1GA178487; WA1VCAFP1GA155503; WA1VCAFP1GA106933; WA1VCAFP1GA162175 | WA1VCAFP1GA161253; WA1VCAFP1GA186797 | WA1VCAFP1GA104051 | WA1VCAFP1GA149538; WA1VCAFP1GA123327 | WA1VCAFP1GA132416 | WA1VCAFP1GA191885 | WA1VCAFP1GA187741 | WA1VCAFP1GA153122 | WA1VCAFP1GA113638 | WA1VCAFP1GA153024 | WA1VCAFP1GA142220 | WA1VCAFP1GA116765; WA1VCAFP1GA130861 | WA1VCAFP1GA128723

WA1VCAFP1GA112506; WA1VCAFP1GA111873 | WA1VCAFP1GA197816; WA1VCAFP1GA185858; WA1VCAFP1GA145800 | WA1VCAFP1GA189778; WA1VCAFP1GA156778 | WA1VCAFP1GA156134; WA1VCAFP1GA194236 | WA1VCAFP1GA103403 | WA1VCAFP1GA165237 | WA1VCAFP1GA187335; WA1VCAFP1GA117222;

WA1VCAFP1GA183270

; WA1VCAFP1GA141794; WA1VCAFP1GA177968 | WA1VCAFP1GA105362 | WA1VCAFP1GA138121; WA1VCAFP1GA102462 | WA1VCAFP1GA162421 | WA1VCAFP1GA110643 | WA1VCAFP1GA141391 | WA1VCAFP1GA198433 | WA1VCAFP1GA127006 | WA1VCAFP1GA137972; WA1VCAFP1GA128138; WA1VCAFP1GA150124; WA1VCAFP1GA152908 | WA1VCAFP1GA126213 |

WA1VCAFP1GA181387

| WA1VCAFP1GA161950 | WA1VCAFP1GA116166; WA1VCAFP1GA166047; WA1VCAFP1GA197234 | WA1VCAFP1GA177792 | WA1VCAFP1GA173662 | WA1VCAFP1GA102073; WA1VCAFP1GA150544 | WA1VCAFP1GA145196 | WA1VCAFP1GA116345

WA1VCAFP1GA174150 | WA1VCAFP1GA143545 | WA1VCAFP1GA186377 | WA1VCAFP1GA163973 | WA1VCAFP1GA157882; WA1VCAFP1GA177257 | WA1VCAFP1GA156893 | WA1VCAFP1GA159745; WA1VCAFP1GA116040 | WA1VCAFP1GA140094; WA1VCAFP1GA184628 | WA1VCAFP1GA144887; WA1VCAFP1GA176576; WA1VCAFP1GA187299; WA1VCAFP1GA147806 | WA1VCAFP1GA116281 | WA1VCAFP1GA103482; WA1VCAFP1GA146638; WA1VCAFP1GA122176 | WA1VCAFP1GA110688; WA1VCAFP1GA174374 | WA1VCAFP1GA154769 | WA1VCAFP1GA154061 | WA1VCAFP1GA127605 | WA1VCAFP1GA189361 | WA1VCAFP1GA110707 | WA1VCAFP1GA117611 | WA1VCAFP1GA178621 | WA1VCAFP1GA114014 | WA1VCAFP1GA169272; WA1VCAFP1GA114708 | WA1VCAFP1GA127233 | WA1VCAFP1GA172124

WA1VCAFP1GA161351 | WA1VCAFP1GA136661 | WA1VCAFP1GA141813 | WA1VCAFP1GA129841 | WA1VCAFP1GA189442 | WA1VCAFP1GA167098; WA1VCAFP1GA170406 | WA1VCAFP1GA176917

WA1VCAFP1GA171913 | WA1VCAFP1GA136420 | WA1VCAFP1GA149216 | WA1VCAFP1GA137180; WA1VCAFP1GA137874 | WA1VCAFP1GA184144 | WA1VCAFP1GA106754 | WA1VCAFP1GA158787; WA1VCAFP1GA125871 | WA1VCAFP1GA171426; WA1VCAFP1GA175573 | WA1VCAFP1GA185536

WA1VCAFP1GA112960 | WA1VCAFP1GA176450 | WA1VCAFP1GA126552 | WA1VCAFP1GA162340 | WA1VCAFP1GA100808 | WA1VCAFP1GA136806 | WA1VCAFP1GA118399 | WA1VCAFP1GA175301; WA1VCAFP1GA176481 | WA1VCAFP1GA192664 | WA1VCAFP1GA168221 | WA1VCAFP1GA160300; WA1VCAFP1GA141665 |

WA1VCAFP1GA103661

| WA1VCAFP1GA117169 | WA1VCAFP1GA106589; WA1VCAFP1GA166016 | WA1VCAFP1GA170969 | WA1VCAFP1GA142590; WA1VCAFP1GA171023; WA1VCAFP1GA178246; WA1VCAFP1GA128978 | WA1VCAFP1GA162161 | WA1VCAFP1GA145537 | WA1VCAFP1GA198481 | WA1VCAFP1GA105247; WA1VCAFP1GA122775 | WA1VCAFP1GA178909 | WA1VCAFP1GA182331 | WA1VCAFP1GA128401 | WA1VCAFP1GA164900; WA1VCAFP1GA164752; WA1VCAFP1GA160734; WA1VCAFP1GA143321 | WA1VCAFP1GA156019 | WA1VCAFP1GA187450; WA1VCAFP1GA142962 | WA1VCAFP1GA144369; WA1VCAFP1GA199274 | WA1VCAFP1GA123716; WA1VCAFP1GA142251 | WA1VCAFP1GA166095; WA1VCAFP1GA178649 | WA1VCAFP1GA120430 | WA1VCAFP1GA182992 | WA1VCAFP1GA156747; WA1VCAFP1GA171524 | WA1VCAFP1GA125255; WA1VCAFP1GA148499; WA1VCAFP1GA100937; WA1VCAFP1GA100176; WA1VCAFP1GA115213; WA1VCAFP1GA171104 | WA1VCAFP1GA174746 | WA1VCAFP1GA184693; WA1VCAFP1GA153654 | WA1VCAFP1GA175234 | WA1VCAFP1GA112196 | WA1VCAFP1GA143755 | WA1VCAFP1GA173998 | WA1VCAFP1GA123585; WA1VCAFP1GA123019 | WA1VCAFP1GA157574 | WA1VCAFP1GA193541 | WA1VCAFP1GA195841

WA1VCAFP1GA163892; WA1VCAFP1GA152858 | WA1VCAFP1GA193118; WA1VCAFP1GA157168; WA1VCAFP1GA101554 | WA1VCAFP1GA119326 | WA1VCAFP1GA173774 | WA1VCAFP1GA130570 | WA1VCAFP1GA130360; WA1VCAFP1GA107855

WA1VCAFP1GA176061

WA1VCAFP1GA143786 | WA1VCAFP1GA177808 | WA1VCAFP1GA108858 | WA1VCAFP1GA192762; WA1VCAFP1GA164315 | WA1VCAFP1GA194172

WA1VCAFP1GA139849 | WA1VCAFP1GA179462; WA1VCAFP1GA140337; WA1VCAFP1GA157316 | WA1VCAFP1GA149927 | WA1VCAFP1GA107080 | WA1VCAFP1GA113123 | WA1VCAFP1GA147532 | WA1VCAFP1GA127930 | WA1VCAFP1GA103742 | WA1VCAFP1GA151192 | WA1VCAFP1GA157655; WA1VCAFP1GA157333

WA1VCAFP1GA135011 | WA1VCAFP1GA198769 | WA1VCAFP1GA100579 | WA1VCAFP1GA108147 | WA1VCAFP1GA138507 | WA1VCAFP1GA183964 | WA1VCAFP1GA164296; WA1VCAFP1GA110173 | WA1VCAFP1GA146915 | WA1VCAFP1GA186766

WA1VCAFP1GA179817 | WA1VCAFP1GA172429; WA1VCAFP1GA167327 | WA1VCAFP1GA152729; WA1VCAFP1GA141889

WA1VCAFP1GA167747; WA1VCAFP1GA134909

WA1VCAFP1GA198402 | WA1VCAFP1GA100873 | WA1VCAFP1GA173869; WA1VCAFP1GA181826 | WA1VCAFP1GA128608 | WA1VCAFP1GA126261

WA1VCAFP1GA182488; WA1VCAFP1GA106091 | WA1VCAFP1GA107693

WA1VCAFP1GA149958; WA1VCAFP1GA123697; WA1VCAFP1GA104552; WA1VCAFP1GA147238 | WA1VCAFP1GA109590 | WA1VCAFP1GA163553; WA1VCAFP1GA158899

WA1VCAFP1GA141018 | WA1VCAFP1GA170129

WA1VCAFP1GA132500 | WA1VCAFP1GA120797 | WA1VCAFP1GA165514

WA1VCAFP1GA112313

WA1VCAFP1GA180272; WA1VCAFP1GA102445 | WA1VCAFP1GA174276 | WA1VCAFP1GA175525 | WA1VCAFP1GA169756 | WA1VCAFP1GA151760

WA1VCAFP1GA120024 | WA1VCAFP1GA178425 | WA1VCAFP1GA110335 |

WA1VCAFP1GA111842

| WA1VCAFP1GA109511; WA1VCAFP1GA124820; WA1VCAFP1GA101442; WA1VCAFP1GA105541; WA1VCAFP1GA122873 | WA1VCAFP1GA159552 | WA1VCAFP1GA184094 | WA1VCAFP1GA189733 | WA1VCAFP1GA135381 | WA1VCAFP1GA164153 |

WA1VCAFP1GA169482

; WA1VCAFP1GA101313 | WA1VCAFP1GA103529 | WA1VCAFP1GA163469 | WA1VCAFP1GA190784

WA1VCAFP1GA118208 | WA1VCAFP1GA161141 | WA1VCAFP1GA107841 | WA1VCAFP1GA182264 | WA1VCAFP1GA167795

WA1VCAFP1GA160653; WA1VCAFP1GA166971 | WA1VCAFP1GA181258 | WA1VCAFP1GA102350; WA1VCAFP1GA126826

WA1VCAFP1GA156053 | WA1VCAFP1GA182054; WA1VCAFP1GA117446 | WA1VCAFP1GA127765 | WA1VCAFP1GA194558 | WA1VCAFP1GA140970 | WA1VCAFP1GA114109; WA1VCAFP1GA181115; WA1VCAFP1GA138300 | WA1VCAFP1GA166548 | WA1VCAFP1GA147241 | WA1VCAFP1GA113980; WA1VCAFP1GA135476 | WA1VCAFP1GA122467 | WA1VCAFP1GA199436; WA1VCAFP1GA139852; WA1VCAFP1GA109492; WA1VCAFP1GA183754 | WA1VCAFP1GA134201 | WA1VCAFP1GA101697 | WA1VCAFP1GA184743; WA1VCAFP1GA152326 | WA1VCAFP1GA164654 | WA1VCAFP1GA171507; WA1VCAFP1GA178215 | WA1VCAFP1GA154710 | WA1VCAFP1GA126678 | WA1VCAFP1GA199968 | WA1VCAFP1GA122257; WA1VCAFP1GA129578 | WA1VCAFP1GA189554 | WA1VCAFP1GA146056; WA1VCAFP1GA126891 | WA1VCAFP1GA175069; WA1VCAFP1GA102879 | WA1VCAFP1GA150768 | WA1VCAFP1GA174570 | WA1VCAFP1GA156537; WA1VCAFP1GA114773

WA1VCAFP1GA132755; WA1VCAFP1GA161446; WA1VCAFP1GA112246 | WA1VCAFP1GA166369; WA1VCAFP1GA156988; WA1VCAFP1GA115891; WA1VCAFP1GA165092 | WA1VCAFP1GA166288 | WA1VCAFP1GA111050 | WA1VCAFP1GA167893; WA1VCAFP1GA195435 | WA1VCAFP1GA180093 | WA1VCAFP1GA195256 | WA1VCAFP1GA191496 | WA1VCAFP1GA197170; WA1VCAFP1GA183799 | WA1VCAFP1GA176321; WA1VCAFP1GA145859 | WA1VCAFP1GA129774 | WA1VCAFP1GA199694 | WA1VCAFP1GA116751; WA1VCAFP1GA152746 | WA1VCAFP1GA170633; WA1VCAFP1GA146414 | WA1VCAFP1GA117723; WA1VCAFP1GA152164 | WA1VCAFP1GA162287; WA1VCAFP1GA140385 | WA1VCAFP1GA106334 | WA1VCAFP1GA196424 | WA1VCAFP1GA162418 | WA1VCAFP1GA153413; WA1VCAFP1GA160118 | WA1VCAFP1GA179008 | WA1VCAFP1GA109377; WA1VCAFP1GA114787; WA1VCAFP1GA134392; WA1VCAFP1GA144324 | WA1VCAFP1GA133467 | WA1VCAFP1GA138443; WA1VCAFP1GA181793 | WA1VCAFP1GA165433; WA1VCAFP1GA166730; WA1VCAFP1GA181664; WA1VCAFP1GA112537 | WA1VCAFP1GA144176; WA1VCAFP1GA186184 | WA1VCAFP1GA125210; WA1VCAFP1GA194365; WA1VCAFP1GA115356 | WA1VCAFP1GA155615 | WA1VCAFP1GA172527 | WA1VCAFP1GA145330 | WA1VCAFP1GA147207; WA1VCAFP1GA143741 | WA1VCAFP1GA120332 | WA1VCAFP1GA135560; WA1VCAFP1GA136210; WA1VCAFP1GA157073 | WA1VCAFP1GA140919; WA1VCAFP1GA138104 | WA1VCAFP1GA137194; WA1VCAFP1GA160393

WA1VCAFP1GA112229; WA1VCAFP1GA181020 | WA1VCAFP1GA178893 | WA1VCAFP1GA166081; WA1VCAFP1GA158398; WA1VCAFP1GA164413 | WA1VCAFP1GA102820 | WA1VCAFP1GA178456 | WA1VCAFP1GA145151 | WA1VCAFP1GA186945; WA1VCAFP1GA169000 | WA1VCAFP1GA187688 | WA1VCAFP1GA172043; WA1VCAFP1GA194317; WA1VCAFP1GA152584 | WA1VCAFP1GA143299 | WA1VCAFP1GA145683 | WA1VCAFP1GA169188 | WA1VCAFP1GA172737 | WA1VCAFP1GA189117; WA1VCAFP1GA197413

WA1VCAFP1GA111176 | WA1VCAFP1GA106415; WA1VCAFP1GA170065 | WA1VCAFP1GA184676; WA1VCAFP1GA199520; WA1VCAFP1GA114692 | WA1VCAFP1GA185732; WA1VCAFP1GA133730 | WA1VCAFP1GA102686 | WA1VCAFP1GA110674 | WA1VCAFP1GA154268; WA1VCAFP1GA135039; WA1VCAFP1GA186279; WA1VCAFP1GA118497

WA1VCAFP1GA158191; WA1VCAFP1GA137678; WA1VCAFP1GA195032 | WA1VCAFP1GA158370; WA1VCAFP1GA132495; WA1VCAFP1GA155212 | WA1VCAFP1GA149586; WA1VCAFP1GA111940 | WA1VCAFP1GA129337 | WA1VCAFP1GA163911 | WA1VCAFP1GA170745; WA1VCAFP1GA139639

WA1VCAFP1GA103532 | WA1VCAFP1GA143271; WA1VCAFP1GA119701 | WA1VCAFP1GA154030 | WA1VCAFP1GA134618 | WA1VCAFP1GA120461 | WA1VCAFP1GA172799; WA1VCAFP1GA135963 | WA1VCAFP1GA100856 | WA1VCAFP1GA185195; WA1VCAFP1GA112831 | WA1VCAFP1GA140418 | WA1VCAFP1GA139480 | WA1VCAFP1GA121917 | WA1VCAFP1GA172298 | WA1VCAFP1GA171880 | WA1VCAFP1GA157025 | WA1VCAFP1GA162841; WA1VCAFP1GA199503 | WA1VCAFP1GA123957; WA1VCAFP1GA132108 | WA1VCAFP1GA102767 | WA1VCAFP1GA167618 | WA1VCAFP1GA196469 | WA1VCAFP1GA150558 | WA1VCAFP1GA139205 | WA1VCAFP1GA109279 | WA1VCAFP1GA108780; WA1VCAFP1GA198786

WA1VCAFP1GA162497 | WA1VCAFP1GA139107; WA1VCAFP1GA159048 | WA1VCAFP1GA128639 | WA1VCAFP1GA182832 | WA1VCAFP1GA129886 | WA1VCAFP1GA150284 | WA1VCAFP1GA181759; WA1VCAFP1GA155291 | WA1VCAFP1GA171071 | WA1VCAFP1GA169854 | WA1VCAFP1GA111534 | WA1VCAFP1GA111968 | WA1VCAFP1GA145201; WA1VCAFP1GA159843 | WA1VCAFP1GA160183 | WA1VCAFP1GA135865 | WA1VCAFP1GA126437 | WA1VCAFP1GA120248 | WA1VCAFP1GA180885; WA1VCAFP1GA117320; WA1VCAFP1GA123070 | WA1VCAFP1GA141892

WA1VCAFP1GA109993 | WA1VCAFP1GA132402

WA1VCAFP1GA162452 | WA1VCAFP1GA190929; WA1VCAFP1GA149961 | WA1VCAFP1GA149782 | WA1VCAFP1GA160989 | WA1VCAFP1GA135090; WA1VCAFP1GA183950 | WA1VCAFP1GA148390; WA1VCAFP1GA176867 | WA1VCAFP1GA184869 | WA1VCAFP1GA144050 | WA1VCAFP1GA128141; WA1VCAFP1GA172821 | WA1VCAFP1GA174617 | WA1VCAFP1GA178067 | WA1VCAFP1GA190848; WA1VCAFP1GA158854; WA1VCAFP1GA102204 | WA1VCAFP1GA127457 | WA1VCAFP1GA169577

WA1VCAFP1GA131850 | WA1VCAFP1GA198674 | WA1VCAFP1GA128415 | WA1VCAFP1GA100002 | WA1VCAFP1GA159146; WA1VCAFP1GA119410; WA1VCAFP1GA198464 | WA1VCAFP1GA119651 | WA1VCAFP1GA181051 | WA1VCAFP1GA150995 | WA1VCAFP1GA182748; WA1VCAFP1GA169692 | WA1VCAFP1GA153282 | WA1VCAFP1GA181762 | WA1VCAFP1GA193765 | WA1VCAFP1GA153363 | WA1VCAFP1GA131511; WA1VCAFP1GA116832

WA1VCAFP1GA135428 | WA1VCAFP1GA140368 | WA1VCAFP1GA163200 | WA1VCAFP1GA168512 | WA1VCAFP1GA180174 | WA1VCAFP1GA118578 | WA1VCAFP1GA173600 | WA1VCAFP1GA174911 | WA1VCAFP1GA126647

WA1VCAFP1GA142458 | WA1VCAFP1GA103286; WA1VCAFP1GA187240 | WA1VCAFP1GA120119; WA1VCAFP1GA101523

WA1VCAFP1GA193328; WA1VCAFP1GA116023 | WA1VCAFP1GA179820 | WA1VCAFP1GA177937 | WA1VCAFP1GA104468 | WA1VCAFP1GA184614 | WA1VCAFP1GA106253 | WA1VCAFP1GA103000 | WA1VCAFP1GA119777 | WA1VCAFP1GA168428

WA1VCAFP1GA149877; WA1VCAFP1GA157087 | WA1VCAFP1GA165108

WA1VCAFP1GA127751 | WA1VCAFP1GA161348; WA1VCAFP1GA130374;

WA1VCAFP1GA161365

| WA1VCAFP1GA193054; WA1VCAFP1GA109542

WA1VCAFP1GA195287 | WA1VCAFP1GA178442

WA1VCAFP1GA114045 | WA1VCAFP1GA155355; WA1VCAFP1GA180580; WA1VCAFP1GA130472; WA1VCAFP1GA189571 | WA1VCAFP1GA137003 | WA1VCAFP1GA115258; WA1VCAFP1GA176030; WA1VCAFP1GA101652 | WA1VCAFP1GA185021 | WA1VCAFP1GA121402 | WA1VCAFP1GA124882 | WA1VCAFP1GA156909 | WA1VCAFP1GA163634 | WA1VCAFP1GA189716 | WA1VCAFP1GA116314 | WA1VCAFP1GA146932; WA1VCAFP1GA133503 | WA1VCAFP1GA186573 | WA1VCAFP1GA104230 | WA1VCAFP1GA125854; WA1VCAFP1GA176285 | WA1VCAFP1GA101229

WA1VCAFP1GA193815; WA1VCAFP1GA119939 | WA1VCAFP1GA162984 | WA1VCAFP1GA103708 | WA1VCAFP1GA100761 | WA1VCAFP1GA158837 | WA1VCAFP1GA152178 | WA1VCAFP1GA181969 | WA1VCAFP1GA119407; WA1VCAFP1GA163908 | WA1VCAFP1GA103126 | WA1VCAFP1GA144436 | WA1VCAFP1GA121450 | WA1VCAFP1GA149023 | WA1VCAFP1GA159115

WA1VCAFP1GA132173; WA1VCAFP1GA165500 | WA1VCAFP1GA195970 | WA1VCAFP1GA104258 | WA1VCAFP1GA197928

WA1VCAFP1GA187867 | WA1VCAFP1GA130925 | WA1VCAFP1GA128222; WA1VCAFP1GA136739; WA1VCAFP1GA189683

WA1VCAFP1GA175248; WA1VCAFP1GA170227; WA1VCAFP1GA108701

WA1VCAFP1GA134764 | WA1VCAFP1GA158238; WA1VCAFP1GA123604 | WA1VCAFP1GA161222 | WA1VCAFP1GA122596 | WA1VCAFP1GA193006 | WA1VCAFP1GA165724; WA1VCAFP1GA127586; WA1VCAFP1GA160331 | WA1VCAFP1GA163990; WA1VCAFP1GA113543 | WA1VCAFP1GA123487; WA1VCAFP1GA115244

WA1VCAFP1GA102087 | WA1VCAFP1GA130455 | WA1VCAFP1GA184578; WA1VCAFP1GA178277; WA1VCAFP1GA116748; WA1VCAFP1GA156294; WA1VCAFP1GA106267 | WA1VCAFP1GA157347 | WA1VCAFP1GA145098; WA1VCAFP1GA116278; WA1VCAFP1GA177582 | WA1VCAFP1GA129628 | WA1VCAFP1GA106902 | WA1VCAFP1GA190333

WA1VCAFP1GA121352; WA1VCAFP1GA108939 | WA1VCAFP1GA190834

WA1VCAFP1GA180188 | WA1VCAFP1GA145876; WA1VCAFP1GA136837 | WA1VCAFP1GA115180

WA1VCAFP1GA139382 | WA1VCAFP1GA158840 | WA1VCAFP1GA112036 | WA1VCAFP1GA173922 | WA1VCAFP1GA174469; WA1VCAFP1GA138555; WA1VCAFP1GA107130; WA1VCAFP1GA181292 | WA1VCAFP1GA170583 | WA1VCAFP1GA116376 | WA1VCAFP1GA103305 | WA1VCAFP1GA167845 | WA1VCAFP1GA120315; WA1VCAFP1GA196892 | WA1VCAFP1GA169868 | WA1VCAFP1GA133100; WA1VCAFP1GA190543 | WA1VCAFP1GA108214 | WA1VCAFP1GA181695; WA1VCAFP1GA162273 | WA1VCAFP1GA103238; WA1VCAFP1GA106138 | WA1VCAFP1GA177002 | WA1VCAFP1GA144811; WA1VCAFP1GA136353;

WA1VCAFP1GA126955

| WA1VCAFP1GA155422 | WA1VCAFP1GA193104 | WA1VCAFP1GA121920; WA1VCAFP1GA116071; WA1VCAFP1GA104731 | WA1VCAFP1GA104504 |

WA1VCAFP1GA183060

; WA1VCAFP1GA134151

WA1VCAFP1GA117933; WA1VCAFP1GA192518; WA1VCAFP1GA139978 | WA1VCAFP1GA107421 | WA1VCAFP1GA158272 | WA1VCAFP1GA109685; WA1VCAFP1GA188078 | WA1VCAFP1GA162242; WA1VCAFP1GA152309; WA1VCAFP1GA196178 | WA1VCAFP1GA153167 | WA1VCAFP1GA151886

WA1VCAFP1GA112621; WA1VCAFP1GA100095

WA1VCAFP1GA120492; WA1VCAFP1GA109797 | WA1VCAFP1GA172169; WA1VCAFP1GA116619 | WA1VCAFP1GA110951; WA1VCAFP1GA187075

WA1VCAFP1GA184340 | WA1VCAFP1GA174567

WA1VCAFP1GA122100 | WA1VCAFP1GA169353 | WA1VCAFP1GA172785 | WA1VCAFP1GA190199; WA1VCAFP1GA137227; WA1VCAFP1GA188663; WA1VCAFP1GA196651 | WA1VCAFP1GA192308; WA1VCAFP1GA138992 | WA1VCAFP1GA102090

WA1VCAFP1GA171247 | WA1VCAFP1GA181261 | WA1VCAFP1GA146588 | WA1VCAFP1GA169224 | WA1VCAFP1GA143822; WA1VCAFP1GA142248 | WA1VCAFP1GA165562 | WA1VCAFP1GA161656 | WA1VCAFP1GA132691 | WA1VCAFP1GA147384; WA1VCAFP1GA137521

WA1VCAFP1GA117835 | WA1VCAFP1GA152259 | WA1VCAFP1GA119956 | WA1VCAFP1GA158224 | WA1VCAFP1GA191742 | WA1VCAFP1GA153279; WA1VCAFP1GA163441 | WA1VCAFP1GA161298

WA1VCAFP1GA125644 | WA1VCAFP1GA198982 | WA1VCAFP1GA157901 | WA1VCAFP1GA133274

WA1VCAFP1GA174147; WA1VCAFP1GA170020;

WA1VCAFP1GA177548

| WA1VCAFP1GA161267 | WA1VCAFP1GA122324; WA1VCAFP1GA133243 | WA1VCAFP1GA191157; WA1VCAFP1GA168610 | WA1VCAFP1GA104020 | WA1VCAFP1GA127801 | WA1VCAFP1GA174228; WA1VCAFP1GA186301 | WA1VCAFP1GA117303; WA1VCAFP1GA189330 | WA1VCAFP1GA127703 | WA1VCAFP1GA192972; WA1VCAFP1GA173693 | WA1VCAFP1GA147465 | WA1VCAFP1GA107905 | WA1VCAFP1GA104499; WA1VCAFP1GA148311 | WA1VCAFP1GA163939 | WA1VCAFP1GA166856; WA1VCAFP1GA126440 | WA1VCAFP1GA106916 | WA1VCAFP1GA155159 | WA1VCAFP1GA147708; WA1VCAFP1GA144842 | WA1VCAFP1GA161205 | WA1VCAFP1GA126082 | WA1VCAFP1GA137664 | WA1VCAFP1GA149703 | WA1VCAFP1GA185293; WA1VCAFP1GA135297; WA1VCAFP1GA156960 | WA1VCAFP1GA129726; WA1VCAFP1GA120301 | WA1VCAFP1GA193359 | WA1VCAFP1GA137096 | WA1VCAFP1GA184287;

WA1VCAFP1GA158661

; WA1VCAFP1GA146722; WA1VCAFP1GA158000 | WA1VCAFP1GA145568

WA1VCAFP1GA150351 | WA1VCAFP1GA184368 | WA1VCAFP1GA142928 | WA1VCAFP1GA137230 | WA1VCAFP1GA137731 | WA1VCAFP1GA106608 | WA1VCAFP1GA141343; WA1VCAFP1GA176111; WA1VCAFP1GA164248 | WA1VCAFP1GA105393 | WA1VCAFP1GA123201 | WA1VCAFP1GA114885; WA1VCAFP1GA143514 | WA1VCAFP1GA145294; WA1VCAFP1GA185200 | WA1VCAFP1GA125384

WA1VCAFP1GA174908 | WA1VCAFP1GA179056 | WA1VCAFP1GA133405; WA1VCAFP1GA193281; WA1VCAFP1GA129709 | WA1VCAFP1GA180451 | WA1VCAFP1GA120685 | WA1VCAFP1GA131041 | WA1VCAFP1GA109878 | WA1VCAFP1GA150916 | WA1VCAFP1GA175623; WA1VCAFP1GA185262; WA1VCAFP1GA151189 | WA1VCAFP1GA110495 | WA1VCAFP1GA198206; WA1VCAFP1GA160698 | WA1VCAFP1GA105331 | WA1VCAFP1GA160846; WA1VCAFP1GA159664 | WA1VCAFP1GA141939

WA1VCAFP1GA133372 | WA1VCAFP1GA110402; WA1VCAFP1GA180191 | WA1VCAFP1GA119892 | WA1VCAFP1GA175329 | WA1VCAFP1GA106351 | WA1VCAFP1GA115521 | WA1VCAFP1GA195130; WA1VCAFP1GA105250 | WA1VCAFP1GA131282 | WA1VCAFP1GA130763;

WA1VCAFP1GA115373

| WA1VCAFP1GA188050; WA1VCAFP1GA139964; WA1VCAFP1GA147501; WA1VCAFP1GA169448; WA1VCAFP1GA137129 | WA1VCAFP1GA139785; WA1VCAFP1GA111436; WA1VCAFP1GA133646 | WA1VCAFP1GA175220 | WA1VCAFP1GA183902 | WA1VCAFP1GA141617 | WA1VCAFP1GA125787

WA1VCAFP1GA114448 | WA1VCAFP1GA118533 | WA1VCAFP1GA187514 | WA1VCAFP1GA128026 | WA1VCAFP1GA146140; WA1VCAFP1GA115678 | WA1VCAFP1GA104793; WA1VCAFP1GA135803; WA1VCAFP1GA181180; WA1VCAFP1GA123635; WA1VCAFP1GA149619; WA1VCAFP1GA162872; WA1VCAFP1GA107368; WA1VCAFP1GA104048 | WA1VCAFP1GA161902; WA1VCAFP1GA179865; WA1VCAFP1GA159681 | WA1VCAFP1GA188503 | WA1VCAFP1GA144145 | WA1VCAFP1GA175136; WA1VCAFP1GA171765 | WA1VCAFP1GA186525; WA1VCAFP1GA109394 | WA1VCAFP1GA106186 | WA1VCAFP1GA185861 | WA1VCAFP1GA192339 | WA1VCAFP1GA128317; WA1VCAFP1GA140516 | WA1VCAFP1GA195628 | WA1VCAFP1GA162595 | WA1VCAFP1GA107628; WA1VCAFP1GA177467 | WA1VCAFP1GA196861 | WA1VCAFP1GA163844 | WA1VCAFP1GA170440 | WA1VCAFP1GA168719 | WA1VCAFP1GA161270; WA1VCAFP1GA100999; WA1VCAFP1GA105930 | WA1VCAFP1GA147451; WA1VCAFP1GA148843; WA1VCAFP1GA105071 | WA1VCAFP1GA154383 | WA1VCAFP1GA112649; WA1VCAFP1GA126681 | WA1VCAFP1GA101392 | WA1VCAFP1GA153203 | WA1VCAFP1GA126387; WA1VCAFP1GA192020 | WA1VCAFP1GA123974 | WA1VCAFP1GA149975 | WA1VCAFP1GA150480; WA1VCAFP1GA144601 | WA1VCAFP1GA190137; WA1VCAFP1GA124509 | WA1VCAFP1GA105149 | WA1VCAFP1GA194978; WA1VCAFP1GA113803; WA1VCAFP1GA110450 | WA1VCAFP1GA140421 | WA1VCAFP1GA185245 | WA1VCAFP1GA162502 | WA1VCAFP1GA151578; WA1VCAFP1GA126938 | WA1VCAFP1GA116507 |

WA1VCAFP1GA169983



WA1VCAFP1GA139298; WA1VCAFP1GA133033 | WA1VCAFP1GA184709 | WA1VCAFP1GA129015 | WA1VCAFP1GA127894 | WA1VCAFP1GA101506 | WA1VCAFP1GA163097; WA1VCAFP1GA181728; WA1VCAFP1GA124297 | WA1VCAFP1GA169210

WA1VCAFP1GA108021; WA1VCAFP1GA110786 | WA1VCAFP1GA105328 | WA1VCAFP1GA104678; WA1VCAFP1GA193538 | WA1VCAFP1GA146333; WA1VCAFP1GA113994; WA1VCAFP1GA127345; WA1VCAFP1GA189750 | WA1VCAFP1GA154173 | WA1VCAFP1GA106463 | WA1VCAFP1GA154626

WA1VCAFP1GA198514; WA1VCAFP1GA177579

WA1VCAFP1GA156456 | WA1VCAFP1GA185973 | WA1VCAFP1GA170759 | WA1VCAFP1GA115034 | WA1VCAFP1GA127829

WA1VCAFP1GA116183; WA1VCAFP1GA109525

WA1VCAFP1GA101084; WA1VCAFP1GA178005 | WA1VCAFP1GA143447 | WA1VCAFP1GA152360 | WA1VCAFP1GA101909 | WA1VCAFP1GA182989 | WA1VCAFP1GA100632 | WA1VCAFP1GA176254

WA1VCAFP1GA108052 | WA1VCAFP1GA107676; WA1VCAFP1GA168655 | WA1VCAFP1GA167229; WA1VCAFP1GA104194 | WA1VCAFP1GA193989 | WA1VCAFP1GA196679 | WA1VCAFP1GA181843; WA1VCAFP1GA101411 | WA1VCAFP1GA140872 | WA1VCAFP1GA189456

WA1VCAFP1GA194382 | WA1VCAFP1GA144534 | WA1VCAFP1GA133081; WA1VCAFP1GA152391 | WA1VCAFP1GA156439 | WA1VCAFP1GA126731 | WA1VCAFP1GA111355; WA1VCAFP1GA138698; WA1VCAFP1GA160250 | WA1VCAFP1GA162631; WA1VCAFP1GA144548; WA1VCAFP1GA167022; WA1VCAFP1GA194608; WA1VCAFP1GA110111; WA1VCAFP1GA147398 | WA1VCAFP1GA171863 | WA1VCAFP1GA148812 | WA1VCAFP1GA159986 | WA1VCAFP1GA151936 | WA1VCAFP1GA152570 | WA1VCAFP1GA138636; WA1VCAFP1GA157851 | WA1VCAFP1GA174536 | WA1VCAFP1GA132710 | WA1VCAFP1GA113946 | WA1VCAFP1GA117172 | WA1VCAFP1GA106849 | WA1VCAFP1GA128687 | WA1VCAFP1GA147353; WA1VCAFP1GA184936 | WA1VCAFP1GA138801 | WA1VCAFP1GA176951 | WA1VCAFP1GA137583 | WA1VCAFP1GA169479 | WA1VCAFP1GA119357 | WA1VCAFP1GA194494 | WA1VCAFP1GA134330 | WA1VCAFP1GA198951; WA1VCAFP1GA197296 | WA1VCAFP1GA181812; WA1VCAFP1GA198254; WA1VCAFP1GA180935 | WA1VCAFP1GA153525 | WA1VCAFP1GA160992 | WA1VCAFP1GA131945 | WA1VCAFP1GA197511; WA1VCAFP1GA137504 | WA1VCAFP1GA193362 | WA1VCAFP1GA136286; WA1VCAFP1GA162791 | WA1VCAFP1GA108312; WA1VCAFP1GA177209; WA1VCAFP1GA181227 | WA1VCAFP1GA167778 | WA1VCAFP1GA164377 | WA1VCAFP1GA153699 | WA1VCAFP1GA164329; WA1VCAFP1GA195838 | WA1VCAFP1GA160748 | WA1VCAFP1GA101134 | WA1VCAFP1GA121206; WA1VCAFP1GA108715 | WA1VCAFP1GA162709 | WA1VCAFP1GA199582; WA1VCAFP1GA106804; WA1VCAFP1GA106480

WA1VCAFP1GA103045 | WA1VCAFP1GA140029; WA1VCAFP1GA162659; WA1VCAFP1GA143609; WA1VCAFP1GA175198 | WA1VCAFP1GA127569 | WA1VCAFP1GA181017 | WA1VCAFP1GA150446 | WA1VCAFP1GA113977

WA1VCAFP1GA137941; WA1VCAFP1GA115504 | WA1VCAFP1GA172012 | WA1VCAFP1GA160605 | WA1VCAFP1GA146896 | WA1VCAFP1GA123392 | WA1VCAFP1GA123375; WA1VCAFP1GA134957 | WA1VCAFP1GA192826 | WA1VCAFP1GA148602 | WA1VCAFP1GA158966; WA1VCAFP1GA197167; WA1VCAFP1GA162032 | WA1VCAFP1GA160782 | WA1VCAFP1GA168333 | WA1VCAFP1GA173385 | WA1VCAFP1GA164461 | WA1VCAFP1GA152536 | WA1VCAFP1GA120590

WA1VCAFP1GA179025; WA1VCAFP1GA104714; WA1VCAFP1GA113154 | WA1VCAFP1GA132318 | WA1VCAFP1GA117978; WA1VCAFP1GA113459; WA1VCAFP1GA128561; WA1VCAFP1GA133985 | WA1VCAFP1GA114532 | WA1VCAFP1GA149300 | WA1VCAFP1GA180403 | WA1VCAFP1GA172172 | WA1VCAFP1GA189067 | WA1VCAFP1GA163956 | WA1VCAFP1GA148177; WA1VCAFP1GA142363

WA1VCAFP1GA146672; WA1VCAFP1GA193068; WA1VCAFP1GA158725; WA1VCAFP1GA153878; WA1VCAFP1GA104907; WA1VCAFP1GA105622 | WA1VCAFP1GA187870 | WA1VCAFP1GA192809 | WA1VCAFP1GA158577 | WA1VCAFP1GA118340 | WA1VCAFP1GA177386 | WA1VCAFP1GA154674 | WA1VCAFP1GA159454 | WA1VCAFP1GA115339 | WA1VCAFP1GA194205 | WA1VCAFP1GA150835

WA1VCAFP1GA193202 | WA1VCAFP1GA156442; WA1VCAFP1GA142461 | WA1VCAFP1GA116572; WA1VCAFP1GA191594 | WA1VCAFP1GA196455; WA1VCAFP1GA144453; WA1VCAFP1GA148065 | WA1VCAFP1GA176058 | WA1VCAFP1GA139060 | WA1VCAFP1GA191367 | WA1VCAFP1GA158255; WA1VCAFP1GA105720; WA1VCAFP1GA172852; WA1VCAFP1GA164864 | WA1VCAFP1GA160488 | WA1VCAFP1GA196763 | WA1VCAFP1GA151614; WA1VCAFP1GA157235 | WA1VCAFP1GA122906 | WA1VCAFP1GA138605; WA1VCAFP1GA188016 | WA1VCAFP1GA122890 | WA1VCAFP1GA159910 | WA1VCAFP1GA130116 | WA1VCAFP1GA100453 | WA1VCAFP1GA153864; WA1VCAFP1GA170017 | WA1VCAFP1GA198108 | WA1VCAFP1GA109346 | WA1VCAFP1GA160622; WA1VCAFP1GA136790 | WA1VCAFP1GA191322 | WA1VCAFP1GA150866 | WA1VCAFP1GA197105 | WA1VCAFP1GA134196 | WA1VCAFP1GA172088 | WA1VCAFP1GA149751 | WA1VCAFP1GA173161; WA1VCAFP1GA114160 | WA1VCAFP1GA159034

WA1VCAFP1GA190526 | WA1VCAFP1GA136577 | WA1VCAFP1GA141844 | WA1VCAFP1GA197587; WA1VCAFP1GA128706; WA1VCAFP1GA163875 | WA1VCAFP1GA136319 | WA1VCAFP1GA119746; WA1VCAFP1GA178294; WA1VCAFP1GA169367

WA1VCAFP1GA104339; WA1VCAFP1GA184452 | WA1VCAFP1GA144839 | WA1VCAFP1GA157994; WA1VCAFP1GA172317; WA1VCAFP1GA104695 | WA1VCAFP1GA114949 | WA1VCAFP1GA135400; WA1VCAFP1GA180398 | WA1VCAFP1GA160779 | WA1VCAFP1GA144372; WA1VCAFP1GA149572 | WA1VCAFP1GA162371 | WA1VCAFP1GA128883 | WA1VCAFP1GA104812 | WA1VCAFP1GA104065 | WA1VCAFP1GA122243; WA1VCAFP1GA127040 | WA1VCAFP1GA190400 | WA1VCAFP1GA164606 | WA1VCAFP1GA181650 | WA1VCAFP1GA198352; WA1VCAFP1GA194155; WA1VCAFP1GA198495 | WA1VCAFP1GA133095

WA1VCAFP1GA198447; WA1VCAFP1GA134974 | WA1VCAFP1GA101599; WA1VCAFP1GA131931; WA1VCAFP1GA108097 | WA1VCAFP1GA197802 | WA1VCAFP1GA120136; WA1VCAFP1GA107127; WA1VCAFP1GA164542; WA1VCAFP1GA118600 | WA1VCAFP1GA124767 | WA1VCAFP1GA123215 | WA1VCAFP1GA194544 | WA1VCAFP1GA117530; WA1VCAFP1GA169207 | WA1VCAFP1GA157140; WA1VCAFP1GA161723 | WA1VCAFP1GA153153 |

WA1VCAFP1GA133792

| WA1VCAFP1GA153573

WA1VCAFP1GA168736; WA1VCAFP1GA142752; WA1VCAFP1GA150883 | WA1VCAFP1GA146817 | WA1VCAFP1GA100341 | WA1VCAFP1GA101151 | WA1VCAFP1GA180658 | WA1VCAFP1GA196228

WA1VCAFP1GA113560 | WA1VCAFP1GA121786 | WA1VCAFP1GA129810 | WA1VCAFP1GA101540; WA1VCAFP1GA191238 | WA1VCAFP1GA178120 | WA1VCAFP1GA177971 | WA1VCAFP1GA194771; WA1VCAFP1GA114143; WA1VCAFP1GA152701 | WA1VCAFP1GA195306 | WA1VCAFP1GA191577; WA1VCAFP1GA196732 | WA1VCAFP1GA144078; WA1VCAFP1GA159485; WA1VCAFP1GA153296; WA1VCAFP1GA126079; WA1VCAFP1GA157476

WA1VCAFP1GA106432 | WA1VCAFP1GA148874; WA1VCAFP1GA136370 | WA1VCAFP1GA114546; WA1VCAFP1GA194625 | WA1VCAFP1GA105202 | WA1VCAFP1GA174181

WA1VCAFP1GA124736; WA1VCAFP1GA134571; WA1VCAFP1GA131430 | WA1VCAFP1GA191692 | WA1VCAFP1GA176075 | WA1VCAFP1GA135686

WA1VCAFP1GA118225; WA1VCAFP1GA160412; WA1VCAFP1GA195404; WA1VCAFP1GA194429 | WA1VCAFP1GA124901 | WA1VCAFP1GA174682; WA1VCAFP1GA122856; WA1VCAFP1GA141911; WA1VCAFP1GA192938 | WA1VCAFP1GA109587 | WA1VCAFP1GA110660 | WA1VCAFP1GA110965 | WA1VCAFP1GA105409 | WA1VCAFP1GA172382 | WA1VCAFP1GA168901 | WA1VCAFP1GA155078 | WA1VCAFP1GA156912 | WA1VCAFP1GA122338 | WA1VCAFP1GA149605 | WA1VCAFP1GA150978 | WA1VCAFP1GA182149; WA1VCAFP1GA141620 | WA1VCAFP1GA187142 | WA1VCAFP1GA141858 | WA1VCAFP1GA179767; WA1VCAFP1GA145411; WA1VCAFP1GA151354 | WA1VCAFP1GA106799; WA1VCAFP1GA196634; WA1VCAFP1GA148633 | WA1VCAFP1GA194740; WA1VCAFP1GA162726 | WA1VCAFP1GA195984

WA1VCAFP1GA140595; WA1VCAFP1GA195600 | WA1VCAFP1GA198223; WA1VCAFP1GA168915; WA1VCAFP1GA182328 | WA1VCAFP1GA101232; WA1VCAFP1GA163651 | WA1VCAFP1GA108195; WA1VCAFP1GA153377; WA1VCAFP1GA133131; WA1VCAFP1GA142816; WA1VCAFP1GA124896 | WA1VCAFP1GA171314 | WA1VCAFP1GA148941; WA1VCAFP1GA152133; WA1VCAFP1GA165996; WA1VCAFP1GA147045 | WA1VCAFP1GA147322; WA1VCAFP1GA184192 | WA1VCAFP1GA115616 | WA1VCAFP1GA175010

WA1VCAFP1GA193992; WA1VCAFP1GA177775; WA1VCAFP1GA181308; WA1VCAFP1GA186654; WA1VCAFP1GA117656 | WA1VCAFP1GA143349; WA1VCAFP1GA179512 | WA1VCAFP1GA120587 | WA1VCAFP1GA141293; WA1VCAFP1GA168252 | WA1VCAFP1GA136191 | WA1VCAFP1GA177727 | WA1VCAFP1GA132934 | WA1VCAFP1GA151872 | WA1VCAFP1GA149670; WA1VCAFP1GA166484 | WA1VCAFP1GA188520 | WA1VCAFP1GA154948 | WA1VCAFP1GA125157

WA1VCAFP1GA131704 | WA1VCAFP1GA141472 | WA1VCAFP1GA113476; WA1VCAFP1GA169921

WA1VCAFP1GA136532; WA1VCAFP1GA132965 | WA1VCAFP1GA131900 | WA1VCAFP1GA186850 |

WA1VCAFP1GA109380

; WA1VCAFP1GA118628 | WA1VCAFP1GA185049; WA1VCAFP1GA179509 | WA1VCAFP1GA167702; WA1VCAFP1GA161186 | WA1VCAFP1GA136126 | WA1VCAFP1GA171197 | WA1VCAFP1GA112456

WA1VCAFP1GA106611

WA1VCAFP1GA162435 | WA1VCAFP1GA155727 | WA1VCAFP1GA160216 |

WA1VCAFP1GA196858

; WA1VCAFP1GA131685 | WA1VCAFP1GA185214; WA1VCAFP1GA173080; WA1VCAFP1GA127068; WA1VCAFP1GA167683; WA1VCAFP1GA103997 | WA1VCAFP1GA119133

WA1VCAFP1GA172477; WA1VCAFP1GA157560 | WA1VCAFP1GA105684; WA1VCAFP1GA183429 | WA1VCAFP1GA123313 | WA1VCAFP1GA158207; WA1VCAFP1GA177274 | WA1VCAFP1GA160202 | WA1VCAFP1GA188159 |

WA1VCAFP1GA132738

| WA1VCAFP1GA166050 | WA1VCAFP1GA128060; WA1VCAFP1GA155260 | WA1VCAFP1GA176156; WA1VCAFP1GA100968; WA1VCAFP1GA163309; WA1VCAFP1GA106396 | WA1VCAFP1GA187030 | WA1VCAFP1GA120945 | WA1VCAFP1GA118385 | WA1VCAFP1GA140497 | WA1VCAFP1GA175492 | WA1VCAFP1GA196438 | WA1VCAFP1GA163665; WA1VCAFP1GA199288

WA1VCAFP1GA150608; WA1VCAFP1GA178019 | WA1VCAFP1GA101988; WA1VCAFP1GA127670 | WA1VCAFP1GA182152 | WA1VCAFP1GA189540 | WA1VCAFP1GA148924

WA1VCAFP1GA199341; WA1VCAFP1GA123022; WA1VCAFP1GA170843 | WA1VCAFP1GA171488 | WA1VCAFP1GA180496

WA1VCAFP1GA185228; WA1VCAFP1GA139995 | WA1VCAFP1GA192292 | WA1VCAFP1GA182359 | WA1VCAFP1GA129094 | WA1VCAFP1GA140306 | WA1VCAFP1GA110156 | WA1VCAFP1GA131234; WA1VCAFP1GA188789 | WA1VCAFP1GA141584; WA1VCAFP1GA181809 | WA1VCAFP1GA108469 | WA1VCAFP1GA103952; WA1VCAFP1GA168039; WA1VCAFP1GA183317; WA1VCAFP1GA138023 | WA1VCAFP1GA185634 | WA1VCAFP1GA112604

WA1VCAFP1GA196049; WA1VCAFP1GA137065; WA1VCAFP1GA195712 | WA1VCAFP1GA171782 | WA1VCAFP1GA179803 | WA1VCAFP1GA129516; WA1VCAFP1GA136160 | WA1VCAFP1GA140631; WA1VCAFP1GA126003 | WA1VCAFP1GA113221; WA1VCAFP1GA141228 | WA1VCAFP1GA100758 | WA1VCAFP1GA110772; WA1VCAFP1GA121576; WA1VCAFP1GA136305 | WA1VCAFP1GA119844 | WA1VCAFP1GA170874; WA1VCAFP1GA166808; WA1VCAFP1GA155095 | WA1VCAFP1GA107287 | WA1VCAFP1GA165819

WA1VCAFP1GA193751 | WA1VCAFP1GA181857

WA1VCAFP1GA106088 | WA1VCAFP1GA183818 | WA1VCAFP1GA131444 | WA1VCAFP1GA179042 | WA1VCAFP1GA149734 | WA1VCAFP1GA109749 | WA1VCAFP1GA130715 | WA1VCAFP1GA159129 | WA1VCAFP1GA106009; WA1VCAFP1GA194785; WA1VCAFP1GA125773 | WA1VCAFP1GA170230 | WA1VCAFP1GA199887; WA1VCAFP1GA179980; WA1VCAFP1GA167196 | WA1VCAFP1GA169045; WA1VCAFP1GA103367; WA1VCAFP1GA159888 | WA1VCAFP1GA172494; WA1VCAFP1GA160880; WA1VCAFP1GA123991; WA1VCAFP1GA118046; WA1VCAFP1GA152455; WA1VCAFP1GA121559; WA1VCAFP1GA114188 | WA1VCAFP1GA199730 | WA1VCAFP1GA182703 | WA1VCAFP1GA150642 | WA1VCAFP1GA114398 | WA1VCAFP1GA118581 | WA1VCAFP1GA192003; WA1VCAFP1GA166436 | WA1VCAFP1GA155517 | WA1VCAFP1GA187447 | WA1VCAFP1GA172611 | WA1VCAFP1GA103434; WA1VCAFP1GA180255 | WA1VCAFP1GA139530; WA1VCAFP1GA192843 | WA1VCAFP1GA159874 | WA1VCAFP1GA161740 | WA1VCAFP1GA178103 | WA1VCAFP1GA132481; WA1VCAFP1GA190980 | WA1VCAFP1GA129533; WA1VCAFP1GA191918 | WA1VCAFP1GA159261 | WA1VCAFP1GA168025; WA1VCAFP1GA101733 | WA1VCAFP1GA139527 | WA1VCAFP1GA108522; WA1VCAFP1GA151564

WA1VCAFP1GA120878; WA1VCAFP1GA138345 | WA1VCAFP1GA173256 | WA1VCAFP1GA145229 | WA1VCAFP1GA122548; WA1VCAFP1GA176318

WA1VCAFP1GA145442; WA1VCAFP1GA147093 | WA1VCAFP1GA134117; WA1VCAFP1GA186458; WA1VCAFP1GA195354; WA1VCAFP1GA180837; WA1VCAFP1GA166453 | WA1VCAFP1GA157381

WA1VCAFP1GA194950; WA1VCAFP1GA120296 | WA1VCAFP1GA132058; WA1VCAFP1GA147613; WA1VCAFP1GA101120 | WA1VCAFP1GA122274; WA1VCAFP1GA127328 | WA1VCAFP1GA137745 | WA1VCAFP1GA198500 | WA1VCAFP1GA155792 | WA1VCAFP1GA126227; WA1VCAFP1GA150799 | WA1VCAFP1GA198545; WA1VCAFP1GA123568

WA1VCAFP1GA102364; WA1VCAFP1GA157252

WA1VCAFP1GA102557; WA1VCAFP1GA174102; WA1VCAFP1GA128267

WA1VCAFP1GA109024; WA1VCAFP1GA157929; WA1VCAFP1GA146266; WA1VCAFP1GA111579; WA1VCAFP1GA149166; WA1VCAFP1GA192213 | WA1VCAFP1GA144906

WA1VCAFP1GA182667; WA1VCAFP1GA184242 | WA1VCAFP1GA138197; WA1VCAFP1GA129483 | WA1VCAFP1GA139575; WA1VCAFP1GA101747 | WA1VCAFP1GA165951; WA1VCAFP1GA134831 | WA1VCAFP1GA144582; WA1VCAFP1GA145926 | WA1VCAFP1GA198965 | WA1VCAFP1GA100405; WA1VCAFP1GA105944; WA1VCAFP1GA126485 | WA1VCAFP1GA111663 | WA1VCAFP1GA162905 | WA1VCAFP1GA146560 | WA1VCAFP1GA117382 | WA1VCAFP1GA193796 | WA1VCAFP1GA192325; WA1VCAFP1GA188923; WA1VCAFP1GA152147 | WA1VCAFP1GA152388; WA1VCAFP1GA179185; WA1VCAFP1GA108035

WA1VCAFP1GA118130 | WA1VCAFP1GA116975 | WA1VCAFP1GA126700; WA1VCAFP1GA177520

WA1VCAFP1GA180370 | WA1VCAFP1GA185794 | WA1VCAFP1GA133856; WA1VCAFP1GA164346 | WA1VCAFP1GA189957 | WA1VCAFP1GA125739 | WA1VCAFP1GA128981 | WA1VCAFP1GA104860; WA1VCAFP1GA166159 | WA1VCAFP1GA105345 | WA1VCAFP1GA155081; WA1VCAFP1GA129970 | WA1VCAFP1GA123229 | WA1VCAFP1GA118368 | WA1VCAFP1GA176870 | WA1VCAFP1GA136451; WA1VCAFP1GA176691 | WA1VCAFP1GA119794; WA1VCAFP1GA197444 |

WA1VCAFP1GA188114

| WA1VCAFP1GA114658 |

WA1VCAFP1GA158935

; WA1VCAFP1GA124039; WA1VCAFP1GA111484 | WA1VCAFP1GA187755 | WA1VCAFP1GA181423

WA1VCAFP1GA110867 | WA1VCAFP1GA195757 | WA1VCAFP1GA118161 | WA1VCAFP1GA193913 | WA1VCAFP1GA142685 | WA1VCAFP1GA182247 | WA1VCAFP1GA140399 | WA1VCAFP1GA142444; WA1VCAFP1GA151368; WA1VCAFP1GA186895 | WA1VCAFP1GA167800 | WA1VCAFP1GA126695 |

WA1VCAFP1GA130083

| WA1VCAFP1GA148700 | WA1VCAFP1GA138510; WA1VCAFP1GA165559 | WA1VCAFP1GA163827; WA1VCAFP1GA101490; WA1VCAFP1GA186508 | WA1VCAFP1GA123196 | WA1VCAFP1GA191210; WA1VCAFP1GA124235; WA1VCAFP1GA133596; WA1VCAFP1GA138474 | WA1VCAFP1GA142234; WA1VCAFP1GA171376 | WA1VCAFP1GA169109; WA1VCAFP1GA154142

WA1VCAFP1GA168302; WA1VCAFP1GA183821;
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a Sq5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1VCAFP1GA1.
WA1VCAFP1GA171832 |

WA1VCAFP1GA156716

; WA1VCAFP1GA166100 | WA1VCAFP1GA124588 | WA1VCAFP1GA167005; WA1VCAFP1GA161866

WA1VCAFP1GA176688 | WA1VCAFP1GA148955; WA1VCAFP1GA159891 | WA1VCAFP1GA190025 | WA1VCAFP1GA155467; WA1VCAFP1GA180515

WA1VCAFP1GA180997 | WA1VCAFP1GA129340 | WA1VCAFP1GA190722 | WA1VCAFP1GA103823 | WA1VCAFP1GA195371; WA1VCAFP1GA169059 | WA1VCAFP1GA116863 | WA1VCAFP1GA138930 | WA1VCAFP1GA159549;

WA1VCAFP1GA180465

; WA1VCAFP1GA156649 | WA1VCAFP1GA166193

WA1VCAFP1GA107306; WA1VCAFP1GA148387; WA1VCAFP1GA113140 | WA1VCAFP1GA110755; WA1VCAFP1GA198710 | WA1VCAFP1GA101473; WA1VCAFP1GA153234; WA1VCAFP1GA172883; WA1VCAFP1GA146994 | WA1VCAFP1GA191501 | WA1VCAFP1GA149779; WA1VCAFP1GA138314; WA1VCAFP1GA106155; WA1VCAFP1GA160362 | WA1VCAFP1GA131346; WA1VCAFP1GA162953; WA1VCAFP1GA108861; WA1VCAFP1GA132254 | WA1VCAFP1GA135543 | WA1VCAFP1GA177761

WA1VCAFP1GA141715; WA1VCAFP1GA172205; WA1VCAFP1GA183320

WA1VCAFP1GA128589 | WA1VCAFP1GA169563; WA1VCAFP1GA162628; WA1VCAFP1GA159941; WA1VCAFP1GA147420; WA1VCAFP1GA162676 | WA1VCAFP1GA108519; WA1VCAFP1GA187853; WA1VCAFP1GA188680; WA1VCAFP1GA112294 | WA1VCAFP1GA190817

WA1VCAFP1GA127572 | WA1VCAFP1GA198089 | WA1VCAFP1GA165576; WA1VCAFP1GA128642 | WA1VCAFP1GA185813; WA1VCAFP1GA170079 | WA1VCAFP1GA162337 | WA1VCAFP1GA137793 | WA1VCAFP1GA112098; WA1VCAFP1GA125515 | WA1VCAFP1GA163715 | WA1VCAFP1GA101165

WA1VCAFP1GA122114 | WA1VCAFP1GA117270 | WA1VCAFP1GA120802 | WA1VCAFP1GA143285

WA1VCAFP1GA198013 | WA1VCAFP1GA136871 | WA1VCAFP1GA178991 | WA1VCAFP1GA105832

WA1VCAFP1GA141763 | WA1VCAFP1GA141519; WA1VCAFP1GA127104

WA1VCAFP1GA125563 | WA1VCAFP1GA120198 | WA1VCAFP1GA109427 | WA1VCAFP1GA117026 | WA1VCAFP1GA185701 | WA1VCAFP1GA164380 | WA1VCAFP1GA129967; WA1VCAFP1GA151693; WA1VCAFP1GA113929 | WA1VCAFP1GA196102 | WA1VCAFP1GA106236

WA1VCAFP1GA171202; WA1VCAFP1GA139270 | WA1VCAFP1GA107824 | WA1VCAFP1GA140869; WA1VCAFP1GA197833 | WA1VCAFP1GA177811 | WA1VCAFP1GA199405 | WA1VCAFP1GA151001 | WA1VCAFP1GA152567 | WA1VCAFP1GA163388 | WA1VCAFP1GA144680 | WA1VCAFP1GA186203 | WA1VCAFP1GA153671 | WA1VCAFP1GA177260 | WA1VCAFP1GA101537 | WA1VCAFP1GA142041; WA1VCAFP1GA185374

WA1VCAFP1GA138720 | WA1VCAFP1GA168817; WA1VCAFP1GA138359 | WA1VCAFP1GA136756; WA1VCAFP1GA155825; WA1VCAFP1GA114207; WA1VCAFP1GA169420 | WA1VCAFP1GA120637; WA1VCAFP1GA197332 | WA1VCAFP1GA141231 | WA1VCAFP1GA195418; WA1VCAFP1GA198755; WA1VCAFP1GA178568 | WA1VCAFP1GA174004 | WA1VCAFP1GA189991 | WA1VCAFP1GA102672; WA1VCAFP1GA182555 | WA1VCAFP1GA129208; WA1VCAFP1GA184435; WA1VCAFP1GA197038 | WA1VCAFP1GA156196; WA1VCAFP1GA194110 | WA1VCAFP1GA191708; WA1VCAFP1GA180787 | WA1VCAFP1GA197654 | WA1VCAFP1GA153041 | WA1VCAFP1GA146557

WA1VCAFP1GA196598 | WA1VCAFP1GA128558 | WA1VCAFP1GA193667 | WA1VCAFP1GA129693 | WA1VCAFP1GA111906 | WA1VCAFP1GA155937 | WA1VCAFP1GA156781 | WA1VCAFP1GA146591; WA1VCAFP1GA165612 |

WA1VCAFP1GA126941

; WA1VCAFP1GA100548 | WA1VCAFP1GA143187; WA1VCAFP1GA155629 | WA1VCAFP1GA124980 | WA1VCAFP1GA100226 | WA1VCAFP1GA197637 | WA1VCAFP1GA178778; WA1VCAFP1GA138670; WA1VCAFP1GA176903 | WA1VCAFP1GA114756 | WA1VCAFP1GA161947 | WA1VCAFP1GA180546; WA1VCAFP1GA167036; WA1VCAFP1GA145862 | WA1VCAFP1GA199758 | WA1VCAFP1GA154562; WA1VCAFP1GA181891; WA1VCAFP1GA149068; WA1VCAFP1GA125840 | WA1VCAFP1GA191580 | WA1VCAFP1GA112845; WA1VCAFP1GA134442; WA1VCAFP1GA133193

WA1VCAFP1GA127507 | WA1VCAFP1GA105524; WA1VCAFP1GA134389 |

WA1VCAFP1GA154688

| WA1VCAFP1GA161785 | WA1VCAFP1GA173970 | WA1VCAFP1GA157834 | WA1VCAFP1GA131928 | WA1VCAFP1GA111033

WA1VCAFP1GA154271 | WA1VCAFP1GA178747;

WA1VCAFP1GA187206

; WA1VCAFP1GA118029; WA1VCAFP1GA177596

WA1VCAFP1GA124932 | WA1VCAFP1GA186461 | WA1VCAFP1GA166355 | WA1VCAFP1GA127474; WA1VCAFP1GA155002 | WA1VCAFP1GA147627 | WA1VCAFP1GA148969; WA1VCAFP1GA178344 | WA1VCAFP1GA134506 | WA1VCAFP1GA190249 | WA1VCAFP1GA100128 | WA1VCAFP1GA170938 |

WA1VCAFP1GA105054

| WA1VCAFP1GA136725 | WA1VCAFP1GA151791; WA1VCAFP1GA163794; WA1VCAFP1GA124154 | WA1VCAFP1GA158532; WA1VCAFP1GA196925 | WA1VCAFP1GA117995 | WA1VCAFP1GA125756 | WA1VCAFP1GA171989 | WA1VCAFP1GA124722 | WA1VCAFP1GA163343 | WA1VCAFP1GA159793; WA1VCAFP1GA119942; WA1VCAFP1GA137020 | WA1VCAFP1GA175072; WA1VCAFP1GA196911;

WA1VCAFP1GA120086

| WA1VCAFP1GA142332; WA1VCAFP1GA195905 | WA1VCAFP1GA162211; WA1VCAFP1GA113252 | WA1VCAFP1GA145540 | WA1VCAFP1GA133145 | WA1VCAFP1GA178585 | WA1VCAFP1GA156943 | WA1VCAFP1GA178683 | WA1VCAFP1GA152200 | WA1VCAFP1GA156859; WA1VCAFP1GA122503; WA1VCAFP1GA164184; WA1VCAFP1GA189859 | WA1VCAFP1GA196360 | WA1VCAFP1GA143397 | WA1VCAFP1GA156179 | WA1VCAFP1GA106673 | WA1VCAFP1GA108343 | WA1VCAFP1GA172057; WA1VCAFP1GA194933 |

WA1VCAFP1GA157493

| WA1VCAFP1GA127264 | WA1VCAFP1GA171040; WA1VCAFP1GA127135 | WA1VCAFP1GA176822; WA1VCAFP1GA146705 | WA1VCAFP1GA125790; WA1VCAFP1GA134070 | WA1VCAFP1GA184662 | WA1VCAFP1GA124378 | WA1VCAFP1GA107032 | WA1VCAFP1GA199789 | WA1VCAFP1GA131590; WA1VCAFP1GA134585; WA1VCAFP1GA115843; WA1VCAFP1GA133713; WA1VCAFP1GA101263 | WA1VCAFP1GA157963 | WA1VCAFP1GA159258 | WA1VCAFP1GA190767; WA1VCAFP1GA171944 | WA1VCAFP1GA134490 | WA1VCAFP1GA184791; WA1VCAFP1GA163746 | WA1VCAFP1GA153993; WA1VCAFP1GA145523 | WA1VCAFP1GA161687; WA1VCAFP1GA110979; WA1VCAFP1GA121674; WA1VCAFP1GA106947 | WA1VCAFP1GA169546 | WA1VCAFP1GA146154; WA1VCAFP1GA142265 | WA1VCAFP1GA124381; WA1VCAFP1GA108584; WA1VCAFP1GA148230 | WA1VCAFP1GA164444 | WA1VCAFP1GA157400; WA1VCAFP1GA198688; WA1VCAFP1GA163293 | WA1VCAFP1GA176206 | WA1VCAFP1GA160720 | WA1VCAFP1GA122226 | WA1VCAFP1GA139558 | WA1VCAFP1GA194477; WA1VCAFP1GA120394 | WA1VCAFP1GA103255; WA1VCAFP1GA198660 | WA1VCAFP1GA114613 | WA1VCAFP1GA135753 | WA1VCAFP1GA154240 | WA1VCAFP1GA146445; WA1VCAFP1GA122422; WA1VCAFP1GA197394; WA1VCAFP1GA115762 | WA1VCAFP1GA144162; WA1VCAFP1GA168347 | WA1VCAFP1GA174262 | WA1VCAFP1GA154299 | WA1VCAFP1GA163391 | WA1VCAFP1GA186198 | WA1VCAFP1GA120640 | WA1VCAFP1GA153797; WA1VCAFP1GA102610; WA1VCAFP1GA197704 | WA1VCAFP1GA113932

WA1VCAFP1GA188100 | WA1VCAFP1GA122159 | WA1VCAFP1GA156375 | WA1VCAFP1GA101960; WA1VCAFP1GA143139

WA1VCAFP1GA124011; WA1VCAFP1GA183494 | WA1VCAFP1GA170034

WA1VCAFP1GA119343; WA1VCAFP1GA152665 | WA1VCAFP1GA131377 | WA1VCAFP1GA193880; WA1VCAFP1GA158546; WA1VCAFP1GA152861; WA1VCAFP1GA101215 | WA1VCAFP1GA132397 | WA1VCAFP1GA194298 | WA1VCAFP1GA186928 | WA1VCAFP1GA112005 | WA1VCAFP1GA175170; WA1VCAFP1GA168980 | WA1VCAFP1GA147272; WA1VCAFP1GA125403; WA1VCAFP1GA102882 | WA1VCAFP1GA128804; WA1VCAFP1GA117205 | WA1VCAFP1GA138894 | WA1VCAFP1GA194916 | WA1VCAFP1GA175363 | WA1VCAFP1GA171877; WA1VCAFP1GA159213; WA1VCAFP1GA113753 | WA1VCAFP1GA119228; WA1VCAFP1GA111064; WA1VCAFP1GA126860; WA1VCAFP1GA195581; WA1VCAFP1GA124445; WA1VCAFP1GA180773 | WA1VCAFP1GA120993 | WA1VCAFP1GA185438 | WA1VCAFP1GA194821 | WA1VCAFP1GA124462 | WA1VCAFP1GA152505; WA1VCAFP1GA198559; WA1VCAFP1GA110187 | WA1VCAFP1GA172110 | WA1VCAFP1GA150110

WA1VCAFP1GA113204 | WA1VCAFP1GA103398 | WA1VCAFP1GA188324 | WA1VCAFP1GA172690 | WA1VCAFP1GA164699; WA1VCAFP1GA119178 | WA1VCAFP1GA183639

WA1VCAFP1GA160815 | WA1VCAFP1GA167120; WA1VCAFP1GA133470 | WA1VCAFP1GA169191 | WA1VCAFP1GA103188 | WA1VCAFP1GA167179 | WA1VCAFP1GA156411 | WA1VCAFP1GA113915 | WA1VCAFP1GA163987 | WA1VCAFP1GA174035 | WA1VCAFP1GA126129; WA1VCAFP1GA195824 | WA1VCAFP1GA152021; WA1VCAFP1GA144405 | WA1VCAFP1GA102834; WA1VCAFP1GA135087; WA1VCAFP1GA147787 | WA1VCAFP1GA182961; WA1VCAFP1GA103773

WA1VCAFP1GA140967; WA1VCAFP1GA157932 | WA1VCAFP1GA105863 | WA1VCAFP1GA119004 | WA1VCAFP1GA173581 | WA1VCAFP1GA190087; WA1VCAFP1GA180269 | WA1VCAFP1GA170308 | WA1VCAFP1GA116815 | WA1VCAFP1GA190395; WA1VCAFP1GA134456; WA1VCAFP1GA179851; WA1VCAFP1GA194852; WA1VCAFP1GA179218 | WA1VCAFP1GA138927 | WA1VCAFP1GA188629; WA1VCAFP1GA184323; WA1VCAFP1GA102669; WA1VCAFP1GA184256

WA1VCAFP1GA195001 | WA1VCAFP1GA104163 | WA1VCAFP1GA120833 | WA1VCAFP1GA146316 | WA1VCAFP1GA104017 | WA1VCAFP1GA148535

WA1VCAFP1GA115809 | WA1VCAFP1GA193314 | WA1VCAFP1GA184175; WA1VCAFP1GA196875 | WA1VCAFP1GA182619 | WA1VCAFP1GA167960 | WA1VCAFP1GA185715 | WA1VCAFP1GA191479 |

WA1VCAFP1GA151211

| WA1VCAFP1GA191630 | WA1VCAFP1GA176710 | WA1VCAFP1GA101991 | WA1VCAFP1GA141648; WA1VCAFP1GA159065; WA1VCAFP1GA144677; WA1VCAFP1GA188940; WA1VCAFP1GA141598 | WA1VCAFP1GA125627; WA1VCAFP1GA109735; WA1VCAFP1GA125126; WA1VCAFP1GA178943 | WA1VCAFP1GA149054 | WA1VCAFP1GA125482; WA1VCAFP1GA132917 | WA1VCAFP1GA169496 | WA1VCAFP1GA165299; WA1VCAFP1GA130326 | WA1VCAFP1GA136143

WA1VCAFP1GA130536 | WA1VCAFP1GA143481 | WA1VCAFP1GA180238 | WA1VCAFP1GA126986; WA1VCAFP1GA162189 | WA1VCAFP1GA111601; WA1VCAFP1GA142573 | WA1VCAFP1GA170213 | WA1VCAFP1GA193300 | WA1VCAFP1GA123795 | WA1VCAFP1GA111646; WA1VCAFP1GA167425; WA1VCAFP1GA168803 | WA1VCAFP1GA151421 | WA1VCAFP1GA193250; WA1VCAFP1GA164105 | WA1VCAFP1GA188386 | WA1VCAFP1GA100078; WA1VCAFP1GA194656 | WA1VCAFP1GA160801 | WA1VCAFP1GA108326 | WA1VCAFP1GA139933 | WA1VCAFP1GA189635; WA1VCAFP1GA161561 | WA1VCAFP1GA150849; WA1VCAFP1GA183642; WA1VCAFP1GA180532 | WA1VCAFP1GA177470 | WA1VCAFP1GA166176 | WA1VCAFP1GA186718; WA1VCAFP1GA151810 | WA1VCAFP1GA157641; WA1VCAFP1GA140063 | WA1VCAFP1GA166906 | WA1VCAFP1GA101618 | WA1VCAFP1GA106995; WA1VCAFP1GA159163 | WA1VCAFP1GA196617 | WA1VCAFP1GA192499 | WA1VCAFP1GA121027 | WA1VCAFP1GA192714 | WA1VCAFP1GA191787; WA1VCAFP1GA131993 | WA1VCAFP1GA138040 | WA1VCAFP1GA153010; WA1VCAFP1GA171037 | WA1VCAFP1GA161107; WA1VCAFP1GA191868 | WA1VCAFP1GA142900 | WA1VCAFP1GA154206; WA1VCAFP1GA132562 | WA1VCAFP1GA133260 | WA1VCAFP1GA179302; WA1VCAFP1GA149426; WA1VCAFP1GA176612 | WA1VCAFP1GA140404 | WA1VCAFP1GA172074 | WA1VCAFP1GA182197; WA1VCAFP1GA138085; WA1VCAFP1GA154691; WA1VCAFP1GA111419

WA1VCAFP1GA110352 | WA1VCAFP1GA182880 | WA1VCAFP1GA103899; WA1VCAFP1GA168235 | WA1VCAFP1GA152424

WA1VCAFP1GA152990 | WA1VCAFP1GA192602; WA1VCAFP1GA174634 | WA1VCAFP1GA169837 | WA1VCAFP1GA145134 | WA1VCAFP1GA186010; WA1VCAFP1GA102347 | WA1VCAFP1GA165190; WA1VCAFP1GA109430 | WA1VCAFP1GA116670

WA1VCAFP1GA123764 | WA1VCAFP1GA162466; WA1VCAFP1GA114353 | WA1VCAFP1GA157817; WA1VCAFP1GA146185; WA1VCAFP1GA125238 | WA1VCAFP1GA164489 | WA1VCAFP1GA124641 | WA1VCAFP1GA131542 | WA1VCAFP1GA148017 | WA1VCAFP1GA185648; WA1VCAFP1GA124431 | WA1VCAFP1GA110075 | WA1VCAFP1GA121836 | WA1VCAFP1GA173225; WA1VCAFP1GA137857 | WA1VCAFP1GA166923; WA1VCAFP1GA173015 | WA1VCAFP1GA180417 | WA1VCAFP1GA178327 | WA1VCAFP1GA137602 | WA1VCAFP1GA191921 | WA1VCAFP1GA168526

WA1VCAFP1GA135719; WA1VCAFP1GA173645 | WA1VCAFP1GA109489; WA1VCAFP1GA173967; WA1VCAFP1GA178361 | WA1VCAFP1GA141262 | WA1VCAFP1GA167411 | WA1VCAFP1GA180305

WA1VCAFP1GA113011 | WA1VCAFP1GA152228 | WA1VCAFP1GA184774; WA1VCAFP1GA140807 | WA1VCAFP1GA121495; WA1VCAFP1GA176173 | WA1VCAFP1GA149247 | WA1VCAFP1GA119715 | WA1VCAFP1GA148907; WA1VCAFP1GA131329 | WA1VCAFP1GA148650 | WA1VCAFP1GA152407; WA1VCAFP1GA181213; WA1VCAFP1GA132187; WA1VCAFP1GA171281 | WA1VCAFP1GA115146; WA1VCAFP1GA145747 | WA1VCAFP1GA107158 | WA1VCAFP1GA147689;

WA1VCAFP1GA107547

; WA1VCAFP1GA138815 | WA1VCAFP1GA120623 | WA1VCAFP1GA152679 | WA1VCAFP1GA177551 | WA1VCAFP1GA115115 | WA1VCAFP1GA153458 | WA1VCAFP1GA117527 | WA1VCAFP1GA159907; WA1VCAFP1GA157591 | WA1VCAFP1GA122968; WA1VCAFP1GA190221 | WA1VCAFP1GA198321 | WA1VCAFP1GA140726 |

WA1VCAFP1GA129144

; WA1VCAFP1GA128625 | WA1VCAFP1GA136708 | WA1VCAFP1GA148566 | WA1VCAFP1GA173306 | WA1VCAFP1GA143500 | WA1VCAFP1GA139317; WA1VCAFP1GA144419

WA1VCAFP1GA199601; WA1VCAFP1GA133758 | WA1VCAFP1GA102123 | WA1VCAFP1GA188064 | WA1VCAFP1GA162693 | WA1VCAFP1GA114465 | WA1VCAFP1GA193507 | WA1VCAFP1GA187061 | WA1VCAFP1GA136031

WA1VCAFP1GA175489

WA1VCAFP1GA142475 | WA1VCAFP1GA163116; WA1VCAFP1GA119147 | WA1VCAFP1GA160197 | WA1VCAFP1GA110061; WA1VCAFP1GA156764 | WA1VCAFP1GA147319; WA1VCAFP1GA192194; WA1VCAFP1GA106219 | WA1VCAFP1GA150432; WA1VCAFP1GA145831 | WA1VCAFP1GA113008 | WA1VCAFP1GA195631 | WA1VCAFP1GA168641 | WA1VCAFP1GA158014 | WA1VCAFP1GA110710 | WA1VCAFP1GA129452; WA1VCAFP1GA162516 | WA1VCAFP1GA156201; WA1VCAFP1GA155310; WA1VCAFP1GA123389 | WA1VCAFP1GA125899 |

WA1VCAFP1GA183172

| WA1VCAFP1GA102803; WA1VCAFP1GA147529; WA1VCAFP1GA146901; WA1VCAFP1GA152827 | WA1VCAFP1GA137048 | WA1VCAFP1GA158644; WA1VCAFP1GA174343; WA1VCAFP1GA180143 | WA1VCAFP1GA109976 | WA1VCAFP1GA146364; WA1VCAFP1GA114983 | WA1VCAFP1GA163407 | WA1VCAFP1GA127975 | WA1VCAFP1GA140614 | WA1VCAFP1GA127782 | WA1VCAFP1GA190624 | WA1VCAFP1GA176772; WA1VCAFP1GA130553 | WA1VCAFP1GA126888 | WA1VCAFP1GA102106; WA1VCAFP1GA150057; WA1VCAFP1GA111095 | WA1VCAFP1GA149314 | WA1VCAFP1GA188758 | WA1VCAFP1GA169773 | WA1VCAFP1GA101778; WA1VCAFP1GA121190; WA1VCAFP1GA107872 | WA1VCAFP1GA174097 | WA1VCAFP1GA178554 | WA1VCAFP1GA107595; WA1VCAFP1GA185097 | WA1VCAFP1GA144484 | WA1VCAFP1GA186489; WA1VCAFP1GA167540 | WA1VCAFP1GA155307 | WA1VCAFP1GA162127 | WA1VCAFP1GA163228 | WA1VCAFP1GA126342 | WA1VCAFP1GA125675; WA1VCAFP1GA100713; WA1VCAFP1GA128298; WA1VCAFP1GA143125 | WA1VCAFP1GA190056 | WA1VCAFP1GA196066; WA1VCAFP1GA184967

WA1VCAFP1GA100114 | WA1VCAFP1GA104891 | WA1VCAFP1GA148986; WA1VCAFP1GA173323; WA1VCAFP1GA132531 | WA1VCAFP1GA116135 | WA1VCAFP1GA178022 | WA1VCAFP1GA133257 | WA1VCAFP1GA110268; WA1VCAFP1GA132089 | WA1VCAFP1GA166680; WA1VCAFP1GA116703; WA1VCAFP1GA115714; WA1VCAFP1GA113302 | WA1VCAFP1GA109721 | WA1VCAFP1GA126924; WA1VCAFP1GA112103 | WA1VCAFP1GA186038 | WA1VCAFP1GA186315 | WA1VCAFP1GA108262; WA1VCAFP1GA182099 | WA1VCAFP1GA192597; WA1VCAFP1GA135834 | WA1VCAFP1GA163360 | WA1VCAFP1GA163455; WA1VCAFP1GA132190 | WA1VCAFP1GA133176 | WA1VCAFP1GA176786 | WA1VCAFP1GA108231; WA1VCAFP1GA174956 | WA1VCAFP1GA190719; WA1VCAFP1GA140225 | WA1VCAFP1GA153539 | WA1VCAFP1GA129256 | WA1VCAFP1GA156618 | WA1VCAFP1GA133808 | WA1VCAFP1GA107113 | WA1VCAFP1GA143254

WA1VCAFP1GA120542 | WA1VCAFP1GA157803; WA1VCAFP1GA186640 | WA1VCAFP1GA128592 | WA1VCAFP1GA137762 | WA1VCAFP1GA124008 | WA1VCAFP1GA109296 | WA1VCAFP1GA157588 | WA1VCAFP1GA115020 | WA1VCAFP1GA130486; WA1VCAFP1GA110500 | WA1VCAFP1GA156795; WA1VCAFP1GA189960; WA1VCAFP1GA155338; WA1VCAFP1GA102509 | WA1VCAFP1GA198268 | WA1VCAFP1GA171166; WA1VCAFP1GA101666; WA1VCAFP1GA159583 | WA1VCAFP1GA104101 | WA1VCAFP1GA158305 | WA1VCAFP1GA135705; WA1VCAFP1GA190641; WA1VCAFP1GA183348; WA1VCAFP1GA128303 | WA1VCAFP1GA171622 | WA1VCAFP1GA199842 | WA1VCAFP1GA132786 | WA1VCAFP1GA124042 | WA1VCAFP1GA182717; WA1VCAFP1GA100047 | WA1VCAFP1GA129130; WA1VCAFP1GA126132; WA1VCAFP1GA164525 | WA1VCAFP1GA111422 | WA1VCAFP1GA126177

WA1VCAFP1GA131010 | WA1VCAFP1GA144999 | WA1VCAFP1GA149510 | WA1VCAFP1GA196004 | WA1VCAFP1GA107760; WA1VCAFP1GA165805 | WA1VCAFP1GA155808; WA1VCAFP1GA138457 | WA1VCAFP1GA138846; WA1VCAFP1GA126051; WA1VCAFP1GA167263 | WA1VCAFP1GA152195 | WA1VCAFP1GA132125 | WA1VCAFP1GA128253 | WA1VCAFP1GA190591; WA1VCAFP1GA120928 | WA1VCAFP1GA182541 | WA1VCAFP1GA163780 | WA1VCAFP1GA107452 | WA1VCAFP1GA193684; WA1VCAFP1GA108553 | WA1VCAFP1GA130228; WA1VCAFP1GA163214

WA1VCAFP1GA151337 | WA1VCAFP1GA113235 | WA1VCAFP1GA104521 | WA1VCAFP1GA148261; WA1VCAFP1GA138118 | WA1VCAFP1GA110934; WA1VCAFP1GA126728 | WA1VCAFP1GA131816 | WA1VCAFP1GA114322 | WA1VCAFP1GA143092 | WA1VCAFP1GA102459 | WA1VCAFP1GA184306 | WA1VCAFP1GA147885; WA1VCAFP1GA120671 | WA1VCAFP1GA181163 | WA1VCAFP1GA115793; WA1VCAFP1GA154965 | WA1VCAFP1GA115065; WA1VCAFP1GA158465 | WA1VCAFP1GA186542 | WA1VCAFP1GA150804 | WA1VCAFP1GA135395; WA1VCAFP1GA111890 | WA1VCAFP1GA194334 | WA1VCAFP1GA177856; WA1VCAFP1GA137597; WA1VCAFP1GA199467; WA1VCAFP1GA137695 | WA1VCAFP1GA167764 | WA1VCAFP1GA163620 | WA1VCAFP1GA180157; WA1VCAFP1GA174522; WA1VCAFP1GA102543 | WA1VCAFP1GA105278; WA1VCAFP1GA169515 | WA1VCAFP1GA160796 | WA1VCAFP1GA101649 | WA1VCAFP1GA144422 | WA1VCAFP1GA147904 | WA1VCAFP1GA125708 | WA1VCAFP1GA197749; WA1VCAFP1GA187979; WA1VCAFP1GA104874

WA1VCAFP1GA114370 | WA1VCAFP1GA109122 | WA1VCAFP1GA100419 | WA1VCAFP1GA190607; WA1VCAFP1GA178313; WA1VCAFP1GA152942

WA1VCAFP1GA159230; WA1VCAFP1GA194897 | WA1VCAFP1GA177677 | WA1VCAFP1GA156344 | WA1VCAFP1GA183673 | WA1VCAFP1GA135168; WA1VCAFP1GA124784; WA1VCAFP1GA156974; WA1VCAFP1GA103336 | WA1VCAFP1GA109668 | WA1VCAFP1GA170373 | WA1VCAFP1GA143173 | WA1VCAFP1GA169336; WA1VCAFP1GA170275 | WA1VCAFP1GA166579; WA1VCAFP1GA193443 | WA1VCAFP1GA108682; WA1VCAFP1GA161804

WA1VCAFP1GA148020; WA1VCAFP1GA130200

WA1VCAFP1GA190882

; WA1VCAFP1GA195015; WA1VCAFP1GA181194

WA1VCAFP1GA149121

WA1VCAFP1GA149989 | WA1VCAFP1GA198996 | WA1VCAFP1GA164556; WA1VCAFP1GA131427 | WA1VCAFP1GA131914; WA1VCAFP1GA141679; WA1VCAFP1GA152830 | WA1VCAFP1GA196018; WA1VCAFP1GA174651; WA1VCAFP1GA162550 | WA1VCAFP1GA185116; WA1VCAFP1GA184855; WA1VCAFP1GA165464 | WA1VCAFP1GA120962 | WA1VCAFP1GA133789; WA1VCAFP1GA135638 | WA1VCAFP1GA104745

WA1VCAFP1GA183981 | WA1VCAFP1GA108570 | WA1VCAFP1GA164282 | WA1VCAFP1GA195323 | WA1VCAFP1GA149636 | WA1VCAFP1GA104762; WA1VCAFP1GA193457; WA1VCAFP1GA132464 | WA1VCAFP1GA183835 | WA1VCAFP1GA100582; WA1VCAFP1GA141097; WA1VCAFP1GA125711 | WA1VCAFP1GA162886; WA1VCAFP1GA191952; WA1VCAFP1GA189196; WA1VCAFP1GA183897 |

WA1VCAFP1GA165402

; WA1VCAFP1GA111159 | WA1VCAFP1GA159003 | WA1VCAFP1GA102798; WA1VCAFP1GA102039 | WA1VCAFP1GA121481; WA1VCAFP1GA125918; WA1VCAFP1GA131475; WA1VCAFP1GA173841; WA1VCAFP1GA149829 | WA1VCAFP1GA133694; WA1VCAFP1GA124672; WA1VCAFP1GA130777 | WA1VCAFP1GA193152; WA1VCAFP1GA187710 | WA1VCAFP1GA159504 | WA1VCAFP1GA165044 | WA1VCAFP1GA151242 | WA1VCAFP1GA130665 | WA1VCAFP1GA123649; WA1VCAFP1GA101098 | WA1VCAFP1GA127913 | WA1VCAFP1GA183933 | WA1VCAFP1GA117057; WA1VCAFP1GA151919; WA1VCAFP1GA158417

WA1VCAFP1GA169157; WA1VCAFP1GA122761 | WA1VCAFP1GA101912; WA1VCAFP1GA145716 |

WA1VCAFP1GA173208

; WA1VCAFP1GA118693 | WA1VCAFP1GA132240; WA1VCAFP1GA142699 | WA1VCAFP1GA130732 | WA1VCAFP1GA113171; WA1VCAFP1GA150723 | WA1VCAFP1GA127295

WA1VCAFP1GA114644; WA1VCAFP1GA193698 | WA1VCAFP1GA123845; WA1VCAFP1GA149071 | WA1VCAFP1GA192731; WA1VCAFP1GA111615; WA1VCAFP1GA172897 | WA1VCAFP1GA154044; WA1VCAFP1GA148857 | WA1VCAFP1GA188601 | WA1VCAFP1GA114935 | WA1VCAFP1GA107483; WA1VCAFP1GA187819; WA1VCAFP1GA164959 |

WA1VCAFP1GA109203



WA1VCAFP1GA141102 | WA1VCAFP1GA198870 | WA1VCAFP1GA158658 | WA1VCAFP1GA160121

WA1VCAFP1GA175797 | WA1VCAFP1GA195502 | WA1VCAFP1GA110738 | WA1VCAFP1GA118631; WA1VCAFP1GA174620 | WA1VCAFP1GA119200 | WA1VCAFP1GA170857 | WA1VCAFP1GA182958; WA1VCAFP1GA151516; WA1VCAFP1GA143013 | WA1VCAFP1GA192681 | WA1VCAFP1GA137891 | WA1VCAFP1GA111145; WA1VCAFP1GA190879; WA1VCAFP1GA182720 | WA1VCAFP1GA130441 | WA1VCAFP1GA136448 | WA1VCAFP1GA138569 | WA1VCAFP1GA148440; WA1VCAFP1GA166663 | WA1VCAFP1GA145487 | WA1VCAFP1GA157669

WA1VCAFP1GA128530 | WA1VCAFP1GA115423 | WA1VCAFP1GA120458; WA1VCAFP1GA148597 | WA1VCAFP1GA103613; WA1VCAFP1GA123182 | WA1VCAFP1GA149930 | WA1VCAFP1GA183625 | WA1VCAFP1GA155890; WA1VCAFP1GA138281 | WA1VCAFP1GA117494 | WA1VCAFP1GA191319 | WA1VCAFP1GA106446; WA1VCAFP1GA186878 | WA1VCAFP1GA161818 | WA1VCAFP1GA141200 | WA1VCAFP1GA186752 | WA1VCAFP1GA172236; WA1VCAFP1GA117043 | WA1VCAFP1GA186055; WA1VCAFP1GA105717 | WA1VCAFP1GA126020 | WA1VCAFP1GA175539 | WA1VCAFP1GA180322; WA1VCAFP1GA196164 | WA1VCAFP1GA156540 | WA1VCAFP1GA178330 | WA1VCAFP1GA129242 | WA1VCAFP1GA135171 | WA1VCAFP1GA179171 | WA1VCAFP1GA131797 | WA1VCAFP1GA167070 | WA1VCAFP1GA100825 | WA1VCAFP1GA127037; WA1VCAFP1GA166632 | WA1VCAFP1GA181325; WA1VCAFP1GA140662 | WA1VCAFP1GA198044 | WA1VCAFP1GA190235; WA1VCAFP1GA192678; WA1VCAFP1GA126292 | WA1VCAFP1GA145912; WA1VCAFP1GA126521 | WA1VCAFP1GA170468 | WA1VCAFP1GA129273 | WA1VCAFP1GA154755; WA1VCAFP1GA109086 | WA1VCAFP1GA179266

WA1VCAFP1GA133128 | WA1VCAFP1GA129614 | WA1VCAFP1GA110299 | WA1VCAFP1GA104227; WA1VCAFP1GA188887; WA1VCAFP1GA177159; WA1VCAFP1GA107967; WA1VCAFP1GA128009; WA1VCAFP1GA135137 | WA1VCAFP1GA162970 | WA1VCAFP1GA198528 | WA1VCAFP1GA159387 | WA1VCAFP1GA142217; WA1VCAFP1GA138975; WA1VCAFP1GA176223; WA1VCAFP1GA180207 | WA1VCAFP1GA168090; WA1VCAFP1GA165397 | WA1VCAFP1GA196133 | WA1VCAFP1GA126406; WA1VCAFP1GA111307 | WA1VCAFP1GA115048 | WA1VCAFP1GA107077 | WA1VCAFP1GA133906 | WA1VCAFP1GA157459; WA1VCAFP1GA110870 | WA1VCAFP1GA169269; WA1VCAFP1GA177422; WA1VCAFP1GA172107 | WA1VCAFP1GA141522 | WA1VCAFP1GA116247 | WA1VCAFP1GA144498; WA1VCAFP1GA167909 | WA1VCAFP1GA178439 | WA1VCAFP1GA171152 | WA1VCAFP1GA153752 | WA1VCAFP1GA115972 | WA1VCAFP1GA167148 | WA1VCAFP1GA142153; WA1VCAFP1GA100517

WA1VCAFP1GA131458 | WA1VCAFP1GA145389 | WA1VCAFP1GA157378 | WA1VCAFP1GA139074 | WA1VCAFP1GA119083; WA1VCAFP1GA109332 | WA1VCAFP1GA157090 | WA1VCAFP1GA112652; WA1VCAFP1GA194642 | WA1VCAFP1GA117284; WA1VCAFP1GA139947; WA1VCAFP1GA179574 | WA1VCAFP1GA104843; WA1VCAFP1GA166517; WA1VCAFP1GA100338 | WA1VCAFP1GA149796 | WA1VCAFP1GA183804; WA1VCAFP1GA199159; WA1VCAFP1GA177923; WA1VCAFP1GA199906 | WA1VCAFP1GA139219

WA1VCAFP1GA108665 | WA1VCAFP1GA173838 | WA1VCAFP1GA120508 | WA1VCAFP1GA173810 | WA1VCAFP1GA119990 | WA1VCAFP1GA102591 | WA1VCAFP1GA113297 | WA1VCAFP1GA115986

WA1VCAFP1GA179929 | WA1VCAFP1GA199484 | WA1VCAFP1GA137650

WA1VCAFP1GA103806; WA1VCAFP1GA163312 | WA1VCAFP1GA107998 | WA1VCAFP1GA136899 | WA1VCAFP1GA173886; WA1VCAFP1GA128172; WA1VCAFP1GA112487; WA1VCAFP1GA138717 | WA1VCAFP1GA197475; WA1VCAFP1GA113963 | WA1VCAFP1GA172740 | WA1VCAFP1GA185312 | WA1VCAFP1GA141777 | WA1VCAFP1GA101702 |

WA1VCAFP1GA140466



WA1VCAFP1GA190753; WA1VCAFP1GA153637

WA1VCAFP1GA131489 | WA1VCAFP1GA153489; WA1VCAFP1GA171135 | WA1VCAFP1GA138653 |

WA1VCAFP1GA118516

; WA1VCAFP1GA157557 | WA1VCAFP1GA173550 | WA1VCAFP1GA184130 | WA1VCAFP1GA150379; WA1VCAFP1GA130939; WA1VCAFP1GA131296 | WA1VCAFP1GA181910 | WA1VCAFP1GA162922 | WA1VCAFP1GA180479 | WA1VCAFP1GA144100 | WA1VCAFP1GA108956 | WA1VCAFP1GA102896 | WA1VCAFP1GA195547 | WA1VCAFP1GA174214; WA1VCAFP1GA121898; WA1VCAFP1GA174973

WA1VCAFP1GA173287

WA1VCAFP1GA158188; WA1VCAFP1GA174715; WA1VCAFP1GA114384; WA1VCAFP1GA112697 | WA1VCAFP1GA192406 | WA1VCAFP1GA140340 | WA1VCAFP1GA150981 | WA1VCAFP1GA193510; WA1VCAFP1GA168185; WA1VCAFP1GA145666; WA1VCAFP1GA179459; WA1VCAFP1GA166694; WA1VCAFP1GA136241 | WA1VCAFP1GA189490; WA1VCAFP1GA125028; WA1VCAFP1GA130133 | WA1VCAFP1GA119973 | WA1VCAFP1GA131962; WA1VCAFP1GA199808; WA1VCAFP1GA189120; WA1VCAFP1GA121979 | WA1VCAFP1GA194706 | WA1VCAFP1GA172432 | WA1VCAFP1GA178988 | WA1VCAFP1GA189098; WA1VCAFP1GA169286

WA1VCAFP1GA120069; WA1VCAFP1GA100310; WA1VCAFP1GA197363 | WA1VCAFP1GA190171 | WA1VCAFP1GA114174; WA1VCAFP1GA154660 | WA1VCAFP1GA163505; WA1VCAFP1GA168476 | WA1VCAFP1GA151015; WA1VCAFP1GA177355 | WA1VCAFP1GA184581 | WA1VCAFP1GA119908; WA1VCAFP1GA103837 | WA1VCAFP1GA194964 | WA1VCAFP1GA186914 | WA1VCAFP1GA107919 | WA1VCAFP1GA152780; WA1VCAFP1GA161737; WA1VCAFP1GA175203 | WA1VCAFP1GA143190; WA1VCAFP1GA105927

WA1VCAFP1GA173063 | WA1VCAFP1GA199811 | WA1VCAFP1GA178411 | WA1VCAFP1GA129239 | WA1VCAFP1GA110397; WA1VCAFP1GA158997; WA1VCAFP1GA149653; WA1VCAFP1GA192955 | WA1VCAFP1GA101764; WA1VCAFP1GA152956 | WA1VCAFP1GA139432 | WA1VCAFP1GA135414; WA1VCAFP1GA123344 | WA1VCAFP1GA132013 | WA1VCAFP1GA138460; WA1VCAFP1GA168008 |

WA1VCAFP1GA136854

; WA1VCAFP1GA164511; WA1VCAFP1GA122310; WA1VCAFP1GA149264 | WA1VCAFP1GA193295 | WA1VCAFP1GA117608

WA1VCAFP1GA183463; WA1VCAFP1GA190901

WA1VCAFP1GA114272 | WA1VCAFP1GA114062 | WA1VCAFP1GA134098 | WA1VCAFP1GA120105 | WA1VCAFP1GA116717 | WA1VCAFP1GA161835 | WA1VCAFP1GA139981; WA1VCAFP1GA146431 | WA1VCAFP1GA162354 | WA1VCAFP1GA184371 | WA1VCAFP1GA153962; WA1VCAFP1GA109945 | WA1VCAFP1GA184421 | WA1VCAFP1GA177226 | WA1VCAFP1GA173452 | WA1VCAFP1GA178540 | WA1VCAFP1GA175251 | WA1VCAFP1GA178814 | WA1VCAFP1GA131198 | WA1VCAFP1GA152794; WA1VCAFP1GA183236; WA1VCAFP1GA164637; WA1VCAFP1GA194835 | WA1VCAFP1GA148129

WA1VCAFP1GA198643 | WA1VCAFP1GA161673 | WA1VCAFP1GA160054; WA1VCAFP1GA185830

WA1VCAFP1GA103191 | WA1VCAFP1GA107063; WA1VCAFP1GA144694; WA1VCAFP1GA101862 | WA1VCAFP1GA119066; WA1VCAFP1GA136434 | WA1VCAFP1GA150463

WA1VCAFP1GA144825 | WA1VCAFP1GA197542 | WA1VCAFP1GA183141 | WA1VCAFP1GA100694 | WA1VCAFP1GA146073 | WA1VCAFP1GA186671; WA1VCAFP1GA106821

WA1VCAFP1GA146493; WA1VCAFP1GA100016 | WA1VCAFP1GA104342 | WA1VCAFP1GA175752; WA1VCAFP1GA118757 | WA1VCAFP1GA194527; WA1VCAFP1GA145117 | WA1VCAFP1GA198853 | WA1VCAFP1GA119519 | WA1VCAFP1GA106558

WA1VCAFP1GA180711 | WA1VCAFP1GA122064; WA1VCAFP1GA190204 | WA1VCAFP1GA155906 | WA1VCAFP1GA165075; WA1VCAFP1GA142394 | WA1VCAFP1GA189585

WA1VCAFP1GA179669 | WA1VCAFP1GA149488; WA1VCAFP1GA122291; WA1VCAFP1GA144761 | WA1VCAFP1GA134859; WA1VCAFP1GA140788; WA1VCAFP1GA113798 | WA1VCAFP1GA165450 | WA1VCAFP1GA151399

WA1VCAFP1GA189358 | WA1VCAFP1GA128785 | WA1VCAFP1GA176500 | WA1VCAFP1GA143058 | WA1VCAFP1GA196388 | WA1VCAFP1GA165240 | WA1VCAFP1GA110271

WA1VCAFP1GA176352 | WA1VCAFP1GA186072 | WA1VCAFP1GA195614; WA1VCAFP1GA191000

WA1VCAFP1GA150270

WA1VCAFP1GA113347; WA1VCAFP1GA155601 | WA1VCAFP1GA194737 | WA1VCAFP1GA153606 | WA1VCAFP1GA132822

WA1VCAFP1GA102865

WA1VCAFP1GA105068

WA1VCAFP1GA116653 | WA1VCAFP1GA129175; WA1VCAFP1GA193197 | WA1VCAFP1GA140693 | WA1VCAFP1GA169711 | WA1VCAFP1GA185133; WA1VCAFP1GA118323

WA1VCAFP1GA169031 | WA1VCAFP1GA124087 | WA1VCAFP1GA123683 | WA1VCAFP1GA120654; WA1VCAFP1GA107290 | WA1VCAFP1GA128737 | WA1VCAFP1GA155579 | WA1VCAFP1GA132027 | WA1VCAFP1GA149555 | WA1VCAFP1GA134361; WA1VCAFP1GA152035

WA1VCAFP1GA122341 | WA1VCAFP1GA186220 | WA1VCAFP1GA152875 | WA1VCAFP1GA107936

WA1VCAFP1GA176349 | WA1VCAFP1GA103370; WA1VCAFP1GA162323 | WA1VCAFP1GA118502 | WA1VCAFP1GA160247; WA1VCAFP1GA126910

WA1VCAFP1GA169398; WA1VCAFP1GA171491 | WA1VCAFP1GA185939 | WA1VCAFP1GA144243 | WA1VCAFP1GA167859 | WA1VCAFP1GA176335; WA1VCAFP1GA152181 | WA1VCAFP1GA179915 | WA1VCAFP1GA196259

WA1VCAFP1GA126566; WA1VCAFP1GA112893; WA1VCAFP1GA184029

WA1VCAFP1GA107144 | WA1VCAFP1GA196830 | WA1VCAFP1GA185763; WA1VCAFP1GA198156 |

WA1VCAFP1GA146008

| WA1VCAFP1GA114157 | WA1VCAFP1GA119438; WA1VCAFP1GA188825 | WA1VCAFP1GA194351; WA1VCAFP1GA130424; WA1VCAFP1GA165335; WA1VCAFP1GA108486; WA1VCAFP1GA166646; WA1VCAFP1GA191689; WA1VCAFP1GA113610; WA1VCAFP1GA132366; WA1VCAFP1GA159762 | WA1VCAFP1GA108925

WA1VCAFP1GA158692 | WA1VCAFP1GA119679; WA1VCAFP1GA182944 | WA1VCAFP1GA107256 | WA1VCAFP1GA152813 | WA1VCAFP1GA154528 | WA1VCAFP1GA190459; WA1VCAFP1GA112389 | WA1VCAFP1GA147076; WA1VCAFP1GA119181 | WA1VCAFP1GA193930 | WA1VCAFP1GA151547 | WA1VCAFP1GA135879; WA1VCAFP1GA147918 | WA1VCAFP1GA133548 | WA1VCAFP1GA166937

WA1VCAFP1GA174889 | WA1VCAFP1GA172253 | WA1VCAFP1GA119553; WA1VCAFP1GA152892; WA1VCAFP1GA136403; WA1VCAFP1GA131539 | WA1VCAFP1GA129922; WA1VCAFP1GA150222; WA1VCAFP1GA190686; WA1VCAFP1GA120881; WA1VCAFP1GA190428

WA1VCAFP1GA145280 | WA1VCAFP1GA106978 | WA1VCAFP1GA105281 | WA1VCAFP1GA174696 | WA1VCAFP1GA123473; WA1VCAFP1GA143402 | WA1VCAFP1GA141469; WA1VCAFP1GA176125; WA1VCAFP1GA111470 | WA1VCAFP1GA143805 | WA1VCAFP1GA189019 | WA1VCAFP1GA167246; WA1VCAFP1GA111517; WA1VCAFP1GA117561; WA1VCAFP1GA175637 | WA1VCAFP1GA133016

WA1VCAFP1GA125370; WA1VCAFP1GA193863 | WA1VCAFP1GA192275; WA1VCAFP1GA164010 | WA1VCAFP1GA177436; WA1VCAFP1GA198917; WA1VCAFP1GA188808; WA1VCAFP1GA187612 | WA1VCAFP1GA155887 | WA1VCAFP1GA192163 | WA1VCAFP1GA133047 | WA1VCAFP1GA199548 | WA1VCAFP1GA134599 | WA1VCAFP1GA121478 | WA1VCAFP1GA159289; WA1VCAFP1GA101439; WA1VCAFP1GA156506; WA1VCAFP1GA107886; WA1VCAFP1GA118080 | WA1VCAFP1GA136594

WA1VCAFP1GA138247; WA1VCAFP1GA133761 | WA1VCAFP1GA164539 | WA1VCAFP1GA154237 | WA1VCAFP1GA165383 | WA1VCAFP1GA179039

WA1VCAFP1GA116474; WA1VCAFP1GA140905 |

WA1VCAFP1GA180756

| WA1VCAFP1GA120914 | WA1VCAFP1GA105975; WA1VCAFP1GA149717 | WA1VCAFP1GA173032; WA1VCAFP1GA110741; WA1VCAFP1GA151645 | WA1VCAFP1GA179333; WA1VCAFP1GA153251 | WA1VCAFP1GA157249 | WA1VCAFP1GA124994 | WA1VCAFP1GA109704; WA1VCAFP1GA124283 | WA1VCAFP1GA125059 | WA1VCAFP1GA104406 | WA1VCAFP1GA118760; WA1VCAFP1GA113641 | WA1VCAFP1GA196245; WA1VCAFP1GA152732; WA1VCAFP1GA167330 | WA1VCAFP1GA162015 | WA1VCAFP1GA183124; WA1VCAFP1GA135588; WA1VCAFP1GA103059 | WA1VCAFP1GA167554 | WA1VCAFP1GA179770 | WA1VCAFP1GA198948 | WA1VCAFP1GA184080; WA1VCAFP1GA124834 | WA1VCAFP1GA185617; WA1VCAFP1GA157011 | WA1VCAFP1GA191109 | WA1VCAFP1GA183401 | WA1VCAFP1GA159616 | WA1VCAFP1GA126874 | WA1VCAFP1GA196715; WA1VCAFP1GA190431; WA1VCAFP1GA138880;

WA1VCAFP1GA148180

| WA1VCAFP1GA152083

WA1VCAFP1GA137468

; WA1VCAFP1GA131671; WA1VCAFP1GA118676 | WA1VCAFP1GA131248 | WA1VCAFP1GA135574 | WA1VCAFP1GA168011; WA1VCAFP1GA196150 | WA1VCAFP1GA179445 | WA1VCAFP1GA113350 | WA1VCAFP1GA138782 | WA1VCAFP1GA193023 | WA1VCAFP1GA126602; WA1VCAFP1GA126504 | WA1VCAFP1GA100162 | WA1VCAFP1GA170437

WA1VCAFP1GA105992 | WA1VCAFP1GA164914; WA1VCAFP1GA184788; WA1VCAFP1GA120864 | WA1VCAFP1GA177842 | WA1VCAFP1GA142296; WA1VCAFP1GA150396 | WA1VCAFP1GA138989 | WA1VCAFP1GA154576 | WA1VCAFP1GA199081 | WA1VCAFP1GA118189 | WA1VCAFP1GA131072; WA1VCAFP1GA106107 | WA1VCAFP1GA139740; WA1VCAFP1GA120217; WA1VCAFP1GA194186 | WA1VCAFP1GA118113 | WA1VCAFP1GA146834

WA1VCAFP1GA118564 | WA1VCAFP1GA129306 | WA1VCAFP1GA127667; WA1VCAFP1GA152620 | WA1VCAFP1GA192079; WA1VCAFP1GA120122; WA1VCAFP1GA105216 | WA1VCAFP1GA112991 | WA1VCAFP1GA116409 | WA1VCAFP1GA106169 | WA1VCAFP1GA125742 | WA1VCAFP1GA135056 | WA1VCAFP1GA198397 | WA1VCAFP1GA185388 | WA1VCAFP1GA182393 | WA1VCAFP1GA149362 | WA1VCAFP1GA196309 | WA1VCAFP1GA125305 | WA1VCAFP1GA168462 | WA1VCAFP1GA161690 | WA1VCAFP1GA141259 | WA1VCAFP1GA117768 | WA1VCAFP1GA138362; WA1VCAFP1GA182734; WA1VCAFP1GA109136; WA1VCAFP1GA112702

WA1VCAFP1GA199243 | WA1VCAFP1GA191899 | WA1VCAFP1GA192034 | WA1VCAFP1GA104759 | WA1VCAFP1GA123232 | WA1VCAFP1GA193958 | WA1VCAFP1GA168624 | WA1VCAFP1GA130875 | WA1VCAFP1GA179526; WA1VCAFP1GA128950 | WA1VCAFP1GA111775; WA1VCAFP1GA184418 | WA1VCAFP1GA167490; WA1VCAFP1GA156165 | WA1VCAFP1GA123912 | WA1VCAFP1GA146851 | WA1VCAFP1GA156229 | WA1VCAFP1GA157767; WA1VCAFP1GA190512 | WA1VCAFP1GA129287 | WA1VCAFP1GA199372; WA1VCAFP1GA119682 | WA1VCAFP1GA184824 | WA1VCAFP1GA131623 | WA1VCAFP1GA152617 | WA1VCAFP1GA131783 | WA1VCAFP1GA134604; WA1VCAFP1GA147496; WA1VCAFP1GA166243 | WA1VCAFP1GA151256 | WA1VCAFP1GA168672; WA1VCAFP1GA108987 | WA1VCAFP1GA159017; WA1VCAFP1GA150611 | WA1VCAFP1GA122579 | WA1VCAFP1GA152911; WA1VCAFP1GA172835 | WA1VCAFP1GA131718

WA1VCAFP1GA198805 | WA1VCAFP1GA157915; WA1VCAFP1GA116328; WA1VCAFP1GA175718 | WA1VCAFP1GA108990 | WA1VCAFP1GA197766; WA1VCAFP1GA179896; WA1VCAFP1GA101800; WA1VCAFP1GA135994 | WA1VCAFP1GA149622 | WA1VCAFP1GA123490 |

WA1VCAFP1GA109184

| WA1VCAFP1GA136868 | WA1VCAFP1GA157543 | WA1VCAFP1GA160569; WA1VCAFP1GA117124 | WA1VCAFP1GA132304

WA1VCAFP1GA186539 | WA1VCAFP1GA133727; WA1VCAFP1GA121223 | WA1VCAFP1GA104809; WA1VCAFP1GA132979

WA1VCAFP1GA170051; WA1VCAFP1GA149815 | WA1VCAFP1GA102381 | WA1VCAFP1GA168946 | WA1VCAFP1GA106429 | WA1VCAFP1GA181356; WA1VCAFP1GA139477 |

WA1VCAFP1GA182975

| WA1VCAFP1GA100923; WA1VCAFP1GA115051 | WA1VCAFP1GA185469 | WA1VCAFP1GA112554; WA1VCAFP1GA139916; WA1VCAFP1GA106477 | WA1VCAFP1GA139902 | WA1VCAFP1GA159728; WA1VCAFP1GA161088; WA1VCAFP1GA133078 | WA1VCAFP1GA115194; WA1VCAFP1GA158109 | WA1VCAFP1GA165416 | WA1VCAFP1GA118774 | WA1VCAFP1GA148079; WA1VCAFP1GA140709; WA1VCAFP1GA133873

WA1VCAFP1GA170003 | WA1VCAFP1GA121903 | WA1VCAFP1GA144386 | WA1VCAFP1GA179719; WA1VCAFP1GA192924 | WA1VCAFP1GA106270; WA1VCAFP1GA184001; WA1VCAFP1GA196035 | WA1VCAFP1GA175654 | WA1VCAFP1GA172141 | WA1VCAFP1GA139706 | WA1VCAFP1GA137373

WA1VCAFP1GA147949

WA1VCAFP1GA123246; WA1VCAFP1GA151967 | WA1VCAFP1GA142072 | WA1VCAFP1GA156117; WA1VCAFP1GA125935

WA1VCAFP1GA149569; WA1VCAFP1GA177873; WA1VCAFP1GA146235 |

WA1VCAFP1GA142492

| WA1VCAFP1GA120265

WA1VCAFP1GA197976; WA1VCAFP1GA115468 | WA1VCAFP1GA100887; WA1VCAFP1GA138412; WA1VCAFP1GA165884

WA1VCAFP1GA174309 | WA1VCAFP1GA192521 | WA1VCAFP1GA167585 | WA1VCAFP1GA177114 | WA1VCAFP1GA154013 | WA1VCAFP1GA167344

WA1VCAFP1GA134246 | WA1VCAFP1GA194284 | WA1VCAFP1GA187982; WA1VCAFP1GA181454 | WA1VCAFP1GA162810; WA1VCAFP1GA126096 | WA1VCAFP1GA124204 | WA1VCAFP1GA176643 | WA1VCAFP1GA158773; WA1VCAFP1GA198304; WA1VCAFP1GA189618; WA1VCAFP1GA124350 | WA1VCAFP1GA153475; WA1VCAFP1GA171541 | WA1VCAFP1GA140127; WA1VCAFP1GA166145 | WA1VCAFP1GA119567 | WA1VCAFP1GA144646 | WA1VCAFP1GA110478 | WA1VCAFP1GA165867 | WA1VCAFP1GA117737; WA1VCAFP1GA127958; WA1VCAFP1GA163679 | WA1VCAFP1GA168770 | WA1VCAFP1GA179168 | WA1VCAFP1GA136207; WA1VCAFP1GA139303 | WA1VCAFP1GA104325; WA1VCAFP1GA134845 | WA1VCAFP1GA114840; WA1VCAFP1GA187464 | WA1VCAFP1GA143710; WA1VCAFP1GA165593 | WA1VCAFP1GA138863; WA1VCAFP1GA122792 | WA1VCAFP1GA181275 | WA1VCAFP1GA191014 | WA1VCAFP1GA138829 | WA1VCAFP1GA130651 | WA1VCAFP1GA136949 | WA1VCAFP1GA145991 | WA1VCAFP1GA161852; WA1VCAFP1GA109444 | WA1VCAFP1GA129354 | WA1VCAFP1GA171457

WA1VCAFP1GA180644 | WA1VCAFP1GA166064; WA1VCAFP1GA199517 | WA1VCAFP1GA194690; WA1VCAFP1GA103921; WA1VCAFP1GA183527; WA1VCAFP1GA188047 | WA1VCAFP1GA130312; WA1VCAFP1GA189411 | WA1VCAFP1GA162368 | WA1VCAFP1GA177078 | WA1VCAFP1GA114305 | WA1VCAFP1GA176657 | WA1VCAFP1GA106320; WA1VCAFP1GA112361; WA1VCAFP1GA138572; WA1VCAFP1GA142198 | WA1VCAFP1GA157848; WA1VCAFP1GA151712 | WA1VCAFP1GA154920; WA1VCAFP1GA191188; WA1VCAFP1GA164055 | WA1VCAFP1GA101179; WA1VCAFP1GA165030

WA1VCAFP1GA131136 | WA1VCAFP1GA188873

WA1VCAFP1GA123358

| WA1VCAFP1GA177050

WA1VCAFP1GA123442 | WA1VCAFP1GA142024 | WA1VCAFP1GA185181; WA1VCAFP1GA109069 | WA1VCAFP1GA134439 | WA1VCAFP1GA114059 | WA1VCAFP1GA178974

WA1VCAFP1GA193782 | WA1VCAFP1GA116426; WA1VCAFP1GA179672

WA1VCAFP1GA136174; WA1VCAFP1GA156828 | WA1VCAFP1GA190350 | WA1VCAFP1GA197590; WA1VCAFP1GA119424 |

WA1VCAFP1GA176982

; WA1VCAFP1GA196620; WA1VCAFP1GA108634 | WA1VCAFP1GA127877 | WA1VCAFP1GA124512 | WA1VCAFP1GA112358 | WA1VCAFP1GA110206; WA1VCAFP1GA123943 | WA1VCAFP1GA199971 | WA1VCAFP1GA110089 | WA1VCAFP1GA162239 | WA1VCAFP1GA197136; WA1VCAFP1GA103322 | WA1VCAFP1GA148146 | WA1VCAFP1GA147255 | WA1VCAFP1GA143769; WA1VCAFP1GA172219; WA1VCAFP1GA109458; WA1VCAFP1GA184838; WA1VCAFP1GA108830 | WA1VCAFP1GA187948 | WA1VCAFP1GA103420 | WA1VCAFP1GA175377

WA1VCAFP1GA140922; WA1VCAFP1GA145019 | WA1VCAFP1GA188081 | WA1VCAFP1GA127460

WA1VCAFP1GA111503; WA1VCAFP1GA158904 | WA1VCAFP1GA115759; WA1VCAFP1GA163164; WA1VCAFP1GA154559 | WA1VCAFP1GA197346 | WA1VCAFP1GA142413 | WA1VCAFP1GA100159 | WA1VCAFP1GA131556 | WA1VCAFP1GA153170 | WA1VCAFP1GA166811 | WA1VCAFP1GA182376; WA1VCAFP1GA154979; WA1VCAFP1GA169403 | WA1VCAFP1GA143951 | WA1VCAFP1GA114434; WA1VCAFP1GA130956 | WA1VCAFP1GA114367 | WA1VCAFP1GA177498 | WA1VCAFP1GA149135

WA1VCAFP1GA128382 | WA1VCAFP1GA114871; WA1VCAFP1GA175380 | WA1VCAFP1GA143917 | WA1VCAFP1GA151158; WA1VCAFP1GA171748 | WA1VCAFP1GA143027 | WA1VCAFP1GA122758 | WA1VCAFP1GA184600 | WA1VCAFP1GA117074 | WA1VCAFP1GA187352 | WA1VCAFP1GA195208 | WA1VCAFP1GA168588 | WA1VCAFP1GA197279 | WA1VCAFP1GA148292 | WA1VCAFP1GA159860 | WA1VCAFP1GA166419

WA1VCAFP1GA163021 | WA1VCAFP1GA151497 | WA1VCAFP1GA102994; WA1VCAFP1GA112375 | WA1VCAFP1GA103028 | WA1VCAFP1GA137244 | WA1VCAFP1GA115938 | WA1VCAFP1GA128690; WA1VCAFP1GA100436 | WA1VCAFP1GA178196

WA1VCAFP1GA135509 | WA1VCAFP1GA145604 | WA1VCAFP1GA119097; WA1VCAFP1GA116846 | WA1VCAFP1GA113249 | WA1VCAFP1GA174410; WA1VCAFP1GA157154; WA1VCAFP1GA180482 | WA1VCAFP1GA134733; WA1VCAFP1GA116944; WA1VCAFP1GA170681; WA1VCAFP1GA188677 | WA1VCAFP1GA180952; WA1VCAFP1GA188002; WA1VCAFP1GA144114 | WA1VCAFP1GA139768; WA1VCAFP1GA178389 | WA1VCAFP1GA115857; WA1VCAFP1GA178618 | WA1VCAFP1GA166260; WA1VCAFP1GA130942; WA1VCAFP1GA141696 | WA1VCAFP1GA183513

WA1VCAFP1GA188291 | WA1VCAFP1GA162600 | WA1VCAFP1GA133484; WA1VCAFP1GA112599 | WA1VCAFP1GA108472; WA1VCAFP1GA133162 | WA1VCAFP1GA151922 | WA1VCAFP1GA173872 | WA1VCAFP1GA133520; WA1VCAFP1GA135302 | WA1VCAFP1GA190932 | WA1VCAFP1GA180661 | WA1VCAFP1GA160135 | WA1VCAFP1GA112134 | WA1VCAFP1GA174360; WA1VCAFP1GA109007; WA1VCAFP1GA128544 | WA1VCAFP1GA195421 | WA1VCAFP1GA181714 | WA1VCAFP1GA159101 | WA1VCAFP1GA113669 | WA1VCAFP1GA173502 | WA1VCAFP1GA179364 | WA1VCAFP1GA120007 | WA1VCAFP1GA128446 | WA1VCAFP1GA144288;

WA1VCAFP1GA192390

| WA1VCAFP1GA147174; WA1VCAFP1GA153217;

WA1VCAFP1GA157753



WA1VCAFP1GA131802 | WA1VCAFP1GA104566 | WA1VCAFP1GA134781 | WA1VCAFP1GA179400 | WA1VCAFP1GA147644; WA1VCAFP1GA176660 | WA1VCAFP1GA134375 | WA1VCAFP1GA183477

WA1VCAFP1GA154190 | WA1VCAFP1GA123098 | WA1VCAFP1GA192258 | WA1VCAFP1GA184354 | WA1VCAFP1GA196813 | WA1VCAFP1GA185309 | WA1VCAFP1GA166209

WA1VCAFP1GA195080

| WA1VCAFP1GA185911 | WA1VCAFP1GA117060; WA1VCAFP1GA132870; WA1VCAFP1GA156389 | WA1VCAFP1GA116149; WA1VCAFP1GA187674; WA1VCAFP1GA144209 | WA1VCAFP1GA128835 | WA1VCAFP1GA180241 | WA1VCAFP1GA108567 | WA1VCAFP1GA161284 | WA1VCAFP1GA156005 | WA1VCAFP1GA114028 | WA1VCAFP1GA128494 |

WA1VCAFP1GA190509

| WA1VCAFP1GA149104 | WA1VCAFP1GA102221; WA1VCAFP1GA123036; WA1VCAFP1GA167523

WA1VCAFP1GA131170

WA1VCAFP1GA172026 | WA1VCAFP1GA113039 | WA1VCAFP1GA177047 | WA1VCAFP1GA139494; WA1VCAFP1GA183611; WA1VCAFP1GA183866 | WA1VCAFP1GA156635 | WA1VCAFP1GA142623; WA1VCAFP1GA108360 | WA1VCAFP1GA116684 | WA1VCAFP1GA189781 | WA1VCAFP1GA136482; WA1VCAFP1GA175086; WA1VCAFP1GA136918; WA1VCAFP1GA106012 | WA1VCAFP1GA146848; WA1VCAFP1GA129564; WA1VCAFP1GA192356; WA1VCAFP1GA178134 | WA1VCAFP1GA188193 | WA1VCAFP1GA181406

WA1VCAFP1GA110223; WA1VCAFP1GA165478; WA1VCAFP1GA158319; WA1VCAFP1GA173127 |

WA1VCAFP1GA132948

| WA1VCAFP1GA183608; WA1VCAFP1GA121321 | WA1VCAFP1GA194995; WA1VCAFP1GA135431; WA1VCAFP1GA177338 | WA1VCAFP1GA183155

WA1VCAFP1GA194754 | WA1VCAFP1GA176934; WA1VCAFP1GA159695;

WA1VCAFP1GA181065

| WA1VCAFP1GA147448; WA1VCAFP1GA199985 | WA1VCAFP1GA130505 | WA1VCAFP1GA154402; WA1VCAFP1GA117365 | WA1VCAFP1GA182829; WA1VCAFP1GA146686; WA1VCAFP1GA139124; WA1VCAFP1GA154500; WA1VCAFP1GA167439 | WA1VCAFP1GA184905

WA1VCAFP1GA119827 | WA1VCAFP1GA114966 | WA1VCAFP1GA111369 | WA1VCAFP1GA145070; WA1VCAFP1GA143478 | WA1VCAFP1GA111047 | WA1VCAFP1GA188033 | WA1VCAFP1GA150737; WA1VCAFP1GA117804 | WA1VCAFP1GA100775 | WA1VCAFP1GA163472; WA1VCAFP1GA104471; WA1VCAFP1GA134621 | WA1VCAFP1GA131749 | WA1VCAFP1GA102493 | WA1VCAFP1GA144503 | WA1VCAFP1GA124252 | WA1VCAFP1GA187173; WA1VCAFP1GA198318; WA1VCAFP1GA171085 | WA1VCAFP1GA106687 | WA1VCAFP1GA187903; WA1VCAFP1GA131735

WA1VCAFP1GA142086

WA1VCAFP1GA119360 | WA1VCAFP1GA188985 | WA1VCAFP1GA133064 | WA1VCAFP1GA176965 | WA1VCAFP1GA153914 | WA1VCAFP1GA186475 | WA1VCAFP1GA102025; WA1VCAFP1GA110108; WA1VCAFP1GA151533; WA1VCAFP1GA168154 | WA1VCAFP1GA144002

WA1VCAFP1GA172513

WA1VCAFP1GA143867

WA1VCAFP1GA157672

; WA1VCAFP1GA195211 | WA1VCAFP1GA166310 | WA1VCAFP1GA197377; WA1VCAFP1GA123506 | WA1VCAFP1GA197783 | WA1VCAFP1GA195452 | WA1VCAFP1GA193569; WA1VCAFP1GA100842; WA1VCAFP1GA191854; WA1VCAFP1GA113316 | WA1VCAFP1GA178926; WA1VCAFP1GA194611 | WA1VCAFP1GA188498 | WA1VCAFP1GA102624 | WA1VCAFP1GA161883; WA1VCAFP1GA148096; WA1VCAFP1GA176836; WA1VCAFP1GA126759 | WA1VCAFP1GA145974 |

WA1VCAFP1GA175119

| WA1VCAFP1GA129385 | WA1VCAFP1GA126812; WA1VCAFP1GA121058 | WA1VCAFP1GA189179 | WA1VCAFP1GA142069

WA1VCAFP1GA188792 | WA1VCAFP1GA150415; WA1VCAFP1GA153055 | WA1VCAFP1GA112733

WA1VCAFP1GA182765 | WA1VCAFP1GA177341; WA1VCAFP1GA176819 | WA1VCAFP1GA132111; WA1VCAFP1GA120931; WA1VCAFP1GA118371 | WA1VCAFP1GA162645 | WA1VCAFP1GA152486; WA1VCAFP1GA107242; WA1VCAFP1GA107371; WA1VCAFP1GA110027 | WA1VCAFP1GA148339 | WA1VCAFP1GA114112

WA1VCAFP1GA107757 | WA1VCAFP1GA155839 | WA1VCAFP1GA162404 | WA1VCAFP1GA105877 | WA1VCAFP1GA186427 | WA1VCAFP1GA158160 | WA1VCAFP1GA154366; WA1VCAFP1GA134022; WA1VCAFP1GA185603; WA1VCAFP1GA153718; WA1VCAFP1GA163813 | WA1VCAFP1GA175864 | WA1VCAFP1GA148356; WA1VCAFP1GA172009; WA1VCAFP1GA187254 | WA1VCAFP1GA118242

WA1VCAFP1GA170535; WA1VCAFP1GA142203 | WA1VCAFP1GA101585 | WA1VCAFP1GA138619 | WA1VCAFP1GA140192

WA1VCAFP1GA140371 | WA1VCAFP1GA164492 | WA1VCAFP1GA132769 | WA1VCAFP1GA175346; WA1VCAFP1GA161849 | WA1VCAFP1GA168834 | WA1VCAFP1GA155257 | WA1VCAFP1GA185276; WA1VCAFP1GA104079; WA1VCAFP1GA124347 | WA1VCAFP1GA151807; WA1VCAFP1GA130309 | WA1VCAFP1GA100145 | WA1VCAFP1GA187724 | WA1VCAFP1GA181972 | WA1VCAFP1GA110044

WA1VCAFP1GA117348 | WA1VCAFP1GA135915; WA1VCAFP1GA121285 | WA1VCAFP1GA167926 | WA1VCAFP1GA151077

WA1VCAFP1GA137518; WA1VCAFP1GA154724; WA1VCAFP1GA104857 | WA1VCAFP1GA106303 | WA1VCAFP1GA158790; WA1VCAFP1GA132559 | WA1VCAFP1GA145697; WA1VCAFP1GA168042; WA1VCAFP1GA191675; WA1VCAFP1GA136269; WA1VCAFP1GA177291 | WA1VCAFP1GA115471 | WA1VCAFP1GA119570

WA1VCAFP1GA110304 | WA1VCAFP1GA155968; WA1VCAFP1GA199727; WA1VCAFP1GA112022 | WA1VCAFP1GA119875 | WA1VCAFP1GA146395; WA1VCAFP1GA131492; WA1VCAFP1GA135770 | WA1VCAFP1GA169918 | WA1VCAFP1GA103725 | WA1VCAFP1GA117219; WA1VCAFP1GA132478 | WA1VCAFP1GA116927 | WA1VCAFP1GA163763; WA1VCAFP1GA161544 | WA1VCAFP1GA103319 | WA1VCAFP1GA157512 | WA1VCAFP1GA132271 | WA1VCAFP1GA120783; WA1VCAFP1GA122050 | WA1VCAFP1GA192745 | WA1VCAFP1GA109931 | WA1VCAFP1GA199873; WA1VCAFP1GA103983 | WA1VCAFP1GA102252 | WA1VCAFP1GA195693 | WA1VCAFP1GA183883

WA1VCAFP1GA186735 | WA1VCAFP1GA121089 | WA1VCAFP1GA111839 | WA1VCAFP1GA187528; WA1VCAFP1GA165741 | WA1VCAFP1GA131167

WA1VCAFP1GA109914; WA1VCAFP1GA142167; WA1VCAFP1GA154593 | WA1VCAFP1GA133999; WA1VCAFP1GA176755 | WA1VCAFP1GA127412; WA1VCAFP1GA148275; WA1VCAFP1GA143996 | WA1VCAFP1GA176044; WA1VCAFP1GA135140

WA1VCAFP1GA154321 | WA1VCAFP1GA195225; WA1VCAFP1GA106639 | WA1VCAFP1GA130004; WA1VCAFP1GA181616 | WA1VCAFP1GA197153 | WA1VCAFP1GA108102 | WA1VCAFP1GA170907

WA1VCAFP1GA123439 | WA1VCAFP1GA113770; WA1VCAFP1GA117947 | WA1VCAFP1GA147921 | WA1VCAFP1GA161124 | WA1VCAFP1GA171717 | WA1VCAFP1GA145439 | WA1VCAFP1GA158322 | WA1VCAFP1GA167084; WA1VCAFP1GA130911; WA1VCAFP1GA135736; WA1VCAFP1GA196116 | WA1VCAFP1GA167991; WA1VCAFP1GA108942 | WA1VCAFP1GA180420

WA1VCAFP1GA197668 | WA1VCAFP1GA182085 | WA1VCAFP1GA173791; WA1VCAFP1GA182796 | WA1VCAFP1GA119455; WA1VCAFP1GA116443 | WA1VCAFP1GA156148 | WA1VCAFP1GA117091 | WA1VCAFP1GA190008 | WA1VCAFP1GA117687; WA1VCAFP1GA191076

WA1VCAFP1GA103787 | WA1VCAFP1GA140046 | WA1VCAFP1GA168106 | WA1VCAFP1GA139043 | WA1VCAFP1GA196939 | WA1VCAFP1GA112344 | WA1VCAFP1GA105300 | WA1VCAFP1GA113445; WA1VCAFP1GA180028 | WA1VCAFP1GA185004 | WA1VCAFP1GA161799 | WA1VCAFP1GA188727 | WA1VCAFP1GA172687 | WA1VCAFP1GA147126

WA1VCAFP1GA168686

WA1VCAFP1GA146221; WA1VCAFP1GA193572; WA1VCAFP1GA138426; WA1VCAFP1GA176447 | WA1VCAFP1GA148163; WA1VCAFP1GA152648 | WA1VCAFP1GA124199 | WA1VCAFP1GA163410;

WA1VCAFP1GA170888

; WA1VCAFP1GA188307; WA1VCAFP1GA118032 | WA1VCAFP1GA130620; WA1VCAFP1GA138541; WA1VCAFP1GA118841

WA1VCAFP1GA141990; WA1VCAFP1GA195466; WA1VCAFP1GA103675 | WA1VCAFP1GA179848 | WA1VCAFP1GA157199 | WA1VCAFP1GA148938; WA1VCAFP1GA175802 | WA1VCAFP1GA168350 | WA1VCAFP1GA131654; WA1VCAFP1GA188145;

WA1VCAFP1GA133839

; WA1VCAFP1GA192387; WA1VCAFP1GA155985

WA1VCAFP1GA189151; WA1VCAFP1GA147837 | WA1VCAFP1GA140533 | WA1VCAFP1GA143495 | WA1VCAFP1GA190770 | WA1VCAFP1GA105619 | WA1VCAFP1GA131217 | WA1VCAFP1GA142850

WA1VCAFP1GA114854 | WA1VCAFP1GA165285 | WA1VCAFP1GA154478 | WA1VCAFP1GA192650 | WA1VCAFP1GA149894 | WA1VCAFP1GA123408 | WA1VCAFP1GA171734 | WA1VCAFP1GA108505; WA1VCAFP1GA117110 | WA1VCAFP1GA187531 | WA1VCAFP1GA110903 | WA1VCAFP1GA191434 | WA1VCAFP1GA131508 | WA1VCAFP1GA142735 | WA1VCAFP1GA166999; WA1VCAFP1GA119472 | WA1VCAFP1GA139186 | WA1VCAFP1GA115390 | WA1VCAFP1GA189294 | WA1VCAFP1GA192647 | WA1VCAFP1GA179946 | WA1VCAFP1GA194091 | WA1VCAFP1GA119021 | WA1VCAFP1GA190140; WA1VCAFP1GA142136 | WA1VCAFP1GA198030; WA1VCAFP1GA101456 | WA1VCAFP1GA136496 | WA1VCAFP1GA111274 | WA1VCAFP1GA159020 | WA1VCAFP1GA194141 | WA1VCAFP1GA134036 | WA1VCAFP1GA170048 | WA1VCAFP1GA167134; WA1VCAFP1GA146123 | WA1VCAFP1GA128124; WA1VCAFP1GA153900 | WA1VCAFP1GA113395 | WA1VCAFP1GA173130; WA1VCAFP1GA141407 | WA1VCAFP1GA102932;

WA1VCAFP1GA167649

; WA1VCAFP1GA188212 | WA1VCAFP1GA152004; WA1VCAFP1GA168056 | WA1VCAFP1GA134828; WA1VCAFP1GA154223 | WA1VCAFP1GA124915 | WA1VCAFP1GA187013 | WA1VCAFP1GA122453; WA1VCAFP1GA185892 | WA1VCAFP1GA120041; WA1VCAFP1GA134067; WA1VCAFP1GA189036; WA1VCAFP1GA142511 | WA1VCAFP1GA128947 | WA1VCAFP1GA160863; WA1VCAFP1GA103949; WA1VCAFP1GA156683 | WA1VCAFP1GA109167 | WA1VCAFP1GA161091 | WA1VCAFP1GA125837 | WA1VCAFP1GA102655 | WA1VCAFP1GA141181; WA1VCAFP1GA168459 | WA1VCAFP1GA111467; WA1VCAFP1GA168767 | WA1VCAFP1GA165349 | WA1VCAFP1GA132643 | WA1VCAFP1GA168929 | WA1VCAFP1GA126762 | WA1VCAFP1GA194401; WA1VCAFP1GA150169 | WA1VCAFP1GA133341; WA1VCAFP1GA180790; WA1VCAFP1GA168445; WA1VCAFP1GA144596 | WA1VCAFP1GA189277 | WA1VCAFP1GA174679 | WA1VCAFP1GA108794 | WA1VCAFP1GA153329; WA1VCAFP1GA141486 | WA1VCAFP1GA153332 |

WA1VCAFP1GA119536

; WA1VCAFP1GA167750 | WA1VCAFP1GA163035 | WA1VCAFP1GA193653 | WA1VCAFP1GA110349 | WA1VCAFP1GA165822; WA1VCAFP1GA199369; WA1VCAFP1GA127247 | WA1VCAFP1GA152682; WA1VCAFP1GA103630 | WA1VCAFP1GA178473 | WA1VCAFP1GA122369; WA1VCAFP1GA169255; WA1VCAFP1GA121240; WA1VCAFP1GA139172; WA1VCAFP1GA144467 | WA1VCAFP1GA109220; WA1VCAFP1GA149491; WA1VCAFP1GA173712 | WA1VCAFP1GA171703 | WA1VCAFP1GA191269 | WA1VCAFP1GA188582;

WA1VCAFP1GA194561

| WA1VCAFP1GA182362 | WA1VCAFP1GA125076 | WA1VCAFP1GA164203 | WA1VCAFP1GA137101; WA1VCAFP1GA188534 | WA1VCAFP1GA169613 | WA1VCAFP1GA124266

WA1VCAFP1GA141309 | WA1VCAFP1GA136062 | WA1VCAFP1GA161415

WA1VCAFP1GA178151 | WA1VCAFP1GA192342

WA1VCAFP1GA196780 | WA1VCAFP1GA138295 | WA1VCAFP1GA188467; WA1VCAFP1GA111520; WA1VCAFP1GA192969; WA1VCAFP1GA100288

WA1VCAFP1GA191272; WA1VCAFP1GA114868; WA1VCAFP1GA174441; WA1VCAFP1GA126650 | WA1VCAFP1GA137485 | WA1VCAFP1GA133940 | WA1VCAFP1GA118547 |

WA1VCAFP1GA179316

| WA1VCAFP1GA126308 | WA1VCAFP1GA150382 | WA1VCAFP1GA196410 | WA1VCAFP1GA192583 | WA1VCAFP1GA197248 | WA1VCAFP1GA196584; WA1VCAFP1GA111632 | WA1VCAFP1GA151595; WA1VCAFP1GA160507; WA1VCAFP1GA103272; WA1VCAFP1GA154741 | WA1VCAFP1GA130438; WA1VCAFP1GA170261; WA1VCAFP1GA118936 | WA1VCAFP1GA105152 | WA1VCAFP1GA190462

WA1VCAFP1GA130696 | WA1VCAFP1GA158367

WA1VCAFP1GA184239 | WA1VCAFP1GA111405;

WA1VCAFP1GA169529

; WA1VCAFP1GA144632

WA1VCAFP1GA137454; WA1VCAFP1GA161754 | WA1VCAFP1GA103448; WA1VCAFP1GA116894; WA1VCAFP1GA124221 | WA1VCAFP1GA116569 | WA1VCAFP1GA184077; WA1VCAFP1GA137387 | WA1VCAFP1GA150088 | WA1VCAFP1GA183947; WA1VCAFP1GA157977 | WA1VCAFP1GA124168; WA1VCAFP1GA111937; WA1VCAFP1GA180854; WA1VCAFP1GA197220; WA1VCAFP1GA195922 | WA1VCAFP1GA160538 | WA1VCAFP1GA184659 | WA1VCAFP1GA109699

WA1VCAFP1GA161477 | WA1VCAFP1GA119214 | WA1VCAFP1GA188453 | WA1VCAFP1GA197251; WA1VCAFP1GA197315 | WA1VCAFP1GA140791 | WA1VCAFP1GA138250; WA1VCAFP1GA138779 | WA1VCAFP1GA115129 | WA1VCAFP1GA193278; WA1VCAFP1GA121741; WA1VCAFP1GA158868; WA1VCAFP1GA114255 | WA1VCAFP1GA187738 | WA1VCAFP1GA134876 | WA1VCAFP1GA165870 | WA1VCAFP1GA162581 | WA1VCAFP1GA146879

WA1VCAFP1GA197718 | WA1VCAFP1GA186847 | WA1VCAFP1GA191174; WA1VCAFP1GA111257; WA1VCAFP1GA121951; WA1VCAFP1GA129127 | WA1VCAFP1GA145182; WA1VCAFP1GA122484; WA1VCAFP1GA173449; WA1VCAFP1GA112781 | WA1VCAFP1GA107239 | WA1VCAFP1GA170955; WA1VCAFP1GA196214 | WA1VCAFP1GA140998 | WA1VCAFP1GA152889 | WA1VCAFP1GA175332 | WA1VCAFP1GA124686

WA1VCAFP1GA144341; WA1VCAFP1GA125336 | WA1VCAFP1GA169532; WA1VCAFP1GA181485 | WA1VCAFP1GA145084

WA1VCAFP1GA103174 | WA1VCAFP1GA187397; WA1VCAFP1GA148681; WA1VCAFP1GA194513 | WA1VCAFP1GA197900 | WA1VCAFP1GA152102; WA1VCAFP1GA172673 | WA1VCAFP1GA107709 | WA1VCAFP1GA123361 | WA1VCAFP1GA180613; WA1VCAFP1GA147823; WA1VCAFP1GA122436

WA1VCAFP1GA111078 | WA1VCAFP1GA121660 | WA1VCAFP1GA154612 | WA1VCAFP1GA197072 | WA1VCAFP1GA122923 | WA1VCAFP1GA196889 | WA1VCAFP1GA191143 | WA1VCAFP1GA188551; WA1VCAFP1GA147739; WA1VCAFP1GA114238 | WA1VCAFP1GA170566 | WA1VCAFP1GA121884 | WA1VCAFP1GA125580; WA1VCAFP1GA108908

WA1VCAFP1GA118791 | WA1VCAFP1GA151063 | WA1VCAFP1GA105085 | WA1VCAFP1GA132688

WA1VCAFP1GA110691; WA1VCAFP1GA192891 | WA1VCAFP1GA128057; WA1VCAFP1GA146865 | WA1VCAFP1GA111808 | WA1VCAFP1GA161401 | WA1VCAFP1GA154058

WA1VCAFP1GA193121

WA1VCAFP1GA105765 | WA1VCAFP1GA185570; WA1VCAFP1GA167442

WA1VCAFP1GA113655 | WA1VCAFP1GA166677 | WA1VCAFP1GA116877 | WA1VCAFP1GA197797 | WA1VCAFP1GA134179 | WA1VCAFP1GA148468 | WA1VCAFP1GA110254; WA1VCAFP1GA126745; WA1VCAFP1GA157607 | WA1VCAFP1GA143268; WA1VCAFP1GA186637 | WA1VCAFP1GA188310 | WA1VCAFP1GA171149

WA1VCAFP1GA182037 | WA1VCAFP1GA148082; WA1VCAFP1GA120444; WA1VCAFP1GA178750; WA1VCAFP1GA179638 | WA1VCAFP1GA189425 | WA1VCAFP1GA165089 | WA1VCAFP1GA170339 | WA1VCAFP1GA101361 | WA1VCAFP1GA158384; WA1VCAFP1GA157185; WA1VCAFP1GA126969 | WA1VCAFP1GA173564 | WA1VCAFP1GA122002 | WA1VCAFP1GA135946; WA1VCAFP1GA185178 | WA1VCAFP1GA107354 | WA1VCAFP1GA121710 | WA1VCAFP1GA129824

WA1VCAFP1GA124803; WA1VCAFP1GA197055 | WA1VCAFP1GA144517 | WA1VCAFP1GA124185

WA1VCAFP1GA125000; WA1VCAFP1GA134344; WA1VCAFP1GA148051 | WA1VCAFP1GA155730; WA1VCAFP1GA160670 | WA1VCAFP1GA150298 | WA1VCAFP1GA117253 | WA1VCAFP1GA167571; WA1VCAFP1GA176738 | WA1VCAFP1GA111372 | WA1VCAFP1GA164072 | WA1VCAFP1GA158286 | WA1VCAFP1GA183575 | WA1VCAFP1GA125417 | WA1VCAFP1GA177453 | WA1VCAFP1GA107726 | WA1VCAFP1GA103160 | WA1VCAFP1GA159440 | WA1VCAFP1GA168865 | WA1VCAFP1GA198478 | WA1VCAFP1GA160460 | WA1VCAFP1GA174486; WA1VCAFP1GA180692 | WA1VCAFP1GA155971 |

WA1VCAFP1GA179252

; WA1VCAFP1GA136840; WA1VCAFP1GA123456 | WA1VCAFP1GA145649; WA1VCAFP1GA188775 | WA1VCAFP1GA173953; WA1VCAFP1GA197007; WA1VCAFP1GA175279 | WA1VCAFP1GA141133 | WA1VCAFP1GA175914; WA1VCAFP1GA159731 | WA1VCAFP1GA127992 | WA1VCAFP1GA105555 | WA1VCAFP1GA139236 | WA1VCAFP1GA131220 | WA1VCAFP1GA192874 | WA1VCAFP1GA199100 | WA1VCAFP1GA161768; WA1VCAFP1GA177369; WA1VCAFP1GA119035 | WA1VCAFP1GA102266 | WA1VCAFP1GA131833; WA1VCAFP1GA103143; WA1VCAFP1GA153976 | WA1VCAFP1GA147157; WA1VCAFP1GA140550; WA1VCAFP1GA158918 | WA1VCAFP1GA132514 | WA1VCAFP1GA164119 | WA1VCAFP1GA148910; WA1VCAFP1GA123781; WA1VCAFP1GA103353 | WA1VCAFP1GA147191 | WA1VCAFP1GA162998 | WA1VCAFP1GA126633 | WA1VCAFP1GA112473 | WA1VCAFP1GA118306 | WA1VCAFP1GA125904; WA1VCAFP1GA152469; WA1VCAFP1GA141634 | WA1VCAFP1GA143884; WA1VCAFP1GA152925

WA1VCAFP1GA199338 | WA1VCAFP1GA140452 | WA1VCAFP1GA103580 | WA1VCAFP1GA109153 | WA1VCAFP1GA139009; WA1VCAFP1GA145179; WA1VCAFP1GA192261 | WA1VCAFP1GA127443 | WA1VCAFP1GA128110 | WA1VCAFP1GA193412; WA1VCAFP1GA153492; WA1VCAFP1GA108374; WA1VCAFP1GA177789 |

WA1VCAFP1GA160023



WA1VCAFP1GA179283 | WA1VCAFP1GA169370 | WA1VCAFP1GA128964 | WA1VCAFP1GA101571; WA1VCAFP1GA170616; WA1VCAFP1GA155632 | WA1VCAFP1GA143352 | WA1VCAFP1GA116622 | WA1VCAFP1GA162662; WA1VCAFP1GA156568; WA1VCAFP1GA115275 | WA1VCAFP1GA128091 | WA1VCAFP1GA198285 | WA1VCAFP1GA130858 | WA1VCAFP1GA158806; WA1VCAFP1GA142749 | WA1VCAFP1GA116930 | WA1VCAFP1GA120606; WA1VCAFP1GA154772; WA1VCAFP1GA128673

WA1VCAFP1GA117334 | WA1VCAFP1GA164976; WA1VCAFP1GA132576 | WA1VCAFP1GA193393 | WA1VCAFP1GA110240; WA1VCAFP1GA166470; WA1VCAFP1GA162919 | WA1VCAFP1GA101389 | WA1VCAFP1GA167408 | WA1VCAFP1GA122677 | WA1VCAFP1GA116782 | WA1VCAFP1GA196665; WA1VCAFP1GA113512; WA1VCAFP1GA122937 | WA1VCAFP1GA186136; WA1VCAFP1GA142993; WA1VCAFP1GA121125 | WA1VCAFP1GA151628; WA1VCAFP1GA187481 | WA1VCAFP1GA192552; WA1VCAFP1GA182118 | WA1VCAFP1GA169997; WA1VCAFP1GA144095; WA1VCAFP1GA176626 | WA1VCAFP1GA195127 | WA1VCAFP1GA135669; WA1VCAFP1GA106706 | WA1VCAFP1GA105913; WA1VCAFP1GA115888 | WA1VCAFP1GA158515; WA1VCAFP1GA106950; WA1VCAFP1GA160457 | WA1VCAFP1GA167151 | WA1VCAFP1GA169160 | WA1VCAFP1GA122307 | WA1VCAFP1GA126664 | WA1VCAFP1GA149099 | WA1VCAFP1GA193037 | WA1VCAFP1GA155128 | WA1VCAFP1GA186069; WA1VCAFP1GA191546 | WA1VCAFP1GA125983 | WA1VCAFP1GA179476; WA1VCAFP1GA100291 | WA1VCAFP1GA132951 | WA1VCAFP1GA191420; WA1VCAFP1GA183768; WA1VCAFP1GA164704 | WA1VCAFP1GA188646 | WA1VCAFP1GA134540; WA1VCAFP1GA165156 | WA1VCAFP1GA142007 | WA1VCAFP1GA195886 | WA1VCAFP1GA111954 | WA1VCAFP1GA148504 | WA1VCAFP1GA148342 | WA1VCAFP1GA155033; WA1VCAFP1GA136787; WA1VCAFP1GA189344 | WA1VCAFP1GA198111

WA1VCAFP1GA137728; WA1VCAFP1GA110559

WA1VCAFP1GA148678 | WA1VCAFP1GA132349 | WA1VCAFP1GA103269 | WA1VCAFP1GA115647 | WA1VCAFP1GA185844 | WA1VCAFP1GA160829 | WA1VCAFP1GA186363 | WA1VCAFP1GA149250

WA1VCAFP1GA106298 | WA1VCAFP1GA117575 | WA1VCAFP1GA199128; WA1VCAFP1GA113400 | WA1VCAFP1GA181468 | WA1VCAFP1GA178036

WA1VCAFP1GA165223; WA1VCAFP1GA184810; WA1VCAFP1GA156361 | WA1VCAFP1GA171068 | WA1VCAFP1GA159759 | WA1VCAFP1GA133517

WA1VCAFP1GA170972; WA1VCAFP1GA106740 | WA1VCAFP1GA155176 | WA1VCAFP1GA183690

WA1VCAFP1GA193927 | WA1VCAFP1GA168820 | WA1VCAFP1GA138586

WA1VCAFP1GA176299 | WA1VCAFP1GA145988; WA1VCAFP1GA178828 | WA1VCAFP1GA120203 | WA1VCAFP1GA133369; WA1VCAFP1GA150429 | WA1VCAFP1GA194138

WA1VCAFP1GA189313 | WA1VCAFP1GA131413 | WA1VCAFP1GA167392 | WA1VCAFP1GA103210 | WA1VCAFP1GA108813 | WA1VCAFP1GA153346

WA1VCAFP1GA123909; WA1VCAFP1GA101067; WA1VCAFP1GA168932; WA1VCAFP1GA179395 | WA1VCAFP1GA116152; WA1VCAFP1GA136059 | WA1VCAFP1GA126499 | WA1VCAFP1GA108777; WA1VCAFP1GA130830; WA1VCAFP1GA176271; WA1VCAFP1GA183978; WA1VCAFP1GA191644 | WA1VCAFP1GA132237; WA1VCAFP1GA149507; WA1VCAFP1GA141780; WA1VCAFP1GA193720 | WA1VCAFP1GA137809; WA1VCAFP1GA177095; WA1VCAFP1GA100663 | WA1VCAFP1GA158529 | WA1VCAFP1GA140564; WA1VCAFP1GA170678 | WA1VCAFP1GA147966 | WA1VCAFP1GA157414 | WA1VCAFP1GA120475 | WA1VCAFP1GA197427 | WA1VCAFP1GA162838 | WA1VCAFP1GA192888; WA1VCAFP1GA140984 | WA1VCAFP1GA174293 | WA1VCAFP1GA139642; WA1VCAFP1GA130598 | WA1VCAFP1GA147417; WA1VCAFP1GA139415 | WA1VCAFP1GA194575; WA1VCAFP1GA142959

WA1VCAFP1GA199663; WA1VCAFP1GA121593; WA1VCAFP1GA156232 | WA1VCAFP1GA111985 | WA1VCAFP1GA126275; WA1VCAFP1GA106513 | WA1VCAFP1GA191725; WA1VCAFP1GA120752 | WA1VCAFP1GA178506 | WA1VCAFP1GA139284; WA1VCAFP1GA173757 | WA1VCAFP1GA154075; WA1VCAFP1GA190297; WA1VCAFP1GA145733 | WA1VCAFP1GA130102; WA1VCAFP1GA122663; WA1VCAFP1GA143335 | WA1VCAFP1GA170485 | WA1VCAFP1GA187786 | WA1VCAFP1GA136921 | WA1VCAFP1GA122145 | WA1VCAFP1GA112957; WA1VCAFP1GA190798; WA1VCAFP1GA188260 | WA1VCAFP1GA130181; WA1VCAFP1GA197380; WA1VCAFP1GA188095 | WA1VCAFP1GA189814 | WA1VCAFP1GA120959 |

WA1VCAFP1GA165738

| WA1VCAFP1GA117639; WA1VCAFP1GA143528; WA1VCAFP1GA102414; WA1VCAFP1GA190316 | WA1VCAFP1GA105104 | WA1VCAFP1GA151371 | WA1VCAFP1GA144260; WA1VCAFP1GA108438 | WA1VCAFP1GA185780 | WA1VCAFP1GA167957 | WA1VCAFP1GA195239 | WA1VCAFP1GA182474 | WA1VCAFP1GA186217 | WA1VCAFP1GA123988 | WA1VCAFP1GA122601; WA1VCAFP1GA145053; WA1VCAFP1GA180126; WA1VCAFP1GA121755 | WA1VCAFP1GA186749; WA1VCAFP1GA119830; WA1VCAFP1GA131847 | WA1VCAFP1GA194060 | WA1VCAFP1GA193670; WA1VCAFP1GA164136 | WA1VCAFP1GA110433 | WA1VCAFP1GA165755; WA1VCAFP1GA166887 | WA1VCAFP1GA106785; WA1VCAFP1GA127832; WA1VCAFP1GA177419 | WA1VCAFP1GA108746

WA1VCAFP1GA123831; WA1VCAFP1GA188596; WA1VCAFP1GA123148 | WA1VCAFP1GA111128 | WA1VCAFP1GA158336 | WA1VCAFP1GA100081 | WA1VCAFP1GA170177 | WA1VCAFP1GA194902; WA1VCAFP1GA154609 | WA1VCAFP1GA115325; WA1VCAFP1GA113106; WA1VCAFP1GA188128 | WA1VCAFP1GA144565 | WA1VCAFP1GA154349; WA1VCAFP1GA194057 | WA1VCAFP1GA143853; WA1VCAFP1GA151029 | WA1VCAFP1GA149944; WA1VCAFP1GA175041; WA1VCAFP1GA131864

WA1VCAFP1GA175024 | WA1VCAFP1GA180384 | WA1VCAFP1GA147515; WA1VCAFP1GA121254 | WA1VCAFP1GA143061

WA1VCAFP1GA191353

WA1VCAFP1GA172902 | WA1VCAFP1GA149846 | WA1VCAFP1GA126194 | WA1VCAFP1GA166386; WA1VCAFP1GA178392; WA1VCAFP1GA155145; WA1VCAFP1GA170700; WA1VCAFP1GA137499 | WA1VCAFP1GA125496 | WA1VCAFP1GA107564 |

WA1VCAFP1GA175945

| WA1VCAFP1GA119780 | WA1VCAFP1GA175590 |

WA1VCAFP1GA188257

| WA1VCAFP1GA163052; WA1VCAFP1GA105846 | WA1VCAFP1GA177940 | WA1VCAFP1GA167389; WA1VCAFP1GA180112; WA1VCAFP1GA189232; WA1VCAFP1GA168543 | WA1VCAFP1GA134327 | WA1VCAFP1GA133811 | WA1VCAFP1GA129189; WA1VCAFP1GA126793; WA1VCAFP1GA189523 | WA1VCAFP1GA163682; WA1VCAFP1GA185505 | WA1VCAFP1GA154786 | WA1VCAFP1GA119598 | WA1VCAFP1GA136272 | WA1VCAFP1GA171569 | WA1VCAFP1GA181941 | WA1VCAFP1GA154903 | WA1VCAFP1GA199677 | WA1VCAFP1GA126163 | WA1VCAFP1GA191045 | WA1VCAFP1GA133002 | WA1VCAFP1GA189165 | WA1VCAFP1GA156084 | WA1VCAFP1GA107208 | WA1VCAFP1GA117771

WA1VCAFP1GA142637 | WA1VCAFP1GA149443 | WA1VCAFP1GA124056; WA1VCAFP1GA161057; WA1VCAFP1GA137261 | WA1VCAFP1GA113686; WA1VCAFP1GA183740; WA1VCAFP1GA124946 | WA1VCAFP1GA137647; WA1VCAFP1GA168378 | WA1VCAFP1GA150155 | WA1VCAFP1GA125806; WA1VCAFP1GA160684; WA1VCAFP1GA111288; WA1VCAFP1GA100324; WA1VCAFP1GA107161

WA1VCAFP1GA142895 | WA1VCAFP1GA129077; WA1VCAFP1GA110562; WA1VCAFP1GA113624; WA1VCAFP1GA102168 | WA1VCAFP1GA106074; WA1VCAFP1GA120489 | WA1VCAFP1GA172530 | WA1VCAFP1GA160104

WA1VCAFP1GA166212 | WA1VCAFP1GA117821 | WA1VCAFP1GA103756;

WA1VCAFP1GA183110

; WA1VCAFP1GA117866; WA1VCAFP1GA109895; WA1VCAFP1GA144971 | WA1VCAFP1GA184337; WA1VCAFP1GA139611 | WA1VCAFP1GA130522 | WA1VCAFP1GA121433 | WA1VCAFP1GA160667 | WA1VCAFP1GA188209; WA1VCAFP1GA196472 | WA1VCAFP1GA107953 | WA1VCAFP1GA139818 | WA1VCAFP1GA175217 | WA1VCAFP1GA144744 | WA1VCAFP1GA114952 | WA1VCAFP1GA197539 | WA1VCAFP1GA177887 | WA1VCAFP1GA114921 | WA1VCAFP1GA175007 | WA1VCAFP1GA172625 | WA1VCAFP1GA109363; WA1VCAFP1GA141357 | WA1VCAFP1GA103546; WA1VCAFP1GA169319; WA1VCAFP1GA138958; WA1VCAFP1GA159602 | WA1VCAFP1GA122078 | WA1VCAFP1GA174830 | WA1VCAFP1GA180563; WA1VCAFP1GA159339 | WA1VCAFP1GA182006 | WA1VCAFP1GA179901

WA1VCAFP1GA169644 | WA1VCAFP1GA120850 | WA1VCAFP1GA119374 | WA1VCAFP1GA181311; WA1VCAFP1GA154805; WA1VCAFP1GA142301

WA1VCAFP1GA169630; WA1VCAFP1GA105457

WA1VCAFP1GA138667 | WA1VCAFP1GA134134; WA1VCAFP1GA194267; WA1VCAFP1GA145750; WA1VCAFP1GA186394; WA1VCAFP1GA156067 | WA1VCAFP1GA107516 | WA1VCAFP1GA135798 | WA1VCAFP1GA154738 | WA1VCAFP1GA132044 | WA1VCAFP1GA138961 | WA1VCAFP1GA174424; WA1VCAFP1GA131119 | WA1VCAFP1GA159194 | WA1VCAFP1GA160233; WA1VCAFP1GA149992 | WA1VCAFP1GA192857 | WA1VCAFP1GA134778 | WA1VCAFP1GA136367 | WA1VCAFP1GA146087 | WA1VCAFP1GA133677; WA1VCAFP1GA140080 | WA1VCAFP1GA193703 | WA1VCAFP1GA145067 | WA1VCAFP1GA150933 | WA1VCAFP1GA128396 | WA1VCAFP1GA188372 | WA1VCAFP1GA179705; WA1VCAFP1GA134747 |

WA1VCAFP1GA150561

| WA1VCAFP1GA144310 | WA1VCAFP1GA143626 | WA1VCAFP1GA183785 | WA1VCAFP1GA175976; WA1VCAFP1GA135333 | WA1VCAFP1GA146476 | WA1VCAFP1GA173192 | WA1VCAFP1GA156750 | WA1VCAFP1GA116068 | WA1VCAFP1GA174875 | WA1VCAFP1GA104213 | WA1VCAFP1GA151550 | WA1VCAFP1GA101487 | WA1VCAFP1GA198836 | WA1VCAFP1GA137132 | WA1VCAFP1GA125501 | WA1VCAFP1GA124705 | WA1VCAFP1GA148552 |

WA1VCAFP1GA161558

; WA1VCAFP1GA128169 | WA1VCAFP1GA111758 | WA1VCAFP1GA173113 | WA1VCAFP1GA185598

WA1VCAFP1GA102980; WA1VCAFP1GA159938 |

WA1VCAFP1GA182684

; WA1VCAFP1GA135025; WA1VCAFP1GA153184 | WA1VCAFP1GA149281 | WA1VCAFP1GA108066 | WA1VCAFP1GA117401 | WA1VCAFP1GA157896 | WA1VCAFP1GA125109 | WA1VCAFP1GA122288 | WA1VCAFP1GA100260; WA1VCAFP1GA193166 | WA1VCAFP1GA195340; WA1VCAFP1GA171586 | WA1VCAFP1GA198299; WA1VCAFP1GA198903

WA1VCAFP1GA123666; WA1VCAFP1GA137549 | WA1VCAFP1GA176108; WA1VCAFP1GA109413 | WA1VCAFP1GA194589

WA1VCAFP1GA186704 | WA1VCAFP1GA151094 | WA1VCAFP1GA178960 | WA1VCAFP1GA144159 | WA1VCAFP1GA113266

WA1VCAFP1GA154318 | WA1VCAFP1GA155775 | WA1VCAFP1GA173760; WA1VCAFP1GA107385 | WA1VCAFP1GA128012 | WA1VCAFP1GA133601 | WA1VCAFP1GA161138; WA1VCAFP1GA161320 | WA1VCAFP1GA179140; WA1VCAFP1GA106057 | WA1VCAFP1GA169143

WA1VCAFP1GA175704 | WA1VCAFP1GA199565 | WA1VCAFP1GA125868; WA1VCAFP1GA162967 | WA1VCAFP1GA105264 | WA1VCAFP1GA142010; WA1VCAFP1GA142654; WA1VCAFP1GA188338 | WA1VCAFP1GA120735; WA1VCAFP1GA101019 | WA1VCAFP1GA135624; WA1VCAFP1GA118015 | WA1VCAFP1GA146428 | WA1VCAFP1GA154111 | WA1VCAFP1GA115406 | WA1VCAFP1GA140435

WA1VCAFP1GA185827 | WA1VCAFP1GA198237 | WA1VCAFP1GA159535 | WA1VCAFP1GA156697; WA1VCAFP1GA123103 | WA1VCAFP1GA192244 | WA1VCAFP1GA112182 | WA1VCAFP1GA177324; WA1VCAFP1GA108844; WA1VCAFP1GA153685; WA1VCAFP1GA100971 | WA1VCAFP1GA171362; WA1VCAFP1GA171412

WA1VCAFP1GA179736 | WA1VCAFP1GA142864 | WA1VCAFP1GA186931 | WA1VCAFP1GA126373 | WA1VCAFP1GA156408; WA1VCAFP1GA191224 | WA1VCAFP1GA104132 | WA1VCAFP1GA173483; WA1VCAFP1GA164721 | WA1VCAFP1GA135445 | WA1VCAFP1GA119665; WA1VCAFP1GA147563; WA1VCAFP1GA153959; WA1VCAFP1GA107600; WA1VCAFP1GA184290

WA1VCAFP1GA100193; WA1VCAFP1GA157980 | WA1VCAFP1GA131055 | WA1VCAFP1GA136045

WA1VCAFP1GA132805 | WA1VCAFP1GA191093; WA1VCAFP1GA197282; WA1VCAFP1GA159471; WA1VCAFP1GA179493; WA1VCAFP1GA146882; WA1VCAFP1GA175847 | WA1VCAFP1GA196777 | WA1VCAFP1GA119634 | WA1VCAFP1GA103076 | WA1VCAFP1GA198142 | WA1VCAFP1GA119987; WA1VCAFP1GA159177 | WA1VCAFP1GA199453

WA1VCAFP1GA149667

WA1VCAFP1GA169594 | WA1VCAFP1GA167974 | WA1VCAFP1GA157283

WA1VCAFP1GA181602; WA1VCAFP1GA159373 | WA1VCAFP1GA116295 | WA1VCAFP1GA116698; WA1VCAFP1GA160751

WA1VCAFP1GA180921 | WA1VCAFP1GA136546 | WA1VCAFP1GA105751 | WA1VCAFP1GA188842 | WA1VCAFP1GA177730; WA1VCAFP1GA174519

WA1VCAFP1GA113414 | WA1VCAFP1GA133629 | WA1VCAFP1GA128897 | WA1VCAFP1GA100890 | WA1VCAFP1GA187268 | WA1VCAFP1GA164167; WA1VCAFP1GA166274 | WA1VCAFP1GA133825; WA1VCAFP1GA173175 | WA1VCAFP1GA132142 | WA1VCAFP1GA145960; WA1VCAFP1GA158983 | WA1VCAFP1GA105572; WA1VCAFP1GA100789 | WA1VCAFP1GA102929; WA1VCAFP1GA176741 | WA1VCAFP1GA170244; WA1VCAFP1GA132545 | WA1VCAFP1GA199145 | WA1VCAFP1GA100730 | WA1VCAFP1GA149393 | WA1VCAFP1GA162614; WA1VCAFP1GA111338; WA1VCAFP1GA101635 | WA1VCAFP1GA121304; WA1VCAFP1GA114627; WA1VCAFP1GA175315 | WA1VCAFP1GA152777

WA1VCAFP1GA160359 | WA1VCAFP1GA154996 | WA1VCAFP1GA148521 | WA1VCAFP1GA133775 | WA1VCAFP1GA119925; WA1VCAFP1GA175962 | WA1VCAFP1GA171054 | WA1VCAFP1GA136322 | WA1VCAFP1GA163777 | WA1VCAFP1GA118175 | WA1VCAFP1GA167182; WA1VCAFP1GA171992 | WA1VCAFP1GA144730

WA1VCAFP1GA136398 | WA1VCAFP1GA127491 | WA1VCAFP1GA161933; WA1VCAFP1GA178702; WA1VCAFP1GA112120

WA1VCAFP1GA101053

WA1VCAFP1GA111744 | WA1VCAFP1GA126843 | WA1VCAFP1GA171958; WA1VCAFP1GA196522 | WA1VCAFP1GA156487 | WA1VCAFP1GA191935 | WA1VCAFP1GA183589 | WA1VCAFP1GA186833 | WA1VCAFP1GA139690 | WA1VCAFP1GA157218; WA1VCAFP1GA147983; WA1VCAFP1GA171815; WA1VCAFP1GA134277; WA1VCAFP1GA157302 | WA1VCAFP1GA148003; WA1VCAFP1GA113817 | WA1VCAFP1GA128480; WA1VCAFP1GA144940 | WA1VCAFP1GA181860; WA1VCAFP1GA148714 | WA1VCAFP1GA113090 | WA1VCAFP1GA131184; WA1VCAFP1GA169241 | WA1VCAFP1GA139625; WA1VCAFP1GA144923 | WA1VCAFP1GA105734 | WA1VCAFP1GA130567 | WA1VCAFP1GA146039 | WA1VCAFP1GA122971 | WA1VCAFP1GA192373

WA1VCAFP1GA170387 | WA1VCAFP1GA161012; WA1VCAFP1GA123523

WA1VCAFP1GA154416 | WA1VCAFP1GA136935 | WA1VCAFP1GA182412 | WA1VCAFP1GA188890 | WA1VCAFP1GA170941 | WA1VCAFP1GA154285 | WA1VCAFP1GA103644 | WA1VCAFP1GA136627; WA1VCAFP1GA192230 | WA1VCAFP1GA158112; WA1VCAFP1GA187321

WA1VCAFP1GA186086; WA1VCAFP1GA133579; WA1VCAFP1GA183222; WA1VCAFP1GA140760 | WA1VCAFP1GA147546 | WA1VCAFP1GA160524 | WA1VCAFP1GA184564

WA1VCAFP1GA147868; WA1VCAFP1GA123876; WA1VCAFP1GA113820 | WA1VCAFP1GA187433; WA1VCAFP1GA114837 | WA1VCAFP1GA156926; WA1VCAFP1GA164590 | WA1VCAFP1GA175749 | WA1VCAFP1GA164783 | WA1VCAFP1GA183365 | WA1VCAFP1GA156215; WA1VCAFP1GA163259 | WA1VCAFP1GA127846 | WA1VCAFP1GA115311; WA1VCAFP1GA100503 | WA1VCAFP1GA178800

WA1VCAFP1GA179994; WA1VCAFP1GA131699 | WA1VCAFP1GA157350; WA1VCAFP1GA141178 | WA1VCAFP1GA137177 | WA1VCAFP1GA128074; WA1VCAFP1GA172947; WA1VCAFP1GA196441 | WA1VCAFP1GA169949 | WA1VCAFP1GA132156 | WA1VCAFP1GA179560

WA1VCAFP1GA117463; WA1VCAFP1GA184645 | WA1VCAFP1GA118418; WA1VCAFP1GA167456; WA1VCAFP1GA177016; WA1VCAFP1GA112019; WA1VCAFP1GA169966 | WA1VCAFP1GA187125 | WA1VCAFP1GA142427; WA1VCAFP1GA150592 | WA1VCAFP1GA157123; WA1VCAFP1GA101795 | WA1VCAFP1GA172723 | WA1VCAFP1GA104910; WA1VCAFP1GA156523 | WA1VCAFP1GA190476 | WA1VCAFP1GA179087; WA1VCAFP1GA157106 | WA1VCAFP1GA140676; WA1VCAFP1GA147031

WA1VCAFP1GA173578 | WA1VCAFP1GA152603 | WA1VCAFP1GA140211 | WA1VCAFP1GA192485; WA1VCAFP1GA102851; WA1VCAFP1GA145313; WA1VCAFP1GA123862 | WA1VCAFP1GA177632 | WA1VCAFP1GA165304; WA1VCAFP1GA170924 | WA1VCAFP1GA101036 | WA1VCAFP1GA126034 | WA1VCAFP1GA153265 | WA1VCAFP1GA191739 | WA1VCAFP1GA191837 | WA1VCAFP1GA145652 | WA1VCAFP1GA178862 | WA1VCAFP1GA107466

WA1VCAFP1GA124137 | WA1VCAFP1GA130844 | WA1VCAFP1GA117138 | WA1VCAFP1GA129080 | WA1VCAFP1GA138006; WA1VCAFP1GA192146 | WA1VCAFP1GA170115 | WA1VCAFP1GA185925 | WA1VCAFP1GA150530 | WA1VCAFP1GA186864; WA1VCAFP1GA118645; WA1VCAFP1GA184161; WA1VCAFP1GA169238 | WA1VCAFP1GA147594 | WA1VCAFP1GA150334; WA1VCAFP1GA185018 | WA1VCAFP1GA139835; WA1VCAFP1GA156585 | WA1VCAFP1GA142945; WA1VCAFP1GA183298 | WA1VCAFP1GA138183 | WA1VCAFP1GA132268; WA1VCAFP1GA122615 | WA1VCAFP1GA109234 | WA1VCAFP1GA169028 | WA1VCAFP1GA102185 | WA1VCAFP1GA182605; WA1VCAFP1GA126549; WA1VCAFP1GA143030 | WA1VCAFP1GA197721 | WA1VCAFP1GA181597 |

WA1VCAFP1GA116796

| WA1VCAFP1GA172589 | WA1VCAFP1GA145392 | WA1VCAFP1GA148258 | WA1VCAFP1GA120699 | WA1VCAFP1GA105099 | WA1VCAFP1GA195919 | WA1VCAFP1GA181566; WA1VCAFP1GA137471; WA1VCAFP1GA164640 | WA1VCAFP1GA197864; WA1VCAFP1GA144789; WA1VCAFP1GA194043; WA1VCAFP1GA181521 | WA1VCAFP1GA135557 | WA1VCAFP1GA144274

WA1VCAFP1GA185035 | WA1VCAFP1GA186556 | WA1VCAFP1GA187190

WA1VCAFP1GA180904; WA1VCAFP1GA157719 | WA1VCAFP1GA134683 | WA1VCAFP1GA198271; WA1VCAFP1GA191790; WA1VCAFP1GA197606; WA1VCAFP1GA198562 | WA1VCAFP1GA177100 | WA1VCAFP1GA163374 | WA1VCAFP1GA118239 | WA1VCAFP1GA143593 | WA1VCAFP1GA106401; WA1VCAFP1GA171345 | WA1VCAFP1GA129936 | WA1VCAFP1GA199193 | WA1VCAFP1GA125546 | WA1VCAFP1GA115017 | WA1VCAFP1GA168607

WA1VCAFP1GA193619

WA1VCAFP1GA115681 | WA1VCAFP1GA184127; WA1VCAFP1GA129662 | WA1VCAFP1GA193247; WA1VCAFP1GA102011 | WA1VCAFP1GA189845 | WA1VCAFP1GA142721; WA1VCAFP1GA119763 | WA1VCAFP1GA130987

WA1VCAFP1GA182278

WA1VCAFP1GA112716 | WA1VCAFP1GA166596; WA1VCAFP1GA101330 | WA1VCAFP1GA118919; WA1VCAFP1GA121139 |

WA1VCAFP1GA151726

; WA1VCAFP1GA187271 |

WA1VCAFP1GA177534



WA1VCAFP1GA179588; WA1VCAFP1GA117818; WA1VCAFP1GA154643 | WA1VCAFP1GA171006

WA1VCAFP1GA137776

WA1VCAFP1GA152844 | WA1VCAFP1GA157784 | WA1VCAFP1GA181082; WA1VCAFP1GA172592 | WA1VCAFP1GA116538 | WA1VCAFP1GA188176 | WA1VCAFP1GA170549; WA1VCAFP1GA120282 | WA1VCAFP1GA111887; WA1VCAFP1GA174178; WA1VCAFP1GA127331; WA1VCAFP1GA148647 | WA1VCAFP1GA175444; WA1VCAFP1GA120038; WA1VCAFP1GA113137

WA1VCAFP1GA179963 | WA1VCAFP1GA108911; WA1VCAFP1GA171278 | WA1VCAFP1GA127538; WA1VCAFP1GA106737; WA1VCAFP1GA109556; WA1VCAFP1GA110416 | WA1VCAFP1GA150771

WA1VCAFP1GA179753 | WA1VCAFP1GA124753; WA1VCAFP1GA169112 | WA1VCAFP1GA173466 | WA1VCAFP1GA167232; WA1VCAFP1GA167828; WA1VCAFP1GA137308 | WA1VCAFP1GA182250; WA1VCAFP1GA153668 | WA1VCAFP1GA117351; WA1VCAFP1GA191451 | WA1VCAFP1GA136238 | WA1VCAFP1GA157171 | WA1VCAFP1GA129418 | WA1VCAFP1GA188632; WA1VCAFP1GA162757 | WA1VCAFP1GA133534 | WA1VCAFP1GA177694 | WA1VCAFP1GA137969 | WA1VCAFP1GA173547 | WA1VCAFP1GA132593 | WA1VCAFP1GA111548 | WA1VCAFP1GA147692 | WA1VCAFP1GA150964 | WA1VCAFP1GA143643 | WA1VCAFP1GA170793; WA1VCAFP1GA110819; WA1VCAFP1GA155856 | WA1VCAFP1GA183480

WA1VCAFP1GA148616 | WA1VCAFP1GA123537; WA1VCAFP1GA148132 | WA1VCAFP1GA180286

WA1VCAFP1GA189912; WA1VCAFP1GA113736 | WA1VCAFP1GA106723; WA1VCAFP1GA110481 | WA1VCAFP1GA135493 | WA1VCAFP1GA130231 | WA1VCAFP1GA132612 | WA1VCAFP1GA182491 | WA1VCAFP1GA160636 | WA1VCAFP1GA162774 | WA1VCAFP1GA136658; WA1VCAFP1GA141682; WA1VCAFP1GA142671 | WA1VCAFP1GA158739 | WA1VCAFP1GA100646 | WA1VCAFP1GA186413; WA1VCAFP1GA139396 | WA1VCAFP1GA185357 | WA1VCAFP1GA176996; WA1VCAFP1GA164816 | WA1VCAFP1GA117799 | WA1VCAFP1GA193801

WA1VCAFP1GA196696

WA1VCAFP1GA119617 | WA1VCAFP1GA121366

WA1VCAFP1GA136255; WA1VCAFP1GA180983

WA1VCAFP1GA191336 | WA1VCAFP1GA109623 | WA1VCAFP1GA170891 | WA1VCAFP1GA159809 | WA1VCAFP1GA189506

WA1VCAFP1GA172222 | WA1VCAFP1GA100629 | WA1VCAFP1GA148731 | WA1VCAFP1GA156876 |

WA1VCAFP1GA183771

| WA1VCAFP1GA133307; WA1VCAFP1GA122632; WA1VCAFP1GA194379 | WA1VCAFP1GA139141 | WA1VCAFP1GA145781; WA1VCAFP1GA116264 | WA1VCAFP1GA149359 | WA1VCAFP1GA114241

WA1VCAFP1GA120847 | WA1VCAFP1GA116233; WA1VCAFP1GA129192

WA1VCAFP1GA146574 | WA1VCAFP1GA163004; WA1VCAFP1GA169451; WA1VCAFP1GA197301; WA1VCAFP1GA171796; WA1VCAFP1GA117625 | WA1VCAFP1GA105006 | WA1VCAFP1GA165352; WA1VCAFP1GA164878 | WA1VCAFP1GA135610 | WA1VCAFP1GA186167 | WA1VCAFP1GA183169; WA1VCAFP1GA126518; WA1VCAFP1GA175461 | WA1VCAFP1GA103207 | WA1VCAFP1GA191305; WA1VCAFP1GA142184 | WA1VCAFP1GA155209; WA1VCAFP1GA146607 | WA1VCAFP1GA192941 | WA1VCAFP1GA127197; WA1VCAFP1GA110657; WA1VCAFP1GA143383 | WA1VCAFP1GA196097 | WA1VCAFP1GA187920; WA1VCAFP1GA161219; WA1VCAFP1GA159311

WA1VCAFP1GA108293; WA1VCAFP1GA173824; WA1VCAFP1GA131380 | WA1VCAFP1GA104146 | WA1VCAFP1GA112859 | WA1VCAFP1GA110884 | WA1VCAFP1GA127653 | WA1VCAFP1GA132836

WA1VCAFP1GA155064 | WA1VCAFP1GA193586 | WA1VCAFP1GA154531; WA1VCAFP1GA187349 | WA1VCAFP1GA106835; WA1VCAFP1GA133890 | WA1VCAFP1GA174844

WA1VCAFP1GA137924 | WA1VCAFP1GA107810; WA1VCAFP1GA132724 | WA1VCAFP1GA135459;

WA1VCAFP1GA194348

| WA1VCAFP1GA119391; WA1VCAFP1GA169126 | WA1VCAFP1GA121531 | WA1VCAFP1GA129502 | WA1VCAFP1GA130052 | WA1VCAFP1GA144033; WA1VCAFP1GA181437 | WA1VCAFP1GA135283; WA1VCAFP1GA116460 | WA1VCAFP1GA107581 | WA1VCAFP1GA171409

WA1VCAFP1GA124395 | WA1VCAFP1GA130214; WA1VCAFP1GA153086 | WA1VCAFP1GA189103 | WA1VCAFP1GA174648; WA1VCAFP1GA140953; WA1VCAFP1GA144212

WA1VCAFP1GA101974; WA1VCAFP1GA143660 | WA1VCAFP1GA110769 | WA1VCAFP1GA115163

WA1VCAFP1GA159096 | WA1VCAFP1GA171930 | WA1VCAFP1GA156862

WA1VCAFP1GA188369 | WA1VCAFP1GA155419 | WA1VCAFP1GA130889 | WA1VCAFP1GA149278; WA1VCAFP1GA135591 | WA1VCAFP1GA105474 | WA1VCAFP1GA180160; WA1VCAFP1GA168851

WA1VCAFP1GA155694 | WA1VCAFP1GA140712; WA1VCAFP1GA183074 | WA1VCAFP1GA166033 | WA1VCAFP1GA144226 | WA1VCAFP1GA140290;

WA1VCAFP1GA114496

; WA1VCAFP1GA138765 | WA1VCAFP1GA134800 | WA1VCAFP1GA165609 | WA1VCAFP1GA121092 | WA1VCAFP1GA193071; WA1VCAFP1GA194639 | WA1VCAFP1GA177999 | WA1VCAFP1GA181907 | WA1VCAFP1GA152651 | WA1VCAFP1GA111291; WA1VCAFP1GA108049 | WA1VCAFP1GA119603 | WA1VCAFP1GA139169 | WA1VCAFP1GA196147 |

WA1VCAFP1GA143688

; WA1VCAFP1GA168705 | WA1VCAFP1GA157042 | WA1VCAFP1GA196312 | WA1VCAFP1GA140323 | WA1VCAFP1GA199016; WA1VCAFP1GA114904 | WA1VCAFP1GA141942; WA1VCAFP1GA197847; WA1VCAFP1GA189926 | WA1VCAFP1GA134537; WA1VCAFP1GA164430 | WA1VCAFP1GA142783 | WA1VCAFP1GA182040 | WA1VCAFP1GA181518 | WA1VCAFP1GA197265 | WA1VCAFP1GA158563 | WA1VCAFP1GA110013; WA1VCAFP1GA115535; WA1VCAFP1GA194799 | WA1VCAFP1GA171328; WA1VCAFP1GA101750 | WA1VCAFP1GA142556; WA1VCAFP1GA156621 | WA1VCAFP1GA127281 | WA1VCAFP1GA124364 | WA1VCAFP1GA177212 | WA1VCAFP1GA146753 | WA1VCAFP1GA181678 | WA1VCAFP1GA179011 | WA1VCAFP1GA122940 | WA1VCAFP1GA152357; WA1VCAFP1GA182586; WA1VCAFP1GA176559 | WA1VCAFP1GA124493 | WA1VCAFP1GA165545; WA1VCAFP1GA192101; WA1VCAFP1GA132285 | WA1VCAFP1GA134148; WA1VCAFP1GA155565; WA1VCAFP1GA144985

WA1VCAFP1GA197878; WA1VCAFP1GA128043 | WA1VCAFP1GA161771; WA1VCAFP1GA101621 | WA1VCAFP1GA117012

WA1VCAFP1GA109198; WA1VCAFP1GA134649 | WA1VCAFP1GA152049 | WA1VCAFP1GA100792 | WA1VCAFP1GA174729 | WA1VCAFP1GA161821 | WA1VCAFP1GA195662; WA1VCAFP1GA139737 | WA1VCAFP1GA141861 | WA1VCAFP1GA155646 | WA1VCAFP1GA186959; WA1VCAFP1GA172916; WA1VCAFP1GA126616; WA1VCAFP1GA159826

WA1VCAFP1GA155050 | WA1VCAFP1GA136675; WA1VCAFP1GA127250

WA1VCAFP1GA116541; WA1VCAFP1GA118435; WA1VCAFP1GA102235 | WA1VCAFP1GA101893; WA1VCAFP1GA134943; WA1VCAFP1GA107838 | WA1VCAFP1GA115518; WA1VCAFP1GA176805 | WA1VCAFP1GA143691 | WA1VCAFP1GA173046 | WA1VCAFP1GA116524 | WA1VCAFP1GA195791 | WA1VCAFP1GA113767 | WA1VCAFP1GA112764; WA1VCAFP1GA150575; WA1VCAFP1GA181924; WA1VCAFP1GA112795 | WA1VCAFP1GA174584 | WA1VCAFP1GA135672; WA1VCAFP1GA145778 | WA1VCAFP1GA176545; WA1VCAFP1GA156327; WA1VCAFP1GA115308 | WA1VCAFP1GA118550 | WA1VCAFP1GA127149 | WA1VCAFP1GA119259 | WA1VCAFP1GA143304 | WA1VCAFP1GA139687 | WA1VCAFP1GA132383; WA1VCAFP1GA108407 | WA1VCAFP1GA136465 | WA1VCAFP1GA158045 | WA1VCAFP1GA161608; WA1VCAFP1GA151709 | WA1VCAFP1GA173533 | WA1VCAFP1GA173788 | WA1VCAFP1GA193555 | WA1VCAFP1GA142508 | WA1VCAFP1GA127376 | WA1VCAFP1GA147160; WA1VCAFP1GA133971 | WA1VCAFP1GA127023 | WA1VCAFP1GA198772 | WA1VCAFP1GA111811 | WA1VCAFP1GA108827 | WA1VCAFP1GA141035 | WA1VCAFP1GA143948 | WA1VCAFP1GA119584 | WA1VCAFP1GA189070; WA1VCAFP1GA196195; WA1VCAFP1GA103224

WA1VCAFP1GA185410 | WA1VCAFP1GA183284; WA1VCAFP1GA113719 | WA1VCAFP1GA196603; WA1VCAFP1GA185407 |

WA1VCAFP1GA102056

| WA1VCAFP1GA194723; WA1VCAFP1GA167621 | WA1VCAFP1GA131332; WA1VCAFP1GA135221 | WA1VCAFP1GA148776 | WA1VCAFP1GA138703; WA1VCAFP1GA109041 | WA1VCAFP1GA189537 | WA1VCAFP1GA106883 | WA1VCAFP1GA177503

WA1VCAFP1GA121108

WA1VCAFP1GA153220 | WA1VCAFP1GA149149; WA1VCAFP1GA145005; WA1VCAFP1GA180594 | WA1VCAFP1GA154870 | WA1VCAFP1GA165657; WA1VCAFP1GA175735; WA1VCAFP1GA152231 | WA1VCAFP1GA140077 | WA1VCAFP1GA152150 | WA1VCAFP1GA174195 | WA1VCAFP1GA170499; WA1VCAFP1GA165772; WA1VCAFP1GA192177 | WA1VCAFP1GA178408; WA1VCAFP1GA189053

WA1VCAFP1GA192860 | WA1VCAFP1GA147434; WA1VCAFP1GA148101 | WA1VCAFP1GA115907; WA1VCAFP1GA192311 | WA1VCAFP1GA134313 | WA1VCAFP1GA143870; WA1VCAFP1GA195872; WA1VCAFP1GA192986 | WA1VCAFP1GA177663; WA1VCAFP1GA115096; WA1VCAFP1GA197671

WA1VCAFP1GA125532 | WA1VCAFP1GA155548 | WA1VCAFP1GA174813 | WA1VCAFP1GA170292; WA1VCAFP1GA101568 | WA1VCAFP1GA188548 | WA1VCAFP1GA112683 | WA1VCAFP1GA116006 | WA1VCAFP1GA194396 | WA1VCAFP1GA170647; WA1VCAFP1GA176609 | WA1VCAFP1GA192289 | WA1VCAFP1GA171572; WA1VCAFP1GA172866; WA1VCAFP1GA142282 | WA1VCAFP1GA195676 | WA1VCAFP1GA125966

WA1VCAFP1GA171295 | WA1VCAFP1GA178263; WA1VCAFP1GA102400 | WA1VCAFP1GA196407 | WA1VCAFP1GA155680 | WA1VCAFP1GA138491 | WA1VCAFP1GA114451 | WA1VCAFP1GA174665 | WA1VCAFP1GA117558; WA1VCAFP1GA178716; WA1VCAFP1GA170454; WA1VCAFP1GA167165; WA1VCAFP1GA165710 | WA1VCAFP1GA104454 |

WA1VCAFP1GA165626

;

WA1VCAFP1GA153038

| WA1VCAFP1GA109850 | WA1VCAFP1GA150947 | WA1VCAFP1GA130147; WA1VCAFP1GA124719 | WA1VCAFP1GA104177; WA1VCAFP1GA135252 | WA1VCAFP1GA182443

WA1VCAFP1GA120427 | WA1VCAFP1GA155470

WA1VCAFP1GA121724 | WA1VCAFP1GA178876 | WA1VCAFP1GA188436 | WA1VCAFP1GA113042; WA1VCAFP1GA179624 | WA1VCAFP1GA184595 | WA1VCAFP1GA112067 | WA1VCAFP1GA164895 | WA1VCAFP1GA172060 | WA1VCAFP1GA174200 | WA1VCAFP1GA151175 | WA1VCAFP1GA158157 | WA1VCAFP1GA109119 | WA1VCAFP1GA151953 | WA1VCAFP1GA163276

WA1VCAFP1GA125188 | WA1VCAFP1GA140547 | WA1VCAFP1GA197329; WA1VCAFP1GA130407; WA1VCAFP1GA168493 | WA1VCAFP1GA130813

WA1VCAFP1GA124025 | WA1VCAFP1GA128284 | WA1VCAFP1GA170163 | WA1VCAFP1GA198707; WA1VCAFP1GA117186; WA1VCAFP1GA163486

WA1VCAFP1GA182216; WA1VCAFP1GA173242; WA1VCAFP1GA183205; WA1VCAFP1GA134294 | WA1VCAFP1GA146459; WA1VCAFP1GA170258 | WA1VCAFP1GA174763 | WA1VCAFP1GA114403 | WA1VCAFP1GA196536 | WA1VCAFP1GA165982; WA1VCAFP1GA147059; WA1VCAFP1GA127278; WA1VCAFP1GA107662; WA1VCAFP1GA196648; WA1VCAFP1GA118001 | WA1VCAFP1GA130343 | WA1VCAFP1GA140273 | WA1VCAFP1GA165917; WA1VCAFP1GA135901; WA1VCAFP1GA167781; WA1VCAFP1GA154335 | WA1VCAFP1GA114823 | WA1VCAFP1GA125014; WA1VCAFP1GA158823 | WA1VCAFP1GA106379 | WA1VCAFP1GA163245 | WA1VCAFP1GA100906 | WA1VCAFP1GA121545; WA1VCAFP1GA116989; WA1VCAFP1GA176139 | WA1VCAFP1GA132707 | WA1VCAFP1GA106043 | WA1VCAFP1GA186105; WA1VCAFP1GA176240 | WA1VCAFP1GA125269

WA1VCAFP1GA168994; WA1VCAFP1GA115342; WA1VCAFP1GA137356 | WA1VCAFP1GA192616 | WA1VCAFP1GA165528 | WA1VCAFP1GA129547; WA1VCAFP1GA181101; WA1VCAFP1GA163536 | WA1VCAFP1GA175105 | WA1VCAFP1GA165531; WA1VCAFP1GA104583

WA1VCAFP1GA172303; WA1VCAFP1GA183043 | WA1VCAFP1GA162192 | WA1VCAFP1GA118743; WA1VCAFP1GA183026 | WA1VCAFP1GA138488 | WA1VCAFP1GA126714 | WA1VCAFP1GA114725

WA1VCAFP1GA172656; WA1VCAFP1GA116491; WA1VCAFP1GA191627 | WA1VCAFP1GA140144 | WA1VCAFP1GA170714; WA1VCAFP1GA153847 | WA1VCAFP1GA114918 | WA1VCAFP1GA184502

WA1VCAFP1GA163830 | WA1VCAFP1GA153640 | WA1VCAFP1GA123800 | WA1VCAFP1GA137289

WA1VCAFP1GA163083 | WA1VCAFP1GA173614; WA1VCAFP1GA147143; WA1VCAFP1GA128186 | WA1VCAFP1GA183446; WA1VCAFP1GA132626 | WA1VCAFP1GA180708 | WA1VCAFP1GA180353 | WA1VCAFP1GA102316 | WA1VCAFP1GA176593; WA1VCAFP1GA185231 | WA1VCAFP1GA196682; WA1VCAFP1GA185553 | WA1VCAFP1GA167201 | WA1VCAFP1GA111002 | WA1VCAFP1GA159342; WA1VCAFP1GA165206 | WA1VCAFP1GA118659 | WA1VCAFP1GA167277 | WA1VCAFP1GA165495; WA1VCAFP1GA176884; WA1VCAFP1GA134053 | WA1VCAFP1GA183219 | WA1VCAFP1GA105426; WA1VCAFP1GA127734; WA1VCAFP1GA181731 | WA1VCAFP1GA121626 | WA1VCAFP1GA198920 | WA1VCAFP1GA177825; WA1VCAFP1GA167280 | WA1VCAFP1GA163925 | WA1VCAFP1GA157428 | WA1VCAFP1GA146543 | WA1VCAFP1GA136479; WA1VCAFP1GA186668 | WA1VCAFP1GA197752; WA1VCAFP1GA136000;

WA1VCAFP1GA130049

| WA1VCAFP1GA145277 | WA1VCAFP1GA129161 | WA1VCAFP1GA116992; WA1VCAFP1GA132657; WA1VCAFP1GA163424 | WA1VCAFP1GA199257 | WA1VCAFP1GA166825 | WA1VCAFP1GA191286

WA1VCAFP1GA145103 | WA1VCAFP1GA116720; WA1VCAFP1GA187139; WA1VCAFP1GA183088; WA1VCAFP1GA141326; WA1VCAFP1GA188856 | WA1VCAFP1GA109251 | WA1VCAFP1GA198058; WA1VCAFP1GA154819; WA1VCAFP1GA129645; WA1VCAFP1GA107631

WA1VCAFP1GA197086 | WA1VCAFP1GA145036; WA1VCAFP1GA156246 | WA1VCAFP1GA125658; WA1VCAFP1GA127202 | WA1VCAFP1GA159325 | WA1VCAFP1GA186329 | WA1VCAFP1GA128849 | WA1VCAFP1GA110853; WA1VCAFP1GA132884; WA1VCAFP1GA135204 | WA1VCAFP1GA186234

WA1VCAFP1GA142119 | WA1VCAFP1GA157221 | WA1VCAFP1GA137342; WA1VCAFP1GA157798 | WA1VCAFP1GA102476 | WA1VCAFP1GA194012 | WA1VCAFP1GA158059; WA1VCAFP1GA192096 | WA1VCAFP1GA189389; WA1VCAFP1GA122744 | WA1VCAFP1GA199596 | WA1VCAFP1GA177310 | WA1VCAFP1GA106060

WA1VCAFP1GA118886 | WA1VCAFP1GA149202; WA1VCAFP1GA169627 | WA1VCAFP1GA109637; WA1VCAFP1GA154027

WA1VCAFP1GA146767 | WA1VCAFP1GA159776; WA1VCAFP1GA113705 | WA1VCAFP1GA181471; WA1VCAFP1GA198335

WA1VCAFP1GA186332; WA1VCAFP1GA189134 | WA1VCAFP1GA196973; WA1VCAFP1GA121383 | WA1VCAFP1GA197122 | WA1VCAFP1GA121013 | WA1VCAFP1GA109301; WA1VCAFP1GA170101

WA1VCAFP1GA196570 | WA1VCAFP1GA152438; WA1VCAFP1GA166940 | WA1VCAFP1GA194981 | WA1VCAFP1GA179932 | WA1VCAFP1GA193877; WA1VCAFP1GA164668 | WA1VCAFP1GA148972; WA1VCAFP1GA144520 | WA1VCAFP1GA135820 | WA1VCAFP1GA167294 | WA1VCAFP1GA186153 | WA1VCAFP1GA186606; WA1VCAFP1GA118158; WA1VCAFP1GA165707 | WA1VCAFP1GA191059 | WA1VCAFP1GA189764 | WA1VCAFP1GA114501 | WA1VCAFP1GA122999; WA1VCAFP1GA112327; WA1VCAFP1GA153895 | WA1VCAFP1GA135347; WA1VCAFP1GA160619 | WA1VCAFP1GA182751; WA1VCAFP1GA139723; WA1VCAFP1GA127927; WA1VCAFP1GA104373 | WA1VCAFP1GA144808 | WA1VCAFP1GA172575 |

WA1VCAFP1GA155596

| WA1VCAFP1GA173340

WA1VCAFP1GA199209 | WA1VCAFP1GA134652 | WA1VCAFP1GA125191 | WA1VCAFP1GA125630 | WA1VCAFP1GA180210 | WA1VCAFP1GA117396

WA1VCAFP1GA150320 | WA1VCAFP1GA162547; WA1VCAFP1GA129838 | WA1VCAFP1GA147711 | WA1VCAFP1GA197735 | WA1VCAFP1GA127717; WA1VCAFP1GA132450; WA1VCAFP1GA140581 | WA1VCAFP1GA156022 | WA1VCAFP1GA179204; WA1VCAFP1GA164122 | WA1VCAFP1GA169840 | WA1VCAFP1GA147269 | WA1VCAFP1GA187934 | WA1VCAFP1GA199470 | WA1VCAFP1GA103627 | WA1VCAFP1GA148115

WA1VCAFP1GA182572 | WA1VCAFP1GA189697 | WA1VCAFP1GA169076 | WA1VCAFP1GA115101; WA1VCAFP1GA166758 | WA1VCAFP1GA198187 | WA1VCAFP1GA185441; WA1VCAFP1GA150186 | WA1VCAFP1GA101201; WA1VCAFP1GA196391; WA1VCAFP1GA123778 | WA1VCAFP1GA104986 | WA1VCAFP1GA100615; WA1VCAFP1GA129855; WA1VCAFP1GA135848; WA1VCAFP1GA100369 | WA1VCAFP1GA130245 | WA1VCAFP1GA101828 | WA1VCAFP1GA182104 | WA1VCAFP1GA162046; WA1VCAFP1GA180840 | WA1VCAFP1GA122212; WA1VCAFP1GA124770 | WA1VCAFP1GA199680; WA1VCAFP1GA124526 | WA1VCAFP1GA129905 | WA1VCAFP1GA185472 | WA1VCAFP1GA150012; WA1VCAFP1GA178165; WA1VCAFP1GA110836 | WA1VCAFP1GA199307 | WA1VCAFP1GA186783; WA1VCAFP1GA151225; WA1VCAFP1GA171183

WA1VCAFP1GA147661 |

WA1VCAFP1GA160099

; WA1VCAFP1GA196021 | WA1VCAFP1GA109718 | WA1VCAFP1GA164928 | WA1VCAFP1GA116085 | WA1VCAFP1GA128799;

WA1VCAFP1GA175671

| WA1VCAFP1GA150172; WA1VCAFP1GA134926; WA1VCAFP1GA139351 | WA1VCAFP1GA158630 | WA1VCAFP1GA127300 | WA1VCAFP1GA146297 |

WA1VCAFP1GA195578

| WA1VCAFP1GA113073; WA1VCAFP1GA173354 | WA1VCAFP1GA187609 | WA1VCAFP1GA180689 | WA1VCAFP1GA111727 | WA1VCAFP1GA118483 | WA1VCAFP1GA111209; WA1VCAFP1GA140886 | WA1VCAFP1GA145408 | WA1VCAFP1GA161432 | WA1VCAFP1GA135235; WA1VCAFP1GA124543 | WA1VCAFP1GA162144; WA1VCAFP1GA179154; WA1VCAFP1GA165948; WA1VCAFP1GA137390 | WA1VCAFP1GA149474

WA1VCAFP1GA165058; WA1VCAFP1GA117883; WA1VCAFP1GA193040; WA1VCAFP1GA159180 | WA1VCAFP1GA121528; WA1VCAFP1GA191112 | WA1VCAFP1GA167019; WA1VCAFP1GA109881; WA1VCAFP1GA142976 | WA1VCAFP1GA199226; WA1VCAFP1GA114336; WA1VCAFP1GA193734 | WA1VCAFP1GA106561 | WA1VCAFP1GA195595; WA1VCAFP1GA136742 | WA1VCAFP1GA151340 | WA1VCAFP1GA118466 | WA1VCAFP1GA100209 | WA1VCAFP1GA125322 | WA1VCAFP1GA157204 | WA1VCAFP1GA165061 | WA1VCAFP1GA118614 | WA1VCAFP1GA129760 | WA1VCAFP1GA136580 | WA1VCAFP1GA108388 | WA1VCAFP1GA110125 | WA1VCAFP1GA128818 | WA1VCAFP1GA188730 | WA1VCAFP1GA166551 | WA1VCAFP1GA123554; WA1VCAFP1GA197914; WA1VCAFP1GA103918 | WA1VCAFP1GA147482; WA1VCAFP1GA128107; WA1VCAFP1GA117141 | WA1VCAFP1GA128429 | WA1VCAFP1GA172768; WA1VCAFP1GA108620 | WA1VCAFP1GA134425 | WA1VCAFP1GA111923 | WA1VCAFP1GA136224; WA1VCAFP1GA173855 | WA1VCAFP1GA138328 | WA1VCAFP1GA193717 | WA1VCAFP1GA117849; WA1VCAFP1GA183253; WA1VCAFP1GA132674 | WA1VCAFP1GA196844 | WA1VCAFP1GA146669 | WA1VCAFP1GA160572; WA1VCAFP1GA128575 | WA1VCAFP1GA161172 | WA1VCAFP1GA121268

WA1VCAFP1GA135655 | WA1VCAFP1GA115910 | WA1VCAFP1GA130827; WA1VCAFP1GA158949 | WA1VCAFP1GA119813; WA1VCAFP1GA193426 | WA1VCAFP1GA117513; WA1VCAFP1GA112084 | WA1VCAFP1GA115566 | WA1VCAFP1GA144193; WA1VCAFP1GA197895; WA1VCAFP1GA144016 | WA1VCAFP1GA130682; WA1VCAFP1GA108424 | WA1VCAFP1GA141908 | WA1VCAFP1GA167862; WA1VCAFP1GA176190; WA1VCAFP1GA195046 | WA1VCAFP1GA155131;

WA1VCAFP1GA134165

| WA1VCAFP1GA117088; WA1VCAFP1GA110920 | WA1VCAFP1GA121142; WA1VCAFP1GA163326 | WA1VCAFP1GA191840 | WA1VCAFP1GA170809; WA1VCAFP1GA182569 | WA1VCAFP1GA155114; WA1VCAFP1GA174603; WA1VCAFP1GA124333 | WA1VCAFP1GA113025; WA1VCAFP1GA172818; WA1VCAFP1GA104275 | WA1VCAFP1GA191711 | WA1VCAFP1GA172396 | WA1VCAFP1GA121464 | WA1VCAFP1GA158353 | WA1VCAFP1GA176416 | WA1VCAFP1GA104972 | WA1VCAFP1GA119164 | WA1VCAFP1GA151824 | WA1VCAFP1GA112666 | WA1VCAFP1GA109170; WA1VCAFP1GA141049; WA1VCAFP1GA190560; WA1VCAFP1GA163584; WA1VCAFP1GA128219 | WA1VCAFP1GA116121 | WA1VCAFP1GA176920 | WA1VCAFP1GA114076 | WA1VCAFP1GA168140 | WA1VCAFP1GA180062 | WA1VCAFP1GA182622 | WA1VCAFP1GA178148 | WA1VCAFP1GA108441; WA1VCAFP1GA123053 | WA1VCAFP1GA131525; WA1VCAFP1GA161589; WA1VCAFP1GA130701; WA1VCAFP1GA187643; WA1VCAFP1GA122646 | WA1VCAFP1GA110285 | WA1VCAFP1GA161334; WA1VCAFP1GA112117; WA1VCAFP1GA170762 | WA1VCAFP1GA193331 | WA1VCAFP1GA149037

WA1VCAFP1GA199629; WA1VCAFP1GA121044 | WA1VCAFP1GA127314 | WA1VCAFP1GA161379; WA1VCAFP1GA183012; WA1VCAFP1GA152097; WA1VCAFP1GA175556 | WA1VCAFP1GA154867 | WA1VCAFP1GA157624

WA1VCAFP1GA110464 | WA1VCAFP1GA131895 | WA1VCAFP1GA106852; WA1VCAFP1GA163858 | WA1VCAFP1GA136188 | WA1VCAFP1GA131279 | WA1VCAFP1GA151273 | WA1VCAFP1GA174021; WA1VCAFP1GA130097 | WA1VCAFP1GA139561 | WA1VCAFP1GA173273 | WA1VCAFP1GA187318 | WA1VCAFP1GA137292 | WA1VCAFP1GA136109; WA1VCAFP1GA179798; WA1VCAFP1GA137082; WA1VCAFP1GA188761; WA1VCAFP1GA193376; WA1VCAFP1GA140032 | WA1VCAFP1GA163181 | WA1VCAFP1GA137079 | WA1VCAFP1GA162029; WA1VCAFP1GA148745 | WA1VCAFP1GA109833 | WA1VCAFP1GA119312

WA1VCAFP1GA158241 | WA1VCAFP1GA150897 | WA1VCAFP1GA132352 |

WA1VCAFP1GA185620

| WA1VCAFP1GA172334;

WA1VCAFP1GA113588

| WA1VCAFP1GA142718 | WA1VCAFP1GA146963 | WA1VCAFP1GA130469; WA1VCAFP1GA144792 | WA1VCAFP1GA139754 | WA1VCAFP1GA143724 | WA1VCAFP1GA140774 | WA1VCAFP1GA137843 | WA1VCAFP1GA167375 | WA1VCAFP1GA190039 | WA1VCAFP1GA118967

WA1VCAFP1GA191515 | WA1VCAFP1GA129368; WA1VCAFP1GA170194; WA1VCAFP1GA190705 | WA1VCAFP1GA141388

WA1VCAFP1GA170812 | WA1VCAFP1GA138135; WA1VCAFP1GA167666 | WA1VCAFP1GA171720

WA1VCAFP1GA174116; WA1VCAFP1GA133744 | WA1VCAFP1GA197685

WA1VCAFP1GA198366

WA1VCAFP1GA149183; WA1VCAFP1GA100811 | WA1VCAFP1GA108651; WA1VCAFP1GA186007 | WA1VCAFP1GA191482; WA1VCAFP1GA181874; WA1VCAFP1GA102042 | WA1VCAFP1GA168848; WA1VCAFP1GA151483 | WA1VCAFP1GA154982; WA1VCAFP1GA146929 | WA1VCAFP1GA198738 | WA1VCAFP1GA179610 | WA1VCAFP1GA141567 | WA1VCAFP1GA146199 | WA1VCAFP1GA195709

WA1VCAFP1GA165769 | WA1VCAFP1GA137860; WA1VCAFP1GA184970 | WA1VCAFP1GA142539 | WA1VCAFP1GA157946 | WA1VCAFP1GA133114;

WA1VCAFP1GA130603

| WA1VCAFP1GA162760; WA1VCAFP1GA159518 | WA1VCAFP1GA121349 | WA1VCAFP1GA192017; WA1VCAFP1GA174942

WA1VCAFP1GA141410 | WA1VCAFP1GA123750; WA1VCAFP1GA122386

WA1VCAFP1GA143464 | WA1VCAFP1GA171474 | WA1VCAFP1GA105443 | WA1VCAFP1GA103501; WA1VCAFP1GA120668 | WA1VCAFP1GA156490; WA1VCAFP1GA137325; WA1VCAFP1GA166713 | WA1VCAFP1GA128852 | WA1VCAFP1GA190347 | WA1VCAFP1GA102512 | WA1VCAFP1GA129399 | WA1VCAFP1GA149118 | WA1VCAFP1GA105295 | WA1VCAFP1GA193264 | WA1VCAFP1GA164802 | WA1VCAFP1GA128320 | WA1VCAFP1GA104728; WA1VCAFP1GA125062 | WA1VCAFP1GA189909 | WA1VCAFP1GA105894 | WA1VCAFP1GA148485 | WA1VCAFP1GA118211

WA1VCAFP1GA121061 | WA1VCAFP1GA197556 | WA1VCAFP1GA185150 | WA1VCAFP1GA165898; WA1VCAFP1GA183737 | WA1VCAFP1GA158675; WA1VCAFP1GA143934 | WA1VCAFP1GA189702 | WA1VCAFP1GA180014 | WA1VCAFP1GA173807; WA1VCAFP1GA106284 | WA1VCAFP1GA194222; WA1VCAFP1GA187545

WA1VCAFP1GA192776; WA1VCAFP1GA159051; WA1VCAFP1GA126857 |

WA1VCAFP1GA187402

; WA1VCAFP1GA113431; WA1VCAFP1GA172978 | WA1VCAFP1GA150706 | WA1VCAFP1GA168414 | WA1VCAFP1GA144890 | WA1VCAFP1GA198724; WA1VCAFP1GA134005; WA1VCAFP1GA164220; WA1VCAFP1GA167814; WA1VCAFP1GA186251 | WA1VCAFP1GA172186 | WA1VCAFP1GA156604; WA1VCAFP1GA191126 | WA1VCAFP1GA108018 | WA1VCAFP1GA173676; WA1VCAFP1GA130259; WA1VCAFP1GA196505; WA1VCAFP1GA129676

WA1VCAFP1GA153766; WA1VCAFP1GA125112 | WA1VCAFP1GA154481; WA1VCAFP1GA108763; WA1VCAFP1GA186380 | WA1VCAFP1GA194219 | WA1VCAFP1GA185343 | WA1VCAFP1GA198867

WA1VCAFP1GA142055; WA1VCAFP1GA147952 | WA1VCAFP1GA132528 | WA1VCAFP1GA114711 | WA1VCAFP1GA153248 | WA1VCAFP1GA151130 | WA1VCAFP1GA111212; WA1VCAFP1GA190042; WA1VCAFP1GA195158; WA1VCAFP1GA171779; WA1VCAFP1GA169885; WA1VCAFP1GA154156 | WA1VCAFP1GA193488 | WA1VCAFP1GA151208

WA1VCAFP1GA145263; WA1VCAFP1GA165691; WA1VCAFP1GA104423 | WA1VCAFP1GA101246; WA1VCAFP1GA196553 | WA1VCAFP1GA176433; WA1VCAFP1GA114529 | WA1VCAFP1GA136529 | WA1VCAFP1GA130164 | WA1VCAFP1GA174861; WA1VCAFP1GA125286 | WA1VCAFP1GA153444 | WA1VCAFP1GA108116

WA1VCAFP1GA189862; WA1VCAFP1GA107922; WA1VCAFP1GA137700; WA1VCAFP1GA142640 | WA1VCAFP1GA140354; WA1VCAFP1GA180725 | WA1VCAFP1GA162712; WA1VCAFP1GA179882 | WA1VCAFP1GA198240 | WA1VCAFP1GA129712 | WA1VCAFP1GA123733; WA1VCAFP1GA116099 | WA1VCAFP1GA193605 | WA1VCAFP1GA186721 | WA1VCAFP1GA146509 | WA1VCAFP1GA197010; WA1VCAFP1GA155243 | WA1VCAFP1GA171118; WA1VCAFP1GA113378; WA1VCAFP1GA145635 | WA1VCAFP1GA150138 | WA1VCAFP1GA169174 | WA1VCAFP1GA154545 | WA1VCAFP1GA181499; WA1VCAFP1GA145585; WA1VCAFP1GA144064 | WA1VCAFP1GA145795 | WA1VCAFP1GA155226 | WA1VCAFP1GA148048; WA1VCAFP1GA173726; WA1VCAFP1GA128916 | WA1VCAFP1GA141553 | WA1VCAFP1GA125031; WA1VCAFP1GA104681; WA1VCAFP1GA190655 | WA1VCAFP1GA146980 | WA1VCAFP1GA136692 | WA1VCAFP1GA177033 | WA1VCAFP1GA199940 | WA1VCAFP1GA164993; WA1VCAFP1GA117544; WA1VCAFP1GA119441; WA1VCAFP1GA184886 | WA1VCAFP1GA153587 | WA1VCAFP1GA130584 | WA1VCAFP1GA152553; WA1VCAFP1GA147062 | WA1VCAFP1GA190896 | WA1VCAFP1GA154853 | WA1VCAFP1GA157364; WA1VCAFP1GA182698 | WA1VCAFP1GA170504; WA1VCAFP1GA184158 | WA1VCAFP1GA160166 | WA1VCAFP1GA121609 | WA1VCAFP1GA176464 | WA1VCAFP1GA190915 | WA1VCAFP1GA106575 | WA1VCAFP1GA123411 | WA1VCAFP1GA152262 | WA1VCAFP1GA106317 | WA1VCAFP1GA164394; WA1VCAFP1GA185486 | WA1VCAFP1GA176402 | WA1VCAFP1GA125577 | WA1VCAFP1GA138152 | WA1VCAFP1GA103062; WA1VCAFP1GA123151 | WA1VCAFP1GA180059 | WA1VCAFP1GA160877 | WA1VCAFP1GA112747 | WA1VCAFP1GA147658; WA1VCAFP1GA122629; WA1VCAFP1GA144758 | WA1VCAFP1GA150589 |

WA1VCAFP1GA182894

; WA1VCAFP1GA138538

WA1VCAFP1GA194415 | WA1VCAFP1GA121691; WA1VCAFP1GA108729 | WA1VCAFP1GA142525 | WA1VCAFP1GA142931; WA1VCAFP1GA147000; WA1VCAFP1GA181549

WA1VCAFP1GA190865; WA1VCAFP1GA117690 | WA1VCAFP1GA136157 | WA1VCAFP1GA105829 | WA1VCAFP1GA109671 | WA1VCAFP1GA149698 | WA1VCAFP1GA164217 | WA1VCAFP1GA188839; WA1VCAFP1GA100372; WA1VCAFP1GA174133; WA1VCAFP1GA109959 | WA1VCAFP1GA169904 | WA1VCAFP1GA175122

WA1VCAFP1GA107175 | WA1VCAFP1GA136028; WA1VCAFP1GA158613 | WA1VCAFP1GA155436 | WA1VCAFP1GA192907 | WA1VCAFP1GA168087 | WA1VCAFP1GA141505; WA1VCAFP1GA127989 | WA1VCAFP1GA161074 | WA1VCAFP1GA148583 | WA1VCAFP1GA103479; WA1VCAFP1GA151970 | WA1VCAFP1GA138166 | WA1VCAFP1GA144291 | WA1VCAFP1GA106382 | WA1VCAFP1GA104597 | WA1VCAFP1GA106530 | WA1VCAFP1GA117754 | WA1VCAFP1GA162130 | WA1VCAFP1GA154450 | WA1VCAFP1GA182801

WA1VCAFP1GA159714 | WA1VCAFP1GA181504 | WA1VCAFP1GA193975 | WA1VCAFP1GA180899 | WA1VCAFP1GA149345

WA1VCAFP1GA127071 | WA1VCAFP1GA158756; WA1VCAFP1GA134229; WA1VCAFP1GA158708 | WA1VCAFP1GA175296 | WA1VCAFP1GA101022 | WA1VCAFP1GA168722 | WA1VCAFP1GA192454; WA1VCAFP1GA182300 | WA1VCAFP1GA118838 | WA1VCAFP1GA124638 | WA1VCAFP1GA163150 | WA1VCAFP1GA151466; WA1VCAFP1GA100274 | WA1VCAFP1GA199761 | WA1VCAFP1GA139513 | WA1VCAFP1GA134988 | WA1VCAFP1GA146378 | WA1VCAFP1GA113333; WA1VCAFP1GA183544; WA1VCAFP1GA169465 | WA1VCAFP1GA198349 | WA1VCAFP1GA159423

WA1VCAFP1GA138913; WA1VCAFP1GA188341; WA1VCAFP1GA122498; WA1VCAFP1GA148471; WA1VCAFP1GA199856 | WA1VCAFP1GA146381 | WA1VCAFP1GA149197 | WA1VCAFP1GA119150; WA1VCAFP1GA195497 | WA1VCAFP1GA118922; WA1VCAFP1GA113901; WA1VCAFP1GA120749 | WA1VCAFP1GA112263 | WA1VCAFP1GA188615 | WA1VCAFP1GA137812 | WA1VCAFP1GA155274

WA1VCAFP1GA170860 | WA1VCAFP1GA164086; WA1VCAFP1GA149085 | WA1VCAFP1GA106866; WA1VCAFP1GA181535; WA1VCAFP1GA161592 | WA1VCAFP1GA194124 | WA1VCAFP1GA162256; WA1VCAFP1GA185083 | WA1VCAFP1GA158482 | WA1VCAFP1GA145344; WA1VCAFP1GA173631 | WA1VCAFP1GA145375 | WA1VCAFP1GA116779 | WA1VCAFP1GA124218 | WA1VCAFP1GA170664 | WA1VCAFP1GA151774 | WA1VCAFP1GA108309 | WA1VCAFP1GA136689 | WA1VCAFP1GA161060 | WA1VCAFP1GA119469; WA1VCAFP1GA185066 | WA1VCAFP1GA184712; WA1VCAFP1GA158420 | WA1VCAFP1GA172480; WA1VCAFP1GA175816 | WA1VCAFP1GA162208 | WA1VCAFP1GA102008 | WA1VCAFP1GA136773; WA1VCAFP1GA109752 | WA1VCAFP1GA119245 | WA1VCAFP1GA180871 | WA1VCAFP1GA103563

WA1VCAFP1GA115440 | WA1VCAFP1GA153802 | WA1VCAFP1GA154139 | WA1VCAFP1GA199937 | WA1VCAFP1GA154089; WA1VCAFP1GA107435 | WA1VCAFP1GA190557; WA1VCAFP1GA105233; WA1VCAFP1GA162483; WA1VCAFP1GA190302; WA1VCAFP1GA123652 | WA1VCAFP1GA152410; WA1VCAFP1GA176562 | WA1VCAFP1GA176397 | WA1VCAFP1GA189666; WA1VCAFP1GA152018 | WA1VCAFP1GA115583; WA1VCAFP1GA173371 | WA1VCAFP1GA131038 | WA1VCAFP1GA121299 | WA1VCAFP1GA130746 | WA1VCAFP1GA141973

WA1VCAFP1GA179641

WA1VCAFP1GA118905 | WA1VCAFP1GA115549; WA1VCAFP1GA169658; WA1VCAFP1GA144081; WA1VCAFP1GA166324; WA1VCAFP1GA100050 |

WA1VCAFP1GA113509

| WA1VCAFP1GA138099; WA1VCAFP1GA107225 | WA1VCAFP1GA125725 | WA1VCAFP1GA151841 | WA1VCAFP1GA179414 | WA1VCAFP1GA127216

WA1VCAFP1GA171975

| WA1VCAFP1GA107502 | WA1VCAFP1GA114742; WA1VCAFP1GA173029 | WA1VCAFP1GA191904 | WA1VCAFP1GA112425; WA1VCAFP1GA124851; WA1VCAFP1GA173418; WA1VCAFP1GA175993 | WA1VCAFP1GA189005 | WA1VCAFP1GA136823 | WA1VCAFP1GA167215 | WA1VCAFP1GA107497 | WA1VCAFP1GA119486 | WA1VCAFP1GA189148 | WA1VCAFP1GA103465; WA1VCAFP1GA118709 | WA1VCAFP1GA173984; WA1VCAFP1GA135106; WA1VCAFP1GA116667; WA1VCAFP1GA102784 | WA1VCAFP1GA124817; WA1VCAFP1GA189084; WA1VCAFP1GA121447

WA1VCAFP1GA156652; WA1VCAFP1GA146347; WA1VCAFP1GA146302 | WA1VCAFP1GA175833; WA1VCAFP1GA175055 | WA1VCAFP1GA100484; WA1VCAFP1GA195998; WA1VCAFP1GA165660

WA1VCAFP1GA167473; WA1VCAFP1GA150673 |

WA1VCAFP1GA159972

| WA1VCAFP1GA111453 | WA1VCAFP1GA108228; WA1VCAFP1GA191823 | WA1VCAFP1GA118970 | WA1VCAFP1GA104826; WA1VCAFP1GA194849 | WA1VCAFP1GA177484 | WA1VCAFP1GA140015; WA1VCAFP1GA146784 | WA1VCAFP1GA147871 | WA1VCAFP1GA107614; WA1VCAFP1GA118810

WA1VCAFP1GA171684 | WA1VCAFP1GA119231; WA1VCAFP1GA181177; WA1VCAFP1GA189215 | WA1VCAFP1GA100498

WA1VCAFP1GA138877

; WA1VCAFP1GA171121 | WA1VCAFP1GA170986; WA1VCAFP1GA128768; WA1VCAFP1GA155162 | WA1VCAFP1GA186900; WA1VCAFP1GA154352 | WA1VCAFP1GA145473 | WA1VCAFP1GA199176 | WA1VCAFP1GA134991 | WA1VCAFP1GA126454 | WA1VCAFP1GA150060 | WA1VCAFP1GA190168 | WA1VCAFP1GA127054 | WA1VCAFP1GA139804; WA1VCAFP1GA188999; WA1VCAFP1GA177680

WA1VCAFP1GA165903; WA1VCAFP1GA161964; WA1VCAFP1GA119648; WA1VCAFP1GA183415 | WA1VCAFP1GA152312; WA1VCAFP1GA187383 | WA1VCAFP1GA178182 | WA1VCAFP1GA191255; WA1VCAFP1GA171538 | WA1VCAFP1GA110030; WA1VCAFP1GA134358; WA1VCAFP1GA154108 | WA1VCAFP1GA190266; WA1VCAFP1GA141987 | WA1VCAFP1GA170096 | WA1VCAFP1GA175038 | WA1VCAFP1GA194768 | WA1VCAFP1GA170826; WA1VCAFP1GA185567 | WA1VCAFP1GA117009 | WA1VCAFP1GA145828; WA1VCAFP1GA112568; WA1VCAFP1GA120055; WA1VCAFP1GA144047 | WA1VCAFP1GA107869; WA1VCAFP1GA112408; WA1VCAFP1GA148888; WA1VCAFP1GA188274 | WA1VCAFP1GA181079 | WA1VCAFP1GA174892 | WA1VCAFP1GA155842 | WA1VCAFP1GA131153; WA1VCAFP1GA155100

WA1VCAFP1GA172348; WA1VCAFP1GA148860 | WA1VCAFP1GA198822; WA1VCAFP1GA188517; WA1VCAFP1GA135851; WA1VCAFP1GA191191

WA1VCAFP1GA104180 | WA1VCAFP1GA196567 | WA1VCAFP1GA180501 | WA1VCAFP1GA147773; WA1VCAFP1GA137339 | WA1VCAFP1GA110531 | WA1VCAFP1GA194074 | WA1VCAFP1GA186444; WA1VCAFP1GA199775 | WA1VCAFP1GA150317 | WA1VCAFP1GA158126 | WA1VCAFP1GA110898; WA1VCAFP1GA111713 | WA1VCAFP1GA185147 | WA1VCAFP1GA113168 | WA1VCAFP1GA187027 | WA1VCAFP1GA156666 | WA1VCAFP1GA111498 | WA1VCAFP1GA189408; WA1VCAFP1GA183351; WA1VCAFP1GA141875 | WA1VCAFP1GA162080 | WA1VCAFP1GA145215 | WA1VCAFP1GA114689; WA1VCAFP1GA182779 | WA1VCAFP1GA199632 | WA1VCAFP1GA179784 | WA1VCAFP1GA126101 | WA1VCAFP1GA104518; WA1VCAFP1GA102428 | WA1VCAFP1GA179543 | WA1VCAFP1GA140208; WA1VCAFP1GA117740 | WA1VCAFP1GA135378; WA1VCAFP1GA100212 | WA1VCAFP1GA136644 | WA1VCAFP1GA134182 | WA1VCAFP1GA106205; WA1VCAFP1GA105801; WA1VCAFP1GA151998 | WA1VCAFP1GA199095; WA1VCAFP1GA118077 |

WA1VCAFP1GA165447

; WA1VCAFP1GA129113

WA1VCAFP1GA165965; WA1VCAFP1GA136563; WA1VCAFP1GA151662; WA1VCAFP1GA145909 | WA1VCAFP1GA111310 | WA1VCAFP1GA114580; WA1VCAFP1GA183558; WA1VCAFP1GA130178; WA1VCAFP1GA159955 | WA1VCAFP1GA190364 | WA1VCAFP1GA135932; WA1VCAFP1GA105359 | WA1VCAFP1GA150043 | WA1VCAFP1GA140161 | WA1VCAFP1GA162449 | WA1VCAFP1GA152522 | WA1VCAFP1GA143898 | WA1VCAFP1GA104292 | WA1VCAFP1GA131976 | WA1VCAFP1GA186976 | WA1VCAFP1GA199744; WA1VCAFP1GA172155; WA1VCAFP1GA100307 |

WA1VCAFP1GA186170

; WA1VCAFP1GA106897; WA1VCAFP1GA146610 | WA1VCAFP1GA121707 | WA1VCAFP1GA155551 | WA1VCAFP1GA120721 | WA1VCAFP1GA103093; WA1VCAFP1GA107774; WA1VCAFP1GA131766 | WA1VCAFP1GA158711; WA1VCAFP1GA128334; WA1VCAFP1GA160474; WA1VCAFP1GA174925; WA1VCAFP1GA114093 |

WA1VCAFP1GA175881

| WA1VCAFP1GA172933 | WA1VCAFP1GA147790 | WA1VCAFP1GA165142

WA1VCAFP1GA111193 | WA1VCAFP1GA130195 | WA1VCAFP1GA115826 | WA1VCAFP1GA172754; WA1VCAFP1GA174083; WA1VCAFP1GA102395 | WA1VCAFP1GA177405; WA1VCAFP1GA174858 | WA1VCAFP1GA142105; WA1VCAFP1GA145165 | WA1VCAFP1GA118144; WA1VCAFP1GA145456 | WA1VCAFP1GA128995 | WA1VCAFP1GA128513 | WA1VCAFP1GA182314 |

WA1VCAFP1GA110917

| WA1VCAFP1GA120976 | WA1VCAFP1GA102736 | WA1VCAFP1GA100551; WA1VCAFP1GA122887 | WA1VCAFP1GA149409 | WA1VCAFP1GA149412 | WA1VCAFP1GA159521; WA1VCAFP1GA148373 | WA1VCAFP1GA115731

WA1VCAFP1GA192115 | WA1VCAFP1GA102297 | WA1VCAFP1GA189246; WA1VCAFP1GA104390;

WA1VCAFP1GA184998

| WA1VCAFP1GA189795 | WA1VCAFP1GA167599; WA1VCAFP1GA160541 | WA1VCAFP1GA135882; WA1VCAFP1GA186346 | WA1VCAFP1GA132335; WA1VCAFP1GA121237; WA1VCAFP1GA144307 | WA1VCAFP1GA193846 | WA1VCAFP1GA104096 | WA1VCAFP1GA182913 | WA1VCAFP1GA141312 | WA1VCAFP1GA197931 | WA1VCAFP1GA199310 | WA1VCAFP1GA153881; WA1VCAFP1GA105166

WA1VCAFP1GA125174 | WA1VCAFP1GA172284

WA1VCAFP1GA176027 | WA1VCAFP1GA178781 | WA1VCAFP1GA133887; WA1VCAFP1GA115955 | WA1VCAFP1GA118869 | WA1VCAFP1GA137826; WA1VCAFP1GA185696 | WA1VCAFP1GA191384 | WA1VCAFP1GA177629 | WA1VCAFP1GA178229

WA1VCAFP1GA137213; WA1VCAFP1GA112618 | WA1VCAFP1GA182538; WA1VCAFP1GA134862

WA1VCAFP1GA124428; WA1VCAFP1GA140600; WA1VCAFP1GA174438; WA1VCAFP1GA166520; WA1VCAFP1GA148549

WA1VCAFP1GA191613 |

WA1VCAFP1GA123084

; WA1VCAFP1GA110190; WA1VCAFP1GA187111 | WA1VCAFP1GA178859; WA1VCAFP1GA108732 | WA1VCAFP1GA167604 | WA1VCAFP1GA166954 | WA1VCAFP1GA118449 | WA1VCAFP1GA112330 | WA1VCAFP1GA114630 | WA1VCAFP1GA153136 | WA1VCAFP1GA181096 | WA1VCAFP1GA111999 | WA1VCAFP1GA159678; WA1VCAFP1GA135350

WA1VCAFP1GA153427 | WA1VCAFP1GA181633; WA1VCAFP1GA143075 | WA1VCAFP1GA110514; WA1VCAFP1GA193491; WA1VCAFP1GA164850 | WA1VCAFP1GA127099 | WA1VCAFP1GA159597; WA1VCAFP1GA148793 | WA1VCAFP1GA147286 | WA1VCAFP1GA117429 | WA1VCAFP1GA179378; WA1VCAFP1GA187884 | WA1VCAFP1GA107659 | WA1VCAFP1GA106348; WA1VCAFP1GA178795 | WA1VCAFP1GA129323; WA1VCAFP1GA156702 | WA1VCAFP1GA178845 | WA1VCAFP1GA124591 | WA1VCAFP1GA105796 | WA1VCAFP1GA103515 | WA1VCAFP1GA136983; WA1VCAFP1GA184919 | WA1VCAFP1GA151080 | WA1VCAFP1GA155761 | WA1VCAFP1GA144775; WA1VCAFP1GA160961; WA1VCAFP1GA183530; WA1VCAFP1GA130276; WA1VCAFP1GA162306; WA1VCAFP1GA141150; WA1VCAFP1GA182510; WA1VCAFP1GA115499

WA1VCAFP1GA188971

WA1VCAFP1GA181986 | WA1VCAFP1GA144856 | WA1VCAFP1GA168204; WA1VCAFP1GA127636 | WA1VCAFP1GA195953; WA1VCAFP1GA184953; WA1VCAFP1GA119858; WA1VCAFP1GA156392; WA1VCAFP1GA181647; WA1VCAFP1GA198450 | WA1VCAFP1GA186685 | WA1VCAFP1GA120329 | WA1VCAFP1GA122842 | WA1VCAFP1GA140287 | WA1VCAFP1GA183382 | WA1VCAFP1GA121643 | WA1VCAFP1GA156103 | WA1VCAFP1GA199260 | WA1VCAFP1GA101182; WA1VCAFP1GA119861; WA1VCAFP1GA197069 | WA1VCAFP1GA100727 | WA1VCAFP1GA199324 | WA1VCAFP1GA150303 | WA1VCAFP1GA129953 | WA1VCAFP1GA110626 | WA1VCAFP1GA128821 | WA1VCAFP1GA162290; WA1VCAFP1GA126048 | WA1VCAFP1GA192700 | WA1VCAFP1GA180739; WA1VCAFP1GA160278; WA1VCAFP1GA199212 | WA1VCAFP1GA188906 | WA1VCAFP1GA167568; WA1VCAFP1GA165173 | WA1VCAFP1GA110139; WA1VCAFP1GA198027 | WA1VCAFP1GA194009 | WA1VCAFP1GA100596 | WA1VCAFP1GA194088

WA1VCAFP1GA183852 | WA1VCAFP1GA143044 | WA1VCAFP1GA192440 | WA1VCAFP1GA124848 | WA1VCAFP1GA157722 | WA1VCAFP1GA183849; WA1VCAFP1GA167103 | WA1VCAFP1GA167697; WA1VCAFP1GA102199 | WA1VCAFP1GA126258 | WA1VCAFP1GA174052 | WA1VCAFP1GA188565 | WA1VCAFP1GA127152 | WA1VCAFP1GA196343 | WA1VCAFP1GA170521 | WA1VCAFP1GA135249 | WA1VCAFP1GA161981 | WA1VCAFP1GA130617 |

WA1VCAFP1GA127183

| WA1VCAFP1GA163598 | WA1VCAFP1GA136076 | WA1VCAFP1GA183592 | WA1VCAFP1GA113087 | WA1VCAFP1GA122713; WA1VCAFP1GA171099; WA1VCAFP1GA126423 | WA1VCAFP1GA107970 | WA1VCAFP1GA119696 | WA1VCAFP1GA114000 | WA1VCAFP1GA115082 | WA1VCAFP1GA154495 | WA1VCAFP1GA158062; WA1VCAFP1GA126115; WA1VCAFP1GA132447; WA1VCAFP1GA120377; WA1VCAFP1GA107029; WA1VCAFP1GA148664 | WA1VCAFP1GA168896; WA1VCAFP1GA194463 | WA1VCAFP1GA199923 | WA1VCAFP1GA180434

WA1VCAFP1GA125885 | WA1VCAFP1GA130262 | WA1VCAFP1GA184483 | WA1VCAFP1GA116961

WA1VCAFP1GA181955 | WA1VCAFP1GA137311 | WA1VCAFP1GA140645 | WA1VCAFP1GA137907 | WA1VCAFP1GA157431 | WA1VCAFP1GA145022 | WA1VCAFP1GA194026 | WA1VCAFP1GA121948; WA1VCAFP1GA114675 | WA1VCAFP1GA188131 | WA1VCAFP1GA146946; WA1VCAFP1GA146462 | WA1VCAFP1GA177839 | WA1VCAFP1GA148289; WA1VCAFP1GA157610 | WA1VCAFP1GA183107; WA1VCAFP1GA104602; WA1VCAFP1GA121111; WA1VCAFP1GA168283; WA1VCAFP1GA105569 | WA1VCAFP1GA143366 | WA1VCAFP1GA155047 | WA1VCAFP1GA151600 | WA1VCAFP1GA130293 | WA1VCAFP1GA108245 | WA1VCAFP1GA182653; WA1VCAFP1GA112148; WA1VCAFP1GA183057; WA1VCAFP1GA109217 | WA1VCAFP1GA175265 | WA1VCAFP1GA110237 | WA1VCAFP1GA101196 | WA1VCAFP1GA181034 | WA1VCAFP1GA172964 | WA1VCAFP1GA100940 | WA1VCAFP1GA140810

WA1VCAFP1GA176769 |

WA1VCAFP1GA109900

; WA1VCAFP1GA145246; WA1VCAFP1GA195242; WA1VCAFP1GA184516 | WA1VCAFP1GA115387 | WA1VCAFP1GA122694 | WA1VCAFP1GA124302 | WA1VCAFP1GA124655

WA1VCAFP1GA182524 | WA1VCAFP1GA158174; WA1VCAFP1GA128205 | WA1VCAFP1GA163066 | WA1VCAFP1GA192728; WA1VCAFP1GA108648 | WA1VCAFP1GA188419 | WA1VCAFP1GA103868 | WA1VCAFP1GA107192; WA1VCAFP1GA173077 | WA1VCAFP1GA120704 | WA1VCAFP1GA105653 | WA1VCAFP1GA162743 | WA1VCAFP1GA166503 | WA1VCAFP1GA147997 | WA1VCAFP1GA128351; WA1VCAFP1GA153301 | WA1VCAFP1GA142038; WA1VCAFP1GA142606; WA1VCAFP1GA173628 | WA1VCAFP1GA146736 | WA1VCAFP1GA119522 | WA1VCAFP1GA172558 | WA1VCAFP1GA147756; WA1VCAFP1GA177193 | WA1VCAFP1GA134215 | WA1VCAFP1GA139897; WA1VCAFP1GA180224 | WA1VCAFP1GA122517 | WA1VCAFP1GA165271 | WA1VCAFP1GA197492

WA1VCAFP1GA165674 | WA1VCAFP1GA194303 | WA1VCAFP1GA197640

WA1VCAFP1GA196486 | WA1VCAFP1GA189487; WA1VCAFP1GA119116 | WA1VCAFP1GA162788 | WA1VCAFP1GA153749; WA1VCAFP1GA133422; WA1VCAFP1GA120279

WA1VCAFP1GA173368 | WA1VCAFP1GA195967 | WA1VCAFP1GA124476 | WA1VCAFP1GA139365; WA1VCAFP1GA115132 | WA1VCAFP1GA142315 | WA1VCAFP1GA151113; WA1VCAFP1GA146106 | WA1VCAFP1GA187092 | WA1VCAFP1GA170325

WA1VCAFP1GA191062

; WA1VCAFP1GA114319 | WA1VCAFP1GA166341; WA1VCAFP1GA199825 | WA1VCAFP1GA122534 | WA1VCAFP1GA181745 | WA1VCAFP1GA108133 | WA1VCAFP1GA112490 | WA1VCAFP1GA152066; WA1VCAFP1GA135784 | WA1VCAFP1GA150687 | WA1VCAFP1GA140130 | WA1VCAFP1GA158921 | WA1VCAFP1GA155369 | WA1VCAFP1GA125613 | WA1VCAFP1GA162094

WA1VCAFP1GA143920 |

WA1VCAFP1GA155677

| WA1VCAFP1GA163262 | WA1VCAFP1GA190090; WA1VCAFP1GA123425; WA1VCAFP1GA198884; WA1VCAFP1GA152634 | WA1VCAFP1GA149376 | WA1VCAFP1GA166405 | WA1VCAFP1GA102137; WA1VCAFP1GA142704

WA1VCAFP1GA154447 | WA1VCAFP1GA117916 | WA1VCAFP1GA118712; WA1VCAFP1GA176237; WA1VCAFP1GA167831 | WA1VCAFP1GA196181 | WA1VCAFP1GA194804; WA1VCAFP1GA121867; WA1VCAFP1GA146798 | WA1VCAFP1GA133663

WA1VCAFP1GA107404; WA1VCAFP1GA164587 | WA1VCAFP1GA171264 | WA1VCAFP1GA123828 | WA1VCAFP1GA184399 | WA1VCAFP1GA113056 | WA1VCAFP1GA198741 | WA1VCAFP1GA158403 | WA1VCAFP1GA152763; WA1VCAFP1GA168364 | WA1VCAFP1GA107273; WA1VCAFP1GA141116 | WA1VCAFP1GA168557 | WA1VCAFP1GA143240 | WA1VCAFP1GA134120 | WA1VCAFP1GA123926 | WA1VCAFP1GA125689 | WA1VCAFP1GA153721 | WA1VCAFP1GA164833 | WA1VCAFP1GA168171 | WA1VCAFP1GA156182 | WA1VCAFP1GA124316 | WA1VCAFP1GA140113; WA1VCAFP1GA125434 | WA1VCAFP1GA146042 | WA1VCAFP1GA198190; WA1VCAFP1GA142329 | WA1VCAFP1GA190445; WA1VCAFP1GA192065 | WA1VCAFP1GA140449

WA1VCAFP1GA181552

WA1VCAFP1GA126230; WA1VCAFP1GA106818 | WA1VCAFP1GA152696; WA1VCAFP1GA105815; WA1VCAFP1GA192051 | WA1VCAFP1GA129872 | WA1VCAFP1GA115177; WA1VCAFP1GA199551 | WA1VCAFP1GA170311 | WA1VCAFP1GA150026; WA1VCAFP1GA142766 | WA1VCAFP1GA105121 | WA1VCAFP1GA127748; WA1VCAFP1GA131251 | WA1VCAFP1GA171510 | WA1VCAFP1GA193961 | WA1VCAFP1GA168669 | WA1VCAFP1GA148194; WA1VCAFP1GA140659 | WA1VCAFP1GA162564 | WA1VCAFP1GA102753 | WA1VCAFP1GA196276 | WA1VCAFP1GA150365 | WA1VCAFP1GA183009 | WA1VCAFP1GA168784; WA1VCAFP1GA110528 | WA1VCAFP1GA124929; WA1VCAFP1GA168168 | WA1VCAFP1GA128527 | WA1VCAFP1GA157638; WA1VCAFP1GA165786 | WA1VCAFP1GA180918;

WA1VCAFP1GA115941

; WA1VCAFP1GA130908 |

WA1VCAFP1GA168560

| WA1VCAFP1GA195189 | WA1VCAFP1GA142914 | WA1VCAFP1GA129371 | WA1VCAFP1GA199579; WA1VCAFP1GA103689 | WA1VCAFP1GA148213; WA1VCAFP1GA122128 | WA1VCAFP1GA117673 | WA1VCAFP1GA141830 | WA1VCAFP1GA164234 | WA1VCAFP1GA119911; WA1VCAFP1GA157705 | WA1VCAFP1GA132609 | WA1VCAFP1GA138524 | WA1VCAFP1GA187495 | WA1VCAFP1GA118337 | WA1VCAFP1GA181289; WA1VCAFP1GA184984 | WA1VCAFP1GA108598 | WA1VCAFP1GA173239 | WA1VCAFP1GA121514 | WA1VCAFP1GA135817; WA1VCAFP1GA118421 | WA1VCAFP1GA175783 | WA1VCAFP1GA169417 | WA1VCAFP1GA156957 | WA1VCAFP1GA160958; WA1VCAFP1GA108259 | WA1VCAFP1GA189392 | WA1VCAFP1GA182345 | WA1VCAFP1GA174777

WA1VCAFP1GA126180 | WA1VCAFP1GA107807 | WA1VCAFP1GA186590 | WA1VCAFP1GA185102; WA1VCAFP1GA160314; WA1VCAFP1GA179090 | WA1VCAFP1GA124879

WA1VCAFP1GA104969 | WA1VCAFP1GA175413; WA1VCAFP1GA183379 | WA1VCAFP1GA199162

WA1VCAFP1GA111386 | WA1VCAFP1GA140841 | WA1VCAFP1GA112585; WA1VCAFP1GA143318 | WA1VCAFP1GA192082 | WA1VCAFP1GA166873 | WA1VCAFP1GA160328

WA1VCAFP1GA188579 | WA1VCAFP1GA187500 | WA1VCAFP1GA175427 | WA1VCAFP1GA126972 | WA1VCAFP1GA137258 | WA1VCAFP1GA147336 | WA1VCAFP1GA124557; WA1VCAFP1GA155582 | WA1VCAFP1GA165836; WA1VCAFP1GA164038 | WA1VCAFP1GA108455

WA1VCAFP1GA172446 | WA1VCAFP1GA143576; WA1VCAFP1GA191160 | WA1VCAFP1GA185746; WA1VCAFP1GA125692 | WA1VCAFP1GA114126; WA1VCAFP1GA195788 | WA1VCAFP1GA164198 | WA1VCAFP1GA159924; WA1VCAFP1GA187223 | WA1VCAFP1GA148809

WA1VCAFP1GA192437 | WA1VCAFP1GA178375 | WA1VCAFP1GA199534; WA1VCAFP1GA198626 | WA1VCAFP1GA105961; WA1VCAFP1GA125319 | WA1VCAFP1GA146803 | WA1VCAFP1GA184211 | WA1VCAFP1GA184807 | WA1VCAFP1GA132741 | WA1VCAFP1GA107211; WA1VCAFP1GA136966 | WA1VCAFP1GA110142; WA1VCAFP1GA182846; WA1VCAFP1GA186623 | WA1VCAFP1GA158269 | WA1VCAFP1GA179591 | WA1VCAFP1GA158031 | WA1VCAFP1GA111114; WA1VCAFP1GA104941 | WA1VCAFP1GA109783; WA1VCAFP1GA121562 | WA1VCAFP1GA119729; WA1VCAFP1GA138944; WA1VCAFP1GA169952; WA1VCAFP1GA107337 | WA1VCAFP1GA163231 | WA1VCAFP1GA174164 | WA1VCAFP1GA102705; WA1VCAFP1GA110366 | WA1VCAFP1GA189943 | WA1VCAFP1GA101943 | WA1VCAFP1GA173290 | WA1VCAFP1GA184208

WA1VCAFP1GA148325; WA1VCAFP1GA171443; WA1VCAFP1GA129807 | WA1VCAFP1GA176853; WA1VCAFP1GA113722 | WA1VCAFP1GA183267; WA1VCAFP1GA115664 | WA1VCAFP1GA130634 | WA1VCAFP1GA151788 | WA1VCAFP1GA153542 | WA1VCAFP1GA163732; WA1VCAFP1GA180868 | WA1VCAFP1GA133419 | WA1VCAFP1GA156151 | WA1VCAFP1GA103935 | WA1VCAFP1GA111677 | WA1VCAFP1GA182071; WA1VCAFP1GA103692 | WA1VCAFP1GA178666 | WA1VCAFP1GA141651; WA1VCAFP1GA139401 | WA1VCAFP1GA169014 | WA1VCAFP1GA113199

WA1VCAFP1GA167652; WA1VCAFP1GA158210; WA1VCAFP1GA196052 | WA1VCAFP1GA139057; WA1VCAFP1GA169689; WA1VCAFP1GA153315 | WA1VCAFP1GA181339; WA1VCAFP1GA185889 | WA1VCAFP1GA123179 | WA1VCAFP1GA152441 | WA1VCAFP1GA161236 | WA1VCAFP1GA117317; WA1VCAFP1GA153511 | WA1VCAFP1GA196083 | WA1VCAFP1GA158501 | WA1VCAFP1GA113283 | WA1VCAFP1GA136952 | WA1VCAFP1GA186296

WA1VCAFP1GA132660 | WA1VCAFP1GA163889 | WA1VCAFP1GA175895 | WA1VCAFP1GA123621 | WA1VCAFP1GA172642 | WA1VCAFP1GA141083 | WA1VCAFP1GA112280; WA1VCAFP1GA124414 |

WA1VCAFP1GA137535

; WA1VCAFP1GA126535; WA1VCAFP1GA133288; WA1VCAFP1GA151323; WA1VCAFP1GA188937 | WA1VCAFP1GA111243; WA1VCAFP1GA123330 | WA1VCAFP1GA140855; WA1VCAFP1GA179977; WA1VCAFP1GA145232; WA1VCAFP1GA115292; WA1VCAFP1GA158871; WA1VCAFP1GA116362 | WA1VCAFP1GA166534; WA1VCAFP1GA139334; WA1VCAFP1GA188422; WA1VCAFP1GA110724 | WA1VCAFP1GA187996 | WA1VCAFP1GA175640; WA1VCAFP1GA154898; WA1VCAFP1GA122985 | WA1VCAFP1GA121173 | WA1VCAFP1GA119889 | WA1VCAFP1GA166565 | WA1VCAFP1GA176514 | WA1VCAFP1GA164508 | WA1VCAFP1GA135042 | WA1VCAFP1GA124459 | WA1VCAFP1GA199131; WA1VCAFP1GA196293; WA1VCAFP1GA182023 | WA1VCAFP1GA190574; WA1VCAFP1GA124977 | WA1VCAFP1GA133226 | WA1VCAFP1GA144615 | WA1VCAFP1GA118127 | WA1VCAFP1GA157736 | WA1VCAFP1GA132772 | WA1VCAFP1GA115695 | WA1VCAFP1GA112912; WA1VCAFP1GA137633; WA1VCAFP1GA143965 | WA1VCAFP1GA141021; WA1VCAFP1GA130018 | WA1VCAFP1GA194320 | WA1VCAFP1GA109802 | WA1VCAFP1GA138216 | WA1VCAFP1GA151404 | WA1VCAFP1GA155405 | WA1VCAFP1GA105135 | WA1VCAFP1GA137406; WA1VCAFP1GA105197 | WA1VCAFP1GA164427; WA1VCAFP1GA166467; WA1VCAFP1GA143206 | WA1VCAFP1GA109962 | WA1VCAFP1GA177145; WA1VCAFP1GA180627 | WA1VCAFP1GA159356

WA1VCAFP1GA160510 | WA1VCAFP1GA138796 | WA1VCAFP1GA125207; WA1VCAFP1GA189263 | WA1VCAFP1GA151502 | WA1VCAFP1GA178733; WA1VCAFP1GA103871 | WA1VCAFP1GA178053 | WA1VCAFP1GA133565; WA1VCAFP1GA153928 | WA1VCAFP1GA105488; WA1VCAFP1GA140743; WA1VCAFP1GA199078

WA1VCAFP1GA172138; WA1VCAFP1GA118290; WA1VCAFP1GA140175 | WA1VCAFP1GA164749 | WA1VCAFP1GA112277; WA1VCAFP1GA129063 | WA1VCAFP1GA103885; WA1VCAFP1GA132982 | WA1VCAFP1GA102946; WA1VCAFP1GA117432 | WA1VCAFP1GA132920; WA1VCAFP1GA108200 | WA1VCAFP1GA118855 | WA1VCAFP1GA114286 | WA1VCAFP1GA192793 | WA1VCAFP1GA127796 | WA1VCAFP1GA141536 | WA1VCAFP1GA123117 | WA1VCAFP1GA179655; WA1VCAFP1GA179347 | WA1VCAFP1GA173595 | WA1VCAFP1GA135641 | WA1VCAFP1GA183561 | WA1VCAFP1GA193944

WA1VCAFP1GA185164 | WA1VCAFP1GA172950

WA1VCAFP1GA103109 | WA1VCAFP1GA122016; WA1VCAFP1GA120170; WA1VCAFP1GA196729 | WA1VCAFP1GA111341; WA1VCAFP1GA185424 | WA1VCAFP1GA196827 | WA1VCAFP1GA112635 | WA1VCAFP1GA186430; WA1VCAFP1GA192471; WA1VCAFP1GA104924 | WA1VCAFP1GA134280; WA1VCAFP1GA196942 | WA1VCAFP1GA198898 | WA1VCAFP1GA129211 | WA1VCAFP1GA168977 | WA1VCAFP1GA159969 | WA1VCAFP1GA115969 | WA1VCAFP1GA186119; WA1VCAFP1GA168574; WA1VCAFP1GA159468 | WA1VCAFP1GA119018 | WA1VCAFP1GA165013 | WA1VCAFP1GA190493 | WA1VCAFP1GA117236; WA1VCAFP1GA131461

WA1VCAFP1GA160152; WA1VCAFP1GA189621 | WA1VCAFP1GA102770; WA1VCAFP1GA132139 | WA1VCAFP1GA110321 | WA1VCAFP1GA155484; WA1VCAFP1GA151161 | WA1VCAFP1GA184550

WA1VCAFP1GA190977 | WA1VCAFP1GA121271 | WA1VCAFP1GA111016 | WA1VCAFP1GA144257

WA1VCAFP1GA121982 | WA1VCAFP1GA103790 | WA1VCAFP1GA157509 | WA1VCAFP1GA190106 | WA1VCAFP1GA113526; WA1VCAFP1GA180823; WA1VCAFP1GA152973 | WA1VCAFP1GA126468; WA1VCAFP1GA147580; WA1VCAFP1GA175900; WA1VCAFP1GA125045 | WA1VCAFP1GA191997 | WA1VCAFP1GA146719; WA1VCAFP1GA117379; WA1VCAFP1GA122131 | WA1VCAFP1GA139110 | WA1VCAFP1GA111565; WA1VCAFP1GA188968 | WA1VCAFP1GA189831 |

WA1VCAFP1GA108083

| WA1VCAFP1GA116488 | WA1VCAFP1GA156098 | WA1VCAFP1GA145957 | WA1VCAFP1GA193135 | WA1VCAFP1GA189604 |

WA1VCAFP1GA111694

| WA1VCAFP1GA167487 | WA1VCAFP1GA193183; WA1VCAFP1GA110092 | WA1VCAFP1GA195399 | WA1VCAFP1GA166162; WA1VCAFP1GA135364 | WA1VCAFP1GA177064; WA1VCAFP1GA126325; WA1VCAFP1GA192759 | WA1VCAFP1GA130021 | WA1VCAFP1GA146011 | WA1VCAFP1GA162824; WA1VCAFP1GA188954; WA1VCAFP1GA195029 | WA1VCAFP1GA171555; WA1VCAFP1GA195936 | WA1VCAFP1GA186511 | WA1VCAFP1GA197962; WA1VCAFP1GA166226 | WA1VCAFP1GA150477 | WA1VCAFP1GA132223 | WA1VCAFP1GA111856 | WA1VCAFP1GA179381; WA1VCAFP1GA192695 | WA1VCAFP1GA181003 | WA1VCAFP1GA151676; WA1VCAFP1GA104616; WA1VCAFP1GA160085 | WA1VCAFP1GA173435; WA1VCAFP1GA152116; WA1VCAFP1GA120346 | WA1VCAFP1GA191658; WA1VCAFP1GA130892 | WA1VCAFP1GA178358 | WA1VCAFP1GA168297; WA1VCAFP1GA105670 | WA1VCAFP1GA186492 | WA1VCAFP1GA195161

WA1VCAFP1GA159650 | WA1VCAFP1GA195774

WA1VCAFP1GA187044; WA1VCAFP1GA152276; WA1VCAFP1GA114899 | WA1VCAFP1GA159275 | WA1VCAFP1GA109573 | WA1VCAFP1GA180045; WA1VCAFP1GA115602 | WA1VCAFP1GA177176 | WA1VCAFP1GA193748 | WA1VCAFP1GA172561; WA1VCAFP1GA145814; WA1VCAFP1GA101148; WA1VCAFP1GA148308; WA1VCAFP1GA112828; WA1VCAFP1GA175475 | WA1VCAFP1GA194270 | WA1VCAFP1GA191983 | WA1VCAFP1GA187304; WA1VCAFP1GA126017 | WA1VCAFP1GA127121

WA1VCAFP1GA131203

WA1VCAFP1GA165481 | WA1VCAFP1GA141729 | WA1VCAFP1GA113865; WA1VCAFP1GA189327 | WA1VCAFP1GA137955; WA1VCAFP1GA108679; WA1VCAFP1GA106625 | WA1VCAFP1GA116216 | WA1VCAFP1GA115289 | WA1VCAFP1GA116636

WA1VCAFP1GA187769 | WA1VCAFP1GA105037 | WA1VCAFP1GA126597; WA1VCAFP1GA100243 | WA1VCAFP1GA161009 | WA1VCAFP1GA169501; WA1VCAFP1GA192468 | WA1VCAFP1GA143108; WA1VCAFP1GA199713 | WA1VCAFP1GA114224 | WA1VCAFP1GA147014 | WA1VCAFP1GA154187 | WA1VCAFP1GA132433

WA1VCAFP1GA133968 | WA1VCAFP1GA125224 | WA1VCAFP1GA122047

WA1VCAFP1GA159079; WA1VCAFP1GA174505 | WA1VCAFP1GA165027 | WA1VCAFP1GA150401; WA1VCAFP1GA174326; WA1VCAFP1GA184015; WA1VCAFP1GA120539 | WA1VCAFP1GA192504 | WA1VCAFP1GA178599 | WA1VCAFP1GA190803; WA1VCAFP1GA123294 | WA1VCAFP1GA178635; WA1VCAFP1GA139429 | WA1VCAFP1GA113848 | WA1VCAFP1GA153508 | WA1VCAFP1GA145943 | WA1VCAFP1GA113672 | WA1VCAFP1GA134912 | WA1VCAFP1GA192423; WA1VCAFP1GA134554 |

WA1VCAFP1GA185956

| WA1VCAFP1GA147188 | WA1VCAFP1GA168591; WA1VCAFP1GA170728 | WA1VCAFP1GA160765 | WA1VCAFP1GA163648; WA1VCAFP1GA111792; WA1VCAFP1GA177162 | WA1VCAFP1GA155744 | WA1VCAFP1GA156599 | WA1VCAFP1GA168882; WA1VCAFP1GA146204 | WA1VCAFP1GA125949 | WA1VCAFP1GA185360; WA1VCAFP1GA184533; WA1VCAFP1GA149913 | WA1VCAFP1GA114482 | WA1VCAFP1GA109928; WA1VCAFP1GA149748;

WA1VCAFP1GA130410

| WA1VCAFP1GA102817 | WA1VCAFP1GA154836; WA1VCAFP1GA195807 | WA1VCAFP1GA181440 | WA1VCAFP1GA184063; WA1VCAFP1GA104664 | WA1VCAFP1GA115230 | WA1VCAFP1GA117589 | WA1VCAFP1GA196746 | WA1VCAFP1GA101604

WA1VCAFP1GA154822 | WA1VCAFP1GA180577; WA1VCAFP1GA197198 | WA1VCAFP1GA146655; WA1VCAFP1GA175511 | WA1VCAFP1GA145327 | WA1VCAFP1GA113493 | WA1VCAFP1GA158451

WA1VCAFP1GA118452 | WA1VCAFP1GA102140; WA1VCAFP1GA168381

WA1VCAFP1GA123540 | WA1VCAFP1GA115745; WA1VCAFP1GA162385; WA1VCAFP1GA120072; WA1VCAFP1GA102901 | WA1VCAFP1GA133386; WA1VCAFP1GA161530; WA1VCAFP1GA191756; WA1VCAFP1GA103711; WA1VCAFP1GA176304; WA1VCAFP1GA175699 | WA1VCAFP1GA164265 | WA1VCAFP1GA155341 | WA1VCAFP1GA145554 | WA1VCAFP1GA191949; WA1VCAFP1GA182426 | WA1VCAFP1GA113364; WA1VCAFP1GA178201

WA1VCAFP1GA192048 | WA1VCAFP1GA115079 | WA1VCAFP1GA187478; WA1VCAFP1GA119505 | WA1VCAFP1GA145425 | WA1VCAFP1GA173936 | WA1VCAFP1GA116331 | WA1VCAFP1GA155193 | WA1VCAFP1GA165321 | WA1VCAFP1GA125093 | WA1VCAFP1GA131606; WA1VCAFP1GA116250 | WA1VCAFP1GA151838 | WA1VCAFP1GA131069; WA1VCAFP1GA170597 | WA1VCAFP1GA111162; WA1VCAFP1GA179235 | WA1VCAFP1GA118404 | WA1VCAFP1GA155789 | WA1VCAFP1GA108357; WA1VCAFP1GA142346 | WA1VCAFP1GA166338

WA1VCAFP1GA196987 | WA1VCAFP1GA147028 | WA1VCAFP1GA191028; WA1VCAFP1GA190963; WA1VCAFP1GA161382; WA1VCAFP1GA183723 |

WA1VCAFP1GA157297

| WA1VCAFP1GA135607; WA1VCAFP1GA129600 | WA1VCAFP1GA100677 | WA1VCAFP1GA191398 | WA1VCAFP1GA162113; WA1VCAFP1GA139446 | WA1VCAFP1GA172608 | WA1VCAFP1GA100064 | WA1VCAFP1GA195192 | WA1VCAFP1GA117642 | WA1VCAFP1GA116880; WA1VCAFP1GA121738 | WA1VCAFP1GA150754 | WA1VCAFP1GA131637; WA1VCAFP1GA117267 | WA1VCAFP1GA197881; WA1VCAFP1GA145361 | WA1VCAFP1GA191532 | WA1VCAFP1GA141956 | WA1VCAFP1GA168316 | WA1VCAFP1GA130388; WA1VCAFP1GA105880 | WA1VCAFP1GA116586 | WA1VCAFP1GA110545 | WA1VCAFP1GA125272; WA1VCAFP1GA128365 | WA1VCAFP1GA129757; WA1VCAFP1GA131394; WA1VCAFP1GA137681 | WA1VCAFP1GA189828; WA1VCAFP1GA112411 | WA1VCAFP1GA157770; WA1VCAFP1GA190414; WA1VCAFP1GA115874; WA1VCAFP1GA164945 | WA1VCAFP1GA183995; WA1VCAFP1GA171670 | WA1VCAFP1GA121805; WA1VCAFP1GA175685; WA1VCAFP1GA101117; WA1VCAFP1GA113879 | WA1VCAFP1GA117785; WA1VCAFP1GA137017 | WA1VCAFP1GA129421

WA1VCAFP1GA133551 | WA1VCAFP1GA195337 | WA1VCAFP1GA126390; WA1VCAFP1GA113882 | WA1VCAFP1GA174066 | WA1VCAFP1GA138734 | WA1VCAFP1GA122372 | WA1VCAFP1GA166582

WA1VCAFP1GA193829; WA1VCAFP1GA136904 | WA1VCAFP1GA137423 | WA1VCAFP1GA104115 | WA1VCAFP1GA160927; WA1VCAFP1GA159566

WA1VCAFP1GA151385 | WA1VCAFP1GA165111 |

WA1VCAFP1GA177646

; WA1VCAFP1GA100131

WA1VCAFP1GA172267 | WA1VCAFP1GA196794 | WA1VCAFP1GA105538 | WA1VCAFP1GA159499 | WA1VCAFP1GA141732; WA1VCAFP1GA100467 | WA1VCAFP1GA128933 | WA1VCAFP1GA136515 | WA1VCAFP1GA111825; WA1VCAFP1GA153430 | WA1VCAFP1GA129449 | WA1VCAFP1GA133355 | WA1VCAFP1GA182460 | WA1VCAFP1GA172091 | WA1VCAFP1GA192549 | WA1VCAFP1GA110058; WA1VCAFP1GA143450 | WA1VCAFP1GA178523 | WA1VCAFP1GA162807 | WA1VCAFP1GA125367 | WA1VCAFP1GA173919 | WA1VCAFP1GA184757; WA1VCAFP1GA101425 | WA1VCAFP1GA195743 | WA1VCAFP1GA172544; WA1VCAFP1GA178604 | WA1VCAFP1GA123747 | WA1VCAFP1GA147109 | WA1VCAFP1GA103840; WA1VCAFP1GA127085; WA1VCAFP1GA171619; WA1VCAFP1GA184273; WA1VCAFP1GA161463; WA1VCAFP1GA152715 | WA1VCAFP1GA170289 | WA1VCAFP1GA153556 | WA1VCAFP1GA109248 | WA1VCAFP1GA127409 | WA1VCAFP1GA189893 | WA1VCAFP1GA185391; WA1VCAFP1GA129998; WA1VCAFP1GA155758 | WA1VCAFP1GA190672

WA1VCAFP1GA156845 | WA1VCAFP1GA197217 | WA1VCAFP1GA122811

WA1VCAFP1GA149460; WA1VCAFP1GA122954 | WA1VCAFP1GA149233; WA1VCAFP1GA108391; WA1VCAFP1GA181700 | WA1VCAFP1GA108889; WA1VCAFP1GA117897; WA1VCAFP1GA110982; WA1VCAFP1GA112974; WA1VCAFP1GA145506 | WA1VCAFP1GA154951 | WA1VCAFP1GA169661 | WA1VCAFP1GA127541 | WA1VCAFP1GA172995; WA1VCAFP1GA149720 | WA1VCAFP1GA170602 | WA1VCAFP1GA132092; WA1VCAFP1GA169899 | WA1VCAFP1GA199890; WA1VCAFP1GA161494 | WA1VCAFP1GA106172 | WA1VCAFP1GA199064; WA1VCAFP1GA182507 | WA1VCAFP1GA138071 | WA1VCAFP1GA148406 | WA1VCAFP1GA155288; WA1VCAFP1GA107449; WA1VCAFP1GA166789 | WA1VCAFP1GA122081; WA1VCAFP1GA156330 | WA1VCAFP1GA166792 | WA1VCAFP1GA142797 | WA1VCAFP1GA108164; WA1VCAFP1GA114269; WA1VCAFP1GA196374; WA1VCAFP1GA127393 | WA1VCAFP1GA178831; WA1VCAFP1GA168199; WA1VCAFP1GA121187; WA1VCAFP1GA150074 | WA1VCAFP1GA110612; WA1VCAFP1GA152939 | WA1VCAFP1GA144131 | WA1VCAFP1GA103241 | WA1VCAFP1GA185777 | WA1VCAFP1GA124610; WA1VCAFP1GA115633 | WA1VCAFP1GA105989; WA1VCAFP1GA151869; WA1VCAFP1GA104356; WA1VCAFP1GA173659 | WA1VCAFP1GA185052; WA1VCAFP1GA171894 | WA1VCAFP1GA166307 | WA1VCAFP1GA128379 | WA1VCAFP1GA145358; WA1VCAFP1GA166002 | WA1VCAFP1GA120010; WA1VCAFP1GA166727 | WA1VCAFP1GA163018; WA1VCAFP1GA161625; WA1VCAFP1GA125479

WA1VCAFP1GA165366 | WA1VCAFP1GA178697

WA1VCAFP1GA100744 | WA1VCAFP1GA143416 | WA1VCAFP1GA178537 | WA1VCAFP1GA142878 | WA1VCAFP1GA116054 | WA1VCAFP1GA114594 | WA1VCAFP1GA146283 | WA1VCAFP1GA198934 | WA1VCAFP1GA121965 | WA1VCAFP1GA112943 | WA1VCAFP1GA135929; WA1VCAFP1GA169823; WA1VCAFP1GA136093 | WA1VCAFP1GA116457 |