WA1CCAFP0GA1…

Audi

Sq5

WA1CCAFP0GA197085; WA1CCAFP0GA195305; WA1CCAFP0GA166435; WA1CCAFP0GA116523; WA1CCAFP0GA189942; WA1CCAFP0GA100161; WA1CCAFP0GA104632; WA1CCAFP0GA166273 | WA1CCAFP0GA199418; WA1CCAFP0GA172705

WA1CCAFP0GA198561 | WA1CCAFP0GA182912 | WA1CCAFP0GA194008 | WA1CCAFP0GA181193; WA1CCAFP0GA109815 | WA1CCAFP0GA167312; WA1CCAFP0GA141339

WA1CCAFP0GA145469 | WA1CCAFP0GA199032 | WA1CCAFP0GA107031 | WA1CCAFP0GA193957 | WA1CCAFP0GA141972; WA1CCAFP0GA143883; WA1CCAFP0GA191299 | WA1CCAFP0GA131765; WA1CCAFP0GA187298 | WA1CCAFP0GA154561 | WA1CCAFP0GA168606; WA1CCAFP0GA191335; WA1CCAFP0GA146380; WA1CCAFP0GA169805 | WA1CCAFP0GA101102 | WA1CCAFP0GA165866 | WA1CCAFP0GA188614; WA1CCAFP0GA145326 |

WA1CCAFP0GA192985

; WA1CCAFP0GA138568; WA1CCAFP0GA177466 | WA1CCAFP0GA108910; WA1CCAFP0GA154124; WA1CCAFP0GA120720 | WA1CCAFP0GA160943 | WA1CCAFP0GA130812 | WA1CCAFP0GA163003

WA1CCAFP0GA100810 | WA1CCAFP0GA101617; WA1CCAFP0GA150817; WA1CCAFP0GA100631 | WA1CCAFP0GA101651 | WA1CCAFP0GA178357 | WA1CCAFP0GA142930 | WA1CCAFP0GA146458

WA1CCAFP0GA164975 | WA1CCAFP0GA164622; WA1CCAFP0GA104436 |

WA1CCAFP0GA177449

| WA1CCAFP0GA100726 | WA1CCAFP0GA102461; WA1CCAFP0GA181758; WA1CCAFP0GA126419; WA1CCAFP0GA101620 |

WA1CCAFP0GA103433

; WA1CCAFP0GA159470 | WA1CCAFP0GA135718 | WA1CCAFP0GA194493

WA1CCAFP0GA114187; WA1CCAFP0GA141924; WA1CCAFP0GA190394; WA1CCAFP0GA148243 | WA1CCAFP0GA171568

WA1CCAFP0GA184580; WA1CCAFP0GA150039 | WA1CCAFP0GA129627 | WA1CCAFP0GA103836 | WA1CCAFP0GA172221 | WA1CCAFP0GA188371 | WA1CCAFP0GA110902

WA1CCAFP0GA162708 | WA1CCAFP0GA124671 | WA1CCAFP0GA189102; WA1CCAFP0GA166631 | WA1CCAFP0GA175796 | WA1CCAFP0GA191805 | WA1CCAFP0GA143964 | WA1CCAFP0GA120622 | WA1CCAFP0GA187706; WA1CCAFP0GA153765 | WA1CCAFP0GA122922; WA1CCAFP0GA155693 | WA1CCAFP0GA155001 | WA1CCAFP0GA121236; WA1CCAFP0GA185759 | WA1CCAFP0GA192825 | WA1CCAFP0GA119986 | WA1CCAFP0GA133029 | WA1CCAFP0GA113850 | WA1CCAFP0GA133001 | WA1CCAFP0GA155015

WA1CCAFP0GA157573; WA1CCAFP0GA111371 | WA1CCAFP0GA102640

WA1CCAFP0GA100418 | WA1CCAFP0GA185535; WA1CCAFP0GA127084 | WA1CCAFP0GA104789 | WA1CCAFP0GA189018 | WA1CCAFP0GA155922 | WA1CCAFP0GA146685; WA1CCAFP0GA116649 | WA1CCAFP0GA178715 | WA1CCAFP0GA190590; WA1CCAFP0GA160800 | WA1CCAFP0GA140336; WA1CCAFP0GA120698 | WA1CCAFP0GA115291; WA1CCAFP0GA153183; WA1CCAFP0GA141065; WA1CCAFP0GA116411 | WA1CCAFP0GA125254 | WA1CCAFP0GA149988; WA1CCAFP0GA126260; WA1CCAFP0GA188404; WA1CCAFP0GA147514 | WA1CCAFP0GA153202 | WA1CCAFP0GA138263 | WA1CCAFP0GA130101 | WA1CCAFP0GA181937 | WA1CCAFP0GA195952; WA1CCAFP0GA167522 | WA1CCAFP0GA135377; WA1CCAFP0GA170582 | WA1CCAFP0GA179038 | WA1CCAFP0GA177984 | WA1CCAFP0GA178696 | WA1CCAFP0GA114433; WA1CCAFP0GA105778 | WA1CCAFP0GA163373 | WA1CCAFP0GA138389 | WA1CCAFP0GA109183 | WA1CCAFP0GA115100 | WA1CCAFP0GA103450 | WA1CCAFP0GA115887 | WA1CCAFP0GA140613 | WA1CCAFP0GA160361 | WA1CCAFP0GA184191; WA1CCAFP0GA117767; WA1CCAFP0GA111662; WA1CCAFP0GA196020 | WA1CCAFP0GA199841; WA1CCAFP0GA147092; WA1CCAFP0GA105943 | WA1CCAFP0GA156746 | WA1CCAFP0GA125237 | WA1CCAFP0GA156035

WA1CCAFP0GA199774

WA1CCAFP0GA173871; WA1CCAFP0GA169559 | WA1CCAFP0GA147206; WA1CCAFP0GA117025 | WA1CCAFP0GA128722 | WA1CCAFP0GA193828 | WA1CCAFP0GA191447 | WA1CCAFP0GA196602 | WA1CCAFP0GA104579 | WA1CCAFP0GA186359 | WA1CCAFP0GA134973 | WA1CCAFP0GA168038 | WA1CCAFP0GA110804 | WA1CCAFP0GA159887 | WA1CCAFP0GA132382; WA1CCAFP0GA147920 | WA1CCAFP0GA113766 | WA1CCAFP0GA123312 | WA1CCAFP0GA185504 | WA1CCAFP0GA133211 | WA1CCAFP0GA110088 | WA1CCAFP0GA123018; WA1CCAFP0GA141860 | WA1CCAFP0GA110382 | WA1CCAFP0GA145956

WA1CCAFP0GA161638; WA1CCAFP0GA141373; WA1CCAFP0GA184224 | WA1CCAFP0GA175751

WA1CCAFP0GA123603 | WA1CCAFP0GA162093 | WA1CCAFP0GA190461 | WA1CCAFP0GA104873 | WA1CCAFP0GA135900; WA1CCAFP0GA140448 | WA1CCAFP0GA163549 | WA1CCAFP0GA159775; WA1CCAFP0GA106588; WA1CCAFP0GA174616 | WA1CCAFP0GA131345 | WA1CCAFP0GA180965 | WA1CCAFP0GA199578 | WA1CCAFP0GA192873 | WA1CCAFP0GA153507 | WA1CCAFP0GA130681; WA1CCAFP0GA127103

WA1CCAFP0GA157234 | WA1CCAFP0GA146668 | WA1CCAFP0GA188161; WA1CCAFP0GA101326

WA1CCAFP0GA107613; WA1CCAFP0GA106574

WA1CCAFP0GA116375; WA1CCAFP0GA147156 | WA1CCAFP0GA163020 | WA1CCAFP0GA194803 | WA1CCAFP0GA114982; WA1CCAFP0GA174289 | WA1CCAFP0GA134262 | WA1CCAFP0GA119289; WA1CCAFP0GA121589; WA1CCAFP0GA145102 | WA1CCAFP0GA112259; WA1CCAFP0GA123861 | WA1CCAFP0GA161980; WA1CCAFP0GA108308; WA1CCAFP0GA180190 | WA1CCAFP0GA182568 | WA1CCAFP0GA131670 | WA1CCAFP0GA145133 | WA1CCAFP0GA165012 | WA1CCAFP0GA126470 | WA1CCAFP0GA152387 | WA1CCAFP0GA133046 |

WA1CCAFP0GA159694

; WA1CCAFP0GA137372 | WA1CCAFP0GA174308 | WA1CCAFP0GA144032 | WA1CCAFP0GA190556; WA1CCAFP0GA148274; WA1CCAFP0GA191397 | WA1CCAFP0GA188970 | WA1CCAFP0GA150204; WA1CCAFP0GA127117; WA1CCAFP0GA151952; WA1CCAFP0GA134598 | WA1CCAFP0GA127750 | WA1CCAFP0GA134407; WA1CCAFP0GA116859 | WA1CCAFP0GA138893 | WA1CCAFP0GA163602; WA1CCAFP0GA148680 | WA1CCAFP0GA147576

WA1CCAFP0GA122676; WA1CCAFP0GA136139 | WA1CCAFP0GA157833; WA1CCAFP0GA126792 | WA1CCAFP0GA107479 | WA1CCAFP0GA110544; WA1CCAFP0GA158724; WA1CCAFP0GA118143; WA1CCAFP0GA173417 | WA1CCAFP0GA148467; WA1CCAFP0GA125741; WA1CCAFP0GA185616; WA1CCAFP0GA140014 | WA1CCAFP0GA190055 | WA1CCAFP0GA185874; WA1CCAFP0GA159808 | WA1CCAFP0GA104596 | WA1CCAFP0GA199449; WA1CCAFP0GA153474 | WA1CCAFP0GA192324; WA1CCAFP0GA116697; WA1CCAFP0GA164491; WA1CCAFP0GA152650; WA1CCAFP0GA180089 | WA1CCAFP0GA196812 | WA1CCAFP0GA176804 | WA1CCAFP0GA199080 | WA1CCAFP0GA140708 | WA1CCAFP0GA118207 | WA1CCAFP0GA128185 | WA1CCAFP0GA184370 | WA1CCAFP0GA169500 | WA1CCAFP0GA118921; WA1CCAFP0GA142751 | WA1CCAFP0GA147528 | WA1CCAFP0GA173093; WA1CCAFP0GA155290 | WA1CCAFP0GA115257 | WA1CCAFP0GA126081; WA1CCAFP0GA177712; WA1CCAFP0GA176561 | WA1CCAFP0GA159940 | WA1CCAFP0GA172915; WA1CCAFP0GA126176 | WA1CCAFP0GA138120 | WA1CCAFP0GA109779 | WA1CCAFP0GA105635 | WA1CCAFP0GA166211; WA1CCAFP0GA179878; WA1CCAFP0GA117638; WA1CCAFP0GA153927; WA1CCAFP0GA127165 | WA1CCAFP0GA182263 | WA1CCAFP0GA146816 | WA1CCAFP0GA155869 | WA1CCAFP0GA142961 | WA1CCAFP0GA188659

WA1CCAFP0GA113413 | WA1CCAFP0GA145617 | WA1CCAFP0GA149733 | WA1CCAFP0GA158738

WA1CCAFP0GA107238; WA1CCAFP0GA150784 | WA1CCAFP0GA110138 | WA1CCAFP0GA198544; WA1CCAFP0GA104422 | WA1CCAFP0GA106834 | WA1CCAFP0GA160974; WA1CCAFP0GA164247; WA1CCAFP0GA172753 | WA1CCAFP0GA104887 | WA1CCAFP0GA139963 | WA1CCAFP0GA109457; WA1CCAFP0GA169979 | WA1CCAFP0GA126713 | WA1CCAFP0GA171554; WA1CCAFP0GA173188; WA1CCAFP0GA111158; WA1CCAFP0GA184059 | WA1CCAFP0GA178441; WA1CCAFP0GA183798 | WA1CCAFP0GA183011

WA1CCAFP0GA108700; WA1CCAFP0GA119938 | WA1CCAFP0GA102119; WA1CCAFP0GA196678; WA1CCAFP0GA192453 | WA1CCAFP0GA167780 | WA1CCAFP0GA163616 | WA1CCAFP0GA194638

WA1CCAFP0GA126775 | WA1CCAFP0GA113637

WA1CCAFP0GA165558 | WA1CCAFP0GA196728; WA1CCAFP0GA153619

WA1CCAFP0GA188175 | WA1CCAFP0GA117462 | WA1CCAFP0GA188242 | WA1CCAFP0GA122581 | WA1CCAFP0GA178505 | WA1CCAFP0GA140434; WA1CCAFP0GA163776 | WA1CCAFP0GA179704 | WA1CCAFP0GA153636 | WA1CCAFP0GA194607 | WA1CCAFP0GA163230 | WA1CCAFP0GA189732 | WA1CCAFP0GA123035 | WA1CCAFP0GA129322 | WA1CCAFP0GA134293 | WA1CCAFP0GA165253 | WA1CCAFP0GA142085; WA1CCAFP0GA130695 | WA1CCAFP0GA123908; WA1CCAFP0GA162367 | WA1CCAFP0GA180142

WA1CCAFP0GA123259; WA1CCAFP0GA157363 | WA1CCAFP0GA139087 | WA1CCAFP0GA159730

WA1CCAFP0GA154477; WA1CCAFP0GA184689 | WA1CCAFP0GA116344 | WA1CCAFP0GA108454; WA1CCAFP0GA167391 | WA1CCAFP0GA183204; WA1CCAFP0GA113329; WA1CCAFP0GA154897 | WA1CCAFP0GA175152 | WA1CCAFP0GA172185 | WA1CCAFP0GA131622; WA1CCAFP0GA124850; WA1CCAFP0GA100922 | WA1CCAFP0GA137727 | WA1CCAFP0GA102038 | WA1CCAFP0GA179587 | WA1CCAFP0GA184451 | WA1CCAFP0GA101360; WA1CCAFP0GA162935; WA1CCAFP0GA119177 | WA1CCAFP0GA167309 | WA1CCAFP0GA150655 | WA1CCAFP0GA166158; WA1CCAFP0GA116070 | WA1CCAFP0GA138165; WA1CCAFP0GA102864 | WA1CCAFP0GA143981; WA1CCAFP0GA118286 | WA1CCAFP0GA196860 | WA1CCAFP0GA197894 | WA1CCAFP0GA144189; WA1CCAFP0GA175054 | WA1CCAFP0GA101231 | WA1CCAFP0GA158349; WA1CCAFP0GA185115 | WA1CCAFP0GA161266; WA1CCAFP0GA118790

WA1CCAFP0GA133841 | WA1CCAFP0GA123469 | WA1CCAFP0GA183879; WA1CCAFP0GA192159 | WA1CCAFP0GA106784 | WA1CCAFP0GA155998; WA1CCAFP0GA168850; WA1CCAFP0GA179122; WA1CCAFP0GA110432; WA1CCAFP0GA187317; WA1CCAFP0GA182599 | WA1CCAFP0GA123620 | WA1CCAFP0GA104615 | WA1CCAFP0GA165690; WA1CCAFP0GA110687 | WA1CCAFP0GA133919; WA1CCAFP0GA191173; WA1CCAFP0GA178049 | WA1CCAFP0GA131507; WA1CCAFP0GA191156 | WA1CCAFP0GA142832 | WA1CCAFP0GA131071 | WA1CCAFP0GA172283; WA1CCAFP0GA149506 | WA1CCAFP0GA159856

WA1CCAFP0GA160618; WA1CCAFP0GA125304 | WA1CCAFP0GA112973; WA1CCAFP0GA188807; WA1CCAFP0GA140028 | WA1CCAFP0GA142524; WA1CCAFP0GA100516 | WA1CCAFP0GA192839 | WA1CCAFP0GA122306 | WA1CCAFP0GA118417 | WA1CCAFP0GA196311 | WA1CCAFP0GA133502 | WA1CCAFP0GA113024 | WA1CCAFP0GA185342 | WA1CCAFP0GA186250; WA1CCAFP0GA125786; WA1CCAFP0GA141390 | WA1CCAFP0GA179296 | WA1CCAFP0GA141809 | WA1CCAFP0GA140305 | WA1CCAFP0GA135797; WA1CCAFP0GA181338; WA1CCAFP0GA194705 | WA1CCAFP0GA115260; WA1CCAFP0GA184403

WA1CCAFP0GA194106;

WA1CCAFP0GA186507

| WA1CCAFP0GA134701; WA1CCAFP0GA103240; WA1CCAFP0GA171263 | WA1CCAFP0GA152096 | WA1CCAFP0GA137467; WA1CCAFP0GA127716; WA1CCAFP0GA163535

WA1CCAFP0GA102850 | WA1CCAFP0GA146427 | WA1CCAFP0GA189083 | WA1CCAFP0GA101357 | WA1CCAFP0GA102847 | WA1CCAFP0GA175233 | WA1CCAFP0GA195353 | WA1CCAFP0GA180738 | WA1CCAFP0GA106672; WA1CCAFP0GA197720 |

WA1CCAFP0GA195885

| WA1CCAFP0GA171635 | WA1CCAFP0GA133144 | WA1CCAFP0GA176513 | WA1CCAFP0GA142328 | WA1CCAFP0GA143611 | WA1CCAFP0GA192954; WA1CCAFP0GA164488 | WA1CCAFP0GA139879 | WA1CCAFP0GA121379; WA1CCAFP0GA179234; WA1CCAFP0GA185163 | WA1CCAFP0GA148890 | WA1CCAFP0GA142538 | WA1CCAFP0GA122144

WA1CCAFP0GA198902; WA1CCAFP0GA137842 | WA1CCAFP0GA134049 | WA1CCAFP0GA162031 | WA1CCAFP0GA175670 | WA1CCAFP0GA142409; WA1CCAFP0GA117302 | WA1CCAFP0GA150557 | WA1CCAFP0GA143043; WA1CCAFP0GA170050 | WA1CCAFP0GA120166 | WA1CCAFP0GA149750 | WA1CCAFP0GA104081; WA1CCAFP0GA165219 | WA1CCAFP0GA101245; WA1CCAFP0GA128378 | WA1CCAFP0GA193120 | WA1CCAFP0GA163969 | WA1CCAFP0GA137629 | WA1CCAFP0GA199693 | WA1CCAFP0GA163390; WA1CCAFP0GA158481 | WA1CCAFP0GA195949 | WA1CCAFP0GA127442 | WA1CCAFP0GA142958 | WA1CCAFP0GA187513; WA1CCAFP0GA121690; WA1CCAFP0GA192369; WA1CCAFP0GA193487 | WA1CCAFP0GA175894 | WA1CCAFP0GA191979 | WA1CCAFP0GA109216 | WA1CCAFP0GA136948 | WA1CCAFP0GA104386 | WA1CCAFP0GA176107 | WA1CCAFP0GA101892 |

WA1CCAFP0GA143740WA1CCAFP0GA162613

WA1CCAFP0GA152843 | WA1CCAFP0GA106848 | WA1CCAFP0GA162661; WA1CCAFP0GA159209; WA1CCAFP0GA170579 | WA1CCAFP0GA184515 | WA1CCAFP0GA192730 | WA1CCAFP0GA170551; WA1CCAFP0GA107403; WA1CCAFP0GA147545; WA1CCAFP0GA165625; WA1CCAFP0GA193277

WA1CCAFP0GA138540

WA1CCAFP0GA182490 | WA1CCAFP0GA168220 | WA1CCAFP0GA124766 | WA1CCAFP0GA196552 | WA1CCAFP0GA156603 | WA1CCAFP0GA107840 | WA1CCAFP0GA120121; WA1CCAFP0GA118837; WA1CCAFP0GA145407 | WA1CCAFP0GA126193; WA1CCAFP0GA198897

WA1CCAFP0GA111838; WA1CCAFP0GA108583; WA1CCAFP0GA191822

WA1CCAFP0GA149862

WA1CCAFP0GA167777 | WA1CCAFP0GA157654; WA1CCAFP0GA161560 | WA1CCAFP0GA140000; WA1CCAFP0GA199628

WA1CCAFP0GA125285

WA1CCAFP0GA169397 | WA1CCAFP0GA123648 | WA1CCAFP0GA103982; WA1CCAFP0GA188340

WA1CCAFP0GA190752 | WA1CCAFP0GA139526 | WA1CCAFP0GA145987; WA1CCAFP0GA169089; WA1CCAFP0GA149456 | WA1CCAFP0GA190881 | WA1CCAFP0GA127361 | WA1CCAFP0GA154026 | WA1CCAFP0GA130230 | WA1CCAFP0GA102766 | WA1CCAFP0GA112861 | WA1CCAFP0GA131779; WA1CCAFP0GA159291

WA1CCAFP0GA126145; WA1CCAFP0GA105070 | WA1CCAFP0GA137310; WA1CCAFP0GA137131 | WA1CCAFP0GA197684 | WA1CCAFP0GA174292 | WA1CCAFP0GA166547 | WA1CCAFP0GA165432; WA1CCAFP0GA172901 | WA1CCAFP0GA137274; WA1CCAFP0GA127618 | WA1CCAFP0GA142507 | WA1CCAFP0GA167858; WA1CCAFP0GA165754 | WA1CCAFP0GA164538; WA1CCAFP0GA182117; WA1CCAFP0GA137338 | WA1CCAFP0GA185521 | WA1CCAFP0GA111404; WA1CCAFP0GA186586; WA1CCAFP0GA129319 | WA1CCAFP0GA153426; WA1CCAFP0GA108986 | WA1CCAFP0GA186300 | WA1CCAFP0GA172168 | WA1CCAFP0GA155953 | WA1CCAFP0GA117848; WA1CCAFP0GA159811; WA1CCAFP0GA181016 | WA1CCAFP0GA197460 | WA1CCAFP0GA173479 | WA1CCAFP0GA128557 | WA1CCAFP0GA121611 | WA1CCAFP0GA119874

WA1CCAFP0GA187947 | WA1CCAFP0GA142233; WA1CCAFP0GA195661 | WA1CCAFP0GA134617; WA1CCAFP0GA193585

WA1CCAFP0GA144001 | WA1CCAFP0GA131751; WA1CCAFP0GA151885 | WA1CCAFP0GA132074; WA1CCAFP0GA115565 | WA1CCAFP0GA145827; WA1CCAFP0GA171215; WA1CCAFP0GA158402 | WA1CCAFP0GA186412

WA1CCAFP0GA186183 | WA1CCAFP0GA184143; WA1CCAFP0GA169917 | WA1CCAFP0GA179301 | WA1CCAFP0GA146170 | WA1CCAFP0GA110785;

WA1CCAFP0GA165415WA1CCAFP0GA144242; WA1CCAFP0GA125450 | WA1CCAFP0GA193750

WA1CCAFP0GA154821 | WA1CCAFP0GA121429 | WA1CCAFP0GA163728 | WA1CCAFP0GA171747 | WA1CCAFP0GA108924; WA1CCAFP0GA123682 | WA1CCAFP0GA112570 | WA1CCAFP0GA171344 | WA1CCAFP0GA113055 | WA1CCAFP0GA182361 | WA1CCAFP0GA128431

WA1CCAFP0GA109653 | WA1CCAFP0GA160862; WA1CCAFP0GA192677; WA1CCAFP0GA186202 | WA1CCAFP0GA106624 | WA1CCAFP0GA177385 | WA1CCAFP0GA168721 | WA1CCAFP0GA131491; WA1CCAFP0GA187107; WA1CCAFP0GA105604; WA1CCAFP0GA112391; WA1CCAFP0GA141602 | WA1CCAFP0GA143141 | WA1CCAFP0GA114254 | WA1CCAFP0GA169013; WA1CCAFP0GA103304 | WA1CCAFP0GA166063 | WA1CCAFP0GA140384 | WA1CCAFP0GA162269 | WA1CCAFP0GA179959 | WA1CCAFP0GA179573 | WA1CCAFP0GA197989 | WA1CCAFP0GA130504

WA1CCAFP0GA175622 | WA1CCAFP0GA120183 | WA1CCAFP0GA152664; WA1CCAFP0GA190993 | WA1CCAFP0GA148694 | WA1CCAFP0GA132298 | WA1CCAFP0GA116053;

WA1CCAFP0GA157587

; WA1CCAFP0GA168993 | WA1CCAFP0GA145486; WA1CCAFP0GA148193; WA1CCAFP0GA106770 | WA1CCAFP0GA125917 | WA1CCAFP0GA169285 | WA1CCAFP0GA163440 | WA1CCAFP0GA192615 | WA1CCAFP0GA183719 | WA1CCAFP0GA163910 | WA1CCAFP0GA172493

WA1CCAFP0GA196115

WA1CCAFP0GA138330

WA1CCAFP0GA131636; WA1CCAFP0GA181792; WA1CCAFP0GA177306 | WA1CCAFP0GA187124 | WA1CCAFP0GA110284 | WA1CCAFP0GA109670; WA1CCAFP0GA163275; WA1CCAFP0GA142359; WA1CCAFP0GA187480; WA1CCAFP0GA196826 | WA1CCAFP0GA187866; WA1CCAFP0GA176690 | WA1CCAFP0GA183980 | WA1CCAFP0GA143222 | WA1CCAFP0GA129501 | WA1CCAFP0GA191237

WA1CCAFP0GA162370 | WA1CCAFP0GA118062; WA1CCAFP0GA154981 | WA1CCAFP0GA195143 | WA1CCAFP0GA127523 | WA1CCAFP0GA131104 | WA1CCAFP0GA119261 | WA1CCAFP0GA174857 | WA1CCAFP0GA155094; WA1CCAFP0GA126050 | WA1CCAFP0GA183333 | WA1CCAFP0GA120569 | WA1CCAFP0GA160019; WA1CCAFP0GA192940 | WA1CCAFP0GA158884 | WA1CCAFP0GA125562; WA1CCAFP0GA125545 | WA1CCAFP0GA147108 | WA1CCAFP0GA174549;

WA1CCAFP0GA195594

| WA1CCAFP0GA141194 | WA1CCAFP0GA178780 | WA1CCAFP0GA157430

WA1CCAFP0GA121155; WA1CCAFP0GA122130 | WA1CCAFP0GA148372 | WA1CCAFP0GA173935; WA1CCAFP0GA130244 | WA1CCAFP0GA113914; WA1CCAFP0GA172025 | WA1CCAFP0GA159226 | WA1CCAFP0GA151403 | WA1CCAFP0GA118045; WA1CCAFP0GA110527; WA1CCAFP0GA189357; WA1CCAFP0GA141776 | WA1CCAFP0GA168444 | WA1CCAFP0GA161512

WA1CCAFP0GA137064 | WA1CCAFP0GA187477 | WA1CCAFP0GA104761; WA1CCAFP0GA142653 | WA1CCAFP0GA119888; WA1CCAFP0GA142412 | WA1CCAFP0GA151742; WA1CCAFP0GA127196 | WA1CCAFP0GA126226 | WA1CCAFP0GA189715 | WA1CCAFP0GA113069 | WA1CCAFP0GA124749 | WA1CCAFP0GA194168; WA1CCAFP0GA181078 | WA1CCAFP0GA169173; WA1CCAFP0GA128560; WA1CCAFP0GA150056; WA1CCAFP0GA153071 | WA1CCAFP0GA139302; WA1CCAFP0GA136240; WA1CCAFP0GA101391 | WA1CCAFP0GA127702 | WA1CCAFP0GA147495; WA1CCAFP0GA121298 | WA1CCAFP0GA124069

WA1CCAFP0GA116604 | WA1CCAFP0GA179069; WA1CCAFP0GA149358 | WA1CCAFP0GA106347 | WA1CCAFP0GA166189 | WA1CCAFP0GA128624 | WA1CCAFP0GA160957 | WA1CCAFP0GA184966

WA1CCAFP0GA153491; WA1CCAFP0GA145147 | WA1CCAFP0GA143950 | WA1CCAFP0GA150252 | WA1CCAFP0GA126761 | WA1CCAFP0GA157895 | WA1CCAFP0GA117431; WA1CCAFP0GA185034; WA1CCAFP0GA194784 | WA1CCAFP0GA198382 | WA1CCAFP0GA106364; WA1CCAFP0GA127683 | WA1CCAFP0GA190492; WA1CCAFP0GA102511; WA1CCAFP0GA139199; WA1CCAFP0GA159033

WA1CCAFP0GA163339

WA1CCAFP0GA107336; WA1CCAFP0GA125416 | WA1CCAFP0GA175121 | WA1CCAFP0GA100449 | WA1CCAFP0GA124735 | WA1CCAFP0GA172431 | WA1CCAFP0GA174907; WA1CCAFP0GA180397; WA1CCAFP0GA121818 | WA1CCAFP0GA133466; WA1CCAFP0GA106543 |

WA1CCAFP0GA118627

| WA1CCAFP0GA155340 | WA1CCAFP0GA180108 | WA1CCAFP0GA120927 | WA1CCAFP0GA164720 | WA1CCAFP0GA151580 | WA1CCAFP0GA137145 | WA1CCAFP0GA111385 | WA1CCAFP0GA199323

WA1CCAFP0GA186636 | WA1CCAFP0GA116005 | WA1CCAFP0GA135928 | WA1CCAFP0GA147612 | WA1CCAFP0GA101469

WA1CCAFP0GA125660 | WA1CCAFP0GA136934 | WA1CCAFP0GA188595 | WA1CCAFP0GA129563 | WA1CCAFP0GA183249 | WA1CCAFP0GA132947 | WA1CCAFP0GA184126 | WA1CCAFP0GA198320 | WA1CCAFP0GA127568 | WA1CCAFP0GA133399; WA1CCAFP0GA171831; WA1CCAFP0GA122077; WA1CCAFP0GA199872

WA1CCAFP0GA145701 | WA1CCAFP0GA139882 | WA1CCAFP0GA139915 | WA1CCAFP0GA103495

WA1CCAFP0GA172946 | WA1CCAFP0GA189570; WA1CCAFP0GA101259; WA1CCAFP0GA120460 | WA1CCAFP0GA140563 | WA1CCAFP0GA116778; WA1CCAFP0GA147075 | WA1CCAFP0GA172669 | WA1CCAFP0GA123195 | WA1CCAFP0GA149845 | WA1CCAFP0GA168072 | WA1CCAFP0GA187849 | WA1CCAFP0GA169514; WA1CCAFP0GA126548 | WA1CCAFP0GA163485; WA1CCAFP0GA102704 | WA1CCAFP0GA198818

WA1CCAFP0GA195000 | WA1CCAFP0GA159372; WA1CCAFP0GA128400; WA1CCAFP0GA157153

WA1CCAFP0GA109894; WA1CCAFP0GA164572; WA1CCAFP0GA164166 | WA1CCAFP0GA123763; WA1CCAFP0GA192193; WA1CCAFP0GA109717 | WA1CCAFP0GA109376; WA1CCAFP0GA177483 | WA1CCAFP0GA181162 | WA1CCAFP0GA188077 | WA1CCAFP0GA112410; WA1CCAFP0GA180688 | WA1CCAFP0GA121138

WA1CCAFP0GA156729

WA1CCAFP0GA173577

WA1CCAFP0GA123021; WA1CCAFP0GA162448 | WA1CCAFP0GA114612; WA1CCAFP0GA131877 | WA1CCAFP0GA183655; WA1CCAFP0GA120068; WA1CCAFP0GA117865; WA1CCAFP0GA106154 | WA1CCAFP0GA184806 | WA1CCAFP0GA162921 | WA1CCAFP0GA181274; WA1CCAFP0GA186829 | WA1CCAFP0GA140272; WA1CCAFP0GA129692

WA1CCAFP0GA153586

| WA1CCAFP0GA176611; WA1CCAFP0GA139039; WA1CCAFP0GA139624 | WA1CCAFP0GA173899; WA1CCAFP0GA189035 | WA1CCAFP0GA167665 | WA1CCAFP0GA180271 | WA1CCAFP0GA182991 | WA1CCAFP0GA191304; WA1CCAFP0GA156066; WA1CCAFP0GA197958 | WA1CCAFP0GA165334; WA1CCAFP0GA124475 | WA1CCAFP0GA132219; WA1CCAFP0GA166368 | WA1CCAFP0GA145245 | WA1CCAFP0GA124072 | WA1CCAFP0GA183347 | WA1CCAFP0GA102699 | WA1CCAFP0GA170369; WA1CCAFP0GA123956

WA1CCAFP0GA134357 | WA1CCAFP0GA124573 | WA1CCAFP0GA139770

WA1CCAFP0GA125075; WA1CCAFP0GA173367; WA1CCAFP0GA134035 | WA1CCAFP0GA178522; WA1CCAFP0GA153961

WA1CCAFP0GA138022 | WA1CCAFP0GA172591 | WA1CCAFP0GA143348 | WA1CCAFP0GA106851 | WA1CCAFP0GA179735; WA1CCAFP0GA123617 | WA1CCAFP0GA140370 | WA1CCAFP0GA158318; WA1CCAFP0GA188225 | WA1CCAFP0GA116733 | WA1CCAFP0GA138358

WA1CCAFP0GA142877; WA1CCAFP0GA129630 | WA1CCAFP0GA187639 | WA1CCAFP0GA194350; WA1CCAFP0GA152017 | WA1CCAFP0GA128767 | WA1CCAFP0GA189231 | WA1CCAFP0GA145228; WA1CCAFP0GA192663 | WA1CCAFP0GA121964; WA1CCAFP0GA108938; WA1CCAFP0GA188709 | WA1CCAFP0GA145813; WA1CCAFP0GA178066 | WA1CCAFP0GA115047; WA1CCAFP0GA118563; WA1CCAFP0GA141633 | WA1CCAFP0GA180335 | WA1CCAFP0GA108485 | WA1CCAFP0GA145892; WA1CCAFP0GA113721 | WA1CCAFP0GA111595 | WA1CCAFP0GA196051

WA1CCAFP0GA124329 | WA1CCAFP0GA150994 | WA1CCAFP0GA186703; WA1CCAFP0GA168024; WA1CCAFP0GA179542; WA1CCAFP0GA138098 | WA1CCAFP0GA102296 | WA1CCAFP0GA140658; WA1CCAFP0GA101035 | WA1CCAFP0GA136772; WA1CCAFP0GA110799; WA1CCAFP0GA177841; WA1CCAFP0GA139560 | WA1CCAFP0GA123262 | WA1CCAFP0GA152714 | WA1CCAFP0GA196969; WA1CCAFP0GA123892

WA1CCAFP0GA139333 | WA1CCAFP0GA156830 | WA1CCAFP0GA138294

WA1CCAFP0GA115906; WA1CCAFP0GA153412; WA1CCAFP0GA117560; WA1CCAFP0GA191528 | WA1CCAFP0GA152311 | WA1CCAFP0GA127148 | WA1CCAFP0GA165608 | WA1CCAFP0GA107899 | WA1CCAFP0GA136576 | WA1CCAFP0GA116599; WA1CCAFP0GA143401; WA1CCAFP0GA105408; WA1CCAFP0GA154379 | WA1CCAFP0GA135332 | WA1CCAFP0GA149442 | WA1CCAFP0GA196583; WA1CCAFP0GA175829

WA1CCAFP0GA156259 | WA1CCAFP0GA125688; WA1CCAFP0GA149179 | WA1CCAFP0GA159582 | WA1CCAFP0GA161820; WA1CCAFP0GA174776; WA1CCAFP0GA162143 | WA1CCAFP0GA108549; WA1CCAFP0GA138456; WA1CCAFP0GA107224; WA1CCAFP0GA101195 | WA1CCAFP0GA156214 | WA1CCAFP0GA165401 | WA1CCAFP0GA111841; WA1CCAFP0GA193909; WA1CCAFP0GA191383 | WA1CCAFP0GA199824 | WA1CCAFP0GA151529 | WA1CCAFP0GA101312 | WA1CCAFP0GA153510 | WA1CCAFP0GA166712 | WA1CCAFP0GA136819 | WA1CCAFP0GA155841 | WA1CCAFP0GA182926 | WA1CCAFP0GA122967 | WA1CCAFP0GA133757 | WA1CCAFP0GA164507 | WA1CCAFP0GA180450; WA1CCAFP0GA195062 | WA1CCAFP0GA189469 | WA1CCAFP0GA119082 | WA1CCAFP0GA195627

WA1CCAFP0GA136058 | WA1CCAFP0GA147660; WA1CCAFP0GA120880 | WA1CCAFP0GA145391 |

WA1CCAFP0GA116635

| WA1CCAFP0GA151093 | WA1CCAFP0GA191884 | WA1CCAFP0GA177340; WA1CCAFP0GA161459 | WA1CCAFP0GA198253 | WA1CCAFP0GA105537 | WA1CCAFP0GA121995 | WA1CCAFP0GA166144; WA1CCAFP0GA112651 | WA1CCAFP0GA114822 | WA1CCAFP0GA176673 | WA1CCAFP0GA161610 | WA1CCAFP0GA104601; WA1CCAFP0GA153362; WA1CCAFP0GA160991 | WA1CCAFP0GA160196; WA1CCAFP0GA142216; WA1CCAFP0GA115663 | WA1CCAFP0GA114061;

WA1CCAFP0GA182232

| WA1CCAFP0GA164264; WA1CCAFP0GA141518 | WA1CCAFP0GA172879 | WA1CCAFP0GA178827 | WA1CCAFP0GA123164 | WA1CCAFP0GA174955 | WA1CCAFP0GA185552; WA1CCAFP0GA135072; WA1CCAFP0GA144015; WA1CCAFP0GA150395; WA1CCAFP0GA140496

WA1CCAFP0GA117199 | WA1CCAFP0GA117316 | WA1CCAFP0GA162272; WA1CCAFP0GA165477 | WA1CCAFP0GA100385 | WA1CCAFP0GA125464; WA1CCAFP0GA197328

WA1CCAFP0GA174826 | WA1CCAFP0GA130390; WA1CCAFP0GA149151

WA1CCAFP0GA158643 | WA1CCAFP0GA105960 | WA1CCAFP0GA171277; WA1CCAFP0GA133032

WA1CCAFP0GA129126 | WA1CCAFP0GA171926 | WA1CCAFP0GA136853; WA1CCAFP0GA138246; WA1CCAFP0GA122855; WA1CCAFP0GA167553; WA1CCAFP0GA130373 | WA1CCAFP0GA191691; WA1CCAFP0GA163177; WA1CCAFP0GA170680 | WA1CCAFP0GA116232 | WA1CCAFP0GA174017 | WA1CCAFP0GA164684; WA1CCAFP0GA104050 | WA1CCAFP0GA115601 | WA1CCAFP0GA116652; WA1CCAFP0GA175491 | WA1CCAFP0GA172137 | WA1CCAFP0GA142748; WA1CCAFP0GA100614 | WA1CCAFP0GA198303; WA1CCAFP0GA153751 | WA1CCAFP0GA138652; WA1CCAFP0GA156441 | WA1CCAFP0GA183235 | WA1CCAFP0GA168847

WA1CCAFP0GA134245 | WA1CCAFP0GA168671; WA1CCAFP0GA105103 | WA1CCAFP0GA172011; WA1CCAFP0GA128820; WA1CCAFP0GA164216; WA1CCAFP0GA177046; WA1CCAFP0GA137369; WA1CCAFP0GA135167; WA1CCAFP0GA181470 | WA1CCAFP0GA161848; WA1CCAFP0GA169982; WA1CCAFP0GA185423; WA1CCAFP0GA122628

WA1CCAFP0GA143477 | WA1CCAFP0GA161154 | WA1CCAFP0GA159646 | WA1CCAFP0GA106493 | WA1CCAFP0GA166516 | WA1CCAFP0GA110009; WA1CCAFP0GA191707 | WA1CCAFP0GA125206 | WA1CCAFP0GA164541 | WA1CCAFP0GA168301 | WA1CCAFP0GA127229 | WA1CCAFP0GA131488; WA1CCAFP0GA155225 | WA1CCAFP0GA116988 | WA1CCAFP0GA156679; WA1CCAFP0GA128221 | WA1CCAFP0GA126114 | WA1CCAFP0GA177144 | WA1CCAFP0GA143432 | WA1CCAFP0GA188063 | WA1CCAFP0GA139798

WA1CCAFP0GA160554 | WA1CCAFP0GA161087 | WA1CCAFP0GA193604 | WA1CCAFP0GA135752 | WA1CCAFP0GA195255 | WA1CCAFP0GA184160 | WA1CCAFP0GA147299; WA1CCAFP0GA183820; WA1CCAFP0GA176060 | WA1CCAFP0GA119440; WA1CCAFP0GA179153 | WA1CCAFP0GA124346 | WA1CCAFP0GA196888; WA1CCAFP0GA165950 | WA1CCAFP0GA114058 | WA1CCAFP0GA182151; WA1CCAFP0GA184501 | WA1CCAFP0GA148775; WA1CCAFP0GA120863 | WA1CCAFP0GA122256; WA1CCAFP0GA147173; WA1CCAFP0GA124377 | WA1CCAFP0GA187656 | WA1CCAFP0GA180383; WA1CCAFP0GA137095 | WA1CCAFP0GA196566; WA1CCAFP0GA189701; WA1CCAFP0GA106297; WA1CCAFP0GA132740 | WA1CCAFP0GA130857 | WA1CCAFP0GA146914

WA1CCAFP0GA177371 | WA1CCAFP0GA190265 | WA1CCAFP0GA154480 | WA1CCAFP0GA130633 | WA1CCAFP0GA109698

WA1CCAFP0GA186667 | WA1CCAFP0GA134651; WA1CCAFP0GA116909; WA1CCAFP0GA124900 | WA1CCAFP0GA171442 | WA1CCAFP0GA124024

WA1CCAFP0GA160442 | WA1CCAFP0GA186569 | WA1CCAFP0GA112567; WA1CCAFP0GA128297 | WA1CCAFP0GA175264 | WA1CCAFP0GA151112; WA1CCAFP0GA150378; WA1CCAFP0GA132950 | WA1CCAFP0GA122872 | WA1CCAFP0GA134519; WA1CCAFP0GA185132; WA1CCAFP0GA116764; WA1CCAFP0GA124430; WA1CCAFP0GA196101; WA1CCAFP0GA173272

WA1CCAFP0GA169139; WA1CCAFP0GA161929 | WA1CCAFP0GA189536 | WA1CCAFP0GA160070 | WA1CCAFP0GA171389 | WA1CCAFP0GA128994 | WA1CCAFP0GA128039 | WA1CCAFP0GA175426; WA1CCAFP0GA188497 | WA1CCAFP0GA196356 | WA1CCAFP0GA185969

WA1CCAFP0GA163096 | WA1CCAFP0GA194476 | WA1CCAFP0GA158593 | WA1CCAFP0GA141163 | WA1CCAFP0GA170808; WA1CCAFP0GA187964; WA1CCAFP0GA176687; WA1CCAFP0GA104534 | WA1CCAFP0GA127473 | WA1CCAFP0GA130308 | WA1CCAFP0GA194381; WA1CCAFP0GA146220 | WA1CCAFP0GA156634 | WA1CCAFP0GA169951; WA1CCAFP0GA152342 | WA1CCAFP0GA113427 | WA1CCAFP0GA179170 | WA1CCAFP0GA125934 | WA1CCAFP0GA195871 | WA1CCAFP0GA136397; WA1CCAFP0GA145908 | WA1CCAFP0GA160831 | WA1CCAFP0GA191089 | WA1CCAFP0GA118501

WA1CCAFP0GA168394 | WA1CCAFP0GA181873; WA1CCAFP0GA117641 | WA1CCAFP0GA163034; WA1CCAFP0GA186538; WA1CCAFP0GA115548; WA1CCAFP0GA169318 | WA1CCAFP0GA142331; WA1CCAFP0GA145990 | WA1CCAFP0GA175393 | WA1CCAFP0GA135394; WA1CCAFP0GA188449

WA1CCAFP0GA155323

WA1CCAFP0GA176396; WA1CCAFP0GA106932 | WA1CCAFP0GA194915 | WA1CCAFP0GA181050; WA1CCAFP0GA161395; WA1CCAFP0GA199998 | WA1CCAFP0GA146282; WA1CCAFP0GA189147; WA1CCAFP0GA121060; WA1CCAFP0GA169299 | WA1CCAFP0GA110351 | WA1CCAFP0GA147853; WA1CCAFP0GA166709 | WA1CCAFP0GA125769 | WA1CCAFP0GA197832; WA1CCAFP0GA156911; WA1CCAFP0GA121219 | WA1CCAFP0GA154995 | WA1CCAFP0GA126100 | WA1CCAFP0GA198060 | WA1CCAFP0GA135623 | WA1CCAFP0GA135668; WA1CCAFP0GA155113; WA1CCAFP0GA118644 | WA1CCAFP0GA136111 | WA1CCAFP0GA109538; WA1CCAFP0GA167469; WA1CCAFP0GA114853 | WA1CCAFP0GA149764; WA1CCAFP0GA100225 | WA1CCAFP0GA167567 | WA1CCAFP0GA189276; WA1CCAFP0GA161624; WA1CCAFP0GA150512

WA1CCAFP0GA127764; WA1CCAFP0GA117929 | WA1CCAFP0GA183459 | WA1CCAFP0GA198463 | WA1CCAFP0GA151577

WA1CCAFP0GA110334 | WA1CCAFP0GA151434 | WA1CCAFP0GA138974 | WA1CCAFP0GA162885 | WA1CCAFP0GA153782; WA1CCAFP0GA186622

WA1CCAFP0GA150896; WA1CCAFP0GA177032 | WA1CCAFP0GA141017 | WA1CCAFP0GA141731; WA1CCAFP0GA137582; WA1CCAFP0GA105506 | WA1CCAFP0GA192937 | WA1CCAFP0GA130843; WA1CCAFP0GA190038;

WA1CCAFP0GA133855

; WA1CCAFP0GA163521; WA1CCAFP0GA119616 | WA1CCAFP0GA157458 | WA1CCAFP0GA161400 | WA1CCAFP0GA143916 | WA1CCAFP0GA160490; WA1CCAFP0GA129711 | WA1CCAFP0GA137128; WA1CCAFP0GA147500 | WA1CCAFP0GA114402 | WA1CCAFP0GA181629 | WA1CCAFP0GA125996 | WA1CCAFP0GA192405 | WA1CCAFP0GA104145 | WA1CCAFP0GA126596 | WA1CCAFP0GA121527 | WA1CCAFP0GA159792 | WA1CCAFP0GA133774 | WA1CCAFP0GA174356; WA1CCAFP0GA151384 | WA1CCAFP0GA137355; WA1CCAFP0GA112715 | WA1CCAFP0GA147934; WA1CCAFP0GA132916; WA1CCAFP0GA195224; WA1CCAFP0GA142989 | WA1CCAFP0GA130583 | WA1CCAFP0GA124136; WA1CCAFP0GA173840; WA1CCAFP0GA130079 |

WA1CCAFP0GA159517

| WA1CCAFP0GA186068; WA1CCAFP0GA118823 | WA1CCAFP0GA137209 | WA1CCAFP0GA131569

WA1CCAFP0GA147237 |

WA1CCAFP0GA162983

; WA1CCAFP0GA104257 | WA1CCAFP0GA108843; WA1CCAFP0GA198088; WA1CCAFP0GA105683

WA1CCAFP0GA172039

WA1CCAFP0GA158612; WA1CCAFP0GA189634; WA1CCAFP0GA188564

WA1CCAFP0GA187754 | WA1CCAFP0GA104307 | WA1CCAFP0GA114819 | WA1CCAFP0GA120572 | WA1CCAFP0GA156357 | WA1CCAFP0GA158979; WA1CCAFP0GA182442; WA1CCAFP0GA106705 | WA1CCAFP0GA121401 | WA1CCAFP0GA141437 | WA1CCAFP0GA192694 | WA1CCAFP0GA134343 | WA1CCAFP0GA194400; WA1CCAFP0GA170954 | WA1CCAFP0GA154334 | WA1CCAFP0GA110575 | WA1CCAFP0GA156567; WA1CCAFP0GA112696; WA1CCAFP0GA144225; WA1CCAFP0GA191710

WA1CCAFP0GA133824;

WA1CCAFP0GA108664

| WA1CCAFP0GA161316 | WA1CCAFP0GA130762; WA1CCAFP0GA162837 | WA1CCAFP0GA109412 | WA1CCAFP0GA178262 | WA1CCAFP0GA148923; WA1CCAFP0GA140238 | WA1CCAFP0GA109619; WA1CCAFP0GA125884 | WA1CCAFP0GA117140 | WA1CCAFP0GA135749 | WA1CCAFP0GA127859; WA1CCAFP0GA139509; WA1CCAFP0GA139381; WA1CCAFP0GA127439; WA1CCAFP0GA142720; WA1CCAFP0GA102105; WA1CCAFP0GA120796; WA1CCAFP0GA167083; WA1CCAFP0GA125044 | WA1CCAFP0GA117669 | WA1CCAFP0GA196907 | WA1CCAFP0GA175443 | WA1CCAFP0GA149618 | WA1CCAFP0GA178391 | WA1CCAFP0GA104209 | WA1CCAFP0GA183865 | WA1CCAFP0GA148095 | WA1CCAFP0GA120149; WA1CCAFP0GA103626 | WA1CCAFP0GA151367 | WA1CCAFP0GA156987; WA1CCAFP0GA174650; WA1CCAFP0GA163342 | WA1CCAFP0GA137923; WA1CCAFP0GA175846 | WA1CCAFP0GA187687 | WA1CCAFP0GA123472 | WA1CCAFP0GA158867 | WA1CCAFP0GA157251 | WA1CCAFP0GA194946 | WA1CCAFP0GA103917 | WA1CCAFP0GA107983; WA1CCAFP0GA127733 | WA1CCAFP0GA187978 | WA1CCAFP0GA153880; WA1CCAFP0GA123715; WA1CCAFP0GA173207; WA1CCAFP0GA127876 | WA1CCAFP0GA134648; WA1CCAFP0GA170727 | WA1CCAFP0GA113377 | WA1CCAFP0GA117221 | WA1CCAFP0GA157606 | WA1CCAFP0GA143091 | WA1CCAFP0GA127246; WA1CCAFP0GA189908; WA1CCAFP0GA125643 | WA1CCAFP0GA153250; WA1CCAFP0GA112018 | WA1CCAFP0GA183557; WA1CCAFP0GA101567; WA1CCAFP0GA195322; WA1CCAFP0GA122032 | WA1CCAFP0GA164555 | WA1CCAFP0GA163759 | WA1CCAFP0GA195921; WA1CCAFP0GA106381 | WA1CCAFP0GA185048 | WA1CCAFP0GA195109

WA1CCAFP0GA179928 | WA1CCAFP0GA143107 | WA1CCAFP0GA169092 | WA1CCAFP0GA112648 | WA1CCAFP0GA157413; WA1CCAFP0GA178813

WA1CCAFP0GA158870 | WA1CCAFP0GA174874 | WA1CCAFP0GA198768; WA1CCAFP0GA111287; WA1CCAFP0GA156701 | WA1CCAFP0GA173109 | WA1CCAFP0GA145732 | WA1CCAFP0GA113816; WA1CCAFP0GA139364 | WA1CCAFP0GA132141; WA1CCAFP0GA169626 | WA1CCAFP0GA155886; WA1CCAFP0GA119552 | WA1CCAFP0GA114903 | WA1CCAFP0GA176947 | WA1CCAFP0GA120667 | WA1CCAFP0GA182277 | WA1CCAFP0GA103030; WA1CCAFP0GA165544 | WA1CCAFP0GA144094

WA1CCAFP0GA167990; WA1CCAFP0GA139705 | WA1CCAFP0GA175717 | WA1CCAFP0GA144399 | WA1CCAFP0GA180674

WA1CCAFP0GA145021 | WA1CCAFP0GA188760 | WA1CCAFP0GA139347 | WA1CCAFP0GA138537

WA1CCAFP0GA126937 | WA1CCAFP0GA194719 | WA1CCAFP0GA113217 | WA1CCAFP0GA106638 | WA1CCAFP0GA180576 | WA1CCAFP0GA136531; WA1CCAFP0GA179511 | WA1CCAFP0GA127571; WA1CCAFP0GA197166 | WA1CCAFP0GA127621 | WA1CCAFP0GA197006; WA1CCAFP0GA139896 | WA1CCAFP0GA172218 | WA1CCAFP0GA186748

WA1CCAFP0GA117154; WA1CCAFP0GA105005; WA1CCAFP0GA130521 | WA1CCAFP0GA179315 | WA1CCAFP0GA184823; WA1CCAFP0GA194865; WA1CCAFP0GA177886; WA1CCAFP0GA130664 | WA1CCAFP0GA118742 | WA1CCAFP0GA120538 | WA1CCAFP0GA158531; WA1CCAFP0GA149070 | WA1CCAFP0GA112732 | WA1CCAFP0GA184031 | WA1CCAFP0GA166807 | WA1CCAFP0GA131247; WA1CCAFP0GA175510; WA1CCAFP0GA186118 | WA1CCAFP0GA165303 | WA1CCAFP0GA163700 | WA1CCAFP0GA190704 | WA1CCAFP0GA145603; WA1CCAFP0GA190444 | WA1CCAFP0GA134360; WA1CCAFP0GA145472; WA1CCAFP0GA133547 | WA1CCAFP0GA179380

WA1CCAFP0GA100712 | WA1CCAFP0GA194249 | WA1CCAFP0GA127411 | WA1CCAFP0GA122693 | WA1CCAFP0GA109832 | WA1CCAFP0GA113072 | WA1CCAFP0GA198141 | WA1CCAFP0GA119048 | WA1CCAFP0GA101956 | WA1CCAFP0GA138960 | WA1CCAFP0GA171862

WA1CCAFP0GA124248 | WA1CCAFP0GA105828 | WA1CCAFP0GA144421

WA1CCAFP0GA152616

WA1CCAFP0GA136223

WA1CCAFP0GA108292;

WA1CCAFP0GA178634

| WA1CCAFP0GA121107

WA1CCAFP0GA145522WA1CCAFP0GA131264 | WA1CCAFP0GA148744 | WA1CCAFP0GA100791 | WA1CCAFP0GA132754 | WA1CCAFP0GA131555

WA1CCAFP0GA198155 | WA1CCAFP0GA111466 | WA1CCAFP0GA183509; WA1CCAFP0GA155791 | WA1CCAFP0GA187785 | WA1CCAFP0GA197149; WA1CCAFP0GA195501 | WA1CCAFP0GA112472; WA1CCAFP0GA183395 | WA1CCAFP0GA101701 | WA1CCAFP0GA138912 | WA1CCAFP0GA135055; WA1CCAFP0GA109829;

WA1CCAFP0GA149554

; WA1CCAFP0GA173241 | WA1CCAFP0GA109250; WA1CCAFP0GA133094 | WA1CCAFP0GA154690 | WA1CCAFP0GA126727 | WA1CCAFP0GA104453 | WA1CCAFP0GA129885 | WA1CCAFP0GA123942 | WA1CCAFP0GA152678 | WA1CCAFP0GA118675; WA1CCAFP0GA124315 | WA1CCAFP0GA142183 | WA1CCAFP0GA189066 | WA1CCAFP0GA124492 | WA1CCAFP0GA131703 | WA1CCAFP0GA130194 | WA1CCAFP0GA141230; WA1CCAFP0GA167102 | WA1CCAFP0GA156715 | WA1CCAFP0GA190363 | WA1CCAFP0GA178018 | WA1CCAFP0GA140935 | WA1CCAFP0GA180139; WA1CCAFP0GA144404 | WA1CCAFP0GA128512 | WA1CCAFP0GA174888

WA1CCAFP0GA151031 | WA1CCAFP0GA183042 | WA1CCAFP0GA169206 | WA1CCAFP0GA166550; WA1CCAFP0GA138473; WA1CCAFP0GA146752; WA1CCAFP0GA100998 | WA1CCAFP0GA104694; WA1CCAFP0GA152793 | WA1CCAFP0GA164183 | WA1CCAFP0GA119454; WA1CCAFP0GA101648 | WA1CCAFP0GA114111

WA1CCAFP0GA185650 | WA1CCAFP0GA138053 | WA1CCAFP0GA187060 | WA1CCAFP0GA164734 | WA1CCAFP0GA124296 | WA1CCAFP0GA162434; WA1CCAFP0GA138666

WA1CCAFP0GA169531; WA1CCAFP0GA153281 | WA1CCAFP0GA158688 | WA1CCAFP0GA180478 | WA1CCAFP0GA179525 | WA1CCAFP0GA175457 | WA1CCAFP0GA199435; WA1CCAFP0GA106090 | WA1CCAFP0GA187561 | WA1CCAFP0GA136335 | WA1CCAFP0GA197488 | WA1CCAFP0GA103948 | WA1CCAFP0GA148503 | WA1CCAFP0GA165236 | WA1CCAFP0GA156584; WA1CCAFP0GA181632 | WA1CCAFP0GA165494 | WA1CCAFP0GA140269 | WA1CCAFP0GA153460 | WA1CCAFP0GA169786 | WA1CCAFP0GA143480 | WA1CCAFP0GA110169 | WA1CCAFP0GA147058 | WA1CCAFP0GA176284 | WA1CCAFP0GA131023 | WA1CCAFP0GA129238 | WA1CCAFP0GA129918; WA1CCAFP0GA191075 | WA1CCAFP0GA139123 | WA1CCAFP0GA195126 | WA1CCAFP0GA124184 | WA1CCAFP0GA159789 | WA1CCAFP0GA137484; WA1CCAFP0GA170713 | WA1CCAFP0GA160408 | WA1CCAFP0GA130938 | WA1CCAFP0GA199712; WA1CCAFP0GA115727; WA1CCAFP0GA114710; WA1CCAFP0GA105179 | WA1CCAFP0GA163664;

WA1CCAFP0GA134889

; WA1CCAFP0GA159727 | WA1CCAFP0GA108048; WA1CCAFP0GA146296

WA1CCAFP0GA183008

WA1CCAFP0GA177970 | WA1CCAFP0GA179640; WA1CCAFP0GA112536 | WA1CCAFP0GA140062 | WA1CCAFP0GA169741; WA1CCAFP0GA127277 | WA1CCAFP0GA176401 | WA1CCAFP0GA107532 | WA1CCAFP0GA196146 | WA1CCAFP0GA158660 | WA1CCAFP0GA179900; WA1CCAFP0GA116019 | WA1CCAFP0GA159596 | WA1CCAFP0GA173921; WA1CCAFP0GA159436

WA1CCAFP0GA162952 | WA1CCAFP0GA134133

WA1CCAFP0GA180836; WA1CCAFP0GA121026 | WA1CCAFP0GA104842 | WA1CCAFP0GA172381; WA1CCAFP0GA197510 | WA1CCAFP0GA190332; WA1CCAFP0GA172378 | WA1CCAFP0GA156469; WA1CCAFP0GA130339; WA1CCAFP0GA131524

WA1CCAFP0GA198723 | WA1CCAFP0GA180044 | WA1CCAFP0GA148629 | WA1CCAFP0GA141129 | WA1CCAFP0GA122113

WA1CCAFP0GA182196 | WA1CCAFP0GA159386; WA1CCAFP0GA122919 | WA1CCAFP0GA126601; WA1CCAFP0GA119678 | WA1CCAFP0GA131278 | WA1CCAFP0GA123343; WA1CCAFP0GA151983 | WA1CCAFP0GA144841 | WA1CCAFP0GA107241 | WA1CCAFP0GA122466 | WA1CCAFP0GA131653 | WA1CCAFP0GA156116; WA1CCAFP0GA137758 | WA1CCAFP0GA148002 | WA1CCAFP0GA162384 | WA1CCAFP0GA161588 | WA1CCAFP0GA135444 | WA1CCAFP0GA119230; WA1CCAFP0GA125481 | WA1CCAFP0GA131359; WA1CCAFP0GA139428 | WA1CCAFP0GA145004; WA1CCAFP0GA184644 | WA1CCAFP0GA163180 | WA1CCAFP0GA138635

WA1CCAFP0GA142023 | WA1CCAFP0GA116246 | WA1CCAFP0GA106168 | WA1CCAFP0GA163762

WA1CCAFP0GA187267 | WA1CCAFP0GA153247; WA1CCAFP0GA148081 | WA1CCAFP0GA153989 | WA1CCAFP0GA130860; WA1CCAFP0GA139056 | WA1CCAFP0GA173238; WA1CCAFP0GA179444

WA1CCAFP0GA152213

WA1CCAFP0GA167343; WA1CCAFP0GA161235; WA1CCAFP0GA119275 | WA1CCAFP0GA195238; WA1CCAFP0GA193635 | WA1CCAFP0GA161039 | WA1CCAFP0GA157444 | WA1CCAFP0GA123634 | WA1CCAFP0GA158514 | WA1CCAFP0GA113847 | WA1CCAFP0GA173661; WA1CCAFP0GA130714 | WA1CCAFP0GA165933; WA1CCAFP0GA166225 | WA1CCAFP0GA173465 | WA1CCAFP0GA134794

WA1CCAFP0GA146444 | WA1CCAFP0GA119910 | WA1CCAFP0GA184465; WA1CCAFP0GA178052 | WA1CCAFP0GA189875 | WA1CCAFP0GA137002; WA1CCAFP0GA189973 | WA1CCAFP0GA198401 | WA1CCAFP0GA126453 | WA1CCAFP0GA113301 | WA1CCAFP0GA187320 | WA1CCAFP0GA164958; WA1CCAFP0GA118966 | WA1CCAFP0GA116067 | WA1CCAFP0GA194218 | WA1CCAFP0GA173255; WA1CCAFP0GA172266 | WA1CCAFP0GA140482 | WA1CCAFP0GA124363 | WA1CCAFP0GA124122 | WA1CCAFP0GA176351 | WA1CCAFP0GA120765

WA1CCAFP0GA132690 | WA1CCAFP0GA122547 | WA1CCAFP0GA190654 | WA1CCAFP0GA146881; WA1CCAFP0GA187446; WA1CCAFP0GA132494 | WA1CCAFP0GA101004; WA1CCAFP0GA107868 | WA1CCAFP0GA175314; WA1CCAFP0GA117736 | WA1CCAFP0GA196289 | WA1CCAFP0GA190346; WA1CCAFP0GA111645 | WA1CCAFP0GA134908 |

WA1CCAFP0GA139977

; WA1CCAFP0GA150218 | WA1CCAFP0GA179606 | WA1CCAFP0GA129840; WA1CCAFP0GA108728 | WA1CCAFP0GA142393; WA1CCAFP0GA192419 | WA1CCAFP0GA123536 | WA1CCAFP0GA149652; WA1CCAFP0GA108437 | WA1CCAFP0GA177189 | WA1CCAFP0GA112200 | WA1CCAFP0GA101472

WA1CCAFP0GA181114 | WA1CCAFP0GA163129 | WA1CCAFP0GA189651 | WA1CCAFP0GA196857 | WA1CCAFP0GA179718 | WA1CCAFP0GA157427; WA1CCAFP0GA155371; WA1CCAFP0GA173384

WA1CCAFP0GA165107; WA1CCAFP0GA186779 | WA1CCAFP0GA154110; WA1CCAFP0GA175572 | WA1CCAFP0GA133953 | WA1CCAFP0GA165883 | WA1CCAFP0GA144712; WA1CCAFP0GA110950 | WA1CCAFP0GA110561 | WA1CCAFP0GA136027; WA1CCAFP0GA182523; WA1CCAFP0GA111810 | WA1CCAFP0GA174664 | WA1CCAFP0GA107109 | WA1CCAFP0GA104940 | WA1CCAFP0GA163924; WA1CCAFP0GA120474; WA1CCAFP0GA116974 | WA1CCAFP0GA188189 | WA1CCAFP0GA164152 | WA1CCAFP0GA105022

WA1CCAFP0GA181064; WA1CCAFP0GA198608; WA1CCAFP0GA190427; WA1CCAFP0GA176480 | WA1CCAFP0GA141146 | WA1CCAFP0GA148968; WA1CCAFP0GA100371 | WA1CCAFP0GA105182; WA1CCAFP0GA130180 | WA1CCAFP0GA181954 | WA1CCAFP0GA126307 | WA1CCAFP0GA171571 | WA1CCAFP0GA153894 | WA1CCAFP0GA194736; WA1CCAFP0GA189648; WA1CCAFP0GA101181 | WA1CCAFP0GA129093; WA1CCAFP0GA113038; WA1CCAFP0GA140711 | WA1CCAFP0GA151739 | WA1CCAFP0GA155256 | WA1CCAFP0GA166838 | WA1CCAFP0GA118532 | WA1CCAFP0GA122905; WA1CCAFP0GA116151

WA1CCAFP0GA181744 | WA1CCAFP0GA170341 | WA1CCAFP0GA102041; WA1CCAFP0GA175765; WA1CCAFP0GA109555 | WA1CCAFP0GA190542; WA1CCAFP0GA125755 | WA1CCAFP0GA194154; WA1CCAFP0GA114674 | WA1CCAFP0GA107515

WA1CCAFP0GA169321; WA1CCAFP0GA156147

WA1CCAFP0GA106283 | WA1CCAFP0GA130020

WA1CCAFP0GA171585; WA1CCAFP0GA147240; WA1CCAFP0GA161543 | WA1CCAFP0GA141101 | WA1CCAFP0GA103710 | WA1CCAFP0GA190184 | WA1CCAFP0GA151420 | WA1CCAFP0GA172462 | WA1CCAFP0GA176706 | WA1CCAFP0GA111273 | WA1CCAFP0GA193554; WA1CCAFP0GA162076 | WA1CCAFP0GA125772; WA1CCAFP0GA177581 | WA1CCAFP0GA137419; WA1CCAFP0GA151935; WA1CCAFP0GA157797; WA1CCAFP0GA136125 | WA1CCAFP0GA192842; WA1CCAFP0GA162501 | WA1CCAFP0GA175085 | WA1CCAFP0GA184613; WA1CCAFP0GA142460 | WA1CCAFP0GA100256; WA1CCAFP0GA188628 | WA1CCAFP0GA122094; WA1CCAFP0GA195188; WA1CCAFP0GA129336 | WA1CCAFP0GA102069 | WA1CCAFP0GA182179 | WA1CCAFP0GA178116 | WA1CCAFP0GA149084 | WA1CCAFP0GA138392; WA1CCAFP0GA139185; WA1CCAFP0GA184983; WA1CCAFP0GA139851 | WA1CCAFP0GA138201 | WA1CCAFP0GA143785 | WA1CCAFP0GA193408 |

WA1CCAFP0GA102797

| WA1CCAFP0GA187382 | WA1CCAFP0GA131197 | WA1CCAFP0GA113525 | WA1CCAFP0GA102363; WA1CCAFP0GA185907; WA1CCAFP0GA141387; WA1CCAFP0GA123357 | WA1CCAFP0GA154429 | WA1CCAFP0GA113752 | WA1CCAFP0GA158545; WA1CCAFP0GA149313 | WA1CCAFP0GA129823; WA1CCAFP0GA191738 | WA1CCAFP0GA114576 | WA1CCAFP0GA166743 | WA1CCAFP0GA146198 | WA1CCAFP0GA160909; WA1CCAFP0GA146119 | WA1CCAFP0GA165981 | WA1CCAFP0GA163132 | WA1CCAFP0GA107045 | WA1CCAFP0GA150932 | WA1CCAFP0GA165060; WA1CCAFP0GA186815 | WA1CCAFP0GA149182; WA1CCAFP0GA151644 | WA1CCAFP0GA170176 | WA1CCAFP0GA133158 | WA1CCAFP0GA117073; WA1CCAFP0GA103657; WA1CCAFP0GA105652; WA1CCAFP0GA165382 | WA1CCAFP0GA133418; WA1CCAFP0GA118448 | WA1CCAFP0GA193778 | WA1CCAFP0GA196714 | WA1CCAFP0GA125707; WA1CCAFP0GA126386

WA1CCAFP0GA176172 | WA1CCAFP0GA121513 | WA1CCAFP0GA190573 | WA1CCAFP0GA197037 | WA1CCAFP0GA183882; WA1CCAFP0GA171098 | WA1CCAFP0GA146315 | WA1CCAFP0GA120605; WA1CCAFP0GA134214

WA1CCAFP0GA123827; WA1CCAFP0GA118479 | WA1CCAFP0GA178584 | WA1CCAFP0GA100144; WA1CCAFP0GA197944 | WA1CCAFP0GA172140 | WA1CCAFP0GA114609 | WA1CCAFP0GA129255 | WA1CCAFP0GA194039; WA1CCAFP0GA163552; WA1CCAFP0GA145942; WA1CCAFP0GA170338; WA1CCAFP0GA122726 | WA1CCAFP0GA173773; WA1CCAFP0GA120961 | WA1CCAFP0GA142278 | WA1CCAFP0GA171053 | WA1CCAFP0GA161509 | WA1CCAFP0GA143060; WA1CCAFP0GA152390 | WA1CCAFP0GA181534; WA1CCAFP0GA115677 | WA1CCAFP0GA148131; WA1CCAFP0GA133306 | WA1CCAFP0GA117915; WA1CCAFP0GA189665 | WA1CCAFP0GA119129 | WA1CCAFP0GA105540 | WA1CCAFP0GA190668 |

WA1CCAFP0GA167889

| WA1CCAFP0GA152762 | WA1CCAFP0GA178603; WA1CCAFP0GA148940 | WA1CCAFP0GA159579; WA1CCAFP0GA105912; WA1CCAFP0GA156004

WA1CCAFP0GA175278 | WA1CCAFP0GA183123 | WA1CCAFP0GA139588 | WA1CCAFP0GA167844; WA1CCAFP0GA152275 | WA1CCAFP0GA113802 | WA1CCAFP0GA167455; WA1CCAFP0GA199533 | WA1CCAFP0GA180206 | WA1CCAFP0GA195997; WA1CCAFP0GA104727 | WA1CCAFP0GA176933 | WA1CCAFP0GA105487 | WA1CCAFP0GA164460 | WA1CCAFP0GA100094; WA1CCAFP0GA146489 | WA1CCAFP0GA109006 | WA1CCAFP0GA140286; WA1CCAFP0GA106199 |

WA1CCAFP0GA138019

; WA1CCAFP0GA170128 | WA1CCAFP0GA127389 | WA1CCAFP0GA103514 | WA1CCAFP0GA155130; WA1CCAFP0GA148341; WA1CCAFP0GA127635 | WA1CCAFP0GA159257 | WA1CCAFP0GA163518 | WA1CCAFP0GA148971

WA1CCAFP0GA188354 | WA1CCAFP0GA192680; WA1CCAFP0GA144600

WA1CCAFP0GA186474 | WA1CCAFP0GA199001; WA1CCAFP0GA130471 | WA1CCAFP0GA104985; WA1CCAFP0GA122631; WA1CCAFP0GA195837 | WA1CCAFP0GA149747 | WA1CCAFP0GA165947 | WA1CCAFP0GA185213 | WA1CCAFP0GA155242 | WA1CCAFP0GA113556; WA1CCAFP0GA108955 | WA1CCAFP0GA186281; WA1CCAFP0GA125478 | WA1CCAFP0GA146086 | WA1CCAFP0GA173398 | WA1CCAFP0GA100211 | WA1CCAFP0GA170288 | WA1CCAFP0GA175975 | WA1CCAFP0GA161915

WA1CCAFP0GA108194; WA1CCAFP0GA188550; WA1CCAFP0GA161302; WA1CCAFP0GA123293 | WA1CCAFP0GA196972; WA1CCAFP0GA182716 | WA1CCAFP0GA103044 | WA1CCAFP0GA156522 | WA1CCAFP0GA131183 | WA1CCAFP0GA106428 | WA1CCAFP0GA150719 | WA1CCAFP0GA132835

WA1CCAFP0GA190234 | WA1CCAFP0GA166421 | WA1CCAFP0GA164118 | WA1CCAFP0GA199550 | WA1CCAFP0GA182831; WA1CCAFP0GA154723 | WA1CCAFP0GA118482; WA1CCAFP0GA160926

WA1CCAFP0GA152406; WA1CCAFP0GA170212 | WA1CCAFP0GA140806

WA1CCAFP0GA135962 | WA1CCAFP0GA160151; WA1CCAFP0GA144984; WA1CCAFP0GA171909 | WA1CCAFP0GA125092; WA1CCAFP0GA127280; WA1CCAFP0GA112682 | WA1CCAFP0GA115159; WA1CCAFP0GA181923 | WA1CCAFP0GA162420

WA1CCAFP0GA187530 | WA1CCAFP0GA120300

WA1CCAFP0GA122189 | WA1CCAFP0GA102945

WA1CCAFP0GA166502 | WA1CCAFP0GA199659 | WA1CCAFP0GA193182 | WA1CCAFP0GA143799 | WA1CCAFP0GA105036 | WA1CCAFP0GA129580 | WA1CCAFP0GA155466 | WA1CCAFP0GA154155 | WA1CCAFP0GA136559 | WA1CCAFP0GA181789 | WA1CCAFP0GA128106 | WA1CCAFP0GA149408 | WA1CCAFP0GA110396 | WA1CCAFP0GA125030 | WA1CCAFP0GA151160 | WA1CCAFP0GA124833 | WA1CCAFP0GA159520; WA1CCAFP0GA144578; WA1CCAFP0GA145889 | WA1CCAFP0GA104162

WA1CCAFP0GA133208 | WA1CCAFP0GA101455; WA1CCAFP0GA100158 | WA1CCAFP0GA174437 | WA1CCAFP0GA119762; WA1CCAFP0GA154348

WA1CCAFP0GA193652

WA1CCAFP0GA105098 |

WA1CCAFP0GA178388

| WA1CCAFP0GA100337 | WA1CCAFP0GA108275 | WA1CCAFP0GA106977 | WA1CCAFP0GA134732 | WA1CCAFP0GA182165 | WA1CCAFP0GA141910

WA1CCAFP0GA184238; WA1CCAFP0GA120491 | WA1CCAFP0GA158397 | WA1CCAFP0GA109197 | WA1CCAFP0GA199029 | WA1CCAFP0GA152163; WA1CCAFP0GA104825; WA1CCAFP0GA100628 | WA1CCAFP0GA162479 | WA1CCAFP0GA152051 | WA1CCAFP0GA141468; WA1CCAFP0GA167603; WA1CCAFP0GA197779; WA1CCAFP0GA163387; WA1CCAFP0GA196776; WA1CCAFP0GA175135 | WA1CCAFP0GA166872; WA1CCAFP0GA122161 | WA1CCAFP0GA176950 | WA1CCAFP0GA158822 | WA1CCAFP0GA147626 | WA1CCAFP0GA109510; WA1CCAFP0GA152146 | WA1CCAFP0GA143589 | WA1CCAFP0GA181372; WA1CCAFP0GA103819

WA1CCAFP0GA138151 | WA1CCAFP0GA132821 | WA1CCAFP0GA132222

WA1CCAFP0GA186362; WA1CCAFP0GA154267 | WA1CCAFP0GA148839 | WA1CCAFP0GA154415 | WA1CCAFP0GA181694; WA1CCAFP0GA192498 | WA1CCAFP0GA147366 | WA1CCAFP0GA176138; WA1CCAFP0GA158447

WA1CCAFP0GA182666 | WA1CCAFP0GA187589 | WA1CCAFP0GA117011; WA1CCAFP0GA148758 | WA1CCAFP0GA149621 | WA1CCAFP0GA146525 | WA1CCAFP0GA152101; WA1CCAFP0GA135542 | WA1CCAFP0GA104131 |

WA1CCAFP0GA137548

| WA1CCAFP0GA136481 | WA1CCAFP0GA150347; WA1CCAFP0GA126758; WA1CCAFP0GA160067 | WA1CCAFP0GA131801; WA1CCAFP0GA143463 | WA1CCAFP0GA190833 | WA1CCAFP0GA197121 | WA1CCAFP0GA140823 | WA1CCAFP0GA136173 | WA1CCAFP0GA135993 | WA1CCAFP0GA196891 | WA1CCAFP0GA139641; WA1CCAFP0GA170856 | WA1CCAFP0GA126565; WA1CCAFP0GA147352; WA1CCAFP0GA173658; WA1CCAFP0GA174700 | WA1CCAFP0GA181811 | WA1CCAFP0GA101486 | WA1CCAFP0GA169593 | WA1CCAFP0GA170596; WA1CCAFP0GA177225; WA1CCAFP0GA173563; WA1CCAFP0GA134763 | WA1CCAFP0GA102914; WA1CCAFP0GA102962; WA1CCAFP0GA120233; WA1CCAFP0GA170419 | WA1CCAFP0GA121723; WA1CCAFP0GA120412 | WA1CCAFP0GA102170; WA1CCAFP0GA185681 | WA1CCAFP0GA103979 | WA1CCAFP0GA138795; WA1CCAFP0GA196664 | WA1CCAFP0GA153748; WA1CCAFP0GA133838 | WA1CCAFP0GA155046 | WA1CCAFP0GA123729 | WA1CCAFP0GA127201 | WA1CCAFP0GA120877 | WA1CCAFP0GA127179 | WA1CCAFP0GA149585; WA1CCAFP0GA171537 | WA1CCAFP0GA183400 | WA1CCAFP0GA195773; WA1CCAFP0GA133080 | WA1CCAFP0GA103805 | WA1CCAFP0GA117994; WA1CCAFP0GA110821 | WA1CCAFP0GA199208; WA1CCAFP0GA145441 | WA1CCAFP0GA154608; WA1CCAFP0GA111211 | WA1CCAFP0GA149389 | WA1CCAFP0GA130065; WA1CCAFP0GA117235 | WA1CCAFP0GA108597; WA1CCAFP0GA102315; WA1CCAFP0GA121737 | WA1CCAFP0GA136402 | WA1CCAFP0GA189553; WA1CCAFP0GA198799 | WA1CCAFP0GA186393 |

WA1CCAFP0GA117722

; WA1CCAFP0GA108907 | WA1CCAFP0GA180268 | WA1CCAFP0GA103285; WA1CCAFP0GA187527

WA1CCAFP0GA166242

| WA1CCAFP0GA115856; WA1CCAFP0GA159744; WA1CCAFP0GA162336 | WA1CCAFP0GA126923 | WA1CCAFP0GA161994 | WA1CCAFP0GA145763; WA1CCAFP0GA160263 | WA1CCAFP0GA136903 | WA1CCAFP0GA133631 | WA1CCAFP0GA129482 | WA1CCAFP0GA101858 | WA1CCAFP0GA176446 | WA1CCAFP0GA107577 | WA1CCAFP0GA151661; WA1CCAFP0GA148842; WA1CCAFP0GA177256; WA1CCAFP0GA116568 | WA1CCAFP0GA106915; WA1CCAFP0GA140191; WA1CCAFP0GA168816 | WA1CCAFP0GA175880 | WA1CCAFP0GA140160; WA1CCAFP0GA174051 | WA1CCAFP0GA149540 | WA1CCAFP0GA199564 | WA1CCAFP0GA169755 | WA1CCAFP0GA112021; WA1CCAFP0GA180545 | WA1CCAFP0GA162966; WA1CCAFP0GA176902 | WA1CCAFP0GA139171 | WA1CCAFP0GA197717 | WA1CCAFP0GA105831 | WA1CCAFP0GA133662; WA1CCAFP0GA102959 | WA1CCAFP0GA181260; WA1CCAFP0GA145911 | WA1CCAFP0GA116103; WA1CCAFP0GA170906; WA1CCAFP0GA156150 | WA1CCAFP0GA145178 | WA1CCAFP0GA135203 | WA1CCAFP0GA192520 | WA1CCAFP0GA133127 | WA1CCAFP0GA196406 | WA1CCAFP0GA175801; WA1CCAFP0GA157282 | WA1CCAFP0GA100774 | WA1CCAFP0GA170842 | WA1CCAFP0GA199385 | WA1CCAFP0GA164605; WA1CCAFP0GA155662 | WA1CCAFP0GA174115; WA1CCAFP0GA156990; WA1CCAFP0GA164801; WA1CCAFP0GA159274 | WA1CCAFP0GA161381 | WA1CCAFP0GA113749 | WA1CCAFP0GA151921 | WA1CCAFP0GA171618; WA1CCAFP0GA192274 | WA1CCAFP0GA199709; WA1CCAFP0GA145939; WA1CCAFP0GA189505 | WA1CCAFP0GA189438 | WA1CCAFP0GA164653; WA1CCAFP0GA190315; WA1CCAFP0GA154754;

WA1CCAFP0GA135945

| WA1CCAFP0GA187818 | WA1CCAFP0GA166032 | WA1CCAFP0GA164636 | WA1CCAFP0GA151904 | WA1CCAFP0GA198964 | WA1CCAFP0GA183994 | WA1CCAFP0GA150560; WA1CCAFP0GA164409 | WA1CCAFP0GA164619 | WA1CCAFP0GA177239 | WA1CCAFP0GA118773 | WA1CCAFP0GA157296; WA1CCAFP0GA194185 | WA1CCAFP0GA187138; WA1CCAFP0GA138196 | WA1CCAFP0GA112097

WA1CCAFP0GA155306 | WA1CCAFP0GA113167 | WA1CCAFP0GA191819 | WA1CCAFP0GA125609; WA1CCAFP0GA180643 | WA1CCAFP0GA143236 | WA1CCAFP0GA139543; WA1CCAFP0GA190850; WA1CCAFP0GA104890 | WA1CCAFP0GA151059; WA1CCAFP0GA108227; WA1CCAFP0GA172719; WA1CCAFP0GA153023 | WA1CCAFP0GA135234 | WA1CCAFP0GA132804 | WA1CCAFP0GA100175; WA1CCAFP0GA110897 | WA1CCAFP0GA134181; WA1CCAFP0GA174731 | WA1CCAFP0GA141549; WA1CCAFP0GA121673; WA1CCAFP0GA183574 | WA1CCAFP0GA104792 | WA1CCAFP0GA144337; WA1CCAFP0GA165852 | WA1CCAFP0GA189990; WA1CCAFP0GA100242; WA1CCAFP0GA197457; WA1CCAFP0GA139591; WA1CCAFP0GA141261; WA1CCAFP0GA149523 | WA1CCAFP0GA170887 | WA1CCAFP0GA169481

WA1CCAFP0GA174793; WA1CCAFP0GA155760; WA1CCAFP0GA153314; WA1CCAFP0GA199077 | WA1CCAFP0GA145844 | WA1CCAFP0GA190430 | WA1CCAFP0GA177273 | WA1CCAFP0GA119437 | WA1CCAFP0GA185468 | WA1CCAFP0GA150963 | WA1CCAFP0GA173045 | WA1CCAFP0GA161011; WA1CCAFP0GA183770 | WA1CCAFP0GA167018 | WA1CCAFP0GA109149 | WA1CCAFP0GA193036 | WA1CCAFP0GA112584

WA1CCAFP0GA196762; WA1CCAFP0GA196244; WA1CCAFP0GA133175 | WA1CCAFP0GA113640 | WA1CCAFP0GA144760; WA1CCAFP0GA184840 | WA1CCAFP0GA146346 | WA1CCAFP0GA102718 | WA1CCAFP0GA105988 | WA1CCAFP0GA146010; WA1CCAFP0GA142782; WA1CCAFP0GA146802; WA1CCAFP0GA163745 | WA1CCAFP0GA117719 | WA1CCAFP0GA133550 | WA1CCAFP0GA187558 | WA1CCAFP0GA185728 | WA1CCAFP0GA155712 | WA1CCAFP0GA182439 | WA1CCAFP0GA133015 | WA1CCAFP0GA179847; WA1CCAFP0GA198172 | WA1CCAFP0GA105716; WA1CCAFP0GA169819; WA1CCAFP0GA176091; WA1CCAFP0GA182408 | WA1CCAFP0GA132592 | WA1CCAFP0GA102072 | WA1CCAFP0GA189682 | WA1CCAFP0GA188032 | WA1CCAFP0GA158819

WA1CCAFP0GA197331 | WA1CCAFP0GA174972 | WA1CCAFP0GA192078; WA1CCAFP0GA160375 | WA1CCAFP0GA129773 | WA1CCAFP0GA176494; WA1CCAFP0GA113539 | WA1CCAFP0GA189004 | WA1CCAFP0GA153801; WA1CCAFP0GA150168; WA1CCAFP0GA148050 | WA1CCAFP0GA144970 | WA1CCAFP0GA152647 | WA1CCAFP0GA157704 |

WA1CCAFP0GA149005

; WA1CCAFP0GA159422 | WA1CCAFP0GA161896

WA1CCAFP0GA195756 | WA1CCAFP0GA111614; WA1CCAFP0GA114268; WA1CCAFP0GA139350 | WA1CCAFP0GA110107 | WA1CCAFP0GA117686; WA1CCAFP0GA171828 | WA1CCAFP0GA178987 | WA1CCAFP0GA104419 | WA1CCAFP0GA129188; WA1CCAFP0GA125979 | WA1CCAFP0GA126257 | WA1CCAFP0GA171313 | WA1CCAFP0GA126128 | WA1CCAFP0GA187057

WA1CCAFP0GA159064 | WA1CCAFP0GA171506 | WA1CCAFP0GA134536 | WA1CCAFP0GA189603 | WA1CCAFP0GA115467; WA1CCAFP0GA193294 | WA1CCAFP0GA197880; WA1CCAFP0GA113220; WA1CCAFP0GA101407 | WA1CCAFP0GA127330

WA1CCAFP0GA115131; WA1CCAFP0GA134827; WA1CCAFP0GA159923 | WA1CCAFP0GA116148 | WA1CCAFP0GA116201 | WA1CCAFP0GA137937

WA1CCAFP0GA194896 | WA1CCAFP0GA197247 | WA1CCAFP0GA180447; WA1CCAFP0GA184594 | WA1CCAFP0GA113587

WA1CCAFP0GA101388 | WA1CCAFP0GA148324 | WA1CCAFP0GA181369; WA1CCAFP0GA101083 | WA1CCAFP0GA115615; WA1CCAFP0GA171280; WA1CCAFP0GA184787; WA1CCAFP0GA102735 | WA1CCAFP0GA165835; WA1CCAFP0GA125433 | WA1CCAFP0GA180660 | WA1CCAFP0GA157976; WA1CCAFP0GA126663 | WA1CCAFP0GA104520; WA1CCAFP0GA199645; WA1CCAFP0GA144953 | WA1CCAFP0GA141566 | WA1CCAFP0GA152356; WA1CCAFP0GA108860; WA1CCAFP0GA100550 | WA1CCAFP0GA119745 | WA1CCAFP0GA166922 | WA1CCAFP0GA152812; WA1CCAFP0GA154687; WA1CCAFP0GA137680; WA1CCAFP0GA183381; WA1CCAFP0GA133970 | WA1CCAFP0GA172722 | WA1CCAFP0GA153409 | WA1CCAFP0GA110012 | WA1CCAFP0GA114884; WA1CCAFP0GA157928; WA1CCAFP0GA172610 | WA1CCAFP0GA163194 | WA1CCAFP0GA120488 | WA1CCAFP0GA128543 | WA1CCAFP0GA127022; WA1CCAFP0GA145066 | WA1CCAFP0GA173997 | WA1CCAFP0GA124332 | WA1CCAFP0GA127506 | WA1CCAFP0GA124086 | WA1CCAFP0GA114898 | WA1CCAFP0GA160585; WA1CCAFP0GA190587; WA1CCAFP0GA166077 | WA1CCAFP0GA127490; WA1CCAFP0GA153524; WA1CCAFP0GA127392 | WA1CCAFP0GA191559 | WA1CCAFP0GA137632; WA1CCAFP0GA174406 | WA1CCAFP0GA125724; WA1CCAFP0GA160330 | WA1CCAFP0GA132446 | WA1CCAFP0GA155435 | WA1CCAFP0GA195563 | WA1CCAFP0GA138716 | WA1CCAFP0GA189956 | WA1CCAFP0GA131538; WA1CCAFP0GA118613 | WA1CCAFP0GA165270 | WA1CCAFP0GA193165; WA1CCAFP0GA174633; WA1CCAFP0GA148856

WA1CCAFP0GA156438; WA1CCAFP0GA161445 | WA1CCAFP0GA176320; WA1CCAFP0GA147724 | WA1CCAFP0GA194137 | WA1CCAFP0GA163860 | WA1CCAFP0GA140529 | WA1CCAFP0GA107580 | WA1CCAFP0GA197216 | WA1CCAFP0GA164376; WA1CCAFP0GA102251 | WA1CCAFP0GA170811 | WA1CCAFP0GA168170 | WA1CCAFP0GA162398 | WA1CCAFP0GA123486; WA1CCAFP0GA156455; WA1CCAFP0GA139235 | WA1CCAFP0GA175023; WA1CCAFP0GA145682 | WA1CCAFP0GA179363; WA1CCAFP0GA172798 | WA1CCAFP0GA142684

WA1CCAFP0GA165009

| WA1CCAFP0GA176981; WA1CCAFP0GA157332 | WA1CCAFP0GA168959 | WA1CCAFP0GA119793; WA1CCAFP0GA138179; WA1CCAFP0GA161655 | WA1CCAFP0GA102301 | WA1CCAFP0GA182411 | WA1CCAFP0GA116361 | WA1CCAFP0GA183932; WA1CCAFP0GA172008 | WA1CCAFP0GA140630 | WA1CCAFP0GA157525

WA1CCAFP0GA133936; WA1CCAFP0GA190251; WA1CCAFP0GA133161 | WA1CCAFP0GA183851 | WA1CCAFP0GA151014 | WA1CCAFP0GA177614 | WA1CCAFP0GA118708; WA1CCAFP0GA162255 | WA1CCAFP0GA190864; WA1CCAFP0GA149490; WA1CCAFP0GA154866; WA1CCAFP0GA186054; WA1CCAFP0GA172302 | WA1CCAFP0GA183087; WA1CCAFP0GA172512 | WA1CCAFP0GA180691 | WA1CCAFP0GA156018; WA1CCAFP0GA152776; WA1CCAFP0GA177872; WA1CCAFP0GA120801; WA1CCAFP0GA147187; WA1CCAFP0GA176818 | WA1CCAFP0GA143835; WA1CCAFP0GA186619 | WA1CCAFP0GA150901; WA1CCAFP0GA192355 | WA1CCAFP0GA137596; WA1CCAFP0GA148565 | WA1CCAFP0GA109720 | WA1CCAFP0GA175569; WA1CCAFP0GA166578 |

WA1CCAFP0GA101200

| WA1CCAFP0GA107790; WA1CCAFP0GA119387 | WA1CCAFP0GA122211 | WA1CCAFP0GA120328 | WA1CCAFP0GA194834 | WA1CCAFP0GA121835 | WA1CCAFP0GA117297 | WA1CCAFP0GA196471 | WA1CCAFP0GA191741; WA1CCAFP0GA109636 | WA1CCAFP0GA148212; WA1CCAFP0GA149537 | WA1CCAFP0GA107076; WA1CCAFP0GA114366; WA1CCAFP0GA176026 | WA1CCAFP0GA128008

WA1CCAFP0GA129644 | WA1CCAFP0GA190945 | WA1CCAFP0GA106560; WA1CCAFP0GA142796 | WA1CCAFP0GA158061 | WA1CCAFP0GA172624; WA1CCAFP0GA131460 | WA1CCAFP0GA109684 | WA1CCAFP0GA128963; WA1CCAFP0GA141521 | WA1CCAFP0GA126002 | WA1CCAFP0GA109247; WA1CCAFP0GA157220 | WA1CCAFP0GA176771 | WA1CCAFP0GA158769 | WA1CCAFP0GA118949 | WA1CCAFP0GA163633 | WA1CCAFP0GA161557 | WA1CCAFP0GA100788 | WA1CCAFP0GA162997; WA1CCAFP0GA116229 | WA1CCAFP0GA108972 | WA1CCAFP0GA199452 | WA1CCAFP0GA185826; WA1CCAFP0GA119163; WA1CCAFP0GA194431 | WA1CCAFP0GA113346; WA1CCAFP0GA171232; WA1CCAFP0GA155354; WA1CCAFP0GA170937

WA1CCAFP0GA106087; WA1CCAFP0GA107028 | WA1CCAFP0GA198267 | WA1CCAFP0GA144807 | WA1CCAFP0GA155063; WA1CCAFP0GA164054; WA1CCAFP0GA145973 | WA1CCAFP0GA173580 | WA1CCAFP0GA154785; WA1CCAFP0GA153359; WA1CCAFP0GA168962 | WA1CCAFP0GA136691 | WA1CCAFP0GA129594 | WA1CCAFP0GA164281; WA1CCAFP0GA180027 | WA1CCAFP0GA125108 | WA1CCAFP0GA153054

WA1CCAFP0GA158433; WA1CCAFP0GA164796; WA1CCAFP0GA169383; WA1CCAFP0GA191111 | WA1CCAFP0GA183929 | WA1CCAFP0GA182229 | WA1CCAFP0GA174485 | WA1CCAFP0GA121950; WA1CCAFP0GA101309; WA1CCAFP0GA152518 | WA1CCAFP0GA137162 | WA1CCAFP0GA149425 | WA1CCAFP0GA175037 | WA1CCAFP0GA178102 | WA1CCAFP0GA139607 | WA1CCAFP0GA143737

WA1CCAFP0GA130289 | WA1CCAFP0GA109023 | WA1CCAFP0GA157962 | WA1CCAFP0GA129952 | WA1CCAFP0GA108745 | WA1CCAFP0GA162627; WA1CCAFP0GA129241 | WA1CCAFP0GA175099 | WA1CCAFP0GA176303; WA1CCAFP0GA144449 | WA1CCAFP0GA167956 | WA1CCAFP0GA184739; WA1CCAFP0GA179167; WA1CCAFP0GA187821 | WA1CCAFP0GA157671 | WA1CCAFP0GA127554 | WA1CCAFP0GA157878; WA1CCAFP0GA147691; WA1CCAFP0GA180822 | WA1CCAFP0GA169125; WA1CCAFP0GA122841 | WA1CCAFP0GA130356 | WA1CCAFP0GA175944; WA1CCAFP0GA179802; WA1CCAFP0GA126811 | WA1CCAFP0GA138800 | WA1CCAFP0GA124783 | WA1CCAFP0GA146265; WA1CCAFP0GA101844; WA1CCAFP0GA188676; WA1CCAFP0GA115498 | WA1CCAFP0GA103884 | WA1CCAFP0GA104730; WA1CCAFP0GA107353 | WA1CCAFP0GA179475 | WA1CCAFP0GA167276; WA1CCAFP0GA122273; WA1CCAFP0GA183512; WA1CCAFP0GA162899; WA1CCAFP0GA198804 | WA1CCAFP0GA166788 | WA1CCAFP0GA169965 | WA1CCAFP0GA129160 | WA1CCAFP0GA176267 | WA1CCAFP0GA183767; WA1CCAFP0GA155175 | WA1CCAFP0GA148582;

WA1CCAFP0GA195577

| WA1CCAFP0GA137825 | WA1CCAFP0GA101021 | WA1CCAFP0GA179539 | WA1CCAFP0GA199497; WA1CCAFP0GA178343 |

WA1CCAFP0GA192548

| WA1CCAFP0GA158352 | WA1CCAFP0GA183364 | WA1CCAFP0GA122046; WA1CCAFP0GA172526 | WA1CCAFP0GA108096; WA1CCAFP0GA162305 | WA1CCAFP0GA101522 | WA1CCAFP0GA168489; WA1CCAFP0GA151000 | WA1CCAFP0GA170291 | WA1CCAFP0GA138814; WA1CCAFP0GA168282; WA1CCAFP0GA128428 | WA1CCAFP0GA117090 | WA1CCAFP0GA124217 | WA1CCAFP0GA155337 | WA1CCAFP0GA189925; WA1CCAFP0GA168878 | WA1CCAFP0GA118174; WA1CCAFP0GA112858 | WA1CCAFP0GA161977 | WA1CCAFP0GA189813; WA1CCAFP0GA144919; WA1CCAFP0GA148730 | WA1CCAFP0GA159243; WA1CCAFP0GA122838; WA1CCAFP0GA136013; WA1CCAFP0GA132107; WA1CCAFP0GA169609; WA1CCAFP0GA136089 | WA1CCAFP0GA194574 | WA1CCAFP0GA111368 | WA1CCAFP0GA148534; WA1CCAFP0GA119017 | WA1CCAFP0GA170646; WA1CCAFP0GA161753; WA1CCAFP0GA119213 | WA1CCAFP0GA156360; WA1CCAFP0GA181677 | WA1CCAFP0GA134715; WA1CCAFP0GA114240 | WA1CCAFP0GA143088; WA1CCAFP0GA165849 | WA1CCAFP0GA157492; WA1CCAFP0GA169738 | WA1CCAFP0GA105232 | WA1CCAFP0GA141647; WA1CCAFP0GA153376

WA1CCAFP0GA168475 | WA1CCAFP0GA191352; WA1CCAFP0GA172364; WA1CCAFP0GA172204; WA1CCAFP0GA180741

WA1CCAFP0GA141096; WA1CCAFP0GA177015; WA1CCAFP0GA191318; WA1CCAFP0GA113394 | WA1CCAFP0GA127313 | WA1CCAFP0GA104677; WA1CCAFP0GA116294; WA1CCAFP0GA152292; WA1CCAFP0GA115453; WA1CCAFP0GA189259

WA1CCAFP0GA156326; WA1CCAFP0GA197099 | WA1CCAFP0GA118188; WA1CCAFP0GA126369 | WA1CCAFP0GA168153 | WA1CCAFP0GA106767 | WA1CCAFP0GA102976 | WA1CCAFP0GA179623; WA1CCAFP0GA194770 | WA1CCAFP0GA103853; WA1CCAFP0GA165446; WA1CCAFP0GA161493; WA1CCAFP0GA111015 | WA1CCAFP0GA169691 | WA1CCAFP0GA195692; WA1CCAFP0GA117350 | WA1CCAFP0GA107966 | WA1CCAFP0GA136996; WA1CCAFP0GA157279; WA1CCAFP0GA175538 | WA1CCAFP0GA183302; WA1CCAFP0GA129949; WA1CCAFP0GA138862; WA1CCAFP0GA120345 | WA1CCAFP0GA119132 | WA1CCAFP0GA198009

WA1CCAFP0GA113881; WA1CCAFP0GA165365 | WA1CCAFP0GA186796 | WA1CCAFP0GA149800 | WA1CCAFP0GA186295 | WA1CCAFP0GA167861 | WA1CCAFP0GA106414

WA1CCAFP0GA119003 | WA1CCAFP0GA178732; WA1CCAFP0GA116795; WA1CCAFP0GA182845; WA1CCAFP0GA108020; WA1CCAFP0GA139493; WA1CCAFP0GA179945 | WA1CCAFP0GA172574 | WA1CCAFP0GA131121 | WA1CCAFP0GA107420 | WA1CCAFP0GA107370 | WA1CCAFP0GA198494

WA1CCAFP0GA124993 | WA1CCAFP0GA169495 | WA1CCAFP0GA142040 | WA1CCAFP0GA104646

WA1CCAFP0GA190816 | WA1CCAFP0GA120748 | WA1CCAFP0GA188919 | WA1CCAFP0GA138506 | WA1CCAFP0GA188810 | WA1CCAFP0GA159663 | WA1CCAFP0GA127232 | WA1CCAFP0GA190671 | WA1CCAFP0GA116196; WA1CCAFP0GA176222 | WA1CCAFP0GA107997 | WA1CCAFP0GA112178 | WA1CCAFP0GA183039 | WA1CCAFP0GA137985 | WA1CCAFP0GA170825 | WA1CCAFP0GA151076 | WA1CCAFP0GA148114 | WA1CCAFP0GA137386; WA1CCAFP0GA113895 |

WA1CCAFP0GA158190

; WA1CCAFP0GA172834

WA1CCAFP0GA182053; WA1CCAFP0GA193764; WA1CCAFP0GA164779; WA1CCAFP0GA135136 | WA1CCAFP0GA116425; WA1CCAFP0GA109443; WA1CCAFP0GA126680 | WA1CCAFP0GA162322 | WA1CCAFP0GA163857; WA1CCAFP0GA186720; WA1CCAFP0GA175779; WA1CCAFP0GA161526 | WA1CCAFP0GA144886; WA1CCAFP0GA156276 | WA1CCAFP0GA185955 | WA1CCAFP0GA191853 | WA1CCAFP0GA128302; WA1CCAFP0GA158786; WA1CCAFP0GA147786 | WA1CCAFP0GA120006 | WA1CCAFP0GA112505; WA1CCAFP0GA123584 | WA1CCAFP0GA110740 | WA1CCAFP0GA136562

WA1CCAFP0GA150543; WA1CCAFP0GA114514 | WA1CCAFP0GA120135 | WA1CCAFP0GA183638; WA1CCAFP0GA169254 | WA1CCAFP0GA187608; WA1CCAFP0GA165771; WA1CCAFP0GA117008; WA1CCAFP0GA166564 | WA1CCAFP0GA144872 | WA1CCAFP0GA127067 | WA1CCAFP0GA118465 | WA1CCAFP0GA168508 | WA1CCAFP0GA189486; WA1CCAFP0GA193215 | WA1CCAFP0GA162403 | WA1CCAFP0GA175782 | WA1CCAFP0GA193716 | WA1CCAFP0GA140322; WA1CCAFP0GA126971 | WA1CCAFP0GA105246; WA1CCAFP0GA183090

WA1CCAFP0GA145584; WA1CCAFP0GA122001 | WA1CCAFP0GA183543 | WA1CCAFP0GA194980 | WA1CCAFP0GA162918 | WA1CCAFP0GA185440 | WA1CCAFP0GA143205; WA1CCAFP0GA106249 | WA1CCAFP0GA127943; WA1CCAFP0GA189424; WA1CCAFP0GA115338 | WA1CCAFP0GA173868; WA1CCAFP0GA104971; WA1CCAFP0GA108115; WA1CCAFP0GA125951 | WA1CCAFP0GA166452 | WA1CCAFP0GA109152 | WA1CCAFP0GA128655; WA1CCAFP0GA133886

WA1CCAFP0GA153944 | WA1CCAFP0GA129059 | WA1CCAFP0GA101374 | WA1CCAFP0GA131068; WA1CCAFP0GA166760 | WA1CCAFP0GA168542 | WA1CCAFP0GA108079 | WA1CCAFP0GA171375 | WA1CCAFP0GA129224 | WA1CCAFP0GA173160 | WA1CCAFP0GA161607 | WA1CCAFP0GA139803; WA1CCAFP0GA152552 | WA1CCAFP0GA165222 | WA1CCAFP0GA120393;

WA1CCAFP0GA153295

| WA1CCAFP0GA163115 | WA1CCAFP0GA151482 | WA1CCAFP0GA130082 | WA1CCAFP0GA139462; WA1CCAFP0GA125805

WA1CCAFP0GA117963; WA1CCAFP0GA146072; WA1CCAFP0GA160280 | WA1CCAFP0GA103738 | WA1CCAFP0GA182506 | WA1CCAFP0GA148937; WA1CCAFP0GA116845 | WA1CCAFP0GA117512 | WA1CCAFP0GA142135 | WA1CCAFP0GA108647; WA1CCAFP0GA180464

WA1CCAFP0GA129109 | WA1CCAFP0GA144516; WA1CCAFP0GA153863 | WA1CCAFP0GA135248 | WA1CCAFP0GA169934 | WA1CCAFP0GA184952; WA1CCAFP0GA189245; WA1CCAFP0GA177290 | WA1CCAFP0GA120250 | WA1CCAFP0GA184742; WA1CCAFP0GA193084 | WA1CCAFP0GA119115 | WA1CCAFP0GA153572 | WA1CCAFP0GA171750 | WA1CCAFP0GA161364; WA1CCAFP0GA174034; WA1CCAFP0GA122080 | WA1CCAFP0GA108163 | WA1CCAFP0GA142197;

WA1CCAFP0GA157640

| WA1CCAFP0GA150171 | WA1CCAFP0GA125853; WA1CCAFP0GA147819 | WA1CCAFP0GA146850 | WA1CCAFP0GA145715 | WA1CCAFP0GA128235; WA1CCAFP0GA171439 | WA1CCAFP0GA132088 | WA1CCAFP0GA117705 | WA1CCAFP0GA163051 | WA1CCAFP0GA186099; WA1CCAFP0GA167536 | WA1CCAFP0GA191982 | WA1CCAFP0GA162045; WA1CCAFP0GA166287 | WA1CCAFP0GA179458 | WA1CCAFP0GA197605; WA1CCAFP0GA180710 | WA1CCAFP0GA124590 | WA1CCAFP0GA191061; WA1CCAFP0GA103402 | WA1CCAFP0GA130051 | WA1CCAFP0GA129921 | WA1CCAFP0GA187995 | WA1CCAFP0GA129756 | WA1CCAFP0GA185146; WA1CCAFP0GA181033 | WA1CCAFP0GA156858

WA1CCAFP0GA146900; WA1CCAFP0GA125447 | WA1CCAFP0GA104212; WA1CCAFP0GA135864; WA1CCAFP0GA168198 | WA1CCAFP0GA183526 | WA1CCAFP0GA112164; WA1CCAFP0GA198575 | WA1CCAFP0GA142927; WA1CCAFP0GA110091 | WA1CCAFP0GA156049; WA1CCAFP0GA103108 | WA1CCAFP0GA190301; WA1CCAFP0GA129028 | WA1CCAFP0GA175524 | WA1CCAFP0GA149134 | WA1CCAFP0GA158304

WA1CCAFP0GA142054 | WA1CCAFP0GA151045; WA1CCAFP0GA142846; WA1CCAFP0GA133371; WA1CCAFP0GA176415

WA1CCAFP0GA198222; WA1CCAFP0GA154799 | WA1CCAFP0GA164135 | WA1CCAFP0GA128770; WA1CCAFP0GA160960 | WA1CCAFP0GA187026 | WA1CCAFP0GA166385; WA1CCAFP0GA159338; WA1CCAFP0GA187723 | WA1CCAFP0GA179105; WA1CCAFP0GA171991; WA1CCAFP0GA134004

WA1CCAFP0GA195207; WA1CCAFP0GA170971 | WA1CCAFP0GA149697 | WA1CCAFP0GA101441 | WA1CCAFP0GA152888; WA1CCAFP0GA125903 | WA1CCAFP0GA148016 | WA1CCAFP0GA100046; WA1CCAFP0GA127991; WA1CCAFP0GA187169 | WA1CCAFP0GA161705; WA1CCAFP0GA118918 | WA1CCAFP0GA104713 | WA1CCAFP0GA172171; WA1CCAFP0GA100645 | WA1CCAFP0GA128588; WA1CCAFP0GA120751 | WA1CCAFP0GA160117; WA1CCAFP0GA118787; WA1CCAFP0GA134956 | WA1CCAFP0GA147125; WA1CCAFP0GA178374 | WA1CCAFP0GA169643 | WA1CCAFP0GA135363 | WA1CCAFP0GA144595 | WA1CCAFP0GA183283 | WA1CCAFP0GA121754

WA1CCAFP0GA199211 | WA1CCAFP0GA175555 | WA1CCAFP0GA169660 | WA1CCAFP0GA167388 | WA1CCAFP0GA111483 | WA1CCAFP0GA194199 | WA1CCAFP0GA132771 | WA1CCAFP0GA154916 | WA1CCAFP0GA185244 | WA1CCAFP0GA123519; WA1CCAFP0GA138859 | WA1CCAFP0GA154673 | WA1CCAFP0GA136867 | WA1CCAFP0GA192503

WA1CCAFP0GA137761; WA1CCAFP0GA150087 |

WA1CCAFP0GA136321

| WA1CCAFP0GA190847; WA1CCAFP0GA177161 | WA1CCAFP0GA199483 | WA1CCAFP0GA135671 | WA1CCAFP0GA197748; WA1CCAFP0GA116540 | WA1CCAFP0GA189178 | WA1CCAFP0GA127814 | WA1CCAFP0GA126436 | WA1CCAFP0GA139140; WA1CCAFP0GA196454 | WA1CCAFP0GA144046; WA1CCAFP0GA127294; WA1CCAFP0GA182750; WA1CCAFP0GA168184; WA1CCAFP0GA184725 | WA1CCAFP0GA156732 | WA1CCAFP0GA173191; WA1CCAFP0GA100502; WA1CCAFP0GA144175; WA1CCAFP0GA113251 | WA1CCAFP0GA161297 | WA1CCAFP0GA179721 | WA1CCAFP0GA115954 | WA1CCAFP0GA183154 | WA1CCAFP0GA103707 | WA1CCAFP0GA119700; WA1CCAFP0GA134102 | WA1CCAFP0GA193070 | WA1CCAFP0GA164393 | WA1CCAFP0GA105392; WA1CCAFP0GA153118; WA1CCAFP0GA170310 | WA1CCAFP0GA129420; WA1CCAFP0GA146895 | WA1CCAFP0GA194347 | WA1CCAFP0GA156763; WA1CCAFP0GA119924 | WA1CCAFP0GA108339; WA1CCAFP0GA163938 | WA1CCAFP0GA116120 | WA1CCAFP0GA180853; WA1CCAFP0GA140093; WA1CCAFP0GA156388 | WA1CCAFP0GA100662 | WA1CCAFP0GA107207 | WA1CCAFP0GA105697 | WA1CCAFP0GA156536 | WA1CCAFP0GA180657; WA1CCAFP0GA119583 | WA1CCAFP0GA119955; WA1CCAFP0GA181422 | WA1CCAFP0GA126341; WA1CCAFP0GA185373 | WA1CCAFP0GA137047; WA1CCAFP0GA160487; WA1CCAFP0GA152602 | WA1CCAFP0GA114075 | WA1CCAFP0GA120684 | WA1CCAFP0GA130597 | WA1CCAFP0GA174504 | WA1CCAFP0GA196003 | WA1CCAFP0GA136612 | WA1CCAFP0GA111791 | WA1CCAFP0GA141535; WA1CCAFP0GA122287; WA1CCAFP0GA148405 | WA1CCAFP0GA125612; WA1CCAFP0GA148517; WA1CCAFP0GA151241 | WA1CCAFP0GA161350 | WA1CCAFP0GA192470 | WA1CCAFP0GA124301 | WA1CCAFP0GA119518; WA1CCAFP0GA183378 | WA1CCAFP0GA116165; WA1CCAFP0GA158500; WA1CCAFP0GA181601; WA1CCAFP0GA105845 | WA1CCAFP0GA174387 | WA1CCAFP0GA184448 | WA1CCAFP0GA117378; WA1CCAFP0GA157685; WA1CCAFP0GA121415 | WA1CCAFP0GA198169 | WA1CCAFP0GA193974 | WA1CCAFP0GA114741

WA1CCAFP0GA107272; WA1CCAFP0GA100807 | WA1CCAFP0GA140742; WA1CCAFP0GA112892 | WA1CCAFP0GA152535 | WA1CCAFP0GA193781 | WA1CCAFP0GA171666 | WA1CCAFP0GA126730; WA1CCAFP0GA181226 | WA1CCAFP0GA191951; WA1CCAFP0GA127070 | WA1CCAFP0GA166791 | WA1CCAFP0GA132933; WA1CCAFP0GA139414 | WA1CCAFP0GA189052 | WA1CCAFP0GA152759 | WA1CCAFP0GA160411; WA1CCAFP0GA133130; WA1CCAFP0GA194610 | WA1CCAFP0GA137405; WA1CCAFP0GA102217; WA1CCAFP0GA160733; WA1CCAFP0GA160165; WA1CCAFP0GA123889 | WA1CCAFP0GA135606; WA1CCAFP0GA107014; WA1CCAFP0GA199225 | WA1CCAFP0GA132267 | WA1CCAFP0GA116134; WA1CCAFP0GA189262 | WA1CCAFP0GA151336 | WA1CCAFP0GA186734 | WA1CCAFP0GA134777; WA1CCAFP0GA159937; WA1CCAFP0GA182022 | WA1CCAFP0GA159629 | WA1CCAFP0GA184272

WA1CCAFP0GA111709; WA1CCAFP0GA188127;

WA1CCAFP0GA121267

| WA1CCAFP0GA154222; WA1CCAFP0GA121933; WA1CCAFP0GA148162 | WA1CCAFP0GA120555 | WA1CCAFP0GA165513 | WA1CCAFP0GA138487 |

WA1CCAFP0GA196695

; WA1CCAFP0GA115128; WA1CCAFP0GA126954 | WA1CCAFP0GA199855 | WA1CCAFP0GA105974

WA1CCAFP0GA190282 | WA1CCAFP0GA130227 | WA1CCAFP0GA140885 | WA1CCAFP0GA189522; WA1CCAFP0GA170243; WA1CCAFP0GA173725 | WA1CCAFP0GA175300; WA1CCAFP0GA120359 | WA1CCAFP0GA154639 | WA1CCAFP0GA148419 | WA1CCAFP0GA115226; WA1CCAFP0GA134567 | WA1CCAFP0GA164815; WA1CCAFP0GA168234 | WA1CCAFP0GA130213 | WA1CCAFP0GA161834 | WA1CCAFP0GA154902 | WA1CCAFP0GA159288

WA1CCAFP0GA164068; WA1CCAFP0GA152258 | WA1CCAFP0GA198379; WA1CCAFP0GA181615 | WA1CCAFP0GA111757 | WA1CCAFP0GA126520; WA1CCAFP0GA102265; WA1CCAFP0GA136478 | WA1CCAFP0GA114786; WA1CCAFP0GA190458 | WA1CCAFP0GA106879; WA1CCAFP0GA168069; WA1CCAFP0GA107448 | WA1CCAFP0GA171960 | WA1CCAFP0GA118255 | WA1CCAFP0GA190721; WA1CCAFP0GA154978 | WA1CCAFP0GA190024; WA1CCAFP0GA131474 | WA1CCAFP0GA105991 | WA1CCAFP0GA134679 | WA1CCAFP0GA105800 | WA1CCAFP0GA143656 | WA1CCAFP0GA190900; WA1CCAFP0GA191643 | WA1CCAFP0GA184837 | WA1CCAFP0GA114416; WA1CCAFP0GA100077; WA1CCAFP0GA133807; WA1CCAFP0GA130163 | WA1CCAFP0GA112438 | WA1CCAFP0GA114755; WA1CCAFP0GA195367 | WA1CCAFP0GA106039; WA1CCAFP0GA161221 | WA1CCAFP0GA110513; WA1CCAFP0GA167231 | WA1CCAFP0GA193960 | WA1CCAFP0GA126906; WA1CCAFP0GA195157 | WA1CCAFP0GA107000 | WA1CCAFP0GA147531 | WA1CCAFP0GA188791; WA1CCAFP0GA120099 | WA1CCAFP0GA181257 | WA1CCAFP0GA100063 | WA1CCAFP0GA158528 | WA1CCAFP0GA143298

WA1CCAFP0GA134147 | WA1CCAFP0GA152924; WA1CCAFP0GA151479 | WA1CCAFP0GA109703 | WA1CCAFP0GA103447; WA1CCAFP0GA129725 | WA1CCAFP0GA154835 | WA1CCAFP0GA147982 | WA1CCAFP0GA193540; WA1CCAFP0GA161008 | WA1CCAFP0GA176155; WA1CCAFP0GA164474; WA1CCAFP0GA133354; WA1CCAFP0GA197751; WA1CCAFP0GA110947 | WA1CCAFP0GA155368 | WA1CCAFP0GA176799 | WA1CCAFP0GA134195 | WA1CCAFP0GA143334

WA1CCAFP0GA101276 | WA1CCAFP0GA146928 | WA1CCAFP0GA158223 | WA1CCAFP0GA190279; WA1CCAFP0GA113718; WA1CCAFP0GA147951

WA1CCAFP0GA199970; WA1CCAFP0GA127375 | WA1CCAFP0GA159078; WA1CCAFP0GA110155 | WA1CCAFP0GA177550 | WA1CCAFP0GA184918; WA1CCAFP0GA125819 | WA1CCAFP0GA188421 | WA1CCAFP0GA166600 | WA1CCAFP0GA143172 | WA1CCAFP0GA178309; WA1CCAFP0GA115517 | WA1CCAFP0GA105358 | WA1CCAFP0GA133676; WA1CCAFP0GA123214; WA1CCAFP0GA101150 | WA1CCAFP0GA146475 | WA1CCAFP0GA130485; WA1CCAFP0GA165575 | WA1CCAFP0GA106011

WA1CCAFP0GA167973 | WA1CCAFP0GA150946; WA1CCAFP0GA112827 | WA1CCAFP0GA190802 | WA1CCAFP0GA196521 | WA1CCAFP0GA197930

WA1CCAFP0GA135315 | WA1CCAFP0GA192047 | WA1CCAFP0GA141292 | WA1CCAFP0GA104095 | WA1CCAFP0GA154012 | WA1CCAFP0GA141681 | WA1CCAFP0GA163731 | WA1CCAFP0GA180223; WA1CCAFP0GA169075; WA1CCAFP0GA199130 | WA1CCAFP0GA130146 | WA1CCAFP0GA158075 | WA1CCAFP0GA106610

WA1CCAFP0GA180948; WA1CCAFP0GA186149; WA1CCAFP0GA147948; WA1CCAFP0GA155273; WA1CCAFP0GA175703; WA1CCAFP0GA187897; WA1CCAFP0GA149828 | WA1CCAFP0GA155161; WA1CCAFP0GA100581; WA1CCAFP0GA196843 | WA1CCAFP0GA113699 | WA1CCAFP0GA109359 | WA1CCAFP0GA142281; WA1CCAFP0GA194235 | WA1CCAFP0GA125335; WA1CCAFP0GA180075 | WA1CCAFP0GA127747 | WA1CCAFP0GA129045

WA1CCAFP0GA116862

WA1CCAFP0GA194087; WA1CCAFP0GA144547 | WA1CCAFP0GA103111; WA1CCAFP0GA124282 | WA1CCAFP0GA124105 | WA1CCAFP0GA167939 | WA1CCAFP0GA156844

WA1CCAFP0GA166953; WA1CCAFP0GA173336 | WA1CCAFP0GA174311 | WA1CCAFP0GA131829 | WA1CCAFP0GA181386 | WA1CCAFP0GA111161 | WA1CCAFP0GA120457; WA1CCAFP0GA191187 | WA1CCAFP0GA109488 | WA1CCAFP0GA157167 | WA1CCAFP0GA169433 | WA1CCAFP0GA109622 | WA1CCAFP0GA184322 | WA1CCAFP0GA170355 | WA1CCAFP0GA114979 | WA1CCAFP0GA193442; WA1CCAFP0GA128283

WA1CCAFP0GA147738; WA1CCAFP0GA131037 | WA1CCAFP0GA110737; WA1CCAFP0GA106607; WA1CCAFP0GA198043 | WA1CCAFP0GA144628; WA1CCAFP0GA117557; WA1CCAFP0GA107739 | WA1CCAFP0GA102346 | WA1CCAFP0GA168296 | WA1CCAFP0GA187012 | WA1CCAFP0GA197829 | WA1CCAFP0GA147450; WA1CCAFP0GA136075 | WA1CCAFP0GA165379 | WA1CCAFP0GA103125

WA1CCAFP0GA177208 | WA1CCAFP0GA130387; WA1CCAFP0GA192243 | WA1CCAFP0GA107708 | WA1CCAFP0GA146234; WA1CCAFP0GA142913 | WA1CCAFP0GA195479 | WA1CCAFP0GA110446 | WA1CCAFP0GA186555; WA1CCAFP0GA160621; WA1CCAFP0GA108499 | WA1CCAFP0GA138764 | WA1CCAFP0GA176558 | WA1CCAFP0GA104310 | WA1CCAFP0GA129191 | WA1CCAFP0GA132902 | WA1CCAFP0GA174180; WA1CCAFP0GA170209 | WA1CCAFP0GA158125 | WA1CCAFP0GA134682 | WA1CCAFP0GA122015 | WA1CCAFP0GA101987 | WA1CCAFP0GA139297 | WA1CCAFP0GA173756

WA1CCAFP0GA199144; WA1CCAFP0GA182814 | WA1CCAFP0GA150509 | WA1CCAFP0GA136769 | WA1CCAFP0GA177595 | WA1CCAFP0GA108826 | WA1CCAFP0GA144287; WA1CCAFP0GA190122; WA1CCAFP0GA188824 | WA1CCAFP0GA154009 | WA1CCAFP0GA137016 | WA1CCAFP0GA180061; WA1CCAFP0GA173806; WA1CCAFP0GA132429 | WA1CCAFP0GA113931 | WA1CCAFP0GA161851 | WA1CCAFP0GA146105; WA1CCAFP0GA148825; WA1CCAFP0GA183266; WA1CCAFP0GA148291 | WA1CCAFP0GA123780 | WA1CCAFP0GA109913 | WA1CCAFP0GA153698 | WA1CCAFP0GA105148; WA1CCAFP0GA138649; WA1CCAFP0GA184112 | WA1CCAFP0GA133239; WA1CCAFP0GA170548; WA1CCAFP0GA138909 | WA1CCAFP0GA131782 | WA1CCAFP0GA115999; WA1CCAFP0GA127358 | WA1CCAFP0GA104100; WA1CCAFP0GA191755 | WA1CCAFP0GA117042 | WA1CCAFP0GA103397; WA1CCAFP0GA107112 | WA1CCAFP0GA179086;

WA1CCAFP0GA198656

; WA1CCAFP0GA188418

WA1CCAFP0GA103724; WA1CCAFP0GA132480 | WA1CCAFP0GA182246 | WA1CCAFP0GA134455; WA1CCAFP0GA119521 | WA1CCAFP0GA180481; WA1CCAFP0GA140773 | WA1CCAFP0GA199094 | WA1CCAFP0GA119602 | WA1CCAFP0GA113007 | WA1CCAFP0GA111712 | WA1CCAFP0GA125187; WA1CCAFP0GA188757 | WA1CCAFP0GA174499; WA1CCAFP0GA196809

WA1CCAFP0GA186877

| WA1CCAFP0GA102881 | WA1CCAFP0GA151353 | WA1CCAFP0GA103299 | WA1CCAFP0GA102184 | WA1CCAFP0GA109104 | WA1CCAFP0GA121110; WA1CCAFP0GA119812 | WA1CCAFP0GA141714; WA1CCAFP0GA197572; WA1CCAFP0GA186314; WA1CCAFP0GA153099 | WA1CCAFP0GA109572; WA1CCAFP0GA122371 |

WA1CCAFP0GA105165

| WA1CCAFP0GA187432; WA1CCAFP0GA165429 | WA1CCAFP0GA197538 | WA1CCAFP0GA128249

WA1CCAFP0GA152373; WA1CCAFP0GA139249; WA1CCAFP0GA180299; WA1CCAFP0GA187009 | WA1CCAFP0GA171652 | WA1CCAFP0GA172509 | WA1CCAFP0GA126985

WA1CCAFP0GA115193 | WA1CCAFP0GA130759; WA1CCAFP0GA108177; WA1CCAFP0GA151465; WA1CCAFP0GA178973; WA1CCAFP0GA195708; WA1CCAFP0GA109393 | WA1CCAFP0GA191142 | WA1CCAFP0GA199614; WA1CCAFP0GA103223 |

WA1CCAFP0GA138585

; WA1CCAFP0GA196440 | WA1CCAFP0GA167875; WA1CCAFP0GA132253 | WA1CCAFP0GA147965 | WA1CCAFP0GA183316 | WA1CCAFP0GA128025 | WA1CCAFP0GA161106

WA1CCAFP0GA189388; WA1CCAFP0GA191562 | WA1CCAFP0GA153877 | WA1CCAFP0GA156892 | WA1CCAFP0GA140403; WA1CCAFP0GA114562 | WA1CCAFP0GA157847 | WA1CCAFP0GA139655; WA1CCAFP0GA171151 | WA1CCAFP0GA109281 | WA1CCAFP0GA128896 | WA1CCAFP0GA147562; WA1CCAFP0GA174535 | WA1CCAFP0GA172042; WA1CCAFP0GA146735 | WA1CCAFP0GA199046; WA1CCAFP0GA184921 | WA1CCAFP0GA165740; WA1CCAFP0GA191495; WA1CCAFP0GA197734 | WA1CCAFP0GA188256 | WA1CCAFP0GA160358; WA1CCAFP0GA126047 | WA1CCAFP0GA100340 | WA1CCAFP0GA168797; WA1CCAFP0GA124525 | WA1CCAFP0GA187852 | WA1CCAFP0GA192226 | WA1CCAFP0GA107885 | WA1CCAFP0GA173837

WA1CCAFP0GA147710 | WA1CCAFP0GA124010 | WA1CCAFP0GA117574; WA1CCAFP0GA141471 | WA1CCAFP0GA138148 | WA1CCAFP0GA136755 | WA1CCAFP0GA163423 | WA1CCAFP0GA156374 | WA1CCAFP0GA128414; WA1CCAFP0GA134231 | WA1CCAFP0GA119650 | WA1CCAFP0GA146671; WA1CCAFP0GA169304 | WA1CCAFP0GA131314 |

WA1CCAFP0GA123391

; WA1CCAFP0GA176835 | WA1CCAFP0GA152261 | WA1CCAFP0GA144273

WA1CCAFP0GA101343 | WA1CCAFP0GA127098 | WA1CCAFP0GA134987 | WA1CCAFP0GA175362; WA1CCAFP0GA188211; WA1CCAFP0GA100838 | WA1CCAFP0GA193019 | WA1CCAFP0GA197667

WA1CCAFP0GA153278 | WA1CCAFP0GA175541; WA1CCAFP0GA160344 | WA1CCAFP0GA143026 | WA1CCAFP0GA182960; WA1CCAFP0GA141955 | WA1CCAFP0GA103528 | WA1CCAFP0GA197278; WA1CCAFP0GA135301; WA1CCAFP0GA126677 | WA1CCAFP0GA145651 | WA1CCAFP0GA199015 | WA1CCAFP0GA137890 | WA1CCAFP0GA128641 | WA1CCAFP0GA188726; WA1CCAFP0GA122175 | WA1CCAFP0GA182683; WA1CCAFP0GA184885 | WA1CCAFP0GA154964; WA1CCAFP0GA105330; WA1CCAFP0GA135105 | WA1CCAFP0GA197877 | WA1CCAFP0GA138845 | WA1CCAFP0GA163499; WA1CCAFP0GA150882; WA1CCAFP0GA147688 | WA1CCAFP0GA169576; WA1CCAFP0GA134990; WA1CCAFP0GA131698 |

WA1CCAFP0GA154852

| WA1CCAFP0GA155404; WA1CCAFP0GA138313 | WA1CCAFP0GA169724; WA1CCAFP0GA122421 | WA1CCAFP0GA173594 | WA1CCAFP0GA173031 | WA1CCAFP0GA120717 |

WA1CCAFP0GA103027

| WA1CCAFP0GA112679; WA1CCAFP0GA103660

WA1CCAFP0GA163907 | WA1CCAFP0GA168668 | WA1CCAFP0GA115422; WA1CCAFP0GA106753 | WA1CCAFP0GA113573; WA1CCAFP0GA154396; WA1CCAFP0GA184899 | WA1CCAFP0GA122127 | WA1CCAFP0GA182702 | WA1CCAFP0GA133967 | WA1CCAFP0GA184420 | WA1CCAFP0GA139901; WA1CCAFP0GA100189 | WA1CCAFP0GA181467 | WA1CCAFP0GA116358

WA1CCAFP0GA194297 | WA1CCAFP0GA105859 | WA1CCAFP0GA190380 | WA1CCAFP0GA146492 | WA1CCAFP0GA195658 | WA1CCAFP0GA130440; WA1CCAFP0GA124279 | WA1CCAFP0GA196390 | WA1CCAFP0GA116831 | WA1CCAFP0GA122824; WA1CCAFP0GA100497 | WA1CCAFP0GA114593

WA1CCAFP0GA163681

WA1CCAFP0GA106655 | WA1CCAFP0GA136206 | WA1CCAFP0GA118272; WA1CCAFP0GA139459; WA1CCAFP0GA195868 | WA1CCAFP0GA121091; WA1CCAFP0GA138926; WA1CCAFP0GA136805 | WA1CCAFP0GA146024

WA1CCAFP0GA119485 | WA1CCAFP0GA156505 | WA1CCAFP0GA113928 | WA1CCAFP0GA190539 | WA1CCAFP0GA130745 | WA1CCAFP0GA188144; WA1CCAFP0GA164877

WA1CCAFP0GA186216; WA1CCAFP0GA191576 | WA1CCAFP0GA113962; WA1CCAFP0GA118529 |

WA1CCAFP0GA129613

| WA1CCAFP0GA185602 | WA1CCAFP0GA107742 |

WA1CCAFP0GA115484

; WA1CCAFP0GA132642 | WA1CCAFP0GA147433; WA1CCAFP0GA111631 | WA1CCAFP0GA110057 | WA1CCAFP0GA188886 | WA1CCAFP0GA100905 | WA1CCAFP0GA192517 | WA1CCAFP0GA130955; WA1CCAFP0GA142152; WA1CCAFP0GA171103 | WA1CCAFP0GA122550; WA1CCAFP0GA181453; WA1CCAFP0GA181355 | WA1CCAFP0GA192484 | WA1CCAFP0GA179279 | WA1CCAFP0GA134066; WA1CCAFP0GA113797 | WA1CCAFP0GA133290 | WA1CCAFP0GA135153 |

WA1CCAFP0GA188774

; WA1CCAFP0GA157993 | WA1CCAFP0GA186197 | WA1CCAFP0GA114027 | WA1CCAFP0GA138232

WA1CCAFP0GA185227 |

WA1CCAFP0GA143138

; WA1CCAFP0GA163227

WA1CCAFP0GA186894 | WA1CCAFP0GA193425; WA1CCAFP0GA144127 | WA1CCAFP0GA158805; WA1CCAFP0GA196499; WA1CCAFP0GA114545 | WA1CCAFP0GA121009 | WA1CCAFP0GA123505 | WA1CCAFP0GA152230 | WA1CCAFP0GA153779 | WA1CCAFP0GA141499 | WA1CCAFP0GA181095; WA1CCAFP0GA162417 | WA1CCAFP0GA179203 | WA1CCAFP0GA190623 | WA1CCAFP0GA169464; WA1CCAFP0GA107322; WA1CCAFP0GA147402; WA1CCAFP0GA191612 | WA1CCAFP0GA186037 | WA1CCAFP0GA114478 | WA1CCAFP0GA164829; WA1CCAFP0GA173451; WA1CCAFP0GA194509 | WA1CCAFP0GA113668 | WA1CCAFP0GA154706 | WA1CCAFP0GA112245; WA1CCAFP0GA176754; WA1CCAFP0GA165110;

WA1CCAFP0GA178794

; WA1CCAFP0GA168248 | WA1CCAFP0GA162773 | WA1CCAFP0GA109474 | WA1CCAFP0GA119714 | WA1CCAFP0GA146637; WA1CCAFP0GA178729

WA1CCAFP0GA118353 | WA1CCAFP0GA109314 | WA1CCAFP0GA103464 | WA1CCAFP0GA165141 | WA1CCAFP0GA107255 | WA1CCAFP0GA183140 | WA1CCAFP0GA181887; WA1CCAFP0GA161252 | WA1CCAFP0GA112035 | WA1CCAFP0GA108521 |

WA1CCAFP0GA125528

| WA1CCAFP0GA169867 | WA1CCAFP0GA105375 | WA1CCAFP0GA106803 | WA1CCAFP0GA195739 | WA1CCAFP0GA193327;

WA1CCAFP0GA107627

| WA1CCAFP0GA170033

WA1CCAFP0GA110849 | WA1CCAFP0GA166659 | WA1CCAFP0GA179217; WA1CCAFP0GA123360 | WA1CCAFP0GA129286; WA1CCAFP0GA124444 | WA1CCAFP0GA189021; WA1CCAFP0GA157959

WA1CCAFP0GA131412 | WA1CCAFP0GA136092; WA1CCAFP0GA174728 | WA1CCAFP0GA150221; WA1CCAFP0GA125318 | WA1CCAFP0GA154057 | WA1CCAFP0GA169996 | WA1CCAFP0GA194333 | WA1CCAFP0GA172350 | WA1CCAFP0GA123911 | WA1CCAFP0GA139834 | WA1CCAFP0GA190248 | WA1CCAFP0GA196938 | WA1CCAFP0GA135685 | WA1CCAFP0GA171912 | WA1CCAFP0GA129837 | WA1CCAFP0GA185793; WA1CCAFP0GA143379 | WA1CCAFP0GA162191; WA1CCAFP0GA168167; WA1CCAFP0GA137159; WA1CCAFP0GA144144; WA1CCAFP0GA101780 | WA1CCAFP0GA194901 | WA1CCAFP0GA111922 | WA1CCAFP0GA121575 | WA1CCAFP0GA115632 | WA1CCAFP0GA102198 | WA1CCAFP0GA147383; WA1CCAFP0GA198673

WA1CCAFP0GA120507; WA1CCAFP0GA156570 | WA1CCAFP0GA180240; WA1CCAFP0GA117493 | WA1CCAFP0GA176253 | WA1CCAFP0GA136724 | WA1CCAFP0GA151997

WA1CCAFP0GA141275

| WA1CCAFP0GA108261; WA1CCAFP0GA104999; WA1CCAFP0GA190640 | WA1CCAFP0GA120216 | WA1CCAFP0GA143124 | WA1CCAFP0GA189844 | WA1CCAFP0GA199743; WA1CCAFP0GA150235; WA1CCAFP0GA176141; WA1CCAFP0GA107661 | WA1CCAFP0GA183185 | WA1CCAFP0GA118806

WA1CCAFP0GA134505; WA1CCAFP0GA112634 | WA1CCAFP0GA110477 | WA1CCAFP0GA170789 | WA1CCAFP0GA135069 | WA1CCAFP0GA154091 | WA1CCAFP0GA167729 | WA1CCAFP0GA110981 | WA1CCAFP0GA142099; WA1CCAFP0GA177919 | WA1CCAFP0GA145231

WA1CCAFP0GA118711 | WA1CCAFP0GA162496 | WA1CCAFP0GA191139 | WA1CCAFP0GA147089; WA1CCAFP0GA105926 | WA1CCAFP0GA142815 | WA1CCAFP0GA137534

WA1CCAFP0GA184014 | WA1CCAFP0GA105067; WA1CCAFP0GA181999 | WA1CCAFP0GA108681 | WA1CCAFP0GA178861 | WA1CCAFP0GA148601; WA1CCAFP0GA113959

WA1CCAFP0GA105585 | WA1CCAFP0GA181825; WA1CCAFP0GA150199

WA1CCAFP0GA171943; WA1CCAFP0GA156262; WA1CCAFP0GA104047; WA1CCAFP0GA178231 | WA1CCAFP0GA152227; WA1CCAFP0GA160134 |

WA1CCAFP0GA191285WA1CCAFP0GA174745 | WA1CCAFP0GA125268 | WA1CCAFP0GA132978; WA1CCAFP0GA175250; WA1CCAFP0GA196731 | WA1CCAFP0GA100323 | WA1CCAFP0GA158478 | WA1CCAFP0GA111676 | WA1CCAFP0GA182733 | WA1CCAFP0GA197295 | WA1CCAFP0GA127652 | WA1CCAFP0GA122516; WA1CCAFP0GA122435 | WA1CCAFP0GA169707; WA1CCAFP0GA148436 | WA1CCAFP0GA149926 | WA1CCAFP0GA181212

WA1CCAFP0GA123200; WA1CCAFP0GA179492 | WA1CCAFP0GA128011 | WA1CCAFP0GA128316; WA1CCAFP0GA179136 | WA1CCAFP0GA133483 | WA1CCAFP0GA119311 | WA1CCAFP0GA153538 | WA1CCAFP0GA139090 | WA1CCAFP0GA141051 | WA1CCAFP0GA121351; WA1CCAFP0GA138828; WA1CCAFP0GA160635 | WA1CCAFP0GA129367 | WA1CCAFP0GA134892 | WA1CCAFP0GA137999 | WA1CCAFP0GA195336

WA1CCAFP0GA175619 | WA1CCAFP0GA197698; WA1CCAFP0GA177791 | WA1CCAFP0GA156956 | WA1CCAFP0GA115582 | WA1CCAFP0GA121141 | WA1CCAFP0GA105344 | WA1CCAFP0GA113492; WA1CCAFP0GA181551 | WA1CCAFP0GA102234 | WA1CCAFP0GA135184 | WA1CCAFP0GA172414 | WA1CCAFP0GA168685; WA1CCAFP0GA185471 | WA1CCAFP0GA143933 | WA1CCAFP0GA164846; WA1CCAFP0GA132043; WA1CCAFP0GA100287

WA1CCAFP0GA135976; WA1CCAFP0GA117946 | WA1CCAFP0GA128476 | WA1CCAFP0GA154950; WA1CCAFP0GA199662; WA1CCAFP0GA136044; WA1CCAFP0GA139266; WA1CCAFP0GA128493 | WA1CCAFP0GA195546 | WA1CCAFP0GA111130; WA1CCAFP0GA155824; WA1CCAFP0GA119647 | WA1CCAFP0GA165124 | WA1CCAFP0GA126288 | WA1CCAFP0GA129465;

WA1CCAFP0GA117526

| WA1CCAFP0GA161204; WA1CCAFP0GA132639 | WA1CCAFP0GA178312 | WA1CCAFP0GA132169 | WA1CCAFP0GA187933 | WA1CCAFP0GA179833; WA1CCAFP0GA169058; WA1CCAFP0GA188435; WA1CCAFP0GA190895; WA1CCAFP0GA150638

WA1CCAFP0GA141342; WA1CCAFP0GA126064 | WA1CCAFP0GA142071 | WA1CCAFP0GA122953; WA1CCAFP0GA102671 | WA1CCAFP0GA182084 | WA1CCAFP0GA154849 | WA1CCAFP0GA149103 | WA1CCAFP0GA135010; WA1CCAFP0GA132205 | WA1CCAFP0GA172980 | WA1CCAFP0GA137677 | WA1CCAFP0GA142345; WA1CCAFP0GA115209; WA1CCAFP0GA101794 | WA1CCAFP0GA168556 | WA1CCAFP0GA177757 | WA1CCAFP0GA147416 | WA1CCAFP0GA145357

WA1CCAFP0GA148159; WA1CCAFP0GA150848 | WA1CCAFP0GA168041 | WA1CCAFP0GA185518; WA1CCAFP0GA190878 | WA1CCAFP0GA186992 | WA1CCAFP0GA168363 | WA1CCAFP0GA143902 | WA1CCAFP0GA195076 | WA1CCAFP0GA162787 | WA1CCAFP0GA132270 | WA1CCAFP0GA119776; WA1CCAFP0GA114495;

WA1CCAFP0GA148422

| WA1CCAFP0GA100368 | WA1CCAFP0GA111953

WA1CCAFP0GA197846 | WA1CCAFP0GA100399 |

WA1CCAFP0GA170744

; WA1CCAFP0GA131409; WA1CCAFP0GA196468; WA1CCAFP0GA126209 | WA1CCAFP0GA115890 | WA1CCAFP0GA129143 | WA1CCAFP0GA148338; WA1CCAFP0GA183431 | WA1CCAFP0GA195160; WA1CCAFP0GA111872 | WA1CCAFP0GA107823 | WA1CCAFP0GA143009; WA1CCAFP0GA158139 | WA1CCAFP0GA102587 | WA1CCAFP0GA189763 | WA1CCAFP0GA171490 | WA1CCAFP0GA137968;

WA1CCAFP0GA101536

| WA1CCAFP0GA159498 | WA1CCAFP0GA187172 | WA1CCAFP0GA184319 | WA1CCAFP0GA130325; WA1CCAFP0GA104565 | WA1CCAFP0GA104355 | WA1CCAFP0GA144645 | WA1CCAFP0GA116487 | WA1CCAFP0GA160764 | WA1CCAFP0GA149974 | WA1CCAFP0GA182652; WA1CCAFP0GA114867 | WA1CCAFP0GA114481 | WA1CCAFP0GA180951 | WA1CCAFP0GA116683 | WA1CCAFP0GA138988

WA1CCAFP0GA137260; WA1CCAFP0GA183610; WA1CCAFP0GA120264; WA1CCAFP0GA199726 | WA1CCAFP0GA116893; WA1CCAFP0GA176382; WA1CCAFP0GA192758 | WA1CCAFP0GA175359 | WA1CCAFP0GA108146 | WA1CCAFP0GA158089 | WA1CCAFP0GA182330 | WA1CCAFP0GA104226 | WA1CCAFP0GA159484

WA1CCAFP0GA143706 | WA1CCAFP0GA147674 | WA1CCAFP0GA172476; WA1CCAFP0GA156682; WA1CCAFP0GA145648 | WA1CCAFP0GA125836; WA1CCAFP0GA145424; WA1CCAFP0GA156312 | WA1CCAFP0GA135251 | WA1CCAFP0GA171473 | WA1CCAFP0GA121317 | WA1CCAFP0GA164037 | WA1CCAFP0GA117896; WA1CCAFP0GA118885 | WA1CCAFP0GA192128 | WA1CCAFP0GA192131; WA1CCAFP0GA117123 | WA1CCAFP0GA154298; WA1CCAFP0GA135007; WA1CCAFP0GA117168 | WA1CCAFP0GA118739

WA1CCAFP0GA133872 | WA1CCAFP0GA179962; WA1CCAFP0GA103576 | WA1CCAFP0GA119468 | WA1CCAFP0GA144435 | WA1CCAFP0GA121740; WA1CCAFP0GA117591; WA1CCAFP0GA133659 | WA1CCAFP0GA149814 | WA1CCAFP0GA152731 | WA1CCAFP0GA150672 | WA1CCAFP0GA177001 | WA1CCAFP0GA187205; WA1CCAFP0GA102055 | WA1CCAFP0GA127988 | WA1CCAFP0GA137663; WA1CCAFP0GA127649

WA1CCAFP0GA133242 | WA1CCAFP0GA173742; WA1CCAFP0GA106896 | WA1CCAFP0GA143639 | WA1CCAFP0GA168492; WA1CCAFP0GA189892; WA1CCAFP0GA165530 | WA1CCAFP0GA160912 | WA1CCAFP0GA125559; WA1CCAFP0GA118725; WA1CCAFP0GA184661 | WA1CCAFP0GA108051 | WA1CCAFP0GA119597 | WA1CCAFP0GA149943 | WA1CCAFP0GA129899 | WA1CCAFP0GA145360; WA1CCAFP0GA127800; WA1CCAFP0GA121592 | WA1CCAFP0GA115520; WA1CCAFP0GA153815 | WA1CCAFP0GA150297 | WA1CCAFP0GA128817 | WA1CCAFP0GA140997

WA1CCAFP0GA100533; WA1CCAFP0GA150879 | WA1CCAFP0GA102458; WA1CCAFP0GA140207 | WA1CCAFP0GA133113 | WA1CCAFP0GA169237; WA1CCAFP0GA136626 | WA1CCAFP0GA127151 | WA1CCAFP0GA176978; WA1CCAFP0GA150851 | WA1CCAFP0GA187902 | WA1CCAFP0GA121074

WA1CCAFP0GA170162; WA1CCAFP0GA145620 | WA1CCAFP0GA153068 | WA1CCAFP0GA175930; WA1CCAFP0GA150445 | WA1CCAFP0GA141440 | WA1CCAFP0GA118434

WA1CCAFP0GA174230; WA1CCAFP0GA128462 | WA1CCAFP0GA179346 | WA1CCAFP0GA111600; WA1CCAFP0GA136710 |

WA1CCAFP0GA107904

; WA1CCAFP0GA117588 | WA1CCAFP0GA171005 | WA1CCAFP0GA171067 | WA1CCAFP0GA111502 | WA1CCAFP0GA170064 | WA1CCAFP0GA132513; WA1CCAFP0GA134178; WA1CCAFP0GA136299 | WA1CCAFP0GA131863; WA1CCAFP0GA171974 | WA1CCAFP0GA117784

WA1CCAFP0GA152633 | WA1CCAFP0GA196180

WA1CCAFP0GA173224; WA1CCAFP0GA102430 | WA1CCAFP0GA110835; WA1CCAFP0GA165804 | WA1CCAFP0GA155810; WA1CCAFP0GA129546 | WA1CCAFP0GA105733; WA1CCAFP0GA190170; WA1CCAFP0GA112374 | WA1CCAFP0GA193702; WA1CCAFP0GA107918 | WA1CCAFP0GA117347 | WA1CCAFP0GA185308 | WA1CCAFP0GA103142; WA1CCAFP0GA133385; WA1CCAFP0GA168766; WA1CCAFP0GA153393; WA1CCAFP0GA126808 | WA1CCAFP0GA121849 | WA1CCAFP0GA163213 | WA1CCAFP0GA124427 | WA1CCAFP0GA130910; WA1CCAFP0GA131426 | WA1CCAFP0GA185731 | WA1CCAFP0GA191867

WA1CCAFP0GA192971; WA1CCAFP0GA138277

WA1CCAFP0GA172851 | WA1CCAFP0GA165673

WA1CCAFP0GA174986 | WA1CCAFP0GA178438 | WA1CCAFP0GA140353 | WA1CCAFP0GA118935 | WA1CCAFP0GA171988 | WA1CCAFP0GA120118 | WA1CCAFP0GA175345

WA1CCAFP0GA130096 | WA1CCAFP0GA174583 | WA1CCAFP0GA115694 | WA1CCAFP0GA166337 | WA1CCAFP0GA101990 | WA1CCAFP0GA100578; WA1CCAFP0GA156486

WA1CCAFP0GA145181 | WA1CCAFP0GA148985 | WA1CCAFP0GA114447; WA1CCAFP0GA139980; WA1CCAFP0GA177063 | WA1CCAFP0GA124976; WA1CCAFP0GA131667; WA1CCAFP0GA167830; WA1CCAFP0GA152079 | WA1CCAFP0GA119423 | WA1CCAFP0GA123553

WA1CCAFP0GA175118 | WA1CCAFP0GA105134 | WA1CCAFP0GA130986 | WA1CCAFP0GA187091 | WA1CCAFP0GA123410 | WA1CCAFP0GA125058 | WA1CCAFP0GA142572 | WA1CCAFP0GA142975 | WA1CCAFP0GA179251 | WA1CCAFP0GA180366 | WA1CCAFP0GA104470 | WA1CCAFP0GA162028; WA1CCAFP0GA189214

WA1CCAFP0GA188273; WA1CCAFP0GA167195 | WA1CCAFP0GA132706; WA1CCAFP0GA121866

WA1CCAFP0GA156813; WA1CCAFP0GA108793; WA1CCAFP0GA174938 | WA1CCAFP0GA173403 | WA1CCAFP0GA163468; WA1CCAFP0GA190685 | WA1CCAFP0GA139512 | WA1CCAFP0GA167214; WA1CCAFP0GA111208 | WA1CCAFP0GA122063 | WA1CCAFP0GA113671 | WA1CCAFP0GA134052 | WA1CCAFP0GA143012 | WA1CCAFP0GA129112 | WA1CCAFP0GA130177 | WA1CCAFP0GA164295 | WA1CCAFP0GA174258; WA1CCAFP0GA174695 | WA1CCAFP0GA110219; WA1CCAFP0GA139395 | WA1CCAFP0GA165723 | WA1CCAFP0GA152020

WA1CCAFP0GA187270 | WA1CCAFP0GA177922

WA1CCAFP0GA188693

WA1CCAFP0GA114108; WA1CCAFP0GA145164

WA1CCAFP0GA114044 | WA1CCAFP0GA101665 | WA1CCAFP0GA163163

WA1CCAFP0GA163356; WA1CCAFP0GA105781 | WA1CCAFP0GA110172

WA1CCAFP0GA173322; WA1CCAFP0GA132625 | WA1CCAFP0GA177452; WA1CCAFP0GA199922; WA1CCAFP0GA138683; WA1CCAFP0GA139817 | WA1CCAFP0GA180870 | WA1CCAFP0GA180254 | WA1CCAFP0GA117414 | WA1CCAFP0GA122368 | WA1CCAFP0GA145116; WA1CCAFP0GA170498; WA1CCAFP0GA162630 | WA1CCAFP0GA153345; WA1CCAFP0GA103173 | WA1CCAFP0GA106820; WA1CCAFP0GA144158 | WA1CCAFP0GA113296; WA1CCAFP0GA170131 | WA1CCAFP0GA110818 | WA1CCAFP0GA119339 | WA1CCAFP0GA153166; WA1CCAFP0GA199113; WA1CCAFP0GA174521

WA1CCAFP0GA170503; WA1CCAFP0GA176625 | WA1CCAFP0GA147321 | WA1CCAFP0GA178598; WA1CCAFP0GA158657; WA1CCAFP0GA125870

WA1CCAFP0GA175961 | WA1CCAFP0GA150333 | WA1CCAFP0GA136738; WA1CCAFP0GA146217 | WA1CCAFP0GA135914; WA1CCAFP0GA112813; WA1CCAFP0GA183221 | WA1CCAFP0GA107658 | WA1CCAFP0GA188483 | WA1CCAFP0GA130888; WA1CCAFP0GA111046 | WA1CCAFP0GA147707; WA1CCAFP0GA123407 | WA1CCAFP0GA162580 | WA1CCAFP0GA183560 | WA1CCAFP0GA189584 | WA1CCAFP0GA114772 | WA1CCAFP0GA140871 | WA1CCAFP0GA118367

WA1CCAFP0GA111533 | WA1CCAFP0GA104016; WA1CCAFP0GA157265; WA1CCAFP0GA184692 |

WA1CCAFP0GA140756

| WA1CCAFP0GA142068 | WA1CCAFP0GA125982 | WA1CCAFP0GA108857 | WA1CCAFP0GA133516 | WA1CCAFP0GA177645 | WA1CCAFP0GA133743 | WA1CCAFP0GA179766

WA1CCAFP0GA188936

WA1CCAFP0GA137422 | WA1CCAFP0GA148288; WA1CCAFP0GA174843; WA1CCAFP0GA101682; WA1CCAFP0GA159999; WA1CCAFP0GA179914 | WA1CCAFP0GA132138 | WA1CCAFP0GA133340; WA1CCAFP0GA197314 | WA1CCAFP0GA167911; WA1CCAFP0GA182182; WA1CCAFP0GA198446 | WA1CCAFP0GA181663 | WA1CCAFP0GA112469 | WA1CCAFP0GA152485

WA1CCAFP0GA136657 | WA1CCAFP0GA160747; WA1CCAFP0GA157475 | WA1CCAFP0GA153992; WA1CCAFP0GA195966 | WA1CCAFP0GA190511 | WA1CCAFP0GA176608

WA1CCAFP0GA170968; WA1CCAFP0GA117980

WA1CCAFP0GA102590; WA1CCAFP0GA182148 | WA1CCAFP0GA105084 | WA1CCAFP0GA169223

WA1CCAFP0GA135380 | WA1CCAFP0GA140594 | WA1CCAFP0GA188869 | WA1CCAFP0GA124055 | WA1CCAFP0GA109328; WA1CCAFP0GA191531; WA1CCAFP0GA100869; WA1CCAFP0GA140854

WA1CCAFP0GA116571; WA1CCAFP0GA138599 | WA1CCAFP0GA172767 | WA1CCAFP0GA133628 | WA1CCAFP0GA157248 | WA1CCAFP0GA150011; WA1CCAFP0GA152440 | WA1CCAFP0GA156097 | WA1CCAFP0GA183672 | WA1CCAFP0GA100967 | WA1CCAFP0GA124542 | WA1CCAFP0GA185437; WA1CCAFP0GA171330

WA1CCAFP0GA178553; WA1CCAFP0GA195434 | WA1CCAFP0GA117834 | WA1CCAFP0GA197863; WA1CCAFP0GA190010 | WA1CCAFP0GA144208 | WA1CCAFP0GA138182 | WA1CCAFP0GA183428; WA1CCAFP0GA134603 | WA1CCAFP0GA143818; WA1CCAFP0GA186071 | WA1CCAFP0GA120295 | WA1CCAFP0GA128901; WA1CCAFP0GA166404 | WA1CCAFP0GA132530 | WA1CCAFP0GA182800; WA1CCAFP0GA135525 | WA1CCAFP0GA161218 | WA1CCAFP0GA138411 | WA1CCAFP0GA124864; WA1CCAFP0GA113508 | WA1CCAFP0GA198592 | WA1CCAFP0GA104582 | WA1CCAFP0GA163843 | WA1CCAFP0GA156424 | WA1CCAFP0GA190931 | WA1CCAFP0GA177533; WA1CCAFP0GA164992

WA1CCAFP0GA177578; WA1CCAFP0GA175460; WA1CCAFP0GA128865 | WA1CCAFP0GA184028; WA1CCAFP0GA180867 | WA1CCAFP0GA104663; WA1CCAFP0GA148078 | WA1CCAFP0GA152857 | WA1CCAFP0GA125366 | WA1CCAFP0GA142510 | WA1CCAFP0GA163650 | WA1CCAFP0GA126078 | WA1CCAFP0GA142376 | WA1CCAFP0GA198477 | WA1CCAFP0GA125514 | WA1CCAFP0GA120054 | WA1CCAFP0GA121043 | WA1CCAFP0GA145374 | WA1CCAFP0GA192176 | WA1CCAFP0GA158920 | WA1CCAFP0GA175104 | WA1CCAFP0GA142037; WA1CCAFP0GA146413; WA1CCAFP0GA132365 |

WA1CCAFP0GA171845

| WA1CCAFP0GA121639; WA1CCAFP0GA175748

WA1CCAFP0GA167892; WA1CCAFP0GA101777 | WA1CCAFP0GA151286; WA1CCAFP0GA187379 | WA1CCAFP0GA160392 | WA1CCAFP0GA132995

WA1CCAFP0GA150137; WA1CCAFP0GA140210

WA1CCAFP0GA141356 | WA1CCAFP0GA108325 | WA1CCAFP0GA110608; WA1CCAFP0GA199239; WA1CCAFP0GA111435 | WA1CCAFP0GA188337 | WA1CCAFP0GA193232

WA1CCAFP0GA178245 | WA1CCAFP0GA145276 | WA1CCAFP0GA113153; WA1CCAFP0GA128171; WA1CCAFP0GA142247 | WA1CCAFP0GA180349; WA1CCAFP0GA184384 | WA1CCAFP0GA187396; WA1CCAFP0GA173532 | WA1CCAFP0GA115470 | WA1CCAFP0GA174602 | WA1CCAFP0GA124380 | WA1CCAFP0GA154270 | WA1CCAFP0GA146718 | WA1CCAFP0GA168007 | WA1CCAFP0GA155757 | WA1CCAFP0GA190928 | WA1CCAFP0GA131006; WA1CCAFP0GA168105 | WA1CCAFP0GA162014; WA1CCAFP0GA186135 | WA1CCAFP0GA111547; WA1CCAFP0GA146332 | WA1CCAFP0GA149781 | WA1CCAFP0GA107384; WA1CCAFP0GA102380 | WA1CCAFP0GA100970; WA1CCAFP0GA159565 | WA1CCAFP0GA195515 | WA1CCAFP0GA159954; WA1CCAFP0GA151806 | WA1CCAFP0GA128459 | WA1CCAFP0GA180786 | WA1CCAFP0GA156164; WA1CCAFP0GA102332; WA1CCAFP0GA196874; WA1CCAFP0GA172963; WA1CCAFP0GA180173; WA1CCAFP0GA136674 | WA1CCAFP0GA117266

WA1CCAFP0GA103934 | WA1CCAFP0GA158254 | WA1CCAFP0GA165785 | WA1CCAFP0GA137033 | WA1CCAFP0GA143253 | WA1CCAFP0GA163471

WA1CCAFP0GA101424

| WA1CCAFP0GA161462 | WA1CCAFP0GA198706 | WA1CCAFP0GA147979 | WA1CCAFP0GA194798; WA1CCAFP0GA115369; WA1CCAFP0GA169187; WA1CCAFP0GA169447

WA1CCAFP0GA164023 | WA1CCAFP0GA134326 | WA1CCAFP0GA141308 | WA1CCAFP0GA162711; WA1CCAFP0GA115842 | WA1CCAFP0GA105196

WA1CCAFP0GA121544 | WA1CCAFP0GA165043 | WA1CCAFP0GA125013; WA1CCAFP0GA160523; WA1CCAFP0GA139476 | WA1CCAFP0GA185678 | WA1CCAFP0GA141177 | WA1CCAFP0GA124251 | WA1CCAFP0GA187415; WA1CCAFP0GA114271; WA1CCAFP0GA195904 | WA1CCAFP0GA150705

WA1CCAFP0GA142717 | WA1CCAFP0GA176642 | WA1CCAFP0GA120331; WA1CCAFP0GA180111; WA1CCAFP0GA186491 | WA1CCAFP0GA121821 | WA1CCAFP0GA151692; WA1CCAFP0GA148548 | WA1CCAFP0GA101939 | WA1CCAFP0GA101911

WA1CCAFP0GA171392 | WA1CCAFP0GA130423 | WA1CCAFP0GA156343 | WA1CCAFP0GA128381; WA1CCAFP0GA186460 |

WA1CCAFP0GA162563WA1CCAFP0GA108695 | WA1CCAFP0GA123651 | WA1CCAFP0GA176186 | WA1CCAFP0GA198978 | WA1CCAFP0GA196308 | WA1CCAFP0GA158335 | WA1CCAFP0GA105442 | WA1CCAFP0GA176219 | WA1CCAFP0GA119907; WA1CCAFP0GA160988; WA1CCAFP0GA137498 | WA1CCAFP0GA185311; WA1CCAFP0GA167763 | WA1CCAFP0GA182392; WA1CCAFP0GA160604; WA1CCAFP0GA109054 | WA1CCAFP0GA191917; WA1CCAFP0GA175586 | WA1CCAFP0GA192372; WA1CCAFP0GA112293

WA1CCAFP0GA138005 | WA1CCAFP0GA104114 | WA1CCAFP0GA148808; WA1CCAFP0GA186913 | WA1CCAFP0GA189374; WA1CCAFP0GA123374 | WA1CCAFP0GA187737; WA1CCAFP0GA102802 | WA1CCAFP0GA124959; WA1CCAFP0GA173000 | WA1CCAFP0GA187401 | WA1CCAFP0GA180058 | WA1CCAFP0GA171182 | WA1CCAFP0GA112133; WA1CCAFP0GA184269; WA1CCAFP0GA130874 | WA1CCAFP0GA136643; WA1CCAFP0GA122743;

WA1CCAFP0GA156309

; WA1CCAFP0GA159548 | WA1CCAFP0GA181291 | WA1CCAFP0GA142880 | WA1CCAFP0GA194882 | WA1CCAFP0GA159985 | WA1CCAFP0GA108776 | WA1CCAFP0GA149330; WA1CCAFP0GA182134 | WA1CCAFP0GA189200; WA1CCAFP0GA192565 | WA1CCAFP0GA174339 | WA1CCAFP0GA185390

WA1CCAFP0GA132866 | WA1CCAFP0GA159145 | WA1CCAFP0GA151711; WA1CCAFP0GA149036; WA1CCAFP0GA198995; WA1CCAFP0GA144709

WA1CCAFP0GA142698 | WA1CCAFP0GA107675; WA1CCAFP0GA112049 | WA1CCAFP0GA194879

WA1CCAFP0GA106641 | WA1CCAFP0GA116800 | WA1CCAFP0GA172848; WA1CCAFP0GA100564 | WA1CCAFP0GA157315; WA1CCAFP0GA106459; WA1CCAFP0GA160053

WA1CCAFP0GA146640 | WA1CCAFP0GA195451 | WA1CCAFP0GA151546; WA1CCAFP0GA198852 | WA1CCAFP0GA102623 | WA1CCAFP0GA147304 | WA1CCAFP0GA145696; WA1CCAFP0GA164586 | WA1CCAFP0GA144936 | WA1CCAFP0GA132611; WA1CCAFP0GA192775 | WA1CCAFP0GA151272 | WA1CCAFP0GA160876 | WA1CCAFP0GA197071; WA1CCAFP0GA129417 | WA1CCAFP0GA173823

WA1CCAFP0GA123973 | WA1CCAFP0GA141423

WA1CCAFP0GA140546; WA1CCAFP0GA193490 | WA1CCAFP0GA126484 | WA1CCAFP0GA178150

WA1CCAFP0GA120085

WA1CCAFP0GA168329 | WA1CCAFP0GA144726 | WA1CCAFP0GA181971; WA1CCAFP0GA134388 | WA1CCAFP0GA101049 | WA1CCAFP0GA147657 | WA1CCAFP0GA113900 | WA1CCAFP0GA160103 | WA1CCAFP0GA111869; WA1CCAFP0GA156231 | WA1CCAFP0GA115002

WA1CCAFP0GA148761 | WA1CCAFP0GA169528 | WA1CCAFP0GA182957 | WA1CCAFP0GA121124

WA1CCAFP0GA111516; WA1CCAFP0GA159212; WA1CCAFP0GA174390; WA1CCAFP0GA190413; WA1CCAFP0GA194073; WA1CCAFP0GA140837; WA1CCAFP0GA133323 | WA1CCAFP0GA120510 | WA1CCAFP0GA169853; WA1CCAFP0GA118160; WA1CCAFP0GA102654; WA1CCAFP0GA171859 | WA1CCAFP0GA142829; WA1CCAFP0GA178519

WA1CCAFP0GA136920; WA1CCAFP0GA199371 | WA1CCAFP0GA174082 | WA1CCAFP0GA130972 | WA1CCAFP0GA131989 | WA1CCAFP0GA153832 | WA1CCAFP0GA193103; WA1CCAFP0GA130258

WA1CCAFP0GA156780 | WA1CCAFP0GA158626 | WA1CCAFP0GA102427; WA1CCAFP0GA105814; WA1CCAFP0GA177807 | WA1CCAFP0GA165396 | WA1CCAFP0GA182621 | WA1CCAFP0GA130616; WA1CCAFP0GA157072; WA1CCAFP0GA185843; WA1CCAFP0GA178830 | WA1CCAFP0GA170890 | WA1CCAFP0GA115596 | WA1CCAFP0GA196745 | WA1CCAFP0GA189598 | WA1CCAFP0GA169335 | WA1CCAFP0GA123178; WA1CCAFP0GA170095 | WA1CCAFP0GA111340 | WA1CCAFP0GA117056 | WA1CCAFP0GA156519; WA1CCAFP0GA114917 | WA1CCAFP0GA117655

WA1CCAFP0GA134696; WA1CCAFP0GA190119; WA1CCAFP0GA125822; WA1CCAFP0GA116408 | WA1CCAFP0GA134021 | WA1CCAFP0GA178777; WA1CCAFP0GA169920 | WA1CCAFP0GA104839 | WA1CCAFP0GA159162; WA1CCAFP0GA131135 | WA1CCAFP0GA167620 | WA1CCAFP0GA101133 | WA1CCAFP0GA102573 | WA1CCAFP0GA122807 | WA1CCAFP0GA172347 |

WA1CCAFP0GA166466

| WA1CCAFP0GA106185 | WA1CCAFP0GA122239 | WA1CCAFP0GA196437; WA1CCAFP0GA153085; WA1CCAFP0GA189097; WA1CCAFP0GA161784 | WA1CCAFP0GA150350; WA1CCAFP0GA115212 | WA1CCAFP0GA141843; WA1CCAFP0GA188399

WA1CCAFP0GA189861 | WA1CCAFP0GA178682

WA1CCAFP0GA158271; WA1CCAFP0GA172249 | WA1CCAFP0GA138750 | WA1CCAFP0GA163793 | WA1CCAFP0GA150283; WA1CCAFP0GA103741 | WA1CCAFP0GA194686 | WA1CCAFP0GA106221 | WA1CCAFP0GA177497 | WA1CCAFP0GA156293 | WA1CCAFP0GA190072; WA1CCAFP0GA161591; WA1CCAFP0GA137503; WA1CCAFP0GA188158; WA1CCAFP0GA142488

WA1CCAFP0GA148887 | WA1CCAFP0GA173627 | WA1CCAFP0GA178567 | WA1CCAFP0GA157900 | WA1CCAFP0GA118157 | WA1CCAFP0GA167181; WA1CCAFP0GA128669; WA1CCAFP0GA119471 | WA1CCAFP0GA188290 | WA1CCAFP0GA192145; WA1CCAFP0GA122760 | WA1CCAFP0GA198981 | WA1CCAFP0GA167987 | WA1CCAFP0GA175927; WA1CCAFP0GA196258; WA1CCAFP0GA166628; WA1CCAFP0GA199516 | WA1CCAFP0GA196616 | WA1CCAFP0GA138344; WA1CCAFP0GA188113 | WA1CCAFP0GA110589; WA1CCAFP0GA141180 | WA1CCAFP0GA126517; WA1CCAFP0GA102329; WA1CCAFP0GA189133 | WA1CCAFP0GA105523 | WA1CCAFP0GA106882 | WA1CCAFP0GA112603; WA1CCAFP0GA185177

WA1CCAFP0GA128073; WA1CCAFP0GA159842

WA1CCAFP0GA156181 | WA1CCAFP0GA146363; WA1CCAFP0GA107501 | WA1CCAFP0GA123665 | WA1CCAFP0GA178889

WA1CCAFP0GA179590

| WA1CCAFP0GA111032 | WA1CCAFP0GA103271; WA1CCAFP0GA162451 | WA1CCAFP0GA157735 | WA1CCAFP0GA160005; WA1CCAFP0GA151823 | WA1CCAFP0GA156553 | WA1CCAFP0GA179881; WA1CCAFP0GA162658 | WA1CCAFP0GA168010 | WA1CCAFP0GA171425 | WA1CCAFP0GA128848 | WA1CCAFP0GA183073; WA1CCAFP0GA111113 | WA1CCAFP0GA108230 | WA1CCAFP0GA110480 | WA1CCAFP0GA130292 | WA1CCAFP0GA156391; WA1CCAFP0GA167732 | WA1CCAFP0GA104517; WA1CCAFP0GA159002; WA1CCAFP0GA141552; WA1CCAFP0GA186605 | WA1CCAFP0GA192162

WA1CCAFP0GA160666 | WA1CCAFP0GA192923

WA1CCAFP0GA157766 | WA1CCAFP0GA194669; WA1CCAFP0GA114156 | WA1CCAFP0GA105313 | WA1CCAFP0GA154883; WA1CCAFP0GA134486 | WA1CCAFP0GA113542; WA1CCAFP0GA129854; WA1CCAFP0GA178620 | WA1CCAFP0GA160327 | WA1CCAFP0GA185082; WA1CCAFP0GA198785; WA1CCAFP0GA159260 | WA1CCAFP0GA165656; WA1CCAFP0GA146606; WA1CCAFP0GA103075 | WA1CCAFP0GA101813; WA1CCAFP0GA113444; WA1CCAFP0GA199631; WA1CCAFP0GA166029; WA1CCAFP0GA157122; WA1CCAFP0GA118420; WA1CCAFP0GA134164 | WA1CCAFP0GA104498 | WA1CCAFP0GA109166 | WA1CCAFP0GA150381 | WA1CCAFP0GA178360; WA1CCAFP0GA141289 | WA1CCAFP0GA189312 | WA1CCAFP0GA133998 | WA1CCAFP0GA140479 | WA1CCAFP0GA158416 | WA1CCAFP0GA167052 | WA1CCAFP0GA118305; WA1CCAFP0GA196910; WA1CCAFP0GA176527 | WA1CCAFP0GA122970 | WA1CCAFP0GA190069 | WA1CCAFP0GA197426; WA1CCAFP0GA148727 | WA1CCAFP0GA114352; WA1CCAFP0GA148663 | WA1CCAFP0GA114092 | WA1CCAFP0GA105621; WA1CCAFP0GA160649; WA1CCAFP0GA112486 | WA1CCAFP0GA141759; WA1CCAFP0GA162790 | WA1CCAFP0GA174194 | WA1CCAFP0GA134150 | WA1CCAFP0GA110723

WA1CCAFP0GA104968; WA1CCAFP0GA196132; WA1CCAFP0GA102122; WA1CCAFP0GA109295 | WA1CCAFP0GA132608; WA1CCAFP0GA111418; WA1CCAFP0GA144550 | WA1CCAFP0GA157718 | WA1CCAFP0GA112908; WA1CCAFP0GA156472 | WA1CCAFP0GA181839 | WA1CCAFP0GA136514 | WA1CCAFP0GA135461; WA1CCAFP0GA113041; WA1CCAFP0GA165706; WA1CCAFP0GA171201 | WA1CCAFP0GA136545; WA1CCAFP0GA197801 | WA1CCAFP0GA105425 | WA1CCAFP0GA195918 | WA1CCAFP0GA117509; WA1CCAFP0GA173515; WA1CCAFP0GA186104 | WA1CCAFP0GA169562; WA1CCAFP0GA133225 | WA1CCAFP0GA125173

WA1CCAFP0GA170467; WA1CCAFP0GA115985; WA1CCAFP0GA171165; WA1CCAFP0GA183803 | WA1CCAFP0GA153930 | WA1CCAFP0GA133709 | WA1CCAFP0GA162725 | WA1CCAFP0GA170274 | WA1CCAFP0GA100032 | WA1CCAFP0GA155936 | WA1CCAFP0GA100953 | WA1CCAFP0GA111807; WA1CCAFP0GA194316 | WA1CCAFP0GA129997 | WA1CCAFP0GA102931 | WA1CCAFP0GA166113; WA1CCAFP0GA193148; WA1CCAFP0GA170114 | WA1CCAFP0GA108888; WA1CCAFP0GA144659 | WA1CCAFP0GA112598

WA1CCAFP0GA173174 | WA1CCAFP0GA166127 | WA1CCAFP0GA142104 | WA1CCAFP0GA166323 | WA1CCAFP0GA197376 | WA1CCAFP0GA181145 | WA1CCAFP0GA134553 | WA1CCAFP0GA130793

WA1CCAFP0GA190220 | WA1CCAFP0GA146511 | WA1CCAFP0GA162529 | WA1CCAFP0GA175197 | WA1CCAFP0GA179931 | WA1CCAFP0GA107644 | WA1CCAFP0GA158268 | WA1CCAFP0GA190198; WA1CCAFP0GA121303 | WA1CCAFP0GA126551; WA1CCAFP0GA124931 | WA1CCAFP0GA187043 | WA1CCAFP0GA110060 | WA1CCAFP0GA168203; WA1CCAFP0GA197104; WA1CCAFP0GA172560 | WA1CCAFP0GA131619 | WA1CCAFP0GA161090 | WA1CCAFP0GA190718 | WA1CCAFP0GA127456 | WA1CCAFP0GA150591 | WA1CCAFP0GA171196; WA1CCAFP0GA133726 | WA1CCAFP0GA146573 | WA1CCAFP0GA186930 | WA1CCAFP0GA138604; WA1CCAFP0GA147027 | WA1CCAFP0GA116277 | WA1CCAFP0GA133869 | WA1CCAFP0GA131457 | WA1CCAFP0GA180030 | WA1CCAFP0GA165589 | WA1CCAFP0GA116716 | WA1CCAFP0GA120975 | WA1CCAFP0GA101147 | WA1CCAFP0GA143768 | WA1CCAFP0GA104128; WA1CCAFP0GA189746 | WA1CCAFP0GA152826 | WA1CCAFP0GA101438; WA1CCAFP0GA141986; WA1CCAFP0GA184109 | WA1CCAFP0GA109040 | WA1CCAFP0GA193117; WA1CCAFP0GA104923 | WA1CCAFP0GA107367; WA1CCAFP0GA199791; WA1CCAFP0GA179220 | WA1CCAFP0GA196177; WA1CCAFP0GA119180 | WA1CCAFP0GA176365 | WA1CCAFP0GA173630; WA1CCAFP0GA102878; WA1CCAFP0GA119535 | WA1CCAFP0GA178665 | WA1CCAFP0GA183901 | WA1CCAFP0GA136271

WA1CCAFP0GA195272; WA1CCAFP0GA191500 | WA1CCAFP0GA132124 | WA1CCAFP0GA184174 | WA1CCAFP0GA142801 | WA1CCAFP0GA178214; WA1CCAFP0GA155239 | WA1CCAFP0GA131913 | WA1CCAFP0GA177676; WA1CCAFP0GA144211 | WA1CCAFP0GA160506; WA1CCAFP0GA147996 | WA1CCAFP0GA173675 | WA1CCAFP0GA184000; WA1CCAFP0GA180092; WA1CCAFP0GA143625; WA1CCAFP0GA181131 | WA1CCAFP0GA165611 | WA1CCAFP0GA126856 | WA1CCAFP0GA198284; WA1CCAFP0GA185972 | WA1CCAFP0GA173787 | WA1CCAFP0GA107451; WA1CCAFP0GA154804 | WA1CCAFP0GA124038 | WA1CCAFP0GA135475 | WA1CCAFP0GA194221 | WA1CCAFP0GA153040; WA1CCAFP0GA147822 | WA1CCAFP0GA141664 | WA1CCAFP0GA106798; WA1CCAFP0GA177869; WA1CCAFP0GA171022; WA1CCAFP0GA102606 | WA1CCAFP0GA184756 | WA1CCAFP0GA151255; WA1CCAFP0GA108065 | WA1CCAFP0GA195014 | WA1CCAFP0GA111936 | WA1CCAFP0GA185339; WA1CCAFP0GA184868; WA1CCAFP0GA133368 | WA1CCAFP0GA115811 | WA1CCAFP0GA108891; WA1CCAFP0GA130549 | WA1CCAFP0GA134083 | WA1CCAFP0GA101973; WA1CCAFP0GA145018; WA1CCAFP0GA142166 | WA1CCAFP0GA149957 | WA1CCAFP0GA124234 | WA1CCAFP0GA172400 | WA1CCAFP0GA181310 | WA1CCAFP0GA146833 | WA1CCAFP0GA177564 | WA1CCAFP0GA136318 | WA1CCAFP0GA144774; WA1CCAFP0GA102752; WA1CCAFP0GA122788 | WA1CCAFP0GA150073 | WA1CCAFP0GA145214 | WA1CCAFP0GA152454 | WA1CCAFP0GA160652; WA1CCAFP0GA120992; WA1CCAFP0GA146301; WA1CCAFP0GA158366 | WA1CCAFP0GA111225 | WA1CCAFP0GA187348 | WA1CCAFP0GA112956 | WA1CCAFP0GA109863; WA1CCAFP0GA173644 | WA1CCAFP0GA180982 | WA1CCAFP0GA172932 | WA1CCAFP0GA110978; WA1CCAFP0GA172641; WA1CCAFP0GA156195 | WA1CCAFP0GA195403; WA1CCAFP0GA199953 | WA1CCAFP0GA153555 | WA1CCAFP0GA110298 | WA1CCAFP0GA110558 | WA1CCAFP0GA190086; WA1CCAFP0GA182070; WA1CCAFP0GA140255; WA1CCAFP0GA111029 | WA1CCAFP0GA100127; WA1CCAFP0GA196227; WA1CCAFP0GA138084 | WA1CCAFP0GA164345; WA1CCAFP0GA107630; WA1CCAFP0GA164359; WA1CCAFP0GA144614 | WA1CCAFP0GA156620; WA1CCAFP0GA154642; WA1CCAFP0GA105439 | WA1CCAFP0GA193053; WA1CCAFP0GA184708; WA1CCAFP0GA158903 | WA1CCAFP0GA118868

WA1CCAFP0GA181520; WA1CCAFP0GA144743 | WA1CCAFP0GA129739; WA1CCAFP0GA180514 | WA1CCAFP0GA116781 | WA1CCAFP0GA149859 | WA1CCAFP0GA160540 | WA1CCAFP0GA175877

WA1CCAFP0GA132284 | WA1CCAFP0GA114643 | WA1CCAFP0GA189360 | WA1CCAFP0GA156875 | WA1CCAFP0GA176432; WA1CCAFP0GA172428 | WA1CCAFP0GA109426 | WA1CCAFP0GA115579 | WA1CCAFP0GA198625; WA1CCAFP0GA172803; WA1CCAFP0GA192016 | WA1CCAFP0GA111323 |

WA1CCAFP0GA123455

| WA1CCAFP0GA131328 | WA1CCAFP0GA193506 | WA1CCAFP0GA124654

WA1CCAFP0GA115629

WA1CCAFP0GA170436; WA1CCAFP0GA129000 | WA1CCAFP0GA112326; WA1CCAFP0GA149702; WA1CCAFP0GA118451 | WA1CCAFP0GA172655 | WA1CCAFP0GA146766 | WA1CCAFP0GA115078 | WA1CCAFP0GA168055; WA1CCAFP0GA177242 | WA1CCAFP0GA135265; WA1CCAFP0GA159047

WA1CCAFP0GA101410 | WA1CCAFP0GA152986 | WA1CCAFP0GA139431 | WA1CCAFP0GA102685; WA1CCAFP0GA176897 | WA1CCAFP0GA103674 | WA1CCAFP0GA137453 | WA1CCAFP0GA199158; WA1CCAFP0GA162353 | WA1CCAFP0GA142474 | WA1CCAFP0GA121365; WA1CCAFP0GA142555; WA1CCAFP0GA106946 |

WA1CCAFP0GA166967

; WA1CCAFP0GA157217 | WA1CCAFP0GA123228 | WA1CCAFP0GA153264; WA1CCAFP0GA148632 | WA1CCAFP0GA113458 | WA1CCAFP0GA109751 | WA1CCAFP0GA185695; WA1CCAFP0GA172333

WA1CCAFP0GA168458; WA1CCAFP0GA182618; WA1CCAFP0GA158609 | WA1CCAFP0GA121477; WA1CCAFP0GA126646; WA1CCAFP0GA128705 | WA1CCAFP0GA188922

WA1CCAFP0GA118126 | WA1CCAFP0GA162689; WA1CCAFP0GA131586; WA1CCAFP0GA103965; WA1CCAFP0GA151966 | WA1CCAFP0GA121334 | WA1CCAFP0GA144824 | WA1CCAFP0GA106204 | WA1CCAFP0GA118322; WA1CCAFP0GA175488

WA1CCAFP0GA109233 | WA1CCAFP0GA155533 | WA1CCAFP0GA174518

WA1CCAFP0GA193523; WA1CCAFP0GA159906 | WA1CCAFP0GA160814; WA1CCAFP0GA177127 | WA1CCAFP0GA127604; WA1CCAFP0GA135766 | WA1CCAFP0GA182876 | WA1CCAFP0GA102007

WA1CCAFP0GA146976 | WA1CCAFP0GA193845 | WA1CCAFP0GA100659 | WA1CCAFP0GA184627 | WA1CCAFP0GA168119; WA1CCAFP0GA178228 | WA1CCAFP0GA159050 | WA1CCAFP0GA186085 | WA1CCAFP0GA123150; WA1CCAFP0GA127344 | WA1CCAFP0GA162000 | WA1CCAFP0GA150090; WA1CCAFP0GA111919 | WA1CCAFP0GA135959; WA1CCAFP0GA103500; WA1CCAFP0GA152860 | WA1CCAFP0GA174566 | WA1CCAFP0GA186684; WA1CCAFP0GA115873

WA1CCAFP0GA153846 | WA1CCAFP0GA137243 | WA1CCAFP0GA157105 | WA1CCAFP0GA142121 | WA1CCAFP0GA121799 | WA1CCAFP0GA115646 | WA1CCAFP0GA104341; WA1CCAFP0GA137551 | WA1CCAFP0GA197653 | WA1CCAFP0GA165592; WA1CCAFP0GA145259 | WA1CCAFP0GA168511 | WA1CCAFP0GA173966 | WA1CCAFP0GA141745 | WA1CCAFP0GA189326; WA1CCAFP0GA186510; WA1CCAFP0GA169111 | WA1CCAFP0GA102282 | WA1CCAFP0GA149439 | WA1CCAFP0GA122404 | WA1CCAFP0GA164040; WA1CCAFP0GA134410 | WA1CCAFP0GA155547 | WA1CCAFP0GA151188 | WA1CCAFP0GA171795 | WA1CCAFP0GA146993 | WA1CCAFP0GA167908; WA1CCAFP0GA178763; WA1CCAFP0GA179752 | WA1CCAFP0GA177810; WA1CCAFP0GA110656; WA1CCAFP0GA110222; WA1CCAFP0GA177600 | WA1CCAFP0GA180187 | WA1CCAFP0GA133645 | WA1CCAFP0GA190976 | WA1CCAFP0GA160795 | WA1CCAFP0GA158898; WA1CCAFP0GA190475 | WA1CCAFP0GA182098; WA1CCAFP0GA157668; WA1CCAFP0GA175653 | WA1CCAFP0GA147903 | WA1CCAFP0GA176012 | WA1CCAFP0GA165186 | WA1CCAFP0GA194459 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a Sq5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1CCAFP0GA1.
WA1CCAFP0GA161428 | WA1CCAFP0GA118403 | WA1CCAFP0GA104002; WA1CCAFP0GA162157 | WA1CCAFP0GA143561 | WA1CCAFP0GA116022; WA1CCAFP0GA108003; WA1CCAFP0GA112231 | WA1CCAFP0GA140739 | WA1CCAFP0GA195319; WA1CCAFP0GA115064; WA1CCAFP0GA152891 | WA1CCAFP0GA110995 | WA1CCAFP0GA194171 | WA1CCAFP0GA118319; WA1CCAFP0GA128364 | WA1CCAFP0GA153734

WA1CCAFP0GA194395 | WA1CCAFP0GA168833 | WA1CCAFP0GA154656 | WA1CCAFP0GA102668 | WA1CCAFP0GA158996 | WA1CCAFP0GA169030; WA1CCAFP0GA101519 | WA1CCAFP0GA105120

WA1CCAFP0GA179816 | WA1CCAFP0GA169710; WA1CCAFP0GA176429 | WA1CCAFP0GA159503 | WA1CCAFP0GA123939 | WA1CCAFP0GA135881; WA1CCAFP0GA136156

WA1CCAFP0GA141888 | WA1CCAFP0GA126839 | WA1CCAFP0GA136450; WA1CCAFP0GA105456 | WA1CCAFP0GA178083 | WA1CCAFP0GA144905 | WA1CCAFP0GA150641; WA1CCAFP0GA193005 | WA1CCAFP0GA141020 | WA1CCAFP0GA183705; WA1CCAFP0GA123066 | WA1CCAFP0GA145262 | WA1CCAFP0GA192582 | WA1CCAFP0GA132575 | WA1CCAFP0GA178844 | WA1CCAFP0GA167245 | WA1CCAFP0GA101679 | WA1CCAFP0GA142300

WA1CCAFP0GA151109; WA1CCAFP0GA190606 | WA1CCAFP0GA130924 | WA1CCAFP0GA191948 | WA1CCAFP0GA153541 | WA1CCAFP0GA189679 | WA1CCAFP0GA150736 | WA1CCAFP0GA187253 | WA1CCAFP0GA143267 | WA1CCAFP0GA103559

WA1CCAFP0GA157069 | WA1CCAFP0GA146153 | WA1CCAFP0GA188323; WA1CCAFP0GA160022; WA1CCAFP0GA140059 | WA1CCAFP0GA179749 | WA1CCAFP0GA160859 | WA1CCAFP0GA124637 | WA1CCAFP0GA129451; WA1CCAFP0GA141258 | WA1CCAFP0GA140420 | WA1CCAFP0GA193375 | WA1CCAFP0GA145309

WA1CCAFP0GA175071; WA1CCAFP0GA135413 | WA1CCAFP0GA163017 | WA1CCAFP0GA196650

WA1CCAFP0GA139669 | WA1CCAFP0GA138618 | WA1CCAFP0GA149778 | WA1CCAFP0GA117252 | WA1CCAFP0GA135492 | WA1CCAFP0GA117798; WA1CCAFP0GA130518 | WA1CCAFP0GA193733 | WA1CCAFP0GA134861 | WA1CCAFP0GA134570 | WA1CCAFP0GA109409; WA1CCAFP0GA189617 | WA1CCAFP0GA162594 | WA1CCAFP0GA159419 | WA1CCAFP0GA140868 | WA1CCAFP0GA194428 | WA1CCAFP0GA102993; WA1CCAFP0GA147285

WA1CCAFP0GA172638 | WA1CCAFP0GA128610; WA1CCAFP0GA139736; WA1CCAFP0GA167293 | WA1CCAFP0GA175684 | WA1CCAFP0GA178293; WA1CCAFP0GA143575; WA1CCAFP0GA121561; WA1CCAFP0GA106378 | WA1CCAFP0GA154401 | WA1CCAFP0GA179377; WA1CCAFP0GA120040; WA1CCAFP0GA137081 | WA1CCAFP0GA118398 | WA1CCAFP0GA181288; WA1CCAFP0GA137257 | WA1CCAFP0GA141700; WA1CCAFP0GA176785; WA1CCAFP0GA181713 | WA1CCAFP0GA160702 | WA1CCAFP0GA183591; WA1CCAFP0GA179430; WA1CCAFP0GA146590 | WA1CCAFP0GA143382 | WA1CCAFP0GA136464 | WA1CCAFP0GA197569 | WA1CCAFP0GA104288 | WA1CCAFP0GA146251 | WA1CCAFP0GA131149 | WA1CCAFP0GA159176; WA1CCAFP0GA169190 | WA1CCAFP0GA180402 | WA1CCAFP0GA158710 | WA1CCAFP0GA184546 | WA1CCAFP0GA136304 | WA1CCAFP0GA177175 | WA1CCAFP0GA129207; WA1CCAFP0GA168461 | WA1CCAFP0GA166449; WA1CCAFP0GA180934 | WA1CCAFP0GA107563 | WA1CCAFP0GA137713 | WA1CCAFP0GA168640; WA1CCAFP0GA101018 | WA1CCAFP0GA154219 | WA1CCAFP0GA161168; WA1CCAFP0GA156942 | WA1CCAFP0GA183171; WA1CCAFP0GA131040; WA1CCAFP0GA149232 | WA1CCAFP0GA117106 | WA1CCAFP0GA197670 | WA1CCAFP0GA174101 | WA1CCAFP0GA144368 | WA1CCAFP0GA167472 | WA1CCAFP0GA132785 | WA1CCAFP0GA111967; WA1CCAFP0GA114559 | WA1CCAFP0GA181324 | WA1CCAFP0GA132852; WA1CCAFP0GA176169; WA1CCAFP0GA167441 | WA1CCAFP0GA181856 | WA1CCAFP0GA199287 | WA1CCAFP0GA140787 | WA1CCAFP0GA132897 | WA1CCAFP0GA115050; WA1CCAFP0GA109975 | WA1CCAFP0GA164443 | WA1CCAFP0GA151871 | WA1CCAFP0GA179055 | WA1CCAFP0GA113170 | WA1CCAFP0GA137291 | WA1CCAFP0GA178536 | WA1CCAFP0GA193859; WA1CCAFP0GA138375 |

WA1CCAFP0GA120071

| WA1CCAFP0GA123777 | WA1CCAFP0GA122709; WA1CCAFP0GA182103 | WA1CCAFP0GA170615 | WA1CCAFP0GA185096; WA1CCAFP0GA142314 | WA1CCAFP0GA120541; WA1CCAFP0GA101603; WA1CCAFP0GA180769; WA1CCAFP0GA162188 | WA1CCAFP0GA165155 | WA1CCAFP0GA160246

WA1CCAFP0GA111693; WA1CCAFP0GA122614 | WA1CCAFP0GA159467 | WA1CCAFP0GA141406; WA1CCAFP0GA189049; WA1CCAFP0GA189519 | WA1CCAFP0GA106252 | WA1CCAFP0GA115288 | WA1CCAFP0GA162823 | WA1CCAFP0GA185289 | WA1CCAFP0GA150977 | WA1CCAFP0GA107952 | WA1CCAFP0GA195112; WA1CCAFP0GA196342 | WA1CCAFP0GA165821 | WA1CCAFP0GA183977 | WA1CCAFP0GA152681;

WA1CCAFP0GA190167

; WA1CCAFP0GA174132 | WA1CCAFP0GA150431 | WA1CCAFP0GA188516 | WA1CCAFP0GA193893

WA1CCAFP0GA171778; WA1CCAFP0GA189150 | WA1CCAFP0GA120104 | WA1CCAFP0GA172607; WA1CCAFP0GA191674 | WA1CCAFP0GA189858 | WA1CCAFP0GA121656 | WA1CCAFP0GA147884 | WA1CCAFP0GA125271 | WA1CCAFP0GA112519 | WA1CCAFP0GA194140 | WA1CCAFP0GA135539 | WA1CCAFP0GA115534 | WA1CCAFP0GA131541

WA1CCAFP0GA196292 | WA1CCAFP0GA146749 | WA1CCAFP0GA143530 | WA1CCAFP0GA185924; WA1CCAFP0GA171876 | WA1CCAFP0GA128736; WA1CCAFP0GA137730; WA1CCAFP0GA116957 | WA1CCAFP0GA151305; WA1CCAFP0GA110236 | WA1CCAFP0GA116926; WA1CCAFP0GA173496; WA1CCAFP0GA122452 | WA1CCAFP0GA174373; WA1CCAFP0GA125674 | WA1CCAFP0GA160036 | WA1CCAFP0GA124606 | WA1CCAFP0GA150669 | WA1CCAFP0GA132656 | WA1CCAFP0GA139168

WA1CCAFP0GA121978; WA1CCAFP0GA110625 | WA1CCAFP0GA106025 | WA1CCAFP0GA172073

WA1CCAFP0GA105571 | WA1CCAFP0GA149991; WA1CCAFP0GA154740; WA1CCAFP0GA110401 |

WA1CCAFP0GA172235

| WA1CCAFP0GA177547 | WA1CCAFP0GA164863 | WA1CCAFP0GA111175; WA1CCAFP0GA151501 | WA1CCAFP0GA106865 | WA1CCAFP0GA155628 | WA1CCAFP0GA185583

WA1CCAFP0GA187365 | WA1CCAFP0GA151417 | WA1CCAFP0GA132737 | WA1CCAFP0GA100757 | WA1CCAFP0GA196535 | WA1CCAFP0GA145729

WA1CCAFP0GA174647 | WA1CCAFP0GA160599

WA1CCAFP0GA152745 | WA1CCAFP0GA138408 | WA1CCAFP0GA139042 | WA1CCAFP0GA171957; WA1CCAFP0GA108504 | WA1CCAFP0GA127862 | WA1CCAFP0GA185387 | WA1CCAFP0GA109362; WA1CCAFP0GA132348; WA1CCAFP0GA162577 | WA1CCAFP0GA172199; WA1CCAFP0GA137050 | WA1CCAFP0GA141812 | WA1CCAFP0GA111192 | WA1CCAFP0GA173546;

WA1CCAFP0GA118093

| WA1CCAFP0GA151238 | WA1CCAFP0GA161901 | WA1CCAFP0GA194977; WA1CCAFP0GA128140

WA1CCAFP0GA127831 | WA1CCAFP0GA183946; WA1CCAFP0GA181405; WA1CCAFP0GA177855; WA1CCAFP0GA189441 | WA1CCAFP0GA157010; WA1CCAFP0GA126582; WA1CCAFP0GA179024 | WA1CCAFP0GA134276; WA1CCAFP0GA145097; WA1CCAFP0GA157539 | WA1CCAFP0GA157802 | WA1CCAFP0GA135489 | WA1CCAFP0GA191254; WA1CCAFP0GA104372 | WA1CCAFP0GA167682 | WA1CCAFP0GA113122; WA1CCAFP0GA168900 | WA1CCAFP0GA129434 | WA1CCAFP0GA121172 |

WA1CCAFP0GA156200

; WA1CCAFP0GA151157 | WA1CCAFP0GA170730; WA1CCAFP0GA105568; WA1CCAFP0GA174812; WA1CCAFP0GA199337; WA1CCAFP0GA182120 | WA1CCAFP0GA184529

WA1CCAFP0GA107160 | WA1CCAFP0GA155497; WA1CCAFP0GA110026 | WA1CCAFP0GA170534; WA1CCAFP0GA195031; WA1CCAFP0GA117476 | WA1CCAFP0GA146878 | WA1CCAFP0GA120913 | WA1CCAFP0GA123701 | WA1CCAFP0GA171327 | WA1CCAFP0GA167150; WA1CCAFP0GA154446

WA1CCAFP0GA166936 | WA1CCAFP0GA125867 | WA1CCAFP0GA127599 | WA1CCAFP0GA192209 | WA1CCAFP0GA124220 | WA1CCAFP0GA136528; WA1CCAFP0GA159405;

WA1CCAFP0GA153622

| WA1CCAFP0GA147013 | WA1CCAFP0GA109085 | WA1CCAFP0GA193392 | WA1CCAFP0GA168802 | WA1CCAFP0GA144256 | WA1CCAFP0GA173286

WA1CCAFP0GA109300 | WA1CCAFP0GA151224 | WA1CCAFP0GA124668 | WA1CCAFP0GA191206 | WA1CCAFP0GA119065 | WA1CCAFP0GA197443 | WA1CCAFP0GA133189 | WA1CCAFP0GA155158; WA1CCAFP0GA166130; WA1CCAFP0GA102508

WA1CCAFP0GA189620 | WA1CCAFP0GA182215 | WA1CCAFP0GA159534 | WA1CCAFP0GA111550; WA1CCAFP0GA126310 | WA1CCAFP0GA173854 |

WA1CCAFP0GA163504

| WA1CCAFP0GA145049 | WA1CCAFP0GA190296; WA1CCAFP0GA161347 | WA1CCAFP0GA138957; WA1CCAFP0GA121320 | WA1CCAFP0GA151658 | WA1CCAFP0GA154544 | WA1CCAFP0GA101830 | WA1CCAFP0GA169142 | WA1CCAFP0GA199175 | WA1CCAFP0GA130941 | WA1CCAFP0GA156665 | WA1CCAFP0GA197135 | WA1CCAFP0GA168699; WA1CCAFP0GA132351; WA1CCAFP0GA181646; WA1CCAFP0GA106526 | WA1CCAFP0GA158237; WA1CCAFP0GA146041 | WA1CCAFP0GA163874; WA1CCAFP0GA152339 | WA1CCAFP0GA126016; WA1CCAFP0GA167651 | WA1CCAFP0GA119891 | WA1CCAFP0GA130647 | WA1CCAFP0GA169836 | WA1CCAFP0GA132379 | WA1CCAFP0GA155872 | WA1CCAFP0GA103058; WA1CCAFP0GA155211 | WA1CCAFP0GA190525

WA1CCAFP0GA148369; WA1CCAFP0GA193795 | WA1CCAFP0GA198737 | WA1CCAFP0GA162210 | WA1CCAFP0GA109331

WA1CCAFP0GA148579 | WA1CCAFP0GA183753 | WA1CCAFP0GA144497 | WA1CCAFP0GA117672 | WA1CCAFP0GA125495

WA1CCAFP0GA197300 | WA1CCAFP0GA133788; WA1CCAFP0GA157170 | WA1CCAFP0GA186653 | WA1CCAFP0GA141311 | WA1CCAFP0GA115386 | WA1CCAFP0GA109877 | WA1CCAFP0GA143897 | WA1CCAFP0GA169903; WA1CCAFP0GA113623 | WA1CCAFP0GA191058; WA1CCAFP0GA153037 | WA1CCAFP0GA137324 | WA1CCAFP0GA143074 | WA1CCAFP0GA143396; WA1CCAFP0GA197250 | WA1CCAFP0GA137808 | WA1CCAFP0GA175720 | WA1CCAFP0GA118692 | WA1CCAFP0GA140398 | WA1CCAFP0GA168895; WA1CCAFP0GA124797 | WA1CCAFP0GA136898; WA1CCAFP0GA196129 | WA1CCAFP0GA133905 | WA1CCAFP0GA114657 | WA1CCAFP0GA185485 | WA1CCAFP0GA132849 | WA1CCAFP0GA110866 | WA1CCAFP0GA193988; WA1CCAFP0GA113184; WA1CCAFP0GA122645 | WA1CCAFP0GA169061 | WA1CCAFP0GA154141 | WA1CCAFP0GA113248 | WA1CCAFP0GA144676 | WA1CCAFP0GA179783; WA1CCAFP0GA195174 | WA1CCAFP0GA141079 | WA1CCAFP0GA117395 | WA1CCAFP0GA167326; WA1CCAFP0GA126095 | WA1CCAFP0GA199810 | WA1CCAFP0GA185745; WA1CCAFP0GA194817 | WA1CCAFP0GA181159; WA1CCAFP0GA151613 | WA1CCAFP0GA103688 | WA1CCAFP0GA107434; WA1CCAFP0GA105229 | WA1CCAFP0GA198415 | WA1CCAFP0GA191416 | WA1CCAFP0GA125190 | WA1CCAFP0GA138070; WA1CCAFP0GA113105 | WA1CCAFP0GA115341; WA1CCAFP0GA188600 | WA1CCAFP0GA140627; WA1CCAFP0GA174454; WA1CCAFP0GA162546

WA1CCAFP0GA181968 | WA1CCAFP0GA148128

WA1CCAFP0GA114139; WA1CCAFP0GA124928 | WA1CCAFP0GA120426; WA1CCAFP0GA102928 | WA1CCAFP0GA131099

WA1CCAFP0GA190203 | WA1CCAFP0GA107692 | WA1CCAFP0GA165284 | WA1CCAFP0GA186166 | WA1CCAFP0GA142619 | WA1CCAFP0GA132768; WA1CCAFP0GA159095 | WA1CCAFP0GA124041; WA1CCAFP0GA128980; WA1CCAFP0GA119857 | WA1CCAFP0GA183445

WA1CCAFP0GA194042; WA1CCAFP0GA167715 | WA1CCAFP0GA168752 | WA1CCAFP0GA113315 | WA1CCAFP0GA104033 | WA1CCAFP0GA192579

WA1CCAFP0GA106736; WA1CCAFP0GA111659 | WA1CCAFP0GA154074; WA1CCAFP0GA168704 | WA1CCAFP0GA143284 | WA1CCAFP0GA153717 | WA1CCAFP0GA113976; WA1CCAFP0GA182425 | WA1CCAFP0GA126372; WA1CCAFP0GA100595 | WA1CCAFP0GA105019 | WA1CCAFP0GA146797; WA1CCAFP0GA142863; WA1CCAFP0GA144662; WA1CCAFP0GA155855

WA1CCAFP0GA184773; WA1CCAFP0GA155502; WA1CCAFP0GA144581; WA1CCAFP0GA193800 | WA1CCAFP0GA114299; WA1CCAFP0GA138571 | WA1CCAFP0GA149263; WA1CCAFP0GA182487; WA1CCAFP0GA171229 | WA1CCAFP0GA155984 | WA1CCAFP0GA111449 | WA1CCAFP0GA116621 | WA1CCAFP0GA181517; WA1CCAFP0GA164457; WA1CCAFP0GA129448; WA1CCAFP0GA135573 | WA1CCAFP0GA157931; WA1CCAFP0GA174227; WA1CCAFP0GA149666; WA1CCAFP0GA104274 | WA1CCAFP0GA194963 | WA1CCAFP0GA164197; WA1CCAFP0GA173692 | WA1CCAFP0GA109989 | WA1CCAFP0GA101052 | WA1CCAFP0GA162160 | WA1CCAFP0GA137307 | WA1CCAFP0GA115372; WA1CCAFP0GA184305 | WA1CCAFP0GA131930; WA1CCAFP0GA150459

WA1CCAFP0GA127019 | WA1CCAFP0GA152180 | WA1CCAFP0GA175281; WA1CCAFP0GA167357 | WA1CCAFP0GA139719 | WA1CCAFP0GA123732; WA1CCAFP0GA131118; WA1CCAFP0GA116876 | WA1CCAFP0GA150834 | WA1CCAFP0GA129062; WA1CCAFP0GA139610 | WA1CCAFP0GA112407 | WA1CCAFP0GA103366 | WA1CCAFP0GA164913 | WA1CCAFP0GA141826; WA1CCAFP0GA192792 | WA1CCAFP0GA145035; WA1CCAFP0GA182375

WA1CCAFP0GA113945 | WA1CCAFP0GA114304 | WA1CCAFP0GA165138 | WA1CCAFP0GA135847 | WA1CCAFP0GA197913; WA1CCAFP0GA103996 | WA1CCAFP0GA119549; WA1CCAFP0GA116943 | WA1CCAFP0GA184207 | WA1CCAFP0GA121785 | WA1CCAFP0GA103092 | WA1CCAFP0GA107157 | WA1CCAFP0GA106686; WA1CCAFP0GA122225 | WA1CCAFP0GA183199 | WA1CCAFP0GA199368 | WA1CCAFP0GA148646 | WA1CCAFP0GA191013 | WA1CCAFP0GA179198; WA1CCAFP0GA180285; WA1CCAFP0GA199161 | WA1CCAFP0GA149277 | WA1CCAFP0GA183686

WA1CCAFP0GA179864

WA1CCAFP0GA159971 | WA1CCAFP0GA178679 | WA1CCAFP0GA153006 | WA1CCAFP0GA195899; WA1CCAFP0GA160473; WA1CCAFP0GA137100; WA1CCAFP0GA195417; WA1CCAFP0GA176074 | WA1CCAFP0GA131717 | WA1CCAFP0GA191545; WA1CCAFP0GA118059; WA1CCAFP0GA186409 | WA1CCAFP0GA162756 | WA1CCAFP0GA184286 | WA1CCAFP0GA161767 | WA1CCAFP0GA130048 | WA1CCAFP0GA186863

WA1CCAFP0GA160568; WA1CCAFP0GA132673 | WA1CCAFP0GA195823 | WA1CCAFP0GA198091 | WA1CCAFP0GA148307; WA1CCAFP0GA119681 | WA1CCAFP0GA161333 | WA1CCAFP0GA125156 | WA1CCAFP0GA126940 | WA1CCAFP0GA144385 | WA1CCAFP0GA121186 | WA1CCAFP0GA185194 | WA1CCAFP0GA166905; WA1CCAFP0GA118336 | WA1CCAFP0GA173711 | WA1CCAFP0GA164569 | WA1CCAFP0GA115744 | WA1CCAFP0GA197474 | WA1CCAFP0GA180626 | WA1CCAFP0GA108633; WA1CCAFP0GA171358; WA1CCAFP0GA197703; WA1CCAFP0GA121897 | WA1CCAFP0GA113654; WA1CCAFP0GA190914 | WA1CCAFP0GA194252 | WA1CCAFP0GA181100 | WA1CCAFP0GA138778; WA1CCAFP0GA172736 | WA1CCAFP0GA117543 | WA1CCAFP0GA179007 | WA1CCAFP0GA153121;

WA1CCAFP0GA118952

| WA1CCAFP0GA155127 | WA1CCAFP0GA104243 | WA1CCAFP0GA132396 | WA1CCAFP0GA181985; WA1CCAFP0GA113735 | WA1CCAFP0GA150722 | WA1CCAFP0GA133693; WA1CCAFP0GA141874 | WA1CCAFP0GA194753 | WA1CCAFP0GA188743; WA1CCAFP0GA135220; WA1CCAFP0GA149960; WA1CCAFP0GA174860; WA1CCAFP0GA117977 | WA1CCAFP0GA119096 | WA1CCAFP0GA135198; WA1CCAFP0GA143429; WA1CCAFP0GA126632 | WA1CCAFP0GA146430 | WA1CCAFP0GA162871 | WA1CCAFP0GA156102 | WA1CCAFP0GA177080 | WA1CCAFP0GA166483 | WA1CCAFP0GA159128 | WA1CCAFP0GA145777 | WA1CCAFP0GA195398 | WA1CCAFP0GA190105 | WA1CCAFP0GA178908

WA1CCAFP0GA107482; WA1CCAFP0GA170372 | WA1CCAFP0GA195269 | WA1CCAFP0GA123875

WA1CCAFP0GA174325 | WA1CCAFP0GA155564; WA1CCAFP0GA115940 | WA1CCAFP0GA119809 | WA1CCAFP0GA194378 | WA1CCAFP0GA135556 | WA1CCAFP0GA114013; WA1CCAFP0GA180884 | WA1CCAFP0GA165205 | WA1CCAFP0GA136951 | WA1CCAFP0GA149201 | WA1CCAFP0GA196261 | WA1CCAFP0GA160456; WA1CCAFP0GA106316 | WA1CCAFP0GA165818 | WA1CCAFP0GA122712 | WA1CCAFP0GA103416; WA1CCAFP0GA162238 | WA1CCAFP0GA146962 | WA1CCAFP0GA153829 |

WA1CCAFP0GA132172

| WA1CCAFP0GA155614; WA1CCAFP0GA195210; WA1CCAFP0GA118630; WA1CCAFP0GA169044 | WA1CCAFP0GA164670 | WA1CCAFP0GA157055 | WA1CCAFP0GA178925 | WA1CCAFP0GA181002 | WA1CCAFP0GA114500 | WA1CCAFP0GA101729 | WA1CCAFP0GA179699 | WA1CCAFP0GA110463; WA1CCAFP0GA168430; WA1CCAFP0GA170078 | WA1CCAFP0GA192713 | WA1CCAFP0GA142443 | WA1CCAFP0GA137212 | WA1CCAFP0GA163888; WA1CCAFP0GA136383 | WA1CCAFP0GA123987; WA1CCAFP0GA186152 | WA1CCAFP0GA154530; WA1CCAFP0GA155550 | WA1CCAFP0GA162126 | WA1CCAFP0GA176964 | WA1CCAFP0GA106302 | WA1CCAFP0GA126159 | WA1CCAFP0GA139378; WA1CCAFP0GA165320; WA1CCAFP0GA154351

WA1CCAFP0GA162062 | WA1CCAFP0GA181548 | WA1CCAFP0GA129904 | WA1CCAFP0GA105053 | WA1CCAFP0GA189309 | WA1CCAFP0GA116666 | WA1CCAFP0GA141728; WA1CCAFP0GA101696; WA1CCAFP0GA198589; WA1CCAFP0GA148520 |

WA1CCAFP0GA163325

| WA1CCAFP0GA115792 | WA1CCAFP0GA141034

WA1CCAFP0GA175068 | WA1CCAFP0GA192811 | WA1CCAFP0GA113878; WA1CCAFP0GA102167; WA1CCAFP0GA119244 | WA1CCAFP0GA132432 | WA1CCAFP0GA113489 | WA1CCAFP0GA114836

WA1CCAFP0GA174342

WA1CCAFP0GA143186; WA1CCAFP0GA175331; WA1CCAFP0GA126291 | WA1CCAFP0GA119731; WA1CCAFP0GA192307 | WA1CCAFP0GA193649; WA1CCAFP0GA166841 | WA1CCAFP0GA114870; WA1CCAFP0GA171702 | WA1CCAFP0GA193246 | WA1CCAFP0GA157637 | WA1CCAFP0GA148954 | WA1CCAFP0GA174552; WA1CCAFP0GA148615; WA1CCAFP0GA181730 | WA1CCAFP0GA185809; WA1CCAFP0GA152955 | WA1CCAFP0GA136142 | WA1CCAFP0GA152325 | WA1CCAFP0GA159677; WA1CCAFP0GA136979 | WA1CCAFP0GA152695; WA1CCAFP0GA122323

WA1CCAFP0GA130437; WA1CCAFP0GA121446; WA1CCAFP0GA124847 | WA1CCAFP0GA178701; WA1CCAFP0GA139252; WA1CCAFP0GA110852 | WA1CCAFP0GA125657; WA1CCAFP0GA183624 | WA1CCAFP0GA197202 | WA1CCAFP0GA146587; WA1CCAFP0GA125626 | WA1CCAFP0GA167424;

WA1CCAFP0GA143947WA1CCAFP0GA157380 | WA1CCAFP0GA119258 | WA1CCAFP0GA116439 | WA1CCAFP0GA116456 | WA1CCAFP0GA128672 | WA1CCAFP0GA168928; WA1CCAFP0GA152082 | WA1CCAFP0GA114237; WA1CCAFP0GA191366; WA1CCAFP0GA174065 | WA1CCAFP0GA100192; WA1CCAFP0GA146945; WA1CCAFP0GA152597 | WA1CCAFP0GA149294 | WA1CCAFP0GA141227; WA1CCAFP0GA111290

WA1CCAFP0GA125920 | WA1CCAFP0GA191092 | WA1CCAFP0GA160828; WA1CCAFP0GA178326

WA1CCAFP0GA130017 | WA1CCAFP0GA133712; WA1CCAFP0GA108566 | WA1CCAFP0GA149053; WA1CCAFP0GA195448; WA1CCAFP0GA106395; WA1CCAFP0GA110642 | WA1CCAFP0GA122886

WA1CCAFP0GA185356 | WA1CCAFP0GA178990; WA1CCAFP0GA159825; WA1CCAFP0GA109118; WA1CCAFP0GA103870 | WA1CCAFP0GA115405; WA1CCAFP0GA150414; WA1CCAFP0GA115095 | WA1CCAFP0GA170792; WA1CCAFP0GA110348; WA1CCAFP0GA121169 | WA1CCAFP0GA142006 | WA1CCAFP0GA155208 | WA1CCAFP0GA134875; WA1CCAFP0GA177953 | WA1CCAFP0GA196518 | WA1CCAFP0GA119079 | WA1CCAFP0GA147318 | WA1CCAFP0GA175247; WA1CCAFP0GA142118; WA1CCAFP0GA158299 | WA1CCAFP0GA109880 | WA1CCAFP0GA105151; WA1CCAFP0GA148453; WA1CCAFP0GA126968; WA1CCAFP0GA127781 | WA1CCAFP0GA167004 | WA1CCAFP0GA165561 | WA1CCAFP0GA170002 | WA1CCAFP0GA144788 | WA1CCAFP0GA179895 | WA1CCAFP0GA130406 | WA1CCAFP0GA198947; WA1CCAFP0GA112214 | WA1CCAFP0GA103349 | WA1CCAFP0GA199838; WA1CCAFP0GA113203; WA1CCAFP0GA108311 | WA1CCAFP0GA124802 | WA1CCAFP0GA140661

WA1CCAFP0GA166256 | WA1CCAFP0GA177838; WA1CCAFP0GA165916 | WA1CCAFP0GA182649 | WA1CCAFP0GA114691 | WA1CCAFP0GA153569 | WA1CCAFP0GA164278

WA1CCAFP0GA155659 | WA1CCAFP0GA128123 | WA1CCAFP0GA136965 | WA1CCAFP0GA198074 | WA1CCAFP0GA182697 | WA1CCAFP0GA145343 | WA1CCAFP0GA149327 | WA1CCAFP0GA189939; WA1CCAFP0GA193621; WA1CCAFP0GA136447; WA1CCAFP0GA130499 | WA1CCAFP0GA144855; WA1CCAFP0GA112181 | WA1CCAFP0GA124640 | WA1CCAFP0GA165995 | WA1CCAFP0GA120636; WA1CCAFP0GA139106; WA1CCAFP0GA164698 | WA1CCAFP0GA146203; WA1CCAFP0GA121012; WA1CCAFP0GA171487 | WA1CCAFP0GA183137 | WA1CCAFP0GA146167 | WA1CCAFP0GA177905; WA1CCAFP0GA198866; WA1CCAFP0GA123441; WA1CCAFP0GA109796 | WA1CCAFP0GA143673 | WA1CCAFP0GA157489 | WA1CCAFP0GA109264 | WA1CCAFP0GA104551 | WA1CCAFP0GA123004 | WA1CCAFP0GA174597; WA1CCAFP0GA160781; WA1CCAFP0GA157136 | WA1CCAFP0GA139025 | WA1CCAFP0GA157881; WA1CCAFP0GA162868 | WA1CCAFP0GA192601; WA1CCAFP0GA174244 | WA1CCAFP0GA186328; WA1CCAFP0GA175698; WA1CCAFP0GA123925 | WA1CCAFP0GA103531 | WA1CCAFP0GA189195 | WA1CCAFP0GA160893 | WA1CCAFP0GA130261 | WA1CCAFP0GA187950; WA1CCAFP0GA132415; WA1CCAFP0GA142779 | WA1CCAFP0GA184093; WA1CCAFP0GA123830 | WA1CCAFP0GA182859

WA1CCAFP0GA114464 | WA1CCAFP0GA154768

WA1CCAFP0GA113279 | WA1CCAFP0GA158982 | WA1CCAFP0GA120944; WA1CCAFP0GA188872 | WA1CCAFP0GA198365 | WA1CCAFP0GA148470; WA1CCAFP0GA184188 | WA1CCAFP0GA106350; WA1CCAFP0GA125531; WA1CCAFP0GA109071; WA1CCAFP0GA108678

WA1CCAFP0GA131331

WA1CCAFP0GA172252; WA1CCAFP0GA120930; WA1CCAFP0GA144130; WA1CCAFP0GA144113; WA1CCAFP0GA194994 | WA1CCAFP0GA114173; WA1CCAFP0GA135282 | WA1CCAFP0GA167701 | WA1CCAFP0GA100421; WA1CCAFP0GA127778 | WA1CCAFP0GA150123 | WA1CCAFP0GA156939 | WA1CCAFP0GA146721 | WA1CCAFP0GA177936; WA1CCAFP0GA132527

WA1CCAFP0GA187155; WA1CCAFP0GA195787 | WA1CCAFP0GA138523 | WA1CCAFP0GA170839 | WA1CCAFP0GA143544 | WA1CCAFP0GA159131 | WA1CCAFP0GA189410 | WA1CCAFP0GA114383; WA1CCAFP0GA181940 | WA1CCAFP0GA113010 | WA1CCAFP0GA182389 | WA1CCAFP0GA189696; WA1CCAFP0GA168637; WA1CCAFP0GA199421 | WA1CCAFP0GA156598 | WA1CCAFP0GA141115 | WA1CCAFP0GA123388 | WA1CCAFP0GA165026 | WA1CCAFP0GA152048 | WA1CCAFP0GA102377 | WA1CCAFP0GA121804 | WA1CCAFP0GA140725; WA1CCAFP0GA144371 | WA1CCAFP0GA139722; WA1CCAFP0GA140515 | WA1CCAFP0GA193179 | WA1CCAFP0GA150610 | WA1CCAFP0GA196017; WA1CCAFP0GA183588 | WA1CCAFP0GA102279

WA1CCAFP0GA102637 | WA1CCAFP0GA105554 | WA1CCAFP0GA141325 | WA1CCAFP0GA113332 | WA1CCAFP0GA124895; WA1CCAFP0GA160697 | WA1CCAFP0GA158142 | WA1CCAFP0GA139865; WA1CCAFP0GA152874 | WA1CCAFP0GA183462 | WA1CCAFP0GA152521 | WA1CCAFP0GA173028; WA1CCAFP0GA129658

WA1CCAFP0GA151174; WA1CCAFP0GA149165 | WA1CCAFP0GA114934; WA1CCAFP0GA120846; WA1CCAFP0GA131216 | WA1CCAFP0GA166290; WA1CCAFP0GA160778 | WA1CCAFP0GA181307 | WA1CCAFP0GA181680 | WA1CCAFP0GA183607 | WA1CCAFP0GA124556 | WA1CCAFP0GA185762 | WA1CCAFP0GA106591; WA1CCAFP0GA188581 | WA1CCAFP0GA163437 | WA1CCAFP0GA112066 | WA1CCAFP0GA179265 | WA1CCAFP0GA115033; WA1CCAFP0GA154205; WA1CCAFP0GA126498; WA1CCAFP0GA171179 | WA1CCAFP0GA119292 | WA1CCAFP0GA100600 |

WA1CCAFP0GA155774

| WA1CCAFP0GA182201; WA1CCAFP0GA118661 | WA1CCAFP0GA156827 | WA1CCAFP0GA143155 | WA1CCAFP0GA196082 | WA1CCAFP0GA156228; WA1CCAFP0GA195028 | WA1CCAFP0GA103061 | WA1CCAFP0GA168864 | WA1CCAFP0GA151773 | WA1CCAFP0GA161932 | WA1CCAFP0GA165088 | WA1CCAFP0GA123438 | WA1CCAFP0GA102394; WA1CCAFP0GA155449 | WA1CCAFP0GA171411 | WA1CCAFP0GA102136

WA1CCAFP0GA193456

WA1CCAFP0GA176544 | WA1CCAFP0GA164751 | WA1CCAFP0GA193618 | WA1CCAFP0GA155807;

WA1CCAFP0GA101228

; WA1CCAFP0GA166399; WA1CCAFP0GA107126; WA1CCAFP0GA183784 | WA1CCAFP0GA165799 | WA1CCAFP0GA189889 | WA1CCAFP0GA152910 | WA1CCAFP0GA117879; WA1CCAFP0GA171117; WA1CCAFP0GA174681 | WA1CCAFP0GA177287 | WA1CCAFP0GA111628 | WA1CCAFP0GA129174 | WA1CCAFP0GA170307 | WA1CCAFP0GA133791

WA1CCAFP0GA118658; WA1CCAFP0GA194767; WA1CCAFP0GA182327 | WA1CCAFP0GA196647; WA1CCAFP0GA166306; WA1CCAFP0GA198639 | WA1CCAFP0GA192632 | WA1CCAFP0GA116313 | WA1CCAFP0GA109992 | WA1CCAFP0GA186961; WA1CCAFP0GA109507

WA1CCAFP0GA169870 | WA1CCAFP0GA145519 | WA1CCAFP0GA137646 | WA1CCAFP0GA104856 | WA1CCAFP0GA143320 | WA1CCAFP0GA105473; WA1CCAFP0GA177998 | WA1CCAFP0GA115016 | WA1CCAFP0GA110186

WA1CCAFP0GA153913

WA1CCAFP0GA198687 | WA1CCAFP0GA137601 | WA1CCAFP0GA118241 | WA1CCAFP0GA114349 | WA1CCAFP0GA177659 | WA1CCAFP0GA185910 | WA1CCAFP0GA110916 | WA1CCAFP0GA135296; WA1CCAFP0GA199340 | WA1CCAFP0GA182019; WA1CCAFP0GA161798 | WA1CCAFP0GA185857; WA1CCAFP0GA124718 | WA1CCAFP0GA137470 | WA1CCAFP0GA199256 | WA1CCAFP0GA131605 | WA1CCAFP0GA127974 | WA1CCAFP0GA185664; WA1CCAFP0GA170145 | WA1CCAFP0GA178276 | WA1CCAFP0GA110639

WA1CCAFP0GA172090; WA1CCAFP0GA185230 | WA1CCAFP0GA172882 | WA1CCAFP0GA197622

WA1CCAFP0GA191724 | WA1CCAFP0GA164944

WA1CCAFP0GA192257 | WA1CCAFP0GA145794 | WA1CCAFP0GA149148 | WA1CCAFP0GA188306 | WA1CCAFP0GA121253 | WA1CCAFP0GA177130 | WA1CCAFP0GA152194 | WA1CCAFP0GA106462; WA1CCAFP0GA114531 | WA1CCAFP0GA136254 | WA1CCAFP0GA112357 | WA1CCAFP0GA190637 | WA1CCAFP0GA120586; WA1CCAFP0GA140076 | WA1CCAFP0GA164961; WA1CCAFP0GA176124; WA1CCAFP0GA110303; WA1CCAFP0GA173126 | WA1CCAFP0GA143866; WA1CCAFP0GA104405 | WA1CCAFP0GA185017; WA1CCAFP0GA107854 | WA1CCAFP0GA197636 | WA1CCAFP0GA158383 | WA1CCAFP0GA147836 | WA1CCAFP0GA117820 | WA1CCAFP0GA153135 | WA1CCAFP0GA180917 | WA1CCAFP0GA129577 | WA1CCAFP0GA180707 | WA1CCAFP0GA159016 | WA1CCAFP0GA112990; WA1CCAFP0GA171294 | WA1CCAFP0GA162644 | WA1CCAFP0GA161185 | WA1CCAFP0GA163082 | WA1CCAFP0GA182456; WA1CCAFP0GA164717 | WA1CCAFP0GA146279; WA1CCAFP0GA171599; WA1CCAFP0GA150770 | WA1CCAFP0GA103481; WA1CCAFP0GA183218 | WA1CCAFP0GA109958 | WA1CCAFP0GA134911 | WA1CCAFP0GA118112; WA1CCAFP0GA144533 | WA1CCAFP0GA143351 | WA1CCAFP0GA178875; WA1CCAFP0GA126422; WA1CCAFP0GA130650 | WA1CCAFP0GA102816 | WA1CCAFP0GA188631 | WA1CCAFP0GA133063 | WA1CCAFP0GA141650 | WA1CCAFP0GA143849 | WA1CCAFP0GA168217; WA1CCAFP0GA109667 | WA1CCAFP0GA106235 | WA1CCAFP0GA192100 | WA1CCAFP0GA102153; WA1CCAFP0GA196065 | WA1CCAFP0GA162207

WA1CCAFP0GA147030; WA1CCAFP0GA138327 | WA1CCAFP0GA117817; WA1CCAFP0GA173157; WA1CCAFP0GA171800

WA1CCAFP0GA131300 | WA1CCAFP0GA106557 | WA1CCAFP0GA108289 | WA1CCAFP0GA109846 | WA1CCAFP0GA148209

WA1CCAFP0GA116506 | WA1CCAFP0GA158027 | WA1CCAFP0GA182778 | WA1CCAFP0GA157041 | WA1CCAFP0GA153149; WA1CCAFP0GA163566 | WA1CCAFP0GA181128 | WA1CCAFP0GA171649 | WA1CCAFP0GA167178 | WA1CCAFP0GA184790; WA1CCAFP0GA146508 | WA1CCAFP0GA155483

WA1CCAFP0GA159081; WA1CCAFP0GA161199

WA1CCAFP0GA109605; WA1CCAFP0GA130891; WA1CCAFP0GA122208; WA1CCAFP0GA139221 | WA1CCAFP0GA189780; WA1CCAFP0GA141616 | WA1CCAFP0GA159193 | WA1CCAFP0GA169612; WA1CCAFP0GA168654; WA1CCAFP0GA182067 | WA1CCAFP0GA185051 | WA1CCAFP0GA108731 | WA1CCAFP0GA162742; WA1CCAFP0GA165768 | WA1CCAFP0GA166581 | WA1CCAFP0GA182795 | WA1CCAFP0GA198317; WA1CCAFP0GA195045 | WA1CCAFP0GA134472; WA1CCAFP0GA182344 | WA1CCAFP0GA172316 | WA1CCAFP0GA155600 | WA1CCAFP0GA129689 | WA1CCAFP0GA128607; WA1CCAFP0GA187303 | WA1CCAFP0GA150140; WA1CCAFP0GA186376 | WA1CCAFP0GA123147; WA1CCAFP0GA139011 | WA1CCAFP0GA122595; WA1CCAFP0GA187110; WA1CCAFP0GA102444 | WA1CCAFP0GA161431 | WA1CCAFP0GA103156 | WA1CCAFP0GA145679 | WA1CCAFP0GA196986 | WA1CCAFP0GA141678; WA1CCAFP0GA166192 | WA1CCAFP0GA120247 | WA1CCAFP0GA122662 | WA1CCAFP0GA191349 | WA1CCAFP0GA133192 | WA1CCAFP0GA102749 | WA1CCAFP0GA120023; WA1CCAFP0GA174275 | WA1CCAFP0GA162949 | WA1CCAFP0GA103187 | WA1CCAFP0GA168525

WA1CCAFP0GA147397 | WA1CCAFP0GA100239 | WA1CCAFP0GA110673 | WA1CCAFP0GA116585 | WA1CCAFP0GA157864 | WA1CCAFP0GA174762 | WA1CCAFP0GA113993 | WA1CCAFP0GA156651; WA1CCAFP0GA130129 | WA1CCAFP0GA126694; WA1CCAFP0GA185860 | WA1CCAFP0GA191870 | WA1CCAFP0GA112763 | WA1CCAFP0GA196423 | WA1CCAFP0GA149487; WA1CCAFP0GA177323; WA1CCAFP0GA103772 | WA1CCAFP0GA187544 | WA1CCAFP0GA102492; WA1CCAFP0GA179461 | WA1CCAFP0GA172865

WA1CCAFP0GA143365 | WA1CCAFP0GA170484 | WA1CCAFP0GA164099; WA1CCAFP0GA117901; WA1CCAFP0GA162482 | WA1CCAFP0GA113590; WA1CCAFP0GA183414; WA1CCAFP0GA120832; WA1CCAFP0GA128574 | WA1CCAFP0GA177404 | WA1CCAFP0GA153796; WA1CCAFP0GA103352 | WA1CCAFP0GA130342; WA1CCAFP0GA136917 | WA1CCAFP0GA121057 | WA1CCAFP0GA150249; WA1CCAFP0GA106171 | WA1CCAFP0GA179248; WA1CCAFP0GA130678; WA1CCAFP0GA166662 | WA1CCAFP0GA150266 | WA1CCAFP0GA153197 | WA1CCAFP0GA188838; WA1CCAFP0GA106509 | WA1CCAFP0GA181761 | WA1CCAFP0GA167617; WA1CCAFP0GA121558 | WA1CCAFP0GA185180 | WA1CCAFP0GA140692 | WA1CCAFP0GA193831 | WA1CCAFP0GA103335 | WA1CCAFP0GA124816 | WA1CCAFP0GA130602; WA1CCAFP0GA140790; WA1CCAFP0GA176916; WA1CCAFP0GA103898; WA1CCAFP0GA192033 | WA1CCAFP0GA154463; WA1CCAFP0GA173708; WA1CCAFP0GA129790 | WA1CCAFP0GA106719; WA1CCAFP0GA189987 | WA1CCAFP0GA107711; WA1CCAFP0GA147478 | WA1CCAFP0GA120281 | WA1CCAFP0GA148551 | WA1CCAFP0GA135802 | WA1CCAFP0GA136495 | WA1CCAFP0GA128526 | WA1CCAFP0GA129787 | WA1CCAFP0GA132561; WA1CCAFP0GA191772 | WA1CCAFP0GA131054 | WA1CCAFP0GA131832 | WA1CCAFP0GA164071 | WA1CCAFP0GA180013 | WA1CCAFP0GA162840 | WA1CCAFP0GA135590 | WA1CCAFP0GA181906; WA1CCAFP0GA138134

WA1CCAFP0GA180559 | WA1CCAFP0GA150624 | WA1CCAFP0GA134200; WA1CCAFP0GA157198

WA1CCAFP0GA121902 | WA1CCAFP0GA154611 | WA1CCAFP0GA165527 | WA1CCAFP0GA144354 | WA1CCAFP0GA158092 | WA1CCAFP0GA151126 | WA1CCAFP0GA143558 | WA1CCAFP0GA187351 | WA1CCAFP0GA143690; WA1CCAFP0GA186958 | WA1CCAFP0GA128879 | WA1CCAFP0GA153720 | WA1CCAFP0GA134469 | WA1CCAFP0GA131684 | WA1CCAFP0GA178939 | WA1CCAFP0GA106042; WA1CCAFP0GA192727 | WA1CCAFP0GA111144 | WA1CCAFP0GA106106 | WA1CCAFP0GA110690 | WA1CCAFP0GA177516 | WA1CCAFP0GA161378 | WA1CCAFP0GA184336; WA1CCAFP0GA167519; WA1CCAFP0GA168377 | WA1CCAFP0GA151708 | WA1CCAFP0GA144340 | WA1CCAFP0GA137792; WA1CCAFP0GA112746 | WA1CCAFP0GA130454

WA1CCAFP0GA126467; WA1CCAFP0GA160313 | WA1CCAFP0GA198205 | WA1CCAFP0GA154320 | WA1CCAFP0GA174924 | WA1CCAFP0GA124962 | WA1CCAFP0GA105117

WA1CCAFP0GA160098; WA1CCAFP0GA108373; WA1CCAFP0GA121947; WA1CCAFP0GA184045; WA1CCAFP0GA180903; WA1CCAFP0GA151028 | WA1CCAFP0GA128882 | WA1CCAFP0GA155838 | WA1CCAFP0GA179637 | WA1CCAFP0GA116618 | WA1CCAFP0GA101908; WA1CCAFP0GA122497; WA1CCAFP0GA141597; WA1CCAFP0GA115839 | WA1CCAFP0GA183722 | WA1CCAFP0GA151319; WA1CCAFP0GA158772 | WA1CCAFP0GA119227 | WA1CCAFP0GA150042 | WA1CCAFP0GA199788; WA1CCAFP0GA116263 | WA1CCAFP0GA128333; WA1CCAFP0GA168931 | WA1CCAFP0GA166418; WA1CCAFP0GA120703 | WA1CCAFP0GA186264 | WA1CCAFP0GA184532 | WA1CCAFP0GA115825 | WA1CCAFP0GA132589; WA1CCAFP0GA137520; WA1CCAFP0GA117039; WA1CCAFP0GA154513

WA1CCAFP0GA182764; WA1CCAFP0GA191898 | WA1CCAFP0GA156861; WA1CCAFP0GA105280 | WA1CCAFP0GA188001

WA1CCAFP0GA119034 | WA1CCAFP0GA168539

WA1CCAFP0GA120197 | WA1CCAFP0GA131958 | WA1CCAFP0GA128090; WA1CCAFP0GA156973 | WA1CCAFP0GA118580; WA1CCAFP0GA171148 | WA1CCAFP0GA105361; WA1CCAFP0GA182909 | WA1CCAFP0GA133273 | WA1CCAFP0GA161414 | WA1CCAFP0GA139784 | WA1CCAFP0GA176723

WA1CCAFP0GA114321; WA1CCAFP0GA114738; WA1CCAFP0GA113265; WA1CCAFP0GA175216 | WA1CCAFP0GA126243 | WA1CCAFP0GA179010; WA1CCAFP0GA193151 | WA1CCAFP0GA144564 |

WA1CCAFP0GA176530WA1CCAFP0GA177774 | WA1CCAFP0GA179671; WA1CCAFP0GA190783; WA1CCAFP0GA197068 | WA1CCAFP0GA168735 | WA1CCAFP0GA191433 | WA1CCAFP0GA142586 | WA1CCAFP0GA161722

WA1CCAFP0GA194591

WA1CCAFP0GA199757

WA1CCAFP0GA131281 | WA1CCAFP0GA132303 | WA1CCAFP0GA168976; WA1CCAFP0GA152938 | WA1CCAFP0GA154060 | WA1CCAFP0GA161817 | WA1CCAFP0GA150767 | WA1CCAFP0GA193666 | WA1CCAFP0GA108390 | WA1CCAFP0GA195983 | WA1CCAFP0GA135833 | WA1CCAFP0GA134634 | WA1CCAFP0GA147271 | WA1CCAFP0GA169769 | WA1CCAFP0GA195241; WA1CCAFP0GA120409 | WA1CCAFP0GA159713 | WA1CCAFP0GA112522 | WA1CCAFP0GA102833 | WA1CCAFP0GA103139 | WA1CCAFP0GA105649 | WA1CCAFP0GA109037 | WA1CCAFP0GA108468; WA1CCAFP0GA191478 | WA1CCAFP0GA166693 | WA1CCAFP0GA170047 | WA1CCAFP0GA148789; WA1CCAFP0GA114965 | WA1CCAFP0GA144810 | WA1CCAFP0GA135038 |

WA1CCAFP0GA115310

| WA1CCAFP0GA119356 | WA1CCAFP0GA187611 | WA1CCAFP0GA144967

WA1CCAFP0GA193280 | WA1CCAFP0GA160229; WA1CCAFP0GA149361 | WA1CCAFP0GA149019 | WA1CCAFP0GA141907 | WA1CCAFP0GA121642 | WA1CCAFP0GA188533

WA1CCAFP0GA199984; WA1CCAFP0GA128638; WA1CCAFP0GA113198 | WA1CCAFP0GA102556 | WA1CCAFP0GA169366 | WA1CCAFP0GA156021 | WA1CCAFP0GA163289 | WA1CCAFP0GA151062 | WA1CCAFP0GA184658 | WA1CCAFP0GA190153 | WA1CCAFP0GA132544 | WA1CCAFP0GA157850 | WA1CCAFP0GA107417 | WA1CCAFP0GA193411 | WA1CCAFP0GA123858 | WA1CCAFP0GA110415; WA1CCAFP0GA160084 | WA1CCAFP0GA128784 | WA1CCAFP0GA185261 | WA1CCAFP0GA191836; WA1CCAFP0GA187463 | WA1CCAFP0GA133452 | WA1CCAFP0GA146699; WA1CCAFP0GA100824

WA1CCAFP0GA160201 | WA1CCAFP0GA136285 | WA1CCAFP0GA163454 | WA1CCAFP0GA194624 | WA1CCAFP0GA175507

WA1CCAFP0GA135024; WA1CCAFP0GA185129

WA1CCAFP0GA186698; WA1CCAFP0GA194302 | WA1CCAFP0GA126324; WA1CCAFP0GA119504 |

WA1CCAFP0GA138280

| WA1CCAFP0GA177502 | WA1CCAFP0GA181047 | WA1CCAFP0GA100113 | WA1CCAFP0GA178472; WA1CCAFP0GA171540

WA1CCAFP0GA129403 | WA1CCAFP0GA148100 | WA1CCAFP0GA101178 | WA1CCAFP0GA192050; WA1CCAFP0GA152969 | WA1CCAFP0GA124685; WA1CCAFP0GA166869; WA1CCAFP0GA143219; WA1CCAFP0GA152003; WA1CCAFP0GA159680; WA1CCAFP0GA142149; WA1CCAFP0GA114996 | WA1CCAFP0GA159758; WA1CCAFP0GA185020; WA1CCAFP0GA125139

WA1CCAFP0GA175328 | WA1CCAFP0GA147917 | WA1CCAFP0GA195840 | WA1CCAFP0GA126534; WA1CCAFP0GA134939; WA1CCAFP0GA115274; WA1CCAFP0GA146654 | WA1CCAFP0GA191464 | WA1CCAFP0GA109801; WA1CCAFP0GA169898 | WA1CCAFP0GA104811 |

WA1CCAFP0GA197183

; WA1CCAFP0GA198611; WA1CCAFP0GA184997 | WA1CCAFP0GA122399; WA1CCAFP0GA118238; WA1CCAFP0GA161803 | WA1CCAFP0GA189228; WA1CCAFP0GA113363 | WA1CCAFP0GA131362 | WA1CCAFP0GA171019 | WA1CCAFP0GA102542 | WA1CCAFP0GA148596 | WA1CCAFP0GA162739; WA1CCAFP0GA124153; WA1CCAFP0GA115730 | WA1CCAFP0GA103609; WA1CCAFP0GA189164; WA1CCAFP0GA165351 | WA1CCAFP0GA120653 | WA1CCAFP0GA129675

WA1CCAFP0GA167374 | WA1CCAFP0GA151790 | WA1CCAFP0GA169450; WA1CCAFP0GA130115; WA1CCAFP0GA127697 | WA1CCAFP0GA187835

WA1CCAFP0GA107756

WA1CCAFP0GA166984 | WA1CCAFP0GA139008; WA1CCAFP0GA192534; WA1CCAFP0GA121852 | WA1CCAFP0GA161770 | WA1CCAFP0GA180528; WA1CCAFP0GA114125 | WA1CCAFP0GA179850; WA1CCAFP0GA152504; WA1CCAFP0GA192744 | WA1CCAFP0GA164250; WA1CCAFP0GA128252; WA1CCAFP0GA187804 | WA1CCAFP0GA151322 | WA1CCAFP0GA122242 | WA1CCAFP0GA127408; WA1CCAFP0GA123097 | WA1CCAFP0GA160716; WA1CCAFP0GA190041 | WA1CCAFP0GA148713 | WA1CCAFP0GA132558 | WA1CCAFP0GA149473; WA1CCAFP0GA124170 | WA1CCAFP0GA126615; WA1CCAFP0GA106431 | WA1CCAFP0GA118031 | WA1CCAFP0GA129868; WA1CCAFP0GA150185 | WA1CCAFP0GA198513; WA1CCAFP0GA154043 | WA1CCAFP0GA106817; WA1CCAFP0GA192551 | WA1CCAFP0GA138425 | WA1CCAFP0GA117624; WA1CCAFP0GA195790; WA1CCAFP0GA121348; WA1CCAFP0GA141082; WA1CCAFP0GA149876 | WA1CCAFP0GA197118 | WA1CCAFP0GA122791 | WA1CCAFP0GA153104 | WA1CCAFP0GA197264 | WA1CCAFP0GA163308 | WA1CCAFP0GA166497; WA1CCAFP0GA100743 | WA1CCAFP0GA104260 | WA1CCAFP0GA149196 | WA1CCAFP0GA177399 | WA1CCAFP0GA161672; WA1CCAFP0GA129305; WA1CCAFP0GA119308; WA1CCAFP0GA117218 | WA1CCAFP0GA179993 | WA1CCAFP0GA145505; WA1CCAFP0GA126744

WA1CCAFP0GA108941; WA1CCAFP0GA170226 | WA1CCAFP0GA107191 | WA1CCAFP0GA129479 | WA1CCAFP0GA182862; WA1CCAFP0GA157184; WA1CCAFP0GA111760; WA1CCAFP0GA146461; WA1CCAFP0GA127795 |

WA1CCAFP0GA168945

| WA1CCAFP0GA185941 | WA1CCAFP0GA107465 | WA1CCAFP0GA177709; WA1CCAFP0GA198480 | WA1CCAFP0GA118546 | WA1CCAFP0GA158576; WA1CCAFP0GA173014;

WA1CCAFP0GA158450

; WA1CCAFP0GA175006 | WA1CCAFP0GA148999; WA1CCAFP0GA154589; WA1CCAFP0GA108874 | WA1CCAFP0GA140904 | WA1CCAFP0GA144922

WA1CCAFP0GA129983 | WA1CCAFP0GA163826 | WA1CCAFP0GA122354 | WA1CCAFP0GA193196; WA1CCAFP0GA196485; WA1CCAFP0GA109734 | WA1CCAFP0GA108714 | WA1CCAFP0GA144161; WA1CCAFP0GA143592;

WA1CCAFP0GA134374

| WA1CCAFP0GA162465 | WA1CCAFP0GA192064; WA1CCAFP0GA109782 | WA1CCAFP0GA152034

WA1CCAFP0GA100273 | WA1CCAFP0GA196048; WA1CCAFP0GA197524; WA1CCAFP0GA150154 | WA1CCAFP0GA180612 | WA1CCAFP0GA137789 | WA1CCAFP0GA111399; WA1CCAFP0GA179427

WA1CCAFP0GA174468 | WA1CCAFP0GA158206 | WA1CCAFP0GA142569 | WA1CCAFP0GA183736 | WA1CCAFP0GA111788 | WA1CCAFP0GA114318; WA1CCAFP0GA106056 | WA1CCAFP0GA153152 | WA1CCAFP0GA121396 | WA1CCAFP0GA144791; WA1CCAFP0GA103318 | WA1CCAFP0GA127036; WA1CCAFP0GA198057 | WA1CCAFP0GA107210 | WA1CCAFP0GA100936 | WA1CCAFP0GA176348

WA1CCAFP0GA185566; WA1CCAFP0GA171697; WA1CCAFP0GA123052; WA1CCAFP0GA142944 | WA1CCAFP0GA127005 | WA1CCAFP0GA121088 | WA1CCAFP0GA186717 | WA1CCAFP0GA197281

WA1CCAFP0GA142605 | WA1CCAFP0GA172817 | WA1CCAFP0GA194932 | WA1CCAFP0GA167827; WA1CCAFP0GA148257 | WA1CCAFP0GA182540; WA1CCAFP0GA188967; WA1CCAFP0GA140157; WA1CCAFP0GA170985; WA1CCAFP0GA152423 | WA1CCAFP0GA173918 | WA1CCAFP0GA163812; WA1CCAFP0GA112942 | WA1CCAFP0GA174096; WA1CCAFP0GA112441; WA1CCAFP0GA155080 | WA1CCAFP0GA154253 | WA1CCAFP0GA193991 | WA1CCAFP0GA102248 | WA1CCAFP0GA170517; WA1CCAFP0GA104758 | WA1CCAFP0GA149599; WA1CCAFP0GA157346 | WA1CCAFP0GA197393 | WA1CCAFP0GA131376 | WA1CCAFP0GA192856 | WA1CCAFP0GA110141; WA1CCAFP0GA167066 | WA1CCAFP0GA161719 | WA1CCAFP0GA132723

WA1CCAFP0GA116473; WA1CCAFP0GA123309; WA1CCAFP0GA192629; WA1CCAFP0GA136349; WA1CCAFP0GA121771; WA1CCAFP0GA140367; WA1CCAFP0GA144693; WA1CCAFP0GA126131 | WA1CCAFP0GA138067 | WA1CCAFP0GA153331; WA1CCAFP0GA162112; WA1CCAFP0GA100290; WA1CCAFP0GA132155; WA1CCAFP0GA159100; WA1CCAFP0GA180805 | WA1CCAFP0GA105618 | WA1CCAFP0GA198429; WA1CCAFP0GA101164 | WA1CCAFP0GA150798; WA1CCAFP0GA192386; WA1CCAFP0GA186765 | WA1CCAFP0GA169240; WA1CCAFP0GA131510 | WA1CCAFP0GA151689; WA1CCAFP0GA145925 | WA1CCAFP0GA195630; WA1CCAFP0GA123102; WA1CCAFP0GA112617; WA1CCAFP0GA108440 | WA1CCAFP0GA141793 | WA1CCAFP0GA185292 | WA1CCAFP0GA132110 | WA1CCAFP0GA121530 | WA1CCAFP0GA194445 | WA1CCAFP0GA114335; WA1CCAFP0GA199869; WA1CCAFP0GA195420; WA1CCAFP0GA126274 | WA1CCAFP0GA109202 | WA1CCAFP0GA179184 | WA1CCAFP0GA122659 | WA1CCAFP0GA121916 | WA1CCAFP0GA138117

WA1CCAFP0GA176639; WA1CCAFP0GA187494 | WA1CCAFP0GA167147 | WA1CCAFP0GA126503

WA1CCAFP0GA149568 | WA1CCAFP0GA136237; WA1CCAFP0GA144063; WA1CCAFP0GA182604; WA1CCAFP0GA191481; WA1CCAFP0GA152437 | WA1CCAFP0GA163406 | WA1CCAFP0GA170775 | WA1CCAFP0GA151207; WA1CCAFP0GA148386; WA1CCAFP0GA181596 | WA1CCAFP0GA105702 | WA1CCAFP0GA142250; WA1CCAFP0GA117137; WA1CCAFP0GA110074; WA1CCAFP0GA128350 | WA1CCAFP0GA171456; WA1CCAFP0GA177662

WA1CCAFP0GA119941; WA1CCAFP0GA134018 | WA1CCAFP0GA128218; WA1CCAFP0GA111726 | WA1CCAFP0GA112987; WA1CCAFP0GA112116 | WA1CCAFP0GA102203; WA1CCAFP0GA197927; WA1CCAFP0GA195725

WA1CCAFP0GA150588

WA1CCAFP0GA112147 | WA1CCAFP0GA104338; WA1CCAFP0GA146038; WA1CCAFP0GA148355; WA1CCAFP0GA192596 | WA1CCAFP0GA144306 | WA1CCAFP0GA134391 | WA1CCAFP0GA151398 | WA1CCAFP0GA182358; WA1CCAFP0GA185597; WA1CCAFP0GA106218 | WA1CCAFP0GA151756; WA1CCAFP0GA104954; WA1CCAFP0GA112150 | WA1CCAFP0GA115789; WA1CCAFP0GA161736 | WA1CCAFP0GA132463

WA1CCAFP0GA124623 |

WA1CCAFP0GA188094

| WA1CCAFP0GA127120 |

WA1CCAFP0GA188130

| WA1CCAFP0GA123567 | WA1CCAFP0GA147268 | WA1CCAFP0GA196387 | WA1CCAFP0GA128137 | WA1CCAFP0GA108082 | WA1CCAFP0GA175149

WA1CCAFP0GA187883

WA1CCAFP0GA161946 | WA1CCAFP0GA148677;

WA1CCAFP0GA166340

| WA1CCAFP0GA178097 | WA1CCAFP0GA149909 | WA1CCAFP0GA115243 | WA1CCAFP0GA125027; WA1CCAFP0GA121494

WA1CCAFP0GA172087 | WA1CCAFP0GA122290 | WA1CCAFP0GA179394 | WA1CCAFP0GA143446

WA1CCAFP0GA143270 | WA1CCAFP0GA150476 | WA1CCAFP0GA133077 | WA1CCAFP0GA131846; WA1CCAFP0GA118384

WA1CCAFP0GA126873 | WA1CCAFP0GA117249 | WA1CCAFP0GA114206; WA1CCAFP0GA131961 | WA1CCAFP0GA196339 | WA1CCAFP0GA102413 | WA1CCAFP0GA102475 | WA1CCAFP0GA197815 | WA1CCAFP0GA136786 | WA1CCAFP0GA190735 | WA1CCAFP0GA100919; WA1CCAFP0GA138697 | WA1CCAFP0GA120362; WA1CCAFP0GA145861; WA1CCAFP0GA150025 | WA1CCAFP0GA158674 | WA1CCAFP0GA167696; WA1CCAFP0GA137744 | WA1CCAFP0GA184210 | WA1CCAFP0GA168783 | WA1CCAFP0GA195689 | WA1CCAFP0GA187429 | WA1CCAFP0GA179489; WA1CCAFP0GA130468 | WA1CCAFP0GA156696 |

WA1CCAFP0GA170257

|

WA1CCAFP0GA185079

| WA1CCAFP0GA176737 | WA1CCAFP0GA174941 | WA1CCAFP0GA102539; WA1CCAFP0GA186524 | WA1CCAFP0GA102489 | WA1CCAFP0GA178178 | WA1CCAFP0GA152177 | WA1CCAFP0GA173305; WA1CCAFP0GA187625 | WA1CCAFP0GA149411 | WA1CCAFP0GA137906 | WA1CCAFP0GA131894; WA1CCAFP0GA157623; WA1CCAFP0GA162532; WA1CCAFP0GA184353; WA1CCAFP0GA153233 | WA1CCAFP0GA113833 | WA1CCAFP0GA176592; WA1CCAFP0GA169416 | WA1CCAFP0GA180593

WA1CCAFP0GA146184; WA1CCAFP0GA157783; WA1CCAFP0GA101116; WA1CCAFP0GA182585 | WA1CCAFP0GA188385 | WA1CCAFP0GA154382; WA1CCAFP0GA186927

WA1CCAFP0GA130728; WA1CCAFP0GA188466; WA1CCAFP0GA161865 | WA1CCAFP0GA101553; WA1CCAFP0GA172154 | WA1CCAFP0GA142734; WA1CCAFP0GA103562; WA1CCAFP0GA122385; WA1CCAFP0GA128946 | WA1CCAFP0GA156889; WA1CCAFP0GA184479; WA1CCAFP0GA191593 | WA1CCAFP0GA129708 | WA1CCAFP0GA184630; WA1CCAFP0GA198219; WA1CCAFP0GA176883 | WA1CCAFP0GA147559 | WA1CCAFP0GA193571; WA1CCAFP0GA149246 | WA1CCAFP0GA152471 | WA1CCAFP0GA139137 | WA1CCAFP0GA156908 | WA1CCAFP0GA112424 | WA1CCAFP0GA199919; WA1CCAFP0GA191030 | WA1CCAFP0GA184563 | WA1CCAFP0GA133287; WA1CCAFP0GA198771 | WA1CCAFP0GA140319; WA1CCAFP0GA166676; WA1CCAFP0GA121608; WA1CCAFP0GA101861; WA1CCAFP0GA145052

WA1CCAFP0GA155631; WA1CCAFP0GA128347; WA1CCAFP0GA161056 | WA1CCAFP0GA145746; WA1CCAFP0GA150106 | WA1CCAFP0GA111984; WA1CCAFP0GA166645 | WA1CCAFP0GA124699 | WA1CCAFP0GA107689 | WA1CCAFP0GA163583 | WA1CCAFP0GA172297 | WA1CCAFP0GA177967 | WA1CCAFP0GA175474 | WA1CCAFP0GA168881 | WA1CCAFP0GA158285 | WA1CCAFP0GA134813 | WA1CCAFP0GA135704 | WA1CCAFP0GA154933; WA1CCAFP0GA154303; WA1CCAFP0GA164703 | WA1CCAFP0GA126579 | WA1CCAFP0GA147643 | WA1CCAFP0GA121432 | WA1CCAFP0GA140675; WA1CCAFP0GA131202 | WA1CCAFP0GA169822 | WA1CCAFP0GA145455; WA1CCAFP0GA132320 | WA1CCAFP0GA167794

WA1CCAFP0GA195644 | WA1CCAFP0GA143995 | WA1CCAFP0GA149831 | WA1CCAFP0GA120782; WA1CCAFP0GA164006 | WA1CCAFP0GA140045; WA1CCAFP0GA140921 | WA1CCAFP0GA179685 | WA1CCAFP0GA165298 |

WA1CCAFP0GA187768

; WA1CCAFP0GA138991 | WA1CCAFP0GA138554 | WA1CCAFP0GA154737 | WA1CCAFP0GA118871; WA1CCAFP0GA137775 | WA1CCAFP0GA196597 | WA1CCAFP0GA161686 | WA1CCAFP0GA113380; WA1CCAFP0GA133922 | WA1CCAFP0GA150364 | WA1CCAFP0GA142362; WA1CCAFP0GA156178; WA1CCAFP0GA148873; WA1CCAFP0GA153975; WA1CCAFP0GA112228 | WA1CCAFP0GA191044; WA1CCAFP0GA148498 | WA1CCAFP0GA173885 | WA1CCAFP0GA111239 | WA1CCAFP0GA173739 | WA1CCAFP0GA135637; WA1CCAFP0GA105795; WA1CCAFP0GA161283 | WA1CCAFP0GA136187 | WA1CCAFP0GA142491 | WA1CCAFP0GA169352 | WA1CCAFP0GA128834 | WA1CCAFP0GA106333; WA1CCAFP0GA155726; WA1CCAFP0GA152907 | WA1CCAFP0GA187284; WA1CCAFP0GA100080; WA1CCAFP0GA162319 | WA1CCAFP0GA155418; WA1CCAFP0GA145665 | WA1CCAFP0GA129272; WA1CCAFP0GA155516; WA1CCAFP0GA152499 | WA1CCAFP0GA170677

WA1CCAFP0GA109541 | WA1CCAFP0GA152728 | WA1CCAFP0GA136870 | WA1CCAFP0GA192646; WA1CCAFP0GA132883; WA1CCAFP0GA112276; WA1CCAFP0GA137873 | WA1CCAFP0GA192999 | WA1CCAFP0GA104744 | WA1CCAFP0GA102024 | WA1CCAFP0GA167598 |

WA1CCAFP0GA119342

| WA1CCAFP0GA132981; WA1CCAFP0GA125383; WA1CCAFP0GA185065; WA1CCAFP0GA134438 | WA1CCAFP0GA152289; WA1CCAFP0GA196163 | WA1CCAFP0GA172395 | WA1CCAFP0GA116442; WA1CCAFP0GA107871 | WA1CCAFP0GA168346 | WA1CCAFP0GA195613

WA1CCAFP0GA167021

WA1CCAFP0GA133435; WA1CCAFP0GA192968 | WA1CCAFP0GA186443 | WA1CCAFP0GA128042; WA1CCAFP0GA185633 |

WA1CCAFP0GA137811

; WA1CCAFP0GA143169; WA1CCAFP0GA140224 | WA1CCAFP0GA147593 | WA1CCAFP0GA158058 | WA1CCAFP0GA181565 | WA1CCAFP0GA123083 | WA1CCAFP0GA140918 | WA1CCAFP0GA115761; WA1CCAFP0GA129742; WA1CCAFP0GA100841; WA1CCAFP0GA158464 | WA1CCAFP0GA115114 | WA1CCAFP0GA155970 | WA1CCAFP0GA110320; WA1CCAFP0GA123049; WA1CCAFP0GA143527 | WA1CCAFP0GA198642; WA1CCAFP0GA137887; WA1CCAFP0GA194025 | WA1CCAFP0GA184434; WA1CCAFP0GA176821; WA1CCAFP0GA138361 | WA1CCAFP0GA185888 | WA1CCAFP0GA184241 |

WA1CCAFP0GA179329

| WA1CCAFP0GA136061 | WA1CCAFP0GA119146; WA1CCAFP0GA160389; WA1CCAFP0GA143978; WA1CCAFP0GA195806 | WA1CCAFP0GA129076; WA1CCAFP0GA165091 | WA1CCAFP0GA147061 | WA1CCAFP0GA195286 | WA1CCAFP0GA120314; WA1CCAFP0GA165902 | WA1CCAFP0GA151210 | WA1CCAFP0GA159369; WA1CCAFP0GA117400 | WA1CCAFP0GA166239; WA1CCAFP0GA118014 | WA1CCAFP0GA154172; WA1CCAFP0GA131880

WA1CCAFP0GA165463 | WA1CCAFP0GA112777 | WA1CCAFP0GA184577; WA1CCAFP0GA177094

WA1CCAFP0GA113282; WA1CCAFP0GA124945 | WA1CCAFP0GA120376; WA1CCAFP0GA192288; WA1CCAFP0GA196275; WA1CCAFP0GA104680; WA1CCAFP0GA190749 | WA1CCAFP0GA139638 | WA1CCAFP0GA141969; WA1CCAFP0GA144502 | WA1CCAFP0GA155578; WA1CCAFP0GA109586 | WA1CCAFP0GA136030 | WA1CCAFP0GA134665; WA1CCAFP0GA176379 |

WA1CCAFP0GA104064

| WA1CCAFP0GA148176 | WA1CCAFP0GA179072 | WA1CCAFP0GA168718; WA1CCAFP0GA185700 | WA1CCAFP0GA182280 | WA1CCAFP0GA148033 | WA1CCAFP0GA136416 | WA1CCAFP0GA127053 | WA1CCAFP0GA173353; WA1CCAFP0GA173790

WA1CCAFP0GA168587 | WA1CCAFP0GA156794; WA1CCAFP0GA181775 | WA1CCAFP0GA124198; WA1CCAFP0GA110267

WA1CCAFP0GA196504; WA1CCAFP0GA144998 | WA1CCAFP0GA108258 | WA1CCAFP0GA117851 | WA1CCAFP0GA197152 | WA1CCAFP0GA108406 | WA1CCAFP0GA193313 | WA1CCAFP0GA176477 | WA1CCAFP0GA108759 | WA1CCAFP0GA185891 | WA1CCAFP0GA178424 | WA1CCAFP0GA164782; WA1CCAFP0GA193943 | WA1CCAFP0GA129269 | WA1CCAFP0GA117803 | WA1CCAFP0GA181484 | WA1CCAFP0GA160215 | WA1CCAFP0GA188015 | WA1CCAFP0GA110379; WA1CCAFP0GA124878; WA1CCAFP0GA198348 | WA1CCAFP0GA149229 | WA1CCAFP0GA105294 | WA1CCAFP0GA166175 | WA1CCAFP0GA196700 | WA1CCAFP0GA197233 | WA1CCAFP0GA151143; WA1CCAFP0GA107725 | WA1CCAFP0GA186247; WA1CCAFP0GA123245; WA1CCAFP0GA123276 | WA1CCAFP0GA152129 | WA1CCAFP0GA127909 | WA1CCAFP0GA182828 | WA1CCAFP0GA145598 | WA1CCAFP0GA101570 | WA1CCAFP0GA199192; WA1CCAFP0GA106140 | WA1CCAFP0GA199399

WA1CCAFP0GA128204 | WA1CCAFP0GA168086 | WA1CCAFP0GA129370

WA1CCAFP0GA193814 | WA1CCAFP0GA181579 | WA1CCAFP0GA138831; WA1CCAFP0GA190508 | WA1CCAFP0GA108387; WA1CCAFP0GA165480 | WA1CCAFP0GA125125 | WA1CCAFP0GA111905 | WA1CCAFP0GA194011 | WA1CCAFP0GA121706 | WA1CCAFP0GA170260; WA1CCAFP0GA199290; WA1CCAFP0GA141048 | WA1CCAFP0GA180920 | WA1CCAFP0GA118515 | WA1CCAFP0GA115923; WA1CCAFP0GA169108 | WA1CCAFP0GA194512 | WA1CCAFP0GA110754 | WA1CCAFP0GA126890 | WA1CCAFP0GA104193; WA1CCAFP0GA166757; WA1CCAFP0GA119695; WA1CCAFP0GA161476 | WA1CCAFP0GA121625 | WA1CCAFP0GA166970 | WA1CCAFP0GA192887 | WA1CCAFP0GA163941 | WA1CCAFP0GA191125 | WA1CCAFP0GA110494 | WA1CCAFP0GA199404; WA1CCAFP0GA192906 | WA1CCAFP0GA182747 | WA1CCAFP0GA132060 | WA1CCAFP0GA103612 | WA1CCAFP0GA109278 | WA1CCAFP0GA140188 | WA1CCAFP0GA162692; WA1CCAFP0GA129496 | WA1CCAFP0GA193683; WA1CCAFP0GA185812 | WA1CCAFP0GA109944; WA1CCAFP0GA189794; WA1CCAFP0GA183252 | WA1CCAFP0GA147867 | WA1CCAFP0GA147139 | WA1CCAFP0GA116991 | WA1CCAFP0GA166354 | WA1CCAFP0GA194090 | WA1CCAFP0GA194672; WA1CCAFP0GA154527; WA1CCAFP0GA194929 | WA1CCAFP0GA155077 | WA1CCAFP0GA183848 | WA1CCAFP0GA193022 | WA1CCAFP0GA164331 | WA1CCAFP0GA124203; WA1CCAFP0GA126789 | WA1CCAFP0GA192338 | WA1CCAFP0GA191271; WA1CCAFP0GA198821 | WA1CCAFP0GA171604 | WA1CCAFP0GA165057 | WA1CCAFP0GA184398 | WA1CCAFP0GA149215 | WA1CCAFP0GA193201 | WA1CCAFP0GA146959; WA1CCAFP0GA132477 | WA1CCAFP0GA171361; WA1CCAFP0GA140241 | WA1CCAFP0GA157816 | WA1CCAFP0GA170100 | WA1CCAFP0GA193439 | WA1CCAFP0GA108342; WA1CCAFP0GA144631 | WA1CCAFP0GA112620 | WA1CCAFP0GA187642 | WA1CCAFP0GA123598; WA1CCAFP0GA169948 | WA1CCAFP0GA156777 | WA1CCAFP0GA185003; WA1CCAFP0GA198026; WA1CCAFP0GA187219; WA1CCAFP0GA177337 | WA1CCAFP0GA168251 | WA1CCAFP0GA145150; WA1CCAFP0GA158240; WA1CCAFP0GA151532; WA1CCAFP0GA135346 | WA1CCAFP0GA164328; WA1CCAFP0GA199936; WA1CCAFP0GA135170;

WA1CCAFP0GA193361

| WA1CCAFP0GA112553 | WA1CCAFP0GA117753 | WA1CCAFP0GA159307; WA1CCAFP0GA154284; WA1CCAFP0GA129935 | WA1CCAFP0GA119860 | WA1CCAFP0GA150929 | WA1CCAFP0GA123679 | WA1CCAFP0GA139672 | WA1CCAFP0GA156925 | WA1CCAFP0GA176236; WA1CCAFP0GA128395; WA1CCAFP0GA159761

WA1CCAFP0GA135041 | WA1CCAFP0GA125223 | WA1CCAFP0GA187141 | WA1CCAFP0GA196034; WA1CCAFP0GA120037; WA1CCAFP0GA116098 | WA1CCAFP0GA166774 | WA1CCAFP0GA115081; WA1CCAFP0GA159968 |

WA1CCAFP0GA105764

| WA1CCAFP0GA157377 | WA1CCAFP0GA176575 | WA1CCAFP0GA199595 | WA1CCAFP0GA190007

WA1CCAFP0GA118191 | WA1CCAFP0GA110768 | WA1CCAFP0GA195482; WA1CCAFP0GA199905 | WA1CCAFP0GA113783 | WA1CCAFP0GA198933; WA1CCAFP0GA181582; WA1CCAFP0GA180898 | WA1CCAFP0GA144838 | WA1CCAFP0GA163955

WA1CCAFP0GA109135 | WA1CCAFP0GA193926 | WA1CCAFP0GA176866 | WA1CCAFP0GA167925;

WA1CCAFP0GA147898

| WA1CCAFP0GA198849 | WA1CCAFP0GA101066; WA1CCAFP0GA144077; WA1CCAFP0GA198883; WA1CCAFP0GA180609 | WA1CCAFP0GA120152 | WA1CCAFP0GA181436 | WA1CCAFP0GA145780 | WA1CCAFP0GA138036 | WA1CCAFP0GA158707 | WA1CCAFP0GA116537 | WA1CCAFP0GA171120; WA1CCAFP0GA108602 | WA1CCAFP0GA137856; WA1CCAFP0GA178195 | WA1CCAFP0GA177693 | WA1CCAFP0GA180156; WA1CCAFP0GA164927; WA1CCAFP0GA145858; WA1CCAFP0GA163065 | WA1CCAFP0GA119843; WA1CCAFP0GA102010 | WA1CCAFP0GA140644; WA1CCAFP0GA199600; WA1CCAFP0GA101293; WA1CCAFP0GA164832; WA1CCAFP0GA111855 | WA1CCAFP0GA169772 | WA1CCAFP0GA145830 | WA1CCAFP0GA103383

WA1CCAFP0GA184871 | WA1CCAFP0GA158934 | WA1CCAFP0GA166886 | WA1CCAFP0GA126842; WA1CCAFP0GA170453 | WA1CCAFP0GA148064 | WA1CCAFP0GA197586

WA1CCAFP0GA188712 | WA1CCAFP0GA183834 | WA1CCAFP0GA161073 | WA1CCAFP0GA186572 | WA1CCAFP0GA181081 | WA1CCAFP0GA180724 | WA1CCAFP0GA164085 | WA1CCAFP0GA125111; WA1CCAFP0GA115324 | WA1CCAFP0GA102220 | WA1CCAFP0GA177824 | WA1CCAFP0GA193912 | WA1CCAFP0GA186944 | WA1CCAFP0GA112911 | WA1CCAFP0GA198558; WA1CCAFP0GA180500 | WA1CCAFP0GA103951 | WA1CCAFP0GA191903; WA1CCAFP0GA156407; WA1CCAFP0GA164930; WA1CCAFP0GA127425 | WA1CCAFP0GA123570 | WA1CCAFP0GA126825 | WA1CCAFP0GA178021; WA1CCAFP0GA149912 | WA1CCAFP0GA123181 | WA1CCAFP0GA110317

WA1CCAFP0GA138781; WA1CCAFP0GA154818; WA1CCAFP0GA140580; WA1CCAFP0GA149117 | WA1CCAFP0GA196213

WA1CCAFP0GA147190; WA1CCAFP0GA173062; WA1CCAFP0GA168136 | WA1CCAFP0GA172977 | WA1CCAFP0GA128977; WA1CCAFP0GA160148 | WA1CCAFP0GA177029 | WA1CCAFP0GA174129 | WA1CCAFP0GA197541

WA1CCAFP0GA159890 | WA1CCAFP0GA136352; WA1CCAFP0GA122578 | WA1CCAFP0GA130907 | WA1CCAFP0GA183896 | WA1CCAFP0GA113704 | WA1CCAFP0GA144418 | WA1CCAFP0GA100466; WA1CCAFP0GA129529 | WA1CCAFP0GA109121 | WA1CCAFP0GA175166 | WA1CCAFP0GA113685 | WA1CCAFP0GA170758 | WA1CCAFP0GA129353 | WA1CCAFP0GA188502; WA1CCAFP0GA128266 | WA1CCAFP0GA132057 | WA1CCAFP0GA125402 | WA1CCAFP0GA175636

WA1CCAFP0GA107269 | WA1CCAFP0GA186880 | WA1CCAFP0GA184935 | WA1CCAFP0GA149375; WA1CCAFP0GA124489; WA1CCAFP0GA170159; WA1CCAFP0GA104548 | WA1CCAFP0GA155788 | WA1CCAFP0GA117932

WA1CCAFP0GA179332

WA1CCAFP0GA107949; WA1CCAFP0GA106008 | WA1CCAFP0GA162904 | WA1CCAFP0GA131393; WA1CCAFP0GA195370

WA1CCAFP0GA137615 | WA1CCAFP0GA188998; WA1CCAFP0GA136688 | WA1CCAFP0GA154625; WA1CCAFP0GA169402; WA1CCAFP0GA134522; WA1CCAFP0GA176740; WA1CCAFP0GA116117 | WA1CCAFP0GA160120; WA1CCAFP0GA191190; WA1CCAFP0GA131975 | WA1CCAFP0GA186233 | WA1CCAFP0GA160537 | WA1CCAFP0GA142264; WA1CCAFP0GA176110 | WA1CCAFP0GA112875 | WA1CCAFP0GA136884; WA1CCAFP0GA167634 | WA1CCAFP0GA116554 | WA1CCAFP0GA114285 | WA1CCAFP0GA194851 | WA1CCAFP0GA134584; WA1CCAFP0GA134228; WA1CCAFP0GA136707 |

WA1CCAFP0GA118577

| WA1CCAFP0GA105750 | WA1CCAFP0GA193358 | WA1CCAFP0GA110611; WA1CCAFP0GA134441 | WA1CCAFP0GA140952 | WA1CCAFP0GA174213; WA1CCAFP0GA127960; WA1CCAFP0GA150803 |

WA1CCAFP0GA163101

; WA1CCAFP0GA190489 | WA1CCAFP0GA191660 | WA1CCAFP0GA129014 | WA1CCAFP0GA140417 | WA1CCAFP0GA106669; WA1CCAFP0GA158917 | WA1CCAFP0GA154186 | WA1CCAFP0GA126338 | WA1CCAFP0GA151191 | WA1CCAFP0GA171764 | WA1CCAFP0GA176009; WA1CCAFP0GA125500 | WA1CCAFP0GA169545 | WA1CCAFP0GA151868 | WA1CCAFP0GA168413; WA1CCAFP0GA199807; WA1CCAFP0GA167407; WA1CCAFP0GA121883 | WA1CCAFP0GA143687 | WA1CCAFP0GA105490; WA1CCAFP0GA127828 | WA1CCAFP0GA128686 | WA1CCAFP0GA160571; WA1CCAFP0GA179556 | WA1CCAFP0GA181176 | WA1CCAFP0GA167570; WA1CCAFP0GA134097

WA1CCAFP0GA130311; WA1CCAFP0GA151837 | WA1CCAFP0GA151515 | WA1CCAFP0GA186121 | WA1CCAFP0GA131152 | WA1CCAFP0GA175863 | WA1CCAFP0GA140532; WA1CCAFP0GA175992 | WA1CCAFP0GA168914; WA1CCAFP0GA161171 | WA1CCAFP0GA173904 | WA1CCAFP0GA137694 | WA1CCAFP0GA192467 | WA1CCAFP0GA143057; WA1CCAFP0GA146864; WA1CCAFP0GA118370 | WA1CCAFP0GA112780 | WA1CCAFP0GA163261; WA1CCAFP0GA155192 | WA1CCAFP0GA100435 | WA1CCAFP0GA100855 | WA1CCAFP0GA191769 | WA1CCAFP0GA193876

WA1CCAFP0GA115162 | WA1CCAFP0GA130826 |

WA1CCAFP0GA155032

| WA1CCAFP0GA158741 | WA1CCAFP0GA176656; WA1CCAFP0GA111970 | WA1CCAFP0GA168573; WA1CCAFP0GA114948 | WA1CCAFP0GA167679 | WA1CCAFP0GA170565 | WA1CCAFP0GA114089; WA1CCAFP0GA140112 | WA1CCAFP0GA188841; WA1CCAFP0GA142670 | WA1CCAFP0GA131748 | WA1CCAFP0GA153958 | WA1CCAFP0GA139445 | WA1CCAFP0GA177192 | WA1CCAFP0GA178746

WA1CCAFP0GA151594; WA1CCAFP0GA101505 | WA1CCAFP0GA115145; WA1CCAFP0GA150753 | WA1CCAFP0GA199886; WA1CCAFP0GA158836 | WA1CCAFP0GA197359 | WA1CCAFP0GA178956 | WA1CCAFP0GA131443 | WA1CCAFP0GA172770

WA1CCAFP0GA135783 | WA1CCAFP0GA198124 | WA1CCAFP0GA188855 | WA1CCAFP0GA162806; WA1CCAFP0GA154558 | WA1CCAFP0GA111564 | WA1CCAFP0GA156617 | WA1CCAFP0GA121284; WA1CCAFP0GA170923 | WA1CCAFP0GA123424 | WA1CCAFP0GA127134 | WA1CCAFP0GA113136 | WA1CCAFP0GA145553; WA1CCAFP0GA104808 | WA1CCAFP0GA191268; WA1CCAFP0GA126033 | WA1CCAFP0GA144466 | WA1CCAFP0GA155385 | WA1CCAFP0GA177788 | WA1CCAFP0GA187088 | WA1CCAFP0GA158321; WA1CCAFP0GA151627; WA1CCAFP0GA170632 | WA1CCAFP0GA194364 | WA1CCAFP0GA176334 | WA1CCAFP0GA100001; WA1CCAFP0GA164362 |

WA1CCAFP0GA174759

; WA1CCAFP0GA128056 | WA1CCAFP0GA173434 | WA1CCAFP0GA186457 | WA1CCAFP0GA112388; WA1CCAFP0GA179508 | WA1CCAFP0GA105876 | WA1CCAFP0GA183669; WA1CCAFP0GA160182 | WA1CCAFP0GA114450 | WA1CCAFP0GA118997 | WA1CCAFP0GA105666 | WA1CCAFP0GA100886

WA1CCAFP0GA178035;

WA1CCAFP0GA128932

; WA1CCAFP0GA144029 | WA1CCAFP0GA196681; WA1CCAFP0GA174678; WA1CCAFP0GA184496 | WA1CCAFP0GA140451 | WA1CCAFP0GA151899; WA1CCAFP0GA187074 | WA1CCAFP0GA119566; WA1CCAFP0GA111497 | WA1CCAFP0GA193067 | WA1CCAFP0GA122757; WA1CCAFP0GA113864 | WA1CCAFP0GA128154

WA1CCAFP0GA174809 | WA1CCAFP0GA155581 | WA1CCAFP0GA166161; WA1CCAFP0GA115419 | WA1CCAFP0GA167486 | WA1CCAFP0GA169268 | WA1CCAFP0GA135721 | WA1CCAFP0GA183056 | WA1CCAFP0GA161123; WA1CCAFP0GA113461; WA1CCAFP0GA125061 | WA1CCAFP0GA197555; WA1CCAFP0GA147741 | WA1CCAFP0GA155029; WA1CCAFP0GA157511 | WA1CCAFP0GA122192 | WA1CCAFP0GA116912; WA1CCAFP0GA133600; WA1CCAFP0GA198396; WA1CCAFP0GA104937 | WA1CCAFP0GA192291 | WA1CCAFP0GA171716 | WA1CCAFP0GA119969 | WA1CCAFP0GA134844; WA1CCAFP0GA117882 | WA1CCAFP0GA197765 | WA1CCAFP0GA107188 | WA1CCAFP0GA140577 | WA1CCAFP0GA111306; WA1CCAFP0GA199676 | WA1CCAFP0GA118840

WA1CCAFP0GA131734

WA1CCAFP0GA137176 | WA1CCAFP0GA172929 | WA1CCAFP0GA182781 | WA1CCAFP0GA128915 | WA1CCAFP0GA173112; WA1CCAFP0GA140840

WA1CCAFP0GA101598 | WA1CCAFP0GA119051; WA1CCAFP0GA147335 | WA1CCAFP0GA182554; WA1CCAFP0GA147349 | WA1CCAFP0GA127666 | WA1CCAFP0GA195465 | WA1CCAFP0GA167116; WA1CCAFP0GA182313 | WA1CCAFP0GA117381; WA1CCAFP0GA175815 | WA1CCAFP0GA106445 | WA1CCAFP0GA182893; WA1CCAFP0GA184076

WA1CCAFP0GA105599 | WA1CCAFP0GA136366 | WA1CCAFP0GA131233 | WA1CCAFP0GA146055 | WA1CCAFP0GA187334 | WA1CCAFP0GA107062 | WA1CCAFP0GA174261; WA1CCAFP0GA194056; WA1CCAFP0GA181209 | WA1CCAFP0GA177743; WA1CCAFP0GA113234 | WA1CCAFP0GA103643; WA1CCAFP0GA194204 | WA1CCAFP0GA143821 | WA1CCAFP0GA133497 | WA1CCAFP0GA144239 | WA1CCAFP0GA185714 | WA1CCAFP0GA119728; WA1CCAFP0GA142426 | WA1CCAFP0GA109460 | WA1CCAFP0GA184854 | WA1CCAFP0GA136822 | WA1CCAFP0GA107398; WA1CCAFP0GA197023 | WA1CCAFP0GA157038 | WA1CCAFP0GA110964; WA1CCAFP0GA193098; WA1CCAFP0GA174146; WA1CCAFP0GA186989 | WA1CCAFP0GA133256 | WA1CCAFP0GA166015 | WA1CCAFP0GA142622 | WA1CCAFP0GA106400

WA1CCAFP0GA188984; WA1CCAFP0GA116036 | WA1CCAFP0GA139283 | WA1CCAFP0GA197992; WA1CCAFP0GA116330 | WA1CCAFP0GA175605 | WA1CCAFP0GA135640 | WA1CCAFP0GA153653 |

WA1CCAFP0GA159341

; WA1CCAFP0GA149022; WA1CCAFP0GA114951 | WA1CCAFP0GA124914; WA1CCAFP0GA124007 | WA1CCAFP0GA149683

WA1CCAFP0GA176317; WA1CCAFP0GA108017 | WA1CCAFP0GA163695 | WA1CCAFP0GA161879 | WA1CCAFP0GA118594; WA1CCAFP0GA143494 | WA1CCAFP0GA164748 | WA1CCAFP0GA144290 | WA1CCAFP0GA166726; WA1CCAFP0GA152972 | WA1CCAFP0GA112830

WA1CCAFP0GA117185 | WA1CCAFP0GA140465; WA1CCAFP0GA166855 | WA1CCAFP0GA176205; WA1CCAFP0GA188080; WA1CCAFP0GA116327; WA1CCAFP0GA138103 | WA1CCAFP0GA119373 | WA1CCAFP0GA198754; WA1CCAFP0GA172445 | WA1CCAFP0GA129398; WA1CCAFP0GA110110 | WA1CCAFP0GA167360 | WA1CCAFP0GA193330 | WA1CCAFP0GA163972; WA1CCAFP0GA132401 | WA1CCAFP0GA193134 | WA1CCAFP0GA186832 | WA1CCAFP0GA103786 | WA1CCAFP0GA157590; WA1CCAFP0GA147755; WA1CCAFP0GA104291 | WA1CCAFP0GA103478 | WA1CCAFP0GA119633 | WA1CCAFP0GA172056; WA1CCAFP0GA152583; WA1CCAFP0GA136836 | WA1CCAFP0GA179282; WA1CCAFP0GA171523

WA1CCAFP0GA168265 | WA1CCAFP0GA148310 | WA1CCAFP0GA152308

WA1CCAFP0GA157508; WA1CCAFP0GA105893; WA1CCAFP0GA168623; WA1CCAFP0GA185647 | WA1CCAFP0GA168749 | WA1CCAFP0GA122158 | WA1CCAFP0GA121270; WA1CCAFP0GA141762; WA1CCAFP0GA105909 | WA1CCAFP0GA143608; WA1CCAFP0GA162109 | WA1CCAFP0GA163292; WA1CCAFP0GA111063 | WA1CCAFP0GA150526; WA1CCAFP0GA188192; WA1CCAFP0GA175958 | WA1CCAFP0GA169657 | WA1CCAFP0GA188046; WA1CCAFP0GA176270 | WA1CCAFP0GA124881 | WA1CCAFP0GA126887 | WA1CCAFP0GA196096; WA1CCAFP0GA105277 | WA1CCAFP0GA149280; WA1CCAFP0GA180433; WA1CCAFP0GA175913; WA1CCAFP0GA157749 | WA1CCAFP0GA104775 | WA1CCAFP0GA185454 | WA1CCAFP0GA181727 | WA1CCAFP0GA180318; WA1CCAFP0GA114920; WA1CCAFP0GA152941; WA1CCAFP0GA162515

WA1CCAFP0GA190797; WA1CCAFP0GA138733 | WA1CCAFP0GA146248 | WA1CCAFP0GA182537; WA1CCAFP0GA119759; WA1CCAFP0GA131572; WA1CCAFP0GA157699 | WA1CCAFP0GA112195 | WA1CCAFP0GA147805; WA1CCAFP0GA133421 | WA1CCAFP0GA102783 | WA1CCAFP0GA170386 | WA1CCAFP0GA178181 | WA1CCAFP0GA100029 | WA1CCAFP0GA104906; WA1CCAFP0GA139767 | WA1CCAFP0GA121382 | WA1CCAFP0GA165737 | WA1CCAFP0GA140899 | WA1CCAFP0GA150316 | WA1CCAFP0GA155189; WA1CCAFP0GA166998 | WA1CCAFP0GA123522 | WA1CCAFP0GA155919

WA1CCAFP0GA149604; WA1CCAFP0GA172784; WA1CCAFP0GA171246 | WA1CCAFP0GA187673 | WA1CCAFP0GA171893; WA1CCAFP0GA159114; WA1CCAFP0GA180979;

WA1CCAFP0GA139073

; WA1CCAFP0GA110253 | WA1CCAFP0GA135217; WA1CCAFP0GA167164 | WA1CCAFP0GA161140 | WA1CCAFP0GA111743 | WA1CCAFP0GA193537 | WA1CCAFP0GA158156; WA1CCAFP0GA138215 | WA1CCAFP0GA191626; WA1CCAFP0GA196079 | WA1CCAFP0GA130566; WA1CCAFP0GA145195 | WA1CCAFP0GA176463; WA1CCAFP0GA145536 | WA1CCAFP0GA191934; WA1CCAFP0GA198012 | WA1CCAFP0GA121480; WA1CCAFP0GA183168 | WA1CCAFP0GA103321 | WA1CCAFP0GA111127 | WA1CCAFP0GA173689 | WA1CCAFP0GA169027; WA1CCAFP0GA159839 | WA1CCAFP0GA132012 | WA1CCAFP0GA168332 | WA1CCAFP0GA136982 | WA1CCAFP0GA107921 | WA1CCAFP0GA111998

WA1CCAFP0GA170016; WA1CCAFP0GA171036 | WA1CCAFP0GA130034; WA1CCAFP0GA106980 | WA1CCAFP0GA182294 | WA1CCAFP0GA186670; WA1CCAFP0GA141003 | WA1CCAFP0GA185101 | WA1CCAFP0GA194462; WA1CCAFP0GA139820 | WA1CCAFP0GA152566 | WA1CCAFP0GA120894 | WA1CCAFP0GA100015 | WA1CCAFP0GA145293 | WA1CCAFP0GA192808 | WA1CCAFP0GA183106 | WA1CCAFP0GA113511 | WA1CCAFP0GA112794 | WA1CCAFP0GA134312

WA1CCAFP0GA191027; WA1CCAFP0GA173076 | WA1CCAFP0GA154169 | WA1CCAFP0GA184417 | WA1CCAFP0GA150607 | WA1CCAFP0GA146136; WA1CCAFP0GA158951 | WA1CCAFP0GA102721 | WA1CCAFP0GA189911 | WA1CCAFP0GA164989; WA1CCAFP0GA122449

WA1CCAFP0GA151787 | WA1CCAFP0GA126355; WA1CCAFP0GA181243 | WA1CCAFP0GA188788; WA1CCAFP0GA150980 | WA1CCAFP0GA147142; WA1CCAFP0GA199242; WA1CCAFP0GA158853 | WA1CCAFP0GA166080

WA1CCAFP0GA115176; WA1CCAFP0GA197491

WA1CCAFP0GA160683 | WA1CCAFP0GA142992; WA1CCAFP0GA106929 | WA1CCAFP0GA127893; WA1CCAFP0GA132818; WA1CCAFP0GA140689 | WA1CCAFP0GA195742 | WA1CCAFP0GA198432 | WA1CCAFP0GA118756 | WA1CCAFP0GA124704 | WA1CCAFP0GA122564; WA1CCAFP0GA167813 | WA1CCAFP0GA118496 | WA1CCAFP0GA112052; WA1CCAFP0GA109491 | WA1CCAFP0GA151725 | WA1CCAFP0GA158111 | WA1CCAFP0GA126162 | WA1CCAFP0GA178259 | WA1CCAFP0GA136108; WA1CCAFP0GA153328 | WA1CCAFP0GA165897 | WA1CCAFP0GA164894 | WA1CCAFP0GA133533 | WA1CCAFP0GA158559; WA1CCAFP0GA157914; WA1CCAFP0GA197040; WA1CCAFP0GA185549; WA1CCAFP0GA174423 | WA1CCAFP0GA141857 | WA1CCAFP0GA189567 | WA1CCAFP0GA110883 | WA1CCAFP0GA124394; WA1CCAFP0GA105263; WA1CCAFP0GA131085; WA1CCAFP0GA108809 | WA1CCAFP0GA121463 | WA1CCAFP0GA114707 | WA1CCAFP0GA125352 | WA1CCAFP0GA198270; WA1CCAFP0GA142667 | WA1CCAFP0GA129157; WA1CCAFP0GA188452 | WA1CCAFP0GA103089 | WA1CCAFP0GA167648 | WA1CCAFP0GA116215 | WA1CCAFP0GA199581; WA1CCAFP0GA134309; WA1CCAFP0GA173482 | WA1CCAFP0GA115775 | WA1CCAFP0GA175989

WA1CCAFP0GA175409 | WA1CCAFP0GA189407; WA1CCAFP0GA158965 | WA1CCAFP0GA126212 | WA1CCAFP0GA199354; WA1CCAFP0GA118076 | WA1CCAFP0GA129384 | WA1CCAFP0GA130535 | WA1CCAFP0GA120202; WA1CCAFP0GA122533; WA1CCAFP0GA109345; WA1CCAFP0GA159324 | WA1CCAFP0GA197782; WA1CCAFP0GA124458; WA1CCAFP0GA100483; WA1CCAFP0GA192422 | WA1CCAFP0GA105862; WA1CCAFP0GA148226 | WA1CCAFP0GA125349 | WA1CCAFP0GA120670; WA1CCAFP0GA130700 | WA1CCAFP0GA102895 | WA1CCAFP0GA165639; WA1CCAFP0GA150400; WA1CCAFP0GA138621 |

WA1CCAFP0GA165074

| WA1CCAFP0GA166371; WA1CCAFP0GA174910; WA1CCAFP0GA180321 | WA1CCAFP0GA146007 | WA1CCAFP0GA163311 | WA1CCAFP0GA116747 | WA1CCAFP0GA109524; WA1CCAFP0GA113475; WA1CCAFP0GA162241 | WA1CCAFP0GA172588 | WA1CCAFP0GA148906; WA1CCAFP0GA131720 | WA1CCAFP0GA133578 | WA1CCAFP0GA103691 | WA1CCAFP0GA119406 | WA1CCAFP0GA157119 | WA1CCAFP0GA104078; WA1CCAFP0GA191450; WA1CCAFP0GA165169 | WA1CCAFP0GA147870; WA1CCAFP0GA105747 | WA1CCAFP0GA130969 | WA1CCAFP0GA163048; WA1CCAFP0GA187916 | WA1CCAFP0GA180562; WA1CCAFP0GA164426 | WA1CCAFP0GA113606 | WA1CCAFP0GA194641 | WA1CCAFP0GA165172 | WA1CCAFP0GA157301 | WA1CCAFP0GA196325 | WA1CCAFP0GA141891; WA1CCAFP0GA129806 | WA1CCAFP0GA161042 | WA1CCAFP0GA187981 | WA1CCAFP0GA106963; WA1CCAFP0GA185258 | WA1CCAFP0GA176057; WA1CCAFP0GA107935 | WA1CCAFP0GA150820 | WA1CCAFP0GA181842; WA1CCAFP0GA171683 | WA1CCAFP0GA190377 | WA1CCAFP0GA180125; WA1CCAFP0GA143317 | WA1CCAFP0GA189827 | WA1CCAFP0GA105327; WA1CCAFP0GA127263 | WA1CCAFP0GA117607; WA1CCAFP0GA128509

WA1CCAFP0GA178942

WA1CCAFP0GA112889; WA1CCAFP0GA170422 | WA1CCAFP0GA108132; WA1CCAFP0GA145567; WA1CCAFP0GA140501 | WA1CCAFP0GA163809 | WA1CCAFP0GA122418 | WA1CCAFP0GA150493 | WA1CCAFP0GA152700; WA1CCAFP0GA158755 | WA1CCAFP0GA154365 | WA1CCAFP0GA171134 | WA1CCAFP0GA155645 | WA1CCAFP0GA122869 | WA1CCAFP0GA175202 | WA1CCAFP0GA144080; WA1CCAFP0GA120619 | WA1CCAFP0GA128753 | WA1CCAFP0GA118899 | WA1CCAFP0GA135122 | WA1CCAFP0GA125142 | WA1CCAFP0GA193599; WA1CCAFP0GA126405 | WA1CCAFP0GA161025 | WA1CCAFP0GA179413 | WA1CCAFP0GA186782

WA1CCAFP0GA138702 | WA1CCAFP0GA138490

WA1CCAFP0GA155967 | WA1CCAFP0GA163678 | WA1CCAFP0GA108180 | WA1CCAFP0GA137839 | WA1CCAFP0GA182974; WA1CCAFP0GA146623; WA1CCAFP0GA176849 | WA1CCAFP0GA145438 | WA1CCAFP0GA192212 | WA1CCAFP0GA153703; WA1CCAFP0GA100872 | WA1CCAFP0GA122810; WA1CCAFP0GA146377 | WA1CCAFP0GA134780 |

WA1CCAFP0GA104324

; WA1CCAFP0GA129966 | WA1CCAFP0GA103190 | WA1CCAFP0GA135895; WA1CCAFP0GA189293; WA1CCAFP0GA170324; WA1CCAFP0GA182571 | WA1CCAFP0GA135427 | WA1CCAFP0GA122483 | WA1CCAFP0GA166810; WA1CCAFP0GA143110 | WA1CCAFP0GA194655; WA1CCAFP0GA168315 | WA1CCAFP0GA125691

WA1CCAFP0GA167262; WA1CCAFP0GA176088 | WA1CCAFP0GA112309 | WA1CCAFP0GA191920 | WA1CCAFP0GA186801 | WA1CCAFP0GA156245 | WA1CCAFP0GA126999; WA1CCAFP0GA149120 | WA1CCAFP0GA124721 | WA1CCAFP0GA111242 | WA1CCAFP0GA181808 | WA1CCAFP0GA183641; WA1CCAFP0GA174471; WA1CCAFP0GA137114 | WA1CCAFP0GA115680 | WA1CCAFP0GA198236; WA1CCAFP0GA188368 | WA1CCAFP0GA135931; WA1CCAFP0GA138229; WA1CCAFP0GA158108 | WA1CCAFP0GA108129 | WA1CCAFP0GA142703 | WA1CCAFP0GA176298 | WA1CCAFP0GA190959 | WA1CCAFP0GA150428 | WA1CCAFP0GA186975; WA1CCAFP0GA128591 | WA1CCAFP0GA103013 | WA1CCAFP0GA136190; WA1CCAFP0GA167410; WA1CCAFP0GA195532 | WA1CCAFP0GA141938 | WA1CCAFP0GA140966 | WA1CCAFP0GA124119; WA1CCAFP0GA139574; WA1CCAFP0GA107787 | WA1CCAFP0GA127540 | WA1CCAFP0GA177421; WA1CCAFP0GA165978 | WA1CCAFP0GA159310 | WA1CCAFP0GA183025 | WA1CCAFP0GA166824; WA1CCAFP0GA190329 | WA1CCAFP0GA118028; WA1CCAFP0GA160439 | WA1CCAFP0GA197961; WA1CCAFP0GA175832; WA1CCAFP0GA107546 | WA1CCAFP0GA114223; WA1CCAFP0GA165964 | WA1CCAFP0GA103769; WA1CCAFP0GA158562 | WA1CCAFP0GA185776 | WA1CCAFP0GA110205; WA1CCAFP0GA193344 | WA1CCAFP0GA195384; WA1CCAFP0GA106073 | WA1CCAFP0GA122984 | WA1CCAFP0GA116389; WA1CCAFP0GA111080; WA1CCAFP0GA164880 | WA1CCAFP0GA188905; WA1CCAFP0GA103755 | WA1CCAFP0GA195675 | WA1CCAFP0GA198916 | WA1CCAFP0GA194526 | WA1CCAFP0GA149344 | WA1CCAFP0GA179668; WA1CCAFP0GA107143 | WA1CCAFP0GA187575; WA1CCAFP0GA137193; WA1CCAFP0GA153300 | WA1CCAFP0GA196955 | WA1CCAFP0GA103237 | WA1CCAFP0GA112343 | WA1CCAFP0GA198690

WA1CCAFP0GA157721 | WA1CCAFP0GA132026 | WA1CCAFP0GA142541 | WA1CCAFP0GA177368; WA1CCAFP0GA146847 | WA1CCAFP0GA147464 | WA1CCAFP0GA108471; WA1CCAFP0GA146122 | WA1CCAFP0GA188287; WA1CCAFP0GA161669 | WA1CCAFP0GA124587; WA1CCAFP0GA166208; WA1CCAFP0GA104159; WA1CCAFP0GA116179; WA1CCAFP0GA199967; WA1CCAFP0GA149716; WA1CCAFP0GA124508; WA1CCAFP0GA187771; WA1CCAFP0GA143642 | WA1CCAFP0GA193568; WA1CCAFP0GA125710 | WA1CCAFP0GA196633; WA1CCAFP0GA195496 | WA1CCAFP0GA115808 | WA1CCAFP0GA178892

WA1CCAFP0GA101634 | WA1CCAFP0GA178133 | WA1CCAFP0GA131815 | WA1CCAFP0GA133614 | WA1CCAFP0GA108356 | WA1CCAFP0GA157024; WA1CCAFP0GA171084 | WA1CCAFP0GA178200 | WA1CCAFP0GA101732 | WA1CCAFP0GA104484 | WA1CCAFP0GA140983; WA1CCAFP0GA115713; WA1CCAFP0GA165267 | WA1CCAFP0GA191786 | WA1CCAFP0GA197975 | WA1CCAFP0GA197409 | WA1CCAFP0GA166614 |

WA1CCAFP0GA141504

; WA1CCAFP0GA184062; WA1CCAFP0GA107496; WA1CCAFP0GA196230 | WA1CCAFP0GA119826; WA1CCAFP0GA111774 | WA1CCAFP0GA167049 | WA1CCAFP0GA160277 | WA1CCAFP0GA195854 | WA1CCAFP0GA179119; WA1CCAFP0GA174079 | WA1CCAFP0GA185325 | WA1CCAFP0GA129515 | WA1CCAFP0GA158495 | WA1CCAFP0GA151496 | WA1CCAFP0GA188953; WA1CCAFP0GA137226 | WA1CCAFP0GA163244; WA1CCAFP0GA194848; WA1CCAFP0GA158187 | WA1CCAFP0GA173370 | WA1CCAFP0GA117171 | WA1CCAFP0GA141485 | WA1CCAFP0GA164314; WA1CCAFP0GA110043; WA1CCAFP0GA165317 | WA1CCAFP0GA116084; WA1CCAFP0GA169156; WA1CCAFP0GA140949 | WA1CCAFP0GA115971 | WA1CCAFP0GA178407 | WA1CCAFP0GA189777; WA1CCAFP0GA194722 | WA1CCAFP0GA107286 | WA1CCAFP0GA171070 | WA1CCAFP0GA147447 | WA1CCAFP0GA154432 | WA1CCAFP0GA115937 | WA1CCAFP0GA112844; WA1CCAFP0GA199760 | WA1CCAFP0GA151854 | WA1CCAFP0GA118854 | WA1CCAFP0GA186846

WA1CCAFP0GA157086;

WA1CCAFP0GA169349

| WA1CCAFP0GA155676 |

WA1CCAFP0GA155144

; WA1CCAFP0GA186006; WA1CCAFP0GA163258 | WA1CCAFP0GA178004 | WA1CCAFP0GA108535; WA1CCAFP0GA127487 | WA1CCAFP0GA123844; WA1CCAFP0GA133984

WA1CCAFP0GA173319 | WA1CCAFP0GA178651 | WA1CCAFP0GA120779 | WA1CCAFP0GA133337 | WA1CCAFP0GA151269; WA1CCAFP0GA161137 | WA1CCAFP0GA198740 | WA1CCAFP0GA170694 | WA1CCAFP0GA193473

WA1CCAFP0GA167584; WA1CCAFP0GA107529; WA1CCAFP0GA116182 | WA1CCAFP0GA117204 | WA1CCAFP0GA175183 | WA1CCAFP0GA174177 | WA1CCAFP0GA139204 | WA1CCAFP0GA170940 | WA1CCAFP0GA124511; WA1CCAFP0GA147223 | WA1CCAFP0GA109961; WA1CCAFP0GA151675; WA1CCAFP0GA185406; WA1CCAFP0GA197619 | WA1CCAFP0GA184675

WA1CCAFP0GA110771 | WA1CCAFP0GA103903; WA1CCAFP0GA107059; WA1CCAFP0GA196373; WA1CCAFP0GA130552; WA1CCAFP0GA163647 | WA1CCAFP0GA125593 | WA1CCAFP0GA175040 | WA1CCAFP0GA115551 | WA1CCAFP0GA172994 | WA1CCAFP0GA183476; WA1CCAFP0GA101763 | WA1CCAFP0GA171781 | WA1CCAFP0GA109099; WA1CCAFP0GA157752 | WA1CCAFP0GA121222

WA1CCAFP0GA170193; WA1CCAFP0GA104629; WA1CCAFP0GA101875; WA1CCAFP0GA178410; WA1CCAFP0GA186488 | WA1CCAFP0GA103206 | WA1CCAFP0GA152065 | WA1CCAFP0GA131927; WA1CCAFP0GA112360 | WA1CCAFP0GA145200 | WA1CCAFP0GA117428; WA1CCAFP0GA143852; WA1CCAFP0GA128803 | WA1CCAFP0GA117445; WA1CCAFP0GA133404 | WA1CCAFP0GA117087 | WA1CCAFP0GA136268; WA1CCAFP0GA158948 | WA1CCAFP0GA119194; WA1CCAFP0GA182635

WA1CCAFP0GA198186 | WA1CCAFP0GA194588 | WA1CCAFP0GA158030 | WA1CCAFP0GA141213 | WA1CCAFP0GA173983 | WA1CCAFP0GA125240; WA1CCAFP0GA137078; WA1CCAFP0GA164412; WA1CCAFP0GA178858; WA1CCAFP0GA186541; WA1CCAFP0GA185938; WA1CCAFP0GA107093

WA1CCAFP0GA116960 | WA1CCAFP0GA112004 | WA1CCAFP0GA177628 | WA1CCAFP0GA164149; WA1CCAFP0GA192002 | WA1CCAFP0GA177211; WA1CCAFP0GA136741; WA1CCAFP0GA187592 | WA1CCAFP0GA199466 | WA1CCAFP0GA134746; WA1CCAFP0GA119664 | WA1CCAFP0GA191996 | WA1CCAFP0GA173448 | WA1CCAFP0GA153488 | WA1CCAFP0GA100693; WA1CCAFP0GA173952 | WA1CCAFP0GA155709 | WA1CCAFP0GA142295 | WA1CCAFP0GA141941; WA1CCAFP0GA148260 | WA1CCAFP0GA133581; WA1CCAFP0GA116490 | WA1CCAFP0GA198527

WA1CCAFP0GA189455 | WA1CCAFP0GA154494; WA1CCAFP0GA164121 | WA1CCAFP0GA177418; WA1CCAFP0GA177354

WA1CCAFP0GA114688; WA1CCAFP0GA155743 | WA1CCAFP0GA185275; WA1CCAFP0GA164300 | WA1CCAFP0GA120524 | WA1CCAFP0GA152468 | WA1CCAFP0GA111077; WA1CCAFP0GA153667; WA1CCAFP0GA189472 | WA1CCAFP0GA108423; WA1CCAFP0GA149392; WA1CCAFP0GA151563

WA1CCAFP0GA155287 | WA1CCAFP0GA185499 | WA1CCAFP0GA125738; WA1CCAFP0GA147769; WA1CCAFP0GA127182 | WA1CCAFP0GA110270; WA1CCAFP0GA169478 | WA1CCAFP0GA174003; WA1CCAFP0GA198950; WA1CCAFP0GA192436 | WA1CCAFP0GA188645 | WA1CCAFP0GA195711 | WA1CCAFP0GA121768 | WA1CCAFP0GA140109; WA1CCAFP0GA156133; WA1CCAFP0GA163597 | WA1CCAFP0GA186023

WA1CCAFP0GA198298; WA1CCAFP0GA109765; WA1CCAFP0GA189729 | WA1CCAFP0GA127327 | WA1CCAFP0GA139154 | WA1CCAFP0GA123746 | WA1CCAFP0GA146394

WA1CCAFP0GA170520 | WA1CCAFP0GA175412; WA1CCAFP0GA116814 | WA1CCAFP0GA173420

WA1CCAFP0GA151630 | WA1CCAFP0GA154575 | WA1CCAFP0GA150462 | WA1CCAFP0GA179976; WA1CCAFP0GA142457 | WA1CCAFP0GA176995

WA1CCAFP0GA178147 | WA1CCAFP0GA178164 | WA1CCAFP0GA182473; WA1CCAFP0GA151840 | WA1CCAFP0GA100208 | WA1CCAFP0GA156648 | WA1CCAFP0GA106266

WA1CCAFP0GA108101 | WA1CCAFP0GA101827; WA1CCAFP0GA161641 | WA1CCAFP0GA174048 | WA1CCAFP0GA107837 | WA1CCAFP0GA137517; WA1CCAFP0GA140031; WA1CCAFP0GA191514 | WA1CCAFP0GA139400; WA1CCAFP0GA195059; WA1CCAFP0GA136609 | WA1CCAFP0GA193747; WA1CCAFP0GA134620 | WA1CCAFP0GA177158 | WA1CCAFP0GA155399 | WA1CCAFP0GA142636 | WA1CCAFP0GA167746 | WA1CCAFP0GA115503; WA1CCAFP0GA134259; WA1CCAFP0GA175376; WA1CCAFP0GA172106; WA1CCAFP0GA150686; WA1CCAFP0GA135279 | WA1CCAFP0GA105411 | WA1CCAFP0GA167035; WA1CCAFP0GA135816; WA1CCAFP0GA190217 | WA1CCAFP0GA101746; WA1CCAFP0GA131944 | WA1CCAFP0GA192310 | WA1CCAFP0GA139946 | WA1CCAFP0GA172123; WA1CCAFP0GA197362 |

WA1CCAFP0GA136593

; WA1CCAFP0GA121687; WA1CCAFP0GA151370; WA1CCAFP0GA164233 |

WA1CCAFP0GA107319

; WA1CCAFP0GA176768 | WA1CCAFP0GA181503; WA1CCAFP0GA173613 | WA1CCAFP0GA198351; WA1CCAFP0GA187690; WA1CCAFP0GA125321; WA1CCAFP0GA176589 | WA1CCAFP0GA140143 | WA1CCAFP0GA175667 | WA1CCAFP0GA141454 | WA1CCAFP0GA106137; WA1CCAFP0GA196793; WA1CCAFP0GA147044 | WA1CCAFP0GA108969 | WA1CCAFP0GA190699 | WA1CCAFP0GA170470; WA1CCAFP0GA181890 | WA1CCAFP0GA154947; WA1CCAFP0GA119499; WA1CCAFP0GA111578 | WA1CCAFP0GA193697 | WA1CCAFP0GA146931; WA1CCAFP0GA162675; WA1CCAFP0GA100130; WA1CCAFP0GA131250 | WA1CCAFP0GA110429 | WA1CCAFP0GA128199 | WA1CCAFP0GA121981 |

WA1CCAFP0GA168427

| WA1CCAFP0GA104467; WA1CCAFP0GA153216

WA1CCAFP0GA179797 | WA1CCAFP0GA156083 | WA1CCAFP0GA123231 | WA1CCAFP0GA180531; WA1CCAFP0GA189391 | WA1CCAFP0GA181341 | WA1CCAFP0GA183915 | WA1CCAFP0GA187799 | WA1CCAFP0GA180996; WA1CCAFP0GA128087 | WA1CCAFP0GA169688 | WA1CCAFP0GA192890 | WA1CCAFP0GA118904 | WA1CCAFP0GA150302; WA1CCAFP0GA109748 | WA1CCAFP0GA133760 | WA1CCAFP0GA174163;

WA1CCAFP0GA144452WA1CCAFP0GA189181 | WA1CCAFP0GA130809 | WA1CCAFP0GA117610 | WA1CCAFP0GA199063 | WA1CCAFP0GA100984 | WA1CCAFP0GA166094; WA1CCAFP0GA123990

WA1CCAFP0GA101262 | WA1CCAFP0GA190962 | WA1CCAFP0GA191240; WA1CCAFP0GA146556; WA1CCAFP0GA100760; WA1CCAFP0GA147772; WA1CCAFP0GA125948; WA1CCAFP0GA109569; WA1CCAFP0GA160845 | WA1CCAFP0GA111094 | WA1CCAFP0GA199306 | WA1CCAFP0GA127845 | WA1CCAFP0GA110124 | WA1CCAFP0GA116828; WA1CCAFP0GA114660 | WA1CCAFP0GA180495 | WA1CCAFP0GA143723; WA1CCAFP0GA104503 | WA1CCAFP0GA162174; WA1CCAFP0GA198530

WA1CCAFP0GA154107 | WA1CCAFP0GA146329

WA1CCAFP0GA114724 | WA1CCAFP0GA100306 | WA1CCAFP0GA191402 | WA1CCAFP0GA111581 | WA1CCAFP0GA178570 | WA1CCAFP0GA150574 | WA1CCAFP0GA111354 | WA1CCAFP0GA122502; WA1CCAFP0GA160179 | WA1CCAFP0GA132236 | WA1CCAFP0GA197412 | WA1CCAFP0GA150008; WA1CCAFP0GA148792; WA1CCAFP0GA120958

WA1CCAFP0GA143513; WA1CCAFP0GA191223 | WA1CCAFP0GA135587 | WA1CCAFP0GA173529

WA1CCAFP0GA157329; WA1CCAFP0GA153457 |

WA1CCAFP0GA124752

| WA1CCAFP0GA157556 | WA1CCAFP0GA101715 | WA1CCAFP0GA114397; WA1CCAFP0GA182005 | WA1CCAFP0GA129661 | WA1CCAFP0GA180304; WA1CCAFP0GA186426 | WA1CCAFP0GA119390 | WA1CCAFP0GA145388; WA1CCAFP0GA194283 | WA1CCAFP0GA174891 | WA1CCAFP0GA160232 | WA1CCAFP0GA143415 | WA1CCAFP0GA114805 | WA1CCAFP0GA194123 | WA1CCAFP0GA164510 | WA1CCAFP0GA164524; WA1CCAFP0GA121205 | WA1CCAFP0GA137288 | WA1CCAFP0GA143804 | WA1CCAFP0GA112665; WA1CCAFP0GA116702; WA1CCAFP0GA198334; WA1CCAFP0GA172820; WA1CCAFP0GA129871 | WA1CCAFP0GA125576 | WA1CCAFP0GA140126 | WA1CCAFP0GA180237; WA1CCAFP0GA117459 | WA1CCAFP0GA167259 | WA1CCAFP0GA123696 | WA1CCAFP0GA183350; WA1CCAFP0GA177726; WA1CCAFP0GA194414; WA1CCAFP0GA193389; WA1CCAFP0GA118269; WA1CCAFP0GA157542; WA1CCAFP0GA111886 | WA1CCAFP0GA135086 | WA1CCAFP0GA115968; WA1CCAFP0GA122600 | WA1CCAFP0GA120989 | WA1CCAFP0GA198138 | WA1CCAFP0GA168380

WA1CCAFP0GA118000; WA1CCAFP0GA111337; WA1CCAFP0GA117770; WA1CCAFP0GA111421; WA1CCAFP0GA191609 | WA1CCAFP0GA155595 | WA1CCAFP0GA137954 | WA1CCAFP0GA141132 | WA1CCAFP0GA128719

WA1CCAFP0GA101925 | WA1CCAFP0GA158044; WA1CCAFP0GA132334

WA1CCAFP0GA185986 | WA1CCAFP0GA128929 | WA1CCAFP0GA137971 | WA1CCAFP0GA137579 | WA1CCAFP0GA107174 | WA1CCAFP0GA112083 | WA1CCAFP0GA106123 | WA1CCAFP0GA110365; WA1CCAFP0GA188239; WA1CCAFP0GA125965; WA1CCAFP0GA129031 | WA1CCAFP0GA199273; WA1CCAFP0GA127926 | WA1CCAFP0GA190766 | WA1CCAFP0GA115355; WA1CCAFP0GA134116; WA1CCAFP0GA168590 | WA1CCAFP0GA160750 | WA1CCAFP0GA180819 | WA1CCAFP0GA176852; WA1CCAFP0GA151448; WA1CCAFP0GA171408 | WA1CCAFP0GA167133 | WA1CCAFP0GA101097 | WA1CCAFP0GA139932; WA1CCAFP0GA132317 | WA1CCAFP0GA123794; WA1CCAFP0GA133595; WA1CCAFP0GA137565 | WA1CCAFP0GA193263 | WA1CCAFP0GA149795 | WA1CCAFP0GA195191 | WA1CCAFP0GA170601

WA1CCAFP0GA149649

WA1CCAFP0GA158013 | WA1CCAFP0GA163079 | WA1CCAFP0GA106512 | WA1CCAFP0GA135699 | WA1CCAFP0GA130003; WA1CCAFP0GA132091; WA1CCAFP0GA118109 | WA1CCAFP0GA132799 | WA1CCAFP0GA152809 | WA1CCAFP0GA167505; WA1CCAFP0GA144192; WA1CCAFP0GA124167 | WA1CCAFP0GA137436; WA1CCAFP0GA105201; WA1CCAFP0GA184949 | WA1CCAFP0GA108552; WA1CCAFP0GA184255; WA1CCAFP0GA148484; WA1CCAFP0GA186345; WA1CCAFP0GA101889 | WA1CCAFP0GA143754 | WA1CCAFP0GA192341 | WA1CCAFP0GA154236 | WA1CCAFP0GA167097 | WA1CCAFP0GA120829

WA1CCAFP0GA168122 | WA1CCAFP0GA186040 | WA1CCAFP0GA170999 | WA1CCAFP0GA159453; WA1CCAFP0GA125089 | WA1CCAFP0GA134830 | WA1CCAFP0GA158691 | WA1CCAFP0GA184904; WA1CCAFP0GA112102; WA1CCAFP0GA199502; WA1CCAFP0GA120443

WA1CCAFP0GA164202; WA1CCAFP0GA159632 | WA1CCAFP0GA157461 | WA1CCAFP0GA110530 | WA1CCAFP0GA123326

WA1CCAFP0GA159873; WA1CCAFP0GA145875 | WA1CCAFP0GA114190

WA1CCAFP0GA146704; WA1CCAFP0GA107773 | WA1CCAFP0GA177113 | WA1CCAFP0GA103545; WA1CCAFP0GA101942 | WA1CCAFP0GA173143 | WA1CCAFP0GA139557 | WA1CCAFP0GA170761 | WA1CCAFP0GA117283; WA1CCAFP0GA115307 | WA1CCAFP0GA145570 | WA1CCAFP0GA153605 | WA1CCAFP0GA116392; WA1CCAFP0GA174714 | WA1CCAFP0GA114626; WA1CCAFP0GA124413; WA1CCAFP0GA122774; WA1CCAFP0GA105389; WA1CCAFP0GA157394

WA1CCAFP0GA111001

; WA1CCAFP0GA133449 | WA1CCAFP0GA177631 | WA1CCAFP0GA109930 | WA1CCAFP0GA134729; WA1CCAFP0GA139753 | WA1CCAFP0GA123813; WA1CCAFP0GA191965 | WA1CCAFP0GA183817; WA1CCAFP0GA169674 | WA1CCAFP0GA145083

WA1CCAFP0GA109068 |

WA1CCAFP0GA103254

| WA1CCAFP0GA196194 | WA1CCAFP0GA160425; WA1CCAFP0GA167438; WA1CCAFP0GA113086; WA1CCAFP0GA104369; WA1CCAFP0GA130132 | WA1CCAFP0GA198835 | WA1CCAFP0GA164667; WA1CCAFP0GA111256 | WA1CCAFP0GA188547

WA1CCAFP0GA178486; WA1CCAFP0GA158173; WA1CCAFP0GA183963; WA1CCAFP0GA175734 | WA1CCAFP0GA164104; WA1CCAFP0GA163714; WA1CCAFP0GA175295; WA1CCAFP0GA124461 | WA1CCAFP0GA147254 | WA1CCAFP0GA146783

WA1CCAFP0GA195935 | WA1CCAFP0GA106722; WA1CCAFP0GA118689 | WA1CCAFP0GA170663; WA1CCAFP0GA196759 | WA1CCAFP0GA110592; WA1CCAFP0GA132186 | WA1CCAFP0GA174969 | WA1CCAFP0GA132687; WA1CCAFP0GA138439 | WA1CCAFP0GA119101; WA1CCAFP0GA187186 | WA1CCAFP0GA161574 | WA1CCAFP0GA145634 | WA1CCAFP0GA161963; WA1CCAFP0GA106994 | WA1CCAFP0GA177077; WA1CCAFP0GA172459 | WA1CCAFP0GA137940 | WA1CCAFP0GA100354 | WA1CCAFP0GA142765 | WA1CCAFP0GA198110 | WA1CCAFP0GA163891; WA1CCAFP0GA167228; WA1CCAFP0GA172672 | WA1CCAFP0GA163986

WA1CCAFP0GA146539; WA1CCAFP0GA117364 | WA1CCAFP0GA108650; WA1CCAFP0GA160294 | WA1CCAFP0GA159601; WA1CCAFP0GA177435 | WA1CCAFP0GA132964 | WA1CCAFP0GA143771; WA1CCAFP0GA110706 | WA1CCAFP0GA126629 | WA1CCAFP0GA173210 | WA1CCAFP0GA100404; WA1CCAFP0GA161249 | WA1CCAFP0GA145410

WA1CCAFP0GA156052; WA1CCAFP0GA171814; WA1CCAFP0GA106901 | WA1CCAFP0GA170081 | WA1CCAFP0GA184157; WA1CCAFP0GA170873; WA1CCAFP0GA128798 | WA1CCAFP0GA131295; WA1CCAFP0GA154592; WA1CCAFP0GA184367 | WA1CCAFP0GA112729 | WA1CCAFP0GA184711 | WA1CCAFP0GA127585 | WA1CCAFP0GA127912; WA1CCAFP0GA146069 | WA1CCAFP0GA103593 | WA1CCAFP0GA180755 | WA1CCAFP0GA167942; WA1CCAFP0GA193229

WA1CCAFP0GA137341;

WA1CCAFP0GA130275

; WA1CCAFP0GA197796; WA1CCAFP0GA171733 |

WA1CCAFP0GA149571

| WA1CCAFP0GA116750; WA1CCAFP0GA197345 | WA1CCAFP0GA138747 | WA1CCAFP0GA174020 |

WA1CCAFP0GA141583

| WA1CCAFP0GA139218 | WA1CCAFP0GA151949 | WA1CCAFP0GA161882 | WA1CCAFP0GA115436 |

WA1CCAFP0GA136500

; WA1CCAFP0GA103920 | WA1CCAFP0GA198107 | WA1CCAFP0GA110933 | WA1CCAFP0GA197507 | WA1CCAFP0GA151451

WA1CCAFP0GA179041 | WA1CCAFP0GA139929 | WA1CCAFP0GA118224

WA1CCAFP0GA104176

WA1CCAFP0GA135508; WA1CCAFP0GA155421; WA1CCAFP0GA124265 | WA1CCAFP0GA165687 | WA1CCAFP0GA159551; WA1CCAFP0GA187222 | WA1CCAFP0GA112262 | WA1CCAFP0GA179654 | WA1CCAFP0GA153670 | WA1CCAFP0GA131992; WA1CCAFP0GA165642 | WA1CCAFP0GA188578; WA1CCAFP0GA192095 | WA1CCAFP0GA125299; WA1CCAFP0GA135654 | WA1CCAFP0GA119020; WA1CCAFP0GA155452 | WA1CCAFP0GA129532; WA1CCAFP0GA162059; WA1CCAFP0GA138876 | WA1CCAFP0GA173059

WA1CCAFP0GA189830; WA1CCAFP0GA123133; WA1CCAFP0GA134942 | WA1CCAFP0GA128445 | WA1CCAFP0GA180416; WA1CCAFP0GA112925 | WA1CCAFP0GA120278 | WA1CCAFP0GA127957 | WA1CCAFP0GA195529 | WA1CCAFP0GA151918 | WA1CCAFP0GA194560 | WA1CCAFP0GA195093; WA1CCAFP0GA138943 | WA1CCAFP0GA195580; WA1CCAFP0GA155905; WA1CCAFP0GA154138; WA1CCAFP0GA120815; WA1CCAFP0GA196924 | WA1CCAFP0GA178455 | WA1CCAFP0GA135329 | WA1CCAFP0GA170629 | WA1CCAFP0GA187236 | WA1CCAFP0GA122337; WA1CCAFP0GA174440 | WA1CCAFP0GA163146 | WA1CCAFP0GA183493; WA1CCAFP0GA162286; WA1CCAFP0GA166533 | WA1CCAFP0GA153684; WA1CCAFP0GA159615; WA1CCAFP0GA132009 | WA1CCAFP0GA100676 | WA1CCAFP0GA149067; WA1CCAFP0GA108213 | WA1CCAFP0GA166046 | WA1CCAFP0GA192081 | WA1CCAFP0GA178469 | WA1CCAFP0GA102086 | WA1CCAFP0GA127537 | WA1CCAFP0GA109927 | WA1CCAFP0GA142894; WA1CCAFP0GA166595 | WA1CCAFP0GA192114 | WA1CCAFP0GA152115; WA1CCAFP0GA112455 | WA1CCAFP0GA194266 | WA1CCAFP0GA194820 | WA1CCAFP0GA128851; WA1CCAFP0GA103822 | WA1CCAFP0GA133810 | WA1CCAFP0GA148145 | WA1CCAFP0GA170405; WA1CCAFP0GA125898;

WA1CCAFP0GA144757

; WA1CCAFP0GA162854 | WA1CCAFP0GA197197 | WA1CCAFP0GA114528 | WA1CCAFP0GA122998

WA1CCAFP0GA192789; WA1CCAFP0GA172557; WA1CCAFP0GA148047; WA1CCAFP0GA169271 | WA1CCAFP0GA134925 | WA1CCAFP0GA114769 | WA1CCAFP0GA139848; WA1CCAFP0GA194557 | WA1CCAFP0GA131166 | WA1CCAFP0GA183297 | WA1CCAFP0GA189343 | WA1CCAFP0GA115758 | WA1CCAFP0GA138442; WA1CCAFP0GA159355; WA1CCAFP0GA172686; WA1CCAFP0GA199547 | WA1CCAFP0GA164765; WA1CCAFP0GA178648 | WA1CCAFP0GA168279 | WA1CCAFP0GA191321 | WA1CCAFP0GA150915; WA1CCAFP0GA135119; WA1CCAFP0GA172543 | WA1CCAFP0GA134858; WA1CCAFP0GA149098 | WA1CCAFP0GA101214 | WA1CCAFP0GA108034 | WA1CCAFP0GA194543; WA1CCAFP0GA181498 | WA1CCAFP0GA135878 | WA1CCAFP0GA152244 | WA1CCAFP0GA144869; WA1CCAFP0GA119972 | WA1CCAFP0GA122029 | WA1CCAFP0GA152132; WA1CCAFP0GA103268; WA1CCAFP0GA199189 | WA1CCAFP0GA107305 | WA1CCAFP0GA139994; WA1CCAFP0GA159159

WA1CCAFP0GA112939; WA1CCAFP0GA180352; WA1CCAFP0GA100547 | WA1CCAFP0GA162224 | WA1CCAFP0GA176043; WA1CCAFP0GA144323 | WA1CCAFP0GA154317; WA1CCAFP0GA117333 | WA1CCAFP0GA157203 | WA1CCAFP0GA107806; WA1CCAFP0GA141695; WA1CCAFP0GA182988 | WA1CCAFP0GA165348; WA1CCAFP0GA197054 |

WA1CCAFP0GA119325WA1CCAFP0GA139686 | WA1CCAFP0GA184482; WA1CCAFP0GA172896

WA1CCAFP0GA108762

WA1CCAFP0GA173269; WA1CCAFP0GA191688 | WA1CCAFP0GA188208 | WA1CCAFP0GA191657 | WA1CCAFP0GA186751;

WA1CCAFP0GA192761

; WA1CCAFP0GA189116; WA1CCAFP0GA111189 | WA1CCAFP0GA105957; WA1CCAFP0GA134424 | WA1CCAFP0GA130731 | WA1CCAFP0GA182036 | WA1CCAFP0GA180772; WA1CCAFP0GA187740 | WA1CCAFP0GA166919 | WA1CCAFP0GA118210; WA1CCAFP0GA102900 | WA1CCAFP0GA171621 | WA1CCAFP0GA144483 | WA1CCAFP0GA156410; WA1CCAFP0GA143303; WA1CCAFP0GA190136 | WA1CCAFP0GA135850 | WA1CCAFP0GA193862 | WA1CCAFP0GA108518 | WA1CCAFP0GA181419; WA1CCAFP0GA188662; WA1CCAFP0GA101584 | WA1CCAFP0GA166001; WA1CCAFP0GA186331; WA1CCAFP0GA136660 | WA1CCAFP0GA147609; WA1CCAFP0GA100709 | WA1CCAFP0GA147111 | WA1CCAFP0GA114142; WA1CCAFP0GA188029 | WA1CCAFP0GA167200 | WA1CCAFP0GA152549; WA1CCAFP0GA124539; WA1CCAFP0GA108812 | WA1CCAFP0GA111452; WA1CCAFP0GA199127; WA1CCAFP0GA135511 | WA1CCAFP0GA131796

WA1CCAFP0GA136433 | WA1CCAFP0GA140174 | WA1CCAFP0GA173949

WA1CCAFP0GA103867 | WA1CCAFP0GA141244 | WA1CCAFP0GA114030 | WA1CCAFP0GA116280 | WA1CCAFP0GA120734 | WA1CCAFP0GA105215; WA1CCAFP0GA157007 | WA1CCAFP0GA139316; WA1CCAFP0GA122936 | WA1CCAFP0GA173501 | WA1CCAFP0GA191108 | WA1CCAFP0GA108244 | WA1CCAFP0GA133564 | WA1CCAFP0GA149635 | WA1CCAFP0GA149893 | WA1CCAFP0GA135735 | WA1CCAFP0GA178911 | WA1CCAFP0GA182943; WA1CCAFP0GA154771; WA1CCAFP0GA113119 |

WA1CCAFP0GA127215

| WA1CCAFP0GA128168 | WA1CCAFP0GA147481 | WA1CCAFP0GA196941

WA1CCAFP0GA102525 | WA1CCAFP0GA123116 | WA1CCAFP0GA125397; WA1CCAFP0GA135458; WA1CCAFP0GA145312 | WA1CCAFP0GA150865; WA1CCAFP0GA113430 | WA1CCAFP0GA148811 | WA1CCAFP0GA130776 | WA1CCAFP0GA122340; WA1CCAFP0GA118983 | WA1CCAFP0GA196549 | WA1CCAFP0GA177760 | WA1CCAFP0GA108616 | WA1CCAFP0GA106476 | WA1CCAFP0GA107594 | WA1CCAFP0GA157945 | WA1CCAFP0GA129210 | WA1CCAFP0GA142202; WA1CCAFP0GA192260 | WA1CCAFP0GA112701 | WA1CCAFP0GA169884; WA1CCAFP0GA146542 | WA1CCAFP0GA112312 | WA1CCAFP0GA135430 | WA1CCAFP0GA153443 | WA1CCAFP0GA100452 | WA1CCAFP0GA178617

WA1CCAFP0GA186278 | WA1CCAFP0GA154088 | WA1CCAFP0GA111824 |