WA1W2AFP5GA1…

Audi

Q5

WA1W2AFP5GA105761 | WA1W2AFP5GA187278 | WA1W2AFP5GA162834 | WA1W2AFP5GA144866; WA1W2AFP5GA110605 | WA1W2AFP5GA151221; WA1W2AFP5GA104075 | WA1W2AFP5GA199835 | WA1W2AFP5GA178385 | WA1W2AFP5GA158802 | WA1W2AFP5GA109664 | WA1W2AFP5GA129977 | WA1W2AFP5GA136430 | WA1W2AFP5GA189953 | WA1W2AFP5GA154927 | WA1W2AFP5GA120549 | WA1W2AFP5GA174420 | WA1W2AFP5GA168374 | WA1W2AFP5GA112614 | WA1W2AFP5GA137786; WA1W2AFP5GA186521 | WA1W2AFP5GA127999 | WA1W2AFP5GA150182; WA1W2AFP5GA197745; WA1W2AFP5GA130286; WA1W2AFP5GA185689; WA1W2AFP5GA124245; WA1W2AFP5GA172134 |

WA1W2AFP5GA196823

| WA1W2AFP5GA100009; WA1W2AFP5GA170688 | WA1W2AFP5GA177687 | WA1W2AFP5GA187801; WA1W2AFP5GA174594 | WA1W2AFP5GA130398; WA1W2AFP5GA131793 | WA1W2AFP5GA189130 | WA1W2AFP5GA103511 | WA1W2AFP5GA156287; WA1W2AFP5GA149517; WA1W2AFP5GA153731 | WA1W2AFP5GA188463 | WA1W2AFP5GA186003

WA1W2AFP5GA110829

| WA1W2AFP5GA129073 | WA1W2AFP5GA192352 | WA1W2AFP5GA105890 | WA1W2AFP5GA127887; WA1W2AFP5GA170173; WA1W2AFP5GA117862 | WA1W2AFP5GA138839

WA1W2AFP5GA109888 | WA1W2AFP5GA137531 | WA1W2AFP5GA183313 | WA1W2AFP5GA136511; WA1W2AFP5GA109714 | WA1W2AFP5GA130160 | WA1W2AFP5GA151784

WA1W2AFP5GA103234; WA1W2AFP5GA172876 | WA1W2AFP5GA181531 | WA1W2AFP5GA191198; WA1W2AFP5GA194571 | WA1W2AFP5GA105341 | WA1W2AFP5GA133138 |

WA1W2AFP5GA122785

; WA1W2AFP5GA131812 | WA1W2AFP5GA120647 | WA1W2AFP5GA115240

WA1W2AFP5GA103010; WA1W2AFP5GA116372; WA1W2AFP5GA128117 | WA1W2AFP5GA199561 | WA1W2AFP5GA147461 | WA1W2AFP5GA145645; WA1W2AFP5GA134547 | WA1W2AFP5GA187250 | WA1W2AFP5GA167127 | WA1W2AFP5GA159576 | WA1W2AFP5GA131602 | WA1W2AFP5GA140168; WA1W2AFP5GA199740; WA1W2AFP5GA127193 | WA1W2AFP5GA139795; WA1W2AFP5GA162039 | WA1W2AFP5GA197373

WA1W2AFP5GA129929

WA1W2AFP5GA119210; WA1W2AFP5GA189306; WA1W2AFP5GA167354; WA1W2AFP5GA170576; WA1W2AFP5GA139683 | WA1W2AFP5GA186793 | WA1W2AFP5GA116341 | WA1W2AFP5GA104304; WA1W2AFP5GA150196 | WA1W2AFP5GA183814 | WA1W2AFP5GA142597 | WA1W2AFP5GA169329; WA1W2AFP5GA109230 | WA1W2AFP5GA183392 | WA1W2AFP5GA108014; WA1W2AFP5GA101953; WA1W2AFP5GA110846 | WA1W2AFP5GA137707 | WA1W2AFP5GA141935 | WA1W2AFP5GA105193 | WA1W2AFP5GA107994; WA1W2AFP5GA125637; WA1W2AFP5GA103699 | WA1W2AFP5GA117750; WA1W2AFP5GA124939; WA1W2AFP5GA107476 | WA1W2AFP5GA100124; WA1W2AFP5GA133088; WA1W2AFP5GA119241 | WA1W2AFP5GA186096; WA1W2AFP5GA135486 | WA1W2AFP5GA175003; WA1W2AFP5GA141059 |

WA1W2AFP5GA122835

; WA1W2AFP5GA150120 | WA1W2AFP5GA198118 | WA1W2AFP5GA182517 | WA1W2AFP5GA139652 | WA1W2AFP5GA130210 | WA1W2AFP5GA121782 | WA1W2AFP5GA152952 | WA1W2AFP5GA158525; WA1W2AFP5GA149176 | WA1W2AFP5GA111172 | WA1W2AFP5GA127890 | WA1W2AFP5GA197860 | WA1W2AFP5GA121796 | WA1W2AFP5GA193775 | WA1W2AFP5GA122883; WA1W2AFP5GA181030 | WA1W2AFP5GA192495; WA1W2AFP5GA118669 | WA1W2AFP5GA194456; WA1W2AFP5GA165961

WA1W2AFP5GA154023

; WA1W2AFP5GA197017 | WA1W2AFP5GA107803 | WA1W2AFP5GA175633 | WA1W2AFP5GA107171; WA1W2AFP5GA155706; WA1W2AFP5GA113035 | WA1W2AFP5GA104996 | WA1W2AFP5GA147380; WA1W2AFP5GA160839 | WA1W2AFP5GA181254 | WA1W2AFP5GA127226

WA1W2AFP5GA158153; WA1W2AFP5GA162316;

WA1W2AFP5GA150523

| WA1W2AFP5GA134645; WA1W2AFP5GA147850

WA1W2AFP5GA180606; WA1W2AFP5GA172604; WA1W2AFP5GA182890 | WA1W2AFP5GA174336 | WA1W2AFP5GA108594 | WA1W2AFP5GA175129; WA1W2AFP5GA109602; WA1W2AFP5GA198331 | WA1W2AFP5GA109261 | WA1W2AFP5GA132247 | WA1W2AFP5GA196675 | WA1W2AFP5GA141997; WA1W2AFP5GA120812 | WA1W2AFP5GA188480 | WA1W2AFP5GA197616; WA1W2AFP5GA112256 | WA1W2AFP5GA138663

WA1W2AFP5GA158881 | WA1W2AFP5GA102214; WA1W2AFP5GA179715 | WA1W2AFP5GA132555 | WA1W2AFP5GA105016 | WA1W2AFP5GA184445 | WA1W2AFP5GA143393 | WA1W2AFP5GA176457; WA1W2AFP5GA178113 | WA1W2AFP5GA154815; WA1W2AFP5GA123094 | WA1W2AFP5GA129817; WA1W2AFP5GA197891; WA1W2AFP5GA176832 | WA1W2AFP5GA132717 | WA1W2AFP5GA193274; WA1W2AFP5GA170268 | WA1W2AFP5GA163479; WA1W2AFP5GA110877 | WA1W2AFP5GA168133 | WA1W2AFP5GA172280 | WA1W2AFP5GA161859; WA1W2AFP5GA195946 | WA1W2AFP5GA167970; WA1W2AFP5GA115755 | WA1W2AFP5GA111138 | WA1W2AFP5GA187491; WA1W2AFP5GA106425; WA1W2AFP5GA170724 | WA1W2AFP5GA178418; WA1W2AFP5GA150781; WA1W2AFP5GA142292; WA1W2AFP5GA161487 | WA1W2AFP5GA148996 | WA1W2AFP5GA180489; WA1W2AFP5GA130725 | WA1W2AFP5GA145144 | WA1W2AFP5GA137951; WA1W2AFP5GA115996; WA1W2AFP5GA199947 | WA1W2AFP5GA146360; WA1W2AFP5GA191816 | WA1W2AFP5GA158900

WA1W2AFP5GA187846

WA1W2AFP5GA158864 | WA1W2AFP5GA145712; WA1W2AFP5GA125802 | WA1W2AFP5GA134662 | WA1W2AFP5GA116792; WA1W2AFP5GA111463; WA1W2AFP5GA151512 | WA1W2AFP5GA159609 | WA1W2AFP5GA171730 | WA1W2AFP5GA186292 | WA1W2AFP5GA190813; WA1W2AFP5GA192030 | WA1W2AFP5GA110619 | WA1W2AFP5GA192979 | WA1W2AFP5GA141854; WA1W2AFP5GA113522 | WA1W2AFP5GA105405 | WA1W2AFP5GA117585 | WA1W2AFP5GA165362; WA1W2AFP5GA190598; WA1W2AFP5GA177270 | WA1W2AFP5GA158606 | WA1W2AFP5GA130918 | WA1W2AFP5GA117313 | WA1W2AFP5GA163756; WA1W2AFP5GA128134 | WA1W2AFP5GA177222

WA1W2AFP5GA142910 |

WA1W2AFP5GA173770

| WA1W2AFP5GA176989 | WA1W2AFP5GA105274; WA1W2AFP5GA165121 | WA1W2AFP5GA115514 | WA1W2AFP5GA175339 | WA1W2AFP5GA198359 | WA1W2AFP5GA114962; WA1W2AFP5GA189578;

WA1W2AFP5GA167337

; WA1W2AFP5GA141868

WA1W2AFP5GA172781; WA1W2AFP5GA173980 | WA1W2AFP5GA107364 | WA1W2AFP5GA113391 | WA1W2AFP5GA163224 | WA1W2AFP5GA194053 | WA1W2AFP5GA174708 | WA1W2AFP5GA172389 | WA1W2AFP5GA118297 | WA1W2AFP5GA101998; WA1W2AFP5GA185711 | WA1W2AFP5GA108630; WA1W2AFP5GA187426; WA1W2AFP5GA178063; WA1W2AFP5GA162557 | WA1W2AFP5GA156466 | WA1W2AFP5GA104240 | WA1W2AFP5GA106571 | WA1W2AFP5GA121362 | WA1W2AFP5GA112287 | WA1W2AFP5GA155270; WA1W2AFP5GA167533 | WA1W2AFP5GA114170 | WA1W2AFP5GA148724; WA1W2AFP5GA157505; WA1W2AFP5GA193047 | WA1W2AFP5GA105971 | WA1W2AFP5GA164843; WA1W2AFP5GA156936; WA1W2AFP5GA174000 | WA1W2AFP5GA113021 | WA1W2AFP5GA195395; WA1W2AFP5GA154197 | WA1W2AFP5GA142101 | WA1W2AFP5GA185661; WA1W2AFP5GA199785 | WA1W2AFP5GA106053; WA1W2AFP5GA182212; WA1W2AFP5GA166835 | WA1W2AFP5GA171758

WA1W2AFP5GA176345; WA1W2AFP5GA173199; WA1W2AFP5GA162509 | WA1W2AFP5GA181271; WA1W2AFP5GA110992; WA1W2AFP5GA147637 | WA1W2AFP5GA141305; WA1W2AFP5GA166513 | WA1W2AFP5GA146147 | WA1W2AFP5GA181545 | WA1W2AFP5GA190603 | WA1W2AFP5GA184428; WA1W2AFP5GA181318 | WA1W2AFP5GA166401 | WA1W2AFP5GA166916 | WA1W2AFP5GA117747 | WA1W2AFP5GA120681 | WA1W2AFP5GA142180 | WA1W2AFP5GA164793 | WA1W2AFP5GA130367 | WA1W2AFP5GA129946 | WA1W2AFP5GA198670 | WA1W2AFP5GA193971; WA1W2AFP5GA176619 | WA1W2AFP5GA167502 | WA1W2AFP5GA164714 | WA1W2AFP5GA136735; WA1W2AFP5GA110216; WA1W2AFP5GA169332; WA1W2AFP5GA172571 | WA1W2AFP5GA196871 | WA1W2AFP5GA192139 | WA1W2AFP5GA176328; WA1W2AFP5GA177284 | WA1W2AFP5GA144723 |

WA1W2AFP5GA130241

| WA1W2AFP5GA164003 | WA1W2AFP5GA193954; WA1W2AFP5GA137478 | WA1W2AFP5GA160369 | WA1W2AFP5GA158363 | WA1W2AFP5GA120177; WA1W2AFP5GA133978; WA1W2AFP5GA108028 | WA1W2AFP5GA138632 | WA1W2AFP5GA197020; WA1W2AFP5GA142244; WA1W2AFP5GA191203; WA1W2AFP5GA180105; WA1W2AFP5GA179567; WA1W2AFP5GA126268; WA1W2AFP5GA130935; WA1W2AFP5GA190861 | WA1W2AFP5GA132913; WA1W2AFP5GA172263 | WA1W2AFP5GA167175 | WA1W2AFP5GA120650 | WA1W2AFP5GA173896; WA1W2AFP5GA187538; WA1W2AFP5GA116288; WA1W2AFP5GA110474 | WA1W2AFP5GA130305

WA1W2AFP5GA165426 | WA1W2AFP5GA108045 | WA1W2AFP5GA123063 | WA1W2AFP5GA115433; WA1W2AFP5GA190987

WA1W2AFP5GA148271 | WA1W2AFP5GA131695 | WA1W2AFP5GA115464 | WA1W2AFP5GA182775; WA1W2AFP5GA195493 | WA1W2AFP5GA153373 | WA1W2AFP5GA123547 | WA1W2AFP5GA162560; WA1W2AFP5GA118140; WA1W2AFP5GA145788; WA1W2AFP5GA130580 | WA1W2AFP5GA179388 | WA1W2AFP5GA113472; WA1W2AFP5GA103850; WA1W2AFP5GA132989

WA1W2AFP5GA146102 | WA1W2AFP5GA134760

WA1W2AFP5GA199916 | WA1W2AFP5GA165765 | WA1W2AFP5GA140199

WA1W2AFP5GA102410; WA1W2AFP5GA109227 | WA1W2AFP5GA147055; WA1W2AFP5GA170948; WA1W2AFP5GA117084 | WA1W2AFP5GA162073; WA1W2AFP5GA184977; WA1W2AFP5GA182940; WA1W2AFP5GA114640 | WA1W2AFP5GA133303 | WA1W2AFP5GA129526; WA1W2AFP5GA180282

WA1W2AFP5GA183330

WA1W2AFP5GA197132; WA1W2AFP5GA147248

WA1W2AFP5GA186311 | WA1W2AFP5GA167449

WA1W2AFP5GA134807 | WA1W2AFP5GA139747 | WA1W2AFP5GA166902; WA1W2AFP5GA181979 | WA1W2AFP5GA179553 | WA1W2AFP5GA157472

WA1W2AFP5GA186535; WA1W2AFP5GA180007; WA1W2AFP5GA178466 | WA1W2AFP5GA172344 | WA1W2AFP5GA135441 | WA1W2AFP5GA174319 | WA1W2AFP5GA112676; WA1W2AFP5GA161473; WA1W2AFP5GA199110 | WA1W2AFP5GA135147; WA1W2AFP5GA174627; WA1W2AFP5GA144463

WA1W2AFP5GA147122; WA1W2AFP5GA149842 | WA1W2AFP5GA119840 | WA1W2AFP5GA167130

WA1W2AFP5GA115478; WA1W2AFP5GA168360 | WA1W2AFP5GA121443 | WA1W2AFP5GA197552 | WA1W2AFP5GA149095; WA1W2AFP5GA182887 | WA1W2AFP5GA123127; WA1W2AFP5GA120910; WA1W2AFP5GA156595 | WA1W2AFP5GA135343; WA1W2AFP5GA196336 | WA1W2AFP5GA125766 | WA1W2AFP5GA119157; WA1W2AFP5GA146438 | WA1W2AFP5GA135102 | WA1W2AFP5GA185384; WA1W2AFP5GA194151 | WA1W2AFP5GA137125 | WA1W2AFP5GA187541 | WA1W2AFP5GA146634 | WA1W2AFP5GA155074 | WA1W2AFP5GA120986 | WA1W2AFP5GA119644 | WA1W2AFP5GA183599 | WA1W2AFP5GA125122; WA1W2AFP5GA191024 | WA1W2AFP5GA170674; WA1W2AFP5GA155012 | WA1W2AFP5GA192528; WA1W2AFP5GA193372; WA1W2AFP5GA176006 | WA1W2AFP5GA141644; WA1W2AFP5GA144821; WA1W2AFP5GA101029; WA1W2AFP5GA125847 | WA1W2AFP5GA176460; WA1W2AFP5GA199270

WA1W2AFP5GA117229 | WA1W2AFP5GA110152; WA1W2AFP5GA182680; WA1W2AFP5GA144950 | WA1W2AFP5GA138789; WA1W2AFP5GA185918 | WA1W2AFP5GA114511 | WA1W2AFP5GA169962 | WA1W2AFP5GA185160 | WA1W2AFP5GA147685; WA1W2AFP5GA104657 | WA1W2AFP5GA196160 | WA1W2AFP5GA148285; WA1W2AFP5GA155723 | WA1W2AFP5GA152725 | WA1W2AFP5GA193565 | WA1W2AFP5GA114444; WA1W2AFP5GA196854 | WA1W2AFP5GA127260 | WA1W2AFP5GA104187 | WA1W2AFP5GA102293 | WA1W2AFP5GA105954

WA1W2AFP5GA114508 | WA1W2AFP5GA175597; WA1W2AFP5GA117019 | WA1W2AFP5GA195610 | WA1W2AFP5GA191959 |

WA1W2AFP5GA199124

| WA1W2AFP5GA140610; WA1W2AFP5GA113469 | WA1W2AFP5GA169850 | WA1W2AFP5GA120387; WA1W2AFP5GA120244 | WA1W2AFP5GA145368 | WA1W2AFP5GA196076; WA1W2AFP5GA141952 | WA1W2AFP5GA140638;

WA1W2AFP5GA181268

| WA1W2AFP5GA168746; WA1W2AFP5GA110801 | WA1W2AFP5GA151316; WA1W2AFP5GA184185 | WA1W2AFP5GA114279; WA1W2AFP5GA119563 | WA1W2AFP5GA183036 | WA1W2AFP5GA110541; WA1W2AFP5GA139053 | WA1W2AFP5GA120230 | WA1W2AFP5GA136055; WA1W2AFP5GA119921 | WA1W2AFP5GA191055; WA1W2AFP5GA156676 | WA1W2AFP5GA132426 | WA1W2AFP5GA181965 |

WA1W2AFP5GA121359WA1W2AFP5GA117392 | WA1W2AFP5GA162803

WA1W2AFP5GA143815 | WA1W2AFP5GA133172; WA1W2AFP5GA162459 | WA1W2AFP5GA153678 | WA1W2AFP5GA141630 | WA1W2AFP5GA124486

WA1W2AFP5GA143541; WA1W2AFP5GA196532; WA1W2AFP5GA158833; WA1W2AFP5GA127209 | WA1W2AFP5GA124679 | WA1W2AFP5GA163207; WA1W2AFP5GA181335

WA1W2AFP5GA197597 | WA1W2AFP5GA140431

WA1W2AFP5GA172022; WA1W2AFP5GA186115

WA1W2AFP5GA178337

| WA1W2AFP5GA148643 | WA1W2AFP5GA133267

WA1W2AFP5GA165698 | WA1W2AFP5GA164616 | WA1W2AFP5GA111527; WA1W2AFP5GA196594; WA1W2AFP5GA154054; WA1W2AFP5GA179083; WA1W2AFP5GA132023; WA1W2AFP5GA154555; WA1W2AFP5GA196238 | WA1W2AFP5GA177138;

WA1W2AFP5GA163160

| WA1W2AFP5GA194022; WA1W2AFP5GA128845; WA1W2AFP5GA100110; WA1W2AFP5GA115822 | WA1W2AFP5GA131017 | WA1W2AFP5GA175292 | WA1W2AFP5GA190360 | WA1W2AFP5GA161165; WA1W2AFP5GA145077

WA1W2AFP5GA184655 | WA1W2AFP5GA136220; WA1W2AFP5GA117568 | WA1W2AFP5GA175471 | WA1W2AFP5GA171002; WA1W2AFP5GA137092 | WA1W2AFP5GA171355; WA1W2AFP5GA130093 | WA1W2AFP5GA199334; WA1W2AFP5GA191220 | WA1W2AFP5GA184476 | WA1W2AFP5GA187152; WA1W2AFP5GA171453 | WA1W2AFP5GA140302 | WA1W2AFP5GA149131 | WA1W2AFP5GA126934 | WA1W2AFP5GA121569 | WA1W2AFP5GA136900; WA1W2AFP5GA174028 | WA1W2AFP5GA126111; WA1W2AFP5GA164941; WA1W2AFP5GA136685 | WA1W2AFP5GA127484 | WA1W2AFP5GA189080 | WA1W2AFP5GA154586; WA1W2AFP5GA126013; WA1W2AFP5GA175664 | WA1W2AFP5GA101063 | WA1W2AFP5GA129350 | WA1W2AFP5GA148660 | WA1W2AFP5GA138601 | WA1W2AFP5GA138646 | WA1W2AFP5GA169685; WA1W2AFP5GA168827 | WA1W2AFP5GA196305 | WA1W2AFP5GA175146 | WA1W2AFP5GA170352; WA1W2AFP5GA153566 | WA1W2AFP5GA178807 | WA1W2AFP5GA164664 | WA1W2AFP5GA156225;

WA1W2AFP5GA109020

| WA1W2AFP5GA105548 | WA1W2AFP5GA197826 | WA1W2AFP5GA141093 | WA1W2AFP5GA160338; WA1W2AFP5GA109910 | WA1W2AFP5GA137545 | WA1W2AFP5GA102939

WA1W2AFP5GA170531; WA1W2AFP5GA166642 | WA1W2AFP5GA115447 | WA1W2AFP5GA104352; WA1W2AFP5GA141790 | WA1W2AFP5GA156953

WA1W2AFP5GA183280;

WA1W2AFP5GA147251

; WA1W2AFP5GA153583 | WA1W2AFP5GA130613 | WA1W2AFP5GA117389 | WA1W2AFP5GA163854 | WA1W2AFP5GA160047 | WA1W2AFP5GA181514 | WA1W2AFP5GA140543 | WA1W2AFP5GA131499 | WA1W2AFP5GA189922 | WA1W2AFP5GA168066 | WA1W2AFP5GA118879 | WA1W2AFP5GA172621 | WA1W2AFP5GA166866 | WA1W2AFP5GA109437 | WA1W2AFP5GA176538; WA1W2AFP5GA169637 | WA1W2AFP5GA163689; WA1W2AFP5GA119191 | WA1W2AFP5GA103251 | WA1W2AFP5GA162980; WA1W2AFP5GA151171 | WA1W2AFP5GA129512 | WA1W2AFP5GA116839 | WA1W2AFP5GA101628

WA1W2AFP5GA178449; WA1W2AFP5GA152675 | WA1W2AFP5GA127498 | WA1W2AFP5GA128554; WA1W2AFP5GA153115 | WA1W2AFP5GA125525; WA1W2AFP5GA185756 | WA1W2AFP5GA195378 | WA1W2AFP5GA131325; WA1W2AFP5GA115027 | WA1W2AFP5GA115139 | WA1W2AFP5GA187734; WA1W2AFP5GA185529 | WA1W2AFP5GA111415 | WA1W2AFP5GA183747 | WA1W2AFP5GA194067; WA1W2AFP5GA198006 | WA1W2AFP5GA129591 | WA1W2AFP5GA130370 | WA1W2AFP5GA144334 | WA1W2AFP5GA124309; WA1W2AFP5GA186602; WA1W2AFP5GA103203 | WA1W2AFP5GA110524 | WA1W2AFP5GA143832; WA1W2AFP5GA147475 | WA1W2AFP5GA186132 | WA1W2AFP5GA116713 | WA1W2AFP5GA140414; WA1W2AFP5GA144799 | WA1W2AFP5GA180993; WA1W2AFP5GA189855; WA1W2AFP5GA175969; WA1W2AFP5GA120955 | WA1W2AFP5GA133768 | WA1W2AFP5GA130742 | WA1W2AFP5GA113844; WA1W2AFP5GA150098 | WA1W2AFP5GA161909 |

WA1W2AFP5GA134208

; WA1W2AFP5GA190326; WA1W2AFP5GA174112 | WA1W2AFP5GA151428 | WA1W2AFP5GA144298; WA1W2AFP5GA155298; WA1W2AFP5GA146195; WA1W2AFP5GA114203 | WA1W2AFP5GA149243 | WA1W2AFP5GA143913; WA1W2AFP5GA194294; WA1W2AFP5GA179164 | WA1W2AFP5GA144091 | WA1W2AFP5GA174546; WA1W2AFP5GA113858 | WA1W2AFP5GA197986; WA1W2AFP5GA193923 | WA1W2AFP5GA177740 | WA1W2AFP5GA103802 | WA1W2AFP5GA163062; WA1W2AFP5GA165202; WA1W2AFP5GA113486 | WA1W2AFP5GA187930 | WA1W2AFP5GA193386 | WA1W2AFP5GA108238; WA1W2AFP5GA127517 | WA1W2AFP5GA152773; WA1W2AFP5GA166060; WA1W2AFP5GA115528 | WA1W2AFP5GA147119; WA1W2AFP5GA197177 | WA1W2AFP5GA132216 | WA1W2AFP5GA137528; WA1W2AFP5GA141384 | WA1W2AFP5GA100477; WA1W2AFP5GA178824 | WA1W2AFP5GA180685 | WA1W2AFP5GA138596; WA1W2AFP5GA199799 | WA1W2AFP5GA138436; WA1W2AFP5GA114038; WA1W2AFP5GA156631; WA1W2AFP5GA151347 | WA1W2AFP5GA133849 | WA1W2AFP5GA133477 | WA1W2AFP5GA117831; WA1W2AFP5GA150568; WA1W2AFP5GA153227 | WA1W2AFP5GA126562; WA1W2AFP5GA137304; WA1W2AFP5GA126075; WA1W2AFP5GA142373 | WA1W2AFP5GA115819 | WA1W2AFP5GA118770 | WA1W2AFP5GA147797 | WA1W2AFP5GA153826 | WA1W2AFP5GA178659 | WA1W2AFP5GA120521 | WA1W2AFP5GA191704; WA1W2AFP5GA130143 | WA1W2AFP5GA148531; WA1W2AFP5GA104030 | WA1W2AFP5GA169900 | WA1W2AFP5GA101189 | WA1W2AFP5GA114556

WA1W2AFP5GA178015 | WA1W2AFP5GA100785 | WA1W2AFP5GA168987 | WA1W2AFP5GA132975 | WA1W2AFP5GA183389 | WA1W2AFP5GA150716

WA1W2AFP5GA169914 | WA1W2AFP5GA139800 | WA1W2AFP5GA117781 | WA1W2AFP5GA181142; WA1W2AFP5GA161604; WA1W2AFP5GA160775; WA1W2AFP5GA107591 | WA1W2AFP5GA101421; WA1W2AFP5GA198152 | WA1W2AFP5GA167564 | WA1W2AFP5GA183358; WA1W2AFP5GA138940; WA1W2AFP5GA169377 | WA1W2AFP5GA182906; WA1W2AFP5GA176068; WA1W2AFP5GA180170 | WA1W2AFP5GA115853 | WA1W2AFP5GA168553 | WA1W2AFP5GA180508 | WA1W2AFP5GA129543 | WA1W2AFP5GA174465 | WA1W2AFP5GA127906 | WA1W2AFP5GA189970; WA1W2AFP5GA139179

WA1W2AFP5GA165734 | WA1W2AFP5GA103301 | WA1W2AFP5GA159819;

WA1W2AFP5GA166625

| WA1W2AFP5GA172764 | WA1W2AFP5GA171601; WA1W2AFP5GA148237 | WA1W2AFP5GA195901 | WA1W2AFP5GA195767; WA1W2AFP5GA141675 | WA1W2AFP5GA184915; WA1W2AFP5GA188057; WA1W2AFP5GA106991 | WA1W2AFP5GA184994 |

WA1W2AFP5GA198412

| WA1W2AFP5GA192920

WA1W2AFP5GA154944 | WA1W2AFP5GA127694 | WA1W2AFP5GA135598 | WA1W2AFP5GA149372; WA1W2AFP5GA191850; WA1W2AFP5GA196644 | WA1W2AFP5GA194585; WA1W2AFP5GA107221; WA1W2AFP5GA136914 | WA1W2AFP5GA181299 | WA1W2AFP5GA148898 | WA1W2AFP5GA177057; WA1W2AFP5GA166995; WA1W2AFP5GA197924 | WA1W2AFP5GA163272 | WA1W2AFP5GA119871 | WA1W2AFP5GA109907 | WA1W2AFP5GA136749 | WA1W2AFP5GA191511

WA1W2AFP5GA187393 | WA1W2AFP5GA156211; WA1W2AFP5GA134256; WA1W2AFP5GA156645 | WA1W2AFP5GA183943 | WA1W2AFP5GA102973 | WA1W2AFP5GA107106 | WA1W2AFP5GA170447; WA1W2AFP5GA113505; WA1W2AFP5GA162753 | WA1W2AFP5GA195381 | WA1W2AFP5GA100091

WA1W2AFP5GA141823

WA1W2AFP5GA152742; WA1W2AFP5GA194327 | WA1W2AFP5GA122382; WA1W2AFP5GA108692

WA1W2AFP5GA195154

WA1W2AFP5GA116260 | WA1W2AFP5GA102195 | WA1W2AFP5GA105839; WA1W2AFP5GA177706 | WA1W2AFP5GA146133 | WA1W2AFP5GA103136; WA1W2AFP5GA102147 | WA1W2AFP5GA180198

WA1W2AFP5GA124021 | WA1W2AFP5GA101371 | WA1W2AFP5GA117277 | WA1W2AFP5GA140820; WA1W2AFP5GA175244; WA1W2AFP5GA125136

WA1W2AFP5GA188950 | WA1W2AFP5GA185496; WA1W2AFP5GA134676 | WA1W2AFP5GA134631 | WA1W2AFP5GA150618; WA1W2AFP5GA170495; WA1W2AFP5GA175647; WA1W2AFP5GA132829 | WA1W2AFP5GA130126 | WA1W2AFP5GA100298

WA1W2AFP5GA199253 | WA1W2AFP5GA142616 | WA1W2AFP5GA138954 | WA1W2AFP5GA183490 | WA1W2AFP5GA182789 | WA1W2AFP5GA146066 | WA1W2AFP5GA142356 | WA1W2AFP5GA135438 | WA1W2AFP5GA162381 | WA1W2AFP5GA180217; WA1W2AFP5GA167077

WA1W2AFP5GA106473 | WA1W2AFP5GA106151 | WA1W2AFP5GA108188 | WA1W2AFP5GA165832; WA1W2AFP5GA109115; WA1W2AFP5GA151607 | WA1W2AFP5GA181898 | WA1W2AFP5GA134502 | WA1W2AFP5GA174241 | WA1W2AFP5GA173266 | WA1W2AFP5GA123662 | WA1W2AFP5GA132796; WA1W2AFP5GA164938 | WA1W2AFP5GA129672

WA1W2AFP5GA115187; WA1W2AFP5GA136508; WA1W2AFP5GA137965 | WA1W2AFP5GA114959; WA1W2AFP5GA123824; WA1W2AFP5GA107350 | WA1W2AFP5GA126755 | WA1W2AFP5GA139814 | WA1W2AFP5GA110443; WA1W2AFP5GA178256; WA1W2AFP5GA116422; WA1W2AFP5GA170710 | WA1W2AFP5GA128764 | WA1W2AFP5GA133611; WA1W2AFP5GA116209 | WA1W2AFP5GA188222 | WA1W2AFP5GA150635 | WA1W2AFP5GA194845; WA1W2AFP5GA111365 | WA1W2AFP5GA168214 | WA1W2AFP5GA136363 | WA1W2AFP5GA152479; WA1W2AFP5GA112015; WA1W2AFP5GA111690; WA1W2AFP5GA108756; WA1W2AFP5GA111656 | WA1W2AFP5GA140669 | WA1W2AFP5GA119806

WA1W2AFP5GA103587 | WA1W2AFP5GA184249 | WA1W2AFP5GA102150 | WA1W2AFP5GA100303 | WA1W2AFP5GA126836 | WA1W2AFP5GA123483 | WA1W2AFP5GA157035 | WA1W2AFP5GA130269; WA1W2AFP5GA179200

WA1W2AFP5GA187233; WA1W2AFP5GA165958; WA1W2AFP5GA154426 | WA1W2AFP5GA147928 | WA1W2AFP5GA179780; WA1W2AFP5GA199981 | WA1W2AFP5GA151641 | WA1W2AFP5GA150070 | WA1W2AFP5GA190911 | WA1W2AFP5GA143135

WA1W2AFP5GA160601 | WA1W2AFP5GA182954; WA1W2AFP5GA151204 | WA1W2AFP5GA146083; WA1W2AFP5GA134791; WA1W2AFP5GA138999 | WA1W2AFP5GA119515; WA1W2AFP5GA185322; WA1W2AFP5GA143281 | WA1W2AFP5GA174496 | WA1W2AFP5GA165782; WA1W2AFP5GA171307

WA1W2AFP5GA100835 | WA1W2AFP5GA154104; WA1W2AFP5GA147847 | WA1W2AFP5GA156404 | WA1W2AFP5GA131065 | WA1W2AFP5GA105579 | WA1W2AFP5GA169153; WA1W2AFP5GA160033; WA1W2AFP5GA148190 | WA1W2AFP5GA123645 | WA1W2AFP5GA155995 | WA1W2AFP5GA186177 | WA1W2AFP5GA175387 | WA1W2AFP5GA106831; WA1W2AFP5GA166656 | WA1W2AFP5GA101662; WA1W2AFP5GA119532 | WA1W2AFP5GA162929 | WA1W2AFP5GA132345; WA1W2AFP5GA161702 | WA1W2AFP5GA198541 | WA1W2AFP5GA124441 | WA1W2AFP5GA111270 | WA1W2AFP5GA145791 | WA1W2AFP5GA121457 | WA1W2AFP5GA100446 | WA1W2AFP5GA109180 | WA1W2AFP5GA104450; WA1W2AFP5GA180380 | WA1W2AFP5GA148934 | WA1W2AFP5GA195252 | WA1W2AFP5GA108336 | WA1W2AFP5GA163644 | WA1W2AFP5GA196465 | WA1W2AFP5GA142695 | WA1W2AFP5GA142938; WA1W2AFP5GA136539 | WA1W2AFP5GA117859 | WA1W2AFP5GA119255 | WA1W2AFP5GA194599 |

WA1W2AFP5GA134306

; WA1W2AFP5GA162817 | WA1W2AFP5GA109048 | WA1W2AFP5GA175728 | WA1W2AFP5GA146181; WA1W2AFP5GA163871; WA1W2AFP5GA147492

WA1W2AFP5GA144771 | WA1W2AFP5GA164244; WA1W2AFP5GA178970; WA1W2AFP5GA124620; WA1W2AFP5GA189516 | WA1W2AFP5GA125685 | WA1W2AFP5GA105999 | WA1W2AFP5GA199091 | WA1W2AFP5GA168830; WA1W2AFP5GA107929 | WA1W2AFP5GA148206; WA1W2AFP5GA119997; WA1W2AFP5GA176250

WA1W2AFP5GA178743 | WA1W2AFP5GA105856; WA1W2AFP5GA101046 | WA1W2AFP5GA104772 | WA1W2AFP5GA189385 |

WA1W2AFP5GA131583

; WA1W2AFP5GA146617

WA1W2AFP5GA174739 | WA1W2AFP5GA182596 | WA1W2AFP5GA146018 | WA1W2AFP5GA197762 | WA1W2AFP5GA197776 | WA1W2AFP5GA153938 | WA1W2AFP5GA113245 | WA1W2AFP5GA148299 | WA1W2AFP5GA155964 | WA1W2AFP5GA157052; WA1W2AFP5GA157388; WA1W2AFP5GA173364; WA1W2AFP5GA103881 | WA1W2AFP5GA111754; WA1W2AFP5GA192593; WA1W2AFP5GA122995 | WA1W2AFP5GA113360; WA1W2AFP5GA136413 | WA1W2AFP5GA105730 | WA1W2AFP5GA118171 | WA1W2AFP5GA196983; WA1W2AFP5GA186468 | WA1W2AFP5GA186325; WA1W2AFP5GA199463 | WA1W2AFP5GA100561; WA1W2AFP5GA183859 | WA1W2AFP5GA134919 | WA1W2AFP5GA168021 | WA1W2AFP5GA183005 | WA1W2AFP5GA109860; WA1W2AFP5GA168973; WA1W2AFP5GA185983 | WA1W2AFP5GA126531

WA1W2AFP5GA114377; WA1W2AFP5GA121927; WA1W2AFP5GA125380; WA1W2AFP5GA147721; WA1W2AFP5GA123970; WA1W2AFP5GA128201

WA1W2AFP5GA152739 | WA1W2AFP5GA108109; WA1W2AFP5GA111852; WA1W2AFP5GA133527; WA1W2AFP5GA184493 | WA1W2AFP5GA131843 | WA1W2AFP5GA110930; WA1W2AFP5GA161151 | WA1W2AFP5GA144060 | WA1W2AFP5GA179889 | WA1W2AFP5GA198698

WA1W2AFP5GA162865; WA1W2AFP5GA191900 | WA1W2AFP5GA154510 | WA1W2AFP5GA190245 | WA1W2AFP5GA190021 | WA1W2AFP5GA130448 |

WA1W2AFP5GA198877

| WA1W2AFP5GA153406 | WA1W2AFP5GA153986 | WA1W2AFP5GA173512; WA1W2AFP5GA161053 | WA1W2AFP5GA158248 | WA1W2AFP5GA148450 | WA1W2AFP5GA189645 | WA1W2AFP5GA154149 | WA1W2AFP5GA160968 | WA1W2AFP5GA136461; WA1W2AFP5GA131504 | WA1W2AFP5GA185577; WA1W2AFP5GA118574 | WA1W2AFP5GA173087 | WA1W2AFP5GA199592 | WA1W2AFP5GA151557

WA1W2AFP5GA163708 | WA1W2AFP5GA105582; WA1W2AFP5GA147394; WA1W2AFP5GA148562

WA1W2AFP5GA146116 | WA1W2AFP5GA149923 | WA1W2AFP5GA159240 | WA1W2AFP5GA122124 | WA1W2AFP5GA142647

WA1W2AFP5GA185675 | WA1W2AFP5GA170772 | WA1W2AFP5GA189449 | WA1W2AFP5GA187006; WA1W2AFP5GA135388 | WA1W2AFP5GA181464 | WA1W2AFP5GA104299 | WA1W2AFP5GA135858; WA1W2AFP5GA199690 | WA1W2AFP5GA111995 | WA1W2AFP5GA100933; WA1W2AFP5GA129333 | WA1W2AFP5GA138047

WA1W2AFP5GA145869 | WA1W2AFP5GA190231; WA1W2AFP5GA191962; WA1W2AFP5GA111141; WA1W2AFP5GA115674 | WA1W2AFP5GA187670 | WA1W2AFP5GA102262 | WA1W2AFP5GA120745 | WA1W2AFP5GA145936; WA1W2AFP5GA181870 | WA1W2AFP5GA164924 | WA1W2AFP5GA194716; WA1W2AFP5GA149128 | WA1W2AFP5GA100351; WA1W2AFP5GA167256

WA1W2AFP5GA130790 |

WA1W2AFP5GA183571

| WA1W2AFP5GA192500

WA1W2AFP5GA181447; WA1W2AFP5GA195235 | WA1W2AFP5GA149906; WA1W2AFP5GA169511 | WA1W2AFP5GA116789; WA1W2AFP5GA118719; WA1W2AFP5GA144656; WA1W2AFP5GA123760; WA1W2AFP5GA148738 | WA1W2AFP5GA146715 | WA1W2AFP5GA134497; WA1W2AFP5GA191766; WA1W2AFP5GA113732 | WA1W2AFP5GA159710 | WA1W2AFP5GA151123 | WA1W2AFP5GA196093; WA1W2AFP5GA103072 | WA1W2AFP5GA138419 | WA1W2AFP5GA159304 | WA1W2AFP5GA154135

WA1W2AFP5GA134094 | WA1W2AFP5GA176054; WA1W2AFP5GA135391 | WA1W2AFP5GA158511; WA1W2AFP5GA160095 | WA1W2AFP5GA172408 | WA1W2AFP5GA198426 | WA1W2AFP5GA103945 | WA1W2AFP5GA156550; WA1W2AFP5GA198801 | WA1W2AFP5GA197549; WA1W2AFP5GA194876 | WA1W2AFP5GA145256 | WA1W2AFP5GA149579 | WA1W2AFP5GA150425 | WA1W2AFP5GA107607; WA1W2AFP5GA140655 | WA1W2AFP5GA168147; WA1W2AFP5GA199480

WA1W2AFP5GA195400; WA1W2AFP5GA115951 | WA1W2AFP5GA132930 | WA1W2AFP5GA103654; WA1W2AFP5GA122852 | WA1W2AFP5GA181092; WA1W2AFP5GA108806; WA1W2AFP5GA125511 | WA1W2AFP5GA159478 | WA1W2AFP5GA180167 | WA1W2AFP5GA169587; WA1W2AFP5GA130403 | WA1W2AFP5GA152871

WA1W2AFP5GA159206; WA1W2AFP5GA193839; WA1W2AFP5GA118168 | WA1W2AFP5GA175955

WA1W2AFP5GA122902 | WA1W2AFP5GA110538; WA1W2AFP5GA133821 | WA1W2AFP5GA150490; WA1W2AFP5GA126142 | WA1W2AFP5GA184459 | WA1W2AFP5GA161344 | WA1W2AFP5GA172439; WA1W2AFP5GA132264 | WA1W2AFP5GA152868 | WA1W2AFP5GA159528; WA1W2AFP5GA181934; WA1W2AFP5GA160064; WA1W2AFP5GA128876 | WA1W2AFP5GA119627; WA1W2AFP5GA195168 | WA1W2AFP5GA139702; WA1W2AFP5GA107333 | WA1W2AFP5GA185871; WA1W2AFP5GA159366; WA1W2AFP5GA124875 | WA1W2AFP5GA107123 | WA1W2AFP5GA192626 | WA1W2AFP5GA133446 | WA1W2AFP5GA162199; WA1W2AFP5GA167385; WA1W2AFP5GA172828 | WA1W2AFP5GA163790; WA1W2AFP5GA140171; WA1W2AFP5GA171484 | WA1W2AFP5GA129235 | WA1W2AFP5GA186261 | WA1W2AFP5GA100642; WA1W2AFP5GA134337 | WA1W2AFP5GA107509 | WA1W2AFP5GA177673

WA1W2AFP5GA118056 | WA1W2AFP5GA110278 | WA1W2AFP5GA102875 | WA1W2AFP5GA179455 | WA1W2AFP5GA192822 | WA1W2AFP5GA165541; WA1W2AFP5GA171789; WA1W2AFP5GA193579; WA1W2AFP5GA112886 | WA1W2AFP5GA148254; WA1W2AFP5GA139893; WA1W2AFP5GA180363

WA1W2AFP5GA146455

WA1W2AFP5GA113018 | WA1W2AFP5GA179987 | WA1W2AFP5GA142020 | WA1W2AFP5GA186308; WA1W2AFP5GA188043 | WA1W2AFP5GA165006; WA1W2AFP5GA195686; WA1W2AFP5GA131809

WA1W2AFP5GA119028 | WA1W2AFP5GA185515 | WA1W2AFP5GA172540; WA1W2AFP5GA105680; WA1W2AFP5GA179147 | WA1W2AFP5GA129798 | WA1W2AFP5GA137383; WA1W2AFP5GA104108 | WA1W2AFP5GA140834

WA1W2AFP5GA104156; WA1W2AFP5GA195428 | WA1W2AFP5GA185014 | WA1W2AFP5GA142955 | WA1W2AFP5GA129025

WA1W2AFP5GA184039

| WA1W2AFP5GA179634; WA1W2AFP5GA150960 | WA1W2AFP5GA110796 | WA1W2AFP5GA153633 | WA1W2AFP5GA192917 | WA1W2AFP5GA165216; WA1W2AFP5GA166530; WA1W2AFP5GA198636; WA1W2AFP5GA190889 | WA1W2AFP5GA114797; WA1W2AFP5GA132068; WA1W2AFP5GA109874; WA1W2AFP5GA181495 | WA1W2AFP5GA173798 | WA1W2AFP5GA162686 | WA1W2AFP5GA164356

WA1W2AFP5GA121989 | WA1W2AFP5GA198846; WA1W2AFP5GA136105 | WA1W2AFP5GA140428 | WA1W2AFP5GA106196 | WA1W2AFP5GA172151 | WA1W2AFP5GA114900; WA1W2AFP5GA180718 | WA1W2AFP5GA121698 | WA1W2AFP5GA105128; WA1W2AFP5GA107543 | WA1W2AFP5GA199382 | WA1W2AFP5GA143278 | WA1W2AFP5GA145449 | WA1W2AFP5GA182145 | WA1W2AFP5GA164230 | WA1W2AFP5GA126884; WA1W2AFP5GA143006 | WA1W2AFP5GA145709 | WA1W2AFP5GA101452 | WA1W2AFP5GA110118 | WA1W2AFP5GA117764 | WA1W2AFP5GA195820; WA1W2AFP5GA154877

WA1W2AFP5GA159142; WA1W2AFP5GA153552; WA1W2AFP5GA193226 | WA1W2AFP5GA106232 | WA1W2AFP5GA170450 | WA1W2AFP5GA184980; WA1W2AFP5GA112564; WA1W2AFP5GA161229; WA1W2AFP5GA101385 | WA1W2AFP5GA177060 | WA1W2AFP5GA136976; WA1W2AFP5GA148982 | WA1W2AFP5GA173025; WA1W2AFP5GA151199 | WA1W2AFP5GA169959 | WA1W2AFP5GA171677; WA1W2AFP5GA107381 | WA1W2AFP5GA184820 | WA1W2AFP5GA128084 | WA1W2AFP5GA116730; WA1W2AFP5GA194120

WA1W2AFP5GA182002; WA1W2AFP5GA103038 | WA1W2AFP5GA108577 | WA1W2AFP5GA130417 | WA1W2AFP5GA100608 | WA1W2AFP5GA166852

WA1W2AFP5GA149047 | WA1W2AFP5GA191461 | WA1W2AFP5GA148402; WA1W2AFP5GA195414 | WA1W2AFP5GA110913 | WA1W2AFP5GA137237; WA1W2AFP5GA153423 | WA1W2AFP5GA181982; WA1W2AFP5GA152644; WA1W2AFP5GA146973 | WA1W2AFP5GA113312 | WA1W2AFP5GA158637 | WA1W2AFP5GA183120

WA1W2AFP5GA195106; WA1W2AFP5GA115173 | WA1W2AFP5GA175275 | WA1W2AFP5GA157407; WA1W2AFP5GA179469 | WA1W2AFP5GA137402 | WA1W2AFP5GA103105 | WA1W2AFP5GA125069; WA1W2AFP5GA128814; WA1W2AFP5GA115416 | WA1W2AFP5GA143457 | WA1W2AFP5GA123581 |

WA1W2AFP5GA139439

| WA1W2AFP5GA141742; WA1W2AFP5GA118915 | WA1W2AFP5GA137285; WA1W2AFP5GA163028 | WA1W2AFP5GA142440 | WA1W2AFP5GA189550; WA1W2AFP5GA180234 | WA1W2AFP5GA100866; WA1W2AFP5GA138615 | WA1W2AFP5GA141269; WA1W2AFP5GA171047 | WA1W2AFP5GA110975 | WA1W2AFP5GA169430 | WA1W2AFP5GA171159; WA1W2AFP5GA109681 | WA1W2AFP5GA139442 | WA1W2AFP5GA180704; WA1W2AFP5GA139120 | WA1W2AFP5GA179813 | WA1W2AFP5GA148321 | WA1W2AFP5GA155284 | WA1W2AFP5GA178581; WA1W2AFP5GA175079; WA1W2AFP5GA152711 | WA1W2AFP5GA137335; WA1W2AFP5GA100205 | WA1W2AFP5GA108384; WA1W2AFP5GA154619; WA1W2AFP5GA129493 | WA1W2AFP5GA122723; WA1W2AFP5GA176667 | WA1W2AFP5GA178032; WA1W2AFP5GA150912; WA1W2AFP5GA151588 | WA1W2AFP5GA162722; WA1W2AFP5GA115576 | WA1W2AFP5GA110250; WA1W2AFP5GA157228 | WA1W2AFP5GA188074; WA1W2AFP5GA120759 | WA1W2AFP5GA158301 | WA1W2AFP5GA155883 | WA1W2AFP5GA194201 | WA1W2AFP5GA198622; WA1W2AFP5GA147654 | WA1W2AFP5GA160324; WA1W2AFP5GA152899 | WA1W2AFP5GA188818 | WA1W2AFP5GA109583 | WA1W2AFP5GA115643; WA1W2AFP5GA105307; WA1W2AFP5GA119837; WA1W2AFP5GA106716 | WA1W2AFP5GA103489 | WA1W2AFP5GA159013 | WA1W2AFP5GA113536; WA1W2AFP5GA179021; WA1W2AFP5GA193369; WA1W2AFP5GA153518 | WA1W2AFP5GA135360 | WA1W2AFP5GA108241; WA1W2AFP5GA197518 | WA1W2AFP5GA112077 | WA1W2AFP5GA137187

WA1W2AFP5GA147105 | WA1W2AFP5GA194019 | WA1W2AFP5GA144575 | WA1W2AFP5GA173395 | WA1W2AFP5GA111575; WA1W2AFP5GA197258; WA1W2AFP5GA129090; WA1W2AFP5GA113150 | WA1W2AFP5GA185420 | WA1W2AFP5GA196773; WA1W2AFP5GA112208 | WA1W2AFP5GA175826

WA1W2AFP5GA168701; WA1W2AFP5GA189614

WA1W2AFP5GA127842 | WA1W2AFP5GA164745 | WA1W2AFP5GA187023 | WA1W2AFP5GA143345 | WA1W2AFP5GA193193; WA1W2AFP5GA106604 | WA1W2AFP5GA177642 | WA1W2AFP5GA125721 | WA1W2AFP5GA114265 | WA1W2AFP5GA114685 | WA1W2AFP5GA191363; WA1W2AFP5GA144897 | WA1W2AFP5GA167757 | WA1W2AFP5GA177883 | WA1W2AFP5GA176331 | WA1W2AFP5GA197292 | WA1W2AFP5GA117621 | WA1W2AFP5GA165278 | WA1W2AFP5GA120194 | WA1W2AFP5GA139375; WA1W2AFP5GA149159 | WA1W2AFP5GA191590 | WA1W2AFP5GA104125 | WA1W2AFP5GA113410 | WA1W2AFP5GA154880 | WA1W2AFP5GA170061 | WA1W2AFP5GA176880; WA1W2AFP5GA115044 | WA1W2AFP5GA171887

WA1W2AFP5GA181075

WA1W2AFP5GA138050; WA1W2AFP5GA185885; WA1W2AFP5GA143653 | WA1W2AFP5GA174238 | WA1W2AFP5GA128005; WA1W2AFP5GA134418 | WA1W2AFP5GA180086 | WA1W2AFP5GA147699 | WA1W2AFP5GA165636 | WA1W2AFP5GA135956; WA1W2AFP5GA127338 | WA1W2AFP5GA173834;

WA1W2AFP5GA141496

| WA1W2AFP5GA141076 | WA1W2AFP5GA139909 | WA1W2AFP5GA156189; WA1W2AFP5GA131387 | WA1W2AFP5GA159416; WA1W2AFP5GA167905 | WA1W2AFP5GA196904; WA1W2AFP5GA133057; WA1W2AFP5GA189600 | WA1W2AFP5GA180038 | WA1W2AFP5GA185238; WA1W2AFP5GA164969

WA1W2AFP5GA183831 | WA1W2AFP5GA102231 | WA1W2AFP5GA153504; WA1W2AFP5GA170416; WA1W2AFP5GA165992; WA1W2AFP5GA132605 | WA1W2AFP5GA197213 | WA1W2AFP5GA147430; WA1W2AFP5GA193291 | WA1W2AFP5GA118333; WA1W2AFP5GA117117 |

WA1W2AFP5GA194344

; WA1W2AFP5GA128229 |

WA1W2AFP5GA165250

; WA1W2AFP5GA150067 | WA1W2AFP5GA153647 | WA1W2AFP5GA158377; WA1W2AFP5GA124343; WA1W2AFP5GA101855 | WA1W2AFP5GA122706

WA1W2AFP5GA132409

WA1W2AFP5GA180962 | WA1W2AFP5GA121085; WA1W2AFP5GA163787; WA1W2AFP5GA140994; WA1W2AFP5GA152384 | WA1W2AFP5GA147749 | WA1W2AFP5GA108918; WA1W2AFP5GA197485; WA1W2AFP5GA184736; WA1W2AFP5GA126545; WA1W2AFP5GA151851 | WA1W2AFP5GA106411 | WA1W2AFP5GA109423 | WA1W2AFP5GA182730 | WA1W2AFP5GA124083 | WA1W2AFP5GA126240 | WA1W2AFP5GA103976 | WA1W2AFP5GA135570

WA1W2AFP5GA171548; WA1W2AFP5GA187703 | WA1W2AFP5GA105467; WA1W2AFP5GA128215

WA1W2AFP5GA170030; WA1W2AFP5GA196207; WA1W2AFP5GA173011 | WA1W2AFP5GA126416 | WA1W2AFP5GA170920 | WA1W2AFP5GA112919 | WA1W2AFP5GA168696 | WA1W2AFP5GA135696; WA1W2AFP5GA171369 | WA1W2AFP5GA143250; WA1W2AFP5GA164387 | WA1W2AFP5GA108286 | WA1W2AFP5GA198037 | WA1W2AFP5GA160372 | WA1W2AFP5GA194313; WA1W2AFP5GA118378; WA1W2AFP5GA150442

WA1W2AFP5GA114637 | WA1W2AFP5GA179701; WA1W2AFP5GA197261 | WA1W2AFP5GA101600; WA1W2AFP5GA147587; WA1W2AFP5GA155561 | WA1W2AFP5GA173042 | WA1W2AFP5GA195848; WA1W2AFP5GA104383 | WA1W2AFP5GA106666; WA1W2AFP5GA152028 | WA1W2AFP5GA196630; WA1W2AFP5GA161571 | WA1W2AFP5GA152417 | WA1W2AFP5GA124357 | WA1W2AFP5GA116517 | WA1W2AFP5GA197311 | WA1W2AFP5GA124407; WA1W2AFP5GA145192 | WA1W2AFP5GA172490 | WA1W2AFP5GA140767 | WA1W2AFP5GA187717

WA1W2AFP5GA191251 | WA1W2AFP5GA147041

WA1W2AFP5GA139523

WA1W2AFP5GA193422; WA1W2AFP5GA187359;

WA1W2AFP5GA193498

| WA1W2AFP5GA191833 | WA1W2AFP5GA179651 | WA1W2AFP5GA180752 | WA1W2AFP5GA155463; WA1W2AFP5GA152207; WA1W2AFP5GA136458 | WA1W2AFP5GA122186 | WA1W2AFP5GA163532 | WA1W2AFP5GA178869 | WA1W2AFP5GA164373 | WA1W2AFP5GA107736; WA1W2AFP5GA196174 | WA1W2AFP5GA162655; WA1W2AFP5GA109924; WA1W2AFP5GA172893 | WA1W2AFP5GA169136; WA1W2AFP5GA117909 | WA1W2AFP5GA177544 | WA1W2AFP5GA140266

WA1W2AFP5GA133933

| WA1W2AFP5GA167855 | WA1W2AFP5GA149310 | WA1W2AFP5GA187555 | WA1W2AFP5GA144432 | WA1W2AFP5GA128988; WA1W2AFP5GA171937 | WA1W2AFP5GA150392

WA1W2AFP5GA167676 |

WA1W2AFP5GA172683

| WA1W2AFP5GA125699; WA1W2AFP5GA142406 | WA1W2AFP5GA146228; WA1W2AFP5GA122866 | WA1W2AFP5GA145824 | WA1W2AFP5GA143961 | WA1W2AFP5GA105940

WA1W2AFP5GA191248 | WA1W2AFP5GA194604 | WA1W2AFP5GA150103 | WA1W2AFP5GA125007 | WA1W2AFP5GA169296 | WA1W2AFP5GA188317; WA1W2AFP5GA160940 | WA1W2AFP5GA106778; WA1W2AFP5GA172649 | WA1W2AFP5GA195574 | WA1W2AFP5GA166253 | WA1W2AFP5GA178080; WA1W2AFP5GA145855;

WA1W2AFP5GA155950

| WA1W2AFP5GA152336; WA1W2AFP5GA167953; WA1W2AFP5GA111088 | WA1W2AFP5GA121880; WA1W2AFP5GA168732 | WA1W2AFP5GA123967 | WA1W2AFP5GA176930; WA1W2AFP5GA134905; WA1W2AFP5GA118283 | WA1W2AFP5GA112791 | WA1W2AFP5GA141353 | WA1W2AFP5GA103895

WA1W2AFP5GA108871 | WA1W2AFP5GA172148; WA1W2AFP5GA166723 | WA1W2AFP5GA139117 | WA1W2AFP5GA171629; WA1W2AFP5GA177043 | WA1W2AFP5GA166446 | WA1W2AFP5GA194909; WA1W2AFP5GA104982; WA1W2AFP5GA112032; WA1W2AFP5GA127369; WA1W2AFP5GA127615; WA1W2AFP5GA182839 | WA1W2AFP5GA164485 | WA1W2AFP5GA192903; WA1W2AFP5GA100334; WA1W2AFP5GA123211; WA1W2AFP5GA127744 | WA1W2AFP5GA114766 | WA1W2AFP5GA138002; WA1W2AFP5GA119711; WA1W2AFP5GA135097 | WA1W2AFP5GA195932 | WA1W2AFP5GA185644 | WA1W2AFP5GA172635; WA1W2AFP5GA146939; WA1W2AFP5GA144804 | WA1W2AFP5GA147766 | WA1W2AFP5GA199351 | WA1W2AFP5GA124388 | WA1W2AFP5GA185319 | WA1W2AFP5GA109213 | WA1W2AFP5GA145841 | WA1W2AFP5GA104416; WA1W2AFP5GA156564 | WA1W2AFP5GA184204 | WA1W2AFP5GA130188 | WA1W2AFP5GA102374 | WA1W2AFP5GA167760 | WA1W2AFP5GA142339; WA1W2AFP5GA126495 | WA1W2AFP5GA184865 | WA1W2AFP5GA139294 | WA1W2AFP5GA192240 | WA1W2AFP5GA122320; WA1W2AFP5GA137688; WA1W2AFP5GA159867; WA1W2AFP5GA121037; WA1W2AFP5GA161490 | WA1W2AFP5GA166950 | WA1W2AFP5GA144284 | WA1W2AFP5GA114833; WA1W2AFP5GA139148 | WA1W2AFP5GA112905

WA1W2AFP5GA136444; WA1W2AFP5GA196935 | WA1W2AFP5GA135987 | WA1W2AFP5GA192741

WA1W2AFP5GA182467; WA1W2AFP5GA184414 | WA1W2AFP5GA180816; WA1W2AFP5GA195056 | WA1W2AFP5GA114055 | WA1W2AFP5GA117702 |

WA1W2AFP5GA190312

; WA1W2AFP5GA187264 | WA1W2AFP5GA137559 | WA1W2AFP5GA156788 | WA1W2AFP5GA131244 | WA1W2AFP5GA167919

WA1W2AFP5GA140574; WA1W2AFP5GA108904; WA1W2AFP5GA172506 | WA1W2AFP5GA164809; WA1W2AFP5GA101709 | WA1W2AFP5GA153812 | WA1W2AFP5GA148772 | WA1W2AFP5GA120583

WA1W2AFP5GA118736; WA1W2AFP5GA146472; WA1W2AFP5GA168388 | WA1W2AFP5GA129994; WA1W2AFP5GA145466; WA1W2AFP5GA197227 | WA1W2AFP5GA109499; WA1W2AFP5GA160078 | WA1W2AFP5GA192612

WA1W2AFP5GA187586 | WA1W2AFP5GA135584 | WA1W2AFP5GA112600 | WA1W2AFP5GA114914; WA1W2AFP5GA160629 | WA1W2AFP5GA111205; WA1W2AFP5GA192190 | WA1W2AFP5GA155401 | WA1W2AFP5GA187877 | WA1W2AFP5GA147539 | WA1W2AFP5GA162543; WA1W2AFP5GA159920; WA1W2AFP5GA194442; WA1W2AFP5GA171761 | WA1W2AFP5GA175034 | WA1W2AFP5GA114024 | WA1W2AFP5GA158539; WA1W2AFP5GA143720; WA1W2AFP5GA143409 | WA1W2AFP5GA159318; WA1W2AFP5GA156869; WA1W2AFP5GA101838

WA1W2AFP5GA115495; WA1W2AFP5GA110958 | WA1W2AFP5GA169279 | WA1W2AFP5GA181027; WA1W2AFP5GA157049 | WA1W2AFP5GA181559; WA1W2AFP5GA173235 | WA1W2AFP5GA189175 | WA1W2AFP5GA130868 | WA1W2AFP5GA169170 | WA1W2AFP5GA196479

WA1W2AFP5GA103279 | WA1W2AFP5GA138680

WA1W2AFP5GA181187 | WA1W2AFP5GA130157

WA1W2AFP5GA127792 | WA1W2AFP5GA192271; WA1W2AFP5GA112659; WA1W2AFP5GA198958 | WA1W2AFP5GA197728

WA1W2AFP5GA161618; WA1W2AFP5GA194747; WA1W2AFP5GA189340 | WA1W2AFP5GA124052; WA1W2AFP5GA150375 | WA1W2AFP5GA140445 | WA1W2AFP5GA152921; WA1W2AFP5GA131020 | WA1W2AFP5GA194893 | WA1W2AFP5GA145015 | WA1W2AFP5GA189399 | WA1W2AFP5GA142146 | WA1W2AFP5GA182825

WA1W2AFP5GA119935 | WA1W2AFP5GA194523 | WA1W2AFP5GA147802 | WA1W2AFP5GA108157; WA1W2AFP5GA108322 | WA1W2AFP5GA105047; WA1W2AFP5GA198555 | WA1W2AFP5GA184798 | WA1W2AFP5GA133799 | WA1W2AFP5GA103296 | WA1W2AFP5GA179617; WA1W2AFP5GA145872; WA1W2AFP5GA139876; WA1W2AFP5GA108658 | WA1W2AFP5GA127677 | WA1W2AFP5GA113004; WA1W2AFP5GA138131 | WA1W2AFP5GA174899

WA1W2AFP5GA121832 | WA1W2AFP5GA139487 | WA1W2AFP5GA174692 | WA1W2AFP5GA132328 | WA1W2AFP5GA108319; WA1W2AFP5GA166429 | WA1W2AFP5GA108546; WA1W2AFP5GA167600; WA1W2AFP5GA149405; WA1W2AFP5GA100222; WA1W2AFP5GA117439; WA1W2AFP5GA163319 |

WA1W2AFP5GA145760

| WA1W2AFP5GA157441 | WA1W2AFP5GA118820

WA1W2AFP5GA103329 | WA1W2AFP5GA107655; WA1W2AFP5GA176975

WA1W2AFP5GA123807

| WA1W2AFP5GA108837 | WA1W2AFP5GA135620 | WA1W2AFP5GA117442 | WA1W2AFP5GA129042 | WA1W2AFP5GA160579 | WA1W2AFP5GA142924 | WA1W2AFP5GA102794; WA1W2AFP5GA118865 | WA1W2AFP5GA140798 | WA1W2AFP5GA105050 | WA1W2AFP5GA151252 | WA1W2AFP5GA187975; WA1W2AFP5GA141921; WA1W2AFP5GA178676 | WA1W2AFP5GA105372 | WA1W2AFP5GA153860 | WA1W2AFP5GA146651; WA1W2AFP5GA147069; WA1W2AFP5GA199611; WA1W2AFP5GA159593 |

WA1W2AFP5GA149016

; WA1W2AFP5GA188902; WA1W2AFP5GA192366; WA1W2AFP5GA125508; WA1W2AFP5GA175941

WA1W2AFP5GA145497; WA1W2AFP5GA118624 | WA1W2AFP5GA104688

WA1W2AFP5GA139263 | WA1W2AFP5GA101337

WA1W2AFP5GA190309; WA1W2AFP5GA191086 | WA1W2AFP5GA137710;

WA1W2AFP5GA135326

; WA1W2AFP5GA173655 | WA1W2AFP5GA192464 | WA1W2AFP5GA145614 | WA1W2AFP5GA192061 | WA1W2AFP5GA165474 | WA1W2AFP5GA124505

WA1W2AFP5GA180573; WA1W2AFP5GA140400; WA1W2AFP5GA170125 | WA1W2AFP5GA151638 | WA1W2AFP5GA175535 | WA1W2AFP5GA149114 | WA1W2AFP5GA139411; WA1W2AFP5GA193324

WA1W2AFP5GA198667; WA1W2AFP5GA121099 | WA1W2AFP5GA109843 | WA1W2AFP5GA168682 | WA1W2AFP5GA150053 | WA1W2AFP5GA164325; WA1W2AFP5GA166592 | WA1W2AFP5GA102567;

WA1W2AFP5GA106408

| WA1W2AFP5GA116999 |

WA1W2AFP5GA106845WA1W2AFP5GA174143; WA1W2AFP5GA116226 | WA1W2AFP5GA102925; WA1W2AFP5GA177513

WA1W2AFP5GA174949 | WA1W2AFP5GA140204 | WA1W2AFP5GA187409 | WA1W2AFP5GA133706; WA1W2AFP5GA112211 | WA1W2AFP5GA154698; WA1W2AFP5GA169475 | WA1W2AFP5GA190990

WA1W2AFP5GA116193 | WA1W2AFP5GA190780 | WA1W2AFP5GA108160 | WA1W2AFP5GA143331; WA1W2AFP5GA103461 | WA1W2AFP5GA139912; WA1W2AFP5GA188561 | WA1W2AFP5GA153180; WA1W2AFP5GA143121; WA1W2AFP5GA198880; WA1W2AFP5GA123998; WA1W2AFP5GA167063; WA1W2AFP5GA173641 | WA1W2AFP5GA152000 | WA1W2AFP5GA110989 | WA1W2AFP5GA107235 | WA1W2AFP5GA117490; WA1W2AFP5GA151025 | WA1W2AFP5GA159481 | WA1W2AFP5GA152188 | WA1W2AFP5GA157925; WA1W2AFP5GA124147 | WA1W2AFP5GA172537 | WA1W2AFP5GA104237; WA1W2AFP5GA100320; WA1W2AFP5GA199995 | WA1W2AFP5GA126819; WA1W2AFP5GA141367; WA1W2AFP5GA153258 | WA1W2AFP5GA102083 | WA1W2AFP5GA169380 | WA1W2AFP5GA152546 | WA1W2AFP5GA133219 | WA1W2AFP5GA157911; WA1W2AFP5GA134015 | WA1W2AFP5GA102309; WA1W2AFP5GA187300; WA1W2AFP5GA171193 | WA1W2AFP5GA181173; WA1W2AFP5GA146925

WA1W2AFP5GA120907 | WA1W2AFP5GA120227; WA1W2AFP5GA183988 | WA1W2AFP5GA126982 | WA1W2AFP5GA117456; WA1W2AFP5GA119403 | WA1W2AFP5GA193517 | WA1W2AFP5GA163658 | WA1W2AFP5GA116128 | WA1W2AFP5GA107896; WA1W2AFP5GA194943 | WA1W2AFP5GA158668 | WA1W2AFP5GA132040 | WA1W2AFP5GA194358 | WA1W2AFP5GA123676 | WA1W2AFP5GA142843 | WA1W2AFP5GA198748; WA1W2AFP5GA175390 | WA1W2AFP5GA177379 | WA1W2AFP5GA144110 | WA1W2AFP5GA168908; WA1W2AFP5GA162946; WA1W2AFP5GA124858; WA1W2AFP5GA165040 | WA1W2AFP5GA132376; WA1W2AFP5GA179150 | WA1W2AFP5GA166043; WA1W2AFP5GA178788 | WA1W2AFP5GA151154 | WA1W2AFP5GA120843 | WA1W2AFP5GA104805

WA1W2AFP5GA196062 | WA1W2AFP5GA140722 | WA1W2AFP5GA189290 | WA1W2AFP5GA108076; WA1W2AFP5GA139392; WA1W2AFP5GA172456 | WA1W2AFP5GA125797 | WA1W2AFP5GA170951 | WA1W2AFP5GA131664; WA1W2AFP5GA112127 | WA1W2AFP5GA140686 | WA1W2AFP5GA177396; WA1W2AFP5GA177527

WA1W2AFP5GA152191

WA1W2AFP5GA133026 | WA1W2AFP5GA114489; WA1W2AFP5GA189869 | WA1W2AFP5GA112130; WA1W2AFP5GA104285; WA1W2AFP5GA118767 | WA1W2AFP5GA113181; WA1W2AFP5GA109941 | WA1W2AFP5GA113830 | WA1W2AFP5GA116632

WA1W2AFP5GA117697 | WA1W2AFP5GA118400; WA1W2AFP5GA116484 | WA1W2AFP5GA139456; WA1W2AFP5GA126349 | WA1W2AFP5GA182257 | WA1W2AFP5GA133575; WA1W2AFP5GA183540 | WA1W2AFP5GA137416; WA1W2AFP5GA124312; WA1W2AFP5GA120390 | WA1W2AFP5GA188169 | WA1W2AFP5GA165359; WA1W2AFP5GA196353 | WA1W2AFP5GA178533

WA1W2AFP5GA192870

WA1W2AFP5GA122527 | WA1W2AFP5GA136797 | WA1W2AFP5GA117876 | WA1W2AFP5GA134810 | WA1W2AFP5GA127940 | WA1W2AFP5GA126660 | WA1W2AFP5GA198944 | WA1W2AFP5GA186440; WA1W2AFP5GA101239 | WA1W2AFP5GA114931 | WA1W2AFP5GA155690 | WA1W2AFP5GA117330; WA1W2AFP5GA134371 | WA1W2AFP5GA189189 | WA1W2AFP5GA198975 | WA1W2AFP5GA178841 | WA1W2AFP5GA176099 | WA1W2AFP5GA170383; WA1W2AFP5GA196689 | WA1W2AFP5GA134290 | WA1W2AFP5GA100060; WA1W2AFP5GA186485 | WA1W2AFP5GA148822 | WA1W2AFP5GA154913 | WA1W2AFP5GA176569 | WA1W2AFP5GA169623; WA1W2AFP5GA184350 | WA1W2AFP5GA168276 | WA1W2AFP5GA182047; WA1W2AFP5GA123340; WA1W2AFP5GA190925 | WA1W2AFP5GA157553 | WA1W2AFP5GA180153 | WA1W2AFP5GA144740 | WA1W2AFP5GA149341 | WA1W2AFP5GA153745 | WA1W2AFP5GA146780; WA1W2AFP5GA174207 | WA1W2AFP5GA144544; WA1W2AFP5GA140039 | WA1W2AFP5GA168651 | WA1W2AFP5GA143751

WA1W2AFP5GA114041 | WA1W2AFP5GA185868; WA1W2AFP5GA165135 | WA1W2AFP5GA105162 | WA1W2AFP5GA169086; WA1W2AFP5GA156757 | WA1W2AFP5GA177866 | WA1W2AFP5GA129848 |

WA1W2AFP5GA168617

| WA1W2AFP5GA101774 | WA1W2AFP5GA151624 | WA1W2AFP5GA124228; WA1W2AFP5GA199527 | WA1W2AFP5GA118154; WA1W2AFP5GA136427 | WA1W2AFP5GA102441; WA1W2AFP5GA178998 | WA1W2AFP5GA104013; WA1W2AFP5GA156449 | WA1W2AFP5GA145953; WA1W2AFP5GA195316

WA1W2AFP5GA180427 | WA1W2AFP5GA116677 | WA1W2AFP5GA192318; WA1W2AFP5GA197082 | WA1W2AFP5GA172859; WA1W2AFP5GA146990; WA1W2AFP5GA103184 | WA1W2AFP5GA196613 | WA1W2AFP5GA124634; WA1W2AFP5GA132765; WA1W2AFP5GA114458

WA1W2AFP5GA108773 | WA1W2AFP5GA107560; WA1W2AFP5GA119417 | WA1W2AFP5GA176748 | WA1W2AFP5GA120891 | WA1W2AFP5GA177401 | WA1W2AFP5GA117683 | WA1W2AFP5GA134600 | WA1W2AFP5GA108210 | WA1W2AFP5GA150571; WA1W2AFP5GA169508; WA1W2AFP5GA109003 | WA1W2AFP5GA191542 | WA1W2AFP5GA177155

WA1W2AFP5GA179231 | WA1W2AFP5GA189337 | WA1W2AFP5GA128361 | WA1W2AFP5GA152949 | WA1W2AFP5GA105355; WA1W2AFP5GA131373; WA1W2AFP5GA128327; WA1W2AFP5GA110751 | WA1W2AFP5GA165331; WA1W2AFP5GA142518 | WA1W2AFP5GA102892; WA1W2AFP5GA172246 | WA1W2AFP5GA109793 | WA1W2AFP5GA167578 | WA1W2AFP5GA177303 | WA1W2AFP5GA194148 | WA1W2AFP5GA168357 | WA1W2AFP5GA100415; WA1W2AFP5GA172179; WA1W2AFP5GA167841; WA1W2AFP5GA133558 | WA1W2AFP5GA199978 | WA1W2AFP5GA164597 | WA1W2AFP5GA111236; WA1W2AFP5GA115092 | WA1W2AFP5GA135116 | WA1W2AFP5GA149386 | WA1W2AFP5GA141661; WA1W2AFP5GA122348 | WA1W2AFP5GA104786 | WA1W2AFP5GA128666 | WA1W2AFP5GA104111 | WA1W2AFP5GA120826; WA1W2AFP5GA140736

WA1W2AFP5GA175504 | WA1W2AFP5GA155169; WA1W2AFP5GA176863 | WA1W2AFP5GA195171;

WA1W2AFP5GA124262

| WA1W2AFP5GA155947; WA1W2AFP5GA176071 | WA1W2AFP5GA133415 | WA1W2AFP5GA107204 | WA1W2AFP5GA161120 | WA1W2AFP5GA103900 | WA1W2AFP5GA151333 | WA1W2AFP5GA154779; WA1W2AFP5GA159545

WA1W2AFP5GA117327 | WA1W2AFP5GA189483; WA1W2AFP5GA142213 | WA1W2AFP5GA114587 | WA1W2AFP5GA163370 | WA1W2AFP5GA159562 | WA1W2AFP5GA164955; WA1W2AFP5GA198068 | WA1W2AFP5GA154488 | WA1W2AFP5GA161456 | WA1W2AFP5GA106165

WA1W2AFP5GA158170 | WA1W2AFP5GA180296 | WA1W2AFP5GA156628; WA1W2AFP5GA164874; WA1W2AFP5GA107672; WA1W2AFP5GA149145 | WA1W2AFP5GA188589 | WA1W2AFP5GA119658 | WA1W2AFP5GA176572; WA1W2AFP5GA167824 | WA1W2AFP5GA147170 | WA1W2AFP5GA109325 | WA1W2AFP5GA131728; WA1W2AFP5GA129669; WA1W2AFP5GA172831 | WA1W2AFP5GA190102 | WA1W2AFP5GA133723 | WA1W2AFP5GA129378 | WA1W2AFP5GA105596; WA1W2AFP5GA124164;

WA1W2AFP5GA143314

; WA1W2AFP5GA172229; WA1W2AFP5GA142034; WA1W2AFP5GA103217; WA1W2AFP5GA101726 | WA1W2AFP5GA136136 | WA1W2AFP5GA121281 | WA1W2AFP5GA139649 | WA1W2AFP5GA147959; WA1W2AFP5GA126108; WA1W2AFP5GA170027 | WA1W2AFP5GA186972 | WA1W2AFP5GA177964 | WA1W2AFP5GA199656; WA1W2AFP5GA111124 | WA1W2AFP5GA150540 | WA1W2AFP5GA110202

WA1W2AFP5GA140154; WA1W2AFP5GA170612 | WA1W2AFP5GA145595; WA1W2AFP5GA135021; WA1W2AFP5GA136332 | WA1W2AFP5GA142566 | WA1W2AFP5GA111625 | WA1W2AFP5GA190858 | WA1W2AFP5GA137223; WA1W2AFP5GA150988 | WA1W2AFP5GA165717 | WA1W2AFP5GA172005; WA1W2AFP5GA133947 | WA1W2AFP5GA142986; WA1W2AFP5GA154460; WA1W2AFP5GA113598 | WA1W2AFP5GA113892; WA1W2AFP5GA164146 | WA1W2AFP5GA152255

WA1W2AFP5GA198703 | WA1W2AFP5GA134435 | WA1W2AFP5GA125234; WA1W2AFP5GA140932 | WA1W2AFP5GA189256; WA1W2AFP5GA195283; WA1W2AFP5GA137805; WA1W2AFP5GA194196 | WA1W2AFP5GA191718 | WA1W2AFP5GA114590

WA1W2AFP5GA124777 | WA1W2AFP5GA177611; WA1W2AFP5GA146410; WA1W2AFP5GA136752; WA1W2AFP5GA161019; WA1W2AFP5GA136668 | WA1W2AFP5GA174563 | WA1W2AFP5GA103380; WA1W2AFP5GA151302 | WA1W2AFP5GA140252; WA1W2AFP5GA130837 | WA1W2AFP5GA159965 | WA1W2AFP5GA149288

WA1W2AFP5GA171209 | WA1W2AFP5GA147752; WA1W2AFP5GA133463 | WA1W2AFP5GA193257 | WA1W2AFP5GA116579 | WA1W2AFP5GA128800; WA1W2AFP5GA144270; WA1W2AFP5GA140896 | WA1W2AFP5GA125184; WA1W2AFP5GA157374

WA1W2AFP5GA175342 | WA1W2AFP5GA169301;

WA1W2AFP5GA104061

; WA1W2AFP5GA146293

WA1W2AFP5GA156807; WA1W2AFP5GA132491; WA1W2AFP5GA126187

WA1W2AFP5GA194666 | WA1W2AFP5GA146326; WA1W2AFP5GA138386; WA1W2AFP5GA141398; WA1W2AFP5GA137836 | WA1W2AFP5GA187183; WA1W2AFP5GA177298 | WA1W2AFP5GA158878

WA1W2AFP5GA145659; WA1W2AFP5GA101032 | WA1W2AFP5GA135990 | WA1W2AFP5GA118252 | WA1W2AFP5GA186339

WA1W2AFP5GA199771 | WA1W2AFP5GA184803 | WA1W2AFP5GA190424 | WA1W2AFP5GA135827; WA1W2AFP5GA195851; WA1W2AFP5GA159500 | WA1W2AFP5GA196580 | WA1W2AFP5GA109633 | WA1W2AFP5GA139960; WA1W2AFP5GA112628 | WA1W2AFP5GA182873 | WA1W2AFP5GA154328 | WA1W2AFP5GA117666; WA1W2AFP5GA179679 | WA1W2AFP5GA184638; WA1W2AFP5GA183618 | WA1W2AFP5GA117067 | WA1W2AFP5GA179312 | WA1W2AFP5GA152174; WA1W2AFP5GA118493; WA1W2AFP5GA101807; WA1W2AFP5GA191671; WA1W2AFP5GA168875 | WA1W2AFP5GA149775 | WA1W2AFP5GA192416 | WA1W2AFP5GA197440 | WA1W2AFP5GA155379 | WA1W2AFP5GA126822

WA1W2AFP5GA197812; WA1W2AFP5GA110023; WA1W2AFP5GA163191; WA1W2AFP5GA175440 | WA1W2AFP5GA190732 | WA1W2AFP5GA101256; WA1W2AFP5GA144706 | WA1W2AFP5GA185269;

WA1W2AFP5GA137139

| WA1W2AFP5GA170271; WA1W2AFP5GA120311 | WA1W2AFP5GA151719 | WA1W2AFP5GA159738 | WA1W2AFP5GA195929; WA1W2AFP5GA160131; WA1W2AFP5GA139764; WA1W2AFP5GA122947; WA1W2AFP5GA130515 | WA1W2AFP5GA175258 | WA1W2AFP5GA112418; WA1W2AFP5GA131700 | WA1W2AFP5GA190956 | WA1W2AFP5GA108000

WA1W2AFP5GA185093 | WA1W2AFP5GA197714; WA1W2AFP5GA167516; WA1W2AFP5GA125640; WA1W2AFP5GA172845 | WA1W2AFP5GA189077 | WA1W2AFP5GA138212 | WA1W2AFP5GA152160 | WA1W2AFP5GA126738 | WA1W2AFP5GA169363 | WA1W2AFP5GA121894 | WA1W2AFP5GA189158 | WA1W2AFP5GA176216 | WA1W2AFP5GA109809; WA1W2AFP5GA171176 | WA1W2AFP5GA111611; WA1W2AFP5GA157262 | WA1W2AFP5GA101936 | WA1W2AFP5GA137870 | WA1W2AFP5GA156855; WA1W2AFP5GA123578 | WA1W2AFP5GA138226; WA1W2AFP5GA127503 | WA1W2AFP5GA100382 | WA1W2AFP5GA152367; WA1W2AFP5GA178404 | WA1W2AFP5GA100687 | WA1W2AFP5GA105145 | WA1W2AFP5GA186213

WA1W2AFP5GA175096; WA1W2AFP5GA116081; WA1W2AFP5GA166009; WA1W2AFP5GA126674 | WA1W2AFP5GA129624 | WA1W2AFP5GA119854 | WA1W2AFP5GA119661

WA1W2AFP5GA123399 | WA1W2AFP5GA177852; WA1W2AFP5GA150165; WA1W2AFP5GA176362 | WA1W2AFP5GA157830 | WA1W2AFP5GA100589; WA1W2AFP5GA121717 | WA1W2AFP5GA190276 | WA1W2AFP5GA124598 | WA1W2AFP5GA108417 | WA1W2AFP5GA101242 | WA1W2AFP5GA169802 | WA1W2AFP5GA149758; WA1W2AFP5GA114606 | WA1W2AFP5GA138291; WA1W2AFP5GA135455; WA1W2AFP5GA178368;

WA1W2AFP5GA193033

; WA1W2AFP5GA117151 |

WA1W2AFP5GA194036

| WA1W2AFP5GA167712 | WA1W2AFP5GA195073 | WA1W2AFP5GA154734 | WA1W2AFP5GA166351 | WA1W2AFP5GA130546; WA1W2AFP5GA112774 | WA1W2AFP5GA167287 | WA1W2AFP5GA195624 | WA1W2AFP5GA175163; WA1W2AFP5GA166186 | WA1W2AFP5GA157486 | WA1W2AFP5GA127436 | WA1W2AFP5GA186566; WA1W2AFP5GA101158 | WA1W2AFP5GA121166; WA1W2AFP5GA139750 | WA1W2AFP5GA122673 | WA1W2AFP5GA144141

WA1W2AFP5GA139554 | WA1W2AFP5GA140350; WA1W2AFP5GA160226; WA1W2AFP5GA112290 | WA1W2AFP5GA143023 | WA1W2AFP5GA151395 | WA1W2AFP5GA196126 | WA1W2AFP5GA121801 | WA1W2AFP5GA133124 | WA1W2AFP5GA135472 | WA1W2AFP5GA133950 | WA1W2AFP5GA134788 | WA1W2AFP5GA133561; WA1W2AFP5GA176474 | WA1W2AFP5GA150862; WA1W2AFP5GA198362

WA1W2AFP5GA189323 | WA1W2AFP5GA170142 | WA1W2AFP5GA169816; WA1W2AFP5GA129820 | WA1W2AFP5GA118459; WA1W2AFP5GA178399 | WA1W2AFP5GA123239

WA1W2AFP5GA117120; WA1W2AFP5GA104514 | WA1W2AFP5GA108496 | WA1W2AFP5GA153700; WA1W2AFP5GA113147 | WA1W2AFP5GA184462 | WA1W2AFP5GA188852; WA1W2AFP5GA154202; WA1W2AFP5GA142521; WA1W2AFP5GA195266; WA1W2AFP5GA110300; WA1W2AFP5GA190715

WA1W2AFP5GA128120; WA1W2AFP5GA187281 | WA1W2AFP5GA116825 | WA1W2AFP5GA169671; WA1W2AFP5GA145029 | WA1W2AFP5GA121474

WA1W2AFP5GA190746; WA1W2AFP5GA178323; WA1W2AFP5GA139666 | WA1W2AFP5GA163367 | WA1W2AFP5GA131941 | WA1W2AFP5GA191928 | WA1W2AFP5GA196658; WA1W2AFP5GA135407 | WA1W2AFP5GA189046

WA1W2AFP5GA139358 | WA1W2AFP5GA180010; WA1W2AFP5GA168729 | WA1W2AFP5GA111060; WA1W2AFP5GA102116; WA1W2AFP5GA181366 | WA1W2AFP5GA133365 | WA1W2AFP5GA105727 | WA1W2AFP5GA100706 | WA1W2AFP5GA166026 | WA1W2AFP5GA158928 | WA1W2AFP5GA186471; WA1W2AFP5GA173591 | WA1W2AFP5GA145631

WA1W2AFP5GA149890 | WA1W2AFP5GA156452 | WA1W2AFP5GA145094 | WA1W2AFP5GA194229 | WA1W2AFP5GA126206 | WA1W2AFP5GA145757; WA1W2AFP5GA151414; WA1W2AFP5GA135312; WA1W2AFP5GA170805 | WA1W2AFP5GA149520 | WA1W2AFP5GA175731 | WA1W2AFP5GA191184 | WA1W2AFP5GA162008; WA1W2AFP5GA100902

WA1W2AFP5GA169489 | WA1W2AFP5GA163692 | WA1W2AFP5GA134323 | WA1W2AFP5GA132541 | WA1W2AFP5GA184168 | WA1W2AFP5GA164521 | WA1W2AFP5GA143104 | WA1W2AFP5GA103668 | WA1W2AFP5GA151915 | WA1W2AFP5GA158251 | WA1W2AFP5GA102844 | WA1W2AFP5GA166138 | WA1W2AFP5GA109065; WA1W2AFP5GA123712 | WA1W2AFP5GA157519 | WA1W2AFP5GA139344; WA1W2AFP5GA185935; WA1W2AFP5GA127758 | WA1W2AFP5GA191654; WA1W2AFP5GA160582 | WA1W2AFP5GA165443 | WA1W2AFP5GA178886; WA1W2AFP5GA199205 | WA1W2AFP5GA149971; WA1W2AFP5GA192349 | WA1W2AFP5GA111446; WA1W2AFP5GA172926 | WA1W2AFP5GA112452; WA1W2AFP5GA152692; WA1W2AFP5GA138713; WA1W2AFP5GA147458; WA1W2AFP5GA131910; WA1W2AFP5GA129882; WA1W2AFP5GA160789 | WA1W2AFP5GA134757 | WA1W2AFP5GA157083; WA1W2AFP5GA169718 | WA1W2AFP5GA112967; WA1W2AFP5GA143460

WA1W2AFP5GA131311 | WA1W2AFP5GA196286; WA1W2AFP5GA126352 | WA1W2AFP5GA160890 | WA1W2AFP5GA132474 | WA1W2AFP5GA152076 | WA1W2AFP5GA137044; WA1W2AFP5GA110684 | WA1W2AFP5GA197048 | WA1W2AFP5GA118204 | WA1W2AFP5GA129171 | WA1W2AFP5GA160288 | WA1W2AFP5GA112239 | WA1W2AFP5GA193842 | WA1W2AFP5GA147217 | WA1W2AFP5GA118932 | WA1W2AFP5GA143779; WA1W2AFP5GA143166 | WA1W2AFP5GA193100 | WA1W2AFP5GA187197 | WA1W2AFP5GA110863; WA1W2AFP5GA118834 | WA1W2AFP5GA189788 | WA1W2AFP5GA188107 | WA1W2AFP5GA133298

WA1W2AFP5GA163353 | WA1W2AFP5GA107266 | WA1W2AFP5GA131177 | WA1W2AFP5GA150022 | WA1W2AFP5GA175518 | WA1W2AFP5GA155835; WA1W2AFP5GA184087; WA1W2AFP5GA114363 | WA1W2AFP5GA178127; WA1W2AFP5GA120714 | WA1W2AFP5GA119868

WA1W2AFP5GA157259 | WA1W2AFP5GA137867 | WA1W2AFP5GA172487; WA1W2AFP5GA112788; WA1W2AFP5GA123595; WA1W2AFP5GA101516; WA1W2AFP5GA103198 | WA1W2AFP5GA138517 | WA1W2AFP5GA130496; WA1W2AFP5GA120504 | WA1W2AFP5GA153440 | WA1W2AFP5GA196577 | WA1W2AFP5GA153907 | WA1W2AFP5GA124942 | WA1W2AFP5GA132118; WA1W2AFP5GA119756 | WA1W2AFP5GA129185; WA1W2AFP5GA168150 | WA1W2AFP5GA132331; WA1W2AFP5GA134242 | WA1W2AFP5GA193596;

WA1W2AFP5GA151090

| WA1W2AFP5GA173994; WA1W2AFP5GA116906 | WA1W2AFP5GA163417 | WA1W2AFP5GA174272 | WA1W2AFP5GA185434; WA1W2AFP5GA150473 | WA1W2AFP5GA142437; WA1W2AFP5GA125864 | WA1W2AFP5GA154572; WA1W2AFP5GA128943 | WA1W2AFP5GA198491 | WA1W2AFP5GA196661; WA1W2AFP5GA192092; WA1W2AFP5GA102746; WA1W2AFP5GA141207; WA1W2AFP5GA182033 | WA1W2AFP5GA136086 | WA1W2AFP5GA108126 | WA1W2AFP5GA132684; WA1W2AFP5GA145693 | WA1W2AFP5GA116694 | WA1W2AFP5GA109728; WA1W2AFP5GA189905 | WA1W2AFP5GA125119 | WA1W2AFP5GA157648; WA1W2AFP5GA106621; WA1W2AFP5GA142888 | WA1W2AFP5GA153079

WA1W2AFP5GA152370; WA1W2AFP5GA139022

WA1W2AFP5GA163420 | WA1W2AFP5GA102004 | WA1W2AFP5GA199401 | WA1W2AFP5GA114721 | WA1W2AFP5GA168780; WA1W2AFP5GA125282; WA1W2AFP5GA181853 | WA1W2AFP5GA179536; WA1W2AFP5GA196482 | WA1W2AFP5GA139845 |

WA1W2AFP5GA114847

| WA1W2AFP5GA197972 | WA1W2AFP5GA186597 | WA1W2AFP5GA151574 | WA1W2AFP5GA186356 | WA1W2AFP5GA103685 | WA1W2AFP5GA101287 | WA1W2AFP5GA148139 | WA1W2AFP5GA160260 | WA1W2AFP5GA196255 | WA1W2AFP5GA119465 | WA1W2AFP5GA169069; WA1W2AFP5GA157908

WA1W2AFP5GA135830; WA1W2AFP5GA151400 | WA1W2AFP5GA181013 | WA1W2AFP5GA120731 | WA1W2AFP5GA113200 |

WA1W2AFP5GA117473

| WA1W2AFP5GA155611 | WA1W2AFP5GA135035; WA1W2AFP5GA170206 | WA1W2AFP5GA173431; WA1W2AFP5GA143362; WA1W2AFP5GA162123; WA1W2AFP5GA188155 | WA1W2AFP5GA143846; WA1W2AFP5GA161926; WA1W2AFP5GA139313 | WA1W2AFP5GA111382; WA1W2AFP5GA195736

WA1W2AFP5GA189032 | WA1W2AFP5GA123449 | WA1W2AFP5GA136783 | WA1W2AFP5GA162395; WA1W2AFP5GA194621 | WA1W2AFP5GA104335; WA1W2AFP5GA181528 | WA1W2AFP5GA181996 | WA1W2AFP5GA186390 | WA1W2AFP5GA163157 | WA1W2AFP5GA105887 | WA1W2AFP5GA198605 | WA1W2AFP5GA149694 | WA1W2AFP5GA166527; WA1W2AFP5GA161389

WA1W2AFP5GA185207 | WA1W2AFP5GA110667; WA1W2AFP5GA132751 | WA1W2AFP5GA182551 | WA1W2AFP5GA185658; WA1W2AFP5GA152322; WA1W2AFP5GA152269 | WA1W2AFP5GA163739;

WA1W2AFP5GA144396

| WA1W2AFP5GA111351 | WA1W2AFP5GA128621 | WA1W2AFP5GA120938 | WA1W2AFP5GA174854 | WA1W2AFP5GA197857 | WA1W2AFP5GA149291 | WA1W2AFP5GA143538; WA1W2AFP5GA137271 | WA1W2AFP5GA119496 | WA1W2AFP5GA112354 | WA1W2AFP5GA194618; WA1W2AFP5GA149887 | WA1W2AFP5GA122768; WA1W2AFP5GA135228; WA1W2AFP5GA139618; WA1W2AFP5GA135259 | WA1W2AFP5GA162848 | WA1W2AFP5GA113343 | WA1W2AFP5GA153230 | WA1W2AFP5GA126366 | WA1W2AFP5GA162025; WA1W2AFP5GA161697; WA1W2AFP5GA123984

WA1W2AFP5GA142549; WA1W2AFP5GA158587

WA1W2AFP5GA183666; WA1W2AFP5GA124181

WA1W2AFP5GA124391 | WA1W2AFP5GA107395 | WA1W2AFP5GA121510; WA1W2AFP5GA133141 | WA1W2AFP5GA148741 | WA1W2AFP5GA160503 | WA1W2AFP5GA160842 | WA1W2AFP5GA170691; WA1W2AFP5GA188558; WA1W2AFP5GA144785; WA1W2AFP5GA149064 | WA1W2AFP5GA190455; WA1W2AFP5GA130532; WA1W2AFP5GA186695; WA1W2AFP5GA109518; WA1W2AFP5GA119143 | WA1W2AFP5GA146813; WA1W2AFP5GA163109 | WA1W2AFP5GA107011 | WA1W2AFP5GA199107; WA1W2AFP5GA174644; WA1W2AFP5GA185417; WA1W2AFP5GA116937; WA1W2AFP5GA184560 | WA1W2AFP5GA186518; WA1W2AFP5GA144673 | WA1W2AFP5GA152451 | WA1W2AFP5GA169492; WA1W2AFP5GA193808; WA1W2AFP5GA199818; WA1W2AFP5GA139182 | WA1W2AFP5GA100804; WA1W2AFP5GA174269; WA1W2AFP5GA185451

WA1W2AFP5GA190164 | WA1W2AFP5GA145161 | WA1W2AFP5GA135178 | WA1W2AFP5GA194781; WA1W2AFP5GA159755 | WA1W2AFP5GA170304 | WA1W2AFP5GA189242 | WA1W2AFP5GA160680 | WA1W2AFP5GA190682 | WA1W2AFP5GA121023; WA1W2AFP5GA116646 | WA1W2AFP5GA105744

WA1W2AFP5GA130899 | WA1W2AFP5GA180220; WA1W2AFP5GA109678 | WA1W2AFP5GA142003 | WA1W2AFP5GA117148 | WA1W2AFP5GA112743 | WA1W2AFP5GA180783; WA1W2AFP5GA102889; WA1W2AFP5GA180492 | WA1W2AFP5GA187894; WA1W2AFP5GA199589 | WA1W2AFP5GA110569; WA1W2AFP5GA125962 | WA1W2AFP5GA128313 | WA1W2AFP5GA100818 | WA1W2AFP5GA168407 | WA1W2AFP5GA141689 | WA1W2AFP5GA130661 | WA1W2AFP5GA156743 | WA1W2AFP5GA178578 | WA1W2AFP5GA183277; WA1W2AFP5GA186552 | WA1W2AFP5GA123838; WA1W2AFP5GA112869; WA1W2AFP5GA111284; WA1W2AFP5GA126061 | WA1W2AFP5GA145371 | WA1W2AFP5GA108563; WA1W2AFP5GA189726 | WA1W2AFP5GA139697; WA1W2AFP5GA103119; WA1W2AFP5GA188995; WA1W2AFP5GA127212; WA1W2AFP5GA107932 | WA1W2AFP5GA174577 | WA1W2AFP5GA199673 |

WA1W2AFP5GA177074

| WA1W2AFP5GA183926; WA1W2AFP5GA153129 | WA1W2AFP5GA126772 | WA1W2AFP5GA165068;

WA1W2AFP5GA155303

; WA1W2AFP5GA146259 | WA1W2AFP5GA198782 | WA1W2AFP5GA126089; WA1W2AFP5GA110636; WA1W2AFP5GA127713 | WA1W2AFP5GA145435 | WA1W2AFP5GA152594; WA1W2AFP5GA168858 | WA1W2AFP5GA149078; WA1W2AFP5GA109471 | WA1W2AFP5GA196806 | WA1W2AFP5GA185109 | WA1W2AFP5GA144253; WA1W2AFP5GA166785 | WA1W2AFP5GA146911 | WA1W2AFP5GA132586 | WA1W2AFP5GA133091; WA1W2AFP5GA176622; WA1W2AFP5GA174935 | WA1W2AFP5GA145354 | WA1W2AFP5GA100723; WA1W2AFP5GA108711 | WA1W2AFP5GA174806 | WA1W2AFP5GA153857 | WA1W2AFP5GA104738 | WA1W2AFP5GA184123; WA1W2AFP5GA199625 | WA1W2AFP5GA142681; WA1W2AFP5GA191069 | WA1W2AFP5GA143734 | WA1W2AFP5GA153891; WA1W2AFP5GA112757; WA1W2AFP5GA100267; WA1W2AFP5GA130739 | WA1W2AFP5GA191931 | WA1W2AFP5GA123788 | WA1W2AFP5GA180444 | WA1W2AFP5GA168181; WA1W2AFP5GA129719; WA1W2AFP5GA180301; WA1W2AFP5GA166141 | WA1W2AFP5GA106327; WA1W2AFP5GA170853; WA1W2AFP5GA118610; WA1W2AFP5GA154362 | WA1W2AFP5GA178919 | WA1W2AFP5GA122303 | WA1W2AFP5GA151056 | WA1W2AFP5GA109731 | WA1W2AFP5GA132944 | WA1W2AFP5GA198264; WA1W2AFP5GA114167

WA1W2AFP5GA188270; WA1W2AFP5GA144012; WA1W2AFP5GA131776; WA1W2AFP5GA104318 | WA1W2AFP5GA121300 | WA1W2AFP5GA181061; WA1W2AFP5GA192206

WA1W2AFP5GA129221; WA1W2AFP5GA193985 | WA1W2AFP5GA116873; WA1W2AFP5GA106506 | WA1W2AFP5GA126173 | WA1W2AFP5GA130207 | WA1W2AFP5GA134452 | WA1W2AFP5GA190200; WA1W2AFP5GA104710 | WA1W2AFP5GA124360 | WA1W2AFP5GA140901; WA1W2AFP5GA165913 | WA1W2AFP5GA114332; WA1W2AFP5GA185952; WA1W2AFP5GA104092 | WA1W2AFP5GA184042

WA1W2AFP5GA129249; WA1W2AFP5GA124696 | WA1W2AFP5GA134029 | WA1W2AFP5GA198071 | WA1W2AFP5GA111673; WA1W2AFP5GA160923 | WA1W2AFP5GA103718; WA1W2AFP5GA166222; WA1W2AFP5GA142308 | WA1W2AFP5GA169010; WA1W2AFP5GA123158 | WA1W2AFP5GA114251 | WA1W2AFP5GA140770 | WA1W2AFP5GA196725 | WA1W2AFP5GA136587 | WA1W2AFP5GA156113; WA1W2AFP5GA121958

WA1W2AFP5GA167306 | WA1W2AFP5GA112094 | WA1W2AFP5GA124780 | WA1W2AFP5GA158962 | WA1W2AFP5GA172327 | WA1W2AFP5GA134239 | WA1W2AFP5GA109289

WA1W2AFP5GA124567 | WA1W2AFP5GA198569 | WA1W2AFP5GA191072; WA1W2AFP5GA165751 | WA1W2AFP5GA108501

WA1W2AFP5GA112581; WA1W2AFP5GA107042 | WA1W2AFP5GA111477 | WA1W2AFP5GA146424 | WA1W2AFP5GA180413; WA1W2AFP5GA173669 | WA1W2AFP5GA130529 | WA1W2AFP5GA159254; WA1W2AFP5GA190004 | WA1W2AFP5GA160954

WA1W2AFP5GA198250; WA1W2AFP5GA132202 | WA1W2AFP5GA111009 | WA1W2AFP5GA114525 | WA1W2AFP5GA189404;

WA1W2AFP5GA174322WA1W2AFP5GA125850; WA1W2AFP5GA115206; WA1W2AFP5GA116596 | WA1W2AFP5GA146178 | WA1W2AFP5GA128862

WA1W2AFP5GA161215; WA1W2AFP5GA194473 | WA1W2AFP5GA125251 | WA1W2AFP5GA151669 | WA1W2AFP5GA152093 | WA1W2AFP5GA141191 | WA1W2AFP5GA109146 | WA1W2AFP5GA194926 | WA1W2AFP5GA146861 | WA1W2AFP5GA180623

WA1W2AFP5GA150764 | WA1W2AFP5GA158489 | WA1W2AFP5GA131115 | WA1W2AFP5GA122687 | WA1W2AFP5GA151686 | WA1W2AFP5GA115612 | WA1W2AFP5GA113777; WA1W2AFP5GA152059 | WA1W2AFP5GA121619; WA1W2AFP5GA196711; WA1W2AFP5GA113326 | WA1W2AFP5GA107798; WA1W2AFP5GA195039 | WA1W2AFP5GA183800 | WA1W2AFP5GA172313 | WA1W2AFP5GA115786; WA1W2AFP5GA145516 | WA1W2AFP5GA165118; WA1W2AFP5GA184302 | WA1W2AFP5GA135651; WA1W2AFP5GA182601 | WA1W2AFP5GA104433 | WA1W2AFP5GA119899 | WA1W2AFP5GA139537 | WA1W2AFP5GA184963 | WA1W2AFP5GA164339; WA1W2AFP5GA142079 | WA1W2AFP5GA105243; WA1W2AFP5GA167080; WA1W2AFP5GA167046 | WA1W2AFP5GA148366; WA1W2AFP5GA120700 | WA1W2AFP5GA128036; WA1W2AFP5GA111012 | WA1W2AFP5GA166365; WA1W2AFP5GA141241; WA1W2AFP5GA125105 | WA1W2AFP5GA146942 | WA1W2AFP5GA183117 | WA1W2AFP5GA197065; WA1W2AFP5GA144690 | WA1W2AFP5GA108434 | WA1W2AFP5GA195770; WA1W2AFP5GA118414; WA1W2AFP5GA119773 | WA1W2AFP5GA120874; WA1W2AFP5GA151848; WA1W2AFP5GA179942 | WA1W2AFP5GA125928; WA1W2AFP5GA147346; WA1W2AFP5GA140283 | WA1W2AFP5GA104190 | WA1W2AFP5GA160825

WA1W2AFP5GA170917 | WA1W2AFP5GA185966; WA1W2AFP5GA193355 | WA1W2AFP5GA177821; WA1W2AFP5GA173560 | WA1W2AFP5GA169217

WA1W2AFP5GA114802 | WA1W2AFP5GA124987 | WA1W2AFP5GA109535 | WA1W2AFP5GA131454; WA1W2AFP5GA145287 | WA1W2AFP5GA103153; WA1W2AFP5GA164101 | WA1W2AFP5GA146391 | WA1W2AFP5GA162901 | WA1W2AFP5GA197888; WA1W2AFP5GA184252; WA1W2AFP5GA123550 | WA1W2AFP5GA109292 | WA1W2AFP5GA137240 | WA1W2AFP5GA156032; WA1W2AFP5GA172733 | WA1W2AFP5GA138257 | WA1W2AFP5GA112922 | WA1W2AFP5GA151381 | WA1W2AFP5GA115335

WA1W2AFP5GA119918; WA1W2AFP5GA187216 | WA1W2AFP5GA156662 | WA1W2AFP5GA100575; WA1W2AFP5GA137772 | WA1W2AFP5GA112953; WA1W2AFP5GA174840 | WA1W2AFP5GA193159 | WA1W2AFP5GA177804 | WA1W2AFP5GA171808 |

WA1W2AFP5GA194408WA1W2AFP5GA153454 | WA1W2AFP5GA187653 | WA1W2AFP5GA164048 | WA1W2AFP5GA133205 | WA1W2AFP5GA191735 | WA1W2AFP5GA182100; WA1W2AFP5GA110586 | WA1W2AFP5GA102424 | WA1W2AFP5GA155396 | WA1W2AFP5GA153602 | WA1W2AFP5GA131745 | WA1W2AFP5GA199544

WA1W2AFP5GA121197

WA1W2AFP5GA111544; WA1W2AFP5GA188494; WA1W2AFP5GA101791 | WA1W2AFP5GA148013; WA1W2AFP5GA167838 | WA1W2AFP5GA105257; WA1W2AFP5GA123290 | WA1W2AFP5GA122012 | WA1W2AFP5GA101001 | WA1W2AFP5GA128179; WA1W2AFP5GA196708 | WA1W2AFP5GA119580 | WA1W2AFP5GA115089 | WA1W2AFP5GA123466 | WA1W2AFP5GA176927 | WA1W2AFP5GA189631 | WA1W2AFP5GA107302 | WA1W2AFP5GA129431 | WA1W2AFP5GA148836; WA1W2AFP5GA158640; WA1W2AFP5GA137609; WA1W2AFP5GA138498; WA1W2AFP5GA193632 | WA1W2AFP5GA185076; WA1W2AFP5GA124374

WA1W2AFP5GA128439

WA1W2AFP5GA199530 | WA1W2AFP5GA109373; WA1W2AFP5GA133074 | WA1W2AFP5GA176782 | WA1W2AFP5GA165328; WA1W2AFP5GA119272 | WA1W2AFP5GA122592 | WA1W2AFP5GA128960 | WA1W2AFP5GA193811; WA1W2AFP5GA142454 | WA1W2AFP5GA153793 | WA1W2AFP5GA107218 | WA1W2AFP5GA169721; WA1W2AFP5GA187927 | WA1W2AFP5GA180055 | WA1W2AFP5GA199687 | WA1W2AFP5GA139098 | WA1W2AFP5GA119014; WA1W2AFP5GA114136 | WA1W2AFP5GA162610 | WA1W2AFP5GA160520

WA1W2AFP5GA152031; WA1W2AFP5GA198104 | WA1W2AFP5GA134581; WA1W2AFP5GA147671 | WA1W2AFP5GA131227 | WA1W2AFP5GA181660 | WA1W2AFP5GA188026 | WA1W2AFP5GA100186; WA1W2AFP5GA172747; WA1W2AFP5GA130577 | WA1W2AFP5GA161246 | WA1W2AFP5GA108112

WA1W2AFP5GA113214 | WA1W2AFP5GA184512; WA1W2AFP5GA159027 | WA1W2AFP5GA132457 | WA1W2AFP5GA127176; WA1W2AFP5GA117814 | WA1W2AFP5GA176703 | WA1W2AFP5GA168763 | WA1W2AFP5GA160484; WA1W2AFP5GA105484 | WA1W2AFP5GA102228 | WA1W2AFP5GA127548 |

WA1W2AFP5GA112399

| WA1W2AFP5GA134614; WA1W2AFP5GA118218 | WA1W2AFP5GA175566; WA1W2AFP5GA167497 | WA1W2AFP5GA191945

WA1W2AFP5GA127291; WA1W2AFP5GA100950 | WA1W2AFP5GA101581 | WA1W2AFP5GA107459 | WA1W2AFP5GA134841; WA1W2AFP5GA139036; WA1W2AFP5GA113424 | WA1W2AFP5GA161845 | WA1W2AFP5GA145452 | WA1W2AFP5GA149968; WA1W2AFP5GA195588 |

WA1W2AFP5GA110782WA1W2AFP5GA140851 | WA1W2AFP5GA180928

WA1W2AFP5GA140140 | WA1W2AFP5GA169248; WA1W2AFP5GA185546 | WA1W2AFP5GA137433 | WA1W2AFP5GA123533 | WA1W2AFP5GA139165 | WA1W2AFP5GA113228 | WA1W2AFP5GA175695 | WA1W2AFP5GA108739 | WA1W2AFP5GA156872; WA1W2AFP5GA173588 | WA1W2AFP5GA139280 | WA1W2AFP5GA196014 | WA1W2AFP5GA158279 | WA1W2AFP5GA109034 | WA1W2AFP5GA150151 | WA1W2AFP5GA138176 | WA1W2AFP5GA135939; WA1W2AFP5GA128523 | WA1W2AFP5GA141871; WA1W2AFP5GA143894;

WA1W2AFP5GA107445

| WA1W2AFP5GA106358 | WA1W2AFP5GA175423; WA1W2AFP5GA132281; WA1W2AFP5GA181402; WA1W2AFP5GA187572; WA1W2AFP5GA188141; WA1W2AFP5GA143765 | WA1W2AFP5GA148769 | WA1W2AFP5GA103847

WA1W2AFP5GA151977

WA1W2AFP5GA151350; WA1W2AFP5GA144737 | WA1W2AFP5GA110328; WA1W2AFP5GA170562 | WA1W2AFP5GA101404 |

WA1W2AFP5GA100463

| WA1W2AFP5GA110426 | WA1W2AFP5GA128604 | WA1W2AFP5GA142471 | WA1W2AFP5GA111978 | WA1W2AFP5GA126464 | WA1W2AFP5GA176233 | WA1W2AFP5GA161098; WA1W2AFP5GA153485 | WA1W2AFP5GA150585; WA1W2AFP5GA129106 | WA1W2AFP5GA163269 | WA1W2AFP5GA191458 | WA1W2AFP5GA173445 | WA1W2AFP5GA124746 | WA1W2AFP5GA115965 | WA1W2AFP5GA193890 | WA1W2AFP5GA189208; WA1W2AFP5GA176023; WA1W2AFP5GA174479 | WA1W2AFP5GA102777 | WA1W2AFP5GA101922 | WA1W2AFP5GA104528; WA1W2AFP5GA175115 | WA1W2AFP5GA172554; WA1W2AFP5GA104531

WA1W2AFP5GA117246 |

WA1W2AFP5GA155799WA1W2AFP5GA135813 | WA1W2AFP5GA172070; WA1W2AFP5GA143202 | WA1W2AFP5GA121975 | WA1W2AFP5GA130336

WA1W2AFP5GA191895 | WA1W2AFP5GA164292

WA1W2AFP5GA169833

| WA1W2AFP5GA102066 | WA1W2AFP5GA143071 | WA1W2AFP5GA184333;

WA1W2AFP5GA189225

; WA1W2AFP5GA127646; WA1W2AFP5GA143636 | WA1W2AFP5GA185286; WA1W2AFP5GA101757

WA1W2AFP5GA174031 | WA1W2AFP5GA127551 | WA1W2AFP5GA144818; WA1W2AFP5GA157942 | WA1W2AFP5GA149582; WA1W2AFP5GA190892 | WA1W2AFP5GA142678 | WA1W2AFP5GA116520 | WA1W2AFP5GA130255 | WA1W2AFP5GA159058 | WA1W2AFP5GA176488; WA1W2AFP5GA171243 | WA1W2AFP5GA183442; WA1W2AFP5GA108479 | WA1W2AFP5GA126254 | WA1W2AFP5GA135908 | WA1W2AFP5GA198720 | WA1W2AFP5GA177589; WA1W2AFP5GA153289 | WA1W2AFP5GA177754 | WA1W2AFP5GA102598 | WA1W2AFP5GA108885; WA1W2AFP5GA184364 | WA1W2AFP5GA146830; WA1W2AFP5GA163661 | WA1W2AFP5GA175793 | WA1W2AFP5GA148576

WA1W2AFP5GA156273; WA1W2AFP5GA190777 | WA1W2AFP5GA146200 | WA1W2AFP5GA191234; WA1W2AFP5GA155866; WA1W2AFP5GA196840 | WA1W2AFP5GA113309 | WA1W2AFP5GA105825 | WA1W2AFP5GA195915 | WA1W2AFP5GA158685 | WA1W2AFP5GA176295; WA1W2AFP5GA136153

WA1W2AFP5GA172165 | WA1W2AFP5GA142793 | WA1W2AFP5GA167886; WA1W2AFP5GA151798; WA1W2AFP5GA101824 | WA1W2AFP5GA113567 | WA1W2AFP5GA141448 | WA1W2AFP5GA103539 | WA1W2AFP5GA106988

WA1W2AFP5GA117960 | WA1W2AFP5GA199012 | WA1W2AFP5GA102469 | WA1W2AFP5GA159996

WA1W2AFP5GA192156

; WA1W2AFP5GA170464; WA1W2AFP5GA193646; WA1W2AFP5GA130787 | WA1W2AFP5GA151980; WA1W2AFP5GA157665; WA1W2AFP5GA115285 | WA1W2AFP5GA194232; WA1W2AFP5GA151168 | WA1W2AFP5GA125427 | WA1W2AFP5GA171615; WA1W2AFP5GA118963 | WA1W2AFP5GA158704 | WA1W2AFP5GA184848 | WA1W2AFP5GA133513; WA1W2AFP5GA135794 | WA1W2AFP5GA103170; WA1W2AFP5GA120860 | WA1W2AFP5GA150991 | WA1W2AFP5GA116033 | WA1W2AFP5GA172098; WA1W2AFP5GA195199 | WA1W2AFP5GA116453; WA1W2AFP5GA135729; WA1W2AFP5GA195204

WA1W2AFP5GA122513 | WA1W2AFP5GA156824 | WA1W2AFP5GA136248 | WA1W2AFP5GA186082; WA1W2AFP5GA182114; WA1W2AFP5GA176961 |

WA1W2AFP5GA155933

| WA1W2AFP5GA159030 | WA1W2AFP5GA166155 | WA1W2AFP5GA147444 | WA1W2AFP5GA157357; WA1W2AFP5GA149193 | WA1W2AFP5GA186194 | WA1W2AFP5GA125878 |

WA1W2AFP5GA187488

| WA1W2AFP5GA184817; WA1W2AFP5GA143801; WA1W2AFP5GA128196; WA1W2AFP5GA111916 | WA1W2AFP5GA126237; WA1W2AFP5GA142275; WA1W2AFP5GA122530 | WA1W2AFP5GA109454; WA1W2AFP5GA125475 | WA1W2AFP5GA170738 | WA1W2AFP5GA125881; WA1W2AFP5GA113665; WA1W2AFP5GA159075 | WA1W2AFP5GA141532

WA1W2AFP5GA166947 | WA1W2AFP5GA114329 | WA1W2AFP5GA175907 | WA1W2AFP5GA185899; WA1W2AFP5GA153714; WA1W2AFP5GA176779 | WA1W2AFP5GA123614; WA1W2AFP5GA118509; WA1W2AFP5GA198832 | WA1W2AFP5GA116386

WA1W2AFP5GA185997 | WA1W2AFP5GA119109; WA1W2AFP5GA142115 | WA1W2AFP5GA196059; WA1W2AFP5GA107848 | WA1W2AFP5GA130465; WA1W2AFP5GA118087 | WA1W2AFP5GA140588 | WA1W2AFP5GA188625; WA1W2AFP5GA146357 | WA1W2AFP5GA144835 | WA1W2AFP5GA111396

WA1W2AFP5GA194506; WA1W2AFP5GA107414 | WA1W2AFP5GA113908

WA1W2AFP5GA122205 | WA1W2AFP5GA122950; WA1W2AFP5GA175454

WA1W2AFP5GA111057; WA1W2AFP5GA194277; WA1W2AFP5GA136721; WA1W2AFP5GA114282 | WA1W2AFP5GA137660 | WA1W2AFP5GA157620; WA1W2AFP5GA126707; WA1W2AFP5GA196000; WA1W2AFP5GA153695; WA1W2AFP5GA150649 | WA1W2AFP5GA118851 | WA1W2AFP5GA135293

WA1W2AFP5GA153177 | WA1W2AFP5GA128778 | WA1W2AFP5GA195560 | WA1W2AFP5GA134726 | WA1W2AFP5GA198510 | WA1W2AFP5GA162042 | WA1W2AFP5GA109342 | WA1W2AFP5GA179357; WA1W2AFP5GA187328; WA1W2AFP5GA108403

WA1W2AFP5GA158797; WA1W2AFP5GA148593 | WA1W2AFP5GA178421 | WA1W2AFP5GA102181; WA1W2AFP5GA177950

WA1W2AFP5GA137996 | WA1W2AFP5GA119630 | WA1W2AFP5GA138341 | WA1W2AFP5GA149551 | WA1W2AFP5GA156144 | WA1W2AFP5GA158413 | WA1W2AFP5GA157312 | WA1W2AFP5GA147198; WA1W2AFP5GA119224 | WA1W2AFP5GA128408 | WA1W2AFP5GA133429 | WA1W2AFP5GA155494

WA1W2AFP5GA174983; WA1W2AFP5GA150859; WA1W2AFP5GA138744

WA1W2AFP5GA104612; WA1W2AFP5GA180847 | WA1W2AFP5GA106599 | WA1W2AFP5GA156838; WA1W2AFP5GA163045; WA1W2AFP5GA193081 | WA1W2AFP5GA182971 | WA1W2AFP5GA136542 | WA1W2AFP5GA186809; WA1W2AFP5GA112872; WA1W2AFP5GA142163; WA1W2AFP5GA155740; WA1W2AFP5GA197700; WA1W2AFP5GA138923; WA1W2AFP5GA132359 | WA1W2AFP5GA142776 | WA1W2AFP5GA182016 | WA1W2AFP5GA105811; WA1W2AFP5GA121829 | WA1W2AFP5GA153325 | WA1W2AFP5GA125816 | WA1W2AFP5GA138582 | WA1W2AFP5GA132670 | WA1W2AFP5GA110927; WA1W2AFP5GA130109; WA1W2AFP5GA113553 | WA1W2AFP5GA198295 | WA1W2AFP5GA147914 | WA1W2AFP5GA192027 | WA1W2AFP5GA137268 | WA1W2AFP5GA106277; WA1W2AFP5GA117098; WA1W2AFP5GA190505; WA1W2AFP5GA195140 | WA1W2AFP5GA121460 | WA1W2AFP5GA160498 | WA1W2AFP5GA171680; WA1W2AFP5GA198538; WA1W2AFP5GA148187 | WA1W2AFP5GA138758 | WA1W2AFP5GA107185 | WA1W2AFP5GA147007 | WA1W2AFP5GA128487; WA1W2AFP5GA191217 | WA1W2AFP5GA168200; WA1W2AFP5GA130708; WA1W2AFP5GA163501; WA1W2AFP5GA194375; WA1W2AFP5GA136315 | WA1W2AFP5GA116131 | WA1W2AFP5GA145838 | WA1W2AFP5GA118977 | WA1W2AFP5GA166849 | WA1W2AFP5GA157990 | WA1W2AFP5GA147668; WA1W2AFP5GA129140; WA1W2AFP5GA123516 | WA1W2AFP5GA184008; WA1W2AFP5GA165409; WA1W2AFP5GA150263; WA1W2AFP5GA170769 | WA1W2AFP5GA123791 | WA1W2AFP5GA181948; WA1W2AFP5GA172425 | WA1W2AFP5GA165457 | WA1W2AFP5GA179522 | WA1W2AFP5GA134922 | WA1W2AFP5GA148819 | WA1W2AFP5GA163711; WA1W2AFP5GA146987 | WA1W2AFP5GA179827 | WA1W2AFP5GA115125; WA1W2AFP5GA189757 | WA1W2AFP5GA124729 | WA1W2AFP5GA134869 | WA1W2AFP5GA170237 | WA1W2AFP5GA163241 | WA1W2AFP5GA106263 | WA1W2AFP5GA147542 | WA1W2AFP5GA142826; WA1W2AFP5GA167144; WA1W2AFP5GA163868

WA1W2AFP5GA102049 | WA1W2AFP5GA125329 | WA1W2AFP5GA163210; WA1W2AFP5GA121295; WA1W2AFP5GA155205 | WA1W2AFP5GA114217 | WA1W2AFP5GA165863

WA1W2AFP5GA137917; WA1W2AFP5GA120499

WA1W2AFP5GA180184; WA1W2AFP5GA170979; WA1W2AFP5GA197874 | WA1W2AFP5GA125668 | WA1W2AFP5GA134659; WA1W2AFP5GA121538; WA1W2AFP5GA142065

WA1W2AFP5GA145211 | WA1W2AFP5GA145662; WA1W2AFP5GA105078 | WA1W2AFP5GA105615; WA1W2AFP5GA183845 | WA1W2AFP5GA171341 | WA1W2AFP5GA110331 | WA1W2AFP5GA130319

WA1W2AFP5GA107252 | WA1W2AFP5GA162767; WA1W2AFP5GA149419 | WA1W2AFP5GA126500; WA1W2AFP5GA185742 | WA1W2AFP5GA145807; WA1W2AFP5GA124665 | WA1W2AFP5GA125315 | WA1W2AFP5GA101631 | WA1W2AFP5GA156659 | WA1W2AFP5GA166771; WA1W2AFP5GA182503 | WA1W2AFP5GA151042 | WA1W2AFP5GA161828

WA1W2AFP5GA155382 | WA1W2AFP5GA150683; WA1W2AFP5GA167192 | WA1W2AFP5GA103637

WA1W2AFP5GA158217 | WA1W2AFP5GA174417; WA1W2AFP5GA116159 | WA1W2AFP5GA145046 | WA1W2AFP5GA143992; WA1W2AFP5GA154314; WA1W2AFP5GA181884 | WA1W2AFP5GA191864; WA1W2AFP5GA199284; WA1W2AFP5GA114427 | WA1W2AFP5GA124469 | WA1W2AFP5GA136945 | WA1W2AFP5GA159237

WA1W2AFP5GA148691; WA1W2AFP5GA127856 | WA1W2AFP5GA172991 | WA1W2AFP5GA120020

WA1W2AFP5GA197437; WA1W2AFP5GA186938 | WA1W2AFP5GA195896

WA1W2AFP5GA158458 | WA1W2AFP5GA143703; WA1W2AFP5GA117232 | WA1W2AFP5GA161988 | WA1W2AFP5GA124424 | WA1W2AFP5GA188608 | WA1W2AFP5GA121152; WA1W2AFP5GA176698; WA1W2AFP5GA190150 | WA1W2AFP5GA173252 | WA1W2AFP5GA144933 | WA1W2AFP5GA123189 | WA1W2AFP5GA172750; WA1W2AFP5GA175101 | WA1W2AFP5GA197566; WA1W2AFP5GA171906; WA1W2AFP5GA117926; WA1W2AFP5GA101712; WA1W2AFP5GA151820 | WA1W2AFP5GA187037; WA1W2AFP5GA179908; WA1W2AFP5GA107137 | WA1W2AFP5GA114492; WA1W2AFP5GA199009; WA1W2AFP5GA114928; WA1W2AFP5GA159612 | WA1W2AFP5GA158136 | WA1W2AFP5GA193260

WA1W2AFP5GA170240 | WA1W2AFP5GA183456 | WA1W2AFP5GA118011 | WA1W2AFP5GA143264 | WA1W2AFP5GA186762; WA1W2AFP5GA121426 | WA1W2AFP5GA154863 | WA1W2AFP5GA193162; WA1W2AFP5GA158556 | WA1W2AFP5GA137691 | WA1W2AFP5GA160534 | WA1W2AFP5GA115450 | WA1W2AFP5GA180539; WA1W2AFP5GA102164 | WA1W2AFP5GA187149; WA1W2AFP5GA162204

WA1W2AFP5GA189466 | WA1W2AFP5GA188446 | WA1W2AFP5GA124150 | WA1W2AFP5GA121930 | WA1W2AFP5GA123077; WA1W2AFP5GA137738 | WA1W2AFP5GA181500; WA1W2AFP5GA117165 | WA1W2AFP5GA174367 | WA1W2AFP5GA149503; WA1W2AFP5GA114105; WA1W2AFP5GA120941; WA1W2AFP5GA192514 | WA1W2AFP5GA196188; WA1W2AFP5GA139540 | WA1W2AFP5GA159805 | WA1W2AFP5GA146858 | WA1W2AFP5GA146682; WA1W2AFP5GA139568; WA1W2AFP5GA195963 | WA1W2AFP5GA157973; WA1W2AFP5GA174045 | WA1W2AFP5GA105629; WA1W2AFP5GA196143; WA1W2AFP5GA140056 | WA1W2AFP5GA175194 | WA1W2AFP5GA143930; WA1W2AFP5GA125976; WA1W2AFP5GA135049; WA1W2AFP5GA128781 | WA1W2AFP5GA125461; WA1W2AFP5GA179505; WA1W2AFP5GA198779; WA1W2AFP5GA150943 | WA1W2AFP5GA163577 | WA1W2AFP5GA101290; WA1W2AFP5GA114699; WA1W2AFP5GA128702; WA1W2AFP5GA141529

WA1W2AFP5GA174482; WA1W2AFP5GA105310 | WA1W2AFP5GA121622; WA1W2AFP5GA160615 | WA1W2AFP5GA140591 | WA1W2AFP5GA154216 | WA1W2AFP5GA182579 | WA1W2AFP5GA188544 | WA1W2AFP5GA136296; WA1W2AFP5GA127873 | WA1W2AFP5GA155480 | WA1W2AFP5GA112113 | WA1W2AFP5GA123287; WA1W2AFP5GA132894 | WA1W2AFP5GA140803; WA1W2AFP5GA178757 | WA1W2AFP5GA168441; WA1W2AFP5GA138193 | WA1W2AFP5GA168455 | WA1W2AFP5GA132992 | WA1W2AFP5GA163434; WA1W2AFP5GA165622; WA1W2AFP5GA146035; WA1W2AFP5GA180024 | WA1W2AFP5GA189936 | WA1W2AFP5GA140512 | WA1W2AFP5GA149209

The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a Q5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1W2AFP5GA1.
WA1W2AFP5GA120857 | WA1W2AFP5GA129039 | WA1W2AFP5GA150599

WA1W2AFP5GA189144 | WA1W2AFP5GA174398; WA1W2AFP5GA137254 | WA1W2AFP5GA131633 | WA1W2AFP5GA129168 | WA1W2AFP5GA173915 | WA1W2AFP5GA141711 | WA1W2AFP5GA112449

WA1W2AFP5GA170982 | WA1W2AFP5GA147203 | WA1W2AFP5GA180072;

WA1W2AFP5GA154006WA1W2AFP5GA178774 | WA1W2AFP5GA186745; WA1W2AFP5GA162428; WA1W2AFP5GA115108 | WA1W2AFP5GA116419 | WA1W2AFP5GA121815 | WA1W2AFP5GA132958; WA1W2AFP5GA135231 | WA1W2AFP5GA196949; WA1W2AFP5GA153910 | WA1W2AFP5GA175759 | WA1W2AFP5GA192335; WA1W2AFP5GA106909 | WA1W2AFP5GA173817 | WA1W2AFP5GA122060 | WA1W2AFP5GA176197 | WA1W2AFP5GA145208 | WA1W2AFP5GA116582 | WA1W2AFP5GA199852; WA1W2AFP5GA141014 | WA1W2AFP5GA116548 | WA1W2AFP5GA133530; WA1W2AFP5GA165488; WA1W2AFP5GA181769; WA1W2AFP5GA149811 | WA1W2AFP5GA112029 | WA1W2AFP5GA121944 | WA1W2AFP5GA111723 | WA1W2AFP5GA180251 | WA1W2AFP5GA138629 | WA1W2AFP5GA136394 | WA1W2AFP5GA166611 | WA1W2AFP5GA180699; WA1W2AFP5GA116811; WA1W2AFP5GA109759 | WA1W2AFP5GA146875 | WA1W2AFP5GA159559; WA1W2AFP5GA139330; WA1W2AFP5GA158430; WA1W2AFP5GA190553 | WA1W2AFP5GA192142 | WA1W2AFP5GA123306; WA1W2AFP5GA186079 | WA1W2AFP5GA156418 | WA1W2AFP5GA122088 | WA1W2AFP5GA157584 | WA1W2AFP5GA147556 | WA1W2AFP5GA182999 | WA1W2AFP5GA175924; WA1W2AFP5GA142258 | WA1W2AFP5GA133432

WA1W2AFP5GA100799; WA1W2AFP5GA158475; WA1W2AFP5GA171131; WA1W2AFP5GA153759 | WA1W2AFP5GA194263 | WA1W2AFP5GA167998

WA1W2AFP5GA151882 | WA1W2AFP5GA143152 | WA1W2AFP5GA148786 | WA1W2AFP5GA179892; WA1W2AFP5GA190617; WA1W2AFP5GA197471

WA1W2AFP5GA101886 | WA1W2AFP5GA167967 | WA1W2AFP5GA130451 | WA1W2AFP5GA185403; WA1W2AFP5GA127937 | WA1W2AFP5GA149548 | WA1W2AFP5GA183019; WA1W2AFP5GA122740 | WA1W2AFP5GA127565 | WA1W2AFP5GA121703 | WA1W2AFP5GA195431 | WA1W2AFP5GA180119 | WA1W2AFP5GA164115 | WA1W2AFP5GA121863 | WA1W2AFP5GA131163

WA1W2AFP5GA142311 | WA1W2AFP5GA171324; WA1W2AFP5GA113407; WA1W2AFP5GA127307; WA1W2AFP5GA150084

WA1W2AFP5GA182498 | WA1W2AFP5GA121992 | WA1W2AFP5GA170478 | WA1W2AFP5GA183652; WA1W2AFP5GA152403; WA1W2AFP5GA144589

WA1W2AFP5GA118705 | WA1W2AFP5GA154121; WA1W2AFP5GA119031; WA1W2AFP5GA122656; WA1W2AFP5GA179486 | WA1W2AFP5GA167323 | WA1W2AFP5GA153972 | WA1W2AFP5GA154247 | WA1W2AFP5GA119546 | WA1W2AFP5GA182081; WA1W2AFP5GA196885; WA1W2AFP5GA190942 | WA1W2AFP5GA163594 | WA1W2AFP5GA126559 | WA1W2AFP5GA106201 | WA1W2AFP5GA186180 | WA1W2AFP5GA157603 | WA1W2AFP5GA104206 | WA1W2AFP5GA131213 | WA1W2AFP5GA166110 | WA1W2AFP5GA126092; WA1W2AFP5GA128652

WA1W2AFP5GA125332 | WA1W2AFP5GA181920 | WA1W2AFP5GA118462 | WA1W2AFP5GA103606 | WA1W2AFP5GA151560

WA1W2AFP5GA131342; WA1W2AFP5GA136962; WA1W2AFP5GA191444; WA1W2AFP5GA154653 |

WA1W2AFP5GA153843

| WA1W2AFP5GA123242 | WA1W2AFP5GA178645

WA1W2AFP5GA192254 | WA1W2AFP5GA118591; WA1W2AFP5GA150926 | WA1W2AFP5GA173381

WA1W2AFP5GA140557; WA1W2AFP5GA138503; WA1W2AFP5GA146956 | WA1W2AFP5GA101872; WA1W2AFP5GA109969 | WA1W2AFP5GA115030; WA1W2AFP5GA165670 | WA1W2AFP5GA182565; WA1W2AFP5GA154037 | WA1W2AFP5GA194246

WA1W2AFP5GA187068 | WA1W2AFP5GA135410 | WA1W2AFP5GA108840

WA1W2AFP5GA132782 | WA1W2AFP5GA192223 | WA1W2AFP5GA156399

WA1W2AFP5GA132054 | WA1W2AFP5GA103282 | WA1W2AFP5GA184011 | WA1W2AFP5GA125895 | WA1W2AFP5GA136573 | WA1W2AFP5GA147265 | WA1W2AFP5GA163031 | WA1W2AFP5GA171890; WA1W2AFP5GA165281 | WA1W2AFP5GA137464 | WA1W2AFP5GA182131 | WA1W2AFP5GA136301; WA1W2AFP5GA134399 | WA1W2AFP5GA138467 | WA1W2AFP5GA103721 | WA1W2AFP5GA189807 | WA1W2AFP5GA160274 | WA1W2AFP5GA116212 | WA1W2AFP5GA164163; WA1W2AFP5GA177933; WA1W2AFP5GA164342 | WA1W2AFP5GA186101 | WA1W2AFP5GA165166 | WA1W2AFP5GA126870; WA1W2AFP5GA148948 | WA1W2AFP5GA152966 | WA1W2AFP5GA177446; WA1W2AFP5GA136170 | WA1W2AFP5GA116954; WA1W2AFP5GA131566; WA1W2AFP5GA165104; WA1W2AFP5GA117294; WA1W2AFP5GA115304; WA1W2AFP5GA187104; WA1W2AFP5GA149646 | WA1W2AFP5GA180587 | WA1W2AFP5GA127372; WA1W2AFP5GA161862; WA1W2AFP5GA195297; WA1W2AFP5GA120079; WA1W2AFP5GA190228 | WA1W2AFP5GA198085 | WA1W2AFP5GA179374; WA1W2AFP5GA183487; WA1W2AFP5GA144074

WA1W2AFP5GA185708 | WA1W2AFP5GA157617 | WA1W2AFP5GA189239 | WA1W2AFP5GA170884 | WA1W2AFP5GA197468 | WA1W2AFP5GA109812; WA1W2AFP5GA157469; WA1W2AFP5GA153888 | WA1W2AFP5GA114718 | WA1W2AFP5GA189662 | WA1W2AFP5GA171470; WA1W2AFP5GA111981 | WA1W2AFP5GA177608 | WA1W2AFP5GA134712; WA1W2AFP5GA150666 | WA1W2AFP5GA104271 | WA1W2AFP5GA116923 | WA1W2AFP5GA122611 | WA1W2AFP5GA143197; WA1W2AFP5GA148089 | WA1W2AFP5GA107641 | WA1W2AFP5GA144446 | WA1W2AFP5GA188365 | WA1W2AFP5GA144768; WA1W2AFP5GA151543; WA1W2AFP5GA108644 | WA1W2AFP5GA125542; WA1W2AFP5GA178452 | WA1W2AFP5GA183201 | WA1W2AFP5GA142499; WA1W2AFP5GA154443 | WA1W2AFP5GA148383 | WA1W2AFP5GA144916; WA1W2AFP5GA160694 | WA1W2AFP5GA125217; WA1W2AFP5GA137447; WA1W2AFP5GA197129 | WA1W2AFP5GA100978

WA1W2AFP5GA145337; WA1W2AFP5GA109891; WA1W2AFP5GA125735; WA1W2AFP5GA135715 | WA1W2AFP5GA170254 | WA1W2AFP5GA110944; WA1W2AFP5GA193999; WA1W2AFP5GA108823 | WA1W2AFP5GA188091

WA1W2AFP5GA196918 | WA1W2AFP5GA157438 | WA1W2AFP5GA100673 | WA1W2AFP5GA135777 | WA1W2AFP5GA175745; WA1W2AFP5GA179696 | WA1W2AFP5GA125752 | WA1W2AFP5GA113827 | WA1W2AFP5GA156158; WA1W2AFP5GA114122 | WA1W2AFP5GA120809

WA1W2AFP5GA171579 | WA1W2AFP5GA147279; WA1W2AFP5GA135262; WA1W2AFP5GA198913 | WA1W2AFP5GA158444 | WA1W2AFP5GA129509; WA1W2AFP5GA102682 | WA1W2AFP5GA136010; WA1W2AFP5GA142728 | WA1W2AFP5GA197664; WA1W2AFP5GA126951

WA1W2AFP5GA154832

| WA1W2AFP5GA158993 | WA1W2AFP5GA179858 | WA1W2AFP5GA139831 | WA1W2AFP5GA133284 | WA1W2AFP5GA181612 | WA1W2AFP5GA158184

WA1W2AFP5GA164017; WA1W2AFP5GA110135 | WA1W2AFP5GA105677 | WA1W2AFP5GA109700; WA1W2AFP5GA166883; WA1W2AFP5GA169752; WA1W2AFP5GA128148 | WA1W2AFP5GA153941 | WA1W2AFP5GA131874 | WA1W2AFP5GA125279 | WA1W2AFP5GA163482 | WA1W2AFP5GA179925 | WA1W2AFP5GA165412; WA1W2AFP5GA139635 | WA1W2AFP5GA155107 | WA1W2AFP5GA137884; WA1W2AFP5GA158296 | WA1W2AFP5GA139862 | WA1W2AFP5GA181285 | WA1W2AFP5GA155253

WA1W2AFP5GA117618 | WA1W2AFP5GA127453 | WA1W2AFP5GA112712 | WA1W2AFP5GA195543 | WA1W2AFP5GA127047; WA1W2AFP5GA147878

WA1W2AFP5GA187202 | WA1W2AFP5GA175065; WA1W2AFP5GA193730 | WA1W2AFP5GA172652; WA1W2AFP5GA111320; WA1W2AFP5GA153762 | WA1W2AFP5GA134158; WA1W2AFP5GA142504 | WA1W2AFP5GA103475 | WA1W2AFP5GA163384; WA1W2AFP5GA117344 | WA1W2AFP5GA131521 | WA1W2AFP5GA170335 | WA1W2AFP5GA143944; WA1W2AFP5GA166673

WA1W2AFP5GA161358 | WA1W2AFP5GA176183 | WA1W2AFP5GA195459 | WA1W2AFP5GA123418 | WA1W2AFP5GA100740 | WA1W2AFP5GA136833; WA1W2AFP5GA102178 | WA1W2AFP5GA147508 | WA1W2AFP5GA128649 | WA1W2AFP5GA118302 | WA1W2AFP5GA116758

WA1W2AFP5GA179407 | WA1W2AFP5GA159626 | WA1W2AFP5GA197406 | WA1W2AFP5GA121183; WA1W2AFP5GA148223 | WA1W2AFP5GA192948

WA1W2AFP5GA145886 | WA1W2AFP5GA151767 | WA1W2AFP5GA152238

WA1W2AFP5GA100611; WA1W2AFP5GA189810 | WA1W2AFP5GA192674 | WA1W2AFP5GA169878; WA1W2AFP5GA139070 | WA1W2AFP5GA196952 | WA1W2AFP5GA178497; WA1W2AFP5GA166396 | WA1W2AFP5GA146262 | WA1W2AFP5GA181626 | WA1W2AFP5GA111348; WA1W2AFP5GA192562 |

WA1W2AFP5GA150358

| WA1W2AFP5GA176359

WA1W2AFP5GA107865; WA1W2AFP5GA195977

WA1W2AFP5GA180945; WA1W2AFP5GA164678 | WA1W2AFP5GA146214 | WA1W2AFP5GA193744 | WA1W2AFP5GA104089 | WA1W2AFP5GA121376

WA1W2AFP5GA198653 | WA1W2AFP5GA166575; WA1W2AFP5GA145127 | WA1W2AFP5GA141174 | WA1W2AFP5GA174966 | WA1W2AFP5GA158623 | WA1W2AFP5GA185501; WA1W2AFP5GA101497 | WA1W2AFP5GA151834 | WA1W2AFP5GA187913 | WA1W2AFP5GA111253; WA1W2AFP5GA120261 | WA1W2AFP5GA109387 | WA1W2AFP5GA101130

WA1W2AFP5GA161201 | WA1W2AFP5GA124195; WA1W2AFP5GA135164 | WA1W2AFP5GA166690; WA1W2AFP5GA135648 | WA1W2AFP5GA102486; WA1W2AFP5GA192111; WA1W2AFP5GA132460; WA1W2AFP5GA153597; WA1W2AFP5GA133656 | WA1W2AFP5GA188804; WA1W2AFP5GA191752; WA1W2AFP5GA184591; WA1W2AFP5GA162591; WA1W2AFP5GA106361; WA1W2AFP5GA198054; WA1W2AFP5GA173476; WA1W2AFP5GA150750; WA1W2AFP5GA123256; WA1W2AFP5GA129204 | WA1W2AFP5GA162719 | WA1W2AFP5GA149162 | WA1W2AFP5GA108921 | WA1W2AFP5GA162011 | WA1W2AFP5GA127033; WA1W2AFP5GA110720 | WA1W2AFP5GA132278 | WA1W2AFP5GA186843; WA1W2AFP5GA123659

WA1W2AFP5GA101449 | WA1W2AFP5GA100365; WA1W2AFP5GA119076; WA1W2AFP5GA169539 | WA1W2AFP5GA197650; WA1W2AFP5GA122009 | WA1W2AFP5GA193548 | WA1W2AFP5GA135679; WA1W2AFP5GA102259 | WA1W2AFP5GA190536; WA1W2AFP5GA156242 | WA1W2AFP5GA159349 | WA1W2AFP5GA157598; WA1W2AFP5GA128151 | WA1W2AFP5GA133818; WA1W2AFP5GA183151 | WA1W2AFP5GA179259; WA1W2AFP5GA127002; WA1W2AFP5GA131339 | WA1W2AFP5GA151106; WA1W2AFP5GA153213; WA1W2AFP5GA126805; WA1W2AFP5GA109244 | WA1W2AFP5GA192836 | WA1W2AFP5GA110717 | WA1W2AFP5GA187412; WA1W2AFP5GA181805

WA1W2AFP5GA139215; WA1W2AFP5GA161814 | WA1W2AFP5GA120678; WA1W2AFP5GA123905

WA1W2AFP5GA179732 | WA1W2AFP5GA109390

WA1W2AFP5GA122625; WA1W2AFP5GA177494; WA1W2AFP5GA112435 | WA1W2AFP5GA185773 | WA1W2AFP5GA128571 | WA1W2AFP5GA173400 | WA1W2AFP5GA169282; WA1W2AFP5GA186888 | WA1W2AFP5GA143149; WA1W2AFP5GA165619

WA1W2AFP5GA163174 | WA1W2AFP5GA119949

WA1W2AFP5GA129574; WA1W2AFP5GA164986; WA1W2AFP5GA189113; WA1W2AFP5GA141482 | WA1W2AFP5GA163448 | WA1W2AFP5GA184395 | WA1W2AFP5GA113939 | WA1W2AFP5GA102956 | WA1W2AFP5GA117361 | WA1W2AFP5GA180315 | WA1W2AFP5GA153969 |

WA1W2AFP5GA182694

; WA1W2AFP5GA174658; WA1W2AFP5GA194215 | WA1W2AFP5GA112984; WA1W2AFP5GA192089; WA1W2AFP5GA147086 | WA1W2AFP5GA165572 | WA1W2AFP5GA195753 | WA1W2AFP5GA119952; WA1W2AFP5GA105114 | WA1W2AFP5GA170755 | WA1W2AFP5GA140817; WA1W2AFP5GA192691; WA1W2AFP5GA181089 | WA1W2AFP5GA159447 | WA1W2AFP5GA108983; WA1W2AFP5GA134161 | WA1W2AFP5GA135892 | WA1W2AFP5GA137206; WA1W2AFP5GA117828 | WA1W2AFP5GA191427 | WA1W2AFP5GA149792; WA1W2AFP5GA156967 | WA1W2AFP5GA124603 | WA1W2AFP5GA177320 | WA1W2AFP5GA184834 | WA1W2AFP5GA116100 | WA1W2AFP5GA129686 | WA1W2AFP5GA134001 | WA1W2AFP5GA133995 | WA1W2AFP5GA188642; WA1W2AFP5GA185045; WA1W2AFP5GA198507; WA1W2AFP5GA126058 | WA1W2AFP5GA178760 | WA1W2AFP5GA100107 | WA1W2AFP5GA170707 | WA1W2AFP5GA120132; WA1W2AFP5GA159786 | WA1W2AFP5GA133608 | WA1W2AFP5GA129364; WA1W2AFP5GA121345; WA1W2AFP5GA118025 | WA1W2AFP5GA174661

WA1W2AFP5GA160145 | WA1W2AFP5GA172702 | WA1W2AFP5GA122897 | WA1W2AFP5GA131938 | WA1W2AFP5GA121135; WA1W2AFP5GA130014 | WA1W2AFP5GA111947

WA1W2AFP5GA187751 | WA1W2AFP5GA131034 | WA1W2AFP5GA173168; WA1W2AFP5GA119305 | WA1W2AFP5GA199950 | WA1W2AFP5GA113780 | WA1W2AFP5GA165300; WA1W2AFP5GA165099 | WA1W2AFP5GA115920; WA1W2AFP5GA107154

WA1W2AFP5GA102276; WA1W2AFP5GA147833; WA1W2AFP5GA161683 | WA1W2AFP5GA166267; WA1W2AFP5GA104609 | WA1W2AFP5GA142387; WA1W2AFP5GA188138 | WA1W2AFP5GA129395; WA1W2AFP5GA108031; WA1W2AFP5GA137156 | WA1W2AFP5GA129557 | WA1W2AFP5GA127727 | WA1W2AFP5GA193713 | WA1W2AFP5GA192058; WA1W2AFP5GA132412 | WA1W2AFP5GA180637 | WA1W2AFP5GA154040; WA1W2AFP5GA103167; WA1W2AFP5GA179245 | WA1W2AFP5GA147427 | WA1W2AFP5GA136279; WA1W2AFP5GA144138; WA1W2AFP5GA101743 | WA1W2AFP5GA152109; WA1W2AFP5GA152272 | WA1W2AFP5GA144107; WA1W2AFP5GA108093 | WA1W2AFP5GA137013 | WA1W2AFP5GA136704; WA1W2AFP5GA116775 | WA1W2AFP5GA182310 | WA1W2AFP5GA194988 | WA1W2AFP5GA170528 | WA1W2AFP5GA130434 | WA1W2AFP5GA136847 | WA1W2AFP5GA192609 | WA1W2AFP5GA165071

WA1W2AFP5GA115142

WA1W2AFP5GA183991 | WA1W2AFP5GA193114 | WA1W2AFP5GA146309 | WA1W2AFP5GA148173; WA1W2AFP5GA190116 | WA1W2AFP5GA142177; WA1W2AFP5GA156516

WA1W2AFP5GA178001 | WA1W2AFP5GA124990 | WA1W2AFP5GA168634; WA1W2AFP5GA118946

WA1W2AFP5GA127064

WA1W2AFP5GA103492 | WA1W2AFP5GA144978 | WA1W2AFP5GA172084; WA1W2AFP5GA127534 | WA1W2AFP5GA138727; WA1W2AFP5GA117571 | WA1W2AFP5GA173543 | WA1W2AFP5GA186941 | WA1W2AFP5GA137898 | WA1W2AFP5GA158282; WA1W2AFP5GA127954 | WA1W2AFP5GA131194; WA1W2AFP5GA111964 | WA1W2AFP5GA188978 | WA1W2AFP5GA140977

WA1W2AFP5GA153017 | WA1W2AFP5GA132636; WA1W2AFP5GA130238 | WA1W2AFP5GA145774; WA1W2AFP5GA123113 | WA1W2AFP5GA102634; WA1W2AFP5GA136928; WA1W2AFP5GA194540

WA1W2AFP5GA100429 | WA1W2AFP5GA179052 | WA1W2AFP5GA114220 | WA1W2AFP5GA150814; WA1W2AFP5GA106537 | WA1W2AFP5GA158783 | WA1W2AFP5GA198717 | WA1W2AFP5GA145239 | WA1W2AFP5GA181643 | WA1W2AFP5GA156547 | WA1W2AFP5GA185854; WA1W2AFP5GA137612; WA1W2AFP5GA182341

WA1W2AFP5GA154670; WA1W2AFP5GA121555 | WA1W2AFP5GA161179 | WA1W2AFP5GA180556 | WA1W2AFP5GA149629 | WA1W2AFP5GA150246 | WA1W2AFP5GA115609 | WA1W2AFP5GA137755; WA1W2AFP5GA185031; WA1W2AFP5GA101841 | WA1W2AFP5GA144317 | WA1W2AFP5GA199723 | WA1W2AFP5GA123497 | WA1W2AFP5GA120129; WA1W2AFP5GA180542 | WA1W2AFP5GA143412 | WA1W2AFP5GA188897; WA1W2AFP5GA186387 | WA1W2AFP5GA194991; WA1W2AFP5GA145158 | WA1W2AFP5GA147296 | WA1W2AFP5GA149954

WA1W2AFP5GA111639; WA1W2AFP5GA102830; WA1W2AFP5GA149484 | WA1W2AFP5GA170397; WA1W2AFP5GA134967; WA1W2AFP5GA163627 | WA1W2AFP5GA160307 | WA1W2AFP5GA192108 | WA1W2AFP5GA106957 | WA1W2AFP5GA183795 | WA1W2AFP5GA162218

WA1W2AFP5GA104903 | WA1W2AFP5GA183229 | WA1W2AFP5GA111429; WA1W2AFP5GA177091; WA1W2AFP5GA196966 | WA1W2AFP5GA195803; WA1W2AFP5GA114704; WA1W2AFP5GA169654 | WA1W2AFP5GA160985 | WA1W2AFP5GA154264 | WA1W2AFP5GA144480 | WA1W2AFP5GA185143 | WA1W2AFP5GA163921; WA1W2AFP5GA128425 |

WA1W2AFP5GA148111

| WA1W2AFP5GA155446 | WA1W2AFP5GA143569 | WA1W2AFP5GA128375

WA1W2AFP5GA183344 | WA1W2AFP5GA192965 | WA1W2AFP5GA183408; WA1W2AFP5GA168911 | WA1W2AFP5GA122365 | WA1W2AFP5GA175809

WA1W2AFP5GA144429 | WA1W2AFP5GA181593 | WA1W2AFP5GA173297 | WA1W2AFP5GA119286 | WA1W2AFP5GA167743 | WA1W2AFP5GA123564 | WA1W2AFP5GA157763

WA1W2AFP5GA101614; WA1W2AFP5GA155186; WA1W2AFP5GA172795 | WA1W2AFP5GA162090 | WA1W2AFP5GA150411; WA1W2AFP5GA134936 | WA1W2AFP5GA111799 | WA1W2AFP5GA129610

WA1W2AFP5GA126335 | WA1W2AFP5GA173977 | WA1W2AFP5GA174059; WA1W2AFP5GA188981 | WA1W2AFP5GA127971 | WA1W2AFP5GA107817 |

WA1W2AFP5GA163322

; WA1W2AFP5GA128733 | WA1W2AFP5GA193937 | WA1W2AFP5GA174076 | WA1W2AFP5GA112760

WA1W2AFP5GA167225 | WA1W2AFP5GA185272

WA1W2AFP5GA137481 | WA1W2AFP5GA120924; WA1W2AFP5GA191122 | WA1W2AFP5GA117263 | WA1W2AFP5GA169797; WA1W2AFP5GA146486 | WA1W2AFP5GA179441 |

WA1W2AFP5GA196546

| WA1W2AFP5GA100513; WA1W2AFP5GA182758 | WA1W2AFP5GA141336 | WA1W2AFP5GA168665 | WA1W2AFP5GA107767 | WA1W2AFP5GA110510; WA1W2AFP5GA133592; WA1W2AFP5GA118185 | WA1W2AFP5GA102035 | WA1W2AFP5GA193243 | WA1W2AFP5GA176877 | WA1W2AFP5GA169167; WA1W2AFP5GA131907 | WA1W2AFP5GA187636 | WA1W2AFP5GA149226

WA1W2AFP5GA110698 | WA1W2AFP5GA156340; WA1W2AFP5GA155141; WA1W2AFP5GA106022; WA1W2AFP5GA159402 | WA1W2AFP5GA163093 | WA1W2AFP5GA112337 | WA1W2AFP5GA118039 | WA1W2AFP5GA158394; WA1W2AFP5GA102326; WA1W2AFP5GA175325 | WA1W2AFP5GA109521 | WA1W2AFP5GA138307 | WA1W2AFP5GA155351; WA1W2AFP5GA191301 | WA1W2AFP5GA120793; WA1W2AFP5GA145385 | WA1W2AFP5GA186826 | WA1W2AFP5GA105436 | WA1W2AFP5GA190651 | WA1W2AFP5GA170402 | WA1W2AFP5GA111642; WA1W2AFP5GA156371; WA1W2AFP5GA109356 | WA1W2AFP5GA141045 | WA1W2AFP5GA129932; WA1W2AFP5GA159111 | WA1W2AFP5GA130773 | WA1W2AFP5GA154720; WA1W2AFP5GA109972

WA1W2AFP5GA135522

WA1W2AFP5GA186244 | WA1W2AFP5GA113388; WA1W2AFP5GA139599; WA1W2AFP5GA121068 | WA1W2AFP5GA126528 | WA1W2AFP5GA112578 | WA1W2AFP5GA195641; WA1W2AFP5GA144477 | WA1W2AFP5GA177575 | WA1W2AFP5GA156497 | WA1W2AFP5GA188432; WA1W2AFP5GA135374 | WA1W2AFP5GA187507; WA1W2AFP5GA154751 | WA1W2AFP5GA147864 | WA1W2AFP5GA197907; WA1W2AFP5GA138565; WA1W2AFP5GA180900; WA1W2AFP5GA122351; WA1W2AFP5GA137495; WA1W2AFP5GA136671; WA1W2AFP5GA122463 | WA1W2AFP5GA158234 | WA1W2AFP5GA173526 | WA1W2AFP5GA104559 | WA1W2AFP5GA130756 | WA1W2AFP5GA104917; WA1W2AFP5GA150117; WA1W2AFP5GA127243; WA1W2AFP5GA191976 | WA1W2AFP5GA120356 | WA1W2AFP5GA105324 | WA1W2AFP5GA146536

WA1W2AFP5GA146245; WA1W2AFP5GA157827 | WA1W2AFP5GA148528; WA1W2AFP5GA154538 | WA1W2AFP5GA134211 | WA1W2AFP5GA149050 | WA1W2AFP5GA144608 | WA1W2AFP5GA188219 | WA1W2AFP5GA162185 | WA1W2AFP5GA115772; WA1W2AFP5GA103315 | WA1W2AFP5GA180797 | WA1W2AFP5GA171257 | WA1W2AFP5GA127081; WA1W2AFP5GA141577

WA1W2AFP5GA167452; WA1W2AFP5GA120289; WA1W2AFP5GA106683; WA1W2AFP5GA190634 | WA1W2AFP5GA163983 | WA1W2AFP5GA158752 | WA1W2AFP5GA199608 | WA1W2AFP5GA130384 | WA1W2AFP5GA102696 | WA1W2AFP5GA105386; WA1W2AFP5GA116257; WA1W2AFP5GA143782 | WA1W2AFP5GA144057 | WA1W2AFP5GA173185 | WA1W2AFP5GA192478 | WA1W2AFP5GA153521; WA1W2AFP5GA103816 | WA1W2AFP5GA197003 | WA1W2AFP5GA101340 | WA1W2AFP5GA161621 | WA1W2AFP5GA196787; WA1W2AFP5GA111561 | WA1W2AFP5GA142342 | WA1W2AFP5GA173154

WA1W2AFP5GA190763; WA1W2AFP5GA109096 | WA1W2AFP5GA113715 | WA1W2AFP5GA151946 | WA1W2AFP5GA120342; WA1W2AFP5GA182226 | WA1W2AFP5GA188110 | WA1W2AFP5GA104741; WA1W2AFP5GA120888 | WA1W2AFP5GA118395 | WA1W2AFP5GA195302 | WA1W2AFP5GA156905 | WA1W2AFP5GA130045 | WA1W2AFP5GA101502; WA1W2AFP5GA103735 | WA1W2AFP5GA179262 | WA1W2AFP5GA131180 | WA1W2AFP5GA107722 | WA1W2AFP5GA177432

WA1W2AFP5GA150652; WA1W2AFP5GA122561; WA1W2AFP5GA190049 | WA1W2AFP5GA160081; WA1W2AFP5GA125413; WA1W2AFP5GA131437 | WA1W2AFP5GA173610 | WA1W2AFP5GA138095 | WA1W2AFP5GA106747; WA1W2AFP5GA106134; WA1W2AFP5GA101676; WA1W2AFP5GA183148 | WA1W2AFP5GA140980 | WA1W2AFP5GA122933

WA1W2AFP5GA196899 | WA1W2AFP5GA194361 | WA1W2AFP5GA166348; WA1W2AFP5GA156323; WA1W2AFP5GA141272 | WA1W2AFP5GA158024 | WA1W2AFP5GA117540 | WA1W2AFP5GA111592 | WA1W2AFP5GA126741; WA1W2AFP5GA195817 | WA1W2AFP5GA143698 | WA1W2AFP5GA103122; WA1W2AFP5GA138355 | WA1W2AFP5GA158167 | WA1W2AFP5GA162588; WA1W2AFP5GA103833; WA1W2AFP5GA112824;

WA1W2AFP5GA138209

| WA1W2AFP5GA161795; WA1W2AFP5GA111169 | WA1W2AFP5GA140560 | WA1W2AFP5GA111298

WA1W2AFP5GA161781 | WA1W2AFP5GA164213; WA1W2AFP5GA135875 | WA1W2AFP5GA139859

WA1W2AFP5GA127663 | WA1W2AFP5GA152448 | WA1W2AFP5GA150795; WA1W2AFP5GA185305

WA1W2AFP5GA115318; WA1W2AFP5GA123337; WA1W2AFP5GA111110 | WA1W2AFP5GA154376; WA1W2AFP5GA100852 | WA1W2AFP5GA190147 | WA1W2AFP5GA184784 | WA1W2AFP5GA146696 | WA1W2AFP5GA144995 | WA1W2AFP5GA184879 | WA1W2AFP5GA159156; WA1W2AFP5GA166818 | WA1W2AFP5GA137593; WA1W2AFP5GA129137 | WA1W2AFP5GA108613; WA1W2AFP5GA132104 | WA1W2AFP5GA127582 | WA1W2AFP5GA173879 | WA1W2AFP5GA107462 | WA1W2AFP5GA136878 | WA1W2AFP5GA199754 | WA1W2AFP5GA127680 | WA1W2AFP5GA142602 | WA1W2AFP5GA179519 | WA1W2AFP5GA179214 | WA1W2AFP5GA116856; WA1W2AFP5GA140963; WA1W2AFP5GA182744

WA1W2AFP5GA138369 | WA1W2AFP5GA190486 | WA1W2AFP5GA171405 | WA1W2AFP5GA101693 | WA1W2AFP5GA113861 | WA1W2AFP5GA188060 | WA1W2AFP5GA134466; WA1W2AFP5GA170822 | WA1W2AFP5GA122849 | WA1W2AFP5GA194764; WA1W2AFP5GA105565 | WA1W2AFP5GA130627 | WA1W2AFP5GA186776 | WA1W2AFP5GA110054 | WA1W2AFP5GA104819 | WA1W2AFP5GA161294; WA1W2AFP5GA118199

WA1W2AFP5GA141515; WA1W2AFP5GA109079; WA1W2AFP5GA163935; WA1W2AFP5GA159397

WA1W2AFP5GA147010 | WA1W2AFP5GA162378; WA1W2AFP5GA166382 | WA1W2AFP5GA191783 | WA1W2AFP5GA136184 | WA1W2AFP5GA146004 | WA1W2AFP5GA100074 |

WA1W2AFP5GA111267

; WA1W2AFP5GA149825; WA1W2AFP5GA131292; WA1W2AFP5GA102701 | WA1W2AFP5GA168004; WA1W2AFP5GA147413; WA1W2AFP5GA126853; WA1W2AFP5GA198930 | WA1W2AFP5GA188849

WA1W2AFP5GA100348; WA1W2AFP5GA158072; WA1W2AFP5GA162333; WA1W2AFP5GA176992; WA1W2AFP5GA139201

WA1W2AFP5GA153261; WA1W2AFP5GA110281; WA1W2AFP5GA119112 | WA1W2AFP5GA155043 | WA1W2AFP5GA130854; WA1W2AFP5GA101080 | WA1W2AFP5GA153096 | WA1W2AFP5GA196028; WA1W2AFP5GA143605 |

WA1W2AFP5GA188866

| WA1W2AFP5GA138971; WA1W2AFP5GA165894 | WA1W2AFP5GA125055 |

WA1W2AFP5GA178161

| WA1W2AFP5GA148609 | WA1W2AFP5GA133737; WA1W2AFP5GA199186 | WA1W2AFP5GA149307 | WA1W2AFP5GA151509 | WA1W2AFP5GA143524 | WA1W2AFP5GA145340 | WA1W2AFP5GA103640 | WA1W2AFP5GA155009 | WA1W2AFP5GA117604 | WA1W2AFP5GA154958; WA1W2AFP5GA132295; WA1W2AFP5GA141658 | WA1W2AFP5GA126139; WA1W2AFP5GA152580; WA1W2AFP5GA101984 | WA1W2AFP5GA178144 | WA1W2AFP5GA176376; WA1W2AFP5GA186650; WA1W2AFP5GA104254 | WA1W2AFP5GA120180 | WA1W2AFP5GA113231 | WA1W2AFP5GA112371; WA1W2AFP5GA151087 | WA1W2AFP5GA157813; WA1W2AFP5GA138128; WA1W2AFP5GA109082; WA1W2AFP5GA192724; WA1W2AFP5GA193792 | WA1W2AFP5GA118803 | WA1W2AFP5GA111589

WA1W2AFP5GA159092 | WA1W2AFP5GA108367 | WA1W2AFP5GA197146; WA1W2AFP5GA195865 | WA1W2AFP5GA128473 | WA1W2AFP5GA162784 | WA1W2AFP5GA119336 | WA1W2AFP5GA100219; WA1W2AFP5GA138324 | WA1W2AFP5GA148951 | WA1W2AFP5GA106750; WA1W2AFP5GA163496 | WA1W2AFP5GA127923; WA1W2AFP5GA129641 | WA1W2AFP5GA193131; WA1W2AFP5GA191279

WA1W2AFP5GA104576 | WA1W2AFP5GA179195; WA1W2AFP5GA174837

WA1W2AFP5GA169699; WA1W2AFP5GA177169 | WA1W2AFP5GA115898; WA1W2AFP5GA123208; WA1W2AFP5GA184929; WA1W2AFP5GA112404 | WA1W2AFP5GA195669 | WA1W2AFP5GA195011; WA1W2AFP5GA102813 | WA1W2AFP5GA186664 | WA1W2AFP5GA132071; WA1W2AFP5GA116078 | WA1W2AFP5GA140347; WA1W2AFP5GA113925 | WA1W2AFP5GA159724; WA1W2AFP5GA114976 | WA1W2AFP5GA137318 | WA1W2AFP5GA162915 | WA1W2AFP5GA186275 | WA1W2AFP5GA172912; WA1W2AFP5GA173378 | WA1W2AFP5GA178564 | WA1W2AFP5GA172909 | WA1W2AFP5GA118588; WA1W2AFP5GA165684 | WA1W2AFP5GA106800 | WA1W2AFP5GA117800 | WA1W2AFP5GA115111; WA1W2AFP5GA178810 | WA1W2AFP5GA104481; WA1W2AFP5GA169220 | WA1W2AFP5GA190083 | WA1W2AFP5GA148920 | WA1W2AFP5GA122754 | WA1W2AFP5GA186714

WA1W2AFP5GA131972; WA1W2AFP5GA141787 | WA1W2AFP5GA134368 | WA1W2AFP5GA183554 | WA1W2AFP5GA123080 | WA1W2AFP5GA116050 | WA1W2AFP5GA129011 | WA1W2AFP5GA131616; WA1W2AFP5GA134550; WA1W2AFP5GA105503 | WA1W2AFP5GA122267; WA1W2AFP5GA159741 | WA1W2AFP5GA121765; WA1W2AFP5GA160193 | WA1W2AFP5GA139019 | WA1W2AFP5GA109745 | WA1W2AFP5GA155785 | WA1W2AFP5GA144043 | WA1W2AFP5GA199883; WA1W2AFP5GA197115; WA1W2AFP5GA135536; WA1W2AFP5GA130353 | WA1W2AFP5GA190388; WA1W2AFP5GA158346 | WA1W2AFP5GA185692 | WA1W2AFP5GA115867; WA1W2AFP5GA158119 | WA1W2AFP5GA104870 | WA1W2AFP5GA180377 | WA1W2AFP5GA190035; WA1W2AFP5GA193002 | WA1W2AFP5GA162445; WA1W2AFP5GA137299; WA1W2AFP5GA103962; WA1W2AFP5GA148867 | WA1W2AFP5GA131891 | WA1W2AFP5GA119689; WA1W2AFP5GA103671 | WA1W2AFP5GA117778 | WA1W2AFP5GA159643 | WA1W2AFP5GA143555;

WA1W2AFP5GA134855

; WA1W2AFP5GA183876 | WA1W2AFP5GA168469 | WA1W2AFP5GA112709 | WA1W2AFP5GA176796 |

WA1W2AFP5GA154541

| WA1W2AFP5GA152532; WA1W2AFP5GA162736; WA1W2AFP5GA159299 | WA1W2AFP5GA170044 | WA1W2AFP5GA188124

WA1W2AFP5GA123435; WA1W2AFP5GA114623 | WA1W2AFP5GA119501 | WA1W2AFP5GA168603 | WA1W2AFP5GA164034; WA1W2AFP5GA112550 | WA1W2AFP5GA153065 | WA1W2AFP5GA130594 | WA1W2AFP5GA162414 | WA1W2AFP5GA140073 | WA1W2AFP5GA128618 | WA1W2AFP5GA191685

WA1W2AFP5GA159948; WA1W2AFP5GA133964 | WA1W2AFP5GA132507 | WA1W2AFP5GA125086; WA1W2AFP5GA134628; WA1W2AFP5GA188186 | WA1W2AFP5GA109616 | WA1W2AFP5GA166317 | WA1W2AFP5GA144981; WA1W2AFP5GA144009; WA1W2AFP5GA131857 | WA1W2AFP5GA106487 | WA1W2AFP5GA113648; WA1W2AFP5GA188320; WA1W2AFP5GA149940 | WA1W2AFP5GA115688; WA1W2AFP5GA138405; WA1W2AFP5GA164082 | WA1W2AFP5GA126691

WA1W2AFP5GA149744; WA1W2AFP5GA156581; WA1W2AFP5GA118042 | WA1W2AFP5GA191105 | WA1W2AFP5GA173574; WA1W2AFP5GA117375 | WA1W2AFP5GA106781 | WA1W2AFP5GA140459 | WA1W2AFP5GA138842; WA1W2AFP5GA198247 | WA1W2AFP5GA174109 | WA1W2AFP5GA163949 | WA1W2AFP5GA186051 | WA1W2AFP5GA185224; WA1W2AFP5GA112726 | WA1W2AFP5GA152014; WA1W2AFP5GA148481 | WA1W2AFP5GA153955 | WA1W2AFP5GA131535; WA1W2AFP5GA116369 | WA1W2AFP5GA178693 | WA1W2AFP5GA183649 | WA1W2AFP5GA116727; WA1W2AFP5GA140462; WA1W2AFP5GA121202 | WA1W2AFP5GA167340 | WA1W2AFP5GA125489 | WA1W2AFP5GA193825

WA1W2AFP5GA168536

WA1W2AFP5GA117201 | WA1W2AFP5GA162493 | WA1W2AFP5GA102942 | WA1W2AFP5GA189354 |

WA1W2AFP5GA167368

| WA1W2AFP5GA113293 | WA1W2AFP5GA113097 | WA1W2AFP5GA136119 | WA1W2AFP5GA150974 | WA1W2AFP5GA135925; WA1W2AFP5GA158718; WA1W2AFP5GA120602 | WA1W2AFP5GA144351; WA1W2AFP5GA111186; WA1W2AFP5GA109132 | WA1W2AFP5GA105260; WA1W2AFP5GA109938 | WA1W2AFP5GA111558 | WA1W2AFP5GA126156 | WA1W2AFP5GA118364 | WA1W2AFP5GA176720 | WA1W2AFP5GA185398 | WA1W2AFP5GA100284 | WA1W2AFP5GA140297; WA1W2AFP5GA177124

WA1W2AFP5GA154992; WA1W2AFP5GA167242 | WA1W2AFP5GA103363 | WA1W2AFP5GA189841; WA1W2AFP5GA105419 | WA1W2AFP5GA139277 | WA1W2AFP5GA198345; WA1W2AFP5GA135634 | WA1W2AFP5GA198393; WA1W2AFP5GA185367; WA1W2AFP5GA138081; WA1W2AFP5GA133382 | WA1W2AFP5GA189452 | WA1W2AFP5GA194554 | WA1W2AFP5GA103797; WA1W2AFP5GA176670; WA1W2AFP5GA198300 | WA1W2AFP5GA113438; WA1W2AFP5GA116310 | WA1W2AFP5GA169640; WA1W2AFP5GA110703

WA1W2AFP5GA170903; WA1W2AFP5GA112144 | WA1W2AFP5GA185613; WA1W2AFP5GA184557 | WA1W2AFP5GA157858 | WA1W2AFP5GA134743 | WA1W2AFP5GA156094; WA1W2AFP5GA197342; WA1W2AFP5GA113049 | WA1W2AFP5GA156239 | WA1W2AFP5GA156354 | WA1W2AFP5GA182128; WA1W2AFP5GA172196 | WA1W2AFP5GA111902; WA1W2AFP5GA188706 | WA1W2AFP5GA143667 | WA1W2AFP5GA150201; WA1W2AFP5GA133673; WA1W2AFP5GA121040; WA1W2AFP5GA168889 | WA1W2AFP5GA171582 | WA1W2AFP5GA106389; WA1W2AFP5GA119188 | WA1W2AFP5GA102715;

WA1W2AFP5GA112001

; WA1W2AFP5GA122379 | WA1W2AFP5GA132880 | WA1W2AFP5GA116601 | WA1W2AFP5GA122964 | WA1W2AFP5GA178709; WA1W2AFP5GA197194; WA1W2AFP5GA104691; WA1W2AFP5GA172585 | WA1W2AFP5GA167404; WA1W2AFP5GA188088 | WA1W2AFP5GA198474 | WA1W2AFP5GA168312

WA1W2AFP5GA181304 | WA1W2AFP5GA143474

WA1W2AFP5GA163000 | WA1W2AFP5GA159934 | WA1W2AFP5GA114668 | WA1W2AFP5GA114007 | WA1W2AFP5GA199477 | WA1W2AFP5GA180878 | WA1W2AFP5GA192805 | WA1W2AFP5GA167936; WA1W2AFP5GA155060; WA1W2AFP5GA171971 | WA1W2AFP5GA144026 | WA1W2AFP5GA134225 | WA1W2AFP5GA195879 | WA1W2AFP5GA153437 | WA1W2AFP5GA160114

WA1W2AFP5GA141949 | WA1W2AFP5GA171078 | WA1W2AFP5GA175700

WA1W2AFP5GA192285; WA1W2AFP5GA161537 | WA1W2AFP5GA119479 | WA1W2AFP5GA128909 | WA1W2AFP5GA195123 | WA1W2AFP5GA134080 | WA1W2AFP5GA124231 | WA1W2AFP5GA155981 | WA1W2AFP5GA177818 | WA1W2AFP5GA126478; WA1W2AFP5GA153650 | WA1W2AFP5GA107400 | WA1W2AFP5GA111401 | WA1W2AFP5GA108398; WA1W2AFP5GA137352; WA1W2AFP5GA198796; WA1W2AFP5GA107588 | WA1W2AFP5GA103590 | WA1W2AFP5GA112645; WA1W2AFP5GA138825; WA1W2AFP5GA193873 |

WA1W2AFP5GA155897

; WA1W2AFP5GA167581 | WA1W2AFP5GA122429 | WA1W2AFP5GA180735; WA1W2AFP5GA155334 | WA1W2AFP5GA105968; WA1W2AFP5GA175289 | WA1W2AFP5GA107431 | WA1W2AFP5GA191556 | WA1W2AFP5GA139005 | WA1W2AFP5GA179990 | WA1W2AFP5GA124326

WA1W2AFP5GA116114 | WA1W2AFP5GA149999; WA1W2AFP5GA175986; WA1W2AFP5GA168245; WA1W2AFP5GA114850 | WA1W2AFP5GA106697; WA1W2AFP5GA115593 | WA1W2AFP5GA135780; WA1W2AFP5GA142390 | WA1W2AFP5GA188253

WA1W2AFP5GA186146 | WA1W2AFP5GA162106 | WA1W2AFP5GA125783; WA1W2AFP5GA115710 | WA1W2AFP5GA154961; WA1W2AFP5GA135701; WA1W2AFP5GA156774 | WA1W2AFP5GA126769 | WA1W2AFP5GA155818; WA1W2AFP5GA118008 | WA1W2AFP5GA113178 | WA1W2AFP5GA180668 | WA1W2AFP5GA144561 | WA1W2AFP5GA134063 | WA1W2AFP5GA103878; WA1W2AFP5GA134449; WA1W2AFP5GA187247; WA1W2AFP5GA182291;

WA1W2AFP5GA108062

; WA1W2AFP5GA188284; WA1W2AFP5GA121121; WA1W2AFP5GA166334 | WA1W2AFP5GA101211 | WA1W2AFP5GA127162 | WA1W2AFP5GA151476 | WA1W2AFP5GA128635; WA1W2AFP5GA131051 | WA1W2AFP5GA137979 | WA1W2AFP5GA127730 | WA1W2AFP5GA157133 | WA1W2AFP5GA141420 | WA1W2AFP5GA160663

WA1W2AFP5GA186860 | WA1W2AFP5GA161232 | WA1W2AFP5GA118123 | WA1W2AFP5GA178130; WA1W2AFP5GA165054; WA1W2AFP5GA180671 | WA1W2AFP5GA120308 | WA1W2AFP5GA153728 | WA1W2AFP5GA187961; WA1W2AFP5GA114153; WA1W2AFP5GA183375 | WA1W2AFP5GA195462 | WA1W2AFP5GA167645; WA1W2AFP5GA172277 | WA1W2AFP5GA110099 | WA1W2AFP5GA160727 | WA1W2AFP5GA136475 | WA1W2AFP5GA123693 | WA1W2AFP5GA123872

WA1W2AFP5GA185837 | WA1W2AFP5GA184221 | WA1W2AFP5GA150845 | WA1W2AFP5GA106330 | WA1W2AFP5GA174014 | WA1W2AFP5GA112533 | WA1W2AFP5GA182761 | WA1W2AFP5GA153051; WA1W2AFP5GA198894 | WA1W2AFP5GA129445 | WA1W2AFP5GA189919 | WA1W2AFP5GA144687 | WA1W2AFP5GA157715; WA1W2AFP5GA169122 | WA1W2AFP5GA198572 | WA1W2AFP5GA183134 |

WA1W2AFP5GA187992

| WA1W2AFP5GA142261 | WA1W2AFP5GA110894 | WA1W2AFP5GA107199 | WA1W2AFP5GA169847; WA1W2AFP5GA177530 | WA1W2AFP5GA196370 | WA1W2AFP5GA177334; WA1W2AFP5GA152224

WA1W2AFP5GA117487 | WA1W2AFP5GA116551 | WA1W2AFP5GA155527 | WA1W2AFP5GA193209 | WA1W2AFP5GA128537 | WA1W2AFP5GA138792

WA1W2AFP5GA139716 | WA1W2AFP5GA115254 | WA1W2AFP5GA108949; WA1W2AFP5GA191623 | WA1W2AFP5GA184106 | WA1W2AFP5GA106764

WA1W2AFP5GA152787 | WA1W2AFP5GA190469; WA1W2AFP5GA108448 |

WA1W2AFP5GA132085

| WA1W2AFP5GA164406 | WA1W2AFP5GA157682

WA1W2AFP5GA153311 | WA1W2AFP5GA134175 | WA1W2AFP5GA177799 | WA1W2AFP5GA160453; WA1W2AFP5GA175583 | WA1W2AFP5GA133740 | WA1W2AFP5GA132233 | WA1W2AFP5GA107039 | WA1W2AFP5GA175177 | WA1W2AFP5GA185370 | WA1W2AFP5GA194070; WA1W2AFP5GA122804 | WA1W2AFP5GA175860 | WA1W2AFP5GA146844 | WA1W2AFP5GA199642; WA1W2AFP5GA151431 | WA1W2AFP5GA130031 | WA1W2AFP5GA114671 | WA1W2AFP5GA184431; WA1W2AFP5GA118221 | WA1W2AFP5GA110295

WA1W2AFP5GA121572; WA1W2AFP5GA156421 | WA1W2AFP5GA184400 | WA1W2AFP5GA146584 | WA1W2AFP5GA141479 | WA1W2AFP5GA101077 | WA1W2AFP5GA180976; WA1W2AFP5GA182386 | WA1W2AFP5GA134533 | WA1W2AFP5GA178242 | WA1W2AFP5GA132443; WA1W2AFP5GA183196; WA1W2AFP5GA147489; WA1W2AFP5GA141126; WA1W2AFP5GA150537 | WA1W2AFP5GA151929 | WA1W2AFP5GA147704 | WA1W2AFP5GA197325 | WA1W2AFP5GA182792; WA1W2AFP5GA157987 | WA1W2AFP5GA176300; WA1W2AFP5GA112080 | WA1W2AFP5GA178953 | WA1W2AFP5GA138145

WA1W2AFP5GA157150; WA1W2AFP5GA124066 | WA1W2AFP5GA189791 | WA1W2AFP5GA119966 | WA1W2AFP5GA188916; WA1W2AFP5GA174868 | WA1W2AFP5GA152112; WA1W2AFP5GA194862; WA1W2AFP5GA125556

WA1W2AFP5GA106876

WA1W2AFP5GA184610 | WA1W2AFP5GA164261; WA1W2AFP5GA175521 | WA1W2AFP5GA119126 | WA1W2AFP5GA103752 | WA1W2AFP5GA148318 | WA1W2AFP5GA177415 | WA1W2AFP5GA100057; WA1W2AFP5GA166432 | WA1W2AFP5GA162087 | WA1W2AFP5GA189659

WA1W2AFP5GA144639 | WA1W2AFP5GA122432; WA1W2AFP5GA102312; WA1W2AFP5GA147315 | WA1W2AFP5GA155365 | WA1W2AFP5GA189192 | WA1W2AFP5GA195137 | WA1W2AFP5GA168679; WA1W2AFP5GA186227 | WA1W2AFP5GA141000 | WA1W2AFP5GA194800 | WA1W2AFP5GA110622 | WA1W2AFP5GA128165 | WA1W2AFP5GA119675 | WA1W2AFP5GA102780 | WA1W2AFP5GA189998 | WA1W2AFP5GA183862 | WA1W2AFP5GA169542 | WA1W2AFP5GA116467 | WA1W2AFP5GA154166 | WA1W2AFP5GA198149 | WA1W2AFP5GA157195; WA1W2AFP5GA160646 | WA1W2AFP5GA157522; WA1W2AFP5GA102620; WA1W2AFP5GA102097 | WA1W2AFP5GA189497 | WA1W2AFP5GA179584 | WA1W2AFP5GA162137 | WA1W2AFP5GA173784 | WA1W2AFP5GA198314; WA1W2AFP5GA102679 | WA1W2AFP5GA125167; WA1W2AFP5GA142485 | WA1W2AFP5GA106148 | WA1W2AFP5GA113455; WA1W2AFP5GA111866; WA1W2AFP5GA113746; WA1W2AFP5GA109826 | WA1W2AFP5GA171517 | WA1W2AFP5GA114539 | WA1W2AFP5GA161635 | WA1W2AFP5GA121605

WA1W2AFP5GA125430; WA1W2AFP5GA132524; WA1W2AFP5GA116338; WA1W2AFP5GA141143; WA1W2AFP5GA177561 | WA1W2AFP5GA120065 | WA1W2AFP5GA148125; WA1W2AFP5GA194960 | WA1W2AFP5GA145970 | WA1W2AFP5GA111432 | WA1W2AFP5GA192819

WA1W2AFP5GA103525 | WA1W2AFP5GA103458 | WA1W2AFP5GA180525; WA1W2AFP5GA198135 | WA1W2AFP5GA182372 | WA1W2AFP5GA176104; WA1W2AFP5GA178855 | WA1W2AFP5GA155317 | WA1W2AFP5GA184154 |

WA1W2AFP5GA126898WA1W2AFP5GA110748;

WA1W2AFP5GA132538

| WA1W2AFP5GA177141 | WA1W2AFP5GA120339

WA1W2AFP5GA140221

WA1W2AFP5GA192867; WA1W2AFP5GA126996; WA1W2AFP5GA156306 | WA1W2AFP5GA197681 | WA1W2AFP5GA197356; WA1W2AFP5GA117005; WA1W2AFP5GA156208

WA1W2AFP5GA111608 | WA1W2AFP5GA104545 | WA1W2AFP5GA176040 | WA1W2AFP5GA111317 | WA1W2AFP5GA111804 | WA1W2AFP5GA148495; WA1W2AFP5GA144611 | WA1W2AFP5GA180749; WA1W2AFP5GA159979; WA1W2AFP5GA185904; WA1W2AFP5GA156337 | WA1W2AFP5GA170156; WA1W2AFP5GA187779 | WA1W2AFP5GA137061 | WA1W2AFP5GA115299

WA1W2AFP5GA118428; WA1W2AFP5GA164700

WA1W2AFP5GA152157 | WA1W2AFP5GA196384 | WA1W2AFP5GA133494 | WA1W2AFP5GA125606; WA1W2AFP5GA171873 | WA1W2AFP5GA134483; WA1W2AFP5GA136766

WA1W2AFP5GA107249 | WA1W2AFP5GA146388 | WA1W2AFP5GA168939

WA1W2AFP5GA114301 |

WA1W2AFP5GA136699

; WA1W2AFP5GA122169; WA1W2AFP5GA190729; WA1W2AFP5GA145547; WA1W2AFP5GA176281; WA1W2AFP5GA166964

WA1W2AFP5GA196112 | WA1W2AFP5GA135603 | WA1W2AFP5GA178046 | WA1W2AFP5GA188821; WA1W2AFP5GA194392; WA1W2AFP5GA178547; WA1W2AFP5GA160257 | WA1W2AFP5GA119885 | WA1W2AFP5GA129056; WA1W2AFP5GA142812 | WA1W2AFP5GA157746 | WA1W2AFP5GA196224 | WA1W2AFP5GA160243 | WA1W2AFP5GA103783 | WA1W2AFP5GA167371; WA1W2AFP5GA170500; WA1W2AFP5GA121751 | WA1W2AFP5GA143863 | WA1W2AFP5GA188396

WA1W2AFP5GA112838; WA1W2AFP5GA142972 | WA1W2AFP5GA167161 | WA1W2AFP5GA157889 | WA1W2AFP5GA148092 | WA1W2AFP5GA114783; WA1W2AFP5GA143748 | WA1W2AFP5GA194411; WA1W2AFP5GA191587 | WA1W2AFP5GA180346

WA1W2AFP5GA122690 | WA1W2AFP5GA181903; WA1W2AFP5GA151445; WA1W2AFP5GA164275; WA1W2AFP5GA133222; WA1W2AFP5GA174885 | WA1W2AFP5GA109776

WA1W2AFP5GA165183; WA1W2AFP5GA140641

WA1W2AFP5GA131423; WA1W2AFP5GA138288 | WA1W2AFP5GA116744 | WA1W2AFP5GA160002 | WA1W2AFP5GA169315 | WA1W2AFP5GA100401 | WA1W2AFP5GA168231 | WA1W2AFP5GA185482; WA1W2AFP5GA125590 | WA1W2AFP5GA101323 | WA1W2AFP5GA176958; WA1W2AFP5GA178239; WA1W2AFP5GA143927; WA1W2AFP5GA149498 | WA1W2AFP5GA154989; WA1W2AFP5GA106568 | WA1W2AFP5GA165815; WA1W2AFP5GA112323

WA1W2AFP5GA106229

WA1W2AFP5GA166978

| WA1W2AFP5GA169766 | WA1W2AFP5GA113441 | WA1W2AFP5GA123161

WA1W2AFP5GA126030; WA1W2AFP5GA137982; WA1W2AFP5GA104268 | WA1W2AFP5GA189421; WA1W2AFP5GA138078 | WA1W2AFP5GA102360 | WA1W2AFP5GA161747 | WA1W2AFP5GA158508 | WA1W2AFP5GA171825 | WA1W2AFP5GA155575 | WA1W2AFP5GA121328 | WA1W2AFP5GA116940; WA1W2AFP5GA189824; WA1W2AFP5GA101015 | WA1W2AFP5GA174756;

WA1W2AFP5GA124617

| WA1W2AFP5GA136895 | WA1W2AFP5GA171775 | WA1W2AFP5GA149873 | WA1W2AFP5GA124956 | WA1W2AFP5GA154068 | WA1W2AFP5GA120664; WA1W2AFP5GA125945 | WA1W2AFP5GA161666; WA1W2AFP5GA109762 | WA1W2AFP5GA147525; WA1W2AFP5GA156998 | WA1W2AFP5GA168925 | WA1W2AFP5GA103413; WA1W2AFP5GA105789; WA1W2AFP5GA152241; WA1W2AFP5GA176037 | WA1W2AFP5GA176121; WA1W2AFP5GA167029; WA1W2AFP5GA194649 | WA1W2AFP5GA191539 | WA1W2AFP5GA120633 | WA1W2AFP5GA171095 | WA1W2AFP5GA170819; WA1W2AFP5GA148688 | WA1W2AFP5GA183621; WA1W2AFP5GA104836; WA1W2AFP5GA159173 | WA1W2AFP5GA172358 | WA1W2AFP5GA143359 | WA1W2AFP5GA104934 | WA1W2AFP5GA117649 | WA1W2AFP5GA122141; WA1W2AFP5GA160310; WA1W2AFP5GA176734 | WA1W2AFP5GA171372; WA1W2AFP5GA138761 | WA1W2AFP5GA176605; WA1W2AFP5GA149839 | WA1W2AFP5GA160470; WA1W2AFP5GA154457; WA1W2AFP5GA170089; WA1W2AFP5GA100592 | WA1W2AFP5GA171016 | WA1W2AFP5GA152918 | WA1W2AFP5GA187765 | WA1W2AFP5GA130224 | WA1W2AFP5GA155057 | WA1W2AFP5GA196398; WA1W2AFP5GA198409; WA1W2AFP5GA119577; WA1W2AFP5GA144754 | WA1W2AFP5GA123175 | WA1W2AFP5GA163952

WA1W2AFP5GA163899; WA1W2AFP5GA192481; WA1W2AFP5GA187135; WA1W2AFP5GA104822 | WA1W2AFP5GA169198; WA1W2AFP5GA125198; WA1W2AFP5GA157794 | WA1W2AFP5GA163675; WA1W2AFP5GA149808 | WA1W2AFP5GA109406; WA1W2AFP5GA129588 | WA1W2AFP5GA161196 | WA1W2AFP5GA134774; WA1W2AFP5GA170058 | WA1W2AFP5GA128926 | WA1W2AFP5GA177768 | WA1W2AFP5GA171565 | WA1W2AFP5GA123452; WA1W2AFP5GA146620 | WA1W2AFP5GA172067 | WA1W2AFP5GA137576 | WA1W2AFP5GA102990 | WA1W2AFP5GA100916 | WA1W2AFP5GA194795 | WA1W2AFP5GA159190; WA1W2AFP5GA180136 | WA1W2AFP5GA161103 |

WA1W2AFP5GA165555

| WA1W2AFP5GA172442 | WA1W2AFP5GA129560 | WA1W2AFP5GA124018; WA1W2AFP5GA151963; WA1W2AFP5GA123323 | WA1W2AFP5GA171386 | WA1W2AFP5GA151218 | WA1W2AFP5GA187166 | WA1W2AFP5GA115660 | WA1W2AFP5GA128277 | WA1W2AFP5GA197602 | WA1W2AFP5GA126397

WA1W2AFP5GA126402

WA1W2AFP5GA199138 | WA1W2AFP5GA101399 | WA1W2AFP5GA182355; WA1W2AFP5GA100527; WA1W2AFP5GA172862; WA1W2AFP5GA158931 |

WA1W2AFP5GA102519

| WA1W2AFP5GA122639 | WA1W2AFP5GA103220; WA1W2AFP5GA134127 | WA1W2AFP5GA193758; WA1W2AFP5GA118512 | WA1W2AFP5GA146648 | WA1W2AFP5GA107025 | WA1W2AFP5GA181724 | WA1W2AFP5GA137111 | WA1W2AFP5GA107624 | WA1W2AFP5GA110815 | WA1W2AFP5GA112385 | WA1W2AFP5GA165846 | WA1W2AFP5GA157861 | WA1W2AFP5GA130062 | WA1W2AFP5GA121278 | WA1W2AFP5GA181156; WA1W2AFP5GA188348 | WA1W2AFP5GA185336; WA1W2AFP5GA197163; WA1W2AFP5GA114993 | WA1W2AFP5GA192710 | WA1W2AFP5GA181819 | WA1W2AFP5GA170559 | WA1W2AFP5GA103542; WA1W2AFP5GA168438; WA1W2AFP5GA116162 | WA1W2AFP5GA182646 | WA1W2AFP5GA115738 | WA1W2AFP5GA177186 | WA1W2AFP5GA156922

WA1W2AFP5GA165524 | WA1W2AFP5GA164650; WA1W2AFP5GA197938 | WA1W2AFP5GA134273; WA1W2AFP5GA141403 | WA1W2AFP5GA141501; WA1W2AFP5GA193727 | WA1W2AFP5GA134824

WA1W2AFP5GA195042 | WA1W2AFP5GA119613; WA1W2AFP5GA130112 | WA1W2AFP5GA101970

WA1W2AFP5GA186437 | WA1W2AFP5GA169783; WA1W2AFP5GA194182; WA1W2AFP5GA139506 | WA1W2AFP5GA177897 | WA1W2AFP5GA128019; WA1W2AFP5GA137920; WA1W2AFP5GA110104 | WA1W2AFP5GA107316 | WA1W2AFP5GA150439; WA1W2AFP5GA196241 | WA1W2AFP5GA144219 | WA1W2AFP5GA165233 | WA1W2AFP5GA172618 | WA1W2AFP5GA191332 | WA1W2AFP5GA131678 | WA1W2AFP5GA192707

WA1W2AFP5GA150747;

WA1W2AFP5GA194859

; WA1W2AFP5GA185627; WA1W2AFP5GA166799 | WA1W2AFP5GA165703 | WA1W2AFP5GA169461 | WA1W2AFP5GA121734; WA1W2AFP5GA120325 | WA1W2AFP5GA108451 | WA1W2AFP5GA149937 | WA1W2AFP5GA176751; WA1W2AFP5GA130059; WA1W2AFP5GA136864 | WA1W2AFP5GA136024; WA1W2AFP5GA116663 | WA1W2AFP5GA107753; WA1W2AFP5GA197079 | WA1W2AFP5GA134953; WA1W2AFP5GA120096 | WA1W2AFP5GA155110 | WA1W2AFP5GA120969; WA1W2AFP5GA108420; WA1W2AFP5GA114069

WA1W2AFP5GA185479; WA1W2AFP5GA182436; WA1W2AFP5GA104500; WA1W2AFP5GA159433; WA1W2AFP5GA178838; WA1W2AFP5GA104173; WA1W2AFP5GA160386 | WA1W2AFP5GA138677 | WA1W2AFP5GA188303

WA1W2AFP5GA110961

WA1W2AFP5GA154409 | WA1W2AFP5GA129154; WA1W2AFP5GA129915 | WA1W2AFP5GA173123; WA1W2AFP5GA142664 | WA1W2AFP5GA121684 | WA1W2AFP5GA161943 |

WA1W2AFP5GA152319

| WA1W2AFP5GA159853; WA1W2AFP5GA195218 | WA1W2AFP5GA182470 | WA1W2AFP5GA179844; WA1W2AFP5GA138873 | WA1W2AFP5GA156368 | WA1W2AFP5GA174126 | WA1W2AFP5GA198216 | WA1W2AFP5GA123273 | WA1W2AFP5GA182209; WA1W2AFP5GA120423 | WA1W2AFP5GA165801 | WA1W2AFP5GA179438; WA1W2AFP5GA186986 | WA1W2AFP5GA177978 | WA1W2AFP5GA187099; WA1W2AFP5GA197955; WA1W2AFP5GA193663 | WA1W2AFP5GA135083 | WA1W2AFP5GA138811 | WA1W2AFP5GA155091; WA1W2AFP5GA139246

WA1W2AFP5GA170741 | WA1W2AFP5GA140381 | WA1W2AFP5GA162638 | WA1W2AFP5GA191170 | WA1W2AFP5GA169556; WA1W2AFP5GA120048 | WA1W2AFP5GA111768; WA1W2AFP5GA164440; WA1W2AFP5GA114430 | WA1W2AFP5GA155768 | WA1W2AFP5GA171498; WA1W2AFP5GA108868; WA1W2AFP5GA110412 | WA1W2AFP5GA190696; WA1W2AFP5GA127128 | WA1W2AFP5GA105288 | WA1W2AFP5GA105131 | WA1W2AFP5GA169704; WA1W2AFP5GA195509 | WA1W2AFP5GA177737; WA1W2AFP5GA157729 | WA1W2AFP5GA128456; WA1W2AFP5GA153924 | WA1W2AFP5GA152210 | WA1W2AFP5GA151011; WA1W2AFP5GA199365 | WA1W2AFP5GA195655; WA1W2AFP5GA132121 | WA1W2AFP5GA127825 | WA1W2AFP5GA162056 | WA1W2AFP5GA117103; WA1W2AFP5GA121653 | WA1W2AFP5GA145919

WA1W2AFP5GA120440 | WA1W2AFP5GA110071; WA1W2AFP5GA196742; WA1W2AFP5GA146021 | WA1W2AFP5GA189743 | WA1W2AFP5GA153535 | WA1W2AFP5GA169749 | WA1W2AFP5GA155642 | WA1W2AFP5GA157200; WA1W2AFP5GA164499 | WA1W2AFP5GA168083; WA1W2AFP5GA171839; WA1W2AFP5GA165510 | WA1W2AFP5GA191797 | WA1W2AFP5GA171226; WA1W2AFP5GA158945 | WA1W2AFP5GA163398 | WA1W2AFP5GA149601 | WA1W2AFP5GA114315 | WA1W2AFP5GA152465; WA1W2AFP5GA105226 | WA1W2AFP5GA110393 | WA1W2AFP5GA140946; WA1W2AFP5GA155415 | WA1W2AFP5GA140753 | WA1W2AFP5GA173753

WA1W2AFP5GA165779 | WA1W2AFP5GA198460 | WA1W2AFP5GA135214; WA1W2AFP5GA107283

WA1W2AFP5GA168584; WA1W2AFP5GA168794; WA1W2AFP5GA183215; WA1W2AFP5GA183506 | WA1W2AFP5GA179343 | WA1W2AFP5GA186700;

WA1W2AFP5GA120566

; WA1W2AFP5GA170187; WA1W2AFP5GA138548; WA1W2AFP5GA100737

WA1W2AFP5GA107512; WA1W2AFP5GA168892 | WA1W2AFP5GA165927; WA1W2AFP5GA189418; WA1W2AFP5GA144592; WA1W2AFP5GA190374; WA1W2AFP5GA149453 | WA1W2AFP5GA124472

WA1W2AFP5GA191699; WA1W2AFP5GA189984; WA1W2AFP5GA176541 | WA1W2AFP5GA117795; WA1W2AFP5GA133270 | WA1W2AFP5GA186681 | WA1W2AFP5GA198376 | WA1W2AFP5GA174157

WA1W2AFP5GA123628 | WA1W2AFP5GA164129 | WA1W2AFP5GA135732; WA1W2AFP5GA152661 | WA1W2AFP5GA158010 | WA1W2AFP5GA172120 | WA1W2AFP5GA184641

WA1W2AFP5GA178077; WA1W2AFP5GA181481 | WA1W2AFP5GA117554 | WA1W2AFP5GA115545 | WA1W2AFP5GA124214; WA1W2AFP5GA140882; WA1W2AFP5GA104027; WA1W2AFP5GA124911 | WA1W2AFP5GA184851 | WA1W2AFP5GA167208; WA1W2AFP5GA192013

WA1W2AFP5GA119420

WA1W2AFP5GA166091 | WA1W2AFP5GA157956; WA1W2AFP5GA193856 | WA1W2AFP5GA159223 | WA1W2AFP5GA167662; WA1W2AFP5GA171999 | WA1W2AFP5GA100849 | WA1W2AFP5GA146374 | WA1W2AFP5GA107008 | WA1W2AFP5GA138260 | WA1W2AFP5GA131860; WA1W2AFP5GA131759; WA1W2AFP5GA115741 | WA1W2AFP5GA106540 | WA1W2AFP5GA114234; WA1W2AFP5GA191430; WA1W2AFP5GA149338; WA1W2AFP5GA109258 | WA1W2AFP5GA158220 | WA1W2AFP5GA197387 | WA1W2AFP5GA187054 | WA1W2AFP5GA113570 | WA1W2AFP5GA131888 | WA1W2AFP5GA150831 | WA1W2AFP5GA131129 | WA1W2AFP5GA184381; WA1W2AFP5GA161599 | WA1W2AFP5GA171596 | WA1W2AFP5GA113052 | WA1W2AFP5GA102908 | WA1W2AFP5GA162266; WA1W2AFP5GA114394; WA1W2AFP5GA113276; WA1W2AFP5GA109647; WA1W2AFP5GA110507; WA1W2AFP5GA192853 | WA1W2AFP5GA177690 | WA1W2AFP5GA126724; WA1W2AFP5GA183232; WA1W2AFP5GA149761; WA1W2AFP5GA183716 | WA1W2AFP5GA164552; WA1W2AFP5GA174918; WA1W2AFP5GA147900 | WA1W2AFP5GA102102; WA1W2AFP5GA162252; WA1W2AFP5GA106120; WA1W2AFP5GA128389; WA1W2AFP5GA157892 | WA1W2AFP5GA145225 | WA1W2AFP5GA156841 | WA1W2AFP5GA172957; WA1W2AFP5GA103086

WA1W2AFP5GA101127; WA1W2AFP5GA141255 | WA1W2AFP5GA104643 | WA1W2AFP5GA137948 | WA1W2AFP5GA179472 | WA1W2AFP5GA178287; WA1W2AFP5GA150697; WA1W2AFP5GA121409; WA1W2AFP5GA186955; WA1W2AFP5GA125248; WA1W2AFP5GA142650 | WA1W2AFP5GA116615; WA1W2AFP5GA104562; WA1W2AFP5GA155589 | WA1W2AFP5GA171811 | WA1W2AFP5GA115500; WA1W2AFP5GA198457 | WA1W2AFP5GA178273; WA1W2AFP5GA193582 | WA1W2AFP5GA122043 | WA1W2AFP5GA173851; WA1W2AFP5GA167810 | WA1W2AFP5GA171291; WA1W2AFP5GA126304; WA1W2AFP5GA196403

WA1W2AFP5GA143426; WA1W2AFP5GA191802; WA1W2AFP5GA100981; WA1W2AFP5GA184509 | WA1W2AFP5GA185062

WA1W2AFP5GA174370 | WA1W2AFP5GA126383 | WA1W2AFP5GA168567; WA1W2AFP5GA162977 | WA1W2AFP5GA159271; WA1W2AFP5GA137366 | WA1W2AFP5GA154118 | WA1W2AFP5GA138016; WA1W2AFP5GA192786 | WA1W2AFP5GA186907 | WA1W2AFP5GA135553 | WA1W2AFP5GA163823; WA1W2AFP5GA165796;

WA1W2AFP5GA143796

; WA1W2AFP5GA196501 | WA1W2AFP5GA117523; WA1W2AFP5GA123631 | WA1W2AFP5GA164826 | WA1W2AFP5GA123130; WA1W2AFP5GA187829 | WA1W2AFP5GA164633 | WA1W2AFP5GA106439; WA1W2AFP5GA139067 | WA1W2AFP5GA174529; WA1W2AFP5GA156712 | WA1W2AFP5GA186647 | WA1W2AFP5GA138887 | WA1W2AFP5GA152885; WA1W2AFP5GA118476; WA1W2AFP5GA191136 | WA1W2AFP5GA145600 | WA1W2AFP5GA199494; WA1W2AFP5GA113794; WA1W2AFP5GA122334 | WA1W2AFP5GA165653; WA1W2AFP5GA128795 | WA1W2AFP5GA104058 | WA1W2AFP5GA138534; WA1W2AFP5GA114816 | WA1W2AFP5GA124116 | WA1W2AFP5GA114119

WA1W2AFP5GA106859

WA1W2AFP5GA109311

WA1W2AFP5GA176524; WA1W2AFP5GA160808; WA1W2AFP5GA154507 | WA1W2AFP5GA153101 | WA1W2AFP5GA125539; WA1W2AFP5GA176717

WA1W2AFP5GA160548; WA1W2AFP5GA122222 | WA1W2AFP5GA121670 | WA1W2AFP5GA188429; WA1W2AFP5GA130482 | WA1W2AFP5GA182193;

WA1W2AFP5GA186289

| WA1W2AFP5GA193128; WA1W2AFP5GA103749 | WA1W2AFP5GA159464; WA1W2AFP5GA102570 | WA1W2AFP5GA175714 | WA1W2AFP5GA162512; WA1W2AFP5GA173736; WA1W2AFP5GA189015 | WA1W2AFP5GA127159; WA1W2AFP5GA131714 | WA1W2AFP5GA163451; WA1W2AFP5GA170108;

WA1W2AFP5GA124410

; WA1W2AFP5GA197499; WA1W2AFP5GA123869 | WA1W2AFP5GA127629 | WA1W2AFP5GA164695; WA1W2AFP5GA122074 | WA1W2AFP5GA100771; WA1W2AFP5GA127095; WA1W2AFP5GA187832

WA1W2AFP5GA150294 | WA1W2AFP5GA106795 | WA1W2AFP5GA174997; WA1W2AFP5GA122916 | WA1W2AFP5GA199317 | WA1W2AFP5GA101144; WA1W2AFP5GA196997 | WA1W2AFP5GA152806; WA1W2AFP5GA155852 | WA1W2AFP5GA199348 | WA1W2AFP5GA188334 | WA1W2AFP5GA128683 | WA1W2AFP5GA150621 | WA1W2AFP5GA163904 | WA1W2AFP5GA170321; WA1W2AFP5GA128344 | WA1W2AFP5GA140249 | WA1W2AFP5GA158315 | WA1W2AFP5GA165314; WA1W2AFP5GA156175 | WA1W2AFP5GA150456 | WA1W2AFP5GA125203; WA1W2AFP5GA175308; WA1W2AFP5GA190522 | WA1W2AFP5GA116095 | WA1W2AFP5GA116405; WA1W2AFP5GA114184 | WA1W2AFP5GA177463 | WA1W2AFP5GA163515; WA1W2AFP5GA166608 | WA1W2AFP5GA100768; WA1W2AFP5GA161330; WA1W2AFP5GA188012 | WA1W2AFP5GA134385; WA1W2AFP5GA142941 | WA1W2AFP5GA123757 | WA1W2AFP5GA168102 | WA1W2AFP5GA159691 | WA1W2AFP5GA133642 | WA1W2AFP5GA189161 | WA1W2AFP5GA118347

WA1W2AFP5GA129218 | WA1W2AFP5GA174515

WA1W2AFP5GA109308 | WA1W2AFP5GA171940 | WA1W2AFP5GA190973; WA1W2AFP5GA158654 | WA1W2AFP5GA130921 |

WA1W2AFP5GA196045

| WA1W2AFP5GA199219; WA1W2AFP5GA105212; WA1W2AFP5GA102911 | WA1W2AFP5GA112483 | WA1W2AFP5GA161411 | WA1W2AFP5GA159822 | WA1W2AFP5GA157066; WA1W2AFP5GA135519 | WA1W2AFP5GA193906 | WA1W2AFP5GA193680; WA1W2AFP5GA166639; WA1W2AFP5GA100088 | WA1W2AFP5GA150148 | WA1W2AFP5GA182548 | WA1W2AFP5GA147167 | WA1W2AFP5GA167807; WA1W2AFP5GA195980 | WA1W2AFP5GA105873 | WA1W2AFP5GA170593 | WA1W2AFP5GA104965 | WA1W2AFP5GA168178 | WA1W2AFP5GA179293 | WA1W2AFP5GA170092; WA1W2AFP5GA166821 | WA1W2AFP5GA192447 | WA1W2AFP5GA185241 | WA1W2AFP5GA121720 | WA1W2AFP5GA164891; WA1W2AFP5GA108997; WA1W2AFP5GA105646 | WA1W2AFP5GA142082 | WA1W2AFP5GA175650 | WA1W2AFP5GA168116 | WA1W2AFP5GA172988; WA1W2AFP5GA171288 | WA1W2AFP5GA144379 | WA1W2AFP5GA193551 | WA1W2AFP5GA157021; WA1W2AFP5GA187667 | WA1W2AFP5GA141885 | WA1W2AFP5GA126903 | WA1W2AFP5GA178175; WA1W2AFP5GA124813 | WA1W2AFP5GA111849 | WA1W2AFP5GA133351 | WA1W2AFP5GA170318 | WA1W2AFP5GA187443 | WA1W2AFP5GA186924 | WA1W2AFP5GA135276

WA1W2AFP5GA110779

WA1W2AFP5GA143510 | WA1W2AFP5GA164762; WA1W2AFP5GA193307 | WA1W2AFP5GA147329 | WA1W2AFP5GA128716 | WA1W2AFP5GA136380 | WA1W2AFP5GA196837; WA1W2AFP5GA190827

WA1W2AFP5GA112242; WA1W2AFP5GA183439; WA1W2AFP5GA153244 | WA1W2AFP5GA173848 | WA1W2AFP5GA184283; WA1W2AFP5GA107901; WA1W2AFP5GA161084 | WA1W2AFP5GA186633; WA1W2AFP5GA199043 | WA1W2AFP5GA171467 | WA1W2AFP5GA163126; WA1W2AFP5GA173719 | WA1W2AFP5GA187474 | WA1W2AFP5GA166933 | WA1W2AFP5GA133169; WA1W2AFP5GA138694 | WA1W2AFP5GA157701; WA1W2AFP5GA116145 | WA1W2AFP5GA153664 | WA1W2AFP5GA140008 | WA1W2AFP5GA199267; WA1W2AFP5GA124276 | WA1W2AFP5GA164647

WA1W2AFP5GA108370

| WA1W2AFP5GA159383; WA1W2AFP5GA196109 | WA1W2AFP5GA175552; WA1W2AFP5GA160176

WA1W2AFP5GA102729 | WA1W2AFP5GA147282; WA1W2AFP5GA137853 | WA1W2AFP5GA140476; WA1W2AFP5GA100270 | WA1W2AFP5GA141594; WA1W2AFP5GA193310; WA1W2AFP5GA161148 | WA1W2AFP5GA177480 | WA1W2AFP5GA155656; WA1W2AFP5GA182534

WA1W2AFP5GA188415 | WA1W2AFP5GA141546 | WA1W2AFP5GA155429 | WA1W2AFP5GA131048 | WA1W2AFP5GA149632; WA1W2AFP5GA162624 | WA1W2AFP5GA168990 | WA1W2AFP5GA169606 | WA1W2AFP5GA133396; WA1W2AFP5GA120213 | WA1W2AFP5GA159674; WA1W2AFP5GA124861; WA1W2AFP5GA105100; WA1W2AFP5GA182274 | WA1W2AFP5GA181755 | WA1W2AFP5GA162896; WA1W2AFP5GA143247 | WA1W2AFP5GA157875 | WA1W2AFP5GA116842 | WA1W2AFP5GA189676 | WA1W2AFP5GA179911 | WA1W2AFP5GA106652; WA1W2AFP5GA167032; WA1W2AFP5GA199379; WA1W2AFP5GA198684 | WA1W2AFP5GA160758 | WA1W2AFP5GA161277 | WA1W2AFP5GA170965 | WA1W2AFP5GA128098 | WA1W2AFP5GA132815 | WA1W2AFP5GA124259 | WA1W2AFP5GA158198 | WA1W2AFP5GA197695 | WA1W2AFP5GA141188 | WA1W2AFP5GA156726 | WA1W2AFP5GA108465 | WA1W2AFP5GA163529 | WA1W2AFP5GA150909; WA1W2AFP5GA114542 | WA1W2AFP5GA168813 | WA1W2AFP5GA125170; WA1W2AFP5GA186549 | WA1W2AFP5GA131275; WA1W2AFP5GA150215 | WA1W2AFP5GA173218 | WA1W2AFP5GA189502 | WA1W2AFP5GA104979 | WA1W2AFP5GA199933 | WA1W2AFP5GA186728 | WA1W2AFP5GA115562; WA1W2AFP5GA199088 | WA1W2AFP5GA172103 | WA1W2AFP5GA129834 | WA1W2AFP5GA191993 | WA1W2AFP5GA156533; WA1W2AFP5GA156077 | WA1W2AFP5GA192559 | WA1W2AFP5GA110149; WA1W2AFP5GA153342 | WA1W2AFP5GA136489 | WA1W2AFP5GA125394 | WA1W2AFP5GA132961 | WA1W2AFP5GA119174 |

WA1W2AFP5GA155155

; WA1W2AFP5GA188723; WA1W2AFP5GA106375; WA1W2AFP5GA139134 | WA1W2AFP5GA125749 | WA1W2AFP5GA125654 |

WA1W2AFP5GA177995

| WA1W2AFP5GA150036; WA1W2AFP5GA111687;

WA1W2AFP5GA192688

; WA1W2AFP5GA158086 | WA1W2AFP5GA140378 | WA1W2AFP5GA124200 | WA1W2AFP5GA179424; WA1W2AFP5GA151462 | WA1W2AFP5GA156760

WA1W2AFP5GA112841 | WA1W2AFP5GA101967 | WA1W2AFP5GA132166; WA1W2AFP5GA177348 | WA1W2AFP5GA184686; WA1W2AFP5GA168620 | WA1W2AFP5GA172814; WA1W2AFP5GA130983; WA1W2AFP5GA156046; WA1W2AFP5GA149257 | WA1W2AFP5GA100897; WA1W2AFP5GA191881; WA1W2AFP5GA144964 | WA1W2AFP5GA169024 | WA1W2AFP5GA123810; WA1W2AFP5GA197647 | WA1W2AFP5GA166480 | WA1W2AFP5GA136640 | WA1W2AFP5GA104660 | WA1W2AFP5GA148805 | WA1W2AFP5GA196031; WA1W2AFP5GA161022 | WA1W2AFP5GA177639; WA1W2AFP5GA138338 | WA1W2AFP5GA161991 | WA1W2AFP5GA153339

WA1W2AFP5GA185448; WA1W2AFP5GA154281; WA1W2AFP5GA131647; WA1W2AFP5GA190438

WA1W2AFP5GA144558; WA1W2AFP5GA185725; WA1W2AFP5GA108689 | WA1W2AFP5GA179956; WA1W2AFP5GA171792 | WA1W2AFP5GA183053

WA1W2AFP5GA185000; WA1W2AFP5GA141725; WA1W2AFP5GA139781; WA1W2AFP5GA156080 | WA1W2AFP5GA157844 | WA1W2AFP5GA194778 | WA1W2AFP5GA103704

WA1W2AFP5GA189001 | WA1W2AFP5GA143880 | WA1W2AFP5GA140025; WA1W2AFP5GA135942; WA1W2AFP5GA155625; WA1W2AFP5GA182243 | WA1W2AFP5GA117635 | WA1W2AFP5GA170934 | WA1W2AFP5GA171520; WA1W2AFP5GA184199 | WA1W2AFP5GA197583

WA1W2AFP5GA159707; WA1W2AFP5GA187510 | WA1W2AFP5GA127355 | WA1W2AFP5GA166477; WA1W2AFP5GA136038; WA1W2AFP5GA190181; WA1W2AFP5GA175485 | WA1W2AFP5GA137173 | WA1W2AFP5GA102584 | WA1W2AFP5GA162526; WA1W2AFP5GA101869; WA1W2AFP5GA131096 | WA1W2AFP5GA159772 | WA1W2AFP5GA150957 | WA1W2AFP5GA149565; WA1W2AFP5GA187331

WA1W2AFP5GA119398; WA1W2AFP5GA189094; WA1W2AFP5GA163286 | WA1W2AFP5GA162607

WA1W2AFP5GA138808; WA1W2AFP5GA167726 | WA1W2AFP5GA104478 | WA1W2AFP5GA131258; WA1W2AFP5GA142048; WA1W2AFP5GA105209; WA1W2AFP5GA107638 | WA1W2AFP5GA162672 | WA1W2AFP5GA137500 | WA1W2AFP5GA119787 | WA1W2AFP5GA102553 | WA1W2AFP5GA163143 | WA1W2AFP5GA166074; WA1W2AFP5GA124293; WA1W2AFP5GA151736 | WA1W2AFP5GA117179; WA1W2AFP5GA121412 | WA1W2AFP5GA123886; WA1W2AFP5GA129252 | WA1W2AFP5GA130966; WA1W2AFP5GA160405 | WA1W2AFP5GA136007; WA1W2AFP5GA153048; WA1W2AFP5GA164079 | WA1W2AFP5GA139957 | WA1W2AFP5GA155849 | WA1W2AFP5GA181433 | WA1W2AFP5GA128859 | WA1W2AFP5GA160341; WA1W2AFP5GA156161 | WA1W2AFP5GA175373; WA1W2AFP5GA100656 | WA1W2AFP5GA110880 | WA1W2AFP5GA166706 | WA1W2AFP5GA174062 | WA1W2AFP5GA133009

WA1W2AFP5GA110197 | WA1W2AFP5GA129784 | WA1W2AFP5GA184882; WA1W2AFP5GA108742 | WA1W2AFP5GA126688; WA1W2AFP5GA188513 | WA1W2AFP5GA178340 | WA1W2AFP5GA146231; WA1W2AFP5GA163305 | WA1W2AFP5GA181738; WA1W2AFP5GA109597 | WA1W2AFP5GA136525 | WA1W2AFP5GA187796 | WA1W2AFP5GA101225 | WA1W2AFP5GA145581; WA1W2AFP5GA134354 | WA1W2AFP5GA125959; WA1W2AFP5GA149680

WA1W2AFP5GA107087 | WA1W2AFP5GA171100 | WA1W2AFP5GA172800

WA1W2AFP5GA182856 | WA1W2AFP5GA158122; WA1W2AFP5GA158749 | WA1W2AFP5GA104142 | WA1W2AFP5GA111513 | WA1W2AFP5GA174742 | WA1W2AFP5GA107834 | WA1W2AFP5GA162350 | WA1W2AFP5GA169993 | WA1W2AFP5GA164728 | WA1W2AFP5GA175888; WA1W2AFP5GA160355 | WA1W2AFP5GA178967 | WA1W2AFP5GA116968; WA1W2AFP5GA191413 | WA1W2AFP5GA141580 | WA1W2AFP5GA114654 | WA1W2AFP5GA151526; WA1W2AFP5GA124844 | WA1W2AFP5GA131132 | WA1W2AFP5GA144494 | WA1W2AFP5GA145550 | WA1W2AFP5GA121331

WA1W2AFP5GA136718 | WA1W2AFP5GA146567 | WA1W2AFP5GA119708 | WA1W2AFP5GA173249 | WA1W2AFP5GA115724 | WA1W2AFP5GA181108

WA1W2AFP5GA199821 | WA1W2AFP5GA106442; WA1W2AFP5GA116680; WA1W2AFP5GA186759 | WA1W2AFP5GA122253 | WA1W2AFP5GA142468 | WA1W2AFP5GA115321 | WA1W2AFP5GA182324; WA1W2AFP5GA139425 | WA1W2AFP5GA111379 | WA1W2AFP5GA142132; WA1W2AFP5GA134872; WA1W2AFP5GA111737; WA1W2AFP5GA140784

WA1W2AFP5GA166379 | WA1W2AFP5GA122821 | WA1W2AFP5GA146150; WA1W2AFP5GA113195; WA1W2AFP5GA193615 | WA1W2AFP5GA108580 | WA1W2AFP5GA111785 | WA1W2AFP5GA155530 | WA1W2AFP5GA178631 | WA1W2AFP5GA168259 | WA1W2AFP5GA164194; WA1W2AFP5GA132801 | WA1W2AFP5GA170349 | WA1W2AFP5GA132779; WA1W2AFP5GA107610 | WA1W2AFP5GA173283 | WA1W2AFP5GA114010 | WA1W2AFP5GA194280 | WA1W2AFP5GA156600 | WA1W2AFP5GA195591

WA1W2AFP5GA181786 |

WA1W2AFP5GA130272

| WA1W2AFP5GA120454 | WA1W2AFP5GA144382 | WA1W2AFP5GA191492 | WA1W2AFP5GA188009; WA1W2AFP5GA106828 | WA1W2AFP5GA191668; WA1W2AFP5GA109051 | WA1W2AFP5GA182369 | WA1W2AFP5GA196210

WA1W2AFP5GA189287 | WA1W2AFP5GA175681; WA1W2AFP5GA168505 | WA1W2AFP5GA197339; WA1W2AFP5GA195638 | WA1W2AFP5GA129414 | WA1W2AFP5GA122401 | WA1W2AFP5GA163806 | WA1W2AFP5GA168861 | WA1W2AFP5GA177477 | WA1W2AFP5GA190262 | WA1W2AFP5GA149677; WA1W2AFP5GA101533; WA1W2AFP5GA143619 | WA1W2AFP5GA164857; WA1W2AFP5GA116498 | WA1W2AFP5GA140235

WA1W2AFP5GA154345 | WA1W2AFP5GA122642 | WA1W2AFP5GA117652

WA1W2AFP5GA158069 | WA1W2AFP5GA191038 | WA1W2AFP5GA104593 | WA1W2AFP5GA188737; WA1W2AFP5GA165748 | WA1W2AFP5GA106117 | WA1W2AFP5GA136850 | WA1W2AFP5GA109504 | WA1W2AFP5GA164583; WA1W2AFP5GA155737; WA1W2AFP5GA182159; WA1W2AFP5GA151235 | WA1W2AFP5GA126481 | WA1W2AFP5GA100544 | WA1W2AFP5GA178354 | WA1W2AFP5GA104139; WA1W2AFP5GA128957; WA1W2AFP5GA168486; WA1W2AFP5GA163630

WA1W2AFP5GA191010; WA1W2AFP5GA132877 | WA1W2AFP5GA126979; WA1W2AFP5GA153549 | WA1W2AFP5GA190620; WA1W2AFP5GA151865 | WA1W2AFP5GA178189 | WA1W2AFP5GA149713 | WA1W2AFP5GA135505; WA1W2AFP5GA160551; WA1W2AFP5GA107946; WA1W2AFP5GA149369

WA1W2AFP5GA143507; WA1W2AFP5GA195090 | WA1W2AFP5GA196269

WA1W2AFP5GA155513

WA1W2AFP5GA142583 | WA1W2AFP5GA134421 | WA1W2AFP5GA169945; WA1W2AFP5GA171551; WA1W2AFP5GA133186 | WA1W2AFP5GA148884; WA1W2AFP5GA163076 | WA1W2AFP5GA160856 | WA1W2AFP5GA109857 | WA1W2AFP5GA192268 | WA1W2AFP5GA150330 | WA1W2AFP5GA194814; WA1W2AFP5GA174921; WA1W2AFP5GA196563; WA1W2AFP5GA141028 | WA1W2AFP5GA193601 | WA1W2AFP5GA131485; WA1W2AFP5GA109485 | WA1W2AFP5GA192383 | WA1W2AFP5GA180959 | WA1W2AFP5GA102648 | WA1W2AFP5GA158329 | WA1W2AFP5GA186342; WA1W2AFP5GA193534; WA1W2AFP5GA197633; WA1W2AFP5GA183294; WA1W2AFP5GA105985; WA1W2AFP5GA120471 | WA1W2AFP5GA180041 | WA1W2AFP5GA174353 | WA1W2AFP5GA124651 | WA1W2AFP5GA148674; WA1W2AFP5GA178628 | WA1W2AFP5GA182677; WA1W2AFP5GA174448 | WA1W2AFP5GA188298; WA1W2AFP5GA111026 | WA1W2AFP5GA125900; WA1W2AFP5GA106618; WA1W2AFP5GA113942 | WA1W2AFP5GA160209 | WA1W2AFP5GA196756; WA1W2AFP5GA130675; WA1W2AFP5GA165944

WA1W2AFP5GA183893

WA1W2AFP5GA113133

WA1W2AFP5GA110006

WA1W2AFP5GA136251 | WA1W2AFP5GA110037; WA1W2AFP5GA147332; WA1W2AFP5GA127274; WA1W2AFP5GA164860 | WA1W2AFP5GA128893 | WA1W2AFP5GA190908 | WA1W2AFP5GA174093; WA1W2AFP5GA164423; WA1W2AFP5GA153308 | WA1W2AFP5GA100012; WA1W2AFP5GA131289 | WA1W2AFP5GA144415; WA1W2AFP5GA185174; WA1W2AFP5GA183828 | WA1W2AFP5GA175468; WA1W2AFP5GA110345 | WA1W2AFP5GA104724; WA1W2AFP5GA190648 | WA1W2AFP5GA169864 | WA1W2AFP5GA102018; WA1W2AFP5GA167239 | WA1W2AFP5GA176815 | WA1W2AFP5GA114380; WA1W2AFP5GA170996 | WA1W2AFP5GA194117 | WA1W2AFP5GA180654 | WA1W2AFP5GA136637 | WA1W2AFP5GA119370 | WA1W2AFP5GA153468; WA1W2AFP5GA183246; WA1W2AFP5GA112970; WA1W2AFP5GA182176 | WA1W2AFP5GA189211 | WA1W2AFP5GA141286 | WA1W2AFP5GA131552 | WA1W2AFP5GA151932 | WA1W2AFP5GA140137 | WA1W2AFP5GA185210 | WA1W2AFP5GA107557; WA1W2AFP5GA155088 | WA1W2AFP5GA143233 | WA1W2AFP5GA181772

WA1W2AFP5GA140123 | WA1W2AFP5GA187457 | WA1W2AFP5GA157178 | WA1W2AFP5GA161974 | WA1W2AFP5GA122737 | WA1W2AFP5GA175180 | WA1W2AFP5GA154412; WA1W2AFP5GA138856; WA1W2AFP5GA176586 | WA1W2AFP5GA145564; WA1W2AFP5GA134144; WA1W2AFP5GA164454 | WA1W2AFP5GA110247; WA1W2AFP5GA114878; WA1W2AFP5GA145967 | WA1W2AFP5GA193761; WA1W2AFP5GA130692; WA1W2AFP5GA152515; WA1W2AFP5GA150893 | WA1W2AFP5GA129459; WA1W2AFP5GA163885 | WA1W2AFP5GA196319 | WA1W2AFP5GA182419 | WA1W2AFP5GA104044 | WA1W2AFP5GA123029; WA1W2AFP5GA178726 | WA1W2AFP5GA161036; WA1W2AFP5GA193940; WA1W2AFP5GA109163; WA1W2AFP5GA161540 | WA1W2AFP5GA197843

WA1W2AFP5GA153292; WA1W2AFP5GA182985; WA1W2AFP5GA179777; WA1W2AFP5GA129770 | WA1W2AFP5GA124004; WA1W2AFP5GA170660 | WA1W2AFP5GA103444; WA1W2AFP5GA143118; WA1W2AFP5GA174630 | WA1W2AFP5GA107378 | WA1W2AFP5GA130076; WA1W2AFP5GA113651 | WA1W2AFP5GA167435 | WA1W2AFP5GA107168; WA1W2AFP5GA188401 | WA1W2AFP5GA125072; WA1W2AFP5GA183537; WA1W2AFP5GA198829 | WA1W2AFP5GA130000; WA1W2AFP5GA172778 | WA1W2AFP5GA184347

WA1W2AFP5GA115769; WA1W2AFP5GA117196

WA1W2AFP5GA158590 | WA1W2AFP5GA174711; WA1W2AFP5GA180802;

WA1W2AFP5GA121748

; WA1W2AFP5GA119482 | WA1W2AFP5GA199429; WA1W2AFP5GA167466 | WA1W2AFP5GA155771 | WA1W2AFP5GA105792 | WA1W2AFP5GA159884; WA1W2AFP5GA106179; WA1W2AFP5GA142096; WA1W2AFP5GA162235; WA1W2AFP5GA157231

WA1W2AFP5GA166169 | WA1W2AFP5GA174434; WA1W2AFP5GA132703 | WA1W2AFP5GA184266 | WA1W2AFP5GA155608; WA1W2AFP5GA180279; WA1W2AFP5GA144320; WA1W2AFP5GA127419 | WA1W2AFP5GA104884; WA1W2AFP5GA132734 | WA1W2AFP5GA197096 | WA1W2AFP5GA196627

WA1W2AFP5GA128540

WA1W2AFP5GA168844 | WA1W2AFP5GA161182 | WA1W2AFP5GA163580 | WA1W2AFP5GA171128 | WA1W2AFP5GA135200 | WA1W2AFP5GA164437 | WA1W2AFP5GA131356 | WA1W2AFP5GA158007;

WA1W2AFP5GA119160

; WA1W2AFP5GA165667 | WA1W2AFP5GA180461; WA1W2AFP5GA115156; WA1W2AFP5GA138484 | WA1W2AFP5GA164177 | WA1W2AFP5GA115349 | WA1W2AFP5GA149727 | WA1W2AFP5GA103623 | WA1W2AFP5GA194490; WA1W2AFP5GA179004 | WA1W2AFP5GA112175 | WA1W2AFP5GA199057 | WA1W2AFP5GA189886 | WA1W2AFP5GA121247 | WA1W2AFP5GA177236

WA1W2AFP5GA197535 | WA1W2AFP5GA133379 | WA1W2AFP5GA179309; WA1W2AFP5GA161067; WA1W2AFP5GA124133; WA1W2AFP5GA145290

WA1W2AFP5GA141739; WA1W2AFP5GA165376 | WA1W2AFP5GA120115 | WA1W2AFP5GA158721 | WA1W2AFP5GA150134 | WA1W2AFP5GA125346 | WA1W2AFP5GA182338 | WA1W2AFP5GA106943 | WA1W2AFP5GA192772; WA1W2AFP5GA198202; WA1W2AFP5GA106912 | WA1W2AFP5GA164258; WA1W2AFP5GA128506; WA1W2AFP5GA189760

WA1W2AFP5GA121006 | WA1W2AFP5GA173803 | WA1W2AFP5GA194098; WA1W2AFP5GA174305; WA1W2AFP5GA169041 | WA1W2AFP5GA162574 | WA1W2AFP5GA161912 | WA1W2AFP5GA192643; WA1W2AFP5GA108059; WA1W2AFP5GA154975; WA1W2AFP5GA133253 | WA1W2AFP5GA163837; WA1W2AFP5GA151378 | WA1W2AFP5GA145578; WA1W2AFP5GA150800

WA1W2AFP5GA123855; WA1W2AFP5GA164518; WA1W2AFP5GA129283 | WA1W2AFP5GA176765; WA1W2AFP5GA156001 | WA1W2AFP5GA131406 | WA1W2AFP5GA194750 | WA1W2AFP5GA110734

WA1W2AFP5GA186731 | WA1W2AFP5GA112063 | WA1W2AFP5GA196434 | WA1W2AFP5GA144852 | WA1W2AFP5GA195249; WA1W2AFP5GA136167; WA1W2AFP5GA185255 | WA1W2AFP5GA188267 | WA1W2AFP5GA157536 | WA1W2AFP5GA128182; WA1W2AFP5GA175048 | WA1W2AFP5GA192187 | WA1W2AFP5GA132300

WA1W2AFP5GA106392 | WA1W2AFP5GA174210 | WA1W2AFP5GA143622; WA1W2AFP5GA155754 | WA1W2AFP5GA192125 | WA1W2AFP5GA144625 | WA1W2AFP5GA183070 | WA1W2AFP5GA175972 | WA1W2AFP5GA153082; WA1W2AFP5GA163742 | WA1W2AFP5GA159951; WA1W2AFP5GA173705 | WA1W2AFP5GA169072 | WA1W2AFP5GA132622 | WA1W2AFP5GA123192 | WA1W2AFP5GA186583 | WA1W2AFP5GA182663 | WA1W2AFP5GA130644 | WA1W2AFP5GA147072

WA1W2AFP5GA176507 | WA1W2AFP5GA199222 | WA1W2AFP5GA190410 | WA1W2AFP5GA138422; WA1W2AFP5GA171081; WA1W2AFP5GA156919

WA1W2AFP5GA106635 | WA1W2AFP5GA165975; WA1W2AFP5GA167872 | WA1W2AFP5GA126612 | WA1W2AFP5GA139585; WA1W2AFP5GA152935; WA1W2AFP5GA178712 | WA1W2AFP5GA137075

WA1W2AFP5GA100964 | WA1W2AFP5GA113875; WA1W2AFP5GA176684 | WA1W2AFP5GA184543; WA1W2AFP5GA128022; WA1W2AFP5GA118753; WA1W2AFP5GA164566

WA1W2AFP5GA121877 | WA1W2AFP5GA111107; WA1W2AFP5GA148710 | WA1W2AFP5GA194974 | WA1W2AFP5GA188527; WA1W2AFP5GA133401; WA1W2AFP5GA169346 | WA1W2AFP5GA129767; WA1W2AFP5GA191749 | WA1W2AFP5GA149002 | WA1W2AFP5GA104464 | WA1W2AFP5GA146469; WA1W2AFP5GA114072; WA1W2AFP5GA199804 | WA1W2AFP5GA103766 | WA1W2AFP5GA198863 | WA1W2AFP5GA178029; WA1W2AFP5GA157147; WA1W2AFP5GA180766 | WA1W2AFP5GA184140 | WA1W2AFP5GA121233; WA1W2AFP5GA184574; WA1W2AFP5GA140493 | WA1W2AFP5GA138551; WA1W2AFP5GA146732 | WA1W2AFP5GA162820 | WA1W2AFP5GA113956 | WA1W2AFP5GA158699 | WA1W2AFP5GA147993; WA1W2AFP5GA131924 | WA1W2AFP5GA155639 | WA1W2AFP5GA183778 | WA1W2AFP5GA148142; WA1W2AFP5GA148903; WA1W2AFP5GA106862; WA1W2AFP5GA109177 | WA1W2AFP5GA199074 | WA1W2AFP5GA120972 | WA1W2AFP5GA190343; WA1W2AFP5GA113603 |

WA1W2AFP5GA133785

| WA1W2AFP5GA178662

WA1W2AFP5GA177205; WA1W2AFP5GA143586; WA1W2AFP5GA114413 | WA1W2AFP5GA190357; WA1W2AFP5GA178614 | WA1W2AFP5GA194389 | WA1W2AFP5GA166561; WA1W2AFP5GA176118 | WA1W2AFP5GA107784 | WA1W2AFP5GA188687 | WA1W2AFP5GA151753

WA1W2AFP5GA177026 | WA1W2AFP5GA159688

WA1W2AFP5GA103332 | WA1W2AFP5GA180833

WA1W2AFP5GA130689 | WA1W2AFP5GA148268 | WA1W2AFP5GA113617; WA1W2AFP5GA108207 | WA1W2AFP5GA175776; WA1W2AFP5GA152613 | WA1W2AFP5GA153146; WA1W2AFP5GA132863; WA1W2AFP5GA114881 | WA1W2AFP5GA142230 | WA1W2AFP5GA133639 | WA1W2AFP5GA115013 | WA1W2AFP5GA152997; WA1W2AFP5GA148917

WA1W2AFP5GA191847; WA1W2AFP5GA118381 | WA1W2AFP5GA172666 | WA1W2AFP5GA148061 | WA1W2AFP5GA111897; WA1W2AFP5GA167791 | WA1W2AFP5GA146519; WA1W2AFP5GA173820 | WA1W2AFP5GA195607 | WA1W2AFP5GA152434 | WA1W2AFP5GA144236 | WA1W2AFP5GA199396

WA1W2AFP5GA114573 | WA1W2AFP5GA103508; WA1W2AFP5GA164132; WA1W2AFP5GA175406 | WA1W2AFP5GA197051; WA1W2AFP5GA163966

WA1W2AFP5GA152529

WA1W2AFP5GA146276 | WA1W2AFP5GA169458 | WA1W2AFP5GA139571 | WA1W2AFP5GA124522; WA1W2AFP5GA101273 | WA1W2AFP5GA132569 | WA1W2AFP5GA197034 | WA1W2AFP5GA175891; WA1W2AFP5GA182713 | WA1W2AFP5GA110183 | WA1W2AFP5GA187376; WA1W2AFP5GA146441; WA1W2AFP5GA184526 | WA1W2AFP5GA115383 | WA1W2AFP5GA173624 | WA1W2AFP5GA129851 | WA1W2AFP5GA140865; WA1W2AFP5GA115075; WA1W2AFP5GA159514 | WA1W2AFP5GA129476; WA1W2AFP5GA190391; WA1W2AFP5GA133348; WA1W2AFP5GA107719 | WA1W2AFP5GA145810 | WA1W2AFP5GA190875 | WA1W2AFP5GA113620; WA1W2AFP5GA160050 | WA1W2AFP5GA151364 | WA1W2AFP5GA122107; WA1W2AFP5GA105470 | WA1W2AFP5GA148755; WA1W2AFP5GA117893 | WA1W2AFP5GA128067 | WA1W2AFP5GA164907; WA1W2AFP5GA120292; WA1W2AFP5GA114864 | WA1W2AFP5GA131230 | WA1W2AFP5GA187314; WA1W2AFP5GA181562 | WA1W2AFP5GA188639 | WA1W2AFP5GA193467 |

WA1W2AFP5GA121779WA1W2AFP5GA127985; WA1W2AFP5GA189273 | WA1W2AFP5GA131471 | WA1W2AFP5GA190830 | WA1W2AFP5GA143989 | WA1W2AFP5GA174286 | WA1W2AFP5GA174790; WA1W2AFP5GA118722; WA1W2AFP5GA133589; WA1W2AFP5GA161733 | WA1W2AFP5GA127789 | WA1W2AFP5GA127470 | WA1W2AFP5GA107669; WA1W2AFP5GA150313 | WA1W2AFP5GA139974 | WA1W2AFP5GA152286

WA1W2AFP5GA162994; WA1W2AFP5GA129347 | WA1W2AFP5GA136623 | WA1W2AFP5GA161554 | WA1W2AFP5GA168097 | WA1W2AFP5GA142860; WA1W2AFP5GA137030 | WA1W2AFP5GA186230 | WA1W2AFP5GA172215 | WA1W2AFP5GA160744; WA1W2AFP5GA129316; WA1W2AFP5GA118817 | WA1W2AFP5GA161439

WA1W2AFP5GA190665 | WA1W2AFP5GA197308; WA1W2AFP5GA156130 | WA1W2AFP5GA143975; WA1W2AFP5GA185921; WA1W2AFP5GA148027 | WA1W2AFP5GA160016; WA1W2AFP5GA100995; WA1W2AFP5GA199169 | WA1W2AFP5GA133107 | WA1W2AFP5GA138372 | WA1W2AFP5GA139926 | WA1W2AFP5GA191315; WA1W2AFP5GA115268 | WA1W2AFP5GA167418 | WA1W2AFP5GA187748 | WA1W2AFP5GA194487; WA1W2AFP5GA190259 | WA1W2AFP5GA166284 | WA1W2AFP5GA192657 | WA1W2AFP5GA139389 | WA1W2AFP5GA199639; WA1W2AFP5GA113682

WA1W2AFP5GA154684; WA1W2AFP5GA155138

WA1W2AFP5GA191119; WA1W2AFP5GA187684 | WA1W2AFP5GA135911 | WA1W2AFP5GA138274 | WA1W2AFP5GA150554 | WA1W2AFP5GA195705; WA1W2AFP5GA161649 | WA1W2AFP5GA185787 | WA1W2AFP5GA161070; WA1W2AFP5GA172568; WA1W2AFP5GA108787 | WA1W2AFP5GA176555;

WA1W2AFP5GA182162

| WA1W2AFP5GA159657 | WA1W2AFP5GA188740; WA1W2AFP5GA170657 | WA1W2AFP5GA197289 | WA1W2AFP5GA102827 | WA1W2AFP5GA187040 | WA1W2AFP5GA119319

WA1W2AFP5GA139327; WA1W2AFP5GA148397 | WA1W2AFP5GA194568 | WA1W2AFP5GA162364 | WA1W2AFP5GA158492

WA1W2AFP5GA198619; WA1W2AFP5GA137058; WA1W2AFP5GA125914; WA1W2AFP5GA150702; WA1W2AFP5GA166088 | WA1W2AFP5GA179861 | WA1W2AFP5GA153003 | WA1W2AFP5GA134077 | WA1W2AFP5GA151459 | WA1W2AFP5GA189371 | WA1W2AFP5GA183683 | WA1W2AFP5GA143829; WA1W2AFP5GA145984 | WA1W2AFP5GA181125 | WA1W2AFP5GA101595

WA1W2AFP5GA163563; WA1W2AFP5GA188236 | WA1W2AFP5GA130479 | WA1W2AFP5GA120101 | WA1W2AFP5GA109194; WA1W2AFP5GA140526; WA1W2AFP5GA184073 | WA1W2AFP5GA132846;

WA1W2AFP5GA101161WA1W2AFP5GA108482 | WA1W2AFP5GA142731; WA1W2AFP5GA116243; WA1W2AFP5GA118445; WA1W2AFP5GA169251 | WA1W2AFP5GA122477 | WA1W2AFP5GA183523; WA1W2AFP5GA108725 | WA1W2AFP5GA102732 | WA1W2AFP5GA123774; WA1W2AFP5GA173686; WA1W2AFP5GA144348 | WA1W2AFP5GA195008 | WA1W2AFP5GA113763 | WA1W2AFP5GA191721 | WA1W2AFP5GA146598 | WA1W2AFP5GA154085; WA1W2AFP5GA137321 | WA1W2AFP5GA134886 | WA1W2AFP5GA129381 | WA1W2AFP5GA190701 | WA1W2AFP5GA179875 | WA1W2AFP5GA133897 | WA1W2AFP5GA105808; WA1W2AFP5GA117943 | WA1W2AFP5GA128585 | WA1W2AFP5GA130949 | WA1W2AFP5GA171064 | WA1W2AFP5GA176510 | WA1W2AFP5GA121393; WA1W2AFP5GA141918 | WA1W2AFP5GA184624 | WA1W2AFP5GA136234 | WA1W2AFP5GA155477; WA1W2AFP5GA186129 | WA1W2AFP5GA108224; WA1W2AFP5GA154359 | WA1W2AFP5GA133110 | WA1W2AFP5GA195185 | WA1W2AFP5GA110040; WA1W2AFP5GA117053; WA1W2AFP5GA164471; WA1W2AFP5GA179097; WA1W2AFP5GA118316; WA1W2AFP5GA191914 | WA1W2AFP5GA100026 | WA1W2AFP5GA133852; WA1W2AFP5GA110457 | WA1W2AFP5GA104674; WA1W2AFP5GA176264; WA1W2AFP5GA179794; WA1W2AFP5GA142714 | WA1W2AFP5GA112810 | WA1W2AFP5GA121314; WA1W2AFP5GA172974 | WA1W2AFP5GA135181 | WA1W2AFP5GA141224 | WA1W2AFP5GA171534; WA1W2AFP5GA127520 | WA1W2AFP5GA135052

WA1W2AFP5GA115058; WA1W2AFP5GA191377 | WA1W2AFP5GA119451; WA1W2AFP5GA125296 | WA1W2AFP5GA134984

WA1W2AFP5GA183635 | WA1W2AFP5GA172232 | WA1W2AFP5GA185949; WA1W2AFP5GA199446 | WA1W2AFP5GA154605; WA1W2AFP5GA176135 | WA1W2AFP5GA173767 | WA1W2AFP5GA174174

WA1W2AFP5GA176491 | WA1W2AFP5GA131731 | WA1W2AFP5GA176913 | WA1W2AFP5GA114296; WA1W2AFP5GA187619; WA1W2AFP5GA179035 | WA1W2AFP5GA159335 | WA1W2AFP5GA193095 | WA1W2AFP5GA125301; WA1W2AFP5GA108966; WA1W2AFP5GA145533; WA1W2AFP5GA121541 | WA1W2AFP5GA103931 | WA1W2AFP5GA173493 | WA1W2AFP5GA150778 | WA1W2AFP5GA199141 | WA1W2AFP5GA190519

WA1W2AFP5GA157097 | WA1W2AFP5GA182095 | WA1W2AFP5GA138033

WA1W2AFP5GA126125 | WA1W2AFP5GA126917 | WA1W2AFP5GA170013 | WA1W2AFP5GA168228; WA1W2AFP5GA152501 | WA1W2AFP5GA162798

WA1W2AFP5GA179665 | WA1W2AFP5GA166740

WA1W2AFP5GA175762 | WA1W2AFP5GA117733 | WA1W2AFP5GA108899

WA1W2AFP5GA194134 | WA1W2AFP5GA149467; WA1W2AFP5GA100379; WA1W2AFP5GA171663; WA1W2AFP5GA106585

WA1W2AFP5GA127288 | WA1W2AFP5GA142857 | WA1W2AFP5GA120373 | WA1W2AFP5GA143877 | WA1W2AFP5GA138520

WA1W2AFP5GA124889; WA1W2AFP5GA133690 | WA1W2AFP5GA161523; WA1W2AFP5GA179018

WA1W2AFP5GA124102; WA1W2AFP5GA101418 | WA1W2AFP5GA165569; WA1W2AFP5GA173008 | WA1W2AFP5GA152496 | WA1W2AFP5GA129655 | WA1W2AFP5GA179276; WA1W2AFP5GA112466 | WA1W2AFP5GA169444 |

WA1W2AFP5GA108174

; WA1W2AFP5GA175082 | WA1W2AFP5GA130823 | WA1W2AFP5GA146603; WA1W2AFP5GA144124;

WA1W2AFP5GA131597

; WA1W2AFP5GA165989 | WA1W2AFP5GA151266; WA1W2AFP5GA150361 | WA1W2AFP5GA146679 | WA1W2AFP5GA180914; WA1W2AFP5GA131082 | WA1W2AFP5GA170898; WA1W2AFP5GA105842

WA1W2AFP5GA100432 | WA1W2AFP5GA134130; WA1W2AFP5GA154491; WA1W2AFP5GA169234 | WA1W2AFP5GA128294 | WA1W2AFP5GA169184 | WA1W2AFP5GA101466; WA1W2AFP5GA146763 | WA1W2AFP5GA126044; WA1W2AFP5GA165507

WA1W2AFP5GA180511 | WA1W2AFP5GA196420 | WA1W2AFP5GA105632; WA1W2AFP5GA149534; WA1W2AFP5GA172053; WA1W2AFP5GA182050; WA1W2AFP5GA185840; WA1W2AFP5GA180248 | WA1W2AFP5GA173137 | WA1W2AFP5GA128568 | WA1W2AFP5GA149212 | WA1W2AFP5GA148108; WA1W2AFP5GA173056; WA1W2AFP5GA189712; WA1W2AFP5GA126514

WA1W2AFP5GA178435; WA1W2AFP5GA192755 | WA1W2AFP5GA174904 | WA1W2AFP5GA141692

WA1W2AFP5GA168519 |

WA1W2AFP5GA108269

| WA1W2AFP5GA182422 | WA1W2AFP5GA171968 | WA1W2AFP5GA127579 | WA1W2AFP5GA102357; WA1W2AFP5GA171274 | WA1W2AFP5GA133883

WA1W2AFP5GA105369; WA1W2AFP5GA173901

WA1W2AFP5GA190567 | WA1W2AFP5GA159139; WA1W2AFP5GA184056; WA1W2AFP5GA108532 | WA1W2AFP5GA161960 | WA1W2AFP5GA105663 | WA1W2AFP5GA117182 | WA1W2AFP5GA117411; WA1W2AFP5GA168164 | WA1W2AFP5GA112340; WA1W2AFP5GA199320; WA1W2AFP5GA133771 | WA1W2AFP5GA164308 | WA1W2AFP5GA149274; WA1W2AFP5GA187958

WA1W2AFP5GA154796 | WA1W2AFP5GA179830; WA1W2AFP5GA177219 | WA1W2AFP5GA125492 | WA1W2AFP5GA105453 | WA1W2AFP5GA188785 | WA1W2AFP5GA112192; WA1W2AFP5GA162882 | WA1W2AFP5GA197678 | WA1W2AFP5GA149355 | WA1W2AFP5GA179133 | WA1W2AFP5GA146052 | WA1W2AFP5GA166320

WA1W2AFP5GA106523 | WA1W2AFP5GA162154 | WA1W2AFP5GA101175 | WA1W2AFP5GA131826

WA1W2AFP5GA118266 | WA1W2AFP5GA179326 | WA1W2AFP5GA145998; WA1W2AFP5GA114248 | WA1W2AFP5GA103265

WA1W2AFP5GA197521; WA1W2AFP5GA132667

WA1W2AFP5GA180931 | WA1W2AFP5GA194439 | WA1W2AFP5GA181609; WA1W2AFP5GA157309; WA1W2AFP5GA155172 | WA1W2AFP5GA109275 | WA1W2AFP5GA130658 | WA1W2AFP5GA106926 | WA1W2AFP5GA114749; WA1W2AFP5GA138906; WA1W2AFP5GA178936 | WA1W2AFP5GA176412; WA1W2AFP5GA147377 | WA1W2AFP5GA174675

WA1W2AFP5GA110460 | WA1W2AFP5GA182968 | WA1W2AFP5GA122480 | WA1W2AFP5GA148447

WA1W2AFP5GA168049 | WA1W2AFP5GA159903

WA1W2AFP5GA192982 | WA1W2AFP5GA142325 | WA1W2AFP5GA156385 | WA1W2AFP5GA131146 | WA1W2AFP5GA178225 | WA1W2AFP5GA161408; WA1W2AFP5GA114735 | WA1W2AFP5GA111818 | WA1W2AFP5GA177012 | WA1W2AFP5GA153390; WA1W2AFP5GA134595; WA1W2AFP5GA156810 | WA1W2AFP5GA122155; WA1W2AFP5GA131079; WA1W2AFP5GA179570 | WA1W2AFP5GA143488; WA1W2AFP5GA119448; WA1W2AFP5GA194330; WA1W2AFP5GA175938 | WA1W2AFP5GA185739 | WA1W2AFP5GA195882; WA1W2AFP5GA183182 | WA1W2AFP5GA128330 | WA1W2AFP5GA140333 | WA1W2AFP5GA186616 |

WA1W2AFP5GA145399WA1W2AFP5GA146729 | WA1W2AFP5GA157570 | WA1W2AFP5GA163188; WA1W2AFP5GA103346; WA1W2AFP5GA191475 | WA1W2AFP5GA163403 | WA1W2AFP5GA124973 | WA1W2AFP5GA160677; WA1W2AFP5GA199026; WA1W2AFP5GA126593; WA1W2AFP5GA106036 | WA1W2AFP5GA107526 | WA1W2AFP5GA104707 | WA1W2AFP5GA127808 | WA1W2AFP5GA136606 | WA1W2AFP5GA170545 | WA1W2AFP5GA140011 | WA1W2AFP5GA187460 | WA1W2AFP5GA177365 | WA1W2AFP5GA129400 | WA1W2AFP5GA109955 | WA1W2AFP5GA151879; WA1W2AFP5GA143670 | WA1W2AFP5GA189127 | WA1W2AFP5GA154829 | WA1W2AFP5GA158542 | WA1W2AFP5GA173462 | WA1W2AFP5GA167113 | WA1W2AFP5GA110555 | WA1W2AFP5GA145032 | WA1W2AFP5GA102245 | WA1W2AFP5GA149422; WA1W2AFP5GA116971 | WA1W2AFP5GA170609 | WA1W2AFP5GA118607; WA1W2AFP5GA182484; WA1W2AFP5GA106702 | WA1W2AFP5GA117957; WA1W2AFP5GA148979 | WA1W2AFP5GA196868 | WA1W2AFP5GA193470; WA1W2AFP5GA186406 | WA1W2AFP5GA173333 | WA1W2AFP5GA187880 | WA1W2AFP5GA132653 | WA1W2AFP5GA130952; WA1W2AFP5GA173171 | WA1W2AFP5GA159531; WA1W2AFP5GA129896 | WA1W2AFP5GA105601 | WA1W2AFP5GA134709 | WA1W2AFP5GA100169 | WA1W2AFP5GA191606

WA1W2AFP5GA192738 | WA1W2AFP5GA102651 | WA1W2AFP5GA199737; WA1W2AFP5GA183585

WA1W2AFP5GA110359 | WA1W2AFP5GA182808

WA1W2AFP5GA159769; WA1W2AFP5GA162249; WA1W2AFP5GA159982; WA1W2AFP5GA151672 | WA1W2AFP5GA197230 | WA1W2AFP5GA129803 | WA1W2AFP5GA198023 | WA1W2AFP5GA199303; WA1W2AFP5GA144169 | WA1W2AFP5GA132183

WA1W2AFP5GA116047 | WA1W2AFP5GA137903; WA1W2AFP5GA103928; WA1W2AFP5GA128747 | WA1W2AFP5GA127257 | WA1W2AFP5GA121118 | WA1W2AFP5GA148478; WA1W2AFP5GA122978 | WA1W2AFP5GA149324 | WA1W2AFP5GA155222; WA1W2AFP5GA139361 | WA1W2AFP5GA101645; WA1W2AFP5GA181741; WA1W2AFP5GA112547 | WA1W2AFP5GA127050 | WA1W2AFP5GA113259 | WA1W2AFP5GA118431 | WA1W2AFP5GA178094 | WA1W2AFP5GA164972; WA1W2AFP5GA155432 | WA1W2AFP5GA175356; WA1W2AFP5GA107686; WA1W2AFP5GA188379 | WA1W2AFP5GA125833 | WA1W2AFP5GA106098; WA1W2AFP5GA184770; WA1W2AFP5GA156970 | WA1W2AFP5GA134287 | WA1W2AFP5GA156063; WA1W2AFP5GA145080 | WA1W2AFP5GA115481 | WA1W2AFP5GA110653 | WA1W2AFP5GA153387 | WA1W2AFP5GA112998 | WA1W2AFP5GA195719 |

WA1W2AFP5GA173221

| WA1W2AFP5GA136282 | WA1W2AFP5GA171422 | WA1W2AFP5GA161263 | WA1W2AFP5GA126867

WA1W2AFP5GA157018 | WA1W2AFP5GA136041; WA1W2AFP5GA167595 | WA1W2AFP5GA187989; WA1W2AFP5GA164776; WA1W2AFP5GA186504; WA1W2AFP5GA102388 | WA1W2AFP5GA100043; WA1W2AFP5GA156578 | WA1W2AFP5GA193212 | WA1W2AFP5GA179178 | WA1W2AFP5GA125041 | WA1W2AFP5GA170366; WA1W2AFP5GA161117 | WA1W2AFP5GA124701 | WA1W2AFP5GA104349 | WA1W2AFP5GA170075; WA1W2AFP5GA160811; WA1W2AFP5GA117134; WA1W2AFP5GA161327 | WA1W2AFP5GA156709 | WA1W2AFP5GA118073 | WA1W2AFP5GA168262; WA1W2AFP5GA110488 | WA1W2AFP5GA132748 | WA1W2AFP5GA115805 | WA1W2AFP5GA199964 | WA1W2AFP5GA102665 | WA1W2AFP5GA169590; WA1W2AFP5GA112516; WA1W2AFP5GA195333 | WA1W2AFP5GA177317; WA1W2AFP5GA168293 | WA1W2AFP5GA152904; WA1W2AFP5GA120437; WA1W2AFP5GA122396 | WA1W2AFP5GA144088; WA1W2AFP5GA112161; WA1W2AFP5GA161442 | WA1W2AFP5GA175132

WA1W2AFP5GA192397 | WA1W2AFP5GA128697; WA1W2AFP5GA181397

WA1W2AFP5GA168309 | WA1W2AFP5GA141451 | WA1W2AFP5GA141238; WA1W2AFP5GA108529 | WA1W2AFP5GA199558 | WA1W2AFP5GA169203; WA1W2AFP5GA195798 | WA1W2AFP5GA189581 | WA1W2AFP5GA159352; WA1W2AFP5GA161375

WA1W2AFP5GA175311 | WA1W2AFP5GA145905 | WA1W2AFP5GA142051 | WA1W2AFP5GA137643 | WA1W2AFP5GA105422

WA1W2AFP5GA129879 | WA1W2AFP5GA184025 | WA1W2AFP5GA161750 | WA1W2AFP5GA107770; WA1W2AFP5GA100480 | WA1W2AFP5GA116002 | WA1W2AFP5GA130630 | WA1W2AFP5GA130997

WA1W2AFP5GA179181

WA1W2AFP5GA118994; WA1W2AFP5GA188530; WA1W2AFP5GA184753 | WA1W2AFP5GA133317 | WA1W2AFP5GA129199

WA1W2AFP5GA187345 | WA1W2AFP5GA182078 | WA1W2AFP5GA153034 | WA1W2AFP5GA199432; WA1W2AFP5GA181206 | WA1W2AFP5GA158959; WA1W2AFP5GA131549 | WA1W2AFP5GA135309 | WA1W2AFP5GA127839 | WA1W2AFP5GA198961 | WA1W2AFP5GA128053 | WA1W2AFP5GA169055 | WA1W2AFP5GA169881; WA1W2AFP5GA146777 | WA1W2AFP5GA162171; WA1W2AFP5GA138100; WA1W2AFP5GA181450 | WA1W2AFP5GA175678; WA1W2AFP5GA141756 | WA1W2AFP5GA103248 | WA1W2AFP5GA115657 | WA1W2AFP5GA160713; WA1W2AFP5GA123953; WA1W2AFP5GA183103 | WA1W2AFP5GA146097; WA1W2AFP5GA120406 | WA1W2AFP5GA196448 | WA1W2AFP5GA160761; WA1W2AFP5GA175602

WA1W2AFP5GA171033; WA1W2AFP5GA123385; WA1W2AFP5GA157116 | WA1W2AFP5GA110121; WA1W2AFP5GA101659 | WA1W2AFP5GA117912 | WA1W2AFP5GA171923 | WA1W2AFP5GA127632 | WA1W2AFP5GA164468; WA1W2AFP5GA134970 | WA1W2AFP5GA146746 | WA1W2AFP5GA152840; WA1W2AFP5GA101113 | WA1W2AFP5GA161831 | WA1W2AFP5GA119904 | WA1W2AFP5GA185353 | WA1W2AFP5GA136993 | WA1W2AFP5GA113519

WA1W2AFP5GA121846 | WA1W2AFP5GA112807 | WA1W2AFP5GA165880; WA1W2AFP5GA168018 | WA1W2AFP5GA106733 | WA1W2AFP5GA119045 | WA1W2AFP5GA123922; WA1W2AFP5GA120485 | WA1W2AFP5GA139943 | WA1W2AFP5GA177947; WA1W2AFP5GA112189 | WA1W2AFP5GA130322; WA1W2AFP5GA173722; WA1W2AFP5GA135195 | WA1W2AFP5GA143491

WA1W2AFP5GA161134 | WA1W2AFP5GA183067; WA1W2AFP5GA136203; WA1W2AFP5GA135357 | WA1W2AFP5GA178595; WA1W2AFP5GA129705 | WA1W2AFP5GA183750; WA1W2AFP5GA190794; WA1W2AFP5GA136816 | WA1W2AFP5GA143040 | WA1W2AFP5GA197793 | WA1W2AFP5GA192660 | WA1W2AFP5GA168942 | WA1W2AFP5GA145743 | WA1W2AFP5GA163059 | WA1W2AFP5GA171114 | WA1W2AFP5GA113973 | WA1W2AFP5GA178158 | WA1W2AFP5GA115626 | WA1W2AFP5GA193453 | WA1W2AFP5GA148500 | WA1W2AFP5GA183909 | WA1W2AFP5GA147038; WA1W2AFP5GA103024 | WA1W2AFP5GA125010 | WA1W2AFP5GA124097

WA1W2AFP5GA132488 | WA1W2AFP5GA166544; WA1W2AFP5GA170111; WA1W2AFP5GA132152; WA1W2AFP5GA180458; WA1W2AFP5GA156015; WA1W2AFP5GA150229; WA1W2AFP5GA158914

WA1W2AFP5GA134192

| WA1W2AFP5GA117036; WA1W2AFP5GA185563 | WA1W2AFP5GA157780 | WA1W2AFP5GA147301; WA1W2AFP5GA163238 | WA1W2AFP5GA129607; WA1W2AFP5GA110314; WA1W2AFP5GA188673 | WA1W2AFP5GA188205 |

WA1W2AFP5GA128246

; WA1W2AFP5GA165491 | WA1W2AFP5GA131440 | WA1W2AFP5GA198989 | WA1W2AFP5GA147573; WA1W2AFP5GA100625 |

WA1W2AFP5GA191637

| WA1W2AFP5GA175227 | WA1W2AFP5GA180721; WA1W2AFP5GA124732; WA1W2AFP5GA153194 | WA1W2AFP5GA105033 | WA1W2AFP5GA198586 | WA1W2AFP5GA132720 | WA1W2AFP5GA174160 | WA1W2AFP5GA133981; WA1W2AFP5GA100141; WA1W2AFP5GA101547; WA1W2AFP5GA134516 | WA1W2AFP5GA175051; WA1W2AFP5GA184722 | WA1W2AFP5GA153616 | WA1W2AFP5GA118798; WA1W2AFP5GA166172 | WA1W2AFP5GA127131; WA1W2AFP5GA155902

WA1W2AFP5GA197809 | WA1W2AFP5GA104951; WA1W2AFP5GA141899; WA1W2AFP5GA163546; WA1W2AFP5GA116470 | WA1W2AFP5GA184607; WA1W2AFP5GA190018 | WA1W2AFP5GA192450 | WA1W2AFP5GA102472 | WA1W2AFP5GA148612 | WA1W2AFP5GA117537 | WA1W2AFP5GA158038; WA1W2AFP5GA113701 | WA1W2AFP5GA172375; WA1W2AFP5GA103394 | WA1W2AFP5GA184316; WA1W2AFP5GA170481 | WA1W2AFP5GA107820

WA1W2AFP5GA167869

WA1W2AFP5GA133155

WA1W2AFP5GA154071 | WA1W2AFP5GA144947

WA1W2AFP5GA163112 | WA1W2AFP5GA146553; WA1W2AFP5GA166463 | WA1W2AFP5GA165460; WA1W2AFP5GA126920; WA1W2AFP5GA179102 | WA1W2AFP5GA193405 | WA1W2AFP5GA121104 | WA1W2AFP5GA119594 | WA1W2AFP5GA128392 | WA1W2AFP5GA183425 | WA1W2AFP5GA107574 | WA1W2AFP5GA184137; WA1W2AFP5GA101760 | WA1W2AFP5GA158332; WA1W2AFP5GA180265 | WA1W2AFP5GA116890 | WA1W2AFP5GA132510 | WA1W2AFP5GA167659 | WA1W2AFP5GA131681; WA1W2AFP5GA117991; WA1W2AFP5GA164065; WA1W2AFP5GA189063 | WA1W2AFP5GA187782; WA1W2AFP5GA171694 | WA1W2AFP5GA142969 | WA1W2AFP5GA127596 | WA1W2AFP5GA168052 | WA1W2AFP5GA125623

WA1W2AFP5GA154667

; WA1W2AFP5GA185823 | WA1W2AFP5GA146908; WA1W2AFP5GA111043; WA1W2AFP5GA128280 | WA1W2AFP5GA106960 | WA1W2AFP5GA191346 | WA1W2AFP5GA133544 | WA1W2AFP5GA110376 | WA1W2AFP5GA121636 | WA1W2AFP5GA117070; WA1W2AFP5GA119207 | WA1W2AFP5GA114086; WA1W2AFP5GA143099; WA1W2AFP5GA103864 | WA1W2AFP5GA109650 | WA1W2AFP5GA141708

WA1W2AFP5GA149260 | WA1W2AFP5GA183165 | WA1W2AFP5GA118655 | WA1W2AFP5GA144527 | WA1W2AFP5GA174773; WA1W2AFP5GA179973; WA1W2AFP5GA135469 | WA1W2AFP5GA104321 | WA1W2AFP5GA152658; WA1W2AFP5GA173638 | WA1W2AFP5GA183604

WA1W2AFP5GA164888; WA1W2AFP5GA137674 | WA1W2AFP5GA148030; WA1W2AFP5GA196451 | WA1W2AFP5GA151817 | WA1W2AFP5GA121250; WA1W2AFP5GA171727; WA1W2AFP5GA170433 | WA1W2AFP5GA154099; WA1W2AFP5GA185112; WA1W2AFP5GA129753 | WA1W2AFP5GA190844 | WA1W2AFP5GA139473; WA1W2AFP5GA153275 | WA1W2AFP5GA106280; WA1W2AFP5GA102021; WA1W2AFP5GA124536; WA1W2AFP5GA117022 | WA1W2AFP5GA120776 | WA1W2AFP5GA186812 | WA1W2AFP5GA152398 | WA1W2AFP5GA189533; WA1W2AFP5GA188771 | WA1W2AFP5GA190939 | WA1W2AFP5GA127761; WA1W2AFP5GA134046; WA1W2AFP5GA198183 | WA1W2AFP5GA157360 | WA1W2AFP5GA169976 | WA1W2AFP5GA125038 | WA1W2AFP5GA131969; WA1W2AFP5GA189628; WA1W2AFP5GA177771 | WA1W2AFP5GA181352; WA1W2AFP5GA154393

WA1W2AFP5GA108353 | WA1W2AFP5GA101810 | WA1W2AFP5GA181416 | WA1W2AFP5GA138730 | WA1W2AFP5GA196515 | WA1W2AFP5GA110264; WA1W2AFP5GA153020 | WA1W2AFP5GA149663; WA1W2AFP5GA148657; WA1W2AFP5GA182632 | WA1W2AFP5GA132832 | WA1W2AFP5GA101578 | WA1W2AFP5GA128974; WA1W2AFP5GA191640; WA1W2AFP5GA187944 | WA1W2AFP5GA192433 | WA1W2AFP5GA168956; WA1W2AFP5GA117215 | WA1W2AFP5GA172697 | WA1W2AFP5GA173865 | WA1W2AFP5GA122236 | WA1W2AFP5GA170786; WA1W2AFP5GA156693; WA1W2AFP5GA168598; WA1W2AFP5GA151039; WA1W2AFP5GA133236; WA1W2AFP5GA180640 | WA1W2AFP5GA120163 | WA1W2AFP5GA142194 | WA1W2AFP5GA147945 | WA1W2AFP5GA120762 | WA1W2AFP5GA186857 | WA1W2AFP5GA118106 | WA1W2AFP5GA193503; WA1W2AFP5GA142017 | WA1W2AFP5GA192934; WA1W2AFP5GA195994 | WA1W2AFP5GA175017 | WA1W2AFP5GA183568 | WA1W2AFP5GA160159 | WA1W2AFP5GA155026 | WA1W2AFP5GA147606 | WA1W2AFP5GA161800 | WA1W2AFP5GA170223; WA1W2AFP5GA143054; WA1W2AFP5GA151655; WA1W2AFP5GA167211 | WA1W2AFP5GA178502; WA1W2AFP5GA177253 | WA1W2AFP5GA127016; WA1W2AFP5GA106294 | WA1W2AFP5GA138890 | WA1W2AFP5GA115366 | WA1W2AFP5GA138243; WA1W2AFP5GA154233 | WA1W2AFP5GA131003 | WA1W2AFP5GA152837; WA1W2AFP5GA176152; WA1W2AFP5GA160887; WA1W2AFP5GA157326 | WA1W2AFP5GA165197 | WA1W2AFP5GA129638 | WA1W2AFP5GA117716 | WA1W2AFP5GA192951 | WA1W2AFP5GA165295; WA1W2AFP5GA102858; WA1W2AFP5GA165877 | WA1W2AFP5GA132135 | WA1W2AFP5GA198040 | WA1W2AFP5GA162932

WA1W2AFP5GA116985 | WA1W2AFP5GA182842 | WA1W2AFP5GA167158 | WA1W2AFP5GA169573 | WA1W2AFP5GA137626 | WA1W2AFP5GA186678 | WA1W2AFP5GA121667 | WA1W2AFP5GA178516 | WA1W2AFP5GA172361 | WA1W2AFP5GA166558 |

WA1W2AFP5GA124925

; WA1W2AFP5GA119353 | WA1W2AFP5GA183327 | WA1W2AFP5GA100253; WA1W2AFP5GA166494; WA1W2AFP5GA151901 | WA1W2AFP5GA145628; WA1W2AFP5GA177849 | WA1W2AFP5GA161361; WA1W2AFP5GA146827; WA1W2AFP5GA174188 | WA1W2AFP5GA152353 | WA1W2AFP5GA113164; WA1W2AFP5GA103914 | WA1W2AFP5GA193436; WA1W2AFP5GA160100

WA1W2AFP5GA152126 | WA1W2AFP5GA171310 | WA1W2AFP5GA151705 | WA1W2AFP5GA188964 | WA1W2AFP5GA157391; WA1W2AFP5GA146343 | WA1W2AFP5GA121054; WA1W2AFP5GA166804; WA1W2AFP5GA161425 | WA1W2AFP5GA182064 | WA1W2AFP5GA140719; WA1W2AFP5GA163014; WA1W2AFP5GA187720 | WA1W2AFP5GA143295 | WA1W2AFP5GA179116; WA1W2AFP5GA102455; WA1W2AFP5GA151591; WA1W2AFP5GA101192; WA1W2AFP5GA187362; WA1W2AFP5GA118686 | WA1W2AFP5GA162879 | WA1W2AFP5GA122544 | WA1W2AFP5GA164289 | WA1W2AFP5GA188883 | WA1W2AFP5GA110166; WA1W2AFP5GA102391; WA1W2AFP5GA171436 | WA1W2AFP5GA135066; WA1W2AFP5GA192576; WA1W2AFP5GA119529; WA1W2AFP5GA160565 | WA1W2AFP5GA139490 | WA1W2AFP5GA145242; WA1W2AFP5GA105758 | WA1W2AFP5GA113679 | WA1W2AFP5GA176944 | WA1W2AFP5GA158265 | WA1W2AFP5GA148058 | WA1W2AFP5GA167273; WA1W2AFP5GA107980; WA1W2AFP5GA135861; WA1W2AFP5GA173106 | WA1W2AFP5GA119725

WA1W2AFP5GA161764 | WA1W2AFP5GA194831 | WA1W2AFP5GA106215 | WA1W2AFP5GA198233;

WA1W2AFP5GA173607

| WA1W2AFP5GA181657 | WA1W2AFP5GA198992 | WA1W2AFP5GA169895 | WA1W2AFP5GA129722 | WA1W2AFP5GA189872; WA1W2AFP5GA110765 | WA1W2AFP5GA199866 | WA1W2AFP5GA141417; WA1W2AFP5GA171338 | WA1W2AFP5GA175230; WA1W2AFP5GA160632; WA1W2AFP5GA162705 | WA1W2AFP5GA112225 | WA1W2AFP5GA199849 | WA1W2AFP5GA135018 | WA1W2AFP5GA140395 | WA1W2AFP5GA162462; WA1W2AFP5GA151297 | WA1W2AFP5GA189595 | WA1W2AFP5GA116565 | WA1W2AFP5GA182307 | WA1W2AFP5GA177981 | WA1W2AFP5GA120616 | WA1W2AFP5GA182629; WA1W2AFP5GA132698 | WA1W2AFP5GA131650 | WA1W2AFP5GA155544

WA1W2AFP5GA109552; WA1W2AFP5GA184669; WA1W2AFP5GA195364; WA1W2AFP5GA138453 | WA1W2AFP5GA122219 | WA1W2AFP5GA187071; WA1W2AFP5GA176426 | WA1W2AFP5GA137741 | WA1W2AFP5GA117408 | WA1W2AFP5GA108191; WA1W2AFP5GA156290 | WA1W2AFP5GA195445 | WA1W2AFP5GA193176

WA1W2AFP5GA194635; WA1W2AFP5GA135682 | WA1W2AFP5GA166057; WA1W2AFP5GA160730; WA1W2AFP5GA144186 | WA1W2AFP5GA166897 | WA1W2AFP5GA166124; WA1W2AFP5GA182615; WA1W2AFP5GA120695 | WA1W2AFP5GA105551; WA1W2AFP5GA122298; WA1W2AFP5GA140218 | WA1W2AFP5GA168391 | WA1W2AFP5GA104755; WA1W2AFP5GA163465 | WA1W2AFP5GA120597; WA1W2AFP5GA100690; WA1W2AFP5GA183957 | WA1W2AFP5GA140106 | WA1W2AFP5GA126643

WA1W2AFP5GA189838; WA1W2AFP5GA164504 | WA1W2AFP5GA164390; WA1W2AFP5GA145418 | WA1W2AFP5GA154152 | WA1W2AFP5GA165149; WA1W2AFP5GA178371 | WA1W2AFP5GA135424; WA1W2AFP5GA152577; WA1W2AFP5GA168195; WA1W2AFP5GA161280 | WA1W2AFP5GA127386 | WA1W2AFP5GA118980 | WA1W2AFP5GA122981 | WA1W2AFP5GA169394; WA1W2AFP5GA113083 | WA1W2AFP5GA167421; WA1W2AFP5GA143085 | WA1W2AFP5GA126576; WA1W2AFP5GA122026 | WA1W2AFP5GA104898; WA1W2AFP5GA177110

WA1W2AFP5GA162669 | WA1W2AFP5GA147234 | WA1W2AFP5GA197180; WA1W2AFP5GA183411

WA1W2AFP5GA189709 | WA1W2AFP5GA171503 | WA1W2AFP5GA191167 | WA1W2AFP5GA131468 | WA1W2AFP5GA101354 | WA1W2AFP5GA161005 | WA1W2AFP5GA113102 | WA1W2AFP5GA154748 | WA1W2AFP5GA188754

WA1W2AFP5GA146505; WA1W2AFP5GA113987 | WA1W2AFP5GA167001 | WA1W2AFP5GA111706; WA1W2AFP5GA165247 | WA1W2AFP5GA155592 | WA1W2AFP5GA198927; WA1W2AFP5GA162140 | WA1W2AFP5GA193419; WA1W2AFP5GA133334; WA1W2AFP5GA162400 | WA1W2AFP5GA122575 | WA1W2AFP5GA129736 | WA1W2AFP5GA124794

WA1W2AFP5GA115982 | WA1W2AFP5GA182405 | WA1W2AFP5GA106456 | WA1W2AFP5GA184932; WA1W2AFP5GA106490; WA1W2AFP5GA140848 | WA1W2AFP5GA139604 | WA1W2AFP5GA145001 | WA1W2AFP5GA160422; WA1W2AFP5GA155804 | WA1W2AFP5GA171713

WA1W2AFP5GA148416 | WA1W2AFP5GA168522 | WA1W2AFP5GA199897; WA1W2AFP5GA104402; WA1W2AFP5GA120535 | WA1W2AFP5GA178984 | WA1W2AFP5GA182582 | WA1W2AFP5GA121216; WA1W2AFP5GA120728 | WA1W2AFP5GA128831 | WA1W2AFP5GA154524 | WA1W2AFP5GA123502 | WA1W2AFP5GA174451 | WA1W2AFP5GA112693; WA1W2AFP5GA193341 | WA1W2AFP5GA113357 | WA1W2AFP5GA155219 | WA1W2AFP5GA115352 | WA1W2AFP5GA132197 | WA1W2AFP5GA196157; WA1W2AFP5GA152143 | WA1W2AFP5GA192321 | WA1W2AFP5GA173882

WA1W2AFP5GA144513; WA1W2AFP5GA133804; WA1W2AFP5GA149436 | WA1W2AFP5GA156614; WA1W2AFP5GA157214 | WA1W2AFP5GA140042 | WA1W2AFP5GA143037 | WA1W2AFP5GA181674; WA1W2AFP5GA150506; WA1W2AFP5GA131518; WA1W2AFP5GA108708

WA1W2AFP5GA141613 | WA1W2AFP5GA147153; WA1W2AFP5GA152983 | WA1W2AFP5GA154930; WA1W2AFP5GA120468 | WA1W2AFP5GA158427

WA1W2AFP5GA188172 | WA1W2AFP5GA155236 | WA1W2AFP5GA148335; WA1W2AFP5GA178208

WA1W2AFP5GA157567 | WA1W2AFP5GA176314 | WA1W2AFP5GA179939; WA1W2AFP5GA165345 | WA1W2AFP5GA137934; WA1W2AFP5GA180069; WA1W2AFP5GA109339

WA1W2AFP5GA142874 | WA1W2AFP5GA172019

WA1W2AFP5GA177592;

WA1W2AFP5GA122091

; WA1W2AFP5GA130904 | WA1W2AFP5GA194828; WA1W2AFP5GA167015 | WA1W2AFP5GA145063; WA1W2AFP5GA112502 | WA1W2AFP5GA159917; WA1W2AFP5GA174255 | WA1W2AFP5GA155978 | WA1W2AFP5GA177429 | WA1W2AFP5GA140364 | WA1W2AFP5GA148853 | WA1W2AFP5GA124827 | WA1W2AFP5GA147976 | WA1W2AFP5GA112855 | WA1W2AFP5GA148545 | WA1W2AFP5GA151249; WA1W2AFP5GA196322; WA1W2AFP5GA111933 | WA1W2AFP5GA133625; WA1W2AFP5GA123144 | WA1W2AFP5GA196191 | WA1W2AFP5GA144155 | WA1W2AFP5GA162168 | WA1W2AFP5GA101483 | WA1W2AFP5GA126285 | WA1W2AFP5GA172716; WA1W2AFP5GA164227 | WA1W2AFP5GA120017; WA1W2AFP5GA194912 | WA1W2AFP5GA150487

WA1W2AFP5GA109129 | WA1W2AFP5GA103430 | WA1W2AFP5GA158380; WA1W2AFP5GA177351 | WA1W2AFP5GA115397 | WA1W2AFP5GA154622; WA1W2AFP5GA186258; WA1W2AFP5GA129963; WA1W2AFP5GA154782; WA1W2AFP5GA109986 | WA1W2AFP5GA120034 | WA1W2AFP5GA111494 | WA1W2AFP5GA118560 | WA1W2AFP5GA119093; WA1W2AFP5GA152045

WA1W2AFP5GA127078; WA1W2AFP5GA162347; WA1W2AFP5GA168424; WA1W2AFP5GA184090

WA1W2AFP5GA187118 | WA1W2AFP5GA108515; WA1W2AFP5GA147816

WA1W2AFP5GA158850 | WA1W2AFP5GA100172; WA1W2AFP5GA141031; WA1W2AFP5GA179391 | WA1W2AFP5GA135973 | WA1W2AFP5GA178905; WA1W2AFP5GA180475; WA1W2AFP5GA169413; WA1W2AFP5GA199706 | WA1W2AFP5GA155558;

WA1W2AFP5GA163725

; WA1W2AFP5GA177267 | WA1W2AFP5GA191573 | WA1W2AFP5GA103993 | WA1W2AFP5GA148707; WA1W2AFP5GA109440

WA1W2AFP5GA128912; WA1W2AFP5GA181478 | WA1W2AFP5GA177382; WA1W2AFP5GA190066; WA1W2AFP5GA102505

WA1W2AFP5GA153163 | WA1W2AFP5GA115707 | WA1W2AFP5GA113374; WA1W2AFP5GA151610 | WA1W2AFP5GA145502 | WA1W2AFP5GA159870 | WA1W2AFP5GA176894 | WA1W2AFP5GA105064 | WA1W2AFP5GA166415; WA1W2AFP5GA153471; WA1W2AFP5GA191394 | WA1W2AFP5GA198524 | WA1W2AFP5GA154295; WA1W2AFP5GA133043 | WA1W2AFP5GA197244; WA1W2AFP5GA155320 | WA1W2AFP5GA152627; WA1W2AFP5GA141319 | WA1W2AFP5GA181867; WA1W2AFP5GA159285

WA1W2AFP5GA191296 | WA1W2AFP5GA133902; WA1W2AFP5GA135763; WA1W2AFP5GA157276; WA1W2AFP5GA191380 | WA1W2AFP5GA176149 | WA1W2AFP5GA164602 | WA1W2AFP5GA140672 | WA1W2AFP5GA152854 | WA1W2AFP5GA167922 | WA1W2AFP5GA137822 | WA1W2AFP5GA182260 | WA1W2AFP5GA131308 | WA1W2AFP5GA147895 | WA1W2AFP5GA159089 | WA1W2AFP5GA116503; WA1W2AFP5GA191489 | WA1W2AFP5GA147220; WA1W2AFP5GA119062 | WA1W2AFP5GA168715 | WA1W2AFP5GA106246 | WA1W2AFP5GA190097 | WA1W2AFP5GA145676; WA1W2AFP5GA197969; WA1W2AFP5GA118641; WA1W2AFP5GA170299 | WA1W2AFP5GA198488 | WA1W2AFP5GA143183 | WA1W2AFP5GA134340; WA1W2AFP5GA137349; WA1W2AFP5GA123841 | WA1W2AFP5GA195834; WA1W2AFP5GA160291; WA1W2AFP5GA198765 | WA1W2AFP5GA199415 | WA1W2AFP5GA124438 | WA1W2AFP5GA127310 | WA1W2AFP5GA119238 | WA1W2AFP5GA180329 | WA1W2AFP5GA187085 | WA1W2AFP5GA172330 | WA1W2AFP5GA185580 | WA1W2AFP5GA174613; WA1W2AFP5GA130191 | WA1W2AFP5GA159061 | WA1W2AFP5GA137514 | WA1W2AFP5GA141806; WA1W2AFP5GA197275 | WA1W2AFP5GA155916

WA1W2AFP5GA102052

WA1W2AFP5GA144401 | WA1W2AFP5GA149730 | WA1W2AFP5GA107977 |

WA1W2AFP5GA176636

| WA1W2AFP5GA150344; WA1W2AFP5GA147640

WA1W2AFP5GA134113 | WA1W2AFP5GA107915

WA1W2AFP5GA108143 | WA1W2AFP5GA108952 | WA1W2AFP5GA114945 | WA1W2AFP5GA173350

WA1W2AFP5GA184946 | WA1W2AFP5GA162476; WA1W2AFP5GA115223 | WA1W2AFP5GA178550 | WA1W2AFP5GA187524 | WA1W2AFP5GA127775; WA1W2AFP5GA124570 | WA1W2AFP5GA125671; WA1W2AFP5GA132037 | WA1W2AFP5GA107851; WA1W2AFP5GA179410; WA1W2AFP5GA119384; WA1W2AFP5GA181383 | WA1W2AFP5GA161585 | WA1W2AFP5GA129087; WA1W2AFP5GA136881 | WA1W2AFP5GA167628; WA1W2AFP5GA143684 | WA1W2AFP5GA129462 | WA1W2AFP5GA157293; WA1W2AFP5GA122608 | WA1W2AFP5GA157679; WA1W2AFP5GA127145 | WA1W2AFP5GA195221 | WA1W2AFP5GA199298 | WA1W2AFP5GA184719 | WA1W2AFP5GA136802

WA1W2AFP5GA104867; WA1W2AFP5GA102603

WA1W2AFP5GA165930 | WA1W2AFP5GA102987; WA1W2AFP5GA173509; WA1W2AFP5GA153874 | WA1W2AFP5GA162770; WA1W2AFP5GA136654

WA1W2AFP5GA166012 | WA1W2AFP5GA149615 | WA1W2AFP5GA126626; WA1W2AFP5GA179228; WA1W2AFP5GA195350 | WA1W2AFP5GA141322; WA1W2AFP5GA167774

WA1W2AFP5GA159268 | WA1W2AFP5GA197910 | WA1W2AFP5GA154636 | WA1W2AFP5GA142535 | WA1W2AFP5GA175261 | WA1W2AFP5GA100639; WA1W2AFP5GA164549 | WA1W2AFP5GA183702; WA1W2AFP5GA104495 | WA1W2AFP5GA126657 | WA1W2AFP5GA145306

WA1W2AFP5GA186423; WA1W2AFP5GA194957 | WA1W2AFP5GA118557; WA1W2AFP5GA199575; WA1W2AFP5GA105002; WA1W2AFP5GA111530 | WA1W2AFP5GA160419 | WA1W2AFP5GA195526 | WA1W2AFP5GA108627; WA1W2AFP5GA149033; WA1W2AFP5GA178872 | WA1W2AFP5GA129302 | WA1W2AFP5GA175616; WA1W2AFP5GA140929 | WA1W2AFP5GA171842 | WA1W2AFP5GA134838

WA1W2AFP5GA102438; WA1W2AFP5GA112368 | WA1W2AFP5GA154183 | WA1W2AFP5GA156886 | WA1W2AFP5GA163840 | WA1W2AFP5GA149081 | WA1W2AFP5GA176166 | WA1W2AFP5GA125024

WA1W2AFP5GA173347; WA1W2AFP5GA116808 | WA1W2AFP5GA170514 | WA1W2AFP5GA180332; WA1W2AFP5GA168570 | WA1W2AFP5GA194702 | WA1W2AFP5GA192237 | WA1W2AFP5GA183098; WA1W2AFP5GA118543; WA1W2AFP5GA104447 | WA1W2AFP5GA186163 | WA1W2AFP5GA126450; WA1W2AFP5GA171744 | WA1W2AFP5GA119000 | WA1W2AFP5GA161313; WA1W2AFP5GA116629 | WA1W2AFP5GA171050 | WA1W2AFP5GA118350 |

WA1W2AFP5GA196739

; WA1W2AFP5GA123743 | WA1W2AFP5GA159187 | WA1W2AFP5GA141434 | WA1W2AFP5GA106893 | WA1W2AFP5GA123368 | WA1W2AFP5GA148464; WA1W2AFP5GA142745 | WA1W2AFP5GA180895

WA1W2AFP5GA174725

; WA1W2AFP5GA150604 | WA1W2AFP5GA117845; WA1W2AFP5GA111835 | WA1W2AFP5GA146407 | WA1W2AFP5GA180203 | WA1W2AFP5GA150277; WA1W2AFP5GA138985 | WA1W2AFP5GA182288 | WA1W2AFP5GA181058 | WA1W2AFP5GA159660; WA1W2AFP5GA190214 | WA1W2AFP5GA147136 | WA1W2AFP5GA163997 | WA1W2AFP5GA116355 | WA1W2AFP5GA167399 | WA1W2AFP5GA145404; WA1W2AFP5GA136069 | WA1W2AFP5GA145421 | WA1W2AFP5GA127100; WA1W2AFP5GA161778 | WA1W2AFP5GA190178; WA1W2AFP5GA120082; WA1W2AFP5GA112421 | WA1W2AFP5GA137397 | WA1W2AFP5GA194165 | WA1W2AFP5GA165037; WA1W2AFP5GA156192; WA1W2AFP5GA196529 | WA1W2AFP5GA123404 | WA1W2AFP5GA189693; WA1W2AFP5GA188592 | WA1W2AFP5GA123421; WA1W2AFP5GA175857;

WA1W2AFP5GA190441

| WA1W2AFP5GA179682 | WA1W2AFP5GA199513; WA1W2AFP5GA190407 | WA1W2AFP5GA166303; WA1W2AFP5GA165605; WA1W2AFP5GA186969

WA1W2AFP5GA162641 | WA1W2AFP5GA173557 | WA1W2AFP5GA177723

WA1W2AFP5GA122558; WA1W2AFP5GA193629 | WA1W2AFP5GA126318 | WA1W2AFP5GA116064 | WA1W2AFP5GA142552

WA1W2AFP5GA151073 | WA1W2AFP5GA134998 | WA1W2AFP5GA147962 | WA1W2AFP5GA173204 | WA1W2AFP5GA146049; WA1W2AFP5GA135245

WA1W2AFP5GA198815; WA1W2AFP5GA188947; WA1W2AFP5GA155673; WA1W2AFP5GA142809 | WA1W2AFP5GA167614

WA1W2AFP5GA119742 |

WA1W2AFP5GA157696

| WA1W2AFP5GA164096; WA1W2AFP5GA107879 | WA1W2AFP5GA103007; WA1W2AFP5GA103959 | WA1W2AFP5GA159898 | WA1W2AFP5GA179620; WA1W2AFP5GA157732 | WA1W2AFP5GA159450 | WA1W2AFP5GA148870; WA1W2AFP5GA125363; WA1W2AFP5GA183022 | WA1W2AFP5GA138114 | WA1W2AFP5GA130871; WA1W2AFP5GA144642

WA1W2AFP5GA199155; WA1W2AFP5GA122172 | WA1W2AFP5GA122799 | WA1W2AFP5GA102617 | WA1W2AFP5GA168035; WA1W2AFP5GA163613; WA1W2AFP5GA156984 | WA1W2AFP5GA153776 | WA1W2AFP5GA188611 | WA1W2AFP5GA105534 | WA1W2AFP5GA124049 | WA1W2AFP5GA105520; WA1W2AFP5GA100317 | WA1W2AFP5GA141210 | WA1W2AFP5GA185157 | WA1W2AFP5GA128490 | WA1W2AFP5GA122446 | WA1W2AFP5GA168343

WA1W2AFP5GA198099; WA1W2AFP5GA111303 | WA1W2AFP5GA164180; WA1W2AFP5GA120552 | WA1W2AFP5GA187863; WA1W2AFP5GA129123 | WA1W2AFP5GA183084; WA1W2AFP5GA191525 | WA1W2AFP5GA132149; WA1W2AFP5GA189967 | WA1W2AFP5GA153499 | WA1W2AFP5GA145189 | WA1W2AFP5GA131261 | WA1W2AFP5GA141157;

WA1W2AFP5GA125993WA1W2AFP5GA128442

WA1W2AFP5GA155124; WA1W2AFP5GA114346 | WA1W2AFP5GA177107 | WA1W2AFP5GA170285; WA1W2AFP5GA106005 | WA1W2AFP5GA135746 | WA1W2AFP5GA180850 | WA1W2AFP5GA195476 | WA1W2AFP5GA111950; WA1W2AFP5GA174191 | WA1W2AFP5GA142700;

WA1W2AFP5GA140316

| WA1W2AFP5GA148514 | WA1W2AFP5GA194683 | WA1W2AFP5GA135889; WA1W2AFP5GA177835 | WA1W2AFP5GA145323 | WA1W2AFP5GA150876; WA1W2AFP5GA144902; WA1W2AFP5GA113584 | WA1W2AFP5GA177009 | WA1W2AFP5GA181240 | WA1W2AFP5GA172523

WA1W2AFP5GA110068 | WA1W2AFP5GA105775 | WA1W2AFP5GA174823 | WA1W2AFP5GA134404 | WA1W2AFP5GA176443; WA1W2AFP5GA180430 | WA1W2AFP5GA127467 | WA1W2AFP5GA119269; WA1W2AFP5GA141112 | WA1W2AFP5GA173459 | WA1W2AFP5GA195557 | WA1W2AFP5GA147718 | WA1W2AFP5GA172117; WA1W2AFP5GA111771 | WA1W2AFP5GA107705; WA1W2AFP5GA199902; WA1W2AFP5GA137089 | WA1W2AFP5GA169931 | WA1W2AFP5GA175549 | WA1W2AFP5GA179360 | WA1W2AFP5GA126433 | WA1W2AFP5GA166768

WA1W2AFP5GA183361; WA1W2AFP5GA112662 | WA1W2AFP5GA158735 | WA1W2AFP5GA159108 | WA1W2AFP5GA130806 | WA1W2AFP5GA144205

WA1W2AFP5GA184218

WA1W2AFP5GA136217 | WA1W2AFP5GA148044; WA1W2AFP5GA119739; WA1W2AFP5GA188690; WA1W2AFP5GA106344 | WA1W2AFP5GA167189 | WA1W2AFP5GA109101; WA1W2AFP5GA106974

WA1W2AFP5GA144222 | WA1W2AFP5GA133835; WA1W2AFP5GA150280 | WA1W2AFP5GA143216 | WA1W2AFP5GA106067 | WA1W2AFP5GA136329 | WA1W2AFP5GA154801 | WA1W2AFP5GA181707 | WA1W2AFP5GA109468; WA1W2AFP5GA167709 | WA1W2AFP5GA190570

WA1W2AFP5GA114198 | WA1W2AFP5GA192884

WA1W2AFP5GA115691 | WA1W2AFP5GA147024 | WA1W2AFP5GA186065 | WA1W2AFP5GA147735 | WA1W2AFP5GA165393 | WA1W2AFP5GA139828 | WA1W2AFP5GA143376 | WA1W2AFP5GA148433 | WA1W2AFP5GA157410 | WA1W2AFP5GA110233 | WA1W2AFP5GA171632 | WA1W2AFP5GA174532 | WA1W2AFP5GA164681 | WA1W2AFP5GA167094 | WA1W2AFP5GA152689 | WA1W2AFP5GA121491 | WA1W2AFP5GA154846 | WA1W2AFP5GA161876 | WA1W2AFP5GA107140 | WA1W2AFP5GA157004; WA1W2AFP5GA141840; WA1W2AFP5GA161506; WA1W2AFP5GA183912 | WA1W2AFP5GA142759

WA1W2AFP5GA185806 | WA1W2AFP5GA108305; WA1W2AFP5GA148156 | WA1W2AFP5GA160873 | WA1W2AFP5GA122317; WA1W2AFP5GA163255; WA1W2AFP5GA162283 | WA1W2AFP5GA160999; WA1W2AFP5GA115948;

WA1W2AFP5GA107428

| WA1W2AFP5GA160937 | WA1W2AFP5GA139229

WA1W2AFP5GA168410 | WA1W2AFP5GA187815; WA1W2AFP5GA177088 | WA1W2AFP5GA150179 | WA1W2AFP5GA151770 | WA1W2AFP5GA190584; WA1W2AFP5GA145726 | WA1W2AFP5GA194179 | WA1W2AFP5GA145922

WA1W2AFP5GA181237

WA1W2AFP5GA129297; WA1W2AFP5GA139232 | WA1W2AFP5GA161957 | WA1W2AFP5GA105081 | WA1W2AFP5GA181139; WA1W2AFP5GA191041 | WA1W2AFP5GA166270 | WA1W2AFP5GA176393 | WA1W2AFP5GA154278; WA1W2AFP5GA181836; WA1W2AFP5GA103427 | WA1W2AFP5GA129980 | WA1W2AFP5GA172392; WA1W2AFP5GA197941 | WA1W2AFP5GA145273 | WA1W2AFP5GA105095; WA1W2AFP5GA117974 | WA1W2AFP5GA103069 | WA1W2AFP5GA198328 | WA1W2AFP5GA148352 | WA1W2AFP5GA189547; WA1W2AFP5GA118901; WA1W2AFP5GA123709 | WA1W2AFP5GA151803 | WA1W2AFP5GA154894; WA1W2AFP5GA186373; WA1W2AFP5GA188656 | WA1W2AFP5GA124178; WA1W2AFP5GA127968

WA1W2AFP5GA161652 | WA1W2AFP5GA169928 | WA1W2AFP5GA119322

WA1W2AFP5GA172411; WA1W2AFP5GA139621 | WA1W2AFP5GA115836; WA1W2AFP5GA122494 | WA1W2AFP5GA174689 | WA1W2AFP5GA106649 | WA1W2AFP5GA122110 | WA1W2AFP5GA133866 | WA1W2AFP5GA171419 | WA1W2AFP5GA175499

WA1W2AFP5GA159044 | WA1W2AFP5GA146889 | WA1W2AFP5GA108675 | WA1W2AFP5GA118638; WA1W2AFP5GA133320 | WA1W2AFP5GA158461

WA1W2AFP5GA192531 | WA1W2AFP5GA184171 | WA1W2AFP5GA198121 | WA1W2AFP5GA124892; WA1W2AFP5GA195672 | WA1W2AFP5GA117599 | WA1W2AFP5GA131101; WA1W2AFP5GA104948

WA1W2AFP5GA197731 | WA1W2AFP5GA136377 | WA1W2AFP5GA107297 | WA1W2AFP5GA177558 | WA1W2AFP5GA177902 | WA1W2AFP5GA192044 | WA1W2AFP5GA144530 | WA1W2AFP5GA151008; WA1W2AFP5GA138579 | WA1W2AFP5GA158203

WA1W2AFP5GA199060 | WA1W2AFP5GA199172; WA1W2AFP5GA125377 | WA1W2AFP5GA157634 | WA1W2AFP5GA181576; WA1W2AFP5GA130420 | WA1W2AFP5GA106313

WA1W2AFP5GA104366 | WA1W2AFP5GA102133 | WA1W2AFP5GA136346; WA1W2AFP5GA184901; WA1W2AFP5GA151896; WA1W2AFP5GA144849 | WA1W2AFP5GA132362 | WA1W2AFP5GA125587 | WA1W2AFP5GA169427 | WA1W2AFP5GA101094 | WA1W2AFP5GA115917; WA1W2AFP5GA155267 | WA1W2AFP5GA185532

WA1W2AFP5GA105937 | WA1W2AFP5GA112046 | WA1W2AFP5GA127114 | WA1W2AFP5GA186020 | WA1W2AFP5GA184378 | WA1W2AFP5GA125153 | WA1W2AFP5GA167290 | WA1W2AFP5GA111821 | WA1W2AFP5GA103055; WA1W2AFP5GA136931 | WA1W2AFP5GA140915; WA1W2AFP5GA116291

WA1W2AFP5GA164311; WA1W2AFP5GA154717 | WA1W2AFP5GA140879 | WA1W2AFP5GA184235 | WA1W2AFP5GA113116 | WA1W2AFP5GA191007; WA1W2AFP5GA164910; WA1W2AFP5GA189029; WA1W2AFP5GA118235 | WA1W2AFP5GA183473; WA1W2AFP5GA132099; WA1W2AFP5GA165586; WA1W2AFP5GA100396

WA1W2AFP5GA141465 | WA1W2AFP5GA182937

WA1W2AFP5GA139733 | WA1W2AFP5GA111219 | WA1W2AFP5GA138064 | WA1W2AFP5GA132927 | WA1W2AFP5GA127405 | WA1W2AFP5GA159321; WA1W2AFP5GA135567 | WA1W2AFP5GA136959; WA1W2AFP5GA152790; WA1W2AFP5GA136492 | WA1W2AFP5GA145483 | WA1W2AFP5GA147184 | WA1W2AFP5GA101208; WA1W2AFP5GA102763 | WA1W2AFP5GA148304 | WA1W2AFP5GA150232; WA1W2AFP5GA193288; WA1W2AFP5GA176801 | WA1W2AFP5GA165152 | WA1W2AFP5GA173932 | WA1W2AFP5GA185188 | WA1W2AFP5GA191878 | WA1W2AFP5GA170190 | WA1W2AFP5GA132006 | WA1W2AFP5GA196417; WA1W2AFP5GA135004 | WA1W2AFP5GA194103 | WA1W2AFP5GA111155; WA1W2AFP5GA107073 | WA1W2AFP5GA160212 | WA1W2AFP5GA141563 | WA1W2AFP5GA198751; WA1W2AFP5GA105498 | WA1W2AFP5GA123046; WA1W2AFP5GA177916 | WA1W2AFP5GA192304; WA1W2AFP5GA138162 | WA1W2AFP5GA167547 | WA1W2AFP5GA193887 | WA1W2AFP5GA193694 | WA1W2AFP5GA118526 | WA1W2AFP5GA104920; WA1W2AFP5GA151137 | WA1W2AFP5GA137108; WA1W2AFP5GA117988 | WA1W2AFP5GA183697 | WA1W2AFP5GA141837 | WA1W2AFP5GA128358

WA1W2AFP5GA178306 | WA1W2AFP5GA147881; WA1W2AFP5GA147623; WA1W2AFP5GA135844; WA1W2AFP5GA147590 | WA1W2AFP5GA106182

WA1W2AFP5GA140087; WA1W2AFP5GA190052; WA1W2AFP5GA197390 | WA1W2AFP5GA137724; WA1W2AFP5GA176202; WA1W2AFP5GA152630

WA1W2AFP5GA107056; WA1W2AFP5GA164731 | WA1W2AFP5GA129865 | WA1W2AFP5GA120518 | WA1W2AFP5GA118090; WA1W2AFP5GA176829

WA1W2AFP5GA100155; WA1W2AFP5GA110362 | WA1W2AFP5GA170643; WA1W2AFP5GA181691; WA1W2AFP5GA182923; WA1W2AFP5GA119983 | WA1W2AFP5GA158573 | WA1W2AFP5GA137657 | WA1W2AFP5GA149856 | WA1W2AFP5GA111740 | WA1W2AFP5GA152305 | WA1W2AFP5GA175910 | WA1W2AFP5GA167631 | WA1W2AFP5GA117506 | WA1W2AFP5GA121264 | WA1W2AFP5GA147783; WA1W2AFP5GA162221; WA1W2AFP5GA173428; WA1W2AFP5GA111334 | WA1W2AFP5GA119692; WA1W2AFP5GA187121

WA1W2AFP5GA164535; WA1W2AFP5GA127811

WA1W2AFP5GA110832 | WA1W2AFP5GA140607 | WA1W2AFP5GA165085; WA1W2AFP5GA123936 | WA1W2AFP5GA121488 | WA1W2AFP5GA166981 | WA1W2AFP5GA179603; WA1W2AFP5GA171954 |

WA1W2AFP5GA192898

; WA1W2AFP5GA190133 | WA1W2AFP5GA178791 | WA1W2AFP5GA106103

WA1W2AFP5GA156256 | WA1W2AFP5GA160792; WA1W2AFP5GA138310 | WA1W2AFP5GA135150 | WA1W2AFP5GA166754; WA1W2AFP5GA116016; WA1W2AFP5GA128828 | WA1W2AFP5GA198197; WA1W2AFP5GA102522; WA1W2AFP5GA144267 | WA1W2AFP5GA128232; WA1W2AFP5GA187622 | WA1W2AFP5GA169668 |

WA1W2AFP5GA169105

| WA1W2AFP5GA137027 | WA1W2AFP5GA157164; WA1W2AFP5GA138775; WA1W2AFP5GA105713; WA1W2AFP5GA139991 | WA1W2AFP5GA115237

WA1W2AFP5GA150733 | WA1W2AFP5GA149596 | WA1W2AFP5GA170836; WA1W2AFP5GA139151 | WA1W2AFP5GA100754 | WA1W2AFP5GA148075;

WA1W2AFP5GA166236

| WA1W2AFP5GA130174; WA1W2AFP5GA121586 | WA1W2AFP5GA157424 | WA1W2AFP5GA175437 | WA1W2AFP5GA108790; WA1W2AFP5GA193789; WA1W2AFP5GA193520; WA1W2AFP5GA128750 | WA1W2AFP5GA171162 | WA1W2AFP5GA124584

WA1W2AFP5GA132314 | WA1W2AFP5GA106070; WA1W2AFP5GA187698 | WA1W2AFP5GA180394 | WA1W2AFP5GA137562; WA1W2AFP5GA146665 | WA1W2AFP5GA153132; WA1W2AFP5GA131390; WA1W2AFP5GA146312 | WA1W2AFP5GA112306 | WA1W2AFP5GA147931; WA1W2AFP5GA181111 | WA1W2AFP5GA124035 | WA1W2AFP5GA140624 | WA1W2AFP5GA116887 | WA1W2AFP5GA142129; WA1W2AFP5GA165720 | WA1W2AFP5GA192075; WA1W2AFP5GA101435 | WA1W2AFP5GA137450; WA1W2AFP5GA169265 | WA1W2AFP5GA153809; WA1W2AFP5GA129901; WA1W2AFP5GA196496 | WA1W2AFP5GA181044 | WA1W2AFP5GA177625 | WA1W2AFP5GA165264; WA1W2AFP5GA118784 | WA1W2AFP5GA172943 | WA1W2AFP5GA136590 | WA1W2AFP5GA160128 | WA1W2AFP5GA142423; WA1W2AFP5GA135617 | WA1W2AFP5GA131762 | WA1W2AFP5GA126190 | WA1W2AFP5GA196272 | WA1W2AFP5GA164812; WA1W2AFP5GA183263; WA1W2AFP5GA122818 |

WA1W2AFP5GA113889WA1W2AFP5GA136556 | WA1W2AFP5GA139103; WA1W2AFP5GA139778 | WA1W2AFP5GA171212; WA1W2AFP5GA172473 | WA1W2AFP5GA124715 | WA1W2AFP5GA194084 | WA1W2AFP5GA159836; WA1W2AFP5GA160467; WA1W2AFP5GA157181; WA1W2AFP5GA124648 | WA1W2AFP5GA130028 | WA1W2AFP5GA118249; WA1W2AFP5GA185630 | WA1W2AFP5GA150408 | WA1W2AFP5GA175020 | WA1W2AFP5GA186034; WA1W2AFP5GA110409 | WA1W2AFP5GA104223 | WA1W2AFP5GA170626 | WA1W2AFP5GA182520; WA1W2AFP5GA192996 | WA1W2AFP5GA169007; WA1W2AFP5GA180122 | WA1W2AFP5GA134578 | WA1W2AFP5GA192299 | WA1W2AFP5GA101550 | WA1W2AFP5GA101919; WA1W2AFP5GA124682

WA1W2AFP5GA163918 | WA1W2AFP5GA174871 | WA1W2AFP5GA176409; WA1W2AFP5GA152708 | WA1W2AFP5GA168648 | WA1W2AFP5GA108935 | WA1W2AFP5GA159495 | WA1W2AFP5GA106814 | WA1W2AFP5GA157102; WA1W2AFP5GA102407; WA1W2AFP5GA171145; WA1W2AFP5GA119434 | WA1W2AFP5GA157455 | WA1W2AFP5GA181710; WA1W2AFP5GA175812 | WA1W2AFP5GA139408 | WA1W2AFP5GA185126; WA1W2AFP5GA133754; WA1W2AFP5GA181822 | WA1W2AFP5GA179763 | WA1W2AFP5GA154250 | WA1W2AFP5GA103377; WA1W2AFP5GA186910 |

WA1W2AFP5GA112158

| WA1W2AFP5GA134693; WA1W2AFP5GA102861 | WA1W2AFP5GA164759 | WA1W2AFP5GA149985 | WA1W2AFP5GA185465; WA1W2AFP5GA105923; WA1W2AFP5GA131986; WA1W2AFP5GA176278 | WA1W2AFP5GA193064 | WA1W2AFP5GA133012 | WA1W2AFP5GA143328 | WA1W2AFP5GA188575

WA1W2AFP5GA154331; WA1W2AFP5GA111480 | WA1W2AFP5GA188768

WA1W2AFP5GA146522 | WA1W2AFP5GA107347 | WA1W2AFP5GA103041 | WA1W2AFP5GA102343 |

WA1W2AFP5GA124763

| WA1W2AFP5GA190472; WA1W2AFP5GA160971 | WA1W2AFP5GA194537 | WA1W2AFP5GA182811 | WA1W2AFP5GA173039 | WA1W2AFP5GA141966

WA1W2AFP5GA133480; WA1W2AFP5GA151493; WA1W2AFP5GA138937 | WA1W2AFP5GA142907

WA1W2AFP5GA154300; WA1W2AFP5GA176846 | WA1W2AFP5GA194652; WA1W2AFP5GA187605; WA1W2AFP5GA123726; WA1W2AFP5GA106554; WA1W2AFP5GA127341; WA1W2AFP5GA141904; WA1W2AFP5GA126321 | WA1W2AFP5GA119059; WA1W2AFP5GA137819 | WA1W2AFP5GA172960 | WA1W2AFP5GA123600; WA1W2AFP5GA171985; WA1W2AFP5GA133916 | WA1W2AFP5GA181951

WA1W2AFP5GA120051 | WA1W2AFP5GA132572 | WA1W2AFP5GA113634; WA1W2AFP5GA193677 | WA1W2AFP5GA194425 | WA1W2AFP5GA188477; WA1W2AFP5GA104853; WA1W2AFP5GA161392; WA1W2AFP5GA161716 | WA1W2AFP5GA115061; WA1W2AFP5GA151994

WA1W2AFP5GA140705 | WA1W2AFP5GA143443 | WA1W2AFP5GA130501 | WA1W2AFP5GA101564; WA1W2AFP5GA140090; WA1W2AFP5GA166107

WA1W2AFP5GA126271 | WA1W2AFP5GA116761 | WA1W2AFP5GA131955; WA1W2AFP5GA166589; WA1W2AFP5GA186499 | WA1W2AFP5GA146164 | WA1W2AFP5GA196692; WA1W2AFP5GA112631; WA1W2AFP5GA190195; WA1W2AFP5GA179729 | WA1W2AFP5GA107963; WA1W2AFP5GA110572 | WA1W2AFP5GA164051; WA1W2AFP5GA198281; WA1W2AFP5GA147511; WA1W2AFP5GA173316; WA1W2AFP5GA107882 | WA1W2AFP5GA136198 | WA1W2AFP5GA152482 | WA1W2AFP5GA168472 | WA1W2AFP5GA141773 | WA1W2AFP5GA191153; WA1W2AFP5GA100494 | WA1W2AFP5GA178600; WA1W2AFP5GA149470; WA1W2AFP5GA141062 | WA1W2AFP5GA126948

WA1W2AFP5GA115531 | WA1W2AFP5GA194697 | WA1W2AFP5GA125265; WA1W2AFP5GA179598; WA1W2AFP5GA198166 | WA1W2AFP5GA133060; WA1W2AFP5GA125718 | WA1W2AFP5GA150389 | WA1W2AFP5GA172599 | WA1W2AFP5GA192173 | WA1W2AFP5GA130840 | WA1W2AFP5GA168777 | WA1W2AFP5GA100883; WA1W2AFP5GA173073; WA1W2AFP5GA174580; WA1W2AFP5GA103556 | WA1W2AFP5GA141160

WA1W2AFP5GA121913 | WA1W2AFP5GA129008 |

WA1W2AFP5GA174952

| WA1W2AFP5GA100558; WA1W2AFP5GA128599; WA1W2AFP5GA173140 | WA1W2AFP5GA140509 | WA1W2AFP5GA142891 | WA1W2AFP5GA144303; WA1W2AFP5GA184767; WA1W2AFP5GA171260; WA1W2AFP5GA189435 | WA1W2AFP5GA126710; WA1W2AFP5GA121507 | WA1W2AFP5GA144883 | WA1W2AFP5GA185028 | WA1W2AFP5GA108272 | WA1W2AFP5GA108661; WA1W2AFP5GA177785; WA1W2AFP5GA158671; WA1W2AFP5GA194005 | WA1W2AFP5GA118896 | WA1W2AFP5GA125458 | WA1W2AFP5GA198734 | WA1W2AFP5GA122138 | WA1W2AFP5GA189774

WA1W2AFP5GA145113 | WA1W2AFP5GA122284

WA1W2AFP5GA167984 | WA1W2AFP5GA149789; WA1W2AFP5GA115979 | WA1W2AFP5GA109017 | WA1W2AFP5GA166219 | WA1W2AFP5GA125220 | WA1W2AFP5GA157939 | WA1W2AFP5GA170867 | WA1W2AFP5GA154703 | WA1W2AFP5GA100530; WA1W2AFP5GA158816

WA1W2AFP5GA187569; WA1W2AFP5GA192402 | WA1W2AFP5GA155348; WA1W2AFP5GA168326

WA1W2AFP5GA194733 | WA1W2AFP5GA100947 | WA1W2AFP5GA150828; WA1W2AFP5GA166205; WA1W2AFP5GA173946 | WA1W2AFP5GA153681 | WA1W2AFP5GA193484 | WA1W2AFP5GA195025; WA1W2AFP5GA178192; WA1W2AFP5GA119367

WA1W2AFP5GA174787 | WA1W2AFP5GA162297 | WA1W2AFP5GA158041; WA1W2AFP5GA145175 | WA1W2AFP5GA139084; WA1W2AFP5GA187295 | WA1W2AFP5GA137190 | WA1W2AFP5GA176247

WA1W2AFP5GA183733; WA1W2AFP5GA169525; WA1W2AFP5GA158055; WA1W2AFP5GA181321 | WA1W2AFP5GA114475 | WA1W2AFP5GA128103 | WA1W2AFP5GA117280; WA1W2AFP5GA197454 | WA1W2AFP5GA175874

WA1W2AFP5GA160436; WA1W2AFP5GA111222; WA1W2AFP5GA184896 | WA1W2AFP5GA174501 | WA1W2AFP5GA195512; WA1W2AFP5GA183974 | WA1W2AFP5GA158976 | WA1W2AFP5GA138159; WA1W2AFP5GA149100 | WA1W2AFP5GA104626; WA1W2AFP5GA142289 | WA1W2AFP5GA136072 | WA1W2AFP5GA116176

WA1W2AFP5GA197504 | WA1W2AFP5GA115903; WA1W2AFP5GA189368 | WA1W2AFP5GA130711; WA1W2AFP5GA154765

WA1W2AFP5GA173963 | WA1W2AFP5GA108854; WA1W2AFP5GA189564 | WA1W2AFP5GA183781; WA1W2AFP5GA115402; WA1W2AFP5GA169735 | WA1W2AFP5GA182453 | WA1W2AFP5GA170139 | WA1W2AFP5GA160162 | WA1W2AFP5GA119790; WA1W2AFP5GA104397 | WA1W2AFP5GA188933 | WA1W2AFP5GA117358

WA1W2AFP5GA152563; WA1W2AFP5GA181223

WA1W2AFP5GA123032

; WA1W2AFP5GA185191

WA1W2AFP5GA197759; WA1W2AFP5GA112595 | WA1W2AFP5GA150005 | WA1W2AFP5GA177172; WA1W2AFP5GA172294 | WA1W2AFP5GA124908 | WA1W2AFP5GA125931 | WA1W2AFP5GA166687 | WA1W2AFP5GA154474 | WA1W2AFP5GA156127; WA1W2AFP5GA148559 | WA1W2AFP5GA155821 | WA1W2AFP5GA156502 | WA1W2AFP5GA125444 | WA1W2AFP5GA186017; WA1W2AFP5GA156791 | WA1W2AFP5GA100138 | WA1W2AFP5GA199236; WA1W2AFP5GA196921 | WA1W2AFP5GA148349 | WA1W2AFP5GA173929 | WA1W2AFP5GA122589 | WA1W2AFP5GA127601 | WA1W2AFP5GA167483 | WA1W2AFP5GA175843; WA1W2AFP5GA183960 | WA1W2AFP5GA162302 | WA1W2AFP5GA157343; WA1W2AFP5GA188382; WA1W2AFP5GA112273; WA1W2AFP5GA105517; WA1W2AFP5GA101368 | WA1W2AFP5GA193968; WA1W2AFP5GA118929 | WA1W2AFP5GA115559 | WA1W2AFP5GA123225 | WA1W2AFP5GA181349 | WA1W2AFP5GA157651; WA1W2AFP5GA174224 | WA1W2AFP5GA118137; WA1W2AFP5GA137142; WA1W2AFP5GA124553 | WA1W2AFP5GA165023 | WA1W2AFP5GA142633 | WA1W2AFP5GA141627 | WA1W2AFP5GA143572 | WA1W2AFP5GA152823 | WA1W2AFP5GA118848; WA1W2AFP5GA120258 | WA1W2AFP5GA139988 | WA1W2AFP5GA129266 | WA1W2AFP5GA155687 | WA1W2AFP5GA121149; WA1W2AFP5GA143717 | WA1W2AFP5GA176085; WA1W2AFP5GA110085 | WA1W2AFP5GA181917 | WA1W2AFP5GA193078 | WA1W2AFP5GA142227 | WA1W2AFP5GA171646 | WA1W2AFP5GA156483 | WA1W2AFP5GA146701; WA1W2AFP5GA101306 | WA1W2AFP5GA129428; WA1W2AFP5GA159125

WA1W2AFP5GA161568 | WA1W2AFP5GA148965 | WA1W2AFP5GA110670 | WA1W2AFP5GA157777

WA1W2AFP5GA157245 | WA1W2AFP5GA116436 | WA1W2AFP5GA103573

WA1W2AFP5GA162431 | WA1W2AFP5GA150327 | WA1W2AFP5GA135665 | WA1W2AFP5GA126965

WA1W2AFP5GA123371 | WA1W2AFP5GA180881; WA1W2AFP5GA186891 | WA1W2AFP5GA105176; WA1W2AFP5GA115870 | WA1W2AFP5GA165538; WA1W2AFP5GA178290 | WA1W2AFP5GA144365 | WA1W2AFP5GA105906; WA1W2AFP5GA158105; WA1W2AFP5GA120003; WA1W2AFP5GA191329 | WA1W2AFP5GA150019; WA1W2AFP5GA195087; WA1W2AFP5GA166298 | WA1W2AFP5GA109695

WA1W2AFP5GA100236; WA1W2AFP5GA113729; WA1W2AFP5GA181688

WA1W2AFP5GA122270 | WA1W2AFP5GA174384 | WA1W2AFP5GA166737 | WA1W2AFP5GA115190 | WA1W2AFP5GA104769 | WA1W2AFP5GA178211 | WA1W2AFP5GA197101; WA1W2AFP5GA178483 | WA1W2AFP5GA147363 | WA1W2AFP5GA143300 |

WA1W2AFP5GA114895

| WA1W2AFP5GA125704; WA1W2AFP5GA102536 | WA1W2AFP5GA122057 | WA1W2AFP5GA171856 | WA1W2AFP5GA192545; WA1W2AFP5GA127422; WA1W2AFP5GA132619 | WA1W2AFP5GA128411 | WA1W2AFP5GA183179

WA1W2AFP5GA180864 | WA1W2AFP5GA135133; WA1W2AFP5GA128070; WA1W2AFP5GA164020 |

WA1W2AFP5GA188835

; WA1W2AFP5GA124455 | WA1W2AFP5GA158766 | WA1W2AFP5GA167788 | WA1W2AFP5GA173090; WA1W2AFP5GA179066 | WA1W2AFP5GA124830 | WA1W2AFP5GA113813 | WA1W2AFP5GA180590 | WA1W2AFP5GA115271 | WA1W2AFP5GA191265 | WA1W2AFP5GA175213; WA1W2AFP5GA130885 | WA1W2AFP5GA185059 | WA1W2AFP5GA121071; WA1W2AFP5GA136265 | WA1W2AFP5GA126223 | WA1W2AFP5GA188799 | WA1W2AFP5GA151283 | WA1W2AFP5GA177656 | WA1W2AFP5GA126609; WA1W2AFP5GA110491 | WA1W2AFP5GA126299

WA1W2AFP5GA169038 | WA1W2AFP5GA197423; WA1W2AFP5GA173414; WA1W2AFP5GA140185; WA1W2AFP5GA132393 | WA1W2AFP5GA114461 | WA1W2AFP5GA152062; WA1W2AFP5GA117425 | WA1W2AFP5GA162963 | WA1W2AFP5GA100821; WA1W2AFP5GA186874 | WA1W2AFP5GA163773 | WA1W2AFP5GA195722; WA1W2AFP5GA192769; WA1W2AFP5GA179049 | WA1W2AFP5GA126447 | WA1W2AFP5GA112936; WA1W2AFP5GA132250; WA1W2AFP5GA146892; WA1W2AFP5GA137769; WA1W2AFP5GA167693 | WA1W2AFP5GA190679

WA1W2AFP5GA138968 | WA1W2AFP5GA156029; WA1W2AFP5GA133687; WA1W2AFP5GA123001 | WA1W2AFP5GA151722; WA1W2AFP5GA118672 | WA1W2AFP5GA146570 | WA1W2AFP5GA116324 | WA1W2AFP5GA176653 | WA1W2AFP5GA179648; WA1W2AFP5GA102200 | WA1W2AFP5GA151140; WA1W2AFP5GA158847; WA1W2AFP5GA167550; WA1W2AFP5GA141109 | WA1W2AFP5GA118882 |

WA1W2AFP5GA106019

| WA1W2AFP5GA186048; WA1W2AFP5GA111091 | WA1W2AFP5GA196367; WA1W2AFP5GA143068; WA1W2AFP5GA136122 | WA1W2AFP5GA122771; WA1W2AFP5GA116307 | WA1W2AFP5GA121524; WA1W2AFP5GA113262 | WA1W2AFP5GA188351 | WA1W2AFP5GA179746; WA1W2AFP5GA165829; WA1W2AFP5GA148626 | WA1W2AFP5GA172036

WA1W2AFP5GA139196; WA1W2AFP5GA195784

WA1W2AFP5GA184672; WA1W2AFP5GA160596 | WA1W2AFP5GA113696; WA1W2AFP5GA105159 | WA1W2AFP5GA143958; WA1W2AFP5GA105291; WA1W2AFP5GA125573 | WA1W2AFP5GA191282; WA1W2AFP5GA148240 | WA1W2AFP5GA123919 | WA1W2AFP5GA181190; WA1W2AFP5GA196790 | WA1W2AFP5GA193016 | WA1W2AFP5GA162851

WA1W2AFP5GA101788

WA1W2AFP5GA199768; WA1W2AFP5GA106084 | WA1W2AFP5GA128991; WA1W2AFP5GA116534 | WA1W2AFP5GA123354 | WA1W2AFP5GA173672

WA1W2AFP5GA101905WA1W2AFP5GA130563

WA1W2AFP5GA154569 | WA1W2AFP5GA173302 | WA1W2AFP5GA172201 | WA1W2AFP5GA178922;

WA1W2AFP5GA138470

| WA1W2AFP5GA184588; WA1W2AFP5GA105694; WA1W2AFP5GA109549 | WA1W2AFP5GA107493 | WA1W2AFP5GA184297 | WA1W2AFP5GA152756; WA1W2AFP5GA153356 | WA1W2AFP5GA182727 | WA1W2AFP5GA116274 | WA1W2AFP5GA126027 | WA1W2AFP5GA124519 | WA1W2AFP5GA113911; WA1W2AFP5GA198278

WA1W2AFP5GA113990; WA1W2AFP5GA115934 | WA1W2AFP5GA193050 | WA1W2AFP5GA113066; WA1W2AFP5GA134564; WA1W2AFP5GA191508 |

WA1W2AFP5GA145130

| WA1W2AFP5GA142762 | WA1W2AFP5GA119823 | WA1W2AFP5GA174403; WA1W2AFP5GA185790; WA1W2AFP5GA128263 | WA1W2AFP5GA122415 | WA1W2AFP5GA121961

WA1W2AFP5GA141370 | WA1W2AFP5GA161893 | WA1W2AFP5GA134032; WA1W2AFP5GA158895 | WA1W2AFP5GA184705 | WA1W2AFP5GA198443 | WA1W2AFP5GA193145 | WA1W2AFP5GA105338; WA1W2AFP5GA160906; WA1W2AFP5GA190293; WA1W2AFP5GA146794; WA1W2AFP5GA107090 | WA1W2AFP5GA127324 | WA1W2AFP5GA111074 | WA1W2AFP5GA172182 | WA1W2AFP5GA114752 | WA1W2AFP5GA183764 | WA1W2AFP5GA115884 | WA1W2AFP5GA163336 | WA1W2AFP5GA156435 | WA1W2AFP5GA120275 | WA1W2AFP5GA170870 | WA1W2AFP5GA112497 | WA1W2AFP5GA152420 | WA1W2AFP5GA108255; WA1W2AFP5GA120146 | WA1W2AFP5GA109566; WA1W2AFP5GA160517 | WA1W2AFP5GA126786 | WA1W2AFP5GA151185 | WA1W2AFP5GA111883 | WA1W2AFP5GA123015 | WA1W2AFP5GA195347; WA1W2AFP5GA134189 | WA1W2AFP5GA193338; WA1W2AFP5GA169119 | WA1W2AFP5GA186454 | WA1W2AFP5GA141983; WA1W2AFP5GA144172

WA1W2AFP5GA185594;