WAUGFAFR8DA0…

Audi

A5

WAUGFAFR8DA067516 | WAUGFAFR8DA073235 | WAUGFAFR8DA021622 | WAUGFAFR8DA013441; WAUGFAFR8DA089760; WAUGFAFR8DA030420; WAUGFAFR8DA047816; WAUGFAFR8DA073381; WAUGFAFR8DA001502 | WAUGFAFR8DA002021;

WAUGFAFR8DA081495

| WAUGFAFR8DA014301 | WAUGFAFR8DA061666 | WAUGFAFR8DA059884 | WAUGFAFR8DA099754; WAUGFAFR8DA039313; WAUGFAFR8DA075907 | WAUGFAFR8DA017246 | WAUGFAFR8DA001998 | WAUGFAFR8DA017005 | WAUGFAFR8DA001595; WAUGFAFR8DA077057; WAUGFAFR8DA005579 | WAUGFAFR8DA041482 | WAUGFAFR8DA033009 | WAUGFAFR8DA066415 | WAUGFAFR8DA053020; WAUGFAFR8DA043961 | WAUGFAFR8DA026819 | WAUGFAFR8DA017456 | WAUGFAFR8DA048786; WAUGFAFR8DA069671

WAUGFAFR8DA051123 | WAUGFAFR8DA008479 | WAUGFAFR8DA075390 | WAUGFAFR8DA078709 | WAUGFAFR8DA072408 | WAUGFAFR8DA079617; WAUGFAFR8DA034757 | WAUGFAFR8DA054314

WAUGFAFR8DA077916 | WAUGFAFR8DA034855 | WAUGFAFR8DA094313; WAUGFAFR8DA010653; WAUGFAFR8DA026366; WAUGFAFR8DA027467 | WAUGFAFR8DA002942 | WAUGFAFR8DA039862 | WAUGFAFR8DA042924; WAUGFAFR8DA025931 | WAUGFAFR8DA000740 | WAUGFAFR8DA082176 | WAUGFAFR8DA026884 | WAUGFAFR8DA031082; WAUGFAFR8DA088723 | WAUGFAFR8DA031003; WAUGFAFR8DA058508 | WAUGFAFR8DA067967; WAUGFAFR8DA031101 | WAUGFAFR8DA002438; WAUGFAFR8DA016811 | WAUGFAFR8DA046651 | WAUGFAFR8DA061084; WAUGFAFR8DA070500 | WAUGFAFR8DA062669 | WAUGFAFR8DA027775; WAUGFAFR8DA028070; WAUGFAFR8DA051641 | WAUGFAFR8DA021166 | WAUGFAFR8DA083800 | WAUGFAFR8DA097132; WAUGFAFR8DA052272 | WAUGFAFR8DA097115; WAUGFAFR8DA072098 | WAUGFAFR8DA070450 | WAUGFAFR8DA028974;

WAUGFAFR8DA089564

| WAUGFAFR8DA092674 | WAUGFAFR8DA073736 | WAUGFAFR8DA063417 | WAUGFAFR8DA043166 | WAUGFAFR8DA069573 | WAUGFAFR8DA090262

WAUGFAFR8DA085336; WAUGFAFR8DA008451 | WAUGFAFR8DA093470; WAUGFAFR8DA059934 | WAUGFAFR8DA055849 | WAUGFAFR8DA031017; WAUGFAFR8DA095784 | WAUGFAFR8DA063028 | WAUGFAFR8DA051722 | WAUGFAFR8DA037206; WAUGFAFR8DA032376; WAUGFAFR8DA072957 | WAUGFAFR8DA039392 | WAUGFAFR8DA085563 | WAUGFAFR8DA035374 | WAUGFAFR8DA005338; WAUGFAFR8DA071047

WAUGFAFR8DA038226; WAUGFAFR8DA064017 | WAUGFAFR8DA095946 | WAUGFAFR8DA082162 | WAUGFAFR8DA055835; WAUGFAFR8DA082646

WAUGFAFR8DA097082; WAUGFAFR8DA088978 | WAUGFAFR8DA058749 | WAUGFAFR8DA063689; WAUGFAFR8DA030482 | WAUGFAFR8DA036508; WAUGFAFR8DA091847; WAUGFAFR8DA008112; WAUGFAFR8DA093744 | WAUGFAFR8DA073400 | WAUGFAFR8DA094425; WAUGFAFR8DA019191

WAUGFAFR8DA002374 | WAUGFAFR8DA049551 | WAUGFAFR8DA061893 | WAUGFAFR8DA020762; WAUGFAFR8DA049257 | WAUGFAFR8DA052210 | WAUGFAFR8DA068116; WAUGFAFR8DA053597 | WAUGFAFR8DA086423; WAUGFAFR8DA002505 | WAUGFAFR8DA036024 | WAUGFAFR8DA084431 | WAUGFAFR8DA084865 | WAUGFAFR8DA008076

WAUGFAFR8DA098622

WAUGFAFR8DA025976 | WAUGFAFR8DA043099 | WAUGFAFR8DA051171; WAUGFAFR8DA099267; WAUGFAFR8DA066592 | WAUGFAFR8DA068519; WAUGFAFR8DA072828; WAUGFAFR8DA064003; WAUGFAFR8DA059092; WAUGFAFR8DA013679; WAUGFAFR8DA045371 | WAUGFAFR8DA001208 | WAUGFAFR8DA060923

WAUGFAFR8DA067788 | WAUGFAFR8DA053423; WAUGFAFR8DA095011 | WAUGFAFR8DA095803 | WAUGFAFR8DA081531 | WAUGFAFR8DA006909 | WAUGFAFR8DA060467 | WAUGFAFR8DA067838 | WAUGFAFR8DA061988

WAUGFAFR8DA086535; WAUGFAFR8DA069315; WAUGFAFR8DA039859

WAUGFAFR8DA013617 | WAUGFAFR8DA041126 | WAUGFAFR8DA099141; WAUGFAFR8DA073316; WAUGFAFR8DA000883 | WAUGFAFR8DA010801; WAUGFAFR8DA080573 | WAUGFAFR8DA079648 | WAUGFAFR8DA070870

WAUGFAFR8DA001614 | WAUGFAFR8DA039425

WAUGFAFR8DA052837; WAUGFAFR8DA019496 | WAUGFAFR8DA020597; WAUGFAFR8DA046746 | WAUGFAFR8DA081822 | WAUGFAFR8DA078208 | WAUGFAFR8DA065300 | WAUGFAFR8DA036881; WAUGFAFR8DA064910 | WAUGFAFR8DA048402; WAUGFAFR8DA061909 | WAUGFAFR8DA075731 | WAUGFAFR8DA001080; WAUGFAFR8DA049548

WAUGFAFR8DA060341; WAUGFAFR8DA034208 | WAUGFAFR8DA083280; WAUGFAFR8DA066348; WAUGFAFR8DA025654; WAUGFAFR8DA090066 | WAUGFAFR8DA013858; WAUGFAFR8DA073302 | WAUGFAFR8DA050621

WAUGFAFR8DA092321 | WAUGFAFR8DA092044 | WAUGFAFR8DA032815; WAUGFAFR8DA012581;

WAUGFAFR8DA060565

| WAUGFAFR8DA017912 | WAUGFAFR8DA095204 | WAUGFAFR8DA074823 | WAUGFAFR8DA059500; WAUGFAFR8DA060906 | WAUGFAFR8DA070948 | WAUGFAFR8DA067421; WAUGFAFR8DA070299; WAUGFAFR8DA026836 | WAUGFAFR8DA081254 | WAUGFAFR8DA021765; WAUGFAFR8DA091900 | WAUGFAFR8DA011396 | WAUGFAFR8DA095848 | WAUGFAFR8DA079200; WAUGFAFR8DA093677; WAUGFAFR8DA011835 | WAUGFAFR8DA010829 | WAUGFAFR8DA055527 | WAUGFAFR8DA088575; WAUGFAFR8DA076894; WAUGFAFR8DA032054 | WAUGFAFR8DA015531; WAUGFAFR8DA079018 | WAUGFAFR8DA067306 | WAUGFAFR8DA002763; WAUGFAFR8DA044673; WAUGFAFR8DA084686 | WAUGFAFR8DA012001 | WAUGFAFR8DA075406; WAUGFAFR8DA045581; WAUGFAFR8DA026626 | WAUGFAFR8DA048870 | WAUGFAFR8DA086695 | WAUGFAFR8DA033091; WAUGFAFR8DA033902 | WAUGFAFR8DA087118 | WAUGFAFR8DA022253; WAUGFAFR8DA047685 | WAUGFAFR8DA033950; WAUGFAFR8DA049565 | WAUGFAFR8DA001113; WAUGFAFR8DA013438 | WAUGFAFR8DA040381 | WAUGFAFR8DA009681 | WAUGFAFR8DA085160 | WAUGFAFR8DA070836; WAUGFAFR8DA097454 | WAUGFAFR8DA052482 | WAUGFAFR8DA046682; WAUGFAFR8DA033320 | WAUGFAFR8DA064907; WAUGFAFR8DA016808 | WAUGFAFR8DA086843; WAUGFAFR8DA006067 | WAUGFAFR8DA025511 | WAUGFAFR8DA087703; WAUGFAFR8DA068276; WAUGFAFR8DA041773;

WAUGFAFR8DA073591

| WAUGFAFR8DA092786 | WAUGFAFR8DA050280; WAUGFAFR8DA066219; WAUGFAFR8DA026867 | WAUGFAFR8DA069668 | WAUGFAFR8DA094442 | WAUGFAFR8DA024911 | WAUGFAFR8DA091878 | WAUGFAFR8DA041627 | WAUGFAFR8DA067399 | WAUGFAFR8DA001418 | WAUGFAFR8DA011317 | WAUGFAFR8DA027663 | WAUGFAFR8DA000222 | WAUGFAFR8DA062848; WAUGFAFR8DA079729 | WAUGFAFR8DA003914 | WAUGFAFR8DA056824 | WAUGFAFR8DA078418

WAUGFAFR8DA030532 | WAUGFAFR8DA012600 | WAUGFAFR8DA031406 | WAUGFAFR8DA090942 | WAUGFAFR8DA005159 | WAUGFAFR8DA082596 | WAUGFAFR8DA065149 | WAUGFAFR8DA098667 | WAUGFAFR8DA036458 | WAUGFAFR8DA045905; WAUGFAFR8DA049615 | WAUGFAFR8DA051266 | WAUGFAFR8DA057472 | WAUGFAFR8DA044267 | WAUGFAFR8DA008403 | WAUGFAFR8DA077785

WAUGFAFR8DA072411 | WAUGFAFR8DA010376; WAUGFAFR8DA067578 | WAUGFAFR8DA069492 | WAUGFAFR8DA022897 | WAUGFAFR8DA093422 | WAUGFAFR8DA043233 | WAUGFAFR8DA081027 | WAUGFAFR8DA052661 | WAUGFAFR8DA053129 | WAUGFAFR8DA035200; WAUGFAFR8DA055480 | WAUGFAFR8DA030224 | WAUGFAFR8DA025539; WAUGFAFR8DA059822 | WAUGFAFR8DA069301 | WAUGFAFR8DA048108; WAUGFAFR8DA059755 | WAUGFAFR8DA013908; WAUGFAFR8DA053678 | WAUGFAFR8DA064504

WAUGFAFR8DA094084 | WAUGFAFR8DA034242 | WAUGFAFR8DA005503 | WAUGFAFR8DA028537 | WAUGFAFR8DA077673 | WAUGFAFR8DA082503 | WAUGFAFR8DA051512 | WAUGFAFR8DA008157 | WAUGFAFR8DA007235; WAUGFAFR8DA029025; WAUGFAFR8DA098801

WAUGFAFR8DA082825 | WAUGFAFR8DA023385 | WAUGFAFR8DA011155 | WAUGFAFR8DA037402 | WAUGFAFR8DA090116 | WAUGFAFR8DA089273 | WAUGFAFR8DA050568 | WAUGFAFR8DA080492 | WAUGFAFR8DA048576 | WAUGFAFR8DA078726 | WAUGFAFR8DA052787 | WAUGFAFR8DA016923; WAUGFAFR8DA099723; WAUGFAFR8DA053714 | WAUGFAFR8DA092805; WAUGFAFR8DA024231 | WAUGFAFR8DA001967 | WAUGFAFR8DA092349 | WAUGFAFR8DA099740 | WAUGFAFR8DA057911 | WAUGFAFR8DA015061 | WAUGFAFR8DA019269 | WAUGFAFR8DA052224

WAUGFAFR8DA053972 | WAUGFAFR8DA092464; WAUGFAFR8DA058153; WAUGFAFR8DA028635 | WAUGFAFR8DA045693 | WAUGFAFR8DA060405 | WAUGFAFR8DA072991 | WAUGFAFR8DA077172 | WAUGFAFR8DA009017; WAUGFAFR8DA020650 | WAUGFAFR8DA022303 | WAUGFAFR8DA004626 | WAUGFAFR8DA058489 | WAUGFAFR8DA085935 | WAUGFAFR8DA085966 | WAUGFAFR8DA041353 | WAUGFAFR8DA066446 | WAUGFAFR8DA001256

WAUGFAFR8DA097891

| WAUGFAFR8DA057939 | WAUGFAFR8DA060484 | WAUGFAFR8DA041871; WAUGFAFR8DA039604; WAUGFAFR8DA095672 | WAUGFAFR8DA035732

WAUGFAFR8DA098345 | WAUGFAFR8DA072778 | WAUGFAFR8DA059559 | WAUGFAFR8DA059450 | WAUGFAFR8DA046973; WAUGFAFR8DA071615 | WAUGFAFR8DA001290; WAUGFAFR8DA042888

WAUGFAFR8DA005095 | WAUGFAFR8DA023919 | WAUGFAFR8DA020969; WAUGFAFR8DA023659 | WAUGFAFR8DA076846 | WAUGFAFR8DA014637 | WAUGFAFR8DA031955; WAUGFAFR8DA013942 | WAUGFAFR8DA052627 | WAUGFAFR8DA087099 | WAUGFAFR8DA053468 | WAUGFAFR8DA059917 | WAUGFAFR8DA022964; WAUGFAFR8DA013827 | WAUGFAFR8DA057584 | WAUGFAFR8DA036153; WAUGFAFR8DA094747 | WAUGFAFR8DA003007; WAUGFAFR8DA046844; WAUGFAFR8DA041854 | WAUGFAFR8DA097910; WAUGFAFR8DA011320; WAUGFAFR8DA037660 | WAUGFAFR8DA054054 | WAUGFAFR8DA060520; WAUGFAFR8DA077530 | WAUGFAFR8DA064678 | WAUGFAFR8DA079827; WAUGFAFR8DA097261 | WAUGFAFR8DA024858; WAUGFAFR8DA071002 | WAUGFAFR8DA049498 | WAUGFAFR8DA079892 | WAUGFAFR8DA096630 | WAUGFAFR8DA003279 | WAUGFAFR8DA058492 | WAUGFAFR8DA032748 | WAUGFAFR8DA064938 | WAUGFAFR8DA047847 | WAUGFAFR8DA098877

WAUGFAFR8DA076975; WAUGFAFR8DA011284 | WAUGFAFR8DA091072; WAUGFAFR8DA014685

WAUGFAFR8DA055401 | WAUGFAFR8DA069864; WAUGFAFR8DA038405; WAUGFAFR8DA090603 | WAUGFAFR8DA059237; WAUGFAFR8DA078953 | WAUGFAFR8DA040820 | WAUGFAFR8DA029557; WAUGFAFR8DA099964 | WAUGFAFR8DA077639 | WAUGFAFR8DA083330 | WAUGFAFR8DA097129; WAUGFAFR8DA065989 | WAUGFAFR8DA087345; WAUGFAFR8DA051199 |

WAUGFAFR8DA091492

; WAUGFAFR8DA079424 | WAUGFAFR8DA067824; WAUGFAFR8DA078175; WAUGFAFR8DA011026; WAUGFAFR8DA079102; WAUGFAFR8DA005856; WAUGFAFR8DA050036 | WAUGFAFR8DA087734 | WAUGFAFR8DA043619 | WAUGFAFR8DA076314; WAUGFAFR8DA048075; WAUGFAFR8DA013391

WAUGFAFR8DA068780

WAUGFAFR8DA013830; WAUGFAFR8DA063479 | WAUGFAFR8DA026559 | WAUGFAFR8DA020812; WAUGFAFR8DA068889 | WAUGFAFR8DA078113; WAUGFAFR8DA000219 | WAUGFAFR8DA062512

WAUGFAFR8DA092934 | WAUGFAFR8DA026030 | WAUGFAFR8DA097857; WAUGFAFR8DA058069

WAUGFAFR8DA045600 | WAUGFAFR8DA092514 | WAUGFAFR8DA097342 | WAUGFAFR8DA048173 | WAUGFAFR8DA022639; WAUGFAFR8DA044723 | WAUGFAFR8DA081318 | WAUGFAFR8DA083571

WAUGFAFR8DA077382; WAUGFAFR8DA069606; WAUGFAFR8DA050098 | WAUGFAFR8DA071632 | WAUGFAFR8DA060727 | WAUGFAFR8DA013228 | WAUGFAFR8DA069296 | WAUGFAFR8DA025749; WAUGFAFR8DA072893 | WAUGFAFR8DA090052;

WAUGFAFR8DA048321

| WAUGFAFR8DA014167 | WAUGFAFR8DA021247 | WAUGFAFR8DA074322

WAUGFAFR8DA009759 | WAUGFAFR8DA055074; WAUGFAFR8DA075535

WAUGFAFR8DA085045 | WAUGFAFR8DA055513 | WAUGFAFR8DA093257 | WAUGFAFR8DA035925; WAUGFAFR8DA055852; WAUGFAFR8DA045855

WAUGFAFR8DA001001 | WAUGFAFR8DA062977 | WAUGFAFR8DA057536 | WAUGFAFR8DA050554 | WAUGFAFR8DA072022; WAUGFAFR8DA005260; WAUGFAFR8DA085255 | WAUGFAFR8DA048304; WAUGFAFR8DA007090 |

WAUGFAFR8DA020485

; WAUGFAFR8DA035763 | WAUGFAFR8DA024021 | WAUGFAFR8DA032099 | WAUGFAFR8DA003654 | WAUGFAFR8DA078466 | WAUGFAFR8DA030448 | WAUGFAFR8DA065703; WAUGFAFR8DA057956 | WAUGFAFR8DA024472 | WAUGFAFR8DA082517 | WAUGFAFR8DA097227; WAUGFAFR8DA082484; WAUGFAFR8DA039568; WAUGFAFR8DA051218; WAUGFAFR8DA023404; WAUGFAFR8DA002746

WAUGFAFR8DA094165 | WAUGFAFR8DA062056; WAUGFAFR8DA080038 | WAUGFAFR8DA018316 | WAUGFAFR8DA092772

WAUGFAFR8DA097390 | WAUGFAFR8DA078824; WAUGFAFR8DA077527; WAUGFAFR8DA007719; WAUGFAFR8DA050330 | WAUGFAFR8DA094893 | WAUGFAFR8DA022284 | WAUGFAFR8DA022656 | WAUGFAFR8DA009115; WAUGFAFR8DA023273 | WAUGFAFR8DA029297 | WAUGFAFR8DA014377 | WAUGFAFR8DA043183; WAUGFAFR8DA013892 | WAUGFAFR8DA023497; WAUGFAFR8DA009485 | WAUGFAFR8DA019062; WAUGFAFR8DA023242; WAUGFAFR8DA064034; WAUGFAFR8DA070626; WAUGFAFR8DA077351 | WAUGFAFR8DA044897 | WAUGFAFR8DA031180 | WAUGFAFR8DA063367 | WAUGFAFR8DA010054 | WAUGFAFR8DA081352; WAUGFAFR8DA056967 | WAUGFAFR8DA043202 | WAUGFAFR8DA027629 | WAUGFAFR8DA084509 | WAUGFAFR8DA084350 | WAUGFAFR8DA075437 | WAUGFAFR8DA026996 | WAUGFAFR8DA003850

WAUGFAFR8DA020583 | WAUGFAFR8DA064812; WAUGFAFR8DA075633 | WAUGFAFR8DA074563 | WAUGFAFR8DA084266 | WAUGFAFR8DA013519 | WAUGFAFR8DA086261 | WAUGFAFR8DA090827; WAUGFAFR8DA065488 | WAUGFAFR8DA012340 | WAUGFAFR8DA059206 |

WAUGFAFR8DA051977

| WAUGFAFR8DA068360

WAUGFAFR8DA024469 | WAUGFAFR8DA004206; WAUGFAFR8DA051347 | WAUGFAFR8DA054863 | WAUGFAFR8DA081626 | WAUGFAFR8DA039182 | WAUGFAFR8DA029056; WAUGFAFR8DA033818; WAUGFAFR8DA080427 | WAUGFAFR8DA026593; WAUGFAFR8DA092092 | WAUGFAFR8DA085319 | WAUGFAFR8DA076331 | WAUGFAFR8DA088740 | WAUGFAFR8DA044110 | WAUGFAFR8DA039036 | WAUGFAFR8DA061733 | WAUGFAFR8DA055575; WAUGFAFR8DA003086 | WAUGFAFR8DA087586; WAUGFAFR8DA020048; WAUGFAFR8DA069007 | WAUGFAFR8DA085756

WAUGFAFR8DA023984 | WAUGFAFR8DA018168

WAUGFAFR8DA087006; WAUGFAFR8DA022172 | WAUGFAFR8DA004934 | WAUGFAFR8DA067676 | WAUGFAFR8DA072330

WAUGFAFR8DA003122; WAUGFAFR8DA017389 | WAUGFAFR8DA088558 | WAUGFAFR8DA022835; WAUGFAFR8DA056600

WAUGFAFR8DA002598; WAUGFAFR8DA000642 | WAUGFAFR8DA075485; WAUGFAFR8DA023564; WAUGFAFR8DA011477; WAUGFAFR8DA044592; WAUGFAFR8DA008238; WAUGFAFR8DA064115 | WAUGFAFR8DA030644 | WAUGFAFR8DA058444 | WAUGFAFR8DA004965; WAUGFAFR8DA090908 | WAUGFAFR8DA046648; WAUGFAFR8DA026528 | WAUGFAFR8DA092979 | WAUGFAFR8DA098863 | WAUGFAFR8DA061716

WAUGFAFR8DA055947; WAUGFAFR8DA088396 | WAUGFAFR8DA031924 | WAUGFAFR8DA041143 | WAUGFAFR8DA021300 | WAUGFAFR8DA040977 | WAUGFAFR8DA027355; WAUGFAFR8DA044737; WAUGFAFR8DA096692

WAUGFAFR8DA051414

WAUGFAFR8DA013472; WAUGFAFR8DA046410 |

WAUGFAFR8DA073185

| WAUGFAFR8DA086910

WAUGFAFR8DA097941 | WAUGFAFR8DA056371

WAUGFAFR8DA099298 | WAUGFAFR8DA010832 | WAUGFAFR8DA099821 | WAUGFAFR8DA033267

WAUGFAFR8DA074028; WAUGFAFR8DA057732 | WAUGFAFR8DA056564 | WAUGFAFR8DA061151 | WAUGFAFR8DA075048 | WAUGFAFR8DA021989; WAUGFAFR8DA085868 | WAUGFAFR8DA019868; WAUGFAFR8DA096451; WAUGFAFR8DA031910; WAUGFAFR8DA090455 | WAUGFAFR8DA053860; WAUGFAFR8DA006912 | WAUGFAFR8DA058380; WAUGFAFR8DA014024 | WAUGFAFR8DA001063 | WAUGFAFR8DA029302; WAUGFAFR8DA011799 | WAUGFAFR8DA006344 | WAUGFAFR8DA079472 | WAUGFAFR8DA063904 | WAUGFAFR8DA045757 | WAUGFAFR8DA007767; WAUGFAFR8DA007493 | WAUGFAFR8DA020390 | WAUGFAFR8DA003699; WAUGFAFR8DA073929 | WAUGFAFR8DA021183; WAUGFAFR8DA030501 | WAUGFAFR8DA014069 | WAUGFAFR8DA060145 | WAUGFAFR8DA050263 | WAUGFAFR8DA055043; WAUGFAFR8DA058928; WAUGFAFR8DA014945 | WAUGFAFR8DA070559 | WAUGFAFR8DA042633 | WAUGFAFR8DA092058 | WAUGFAFR8DA023211 | WAUGFAFR8DA056127; WAUGFAFR8DA022866

WAUGFAFR8DA092528 | WAUGFAFR8DA004321 | WAUGFAFR8DA098782 | WAUGFAFR8DA065278 | WAUGFAFR8DA066561; WAUGFAFR8DA064437 | WAUGFAFR8DA059416 | WAUGFAFR8DA028439 | WAUGFAFR8DA098636 | WAUGFAFR8DA066009; WAUGFAFR8DA065104 | WAUGFAFR8DA038355 | WAUGFAFR8DA012337; WAUGFAFR8DA062476 | WAUGFAFR8DA062641 | WAUGFAFR8DA043698 | WAUGFAFR8DA061117; WAUGFAFR8DA003363 | WAUGFAFR8DA054622 | WAUGFAFR8DA017943 | WAUGFAFR8DA060811 | WAUGFAFR8DA031471 | WAUGFAFR8DA010314; WAUGFAFR8DA088026 | WAUGFAFR8DA065409

WAUGFAFR8DA036850; WAUGFAFR8DA068701 | WAUGFAFR8DA070965 | WAUGFAFR8DA014282

WAUGFAFR8DA075891 | WAUGFAFR8DA083781 | WAUGFAFR8DA095820; WAUGFAFR8DA046553; WAUGFAFR8DA001404 | WAUGFAFR8DA012399; WAUGFAFR8DA066978; WAUGFAFR8DA033608 | WAUGFAFR8DA007039; WAUGFAFR8DA040817 | WAUGFAFR8DA041241 | WAUGFAFR8DA006988; WAUGFAFR8DA042471 |

WAUGFAFR8DA011981

| WAUGFAFR8DA090388 | WAUGFAFR8DA061067; WAUGFAFR8DA031633 | WAUGFAFR8DA069766; WAUGFAFR8DA073932 | WAUGFAFR8DA076457; WAUGFAFR8DA095980 | WAUGFAFR8DA089192 | WAUGFAFR8DA069251 | WAUGFAFR8DA007445 | WAUGFAFR8DA064132; WAUGFAFR8DA012466; WAUGFAFR8DA050957 | WAUGFAFR8DA078225

WAUGFAFR8DA016002 | WAUGFAFR8DA045290 | WAUGFAFR8DA052188 | WAUGFAFR8DA035780 | WAUGFAFR8DA087412 | WAUGFAFR8DA055317 | WAUGFAFR8DA024942 | WAUGFAFR8DA031311; WAUGFAFR8DA086244 | WAUGFAFR8DA006151 | WAUGFAFR8DA032457; WAUGFAFR8DA068066 | WAUGFAFR8DA033222 | WAUGFAFR8DA021670; WAUGFAFR8DA011849; WAUGFAFR8DA020714 | WAUGFAFR8DA099351 | WAUGFAFR8DA063238 | WAUGFAFR8DA056063 | WAUGFAFR8DA035701 | WAUGFAFR8DA015190 | WAUGFAFR8DA015397 | WAUGFAFR8DA081206; WAUGFAFR8DA084915 | WAUGFAFR8DA061330 | WAUGFAFR8DA011995

WAUGFAFR8DA013536 | WAUGFAFR8DA063157; WAUGFAFR8DA070433 | WAUGFAFR8DA086485 | WAUGFAFR8DA036184 | WAUGFAFR8DA083070; WAUGFAFR8DA083814 | WAUGFAFR8DA035147 | WAUGFAFR8DA019787; WAUGFAFR8DA043314 | WAUGFAFR8DA070383 |

WAUGFAFR8DA073686

; WAUGFAFR8DA095882 | WAUGFAFR8DA052756 | WAUGFAFR8DA018672 | WAUGFAFR8DA000012 | WAUGFAFR8DA021720 | WAUGFAFR8DA017490 | WAUGFAFR8DA001533 | WAUGFAFR8DA092688 | WAUGFAFR8DA045595 | WAUGFAFR8DA068682 | WAUGFAFR8DA024651 | WAUGFAFR8DA071291 | WAUGFAFR8DA096174 | WAUGFAFR8DA060887 | WAUGFAFR8DA032779

WAUGFAFR8DA063031; WAUGFAFR8DA072859; WAUGFAFR8DA007977; WAUGFAFR8DA066091 | WAUGFAFR8DA092061; WAUGFAFR8DA069685 | WAUGFAFR8DA096997 | WAUGFAFR8DA068522 | WAUGFAFR8DA078063 | WAUGFAFR8DA089824 | WAUGFAFR8DA084347; WAUGFAFR8DA049209 | WAUGFAFR8DA082033 | WAUGFAFR8DA029994; WAUGFAFR8DA040008 | WAUGFAFR8DA058301; WAUGFAFR8DA047217 | WAUGFAFR8DA008627; WAUGFAFR8DA006781 | WAUGFAFR8DA037528; WAUGFAFR8DA024455 | WAUGFAFR8DA035536 | WAUGFAFR8DA065359 | WAUGFAFR8DA082100; WAUGFAFR8DA073865; WAUGFAFR8DA019806 | WAUGFAFR8DA092836 | WAUGFAFR8DA016873 | WAUGFAFR8DA097681; WAUGFAFR8DA086678 | WAUGFAFR8DA004061; WAUGFAFR8DA048271 | WAUGFAFR8DA029414 | WAUGFAFR8DA010233; WAUGFAFR8DA037254 | WAUGFAFR8DA014122 | WAUGFAFR8DA081674 | WAUGFAFR8DA035472 | WAUGFAFR8DA046729; WAUGFAFR8DA071548 | WAUGFAFR8DA061487; WAUGFAFR8DA030207; WAUGFAFR8DA087670; WAUGFAFR8DA028697

WAUGFAFR8DA095137 | WAUGFAFR8DA046522; WAUGFAFR8DA064941 | WAUGFAFR8DA052790; WAUGFAFR8DA005680 | WAUGFAFR8DA066253 |

WAUGFAFR8DA075888

| WAUGFAFR8DA082887 | WAUGFAFR8DA053583 | WAUGFAFR8DA036542 | WAUGFAFR8DA081433 | WAUGFAFR8DA085370; WAUGFAFR8DA030871 | WAUGFAFR8DA016727 | WAUGFAFR8DA073994 | WAUGFAFR8DA008790 | WAUGFAFR8DA033270 | WAUGFAFR8DA083215 | WAUGFAFR8DA013844 | WAUGFAFR8DA085286 | WAUGFAFR8DA065765 | WAUGFAFR8DA070903 | WAUGFAFR8DA035634 | WAUGFAFR8DA028201 | WAUGFAFR8DA016534; WAUGFAFR8DA090374;

WAUGFAFR8DA042101

; WAUGFAFR8DA018381; WAUGFAFR8DA011138; WAUGFAFR8DA000429 | WAUGFAFR8DA057214 | WAUGFAFR8DA085997 | WAUGFAFR8DA042065

WAUGFAFR8DA052725 | WAUGFAFR8DA017926 | WAUGFAFR8DA044172

WAUGFAFR8DA040705 | WAUGFAFR8DA072134; WAUGFAFR8DA069458 | WAUGFAFR8DA080556; WAUGFAFR8DA080475; WAUGFAFR8DA044706 | WAUGFAFR8DA080430 | WAUGFAFR8DA023130 | WAUGFAFR8DA095591 | WAUGFAFR8DA075311; WAUGFAFR8DA099995; WAUGFAFR8DA065927 | WAUGFAFR8DA009910

WAUGFAFR8DA081920; WAUGFAFR8DA029753 |

WAUGFAFR8DA029087

; WAUGFAFR8DA045015; WAUGFAFR8DA038291 | WAUGFAFR8DA092609; WAUGFAFR8DA034838; WAUGFAFR8DA021345; WAUGFAFR8DA086731 | WAUGFAFR8DA066026 | WAUGFAFR8DA005341 | WAUGFAFR8DA033186 | WAUGFAFR8DA095431

WAUGFAFR8DA005243 | WAUGFAFR8DA072604; WAUGFAFR8DA079276 | WAUGFAFR8DA014654 | WAUGFAFR8DA050148; WAUGFAFR8DA081304 | WAUGFAFR8DA062736 | WAUGFAFR8DA066513 | WAUGFAFR8DA006635 | WAUGFAFR8DA084168; WAUGFAFR8DA071405; WAUGFAFR8DA071873 | WAUGFAFR8DA019224; WAUGFAFR8DA058363 | WAUGFAFR8DA072117 | WAUGFAFR8DA021958 | WAUGFAFR8DA048366; WAUGFAFR8DA036671 | WAUGFAFR8DA010152 | WAUGFAFR8DA010166; WAUGFAFR8DA054765; WAUGFAFR8DA012385; WAUGFAFR8DA012659 | WAUGFAFR8DA027212 | WAUGFAFR8DA082419

WAUGFAFR8DA029509 | WAUGFAFR8DA035083 | WAUGFAFR8DA026464 | WAUGFAFR8DA085871 | WAUGFAFR8DA062137 | WAUGFAFR8DA087541 | WAUGFAFR8DA020339 | WAUGFAFR8DA089628; WAUGFAFR8DA079763; WAUGFAFR8DA017215; WAUGFAFR8DA067645 | WAUGFAFR8DA030806 | WAUGFAFR8DA049307; WAUGFAFR8DA040235 | WAUGFAFR8DA009163; WAUGFAFR8DA079083; WAUGFAFR8DA061781

WAUGFAFR8DA080329 | WAUGFAFR8DA006506 | WAUGFAFR8DA090987; WAUGFAFR8DA056838 | WAUGFAFR8DA007753; WAUGFAFR8DA023810; WAUGFAFR8DA087040; WAUGFAFR8DA072764; WAUGFAFR8DA063806 | WAUGFAFR8DA092268 | WAUGFAFR8DA018963 | WAUGFAFR8DA025251 | WAUGFAFR8DA016193 | WAUGFAFR8DA034872

WAUGFAFR8DA089922 | WAUGFAFR8DA097602; WAUGFAFR8DA095316; WAUGFAFR8DA032720; WAUGFAFR8DA017585 | WAUGFAFR8DA074191 | WAUGFAFR8DA019577; WAUGFAFR8DA018414; WAUGFAFR8DA080153; WAUGFAFR8DA008935 | WAUGFAFR8DA091184; WAUGFAFR8DA088172 | WAUGFAFR8DA051655; WAUGFAFR8DA053938 | WAUGFAFR8DA049517; WAUGFAFR8DA063627 | WAUGFAFR8DA027453 | WAUGFAFR8DA020020 | WAUGFAFR8DA069556 | WAUGFAFR8DA000687; WAUGFAFR8DA093095 | WAUGFAFR8DA098569; WAUGFAFR8DA020860 | WAUGFAFR8DA075597 | WAUGFAFR8DA017540 | WAUGFAFR8DA076667 | WAUGFAFR8DA009194 | WAUGFAFR8DA056936; WAUGFAFR8DA028358; WAUGFAFR8DA005162

WAUGFAFR8DA024388

WAUGFAFR8DA055544 | WAUGFAFR8DA008773; WAUGFAFR8DA050733; WAUGFAFR8DA021734 | WAUGFAFR8DA009678; WAUGFAFR8DA041739 | WAUGFAFR8DA024276 | WAUGFAFR8DA000141 | WAUGFAFR8DA076426 | WAUGFAFR8DA010989 | WAUGFAFR8DA044947; WAUGFAFR8DA044270 | WAUGFAFR8DA008143 | WAUGFAFR8DA023774 | WAUGFAFR8DA096854 | WAUGFAFR8DA010667 | WAUGFAFR8DA043703

WAUGFAFR8DA077690 | WAUGFAFR8DA080122; WAUGFAFR8DA019644 | WAUGFAFR8DA006313; WAUGFAFR8DA084154; WAUGFAFR8DA078970 | WAUGFAFR8DA042129 | WAUGFAFR8DA087782 | WAUGFAFR8DA036735 | WAUGFAFR8DA062509 | WAUGFAFR8DA087054 | WAUGFAFR8DA042616; WAUGFAFR8DA035150; WAUGFAFR8DA019403; WAUGFAFR8DA094408; WAUGFAFR8DA066933 | WAUGFAFR8DA017652 | WAUGFAFR8DA083716 | WAUGFAFR8DA079746 | WAUGFAFR8DA098958; WAUGFAFR8DA004612; WAUGFAFR8DA063773; WAUGFAFR8DA042499 | WAUGFAFR8DA051476 | WAUGFAFR8DA019790 | WAUGFAFR8DA084381; WAUGFAFR8DA058542; WAUGFAFR8DA047783 | WAUGFAFR8DA078371 | WAUGFAFR8DA092819 | WAUGFAFR8DA074997 | WAUGFAFR8DA040154 | WAUGFAFR8DA094618 | WAUGFAFR8DA004657 | WAUGFAFR8DA087426 | WAUGFAFR8DA063711 | WAUGFAFR8DA074742 | WAUGFAFR8DA037027 | WAUGFAFR8DA074918 | WAUGFAFR8DA072599 | WAUGFAFR8DA069525; WAUGFAFR8DA033012 | WAUGFAFR8DA060498 | WAUGFAFR8DA000706; WAUGFAFR8DA026044 | WAUGFAFR8DA065832; WAUGFAFR8DA053728 | WAUGFAFR8DA072571

WAUGFAFR8DA013505; WAUGFAFR8DA051008 | WAUGFAFR8DA010409 | WAUGFAFR8DA048156 | WAUGFAFR8DA092495 | WAUGFAFR8DA042714 | WAUGFAFR8DA093937; WAUGFAFR8DA038274 | WAUGFAFR8DA052966

WAUGFAFR8DA037920 | WAUGFAFR8DA004920 | WAUGFAFR8DA020129; WAUGFAFR8DA092173 | WAUGFAFR8DA061120 | WAUGFAFR8DA098796 | WAUGFAFR8DA062395 | WAUGFAFR8DA065779; WAUGFAFR8DA057486 | WAUGFAFR8DA042678 | WAUGFAFR8DA043877; WAUGFAFR8DA022026 | WAUGFAFR8DA043040; WAUGFAFR8DA029106 | WAUGFAFR8DA071808; WAUGFAFR8DA006604 | WAUGFAFR8DA093968 | WAUGFAFR8DA074112; WAUGFAFR8DA089600 | WAUGFAFR8DA080900 | WAUGFAFR8DA098670 | WAUGFAFR8DA010975 | WAUGFAFR8DA027887 | WAUGFAFR8DA076085 | WAUGFAFR8DA014928; WAUGFAFR8DA055821; WAUGFAFR8DA084848; WAUGFAFR8DA060162; WAUGFAFR8DA079455 | WAUGFAFR8DA012578

WAUGFAFR8DA013312 | WAUGFAFR8DA094456 | WAUGFAFR8DA041398 | WAUGFAFR8DA005016; WAUGFAFR8DA044060

WAUGFAFR8DA041059; WAUGFAFR8DA041255 | WAUGFAFR8DA059058; WAUGFAFR8DA071470 | WAUGFAFR8DA062929; WAUGFAFR8DA080525 | WAUGFAFR8DA018560; WAUGFAFR8DA034452 | WAUGFAFR8DA014797; WAUGFAFR8DA014072 | WAUGFAFR8DA060579 | WAUGFAFR8DA070254; WAUGFAFR8DA047136; WAUGFAFR8DA080783 | WAUGFAFR8DA036069; WAUGFAFR8DA045094 | WAUGFAFR8DA037724; WAUGFAFR8DA078290 | WAUGFAFR8DA005078

WAUGFAFR8DA003590 | WAUGFAFR8DA047251 | WAUGFAFR8DA006716 | WAUGFAFR8DA001015; WAUGFAFR8DA094506 | WAUGFAFR8DA099236 | WAUGFAFR8DA039702; WAUGFAFR8DA088219; WAUGFAFR8DA082680 | WAUGFAFR8DA016078 | WAUGFAFR8DA071730 | WAUGFAFR8DA015741; WAUGFAFR8DA028571; WAUGFAFR8DA057598 | WAUGFAFR8DA020731 | WAUGFAFR8DA014668 | WAUGFAFR8DA098250 | WAUGFAFR8DA064390 | WAUGFAFR8DA014993; WAUGFAFR8DA014461 | WAUGFAFR8DA011690; WAUGFAFR8DA095817 | WAUGFAFR8DA000513 | WAUGFAFR8DA057973 | WAUGFAFR8DA079875 | WAUGFAFR8DA070786; WAUGFAFR8DA096238; WAUGFAFR8DA018252 | WAUGFAFR8DA021023 |

WAUGFAFR8DA026545

| WAUGFAFR8DA019904 | WAUGFAFR8DA069511; WAUGFAFR8DA077219 | WAUGFAFR8DA056015 | WAUGFAFR8DA020258 | WAUGFAFR8DA022494 |

WAUGFAFR8DA021586

; WAUGFAFR8DA032037 | WAUGFAFR8DA094005 | WAUGFAFR8DA059402; WAUGFAFR8DA096398 | WAUGFAFR8DA077866 | WAUGFAFR8DA061196 | WAUGFAFR8DA053602; WAUGFAFR8DA093792; WAUGFAFR8DA047329 | WAUGFAFR8DA063837 | WAUGFAFR8DA057410

WAUGFAFR8DA033771; WAUGFAFR8DA035181; WAUGFAFR8DA024181

WAUGFAFR8DA093808 | WAUGFAFR8DA062333 | WAUGFAFR8DA094523; WAUGFAFR8DA028683; WAUGFAFR8DA074465; WAUGFAFR8DA047220 | WAUGFAFR8DA039957 | WAUGFAFR8DA054409 | WAUGFAFR8DA053776 | WAUGFAFR8DA059111 | WAUGFAFR8DA050926

WAUGFAFR8DA043152 | WAUGFAFR8DA086745 | WAUGFAFR8DA091282 |

WAUGFAFR8DA053163

| WAUGFAFR8DA082856 | WAUGFAFR8DA078628

WAUGFAFR8DA016677 |

WAUGFAFR8DA063918

| WAUGFAFR8DA036685; WAUGFAFR8DA019997 | WAUGFAFR8DA074935 | WAUGFAFR8DA064082 | WAUGFAFR8DA057066 | WAUGFAFR8DA002164 | WAUGFAFR8DA074904 | WAUGFAFR8DA042664 | WAUGFAFR8DA087832; WAUGFAFR8DA073073 | WAUGFAFR8DA076118 | WAUGFAFR8DA017666; WAUGFAFR8DA044656 | WAUGFAFR8DA032328 | WAUGFAFR8DA092903

WAUGFAFR8DA005002; WAUGFAFR8DA026478; WAUGFAFR8DA043068 | WAUGFAFR8DA079407 | WAUGFAFR8DA072425 | WAUGFAFR8DA002844 | WAUGFAFR8DA057004

WAUGFAFR8DA006568; WAUGFAFR8DA029493 | WAUGFAFR8DA060369 | WAUGFAFR8DA009955 | WAUGFAFR8DA077494 | WAUGFAFR8DA024567; WAUGFAFR8DA050702 | WAUGFAFR8DA086566; WAUGFAFR8DA028781 | WAUGFAFR8DA056659 | WAUGFAFR8DA030935 | WAUGFAFR8DA005520; WAUGFAFR8DA040204; WAUGFAFR8DA044186; WAUGFAFR8DA090147 | WAUGFAFR8DA067547 | WAUGFAFR8DA001242 | WAUGFAFR8DA097325 | WAUGFAFR8DA046116 | WAUGFAFR8DA030966; WAUGFAFR8DA013715; WAUGFAFR8DA053342 | WAUGFAFR8DA007803 | WAUGFAFR8DA079049; WAUGFAFR8DA013102 | WAUGFAFR8DA007283 | WAUGFAFR8DA010118 | WAUGFAFR8DA052286 | WAUGFAFR8DA001287; WAUGFAFR8DA067452; WAUGFAFR8DA007297 | WAUGFAFR8DA033558 | WAUGFAFR8DA067435 | WAUGFAFR8DA092660 | WAUGFAFR8DA015447; WAUGFAFR8DA090343; WAUGFAFR8DA000382; WAUGFAFR8DA051820 | WAUGFAFR8DA099625; WAUGFAFR8DA036752

WAUGFAFR8DA009339; WAUGFAFR8DA072666 | WAUGFAFR8DA091590; WAUGFAFR8DA066379; WAUGFAFR8DA040252 | WAUGFAFR8DA020700 | WAUGFAFR8DA080654; WAUGFAFR8DA065829; WAUGFAFR8DA003802

WAUGFAFR8DA087880; WAUGFAFR8DA045791 | WAUGFAFR8DA012225; WAUGFAFR8DA049632; WAUGFAFR8DA027257; WAUGFAFR8DA006828 | WAUGFAFR8DA059299 | WAUGFAFR8DA038842 | WAUGFAFR8DA033494 | WAUGFAFR8DA040459; WAUGFAFR8DA057570 | WAUGFAFR8DA026383; WAUGFAFR8DA045287 | WAUGFAFR8DA020311 | WAUGFAFR8DA030076; WAUGFAFR8DA031020; WAUGFAFR8DA078550 | WAUGFAFR8DA054619

WAUGFAFR8DA035889 |

WAUGFAFR8DA039358

| WAUGFAFR8DA068777 | WAUGFAFR8DA082808 | WAUGFAFR8DA054474 | WAUGFAFR8DA083893; WAUGFAFR8DA033687; WAUGFAFR8DA093338 | WAUGFAFR8DA099446

WAUGFAFR8DA024892 | WAUGFAFR8DA046634; WAUGFAFR8DA084719 | WAUGFAFR8DA005601 | WAUGFAFR8DA032362

WAUGFAFR8DA048514 | WAUGFAFR8DA033446 | WAUGFAFR8DA035469

WAUGFAFR8DA070917 | WAUGFAFR8DA018705 | WAUGFAFR8DA011270 | WAUGFAFR8DA045368 | WAUGFAFR8DA079696 | WAUGFAFR8DA005257 | WAUGFAFR8DA079925 | WAUGFAFR8DA095512; WAUGFAFR8DA031244; WAUGFAFR8DA041269 | WAUGFAFR8DA048268 | WAUGFAFR8DA024178 | WAUGFAFR8DA075583; WAUGFAFR8DA019837 | WAUGFAFR8DA071646; WAUGFAFR8DA090830; WAUGFAFR8DA075051; WAUGFAFR8DA041689 | WAUGFAFR8DA026268 | WAUGFAFR8DA014251 | WAUGFAFR8DA023239 | WAUGFAFR8DA044902 | WAUGFAFR8DA019482; WAUGFAFR8DA064258 | WAUGFAFR8DA068584; WAUGFAFR8DA055592; WAUGFAFR8DA051705 | WAUGFAFR8DA036539 | WAUGFAFR8DA045337; WAUGFAFR8DA082582 | WAUGFAFR8DA040476 | WAUGFAFR8DA056466; WAUGFAFR8DA071680; WAUGFAFR8DA039456; WAUGFAFR8DA054295; WAUGFAFR8DA092030; WAUGFAFR8DA039599; WAUGFAFR8DA088186 |

WAUGFAFR8DA009261

; WAUGFAFR8DA018641; WAUGFAFR8DA087376 | WAUGFAFR8DA075762; WAUGFAFR8DA051736 | WAUGFAFR8DA076135 | WAUGFAFR8DA018087; WAUGFAFR8DA001869 | WAUGFAFR8DA046987; WAUGFAFR8DA032331; WAUGFAFR8DA022818 | WAUGFAFR8DA085191 | WAUGFAFR8DA017179 | WAUGFAFR8DA037836 | WAUGFAFR8DA011110 | WAUGFAFR8DA021751 | WAUGFAFR8DA042857 | WAUGFAFR8DA076717 | WAUGFAFR8DA032507 | WAUGFAFR8DA009602; WAUGFAFR8DA046584 | WAUGFAFR8DA001144; WAUGFAFR8DA079956 | WAUGFAFR8DA061344; WAUGFAFR8DA048917 | WAUGFAFR8DA035794 | WAUGFAFR8DA047587 | WAUGFAFR8DA000463 | WAUGFAFR8DA084879; WAUGFAFR8DA060226; WAUGFAFR8DA089399; WAUGFAFR8DA012807 | WAUGFAFR8DA088866 | WAUGFAFR8DA070044 | WAUGFAFR8DA096675 | WAUGFAFR8DA082095 | WAUGFAFR8DA085899 | WAUGFAFR8DA041210 | WAUGFAFR8DA033785 | WAUGFAFR8DA046326 | WAUGFAFR8DA088057 | WAUGFAFR8DA058802; WAUGFAFR8DA051851 | WAUGFAFR8DA012077 | WAUGFAFR8DA083912 | WAUGFAFR8DA075454 | WAUGFAFR8DA078015; WAUGFAFR8DA034306; WAUGFAFR8DA058511; WAUGFAFR8DA097373; WAUGFAFR8DA050070 | WAUGFAFR8DA099575 | WAUGFAFR8DA067760 | WAUGFAFR8DA039215; WAUGFAFR8DA034807 | WAUGFAFR8DA074790 | WAUGFAFR8DA043765 | WAUGFAFR8DA037948 | WAUGFAFR8DA082548 | WAUGFAFR8DA012015; WAUGFAFR8DA040901; WAUGFAFR8DA000981; WAUGFAFR8DA033883 | WAUGFAFR8DA038985;

WAUGFAFR8DA065636

| WAUGFAFR8DA071159; WAUGFAFR8DA039196 | WAUGFAFR8DA028022 | WAUGFAFR8DA004030 | WAUGFAFR8DA094778 | WAUGFAFR8DA005050; WAUGFAFR8DA081108

WAUGFAFR8DA033155 | WAUGFAFR8DA033026 | WAUGFAFR8DA071341; WAUGFAFR8DA022804 | WAUGFAFR8DA063241 | WAUGFAFR8DA091248; WAUGFAFR8DA007963 | WAUGFAFR8DA048593; WAUGFAFR8DA047086; WAUGFAFR8DA091573 | WAUGFAFR8DA044138; WAUGFAFR8DA011821; WAUGFAFR8DA038632 | WAUGFAFR8DA052496 | WAUGFAFR8DA037304 | WAUGFAFR8DA092240 | WAUGFAFR8DA024990 | WAUGFAFR8DA001158

WAUGFAFR8DA032619; WAUGFAFR8DA018932; WAUGFAFR8DA041840; WAUGFAFR8DA031941; WAUGFAFR8DA006814; WAUGFAFR8DA001855 | WAUGFAFR8DA057777 | WAUGFAFR8DA026156 | WAUGFAFR8DA076491; WAUGFAFR8DA020647 | WAUGFAFR8DA001368 | WAUGFAFR8DA034001 | WAUGFAFR8DA095669 | WAUGFAFR8DA085529 | WAUGFAFR8DA019448; WAUGFAFR8DA041286 | WAUGFAFR8DA026495 | WAUGFAFR8DA046021 | WAUGFAFR8DA046858 | WAUGFAFR8DA072649; WAUGFAFR8DA009860; WAUGFAFR8DA060825 | WAUGFAFR8DA026500 | WAUGFAFR8DA070187 | WAUGFAFR8DA016386; WAUGFAFR8DA025248 | WAUGFAFR8DA053633; WAUGFAFR8DA056208; WAUGFAFR8DA000365; WAUGFAFR8DA088950 | WAUGFAFR8DA072067 | WAUGFAFR8DA037707 | WAUGFAFR8DA081173 | WAUGFAFR8DA030398 | WAUGFAFR8DA082551 | WAUGFAFR8DA028277 | WAUGFAFR8DA072635 | WAUGFAFR8DA040915 | WAUGFAFR8DA048853 | WAUGFAFR8DA002732 | WAUGFAFR8DA061912; WAUGFAFR8DA032216; WAUGFAFR8DA037500 | WAUGFAFR8DA012421; WAUGFAFR8DA067628; WAUGFAFR8DA011656 | WAUGFAFR8DA004738 | WAUGFAFR8DA023788 | WAUGFAFR8DA039683

WAUGFAFR8DA057259 | WAUGFAFR8DA058461 | WAUGFAFR8DA005808 | WAUGFAFR8DA065023 | WAUGFAFR8DA058041 | WAUGFAFR8DA073851; WAUGFAFR8DA044964 | WAUGFAFR8DA033236 | WAUGFAFR8DA067614 | WAUGFAFR8DA016713; WAUGFAFR8DA063529 | WAUGFAFR8DA027579 | WAUGFAFR8DA085644 | WAUGFAFR8DA062185; WAUGFAFR8DA001466 | WAUGFAFR8DA030904 | WAUGFAFR8DA080069 | WAUGFAFR8DA056645 | WAUGFAFR8DA074854 | WAUGFAFR8DA095493; WAUGFAFR8DA004724; WAUGFAFR8DA006540 | WAUGFAFR8DA076149

WAUGFAFR8DA018994 | WAUGFAFR8DA076376; WAUGFAFR8DA017375 | WAUGFAFR8DA018106 | WAUGFAFR8DA034600 | WAUGFAFR8DA036783; WAUGFAFR8DA026111 | WAUGFAFR8DA085028 | WAUGFAFR8DA085126; WAUGFAFR8DA012094

WAUGFAFR8DA027873; WAUGFAFR8DA063448; WAUGFAFR8DA026724; WAUGFAFR8DA089466; WAUGFAFR8DA092254 | WAUGFAFR8DA045922; WAUGFAFR8DA070240 | WAUGFAFR8DA068892; WAUGFAFR8DA089001 | WAUGFAFR8DA089547 | WAUGFAFR8DA004562; WAUGFAFR8DA022320 | WAUGFAFR8DA013701; WAUGFAFR8DA018820; WAUGFAFR8DA085174 | WAUGFAFR8DA075163;

WAUGFAFR8DA006179WAUGFAFR8DA014105 | WAUGFAFR8DA070819 | WAUGFAFR8DA054748 | WAUGFAFR8DA039506; WAUGFAFR8DA076300 | WAUGFAFR8DA081013 | WAUGFAFR8DA085627 |

WAUGFAFR8DA098216

| WAUGFAFR8DA029252 | WAUGFAFR8DA066611 | WAUGFAFR8DA036993 | WAUGFAFR8DA090391 | WAUGFAFR8DA091069

WAUGFAFR8DA032121 | WAUGFAFR8DA034046; WAUGFAFR8DA046620 | WAUGFAFR8DA088429 | WAUGFAFR8DA074370

WAUGFAFR8DA025153 | WAUGFAFR8DA001726 | WAUGFAFR8DA009745 | WAUGFAFR8DA044012; WAUGFAFR8DA078967 | WAUGFAFR8DA067161 | WAUGFAFR8DA070027; WAUGFAFR8DA051445 | WAUGFAFR8DA018123; WAUGFAFR8DA036041 | WAUGFAFR8DA026481 | WAUGFAFR8DA013195 | WAUGFAFR8DA023094 | WAUGFAFR8DA071744 | WAUGFAFR8DA002682; WAUGFAFR8DA072344 | WAUGFAFR8DA044298 | WAUGFAFR8DA089533 | WAUGFAFR8DA078242 | WAUGFAFR8DA046617; WAUGFAFR8DA057715; WAUGFAFR8DA009647 | WAUGFAFR8DA037738; WAUGFAFR8DA073753 | WAUGFAFR8DA041885 | WAUGFAFR8DA098040; WAUGFAFR8DA029073 | WAUGFAFR8DA006263 | WAUGFAFR8DA086308 | WAUGFAFR8DA062705; WAUGFAFR8DA012032; WAUGFAFR8DA007705 | WAUGFAFR8DA036718 | WAUGFAFR8DA087720; WAUGFAFR8DA033334 | WAUGFAFR8DA050876 | WAUGFAFR8DA013651 | WAUGFAFR8DA020468 | WAUGFAFR8DA039117; WAUGFAFR8DA076653 | WAUGFAFR8DA091881; WAUGFAFR8DA030336 | WAUGFAFR8DA048609; WAUGFAFR8DA056323 | WAUGFAFR8DA087247; WAUGFAFR8DA095932; WAUGFAFR8DA013021 | WAUGFAFR8DA042454 | WAUGFAFR8DA017859 | WAUGFAFR8DA099639 | WAUGFAFR8DA099799;

WAUGFAFR8DA009938

; WAUGFAFR8DA012063; WAUGFAFR8DA070853 | WAUGFAFR8DA069038; WAUGFAFR8DA051817 | WAUGFAFR8DA003489 | WAUGFAFR8DA013424 | WAUGFAFR8DA007557 | WAUGFAFR8DA080458 | WAUGFAFR8DA017733; WAUGFAFR8DA098488 | WAUGFAFR8DA050506

WAUGFAFR8DA002987; WAUGFAFR8DA085658 | WAUGFAFR8DA004335 | WAUGFAFR8DA047850 | WAUGFAFR8DA088043 | WAUGFAFR8DA010815 | WAUGFAFR8DA055205 | WAUGFAFR8DA054216 | WAUGFAFR8DA094537 | WAUGFAFR8DA061621 | WAUGFAFR8DA031678 | WAUGFAFR8DA064194 | WAUGFAFR8DA051364; WAUGFAFR8DA082954 | WAUGFAFR8DA066396 | WAUGFAFR8DA025735; WAUGFAFR8DA054555 | WAUGFAFR8DA042602; WAUGFAFR8DA016338; WAUGFAFR8DA062400 | WAUGFAFR8DA040445; WAUGFAFR8DA015870 | WAUGFAFR8DA034466; WAUGFAFR8DA042650 | WAUGFAFR8DA011771; WAUGFAFR8DA024617; WAUGFAFR8DA043684 | WAUGFAFR8DA088205

WAUGFAFR8DA092576 | WAUGFAFR8DA039781 | WAUGFAFR8DA041417; WAUGFAFR8DA012323; WAUGFAFR8DA020065 | WAUGFAFR8DA098071 | WAUGFAFR8DA002715; WAUGFAFR8DA089743 | WAUGFAFR8DA052904 | WAUGFAFR8DA002228 | WAUGFAFR8DA041448 | WAUGFAFR8DA033981 | WAUGFAFR8DA011706; WAUGFAFR8DA080931 | WAUGFAFR8DA047878; WAUGFAFR8DA004528 | WAUGFAFR8DA076636 | WAUGFAFR8DA023676 | WAUGFAFR8DA035049 | WAUGFAFR8DA070030 | WAUGFAFR8DA015707; WAUGFAFR8DA060534 | WAUGFAFR8DA081156; WAUGFAFR8DA078273 | WAUGFAFR8DA034564; WAUGFAFR8DA076068; WAUGFAFR8DA048836 | WAUGFAFR8DA067189 | WAUGFAFR8DA037125 | WAUGFAFR8DA014606; WAUGFAFR8DA080377

WAUGFAFR8DA081884

WAUGFAFR8DA006943; WAUGFAFR8DA019031 | WAUGFAFR8DA037982; WAUGFAFR8DA034029; WAUGFAFR8DA017070 | WAUGFAFR8DA044074; WAUGFAFR8DA080749 | WAUGFAFR8DA021006 | WAUGFAFR8DA022673; WAUGFAFR8DA034709 | WAUGFAFR8DA050473 | WAUGFAFR8DA033821; WAUGFAFR8DA058914; WAUGFAFR8DA042695 | WAUGFAFR8DA066799 | WAUGFAFR8DA059643

WAUGFAFR8DA068343 | WAUGFAFR8DA051090; WAUGFAFR8DA037917 | WAUGFAFR8DA060260; WAUGFAFR8DA032684 | WAUGFAFR8DA052921; WAUGFAFR8DA064535 | WAUGFAFR8DA088690; WAUGFAFR8DA080587; WAUGFAFR8DA028666 | WAUGFAFR8DA073820 | WAUGFAFR8DA021667; WAUGFAFR8DA028036

WAUGFAFR8DA046195 | WAUGFAFR8DA024696 | WAUGFAFR8DA060808 | WAUGFAFR8DA089385; WAUGFAFR8DA054166; WAUGFAFR8DA074921 | WAUGFAFR8DA083442; WAUGFAFR8DA031860 | WAUGFAFR8DA040526; WAUGFAFR8DA054734; WAUGFAFR8DA091475; WAUGFAFR8DA014752; WAUGFAFR8DA096496; WAUGFAFR8DA038131 | WAUGFAFR8DA099074 |

WAUGFAFR8DA007669

; WAUGFAFR8DA024150; WAUGFAFR8DA083005 | WAUGFAFR8DA074644; WAUGFAFR8DA045483; WAUGFAFR8DA092299 | WAUGFAFR8DA017747; WAUGFAFR8DA096448 | WAUGFAFR8DA005193; WAUGFAFR8DA093582 | WAUGFAFR8DA035858; WAUGFAFR8DA003024 | WAUGFAFR8DA029834; WAUGFAFR8DA067743 | WAUGFAFR8DA022575 | WAUGFAFR8DA058198 | WAUGFAFR8DA034340; WAUGFAFR8DA061795 | WAUGFAFR8DA056144

WAUGFAFR8DA016971 | WAUGFAFR8DA095378

WAUGFAFR8DA038503 | WAUGFAFR8DA097504

WAUGFAFR8DA037433 | WAUGFAFR8DA035620 | WAUGFAFR8DA075972 | WAUGFAFR8DA052689

WAUGFAFR8DA010183; WAUGFAFR8DA021121 | WAUGFAFR8DA079682 | WAUGFAFR8DA027565 | WAUGFAFR8DA019238; WAUGFAFR8DA050764 | WAUGFAFR8DA064180 | WAUGFAFR8DA069928 | WAUGFAFR8DA040462

WAUGFAFR8DA039988; WAUGFAFR8DA097907 | WAUGFAFR8DA016940 | WAUGFAFR8DA066236; WAUGFAFR8DA004433; WAUGFAFR8DA045046; WAUGFAFR8DA023015 | WAUGFAFR8DA004786 | WAUGFAFR8DA064874 | WAUGFAFR8DA038341; WAUGFAFR8DA025914 | WAUGFAFR8DA062302; WAUGFAFR8DA030272; WAUGFAFR8DA090665 | WAUGFAFR8DA061747 | WAUGFAFR8DA028800 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUGFAFR8DA0.
WAUGFAFR8DA062316 | WAUGFAFR8DA050831 | WAUGFAFR8DA074451 | WAUGFAFR8DA040882 | WAUGFAFR8DA019076 | WAUGFAFR8DA070707 | WAUGFAFR8DA032412 | WAUGFAFR8DA052949 | WAUGFAFR8DA049923; WAUGFAFR8DA079410 | WAUGFAFR8DA049453 | WAUGFAFR8DA086437 | WAUGFAFR8DA055107 | WAUGFAFR8DA076250; WAUGFAFR8DA026335 | WAUGFAFR8DA027646; WAUGFAFR8DA032846 | WAUGFAFR8DA002729 | WAUGFAFR8DA059738; WAUGFAFR8DA004531 | WAUGFAFR8DA089595

WAUGFAFR8DA085823 | WAUGFAFR8DA099544; WAUGFAFR8DA071551 | WAUGFAFR8DA065748; WAUGFAFR8DA059867 | WAUGFAFR8DA041580 | WAUGFAFR8DA092285 | WAUGFAFR8DA080220 | WAUGFAFR8DA003783 | WAUGFAFR8DA051753; WAUGFAFR8DA043135; WAUGFAFR8DA087071; WAUGFAFR8DA086048 | WAUGFAFR8DA096160 | WAUGFAFR8DA000432

WAUGFAFR8DA044866 |

WAUGFAFR8DA018591

| WAUGFAFR8DA063272 | WAUGFAFR8DA023547 | WAUGFAFR8DA024357 | WAUGFAFR8DA023645 | WAUGFAFR8DA033754; WAUGFAFR8DA037173; WAUGFAFR8DA015416 | WAUGFAFR8DA076586; WAUGFAFR8DA019045 | WAUGFAFR8DA041000; WAUGFAFR8DA057861; WAUGFAFR8DA090360 | WAUGFAFR8DA007820 | WAUGFAFR8DA036377 | WAUGFAFR8DA056872 | WAUGFAFR8DA077740 | WAUGFAFR8DA001273 | WAUGFAFR8DA019109; WAUGFAFR8DA097700

WAUGFAFR8DA038243 | WAUGFAFR8DA002701; WAUGFAFR8DA046150 | WAUGFAFR8DA034113 | WAUGFAFR8DA014041; WAUGFAFR8DA011527 | WAUGFAFR8DA026609 | WAUGFAFR8DA090844; WAUGFAFR8DA084655; WAUGFAFR8DA043863; WAUGFAFR8DA019420; WAUGFAFR8DA095610 | WAUGFAFR8DA070609;

WAUGFAFR8DA038372WAUGFAFR8DA019000 | WAUGFAFR8DA040364 | WAUGFAFR8DA040834 | WAUGFAFR8DA065250 | WAUGFAFR8DA071288 | WAUGFAFR8DA098085; WAUGFAFR8DA061215; WAUGFAFR8DA079357 | WAUGFAFR8DA023001 | WAUGFAFR8DA056287; WAUGFAFR8DA004027 | WAUGFAFR8DA072263; WAUGFAFR8DA073669 | WAUGFAFR8DA006411; WAUGFAFR8DA024794; WAUGFAFR8DA050540; WAUGFAFR8DA001645 | WAUGFAFR8DA060548; WAUGFAFR8DA003718; WAUGFAFR8DA022074; WAUGFAFR8DA084901 | WAUGFAFR8DA085692 | WAUGFAFR8DA082369; WAUGFAFR8DA097387 | WAUGFAFR8DA016985; WAUGFAFR8DA020034; WAUGFAFR8DA031454 | WAUGFAFR8DA095266; WAUGFAFR8DA031759 | WAUGFAFR8DA045192

WAUGFAFR8DA043541; WAUGFAFR8DA066768 |

WAUGFAFR8DA085840

; WAUGFAFR8DA038954; WAUGFAFR8DA003394 | WAUGFAFR8DA082968; WAUGFAFR8DA061277 | WAUGFAFR8DA081125 | WAUGFAFR8DA026982; WAUGFAFR8DA056225 | WAUGFAFR8DA000348 | WAUGFAFR8DA063434 | WAUGFAFR8DA027842; WAUGFAFR8DA072750 | WAUGFAFR8DA079567; WAUGFAFR8DA028764 | WAUGFAFR8DA024620 | WAUGFAFR8DA038436 | WAUGFAFR8DA093436 | WAUGFAFR8DA074479; WAUGFAFR8DA074188 | WAUGFAFR8DA053177 | WAUGFAFR8DA086163 | WAUGFAFR8DA048139 | WAUGFAFR8DA088768 | WAUGFAFR8DA004996; WAUGFAFR8DA047122 | WAUGFAFR8DA081948 | WAUGFAFR8DA094814 | WAUGFAFR8DA066138; WAUGFAFR8DA069959; WAUGFAFR8DA010636; WAUGFAFR8DA063451 | WAUGFAFR8DA030918; WAUGFAFR8DA026125 | WAUGFAFR8DA054586; WAUGFAFR8DA091105 | WAUGFAFR8DA015030; WAUGFAFR8DA000799

WAUGFAFR8DA086356

WAUGFAFR8DA022480 | WAUGFAFR8DA010622 | WAUGFAFR8DA081951 | WAUGFAFR8DA018333 | WAUGFAFR8DA061005; WAUGFAFR8DA032202; WAUGFAFR8DA010006 | WAUGFAFR8DA056080 | WAUGFAFR8DA079861 | WAUGFAFR8DA078564 | WAUGFAFR8DA049937 | WAUGFAFR8DA080864 | WAUGFAFR8DA066639 | WAUGFAFR8DA015271 | WAUGFAFR8DA024018 | WAUGFAFR8DA085367 | WAUGFAFR8DA059268 | WAUGFAFR8DA048397 | WAUGFAFR8DA030451; WAUGFAFR8DA035035 | WAUGFAFR8DA029980 | WAUGFAFR8DA037030

WAUGFAFR8DA036668; WAUGFAFR8DA065118 | WAUGFAFR8DA093856; WAUGFAFR8DA063174; WAUGFAFR8DA099527;

WAUGFAFR8DA060436

; WAUGFAFR8DA082677 | WAUGFAFR8DA048772 | WAUGFAFR8DA058167; WAUGFAFR8DA078841; WAUGFAFR8DA000608

WAUGFAFR8DA047797; WAUGFAFR8DA059545 | WAUGFAFR8DA035066 | WAUGFAFR8DA007154 | WAUGFAFR8DA077432 | WAUGFAFR8DA093520; WAUGFAFR8DA083375 | WAUGFAFR8DA024410 | WAUGFAFR8DA024682

WAUGFAFR8DA066334 | WAUGFAFR8DA066690 | WAUGFAFR8DA015593; WAUGFAFR8DA094957 | WAUGFAFR8DA072585

WAUGFAFR8DA088883 | WAUGFAFR8DA048920 | WAUGFAFR8DA089757 | WAUGFAFR8DA082579; WAUGFAFR8DA065572; WAUGFAFR8DA097583;

WAUGFAFR8DA000561

; WAUGFAFR8DA044026; WAUGFAFR8DA081559 | WAUGFAFR8DA045998 | WAUGFAFR8DA054927 | WAUGFAFR8DA066835 | WAUGFAFR8DA018624; WAUGFAFR8DA093355 | WAUGFAFR8DA026299 | WAUGFAFR8DA044043 | WAUGFAFR8DA002553

WAUGFAFR8DA048027 | WAUGFAFR8DA031549 | WAUGFAFR8DA094585; WAUGFAFR8DA073378 | WAUGFAFR8DA061957; WAUGFAFR8DA083117 | WAUGFAFR8DA057293 | WAUGFAFR8DA091752 | WAUGFAFR8DA018736 | WAUGFAFR8DA006621 | WAUGFAFR8DA059691 | WAUGFAFR8DA034032; WAUGFAFR8DA057441 | WAUGFAFR8DA049372 | WAUGFAFR8DA047900 | WAUGFAFR8DA018784; WAUGFAFR8DA096076 | WAUGFAFR8DA083599; WAUGFAFR8DA012547; WAUGFAFR8DA009857 | WAUGFAFR8DA084588; WAUGFAFR8DA049131 | WAUGFAFR8DA092626 | WAUGFAFR8DA080461 | WAUGFAFR8DA086180; WAUGFAFR8DA098734; WAUGFAFR8DA065412 | WAUGFAFR8DA056497 | WAUGFAFR8DA055026; WAUGFAFR8DA007428 | WAUGFAFR8DA026898; WAUGFAFR8DA054149 | WAUGFAFR8DA041577; WAUGFAFR8DA076362; WAUGFAFR8DA047248; WAUGFAFR8DA082260 | WAUGFAFR8DA031602 | WAUGFAFR8DA064597 | WAUGFAFR8DA074210 | WAUGFAFR8DA078760 | WAUGFAFR8DA086681; WAUGFAFR8DA031275 | WAUGFAFR8DA051140 | WAUGFAFR8DA017554 | WAUGFAFR8DA073526; WAUGFAFR8DA094604; WAUGFAFR8DA015139; WAUGFAFR8DA053311; WAUGFAFR8DA004383; WAUGFAFR8DA065653 | WAUGFAFR8DA049078

WAUGFAFR8DA016730 | WAUGFAFR8DA030756; WAUGFAFR8DA035830; WAUGFAFR8DA048383; WAUGFAFR8DA079052; WAUGFAFR8DA073364

WAUGFAFR8DA035293 | WAUGFAFR8DA031776; WAUGFAFR8DA038940 | WAUGFAFR8DA099852 | WAUGFAFR8DA011141 | WAUGFAFR8DA012564 | WAUGFAFR8DA025394 | WAUGFAFR8DA039280 | WAUGFAFR8DA051073; WAUGFAFR8DA002312; WAUGFAFR8DA064051 | WAUGFAFR8DA017151 | WAUGFAFR8DA026934 | WAUGFAFR8DA059383 | WAUGFAFR8DA010121; WAUGFAFR8DA006683 | WAUGFAFR8DA021555 | WAUGFAFR8DA071274 | WAUGFAFR8DA030515; WAUGFAFR8DA061389 | WAUGFAFR8DA046732 | WAUGFAFR8DA025203 | WAUGFAFR8DA028831; WAUGFAFR8DA033835 | WAUGFAFR8DA085904 | WAUGFAFR8DA061554 | WAUGFAFR8DA092447 | WAUGFAFR8DA075986;

WAUGFAFR8DA033561

| WAUGFAFR8DA004884 | WAUGFAFR8DA048044; WAUGFAFR8DA064292 | WAUGFAFR8DA099737 | WAUGFAFR8DA048674 | WAUGFAFR8DA010278; WAUGFAFR8DA001175 | WAUGFAFR8DA092545; WAUGFAFR8DA090004; WAUGFAFR8DA070772 | WAUGFAFR8DA035908 | WAUGFAFR8DA039084 | WAUGFAFR8DA081514; WAUGFAFR8DA015223 | WAUGFAFR8DA054197 | WAUGFAFR8DA020003 | WAUGFAFR8DA095445 | WAUGFAFR8DA049419 | WAUGFAFR8DA031177 | WAUGFAFR8DA042146 | WAUGFAFR8DA028795; WAUGFAFR8DA071243; WAUGFAFR8DA076202 | WAUGFAFR8DA095476 | WAUGFAFR8DA035729; WAUGFAFR8DA029784; WAUGFAFR8DA045712 | WAUGFAFR8DA087507 | WAUGFAFR8DA079326 | WAUGFAFR8DA056161; WAUGFAFR8DA011267 | WAUGFAFR8DA024505 | WAUGFAFR8DA045029; WAUGFAFR8DA019983; WAUGFAFR8DA053048 | WAUGFAFR8DA098281 | WAUGFAFR8DA036623; WAUGFAFR8DA031888 | WAUGFAFR8DA007378 | WAUGFAFR8DA029686 | WAUGFAFR8DA055009; WAUGFAFR8DA016761

WAUGFAFR8DA044978; WAUGFAFR8DA047718 | WAUGFAFR8DA028067; WAUGFAFR8DA006330 | WAUGFAFR8DA076524

WAUGFAFR8DA025086; WAUGFAFR8DA084221; WAUGFAFR8DA050067 | WAUGFAFR8DA080217 | WAUGFAFR8DA029381 | WAUGFAFR8DA007462 | WAUGFAFR8DA008854 | WAUGFAFR8DA025802; WAUGFAFR8DA054510 | WAUGFAFR8DA025198; WAUGFAFR8DA020728 | WAUGFAFR8DA038145 | WAUGFAFR8DA017442 | WAUGFAFR8DA038727 | WAUGFAFR8DA023791; WAUGFAFR8DA008028 | WAUGFAFR8DA009731 | WAUGFAFR8DA080296 | WAUGFAFR8DA035911

WAUGFAFR8DA055978 | WAUGFAFR8DA087877 | WAUGFAFR8DA079195; WAUGFAFR8DA008997 | WAUGFAFR8DA014489 | WAUGFAFR8DA002195 | WAUGFAFR8DA037299 | WAUGFAFR8DA051283 | WAUGFAFR8DA057620; WAUGFAFR8DA095767 | WAUGFAFR8DA051431

WAUGFAFR8DA016548 | WAUGFAFR8DA063966; WAUGFAFR8DA001578 | WAUGFAFR8DA045421; WAUGFAFR8DA045967 | WAUGFAFR8DA095297 | WAUGFAFR8DA016436 | WAUGFAFR8DA009633 | WAUGFAFR8DA060985; WAUGFAFR8DA065538 | WAUGFAFR8DA081965; WAUGFAFR8DA033169; WAUGFAFR8DA041935; WAUGFAFR8DA099379 | WAUGFAFR8DA095865; WAUGFAFR8DA058377 | WAUGFAFR8DA099656 | WAUGFAFR8DA008661; WAUGFAFR8DA007834 | WAUGFAFR8DA014962 | WAUGFAFR8DA061862 | WAUGFAFR8DA037187; WAUGFAFR8DA095199 | WAUGFAFR8DA030059 | WAUGFAFR8DA014296

WAUGFAFR8DA068858 | WAUGFAFR8DA068956 | WAUGFAFR8DA081903; WAUGFAFR8DA032541

WAUGFAFR8DA049596

| WAUGFAFR8DA001211 | WAUGFAFR8DA044558 | WAUGFAFR8DA002259 | WAUGFAFR8DA086633 | WAUGFAFR8DA036122; WAUGFAFR8DA014394 | WAUGFAFR8DA003671

WAUGFAFR8DA088561; WAUGFAFR8DA025623

WAUGFAFR8DA046780; WAUGFAFR8DA097728; WAUGFAFR8DA015884 | WAUGFAFR8DA098653 |

WAUGFAFR8DA074076

; WAUGFAFR8DA047668 | WAUGFAFR8DA067998; WAUGFAFR8DA032622 | WAUGFAFR8DA039926 | WAUGFAFR8DA094621; WAUGFAFR8DA056449; WAUGFAFR8DA086051 | WAUGFAFR8DA043085 | WAUGFAFR8DA069816

WAUGFAFR8DA030739; WAUGFAFR8DA043913 | WAUGFAFR8DA076474

WAUGFAFR8DA049663 | WAUGFAFR8DA038758; WAUGFAFR8DA032345; WAUGFAFR8DA013410 | WAUGFAFR8DA033799 | WAUGFAFR8DA003184 | WAUGFAFR8DA008336 | WAUGFAFR8DA092917; WAUGFAFR8DA004576; WAUGFAFR8DA008482 | WAUGFAFR8DA040770

WAUGFAFR8DA067533 | WAUGFAFR8DA011088 | WAUGFAFR8DA027419; WAUGFAFR8DA082081 | WAUGFAFR8DA080945 | WAUGFAFR8DA052191 | WAUGFAFR8DA002035; WAUGFAFR8DA088267 | WAUGFAFR8DA069010 | WAUGFAFR8DA047914; WAUGFAFR8DA064700; WAUGFAFR8DA081769 | WAUGFAFR8DA086258; WAUGFAFR8DA078483 | WAUGFAFR8DA063045 | WAUGFAFR8DA081772; WAUGFAFR8DA010510 | WAUGFAFR8DA032569 | WAUGFAFR8DA014623 | WAUGFAFR8DA011298 | WAUGFAFR8DA018817; WAUGFAFR8DA098149; WAUGFAFR8DA000933; WAUGFAFR8DA061604 | WAUGFAFR8DA070318

WAUGFAFR8DA054720 | WAUGFAFR8DA042423 | WAUGFAFR8DA052532 | WAUGFAFR8DA076152 | WAUGFAFR8DA041109; WAUGFAFR8DA014279; WAUGFAFR8DA077270 | WAUGFAFR8DA087314 | WAUGFAFR8DA016064 | WAUGFAFR8DA078810; WAUGFAFR8DA077379; WAUGFAFR8DA057794 | WAUGFAFR8DA051610

WAUGFAFR8DA034225; WAUGFAFR8DA096014 | WAUGFAFR8DA068391; WAUGFAFR8DA005534; WAUGFAFR8DA057634

WAUGFAFR8DA042809 | WAUGFAFR8DA085109 | WAUGFAFR8DA031986; WAUGFAFR8DA075213; WAUGFAFR8DA054703 | WAUGFAFR8DA069363

WAUGFAFR8DA041675; WAUGFAFR8DA001306; WAUGFAFR8DA012886 | WAUGFAFR8DA079181 | WAUGFAFR8DA006795; WAUGFAFR8DA090276 | WAUGFAFR8DA025556 | WAUGFAFR8DA016355; WAUGFAFR8DA072442 | WAUGFAFR8DA093405 | WAUGFAFR8DA006229; WAUGFAFR8DA085241 | WAUGFAFR8DA010927 | WAUGFAFR8DA046925; WAUGFAFR8DA077012 | WAUGFAFR8DA038890; WAUGFAFR8DA047699 | WAUGFAFR8DA053650 | WAUGFAFR8DA022334 | WAUGFAFR8DA006389; WAUGFAFR8DA075096 | WAUGFAFR8DA075664; WAUGFAFR8DA089113 | WAUGFAFR8DA097793 | WAUGFAFR8DA097812; WAUGFAFR8DA098703 | WAUGFAFR8DA039330 | WAUGFAFR8DA065961 | WAUGFAFR8DA055611 | WAUGFAFR8DA010507; WAUGFAFR8DA067032

WAUGFAFR8DA016291 | WAUGFAFR8DA099687 | WAUGFAFR8DA052045 | WAUGFAFR8DA029672; WAUGFAFR8DA035777; WAUGFAFR8DA014220; WAUGFAFR8DA038811; WAUGFAFR8DA000995 | WAUGFAFR8DA057424; WAUGFAFR8DA050165 | WAUGFAFR8DA037268; WAUGFAFR8DA046357 | WAUGFAFR8DA036007 | WAUGFAFR8DA049758 | WAUGFAFR8DA013990 | WAUGFAFR8DA090861 | WAUGFAFR8DA055186; WAUGFAFR8DA089404; WAUGFAFR8DA057200 | WAUGFAFR8DA018204 | WAUGFAFR8DA005615 | WAUGFAFR8DA090746 | WAUGFAFR8DA029798 | WAUGFAFR8DA034399 | WAUGFAFR8DA020292 |

WAUGFAFR8DA089953

; WAUGFAFR8DA060615 | WAUGFAFR8DA084400 | WAUGFAFR8DA025122; WAUGFAFR8DA028151 | WAUGFAFR8DA058024; WAUGFAFR8DA078855

WAUGFAFR8DA022530; WAUGFAFR8DA006022 | WAUGFAFR8DA027758 | WAUGFAFR8DA004447 | WAUGFAFR8DA042342; WAUGFAFR8DA080704 | WAUGFAFR8DA011897; WAUGFAFR8DA070528; WAUGFAFR8DA058797 | WAUGFAFR8DA069833; WAUGFAFR8DA077186; WAUGFAFR8DA059190; WAUGFAFR8DA034127 | WAUGFAFR8DA047413 | WAUGFAFR8DA085742

WAUGFAFR8DA075728 | WAUGFAFR8DA046441; WAUGFAFR8DA003508; WAUGFAFR8DA071419; WAUGFAFR8DA083652 | WAUGFAFR8DA006439; WAUGFAFR8DA018798; WAUGFAFR8DA024603; WAUGFAFR8DA095574 | WAUGFAFR8DA024035; WAUGFAFR8DA058296 | WAUGFAFR8DA000575

WAUGFAFR8DA062350; WAUGFAFR8DA071257; WAUGFAFR8DA081609; WAUGFAFR8DA005923 | WAUGFAFR8DA055463; WAUGFAFR8DA054331 | WAUGFAFR8DA006523; WAUGFAFR8DA085398; WAUGFAFR8DA004156; WAUGFAFR8DA015710 | WAUGFAFR8DA081237 | WAUGFAFR8DA014363 | WAUGFAFR8DA013200; WAUGFAFR8DA091623; WAUGFAFR8DA042227; WAUGFAFR8DA098457 | WAUGFAFR8DA058525; WAUGFAFR8DA086812 | WAUGFAFR8DA025489; WAUGFAFR8DA036895; WAUGFAFR8DA042728; WAUGFAFR8DA082047; WAUGFAFR8DA071629 | WAUGFAFR8DA098586 | WAUGFAFR8DA025363; WAUGFAFR8DA031373; WAUGFAFR8DA004352 | WAUGFAFR8DA082775

WAUGFAFR8DA005713

; WAUGFAFR8DA067354 | WAUGFAFR8DA072215 |

WAUGFAFR8DA091198

| WAUGFAFR8DA067158; WAUGFAFR8DA019515; WAUGFAFR8DA092433 | WAUGFAFR8DA088110 | WAUGFAFR8DA059013; WAUGFAFR8DA007204 | WAUGFAFR8DA093243 | WAUGFAFR8DA090486 | WAUGFAFR8DA012497 | WAUGFAFR8DA028859; WAUGFAFR8DA099172 | WAUGFAFR8DA078404; WAUGFAFR8DA090049 | WAUGFAFR8DA092951

WAUGFAFR8DA001984; WAUGFAFR8DA071078 | WAUGFAFR8DA044222 | WAUGFAFR8DA046777 | WAUGFAFR8DA015772; WAUGFAFR8DA003668 | WAUGFAFR8DA000253 | WAUGFAFR8DA035178 | WAUGFAFR8DA042017; WAUGFAFR8DA075759 | WAUGFAFR8DA024326 | WAUGFAFR8DA079164 | WAUGFAFR8DA014959 | WAUGFAFR8DA005842 | WAUGFAFR8DA040980 | WAUGFAFR8DA087975; WAUGFAFR8DA091332 | WAUGFAFR8DA098572; WAUGFAFR8DA094666; WAUGFAFR8DA025850 | WAUGFAFR8DA045208; WAUGFAFR8DA089080; WAUGFAFR8DA094716 | WAUGFAFR8DA081464; WAUGFAFR8DA059254; WAUGFAFR8DA004609; WAUGFAFR8DA049114; WAUGFAFR8DA064728 | WAUGFAFR8DA024195 | WAUGFAFR8DA076927 | WAUGFAFR8DA094120; WAUGFAFR8DA000656 | WAUGFAFR8DA015934; WAUGFAFR8DA083764; WAUGFAFR8DA069640 | WAUGFAFR8DA014766 | WAUGFAFR8DA062428; WAUGFAFR8DA080198 | WAUGFAFR8DA088446; WAUGFAFR8DA010328; WAUGFAFR8DA089693

WAUGFAFR8DA042096; WAUGFAFR8DA012998; WAUGFAFR8DA074255 | WAUGFAFR8DA007851 | WAUGFAFR8DA020521 | WAUGFAFR8DA036797 | WAUGFAFR8DA079309 | WAUGFAFR8DA093310 | WAUGFAFR8DA047556

WAUGFAFR8DA011186 | WAUGFAFR8DA001919 | WAUGFAFR8DA062283; WAUGFAFR8DA042762; WAUGFAFR8DA053387 | WAUGFAFR8DA043569 | WAUGFAFR8DA042180 | WAUGFAFR8DA003766 | WAUGFAFR8DA006554

WAUGFAFR8DA027243 | WAUGFAFR8DA077964; WAUGFAFR8DA034502 | WAUGFAFR8DA084705

WAUGFAFR8DA007865 | WAUGFAFR8DA088317; WAUGFAFR8DA062252; WAUGFAFR8DA078645 | WAUGFAFR8DA046018; WAUGFAFR8DA096403 | WAUGFAFR8DA032314; WAUGFAFR8DA046049 | WAUGFAFR8DA036914 | WAUGFAFR8DA063840; WAUGFAFR8DA033432; WAUGFAFR8DA076099

WAUGFAFR8DA042843

WAUGFAFR8DA043894 | WAUGFAFR8DA073171; WAUGFAFR8DA038338; WAUGFAFR8DA041725 | WAUGFAFR8DA021426 | WAUGFAFR8DA073025 | WAUGFAFR8DA001872 | WAUGFAFR8DA070531; WAUGFAFR8DA089144; WAUGFAFR8DA029350 | WAUGFAFR8DA063126; WAUGFAFR8DA002679 | WAUGFAFR8DA088673 | WAUGFAFR8DA012127 | WAUGFAFR8DA004514 | WAUGFAFR8DA010040 | WAUGFAFR8DA080279 | WAUGFAFR8DA053289 | WAUGFAFR8DA098197

WAUGFAFR8DA077415 | WAUGFAFR8DA053079; WAUGFAFR8DA024309 | WAUGFAFR8DA057021 | WAUGFAFR8DA046147; WAUGFAFR8DA052398 | WAUGFAFR8DA065474; WAUGFAFR8DA086647 | WAUGFAFR8DA058234; WAUGFAFR8DA054958 | WAUGFAFR8DA063384 | WAUGFAFR8DA015206 | WAUGFAFR8DA006425 | WAUGFAFR8DA013729 | WAUGFAFR8DA072229 | WAUGFAFR8DA076071; WAUGFAFR8DA027422 | WAUGFAFR8DA068617 | WAUGFAFR8DA091685; WAUGFAFR8DA015240; WAUGFAFR8DA053115 | WAUGFAFR8DA099818 | WAUGFAFR8DA017831 | WAUGFAFR8DA020194 | WAUGFAFR8DA072974 | WAUGFAFR8DA096109 | WAUGFAFR8DA051252; WAUGFAFR8DA029820 | WAUGFAFR8DA065913 | WAUGFAFR8DA088513 | WAUGFAFR8DA020115 | WAUGFAFR8DA005324 | WAUGFAFR8DA077477; WAUGFAFR8DA064454

WAUGFAFR8DA069962

WAUGFAFR8DA023466; WAUGFAFR8DA031339; WAUGFAFR8DA015383; WAUGFAFR8DA036976 | WAUGFAFR8DA027761; WAUGFAFR8DA058640; WAUGFAFR8DA062946 | WAUGFAFR8DA051669; WAUGFAFR8DA067029

WAUGFAFR8DA048643 | WAUGFAFR8DA024312 | WAUGFAFR8DA018901 | WAUGFAFR8DA039361; WAUGFAFR8DA014783; WAUGFAFR8DA049629

WAUGFAFR8DA066625 | WAUGFAFR8DA096904 | WAUGFAFR8DA051168 | WAUGFAFR8DA030384; WAUGFAFR8DA070237

WAUGFAFR8DA059562; WAUGFAFR8DA075020 | WAUGFAFR8DA087748 | WAUGFAFR8DA033723 | WAUGFAFR8DA007817 | WAUGFAFR8DA061375 | WAUGFAFR8DA049842 | WAUGFAFR8DA086826; WAUGFAFR8DA094991 | WAUGFAFR8DA030062; WAUGFAFR8DA044169 | WAUGFAFR8DA025900; WAUGFAFR8DA076765 | WAUGFAFR8DA018302 | WAUGFAFR8DA053034 | WAUGFAFR8DA022883 | WAUGFAFR8DA036802 | WAUGFAFR8DA043958 | WAUGFAFR8DA074417 | WAUGFAFR8DA025590 | WAUGFAFR8DA079360 | WAUGFAFR8DA090195 | WAUGFAFR8DA018946; WAUGFAFR8DA026691; WAUGFAFR8DA061876 | WAUGFAFR8DA007560 | WAUGFAFR8DA060100 | WAUGFAFR8DA018722 | WAUGFAFR8DA060288

WAUGFAFR8DA069637 | WAUGFAFR8DA028229 | WAUGFAFR8DA001385 | WAUGFAFR8DA001340 | WAUGFAFR8DA073963 | WAUGFAFR8DA044379 | WAUGFAFR8DA098524 | WAUGFAFR8DA002990 | WAUGFAFR8DA005453 | WAUGFAFR8DA040283; WAUGFAFR8DA077284; WAUGFAFR8DA099513; WAUGFAFR8DA030658; WAUGFAFR8DA009695 | WAUGFAFR8DA018283; WAUGFAFR8DA046486

WAUGFAFR8DA098233; WAUGFAFR8DA038677 | WAUGFAFR8DA099480; WAUGFAFR8DA039389; WAUGFAFR8DA049677 | WAUGFAFR8DA025069 | WAUGFAFR8DA033947 | WAUGFAFR8DA023306 | WAUGFAFR8DA084963; WAUGFAFR8DA018056; WAUGFAFR8DA093906; WAUGFAFR8DA088236 | WAUGFAFR8DA098961; WAUGFAFR8DA039053 | WAUGFAFR8DA012175 | WAUGFAFR8DA079505

WAUGFAFR8DA089046;

WAUGFAFR8DA091668

| WAUGFAFR8DA028103

WAUGFAFR8DA060016 | WAUGFAFR8DA056869 | WAUGFAFR8DA014010; WAUGFAFR8DA050893; WAUGFAFR8DA094215 | WAUGFAFR8DA076409 | WAUGFAFR8DA097678 | WAUGFAFR8DA038792 | WAUGFAFR8DA079634 | WAUGFAFR8DA003301

WAUGFAFR8DA069265; WAUGFAFR8DA096739; WAUGFAFR8DA075826

WAUGFAFR8DA010734; WAUGFAFR8DA091539 | WAUGFAFR8DA004075 |

WAUGFAFR8DA050344WAUGFAFR8DA015433

WAUGFAFR8DA085773 | WAUGFAFR8DA065944; WAUGFAFR8DA070061; WAUGFAFR8DA055818; WAUGFAFR8DA061599 | WAUGFAFR8DA020499 | WAUGFAFR8DA060890 | WAUGFAFR8DA007610 | WAUGFAFR8DA066222; WAUGFAFR8DA087233

WAUGFAFR8DA032264 | WAUGFAFR8DA009583 | WAUGFAFR8DA009356 | WAUGFAFR8DA079598 | WAUGFAFR8DA056774; WAUGFAFR8DA007882 | WAUGFAFR8DA099270 | WAUGFAFR8DA037867; WAUGFAFR8DA021703 | WAUGFAFR8DA096949; WAUGFAFR8DA086664; WAUGFAFR8DA015738

WAUGFAFR8DA004870; WAUGFAFR8DA066804; WAUGFAFR8DA088382 | WAUGFAFR8DA026576 | WAUGFAFR8DA087409 | WAUGFAFR8DA074207; WAUGFAFR8DA074580 |

WAUGFAFR8DA064342

| WAUGFAFR8DA021328 | WAUGFAFR8DA029011; WAUGFAFR8DA009521 | WAUGFAFR8DA086938; WAUGFAFR8DA043412 | WAUGFAFR8DA015951 | WAUGFAFR8DA066365; WAUGFAFR8DA005100 | WAUGFAFR8DA038260; WAUGFAFR8DA066141 | WAUGFAFR8DA006246 | WAUGFAFR8DA025430 | WAUGFAFR8DA074143 | WAUGFAFR8DA006182; WAUGFAFR8DA093873 | WAUGFAFR8DA059495; WAUGFAFR8DA027632; WAUGFAFR8DA085577 | WAUGFAFR8DA068357 | WAUGFAFR8DA096823 | WAUGFAFR8DA057617 | WAUGFAFR8DA086793 | WAUGFAFR8DA059710 | WAUGFAFR8DA059061

WAUGFAFR8DA029218; WAUGFAFR8DA014864; WAUGFAFR8DA032491; WAUGFAFR8DA012113

WAUGFAFR8DA025766; WAUGFAFR8DA073848 | WAUGFAFR8DA081383 | WAUGFAFR8DA019966 | WAUGFAFR8DA078533 | WAUGFAFR8DA040171 | WAUGFAFR8DA045127; WAUGFAFR8DA039621 | WAUGFAFR8DA061280; WAUGFAFR8DA086499; WAUGFAFR8DA011012; WAUGFAFR8DA053552; WAUGFAFR8DA035343 | WAUGFAFR8DA020227 | WAUGFAFR8DA049811 | WAUGFAFR8DA021362 | WAUGFAFR8DA058704 | WAUGFAFR8DA040011 | WAUGFAFR8DA021118; WAUGFAFR8DA066964; WAUGFAFR8DA080881; WAUGFAFR8DA058721 | WAUGFAFR8DA064499 | WAUGFAFR8DA095588 | WAUGFAFR8DA083361; WAUGFAFR8DA028473 | WAUGFAFR8DA048352

WAUGFAFR8DA075034 | WAUGFAFR8DA041806 | WAUGFAFR8DA079021 | WAUGFAFR8DA015366 | WAUGFAFR8DA025606 | WAUGFAFR8DA037898 | WAUGFAFR8DA045225 | WAUGFAFR8DA074353; WAUGFAFR8DA055530; WAUGFAFR8DA070206;

WAUGFAFR8DA030692

; WAUGFAFR8DA008501 | WAUGFAFR8DA081657; WAUGFAFR8DA056130 | WAUGFAFR8DA080444; WAUGFAFR8DA066558 | WAUGFAFR8DA040431 | WAUGFAFR8DA062221 | WAUGFAFR8DA029722 | WAUGFAFR8DA041921; WAUGFAFR8DA029333; WAUGFAFR8DA021815; WAUGFAFR8DA018929 | WAUGFAFR8DA048416; WAUGFAFR8DA035522 | WAUGFAFR8DA057391; WAUGFAFR8DA047234 | WAUGFAFR8DA062297 | WAUGFAFR8DA017165

WAUGFAFR8DA059285 | WAUGFAFR8DA080721 | WAUGFAFR8DA060744; WAUGFAFR8DA041949; WAUGFAFR8DA089130 | WAUGFAFR8DA044348; WAUGFAFR8DA028540; WAUGFAFR8DA059030; WAUGFAFR8DA080959 | WAUGFAFR8DA015318 | WAUGFAFR8DA001693; WAUGFAFR8DA080668; WAUGFAFR8DA030353; WAUGFAFR8DA055768 | WAUGFAFR8DA055995 | WAUGFAFR8DA000317 | WAUGFAFR8DA095333 | WAUGFAFR8DA077124 | WAUGFAFR8DA020325 | WAUGFAFR8DA008207 | WAUGFAFR8DA095929 | WAUGFAFR8DA064387 | WAUGFAFR8DA007266; WAUGFAFR8DA025010 | WAUGFAFR8DA091637 | WAUGFAFR8DA021877; WAUGFAFR8DA037562; WAUGFAFR8DA081268 | WAUGFAFR8DA069122 | WAUGFAFR8DA055690 | WAUGFAFR8DA041529; WAUGFAFR8DA056693 | WAUGFAFR8DA086602 | WAUGFAFR8DA044883 | WAUGFAFR8DA085708; WAUGFAFR8DA031695 | WAUGFAFR8DA076572;

WAUGFAFR8DA019093

; WAUGFAFR8DA083540; WAUGFAFR8DA086714; WAUGFAFR8DA070710 | WAUGFAFR8DA085949 | WAUGFAFR8DA084574 | WAUGFAFR8DA008370 | WAUGFAFR8DA099558; WAUGFAFR8DA067841;

WAUGFAFR8DA072621

| WAUGFAFR8DA056046 | WAUGFAFR8DA033866 | WAUGFAFR8DA032233 | WAUGFAFR8DA028733 | WAUGFAFR8DA077625; WAUGFAFR8DA005873 | WAUGFAFR8DA076460 | WAUGFAFR8DA033933; WAUGFAFR8DA008918 | WAUGFAFR8DA031762; WAUGFAFR8DA001516 | WAUGFAFR8DA001435 | WAUGFAFR8DA013469 | WAUGFAFR8DA026142 | WAUGFAFR8DA022057; WAUGFAFR8DA071517 | WAUGFAFR8DA001547; WAUGFAFR8DA021801 | WAUGFAFR8DA039165 | WAUGFAFR8DA092643 | WAUGFAFR8DA063787 | WAUGFAFR8DA053437; WAUGFAFR8DA039750 | WAUGFAFR8DA094540 | WAUGFAFR8DA004951; WAUGFAFR8DA013682 | WAUGFAFR8DA077706; WAUGFAFR8DA013598 | WAUGFAFR8DA093503 | WAUGFAFR8DA037397

WAUGFAFR8DA005663; WAUGFAFR8DA031745; WAUGFAFR8DA053454 | WAUGFAFR8DA028814 | WAUGFAFR8DA057469 | WAUGFAFR8DA062994; WAUGFAFR8DA008806 | WAUGFAFR8DA082324 | WAUGFAFR8DA042700 | WAUGFAFR8DA038193 | WAUGFAFR8DA080086 | WAUGFAFR8DA061229; WAUGFAFR8DA097552 | WAUGFAFR8DA087166; WAUGFAFR8DA031440;

WAUGFAFR8DA028926WAUGFAFR8DA014217; WAUGFAFR8DA063370 | WAUGFAFR8DA037822; WAUGFAFR8DA008904 | WAUGFAFR8DA004660

WAUGFAFR8DA027081; WAUGFAFR8DA004948; WAUGFAFR8DA082839 | WAUGFAFR8DA017845; WAUGFAFR8DA030269; WAUGFAFR8DA075910 | WAUGFAFR8DA078807; WAUGFAFR8DA015481; WAUGFAFR8DA052885 | WAUGFAFR8DA000446 | WAUGFAFR8DA009826

WAUGFAFR8DA031390

WAUGFAFR8DA080833 | WAUGFAFR8DA089077 | WAUGFAFR8DA008529

WAUGFAFR8DA004268; WAUGFAFR8DA013262 | WAUGFAFR8DA075812 | WAUGFAFR8DA049601 | WAUGFAFR8DA093226 | WAUGFAFR8DA064650 | WAUGFAFR8DA063692 | WAUGFAFR8DA063613; WAUGFAFR8DA067807; WAUGFAFR8DA013066 | WAUGFAFR8DA082372 | WAUGFAFR8DA070075

WAUGFAFR8DA007980 | WAUGFAFR8DA096756; WAUGFAFR8DA072716; WAUGFAFR8DA037853 | WAUGFAFR8DA060856 | WAUGFAFR8DA091833; WAUGFAFR8DA009924 | WAUGFAFR8DA005047; WAUGFAFR8DA092738 | WAUGFAFR8DA025458 | WAUGFAFR8DA079987; WAUGFAFR8DA033110; WAUGFAFR8DA036427 | WAUGFAFR8DA011415; WAUGFAFR8DA083327; WAUGFAFR8DA009079; WAUGFAFR8DA093002

WAUGFAFR8DA054832; WAUGFAFR8DA001628 | WAUGFAFR8DA092223 | WAUGFAFR8DA013357

WAUGFAFR8DA008966 | WAUGFAFR8DA093369 | WAUGFAFR8DA004710; WAUGFAFR8DA081402 | WAUGFAFR8DA017828; WAUGFAFR8DA058895 | WAUGFAFR8DA087104 | WAUGFAFR8DA016467 | WAUGFAFR8DA026139 | WAUGFAFR8DA045807 | WAUGFAFR8DA008417; WAUGFAFR8DA095607; WAUGFAFR8DA036511; WAUGFAFR8DA064521 | WAUGFAFR8DA042521 | WAUGFAFR8DA031065 | WAUGFAFR8DA017330 | WAUGFAFR8DA070447 | WAUGFAFR8DA023323 | WAUGFAFR8DA018090 | WAUGFAFR8DA062025; WAUGFAFR8DA099348

WAUGFAFR8DA061831

WAUGFAFR8DA009891 | WAUGFAFR8DA068018; WAUGFAFR8DA048481 | WAUGFAFR8DA055303 | WAUGFAFR8DA001161; WAUGFAFR8DA043071; WAUGFAFR8DA098426

WAUGFAFR8DA082226

WAUGFAFR8DA018879 | WAUGFAFR8DA065071 | WAUGFAFR8DA054913 | WAUGFAFR8DA093016

WAUGFAFR8DA021149 | WAUGFAFR8DA034922; WAUGFAFR8DA058606 | WAUGFAFR8DA050389 | WAUGFAFR8DA075552

WAUGFAFR8DA034354 | WAUGFAFR8DA066754; WAUGFAFR8DA069086; WAUGFAFR8DA047119 | WAUGFAFR8DA062624 | WAUGFAFR8DA041868

WAUGFAFR8DA077611 | WAUGFAFR8DA079665; WAUGFAFR8DA028344 | WAUGFAFR8DA069590 | WAUGFAFR8DA000818

WAUGFAFR8DA040042 | WAUGFAFR8DA071114 | WAUGFAFR8DA009213 | WAUGFAFR8DA053986 | WAUGFAFR8DA039019; WAUGFAFR8DA023662 | WAUGFAFR8DA065328 | WAUGFAFR8DA047153 | WAUGFAFR8DA087488; WAUGFAFR8DA066463; WAUGFAFR8DA088785; WAUGFAFR8DA021071 | WAUGFAFR8DA071937 | WAUGFAFR8DA065684 | WAUGFAFR8DA074885 | WAUGFAFR8DA027159 | WAUGFAFR8DA052823 | WAUGFAFR8DA046827 | WAUGFAFR8DA041997; WAUGFAFR8DA083148; WAUGFAFR8DA008014 | WAUGFAFR8DA098765 | WAUGFAFR8DA052899; WAUGFAFR8DA068472 | WAUGFAFR8DA008241; WAUGFAFR8DA092397; WAUGFAFR8DA002083; WAUGFAFR8DA005212 | WAUGFAFR8DA068312; WAUGFAFR8DA075079 | WAUGFAFR8DA094795 | WAUGFAFR8DA082811 | WAUGFAFR8DA078032; WAUGFAFR8DA088494 | WAUGFAFR8DA094859 |

WAUGFAFR8DA094487

| WAUGFAFR8DA078998; WAUGFAFR8DA007901; WAUGFAFR8DA060873

WAUGFAFR8DA076278 | WAUGFAFR8DA014198 | WAUGFAFR8DA015674; WAUGFAFR8DA087801 | WAUGFAFR8DA023371 | WAUGFAFR8DA080685

WAUGFAFR8DA093680 | WAUGFAFR8DA015545 | WAUGFAFR8DA082355 | WAUGFAFR8DA018400 | WAUGFAFR8DA055804 | WAUGFAFR8DA076703; WAUGFAFR8DA044320; WAUGFAFR8DA011463 | WAUGFAFR8DA024830 | WAUGFAFR8DA080007

WAUGFAFR8DA033107; WAUGFAFR8DA008305 | WAUGFAFR8DA022155 | WAUGFAFR8DA042406

WAUGFAFR8DA088737 | WAUGFAFR8DA084767 | WAUGFAFR8DA024133 | WAUGFAFR8DA025329 | WAUGFAFR8DA039943 | WAUGFAFR8DA087779 | WAUGFAFR8DA064714 | WAUGFAFR8DA020910; WAUGFAFR8DA059853; WAUGFAFR8DA041496; WAUGFAFR8DA092013; WAUGFAFR8DA097843; WAUGFAFR8DA099396; WAUGFAFR8DA052417 | WAUGFAFR8DA039070 | WAUGFAFR8DA030160 | WAUGFAFR8DA089225 | WAUGFAFR8DA045502; WAUGFAFR8DA069699 | WAUGFAFR8DA084462 | WAUGFAFR8DA081917; WAUGFAFR8DA039800 | WAUGFAFR8DA026948 | WAUGFAFR8DA080752

WAUGFAFR8DA051509 | WAUGFAFR8DA009082; WAUGFAFR8DA031079 | WAUGFAFR8DA087121 | WAUGFAFR8DA027369; WAUGFAFR8DA091556 | WAUGFAFR8DA041823 | WAUGFAFR8DA001581 | WAUGFAFR8DA072618 | WAUGFAFR8DA080282; WAUGFAFR8DA012841 | WAUGFAFR8DA054118; WAUGFAFR8DA055687; WAUGFAFR8DA030093; WAUGFAFR8DA091802 | WAUGFAFR8DA026304 | WAUGFAFR8DA055110 | WAUGFAFR8DA045175 | WAUGFAFR8DA022009

WAUGFAFR8DA063336 | WAUGFAFR8DA004044 | WAUGFAFR8DA082436 |

WAUGFAFR8DA052319

| WAUGFAFR8DA053874 | WAUGFAFR8DA055737 | WAUGFAFR8DA082307 | WAUGFAFR8DA097308 |

WAUGFAFR8DA004299WAUGFAFR8DA039375 | WAUGFAFR8DA053518; WAUGFAFR8DA068598 | WAUGFAFR8DA037965 | WAUGFAFR8DA078449 | WAUGFAFR8DA056998 | WAUGFAFR8DA022348; WAUGFAFR8DA094733; WAUGFAFR8DA073722; WAUGFAFR8DA056581 | WAUGFAFR8DA018154 | WAUGFAFR8DA029364; WAUGFAFR8DA015898; WAUGFAFR8DA007896

WAUGFAFR8DA093162 | WAUGFAFR8DA003170; WAUGFAFR8DA016520 | WAUGFAFR8DA014900; WAUGFAFR8DA059271; WAUGFAFR8DA036413

WAUGFAFR8DA059352 | WAUGFAFR8DA046245 | WAUGFAFR8DA060002 | WAUGFAFR8DA016257 | WAUGFAFR8DA012967 | WAUGFAFR8DA063224 | WAUGFAFR8DA020681 | WAUGFAFR8DA032667 | WAUGFAFR8DA002231

WAUGFAFR8DA003640; WAUGFAFR8DA059304 | WAUGFAFR8DA081707; WAUGFAFR8DA064552; WAUGFAFR8DA074286 | WAUGFAFR8DA000947 | WAUGFAFR8DA088284 | WAUGFAFR8DA057181; WAUGFAFR8DA002133 | WAUGFAFR8DA058976 | WAUGFAFR8DA002200; WAUGFAFR8DA058220; WAUGFAFR8DA053762; WAUGFAFR8DA049470 | WAUGFAFR8DA051025 | WAUGFAFR8DA089287 | WAUGFAFR8DA018008 | WAUGFAFR8DA059819 | WAUGFAFR8DA071338 | WAUGFAFR8DA094568

WAUGFAFR8DA017974; WAUGFAFR8DA054426; WAUGFAFR8DA008675 | WAUGFAFR8DA040851; WAUGFAFR8DA047766 | WAUGFAFR8DA073588 |

WAUGFAFR8DA029574

| WAUGFAFR8DA097101 | WAUGFAFR8DA003864 | WAUGFAFR8DA005646; WAUGFAFR8DA038680

WAUGFAFR8DA023757 | WAUGFAFR8DA095655; WAUGFAFR8DA016565

WAUGFAFR8DA045418; WAUGFAFR8DA005310 | WAUGFAFR8DA075549 | WAUGFAFR8DA051686 | WAUGFAFR8DA034189 | WAUGFAFR8DA090309; WAUGFAFR8DA075115 | WAUGFAFR8DA000169 | WAUGFAFR8DA040560

WAUGFAFR8DA031504 | WAUGFAFR8DA099009 | WAUGFAFR8DA006800; WAUGFAFR8DA042910; WAUGFAFR8DA084171 | WAUGFAFR8DA074045 | WAUGFAFR8DA039344

WAUGFAFR8DA087815; WAUGFAFR8DA062963 | WAUGFAFR8DA044446 | WAUGFAFR8DA085613 | WAUGFAFR8DA045614 | WAUGFAFR8DA052000

WAUGFAFR8DA035018 | WAUGFAFR8DA076359

WAUGFAFR8DA079584 | WAUGFAFR8DA098393

WAUGFAFR8DA092304

WAUGFAFR8DA088771 | WAUGFAFR8DA056029; WAUGFAFR8DA039229 | WAUGFAFR8DA006585; WAUGFAFR8DA073039 | WAUGFAFR8DA043264 | WAUGFAFR8DA093047 | WAUGFAFR8DA036878 | WAUGFAFR8DA042535; WAUGFAFR8DA004478 | WAUGFAFR8DA077995 | WAUGFAFR8DA048965; WAUGFAFR8DA000477; WAUGFAFR8DA042213 | WAUGFAFR8DA063854 | WAUGFAFR8DA011818 | WAUGFAFR8DA096188 | WAUGFAFR8DA044639

WAUGFAFR8DA091587 | WAUGFAFR8DA078614; WAUGFAFR8DA086339 | WAUGFAFR8DA043409 | WAUGFAFR8DA068732 | WAUGFAFR8DA073901 | WAUGFAFR8DA027517; WAUGFAFR8DA067855 | WAUGFAFR8DA096241 | WAUGFAFR8DA069119 | WAUGFAFR8DA075776 | WAUGFAFR8DA093288 | WAUGFAFR8DA075938 | WAUGFAFR8DA098510; WAUGFAFR8DA032703 | WAUGFAFR8DA084008 | WAUGFAFR8DA036248

WAUGFAFR8DA047508 | WAUGFAFR8DA094943; WAUGFAFR8DA052997 | WAUGFAFR8DA008580 | WAUGFAFR8DA063708 | WAUGFAFR8DA090715; WAUGFAFR8DA000611 | WAUGFAFR8DA081447 | WAUGFAFR8DA024908 | WAUGFAFR8DA056077; WAUGFAFR8DA090763; WAUGFAFR8DA055625 | WAUGFAFR8DA093050; WAUGFAFR8DA083828 | WAUGFAFR8DA076989; WAUGFAFR8DA062378; WAUGFAFR8DA012371 | WAUGFAFR8DA054281 | WAUGFAFR8DA046889; WAUGFAFR8DA086888 | WAUGFAFR8DA008420; WAUGFAFR8DA069489; WAUGFAFR8DA075793 | WAUGFAFR8DA049162; WAUGFAFR8DA055219 | WAUGFAFR8DA068133 | WAUGFAFR8DA052692 | WAUGFAFR8DA020096; WAUGFAFR8DA085434 | WAUGFAFR8DA032426 | WAUGFAFR8DA002911 | WAUGFAFR8DA073509 | WAUGFAFR8DA021412 | WAUGFAFR8DA029641 | WAUGFAFR8DA060128 | WAUGFAFR8DA006280 | WAUGFAFR8DA089984; WAUGFAFR8DA028456 | WAUGFAFR8DA052434 | WAUGFAFR8DA080878; WAUGFAFR8DA089421 | WAUGFAFR8DA020843 | WAUGFAFR8DA072554; WAUGFAFR8DA044818 | WAUGFAFR8DA095641; WAUGFAFR8DA076748 | WAUGFAFR8DA003475; WAUGFAFR8DA072103 | WAUGFAFR8DA033057 | WAUGFAFR8DA066494 |

WAUGFAFR8DA007249WAUGFAFR8DA053101; WAUGFAFR8DA092710 | WAUGFAFR8DA013276; WAUGFAFR8DA043460 | WAUGFAFR8DA080167 | WAUGFAFR8DA058279 | WAUGFAFR8DA067130 | WAUGFAFR8DA097230 | WAUGFAFR8DA089290; WAUGFAFR8DA013620; WAUGFAFR8DA018980; WAUGFAFR8DA042048 | WAUGFAFR8DA049775 | WAUGFAFR8DA058671 | WAUGFAFR8DA021796 | WAUGFAFR8DA005436 | WAUGFAFR8DA068178 | WAUGFAFR8DA097972 | WAUGFAFR8DA091041; WAUGFAFR8DA018669 | WAUGFAFR8DA028327; WAUGFAFR8DA014704

WAUGFAFR8DA064177 | WAUGFAFR8DA038775 | WAUGFAFR8DA088799; WAUGFAFR8DA026237; WAUGFAFR8DA035455; WAUGFAFR8DA010670; WAUGFAFR8DA098751 | WAUGFAFR8DA026397 | WAUGFAFR8DA037870; WAUGFAFR8DA027999 | WAUGFAFR8DA043443

WAUGFAFR8DA030613 | WAUGFAFR8DA083344; WAUGFAFR8DA032734

WAUGFAFR8DA048240 | WAUGFAFR8DA070402 | WAUGFAFR8DA074093 | WAUGFAFR8DA039795 | WAUGFAFR8DA061232 | WAUGFAFR8DA067595 | WAUGFAFR8DA079620 | WAUGFAFR8DA075101 | WAUGFAFR8DA051106; WAUGFAFR8DA046505 | WAUGFAFR8DA045001; WAUGFAFR8DA094375; WAUGFAFR8DA090441; WAUGFAFR8DA032572; WAUGFAFR8DA091959; WAUGFAFR8DA097518 | WAUGFAFR8DA020082 | WAUGFAFR8DA078984 | WAUGFAFR8DA031793; WAUGFAFR8DA074059; WAUGFAFR8DA065054; WAUGFAFR8DA012872 | WAUGFAFR8DA060470; WAUGFAFR8DA073719 | WAUGFAFR8DA091265 | WAUGFAFR8DA095414; WAUGFAFR8DA025508; WAUGFAFR8DA028179; WAUGFAFR8DA000009; WAUGFAFR8DA080105 | WAUGFAFR8DA044821 | WAUGFAFR8DA045810

WAUGFAFR8DA049081 | WAUGFAFR8DA055334 | WAUGFAFR8DA067449 | WAUGFAFR8DA034970 | WAUGFAFR8DA048948

WAUGFAFR8DA053003; WAUGFAFR8DA013763; WAUGFAFR8DA077463 | WAUGFAFR8DA026349 | WAUGFAFR8DA062719 |

WAUGFAFR8DA008319

; WAUGFAFR8DA007879 | WAUGFAFR8DA036590 | WAUGFAFR8DA043524 | WAUGFAFR8DA092920 | WAUGFAFR8DA002696 | WAUGFAFR8DA015500; WAUGFAFR8DA016453; WAUGFAFR8DA053132; WAUGFAFR8DA038825 | WAUGFAFR8DA033513; WAUGFAFR8DA027095

WAUGFAFR8DA000320 | WAUGFAFR8DA019501; WAUGFAFR8DA088642 | WAUGFAFR8DA080251 | WAUGFAFR8DA021524 | WAUGFAFR8DA034158 | WAUGFAFR8DA032863; WAUGFAFR8DA007185 | WAUGFAFR8DA084042 | WAUGFAFR8DA070545 | WAUGFAFR8DA013861 | WAUGFAFR8DA011351 | WAUGFAFR8DA073770 | WAUGFAFR8DA059447 | WAUGFAFR8DA041692; WAUGFAFR8DA063675 | WAUGFAFR8DA000625 | WAUGFAFR8DA052160 | WAUGFAFR8DA015349 | WAUGFAFR8DA028490; WAUGFAFR8DA084235

WAUGFAFR8DA016517 | WAUGFAFR8DA056726;

WAUGFAFR8DA033978

; WAUGFAFR8DA038808 | WAUGFAFR8DA062414 | WAUGFAFR8DA012029

WAUGFAFR8DA060419; WAUGFAFR8DA024598 | WAUGFAFR8DA063496; WAUGFAFR8DA083537 | WAUGFAFR8DA097647 | WAUGFAFR8DA069850; WAUGFAFR8DA005033 | WAUGFAFR8DA077608 | WAUGFAFR8DA048349 | WAUGFAFR8DA045032; WAUGFAFR8DA087684 | WAUGFAFR8DA031499; WAUGFAFR8DA076541; WAUGFAFR8DA086762 | WAUGFAFR8DA008644;

WAUGFAFR8DA094909

; WAUGFAFR8DA027680 | WAUGFAFR8DA037478 | WAUGFAFR8DA062090; WAUGFAFR8DA098183 | WAUGFAFR8DA043104 | WAUGFAFR8DA099916; WAUGFAFR8DA014248 | WAUGFAFR8DA054782 | WAUGFAFR8DA096224 | WAUGFAFR8DA045984 | WAUGFAFR8DA000964 | WAUGFAFR8DA098684 | WAUGFAFR8DA028411; WAUGFAFR8DA096885; WAUGFAFR8DA097731 | WAUGFAFR8DA067600 | WAUGFAFR8DA009809; WAUGFAFR8DA048531; WAUGFAFR8DA091377 | WAUGFAFR8DA037996

WAUGFAFR8DA041112 | WAUGFAFR8DA020566 |

WAUGFAFR8DA095090

; WAUGFAFR8DA018445; WAUGFAFR8DA017800; WAUGFAFR8DA078256 | WAUGFAFR8DA043006

WAUGFAFR8DA035424 | WAUGFAFR8DA037061 | WAUGFAFR8DA037609; WAUGFAFR8DA036637 | WAUGFAFR8DA027498 | WAUGFAFR8DA034211

WAUGFAFR8DA045788 | WAUGFAFR8DA041594 | WAUGFAFR8DA073218 | WAUGFAFR8DA071260 | WAUGFAFR8DA089726 | WAUGFAFR8DA019546; WAUGFAFR8DA075146; WAUGFAFR8DA049761; WAUGFAFR8DA029090 | WAUGFAFR8DA088849

WAUGFAFR8DA099902 | WAUGFAFR8DA065233 | WAUGFAFR8DA003573; WAUGFAFR8DA069234; WAUGFAFR8DA065524 | WAUGFAFR8DA024956; WAUGFAFR8DA010748; WAUGFAFR8DA011561; WAUGFAFR8DA018851 | WAUGFAFR8DA021233; WAUGFAFR8DA094361 | WAUGFAFR8DA050716 | WAUGFAFR8DA020101 | WAUGFAFR8DA062171; WAUGFAFR8DA054393 | WAUGFAFR8DA016937; WAUGFAFR8DA077222 | WAUGFAFR8DA021930 | WAUGFAFR8DA065040; WAUGFAFR8DA067225 | WAUGFAFR8DA080346 | WAUGFAFR8DA040722 | WAUGFAFR8DA062803; WAUGFAFR8DA060243; WAUGFAFR8DA051882

WAUGFAFR8DA004190; WAUGFAFR8DA067774 | WAUGFAFR8DA062168 | WAUGFAFR8DA068665 | WAUGFAFR8DA070934 | WAUGFAFR8DA040428 | WAUGFAFR8DA031163 | WAUGFAFR8DA020745

WAUGFAFR8DA043345; WAUGFAFR8DA022740 |

WAUGFAFR8DA010104

| WAUGFAFR8DA047590 | WAUGFAFR8DA065782 | WAUGFAFR8DA015724; WAUGFAFR8DA022270; WAUGFAFR8DA016405 | WAUGFAFR8DA028912 | WAUGFAFR8DA066480 | WAUGFAFR8DA097521; WAUGFAFR8DA045774 | WAUGFAFR8DA049291; WAUGFAFR8DA042566 | WAUGFAFR8DA024004; WAUGFAFR8DA075082; WAUGFAFR8DA008255; WAUGFAFR8DA060064 | WAUGFAFR8DA075471 | WAUGFAFR8DA096059 | WAUGFAFR8DA017358; WAUGFAFR8DA094683 | WAUGFAFR8DA007770 | WAUGFAFR8DA005470; WAUGFAFR8DA026092 | WAUGFAFR8DA030305 | WAUGFAFR8DA006747; WAUGFAFR8DA031146 | WAUGFAFR8DA034774 | WAUGFAFR8DA069329 | WAUGFAFR8DA056533 | WAUGFAFR8DA057052

WAUGFAFR8DA090214

; WAUGFAFR8DA084946 | WAUGFAFR8DA089368 | WAUGFAFR8DA081397 | WAUGFAFR8DA037934 | WAUGFAFR8DA083084; WAUGFAFR8DA077799 | WAUGFAFR8DA037903 | WAUGFAFR8DA054569

WAUGFAFR8DA030854; WAUGFAFR8DA029140 | WAUGFAFR8DA091444 | WAUGFAFR8DA091203 | WAUGFAFR8DA023225; WAUGFAFR8DA088141; WAUGFAFR8DA051297 | WAUGFAFR8DA061294 | WAUGFAFR8DA016081 | WAUGFAFR8DA085062 | WAUGFAFR8DA017232 | WAUGFAFR8DA000771 | WAUGFAFR8DA082050 | WAUGFAFR8DA033074

WAUGFAFR8DA096918 | WAUGFAFR8DA025864; WAUGFAFR8DA057925 | WAUGFAFR8DA045533 | WAUGFAFR8DA022298 | WAUGFAFR8DA084302 | WAUGFAFR8DA075499 | WAUGFAFR8DA070125

WAUGFAFR8DA016498 | WAUGFAFR8DA080234 | WAUGFAFR8DA036203; WAUGFAFR8DA083229 | WAUGFAFR8DA040896 | WAUGFAFR8DA092884 | WAUGFAFR8DA037755 | WAUGFAFR8DA015156 | WAUGFAFR8DA000527; WAUGFAFR8DA047427 | WAUGFAFR8DA021572 | WAUGFAFR8DA077334 | WAUGFAFR8DA059951 | WAUGFAFR8DA087894 | WAUGFAFR8DA074482 | WAUGFAFR8DA052854

WAUGFAFR8DA039960; WAUGFAFR8DA032488; WAUGFAFR8DA037142 | WAUGFAFR8DA073574 | WAUGFAFR8DA042518; WAUGFAFR8DA092335; WAUGFAFR8DA032393 | WAUGFAFR8DA047489

WAUGFAFR8DA075678 | WAUGFAFR8DA085093 | WAUGFAFR8DA049467 | WAUGFAFR8DA017196 | WAUGFAFR8DA043989 | WAUGFAFR8DA009728; WAUGFAFR8DA004481; WAUGFAFR8DA015402; WAUGFAFR8DA008000 | WAUGFAFR8DA079441 | WAUGFAFR8DA051770 | WAUGFAFR8DA033379; WAUGFAFR8DA031132; WAUGFAFR8DA051915 | WAUGFAFR8DA076944 | WAUGFAFR8DA099320 | WAUGFAFR8DA096563 | WAUGFAFR8DA023550

WAUGFAFR8DA060338 | WAUGFAFR8DA038257 | WAUGFAFR8DA039571; WAUGFAFR8DA008093; WAUGFAFR8DA050019

WAUGFAFR8DA079536 | WAUGFAFR8DA003217; WAUGFAFR8DA099429 | WAUGFAFR8DA011575 | WAUGFAFR8DA023502 | WAUGFAFR8DA021653 | WAUGFAFR8DA006294; WAUGFAFR8DA041062 | WAUGFAFR8DA054152 | WAUGFAFR8DA069072 | WAUGFAFR8DA014931 | WAUGFAFR8DA035813 | WAUGFAFR8DA015626 | WAUGFAFR8DA091458 | WAUGFAFR8DA078905; WAUGFAFR8DA003962

WAUGFAFR8DA035259 | WAUGFAFR8DA053535 | WAUGFAFR8DA091024 | WAUGFAFR8DA035990

WAUGFAFR8DA035682

WAUGFAFR8DA058864; WAUGFAFR8DA068794 | WAUGFAFR8DA091430; WAUGFAFR8DA099026; WAUGFAFR8DA031597; WAUGFAFR8DA074529 | WAUGFAFR8DA034273;

WAUGFAFR8DA045340

; WAUGFAFR8DA067502; WAUGFAFR8DA092450 | WAUGFAFR8DA056547 | WAUGFAFR8DA021992

WAUGFAFR8DA030126

| WAUGFAFR8DA064566 | WAUGFAFR8DA077950; WAUGFAFR8DA046083 | WAUGFAFR8DA006893 | WAUGFAFR8DA022916 | WAUGFAFR8DA057763

WAUGFAFR8DA024259 | WAUGFAFR8DA041207; WAUGFAFR8DA008787 | WAUGFAFR8DA094764 | WAUGFAFR8DA073056; WAUGFAFR8DA046309; WAUGFAFR8DA000401 | WAUGFAFR8DA081724 | WAUGFAFR8DA027209; WAUGFAFR8DA051493 | WAUGFAFR8DA038906 | WAUGFAFR8DA071677; WAUGFAFR8DA036864 | WAUGFAFR8DA062557; WAUGFAFR8DA056628; WAUGFAFR8DA027064 | WAUGFAFR8DA054345 | WAUGFAFR8DA024780; WAUGFAFR8DA083439 | WAUGFAFR8DA003430; WAUGFAFR8DA071727 | WAUGFAFR8DA042051 | WAUGFAFR8DA006859 | WAUGFAFR8DA094344 | WAUGFAFR8DA040106 | WAUGFAFR8DA094389; WAUGFAFR8DA023399 | WAUGFAFR8DA091783 | WAUGFAFR8DA003623; WAUGFAFR8DA008885 | WAUGFAFR8DA073042 | WAUGFAFR8DA076782; WAUGFAFR8DA071131 | WAUGFAFR8DA068021 | WAUGFAFR8DA012287 | WAUGFAFR8DA060596 | WAUGFAFR8DA055608 |

WAUGFAFR8DA001497

| WAUGFAFR8DA022463 | WAUGFAFR8DA009700

WAUGFAFR8DA022396 | WAUGFAFR8DA053941; WAUGFAFR8DA020132; WAUGFAFR8DA037786 | WAUGFAFR8DA048996; WAUGFAFR8DA003878;

WAUGFAFR8DA002634

| WAUGFAFR8DA075955 | WAUGFAFR8DA039618

WAUGFAFR8DA050750 | WAUGFAFR8DA078192 | WAUGFAFR8DA033205 | WAUGFAFR8DA013956; WAUGFAFR8DA041790; WAUGFAFR8DA072473 | WAUGFAFR8DA029932; WAUGFAFR8DA079228 | WAUGFAFR8DA055012 | WAUGFAFR8DA023581; WAUGFAFR8DA021913; WAUGFAFR8DA071954

WAUGFAFR8DA043846

WAUGFAFR8DA011558; WAUGFAFR8DA056242 | WAUGFAFR8DA021085 | WAUGFAFR8DA073333 | WAUGFAFR8DA020146 | WAUGFAFR8DA032636; WAUGFAFR8DA074238 | WAUGFAFR8DA009969 | WAUGFAFR8DA048707 | WAUGFAFR8DA089791 | WAUGFAFR8DA094117 | WAUGFAFR8DA046861 | WAUGFAFR8DA098300 | WAUGFAFR8DA043510 | WAUGFAFR8DA032975 | WAUGFAFR8DA037559; WAUGFAFR8DA034080 | WAUGFAFR8DA048741; WAUGFAFR8DA065510 | WAUGFAFR8DA043037

WAUGFAFR8DA076779 | WAUGFAFR8DA096157 | WAUGFAFR8DA010085 | WAUGFAFR8DA053292 | WAUGFAFR8DA056760 | WAUGFAFR8DA080380 | WAUGFAFR8DA032247; WAUGFAFR8DA095977 | WAUGFAFR8DA017604; WAUGFAFR8DA069217; WAUGFAFR8DA077933 | WAUGFAFR8DA058962 | WAUGFAFR8DA052403 | WAUGFAFR8DA052269; WAUGFAFR8DA080136; WAUGFAFR8DA079813 | WAUGFAFR8DA078046; WAUGFAFR8DA094490 | WAUGFAFR8DA085630 | WAUGFAFR8DA067371 | WAUGFAFR8DA096742; WAUGFAFR8DA010765; WAUGFAFR8DA095428; WAUGFAFR8DA097213; WAUGFAFR8DA052613 | WAUGFAFR8DA050845 | WAUGFAFR8DA006571 | WAUGFAFR8DA097809

WAUGFAFR8DA072361 | WAUGFAFR8DA019885 | WAUGFAFR8DA074000 | WAUGFAFR8DA014542 | WAUGFAFR8DA076233; WAUGFAFR8DA011169 | WAUGFAFR8DA076877; WAUGFAFR8DA000821 | WAUGFAFR8DA086907 | WAUGFAFR8DA088320 | WAUGFAFR8DA040879 | WAUGFAFR8DA090018 | WAUGFAFR8DA059349 | WAUGFAFR8DA043328 | WAUGFAFR8DA014444 | WAUGFAFR8DA028165; WAUGFAFR8DA062042 | WAUGFAFR8DA097065 | WAUGFAFR8DA052255 | WAUGFAFR8DA057780; WAUGFAFR8DA050537; WAUGFAFR8DA021152 | WAUGFAFR8DA096773 | WAUGFAFR8DA040803; WAUGFAFR8DA030868; WAUGFAFR8DA000334; WAUGFAFR8DA020440; WAUGFAFR8DA075440; WAUGFAFR8DA025797; WAUGFAFR8DA085725; WAUGFAFR8DA097180; WAUGFAFR8DA091704 | WAUGFAFR8DA087619 | WAUGFAFR8DA048688 | WAUGFAFR8DA013987; WAUGFAFR8DA095798; WAUGFAFR8DA028618; WAUGFAFR8DA014895; WAUGFAFR8DA046052; WAUGFAFR8DA098720 | WAUGFAFR8DA052420 | WAUGFAFR8DA004755

WAUGFAFR8DA033253; WAUGFAFR8DA012239; WAUGFAFR8DA000091 | WAUGFAFR8DA041434 | WAUGFAFR8DA085711; WAUGFAFR8DA042339 | WAUGFAFR8DA077253 | WAUGFAFR8DA042258; WAUGFAFR8DA089354 | WAUGFAFR8DA058573; WAUGFAFR8DA043636; WAUGFAFR8DA043054 | WAUGFAFR8DA070223 | WAUGFAFR8DA010099 | WAUGFAFR8DA012290 | WAUGFAFR8DA084011; WAUGFAFR8DA068181

WAUGFAFR8DA077480; WAUGFAFR8DA049694; WAUGFAFR8DA078452 | WAUGFAFR8DA031809

WAUGFAFR8DA079150 | WAUGFAFR8DA077298; WAUGFAFR8DA079651 | WAUGFAFR8DA084798; WAUGFAFR8DA068603 | WAUGFAFR8DA054250 | WAUGFAFR8DA071534 | WAUGFAFR8DA015559 | WAUGFAFR8DA008045 | WAUGFAFR8DA005467 | WAUGFAFR8DA021541; WAUGFAFR8DA015805 | WAUGFAFR8DA090889 | WAUGFAFR8DA013746 | WAUGFAFR8DA067337 | WAUGFAFR8DA050456; WAUGFAFR8DA003248; WAUGFAFR8DA084249 | WAUGFAFR8DA047542; WAUGFAFR8DA025752 | WAUGFAFR8DA088401 | WAUGFAFR8DA050442 | WAUGFAFR8DA052465; WAUGFAFR8DA036279 |

WAUGFAFR8DA018042

; WAUGFAFR8DA031972 | WAUGFAFR8DA086194 | WAUGFAFR8DA060999 | WAUGFAFR8DA037092 | WAUGFAFR8DA056211 | WAUGFAFR8DA072506 | WAUGFAFR8DA030823 | WAUGFAFR8DA033897; WAUGFAFR8DA074983; WAUGFAFR8DA046598 | WAUGFAFR8DA032183 | WAUGFAFR8DA025895; WAUGFAFR8DA045399 | WAUGFAFR8DA039733 | WAUGFAFR8DA031843 | WAUGFAFR8DA098846 | WAUGFAFR8DA069105 | WAUGFAFR8DA017702 | WAUGFAFR8DA019823 | WAUGFAFR8DA061859; WAUGFAFR8DA060694

WAUGFAFR8DA085238 | WAUGFAFR8DA055382 | WAUGFAFR8DA006148; WAUGFAFR8DA022513; WAUGFAFR8DA033625 | WAUGFAFR8DA073154 | WAUGFAFR8DA045063 | WAUGFAFR8DA021605; WAUGFAFR8DA097468 | WAUGFAFR8DA011608; WAUGFAFR8DA055706 | WAUGFAFR8DA084672 | WAUGFAFR8DA064647 | WAUGFAFR8DA001760 | WAUGFAFR8DA058945

WAUGFAFR8DA023483; WAUGFAFR8DA046374; WAUGFAFR8DA052594; WAUGFAFR8DA050697; WAUGFAFR8DA034175; WAUGFAFR8DA071145 | WAUGFAFR8DA007199 | WAUGFAFR8DA087216; WAUGFAFR8DA049274 | WAUGFAFR8DA008983; WAUGFAFR8DA032409; WAUGFAFR8DA029249 | WAUGFAFR8DA021779; WAUGFAFR8DA033480 | WAUGFAFR8DA001709 | WAUGFAFR8DA085207 | WAUGFAFR8DA038386; WAUGFAFR8DA099706 |

WAUGFAFR8DA099592

| WAUGFAFR8DA029963 | WAUGFAFR8DA021880 | WAUGFAFR8DA094134; WAUGFAFR8DA052059 | WAUGFAFR8DA049727 | WAUGFAFR8DA015268 | WAUGFAFR8DA066088; WAUGFAFR8DA019210 | WAUGFAFR8DA055558 | WAUGFAFR8DA000138

WAUGFAFR8DA036816; WAUGFAFR8DA076345 | WAUGFAFR8DA058783 | WAUGFAFR8DA058007 | WAUGFAFR8DA098202 | WAUGFAFR8DA056368 | WAUGFAFR8DA065295 | WAUGFAFR8DA036587 | WAUGFAFR8DA078757

WAUGFAFR8DA002293 | WAUGFAFR8DA016209 | WAUGFAFR8DA092898; WAUGFAFR8DA035276 | WAUGFAFR8DA032068 | WAUGFAFR8DA066429

WAUGFAFR8DA091279 | WAUGFAFR8DA086521 | WAUGFAFR8DA023855 | WAUGFAFR8DA096286; WAUGFAFR8DA016775 | WAUGFAFR8DA076295 | WAUGFAFR8DA087653; WAUGFAFR8DA050599 | WAUGFAFR8DA087085 | WAUGFAFR8DA052563 | WAUGFAFR8DA036315 | WAUGFAFR8DA053051 | WAUGFAFR8DA085689

WAUGFAFR8DA022706 | WAUGFAFR8DA068004 | WAUGFAFR8DA052238 | WAUGFAFR8DA026870; WAUGFAFR8DA056631 | WAUGFAFR8DA028750 | WAUGFAFR8DA090679 | WAUGFAFR8DA056001 | WAUGFAFR8DA040168; WAUGFAFR8DA004013; WAUGFAFR8DA075129 | WAUGFAFR8DA004349; WAUGFAFR8DA030594;

WAUGFAFR8DA078189

| WAUGFAFR8DA077902 | WAUGFAFR8DA037111 | WAUGFAFR8DA087023 | WAUGFAFR8DA091718 | WAUGFAFR8DA090990 | WAUGFAFR8DA031387 | WAUGFAFR8DA072070; WAUGFAFR8DA093145 | WAUGFAFR8DA084476; WAUGFAFR8DA004982; WAUGFAFR8DA000043 | WAUGFAFR8DA005677 | WAUGFAFR8DA010488; WAUGFAFR8DA010345 | WAUGFAFR8DA024939 | WAUGFAFR8DA048447; WAUGFAFR8DA047301 | WAUGFAFR8DA025119

WAUGFAFR8DA086373; WAUGFAFR8DA027341 | WAUGFAFR8DA026562 | WAUGFAFR8DA057701 | WAUGFAFR8DA075339; WAUGFAFR8DA030465; WAUGFAFR8DA018767; WAUGFAFR8DA070755 | WAUGFAFR8DA035567 | WAUGFAFR8DA001550 | WAUGFAFR8DA069945 | WAUGFAFR8DA056807

WAUGFAFR8DA015562 | WAUGFAFR8DA029512 | WAUGFAFR8DA048660 | WAUGFAFR8DA025525 | WAUGFAFR8DA030580 | WAUGFAFR8DA074630 | WAUGFAFR8DA046231 | WAUGFAFR8DA061148 | WAUGFAFR8DA033303 | WAUGFAFR8DA008577; WAUGFAFR8DA020695

WAUGFAFR8DA053356 | WAUGFAFR8DA036699 | WAUGFAFR8DA088379; WAUGFAFR8DA012273; WAUGFAFR8DA045872 | WAUGFAFR8DA070979 |

WAUGFAFR8DA090021

| WAUGFAFR8DA051848; WAUGFAFR8DA096479 | WAUGFAFR8DA009146 | WAUGFAFR8DA024262

WAUGFAFR8DA056757 | WAUGFAFR8DA027145 | WAUGFAFR8DA055415 | WAUGFAFR8DA026447 | WAUGFAFR8DA011348

WAUGFAFR8DA036833 | WAUGFAFR8DA097938; WAUGFAFR8DA007347 | WAUGFAFR8DA055429; WAUGFAFR8DA044057; WAUGFAFR8DA087197; WAUGFAFR8DA007459 | WAUGFAFR8DA053647; WAUGFAFR8DA097759

WAUGFAFR8DA026254; WAUGFAFR8DA080010; WAUGFAFR8DA047380 | WAUGFAFR8DA035262; WAUGFAFR8DA039845 | WAUGFAFR8DA002875 | WAUGFAFR8DA075356; WAUGFAFR8DA078340; WAUGFAFR8DA046911; WAUGFAFR8DA035116 | WAUGFAFR8DA029848 | WAUGFAFR8DA071016; WAUGFAFR8DA099849; WAUGFAFR8DA080962; WAUGFAFR8DA021507 | WAUGFAFR8DA075602 | WAUGFAFR8DA031664 | WAUGFAFR8DA094411 | WAUGFAFR8DA015920; WAUGFAFR8DA037447 | WAUGFAFR8DA071811; WAUGFAFR8DA062865 | WAUGFAFR8DA046956; WAUGFAFR8DA041420 | WAUGFAFR8DA023533; WAUGFAFR8DA052630; WAUGFAFR8DA088527 | WAUGFAFR8DA045435 | WAUGFAFR8DA083957 | WAUGFAFR8DA065135 | WAUGFAFR8DA002519 | WAUGFAFR8DA047198 | WAUGFAFR8DA053793

WAUGFAFR8DA047671; WAUGFAFR8DA093565; WAUGFAFR8DA017750 | WAUGFAFR8DA009888 | WAUGFAFR8DA038551 | WAUGFAFR8DA025993; WAUGFAFR8DA033964 | WAUGFAFR8DA012676 | WAUGFAFR8DA085837; WAUGFAFR8DA044933; WAUGFAFR8DA092657 |

WAUGFAFR8DA084073WAUGFAFR8DA056385 | WAUGFAFR8DA003444; WAUGFAFR8DA036556 | WAUGFAFR8DA045354 | WAUGFAFR8DA088091 | WAUGFAFR8DA060114 | WAUGFAFR8DA041904 | WAUGFAFR8DA048464 | WAUGFAFR8DA034077; WAUGFAFR8DA029719 | WAUGFAFR8DA016906 | WAUGFAFR8DA011639 | WAUGFAFR8DA015903 | WAUGFAFR8DA070464; WAUGFAFR8DA058993; WAUGFAFR8DA091010; WAUGFAFR8DA024438 | WAUGFAFR8DA087295 | WAUGFAFR8DA017781 | WAUGFAFR8DA055267 | WAUGFAFR8DA044415 | WAUGFAFR8DA053471

WAUGFAFR8DA092352 | WAUGFAFR8DA074806 | WAUGFAFR8DA012211 | WAUGFAFR8DA073641; WAUGFAFR8DA070416 | WAUGFAFR8DA054815 | WAUGFAFR8DA088155; WAUGFAFR8DA058170; WAUGFAFR8DA074305 | WAUGFAFR8DA080976 | WAUGFAFR8DA063014; WAUGFAFR8DA003816 | WAUGFAFR8DA023869; WAUGFAFR8DA040025 | WAUGFAFR8DA073624 | WAUGFAFR8DA012449 | WAUGFAFR8DA028117 | WAUGFAFR8DA097650; WAUGFAFR8DA023189; WAUGFAFR8DA032085

WAUGFAFR8DA068441; WAUGFAFR8DA046813 | WAUGFAFR8DA023144; WAUGFAFR8DA059609 | WAUGFAFR8DA081898 | WAUGFAFR8DA015996 | WAUGFAFR8DA086955 | WAUGFAFR8DA006019 | WAUGFAFR8DA088107 | WAUGFAFR8DA025024; WAUGFAFR8DA030367 | WAUGFAFR8DA097888 | WAUGFAFR8DA043393 | WAUGFAFR8DA096661

WAUGFAFR8DA023290; WAUGFAFR8DA091735 | WAUGFAFR8DA002665 | WAUGFAFR8DA064101 | WAUGFAFR8DA039148 | WAUGFAFR8DA057407 | WAUGFAFR8DA016114 | WAUGFAFR8DA067659 | WAUGFAFR8DA016954 | WAUGFAFR8DA066852 | WAUGFAFR8DA084557; WAUGFAFR8DA062896; WAUGFAFR8DA038047 | WAUGFAFR8DA082906 | WAUGFAFR8DA097986; WAUGFAFR8DA019286 | WAUGFAFR8DA078791; WAUGFAFR8DA078435 | WAUGFAFR8DA054362; WAUGFAFR8DA057679 | WAUGFAFR8DA029851 | WAUGFAFR8DA023287 | WAUGFAFR8DA041367

WAUGFAFR8DA055494 | WAUGFAFR8DA038534; WAUGFAFR8DA025234; WAUGFAFR8DA022222 | WAUGFAFR8DA045709; WAUGFAFR8DA044530

WAUGFAFR8DA072988

| WAUGFAFR8DA076538 | WAUGFAFR8DA057908 | WAUGFAFR8DA018428 | WAUGFAFR8DA044527 | WAUGFAFR8DA074949 | WAUGFAFR8DA035021 | WAUGFAFR8DA090293 | WAUGFAFR8DA068830 | WAUGFAFR8DA093646; WAUGFAFR8DA041756 | WAUGFAFR8DA020342 | WAUGFAFR8DA026190; WAUGFAFR8DA028408

WAUGFAFR8DA078239 | WAUGFAFR8DA039764 | WAUGFAFR8DA090357; WAUGFAFR8DA019918 | WAUGFAFR8DA028988 | WAUGFAFR8DA009566 | WAUGFAFR8DA066530; WAUGFAFR8DA083554; WAUGFAFR8DA084543 | WAUGFAFR8DA033611 | WAUGFAFR8DA019921 | WAUGFAFR8DA039263; WAUGFAFR8DA083733; WAUGFAFR8DA091122 | WAUGFAFR8DA096790 | WAUGFAFR8DA035309 | WAUGFAFR8DA006215 | WAUGFAFR8DA036931 | WAUGFAFR8DA044091 | WAUGFAFR8DA057343; WAUGFAFR8DA085188; WAUGFAFR8DA054751

WAUGFAFR8DA091380 | WAUGFAFR8DA037951 | WAUGFAFR8DA034418; WAUGFAFR8DA089970 | WAUGFAFR8DA093274 | WAUGFAFR8DA082890; WAUGFAFR8DA078502 | WAUGFAFR8DA045869; WAUGFAFR8DA022382 | WAUGFAFR8DA046391; WAUGFAFR8DA024813

WAUGFAFR8DA091931

WAUGFAFR8DA063319

WAUGFAFR8DA007168 | WAUGFAFR8DA008384; WAUGFAFR8DA004397; WAUGFAFR8DA002861 | WAUGFAFR8DA072294; WAUGFAFR8DA063630; WAUGFAFR8DA024097 | WAUGFAFR8DA079245 | WAUGFAFR8DA090617 | WAUGFAFR8DA055141 | WAUGFAFR8DA012550; WAUGFAFR8DA017568 | WAUGFAFR8DA062039 | WAUGFAFR8DA016596 | WAUGFAFR8DA051784 | WAUGFAFR8DA046164; WAUGFAFR8DA004187 | WAUGFAFR8DA016646 | WAUGFAFR8DA042034 | WAUGFAFR8DA025055 | WAUGFAFR8DA076281; WAUGFAFR8DA058752; WAUGFAFR8DA019580; WAUGFAFR8DA057178; WAUGFAFR8DA001743 | WAUGFAFR8DA057195; WAUGFAFR8DA010250; WAUGFAFR8DA057830 | WAUGFAFR8DA029395 | WAUGFAFR8DA083750; WAUGFAFR8DA036363; WAUGFAFR8DA060940 | WAUGFAFR8DA035696; WAUGFAFR8DA037013; WAUGFAFR8DA031938; WAUGFAFR8DA003234 | WAUGFAFR8DA026612 | WAUGFAFR8DA059075

WAUGFAFR8DA068164 | WAUGFAFR8DA078872 | WAUGFAFR8DA067080 | WAUGFAFR8DA097860; WAUGFAFR8DA020180 | WAUGFAFR8DA033527; WAUGFAFR8DA094750 | WAUGFAFR8DA091301 | WAUGFAFR8DA076443 | WAUGFAFR8DA056984 | WAUGFAFR8DA087202 | WAUGFAFR8DA084624 | WAUGFAFR8DA084493; WAUGFAFR8DA046472 | WAUGFAFR8DA013813

WAUGFAFR8DA053065 | WAUGFAFR8DA014136 | WAUGFAFR8DA086311; WAUGFAFR8DA049582 | WAUGFAFR8DA074840 | WAUGFAFR8DA029946 | WAUGFAFR8DA034631; WAUGFAFR8DA054894 | WAUGFAFR8DA059982 | WAUGFAFR8DA006005 | WAUGFAFR8DA099477 | WAUGFAFR8DA088981 | WAUGFAFR8DA001774; WAUGFAFR8DA018977

WAUGFAFR8DA040784 | WAUGFAFR8DA050652 | WAUGFAFR8DA088639

WAUGFAFR8DA088835; WAUGFAFR8DA059464 | WAUGFAFR8DA071663; WAUGFAFR8DA006117; WAUGFAFR8DA051834 | WAUGFAFR8DA030708

WAUGFAFR8DA027856 | WAUGFAFR8DA061358; WAUGFAFR8DA093484 | WAUGFAFR8DA087569 | WAUGFAFR8DA074725 | WAUGFAFR8DA023127; WAUGFAFR8DA007946 | WAUGFAFR8DA020244; WAUGFAFR8DA028487; WAUGFAFR8DA084820 | WAUGFAFR8DA050196 | WAUGFAFR8DA047377; WAUGFAFR8DA035956 | WAUGFAFR8DA095400; WAUGFAFR8DA090858 | WAUGFAFR8DA005064 | WAUGFAFR8DA087460 | WAUGFAFR8DA064020; WAUGFAFR8DA053261; WAUGFAFR8DA066656; WAUGFAFR8DA011768; WAUGFAFR8DA018803 | WAUGFAFR8DA046343 |

WAUGFAFR8DA026688

| WAUGFAFR8DA057889 | WAUGFAFR8DA033849 | WAUGFAFR8DA074398

WAUGFAFR8DA082453 | WAUGFAFR8DA058136

WAUGFAFR8DA047332 | WAUGFAFR8DA099804; WAUGFAFR8DA063160; WAUGFAFR8DA074627 | WAUGFAFR8DA062235 | WAUGFAFR8DA065037 | WAUGFAFR8DA063501 | WAUGFAFR8DA071520 | WAUGFAFR8DA028389 | WAUGFAFR8DA007106 | WAUGFAFR8DA001192 | WAUGFAFR8DA011303

WAUGFAFR8DA024164 | WAUGFAFR8DA004819 | WAUGFAFR8DA036198;

WAUGFAFR8DA050778

| WAUGFAFR8DA063871; WAUGFAFR8DA090438 | WAUGFAFR8DA012144 | WAUGFAFR8DA025072 | WAUGFAFR8DA009129 | WAUGFAFR8DA077401; WAUGFAFR8DA082601 | WAUGFAFR8DA098992 | WAUGFAFR8DA099382 | WAUGFAFR8DA064230 | WAUGFAFR8DA032653 | WAUGFAFR8DA026660; WAUGFAFR8DA090469 | WAUGFAFR8DA071579; WAUGFAFR8DA071582 | WAUGFAFR8DA062591 | WAUGFAFR8DA098412; WAUGFAFR8DA042289 | WAUGFAFR8DA045158 | WAUGFAFR8DA095042 | WAUGFAFR8DA063563; WAUGFAFR8DA094067; WAUGFAFR8DA073977; WAUGFAFR8DA007591; WAUGFAFR8DA073512 | WAUGFAFR8DA037576 | WAUGFAFR8DA069623 | WAUGFAFR8DA021460; WAUGFAFR8DA050909 |

WAUGFAFR8DA010698

| WAUGFAFR8DA041370 | WAUGFAFR8DA014749; WAUGFAFR8DA027808 | WAUGFAFR8DA099771; WAUGFAFR8DA014153; WAUGFAFR8DA003038; WAUGFAFR8DA016274 | WAUGFAFR8DA016324; WAUGFAFR8DA023449 | WAUGFAFR8DA089869 | WAUGFAFR8DA060551 | WAUGFAFR8DA057892; WAUGFAFR8DA035231; WAUGFAFR8DA058833 | WAUGFAFR8DA032135 | WAUGFAFR8DA056953

WAUGFAFR8DA023998 | WAUGFAFR8DA023435 | WAUGFAFR8DA077804 | WAUGFAFR8DA018364; WAUGFAFR8DA002584; WAUGFAFR8DA017635;

WAUGFAFR8DA012693

; WAUGFAFR8DA056256 |

WAUGFAFR8DA073431

| WAUGFAFR8DA061974 | WAUGFAFR8DA096031; WAUGFAFR8DA048867 | WAUGFAFR8DA086390; WAUGFAFR8DA026738

WAUGFAFR8DA054023 | WAUGFAFR8DA033043; WAUGFAFR8DA019949 | WAUGFAFR8DA011009 | WAUGFAFR8DA014802 | WAUGFAFR8DA097874 | WAUGFAFR8DA086020; WAUGFAFR8DA062817

WAUGFAFR8DA030627; WAUGFAFR8DA090911 | WAUGFAFR8DA069993 | WAUGFAFR8DA049436 | WAUGFAFR8DA055298; WAUGFAFR8DA004867; WAUGFAFR8DA059612 | WAUGFAFR8DA044155 | WAUGFAFR8DA060422 | WAUGFAFR8DA003458; WAUGFAFR8DA027386 | WAUGFAFR8DA099124 | WAUGFAFR8DA060078 | WAUGFAFR8DA077592; WAUGFAFR8DA021510 | WAUGFAFR8DA056290;

WAUGFAFR8DA056421

; WAUGFAFR8DA050635 | WAUGFAFR8DA047430 | WAUGFAFR8DA023192 | WAUGFAFR8DA017294 | WAUGFAFR8DA036170 | WAUGFAFR8DA014573 | WAUGFAFR8DA095218 | WAUGFAFR8DA019689 | WAUGFAFR8DA070089; WAUGFAFR8DA090133 | WAUGFAFR8DA011107 | WAUGFAFR8DA013374; WAUGFAFR8DA080170 | WAUGFAFR8DA061537 | WAUGFAFR8DA007915; WAUGFAFR8DA089788 | WAUGFAFR8DA029266 | WAUGFAFR8DA011866

WAUGFAFR8DA095056; WAUGFAFR8DA068696 | WAUGFAFR8DA055396 | WAUGFAFR8DA077169 | WAUGFAFR8DA096921; WAUGFAFR8DA001838 | WAUGFAFR8DA074515 | WAUGFAFR8DA076734 | WAUGFAFR8DA052370 | WAUGFAFR8DA027324 | WAUGFAFR8DA059660 | WAUGFAFR8DA090682; WAUGFAFR8DA096983; WAUGFAFR8DA063658 | WAUGFAFR8DA095249; WAUGFAFR8DA017523 | WAUGFAFR8DA056192; WAUGFAFR8DA066916; WAUGFAFR8DA056788 | WAUGFAFR8DA080072; WAUGFAFR8DA062607 | WAUGFAFR8DA082274

WAUGFAFR8DA000589

WAUGFAFR8DA048710; WAUGFAFR8DA041045; WAUGFAFR8DA078662 | WAUGFAFR8DA062493 | WAUGFAFR8DA074160 | WAUGFAFR8DA049100 | WAUGFAFR8DA048190 | WAUGFAFR8DA079178 | WAUGFAFR8DA056791; WAUGFAFR8DA058458 | WAUGFAFR8DA045824; WAUGFAFR8DA009275 | WAUGFAFR8DA019028; WAUGFAFR8DA027288 | WAUGFAFR8DA059335

WAUGFAFR8DA044396; WAUGFAFR8DA052014; WAUGFAFR8DA019353

WAUGFAFR8DA039201 | WAUGFAFR8DA062610; WAUGFAFR8DA009597 | WAUGFAFR8DA059514; WAUGFAFR8DA003105 | WAUGFAFR8DA070643

WAUGFAFR8DA046892 | WAUGFAFR8DA014833 | WAUGFAFR8DA061635 | WAUGFAFR8DA043832; WAUGFAFR8DA079844 | WAUGFAFR8DA027825 | WAUGFAFR8DA042681 | WAUGFAFR8DA093078 | WAUGFAFR8DA023337; WAUGFAFR8DA081836 | WAUGFAFR8DA044799

WAUGFAFR8DA094876 | WAUGFAFR8DA002827; WAUGFAFR8DA021636 | WAUGFAFR8DA022902 | WAUGFAFR8DA090598 | WAUGFAFR8DA027839; WAUGFAFR8DA089855; WAUGFAFR8DA071310 | WAUGFAFR8DA014640; WAUGFAFR8DA087572; WAUGFAFR8DA074952; WAUGFAFR8DA032670 | WAUGFAFR8DA034449 | WAUGFAFR8DA022379; WAUGFAFR8DA057262

WAUGFAFR8DA029591 | WAUGFAFR8DA043300 | WAUGFAFR8DA081335; WAUGFAFR8DA048769; WAUGFAFR8DA014525 | WAUGFAFR8DA093212; WAUGFAFR8DA089578; WAUGFAFR8DA093694 | WAUGFAFR8DA093971 | WAUGFAFR8DA032040 | WAUGFAFR8DA038453; WAUGFAFR8DA076684 | WAUGFAFR8DA071890 | WAUGFAFR8DA034676 | WAUGFAFR8DA044804 | WAUGFAFR8DA065622 | WAUGFAFR8DA030157 | WAUGFAFR8DA034967 | WAUGFAFR8DA057102 | WAUGFAFR8DA062381 | WAUGFAFR8DA005937; WAUGFAFR8DA015142 | WAUGFAFR8DA019370; WAUGFAFR8DA081030 | WAUGFAFR8DA097003 | WAUGFAFR8DA043023 | WAUGFAFR8DA082663 | WAUGFAFR8DA045385 | WAUGFAFR8DA086759; WAUGFAFR8DA033060; WAUGFAFR8DA044849 | WAUGFAFR8DA053373 | WAUGFAFR8DA006456 | WAUGFAFR8DA058038 | WAUGFAFR8DA098166; WAUGFAFR8DA034810 | WAUGFAFR8DA071209 | WAUGFAFR8DA051204 | WAUGFAFR8DA009230 | WAUGFAFR8DA039909; WAUGFAFR8DA059027; WAUGFAFR8DA008031 | WAUGFAFR8DA045242; WAUGFAFR8DA081321 | WAUGFAFR8DA091914; WAUGFAFR8DA098328 | WAUGFAFR8DA020471 | WAUGFAFR8DA047749; WAUGFAFR8DA070481; WAUGFAFR8DA062073

WAUGFAFR8DA074448 | WAUGFAFR8DA089161 | WAUGFAFR8DA085546 | WAUGFAFR8DA078774; WAUGFAFR8DA043331 | WAUGFAFR8DA033219; WAUGFAFR8DA013889 | WAUGFAFR8DA001077 | WAUGFAFR8DA019336; WAUGFAFR8DA038761 | WAUGFAFR8DA064065 | WAUGFAFR8DA071226 | WAUGFAFR8DA097177; WAUGFAFR8DA008921; WAUGFAFR8DA084459 | WAUGFAFR8DA096062 | WAUGFAFR8DA079312 | WAUGFAFR8DA048495 | WAUGFAFR8DA014878 | WAUGFAFR8DA080363; WAUGFAFR8DA002522 | WAUGFAFR8DA039831 | WAUGFAFR8DA001788; WAUGFAFR8DA070867 | WAUGFAFR8DA044785 | WAUGFAFR8DA052028 | WAUGFAFR8DA036704 | WAUGFAFR8DA028330 | WAUGFAFR8DA045743

WAUGFAFR8DA041563 | WAUGFAFR8DA091427; WAUGFAFR8DA059724 | WAUGFAFR8DA068620 | WAUGFAFR8DA039327 | WAUGFAFR8DA099690 | WAUGFAFR8DA024679

WAUGFAFR8DA004772; WAUGFAFR8DA025542 | WAUGFAFR8DA087152 | WAUGFAFR8DA016100 | WAUGFAFR8DA073414; WAUGFAFR8DA040316 | WAUGFAFR8DA032510 | WAUGFAFR8DA097146 | WAUGFAFR8DA081612; WAUGFAFR8DA087331; WAUGFAFR8DA093551; WAUGFAFR8DA005761 | WAUGFAFR8DA015495 | WAUGFAFR8DA087961; WAUGFAFR8DA031907; WAUGFAFR8DA053566 | WAUGFAFR8DA061800 | WAUGFAFR8DA021068 | WAUGFAFR8DA030546; WAUGFAFR8DA092416 | WAUGFAFR8DA064969; WAUGFAFR8DA076605 | WAUGFAFR8DA053339 | WAUGFAFR8DA036749 | WAUGFAFR8DA075325; WAUGFAFR8DA040994 | WAUGFAFR8DA001421; WAUGFAFR8DA021782; WAUGFAFR8DA073297 | WAUGFAFR8DA058119; WAUGFAFR8DA018865;

WAUGFAFR8DA027002

; WAUGFAFR8DA078788; WAUGFAFR8DA074157; WAUGFAFR8DA018459 | WAUGFAFR8DA098152

WAUGFAFR8DA088804; WAUGFAFR8DA054135 | WAUGFAFR8DA051428 | WAUGFAFR8DA015092 | WAUGFAFR8DA091525; WAUGFAFR8DA043930; WAUGFAFR8DA038114; WAUGFAFR8DA042907

WAUGFAFR8DA041272; WAUGFAFR8DA064860; WAUGFAFR8DA005372 | WAUGFAFR8DA017571 | WAUGFAFR8DA065443 | WAUGFAFR8DA099947 | WAUGFAFR8DA071100; WAUGFAFR8DA030479 | WAUGFAFR8DA009776

WAUGFAFR8DA009843

WAUGFAFR8DA094182 | WAUGFAFR8DA025640 | WAUGFAFR8DA096420 | WAUGFAFR8DA034533 | WAUGFAFR8DA089709; WAUGFAFR8DA088754 | WAUGFAFR8DA072327 | WAUGFAFR8DA083585; WAUGFAFR8DA012452 | WAUGFAFR8DA048898

WAUGFAFR8DA071386; WAUGFAFR8DA031485 | WAUGFAFR8DA074546; WAUGFAFR8DA068729 | WAUGFAFR8DA050974 | WAUGFAFR8DA099608 | WAUGFAFR8DA015691; WAUGFAFR8DA076796 | WAUGFAFR8DA020552 | WAUGFAFR8DA059576 | WAUGFAFR8DA016789 | WAUGFAFR8DA012192 | WAUGFAFR8DA077043 | WAUGFAFR8DA019174 | WAUGFAFR8DA032104 | WAUGFAFR8DA023693

WAUGFAFR8DA055950; WAUGFAFR8DA035195 | WAUGFAFR8DA002620; WAUGFAFR8DA019742; WAUGFAFR8DA054121 | WAUGFAFR8DA088365 | WAUGFAFR8DA054233; WAUGFAFR8DA087992; WAUGFAFR8DA079391 | WAUGFAFR8DA002150 | WAUGFAFR8DA034998; WAUGFAFR8DA046794 | WAUGFAFR8DA098779 | WAUGFAFR8DA003900; WAUGFAFR8DA048612; WAUGFAFR8DA029929 |

WAUGFAFR8DA068679

| WAUGFAFR8DA064339 | WAUGFAFR8DA032605 | WAUGFAFR8DA090424 | WAUGFAFR8DA053504 | WAUGFAFR8DA063269 | WAUGFAFR8DA022043 | WAUGFAFR8DA099110; WAUGFAFR8DA042468 | WAUGFAFR8DA045631 | WAUGFAFR8DA030773; WAUGFAFR8DA094246

WAUGFAFR8DA084980; WAUGFAFR8DA035861 | WAUGFAFR8DA036055 | WAUGFAFR8DA047296 | WAUGFAFR8DA061179; WAUGFAFR8DA070397 | WAUGFAFR8DA059321; WAUGFAFR8DA045953; WAUGFAFR8DA052126 | WAUGFAFR8DA034287

WAUGFAFR8DA060050 | WAUGFAFR8DA007364; WAUGFAFR8DA081738 | WAUGFAFR8DA069508 | WAUGFAFR8DA088074

WAUGFAFR8DA071453 | WAUGFAFR8DA008949; WAUGFAFR8DA016758 | WAUGFAFR8DA073798 | WAUGFAFR8DA050571 | WAUGFAFR8DA075924 | WAUGFAFR8DA094201 | WAUGFAFR8DA053325; WAUGFAFR8DA069282 | WAUGFAFR8DA028392

WAUGFAFR8DA004285; WAUGFAFR8DA045189 | WAUGFAFR8DA069024; WAUGFAFR8DA082064 | WAUGFAFR8DA040591; WAUGFAFR8DA037352 | WAUGFAFR8DA074496 | WAUGFAFR8DA098944 | WAUGFAFR8DA027727 | WAUGFAFR8DA005985; WAUGFAFR8DA042583; WAUGFAFR8DA054877 | WAUGFAFR8DA023824 | WAUGFAFR8DA009552 | WAUGFAFR8DA065183

WAUGFAFR8DA076507 | WAUGFAFR8DA054846; WAUGFAFR8DA097423 | WAUGFAFR8DA009986; WAUGFAFR8DA058637; WAUGFAFR8DA006036 | WAUGFAFR8DA065958 | WAUGFAFR8DA085479; WAUGFAFR8DA012516; WAUGFAFR8DA082520; WAUGFAFR8DA041188 | WAUGFAFR8DA012760 | WAUGFAFR8DA042860; WAUGFAFR8DA001564 | WAUGFAFR8DA026240

WAUGFAFR8DA051803; WAUGFAFR8DA059903 | WAUGFAFR8DA094652 |

WAUGFAFR8DA098894

; WAUGFAFR8DA097616 | WAUGFAFR8DA044995 | WAUGFAFR8DA083456 | WAUGFAFR8DA060131

WAUGFAFR8DA057875

WAUGFAFR8DA059920 | WAUGFAFR8DA074420 | WAUGFAFR8DA021684

WAUGFAFR8DA070674; WAUGFAFR8DA007784 | WAUGFAFR8DA060839 | WAUGFAFR8DA063661 | WAUGFAFR8DA016369; WAUGFAFR8DA076958 | WAUGFAFR8DA087698 | WAUGFAFR8DA000950; WAUGFAFR8DA047704 | WAUGFAFR8DA075874 | WAUGFAFR8DA073705 | WAUGFAFR8DA020678 | WAUGFAFR8DA042549; WAUGFAFR8DA078211 | WAUGFAFR8DA030191; WAUGFAFR8DA085322 | WAUGFAFR8DA067242 | WAUGFAFR8DA065801 | WAUGFAFR8DA044284 | WAUGFAFR8DA051039 | WAUGFAFR8DA071906 | WAUGFAFR8DA046360 | WAUGFAFR8DA071968 | WAUGFAFR8DA001810 | WAUGFAFR8DA091640 | WAUGFAFR8DA041966 | WAUGFAFR8DA082128 | WAUGFAFR8DA016310 | WAUGFAFR8DA060968

WAUGFAFR8DA002956 | WAUGFAFR8DA046469 | WAUGFAFR8DA006876 | WAUGFAFR8DA054457 | WAUGFAFR8DA058539 | WAUGFAFR8DA005145 | WAUGFAFR8DA048254 | WAUGFAFR8DA053888 | WAUGFAFR8DA010295 | WAUGFAFR8DA094554 |

WAUGFAFR8DA062879

; WAUGFAFR8DA018588; WAUGFAFR8DA070660; WAUGFAFR8DA030143 | WAUGFAFR8DA013147 | WAUGFAFR8DA000804; WAUGFAFR8DA083358 | WAUGFAFR8DA097776; WAUGFAFR8DA094571 | WAUGFAFR8DA039540 | WAUGFAFR8DA048884; WAUGFAFR8DA090973 | WAUGFAFR8DA061778 | WAUGFAFR8DA028747 | WAUGFAFR8DA002939 | WAUGFAFR8DA087278

WAUGFAFR8DA046455 | WAUGFAFR8DA009227; WAUGFAFR8DA020387 | WAUGFAFR8DA043720 | WAUGFAFR8DA037349 | WAUGFAFR8DA065068 | WAUGFAFR8DA097289; WAUGFAFR8DA079732; WAUGFAFR8DA052546 | WAUGFAFR8DA019188 | WAUGFAFR8DA002794 | WAUGFAFR8DA035570; WAUGFAFR8DA096806 | WAUGFAFR8DA068973 | WAUGFAFR8DA067418 | WAUGFAFR8DA011883 | WAUGFAFR8DA018073 | WAUGFAFR8DA081786 | WAUGFAFR8DA057116; WAUGFAFR8DA076961 |

WAUGFAFR8DA069394

; WAUGFAFR8DA091962 |

WAUGFAFR8DA002018

; WAUGFAFR8DA038310 | WAUGFAFR8DA098331; WAUGFAFR8DA051591 | WAUGFAFR8DA057309; WAUGFAFR8DA024522 | WAUGFAFR8DA005582 | WAUGFAFR8DA094294 | WAUGFAFR8DA059626 | WAUGFAFR8DA018171

WAUGFAFR8DA081979 | WAUGFAFR8DA025492 | WAUGFAFR8DA042552 | WAUGFAFR8DA032961; WAUGFAFR8DA001323

WAUGFAFR8DA011253 | WAUGFAFR8DA021748 | WAUGFAFR8DA002309 | WAUGFAFR8DA051588; WAUGFAFR8DA006375; WAUGFAFR8DA075258 | WAUGFAFR8DA031857; WAUGFAFR8DA082971; WAUGFAFR8DA019434 | WAUGFAFR8DA055169 | WAUGFAFR8DA056404; WAUGFAFR8DA068990 | WAUGFAFR8DA009406 | WAUGFAFR8DA061036; WAUGFAFR8DA005291 | WAUGFAFR8DA004674 | WAUGFAFR8DA019417; WAUGFAFR8DA086924; WAUGFAFR8DA005176; WAUGFAFR8DA021569 | WAUGFAFR8DA090505 | WAUGFAFR8DA051042; WAUGFAFR8DA065152

WAUGFAFR8DA081142; WAUGFAFR8DA067984; WAUGFAFR8DA024245; WAUGFAFR8DA013231 | WAUGFAFR8DA073140; WAUGFAFR8DA093081; WAUGFAFR8DA082629 | WAUGFAFR8DA000558 | WAUGFAFR8DA022821 | WAUGFAFR8DA087555 | WAUGFAFR8DA013388 | WAUGFAFR8DA005565 | WAUGFAFR8DA099950 | WAUGFAFR8DA084333 | WAUGFAFR8DA043376 | WAUGFAFR8DA040266

WAUGFAFR8DA015478; WAUGFAFR8DA066303 | WAUGFAFR8DA030563 | WAUGFAFR8DA050246 | WAUGFAFR8DA064809

WAUGFAFR8DA094702; WAUGFAFR8DA021927 | WAUGFAFR8DA052109; WAUGFAFR8DA031566 | WAUGFAFR8DA054488 | WAUGFAFR8DA045144 | WAUGFAFR8DA004917 | WAUGFAFR8DA038467 | WAUGFAFR8DA020972 | WAUGFAFR8DA033544; WAUGFAFR8DA003198 | WAUGFAFR8DA002357 | WAUGFAFR8DA011513

WAUGFAFR8DA093548 | WAUGFAFR8DA090228; WAUGFAFR8DA024116;

WAUGFAFR8DA062140

| WAUGFAFR8DA080735 | WAUGFAFR8DA066821

WAUGFAFR8DA039991 | WAUGFAFR8DA036573 | WAUGFAFR8DA011687 | WAUGFAFR8DA095073 | WAUGFAFR8DA015027; WAUGFAFR8DA048335 | WAUGFAFR8DA056810; WAUGFAFR8DA034662 | WAUGFAFR8DA037318 | WAUGFAFR8DA055320 | WAUGFAFR8DA013049 | WAUGFAFR8DA089662 | WAUGFAFR8DA062123

WAUGFAFR8DA086776; WAUGFAFR8DA008224 | WAUGFAFR8DA034841 | WAUGFAFR8DA081688; WAUGFAFR8DA096658; WAUGFAFR8DA005629 | WAUGFAFR8DA032832; WAUGFAFR8DA093209 | WAUGFAFR8DA017392; WAUGFAFR8DA083411 | WAUGFAFR8DA011642 | WAUGFAFR8DA020230 | WAUGFAFR8DA085157; WAUGFAFR8DA064096 | WAUGFAFR8DA068388 | WAUGFAFR8DA098278 | WAUGFAFR8DA014184

WAUGFAFR8DA084784 | WAUGFAFR8DA046875; WAUGFAFR8DA021054 | WAUGFAFR8DA043491; WAUGFAFR8DA085305 | WAUGFAFR8DA026710; WAUGFAFR8DA060730 | WAUGFAFR8DA021443 | WAUGFAFR8DA006537; WAUGFAFR8DA008711; WAUGFAFR8DA027503

WAUGFAFR8DA087636; WAUGFAFR8DA008174 | WAUGFAFR8DA032118 | WAUGFAFR8DA030787

WAUGFAFR8DA048822; WAUGFAFR8DA050294; WAUGFAFR8DA015299 | WAUGFAFR8DA068228 | WAUGFAFR8DA089452 | WAUGFAFR8DA099155 | WAUGFAFR8DA015237; WAUGFAFR8DA095753 | WAUGFAFR8DA001712 | WAUGFAFR8DA049095 | WAUGFAFR8DA054104 | WAUGFAFR8DA066723 | WAUGFAFR8DA028960 | WAUGFAFR8DA055284; WAUGFAFR8DA024200 | WAUGFAFR8DA027730 | WAUGFAFR8DA040932; WAUGFAFR8DA099415 | WAUGFAFR8DA046696; WAUGFAFR8DA099284 | WAUGFAFR8DA086325 | WAUGFAFR8DA089998 | WAUGFAFR8DA055933 | WAUGFAFR8DA020504 | WAUGFAFR8DA024827 | WAUGFAFR8DA072876 | WAUGFAFR8DA059108; WAUGFAFR8DA024570 | WAUGFAFR8DA003721 | WAUGFAFR8DA020261; WAUGFAFR8DA016582 | WAUGFAFR8DA076863 | WAUGFAFR8DA042082 | WAUGFAFR8DA032006; WAUGFAFR8DA089306 | WAUGFAFR8DA026951 | WAUGFAFR8DA000835 | WAUGFAFR8DA026786; WAUGFAFR8DA075342; WAUGFAFR8DA075292 | WAUGFAFR8DA050358 | WAUGFAFR8DA035875; WAUGFAFR8DA019658 | WAUGFAFR8DA078127 | WAUGFAFR8DA040347; WAUGFAFR8DA039893 | WAUGFAFR8DA069153

WAUGFAFR8DA056452; WAUGFAFR8DA031129 | WAUGFAFR8DA044611 | WAUGFAFR8DA060372

WAUGFAFR8DA050392 | WAUGFAFR8DA075177 | WAUGFAFR8DA071839; WAUGFAFR8DA043779 | WAUGFAFR8DA018025 | WAUGFAFR8DA001886 | WAUGFAFR8DA002178; WAUGFAFR8DA012709; WAUGFAFR8DA003959; WAUGFAFR8DA088916 | WAUGFAFR8DA035844; WAUGFAFR8DA081366 | WAUGFAFR8DA098975 | WAUGFAFR8DA047752 | WAUGFAFR8DA023886; WAUGFAFR8DA040686; WAUGFAFR8DA052157 | WAUGFAFR8DA058217

WAUGFAFR8DA001449 | WAUGFAFR8DA010782; WAUGFAFR8DA083876; WAUGFAFR8DA072487; WAUGFAFR8DA016176 | WAUGFAFR8DA018512 | WAUGFAFR8DA061327 | WAUGFAFR8DA078306; WAUGFAFR8DA039411 | WAUGFAFR8DA060159 | WAUGFAFR8DA060789; WAUGFAFR8DA021409 | WAUGFAFR8DA026321; WAUGFAFR8DA049128;

WAUGFAFR8DA009440

| WAUGFAFR8DA008837; WAUGFAFR8DA072490 | WAUGFAFR8DA047931 | WAUGFAFR8DA001127; WAUGFAFR8DA026853 | WAUGFAFR8DA099138 | WAUGFAFR8DA023600 | WAUGFAFR8DA043278 | WAUGFAFR8DA022446 | WAUGFAFR8DA019014 | WAUGFAFR8DA064759;

WAUGFAFR8DA038971

| WAUGFAFR8DA078158 | WAUGFAFR8DA055639; WAUGFAFR8DA039179; WAUGFAFR8DA054068 | WAUGFAFR8DA049999 | WAUGFAFR8DA080489; WAUGFAFR8DA034483; WAUGFAFR8DA072196 | WAUGFAFR8DA052711; WAUGFAFR8DA058394 | WAUGFAFR8DA029283 | WAUGFAFR8DA024701; WAUGFAFR8DA050585; WAUGFAFR8DA039876; WAUGFAFR8DA034239; WAUGFAFR8DA073428 | WAUGFAFR8DA052448 | WAUGFAFR8DA021281 | WAUGFAFR8DA001757; WAUGFAFR8DA001032; WAUGFAFR8DA023256; WAUGFAFR8DA037593; WAUGFAFR8DA084123 | WAUGFAFR8DA019661 | WAUGFAFR8DA068407; WAUGFAFR8DA058346 | WAUGFAFR8DA014170

WAUGFAFR8DA048223 | WAUGFAFR8DA019465 | WAUGFAFR8DA064163; WAUGFAFR8DA063644

WAUGFAFR8DA079343; WAUGFAFR8DA026173 | WAUGFAFR8DA057651 | WAUGFAFR8DA066883; WAUGFAFR8DA031700 | WAUGFAFR8DA083277; WAUGFAFR8DA043815 | WAUGFAFR8DA053390 | WAUGFAFR8DA078161; WAUGFAFR8DA087846; WAUGFAFR8DA066317 | WAUGFAFR8DA049405; WAUGFAFR8DA010071 | WAUGFAFR8DA013973 | WAUGFAFR8DA065541; WAUGFAFR8DA012242 | WAUGFAFR8DA013875; WAUGFAFR8DA040073 | WAUGFAFR8DA032250 | WAUGFAFR8DA030417 | WAUGFAFR8DA047265 | WAUGFAFR8DA020454; WAUGFAFR8DA038016; WAUGFAFR8DA002343 | WAUGFAFR8DA012161; WAUGFAFR8DA055091; WAUGFAFR8DA047105

WAUGFAFR8DA042356 | WAUGFAFR8DA021216

WAUGFAFR8DA072733; WAUGFAFR8DA021295 | WAUGFAFR8DA043247 | WAUGFAFR8DA043362; WAUGFAFR8DA072456

WAUGFAFR8DA060713 | WAUGFAFR8DA023922 | WAUGFAFR8DA091170 | WAUGFAFR8DA013567 | WAUGFAFR8DA009289; WAUGFAFR8DA079262 | WAUGFAFR8DA070724 | WAUGFAFR8DA007087

WAUGFAFR8DA067550; WAUGFAFR8DA082534; WAUGFAFR8DA024066 | WAUGFAFR8DA003251; WAUGFAFR8DA087944; WAUGFAFR8DA080203

WAUGFAFR8DA058086

WAUGFAFR8DA070335 | WAUGFAFR8DA080802

WAUGFAFR8DA027470

WAUGFAFR8DA073607 | WAUGFAFR8DA072912; WAUGFAFR8DA039120 | WAUGFAFR8DA083098; WAUGFAFR8DA019143; WAUGFAFR8DA058105; WAUGFAFR8DA064633 | WAUGFAFR8DA096532 | WAUGFAFR8DA010460; WAUGFAFR8DA088852; WAUGFAFR8DA011737 | WAUGFAFR8DA001225 | WAUGFAFR8DA028294 | WAUGFAFR8DA024052; WAUGFAFR8DA008563 | WAUGFAFR8DA014265; WAUGFAFR8DA035102 | WAUGFAFR8DA005906 | WAUGFAFR8DA062199; WAUGFAFR8DA056841 | WAUGFAFR8DA076622; WAUGFAFR8DA063398 | WAUGFAFR8DA083389; WAUGFAFR8DA049193; WAUGFAFR8DA098507

WAUGFAFR8DA094103 | WAUGFAFR8DA070822 | WAUGFAFR8DA043975; WAUGFAFR8DA003881 | WAUGFAFR8DA089371 | WAUGFAFR8DA096529; WAUGFAFR8DA096594 | WAUGFAFR8DA093890; WAUGFAFR8DA037769; WAUGFAFR8DA027100

WAUGFAFR8DA022351 | WAUGFAFR8DA021037; WAUGFAFR8DA062154 | WAUGFAFR8DA041224; WAUGFAFR8DA022754 | WAUGFAFR8DA037710 | WAUGFAFR8DA010023

WAUGFAFR8DA004318

WAUGFAFR8DA004822 | WAUGFAFR8DA025282 | WAUGFAFR8DA050005

WAUGFAFR8DA074014; WAUGFAFR8DA005551; WAUGFAFR8DA055902 | WAUGFAFR8DA036640 | WAUGFAFR8DA090925 | WAUGFAFR8DA051557 | WAUGFAFR8DA023953 | WAUGFAFR8DA020163 | WAUGFAFR8DA054717; WAUGFAFR8DA067144; WAUGFAFR8DA010944 | WAUGFAFR8DA072747 | WAUGFAFR8DA023614 | WAUGFAFR8DA095851 | WAUGFAFR8DA080413 | WAUGFAFR8DA010443; WAUGFAFR8DA020955 | WAUGFAFR8DA071761 | WAUGFAFR8DA040123 | WAUGFAFR8DA043555; WAUGFAFR8DA089676 | WAUGFAFR8DA012435 | WAUGFAFR8DA095834; WAUGFAFR8DA038050; WAUGFAFR8DA082713 | WAUGFAFR8DA054975; WAUGFAFR8DA073087; WAUGFAFR8DA076183; WAUGFAFR8DA079147 | WAUGFAFR8DA017425 | WAUGFAFR8DA095915; WAUGFAFR8DA028361

WAUGFAFR8DA046939 | WAUGFAFR8DA022365; WAUGFAFR8DA005419 | WAUGFAFR8DA060761 | WAUGFAFR8DA074756 | WAUGFAFR8DA051901 | WAUGFAFR8DA030983 | WAUGFAFR8DA015867 | WAUGFAFR8DA094358 | WAUGFAFR8DA045256 | WAUGFAFR8DA057696; WAUGFAFR8DA045838 | WAUGFAFR8DA013455

WAUGFAFR8DA087250; WAUGFAFR8DA049971 | WAUGFAFR8DA033396; WAUGFAFR8DA048237; WAUGFAFR8DA051137

WAUGFAFR8DA040557 | WAUGFAFR8DA040249 | WAUGFAFR8DA016887 | WAUGFAFR8DA049680 | WAUGFAFR8DA080993 | WAUGFAFR8DA036489 | WAUGFAFR8DA073655

WAUGFAFR8DA014380; WAUGFAFR8DA059433; WAUGFAFR8DA038579 | WAUGFAFR8DA083425; WAUGFAFR8DA025718 | WAUGFAFR8DA031048 | WAUGFAFR8DA032992 | WAUGFAFR8DA059318 | WAUGFAFR8DA062638 | WAUGFAFR8DA056399 | WAUGFAFR8DA026075 | WAUGFAFR8DA090231 | WAUGFAFR8DA017263; WAUGFAFR8DA071436

WAUGFAFR8DA091928 | WAUGFAFR8DA049856; WAUGFAFR8DA096966 | WAUGFAFR8DA060310

WAUGFAFR8DA099222; WAUGFAFR8DA093128; WAUGFAFR8DA096370 | WAUGFAFR8DA007655 | WAUGFAFR8DA083568 | WAUGFAFR8DA022110 | WAUGFAFR8DA009308 | WAUGFAFR8DA018686; WAUGFAFR8DA024634 | WAUGFAFR8DA025668 | WAUGFAFR8DA044494 | WAUGFAFR8DA076488 | WAUGFAFR8DA081576; WAUGFAFR8DA087457 | WAUGFAFR8DA012919 | WAUGFAFR8DA006991; WAUGFAFR8DA009180 | WAUGFAFR8DA040199; WAUGFAFR8DA083067; WAUGFAFR8DA050814 | WAUGFAFR8DA037545; WAUGFAFR8DA004089 | WAUGFAFR8DA084087 | WAUGFAFR8DA011172 | WAUGFAFR8DA067757 | WAUGFAFR8DA034371 | WAUGFAFR8DA056886 | WAUGFAFR8DA099091 | WAUGFAFR8DA010961 | WAUGFAFR8DA053213 | WAUGFAFR8DA061456; WAUGFAFR8DA004240 | WAUGFAFR8DA019594 | WAUGFAFR8DA016212; WAUGFAFR8DA027114; WAUGFAFR8DA092383 | WAUGFAFR8DA090472 | WAUGFAFR8DA084445; WAUGFAFR8DA091671; WAUGFAFR8DA096269

WAUGFAFR8DA062347 | WAUGFAFR8DA072800 | WAUGFAFR8DA010281 | WAUGFAFR8DA068455 | WAUGFAFR8DA021040

WAUGFAFR8DA064325 | WAUGFAFR8DA021314 | WAUGFAFR8DA032359 | WAUGFAFR8DA097194 | WAUGFAFR8DA023578 | WAUGFAFR8DA072148; WAUGFAFR8DA001953 | WAUGFAFR8DA022317; WAUGFAFR8DA057357; WAUGFAFR8DA020051 | WAUGFAFR8DA030952 | WAUGFAFR8DA095509 | WAUGFAFR8DA039442 | WAUGFAFR8DA003542 | WAUGFAFR8DA026433 | WAUGFAFR8DA037643 | WAUGFAFR8DA036654; WAUGFAFR8DA054684; WAUGFAFR8DA081285 | WAUGFAFR8DA066740 | WAUGFAFR8DA063580

WAUGFAFR8DA051719 | WAUGFAFR8DA001970; WAUGFAFR8DA097163 |

WAUGFAFR8DA087796

| WAUGFAFR8DA080055 | WAUGFAFR8DA089774; WAUGFAFR8DA003072; WAUGFAFR8DA004173; WAUGFAFR8DA039747; WAUGFAFR8DA041515

WAUGFAFR8DA026674 | WAUGFAFR8DA050991 | WAUGFAFR8DA047606 | WAUGFAFR8DA048562 | WAUGFAFR8DA073896; WAUGFAFR8DA018297 | WAUGFAFR8DA071985; WAUGFAFR8DA025878; WAUGFAFR8DA039554; WAUGFAFR8DA093467 | WAUGFAFR8DA038498; WAUGFAFR8DA075180 | WAUGFAFR8DA061991 | WAUGFAFR8DA078886 | WAUGFAFR8DA028215 | WAUGFAFR8DA071355; WAUGFAFR8DA064731 | WAUGFAFR8DA065491 | WAUGFAFR8DA016551 | WAUGFAFR8DA077768; WAUGFAFR8DA041174 | WAUGFAFR8DA001676

WAUGFAFR8DA002777

WAUGFAFR8DA011429 | WAUGFAFR8DA079858; WAUGFAFR8DA014718 | WAUGFAFR8DA031535 | WAUGFAFR8DA089175 | WAUGFAFR8DA012256 | WAUGFAFR8DA033348; WAUGFAFR8DA080671 | WAUGFAFR8DA021202; WAUGFAFR8DA053910; WAUGFAFR8DA073249; WAUGFAFR8DA083909 | WAUGFAFR8DA019319 | WAUGFAFR8DA073493 | WAUGFAFR8DA021457; WAUGFAFR8DA011673 | WAUGFAFR8DA047069 | WAUGFAFR8DA029171; WAUGFAFR8DA005422 | WAUGFAFR8DA045886; WAUGFAFR8DA098376; WAUGFAFR8DA048657; WAUGFAFR8DA077818 | WAUGFAFR8DA020888 | WAUGFAFR8DA022995 | WAUGFAFR8DA039537 | WAUGFAFR8DA049047 | WAUGFAFR8DA038744 | WAUGFAFR8DA004500; WAUGFAFR8DA083473; WAUGFAFR8DA003119 | WAUGFAFR8DA077365; WAUGFAFR8DA001337 | WAUGFAFR8DA033690; WAUGFAFR8DA080542 | WAUGFAFR8DA078337; WAUGFAFR8DA026657; WAUGFAFR8DA060629; WAUGFAFR8DA063322; WAUGFAFR8DA004223 | WAUGFAFR8DA005744; WAUGFAFR8DA043457 | WAUGFAFR8DA030319 | WAUGFAFR8DA083036 | WAUGFAFR8DA086440 | WAUGFAFR8DA027940 | WAUGFAFR8DA007512; WAUGFAFR8DA037495; WAUGFAFR8DA077687 | WAUGFAFR8DA023631; WAUGFAFR8DA034161 | WAUGFAFR8DA088995 | WAUGFAFR8DA030661 | WAUGFAFR8DA067483; WAUGFAFR8DA049064; WAUGFAFR8DA072845 | WAUGFAFR8DA035939 | WAUGFAFR8DA047962 | WAUGFAFR8DA037237 | WAUGFAFR8DA040137 | WAUGFAFR8DA002004 | WAUGFAFR8DA041613 | WAUGFAFR8DA031681; WAUGFAFR8DA006926 | WAUGFAFR8DA015464 | WAUGFAFR8DA075275; WAUGFAFR8DA063000 | WAUGFAFR8DA025220 | WAUGFAFR8DA064888; WAUGFAFR8DA065314 | WAUGFAFR8DA084736; WAUGFAFR8DA040493 | WAUGFAFR8DA017862 | WAUGFAFR8DA032927 | WAUGFAFR8DA051879; WAUGFAFR8DA094828 | WAUGFAFR8DA041160 | WAUGFAFR8DA086079; WAUGFAFR8DA073266; WAUGFAFR8DA010930

WAUGFAFR8DA021393 | WAUGFAFR8DA026416; WAUGFAFR8DA093386 | WAUGFAFR8DA049243 | WAUGFAFR8DA013018

WAUGFAFR8DA023760; WAUGFAFR8DA020664

WAUGFAFR8DA098054; WAUGFAFR8DA022950 | WAUGFAFR8DA013343 | WAUGFAFR8DA015013 | WAUGFAFR8DA084297 | WAUGFAFR8DA053826 | WAUGFAFR8DA073123 | WAUGFAFR8DA035360; WAUGFAFR8DA036847; WAUGFAFR8DA066687; WAUGFAFR8DA018462 | WAUGFAFR8DA086616; WAUGFAFR8DA090164 | WAUGFAFR8DA032958 | WAUGFAFR8DA050120 | WAUGFAFR8DA013696 | WAUGFAFR8DA018137; WAUGFAFR8DA034550; WAUGFAFR8DA019272 | WAUGFAFR8DA070142 | WAUGFAFR8DA096322 | WAUGFAFR8DA064986 | WAUGFAFR8DA077561 | WAUGFAFR8DA074272 | WAUGFAFR8DA058685; WAUGFAFR8DA057326 | WAUGFAFR8DA020356 | WAUGFAFR8DA033995 | WAUGFAFR8DA009244 | WAUGFAFR8DA067077 | WAUGFAFR8DA075521 | WAUGFAFR8DA064146 | WAUGFAFR8DA072201 | WAUGFAFR8DA083988 | WAUGFAFR8DA024763 | WAUGFAFR8DA093193; WAUGFAFR8DA003203 | WAUGFAFR8DA029008; WAUGFAFR8DA002858 | WAUGFAFR8DA048724; WAUGFAFR8DA056337; WAUGFAFR8DA051574; WAUGFAFR8DA086096 | WAUGFAFR8DA082291 | WAUGFAFR8DA000785 | WAUGFAFR8DA028893; WAUGFAFR8DA090956; WAUGFAFR8DA087491 | WAUGFAFR8DA078676 | WAUGFAFR8DA089886 | WAUGFAFR8DA051767 | WAUGFAFR8DA065247 | WAUGFAFR8DA050361; WAUGFAFR8DA030899 | WAUGFAFR8DA022205 | WAUGFAFR8DA067323; WAUGFAFR8DA007400 |

WAUGFAFR8DA066267

| WAUGFAFR8DA069587; WAUGFAFR8DA063143 | WAUGFAFR8DA070741; WAUGFAFR8DA079777 | WAUGFAFR8DA093825 | WAUGFAFR8DA096644; WAUGFAFR8DA056855; WAUGFAFR8DA054541

WAUGFAFR8DA014413; WAUGFAFR8DA000916; WAUGFAFR8DA093761 | WAUGFAFR8DA069332 | WAUGFAFR8DA028778 | WAUGFAFR8DA097339 | WAUGFAFR8DA096417; WAUGFAFR8DA003749 | WAUGFAFR8DA029476; WAUGFAFR8DA048061 | WAUGFAFR8DA043717 | WAUGFAFR8DA000074; WAUGFAFR8DA072165 | WAUGFAFR8DA091508; WAUGFAFR8DA049016 | WAUGFAFR8DA076992; WAUGFAFR8DA085000 | WAUGFAFR8DA075969 | WAUGFAFR8DA024648 | WAUGFAFR8DA057438 | WAUGFAFR8DA090519 | WAUGFAFR8DA091766 | WAUGFAFR8DA029669 | WAUGFAFR8DA047864 | WAUGFAFR8DA061201 | WAUGFAFR8DA012080 | WAUGFAFR8DA086549 | WAUGFAFR8DA036010; WAUGFAFR8DA072280; WAUGFAFR8DA027937 | WAUGFAFR8DA059044 | WAUGFAFR8DA080640 | WAUGFAFR8DA094912; WAUGFAFR8DA024889; WAUGFAFR8DA057665 | WAUGFAFR8DA057231; WAUGFAFR8DA030742 | WAUGFAFR8DA069170 | WAUGFAFR8DA088592 | WAUGFAFR8DA019935 | WAUGFAFR8DA098104; WAUGFAFR8DA015643 | WAUGFAFR8DA091315 | WAUGFAFR8DA029879

WAUGFAFR8DA074336 | WAUGFAFR8DA093100 | WAUGFAFR8DA081187 | WAUGFAFR8DA088589 | WAUGFAFR8DA024746; WAUGFAFR8DA025041; WAUGFAFR8DA013214; WAUGFAFR8DA037058; WAUGFAFR8DA037741 | WAUGFAFR8DA019241 | WAUGFAFR8DA067466; WAUGFAFR8DA098264 | WAUGFAFR8DA077947 | WAUGFAFR8DA066284 | WAUGFAFR8DA074708; WAUGFAFR8DA040865 | WAUGFAFR8DA008546 | WAUGFAFR8DA045113 | WAUGFAFR8DA094098; WAUGFAFR8DA052742 | WAUGFAFR8DA063983 | WAUGFAFR8DA017098 | WAUGFAFR8DA010202 | WAUGFAFR8DA009292 | WAUGFAFR8DA048187

WAUGFAFR8DA019773 | WAUGFAFR8DA025721; WAUGFAFR8DA069220; WAUGFAFR8DA038968 | WAUGFAFR8DA008899; WAUGFAFR8DA049176 | WAUGFAFR8DA009535; WAUGFAFR8DA085918 | WAUGFAFR8DA018543 | WAUGFAFR8DA057519 | WAUGFAFR8DA068911; WAUGFAFR8DA047881 | WAUGFAFR8DA095185; WAUGFAFR8DA086986 | WAUGFAFR8DA041076; WAUGFAFR8DA038565; WAUGFAFR8DA022186 | WAUGFAFR8DA076216 | WAUGFAFR8DA027274 | WAUGFAFR8DA095770 | WAUGFAFR8DA060453; WAUGFAFR8DA023712 | WAUGFAFR8DA095364 | WAUGFAFR8DA067872

WAUGFAFR8DA034788 | WAUGFAFR8DA003945 | WAUGFAFR8DA082789 | WAUGFAFR8DA000351 | WAUGFAFR8DA061182 | WAUGFAFR8DA081299

WAUGFAFR8DA022687 | WAUGFAFR8DA017697 | WAUGFAFR8DA084834 | WAUGFAFR8DA031812; WAUGFAFR8DA083134 | WAUGFAFR8DA084817; WAUGFAFR8DA095901 | WAUGFAFR8DA050215

WAUGFAFR8DA048285; WAUGFAFR8DA051459 | WAUGFAFR8DA067046 | WAUGFAFR8DA090648 | WAUGFAFR8DA074871 | WAUGFAFR8DA077575; WAUGFAFR8DA099432; WAUGFAFR8DA096868 | WAUGFAFR8DA000723

WAUGFAFR8DA034886 |

WAUGFAFR8DA083506

; WAUGFAFR8DA033592 | WAUGFAFR8DA069377 | WAUGFAFR8DA038713 | WAUGFAFR8DA071050 | WAUGFAFR8DA022141; WAUGFAFR8DA037674 | WAUGFAFR8DA086115; WAUGFAFR8DA010412; WAUGFAFR8DA087362 | WAUGFAFR8DA001371; WAUGFAFR8DA041465; WAUGFAFR8DA017229 | WAUGFAFR8DA029204 | WAUGFAFR8DA077091; WAUGFAFR8DA056435; WAUGFAFR8DA055642; WAUGFAFR8DA002603; WAUGFAFR8DA013780; WAUGFAFR8DA017795; WAUGFAFR8DA009020; WAUGFAFR8DA047976; WAUGFAFR8DA058248; WAUGFAFR8DA077852 | WAUGFAFR8DA089581; WAUGFAFR8DA068293; WAUGFAFR8DA077544 | WAUGFAFR8DA019255 | WAUGFAFR8DA006957 | WAUGFAFR8DA020907 | WAUGFAFR8DA087958 | WAUGFAFR8DA077205 |

WAUGFAFR8DA022527

| WAUGFAFR8DA051946 | WAUGFAFR8DA040090; WAUGFAFR8DA041546; WAUGFAFR8DA016632 | WAUGFAFR8DA086129; WAUGFAFR8DA035486

WAUGFAFR8DA022088 | WAUGFAFR8DA062915 | WAUGFAFR8DA055351 | WAUGFAFR8DA091654; WAUGFAFR8DA009874; WAUGFAFR8DA022012; WAUGFAFR8DA038601 | WAUGFAFR8DA048089 | WAUGFAFR8DA000639; WAUGFAFR8DA091945; WAUGFAFR8DA052076 | WAUGFAFR8DA054006; WAUGFAFR8DA079911 | WAUGFAFR8DA011530 | WAUGFAFR8DA043670; WAUGFAFR8DA064311; WAUGFAFR8DA074966; WAUGFAFR8DA007302 | WAUGFAFR8DA066785

WAUGFAFR8DA031034 | WAUGFAFR8DA028652; WAUGFAFR8DA006490; WAUGFAFR8DA053616 | WAUGFAFR8DA016484 | WAUGFAFR8DA098409; WAUGFAFR8DA061618

WAUGFAFR8DA005694; WAUGFAFR8DA020373 | WAUGFAFR8DA041157 | WAUGFAFR8DA012788; WAUGFAFR8DA044317 | WAUGFAFR8DA081089 | WAUGFAFR8DA022060; WAUGFAFR8DA031423 | WAUGFAFR8DA093114; WAUGFAFR8DA089032

WAUGFAFR8DA053146; WAUGFAFR8DA076264 | WAUGFAFR8DA010684; WAUGFAFR8DA051798; WAUGFAFR8DA042387; WAUGFAFR8DA073915; WAUGFAFR8DA074031; WAUGFAFR8DA036329 | WAUGFAFR8DA034323; WAUGFAFR8DA067094 | WAUGFAFR8DA009311

WAUGFAFR8DA017117 | WAUGFAFR8DA085806 | WAUGFAFR8DA003346 | WAUGFAFR8DA017988 | WAUGFAFR8DA033284; WAUGFAFR8DA032765 | WAUGFAFR8DA093713 | WAUGFAFR8DA084641 | WAUGFAFR8DA059139 | WAUGFAFR8DA081870; WAUGFAFR8DA033138 | WAUGFAFR8DA034760 | WAUGFAFR8DA050084 | WAUGFAFR8DA095106 | WAUGFAFR8DA096613 | WAUGFAFR8DA064261; WAUGFAFR8DA004237; WAUGFAFR8DA047637 | WAUGFAFR8DA083179

WAUGFAFR8DA098068 | WAUGFAFR8DA056032 | WAUGFAFR8DA027596 | WAUGFAFR8DA060646 | WAUGFAFR8DA090620; WAUGFAFR8DA005632; WAUGFAFR8DA032877 | WAUGFAFR8DA036119 | WAUGFAFR8DA017599 | WAUGFAFR8DA000494

WAUGFAFR8DA025847 | WAUGFAFR8DA043216; WAUGFAFR8DA074062 | WAUGFAFR8DA038209; WAUGFAFR8DA070271 | WAUGFAFR8DA059741 | WAUGFAFR8DA049002 | WAUGFAFR8DA071842 | WAUGFAFR8DA052658

WAUGFAFR8DA048013 | WAUGFAFR8DA054538 | WAUGFAFR8DA000415; WAUGFAFR8DA066186 | WAUGFAFR8DA095302; WAUGFAFR8DA040333 | WAUGFAFR8DA050747; WAUGFAFR8DA068987 | WAUGFAFR8DA014914 | WAUGFAFR8DA029610 | WAUGFAFR8DA007137 | WAUGFAFR8DA028375 | WAUGFAFR8DA089936; WAUGFAFR8DA069847 | WAUGFAFR8DA047721 | WAUGFAFR8DA082288 | WAUGFAFR8DA043197 | WAUGFAFR8DA068083 | WAUGFAFR8DA022169 | WAUGFAFR8DA059187; WAUGFAFR8DA011916 | WAUGFAFR8DA012774 | WAUGFAFR8DA005887 | WAUGFAFR8DA048934 | WAUGFAFR8DA018140 | WAUGFAFR8DA079116

WAUGFAFR8DA071596; WAUGFAFR8DA024987 | WAUGFAFR8DA057276; WAUGFAFR8DA015965; WAUGFAFR8DA011091; WAUGFAFR8DA053907; WAUGFAFR8DA082940 | WAUGFAFR8DA069444 | WAUGFAFR8DA058203 | WAUGFAFR8DA079603 |

WAUGFAFR8DA019854

; WAUGFAFR8DA078421; WAUGFAFR8DA065555 | WAUGFAFR8DA002469 | WAUGFAFR8DA025685; WAUGFAFR8DA095395 | WAUGFAFR8DA055589 | WAUGFAFR8DA058184; WAUGFAFR8DA050666; WAUGFAFR8DA091993 | WAUGFAFR8DA084526 | WAUGFAFR8DA036265; WAUGFAFR8DA017103 | WAUGFAFR8DA082209 | WAUGFAFR8DA081111; WAUGFAFR8DA066172; WAUGFAFR8DA097955 | WAUGFAFR8DA084199 | WAUGFAFR8DA079522 | WAUGFAFR8DA025279; WAUGFAFR8DA079388 | WAUGFAFR8DA088964 | WAUGFAFR8DA028716 | WAUGFAFR8DA032782 | WAUGFAFR8DA094019 | WAUGFAFR8DA044771 | WAUGFAFR8DA087930; WAUGFAFR8DA063739; WAUGFAFR8DA062722; WAUGFAFR8DA092206; WAUGFAFR8DA018655; WAUGFAFR8DA010331; WAUGFAFR8DA050781 | WAUGFAFR8DA007526 | WAUGFAFR8DA084185

WAUGFAFR8DA069749 | WAUGFAFR8DA082386 | WAUGFAFR8DA047444 | WAUGFAFR8DA037481; WAUGFAFR8DA040512 | WAUGFAFR8DA045578 | WAUGFAFR8DA035438 | WAUGFAFR8DA020826 | WAUGFAFR8DA088060 | WAUGFAFR8DA000270; WAUGFAFR8DA089838 | WAUGFAFR8DA001029 | WAUGFAFR8DA059223 | WAUGFAFR8DA006960; WAUGFAFR8DA008689 | WAUGFAFR8DA022091 | WAUGFAFR8DA077074; WAUGFAFR8DA082565 | WAUGFAFR8DA066589 | WAUGFAFR8DA049792; WAUGFAFR8DA034595 | WAUGFAFR8DA037271; WAUGFAFR8DA082632; WAUGFAFR8DA034516 | WAUGFAFR8DA091797 | WAUGFAFR8DA008210 | WAUGFAFR8DA045564; WAUGFAFR8DA097440; WAUGFAFR8DA012158 | WAUGFAFR8DA080024; WAUGFAFR8DA011060; WAUGFAFR8DA024214; WAUGFAFR8DA007929 | WAUGFAFR8DA008871; WAUGFAFR8DA027811 | WAUGFAFR8DA018607 | WAUGFAFR8DA029154; WAUGFAFR8DA013939 | WAUGFAFR8DA020213; WAUGFAFR8DA042003; WAUGFAFR8DA073252 | WAUGFAFR8DA059657; WAUGFAFR8DA042731

WAUGFAFR8DA061392 | WAUGFAFR8DA092187; WAUGFAFR8DA026707 | WAUGFAFR8DA084929 | WAUGFAFR8DA016825 | WAUGFAFR8DA009342 | WAUGFAFR8DA043667 | WAUGFAFR8DA042597 | WAUGFAFR8DA097356 | WAUGFAFR8DA006778 | WAUGFAFR8DA019451

WAUGFAFR8DA096336 | WAUGFAFR8DA063546; WAUGFAFR8DA076412;

WAUGFAFR8DA083960

| WAUGFAFR8DA032300; WAUGFAFR8DA056614 | WAUGFAFR8DA037612; WAUGFAFR8DA009373; WAUGFAFR8DA074689 | WAUGFAFR8DA026352 | WAUGFAFR8DA018719 | WAUGFAFR8DA085661; WAUGFAFR8DA086454 | WAUGFAFR8DA059674 | WAUGFAFR8DA043653 | WAUGFAFR8DA022236 | WAUGFAFR8DA081450; WAUGFAFR8DA028148

WAUGFAFR8DA082744 | WAUGFAFR8DA053180 | WAUGFAFR8DA064129; WAUGFAFR8DA090939 | WAUGFAFR8DA067936; WAUGFAFR8DA097311 | WAUGFAFR8DA051185 | WAUGFAFR8DA035388 | WAUGFAFR8DA080394 | WAUGFAFR8DA065880 | WAUGFAFR8DA013553 | WAUGFAFR8DA022785; WAUGFAFR8DA022799 | WAUGFAFR8DA022589 | WAUGFAFR8DA034337 | WAUGFAFR8DA053759 | WAUGFAFR8DA028005 | WAUGFAFR8DA064793 | WAUGFAFR8DA013035 | WAUGFAFR8DA016288 | WAUGFAFR8DA047055

WAUGFAFR8DA011365 | WAUGFAFR8DA015285 |

WAUGFAFR8DA085417

; WAUGFAFR8DA068746; WAUGFAFR8DA054037 | WAUGFAFR8DA078600 | WAUGFAFR8DA095140 | WAUGFAFR8DA058329 | WAUGFAFR8DA019305 | WAUGFAFR8DA089905 | WAUGFAFR8DA014508 | WAUGFAFR8DA008594

WAUGFAFR8DA055477 | WAUGFAFR8DA000849 | WAUGFAFR8DA009471 | WAUGFAFR8DA050375 | WAUGFAFR8DA088432; WAUGFAFR8DA099897; WAUGFAFR8DA036038; WAUGFAFR8DA088138 | WAUGFAFR8DA020986; WAUGFAFR8DA054670; WAUGFAFR8DA038002; WAUGFAFR8DA086289 | WAUGFAFR8DA003055 | WAUGFAFR8DA095526; WAUGFAFR8DA011723; WAUGFAFR8DA062011 | WAUGFAFR8DA092707 | WAUGFAFR8DA026755; WAUGFAFR8DA031714

WAUGFAFR8DA053843 | WAUGFAFR8DA016470; WAUGFAFR8DA055799 | WAUGFAFR8DA042986; WAUGFAFR8DA078385 | WAUGFAFR8DA061649 | WAUGFAFR8DA095896 | WAUGFAFR8DA000236; WAUGFAFR8DA013164; WAUGFAFR8DA041983; WAUGFAFR8DA027291; WAUGFAFR8DA046942; WAUGFAFR8DA031728 | WAUGFAFR8DA064244 | WAUGFAFR8DA092531; WAUGFAFR8DA081349; WAUGFAFR8DA064681 | WAUGFAFR8DA053499; WAUGFAFR8DA029865 | WAUGFAFR8DA035214 | WAUGFAFR8DA034693 | WAUGFAFR8DA071193; WAUGFAFR8DA060632; WAUGFAFR8DA022558; WAUGFAFR8DA021250 | WAUGFAFR8DA098605 | WAUGFAFR8DA056483 | WAUGFAFR8DA098717 | WAUGFAFR8DA049713 | WAUGFAFR8DA077656 | WAUGFAFR8DA056113

WAUGFAFR8DA098930; WAUGFAFR8DA079780; WAUGFAFR8DA029526; WAUGFAFR8DA068651 | WAUGFAFR8DA066205

WAUGFAFR8DA067211; WAUGFAFR8DA025699; WAUGFAFR8DA094439 | WAUGFAFR8DA030577 | WAUGFAFR8DA082467; WAUGFAFR8DA049873 |

WAUGFAFR8DA090732

| WAUGFAFR8DA090150 | WAUGFAFR8DA086292 | WAUGFAFR8DA002388; WAUGFAFR8DA017649; WAUGFAFR8DA004304; WAUGFAFR8DA024732

WAUGFAFR8DA043734 | WAUGFAFR8DA046178 | WAUGFAFR8DA032751; WAUGFAFR8DA021863 | WAUGFAFR8DA031308 | WAUGFAFR8DA072943

WAUGFAFR8DA068262 | WAUGFAFR8DA053308; WAUGFAFR8DA090570 | WAUGFAFR8DA084977 | WAUGFAFR8DA042275 | WAUGFAFR8DA098314; WAUGFAFR8DA074773 | WAUGFAFR8DA045970; WAUGFAFR8DA059366 | WAUGFAFR8DA018882 |

WAUGFAFR8DA004450

| WAUGFAFR8DA028084 | WAUGFAFR8DA067905; WAUGFAFR8DA053812 | WAUGFAFR8DA085952 | WAUGFAFR8DA094036 | WAUGFAFR8DA014119;

WAUGFAFR8DA086969

| WAUGFAFR8DA064745 | WAUGFAFR8DA022933; WAUGFAFR8DA020177

WAUGFAFR8DA086809 | WAUGFAFR8DA030434 | WAUGFAFR8DA077978 | WAUGFAFR8DA017764; WAUGFAFR8DA054944; WAUGFAFR8DA087264

WAUGFAFR8DA038033; WAUGFAFR8DA056970 | WAUGFAFR8DA005727

WAUGFAFR8DA021538 | WAUGFAFR8DA079469 | WAUGFAFR8DA027789 | WAUGFAFR8DA013407; WAUGFAFR8DA063191 | WAUGFAFR8DA033298 | WAUGFAFR8DA034421 | WAUGFAFR8DA035441 | WAUGFAFR8DA092478

WAUGFAFR8DA062770 | WAUGFAFR8DA095963 | WAUGFAFR8DA001659 | WAUGFAFR8DA068844

WAUGFAFR8DA084669; WAUGFAFR8DA012354 | WAUGFAFR8DA042163 | WAUGFAFR8DA000155; WAUGFAFR8DA041787 | WAUGFAFR8DA013648 | WAUGFAFR8DA072182; WAUGFAFR8DA098247 | WAUGFAFR8DA071713; WAUGFAFR8DA050425 | WAUGFAFR8DA037321 | WAUGFAFR8DA008272 | WAUGFAFR8DA061246; WAUGFAFR8DA083621; WAUGFAFR8DA096515; WAUGFAFR8DA003931 | WAUGFAFR8DA067662; WAUGFAFR8DA042874 | WAUGFAFR8DA065197 | WAUGFAFR8DA021944 | WAUGFAFR8DA016503 | WAUGFAFR8DA018378; WAUGFAFR8DA049422

WAUGFAFR8DA099219; WAUGFAFR8DA027128 | WAUGFAFR8DA022415 | WAUGFAFR8DA008840 | WAUGFAFR8DA040672 | WAUGFAFR8DA013150 | WAUGFAFR8DA041031 | WAUGFAFR8DA055348

WAUGFAFR8DA068813 | WAUGFAFR8DA079553 | WAUGFAFR8DA014816 | WAUGFAFR8DA089158; WAUGFAFR8DA035827; WAUGFAFR8DA077141; WAUGFAFR8DA021197 | WAUGFAFR8DA069914 | WAUGFAFR8DA033673 | WAUGFAFR8DA053695 | WAUGFAFR8DA082016 | WAUGFAFR8DA076037; WAUGFAFR8DA018221 | WAUGFAFR8DA055446; WAUGFAFR8DA016663; WAUGFAFR8DA077723 | WAUGFAFR8DA044642; WAUGFAFR8DA013133 | WAUGFAFR8DA038520; WAUGFAFR8DA076913; WAUGFAFR8DA044236 | WAUGFAFR8DA048626; WAUGFAFR8DA035987 | WAUGFAFR8DA053969 | WAUGFAFR8DA073767 | WAUGFAFR8DA074661; WAUGFAFR8DA038369; WAUGFAFR8DA051316 | WAUGFAFR8DA095347

WAUGFAFR8DA021491 | WAUGFAFR8DA009003; WAUGFAFR8DA075941

WAUGFAFR8DA057603 | WAUGFAFR8DA001452 | WAUGFAFR8DA078080 | WAUGFAFR8DA039232 | WAUGFAFR8DA032944; WAUGFAFR8DA052207 | WAUGFAFR8DA044009

WAUGFAFR8DA070352

WAUGFAFR8DA097034 | WAUGFAFR8DA076247 | WAUGFAFR8DA025105 | WAUGFAFR8DA005369 | WAUGFAFR8DA083635 | WAUGFAFR8DA033768; WAUGFAFR8DA087474; WAUGFAFR8DA054247

WAUGFAFR8DA034435 | WAUGFAFR8DA035410 | WAUGFAFR8DA077236; WAUGFAFR8DA048545 | WAUGFAFR8DA010572 | WAUGFAFR8DA036900 | WAUGFAFR8DA073445 | WAUGFAFR8DA032555 | WAUGFAFR8DA071940 | WAUGFAFR8DA060503

WAUGFAFR8DA095557;

WAUGFAFR8DA095638

| WAUGFAFR8DA058265; WAUGFAFR8DA013004 | WAUGFAFR8DA007025 | WAUGFAFR8DA068438 | WAUGFAFR8DA046066

WAUGFAFR8DA067340 | WAUGFAFR8DA011933 | WAUGFAFR8DA014007 | WAUGFAFR8DA006103 | WAUGFAFR8DA024293 | WAUGFAFR8DA044625 | WAUGFAFR8DA036461; WAUGFAFR8DA061053

WAUGFAFR8DA015657 | WAUGFAFR8DA086146; WAUGFAFR8DA084932 | WAUGFAFR8DA006165 | WAUGFAFR8DA068567; WAUGFAFR8DA040414; WAUGFAFR8DA029896 | WAUGFAFR8DA011804 | WAUGFAFR8DA053485; WAUGFAFR8DA030210 | WAUGFAFR8DA044740 | WAUGFAFR8DA074868 | WAUGFAFR8DA052479 | WAUGFAFR8DA064857; WAUGFAFR8DA061411 | WAUGFAFR8DA099642 | WAUGFAFR8DA085403 | WAUGFAFR8DA046763; WAUGFAFR8DA026531 | WAUGFAFR8DA068570; WAUGFAFR8DA009941

WAUGFAFR8DA084591 | WAUGFAFR8DA083487

WAUGFAFR8DA096384; WAUGFAFR8DA088298; WAUGFAFR8DA021376; WAUGFAFR8DA076104 | WAUGFAFR8DA064048; WAUGFAFR8DA009714

WAUGFAFR8DA046990 | WAUGFAFR8DA029445; WAUGFAFR8DA020633; WAUGFAFR8DA083120; WAUGFAFR8DA075423 |

WAUGFAFR8DA048450WAUGFAFR8DA022561 | WAUGFAFR8DA075261 | WAUGFAFR8DA014332 | WAUGFAFR8DA069136 |

WAUGFAFR8DA073090WAUGFAFR8DA052062; WAUGFAFR8DA036301; WAUGFAFR8DA094151 | WAUGFAFR8DA072392 | WAUGFAFR8DA009325 | WAUGFAFR8DA060680

WAUGFAFR8DA096093 | WAUGFAFR8DA029817; WAUGFAFR8DA010751; WAUGFAFR8DA095221 | WAUGFAFR8DA010491 | WAUGFAFR8DA024343 | WAUGFAFR8DA058251; WAUGFAFR8DA024424 | WAUGFAFR8DA058315 | WAUGFAFR8DA002052 | WAUGFAFR8DA026741; WAUGFAFR8DA096711 | WAUGFAFR8DA023595 | WAUGFAFR8DA033575 | WAUGFAFR8DA057990 | WAUGFAFR8DA085790; WAUGFAFR8DA070769 | WAUGFAFR8DA012628 | WAUGFAFR8DA043796; WAUGFAFR8DA079486 | WAUGFAFR8DA002486

WAUGFAFR8DA001399 | WAUGFAFR8DA081061

WAUGFAFR8DA022267 | WAUGFAFR8DA088222 | WAUGFAFR8DA005386 | WAUGFAFR8DA073879 | WAUGFAFR8DA038176; WAUGFAFR8DA072053; WAUGFAFR8DA088477 | WAUGFAFR8DA060601 | WAUGFAFR8DA089483; WAUGFAFR8DA048206 | WAUGFAFR8DA000544 | WAUGFAFR8DA005730 | WAUGFAFR8DA071176; WAUGFAFR8DA022852; WAUGFAFR8DA071467 | WAUGFAFR8DA043488; WAUGFAFR8DA092075 | WAUGFAFR8DA063059 | WAUGFAFR8DA000897 | WAUGFAFR8DA068147; WAUGFAFR8DA025170; WAUGFAFR8DA032071; WAUGFAFR8DA043538 | WAUGFAFR8DA017120 | WAUGFAFR8DA002116 |

WAUGFAFR8DA058010

; WAUGFAFR8DA089449 | WAUGFAFR8DA046519

WAUGFAFR8DA039649 | WAUGFAFR8DA009907 | WAUGFAFR8DA028649

WAUGFAFR8DA090634 | WAUGFAFR8DA072232; WAUGFAFR8DA066124 | WAUGFAFR8DA065734 | WAUGFAFR8DA068861;

WAUGFAFR8DA064079

; WAUGFAFR8DA069380 | WAUGFAFR8DA016050 | WAUGFAFR8DA069055 | WAUGFAFR8DA085515 | WAUGFAFR8DA022432 | WAUGFAFR8DA058282; WAUGFAFR8DA011382 | WAUGFAFR8DA019692; WAUGFAFR8DA015786; WAUGFAFR8DA061022; WAUGFAFR8DA027310 | WAUGFAFR8DA073610 | WAUGFAFR8DA056158; WAUGFAFR8DA026402 | WAUGFAFR8DA006070 | WAUGFAFR8DA046214 | WAUGFAFR8DA020549 | WAUGFAFR8DA006327 | WAUGFAFR8DA031230 | WAUGFAFR8DA079570 | WAUGFAFR8DA029168 | WAUGFAFR8DA010359 | WAUGFAFR8DA052935 | WAUGFAFR8DA044432 | WAUGFAFR8DA029803; WAUGFAFR8DA030109 | WAUGFAFR8DA022625 | WAUGFAFR8DA016095 | WAUGFAFR8DA008658 | WAUGFAFR8DA017036; WAUGFAFR8DA001922

WAUGFAFR8DA028876; WAUGFAFR8DA015111; WAUGFAFR8DA040655 | WAUGFAFR8DA068505; WAUGFAFR8DA092965; WAUGFAFR8DA077835 | WAUGFAFR8DA014315

WAUGFAFR8DA052868; WAUGFAFR8DA005758 | WAUGFAFR8DA063207 | WAUGFAFR8DA054412 | WAUGFAFR8DA033530

WAUGFAFR8DA076815 | WAUGFAFR8DA004464; WAUGFAFR8DA069248 | WAUGFAFR8DA030790 | WAUGFAFR8DA028120 | WAUGFAFR8DA003315 | WAUGFAFR8DA054040; WAUGFAFR8DA060095 | WAUGFAFR8DA077446; WAUGFAFR8DA069752 | WAUGFAFR8DA078578; WAUGFAFR8DA086597 | WAUGFAFR8DA025296; WAUGFAFR8DA047993 | WAUGFAFR8DA079035 | WAUGFAFR8DA007624 | WAUGFAFR8DA075745; WAUGFAFR8DA065930 | WAUGFAFR8DA039067 | WAUGFAFR8DA052806; WAUGFAFR8DA071212 | WAUGFAFR8DA091394 | WAUGFAFR8DA041742 | WAUGFAFR8DA073459; WAUGFAFR8DA080041 | WAUGFAFR8DA096434 | WAUGFAFR8DA020423 | WAUGFAFR8DA020891 | WAUGFAFR8DA024715 | WAUGFAFR8DA069881; WAUGFAFR8DA028991 | WAUGFAFR8DA048979

WAUGFAFR8DA016016 | WAUGFAFR8DA059836 | WAUGFAFR8DA093517; WAUGFAFR8DA021264; WAUGFAFR8DA069542; WAUGFAFR8DA093033 | WAUGFAFR8DA062218; WAUGFAFR8DA073283 | WAUGFAFR8DA009499 | WAUGFAFR8DA011852 | WAUGFAFR8DA087068 | WAUGFAFR8DA035665 | WAUGFAFR8DA005288 | WAUGFAFR8DA007994

WAUGFAFR8DA084137; WAUGFAFR8DA001936 | WAUGFAFR8DA065670; WAUGFAFR8DA067273

WAUGFAFR8DA079942

WAUGFAFR8DA043118; WAUGFAFR8DA055432; WAUGFAFR8DA064843; WAUGFAFR8DA030014 | WAUGFAFR8DA015304 | WAUGFAFR8DA042647 |

WAUGFAFR8DA036086

| WAUGFAFR8DA017814 | WAUGFAFR8DA062901 | WAUGFAFR8DA057505 | WAUGFAFR8DA041899 | WAUGFAFR8DA027047 | WAUGFAFR8DA098927; WAUGFAFR8DA067404 | WAUGFAFR8DA097695; WAUGFAFR8DA019630

WAUGFAFR8DA057374 | WAUGFAFR8DA068648 | WAUGFAFR8DA045659 | WAUGFAFR8DA054202; WAUGFAFR8DA045760 | WAUGFAFR8DA077155; WAUGFAFR8DA056273 | WAUGFAFR8DA001094 | WAUGFAFR8DA049341 | WAUGFAFR8DA006120 | WAUGFAFR8DA028957; WAUGFAFR8DA027520 | WAUGFAFR8DA023838 | WAUGFAFR8DA050862 | WAUGFAFR8DA037514 | WAUGFAFR8DA002147; WAUGFAFR8DA042079 | WAUGFAFR8DA010197; WAUGFAFR8DA083053 | WAUGFAFR8DA096465; WAUGFAFR8DA039439 | WAUGFAFR8DA049324 | WAUGFAFR8DA010068 | WAUGFAFR8DA015108; WAUGFAFR8DA096367; WAUGFAFR8DA067290; WAUGFAFR8DA041644 | WAUGFAFR8DA054880 | WAUGFAFR8DA091850 | WAUGFAFR8DA033141; WAUGFAFR8DA061764; WAUGFAFR8DA040039 | WAUGFAFR8DA045516 | WAUGFAFR8DA053258 | WAUGFAFR8DA057746 | WAUGFAFR8DA012984 | WAUGFAFR8DA053664 | WAUGFAFR8DA009616; WAUGFAFR8DA073204 | WAUGFAFR8DA098555; WAUGFAFR8DA095008; WAUGFAFR8DA091816 |

WAUGFAFR8DA009437

; WAUGFAFR8DA043281 | WAUGFAFR8DA011205; WAUGFAFR8DA035715 | WAUGFAFR8DA007543 | WAUGFAFR8DA047802; WAUGFAFR8DA094831 | WAUGFAFR8DA091119 | WAUGFAFR8DA046908 | WAUGFAFR8DA032197

WAUGFAFR8DA050408 | WAUGFAFR8DA034581

WAUGFAFR8DA072697; WAUGFAFR8DA087443 | WAUGFAFR8DA099186 | WAUGFAFR8DA038999; WAUGFAFR8DA093176 | WAUGFAFR8DA027968 | WAUGFAFR8DA076670; WAUGFAFR8DA002214 | WAUGFAFR8DA062204 | WAUGFAFR8DA008515 | WAUGFAFR8DA065586; WAUGFAFR8DA047458; WAUGFAFR8DA079679 | WAUGFAFR8DA042440 | WAUGFAFR8DA096787 | WAUGFAFR8DA067810; WAUGFAFR8DA088463; WAUGFAFR8DA017084 | WAUGFAFR8DA091511 | WAUGFAFR8DA067970 | WAUGFAFR8DA060386 | WAUGFAFR8DA078516; WAUGFAFR8DA041322; WAUGFAFR8DA073168 | WAUGFAFR8DA087989; WAUGFAFR8DA063093 | WAUGFAFR8DA036332; WAUGFAFR8DA027131 | WAUGFAFR8DA006750 | WAUGFAFR8DA012712 | WAUGFAFR8DA000379 | WAUGFAFR8DA068925; WAUGFAFR8DA064549 | WAUGFAFR8DA060274; WAUGFAFR8DA000396 | WAUGFAFR8DA035391 | WAUGFAFR8DA032989; WAUGFAFR8DA023354 | WAUGFAFR8DA035312 | WAUGFAFR8DA029655; WAUGFAFR8DA069041; WAUGFAFR8DA082792; WAUGFAFR8DA063188 | WAUGFAFR8DA065846 | WAUGFAFR8DA086213; WAUGFAFR8DA000866; WAUGFAFR8DA095350 | WAUGFAFR8DA066060 | WAUGFAFR8DA077558 | WAUGFAFR8DA094053; WAUGFAFR8DA057987 | WAUGFAFR8DA024049 | WAUGFAFR8DA084283; WAUGFAFR8DA002181; WAUGFAFR8DA053745; WAUGFAFR8DA020759 | WAUGFAFR8DA085580; WAUGFAFR8DA068469 | WAUGFAFR8DA083795

WAUGFAFR8DA052773 | WAUGFAFR8DA027226; WAUGFAFR8DA016680 | WAUGFAFR8DA046570 | WAUGFAFR8DA019112 | WAUGFAFR8DA055088 | WAUGFAFR8DA071372 | WAUGFAFR8DA076751

WAUGFAFR8DA047394; WAUGFAFR8DA029705 | WAUGFAFR8DA000088 | WAUGFAFR8DA075017 | WAUGFAFR8DA026965 | WAUGFAFR8DA015254; WAUGFAFR8DA084722 | WAUGFAFR8DA064972 | WAUGFAFR8DA010541 | WAUGFAFR8DA002410 | WAUGFAFR8DA069069; WAUGFAFR8DA006697 | WAUGFAFR8DA007607 | WAUGFAFR8DA053275 | WAUGFAFR8DA008322 | WAUGFAFR8DA032474; WAUGFAFR8DA083392 | WAUGFAFR8DA086860 | WAUGFAFR8DA097535; WAUGFAFR8DA082873 | WAUGFAFR8DA022642 | WAUGFAFR8DA086972 | WAUGFAFR8DA043572 | WAUGFAFR8DA074899 | WAUGFAFR8DA083604 | WAUGFAFR8DA099317; WAUGFAFR8DA050411 | WAUGFAFR8DA065815 | WAUGFAFR8DA059478 | WAUGFAFR8DA092769 | WAUGFAFR8DA092027 | WAUGFAFR8DA008725; WAUGFAFR8DA092822 | WAUGFAFR8DA073834 | WAUGFAFR8DA082923 | WAUGFAFR8DA035164 | WAUGFAFR8DA057388 | WAUGFAFR8DA058735 | WAUGFAFR8DA013360 | WAUGFAFR8DA040509 | WAUGFAFR8DA086101; WAUGFAFR8DA056922 | WAUGFAFR8DA004058

WAUGFAFR8DA073980 | WAUGFAFR8DA062686 | WAUGFAFR8DA052644 | WAUGFAFR8DA019207 | WAUGFAFR8DA020535 | WAUGFAFR8DA002973 | WAUGFAFR8DA028828 | WAUGFAFR8DA090245; WAUGFAFR8DA070156

WAUGFAFR8DA034645 | WAUGFAFR8DA072862; WAUGFAFR8DA083649 | WAUGFAFR8DA045273; WAUGFAFR8DA033589 | WAUGFAFR8DA080508 | WAUGFAFR8DA092559 | WAUGFAFR8DA083859

WAUGFAFR8DA072277 | WAUGFAFR8DA062543; WAUGFAFR8DA049159 | WAUGFAFR8DA008742; WAUGFAFR8DA090584 | WAUGFAFR8DA074787 | WAUGFAFR8DA088169; WAUGFAFR8DA099981; WAUGFAFR8DA078547; WAUGFAFR8DA084316 |

WAUGFAFR8DA046181

| WAUGFAFR8DA022429; WAUGFAFR8DA063515; WAUGFAFR8DA093601 | WAUGFAFR8DA058590; WAUGFAFR8DA054829

WAUGFAFR8DA071307 | WAUGFAFR8DA000690 | WAUGFAFR8DA075504

WAUGFAFR8DA031518 | WAUGFAFR8DA081190 | WAUGFAFR8DA006201 | WAUGFAFR8DA026920; WAUGFAFR8DA002276; WAUGFAFR8DA044401 | WAUGFAFR8DA069430; WAUGFAFR8DA075566 | WAUGFAFR8DA099205 | WAUGFAFR8DA044463 | WAUGFAFR8DA045161 | WAUGFAFR8DA025413; WAUGFAFR8DA005498; WAUGFAFR8DA070285 | WAUGFAFR8DA084252; WAUGFAFR8DA012855; WAUGFAFR8DA023029 | WAUGFAFR8DA042390 | WAUGFAFR8DA097566; WAUGFAFR8DA070495

WAUGFAFR8DA087524 | WAUGFAFR8DA030403 | WAUGFAFR8DA046388

WAUGFAFR8DA050912 | WAUGFAFR8DA097020; WAUGFAFR8DA052305; WAUGFAFR8DA070920; WAUGFAFR8DA032149; WAUGFAFR8DA049887; WAUGFAFR8DA033088 | WAUGFAFR8DA052336; WAUGFAFR8DA012905; WAUGFAFR8DA011401; WAUGFAFR8DA026917; WAUGFAFR8DA007798 | WAUGFAFR8DA099883 | WAUGFAFR8DA028442; WAUGFAFR8DA020289; WAUGFAFR8DA093999 | WAUGFAFR8DA034094 | WAUGFAFR8DA077642; WAUGFAFR8DA010474 | WAUGFAFR8DA091234 | WAUGFAFR8DA059965; WAUGFAFR8DA043829 | WAUGFAFR8DA040221 | WAUGFAFR8DA032023; WAUGFAFR8DA054085 | WAUGFAFR8DA024553; WAUGFAFR8DA024360 | WAUGFAFR8DA085384 | WAUGFAFR8DA013181; WAUGFAFR8DA057942 | WAUGFAFR8DA019322 | WAUGFAFR8DA051333; WAUGFAFR8DA018526 | WAUGFAFR8DA097714 | WAUGFAFR8DA024925; WAUGFAFR8DA088608 | WAUGFAFR8DA051526 | WAUGFAFR8DA091895; WAUGFAFR8DA094330; WAUGFAFR8DA003461 | WAUGFAFR8DA091346; WAUGFAFR8DA029770; WAUGFAFR8DA076555; WAUGFAFR8DA016968; WAUGFAFR8DA070576; WAUGFAFR8DA088897; WAUGFAFR8DA094148 |

WAUGFAFR8DA099088

; WAUGFAFR8DA074711 | WAUGFAFR8DA052580 | WAUGFAFR8DA048982 | WAUGFAFR8DA096577

WAUGFAFR8DA073803 | WAUGFAFR8DA050313 | WAUGFAFR8DA077737 | WAUGFAFR8DA029316 | WAUGFAFR8DA062588 | WAUGFAFR8DA068245; WAUGFAFR8DA093839 | WAUGFAFR8DA030286 | WAUGFAFR8DA072151 | WAUGFAFR8DA028585 |

WAUGFAFR8DA044429

|

WAUGFAFR8DA086003

| WAUGFAFR8DA096045 | WAUGFAFR8DA038856; WAUGFAFR8DA071484; WAUGFAFR8DA058718 | WAUGFAFR8DA089063

WAUGFAFR8DA020793; WAUGFAFR8DA046200 |

WAUGFAFR8DA042941

| WAUGFAFR8DA003735; WAUGFAFR8DA044513 | WAUGFAFR8DA013178; WAUGFAFR8DA021698; WAUGFAFR8DA013052; WAUGFAFR8DA016047 | WAUGFAFR8DA055771; WAUGFAFR8DA018753 | WAUGFAFR8DA082615 | WAUGFAFR8DA097096 | WAUGFAFR8DA082761; WAUGFAFR8DA090696 | WAUGFAFR8DA010037; WAUGFAFR8DA066107 | WAUGFAFR8DA068231 | WAUGFAFR8DA013293 | WAUGFAFR8DA087863 | WAUGFAFR8DA064289; WAUGFAFR8DA077981 | WAUGFAFR8DA016033; WAUGFAFR8DA095705; WAUGFAFR8DA054300; WAUGFAFR8DA048951 | WAUGFAFR8DA066527; WAUGFAFR8DA078399; WAUGFAFR8DA012533 | WAUGFAFR8DA033852; WAUGFAFR8DA029624 | WAUGFAFR8DA004741 | WAUGFAFR8DA095171; WAUGFAFR8DA077429; WAUGFAFR8DA007932 |

WAUGFAFR8DA060033

| WAUGFAFR8DA079519; WAUGFAFR8DA019952 | WAUGFAFR8DA055138 | WAUGFAFR8DA072568; WAUGFAFR8DA058427 | WAUGFAFR8DA007073; WAUGFAFR8DA091699; WAUGFAFR8DA057522; WAUGFAFR8DA099060; WAUGFAFR8DA004545 | WAUGFAFR8DA026805 | WAUGFAFR8DA027405; WAUGFAFR8DA023452; WAUGFAFR8DA087927; WAUGFAFR8DA044916 | WAUGFAFR8DA023516 | WAUGFAFR8DA021961 | WAUGFAFR8DA064308

WAUGFAFR8DA085921; WAUGFAFR8DA076829; WAUGFAFR8DA051543 | WAUGFAFR8DA091055 | WAUGFAFR8DA087510; WAUGFAFR8DA031261; WAUGFAFR8DA071422; WAUGFAFR8DA068195 | WAUGFAFR8DA066673; WAUGFAFR8DA096112; WAUGFAFR8DA011785; WAUGFAFR8DA028568; WAUGFAFR8DA083232; WAUGFAFR8DA029560 | WAUGFAFR8DA020602 | WAUGFAFR8DA050683 | WAUGFAFR8DA077348 | WAUGFAFR8DA006442 | WAUGFAFR8DA014850; WAUGFAFR8DA079231 | WAUGFAFR8DA070349 | WAUGFAFR8DA019160; WAUGFAFR8DA018218 | WAUGFAFR8DA067127 | WAUGFAFR8DA029123; WAUGFAFR8DA009177; WAUGFAFR8DA003587 | WAUGFAFR8DA049033 | WAUGFAFR8DA056578 | WAUGFAFR8DA073008 | WAUGFAFR8DA038839; WAUGFAFR8DA010264; WAUGFAFR8DA008465; WAUGFAFR8DA082727; WAUGFAFR8DA014475 | WAUGFAFR8DA014721 | WAUGFAFR8DA083103; WAUGFAFR8DA024536 | WAUGFAFR8DA049808; WAUGFAFR8DA039652 | WAUGFAFR8DA031647 | WAUGFAFR8DA076801; WAUGFAFR8DA061019 | WAUGFAFR8DA027713 | WAUGFAFR8DA016856; WAUGFAFR8DA042759 | WAUGFAFR8DA057827 | WAUGFAFR8DA090813 | WAUGFAFR8DA061523 | WAUGFAFR8DA001662

WAUGFAFR8DA087359; WAUGFAFR8DA080914 | WAUGFAFR8DA055379 | WAUGFAFR8DA007431 | WAUGFAFR8DA067192 | WAUGFAFR8DA086230 | WAUGFAFR8DA070108 | WAUGFAFR8DA097485

WAUGFAFR8DA094327 | WAUGFAFR8DA045080 | WAUGFAFR8DA031258 | WAUGFAFR8DA007476 | WAUGFAFR8DA026271 | WAUGFAFR8DA030675 |

WAUGFAFR8DA005971

| WAUGFAFR8DA065393 | WAUGFAFR8DA065619 | WAUGFAFR8DA090777; WAUGFAFR8DA063420 | WAUGFAFR8DA096126

WAUGFAFR8DA037657 | WAUGFAFR8DA015979; WAUGFAFR8DA027677 | WAUGFAFR8DA027985; WAUGFAFR8DA045466; WAUGFAFR8DA034497 | WAUGFAFR8DA044768; WAUGFAFR8DA096501; WAUGFAFR8DA096353 | WAUGFAFR8DA038789 | WAUGFAFR8DA038095; WAUGFAFR8DA032801 | WAUGFAFR8DA019871 | WAUGFAFR8DA065667; WAUGFAFR8DA043622 | WAUGFAFR8DA091749 | WAUGFAFR8DA027016 | WAUGFAFR8DA030238 | WAUGFAFR8DA030840 | WAUGFAFR8DA087913 | WAUGFAFR8DA069427; WAUGFAFR8DA088530 | WAUGFAFR8DA063952 | WAUGFAFR8DA007638 | WAUGFAFR8DA062932 | WAUGFAFR8DA013570; WAUGFAFR8DA066298 | WAUGFAFR8DA080248 | WAUGFAFR8DA093260; WAUGFAFR8DA016999; WAUGFAFR8DA034984 | WAUGFAFR8DA090102; WAUGFAFR8DA044124 | WAUGFAFR8DA021359; WAUGFAFR8DA003167; WAUGFAFR8DA029428 | WAUGFAFR8DA099933 | WAUGFAFR8DA069475 | WAUGFAFR8DA038517

WAUGFAFR8DA089094 | WAUGFAFR8DA068097 | WAUGFAFR8DA052143 | WAUGFAFR8DA085353 | WAUGFAFR8DA030255 | WAUGFAFR8DA008496 | WAUGFAFR8DA055060 | WAUGFAFR8DA046715; WAUGFAFR8DA048819; WAUGFAFR8DA049968

WAUGFAFR8DA029459

WAUGFAFR8DA009972 | WAUGFAFR8DA001824; WAUGFAFR8DA012404 | WAUGFAFR8DA055270; WAUGFAFR8DA005968 | WAUGFAFR8DA063594 | WAUGFAFR8DA030174 | WAUGFAFR8DA027971 | WAUGFAFR8DA033429; WAUGFAFR8DA038923 | WAUGFAFR8DA002536; WAUGFAFR8DA066110

WAUGFAFR8DA094926 | WAUGFAFR8DA094960 | WAUGFAFR8DA028554 | WAUGFAFR8DA034953 | WAUGFAFR8DA081416 | WAUGFAFR8DA077138; WAUGFAFR8DA084610 | WAUGFAFR8DA061571 | WAUGFAFR8DA077821 | WAUGFAFR8DA045628; WAUGFAFR8DA065099; WAUGFAFR8DA086406; WAUGFAFR8DA067015

WAUGFAFR8DA072926WAUGFAFR8DA082730 |

WAUGFAFR8DA048318

;

WAUGFAFR8DA057312

; WAUGFAFR8DA007221 | WAUGFAFR8DA067712; WAUGFAFR8DA097244

WAUGFAFR8DA090701 | WAUGFAFR8DA051994; WAUGFAFR8DA005548; WAUGFAFR8DA027078; WAUGFAFR8DA080332 | WAUGFAFR8DA050988

WAUGFAFR8DA051932 | WAUGFAFR8DA008756 | WAUGFAFR8DA034547 | WAUGFAFR8DA066155; WAUGFAFR8DA064518; WAUGFAFR8DA027176; WAUGFAFR8DA042194 | WAUGFAFR8DA088270 | WAUGFAFR8DA075843 | WAUGFAFR8DA061134; WAUGFAFR8DA046102 | WAUGFAFR8DA096546 | WAUGFAFR8DA053096; WAUGFAFR8DA076166 | WAUGFAFR8DA093954 | WAUGFAFR8DA081710 | WAUGFAFR8DA045662 | WAUGFAFR8DA051087 | WAUGFAFR8DA093419 | WAUGFAFR8DA009096

WAUGFAFR8DA007686; WAUGFAFR8DA050232 | WAUGFAFR8DA057813; WAUGFAFR8DA046276 | WAUGFAFR8DA042793 | WAUGFAFR8DA029199; WAUGFAFR8DA085420 | WAUGFAFR8DA003704 | WAUGFAFR8DA047945 | WAUGFAFR8DA056712; WAUGFAFR8DA027582 | WAUGFAFR8DA098989 | WAUGFAFR8DA027906 | WAUGFAFR8DA040610; WAUGFAFR8DA085272 | WAUGFAFR8DA065362; WAUGFAFR8DA001483 | WAUGFAFR8DA021278 | WAUGFAFR8DA084140; WAUGFAFR8DA052952; WAUGFAFR8DA073137 | WAUGFAFR8DA023368 | WAUGFAFR8DA098460 | WAUGFAFR8DA068908; WAUGFAFR8DA007042; WAUGFAFR8DA003427 | WAUGFAFR8DA064213 | WAUGFAFR8DA096871 | WAUGFAFR8DA069976

WAUGFAFR8DA070514 |

WAUGFAFR8DA099253

; WAUGFAFR8DA039487; WAUGFAFR8DA087605 | WAUGFAFR8DA042955 | WAUGFAFR8DA053017; WAUGFAFR8DA022124

WAUGFAFR8DA053244;

WAUGFAFR8DA034905

; WAUGFAFR8DA029638 |

WAUGFAFR8DA014458

;

WAUGFAFR8DA039585

| WAUGFAFR8DA017361 | WAUGFAFR8DA022723 | WAUGFAFR8DA010569; WAUGFAFR8DA066608 | WAUGFAFR8DA072005

WAUGFAFR8DA010586 | WAUGFAFR8DA008286 | WAUGFAFR8DA066902; WAUGFAFR8DA090553

WAUGFAFR8DA088009; WAUGFAFR8DA004898; WAUGFAFR8DA035004; WAUGFAFR8DA053230 | WAUGFAFR8DA067287; WAUGFAFR8DA047279 | WAUGFAFR8DA084770; WAUGFAFR8DA052112 | WAUGFAFR8DA052918 | WAUGFAFR8DA073476 | WAUGFAFR8DA019398 | WAUGFAFR8DA006652; WAUGFAFR8DA000284 | WAUGFAFR8DA086387 | WAUGFAFR8DA062459 | WAUGFAFR8DA026089 | WAUGFAFR8DA031583 | WAUGFAFR8DA083926 | WAUGFAFR8DA013326; WAUGFAFR8DA083151; WAUGFAFR8DA014671 | WAUGFAFR8DA071095 | WAUGFAFR8DA047461; WAUGFAFR8DA099401; WAUGFAFR8DA082078 | WAUGFAFR8DA018610 | WAUGFAFR8DA027162 | WAUGFAFR8DA037285 | WAUGFAFR8DA014055 | WAUGFAFR8DA002049 | WAUGFAFR8DA047654 | WAUGFAFR8DA049789; WAUGFAFR8DA013911; WAUGFAFR8DA058556; WAUGFAFR8DA060775 | WAUGFAFR8DA019563 | WAUGFAFR8DA078287; WAUGFAFR8DA060842; WAUGFAFR8DA099107 | WAUGFAFR8DA081500 | WAUGFAFR8DA034385;

WAUGFAFR8DA003010

| WAUGFAFR8DA092125 | WAUGFAFR8DA074594 | WAUGFAFR8DA092741 | WAUGFAFR8DA006618; WAUGFAFR8DA015755

WAUGFAFR8DA050960 | WAUGFAFR8DA027954 | WAUGFAFR8DA087622; WAUGFAFR8DA009101 | WAUGFAFR8DA068049; WAUGFAFR8DA000205 | WAUGFAFR8DA071033; WAUGFAFR8DA068763 | WAUGFAFR8DA046312; WAUGFAFR8DA089256 | WAUGFAFR8DA039005 |

WAUGFAFR8DA009258

; WAUGFAFR8DA090780 | WAUGFAFR8DA018199 | WAUGFAFR8DA074613; WAUGFAFR8DA028246 | WAUGFAFR8DA040848

WAUGFAFR8DA021975; WAUGFAFR8DA055785 | WAUGFAFR8DA064616; WAUGFAFR8DA079214 | WAUGFAFR8DA035357 | WAUGFAFR8DA097762; WAUGFAFR8DA010880 | WAUGFAFR8DA084106; WAUGFAFR8DA077009 | WAUGFAFR8DA090794 | WAUGFAFR8DA048299; WAUGFAFR8DA082341 | WAUGFAFR8DA057455 | WAUGFAFR8DA075227; WAUGFAFR8DA042020 | WAUGFAFR8DA040641; WAUGFAFR8DA006134 | WAUGFAFR8DA040736; WAUGFAFR8DA042308 | WAUGFAFR8DA039523; WAUGFAFR8DA095025

WAUGFAFR8DA006702 | WAUGFAFR8DA020941 | WAUGFAFR8DA066818; WAUGFAFR8DA019059 | WAUGFAFR8DA083196 | WAUGFAFR8DA017019 | WAUGFAFR8DA049730 | WAUGFAFR8DA074109 | WAUGFAFR8DA055253; WAUGFAFR8DA096255 | WAUGFAFR8DA019367 | WAUGFAFR8DA002407; WAUGFAFR8DA054698; WAUGFAFR8DA007848

WAUGFAFR8DA004691 | WAUGFAFR8DA025704; WAUGFAFR8DA015822 | WAUGFAFR8DA064227 |

WAUGFAFR8DA074532

| WAUGFAFR8DA038873 | WAUGFAFR8DA016579

WAUGFAFR8DA001807 | WAUGFAFR8DA038288 | WAUGFAFR8DA067581 | WAUGFAFR8DA009762 | WAUGFAFR8DA038646 | WAUGFAFR8DA072179 | WAUGFAFR8DA015769; WAUGFAFR8DA065376 | WAUGFAFR8DA096210; WAUGFAFR8DA051381; WAUGFAFR8DA040588; WAUGFAFR8DA012970 | WAUGFAFR8DA027615 | WAUGFAFR8DA082842

WAUGFAFR8DA058587

WAUGFAFR8DA023080; WAUGFAFR8DA082243; WAUGFAFR8DA058959 | WAUGFAFR8DA014587 | WAUGFAFR8DA088611; WAUGFAFR8DA092853 | WAUGFAFR8DA045645; WAUGFAFR8DA060176 | WAUGFAFR8DA066270

WAUGFAFR8DA015836 | WAUGFAFR8DA005128; WAUGFAFR8DA079066 | WAUGFAFR8DA093758 | WAUGFAFR8DA061683 | WAUGFAFR8DA092481

WAUGFAFR8DA040946; WAUGFAFR8DA003492; WAUGFAFR8DA041658 | WAUGFAFR8DA089208 | WAUGFAFR8DA003833; WAUGFAFR8DA093789 | WAUGFAFR8DA007672; WAUGFAFR8DA058816 | WAUGFAFR8DA016744 | WAUGFAFR8DA079701 | WAUGFAFR8DA016890 | WAUGFAFR8DA096272 | WAUGFAFR8DA041319 | WAUGFAFR8DA094974; WAUGFAFR8DA083490; WAUGFAFR8DA088124 | WAUGFAFR8DA040719 | WAUGFAFR8DA004366; WAUGFAFR8DA003525; WAUGFAFR8DA036606; WAUGFAFR8DA041093 | WAUGFAFR8DA089189 | WAUGFAFR8DA035519 | WAUGFAFR8DA006084 | WAUGFAFR8DA047041 | WAUGFAFR8DA012483 | WAUGFAFR8DA012208 | WAUGFAFR8DA042292 | WAUGFAFR8DA049744; WAUGFAFR8DA074501 | WAUGFAFR8DA011043; WAUGFAFR8DA085787; WAUGFAFR8DA077513 | WAUGFAFR8DA033382; WAUGFAFR8DA045841; WAUGFAFR8DA044575 | WAUGFAFR8DA091976; WAUGFAFR8DA020437 | WAUGFAFR8DA007641

WAUGFAFR8DA056743 | WAUGFAFR8DA080766 | WAUGFAFR8DA058430 | WAUGFAFR8DA085076

WAUGFAFR8DA005792 | WAUGFAFR8DA098541 | WAUGFAFR8DA080895

WAUGFAFR8DA005954 | WAUGFAFR8DA000172

WAUGFAFR8DA001631; WAUGFAFR8DA072652 | WAUGFAFR8DA004643 | WAUGFAFR8DA002889 | WAUGFAFR8DA030711; WAUGFAFR8DA022768 | WAUGFAFR8DA023841 | WAUGFAFR8DA025007 | WAUGFAFR8DA072683 | WAUGFAFR8DA015819 | WAUGFAFR8DA012936 | WAUGFAFR8DA054460; WAUGFAFR8DA024861; WAUGFAFR8DA034256 | WAUGFAFR8DA090083 | WAUGFAFR8DA005789 | WAUGFAFR8DA058654

WAUGFAFR8DA015450 | WAUGFAFR8DA005405 | WAUGFAFR8DA062462; WAUGFAFR8DA012614 | WAUGFAFR8DA051235; WAUGFAFR8DA084364 | WAUGFAFR8DA076023; WAUGFAFR8DA010605 | WAUGFAFR8DA049954

WAUGFAFR8DA093775 |

WAUGFAFR8DA017621

| WAUGFAFR8DA022690 | WAUGFAFR8DA077088 | WAUGFAFR8DA040767; WAUGFAFR8DA066351 | WAUGFAFR8DA067001 | WAUGFAFR8DA048058; WAUGFAFR8DA027338 | WAUGFAFR8DA029378 | WAUGFAFR8DA077849 | WAUGFAFR8DA026285 | WAUGFAFR8DA055673 | WAUGFAFR8DA019899 | WAUGFAFR8DA020079; WAUGFAFR8DA096899 | WAUGFAFR8DA038937; WAUGFAFR8DA038212;

WAUGFAFR8DA045497

| WAUGFAFR8DA028425 | WAUGFAFR8DA085532; WAUGFAFR8DA083666; WAUGFAFR8DA030000; WAUGFAFR8DA086177; WAUGFAFR8DA083263 | WAUGFAFR8DA029431 | WAUGFAFR8DA041028; WAUGFAFR8DA041451 | WAUGFAFR8DA077060 | WAUGFAFR8DA058878 | WAUGFAFR8DA059688 | WAUGFAFR8DA083845 | WAUGFAFR8DA089242 | WAUGFAFR8DA003265; WAUGFAFR8DA003282 | WAUGFAFR8DA063076

WAUGFAFR8DA040574 | WAUGFAFR8DA029462 | WAUGFAFR8DA045726; WAUGFAFR8DA075003

WAUGFAFR8DA039974; WAUGFAFR8DA037223 | WAUGFAFR8DA013083 | WAUGFAFR8DA064602 | WAUGFAFR8DA063062 | WAUGFAFR8DA082257 | WAUGFAFR8DA042325; WAUGFAFR8DA017344 | WAUGFAFR8DA049534 | WAUGFAFR8DA061828 | WAUGFAFR8DA048030 | WAUGFAFR8DA022107; WAUGFAFR8DA034824 | WAUGFAFR8DA027551 | WAUGFAFR8DA072120; WAUGFAFR8DA087765; WAUGFAFR8DA090410 | WAUGFAFR8DA059786; WAUGFAFR8DA057164; WAUGFAFR8DA018848; WAUGFAFR8DA036136; WAUGFAFR8DA095686; WAUGFAFR8DA000303; WAUGFAFR8DA059156; WAUGFAFR8DA094070 | WAUGFAFR8DA006361 | WAUGFAFR8DA088687 | WAUGFAFR8DA055897 | WAUGFAFR8DA065216 | WAUGFAFR8DA083778; WAUGFAFR8DA078323 | WAUGFAFR8DA044589 | WAUGFAFR8DA095087

WAUGFAFR8DA059996 | WAUGFAFR8DA025167; WAUGFAFR8DA097258 | WAUGFAFR8DA058699; WAUGFAFR8DA034726 | WAUGFAFR8DA098359 | WAUGFAFR8DA087717 | WAUGFAFR8DA045936 | WAUGFAFR8DA057682 | WAUGFAFR8DA004769 | WAUGFAFR8DA054796 | WAUGFAFR8DA064924 | WAUGFAFR8DA078838 | WAUGFAFR8DA063725 | WAUGFAFR8DA082470; WAUGFAFR8DA084378 | WAUGFAFR8DA036105; WAUGFAFR8DA016159; WAUGFAFR8DA099785; WAUGFAFR8DA080119; WAUGFAFR8DA026822; WAUGFAFR8DA098748 | WAUGFAFR8DA065698 | WAUGFAFR8DA012631 | WAUGFAFR8DA075860; WAUGFAFR8DA001841; WAUGFAFR8DA026061; WAUGFAFR8DA094862; WAUGFAFR8DA067385 | WAUGFAFR8DA067726; WAUGFAFR8DA027534 | WAUGFAFR8DA069203; WAUGFAFR8DA065605 | WAUGFAFR8DA000852

WAUGFAFR8DA061425 | WAUGFAFR8DA039828; WAUGFAFR8DA023872; WAUGFAFR8DA044981 | WAUGFAFR8DA075714; WAUGFAFR8DA071128 | WAUGFAFR8DA007171; WAUGFAFR8DA085482; WAUGFAFR8DA008448; WAUGFAFR8DA035505; WAUGFAFR8DA014556; WAUGFAFR8DA046665; WAUGFAFR8DA098538

WAUGFAFR8DA037531 | WAUGFAFR8DA091153 | WAUGFAFR8DA091296 | WAUGFAFR8DA067919 | WAUGFAFR8DA051672; WAUGFAFR8DA018350 | WAUGFAFR8DA017778 | WAUGFAFR8DA006196 | WAUGFAFR8DA002455; WAUGFAFR8DA057133 | WAUGFAFR8DA056175; WAUGFAFR8DA015948 | WAUGFAFR8DA082131

WAUGFAFR8DA014699

| WAUGFAFR8DA000673 | WAUGFAFR8DA022592 | WAUGFAFR8DA024584; WAUGFAFR8DA010216 | WAUGFAFR8DA053955; WAUGFAFR8DA089807; WAUGFAFR8DA068052 | WAUGFAFR8DA064373 | WAUGFAFR8DA094649; WAUGFAFR8DA099012 | WAUGFAFR8DA054183 | WAUGFAFR8DA054264; WAUGFAFR8DA084428 | WAUGFAFR8DA071565; WAUGFAFR8DA038100 | WAUGFAFR8DA004559 | WAUGFAFR8DA005114 | WAUGFAFR8DA092948 | WAUGFAFR8DA012838

WAUGFAFR8DA079259

WAUGFAFR8DA087829

| WAUGFAFR8DA084204 | WAUGFAFR8DA013732 | WAUGFAFR8DA025301;

WAUGFAFR8DA017411

; WAUGFAFR8DA003296 | WAUGFAFR8DA049985 | WAUGFAFR8DA038484 | WAUGFAFR8DA062087 | WAUGFAFR8DA027436 | WAUGFAFR8DA063465; WAUGFAFR8DA043782 | WAUGFAFR8DA046701; WAUGFAFR8DA033639; WAUGFAFR8DA042891 | WAUGFAFR8DA049226; WAUGFAFR8DA030241; WAUGFAFR8DA021331; WAUGFAFR8DA060257 | WAUGFAFR8DA054989 | WAUGFAFR8DA097633; WAUGFAFR8DA084896;

WAUGFAFR8DA071825

| WAUGFAFR8DA071758; WAUGFAFR8DA021474; WAUGFAFR8DA025881 | WAUGFAFR8DA059870; WAUGFAFR8DA007333 | WAUGFAFR8DA095624; WAUGFAFR8DA097406 | WAUGFAFR8DA032586 | WAUGFAFR8DA054278 | WAUGFAFR8DA051249

WAUGFAFR8DA095252 | WAUGFAFR8DA002245 | WAUGFAFR8DA096207 | WAUGFAFR8DA084512 | WAUGFAFR8DA062834 | WAUGFAFR8DA073672 | WAUGFAFR8DA031650 | WAUGFAFR8DA076832 | WAUGFAFR8DA052983; WAUGFAFR8DA091721; WAUGFAFR8DA038694 | WAUGFAFR8DA025945

WAUGFAFR8DA098698; WAUGFAFR8DA047072

WAUGFAFR8DA022401 | WAUGFAFR8DA003993 | WAUGFAFR8DA076720 | WAUGFAFR8DA006862;

WAUGFAFR8DA068259

; WAUGFAFR8DA096580 | WAUGFAFR8DA010779

WAUGFAFR8DA030496

WAUGFAFR8DA056340 | WAUGFAFR8DA030529; WAUGFAFR8DA093498 | WAUGFAFR8DA045919 | WAUGFAFR8DA034919 | WAUGFAFR8DA017909 | WAUGFAFR8DA097079 | WAUGFAFR8DA074675; WAUGFAFR8DA041837 | WAUGFAFR8DA093663; WAUGFAFR8DA051607 | WAUGFAFR8DA063109 | WAUGFAFR8DA061439 | WAUGFAFR8DA054443 | WAUGFAFR8DA050022 | WAUGFAFR8DA027890; WAUGFAFR8DA085675 | WAUGFAFR8DA034368 | WAUGFAFR8DA007414 | WAUGFAFR8DA050649 | WAUGFAFR8DA011219 | WAUGFAFR8DA094800; WAUGFAFR8DA036296 | WAUGFAFR8DA047833 | WAUGFAFR8DA019675 | WAUGFAFR8DA015321; WAUGFAFR8DA077396; WAUGFAFR8DA010894; WAUGFAFR8DA088544 | WAUGFAFR8DA030689; WAUGFAFR8DA045306 | WAUGFAFR8DA068486 | WAUGFAFR8DA050795; WAUGFAFR8DA066012 | WAUGFAFR8DA048903 | WAUGFAFR8DA024844

WAUGFAFR8DA016694; WAUGFAFR8DA078922 | WAUGFAFR8DA087037 | WAUGFAFR8DA030188; WAUGFAFR8DA081562 | WAUGFAFR8DA043359 | WAUGFAFR8DA030630 | WAUGFAFR8DA038422 | WAUGFAFR8DA031356 | WAUGFAFR8DA008739; WAUGFAFR8DA033656; WAUGFAFR8DA044754; WAUGFAFR8DA014346 | WAUGFAFR8DA038064 | WAUGFAFR8DA075468 | WAUGFAFR8DA035584 | WAUGFAFR8DA015528 | WAUGFAFR8DA001791 | WAUGFAFR8DA004836 | WAUGFAFR8DA085451 | WAUGFAFR8DA073560 | WAUGFAFR8DA081223; WAUGFAFR8DA074837; WAUGFAFR8DA012368 | WAUGFAFR8DA047895; WAUGFAFR8DA019756 | WAUGFAFR8DA010524

WAUGFAFR8DA025346; WAUGFAFR8DA047525 | WAUGFAFR8DA035553; WAUGFAFR8DA076698 | WAUGFAFR8DA073350; WAUGFAFR8DA053440 | WAUGFAFR8DA067368 | WAUGFAFR8DA098443 | WAUGFAFR8DA049212 | WAUGFAFR8DA038615

WAUGFAFR8DA025475 | WAUGFAFR8DA037626 | WAUGFAFR8DA060193; WAUGFAFR8DA070013; WAUGFAFR8DA013522 | WAUGFAFR8DA075230 | WAUGFAFR8DA085739

WAUGFAFR8DA003606; WAUGFAFR8DA039098

WAUGFAFR8DA052031 | WAUGFAFR8DA029347 | WAUGFAFR8DA064955; WAUGFAFR8DA031115 | WAUGFAFR8DA071923 | WAUGFAFR8DA041191

WAUGFAFR8DA084753; WAUGFAFR8DA084414 | WAUGFAFR8DA035973; WAUGFAFR8DA053406; WAUGFAFR8DA055883; WAUGFAFR8DA070173 | WAUGFAFR8DA013925 | WAUGFAFR8DA014427 | WAUGFAFR8DA069721; WAUGFAFR8DA045449 | WAUGFAFR8DA006974; WAUGFAFR8DA091251 | WAUGFAFR8DA031521 | WAUGFAFR8DA066897 | WAUGFAFR8DA076880 | WAUGFAFR8DA075681 | WAUGFAFR8DA005209 | WAUGFAFR8DA029137 | WAUGFAFR8DA023418 | WAUGFAFR8DA059898 | WAUGFAFR8DA053082 | WAUGFAFR8DA039103 | WAUGFAFR8DA046438 | WAUGFAFR8DA069718 | WAUGFAFR8DA047038; WAUGFAFR8DA063997 | WAUGFAFR8DA074126 | WAUGFAFR8DA023032; WAUGFAFR8DA043927 | WAUGFAFR8DA064406 | WAUGFAFR8DA015917 | WAUGFAFR8DA009468; WAUGFAFR8DA019529 | WAUGFAFR8DA044107; WAUGFAFR8DA046004 | WAUGFAFR8DA076040 | WAUGFAFR8DA011902; WAUGFAFR8DA041238 | WAUGFAFR8DA075194; WAUGFAFR8DA082159 | WAUGFAFR8DA077754; WAUGFAFR8DA054491; WAUGFAFR8DA010457

WAUGFAFR8DA099494; WAUGFAFR8DA033172; WAUGFAFR8DA078094; WAUGFAFR8DA051400; WAUGFAFR8DA005999

WAUGFAFR8DA095283; WAUGFAFR8DA007574; WAUGFAFR8DA065507 | WAUGFAFR8DA067869; WAUGFAFR8DA054653; WAUGFAFR8DA063532; WAUGFAFR8DA034192 | WAUGFAFR8DA063305; WAUGFAFR8DA017067; WAUGFAFR8DA016226 | WAUGFAFR8DA017537 | WAUGFAFR8DA036492 | WAUGFAFR8DA013309 | WAUGFAFR8DA050487 | WAUGFAFR8DA066057; WAUGFAFR8DA021832 | WAUGFAFR8DA031874 | WAUGFAFR8DA062655; WAUGFAFR8DA045550; WAUGFAFR8DA036475 | WAUGFAFR8DA015612 | WAUGFAFR8DA011964 | WAUGFAFR8DA043880; WAUGFAFR8DA086471 | WAUGFAFR8DA026013; WAUGFAFR8DA034712

WAUGFAFR8DA065863 | WAUGFAFR8DA081867 | WAUGFAFR8DA083165; WAUGFAFR8DA080265 | WAUGFAFR8DA007395 | WAUGFAFR8DA086132; WAUGFAFR8DA092402; WAUGFAFR8DA011236

WAUGFAFR8DA032152 | WAUGFAFR8DA031731; WAUGFAFR8DA048478

WAUGFAFR8DA089614 | WAUGFAFR8DA091217 | WAUGFAFR8DA050327 | WAUGFAFR8DA047203 | WAUGFAFR8DA070657 | WAUGFAFR8DA091220 | WAUGFAFR8DA081481 | WAUGFAFR8DA088348; WAUGFAFR8DA066432; WAUGFAFR8DA003539 | WAUGFAFR8DA082758 | WAUGFAFR8DA055754 | WAUGFAFR8DA082937 | WAUGFAFR8DA034743; WAUGFAFR8DA070111; WAUGFAFR8DA019708; WAUGFAFR8DA098832; WAUGFAFR8DA054328 | WAUGFAFR8DA061506 | WAUGFAFR8DA031552 | WAUGFAFR8DA082985 | WAUGFAFR8DA060677; WAUGFAFR8DA030725 | WAUGFAFR8DA048805

WAUGFAFR8DA011978; WAUGFAFR8DA027694; WAUGFAFR8DA039490 | WAUGFAFR8DA083618 | WAUGFAFR8DA095381

WAUGFAFR8DA048125; WAUGFAFR8DA042938 | WAUGFAFR8DA009650

WAUGFAFR8DA006408 | WAUGFAFR8DA036167 | WAUGFAFR8DA091542 | WAUGFAFR8DA066477 | WAUGFAFR8DA004111; WAUGFAFR8DA072375 | WAUGFAFR8DA075373 | WAUGFAFR8DA010393

WAUGFAFR8DA018638 | WAUGFAFR8DA037108; WAUGFAFR8DA092724; WAUGFAFR8DA093596 | WAUGFAFR8DA034628

WAUGFAFR8DA068309 | WAUGFAFR8DA015853

WAUGFAFR8DA049288 | WAUGFAFR8DA075065 | WAUGFAFR8DA004495 | WAUGFAFR8DA075308 | WAUGFAFR8DA007056 | WAUGFAFR8DA038081

WAUGFAFR8DA008353 | WAUGFAFR8DA011222 | WAUGFAFR8DA093372 |

WAUGFAFR8DA065281

; WAUGFAFR8DA039134; WAUGFAFR8DA022849 | WAUGFAFR8DA015660 | WAUGFAFR8DA083182; WAUGFAFR8DA073395; WAUGFAFR8DA037979 | WAUGFAFR8DA087328 | WAUGFAFR8DA033317

WAUGFAFR8DA031213 | WAUGFAFR8DA058332 | WAUGFAFR8DA096305 | WAUGFAFR8DA004593 | WAUGFAFR8DA086552 | WAUGFAFR8DA091329 | WAUGFAFR8DA044687; WAUGFAFR8DA025332 | WAUGFAFR8DA083294; WAUGFAFR8DA042812 | WAUGFAFR8DA046228; WAUGFAFR8DA039408 | WAUGFAFR8DA056516; WAUGFAFR8DA026979 | WAUGFAFR8DA000026 | WAUGFAFR8DA050201; WAUGFAFR8DA093307 | WAUGFAFR8DA033351 | WAUGFAFR8DA084395 | WAUGFAFR8DA066544 | WAUGFAFR8DA074692 | WAUGFAFR8DA002617; WAUGFAFR8DA081934 | WAUGFAFR8DA083831 | WAUGFAFR8DA063868 | WAUGFAFR8DA017148; WAUGFAFR8DA028702 | WAUGFAFR8DA032698 | WAUGFAFR8DA062249;

WAUGFAFR8DA045676

| WAUGFAFR8DA024519 | WAUGFAFR8DA017618

WAUGFAFR8DA052367; WAUGFAFR8DA066575 | WAUGFAFR8DA064275 | WAUGFAFR8DA070366 | WAUGFAFR8DA070190 | WAUGFAFR8DA061697

WAUGFAFR8DA020857; WAUGFAFR8DA082405 | WAUGFAFR8DA080606 | WAUGFAFR8DA032717 | WAUGFAFR8DA040607 | WAUGFAFR8DA010796 | WAUGFAFR8DA096143 | WAUGFAFR8DA093727 | WAUGFAFR8DA088821; WAUGFAFR8DA036444 | WAUGFAFR8DA063899; WAUGFAFR8DA000298; WAUGFAFR8DA009065 | WAUGFAFR8DA074403 | WAUGFAFR8DA006358

WAUGFAFR8DA024665 | WAUGFAFR8DA036959; WAUGFAFR8DA079293

WAUGFAFR8DA037819 | WAUGFAFR8DA048738

WAUGFAFR8DA096837 | WAUGFAFR8DA012189 | WAUGFAFR8DA078497; WAUGFAFR8DA093842 | WAUGFAFR8DA050943 | WAUGFAFR8DA017201 | WAUGFAFR8DA031051 | WAUGFAFR8DA057228 | WAUGFAFR8DA002908; WAUGFAFR8DA064826 | WAUGFAFR8DA004853 | WAUGFAFR8DA002391; WAUGFAFR8DA010426; WAUGFAFR8DA089239; WAUGFAFR8DA070688 | WAUGFAFR8DA088706; WAUGFAFR8DA051395 | WAUGFAFR8DA011446; WAUGFAFR8DA043801; WAUGFAFR8DA044205; WAUGFAFR8DA075387 | WAUGFAFR8DA079004 | WAUGFAFR8DA056189 | WAUGFAFR8DA081755; WAUGFAFR8DA037335 | WAUGFAFR8DA033642 | WAUGFAFR8DA062767 | WAUGFAFR8DA061103 | WAUGFAFR8DA001046; WAUGFAFR8DA003153 | WAUGFAFR8DA015688; WAUGFAFR8DA082422 | WAUGFAFR8DA015609; WAUGFAFR8DA011947 | WAUGFAFR8DA043507 | WAUGFAFR8DA092156 | WAUGFAFR8DA046259 | WAUGFAFR8DA060081

WAUGFAFR8DA061473 | WAUGFAFR8DA008191 | WAUGFAFR8DA005890 | WAUGFAFR8DA078743; WAUGFAFR8DA056239 | WAUGFAFR8DA061490 | WAUGFAFR8DA063823; WAUGFAFR8DA078631 | WAUGFAFR8DA076930; WAUGFAFR8DA010362; WAUGFAFR8DA094697 | WAUGFAFR8DA038730 | WAUGFAFR8DA065796

WAUGFAFR8DA047363 | WAUGFAFR8DA074577 | WAUGFAFR8DA025959 | WAUGFAFR8DA053857; WAUGFAFR8DA004142 | WAUGFAFR8DA034578; WAUGFAFR8DA033737 | WAUGFAFR8DA046035 | WAUGFAFR8DA072246 | WAUGFAFR8DA078130; WAUGFAFR8DA060291 | WAUGFAFR8DA009132 | WAUGFAFR8DA032278; WAUGFAFR8DA041479 | WAUGFAFR8DA012502; WAUGFAFR8DA027601 | WAUGFAFR8DA072313 | WAUGFAFR8DA010135 | WAUGFAFR8DA078029; WAUGFAFR8DA060324 | WAUGFAFR8DA034404; WAUGFAFR8DA003220 | WAUGFAFR8DA029039; WAUGFAFR8DA073221 | WAUGFAFR8DA066706 | WAUGFAFR8DA044477; WAUGFAFR8DA097597 | WAUGFAFR8DA026223 | WAUGFAFR8DA073784; WAUGFAFR8DA033706; WAUGFAFR8DA083246; WAUGFAFR8DA066642 | WAUGFAFR8DA088012 | WAUGFAFR8DA039246; WAUGFAFR8DA006831 | WAUGFAFR8DA066382 | WAUGFAFR8DA048433 | WAUGFAFR8DA091167 | WAUGFAFR8DA008059 | WAUGFAFR8DA046262 | WAUGFAFR8DA033916 | WAUGFAFR8DA087149 | WAUGFAFR8DA016842

WAUGFAFR8DA017487 | WAUGFAFR8DA038307 | WAUGFAFR8DA017893 | WAUGFAFR8DA092366 |

WAUGFAFR8DA065166

| WAUGFAFR8DA089631 | WAUGFAFR8DA024777; WAUGFAFR8DA094845 | WAUGFAFR8DA003069; WAUGFAFR8DA028506 | WAUGFAFR8DA024875

WAUGFAFR8DA018235 | WAUGFAFR8DA001354 | WAUGFAFR8DA044351;

WAUGFAFR8DA041501

| WAUGFAFR8DA037044 | WAUGFAFR8DA043426;

WAUGFAFR8DA024228

| WAUGFAFR8DA058847; WAUGFAFR8DA019725 | WAUGFAFR8DA027033

WAUGFAFR8DA096482 | WAUGFAFR8DA062820 | WAUGFAFR8DA017439 | WAUGFAFR8DA050604 | WAUGFAFR8DA005131 | WAUGFAFR8DA058668; WAUGFAFR8DA048142; WAUGFAFR8DA060212 | WAUGFAFR8DA055222

WAUGFAFR8DA049369WAUGFAFR8DA028909 | WAUGFAFR8DA002892; WAUGFAFR8DA031616

WAUGFAFR8DA023709 | WAUGFAFR8DA028845 | WAUGFAFR8DA056662 | WAUGFAFR8DA090259 | WAUGFAFR8DA020924 | WAUGFAFR8DA070996 | WAUGFAFR8DA088818 | WAUGFAFR8DA056418 | WAUGFAFR8DA057245 | WAUGFAFR8DA014539 | WAUGFAFR8DA024083 | WAUGFAFR8DA004979

WAUGFAFR8DA080539 | WAUGFAFR8DA027260 | WAUGFAFR8DA040400 | WAUGFAFR8DA083313 | WAUGFAFR8DA067208; WAUGFAFR8DA021104; WAUGFAFR8DA065975 | WAUGFAFR8DA028599 | WAUGFAFR8DA063210 | WAUGFAFR8DA034869; WAUGFAFR8DA043474; WAUGFAFR8DA039697 | WAUGFAFR8DA084638; WAUGFAFR8DA018431

WAUGFAFR8DA087183 | WAUGFAFR8DA097924 | WAUGFAFR8DA007381; WAUGFAFR8DA029543 | WAUGFAFR8DA077267 | WAUGFAFR8DA092593; WAUGFAFR8DA061442

WAUGFAFR8DA047928; WAUGFAFR8DA044382 | WAUGFAFR8DA083201 | WAUGFAFR8DA095722 | WAUGFAFR8DA030112 | WAUGFAFR8DA062672; WAUGFAFR8DA054667; WAUGFAFR8DA090097 | WAUGFAFR8DA035598 | WAUGFAFR8DA002813 | WAUGFAFR8DA066866; WAUGFAFR8DA067922 | WAUGFAFR8DA040185 | WAUGFAFR8DA069413 | WAUGFAFR8DA073557 | WAUGFAFR8DA093615; WAUGFAFR8DA023743; WAUGFAFR8DA092500; WAUGFAFR8DA011494 | WAUGFAFR8DA071324; WAUGFAFR8DA090407; WAUGFAFR8DA025265; WAUGFAFR8DA013584; WAUGFAFR8DA011950 | WAUGFAFR8DA075647; WAUGFAFR8DA031096 | WAUGFAFR8DA079715 | WAUGFAFR8DA039912; WAUGFAFR8DA098118 | WAUGFAFR8DA072537; WAUGFAFR8DA058122 | WAUGFAFR8DA087667 | WAUGFAFR8DA048691; WAUGFAFR8DA031292

WAUGFAFR8DA090326; WAUGFAFR8DA034063 | WAUGFAFR8DA048755; WAUGFAFR8DA060954 | WAUGFAFR8DA029221 | WAUGFAFR8DA010958 | WAUGFAFR8DA023340; WAUGFAFR8DA063112 | WAUGFAFR8DA076393; WAUGFAFR8DA058850 | WAUGFAFR8DA030370 | WAUGFAFR8DA081741 | WAUGFAFR8DA031325; WAUGFAFR8DA079133 | WAUGFAFR8DA010555; WAUGFAFR8DA078659 | WAUGFAFR8DA066401 | WAUGFAFR8DA011754; WAUGFAFR8DA024407; WAUGFAFR8DA032281; WAUGFAFR8DA053809 | WAUGFAFR8DA016422 | WAUGFAFR8DA061960; WAUGFAFR8DA013245; WAUGFAFR8DA047184; WAUGFAFR8DA089418 | WAUGFAFR8DA090536 |

WAUGFAFR8DA032829

; WAUGFAFR8DA042504; WAUGFAFR8DA026206 | WAUGFAFR8DA078144; WAUGFAFR8DA068536 | WAUGFAFR8DA029607 | WAUGFAFR8DA006733; WAUGFAFR8DA022978 | WAUGFAFR8DA088947 | WAUGFAFR8DA042972; WAUGFAFR8DA072909; WAUGFAFR8DA081478 | WAUGFAFR8DA077303; WAUGFAFR8DA010538 | WAUGFAFR8DA037075 | WAUGFAFR8DA061845 | WAUGFAFR8DA068875 | WAUGFAFR8DA093579

WAUGFAFR8DA018395; WAUGFAFR8DA049484 | WAUGFAFR8DA079973 | WAUGFAFR8DA079908 | WAUGFAFR8DA094280; WAUGFAFR8DA065460 | WAUGFAFR8DA042244

WAUGFAFR8DA022611 | WAUGFAFR8DA068035 | WAUGFAFR8DA079990 | WAUGFAFR8DA055740; WAUGFAFR8DA061814 | WAUGFAFR8DA042969 | WAUGFAFR8DA037772 | WAUGFAFR8DA099611 | WAUGFAFR8DA018834; WAUGFAFR8DA088625 | WAUGFAFR8DA021099 | WAUGFAFR8DA069198; WAUGFAFR8DA087393

WAUGFAFR8DA040543; WAUGFAFR8DA089841 | WAUGFAFR8DA053521 | WAUGFAFR8DA084090 | WAUGFAFR8DA067709 | WAUGFAFR8DA080718; WAUGFAFR8DA020616 | WAUGFAFR8DA087538; WAUGFAFR8DA018557; WAUGFAFR8DA013777 | WAUGFAFR8DA006473; WAUGFAFR8DA091086 | WAUGFAFR8DA025671; WAUGFAFR8DA042115 | WAUGFAFR8DA008434 | WAUGFAFR8DA032894; WAUGFAFR8DA039778; WAUGFAFR8DA006392 | WAUGFAFR8DA051221 | WAUGFAFR8DA098362; WAUGFAFR8DA008160 | WAUGFAFR8DA041708 | WAUGFAFR8DA080511 | WAUGFAFR8DA090312 | WAUGFAFR8DA024973 | WAUGFAFR8DA055057; WAUGFAFR8DA027792 | WAUGFAFR8DA052675 | WAUGFAFR8DA028943 | WAUGFAFR8DA009518; WAUGFAFR8DA056550; WAUGFAFR8DA049355; WAUGFAFR8DA049386 | WAUGFAFR8DA049839 | WAUGFAFR8DA005274 | WAUGFAFR8DA002326

WAUGFAFR8DA037089 | WAUGFAFR8DA041630 | WAUGFAFR8DA058055 | WAUGFAFR8DA097292 | WAUGFAFR8DA029915; WAUGFAFR8DA026903 | WAUGFAFR8DA017957; WAUGFAFR8DA040378; WAUGFAFR8DA023113 | WAUGFAFR8DA012662 | WAUGFAFR8DA070268; WAUGFAFR8DA031468 | WAUGFAFR8DA011740; WAUGFAFR8DA080850 | WAUGFAFR8DA022981 | WAUGFAFR8DA012810; WAUGFAFR8DA095719

WAUGFAFR8DA019384 | WAUGFAFR8DA036380; WAUGFAFR8DA068374 | WAUGFAFR8DA022771 | WAUGFAFR8DA094781 | WAUGFAFR8DA073462; WAUGFAFR8DA059593 | WAUGFAFR8DA009051; WAUGFAFR8DA025587 | WAUGFAFR8DA026318; WAUGFAFR8DA007736 | WAUGFAFR8DA091413 | WAUGFAFR8DA012869; WAUGFAFR8DA018896 | WAUGFAFR8DA031437; WAUGFAFR8DA007316 | WAUGFAFR8DA008398 | WAUGFAFR8DA057648

WAUGFAFR8DA055172 | WAUGFAFR8DA018476; WAUGFAFR8DA068200; WAUGFAFR8DA057018 | WAUGFAFR8DA089029; WAUGFAFR8DA007252 | WAUGFAFR8DA018266

WAUGFAFR8DA069931 | WAUGFAFR8DA097745 | WAUGFAFR8DA061313 | WAUGFAFR8DA003136; WAUGFAFR8DA091461 | WAUGFAFR8DA098295; WAUGFAFR8DA057360 | WAUGFAFR8DA028263 | WAUGFAFR8DA007722 | WAUGFAFR8DA071498 | WAUGFAFR8DA034659; WAUGFAFR8DA028280 | WAUGFAFR8DA017960 | WAUGFAFR8DA015125 | WAUGFAFR8DA035097 | WAUGFAFR8DA017053 | WAUGFAFR8DA087135 | WAUGFAFR8DA057083 | WAUGFAFR8DA069802; WAUGFAFR8DA035942 | WAUGFAFR8DA055916 | WAUGFAFR8DA014590 | WAUGFAFR8DA049520 | WAUGFAFR8DA021488

WAUGFAFR8DA067953 | WAUGFAFR8DA011432; WAUGFAFR8DA020776 | WAUGFAFR8DA052577; WAUGFAFR8DA083697 | WAUGFAFR8DA043586; WAUGFAFR8DA078354 | WAUGFAFR8DA098099 |

WAUGFAFR8DA082694

| WAUGFAFR8DA004108 | WAUGFAFR8DA070738; WAUGFAFR8DA012743 | WAUGFAFR8DA000902 | WAUGFAFR8DA047735; WAUGFAFR8DA089502 | WAUGFAFR8DA035679 | WAUGFAFR8DA093159; WAUGFAFR8DA028019 | WAUGFAFR8DA044253 | WAUGFAFR8DA041952 | WAUGFAFR8DA035245 | WAUGFAFR8DA081805

WAUGFAFR8DA011589 | WAUGFAFR8DA032913 | WAUGFAFR8DA088303 | WAUGFAFR8DA071789 | WAUGFAFR8DA019739 | WAUGFAFR8DA046830 | WAUGFAFR8DA075700 | WAUGFAFR8DA016629; WAUGFAFR8DA074224 | WAUGFAFR8DA070691 | WAUGFAFR8DA024374; WAUGFAFR8DA083019 | WAUGFAFR8DA080928; WAUGFAFR8DA056306

WAUGFAFR8DA059979 | WAUGFAFR8DA095543; WAUGFAFR8DA038162 | WAUGFAFR8DA069654; WAUGFAFR8DA089550 | WAUGFAFR8DA022608 | WAUGFAFR8DA010717; WAUGFAFR8DA017022 | WAUGFAFR8DA031227; WAUGFAFR8DA024391 | WAUGFAFR8DA056094; WAUGFAFR8DA080301; WAUGFAFR8DA088088; WAUGFAFR8DA081643; WAUGFAFR8DA012726 | WAUGFAFR8DA008269 | WAUGFAFR8DA081819 | WAUGFAFR8DA075132; WAUGFAFR8DA058072 | WAUGFAFR8DA008630; WAUGFAFR8DA039473 | WAUGFAFR8DA089323 | WAUGFAFR8DA004903 | WAUGFAFR8DA053731 | WAUGFAFR8DA074241; WAUGFAFR8DA049825 | WAUGFAFR8DA044561; WAUGFAFR8DA016615; WAUGFAFR8DA018493 | WAUGFAFR8DA058900 | WAUGFAFR8DA085496; WAUGFAFR8DA019126 | WAUGFAFR8DA049050 | WAUGFAFR8DA051378; WAUGFAFR8DA064356 | WAUGFAFR8DA007588 | WAUGFAFR8DA056354; WAUGFAFR8DA076197 | WAUGFAFR8DA032295 | WAUGFAFR8DA066074; WAUGFAFR8DA057049 | WAUGFAFR8DA072389 | WAUGFAFR8DA052093 | WAUGFAFR8DA005811 | WAUGFAFR8DA092111 | WAUGFAFR8DA097664

WAUGFAFR8DA028196 | WAUGFAFR8DA092271 | WAUGFAFR8DA075616 | WAUGFAFR8DA094229 | WAUGFAFR8DA037416; WAUGFAFR8DA044480; WAUGFAFR8DA015075 | WAUGFAFR8DA060582; WAUGFAFR8DA018574; WAUGFAFR8DA080315; WAUGFAFR8DA003752 | WAUGFAFR8DA033740; WAUGFAFR8DA048500; WAUGFAFR8DA088334 | WAUGFAFR8DA085224; WAUGFAFR8DA072439

WAUGFAFR8DA033804; WAUGFAFR8DA053924

WAUGFAFR8DA085854 | WAUGFAFR8DA038663; WAUGFAFR8DA075695 | WAUGFAFR8DA094473; WAUGFAFR8DA065717 | WAUGFAFR8DA080184 | WAUGFAFR8DA092612

WAUGFAFR8DA094988 | WAUGFAFR8DA071601; WAUGFAFR8DA026643 | WAUGFAFR8DA070612

WAUGFAFR8DA054099 | WAUGFAFR8DA017876 | WAUGFAFR8DA013794; WAUGFAFR8DA071503 | WAUGFAFR8DA067113 | WAUGFAFR8DA018770 | WAUGFAFR8DA077320 | WAUGFAFR8DA089340 | WAUGFAFR8DA044303; WAUGFAFR8DA025783

WAUGFAFR8DA068939; WAUGFAFR8DA011379 | WAUGFAFR8DA025427; WAUGFAFR8DA050859 | WAUGFAFR8DA031194 | WAUGFAFR8DA079374 | WAUGFAFR8DA075244; WAUGFAFR8DA044690 | WAUGFAFR8DA006487; WAUGFAFR8DA009549; WAUGFAFR8DA017683 | WAUGFAFR8DA026058 | WAUGFAFR8DA049145; WAUGFAFR8DA006666 | WAUGFAFR8DA029882 | WAUGFAFR8DA064891 | WAUGFAFR8DA010247 | WAUGFAFR8DA021894 | WAUGFAFR8DA052840;

WAUGFAFR8DA099365

| WAUGFAFR8DA083022; WAUGFAFR8DA010703 | WAUGFAFR8DA044088 | WAUGFAFR8DA037450; WAUGFAFR8DA044334 | WAUGFAFR8DA092108; WAUGFAFR8DA032538

WAUGFAFR8DA071162 | WAUGFAFR8DA083974 | WAUGFAFR8DA006232

WAUGFAFR8DA025377; WAUGFAFR8DA089872 | WAUGFAFR8DA009664 | WAUGFAFR8DA012824; WAUGFAFR8DA093940 | WAUGFAFR8DA068715; WAUGFAFR8DA099589; WAUGFAFR8DA047573 | WAUGFAFR8DA099561; WAUGFAFR8DA000124; WAUGFAFR8DA050117

WAUGFAFR8DA033124 | WAUGFAFR8DA079830 | WAUGFAFR8DA067239 | WAUGFAFR8DA005355; WAUGFAFR8DA030949 | WAUGFAFR8DA006098 | WAUGFAFR8DA097051 | WAUGFAFR8DA023158; WAUGFAFR8DA015576 | WAUGFAFR8DA059142 | WAUGFAFR8DA062266; WAUGFAFR8DA021829; WAUGFAFR8DA072540; WAUGFAFR8DA086468

WAUGFAFR8DA016307 | WAUGFAFR8DA073199 | WAUGFAFR8DA012595 | WAUGFAFR8DA073347 | WAUGFAFR8DA009454; WAUGFAFR8DA016243 | WAUGFAFR8DA063756; WAUGFAFR8DA055964 | WAUGFAFR8DA068150; WAUGFAFR8DA046603; WAUGFAFR8DA044608 | WAUGFAFR8DA029901 | WAUGFAFR8DA059769 | WAUGFAFR8DA072831; WAUGFAFR8DA044852 | WAUGFAFR8DA097969 | WAUGFAFR8DA089712 | WAUGFAFR8DA060355; WAUGFAFR8DA059173 | WAUGFAFR8DA014847 | WAUGFAFR8DA044950;

WAUGFAFR8DA099463

| WAUGFAFR8DA081528; WAUGFAFR8DA012953; WAUGFAFR8DA085983; WAUGFAFR8DA000060 | WAUGFAFR8DA089015; WAUGFAFR8DA066737

WAUGFAFR8DA084882; WAUGFAFR8DA005839 | WAUGFAFR8DA007350 | WAUGFAFR8DA078693 | WAUGFAFR8DA061750; WAUGFAFR8DA092190 | WAUGFAFR8DA069704 | WAUGFAFR8DA078581 | WAUGFAFR8DA059397 | WAUGFAFR8DA047167; WAUGFAFR8DA003556; WAUGFAFR8DA041918 | WAUGFAFR8DA032524; WAUGFAFR8DA042745 | WAUGFAFR8DA078368; WAUGFAFR8DA059481 | WAUGFAFR8DA068634 | WAUGFAFR8DA093632 | WAUGFAFR8DA079939 | WAUGFAFR8DA034614 | WAUGFAFR8DA036962 | WAUGFAFR8DA060937; WAUGFAFR8DA078919 | WAUGFAFR8DA081092 | WAUGFAFR8DA037240 | WAUGFAFR8DA047346 | WAUGFAFR8DA067175; WAUGFAFR8DA062560 | WAUGFAFR8DA030045 | WAUGFAFR8DA028182 | WAUGFAFR8DA010300 | WAUGFAFR8DA026450; WAUGFAFR8DA090200 | WAUGFAFR8DA038548 | WAUGFAFR8DA086082 | WAUGFAFR8DA062851 | WAUGFAFR8DA056676

WAUGFAFR8DA002441 | WAUGFAFR8DA023208 | WAUGFAFR8DA022544; WAUGFAFR8DA011057 | WAUGFAFR8DA030997 | WAUGFAFR8DA024102 | WAUGFAFR8DA082338 | WAUGFAFR8DA095123 | WAUGFAFR8DA016792 | WAUGFAFR8DA096191; WAUGFAFR8DA074384 | WAUGFAFR8DA097826

WAUGFAFR8DA045404 | WAUGFAFR8DA099057; WAUGFAFR8DA005081 | WAUGFAFR8DA004254 | WAUGFAFR8DA036928; WAUGFAFR8DA067631 | WAUGFAFR8DA031891 | WAUGFAFR8DA030837 | WAUGFAFR8DA007509; WAUGFAFR8DA065202 | WAUGFAFR8DA001600 | WAUGFAFR8DA014881; WAUGFAFR8DA084607 | WAUGFAFR8DA051980; WAUGFAFR8DA050618 | WAUGFAFR8DA013097 | WAUGFAFR8DA050800 | WAUGFAFR8DA093064 | WAUGFAFR8DA076569; WAUGFAFR8DA059240

WAUGFAFR8DA003329 | WAUGFAFR8DA064485 | WAUGFAFR8DA013259 | WAUGFAFR8DA015514 | WAUGFAFR8DA084994 | WAUGFAFR8DA095736 | WAUGFAFR8DA054779 | WAUGFAFR8DA072036 | WAUGFAFR8DA027307 | WAUGFAFR8DA083943 | WAUGFAFR8DA028098; WAUGFAFR8DA092318; WAUGFAFR8DA015352 |

WAUGFAFR8DA030031

| WAUGFAFR8DA092142; WAUGFAFR8DA040929 | WAUGFAFR8DA002567 | WAUGFAFR8DA043992; WAUGFAFR8DA095462 | WAUGFAFR8DA090522 | WAUGFAFR8DA079097 | WAUGFAFR8DA008126 | WAUGFAFR8DA092691; WAUGFAFR8DA028232 | WAUGFAFR8DA086700 | WAUGFAFR8DA067063 | WAUGFAFR8DA007008; WAUGFAFR8DA010877 | WAUGFAFR8DA000107 | WAUGFAFR8DA065457; WAUGFAFR8DA009423 | WAUGFAFR8DA035648 | WAUGFAFR8DA036072 | WAUGFAFR8DA014976; WAUGFAFR8DA022477 | WAUGFAFR8DA094179; WAUGFAFR8DA031342 | WAUGFAFR8DA084218 | WAUGFAFR8DA095994 | WAUGFAFR8DA093730 | WAUGFAFR8DA013116 | WAUGFAFR8DA027923 | WAUGFAFR8DA045547 | WAUGFAFR8DA078077 | WAUGFAFR8DA094022 | WAUGFAFR8DA054359 | WAUGFAFR8DA056595 | WAUGFAFR8DA005517 | WAUGFAFR8DA026108; WAUGFAFR8DA011480 | WAUGFAFR8DA085501 | WAUGFAFR8DA055981 | WAUGFAFR8DA099530 | WAUGFAFR8DA092755 | WAUGFAFR8DA034144 | WAUGFAFR8DA068410 | WAUGFAFR8DA049310

WAUGFAFR8DA048111; WAUGFAFR8DA070478; WAUGFAFR8DA007218; WAUGFAFR8DA020938

WAUGFAFR8DA010992; WAUGFAFR8DA006649 | WAUGFAFR8DA065085 | WAUGFAFR8DA046679 | WAUGFAFR8DA029185 | WAUGFAFR8DA071792 | WAUGFAFR8DA065720; WAUGFAFR8DA086034 | WAUGFAFR8DA088415 | WAUGFAFR8DA062364

WAUGFAFR8DA070304

; WAUGFAFR8DA026514 | WAUGFAFR8DA075857 | WAUGFAFR8DA081660; WAUGFAFR8DA087281

WAUGFAFR8DA098619; WAUGFAFR8DA019613 | WAUGFAFR8DA098006 | WAUGFAFR8DA078712 | WAUGFAFR8DA020874 | WAUGFAFR8DA067693 | WAUGFAFR8DA098913; WAUGFAFR8DA052871 | WAUGFAFR8DA017716 | WAUGFAFR8DA054992 | WAUGFAFR8DA099835 | WAUGFAFR8DA055656

WAUGFAFR8DA023175 | WAUGFAFR8DA032166; WAUGFAFR8DA000480 | WAUGFAFR8DA077589 | WAUGFAFR8DA042132; WAUGFAFR8DA083991 | WAUGFAFR8DA017473 | WAUGFAFR8DA090651; WAUGFAFR8DA030322

WAUGFAFR8DA034290 |

WAUGFAFR8DA051624

; WAUGFAFR8DA085210; WAUGFAFR8DA009812 | WAUGFAFR8DA002780; WAUGFAFR8DA064695 | WAUGFAFR8DA069900; WAUGFAFR8DA084803 | WAUGFAFR8DA046133 | WAUGFAFR8DA088253; WAUGFAFR8DA097437 | WAUGFAFR8DA080637; WAUGFAFR8DA017408 | WAUGFAFR8DA091489 | WAUGFAFR8DA003928 | WAUGFAFR8DA003976 | WAUGFAFR8DA058475; WAUGFAFR8DA090875; WAUGFAFR8DA035603; WAUGFAFR8DA047282

WAUGFAFR8DA090178; WAUGFAFR8DA083862 |

WAUGFAFR8DA094635

| WAUGFAFR8DA042177 | WAUGFAFR8DA012922 | WAUGFAFR8DA004271; WAUGFAFR8DA057553 | WAUGFAFR8DA049646 | WAUGFAFR8DA087300; WAUGFAFR8DA079794 | WAUGFAFR8DA002102; WAUGFAFR8DA097471 | WAUGFAFR8DA089516; WAUGFAFR8DA093534; WAUGFAFR8DA003895 | WAUGFAFR8DA090181 | WAUGFAFR8DA069878

WAUGFAFR8DA042776 | WAUGFAFR8DA095168 | WAUGFAFR8DA099043 | WAUGFAFR8DA046097 | WAUGFAFR8DA046536 | WAUGFAFR8DA072795 | WAUGFAFR8DA050490 | WAUGFAFR8DA051896 | WAUGFAFR8DA025573 | WAUGFAFR8DA091007 | WAUGFAFR8DA059531 | WAUGFAFR8DA067256; WAUGFAFR8DA006764 | WAUGFAFR8DA023161 | WAUGFAFR8DA086518 | WAUGFAFR8DA019479; WAUGFAFR8DA009387 | WAUGFAFR8DA064776; WAUGFAFR8DA041661 | WAUGFAFR8DA002648; WAUGFAFR8DA036945; WAUGFAFR8DA045077; WAUGFAFR8DA028621 | WAUGFAFR8DA063577 | WAUGFAFR8DA089435

WAUGFAFR8DA078869; WAUGFAFR8DA050182; WAUGFAFR8DA042826; WAUGFAFR8DA050134 | WAUGFAFR8DA057150 | WAUGFAFR8DA096689 | WAUGFAFR8DA052501

WAUGFAFR8DA057567; WAUGFAFR8DA080699 | WAUGFAFR8DA016145

WAUGFAFR8DA008062; WAUGFAFR8DA074434; WAUGFAFR8DA025444; WAUGFAFR8DA081691 | WAUGFAFR8DA060209 | WAUGFAFR8DA090567

WAUGFAFR8DA069539; WAUGFAFR8DA066169

WAUGFAFR8DA054801 | WAUGFAFR8DA081044 | WAUGFAFR8DA071887 | WAUGFAFR8DA093629 | WAUGFAFR8DA003511; WAUGFAFR8DA050828 | WAUGFAFR8DA095560

WAUGFAFR8DA072781 | WAUGFAFR8DA082002; WAUGFAFR8DA057844 | WAUGFAFR8DA044835 | WAUGFAFR8DA022947 | WAUGFAFR8DA003332; WAUGFAFR8DA011124; WAUGFAFR8DA050439 | WAUGFAFR8DA002472; WAUGFAFR8DA009048 | WAUGFAFR8DA085465 | WAUGFAFR8DA011592 | WAUGFAFR8DA042485 | WAUGFAFR8DA085885 | WAUGFAFR8DA095879; WAUGFAFR8DA043944; WAUGFAFR8DA080847 | WAUGFAFR8DA071369; WAUGFAFR8DA095459 | WAUGFAFR8DA027744; WAUGFAFR8DA023967

WAUGFAFR8DA099169; WAUGFAFR8DA031969 | WAUGFAFR8DA040395; WAUGFAFR8DA008532; WAUGFAFR8DA036394 | WAUGFAFR8DA074367 | WAUGFAFR8DA042437 | WAUGFAFR8DA064583 | WAUGFAFR8DA018509 | WAUGFAFR8DA068424 | WAUGFAFR8DA049940 | WAUGFAFR8DA063403; WAUGFAFR8DA033477 | WAUGFAFR8DA037884 | WAUGFAFR8DA075289; WAUGFAFR8DA083702 | WAUGFAFR8DA095154 | WAUGFAFR8DA035407 | WAUGFAFR8DA006053 | WAUGFAFR8DA059948 | WAUGFAFR8DA042373 | WAUGFAFR8DA061263 | WAUGFAFR8DA010619 | WAUGFAFR8DA084560; WAUGFAFR8DA005484; WAUGFAFR8DA082498 | WAUGFAFR8DA086857 | WAUGFAFR8DA063255 | WAUGFAFR8DA017506 | WAUGFAFR8DA029977 | WAUGFAFR8DA043295 | WAUGFAFR8DA095039 | WAUGFAFR8DA063949; WAUGFAFR8DA074658 | WAUGFAFR8DA011074 | WAUGFAFR8DA016839 | WAUGFAFR8DA077317 | WAUGFAFR8DA038629 | WAUGFAFR8DA001189; WAUGFAFR8DA017182 | WAUGFAFR8DA086017; WAUGFAFR8DA030885; WAUGFAFR8DA061070 | WAUGFAFR8DA015044; WAUGFAFR8DA093923; WAUGFAFR8DA052739; WAUGFAFR8DA072019; WAUGFAFR8DA049890; WAUGFAFR8DA068102; WAUGFAFR8DA003041; WAUGFAFR8DA051056; WAUGFAFR8DA023628; WAUGFAFR8DA063286 | WAUGFAFR8DA062106 | WAUGFAFR8DA068942; WAUGFAFR8DA025038 | WAUGFAFR8DA029588; WAUGFAFR8DA069895; WAUGFAFR8DA043748 | WAUGFAFR8DA032443 | WAUGFAFR8DA065877 | WAUGFAFR8DA063353 | WAUGFAFR8DA017991;

WAUGFAFR8DA040350

| WAUGFAFR8DA099673; WAUGFAFR8DA022138 | WAUGFAFR8DA066947 | WAUGFAFR8DA078595; WAUGFAFR8DA085594 | WAUGFAFR8DA096319 | WAUGFAFR8DA014492; WAUGFAFR8DA037691 | WAUGFAFR8DA082310; WAUGFAFR8DA062753 | WAUGFAFR8DA051462 | WAUGFAFR8DA043250 | WAUGFAFR8DA074319 | WAUGFAFR8DA032880; WAUGFAFR8DA096627 | WAUGFAFR8DA006599; WAUGFAFR8DA073817 | WAUGFAFR8DA014735 | WAUGFAFR8DA071064; WAUGFAFR8DA049260 | WAUGFAFR8DA008823; WAUGFAFR8DA047024 | WAUGFAFR8DA097549; WAUGFAFR8DA016372 | WAUGFAFR8DA052322 | WAUGFAFR8DA026769 | WAUGFAFR8DA000592 | WAUGFAFR8DA052384 | WAUGFAFR8DA023726 | WAUGFAFR8DA084851 | WAUGFAFR8DA043751;

WAUGFAFR8DA043605

| WAUGFAFR8DA033401 | WAUGFAFR8DA014203; WAUGFAFR8DA092089 | WAUGFAFR8DA013486 | WAUGFAFR8DA094277 | WAUGFAFR8DA086891 | WAUGFAFR8DA097275 | WAUGFAFR8DA037464; WAUGFAFR8DA061926; WAUGFAFR8DA041305; WAUGFAFR8DA096000 | WAUGFAFR8DA084056; WAUGFAFR8DA083683; WAUGFAFR8DA063742 | WAUGFAFR8DA054524; WAUGFAFR8DA082999 | WAUGFAFR8DA062574; WAUGFAFR8DA033415; WAUGFAFR8DA049503 | WAUGFAFR8DA022219 | WAUGFAFR8DA007123; WAUGFAFR8DA054636 | WAUGFAFR8DA040624 | WAUGFAFR8DA089810 | WAUGFAFR8DA012418 | WAUGFAFR8DA015058; WAUGFAFR8DA055866 | WAUGFAFR8DA082193; WAUGFAFR8DA015335; WAUGFAFR8DA019840 | WAUGFAFR8DA004092; WAUGFAFR8DA045323 | WAUGFAFR8DA061943; WAUGFAFR8DA018011 | WAUGFAFR8DA060792; WAUGFAFR8DA034936 | WAUGFAFR8DA053681 | WAUGFAFR8DA055236 | WAUGFAFR8DA067886 | WAUGFAFR8DA086941

WAUGFAFR8DA036346 | WAUGFAFR8DA024486; WAUGFAFR8DA062526 | WAUGFAFR8DA063921; WAUGFAFR8DA023421; WAUGFAFR8DA037139

WAUGFAFR8DA062431 |

WAUGFAFR8DA021717

; WAUGFAFR8DA085059 | WAUGFAFR8DA068553; WAUGFAFR8DA039294; WAUGFAFR8DA030921 | WAUGFAFR8DA023077; WAUGFAFR8DA000186

WAUGFAFR8DA010720 | WAUGFAFR8DA025461 | WAUGFAFR8DA064471

WAUGFAFR8DA053549 | WAUGFAFR8DA098023 | WAUGFAFR8DA062008 | WAUGFAFR8DA019157; WAUGFAFR8DA098037 | WAUGFAFR8DA038470 | WAUGFAFR8DA021135; WAUGFAFR8DA010149; WAUGFAFR8DA072702 | WAUGFAFR8DA085269; WAUGFAFR8DA036721 | WAUGFAFR8DA008613; WAUGFAFR8DA019711; WAUGFAFR8DA037383; WAUGFAFR8DA062980 | WAUGFAFR8DA047640

WAUGFAFR8DA081996 | WAUGFAFR8DA094196 | WAUGFAFR8DA025833 | WAUGFAFR8DA097048 | WAUGFAFR8DA058881 | WAUGFAFR8DA002570; WAUGFAFR8DA016341 | WAUGFAFR8DA025380

WAUGFAFR8DA035892 | WAUGFAFR8DA065894; WAUGFAFR8DA026772; WAUGFAFR8DA035133 | WAUGFAFR8DA085031; WAUGFAFR8DA091038 | WAUGFAFR8DA033463; WAUGFAFR8DA039716 | WAUGFAFR8DA027193; WAUGFAFR8DA098829; WAUGFAFR8DA005307; WAUGFAFR8DA024729; WAUGFAFR8DA072084 | WAUGFAFR8DA097017 | WAUGFAFR8DA078001

WAUGFAFR8DA000530 | WAUGFAFR8DA063790 | WAUGFAFR8DA012757 | WAUGFAFR8DA051011 | WAUGFAFR8DA036220; WAUGFAFR8DA027484; WAUGFAFR8DA011544; WAUGFAFR8DA073946; WAUGFAFR8DA016419 | WAUGFAFR8DA025184 | WAUGFAFR8DA011334 | WAUGFAFR8DA067497 | WAUGFAFR8DA023970; WAUGFAFR8DA060517 | WAUGFAFR8DA054507; WAUGFAFR8DA052708 | WAUGFAFR8DA066043 | WAUGFAFR8DA008708 | WAUGFAFR8DA046293; WAUGFAFR8DA086583 | WAUGFAFR8DA094392 | WAUGFAFR8DA091136 | WAUGFAFR8DA002830 | WAUGFAFR8DA077026 | WAUGFAFR8DA098880; WAUGFAFR8DA007140 | WAUGFAFR8DA071971; WAUGFAFR8DA052451 | WAUGFAFR8DA020518; WAUGFAFR8DA015187 | WAUGFAFR8DA099978 | WAUGFAFR8DA055124; WAUGFAFR8DA059805; WAUGFAFR8DA060047 | WAUGFAFR8DA086065

WAUGFAFR8DA053700; WAUGFAFR8DA049906 | WAUGFAFR8DA035746; WAUGFAFR8DA023063; WAUGFAFR8DA010863; WAUGFAFR8DA050053 | WAUGFAFR8DA052241 | WAUGFAFR8DA065345 | WAUGFAFR8DA074174 | WAUGFAFR8DA034791 | WAUGFAFR8DA021619; WAUGFAFR8DA028134 | WAUGFAFR8DA036282; WAUGFAFR8DA062445 | WAUGFAFR8DA003797; WAUGFAFR8DA018347; WAUGFAFR8DA069735

WAUGFAFR8DA047623 | WAUGFAFR8DA097499 | WAUGFAFR8DA090892 | WAUGFAFR8DA029736; WAUGFAFR8DA040753

WAUGFAFR8DA008952

WAUGFAFR8DA026027; WAUGFAFR8DA032930 | WAUGFAFR8DA013603 | WAUGFAFR8DA000110; WAUGFAFR8DA005596; WAUGFAFR8DA020308

WAUGFAFR8DA057729; WAUGFAFR8DA025816; WAUGFAFR8DA045211 | WAUGFAFR8DA050277 | WAUGFAFR8DA054071

WAUGFAFR8DA004688 | WAUGFAFR8DA046407 | WAUGFAFR8DA034130

WAUGFAFR8DA086227 | WAUGFAFR8DA065426 | WAUGFAFR8DA029042 | WAUGFAFR8DA074739 | WAUGFAFR8DA014430; WAUGFAFR8DA028862 | WAUGFAFR8DA071081; WAUGFAFR8DA036525 | WAUGFAFR8DA075650; WAUGFAFR8DA072960 | WAUGFAFR8DA069346

WAUGFAFR8DA085112 | WAUGFAFR8DA044365 | WAUGFAFR8DA014086

WAUGFAFR8DA065751; WAUGFAFR8DA005825 | WAUGFAFR8DA075518; WAUGFAFR8DA018915; WAUGFAFR8DA000057 | WAUGFAFR8DA029767 | WAUGFAFR8DA050179 | WAUGFAFR8DA037688; WAUGFAFR8DA014511

WAUGFAFR8DA073011 | WAUGFAFR8DA064423 | WAUGFAFR8DA052353 | WAUGFAFR8DA080623 | WAUGFAFR8DA021846 | WAUGFAFR8DA025637 | WAUGFAFR8DA065121; WAUGFAFR8DA091606; WAUGFAFR8DA080797 | WAUGFAFR8DA028523 | WAUGFAFR8DA054376; WAUGFAFR8DA073638; WAUGFAFR8DA008188 | WAUGFAFR8DA033365 | WAUGFAFR8DA053891; WAUGFAFR8DA095235

WAUGFAFR8DA082145; WAUGFAFR8DA093887; WAUGFAFR8DA088351; WAUGFAFR8DA070593 | WAUGFAFR8DA029235 | WAUGFAFR8DA009504 | WAUGFAFR8DA011625; WAUGFAFR8DA005940 | WAUGFAFR8DA028313; WAUGFAFR8DA038596 | WAUGFAFR8DA061585; WAUGFAFR8DA057858; WAUGFAFR8DA090729 | WAUGFAFR8DA037190 | WAUGFAFR8DA059772 | WAUGFAFR8DA087751; WAUGFAFR8DA003685 | WAUGFAFR8DA057097 | WAUGFAFR8DA093324 | WAUGFAFR8DA014038;

WAUGFAFR8DA047475WAUGFAFR8DA013665 | WAUGFAFR8DA085143 | WAUGFAFR8DA023807; WAUGFAFR8DA037366 | WAUGFAFR8DA066981; WAUGFAFR8DA093811 | WAUGFAFR8DA012130; WAUGFAFR8DA009034 | WAUGFAFR8DA025928 | WAUGFAFR8DA077883; WAUGFAFR8DA048559 | WAUGFAFR8DA071999; WAUGFAFR8DA096028

WAUGFAFR8DA077771 | WAUGFAFR8DA000267; WAUGFAFR8DA085448; WAUGFAFR8DA043149 | WAUGFAFR8DA003413; WAUGFAFR8DA051638 | WAUGFAFR8DA000737 | WAUGFAFR8DA060663 | WAUGFAFR8DA002097

WAUGFAFR8DA072358 | WAUGFAFR8DA028053 | WAUGFAFR8DA004707 | WAUGFAFR8DA061652; WAUGFAFR8DA092562; WAUGFAFR8DA061702 | WAUGFAFR8DA044141 | WAUGFAFR8DA064468; WAUGFAFR8DA086504 | WAUGFAFR8DA045452

WAUGFAFR8DA056709 | WAUGFAFR8DA064762; WAUGFAFR8DA076006

WAUGFAFR8DA043121 | WAUGFAFR8DA013634 | WAUGFAFR8DA081593

WAUGFAFR8DA083747; WAUGFAFR8DA089967 | WAUGFAFR8DA018039

WAUGFAFR8DA015173 | WAUGFAFR8DA024147 | WAUGFAFR8DA012791 | WAUGFAFR8DA063935

WAUGFAFR8DA073106 | WAUGFAFR8DA080816;

WAUGFAFR8DA045130

| WAUGFAFR8DA055561 | WAUGFAFR8DA081545; WAUGFAFR8DA070321; WAUGFAFR8DA049579 | WAUGFAFR8DA067791

WAUGFAFR8DA053194; WAUGFAFR8DA047315; WAUGFAFR8DA008868 | WAUGFAFR8DA070139;

WAUGFAFR8DA061568WAUGFAFR8DA065006; WAUGFAFR8DA041014 | WAUGFAFR8DA058766 | WAUGFAFR8DA017327 | WAUGFAFR8DA046424 | WAUGFAFR8DA002262; WAUGFAFR8DA092982

WAUGFAFR8DA098491 | WAUGFAFR8DA000754 | WAUGFAFR8DA029400 | WAUGFAFR8DA004139 | WAUGFAFR8DA088656 | WAUGFAFR8DA069461 | WAUGFAFR8DA076510; WAUGFAFR8DA039666 | WAUGFAFR8DA069184; WAUGFAFR8DA041403 | WAUGFAFR8DA052515; WAUGFAFR8DA092867; WAUGFAFR8DA059707 | WAUGFAFR8DA086728 | WAUGFAFR8DA040056 | WAUGFAFR8DA050103 | WAUGFAFR8DA062784 | WAUGFAFR8DA066320; WAUGFAFR8DA056502 | WAUGFAFR8DA094599 | WAUGFAFR8DA094232; WAUGFAFR8DA047511 | WAUGFAFR8DA022737

WAUGFAFR8DA092139 | WAUGFAFR8DA031289 | WAUGFAFR8DA081075; WAUGFAFR8DA003637; WAUGFAFR8DA083408 | WAUGFAFR8DA063885; WAUGFAFR8DA006845 | WAUGFAFR8DA081982 | WAUGFAFR8DA025315; WAUGFAFR8DA073882; WAUGFAFR8DA071856; WAUGFAFR8DA002424 | WAUGFAFR8DA093985 | WAUGFAFR8DA077110 | WAUGFAFR8DA047007 | WAUGFAFR8DA046567 | WAUGFAFR8DA071694; WAUGFAFR8DA093341; WAUGFAFR8DA023046 | WAUGFAFR8DA002925; WAUGFAFR8DA096952; WAUGFAFR8DA080590; WAUGFAFR8DA026187 | WAUGFAFR8DA004416; WAUGFAFR8DA067564

WAUGFAFR8DA038887 | WAUGFAFR8DA064440 | WAUGFAFR8DA016162; WAUGFAFR8DA088933; WAUGFAFR8DA051350 | WAUGFAFR8DA098815

WAUGFAFR8DA040297; WAUGFAFR8DA050523 | WAUGFAFR8DA070982; WAUGFAFR8DA061408; WAUGFAFR8DA072814 | WAUGFAFR8DA066950 | WAUGFAFR8DA065992 | WAUGFAFR8DA079889; WAUGFAFR8DA035228; WAUGFAFR8DA037805; WAUGFAFR8DA014329 | WAUGFAFR8DA071775

WAUGFAFR8DA005775 | WAUGFAFR8DA040669 | WAUGFAFR8DA088902; WAUGFAFR8DA000768 | WAUGFAFR8DA054572 | WAUGFAFR8DA032460 | WAUGFAFR8DA088480

WAUGFAFR8DA055155; WAUGFAFR8DA058623 | WAUGFAFR8DA036251 | WAUGFAFR8DA069167; WAUGFAFR8DA091363 | WAUGFAFR8DA039277

WAUGFAFR8DA054605; WAUGFAFR8DA001905 | WAUGFAFR8DA061098 | WAUGFAFR8DA081139 | WAUGFAFR8DA016260 | WAUGFAFR8DA093453 | WAUGFAFR8DA062882 | WAUGFAFR8DA047539 | WAUGFAFR8DA089211 | WAUGFAFR8DA040218 | WAUGFAFR8DA099334 | WAUGFAFR8DA068827

WAUGFAFR8DA038324; WAUGFAFR8DA020406 | WAUGFAFR8DA055365 | WAUGFAFR8DA036217 | WAUGFAFR8DA020275; WAUGFAFR8DA084039 | WAUGFAFR8DA006277 | WAUGFAFR8DA057035 | WAUGFAFR8DA099303 | WAUGFAFR8DA009793 | WAUGFAFR8DA077107 | WAUGFAFR8DA076054 | WAUGFAFR8DA010913; WAUGFAFR8DA040140 | WAUGFAFR8DA019532 | WAUGFAFR8DA040302;

WAUGFAFR8DA054961

| WAUGFAFR8DA024441 | WAUGFAFR8DA027050

WAUGFAFR8DA072523; WAUGFAFR8DA001130 | WAUGFAFR8DA060758; WAUGFAFR8DA039022; WAUGFAFR8DA004402 | WAUGFAFR8DA038159 | WAUGFAFR8DA060971 | WAUGFAFR8DA066995 | WAUGFAFR8DA004125 | WAUGFAFR8DA070092; WAUGFAFR8DA093131 | WAUGFAFR8DA005226 | WAUGFAFR8DA042230; WAUGFAFR8DA041384 | WAUGFAFR8DA028604 | WAUGFAFR8DA036234 | WAUGFAFR8DA038128 | WAUGFAFR8DA042311; WAUGFAFR8DA098135; WAUGFAFR8DA091864 | WAUGFAFR8DA061361; WAUGFAFR8DA030028 | WAUGFAFR8DA012306 | WAUGFAFR8DA017313 | WAUGFAFR8DA099768 | WAUGFAFR8DA098121 | WAUGFAFR8DA035617 | WAUGFAFR8DA059125 | WAUGFAFR8DA025962 | WAUGFAFR8DA041532

WAUGFAFR8DA047492; WAUGFAFR8DA055723; WAUGFAFR8DA040087

WAUGFAFR8DA064664; WAUGFAFR8DA053227 | WAUGFAFR8DA069783; WAUGFAFR8DA049338; WAUGFAFR8DA018185 | WAUGFAFR8DA086874

WAUGFAFR8DA081058 | WAUGFAFR8DA047010 | WAUGFAFR8DA023905 | WAUGFAFR8DA058931 | WAUGFAFR8DA048528 | WAUGFAFR8DA002360

WAUGFAFR8DA014234

WAUGFAFR8DA031826; WAUGFAFR8DA051929

WAUGFAFR8DA058413 | WAUGFAFR8DA089645 | WAUGFAFR8DA096725 | WAUGFAFR8DA025136

WAUGFAFR8DA096840 | WAUGFAFR8DA069279 | WAUGFAFR8DA023936; WAUGFAFR8DA042261 | WAUGFAFR8DA089127 | WAUGFAFR8DA007011; WAUGFAFR8DA063482; WAUGFAFR8DA012046 | WAUGFAFR8DA017280; WAUGFAFR8DA044219 | WAUGFAFR8DA034015; WAUGFAFR8DA059089 | WAUGFAFR8DA079438

WAUGFAFR8DA045239; WAUGFAFR8DA000978 | WAUGFAFR8DA003380; WAUGFAFR8DA041711; WAUGFAFR8DA052174

WAUGFAFR8DA051302 | WAUGFAFR8DA010846 | WAUGFAFR8DA040963 | WAUGFAFR8DA027548 | WAUGFAFR8DA070884 | WAUGFAFR8DA090035 | WAUGFAFR8DA027372 | WAUGFAFR8DA020017 | WAUGFAFR8DA085014 | WAUGFAFR8DA096708; WAUGFAFR8DA035052 | WAUGFAFR8DA003847 | WAUGFAFR8DA047170; WAUGFAFR8DA039635; WAUGFAFR8DA054930 | WAUGFAFR8DA070951; WAUGFAFR8DA002651 | WAUGFAFR8DA051963 | WAUGFAFR8DA051154 | WAUGFAFR8DA070898; WAUGFAFR8DA037156; WAUGFAFR8DA077897; WAUGFAFR8DA074269; WAUGFAFR8DA081271; WAUGFAFR8DA038419 | WAUGFAFR8DA032796; WAUGFAFR8DA084025 | WAUGFAFR8DA056919; WAUGFAFR8DA069797 | WAUGFAFR8DA002066 | WAUGFAFR8DA011611

WAUGFAFR8DA061540 | WAUGFAFR8DA059528 | WAUGFAFR8DA076121 | WAUGFAFR8DA076328 | WAUGFAFR8DA039151; WAUGFAFR8DA065331 | WAUGFAFR8DA070058; WAUGFAFR8DA039814 | WAUGFAFR8DA062798 | WAUGFAFR8DA036430 | WAUGFAFR8DA089497; WAUGFAFR8DA081853; WAUGFAFR8DA089659; WAUGFAFR8DA086650 | WAUGFAFR8DA081240; WAUGFAFR8DA019627; WAUGFAFR8DA066771; WAUGFAFR8DA073543 | WAUGFAFR8DA040638 | WAUGFAFR8DA096935; WAUGFAFR8DA070805; WAUGFAFR8DA082114 | WAUGFAFR8DA051560 | WAUGFAFR8DA050229; WAUGFAFR8DA018249;

WAUGFAFR8DA009390

| WAUGFAFR8DA025217; WAUGFAFR8DA057147 | WAUGFAFR8DA065264; WAUGFAFR8DA086275 | WAUGFAFR8DA012645

WAUGFAFR8DA066849 | WAUGFAFR8DA038078 | WAUGFAFR8DA008367 | WAUGFAFR8DA065569; WAUGFAFR8DA016128 | WAUGFAFR8DA047959 |

WAUGFAFR8DA061165

; WAUGFAFR8DA004805; WAUGFAFR8DA082212; WAUGFAFR8DA040798 | WAUGFAFR8DA092996 | WAUGFAFR8DA099866 | WAUGFAFR8DA048092 | WAUGFAFR8DA008692 | WAUGFAFR8DA044544 | WAUGFAFR8DA075809 | WAUGFAFR8DA083523

WAUGFAFR8DA052529; WAUGFAFR8DA001239 | WAUGFAFR8DA089337; WAUGFAFR8DA076619; WAUGFAFR8DA008109 | WAUGFAFR8DA060307 | WAUGFAFR8DA051865 | WAUGFAFR8DA098474; WAUGFAFR8DA015982 | WAUGFAFR8DA089919 | WAUGFAFR8DA068214; WAUGFAFR8DA094263;

WAUGFAFR8DA050151

; WAUGFAFR8DA017134 | WAUGFAFR8DA003377 | WAUGFAFR8DA092870; WAUGFAFR8DA036766

WAUGFAFR8DA017277; WAUGFAFR8DA016601 | WAUGFAFR8DA015089 | WAUGFAFR8DA020809 | WAUGFAFR8DA056905; WAUGFAFR8DA041336; WAUGFAFR8DA092237; WAUGFAFR8DA038582; WAUGFAFR8DA035651 | WAUGFAFR8DA070562 | WAUGFAFR8DA035326 | WAUGFAFR8DA093291; WAUGFAFR8DA086342 | WAUGFAFR8DA016131 | WAUGFAFR8DA068326; WAUGFAFR8DA078936 |