WAUCFAFR3DA0…

Audi

A5

WAUCFAFR3DA076851 | WAUCFAFR3DA031070 | WAUCFAFR3DA071617 | WAUCFAFR3DA088630; WAUCFAFR3DA052498; WAUCFAFR3DA042151; WAUCFAFR3DA076896; WAUCFAFR3DA076560; WAUCFAFR3DA040965 | WAUCFAFR3DA063811;

WAUCFAFR3DA025432

| WAUCFAFR3DA074713 | WAUCFAFR3DA000885 | WAUCFAFR3DA094430 | WAUCFAFR3DA016648; WAUCFAFR3DA081984; WAUCFAFR3DA006234 | WAUCFAFR3DA009604 | WAUCFAFR3DA007769 | WAUCFAFR3DA050380 | WAUCFAFR3DA060522; WAUCFAFR3DA021820; WAUCFAFR3DA035460 | WAUCFAFR3DA040299 | WAUCFAFR3DA087106 | WAUCFAFR3DA067163 | WAUCFAFR3DA022109; WAUCFAFR3DA082004 | WAUCFAFR3DA055398 | WAUCFAFR3DA077482 | WAUCFAFR3DA055465; WAUCFAFR3DA018190

WAUCFAFR3DA036527 | WAUCFAFR3DA004032 | WAUCFAFR3DA096792 | WAUCFAFR3DA089809 | WAUCFAFR3DA005360 | WAUCFAFR3DA065557; WAUCFAFR3DA083640 | WAUCFAFR3DA024829

WAUCFAFR3DA019176 | WAUCFAFR3DA070869 | WAUCFAFR3DA004029; WAUCFAFR3DA034017; WAUCFAFR3DA020358; WAUCFAFR3DA082486 | WAUCFAFR3DA052534 | WAUCFAFR3DA011918 | WAUCFAFR3DA066210; WAUCFAFR3DA064084 | WAUCFAFR3DA082942 | WAUCFAFR3DA058639 | WAUCFAFR3DA021235 | WAUCFAFR3DA093410; WAUCFAFR3DA096789 | WAUCFAFR3DA081242; WAUCFAFR3DA088269 | WAUCFAFR3DA065770; WAUCFAFR3DA032235 | WAUCFAFR3DA015791; WAUCFAFR3DA007819 | WAUCFAFR3DA016505 | WAUCFAFR3DA029786; WAUCFAFR3DA067289 | WAUCFAFR3DA003365 | WAUCFAFR3DA070970; WAUCFAFR3DA017637; WAUCFAFR3DA053568 | WAUCFAFR3DA014723 | WAUCFAFR3DA041064 | WAUCFAFR3DA036611; WAUCFAFR3DA004208 | WAUCFAFR3DA009926; WAUCFAFR3DA044742 | WAUCFAFR3DA007593 | WAUCFAFR3DA054171;

WAUCFAFR3DA070967

| WAUCFAFR3DA063498 | WAUCFAFR3DA098266 | WAUCFAFR3DA003334 | WAUCFAFR3DA080513 | WAUCFAFR3DA067759 | WAUCFAFR3DA054364

WAUCFAFR3DA039282; WAUCFAFR3DA086991 | WAUCFAFR3DA045633; WAUCFAFR3DA088904 | WAUCFAFR3DA071195 | WAUCFAFR3DA074047; WAUCFAFR3DA023213 | WAUCFAFR3DA018660 | WAUCFAFR3DA059547 | WAUCFAFR3DA023390; WAUCFAFR3DA060990; WAUCFAFR3DA006458 | WAUCFAFR3DA037564 | WAUCFAFR3DA066952 | WAUCFAFR3DA055997 | WAUCFAFR3DA004807; WAUCFAFR3DA003317

WAUCFAFR3DA092869; WAUCFAFR3DA041517 | WAUCFAFR3DA026368 | WAUCFAFR3DA028587 | WAUCFAFR3DA034535; WAUCFAFR3DA079765

WAUCFAFR3DA011689; WAUCFAFR3DA088689 | WAUCFAFR3DA083105 | WAUCFAFR3DA021199; WAUCFAFR3DA091950 | WAUCFAFR3DA014351; WAUCFAFR3DA045079; WAUCFAFR3DA076431; WAUCFAFR3DA029237 | WAUCFAFR3DA055191 | WAUCFAFR3DA058950; WAUCFAFR3DA057684

WAUCFAFR3DA015323 | WAUCFAFR3DA038326 | WAUCFAFR3DA022725 | WAUCFAFR3DA038813; WAUCFAFR3DA077384 | WAUCFAFR3DA093584 | WAUCFAFR3DA075473; WAUCFAFR3DA056552 | WAUCFAFR3DA016553; WAUCFAFR3DA092905 | WAUCFAFR3DA062240 | WAUCFAFR3DA019470 | WAUCFAFR3DA002765 | WAUCFAFR3DA078177

WAUCFAFR3DA047320

WAUCFAFR3DA032820 | WAUCFAFR3DA055806 | WAUCFAFR3DA000093; WAUCFAFR3DA077806; WAUCFAFR3DA043512 | WAUCFAFR3DA085100; WAUCFAFR3DA008436; WAUCFAFR3DA076784; WAUCFAFR3DA031764; WAUCFAFR3DA083492; WAUCFAFR3DA054347 | WAUCFAFR3DA010414 | WAUCFAFR3DA034325

WAUCFAFR3DA025544 | WAUCFAFR3DA039119; WAUCFAFR3DA026225 | WAUCFAFR3DA044921 | WAUCFAFR3DA000255 | WAUCFAFR3DA093679 | WAUCFAFR3DA041792 | WAUCFAFR3DA003950 | WAUCFAFR3DA074937

WAUCFAFR3DA083718; WAUCFAFR3DA049178; WAUCFAFR3DA096291

WAUCFAFR3DA094217 | WAUCFAFR3DA009666 | WAUCFAFR3DA059788; WAUCFAFR3DA087624; WAUCFAFR3DA051755 | WAUCFAFR3DA029223; WAUCFAFR3DA050976 | WAUCFAFR3DA058396 | WAUCFAFR3DA051769

WAUCFAFR3DA051657 | WAUCFAFR3DA007562

WAUCFAFR3DA070158; WAUCFAFR3DA083346 | WAUCFAFR3DA099417; WAUCFAFR3DA089616 | WAUCFAFR3DA025396 | WAUCFAFR3DA080592 | WAUCFAFR3DA083153 | WAUCFAFR3DA009716; WAUCFAFR3DA052145 | WAUCFAFR3DA001986; WAUCFAFR3DA045339 | WAUCFAFR3DA026466 | WAUCFAFR3DA029724; WAUCFAFR3DA020800

WAUCFAFR3DA057605; WAUCFAFR3DA009571 | WAUCFAFR3DA044983; WAUCFAFR3DA091169; WAUCFAFR3DA026354; WAUCFAFR3DA015144 | WAUCFAFR3DA016035; WAUCFAFR3DA098767 | WAUCFAFR3DA099322

WAUCFAFR3DA036270 | WAUCFAFR3DA078941 | WAUCFAFR3DA019677; WAUCFAFR3DA091222;

WAUCFAFR3DA052968

| WAUCFAFR3DA035202 | WAUCFAFR3DA018321 | WAUCFAFR3DA007111 | WAUCFAFR3DA089700; WAUCFAFR3DA018318 | WAUCFAFR3DA077479 | WAUCFAFR3DA089759; WAUCFAFR3DA001714; WAUCFAFR3DA084822 | WAUCFAFR3DA059029 | WAUCFAFR3DA027164; WAUCFAFR3DA089583 | WAUCFAFR3DA092838 | WAUCFAFR3DA061119 | WAUCFAFR3DA094752; WAUCFAFR3DA061492; WAUCFAFR3DA086912 | WAUCFAFR3DA098994 | WAUCFAFR3DA038875 | WAUCFAFR3DA028458; WAUCFAFR3DA035636; WAUCFAFR3DA026869 | WAUCFAFR3DA026435; WAUCFAFR3DA039167 | WAUCFAFR3DA010803 | WAUCFAFR3DA092063; WAUCFAFR3DA034096; WAUCFAFR3DA026693 | WAUCFAFR3DA017895 | WAUCFAFR3DA032915; WAUCFAFR3DA001163; WAUCFAFR3DA048841 | WAUCFAFR3DA092368 | WAUCFAFR3DA020182 | WAUCFAFR3DA043834; WAUCFAFR3DA073464 | WAUCFAFR3DA082746 | WAUCFAFR3DA093553; WAUCFAFR3DA082147 | WAUCFAFR3DA097327; WAUCFAFR3DA094833 | WAUCFAFR3DA082066; WAUCFAFR3DA059127 | WAUCFAFR3DA097067 | WAUCFAFR3DA075070 | WAUCFAFR3DA034292 | WAUCFAFR3DA010204; WAUCFAFR3DA083010 | WAUCFAFR3DA059242 | WAUCFAFR3DA052209; WAUCFAFR3DA056244 | WAUCFAFR3DA064246; WAUCFAFR3DA028802 | WAUCFAFR3DA021025; WAUCFAFR3DA080382 | WAUCFAFR3DA087963 | WAUCFAFR3DA023938; WAUCFAFR3DA097313; WAUCFAFR3DA078468;

WAUCFAFR3DA009067

| WAUCFAFR3DA037807 | WAUCFAFR3DA075635; WAUCFAFR3DA079989; WAUCFAFR3DA023163 | WAUCFAFR3DA069091 | WAUCFAFR3DA045874 | WAUCFAFR3DA090992 | WAUCFAFR3DA008517 | WAUCFAFR3DA031845 | WAUCFAFR3DA085016 | WAUCFAFR3DA048063 | WAUCFAFR3DA039363 | WAUCFAFR3DA059791 | WAUCFAFR3DA043610 | WAUCFAFR3DA083511; WAUCFAFR3DA063145 | WAUCFAFR3DA032378 | WAUCFAFR3DA060519 | WAUCFAFR3DA024278

WAUCFAFR3DA064442 | WAUCFAFR3DA051030 | WAUCFAFR3DA015533 | WAUCFAFR3DA066174 | WAUCFAFR3DA044322 | WAUCFAFR3DA028024 | WAUCFAFR3DA065381 | WAUCFAFR3DA065977 | WAUCFAFR3DA037774 | WAUCFAFR3DA063484; WAUCFAFR3DA029206 | WAUCFAFR3DA056681 | WAUCFAFR3DA019260 | WAUCFAFR3DA035152 | WAUCFAFR3DA028556 | WAUCFAFR3DA041078

WAUCFAFR3DA065414 | WAUCFAFR3DA008887; WAUCFAFR3DA065719 | WAUCFAFR3DA092192 | WAUCFAFR3DA039010 | WAUCFAFR3DA065901 | WAUCFAFR3DA054154 | WAUCFAFR3DA055126 | WAUCFAFR3DA061847 | WAUCFAFR3DA097523 | WAUCFAFR3DA005990; WAUCFAFR3DA019954 | WAUCFAFR3DA043218 | WAUCFAFR3DA022238; WAUCFAFR3DA005021 | WAUCFAFR3DA075957 | WAUCFAFR3DA054882; WAUCFAFR3DA058303 | WAUCFAFR3DA007108; WAUCFAFR3DA071729 | WAUCFAFR3DA057989

WAUCFAFR3DA052002 | WAUCFAFR3DA028170 | WAUCFAFR3DA099904 | WAUCFAFR3DA067678 | WAUCFAFR3DA098428 | WAUCFAFR3DA077093 | WAUCFAFR3DA035944 | WAUCFAFR3DA071178 | WAUCFAFR3DA006704; WAUCFAFR3DA050914; WAUCFAFR3DA038617

WAUCFAFR3DA052677 | WAUCFAFR3DA046880 | WAUCFAFR3DA084531 | WAUCFAFR3DA091785 | WAUCFAFR3DA019078 | WAUCFAFR3DA073531 | WAUCFAFR3DA076395 | WAUCFAFR3DA039654 | WAUCFAFR3DA060679 | WAUCFAFR3DA033028 | WAUCFAFR3DA018447 | WAUCFAFR3DA093231; WAUCFAFR3DA011000; WAUCFAFR3DA072752 | WAUCFAFR3DA009117; WAUCFAFR3DA074730 | WAUCFAFR3DA050069 | WAUCFAFR3DA029058 | WAUCFAFR3DA083704 | WAUCFAFR3DA097912 | WAUCFAFR3DA051240 | WAUCFAFR3DA059497 | WAUCFAFR3DA034793

WAUCFAFR3DA072833 | WAUCFAFR3DA055000; WAUCFAFR3DA062545; WAUCFAFR3DA067969 | WAUCFAFR3DA077451 | WAUCFAFR3DA001762 | WAUCFAFR3DA039296 | WAUCFAFR3DA089258 | WAUCFAFR3DA005777; WAUCFAFR3DA007853 | WAUCFAFR3DA062514 | WAUCFAFR3DA002426 | WAUCFAFR3DA029996 | WAUCFAFR3DA008632 | WAUCFAFR3DA065803 | WAUCFAFR3DA005567 | WAUCFAFR3DA071889 | WAUCFAFR3DA050332

WAUCFAFR3DA078079

| WAUCFAFR3DA039203 | WAUCFAFR3DA022949 | WAUCFAFR3DA063601; WAUCFAFR3DA007996; WAUCFAFR3DA031599 | WAUCFAFR3DA041369

WAUCFAFR3DA085064 | WAUCFAFR3DA029027 | WAUCFAFR3DA067972 | WAUCFAFR3DA075568 | WAUCFAFR3DA039993; WAUCFAFR3DA001759 | WAUCFAFR3DA023793; WAUCFAFR3DA099725

WAUCFAFR3DA052260 | WAUCFAFR3DA029044 | WAUCFAFR3DA099899; WAUCFAFR3DA009781 | WAUCFAFR3DA004385 | WAUCFAFR3DA029478 | WAUCFAFR3DA091883; WAUCFAFR3DA097876 | WAUCFAFR3DA092824 | WAUCFAFR3DA024295 | WAUCFAFR3DA017556 | WAUCFAFR3DA099269 | WAUCFAFR3DA000983; WAUCFAFR3DA095674 | WAUCFAFR3DA072590 | WAUCFAFR3DA031831; WAUCFAFR3DA021400 | WAUCFAFR3DA039007; WAUCFAFR3DA062903; WAUCFAFR3DA079930 | WAUCFAFR3DA018304; WAUCFAFR3DA024376; WAUCFAFR3DA042103 | WAUCFAFR3DA095464 | WAUCFAFR3DA056809; WAUCFAFR3DA061461 | WAUCFAFR3DA082195 | WAUCFAFR3DA022739; WAUCFAFR3DA077112 | WAUCFAFR3DA051044; WAUCFAFR3DA096307 | WAUCFAFR3DA091303 | WAUCFAFR3DA095058 | WAUCFAFR3DA066899 | WAUCFAFR3DA039542 | WAUCFAFR3DA026077 | WAUCFAFR3DA026743 | WAUCFAFR3DA090507 | WAUCFAFR3DA075182 | WAUCFAFR3DA012955

WAUCFAFR3DA016147; WAUCFAFR3DA019730 | WAUCFAFR3DA058494; WAUCFAFR3DA088403

WAUCFAFR3DA058222 | WAUCFAFR3DA089793; WAUCFAFR3DA011482; WAUCFAFR3DA018903 | WAUCFAFR3DA095111; WAUCFAFR3DA071181 | WAUCFAFR3DA082360 | WAUCFAFR3DA049214; WAUCFAFR3DA061735 | WAUCFAFR3DA080169 | WAUCFAFR3DA015676 | WAUCFAFR3DA097134; WAUCFAFR3DA010137 | WAUCFAFR3DA070497; WAUCFAFR3DA012860 |

WAUCFAFR3DA052470

; WAUCFAFR3DA029738 | WAUCFAFR3DA097439; WAUCFAFR3DA043753; WAUCFAFR3DA087039; WAUCFAFR3DA079426; WAUCFAFR3DA030551; WAUCFAFR3DA064019 | WAUCFAFR3DA073190 | WAUCFAFR3DA099420 | WAUCFAFR3DA063680; WAUCFAFR3DA086327; WAUCFAFR3DA007660

WAUCFAFR3DA000935

WAUCFAFR3DA083475; WAUCFAFR3DA040819 | WAUCFAFR3DA076722 | WAUCFAFR3DA032543; WAUCFAFR3DA069513 | WAUCFAFR3DA066823; WAUCFAFR3DA054395 | WAUCFAFR3DA074999

WAUCFAFR3DA094542 | WAUCFAFR3DA011286 | WAUCFAFR3DA086392; WAUCFAFR3DA020795

WAUCFAFR3DA017346 | WAUCFAFR3DA030856 | WAUCFAFR3DA018657 | WAUCFAFR3DA034874 | WAUCFAFR3DA087591; WAUCFAFR3DA044420 | WAUCFAFR3DA052811 | WAUCFAFR3DA079409

WAUCFAFR3DA075747; WAUCFAFR3DA072377; WAUCFAFR3DA044756 | WAUCFAFR3DA063968 | WAUCFAFR3DA095223 | WAUCFAFR3DA041422 | WAUCFAFR3DA068572 | WAUCFAFR3DA082407; WAUCFAFR3DA073643 | WAUCFAFR3DA013149;

WAUCFAFR3DA000496

| WAUCFAFR3DA006167 | WAUCFAFR3DA046894 | WAUCFAFR3DA014642

WAUCFAFR3DA094363 | WAUCFAFR3DA072654; WAUCFAFR3DA085789

WAUCFAFR3DA090037 | WAUCFAFR3DA067762 | WAUCFAFR3DA088109 | WAUCFAFR3DA076381; WAUCFAFR3DA035104; WAUCFAFR3DA068491

WAUCFAFR3DA064845 | WAUCFAFR3DA063873 | WAUCFAFR3DA025124 | WAUCFAFR3DA012356 | WAUCFAFR3DA033756; WAUCFAFR3DA040349; WAUCFAFR3DA001356 | WAUCFAFR3DA055174; WAUCFAFR3DA009389 |

WAUCFAFR3DA024541

; WAUCFAFR3DA057961 | WAUCFAFR3DA033725 | WAUCFAFR3DA067051 | WAUCFAFR3DA040528 | WAUCFAFR3DA029593 | WAUCFAFR3DA058902 | WAUCFAFR3DA061136; WAUCFAFR3DA049746 | WAUCFAFR3DA015810 | WAUCFAFR3DA042523 | WAUCFAFR3DA091835; WAUCFAFR3DA027648; WAUCFAFR3DA019386; WAUCFAFR3DA000594; WAUCFAFR3DA082858; WAUCFAFR3DA050802

WAUCFAFR3DA035975 | WAUCFAFR3DA003530; WAUCFAFR3DA091575 | WAUCFAFR3DA079054 | WAUCFAFR3DA029836

WAUCFAFR3DA068121 | WAUCFAFR3DA047463; WAUCFAFR3DA023115; WAUCFAFR3DA055563; WAUCFAFR3DA021817 | WAUCFAFR3DA016195 | WAUCFAFR3DA050301 | WAUCFAFR3DA046474 | WAUCFAFR3DA044305; WAUCFAFR3DA035099 | WAUCFAFR3DA019758 | WAUCFAFR3DA039590 | WAUCFAFR3DA084495; WAUCFAFR3DA075344 | WAUCFAFR3DA024460; WAUCFAFR3DA029061 | WAUCFAFR3DA099031; WAUCFAFR3DA043946; WAUCFAFR3DA086828; WAUCFAFR3DA006928; WAUCFAFR3DA055580 | WAUCFAFR3DA045650 | WAUCFAFR3DA031330 | WAUCFAFR3DA079832 | WAUCFAFR3DA078986 | WAUCFAFR3DA087414; WAUCFAFR3DA021669 | WAUCFAFR3DA035006 | WAUCFAFR3DA050007 | WAUCFAFR3DA046507 | WAUCFAFR3DA007366 | WAUCFAFR3DA027732 | WAUCFAFR3DA048208 | WAUCFAFR3DA003298

WAUCFAFR3DA096923 | WAUCFAFR3DA060147; WAUCFAFR3DA063887 | WAUCFAFR3DA071505 | WAUCFAFR3DA087364 | WAUCFAFR3DA069219 | WAUCFAFR3DA064182 | WAUCFAFR3DA089681; WAUCFAFR3DA036124 | WAUCFAFR3DA042683 | WAUCFAFR3DA068359 |

WAUCFAFR3DA027570

| WAUCFAFR3DA004256

WAUCFAFR3DA001776 | WAUCFAFR3DA058009; WAUCFAFR3DA021106 | WAUCFAFR3DA016892 | WAUCFAFR3DA066949 | WAUCFAFR3DA068183 | WAUCFAFR3DA000417; WAUCFAFR3DA024507; WAUCFAFR3DA022689 | WAUCFAFR3DA089227; WAUCFAFR3DA094864 | WAUCFAFR3DA074548 | WAUCFAFR3DA081631 | WAUCFAFR3DA087851 | WAUCFAFR3DA053988 | WAUCFAFR3DA068992 | WAUCFAFR3DA071665 | WAUCFAFR3DA052601; WAUCFAFR3DA034020 | WAUCFAFR3DA081712; WAUCFAFR3DA014740; WAUCFAFR3DA039136 | WAUCFAFR3DA014205

WAUCFAFR3DA098302 | WAUCFAFR3DA077546

WAUCFAFR3DA077109; WAUCFAFR3DA064893 | WAUCFAFR3DA082665 | WAUCFAFR3DA094539 | WAUCFAFR3DA088319

WAUCFAFR3DA041615; WAUCFAFR3DA096128 | WAUCFAFR3DA036060 | WAUCFAFR3DA051125; WAUCFAFR3DA007643

WAUCFAFR3DA009537; WAUCFAFR3DA067955 | WAUCFAFR3DA068698; WAUCFAFR3DA047625; WAUCFAFR3DA045454; WAUCFAFR3DA078809; WAUCFAFR3DA092516; WAUCFAFR3DA008615 | WAUCFAFR3DA037046 | WAUCFAFR3DA003687 | WAUCFAFR3DA016438; WAUCFAFR3DA024894 | WAUCFAFR3DA062755; WAUCFAFR3DA031215 | WAUCFAFR3DA081824 | WAUCFAFR3DA058575 | WAUCFAFR3DA080673

WAUCFAFR3DA076820; WAUCFAFR3DA037967 | WAUCFAFR3DA078373 | WAUCFAFR3DA080639 | WAUCFAFR3DA079619 | WAUCFAFR3DA025415 | WAUCFAFR3DA065350; WAUCFAFR3DA069317; WAUCFAFR3DA059564

WAUCFAFR3DA055479

WAUCFAFR3DA018335; WAUCFAFR3DA024765 |

WAUCFAFR3DA090779

| WAUCFAFR3DA005424

WAUCFAFR3DA099739 | WAUCFAFR3DA062710

WAUCFAFR3DA004192 | WAUCFAFR3DA097389 | WAUCFAFR3DA064344 | WAUCFAFR3DA050900

WAUCFAFR3DA091284; WAUCFAFR3DA004242 | WAUCFAFR3DA031358 | WAUCFAFR3DA055689 | WAUCFAFR3DA029772 | WAUCFAFR3DA041226; WAUCFAFR3DA038956 | WAUCFAFR3DA027567; WAUCFAFR3DA081743; WAUCFAFR3DA056132; WAUCFAFR3DA060259 | WAUCFAFR3DA031120; WAUCFAFR3DA042473 | WAUCFAFR3DA033367; WAUCFAFR3DA017587 | WAUCFAFR3DA096873 | WAUCFAFR3DA066014; WAUCFAFR3DA054736 | WAUCFAFR3DA089597 | WAUCFAFR3DA004788 | WAUCFAFR3DA035359 | WAUCFAFR3DA058110 | WAUCFAFR3DA084058; WAUCFAFR3DA093083 | WAUCFAFR3DA061640 | WAUCFAFR3DA032526; WAUCFAFR3DA088773 | WAUCFAFR3DA027861; WAUCFAFR3DA027097 | WAUCFAFR3DA099207 | WAUCFAFR3DA024779 | WAUCFAFR3DA061881 | WAUCFAFR3DA003396; WAUCFAFR3DA089440; WAUCFAFR3DA021896 | WAUCFAFR3DA074985 | WAUCFAFR3DA017508 | WAUCFAFR3DA055112 | WAUCFAFR3DA013703 | WAUCFAFR3DA045955; WAUCFAFR3DA060553

WAUCFAFR3DA030873 | WAUCFAFR3DA002281 | WAUCFAFR3DA049617 | WAUCFAFR3DA036866 | WAUCFAFR3DA092578; WAUCFAFR3DA007836 | WAUCFAFR3DA042716 | WAUCFAFR3DA097862 | WAUCFAFR3DA035264 | WAUCFAFR3DA072959; WAUCFAFR3DA083072 | WAUCFAFR3DA091561 | WAUCFAFR3DA099689; WAUCFAFR3DA067437 | WAUCFAFR3DA035457 | WAUCFAFR3DA079491 | WAUCFAFR3DA019646; WAUCFAFR3DA068328 | WAUCFAFR3DA081922 | WAUCFAFR3DA052257 | WAUCFAFR3DA036754 | WAUCFAFR3DA013247 | WAUCFAFR3DA063100; WAUCFAFR3DA056194 | WAUCFAFR3DA095531

WAUCFAFR3DA085467; WAUCFAFR3DA080883 | WAUCFAFR3DA059998 | WAUCFAFR3DA056342

WAUCFAFR3DA074453 | WAUCFAFR3DA032316 | WAUCFAFR3DA096260; WAUCFAFR3DA033773; WAUCFAFR3DA002975 | WAUCFAFR3DA018514; WAUCFAFR3DA053859; WAUCFAFR3DA060794 | WAUCFAFR3DA041680; WAUCFAFR3DA026001 | WAUCFAFR3DA094900 | WAUCFAFR3DA023261; WAUCFAFR3DA046619 |

WAUCFAFR3DA057233

| WAUCFAFR3DA037368 | WAUCFAFR3DA055658; WAUCFAFR3DA013958 | WAUCFAFR3DA014561; WAUCFAFR3DA052615 | WAUCFAFR3DA073044; WAUCFAFR3DA042487 | WAUCFAFR3DA057653 | WAUCFAFR3DA006833 | WAUCFAFR3DA041940 | WAUCFAFR3DA061069; WAUCFAFR3DA065445; WAUCFAFR3DA084609 | WAUCFAFR3DA088305

WAUCFAFR3DA048631 | WAUCFAFR3DA002913 | WAUCFAFR3DA003768 | WAUCFAFR3DA033224 | WAUCFAFR3DA068975 | WAUCFAFR3DA001681 | WAUCFAFR3DA004628 | WAUCFAFR3DA034261; WAUCFAFR3DA056891 | WAUCFAFR3DA052226 | WAUCFAFR3DA078311; WAUCFAFR3DA015368 | WAUCFAFR3DA060309 | WAUCFAFR3DA069561; WAUCFAFR3DA061301; WAUCFAFR3DA081578 | WAUCFAFR3DA065655 | WAUCFAFR3DA081550 | WAUCFAFR3DA057832 | WAUCFAFR3DA093570 | WAUCFAFR3DA049133 | WAUCFAFR3DA016343 | WAUCFAFR3DA039380; WAUCFAFR3DA083833 | WAUCFAFR3DA056986 | WAUCFAFR3DA074274

WAUCFAFR3DA067891 | WAUCFAFR3DA099160; WAUCFAFR3DA085209 | WAUCFAFR3DA072475 | WAUCFAFR3DA064764 | WAUCFAFR3DA092726; WAUCFAFR3DA046295 | WAUCFAFR3DA075991 | WAUCFAFR3DA040562; WAUCFAFR3DA034406 | WAUCFAFR3DA072122 |

WAUCFAFR3DA041131

; WAUCFAFR3DA002023 | WAUCFAFR3DA074971 | WAUCFAFR3DA006489 | WAUCFAFR3DA023566 | WAUCFAFR3DA031635 | WAUCFAFR3DA007528 | WAUCFAFR3DA017086 | WAUCFAFR3DA037810 | WAUCFAFR3DA053814 | WAUCFAFR3DA023745 | WAUCFAFR3DA087557 | WAUCFAFR3DA070466 | WAUCFAFR3DA057183 | WAUCFAFR3DA028217 | WAUCFAFR3DA080205

WAUCFAFR3DA041761; WAUCFAFR3DA099482; WAUCFAFR3DA091592; WAUCFAFR3DA080902 | WAUCFAFR3DA092371; WAUCFAFR3DA056955 | WAUCFAFR3DA025219 | WAUCFAFR3DA027343 | WAUCFAFR3DA073691 | WAUCFAFR3DA094248 | WAUCFAFR3DA094962; WAUCFAFR3DA020506 | WAUCFAFR3DA021154 | WAUCFAFR3DA054803; WAUCFAFR3DA061976 | WAUCFAFR3DA049701; WAUCFAFR3DA081953 | WAUCFAFR3DA072380; WAUCFAFR3DA006475 | WAUCFAFR3DA090085; WAUCFAFR3DA075277 | WAUCFAFR3DA067597 | WAUCFAFR3DA079958 | WAUCFAFR3DA064957; WAUCFAFR3DA065283; WAUCFAFR3DA031442 | WAUCFAFR3DA005729 | WAUCFAFR3DA098588 | WAUCFAFR3DA072573; WAUCFAFR3DA019548 | WAUCFAFR3DA021512; WAUCFAFR3DA028539 | WAUCFAFR3DA081659 | WAUCFAFR3DA016259; WAUCFAFR3DA089115 | WAUCFAFR3DA009778 | WAUCFAFR3DA034969 | WAUCFAFR3DA040089 | WAUCFAFR3DA050167; WAUCFAFR3DA065638 | WAUCFAFR3DA097070; WAUCFAFR3DA040982; WAUCFAFR3DA057975; WAUCFAFR3DA099840

WAUCFAFR3DA005603 | WAUCFAFR3DA025639; WAUCFAFR3DA063842 | WAUCFAFR3DA005648; WAUCFAFR3DA045812 | WAUCFAFR3DA080138 |

WAUCFAFR3DA000711

| WAUCFAFR3DA090300 | WAUCFAFR3DA095898 | WAUCFAFR3DA081287 | WAUCFAFR3DA054994 | WAUCFAFR3DA076364; WAUCFAFR3DA088742 | WAUCFAFR3DA062478 | WAUCFAFR3DA052825 | WAUCFAFR3DA079250 | WAUCFAFR3DA093732 | WAUCFAFR3DA003348 | WAUCFAFR3DA064800 | WAUCFAFR3DA062044 | WAUCFAFR3DA064599 | WAUCFAFR3DA052467 | WAUCFAFR3DA057149 | WAUCFAFR3DA045535 | WAUCFAFR3DA078230; WAUCFAFR3DA077045;

WAUCFAFR3DA055532

; WAUCFAFR3DA079457; WAUCFAFR3DA006282; WAUCFAFR3DA056583 | WAUCFAFR3DA006914 | WAUCFAFR3DA080415 | WAUCFAFR3DA047270

WAUCFAFR3DA096548 | WAUCFAFR3DA080463 | WAUCFAFR3DA094699

WAUCFAFR3DA031571 | WAUCFAFR3DA050170; WAUCFAFR3DA042036 | WAUCFAFR3DA021090; WAUCFAFR3DA009327; WAUCFAFR3DA077014 | WAUCFAFR3DA019582 | WAUCFAFR3DA043185 | WAUCFAFR3DA097814 | WAUCFAFR3DA067096; WAUCFAFR3DA019906; WAUCFAFR3DA080561 | WAUCFAFR3DA074727

WAUCFAFR3DA097294; WAUCFAFR3DA001230 |

WAUCFAFR3DA090281

; WAUCFAFR3DA030386; WAUCFAFR3DA079345 | WAUCFAFR3DA050105; WAUCFAFR3DA092404; WAUCFAFR3DA074680; WAUCFAFR3DA096534 | WAUCFAFR3DA006279 | WAUCFAFR3DA058446 | WAUCFAFR3DA008789 | WAUCFAFR3DA042148

WAUCFAFR3DA086022 | WAUCFAFR3DA069530; WAUCFAFR3DA058964 | WAUCFAFR3DA090877 | WAUCFAFR3DA095304; WAUCFAFR3DA044269 | WAUCFAFR3DA030078 | WAUCFAFR3DA079572 | WAUCFAFR3DA063923 | WAUCFAFR3DA029741; WAUCFAFR3DA071830; WAUCFAFR3DA025558 | WAUCFAFR3DA011580; WAUCFAFR3DA001809 | WAUCFAFR3DA000045 | WAUCFAFR3DA032204 | WAUCFAFR3DA058530; WAUCFAFR3DA048600 | WAUCFAFR3DA042781 | WAUCFAFR3DA018772; WAUCFAFR3DA047303; WAUCFAFR3DA030582; WAUCFAFR3DA088286 | WAUCFAFR3DA072458 | WAUCFAFR3DA065395

WAUCFAFR3DA068796 | WAUCFAFR3DA059287 | WAUCFAFR3DA094749 | WAUCFAFR3DA042750 | WAUCFAFR3DA074596 | WAUCFAFR3DA046443 | WAUCFAFR3DA032946 | WAUCFAFR3DA040125; WAUCFAFR3DA005732; WAUCFAFR3DA086277; WAUCFAFR3DA077577 | WAUCFAFR3DA019288 | WAUCFAFR3DA043168; WAUCFAFR3DA093505 | WAUCFAFR3DA094136; WAUCFAFR3DA079944; WAUCFAFR3DA064439

WAUCFAFR3DA028749 | WAUCFAFR3DA081306 | WAUCFAFR3DA046958; WAUCFAFR3DA002846 | WAUCFAFR3DA061380; WAUCFAFR3DA041002; WAUCFAFR3DA090359; WAUCFAFR3DA058916; WAUCFAFR3DA014852 | WAUCFAFR3DA033658 | WAUCFAFR3DA085873 | WAUCFAFR3DA020148 | WAUCFAFR3DA047138 | WAUCFAFR3DA082133

WAUCFAFR3DA076509 | WAUCFAFR3DA049519; WAUCFAFR3DA018478; WAUCFAFR3DA023826; WAUCFAFR3DA055109 | WAUCFAFR3DA036978 | WAUCFAFR3DA010770; WAUCFAFR3DA060276; WAUCFAFR3DA024622; WAUCFAFR3DA017217 | WAUCFAFR3DA094606; WAUCFAFR3DA087722 | WAUCFAFR3DA057734; WAUCFAFR3DA045325 | WAUCFAFR3DA008596; WAUCFAFR3DA056924 | WAUCFAFR3DA004063 | WAUCFAFR3DA017251 | WAUCFAFR3DA009005 | WAUCFAFR3DA070113; WAUCFAFR3DA049228 | WAUCFAFR3DA011112; WAUCFAFR3DA071763 | WAUCFAFR3DA052355 | WAUCFAFR3DA057670 | WAUCFAFR3DA006959 | WAUCFAFR3DA071262 | WAUCFAFR3DA076686; WAUCFAFR3DA037225; WAUCFAFR3DA042327

WAUCFAFR3DA043283

WAUCFAFR3DA071827 | WAUCFAFR3DA086764; WAUCFAFR3DA048144; WAUCFAFR3DA078907 | WAUCFAFR3DA082939; WAUCFAFR3DA011739 | WAUCFAFR3DA048161 | WAUCFAFR3DA076915 | WAUCFAFR3DA055854 | WAUCFAFR3DA013393 | WAUCFAFR3DA059659; WAUCFAFR3DA087493 | WAUCFAFR3DA001535 | WAUCFAFR3DA044188 | WAUCFAFR3DA042862 | WAUCFAFR3DA087266 | WAUCFAFR3DA021476

WAUCFAFR3DA044661 | WAUCFAFR3DA037404; WAUCFAFR3DA081211 | WAUCFAFR3DA036205; WAUCFAFR3DA048015; WAUCFAFR3DA051481 | WAUCFAFR3DA092564 | WAUCFAFR3DA077532 | WAUCFAFR3DA061170 | WAUCFAFR3DA015600 | WAUCFAFR3DA036608 | WAUCFAFR3DA093200; WAUCFAFR3DA046085; WAUCFAFR3DA098297; WAUCFAFR3DA065316; WAUCFAFR3DA029688 | WAUCFAFR3DA099241 | WAUCFAFR3DA090118 | WAUCFAFR3DA027844 | WAUCFAFR3DA012650; WAUCFAFR3DA038696; WAUCFAFR3DA004631; WAUCFAFR3DA074193 | WAUCFAFR3DA075988 | WAUCFAFR3DA047432 | WAUCFAFR3DA067681; WAUCFAFR3DA053084; WAUCFAFR3DA056146 | WAUCFAFR3DA068605 | WAUCFAFR3DA018724 | WAUCFAFR3DA008937 | WAUCFAFR3DA005634 | WAUCFAFR3DA083198 | WAUCFAFR3DA090684 | WAUCFAFR3DA061654 | WAUCFAFR3DA014124 | WAUCFAFR3DA005228 | WAUCFAFR3DA000420 | WAUCFAFR3DA065512 | WAUCFAFR3DA045101 | WAUCFAFR3DA059323; WAUCFAFR3DA077031 | WAUCFAFR3DA004922 | WAUCFAFR3DA019467; WAUCFAFR3DA020487 | WAUCFAFR3DA062304; WAUCFAFR3DA031991 | WAUCFAFR3DA066093

WAUCFAFR3DA040626; WAUCFAFR3DA061833 | WAUCFAFR3DA021428 | WAUCFAFR3DA040822 | WAUCFAFR3DA071035 | WAUCFAFR3DA033370 | WAUCFAFR3DA096758; WAUCFAFR3DA064571 | WAUCFAFR3DA079748

WAUCFAFR3DA077305 | WAUCFAFR3DA028010 | WAUCFAFR3DA006850; WAUCFAFR3DA030047 | WAUCFAFR3DA031926 | WAUCFAFR3DA075053 | WAUCFAFR3DA018285 | WAUCFAFR3DA082231; WAUCFAFR3DA057667 | WAUCFAFR3DA001227 | WAUCFAFR3DA052890; WAUCFAFR3DA068457 | WAUCFAFR3DA078325; WAUCFAFR3DA093469 | WAUCFAFR3DA040657; WAUCFAFR3DA088207 | WAUCFAFR3DA067387 | WAUCFAFR3DA096047; WAUCFAFR3DA077286 | WAUCFAFR3DA037483 | WAUCFAFR3DA040870 | WAUCFAFR3DA029822 | WAUCFAFR3DA001132 | WAUCFAFR3DA017671 | WAUCFAFR3DA035362; WAUCFAFR3DA041405; WAUCFAFR3DA079443; WAUCFAFR3DA043400; WAUCFAFR3DA010252 | WAUCFAFR3DA077840

WAUCFAFR3DA012437 | WAUCFAFR3DA085050 | WAUCFAFR3DA033188 | WAUCFAFR3DA087736; WAUCFAFR3DA010011

WAUCFAFR3DA016827; WAUCFAFR3DA050590 | WAUCFAFR3DA013006; WAUCFAFR3DA028119 | WAUCFAFR3DA075926; WAUCFAFR3DA063243 | WAUCFAFR3DA073058; WAUCFAFR3DA048760 | WAUCFAFR3DA098171; WAUCFAFR3DA024524 | WAUCFAFR3DA047706 | WAUCFAFR3DA049360; WAUCFAFR3DA061055; WAUCFAFR3DA043350 | WAUCFAFR3DA004838; WAUCFAFR3DA029612 | WAUCFAFR3DA078972; WAUCFAFR3DA014737 | WAUCFAFR3DA062058

WAUCFAFR3DA065123 | WAUCFAFR3DA097215 | WAUCFAFR3DA085355 | WAUCFAFR3DA096520; WAUCFAFR3DA056664 | WAUCFAFR3DA009585 | WAUCFAFR3DA051691; WAUCFAFR3DA095562; WAUCFAFR3DA007755 | WAUCFAFR3DA004449 | WAUCFAFR3DA014365 | WAUCFAFR3DA060133; WAUCFAFR3DA065560; WAUCFAFR3DA014057 | WAUCFAFR3DA027178 | WAUCFAFR3DA081452 | WAUCFAFR3DA088840 | WAUCFAFR3DA014009 | WAUCFAFR3DA024118; WAUCFAFR3DA065347 | WAUCFAFR3DA063226; WAUCFAFR3DA001387 | WAUCFAFR3DA013829 | WAUCFAFR3DA054087 | WAUCFAFR3DA064490 | WAUCFAFR3DA043803; WAUCFAFR3DA081760; WAUCFAFR3DA056048 | WAUCFAFR3DA042196 |

WAUCFAFR3DA093813

| WAUCFAFR3DA073271 | WAUCFAFR3DA073075; WAUCFAFR3DA089180 | WAUCFAFR3DA018237 | WAUCFAFR3DA014575 | WAUCFAFR3DA037449 |

WAUCFAFR3DA093889

; WAUCFAFR3DA085677 | WAUCFAFR3DA010784 | WAUCFAFR3DA099367; WAUCFAFR3DA027455 | WAUCFAFR3DA055496 | WAUCFAFR3DA026144 | WAUCFAFR3DA090720; WAUCFAFR3DA005374; WAUCFAFR3DA032431 | WAUCFAFR3DA082875 | WAUCFAFR3DA045969

WAUCFAFR3DA022983; WAUCFAFR3DA083234; WAUCFAFR3DA085498

WAUCFAFR3DA046149 | WAUCFAFR3DA003480 | WAUCFAFR3DA090216; WAUCFAFR3DA033207; WAUCFAFR3DA077448; WAUCFAFR3DA022191 | WAUCFAFR3DA032428 | WAUCFAFR3DA036530 | WAUCFAFR3DA075828 | WAUCFAFR3DA038746 | WAUCFAFR3DA019890

WAUCFAFR3DA008114 | WAUCFAFR3DA060973 | WAUCFAFR3DA022515 |

WAUCFAFR3DA000725

| WAUCFAFR3DA002524 | WAUCFAFR3DA047575

WAUCFAFR3DA041520 |

WAUCFAFR3DA066143

| WAUCFAFR3DA049603; WAUCFAFR3DA031456 | WAUCFAFR3DA082150 | WAUCFAFR3DA065140 | WAUCFAFR3DA083671 | WAUCFAFR3DA063064 | WAUCFAFR3DA053926 | WAUCFAFR3DA021137 | WAUCFAFR3DA056647; WAUCFAFR3DA003785 | WAUCFAFR3DA097750 | WAUCFAFR3DA019808; WAUCFAFR3DA005794 | WAUCFAFR3DA050153 | WAUCFAFR3DA040660

WAUCFAFR3DA044336; WAUCFAFR3DA026936; WAUCFAFR3DA041825 | WAUCFAFR3DA020439 | WAUCFAFR3DA017332 | WAUCFAFR3DA040531 | WAUCFAFR3DA060472

WAUCFAFR3DA057197; WAUCFAFR3DA017475 | WAUCFAFR3DA067616 | WAUCFAFR3DA011031 | WAUCFAFR3DA075456 | WAUCFAFR3DA020196; WAUCFAFR3DA093049 | WAUCFAFR3DA016729; WAUCFAFR3DA007500 | WAUCFAFR3DA066658 | WAUCFAFR3DA041176 | WAUCFAFR3DA044840; WAUCFAFR3DA062657; WAUCFAFR3DA065929; WAUCFAFR3DA032347 | WAUCFAFR3DA066644 | WAUCFAFR3DA099935 | WAUCFAFR3DA057538 | WAUCFAFR3DA012776 | WAUCFAFR3DA075120; WAUCFAFR3DA035815; WAUCFAFR3DA032980 | WAUCFAFR3DA066708 | WAUCFAFR3DA050623; WAUCFAFR3DA019453 | WAUCFAFR3DA084139 | WAUCFAFR3DA044398 | WAUCFAFR3DA030064 | WAUCFAFR3DA083069; WAUCFAFR3DA022076; WAUCFAFR3DA054932 | WAUCFAFR3DA042909 | WAUCFAFR3DA041954 | WAUCFAFR3DA045888 | WAUCFAFR3DA010980; WAUCFAFR3DA072203; WAUCFAFR3DA090894; WAUCFAFR3DA087283 | WAUCFAFR3DA054901; WAUCFAFR3DA002166

WAUCFAFR3DA007884; WAUCFAFR3DA007674 | WAUCFAFR3DA002295; WAUCFAFR3DA054445; WAUCFAFR3DA073819 | WAUCFAFR3DA076719 | WAUCFAFR3DA010445; WAUCFAFR3DA047253; WAUCFAFR3DA033997

WAUCFAFR3DA003320; WAUCFAFR3DA001485 | WAUCFAFR3DA056258; WAUCFAFR3DA049696; WAUCFAFR3DA023907; WAUCFAFR3DA053635 | WAUCFAFR3DA017072 | WAUCFAFR3DA080432 | WAUCFAFR3DA028878 | WAUCFAFR3DA045471; WAUCFAFR3DA004676 | WAUCFAFR3DA068555; WAUCFAFR3DA007688 | WAUCFAFR3DA099952 | WAUCFAFR3DA070211; WAUCFAFR3DA002779; WAUCFAFR3DA064523 | WAUCFAFR3DA039038

WAUCFAFR3DA012728 |

WAUCFAFR3DA059211

| WAUCFAFR3DA040786 | WAUCFAFR3DA013362 | WAUCFAFR3DA019243 | WAUCFAFR3DA071391; WAUCFAFR3DA082438; WAUCFAFR3DA018092 | WAUCFAFR3DA019873

WAUCFAFR3DA022322 | WAUCFAFR3DA051500; WAUCFAFR3DA065672 | WAUCFAFR3DA068748 | WAUCFAFR3DA073660

WAUCFAFR3DA042604 | WAUCFAFR3DA080964 | WAUCFAFR3DA009618

WAUCFAFR3DA023650 | WAUCFAFR3DA005052 | WAUCFAFR3DA017492 | WAUCFAFR3DA078454 | WAUCFAFR3DA090538 | WAUCFAFR3DA008601 | WAUCFAFR3DA018352 | WAUCFAFR3DA021915; WAUCFAFR3DA052033; WAUCFAFR3DA054297 | WAUCFAFR3DA068684 | WAUCFAFR3DA044613 | WAUCFAFR3DA056759; WAUCFAFR3DA025138 | WAUCFAFR3DA027195; WAUCFAFR3DA038150; WAUCFAFR3DA061265; WAUCFAFR3DA055952 | WAUCFAFR3DA079667 | WAUCFAFR3DA074484 | WAUCFAFR3DA081919 | WAUCFAFR3DA099613 | WAUCFAFR3DA053523; WAUCFAFR3DA078762 | WAUCFAFR3DA029660; WAUCFAFR3DA008713; WAUCFAFR3DA008839 | WAUCFAFR3DA056485 | WAUCFAFR3DA078096; WAUCFAFR3DA039461 | WAUCFAFR3DA019257 | WAUCFAFR3DA058852; WAUCFAFR3DA020022; WAUCFAFR3DA076011; WAUCFAFR3DA006556; WAUCFAFR3DA037886; WAUCFAFR3DA005665; WAUCFAFR3DA009764 |

WAUCFAFR3DA078664

; WAUCFAFR3DA013930; WAUCFAFR3DA017363 | WAUCFAFR3DA061279; WAUCFAFR3DA070922 | WAUCFAFR3DA028976 | WAUCFAFR3DA008209; WAUCFAFR3DA091379 | WAUCFAFR3DA054610; WAUCFAFR3DA043428; WAUCFAFR3DA061105 | WAUCFAFR3DA030209 | WAUCFAFR3DA084724 | WAUCFAFR3DA003737 | WAUCFAFR3DA088191 | WAUCFAFR3DA040612 | WAUCFAFR3DA055014 | WAUCFAFR3DA087817 | WAUCFAFR3DA018710 | WAUCFAFR3DA003558; WAUCFAFR3DA009375 | WAUCFAFR3DA035491; WAUCFAFR3DA061427 | WAUCFAFR3DA094850; WAUCFAFR3DA046684 | WAUCFAFR3DA016942 | WAUCFAFR3DA009909 | WAUCFAFR3DA046314 | WAUCFAFR3DA058544; WAUCFAFR3DA061296; WAUCFAFR3DA043669; WAUCFAFR3DA085646 | WAUCFAFR3DA065896 | WAUCFAFR3DA075523 | WAUCFAFR3DA053201 | WAUCFAFR3DA020134 | WAUCFAFR3DA017623 | WAUCFAFR3DA088661 | WAUCFAFR3DA063310 | WAUCFAFR3DA022501 | WAUCFAFR3DA060116 | WAUCFAFR3DA097831; WAUCFAFR3DA042666 | WAUCFAFR3DA095934 | WAUCFAFR3DA032414 | WAUCFAFR3DA019436 | WAUCFAFR3DA033675; WAUCFAFR3DA029254; WAUCFAFR3DA079717; WAUCFAFR3DA080124; WAUCFAFR3DA035054 | WAUCFAFR3DA053957 | WAUCFAFR3DA002782 | WAUCFAFR3DA092077; WAUCFAFR3DA044448 | WAUCFAFR3DA069673 | WAUCFAFR3DA080172 | WAUCFAFR3DA064960 | WAUCFAFR3DA017153 | WAUCFAFR3DA088790; WAUCFAFR3DA080480; WAUCFAFR3DA012213; WAUCFAFR3DA005696 | WAUCFAFR3DA073741;

WAUCFAFR3DA070290

| WAUCFAFR3DA076574; WAUCFAFR3DA037614 | WAUCFAFR3DA067244 | WAUCFAFR3DA081127 | WAUCFAFR3DA026855 | WAUCFAFR3DA072461; WAUCFAFR3DA032638

WAUCFAFR3DA026211 | WAUCFAFR3DA076297 | WAUCFAFR3DA038410; WAUCFAFR3DA056096 | WAUCFAFR3DA017265 | WAUCFAFR3DA083766; WAUCFAFR3DA020876 | WAUCFAFR3DA039802; WAUCFAFR3DA028234; WAUCFAFR3DA028640 | WAUCFAFR3DA093259; WAUCFAFR3DA028265; WAUCFAFR3DA086148 | WAUCFAFR3DA039301 | WAUCFAFR3DA028685 | WAUCFAFR3DA004841 | WAUCFAFR3DA078258 | WAUCFAFR3DA071276

WAUCFAFR3DA065249; WAUCFAFR3DA046989; WAUCFAFR3DA090619; WAUCFAFR3DA072153; WAUCFAFR3DA047818; WAUCFAFR3DA040173 | WAUCFAFR3DA088272 | WAUCFAFR3DA045020 | WAUCFAFR3DA003107; WAUCFAFR3DA036074 | WAUCFAFR3DA090975 | WAUCFAFR3DA063047 | WAUCFAFR3DA066319 | WAUCFAFR3DA014060 | WAUCFAFR3DA099806; WAUCFAFR3DA086313 | WAUCFAFR3DA008310 | WAUCFAFR3DA057765 | WAUCFAFR3DA007240 | WAUCFAFR3DA006055; WAUCFAFR3DA082732; WAUCFAFR3DA026662 | WAUCFAFR3DA012874 | WAUCFAFR3DA009683 | WAUCFAFR3DA095402; WAUCFAFR3DA022918 | WAUCFAFR3DA075750; WAUCFAFR3DA027228; WAUCFAFR3DA007805; WAUCFAFR3DA022532 | WAUCFAFR3DA036883 | WAUCFAFR3DA042330 | WAUCFAFR3DA059094 | WAUCFAFR3DA070807 | WAUCFAFR3DA035670 | WAUCFAFR3DA027293 | WAUCFAFR3DA015354 | WAUCFAFR3DA066062 | WAUCFAFR3DA090474 | WAUCFAFR3DA065624 | WAUCFAFR3DA021039; WAUCFAFR3DA078616; WAUCFAFR3DA019971 | WAUCFAFR3DA027424; WAUCFAFR3DA084805; WAUCFAFR3DA030324 | WAUCFAFR3DA005827 | WAUCFAFR3DA077062 | WAUCFAFR3DA058379

WAUCFAFR3DA070631 | WAUCFAFR3DA059337 | WAUCFAFR3DA056745 | WAUCFAFR3DA008968 | WAUCFAFR3DA063677 | WAUCFAFR3DA004077; WAUCFAFR3DA015189 | WAUCFAFR3DA093956 | WAUCFAFR3DA041646 | WAUCFAFR3DA086053; WAUCFAFR3DA027908 | WAUCFAFR3DA028184 | WAUCFAFR3DA044630 | WAUCFAFR3DA073366; WAUCFAFR3DA088787 | WAUCFAFR3DA095142 | WAUCFAFR3DA094461 | WAUCFAFR3DA018495 | WAUCFAFR3DA045468 | WAUCFAFR3DA019632; WAUCFAFR3DA002801; WAUCFAFR3DA032512 | WAUCFAFR3DA053554

WAUCFAFR3DA062822 | WAUCFAFR3DA049777; WAUCFAFR3DA016603 | WAUCFAFR3DA068779 | WAUCFAFR3DA006590 | WAUCFAFR3DA045681; WAUCFAFR3DA057250 | WAUCFAFR3DA031344 | WAUCFAFR3DA054235; WAUCFAFR3DA019100

WAUCFAFR3DA011272; WAUCFAFR3DA030369; WAUCFAFR3DA001017; WAUCFAFR3DA008985; WAUCFAFR3DA074646 | WAUCFAFR3DA040724; WAUCFAFR3DA081483 | WAUCFAFR3DA046751; WAUCFAFR3DA000644 | WAUCFAFR3DA095156 | WAUCFAFR3DA068300; WAUCFAFR3DA071228 | WAUCFAFR3DA006136; WAUCFAFR3DA040142; WAUCFAFR3DA058091 | WAUCFAFR3DA018674;

WAUCFAFR3DA048872WAUCFAFR3DA022062 | WAUCFAFR3DA055319 | WAUCFAFR3DA017878 | WAUCFAFR3DA051562; WAUCFAFR3DA026905 | WAUCFAFR3DA038309 | WAUCFAFR3DA083427 |

WAUCFAFR3DA059001

| WAUCFAFR3DA066224 | WAUCFAFR3DA090846 | WAUCFAFR3DA000353 | WAUCFAFR3DA074081 | WAUCFAFR3DA022367

WAUCFAFR3DA002488 | WAUCFAFR3DA059760; WAUCFAFR3DA081175 | WAUCFAFR3DA029576 | WAUCFAFR3DA027388

WAUCFAFR3DA075876 | WAUCFAFR3DA081709 | WAUCFAFR3DA060066 | WAUCFAFR3DA037595; WAUCFAFR3DA031859 | WAUCFAFR3DA082276 | WAUCFAFR3DA090328; WAUCFAFR3DA077000 | WAUCFAFR3DA087767; WAUCFAFR3DA026130 | WAUCFAFR3DA060777 | WAUCFAFR3DA025768 | WAUCFAFR3DA019114 | WAUCFAFR3DA065154 | WAUCFAFR3DA072024; WAUCFAFR3DA084321 | WAUCFAFR3DA082567 | WAUCFAFR3DA067177 | WAUCFAFR3DA068958 | WAUCFAFR3DA076669; WAUCFAFR3DA028430; WAUCFAFR3DA063405 | WAUCFAFR3DA000028; WAUCFAFR3DA011353 | WAUCFAFR3DA019274 | WAUCFAFR3DA020103; WAUCFAFR3DA031389 | WAUCFAFR3DA049469 | WAUCFAFR3DA092984 | WAUCFAFR3DA056728; WAUCFAFR3DA074050; WAUCFAFR3DA073903 | WAUCFAFR3DA040853 | WAUCFAFR3DA034809; WAUCFAFR3DA037094 | WAUCFAFR3DA022496 | WAUCFAFR3DA055420 | WAUCFAFR3DA045695 | WAUCFAFR3DA089261; WAUCFAFR3DA080740 | WAUCFAFR3DA036964; WAUCFAFR3DA066756 | WAUCFAFR3DA075599; WAUCFAFR3DA058298 | WAUCFAFR3DA008808; WAUCFAFR3DA036723; WAUCFAFR3DA028895 | WAUCFAFR3DA022630 | WAUCFAFR3DA019663 | WAUCFAFR3DA073061 | WAUCFAFR3DA026628;

WAUCFAFR3DA015807

; WAUCFAFR3DA061220; WAUCFAFR3DA001423 | WAUCFAFR3DA098199; WAUCFAFR3DA043302 | WAUCFAFR3DA088370 | WAUCFAFR3DA036849 | WAUCFAFR3DA041047 | WAUCFAFR3DA020005 | WAUCFAFR3DA040903; WAUCFAFR3DA003656 | WAUCFAFR3DA045485

WAUCFAFR3DA017430; WAUCFAFR3DA014768 | WAUCFAFR3DA019520 | WAUCFAFR3DA001454 | WAUCFAFR3DA074209 | WAUCFAFR3DA042439 | WAUCFAFR3DA029089 | WAUCFAFR3DA076400 | WAUCFAFR3DA054980 | WAUCFAFR3DA083945 | WAUCFAFR3DA010560 | WAUCFAFR3DA017234 | WAUCFAFR3DA080611; WAUCFAFR3DA047902 | WAUCFAFR3DA027889 | WAUCFAFR3DA005164; WAUCFAFR3DA055059 | WAUCFAFR3DA018612; WAUCFAFR3DA082388; WAUCFAFR3DA043896 | WAUCFAFR3DA041467; WAUCFAFR3DA095285 | WAUCFAFR3DA069852; WAUCFAFR3DA087204 | WAUCFAFR3DA006119; WAUCFAFR3DA097442; WAUCFAFR3DA046832 | WAUCFAFR3DA092306

WAUCFAFR3DA049441 | WAUCFAFR3DA020683 | WAUCFAFR3DA095500; WAUCFAFR3DA030923; WAUCFAFR3DA082469 | WAUCFAFR3DA058561 | WAUCFAFR3DA012891; WAUCFAFR3DA043381 | WAUCFAFR3DA083900 | WAUCFAFR3DA088580 | WAUCFAFR3DA017542 | WAUCFAFR3DA011126 | WAUCFAFR3DA030596; WAUCFAFR3DA026015 | WAUCFAFR3DA098509; WAUCFAFR3DA051920 | WAUCFAFR3DA003284 | WAUCFAFR3DA031912 | WAUCFAFR3DA093598 | WAUCFAFR3DA016780 | WAUCFAFR3DA023180; WAUCFAFR3DA078437 | WAUCFAFR3DA043039; WAUCFAFR3DA088076 | WAUCFAFR3DA070256; WAUCFAFR3DA036253; WAUCFAFR3DA053862 | WAUCFAFR3DA052372 | WAUCFAFR3DA018545 | WAUCFAFR3DA083685; WAUCFAFR3DA071410

WAUCFAFR3DA018626

WAUCFAFR3DA032574; WAUCFAFR3DA073996 | WAUCFAFR3DA066921; WAUCFAFR3DA044367; WAUCFAFR3DA009859 | WAUCFAFR3DA030355; WAUCFAFR3DA082424 | WAUCFAFR3DA021929 | WAUCFAFR3DA013748; WAUCFAFR3DA062996 | WAUCFAFR3DA085579 | WAUCFAFR3DA097392; WAUCFAFR3DA082164; WAUCFAFR3DA000210 | WAUCFAFR3DA066286 | WAUCFAFR3DA050234

WAUCFAFR3DA049729 | WAUCFAFR3DA008548; WAUCFAFR3DA035801 | WAUCFAFR3DA086456; WAUCFAFR3DA098087 | WAUCFAFR3DA043445; WAUCFAFR3DA097828 | WAUCFAFR3DA066269; WAUCFAFR3DA089714; WAUCFAFR3DA070385 | WAUCFAFR3DA091589 | WAUCFAFR3DA001406; WAUCFAFR3DA004323

WAUCFAFR3DA022787 | WAUCFAFR3DA006265 | WAUCFAFR3DA098865 | WAUCFAFR3DA026578; WAUCFAFR3DA048550; WAUCFAFR3DA009943 | WAUCFAFR3DA020652; WAUCFAFR3DA064263 | WAUCFAFR3DA020585; WAUCFAFR3DA077143; WAUCFAFR3DA097618; WAUCFAFR3DA094427; WAUCFAFR3DA031716; WAUCFAFR3DA071553 | WAUCFAFR3DA080821 |

WAUCFAFR3DA030985

; WAUCFAFR3DA079703; WAUCFAFR3DA038570 | WAUCFAFR3DA085940; WAUCFAFR3DA077191; WAUCFAFR3DA047222 | WAUCFAFR3DA032994; WAUCFAFR3DA094315 | WAUCFAFR3DA090748; WAUCFAFR3DA029867 | WAUCFAFR3DA099174; WAUCFAFR3DA094797 | WAUCFAFR3DA032123; WAUCFAFR3DA099692 | WAUCFAFR3DA022207 | WAUCFAFR3DA067714 | WAUCFAFR3DA081600; WAUCFAFR3DA097179 | WAUCFAFR3DA053943

WAUCFAFR3DA003012 | WAUCFAFR3DA099353

WAUCFAFR3DA028606 | WAUCFAFR3DA040030

WAUCFAFR3DA005312 | WAUCFAFR3DA004368 | WAUCFAFR3DA087686 | WAUCFAFR3DA094007

WAUCFAFR3DA033353; WAUCFAFR3DA007450 | WAUCFAFR3DA077871 | WAUCFAFR3DA042019 | WAUCFAFR3DA070502; WAUCFAFR3DA033739 | WAUCFAFR3DA095707 | WAUCFAFR3DA038715 | WAUCFAFR3DA074629

WAUCFAFR3DA052095; WAUCFAFR3DA029304 | WAUCFAFR3DA021624 | WAUCFAFR3DA060245; WAUCFAFR3DA045258; WAUCFAFR3DA081564; WAUCFAFR3DA075831 | WAUCFAFR3DA047124 | WAUCFAFR3DA042926 | WAUCFAFR3DA053196; WAUCFAFR3DA033269 | WAUCFAFR3DA092144; WAUCFAFR3DA075330; WAUCFAFR3DA075733 | WAUCFAFR3DA009621 | WAUCFAFR3DA030808 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUCFAFR3DA0.
WAUCFAFR3DA000305 | WAUCFAFR3DA009313 | WAUCFAFR3DA055269 | WAUCFAFR3DA017699 | WAUCFAFR3DA048919 | WAUCFAFR3DA094282 | WAUCFAFR3DA056907 | WAUCFAFR3DA083931 | WAUCFAFR3DA003463; WAUCFAFR3DA020781 | WAUCFAFR3DA036902 | WAUCFAFR3DA093827 | WAUCFAFR3DA013555 | WAUCFAFR3DA044465; WAUCFAFR3DA063520 | WAUCFAFR3DA064683; WAUCFAFR3DA087641 | WAUCFAFR3DA036592 | WAUCFAFR3DA002538; WAUCFAFR3DA040447 | WAUCFAFR3DA054512

WAUCFAFR3DA036950 | WAUCFAFR3DA008162; WAUCFAFR3DA094556 | WAUCFAFR3DA018867; WAUCFAFR3DA065980 | WAUCFAFR3DA040898 | WAUCFAFR3DA003821 | WAUCFAFR3DA001101 | WAUCFAFR3DA090121 | WAUCFAFR3DA035300; WAUCFAFR3DA023308; WAUCFAFR3DA090927; WAUCFAFR3DA028959 | WAUCFAFR3DA047401 | WAUCFAFR3DA012468

WAUCFAFR3DA006444 |

WAUCFAFR3DA076445

| WAUCFAFR3DA055899 | WAUCFAFR3DA063517 | WAUCFAFR3DA005097 | WAUCFAFR3DA026970 | WAUCFAFR3DA022742; WAUCFAFR3DA021431; WAUCFAFR3DA090040 | WAUCFAFR3DA056289; WAUCFAFR3DA090667 | WAUCFAFR3DA081399; WAUCFAFR3DA061086; WAUCFAFR3DA017427 | WAUCFAFR3DA078065 | WAUCFAFR3DA027603 | WAUCFAFR3DA094170 | WAUCFAFR3DA064280 | WAUCFAFR3DA045826 | WAUCFAFR3DA080947; WAUCFAFR3DA025446

WAUCFAFR3DA071116 | WAUCFAFR3DA006766; WAUCFAFR3DA022353 | WAUCFAFR3DA088482 | WAUCFAFR3DA057037; WAUCFAFR3DA000840 | WAUCFAFR3DA081239 | WAUCFAFR3DA093701; WAUCFAFR3DA095321; WAUCFAFR3DA005861; WAUCFAFR3DA073240; WAUCFAFR3DA020067 | WAUCFAFR3DA079569;

WAUCFAFR3DA053098WAUCFAFR3DA081001 | WAUCFAFR3DA065252 | WAUCFAFR3DA063131 | WAUCFAFR3DA051450 | WAUCFAFR3DA047611 | WAUCFAFR3DA008307; WAUCFAFR3DA043414; WAUCFAFR3DA062111 | WAUCFAFR3DA048581 | WAUCFAFR3DA011241; WAUCFAFR3DA036141 | WAUCFAFR3DA037063; WAUCFAFR3DA021283 | WAUCFAFR3DA047284; WAUCFAFR3DA050251; WAUCFAFR3DA049567; WAUCFAFR3DA037869 | WAUCFAFR3DA043736; WAUCFAFR3DA078857; WAUCFAFR3DA093990; WAUCFAFR3DA093567 | WAUCFAFR3DA074131 | WAUCFAFR3DA065042; WAUCFAFR3DA046426 | WAUCFAFR3DA062013; WAUCFAFR3DA076543; WAUCFAFR3DA057023 | WAUCFAFR3DA088465; WAUCFAFR3DA017735 | WAUCFAFR3DA025690

WAUCFAFR3DA076428; WAUCFAFR3DA041937 |

WAUCFAFR3DA034048

; WAUCFAFR3DA079796; WAUCFAFR3DA009439 | WAUCFAFR3DA080852; WAUCFAFR3DA033319 | WAUCFAFR3DA060083 | WAUCFAFR3DA038519; WAUCFAFR3DA017041 | WAUCFAFR3DA078471 | WAUCFAFR3DA057748 | WAUCFAFR3DA097196; WAUCFAFR3DA003110 | WAUCFAFR3DA015113; WAUCFAFR3DA038732 | WAUCFAFR3DA014219 | WAUCFAFR3DA093360 | WAUCFAFR3DA014141 | WAUCFAFR3DA072802; WAUCFAFR3DA067812 | WAUCFAFR3DA006783 | WAUCFAFR3DA015158 | WAUCFAFR3DA096226 | WAUCFAFR3DA015161 | WAUCFAFR3DA022546; WAUCFAFR3DA054929 | WAUCFAFR3DA048693 | WAUCFAFR3DA012311 | WAUCFAFR3DA087879; WAUCFAFR3DA096470; WAUCFAFR3DA015225; WAUCFAFR3DA085923 | WAUCFAFR3DA013202; WAUCFAFR3DA070595 | WAUCFAFR3DA086859; WAUCFAFR3DA042053 | WAUCFAFR3DA071309; WAUCFAFR3DA073254

WAUCFAFR3DA040609

WAUCFAFR3DA093293 | WAUCFAFR3DA045048 | WAUCFAFR3DA047804 | WAUCFAFR3DA081368 | WAUCFAFR3DA087199; WAUCFAFR3DA015063; WAUCFAFR3DA031621 | WAUCFAFR3DA069432 | WAUCFAFR3DA062559 | WAUCFAFR3DA047267 | WAUCFAFR3DA035068 | WAUCFAFR3DA052503 | WAUCFAFR3DA036186 | WAUCFAFR3DA004547 | WAUCFAFR3DA055076 | WAUCFAFR3DA036477 | WAUCFAFR3DA014186 | WAUCFAFR3DA007402 | WAUCFAFR3DA045616; WAUCFAFR3DA009974 | WAUCFAFR3DA097988 | WAUCFAFR3DA017007

WAUCFAFR3DA057457; WAUCFAFR3DA043798 | WAUCFAFR3DA057300; WAUCFAFR3DA032753; WAUCFAFR3DA050959;

WAUCFAFR3DA008257

; WAUCFAFR3DA085212 | WAUCFAFR3DA059645 | WAUCFAFR3DA047205; WAUCFAFR3DA045034; WAUCFAFR3DA088322

WAUCFAFR3DA083315; WAUCFAFR3DA031408 | WAUCFAFR3DA025429 | WAUCFAFR3DA053781 | WAUCFAFR3DA018934 | WAUCFAFR3DA067020; WAUCFAFR3DA063291 | WAUCFAFR3DA008100 | WAUCFAFR3DA096386

WAUCFAFR3DA043932 | WAUCFAFR3DA043655 | WAUCFAFR3DA013782; WAUCFAFR3DA038892 | WAUCFAFR3DA021249

WAUCFAFR3DA048032 | WAUCFAFR3DA041971 | WAUCFAFR3DA022708 | WAUCFAFR3DA010901; WAUCFAFR3DA077630; WAUCFAFR3DA040383;

WAUCFAFR3DA047236

; WAUCFAFR3DA079927; WAUCFAFR3DA036379 | WAUCFAFR3DA017573 | WAUCFAFR3DA099997 | WAUCFAFR3DA024877 | WAUCFAFR3DA097151; WAUCFAFR3DA051531 | WAUCFAFR3DA095092 | WAUCFAFR3DA069284 | WAUCFAFR3DA037788

WAUCFAFR3DA058608 | WAUCFAFR3DA016567 | WAUCFAFR3DA010591; WAUCFAFR3DA058429 | WAUCFAFR3DA060696; WAUCFAFR3DA077790 | WAUCFAFR3DA000546 | WAUCFAFR3DA070273 | WAUCFAFR3DA044174 | WAUCFAFR3DA014754 | WAUCFAFR3DA024491 | WAUCFAFR3DA046023; WAUCFAFR3DA057751 | WAUCFAFR3DA042215 | WAUCFAFR3DA085887 | WAUCFAFR3DA078356; WAUCFAFR3DA093472 | WAUCFAFR3DA079006; WAUCFAFR3DA098669; WAUCFAFR3DA085176 | WAUCFAFR3DA059466; WAUCFAFR3DA035524 | WAUCFAFR3DA013233 | WAUCFAFR3DA054865 | WAUCFAFR3DA052436; WAUCFAFR3DA044708; WAUCFAFR3DA027584 | WAUCFAFR3DA043686 | WAUCFAFR3DA076834; WAUCFAFR3DA029884 | WAUCFAFR3DA098624; WAUCFAFR3DA094024 | WAUCFAFR3DA012048; WAUCFAFR3DA004936; WAUCFAFR3DA067261; WAUCFAFR3DA097991 | WAUCFAFR3DA030663 | WAUCFAFR3DA057295 | WAUCFAFR3DA029447 | WAUCFAFR3DA091608 | WAUCFAFR3DA090510; WAUCFAFR3DA032509 | WAUCFAFR3DA072363 | WAUCFAFR3DA070614 | WAUCFAFR3DA072900; WAUCFAFR3DA062707; WAUCFAFR3DA021588; WAUCFAFR3DA026418; WAUCFAFR3DA062156; WAUCFAFR3DA004001 | WAUCFAFR3DA082973

WAUCFAFR3DA001650 | WAUCFAFR3DA037791; WAUCFAFR3DA046541; WAUCFAFR3DA016620; WAUCFAFR3DA089972; WAUCFAFR3DA045583

WAUCFAFR3DA024023 | WAUCFAFR3DA072184; WAUCFAFR3DA097859 | WAUCFAFR3DA045003 | WAUCFAFR3DA073397 | WAUCFAFR3DA050329 | WAUCFAFR3DA009392 | WAUCFAFR3DA026709 | WAUCFAFR3DA035278; WAUCFAFR3DA000563; WAUCFAFR3DA020537 | WAUCFAFR3DA095688 | WAUCFAFR3DA092547 | WAUCFAFR3DA033854 | WAUCFAFR3DA062805; WAUCFAFR3DA052405 | WAUCFAFR3DA027956 | WAUCFAFR3DA063470 | WAUCFAFR3DA015774; WAUCFAFR3DA025222 | WAUCFAFR3DA067728 | WAUCFAFR3DA009246 | WAUCFAFR3DA071519; WAUCFAFR3DA016830 | WAUCFAFR3DA008470 | WAUCFAFR3DA045437 | WAUCFAFR3DA027536 | WAUCFAFR3DA076185;

WAUCFAFR3DA062075

| WAUCFAFR3DA072895 | WAUCFAFR3DA070984; WAUCFAFR3DA058382 | WAUCFAFR3DA047799 | WAUCFAFR3DA076347 | WAUCFAFR3DA012812; WAUCFAFR3DA084173 | WAUCFAFR3DA002734; WAUCFAFR3DA091012; WAUCFAFR3DA088515 | WAUCFAFR3DA037581 | WAUCFAFR3DA083542 | WAUCFAFR3DA049553; WAUCFAFR3DA046605 | WAUCFAFR3DA047558 | WAUCFAFR3DA006413 | WAUCFAFR3DA038035 | WAUCFAFR3DA021803 | WAUCFAFR3DA020361 | WAUCFAFR3DA039945 | WAUCFAFR3DA098770; WAUCFAFR3DA070693; WAUCFAFR3DA073867 | WAUCFAFR3DA009425 | WAUCFAFR3DA054641; WAUCFAFR3DA065705; WAUCFAFR3DA029819 | WAUCFAFR3DA016746 | WAUCFAFR3DA055675 | WAUCFAFR3DA023518; WAUCFAFR3DA062884 | WAUCFAFR3DA060715 | WAUCFAFR3DA001566; WAUCFAFR3DA026838; WAUCFAFR3DA085131 | WAUCFAFR3DA043347 | WAUCFAFR3DA061685; WAUCFAFR3DA032199 | WAUCFAFR3DA068538 | WAUCFAFR3DA041579 | WAUCFAFR3DA041470; WAUCFAFR3DA050654

WAUCFAFR3DA080768; WAUCFAFR3DA079684 | WAUCFAFR3DA049794; WAUCFAFR3DA050248 | WAUCFAFR3DA006024

WAUCFAFR3DA014687; WAUCFAFR3DA035197; WAUCFAFR3DA001258 | WAUCFAFR3DA061699 | WAUCFAFR3DA025074 | WAUCFAFR3DA015550 | WAUCFAFR3DA098591 | WAUCFAFR3DA041288; WAUCFAFR3DA080446 | WAUCFAFR3DA014169; WAUCFAFR3DA067468 | WAUCFAFR3DA027259 | WAUCFAFR3DA052873 | WAUCFAFR3DA013250 | WAUCFAFR3DA077837; WAUCFAFR3DA040335 | WAUCFAFR3DA064117 | WAUCFAFR3DA066384 | WAUCFAFR3DA073917

WAUCFAFR3DA085033 | WAUCFAFR3DA061248 | WAUCFAFR3DA050685; WAUCFAFR3DA059578 | WAUCFAFR3DA063713 | WAUCFAFR3DA026161 | WAUCFAFR3DA035247 | WAUCFAFR3DA045714 | WAUCFAFR3DA012809; WAUCFAFR3DA079829 | WAUCFAFR3DA063534

WAUCFAFR3DA052713 | WAUCFAFR3DA064151; WAUCFAFR3DA002748 | WAUCFAFR3DA097697; WAUCFAFR3DA028086 | WAUCFAFR3DA001910 | WAUCFAFR3DA054705 | WAUCFAFR3DA091995 | WAUCFAFR3DA058771; WAUCFAFR3DA054946 | WAUCFAFR3DA011904; WAUCFAFR3DA005469; WAUCFAFR3DA047494; WAUCFAFR3DA008792 | WAUCFAFR3DA075084; WAUCFAFR3DA044532 | WAUCFAFR3DA089082 | WAUCFAFR3DA041081; WAUCFAFR3DA037144 | WAUCFAFR3DA062108 | WAUCFAFR3DA066403 | WAUCFAFR3DA033420; WAUCFAFR3DA002832 | WAUCFAFR3DA048192 | WAUCFAFR3DA016326

WAUCFAFR3DA021204 | WAUCFAFR3DA054798 | WAUCFAFR3DA016486; WAUCFAFR3DA048595

WAUCFAFR3DA084416

| WAUCFAFR3DA052212 | WAUCFAFR3DA033286 | WAUCFAFR3DA046006 | WAUCFAFR3DA062383 | WAUCFAFR3DA049584; WAUCFAFR3DA009294 | WAUCFAFR3DA050850

WAUCFAFR3DA026645; WAUCFAFR3DA025284

WAUCFAFR3DA076610; WAUCFAFR3DA050427; WAUCFAFR3DA040576 | WAUCFAFR3DA053893 |

WAUCFAFR3DA039265

; WAUCFAFR3DA072136 | WAUCFAFR3DA095027; WAUCFAFR3DA061072 | WAUCFAFR3DA066532 | WAUCFAFR3DA039086; WAUCFAFR3DA073478; WAUCFAFR3DA098977 | WAUCFAFR3DA015659 | WAUCFAFR3DA042070

WAUCFAFR3DA030260; WAUCFAFR3DA057345 | WAUCFAFR3DA065185

WAUCFAFR3DA073481 | WAUCFAFR3DA032297; WAUCFAFR3DA040206; WAUCFAFR3DA098560 | WAUCFAFR3DA068197 | WAUCFAFR3DA054333 | WAUCFAFR3DA040318 | WAUCFAFR3DA009182; WAUCFAFR3DA034714; WAUCFAFR3DA077367 | WAUCFAFR3DA041629

WAUCFAFR3DA058768 | WAUCFAFR3DA007982 | WAUCFAFR3DA058673; WAUCFAFR3DA045406 | WAUCFAFR3DA072539 | WAUCFAFR3DA029545 | WAUCFAFR3DA034308; WAUCFAFR3DA015127 | WAUCFAFR3DA014303 | WAUCFAFR3DA086473; WAUCFAFR3DA029710; WAUCFAFR3DA056812 | WAUCFAFR3DA015080; WAUCFAFR3DA032364 | WAUCFAFR3DA026399 | WAUCFAFR3DA011059; WAUCFAFR3DA027181 | WAUCFAFR3DA017931 | WAUCFAFR3DA048337 | WAUCFAFR3DA088708 | WAUCFAFR3DA044384; WAUCFAFR3DA013815; WAUCFAFR3DA012938; WAUCFAFR3DA077739 | WAUCFAFR3DA088353

WAUCFAFR3DA049875 | WAUCFAFR3DA097604 | WAUCFAFR3DA000059 | WAUCFAFR3DA096369 | WAUCFAFR3DA077403; WAUCFAFR3DA037824; WAUCFAFR3DA098218 | WAUCFAFR3DA064828 | WAUCFAFR3DA006573 | WAUCFAFR3DA046734; WAUCFAFR3DA071567; WAUCFAFR3DA054977 | WAUCFAFR3DA008954

WAUCFAFR3DA033210; WAUCFAFR3DA005763 | WAUCFAFR3DA056860; WAUCFAFR3DA020456; WAUCFAFR3DA008405

WAUCFAFR3DA066241 | WAUCFAFR3DA038889 | WAUCFAFR3DA067938; WAUCFAFR3DA059984; WAUCFAFR3DA077966 | WAUCFAFR3DA087512

WAUCFAFR3DA010719; WAUCFAFR3DA064862; WAUCFAFR3DA008338 | WAUCFAFR3DA049892 | WAUCFAFR3DA023860; WAUCFAFR3DA033563 | WAUCFAFR3DA029416 | WAUCFAFR3DA036222; WAUCFAFR3DA078499 | WAUCFAFR3DA096176 | WAUCFAFR3DA005195; WAUCFAFR3DA006735 | WAUCFAFR3DA054915 | WAUCFAFR3DA052288; WAUCFAFR3DA084108 | WAUCFAFR3DA047768; WAUCFAFR3DA030162 | WAUCFAFR3DA035538 | WAUCFAFR3DA099580 | WAUCFAFR3DA015371; WAUCFAFR3DA036799 | WAUCFAFR3DA072279; WAUCFAFR3DA086635 | WAUCFAFR3DA071004 | WAUCFAFR3DA039959; WAUCFAFR3DA069866 | WAUCFAFR3DA018755 | WAUCFAFR3DA023633 | WAUCFAFR3DA010476 | WAUCFAFR3DA030629; WAUCFAFR3DA017704

WAUCFAFR3DA030713 | WAUCFAFR3DA092239 | WAUCFAFR3DA080818 | WAUCFAFR3DA088997; WAUCFAFR3DA084898; WAUCFAFR3DA068409; WAUCFAFR3DA053778; WAUCFAFR3DA049472 | WAUCFAFR3DA002118; WAUCFAFR3DA030470 | WAUCFAFR3DA074839; WAUCFAFR3DA040920 | WAUCFAFR3DA074436 | WAUCFAFR3DA064411 | WAUCFAFR3DA096680 | WAUCFAFR3DA048466 | WAUCFAFR3DA027777; WAUCFAFR3DA045146; WAUCFAFR3DA036933 | WAUCFAFR3DA000269 | WAUCFAFR3DA096050 | WAUCFAFR3DA049245 | WAUCFAFR3DA006511 | WAUCFAFR3DA096100 | WAUCFAFR3DA097263 |

WAUCFAFR3DA035989

; WAUCFAFR3DA076476 | WAUCFAFR3DA037631 | WAUCFAFR3DA093066; WAUCFAFR3DA010672 | WAUCFAFR3DA090314; WAUCFAFR3DA008243

WAUCFAFR3DA047608; WAUCFAFR3DA096419 | WAUCFAFR3DA098512 | WAUCFAFR3DA049021 | WAUCFAFR3DA017136; WAUCFAFR3DA011157 | WAUCFAFR3DA085226; WAUCFAFR3DA078244; WAUCFAFR3DA006105 | WAUCFAFR3DA079460; WAUCFAFR3DA043641; WAUCFAFR3DA048127; WAUCFAFR3DA081421 | WAUCFAFR3DA050640 | WAUCFAFR3DA052162

WAUCFAFR3DA070015 | WAUCFAFR3DA096842; WAUCFAFR3DA092211; WAUCFAFR3DA046054; WAUCFAFR3DA042232 | WAUCFAFR3DA012115; WAUCFAFR3DA057572; WAUCFAFR3DA088093; WAUCFAFR3DA033983 | WAUCFAFR3DA046975; WAUCFAFR3DA000692 | WAUCFAFR3DA005181

WAUCFAFR3DA034082; WAUCFAFR3DA051366; WAUCFAFR3DA027374; WAUCFAFR3DA007772 | WAUCFAFR3DA079698; WAUCFAFR3DA034972 | WAUCFAFR3DA013118; WAUCFAFR3DA090345; WAUCFAFR3DA007903; WAUCFAFR3DA019405 | WAUCFAFR3DA024863 | WAUCFAFR3DA047883 | WAUCFAFR3DA031876; WAUCFAFR3DA036303; WAUCFAFR3DA040979; WAUCFAFR3DA098476 | WAUCFAFR3DA029366; WAUCFAFR3DA034518 | WAUCFAFR3DA091558; WAUCFAFR3DA038245; WAUCFAFR3DA071164; WAUCFAFR3DA032350; WAUCFAFR3DA089387 | WAUCFAFR3DA039847 | WAUCFAFR3DA005066; WAUCFAFR3DA068619; WAUCFAFR3DA099112 | WAUCFAFR3DA094458

WAUCFAFR3DA089003

; WAUCFAFR3DA001342 | WAUCFAFR3DA002362 |

WAUCFAFR3DA075022

| WAUCFAFR3DA056695; WAUCFAFR3DA067308; WAUCFAFR3DA021848 | WAUCFAFR3DA079295 | WAUCFAFR3DA052887; WAUCFAFR3DA063890 | WAUCFAFR3DA027553 | WAUCFAFR3DA047057 | WAUCFAFR3DA027486 | WAUCFAFR3DA041713; WAUCFAFR3DA015452 | WAUCFAFR3DA078163; WAUCFAFR3DA080267 | WAUCFAFR3DA071584

WAUCFAFR3DA069754; WAUCFAFR3DA007156 | WAUCFAFR3DA005343 | WAUCFAFR3DA031893 | WAUCFAFR3DA022210; WAUCFAFR3DA046720 | WAUCFAFR3DA002264 | WAUCFAFR3DA006301 | WAUCFAFR3DA096565; WAUCFAFR3DA043249 | WAUCFAFR3DA005908 | WAUCFAFR3DA054574 | WAUCFAFR3DA017640 | WAUCFAFR3DA035734 | WAUCFAFR3DA061945 | WAUCFAFR3DA069947; WAUCFAFR3DA000143 | WAUCFAFR3DA028475; WAUCFAFR3DA067342; WAUCFAFR3DA072427 | WAUCFAFR3DA023728; WAUCFAFR3DA002720; WAUCFAFR3DA015922 | WAUCFAFR3DA029271; WAUCFAFR3DA000787; WAUCFAFR3DA080141; WAUCFAFR3DA014334; WAUCFAFR3DA033174 | WAUCFAFR3DA061511 | WAUCFAFR3DA012633 | WAUCFAFR3DA059192; WAUCFAFR3DA084867 | WAUCFAFR3DA068412; WAUCFAFR3DA009201; WAUCFAFR3DA082374 | WAUCFAFR3DA023888 | WAUCFAFR3DA027133; WAUCFAFR3DA095013 | WAUCFAFR3DA087333; WAUCFAFR3DA025060; WAUCFAFR3DA020151

WAUCFAFR3DA008341; WAUCFAFR3DA086411; WAUCFAFR3DA078020 | WAUCFAFR3DA084920 | WAUCFAFR3DA081158 | WAUCFAFR3DA057068 | WAUCFAFR3DA024054 | WAUCFAFR3DA000112 | WAUCFAFR3DA019047

WAUCFAFR3DA031487 | WAUCFAFR3DA053571 | WAUCFAFR3DA071083; WAUCFAFR3DA023941; WAUCFAFR3DA073755 | WAUCFAFR3DA063307 | WAUCFAFR3DA023969 | WAUCFAFR3DA081161 | WAUCFAFR3DA080804

WAUCFAFR3DA004726 | WAUCFAFR3DA065056; WAUCFAFR3DA037998 | WAUCFAFR3DA081855

WAUCFAFR3DA099501 | WAUCFAFR3DA046121; WAUCFAFR3DA001194; WAUCFAFR3DA016925 | WAUCFAFR3DA057927; WAUCFAFR3DA064005 | WAUCFAFR3DA070354; WAUCFAFR3DA069382 | WAUCFAFR3DA052985 | WAUCFAFR3DA000529; WAUCFAFR3DA034440; WAUCFAFR3DA094847

WAUCFAFR3DA023065

WAUCFAFR3DA098347 | WAUCFAFR3DA007030; WAUCFAFR3DA096713; WAUCFAFR3DA039315 | WAUCFAFR3DA007707 | WAUCFAFR3DA072914 | WAUCFAFR3DA025110 | WAUCFAFR3DA041291; WAUCFAFR3DA016570; WAUCFAFR3DA022160 | WAUCFAFR3DA047656; WAUCFAFR3DA034955 | WAUCFAFR3DA081788 | WAUCFAFR3DA058351 | WAUCFAFR3DA074341 | WAUCFAFR3DA068541 | WAUCFAFR3DA074520 | WAUCFAFR3DA008324 | WAUCFAFR3DA052453

WAUCFAFR3DA077563 | WAUCFAFR3DA050086; WAUCFAFR3DA092774 | WAUCFAFR3DA059144 | WAUCFAFR3DA077241; WAUCFAFR3DA047186 | WAUCFAFR3DA058088; WAUCFAFR3DA055837 | WAUCFAFR3DA026550; WAUCFAFR3DA063954 | WAUCFAFR3DA016889 | WAUCFAFR3DA043543 | WAUCFAFR3DA075649 | WAUCFAFR3DA030131 | WAUCFAFR3DA071679 | WAUCFAFR3DA097554; WAUCFAFR3DA008677 | WAUCFAFR3DA001678 | WAUCFAFR3DA087087; WAUCFAFR3DA035149; WAUCFAFR3DA089311 | WAUCFAFR3DA095271 | WAUCFAFR3DA093021 | WAUCFAFR3DA059418 | WAUCFAFR3DA064859 | WAUCFAFR3DA052758 | WAUCFAFR3DA009828; WAUCFAFR3DA071049 | WAUCFAFR3DA029528 | WAUCFAFR3DA026029 | WAUCFAFR3DA022577 | WAUCFAFR3DA095108 | WAUCFAFR3DA028136; WAUCFAFR3DA074758

WAUCFAFR3DA047897

WAUCFAFR3DA016777; WAUCFAFR3DA080558; WAUCFAFR3DA070547; WAUCFAFR3DA089857 | WAUCFAFR3DA051156; WAUCFAFR3DA036138; WAUCFAFR3DA014883 | WAUCFAFR3DA005357; WAUCFAFR3DA061377

WAUCFAFR3DA093004 | WAUCFAFR3DA087803 | WAUCFAFR3DA020019 | WAUCFAFR3DA081676; WAUCFAFR3DA043915; WAUCFAFR3DA038584

WAUCFAFR3DA092385 | WAUCFAFR3DA050430 | WAUCFAFR3DA011076 | WAUCFAFR3DA021591; WAUCFAFR3DA095920

WAUCFAFR3DA035846; WAUCFAFR3DA072511 | WAUCFAFR3DA054381 | WAUCFAFR3DA011563 | WAUCFAFR3DA041663 | WAUCFAFR3DA019226 | WAUCFAFR3DA026600 | WAUCFAFR3DA037287; WAUCFAFR3DA057264 | WAUCFAFR3DA090362; WAUCFAFR3DA027004 | WAUCFAFR3DA038357; WAUCFAFR3DA079121 | WAUCFAFR3DA001695 | WAUCFAFR3DA004015 | WAUCFAFR3DA037984 | WAUCFAFR3DA062271 | WAUCFAFR3DA012647 | WAUCFAFR3DA015239 | WAUCFAFR3DA066692 | WAUCFAFR3DA070399 | WAUCFAFR3DA062609 | WAUCFAFR3DA067888; WAUCFAFR3DA083668; WAUCFAFR3DA088059 | WAUCFAFR3DA047933 | WAUCFAFR3DA039492 | WAUCFAFR3DA083055 | WAUCFAFR3DA074291

WAUCFAFR3DA091818 | WAUCFAFR3DA072542 | WAUCFAFR3DA025592 | WAUCFAFR3DA033899 | WAUCFAFR3DA006976 | WAUCFAFR3DA033479 | WAUCFAFR3DA094959 | WAUCFAFR3DA018951 | WAUCFAFR3DA009232 | WAUCFAFR3DA099191; WAUCFAFR3DA006377; WAUCFAFR3DA073979; WAUCFAFR3DA074078; WAUCFAFR3DA095206 | WAUCFAFR3DA008193; WAUCFAFR3DA090765

WAUCFAFR3DA097795; WAUCFAFR3DA017590 | WAUCFAFR3DA083556; WAUCFAFR3DA056535; WAUCFAFR3DA007254 | WAUCFAFR3DA008842 | WAUCFAFR3DA032459 | WAUCFAFR3DA037435 | WAUCFAFR3DA055482; WAUCFAFR3DA088028; WAUCFAFR3DA061637; WAUCFAFR3DA054817 | WAUCFAFR3DA095724; WAUCFAFR3DA041162 | WAUCFAFR3DA085601 | WAUCFAFR3DA027083

WAUCFAFR3DA088479;

WAUCFAFR3DA069303

| WAUCFAFR3DA023955

WAUCFAFR3DA060391 | WAUCFAFR3DA016990 | WAUCFAFR3DA047317; WAUCFAFR3DA096985; WAUCFAFR3DA029626 | WAUCFAFR3DA038830 | WAUCFAFR3DA062030 | WAUCFAFR3DA080625 | WAUCFAFR3DA023647 | WAUCFAFR3DA019016

WAUCFAFR3DA038049; WAUCFAFR3DA083265; WAUCFAFR3DA031604

WAUCFAFR3DA014799; WAUCFAFR3DA088885 | WAUCFAFR3DA036348 |

WAUCFAFR3DA020523WAUCFAFR3DA018562

WAUCFAFR3DA004662 | WAUCFAFR3DA091513; WAUCFAFR3DA043509; WAUCFAFR3DA077465; WAUCFAFR3DA055739 | WAUCFAFR3DA075604 | WAUCFAFR3DA069270 | WAUCFAFR3DA018819 | WAUCFAFR3DA030212; WAUCFAFR3DA089910

WAUCFAFR3DA046460 | WAUCFAFR3DA020831 | WAUCFAFR3DA020604 | WAUCFAFR3DA033109 | WAUCFAFR3DA087221; WAUCFAFR3DA048726 | WAUCFAFR3DA071424 | WAUCFAFR3DA083637; WAUCFAFR3DA099627 | WAUCFAFR3DA073710; WAUCFAFR3DA095450; WAUCFAFR3DA004953

WAUCFAFR3DA019713; WAUCFAFR3DA004645; WAUCFAFR3DA037757 | WAUCFAFR3DA076252 | WAUCFAFR3DA068118 | WAUCFAFR3DA057491; WAUCFAFR3DA005617 |

WAUCFAFR3DA013085

| WAUCFAFR3DA093214 | WAUCFAFR3DA097778; WAUCFAFR3DA068734 | WAUCFAFR3DA000532; WAUCFAFR3DA082441 | WAUCFAFR3DA038505 | WAUCFAFR3DA049097; WAUCFAFR3DA041484 | WAUCFAFR3DA058432; WAUCFAFR3DA090863 | WAUCFAFR3DA020540 | WAUCFAFR3DA033711 | WAUCFAFR3DA085081 | WAUCFAFR3DA046572; WAUCFAFR3DA069267 | WAUCFAFR3DA068751; WAUCFAFR3DA008775; WAUCFAFR3DA049813 | WAUCFAFR3DA027066 | WAUCFAFR3DA017010 | WAUCFAFR3DA056602 | WAUCFAFR3DA058155 | WAUCFAFR3DA032445 | WAUCFAFR3DA016004

WAUCFAFR3DA035927; WAUCFAFR3DA089275; WAUCFAFR3DA072315; WAUCFAFR3DA077322

WAUCFAFR3DA081502; WAUCFAFR3DA067566 | WAUCFAFR3DA016410 | WAUCFAFR3DA060620 | WAUCFAFR3DA074677 | WAUCFAFR3DA039346 | WAUCFAFR3DA032381; WAUCFAFR3DA039394 | WAUCFAFR3DA074811; WAUCFAFR3DA000031; WAUCFAFR3DA079782; WAUCFAFR3DA097666; WAUCFAFR3DA046457 | WAUCFAFR3DA013412 | WAUCFAFR3DA035216 | WAUCFAFR3DA001602 | WAUCFAFR3DA070810 | WAUCFAFR3DA099305 | WAUCFAFR3DA056275; WAUCFAFR3DA053974; WAUCFAFR3DA017685; WAUCFAFR3DA091494 | WAUCFAFR3DA052047 | WAUCFAFR3DA014415 | WAUCFAFR3DA014902; WAUCFAFR3DA051979 | WAUCFAFR3DA070841

WAUCFAFR3DA030095 | WAUCFAFR3DA078793 | WAUCFAFR3DA044076 | WAUCFAFR3DA068765 | WAUCFAFR3DA072072 | WAUCFAFR3DA016536 | WAUCFAFR3DA084836 | WAUCFAFR3DA011675; WAUCFAFR3DA095075; WAUCFAFR3DA080771;

WAUCFAFR3DA088045

; WAUCFAFR3DA002619 | WAUCFAFR3DA096016; WAUCFAFR3DA055353 | WAUCFAFR3DA065025; WAUCFAFR3DA092614 | WAUCFAFR3DA087946 | WAUCFAFR3DA066563 | WAUCFAFR3DA013569 | WAUCFAFR3DA088238; WAUCFAFR3DA064473; WAUCFAFR3DA041744; WAUCFAFR3DA014320 | WAUCFAFR3DA097182; WAUCFAFR3DA041100 | WAUCFAFR3DA045521; WAUCFAFR3DA011921 | WAUCFAFR3DA088594 | WAUCFAFR3DA066076

WAUCFAFR3DA025589 | WAUCFAFR3DA025317 | WAUCFAFR3DA014396; WAUCFAFR3DA091141; WAUCFAFR3DA050203 | WAUCFAFR3DA058592; WAUCFAFR3DA030145; WAUCFAFR3DA063193; WAUCFAFR3DA009019 | WAUCFAFR3DA014835 | WAUCFAFR3DA005035; WAUCFAFR3DA094881; WAUCFAFR3DA093312; WAUCFAFR3DA050346 | WAUCFAFR3DA003625 | WAUCFAFR3DA046622 | WAUCFAFR3DA034356 | WAUCFAFR3DA072783 | WAUCFAFR3DA032672 | WAUCFAFR3DA049911 | WAUCFAFR3DA096405 | WAUCFAFR3DA046569 | WAUCFAFR3DA044319; WAUCFAFR3DA061329 | WAUCFAFR3DA073285 | WAUCFAFR3DA005147; WAUCFAFR3DA005018; WAUCFAFR3DA021297 | WAUCFAFR3DA074310 | WAUCFAFR3DA018500 | WAUCFAFR3DA040254; WAUCFAFR3DA024393 | WAUCFAFR3DA020909 | WAUCFAFR3DA024457 | WAUCFAFR3DA084903; WAUCFAFR3DA025253 | WAUCFAFR3DA090412;

WAUCFAFR3DA047995

; WAUCFAFR3DA065865; WAUCFAFR3DA007349; WAUCFAFR3DA049505 | WAUCFAFR3DA051917 | WAUCFAFR3DA058897 | WAUCFAFR3DA023616 | WAUCFAFR3DA007383; WAUCFAFR3DA002927;

WAUCFAFR3DA046846

| WAUCFAFR3DA035121 | WAUCFAFR3DA065736 | WAUCFAFR3DA037290 | WAUCFAFR3DA083721 | WAUCFAFR3DA049956; WAUCFAFR3DA050752 | WAUCFAFR3DA018433 | WAUCFAFR3DA076817; WAUCFAFR3DA011109 | WAUCFAFR3DA019324; WAUCFAFR3DA083458 | WAUCFAFR3DA080317 | WAUCFAFR3DA042022 | WAUCFAFR3DA009358 | WAUCFAFR3DA086019; WAUCFAFR3DA098896 | WAUCFAFR3DA084626; WAUCFAFR3DA090961 | WAUCFAFR3DA081032 | WAUCFAFR3DA022045 | WAUCFAFR3DA017718 | WAUCFAFR3DA039735; WAUCFAFR3DA091656 | WAUCFAFR3DA020070 | WAUCFAFR3DA029951; WAUCFAFR3DA069009 | WAUCFAFR3DA095609; WAUCFAFR3DA039699 | WAUCFAFR3DA050816 | WAUCFAFR3DA084691

WAUCFAFR3DA075215; WAUCFAFR3DA017881; WAUCFAFR3DA024037 | WAUCFAFR3DA026497 | WAUCFAFR3DA055434 | WAUCFAFR3DA030680; WAUCFAFR3DA096310 | WAUCFAFR3DA078129 | WAUCFAFR3DA097120 | WAUCFAFR3DA087011 | WAUCFAFR3DA092001 | WAUCFAFR3DA008971; WAUCFAFR3DA079653 | WAUCFAFR3DA051383; WAUCFAFR3DA089132;

WAUCFAFR3DA093181WAUCFAFR3DA042599; WAUCFAFR3DA027827 | WAUCFAFR3DA011496; WAUCFAFR3DA055546 | WAUCFAFR3DA064330

WAUCFAFR3DA020960; WAUCFAFR3DA066689; WAUCFAFR3DA093133 | WAUCFAFR3DA091124; WAUCFAFR3DA030257; WAUCFAFR3DA050704 | WAUCFAFR3DA065526; WAUCFAFR3DA082617; WAUCFAFR3DA041209 | WAUCFAFR3DA066840 | WAUCFAFR3DA090670

WAUCFAFR3DA061802

WAUCFAFR3DA032140 | WAUCFAFR3DA095447 | WAUCFAFR3DA069611

WAUCFAFR3DA082763; WAUCFAFR3DA089289 | WAUCFAFR3DA031506 | WAUCFAFR3DA018030 | WAUCFAFR3DA003138 | WAUCFAFR3DA061394 | WAUCFAFR3DA084237 | WAUCFAFR3DA089552; WAUCFAFR3DA072850; WAUCFAFR3DA029383 | WAUCFAFR3DA007691 | WAUCFAFR3DA097103

WAUCFAFR3DA012664 | WAUCFAFR3DA024328; WAUCFAFR3DA025270; WAUCFAFR3DA041775 | WAUCFAFR3DA057619 | WAUCFAFR3DA069351; WAUCFAFR3DA088031 | WAUCFAFR3DA014964; WAUCFAFR3DA090409 | WAUCFAFR3DA031036 | WAUCFAFR3DA028945; WAUCFAFR3DA095318; WAUCFAFR3DA095884 | WAUCFAFR3DA028623; WAUCFAFR3DA091852; WAUCFAFR3DA061542; WAUCFAFR3DA054896

WAUCFAFR3DA076798; WAUCFAFR3DA017315 | WAUCFAFR3DA035894 | WAUCFAFR3DA005830

WAUCFAFR3DA047107 | WAUCFAFR3DA053280 | WAUCFAFR3DA027200; WAUCFAFR3DA090913 | WAUCFAFR3DA045762; WAUCFAFR3DA002040 | WAUCFAFR3DA099790 | WAUCFAFR3DA094105 | WAUCFAFR3DA043557 | WAUCFAFR3DA079071 | WAUCFAFR3DA027875; WAUCFAFR3DA051660; WAUCFAFR3DA000076; WAUCFAFR3DA019517 | WAUCFAFR3DA092113 | WAUCFAFR3DA002829 | WAUCFAFR3DA072671 | WAUCFAFR3DA089955 | WAUCFAFR3DA046636 | WAUCFAFR3DA046829 | WAUCFAFR3DA045017; WAUCFAFR3DA008422

WAUCFAFR3DA070791

WAUCFAFR3DA056311 | WAUCFAFR3DA059841; WAUCFAFR3DA075702 | WAUCFAFR3DA072265 | WAUCFAFR3DA032803; WAUCFAFR3DA030940; WAUCFAFR3DA019310

WAUCFAFR3DA049200

WAUCFAFR3DA094069 | WAUCFAFR3DA087672 | WAUCFAFR3DA088949 | WAUCFAFR3DA024569

WAUCFAFR3DA086067 | WAUCFAFR3DA003253; WAUCFAFR3DA056714 | WAUCFAFR3DA095187 | WAUCFAFR3DA061332

WAUCFAFR3DA057409 | WAUCFAFR3DA019128; WAUCFAFR3DA076199; WAUCFAFR3DA060987 | WAUCFAFR3DA070242 | WAUCFAFR3DA032963

WAUCFAFR3DA057555 | WAUCFAFR3DA019579; WAUCFAFR3DA043199 | WAUCFAFR3DA095299 | WAUCFAFR3DA046135

WAUCFAFR3DA061704 | WAUCFAFR3DA013586 | WAUCFAFR3DA040187 | WAUCFAFR3DA069155 | WAUCFAFR3DA000949; WAUCFAFR3DA058706 | WAUCFAFR3DA046393 | WAUCFAFR3DA076025 | WAUCFAFR3DA070788; WAUCFAFR3DA058320; WAUCFAFR3DA099028; WAUCFAFR3DA065607 | WAUCFAFR3DA077210 | WAUCFAFR3DA088613 | WAUCFAFR3DA068846 | WAUCFAFR3DA068815 | WAUCFAFR3DA032834 | WAUCFAFR3DA054557 | WAUCFAFR3DA069348; WAUCFAFR3DA075098; WAUCFAFR3DA093522 | WAUCFAFR3DA015502 | WAUCFAFR3DA087655; WAUCFAFR3DA016021 | WAUCFAFR3DA021042; WAUCFAFR3DA075201; WAUCFAFR3DA078597; WAUCFAFR3DA074551 | WAUCFAFR3DA061282; WAUCFAFR3DA078566 | WAUCFAFR3DA012924 | WAUCFAFR3DA096694 | WAUCFAFR3DA023499; WAUCFAFR3DA007089 | WAUCFAFR3DA012700 |

WAUCFAFR3DA069995

| WAUCFAFR3DA050511; WAUCFAFR3DA069740; WAUCFAFR3DA064988

WAUCFAFR3DA025012 | WAUCFAFR3DA047527 | WAUCFAFR3DA019999; WAUCFAFR3DA052761 | WAUCFAFR3DA035328 | WAUCFAFR3DA054655

WAUCFAFR3DA098980 | WAUCFAFR3DA077756 | WAUCFAFR3DA048662 | WAUCFAFR3DA092757 | WAUCFAFR3DA079233 | WAUCFAFR3DA064747; WAUCFAFR3DA088854; WAUCFAFR3DA037189 | WAUCFAFR3DA068782 | WAUCFAFR3DA008033

WAUCFAFR3DA041128; WAUCFAFR3DA090541 | WAUCFAFR3DA094234 | WAUCFAFR3DA008730

WAUCFAFR3DA030744 | WAUCFAFR3DA075019 | WAUCFAFR3DA067857 | WAUCFAFR3DA066806 | WAUCFAFR3DA006296 | WAUCFAFR3DA098493 | WAUCFAFR3DA035412 | WAUCFAFR3DA053053; WAUCFAFR3DA060617; WAUCFAFR3DA010123; WAUCFAFR3DA077496; WAUCFAFR3DA034681; WAUCFAFR3DA039413; WAUCFAFR3DA025883 | WAUCFAFR3DA076879 | WAUCFAFR3DA066725 | WAUCFAFR3DA035281 | WAUCFAFR3DA085632; WAUCFAFR3DA048113 | WAUCFAFR3DA062898 | WAUCFAFR3DA073206; WAUCFAFR3DA086568 | WAUCFAFR3DA078387 | WAUCFAFR3DA069074

WAUCFAFR3DA040240 | WAUCFAFR3DA018397; WAUCFAFR3DA054350 | WAUCFAFR3DA033630 | WAUCFAFR3DA005116; WAUCFAFR3DA071570 | WAUCFAFR3DA022174 | WAUCFAFR3DA012258 | WAUCFAFR3DA027813 | WAUCFAFR3DA016861; WAUCFAFR3DA012292 | WAUCFAFR3DA029805; WAUCFAFR3DA099479; WAUCFAFR3DA043378; WAUCFAFR3DA059855 | WAUCFAFR3DA040836 | WAUCFAFR3DA057717 | WAUCFAFR3DA001812 | WAUCFAFR3DA022000

WAUCFAFR3DA031392 | WAUCFAFR3DA077773 | WAUCFAFR3DA082410 |

WAUCFAFR3DA086036

| WAUCFAFR3DA039783 | WAUCFAFR3DA051027 | WAUCFAFR3DA069253 | WAUCFAFR3DA044109 |

WAUCFAFR3DA086909WAUCFAFR3DA085047 | WAUCFAFR3DA016679; WAUCFAFR3DA040416 | WAUCFAFR3DA069883 | WAUCFAFR3DA034549 | WAUCFAFR3DA073576 | WAUCFAFR3DA093939; WAUCFAFR3DA056843; WAUCFAFR3DA034454; WAUCFAFR3DA057426 | WAUCFAFR3DA064943 | WAUCFAFR3DA044501; WAUCFAFR3DA006606; WAUCFAFR3DA069205

WAUCFAFR3DA003818 | WAUCFAFR3DA053229; WAUCFAFR3DA061671 | WAUCFAFR3DA010266; WAUCFAFR3DA000627; WAUCFAFR3DA025995

WAUCFAFR3DA088983 | WAUCFAFR3DA092709 | WAUCFAFR3DA019212 | WAUCFAFR3DA018688 | WAUCFAFR3DA084089 | WAUCFAFR3DA052159 | WAUCFAFR3DA079779 | WAUCFAFR3DA050296 | WAUCFAFR3DA010493

WAUCFAFR3DA091611; WAUCFAFR3DA003804 | WAUCFAFR3DA030291; WAUCFAFR3DA074968; WAUCFAFR3DA078194 | WAUCFAFR3DA058589 | WAUCFAFR3DA096761 | WAUCFAFR3DA018240; WAUCFAFR3DA034079 | WAUCFAFR3DA083573 | WAUCFAFR3DA015032; WAUCFAFR3DA065509; WAUCFAFR3DA095741; WAUCFAFR3DA052694 | WAUCFAFR3DA073349 | WAUCFAFR3DA090944 | WAUCFAFR3DA049942 | WAUCFAFR3DA035409 | WAUCFAFR3DA031277 | WAUCFAFR3DA029173

WAUCFAFR3DA023714; WAUCFAFR3DA074517; WAUCFAFR3DA087526 | WAUCFAFR3DA022403; WAUCFAFR3DA005679 | WAUCFAFR3DA031179 |

WAUCFAFR3DA027276

| WAUCFAFR3DA010235 | WAUCFAFR3DA017802 | WAUCFAFR3DA010025; WAUCFAFR3DA044692

WAUCFAFR3DA081094 | WAUCFAFR3DA023986; WAUCFAFR3DA015449

WAUCFAFR3DA029321; WAUCFAFR3DA090426 | WAUCFAFR3DA017458 | WAUCFAFR3DA070127 | WAUCFAFR3DA035698 | WAUCFAFR3DA000806; WAUCFAFR3DA053666 | WAUCFAFR3DA083654 | WAUCFAFR3DA063114

WAUCFAFR3DA082813 | WAUCFAFR3DA040450 | WAUCFAFR3DA064554; WAUCFAFR3DA071231; WAUCFAFR3DA054493 | WAUCFAFR3DA005889 | WAUCFAFR3DA075845

WAUCFAFR3DA003432; WAUCFAFR3DA089051 | WAUCFAFR3DA085372 | WAUCFAFR3DA011837 | WAUCFAFR3DA051173 | WAUCFAFR3DA000398

WAUCFAFR3DA095383 | WAUCFAFR3DA029674

WAUCFAFR3DA073495 | WAUCFAFR3DA082097

WAUCFAFR3DA047415

WAUCFAFR3DA009277 | WAUCFAFR3DA010834; WAUCFAFR3DA098672 | WAUCFAFR3DA050220; WAUCFAFR3DA023003 | WAUCFAFR3DA062495 | WAUCFAFR3DA067499 | WAUCFAFR3DA075103 | WAUCFAFR3DA014804; WAUCFAFR3DA008002 | WAUCFAFR3DA064635 | WAUCFAFR3DA065333; WAUCFAFR3DA052937; WAUCFAFR3DA061797 | WAUCFAFR3DA073688 | WAUCFAFR3DA075327 | WAUCFAFR3DA029402 | WAUCFAFR3DA075313

WAUCFAFR3DA011370 | WAUCFAFR3DA043588; WAUCFAFR3DA031778 | WAUCFAFR3DA048838 | WAUCFAFR3DA055773 | WAUCFAFR3DA060780 | WAUCFAFR3DA096503; WAUCFAFR3DA087395 | WAUCFAFR3DA075540 | WAUCFAFR3DA018920 | WAUCFAFR3DA053702 | WAUCFAFR3DA008629 | WAUCFAFR3DA069785 | WAUCFAFR3DA004158; WAUCFAFR3DA057782 | WAUCFAFR3DA053845 | WAUCFAFR3DA035751

WAUCFAFR3DA065476 | WAUCFAFR3DA047981; WAUCFAFR3DA085534 | WAUCFAFR3DA077028 | WAUCFAFR3DA095903 | WAUCFAFR3DA003043; WAUCFAFR3DA049407 | WAUCFAFR3DA064036 | WAUCFAFR3DA063937 | WAUCFAFR3DA013068; WAUCFAFR3DA005083; WAUCFAFR3DA085906 | WAUCFAFR3DA030176; WAUCFAFR3DA000207 | WAUCFAFR3DA098462; WAUCFAFR3DA021736; WAUCFAFR3DA070936 | WAUCFAFR3DA058687 | WAUCFAFR3DA005293; WAUCFAFR3DA071780 | WAUCFAFR3DA025754; WAUCFAFR3DA013961; WAUCFAFR3DA090104 | WAUCFAFR3DA054106; WAUCFAFR3DA082830 | WAUCFAFR3DA049973 | WAUCFAFR3DA010851 | WAUCFAFR3DA036656; WAUCFAFR3DA050783 | WAUCFAFR3DA077627 | WAUCFAFR3DA067292 | WAUCFAFR3DA055031 | WAUCFAFR3DA051903 | WAUCFAFR3DA081662 | WAUCFAFR3DA002247 | WAUCFAFR3DA007013 | WAUCFAFR3DA007979; WAUCFAFR3DA042568 | WAUCFAFR3DA098381 | WAUCFAFR3DA076333; WAUCFAFR3DA040545 | WAUCFAFR3DA054784 | WAUCFAFR3DA066045; WAUCFAFR3DA029531 | WAUCFAFR3DA009408; WAUCFAFR3DA088210 | WAUCFAFR3DA089860; WAUCFAFR3DA021946 | WAUCFAFR3DA002216 | WAUCFAFR3DA037936 |

WAUCFAFR3DA066417WAUCFAFR3DA053828; WAUCFAFR3DA001745 | WAUCFAFR3DA017816; WAUCFAFR3DA082987 | WAUCFAFR3DA002815 | WAUCFAFR3DA055157 | WAUCFAFR3DA004564 | WAUCFAFR3DA063694 | WAUCFAFR3DA025477; WAUCFAFR3DA040268; WAUCFAFR3DA092872; WAUCFAFR3DA014673 | WAUCFAFR3DA010610 | WAUCFAFR3DA066126 | WAUCFAFR3DA001499 | WAUCFAFR3DA039122 | WAUCFAFR3DA094573 | WAUCFAFR3DA036463 | WAUCFAFR3DA060861; WAUCFAFR3DA097571 | WAUCFAFR3DA002460; WAUCFAFR3DA001633

WAUCFAFR3DA095397 | WAUCFAFR3DA092158 | WAUCFAFR3DA027021; WAUCFAFR3DA013684; WAUCFAFR3DA058334; WAUCFAFR3DA025947; WAUCFAFR3DA084402 | WAUCFAFR3DA092340 | WAUCFAFR3DA033434; WAUCFAFR3DA032137 | WAUCFAFR3DA063615

WAUCFAFR3DA067227 | WAUCFAFR3DA073125; WAUCFAFR3DA087669

WAUCFAFR3DA063078 | WAUCFAFR3DA089129 | WAUCFAFR3DA095738 | WAUCFAFR3DA054204 | WAUCFAFR3DA058737 | WAUCFAFR3DA016360 | WAUCFAFR3DA099675 | WAUCFAFR3DA018691 | WAUCFAFR3DA001003; WAUCFAFR3DA036480 | WAUCFAFR3DA039962; WAUCFAFR3DA090569; WAUCFAFR3DA066983; WAUCFAFR3DA076901; WAUCFAFR3DA061539; WAUCFAFR3DA095030 | WAUCFAFR3DA035314 | WAUCFAFR3DA030453 | WAUCFAFR3DA055207; WAUCFAFR3DA093892; WAUCFAFR3DA032218; WAUCFAFR3DA059080 | WAUCFAFR3DA038827; WAUCFAFR3DA031196 | WAUCFAFR3DA029111 | WAUCFAFR3DA045177; WAUCFAFR3DA056857; WAUCFAFR3DA083296; WAUCFAFR3DA084559; WAUCFAFR3DA045941 | WAUCFAFR3DA092645 | WAUCFAFR3DA064666

WAUCFAFR3DA090524 | WAUCFAFR3DA011191 | WAUCFAFR3DA010817 | WAUCFAFR3DA017864 | WAUCFAFR3DA046202

WAUCFAFR3DA042294; WAUCFAFR3DA019064; WAUCFAFR3DA009098 | WAUCFAFR3DA046586 | WAUCFAFR3DA002605 |

WAUCFAFR3DA032798

; WAUCFAFR3DA044210 | WAUCFAFR3DA024801 | WAUCFAFR3DA097652 | WAUCFAFR3DA037354 | WAUCFAFR3DA008484 | WAUCFAFR3DA041842; WAUCFAFR3DA033160; WAUCFAFR3DA089518; WAUCFAFR3DA018013 | WAUCFAFR3DA044207; WAUCFAFR3DA015984

WAUCFAFR3DA032039 | WAUCFAFR3DA020215; WAUCFAFR3DA096596 | WAUCFAFR3DA089020 | WAUCFAFR3DA038973 | WAUCFAFR3DA065588 | WAUCFAFR3DA088692; WAUCFAFR3DA031053 | WAUCFAFR3DA039816 | WAUCFAFR3DA060228 | WAUCFAFR3DA034003 | WAUCFAFR3DA081936 | WAUCFAFR3DA027245 | WAUCFAFR3DA093973 | WAUCFAFR3DA076378; WAUCFAFR3DA041033 | WAUCFAFR3DA044871 | WAUCFAFR3DA009361 | WAUCFAFR3DA085338 | WAUCFAFR3DA047365; WAUCFAFR3DA080043

WAUCFAFR3DA023874 | WAUCFAFR3DA069821;

WAUCFAFR3DA099563

; WAUCFAFR3DA042778 | WAUCFAFR3DA027522 | WAUCFAFR3DA031909

WAUCFAFR3DA041985; WAUCFAFR3DA088806 | WAUCFAFR3DA048158; WAUCFAFR3DA060908 | WAUCFAFR3DA017539 | WAUCFAFR3DA045499; WAUCFAFR3DA034616 | WAUCFAFR3DA002751 | WAUCFAFR3DA055840 | WAUCFAFR3DA040559; WAUCFAFR3DA010977 | WAUCFAFR3DA076056; WAUCFAFR3DA073304; WAUCFAFR3DA045180 | WAUCFAFR3DA011384;

WAUCFAFR3DA052596

; WAUCFAFR3DA082052 | WAUCFAFR3DA099286 | WAUCFAFR3DA015547; WAUCFAFR3DA023471 | WAUCFAFR3DA049293 | WAUCFAFR3DA053599; WAUCFAFR3DA040366 | WAUCFAFR3DA009196 | WAUCFAFR3DA041582 | WAUCFAFR3DA089504 | WAUCFAFR3DA057135 | WAUCFAFR3DA065008 | WAUCFAFR3DA028461; WAUCFAFR3DA062562; WAUCFAFR3DA095710 | WAUCFAFR3DA049536 | WAUCFAFR3DA098039; WAUCFAFR3DA079331; WAUCFAFR3DA020764 | WAUCFAFR3DA002541

WAUCFAFR3DA054638 | WAUCFAFR3DA086702 |

WAUCFAFR3DA044899

; WAUCFAFR3DA085095; WAUCFAFR3DA045213; WAUCFAFR3DA083606 | WAUCFAFR3DA012678

WAUCFAFR3DA062741 | WAUCFAFR3DA096999 | WAUCFAFR3DA017296; WAUCFAFR3DA000739 | WAUCFAFR3DA011871 | WAUCFAFR3DA045938

WAUCFAFR3DA012454 | WAUCFAFR3DA051609 | WAUCFAFR3DA077742 | WAUCFAFR3DA079877 | WAUCFAFR3DA089602 | WAUCFAFR3DA047446; WAUCFAFR3DA057913; WAUCFAFR3DA025771; WAUCFAFR3DA034311 | WAUCFAFR3DA015919

WAUCFAFR3DA075974 | WAUCFAFR3DA022370 | WAUCFAFR3DA023504; WAUCFAFR3DA086716; WAUCFAFR3DA057328 | WAUCFAFR3DA044028; WAUCFAFR3DA012549; WAUCFAFR3DA018075; WAUCFAFR3DA003494 | WAUCFAFR3DA089390; WAUCFAFR3DA098641 | WAUCFAFR3DA059600 | WAUCFAFR3DA053425 | WAUCFAFR3DA071472; WAUCFAFR3DA048421 | WAUCFAFR3DA046376; WAUCFAFR3DA009330 | WAUCFAFR3DA079328 | WAUCFAFR3DA086280; WAUCFAFR3DA018643 | WAUCFAFR3DA011756 | WAUCFAFR3DA069544 | WAUCFAFR3DA089650; WAUCFAFR3DA070533; WAUCFAFR3DA097098

WAUCFAFR3DA093925; WAUCFAFR3DA009523 | WAUCFAFR3DA093777 | WAUCFAFR3DA014222 | WAUCFAFR3DA044918 | WAUCFAFR3DA032655 | WAUCFAFR3DA010378 | WAUCFAFR3DA093794

WAUCFAFR3DA010218; WAUCFAFR3DA020957 |

WAUCFAFR3DA032705

| WAUCFAFR3DA079197 | WAUCFAFR3DA095951 | WAUCFAFR3DA048483; WAUCFAFR3DA009795; WAUCFAFR3DA044417 | WAUCFAFR3DA048256 | WAUCFAFR3DA096971 | WAUCFAFR3DA072248; WAUCFAFR3DA080866 | WAUCFAFR3DA070175; WAUCFAFR3DA075862 | WAUCFAFR3DA011224; WAUCFAFR3DA093696; WAUCFAFR3DA075487; WAUCFAFR3DA001843 | WAUCFAFR3DA029240 | WAUCFAFR3DA068006 | WAUCFAFR3DA001339; WAUCFAFR3DA078714 | WAUCFAFR3DA010512 | WAUCFAFR3DA088496; WAUCFAFR3DA037256 | WAUCFAFR3DA054588 | WAUCFAFR3DA072055; WAUCFAFR3DA007478 | WAUCFAFR3DA019761 | WAUCFAFR3DA055630 | WAUCFAFR3DA074369 | WAUCFAFR3DA072766

WAUCFAFR3DA047561

; WAUCFAFR3DA090717 | WAUCFAFR3DA057569 | WAUCFAFR3DA051948 | WAUCFAFR3DA042165 | WAUCFAFR3DA009036; WAUCFAFR3DA008078 | WAUCFAFR3DA097148 | WAUCFAFR3DA007173

WAUCFAFR3DA013796; WAUCFAFR3DA081967 | WAUCFAFR3DA092807 | WAUCFAFR3DA099272 | WAUCFAFR3DA085713; WAUCFAFR3DA039251; WAUCFAFR3DA036432 | WAUCFAFR3DA086831 | WAUCFAFR3DA095559 | WAUCFAFR3DA028363 | WAUCFAFR3DA066918 | WAUCFAFR3DA056308 | WAUCFAFR3DA058365 | WAUCFAFR3DA080284

WAUCFAFR3DA056549 | WAUCFAFR3DA057104; WAUCFAFR3DA050458 | WAUCFAFR3DA074808 | WAUCFAFR3DA059953 | WAUCFAFR3DA008811 | WAUCFAFR3DA022790 | WAUCFAFR3DA078583

WAUCFAFR3DA048953 | WAUCFAFR3DA073237 | WAUCFAFR3DA011742; WAUCFAFR3DA001549 | WAUCFAFR3DA073822 | WAUCFAFR3DA081192 | WAUCFAFR3DA039587 | WAUCFAFR3DA084772 | WAUCFAFR3DA078843; WAUCFAFR3DA053649 | WAUCFAFR3DA011997 | WAUCFAFR3DA061623 | WAUCFAFR3DA015564 | WAUCFAFR3DA086182 | WAUCFAFR3DA012888 | WAUCFAFR3DA052310

WAUCFAFR3DA048905; WAUCFAFR3DA055627; WAUCFAFR3DA018111 | WAUCFAFR3DA022434 | WAUCFAFR3DA005570; WAUCFAFR3DA022305; WAUCFAFR3DA011434 | WAUCFAFR3DA071813

WAUCFAFR3DA081693 | WAUCFAFR3DA094685 | WAUCFAFR3DA020859 | WAUCFAFR3DA020814 | WAUCFAFR3DA049312 | WAUCFAFR3DA002376; WAUCFAFR3DA039072; WAUCFAFR3DA092760; WAUCFAFR3DA034034 | WAUCFAFR3DA074792 | WAUCFAFR3DA083959 | WAUCFAFR3DA064053; WAUCFAFR3DA062089; WAUCFAFR3DA008372 | WAUCFAFR3DA004970 | WAUCFAFR3DA068801 | WAUCFAFR3DA012230 | WAUCFAFR3DA072945

WAUCFAFR3DA001969 | WAUCFAFR3DA026872 | WAUCFAFR3DA019565; WAUCFAFR3DA092337; WAUCFAFR3DA022336

WAUCFAFR3DA075361 | WAUCFAFR3DA081726; WAUCFAFR3DA033322 | WAUCFAFR3DA020750 | WAUCFAFR3DA012535 | WAUCFAFR3DA061721 | WAUCFAFR3DA006427; WAUCFAFR3DA077515 | WAUCFAFR3DA066790 | WAUCFAFR3DA060343 | WAUCFAFR3DA094475 | WAUCFAFR3DA084948 | WAUCFAFR3DA001664 | WAUCFAFR3DA032932 | WAUCFAFR3DA094587; WAUCFAFR3DA010932

WAUCFAFR3DA073707 | WAUCFAFR3DA040111 | WAUCFAFR3DA046166 | WAUCFAFR3DA087638

WAUCFAFR3DA058186

WAUCFAFR3DA069964; WAUCFAFR3DA060102 | WAUCFAFR3DA069480; WAUCFAFR3DA083993; WAUCFAFR3DA068622; WAUCFAFR3DA092225 | WAUCFAFR3DA008226;

WAUCFAFR3DA063016

; WAUCFAFR3DA010574; WAUCFAFR3DA088837 | WAUCFAFR3DA050315 | WAUCFAFR3DA003642

WAUCFAFR3DA020828

| WAUCFAFR3DA090989 | WAUCFAFR3DA007318; WAUCFAFR3DA033935 | WAUCFAFR3DA072864 | WAUCFAFR3DA068703 | WAUCFAFR3DA039850

WAUCFAFR3DA069589 | WAUCFAFR3DA030968; WAUCFAFR3DA064926 | WAUCFAFR3DA022157 | WAUCFAFR3DA008291; WAUCFAFR3DA041050; WAUCFAFR3DA049374 | WAUCFAFR3DA035474 | WAUCFAFR3DA009456; WAUCFAFR3DA087834 | WAUCFAFR3DA094184 | WAUCFAFR3DA098350; WAUCFAFR3DA067793 | WAUCFAFR3DA021638; WAUCFAFR3DA077076; WAUCFAFR3DA030503 | WAUCFAFR3DA098364 | WAUCFAFR3DA035118; WAUCFAFR3DA020568 | WAUCFAFR3DA020697; WAUCFAFR3DA051884 | WAUCFAFR3DA063775 | WAUCFAFR3DA087977 | WAUCFAFR3DA007738 | WAUCFAFR3DA067180 | WAUCFAFR3DA060844; WAUCFAFR3DA060942 | WAUCFAFR3DA098932 | WAUCFAFR3DA004774; WAUCFAFR3DA011885 | WAUCFAFR3DA091074 | WAUCFAFR3DA070337; WAUCFAFR3DA074923 | WAUCFAFR3DA009599 | WAUCFAFR3DA045552 | WAUCFAFR3DA084187 | WAUCFAFR3DA016097 |

WAUCFAFR3DA056650

| WAUCFAFR3DA051111 | WAUCFAFR3DA093309

WAUCFAFR3DA064408 | WAUCFAFR3DA018464; WAUCFAFR3DA021221; WAUCFAFR3DA037841 | WAUCFAFR3DA020179; WAUCFAFR3DA065767;

WAUCFAFR3DA076753

| WAUCFAFR3DA031702 | WAUCFAFR3DA076946

WAUCFAFR3DA057393 | WAUCFAFR3DA023485 | WAUCFAFR3DA002006 | WAUCFAFR3DA011546; WAUCFAFR3DA092712; WAUCFAFR3DA009506 | WAUCFAFR3DA096209; WAUCFAFR3DA085565 | WAUCFAFR3DA071634 | WAUCFAFR3DA086179; WAUCFAFR3DA066059; WAUCFAFR3DA027472

WAUCFAFR3DA099465

WAUCFAFR3DA029464; WAUCFAFR3DA028699 | WAUCFAFR3DA028329 | WAUCFAFR3DA057474 | WAUCFAFR3DA094346 | WAUCFAFR3DA045423; WAUCFAFR3DA044143 | WAUCFAFR3DA051478 | WAUCFAFR3DA002054 | WAUCFAFR3DA092130 | WAUCFAFR3DA055823 | WAUCFAFR3DA073027 | WAUCFAFR3DA044997 | WAUCFAFR3DA012339 | WAUCFAFR3DA092581 | WAUCFAFR3DA089695; WAUCFAFR3DA090491 | WAUCFAFR3DA017797; WAUCFAFR3DA006153 | WAUCFAFR3DA034597

WAUCFAFR3DA078504 | WAUCFAFR3DA090295 | WAUCFAFR3DA037211 | WAUCFAFR3DA031683 | WAUCFAFR3DA048502 | WAUCFAFR3DA038388 | WAUCFAFR3DA069527; WAUCFAFR3DA045745 | WAUCFAFR3DA039931; WAUCFAFR3DA034700; WAUCFAFR3DA038262 | WAUCFAFR3DA093987 | WAUCFAFR3DA094489 | WAUCFAFR3DA059810; WAUCFAFR3DA096615; WAUCFAFR3DA034521 | WAUCFAFR3DA040917; WAUCFAFR3DA010655 | WAUCFAFR3DA035796 | WAUCFAFR3DA099871 | WAUCFAFR3DA076316; WAUCFAFR3DA039234; WAUCFAFR3DA046197; WAUCFAFR3DA022627; WAUCFAFR3DA019856 | WAUCFAFR3DA017301 | WAUCFAFR3DA010199 | WAUCFAFR3DA038925

WAUCFAFR3DA002202 | WAUCFAFR3DA091091 | WAUCFAFR3DA041257 | WAUCFAFR3DA080706 | WAUCFAFR3DA069026; WAUCFAFR3DA019744 | WAUCFAFR3DA015466; WAUCFAFR3DA033501 | WAUCFAFR3DA099949 | WAUCFAFR3DA043784 | WAUCFAFR3DA021882 | WAUCFAFR3DA079152 | WAUCFAFR3DA080530 | WAUCFAFR3DA059340 | WAUCFAFR3DA018156 | WAUCFAFR3DA082925; WAUCFAFR3DA099062 | WAUCFAFR3DA097635 | WAUCFAFR3DA036057 | WAUCFAFR3DA002961; WAUCFAFR3DA044045; WAUCFAFR3DA062366 | WAUCFAFR3DA014110 | WAUCFAFR3DA088658; WAUCFAFR3DA071021; WAUCFAFR3DA033546; WAUCFAFR3DA007609; WAUCFAFR3DA020991; WAUCFAFR3DA023020; WAUCFAFR3DA034051; WAUCFAFR3DA082956; WAUCFAFR3DA098722 | WAUCFAFR3DA094654 | WAUCFAFR3DA042067 | WAUCFAFR3DA003169; WAUCFAFR3DA068099; WAUCFAFR3DA059175; WAUCFAFR3DA069477; WAUCFAFR3DA069169; WAUCFAFR3DA099238 | WAUCFAFR3DA007304 | WAUCFAFR3DA036558

WAUCFAFR3DA001888; WAUCFAFR3DA072847; WAUCFAFR3DA026175 | WAUCFAFR3DA018206 | WAUCFAFR3DA053277; WAUCFAFR3DA005651 | WAUCFAFR3DA069723 | WAUCFAFR3DA089728; WAUCFAFR3DA035586 | WAUCFAFR3DA075652; WAUCFAFR3DA094945; WAUCFAFR3DA089017 | WAUCFAFR3DA091432 | WAUCFAFR3DA032042 | WAUCFAFR3DA029450 | WAUCFAFR3DA035040; WAUCFAFR3DA008663

WAUCFAFR3DA026080; WAUCFAFR3DA046815; WAUCFAFR3DA075196 | WAUCFAFR3DA072329

WAUCFAFR3DA059077 | WAUCFAFR3DA059306; WAUCFAFR3DA029609 | WAUCFAFR3DA050945; WAUCFAFR3DA091088 | WAUCFAFR3DA023230 | WAUCFAFR3DA077921 | WAUCFAFR3DA057278 | WAUCFAFR3DA032476 | WAUCFAFR3DA061993 | WAUCFAFR3DA053375; WAUCFAFR3DA069608 | WAUCFAFR3DA099000 | WAUCFAFR3DA051254 | WAUCFAFR3DA080933 | WAUCFAFR3DA056597; WAUCFAFR3DA016102; WAUCFAFR3DA015256 | WAUCFAFR3DA016262; WAUCFAFR3DA036818 | WAUCFAFR3DA033627 | WAUCFAFR3DA028668 | WAUCFAFR3DA019369; WAUCFAFR3DA004659 |

WAUCFAFR3DA097683

; WAUCFAFR3DA082021 | WAUCFAFR3DA012017 | WAUCFAFR3DA013619 | WAUCFAFR3DA065106 | WAUCFAFR3DA086943 | WAUCFAFR3DA078650 | WAUCFAFR3DA083119 | WAUCFAFR3DA021655; WAUCFAFR3DA006217; WAUCFAFR3DA078745 | WAUCFAFR3DA032817 | WAUCFAFR3DA008565; WAUCFAFR3DA091110 | WAUCFAFR3DA007464 | WAUCFAFR3DA006525 | WAUCFAFR3DA031800 | WAUCFAFR3DA070838 | WAUCFAFR3DA084299 | WAUCFAFR3DA070340 | WAUCFAFR3DA048824; WAUCFAFR3DA046409

WAUCFAFR3DA085288 | WAUCFAFR3DA062691 | WAUCFAFR3DA036169; WAUCFAFR3DA036737; WAUCFAFR3DA026984 | WAUCFAFR3DA043204 | WAUCFAFR3DA002989 | WAUCFAFR3DA077899; WAUCFAFR3DA059189 | WAUCFAFR3DA084092; WAUCFAFR3DA074954 | WAUCFAFR3DA009070 | WAUCFAFR3DA012485 | WAUCFAFR3DA079281 | WAUCFAFR3DA079880

WAUCFAFR3DA007075; WAUCFAFR3DA055756; WAUCFAFR3DA044644; WAUCFAFR3DA000658; WAUCFAFR3DA068085; WAUCFAFR3DA062285 | WAUCFAFR3DA071200 | WAUCFAFR3DA019789; WAUCFAFR3DA004712 | WAUCFAFR3DA077997; WAUCFAFR3DA047723; WAUCFAFR3DA086814 | WAUCFAFR3DA025737; WAUCFAFR3DA001311 | WAUCFAFR3DA024636 | WAUCFAFR3DA077725 | WAUCFAFR3DA094637; WAUCFAFR3DA082228 |

WAUCFAFR3DA067048

| WAUCFAFR3DA056082 | WAUCFAFR3DA059886 | WAUCFAFR3DA011448; WAUCFAFR3DA022482 | WAUCFAFR3DA078180 | WAUCFAFR3DA052632 | WAUCFAFR3DA020411; WAUCFAFR3DA015273 | WAUCFAFR3DA012521 | WAUCFAFR3DA021865

WAUCFAFR3DA005407; WAUCFAFR3DA031103 | WAUCFAFR3DA098042 | WAUCFAFR3DA045597 | WAUCFAFR3DA087994 | WAUCFAFR3DA066112 | WAUCFAFR3DA048368 | WAUCFAFR3DA070712 | WAUCFAFR3DA054302

WAUCFAFR3DA029433 | WAUCFAFR3DA010946 | WAUCFAFR3DA011935; WAUCFAFR3DA087882 | WAUCFAFR3DA021350 | WAUCFAFR3DA028525

WAUCFAFR3DA095481 | WAUCFAFR3DA098431 | WAUCFAFR3DA095755 | WAUCFAFR3DA019842; WAUCFAFR3DA098333 | WAUCFAFR3DA034728 | WAUCFAFR3DA025480; WAUCFAFR3DA048435 | WAUCFAFR3DA067471 | WAUCFAFR3DA063985 | WAUCFAFR3DA038360 | WAUCFAFR3DA024989 | WAUCFAFR3DA043977

WAUCFAFR3DA084383 | WAUCFAFR3DA093455 | WAUCFAFR3DA065039 | WAUCFAFR3DA077983; WAUCFAFR3DA074243 | WAUCFAFR3DA026967 | WAUCFAFR3DA020747 | WAUCFAFR3DA052078 | WAUCFAFR3DA052856; WAUCFAFR3DA038178; WAUCFAFR3DA052663 | WAUCFAFR3DA007271; WAUCFAFR3DA002071;

WAUCFAFR3DA069933

| WAUCFAFR3DA088224 | WAUCFAFR3DA016150 | WAUCFAFR3DA008582 | WAUCFAFR3DA021185 | WAUCFAFR3DA068510 | WAUCFAFR3DA070578 | WAUCFAFR3DA048855; WAUCFAFR3DA062576 | WAUCFAFR3DA045356; WAUCFAFR3DA051447; WAUCFAFR3DA013734 | WAUCFAFR3DA016696 | WAUCFAFR3DA071245; WAUCFAFR3DA097506 | WAUCFAFR3DA071925 | WAUCFAFR3DA021767; WAUCFAFR3DA003236 | WAUCFAFR3DA072704

WAUCFAFR3DA014477; WAUCFAFR3DA076641 | WAUCFAFR3DA087476 | WAUCFAFR3DA071598 | WAUCFAFR3DA066496; WAUCFAFR3DA022711; WAUCFAFR3DA025298; WAUCFAFR3DA003527 | WAUCFAFR3DA068233 | WAUCFAFR3DA080785 | WAUCFAFR3DA011420 | WAUCFAFR3DA085257

WAUCFAFR3DA016228 | WAUCFAFR3DA014978 | WAUCFAFR3DA004418 | WAUCFAFR3DA033885 | WAUCFAFR3DA082990 | WAUCFAFR3DA072105 | WAUCFAFR3DA008744 | WAUCFAFR3DA008890 | WAUCFAFR3DA089325 | WAUCFAFR3DA065221; WAUCFAFR3DA079524

WAUCFAFR3DA047964 | WAUCFAFR3DA038486 | WAUCFAFR3DA078776; WAUCFAFR3DA011210; WAUCFAFR3DA010249 | WAUCFAFR3DA039198 |

WAUCFAFR3DA023387

| WAUCFAFR3DA003091; WAUCFAFR3DA085968 | WAUCFAFR3DA057846 | WAUCFAFR3DA017203

WAUCFAFR3DA011255 | WAUCFAFR3DA060567 | WAUCFAFR3DA032056 | WAUCFAFR3DA004340 | WAUCFAFR3DA014480

WAUCFAFR3DA023843 | WAUCFAFR3DA079099; WAUCFAFR3DA090832 | WAUCFAFR3DA036172; WAUCFAFR3DA051822; WAUCFAFR3DA052789; WAUCFAFR3DA082908 | WAUCFAFR3DA090006; WAUCFAFR3DA030484

WAUCFAFR3DA015578; WAUCFAFR3DA032588; WAUCFAFR3DA040285 | WAUCFAFR3DA020229; WAUCFAFR3DA086134 | WAUCFAFR3DA017976 | WAUCFAFR3DA086084; WAUCFAFR3DA085761; WAUCFAFR3DA058219; WAUCFAFR3DA063419 | WAUCFAFR3DA037421 | WAUCFAFR3DA047298; WAUCFAFR3DA045244; WAUCFAFR3DA093682; WAUCFAFR3DA051710 | WAUCFAFR3DA077594 | WAUCFAFR3DA065722 | WAUCFAFR3DA008128 | WAUCFAFR3DA066675; WAUCFAFR3DA080950 | WAUCFAFR3DA078681; WAUCFAFR3DA088823 | WAUCFAFR3DA089308; WAUCFAFR3DA022594 | WAUCFAFR3DA090801; WAUCFAFR3DA021607; WAUCFAFR3DA047009 | WAUCFAFR3DA024149 | WAUCFAFR3DA023048 | WAUCFAFR3DA033515 | WAUCFAFR3DA012907 | WAUCFAFR3DA005536 | WAUCFAFR3DA039332

WAUCFAFR3DA094623; WAUCFAFR3DA079846; WAUCFAFR3DA033448 | WAUCFAFR3DA018481 | WAUCFAFR3DA028993 | WAUCFAFR3DA087249; WAUCFAFR3DA071259 | WAUCFAFR3DA060374 | WAUCFAFR3DA083895; WAUCFAFR3DA087137; WAUCFAFR3DA055725 |

WAUCFAFR3DA037533WAUCFAFR3DA048970 | WAUCFAFR3DA094010; WAUCFAFR3DA086585 | WAUCFAFR3DA053750 | WAUCFAFR3DA084190 | WAUCFAFR3DA056566 | WAUCFAFR3DA057877 | WAUCFAFR3DA081791 | WAUCFAFR3DA088711; WAUCFAFR3DA006220 | WAUCFAFR3DA036687 | WAUCFAFR3DA053621 | WAUCFAFR3DA051707 | WAUCFAFR3DA014317; WAUCFAFR3DA003401; WAUCFAFR3DA033482; WAUCFAFR3DA002250 | WAUCFAFR3DA073786 | WAUCFAFR3DA034843 | WAUCFAFR3DA059452 | WAUCFAFR3DA018707 | WAUCFAFR3DA065011

WAUCFAFR3DA089499 | WAUCFAFR3DA080009 | WAUCFAFR3DA057720 | WAUCFAFR3DA083167; WAUCFAFR3DA065428 | WAUCFAFR3DA045566 | WAUCFAFR3DA042943; WAUCFAFR3DA065798; WAUCFAFR3DA094122 | WAUCFAFR3DA025804 | WAUCFAFR3DA077188; WAUCFAFR3DA012342 | WAUCFAFR3DA027830; WAUCFAFR3DA088529 | WAUCFAFR3DA061606 | WAUCFAFR3DA043817 | WAUCFAFR3DA089146 | WAUCFAFR3DA061783; WAUCFAFR3DA068376; WAUCFAFR3DA006864

WAUCFAFR3DA059936; WAUCFAFR3DA092161 | WAUCFAFR3DA041727; WAUCFAFR3DA002958 | WAUCFAFR3DA074842 | WAUCFAFR3DA075005 | WAUCFAFR3DA078423 | WAUCFAFR3DA082312 | WAUCFAFR3DA066465 | WAUCFAFR3DA055336; WAUCFAFR3DA017928 | WAUCFAFR3DA019162 | WAUCFAFR3DA055871 | WAUCFAFR3DA079183

WAUCFAFR3DA014866; WAUCFAFR3DA008064 | WAUCFAFR3DA098204 | WAUCFAFR3DA005522 | WAUCFAFR3DA020263 | WAUCFAFR3DA028153 | WAUCFAFR3DA000756 | WAUCFAFR3DA038276 | WAUCFAFR3DA003866 | WAUCFAFR3DA029870 | WAUCFAFR3DA096324; WAUCFAFR3DA030825; WAUCFAFR3DA078535 | WAUCFAFR3DA077255 | WAUCFAFR3DA017105; WAUCFAFR3DA080365 | WAUCFAFR3DA085694; WAUCFAFR3DA099370 | WAUCFAFR3DA038794; WAUCFAFR3DA098221 | WAUCFAFR3DA099532 | WAUCFAFR3DA084688 | WAUCFAFR3DA022997

WAUCFAFR3DA050542 | WAUCFAFR3DA083220; WAUCFAFR3DA018254; WAUCFAFR3DA030159 | WAUCFAFR3DA052193; WAUCFAFR3DA032865

WAUCFAFR3DA068670

| WAUCFAFR3DA067518 | WAUCFAFR3DA038472 | WAUCFAFR3DA074405 | WAUCFAFR3DA014155 | WAUCFAFR3DA083816 | WAUCFAFR3DA077868 | WAUCFAFR3DA099319 | WAUCFAFR3DA052176 | WAUCFAFR3DA024961; WAUCFAFR3DA059290 | WAUCFAFR3DA028069 | WAUCFAFR3DA039170; WAUCFAFR3DA044353

WAUCFAFR3DA080723 | WAUCFAFR3DA080110 | WAUCFAFR3DA038648; WAUCFAFR3DA039377 | WAUCFAFR3DA049438 | WAUCFAFR3DA008176 | WAUCFAFR3DA010820; WAUCFAFR3DA076882; WAUCFAFR3DA068927 | WAUCFAFR3DA072234 | WAUCFAFR3DA007335 | WAUCFAFR3DA000322; WAUCFAFR3DA025527; WAUCFAFR3DA012034 | WAUCFAFR3DA029481 | WAUCFAFR3DA042361 | WAUCFAFR3DA046359 | WAUCFAFR3DA050041 | WAUCFAFR3DA019839 | WAUCFAFR3DA011630; WAUCFAFR3DA041114; WAUCFAFR3DA032283

WAUCFAFR3DA087820 | WAUCFAFR3DA099885 | WAUCFAFR3DA012289; WAUCFAFR3DA013944 | WAUCFAFR3DA054753 | WAUCFAFR3DA099210; WAUCFAFR3DA064506 | WAUCFAFR3DA098803; WAUCFAFR3DA060231 | WAUCFAFR3DA048029; WAUCFAFR3DA058401

WAUCFAFR3DA087929

WAUCFAFR3DA056356

WAUCFAFR3DA095979 | WAUCFAFR3DA058947; WAUCFAFR3DA024510; WAUCFAFR3DA074159 | WAUCFAFR3DA026774; WAUCFAFR3DA084352; WAUCFAFR3DA089292 | WAUCFAFR3DA009103 | WAUCFAFR3DA084478 | WAUCFAFR3DA053683 | WAUCFAFR3DA083590; WAUCFAFR3DA050587 | WAUCFAFR3DA064358 | WAUCFAFR3DA043087 | WAUCFAFR3DA042456 | WAUCFAFR3DA049116; WAUCFAFR3DA046555 | WAUCFAFR3DA004919 | WAUCFAFR3DA049052 | WAUCFAFR3DA051089 | WAUCFAFR3DA046152; WAUCFAFR3DA065168; WAUCFAFR3DA007321; WAUCFAFR3DA077711; WAUCFAFR3DA080155 | WAUCFAFR3DA028489; WAUCFAFR3DA098316; WAUCFAFR3DA099434 | WAUCFAFR3DA046362 | WAUCFAFR3DA071875; WAUCFAFR3DA043140; WAUCFAFR3DA024202 | WAUCFAFR3DA014608; WAUCFAFR3DA008646; WAUCFAFR3DA011532; WAUCFAFR3DA030520 | WAUCFAFR3DA013295 | WAUCFAFR3DA022675

WAUCFAFR3DA038911 | WAUCFAFR3DA015743 | WAUCFAFR3DA070645 | WAUCFAFR3DA001034; WAUCFAFR3DA016813 | WAUCFAFR3DA063257; WAUCFAFR3DA044546 | WAUCFAFR3DA034227 | WAUCFAFR3DA086683 | WAUCFAFR3DA076848 | WAUCFAFR3DA084917 | WAUCFAFR3DA040139 | WAUCFAFR3DA089535; WAUCFAFR3DA028296 | WAUCFAFR3DA036852

WAUCFAFR3DA008386 | WAUCFAFR3DA046801 | WAUCFAFR3DA041887; WAUCFAFR3DA073545 | WAUCFAFR3DA072556 | WAUCFAFR3DA069804 | WAUCFAFR3DA021462; WAUCFAFR3DA076526 | WAUCFAFR3DA034695 | WAUCFAFR3DA064165 | WAUCFAFR3DA064067 | WAUCFAFR3DA025978 | WAUCFAFR3DA087428; WAUCFAFR3DA041095

WAUCFAFR3DA091351 | WAUCFAFR3DA031134 | WAUCFAFR3DA091236

WAUCFAFR3DA011403; WAUCFAFR3DA010929 | WAUCFAFR3DA055501; WAUCFAFR3DA014530; WAUCFAFR3DA089924 | WAUCFAFR3DA052324

WAUCFAFR3DA035961 | WAUCFAFR3DA045678; WAUCFAFR3DA021980 | WAUCFAFR3DA061251 | WAUCFAFR3DA053800 | WAUCFAFR3DA062402; WAUCFAFR3DA015094 | WAUCFAFR3DA070189; WAUCFAFR3DA084223; WAUCFAFR3DA017654 | WAUCFAFR3DA039914 | WAUCFAFR3DA093262; WAUCFAFR3DA080849 | WAUCFAFR3DA078017; WAUCFAFR3DA039671 | WAUCFAFR3DA046961 | WAUCFAFR3DA078342 | WAUCFAFR3DA062982; WAUCFAFR3DA062416; WAUCFAFR3DA077885; WAUCFAFR3DA003706; WAUCFAFR3DA022319 | WAUCFAFR3DA067776 |

WAUCFAFR3DA098168

| WAUCFAFR3DA012731 | WAUCFAFR3DA030937 | WAUCFAFR3DA029920

WAUCFAFR3DA022885 | WAUCFAFR3DA075229

WAUCFAFR3DA061153 | WAUCFAFR3DA010381; WAUCFAFR3DA075442; WAUCFAFR3DA060214 | WAUCFAFR3DA093634 | WAUCFAFR3DA012826 | WAUCFAFR3DA000854 | WAUCFAFR3DA013104 | WAUCFAFR3DA032610 | WAUCFAFR3DA084884 | WAUCFAFR3DA089437 | WAUCFAFR3DA018139

WAUCFAFR3DA002197 | WAUCFAFR3DA096632 | WAUCFAFR3DA065493;

WAUCFAFR3DA026726

| WAUCFAFR3DA066594; WAUCFAFR3DA008131 | WAUCFAFR3DA081838 | WAUCFAFR3DA058060 | WAUCFAFR3DA079068 | WAUCFAFR3DA004080; WAUCFAFR3DA024832 | WAUCFAFR3DA092287 | WAUCFAFR3DA009649 | WAUCFAFR3DA070225 | WAUCFAFR3DA047687 | WAUCFAFR3DA053134; WAUCFAFR3DA039637 | WAUCFAFR3DA084965; WAUCFAFR3DA056731 | WAUCFAFR3DA066109 | WAUCFAFR3DA054266; WAUCFAFR3DA060570 | WAUCFAFR3DA026063 | WAUCFAFR3DA004046 | WAUCFAFR3DA082035; WAUCFAFR3DA086098; WAUCFAFR3DA009411; WAUCFAFR3DA030341; WAUCFAFR3DA046748 | WAUCFAFR3DA091396 | WAUCFAFR3DA022658 | WAUCFAFR3DA052906; WAUCFAFR3DA000482 |

WAUCFAFR3DA024085

| WAUCFAFR3DA017024 | WAUCFAFR3DA080253; WAUCFAFR3DA015726 | WAUCFAFR3DA082861; WAUCFAFR3DA049343; WAUCFAFR3DA072962; WAUCFAFR3DA061900 | WAUCFAFR3DA012602; WAUCFAFR3DA031148 | WAUCFAFR3DA076607 | WAUCFAFR3DA013460 | WAUCFAFR3DA036625; WAUCFAFR3DA079801; WAUCFAFR3DA082777 | WAUCFAFR3DA067552 | WAUCFAFR3DA036673

WAUCFAFR3DA045860 | WAUCFAFR3DA028427 | WAUCFAFR3DA073111 | WAUCFAFR3DA078275; WAUCFAFR3DA033689; WAUCFAFR3DA059709;

WAUCFAFR3DA021901

; WAUCFAFR3DA027214 |

WAUCFAFR3DA083735

| WAUCFAFR3DA041274 | WAUCFAFR3DA007268; WAUCFAFR3DA093178 | WAUCFAFR3DA035605; WAUCFAFR3DA083217

WAUCFAFR3DA073268 | WAUCFAFR3DA028332; WAUCFAFR3DA097277 | WAUCFAFR3DA019372 | WAUCFAFR3DA007724 | WAUCFAFR3DA028783 | WAUCFAFR3DA050556; WAUCFAFR3DA040707

WAUCFAFR3DA009988; WAUCFAFR3DA087901 | WAUCFAFR3DA071360 | WAUCFAFR3DA080107 | WAUCFAFR3DA095089; WAUCFAFR3DA068068; WAUCFAFR3DA078261 | WAUCFAFR3DA049147 | WAUCFAFR3DA084982 | WAUCFAFR3DA005102; WAUCFAFR3DA088451 | WAUCFAFR3DA037127 | WAUCFAFR3DA075117 | WAUCFAFR3DA054624; WAUCFAFR3DA076980 | WAUCFAFR3DA006718;

WAUCFAFR3DA033966

; WAUCFAFR3DA042649 | WAUCFAFR3DA014625 | WAUCFAFR3DA052128 | WAUCFAFR3DA044658 | WAUCFAFR3DA050444 | WAUCFAFR3DA054400 | WAUCFAFR3DA096372 | WAUCFAFR3DA033398 | WAUCFAFR3DA074503; WAUCFAFR3DA040674 | WAUCFAFR3DA004290 | WAUCFAFR3DA068524; WAUCFAFR3DA089065 | WAUCFAFR3DA098235 | WAUCFAFR3DA053344; WAUCFAFR3DA003124 | WAUCFAFR3DA075960 | WAUCFAFR3DA003673

WAUCFAFR3DA002474; WAUCFAFR3DA028251 | WAUCFAFR3DA095691 | WAUCFAFR3DA050413 | WAUCFAFR3DA042814; WAUCFAFR3DA084044 | WAUCFAFR3DA026113 | WAUCFAFR3DA014012 | WAUCFAFR3DA018142 | WAUCFAFR3DA050461 | WAUCFAFR3DA054025 | WAUCFAFR3DA064103; WAUCFAFR3DA014592; WAUCFAFR3DA063548 | WAUCFAFR3DA085260; WAUCFAFR3DA072041 | WAUCFAFR3DA049679; WAUCFAFR3DA082214; WAUCFAFR3DA004337 | WAUCFAFR3DA054252; WAUCFAFR3DA044806 | WAUCFAFR3DA080916

WAUCFAFR3DA036544

WAUCFAFR3DA098879; WAUCFAFR3DA087588; WAUCFAFR3DA060956 | WAUCFAFR3DA061184 | WAUCFAFR3DA086778 | WAUCFAFR3DA088966 | WAUCFAFR3DA091978 | WAUCFAFR3DA026449 | WAUCFAFR3DA098963; WAUCFAFR3DA080320 | WAUCFAFR3DA092502; WAUCFAFR3DA017489 | WAUCFAFR3DA042246; WAUCFAFR3DA088417 | WAUCFAFR3DA039508

WAUCFAFR3DA059807; WAUCFAFR3DA013894; WAUCFAFR3DA044577

WAUCFAFR3DA004497 | WAUCFAFR3DA000790; WAUCFAFR3DA040691 | WAUCFAFR3DA045857; WAUCFAFR3DA088563 | WAUCFAFR3DA081256

WAUCFAFR3DA027312 | WAUCFAFR3DA060651 | WAUCFAFR3DA052551 | WAUCFAFR3DA000918; WAUCFAFR3DA019551 | WAUCFAFR3DA076963 | WAUCFAFR3DA031814 | WAUCFAFR3DA067146 | WAUCFAFR3DA078289; WAUCFAFR3DA060939 | WAUCFAFR3DA058317

WAUCFAFR3DA013099 | WAUCFAFR3DA060049; WAUCFAFR3DA058026 | WAUCFAFR3DA003995 | WAUCFAFR3DA033062 | WAUCFAFR3DA098574; WAUCFAFR3DA012518; WAUCFAFR3DA061590 | WAUCFAFR3DA060357; WAUCFAFR3DA001616; WAUCFAFR3DA054137; WAUCFAFR3DA073934 | WAUCFAFR3DA096436 | WAUCFAFR3DA071620; WAUCFAFR3DA033742

WAUCFAFR3DA030890 | WAUCFAFR3DA057376 | WAUCFAFR3DA048810; WAUCFAFR3DA085324; WAUCFAFR3DA053165 | WAUCFAFR3DA097490; WAUCFAFR3DA090278; WAUCFAFR3DA018996 | WAUCFAFR3DA098638 | WAUCFAFR3DA057829 | WAUCFAFR3DA016794; WAUCFAFR3DA004550 | WAUCFAFR3DA011725 | WAUCFAFR3DA063792 | WAUCFAFR3DA062979 | WAUCFAFR3DA069902 | WAUCFAFR3DA056180 | WAUCFAFR3DA030761 | WAUCFAFR3DA065963 | WAUCFAFR3DA031313 | WAUCFAFR3DA080303; WAUCFAFR3DA065851 | WAUCFAFR3DA038438; WAUCFAFR3DA033840 | WAUCFAFR3DA054249 | WAUCFAFR3DA079720 | WAUCFAFR3DA053733 | WAUCFAFR3DA003897 | WAUCFAFR3DA051190; WAUCFAFR3DA033787; WAUCFAFR3DA095190 | WAUCFAFR3DA042988 | WAUCFAFR3DA002684 | WAUCFAFR3DA059354 | WAUCFAFR3DA006749; WAUCFAFR3DA068667 | WAUCFAFR3DA004189 | WAUCFAFR3DA083962 | WAUCFAFR3DA000434 | WAUCFAFR3DA097375; WAUCFAFR3DA084710; WAUCFAFR3DA084500 | WAUCFAFR3DA097358; WAUCFAFR3DA097487 | WAUCFAFR3DA080995; WAUCFAFR3DA024183 | WAUCFAFR3DA099966 | WAUCFAFR3DA010106; WAUCFAFR3DA024605; WAUCFAFR3DA047544

WAUCFAFR3DA006878 | WAUCFAFR3DA023342 | WAUCFAFR3DA008873 | WAUCFAFR3DA089423; WAUCFAFR3DA059533 | WAUCFAFR3DA084528; WAUCFAFR3DA063999 | WAUCFAFR3DA038424 | WAUCFAFR3DA032011; WAUCFAFR3DA025821 | WAUCFAFR3DA078647 | WAUCFAFR3DA045292 | WAUCFAFR3DA047091; WAUCFAFR3DA084545; WAUCFAFR3DA035703 | WAUCFAFR3DA096730 | WAUCFAFR3DA038133 | WAUCFAFR3DA032770 | WAUCFAFR3DA016973 | WAUCFAFR3DA088014; WAUCFAFR3DA024653 | WAUCFAFR3DA052582 | WAUCFAFR3DA074890; WAUCFAFR3DA070743 | WAUCFAFR3DA019050 | WAUCFAFR3DA098414 | WAUCFAFR3DA096498 | WAUCFAFR3DA092791 | WAUCFAFR3DA063663

WAUCFAFR3DA007237 | WAUCFAFR3DA044434; WAUCFAFR3DA037130 | WAUCFAFR3DA027410 | WAUCFAFR3DA006332 | WAUCFAFR3DA035684 | WAUCFAFR3DA077689

WAUCFAFR3DA081273; WAUCFAFR3DA019923 | WAUCFAFR3DA065641 | WAUCFAFR3DA074355 | WAUCFAFR3DA038231; WAUCFAFR3DA073562 | WAUCFAFR3DA088501 | WAUCFAFR3DA085811 | WAUCFAFR3DA031523; WAUCFAFR3DA094055; WAUCFAFR3DA019727; WAUCFAFR3DA098901 | WAUCFAFR3DA045311 | WAUCFAFR3DA047530; WAUCFAFR3DA073870; WAUCFAFR3DA014267 | WAUCFAFR3DA048936 | WAUCFAFR3DA004709 | WAUCFAFR3DA069656; WAUCFAFR3DA083413 | WAUCFAFR3DA083914; WAUCFAFR3DA068295 | WAUCFAFR3DA036768 | WAUCFAFR3DA028444 | WAUCFAFR3DA097893; WAUCFAFR3DA043526 | WAUCFAFR3DA005441; WAUCFAFR3DA015046; WAUCFAFR3DA069088 | WAUCFAFR3DA083024; WAUCFAFR3DA053408;

WAUCFAFR3DA047642

; WAUCFAFR3DA025379; WAUCFAFR3DA095433; WAUCFAFR3DA033191 | WAUCFAFR3DA065400

WAUCFAFR3DA091690; WAUCFAFR3DA027987 | WAUCFAFR3DA013443 | WAUCFAFR3DA039721 | WAUCFAFR3DA013510; WAUCFAFR3DA067454; WAUCFAFR3DA056941; WAUCFAFR3DA031585

WAUCFAFR3DA056454; WAUCFAFR3DA013720; WAUCFAFR3DA026841 | WAUCFAFR3DA081547 | WAUCFAFR3DA042747 | WAUCFAFR3DA058480 | WAUCFAFR3DA069687; WAUCFAFR3DA071357 | WAUCFAFR3DA069494

WAUCFAFR3DA007710

WAUCFAFR3DA068331 | WAUCFAFR3DA062139 | WAUCFAFR3DA076168 | WAUCFAFR3DA022143 | WAUCFAFR3DA010283; WAUCFAFR3DA022451 | WAUCFAFR3DA055594 | WAUCFAFR3DA073657; WAUCFAFR3DA091723 | WAUCFAFR3DA001891

WAUCFAFR3DA083881; WAUCFAFR3DA070144 | WAUCFAFR3DA060455; WAUCFAFR3DA044191 | WAUCFAFR3DA085663 | WAUCFAFR3DA020845 | WAUCFAFR3DA080348; WAUCFAFR3DA005391 | WAUCFAFR3DA032395 | WAUCFAFR3DA054879 | WAUCFAFR3DA049276 | WAUCFAFR3DA006394 | WAUCFAFR3DA013474 | WAUCFAFR3DA084769 | WAUCFAFR3DA091687 | WAUCFAFR3DA024068

WAUCFAFR3DA089468; WAUCFAFR3DA086571 | WAUCFAFR3DA023891; WAUCFAFR3DA098090; WAUCFAFR3DA038374 | WAUCFAFR3DA035765 | WAUCFAFR3DA021994; WAUCFAFR3DA048774; WAUCFAFR3DA013877 | WAUCFAFR3DA000675 | WAUCFAFR3DA083461; WAUCFAFR3DA055224 | WAUCFAFR3DA020988 | WAUCFAFR3DA054476; WAUCFAFR3DA082598; WAUCFAFR3DA039797 |

WAUCFAFR3DA095660

| WAUCFAFR3DA080396 | WAUCFAFR3DA042697 | WAUCFAFR3DA010087 | WAUCFAFR3DA064361 | WAUCFAFR3DA067101 | WAUCFAFR3DA036947 | WAUCFAFR3DA097649; WAUCFAFR3DA071214 | WAUCFAFR3DA053294 | WAUCFAFR3DA079104; WAUCFAFR3DA087431

WAUCFAFR3DA096646; WAUCFAFR3DA010090 | WAUCFAFR3DA037855 | WAUCFAFR3DA009814 | WAUCFAFR3DA002698; WAUCFAFR3DA095061 | WAUCFAFR3DA035488; WAUCFAFR3DA083752; WAUCFAFR3DA065848 | WAUCFAFR3DA010865

WAUCFAFR3DA063050 | WAUCFAFR3DA074663; WAUCFAFR3DA045924 | WAUCFAFR3DA003902 | WAUCFAFR3DA091530

WAUCFAFR3DA058348 | WAUCFAFR3DA019601; WAUCFAFR3DA095240 | WAUCFAFR3DA046183 | WAUCFAFR3DA008016 | WAUCFAFR3DA078955 | WAUCFAFR3DA016309 | WAUCFAFR3DA003981; WAUCFAFR3DA048967 | WAUCFAFR3DA056387

WAUCFAFR3DA082648; WAUCFAFR3DA064649 | WAUCFAFR3DA050489; WAUCFAFR3DA005987 | WAUCFAFR3DA088448; WAUCFAFR3DA052064 | WAUCFAFR3DA027990 | WAUCFAFR3DA008159 | WAUCFAFR3DA072038 | WAUCFAFR3DA069222; WAUCFAFR3DA037273; WAUCFAFR3DA021302 | WAUCFAFR3DA026533 | WAUCFAFR3DA086408 | WAUCFAFR3DA042571

WAUCFAFR3DA074145 | WAUCFAFR3DA039573; WAUCFAFR3DA011093 | WAUCFAFR3DA027858; WAUCFAFR3DA029934; WAUCFAFR3DA086120 | WAUCFAFR3DA075716 | WAUCFAFR3DA028282; WAUCFAFR3DA004533; WAUCFAFR3DA052520; WAUCFAFR3DA013927 | WAUCFAFR3DA011840 | WAUCFAFR3DA053179; WAUCFAFR3DA054431 | WAUCFAFR3DA075506

WAUCFAFR3DA046104; WAUCFAFR3DA050394 | WAUCFAFR3DA061198 |

WAUCFAFR3DA085291

; WAUCFAFR3DA042392 | WAUCFAFR3DA062965 | WAUCFAFR3DA023762 | WAUCFAFR3DA058463

WAUCFAFR3DA069592

WAUCFAFR3DA033952 | WAUCFAFR3DA058785 | WAUCFAFR3DA074033

WAUCFAFR3DA074873; WAUCFAFR3DA037192 | WAUCFAFR3DA005262 | WAUCFAFR3DA004516 | WAUCFAFR3DA099594; WAUCFAFR3DA028816 | WAUCFAFR3DA025611 | WAUCFAFR3DA038729; WAUCFAFR3DA071858 | WAUCFAFR3DA096078 | WAUCFAFR3DA088756 | WAUCFAFR3DA095965 | WAUCFAFR3DA058205; WAUCFAFR3DA026659 | WAUCFAFR3DA025852; WAUCFAFR3DA075621 | WAUCFAFR3DA021378 | WAUCFAFR3DA007741 | WAUCFAFR3DA089485 | WAUCFAFR3DA013538 | WAUCFAFR3DA030887 | WAUCFAFR3DA085808 | WAUCFAFR3DA025849 | WAUCFAFR3DA097053 | WAUCFAFR3DA078406 | WAUCFAFR3DA055367 | WAUCFAFR3DA022031 | WAUCFAFR3DA014947 | WAUCFAFR3DA034213

WAUCFAFR3DA077949 | WAUCFAFR3DA073884 | WAUCFAFR3DA018383 | WAUCFAFR3DA040304 | WAUCFAFR3DA034924 | WAUCFAFR3DA022854 | WAUCFAFR3DA093519 | WAUCFAFR3DA083329 | WAUCFAFR3DA042800 | WAUCFAFR3DA058978 |

WAUCFAFR3DA058415

; WAUCFAFR3DA025107; WAUCFAFR3DA079586; WAUCFAFR3DA042179 | WAUCFAFR3DA007190 | WAUCFAFR3DA034826; WAUCFAFR3DA046944 | WAUCFAFR3DA015418; WAUCFAFR3DA064991 | WAUCFAFR3DA085629 | WAUCFAFR3DA041372; WAUCFAFR3DA060665 | WAUCFAFR3DA066191 | WAUCFAFR3DA084562 | WAUCFAFR3DA015838 | WAUCFAFR3DA066711

WAUCFAFR3DA048564 | WAUCFAFR3DA002135; WAUCFAFR3DA043770 | WAUCFAFR3DA063369 | WAUCFAFR3DA088420 | WAUCFAFR3DA070516 | WAUCFAFR3DA045504; WAUCFAFR3DA053747; WAUCFAFR3DA017783 | WAUCFAFR3DA025673 | WAUCFAFR3DA054140 | WAUCFAFR3DA010722; WAUCFAFR3DA062769 | WAUCFAFR3DA077854 | WAUCFAFR3DA025902 | WAUCFAFR3DA068720 | WAUCFAFR3DA003060 | WAUCFAFR3DA017170 | WAUCFAFR3DA075666; WAUCFAFR3DA009084 |

WAUCFAFR3DA080575

; WAUCFAFR3DA063274 |

WAUCFAFR3DA037760

; WAUCFAFR3DA038844 | WAUCFAFR3DA098834; WAUCFAFR3DA015242 | WAUCFAFR3DA043171; WAUCFAFR3DA016875 | WAUCFAFR3DA006461 | WAUCFAFR3DA046488 | WAUCFAFR3DA045843 | WAUCFAFR3DA042585

WAUCFAFR3DA036706 | WAUCFAFR3DA020425 | WAUCFAFR3DA066157 | WAUCFAFR3DA059967; WAUCFAFR3DA036334

WAUCFAFR3DA057863 | WAUCFAFR3DA097540 | WAUCFAFR3DA012146 | WAUCFAFR3DA027763; WAUCFAFR3DA045549; WAUCFAFR3DA079913 | WAUCFAFR3DA029917; WAUCFAFR3DA050766; WAUCFAFR3DA017461 | WAUCFAFR3DA020294 | WAUCFAFR3DA059970; WAUCFAFR3DA039833 | WAUCFAFR3DA028301 | WAUCFAFR3DA078924; WAUCFAFR3DA014270 | WAUCFAFR3DA084268 | WAUCFAFR3DA056129; WAUCFAFR3DA001924; WAUCFAFR3DA033790; WAUCFAFR3DA028167 | WAUCFAFR3DA006623 | WAUCFAFR3DA078440; WAUCFAFR3DA004998

WAUCFAFR3DA077661; WAUCFAFR3DA013183; WAUCFAFR3DA000126; WAUCFAFR3DA094878 | WAUCFAFR3DA002037; WAUCFAFR3DA094198; WAUCFAFR3DA075165 | WAUCFAFR3DA033918 | WAUCFAFR3DA037208 | WAUCFAFR3DA053067 | WAUCFAFR3DA058723 | WAUCFAFR3DA063808 | WAUCFAFR3DA037242 | WAUCFAFR3DA021056 | WAUCFAFR3DA071486 | WAUCFAFR3DA059922

WAUCFAFR3DA013605; WAUCFAFR3DA070029 | WAUCFAFR3DA074288 | WAUCFAFR3DA023468 | WAUCFAFR3DA032607

WAUCFAFR3DA034339; WAUCFAFR3DA043851 | WAUCFAFR3DA063503; WAUCFAFR3DA041551 | WAUCFAFR3DA085615 | WAUCFAFR3DA039153 | WAUCFAFR3DA005858 | WAUCFAFR3DA039900 | WAUCFAFR3DA050217 | WAUCFAFR3DA022286; WAUCFAFR3DA010848 | WAUCFAFR3DA002717 | WAUCFAFR3DA035295

WAUCFAFR3DA058690 | WAUCFAFR3DA068166; WAUCFAFR3DA083248;

WAUCFAFR3DA045728

| WAUCFAFR3DA064604 | WAUCFAFR3DA025186

WAUCFAFR3DA044157 | WAUCFAFR3DA010316 | WAUCFAFR3DA086070 | WAUCFAFR3DA000224 | WAUCFAFR3DA024121; WAUCFAFR3DA076638 | WAUCFAFR3DA023373; WAUCFAFR3DA087056 | WAUCFAFR3DA032767 | WAUCFAFR3DA070418 | WAUCFAFR3DA056065 | WAUCFAFR3DA016519 | WAUCFAFR3DA035166

WAUCFAFR3DA019307; WAUCFAFR3DA048449 | WAUCFAFR3DA029495 | WAUCFAFR3DA005326; WAUCFAFR3DA038097; WAUCFAFR3DA059225 | WAUCFAFR3DA088160; WAUCFAFR3DA073013 | WAUCFAFR3DA035250; WAUCFAFR3DA042344 | WAUCFAFR3DA042375 | WAUCFAFR3DA027696 | WAUCFAFR3DA012082; WAUCFAFR3DA078132 | WAUCFAFR3DA061217 | WAUCFAFR3DA083122 | WAUCFAFR3DA017279

WAUCFAFR3DA041355 | WAUCFAFR3DA036351; WAUCFAFR3DA009490 | WAUCFAFR3DA032848; WAUCFAFR3DA030288 | WAUCFAFR3DA076803; WAUCFAFR3DA091463 | WAUCFAFR3DA081077 | WAUCFAFR3DA062674; WAUCFAFR3DA086800; WAUCFAFR3DA070435

WAUCFAFR3DA020232; WAUCFAFR3DA047978 | WAUCFAFR3DA033661 | WAUCFAFR3DA020327

WAUCFAFR3DA081449; WAUCFAFR3DA041307; WAUCFAFR3DA037239 | WAUCFAFR3DA067406 | WAUCFAFR3DA043316 | WAUCFAFR3DA066255 | WAUCFAFR3DA081774; WAUCFAFR3DA036382 | WAUCFAFR3DA011367 | WAUCFAFR3DA048614 | WAUCFAFR3DA070161 | WAUCFAFR3DA076073 | WAUCFAFR3DA043994 | WAUCFAFR3DA010008; WAUCFAFR3DA003544 | WAUCFAFR3DA085453 | WAUCFAFR3DA087025; WAUCFAFR3DA096257 | WAUCFAFR3DA003964; WAUCFAFR3DA098459 | WAUCFAFR3DA085954 | WAUCFAFR3DA092810 | WAUCFAFR3DA085078 | WAUCFAFR3DA085422 | WAUCFAFR3DA069575 | WAUCFAFR3DA085680 | WAUCFAFR3DA055692; WAUCFAFR3DA065235 | WAUCFAFR3DA042411 | WAUCFAFR3DA091446; WAUCFAFR3DA013040 | WAUCFAFR3DA025026 | WAUCFAFR3DA098106 | WAUCFAFR3DA075067; WAUCFAFR3DA052081 | WAUCFAFR3DA090135 | WAUCFAFR3DA025236 | WAUCFAFR3DA073559; WAUCFAFR3DA029707; WAUCFAFR3DA049858 | WAUCFAFR3DA002345 | WAUCFAFR3DA019355; WAUCFAFR3DA000241 | WAUCFAFR3DA070130 | WAUCFAFR3DA053120; WAUCFAFR3DA038228 | WAUCFAFR3DA040061

WAUCFAFR3DA061914; WAUCFAFR3DA043963 | WAUCFAFR3DA028766 | WAUCFAFR3DA096341

WAUCFAFR3DA020716 | WAUCFAFR3DA037175 | WAUCFAFR3DA034065; WAUCFAFR3DA000465 | WAUCFAFR3DA034776 | WAUCFAFR3DA066868 | WAUCFAFR3DA057216; WAUCFAFR3DA081998; WAUCFAFR3DA069849; WAUCFAFR3DA025463 | WAUCFAFR3DA061525; WAUCFAFR3DA083430 | WAUCFAFR3DA086733 | WAUCFAFR3DA021333 | WAUCFAFR3DA094167; WAUCFAFR3DA040948; WAUCFAFR3DA042957 | WAUCFAFR3DA031327

WAUCFAFR3DA071147 | WAUCFAFR3DA054378; WAUCFAFR3DA060293; WAUCFAFR3DA066885; WAUCFAFR3DA079538 | WAUCFAFR3DA030601 | WAUCFAFR3DA089471 | WAUCFAFR3DA087171; WAUCFAFR3DA043042 | WAUCFAFR3DA048077 | WAUCFAFR3DA000157; WAUCFAFR3DA057054 | WAUCFAFR3DA053036; WAUCFAFR3DA094265;

WAUCFAFR3DA051982

| WAUCFAFR3DA022465; WAUCFAFR3DA067373 | WAUCFAFR3DA049990 | WAUCFAFR3DA015029; WAUCFAFR3DA087185 | WAUCFAFR3DA031084 | WAUCFAFR3DA090149 | WAUCFAFR3DA028914 | WAUCFAFR3DA064487 | WAUCFAFR3DA000319 | WAUCFAFR3DA080642;

WAUCFAFR3DA026189

| WAUCFAFR3DA004600 | WAUCFAFR3DA078549; WAUCFAFR3DA005682; WAUCFAFR3DA074128 | WAUCFAFR3DA070676 | WAUCFAFR3DA056051; WAUCFAFR3DA023910; WAUCFAFR3DA043459 | WAUCFAFR3DA063906; WAUCFAFR3DA012941 | WAUCFAFR3DA090796 | WAUCFAFR3DA071911; WAUCFAFR3DA054459; WAUCFAFR3DA069236; WAUCFAFR3DA064585; WAUCFAFR3DA018870 | WAUCFAFR3DA088739 | WAUCFAFR3DA035913 | WAUCFAFR3DA060486; WAUCFAFR3DA095366; WAUCFAFR3DA056406; WAUCFAFR3DA060004; WAUCFAFR3DA096601 | WAUCFAFR3DA082262 | WAUCFAFR3DA099126; WAUCFAFR3DA042425 | WAUCFAFR3DA061038

WAUCFAFR3DA090930 | WAUCFAFR3DA013653 | WAUCFAFR3DA067874; WAUCFAFR3DA016178

WAUCFAFR3DA017962; WAUCFAFR3DA016584 | WAUCFAFR3DA084125 | WAUCFAFR3DA075912; WAUCFAFR3DA076977 | WAUCFAFR3DA093164; WAUCFAFR3DA091186 | WAUCFAFR3DA001244 | WAUCFAFR3DA035331; WAUCFAFR3DA052940; WAUCFAFR3DA077787 | WAUCFAFR3DA072993; WAUCFAFR3DA051108 | WAUCFAFR3DA061816 | WAUCFAFR3DA045115; WAUCFAFR3DA083086 | WAUCFAFR3DA064392; WAUCFAFR3DA073920 | WAUCFAFR3DA034762 | WAUCFAFR3DA070757 | WAUCFAFR3DA098025 | WAUCFAFR3DA014818; WAUCFAFR3DA050749; WAUCFAFR3DA083623 | WAUCFAFR3DA017167; WAUCFAFR3DA001289; WAUCFAFR3DA026323

WAUCFAFR3DA015936 | WAUCFAFR3DA053263

WAUCFAFR3DA086618; WAUCFAFR3DA051965 | WAUCFAFR3DA041193 | WAUCFAFR3DA003849; WAUCFAFR3DA061315

WAUCFAFR3DA032025 | WAUCFAFR3DA059208 | WAUCFAFR3DA009151 | WAUCFAFR3DA043820 | WAUCFAFR3DA061508; WAUCFAFR3DA043154 | WAUCFAFR3DA054199 | WAUCFAFR3DA001048

WAUCFAFR3DA053540; WAUCFAFR3DA051304; WAUCFAFR3DA045891 | WAUCFAFR3DA015967; WAUCFAFR3DA020974; WAUCFAFR3DA082181

WAUCFAFR3DA058236

WAUCFAFR3DA045602 | WAUCFAFR3DA045194

WAUCFAFR3DA072976

WAUCFAFR3DA092418 | WAUCFAFR3DA031649; WAUCFAFR3DA058849 | WAUCFAFR3DA082049; WAUCFAFR3DA088367; WAUCFAFR3DA078082; WAUCFAFR3DA011711 | WAUCFAFR3DA025494 | WAUCFAFR3DA024975; WAUCFAFR3DA036012; WAUCFAFR3DA048547 | WAUCFAFR3DA015421 | WAUCFAFR3DA024698 | WAUCFAFR3DA041873; WAUCFAFR3DA031652 | WAUCFAFR3DA009280; WAUCFAFR3DA034664 | WAUCFAFR3DA025172 | WAUCFAFR3DA029769; WAUCFAFR3DA023549 | WAUCFAFR3DA082620; WAUCFAFR3DA068247 | WAUCFAFR3DA032073; WAUCFAFR3DA066966; WAUCFAFR3DA087798

WAUCFAFR3DA062321 | WAUCFAFR3DA013426 | WAUCFAFR3DA069320; WAUCFAFR3DA068880 | WAUCFAFR3DA065462 | WAUCFAFR3DA026791; WAUCFAFR3DA048712 | WAUCFAFR3DA038407; WAUCFAFR3DA046345; WAUCFAFR3DA079510

WAUCFAFR3DA009229 | WAUCFAFR3DA068264; WAUCFAFR3DA000384 | WAUCFAFR3DA071455; WAUCFAFR3DA057247 | WAUCFAFR3DA085758 | WAUCFAFR3DA023857

WAUCFAFR3DA022644

WAUCFAFR3DA079264 | WAUCFAFR3DA074016 | WAUCFAFR3DA036107

WAUCFAFR3DA081063; WAUCFAFR3DA061041; WAUCFAFR3DA060598 | WAUCFAFR3DA094721 | WAUCFAFR3DA086442 | WAUCFAFR3DA026581 | WAUCFAFR3DA003933 | WAUCFAFR3DA049522 | WAUCFAFR3DA088143; WAUCFAFR3DA068653; WAUCFAFR3DA090197 | WAUCFAFR3DA013751 | WAUCFAFR3DA021252 | WAUCFAFR3DA034860 | WAUCFAFR3DA043493 | WAUCFAFR3DA079412; WAUCFAFR3DA040951 | WAUCFAFR3DA043719 | WAUCFAFR3DA026242 | WAUCFAFR3DA019484; WAUCFAFR3DA066739 | WAUCFAFR3DA031960 | WAUCFAFR3DA081645; WAUCFAFR3DA090488; WAUCFAFR3DA046281 | WAUCFAFR3DA007139; WAUCFAFR3DA006007; WAUCFAFR3DA051867; WAUCFAFR3DA055790 | WAUCFAFR3DA030226 | WAUCFAFR3DA017847; WAUCFAFR3DA097926

WAUCFAFR3DA064909 | WAUCFAFR3DA098851; WAUCFAFR3DA027701 | WAUCFAFR3DA053246 | WAUCFAFR3DA002457 | WAUCFAFR3DA011644 | WAUCFAFR3DA095870 | WAUCFAFR3DA084027 | WAUCFAFR3DA088112 | WAUCFAFR3DA051268 | WAUCFAFR3DA012101; WAUCFAFR3DA060410 | WAUCFAFR3DA095836

WAUCFAFR3DA066787; WAUCFAFR3DA027715 | WAUCFAFR3DA006847; WAUCFAFR3DA052386; WAUCFAFR3DA034101

WAUCFAFR3DA039878 | WAUCFAFR3DA001082 | WAUCFAFR3DA031117 | WAUCFAFR3DA091477 | WAUCFAFR3DA051299 | WAUCFAFR3DA048290 | WAUCFAFR3DA045440

WAUCFAFR3DA058933; WAUCFAFR3DA074212; WAUCFAFR3DA016732 | WAUCFAFR3DA035135; WAUCFAFR3DA068314 | WAUCFAFR3DA096579 | WAUCFAFR3DA084433 | WAUCFAFR3DA027391 | WAUCFAFR3DA044952 | WAUCFAFR3DA007092 | WAUCFAFR3DA074601 | WAUCFAFR3DA059693 | WAUCFAFR3DA048869; WAUCFAFR3DA013541

WAUCFAFR3DA060682 | WAUCFAFR3DA083136; WAUCFAFR3DA044580 | WAUCFAFR3DA028881

WAUCFAFR3DA070953; WAUCFAFR3DA035748; WAUCFAFR3DA057930 | WAUCFAFR3DA002328 | WAUCFAFR3DA031439 | WAUCFAFR3DA092127 | WAUCFAFR3DA078048 | WAUCFAFR3DA095514; WAUCFAFR3DA028900 | WAUCFAFR3DA084934 | WAUCFAFR3DA031263 | WAUCFAFR3DA096193 | WAUCFAFR3DA045700; WAUCFAFR3DA067339 | WAUCFAFR3DA070452 | WAUCFAFR3DA099918; WAUCFAFR3DA095268 | WAUCFAFR3DA041906; WAUCFAFR3DA093603; WAUCFAFR3DA026239 | WAUCFAFR3DA040710; WAUCFAFR3DA095819 | WAUCFAFR3DA077207 | WAUCFAFR3DA045972 | WAUCFAFR3DA026032 | WAUCFAFR3DA056826 | WAUCFAFR3DA075179 | WAUCFAFR3DA097702 | WAUCFAFR3DA081581 | WAUCFAFR3DA070323 | WAUCFAFR3DA009165; WAUCFAFR3DA056521 | WAUCFAFR3DA057586 | WAUCFAFR3DA011479; WAUCFAFR3DA022059; WAUCFAFR3DA047480 | WAUCFAFR3DA057524 | WAUCFAFR3DA084951; WAUCFAFR3DA001471; WAUCFAFR3DA033403

WAUCFAFR3DA072525 | WAUCFAFR3DA079362 | WAUCFAFR3DA061878 | WAUCFAFR3DA030243 | WAUCFAFR3DA028704

WAUCFAFR3DA003141 | WAUCFAFR3DA061962 | WAUCFAFR3DA065297 | WAUCFAFR3DA069124 | WAUCFAFR3DA013765 | WAUCFAFR3DA019811; WAUCFAFR3DA091933 | WAUCFAFR3DA066028; WAUCFAFR3DA082472; WAUCFAFR3DA093715 | WAUCFAFR3DA067633 | WAUCFAFR3DA064098 | WAUCFAFR3DA048743 | WAUCFAFR3DA030050 | WAUCFAFR3DA058057 | WAUCFAFR3DA069737 | WAUCFAFR3DA026502; WAUCFAFR3DA019145; WAUCFAFR3DA065087 | WAUCFAFR3DA050993 | WAUCFAFR3DA027049

WAUCFAFR3DA050072 | WAUCFAFR3DA045163; WAUCFAFR3DA041808 |

WAUCFAFR3DA077238

| WAUCFAFR3DA029190 | WAUCFAFR3DA068829; WAUCFAFR3DA018884; WAUCFAFR3DA077658; WAUCFAFR3DA023227; WAUCFAFR3DA065199

WAUCFAFR3DA088644 | WAUCFAFR3DA056020 | WAUCFAFR3DA023437 | WAUCFAFR3DA023700 | WAUCFAFR3DA066336; WAUCFAFR3DA085551 | WAUCFAFR3DA000871; WAUCFAFR3DA061573; WAUCFAFR3DA036429; WAUCFAFR3DA017752 | WAUCFAFR3DA032333; WAUCFAFR3DA024667 | WAUCFAFR3DA034258 | WAUCFAFR3DA011899 | WAUCFAFR3DA008355 | WAUCFAFR3DA064134; WAUCFAFR3DA033532 | WAUCFAFR3DA067910 | WAUCFAFR3DA014513 | WAUCFAFR3DA089244; WAUCFAFR3DA094816 | WAUCFAFR3DA056339

WAUCFAFR3DA072282

WAUCFAFR3DA005245 | WAUCFAFR3DA001065; WAUCFAFR3DA077059 | WAUCFAFR3DA016231 | WAUCFAFR3DA086246 | WAUCFAFR3DA012177 | WAUCFAFR3DA023454; WAUCFAFR3DA048578 | WAUCFAFR3DA023583; WAUCFAFR3DA032462; WAUCFAFR3DA069396; WAUCFAFR3DA008467 | WAUCFAFR3DA051559 | WAUCFAFR3DA080656 | WAUCFAFR3DA093391; WAUCFAFR3DA059631 | WAUCFAFR3DA053148 | WAUCFAFR3DA094072; WAUCFAFR3DA027620 | WAUCFAFR3DA091057; WAUCFAFR3DA021140; WAUCFAFR3DA007867; WAUCFAFR3DA049651 | WAUCFAFR3DA095772 | WAUCFAFR3DA090247 | WAUCFAFR3DA014284 | WAUCFAFR3DA000014 | WAUCFAFR3DA044885 | WAUCFAFR3DA027780; WAUCFAFR3DA020392; WAUCFAFR3DA058124 | WAUCFAFR3DA081385; WAUCFAFR3DA015015 | WAUCFAFR3DA035443; WAUCFAFR3DA027939 | WAUCFAFR3DA086957; WAUCFAFR3DA037029; WAUCFAFR3DA053005; WAUCFAFR3DA054073; WAUCFAFR3DA025351 | WAUCFAFR3DA071374; WAUCFAFR3DA067650 | WAUCFAFR3DA053358 | WAUCFAFR3DA003270 | WAUCFAFR3DA027102 | WAUCFAFR3DA055921 | WAUCFAFR3DA076235; WAUCFAFR3DA012275; WAUCFAFR3DA020649 | WAUCFAFR3DA025348; WAUCFAFR3DA024264 | WAUCFAFR3DA087218 | WAUCFAFR3DA099823 | WAUCFAFR3DA078146; WAUCFAFR3DA025916; WAUCFAFR3DA040013 | WAUCFAFR3DA021493 | WAUCFAFR3DA014107 | WAUCFAFR3DA004743 | WAUCFAFR3DA038522 | WAUCFAFR3DA023440 | WAUCFAFR3DA073898 | WAUCFAFR3DA003723; WAUCFAFR3DA049682 | WAUCFAFR3DA079166 | WAUCFAFR3DA085419; WAUCFAFR3DA007545 | WAUCFAFR3DA034289 | WAUCFAFR3DA088935; WAUCFAFR3DA044790 | WAUCFAFR3DA061122; WAUCFAFR3DA078874 | WAUCFAFR3DA099093 | WAUCFAFR3DA052842 | WAUCFAFR3DA099014; WAUCFAFR3DA095576 | WAUCFAFR3DA081497 | WAUCFAFR3DA050962; WAUCFAFR3DA020666; WAUCFAFR3DA015872

WAUCFAFR3DA098736 | WAUCFAFR3DA088336; WAUCFAFR3DA092743 | WAUCFAFR3DA089938 | WAUCFAFR3DA097585

WAUCFAFR3DA004869; WAUCFAFR3DA025401

WAUCFAFR3DA022661; WAUCFAFR3DA030615 | WAUCFAFR3DA066661 | WAUCFAFR3DA078552 | WAUCFAFR3DA031747 | WAUCFAFR3DA070855 | WAUCFAFR3DA055661 | WAUCFAFR3DA028220; WAUCFAFR3DA010526; WAUCFAFR3DA009554; WAUCFAFR3DA056776 | WAUCFAFR3DA080060; WAUCFAFR3DA080897 | WAUCFAFR3DA055787 | WAUCFAFR3DA035510 | WAUCFAFR3DA096940 | WAUCFAFR3DA041243; WAUCFAFR3DA004824; WAUCFAFR3DA060018 | WAUCFAFR3DA012129 | WAUCFAFR3DA035877 | WAUCFAFR3DA042652 | WAUCFAFR3DA008520 | WAUCFAFR3DA092466 | WAUCFAFR3DA047348; WAUCFAFR3DA026158 | WAUCFAFR3DA089213 | WAUCFAFR3DA078339 | WAUCFAFR3DA040321 | WAUCFAFR3DA078003 | WAUCFAFR3DA021073 | WAUCFAFR3DA006184 | WAUCFAFR3DA057815 | WAUCFAFR3DA018299 | WAUCFAFR3DA097960 | WAUCFAFR3DA069012; WAUCFAFR3DA082357 | WAUCFAFR3DA013328; WAUCFAFR3DA021381 | WAUCFAFR3DA042635; WAUCFAFR3DA071102; WAUCFAFR3DA057121; WAUCFAFR3DA056390 | WAUCFAFR3DA011577 | WAUCFAFR3DA016956 | WAUCFAFR3DA068202; WAUCFAFR3DA020313; WAUCFAFR3DA074114 | WAUCFAFR3DA025964 | WAUCFAFR3DA057152 | WAUCFAFR3DA089406 | WAUCFAFR3DA080690 | WAUCFAFR3DA084741; WAUCFAFR3DA076672 | WAUCFAFR3DA095612 | WAUCFAFR3DA068104; WAUCFAFR3DA057796 |

WAUCFAFR3DA089566

| WAUCFAFR3DA058267; WAUCFAFR3DA049102 | WAUCFAFR3DA061752; WAUCFAFR3DA037693 | WAUCFAFR3DA058754 | WAUCFAFR3DA089048; WAUCFAFR3DA029318; WAUCFAFR3DA069950

WAUCFAFR3DA023759; WAUCFAFR3DA025608; WAUCFAFR3DA006671 | WAUCFAFR3DA031862 | WAUCFAFR3DA010879 | WAUCFAFR3DA091737 | WAUCFAFR3DA092497; WAUCFAFR3DA012065 | WAUCFAFR3DA028573; WAUCFAFR3DA020621 | WAUCFAFR3DA061475 | WAUCFAFR3DA014656; WAUCFAFR3DA028721 | WAUCFAFR3DA066613; WAUCFAFR3DA011305 | WAUCFAFR3DA067356; WAUCFAFR3DA063324 | WAUCFAFR3DA061668 | WAUCFAFR3DA081435 | WAUCFAFR3DA023731 | WAUCFAFR3DA051626 | WAUCFAFR3DA071732 | WAUCFAFR3DA077708 | WAUCFAFR3DA057040 | WAUCFAFR3DA010395 | WAUCFAFR3DA051934 | WAUCFAFR3DA050525 | WAUCFAFR3DA041453; WAUCFAFR3DA058141; WAUCFAFR3DA056261 | WAUCFAFR3DA085274 | WAUCFAFR3DA062917 | WAUCFAFR3DA008940; WAUCFAFR3DA033305; WAUCFAFR3DA000580 | WAUCFAFR3DA084660; WAUCFAFR3DA063176 | WAUCFAFR3DA098848 | WAUCFAFR3DA070600 | WAUCFAFR3DA068488 | WAUCFAFR3DA075697; WAUCFAFR3DA084349 | WAUCFAFR3DA023034 | WAUCFAFR3DA077398

WAUCFAFR3DA005214 | WAUCFAFR3DA091155 | WAUCFAFR3DA010669 | WAUCFAFR3DA018108 | WAUCFAFR3DA077336; WAUCFAFR3DA093150; WAUCFAFR3DA068636; WAUCFAFR3DA086151; WAUCFAFR3DA094671 | WAUCFAFR3DA071892 | WAUCFAFR3DA097330; WAUCFAFR3DA009960 | WAUCFAFR3DA067485 | WAUCFAFR3DA018450 | WAUCFAFR3DA059919; WAUCFAFR3DA015869 | WAUCFAFR3DA028637 | WAUCFAFR3DA077272 | WAUCFAFR3DA047589; WAUCFAFR3DA042621 | WAUCFAFR3DA068362 | WAUCFAFR3DA000160 | WAUCFAFR3DA016617 | WAUCFAFR3DA026953 | WAUCFAFR3DA005780

WAUCFAFR3DA094928 | WAUCFAFR3DA032008; WAUCFAFR3DA087719; WAUCFAFR3DA099496 | WAUCFAFR3DA010963; WAUCFAFR3DA020344 | WAUCFAFR3DA036690; WAUCFAFR3DA083508 | WAUCFAFR3DA001129 | WAUCFAFR3DA083377 | WAUCFAFR3DA014432; WAUCFAFR3DA095822 | WAUCFAFR3DA088241; WAUCFAFR3DA089874 | WAUCFAFR3DA028833; WAUCFAFR3DA077644; WAUCFAFR3DA034941 | WAUCFAFR3DA003592 | WAUCFAFR3DA043591 | WAUCFAFR3DA000577 | WAUCFAFR3DA012227; WAUCFAFR3DA008260 | WAUCFAFR3DA078812 | WAUCFAFR3DA010459

WAUCFAFR3DA087915 | WAUCFAFR3DA063629 | WAUCFAFR3DA068717 | WAUCFAFR3DA034910 | WAUCFAFR3DA027729 | WAUCFAFR3DA082536

WAUCFAFR3DA092323 | WAUCFAFR3DA059824 | WAUCFAFR3DA010073 | WAUCFAFR3DA028654; WAUCFAFR3DA084318 | WAUCFAFR3DA016701; WAUCFAFR3DA061167 | WAUCFAFR3DA062061

WAUCFAFR3DA024474; WAUCFAFR3DA069771 | WAUCFAFR3DA085520 | WAUCFAFR3DA086005 | WAUCFAFR3DA067079 | WAUCFAFR3DA034857; WAUCFAFR3DA059368; WAUCFAFR3DA036575 | WAUCFAFR3DA018948

WAUCFAFR3DA083850 |

WAUCFAFR3DA038665

; WAUCFAFR3DA047513 | WAUCFAFR3DA007948 | WAUCFAFR3DA080401 | WAUCFAFR3DA046717 | WAUCFAFR3DA058804; WAUCFAFR3DA095786 | WAUCFAFR3DA022692; WAUCFAFR3DA062853; WAUCFAFR3DA086361 | WAUCFAFR3DA055529; WAUCFAFR3DA024717; WAUCFAFR3DA037323 | WAUCFAFR3DA034115 | WAUCFAFR3DA048628; WAUCFAFR3DA077904; WAUCFAFR3DA050122; WAUCFAFR3DA038861; WAUCFAFR3DA031425; WAUCFAFR3DA033014; WAUCFAFR3DA059581; WAUCFAFR3DA091253; WAUCFAFR3DA036267; WAUCFAFR3DA070905 | WAUCFAFR3DA093097; WAUCFAFR3DA074419; WAUCFAFR3DA057698 | WAUCFAFR3DA005200 | WAUCFAFR3DA093245 | WAUCFAFR3DA081614 | WAUCFAFR3DA042229 | WAUCFAFR3DA040500 |

WAUCFAFR3DA072640

| WAUCFAFR3DA096033 | WAUCFAFR3DA082391; WAUCFAFR3DA031411; WAUCFAFR3DA054848 | WAUCFAFR3DA090751; WAUCFAFR3DA019341

WAUCFAFR3DA037547 | WAUCFAFR3DA049391 | WAUCFAFR3DA037385 | WAUCFAFR3DA060813; WAUCFAFR3DA069365; WAUCFAFR3DA079992; WAUCFAFR3DA056504 | WAUCFAFR3DA078521 | WAUCFAFR3DA010896; WAUCFAFR3DA026998; WAUCFAFR3DA070421 | WAUCFAFR3DA080091; WAUCFAFR3DA016472 | WAUCFAFR3DA050847 | WAUCFAFR3DA033868; WAUCFAFR3DA011983; WAUCFAFR3DA072721; WAUCFAFR3DA041310 | WAUCFAFR3DA013913

WAUCFAFR3DA015337 | WAUCFAFR3DA097909; WAUCFAFR3DA024992; WAUCFAFR3DA075943 | WAUCFAFR3DA048306 | WAUCFAFR3DA068832; WAUCFAFR3DA017220

WAUCFAFR3DA061556; WAUCFAFR3DA090605 | WAUCFAFR3DA056793 | WAUCFAFR3DA022868; WAUCFAFR3DA063940 | WAUCFAFR3DA008145 | WAUCFAFR3DA056423; WAUCFAFR3DA057006 | WAUCFAFR3DA067311; WAUCFAFR3DA023082

WAUCFAFR3DA023079; WAUCFAFR3DA010171 | WAUCFAFR3DA092967; WAUCFAFR3DA034342; WAUCFAFR3DA072699; WAUCFAFR3DA060424; WAUCFAFR3DA001941; WAUCFAFR3DA054719 | WAUCFAFR3DA073223; WAUCFAFR3DA014821 | WAUCFAFR3DA003382

WAUCFAFR3DA075859 | WAUCFAFR3DA044224 | WAUCFAFR3DA014074 | WAUCFAFR3DA011062 | WAUCFAFR3DA007531; WAUCFAFR3DA065266 | WAUCFAFR3DA081340 | WAUCFAFR3DA017377 | WAUCFAFR3DA097473 | WAUCFAFR3DA050718; WAUCFAFR3DA002393 | WAUCFAFR3DA004483 | WAUCFAFR3DA079300 | WAUCFAFR3DA020389 | WAUCFAFR3DA000370 | WAUCFAFR3DA074260; WAUCFAFR3DA067986; WAUCFAFR3DA072346 | WAUCFAFR3DA084464

WAUCFAFR3DA085825 | WAUCFAFR3DA041601 | WAUCFAFR3DA048452 | WAUCFAFR3DA098557 | WAUCFAFR3DA074372; WAUCFAFR3DA028377; WAUCFAFR3DA089230 | WAUCFAFR3DA099546 | WAUCFAFR3DA022093 | WAUCFAFR3DA051139

WAUCFAFR3DA059662 | WAUCFAFR3DA026564; WAUCFAFR3DA041890 | WAUCFAFR3DA055577; WAUCFAFR3DA095643 | WAUCFAFR3DA048399 | WAUCFAFR3DA083864 | WAUCFAFR3DA069978 | WAUCFAFR3DA003074

WAUCFAFR3DA085484 | WAUCFAFR3DA092970 | WAUCFAFR3DA030114; WAUCFAFR3DA050878 | WAUCFAFR3DA063579; WAUCFAFR3DA025057 | WAUCFAFR3DA086358; WAUCFAFR3DA008758 | WAUCFAFR3DA046765 | WAUCFAFR3DA023244 | WAUCFAFR3DA024152 | WAUCFAFR3DA059743 | WAUCFAFR3DA024040; WAUCFAFR3DA006248 | WAUCFAFR3DA049049 | WAUCFAFR3DA042828 | WAUCFAFR3DA005004 | WAUCFAFR3DA015192 | WAUCFAFR3DA025706 | WAUCFAFR3DA003639; WAUCFAFR3DA040593 | WAUCFAFR3DA085971 | WAUCFAFR3DA075134 | WAUCFAFR3DA084254 | WAUCFAFR3DA059550 | WAUCFAFR3DA088899

WAUCFAFR3DA029013; WAUCFAFR3DA079622 | WAUCFAFR3DA068040; WAUCFAFR3DA036771; WAUCFAFR3DA013491; WAUCFAFR3DA063730; WAUCFAFR3DA042506 | WAUCFAFR3DA089907 | WAUCFAFR3DA097764 | WAUCFAFR3DA087140 |

WAUCFAFR3DA036740

; WAUCFAFR3DA092595; WAUCFAFR3DA033837 | WAUCFAFR3DA094931 | WAUCFAFR3DA011661; WAUCFAFR3DA037502 | WAUCFAFR3DA045227 | WAUCFAFR3DA047334; WAUCFAFR3DA038987; WAUCFAFR3DA089373 | WAUCFAFR3DA035023 | WAUCFAFR3DA067423; WAUCFAFR3DA054560 | WAUCFAFR3DA034678 | WAUCFAFR3DA028590; WAUCFAFR3DA009215; WAUCFAFR3DA094086 | WAUCFAFR3DA027794 | WAUCFAFR3DA043333 | WAUCFAFR3DA023602; WAUCFAFR3DA006203 | WAUCFAFR3DA073769 | WAUCFAFR3DA044837 | WAUCFAFR3DA084853 | WAUCFAFR3DA059015 | WAUCFAFR3DA044238 | WAUCFAFR3DA098140; WAUCFAFR3DA063565; WAUCFAFR3DA031537; WAUCFAFR3DA025950; WAUCFAFR3DA078390; WAUCFAFR3DA042182; WAUCFAFR3DA057944 | WAUCFAFR3DA002068 | WAUCFAFR3DA041548

WAUCFAFR3DA013409 | WAUCFAFR3DA062531 | WAUCFAFR3DA099921 | WAUCFAFR3DA006816; WAUCFAFR3DA054963 | WAUCFAFR3DA016522 | WAUCFAFR3DA046071 | WAUCFAFR3DA074565 | WAUCFAFR3DA092662 | WAUCFAFR3DA016665; WAUCFAFR3DA086795 | WAUCFAFR3DA009697 | WAUCFAFR3DA009148 | WAUCFAFR3DA005598; WAUCFAFR3DA036589 | WAUCFAFR3DA035622 | WAUCFAFR3DA000191; WAUCFAFR3DA026807 | WAUCFAFR3DA068054 | WAUCFAFR3DA005178; WAUCFAFR3DA073951 | WAUCFAFR3DA062349; WAUCFAFR3DA004287; WAUCFAFR3DA091771 | WAUCFAFR3DA051674 | WAUCFAFR3DA015788 | WAUCFAFR3DA082584; WAUCFAFR3DA049570; WAUCFAFR3DA028928 | WAUCFAFR3DA066501; WAUCFAFR3DA007058; WAUCFAFR3DA001728; WAUCFAFR3DA010686 | WAUCFAFR3DA028671; WAUCFAFR3DA008694 | WAUCFAFR3DA013846 | WAUCFAFR3DA067194; WAUCFAFR3DA099515 | WAUCFAFR3DA047754; WAUCFAFR3DA088255; WAUCFAFR3DA021705 | WAUCFAFR3DA042313; WAUCFAFR3DA063761

WAUCFAFR3DA096887 | WAUCFAFR3DA010056; WAUCFAFR3DA052517 | WAUCFAFR3DA046278 | WAUCFAFR3DA060407 | WAUCFAFR3DA028542 | WAUCFAFR3DA069186 | WAUCFAFR3DA073030 | WAUCFAFR3DA008825 | WAUCFAFR3DA092919 | WAUCFAFR3DA031375

WAUCFAFR3DA058043 | WAUCFAFR3DA051786; WAUCFAFR3DA065090;

WAUCFAFR3DA033272

| WAUCFAFR3DA013670; WAUCFAFR3DA031067 | WAUCFAFR3DA028394; WAUCFAFR3DA072878; WAUCFAFR3DA043672 | WAUCFAFR3DA014401 | WAUCFAFR3DA036639 | WAUCFAFR3DA006346; WAUCFAFR3DA046099 | WAUCFAFR3DA050282 | WAUCFAFR3DA075036 | WAUCFAFR3DA030632 | WAUCFAFR3DA075795; WAUCFAFR3DA091138

WAUCFAFR3DA044403 | WAUCFAFR3DA038651 | WAUCFAFR3DA017900; WAUCFAFR3DA003222 | WAUCFAFR3DA028847; WAUCFAFR3DA099787 | WAUCFAFR3DA027505 | WAUCFAFR3DA043221 | WAUCFAFR3DA012325 | WAUCFAFR3DA060441 | WAUCFAFR3DA020893 | WAUCFAFR3DA030646; WAUCFAFR3DA071942 | WAUCFAFR3DA085341 | WAUCFAFR3DA022823 | WAUCFAFR3DA050668 | WAUCFAFR3DA030338 | WAUCFAFR3DA023678 | WAUCFAFR3DA021459 | WAUCFAFR3DA045230 | WAUCFAFR3DA004855

WAUCFAFR3DA028072 | WAUCFAFR3DA083380 |

WAUCFAFR3DA052548

; WAUCFAFR3DA070628; WAUCFAFR3DA086165 | WAUCFAFR3DA055515 | WAUCFAFR3DA053490 | WAUCFAFR3DA069690 | WAUCFAFR3DA060150 | WAUCFAFR3DA024409 | WAUCFAFR3DA002409 | WAUCFAFR3DA077692

WAUCFAFR3DA097537 | WAUCFAFR3DA029187 | WAUCFAFR3DA047172 | WAUCFAFR3DA043624 | WAUCFAFR3DA020702; WAUCFAFR3DA051092; WAUCFAFR3DA047950; WAUCFAFR3DA047835 | WAUCFAFR3DA034387; WAUCFAFR3DA038603; WAUCFAFR3DA061718; WAUCFAFR3DA085775 | WAUCFAFR3DA074744 | WAUCFAFR3DA083749; WAUCFAFR3DA084156; WAUCFAFR3DA047740 | WAUCFAFR3DA082651 | WAUCFAFR3DA066627; WAUCFAFR3DA002863

WAUCFAFR3DA037726 | WAUCFAFR3DA023051; WAUCFAFR3DA076624 | WAUCFAFR3DA032736; WAUCFAFR3DA092046 | WAUCFAFR3DA060035 | WAUCFAFR3DA014916 | WAUCFAFR3DA040867; WAUCFAFR3DA034180; WAUCFAFR3DA076039; WAUCFAFR3DA001972; WAUCFAFR3DA010168; WAUCFAFR3DA023812 | WAUCFAFR3DA000823 | WAUCFAFR3DA087316; WAUCFAFR3DA011787; WAUCFAFR3DA008727 | WAUCFAFR3DA095173; WAUCFAFR3DA085548 | WAUCFAFR3DA018836 | WAUCFAFR3DA060584 | WAUCFAFR3DA080754; WAUCFAFR3DA048211; WAUCFAFR3DA037340; WAUCFAFR3DA023695 | WAUCFAFR3DA046524 | WAUCFAFR3DA016181 | WAUCFAFR3DA064201 | WAUCFAFR3DA093729 | WAUCFAFR3DA070872 | WAUCFAFR3DA058477

WAUCFAFR3DA001020; WAUCFAFR3DA033076; WAUCFAFR3DA099045; WAUCFAFR3DA073982 | WAUCFAFR3DA099398

WAUCFAFR3DA068278; WAUCFAFR3DA051870; WAUCFAFR3DA089647 | WAUCFAFR3DA029755 | WAUCFAFR3DA039248; WAUCFAFR3DA082519 |

WAUCFAFR3DA044112

| WAUCFAFR3DA090829 | WAUCFAFR3DA034471 | WAUCFAFR3DA062254; WAUCFAFR3DA099658; WAUCFAFR3DA012471; WAUCFAFR3DA043462

WAUCFAFR3DA044966 | WAUCFAFR3DA051321 | WAUCFAFR3DA068250; WAUCFAFR3DA033045 | WAUCFAFR3DA052291 | WAUCFAFR3DA076512

WAUCFAFR3DA050508 | WAUCFAFR3DA064425; WAUCFAFR3DA041016 | WAUCFAFR3DA031795 | WAUCFAFR3DA052579 | WAUCFAFR3DA055210; WAUCFAFR3DA006945 | WAUCFAFR3DA012440; WAUCFAFR3DA006122 | WAUCFAFR3DA018917 |

WAUCFAFR3DA049150

| WAUCFAFR3DA099742 | WAUCFAFR3DA048791; WAUCFAFR3DA038598 | WAUCFAFR3DA073965 | WAUCFAFR3DA069768 | WAUCFAFR3DA044675;

WAUCFAFR3DA043767

| WAUCFAFR3DA026757 | WAUCFAFR3DA013989; WAUCFAFR3DA029965

WAUCFAFR3DA096937 | WAUCFAFR3DA037970 | WAUCFAFR3DA005309 | WAUCFAFR3DA092399; WAUCFAFR3DA001955; WAUCFAFR3DA079085

WAUCFAFR3DA044935; WAUCFAFR3DA036401 | WAUCFAFR3DA015385

WAUCFAFR3DA054462 | WAUCFAFR3DA063467 | WAUCFAFR3DA049715 | WAUCFAFR3DA022188; WAUCFAFR3DA071956 | WAUCFAFR3DA049598 | WAUCFAFR3DA077952 | WAUCFAFR3DA070077 | WAUCFAFR3DA005939

WAUCFAFR3DA088868 | WAUCFAFR3DA011949 | WAUCFAFR3DA055644 | WAUCFAFR3DA081886

WAUCFAFR3DA012079; WAUCFAFR3DA014706 | WAUCFAFR3DA046927 | WAUCFAFR3DA012003; WAUCFAFR3DA038181 | WAUCFAFR3DA049388 | WAUCFAFR3DA008453; WAUCFAFR3DA064540 | WAUCFAFR3DA072430; WAUCFAFR3DA028007 | WAUCFAFR3DA005746 | WAUCFAFR3DA098686 | WAUCFAFR3DA003771; WAUCFAFR3DA029979; WAUCFAFR3DA062688; WAUCFAFR3DA053389 | WAUCFAFR3DA022028; WAUCFAFR3DA018366 | WAUCFAFR3DA044241 | WAUCFAFR3DA005844 | WAUCFAFR3DA028055 | WAUCFAFR3DA093536; WAUCFAFR3DA096954

WAUCFAFR3DA038777; WAUCFAFR3DA089731 | WAUCFAFR3DA073299 | WAUCFAFR3DA050377 | WAUCFAFR3DA078731 | WAUCFAFR3DA097232 | WAUCFAFR3DA067390 | WAUCFAFR3DA040058

WAUCFAFR3DA045647 | WAUCFAFR3DA091673 | WAUCFAFR3DA010557 | WAUCFAFR3DA063338; WAUCFAFR3DA004693; WAUCFAFR3DA018593; WAUCFAFR3DA060701 | WAUCFAFR3DA020201 | WAUCFAFR3DA097425 | WAUCFAFR3DA051285 | WAUCFAFR3DA087607 | WAUCFAFR3DA084643; WAUCFAFR3DA017038 | WAUCFAFR3DA029139; WAUCFAFR3DA046068; WAUCFAFR3DA043431 | WAUCFAFR3DA087347; WAUCFAFR3DA068586 | WAUCFAFR3DA091639; WAUCFAFR3DA007951; WAUCFAFR3DA062433 | WAUCFAFR3DA065686; WAUCFAFR3DA063596 | WAUCFAFR3DA007352 | WAUCFAFR3DA046698 | WAUCFAFR3DA028380; WAUCFAFR3DA018528; WAUCFAFR3DA034731 | WAUCFAFR3DA081290

WAUCFAFR3DA061007 | WAUCFAFR3DA059371; WAUCFAFR3DA039430

WAUCFAFR3DA023275 | WAUCFAFR3DA014043 | WAUCFAFR3DA000448 | WAUCFAFR3DA091821 | WAUCFAFR3DA023132; WAUCFAFR3DA014611 | WAUCFAFR3DA098915

WAUCFAFR3DA002667

WAUCFAFR3DA004810 | WAUCFAFR3DA066238 | WAUCFAFR3DA075909 | WAUCFAFR3DA038200 | WAUCFAFR3DA053473 | WAUCFAFR3DA076591; WAUCFAFR3DA017380; WAUCFAFR3DA073142

WAUCFAFR3DA056115 | WAUCFAFR3DA029299 | WAUCFAFR3DA045308; WAUCFAFR3DA075814 | WAUCFAFR3DA038004 | WAUCFAFR3DA026421 | WAUCFAFR3DA097943 | WAUCFAFR3DA082116 | WAUCFAFR3DA027469 | WAUCFAFR3DA015645

WAUCFAFR3DA087543;

WAUCFAFR3DA009134

| WAUCFAFR3DA013166; WAUCFAFR3DA079555 | WAUCFAFR3DA031618 | WAUCFAFR3DA070306 | WAUCFAFR3DA022420

WAUCFAFR3DA087252 | WAUCFAFR3DA086201 | WAUCFAFR3DA036415 | WAUCFAFR3DA063033 | WAUCFAFR3DA031781 | WAUCFAFR3DA037306 | WAUCFAFR3DA012244; WAUCFAFR3DA035829

WAUCFAFR3DA086523 | WAUCFAFR3DA065784; WAUCFAFR3DA041811 | WAUCFAFR3DA037743 | WAUCFAFR3DA084612; WAUCFAFR3DA077126; WAUCFAFR3DA057779 | WAUCFAFR3DA036317 | WAUCFAFR3DA013278; WAUCFAFR3DA083847 | WAUCFAFR3DA024412 | WAUCFAFR3DA016441 | WAUCFAFR3DA014091 | WAUCFAFR3DA053652; WAUCFAFR3DA074257 | WAUCFAFR3DA034177 | WAUCFAFR3DA028850 | WAUCFAFR3DA014463; WAUCFAFR3DA098283 | WAUCFAFR3DA063372; WAUCFAFR3DA095982

WAUCFAFR3DA036219 | WAUCFAFR3DA001518

WAUCFAFR3DA093830; WAUCFAFR3DA032722; WAUCFAFR3DA054008; WAUCFAFR3DA048418 | WAUCFAFR3DA094590; WAUCFAFR3DA038214

WAUCFAFR3DA066367 | WAUCFAFR3DA042263; WAUCFAFR3DA022580; WAUCFAFR3DA069799; WAUCFAFR3DA067924 |

WAUCFAFR3DA001874WAUCFAFR3DA003513 | WAUCFAFR3DA080222 | WAUCFAFR3DA019131 | WAUCFAFR3DA097280 |

WAUCFAFR3DA055255WAUCFAFR3DA014446; WAUCFAFR3DA030789; WAUCFAFR3DA031280 | WAUCFAFR3DA051142 | WAUCFAFR3DA093388 | WAUCFAFR3DA024930

WAUCFAFR3DA044062 | WAUCFAFR3DA083878; WAUCFAFR3DA057894; WAUCFAFR3DA049763 | WAUCFAFR3DA041839 | WAUCFAFR3DA077675 | WAUCFAFR3DA009750; WAUCFAFR3DA037628 | WAUCFAFR3DA087770 | WAUCFAFR3DA054767 | WAUCFAFR3DA069110; WAUCFAFR3DA032882 | WAUCFAFR3DA065171 | WAUCFAFR3DA046264 | WAUCFAFR3DA039069 | WAUCFAFR3DA041789; WAUCFAFR3DA055949 | WAUCFAFR3DA082102 | WAUCFAFR3DA038858; WAUCFAFR3DA050265 | WAUCFAFR3DA001275

WAUCFAFR3DA082553 | WAUCFAFR3DA023521

WAUCFAFR3DA020330 | WAUCFAFR3DA085307 | WAUCFAFR3DA046670 | WAUCFAFR3DA001552 | WAUCFAFR3DA003835; WAUCFAFR3DA024488; WAUCFAFR3DA092953 | WAUCFAFR3DA054820 | WAUCFAFR3DA009845; WAUCFAFR3DA004595 | WAUCFAFR3DA013197 | WAUCFAFR3DA007433 | WAUCFAFR3DA038567; WAUCFAFR3DA050198; WAUCFAFR3DA076218 | WAUCFAFR3DA015581; WAUCFAFR3DA098073 | WAUCFAFR3DA038536 | WAUCFAFR3DA073853 | WAUCFAFR3DA012132; WAUCFAFR3DA084738; WAUCFAFR3DA087168; WAUCFAFR3DA024958 | WAUCFAFR3DA012390 | WAUCFAFR3DA040223 |

WAUCFAFR3DA071746

; WAUCFAFR3DA054669 | WAUCFAFR3DA038116

WAUCFAFR3DA049066 | WAUCFAFR3DA072685 | WAUCFAFR3DA045065

WAUCFAFR3DA066904 | WAUCFAFR3DA051951; WAUCFAFR3DA095349 | WAUCFAFR3DA068216 | WAUCFAFR3DA039329;

WAUCFAFR3DA007397

; WAUCFAFR3DA063212 | WAUCFAFR3DA021316 | WAUCFAFR3DA030033 | WAUCFAFR3DA035832 | WAUCFAFR3DA008081 | WAUCFAFR3DA071018; WAUCFAFR3DA040027 | WAUCFAFR3DA027357; WAUCFAFR3DA087008; WAUCFAFR3DA087462; WAUCFAFR3DA077157 | WAUCFAFR3DA026810 | WAUCFAFR3DA091026; WAUCFAFR3DA072492 | WAUCFAFR3DA099448 | WAUCFAFR3DA038083 | WAUCFAFR3DA030193 | WAUCFAFR3DA064652 | WAUCFAFR3DA010607 | WAUCFAFR3DA083170 | WAUCFAFR3DA064778 | WAUCFAFR3DA033708 | WAUCFAFR3DA000997 | WAUCFAFR3DA082634 | WAUCFAFR3DA033921; WAUCFAFR3DA024586 | WAUCFAFR3DA063727 | WAUCFAFR3DA034938 | WAUCFAFR3DA053618 | WAUCFAFR3DA033580; WAUCFAFR3DA020280

WAUCFAFR3DA093648; WAUCFAFR3DA043560; WAUCFAFR3DA013345 | WAUCFAFR3DA042442; WAUCFAFR3DA037516; WAUCFAFR3DA061458 | WAUCFAFR3DA098526

WAUCFAFR3DA058172; WAUCFAFR3DA090460 | WAUCFAFR3DA015709 | WAUCFAFR3DA095805 | WAUCFAFR3DA032669

WAUCFAFR3DA048046 | WAUCFAFR3DA011627; WAUCFAFR3DA091527 | WAUCFAFR3DA019680 | WAUCFAFR3DA020943 | WAUCFAFR3DA046667 | WAUCFAFR3DA063744; WAUCFAFR3DA040190 | WAUCFAFR3DA010431; WAUCFAFR3DA035720 | WAUCFAFR3DA089633; WAUCFAFR3DA080429 | WAUCFAFR3DA031828; WAUCFAFR3DA010428 | WAUCFAFR3DA046216 | WAUCFAFR3DA002636 | WAUCFAFR3DA072217; WAUCFAFR3DA025740 | WAUCFAFR3DA022952 | WAUCFAFR3DA099868; WAUCFAFR3DA084304 | WAUCFAFR3DA075893 | WAUCFAFR3DA093620 | WAUCFAFR3DA004211; WAUCFAFR3DA083539 | WAUCFAFR3DA069916 | WAUCFAFR3DA057510 | WAUCFAFR3DA091916 | WAUCFAFR3DA060830 | WAUCFAFR3DA027665; WAUCFAFR3DA001325 | WAUCFAFR3DA035572

WAUCFAFR3DA090183 | WAUCFAFR3DA086232 | WAUCFAFR3DA015886; WAUCFAFR3DA059449; WAUCFAFR3DA047849; WAUCFAFR3DA077269 | WAUCFAFR3DA053456; WAUCFAFR3DA086294 | WAUCFAFR3DA019887 | WAUCFAFR3DA010350 | WAUCFAFR3DA099059 | WAUCFAFR3DA090815 | WAUCFAFR3DA092922 | WAUCFAFR3DA030517

WAUCFAFR3DA040805; WAUCFAFR3DA093018 | WAUCFAFR3DA067535; WAUCFAFR3DA056227

WAUCFAFR3DA012566

WAUCFAFR3DA047396; WAUCFAFR3DA069625; WAUCFAFR3DA009862; WAUCFAFR3DA083301 | WAUCFAFR3DA053151 | WAUCFAFR3DA014589 |

WAUCFAFR3DA081323

| WAUCFAFR3DA050475 | WAUCFAFR3DA018822 | WAUCFAFR3DA051898 | WAUCFAFR3DA093102 | WAUCFAFR3DA024748 | WAUCFAFR3DA060052; WAUCFAFR3DA086604 | WAUCFAFR3DA097019; WAUCFAFR3DA070094

WAUCFAFR3DA012051 | WAUCFAFR3DA099661 | WAUCFAFR3DA048340 | WAUCFAFR3DA053313; WAUCFAFR3DA023809 | WAUCFAFR3DA091849; WAUCFAFR3DA017945 | WAUCFAFR3DA037905 | WAUCFAFR3DA087235 | WAUCFAFR3DA057488 | WAUCFAFR3DA051576; WAUCFAFR3DA014026 | WAUCFAFR3DA022899 | WAUCFAFR3DA062352 | WAUCFAFR3DA010302 | WAUCFAFR3DA000188; WAUCFAFR3DA063789 | WAUCFAFR3DA082259; WAUCFAFR3DA095853 | WAUCFAFR3DA028346; WAUCFAFR3DA016116 | WAUCFAFR3DA021509 | WAUCFAFR3DA083251 | WAUCFAFR3DA092533; WAUCFAFR3DA037452; WAUCFAFR3DA040092; WAUCFAFR3DA020862 | WAUCFAFR3DA093147 | WAUCFAFR3DA043073 | WAUCFAFR3DA039556; WAUCFAFR3DA049181; WAUCFAFR3DA050184 | WAUCFAFR3DA097599 | WAUCFAFR3DA049357 | WAUCFAFR3DA074761 | WAUCFAFR3DA003608 | WAUCFAFR3DA094203 | WAUCFAFR3DA060262; WAUCFAFR3DA037922 | WAUCFAFR3DA002233; WAUCFAFR3DA088062; WAUCFAFR3DA097408 |

WAUCFAFR3DA030307

; WAUCFAFR3DA059063 | WAUCFAFR3DA015855; WAUCFAFR3DA088126 | WAUCFAFR3DA000904 | WAUCFAFR3DA044370; WAUCFAFR3DA017198 | WAUCFAFR3DA026712 | WAUCFAFR3DA014558 | WAUCFAFR3DA008047

WAUCFAFR3DA014771 | WAUCFAFR3DA039444

WAUCFAFR3DA062206; WAUCFAFR3DA032784 | WAUCFAFR3DA048807 | WAUCFAFR3DA057958; WAUCFAFR3DA031022 | WAUCFAFR3DA071777 | WAUCFAFR3DA065994; WAUCFAFR3DA091981 | WAUCFAFR3DA060763 | WAUCFAFR3DA020554 | WAUCFAFR3DA003351; WAUCFAFR3DA006962; WAUCFAFR3DA086425 | WAUCFAFR3DA075358 | WAUCFAFR3DA039427 | WAUCFAFR3DA039752; WAUCFAFR3DA059404; WAUCFAFR3DA031151 | WAUCFAFR3DA001261 | WAUCFAFR3DA060729 | WAUCFAFR3DA086490 | WAUCFAFR3DA025205; WAUCFAFR3DA092029; WAUCFAFR3DA094279 | WAUCFAFR3DA037953; WAUCFAFR3DA053795 | WAUCFAFR3DA042859; WAUCFAFR3DA033529 | WAUCFAFR3DA060648 | WAUCFAFR3DA092256 | WAUCFAFR3DA007657 | WAUCFAFR3DA096159; WAUCFAFR3DA002104 | WAUCFAFR3DA047141; WAUCFAFR3DA071844 | WAUCFAFR3DA011868 | WAUCFAFR3DA037838; WAUCFAFR3DA049035 | WAUCFAFR3DA089034 | WAUCFAFR3DA040495; WAUCFAFR3DA093746; WAUCFAFR3DA034650; WAUCFAFR3DA076137 | WAUCFAFR3DA061010 | WAUCFAFR3DA025267; WAUCFAFR3DA076736; WAUCFAFR3DA022398 | WAUCFAFR3DA061766 | WAUCFAFR3DA026919 | WAUCFAFR3DA023972; WAUCFAFR3DA064215 | WAUCFAFR3DA043929 | WAUCFAFR3DA006721; WAUCFAFR3DA001597; WAUCFAFR3DA051805; WAUCFAFR3DA024751 | WAUCFAFR3DA018965; WAUCFAFR3DA044014 | WAUCFAFR3DA050606

WAUCFAFR3DA082245 | WAUCFAFR3DA099188; WAUCFAFR3DA076557 | WAUCFAFR3DA060312 | WAUCFAFR3DA025897 | WAUCFAFR3DA081905 | WAUCFAFR3DA016844 | WAUCFAFR3DA025155

WAUCFAFR3DA067129; WAUCFAFR3DA003379 | WAUCFAFR3DA081533 | WAUCFAFR3DA096274 | WAUCFAFR3DA009800 | WAUCFAFR3DA066305; WAUCFAFR3DA007934 | WAUCFAFR3DA062268 | WAUCFAFR3DA013801 | WAUCFAFR3DA027116 | WAUCFAFR3DA074324; WAUCFAFR3DA074226 | WAUCFAFR3DA047088 | WAUCFAFR3DA089163 | WAUCFAFR3DA064912 | WAUCFAFR3DA006492; WAUCFAFR3DA013524 | WAUCFAFR3DA096131 | WAUCFAFR3DA085193; WAUCFAFR3DA070449 | WAUCFAFR3DA055868 | WAUCFAFR3DA022014 | WAUCFAFR3DA030498 | WAUCFAFR3DA024197 | WAUCFAFR3DA063159 | WAUCFAFR3DA031490; WAUCFAFR3DA060746 | WAUCFAFR3DA034647 | WAUCFAFR3DA042991 | WAUCFAFR3DA036513 | WAUCFAFR3DA029335 | WAUCFAFR3DA041694; WAUCFAFR3DA067258 | WAUCFAFR3DA016939 | WAUCFAFR3DA040934 | WAUCFAFR3DA089194 | WAUCFAFR3DA059757 | WAUCFAFR3DA070287 | WAUCFAFR3DA089664 | WAUCFAFR3DA070581 | WAUCFAFR3DA074386; WAUCFAFR3DA065591 | WAUCFAFR3DA016357

WAUCFAFR3DA055160 | WAUCFAFR3DA083279 | WAUCFAFR3DA064697 | WAUCFAFR3DA033823 | WAUCFAFR3DA007965 | WAUCFAFR3DA040884 | WAUCFAFR3DA062027 | WAUCFAFR3DA071066; WAUCFAFR3DA007187

WAUCFAFR3DA073089 | WAUCFAFR3DA071908; WAUCFAFR3DA038634 | WAUCFAFR3DA001826; WAUCFAFR3DA083489 | WAUCFAFR3DA076462 | WAUCFAFR3DA050363 | WAUCFAFR3DA016388

WAUCFAFR3DA057281 | WAUCFAFR3DA034745; WAUCFAFR3DA020120 | WAUCFAFR3DA040996; WAUCFAFR3DA007920 | WAUCFAFR3DA015953 | WAUCFAFR3DA073609; WAUCFAFR3DA037077; WAUCFAFR3DA097084; WAUCFAFR3DA043476 |

WAUCFAFR3DA092628

| WAUCFAFR3DA017184; WAUCFAFR3DA069141; WAUCFAFR3DA027892 | WAUCFAFR3DA051772; WAUCFAFR3DA040156

WAUCFAFR3DA021722 | WAUCFAFR3DA066482 | WAUCFAFR3DA059256

WAUCFAFR3DA082827 | WAUCFAFR3DA029156 | WAUCFAFR3DA050279 | WAUCFAFR3DA032168; WAUCFAFR3DA067860; WAUCFAFR3DA002491 | WAUCFAFR3DA024099; WAUCFAFR3DA062660 | WAUCFAFR3DA018173 | WAUCFAFR3DA070550 | WAUCFAFR3DA009831 | WAUCFAFR3DA018268; WAUCFAFR3DA091947; WAUCFAFR3DA003916 | WAUCFAFR3DA054722; WAUCFAFR3DA047382; WAUCFAFR3DA097036 | WAUCFAFR3DA061444 | WAUCFAFR3DA091902; WAUCFAFR3DA013152

WAUCFAFR3DA024734 | WAUCFAFR3DA051271 | WAUCFAFR3DA048659

WAUCFAFR3DA054851 | WAUCFAFR3DA073108; WAUCFAFR3DA064814; WAUCFAFR3DA089986; WAUCFAFR3DA070919; WAUCFAFR3DA037919; WAUCFAFR3DA098719 | WAUCFAFR3DA021347; WAUCFAFR3DA053716; WAUCFAFR3DA009733; WAUCFAFR3DA024216; WAUCFAFR3DA014995 | WAUCFAFR3DA005553 | WAUCFAFR3DA030128; WAUCFAFR3DA052274; WAUCFAFR3DA088188 | WAUCFAFR3DA033143 | WAUCFAFR3DA055384; WAUCFAFR3DA078051 | WAUCFAFR3DA073402 | WAUCFAFR3DA098882; WAUCFAFR3DA086554 | WAUCFAFR3DA083184 | WAUCFAFR3DA070886; WAUCFAFR3DA099854 | WAUCFAFR3DA036897; WAUCFAFR3DA021123 | WAUCFAFR3DA061234 | WAUCFAFR3DA057880; WAUCFAFR3DA035233 | WAUCFAFR3DA086344 | WAUCFAFR3DA027441; WAUCFAFR3DA056616 | WAUCFAFR3DA098543 | WAUCFAFR3DA071312; WAUCFAFR3DA059158 | WAUCFAFR3DA068894 | WAUCFAFR3DA009120; WAUCFAFR3DA036365; WAUCFAFR3DA022756 | WAUCFAFR3DA039489; WAUCFAFR3DA082178; WAUCFAFR3DA041436; WAUCFAFR3DA052016; WAUCFAFR3DA011028; WAUCFAFR3DA020053; WAUCFAFR3DA098820 |

WAUCFAFR3DA033613

; WAUCFAFR3DA097165 | WAUCFAFR3DA000613 | WAUCFAFR3DA048984 | WAUCFAFR3DA005911

WAUCFAFR3DA002653 | WAUCFAFR3DA099224 | WAUCFAFR3DA084576 | WAUCFAFR3DA084593 | WAUCFAFR3DA065834 | WAUCFAFR3DA040481; WAUCFAFR3DA024233 | WAUCFAFR3DA019792 | WAUCFAFR3DA032977 | WAUCFAFR3DA064277 |

WAUCFAFR3DA054185

|

WAUCFAFR3DA008999

| WAUCFAFR3DA035619 | WAUCFAFR3DA083976; WAUCFAFR3DA013698; WAUCFAFR3DA006881 | WAUCFAFR3DA004791

WAUCFAFR3DA034129; WAUCFAFR3DA012695 |

WAUCFAFR3DA067647

| WAUCFAFR3DA047110; WAUCFAFR3DA086375 | WAUCFAFR3DA026614; WAUCFAFR3DA028492; WAUCFAFR3DA039668; WAUCFAFR3DA038763 | WAUCFAFR3DA002099; WAUCFAFR3DA015662 | WAUCFAFR3DA031098 | WAUCFAFR3DA094976 | WAUCFAFR3DA019033; WAUCFAFR3DA023289 | WAUCFAFR3DA037371; WAUCFAFR3DA004435 | WAUCFAFR3DA045289 | WAUCFAFR3DA091205 | WAUCFAFR3DA022224 | WAUCFAFR3DA047043; WAUCFAFR3DA090555 | WAUCFAFR3DA086229; WAUCFAFR3DA051397; WAUCFAFR3DA065459; WAUCFAFR3DA024443 | WAUCFAFR3DA056163; WAUCFAFR3DA021672; WAUCFAFR3DA091804 | WAUCFAFR3DA039105; WAUCFAFR3DA049732 | WAUCFAFR3DA087784 | WAUCFAFR3DA044773; WAUCFAFR3DA052338; WAUCFAFR3DA095657 |

WAUCFAFR3DA025530

| WAUCFAFR3DA006993; WAUCFAFR3DA002894 | WAUCFAFR3DA012986 | WAUCFAFR3DA060388; WAUCFAFR3DA099336 | WAUCFAFR3DA036043; WAUCFAFR3DA029562; WAUCFAFR3DA028718; WAUCFAFR3DA054221; WAUCFAFR3DA072606 | WAUCFAFR3DA015340 | WAUCFAFR3DA006797; WAUCFAFR3DA025334; WAUCFAFR3DA023681; WAUCFAFR3DA078938 | WAUCFAFR3DA062500 | WAUCFAFR3DA092242 | WAUCFAFR3DA047673

WAUCFAFR3DA077823; WAUCFAFR3DA091317; WAUCFAFR3DA066515 | WAUCFAFR3DA085503 | WAUCFAFR3DA011188; WAUCFAFR3DA002300; WAUCFAFR3DA035653; WAUCFAFR3DA029559 | WAUCFAFR3DA043297; WAUCFAFR3DA009957; WAUCFAFR3DA083444; WAUCFAFR3DA062948; WAUCFAFR3DA063081; WAUCFAFR3DA090376 | WAUCFAFR3DA090071 | WAUCFAFR3DA004144 | WAUCFAFR3DA098252 | WAUCFAFR3DA008761 | WAUCFAFR3DA019940; WAUCFAFR3DA018531 | WAUCFAFR3DA068071 | WAUCFAFR3DA084111; WAUCFAFR3DA006010 | WAUCFAFR3DA036995 | WAUCFAFR3DA005150; WAUCFAFR3DA007612; WAUCFAFR3DA099708 | WAUCFAFR3DA042764 | WAUCFAFR3DA073626 | WAUCFAFR3DA026516 | WAUCFAFR3DA005519; WAUCFAFR3DA092886; WAUCFAFR3DA098249; WAUCFAFR3DA058740; WAUCFAFR3DA024944 | WAUCFAFR3DA084707 | WAUCFAFR3DA085730; WAUCFAFR3DA056440 | WAUCFAFR3DA098655; WAUCFAFR3DA066630 | WAUCFAFR3DA096839 | WAUCFAFR3DA041758; WAUCFAFR3DA040433 | WAUCFAFR3DA032221 | WAUCFAFR3DA017850; WAUCFAFR3DA029500 | WAUCFAFR3DA002443 | WAUCFAFR3DA024572 | WAUCFAFR3DA069060 | WAUCFAFR3DA059032

WAUCFAFR3DA091754; WAUCFAFR3DA025303 | WAUCFAFR3DA058138 | WAUCFAFR3DA062819 | WAUCFAFR3DA015130 | WAUCFAFR3DA071097 | WAUCFAFR3DA011398 | WAUCFAFR3DA056700

WAUCFAFR3DA058835 | WAUCFAFR3DA011336 | WAUCFAFR3DA071701 | WAUCFAFR3DA070760 | WAUCFAFR3DA034504 | WAUCFAFR3DA069835 |

WAUCFAFR3DA026452

| WAUCFAFR3DA032493 | WAUCFAFR3DA048001 | WAUCFAFR3DA063758; WAUCFAFR3DA061749 | WAUCFAFR3DA041534

WAUCFAFR3DA098056 | WAUCFAFR3DA065915; WAUCFAFR3DA005133 | WAUCFAFR3DA076929; WAUCFAFR3DA095593; WAUCFAFR3DA017833 | WAUCFAFR3DA025799; WAUCFAFR3DA093844; WAUCFAFR3DA066434 | WAUCFAFR3DA031554 | WAUCFAFR3DA021414; WAUCFAFR3DA012261 | WAUCFAFR3DA020571 | WAUCFAFR3DA062190; WAUCFAFR3DA043882 | WAUCFAFR3DA075294 | WAUCFAFR3DA015483 | WAUCFAFR3DA053912 | WAUCFAFR3DA081595 | WAUCFAFR3DA047074 | WAUCFAFR3DA075263; WAUCFAFR3DA051643 | WAUCFAFR3DA026631 | WAUCFAFR3DA082889 | WAUCFAFR3DA090393 | WAUCFAFR3DA078759; WAUCFAFR3DA084240 | WAUCFAFR3DA011238 | WAUCFAFR3DA010994; WAUCFAFR3DA057166; WAUCFAFR3DA088398 | WAUCFAFR3DA068913; WAUCFAFR3DA053019 | WAUCFAFR3DA053991; WAUCFAFR3DA065302; WAUCFAFR3DA018061 | WAUCFAFR3DA056969 | WAUCFAFR3DA075392 | WAUCFAFR3DA097974

WAUCFAFR3DA067082 | WAUCFAFR3DA039718 | WAUCFAFR3DA052730 | WAUCFAFR3DA006685 | WAUCFAFR3DA064313 | WAUCFAFR3DA051237 | WAUCFAFR3DA029352 | WAUCFAFR3DA070662; WAUCFAFR3DA029268; WAUCFAFR3DA074856

WAUCFAFR3DA015290

WAUCFAFR3DA075408 | WAUCFAFR3DA013636; WAUCFAFR3DA062125 | WAUCFAFR3DA000336; WAUCFAFR3DA082293 | WAUCFAFR3DA075439 | WAUCFAFR3DA012163 | WAUCFAFR3DA056888 | WAUCFAFR3DA016049; WAUCFAFR3DA070564 | WAUCFAFR3DA005505; WAUCFAFR3DA092693

WAUCFAFR3DA079961 | WAUCFAFR3DA064229 | WAUCFAFR3DA065073 | WAUCFAFR3DA078034 | WAUCFAFR3DA056437 | WAUCFAFR3DA098378; WAUCFAFR3DA003477 | WAUCFAFR3DA024362 | WAUCFAFR3DA042912 | WAUCFAFR3DA002507; WAUCFAFR3DA071715; WAUCFAFR3DA058642; WAUCFAFR3DA027519

WAUCFAFR3DA049455WAUCFAFR3DA016164 |

WAUCFAFR3DA059712

;

WAUCFAFR3DA053022

; WAUCFAFR3DA024619 | WAUCFAFR3DA011692; WAUCFAFR3DA010039

WAUCFAFR3DA079247 | WAUCFAFR3DA020375; WAUCFAFR3DA081466; WAUCFAFR3DA073383; WAUCFAFR3DA059869 | WAUCFAFR3DA067440

WAUCFAFR3DA079149 | WAUCFAFR3DA030971 | WAUCFAFR3DA043705 | WAUCFAFR3DA053764; WAUCFAFR3DA030730; WAUCFAFR3DA092290; WAUCFAFR3DA068023 | WAUCFAFR3DA062464 | WAUCFAFR3DA010042 | WAUCFAFR3DA028735; WAUCFAFR3DA064456 | WAUCFAFR3DA068569 | WAUCFAFR3DA001857; WAUCFAFR3DA060021 | WAUCFAFR3DA024104 | WAUCFAFR3DA002314 | WAUCFAFR3DA049410 | WAUCFAFR3DA093035 | WAUCFAFR3DA037399 | WAUCFAFR3DA087378

WAUCFAFR3DA010641; WAUCFAFR3DA066577 | WAUCFAFR3DA012373; WAUCFAFR3DA065218 | WAUCFAFR3DA053487 | WAUCFAFR3DA019095; WAUCFAFR3DA012180 | WAUCFAFR3DA055885 | WAUCFAFR3DA046653 | WAUCFAFR3DA087090; WAUCFAFR3DA031294 | WAUCFAFR3DA098011 | WAUCFAFR3DA098445 | WAUCFAFR3DA055093; WAUCFAFR3DA016634 | WAUCFAFR3DA025088; WAUCFAFR3DA016763 | WAUCFAFR3DA063551 | WAUCFAFR3DA032624; WAUCFAFR3DA044711; WAUCFAFR3DA066479 | WAUCFAFR3DA066188 | WAUCFAFR3DA013779 | WAUCFAFR3DA095528; WAUCFAFR3DA023194; WAUCFAFR3DA094329 | WAUCFAFR3DA038066 | WAUCFAFR3DA066935 | WAUCFAFR3DA013832

WAUCFAFR3DA092175 |

WAUCFAFR3DA073612

; WAUCFAFR3DA060097; WAUCFAFR3DA023017 | WAUCFAFR3DA046118 | WAUCFAFR3DA001146; WAUCFAFR3DA017525

WAUCFAFR3DA029982;

WAUCFAFR3DA046331

; WAUCFAFR3DA067745 |

WAUCFAFR3DA061864

;

WAUCFAFR3DA053327

| WAUCFAFR3DA056101 | WAUCFAFR3DA011451 | WAUCFAFR3DA001292; WAUCFAFR3DA010509 | WAUCFAFR3DA025656

WAUCFAFR3DA097411 | WAUCFAFR3DA026922 | WAUCFAFR3DA062450; WAUCFAFR3DA021266

WAUCFAFR3DA025642; WAUCFAFR3DA021932; WAUCFAFR3DA098753; WAUCFAFR3DA025625 | WAUCFAFR3DA004757; WAUCFAFR3DA025981 | WAUCFAFR3DA005701; WAUCFAFR3DA063436 | WAUCFAFR3DA024006 | WAUCFAFR3DA048533 | WAUCFAFR3DA080527 | WAUCFAFR3DA060858; WAUCFAFR3DA006640 | WAUCFAFR3DA014236 | WAUCFAFR3DA019422 | WAUCFAFR3DA055188 | WAUCFAFR3DA075618 | WAUCFAFR3DA090054 | WAUCFAFR3DA084285; WAUCFAFR3DA058284; WAUCFAFR3DA069401 | WAUCFAFR3DA002930 | WAUCFAFR3DA030565; WAUCFAFR3DA087932; WAUCFAFR3DA070824 | WAUCFAFR3DA043722 | WAUCFAFR3DA087445 | WAUCFAFR3DA015631 | WAUCFAFR3DA066742 | WAUCFAFR3DA082682 | WAUCFAFR3DA053909 | WAUCFAFR3DA032185; WAUCFAFR3DA033806; WAUCFAFR3DA048998; WAUCFAFR3DA022563 | WAUCFAFR3DA062612 | WAUCFAFR3DA029125; WAUCFAFR3DA067521; WAUCFAFR3DA072928 | WAUCFAFR3DA010882 | WAUCFAFR3DA030839;

WAUCFAFR3DA036821

| WAUCFAFR3DA000515 | WAUCFAFR3DA054123 | WAUCFAFR3DA066420 | WAUCFAFR3DA082911; WAUCFAFR3DA051223

WAUCFAFR3DA034230 | WAUCFAFR3DA039041 | WAUCFAFR3DA059273; WAUCFAFR3DA031943 | WAUCFAFR3DA070726; WAUCFAFR3DA064148 | WAUCFAFR3DA020277; WAUCFAFR3DA076154 | WAUCFAFR3DA023423; WAUCFAFR3DA052727 | WAUCFAFR3DA037578 |

WAUCFAFR3DA064733

; WAUCFAFR3DA027150 | WAUCFAFR3DA065543 | WAUCFAFR3DA059774; WAUCFAFR3DA000661 | WAUCFAFR3DA036561

WAUCFAFR3DA032896; WAUCFAFR3DA043865 | WAUCFAFR3DA085436; WAUCFAFR3DA091897 | WAUCFAFR3DA065879 | WAUCFAFR3DA003267; WAUCFAFR3DA086540 | WAUCFAFR3DA079975; WAUCFAFR3DA061928 | WAUCFAFR3DA077417 | WAUCFAFR3DA065946; WAUCFAFR3DA084819 | WAUCFAFR3DA021963 | WAUCFAFR3DA029349; WAUCFAFR3DA054607 | WAUCFAFR3DA088921; WAUCFAFR3DA071987 | WAUCFAFR3DA007223; WAUCFAFR3DA032302 | WAUCFAFR3DA055322; WAUCFAFR3DA030419

WAUCFAFR3DA082794 | WAUCFAFR3DA055045 | WAUCFAFR3DA095139; WAUCFAFR3DA020635 | WAUCFAFR3DA051724 | WAUCFAFR3DA043607 | WAUCFAFR3DA068393 | WAUCFAFR3DA096453 | WAUCFAFR3DA061346; WAUCFAFR3DA060469 | WAUCFAFR3DA042120 | WAUCFAFR3DA066580; WAUCFAFR3DA058981; WAUCFAFR3DA012504

WAUCFAFR3DA021008 | WAUCFAFR3DA012583; WAUCFAFR3DA006668 | WAUCFAFR3DA052629 |

WAUCFAFR3DA019503

| WAUCFAFR3DA022837 | WAUCFAFR3DA010347

WAUCFAFR3DA052100 | WAUCFAFR3DA021798 | WAUCFAFR3DA039881 | WAUCFAFR3DA096484 | WAUCFAFR3DA093343 | WAUCFAFR3DA008551 | WAUCFAFR3DA096243; WAUCFAFR3DA068989 | WAUCFAFR3DA092631; WAUCFAFR3DA079670; WAUCFAFR3DA038620; WAUCFAFR3DA072444 | WAUCFAFR3DA042974 | WAUCFAFR3DA054283

WAUCFAFR3DA051836

WAUCFAFR3DA003088; WAUCFAFR3DA032400; WAUCFAFR3DA087848 | WAUCFAFR3DA026886 | WAUCFAFR3DA090152; WAUCFAFR3DA075490 | WAUCFAFR3DA011613; WAUCFAFR3DA038990 | WAUCFAFR3DA090331

WAUCFAFR3DA033031 | WAUCFAFR3DA032557; WAUCFAFR3DA090653 | WAUCFAFR3DA071343 | WAUCFAFR3DA093942 | WAUCFAFR3DA067907

WAUCFAFR3DA035071; WAUCFAFR3DA015970; WAUCFAFR3DA096551 | WAUCFAFR3DA073139 | WAUCFAFR3DA089969; WAUCFAFR3DA041338 | WAUCFAFR3DA000742; WAUCFAFR3DA042845 | WAUCFAFR3DA047012 | WAUCFAFR3DA005925 | WAUCFAFR3DA081080 | WAUCFAFR3DA023406 | WAUCFAFR3DA082522 | WAUCFAFR3DA016214; WAUCFAFR3DA059676; WAUCFAFR3DA078695 | WAUCFAFR3DA041677 | WAUCFAFR3DA042117; WAUCFAFR3DA013457; WAUCFAFR3DA093486; WAUCFAFR3DA063002 | WAUCFAFR3DA051688 | WAUCFAFR3DA005438 | WAUCFAFR3DA080477 | WAUCFAFR3DA000174 | WAUCFAFR3DA095867 | WAUCFAFR3DA055935 | WAUCFAFR3DA044126 | WAUCFAFR3DA006038; WAUCFAFR3DA037161 | WAUCFAFR3DA013331; WAUCFAFR3DA015211; WAUCFAFR3DA054168 | WAUCFAFR3DA070404; WAUCFAFR3DA047477; WAUCFAFR3DA072797 | WAUCFAFR3DA006508; WAUCFAFR3DA021557 | WAUCFAFR3DA011658

WAUCFAFR3DA022921 | WAUCFAFR3DA014785 | WAUCFAFR3DA083363 | WAUCFAFR3DA052419

WAUCFAFR3DA096467 | WAUCFAFR3DA016651 | WAUCFAFR3DA059046

WAUCFAFR3DA086652 | WAUCFAFR3DA063288

WAUCFAFR3DA004614; WAUCFAFR3DA022417 | WAUCFAFR3DA067826 | WAUCFAFR3DA052744 | WAUCFAFR3DA095416; WAUCFAFR3DA024314 | WAUCFAFR3DA001731 | WAUCFAFR3DA060164 | WAUCFAFR3DA066546 | WAUCFAFR3DA075151 | WAUCFAFR3DA089549 | WAUCFAFR3DA079636; WAUCFAFR3DA094296; WAUCFAFR3DA047592 | WAUCFAFR3DA068149 | WAUCFAFR3DA052131 | WAUCFAFR3DA052923

WAUCFAFR3DA070998 | WAUCFAFR3DA089745 | WAUCFAFR3DA021560; WAUCFAFR3DA042795 | WAUCFAFR3DA069463; WAUCFAFR3DA070368 | WAUCFAFR3DA002359; WAUCFAFR3DA036110 | WAUCFAFR3DA031019

WAUCFAFR3DA052243 |

WAUCFAFR3DA020912

| WAUCFAFR3DA072413 | WAUCFAFR3DA064327 | WAUCFAFR3DA023129; WAUCFAFR3DA000868 | WAUCFAFR3DA091334 | WAUCFAFR3DA016682; WAUCFAFR3DA076705 | WAUCFAFR3DA014348 | WAUCFAFR3DA026547 | WAUCFAFR3DA016715 | WAUCFAFR3DA065431 | WAUCFAFR3DA019694 | WAUCFAFR3DA081810; WAUCFAFR3DA040741 | WAUCFAFR3DA092600; WAUCFAFR3DA031361;

WAUCFAFR3DA080799

| WAUCFAFR3DA053070 | WAUCFAFR3DA024927; WAUCFAFR3DA029108; WAUCFAFR3DA030775; WAUCFAFR3DA012857; WAUCFAFR3DA058818 | WAUCFAFR3DA067941 | WAUCFAFR3DA063839; WAUCFAFR3DA084206 | WAUCFAFR3DA036396 | WAUCFAFR3DA032087 | WAUCFAFR3DA042540 | WAUCFAFR3DA015404 | WAUCFAFR3DA094640 | WAUCFAFR3DA051058; WAUCFAFR3DA019596 | WAUCFAFR3DA008503

WAUCFAFR3DA080835 | WAUCFAFR3DA029643 | WAUCFAFR3DA080589; WAUCFAFR3DA009487

WAUCFAFR3DA061959; WAUCFAFR3DA037418 | WAUCFAFR3DA042554 | WAUCFAFR3DA017511 | WAUCFAFR3DA086697 | WAUCFAFR3DA005486 | WAUCFAFR3DA024684; WAUCFAFR3DA039220 | WAUCFAFR3DA043252 | WAUCFAFR3DA039606 | WAUCFAFR3DA039640 | WAUCFAFR3DA073724; WAUCFAFR3DA096775 | WAUCFAFR3DA061587 | WAUCFAFR3DA053232; WAUCFAFR3DA009893; WAUCFAFR3DA044823 | WAUCFAFR3DA077174; WAUCFAFR3DA048709; WAUCFAFR3DA004225; WAUCFAFR3DA013975; WAUCFAFR3DA011806; WAUCFAFR3DA018027; WAUCFAFR3DA023552; WAUCFAFR3DA031988 | WAUCFAFR3DA053439 | WAUCFAFR3DA097733 | WAUCFAFR3DA015287 | WAUCFAFR3DA081757 | WAUCFAFR3DA051738; WAUCFAFR3DA096002 | WAUCFAFR3DA060536 | WAUCFAFR3DA004452

WAUCFAFR3DA031568 | WAUCFAFR3DA043008; WAUCFAFR3DA038343 | WAUCFAFR3DA002992; WAUCFAFR3DA082679 | WAUCFAFR3DA044515 | WAUCFAFR3DA024670 | WAUCFAFR3DA071696 | WAUCFAFR3DA021851 | WAUCFAFR3DA033949 | WAUCFAFR3DA018609 | WAUCFAFR3DA081337 | WAUCFAFR3DA021445 | WAUCFAFR3DA046037 | WAUCFAFR3DA024345; WAUCFAFR3DA029948 | WAUCFAFR3DA035779; WAUCFAFR3DA010767; WAUCFAFR3DA073500; WAUCFAFR3DA066997; WAUCFAFR3DA024913; WAUCFAFR3DA005259 | WAUCFAFR3DA090703 | WAUCFAFR3DA060827 | WAUCFAFR3DA023101; WAUCFAFR3DA074422; WAUCFAFR3DA001373; WAUCFAFR3DA037001; WAUCFAFR3DA041632 | WAUCFAFR3DA016276; WAUCFAFR3DA069558 | WAUCFAFR3DA086988; WAUCFAFR3DA069057 | WAUCFAFR3DA091009

WAUCFAFR3DA063162 | WAUCFAFR3DA030811; WAUCFAFR3DA015399; WAUCFAFR3DA057443 | WAUCFAFR3DA091365; WAUCFAFR3DA027262 | WAUCFAFR3DA031666; WAUCFAFR3DA030758; WAUCFAFR3DA060181; WAUCFAFR3DA089843; WAUCFAFR3DA076249; WAUCFAFR3DA006587; WAUCFAFR3DA020165

WAUCFAFR3DA086862 | WAUCFAFR3DA076008 | WAUCFAFR3DA028864 | WAUCFAFR3DA057703 | WAUCFAFR3DA047737; WAUCFAFR3DA013135 | WAUCFAFR3DA097344 | WAUCFAFR3DA027973 | WAUCFAFR3DA095996; WAUCFAFR3DA082083 | WAUCFAFR3DA053442; WAUCFAFR3DA085162 | WAUCFAFR3DA072251

WAUCFAFR3DA082701

| WAUCFAFR3DA059502 | WAUCFAFR3DA011269 | WAUCFAFR3DA062951; WAUCFAFR3DA091415 | WAUCFAFR3DA096338; WAUCFAFR3DA027326; WAUCFAFR3DA019002 | WAUCFAFR3DA048788 | WAUCFAFR3DA060178; WAUCFAFR3DA028511 | WAUCFAFR3DA021543 | WAUCFAFR3DA094394; WAUCFAFR3DA022448 | WAUCFAFR3DA081029; WAUCFAFR3DA006430 | WAUCFAFR3DA025009 | WAUCFAFR3DA019209 | WAUCFAFR3DA091866 | WAUCFAFR3DA042084

WAUCFAFR3DA056292

WAUCFAFR3DA013880

| WAUCFAFR3DA080057 | WAUCFAFR3DA055918 | WAUCFAFR3DA091320;

WAUCFAFR3DA079023

; WAUCFAFR3DA002412 | WAUCFAFR3DA026337 | WAUCFAFR3DA074615 | WAUCFAFR3DA048287 | WAUCFAFR3DA084996 | WAUCFAFR3DA035717; WAUCFAFR3DA034552 | WAUCFAFR3DA049083; WAUCFAFR3DA023146; WAUCFAFR3DA062593 | WAUCFAFR3DA099157; WAUCFAFR3DA079507; WAUCFAFR3DA086666; WAUCFAFR3DA021753 | WAUCFAFR3DA062335 | WAUCFAFR3DA067583; WAUCFAFR3DA011207;

WAUCFAFR3DA068152

| WAUCFAFR3DA085937; WAUCFAFR3DA058270; WAUCFAFR3DA082892 | WAUCFAFR3DA063341; WAUCFAFR3DA025933 | WAUCFAFR3DA019419; WAUCFAFR3DA019159 | WAUCFAFR3DA071326 | WAUCFAFR3DA048225 | WAUCFAFR3DA011952

WAUCFAFR3DA070709 | WAUCFAFR3DA034373 | WAUCFAFR3DA033255 | WAUCFAFR3DA044854 | WAUCFAFR3DA054428 | WAUCFAFR3DA055062 | WAUCFAFR3DA047219 | WAUCFAFR3DA018979 | WAUCFAFR3DA063582; WAUCFAFR3DA048645; WAUCFAFR3DA048516 | WAUCFAFR3DA035930

WAUCFAFR3DA015693; WAUCFAFR3DA055417

WAUCFAFR3DA059399 | WAUCFAFR3DA088532 | WAUCFAFR3DA073805 | WAUCFAFR3DA085243;

WAUCFAFR3DA003057

; WAUCFAFR3DA050539 | WAUCFAFR3DA077370

WAUCFAFR3DA046992

WAUCFAFR3DA072332 | WAUCFAFR3DA079734; WAUCFAFR3DA021171 | WAUCFAFR3DA017766 | WAUCFAFR3DA018089 | WAUCFAFR3DA027231 | WAUCFAFR3DA045051 | WAUCFAFR3DA032879; WAUCFAFR3DA062299 | WAUCFAFR3DA083699; WAUCFAFR3DA041730 | WAUCFAFR3DA056017 | WAUCFAFR3DA079376 | WAUCFAFR3DA075800 | WAUCFAFR3DA059838 | WAUCFAFR3DA035569; WAUCFAFR3DA019498 | WAUCFAFR3DA080494 | WAUCFAFR3DA094718 | WAUCFAFR3DA098929 | WAUCFAFR3DA005715 | WAUCFAFR3DA044904; WAUCFAFR3DA030906 | WAUCFAFR3DA003303 | WAUCFAFR3DA072167 | WAUCFAFR3DA046877; WAUCFAFR3DA050637; WAUCFAFR3DA069642; WAUCFAFR3DA093424 | WAUCFAFR3DA067325; WAUCFAFR3DA080298 | WAUCFAFR3DA080270 | WAUCFAFR3DA086537; WAUCFAFR3DA004404 | WAUCFAFR3DA025513 | WAUCFAFR3DA037113

WAUCFAFR3DA056972; WAUCFAFR3DA040688 | WAUCFAFR3DA033238 | WAUCFAFR3DA037659; WAUCFAFR3DA089356 | WAUCFAFR3DA002703 | WAUCFAFR3DA043025 | WAUCFAFR3DA044563 | WAUCFAFR3DA064795 | WAUCFAFR3DA049326; WAUCFAFR3DA092452; WAUCFAFR3DA031750; WAUCFAFR3DA015760 | WAUCFAFR3DA007061 | WAUCFAFR3DA090622 | WAUCFAFR3DA081130 | WAUCFAFR3DA085159 | WAUCFAFR3DA057362 | WAUCFAFR3DA036091 | WAUCFAFR3DA004127 | WAUCFAFR3DA006900 | WAUCFAFR3DA050881; WAUCFAFR3DA001504; WAUCFAFR3DA091348 | WAUCFAFR3DA037337; WAUCFAFR3DA093763 | WAUCFAFR3DA041341

WAUCFAFR3DA017959; WAUCFAFR3DA063632 | WAUCFAFR3DA073173; WAUCFAFR3DA080186 | WAUCFAFR3DA091740; WAUCFAFR3DA076414 | WAUCFAFR3DA007822 | WAUCFAFR3DA043638 | WAUCFAFR3DA098137 | WAUCFAFR3DA052775

WAUCFAFR3DA061024 | WAUCFAFR3DA070080 | WAUCFAFR3DA039458; WAUCFAFR3DA006542; WAUCFAFR3DA085744 | WAUCFAFR3DA042201 | WAUCFAFR3DA040738

WAUCFAFR3DA084870; WAUCFAFR3DA025043

WAUCFAFR3DA073674 | WAUCFAFR3DA030579 | WAUCFAFR3DA097022; WAUCFAFR3DA057636 | WAUCFAFR3DA050928 | WAUCFAFR3DA091172

WAUCFAFR3DA042537; WAUCFAFR3DA032591 | WAUCFAFR3DA084075; WAUCFAFR3DA031229; WAUCFAFR3DA079894; WAUCFAFR3DA054039 | WAUCFAFR3DA014298 | WAUCFAFR3DA068863 | WAUCFAFR3DA008579; WAUCFAFR3DA059161 | WAUCFAFR3DA041159; WAUCFAFR3DA093780 | WAUCFAFR3DA028122 | WAUCFAFR3DA065610 | WAUCFAFR3DA065378 | WAUCFAFR3DA085596 | WAUCFAFR3DA094153 | WAUCFAFR3DA044093 | WAUCFAFR3DA080012 | WAUCFAFR3DA073416 | WAUCFAFR3DA014933 | WAUCFAFR3DA071469 | WAUCFAFR3DA078700 | WAUCFAFR3DA062397 | WAUCFAFR3DA076283; WAUCFAFR3DA028413 | WAUCFAFR3DA031957 | WAUCFAFR3DA041923; WAUCFAFR3DA033871 | WAUCFAFR3DA071133 | WAUCFAFR3DA056003 | WAUCFAFR3DA013300; WAUCFAFR3DA072086 | WAUCFAFR3DA074162; WAUCFAFR3DA085842 | WAUCFAFR3DA070659 | WAUCFAFR3DA098185; WAUCFAFR3DA001440 | WAUCFAFR3DA010462; WAUCFAFR3DA097747 | WAUCFAFR3DA078633; WAUCFAFR3DA097361; WAUCFAFR3DA007125

WAUCFAFR3DA001051; WAUCFAFR3DA096825; WAUCFAFR3DA085999; WAUCFAFR3DA096355; WAUCFAFR3DA031697

WAUCFAFR3DA038052; WAUCFAFR3DA069897; WAUCFAFR3DA022112 | WAUCFAFR3DA011790; WAUCFAFR3DA032719; WAUCFAFR3DA084755; WAUCFAFR3DA047351 | WAUCFAFR3DA093875; WAUCFAFR3DA007142; WAUCFAFR3DA023664 | WAUCFAFR3DA096064 | WAUCFAFR3DA018349 | WAUCFAFR3DA036009 | WAUCFAFR3DA049231 | WAUCFAFR3DA006315; WAUCFAFR3DA024300 | WAUCFAFR3DA065669 | WAUCFAFR3DA003883; WAUCFAFR3DA022840; WAUCFAFR3DA015001 | WAUCFAFR3DA009473 | WAUCFAFR3DA025575 | WAUCFAFR3DA034485; WAUCFAFR3DA098817 | WAUCFAFR3DA096808; WAUCFAFR3DA007416

WAUCFAFR3DA037015 | WAUCFAFR3DA041856 | WAUCFAFR3DA096081; WAUCFAFR3DA007870 | WAUCFAFR3DA013622 | WAUCFAFR3DA056938; WAUCFAFR3DA037709; WAUCFAFR3DA091267

WAUCFAFR3DA014172 | WAUCFAFR3DA088546; WAUCFAFR3DA096727

WAUCFAFR3DA089339 | WAUCFAFR3DA064070 | WAUCFAFR3DA017282 | WAUCFAFR3DA020490 | WAUCFAFR3DA057801 | WAUCFAFR3DA043364 | WAUCFAFR3DA009991 | WAUCFAFR3DA070046; WAUCFAFR3DA078728; WAUCFAFR3DA045759 | WAUCFAFR3DA041324 | WAUCFAFR3DA072394 | WAUCFAFR3DA003947 | WAUCFAFR3DA005973; WAUCFAFR3DA073528; WAUCFAFR3DA002877; WAUCFAFR3DA028105; WAUCFAFR3DA090443 | WAUCFAFR3DA026208 | WAUCFAFR3DA076588 | WAUCFAFR3DA004967 | WAUCFAFR3DA011708; WAUCFAFR3DA068877 | WAUCFAFR3DA066160

WAUCFAFR3DA067065; WAUCFAFR3DA042831; WAUCFAFR3DA008906 | WAUCFAFR3DA016407 | WAUCFAFR3DA024071

WAUCFAFR3DA049195; WAUCFAFR3DA041212 | WAUCFAFR3DA017413

WAUCFAFR3DA038293 | WAUCFAFR3DA040352 | WAUCFAFR3DA090099 | WAUCFAFR3DA063971 | WAUCFAFR3DA075537; WAUCFAFR3DA042876 | WAUCFAFR3DA064294 | WAUCFAFR3DA087350

WAUCFAFR3DA052341 | WAUCFAFR3DA056468; WAUCFAFR3DA018982; WAUCFAFR3DA052680 | WAUCFAFR3DA009747

WAUCFAFR3DA008212 | WAUCFAFR3DA060634

WAUCFAFR3DA046703 | WAUCFAFR3DA015614 | WAUCFAFR3DA012194 | WAUCFAFR3DA028752 | WAUCFAFR3DA038679 | WAUCFAFR3DA090698

WAUCFAFR3DA002152 | WAUCFAFR3DA051416 | WAUCFAFR3DA048757 |

WAUCFAFR3DA041565

; WAUCFAFR3DA060892; WAUCFAFR3DA049620 | WAUCFAFR3DA078101 | WAUCFAFR3DA007576; WAUCFAFR3DA008095; WAUCFAFR3DA014639 | WAUCFAFR3DA089096 | WAUCFAFR3DA036446

WAUCFAFR3DA065820 | WAUCFAFR3DA060360 | WAUCFAFR3DA022871 | WAUCFAFR3DA060889 | WAUCFAFR3DA087865 | WAUCFAFR3DA003690 | WAUCFAFR3DA024166; WAUCFAFR3DA028508 | WAUCFAFR3DA085386; WAUCFAFR3DA074307 | WAUCFAFR3DA096629; WAUCFAFR3DA068507 | WAUCFAFR3DA013121; WAUCFAFR3DA076865 | WAUCFAFR3DA025835 | WAUCFAFR3DA028962; WAUCFAFR3DA073156 | WAUCFAFR3DA045986 | WAUCFAFR3DA087400 | WAUCFAFR3DA082326 | WAUCFAFR3DA060925 | WAUCFAFR3DA056633; WAUCFAFR3DA067275 | WAUCFAFR3DA066529 | WAUCFAFR3DA021641 | WAUCFAFR3DA028279; WAUCFAFR3DA074582 | WAUCFAFR3DA041503 | WAUCFAFR3DA094735;

WAUCFAFR3DA033904

| WAUCFAFR3DA086263 | WAUCFAFR3DA070774

WAUCFAFR3DA057412; WAUCFAFR3DA011823 | WAUCFAFR3DA093438 | WAUCFAFR3DA076767 | WAUCFAFR3DA091401 | WAUCFAFR3DA066854

WAUCFAFR3DA093441; WAUCFAFR3DA046040 | WAUCFAFR3DA097845 | WAUCFAFR3DA044031 | WAUCFAFR3DA098705 | WAUCFAFR3DA037872 | WAUCFAFR3DA076140 | WAUCFAFR3DA022613 | WAUCFAFR3DA082570; WAUCFAFR3DA002331 | WAUCFAFR3DA019775; WAUCFAFR3DA021879; WAUCFAFR3DA067695 | WAUCFAFR3DA033241 | WAUCFAFR3DA092273

WAUCFAFR3DA071438 | WAUCFAFR3DA086621; WAUCFAFR3DA014088

WAUCFAFR3DA013281 | WAUCFAFR3DA095769

WAUCFAFR3DA060875 | WAUCFAFR3DA019291 | WAUCFAFR3DA001521; WAUCFAFR3DA072069 | WAUCFAFR3DA002085 | WAUCFAFR3DA012762 | WAUCFAFR3DA067843 | WAUCFAFR3DA085582 | WAUCFAFR3DA062237; WAUCFAFR3DA069429 | WAUCFAFR3DA098784 | WAUCFAFR3DA073335; WAUCFAFR3DA075232; WAUCFAFR3DA000286; WAUCFAFR3DA087073 | WAUCFAFR3DA011045; WAUCFAFR3DA021087 | WAUCFAFR3DA089826; WAUCFAFR3DA003852; WAUCFAFR3DA031246; WAUCFAFR3DA094492 | WAUCFAFR3DA061931 | WAUCFAFR3DA096288 | WAUCFAFR3DA014429; WAUCFAFR3DA071293 | WAUCFAFR3DA082780 | WAUCFAFR3DA045907 | WAUCFAFR3DA064120 | WAUCFAFR3DA049424; WAUCFAFR3DA087574 | WAUCFAFR3DA057541; WAUCFAFR3DA045387 | WAUCFAFR3DA071794; WAUCFAFR3DA021218 | WAUCFAFR3DA053103 | WAUCFAFR3DA058611 | WAUCFAFR3DA047169 | WAUCFAFR3DA021526

WAUCFAFR3DA058107 | WAUCFAFR3DA071651 | WAUCFAFR3DA019629 | WAUCFAFR3DA097201; WAUCFAFR3DA018416 | WAUCFAFR3DA093665 | WAUCFAFR3DA079314; WAUCFAFR3DA082309 | WAUCFAFR3DA042134; WAUCFAFR3DA027942; WAUCFAFR3DA062643 | WAUCFAFR3DA016424 | WAUCFAFR3DA094332

WAUCFAFR3DA016245 | WAUCFAFR3DA049908 | WAUCFAFR3DA051352 | WAUCFAFR3DA027309; WAUCFAFR3DA084061 | WAUCFAFR3DA094038; WAUCFAFR3DA082603 | WAUCFAFR3DA066451 | WAUCFAFR3DA081841 | WAUCFAFR3DA094119; WAUCFAFR3DA048273 | WAUCFAFR3DA041145 | WAUCFAFR3DA004421; WAUCFAFR3DA008369 | WAUCFAFR3DA029075; WAUCFAFR3DA046328 | WAUCFAFR3DA049309 | WAUCFAFR3DA089079 | WAUCFAFR3DA053537; WAUCFAFR3DA018738 | WAUCFAFR3DA004273; WAUCFAFR3DA082844 | WAUCFAFR3DA005049; WAUCFAFR3DA044160 | WAUCFAFR3DA096162 | WAUCFAFR3DA048354; WAUCFAFR3DA036916 | WAUCFAFR3DA057118 | WAUCFAFR3DA045793; WAUCFAFR3DA084481; WAUCFAFR3DA052808; WAUCFAFR3DA046233 | WAUCFAFR3DA013264 | WAUCFAFR3DA098395; WAUCFAFR3DA009053 | WAUCFAFR3DA056373 | WAUCFAFR3DA091768 | WAUCFAFR3DA046300 | WAUCFAFR3DA084271 | WAUCFAFR3DA007481 | WAUCFAFR3DA006069 | WAUCFAFR3DA021719 | WAUCFAFR3DA035345

WAUCFAFR3DA062142 | WAUCFAFR3DA053506 | WAUCFAFR3DA025382 | WAUCFAFR3DA035183 |

WAUCFAFR3DA067700

| WAUCFAFR3DA077918 | WAUCFAFR3DA022806; WAUCFAFR3DA000899 | WAUCFAFR3DA063128; WAUCFAFR3DA093407 | WAUCFAFR3DA071522

WAUCFAFR3DA018402 | WAUCFAFR3DA091298 | WAUCFAFR3DA096095;

WAUCFAFR3DA020618

| WAUCFAFR3DA020036 | WAUCFAFR3DA030422;

WAUCFAFR3DA058995

| WAUCFAFR3DA086781; WAUCFAFR3DA016455 | WAUCFAFR3DA087123

WAUCFAFR3DA010915 | WAUCFAFR3DA086893 | WAUCFAFR3DA045132 | WAUCFAFR3DA099983 | WAUCFAFR3DA036642 | WAUCFAFR3DA080981; WAUCFAFR3DA092483; WAUCFAFR3DA029285 | WAUCFAFR3DA042389

WAUCFAFR3DA086103WAUCFAFR3DA046250 | WAUCFAFR3DA068460; WAUCFAFR3DA062173

WAUCFAFR3DA086506 | WAUCFAFR3DA038682 | WAUCFAFR3DA076123 | WAUCFAFR3DA095948 | WAUCFAFR3DA094993 | WAUCFAFR3DA076171 | WAUCFAFR3DA074498 | WAUCFAFR3DA015905 | WAUCFAFR3DA036298 | WAUCFAFR3DA045910 | WAUCFAFR3DA015628 | WAUCFAFR3DA026676

WAUCFAFR3DA099711 | WAUCFAFR3DA073318 | WAUCFAFR3DA013376 | WAUCFAFR3DA015841 | WAUCFAFR3DA067017; WAUCFAFR3DA018769; WAUCFAFR3DA051853 | WAUCFAFR3DA038259 | WAUCFAFR3DA019825 | WAUCFAFR3DA010736; WAUCFAFR3DA081970; WAUCFAFR3DA058799 | WAUCFAFR3DA002622; WAUCFAFR3DA007044

WAUCFAFR3DA032901 | WAUCFAFR3DA001079 | WAUCFAFR3DA089101; WAUCFAFR3DA088952 | WAUCFAFR3DA088000 | WAUCFAFR3DA043137; WAUCFAFR3DA031005

WAUCFAFR3DA057460; WAUCFAFR3DA098610 | WAUCFAFR3DA086974 | WAUCFAFR3DA078969 | WAUCFAFR3DA097005 | WAUCFAFR3DA023535; WAUCFAFR3DA022773; WAUCFAFR3DA064781 | WAUCFAFR3DA034602 | WAUCFAFR3DA071536 | WAUCFAFR3DA037497; WAUCFAFR3DA025169 | WAUCFAFR3DA003575 | WAUCFAFR3DA062318 | WAUCFAFR3DA013488 | WAUCFAFR3DA060505; WAUCFAFR3DA028797; WAUCFAFR3DA004984; WAUCFAFR3DA086439 | WAUCFAFR3DA003186; WAUCFAFR3DA079359; WAUCFAFR3DA094444; WAUCFAFR3DA063260; WAUCFAFR3DA087154 | WAUCFAFR3DA038939; WAUCFAFR3DA017394 | WAUCFAFR3DA072881 | WAUCFAFR3DA069639; WAUCFAFR3DA092855 | WAUCFAFR3DA030372; WAUCFAFR3DA081371 | WAUCFAFR3DA026256 | WAUCFAFR3DA042098; WAUCFAFR3DA028038

WAUCFAFR3DA015435; WAUCFAFR3DA095352 | WAUCFAFR3DA042893; WAUCFAFR3DA015824 | WAUCFAFR3DA002510 | WAUCFAFR3DA059872 | WAUCFAFR3DA004502; WAUCFAFR3DA074940 | WAUCFAFR3DA006895; WAUCFAFR3DA030002 | WAUCFAFR3DA035555 | WAUCFAFR3DA001907 | WAUCFAFR3DA034468; WAUCFAFR3DA041968 | WAUCFAFR3DA081418; WAUCFAFR3DA018576 | WAUCFAFR3DA049262 | WAUCFAFR3DA099529; WAUCFAFR3DA066272; WAUCFAFR3DA093911; WAUCFAFR3DA037645 | WAUCFAFR3DA048497 | WAUCFAFR3DA012969; WAUCFAFR3DA080088; WAUCFAFR3DA012745; WAUCFAFR3DA031201 | WAUCFAFR3DA039184 |

WAUCFAFR3DA006198

; WAUCFAFR3DA093908; WAUCFAFR3DA006637 | WAUCFAFR3DA083203; WAUCFAFR3DA055966 | WAUCFAFR3DA001860 | WAUCFAFR3DA065932; WAUCFAFR3DA050797 | WAUCFAFR3DA073321 | WAUCFAFR3DA061850; WAUCFAFR3DA094914; WAUCFAFR3DA000689 | WAUCFAFR3DA095044; WAUCFAFR3DA051187 | WAUCFAFR3DA005892 | WAUCFAFR3DA023177 | WAUCFAFR3DA001647 | WAUCFAFR3DA073447

WAUCFAFR3DA004130; WAUCFAFR3DA074534 | WAUCFAFR3DA000451 | WAUCFAFR3DA063856 | WAUCFAFR3DA007626; WAUCFAFR3DA081046 | WAUCFAFR3DA022529

WAUCFAFR3DA023311 | WAUCFAFR3DA039279 | WAUCFAFR3DA030548 | WAUCFAFR3DA000773; WAUCFAFR3DA034244 | WAUCFAFR3DA044529 | WAUCFAFR3DA012681 | WAUCFAFR3DA075411 | WAUCFAFR3DA012020; WAUCFAFR3DA013572 | WAUCFAFR3DA019968 | WAUCFAFR3DA034499; WAUCFAFR3DA046782

WAUCFAFR3DA010140; WAUCFAFR3DA030677 | WAUCFAFR3DA057507 | WAUCFAFR3DA071441 | WAUCFAFR3DA091642 | WAUCFAFR3DA047429; WAUCFAFR3DA099255 | WAUCFAFR3DA098008; WAUCFAFR3DA037676; WAUCFAFR3DA052792 | WAUCFAFR3DA099577; WAUCFAFR3DA071973 | WAUCFAFR3DA086926; WAUCFAFR3DA050492 | WAUCFAFR3DA096517 | WAUCFAFR3DA034423; WAUCFAFR3DA038195; WAUCFAFR3DA051819 | WAUCFAFR3DA000921 | WAUCFAFR3DA001583; WAUCFAFR3DA059483 | WAUCFAFR3DA041596 | WAUCFAFR3DA049018 | WAUCFAFR3DA052307 | WAUCFAFR3DA090250 | WAUCFAFR3DA069981; WAUCFAFR3DA031165 | WAUCFAFR3DA059516 | WAUCFAFR3DA049634 | WAUCFAFR3DA075554; WAUCFAFR3DA004399; WAUCFAFR3DA011465; WAUCFAFR3DA043106 | WAUCFAFR3DA039525 | WAUCFAFR3DA052114 | WAUCFAFR3DA004581

WAUCFAFR3DA086599 | WAUCFAFR3DA003155 | WAUCFAFR3DA005276 | WAUCFAFR3DA028203 | WAUCFAFR3DA063453; WAUCFAFR3DA097456 | WAUCFAFR3DA055708; WAUCFAFR3DA000837; WAUCFAFR3DA059614 | WAUCFAFR3DA001180 | WAUCFAFR3DA072735; WAUCFAFR3DA054056 | WAUCFAFR3DA027360; WAUCFAFR3DA078678 | WAUCFAFR3DA064831 | WAUCFAFR3DA062870; WAUCFAFR3DA059628

WAUCFAFR3DA072119 | WAUCFAFR3DA096145; WAUCFAFR3DA023096 | WAUCFAFR3DA020442 | WAUCFAFR3DA017721 | WAUCFAFR3DA032090; WAUCFAFR3DA037662 | WAUCFAFR3DA056678; WAUCFAFR3DA035376 | WAUCFAFR3DA069415; WAUCFAFR3DA036026 | WAUCFAFR3DA039766 | WAUCFAFR3DA023339; WAUCFAFR3DA097117 | WAUCFAFR3DA014849; WAUCFAFR3DA008288 | WAUCFAFR3DA065137 | WAUCFAFR3DA069043

WAUCFAFR3DA005388 | WAUCFAFR3DA005472; WAUCFAFR3DA008498; WAUCFAFR3DA004354 | WAUCFAFR3DA079037; WAUCFAFR3DA074789 | WAUCFAFR3DA064022

WAUCFAFR3DA027598 | WAUCFAFR3DA063646 | WAUCFAFR3DA078826 | WAUCFAFR3DA022255; WAUCFAFR3DA069706 | WAUCFAFR3DA085369; WAUCFAFR3DA024359 | WAUCFAFR3DA030727 | WAUCFAFR3DA083525 | WAUCFAFR3DA067664 | WAUCFAFR3DA080026; WAUCFAFR3DA002880 | WAUCFAFR3DA044689 | WAUCFAFR3DA018125 | WAUCFAFR3DA057085 | WAUCFAFR3DA091107 | WAUCFAFR3DA024426 | WAUCFAFR3DA013023 | WAUCFAFR3DA072931; WAUCFAFR3DA080379 | WAUCFAFR3DA046412 | WAUCFAFR3DA049889 | WAUCFAFR3DA021395 | WAUCFAFR3DA050024

WAUCFAFR3DA033000 | WAUCFAFR3DA081113; WAUCFAFR3DA055983 | WAUCFAFR3DA054042; WAUCFAFR3DA038018 | WAUCFAFR3DA068037; WAUCFAFR3DA062920 | WAUCFAFR3DA093052 |

WAUCFAFR3DA015712

| WAUCFAFR3DA007447 | WAUCFAFR3DA091480; WAUCFAFR3DA046796 | WAUCFAFR3DA049665 | WAUCFAFR3DA029514; WAUCFAFR3DA063422 | WAUCFAFR3DA021574 | WAUCFAFR3DA052369; WAUCFAFR3DA078485 | WAUCFAFR3DA008050 | WAUCFAFR3DA050864 | WAUCFAFR3DA044739 | WAUCFAFR3DA037712

WAUCFAFR3DA035667 | WAUCFAFR3DA013667 | WAUCFAFR3DA047821 | WAUCFAFR3DA028315 | WAUCFAFR3DA075585 | WAUCFAFR3DA040643 | WAUCFAFR3DA026273 | WAUCFAFR3DA039928; WAUCFAFR3DA061413 | WAUCFAFR3DA091625 | WAUCFAFR3DA081869; WAUCFAFR3DA090202 | WAUCFAFR3DA009635; WAUCFAFR3DA069379

WAUCFAFR3DA033692 | WAUCFAFR3DA048922; WAUCFAFR3DA027925 | WAUCFAFR3DA053831; WAUCFAFR3DA086649 | WAUCFAFR3DA087381 | WAUCFAFR3DA043266; WAUCFAFR3DA053117 | WAUCFAFR3DA054591; WAUCFAFR3DA064375 | WAUCFAFR3DA069446; WAUCFAFR3DA066207; WAUCFAFR3DA040772; WAUCFAFR3DA049780; WAUCFAFR3DA010798 | WAUCFAFR3DA004094 | WAUCFAFR3DA081516 | WAUCFAFR3DA029030; WAUCFAFR3DA051528 | WAUCFAFR3DA026824; WAUCFAFR3DA053697 | WAUCFAFR3DA024815 | WAUCFAFR3DA099384 | WAUCFAFR3DA046863 | WAUCFAFR3DA083394; WAUCFAFR3DA052954 | WAUCFAFR3DA089891; WAUCFAFR3DA000630; WAUCFAFR3DA027407 | WAUCFAFR3DA076302 | WAUCFAFR3DA038780; WAUCFAFR3DA087297 | WAUCFAFR3DA006170 | WAUCFAFR3DA093374; WAUCFAFR3DA047690 | WAUCFAFR3DA036284 | WAUCFAFR3DA040044; WAUCFAFR3DA079118 | WAUCFAFR3DA092936 | WAUCFAFR3DA066000; WAUCFAFR3DA053604 | WAUCFAFR3DA035085 | WAUCFAFR3DA052839 | WAUCFAFR3DA081144 | WAUCFAFR3DA067602 | WAUCFAFR3DA086389

WAUCFAFR3DA071648 | WAUCFAFR3DA064389 | WAUCFAFR3DA039024 | WAUCFAFR3DA063209 | WAUCFAFR3DA026595; WAUCFAFR3DA097621; WAUCFAFR3DA068135 | WAUCFAFR3DA051402; WAUCFAFR3DA052971; WAUCFAFR3DA049925; WAUCFAFR3DA026340 | WAUCFAFR3DA073450; WAUCFAFR3DA009652; WAUCFAFR3DA069334 | WAUCFAFR3DA057992; WAUCFAFR3DA033384

WAUCFAFR3DA061489; WAUCFAFR3DA097716

WAUCFAFR3DA090572 | WAUCFAFR3DA036236; WAUCFAFR3DA054414 | WAUCFAFR3DA073738; WAUCFAFR3DA091043 | WAUCFAFR3DA059130 | WAUCFAFR3DA084447

WAUCFAFR3DA094508 | WAUCFAFR3DA014897; WAUCFAFR3DA058513 | WAUCFAFR3DA002121

WAUCFAFR3DA011529 | WAUCFAFR3DA032929 | WAUCFAFR3DA081404; WAUCFAFR3DA070371 | WAUCFAFR3DA012499 | WAUCFAFR3DA034146 | WAUCFAFR3DA064537 | WAUCFAFR3DA060200 | WAUCFAFR3DA039511; WAUCFAFR3DA036088

WAUCFAFR3DA075683; WAUCFAFR3DA051349 | WAUCFAFR3DA038469; WAUCFAFR3DA038021 | WAUCFAFR3DA094704 | WAUCFAFR3DA001700 | WAUCFAFR3DA025687; WAUCFAFR3DA020117 | WAUCFAFR3DA062528; WAUCFAFR3DA069107; WAUCFAFR3DA094802 | WAUCFAFR3DA011143 | WAUCFAFR3DA022126; WAUCFAFR3DA092659 | WAUCFAFR3DA068443 | WAUCFAFR3DA046247 | WAUCFAFR3DA071682 | WAUCFAFR3DA052050 | WAUCFAFR3DA067213;

WAUCFAFR3DA035541

| WAUCFAFR3DA076932; WAUCFAFR3DA054672 | WAUCFAFR3DA043056 | WAUCFAFR3DA034194; WAUCFAFR3DA088627 | WAUCFAFR3DA012910; WAUCFAFR3DA005620

WAUCFAFR3DA003611 | WAUCFAFR3DA009568 | WAUCFAFR3DA078910

WAUCFAFR3DA014138; WAUCFAFR3DA039475 | WAUCFAFR3DA058169 | WAUCFAFR3DA009344; WAUCFAFR3DA081015 | WAUCFAFR3DA061203; WAUCFAFR3DA097800; WAUCFAFR3DA059726 | WAUCFAFR3DA020098; WAUCFAFR3DA083928; WAUCFAFR3DA061363

WAUCFAFR3DA096677 | WAUCFAFR3DA090023 | WAUCFAFR3DA064702 | WAUCFAFR3DA058625; WAUCFAFR3DA047785 | WAUCFAFR3DA010400 | WAUCFAFR3DA082018 | WAUCFAFR3DA089812; WAUCFAFR3DA079474 | WAUCFAFR3DA048886 | WAUCFAFR3DA012423; WAUCFAFR3DA051545; WAUCFAFR3DA037600; WAUCFAFR3DA002670

WAUCFAFR3DA007027 | WAUCFAFR3DA023258 | WAUCFAFR3DA068281 | WAUCFAFR3DA092841 | WAUCFAFR3DA017606; WAUCFAFR3DA085890 | WAUCFAFR3DA022935; WAUCFAFR3DA035863 | WAUCFAFR3DA040075; WAUCFAFR3DA072010; WAUCFAFR3DA085792 | WAUCFAFR3DA043879 | WAUCFAFR3DA085985 | WAUCFAFR3DA074825; WAUCFAFR3DA019615 | WAUCFAFR3DA089454 | WAUCFAFR3DA038553 | WAUCFAFR3DA012096; WAUCFAFR3DA017444 | WAUCFAFR3DA060732 | WAUCFAFR3DA099403;

WAUCFAFR3DA017248

| WAUCFAFR3DA036320; WAUCFAFR3DA095545; WAUCFAFR3DA088384; WAUCFAFR3DA013314 | WAUCFAFR3DA070239; WAUCFAFR3DA040271

WAUCFAFR3DA018741; WAUCFAFR3DA066773 | WAUCFAFR3DA096856 | WAUCFAFR3DA067504 | WAUCFAFR3DA009179; WAUCFAFR3DA012714 | WAUCFAFR3DA055305 | WAUCFAFR3DA024135 | WAUCFAFR3DA013216 | WAUCFAFR3DA001177; WAUCFAFR3DA024281; WAUCFAFR3DA038147 | WAUCFAFR3DA010543; WAUCFAFR3DA084335 | WAUCFAFR3DA097246; WAUCFAFR3DA043090 | WAUCFAFR3DA037158 | WAUCFAFR3DA018786 | WAUCFAFR3DA036155 | WAUCFAFR3DA086750 | WAUCFAFR3DA079605 | WAUCFAFR3DA093195; WAUCFAFR3DA080687 | WAUCFAFR3DA067731 | WAUCFAFR3DA030467 | WAUCFAFR3DA013863 | WAUCFAFR3DA045664; WAUCFAFR3DA052484 | WAUCFAFR3DA043235 | WAUCFAFR3DA026192 | WAUCFAFR3DA085517 | WAUCFAFR3DA035880; WAUCFAFR3DA077529 | WAUCFAFR3DA055742 | WAUCFAFR3DA087753 | WAUCFAFR3DA034812 | WAUCFAFR3DA048385

WAUCFAFR3DA087509 | WAUCFAFR3DA030842 | WAUCFAFR3DA016133; WAUCFAFR3DA000966 | WAUCFAFR3DA003978 | WAUCFAFR3DA073593 | WAUCFAFR3DA020778 | WAUCFAFR3DA098400 | WAUCFAFR3DA064618 | WAUCFAFR3DA003446; WAUCFAFR3DA041498 | WAUCFAFR3DA059113

WAUCFAFR3DA000952 | WAUCFAFR3DA042733; WAUCFAFR3DA070001 | WAUCFAFR3DA035992 | WAUCFAFR3DA062626; WAUCFAFR3DA096663 | WAUCFAFR3DA055238 | WAUCFAFR3DA012972 | WAUCFAFR3DA088871; WAUCFAFR3DA079751 | WAUCFAFR3DA030999 | WAUCFAFR3DA020599; WAUCFAFR3DA006329 | WAUCFAFR3DA086876; WAUCFAFR3DA096114 | WAUCFAFR3DA047060 | WAUCFAFR3DA096968 | WAUCFAFR3DA000272 | WAUCFAFR3DA008680; WAUCFAFR3DA039895

WAUCFAFR3DA075389 | WAUCFAFR3DA056471 | WAUCFAFR3DA099630 | WAUCFAFR3DA058074 | WAUCFAFR3DA087459 | WAUCFAFR3DA006086 | WAUCFAFR3DA055904 | WAUCFAFR3DA042277 | WAUCFAFR3DA054543 | WAUCFAFR3DA054526 | WAUCFAFR3DA086330; WAUCFAFR3DA090880; WAUCFAFR3DA020408 |

WAUCFAFR3DA015757

| WAUCFAFR3DA018559; WAUCFAFR3DA086117 | WAUCFAFR3DA001938 | WAUCFAFR3DA058253; WAUCFAFR3DA002944 | WAUCFAFR3DA045342 | WAUCFAFR3DA034566 | WAUCFAFR3DA067132 | WAUCFAFR3DA075246; WAUCFAFR3DA055448 | WAUCFAFR3DA080351 | WAUCFAFR3DA082343 | WAUCFAFR3DA077224; WAUCFAFR3DA044451 | WAUCFAFR3DA081208 | WAUCFAFR3DA065882; WAUCFAFR3DA013054 | WAUCFAFR3DA013717 | WAUCFAFR3DA069138 | WAUCFAFR3DA071861; WAUCFAFR3DA027035 | WAUCFAFR3DA072623; WAUCFAFR3DA098123 | WAUCFAFR3DA054090 | WAUCFAFR3DA010364 | WAUCFAFR3DA051996 | WAUCFAFR3DA067115 | WAUCFAFR3DA076770 | WAUCFAFR3DA053876 | WAUCFAFR3DA034891 | WAUCFAFR3DA070192 | WAUCFAFR3DA032641 | WAUCFAFR3DA005813 | WAUCFAFR3DA074775 | WAUCFAFR3DA036494; WAUCFAFR3DA033496 | WAUCFAFR3DA016066 | WAUCFAFR3DA091429 | WAUCFAFR3DA047947 | WAUCFAFR3DA049830 | WAUCFAFR3DA076655 | WAUCFAFR3DA009702 | WAUCFAFR3DA072301

WAUCFAFR3DA027746; WAUCFAFR3DA017069; WAUCFAFR3DA048676; WAUCFAFR3DA082200

WAUCFAFR3DA037550; WAUCFAFR3DA087302 | WAUCFAFR3DA019985 | WAUCFAFR3DA098946 | WAUCFAFR3DA011322 | WAUCFAFR3DA094041 | WAUCFAFR3DA017122; WAUCFAFR3DA022269 | WAUCFAFR3DA026788 | WAUCFAFR3DA027018

WAUCFAFR3DA017055

; WAUCFAFR3DA004466 | WAUCFAFR3DA038455 | WAUCFAFR3DA051464; WAUCFAFR3DA094220

WAUCFAFR3DA054218; WAUCFAFR3DA094668 | WAUCFAFR3DA030954 | WAUCFAFR3DA044286 | WAUCFAFR3DA017668 | WAUCFAFR3DA010185 | WAUCFAFR3DA094251; WAUCFAFR3DA076087 | WAUCFAFR3DA051741 | WAUCFAFR3DA069818 | WAUCFAFR3DA013037 | WAUCFAFR3DA003589

WAUCFAFR3DA084514 | WAUCFAFR3DA085470; WAUCFAFR3DA011501 | WAUCFAFR3DA074467 | WAUCFAFR3DA050931; WAUCFAFR3DA050010 | WAUCFAFR3DA007917 | WAUCFAFR3DA032851; WAUCFAFR3DA024703

WAUCFAFR3DA039749 |

WAUCFAFR3DA025091

; WAUCFAFR3DA088918; WAUCFAFR3DA004239 | WAUCFAFR3DA010588; WAUCFAFR3DA085310 | WAUCFAFR3DA027651; WAUCFAFR3DA099644 | WAUCFAFR3DA065364 | WAUCFAFR3DA033126; WAUCFAFR3DA005410 | WAUCFAFR3DA093276; WAUCFAFR3DA023356 | WAUCFAFR3DA098154 | WAUCFAFR3DA073092 | WAUCFAFR3DA090264 | WAUCFAFR3DA062836; WAUCFAFR3DA000062; WAUCFAFR3DA049861; WAUCFAFR3DA093617

WAUCFAFR3DA033417; WAUCFAFR3DA022966 |

WAUCFAFR3DA054834

| WAUCFAFR3DA083802 | WAUCFAFR3DA089941 | WAUCFAFR3DA071388; WAUCFAFR3DA007514 | WAUCFAFR3DA062187 | WAUCFAFR3DA043574; WAUCFAFR3DA062738 | WAUCFAFR3DA032560; WAUCFAFR3DA014494 | WAUCFAFR3DA011773; WAUCFAFR3DA051318; WAUCFAFR3DA016908 | WAUCFAFR3DA062934 | WAUCFAFR3DA064196

WAUCFAFR3DA009912 | WAUCFAFR3DA068961 | WAUCFAFR3DA001390 | WAUCFAFR3DA007206 | WAUCFAFR3DA083797 | WAUCFAFR3DA022241 | WAUCFAFR3DA046538 | WAUCFAFR3DA040514 | WAUCFAFR3DA027147 | WAUCFAFR3DA072198 | WAUCFAFR3DA039217 | WAUCFAFR3DA047155; WAUCFAFR3DA012308 | WAUCFAFR3DA050055 | WAUCFAFR3DA089342 | WAUCFAFR3DA054686; WAUCFAFR3DA044059 | WAUCFAFR3DA096212; WAUCFAFR3DA006380 | WAUCFAFR3DA054770; WAUCFAFR3DA013507; WAUCFAFR3DA014690; WAUCFAFR3DA005942 | WAUCFAFR3DA066370 | WAUCFAFR3DA018058

WAUCFAFR3DA043395; WAUCFAFR3DA069172; WAUCFAFR3DA011966; WAUCFAFR3DA055451 | WAUCFAFR3DA051495 | WAUCFAFR3DA043123 | WAUCFAFR3DA056762

WAUCFAFR3DA080737; WAUCFAFR3DA073352 | WAUCFAFR3DA023776

WAUCFAFR3DA033451; WAUCFAFR3DA078518; WAUCFAFR3DA025785; WAUCFAFR3DA051593 | WAUCFAFR3DA068345 | WAUCFAFR3DA074579

WAUCFAFR3DA053411; WAUCFAFR3DA024796

WAUCFAFR3DA045082 | WAUCFAFR3DA026287 | WAUCFAFR3DA083587 | WAUCFAFR3DA064750 | WAUCFAFR3DA079216; WAUCFAFR3DA083007 | WAUCFAFR3DA024538

WAUCFAFR3DA024720 | WAUCFAFR3DA023292; WAUCFAFR3DA003415 | WAUCFAFR3DA011319 | WAUCFAFR3DA031473 | WAUCFAFR3DA087042; WAUCFAFR3DA067549; WAUCFAFR3DA086960 | WAUCFAFR3DA008534; WAUCFAFR3DA035393 | WAUCFAFR3DA020733 | WAUCFAFR3DA065753 | WAUCFAFR3DA020246 | WAUCFAFR3DA056910 | WAUCFAFR3DA024250; WAUCFAFR3DA092421; WAUCFAFR3DA086747 | WAUCFAFR3DA003429; WAUCFAFR3DA097957 | WAUCFAFR3DA087980; WAUCFAFR3DA072816

WAUCFAFR3DA086196; WAUCFAFR3DA068930 | WAUCFAFR3DA084397; WAUCFAFR3DA023325; WAUCFAFR3DA067230 | WAUCFAFR3DA039539 | WAUCFAFR3DA003172 | WAUCFAFR3DA064568 | WAUCFAFR3DA002183 | WAUCFAFR3DA020084 | WAUCFAFR3DA055370 | WAUCFAFR3DA029691; WAUCFAFR3DA051206 | WAUCFAFR3DA007299 | WAUCFAFR3DA030016; WAUCFAFR3DA074906 | WAUCFAFR3DA048239 | WAUCFAFR3DA078891 | WAUCFAFR3DA045776 | WAUCFAFR3DA073772 | WAUCFAFR3DA079863 | WAUCFAFR3DA066871 | WAUCFAFR3DA092080 | WAUCFAFR3DA047639; WAUCFAFR3DA035782; WAUCFAFR3DA089521 | WAUCFAFR3DA091382 | WAUCFAFR3DA012597 | WAUCFAFR3DA091799 | WAUCFAFR3DA037080 | WAUCFAFR3DA080544 | WAUCFAFR3DA060603 | WAUCFAFR3DA030436; WAUCFAFR3DA077434 | WAUCFAFR3DA044272 | WAUCFAFR3DA078888 | WAUCFAFR3DA077613 | WAUCFAFR3DA096890 | WAUCFAFR3DA042618; WAUCFAFR3DA032171 | WAUCFAFR3DA014950; WAUCFAFR3DA015516; WAUCFAFR3DA011515 | WAUCFAFR3DA004760; WAUCFAFR3DA072508; WAUCFAFR3DA068944; WAUCFAFR3DA016987; WAUCFAFR3DA026290; WAUCFAFR3DA039976; WAUCFAFR3DA053960; WAUCFAFR3DA006752; WAUCFAFR3DA011174; WAUCFAFR3DA056325 | WAUCFAFR3DA085856 | WAUCFAFR3DA083783; WAUCFAFR3DA004886 | WAUCFAFR3DA025866; WAUCFAFR3DA016858; WAUCFAFR3DA006699 | WAUCFAFR3DA058883 | WAUCFAFR3DA075148 | WAUCFAFR3DA083282 | WAUCFAFR3DA038391;

WAUCFAFR3DA013992

| WAUCFAFR3DA091544; WAUCFAFR3DA017914 | WAUCFAFR3DA074002 | WAUCFAFR3DA003561; WAUCFAFR3DA056079 | WAUCFAFR3DA016052 | WAUCFAFR3DA091270; WAUCFAFR3DA033644 | WAUCFAFR3DA090734; WAUCFAFR3DA078860 | WAUCFAFR3DA086487 | WAUCFAFR3DA089888 | WAUCFAFR3DA044496 | WAUCFAFR3DA042358; WAUCFAFR3DA051013 | WAUCFAFR3DA036981; WAUCFAFR3DA051514 | WAUCFAFR3DA059385 | WAUCFAFR3DA037466; WAUCFAFR3DA077501 | WAUCFAFR3DA035507; WAUCFAFR3DA018898 | WAUCFAFR3DA092032; WAUCFAFR3DA088675 | WAUCFAFR3DA049486 | WAUCFAFR3DA043848 | WAUCFAFR3DA095917 | WAUCFAFR3DA004113 | WAUCFAFR3DA038942 | WAUCFAFR3DA028931 | WAUCFAFR3DA044482;

WAUCFAFR3DA001096

| WAUCFAFR3DA036804 | WAUCFAFR3DA075425; WAUCFAFR3DA004161 | WAUCFAFR3DA013359 | WAUCFAFR3DA055286 | WAUCFAFR3DA015595 | WAUCFAFR3DA025365 | WAUCFAFR3DA040755; WAUCFAFR3DA019193; WAUCFAFR3DA088434; WAUCFAFR3DA034759 | WAUCFAFR3DA092208; WAUCFAFR3DA014253; WAUCFAFR3DA027679 | WAUCFAFR3DA084366; WAUCFAFR3DA033112 | WAUCFAFR3DA003754; WAUCFAFR3DA045809; WAUCFAFR3DA050671 | WAUCFAFR3DA048130 | WAUCFAFR3DA079815; WAUCFAFR3DA040769 | WAUCFAFR3DA064179 | WAUCFAFR3DA081872 | WAUCFAFR3DA001793 | WAUCFAFR3DA032106; WAUCFAFR3DA000367 | WAUCFAFR3DA055143; WAUCFAFR3DA031232; WAUCFAFR3DA000479 | WAUCFAFR3DA084979; WAUCFAFR3DA006931 | WAUCFAFR3DA080334; WAUCFAFR3DA034390 | WAUCFAFR3DA044479; WAUCFAFR3DA034437 | WAUCFAFR3DA072749 | WAUCFAFR3DA097568 | WAUCFAFR3DA048175 | WAUCFAFR3DA083038

WAUCFAFR3DA009540 | WAUCFAFR3DA095254; WAUCFAFR3DA072296 | WAUCFAFR3DA018044; WAUCFAFR3DA099756; WAUCFAFR3DA062772

WAUCFAFR3DA096811 |

WAUCFAFR3DA053182

; WAUCFAFR3DA092998 | WAUCFAFR3DA026760; WAUCFAFR3DA080236; WAUCFAFR3DA081189 | WAUCFAFR3DA030081; WAUCFAFR3DA046491

WAUCFAFR3DA003026 | WAUCFAFR3DA085405 | WAUCFAFR3DA074887

WAUCFAFR3DA032154 | WAUCFAFR3DA034163 | WAUCFAFR3DA027617 | WAUCFAFR3DA012759; WAUCFAFR3DA033157 | WAUCFAFR3DA079135 | WAUCFAFR3DA010638; WAUCFAFR3DA058558; WAUCFAFR3DA048189 | WAUCFAFR3DA040237; WAUCFAFR3DA073433 | WAUCFAFR3DA038164; WAUCFAFR3DA052999; WAUCFAFR3DA008419; WAUCFAFR3DA011854 | WAUCFAFR3DA006654

WAUCFAFR3DA098798 | WAUCFAFR3DA004306 | WAUCFAFR3DA059435 | WAUCFAFR3DA052422 | WAUCFAFR3DA092788 | WAUCFAFR3DA037032; WAUCFAFR3DA001437 | WAUCFAFR3DA062724

WAUCFAFR3DA004872 | WAUCFAFR3DA079488; WAUCFAFR3DA045731; WAUCFAFR3DA029853 | WAUCFAFR3DA041260; WAUCFAFR3DA092015 | WAUCFAFR3DA060911; WAUCFAFR3DA090958 | WAUCFAFR3DA016200; WAUCFAFR3DA073836; WAUCFAFR3DA011594; WAUCFAFR3DA008923; WAUCFAFR3DA094380 | WAUCFAFR3DA009263 | WAUCFAFR3DA045261

WAUCFAFR3DA082715 | WAUCFAFR3DA010753 | WAUCFAFR3DA084142 | WAUCFAFR3DA062092 | WAUCFAFR3DA020926; WAUCFAFR3DA015998; WAUCFAFR3DA099837; WAUCFAFR3DA073948; WAUCFAFR3DA000403 | WAUCFAFR3DA013071 | WAUCFAFR3DA003009 | WAUCFAFR3DA046510 | WAUCFAFR3DA074176; WAUCFAFR3DA019338 | WAUCFAFR3DA000501; WAUCFAFR3DA099109 | WAUCFAFR3DA038312 | WAUCFAFR3DA028248 | WAUCFAFR3DA004371; WAUCFAFR3DA034275 | WAUCFAFR3DA089678 | WAUCFAFR3DA057359 | WAUCFAFR3DA070208 | WAUCFAFR3DA084674 | WAUCFAFR3DA076266; WAUCFAFR3DA050119 | WAUCFAFR3DA030694; WAUCFAFR3DA050895 | WAUCFAFR3DA049648; WAUCFAFR3DA078292 | WAUCFAFR3DA093861 | WAUCFAFR3DA079393; WAUCFAFR3DA027052; WAUCFAFR3DA093651 | WAUCFAFR3DA093228

WAUCFAFR3DA069298; WAUCFAFR3DA070483 | WAUCFAFR3DA031182; WAUCFAFR3DA008856; WAUCFAFR3DA003219; WAUCFAFR3DA064621 | WAUCFAFR3DA089177 | WAUCFAFR3DA075571 | WAUCFAFR3DA099076 | WAUCFAFR3DA044594 | WAUCFAFR3DA094511; WAUCFAFR3DA006251 | WAUCFAFR3DA092449; WAUCFAFR3DA026483 | WAUCFAFR3DA018853; WAUCFAFR3DA027634; WAUCFAFR3DA099451

WAUCFAFR3DA040478 | WAUCFAFR3DA027911 | WAUCFAFR3DA081354 | WAUCFAFR3DA021834; WAUCFAFR3DA012793

WAUCFAFR3DA071939

WAUCFAFR3DA038441; WAUCFAFR3DA090457 | WAUCFAFR3DA082696 | WAUCFAFR3DA007786; WAUCFAFR3DA049987; WAUCFAFR3DA042408

WAUCFAFR3DA066031; WAUCFAFR3DA048080; WAUCFAFR3DA014527 | WAUCFAFR3DA056213 | WAUCFAFR3DA017119

WAUCFAFR3DA063825 | WAUCFAFR3DA045390 | WAUCFAFR3DA024247

WAUCFAFR3DA029903 | WAUCFAFR3DA078115 | WAUCFAFR3DA034633 | WAUCFAFR3DA071990 | WAUCFAFR3DA029397; WAUCFAFR3DA027438 | WAUCFAFR3DA090233; WAUCFAFR3DA026046 | WAUCFAFR3DA022272; WAUCFAFR3DA017993 | WAUCFAFR3DA050699

WAUCFAFR3DA042490 | WAUCFAFR3DA057331 | WAUCFAFR3DA059421

WAUCFAFR3DA077580; WAUCFAFR3DA098607 | WAUCFAFR3DA072587; WAUCFAFR3DA048371; WAUCFAFR3DA074338 | WAUCFAFR3DA055403 | WAUCFAFR3DA096582 | WAUCFAFR3DA006072; WAUCFAFR3DA006363

WAUCFAFR3DA049939 | WAUCFAFR3DA044787 | WAUCFAFR3DA092354 | WAUCFAFR3DA019534 | WAUCFAFR3DA024331 | WAUCFAFR3DA041386 | WAUCFAFR3DA015175; WAUCFAFR3DA049844; WAUCFAFR3DA012843 | WAUCFAFR3DA076042 | WAUCFAFR3DA038908; WAUCFAFR3DA086215; WAUCFAFR3DA080978 | WAUCFAFR3DA019937 | WAUCFAFR3DA062867; WAUCFAFR3DA029092

WAUCFAFR3DA040402; WAUCFAFR3DA079278; WAUCFAFR3DA088174; WAUCFAFR3DA051335 | WAUCFAFR3DA005455 | WAUCFAFR3DA016598 | WAUCFAFR3DA044255; WAUCFAFR3DA092094 | WAUCFAFR3DA059239; WAUCFAFR3DA055272 | WAUCFAFR3DA054011; WAUCFAFR3DA059595; WAUCFAFR3DA058656 | WAUCFAFR3DA074095 | WAUCFAFR3DA055613 | WAUCFAFR3DA005231; WAUCFAFR3DA032249 | WAUCFAFR3DA088725 | WAUCFAFR3DA012616 | WAUCFAFR3DA015208;

WAUCFAFR3DA048094WAUCFAFR3DA006041 | WAUCFAFR3DA052646 | WAUCFAFR3DA080608; WAUCFAFR3DA034132 | WAUCFAFR3DA028198; WAUCFAFR3DA048323 | WAUCFAFR3DA007285; WAUCFAFR3DA066353 | WAUCFAFR3DA039864 | WAUCFAFR3DA055711; WAUCFAFR3DA009442 | WAUCFAFR3DA001213; WAUCFAFR3DA042960

WAUCFAFR3DA072489 | WAUCFAFR3DA026094; WAUCFAFR3DA077353; WAUCFAFR3DA010221 | WAUCFAFR3DA001115; WAUCFAFR3DA041999 | WAUCFAFR3DA030792 | WAUCFAFR3DA095626 | WAUCFAFR3DA092676

WAUCFAFR3DA005584 | WAUCFAFR3DA050136 | WAUCFAFR3DA081225 | WAUCFAFR3DA050721; WAUCFAFR3DA092435; WAUCFAFR3DA074064 | WAUCFAFR3DA066837 | WAUCFAFR3DA051061; WAUCFAFR3DA086845 | WAUCFAFR3DA058012

WAUCFAFR3DA093858 | WAUCFAFR3DA012387; WAUCFAFR3DA043980

WAUCFAFR3DA071603 | WAUCFAFR3DA059905 | WAUCFAFR3DA065817

WAUCFAFR3DA060195; WAUCFAFR3DA002796 | WAUCFAFR3DA040108

WAUCFAFR3DA005956 | WAUCFAFR3DA026385 | WAUCFAFR3DA016312 | WAUCFAFR3DA021168

WAUCFAFR3DA053330 | WAUCFAFR3DA072668;

WAUCFAFR3DA032266

| WAUCFAFR3DA085839 | WAUCFAFR3DA089776; WAUCFAFR3DA021770; WAUCFAFR3DA042702 | WAUCFAFR3DA079202

WAUCFAFR3DA036785; WAUCFAFR3DA051075; WAUCFAFR3DA010624 | WAUCFAFR3DA022904;

WAUCFAFR3DA087560WAUCFAFR3DA077160; WAUCFAFR3DA021610 | WAUCFAFR3DA004175 | WAUCFAFR3DA047852 | WAUCFAFR3DA015306 | WAUCFAFR3DA052565; WAUCFAFR3DA019081

WAUCFAFR3DA068474 | WAUCFAFR3DA093357 | WAUCFAFR3DA002555 | WAUCFAFR3DA042280 | WAUCFAFR3DA095478 | WAUCFAFR3DA018187 | WAUCFAFR3DA087705; WAUCFAFR3DA047866 | WAUCFAFR3DA057314; WAUCFAFR3DA095495 | WAUCFAFR3DA038102; WAUCFAFR3DA009876; WAUCFAFR3DA076090 | WAUCFAFR3DA095125 | WAUCFAFR3DA045275 | WAUCFAFR3DA075375 | WAUCFAFR3DA021977 | WAUCFAFR3DA003205; WAUCFAFR3DA082455 | WAUCFAFR3DA075778 | WAUCFAFR3DA056177; WAUCFAFR3DA064974 | WAUCFAFR3DA091706

WAUCFAFR3DA034888 | WAUCFAFR3DA016018 | WAUCFAFR3DA021784; WAUCFAFR3DA022479; WAUCFAFR3DA007495 | WAUCFAFR3DA018223; WAUCFAFR3DA024555 | WAUCFAFR3DA046930 | WAUCFAFR3DA044949; WAUCFAFR3DA046913; WAUCFAFR3DA050038; WAUCFAFR3DA005875 | WAUCFAFR3DA082505 | WAUCFAFR3DA049004 | WAUCFAFR3DA047026 | WAUCFAFR3DA020473 | WAUCFAFR3DA074694; WAUCFAFR3DA054509; WAUCFAFR3DA060438 | WAUCFAFR3DA016293; WAUCFAFR3DA045373; WAUCFAFR3DA051612; WAUCFAFR3DA035426 | WAUCFAFR3DA026306; WAUCFAFR3DA010705

WAUCFAFR3DA004578 | WAUCFAFR3DA033093 | WAUCFAFR3DA056518; WAUCFAFR3DA025723; WAUCFAFR3DA039623 | WAUCFAFR3DA033336

WAUCFAFR3DA014379; WAUCFAFR3DA056034 | WAUCFAFR3DA034583; WAUCFAFR3DA029142; WAUCFAFR3DA021686 | WAUCFAFR3DA061430 | WAUCFAFR3DA083332 | WAUCFAFR3DA072220; WAUCFAFR3DA014544; WAUCFAFR3DA045129; WAUCFAFR3DA032686 | WAUCFAFR3DA071407

WAUCFAFR3DA044868 | WAUCFAFR3DA046779 | WAUCFAFR3DA002149; WAUCFAFR3DA003740 | WAUCFAFR3DA057099 | WAUCFAFR3DA066448 | WAUCFAFR3DA000238

WAUCFAFR3DA088157; WAUCFAFR3DA054316 | WAUCFAFR3DA002569 | WAUCFAFR3DA076204; WAUCFAFR3DA022384 | WAUCFAFR3DA033059

WAUCFAFR3DA074100; WAUCFAFR3DA033465 | WAUCFAFR3DA035958 | WAUCFAFR3DA099143 | WAUCFAFR3DA014382 | WAUCFAFR3DA016083 | WAUCFAFR3DA090586 | WAUCFAFR3DA018271 | WAUCFAFR3DA049164 | WAUCFAFR3DA058866 | WAUCFAFR3DA025818 | WAUCFAFR3DA049259

WAUCFAFR3DA039704; WAUCFAFR3DA091964 | WAUCFAFR3DA066398 | WAUCFAFR3DA011417 | WAUCFAFR3DA078213; WAUCFAFR3DA048404 | WAUCFAFR3DA031540 | WAUCFAFR3DA076493 | WAUCFAFR3DA058821 | WAUCFAFR3DA094766 | WAUCFAFR3DA027682 | WAUCFAFR3DA043901 | WAUCFAFR3DA071150; WAUCFAFR3DA031974 | WAUCFAFR3DA099773 | WAUCFAFR3DA024782;

WAUCFAFR3DA076459

| WAUCFAFR3DA011160 | WAUCFAFR3DA073514

WAUCFAFR3DA094413; WAUCFAFR3DA030310 | WAUCFAFR3DA026127; WAUCFAFR3DA006802; WAUCFAFR3DA040464 | WAUCFAFR3DA006539 | WAUCFAFR3DA072007 | WAUCFAFR3DA023597 | WAUCFAFR3DA053585 | WAUCFAFR3DA062447; WAUCFAFR3DA077319 | WAUCFAFR3DA038701 | WAUCFAFR3DA050833; WAUCFAFR3DA073187 | WAUCFAFR3DA010154 | WAUCFAFR3DA049827 | WAUCFAFR3DA044627 | WAUCFAFR3DA097229; WAUCFAFR3DA035037; WAUCFAFR3DA095237 | WAUCFAFR3DA096422; WAUCFAFR3DA091060 | WAUCFAFR3DA031733 | WAUCFAFR3DA025141 | WAUCFAFR3DA008274 | WAUCFAFR3DA016469 | WAUCFAFR3DA015077 | WAUCFAFR3DA017329 | WAUCFAFR3DA089762 | WAUCFAFR3DA021011

WAUCFAFR3DA057622; WAUCFAFR3DA057202; WAUCFAFR3DA071052

WAUCFAFR3DA075781; WAUCFAFR3DA036835 | WAUCFAFR3DA074470; WAUCFAFR3DA003799; WAUCFAFR3DA084030 | WAUCFAFR3DA063355

WAUCFAFR3DA079541 | WAUCFAFR3DA024846 | WAUCFAFR3DA085114 | WAUCFAFR3DA090166 | WAUCFAFR3DA055241 | WAUCFAFR3DA079040

WAUCFAFR3DA083041

WAUCFAFR3DA094377; WAUCFAFR3DA092550

WAUCFAFR3DA078227 | WAUCFAFR3DA002572 | WAUCFAFR3DA068426 | WAUCFAFR3DA010297

WAUCFAFR3DA087896 | WAUCFAFR3DA056874 | WAUCFAFR3DA030100; WAUCFAFR3DA041419 | WAUCFAFR3DA034907 | WAUCFAFR3DA045096; WAUCFAFR3DA063095; WAUCFAFR3DA090782 | WAUCFAFR3DA091219; WAUCFAFR3DA090068 | WAUCFAFR3DA030534; WAUCFAFR3DA048242 | WAUCFAFR3DA076221

WAUCFAFR3DA001468; WAUCFAFR3DA055028 | WAUCFAFR3DA007898; WAUCFAFR3DA064232; WAUCFAFR3DA053392

WAUCFAFR3DA065204 | WAUCFAFR3DA078308 | WAUCFAFR3DA067003 | WAUCFAFR3DA067809 | WAUCFAFR3DA044000 | WAUCFAFR3DA074632 | WAUCFAFR3DA007559 | WAUCFAFR3DA016391 | WAUCFAFR3DA081807 | WAUCFAFR3DA077935; WAUCFAFR3DA023924 | WAUCFAFR3DA087610 | WAUCFAFR3DA076106; WAUCFAFR3DA039685; WAUCFAFR3DA000109 | WAUCFAFR3DA061895; WAUCFAFR3DA009022 | WAUCFAFR3DA025561 | WAUCFAFR3DA085145 | WAUCFAFR3DA096744; WAUCFAFR3DA096906; WAUCFAFR3DA067034; WAUCFAFR3DA026371; WAUCFAFR3DA050573; WAUCFAFR3DA093326 | WAUCFAFR3DA072718; WAUCFAFR3DA093116 | WAUCFAFR3DA047916; WAUCFAFR3DA095335 | WAUCFAFR3DA088577 | WAUCFAFR3DA084657

WAUCFAFR3DA094783 | WAUCFAFR3DA075764 | WAUCFAFR3DA065574 | WAUCFAFR3DA004905 | WAUCFAFR3DA021364; WAUCFAFR3DA094301 | WAUCFAFR3DA053215; WAUCFAFR3DA064876 | WAUCFAFR3DA018805 | WAUCFAFR3DA076350 | WAUCFAFR3DA015497; WAUCFAFR3DA028041; WAUCFAFR3DA084013; WAUCFAFR3DA030405 | WAUCFAFR3DA062481; WAUCFAFR3DA092189; WAUCFAFR3DA045518; WAUCFAFR3DA090636 | WAUCFAFR3DA002586 | WAUCFAFR3DA039055; WAUCFAFR3DA094525; WAUCFAFR3DA058527 | WAUCFAFR3DA060326 | WAUCFAFR3DA033577; WAUCFAFR3DA075280;

WAUCFAFR3DA085727

| WAUCFAFR3DA084786; WAUCFAFR3DA081628 | WAUCFAFR3DA085002; WAUCFAFR3DA001308 | WAUCFAFR3DA080074

WAUCFAFR3DA066322 | WAUCFAFR3DA016374 | WAUCFAFR3DA012406 | WAUCFAFR3DA012552; WAUCFAFR3DA056499 | WAUCFAFR3DA043011 |

WAUCFAFR3DA051433

; WAUCFAFR3DA064716; WAUCFAFR3DA062223; WAUCFAFR3DA014981 | WAUCFAFR3DA047379 | WAUCFAFR3DA026404 | WAUCFAFR3DA000708 | WAUCFAFR3DA032252 | WAUCFAFR3DA094895 | WAUCFAFR3DA070063 | WAUCFAFR3DA082729

WAUCFAFR3DA085128; WAUCFAFR3DA084450 | WAUCFAFR3DA056230; WAUCFAFR3DA042005; WAUCFAFR3DA072637 | WAUCFAFR3DA029898 | WAUCFAFR3DA010333 | WAUCFAFR3DA080219; WAUCFAFR3DA033594 | WAUCFAFR3DA072170 | WAUCFAFR3DA053361; WAUCFAFR3DA029657;

WAUCFAFR3DA050735

; WAUCFAFR3DA034986 | WAUCFAFR3DA016911 | WAUCFAFR3DA030274; WAUCFAFR3DA017749

WAUCFAFR3DA062786; WAUCFAFR3DA070032 | WAUCFAFR3DA063386 | WAUCFAFR3DA025320 | WAUCFAFR3DA011014; WAUCFAFR3DA077420; WAUCFAFR3DA076994; WAUCFAFR3DA057071; WAUCFAFR3DA044725 | WAUCFAFR3DA078602 | WAUCFAFR3DA047771 | WAUCFAFR3DA002278; WAUCFAFR3DA040397 | WAUCFAFR3DA097781 | WAUCFAFR3DA024880;