WA1VFAFL2DA1…

Audi

A4 Allroad

WA1VFAFL2DA167501 | WA1VFAFL2DA173234 | WA1VFAFL2DA121618 | WA1VFAFL2DA113437; WA1VFAFL2DA189742; WA1VFAFL2DA130433; WA1VFAFL2DA147801; WA1VFAFL2DA173377; WA1VFAFL2DA101496 | WA1VFAFL2DA102017;

WA1VFAFL2DA181477

| WA1VFAFL2DA114300 | WA1VFAFL2DA161679 | WA1VFAFL2DA159852 | WA1VFAFL2DA199767; WA1VFAFL2DA139312; WA1VFAFL2DA175906 | WA1VFAFL2DA117259 | WA1VFAFL2DA101983 | WA1VFAFL2DA117004 | WA1VFAFL2DA101580; WA1VFAFL2DA177042; WA1VFAFL2DA105578 | WA1VFAFL2DA141495 | WA1VFAFL2DA133008 | WA1VFAFL2DA166428 | WA1VFAFL2DA153033; WA1VFAFL2DA143960 | WA1VFAFL2DA126799 | WA1VFAFL2DA117469 | WA1VFAFL2DA148771; WA1VFAFL2DA169670

WA1VFAFL2DA151119 | WA1VFAFL2DA108481 | WA1VFAFL2DA175405 | WA1VFAFL2DA178692 | WA1VFAFL2DA172410 | WA1VFAFL2DA179597; WA1VFAFL2DA134739 | WA1VFAFL2DA154313

WA1VFAFL2DA177915 | WA1VFAFL2DA134854 | WA1VFAFL2DA194312; WA1VFAFL2DA110635; WA1VFAFL2DA126351; WA1VFAFL2DA127449 | WA1VFAFL2DA102938 | WA1VFAFL2DA139875 | WA1VFAFL2DA142937; WA1VFAFL2DA125930 | WA1VFAFL2DA100753 | WA1VFAFL2DA182175 | WA1VFAFL2DA126852 | WA1VFAFL2DA131095; WA1VFAFL2DA188722 | WA1VFAFL2DA131002; WA1VFAFL2DA158507 | WA1VFAFL2DA167949; WA1VFAFL2DA131114 | WA1VFAFL2DA102423; WA1VFAFL2DA116810 | WA1VFAFL2DA146647 | WA1VFAFL2DA161083; WA1VFAFL2DA170480 | WA1VFAFL2DA162668 | WA1VFAFL2DA127774; WA1VFAFL2DA128066; WA1VFAFL2DA151640 | WA1VFAFL2DA121165 | WA1VFAFL2DA183813 | WA1VFAFL2DA197145; WA1VFAFL2DA152285 | WA1VFAFL2DA197128; WA1VFAFL2DA172097 | WA1VFAFL2DA170429 | WA1VFAFL2DA128973;

WA1VFAFL2DA189546

| WA1VFAFL2DA192642 | WA1VFAFL2DA173721 | WA1VFAFL2DA163416 | WA1VFAFL2DA143165 | WA1VFAFL2DA169569 | WA1VFAFL2DA190258

WA1VFAFL2DA185335; WA1VFAFL2DA108464 | WA1VFAFL2DA193452; WA1VFAFL2DA159916 | WA1VFAFL2DA155851 | WA1VFAFL2DA131016; WA1VFAFL2DA195766 | WA1VFAFL2DA163030 | WA1VFAFL2DA151718 | WA1VFAFL2DA137186; WA1VFAFL2DA132375; WA1VFAFL2DA172942 | WA1VFAFL2DA139407 | WA1VFAFL2DA185562 | WA1VFAFL2DA135342 | WA1VFAFL2DA105337; WA1VFAFL2DA171029

WA1VFAFL2DA138211; WA1VFAFL2DA164016 | WA1VFAFL2DA195945 | WA1VFAFL2DA182161 | WA1VFAFL2DA155848; WA1VFAFL2DA182645

WA1VFAFL2DA197095; WA1VFAFL2DA188977 | WA1VFAFL2DA158748 | WA1VFAFL2DA163691; WA1VFAFL2DA130495 | WA1VFAFL2DA136507; WA1VFAFL2DA191829; WA1VFAFL2DA108111; WA1VFAFL2DA193743 | WA1VFAFL2DA173394 | WA1VFAFL2DA194438; WA1VFAFL2DA119190

WA1VFAFL2DA102342 | WA1VFAFL2DA149550 | WA1VFAFL2DA161892 | WA1VFAFL2DA120775; WA1VFAFL2DA149239 | WA1VFAFL2DA152223 | WA1VFAFL2DA168096; WA1VFAFL2DA153596 | WA1VFAFL2DA186422; WA1VFAFL2DA102485 | WA1VFAFL2DA136023 | WA1VFAFL2DA184430 | WA1VFAFL2DA184864 | WA1VFAFL2DA108089

WA1VFAFL2DA198618

WA1VFAFL2DA125975 | WA1VFAFL2DA143098 | WA1VFAFL2DA151170; WA1VFAFL2DA199252; WA1VFAFL2DA166607 | WA1VFAFL2DA168499; WA1VFAFL2DA172830; WA1VFAFL2DA164002; WA1VFAFL2DA159088; WA1VFAFL2DA113664; WA1VFAFL2DA145370 | WA1VFAFL2DA101207 | WA1VFAFL2DA160919

WA1VFAFL2DA167773 | WA1VFAFL2DA153422; WA1VFAFL2DA195010 | WA1VFAFL2DA195797 | WA1VFAFL2DA181527 | WA1VFAFL2DA106908 | WA1VFAFL2DA160449 | WA1VFAFL2DA167837 | WA1VFAFL2DA161987

WA1VFAFL2DA186548; WA1VFAFL2DA169314; WA1VFAFL2DA139861

WA1VFAFL2DA113597 | WA1VFAFL2DA141125 | WA1VFAFL2DA199154; WA1VFAFL2DA173301; WA1VFAFL2DA100882 | WA1VFAFL2DA110800; WA1VFAFL2DA180569 | WA1VFAFL2DA179633 | WA1VFAFL2DA170849

WA1VFAFL2DA101613 | WA1VFAFL2DA139438

WA1VFAFL2DA152836; WA1VFAFL2DA119500 | WA1VFAFL2DA120596; WA1VFAFL2DA146731 | WA1VFAFL2DA181804 | WA1VFAFL2DA178207 | WA1VFAFL2DA165294 | WA1VFAFL2DA136877; WA1VFAFL2DA164923 | WA1VFAFL2DA148382; WA1VFAFL2DA161908 | WA1VFAFL2DA175744 | WA1VFAFL2DA101076; WA1VFAFL2DA149547

WA1VFAFL2DA160340; WA1VFAFL2DA134207 | WA1VFAFL2DA183293; WA1VFAFL2DA166350; WA1VFAFL2DA125653; WA1VFAFL2DA190051 | WA1VFAFL2DA113843; WA1VFAFL2DA173296 | WA1VFAFL2DA150634

WA1VFAFL2DA192317 | WA1VFAFL2DA192026 | WA1VFAFL2DA132814; WA1VFAFL2DA112577;

WA1VFAFL2DA160564

| WA1VFAFL2DA117911 | WA1VFAFL2DA195203 | WA1VFAFL2DA174822 | WA1VFAFL2DA159480; WA1VFAFL2DA160905 | WA1VFAFL2DA170933 | WA1VFAFL2DA167420; WA1VFAFL2DA170284; WA1VFAFL2DA126818 | WA1VFAFL2DA181236 | WA1VFAFL2DA121764; WA1VFAFL2DA191894 | WA1VFAFL2DA111400 | WA1VFAFL2DA195847 | WA1VFAFL2DA179180; WA1VFAFL2DA193662; WA1VFAFL2DA111848 | WA1VFAFL2DA110828 | WA1VFAFL2DA155526 | WA1VFAFL2DA188588; WA1VFAFL2DA176893; WA1VFAFL2DA132053 | WA1VFAFL2DA115527; WA1VFAFL2DA179003 | WA1VFAFL2DA167305 | WA1VFAFL2DA102745; WA1VFAFL2DA144672; WA1VFAFL2DA184685 | WA1VFAFL2DA112000 | WA1VFAFL2DA175419; WA1VFAFL2DA145577; WA1VFAFL2DA126608 | WA1VFAFL2DA148849 | WA1VFAFL2DA186694 | WA1VFAFL2DA133090; WA1VFAFL2DA133901 | WA1VFAFL2DA187117 | WA1VFAFL2DA122249; WA1VFAFL2DA147684 | WA1VFAFL2DA133946; WA1VFAFL2DA149564 | WA1VFAFL2DA101109; WA1VFAFL2DA113423 | WA1VFAFL2DA140377 | WA1VFAFL2DA109680 | WA1VFAFL2DA185156 | WA1VFAFL2DA170818; WA1VFAFL2DA197467 | WA1VFAFL2DA152495 | WA1VFAFL2DA146678; WA1VFAFL2DA133333 | WA1VFAFL2DA164906; WA1VFAFL2DA116807 | WA1VFAFL2DA186839; WA1VFAFL2DA106052 | WA1VFAFL2DA125510 | WA1VFAFL2DA187697; WA1VFAFL2DA168261; WA1VFAFL2DA141772;

WA1VFAFL2DA173587

| WA1VFAFL2DA192771 | WA1VFAFL2DA150293; WA1VFAFL2DA166218; WA1VFAFL2DA126835 | WA1VFAFL2DA169667 | WA1VFAFL2DA194455 | WA1VFAFL2DA124907 | WA1VFAFL2DA191863 | WA1VFAFL2DA141626 | WA1VFAFL2DA167398 | WA1VFAFL2DA101417 | WA1VFAFL2DA111316 | WA1VFAFL2DA127659 | WA1VFAFL2DA100221 | WA1VFAFL2DA162847; WA1VFAFL2DA179714 | WA1VFAFL2DA103913 | WA1VFAFL2DA156823 | WA1VFAFL2DA178417

WA1VFAFL2DA130545 | WA1VFAFL2DA112594 | WA1VFAFL2DA131419 | WA1VFAFL2DA190938 | WA1VFAFL2DA105158 | WA1VFAFL2DA182595 | WA1VFAFL2DA165148 | WA1VFAFL2DA198649 | WA1VFAFL2DA136457 | WA1VFAFL2DA145899; WA1VFAFL2DA149614 | WA1VFAFL2DA151265 | WA1VFAFL2DA157468 | WA1VFAFL2DA144252 | WA1VFAFL2DA108402 | WA1VFAFL2DA177798

WA1VFAFL2DA172424 | WA1VFAFL2DA110375; WA1VFAFL2DA167563 | WA1VFAFL2DA169491 | WA1VFAFL2DA122896 | WA1VFAFL2DA193418 | WA1VFAFL2DA143215 | WA1VFAFL2DA181009 | WA1VFAFL2DA152674 | WA1VFAFL2DA153131 | WA1VFAFL2DA135180; WA1VFAFL2DA155493 | WA1VFAFL2DA130237 | WA1VFAFL2DA125538; WA1VFAFL2DA159804 | WA1VFAFL2DA169300 | WA1VFAFL2DA148091; WA1VFAFL2DA159740 | WA1VFAFL2DA113891; WA1VFAFL2DA153677 | WA1VFAFL2DA164517

WA1VFAFL2DA194083 | WA1VFAFL2DA134241 | WA1VFAFL2DA105497 | WA1VFAFL2DA128536 | WA1VFAFL2DA177672 | WA1VFAFL2DA182497 | WA1VFAFL2DA151508 | WA1VFAFL2DA108142 | WA1VFAFL2DA107234; WA1VFAFL2DA129024; WA1VFAFL2DA198800

WA1VFAFL2DA182824 | WA1VFAFL2DA123384 | WA1VFAFL2DA111168 | WA1VFAFL2DA137382 | WA1VFAFL2DA190096 | WA1VFAFL2DA189269 | WA1VFAFL2DA150570 | WA1VFAFL2DA180491 | WA1VFAFL2DA148561 | WA1VFAFL2DA178711 | WA1VFAFL2DA152786 | WA1VFAFL2DA116919; WA1VFAFL2DA199722; WA1VFAFL2DA153727 | WA1VFAFL2DA192785; WA1VFAFL2DA124227 | WA1VFAFL2DA101949 | WA1VFAFL2DA192334 | WA1VFAFL2DA199753 | WA1VFAFL2DA157907 | WA1VFAFL2DA115057 | WA1VFAFL2DA119271 | WA1VFAFL2DA152237

WA1VFAFL2DA153985 | WA1VFAFL2DA192432; WA1VFAFL2DA158135; WA1VFAFL2DA128648 | WA1VFAFL2DA145689 | WA1VFAFL2DA160399 | WA1VFAFL2DA172990 | WA1VFAFL2DA177185 | WA1VFAFL2DA109016; WA1VFAFL2DA120646 | WA1VFAFL2DA122302 | WA1VFAFL2DA104608 | WA1VFAFL2DA158488 | WA1VFAFL2DA185948 | WA1VFAFL2DA185979 | WA1VFAFL2DA141349 | WA1VFAFL2DA166459 | WA1VFAFL2DA101255

WA1VFAFL2DA197890

| WA1VFAFL2DA157924 | WA1VFAFL2DA160466 | WA1VFAFL2DA141884; WA1VFAFL2DA139617; WA1VFAFL2DA195671 | WA1VFAFL2DA135728

WA1VFAFL2DA198344 | WA1VFAFL2DA172777 | WA1VFAFL2DA159544 | WA1VFAFL2DA159429 | WA1VFAFL2DA146955; WA1VFAFL2DA171614 | WA1VFAFL2DA101286; WA1VFAFL2DA142887

WA1VFAFL2DA105080 | WA1VFAFL2DA123904 | WA1VFAFL2DA120971; WA1VFAFL2DA123658 | WA1VFAFL2DA176845 | WA1VFAFL2DA114622 | WA1VFAFL2DA131968; WA1VFAFL2DA113938 | WA1VFAFL2DA152626 | WA1VFAFL2DA187098 | WA1VFAFL2DA153470 | WA1VFAFL2DA159897 | WA1VFAFL2DA122963; WA1VFAFL2DA113809 | WA1VFAFL2DA157552 | WA1VFAFL2DA136135; WA1VFAFL2DA194732 | WA1VFAFL2DA102986; WA1VFAFL2DA146826; WA1VFAFL2DA141867 | WA1VFAFL2DA197923; WA1VFAFL2DA111333; WA1VFAFL2DA137639 | WA1VFAFL2DA154053 | WA1VFAFL2DA160516; WA1VFAFL2DA177543 | WA1VFAFL2DA164677 | WA1VFAFL2DA179809; WA1VFAFL2DA197274 | WA1VFAFL2DA124843; WA1VFAFL2DA170995 | WA1VFAFL2DA149483 | WA1VFAFL2DA179888 | WA1VFAFL2DA196643 | WA1VFAFL2DA103278 | WA1VFAFL2DA158491 | WA1VFAFL2DA132747 | WA1VFAFL2DA164940 | WA1VFAFL2DA147829 | WA1VFAFL2DA198862

WA1VFAFL2DA176974; WA1VFAFL2DA111283 | WA1VFAFL2DA191071; WA1VFAFL2DA114684

WA1VFAFL2DA155414 | WA1VFAFL2DA169846; WA1VFAFL2DA138399; WA1VFAFL2DA190583 | WA1VFAFL2DA159219; WA1VFAFL2DA178935 | WA1VFAFL2DA140816 | WA1VFAFL2DA129539; WA1VFAFL2DA199963 | WA1VFAFL2DA177641 | WA1VFAFL2DA183343 | WA1VFAFL2DA197131; WA1VFAFL2DA165988 | WA1VFAFL2DA187344; WA1VFAFL2DA151198 |

WA1VFAFL2DA191491

; WA1VFAFL2DA179406 | WA1VFAFL2DA167823; WA1VFAFL2DA178174; WA1VFAFL2DA111025; WA1VFAFL2DA179082; WA1VFAFL2DA105855; WA1VFAFL2DA150035 | WA1VFAFL2DA187733 | WA1VFAFL2DA143604 | WA1VFAFL2DA176313; WA1VFAFL2DA148060; WA1VFAFL2DA113373

WA1VFAFL2DA168762

WA1VFAFL2DA113812; WA1VFAFL2DA163481 | WA1VFAFL2DA126544 | WA1VFAFL2DA120811; WA1VFAFL2DA168874 | WA1VFAFL2DA178109; WA1VFAFL2DA100218 | WA1VFAFL2DA162508

WA1VFAFL2DA192916 | WA1VFAFL2DA126012 | WA1VFAFL2DA197842; WA1VFAFL2DA158068

WA1VFAFL2DA145594 | WA1VFAFL2DA192494 | WA1VFAFL2DA197355 | WA1VFAFL2DA148155 | WA1VFAFL2DA122641; WA1VFAFL2DA144722 | WA1VFAFL2DA181303 | WA1VFAFL2DA183584

WA1VFAFL2DA177395; WA1VFAFL2DA169605; WA1VFAFL2DA150097 | WA1VFAFL2DA171631 | WA1VFAFL2DA160712 | WA1VFAFL2DA113213 | WA1VFAFL2DA169295 | WA1VFAFL2DA125748; WA1VFAFL2DA172892 | WA1VFAFL2DA190048;

WA1VFAFL2DA148317

| WA1VFAFL2DA114149 | WA1VFAFL2DA121229 | WA1VFAFL2DA174321

WA1VFAFL2DA109761 | WA1VFAFL2DA155073; WA1VFAFL2DA175548

WA1VFAFL2DA185058 | WA1VFAFL2DA155512 | WA1VFAFL2DA193239 | WA1VFAFL2DA135910; WA1VFAFL2DA155865; WA1VFAFL2DA145854

WA1VFAFL2DA101000 | WA1VFAFL2DA162962 | WA1VFAFL2DA157518 | WA1VFAFL2DA150567 | WA1VFAFL2DA172021; WA1VFAFL2DA105242; WA1VFAFL2DA185268 | WA1VFAFL2DA148298; WA1VFAFL2DA107086 |

WA1VFAFL2DA120498

; WA1VFAFL2DA135745 | WA1VFAFL2DA124017 | WA1VFAFL2DA132098 | WA1VFAFL2DA103653 | WA1VFAFL2DA178465 | WA1VFAFL2DA130450 | WA1VFAFL2DA165697; WA1VFAFL2DA157941 | WA1VFAFL2DA124468 | WA1VFAFL2DA182502 | WA1VFAFL2DA197226; WA1VFAFL2DA182466; WA1VFAFL2DA139570; WA1VFAFL2DA151217; WA1VFAFL2DA123403; WA1VFAFL2DA102731

WA1VFAFL2DA194178 | WA1VFAFL2DA162055; WA1VFAFL2DA180037 | WA1VFAFL2DA118301 | WA1VFAFL2DA192768

WA1VFAFL2DA197405 | WA1VFAFL2DA178823; WA1VFAFL2DA177526; WA1VFAFL2DA107704; WA1VFAFL2DA150343 | WA1VFAFL2DA194892 | WA1VFAFL2DA122283 | WA1VFAFL2DA122669 | WA1VFAFL2DA109128; WA1VFAFL2DA123269 | WA1VFAFL2DA129282 | WA1VFAFL2DA114362 | WA1VFAFL2DA143179; WA1VFAFL2DA113888 | WA1VFAFL2DA123482; WA1VFAFL2DA109498 | WA1VFAFL2DA119075; WA1VFAFL2DA123241; WA1VFAFL2DA164047; WA1VFAFL2DA170608; WA1VFAFL2DA177364 | WA1VFAFL2DA144896 | WA1VFAFL2DA131193 | WA1VFAFL2DA163352 | WA1VFAFL2DA110053 | WA1VFAFL2DA181348; WA1VFAFL2DA156949 | WA1VFAFL2DA143196 | WA1VFAFL2DA127628 | WA1VFAFL2DA184492 | WA1VFAFL2DA184332 | WA1VFAFL2DA175436 | WA1VFAFL2DA126981 | WA1VFAFL2DA103832

WA1VFAFL2DA120582 | WA1VFAFL2DA164811; WA1VFAFL2DA175629 | WA1VFAFL2DA174562 | WA1VFAFL2DA184265 | WA1VFAFL2DA113499 | WA1VFAFL2DA186274 | WA1VFAFL2DA190809; WA1VFAFL2DA165473 | WA1VFAFL2DA112336 | WA1VFAFL2DA159186 |

WA1VFAFL2DA151962

| WA1VFAFL2DA168339

WA1VFAFL2DA124454 | WA1VFAFL2DA104186; WA1VFAFL2DA151329 | WA1VFAFL2DA154859 | WA1VFAFL2DA181608 | WA1VFAFL2DA139195 | WA1VFAFL2DA129055; WA1VFAFL2DA133820; WA1VFAFL2DA180412 | WA1VFAFL2DA126575; WA1VFAFL2DA192088 | WA1VFAFL2DA185318 | WA1VFAFL2DA176330 | WA1VFAFL2DA188753 | WA1VFAFL2DA144123 | WA1VFAFL2DA139035 | WA1VFAFL2DA161729 | WA1VFAFL2DA155588; WA1VFAFL2DA103085 | WA1VFAFL2DA187585; WA1VFAFL2DA120050; WA1VFAFL2DA168986 | WA1VFAFL2DA185769

WA1VFAFL2DA123966 | WA1VFAFL2DA118167

WA1VFAFL2DA187005; WA1VFAFL2DA122185 | WA1VFAFL2DA104916 | WA1VFAFL2DA167675 | WA1VFAFL2DA172343

WA1VFAFL2DA103118; WA1VFAFL2DA117391 | WA1VFAFL2DA188560 | WA1VFAFL2DA122848; WA1VFAFL2DA156594

WA1VFAFL2DA102566; WA1VFAFL2DA100655 | WA1VFAFL2DA175498; WA1VFAFL2DA123546; WA1VFAFL2DA111476; WA1VFAFL2DA144607; WA1VFAFL2DA108240; WA1VFAFL2DA164128 | WA1VFAFL2DA130657 | WA1VFAFL2DA158443 | WA1VFAFL2DA104950; WA1VFAFL2DA190891 | WA1VFAFL2DA146633; WA1VFAFL2DA126513 | WA1VFAFL2DA192964 | WA1VFAFL2DA198859 | WA1VFAFL2DA161715

WA1VFAFL2DA155932; WA1VFAFL2DA188400 | WA1VFAFL2DA131937 | WA1VFAFL2DA141139 | WA1VFAFL2DA121294 | WA1VFAFL2DA140962 | WA1VFAFL2DA127354; WA1VFAFL2DA144736; WA1VFAFL2DA196707

WA1VFAFL2DA151413

WA1VFAFL2DA113468; WA1VFAFL2DA146390 |

WA1VFAFL2DA173184

| WA1VFAFL2DA186923

WA1VFAFL2DA197954 | WA1VFAFL2DA156370

WA1VFAFL2DA199297 | WA1VFAFL2DA110831 | WA1VFAFL2DA199834 | WA1VFAFL2DA133252

WA1VFAFL2DA174030; WA1VFAFL2DA157728 | WA1VFAFL2DA156546 | WA1VFAFL2DA161164 | WA1VFAFL2DA175050 | WA1VFAFL2DA121988; WA1VFAFL2DA185870 | WA1VFAFL2DA119870; WA1VFAFL2DA196464; WA1VFAFL2DA131923; WA1VFAFL2DA190440 | WA1VFAFL2DA153856; WA1VFAFL2DA106911 | WA1VFAFL2DA158376; WA1VFAFL2DA114023 | WA1VFAFL2DA101059 | WA1VFAFL2DA129296; WA1VFAFL2DA111803 | WA1VFAFL2DA106357 | WA1VFAFL2DA179468 | WA1VFAFL2DA163917 | WA1VFAFL2DA145739 | WA1VFAFL2DA107749; WA1VFAFL2DA107489 | WA1VFAFL2DA120405 | WA1VFAFL2DA103698; WA1VFAFL2DA173928 | WA1VFAFL2DA121179; WA1VFAFL2DA130514 | WA1VFAFL2DA114068 | WA1VFAFL2DA160144 | WA1VFAFL2DA150262 | WA1VFAFL2DA155039; WA1VFAFL2DA158927; WA1VFAFL2DA114944 | WA1VFAFL2DA170544 | WA1VFAFL2DA142629 | WA1VFAFL2DA192043 | WA1VFAFL2DA123210 | WA1VFAFL2DA156112; WA1VFAFL2DA122879

WA1VFAFL2DA192513 | WA1VFAFL2DA104317 | WA1VFAFL2DA198781 | WA1VFAFL2DA165263 | WA1VFAFL2DA166574; WA1VFAFL2DA164436 | WA1VFAFL2DA159396 | WA1VFAFL2DA128441 | WA1VFAFL2DA198621 | WA1VFAFL2DA166008; WA1VFAFL2DA165103 | WA1VFAFL2DA138354 | WA1VFAFL2DA112322; WA1VFAFL2DA162475 | WA1VFAFL2DA162640 | WA1VFAFL2DA143683 | WA1VFAFL2DA161116; WA1VFAFL2DA103359 | WA1VFAFL2DA154618 | WA1VFAFL2DA117939 | WA1VFAFL2DA160810 | WA1VFAFL2DA131484 | WA1VFAFL2DA110313; WA1VFAFL2DA188025 | WA1VFAFL2DA165392

WA1VFAFL2DA136832; WA1VFAFL2DA168695 | WA1VFAFL2DA170950 | WA1VFAFL2DA114281

WA1VFAFL2DA175890 | WA1VFAFL2DA183780 | WA1VFAFL2DA195816; WA1VFAFL2DA146521; WA1VFAFL2DA101403 | WA1VFAFL2DA112398; WA1VFAFL2DA166977; WA1VFAFL2DA133610 | WA1VFAFL2DA107038; WA1VFAFL2DA140802 | WA1VFAFL2DA141254 | WA1VFAFL2DA106987; WA1VFAFL2DA142484 |

WA1VFAFL2DA111980

| WA1VFAFL2DA190356 | WA1VFAFL2DA161052; WA1VFAFL2DA131629 | WA1VFAFL2DA169765; WA1VFAFL2DA173931 | WA1VFAFL2DA176439; WA1VFAFL2DA195976 | WA1VFAFL2DA189191 | WA1VFAFL2DA169250 | WA1VFAFL2DA107444 | WA1VFAFL2DA164145; WA1VFAFL2DA112465; WA1VFAFL2DA150942 | WA1VFAFL2DA178224

WA1VFAFL2DA115995 | WA1VFAFL2DA145286 | WA1VFAFL2DA152187 | WA1VFAFL2DA135762 | WA1VFAFL2DA187408 | WA1VFAFL2DA155316 | WA1VFAFL2DA124938 | WA1VFAFL2DA131324; WA1VFAFL2DA186257 | WA1VFAFL2DA106164 | WA1VFAFL2DA132439; WA1VFAFL2DA168051 | WA1VFAFL2DA133221 | WA1VFAFL2DA121652; WA1VFAFL2DA111851; WA1VFAFL2DA120727 | WA1VFAFL2DA199364 | WA1VFAFL2DA163240 | WA1VFAFL2DA156059 | WA1VFAFL2DA135695 | WA1VFAFL2DA115172 | WA1VFAFL2DA115379 | WA1VFAFL2DA181186; WA1VFAFL2DA184914 | WA1VFAFL2DA161343 | WA1VFAFL2DA111994

WA1VFAFL2DA113518 | WA1VFAFL2DA163142; WA1VFAFL2DA170401 | WA1VFAFL2DA186498 | WA1VFAFL2DA136166 | WA1VFAFL2DA183066; WA1VFAFL2DA183827 | WA1VFAFL2DA135115 | WA1VFAFL2DA119786; WA1VFAFL2DA143313 | WA1VFAFL2DA170365 |

WA1VFAFL2DA173685

; WA1VFAFL2DA195881 | WA1VFAFL2DA152769 | WA1VFAFL2DA118671 | WA1VFAFL2DA100011 | WA1VFAFL2DA121716 | WA1VFAFL2DA117505 | WA1VFAFL2DA101515 | WA1VFAFL2DA192656 | WA1VFAFL2DA145580 | WA1VFAFL2DA168678 | WA1VFAFL2DA124647 | WA1VFAFL2DA171287 | WA1VFAFL2DA196173 | WA1VFAFL2DA160872 | WA1VFAFL2DA132778

WA1VFAFL2DA163044; WA1VFAFL2DA172861; WA1VFAFL2DA107962; WA1VFAFL2DA166090 | WA1VFAFL2DA192057; WA1VFAFL2DA169684 | WA1VFAFL2DA196996 | WA1VFAFL2DA168504 | WA1VFAFL2DA178059 | WA1VFAFL2DA189823 | WA1VFAFL2DA184329; WA1VFAFL2DA149192 | WA1VFAFL2DA182015 | WA1VFAFL2DA129993; WA1VFAFL2DA140007 | WA1VFAFL2DA158300; WA1VFAFL2DA147202 | WA1VFAFL2DA108626; WA1VFAFL2DA106780 | WA1VFAFL2DA137513; WA1VFAFL2DA124440 | WA1VFAFL2DA135518 | WA1VFAFL2DA165358 | WA1VFAFL2DA182094; WA1VFAFL2DA173864; WA1VFAFL2DA119819 | WA1VFAFL2DA192818 | WA1VFAFL2DA116869 | WA1VFAFL2DA197680; WA1VFAFL2DA186677 | WA1VFAFL2DA104057; WA1VFAFL2DA148267 | WA1VFAFL2DA129413 | WA1VFAFL2DA110215; WA1VFAFL2DA137236 | WA1VFAFL2DA114118 | WA1VFAFL2DA181642 | WA1VFAFL2DA135468 | WA1VFAFL2DA146714; WA1VFAFL2DA171547 | WA1VFAFL2DA161486; WA1VFAFL2DA130206; WA1VFAFL2DA187652; WA1VFAFL2DA128696

WA1VFAFL2DA195122 | WA1VFAFL2DA146504; WA1VFAFL2DA164954 | WA1VFAFL2DA152805; WA1VFAFL2DA105676 | WA1VFAFL2DA166249 |

WA1VFAFL2DA175887

| WA1VFAFL2DA182872 | WA1VFAFL2DA153582 | WA1VFAFL2DA136541 | WA1VFAFL2DA181401 | WA1VFAFL2DA185366; WA1VFAFL2DA130884 | WA1VFAFL2DA116712 | WA1VFAFL2DA173993 | WA1VFAFL2DA108805 | WA1VFAFL2DA133266 | WA1VFAFL2DA183228 | WA1VFAFL2DA113826 | WA1VFAFL2DA185299 | WA1VFAFL2DA165764 | WA1VFAFL2DA170883 | WA1VFAFL2DA135616 | WA1VFAFL2DA128214 | WA1VFAFL2DA116533; WA1VFAFL2DA190342;

WA1VFAFL2DA142114

; WA1VFAFL2DA118377; WA1VFAFL2DA111140; WA1VFAFL2DA100431 | WA1VFAFL2DA157194 | WA1VFAFL2DA185996 | WA1VFAFL2DA142078

WA1VFAFL2DA152738 | WA1VFAFL2DA117925 | WA1VFAFL2DA144185

WA1VFAFL2DA140699 | WA1VFAFL2DA172147; WA1VFAFL2DA169457 | WA1VFAFL2DA180555; WA1VFAFL2DA180474; WA1VFAFL2DA144719 | WA1VFAFL2DA180426 | WA1VFAFL2DA123126 | WA1VFAFL2DA195587 | WA1VFAFL2DA175324; WA1VFAFL2DA199994; WA1VFAFL2DA165912 | WA1VFAFL2DA109923

WA1VFAFL2DA181902; WA1VFAFL2DA129735 |

WA1VFAFL2DA129072

; WA1VFAFL2DA145014; WA1VFAFL2DA138287 | WA1VFAFL2DA192589; WA1VFAFL2DA134837; WA1VFAFL2DA121344; WA1VFAFL2DA186744 | WA1VFAFL2DA166025 | WA1VFAFL2DA105340 | WA1VFAFL2DA133199 | WA1VFAFL2DA195430

WA1VFAFL2DA105225 | WA1VFAFL2DA172617; WA1VFAFL2DA179261 | WA1VFAFL2DA114653 | WA1VFAFL2DA150150; WA1VFAFL2DA181298 | WA1VFAFL2DA162721 | WA1VFAFL2DA166512 | WA1VFAFL2DA106648 | WA1VFAFL2DA184167; WA1VFAFL2DA171399; WA1VFAFL2DA171869 | WA1VFAFL2DA119237; WA1VFAFL2DA158359 | WA1VFAFL2DA172116 | WA1VFAFL2DA121957 | WA1VFAFL2DA148351; WA1VFAFL2DA136670 | WA1VFAFL2DA110151 | WA1VFAFL2DA110165; WA1VFAFL2DA154764; WA1VFAFL2DA112384; WA1VFAFL2DA112658 | WA1VFAFL2DA127208 | WA1VFAFL2DA182404

WA1VFAFL2DA129492 | WA1VFAFL2DA135065 | WA1VFAFL2DA126432 | WA1VFAFL2DA185884 | WA1VFAFL2DA162122 | WA1VFAFL2DA187540 | WA1VFAFL2DA120341 | WA1VFAFL2DA189627; WA1VFAFL2DA179745; WA1VFAFL2DA117228; WA1VFAFL2DA167644 | WA1VFAFL2DA130819 | WA1VFAFL2DA149290; WA1VFAFL2DA140234 | WA1VFAFL2DA109162; WA1VFAFL2DA179065; WA1VFAFL2DA161780

WA1VFAFL2DA180328 | WA1VFAFL2DA106519 | WA1VFAFL2DA190969; WA1VFAFL2DA156837 | WA1VFAFL2DA107735; WA1VFAFL2DA123806; WA1VFAFL2DA187036; WA1VFAFL2DA172763; WA1VFAFL2DA163819 | WA1VFAFL2DA192253 | WA1VFAFL2DA118959 | WA1VFAFL2DA125250 | WA1VFAFL2DA116189 | WA1VFAFL2DA134871

WA1VFAFL2DA189918 | WA1VFAFL2DA197601; WA1VFAFL2DA195301; WA1VFAFL2DA132716; WA1VFAFL2DA117598 | WA1VFAFL2DA174190 | WA1VFAFL2DA119576; WA1VFAFL2DA118413; WA1VFAFL2DA180135; WA1VFAFL2DA108948 | WA1VFAFL2DA191166; WA1VFAFL2DA188185 | WA1VFAFL2DA151654; WA1VFAFL2DA153940 | WA1VFAFL2DA149502; WA1VFAFL2DA163626 | WA1VFAFL2DA127435 | WA1VFAFL2DA120033 | WA1VFAFL2DA169555 | WA1VFAFL2DA100686; WA1VFAFL2DA193080 | WA1VFAFL2DA198568; WA1VFAFL2DA120856 | WA1VFAFL2DA175596 | WA1VFAFL2DA117553 | WA1VFAFL2DA176649 | WA1VFAFL2DA109209 | WA1VFAFL2DA156921; WA1VFAFL2DA128360; WA1VFAFL2DA105161

WA1VFAFL2DA124356

WA1VFAFL2DA155557 | WA1VFAFL2DA108772; WA1VFAFL2DA150729; WA1VFAFL2DA121733 | WA1VFAFL2DA109677; WA1VFAFL2DA141741 | WA1VFAFL2DA124261 | WA1VFAFL2DA100154 | WA1VFAFL2DA176411 | WA1VFAFL2DA110988 | WA1VFAFL2DA144932; WA1VFAFL2DA144266 | WA1VFAFL2DA108139 | WA1VFAFL2DA123756 | WA1VFAFL2DA196867 | WA1VFAFL2DA110649 | WA1VFAFL2DA143697

WA1VFAFL2DA177705 | WA1VFAFL2DA180118; WA1VFAFL2DA119657 | WA1VFAFL2DA106312; WA1VFAFL2DA184153; WA1VFAFL2DA178952 | WA1VFAFL2DA142131 | WA1VFAFL2DA187781 | WA1VFAFL2DA136734 | WA1VFAFL2DA162492 | WA1VFAFL2DA187053 | WA1VFAFL2DA142615; WA1VFAFL2DA135129; WA1VFAFL2DA119402; WA1VFAFL2DA194410; WA1VFAFL2DA166929 | WA1VFAFL2DA117665 | WA1VFAFL2DA183715 | WA1VFAFL2DA179731 | WA1VFAFL2DA198957; WA1VFAFL2DA104592; WA1VFAFL2DA163772; WA1VFAFL2DA142503 | WA1VFAFL2DA151475 | WA1VFAFL2DA119805 | WA1VFAFL2DA184377; WA1VFAFL2DA158541; WA1VFAFL2DA147779 | WA1VFAFL2DA178370 | WA1VFAFL2DA192799 | WA1VFAFL2DA174996 | WA1VFAFL2DA140153 | WA1VFAFL2DA194620 | WA1VFAFL2DA104625 | WA1VFAFL2DA187411 | WA1VFAFL2DA163724 | WA1VFAFL2DA174755 | WA1VFAFL2DA137009 | WA1VFAFL2DA174920 | WA1VFAFL2DA172603 | WA1VFAFL2DA169524; WA1VFAFL2DA133011 | WA1VFAFL2DA160483 | WA1VFAFL2DA100719; WA1VFAFL2DA126026 | WA1VFAFL2DA165831; WA1VFAFL2DA153730 | WA1VFAFL2DA172584

WA1VFAFL2DA113485; WA1VFAFL2DA151007 | WA1VFAFL2DA110392 | WA1VFAFL2DA148141 | WA1VFAFL2DA192477 | WA1VFAFL2DA142727 | WA1VFAFL2DA193922; WA1VFAFL2DA138256 | WA1VFAFL2DA152979

WA1VFAFL2DA137902 | WA1VFAFL2DA104902 | WA1VFAFL2DA120131; WA1VFAFL2DA192155 | WA1VFAFL2DA161133 | WA1VFAFL2DA198795 | WA1VFAFL2DA162380 | WA1VFAFL2DA165778; WA1VFAFL2DA157471 | WA1VFAFL2DA142677 | WA1VFAFL2DA143862; WA1VFAFL2DA122025 | WA1VFAFL2DA143036; WA1VFAFL2DA129105 | WA1VFAFL2DA171807; WA1VFAFL2DA106617 | WA1VFAFL2DA193967 | WA1VFAFL2DA174111; WA1VFAFL2DA189594 | WA1VFAFL2DA180894 | WA1VFAFL2DA198652 | WA1VFAFL2DA110974 | WA1VFAFL2DA127872 | WA1VFAFL2DA176084 | WA1VFAFL2DA114927; WA1VFAFL2DA155834; WA1VFAFL2DA184847; WA1VFAFL2DA160161; WA1VFAFL2DA179440 | WA1VFAFL2DA112563

WA1VFAFL2DA113292 | WA1VFAFL2DA194469 | WA1VFAFL2DA141397 | WA1VFAFL2DA105001; WA1VFAFL2DA144056

WA1VFAFL2DA141061; WA1VFAFL2DA141268 | WA1VFAFL2DA159043; WA1VFAFL2DA171452 | WA1VFAFL2DA162928; WA1VFAFL2DA180524 | WA1VFAFL2DA118542; WA1VFAFL2DA134451 | WA1VFAFL2DA114782; WA1VFAFL2DA114071 | WA1VFAFL2DA160578 | WA1VFAFL2DA170236; WA1VFAFL2DA147121; WA1VFAFL2DA180779 | WA1VFAFL2DA136068; WA1VFAFL2DA145093 | WA1VFAFL2DA137706; WA1VFAFL2DA178286 | WA1VFAFL2DA105063

WA1VFAFL2DA103586 | WA1VFAFL2DA147250 | WA1VFAFL2DA106715 | WA1VFAFL2DA101014; WA1VFAFL2DA194519 | WA1VFAFL2DA199235 | WA1VFAFL2DA139701; WA1VFAFL2DA188218; WA1VFAFL2DA182676 | WA1VFAFL2DA116063 | WA1VFAFL2DA171726 | WA1VFAFL2DA115737; WA1VFAFL2DA128584; WA1VFAFL2DA157566 | WA1VFAFL2DA120744 | WA1VFAFL2DA114667 | WA1VFAFL2DA198232 | WA1VFAFL2DA164405 | WA1VFAFL2DA114989; WA1VFAFL2DA114460 | WA1VFAFL2DA111705; WA1VFAFL2DA195802 | WA1VFAFL2DA100512 | WA1VFAFL2DA157955 | WA1VFAFL2DA179860 | WA1VFAFL2DA170771; WA1VFAFL2DA196240; WA1VFAFL2DA118251 | WA1VFAFL2DA121019 |

WA1VFAFL2DA126530

| WA1VFAFL2DA119917 | WA1VFAFL2DA169510; WA1VFAFL2DA177218 | WA1VFAFL2DA156014 | WA1VFAFL2DA120260 | WA1VFAFL2DA122509 |

WA1VFAFL2DA121585

; WA1VFAFL2DA132022 | WA1VFAFL2DA194004 | WA1VFAFL2DA159382; WA1VFAFL2DA196397 | WA1VFAFL2DA177879 | WA1VFAFL2DA161200 | WA1VFAFL2DA153601; WA1VFAFL2DA193791; WA1VFAFL2DA147328 | WA1VFAFL2DA163836 | WA1VFAFL2DA157390

WA1VFAFL2DA133784; WA1VFAFL2DA135163; WA1VFAFL2DA124163

WA1VFAFL2DA193807 | WA1VFAFL2DA162315 | WA1VFAFL2DA194522; WA1VFAFL2DA128682; WA1VFAFL2DA174478; WA1VFAFL2DA147216 | WA1VFAFL2DA139942 | WA1VFAFL2DA154392 | WA1VFAFL2DA153789 | WA1VFAFL2DA159107 | WA1VFAFL2DA150925

WA1VFAFL2DA143151 | WA1VFAFL2DA186758 | WA1VFAFL2DA191281 |

WA1VFAFL2DA153162

| WA1VFAFL2DA182855 | WA1VFAFL2DA178627

WA1VFAFL2DA116662 |

WA1VFAFL2DA163920

| WA1VFAFL2DA136684; WA1VFAFL2DA119996 | WA1VFAFL2DA174948 | WA1VFAFL2DA164095 | WA1VFAFL2DA157051 | WA1VFAFL2DA102132 | WA1VFAFL2DA174917 | WA1VFAFL2DA142663 | WA1VFAFL2DA187831; WA1VFAFL2DA173069 | WA1VFAFL2DA176117 | WA1VFAFL2DA117679; WA1VFAFL2DA144669 | WA1VFAFL2DA132327 | WA1VFAFL2DA192883

WA1VFAFL2DA104995; WA1VFAFL2DA126446; WA1VFAFL2DA143067 | WA1VFAFL2DA179387 | WA1VFAFL2DA172438 | WA1VFAFL2DA102826 | WA1VFAFL2DA156997

WA1VFAFL2DA106570; WA1VFAFL2DA129489 | WA1VFAFL2DA160368 | WA1VFAFL2DA109968 | WA1VFAFL2DA177509 | WA1VFAFL2DA124535; WA1VFAFL2DA150701 | WA1VFAFL2DA186579; WA1VFAFL2DA128780 | WA1VFAFL2DA156658 | WA1VFAFL2DA130948 | WA1VFAFL2DA105516; WA1VFAFL2DA140203; WA1VFAFL2DA144199; WA1VFAFL2DA190115 | WA1VFAFL2DA167529 | WA1VFAFL2DA101241 | WA1VFAFL2DA197338 | WA1VFAFL2DA146096 | WA1VFAFL2DA130979; WA1VFAFL2DA113700; WA1VFAFL2DA153355 | WA1VFAFL2DA107797 | WA1VFAFL2DA179034; WA1VFAFL2DA113082 | WA1VFAFL2DA107279 | WA1VFAFL2DA110117 | WA1VFAFL2DA152299 | WA1VFAFL2DA101272; WA1VFAFL2DA167451; WA1VFAFL2DA107282 | WA1VFAFL2DA133560 | WA1VFAFL2DA167434 | WA1VFAFL2DA192639 | WA1VFAFL2DA115415; WA1VFAFL2DA190311; WA1VFAFL2DA100395; WA1VFAFL2DA151816 | WA1VFAFL2DA199638; WA1VFAFL2DA136751

WA1VFAFL2DA109341; WA1VFAFL2DA172679 | WA1VFAFL2DA191586; WA1VFAFL2DA166381; WA1VFAFL2DA140251 | WA1VFAFL2DA120713 | WA1VFAFL2DA180653; WA1VFAFL2DA165828; WA1VFAFL2DA103796

WA1VFAFL2DA187876; WA1VFAFL2DA145787 | WA1VFAFL2DA112224; WA1VFAFL2DA149631; WA1VFAFL2DA127239; WA1VFAFL2DA106830 | WA1VFAFL2DA159284 | WA1VFAFL2DA138841 | WA1VFAFL2DA133509 | WA1VFAFL2DA140458; WA1VFAFL2DA157549 | WA1VFAFL2DA126365; WA1VFAFL2DA145272 | WA1VFAFL2DA120324 | WA1VFAFL2DA130089; WA1VFAFL2DA131033; WA1VFAFL2DA178532 | WA1VFAFL2DA154604

WA1VFAFL2DA135874 |

WA1VFAFL2DA139360

| WA1VFAFL2DA168759 | WA1VFAFL2DA182807 | WA1VFAFL2DA154456 | WA1VFAFL2DA183892; WA1VFAFL2DA133686; WA1VFAFL2DA193337 | WA1VFAFL2DA199459

WA1VFAFL2DA124888 | WA1VFAFL2DA146616; WA1VFAFL2DA184704 | WA1VFAFL2DA105600 | WA1VFAFL2DA132361

WA1VFAFL2DA148494 | WA1VFAFL2DA133459 | WA1VFAFL2DA135454

WA1VFAFL2DA170897 | WA1VFAFL2DA118699 | WA1VFAFL2DA111266 | WA1VFAFL2DA145367 | WA1VFAFL2DA179681 | WA1VFAFL2DA105239 | WA1VFAFL2DA179910 | WA1VFAFL2DA195508; WA1VFAFL2DA131257; WA1VFAFL2DA141271 | WA1VFAFL2DA148253 | WA1VFAFL2DA124146 | WA1VFAFL2DA175582; WA1VFAFL2DA119836 | WA1VFAFL2DA171645; WA1VFAFL2DA190812; WA1VFAFL2DA175064; WA1VFAFL2DA141691 | WA1VFAFL2DA126253 | WA1VFAFL2DA114250 | WA1VFAFL2DA123238 | WA1VFAFL2DA144901 | WA1VFAFL2DA119495; WA1VFAFL2DA164260 | WA1VFAFL2DA168552; WA1VFAFL2DA155607; WA1VFAFL2DA151699 | WA1VFAFL2DA136538 | WA1VFAFL2DA145322; WA1VFAFL2DA182581 | WA1VFAFL2DA140475 | WA1VFAFL2DA156465; WA1VFAFL2DA171676; WA1VFAFL2DA139469; WA1VFAFL2DA154280; WA1VFAFL2DA192012; WA1VFAFL2DA139603; WA1VFAFL2DA188199 |

WA1VFAFL2DA109274

; WA1VFAFL2DA118640; WA1VFAFL2DA187375 | WA1VFAFL2DA175775; WA1VFAFL2DA151721 | WA1VFAFL2DA176134 | WA1VFAFL2DA118072; WA1VFAFL2DA101868 | WA1VFAFL2DA146969; WA1VFAFL2DA132330; WA1VFAFL2DA122820 | WA1VFAFL2DA185190 | WA1VFAFL2DA117181 | WA1VFAFL2DA137818 | WA1VFAFL2DA111123 | WA1VFAFL2DA121750 | WA1VFAFL2DA142842 | WA1VFAFL2DA176702 | WA1VFAFL2DA132490 | WA1VFAFL2DA109601; WA1VFAFL2DA146552 | WA1VFAFL2DA101143; WA1VFAFL2DA179941 | WA1VFAFL2DA161357; WA1VFAFL2DA148897 | WA1VFAFL2DA135776 | WA1VFAFL2DA147572 | WA1VFAFL2DA100462 | WA1VFAFL2DA184878; WA1VFAFL2DA160211; WA1VFAFL2DA189398; WA1VFAFL2DA112790 | WA1VFAFL2DA188879 | WA1VFAFL2DA170026 | WA1VFAFL2DA196688 | WA1VFAFL2DA182080 | WA1VFAFL2DA185903 | WA1VFAFL2DA141223 | WA1VFAFL2DA133798 | WA1VFAFL2DA146308 | WA1VFAFL2DA188042 | WA1VFAFL2DA158796; WA1VFAFL2DA151850 | WA1VFAFL2DA112062 | WA1VFAFL2DA183911 | WA1VFAFL2DA175467 | WA1VFAFL2DA178014; WA1VFAFL2DA134305; WA1VFAFL2DA158510; WA1VFAFL2DA197372; WA1VFAFL2DA150066 | WA1VFAFL2DA199588 | WA1VFAFL2DA167742 | WA1VFAFL2DA139228; WA1VFAFL2DA134790 | WA1VFAFL2DA174805 | WA1VFAFL2DA143764 | WA1VFAFL2DA137933 | WA1VFAFL2DA182547 | WA1VFAFL2DA112014; WA1VFAFL2DA140900; WA1VFAFL2DA100980; WA1VFAFL2DA133882 | WA1VFAFL2DA138984;

WA1VFAFL2DA165621

| WA1VFAFL2DA171158; WA1VFAFL2DA139200 | WA1VFAFL2DA128021 | WA1VFAFL2DA104012 | WA1VFAFL2DA194777 | WA1VFAFL2DA105032; WA1VFAFL2DA181091

WA1VFAFL2DA133168 | WA1VFAFL2DA133025 | WA1VFAFL2DA171340; WA1VFAFL2DA122817 | WA1VFAFL2DA163254 | WA1VFAFL2DA191247; WA1VFAFL2DA107959 | WA1VFAFL2DA148575; WA1VFAFL2DA147085; WA1VFAFL2DA191569 | WA1VFAFL2DA144140; WA1VFAFL2DA111834; WA1VFAFL2DA138631 | WA1VFAFL2DA152500 | WA1VFAFL2DA137298 | WA1VFAFL2DA192222 | WA1VFAFL2DA124972 | WA1VFAFL2DA101157

WA1VFAFL2DA132604; WA1VFAFL2DA118931; WA1VFAFL2DA141853; WA1VFAFL2DA131954; WA1VFAFL2DA106827; WA1VFAFL2DA101854 | WA1VFAFL2DA157759 | WA1VFAFL2DA126141 | WA1VFAFL2DA176487; WA1VFAFL2DA120632 | WA1VFAFL2DA101367 | WA1VFAFL2DA134000 | WA1VFAFL2DA195668 | WA1VFAFL2DA185531 | WA1VFAFL2DA119450; WA1VFAFL2DA141299 | WA1VFAFL2DA126477 | WA1VFAFL2DA146017 | WA1VFAFL2DA146843 | WA1VFAFL2DA172651; WA1VFAFL2DA109856; WA1VFAFL2DA160824 | WA1VFAFL2DA126480 | WA1VFAFL2DA170169 | WA1VFAFL2DA116385; WA1VFAFL2DA125247 | WA1VFAFL2DA153629; WA1VFAFL2DA156207; WA1VFAFL2DA100378; WA1VFAFL2DA188946 | WA1VFAFL2DA172052 | WA1VFAFL2DA137687 | WA1VFAFL2DA181155 | WA1VFAFL2DA130397 | WA1VFAFL2DA182550 | WA1VFAFL2DA128276 | WA1VFAFL2DA172648 | WA1VFAFL2DA140914 | WA1VFAFL2DA148821 | WA1VFAFL2DA102728 | WA1VFAFL2DA161911; WA1VFAFL2DA132201; WA1VFAFL2DA137480 | WA1VFAFL2DA112420; WA1VFAFL2DA167627; WA1VFAFL2DA111669 | WA1VFAFL2DA104723 | WA1VFAFL2DA123773 | WA1VFAFL2DA139682

WA1VFAFL2DA157244 | WA1VFAFL2DA158460 | WA1VFAFL2DA105807 | WA1VFAFL2DA165019 | WA1VFAFL2DA158040 | WA1VFAFL2DA173850; WA1VFAFL2DA144963 | WA1VFAFL2DA133235 | WA1VFAFL2DA167613 | WA1VFAFL2DA116709; WA1VFAFL2DA163531 | WA1VFAFL2DA127578 | WA1VFAFL2DA185657 | WA1VFAFL2DA162184; WA1VFAFL2DA101465 | WA1VFAFL2DA130917 | WA1VFAFL2DA180068 | WA1VFAFL2DA156644 | WA1VFAFL2DA174867 | WA1VFAFL2DA195489; WA1VFAFL2DA104706; WA1VFAFL2DA106553 | WA1VFAFL2DA176148

WA1VFAFL2DA118993 | WA1VFAFL2DA176375; WA1VFAFL2DA117388 | WA1VFAFL2DA118105 | WA1VFAFL2DA134594 | WA1VFAFL2DA136779; WA1VFAFL2DA126107 | WA1VFAFL2DA185030 | WA1VFAFL2DA185125; WA1VFAFL2DA112093

WA1VFAFL2DA127869; WA1VFAFL2DA163450; WA1VFAFL2DA126706; WA1VFAFL2DA189465; WA1VFAFL2DA192236 | WA1VFAFL2DA145918; WA1VFAFL2DA170222 | WA1VFAFL2DA168888; WA1VFAFL2DA189000 | WA1VFAFL2DA189529 | WA1VFAFL2DA104558; WA1VFAFL2DA122333 | WA1VFAFL2DA113695; WA1VFAFL2DA118816; WA1VFAFL2DA185173 | WA1VFAFL2DA175162;

WA1VFAFL2DA106181WA1VFAFL2DA114099 | WA1VFAFL2DA170799 | WA1VFAFL2DA154747 | WA1VFAFL2DA139519; WA1VFAFL2DA176294 | WA1VFAFL2DA180992 | WA1VFAFL2DA185626 |

WA1VFAFL2DA198201

| WA1VFAFL2DA129251 | WA1VFAFL2DA166624 | WA1VFAFL2DA136989 | WA1VFAFL2DA190373 | WA1VFAFL2DA191068

WA1VFAFL2DA132120 | WA1VFAFL2DA134045; WA1VFAFL2DA146602 | WA1VFAFL2DA188431 | WA1VFAFL2DA174366

WA1VFAFL2DA125135 | WA1VFAFL2DA101711 | WA1VFAFL2DA109758 | WA1VFAFL2DA144011; WA1VFAFL2DA178949 | WA1VFAFL2DA167160 | WA1VFAFL2DA170009; WA1VFAFL2DA151444 | WA1VFAFL2DA118119; WA1VFAFL2DA136040 | WA1VFAFL2DA126463 | WA1VFAFL2DA113177 | WA1VFAFL2DA123093 | WA1VFAFL2DA171743 | WA1VFAFL2DA102678; WA1VFAFL2DA172357 | WA1VFAFL2DA144297 | WA1VFAFL2DA189515 | WA1VFAFL2DA178241 | WA1VFAFL2DA146597; WA1VFAFL2DA157700; WA1VFAFL2DA109632 | WA1VFAFL2DA137723; WA1VFAFL2DA173735 | WA1VFAFL2DA141898 | WA1VFAFL2DA198036; WA1VFAFL2DA129069 | WA1VFAFL2DA106262 | WA1VFAFL2DA186310 | WA1VFAFL2DA162699; WA1VFAFL2DA112031; WA1VFAFL2DA107699 | WA1VFAFL2DA136717 | WA1VFAFL2DA187716; WA1VFAFL2DA133347 | WA1VFAFL2DA150889 | WA1VFAFL2DA113647 | WA1VFAFL2DA120470 | WA1VFAFL2DA139116; WA1VFAFL2DA176635 | WA1VFAFL2DA191877; WA1VFAFL2DA130335 | WA1VFAFL2DA148589; WA1VFAFL2DA156319 | WA1VFAFL2DA187229; WA1VFAFL2DA195931; WA1VFAFL2DA113017 | WA1VFAFL2DA142467 | WA1VFAFL2DA117861 | WA1VFAFL2DA199641 | WA1VFAFL2DA199803;

WA1VFAFL2DA109940

; WA1VFAFL2DA112059; WA1VFAFL2DA170821 | WA1VFAFL2DA169037; WA1VFAFL2DA151802 | WA1VFAFL2DA103488 | WA1VFAFL2DA113406 | WA1VFAFL2DA107539 | WA1VFAFL2DA180457 | WA1VFAFL2DA117729; WA1VFAFL2DA198473 | WA1VFAFL2DA150519

WA1VFAFL2DA102969; WA1VFAFL2DA185660 | WA1VFAFL2DA104320 | WA1VFAFL2DA147832 | WA1VFAFL2DA188039 | WA1VFAFL2DA110814 | WA1VFAFL2DA155204 | WA1VFAFL2DA154201 | WA1VFAFL2DA194536 | WA1VFAFL2DA161634 | WA1VFAFL2DA131677 | WA1VFAFL2DA164209 | WA1VFAFL2DA151346; WA1VFAFL2DA182953 | WA1VFAFL2DA166400 | WA1VFAFL2DA125734; WA1VFAFL2DA154554 | WA1VFAFL2DA142601; WA1VFAFL2DA116337; WA1VFAFL2DA162394 | WA1VFAFL2DA140444; WA1VFAFL2DA115849 | WA1VFAFL2DA134465; WA1VFAFL2DA142646 | WA1VFAFL2DA111784; WA1VFAFL2DA124597; WA1VFAFL2DA143666 | WA1VFAFL2DA188204

WA1VFAFL2DA192561 | WA1VFAFL2DA139780 | WA1VFAFL2DA141416; WA1VFAFL2DA112319; WA1VFAFL2DA120078 | WA1VFAFL2DA198070 | WA1VFAFL2DA102700; WA1VFAFL2DA189725 | WA1VFAFL2DA152917 | WA1VFAFL2DA102213 | WA1VFAFL2DA141450 | WA1VFAFL2DA133980 | WA1VFAFL2DA111719; WA1VFAFL2DA180930 | WA1VFAFL2DA147863; WA1VFAFL2DA104513 | WA1VFAFL2DA176621 | WA1VFAFL2DA123675 | WA1VFAFL2DA135034 | WA1VFAFL2DA170012 | WA1VFAFL2DA115687; WA1VFAFL2DA160533 | WA1VFAFL2DA181141; WA1VFAFL2DA178269 | WA1VFAFL2DA134546; WA1VFAFL2DA176067; WA1VFAFL2DA148818 | WA1VFAFL2DA167188 | WA1VFAFL2DA137110 | WA1VFAFL2DA114605; WA1VFAFL2DA180362

WA1VFAFL2DA181852

WA1VFAFL2DA106939; WA1VFAFL2DA119044 | WA1VFAFL2DA137978; WA1VFAFL2DA134028; WA1VFAFL2DA117066 | WA1VFAFL2DA144073; WA1VFAFL2DA180748 | WA1VFAFL2DA121005 | WA1VFAFL2DA122672; WA1VFAFL2DA134692 | WA1VFAFL2DA150472 | WA1VFAFL2DA133834; WA1VFAFL2DA158913; WA1VFAFL2DA142694 | WA1VFAFL2DA166803 | WA1VFAFL2DA159611

WA1VFAFL2DA168311 | WA1VFAFL2DA151086; WA1VFAFL2DA137897 | WA1VFAFL2DA160242; WA1VFAFL2DA132666 | WA1VFAFL2DA152934; WA1VFAFL2DA164548 | WA1VFAFL2DA188705; WA1VFAFL2DA180572; WA1VFAFL2DA128679 | WA1VFAFL2DA173816 | WA1VFAFL2DA121649; WA1VFAFL2DA128035

WA1VFAFL2DA146177 | WA1VFAFL2DA124681 | WA1VFAFL2DA160807 | WA1VFAFL2DA189384; WA1VFAFL2DA154165; WA1VFAFL2DA174934 | WA1VFAFL2DA183455; WA1VFAFL2DA131856 | WA1VFAFL2DA140511; WA1VFAFL2DA154733; WA1VFAFL2DA191474; WA1VFAFL2DA114751; WA1VFAFL2DA196500; WA1VFAFL2DA138130 | WA1VFAFL2DA199073 |

WA1VFAFL2DA107668

; WA1VFAFL2DA124129; WA1VFAFL2DA183004 | WA1VFAFL2DA174657; WA1VFAFL2DA145479; WA1VFAFL2DA192284 | WA1VFAFL2DA117732; WA1VFAFL2DA196450 | WA1VFAFL2DA105189; WA1VFAFL2DA193581 | WA1VFAFL2DA135843; WA1VFAFL2DA103023 | WA1VFAFL2DA129833; WA1VFAFL2DA167725 | WA1VFAFL2DA122588 | WA1VFAFL2DA158183 | WA1VFAFL2DA134336; WA1VFAFL2DA161794 | WA1VFAFL2DA156143

WA1VFAFL2DA116970 | WA1VFAFL2DA195363

WA1VFAFL2DA138497 | WA1VFAFL2DA197517

WA1VFAFL2DA137401 | WA1VFAFL2DA135602 | WA1VFAFL2DA175985 | WA1VFAFL2DA152691

WA1VFAFL2DA110179; WA1VFAFL2DA121120 | WA1VFAFL2DA179678 | WA1VFAFL2DA127564 | WA1VFAFL2DA119240; WA1VFAFL2DA150763 | WA1VFAFL2DA164193 | WA1VFAFL2DA169927 | WA1VFAFL2DA140461

WA1VFAFL2DA139987; WA1VFAFL2DA197906 | WA1VFAFL2DA116936 | WA1VFAFL2DA166235; WA1VFAFL2DA104401; WA1VFAFL2DA145045; WA1VFAFL2DA123014 | WA1VFAFL2DA104771 | WA1VFAFL2DA164873 | WA1VFAFL2DA138340; WA1VFAFL2DA125913 | WA1VFAFL2DA162296; WA1VFAFL2DA130285; WA1VFAFL2DA190650 | WA1VFAFL2DA161732 | WA1VFAFL2DA128813 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 Allroad according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1VFAFL2DA1.
WA1VFAFL2DA162301 | WA1VFAFL2DA150844 | WA1VFAFL2DA174464 | WA1VFAFL2DA140881 | WA1VFAFL2DA119089 | WA1VFAFL2DA170687 | WA1VFAFL2DA132408 | WA1VFAFL2DA152951 | WA1VFAFL2DA149919; WA1VFAFL2DA179390 | WA1VFAFL2DA149435 | WA1VFAFL2DA186436 | WA1VFAFL2DA155106 | WA1VFAFL2DA176232; WA1VFAFL2DA126320 | WA1VFAFL2DA127645; WA1VFAFL2DA132845 | WA1VFAFL2DA102714 | WA1VFAFL2DA159723; WA1VFAFL2DA104527 | WA1VFAFL2DA189580

WA1VFAFL2DA185822 | WA1VFAFL2DA199557; WA1VFAFL2DA171550 | WA1VFAFL2DA165747; WA1VFAFL2DA159835 | WA1VFAFL2DA141593 | WA1VFAFL2DA192270 | WA1VFAFL2DA180216 | WA1VFAFL2DA103779 | WA1VFAFL2DA151735; WA1VFAFL2DA143134; WA1VFAFL2DA187070; WA1VFAFL2DA186050 | WA1VFAFL2DA196156 | WA1VFAFL2DA100445

WA1VFAFL2DA144879 |

WA1VFAFL2DA118587

| WA1VFAFL2DA163285 | WA1VFAFL2DA123529 | WA1VFAFL2DA124325 | WA1VFAFL2DA123644 | WA1VFAFL2DA133767; WA1VFAFL2DA137155; WA1VFAFL2DA115396 | WA1VFAFL2DA176585; WA1VFAFL2DA119058 | WA1VFAFL2DA141013; WA1VFAFL2DA157857; WA1VFAFL2DA190339 | WA1VFAFL2DA107816 | WA1VFAFL2DA136362 | WA1VFAFL2DA156871 | WA1VFAFL2DA177753 | WA1VFAFL2DA101269 | WA1VFAFL2DA119108; WA1VFAFL2DA197713

WA1VFAFL2DA138225 | WA1VFAFL2DA102695; WA1VFAFL2DA146129 | WA1VFAFL2DA134109 | WA1VFAFL2DA114040; WA1VFAFL2DA111526 | WA1VFAFL2DA126589 | WA1VFAFL2DA190826; WA1VFAFL2DA184654; WA1VFAFL2DA143859; WA1VFAFL2DA119433; WA1VFAFL2DA195606 | WA1VFAFL2DA170589;

WA1VFAFL2DA138371WA1VFAFL2DA119013 | WA1VFAFL2DA140346 | WA1VFAFL2DA140833 | WA1VFAFL2DA165232 | WA1VFAFL2DA171273 | WA1VFAFL2DA198084; WA1VFAFL2DA161228; WA1VFAFL2DA179325 | WA1VFAFL2DA123000 | WA1VFAFL2DA156272; WA1VFAFL2DA104009 | WA1VFAFL2DA172262; WA1VFAFL2DA173668 | WA1VFAFL2DA106424; WA1VFAFL2DA124776; WA1VFAFL2DA150553; WA1VFAFL2DA101644 | WA1VFAFL2DA160547; WA1VFAFL2DA103717; WA1VFAFL2DA122073; WA1VFAFL2DA184900 | WA1VFAFL2DA185707 | WA1VFAFL2DA182368; WA1VFAFL2DA197386 | WA1VFAFL2DA116984; WA1VFAFL2DA120047; WA1VFAFL2DA131467 | WA1VFAFL2DA195265; WA1VFAFL2DA131761 | WA1VFAFL2DA145191

WA1VFAFL2DA143540; WA1VFAFL2DA166770 |

WA1VFAFL2DA185853

; WA1VFAFL2DA138953; WA1VFAFL2DA103393 | WA1VFAFL2DA182967; WA1VFAFL2DA161276 | WA1VFAFL2DA181110 | WA1VFAFL2DA126978; WA1VFAFL2DA156224 | WA1VFAFL2DA100350 | WA1VFAFL2DA163447 | WA1VFAFL2DA127841; WA1VFAFL2DA172746 | WA1VFAFL2DA179535; WA1VFAFL2DA128763 | WA1VFAFL2DA124602 | WA1VFAFL2DA138421 | WA1VFAFL2DA193421 | WA1VFAFL2DA174481; WA1VFAFL2DA174187 | WA1VFAFL2DA153176 | WA1VFAFL2DA186162 | WA1VFAFL2DA148124 | WA1VFAFL2DA188770 | WA1VFAFL2DA104981; WA1VFAFL2DA147118 | WA1VFAFL2DA181933 | WA1VFAFL2DA194827 | WA1VFAFL2DA166140; WA1VFAFL2DA169958; WA1VFAFL2DA110621; WA1VFAFL2DA163464 | WA1VFAFL2DA130920; WA1VFAFL2DA126110 | WA1VFAFL2DA154585; WA1VFAFL2DA191099 | WA1VFAFL2DA115012; WA1VFAFL2DA100803

WA1VFAFL2DA186369

WA1VFAFL2DA122493 | WA1VFAFL2DA110618 | WA1VFAFL2DA181947 | WA1VFAFL2DA118315 | WA1VFAFL2DA161004; WA1VFAFL2DA132196; WA1VFAFL2DA110005 | WA1VFAFL2DA156076 | WA1VFAFL2DA179857 | WA1VFAFL2DA178546 | WA1VFAFL2DA149922 | WA1VFAFL2DA180846 | WA1VFAFL2DA166641 | WA1VFAFL2DA115267 | WA1VFAFL2DA124003 | WA1VFAFL2DA185352 | WA1VFAFL2DA159253 | WA1VFAFL2DA148379 | WA1VFAFL2DA130464; WA1VFAFL2DA135020 | WA1VFAFL2DA129976 | WA1VFAFL2DA137012

WA1VFAFL2DA136667; WA1VFAFL2DA165117 | WA1VFAFL2DA193855; WA1VFAFL2DA163173; WA1VFAFL2DA199526;

WA1VFAFL2DA160421

; WA1VFAFL2DA182662 | WA1VFAFL2DA148768 | WA1VFAFL2DA158149; WA1VFAFL2DA178840; WA1VFAFL2DA100610

WA1VFAFL2DA147782; WA1VFAFL2DA159530 | WA1VFAFL2DA135051 | WA1VFAFL2DA107153 | WA1VFAFL2DA177445 | WA1VFAFL2DA193516; WA1VFAFL2DA183388 | WA1VFAFL2DA124390 | WA1VFAFL2DA124678

WA1VFAFL2DA166347 | WA1VFAFL2DA166705 | WA1VFAFL2DA115575; WA1VFAFL2DA194942 | WA1VFAFL2DA172598

WA1VFAFL2DA188882 | WA1VFAFL2DA148902 | WA1VFAFL2DA189739 | WA1VFAFL2DA182578; WA1VFAFL2DA165571; WA1VFAFL2DA197582;

WA1VFAFL2DA100574

; WA1VFAFL2DA144025; WA1VFAFL2DA181544 | WA1VFAFL2DA145983 | WA1VFAFL2DA154912 | WA1VFAFL2DA166848 | WA1VFAFL2DA118623; WA1VFAFL2DA193354 | WA1VFAFL2DA126284 | WA1VFAFL2DA144039 | WA1VFAFL2DA102521

WA1VFAFL2DA148009 | WA1VFAFL2DA131551 | WA1VFAFL2DA194598; WA1VFAFL2DA173363 | WA1VFAFL2DA161942; WA1VFAFL2DA183116 | WA1VFAFL2DA157275 | WA1VFAFL2DA191751 | WA1VFAFL2DA118721 | WA1VFAFL2DA106634 | WA1VFAFL2DA159673 | WA1VFAFL2DA134031; WA1VFAFL2DA157437 | WA1VFAFL2DA149371 | WA1VFAFL2DA147894 | WA1VFAFL2DA118766; WA1VFAFL2DA196089 | WA1VFAFL2DA183603; WA1VFAFL2DA112529; WA1VFAFL2DA109842 | WA1VFAFL2DA184573; WA1VFAFL2DA149130 | WA1VFAFL2DA192608 | WA1VFAFL2DA180460 | WA1VFAFL2DA186193; WA1VFAFL2DA198733; WA1VFAFL2DA165408 | WA1VFAFL2DA156482 | WA1VFAFL2DA155025; WA1VFAFL2DA107427 | WA1VFAFL2DA126866; WA1VFAFL2DA154148 | WA1VFAFL2DA141576; WA1VFAFL2DA176361; WA1VFAFL2DA147247; WA1VFAFL2DA182242 | WA1VFAFL2DA131601 | WA1VFAFL2DA164596 | WA1VFAFL2DA174223 | WA1VFAFL2DA178742 | WA1VFAFL2DA186680; WA1VFAFL2DA131288 | WA1VFAFL2DA151136 | WA1VFAFL2DA117567 | WA1VFAFL2DA173511; WA1VFAFL2DA194617; WA1VFAFL2DA115124; WA1VFAFL2DA153324; WA1VFAFL2DA104365; WA1VFAFL2DA165635 | WA1VFAFL2DA149063

WA1VFAFL2DA116726 | WA1VFAFL2DA130769; WA1VFAFL2DA135812; WA1VFAFL2DA148365; WA1VFAFL2DA179048; WA1VFAFL2DA173346

WA1VFAFL2DA135275 | WA1VFAFL2DA131789; WA1VFAFL2DA138936 | WA1VFAFL2DA199865 | WA1VFAFL2DA111154 | WA1VFAFL2DA112546 | WA1VFAFL2DA125393 | WA1VFAFL2DA139293 | WA1VFAFL2DA151069; WA1VFAFL2DA102292; WA1VFAFL2DA164064 | WA1VFAFL2DA117164 | WA1VFAFL2DA126916 | WA1VFAFL2DA159365 | WA1VFAFL2DA110120; WA1VFAFL2DA106682 | WA1VFAFL2DA121554 | WA1VFAFL2DA171256 | WA1VFAFL2DA130528; WA1VFAFL2DA161391 | WA1VFAFL2DA146728 | WA1VFAFL2DA125197 | WA1VFAFL2DA128844; WA1VFAFL2DA133848 | WA1VFAFL2DA185917 | WA1VFAFL2DA161567 | WA1VFAFL2DA192415 | WA1VFAFL2DA175999;

WA1VFAFL2DA133574

| WA1VFAFL2DA104852 | WA1VFAFL2DA148026; WA1VFAFL2DA164307 | WA1VFAFL2DA199736 | WA1VFAFL2DA148642 | WA1VFAFL2DA110263; WA1VFAFL2DA101174 | WA1VFAFL2DA192530; WA1VFAFL2DA189997; WA1VFAFL2DA170768 | WA1VFAFL2DA135891 | WA1VFAFL2DA139083 | WA1VFAFL2DA181494; WA1VFAFL2DA115205 | WA1VFAFL2DA154182 | WA1VFAFL2DA120002 | WA1VFAFL2DA195444 | WA1VFAFL2DA149404 | WA1VFAFL2DA131176 | WA1VFAFL2DA142159 | WA1VFAFL2DA128794; WA1VFAFL2DA171225; WA1VFAFL2DA176196 | WA1VFAFL2DA195475 | WA1VFAFL2DA135714; WA1VFAFL2DA129766; WA1VFAFL2DA145708 | WA1VFAFL2DA187490 | WA1VFAFL2DA179308 | WA1VFAFL2DA156160; WA1VFAFL2DA111252 | WA1VFAFL2DA124485 | WA1VFAFL2DA145028; WA1VFAFL2DA119982; WA1VFAFL2DA153050 | WA1VFAFL2DA198277 | WA1VFAFL2DA136619; WA1VFAFL2DA131887 | WA1VFAFL2DA107363 | WA1VFAFL2DA129685 | WA1VFAFL2DA155008; WA1VFAFL2DA116760

WA1VFAFL2DA144977; WA1VFAFL2DA147717 | WA1VFAFL2DA128052; WA1VFAFL2DA106343 | WA1VFAFL2DA176523

WA1VFAFL2DA125085; WA1VFAFL2DA184220; WA1VFAFL2DA150052 | WA1VFAFL2DA180202 | WA1VFAFL2DA129377 | WA1VFAFL2DA107461 | WA1VFAFL2DA108867 | WA1VFAFL2DA125796; WA1VFAFL2DA154506 | WA1VFAFL2DA125183; WA1VFAFL2DA120730 | WA1VFAFL2DA138144 | WA1VFAFL2DA117455 | WA1VFAFL2DA138712 | WA1VFAFL2DA123787; WA1VFAFL2DA108030 | WA1VFAFL2DA109744 | WA1VFAFL2DA180295 | WA1VFAFL2DA135907

WA1VFAFL2DA155977 | WA1VFAFL2DA187862 | WA1VFAFL2DA179177; WA1VFAFL2DA108996 | WA1VFAFL2DA114488 | WA1VFAFL2DA102177 | WA1VFAFL2DA137284 | WA1VFAFL2DA151279 | WA1VFAFL2DA157602; WA1VFAFL2DA195749 | WA1VFAFL2DA151430

WA1VFAFL2DA116547 | WA1VFAFL2DA163979; WA1VFAFL2DA101563 | WA1VFAFL2DA145420; WA1VFAFL2DA145949 | WA1VFAFL2DA195282 | WA1VFAFL2DA116421 | WA1VFAFL2DA109629 | WA1VFAFL2DA160984; WA1VFAFL2DA165537 | WA1VFAFL2DA181950; WA1VFAFL2DA133171; WA1VFAFL2DA141948; WA1VFAFL2DA199381 | WA1VFAFL2DA195864; WA1VFAFL2DA158362 | WA1VFAFL2DA199669 | WA1VFAFL2DA108674; WA1VFAFL2DA107833 | WA1VFAFL2DA114961 | WA1VFAFL2DA161875 | WA1VFAFL2DA137169; WA1VFAFL2DA195198 | WA1VFAFL2DA130061 | WA1VFAFL2DA114295

WA1VFAFL2DA168843 | WA1VFAFL2DA168941 | WA1VFAFL2DA181883; WA1VFAFL2DA132540

WA1VFAFL2DA149595

| WA1VFAFL2DA101210 | WA1VFAFL2DA144560 | WA1VFAFL2DA102244 | WA1VFAFL2DA186629 | WA1VFAFL2DA136118; WA1VFAFL2DA114393 | WA1VFAFL2DA103670

WA1VFAFL2DA188574; WA1VFAFL2DA125619

WA1VFAFL2DA146762; WA1VFAFL2DA197730; WA1VFAFL2DA115852 | WA1VFAFL2DA198635 |

WA1VFAFL2DA174089

; WA1VFAFL2DA147667 | WA1VFAFL2DA167983; WA1VFAFL2DA132618 | WA1VFAFL2DA139925 | WA1VFAFL2DA194634; WA1VFAFL2DA156448; WA1VFAFL2DA186064 | WA1VFAFL2DA143084 | WA1VFAFL2DA169801

WA1VFAFL2DA130741; WA1VFAFL2DA143909 | WA1VFAFL2DA176456

WA1VFAFL2DA149659 | WA1VFAFL2DA138757; WA1VFAFL2DA132344; WA1VFAFL2DA113390 | WA1VFAFL2DA133803 | WA1VFAFL2DA103166 | WA1VFAFL2DA108335 | WA1VFAFL2DA192897; WA1VFAFL2DA104561; WA1VFAFL2DA108495 | WA1VFAFL2DA140752

WA1VFAFL2DA167515 | WA1VFAFL2DA111087 | WA1VFAFL2DA127404; WA1VFAFL2DA182077 | WA1VFAFL2DA180944 | WA1VFAFL2DA152190 | WA1VFAFL2DA102020; WA1VFAFL2DA188252 | WA1VFAFL2DA169006 | WA1VFAFL2DA147913; WA1VFAFL2DA164713; WA1VFAFL2DA181754 | WA1VFAFL2DA186260; WA1VFAFL2DA178479 | WA1VFAFL2DA163058 | WA1VFAFL2DA181768; WA1VFAFL2DA110506 | WA1VFAFL2DA132568 | WA1VFAFL2DA114619 | WA1VFAFL2DA111297 | WA1VFAFL2DA118802; WA1VFAFL2DA198148; WA1VFAFL2DA100929; WA1VFAFL2DA161617 | WA1VFAFL2DA170303

WA1VFAFL2DA154716 | WA1VFAFL2DA142422 | WA1VFAFL2DA152545 | WA1VFAFL2DA176151 | WA1VFAFL2DA141108; WA1VFAFL2DA114278; WA1VFAFL2DA177266 | WA1VFAFL2DA187313 | WA1VFAFL2DA116046 | WA1VFAFL2DA178806; WA1VFAFL2DA177381; WA1VFAFL2DA157776 | WA1VFAFL2DA151606

WA1VFAFL2DA134224; WA1VFAFL2DA196027 | WA1VFAFL2DA168373; WA1VFAFL2DA105533; WA1VFAFL2DA157616

WA1VFAFL2DA142808 | WA1VFAFL2DA185108 | WA1VFAFL2DA131999; WA1VFAFL2DA175212; WA1VFAFL2DA154697 | WA1VFAFL2DA169359

WA1VFAFL2DA141688; WA1VFAFL2DA101305; WA1VFAFL2DA112885 | WA1VFAFL2DA179163 | WA1VFAFL2DA106794; WA1VFAFL2DA190261 | WA1VFAFL2DA125555 | WA1VFAFL2DA116354; WA1VFAFL2DA172455 | WA1VFAFL2DA193399 | WA1VFAFL2DA106231; WA1VFAFL2DA185254 | WA1VFAFL2DA110912 | WA1VFAFL2DA146910; WA1VFAFL2DA177011 | WA1VFAFL2DA138886; WA1VFAFL2DA147698 | WA1VFAFL2DA153646 | WA1VFAFL2DA122347 | WA1VFAFL2DA106391; WA1VFAFL2DA175100 | WA1VFAFL2DA175663; WA1VFAFL2DA189109 | WA1VFAFL2DA197792 | WA1VFAFL2DA197811; WA1VFAFL2DA198697 | WA1VFAFL2DA139343 | WA1VFAFL2DA165960 | WA1VFAFL2DA155624 | WA1VFAFL2DA110490; WA1VFAFL2DA167031

WA1VFAFL2DA116287 | WA1VFAFL2DA199686 | WA1VFAFL2DA152058 | WA1VFAFL2DA129671; WA1VFAFL2DA135759; WA1VFAFL2DA114216; WA1VFAFL2DA138810; WA1VFAFL2DA100994 | WA1VFAFL2DA157406; WA1VFAFL2DA150178 | WA1VFAFL2DA137253; WA1VFAFL2DA146325 | WA1VFAFL2DA135986 | WA1VFAFL2DA149757 | WA1VFAFL2DA113972 | WA1VFAFL2DA190857 | WA1VFAFL2DA155199; WA1VFAFL2DA189403; WA1VFAFL2DA157180 | WA1VFAFL2DA118203 | WA1VFAFL2DA105614 | WA1VFAFL2DA190731 | WA1VFAFL2DA129783 | WA1VFAFL2DA134398 | WA1VFAFL2DA120307 |

WA1VFAFL2DA189935

; WA1VFAFL2DA160614 | WA1VFAFL2DA184394 | WA1VFAFL2DA125118; WA1VFAFL2DA128164 | WA1VFAFL2DA158023; WA1VFAFL2DA178854

WA1VFAFL2DA122543; WA1VFAFL2DA106021 | WA1VFAFL2DA127757 | WA1VFAFL2DA104415 | WA1VFAFL2DA142355; WA1VFAFL2DA180703 | WA1VFAFL2DA111896; WA1VFAFL2DA170513; WA1VFAFL2DA158782 | WA1VFAFL2DA169815; WA1VFAFL2DA177199; WA1VFAFL2DA159172; WA1VFAFL2DA134112 | WA1VFAFL2DA147409 | WA1VFAFL2DA185755

WA1VFAFL2DA175730 | WA1VFAFL2DA146437; WA1VFAFL2DA103507; WA1VFAFL2DA171404; WA1VFAFL2DA183665 | WA1VFAFL2DA106441; WA1VFAFL2DA118783; WA1VFAFL2DA124583; WA1VFAFL2DA195556 | WA1VFAFL2DA124020; WA1VFAFL2DA158295 | WA1VFAFL2DA100588

WA1VFAFL2DA162332; WA1VFAFL2DA171239; WA1VFAFL2DA181589; WA1VFAFL2DA105919 | WA1VFAFL2DA155462; WA1VFAFL2DA154330 | WA1VFAFL2DA106522; WA1VFAFL2DA185397; WA1VFAFL2DA104141; WA1VFAFL2DA115690 | WA1VFAFL2DA181219 | WA1VFAFL2DA114359 | WA1VFAFL2DA113180; WA1VFAFL2DA191619; WA1VFAFL2DA142226; WA1VFAFL2DA198439 | WA1VFAFL2DA158524; WA1VFAFL2DA186811 | WA1VFAFL2DA125488; WA1VFAFL2DA136880; WA1VFAFL2DA142730; WA1VFAFL2DA182029; WA1VFAFL2DA171628 | WA1VFAFL2DA198585 | WA1VFAFL2DA125359; WA1VFAFL2DA131372; WA1VFAFL2DA104348 | WA1VFAFL2DA182774

WA1VFAFL2DA105709

; WA1VFAFL2DA167353 | WA1VFAFL2DA172228 |

WA1VFAFL2DA191183

| WA1VFAFL2DA167157; WA1VFAFL2DA119528; WA1VFAFL2DA192401 | WA1VFAFL2DA188123 | WA1VFAFL2DA158992; WA1VFAFL2DA107203 | WA1VFAFL2DA193225 | WA1VFAFL2DA190471 | WA1VFAFL2DA112482 | WA1VFAFL2DA128861; WA1VFAFL2DA199185 | WA1VFAFL2DA178403; WA1VFAFL2DA190034 | WA1VFAFL2DA192947

WA1VFAFL2DA101966; WA1VFAFL2DA171063 | WA1VFAFL2DA144221 | WA1VFAFL2DA146759 | WA1VFAFL2DA115768; WA1VFAFL2DA103667 | WA1VFAFL2DA100249 | WA1VFAFL2DA135146 | WA1VFAFL2DA142016; WA1VFAFL2DA175761 | WA1VFAFL2DA124308 | WA1VFAFL2DA179132 | WA1VFAFL2DA114958 | WA1VFAFL2DA105841 | WA1VFAFL2DA140976 | WA1VFAFL2DA187974; WA1VFAFL2DA191331 | WA1VFAFL2DA198571; WA1VFAFL2DA194679; WA1VFAFL2DA125832 | WA1VFAFL2DA145207; WA1VFAFL2DA189076; WA1VFAFL2DA194715 | WA1VFAFL2DA181432; WA1VFAFL2DA159236; WA1VFAFL2DA104589; WA1VFAFL2DA149113; WA1VFAFL2DA164730 | WA1VFAFL2DA124177 | WA1VFAFL2DA176912 | WA1VFAFL2DA194133; WA1VFAFL2DA100669 | WA1VFAFL2DA115916; WA1VFAFL2DA183763; WA1VFAFL2DA169636 | WA1VFAFL2DA114765 | WA1VFAFL2DA162427; WA1VFAFL2DA180183 | WA1VFAFL2DA188459; WA1VFAFL2DA110327; WA1VFAFL2DA189689

WA1VFAFL2DA142100; WA1VFAFL2DA112983; WA1VFAFL2DA174268 | WA1VFAFL2DA107850 | WA1VFAFL2DA120534 | WA1VFAFL2DA136782 | WA1VFAFL2DA179289 | WA1VFAFL2DA193306 | WA1VFAFL2DA147555

WA1VFAFL2DA111199 | WA1VFAFL2DA101904 | WA1VFAFL2DA162279; WA1VFAFL2DA142775; WA1VFAFL2DA153386 | WA1VFAFL2DA143568 | WA1VFAFL2DA142193 | WA1VFAFL2DA103765 | WA1VFAFL2DA106567

WA1VFAFL2DA127225 | WA1VFAFL2DA177963; WA1VFAFL2DA134496 | WA1VFAFL2DA184699

WA1VFAFL2DA107864 | WA1VFAFL2DA188316; WA1VFAFL2DA162251; WA1VFAFL2DA178644 | WA1VFAFL2DA146003; WA1VFAFL2DA196402 | WA1VFAFL2DA132313; WA1VFAFL2DA146034 | WA1VFAFL2DA136913 | WA1VFAFL2DA163853; WA1VFAFL2DA133445; WA1VFAFL2DA176098

WA1VFAFL2DA142839

WA1VFAFL2DA143893 | WA1VFAFL2DA173170; WA1VFAFL2DA138337; WA1VFAFL2DA141738 | WA1VFAFL2DA121411 | WA1VFAFL2DA173024 | WA1VFAFL2DA101871 | WA1VFAFL2DA170527; WA1VFAFL2DA189143; WA1VFAFL2DA129332 | WA1VFAFL2DA163125; WA1VFAFL2DA102664 | WA1VFAFL2DA188672 | WA1VFAFL2DA112112 | WA1VFAFL2DA104494 | WA1VFAFL2DA110036 | WA1VFAFL2DA180278 | WA1VFAFL2DA153291 | WA1VFAFL2DA198182

WA1VFAFL2DA177428 | WA1VFAFL2DA153081; WA1VFAFL2DA124289 | WA1VFAFL2DA157017 | WA1VFAFL2DA146115; WA1VFAFL2DA152397 | WA1VFAFL2DA165456; WA1VFAFL2DA186632 | WA1VFAFL2DA158233; WA1VFAFL2DA154957 | WA1VFAFL2DA163383 | WA1VFAFL2DA115186 | WA1VFAFL2DA106438 | WA1VFAFL2DA113714 | WA1VFAFL2DA172231 | WA1VFAFL2DA176070; WA1VFAFL2DA127418 | WA1VFAFL2DA168597 | WA1VFAFL2DA191684; WA1VFAFL2DA115222; WA1VFAFL2DA153128 | WA1VFAFL2DA199820 | WA1VFAFL2DA117844 | WA1VFAFL2DA120209 | WA1VFAFL2DA172973 | WA1VFAFL2DA196108 | WA1VFAFL2DA151251; WA1VFAFL2DA129816 | WA1VFAFL2DA165909 | WA1VFAFL2DA188512 | WA1VFAFL2DA120128 | WA1VFAFL2DA105323 | WA1VFAFL2DA177476; WA1VFAFL2DA164467

WA1VFAFL2DA169961

WA1VFAFL2DA123465; WA1VFAFL2DA131341; WA1VFAFL2DA115365; WA1VFAFL2DA136975 | WA1VFAFL2DA127760; WA1VFAFL2DA158636; WA1VFAFL2DA162945 | WA1VFAFL2DA151668; WA1VFAFL2DA167028

WA1VFAFL2DA148611 | WA1VFAFL2DA124292 | WA1VFAFL2DA118900 | WA1VFAFL2DA139374; WA1VFAFL2DA114779; WA1VFAFL2DA149628

WA1VFAFL2DA166638 | WA1VFAFL2DA196917 | WA1VFAFL2DA151167 | WA1VFAFL2DA130383; WA1VFAFL2DA170219

WA1VFAFL2DA159558; WA1VFAFL2DA175033 | WA1VFAFL2DA187747 | WA1VFAFL2DA133722 | WA1VFAFL2DA107802 | WA1VFAFL2DA161388 | WA1VFAFL2DA149841 | WA1VFAFL2DA186825; WA1VFAFL2DA194990 | WA1VFAFL2DA130075; WA1VFAFL2DA144171 | WA1VFAFL2DA125894; WA1VFAFL2DA176764 | WA1VFAFL2DA118296 | WA1VFAFL2DA153047 | WA1VFAFL2DA122882 | WA1VFAFL2DA136796 | WA1VFAFL2DA143957 | WA1VFAFL2DA174416 | WA1VFAFL2DA125586 | WA1VFAFL2DA179339 | WA1VFAFL2DA190177 | WA1VFAFL2DA118945; WA1VFAFL2DA126673; WA1VFAFL2DA161889 | WA1VFAFL2DA107542 | WA1VFAFL2DA160094 | WA1VFAFL2DA118718 | WA1VFAFL2DA160273

WA1VFAFL2DA169622 | WA1VFAFL2DA128231 | WA1VFAFL2DA101384 | WA1VFAFL2DA101336 | WA1VFAFL2DA173959 | WA1VFAFL2DA144381 | WA1VFAFL2DA198523 | WA1VFAFL2DA102972 | WA1VFAFL2DA105435 | WA1VFAFL2DA140279; WA1VFAFL2DA177283; WA1VFAFL2DA199512; WA1VFAFL2DA130660; WA1VFAFL2DA109694 | WA1VFAFL2DA118279; WA1VFAFL2DA146471

WA1VFAFL2DA198215; WA1VFAFL2DA138662 | WA1VFAFL2DA199493; WA1VFAFL2DA139391; WA1VFAFL2DA149662 | WA1VFAFL2DA125068 | WA1VFAFL2DA133932 | WA1VFAFL2DA123305 | WA1VFAFL2DA184959; WA1VFAFL2DA118055; WA1VFAFL2DA193905; WA1VFAFL2DA188235 | WA1VFAFL2DA198960; WA1VFAFL2DA139049 | WA1VFAFL2DA112174 | WA1VFAFL2DA179485

WA1VFAFL2DA189045;

WA1VFAFL2DA191667

| WA1VFAFL2DA128102

WA1VFAFL2DA160001 | WA1VFAFL2DA156868 | WA1VFAFL2DA114006; WA1VFAFL2DA150892; WA1VFAFL2DA194228 | WA1VFAFL2DA176392 | WA1VFAFL2DA197677 | WA1VFAFL2DA138791 | WA1VFAFL2DA179616 | WA1VFAFL2DA103300

WA1VFAFL2DA169264; WA1VFAFL2DA196741; WA1VFAFL2DA175825

WA1VFAFL2DA110733; WA1VFAFL2DA191538 | WA1VFAFL2DA104060 |

WA1VFAFL2DA150357WA1VFAFL2DA115401

WA1VFAFL2DA185772 | WA1VFAFL2DA165943; WA1VFAFL2DA170057; WA1VFAFL2DA155820; WA1VFAFL2DA161603 | WA1VFAFL2DA120503 | WA1VFAFL2DA160886 | WA1VFAFL2DA107606 | WA1VFAFL2DA166221; WA1VFAFL2DA187215

WA1VFAFL2DA132246 | WA1VFAFL2DA109582 | WA1VFAFL2DA109369 | WA1VFAFL2DA179566 | WA1VFAFL2DA156756; WA1VFAFL2DA107881 | WA1VFAFL2DA199266 | WA1VFAFL2DA137835; WA1VFAFL2DA121697 | WA1VFAFL2DA196951; WA1VFAFL2DA186663; WA1VFAFL2DA115723

WA1VFAFL2DA104849; WA1VFAFL2DA166817; WA1VFAFL2DA188395 | WA1VFAFL2DA126561 | WA1VFAFL2DA187392 | WA1VFAFL2DA174206; WA1VFAFL2DA174593 |

WA1VFAFL2DA164355

| WA1VFAFL2DA121327 | WA1VFAFL2DA129010; WA1VFAFL2DA109534 | WA1VFAFL2DA186940; WA1VFAFL2DA143408 | WA1VFAFL2DA115947 | WA1VFAFL2DA166378; WA1VFAFL2DA105094 | WA1VFAFL2DA138242; WA1VFAFL2DA166154 | WA1VFAFL2DA106259 | WA1VFAFL2DA125426 | WA1VFAFL2DA174139 | WA1VFAFL2DA106195; WA1VFAFL2DA193869 | WA1VFAFL2DA159477; WA1VFAFL2DA127631; WA1VFAFL2DA185576 | WA1VFAFL2DA168325 | WA1VFAFL2DA196822 | WA1VFAFL2DA157597 | WA1VFAFL2DA186792 | WA1VFAFL2DA159690 | WA1VFAFL2DA159057

WA1VFAFL2DA129217; WA1VFAFL2DA114846; WA1VFAFL2DA132487; WA1VFAFL2DA112109

WA1VFAFL2DA125765; WA1VFAFL2DA173847 | WA1VFAFL2DA181365 | WA1VFAFL2DA119979 | WA1VFAFL2DA178515 | WA1VFAFL2DA140170 | WA1VFAFL2DA145112; WA1VFAFL2DA139634 | WA1VFAFL2DA161293; WA1VFAFL2DA186503; WA1VFAFL2DA111011; WA1VFAFL2DA153565; WA1VFAFL2DA135311 | WA1VFAFL2DA120226 | WA1VFAFL2DA149810 | WA1VFAFL2DA121361 | WA1VFAFL2DA158703 | WA1VFAFL2DA140010 | WA1VFAFL2DA121117; WA1VFAFL2DA166963; WA1VFAFL2DA180877; WA1VFAFL2DA158720 | WA1VFAFL2DA164503 | WA1VFAFL2DA195573 | WA1VFAFL2DA183374; WA1VFAFL2DA128472 | WA1VFAFL2DA148348

WA1VFAFL2DA175047 | WA1VFAFL2DA141819 | WA1VFAFL2DA179017 | WA1VFAFL2DA115351 | WA1VFAFL2DA125605 | WA1VFAFL2DA137866 | WA1VFAFL2DA145224 | WA1VFAFL2DA174349; WA1VFAFL2DA155543; WA1VFAFL2DA170186;

WA1VFAFL2DA130707

; WA1VFAFL2DA108514 | WA1VFAFL2DA181625; WA1VFAFL2DA156126 | WA1VFAFL2DA180443; WA1VFAFL2DA166560 | WA1VFAFL2DA140430 | WA1VFAFL2DA162220 | WA1VFAFL2DA129718 | WA1VFAFL2DA141934; WA1VFAFL2DA129315; WA1VFAFL2DA121814; WA1VFAFL2DA118928 | WA1VFAFL2DA148396; WA1VFAFL2DA135504 | WA1VFAFL2DA157373; WA1VFAFL2DA147233 | WA1VFAFL2DA162282 | WA1VFAFL2DA117178

WA1VFAFL2DA159270 | WA1VFAFL2DA180720 | WA1VFAFL2DA160743; WA1VFAFL2DA141951; WA1VFAFL2DA189126 | WA1VFAFL2DA144350; WA1VFAFL2DA128553; WA1VFAFL2DA159012; WA1VFAFL2DA180958 | WA1VFAFL2DA115303 | WA1VFAFL2DA101689; WA1VFAFL2DA180667; WA1VFAFL2DA130349; WA1VFAFL2DA155770 | WA1VFAFL2DA155994 | WA1VFAFL2DA100316 | WA1VFAFL2DA195315 | WA1VFAFL2DA177137 | WA1VFAFL2DA120338 | WA1VFAFL2DA108206 | WA1VFAFL2DA195928 | WA1VFAFL2DA164386 | WA1VFAFL2DA107265; WA1VFAFL2DA125006 | WA1VFAFL2DA191622 | WA1VFAFL2DA121862; WA1VFAFL2DA137558; WA1VFAFL2DA181253 | WA1VFAFL2DA169118 | WA1VFAFL2DA155705 | WA1VFAFL2DA141531; WA1VFAFL2DA156689 | WA1VFAFL2DA186601 | WA1VFAFL2DA144882 | WA1VFAFL2DA185710; WA1VFAFL2DA131694 | WA1VFAFL2DA176571;

WA1VFAFL2DA119092

; WA1VFAFL2DA183553; WA1VFAFL2DA186727; WA1VFAFL2DA170690 | WA1VFAFL2DA185951 | WA1VFAFL2DA184556 | WA1VFAFL2DA108366 | WA1VFAFL2DA199560; WA1VFAFL2DA167840;

WA1VFAFL2DA172634

| WA1VFAFL2DA156045 | WA1VFAFL2DA133879 | WA1VFAFL2DA132215 | WA1VFAFL2DA128729 | WA1VFAFL2DA177638; WA1VFAFL2DA105869 | WA1VFAFL2DA176442 | WA1VFAFL2DA133929; WA1VFAFL2DA108920 | WA1VFAFL2DA131775; WA1VFAFL2DA101501 | WA1VFAFL2DA101434 | WA1VFAFL2DA113454 | WA1VFAFL2DA126138 | WA1VFAFL2DA122042; WA1VFAFL2DA171502 | WA1VFAFL2DA101529; WA1VFAFL2DA121800 | WA1VFAFL2DA139178 | WA1VFAFL2DA192611 | WA1VFAFL2DA163786 | WA1VFAFL2DA153436; WA1VFAFL2DA139746 | WA1VFAFL2DA194553 | WA1VFAFL2DA104947; WA1VFAFL2DA113678 | WA1VFAFL2DA177719; WA1VFAFL2DA113566 | WA1VFAFL2DA193497 | WA1VFAFL2DA137379

WA1VFAFL2DA105659; WA1VFAFL2DA131758; WA1VFAFL2DA153467 | WA1VFAFL2DA128827 | WA1VFAFL2DA157454 | WA1VFAFL2DA162993; WA1VFAFL2DA108819 | WA1VFAFL2DA182323 | WA1VFAFL2DA142713 | WA1VFAFL2DA138189 | WA1VFAFL2DA180085 | WA1VFAFL2DA161231; WA1VFAFL2DA197565 | WA1VFAFL2DA187165; WA1VFAFL2DA131453;

WA1VFAFL2DA128925WA1VFAFL2DA114202; WA1VFAFL2DA163366 | WA1VFAFL2DA137804; WA1VFAFL2DA108917 | WA1VFAFL2DA104639

WA1VFAFL2DA127077; WA1VFAFL2DA104933; WA1VFAFL2DA182838 | WA1VFAFL2DA117858; WA1VFAFL2DA130271; WA1VFAFL2DA175923 | WA1VFAFL2DA178790; WA1VFAFL2DA115463; WA1VFAFL2DA152898 | WA1VFAFL2DA100459 | WA1VFAFL2DA109825

WA1VFAFL2DA131405

WA1VFAFL2DA180815 | WA1VFAFL2DA189062 | WA1VFAFL2DA108531

WA1VFAFL2DA104253; WA1VFAFL2DA113258 | WA1VFAFL2DA175811 | WA1VFAFL2DA149600 | WA1VFAFL2DA193211 | WA1VFAFL2DA164646 | WA1VFAFL2DA163707 | WA1VFAFL2DA163612; WA1VFAFL2DA167790; WA1VFAFL2DA113051 | WA1VFAFL2DA182371 | WA1VFAFL2DA170060

WA1VFAFL2DA107976 | WA1VFAFL2DA196769; WA1VFAFL2DA172715; WA1VFAFL2DA137821 | WA1VFAFL2DA160855 | WA1VFAFL2DA191815; WA1VFAFL2DA109937 | WA1VFAFL2DA105029; WA1VFAFL2DA192723 | WA1VFAFL2DA125457 | WA1VFAFL2DA179969; WA1VFAFL2DA133123; WA1VFAFL2DA136412 | WA1VFAFL2DA111428; WA1VFAFL2DA183326; WA1VFAFL2DA109081; WA1VFAFL2DA192995

WA1VFAFL2DA154831; WA1VFAFL2DA101627 | WA1VFAFL2DA192205 | WA1VFAFL2DA113325

WA1VFAFL2DA108979 | WA1VFAFL2DA193368 | WA1VFAFL2DA104690; WA1VFAFL2DA181382 | WA1VFAFL2DA117830; WA1VFAFL2DA158880 | WA1VFAFL2DA187103 | WA1VFAFL2DA116449 | WA1VFAFL2DA126124 | WA1VFAFL2DA145790 | WA1VFAFL2DA108416; WA1VFAFL2DA195590; WA1VFAFL2DA136510; WA1VFAFL2DA164534 | WA1VFAFL2DA142534 | WA1VFAFL2DA131078 | WA1VFAFL2DA117343 | WA1VFAFL2DA170415 | WA1VFAFL2DA123319 | WA1VFAFL2DA118086 | WA1VFAFL2DA162024; WA1VFAFL2DA199350

WA1VFAFL2DA161844

WA1VFAFL2DA109890 | WA1VFAFL2DA168003; WA1VFAFL2DA148463 | WA1VFAFL2DA155302 | WA1VFAFL2DA101160; WA1VFAFL2DA143070; WA1VFAFL2DA198411

WA1VFAFL2DA182211

WA1VFAFL2DA118878 | WA1VFAFL2DA165070 | WA1VFAFL2DA154909 | WA1VFAFL2DA193001

WA1VFAFL2DA121148 | WA1VFAFL2DA134918; WA1VFAFL2DA158605 | WA1VFAFL2DA150391 | WA1VFAFL2DA175565

WA1VFAFL2DA134353 | WA1VFAFL2DA166767; WA1VFAFL2DA169085; WA1VFAFL2DA147104 | WA1VFAFL2DA162623 | WA1VFAFL2DA141870

WA1VFAFL2DA177624 | WA1VFAFL2DA179650; WA1VFAFL2DA128357 | WA1VFAFL2DA169586 | WA1VFAFL2DA100820

WA1VFAFL2DA140041 | WA1VFAFL2DA171113 | WA1VFAFL2DA109212 | WA1VFAFL2DA153999 | WA1VFAFL2DA139018; WA1VFAFL2DA123661 | WA1VFAFL2DA165327 | WA1VFAFL2DA147135 | WA1VFAFL2DA187473; WA1VFAFL2DA166462; WA1VFAFL2DA188798; WA1VFAFL2DA121070 | WA1VFAFL2DA171922 | WA1VFAFL2DA165666 | WA1VFAFL2DA174898 | WA1VFAFL2DA127158 | WA1VFAFL2DA152822 | WA1VFAFL2DA146809 | WA1VFAFL2DA141996; WA1VFAFL2DA183150; WA1VFAFL2DA108027 | WA1VFAFL2DA198764 | WA1VFAFL2DA152903; WA1VFAFL2DA168468 | WA1VFAFL2DA108254; WA1VFAFL2DA192379; WA1VFAFL2DA102065; WA1VFAFL2DA105208 | WA1VFAFL2DA168292; WA1VFAFL2DA175081 | WA1VFAFL2DA194794 | WA1VFAFL2DA182810 | WA1VFAFL2DA178031; WA1VFAFL2DA188509 | WA1VFAFL2DA194861 |

WA1VFAFL2DA194486

| WA1VFAFL2DA178983; WA1VFAFL2DA107900; WA1VFAFL2DA160869

WA1VFAFL2DA176263 | WA1VFAFL2DA114183 | WA1VFAFL2DA115642; WA1VFAFL2DA187800 | WA1VFAFL2DA123370 | WA1VFAFL2DA180684

WA1VFAFL2DA193676 | WA1VFAFL2DA115530 | WA1VFAFL2DA182354 | WA1VFAFL2DA118394 | WA1VFAFL2DA155817 | WA1VFAFL2DA176697; WA1VFAFL2DA144333; WA1VFAFL2DA111462 | WA1VFAFL2DA124812 | WA1VFAFL2DA179986

WA1VFAFL2DA133106; WA1VFAFL2DA108304 | WA1VFAFL2DA122168 | WA1VFAFL2DA142419

WA1VFAFL2DA188736 | WA1VFAFL2DA184749 | WA1VFAFL2DA124101 | WA1VFAFL2DA125328 | WA1VFAFL2DA139939 | WA1VFAFL2DA187778 | WA1VFAFL2DA164727 | WA1VFAFL2DA120923; WA1VFAFL2DA159821; WA1VFAFL2DA141500; WA1VFAFL2DA191992; WA1VFAFL2DA197839; WA1VFAFL2DA199400; WA1VFAFL2DA152416 | WA1VFAFL2DA139066 | WA1VFAFL2DA130156 | WA1VFAFL2DA189224 | WA1VFAFL2DA145496; WA1VFAFL2DA169698 | WA1VFAFL2DA184461 | WA1VFAFL2DA181897; WA1VFAFL2DA139813 | WA1VFAFL2DA126933 | WA1VFAFL2DA180751

WA1VFAFL2DA151492 | WA1VFAFL2DA109095; WA1VFAFL2DA131081 | WA1VFAFL2DA187120 | WA1VFAFL2DA127368; WA1VFAFL2DA191555 | WA1VFAFL2DA141822 | WA1VFAFL2DA101577 | WA1VFAFL2DA172620 | WA1VFAFL2DA180281; WA1VFAFL2DA112840 | WA1VFAFL2DA154117; WA1VFAFL2DA155686; WA1VFAFL2DA130092; WA1VFAFL2DA191796 | WA1VFAFL2DA126298 | WA1VFAFL2DA155123 | WA1VFAFL2DA145174 | WA1VFAFL2DA122008

WA1VFAFL2DA163335 | WA1VFAFL2DA104026 | WA1VFAFL2DA182421 |

WA1VFAFL2DA152318

| WA1VFAFL2DA153873 | WA1VFAFL2DA155736 | WA1VFAFL2DA182290 | WA1VFAFL2DA197310 |

WA1VFAFL2DA104284WA1VFAFL2DA139388 | WA1VFAFL2DA153520; WA1VFAFL2DA168566 | WA1VFAFL2DA137950 | WA1VFAFL2DA178448 | WA1VFAFL2DA156983 | WA1VFAFL2DA122350; WA1VFAFL2DA194729; WA1VFAFL2DA173718; WA1VFAFL2DA156577 | WA1VFAFL2DA118153 | WA1VFAFL2DA129346; WA1VFAFL2DA115866; WA1VFAFL2DA107895

WA1VFAFL2DA193161 | WA1VFAFL2DA103152; WA1VFAFL2DA116516 | WA1VFAFL2DA114894; WA1VFAFL2DA159267; WA1VFAFL2DA136409

WA1VFAFL2DA159348 | WA1VFAFL2DA146230 | WA1VFAFL2DA159995 | WA1VFAFL2DA116239 | WA1VFAFL2DA112949 | WA1VFAFL2DA163237 | WA1VFAFL2DA120680 | WA1VFAFL2DA132649 | WA1VFAFL2DA102227

WA1VFAFL2DA103636; WA1VFAFL2DA159298 | WA1VFAFL2DA181687; WA1VFAFL2DA164565; WA1VFAFL2DA174299 | WA1VFAFL2DA100932 | WA1VFAFL2DA188283 | WA1VFAFL2DA157163; WA1VFAFL2DA102101 | WA1VFAFL2DA158975 | WA1VFAFL2DA102180; WA1VFAFL2DA158216; WA1VFAFL2DA153775; WA1VFAFL2DA149452 | WA1VFAFL2DA151024 | WA1VFAFL2DA189272 | WA1VFAFL2DA118007 | WA1VFAFL2DA159799 | WA1VFAFL2DA171337 | WA1VFAFL2DA194570

WA1VFAFL2DA117973; WA1VFAFL2DA154411; WA1VFAFL2DA108688 | WA1VFAFL2DA140850; WA1VFAFL2DA147765 | WA1VFAFL2DA173573 |

WA1VFAFL2DA129556

| WA1VFAFL2DA197114 | WA1VFAFL2DA103846 | WA1VFAFL2DA105645; WA1VFAFL2DA138676

WA1VFAFL2DA123739 | WA1VFAFL2DA195654; WA1VFAFL2DA116564

WA1VFAFL2DA145417; WA1VFAFL2DA105306 | WA1VFAFL2DA175551 | WA1VFAFL2DA151685 | WA1VFAFL2DA134188 | WA1VFAFL2DA190289; WA1VFAFL2DA175128 | WA1VFAFL2DA100171 | WA1VFAFL2DA140542

WA1VFAFL2DA131517 | WA1VFAFL2DA199008 | WA1VFAFL2DA106813; WA1VFAFL2DA142923; WA1VFAFL2DA184170 | WA1VFAFL2DA174058 | WA1VFAFL2DA139357

WA1VFAFL2DA187814; WA1VFAFL2DA162959 | WA1VFAFL2DA144459 | WA1VFAFL2DA185612 | WA1VFAFL2DA145613 | WA1VFAFL2DA152013

WA1VFAFL2DA135003 | WA1VFAFL2DA176358

WA1VFAFL2DA179552 | WA1VFAFL2DA198389

WA1VFAFL2DA192298

WA1VFAFL2DA188784 | WA1VFAFL2DA156028; WA1VFAFL2DA139231 | WA1VFAFL2DA106598; WA1VFAFL2DA173038 | WA1VFAFL2DA143246 | WA1VFAFL2DA193029 | WA1VFAFL2DA136863 | WA1VFAFL2DA142548; WA1VFAFL2DA104446 | WA1VFAFL2DA177994 | WA1VFAFL2DA148950; WA1VFAFL2DA100476; WA1VFAFL2DA142212 | WA1VFAFL2DA163867 | WA1VFAFL2DA111820 | WA1VFAFL2DA196187 | WA1VFAFL2DA144641

WA1VFAFL2DA191572 | WA1VFAFL2DA178613; WA1VFAFL2DA186341 | WA1VFAFL2DA143392 | WA1VFAFL2DA168728 | WA1VFAFL2DA173900 | WA1VFAFL2DA127502; WA1VFAFL2DA167854 | WA1VFAFL2DA196254 | WA1VFAFL2DA169104 | WA1VFAFL2DA175789 | WA1VFAFL2DA193273 | WA1VFAFL2DA175940 | WA1VFAFL2DA198506; WA1VFAFL2DA132697 | WA1VFAFL2DA184007 | WA1VFAFL2DA136247

WA1VFAFL2DA147507 | WA1VFAFL2DA194939; WA1VFAFL2DA152996 | WA1VFAFL2DA108593 | WA1VFAFL2DA163710 | WA1VFAFL2DA190700; WA1VFAFL2DA100624 | WA1VFAFL2DA181415 | WA1VFAFL2DA124891 | WA1VFAFL2DA156062; WA1VFAFL2DA190745; WA1VFAFL2DA155638 | WA1VFAFL2DA193032; WA1VFAFL2DA183830 | WA1VFAFL2DA176988; WA1VFAFL2DA162363; WA1VFAFL2DA112370 | WA1VFAFL2DA154277 | WA1VFAFL2DA146874; WA1VFAFL2DA186887 | WA1VFAFL2DA108433; WA1VFAFL2DA169488; WA1VFAFL2DA175792 | WA1VFAFL2DA149161; WA1VFAFL2DA155218 | WA1VFAFL2DA168101 | WA1VFAFL2DA152707 | WA1VFAFL2DA120100; WA1VFAFL2DA185447 | WA1VFAFL2DA132411 | WA1VFAFL2DA102907 | WA1VFAFL2DA173492 | WA1VFAFL2DA121408 | WA1VFAFL2DA129640 | WA1VFAFL2DA160127 | WA1VFAFL2DA106293 | WA1VFAFL2DA189966; WA1VFAFL2DA128469 | WA1VFAFL2DA152447 | WA1VFAFL2DA180863; WA1VFAFL2DA189420 | WA1VFAFL2DA120839 | WA1VFAFL2DA172567; WA1VFAFL2DA144820 | WA1VFAFL2DA195640; WA1VFAFL2DA176747 | WA1VFAFL2DA103474; WA1VFAFL2DA172102 | WA1VFAFL2DA133042 | WA1VFAFL2DA166509 |

WA1VFAFL2DA107248WA1VFAFL2DA153114; WA1VFAFL2DA192690 | WA1VFAFL2DA113261; WA1VFAFL2DA143442 | WA1VFAFL2DA180149 | WA1VFAFL2DA158278 | WA1VFAFL2DA167126 | WA1VFAFL2DA197243 | WA1VFAFL2DA189286; WA1VFAFL2DA113602; WA1VFAFL2DA118976; WA1VFAFL2DA142050 | WA1VFAFL2DA149774 | WA1VFAFL2DA158670 | WA1VFAFL2DA121795 | WA1VFAFL2DA105421 | WA1VFAFL2DA168146 | WA1VFAFL2DA197985 | WA1VFAFL2DA191040; WA1VFAFL2DA118668 | WA1VFAFL2DA128326; WA1VFAFL2DA114703

WA1VFAFL2DA164176 | WA1VFAFL2DA138774 | WA1VFAFL2DA188803; WA1VFAFL2DA126219; WA1VFAFL2DA135440; WA1VFAFL2DA110652; WA1VFAFL2DA198750 | WA1VFAFL2DA126379 | WA1VFAFL2DA137849; WA1VFAFL2DA127998 | WA1VFAFL2DA143425

WA1VFAFL2DA130612 | WA1VFAFL2DA183357; WA1VFAFL2DA132733

WA1VFAFL2DA148222 | WA1VFAFL2DA170382 | WA1VFAFL2DA174092 | WA1VFAFL2DA139794 | WA1VFAFL2DA161245 | WA1VFAFL2DA167580 | WA1VFAFL2DA179602 | WA1VFAFL2DA175114 | WA1VFAFL2DA151105; WA1VFAFL2DA146485 | WA1VFAFL2DA145000; WA1VFAFL2DA194388; WA1VFAFL2DA190437; WA1VFAFL2DA132571; WA1VFAFL2DA191958; WA1VFAFL2DA197520 | WA1VFAFL2DA120095 | WA1VFAFL2DA178966 | WA1VFAFL2DA131792; WA1VFAFL2DA174061; WA1VFAFL2DA165053; WA1VFAFL2DA112871 | WA1VFAFL2DA160452; WA1VFAFL2DA173704 | WA1VFAFL2DA191264 | WA1VFAFL2DA195413; WA1VFAFL2DA125507; WA1VFAFL2DA128181; WA1VFAFL2DA100008; WA1VFAFL2DA180099 | WA1VFAFL2DA144834 | WA1VFAFL2DA145806

WA1VFAFL2DA149077 | WA1VFAFL2DA155347 | WA1VFAFL2DA167448 | WA1VFAFL2DA134952 | WA1VFAFL2DA148933

WA1VFAFL2DA153002; WA1VFAFL2DA113745; WA1VFAFL2DA177462 | WA1VFAFL2DA126334 | WA1VFAFL2DA162704 |

WA1VFAFL2DA108318

; WA1VFAFL2DA107878 | WA1VFAFL2DA136586 | WA1VFAFL2DA143523 | WA1VFAFL2DA192902 | WA1VFAFL2DA102681 | WA1VFAFL2DA115480; WA1VFAFL2DA116435; WA1VFAFL2DA153145; WA1VFAFL2DA138824 | WA1VFAFL2DA133512; WA1VFAFL2DA127080

WA1VFAFL2DA100333 | WA1VFAFL2DA119514; WA1VFAFL2DA188655 | WA1VFAFL2DA180250 | WA1VFAFL2DA121523 | WA1VFAFL2DA134157 | WA1VFAFL2DA132859; WA1VFAFL2DA107184 | WA1VFAFL2DA184041 | WA1VFAFL2DA170530 | WA1VFAFL2DA113857 | WA1VFAFL2DA111364 | WA1VFAFL2DA173752 | WA1VFAFL2DA159415 | WA1VFAFL2DA141707; WA1VFAFL2DA163688 | WA1VFAFL2DA100638 | WA1VFAFL2DA152156 | WA1VFAFL2DA115334 | WA1VFAFL2DA128505; WA1VFAFL2DA184234

WA1VFAFL2DA116502 | WA1VFAFL2DA156711;

WA1VFAFL2DA133977

; WA1VFAFL2DA138807 | WA1VFAFL2DA162413 | WA1VFAFL2DA112028

WA1VFAFL2DA160404; WA1VFAFL2DA124566 | WA1VFAFL2DA163500; WA1VFAFL2DA183536 | WA1VFAFL2DA197632 | WA1VFAFL2DA169832; WA1VFAFL2DA105015 | WA1VFAFL2DA177610 | WA1VFAFL2DA148334 | WA1VFAFL2DA145031; WA1VFAFL2DA187666 | WA1VFAFL2DA131503; WA1VFAFL2DA176540; WA1VFAFL2DA186775 | WA1VFAFL2DA108657;

WA1VFAFL2DA194908

; WA1VFAFL2DA127676 | WA1VFAFL2DA137446 | WA1VFAFL2DA162086; WA1VFAFL2DA198179 | WA1VFAFL2DA143103 | WA1VFAFL2DA199915; WA1VFAFL2DA114247 | WA1VFAFL2DA154781 | WA1VFAFL2DA196237 | WA1VFAFL2DA145966 | WA1VFAFL2DA100963 | WA1VFAFL2DA198666 | WA1VFAFL2DA128424; WA1VFAFL2DA196898; WA1VFAFL2DA197744 | WA1VFAFL2DA167594 | WA1VFAFL2DA109808; WA1VFAFL2DA148527; WA1VFAFL2DA191362 | WA1VFAFL2DA137981

WA1VFAFL2DA141111 | WA1VFAFL2DA120579 |

WA1VFAFL2DA195086

; WA1VFAFL2DA118444; WA1VFAFL2DA117813; WA1VFAFL2DA178255 | WA1VFAFL2DA143005

WA1VFAFL2DA135406 | WA1VFAFL2DA137057 | WA1VFAFL2DA137589; WA1VFAFL2DA136622 | WA1VFAFL2DA127483 | WA1VFAFL2DA134210

WA1VFAFL2DA145773 | WA1VFAFL2DA141609 | WA1VFAFL2DA173217 | WA1VFAFL2DA171242 | WA1VFAFL2DA189711 | WA1VFAFL2DA119559; WA1VFAFL2DA175159; WA1VFAFL2DA149760; WA1VFAFL2DA129086 | WA1VFAFL2DA188851

WA1VFAFL2DA199901 | WA1VFAFL2DA165215 | WA1VFAFL2DA103569; WA1VFAFL2DA169233; WA1VFAFL2DA165523 | WA1VFAFL2DA124941; WA1VFAFL2DA110747; WA1VFAFL2DA111574; WA1VFAFL2DA118850 | WA1VFAFL2DA121215; WA1VFAFL2DA194374 | WA1VFAFL2DA150715 | WA1VFAFL2DA120114 | WA1VFAFL2DA162170; WA1VFAFL2DA154389 | WA1VFAFL2DA116922; WA1VFAFL2DA177221 | WA1VFAFL2DA121926 | WA1VFAFL2DA165036; WA1VFAFL2DA167224 | WA1VFAFL2DA180345 | WA1VFAFL2DA140718 | WA1VFAFL2DA162797; WA1VFAFL2DA160225; WA1VFAFL2DA151881

WA1VFAFL2DA104172; WA1VFAFL2DA167756 | WA1VFAFL2DA162167 | WA1VFAFL2DA168650 | WA1VFAFL2DA170916 | WA1VFAFL2DA140427 | WA1VFAFL2DA131162 | WA1VFAFL2DA120758

WA1VFAFL2DA143344; WA1VFAFL2DA122753 |

WA1VFAFL2DA110103

| WA1VFAFL2DA147586 | WA1VFAFL2DA165781 | WA1VFAFL2DA115706; WA1VFAFL2DA122266; WA1VFAFL2DA116399 | WA1VFAFL2DA128911 | WA1VFAFL2DA166493 | WA1VFAFL2DA197534; WA1VFAFL2DA145756 | WA1VFAFL2DA149287; WA1VFAFL2DA142579 | WA1VFAFL2DA123997; WA1VFAFL2DA175095; WA1VFAFL2DA108268; WA1VFAFL2DA160046 | WA1VFAFL2DA175484 | WA1VFAFL2DA196061 | WA1VFAFL2DA117360; WA1VFAFL2DA194682 | WA1VFAFL2DA107752 | WA1VFAFL2DA105452; WA1VFAFL2DA126088 | WA1VFAFL2DA130304 | WA1VFAFL2DA106732; WA1VFAFL2DA131159 | WA1VFAFL2DA134756 | WA1VFAFL2DA169328 | WA1VFAFL2DA156515 | WA1VFAFL2DA157048

WA1VFAFL2DA190194

; WA1VFAFL2DA184945 | WA1VFAFL2DA189367 | WA1VFAFL2DA181379 | WA1VFAFL2DA137916 | WA1VFAFL2DA183083; WA1VFAFL2DA177803 | WA1VFAFL2DA137883 | WA1VFAFL2DA154568

WA1VFAFL2DA130867; WA1VFAFL2DA129136 | WA1VFAFL2DA191443 | WA1VFAFL2DA191197 | WA1VFAFL2DA123224; WA1VFAFL2DA188154; WA1VFAFL2DA151282 | WA1VFAFL2DA161309 | WA1VFAFL2DA116077 | WA1VFAFL2DA185075 | WA1VFAFL2DA117245 | WA1VFAFL2DA100784 | WA1VFAFL2DA182032 | WA1VFAFL2DA133073

WA1VFAFL2DA196920 | WA1VFAFL2DA125846; WA1VFAFL2DA157910 | WA1VFAFL2DA145515 | WA1VFAFL2DA122297 | WA1VFAFL2DA184296 | WA1VFAFL2DA175503 | WA1VFAFL2DA170110

WA1VFAFL2DA116483 | WA1VFAFL2DA180233 | WA1VFAFL2DA136197; WA1VFAFL2DA183231 | WA1VFAFL2DA140895 | WA1VFAFL2DA192852 | WA1VFAFL2DA137740 | WA1VFAFL2DA115141 | WA1VFAFL2DA100526; WA1VFAFL2DA147412 | WA1VFAFL2DA121571 | WA1VFAFL2DA177347 | WA1VFAFL2DA159947 | WA1VFAFL2DA187893 | WA1VFAFL2DA174495 | WA1VFAFL2DA152867

WA1VFAFL2DA139956; WA1VFAFL2DA132473; WA1VFAFL2DA137138 | WA1VFAFL2DA173556 | WA1VFAFL2DA142520; WA1VFAFL2DA192320; WA1VFAFL2DA132389 | WA1VFAFL2DA147488

WA1VFAFL2DA175677 | WA1VFAFL2DA185092 | WA1VFAFL2DA149449 | WA1VFAFL2DA117200 | WA1VFAFL2DA143988 | WA1VFAFL2DA109730; WA1VFAFL2DA104463; WA1VFAFL2DA115382; WA1VFAFL2DA108013 | WA1VFAFL2DA179437 | WA1VFAFL2DA151752 | WA1VFAFL2DA133381; WA1VFAFL2DA131145; WA1VFAFL2DA151914 | WA1VFAFL2DA176943 | WA1VFAFL2DA199333 | WA1VFAFL2DA196562 | WA1VFAFL2DA123532

WA1VFAFL2DA160337 | WA1VFAFL2DA138239 | WA1VFAFL2DA139584; WA1VFAFL2DA108092; WA1VFAFL2DA150018

WA1VFAFL2DA179518 | WA1VFAFL2DA103202; WA1VFAFL2DA199431 | WA1VFAFL2DA111588 | WA1VFAFL2DA123496 | WA1VFAFL2DA121635 | WA1VFAFL2DA106309; WA1VFAFL2DA141075 | WA1VFAFL2DA154151 | WA1VFAFL2DA169071 | WA1VFAFL2DA114930 | WA1VFAFL2DA135793 | WA1VFAFL2DA115608 | WA1VFAFL2DA191457 | WA1VFAFL2DA178899; WA1VFAFL2DA103961

WA1VFAFL2DA135244 | WA1VFAFL2DA153548 | WA1VFAFL2DA191023 | WA1VFAFL2DA135972

WA1VFAFL2DA135678

WA1VFAFL2DA158846; WA1VFAFL2DA168776 | WA1VFAFL2DA191426; WA1VFAFL2DA199025; WA1VFAFL2DA131596; WA1VFAFL2DA174531 | WA1VFAFL2DA134269;

WA1VFAFL2DA145336

; WA1VFAFL2DA167496; WA1VFAFL2DA192429 | WA1VFAFL2DA156529 | WA1VFAFL2DA121991

WA1VFAFL2DA130125

| WA1VFAFL2DA164579 | WA1VFAFL2DA177946; WA1VFAFL2DA146065 | WA1VFAFL2DA106892 | WA1VFAFL2DA122915 | WA1VFAFL2DA157745

WA1VFAFL2DA124244 | WA1VFAFL2DA141206; WA1VFAFL2DA108786 | WA1VFAFL2DA194763 | WA1VFAFL2DA173055; WA1VFAFL2DA146289; WA1VFAFL2DA100414 | WA1VFAFL2DA181706 | WA1VFAFL2DA127192; WA1VFAFL2DA151489 | WA1VFAFL2DA138905 | WA1VFAFL2DA171662; WA1VFAFL2DA136846 | WA1VFAFL2DA162539; WA1VFAFL2DA156627; WA1VFAFL2DA127046 | WA1VFAFL2DA154344 | WA1VFAFL2DA124762; WA1VFAFL2DA183441 | WA1VFAFL2DA103426; WA1VFAFL2DA171712 | WA1VFAFL2DA142064 | WA1VFAFL2DA106861 | WA1VFAFL2DA194357 | WA1VFAFL2DA140105 | WA1VFAFL2DA194391; WA1VFAFL2DA123398 | WA1VFAFL2DA191779 | WA1VFAFL2DA103619; WA1VFAFL2DA108898 | WA1VFAFL2DA173041 | WA1VFAFL2DA176781; WA1VFAFL2DA171130 | WA1VFAFL2DA168017 | WA1VFAFL2DA112272 | WA1VFAFL2DA160595 | WA1VFAFL2DA155610 |

WA1VFAFL2DA101482

| WA1VFAFL2DA122462 | WA1VFAFL2DA109713

WA1VFAFL2DA122400 | WA1VFAFL2DA153954; WA1VFAFL2DA120145; WA1VFAFL2DA137771 | WA1VFAFL2DA148981; WA1VFAFL2DA103863;

WA1VFAFL2DA102616

| WA1VFAFL2DA175968 | WA1VFAFL2DA139620

WA1VFAFL2DA150746 | WA1VFAFL2DA178191 | WA1VFAFL2DA133204 | WA1VFAFL2DA113941; WA1VFAFL2DA141805; WA1VFAFL2DA172472 | WA1VFAFL2DA129931; WA1VFAFL2DA179213 | WA1VFAFL2DA155011 | WA1VFAFL2DA123577; WA1VFAFL2DA121909; WA1VFAFL2DA171953

WA1VFAFL2DA143845

WA1VFAFL2DA111560; WA1VFAFL2DA156241 | WA1VFAFL2DA121084 | WA1VFAFL2DA173315 | WA1VFAFL2DA120159 | WA1VFAFL2DA132621; WA1VFAFL2DA174240 | WA1VFAFL2DA109971 | WA1VFAFL2DA148687 | WA1VFAFL2DA189787 | WA1VFAFL2DA194116 | WA1VFAFL2DA146857 | WA1VFAFL2DA198294 | WA1VFAFL2DA143506 | WA1VFAFL2DA132974 | WA1VFAFL2DA137544; WA1VFAFL2DA134076 | WA1VFAFL2DA148737; WA1VFAFL2DA165506 | WA1VFAFL2DA143022

WA1VFAFL2DA176778 | WA1VFAFL2DA196142 | WA1VFAFL2DA110084 | WA1VFAFL2DA153307 | WA1VFAFL2DA156742 | WA1VFAFL2DA180376 | WA1VFAFL2DA132229; WA1VFAFL2DA195962 | WA1VFAFL2DA117617; WA1VFAFL2DA169202; WA1VFAFL2DA177929 | WA1VFAFL2DA158961 | WA1VFAFL2DA152402 | WA1VFAFL2DA152271; WA1VFAFL2DA180121; WA1VFAFL2DA179793 | WA1VFAFL2DA178045; WA1VFAFL2DA194505 | WA1VFAFL2DA185643 | WA1VFAFL2DA167370 | WA1VFAFL2DA196755; WA1VFAFL2DA110764; WA1VFAFL2DA195427; WA1VFAFL2DA197212; WA1VFAFL2DA152612 | WA1VFAFL2DA150858 | WA1VFAFL2DA106584 | WA1VFAFL2DA197808

WA1VFAFL2DA172374 | WA1VFAFL2DA119898 | WA1VFAFL2DA174013 | WA1VFAFL2DA114541 | WA1VFAFL2DA176215; WA1VFAFL2DA111171 | WA1VFAFL2DA176862; WA1VFAFL2DA100834 | WA1VFAFL2DA186906 | WA1VFAFL2DA188333 | WA1VFAFL2DA140878 | WA1VFAFL2DA190003 | WA1VFAFL2DA159334 | WA1VFAFL2DA143327 | WA1VFAFL2DA114443 | WA1VFAFL2DA128178; WA1VFAFL2DA162041 | WA1VFAFL2DA197078 | WA1VFAFL2DA152268 | WA1VFAFL2DA157762; WA1VFAFL2DA150536; WA1VFAFL2DA121151 | WA1VFAFL2DA196772 | WA1VFAFL2DA140797; WA1VFAFL2DA130870; WA1VFAFL2DA100347; WA1VFAFL2DA120453; WA1VFAFL2DA175453; WA1VFAFL2DA125782; WA1VFAFL2DA185738; WA1VFAFL2DA197193; WA1VFAFL2DA191703 | WA1VFAFL2DA187604 | WA1VFAFL2DA148656 | WA1VFAFL2DA113969; WA1VFAFL2DA195783; WA1VFAFL2DA128620; WA1VFAFL2DA114880; WA1VFAFL2DA146048; WA1VFAFL2DA198716 | WA1VFAFL2DA152433 | WA1VFAFL2DA104740

WA1VFAFL2DA133249; WA1VFAFL2DA112238; WA1VFAFL2DA100090 | WA1VFAFL2DA141447 | WA1VFAFL2DA185724; WA1VFAFL2DA142341 | WA1VFAFL2DA177249 | WA1VFAFL2DA142260; WA1VFAFL2DA189353 | WA1VFAFL2DA158569; WA1VFAFL2DA143621; WA1VFAFL2DA143053 | WA1VFAFL2DA170205 | WA1VFAFL2DA110098 | WA1VFAFL2DA112286 | WA1VFAFL2DA184010; WA1VFAFL2DA168163

WA1VFAFL2DA177493; WA1VFAFL2DA149693; WA1VFAFL2DA178451 | WA1VFAFL2DA131808

WA1VFAFL2DA179129 | WA1VFAFL2DA177297; WA1VFAFL2DA179647 | WA1VFAFL2DA184783; WA1VFAFL2DA168583 | WA1VFAFL2DA154232 | WA1VFAFL2DA171533 | WA1VFAFL2DA115544 | WA1VFAFL2DA108058 | WA1VFAFL2DA105449 | WA1VFAFL2DA121540; WA1VFAFL2DA115785 | WA1VFAFL2DA190874 | WA1VFAFL2DA113731 | WA1VFAFL2DA167322 | WA1VFAFL2DA150469; WA1VFAFL2DA103247; WA1VFAFL2DA184248 | WA1VFAFL2DA147541; WA1VFAFL2DA125751 | WA1VFAFL2DA188414 | WA1VFAFL2DA150455 | WA1VFAFL2DA152478; WA1VFAFL2DA136278 |

WA1VFAFL2DA118041

; WA1VFAFL2DA131985 | WA1VFAFL2DA186209 | WA1VFAFL2DA160998 | WA1VFAFL2DA137088 | WA1VFAFL2DA156210 | WA1VFAFL2DA172519 | WA1VFAFL2DA130822 | WA1VFAFL2DA133896; WA1VFAFL2DA174982; WA1VFAFL2DA146566 | WA1VFAFL2DA132179 | WA1VFAFL2DA125880; WA1VFAFL2DA145398 | WA1VFAFL2DA139729 | WA1VFAFL2DA131839 | WA1VFAFL2DA198845 | WA1VFAFL2DA169099 | WA1VFAFL2DA117701 | WA1VFAFL2DA119822 | WA1VFAFL2DA161861; WA1VFAFL2DA160693

WA1VFAFL2DA185240 | WA1VFAFL2DA155395 | WA1VFAFL2DA106150; WA1VFAFL2DA122512; WA1VFAFL2DA133638 | WA1VFAFL2DA173153 | WA1VFAFL2DA145059 | WA1VFAFL2DA121599; WA1VFAFL2DA197470 | WA1VFAFL2DA111610; WA1VFAFL2DA155719 | WA1VFAFL2DA184671 | WA1VFAFL2DA164632 | WA1VFAFL2DA101742 | WA1VFAFL2DA158944

WA1VFAFL2DA123479; WA1VFAFL2DA146342; WA1VFAFL2DA152609; WA1VFAFL2DA150696; WA1VFAFL2DA134174; WA1VFAFL2DA171144 | WA1VFAFL2DA107198 | WA1VFAFL2DA187201; WA1VFAFL2DA149256 | WA1VFAFL2DA108982; WA1VFAFL2DA132392; WA1VFAFL2DA129248 | WA1VFAFL2DA121778; WA1VFAFL2DA133493 | WA1VFAFL2DA101692 | WA1VFAFL2DA185206 | WA1VFAFL2DA138385; WA1VFAFL2DA199719 |

WA1VFAFL2DA199607

| WA1VFAFL2DA129959 | WA1VFAFL2DA121876 | WA1VFAFL2DA194147; WA1VFAFL2DA152061 | WA1VFAFL2DA149712 | WA1VFAFL2DA115253 | WA1VFAFL2DA166087; WA1VFAFL2DA119223 | WA1VFAFL2DA155560 | WA1VFAFL2DA100140

WA1VFAFL2DA136801; WA1VFAFL2DA176344 | WA1VFAFL2DA158779 | WA1VFAFL2DA157986 | WA1VFAFL2DA198196 | WA1VFAFL2DA156367 | WA1VFAFL2DA165280 | WA1VFAFL2DA136572 | WA1VFAFL2DA178739

WA1VFAFL2DA102275 | WA1VFAFL2DA116192 | WA1VFAFL2DA192866; WA1VFAFL2DA135261 | WA1VFAFL2DA132067 | WA1VFAFL2DA166431

WA1VFAFL2DA191278 | WA1VFAFL2DA186534 | WA1VFAFL2DA123854 | WA1VFAFL2DA196299; WA1VFAFL2DA116774 | WA1VFAFL2DA176280 | WA1VFAFL2DA187635; WA1VFAFL2DA150603 | WA1VFAFL2DA187084 | WA1VFAFL2DA152562 | WA1VFAFL2DA136314 | WA1VFAFL2DA153064 | WA1VFAFL2DA185691

WA1VFAFL2DA122719 | WA1VFAFL2DA167997 | WA1VFAFL2DA152240 | WA1VFAFL2DA126849; WA1VFAFL2DA156630 | WA1VFAFL2DA128746 | WA1VFAFL2DA190664 | WA1VFAFL2DA156000 | WA1VFAFL2DA140167; WA1VFAFL2DA103992; WA1VFAFL2DA175131 | WA1VFAFL2DA104334; WA1VFAFL2DA130609;

WA1VFAFL2DA178188

| WA1VFAFL2DA177901 | WA1VFAFL2DA137107 | WA1VFAFL2DA187019 | WA1VFAFL2DA191717 | WA1VFAFL2DA190972 | WA1VFAFL2DA131386 | WA1VFAFL2DA172066; WA1VFAFL2DA193144 | WA1VFAFL2DA184475; WA1VFAFL2DA104978; WA1VFAFL2DA100039 | WA1VFAFL2DA105662 | WA1VFAFL2DA110473; WA1VFAFL2DA110344 | WA1VFAFL2DA124924 | WA1VFAFL2DA148415; WA1VFAFL2DA147300 | WA1VFAFL2DA125104

WA1VFAFL2DA186372; WA1VFAFL2DA127340 | WA1VFAFL2DA126558 | WA1VFAFL2DA157695 | WA1VFAFL2DA175341; WA1VFAFL2DA130478; WA1VFAFL2DA118749; WA1VFAFL2DA170740 | WA1VFAFL2DA135535 | WA1VFAFL2DA101532 | WA1VFAFL2DA169944 | WA1VFAFL2DA156790

WA1VFAFL2DA115558 | WA1VFAFL2DA129508 | WA1VFAFL2DA148639 | WA1VFAFL2DA125524 | WA1VFAFL2DA130593 | WA1VFAFL2DA174643 | WA1VFAFL2DA146227 | WA1VFAFL2DA161150 | WA1VFAFL2DA133302 | WA1VFAFL2DA108576; WA1VFAFL2DA120694

WA1VFAFL2DA153369 | WA1VFAFL2DA136698 | WA1VFAFL2DA188381; WA1VFAFL2DA112269; WA1VFAFL2DA145871 | WA1VFAFL2DA170964 |

WA1VFAFL2DA190017

| WA1VFAFL2DA151847; WA1VFAFL2DA196481 | WA1VFAFL2DA109159 | WA1VFAFL2DA124258

WA1VFAFL2DA156739 | WA1VFAFL2DA127144 | WA1VFAFL2DA155428 | WA1VFAFL2DA126415 | WA1VFAFL2DA111350

WA1VFAFL2DA136815 | WA1VFAFL2DA197940; WA1VFAFL2DA107329 | WA1VFAFL2DA155431; WA1VFAFL2DA144042; WA1VFAFL2DA187182; WA1VFAFL2DA107458 | WA1VFAFL2DA153632; WA1VFAFL2DA197761

WA1VFAFL2DA126236; WA1VFAFL2DA180006; WA1VFAFL2DA147376 | WA1VFAFL2DA135258; WA1VFAFL2DA139858 | WA1VFAFL2DA102860 | WA1VFAFL2DA175369; WA1VFAFL2DA178336; WA1VFAFL2DA146907; WA1VFAFL2DA135096 | WA1VFAFL2DA129847 | WA1VFAFL2DA171001; WA1VFAFL2DA199851; WA1VFAFL2DA180961; WA1VFAFL2DA121490 | WA1VFAFL2DA175601 | WA1VFAFL2DA131663 | WA1VFAFL2DA194424 | WA1VFAFL2DA115902; WA1VFAFL2DA137415 | WA1VFAFL2DA171810; WA1VFAFL2DA162864 | WA1VFAFL2DA146941; WA1VFAFL2DA141433 | WA1VFAFL2DA123515; WA1VFAFL2DA152643; WA1VFAFL2DA188526 | WA1VFAFL2DA145434 | WA1VFAFL2DA183942 | WA1VFAFL2DA165134 | WA1VFAFL2DA102499 | WA1VFAFL2DA147183 | WA1VFAFL2DA153792

WA1VFAFL2DA147670; WA1VFAFL2DA193564; WA1VFAFL2DA117746 | WA1VFAFL2DA109887 | WA1VFAFL2DA138550 | WA1VFAFL2DA125989; WA1VFAFL2DA133963 | WA1VFAFL2DA112675 | WA1VFAFL2DA185836; WA1VFAFL2DA144929; WA1VFAFL2DA192625 |

WA1VFAFL2DA184069WA1VFAFL2DA156384 | WA1VFAFL2DA103443; WA1VFAFL2DA136555 | WA1VFAFL2DA145353 | WA1VFAFL2DA188090 | WA1VFAFL2DA160113 | WA1VFAFL2DA141917 | WA1VFAFL2DA148432 | WA1VFAFL2DA134062; WA1VFAFL2DA129704 | WA1VFAFL2DA116905 | WA1VFAFL2DA111641 | WA1VFAFL2DA115883 | WA1VFAFL2DA170432; WA1VFAFL2DA158989; WA1VFAFL2DA191006; WA1VFAFL2DA124423 | WA1VFAFL2DA187280 | WA1VFAFL2DA117780 | WA1VFAFL2DA155252 | WA1VFAFL2DA144428 | WA1VFAFL2DA153484

WA1VFAFL2DA192348 | WA1VFAFL2DA174819 | WA1VFAFL2DA112210 | WA1VFAFL2DA173640; WA1VFAFL2DA170396 | WA1VFAFL2DA154814 | WA1VFAFL2DA188168; WA1VFAFL2DA158152; WA1VFAFL2DA174304 | WA1VFAFL2DA180975 | WA1VFAFL2DA163027; WA1VFAFL2DA103801 | WA1VFAFL2DA123868; WA1VFAFL2DA140024 | WA1VFAFL2DA173623 | WA1VFAFL2DA112448 | WA1VFAFL2DA128116 | WA1VFAFL2DA197646; WA1VFAFL2DA123188; WA1VFAFL2DA132084

WA1VFAFL2DA168437; WA1VFAFL2DA146793 | WA1VFAFL2DA123143; WA1VFAFL2DA159589 | WA1VFAFL2DA181866 | WA1VFAFL2DA115981 | WA1VFAFL2DA186968 | WA1VFAFL2DA106018 | WA1VFAFL2DA188106 | WA1VFAFL2DA125023; WA1VFAFL2DA130352 | WA1VFAFL2DA197887 | WA1VFAFL2DA143389 | WA1VFAFL2DA196674

WA1VFAFL2DA123286; WA1VFAFL2DA191734 | WA1VFAFL2DA102650 | WA1VFAFL2DA164114 | WA1VFAFL2DA139150 | WA1VFAFL2DA157387 | WA1VFAFL2DA116113 | WA1VFAFL2DA167658 | WA1VFAFL2DA116953 | WA1VFAFL2DA166865 | WA1VFAFL2DA184539; WA1VFAFL2DA162895; WA1VFAFL2DA138029 | WA1VFAFL2DA182905 | WA1VFAFL2DA197999; WA1VFAFL2DA119299 | WA1VFAFL2DA178787; WA1VFAFL2DA178434 | WA1VFAFL2DA154361; WA1VFAFL2DA157664 | WA1VFAFL2DA129850 | WA1VFAFL2DA123272 | WA1VFAFL2DA141352

WA1VFAFL2DA155509 | WA1VFAFL2DA138533; WA1VFAFL2DA125233; WA1VFAFL2DA122221 | WA1VFAFL2DA145692; WA1VFAFL2DA144543

WA1VFAFL2DA172987

| WA1VFAFL2DA176537 | WA1VFAFL2DA157891 | WA1VFAFL2DA118427 | WA1VFAFL2DA144526 | WA1VFAFL2DA174951 | WA1VFAFL2DA135017 | WA1VFAFL2DA190275 | WA1VFAFL2DA168812 | WA1VFAFL2DA193645; WA1VFAFL2DA141769 | WA1VFAFL2DA120355 | WA1VFAFL2DA126172; WA1VFAFL2DA128410

WA1VFAFL2DA178238 | WA1VFAFL2DA139763 | WA1VFAFL2DA190325; WA1VFAFL2DA119920 | WA1VFAFL2DA128987 | WA1VFAFL2DA109579 | WA1VFAFL2DA166543; WA1VFAFL2DA183567; WA1VFAFL2DA184525 | WA1VFAFL2DA133624 | WA1VFAFL2DA119934 | WA1VFAFL2DA139262; WA1VFAFL2DA183729; WA1VFAFL2DA191118 | WA1VFAFL2DA196805 | WA1VFAFL2DA135289 | WA1VFAFL2DA106228 | WA1VFAFL2DA136930 | WA1VFAFL2DA144090 | WA1VFAFL2DA157311; WA1VFAFL2DA185187; WA1VFAFL2DA154750

WA1VFAFL2DA191376 | WA1VFAFL2DA137947 | WA1VFAFL2DA134417; WA1VFAFL2DA189952 | WA1VFAFL2DA193256 | WA1VFAFL2DA182886; WA1VFAFL2DA178496 | WA1VFAFL2DA145868; WA1VFAFL2DA122395 | WA1VFAFL2DA146373; WA1VFAFL2DA124793

WA1VFAFL2DA191930

WA1VFAFL2DA163318

WA1VFAFL2DA107167 | WA1VFAFL2DA108383; WA1VFAFL2DA104379; WA1VFAFL2DA102857 | WA1VFAFL2DA172309; WA1VFAFL2DA163643; WA1VFAFL2DA124079 | WA1VFAFL2DA179230 | WA1VFAFL2DA190597 | WA1VFAFL2DA155154 | WA1VFAFL2DA112532; WA1VFAFL2DA117570 | WA1VFAFL2DA162038 | WA1VFAFL2DA116595 | WA1VFAFL2DA151766 | WA1VFAFL2DA146132; WA1VFAFL2DA104169 | WA1VFAFL2DA116645 | WA1VFAFL2DA142047 | WA1VFAFL2DA125054 | WA1VFAFL2DA176277; WA1VFAFL2DA158751; WA1VFAFL2DA119593; WA1VFAFL2DA157146; WA1VFAFL2DA101725 | WA1VFAFL2DA157177; WA1VFAFL2DA110232; WA1VFAFL2DA157812 | WA1VFAFL2DA129380 | WA1VFAFL2DA183746; WA1VFAFL2DA136359; WA1VFAFL2DA160936 | WA1VFAFL2DA135681; WA1VFAFL2DA136992; WA1VFAFL2DA131940; WA1VFAFL2DA103233 | WA1VFAFL2DA126592 | WA1VFAFL2DA159060

WA1VFAFL2DA168132 | WA1VFAFL2DA178871 | WA1VFAFL2DA167076 | WA1VFAFL2DA197856; WA1VFAFL2DA120193 | WA1VFAFL2DA133526; WA1VFAFL2DA194746 | WA1VFAFL2DA191300 | WA1VFAFL2DA176425 | WA1VFAFL2DA156966 | WA1VFAFL2DA187196 | WA1VFAFL2DA184623 | WA1VFAFL2DA184489; WA1VFAFL2DA146468 | WA1VFAFL2DA113793

WA1VFAFL2DA153078 | WA1VFAFL2DA114121 | WA1VFAFL2DA186324; WA1VFAFL2DA149581 | WA1VFAFL2DA174853 | WA1VFAFL2DA129945 | WA1VFAFL2DA134630; WA1VFAFL2DA154893 | WA1VFAFL2DA159978 | WA1VFAFL2DA106004 | WA1VFAFL2DA199476 | WA1VFAFL2DA188980 | WA1VFAFL2DA101756; WA1VFAFL2DA118962

WA1VFAFL2DA140766 | WA1VFAFL2DA150665 | WA1VFAFL2DA188641

WA1VFAFL2DA188848; WA1VFAFL2DA159432 | WA1VFAFL2DA171659; WA1VFAFL2DA106116; WA1VFAFL2DA151833 | WA1VFAFL2DA130710

WA1VFAFL2DA127855 | WA1VFAFL2DA161360; WA1VFAFL2DA193466 | WA1VFAFL2DA187568 | WA1VFAFL2DA174738 | WA1VFAFL2DA123112; WA1VFAFL2DA107945 | WA1VFAFL2DA120257; WA1VFAFL2DA128486; WA1VFAFL2DA184816 | WA1VFAFL2DA150200 | WA1VFAFL2DA147362; WA1VFAFL2DA135941 | WA1VFAFL2DA195394; WA1VFAFL2DA190843 | WA1VFAFL2DA105046 | WA1VFAFL2DA187442 | WA1VFAFL2DA164033; WA1VFAFL2DA153274; WA1VFAFL2DA166669; WA1VFAFL2DA111770; WA1VFAFL2DA118797 | WA1VFAFL2DA146311 |

WA1VFAFL2DA126656

| WA1VFAFL2DA157874 | WA1VFAFL2DA133851 | WA1VFAFL2DA174397

WA1VFAFL2DA182435 | WA1VFAFL2DA158121

WA1VFAFL2DA147331 | WA1VFAFL2DA199817; WA1VFAFL2DA163156; WA1VFAFL2DA174626 | WA1VFAFL2DA162234 | WA1VFAFL2DA165022 | WA1VFAFL2DA163514 | WA1VFAFL2DA171516 | WA1VFAFL2DA128391 | WA1VFAFL2DA107105 | WA1VFAFL2DA101191 | WA1VFAFL2DA111302

WA1VFAFL2DA124132 | WA1VFAFL2DA104799 | WA1VFAFL2DA136183;

WA1VFAFL2DA150777

| WA1VFAFL2DA163884; WA1VFAFL2DA190423 | WA1VFAFL2DA112143 | WA1VFAFL2DA125071 | WA1VFAFL2DA109131 | WA1VFAFL2DA177414; WA1VFAFL2DA182600 | WA1VFAFL2DA198991 | WA1VFAFL2DA199395 | WA1VFAFL2DA164243 | WA1VFAFL2DA132635 | WA1VFAFL2DA126639; WA1VFAFL2DA190454 | WA1VFAFL2DA171578; WA1VFAFL2DA171581 | WA1VFAFL2DA162587 | WA1VFAFL2DA198408; WA1VFAFL2DA142291 | WA1VFAFL2DA145157 | WA1VFAFL2DA195041 | WA1VFAFL2DA163562; WA1VFAFL2DA194052; WA1VFAFL2DA173962; WA1VFAFL2DA107587; WA1VFAFL2DA173508 | WA1VFAFL2DA137561 | WA1VFAFL2DA169619 | WA1VFAFL2DA121442; WA1VFAFL2DA150908 |

WA1VFAFL2DA110683

| WA1VFAFL2DA141366 | WA1VFAFL2DA114748; WA1VFAFL2DA127807 | WA1VFAFL2DA199784; WA1VFAFL2DA114135; WA1VFAFL2DA103037; WA1VFAFL2DA116256 | WA1VFAFL2DA116323; WA1VFAFL2DA123448 | WA1VFAFL2DA189868 | WA1VFAFL2DA160550 | WA1VFAFL2DA157888; WA1VFAFL2DA135227; WA1VFAFL2DA158815 | WA1VFAFL2DA132134 | WA1VFAFL2DA156935

WA1VFAFL2DA123983 | WA1VFAFL2DA123434 | WA1VFAFL2DA177817 | WA1VFAFL2DA118346; WA1VFAFL2DA102552; WA1VFAFL2DA117648;

WA1VFAFL2DA112689

; WA1VFAFL2DA156255 |

WA1VFAFL2DA173430

| WA1VFAFL2DA161973 | WA1VFAFL2DA196044; WA1VFAFL2DA148835 | WA1VFAFL2DA186405; WA1VFAFL2DA126723

WA1VFAFL2DA154019 | WA1VFAFL2DA133039; WA1VFAFL2DA119951 | WA1VFAFL2DA111008 | WA1VFAFL2DA114796 | WA1VFAFL2DA197873 | WA1VFAFL2DA186033; WA1VFAFL2DA162802

WA1VFAFL2DA130626; WA1VFAFL2DA190907 | WA1VFAFL2DA169989 | WA1VFAFL2DA149421 | WA1VFAFL2DA155297; WA1VFAFL2DA104835; WA1VFAFL2DA159592 | WA1VFAFL2DA144168 | WA1VFAFL2DA160418 | WA1VFAFL2DA103457; WA1VFAFL2DA127385 | WA1VFAFL2DA199137 | WA1VFAFL2DA160063 | WA1VFAFL2DA177607; WA1VFAFL2DA121506 | WA1VFAFL2DA156286;

WA1VFAFL2DA156420

; WA1VFAFL2DA150648 | WA1VFAFL2DA147426 | WA1VFAFL2DA123191 | WA1VFAFL2DA117309 | WA1VFAFL2DA136152 | WA1VFAFL2DA114569 | WA1VFAFL2DA195217 | WA1VFAFL2DA119691 | WA1VFAFL2DA170074; WA1VFAFL2DA190101 | WA1VFAFL2DA111106 | WA1VFAFL2DA113342; WA1VFAFL2DA180152 | WA1VFAFL2DA161536 | WA1VFAFL2DA107914; WA1VFAFL2DA189773 | WA1VFAFL2DA129265 | WA1VFAFL2DA111879

WA1VFAFL2DA195055; WA1VFAFL2DA168681 | WA1VFAFL2DA155400 | WA1VFAFL2DA177171 | WA1VFAFL2DA196934; WA1VFAFL2DA101837 | WA1VFAFL2DA174528 | WA1VFAFL2DA176733 | WA1VFAFL2DA152366 | WA1VFAFL2DA127323 | WA1VFAFL2DA159639 | WA1VFAFL2DA190678; WA1VFAFL2DA196982; WA1VFAFL2DA163660 | WA1VFAFL2DA195248; WA1VFAFL2DA117522 | WA1VFAFL2DA156191; WA1VFAFL2DA166915; WA1VFAFL2DA156773 | WA1VFAFL2DA180071; WA1VFAFL2DA162590 | WA1VFAFL2DA182256

WA1VFAFL2DA100591

WA1VFAFL2DA148690; WA1VFAFL2DA141058; WA1VFAFL2DA178661 | WA1VFAFL2DA162489 | WA1VFAFL2DA174156 | WA1VFAFL2DA149094 | WA1VFAFL2DA148172 | WA1VFAFL2DA179146 | WA1VFAFL2DA156787; WA1VFAFL2DA158457 | WA1VFAFL2DA145823; WA1VFAFL2DA109288 | WA1VFAFL2DA119030; WA1VFAFL2DA127273 | WA1VFAFL2DA159320

WA1VFAFL2DA144400; WA1VFAFL2DA152027; WA1VFAFL2DA119349

WA1VFAFL2DA139214 | WA1VFAFL2DA162606; WA1VFAFL2DA109596 | WA1VFAFL2DA159494; WA1VFAFL2DA103099 | WA1VFAFL2DA170611

WA1VFAFL2DA146888 | WA1VFAFL2DA114815 | WA1VFAFL2DA161648 | WA1VFAFL2DA143831; WA1VFAFL2DA179826 | WA1VFAFL2DA127824 | WA1VFAFL2DA142680 | WA1VFAFL2DA193063 | WA1VFAFL2DA123322; WA1VFAFL2DA181818 | WA1VFAFL2DA144803

WA1VFAFL2DA194889 | WA1VFAFL2DA102809; WA1VFAFL2DA121621 | WA1VFAFL2DA122901 | WA1VFAFL2DA190566 | WA1VFAFL2DA127838; WA1VFAFL2DA189854; WA1VFAFL2DA171306 | WA1VFAFL2DA114636; WA1VFAFL2DA187571; WA1VFAFL2DA174965; WA1VFAFL2DA132652 | WA1VFAFL2DA134448 | WA1VFAFL2DA122381; WA1VFAFL2DA157258

WA1VFAFL2DA129587 | WA1VFAFL2DA143294 | WA1VFAFL2DA181320; WA1VFAFL2DA148754; WA1VFAFL2DA114524 | WA1VFAFL2DA193208; WA1VFAFL2DA189563; WA1VFAFL2DA193693 | WA1VFAFL2DA193970 | WA1VFAFL2DA132036 | WA1VFAFL2DA138435; WA1VFAFL2DA176666 | WA1VFAFL2DA171886 | WA1VFAFL2DA134675 | WA1VFAFL2DA144817 | WA1VFAFL2DA165618 | WA1VFAFL2DA130142 | WA1VFAFL2DA134949 | WA1VFAFL2DA157082 | WA1VFAFL2DA162377 | WA1VFAFL2DA105922; WA1VFAFL2DA115138 | WA1VFAFL2DA119366; WA1VFAFL2DA181012 | WA1VFAFL2DA197002 | WA1VFAFL2DA143019 | WA1VFAFL2DA182659 | WA1VFAFL2DA145384 | WA1VFAFL2DA186761; WA1VFAFL2DA133056; WA1VFAFL2DA144851 | WA1VFAFL2DA153372 | WA1VFAFL2DA106469 | WA1VFAFL2DA158037 | WA1VFAFL2DA198165; WA1VFAFL2DA134806 | WA1VFAFL2DA171192 | WA1VFAFL2DA151203 | WA1VFAFL2DA109243 | WA1VFAFL2DA139908; WA1VFAFL2DA159009; WA1VFAFL2DA108044 | WA1VFAFL2DA145241; WA1VFAFL2DA181317 | WA1VFAFL2DA191913; WA1VFAFL2DA198327 | WA1VFAFL2DA120484 | WA1VFAFL2DA147748; WA1VFAFL2DA170463; WA1VFAFL2DA162069

WA1VFAFL2DA174450 | WA1VFAFL2DA189160 | WA1VFAFL2DA185559 | WA1VFAFL2DA178756; WA1VFAFL2DA143330 | WA1VFAFL2DA133218; WA1VFAFL2DA113874 | WA1VFAFL2DA101062 | WA1VFAFL2DA119335; WA1VFAFL2DA138760 | WA1VFAFL2DA164078 | WA1VFAFL2DA171211 | WA1VFAFL2DA197176; WA1VFAFL2DA108934; WA1VFAFL2DA184458 | WA1VFAFL2DA196075 | WA1VFAFL2DA179292 | WA1VFAFL2DA148477 | WA1VFAFL2DA114863 | WA1VFAFL2DA180359; WA1VFAFL2DA102504 | WA1VFAFL2DA139844 | WA1VFAFL2DA101773; WA1VFAFL2DA170835 | WA1VFAFL2DA144798 | WA1VFAFL2DA152030 | WA1VFAFL2DA136703 | WA1VFAFL2DA128343 | WA1VFAFL2DA145725

WA1VFAFL2DA141562 | WA1VFAFL2DA191412; WA1VFAFL2DA159706 | WA1VFAFL2DA168602 | WA1VFAFL2DA139326 | WA1VFAFL2DA199705 | WA1VFAFL2DA124664

WA1VFAFL2DA104768; WA1VFAFL2DA125541 | WA1VFAFL2DA187151 | WA1VFAFL2DA116094 | WA1VFAFL2DA173413; WA1VFAFL2DA140301 | WA1VFAFL2DA132506 | WA1VFAFL2DA197159 | WA1VFAFL2DA181592; WA1VFAFL2DA187330; WA1VFAFL2DA193550; WA1VFAFL2DA105760 | WA1VFAFL2DA115477 | WA1VFAFL2DA187960; WA1VFAFL2DA131906; WA1VFAFL2DA153579 | WA1VFAFL2DA161813 | WA1VFAFL2DA121067 | WA1VFAFL2DA130559; WA1VFAFL2DA192396 | WA1VFAFL2DA164971; WA1VFAFL2DA176599 | WA1VFAFL2DA153341 | WA1VFAFL2DA136748 | WA1VFAFL2DA175338; WA1VFAFL2DA140993 | WA1VFAFL2DA101420; WA1VFAFL2DA121781; WA1VFAFL2DA173282 | WA1VFAFL2DA158104; WA1VFAFL2DA118864;

WA1VFAFL2DA126995

; WA1VFAFL2DA178773; WA1VFAFL2DA174142; WA1VFAFL2DA118458 | WA1VFAFL2DA198151

WA1VFAFL2DA188817; WA1VFAFL2DA154134 | WA1VFAFL2DA151427 | WA1VFAFL2DA115088 | WA1VFAFL2DA191524; WA1VFAFL2DA143926; WA1VFAFL2DA138113; WA1VFAFL2DA142906

WA1VFAFL2DA141285; WA1VFAFL2DA164856; WA1VFAFL2DA105371 | WA1VFAFL2DA117584 | WA1VFAFL2DA165425 | WA1VFAFL2DA199932 | WA1VFAFL2DA171094; WA1VFAFL2DA130481 | WA1VFAFL2DA109789

WA1VFAFL2DA109839

WA1VFAFL2DA194195 | WA1VFAFL2DA125636 | WA1VFAFL2DA196433 | WA1VFAFL2DA134515 | WA1VFAFL2DA189692; WA1VFAFL2DA188767 | WA1VFAFL2DA172326 | WA1VFAFL2DA183598; WA1VFAFL2DA112451 | WA1VFAFL2DA148866

WA1VFAFL2DA171385; WA1VFAFL2DA131498 | WA1VFAFL2DA174559; WA1VFAFL2DA168714 | WA1VFAFL2DA150973 | WA1VFAFL2DA199610 | WA1VFAFL2DA115673; WA1VFAFL2DA176795 | WA1VFAFL2DA120565 | WA1VFAFL2DA159561 | WA1VFAFL2DA116788 | WA1VFAFL2DA112191 | WA1VFAFL2DA177039 | WA1VFAFL2DA119173 | WA1VFAFL2DA132103 | WA1VFAFL2DA123689

WA1VFAFL2DA155946; WA1VFAFL2DA135177 | WA1VFAFL2DA102602; WA1VFAFL2DA119755; WA1VFAFL2DA154120 | WA1VFAFL2DA188378 | WA1VFAFL2DA154215; WA1VFAFL2DA187991; WA1VFAFL2DA179373 | WA1VFAFL2DA102129 | WA1VFAFL2DA134983; WA1VFAFL2DA146776 | WA1VFAFL2DA198778 | WA1VFAFL2DA103894; WA1VFAFL2DA148592; WA1VFAFL2DA129928 |

WA1VFAFL2DA168664

| WA1VFAFL2DA164341 | WA1VFAFL2DA132599 | WA1VFAFL2DA190406 | WA1VFAFL2DA153517 | WA1VFAFL2DA163271 | WA1VFAFL2DA122039 | WA1VFAFL2DA199123; WA1VFAFL2DA142470 | WA1VFAFL2DA145630 | WA1VFAFL2DA130772; WA1VFAFL2DA194259

WA1VFAFL2DA184976; WA1VFAFL2DA135857 | WA1VFAFL2DA136054 | WA1VFAFL2DA147295 | WA1VFAFL2DA161181; WA1VFAFL2DA170379 | WA1VFAFL2DA159317; WA1VFAFL2DA145935; WA1VFAFL2DA152125 | WA1VFAFL2DA134272

WA1VFAFL2DA160032 | WA1VFAFL2DA107346; WA1VFAFL2DA181723 | WA1VFAFL2DA169507 | WA1VFAFL2DA188073

WA1VFAFL2DA171435 | WA1VFAFL2DA108951; WA1VFAFL2DA116757 | WA1VFAFL2DA173783 | WA1VFAFL2DA150584 | WA1VFAFL2DA175937 | WA1VFAFL2DA194214 | WA1VFAFL2DA153338; WA1VFAFL2DA169281 | WA1VFAFL2DA128407

WA1VFAFL2DA104270; WA1VFAFL2DA145188 | WA1VFAFL2DA169023; WA1VFAFL2DA182046 | WA1VFAFL2DA140587; WA1VFAFL2DA137348 | WA1VFAFL2DA174500 | WA1VFAFL2DA198943 | WA1VFAFL2DA127712 | WA1VFAFL2DA105984; WA1VFAFL2DA142582; WA1VFAFL2DA154862 | WA1VFAFL2DA123823 | WA1VFAFL2DA109565 | WA1VFAFL2DA165179

WA1VFAFL2DA176490 | WA1VFAFL2DA154845; WA1VFAFL2DA197422 | WA1VFAFL2DA109999; WA1VFAFL2DA158622; WA1VFAFL2DA106035 | WA1VFAFL2DA165957 | WA1VFAFL2DA185481; WA1VFAFL2DA112501; WA1VFAFL2DA182516; WA1VFAFL2DA141187 | WA1VFAFL2DA112742 | WA1VFAFL2DA142856; WA1VFAFL2DA101546 | WA1VFAFL2DA126222

WA1VFAFL2DA151797; WA1VFAFL2DA159883 | WA1VFAFL2DA194665 |

WA1VFAFL2DA198893

; WA1VFAFL2DA197615 | WA1VFAFL2DA144994 | WA1VFAFL2DA183469 | WA1VFAFL2DA160130

WA1VFAFL2DA157860

WA1VFAFL2DA159902 | WA1VFAFL2DA174433 | WA1VFAFL2DA121666

WA1VFAFL2DA170642; WA1VFAFL2DA107766 | WA1VFAFL2DA160838 | WA1VFAFL2DA163674 | WA1VFAFL2DA116368; WA1VFAFL2DA176957 | WA1VFAFL2DA187683 | WA1VFAFL2DA100946; WA1VFAFL2DA147703 | WA1VFAFL2DA175873 | WA1VFAFL2DA173699 | WA1VFAFL2DA120677 | WA1VFAFL2DA142551; WA1VFAFL2DA178210 | WA1VFAFL2DA130190; WA1VFAFL2DA185321 | WA1VFAFL2DA167241 | WA1VFAFL2DA165800 | WA1VFAFL2DA144283 | WA1VFAFL2DA151038 | WA1VFAFL2DA171905 | WA1VFAFL2DA146339 | WA1VFAFL2DA171967 | WA1VFAFL2DA101806 | WA1VFAFL2DA191636 | WA1VFAFL2DA141979 | WA1VFAFL2DA182127 | WA1VFAFL2DA116306 | WA1VFAFL2DA160967

WA1VFAFL2DA102941 | WA1VFAFL2DA146454 | WA1VFAFL2DA106889 | WA1VFAFL2DA154439 | WA1VFAFL2DA158538 | WA1VFAFL2DA105144 | WA1VFAFL2DA148236 | WA1VFAFL2DA153887 | WA1VFAFL2DA110280 | WA1VFAFL2DA194567 |

WA1VFAFL2DA162878

; WA1VFAFL2DA118573; WA1VFAFL2DA170639; WA1VFAFL2DA130139 | WA1VFAFL2DA113115 | WA1VFAFL2DA100817; WA1VFAFL2DA183360 | WA1VFAFL2DA197789; WA1VFAFL2DA194584 | WA1VFAFL2DA139553 | WA1VFAFL2DA148852; WA1VFAFL2DA190955 | WA1VFAFL2DA161777 | WA1VFAFL2DA128732 | WA1VFAFL2DA102924 | WA1VFAFL2DA187263

WA1VFAFL2DA146440 | WA1VFAFL2DA109226; WA1VFAFL2DA120386 | WA1VFAFL2DA143716 | WA1VFAFL2DA137334 | WA1VFAFL2DA165067 | WA1VFAFL2DA197291; WA1VFAFL2DA179728; WA1VFAFL2DA152559 | WA1VFAFL2DA119187 | WA1VFAFL2DA102776 | WA1VFAFL2DA135549; WA1VFAFL2DA196819 | WA1VFAFL2DA168955 | WA1VFAFL2DA167417 | WA1VFAFL2DA111882 | WA1VFAFL2DA118069 | WA1VFAFL2DA181771 | WA1VFAFL2DA157096; WA1VFAFL2DA176960 |

WA1VFAFL2DA169393

; WA1VFAFL2DA191961 |

WA1VFAFL2DA102003

; WA1VFAFL2DA138306 | WA1VFAFL2DA198330; WA1VFAFL2DA151587 | WA1VFAFL2DA157289; WA1VFAFL2DA124504 | WA1VFAFL2DA105581 | WA1VFAFL2DA194309 | WA1VFAFL2DA159608 | WA1VFAFL2DA118170

WA1VFAFL2DA181964 | WA1VFAFL2DA125491 | WA1VFAFL2DA142565 | WA1VFAFL2DA132960; WA1VFAFL2DA101319

WA1VFAFL2DA111249 | WA1VFAFL2DA121747 | WA1VFAFL2DA102289 | WA1VFAFL2DA151573; WA1VFAFL2DA106388; WA1VFAFL2DA175260 | WA1VFAFL2DA131842; WA1VFAFL2DA182970; WA1VFAFL2DA119447 | WA1VFAFL2DA155171 | WA1VFAFL2DA156403; WA1VFAFL2DA168972 | WA1VFAFL2DA109419 | WA1VFAFL2DA161035; WA1VFAFL2DA105287 | WA1VFAFL2DA104642 | WA1VFAFL2DA119416; WA1VFAFL2DA186937; WA1VFAFL2DA105175; WA1VFAFL2DA121568 | WA1VFAFL2DA190485 | WA1VFAFL2DA151041; WA1VFAFL2DA165151

WA1VFAFL2DA181138; WA1VFAFL2DA167966; WA1VFAFL2DA124230; WA1VFAFL2DA113227 | WA1VFAFL2DA173136; WA1VFAFL2DA193077; WA1VFAFL2DA182628 | WA1VFAFL2DA100560 | WA1VFAFL2DA122834 | WA1VFAFL2DA187554 | WA1VFAFL2DA113356 | WA1VFAFL2DA105564 | WA1VFAFL2DA199946 | WA1VFAFL2DA184315 | WA1VFAFL2DA143375 | WA1VFAFL2DA140265

WA1VFAFL2DA115446; WA1VFAFL2DA166302 | WA1VFAFL2DA130562 | WA1VFAFL2DA150259 | WA1VFAFL2DA164808

WA1VFAFL2DA194701; WA1VFAFL2DA121912 | WA1VFAFL2DA152108; WA1VFAFL2DA131579 | WA1VFAFL2DA154473 | WA1VFAFL2DA145143 | WA1VFAFL2DA104897 | WA1VFAFL2DA138449 | WA1VFAFL2DA120985 | WA1VFAFL2DA133557; WA1VFAFL2DA103183 | WA1VFAFL2DA102325 | WA1VFAFL2DA111512

WA1VFAFL2DA193547 | WA1VFAFL2DA190213; WA1VFAFL2DA124096;

WA1VFAFL2DA162136

| WA1VFAFL2DA180734 | WA1VFAFL2DA166834

WA1VFAFL2DA139990 | WA1VFAFL2DA136569 | WA1VFAFL2DA111686 | WA1VFAFL2DA195069 | WA1VFAFL2DA115009; WA1VFAFL2DA148320 | WA1VFAFL2DA156806; WA1VFAFL2DA134661 | WA1VFAFL2DA137303 | WA1VFAFL2DA155333 | WA1VFAFL2DA113034 | WA1VFAFL2DA189661 | WA1VFAFL2DA162119

WA1VFAFL2DA186789; WA1VFAFL2DA108237 | WA1VFAFL2DA134840 | WA1VFAFL2DA181656; WA1VFAFL2DA196660; WA1VFAFL2DA105628 | WA1VFAFL2DA132831; WA1VFAFL2DA193192 | WA1VFAFL2DA117407; WA1VFAFL2DA183424 | WA1VFAFL2DA111655 | WA1VFAFL2DA120243 | WA1VFAFL2DA185142; WA1VFAFL2DA164100 | WA1VFAFL2DA168356 | WA1VFAFL2DA198263 | WA1VFAFL2DA114166

WA1VFAFL2DA184766 | WA1VFAFL2DA146860; WA1VFAFL2DA121053 | WA1VFAFL2DA143487; WA1VFAFL2DA185304 | WA1VFAFL2DA126690; WA1VFAFL2DA160726 | WA1VFAFL2DA121425 | WA1VFAFL2DA106536; WA1VFAFL2DA108724; WA1VFAFL2DA127497

WA1VFAFL2DA187621; WA1VFAFL2DA108173 | WA1VFAFL2DA132117 | WA1VFAFL2DA130786

WA1VFAFL2DA148804; WA1VFAFL2DA150309; WA1VFAFL2DA115284 | WA1VFAFL2DA168213 | WA1VFAFL2DA189451 | WA1VFAFL2DA199168 | WA1VFAFL2DA115219; WA1VFAFL2DA195735 | WA1VFAFL2DA101708 | WA1VFAFL2DA149080 | WA1VFAFL2DA154103 | WA1VFAFL2DA166722 | WA1VFAFL2DA128956 | WA1VFAFL2DA155283; WA1VFAFL2DA124180 | WA1VFAFL2DA127726 | WA1VFAFL2DA140931; WA1VFAFL2DA199428 | WA1VFAFL2DA146681; WA1VFAFL2DA199283 | WA1VFAFL2DA186338 | WA1VFAFL2DA189983 | WA1VFAFL2DA155929 | WA1VFAFL2DA120517 | WA1VFAFL2DA124809 | WA1VFAFL2DA172889 | WA1VFAFL2DA159091; WA1VFAFL2DA124549 | WA1VFAFL2DA103720 | WA1VFAFL2DA120274; WA1VFAFL2DA116581 | WA1VFAFL2DA176859 | WA1VFAFL2DA142095 | WA1VFAFL2DA132005; WA1VFAFL2DA189305 | WA1VFAFL2DA126947 | WA1VFAFL2DA100848 | WA1VFAFL2DA126771; WA1VFAFL2DA175355; WA1VFAFL2DA175307 | WA1VFAFL2DA150360 | WA1VFAFL2DA135860; WA1VFAFL2DA119660 | WA1VFAFL2DA178112 | WA1VFAFL2DA140329; WA1VFAFL2DA139892 | WA1VFAFL2DA169135

WA1VFAFL2DA156451; WA1VFAFL2DA131131 | WA1VFAFL2DA144624 | WA1VFAFL2DA160371

WA1VFAFL2DA150407 | WA1VFAFL2DA175176 | WA1VFAFL2DA171838; WA1VFAFL2DA143778 | WA1VFAFL2DA118024 | WA1VFAFL2DA101885 | WA1VFAFL2DA102146; WA1VFAFL2DA112692; WA1VFAFL2DA103958; WA1VFAFL2DA188915 | WA1VFAFL2DA135826; WA1VFAFL2DA181351 | WA1VFAFL2DA198974 | WA1VFAFL2DA147751 | WA1VFAFL2DA123885; WA1VFAFL2DA140685; WA1VFAFL2DA152142 | WA1VFAFL2DA158202

WA1VFAFL2DA101448 | WA1VFAFL2DA110781; WA1VFAFL2DA183889; WA1VFAFL2DA172486; WA1VFAFL2DA116175 | WA1VFAFL2DA118508 | WA1VFAFL2DA161326 | WA1VFAFL2DA178305; WA1VFAFL2DA139424 | WA1VFAFL2DA160158 | WA1VFAFL2DA160788; WA1VFAFL2DA121392 | WA1VFAFL2DA126317; WA1VFAFL2DA149127;

WA1VFAFL2DA109453

| WA1VFAFL2DA108836; WA1VFAFL2DA172505 | WA1VFAFL2DA147930 | WA1VFAFL2DA101112; WA1VFAFL2DA126821 | WA1VFAFL2DA199140 | WA1VFAFL2DA123594 | WA1VFAFL2DA143263 | WA1VFAFL2DA122459 | WA1VFAFL2DA119027 | WA1VFAFL2DA164761;

WA1VFAFL2DA138970

| WA1VFAFL2DA178157 | WA1VFAFL2DA155641; WA1VFAFL2DA139181; WA1VFAFL2DA154067 | WA1VFAFL2DA149998 | WA1VFAFL2DA180488; WA1VFAFL2DA134479; WA1VFAFL2DA172200 | WA1VFAFL2DA152724; WA1VFAFL2DA158393 | WA1VFAFL2DA129279 | WA1VFAFL2DA124695; WA1VFAFL2DA150598; WA1VFAFL2DA139889; WA1VFAFL2DA134238; WA1VFAFL2DA173427 | WA1VFAFL2DA152450 | WA1VFAFL2DA121277 | WA1VFAFL2DA101739; WA1VFAFL2DA101031; WA1VFAFL2DA123255; WA1VFAFL2DA137575; WA1VFAFL2DA184119 | WA1VFAFL2DA119674 | WA1VFAFL2DA168387; WA1VFAFL2DA158345 | WA1VFAFL2DA114152

WA1VFAFL2DA148205 | WA1VFAFL2DA119478 | WA1VFAFL2DA164162; WA1VFAFL2DA163657

WA1VFAFL2DA179311; WA1VFAFL2DA126155 | WA1VFAFL2DA157647 | WA1VFAFL2DA166882; WA1VFAFL2DA131713 | WA1VFAFL2DA183276; WA1VFAFL2DA143814 | WA1VFAFL2DA153405 | WA1VFAFL2DA178160; WA1VFAFL2DA187845; WA1VFAFL2DA166316 | WA1VFAFL2DA149399; WA1VFAFL2DA110070 | WA1VFAFL2DA113955 | WA1VFAFL2DA165540; WA1VFAFL2DA112241 | WA1VFAFL2DA113860; WA1VFAFL2DA140069 | WA1VFAFL2DA132232 | WA1VFAFL2DA130416 | WA1VFAFL2DA147264 | WA1VFAFL2DA120467; WA1VFAFL2DA138001; WA1VFAFL2DA102311 | WA1VFAFL2DA112160; WA1VFAFL2DA155090; WA1VFAFL2DA147099

WA1VFAFL2DA142369 | WA1VFAFL2DA121201

WA1VFAFL2DA172729; WA1VFAFL2DA121280 | WA1VFAFL2DA143229 | WA1VFAFL2DA143361; WA1VFAFL2DA172469

WA1VFAFL2DA160709 | WA1VFAFL2DA123918 | WA1VFAFL2DA191152 | WA1VFAFL2DA113535 | WA1VFAFL2DA109291; WA1VFAFL2DA179258 | WA1VFAFL2DA170706 | WA1VFAFL2DA107072

WA1VFAFL2DA167532; WA1VFAFL2DA182533; WA1VFAFL2DA124051 | WA1VFAFL2DA103250; WA1VFAFL2DA187943; WA1VFAFL2DA180197

WA1VFAFL2DA158085

WA1VFAFL2DA170320 | WA1VFAFL2DA180796

WA1VFAFL2DA127452

WA1VFAFL2DA173590 | WA1VFAFL2DA172911; WA1VFAFL2DA139133 | WA1VFAFL2DA183097; WA1VFAFL2DA119139; WA1VFAFL2DA158099; WA1VFAFL2DA164629 | WA1VFAFL2DA196545 | WA1VFAFL2DA110442; WA1VFAFL2DA188865; WA1VFAFL2DA111736 | WA1VFAFL2DA101224 | WA1VFAFL2DA128309 | WA1VFAFL2DA124048; WA1VFAFL2DA108562 | WA1VFAFL2DA114264; WA1VFAFL2DA135082 | WA1VFAFL2DA105905 | WA1VFAFL2DA162198; WA1VFAFL2DA156840 | WA1VFAFL2DA176618; WA1VFAFL2DA163397 | WA1VFAFL2DA183391; WA1VFAFL2DA149189; WA1VFAFL2DA198490

WA1VFAFL2DA194102 | WA1VFAFL2DA170804 | WA1VFAFL2DA143974; WA1VFAFL2DA103877 | WA1VFAFL2DA189370 | WA1VFAFL2DA196531; WA1VFAFL2DA196609 | WA1VFAFL2DA193886; WA1VFAFL2DA137754; WA1VFAFL2DA127094

WA1VFAFL2DA122364 | WA1VFAFL2DA121022; WA1VFAFL2DA162153 | WA1VFAFL2DA141237; WA1VFAFL2DA122767 | WA1VFAFL2DA137690 | WA1VFAFL2DA110019

WA1VFAFL2DA104303

WA1VFAFL2DA104804 | WA1VFAFL2DA125281 | WA1VFAFL2DA150004

WA1VFAFL2DA174027; WA1VFAFL2DA105550; WA1VFAFL2DA155901 | WA1VFAFL2DA136636 | WA1VFAFL2DA190910 | WA1VFAFL2DA151539 | WA1VFAFL2DA123935 | WA1VFAFL2DA120162 | WA1VFAFL2DA154702; WA1VFAFL2DA167143; WA1VFAFL2DA110943 | WA1VFAFL2DA172732 | WA1VFAFL2DA123613 | WA1VFAFL2DA195850 | WA1VFAFL2DA180409 | WA1VFAFL2DA110425; WA1VFAFL2DA120968 | WA1VFAFL2DA171760 | WA1VFAFL2DA140119 | WA1VFAFL2DA143554; WA1VFAFL2DA189675 | WA1VFAFL2DA112434 | WA1VFAFL2DA195833; WA1VFAFL2DA138032; WA1VFAFL2DA182709 | WA1VFAFL2DA154974; WA1VFAFL2DA173072; WA1VFAFL2DA176179; WA1VFAFL2DA179115 | WA1VFAFL2DA117438 | WA1VFAFL2DA195914; WA1VFAFL2DA128374

WA1VFAFL2DA146924 | WA1VFAFL2DA122378; WA1VFAFL2DA105404 | WA1VFAFL2DA160760 | WA1VFAFL2DA174769 | WA1VFAFL2DA151900 | WA1VFAFL2DA130982 | WA1VFAFL2DA115835 | WA1VFAFL2DA194360 | WA1VFAFL2DA145255 | WA1VFAFL2DA157681; WA1VFAFL2DA145837 | WA1VFAFL2DA113440

WA1VFAFL2DA187232; WA1VFAFL2DA149970 | WA1VFAFL2DA133400; WA1VFAFL2DA148219; WA1VFAFL2DA151122

WA1VFAFL2DA140539 | WA1VFAFL2DA140248 | WA1VFAFL2DA116872 | WA1VFAFL2DA149676 | WA1VFAFL2DA180989 | WA1VFAFL2DA136488 | WA1VFAFL2DA173654

WA1VFAFL2DA114376; WA1VFAFL2DA159401; WA1VFAFL2DA138578 | WA1VFAFL2DA183438; WA1VFAFL2DA125717 | WA1VFAFL2DA131050 | WA1VFAFL2DA132991 | WA1VFAFL2DA159303 | WA1VFAFL2DA162637 | WA1VFAFL2DA156398 | WA1VFAFL2DA126060 | WA1VFAFL2DA190227 | WA1VFAFL2DA117262; WA1VFAFL2DA171421

WA1VFAFL2DA191927 | WA1VFAFL2DA149855; WA1VFAFL2DA196979 | WA1VFAFL2DA160306

WA1VFAFL2DA199221; WA1VFAFL2DA193127; WA1VFAFL2DA196366 | WA1VFAFL2DA107654 | WA1VFAFL2DA183570 | WA1VFAFL2DA122123 | WA1VFAFL2DA109310 | WA1VFAFL2DA118685; WA1VFAFL2DA124616 | WA1VFAFL2DA125667 | WA1VFAFL2DA144509 | WA1VFAFL2DA176473 | WA1VFAFL2DA181561; WA1VFAFL2DA187439 | WA1VFAFL2DA112904 | WA1VFAFL2DA106990; WA1VFAFL2DA109193 | WA1VFAFL2DA140198; WA1VFAFL2DA183052; WA1VFAFL2DA150827 | WA1VFAFL2DA137530; WA1VFAFL2DA104074 | WA1VFAFL2DA184072 | WA1VFAFL2DA111185 | WA1VFAFL2DA167739 | WA1VFAFL2DA134370 | WA1VFAFL2DA156885 | WA1VFAFL2DA199090 | WA1VFAFL2DA110960 | WA1VFAFL2DA153212 | WA1VFAFL2DA161469; WA1VFAFL2DA104222 | WA1VFAFL2DA119609 | WA1VFAFL2DA116208; WA1VFAFL2DA127113; WA1VFAFL2DA192365 | WA1VFAFL2DA190468 | WA1VFAFL2DA184444; WA1VFAFL2DA191670; WA1VFAFL2DA196271

WA1VFAFL2DA162329 | WA1VFAFL2DA172813 | WA1VFAFL2DA110277 | WA1VFAFL2DA168440 | WA1VFAFL2DA121036

WA1VFAFL2DA164338 | WA1VFAFL2DA121313 | WA1VFAFL2DA132358 | WA1VFAFL2DA197209 | WA1VFAFL2DA123563 | WA1VFAFL2DA172150; WA1VFAFL2DA101935 | WA1VFAFL2DA122316; WA1VFAFL2DA157325; WA1VFAFL2DA120064 | WA1VFAFL2DA130965 | WA1VFAFL2DA195492 | WA1VFAFL2DA139455 | WA1VFAFL2DA103541 | WA1VFAFL2DA126401 | WA1VFAFL2DA137611 | WA1VFAFL2DA136653; WA1VFAFL2DA154666; WA1VFAFL2DA181270 | WA1VFAFL2DA166753 | WA1VFAFL2DA163593

WA1VFAFL2DA151704 | WA1VFAFL2DA101952; WA1VFAFL2DA197162 |

WA1VFAFL2DA187795

| WA1VFAFL2DA180054 | WA1VFAFL2DA189756; WA1VFAFL2DA103071; WA1VFAFL2DA104155; WA1VFAFL2DA139732; WA1VFAFL2DA141528

WA1VFAFL2DA126642 | WA1VFAFL2DA150990 | WA1VFAFL2DA147605 | WA1VFAFL2DA148558 | WA1VFAFL2DA173895; WA1VFAFL2DA118282 | WA1VFAFL2DA171984; WA1VFAFL2DA125863; WA1VFAFL2DA139567; WA1VFAFL2DA193449 | WA1VFAFL2DA138483; WA1VFAFL2DA175193 | WA1VFAFL2DA161990 | WA1VFAFL2DA178885 | WA1VFAFL2DA128228 | WA1VFAFL2DA171354; WA1VFAFL2DA164744 | WA1VFAFL2DA165487 | WA1VFAFL2DA116550 | WA1VFAFL2DA177770; WA1VFAFL2DA141173 | WA1VFAFL2DA101675

WA1VFAFL2DA102759

WA1VFAFL2DA111431 | WA1VFAFL2DA179843; WA1VFAFL2DA114717 | WA1VFAFL2DA131548 | WA1VFAFL2DA189174 | WA1VFAFL2DA112255 | WA1VFAFL2DA133350; WA1VFAFL2DA180670 | WA1VFAFL2DA121196; WA1VFAFL2DA153923; WA1VFAFL2DA173248; WA1VFAFL2DA183908 | WA1VFAFL2DA119318 | WA1VFAFL2DA173489 | WA1VFAFL2DA121439; WA1VFAFL2DA111672 | WA1VFAFL2DA147068 | WA1VFAFL2DA129170; WA1VFAFL2DA105418 | WA1VFAFL2DA145885; WA1VFAFL2DA198375; WA1VFAFL2DA148625; WA1VFAFL2DA177820 | WA1VFAFL2DA120887 | WA1VFAFL2DA122994 | WA1VFAFL2DA139536 | WA1VFAFL2DA149029 | WA1VFAFL2DA138743 | WA1VFAFL2DA104480; WA1VFAFL2DA183472; WA1VFAFL2DA103104 | WA1VFAFL2DA177378; WA1VFAFL2DA101322 | WA1VFAFL2DA133705; WA1VFAFL2DA180541 | WA1VFAFL2DA178322; WA1VFAFL2DA126625; WA1VFAFL2DA160628; WA1VFAFL2DA163321; WA1VFAFL2DA104205 | WA1VFAFL2DA105743; WA1VFAFL2DA143439 | WA1VFAFL2DA130318 | WA1VFAFL2DA183035 | WA1VFAFL2DA186453 | WA1VFAFL2DA127936 | WA1VFAFL2DA107508; WA1VFAFL2DA137477; WA1VFAFL2DA177686 | WA1VFAFL2DA123630; WA1VFAFL2DA134160 | WA1VFAFL2DA188994 | WA1VFAFL2DA130674 | WA1VFAFL2DA167479; WA1VFAFL2DA149046; WA1VFAFL2DA172858 | WA1VFAFL2DA135924 | WA1VFAFL2DA147961 | WA1VFAFL2DA137219 | WA1VFAFL2DA140122 | WA1VFAFL2DA101997 | WA1VFAFL2DA141612 | WA1VFAFL2DA131680; WA1VFAFL2DA106925 | WA1VFAFL2DA115432 | WA1VFAFL2DA175288; WA1VFAFL2DA163013 | WA1VFAFL2DA125216 | WA1VFAFL2DA164887; WA1VFAFL2DA165313 | WA1VFAFL2DA184721; WA1VFAFL2DA140489 | WA1VFAFL2DA117875 | WA1VFAFL2DA132912 | WA1VFAFL2DA151878; WA1VFAFL2DA194830 | WA1VFAFL2DA141156 | WA1VFAFL2DA186081; WA1VFAFL2DA173265; WA1VFAFL2DA110926

WA1VFAFL2DA121389 | WA1VFAFL2DA126396; WA1VFAFL2DA193385 | WA1VFAFL2DA149225 | WA1VFAFL2DA113003

WA1VFAFL2DA123742; WA1VFAFL2DA120663

WA1VFAFL2DA198053; WA1VFAFL2DA122946 | WA1VFAFL2DA113311 | WA1VFAFL2DA114992 | WA1VFAFL2DA184282 | WA1VFAFL2DA153825 | WA1VFAFL2DA173119 | WA1VFAFL2DA135339; WA1VFAFL2DA136829; WA1VFAFL2DA166686; WA1VFAFL2DA118461 | WA1VFAFL2DA186615; WA1VFAFL2DA190132 | WA1VFAFL2DA132957 | WA1VFAFL2DA150133 | WA1VFAFL2DA113681 | WA1VFAFL2DA118122; WA1VFAFL2DA134532; WA1VFAFL2DA119285 | WA1VFAFL2DA170138 | WA1VFAFL2DA196321 | WA1VFAFL2DA164999 | WA1VFAFL2DA177574 | WA1VFAFL2DA174285 | WA1VFAFL2DA158684; WA1VFAFL2DA157308 | WA1VFAFL2DA120369 | WA1VFAFL2DA133994 | WA1VFAFL2DA109257 | WA1VFAFL2DA167062 | WA1VFAFL2DA175534 | WA1VFAFL2DA164159 | WA1VFAFL2DA172214 | WA1VFAFL2DA183987 | WA1VFAFL2DA124745 | WA1VFAFL2DA193189; WA1VFAFL2DA103197 | WA1VFAFL2DA129007; WA1VFAFL2DA102843 | WA1VFAFL2DA148706; WA1VFAFL2DA156322; WA1VFAFL2DA151556; WA1VFAFL2DA186100 | WA1VFAFL2DA182287 | WA1VFAFL2DA100798 | WA1VFAFL2DA128892; WA1VFAFL2DA190941; WA1VFAFL2DA187487 | WA1VFAFL2DA178675 | WA1VFAFL2DA189885 | WA1VFAFL2DA151749 | WA1VFAFL2DA165229 | WA1VFAFL2DA150374; WA1VFAFL2DA130903 | WA1VFAFL2DA122204 | WA1VFAFL2DA167319; WA1VFAFL2DA107394 |

WA1VFAFL2DA166252

| WA1VFAFL2DA169572; WA1VFAFL2DA163139 | WA1VFAFL2DA170737; WA1VFAFL2DA179759 | WA1VFAFL2DA193824 | WA1VFAFL2DA196657; WA1VFAFL2DA156854; WA1VFAFL2DA154540

WA1VFAFL2DA114409; WA1VFAFL2DA100915; WA1VFAFL2DA193760 | WA1VFAFL2DA169331 | WA1VFAFL2DA128777 | WA1VFAFL2DA197341 | WA1VFAFL2DA196416; WA1VFAFL2DA103748 | WA1VFAFL2DA129475; WA1VFAFL2DA148057 | WA1VFAFL2DA143702 | WA1VFAFL2DA100073; WA1VFAFL2DA172178 | WA1VFAFL2DA191507; WA1VFAFL2DA149001 | WA1VFAFL2DA176991; WA1VFAFL2DA185013 | WA1VFAFL2DA175971 | WA1VFAFL2DA124633 | WA1VFAFL2DA157423 | WA1VFAFL2DA190499 | WA1VFAFL2DA191765 | WA1VFAFL2DA129668 | WA1VFAFL2DA147846 | WA1VFAFL2DA161214 | WA1VFAFL2DA112076 | WA1VFAFL2DA186551 | WA1VFAFL2DA136006; WA1VFAFL2DA172293; WA1VFAFL2DA127922 | WA1VFAFL2DA159026 | WA1VFAFL2DA180636 | WA1VFAFL2DA194911; WA1VFAFL2DA124874; WA1VFAFL2DA157650 | WA1VFAFL2DA157227; WA1VFAFL2DA130755 | WA1VFAFL2DA169152 | WA1VFAFL2DA188607 | WA1VFAFL2DA119948 | WA1VFAFL2DA198103; WA1VFAFL2DA115611 | WA1VFAFL2DA191314 | WA1VFAFL2DA129878

WA1VFAFL2DA174335 | WA1VFAFL2DA193094 | WA1VFAFL2DA181169 | WA1VFAFL2DA188591 | WA1VFAFL2DA124731; WA1VFAFL2DA125040; WA1VFAFL2DA113194; WA1VFAFL2DA137043; WA1VFAFL2DA137737 | WA1VFAFL2DA119254 | WA1VFAFL2DA167465; WA1VFAFL2DA198246 | WA1VFAFL2DA177932 | WA1VFAFL2DA166283 | WA1VFAFL2DA174710; WA1VFAFL2DA140864 | WA1VFAFL2DA108559 | WA1VFAFL2DA145109 | WA1VFAFL2DA194097; WA1VFAFL2DA152755 | WA1VFAFL2DA163982 | WA1VFAFL2DA117097 | WA1VFAFL2DA110196 | WA1VFAFL2DA109307 | WA1VFAFL2DA148169

WA1VFAFL2DA119772 | WA1VFAFL2DA125720; WA1VFAFL2DA169216; WA1VFAFL2DA138967 | WA1VFAFL2DA108903; WA1VFAFL2DA149175 | WA1VFAFL2DA109548; WA1VFAFL2DA185920 | WA1VFAFL2DA118525 | WA1VFAFL2DA157499 | WA1VFAFL2DA168907; WA1VFAFL2DA147877 | WA1VFAFL2DA195184; WA1VFAFL2DA186999 | WA1VFAFL2DA141089; WA1VFAFL2DA138564; WA1VFAFL2DA122199 | WA1VFAFL2DA176201 | WA1VFAFL2DA127256 | WA1VFAFL2DA195752 | WA1VFAFL2DA160435; WA1VFAFL2DA123708 | WA1VFAFL2DA195346 | WA1VFAFL2DA167871

WA1VFAFL2DA134773 | WA1VFAFL2DA103944 | WA1VFAFL2DA182788 | WA1VFAFL2DA100364 | WA1VFAFL2DA161195 | WA1VFAFL2DA181284

WA1VFAFL2DA122686 | WA1VFAFL2DA117696 | WA1VFAFL2DA184833 | WA1VFAFL2DA131811; WA1VFAFL2DA183147 | WA1VFAFL2DA184802; WA1VFAFL2DA195900 | WA1VFAFL2DA150228

WA1VFAFL2DA148270; WA1VFAFL2DA151458 | WA1VFAFL2DA167045 | WA1VFAFL2DA190633 | WA1VFAFL2DA174884 | WA1VFAFL2DA177588; WA1VFAFL2DA199445; WA1VFAFL2DA196870 | WA1VFAFL2DA100722

WA1VFAFL2DA134885 |

WA1VFAFL2DA183519

; WA1VFAFL2DA133607 | WA1VFAFL2DA169362 | WA1VFAFL2DA138709 | WA1VFAFL2DA171032 | WA1VFAFL2DA122154; WA1VFAFL2DA137642 | WA1VFAFL2DA186128; WA1VFAFL2DA110408; WA1VFAFL2DA187361 | WA1VFAFL2DA101370; WA1VFAFL2DA141478; WA1VFAFL2DA117231 | WA1VFAFL2DA129203 | WA1VFAFL2DA177090; WA1VFAFL2DA156434; WA1VFAFL2DA155655; WA1VFAFL2DA102583; WA1VFAFL2DA113762; WA1VFAFL2DA117794; WA1VFAFL2DA109033; WA1VFAFL2DA147975; WA1VFAFL2DA158247; WA1VFAFL2DA177865 | WA1VFAFL2DA189577; WA1VFAFL2DA168275; WA1VFAFL2DA177557 | WA1VFAFL2DA119268 | WA1VFAFL2DA106942 | WA1VFAFL2DA120906 | WA1VFAFL2DA187957 | WA1VFAFL2DA177204 |

WA1VFAFL2DA122526

| WA1VFAFL2DA151945 | WA1VFAFL2DA140086; WA1VFAFL2DA141559; WA1VFAFL2DA116631 | WA1VFAFL2DA186131; WA1VFAFL2DA135471

WA1VFAFL2DA122087 | WA1VFAFL2DA162914 | WA1VFAFL2DA155364 | WA1VFAFL2DA191653; WA1VFAFL2DA109873; WA1VFAFL2DA122011; WA1VFAFL2DA138600 | WA1VFAFL2DA148074 | WA1VFAFL2DA100641; WA1VFAFL2DA191944; WA1VFAFL2DA152089 | WA1VFAFL2DA154005; WA1VFAFL2DA179907 | WA1VFAFL2DA111543 | WA1VFAFL2DA143652; WA1VFAFL2DA164324; WA1VFAFL2DA174979; WA1VFAFL2DA107296 | WA1VFAFL2DA166798

WA1VFAFL2DA131047 | WA1VFAFL2DA128665; WA1VFAFL2DA106505; WA1VFAFL2DA153615 | WA1VFAFL2DA116466 | WA1VFAFL2DA198392; WA1VFAFL2DA161620

WA1VFAFL2DA105693; WA1VFAFL2DA120372 | WA1VFAFL2DA141142 | WA1VFAFL2DA112773; WA1VFAFL2DA144316 | WA1VFAFL2DA181074 | WA1VFAFL2DA122056; WA1VFAFL2DA131422 | WA1VFAFL2DA193113; WA1VFAFL2DA189031

WA1VFAFL2DA153159; WA1VFAFL2DA176246 | WA1VFAFL2DA110666; WA1VFAFL2DA151783; WA1VFAFL2DA142386; WA1VFAFL2DA173914; WA1VFAFL2DA174044; WA1VFAFL2DA136328 | WA1VFAFL2DA134319; WA1VFAFL2DA167093 | WA1VFAFL2DA109324

WA1VFAFL2DA117116 | WA1VFAFL2DA185819 | WA1VFAFL2DA103345 | WA1VFAFL2DA117987 | WA1VFAFL2DA133283; WA1VFAFL2DA132764 | WA1VFAFL2DA193709 | WA1VFAFL2DA184640 | WA1VFAFL2DA159124 | WA1VFAFL2DA181849; WA1VFAFL2DA133140 | WA1VFAFL2DA134742 | WA1VFAFL2DA150083 | WA1VFAFL2DA195105 | WA1VFAFL2DA196612 | WA1VFAFL2DA164274; WA1VFAFL2DA104219; WA1VFAFL2DA147622 | WA1VFAFL2DA183181

WA1VFAFL2DA198067 | WA1VFAFL2DA156031 | WA1VFAFL2DA127595 | WA1VFAFL2DA160645 | WA1VFAFL2DA190602; WA1VFAFL2DA105631; WA1VFAFL2DA132862 | WA1VFAFL2DA136104 | WA1VFAFL2DA117603 | WA1VFAFL2DA100509

WA1VFAFL2DA125829 | WA1VFAFL2DA143201; WA1VFAFL2DA174075 | WA1VFAFL2DA138192; WA1VFAFL2DA170267 | WA1VFAFL2DA159737 | WA1VFAFL2DA148995 | WA1VFAFL2DA171841 | WA1VFAFL2DA152660

WA1VFAFL2DA147992 | WA1VFAFL2DA154537 | WA1VFAFL2DA100428; WA1VFAFL2DA166199 | WA1VFAFL2DA195296; WA1VFAFL2DA140315 | WA1VFAFL2DA150732; WA1VFAFL2DA168969 | WA1VFAFL2DA114913 | WA1VFAFL2DA129606 | WA1VFAFL2DA107122 | WA1VFAFL2DA128388 | WA1VFAFL2DA189921; WA1VFAFL2DA169829 | WA1VFAFL2DA147720 | WA1VFAFL2DA182273 | WA1VFAFL2DA143182 | WA1VFAFL2DA168065 | WA1VFAFL2DA122171 | WA1VFAFL2DA159169; WA1VFAFL2DA111915 | WA1VFAFL2DA112756 | WA1VFAFL2DA105872 | WA1VFAFL2DA148916 | WA1VFAFL2DA118136 | WA1VFAFL2DA179096

WA1VFAFL2DA171595; WA1VFAFL2DA124969 | WA1VFAFL2DA157261; WA1VFAFL2DA115950; WA1VFAFL2DA111090; WA1VFAFL2DA153906; WA1VFAFL2DA182936 | WA1VFAFL2DA169443 | WA1VFAFL2DA158197 | WA1VFAFL2DA179583 |

WA1VFAFL2DA119867

; WA1VFAFL2DA178420; WA1VFAFL2DA165554 | WA1VFAFL2DA102454 | WA1VFAFL2DA125684; WA1VFAFL2DA195380 | WA1VFAFL2DA155591 | WA1VFAFL2DA158166; WA1VFAFL2DA150679; WA1VFAFL2DA191989 | WA1VFAFL2DA184511 | WA1VFAFL2DA136264; WA1VFAFL2DA117102 | WA1VFAFL2DA182192 | WA1VFAFL2DA181107; WA1VFAFL2DA166185; WA1VFAFL2DA197968 | WA1VFAFL2DA184198 | WA1VFAFL2DA179504 | WA1VFAFL2DA125278; WA1VFAFL2DA179356 | WA1VFAFL2DA188963 | WA1VFAFL2DA128715 | WA1VFAFL2DA132781 | WA1VFAFL2DA194018 | WA1VFAFL2DA144784 | WA1VFAFL2DA187926; WA1VFAFL2DA163741; WA1VFAFL2DA162718; WA1VFAFL2DA192186; WA1VFAFL2DA118654; WA1VFAFL2DA110330; WA1VFAFL2DA150780 | WA1VFAFL2DA107511 | WA1VFAFL2DA184184

WA1VFAFL2DA169748 | WA1VFAFL2DA182385 | WA1VFAFL2DA147443 | WA1VFAFL2DA137463; WA1VFAFL2DA140508 | WA1VFAFL2DA145563 | WA1VFAFL2DA135423 | WA1VFAFL2DA120825 | WA1VFAFL2DA188056 | WA1VFAFL2DA100266; WA1VFAFL2DA189837 | WA1VFAFL2DA101028 | WA1VFAFL2DA159205 | WA1VFAFL2DA106956; WA1VFAFL2DA108691 | WA1VFAFL2DA122090 | WA1VFAFL2DA177073; WA1VFAFL2DA182564 | WA1VFAFL2DA166591 | WA1VFAFL2DA149791; WA1VFAFL2DA134580 | WA1VFAFL2DA137267; WA1VFAFL2DA182631; WA1VFAFL2DA134501 | WA1VFAFL2DA191782 | WA1VFAFL2DA108223 | WA1VFAFL2DA145546; WA1VFAFL2DA197453; WA1VFAFL2DA112157 | WA1VFAFL2DA180023; WA1VFAFL2DA111056; WA1VFAFL2DA124194; WA1VFAFL2DA107928 | WA1VFAFL2DA108884; WA1VFAFL2DA127810 | WA1VFAFL2DA118590 | WA1VFAFL2DA129153; WA1VFAFL2DA113924 | WA1VFAFL2DA120212; WA1VFAFL2DA142002; WA1VFAFL2DA173251 | WA1VFAFL2DA159625; WA1VFAFL2DA142744

WA1VFAFL2DA161407 | WA1VFAFL2DA192169; WA1VFAFL2DA126687 | WA1VFAFL2DA184928 | WA1VFAFL2DA116824 | WA1VFAFL2DA109355 | WA1VFAFL2DA143649 | WA1VFAFL2DA142596 | WA1VFAFL2DA197369 | WA1VFAFL2DA106777 | WA1VFAFL2DA119464

WA1VFAFL2DA196335 | WA1VFAFL2DA163559; WA1VFAFL2DA176408;

WA1VFAFL2DA183956

| WA1VFAFL2DA132294; WA1VFAFL2DA156613 | WA1VFAFL2DA137592; WA1VFAFL2DA109372; WA1VFAFL2DA174691 | WA1VFAFL2DA126348 | WA1VFAFL2DA118704 | WA1VFAFL2DA185674; WA1VFAFL2DA186467 | WA1VFAFL2DA159642 | WA1VFAFL2DA143635 | WA1VFAFL2DA122235 | WA1VFAFL2DA181429; WA1VFAFL2DA128150

WA1VFAFL2DA182743 | WA1VFAFL2DA153193 | WA1VFAFL2DA164131; WA1VFAFL2DA190924 | WA1VFAFL2DA167921; WA1VFAFL2DA197324 | WA1VFAFL2DA151184 | WA1VFAFL2DA135356 | WA1VFAFL2DA180393 | WA1VFAFL2DA165876 | WA1VFAFL2DA113521 | WA1VFAFL2DA122798; WA1VFAFL2DA122803 | WA1VFAFL2DA122591 | WA1VFAFL2DA134322 | WA1VFAFL2DA153761 | WA1VFAFL2DA128004 | WA1VFAFL2DA164792 | WA1VFAFL2DA113020 | WA1VFAFL2DA116273 | WA1VFAFL2DA147054

WA1VFAFL2DA111378 | WA1VFAFL2DA115270 |

WA1VFAFL2DA185416

; WA1VFAFL2DA168731; WA1VFAFL2DA154022 | WA1VFAFL2DA178594 | WA1VFAFL2DA195136 | WA1VFAFL2DA158328 | WA1VFAFL2DA119304 | WA1VFAFL2DA189899 | WA1VFAFL2DA114507 | WA1VFAFL2DA108609

WA1VFAFL2DA155476 | WA1VFAFL2DA100851 | WA1VFAFL2DA109484 | WA1VFAFL2DA150388 | WA1VFAFL2DA188445; WA1VFAFL2DA199896; WA1VFAFL2DA136037; WA1VFAFL2DA188140 | WA1VFAFL2DA120999; WA1VFAFL2DA154652; WA1VFAFL2DA137995; WA1VFAFL2DA186291 | WA1VFAFL2DA103054 | WA1VFAFL2DA195511; WA1VFAFL2DA111722; WA1VFAFL2DA162010 | WA1VFAFL2DA192687 | WA1VFAFL2DA126740; WA1VFAFL2DA131727

WA1VFAFL2DA153839 | WA1VFAFL2DA116452; WA1VFAFL2DA155803 | WA1VFAFL2DA142999; WA1VFAFL2DA178384 | WA1VFAFL2DA161651 | WA1VFAFL2DA195895 | WA1VFAFL2DA100235; WA1VFAFL2DA113132; WA1VFAFL2DA141982; WA1VFAFL2DA127287; WA1VFAFL2DA146938; WA1VFAFL2DA131730 | WA1VFAFL2DA164257 | WA1VFAFL2DA192527; WA1VFAFL2DA181334; WA1VFAFL2DA164680 | WA1VFAFL2DA153503; WA1VFAFL2DA129864 | WA1VFAFL2DA135194 | WA1VFAFL2DA134689 | WA1VFAFL2DA171189; WA1VFAFL2DA160631; WA1VFAFL2DA122560; WA1VFAFL2DA121232 | WA1VFAFL2DA198599 | WA1VFAFL2DA156479 | WA1VFAFL2DA198702 | WA1VFAFL2DA149709 | WA1VFAFL2DA177669 | WA1VFAFL2DA156109

WA1VFAFL2DA198926; WA1VFAFL2DA179762; WA1VFAFL2DA129511; WA1VFAFL2DA168647 | WA1VFAFL2DA166204

WA1VFAFL2DA167210; WA1VFAFL2DA125698; WA1VFAFL2DA194441 | WA1VFAFL2DA130576 | WA1VFAFL2DA182449; WA1VFAFL2DA149869 |

WA1VFAFL2DA190728

| WA1VFAFL2DA190129 | WA1VFAFL2DA186307 | WA1VFAFL2DA102356; WA1VFAFL2DA117651; WA1VFAFL2DA104298; WA1VFAFL2DA124728

WA1VFAFL2DA143733 | WA1VFAFL2DA146146 | WA1VFAFL2DA132750; WA1VFAFL2DA121859 | WA1VFAFL2DA131310 | WA1VFAFL2DA172939

WA1VFAFL2DA168258 | WA1VFAFL2DA153310; WA1VFAFL2DA190549 | WA1VFAFL2DA184962 | WA1VFAFL2DA142288 | WA1VFAFL2DA198313; WA1VFAFL2DA174772 | WA1VFAFL2DA145952; WA1VFAFL2DA159351 | WA1VFAFL2DA118881 |

WA1VFAFL2DA104429

| WA1VFAFL2DA128083 | WA1VFAFL2DA167899; WA1VFAFL2DA153811 | WA1VFAFL2DA185965 | WA1VFAFL2DA194035 | WA1VFAFL2DA114104;

WA1VFAFL2DA186971

| WA1VFAFL2DA164758 | WA1VFAFL2DA122929; WA1VFAFL2DA120176

WA1VFAFL2DA186808 | WA1VFAFL2DA130447 | WA1VFAFL2DA177977 | WA1VFAFL2DA117763; WA1VFAFL2DA154943; WA1VFAFL2DA187246

WA1VFAFL2DA138015; WA1VFAFL2DA156952 | WA1VFAFL2DA105712

WA1VFAFL2DA121537 | WA1VFAFL2DA179454 | WA1VFAFL2DA127788 | WA1VFAFL2DA113387; WA1VFAFL2DA163190 | WA1VFAFL2DA133297 | WA1VFAFL2DA134420 | WA1VFAFL2DA135437 | WA1VFAFL2DA192446

WA1VFAFL2DA162752 | WA1VFAFL2DA195959 | WA1VFAFL2DA101658 | WA1VFAFL2DA168826

WA1VFAFL2DA184668; WA1VFAFL2DA112353 | WA1VFAFL2DA142162 | WA1VFAFL2DA100168; WA1VFAFL2DA141786 | WA1VFAFL2DA113633 | WA1VFAFL2DA172195; WA1VFAFL2DA198229 | WA1VFAFL2DA171709; WA1VFAFL2DA150438 | WA1VFAFL2DA137317 | WA1VFAFL2DA108285 | WA1VFAFL2DA161259; WA1VFAFL2DA183634; WA1VFAFL2DA196528; WA1VFAFL2DA103930 | WA1VFAFL2DA167661; WA1VFAFL2DA142873 | WA1VFAFL2DA165182 | WA1VFAFL2DA121943 | WA1VFAFL2DA116497 | WA1VFAFL2DA118363; WA1VFAFL2DA149418

WA1VFAFL2DA199218; WA1VFAFL2DA127127 | WA1VFAFL2DA122428 | WA1VFAFL2DA108853 | WA1VFAFL2DA140671 | WA1VFAFL2DA113129 | WA1VFAFL2DA141044 | WA1VFAFL2DA155350

WA1VFAFL2DA168793 | WA1VFAFL2DA179521 | WA1VFAFL2DA114801 | WA1VFAFL2DA189157; WA1VFAFL2DA135809; WA1VFAFL2DA177154; WA1VFAFL2DA121182 | WA1VFAFL2DA169913 | WA1VFAFL2DA133672 | WA1VFAFL2DA153694 | WA1VFAFL2DA182001 | WA1VFAFL2DA176022; WA1VFAFL2DA118220 | WA1VFAFL2DA155459; WA1VFAFL2DA116659; WA1VFAFL2DA177722 | WA1VFAFL2DA144655; WA1VFAFL2DA113101 | WA1VFAFL2DA138516; WA1VFAFL2DA176909; WA1VFAFL2DA144235 | WA1VFAFL2DA148608; WA1VFAFL2DA135969 | WA1VFAFL2DA153971 | WA1VFAFL2DA173749 | WA1VFAFL2DA174674; WA1VFAFL2DA138368; WA1VFAFL2DA151301 | WA1VFAFL2DA195329

WA1VFAFL2DA121487 | WA1VFAFL2DA109002; WA1VFAFL2DA175954

WA1VFAFL2DA157583 | WA1VFAFL2DA101451 | WA1VFAFL2DA178076 | WA1VFAFL2DA139245 | WA1VFAFL2DA132943; WA1VFAFL2DA152206 | WA1VFAFL2DA144008

WA1VFAFL2DA170348

WA1VFAFL2DA197047 | WA1VFAFL2DA176229 | WA1VFAFL2DA125099 | WA1VFAFL2DA105368 | WA1VFAFL2DA183648 | WA1VFAFL2DA133770; WA1VFAFL2DA187456; WA1VFAFL2DA154229

WA1VFAFL2DA134434 | WA1VFAFL2DA135390 | WA1VFAFL2DA177235; WA1VFAFL2DA148530 | WA1VFAFL2DA110571 | WA1VFAFL2DA136894 | WA1VFAFL2DA173444 | WA1VFAFL2DA132554 | WA1VFAFL2DA171936 | WA1VFAFL2DA160497

WA1VFAFL2DA195539;

WA1VFAFL2DA195637

| WA1VFAFL2DA158264; WA1VFAFL2DA112997 | WA1VFAFL2DA107024 | WA1VFAFL2DA168423 | WA1VFAFL2DA146051

WA1VFAFL2DA167336 | WA1VFAFL2DA111929 | WA1VFAFL2DA113986 | WA1VFAFL2DA106102 | WA1VFAFL2DA124275 | WA1VFAFL2DA144638 | WA1VFAFL2DA136460; WA1VFAFL2DA161049

WA1VFAFL2DA115625 | WA1VFAFL2DA186159; WA1VFAFL2DA184931 | WA1VFAFL2DA106178 | WA1VFAFL2DA168535; WA1VFAFL2DA140413; WA1VFAFL2DA129895 | WA1VFAFL2DA111817 | WA1VFAFL2DA153498; WA1VFAFL2DA130223 | WA1VFAFL2DA144753 | WA1VFAFL2DA174870 | WA1VFAFL2DA152481 | WA1VFAFL2DA164842; WA1VFAFL2DA161424 | WA1VFAFL2DA199655 | WA1VFAFL2DA185402 | WA1VFAFL2DA146745; WA1VFAFL2DA126527 | WA1VFAFL2DA168549; WA1VFAFL2DA109954

WA1VFAFL2DA184587 | WA1VFAFL2DA183486

WA1VFAFL2DA196383; WA1VFAFL2DA188297; WA1VFAFL2DA121375; WA1VFAFL2DA176103 | WA1VFAFL2DA164050; WA1VFAFL2DA109727

WA1VFAFL2DA146972 | WA1VFAFL2DA129444; WA1VFAFL2DA120629; WA1VFAFL2DA183133; WA1VFAFL2DA175422 |

WA1VFAFL2DA148429WA1VFAFL2DA122574 | WA1VFAFL2DA175274 | WA1VFAFL2DA114331 | WA1VFAFL2DA169121 |

WA1VFAFL2DA173086WA1VFAFL2DA152075; WA1VFAFL2DA136300; WA1VFAFL2DA194164 | WA1VFAFL2DA172407 | WA1VFAFL2DA109338 | WA1VFAFL2DA160676

WA1VFAFL2DA196092 | WA1VFAFL2DA129802; WA1VFAFL2DA110750; WA1VFAFL2DA195220 | WA1VFAFL2DA110487 | WA1VFAFL2DA124311 | WA1VFAFL2DA158250; WA1VFAFL2DA124406 | WA1VFAFL2DA158314 | WA1VFAFL2DA102048 | WA1VFAFL2DA126737; WA1VFAFL2DA196724 | WA1VFAFL2DA123580 | WA1VFAFL2DA133588 | WA1VFAFL2DA157972 | WA1VFAFL2DA185805; WA1VFAFL2DA170754 | WA1VFAFL2DA112627 | WA1VFAFL2DA143795; WA1VFAFL2DA179471 | WA1VFAFL2DA102471

WA1VFAFL2DA101398 | WA1VFAFL2DA181057

WA1VFAFL2DA122252 | WA1VFAFL2DA188221 | WA1VFAFL2DA105385 | WA1VFAFL2DA173878 | WA1VFAFL2DA138175; WA1VFAFL2DA172049; WA1VFAFL2DA188476 | WA1VFAFL2DA160600 | WA1VFAFL2DA189479; WA1VFAFL2DA148186 | WA1VFAFL2DA100557 | WA1VFAFL2DA105726 | WA1VFAFL2DA171175; WA1VFAFL2DA122865; WA1VFAFL2DA171449 | WA1VFAFL2DA143473; WA1VFAFL2DA192060 | WA1VFAFL2DA163061 | WA1VFAFL2DA100896 | WA1VFAFL2DA168115; WA1VFAFL2DA125152; WA1VFAFL2DA132070; WA1VFAFL2DA143537 | WA1VFAFL2DA117133 | WA1VFAFL2DA102096 |

WA1VFAFL2DA158006

; WA1VFAFL2DA189448 | WA1VFAFL2DA146499

WA1VFAFL2DA139651 | WA1VFAFL2DA109906 | WA1VFAFL2DA128651

WA1VFAFL2DA190616 | WA1VFAFL2DA172245; WA1VFAFL2DA166137 | WA1VFAFL2DA165733 | WA1VFAFL2DA168857;

WA1VFAFL2DA164081

; WA1VFAFL2DA169376 | WA1VFAFL2DA116032 | WA1VFAFL2DA169054 | WA1VFAFL2DA185528 | WA1VFAFL2DA122445 | WA1VFAFL2DA158281; WA1VFAFL2DA111395 | WA1VFAFL2DA119707; WA1VFAFL2DA115771; WA1VFAFL2DA161021; WA1VFAFL2DA127306 | WA1VFAFL2DA173606 | WA1VFAFL2DA156157; WA1VFAFL2DA126382 | WA1VFAFL2DA106066 | WA1VFAFL2DA146194 | WA1VFAFL2DA120551 | WA1VFAFL2DA106326 | WA1VFAFL2DA131243 | WA1VFAFL2DA179549 | WA1VFAFL2DA129167 | WA1VFAFL2DA110358 | WA1VFAFL2DA152948 | WA1VFAFL2DA144445 | WA1VFAFL2DA129797; WA1VFAFL2DA130108 | WA1VFAFL2DA122638 | WA1VFAFL2DA116080 | WA1VFAFL2DA108660 | WA1VFAFL2DA117035; WA1VFAFL2DA101918

WA1VFAFL2DA128889; WA1VFAFL2DA115107; WA1VFAFL2DA140654 | WA1VFAFL2DA168485; WA1VFAFL2DA192950; WA1VFAFL2DA177848 | WA1VFAFL2DA114314

WA1VFAFL2DA152870; WA1VFAFL2DA105757 | WA1VFAFL2DA163206 | WA1VFAFL2DA154408 | WA1VFAFL2DA133543

WA1VFAFL2DA176814 | WA1VFAFL2DA104432; WA1VFAFL2DA169247 | WA1VFAFL2DA130805 | WA1VFAFL2DA128133 | WA1VFAFL2DA103314 | WA1VFAFL2DA154036; WA1VFAFL2DA160080 | WA1VFAFL2DA177459; WA1VFAFL2DA169751 | WA1VFAFL2DA178563; WA1VFAFL2DA186596 | WA1VFAFL2DA125295; WA1VFAFL2DA147989 | WA1VFAFL2DA179020 | WA1VFAFL2DA107623 | WA1VFAFL2DA175758; WA1VFAFL2DA165926 | WA1VFAFL2DA139052 | WA1VFAFL2DA152819; WA1VFAFL2DA171208 | WA1VFAFL2DA191393 | WA1VFAFL2DA141755 | WA1VFAFL2DA173458; WA1VFAFL2DA180040 | WA1VFAFL2DA196447 | WA1VFAFL2DA120422 | WA1VFAFL2DA120890 | WA1VFAFL2DA124700 | WA1VFAFL2DA169877; WA1VFAFL2DA128990 | WA1VFAFL2DA148964

WA1VFAFL2DA116001 | WA1VFAFL2DA159818 | WA1VFAFL2DA193502; WA1VFAFL2DA121246; WA1VFAFL2DA169541; WA1VFAFL2DA193015 | WA1VFAFL2DA162217; WA1VFAFL2DA173279 | WA1VFAFL2DA109503 | WA1VFAFL2DA111865 | WA1VFAFL2DA187067 | WA1VFAFL2DA135650 | WA1VFAFL2DA105273 | WA1VFAFL2DA107993

WA1VFAFL2DA184122; WA1VFAFL2DA101921 | WA1VFAFL2DA165652; WA1VFAFL2DA167269

WA1VFAFL2DA179938

WA1VFAFL2DA143117; WA1VFAFL2DA155445; WA1VFAFL2DA164839; WA1VFAFL2DA130027 | WA1VFAFL2DA115298 | WA1VFAFL2DA142632 |

WA1VFAFL2DA136085

| WA1VFAFL2DA117827 | WA1VFAFL2DA162900 | WA1VFAFL2DA157485 | WA1VFAFL2DA141903 | WA1VFAFL2DA127029 | WA1VFAFL2DA198912; WA1VFAFL2DA167403 | WA1VFAFL2DA197694; WA1VFAFL2DA119643

WA1VFAFL2DA157342 | WA1VFAFL2DA168633 | WA1VFAFL2DA145658 | WA1VFAFL2DA154196; WA1VFAFL2DA145742 | WA1VFAFL2DA177168; WA1VFAFL2DA156269 | WA1VFAFL2DA101093 | WA1VFAFL2DA149340 | WA1VFAFL2DA106133 | WA1VFAFL2DA128942; WA1VFAFL2DA127516 | WA1VFAFL2DA123837 | WA1VFAFL2DA150875 | WA1VFAFL2DA137494 | WA1VFAFL2DA102115; WA1VFAFL2DA142081 | WA1VFAFL2DA110182; WA1VFAFL2DA183049 | WA1VFAFL2DA196478; WA1VFAFL2DA139441 | WA1VFAFL2DA149323 | WA1VFAFL2DA110067 | WA1VFAFL2DA115091; WA1VFAFL2DA196352; WA1VFAFL2DA167286; WA1VFAFL2DA141657 | WA1VFAFL2DA154876 | WA1VFAFL2DA191832 | WA1VFAFL2DA133154; WA1VFAFL2DA161763; WA1VFAFL2DA140038 | WA1VFAFL2DA145501 | WA1VFAFL2DA153260 | WA1VFAFL2DA157731 | WA1VFAFL2DA112966 | WA1VFAFL2DA153663 | WA1VFAFL2DA109615; WA1VFAFL2DA173203 | WA1VFAFL2DA198554; WA1VFAFL2DA195007; WA1VFAFL2DA191801 |

WA1VFAFL2DA109436

; WA1VFAFL2DA143277 | WA1VFAFL2DA111204; WA1VFAFL2DA135700 | WA1VFAFL2DA107525 | WA1VFAFL2DA147796; WA1VFAFL2DA194844 | WA1VFAFL2DA191104 | WA1VFAFL2DA146891 | WA1VFAFL2DA132182

WA1VFAFL2DA150410 | WA1VFAFL2DA134577

WA1VFAFL2DA172696; WA1VFAFL2DA187425 | WA1VFAFL2DA199199 | WA1VFAFL2DA138998; WA1VFAFL2DA193175 | WA1VFAFL2DA127967 | WA1VFAFL2DA176652; WA1VFAFL2DA102194 | WA1VFAFL2DA162203 | WA1VFAFL2DA108528 | WA1VFAFL2DA165585; WA1VFAFL2DA147457; WA1VFAFL2DA179664 | WA1VFAFL2DA142453 | WA1VFAFL2DA196786 | WA1VFAFL2DA167806; WA1VFAFL2DA188462; WA1VFAFL2DA117083 | WA1VFAFL2DA191510 | WA1VFAFL2DA167952 | WA1VFAFL2DA160385 | WA1VFAFL2DA178501; WA1VFAFL2DA141321; WA1VFAFL2DA173167 | WA1VFAFL2DA187988; WA1VFAFL2DA163092 | WA1VFAFL2DA136331; WA1VFAFL2DA127130 | WA1VFAFL2DA106746 | WA1VFAFL2DA112708 | WA1VFAFL2DA100381 | WA1VFAFL2DA168910; WA1VFAFL2DA164551 | WA1VFAFL2DA160256; WA1VFAFL2DA100400 | WA1VFAFL2DA135373 | WA1VFAFL2DA132988; WA1VFAFL2DA123353 | WA1VFAFL2DA135292 | WA1VFAFL2DA129654; WA1VFAFL2DA169040; WA1VFAFL2DA182791; WA1VFAFL2DA163187 | WA1VFAFL2DA165845 | WA1VFAFL2DA186212; WA1VFAFL2DA100879; WA1VFAFL2DA195332 | WA1VFAFL2DA166056 | WA1VFAFL2DA177560 | WA1VFAFL2DA194049; WA1VFAFL2DA157969 | WA1VFAFL2DA124034 | WA1VFAFL2DA184279; WA1VFAFL2DA102163; WA1VFAFL2DA153758; WA1VFAFL2DA120761 | WA1VFAFL2DA185593; WA1VFAFL2DA168454 | WA1VFAFL2DA183794

WA1VFAFL2DA152772 | WA1VFAFL2DA127211; WA1VFAFL2DA116676 | WA1VFAFL2DA146549 | WA1VFAFL2DA119111 | WA1VFAFL2DA155087 | WA1VFAFL2DA171371 | WA1VFAFL2DA176750

WA1VFAFL2DA147393; WA1VFAFL2DA129699 | WA1VFAFL2DA100087 | WA1VFAFL2DA175016 | WA1VFAFL2DA126950 | WA1VFAFL2DA115236; WA1VFAFL2DA184718 | WA1VFAFL2DA164985 | WA1VFAFL2DA110540 | WA1VFAFL2DA102390 | WA1VFAFL2DA169068; WA1VFAFL2DA106696 | WA1VFAFL2DA107590 | WA1VFAFL2DA153288 | WA1VFAFL2DA108321 | WA1VFAFL2DA132456; WA1VFAFL2DA183407 | WA1VFAFL2DA186856 | WA1VFAFL2DA197548; WA1VFAFL2DA182869 | WA1VFAFL2DA122655 | WA1VFAFL2DA186985 | WA1VFAFL2DA143571 | WA1VFAFL2DA174903 | WA1VFAFL2DA183617 | WA1VFAFL2DA199316; WA1VFAFL2DA150424 | WA1VFAFL2DA165814 | WA1VFAFL2DA159446 | WA1VFAFL2DA192754 | WA1VFAFL2DA192009 | WA1VFAFL2DA108738; WA1VFAFL2DA192804 | WA1VFAFL2DA173833 | WA1VFAFL2DA182919 | WA1VFAFL2DA135132 | WA1VFAFL2DA157356 | WA1VFAFL2DA158734 | WA1VFAFL2DA113339 | WA1VFAFL2DA140492 | WA1VFAFL2DA186114; WA1VFAFL2DA156918 | WA1VFAFL2DA104043

WA1VFAFL2DA173976 | WA1VFAFL2DA162685 | WA1VFAFL2DA152657 | WA1VFAFL2DA119206 | WA1VFAFL2DA120548 | WA1VFAFL2DA102955 | WA1VFAFL2DA128830 | WA1VFAFL2DA190230; WA1VFAFL2DA170141

WA1VFAFL2DA134644 | WA1VFAFL2DA172875; WA1VFAFL2DA183651 | WA1VFAFL2DA145269; WA1VFAFL2DA133591 | WA1VFAFL2DA180507 | WA1VFAFL2DA192544 | WA1VFAFL2DA183861

WA1VFAFL2DA172276 | WA1VFAFL2DA162525; WA1VFAFL2DA149158 | WA1VFAFL2DA108755; WA1VFAFL2DA190552 | WA1VFAFL2DA174786 | WA1VFAFL2DA188171; WA1VFAFL2DA199980; WA1VFAFL2DA178529; WA1VFAFL2DA184301 |

WA1VFAFL2DA146163

| WA1VFAFL2DA122431; WA1VFAFL2DA163528; WA1VFAFL2DA193600 | WA1VFAFL2DA158586; WA1VFAFL2DA154828

WA1VFAFL2DA171290 | WA1VFAFL2DA100705 | WA1VFAFL2DA175517

WA1VFAFL2DA131520 | WA1VFAFL2DA181172 | WA1VFAFL2DA106214 | WA1VFAFL2DA126902; WA1VFAFL2DA102261; WA1VFAFL2DA144414 | WA1VFAFL2DA169426; WA1VFAFL2DA175579 | WA1VFAFL2DA199204 | WA1VFAFL2DA144462 | WA1VFAFL2DA145160 | WA1VFAFL2DA125409; WA1VFAFL2DA105483; WA1VFAFL2DA170270 | WA1VFAFL2DA184251; WA1VFAFL2DA112854; WA1VFAFL2DA123028 | WA1VFAFL2DA142405 | WA1VFAFL2DA197579; WA1VFAFL2DA170477

WA1VFAFL2DA187523 | WA1VFAFL2DA130402 | WA1VFAFL2DA146356

WA1VFAFL2DA150911 | WA1VFAFL2DA197033; WA1VFAFL2DA152304; WA1VFAFL2DA170902; WA1VFAFL2DA132148; WA1VFAFL2DA149872; WA1VFAFL2DA133087 | WA1VFAFL2DA152335; WA1VFAFL2DA112899; WA1VFAFL2DA111414; WA1VFAFL2DA126897; WA1VFAFL2DA107783 | WA1VFAFL2DA199882 | WA1VFAFL2DA128455; WA1VFAFL2DA120291; WA1VFAFL2DA193998 | WA1VFAFL2DA134093 | WA1VFAFL2DA177655; WA1VFAFL2DA110456 | WA1VFAFL2DA191233 | WA1VFAFL2DA159950; WA1VFAFL2DA143828 | WA1VFAFL2DA140220 | WA1VFAFL2DA132019; WA1VFAFL2DA154084 | WA1VFAFL2DA124521; WA1VFAFL2DA124339 | WA1VFAFL2DA185383 | WA1VFAFL2DA113163; WA1VFAFL2DA157938 | WA1VFAFL2DA119321 | WA1VFAFL2DA151315; WA1VFAFL2DA118511 | WA1VFAFL2DA197727 | WA1VFAFL2DA124910; WA1VFAFL2DA188610 | WA1VFAFL2DA151511 | WA1VFAFL2DA191880; WA1VFAFL2DA194343; WA1VFAFL2DA103460 | WA1VFAFL2DA191345; WA1VFAFL2DA129752; WA1VFAFL2DA176554; WA1VFAFL2DA116967; WA1VFAFL2DA170561; WA1VFAFL2DA188896; WA1VFAFL2DA194150 |

WA1VFAFL2DA199087

; WA1VFAFL2DA174724 | WA1VFAFL2DA152593 | WA1VFAFL2DA148978 | WA1VFAFL2DA196576

WA1VFAFL2DA173797 | WA1VFAFL2DA150312 | WA1VFAFL2DA177736 | WA1VFAFL2DA129301 | WA1VFAFL2DA162573 | WA1VFAFL2DA168230; WA1VFAFL2DA193838 | WA1VFAFL2DA130299 | WA1VFAFL2DA172164 | WA1VFAFL2DA128598 |

WA1VFAFL2DA144431

|

WA1VFAFL2DA186002

| WA1VFAFL2DA196058 | WA1VFAFL2DA138855; WA1VFAFL2DA171466; WA1VFAFL2DA158717 | WA1VFAFL2DA189059

WA1VFAFL2DA120792; WA1VFAFL2DA146180 |

WA1VFAFL2DA142954

| WA1VFAFL2DA103734; WA1VFAFL2DA144512 | WA1VFAFL2DA113146; WA1VFAFL2DA121683; WA1VFAFL2DA113048; WA1VFAFL2DA116029 | WA1VFAFL2DA155784; WA1VFAFL2DA118735 | WA1VFAFL2DA182614 | WA1VFAFL2DA197100 | WA1VFAFL2DA182760; WA1VFAFL2DA190681 | WA1VFAFL2DA110022; WA1VFAFL2DA166106 | WA1VFAFL2DA168227 | WA1VFAFL2DA113275 | WA1VFAFL2DA187859 | WA1VFAFL2DA164291; WA1VFAFL2DA177980 | WA1VFAFL2DA116015; WA1VFAFL2DA195699; WA1VFAFL2DA154294; WA1VFAFL2DA148947 | WA1VFAFL2DA166526; WA1VFAFL2DA178398; WA1VFAFL2DA112515 | WA1VFAFL2DA133865; WA1VFAFL2DA129623 | WA1VFAFL2DA104737 | WA1VFAFL2DA195170; WA1VFAFL2DA177431; WA1VFAFL2DA107931 |

WA1VFAFL2DA160015

| WA1VFAFL2DA179499; WA1VFAFL2DA119965 | WA1VFAFL2DA155140 | WA1VFAFL2DA172570; WA1VFAFL2DA158412 | WA1VFAFL2DA107069; WA1VFAFL2DA191698; WA1VFAFL2DA157504; WA1VFAFL2DA199056; WA1VFAFL2DA104530 | WA1VFAFL2DA126785 | WA1VFAFL2DA127399; WA1VFAFL2DA123451; WA1VFAFL2DA187912; WA1VFAFL2DA144915 | WA1VFAFL2DA123501 | WA1VFAFL2DA121960 | WA1VFAFL2DA164310

WA1VFAFL2DA185934; WA1VFAFL2DA176828; WA1VFAFL2DA151525 | WA1VFAFL2DA191054 | WA1VFAFL2DA187506; WA1VFAFL2DA131274; WA1VFAFL2DA171418; WA1VFAFL2DA168177 | WA1VFAFL2DA166672; WA1VFAFL2DA196111; WA1VFAFL2DA111798; WA1VFAFL2DA128570; WA1VFAFL2DA183245; WA1VFAFL2DA129542 | WA1VFAFL2DA120601 | WA1VFAFL2DA150682 | WA1VFAFL2DA177350 | WA1VFAFL2DA106455 | WA1VFAFL2DA114832; WA1VFAFL2DA179227 | WA1VFAFL2DA170334 | WA1VFAFL2DA119156; WA1VFAFL2DA118217 | WA1VFAFL2DA167112 | WA1VFAFL2DA129119; WA1VFAFL2DA109176; WA1VFAFL2DA103572 | WA1VFAFL2DA149015 | WA1VFAFL2DA156563 | WA1VFAFL2DA173007 | WA1VFAFL2DA138838; WA1VFAFL2DA110246; WA1VFAFL2DA108478; WA1VFAFL2DA182712; WA1VFAFL2DA114474 | WA1VFAFL2DA114720 | WA1VFAFL2DA183102; WA1VFAFL2DA124518 | WA1VFAFL2DA149807; WA1VFAFL2DA139665 | WA1VFAFL2DA131632 | WA1VFAFL2DA176800; WA1VFAFL2DA161018 | WA1VFAFL2DA127709 | WA1VFAFL2DA116855; WA1VFAFL2DA142761 | WA1VFAFL2DA157809 | WA1VFAFL2DA190793 | WA1VFAFL2DA161522 | WA1VFAFL2DA101661

WA1VFAFL2DA187358; WA1VFAFL2DA180913 | WA1VFAFL2DA155381 | WA1VFAFL2DA107430 | WA1VFAFL2DA167191 | WA1VFAFL2DA186243 | WA1VFAFL2DA170091 | WA1VFAFL2DA197498

WA1VFAFL2DA194326 | WA1VFAFL2DA145076 | WA1VFAFL2DA131260 | WA1VFAFL2DA107475 | WA1VFAFL2DA126267 | WA1VFAFL2DA130688 |

WA1VFAFL2DA105970

| WA1VFAFL2DA165389 | WA1VFAFL2DA165604 | WA1VFAFL2DA190759; WA1VFAFL2DA163433 | WA1VFAFL2DA196125

WA1VFAFL2DA137625 | WA1VFAFL2DA115964; WA1VFAFL2DA127662 | WA1VFAFL2DA127984; WA1VFAFL2DA145465; WA1VFAFL2DA134482 | WA1VFAFL2DA144770; WA1VFAFL2DA196514; WA1VFAFL2DA196349 | WA1VFAFL2DA138788 | WA1VFAFL2DA138080; WA1VFAFL2DA132800 | WA1VFAFL2DA119884 | WA1VFAFL2DA165649; WA1VFAFL2DA143618 | WA1VFAFL2DA191748 | WA1VFAFL2DA127001 | WA1VFAFL2DA130240 | WA1VFAFL2DA130853 | WA1VFAFL2DA187909 | WA1VFAFL2DA169412; WA1VFAFL2DA188543 | WA1VFAFL2DA163965 | WA1VFAFL2DA107637 | WA1VFAFL2DA162931 | WA1VFAFL2DA113549; WA1VFAFL2DA166297 | WA1VFAFL2DA180247 | WA1VFAFL2DA193242; WA1VFAFL2DA116998; WA1VFAFL2DA134966 | WA1VFAFL2DA190082; WA1VFAFL2DA144137 | WA1VFAFL2DA121358; WA1VFAFL2DA103149; WA1VFAFL2DA129427 | WA1VFAFL2DA199929 | WA1VFAFL2DA169474 | WA1VFAFL2DA138502

WA1VFAFL2DA189093 | WA1VFAFL2DA168079 | WA1VFAFL2DA152139 | WA1VFAFL2DA185349 | WA1VFAFL2DA130268 | WA1VFAFL2DA108500 | WA1VFAFL2DA155056 | WA1VFAFL2DA146700; WA1VFAFL2DA148799; WA1VFAFL2DA149967

WA1VFAFL2DA129458

WA1VFAFL2DA109985 | WA1VFAFL2DA101823; WA1VFAFL2DA112403 | WA1VFAFL2DA155266; WA1VFAFL2DA105967 | WA1VFAFL2DA163609 | WA1VFAFL2DA130173 | WA1VFAFL2DA127970 | WA1VFAFL2DA133431; WA1VFAFL2DA138919 | WA1VFAFL2DA102518; WA1VFAFL2DA166123

WA1VFAFL2DA194925 | WA1VFAFL2DA194956 | WA1VFAFL2DA128567 | WA1VFAFL2DA134935 | WA1VFAFL2DA181396 | WA1VFAFL2DA177140; WA1VFAFL2DA184606 | WA1VFAFL2DA161584 | WA1VFAFL2DA177834 | WA1VFAFL2DA145627; WA1VFAFL2DA165098; WA1VFAFL2DA186419; WA1VFAFL2DA167014

WA1VFAFL2DA172925WA1VFAFL2DA182726 |

WA1VFAFL2DA148303

;

WA1VFAFL2DA157292

; WA1VFAFL2DA107220 | WA1VFAFL2DA167708; WA1VFAFL2DA197257

WA1VFAFL2DA190695 | WA1VFAFL2DA151993; WA1VFAFL2DA105547; WA1VFAFL2DA127063; WA1VFAFL2DA180331 | WA1VFAFL2DA150987

WA1VFAFL2DA151931 | WA1VFAFL2DA108769 | WA1VFAFL2DA134529 | WA1VFAFL2DA166168; WA1VFAFL2DA164520; WA1VFAFL2DA127175; WA1VFAFL2DA142209 | WA1VFAFL2DA188266 | WA1VFAFL2DA175839 | WA1VFAFL2DA161147; WA1VFAFL2DA146082 | WA1VFAFL2DA196559 | WA1VFAFL2DA153100; WA1VFAFL2DA176165 | WA1VFAFL2DA193953 | WA1VFAFL2DA181690 | WA1VFAFL2DA145661 | WA1VFAFL2DA151072 | WA1VFAFL2DA193404 | WA1VFAFL2DA109100

WA1VFAFL2DA107685; WA1VFAFL2DA150245 | WA1VFAFL2DA157793; WA1VFAFL2DA146261 | WA1VFAFL2DA142792 | WA1VFAFL2DA129198; WA1VFAFL2DA185433 | WA1VFAFL2DA103703 | WA1VFAFL2DA147944 | WA1VFAFL2DA156708; WA1VFAFL2DA127581 | WA1VFAFL2DA198988 | WA1VFAFL2DA127905 | WA1VFAFL2DA140606; WA1VFAFL2DA185285 | WA1VFAFL2DA165361; WA1VFAFL2DA101479 | WA1VFAFL2DA121263 | WA1VFAFL2DA184136; WA1VFAFL2DA152965; WA1VFAFL2DA173122 | WA1VFAFL2DA123367 | WA1VFAFL2DA198442 | WA1VFAFL2DA168891; WA1VFAFL2DA107041; WA1VFAFL2DA103412 | WA1VFAFL2DA164212 | WA1VFAFL2DA196884 | WA1VFAFL2DA169975

WA1VFAFL2DA170494 |

WA1VFAFL2DA199249

; WA1VFAFL2DA139486; WA1VFAFL2DA187599 | WA1VFAFL2DA142968 | WA1VFAFL2DA153016; WA1VFAFL2DA122137

WA1VFAFL2DA153257;

WA1VFAFL2DA134899

; WA1VFAFL2DA129637 |

WA1VFAFL2DA114457

;

WA1VFAFL2DA139598

| WA1VFAFL2DA117374 | WA1VFAFL2DA122722 | WA1VFAFL2DA110568; WA1VFAFL2DA166610 | WA1VFAFL2DA172004

WA1VFAFL2DA110585 | WA1VFAFL2DA108299 | WA1VFAFL2DA166901; WA1VFAFL2DA190521

WA1VFAFL2DA188008; WA1VFAFL2DA104866; WA1VFAFL2DA134997; WA1VFAFL2DA153243 | WA1VFAFL2DA167272; WA1VFAFL2DA147278 | WA1VFAFL2DA184752; WA1VFAFL2DA152111 | WA1VFAFL2DA152920 | WA1VFAFL2DA173475 | WA1VFAFL2DA119397 | WA1VFAFL2DA106665; WA1VFAFL2DA100283 | WA1VFAFL2DA186386 | WA1VFAFL2DA162458 | WA1VFAFL2DA126074 | WA1VFAFL2DA131582 | WA1VFAFL2DA183925 | WA1VFAFL2DA113308; WA1VFAFL2DA183164; WA1VFAFL2DA114670 | WA1VFAFL2DA171080 | WA1VFAFL2DA147460; WA1VFAFL2DA199414; WA1VFAFL2DA182063 | WA1VFAFL2DA118606 | WA1VFAFL2DA127161 | WA1VFAFL2DA137270 | WA1VFAFL2DA114054 | WA1VFAFL2DA102034 | WA1VFAFL2DA147653 | WA1VFAFL2DA149788; WA1VFAFL2DA113907; WA1VFAFL2DA158555; WA1VFAFL2DA160774 | WA1VFAFL2DA119562 | WA1VFAFL2DA178272; WA1VFAFL2DA160841; WA1VFAFL2DA199106 | WA1VFAFL2DA181480 | WA1VFAFL2DA134384;

WA1VFAFL2DA103006

| WA1VFAFL2DA192110 | WA1VFAFL2DA174609 | WA1VFAFL2DA192737 | WA1VFAFL2DA106620; WA1VFAFL2DA115740

WA1VFAFL2DA150956 | WA1VFAFL2DA127953 | WA1VFAFL2DA187618; WA1VFAFL2DA109114 | WA1VFAFL2DA168034; WA1VFAFL2DA100204 | WA1VFAFL2DA171015; WA1VFAFL2DA168745 | WA1VFAFL2DA146292; WA1VFAFL2DA189255 | WA1VFAFL2DA139004 |

WA1VFAFL2DA109260

; WA1VFAFL2DA190762 | WA1VFAFL2DA118198 | WA1VFAFL2DA174612; WA1VFAFL2DA128259 | WA1VFAFL2DA140847

WA1VFAFL2DA121974; WA1VFAFL2DA155798 | WA1VFAFL2DA164615; WA1VFAFL2DA179194 | WA1VFAFL2DA135325 | WA1VFAFL2DA197775; WA1VFAFL2DA110876 | WA1VFAFL2DA184105; WA1VFAFL2DA177008 | WA1VFAFL2DA190776 | WA1VFAFL2DA148284; WA1VFAFL2DA182340 | WA1VFAFL2DA157440 | WA1VFAFL2DA175226; WA1VFAFL2DA142033 | WA1VFAFL2DA140640; WA1VFAFL2DA106147 | WA1VFAFL2DA140721; WA1VFAFL2DA142310 | WA1VFAFL2DA139522; WA1VFAFL2DA195024

WA1VFAFL2DA106701 | WA1VFAFL2DA120954 | WA1VFAFL2DA166820; WA1VFAFL2DA119061 | WA1VFAFL2DA183200 | WA1VFAFL2DA117018 | WA1VFAFL2DA149726 | WA1VFAFL2DA174108 | WA1VFAFL2DA155249; WA1VFAFL2DA196268 | WA1VFAFL2DA119352 | WA1VFAFL2DA102387; WA1VFAFL2DA154683; WA1VFAFL2DA107847

WA1VFAFL2DA104673 | WA1VFAFL2DA125703; WA1VFAFL2DA115804 | WA1VFAFL2DA164226 |

WA1VFAFL2DA174545

| WA1VFAFL2DA138869 | WA1VFAFL2DA116578

WA1VFAFL2DA101790 | WA1VFAFL2DA138273 | WA1VFAFL2DA167577 | WA1VFAFL2DA109775 | WA1VFAFL2DA138645 | WA1VFAFL2DA172181 | WA1VFAFL2DA115754; WA1VFAFL2DA165375 | WA1VFAFL2DA196223; WA1VFAFL2DA151377; WA1VFAFL2DA140573; WA1VFAFL2DA112952 | WA1VFAFL2DA127614 | WA1VFAFL2DA182841

WA1VFAFL2DA158572

WA1VFAFL2DA123076; WA1VFAFL2DA182225; WA1VFAFL2DA158958 | WA1VFAFL2DA114572 | WA1VFAFL2DA188624; WA1VFAFL2DA192821 | WA1VFAFL2DA145644; WA1VFAFL2DA160175 | WA1VFAFL2DA166266

WA1VFAFL2DA115818 | WA1VFAFL2DA105127; WA1VFAFL2DA179051 | WA1VFAFL2DA193757 | WA1VFAFL2DA161682 | WA1VFAFL2DA192463

WA1VFAFL2DA140945; WA1VFAFL2DA103491; WA1VFAFL2DA141660 | WA1VFAFL2DA189207 | WA1VFAFL2DA103815; WA1VFAFL2DA193788 | WA1VFAFL2DA107671; WA1VFAFL2DA158801 | WA1VFAFL2DA116743 | WA1VFAFL2DA179695 | WA1VFAFL2DA116886 | WA1VFAFL2DA196285 | WA1VFAFL2DA141318 | WA1VFAFL2DA194973; WA1VFAFL2DA183505; WA1VFAFL2DA188137 | WA1VFAFL2DA140704 | WA1VFAFL2DA104351; WA1VFAFL2DA103524; WA1VFAFL2DA136605; WA1VFAFL2DA141092 | WA1VFAFL2DA189188 | WA1VFAFL2DA135499 | WA1VFAFL2DA106083 | WA1VFAFL2DA147040 | WA1VFAFL2DA112479 | WA1VFAFL2DA112207 | WA1VFAFL2DA142307 | WA1VFAFL2DA149743; WA1VFAFL2DA174514 | WA1VFAFL2DA111039; WA1VFAFL2DA185786; WA1VFAFL2DA177512 | WA1VFAFL2DA133395; WA1VFAFL2DA145840; WA1VFAFL2DA144588 | WA1VFAFL2DA191975; WA1VFAFL2DA120436 | WA1VFAFL2DA107640

WA1VFAFL2DA156725 | WA1VFAFL2DA180765 | WA1VFAFL2DA158426 | WA1VFAFL2DA185089

WA1VFAFL2DA105791 | WA1VFAFL2DA198540 | WA1VFAFL2DA180880

WA1VFAFL2DA105953 | WA1VFAFL2DA100185

WA1VFAFL2DA101630; WA1VFAFL2DA172665 | WA1VFAFL2DA104611 | WA1VFAFL2DA102874 | WA1VFAFL2DA130724; WA1VFAFL2DA122770 | WA1VFAFL2DA123840 | WA1VFAFL2DA124986 | WA1VFAFL2DA172682 | WA1VFAFL2DA115799 | WA1VFAFL2DA112921 | WA1VFAFL2DA154442; WA1VFAFL2DA124857; WA1VFAFL2DA134255 | WA1VFAFL2DA190065 | WA1VFAFL2DA105788 | WA1VFAFL2DA158653

WA1VFAFL2DA115429 | WA1VFAFL2DA105399 | WA1VFAFL2DA162461; WA1VFAFL2DA112613 | WA1VFAFL2DA151234; WA1VFAFL2DA184346 | WA1VFAFL2DA176019; WA1VFAFL2DA110599 | WA1VFAFL2DA149953

WA1VFAFL2DA193774 |

WA1VFAFL2DA117634

| WA1VFAFL2DA122705 | WA1VFAFL2DA177087 | WA1VFAFL2DA140749; WA1VFAFL2DA166364 | WA1VFAFL2DA167000 | WA1VFAFL2DA148043; WA1VFAFL2DA127337 | WA1VFAFL2DA129363 | WA1VFAFL2DA177851 | WA1VFAFL2DA126270 | WA1VFAFL2DA155672 | WA1VFAFL2DA119903 | WA1VFAFL2DA120081; WA1VFAFL2DA196903 | WA1VFAFL2DA138922; WA1VFAFL2DA138208;

WA1VFAFL2DA145482

| WA1VFAFL2DA128438 | WA1VFAFL2DA185545; WA1VFAFL2DA183679; WA1VFAFL2DA130013; WA1VFAFL2DA186176; WA1VFAFL2DA183262 | WA1VFAFL2DA129430 | WA1VFAFL2DA141030; WA1VFAFL2DA141464 | WA1VFAFL2DA177056 | WA1VFAFL2DA158863 | WA1VFAFL2DA159656 | WA1VFAFL2DA183858 | WA1VFAFL2DA189241 | WA1VFAFL2DA103264; WA1VFAFL2DA103281 | WA1VFAFL2DA163089

WA1VFAFL2DA140556 | WA1VFAFL2DA129461 | WA1VFAFL2DA145711; WA1VFAFL2DA175002

WA1VFAFL2DA139973; WA1VFAFL2DA137205 | WA1VFAFL2DA113065 | WA1VFAFL2DA164601 | WA1VFAFL2DA163075 | WA1VFAFL2DA182239 | WA1VFAFL2DA142338; WA1VFAFL2DA117357 | WA1VFAFL2DA149533 | WA1VFAFL2DA161830 | WA1VFAFL2DA148012 | WA1VFAFL2DA122106; WA1VFAFL2DA134823 | WA1VFAFL2DA127550 | WA1VFAFL2DA172133; WA1VFAFL2DA187764; WA1VFAFL2DA190390 | WA1VFAFL2DA159771; WA1VFAFL2DA157132; WA1VFAFL2DA118847; WA1VFAFL2DA136121; WA1VFAFL2DA195685; WA1VFAFL2DA100302; WA1VFAFL2DA159141; WA1VFAFL2DA194066 | WA1VFAFL2DA106374 | WA1VFAFL2DA188686 | WA1VFAFL2DA155896 | WA1VFAFL2DA165201 | WA1VFAFL2DA183777; WA1VFAFL2DA178319 | WA1VFAFL2DA144591 | WA1VFAFL2DA195072

WA1VFAFL2DA159981 | WA1VFAFL2DA125149; WA1VFAFL2DA197260 | WA1VFAFL2DA158698; WA1VFAFL2DA134711 | WA1VFAFL2DA198358 | WA1VFAFL2DA187702 | WA1VFAFL2DA145921 | WA1VFAFL2DA157678 | WA1VFAFL2DA104754 | WA1VFAFL2DA154795 | WA1VFAFL2DA164937 | WA1VFAFL2DA178837 | WA1VFAFL2DA163738 | WA1VFAFL2DA182452; WA1VFAFL2DA184363 | WA1VFAFL2DA136099; WA1VFAFL2DA116158; WA1VFAFL2DA199798; WA1VFAFL2DA180104; WA1VFAFL2DA126804; WA1VFAFL2DA198747 | WA1VFAFL2DA165683 | WA1VFAFL2DA112630 | WA1VFAFL2DA175856; WA1VFAFL2DA101840; WA1VFAFL2DA126057; WA1VFAFL2DA194875; WA1VFAFL2DA167384 | WA1VFAFL2DA167711; WA1VFAFL2DA127533 | WA1VFAFL2DA169197; WA1VFAFL2DA165599 | WA1VFAFL2DA100865

WA1VFAFL2DA161438 | WA1VFAFL2DA139830; WA1VFAFL2DA123871; WA1VFAFL2DA144980 | WA1VFAFL2DA175727; WA1VFAFL2DA171127 | WA1VFAFL2DA107170; WA1VFAFL2DA185495; WA1VFAFL2DA108450; WA1VFAFL2DA135485; WA1VFAFL2DA114555; WA1VFAFL2DA146650; WA1VFAFL2DA198537

WA1VFAFL2DA137527 | WA1VFAFL2DA191135 | WA1VFAFL2DA191295 | WA1VFAFL2DA167904 | WA1VFAFL2DA151671; WA1VFAFL2DA118332 | WA1VFAFL2DA117777 | WA1VFAFL2DA106200 | WA1VFAFL2DA102440; WA1VFAFL2DA157101 | WA1VFAFL2DA156174; WA1VFAFL2DA115933 | WA1VFAFL2DA182130

WA1VFAFL2DA114698

| WA1VFAFL2DA100672 | WA1VFAFL2DA122607 | WA1VFAFL2DA124552; WA1VFAFL2DA110201 | WA1VFAFL2DA153968; WA1VFAFL2DA189790; WA1VFAFL2DA168048 | WA1VFAFL2DA164372 | WA1VFAFL2DA194651; WA1VFAFL2DA199011 | WA1VFAFL2DA154179 | WA1VFAFL2DA154246; WA1VFAFL2DA184427 | WA1VFAFL2DA171564; WA1VFAFL2DA138094 | WA1VFAFL2DA104544 | WA1VFAFL2DA105113 | WA1VFAFL2DA192933 | WA1VFAFL2DA112837

WA1VFAFL2DA179244

WA1VFAFL2DA187828

| WA1VFAFL2DA184203 | WA1VFAFL2DA113728 | WA1VFAFL2DA125300;

WA1VFAFL2DA117424

; WA1VFAFL2DA103295 | WA1VFAFL2DA149984 | WA1VFAFL2DA138466 | WA1VFAFL2DA162072 | WA1VFAFL2DA127421 | WA1VFAFL2DA163478; WA1VFAFL2DA143781 | WA1VFAFL2DA146695; WA1VFAFL2DA133641; WA1VFAFL2DA142890 | WA1VFAFL2DA149211; WA1VFAFL2DA130254; WA1VFAFL2DA121330; WA1VFAFL2DA160239 | WA1VFAFL2DA154988 | WA1VFAFL2DA197629; WA1VFAFL2DA184895;

WA1VFAFL2DA171824

| WA1VFAFL2DA171757; WA1VFAFL2DA121456; WA1VFAFL2DA125877 | WA1VFAFL2DA159849; WA1VFAFL2DA107315 | WA1VFAFL2DA195623; WA1VFAFL2DA197419 | WA1VFAFL2DA132585 | WA1VFAFL2DA154263 | WA1VFAFL2DA151248

WA1VFAFL2DA195251 | WA1VFAFL2DA102230 | WA1VFAFL2DA196206 | WA1VFAFL2DA184508 | WA1VFAFL2DA162833 | WA1VFAFL2DA173671 | WA1VFAFL2DA131646 | WA1VFAFL2DA176831 | WA1VFAFL2DA152982; WA1VFAFL2DA191720; WA1VFAFL2DA138693 | WA1VFAFL2DA125944

WA1VFAFL2DA198683; WA1VFAFL2DA147071

WA1VFAFL2DA122414 | WA1VFAFL2DA103989 | WA1VFAFL2DA176716 | WA1VFAFL2DA106875;

WA1VFAFL2DA168244

; WA1VFAFL2DA196593 | WA1VFAFL2DA110778

WA1VFAFL2DA130500

WA1VFAFL2DA156336 | WA1VFAFL2DA130531; WA1VFAFL2DA193483 | WA1VFAFL2DA145904 | WA1VFAFL2DA134904 | WA1VFAFL2DA117908 | WA1VFAFL2DA197081 | WA1VFAFL2DA174688; WA1VFAFL2DA141836 | WA1VFAFL2DA193659; WA1VFAFL2DA151590 | WA1VFAFL2DA163108 | WA1VFAFL2DA161441 | WA1VFAFL2DA154425 | WA1VFAFL2DA150021 | WA1VFAFL2DA127886; WA1VFAFL2DA185688 | WA1VFAFL2DA134367 | WA1VFAFL2DA107413 | WA1VFAFL2DA150651 | WA1VFAFL2DA111218 | WA1VFAFL2DA194813; WA1VFAFL2DA136295 | WA1VFAFL2DA147815 | WA1VFAFL2DA119688 | WA1VFAFL2DA115317; WA1VFAFL2DA177400; WA1VFAFL2DA110893; WA1VFAFL2DA188557 | WA1VFAFL2DA130691; WA1VFAFL2DA145305 | WA1VFAFL2DA168471 | WA1VFAFL2DA150794; WA1VFAFL2DA166011 | WA1VFAFL2DA148883 | WA1VFAFL2DA124826

WA1VFAFL2DA116693; WA1VFAFL2DA178918 | WA1VFAFL2DA187022 | WA1VFAFL2DA130187; WA1VFAFL2DA181558 | WA1VFAFL2DA143358 | WA1VFAFL2DA130643 | WA1VFAFL2DA138418 | WA1VFAFL2DA131369 | WA1VFAFL2DA108741; WA1VFAFL2DA133669; WA1VFAFL2DA144767; WA1VFAFL2DA114345 | WA1VFAFL2DA138046 | WA1VFAFL2DA175470 | WA1VFAFL2DA135552 | WA1VFAFL2DA115513 | WA1VFAFL2DA101787 | WA1VFAFL2DA104818 | WA1VFAFL2DA185464 | WA1VFAFL2DA173542 | WA1VFAFL2DA181205; WA1VFAFL2DA174836; WA1VFAFL2DA112367 | WA1VFAFL2DA147880; WA1VFAFL2DA119769 | WA1VFAFL2DA110523

WA1VFAFL2DA125345; WA1VFAFL2DA147524 | WA1VFAFL2DA135521; WA1VFAFL2DA176683 | WA1VFAFL2DA173332; WA1VFAFL2DA153453 | WA1VFAFL2DA167367 | WA1VFAFL2DA198425 | WA1VFAFL2DA149208 | WA1VFAFL2DA138614

WA1VFAFL2DA125474 | WA1VFAFL2DA137608 | WA1VFAFL2DA160189; WA1VFAFL2DA169992; WA1VFAFL2DA113504 | WA1VFAFL2DA175243 | WA1VFAFL2DA185741

WA1VFAFL2DA103605; WA1VFAFL2DA139097

WA1VFAFL2DA152044 | WA1VFAFL2DA129329 | WA1VFAFL2DA164968; WA1VFAFL2DA131128 | WA1VFAFL2DA171919 | WA1VFAFL2DA141190

WA1VFAFL2DA184735; WA1VFAFL2DA184413 | WA1VFAFL2DA135955; WA1VFAFL2DA153419; WA1VFAFL2DA155882; WA1VFAFL2DA170155 | WA1VFAFL2DA113910 | WA1VFAFL2DA114412 | WA1VFAFL2DA169720; WA1VFAFL2DA145448 | WA1VFAFL2DA106973; WA1VFAFL2DA191250 | WA1VFAFL2DA131534 | WA1VFAFL2DA166896 | WA1VFAFL2DA176876 | WA1VFAFL2DA175680 | WA1VFAFL2DA105192 | WA1VFAFL2DA129122 | WA1VFAFL2DA123417 | WA1VFAFL2DA159866 | WA1VFAFL2DA153095 | WA1VFAFL2DA139102 | WA1VFAFL2DA146423 | WA1VFAFL2DA169717 | WA1VFAFL2DA147037; WA1VFAFL2DA163996 | WA1VFAFL2DA174125 | WA1VFAFL2DA123031; WA1VFAFL2DA143912 | WA1VFAFL2DA164419 | WA1VFAFL2DA115897 | WA1VFAFL2DA109470; WA1VFAFL2DA119531 | WA1VFAFL2DA144106; WA1VFAFL2DA145997 | WA1VFAFL2DA176036 | WA1VFAFL2DA111901; WA1VFAFL2DA141240 | WA1VFAFL2DA175209; WA1VFAFL2DA182158 | WA1VFAFL2DA177767; WA1VFAFL2DA154487; WA1VFAFL2DA110439

WA1VFAFL2DA199509; WA1VFAFL2DA133185; WA1VFAFL2DA178093; WA1VFAFL2DA151394; WA1VFAFL2DA105998

WA1VFAFL2DA195279; WA1VFAFL2DA107556; WA1VFAFL2DA165490 | WA1VFAFL2DA167868; WA1VFAFL2DA154635; WA1VFAFL2DA163545; WA1VFAFL2DA134191 | WA1VFAFL2DA163304; WA1VFAFL2DA117052; WA1VFAFL2DA116211 | WA1VFAFL2DA117536 | WA1VFAFL2DA136491 | WA1VFAFL2DA113289 | WA1VFAFL2DA150486 | WA1VFAFL2DA166042; WA1VFAFL2DA121831 | WA1VFAFL2DA131873 | WA1VFAFL2DA162654; WA1VFAFL2DA145532; WA1VFAFL2DA136474 | WA1VFAFL2DA115592 | WA1VFAFL2DA111963 | WA1VFAFL2DA143876; WA1VFAFL2DA186484 | WA1VFAFL2DA125992; WA1VFAFL2DA134708

WA1VFAFL2DA165859 | WA1VFAFL2DA181835 | WA1VFAFL2DA183178; WA1VFAFL2DA180264 | WA1VFAFL2DA107380 | WA1VFAFL2DA186145; WA1VFAFL2DA192382; WA1VFAFL2DA111235

WA1VFAFL2DA132151 | WA1VFAFL2DA131744; WA1VFAFL2DA148446

WA1VFAFL2DA189613 | WA1VFAFL2DA191202 | WA1VFAFL2DA150326 | WA1VFAFL2DA147197 | WA1VFAFL2DA170625 | WA1VFAFL2DA191216 | WA1VFAFL2DA181463 | WA1VFAFL2DA188350; WA1VFAFL2DA166445; WA1VFAFL2DA103538 | WA1VFAFL2DA182757 | WA1VFAFL2DA155767 | WA1VFAFL2DA182922 | WA1VFAFL2DA134725; WA1VFAFL2DA170107; WA1VFAFL2DA119710; WA1VFAFL2DA198831; WA1VFAFL2DA154327 | WA1VFAFL2DA161519 | WA1VFAFL2DA131565 | WA1VFAFL2DA182984 | WA1VFAFL2DA160662; WA1VFAFL2DA130738 | WA1VFAFL2DA148785

WA1VFAFL2DA111977; WA1VFAFL2DA127693; WA1VFAFL2DA139505 | WA1VFAFL2DA183620 | WA1VFAFL2DA195377

WA1VFAFL2DA148110; WA1VFAFL2DA142940 | WA1VFAFL2DA109646

WA1VFAFL2DA106410 | WA1VFAFL2DA136149 | WA1VFAFL2DA191541 | WA1VFAFL2DA166476 | WA1VFAFL2DA104107; WA1VFAFL2DA172388 | WA1VFAFL2DA175372 | WA1VFAFL2DA110389

WA1VFAFL2DA118637 | WA1VFAFL2DA137091; WA1VFAFL2DA192706; WA1VFAFL2DA193595 | WA1VFAFL2DA134627

WA1VFAFL2DA168289 | WA1VFAFL2DA115821

WA1VFAFL2DA149273 | WA1VFAFL2DA175078 | WA1VFAFL2DA104477 | WA1VFAFL2DA175310 | WA1VFAFL2DA107055 | WA1VFAFL2DA138077

WA1VFAFL2DA108349 | WA1VFAFL2DA111221 | WA1VFAFL2DA193371 |

WA1VFAFL2DA165277

; WA1VFAFL2DA139147; WA1VFAFL2DA122851 | WA1VFAFL2DA115639 | WA1VFAFL2DA183195; WA1VFAFL2DA173380; WA1VFAFL2DA137964 | WA1VFAFL2DA187327 | WA1VFAFL2DA133316

WA1VFAFL2DA131212 | WA1VFAFL2DA158331 | WA1VFAFL2DA196304 | WA1VFAFL2DA104575 | WA1VFAFL2DA186565 | WA1VFAFL2DA191328 | WA1VFAFL2DA144686; WA1VFAFL2DA125331 | WA1VFAFL2DA183309; WA1VFAFL2DA142811 | WA1VFAFL2DA146213; WA1VFAFL2DA139410 | WA1VFAFL2DA156501; WA1VFAFL2DA126964 | WA1VFAFL2DA100025 | WA1VFAFL2DA150214; WA1VFAFL2DA193290 | WA1VFAFL2DA133364 | WA1VFAFL2DA184380 | WA1VFAFL2DA166557 | WA1VFAFL2DA174707 | WA1VFAFL2DA102597; WA1VFAFL2DA181916 | WA1VFAFL2DA183844 | WA1VFAFL2DA163870 | WA1VFAFL2DA117150; WA1VFAFL2DA128701 | WA1VFAFL2DA132683 | WA1VFAFL2DA162248;

WA1VFAFL2DA145675

| WA1VFAFL2DA124499 | WA1VFAFL2DA117620

WA1VFAFL2DA152352; WA1VFAFL2DA166588 | WA1VFAFL2DA164288 | WA1VFAFL2DA170351 | WA1VFAFL2DA170172 | WA1VFAFL2DA161696

WA1VFAFL2DA120842; WA1VFAFL2DA182399 | WA1VFAFL2DA180605 | WA1VFAFL2DA132702 | WA1VFAFL2DA140590 | WA1VFAFL2DA110795 | WA1VFAFL2DA196139 | WA1VFAFL2DA193712 | WA1VFAFL2DA188834; WA1VFAFL2DA136443 | WA1VFAFL2DA163903; WA1VFAFL2DA100297; WA1VFAFL2DA109078 | WA1VFAFL2DA174402 | WA1VFAFL2DA106360

WA1VFAFL2DA124650 | WA1VFAFL2DA136958; WA1VFAFL2DA179275

WA1VFAFL2DA137799 | WA1VFAFL2DA148723

WA1VFAFL2DA196836 | WA1VFAFL2DA112188 | WA1VFAFL2DA178482; WA1VFAFL2DA193841 | WA1VFAFL2DA150939 | WA1VFAFL2DA117214 | WA1VFAFL2DA131064 | WA1VFAFL2DA157213 | WA1VFAFL2DA102891; WA1VFAFL2DA164825 | WA1VFAFL2DA104821 | WA1VFAFL2DA102373; WA1VFAFL2DA110411; WA1VFAFL2DA189238; WA1VFAFL2DA170656 | WA1VFAFL2DA188719; WA1VFAFL2DA151380 | WA1VFAFL2DA111459; WA1VFAFL2DA143800; WA1VFAFL2DA144204; WA1VFAFL2DA175386 | WA1VFAFL2DA178997 | WA1VFAFL2DA156188 | WA1VFAFL2DA181740; WA1VFAFL2DA137320 | WA1VFAFL2DA133655 | WA1VFAFL2DA162749 | WA1VFAFL2DA161102 | WA1VFAFL2DA101045; WA1VFAFL2DA103135 | WA1VFAFL2DA115656; WA1VFAFL2DA182418 | WA1VFAFL2DA115589; WA1VFAFL2DA111932 | WA1VFAFL2DA143490 | WA1VFAFL2DA192141 | WA1VFAFL2DA146244 | WA1VFAFL2DA160077

WA1VFAFL2DA161472 | WA1VFAFL2DA108190 | WA1VFAFL2DA105886 | WA1VFAFL2DA178725; WA1VFAFL2DA156238 | WA1VFAFL2DA161505 | WA1VFAFL2DA163822; WA1VFAFL2DA178630 | WA1VFAFL2DA176926; WA1VFAFL2DA110361; WA1VFAFL2DA194696 | WA1VFAFL2DA138726 | WA1VFAFL2DA165795

WA1VFAFL2DA147359 | WA1VFAFL2DA174576 | WA1VFAFL2DA125958 | WA1VFAFL2DA153842; WA1VFAFL2DA104138 | WA1VFAFL2DA134563; WA1VFAFL2DA133736 | WA1VFAFL2DA146020 | WA1VFAFL2DA172259 | WA1VFAFL2DA178126; WA1VFAFL2DA160287 | WA1VFAFL2DA109145 | WA1VFAFL2DA132263; WA1VFAFL2DA141481 | WA1VFAFL2DA112496; WA1VFAFL2DA127600 | WA1VFAFL2DA172312 | WA1VFAFL2DA110134 | WA1VFAFL2DA178028; WA1VFAFL2DA160323 | WA1VFAFL2DA134403; WA1VFAFL2DA103216 | WA1VFAFL2DA129038; WA1VFAFL2DA173220 | WA1VFAFL2DA166719 | WA1VFAFL2DA144476; WA1VFAFL2DA197596 | WA1VFAFL2DA126205 | WA1VFAFL2DA173766; WA1VFAFL2DA133719; WA1VFAFL2DA183259; WA1VFAFL2DA166655 | WA1VFAFL2DA188011 | WA1VFAFL2DA139259; WA1VFAFL2DA106844 | WA1VFAFL2DA166395 | WA1VFAFL2DA148401 | WA1VFAFL2DA191149 | WA1VFAFL2DA108061 | WA1VFAFL2DA146258 | WA1VFAFL2DA133915 | WA1VFAFL2DA187148 | WA1VFAFL2DA116841

WA1VFAFL2DA117486 | WA1VFAFL2DA138290 | WA1VFAFL2DA117892 | WA1VFAFL2DA192351 |

WA1VFAFL2DA165165

| WA1VFAFL2DA189630 | WA1VFAFL2DA124759; WA1VFAFL2DA194858 | WA1VFAFL2DA103068; WA1VFAFL2DA128519 | WA1VFAFL2DA124860

WA1VFAFL2DA118234 | WA1VFAFL2DA101353 | WA1VFAFL2DA144364;

WA1VFAFL2DA141514

| WA1VFAFL2DA137026 | WA1VFAFL2DA143411;

WA1VFAFL2DA124213

| WA1VFAFL2DA158829; WA1VFAFL2DA119738 | WA1VFAFL2DA127015

WA1VFAFL2DA196495 | WA1VFAFL2DA162816 | WA1VFAFL2DA117441 | WA1VFAFL2DA150617 | WA1VFAFL2DA105130 | WA1VFAFL2DA158667; WA1VFAFL2DA148138; WA1VFAFL2DA160208 | WA1VFAFL2DA155221

WA1VFAFL2DA149368WA1VFAFL2DA128908 | WA1VFAFL2DA102888; WA1VFAFL2DA131615

WA1VFAFL2DA123692 | WA1VFAFL2DA128858 | WA1VFAFL2DA156661 | WA1VFAFL2DA190244 | WA1VFAFL2DA120937 | WA1VFAFL2DA170981 | WA1VFAFL2DA188820 | WA1VFAFL2DA156417 | WA1VFAFL2DA157230 | WA1VFAFL2DA114538 | WA1VFAFL2DA124065 | WA1VFAFL2DA104964

WA1VFAFL2DA180538 | WA1VFAFL2DA127242 | WA1VFAFL2DA140394 | WA1VFAFL2DA183312 | WA1VFAFL2DA167207; WA1VFAFL2DA121103; WA1VFAFL2DA165974 | WA1VFAFL2DA128603 | WA1VFAFL2DA163223 | WA1VFAFL2DA134868; WA1VFAFL2DA143456; WA1VFAFL2DA139696 | WA1VFAFL2DA184637; WA1VFAFL2DA118430

WA1VFAFL2DA187179 | WA1VFAFL2DA197937 | WA1VFAFL2DA107377; WA1VFAFL2DA129525 | WA1VFAFL2DA177252 | WA1VFAFL2DA192575; WA1VFAFL2DA161455

WA1VFAFL2DA147927; WA1VFAFL2DA144395 | WA1VFAFL2DA183214 | WA1VFAFL2DA195718 | WA1VFAFL2DA130111 | WA1VFAFL2DA162671; WA1VFAFL2DA154649; WA1VFAFL2DA190079 | WA1VFAFL2DA135566 | WA1VFAFL2DA102793 | WA1VFAFL2DA166879; WA1VFAFL2DA167918 | WA1VFAFL2DA140184 | WA1VFAFL2DA169409 | WA1VFAFL2DA173539 | WA1VFAFL2DA193614; WA1VFAFL2DA123725; WA1VFAFL2DA192480; WA1VFAFL2DA111509 | WA1VFAFL2DA171323; WA1VFAFL2DA190387; WA1VFAFL2DA125264; WA1VFAFL2DA113552; WA1VFAFL2DA111946 | WA1VFAFL2DA175632; WA1VFAFL2DA131100 | WA1VFAFL2DA179700 | WA1VFAFL2DA139911; WA1VFAFL2DA198117 | WA1VFAFL2DA172536; WA1VFAFL2DA158118 | WA1VFAFL2DA187649 | WA1VFAFL2DA148673; WA1VFAFL2DA131307

WA1VFAFL2DA190308; WA1VFAFL2DA134059 | WA1VFAFL2DA148740; WA1VFAFL2DA160953 | WA1VFAFL2DA129220 | WA1VFAFL2DA110957 | WA1VFAFL2DA123336; WA1VFAFL2DA163111 | WA1VFAFL2DA176389; WA1VFAFL2DA158832 | WA1VFAFL2DA130366 | WA1VFAFL2DA181737 | WA1VFAFL2DA131338; WA1VFAFL2DA179101 | WA1VFAFL2DA110554; WA1VFAFL2DA178658 | WA1VFAFL2DA166414 | WA1VFAFL2DA111767; WA1VFAFL2DA124387; WA1VFAFL2DA132277; WA1VFAFL2DA153808 | WA1VFAFL2DA116418 | WA1VFAFL2DA161956; WA1VFAFL2DA113230; WA1VFAFL2DA147166; WA1VFAFL2DA189417 | WA1VFAFL2DA190518 |

WA1VFAFL2DA132828

; WA1VFAFL2DA142517; WA1VFAFL2DA126186 | WA1VFAFL2DA178143; WA1VFAFL2DA168518 | WA1VFAFL2DA129590 | WA1VFAFL2DA106729; WA1VFAFL2DA122977 | WA1VFAFL2DA188932 | WA1VFAFL2DA142985; WA1VFAFL2DA172908; WA1VFAFL2DA181446 | WA1VFAFL2DA177302; WA1VFAFL2DA110537 | WA1VFAFL2DA137060 | WA1VFAFL2DA161858 | WA1VFAFL2DA168860 | WA1VFAFL2DA193578

WA1VFAFL2DA118380; WA1VFAFL2DA149466 | WA1VFAFL2DA179955 | WA1VFAFL2DA179891 | WA1VFAFL2DA194293; WA1VFAFL2DA165442 | WA1VFAFL2DA142257

WA1VFAFL2DA122624 | WA1VFAFL2DA168020 | WA1VFAFL2DA179972 | WA1VFAFL2DA155753; WA1VFAFL2DA161827 | WA1VFAFL2DA142971 | WA1VFAFL2DA137768 | WA1VFAFL2DA199624 | WA1VFAFL2DA118833; WA1VFAFL2DA188638 | WA1VFAFL2DA121098 | WA1VFAFL2DA169183; WA1VFAFL2DA187389

WA1VFAFL2DA140525; WA1VFAFL2DA189840 | WA1VFAFL2DA153534 | WA1VFAFL2DA184086 | WA1VFAFL2DA167692 | WA1VFAFL2DA180717; WA1VFAFL2DA120615 | WA1VFAFL2DA187537; WA1VFAFL2DA118539; WA1VFAFL2DA113759 | WA1VFAFL2DA106472; WA1VFAFL2DA191085 | WA1VFAFL2DA125670; WA1VFAFL2DA142128 | WA1VFAFL2DA108447 | WA1VFAFL2DA132893; WA1VFAFL2DA139777; WA1VFAFL2DA106407 | WA1VFAFL2DA151220 | WA1VFAFL2DA198361; WA1VFAFL2DA108156 | WA1VFAFL2DA141710 | WA1VFAFL2DA180510 | WA1VFAFL2DA190292 | WA1VFAFL2DA124955 | WA1VFAFL2DA155042; WA1VFAFL2DA127791 | WA1VFAFL2DA152688 | WA1VFAFL2DA128939 | WA1VFAFL2DA109520; WA1VFAFL2DA156532; WA1VFAFL2DA149354; WA1VFAFL2DA149385 | WA1VFAFL2DA149838 | WA1VFAFL2DA105256 | WA1VFAFL2DA102308

WA1VFAFL2DA137074 | WA1VFAFL2DA141643 | WA1VFAFL2DA158054 | WA1VFAFL2DA197307 | WA1VFAFL2DA129914; WA1VFAFL2DA126883 | WA1VFAFL2DA117942; WA1VFAFL2DA140363; WA1VFAFL2DA123109 | WA1VFAFL2DA112661 | WA1VFAFL2DA170253; WA1VFAFL2DA131470 | WA1VFAFL2DA111753; WA1VFAFL2DA180832 | WA1VFAFL2DA122980 | WA1VFAFL2DA112806; WA1VFAFL2DA195704

WA1VFAFL2DA119383 | WA1VFAFL2DA136376; WA1VFAFL2DA168342 | WA1VFAFL2DA122784 | WA1VFAFL2DA194780 | WA1VFAFL2DA173461; WA1VFAFL2DA159575 | WA1VFAFL2DA109064; WA1VFAFL2DA125572 | WA1VFAFL2DA126303; WA1VFAFL2DA107721 | WA1VFAFL2DA191409 | WA1VFAFL2DA112868; WA1VFAFL2DA118895 | WA1VFAFL2DA131436; WA1VFAFL2DA107301 | WA1VFAFL2DA108397 | WA1VFAFL2DA157633

WA1VFAFL2DA155185 | WA1VFAFL2DA118475; WA1VFAFL2DA168180; WA1VFAFL2DA157003 | WA1VFAFL2DA189028; WA1VFAFL2DA107251 | WA1VFAFL2DA118265

WA1VFAFL2DA169930 | WA1VFAFL2DA197758 | WA1VFAFL2DA161312 | WA1VFAFL2DA103121; WA1VFAFL2DA191460 | WA1VFAFL2DA198280; WA1VFAFL2DA157339 | WA1VFAFL2DA128262 | WA1VFAFL2DA107718 | WA1VFAFL2DA171483 | WA1VFAFL2DA134658; WA1VFAFL2DA128293 | WA1VFAFL2DA117956 | WA1VFAFL2DA115110 | WA1VFAFL2DA135079 | WA1VFAFL2DA117049 | WA1VFAFL2DA187134 | WA1VFAFL2DA157065 | WA1VFAFL2DA169796; WA1VFAFL2DA135938 | WA1VFAFL2DA155915 | WA1VFAFL2DA114586 | WA1VFAFL2DA149516 | WA1VFAFL2DA121473

WA1VFAFL2DA167935 | WA1VFAFL2DA111445; WA1VFAFL2DA120789 | WA1VFAFL2DA152576; WA1VFAFL2DA183696 | WA1VFAFL2DA143585; WA1VFAFL2DA178353 | WA1VFAFL2DA198098 |

WA1VFAFL2DA182693

| WA1VFAFL2DA104091 | WA1VFAFL2DA170723; WA1VFAFL2DA112725 | WA1VFAFL2DA100901 | WA1VFAFL2DA147734; WA1VFAFL2DA189496 | WA1VFAFL2DA135664 | WA1VFAFL2DA193158; WA1VFAFL2DA128018 | WA1VFAFL2DA144249 | WA1VFAFL2DA141965 | WA1VFAFL2DA135230 | WA1VFAFL2DA181785

WA1VFAFL2DA111591 | WA1VFAFL2DA132909 | WA1VFAFL2DA188302 | WA1VFAFL2DA171788 | WA1VFAFL2DA119741 | WA1VFAFL2DA146812 | WA1VFAFL2DA175713 | WA1VFAFL2DA116628; WA1VFAFL2DA174237 | WA1VFAFL2DA170673 | WA1VFAFL2DA124342; WA1VFAFL2DA183018 | WA1VFAFL2DA180927; WA1VFAFL2DA156305

WA1VFAFL2DA159964 | WA1VFAFL2DA195525; WA1VFAFL2DA138161 | WA1VFAFL2DA169653; WA1VFAFL2DA189532 | WA1VFAFL2DA122610 | WA1VFAFL2DA110702; WA1VFAFL2DA117021 | WA1VFAFL2DA131226; WA1VFAFL2DA124373 | WA1VFAFL2DA156093; WA1VFAFL2DA180300; WA1VFAFL2DA188087; WA1VFAFL2DA181611; WA1VFAFL2DA112711 | WA1VFAFL2DA108271 | WA1VFAFL2DA181799 | WA1VFAFL2DA175145; WA1VFAFL2DA158071 | WA1VFAFL2DA108643; WA1VFAFL2DA139472 | WA1VFAFL2DA189319 | WA1VFAFL2DA104883 | WA1VFAFL2DA153744 | WA1VFAFL2DA174254; WA1VFAFL2DA149824 | WA1VFAFL2DA144574; WA1VFAFL2DA116614; WA1VFAFL2DA118489 | WA1VFAFL2DA158894 | WA1VFAFL2DA185500; WA1VFAFL2DA119125 | WA1VFAFL2DA149032 | WA1VFAFL2DA151363; WA1VFAFL2DA164369 | WA1VFAFL2DA107573 | WA1VFAFL2DA156353; WA1VFAFL2DA176182 | WA1VFAFL2DA132280 | WA1VFAFL2DA166073; WA1VFAFL2DA157034 | WA1VFAFL2DA172391 | WA1VFAFL2DA152092 | WA1VFAFL2DA105810 | WA1VFAFL2DA192107 | WA1VFAFL2DA197663

WA1VFAFL2DA128200 | WA1VFAFL2DA192267 | WA1VFAFL2DA175615 | WA1VFAFL2DA194231 | WA1VFAFL2DA137396; WA1VFAFL2DA144493; WA1VFAFL2DA115060 | WA1VFAFL2DA160581; WA1VFAFL2DA118556; WA1VFAFL2DA180314; WA1VFAFL2DA103751 | WA1VFAFL2DA133753; WA1VFAFL2DA148480; WA1VFAFL2DA188347 | WA1VFAFL2DA185237; WA1VFAFL2DA172441

WA1VFAFL2DA133817; WA1VFAFL2DA153937

WA1VFAFL2DA185867 | WA1VFAFL2DA138659; WA1VFAFL2DA175694 | WA1VFAFL2DA194472; WA1VFAFL2DA165702 | WA1VFAFL2DA180166 | WA1VFAFL2DA192592

WA1VFAFL2DA194987 | WA1VFAFL2DA171600; WA1VFAFL2DA126611 | WA1VFAFL2DA170592

WA1VFAFL2DA154098 | WA1VFAFL2DA117889 | WA1VFAFL2DA113776; WA1VFAFL2DA171497 | WA1VFAFL2DA167109 | WA1VFAFL2DA118752 | WA1VFAFL2DA177333 | WA1VFAFL2DA189336 | WA1VFAFL2DA144302; WA1VFAFL2DA125779

WA1VFAFL2DA168924; WA1VFAFL2DA111381 | WA1VFAFL2DA125412; WA1VFAFL2DA150861 | WA1VFAFL2DA131209 | WA1VFAFL2DA179342 | WA1VFAFL2DA175257; WA1VFAFL2DA144705 | WA1VFAFL2DA106486; WA1VFAFL2DA109551; WA1VFAFL2DA117682 | WA1VFAFL2DA126043 | WA1VFAFL2DA149144; WA1VFAFL2DA106679 | WA1VFAFL2DA129881 | WA1VFAFL2DA164890 | WA1VFAFL2DA110229 | WA1VFAFL2DA121893 | WA1VFAFL2DA152853;

WA1VFAFL2DA199378

| WA1VFAFL2DA183021; WA1VFAFL2DA110697 | WA1VFAFL2DA144087 | WA1VFAFL2DA137429; WA1VFAFL2DA144347 | WA1VFAFL2DA192091; WA1VFAFL2DA132537

WA1VFAFL2DA171161 | WA1VFAFL2DA183973 | WA1VFAFL2DA106245

WA1VFAFL2DA125362; WA1VFAFL2DA189871 | WA1VFAFL2DA109663 | WA1VFAFL2DA112823; WA1VFAFL2DA193936 | WA1VFAFL2DA168700; WA1VFAFL2DA199591; WA1VFAFL2DA147569 | WA1VFAFL2DA199574; WA1VFAFL2DA100137; WA1VFAFL2DA150116

WA1VFAFL2DA133137 | WA1VFAFL2DA179812 | WA1VFAFL2DA167238 | WA1VFAFL2DA105354; WA1VFAFL2DA130951 | WA1VFAFL2DA106097 | WA1VFAFL2DA197064 | WA1VFAFL2DA123157; WA1VFAFL2DA115561 | WA1VFAFL2DA159138 | WA1VFAFL2DA162265; WA1VFAFL2DA121828; WA1VFAFL2DA172553; WA1VFAFL2DA186470

WA1VFAFL2DA116290 | WA1VFAFL2DA173198 | WA1VFAFL2DA112580 | WA1VFAFL2DA173329 | WA1VFAFL2DA109467; WA1VFAFL2DA116225 | WA1VFAFL2DA163769; WA1VFAFL2DA155963 | WA1VFAFL2DA168129; WA1VFAFL2DA146583; WA1VFAFL2DA144610 | WA1VFAFL2DA129900 | WA1VFAFL2DA159754 | WA1VFAFL2DA172844; WA1VFAFL2DA144865 | WA1VFAFL2DA197971 | WA1VFAFL2DA189708 | WA1VFAFL2DA160354; WA1VFAFL2DA159155 | WA1VFAFL2DA114829 | WA1VFAFL2DA144946;

WA1VFAFL2DA199462

| WA1VFAFL2DA181513; WA1VFAFL2DA112935; WA1VFAFL2DA185982; WA1VFAFL2DA100056 | WA1VFAFL2DA189014; WA1VFAFL2DA166736

WA1VFAFL2DA184881; WA1VFAFL2DA105838 | WA1VFAFL2DA107332 | WA1VFAFL2DA178689 | WA1VFAFL2DA161746; WA1VFAFL2DA192172 | WA1VFAFL2DA169703 | WA1VFAFL2DA178577 | WA1VFAFL2DA159379 | WA1VFAFL2DA147149; WA1VFAFL2DA103555; WA1VFAFL2DA141920 | WA1VFAFL2DA132523; WA1VFAFL2DA142758 | WA1VFAFL2DA178367; WA1VFAFL2DA159463 | WA1VFAFL2DA168616 | WA1VFAFL2DA193631 | WA1VFAFL2DA179924 | WA1VFAFL2DA134613 | WA1VFAFL2DA136961 | WA1VFAFL2DA160922; WA1VFAFL2DA178904 | WA1VFAFL2DA181088 | WA1VFAFL2DA137222 | WA1VFAFL2DA147345 | WA1VFAFL2DA167174; WA1VFAFL2DA162542 | WA1VFAFL2DA130058 | WA1VFAFL2DA128195 | WA1VFAFL2DA110294 | WA1VFAFL2DA126429; WA1VFAFL2DA190180 | WA1VFAFL2DA138547 | WA1VFAFL2DA186095 | WA1VFAFL2DA162850 | WA1VFAFL2DA156675

WA1VFAFL2DA102437 | WA1VFAFL2DA123207 | WA1VFAFL2DA122557; WA1VFAFL2DA111042 | WA1VFAFL2DA130996 | WA1VFAFL2DA124082 | WA1VFAFL2DA182337 | WA1VFAFL2DA195119 | WA1VFAFL2DA116791 | WA1VFAFL2DA196190; WA1VFAFL2DA174383 | WA1VFAFL2DA197825

WA1VFAFL2DA145403 | WA1VFAFL2DA199042; WA1VFAFL2DA105077 | WA1VFAFL2DA104236 | WA1VFAFL2DA136927; WA1VFAFL2DA167630 | WA1VFAFL2DA131890 | WA1VFAFL2DA130836 | WA1VFAFL2DA107492; WA1VFAFL2DA165196 | WA1VFAFL2DA101594 | WA1VFAFL2DA114877; WA1VFAFL2DA184590 | WA1VFAFL2DA151976; WA1VFAFL2DA150620 | WA1VFAFL2DA113079 | WA1VFAFL2DA150813 | WA1VFAFL2DA193046 | WA1VFAFL2DA176568; WA1VFAFL2DA159222

WA1VFAFL2DA103328 | WA1VFAFL2DA164498 | WA1VFAFL2DA113244 | WA1VFAFL2DA115494 | WA1VFAFL2DA184993 | WA1VFAFL2DA195721 | WA1VFAFL2DA154778 | WA1VFAFL2DA172035 | WA1VFAFL2DA127290 | WA1VFAFL2DA183939 | WA1VFAFL2DA128097; WA1VFAFL2DA192303; WA1VFAFL2DA115348 |

WA1VFAFL2DA130044

| WA1VFAFL2DA192138; WA1VFAFL2DA140928 | WA1VFAFL2DA102535 | WA1VFAFL2DA143991; WA1VFAFL2DA195461 | WA1VFAFL2DA190504 | WA1VFAFL2DA179079 | WA1VFAFL2DA108125 | WA1VFAFL2DA192673; WA1VFAFL2DA128245 | WA1VFAFL2DA186713 | WA1VFAFL2DA167059 | WA1VFAFL2DA107007; WA1VFAFL2DA110862 | WA1VFAFL2DA100106 | WA1VFAFL2DA165439; WA1VFAFL2DA109422 | WA1VFAFL2DA135633 | WA1VFAFL2DA136071 | WA1VFAFL2DA114975; WA1VFAFL2DA122476 | WA1VFAFL2DA194181; WA1VFAFL2DA131355 | WA1VFAFL2DA184217 | WA1VFAFL2DA195993 | WA1VFAFL2DA193726 | WA1VFAFL2DA113096 | WA1VFAFL2DA127919 | WA1VFAFL2DA145529 | WA1VFAFL2DA178062 | WA1VFAFL2DA194021 | WA1VFAFL2DA154358 | WA1VFAFL2DA156580 | WA1VFAFL2DA105502 | WA1VFAFL2DA126091; WA1VFAFL2DA111493 | WA1VFAFL2DA185514 | WA1VFAFL2DA155980 | WA1VFAFL2DA199543 | WA1VFAFL2DA192740 | WA1VFAFL2DA134143 | WA1VFAFL2DA168390 | WA1VFAFL2DA149306

WA1VFAFL2DA148107; WA1VFAFL2DA170446; WA1VFAFL2DA107217; WA1VFAFL2DA120940

WA1VFAFL2DA110991; WA1VFAFL2DA106651 | WA1VFAFL2DA165084 | WA1VFAFL2DA146664 | WA1VFAFL2DA129184 | WA1VFAFL2DA171791 | WA1VFAFL2DA165716; WA1VFAFL2DA186047 | WA1VFAFL2DA188428 | WA1VFAFL2DA162346

WA1VFAFL2DA170298

; WA1VFAFL2DA126494 | WA1VFAFL2DA175842 | WA1VFAFL2DA181639; WA1VFAFL2DA187277

WA1VFAFL2DA198604; WA1VFAFL2DA119612 | WA1VFAFL2DA198005 | WA1VFAFL2DA178708 | WA1VFAFL2DA120873 | WA1VFAFL2DA167689 | WA1VFAFL2DA198909; WA1VFAFL2DA152884 | WA1VFAFL2DA117715 | WA1VFAFL2DA154991 | WA1VFAFL2DA199848 | WA1VFAFL2DA155669

WA1VFAFL2DA123174 | WA1VFAFL2DA132165; WA1VFAFL2DA100493 | WA1VFAFL2DA177591 | WA1VFAFL2DA142145; WA1VFAFL2DA183990 | WA1VFAFL2DA117472 | WA1VFAFL2DA190647; WA1VFAFL2DA130321

WA1VFAFL2DA134286 |

WA1VFAFL2DA151623

; WA1VFAFL2DA185223; WA1VFAFL2DA109811 | WA1VFAFL2DA102762; WA1VFAFL2DA164694 | WA1VFAFL2DA169894; WA1VFAFL2DA184797 | WA1VFAFL2DA146101 | WA1VFAFL2DA188249; WA1VFAFL2DA197436 | WA1VFAFL2DA180622; WA1VFAFL2DA117410 | WA1VFAFL2DA191488 | WA1VFAFL2DA103927 | WA1VFAFL2DA103975 | WA1VFAFL2DA158474; WA1VFAFL2DA190860; WA1VFAFL2DA135583; WA1VFAFL2DA147281

WA1VFAFL2DA190146; WA1VFAFL2DA183875 |

WA1VFAFL2DA194648

| WA1VFAFL2DA142176 | WA1VFAFL2DA112918 | WA1VFAFL2DA104267; WA1VFAFL2DA157521 | WA1VFAFL2DA149645 | WA1VFAFL2DA187294; WA1VFAFL2DA179776 | WA1VFAFL2DA102082; WA1VFAFL2DA197484 | WA1VFAFL2DA189501; WA1VFAFL2DA193533; WA1VFAFL2DA103880 | WA1VFAFL2DA190163 | WA1VFAFL2DA169863

WA1VFAFL2DA142789 | WA1VFAFL2DA195167 | WA1VFAFL2DA199039 | WA1VFAFL2DA146079 | WA1VFAFL2DA146518 | WA1VFAFL2DA172794 | WA1VFAFL2DA150505 | WA1VFAFL2DA151895 | WA1VFAFL2DA125569 | WA1VFAFL2DA190986 | WA1VFAFL2DA159527 | WA1VFAFL2DA167255; WA1VFAFL2DA106763 | WA1VFAFL2DA123160 | WA1VFAFL2DA186520 | WA1VFAFL2DA119481; WA1VFAFL2DA109386 | WA1VFAFL2DA164789; WA1VFAFL2DA141674 | WA1VFAFL2DA102633; WA1VFAFL2DA136944; WA1VFAFL2DA145062; WA1VFAFL2DA128634 | WA1VFAFL2DA163576 | WA1VFAFL2DA189434

WA1VFAFL2DA178868; WA1VFAFL2DA150195; WA1VFAFL2DA142825; WA1VFAFL2DA150147 | WA1VFAFL2DA157129 | WA1VFAFL2DA196691 | WA1VFAFL2DA152514

WA1VFAFL2DA157535; WA1VFAFL2DA180698 | WA1VFAFL2DA116144

WA1VFAFL2DA108075; WA1VFAFL2DA174447; WA1VFAFL2DA125443; WA1VFAFL2DA181673 | WA1VFAFL2DA160192 | WA1VFAFL2DA190535

WA1VFAFL2DA169538; WA1VFAFL2DA166171

WA1VFAFL2DA154800 | WA1VFAFL2DA181026 | WA1VFAFL2DA171872 | WA1VFAFL2DA193628 | WA1VFAFL2DA103510; WA1VFAFL2DA150830 | WA1VFAFL2DA195542

WA1VFAFL2DA172780 | WA1VFAFL2DA181995; WA1VFAFL2DA157826 | WA1VFAFL2DA144848 | WA1VFAFL2DA122932 | WA1VFAFL2DA103331; WA1VFAFL2DA111137; WA1VFAFL2DA150441 | WA1VFAFL2DA102468; WA1VFAFL2DA109050 | WA1VFAFL2DA185478 | WA1VFAFL2DA111607 | WA1VFAFL2DA142498 | WA1VFAFL2DA185898 | WA1VFAFL2DA195878; WA1VFAFL2DA143943; WA1VFAFL2DA180829 | WA1VFAFL2DA171368; WA1VFAFL2DA195458 | WA1VFAFL2DA127743; WA1VFAFL2DA123949

WA1VFAFL2DA199171; WA1VFAFL2DA131971 | WA1VFAFL2DA140380; WA1VFAFL2DA108545; WA1VFAFL2DA136393 | WA1VFAFL2DA174352 | WA1VFAFL2DA142436 | WA1VFAFL2DA164582 | WA1VFAFL2DA118492 | WA1VFAFL2DA168406 | WA1VFAFL2DA149936 | WA1VFAFL2DA163402; WA1VFAFL2DA133476 | WA1VFAFL2DA137852 | WA1VFAFL2DA175291; WA1VFAFL2DA183701 | WA1VFAFL2DA195153 | WA1VFAFL2DA135387 | WA1VFAFL2DA106049 | WA1VFAFL2DA159933 | WA1VFAFL2DA142372 | WA1VFAFL2DA161262 | WA1VFAFL2DA110604 | WA1VFAFL2DA184542; WA1VFAFL2DA105466; WA1VFAFL2DA182483 | WA1VFAFL2DA186842 | WA1VFAFL2DA163268 | WA1VFAFL2DA117519 | WA1VFAFL2DA129962 | WA1VFAFL2DA143280 | WA1VFAFL2DA195038 | WA1VFAFL2DA163951; WA1VFAFL2DA174660 | WA1VFAFL2DA111073 | WA1VFAFL2DA116838 | WA1VFAFL2DA177316 | WA1VFAFL2DA138628 | WA1VFAFL2DA101188; WA1VFAFL2DA117195 | WA1VFAFL2DA186016; WA1VFAFL2DA130898; WA1VFAFL2DA161066 | WA1VFAFL2DA115026; WA1VFAFL2DA193919; WA1VFAFL2DA152741; WA1VFAFL2DA172018; WA1VFAFL2DA149886; WA1VFAFL2DA168082; WA1VFAFL2DA103040; WA1VFAFL2DA151055; WA1VFAFL2DA123627; WA1VFAFL2DA163299 | WA1VFAFL2DA162105 | WA1VFAFL2DA168938; WA1VFAFL2DA125037 | WA1VFAFL2DA129573; WA1VFAFL2DA169880; WA1VFAFL2DA143747 | WA1VFAFL2DA132425 | WA1VFAFL2DA165862 | WA1VFAFL2DA163349 | WA1VFAFL2DA117990;

WA1VFAFL2DA140332

| WA1VFAFL2DA199672; WA1VFAFL2DA122140 | WA1VFAFL2DA166932 | WA1VFAFL2DA178580; WA1VFAFL2DA185609 | WA1VFAFL2DA196318 | WA1VFAFL2DA114491; WA1VFAFL2DA137673 | WA1VFAFL2DA182306; WA1VFAFL2DA162735 | WA1VFAFL2DA151461 | WA1VFAFL2DA143232 | WA1VFAFL2DA174318 | WA1VFAFL2DA132876; WA1VFAFL2DA196626 | WA1VFAFL2DA106603; WA1VFAFL2DA173802 | WA1VFAFL2DA114734 | WA1VFAFL2DA171046; WA1VFAFL2DA149242 | WA1VFAFL2DA108822; WA1VFAFL2DA147023 | WA1VFAFL2DA197551; WA1VFAFL2DA116371 | WA1VFAFL2DA152321 | WA1VFAFL2DA126754 | WA1VFAFL2DA100607 | WA1VFAFL2DA152383 | WA1VFAFL2DA123711 | WA1VFAFL2DA184850 | WA1VFAFL2DA143750;

WA1VFAFL2DA143599

| WA1VFAFL2DA133414 | WA1VFAFL2DA114197; WA1VFAFL2DA192074 | WA1VFAFL2DA113471 | WA1VFAFL2DA194276 | WA1VFAFL2DA186890 | WA1VFAFL2DA197288 | WA1VFAFL2DA137432; WA1VFAFL2DA161925; WA1VFAFL2DA141304; WA1VFAFL2DA196013 | WA1VFAFL2DA184055; WA1VFAFL2DA183682; WA1VFAFL2DA163755 | WA1VFAFL2DA154523; WA1VFAFL2DA182998 | WA1VFAFL2DA162556; WA1VFAFL2DA133428; WA1VFAFL2DA149497 | WA1VFAFL2DA122218 | WA1VFAFL2DA107119; WA1VFAFL2DA154621 | WA1VFAFL2DA140623 | WA1VFAFL2DA189806 | WA1VFAFL2DA112417 | WA1VFAFL2DA115043; WA1VFAFL2DA155879 | WA1VFAFL2DA182189; WA1VFAFL2DA115320; WA1VFAFL2DA119853 | WA1VFAFL2DA104088; WA1VFAFL2DA145319 | WA1VFAFL2DA161939; WA1VFAFL2DA118010 | WA1VFAFL2DA160791; WA1VFAFL2DA134921 | WA1VFAFL2DA153680 | WA1VFAFL2DA155235 | WA1VFAFL2DA167885 | WA1VFAFL2DA186954

WA1VFAFL2DA136345 | WA1VFAFL2DA124471; WA1VFAFL2DA162511 | WA1VFAFL2DA163934; WA1VFAFL2DA123420; WA1VFAFL2DA137124

WA1VFAFL2DA162430 |

WA1VFAFL2DA121702

; WA1VFAFL2DA185061 | WA1VFAFL2DA168521; WA1VFAFL2DA139309; WA1VFAFL2DA130934 | WA1VFAFL2DA123062; WA1VFAFL2DA100199

WA1VFAFL2DA110716 | WA1VFAFL2DA125460 | WA1VFAFL2DA164484

WA1VFAFL2DA153551 | WA1VFAFL2DA198019 | WA1VFAFL2DA162007 | WA1VFAFL2DA119142; WA1VFAFL2DA198022 | WA1VFAFL2DA138452 | WA1VFAFL2DA121134; WA1VFAFL2DA110148; WA1VFAFL2DA172701 | WA1VFAFL2DA185271; WA1VFAFL2DA136720 | WA1VFAFL2DA108612; WA1VFAFL2DA119724; WA1VFAFL2DA137365; WA1VFAFL2DA162976 | WA1VFAFL2DA147636

WA1VFAFL2DA181981 | WA1VFAFL2DA194200 | WA1VFAFL2DA125815 | WA1VFAFL2DA197050 | WA1VFAFL2DA158877 | WA1VFAFL2DA102549; WA1VFAFL2DA116340 | WA1VFAFL2DA125376

WA1VFAFL2DA135888 | WA1VFAFL2DA165893; WA1VFAFL2DA126768; WA1VFAFL2DA135101 | WA1VFAFL2DA185044; WA1VFAFL2DA191037 | WA1VFAFL2DA133462; WA1VFAFL2DA139715 | WA1VFAFL2DA127189; WA1VFAFL2DA198828; WA1VFAFL2DA105290; WA1VFAFL2DA124714; WA1VFAFL2DA172083 | WA1VFAFL2DA197016 | WA1VFAFL2DA178000

WA1VFAFL2DA100543 | WA1VFAFL2DA163805 | WA1VFAFL2DA112739 | WA1VFAFL2DA151010 | WA1VFAFL2DA136216; WA1VFAFL2DA127466; WA1VFAFL2DA111557; WA1VFAFL2DA173945; WA1VFAFL2DA116404 | WA1VFAFL2DA125166 | WA1VFAFL2DA111347 | WA1VFAFL2DA167482 | WA1VFAFL2DA123952; WA1VFAFL2DA160502 | WA1VFAFL2DA154490; WA1VFAFL2DA152710 | WA1VFAFL2DA166039 | WA1VFAFL2DA108710 | WA1VFAFL2DA146275; WA1VFAFL2DA186582 | WA1VFAFL2DA194407 | WA1VFAFL2DA191121 | WA1VFAFL2DA102812 | WA1VFAFL2DA177025 | WA1VFAFL2DA198876; WA1VFAFL2DA107136 | WA1VFAFL2DA171970; WA1VFAFL2DA152464 | WA1VFAFL2DA120520; WA1VFAFL2DA115169 | WA1VFAFL2DA199977 | WA1VFAFL2DA155137; WA1VFAFL2DA159785; WA1VFAFL2DA160029 | WA1VFAFL2DA186078

WA1VFAFL2DA153713; WA1VFAFL2DA149905 | WA1VFAFL2DA135731; WA1VFAFL2DA123059; WA1VFAFL2DA110859; WA1VFAFL2DA150049 | WA1VFAFL2DA152254 | WA1VFAFL2DA165344 | WA1VFAFL2DA174173 | WA1VFAFL2DA134787 | WA1VFAFL2DA121604; WA1VFAFL2DA128147 | WA1VFAFL2DA136281; WA1VFAFL2DA162444 | WA1VFAFL2DA103782; WA1VFAFL2DA118329; WA1VFAFL2DA169734

WA1VFAFL2DA147619 | WA1VFAFL2DA197503 | WA1VFAFL2DA190888 | WA1VFAFL2DA129721; WA1VFAFL2DA140735

WA1VFAFL2DA108965

WA1VFAFL2DA126009; WA1VFAFL2DA132926 | WA1VFAFL2DA113583 | WA1VFAFL2DA100123; WA1VFAFL2DA105595; WA1VFAFL2DA120310

WA1VFAFL2DA157714; WA1VFAFL2DA125801; WA1VFAFL2DA145210 | WA1VFAFL2DA150276 | WA1VFAFL2DA154070

WA1VFAFL2DA104656 | WA1VFAFL2DA146387 | WA1VFAFL2DA134126

WA1VFAFL2DA186226 | WA1VFAFL2DA165411 | WA1VFAFL2DA129041 | WA1VFAFL2DA174741 | WA1VFAFL2DA114426; WA1VFAFL2DA128875 | WA1VFAFL2DA171077; WA1VFAFL2DA136524 | WA1VFAFL2DA175646; WA1VFAFL2DA172956 | WA1VFAFL2DA169345

WA1VFAFL2DA185111 | WA1VFAFL2DA144378 | WA1VFAFL2DA114085

WA1VFAFL2DA165750; WA1VFAFL2DA105824 | WA1VFAFL2DA175520; WA1VFAFL2DA118914; WA1VFAFL2DA100042 | WA1VFAFL2DA129749 | WA1VFAFL2DA150181 | WA1VFAFL2DA137656; WA1VFAFL2DA114510

WA1VFAFL2DA173010 | WA1VFAFL2DA164422 | WA1VFAFL2DA152349 | WA1VFAFL2DA180619 | WA1VFAFL2DA121845 | WA1VFAFL2DA125622 | WA1VFAFL2DA165120; WA1VFAFL2DA191605; WA1VFAFL2DA180782 | WA1VFAFL2DA128522 | WA1VFAFL2DA154375; WA1VFAFL2DA173637; WA1VFAFL2DA108187 | WA1VFAFL2DA133378 | WA1VFAFL2DA153890; WA1VFAFL2DA195234

WA1VFAFL2DA182144; WA1VFAFL2DA193872; WA1VFAFL2DA188364; WA1VFAFL2DA170575 | WA1VFAFL2DA129234 | WA1VFAFL2DA109517 | WA1VFAFL2DA111638; WA1VFAFL2DA105936 | WA1VFAFL2DA128312; WA1VFAFL2DA138595 | WA1VFAFL2DA161598; WA1VFAFL2DA157843; WA1VFAFL2DA190714 | WA1VFAFL2DA137172 | WA1VFAFL2DA159768 | WA1VFAFL2DA187750; WA1VFAFL2DA103684 | WA1VFAFL2DA157079 | WA1VFAFL2DA193323 | WA1VFAFL2DA114037;

WA1VFAFL2DA147474WA1VFAFL2DA113650 | WA1VFAFL2DA185139 | WA1VFAFL2DA123790; WA1VFAFL2DA137351 | WA1VFAFL2DA166980; WA1VFAFL2DA193810 | WA1VFAFL2DA112126; WA1VFAFL2DA109047 | WA1VFAFL2DA125927 | WA1VFAFL2DA177882; WA1VFAFL2DA148544 | WA1VFAFL2DA171998; WA1VFAFL2DA196030

WA1VFAFL2DA177784 | WA1VFAFL2DA100252; WA1VFAFL2DA185450; WA1VFAFL2DA143148 | WA1VFAFL2DA103409; WA1VFAFL2DA151637 | WA1VFAFL2DA100736 | WA1VFAFL2DA160659 | WA1VFAFL2DA102079

WA1VFAFL2DA172360 | WA1VFAFL2DA128049 | WA1VFAFL2DA104687 | WA1VFAFL2DA161665; WA1VFAFL2DA192558; WA1VFAFL2DA161701 | WA1VFAFL2DA144154 | WA1VFAFL2DA164470; WA1VFAFL2DA186517 | WA1VFAFL2DA145451

WA1VFAFL2DA156692 | WA1VFAFL2DA164775; WA1VFAFL2DA176005

WA1VFAFL2DA143120 | WA1VFAFL2DA113616 | WA1VFAFL2DA181575

WA1VFAFL2DA183732; WA1VFAFL2DA189949 | WA1VFAFL2DA118038

WA1VFAFL2DA115155 | WA1VFAFL2DA124115 | WA1VFAFL2DA112787 | WA1VFAFL2DA163948

WA1VFAFL2DA173105 | WA1VFAFL2DA180801;

WA1VFAFL2DA145126

| WA1VFAFL2DA155574 | WA1VFAFL2DA181530; WA1VFAFL2DA170317; WA1VFAFL2DA149578 | WA1VFAFL2DA167787

WA1VFAFL2DA153209; WA1VFAFL2DA147314; WA1VFAFL2DA108870 | WA1VFAFL2DA170124;

WA1VFAFL2DA161570WA1VFAFL2DA165005; WA1VFAFL2DA141027 | WA1VFAFL2DA158765 | WA1VFAFL2DA117326 | WA1VFAFL2DA146406 | WA1VFAFL2DA102258; WA1VFAFL2DA192978

WA1VFAFL2DA198487 | WA1VFAFL2DA100767 | WA1VFAFL2DA129394 | WA1VFAFL2DA104124 | WA1VFAFL2DA188669 | WA1VFAFL2DA169460 | WA1VFAFL2DA176506; WA1VFAFL2DA139679 | WA1VFAFL2DA169166; WA1VFAFL2DA141402 | WA1VFAFL2DA152528; WA1VFAFL2DA192835; WA1VFAFL2DA159687 | WA1VFAFL2DA186730 | WA1VFAFL2DA140055 | WA1VFAFL2DA150102 | WA1VFAFL2DA162766 | WA1VFAFL2DA166333; WA1VFAFL2DA156496 | WA1VFAFL2DA194603 | WA1VFAFL2DA194245; WA1VFAFL2DA147510 | WA1VFAFL2DA122736

WA1VFAFL2DA192124 | WA1VFAFL2DA131291 | WA1VFAFL2DA181060; WA1VFAFL2DA103622; WA1VFAFL2DA183410 | WA1VFAFL2DA163898; WA1VFAFL2DA106858 | WA1VFAFL2DA181978 | WA1VFAFL2DA125314; WA1VFAFL2DA173881; WA1VFAFL2DA171855; WA1VFAFL2DA102406 | WA1VFAFL2DA193984 | WA1VFAFL2DA177123 | WA1VFAFL2DA146986 | WA1VFAFL2DA146535 | WA1VFAFL2DA171693; WA1VFAFL2DA193340; WA1VFAFL2DA123045 | WA1VFAFL2DA102910; WA1VFAFL2DA196965; WA1VFAFL2DA180586; WA1VFAFL2DA126169 | WA1VFAFL2DA104396; WA1VFAFL2DA167546

WA1VFAFL2DA138872 | WA1VFAFL2DA164453 | WA1VFAFL2DA116161; WA1VFAFL2DA188929; WA1VFAFL2DA151332 | WA1VFAFL2DA198814

WA1VFAFL2DA140282; WA1VFAFL2DA150522 | WA1VFAFL2DA170978; WA1VFAFL2DA161410; WA1VFAFL2DA172827 | WA1VFAFL2DA166946 | WA1VFAFL2DA165991 | WA1VFAFL2DA179874; WA1VFAFL2DA135213; WA1VFAFL2DA137785; WA1VFAFL2DA114328 | WA1VFAFL2DA171774

WA1VFAFL2DA105774 | WA1VFAFL2DA140668 | WA1VFAFL2DA188901; WA1VFAFL2DA100770 | WA1VFAFL2DA154571 | WA1VFAFL2DA132442 | WA1VFAFL2DA188493

WA1VFAFL2DA155168; WA1VFAFL2DA158619 | WA1VFAFL2DA136250 | WA1VFAFL2DA169149; WA1VFAFL2DA191359 | WA1VFAFL2DA139276

WA1VFAFL2DA154599; WA1VFAFL2DA101899 | WA1VFAFL2DA161097 | WA1VFAFL2DA181124 | WA1VFAFL2DA116242 | WA1VFAFL2DA193435 | WA1VFAFL2DA162881 | WA1VFAFL2DA147538 | WA1VFAFL2DA189210 | WA1VFAFL2DA140217 | WA1VFAFL2DA199347 | WA1VFAFL2DA168809

WA1VFAFL2DA138323; WA1VFAFL2DA120419 | WA1VFAFL2DA155378 | WA1VFAFL2DA136202 | WA1VFAFL2DA120288; WA1VFAFL2DA184038 | WA1VFAFL2DA106276 | WA1VFAFL2DA157020 | WA1VFAFL2DA199302 | WA1VFAFL2DA109792 | WA1VFAFL2DA177106 | WA1VFAFL2DA176053 | WA1VFAFL2DA110909; WA1VFAFL2DA140136 | WA1VFAFL2DA119545 | WA1VFAFL2DA140296;

WA1VFAFL2DA154960

| WA1VFAFL2DA124437 | WA1VFAFL2DA127032

WA1VFAFL2DA172522; WA1VFAFL2DA101126 | WA1VFAFL2DA160757; WA1VFAFL2DA139021; WA1VFAFL2DA104382 | WA1VFAFL2DA138158 | WA1VFAFL2DA160970 | WA1VFAFL2DA166994 | WA1VFAFL2DA104110 | WA1VFAFL2DA170088; WA1VFAFL2DA193130 | WA1VFAFL2DA105211 | WA1VFAFL2DA142243; WA1VFAFL2DA141383 | WA1VFAFL2DA128617 | WA1VFAFL2DA136233 | WA1VFAFL2DA138127 | WA1VFAFL2DA142324; WA1VFAFL2DA198134; WA1VFAFL2DA191846 | WA1VFAFL2DA161374; WA1VFAFL2DA130030 | WA1VFAFL2DA112305 | WA1VFAFL2DA117312 | WA1VFAFL2DA199770 | WA1VFAFL2DA198120 | WA1VFAFL2DA135597 | WA1VFAFL2DA159110 | WA1VFAFL2DA125961 | WA1VFAFL2DA141545

WA1VFAFL2DA147491; WA1VFAFL2DA155722; WA1VFAFL2DA140072

WA1VFAFL2DA164663; WA1VFAFL2DA153226 | WA1VFAFL2DA169779; WA1VFAFL2DA149337; WA1VFAFL2DA118184 | WA1VFAFL2DA186873

WA1VFAFL2DA181043 | WA1VFAFL2DA147006 | WA1VFAFL2DA123899 | WA1VFAFL2DA158930 | WA1VFAFL2DA148513 | WA1VFAFL2DA102339

WA1VFAFL2DA114233

WA1VFAFL2DA131825; WA1VFAFL2DA151928

WA1VFAFL2DA158409 | WA1VFAFL2DA189644 | WA1VFAFL2DA196738 | WA1VFAFL2DA125121

WA1VFAFL2DA196853 | WA1VFAFL2DA169278 | WA1VFAFL2DA123921; WA1VFAFL2DA142274 | WA1VFAFL2DA189112 | WA1VFAFL2DA107010; WA1VFAFL2DA163495; WA1VFAFL2DA112045 | WA1VFAFL2DA117293; WA1VFAFL2DA144218 | WA1VFAFL2DA134014; WA1VFAFL2DA159074 | WA1VFAFL2DA179423

WA1VFAFL2DA145238; WA1VFAFL2DA100977 | WA1VFAFL2DA103376; WA1VFAFL2DA141724; WA1VFAFL2DA152173

WA1VFAFL2DA151296 | WA1VFAFL2DA110845 | WA1VFAFL2DA140959 | WA1VFAFL2DA127547 | WA1VFAFL2DA170852 | WA1VFAFL2DA190020 | WA1VFAFL2DA127371 | WA1VFAFL2DA120016 | WA1VFAFL2DA185027 | WA1VFAFL2DA196710; WA1VFAFL2DA135048 | WA1VFAFL2DA103829 | WA1VFAFL2DA147152; WA1VFAFL2DA139648; WA1VFAFL2DA154926 | WA1VFAFL2DA170947; WA1VFAFL2DA102647 | WA1VFAFL2DA151959 | WA1VFAFL2DA151153 | WA1VFAFL2DA170866; WA1VFAFL2DA137141; WA1VFAFL2DA177896; WA1VFAFL2DA174271; WA1VFAFL2DA181267; WA1VFAFL2DA138404 | WA1VFAFL2DA132795; WA1VFAFL2DA184024 | WA1VFAFL2DA156904; WA1VFAFL2DA169782 | WA1VFAFL2DA102051 | WA1VFAFL2DA111624

WA1VFAFL2DA161553 | WA1VFAFL2DA159513 | WA1VFAFL2DA176120 | WA1VFAFL2DA176327 | WA1VFAFL2DA139164; WA1VFAFL2DA165330 | WA1VFAFL2DA170043; WA1VFAFL2DA139827 | WA1VFAFL2DA162783 | WA1VFAFL2DA136426 | WA1VFAFL2DA189482; WA1VFAFL2DA181821; WA1VFAFL2DA189658; WA1VFAFL2DA186646 | WA1VFAFL2DA181222; WA1VFAFL2DA119626; WA1VFAFL2DA166784; WA1VFAFL2DA173525 | WA1VFAFL2DA140637 | WA1VFAFL2DA196948; WA1VFAFL2DA170785; WA1VFAFL2DA182113 | WA1VFAFL2DA151542 | WA1VFAFL2DA150231; WA1VFAFL2DA118248;

WA1VFAFL2DA109405

| WA1VFAFL2DA125202; WA1VFAFL2DA157115 | WA1VFAFL2DA165246; WA1VFAFL2DA186288 | WA1VFAFL2DA112644

WA1VFAFL2DA166851 | WA1VFAFL2DA138063 | WA1VFAFL2DA108352 | WA1VFAFL2DA165568; WA1VFAFL2DA116127 | WA1VFAFL2DA147958 |

WA1VFAFL2DA161178

; WA1VFAFL2DA104785; WA1VFAFL2DA182208; WA1VFAFL2DA140783 | WA1VFAFL2DA192981 | WA1VFAFL2DA199879 | WA1VFAFL2DA148088 | WA1VFAFL2DA108707 | WA1VFAFL2DA144557 | WA1VFAFL2DA175808 | WA1VFAFL2DA183522

WA1VFAFL2DA152531; WA1VFAFL2DA101238 | WA1VFAFL2DA189322; WA1VFAFL2DA176604; WA1VFAFL2DA108108 | WA1VFAFL2DA160290 | WA1VFAFL2DA151864 | WA1VFAFL2DA198456; WA1VFAFL2DA115978 | WA1VFAFL2DA189904 | WA1VFAFL2DA168194; WA1VFAFL2DA194262;

WA1VFAFL2DA150164

; WA1VFAFL2DA117147 | WA1VFAFL2DA103362 | WA1VFAFL2DA192849; WA1VFAFL2DA136765

WA1VFAFL2DA117276; WA1VFAFL2DA116600 | WA1VFAFL2DA115074 | WA1VFAFL2DA120808 | WA1VFAFL2DA156899; WA1VFAFL2DA141335; WA1VFAFL2DA192219; WA1VFAFL2DA138581; WA1VFAFL2DA135647 | WA1VFAFL2DA170558 | WA1VFAFL2DA135308 | WA1VFAFL2DA193287; WA1VFAFL2DA186355 | WA1VFAFL2DA116130 | WA1VFAFL2DA168308; WA1VFAFL2DA178921 |