WA19FAFL7DA1…

Audi

A4 Allroad

WA19FAFL7DA132308 | WA19FAFL7DA125598 | WA19FAFL7DA130784

WA19FAFL7DA186787 | WA19FAFL7DA133121 | WA19FAFL7DA184621 | WA19FAFL7DA199152; WA19FAFL7DA175000

WA19FAFL7DA192170 | WA19FAFL7DA133958; WA19FAFL7DA131322 | WA19FAFL7DA161288;

WA19FAFL7DA115797

| WA19FAFL7DA182559 | WA19FAFL7DA177071; WA19FAFL7DA143650 | WA19FAFL7DA192735 | WA19FAFL7DA160397 | WA19FAFL7DA103388; WA19FAFL7DA115475 | WA19FAFL7DA176924 | WA19FAFL7DA141333 | WA19FAFL7DA181508 | WA19FAFL7DA136990

WA19FAFL7DA183131 | WA19FAFL7DA184845

WA19FAFL7DA197109 | WA19FAFL7DA187261

WA19FAFL7DA111071; WA19FAFL7DA156320 | WA19FAFL7DA122328; WA19FAFL7DA172808 | WA19FAFL7DA121387; WA19FAFL7DA174090

WA19FAFL7DA163770; WA19FAFL7DA136035; WA19FAFL7DA163218; WA19FAFL7DA137587 | WA19FAFL7DA142885 | WA19FAFL7DA151943 | WA19FAFL7DA103696 | WA19FAFL7DA101527 | WA19FAFL7DA114262 | WA19FAFL7DA129277

WA19FAFL7DA166183; WA19FAFL7DA119025 | WA19FAFL7DA199331; WA19FAFL7DA110891; WA19FAFL7DA128095 | WA19FAFL7DA141994 | WA19FAFL7DA142501

WA19FAFL7DA191424 | WA19FAFL7DA135936 | WA19FAFL7DA153918 | WA19FAFL7DA166572 | WA19FAFL7DA112513; WA19FAFL7DA100054 | WA19FAFL7DA169620 | WA19FAFL7DA162795 | WA19FAFL7DA101348; WA19FAFL7DA180794 | WA19FAFL7DA148217 | WA19FAFL7DA187115; WA19FAFL7DA111314 | WA19FAFL7DA182755 | WA19FAFL7DA183873; WA19FAFL7DA130090 | WA19FAFL7DA190533 | WA19FAFL7DA134253 | WA19FAFL7DA100670 | WA19FAFL7DA125522; WA19FAFL7DA123706 | WA19FAFL7DA158651 | WA19FAFL7DA104170; WA19FAFL7DA102628 | WA19FAFL7DA143017 | WA19FAFL7DA110633 | WA19FAFL7DA130333

WA19FAFL7DA171819 | WA19FAFL7DA106033; WA19FAFL7DA198504 | WA19FAFL7DA145155 | WA19FAFL7DA129411

WA19FAFL7DA187258 | WA19FAFL7DA105366 | WA19FAFL7DA159329 | WA19FAFL7DA156303; WA19FAFL7DA138626 | WA19FAFL7DA193383; WA19FAFL7DA167253; WA19FAFL7DA156219; WA19FAFL7DA141378 | WA19FAFL7DA114973 | WA19FAFL7DA192041; WA19FAFL7DA176485 | WA19FAFL7DA138027 | WA19FAFL7DA155815; WA19FAFL7DA158648 | WA19FAFL7DA179483 | WA19FAFL7DA198096; WA19FAFL7DA151392; WA19FAFL7DA180097 | WA19FAFL7DA111796 | WA19FAFL7DA103181 | WA19FAFL7DA153949 | WA19FAFL7DA168838; WA19FAFL7DA151781; WA19FAFL7DA167804 | WA19FAFL7DA123950 | WA19FAFL7DA153756 | WA19FAFL7DA141946; WA19FAFL7DA136536; WA19FAFL7DA131224 | WA19FAFL7DA177250 | WA19FAFL7DA124032 | WA19FAFL7DA155734; WA19FAFL7DA165082 | WA19FAFL7DA174378

WA19FAFL7DA124421 | WA19FAFL7DA169505 | WA19FAFL7DA124466 | WA19FAFL7DA168807 | WA19FAFL7DA176339; WA19FAFL7DA151473

WA19FAFL7DA170024 | WA19FAFL7DA162943; WA19FAFL7DA133782 | WA19FAFL7DA114150; WA19FAFL7DA110390 | WA19FAFL7DA105139 | WA19FAFL7DA172596 | WA19FAFL7DA158861

WA19FAFL7DA177183

WA19FAFL7DA102158 | WA19FAFL7DA142742 | WA19FAFL7DA195859 | WA19FAFL7DA118828 | WA19FAFL7DA117372 | WA19FAFL7DA147035 | WA19FAFL7DA126573 | WA19FAFL7DA194954; WA19FAFL7DA102872 | WA19FAFL7DA182805; WA19FAFL7DA135824

WA19FAFL7DA103097; WA19FAFL7DA129750 | WA19FAFL7DA135659 | WA19FAFL7DA167088; WA19FAFL7DA157306; WA19FAFL7DA136133

WA19FAFL7DA173845; WA19FAFL7DA145513 | WA19FAFL7DA110163 | WA19FAFL7DA176910 | WA19FAFL7DA138285 | WA19FAFL7DA134074; WA19FAFL7DA193951 | WA19FAFL7DA155183; WA19FAFL7DA169746 | WA19FAFL7DA170394 | WA19FAFL7DA134723

WA19FAFL7DA110387 | WA19FAFL7DA169942 | WA19FAFL7DA189169 | WA19FAFL7DA162182 | WA19FAFL7DA140960 | WA19FAFL7DA182934 | WA19FAFL7DA112754 | WA19FAFL7DA194341; WA19FAFL7DA133779 | WA19FAFL7DA155247 | WA19FAFL7DA102922; WA19FAFL7DA165762; WA19FAFL7DA191780 | WA19FAFL7DA133832 | WA19FAFL7DA104492 | WA19FAFL7DA110115; WA19FAFL7DA170931; WA19FAFL7DA110275; WA19FAFL7DA175899

WA19FAFL7DA134379 | WA19FAFL7DA168662 | WA19FAFL7DA105254; WA19FAFL7DA133927 | WA19FAFL7DA129117 | WA19FAFL7DA151957; WA19FAFL7DA132650 | WA19FAFL7DA166703 | WA19FAFL7DA192606 | WA19FAFL7DA100121; WA19FAFL7DA159153 | WA19FAFL7DA158830 | WA19FAFL7DA190015 | WA19FAFL7DA123561; WA19FAFL7DA195022 | WA19FAFL7DA122524 | WA19FAFL7DA110311; WA19FAFL7DA111992; WA19FAFL7DA163011 | WA19FAFL7DA180777; WA19FAFL7DA171934 | WA19FAFL7DA168130; WA19FAFL7DA155989; WA19FAFL7DA130123 | WA19FAFL7DA151070 | WA19FAFL7DA127125 | WA19FAFL7DA105514 | WA19FAFL7DA165261 | WA19FAFL7DA183923 | WA19FAFL7DA145687; WA19FAFL7DA145236

WA19FAFL7DA141039

WA19FAFL7DA134835; WA19FAFL7DA116951 | WA19FAFL7DA189866 | WA19FAFL7DA148864; WA19FAFL7DA138559; WA19FAFL7DA167396 | WA19FAFL7DA102631; WA19FAFL7DA169293 | WA19FAFL7DA195375 | WA19FAFL7DA123124; WA19FAFL7DA194596 | WA19FAFL7DA189219 | WA19FAFL7DA102273 | WA19FAFL7DA155460; WA19FAFL7DA181394; WA19FAFL7DA187874 | WA19FAFL7DA142689 | WA19FAFL7DA135354 | WA19FAFL7DA194811 | WA19FAFL7DA117615 | WA19FAFL7DA152025 | WA19FAFL7DA197451 | WA19FAFL7DA112639

WA19FAFL7DA193335 | WA19FAFL7DA118005 | WA19FAFL7DA158262; WA19FAFL7DA169925 | WA19FAFL7DA181041 | WA19FAFL7DA197384 | WA19FAFL7DA135998 | WA19FAFL7DA133491

WA19FAFL7DA105304

WA19FAFL7DA167446; WA19FAFL7DA178043; WA19FAFL7DA130705

WA19FAFL7DA150100 | WA19FAFL7DA115895 | WA19FAFL7DA145690 | WA19FAFL7DA109725 | WA19FAFL7DA174686; WA19FAFL7DA149111

WA19FAFL7DA104007 | WA19FAFL7DA181721 | WA19FAFL7DA158567 | WA19FAFL7DA161565; WA19FAFL7DA118408 | WA19FAFL7DA175238; WA19FAFL7DA139047; WA19FAFL7DA118800 | WA19FAFL7DA158018 | WA19FAFL7DA185395; WA19FAFL7DA156558

WA19FAFL7DA157242; WA19FAFL7DA177992 | WA19FAFL7DA107487 |

WA19FAFL7DA114519

| WA19FAFL7DA107618 | WA19FAFL7DA104069 | WA19FAFL7DA195912

WA19FAFL7DA184098; WA19FAFL7DA152364 | WA19FAFL7DA108025 | WA19FAFL7DA128520; WA19FAFL7DA142417; WA19FAFL7DA180889 | WA19FAFL7DA105657 | WA19FAFL7DA132924 | WA19FAFL7DA169343 | WA19FAFL7DA124077; WA19FAFL7DA177166 | WA19FAFL7DA118635 | WA19FAFL7DA124676; WA19FAFL7DA109773 | WA19FAFL7DA190855 | WA19FAFL7DA183369 | WA19FAFL7DA195134; WA19FAFL7DA176941; WA19FAFL7DA154602 | WA19FAFL7DA118750

WA19FAFL7DA160898; WA19FAFL7DA184182 | WA19FAFL7DA161713; WA19FAFL7DA172498; WA19FAFL7DA194551 | WA19FAFL7DA168340 | WA19FAFL7DA108560 | WA19FAFL7DA194419 | WA19FAFL7DA191598 | WA19FAFL7DA164630 | WA19FAFL7DA119395; WA19FAFL7DA174896 | WA19FAFL7DA101513 | WA19FAFL7DA144409 | WA19FAFL7DA171870 | WA19FAFL7DA152087 | WA19FAFL7DA184828; WA19FAFL7DA122779 | WA19FAFL7DA161775 | WA19FAFL7DA118117 | WA19FAFL7DA140408

WA19FAFL7DA194579 | WA19FAFL7DA123611; WA19FAFL7DA119638; WA19FAFL7DA122605; WA19FAFL7DA174364 | WA19FAFL7DA189799; WA19FAFL7DA177118 | WA19FAFL7DA160948; WA19FAFL7DA150209 | WA19FAFL7DA159542; WA19FAFL7DA197126 | WA19FAFL7DA180987 | WA19FAFL7DA120398 | WA19FAFL7DA168225

WA19FAFL7DA130168 | WA19FAFL7DA149335; WA19FAFL7DA198938; WA19FAFL7DA178608 | WA19FAFL7DA100961 | WA19FAFL7DA117470 | WA19FAFL7DA182660; WA19FAFL7DA170539 | WA19FAFL7DA108767; WA19FAFL7DA188202 | WA19FAFL7DA127612 | WA19FAFL7DA150517 | WA19FAFL7DA166605 | WA19FAFL7DA103200 | WA19FAFL7DA100829 | WA19FAFL7DA146807; WA19FAFL7DA137475 | WA19FAFL7DA106470; WA19FAFL7DA173702; WA19FAFL7DA108722; WA19FAFL7DA109790 | WA19FAFL7DA170735

WA19FAFL7DA162960 | WA19FAFL7DA165289

WA19FAFL7DA173585 | WA19FAFL7DA114505 |

WA19FAFL7DA156155

; WA19FAFL7DA197742; WA19FAFL7DA193058 | WA19FAFL7DA126699; WA19FAFL7DA127139 | WA19FAFL7DA195599; WA19FAFL7DA119994 | WA19FAFL7DA122670 | WA19FAFL7DA187714; WA19FAFL7DA125312

WA19FAFL7DA143874 | WA19FAFL7DA109823; WA19FAFL7DA143387 | WA19FAFL7DA182416 | WA19FAFL7DA159007 | WA19FAFL7DA122006 | WA19FAFL7DA143101 | WA19FAFL7DA120465 | WA19FAFL7DA164286; WA19FAFL7DA177555 | WA19FAFL7DA106386; WA19FAFL7DA196185 | WA19FAFL7DA125861; WA19FAFL7DA166359 | WA19FAFL7DA107652 | WA19FAFL7DA196672

WA19FAFL7DA144054 | WA19FAFL7DA105917 | WA19FAFL7DA126184; WA19FAFL7DA187535 | WA19FAFL7DA127464 | WA19FAFL7DA194713 | WA19FAFL7DA111605 | WA19FAFL7DA176423; WA19FAFL7DA179726; WA19FAFL7DA109224 | WA19FAFL7DA110745; WA19FAFL7DA173893 | WA19FAFL7DA161114

WA19FAFL7DA100927 | WA19FAFL7DA165910

WA19FAFL7DA186613 | WA19FAFL7DA120949 | WA19FAFL7DA126041; WA19FAFL7DA109160 | WA19FAFL7DA173523 | WA19FAFL7DA193111; WA19FAFL7DA161923; WA19FAFL7DA131451; WA19FAFL7DA170525 | WA19FAFL7DA126198; WA19FAFL7DA149576 | WA19FAFL7DA114083 | WA19FAFL7DA147682 | WA19FAFL7DA173912 | WA19FAFL7DA153210; WA19FAFL7DA147603 | WA19FAFL7DA130235; WA19FAFL7DA185655 | WA19FAFL7DA158987; WA19FAFL7DA121065

WA19FAFL7DA111622 | WA19FAFL7DA110485; WA19FAFL7DA125763; WA19FAFL7DA109918; WA19FAFL7DA183940; WA19FAFL7DA179063 | WA19FAFL7DA146340 | WA19FAFL7DA186045 | WA19FAFL7DA131417 | WA19FAFL7DA117663 | WA19FAFL7DA102466 | WA19FAFL7DA135726; WA19FAFL7DA145057; WA19FAFL7DA103908; WA19FAFL7DA134625; WA19FAFL7DA122314 | WA19FAFL7DA124046; WA19FAFL7DA171061; WA19FAFL7DA144040 | WA19FAFL7DA124998 | WA19FAFL7DA166457 | WA19FAFL7DA181167 | WA19FAFL7DA172615 | WA19FAFL7DA166720 | WA19FAFL7DA185445 | WA19FAFL7DA138318; WA19FAFL7DA103505; WA19FAFL7DA174316; WA19FAFL7DA103083 | WA19FAFL7DA196199; WA19FAFL7DA192363; WA19FAFL7DA109952 | WA19FAFL7DA182769 | WA19FAFL7DA124189 | WA19FAFL7DA115718; WA19FAFL7DA125939

WA19FAFL7DA165146 | WA19FAFL7DA113015; WA19FAFL7DA169326 | WA19FAFL7DA146841 | WA19FAFL7DA147438 | WA19FAFL7DA149061

WA19FAFL7DA166555 | WA19FAFL7DA153711 | WA19FAFL7DA147259 | WA19FAFL7DA127996; WA19FAFL7DA193125; WA19FAFL7DA112866 | WA19FAFL7DA197997 | WA19FAFL7DA163090; WA19FAFL7DA185509 | WA19FAFL7DA107747 | WA19FAFL7DA153028 | WA19FAFL7DA186093 | WA19FAFL7DA150145 | WA19FAFL7DA181086; WA19FAFL7DA145981 | WA19FAFL7DA135256; WA19FAFL7DA192668 | WA19FAFL7DA175921 | WA19FAFL7DA182089; WA19FAFL7DA157189 | WA19FAFL7DA166474 | WA19FAFL7DA163459 | WA19FAFL7DA189284; WA19FAFL7DA101916 | WA19FAFL7DA182304 | WA19FAFL7DA131563 | WA19FAFL7DA176681

WA19FAFL7DA180326 | WA19FAFL7DA153031 | WA19FAFL7DA133572 | WA19FAFL7DA196686; WA19FAFL7DA181556 | WA19FAFL7DA129134; WA19FAFL7DA151800 |

WA19FAFL7DA127349

| WA19FAFL7DA143714 | WA19FAFL7DA154910 | WA19FAFL7DA181718 | WA19FAFL7DA107036 | WA19FAFL7DA133409; WA19FAFL7DA165891; WA19FAFL7DA122989 | WA19FAFL7DA123494; WA19FAFL7DA129330; WA19FAFL7DA164711 | WA19FAFL7DA189172 | WA19FAFL7DA160710; WA19FAFL7DA143065 | WA19FAFL7DA162537 | WA19FAFL7DA179886 | WA19FAFL7DA145284 | WA19FAFL7DA126167 | WA19FAFL7DA135595 | WA19FAFL7DA121616 | WA19FAFL7DA125438 | WA19FAFL7DA103391 | WA19FAFL7DA191214 | WA19FAFL7DA106842 | WA19FAFL7DA157760; WA19FAFL7DA164840; WA19FAFL7DA130252 | WA19FAFL7DA138710; WA19FAFL7DA169021 | WA19FAFL7DA167107 | WA19FAFL7DA137458; WA19FAFL7DA109580; WA19FAFL7DA120952 | WA19FAFL7DA192685 | WA19FAFL7DA191438 | WA19FAFL7DA130459; WA19FAFL7DA147357 | WA19FAFL7DA124161 | WA19FAFL7DA121342 | WA19FAFL7DA106131 | WA19FAFL7DA104038 | WA19FAFL7DA145852 | WA19FAFL7DA153997; WA19FAFL7DA107182; WA19FAFL7DA112978 | WA19FAFL7DA182707 | WA19FAFL7DA129425

WA19FAFL7DA130445; WA19FAFL7DA114472 | WA19FAFL7DA112267 | WA19FAFL7DA123477; WA19FAFL7DA186918 | WA19FAFL7DA131191 | WA19FAFL7DA175207 | WA19FAFL7DA179192 | WA19FAFL7DA140943

WA19FAFL7DA159282; WA19FAFL7DA115220 | WA19FAFL7DA121485

WA19FAFL7DA102984 | WA19FAFL7DA112480; WA19FAFL7DA174011; WA19FAFL7DA174204; WA19FAFL7DA113273 | WA19FAFL7DA190922 | WA19FAFL7DA111250 | WA19FAFL7DA177247 | WA19FAFL7DA117193 | WA19FAFL7DA163557 | WA19FAFL7DA134298 | WA19FAFL7DA139985 | WA19FAFL7DA104881 | WA19FAFL7DA193500 | WA19FAFL7DA103861; WA19FAFL7DA125116; WA19FAFL7DA183341 | WA19FAFL7DA159931 | WA19FAFL7DA160044 | WA19FAFL7DA143373

WA19FAFL7DA179175 | WA19FAFL7DA105335 | WA19FAFL7DA194789 | WA19FAFL7DA178978

WA19FAFL7DA102709 | WA19FAFL7DA174249; WA19FAFL7DA179855; WA19FAFL7DA129991 | WA19FAFL7DA162926 | WA19FAFL7DA113757 | WA19FAFL7DA111099 | WA19FAFL7DA162473 |

WA19FAFL7DA109000

| WA19FAFL7DA179080; WA19FAFL7DA173960 | WA19FAFL7DA145253 | WA19FAFL7DA193660; WA19FAFL7DA103293; WA19FAFL7DA121406 | WA19FAFL7DA168774 | WA19FAFL7DA114617 | WA19FAFL7DA148671; WA19FAFL7DA180018 | WA19FAFL7DA108302 | WA19FAFL7DA176678 | WA19FAFL7DA135127; WA19FAFL7DA101138 | WA19FAFL7DA108574 | WA19FAFL7DA163154 |

WA19FAFL7DA131109

| WA19FAFL7DA151683

WA19FAFL7DA180052 | WA19FAFL7DA134043; WA19FAFL7DA138416; WA19FAFL7DA189690; WA19FAFL7DA148461; WA19FAFL7DA144877 | WA19FAFL7DA153305; WA19FAFL7DA171190; WA19FAFL7DA133684; WA19FAFL7DA151313 | WA19FAFL7DA189382 | WA19FAFL7DA185316 | WA19FAFL7DA197501; WA19FAFL7DA143048;

WA19FAFL7DA102113

; WA19FAFL7DA109255; WA19FAFL7DA142241 | WA19FAFL7DA178429; WA19FAFL7DA119459 | WA19FAFL7DA193643 | WA19FAFL7DA189351

WA19FAFL7DA149965 | WA19FAFL7DA146192 | WA19FAFL7DA122507; WA19FAFL7DA153370 | WA19FAFL7DA181539 | WA19FAFL7DA178141; WA19FAFL7DA123091

WA19FAFL7DA149884

WA19FAFL7DA126721 | WA19FAFL7DA197403; WA19FAFL7DA109837

WA19FAFL7DA157287; WA19FAFL7DA156172; WA19FAFL7DA121115; WA19FAFL7DA128226 | WA19FAFL7DA156737 | WA19FAFL7DA151411 | WA19FAFL7DA180519 | WA19FAFL7DA198647 | WA19FAFL7DA133457 | WA19FAFL7DA194145 | WA19FAFL7DA148301; WA19FAFL7DA169553 | WA19FAFL7DA100930; WA19FAFL7DA166944; WA19FAFL7DA172288; WA19FAFL7DA145267 | WA19FAFL7DA145723 | WA19FAFL7DA166443 | WA19FAFL7DA154065; WA19FAFL7DA154096 | WA19FAFL7DA151960 | WA19FAFL7DA150730;

WA19FAFL7DA121017

; WA19FAFL7DA160285 | WA19FAFL7DA116917; WA19FAFL7DA135841 | WA19FAFL7DA115640 | WA19FAFL7DA183663

WA19FAFL7DA120806 | WA19FAFL7DA159332; WA19FAFL7DA182142 | WA19FAFL7DA199538 | WA19FAFL7DA166975; WA19FAFL7DA163753 | WA19FAFL7DA121910; WA19FAFL7DA169536; WA19FAFL7DA147214 | WA19FAFL7DA141932 | WA19FAFL7DA194081; WA19FAFL7DA153790 | WA19FAFL7DA133765; WA19FAFL7DA141963 | WA19FAFL7DA127075; WA19FAFL7DA182562; WA19FAFL7DA186885 | WA19FAFL7DA128971; WA19FAFL7DA101060; WA19FAFL7DA146127 | WA19FAFL7DA173540 | WA19FAFL7DA150873 | WA19FAFL7DA159671 | WA19FAFL7DA114763; WA19FAFL7DA116013; WA19FAFL7DA155376 | WA19FAFL7DA169360 | WA19FAFL7DA166992

WA19FAFL7DA110700; WA19FAFL7DA127223; WA19FAFL7DA155670; WA19FAFL7DA164465 | WA19FAFL7DA120028 | WA19FAFL7DA162697 | WA19FAFL7DA155393 | WA19FAFL7DA179354; WA19FAFL7DA142627 | WA19FAFL7DA114939; WA19FAFL7DA123432 | WA19FAFL7DA173926 | WA19FAFL7DA102175

WA19FAFL7DA122930; WA19FAFL7DA124726

WA19FAFL7DA123334 | WA19FAFL7DA190497

WA19FAFL7DA131207; WA19FAFL7DA176714

WA19FAFL7DA172081

WA19FAFL7DA190709; WA19FAFL7DA108364; WA19FAFL7DA110549

WA19FAFL7DA172856 | WA19FAFL7DA148198; WA19FAFL7DA170900 | WA19FAFL7DA107117 | WA19FAFL7DA155507 | WA19FAFL7DA186143 | WA19FAFL7DA159038; WA19FAFL7DA186191 | WA19FAFL7DA120787 | WA19FAFL7DA119932; WA19FAFL7DA104282 | WA19FAFL7DA116383; WA19FAFL7DA195750 | WA19FAFL7DA161548 | WA19FAFL7DA137038; WA19FAFL7DA183582; WA19FAFL7DA179242 | WA19FAFL7DA104833 | WA19FAFL7DA198681; WA19FAFL7DA176597; WA19FAFL7DA156107 | WA19FAFL7DA102449 | WA19FAFL7DA177801 | WA19FAFL7DA144197; WA19FAFL7DA191486; WA19FAFL7DA110793

WA19FAFL7DA110373 | WA19FAFL7DA151909; WA19FAFL7DA175322 | WA19FAFL7DA128663; WA19FAFL7DA117064; WA19FAFL7DA112155 | WA19FAFL7DA137735 | WA19FAFL7DA136276 | WA19FAFL7DA186398 | WA19FAFL7DA172629; WA19FAFL7DA113872 | WA19FAFL7DA132227 | WA19FAFL7DA198812; WA19FAFL7DA120854; WA19FAFL7DA126508 | WA19FAFL7DA130574 | WA19FAFL7DA178138 | WA19FAFL7DA186868 | WA19FAFL7DA180844; WA19FAFL7DA100555 | WA19FAFL7DA132504

WA19FAFL7DA152851 | WA19FAFL7DA113242 | WA19FAFL7DA149948

WA19FAFL7DA104377; WA19FAFL7DA159606 |

WA19FAFL7DA112561

; WA19FAFL7DA133328 | WA19FAFL7DA170220 | WA19FAFL7DA178933 | WA19FAFL7DA142837; WA19FAFL7DA165678; WA19FAFL7DA118067 | WA19FAFL7DA109305

WA19FAFL7DA111037; WA19FAFL7DA129005 | WA19FAFL7DA132048 | WA19FAFL7DA167897; WA19FAFL7DA169651; WA19FAFL7DA115119; WA19FAFL7DA155622 | WA19FAFL7DA199894 | WA19FAFL7DA188006 | WA19FAFL7DA170296 | WA19FAFL7DA123365; WA19FAFL7DA139596 | WA19FAFL7DA139081; WA19FAFL7DA185963; WA19FAFL7DA170315 | WA19FAFL7DA146693 | WA19FAFL7DA121938; WA19FAFL7DA122216 | WA19FAFL7DA144359 | WA19FAFL7DA167026 | WA19FAFL7DA165101

WA19FAFL7DA150386; WA19FAFL7DA114875

WA19FAFL7DA129585 | WA19FAFL7DA126783 | WA19FAFL7DA166751 | WA19FAFL7DA165048; WA19FAFL7DA102127 | WA19FAFL7DA134219

WA19FAFL7DA159010

WA19FAFL7DA136097 |

WA19FAFL7DA146371

; WA19FAFL7DA191858 | WA19FAFL7DA198387; WA19FAFL7DA177457 | WA19FAFL7DA136004 | WA19FAFL7DA131515

WA19FAFL7DA116111 | WA19FAFL7DA105965; WA19FAFL7DA130915; WA19FAFL7DA103424; WA19FAFL7DA121003 | WA19FAFL7DA119137 | WA19FAFL7DA161890 | WA19FAFL7DA187020 | WA19FAFL7DA143468; WA19FAFL7DA154194 | WA19FAFL7DA114438 |

WA19FAFL7DA186725

| WA19FAFL7DA106226 | WA19FAFL7DA166832; WA19FAFL7DA159069; WA19FAFL7DA143535 | WA19FAFL7DA168080 | WA19FAFL7DA165180 | WA19FAFL7DA104248 | WA19FAFL7DA130803; WA19FAFL7DA113645

WA19FAFL7DA128047 | WA19FAFL7DA191746; WA19FAFL7DA141753; WA19FAFL7DA158374; WA19FAFL7DA153904; WA19FAFL7DA188801 | WA19FAFL7DA168743 | WA19FAFL7DA150422 | WA19FAFL7DA138075 | WA19FAFL7DA166670 | WA19FAFL7DA197966 | WA19FAFL7DA119087; WA19FAFL7DA162263 | WA19FAFL7DA139467; WA19FAFL7DA124399;

WA19FAFL7DA175031

; WA19FAFL7DA129246; WA19FAFL7DA153076 | WA19FAFL7DA181797 | WA19FAFL7DA133961 | WA19FAFL7DA147780 | WA19FAFL7DA119784; WA19FAFL7DA123303; WA19FAFL7DA168516 | WA19FAFL7DA129148 | WA19FAFL7DA178754 | WA19FAFL7DA143275 | WA19FAFL7DA157368 | WA19FAFL7DA146709

WA19FAFL7DA195344 | WA19FAFL7DA141560 | WA19FAFL7DA164594; WA19FAFL7DA148363

WA19FAFL7DA199717; WA19FAFL7DA112592 | WA19FAFL7DA148167;

WA19FAFL7DA166152

; WA19FAFL7DA186790 | WA19FAFL7DA132910 | WA19FAFL7DA173375; WA19FAFL7DA115301; WA19FAFL7DA112415; WA19FAFL7DA127190; WA19FAFL7DA167110 | WA19FAFL7DA144104; WA19FAFL7DA181380 | WA19FAFL7DA146046; WA19FAFL7DA139887 | WA19FAFL7DA129909 | WA19FAFL7DA188393; WA19FAFL7DA145589 | WA19FAFL7DA193965 | WA19FAFL7DA151585 | WA19FAFL7DA149397; WA19FAFL7DA186854; WA19FAFL7DA132521 | WA19FAFL7DA119834; WA19FAFL7DA121809; WA19FAFL7DA167690 | WA19FAFL7DA175434; WA19FAFL7DA154406; WA19FAFL7DA136150; WA19FAFL7DA180603;

WA19FAFL7DA186711WA19FAFL7DA110132 | WA19FAFL7DA128923 | WA19FAFL7DA110213; WA19FAFL7DA162649 | WA19FAFL7DA128310 | WA19FAFL7DA114830 | WA19FAFL7DA181783; WA19FAFL7DA175580 | WA19FAFL7DA141168 | WA19FAFL7DA154227 | WA19FAFL7DA177670 | WA19FAFL7DA122717

WA19FAFL7DA151456 | WA19FAFL7DA125018

WA19FAFL7DA113905 | WA19FAFL7DA188975; WA19FAFL7DA125858 | WA19FAFL7DA170816 | WA19FAFL7DA100815; WA19FAFL7DA192539; WA19FAFL7DA107098 | WA19FAFL7DA177636 | WA19FAFL7DA140215 | WA19FAFL7DA196445; WA19FAFL7DA102029 | WA19FAFL7DA103715; WA19FAFL7DA144216 | WA19FAFL7DA130736 | WA19FAFL7DA187681 | WA19FAFL7DA169424; WA19FAFL7DA155250 | WA19FAFL7DA195442; WA19FAFL7DA153935 | WA19FAFL7DA198552 | WA19FAFL7DA181606 | WA19FAFL7DA156544 | WA19FAFL7DA177488

WA19FAFL7DA155877 | WA19FAFL7DA106890 | WA19FAFL7DA127660; WA19FAFL7DA100443 | WA19FAFL7DA110230 | WA19FAFL7DA164885 | WA19FAFL7DA114035 | WA19FAFL7DA184862; WA19FAFL7DA163221 | WA19FAFL7DA140201 | WA19FAFL7DA164482

WA19FAFL7DA122118 | WA19FAFL7DA146015; WA19FAFL7DA113385 | WA19FAFL7DA136262; WA19FAFL7DA123012 | WA19FAFL7DA158424; WA19FAFL7DA112771 | WA19FAFL7DA162361 | WA19FAFL7DA147925; WA19FAFL7DA136908 | WA19FAFL7DA148623 | WA19FAFL7DA121759 | WA19FAFL7DA182092 | WA19FAFL7DA123172; WA19FAFL7DA147701 | WA19FAFL7DA183775 | WA19FAFL7DA130008; WA19FAFL7DA193271 |

WA19FAFL7DA153823

| WA19FAFL7DA117940; WA19FAFL7DA183324; WA19FAFL7DA147634 | WA19FAFL7DA115430 | WA19FAFL7DA149934 | WA19FAFL7DA196784; WA19FAFL7DA135158 | WA19FAFL7DA112687

WA19FAFL7DA109112 | WA19FAFL7DA126976 | WA19FAFL7DA155121 | WA19FAFL7DA137959 | WA19FAFL7DA138061; WA19FAFL7DA111085 | WA19FAFL7DA198082 | WA19FAFL7DA137878

WA19FAFL7DA122152; WA19FAFL7DA149688 | WA19FAFL7DA169441 | WA19FAFL7DA171450 | WA19FAFL7DA118909 | WA19FAFL7DA170167 | WA19FAFL7DA145138; WA19FAFL7DA154518 | WA19FAFL7DA173876 | WA19FAFL7DA146774; WA19FAFL7DA113838; WA19FAFL7DA189401 | WA19FAFL7DA159900 | WA19FAFL7DA149805; WA19FAFL7DA197370; WA19FAFL7DA198356 | WA19FAFL7DA163512 | WA19FAFL7DA174736 | WA19FAFL7DA129487 | WA19FAFL7DA193187 | WA19FAFL7DA134544 | WA19FAFL7DA140912 | WA19FAFL7DA174817 | WA19FAFL7DA128274 | WA19FAFL7DA162327 | WA19FAFL7DA167320 | WA19FAFL7DA163817 | WA19FAFL7DA152672; WA19FAFL7DA188152 | WA19FAFL7DA101155 | WA19FAFL7DA123186

WA19FAFL7DA158682 | WA19FAFL7DA120756 | WA19FAFL7DA127089 | WA19FAFL7DA174784 | WA19FAFL7DA134088; WA19FAFL7DA171495; WA19FAFL7DA186529; WA19FAFL7DA107909 | WA19FAFL7DA140313 | WA19FAFL7DA158164 | WA19FAFL7DA197899 | WA19FAFL7DA127383 | WA19FAFL7DA120658 | WA19FAFL7DA111426 | WA19FAFL7DA120448 | WA19FAFL7DA171027 | WA19FAFL7DA123351; WA19FAFL7DA172646; WA19FAFL7DA183260 | WA19FAFL7DA145043; WA19FAFL7DA127755; WA19FAFL7DA153854 | WA19FAFL7DA169276 | WA19FAFL7DA153241; WA19FAFL7DA186384; WA19FAFL7DA123589 | WA19FAFL7DA153921 | WA19FAFL7DA155054 | WA19FAFL7DA151599 | WA19FAFL7DA199197 | WA19FAFL7DA164126 | WA19FAFL7DA127691 | WA19FAFL7DA138853 | WA19FAFL7DA149156 | WA19FAFL7DA126671; WA19FAFL7DA161694; WA19FAFL7DA196722; WA19FAFL7DA133751 | WA19FAFL7DA113516 | WA19FAFL7DA158116

WA19FAFL7DA164305

WA19FAFL7DA117288 | WA19FAFL7DA133846; WA19FAFL7DA136519 | WA19FAFL7DA187454; WA19FAFL7DA161985 | WA19FAFL7DA177703; WA19FAFL7DA105903

WA19FAFL7DA130851 | WA19FAFL7DA107019 | WA19FAFL7DA136620; WA19FAFL7DA196509 | WA19FAFL7DA170847 | WA19FAFL7DA176826; WA19FAFL7DA124273; WA19FAFL7DA189026 | WA19FAFL7DA162487; WA19FAFL7DA186207 | WA19FAFL7DA172422; WA19FAFL7DA144281 | WA19FAFL7DA165535; WA19FAFL7DA183629

WA19FAFL7DA143180

WA19FAFL7DA135497

WA19FAFL7DA183534; WA19FAFL7DA189589; WA19FAFL7DA164319; WA19FAFL7DA196073; WA19FAFL7DA148718 | WA19FAFL7DA132289 | WA19FAFL7DA195232; WA19FAFL7DA194226

WA19FAFL7DA177281 | WA19FAFL7DA106341

WA19FAFL7DA124824 | WA19FAFL7DA192217 |

WA19FAFL7DA128386

|

WA19FAFL7DA102578

; WA19FAFL7DA167706

WA19FAFL7DA167429 | WA19FAFL7DA148265 | WA19FAFL7DA126718; WA19FAFL7DA178074; WA19FAFL7DA151165 | WA19FAFL7DA151134 | WA19FAFL7DA120269 | WA19FAFL7DA153739 | WA19FAFL7DA144152

WA19FAFL7DA151327 | WA19FAFL7DA117839 | WA19FAFL7DA181248 | WA19FAFL7DA117257; WA19FAFL7DA133023; WA19FAFL7DA171447; WA19FAFL7DA151201 | WA19FAFL7DA129358 | WA19FAFL7DA168094; WA19FAFL7DA180973

WA19FAFL7DA180858

WA19FAFL7DA138531; WA19FAFL7DA168211 | WA19FAFL7DA121986 | WA19FAFL7DA146547 | WA19FAFL7DA186904; WA19FAFL7DA198549 | WA19FAFL7DA151814; WA19FAFL7DA174302 | WA19FAFL7DA111541; WA19FAFL7DA189060 | WA19FAFL7DA109899 | WA19FAFL7DA153126 | WA19FAFL7DA145771; WA19FAFL7DA182111; WA19FAFL7DA194078 | WA19FAFL7DA177989 | WA19FAFL7DA173330; WA19FAFL7DA151716; WA19FAFL7DA125052 | WA19FAFL7DA136343 | WA19FAFL7DA178334; WA19FAFL7DA164451 | WA19FAFL7DA189642 | WA19FAFL7DA164014 | WA19FAFL7DA108817; WA19FAFL7DA189592 | WA19FAFL7DA147374 | WA19FAFL7DA194100 | WA19FAFL7DA100071 | WA19FAFL7DA159301 | WA19FAFL7DA104394; WA19FAFL7DA114133 | WA19FAFL7DA126623; WA19FAFL7DA141364; WA19FAFL7DA181170 | WA19FAFL7DA151974 | WA19FAFL7DA184067; WA19FAFL7DA198809; WA19FAFL7DA194906; WA19FAFL7DA179984 | WA19FAFL7DA103827 | WA19FAFL7DA195621

WA19FAFL7DA116464 | WA19FAFL7DA115511 | WA19FAFL7DA130493 | WA19FAFL7DA160383 | WA19FAFL7DA113404 | WA19FAFL7DA116027 | WA19FAFL7DA176017; WA19FAFL7DA155412 | WA19FAFL7DA130770 | WA19FAFL7DA157791 | WA19FAFL7DA182576; WA19FAFL7DA121227 | WA19FAFL7DA124063 | WA19FAFL7DA179077 | WA19FAFL7DA133250; WA19FAFL7DA161405 | WA19FAFL7DA170606

WA19FAFL7DA161596 | WA19FAFL7DA131630 | WA19FAFL7DA176650; WA19FAFL7DA191097; WA19FAFL7DA197157 | WA19FAFL7DA190791 | WA19FAFL7DA193612 | WA19FAFL7DA107070

WA19FAFL7DA108509 | WA19FAFL7DA134222 | WA19FAFL7DA115931;

WA19FAFL7DA129263WA19FAFL7DA161646 | WA19FAFL7DA100667 | WA19FAFL7DA135838 | WA19FAFL7DA161274 | WA19FAFL7DA148539; WA19FAFL7DA120496; WA19FAFL7DA106162; WA19FAFL7DA136438; WA19FAFL7DA163252; WA19FAFL7DA131305 | WA19FAFL7DA130350 | WA19FAFL7DA127710; WA19FAFL7DA105271 | WA19FAFL7DA144734 | WA19FAFL7DA110535; WA19FAFL7DA198213 | WA19FAFL7DA138139 | WA19FAFL7DA152493 | WA19FAFL7DA130347 | WA19FAFL7DA153630; WA19FAFL7DA164210; WA19FAFL7DA185140 | WA19FAFL7DA111863 | WA19FAFL7DA153675 | WA19FAFL7DA140974; WA19FAFL7DA145222; WA19FAFL7DA123527; WA19FAFL7DA165230; WA19FAFL7DA124323; WA19FAFL7DA148668; WA19FAFL7DA167723 | WA19FAFL7DA146502 | WA19FAFL7DA169147; WA19FAFL7DA132678 | WA19FAFL7DA168922 | WA19FAFL7DA100717 | WA19FAFL7DA188622 | WA19FAFL7DA164420 | WA19FAFL7DA189558; WA19FAFL7DA115007; WA19FAFL7DA106503 | WA19FAFL7DA118960; WA19FAFL7DA175501 | WA19FAFL7DA162232 | WA19FAFL7DA130624; WA19FAFL7DA149951 | WA19FAFL7DA151344 | WA19FAFL7DA165969 | WA19FAFL7DA191715; WA19FAFL7DA140344 | WA19FAFL7DA164031; WA19FAFL7DA117100; WA19FAFL7DA138352; WA19FAFL7DA104217; WA19FAFL7DA135323 | WA19FAFL7DA172744 | WA19FAFL7DA172128 | WA19FAFL7DA103519 | WA19FAFL7DA133071; WA19FAFL7DA136715 | WA19FAFL7DA149318; WA19FAFL7DA191441; WA19FAFL7DA144121 | WA19FAFL7DA174820; WA19FAFL7DA126122 | WA19FAFL7DA112835 | WA19FAFL7DA114634 | WA19FAFL7DA153286 | WA19FAFL7DA160027 | WA19FAFL7DA113449 | WA19FAFL7DA171464 | WA19FAFL7DA182674

WA19FAFL7DA150288; WA19FAFL7DA123933 | WA19FAFL7DA131238 | WA19FAFL7DA199703 | WA19FAFL7DA140280; WA19FAFL7DA154325 | WA19FAFL7DA181136

WA19FAFL7DA142756; WA19FAFL7DA113130 | WA19FAFL7DA111443 | WA19FAFL7DA117498 | WA19FAFL7DA171092; WA19FAFL7DA139744

WA19FAFL7DA103701 | WA19FAFL7DA137363 | WA19FAFL7DA123320; WA19FAFL7DA139808

WA19FAFL7DA130963 | WA19FAFL7DA175854 | WA19FAFL7DA127366 | WA19FAFL7DA104945; WA19FAFL7DA191164

WA19FAFL7DA135869 | WA19FAFL7DA149769; WA19FAFL7DA180536; WA19FAFL7DA197272 | WA19FAFL7DA123740 | WA19FAFL7DA132065 | WA19FAFL7DA191567 | WA19FAFL7DA178060 | WA19FAFL7DA138464 | WA19FAFL7DA143454 | WA19FAFL7DA180293; WA19FAFL7DA198485; WA19FAFL7DA160304 | WA19FAFL7DA113886 | WA19FAFL7DA160707 | WA19FAFL7DA147343 | WA19FAFL7DA169858 | WA19FAFL7DA123110 | WA19FAFL7DA101964 | WA19FAFL7DA137752 | WA19FAFL7DA160545 | WA19FAFL7DA182688 | WA19FAFL7DA101057

WA19FAFL7DA197241 | WA19FAFL7DA158911; WA19FAFL7DA178267

WA19FAFL7DA118652 | WA19FAFL7DA167527

WA19FAFL7DA135452 | WA19FAFL7DA135757; WA19FAFL7DA170086 | WA19FAFL7DA180391; WA19FAFL7DA173120; WA19FAFL7DA178009 | WA19FAFL7DA168869; WA19FAFL7DA158696 | WA19FAFL7DA128260 | WA19FAFL7DA117095 | WA19FAFL7DA192296 | WA19FAFL7DA194890 | WA19FAFL7DA196963 | WA19FAFL7DA114004 | WA19FAFL7DA195151; WA19FAFL7DA185719; WA19FAFL7DA188443 | WA19FAFL7DA154485 | WA19FAFL7DA153613 | WA19FAFL7DA169763

WA19FAFL7DA130834; WA19FAFL7DA187910 | WA19FAFL7DA133362 | WA19FAFL7DA188233 | WA19FAFL7DA195330 | WA19FAFL7DA149612 | WA19FAFL7DA194887

WA19FAFL7DA128114; WA19FAFL7DA145219 | WA19FAFL7DA119249 | WA19FAFL7DA146399 | WA19FAFL7DA110440

WA19FAFL7DA190564 | WA19FAFL7DA124130; WA19FAFL7DA190659; WA19FAFL7DA138593; WA19FAFL7DA193299 | WA19FAFL7DA111734; WA19FAFL7DA182920; WA19FAFL7DA195294; WA19FAFL7DA138674 | WA19FAFL7DA164045 | WA19FAFL7DA193707

WA19FAFL7DA120370; WA19FAFL7DA152607 | WA19FAFL7DA118330 | WA19FAFL7DA173229; WA19FAFL7DA145754 | WA19FAFL7DA195604 | WA19FAFL7DA142191 | WA19FAFL7DA118411 | WA19FAFL7DA148203 | WA19FAFL7DA113502; WA19FAFL7DA194677; WA19FAFL7DA145074; WA19FAFL7DA165096; WA19FAFL7DA193934; WA19FAFL7DA179645 | WA19FAFL7DA126136 | WA19FAFL7DA141901 | WA19FAFL7DA127173 | WA19FAFL7DA155572 | WA19FAFL7DA152347 | WA19FAFL7DA131448 | WA19FAFL7DA162621 | WA19FAFL7DA113709 | WA19FAFL7DA168788 | WA19FAFL7DA143311; WA19FAFL7DA197658; WA19FAFL7DA154616 | WA19FAFL7DA195795 | WA19FAFL7DA105450; WA19FAFL7DA133443 | WA19FAFL7DA152137 | WA19FAFL7DA105478 | WA19FAFL7DA126038; WA19FAFL7DA168581 | WA19FAFL7DA113032 | WA19FAFL7DA166779 | WA19FAFL7DA135788; WA19FAFL7DA182951; WA19FAFL7DA131403 | WA19FAFL7DA154776; WA19FAFL7DA178687 | WA19FAFL7DA129988; WA19FAFL7DA163123; WA19FAFL7DA142532; WA19FAFL7DA149173 | WA19FAFL7DA186496 | WA19FAFL7DA143194; WA19FAFL7DA191018 | WA19FAFL7DA110938 | WA19FAFL7DA188796 | WA19FAFL7DA168600; WA19FAFL7DA174333 | WA19FAFL7DA191651 | WA19FAFL7DA152350 | WA19FAFL7DA121535; WA19FAFL7DA164692 | WA19FAFL7DA140263 | WA19FAFL7DA196980 | WA19FAFL7DA192878 | WA19FAFL7DA110504 | WA19FAFL7DA109935; WA19FAFL7DA186336; WA19FAFL7DA152915; WA19FAFL7DA136617

WA19FAFL7DA171805; WA19FAFL7DA173117 | WA19FAFL7DA181296 | WA19FAFL7DA128999 | WA19FAFL7DA143356; WA19FAFL7DA151618 | WA19FAFL7DA106579 | WA19FAFL7DA175711 | WA19FAFL7DA181914 | WA19FAFL7DA101110 | WA19FAFL7DA185543

WA19FAFL7DA139162

WA19FAFL7DA101995; WA19FAFL7DA161307; WA19FAFL7DA159881 | WA19FAFL7DA176471; WA19FAFL7DA159427 | WA19FAFL7DA130929; WA19FAFL7DA184411; WA19FAFL7DA155328; WA19FAFL7DA175790 | WA19FAFL7DA160514 | WA19FAFL7DA104959 | WA19FAFL7DA147648 | WA19FAFL7DA139386 | WA19FAFL7DA198406 | WA19FAFL7DA108221 | WA19FAFL7DA188605 | WA19FAFL7DA107649 | WA19FAFL7DA163199 | WA19FAFL7DA105092 | WA19FAFL7DA137184 | WA19FAFL7DA154180; WA19FAFL7DA114925

WA19FAFL7DA172792 | WA19FAFL7DA167673; WA19FAFL7DA122278; WA19FAFL7DA107389

WA19FAFL7DA197286

WA19FAFL7DA153773; WA19FAFL7DA166765; WA19FAFL7DA123737; WA19FAFL7DA152848 | WA19FAFL7DA114794;

WA19FAFL7DA153157

| WA19FAFL7DA162778 | WA19FAFL7DA114746 | WA19FAFL7DA172369 | WA19FAFL7DA113208; WA19FAFL7DA159976 | WA19FAFL7DA119610 | WA19FAFL7DA175868; WA19FAFL7DA103942 | WA19FAFL7DA175756; WA19FAFL7DA149092 | WA19FAFL7DA169018 | WA19FAFL7DA126475; WA19FAFL7DA141347 | WA19FAFL7DA112642; WA19FAFL7DA125410 | WA19FAFL7DA196168 | WA19FAFL7DA175658 | WA19FAFL7DA139694; WA19FAFL7DA115752; WA19FAFL7DA142675 | WA19FAFL7DA148086 | WA19FAFL7DA166216; WA19FAFL7DA186594; WA19FAFL7DA165471 | WA19FAFL7DA144166; WA19FAFL7DA184120 | WA19FAFL7DA123155 | WA19FAFL7DA118599; WA19FAFL7DA100751 | WA19FAFL7DA199233 | WA19FAFL7DA130221 | WA19FAFL7DA159511; WA19FAFL7DA137766; WA19FAFL7DA159041; WA19FAFL7DA110969 | WA19FAFL7DA154549 | WA19FAFL7DA133989 | WA19FAFL7DA120594 | WA19FAFL7DA153899 | WA19FAFL7DA160559; WA19FAFL7DA177538 | WA19FAFL7DA196378; WA19FAFL7DA107635 |

WA19FAFL7DA156852

| WA19FAFL7DA138514

WA19FAFL7DA106808 | WA19FAFL7DA188247; WA19FAFL7DA193237 | WA19FAFL7DA105755; WA19FAFL7DA141249 | WA19FAFL7DA121843 | WA19FAFL7DA114116 | WA19FAFL7DA125570; WA19FAFL7DA107778 | WA19FAFL7DA103164 | WA19FAFL7DA139436 | WA19FAFL7DA170122 | WA19FAFL7DA162084 | WA19FAFL7DA138786;

WA19FAFL7DA103407

| WA19FAFL7DA147813; WA19FAFL7DA115959; WA19FAFL7DA154146; WA19FAFL7DA129716 | WA19FAFL7DA122121; WA19FAFL7DA108168 | WA19FAFL7DA193562 | WA19FAFL7DA100359 | WA19FAFL7DA184800 | WA19FAFL7DA113788; WA19FAFL7DA185185 |

WA19FAFL7DA145320

| WA19FAFL7DA183551 | WA19FAFL7DA119526 | WA19FAFL7DA139811 | WA19FAFL7DA124175; WA19FAFL7DA133541 | WA19FAFL7DA121874 | WA19FAFL7DA170718 | WA19FAFL7DA109322 | WA19FAFL7DA168659 | WA19FAFL7DA104346; WA19FAFL7DA138366 | WA19FAFL7DA110910;

WA19FAFL7DA136889

; WA19FAFL7DA152316; WA19FAFL7DA148072 | WA19FAFL7DA101236 | WA19FAFL7DA197840 | WA19FAFL7DA138304 |

WA19FAFL7DA165423

; WA19FAFL7DA116836; WA19FAFL7DA179967 | WA19FAFL7DA108641; WA19FAFL7DA155040 | WA19FAFL7DA195490

WA19FAFL7DA175594 | WA19FAFL7DA163302; WA19FAFL7DA151750 | WA19FAFL7DA198972; WA19FAFL7DA166880; WA19FAFL7DA143759 | WA19FAFL7DA146421; WA19FAFL7DA144085 | WA19FAFL7DA126735; WA19FAFL7DA170783 | WA19FAFL7DA161677 | WA19FAFL7DA164580 | WA19FAFL7DA169195 | WA19FAFL7DA122068; WA19FAFL7DA141137 | WA19FAFL7DA163607 | WA19FAFL7DA107022 | WA19FAFL7DA167351; WA19FAFL7DA129196 | WA19FAFL7DA180388 | WA19FAFL7DA142322 | WA19FAFL7DA113628 | WA19FAFL7DA152798; WA19FAFL7DA137900 | WA19FAFL7DA101883 | WA19FAFL7DA162442 | WA19FAFL7DA153742 | WA19FAFL7DA165017 | WA19FAFL7DA134138 | WA19FAFL7DA146080; WA19FAFL7DA113760 | WA19FAFL7DA149867 | WA19FAFL7DA120160; WA19FAFL7DA133734 | WA19FAFL7DA152445 | WA19FAFL7DA184859; WA19FAFL7DA151053 | WA19FAFL7DA171111 | WA19FAFL7DA193982 | WA19FAFL7DA149237 | WA19FAFL7DA114360

WA19FAFL7DA118554; WA19FAFL7DA124743 | WA19FAFL7DA155541 | WA19FAFL7DA112558 | WA19FAFL7DA137685 | WA19FAFL7DA139274; WA19FAFL7DA128937 | WA19FAFL7DA166894 | WA19FAFL7DA182898 | WA19FAFL7DA105643 | WA19FAFL7DA104928 | WA19FAFL7DA147973 | WA19FAFL7DA118425 | WA19FAFL7DA190547; WA19FAFL7DA198969; WA19FAFL7DA165504 | WA19FAFL7DA144605; WA19FAFL7DA179550 | WA19FAFL7DA160738; WA19FAFL7DA137346 | WA19FAFL7DA104041 | WA19FAFL7DA130946 | WA19FAFL7DA110650 | WA19FAFL7DA135189 | WA19FAFL7DA177605 | WA19FAFL7DA115508 | WA19FAFL7DA117999 | WA19FAFL7DA170007;

WA19FAFL7DA126377

; WA19FAFL7DA117596; WA19FAFL7DA174462; WA19FAFL7DA100958 | WA19FAFL7DA136987; WA19FAFL7DA170072 | WA19FAFL7DA101821; WA19FAFL7DA129456; WA19FAFL7DA115461 | WA19FAFL7DA192640; WA19FAFL7DA179516 | WA19FAFL7DA191701 | WA19FAFL7DA168919

WA19FAFL7DA149190; WA19FAFL7DA109479; WA19FAFL7DA158729 | WA19FAFL7DA136116 | WA19FAFL7DA144247 | WA19FAFL7DA155555

WA19FAFL7DA109708 | WA19FAFL7DA182030; WA19FAFL7DA180035 | WA19FAFL7DA197806; WA19FAFL7DA176860 | WA19FAFL7DA100541; WA19FAFL7DA158066; WA19FAFL7DA121129; WA19FAFL7DA121504 | WA19FAFL7DA197000 | WA19FAFL7DA169908 | WA19FAFL7DA198521 | WA19FAFL7DA155068 | WA19FAFL7DA133104; WA19FAFL7DA125486 | WA19FAFL7DA163851 | WA19FAFL7DA112849; WA19FAFL7DA170329;

WA19FAFL7DA156785WA19FAFL7DA162571; WA19FAFL7DA197630 | WA19FAFL7DA177314 | WA19FAFL7DA147732; WA19FAFL7DA142482 | WA19FAFL7DA170377 | WA19FAFL7DA106100; WA19FAFL7DA194999 | WA19FAFL7DA138058 | WA19FAFL7DA152140 | WA19FAFL7DA134057 | WA19FAFL7DA199670; WA19FAFL7DA172940

WA19FAFL7DA105769; WA19FAFL7DA122409; WA19FAFL7DA104475

WA19FAFL7DA163493; WA19FAFL7DA181329 | WA19FAFL7DA180147 | WA19FAFL7DA174851 | WA19FAFL7DA198017 | WA19FAFL7DA194209; WA19FAFL7DA130266 | WA19FAFL7DA176440 | WA19FAFL7DA184053; WA19FAFL7DA116075 | WA19FAFL7DA124919 | WA19FAFL7DA140473 | WA19FAFL7DA139940 | WA19FAFL7DA143616; WA19FAFL7DA134706 | WA19FAFL7DA196770 | WA19FAFL7DA132826 | WA19FAFL7DA185512; WA19FAFL7DA148346

WA19FAFL7DA150758 | WA19FAFL7DA182299 | WA19FAFL7DA111782 | WA19FAFL7DA192377 | WA19FAFL7DA125245 | WA19FAFL7DA152879 | WA19FAFL7DA117307; WA19FAFL7DA154504

WA19FAFL7DA151263 | WA19FAFL7DA177460 | WA19FAFL7DA180360 | WA19FAFL7DA146497 | WA19FAFL7DA153224; WA19FAFL7DA140845 | WA19FAFL7DA145432 | WA19FAFL7DA124788 | WA19FAFL7DA106372 | WA19FAFL7DA128968; WA19FAFL7DA119011 | WA19FAFL7DA119672; WA19FAFL7DA174087 | WA19FAFL7DA162215 | WA19FAFL7DA188782

WA19FAFL7DA176969 | WA19FAFL7DA160416; WA19FAFL7DA109062 | WA19FAFL7DA151635 | WA19FAFL7DA143440 | WA19FAFL7DA137671 | WA19FAFL7DA181962 | WA19FAFL7DA147472; WA19FAFL7DA196929 | WA19FAFL7DA128744;

WA19FAFL7DA107764

| WA19FAFL7DA127934; WA19FAFL7DA117324; WA19FAFL7DA199426 | WA19FAFL7DA164658 | WA19FAFL7DA189625; WA19FAFL7DA100863 | WA19FAFL7DA149223 | WA19FAFL7DA119381; WA19FAFL7DA154650 | WA19FAFL7DA119591 | WA19FAFL7DA150162; WA19FAFL7DA149738 | WA19FAFL7DA134916 | WA19FAFL7DA114214 | WA19FAFL7DA131353; WA19FAFL7DA192489; WA19FAFL7DA147097 | WA19FAFL7DA120241 | WA19FAFL7DA157693; WA19FAFL7DA109143

WA19FAFL7DA151537

WA19FAFL7DA114181 | WA19FAFL7DA123804 | WA19FAFL7DA136388 | WA19FAFL7DA134267

WA19FAFL7DA198826 | WA19FAFL7DA111300 | WA19FAFL7DA122622; WA19FAFL7DA130669; WA19FAFL7DA141610; WA19FAFL7DA107277 | WA19FAFL7DA146077 | WA19FAFL7DA153644 | WA19FAFL7DA101561; WA19FAFL7DA115217 | WA19FAFL7DA123673 | WA19FAFL7DA188135 | WA19FAFL7DA113855 | WA19FAFL7DA115833; WA19FAFL7DA170542 | WA19FAFL7DA167334 | WA19FAFL7DA104105 | WA19FAFL7DA156267 | WA19FAFL7DA104783; WA19FAFL7DA164742 | WA19FAFL7DA193772 | WA19FAFL7DA199863 | WA19FAFL7DA150565; WA19FAFL7DA147987

WA19FAFL7DA174722; WA19FAFL7DA142854 | WA19FAFL7DA137413 | WA19FAFL7DA128548 | WA19FAFL7DA148542; WA19FAFL7DA166863 | WA19FAFL7DA162358 | WA19FAFL7DA175773 | WA19FAFL7DA132132 | WA19FAFL7DA121146 | WA19FAFL7DA186160 | WA19FAFL7DA127965 | WA19FAFL7DA161601 | WA19FAFL7DA113712 | WA19FAFL7DA105397; WA19FAFL7DA102144 | WA19FAFL7DA156494; WA19FAFL7DA196428 | WA19FAFL7DA172386

WA19FAFL7DA141462 | WA19FAFL7DA198860; WA19FAFL7DA186692; WA19FAFL7DA166684 | WA19FAFL7DA111040 | WA19FAFL7DA192444 | WA19FAFL7DA140148; WA19FAFL7DA188541 | WA19FAFL7DA112379 | WA19FAFL7DA115010; WA19FAFL7DA141929 | WA19FAFL7DA118182

WA19FAFL7DA144796; WA19FAFL7DA142806 | WA19FAFL7DA114908

WA19FAFL7DA138268 | WA19FAFL7DA189737 | WA19FAFL7DA140862 | WA19FAFL7DA171626; WA19FAFL7DA100538 | WA19FAFL7DA126458 | WA19FAFL7DA152381; WA19FAFL7DA199555 | WA19FAFL7DA133975; WA19FAFL7DA124838 | WA19FAFL7DA156883 | WA19FAFL7DA183727; WA19FAFL7DA177684 | WA19FAFL7DA149741

WA19FAFL7DA176003 | WA19FAFL7DA130395 | WA19FAFL7DA149044; WA19FAFL7DA159766 | WA19FAFL7DA157208 | WA19FAFL7DA194839

WA19FAFL7DA104542 | WA19FAFL7DA104668 | WA19FAFL7DA100698; WA19FAFL7DA170511 | WA19FAFL7DA142238 | WA19FAFL7DA189091 | WA19FAFL7DA138433 | WA19FAFL7DA106064; WA19FAFL7DA183257 | WA19FAFL7DA158746 | WA19FAFL7DA182612;

WA19FAFL7DA170282

| WA19FAFL7DA121051 | WA19FAFL7DA101589

WA19FAFL7DA150436;

WA19FAFL7DA111832

| WA19FAFL7DA122975; WA19FAFL7DA130171 | WA19FAFL7DA199281; WA19FAFL7DA110356; WA19FAFL7DA108333; WA19FAFL7DA116920; WA19FAFL7DA152512; WA19FAFL7DA183047; WA19FAFL7DA182125 | WA19FAFL7DA176227 | WA19FAFL7DA155796 | WA19FAFL7DA105867

WA19FAFL7DA122572; WA19FAFL7DA107490 | WA19FAFL7DA126329; WA19FAFL7DA113936; WA19FAFL7DA188118; WA19FAFL7DA196283 | WA19FAFL7DA139663 | WA19FAFL7DA125813 | WA19FAFL7DA149285 | WA19FAFL7DA147911 | WA19FAFL7DA128582; WA19FAFL7DA100832 | WA19FAFL7DA141879 | WA19FAFL7DA103049; WA19FAFL7DA156074

WA19FAFL7DA109921 | WA19FAFL7DA193531; WA19FAFL7DA104220; WA19FAFL7DA148153 | WA19FAFL7DA182593 |

WA19FAFL7DA151358

| WA19FAFL7DA141011 | WA19FAFL7DA183453 | WA19FAFL7DA177863 | WA19FAFL7DA167284 | WA19FAFL7DA142949 | WA19FAFL7DA109496 | WA19FAFL7DA185607; WA19FAFL7DA114469; WA19FAFL7DA110227 | WA19FAFL7DA150226; WA19FAFL7DA112088; WA19FAFL7DA151893 | WA19FAFL7DA180164; WA19FAFL7DA100393; WA19FAFL7DA188491 | WA19FAFL7DA112544 | WA19FAFL7DA178107 | WA19FAFL7DA171514 | WA19FAFL7DA135466 | WA19FAFL7DA176079 | WA19FAFL7DA109286; WA19FAFL7DA148962 | WA19FAFL7DA118974 | WA19FAFL7DA102418; WA19FAFL7DA149772 | WA19FAFL7DA137833; WA19FAFL7DA195845 |

WA19FAFL7DA195778

; WA19FAFL7DA191035 | WA19FAFL7DA162506 | WA19FAFL7DA110759 | WA19FAFL7DA102354 | WA19FAFL7DA112009; WA19FAFL7DA188376 | WA19FAFL7DA108686 | WA19FAFL7DA195473 | WA19FAFL7DA109336; WA19FAFL7DA119722 | WA19FAFL7DA189057 | WA19FAFL7DA133796 |

WA19FAFL7DA184165

| WA19FAFL7DA135175 | WA19FAFL7DA143518 | WA19FAFL7DA115945 | WA19FAFL7DA188085 | WA19FAFL7DA164403

WA19FAFL7DA104671; WA19FAFL7DA101298 | WA19FAFL7DA196333

WA19FAFL7DA149710 | WA19FAFL7DA185266; WA19FAFL7DA195327

WA19FAFL7DA198602

| WA19FAFL7DA111281 | WA19FAFL7DA155927; WA19FAFL7DA100586 | WA19FAFL7DA124922; WA19FAFL7DA177295; WA19FAFL7DA169956; WA19FAFL7DA108266 | WA19FAFL7DA112804 | WA19FAFL7DA131790 | WA19FAFL7DA111149; WA19FAFL7DA112768; WA19FAFL7DA106923 | WA19FAFL7DA128727; WA19FAFL7DA185932 | WA19FAFL7DA147083 | WA19FAFL7DA192024 | WA19FAFL7DA162330; WA19FAFL7DA154728 | WA19FAFL7DA186532; WA19FAFL7DA128873 | WA19FAFL7DA104010 | WA19FAFL7DA106095 | WA19FAFL7DA106615; WA19FAFL7DA177331; WA19FAFL7DA140392 | WA19FAFL7DA194534 | WA19FAFL7DA163509 | WA19FAFL7DA141459; WA19FAFL7DA150016; WA19FAFL7DA127478; WA19FAFL7DA174476

WA19FAFL7DA186255 | WA19FAFL7DA176762 | WA19FAFL7DA172971 | WA19FAFL7DA120692 | WA19FAFL7DA154891 | WA19FAFL7DA106114

WA19FAFL7DA173859; WA19FAFL7DA100605; WA19FAFL7DA109711 | WA19FAFL7DA132759

WA19FAFL7DA118893

WA19FAFL7DA196543 | WA19FAFL7DA116173 | WA19FAFL7DA109126; WA19FAFL7DA146970; WA19FAFL7DA135421 | WA19FAFL7DA174042; WA19FAFL7DA199832 | WA19FAFL7DA182447 | WA19FAFL7DA150968; WA19FAFL7DA127805 | WA19FAFL7DA168712 | WA19FAFL7DA156849

WA19FAFL7DA120661 | WA19FAFL7DA168287 | WA19FAFL7DA136505 | WA19FAFL7DA106596 | WA19FAFL7DA106257; WA19FAFL7DA151019; WA19FAFL7DA157192; WA19FAFL7DA110809 | WA19FAFL7DA197238; WA19FAFL7DA194260; WA19FAFL7DA177278 | WA19FAFL7DA120157 | WA19FAFL7DA160075 | WA19FAFL7DA119512 | WA19FAFL7DA145642

WA19FAFL7DA132101 | WA19FAFL7DA124886; WA19FAFL7DA121552 | WA19FAFL7DA131627; WA19FAFL7DA176986; WA19FAFL7DA164241 | WA19FAFL7DA115198; WA19FAFL7DA174994 |

WA19FAFL7DA123060

; WA19FAFL7DA154051 | WA19FAFL7DA170878 | WA19FAFL7DA184201 | WA19FAFL7DA181489 | WA19FAFL7DA103620; WA19FAFL7DA161436; WA19FAFL7DA151487 | WA19FAFL7DA184313 | WA19FAFL7DA196641 | WA19FAFL7DA138657; WA19FAFL7DA192346 | WA19FAFL7DA188314 | WA19FAFL7DA157497 | WA19FAFL7DA170881 | WA19FAFL7DA142918

WA19FAFL7DA177796; WA19FAFL7DA194484 | WA19FAFL7DA161081 | WA19FAFL7DA133216

WA19FAFL7DA142580 | WA19FAFL7DA130039 | WA19FAFL7DA130073

WA19FAFL7DA122197; WA19FAFL7DA174705; WA19FAFL7DA106792; WA19FAFL7DA190144 | WA19FAFL7DA116559 | WA19FAFL7DA193173 | WA19FAFL7DA120966 | WA19FAFL7DA161257; WA19FAFL7DA114245; WA19FAFL7DA155782

WA19FAFL7DA194730 | WA19FAFL7DA115654; WA19FAFL7DA119333 | WA19FAFL7DA155331 | WA19FAFL7DA147505; WA19FAFL7DA169388; WA19FAFL7DA152929; WA19FAFL7DA106274 | WA19FAFL7DA186546; WA19FAFL7DA133622 | WA19FAFL7DA165549; WA19FAFL7DA137220 | WA19FAFL7DA187583 | WA19FAFL7DA128839; WA19FAFL7DA130994; WA19FAFL7DA166569 | WA19FAFL7DA174624; WA19FAFL7DA189916 | WA19FAFL7DA138643 | WA19FAFL7DA122992 | WA19FAFL7DA121096 | WA19FAFL7DA185106

WA19FAFL7DA123057 | WA19FAFL7DA105724 |

WA19FAFL7DA187633

| WA19FAFL7DA135094; WA19FAFL7DA144782; WA19FAFL7DA104699 | WA19FAFL7DA109353 | WA19FAFL7DA180357; WA19FAFL7DA121664 | WA19FAFL7DA134799; WA19FAFL7DA116206 | WA19FAFL7DA108946 | WA19FAFL7DA172565

WA19FAFL7DA126766 | WA19FAFL7DA105741; WA19FAFL7DA154731 | WA19FAFL7DA124080; WA19FAFL7DA129294 | WA19FAFL7DA190502 | WA19FAFL7DA120742; WA19FAFL7DA138335; WA19FAFL7DA195019 | WA19FAFL7DA168161; WA19FAFL7DA114570; WA19FAFL7DA107862

WA19FAFL7DA170637 | WA19FAFL7DA199961 | WA19FAFL7DA140439 | WA19FAFL7DA145186 | WA19FAFL7DA183971 | WA19FAFL7DA160464 | WA19FAFL7DA146760 | WA19FAFL7DA113421 | WA19FAFL7DA165194 | WA19FAFL7DA136648; WA19FAFL7DA174753 | WA19FAFL7DA176907 | WA19FAFL7DA164112 | WA19FAFL7DA163171 | WA19FAFL7DA152252; WA19FAFL7DA111104 | WA19FAFL7DA151439 | WA19FAFL7DA170279; WA19FAFL7DA137802; WA19FAFL7DA111054 | WA19FAFL7DA130042 | WA19FAFL7DA163784 | WA19FAFL7DA159783 | WA19FAFL7DA129683; WA19FAFL7DA120403; WA19FAFL7DA100894; WA19FAFL7DA179547 | WA19FAFL7DA105187; WA19FAFL7DA161789; WA19FAFL7DA124418 | WA19FAFL7DA160691 | WA19FAFL7DA117887 | WA19FAFL7DA183209; WA19FAFL7DA126864 | WA19FAFL7DA142255 | WA19FAFL7DA126072 | WA19FAFL7DA167933

WA19FAFL7DA190208; WA19FAFL7DA133006 | WA19FAFL7DA149903; WA19FAFL7DA111409; WA19FAFL7DA187647; WA19FAFL7DA151621 | WA19FAFL7DA125889; WA19FAFL7DA164563 | WA19FAFL7DA168158

WA19FAFL7DA114052 | WA19FAFL7DA156575; WA19FAFL7DA169696; WA19FAFL7DA105660; WA19FAFL7DA166300 | WA19FAFL7DA114231 | WA19FAFL7DA166622 | WA19FAFL7DA125651; WA19FAFL7DA175384 | WA19FAFL7DA187793 | WA19FAFL7DA191357 | WA19FAFL7DA142546 | WA19FAFL7DA159640 | WA19FAFL7DA186479 | WA19FAFL7DA185221; WA19FAFL7DA197773 | WA19FAFL7DA187471 | WA19FAFL7DA159735

WA19FAFL7DA192847; WA19FAFL7DA163798 | WA19FAFL7DA184036 | WA19FAFL7DA173053 | WA19FAFL7DA179774; WA19FAFL7DA195201 | WA19FAFL7DA107313 | WA19FAFL7DA151876 | WA19FAFL7DA131692 | WA19FAFL7DA150646 | WA19FAFL7DA140389; WA19FAFL7DA115167 | WA19FAFL7DA111331 | WA19FAFL7DA119686 | WA19FAFL7DA109904; WA19FAFL7DA116268 | WA19FAFL7DA159914 | WA19FAFL7DA144880 | WA19FAFL7DA100622 | WA19FAFL7DA102760; WA19FAFL7DA112205; WA19FAFL7DA102564 | WA19FAFL7DA188829 | WA19FAFL7DA121308 | WA19FAFL7DA191648 | WA19FAFL7DA102547 | WA19FAFL7DA103584 | WA19FAFL7DA169679; WA19FAFL7DA118523 | WA19FAFL7DA131935; WA19FAFL7DA152283; WA19FAFL7DA102192 | WA19FAFL7DA131871 | WA19FAFL7DA102371; WA19FAFL7DA137993 | WA19FAFL7DA150128 | WA19FAFL7DA146368; WA19FAFL7DA132602; WA19FAFL7DA176776 | WA19FAFL7DA183355 | WA19FAFL7DA142188 | WA19FAFL7DA108073; WA19FAFL7DA121258; WA19FAFL7DA180696

WA19FAFL7DA171383; WA19FAFL7DA102225; WA19FAFL7DA183579 | WA19FAFL7DA134642; WA19FAFL7DA105044 | WA19FAFL7DA159489 | WA19FAFL7DA143003 | WA19FAFL7DA185672 | WA19FAFL7DA170444; WA19FAFL7DA179029 | WA19FAFL7DA125696 | WA19FAFL7DA154678 | WA19FAFL7DA162599 | WA19FAFL7DA123253 | WA19FAFL7DA117386 | WA19FAFL7DA160836 | WA19FAFL7DA186305; WA19FAFL7DA107392; WA19FAFL7DA130641 | WA19FAFL7DA185705 | WA19FAFL7DA187938; WA19FAFL7DA121213 | WA19FAFL7DA116982 | WA19FAFL7DA175739 |

WA19FAFL7DA169214

| WA19FAFL7DA134480 | WA19FAFL7DA188488; WA19FAFL7DA100247

WA19FAFL7DA123270 | WA19FAFL7DA138741; WA19FAFL7DA110888; WA19FAFL7DA157645 | WA19FAFL7DA118991; WA19FAFL7DA126234 | WA19FAFL7DA104055 | WA19FAFL7DA155703 | WA19FAFL7DA193514; WA19FAFL7DA135161

WA19FAFL7DA163901 | WA19FAFL7DA174803 | WA19FAFL7DA155538 | WA19FAFL7DA181184 | WA19FAFL7DA141204 | WA19FAFL7DA189513 | WA19FAFL7DA181265 | WA19FAFL7DA198048 | WA19FAFL7DA138190 | WA19FAFL7DA144801 | WA19FAFL7DA185235; WA19FAFL7DA192542 | WA19FAFL7DA122412; WA19FAFL7DA136682; WA19FAFL7DA104458;

WA19FAFL7DA183887

; WA19FAFL7DA166345; WA19FAFL7DA119915 | WA19FAFL7DA153014 | WA19FAFL7DA125164 | WA19FAFL7DA114651; WA19FAFL7DA129165 | WA19FAFL7DA179791 | WA19FAFL7DA124905 | WA19FAFL7DA115492; WA19FAFL7DA150193; WA19FAFL7DA175014 | WA19FAFL7DA134477 | WA19FAFL7DA124192 | WA19FAFL7DA140702 | WA19FAFL7DA154468 | WA19FAFL7DA182481 | WA19FAFL7DA138691 | WA19FAFL7DA156057 | WA19FAFL7DA109191 | WA19FAFL7DA114097 | WA19FAFL7DA173781 | WA19FAFL7DA109742 | WA19FAFL7DA120319 | WA19FAFL7DA117226 | WA19FAFL7DA105464 | WA19FAFL7DA199605 | WA19FAFL7DA153577 | WA19FAFL7DA122684 | WA19FAFL7DA121681 | WA19FAFL7DA185090 | WA19FAFL7DA155684 | WA19FAFL7DA113225 | WA19FAFL7DA157547 | WA19FAFL7DA152820 | WA19FAFL7DA180133 | WA19FAFL7DA147861 | WA19FAFL7DA178382 | WA19FAFL7DA129697 | WA19FAFL7DA113550 | WA19FAFL7DA164501 | WA19FAFL7DA160917 | WA19FAFL7DA114066 | WA19FAFL7DA162148 | WA19FAFL7DA188720 | WA19FAFL7DA139078 | WA19FAFL7DA123897 | WA19FAFL7DA190080 | WA19FAFL7DA138965 | WA19FAFL7DA174073 | WA19FAFL7DA170587; WA19FAFL7DA152168; WA19FAFL7DA177202; WA19FAFL7DA138738 | WA19FAFL7DA185400 | WA19FAFL7DA167205 | WA19FAFL7DA155099; WA19FAFL7DA118344 | WA19FAFL7DA101950 | WA19FAFL7DA182139 | WA19FAFL7DA123396 | WA19FAFL7DA157449; WA19FAFL7DA190418 | WA19FAFL7DA148833

WA19FAFL7DA136651 | WA19FAFL7DA178513 | WA19FAFL7DA164689 | WA19FAFL7DA119543; WA19FAFL7DA105108 | WA19FAFL7DA165695; WA19FAFL7DA174767; WA19FAFL7DA142451 | WA19FAFL7DA148878 | WA19FAFL7DA140697

WA19FAFL7DA149206; WA19FAFL7DA167589; WA19FAFL7DA127044 | WA19FAFL7DA188300 | WA19FAFL7DA149139 | WA19FAFL7DA120871 | WA19FAFL7DA169178

WA19FAFL7DA150260; WA19FAFL7DA197367 | WA19FAFL7DA141218 | WA19FAFL7DA118084 | WA19FAFL7DA117825 | WA19FAFL7DA170864

WA19FAFL7DA156530 | WA19FAFL7DA119008 | WA19FAFL7DA157581 | WA19FAFL7DA136164; WA19FAFL7DA199684 | WA19FAFL7DA116738; WA19FAFL7DA114682 | WA19FAFL7DA196459 | WA19FAFL7DA114200 | WA19FAFL7DA119607 | WA19FAFL7DA107344; WA19FAFL7DA132664 | WA19FAFL7DA157886

WA19FAFL7DA163428

WA19FAFL7DA134690 | WA19FAFL7DA136522 | WA19FAFL7DA180410; WA19FAFL7DA100426 | WA19FAFL7DA195277 | WA19FAFL7DA124600; WA19FAFL7DA144507 | WA19FAFL7DA163283; WA19FAFL7DA162036; WA19FAFL7DA139100; WA19FAFL7DA123754; WA19FAFL7DA163039 | WA19FAFL7DA178768 | WA19FAFL7DA135029 | WA19FAFL7DA172260 | WA19FAFL7DA154955; WA19FAFL7DA196218 | WA19FAFL7DA112589; WA19FAFL7DA157726 |

WA19FAFL7DA198986

; WA19FAFL7DA184716 | WA19FAFL7DA174557 | WA19FAFL7DA189754; WA19FAFL7DA184294

WA19FAFL7DA167043 | WA19FAFL7DA143308 | WA19FAFL7DA132888

WA19FAFL7DA178415 | WA19FAFL7DA129747 | WA19FAFL7DA150677

WA19FAFL7DA106940

WA19FAFL7DA137699 | WA19FAFL7DA104363; WA19FAFL7DA144944 | WA19FAFL7DA177586 | WA19FAFL7DA183758; WA19FAFL7DA198390; WA19FAFL7DA132129 | WA19FAFL7DA136102 | WA19FAFL7DA186272 | WA19FAFL7DA128288

WA19FAFL7DA176387 | WA19FAFL7DA134995; WA19FAFL7DA151151 | WA19FAFL7DA189933

WA19FAFL7DA164613 | WA19FAFL7DA137508; WA19FAFL7DA171433 | WA19FAFL7DA187082 | WA19FAFL7DA118778 | WA19FAFL7DA113533 | WA19FAFL7DA163879; WA19FAFL7DA152266 | WA19FAFL7DA169634 | WA19FAFL7DA170749 | WA19FAFL7DA185560; WA19FAFL7DA129523; WA19FAFL7DA193075; WA19FAFL7DA137282; WA19FAFL7DA149593 | WA19FAFL7DA169391; WA19FAFL7DA126010; WA19FAFL7DA160013 | WA19FAFL7DA158181; WA19FAFL7DA134351; WA19FAFL7DA158486

WA19FAFL7DA158813

| WA19FAFL7DA132891 | WA19FAFL7DA147522 | WA19FAFL7DA171853 |

WA19FAFL7DA143647

| WA19FAFL7DA157774; WA19FAFL7DA104525; WA19FAFL7DA143129; WA19FAFL7DA161825 | WA19FAFL7DA143812 | WA19FAFL7DA139520 | WA19FAFL7DA105237 | WA19FAFL7DA173179 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 Allroad according to our records.
Learn more about VINs that start with WA19FAFL7DA1.
WA19FAFL7DA119882; WA19FAFL7DA138402 | WA19FAFL7DA193464 | WA19FAFL7DA159458 | WA19FAFL7DA178317; WA19FAFL7DA186501; WA19FAFL7DA173439

WA19FAFL7DA105349; WA19FAFL7DA124211 | WA19FAFL7DA195411; WA19FAFL7DA100233 | WA19FAFL7DA122880 | WA19FAFL7DA122698 | WA19FAFL7DA171593 | WA19FAFL7DA193027 | WA19FAFL7DA127030; WA19FAFL7DA156396; WA19FAFL7DA163347 | WA19FAFL7DA121261 | WA19FAFL7DA115881 | WA19FAFL7DA123835; WA19FAFL7DA182061; WA19FAFL7DA197983 | WA19FAFL7DA162053 | WA19FAFL7DA164417 | WA19FAFL7DA169861; WA19FAFL7DA182884 | WA19FAFL7DA118926; WA19FAFL7DA123592; WA19FAFL7DA146967 | WA19FAFL7DA129375; WA19FAFL7DA175529; WA19FAFL7DA183291 | WA19FAFL7DA160612 | WA19FAFL7DA185526 | WA19FAFL7DA115105; WA19FAFL7DA140425 | WA19FAFL7DA112740 | WA19FAFL7DA193979 | WA19FAFL7DA128534; WA19FAFL7DA119879 | WA19FAFL7DA106873; WA19FAFL7DA178205 | WA19FAFL7DA149755 | WA19FAFL7DA134236; WA19FAFL7DA196817; WA19FAFL7DA137864;

WA19FAFL7DA196736

; WA19FAFL7DA185087 | WA19FAFL7DA156009 | WA19FAFL7DA155992; WA19FAFL7DA192895; WA19FAFL7DA101656; WA19FAFL7DA107697; WA19FAFL7DA109028

WA19FAFL7DA194646 | WA19FAFL7DA150680;

WA19FAFL7DA190127

| WA19FAFL7DA183226 | WA19FAFL7DA192069 | WA19FAFL7DA179094 | WA19FAFL7DA130106; WA19FAFL7DA185753 | WA19FAFL7DA116688 | WA19FAFL7DA173165 | WA19FAFL7DA101608 | WA19FAFL7DA102435; WA19FAFL7DA140831

WA19FAFL7DA135550 | WA19FAFL7DA190905 | WA19FAFL7DA119428 | WA19FAFL7DA192802 | WA19FAFL7DA131966 | WA19FAFL7DA199586 | WA19FAFL7DA196137 | WA19FAFL7DA104637 | WA19FAFL7DA135063;

WA19FAFL7DA143289

; WA19FAFL7DA103729 | WA19FAFL7DA140523 | WA19FAFL7DA184814 | WA19FAFL7DA190645 | WA19FAFL7DA148122 | WA19FAFL7DA159167 | WA19FAFL7DA157578; WA19FAFL7DA107540; WA19FAFL7DA194162 | WA19FAFL7DA104797; WA19FAFL7DA136732 | WA19FAFL7DA155717 | WA19FAFL7DA192427 | WA19FAFL7DA109840; WA19FAFL7DA134155 | WA19FAFL7DA111989; WA19FAFL7DA111555

WA19FAFL7DA170640; WA19FAFL7DA169777 | WA19FAFL7DA111264

WA19FAFL7DA121311 | WA19FAFL7DA143566 | WA19FAFL7DA140635 | WA19FAFL7DA120644 | WA19FAFL7DA169973; WA19FAFL7DA169911; WA19FAFL7DA169102; WA19FAFL7DA119963; WA19FAFL7DA182724 | WA19FAFL7DA197160; WA19FAFL7DA121373 | WA19FAFL7DA175160 | WA19FAFL7DA147116 | WA19FAFL7DA191987

WA19FAFL7DA179225 | WA19FAFL7DA106758; WA19FAFL7DA186403 | WA19FAFL7DA149108; WA19FAFL7DA173568 | WA19FAFL7DA132468 | WA19FAFL7DA181587; WA19FAFL7DA192394 | WA19FAFL7DA155104 | WA19FAFL7DA143499 | WA19FAFL7DA160223 | WA19FAFL7DA138397 | WA19FAFL7DA150906 | WA19FAFL7DA193139 | WA19FAFL7DA136374; WA19FAFL7DA139758 | WA19FAFL7DA159430; WA19FAFL7DA132163; WA19FAFL7DA105951 | WA19FAFL7DA102550 | WA19FAFL7DA180861 | WA19FAFL7DA104900 | WA19FAFL7DA168483 | WA19FAFL7DA142286

WA19FAFL7DA120840 | WA19FAFL7DA184487 | WA19FAFL7DA107263 | WA19FAFL7DA132115 | WA19FAFL7DA196896; WA19FAFL7DA101222 | WA19FAFL7DA198731 | WA19FAFL7DA114343 | WA19FAFL7DA167916 | WA19FAFL7DA129098 | WA19FAFL7DA155006 | WA19FAFL7DA155426 | WA19FAFL7DA195215; WA19FAFL7DA181573 | WA19FAFL7DA119431; WA19FAFL7DA150632 |

WA19FAFL7DA165406

; WA19FAFL7DA133717; WA19FAFL7DA116058 | WA19FAFL7DA151408; WA19FAFL7DA191360 | WA19FAFL7DA180620; WA19FAFL7DA160254 | WA19FAFL7DA198230; WA19FAFL7DA143485 | WA19FAFL7DA189611; WA19FAFL7DA186210 | WA19FAFL7DA111751; WA19FAFL7DA169259 | WA19FAFL7DA199345 | WA19FAFL7DA103231 | WA19FAFL7DA112463 | WA19FAFL7DA109370 | WA19FAFL7DA136245 | WA19FAFL7DA129022; WA19FAFL7DA174297 | WA19FAFL7DA135564; WA19FAFL7DA181198 | WA19FAFL7DA178088 | WA19FAFL7DA151778; WA19FAFL7DA134866 | WA19FAFL7DA194601 | WA19FAFL7DA197031; WA19FAFL7DA133054 | WA19FAFL7DA100944 | WA19FAFL7DA126752; WA19FAFL7DA160142 | WA19FAFL7DA194520 | WA19FAFL7DA183744 | WA19FAFL7DA192721 | WA19FAFL7DA197949 | WA19FAFL7DA157063 | WA19FAFL7DA141607 | WA19FAFL7DA167656 | WA19FAFL7DA104704 | WA19FAFL7DA188474 | WA19FAFL7DA104573 | WA19FAFL7DA116996; WA19FAFL7DA198342

WA19FAFL7DA185204; WA19FAFL7DA175837; WA19FAFL7DA130591; WA19FAFL7DA145446 | WA19FAFL7DA151375; WA19FAFL7DA126895 | WA19FAFL7DA182285; WA19FAFL7DA171559 | WA19FAFL7DA100779 | WA19FAFL7DA142109

WA19FAFL7DA174543 | WA19FAFL7DA160805 | WA19FAFL7DA165938 | WA19FAFL7DA168984; WA19FAFL7DA199572 | WA19FAFL7DA129733 | WA19FAFL7DA177958; WA19FAFL7DA192086 | WA19FAFL7DA137783 | WA19FAFL7DA192931; WA19FAFL7DA123558; WA19FAFL7DA100006; WA19FAFL7DA152591 | WA19FAFL7DA101852; WA19FAFL7DA168452 | WA19FAFL7DA107151 | WA19FAFL7DA117016 | WA19FAFL7DA130199; WA19FAFL7DA128002 | WA19FAFL7DA108297; WA19FAFL7DA193352 | WA19FAFL7DA186997;

WA19FAFL7DA152980

; WA19FAFL7DA135967; WA19FAFL7DA144555 | WA19FAFL7DA131756 | WA19FAFL7DA114147; WA19FAFL7DA131854; WA19FAFL7DA148511; WA19FAFL7DA161663 | WA19FAFL7DA103410 | WA19FAFL7DA130543; WA19FAFL7DA172517; WA19FAFL7DA198857; WA19FAFL7DA115332; WA19FAFL7DA113676 | WA19FAFL7DA147794; WA19FAFL7DA121275

WA19FAFL7DA172095 | WA19FAFL7DA125083 | WA19FAFL7DA121132; WA19FAFL7DA175224 | WA19FAFL7DA139145 | WA19FAFL7DA175479; WA19FAFL7DA152333 | WA19FAFL7DA108090; WA19FAFL7DA142062 | WA19FAFL7DA129814 | WA19FAFL7DA113001 | WA19FAFL7DA178737; WA19FAFL7DA194386 | WA19FAFL7DA186627 | WA19FAFL7DA158505; WA19FAFL7DA192153; WA19FAFL7DA131269 | WA19FAFL7DA118716 | WA19FAFL7DA141123 | WA19FAFL7DA160058 | WA19FAFL7DA114567 | WA19FAFL7DA187969 | WA19FAFL7DA191021 | WA19FAFL7DA167348 | WA19FAFL7DA147245; WA19FAFL7DA105688 | WA19FAFL7DA159444 | WA19FAFL7DA130204; WA19FAFL7DA121325; WA19FAFL7DA128193 | WA19FAFL7DA147696 | WA19FAFL7DA197644 | WA19FAFL7DA120899 | WA19FAFL7DA140585 | WA19FAFL7DA176616

WA19FAFL7DA146452 |

WA19FAFL7DA158150

; WA19FAFL7DA199782 | WA19FAFL7DA122457 | WA19FAFL7DA160092 | WA19FAFL7DA166667; WA19FAFL7DA134091 | WA19FAFL7DA167270 | WA19FAFL7DA158441; WA19FAFL7DA134172

WA19FAFL7DA125780; WA19FAFL7DA102967 | WA19FAFL7DA117419; WA19FAFL7DA102788 | WA19FAFL7DA113368 | WA19FAFL7DA152090; WA19FAFL7DA168323; WA19FAFL7DA174428 | WA19FAFL7DA105822; WA19FAFL7DA162683 | WA19FAFL7DA110986 | WA19FAFL7DA133085 | WA19FAFL7DA121793; WA19FAFL7DA133376 | WA19FAFL7DA168256 | WA19FAFL7DA185882

WA19FAFL7DA128825 | WA19FAFL7DA179273 | WA19FAFL7DA175787; WA19FAFL7DA118070 | WA19FAFL7DA108400 | WA19FAFL7DA101544 | WA19FAFL7DA149254 | WA19FAFL7DA118537

WA19FAFL7DA141266 | WA19FAFL7DA138612 | WA19FAFL7DA136956; WA19FAFL7DA144992; WA19FAFL7DA160478 | WA19FAFL7DA130025 | WA19FAFL7DA161971

WA19FAFL7DA103018; WA19FAFL7DA190578 | WA19FAFL7DA184778; WA19FAFL7DA188748 | WA19FAFL7DA159704 | WA19FAFL7DA193674 | WA19FAFL7DA190211; WA19FAFL7DA184876; WA19FAFL7DA119574 | WA19FAFL7DA196901 | WA19FAFL7DA177085; WA19FAFL7DA196719; WA19FAFL7DA135032 | WA19FAFL7DA111717 | WA19FAFL7DA108008 | WA19FAFL7DA119736; WA19FAFL7DA147570 | WA19FAFL7DA106548 | WA19FAFL7DA180228 | WA19FAFL7DA178804 | WA19FAFL7DA143745 | WA19FAFL7DA164644 | WA19FAFL7DA107733 | WA19FAFL7DA126802; WA19FAFL7DA149500 | WA19FAFL7DA124452 | WA19FAFL7DA103973 | WA19FAFL7DA157080 | WA19FAFL7DA180567 | WA19FAFL7DA172548 | WA19FAFL7DA114357 | WA19FAFL7DA143406 | WA19FAFL7DA145382 | WA19FAFL7DA152686 | WA19FAFL7DA171772; WA19FAFL7DA181833 | WA19FAFL7DA141431 | WA19FAFL7DA108865 | WA19FAFL7DA196171 | WA19FAFL7DA135581 | WA19FAFL7DA115248; WA19FAFL7DA172999

WA19FAFL7DA184523 | WA19FAFL7DA104508 | WA19FAFL7DA146788 | WA19FAFL7DA170184; WA19FAFL7DA131577 | WA19FAFL7DA180231; WA19FAFL7DA174669; WA19FAFL7DA162988; WA19FAFL7DA166197; WA19FAFL7DA175448 | WA19FAFL7DA117582 | WA19FAFL7DA135855 | WA19FAFL7DA198468; WA19FAFL7DA116139 | WA19FAFL7DA189740 | WA19FAFL7DA191794; WA19FAFL7DA151084; WA19FAFL7DA192881; WA19FAFL7DA164322; WA19FAFL7DA161680 | WA19FAFL7DA184988 | WA19FAFL7DA136469 | WA19FAFL7DA152297 | WA19FAFL7DA171660 | WA19FAFL7DA162490 | WA19FAFL7DA190774 | WA19FAFL7DA116044 | WA19FAFL7DA134737 | WA19FAFL7DA176289; WA19FAFL7DA161761 | WA19FAFL7DA141784 | WA19FAFL7DA174798 | WA19FAFL7DA167303 | WA19FAFL7DA198793 | WA19FAFL7DA142921 | WA19FAFL7DA124502 | WA19FAFL7DA152834; WA19FAFL7DA151988; WA19FAFL7DA109420 | WA19FAFL7DA193710; WA19FAFL7DA191875 | WA19FAFL7DA104184; WA19FAFL7DA195697; WA19FAFL7DA105593; WA19FAFL7DA183517; WA19FAFL7DA197952; WA19FAFL7DA101320; WA19FAFL7DA166958 | WA19FAFL7DA112432; WA19FAFL7DA100412; WA19FAFL7DA174638 | WA19FAFL7DA179211; WA19FAFL7DA124158 | WA19FAFL7DA136424; WA19FAFL7DA191536 | WA19FAFL7DA159119 | WA19FAFL7DA156205; WA19FAFL7DA158133 | WA19FAFL7DA142384; WA19FAFL7DA182335 | WA19FAFL7DA137718; WA19FAFL7DA136228 | WA19FAFL7DA170217; WA19FAFL7DA197014; WA19FAFL7DA118683; WA19FAFL7DA170069 | WA19FAFL7DA177541 | WA19FAFL7DA109014

WA19FAFL7DA106498 | WA19FAFL7DA166314 | WA19FAFL7DA152977; WA19FAFL7DA198079

WA19FAFL7DA163915; WA19FAFL7DA195585 | WA19FAFL7DA186014 | WA19FAFL7DA162604 | WA19FAFL7DA107179; WA19FAFL7DA162554 | WA19FAFL7DA160352 | WA19FAFL7DA156866 | WA19FAFL7DA121471 | WA19FAFL7DA117971; WA19FAFL7DA178771; WA19FAFL7DA176647 | WA19FAFL7DA104914 | WA19FAFL7DA148637; WA19FAFL7DA102001 | WA19FAFL7DA169732 | WA19FAFL7DA199460 | WA19FAFL7DA150839

WA19FAFL7DA134575; WA19FAFL7DA168547; WA19FAFL7DA121633; WA19FAFL7DA179659; WA19FAFL7DA137251 | WA19FAFL7DA145544 | WA19FAFL7DA143325; WA19FAFL7DA190368 | WA19FAFL7DA137153 | WA19FAFL7DA140067; WA19FAFL7DA141848; WA19FAFL7DA125679; WA19FAFL7DA105982; WA19FAFL7DA117761

WA19FAFL7DA151666; WA19FAFL7DA102080 | WA19FAFL7DA174882 | WA19FAFL7DA163719; WA19FAFL7DA182772 | WA19FAFL7DA113614 | WA19FAFL7DA130686; WA19FAFL7DA165972 | WA19FAFL7DA112396 | WA19FAFL7DA194825 | WA19FAFL7DA148458 | WA19FAFL7DA184991 | WA19FAFL7DA121230 | WA19FAFL7DA130364 | WA19FAFL7DA164546 | WA19FAFL7DA178172 | WA19FAFL7DA171223 | WA19FAFL7DA118442 | WA19FAFL7DA188636; WA19FAFL7DA132986; WA19FAFL7DA117954 | WA19FAFL7DA183484 | WA19FAFL7DA171416; WA19FAFL7DA188183 | WA19FAFL7DA116500

WA19FAFL7DA176180

| WA19FAFL7DA192654; WA19FAFL7DA147276 | WA19FAFL7DA120109

WA19FAFL7DA137430; WA19FAFL7DA157905; WA19FAFL7DA111667 | WA19FAFL7DA126069; WA19FAFL7DA119106; WA19FAFL7DA106887; WA19FAFL7DA117792 | WA19FAFL7DA154440 | WA19FAFL7DA111412 | WA19FAFL7DA190807 | WA19FAFL7DA160108 | WA19FAFL7DA155118 | WA19FAFL7DA155345 | WA19FAFL7DA186899; WA19FAFL7DA193478 | WA19FAFL7DA139341 | WA19FAFL7DA149660; WA19FAFL7DA154311 | WA19FAFL7DA182464; WA19FAFL7DA145401 | WA19FAFL7DA129232 | WA19FAFL7DA168306 | WA19FAFL7DA166877 | WA19FAFL7DA117176 | WA19FAFL7DA154258; WA19FAFL7DA197904; WA19FAFL7DA149304 | WA19FAFL7DA198762 | WA19FAFL7DA166510 | WA19FAFL7DA115346; WA19FAFL7DA182156 | WA19FAFL7DA102290 | WA19FAFL7DA189155; WA19FAFL7DA188023 | WA19FAFL7DA183128; WA19FAFL7DA199491 | WA19FAFL7DA157631; WA19FAFL7DA110065 | WA19FAFL7DA182528; WA19FAFL7DA186644 | WA19FAFL7DA143695 | WA19FAFL7DA178575 | WA19FAFL7DA145608 | WA19FAFL7DA199202; WA19FAFL7DA125469

WA19FAFL7DA154566 | WA19FAFL7DA123687 | WA19FAFL7DA183792 | WA19FAFL7DA191617; WA19FAFL7DA124497; WA19FAFL7DA170671 | WA19FAFL7DA116822; WA19FAFL7DA190953; WA19FAFL7DA195067; WA19FAFL7DA129182 | WA19FAFL7DA134513 | WA19FAFL7DA190340 | WA19FAFL7DA182321 | WA19FAFL7DA120868 | WA19FAFL7DA150498 | WA19FAFL7DA195831 | WA19FAFL7DA107781; WA19FAFL7DA176244; WA19FAFL7DA153837 | WA19FAFL7DA133703 | WA19FAFL7DA163526; WA19FAFL7DA122166; WA19FAFL7DA159850 | WA19FAFL7DA112365; WA19FAFL7DA179631; WA19FAFL7DA128775; WA19FAFL7DA150792 | WA19FAFL7DA129568; WA19FAFL7DA144068 | WA19FAFL7DA112284; WA19FAFL7DA140005 | WA19FAFL7DA195814 | WA19FAFL7DA139002 | WA19FAFL7DA161033; WA19FAFL7DA142028

WA19FAFL7DA165647; WA19FAFL7DA117159 | WA19FAFL7DA166524 | WA19FAFL7DA181654 | WA19FAFL7DA172050; WA19FAFL7DA154020 | WA19FAFL7DA128159 | WA19FAFL7DA143213 | WA19FAFL7DA121602; WA19FAFL7DA195103 | WA19FAFL7DA123222; WA19FAFL7DA114102; WA19FAFL7DA141591 | WA19FAFL7DA178740; WA19FAFL7DA125391 | WA19FAFL7DA117050 | WA19FAFL7DA109076; WA19FAFL7DA169410; WA19FAFL7DA192461 | WA19FAFL7DA131496 | WA19FAFL7DA137265 | WA19FAFL7DA134107 | WA19FAFL7DA160528; WA19FAFL7DA173408

WA19FAFL7DA142014 | WA19FAFL7DA158715; WA19FAFL7DA161534 | WA19FAFL7DA142076; WA19FAFL7DA199958 | WA19FAFL7DA131739; WA19FAFL7DA178690; WA19FAFL7DA168550 | WA19FAFL7DA114889; WA19FAFL7DA153191 | WA19FAFL7DA130719 | WA19FAFL7DA109515 | WA19FAFL7DA186837 | WA19FAFL7DA156043 | WA19FAFL7DA119221 | WA19FAFL7DA115671 | WA19FAFL7DA187664; WA19FAFL7DA126461 | WA19FAFL7DA194761; WA19FAFL7DA190726 | WA19FAFL7DA174347 | WA19FAFL7DA109367; WA19FAFL7DA153594; WA19FAFL7DA184571 | WA19FAFL7DA154647; WA19FAFL7DA143423 | WA19FAFL7DA192430; WA19FAFL7DA163137 | WA19FAFL7DA195540 | WA19FAFL7DA131028 | WA19FAFL7DA193495 | WA19FAFL7DA149531 | WA19FAFL7DA195179 | WA19FAFL7DA155023 | WA19FAFL7DA197594 | WA19FAFL7DA187079 | WA19FAFL7DA187602 | WA19FAFL7DA112351 | WA19FAFL7DA186689 | WA19FAFL7DA180181; WA19FAFL7DA164787 | WA19FAFL7DA113175 | WA19FAFL7DA183985; WA19FAFL7DA161016 | WA19FAFL7DA165955 | WA19FAFL7DA138111 | WA19FAFL7DA190970 | WA19FAFL7DA110034; WA19FAFL7DA198132 | WA19FAFL7DA196798 | WA19FAFL7DA195506

WA19FAFL7DA160609 | WA19FAFL7DA155524 |

WA19FAFL7DA120725

; WA19FAFL7DA105075; WA19FAFL7DA132535 | WA19FAFL7DA145205 | WA19FAFL7DA190550 | WA19FAFL7DA106209 | WA19FAFL7DA160562 | WA19FAFL7DA152669 | WA19FAFL7DA119624; WA19FAFL7DA141543 | WA19FAFL7DA174591 | WA19FAFL7DA176194 | WA19FAFL7DA185252 | WA19FAFL7DA188930

WA19FAFL7DA157385 | WA19FAFL7DA170508; WA19FAFL7DA166085; WA19FAFL7DA106839; WA19FAFL7DA195280 | WA19FAFL7DA194274 | WA19FAFL7DA191391 | WA19FAFL7DA180245 | WA19FAFL7DA187860; WA19FAFL7DA140683; WA19FAFL7DA101088 | WA19FAFL7DA152963 | WA19FAFL7DA196316 | WA19FAFL7DA119798; WA19FAFL7DA112656 | WA19FAFL7DA172159; WA19FAFL7DA171769 | WA19FAFL7DA193223; WA19FAFL7DA147567 | WA19FAFL7DA176406

WA19FAFL7DA114312 | WA19FAFL7DA140800; WA19FAFL7DA149013 | WA19FAFL7DA163977 | WA19FAFL7DA106453; WA19FAFL7DA179564; WA19FAFL7DA155085 | WA19FAFL7DA179239 | WA19FAFL7DA117775; WA19FAFL7DA110020; WA19FAFL7DA193691; WA19FAFL7DA191519; WA19FAFL7DA172453 | WA19FAFL7DA180732 | WA19FAFL7DA178494 | WA19FAFL7DA124841; WA19FAFL7DA111457 | WA19FAFL7DA119364 | WA19FAFL7DA112723 | WA19FAFL7DA130848 | WA19FAFL7DA102306 | WA19FAFL7DA104265; WA19FAFL7DA172372; WA19FAFL7DA151330 | WA19FAFL7DA161243 | WA19FAFL7DA110664 | WA19FAFL7DA139789; WA19FAFL7DA112091 | WA19FAFL7DA173411; WA19FAFL7DA154471 | WA19FAFL7DA198843 | WA19FAFL7DA153045; WA19FAFL7DA140120 | WA19FAFL7DA165633; WA19FAFL7DA199944; WA19FAFL7DA118019 | WA19FAFL7DA171917; WA19FAFL7DA104024

WA19FAFL7DA188250; WA19FAFL7DA131868 | WA19FAFL7DA157466; WA19FAFL7DA196977 | WA19FAFL7DA144149; WA19FAFL7DA196610 | WA19FAFL7DA184330 | WA19FAFL7DA193805 | WA19FAFL7DA113144 | WA19FAFL7DA199765; WA19FAFL7DA138478 | WA19FAFL7DA163834; WA19FAFL7DA124659 | WA19FAFL7DA190449

WA19FAFL7DA165163 | WA19FAFL7DA175725; WA19FAFL7DA194856 | WA19FAFL7DA192525 | WA19FAFL7DA117551 | WA19FAFL7DA121907; WA19FAFL7DA154681

WA19FAFL7DA196946 | WA19FAFL7DA108347

WA19FAFL7DA155801 | WA19FAFL7DA185347; WA19FAFL7DA145916 | WA19FAFL7DA144846 | WA19FAFL7DA128551; WA19FAFL7DA197207 | WA19FAFL7DA107702 | WA19FAFL7DA108235 | WA19FAFL7DA199328; WA19FAFL7DA109188

WA19FAFL7DA166927

WA19FAFL7DA154163 | WA19FAFL7DA130249; WA19FAFL7DA101866 | WA19FAFL7DA134401

WA19FAFL7DA108185; WA19FAFL7DA193240 | WA19FAFL7DA139355; WA19FAFL7DA129327; WA19FAFL7DA190225 | WA19FAFL7DA148959 | WA19FAFL7DA148931; WA19FAFL7DA191889; WA19FAFL7DA118604; WA19FAFL7DA113693; WA19FAFL7DA180648

WA19FAFL7DA190063

WA19FAFL7DA103634; WA19FAFL7DA158021; WA19FAFL7DA122815 | WA19FAFL7DA195747 | WA19FAFL7DA104850 | WA19FAFL7DA120739;

WA19FAFL7DA152803

| WA19FAFL7DA177815 | WA19FAFL7DA184540; WA19FAFL7DA177748; WA19FAFL7DA183419; WA19FAFL7DA133507; WA19FAFL7DA178012 | WA19FAFL7DA126170 | WA19FAFL7DA165292

WA19FAFL7DA125360 | WA19FAFL7DA126444; WA19FAFL7DA193738 | WA19FAFL7DA192914

WA19FAFL7DA122653 | WA19FAFL7DA148492 | WA19FAFL7DA137444 | WA19FAFL7DA195117 | WA19FAFL7DA112530; WA19FAFL7DA169987

WA19FAFL7DA130722

WA19FAFL7DA113919; WA19FAFL7DA117680 | WA19FAFL7DA111023 | WA19FAFL7DA139226 | WA19FAFL7DA115623 | WA19FAFL7DA118134; WA19FAFL7DA148220 | WA19FAFL7DA187440; WA19FAFL7DA155930 | WA19FAFL7DA105321 | WA19FAFL7DA100068; WA19FAFL7DA122281 | WA19FAFL7DA185848

WA19FAFL7DA150534; WA19FAFL7DA108137; WA19FAFL7DA115069; WA19FAFL7DA171707 | WA19FAFL7DA142269;

WA19FAFL7DA180262

| WA19FAFL7DA170136 | WA19FAFL7DA174140; WA19FAFL7DA121549 | WA19FAFL7DA184893 | WA19FAFL7DA117341; WA19FAFL7DA170265; WA19FAFL7DA127514

WA19FAFL7DA195313 | WA19FAFL7DA135001 | WA19FAFL7DA154809 | WA19FAFL7DA106582 | WA19FAFL7DA189527; WA19FAFL7DA145379 | WA19FAFL7DA190077 | WA19FAFL7DA172727 | WA19FAFL7DA172100; WA19FAFL7DA171643; WA19FAFL7DA194792; WA19FAFL7DA129389 | WA19FAFL7DA145527 | WA19FAFL7DA140988 | WA19FAFL7DA140294

WA19FAFL7DA121955 | WA19FAFL7DA148766; WA19FAFL7DA120983; WA19FAFL7DA145463 | WA19FAFL7DA168032 | WA19FAFL7DA124581; WA19FAFL7DA122376 | WA19FAFL7DA174977 | WA19FAFL7DA155166 | WA19FAFL7DA162375 | WA19FAFL7DA186238 | WA19FAFL7DA197076; WA19FAFL7DA137539 | WA19FAFL7DA113094; WA19FAFL7DA112799 | WA19FAFL7DA162103

WA19FAFL7DA125326; WA19FAFL7DA101687; WA19FAFL7DA181816

WA19FAFL7DA178852; WA19FAFL7DA162747; WA19FAFL7DA158732; WA19FAFL7DA139257

WA19FAFL7DA128646 | WA19FAFL7DA127318 | WA19FAFL7DA124516; WA19FAFL7DA197417 | WA19FAFL7DA184473 | WA19FAFL7DA177927 | WA19FAFL7DA199975 |

WA19FAFL7DA134396

| WA19FAFL7DA183968 | WA19FAFL7DA104895; WA19FAFL7DA193870; WA19FAFL7DA146628 | WA19FAFL7DA112950 | WA19FAFL7DA101317 | WA19FAFL7DA139128 | WA19FAFL7DA154048 | WA19FAFL7DA146791; WA19FAFL7DA179953 | WA19FAFL7DA146225 | WA19FAFL7DA197711 | WA19FAFL7DA146256 | WA19FAFL7DA100636 | WA19FAFL7DA184246; WA19FAFL7DA142983 | WA19FAFL7DA163249 | WA19FAFL7DA124595 | WA19FAFL7DA173554 | WA19FAFL7DA125455; WA19FAFL7DA130297 | WA19FAFL7DA129666 | WA19FAFL7DA113600 | WA19FAFL7DA184599

WA19FAFL7DA130140 | WA19FAFL7DA164773

WA19FAFL7DA125553 | WA19FAFL7DA173506 | WA19FAFL7DA129473 | WA19FAFL7DA138173; WA19FAFL7DA161341; WA19FAFL7DA166507; WA19FAFL7DA160951; WA19FAFL7DA151926; WA19FAFL7DA115928 | WA19FAFL7DA194923 | WA19FAFL7DA137069 | WA19FAFL7DA115668; WA19FAFL7DA157127 | WA19FAFL7DA148296 | WA19FAFL7DA150033 | WA19FAFL7DA114536

WA19FAFL7DA192380; WA19FAFL7DA170332 | WA19FAFL7DA162652 | WA19FAFL7DA186661; WA19FAFL7DA116867 | WA19FAFL7DA195263 | WA19FAFL7DA163686 | WA19FAFL7DA148735 | WA19FAFL7DA180813; WA19FAFL7DA131045 | WA19FAFL7DA125648 | WA19FAFL7DA150159; WA19FAFL7DA181492 | WA19FAFL7DA156592; WA19FAFL7DA163185 | WA19FAFL7DA135810 | WA19FAFL7DA125746; WA19FAFL7DA116240; WA19FAFL7DA185736 | WA19FAFL7DA100104

WA19FAFL7DA107957 | WA19FAFL7DA171903; WA19FAFL7DA177829; WA19FAFL7DA115749; WA19FAFL7DA175188 | WA19FAFL7DA180942; WA19FAFL7DA185834 | WA19FAFL7DA128436 | WA19FAFL7DA119445; WA19FAFL7DA114813 | WA19FAFL7DA173764 | WA19FAFL7DA111877 | WA19FAFL7DA178284; WA19FAFL7DA175515 | WA19FAFL7DA107411 | WA19FAFL7DA139453 | WA19FAFL7DA137797; WA19FAFL7DA115038; WA19FAFL7DA161517 | WA19FAFL7DA179001 | WA19FAFL7DA126590; WA19FAFL7DA158259 | WA19FAFL7DA183016

WA19FAFL7DA103438; WA19FAFL7DA180715; WA19FAFL7DA111829 | WA19FAFL7DA157323 | WA19FAFL7DA129943; WA19FAFL7DA141381; WA19FAFL7DA125259 | WA19FAFL7DA168564

WA19FAFL7DA140487 | WA19FAFL7DA111488

WA19FAFL7DA188717; WA19FAFL7DA136598; WA19FAFL7DA180763 | WA19FAFL7DA139517 | WA19FAFL7DA123768; WA19FAFL7DA157533 | WA19FAFL7DA139548; WA19FAFL7DA167558 | WA19FAFL7DA188684 | WA19FAFL7DA137203

WA19FAFL7DA131742 | WA19FAFL7DA189074; WA19FAFL7DA144345 | WA19FAFL7DA129604 | WA19FAFL7DA148184; WA19FAFL7DA190239; WA19FAFL7DA193321 | WA19FAFL7DA183615 | WA19FAFL7DA160819; WA19FAFL7DA177104 | WA19FAFL7DA199040; WA19FAFL7DA122359; WA19FAFL7DA119090; WA19FAFL7DA139114;

WA19FAFL7DA168645

| WA19FAFL7DA109272 | WA19FAFL7DA152414

WA19FAFL7DA161159 | WA19FAFL7DA169150 | WA19FAFL7DA159945

WA19FAFL7DA146001; WA19FAFL7DA126816 | WA19FAFL7DA111376; WA19FAFL7DA175661 | WA19FAFL7DA157595

WA19FAFL7DA158777

WA19FAFL7DA181279

WA19FAFL7DA113581 | WA19FAFL7DA187406; WA19FAFL7DA120711 | WA19FAFL7DA150985

WA19FAFL7DA197790; WA19FAFL7DA146323; WA19FAFL7DA182206

WA19FAFL7DA150856; WA19FAFL7DA145737 | WA19FAFL7DA139856 | WA19FAFL7DA152011; WA19FAFL7DA176146 | WA19FAFL7DA181153 | WA19FAFL7DA110812 |

WA19FAFL7DA143244WA19FAFL7DA148010; WA19FAFL7DA179404; WA19FAFL7DA191245 | WA19FAFL7DA187003 | WA19FAFL7DA173019 | WA19FAFL7DA130798

WA19FAFL7DA155457; WA19FAFL7DA169357 | WA19FAFL7DA120482 | WA19FAFL7DA103276; WA19FAFL7DA100748; WA19FAFL7DA142479; WA19FAFL7DA185039 | WA19FAFL7DA152901; WA19FAFL7DA186286 | WA19FAFL7DA107716 | WA19FAFL7DA109868 | WA19FAFL7DA121731 | WA19FAFL7DA119462 | WA19FAFL7DA105190 | WA19FAFL7DA137525 | WA19FAFL7DA138898; WA19FAFL7DA128145 | WA19FAFL7DA129361; WA19FAFL7DA118103

WA19FAFL7DA106744 | WA19FAFL7DA177569; WA19FAFL7DA176356; WA19FAFL7DA194517 | WA19FAFL7DA166054; WA19FAFL7DA160139 | WA19FAFL7DA196039 | WA19FAFL7DA128954; WA19FAFL7DA123513 | WA19FAFL7DA154633 | WA19FAFL7DA104122 | WA19FAFL7DA149058; WA19FAFL7DA106260 | WA19FAFL7DA109675

WA19FAFL7DA184781; WA19FAFL7DA191665 | WA19FAFL7DA174770 | WA19FAFL7DA165664; WA19FAFL7DA148430 | WA19FAFL7DA167950 | WA19FAFL7DA145866 | WA19FAFL7DA163476 | WA19FAFL7DA151859; WA19FAFL7DA144703

WA19FAFL7DA187650 | WA19FAFL7DA102807; WA19FAFL7DA117694 | WA19FAFL7DA171657; WA19FAFL7DA136312 | WA19FAFL7DA189463; WA19FAFL7DA106761 | WA19FAFL7DA165714; WA19FAFL7DA136441; WA19FAFL7DA196364; WA19FAFL7DA118246 | WA19FAFL7DA128632; WA19FAFL7DA169035; WA19FAFL7DA182254 | WA19FAFL7DA157970; WA19FAFL7DA126332 | WA19FAFL7DA131725 | WA19FAFL7DA176096; WA19FAFL7DA131157 | WA19FAFL7DA112382 | WA19FAFL7DA117002; WA19FAFL7DA189205; WA19FAFL7DA123544 | WA19FAFL7DA156480 | WA19FAFL7DA117646; WA19FAFL7DA169312 | WA19FAFL7DA146161; WA19FAFL7DA134303; WA19FAFL7DA118361 | WA19FAFL7DA123821; WA19FAFL7DA100992 | WA19FAFL7DA181900 | WA19FAFL7DA198745 | WA19FAFL7DA105870; WA19FAFL7DA172212; WA19FAFL7DA193688 | WA19FAFL7DA156902 | WA19FAFL7DA124144; WA19FAFL7DA138187 | WA19FAFL7DA178463; WA19FAFL7DA172842 | WA19FAFL7DA173490; WA19FAFL7DA148640; WA19FAFL7DA197689 | WA19FAFL7DA162022 |

WA19FAFL7DA189365

| WA19FAFL7DA168693 | WA19FAFL7DA187728 | WA19FAFL7DA175613; WA19FAFL7DA135631; WA19FAFL7DA111295; WA19FAFL7DA166653; WA19FAFL7DA141624 | WA19FAFL7DA106212; WA19FAFL7DA104413 | WA19FAFL7DA180682; WA19FAFL7DA183646 | WA19FAFL7DA107912; WA19FAFL7DA185929

WA19FAFL7DA165034;

WA19FAFL7DA116142

| WA19FAFL7DA123463; WA19FAFL7DA129831 | WA19FAFL7DA160531; WA19FAFL7DA114049; WA19FAFL7DA122796 | WA19FAFL7DA167186; WA19FAFL7DA102368 | WA19FAFL7DA153966 | WA19FAFL7DA173263 | WA19FAFL7DA108672; WA19FAFL7DA173604 | WA19FAFL7DA105111 | WA19FAFL7DA199068; WA19FAFL7DA142367; WA19FAFL7DA175451

WA19FAFL7DA193884 | WA19FAFL7DA121924 | WA19FAFL7DA147469 | WA19FAFL7DA134561; WA19FAFL7DA183680 | WA19FAFL7DA110003 | WA19FAFL7DA176938 | WA19FAFL7DA111152; WA19FAFL7DA186269; WA19FAFL7DA138996; WA19FAFL7DA122751

WA19FAFL7DA145107; WA19FAFL7DA113791; WA19FAFL7DA133300; WA19FAFL7DA156804 | WA19FAFL7DA188328; WA19FAFL7DA158357; WA19FAFL7DA172291; WA19FAFL7DA117758; WA19FAFL7DA105853 | WA19FAFL7DA164515; WA19FAFL7DA173683 | WA19FAFL7DA168533 | WA19FAFL7DA183212 | WA19FAFL7DA180651 | WA19FAFL7DA175949 | WA19FAFL7DA135578 | WA19FAFL7DA190242 | WA19FAFL7DA195635 | WA19FAFL7DA134317 | WA19FAFL7DA192749; WA19FAFL7DA178866; WA19FAFL7DA112611 | WA19FAFL7DA197529 | WA19FAFL7DA137086 | WA19FAFL7DA184635 | WA19FAFL7DA174672 | WA19FAFL7DA196221 | WA19FAFL7DA130431 | WA19FAFL7DA152736 | WA19FAFL7DA163204 | WA19FAFL7DA156673 | WA19FAFL7DA147150 | WA19FAFL7DA178155

WA19FAFL7DA152073 | WA19FAFL7DA137279 | WA19FAFL7DA191973 | WA19FAFL7DA155359; WA19FAFL7DA188779 | WA19FAFL7DA128694; WA19FAFL7DA130901 | WA19FAFL7DA184537 | WA19FAFL7DA140795 | WA19FAFL7DA144328 | WA19FAFL7DA114391 | WA19FAFL7DA119820 | WA19FAFL7DA153272 | WA19FAFL7DA140554; WA19FAFL7DA107425 | WA19FAFL7DA122636 | WA19FAFL7DA104430; WA19FAFL7DA148976 | WA19FAFL7DA151795; WA19FAFL7DA167219;

WA19FAFL7DA127058

; WA19FAFL7DA181931; WA19FAFL7DA178785 | WA19FAFL7DA134009 | WA19FAFL7DA189253 | WA19FAFL7DA142465 | WA19FAFL7DA143437; WA19FAFL7DA168841 | WA19FAFL7DA152719 | WA19FAFL7DA138979 | WA19FAFL7DA162666 | WA19FAFL7DA108431 | WA19FAFL7DA143941

WA19FAFL7DA146614 | WA19FAFL7DA106016 | WA19FAFL7DA102497 | WA19FAFL7DA159220 | WA19FAFL7DA103892 | WA19FAFL7DA126119 | WA19FAFL7DA147195 | WA19FAFL7DA109756; WA19FAFL7DA122295

WA19FAFL7DA156110 | WA19FAFL7DA127187; WA19FAFL7DA125732 | WA19FAFL7DA152624 | WA19FAFL7DA180312

WA19FAFL7DA137573;

WA19FAFL7DA107893

; WA19FAFL7DA191634; WA19FAFL7DA149402 | WA19FAFL7DA138769 | WA19FAFL7DA185171; WA19FAFL7DA144491; WA19FAFL7DA172131; WA19FAFL7DA199507; WA19FAFL7DA199104 | WA19FAFL7DA156012 | WA19FAFL7DA105495 | WA19FAFL7DA152655; WA19FAFL7DA160447 | WA19FAFL7DA189687; WA19FAFL7DA121390 | WA19FAFL7DA121079 | WA19FAFL7DA130817; WA19FAFL7DA103858 | WA19FAFL7DA161453; WA19FAFL7DA124306; WA19FAFL7DA106713 | WA19FAFL7DA122765; WA19FAFL7DA159248; WA19FAFL7DA100782; WA19FAFL7DA147360 | WA19FAFL7DA192282; WA19FAFL7DA126833 | WA19FAFL7DA192332; WA19FAFL7DA127092 | WA19FAFL7DA193285

WA19FAFL7DA115413; WA19FAFL7DA133720 | WA19FAFL7DA132762; WA19FAFL7DA189320; WA19FAFL7DA124449 | WA19FAFL7DA149786; WA19FAFL7DA124810; WA19FAFL7DA129876 | WA19FAFL7DA122720

WA19FAFL7DA104461 | WA19FAFL7DA112818 | WA19FAFL7DA127853 | WA19FAFL7DA119851; WA19FAFL7DA191133 | WA19FAFL7DA120675 | WA19FAFL7DA119817; WA19FAFL7DA136746; WA19FAFL7DA189107 | WA19FAFL7DA100409 | WA19FAFL7DA114648 | WA19FAFL7DA125875 | WA19FAFL7DA130476 | WA19FAFL7DA101639 | WA19FAFL7DA173005; WA19FAFL7DA148850; WA19FAFL7DA138321 | WA19FAFL7DA137234

WA19FAFL7DA137881

; WA19FAFL7DA143664; WA19FAFL7DA101804; WA19FAFL7DA174915; WA19FAFL7DA150887; WA19FAFL7DA199541 | WA19FAFL7DA160433; WA19FAFL7DA157418 | WA19FAFL7DA155832 | WA19FAFL7DA145818; WA19FAFL7DA140151 | WA19FAFL7DA199457 | WA19FAFL7DA125021; WA19FAFL7DA117291 | WA19FAFL7DA147164 | WA19FAFL7DA156270 | WA19FAFL7DA119901; WA19FAFL7DA158763 | WA19FAFL7DA114326; WA19FAFL7DA132003 | WA19FAFL7DA180956 | WA19FAFL7DA102953 | WA19FAFL7DA144202 | WA19FAFL7DA115864 | WA19FAFL7DA182836 | WA19FAFL7DA170850 | WA19FAFL7DA199653 | WA19FAFL7DA166331 | WA19FAFL7DA177765 | WA19FAFL7DA107991 |

WA19FAFL7DA177040WA19FAFL7DA105805 | WA19FAFL7DA188569 | WA19FAFL7DA163638; WA19FAFL7DA132387 | WA19FAFL7DA189852 | WA19FAFL7DA165275; WA19FAFL7DA152106; WA19FAFL7DA150467; WA19FAFL7DA113984; WA19FAFL7DA153692 | WA19FAFL7DA144443 | WA19FAFL7DA159136; WA19FAFL7DA199815

WA19FAFL7DA175871 | WA19FAFL7DA120174

WA19FAFL7DA150274; WA19FAFL7DA180469 | WA19FAFL7DA154888 | WA19FAFL7DA199216 | WA19FAFL7DA187339 | WA19FAFL7DA185073 | WA19FAFL7DA142496 | WA19FAFL7DA187597 | WA19FAFL7DA154700; WA19FAFL7DA100328; WA19FAFL7DA179628 | WA19FAFL7DA166068; WA19FAFL7DA125309 | WA19FAFL7DA123236 | WA19FAFL7DA131997;

WA19FAFL7DA109546WA19FAFL7DA189883; WA19FAFL7DA126248 | WA19FAFL7DA195487; WA19FAFL7DA110308; WA19FAFL7DA151117; WA19FAFL7DA169522; WA19FAFL7DA106954

WA19FAFL7DA181704 | WA19FAFL7DA113113 | WA19FAFL7DA119204; WA19FAFL7DA101978 | WA19FAFL7DA141851 | WA19FAFL7DA106520 | WA19FAFL7DA118229 | WA19FAFL7DA186000 | WA19FAFL7DA195781 | WA19FAFL7DA187888 | WA19FAFL7DA188751 | WA19FAFL7DA173134

WA19FAFL7DA197319 | WA19FAFL7DA115377; WA19FAFL7DA188992; WA19FAFL7DA125536 | WA19FAFL7DA145477

WA19FAFL7DA149240; WA19FAFL7DA100037 | WA19FAFL7DA185851 | WA19FAFL7DA114861; WA19FAFL7DA172761 | WA19FAFL7DA106176 | WA19FAFL7DA167852 | WA19FAFL7DA155443 | WA19FAFL7DA191830 | WA19FAFL7DA136181

WA19FAFL7DA103455 | WA19FAFL7DA140666 | WA19FAFL7DA120076 | WA19FAFL7DA175269 | WA19FAFL7DA108493 | WA19FAFL7DA167785; WA19FAFL7DA116691

WA19FAFL7DA110681; WA19FAFL7DA197174; WA19FAFL7DA154339; WA19FAFL7DA139968 | WA19FAFL7DA120210; WA19FAFL7DA118490; WA19FAFL7DA116366 | WA19FAFL7DA199037; WA19FAFL7DA137654; WA19FAFL7DA168404; WA19FAFL7DA130087 | WA19FAFL7DA185798 | WA19FAFL7DA172789; WA19FAFL7DA134320 | WA19FAFL7DA190936 | WA19FAFL7DA100149 | WA19FAFL7DA173280 | WA19FAFL7DA184957; WA19FAFL7DA195005; WA19FAFL7DA168192 | WA19FAFL7DA155233; WA19FAFL7DA192900; WA19FAFL7DA125066; WA19FAFL7DA123480 | WA19FAFL7DA149724 | WA19FAFL7DA191553;

WA19FAFL7DA149822

| WA19FAFL7DA152171 | WA19FAFL7DA146984; WA19FAFL7DA177832 | WA19FAFL7DA100300; WA19FAFL7DA143390 | WA19FAFL7DA182514; WA19FAFL7DA137332; WA19FAFL7DA125567; WA19FAFL7DA156236; WA19FAFL7DA128808 | WA19FAFL7DA140814 | WA19FAFL7DA117033 | WA19FAFL7DA122734 | WA19FAFL7DA149481 | WA19FAFL7DA136553;

WA19FAFL7DA157175

| WA19FAFL7DA183856 | WA19FAFL7DA125942; WA19FAFL7DA184389

WA19FAFL7DA173277 | WA19FAFL7DA135273 | WA19FAFL7DA150470 | WA19FAFL7DA156463; WA19FAFL7DA141087; WA19FAFL7DA189950; WA19FAFL7DA150047; WA19FAFL7DA103777 | WA19FAFL7DA106937; WA19FAFL7DA191813; WA19FAFL7DA150579 | WA19FAFL7DA127982 | WA19FAFL7DA144622 | WA19FAFL7DA146824 | WA19FAFL7DA111121 | WA19FAFL7DA123141

WA19FAFL7DA158858 | WA19FAFL7DA157550 | WA19FAFL7DA150808 | WA19FAFL7DA177491 | WA19FAFL7DA115850; WA19FAFL7DA108588 | WA19FAFL7DA117520 | WA19FAFL7DA138870; WA19FAFL7DA124242 | WA19FAFL7DA194291 | WA19FAFL7DA112107 | WA19FAFL7DA165907; WA19FAFL7DA195666 | WA19FAFL7DA141526 | WA19FAFL7DA187986; WA19FAFL7DA105268; WA19FAFL7DA127576 | WA19FAFL7DA108199; WA19FAFL7DA171979 | WA19FAFL7DA118165;

WA19FAFL7DA168418

; WA19FAFL7DA149464 | WA19FAFL7DA103746 | WA19FAFL7DA197580; WA19FAFL7DA154857 | WA19FAFL7DA102516 | WA19FAFL7DA159203 | WA19FAFL7DA158472 | WA19FAFL7DA120904; WA19FAFL7DA185770; WA19FAFL7DA113869; WA19FAFL7DA118859; WA19FAFL7DA103794; WA19FAFL7DA160982 | WA19FAFL7DA167625; WA19FAFL7DA181072; WA19FAFL7DA116318; WA19FAFL7DA110714; WA19FAFL7DA105691; WA19FAFL7DA171609 | WA19FAFL7DA138495 | WA19FAFL7DA121714; WA19FAFL7DA122569 | WA19FAFL7DA103598; WA19FAFL7DA170170

WA19FAFL7DA188412; WA19FAFL7DA143471 | WA19FAFL7DA150372 | WA19FAFL7DA163235 | WA19FAFL7DA135872 | WA19FAFL7DA122961 | WA19FAFL7DA132034 | WA19FAFL7DA156835;

WA19FAFL7DA157371WA19FAFL7DA180259

WA19FAFL7DA199054 | WA19FAFL7DA118215 | WA19FAFL7DA143843 | WA19FAFL7DA180729; WA19FAFL7DA158634 | WA19FAFL7DA113810; WA19FAFL7DA181217; WA19FAFL7DA127528 | WA19FAFL7DA168726 | WA19FAFL7DA126959 | WA19FAFL7DA190483 | WA19FAFL7DA144524 | WA19FAFL7DA140330 | WA19FAFL7DA100507 | WA19FAFL7DA180522; WA19FAFL7DA139615 | WA19FAFL7DA182173 | WA19FAFL7DA145009

WA19FAFL7DA182366 | WA19FAFL7DA125293 | WA19FAFL7DA113726 | WA19FAFL7DA168967; WA19FAFL7DA186319; WA19FAFL7DA157290

WA19FAFL7DA133670 | WA19FAFL7DA192590 | WA19FAFL7DA164935 | WA19FAFL7DA175403 | WA19FAFL7DA116576 | WA19FAFL7DA192492 | WA19FAFL7DA177121; WA19FAFL7DA133118 | WA19FAFL7DA153501 | WA19FAFL7DA161176 | WA19FAFL7DA127741; WA19FAFL7DA107537 | WA19FAFL7DA163297 | WA19FAFL7DA101219 | WA19FAFL7DA123799 | WA19FAFL7DA196462 | WA19FAFL7DA196638 | WA19FAFL7DA148251; WA19FAFL7DA135712; WA19FAFL7DA119168; WA19FAFL7DA145947 | WA19FAFL7DA131773; WA19FAFL7DA110079; WA19FAFL7DA199801 | WA19FAFL7DA183338 | WA19FAFL7DA195716

WA19FAFL7DA115816 | WA19FAFL7DA169603 | WA19FAFL7DA155278; WA19FAFL7DA105030; WA19FAFL7DA128470; WA19FAFL7DA135791 | WA19FAFL7DA147018 | WA19FAFL7DA133264 | WA19FAFL7DA156933 | WA19FAFL7DA182450 | WA19FAFL7DA164904; WA19FAFL7DA143020 | WA19FAFL7DA190743 | WA19FAFL7DA107814 | WA19FAFL7DA156771 | WA19FAFL7DA147746; WA19FAFL7DA187907; WA19FAFL7DA174199 | WA19FAFL7DA191178 | WA19FAFL7DA195957; WA19FAFL7DA157757; WA19FAFL7DA123284; WA19FAFL7DA135693 | WA19FAFL7DA109532 | WA19FAFL7DA126024; WA19FAFL7DA113127 | WA19FAFL7DA194548; WA19FAFL7DA130400

WA19FAFL7DA173456

WA19FAFL7DA179581; WA19FAFL7DA190967 | WA19FAFL7DA162098 | WA19FAFL7DA115847; WA19FAFL7DA147133 | WA19FAFL7DA133426; WA19FAFL7DA181363 | WA19FAFL7DA147388 | WA19FAFL7DA122491 | WA19FAFL7DA105738; WA19FAFL7DA195165 | WA19FAFL7DA132292 | WA19FAFL7DA112060 | WA19FAFL7DA119560; WA19FAFL7DA181959 | WA19FAFL7DA193044 | WA19FAFL7DA134186 | WA19FAFL7DA199751 | WA19FAFL7DA189723; WA19FAFL7DA180441 | WA19FAFL7DA140604

WA19FAFL7DA187504; WA19FAFL7DA110602 | WA19FAFL7DA182044 | WA19FAFL7DA111166 | WA19FAFL7DA177037 | WA19FAFL7DA146418 | WA19FAFL7DA176390; WA19FAFL7DA175823 | WA19FAFL7DA114715

WA19FAFL7DA101205; WA19FAFL7DA187759 | WA19FAFL7DA140196 | WA19FAFL7DA142000 | WA19FAFL7DA124435 | WA19FAFL7DA133605; WA19FAFL7DA130185 | WA19FAFL7DA153448 | WA19FAFL7DA179676 | WA19FAFL7DA122443; WA19FAFL7DA130882; WA19FAFL7DA164529; WA19FAFL7DA190757

WA19FAFL7DA102421 | WA19FAFL7DA117243 | WA19FAFL7DA121650; WA19FAFL7DA148315 | WA19FAFL7DA160772; WA19FAFL7DA164353 | WA19FAFL7DA111846; WA19FAFL7DA148685; WA19FAFL7DA149321; WA19FAFL7DA125925 | WA19FAFL7DA127156

WA19FAFL7DA196820 | WA19FAFL7DA137637 | WA19FAFL7DA134334 | WA19FAFL7DA146662 | WA19FAFL7DA155751;

WA19FAFL7DA144751

| WA19FAFL7DA173022 | WA19FAFL7DA179256 | WA19FAFL7DA118506; WA19FAFL7DA139369; WA19FAFL7DA127271 | WA19FAFL7DA171982 | WA19FAFL7DA120479 | WA19FAFL7DA145396 | WA19FAFL7DA188586 | WA19FAFL7DA134785 | WA19FAFL7DA103021; WA19FAFL7DA140456 | WA19FAFL7DA198244 | WA19FAFL7DA159346 | WA19FAFL7DA175952 | WA19FAFL7DA190998 | WA19FAFL7DA147231; WA19FAFL7DA160979; WA19FAFL7DA161582 | WA19FAFL7DA188961 | WA19FAFL7DA192573

WA19FAFL7DA171612 |

WA19FAFL7DA102970

| WA19FAFL7DA122054 | WA19FAFL7DA113239 | WA19FAFL7DA150405 | WA19FAFL7DA199362; WA19FAFL7DA172677 | WA19FAFL7DA198423 | WA19FAFL7DA188524 | WA19FAFL7DA121857 | WA19FAFL7DA125441; WA19FAFL7DA176129 | WA19FAFL7DA167687 | WA19FAFL7DA112138 | WA19FAFL7DA128811 | WA19FAFL7DA148136 | WA19FAFL7DA150694 | WA19FAFL7DA133863; WA19FAFL7DA165390 | WA19FAFL7DA124127; WA19FAFL7DA115458

WA19FAFL7DA165793; WA19FAFL7DA127707 | WA19FAFL7DA106632 | WA19FAFL7DA132728; WA19FAFL7DA105173; WA19FAFL7DA106629

WA19FAFL7DA109871 | WA19FAFL7DA196431; WA19FAFL7DA140750 | WA19FAFL7DA105416 | WA19FAFL7DA188958 | WA19FAFL7DA136925 | WA19FAFL7DA153384; WA19FAFL7DA182495; WA19FAFL7DA176504 | WA19FAFL7DA176972; WA19FAFL7DA132390 | WA19FAFL7DA116321; WA19FAFL7DA101107; WA19FAFL7DA167849;

WA19FAFL7DA121440

| WA19FAFL7DA182965; WA19FAFL7DA191181; WA19FAFL7DA172758 | WA19FAFL7DA129778 | WA19FAFL7DA168449; WA19FAFL7DA100460 | WA19FAFL7DA168371 | WA19FAFL7DA140828 | WA19FAFL7DA122250; WA19FAFL7DA152767; WA19FAFL7DA198440 | WA19FAFL7DA196865; WA19FAFL7DA180486; WA19FAFL7DA176518; WA19FAFL7DA105142; WA19FAFL7DA155510 | WA19FAFL7DA199734 | WA19FAFL7DA118313 | WA19FAFL7DA158391 | WA19FAFL7DA107456 | WA19FAFL7DA139405 | WA19FAFL7DA155569 | WA19FAFL7DA172890

WA19FAFL7DA134821 | WA19FAFL7DA104556 | WA19FAFL7DA130588; WA19FAFL7DA156429 | WA19FAFL7DA157838 | WA19FAFL7DA102483; WA19FAFL7DA129120; WA19FAFL7DA108851 | WA19FAFL7DA164790; WA19FAFL7DA127948 | WA19FAFL7DA198907 | WA19FAFL7DA150954; WA19FAFL7DA159573; WA19FAFL7DA131949 | WA19FAFL7DA185249 | WA19FAFL7DA136200 | WA19FAFL7DA115184 | WA19FAFL7DA144829; WA19FAFL7DA165132 | WA19FAFL7DA190919 | WA19FAFL7DA118358

WA19FAFL7DA158245 | WA19FAFL7DA154907 | WA19FAFL7DA178432

WA19FAFL7DA186420;

WA19FAFL7DA138349

; WA19FAFL7DA199278 | WA19FAFL7DA169570; WA19FAFL7DA168578 | WA19FAFL7DA116528; WA19FAFL7DA102399 | WA19FAFL7DA120417 | WA19FAFL7DA127285; WA19FAFL7DA166037; WA19FAFL7DA123429 | WA19FAFL7DA156964 | WA19FAFL7DA120224 | WA19FAFL7DA178544 | WA19FAFL7DA133748 | WA19FAFL7DA143907 | WA19FAFL7DA196087; WA19FAFL7DA122104 | WA19FAFL7DA178723 | WA19FAFL7DA146435

WA19FAFL7DA160481 | WA19FAFL7DA143776 | WA19FAFL7DA191259 | WA19FAFL7DA131823

WA19FAFL7DA198535 | WA19FAFL7DA177197 | WA19FAFL7DA151442 | WA19FAFL7DA110616 | WA19FAFL7DA166166 | WA19FAFL7DA188149 | WA19FAFL7DA193013 | WA19FAFL7DA102130 | WA19FAFL7DA160187 | WA19FAFL7DA102659 | WA19FAFL7DA149514 | WA19FAFL7DA165051 | WA19FAFL7DA174560 | WA19FAFL7DA117517 | WA19FAFL7DA189480 | WA19FAFL7DA193433; WA19FAFL7DA109403 | WA19FAFL7DA151828; WA19FAFL7DA127593 | WA19FAFL7DA169049; WA19FAFL7DA147309; WA19FAFL7DA164823 | WA19FAFL7DA120434 | WA19FAFL7DA125715 | WA19FAFL7DA165521 | WA19FAFL7DA126153; WA19FAFL7DA100913; WA19FAFL7DA131143; WA19FAFL7DA183954; WA19FAFL7DA137380 | WA19FAFL7DA107330; WA19FAFL7DA116237 | WA19FAFL7DA139260

WA19FAFL7DA165986; WA19FAFL7DA136021 | WA19FAFL7DA111927

WA19FAFL7DA158598 | WA19FAFL7DA181055 | WA19FAFL7DA153434; WA19FAFL7DA146337 | WA19FAFL7DA147066 | WA19FAFL7DA122801; WA19FAFL7DA186966 | WA19FAFL7DA108204 | WA19FAFL7DA149643; WA19FAFL7DA122846; WA19FAFL7DA148105 | WA19FAFL7DA114259 | WA19FAFL7DA123382

WA19FAFL7DA139498 | WA19FAFL7DA119588; WA19FAFL7DA197577; WA19FAFL7DA102595 | WA19FAFL7DA128906 | WA19FAFL7DA192511 | WA19FAFL7DA109241; WA19FAFL7DA158097

WA19FAFL7DA189608; WA19FAFL7DA129103 |

WA19FAFL7DA161842

| WA19FAFL7DA165020; WA19FAFL7DA159363 | WA19FAFL7DA190662 | WA19FAFL7DA171867

WA19FAFL7DA181377 | WA19FAFL7DA168466 | WA19FAFL7DA131708 | WA19FAFL7DA189396; WA19FAFL7DA148234; WA19FAFL7DA185168 | WA19FAFL7DA159587; WA19FAFL7DA172324

WA19FAFL7DA128176; WA19FAFL7DA112737 | WA19FAFL7DA115153; WA19FAFL7DA123009 |

WA19FAFL7DA153465WA19FAFL7DA177068 | WA19FAFL7DA103925 | WA19FAFL7DA161145 | WA19FAFL7DA171836 | WA19FAFL7DA110101

WA19FAFL7DA110468; WA19FAFL7DA190029; WA19FAFL7DA153689 | WA19FAFL7DA170153

WA19FAFL7DA151067 | WA19FAFL7DA113807 | WA19FAFL7DA193206 | WA19FAFL7DA144300; WA19FAFL7DA149898 | WA19FAFL7DA103939 | WA19FAFL7DA173750 | WA19FAFL7DA177362 | WA19FAFL7DA119073 | WA19FAFL7DA183839; WA19FAFL7DA131532 | WA19FAFL7DA182500 | WA19FAFL7DA131580 | WA19FAFL7DA148069; WA19FAFL7DA150503 | WA19FAFL7DA178883; WA19FAFL7DA123690 | WA19FAFL7DA132549 | WA19FAFL7DA156799; WA19FAFL7DA198339 | WA19FAFL7DA171335; WA19FAFL7DA164238

WA19FAFL7DA183422; WA19FAFL7DA189494 | WA19FAFL7DA193576; WA19FAFL7DA112575 | WA19FAFL7DA131711 | WA19FAFL7DA134849 | WA19FAFL7DA154552; WA19FAFL7DA145950 | WA19FAFL7DA178379 | WA19FAFL7DA138108 | WA19FAFL7DA164336 | WA19FAFL7DA104962 | WA19FAFL7DA146919; WA19FAFL7DA142353 | WA19FAFL7DA175630 | WA19FAFL7DA174283 | WA19FAFL7DA127626 | WA19FAFL7DA109689; WA19FAFL7DA134169 | WA19FAFL7DA140277 | WA19FAFL7DA168970

WA19FAFL7DA161579; WA19FAFL7DA143681 | WA19FAFL7DA187051 | WA19FAFL7DA175983 | WA19FAFL7DA158147 | WA19FAFL7DA164899 | WA19FAFL7DA174932 | WA19FAFL7DA118747 | WA19FAFL7DA176115 | WA19FAFL7DA135502; WA19FAFL7DA184490 | WA19FAFL7DA126850; WA19FAFL7DA196008 | WA19FAFL7DA101026

WA19FAFL7DA179323 | WA19FAFL7DA172078; WA19FAFL7DA177894 | WA19FAFL7DA112625 | WA19FAFL7DA112897 | WA19FAFL7DA188331 | WA19FAFL7DA100720 | WA19FAFL7DA166829

WA19FAFL7DA153661; WA19FAFL7DA134771 | WA19FAFL7DA103763 | WA19FAFL7DA168077 | WA19FAFL7DA190337; WA19FAFL7DA156415 | WA19FAFL7DA138299; WA19FAFL7DA160626; WA19FAFL7DA175174 | WA19FAFL7DA175272 | WA19FAFL7DA172713 | WA19FAFL7DA153482 | WA19FAFL7DA106727 | WA19FAFL7DA155748; WA19FAFL7DA165518; WA19FAFL7DA142630

WA19FAFL7DA152509; WA19FAFL7DA132325; WA19FAFL7DA147410 | WA19FAFL7DA147407 | WA19FAFL7DA190984; WA19FAFL7DA116755; WA19FAFL7DA142224 | WA19FAFL7DA193822 | WA19FAFL7DA195764 | WA19FAFL7DA181234 | WA19FAFL7DA175367 | WA19FAFL7DA171500; WA19FAFL7DA124340; WA19FAFL7DA134592; WA19FAFL7DA167267; WA19FAFL7DA154745; WA19FAFL7DA143132 | WA19FAFL7DA180083 | WA19FAFL7DA189186 | WA19FAFL7DA193853; WA19FAFL7DA132356 | WA19FAFL7DA169827; WA19FAFL7DA157788

WA19FAFL7DA163378 | WA19FAFL7DA101933; WA19FAFL7DA142336; WA19FAFL7DA127447 | WA19FAFL7DA173828 | WA19FAFL7DA162439; WA19FAFL7DA191911; WA19FAFL7DA180634 | WA19FAFL7DA100345 | WA19FAFL7DA101267 | WA19FAFL7DA111653 |

WA19FAFL7DA172873

| WA19FAFL7DA182397 | WA19FAFL7DA142613 | WA19FAFL7DA187132 | WA19FAFL7DA102614 | WA19FAFL7DA167012 | WA19FAFL7DA159198; WA19FAFL7DA133166; WA19FAFL7DA136794 | WA19FAFL7DA173358 | WA19FAFL7DA139551 | WA19FAFL7DA110342 | WA19FAFL7DA118781 | WA19FAFL7DA164062; WA19FAFL7DA121597 | WA19FAFL7DA178253 | WA19FAFL7DA122300 | WA19FAFL7DA110843 | WA19FAFL7DA184019 | WA19FAFL7DA164627

WA19FAFL7DA153787 | WA19FAFL7DA105058 | WA19FAFL7DA165440 | WA19FAFL7DA192623 | WA19FAFL7DA131112 | WA19FAFL7DA101253; WA19FAFL7DA100085 | WA19FAFL7DA189267; WA19FAFL7DA170475 | WA19FAFL7DA154826 | WA19FAFL7DA140537; WA19FAFL7DA188538 | WA19FAFL7DA196297 | WA19FAFL7DA166491 | WA19FAFL7DA168144 | WA19FAFL7DA131255 | WA19FAFL7DA190306 | WA19FAFL7DA132857 | WA19FAFL7DA107134; WA19FAFL7DA106467 | WA19FAFL7DA125343 | WA19FAFL7DA198471

WA19FAFL7DA167771 | WA19FAFL7DA190516 | WA19FAFL7DA176048; WA19FAFL7DA102323 | WA19FAFL7DA191116; WA19FAFL7DA143177; WA19FAFL7DA197255 | WA19FAFL7DA173487 | WA19FAFL7DA111975 | WA19FAFL7DA168757 | WA19FAFL7DA175112 | WA19FAFL7DA105948; WA19FAFL7DA189298; WA19FAFL7DA135399 | WA19FAFL7DA102340; WA19FAFL7DA187826

WA19FAFL7DA164188; WA19FAFL7DA125195 | WA19FAFL7DA187695 | WA19FAFL7DA141798 | WA19FAFL7DA189477 | WA19FAFL7DA197661; WA19FAFL7DA106517 | WA19FAFL7DA129635; WA19FAFL7DA188667 | WA19FAFL7DA175532; WA19FAFL7DA101074

WA19FAFL7DA119641 | WA19FAFL7DA110471 | WA19FAFL7DA150095 | WA19FAFL7DA158035 | WA19FAFL7DA199149; WA19FAFL7DA143342 | WA19FAFL7DA147584; WA19FAFL7DA192167 | WA19FAFL7DA136049; WA19FAFL7DA195926; WA19FAFL7DA106243 | WA19FAFL7DA138822 | WA19FAFL7DA164000 | WA19FAFL7DA151540; WA19FAFL7DA143857; WA19FAFL7DA122135 | WA19FAFL7DA194629 | WA19FAFL7DA107442 | WA19FAFL7DA158231; WA19FAFL7DA122829; WA19FAFL7DA196624 | WA19FAFL7DA108218 | WA19FAFL7DA123348; WA19FAFL7DA117985 | WA19FAFL7DA172257; WA19FAFL7DA196560 | WA19FAFL7DA117338 | WA19FAFL7DA139565; WA19FAFL7DA172226 | WA19FAFL7DA153143; WA19FAFL7DA115542 | WA19FAFL7DA113192 | WA19FAFL7DA175028 | WA19FAFL7DA198325; WA19FAFL7DA178320 | WA19FAFL7DA127531; WA19FAFL7DA181251 | WA19FAFL7DA108476; WA19FAFL7DA110552 | WA19FAFL7DA176695 | WA19FAFL7DA144135; WA19FAFL7DA189303 | WA19FAFL7DA143583

WA19FAFL7DA161632; WA19FAFL7DA138920; WA19FAFL7DA162828 | WA19FAFL7DA107067 | WA19FAFL7DA128887; WA19FAFL7DA124869; WA19FAFL7DA167477 | WA19FAFL7DA146385 | WA19FAFL7DA171755; WA19FAFL7DA132082; WA19FAFL7DA119140 | WA19FAFL7DA133880 | WA19FAFL7DA161128 | WA19FAFL7DA134964

WA19FAFL7DA150601; WA19FAFL7DA164739 | WA19FAFL7DA179709; WA19FAFL7DA170945 | WA19FAFL7DA176633 | WA19FAFL7DA153840; WA19FAFL7DA116352; WA19FAFL7DA136147

WA19FAFL7DA115394

WA19FAFL7DA144863 | WA19FAFL7DA183789 | WA19FAFL7DA135306 | WA19FAFL7DA105156 | WA19FAFL7DA178091 | WA19FAFL7DA123656 | WA19FAFL7DA138867 | WA19FAFL7DA183548; WA19FAFL7DA138660; WA19FAFL7DA158701 |

WA19FAFL7DA131501

; WA19FAFL7DA135287; WA19FAFL7DA145561 | WA19FAFL7DA176549; WA19FAFL7DA148606; WA19FAFL7DA132258; WA19FAFL7DA183520 | WA19FAFL7DA191763; WA19FAFL7DA148394 | WA19FAFL7DA101902; WA19FAFL7DA156625; WA19FAFL7DA162733 | WA19FAFL7DA174154; WA19FAFL7DA156379; WA19FAFL7DA131921 | WA19FAFL7DA158052; WA19FAFL7DA162814 | WA19FAFL7DA194615 | WA19FAFL7DA156740; WA19FAFL7DA184568; WA19FAFL7DA140540; WA19FAFL7DA172551; WA19FAFL7DA196011 | WA19FAFL7DA161260; WA19FAFL7DA163736; WA19FAFL7DA190001 | WA19FAFL7DA104153 |

WA19FAFL7DA122586WA19FAFL7DA176566; WA19FAFL7DA141882 | WA19FAFL7DA176213 | WA19FAFL7DA126525 | WA19FAFL7DA183176 | WA19FAFL7DA120286; WA19FAFL7DA199393 | WA19FAFL7DA173442

WA19FAFL7DA141803

WA19FAFL7DA174526 | WA19FAFL7DA145172; WA19FAFL7DA196140; WA19FAFL7DA191472 | WA19FAFL7DA150629; WA19FAFL7DA113399 | WA19FAFL7DA172162 | WA19FAFL7DA195568 | WA19FAFL7DA174171 | WA19FAFL7DA101625 | WA19FAFL7DA104816

WA19FAFL7DA100491 | WA19FAFL7DA141090 | WA19FAFL7DA142207; WA19FAFL7DA165700; WA19FAFL7DA105013; WA19FAFL7DA119929; WA19FAFL7DA158083; WA19FAFL7DA138562; WA19FAFL7DA151098; WA19FAFL7DA141588; WA19FAFL7DA122393;

WA19FAFL7DA154082

; WA19FAFL7DA121941; WA19FAFL7DA163932; WA19FAFL7DA126539 | WA19FAFL7DA145091; WA19FAFL7DA125794 | WA19FAFL7DA174980 | WA19FAFL7DA137007; WA19FAFL7DA144099; WA19FAFL7DA119252 | WA19FAFL7DA117081 | WA19FAFL7DA174252 | WA19FAFL7DA135953 | WA19FAFL7DA144748; WA19FAFL7DA195571; WA19FAFL7DA146032; WA19FAFL7DA193609 | WA19FAFL7DA128730 | WA19FAFL7DA136486 | WA19FAFL7DA188894; WA19FAFL7DA153353; WA19FAFL7DA199409

WA19FAFL7DA177328 | WA19FAFL7DA149299 | WA19FAFL7DA122149 | WA19FAFL7DA165941; WA19FAFL7DA161064; WA19FAFL7DA129344; WA19FAFL7DA158004; WA19FAFL7DA179502 | WA19FAFL7DA194663 | WA19FAFL7DA103889 | WA19FAFL7DA178298 | WA19FAFL7DA145849; WA19FAFL7DA186742 | WA19FAFL7DA136911 | WA19FAFL7DA126251 | WA19FAFL7DA134589; WA19FAFL7DA175286

WA19FAFL7DA129781 | WA19FAFL7DA105836; WA19FAFL7DA101642; WA19FAFL7DA185302 | WA19FAFL7DA132633 | WA19FAFL7DA163803 | WA19FAFL7DA135743; WA19FAFL7DA120014 | WA19FAFL7DA165325; WA19FAFL7DA177846; WA19FAFL7DA162702 | WA19FAFL7DA166409;

WA19FAFL7DA143910WA19FAFL7DA117629 | WA19FAFL7DA151246; WA19FAFL7DA194744 | WA19FAFL7DA174588

WA19FAFL7DA104976 | WA19FAFL7DA158049 | WA19FAFL7DA176552 | WA19FAFL7DA189673 | WA19FAFL7DA170346 | WA19FAFL7DA169164 | WA19FAFL7DA142515; WA19FAFL7DA167382

WA19FAFL7DA107859 | WA19FAFL7DA115024 | WA19FAFL7DA153580 | WA19FAFL7DA172033; WA19FAFL7DA162134; WA19FAFL7DA121292 | WA19FAFL7DA180150 | WA19FAFL7DA125388; WA19FAFL7DA193254; WA19FAFL7DA106145; WA19FAFL7DA125178 | WA19FAFL7DA114164 | WA19FAFL7DA177734 | WA19FAFL7DA127013; WA19FAFL7DA130820 | WA19FAFL7DA120580

WA19FAFL7DA100331 | WA19FAFL7DA101446; WA19FAFL7DA113466 | WA19FAFL7DA181220 |

WA19FAFL7DA108963

; WA19FAFL7DA197353 | WA19FAFL7DA182402 | WA19FAFL7DA163140 | WA19FAFL7DA146838 | WA19FAFL7DA174056; WA19FAFL7DA187521 | WA19FAFL7DA150291 | WA19FAFL7DA111944 | WA19FAFL7DA187356 | WA19FAFL7DA173151; WA19FAFL7DA127917

WA19FAFL7DA119347 | WA19FAFL7DA124984 | WA19FAFL7DA139064

WA19FAFL7DA170797

WA19FAFL7DA142871

WA19FAFL7DA143986 | WA19FAFL7DA177572 | WA19FAFL7DA158794 | WA19FAFL7DA162750 | WA19FAFL7DA161209

WA19FAFL7DA187437 | WA19FAFL7DA180990 | WA19FAFL7DA118280; WA19FAFL7DA155037; WA19FAFL7DA189544

WA19FAFL7DA177152 | WA19FAFL7DA128842; WA19FAFL7DA192265; WA19FAFL7DA151862 | WA19FAFL7DA107005; WA19FAFL7DA174350 | WA19FAFL7DA160111

WA19FAFL7DA156088

WA19FAFL7DA112186 | WA19FAFL7DA141350 | WA19FAFL7DA198292 | WA19FAFL7DA102886 | WA19FAFL7DA103309 | WA19FAFL7DA159959 | WA19FAFL7DA183467; WA19FAFL7DA195361 | WA19FAFL7DA142403 | WA19FAFL7DA144295 | WA19FAFL7DA138206

WA19FAFL7DA101009; WA19FAFL7DA141185 | WA19FAFL7DA148654 | WA19FAFL7DA185803 | WA19FAFL7DA141638 | WA19FAFL7DA120336; WA19FAFL7DA130316; WA19FAFL7DA138156 | WA19FAFL7DA178916 | WA19FAFL7DA138223; WA19FAFL7DA187227; WA19FAFL7DA125407; WA19FAFL7DA180875 | WA19FAFL7DA174641 | WA19FAFL7DA134852 | WA19FAFL7DA108803; WA19FAFL7DA139050 | WA19FAFL7DA129893

WA19FAFL7DA128341 | WA19FAFL7DA149707; WA19FAFL7DA161131; WA19FAFL7DA104685 | WA19FAFL7DA179578; WA19FAFL7DA108395 | WA19FAFL7DA103567; WA19FAFL7DA108879; WA19FAFL7DA116786 | WA19FAFL7DA135225 | WA19FAFL7DA119753 | WA19FAFL7DA101799; WA19FAFL7DA176275; WA19FAFL7DA174123 | WA19FAFL7DA109398 | WA19FAFL7DA120188 | WA19FAFL7DA150615; WA19FAFL7DA131174 | WA19FAFL7DA165129; WA19FAFL7DA146872; WA19FAFL7DA127433

WA19FAFL7DA102015;

WA19FAFL7DA110941WA19FAFL7DA126492; WA19FAFL7DA132812 | WA19FAFL7DA109319; WA19FAFL7DA130218 | WA19FAFL7DA161839 |

WA19FAFL7DA105285

| WA19FAFL7DA192976; WA19FAFL7DA197627; WA19FAFL7DA161355 | WA19FAFL7DA119123; WA19FAFL7DA107103 | WA19FAFL7DA161758 | WA19FAFL7DA148573 | WA19FAFL7DA127769

WA19FAFL7DA161873 | WA19FAFL7DA186370 | WA19FAFL7DA146659; WA19FAFL7DA150596; WA19FAFL7DA167401 | WA19FAFL7DA190404

WA19FAFL7DA106971; WA19FAFL7DA122863 | WA19FAFL7DA111510

WA19FAFL7DA142529 | WA19FAFL7DA151604 | WA19FAFL7DA158407 | WA19FAFL7DA132955; WA19FAFL7DA188278 |

WA19FAFL7DA138951

| WA19FAFL7DA182433; WA19FAFL7DA113483; WA19FAFL7DA101124 | WA19FAFL7DA148895 | WA19FAFL7DA163705 | WA19FAFL7DA169374 | WA19FAFL7DA139971 | WA19FAFL7DA112222 | WA19FAFL7DA153255 | WA19FAFL7DA144569 | WA19FAFL7DA198700

WA19FAFL7DA182013 | WA19FAFL7DA158455 | WA19FAFL7DA112110; WA19FAFL7DA156687 | WA19FAFL7DA181976

WA19FAFL7DA197515 | WA19FAFL7DA188359

WA19FAFL7DA105299; WA19FAFL7DA102791; WA19FAFL7DA181802 | WA19FAFL7DA191309 | WA19FAFL7DA147021 | WA19FAFL7DA189141 | WA19FAFL7DA179130; WA19FAFL7DA167818 | WA19FAFL7DA142045 | WA19FAFL7DA165826 | WA19FAFL7DA183825

WA19FAFL7DA122264; WA19FAFL7DA167236 |

WA19FAFL7DA187552

; WA19FAFL7DA108980 | WA19FAFL7DA105674; WA19FAFL7DA128050; WA19FAFL7DA130154; WA19FAFL7DA199698

WA19FAFL7DA192010; WA19FAFL7DA155880 | WA19FAFL7DA168273 | WA19FAFL7DA187776 | WA19FAFL7DA179421;

WA19FAFL7DA183811

| WA19FAFL7DA159217 | WA19FAFL7DA117212 | WA19FAFL7DA155300

WA19FAFL7DA192279 | WA19FAFL7DA129912 | WA19FAFL7DA100278 | WA19FAFL7DA177216; WA19FAFL7DA143700

WA19FAFL7DA171139; WA19FAFL7DA177054 | WA19FAFL7DA194985 |

WA19FAFL7DA181735

; WA19FAFL7DA139923 | WA19FAFL7DA142725

WA19FAFL7DA197191

; WA19FAFL7DA165874 | WA19FAFL7DA198261 | WA19FAFL7DA163767 | WA19FAFL7DA194131; WA19FAFL7DA154941; WA19FAFL7DA199264; WA19FAFL7DA172419 | WA19FAFL7DA142904; WA19FAFL7DA141817 | WA19FAFL7DA124791 | WA19FAFL7DA192105 | WA19FAFL7DA195893 | WA19FAFL7DA126542 | WA19FAFL7DA128940; WA19FAFL7DA145821; WA19FAFL7DA184764; WA19FAFL7DA111362 | WA19FAFL7DA116416 | WA19FAFL7DA139212 | WA19FAFL7DA108915 | WA19FAFL7DA177474; WA19FAFL7DA134527 | WA19FAFL7DA119476

WA19FAFL7DA146211; WA19FAFL7DA131126 | WA19FAFL7DA128498 | WA19FAFL7DA197739 | WA19FAFL7DA162862 | WA19FAFL7DA180701; WA19FAFL7DA108557; WA19FAFL7DA104203; WA19FAFL7DA110762 | WA19FAFL7DA180598

WA19FAFL7DA155409 | WA19FAFL7DA141106 | WA19FAFL7DA167947

WA19FAFL7DA121082 | WA19FAFL7DA134494 | WA19FAFL7DA176793 | WA19FAFL7DA115279 | WA19FAFL7DA131014 | WA19FAFL7DA194176 | WA19FAFL7DA114701 | WA19FAFL7DA111779; WA19FAFL7DA174137; WA19FAFL7DA149982; WA19FAFL7DA171576 | WA19FAFL7DA134611; WA19FAFL7DA191892 | WA19FAFL7DA100975 |

WA19FAFL7DA194016

; WA19FAFL7DA135130 | WA19FAFL7DA105545 | WA19FAFL7DA179922; WA19FAFL7DA179161; WA19FAFL7DA167642 | WA19FAFL7DA162781; WA19FAFL7DA119557 | WA19FAFL7DA184361 | WA19FAFL7DA113824 | WA19FAFL7DA127822 | WA19FAFL7DA122362 | WA19FAFL7DA108932 | WA19FAFL7DA132745 | WA19FAFL7DA168631

WA19FAFL7DA123947 | WA19FAFL7DA190435; WA19FAFL7DA181542

WA19FAFL7DA140442 | WA19FAFL7DA181993 | WA19FAFL7DA192718 | WA19FAFL7DA134026 | WA19FAFL7DA116805 | WA19FAFL7DA132194

WA19FAFL7DA114424; WA19FAFL7DA123723 | WA19FAFL7DA157354; WA19FAFL7DA133233; WA19FAFL7DA128467 | WA19FAFL7DA196932 | WA19FAFL7DA162277 | WA19FAFL7DA124483 | WA19FAFL7DA188121 | WA19FAFL7DA115265 | WA19FAFL7DA188409 | WA19FAFL7DA173747 | WA19FAFL7DA124368

WA19FAFL7DA135449

; WA19FAFL7DA176230 | WA19FAFL7DA132616 | WA19FAFL7DA110244; WA19FAFL7DA140716 | WA19FAFL7DA196381; WA19FAFL7DA141476

WA19FAFL7DA196705 | WA19FAFL7DA134141 | WA19FAFL7DA197918; WA19FAFL7DA156656 | WA19FAFL7DA180665 | WA19FAFL7DA133667 | WA19FAFL7DA101379 | WA19FAFL7DA161386; WA19FAFL7DA190841; WA19FAFL7DA187387; WA19FAFL7DA153160

WA19FAFL7DA121972 | WA19FAFL7DA119770; WA19FAFL7DA167494 | WA19FAFL7DA146158 | WA19FAFL7DA148783 | WA19FAFL7DA107084 | WA19FAFL7DA194050 | WA19FAFL7DA179841 | WA19FAFL7DA177619 | WA19FAFL7DA133135; WA19FAFL7DA116299 | WA19FAFL7DA119039 | WA19FAFL7DA192797

WA19FAFL7DA178477 | WA19FAFL7DA154972 | WA19FAFL7DA190256 | WA19FAFL7DA135922 | WA19FAFL7DA176261;

WA19FAFL7DA144927

| WA19FAFL7DA144006 | WA19FAFL7DA193397 | WA19FAFL7DA137511 | WA19FAFL7DA116481; WA19FAFL7DA152459

WA19FAFL7DA187325

WA19FAFL7DA139632 | WA19FAFL7DA191990 | WA19FAFL7DA132860

WA19FAFL7DA171710

WA19FAFL7DA127657 | WA19FAFL7DA168239 | WA19FAFL7DA188510 | WA19FAFL7DA186448 | WA19FAFL7DA176468; WA19FAFL7DA195828 | WA19FAFL7DA176499; WA19FAFL7DA139419 | WA19FAFL7DA194565 | WA19FAFL7DA178799 | WA19FAFL7DA152039 | WA19FAFL7DA112933; WA19FAFL7DA169231 | WA19FAFL7DA102855 | WA19FAFL7DA173733 | WA19FAFL7DA149142; WA19FAFL7DA111474 | WA19FAFL7DA136875; WA19FAFL7DA187308; WA19FAFL7DA135984; WA19FAFL7DA143972; WA19FAFL7DA181444

WA19FAFL7DA123169 | WA19FAFL7DA121437 | WA19FAFL7DA114455; WA19FAFL7DA152218

WA19FAFL7DA189995 | WA19FAFL7DA103956 | WA19FAFL7DA170119 | WA19FAFL7DA149657 | WA19FAFL7DA160903 | WA19FAFL7DA153322; WA19FAFL7DA125973 | WA19FAFL7DA172193

WA19FAFL7DA135046 | WA19FAFL7DA135337 | WA19FAFL7DA168385 | WA19FAFL7DA109465; WA19FAFL7DA162120 | WA19FAFL7DA111197 | WA19FAFL7DA170766; WA19FAFL7DA111491 | WA19FAFL7DA142823

WA19FAFL7DA169455

WA19FAFL7DA151232 | WA19FAFL7DA168810; WA19FAFL7DA139761; WA19FAFL7DA158276; WA19FAFL7DA158780 | WA19FAFL7DA154499 | WA19FAFL7DA136973 | WA19FAFL7DA183162; WA19FAFL7DA123043; WA19FAFL7DA130283 | WA19FAFL7DA198633; WA19FAFL7DA119509; WA19FAFL7DA110907; WA19FAFL7DA126430

WA19FAFL7DA173327; WA19FAFL7DA124631; WA19FAFL7DA118733 | WA19FAFL7DA117467 | WA19FAFL7DA119171 | WA19FAFL7DA171402; WA19FAFL7DA177099; WA19FAFL7DA115704;

WA19FAFL7DA169584WA19FAFL7DA171397 | WA19FAFL7DA107358

WA19FAFL7DA117565; WA19FAFL7DA143549; WA19FAFL7DA123205 | WA19FAFL7DA146953 | WA19FAFL7DA128064 | WA19FAFL7DA148914 | WA19FAFL7DA186174; WA19FAFL7DA190371 | WA19FAFL7DA111894 | WA19FAFL7DA118540 | WA19FAFL7DA163610; WA19FAFL7DA136570 | WA19FAFL7DA186224; WA19FAFL7DA176812; WA19FAFL7DA188877 | WA19FAFL7DA134639 | WA19FAFL7DA107828 | WA19FAFL7DA135290 | WA19FAFL7DA149626 | WA19FAFL7DA167835 |

WA19FAFL7DA147553

| WA19FAFL7DA122247

WA19FAFL7DA187812

; WA19FAFL7DA194212; WA19FAFL7DA143597 | WA19FAFL7DA148377 | WA19FAFL7DA188927 | WA19FAFL7DA173991 | WA19FAFL7DA179600 | WA19FAFL7DA103066 | WA19FAFL7DA117369 | WA19FAFL7DA169052 | WA19FAFL7DA103830 | WA19FAFL7DA114293 | WA19FAFL7DA160741; WA19FAFL7DA123902 | WA19FAFL7DA116156 |

WA19FAFL7DA141414

; WA19FAFL7DA101382 | WA19FAFL7DA123981 | WA19FAFL7DA159251 | WA19FAFL7DA143728 | WA19FAFL7DA145317 | WA19FAFL7DA130607; WA19FAFL7DA162201 | WA19FAFL7DA160934 | WA19FAFL7DA171237 | WA19FAFL7DA198180 | WA19FAFL7DA197045 | WA19FAFL7DA115380 | WA19FAFL7DA160920; WA19FAFL7DA172243 | WA19FAFL7DA132809 | WA19FAFL7DA181458 | WA19FAFL7DA177751; WA19FAFL7DA174574 | WA19FAFL7DA113371 | WA19FAFL7DA185025; WA19FAFL7DA150775; WA19FAFL7DA113354 | WA19FAFL7DA104167 | WA19FAFL7DA168709 | WA19FAFL7DA120563; WA19FAFL7DA115914; WA19FAFL7DA133068

WA19FAFL7DA154812; WA19FAFL7DA186076 | WA19FAFL7DA188572; WA19FAFL7DA103214; WA19FAFL7DA137167 | WA19FAFL7DA164269 | WA19FAFL7DA193366; WA19FAFL7DA149271 | WA19FAFL7DA109966; WA19FAFL7DA119154 | WA19FAFL7DA190287 | WA19FAFL7DA133698 | WA19FAFL7DA116948 | WA19FAFL7DA111748; WA19FAFL7DA148248 | WA19FAFL7DA171268 | WA19FAFL7DA194307; WA19FAFL7DA147424; WA19FAFL7DA101043 | WA19FAFL7DA195148 | WA19FAFL7DA108705 | WA19FAFL7DA121745 | WA19FAFL7DA175708 | WA19FAFL7DA194288 | WA19FAFL7DA148475 | WA19FAFL7DA142093 | WA19FAFL7DA179466 | WA19FAFL7DA119400; WA19FAFL7DA102726 | WA19FAFL7DA196395; WA19FAFL7DA137248; WA19FAFL7DA166846 | WA19FAFL7DA198616 | WA19FAFL7DA101334 | WA19FAFL7DA134110 | WA19FAFL7DA167821;

WA19FAFL7DA182626

| WA19FAFL7DA144510 | WA19FAFL7DA150078 | WA19FAFL7DA172503 | WA19FAFL7DA115315; WA19FAFL7DA145978 | WA19FAFL7DA149559 | WA19FAFL7DA138142 | WA19FAFL7DA115329; WA19FAFL7DA158469 | WA19FAFL7DA197546 | WA19FAFL7DA180911 | WA19FAFL7DA192136 | WA19FAFL7DA193593 | WA19FAFL7DA193108

WA19FAFL7DA150999 | WA19FAFL7DA117744 | WA19FAFL7DA190189; WA19FAFL7DA130428; WA19FAFL7DA151697

WA19FAFL7DA190032; WA19FAFL7DA129795 | WA19FAFL7DA127609 |

WA19FAFL7DA197837

; WA19FAFL7DA106999; WA19FAFL7DA199930 | WA19FAFL7DA184442 | WA19FAFL7DA151523; WA19FAFL7DA145897 | WA19FAFL7DA139713 | WA19FAFL7DA182609 | WA19FAFL7DA108901 | WA19FAFL7DA155314 | WA19FAFL7DA169844; WA19FAFL7DA194940 | WA19FAFL7DA191228; WA19FAFL7DA185283; WA19FAFL7DA177233 | WA19FAFL7DA102905 | WA19FAFL7DA153563 | WA19FAFL7DA140876 | WA19FAFL7DA145785 | WA19FAFL7DA192508 | WA19FAFL7DA168189 | WA19FAFL7DA119705 | WA19FAFL7DA178849 | WA19FAFL7DA194243 | WA19FAFL7DA157046 | WA19FAFL7DA151022 | WA19FAFL7DA150243 | WA19FAFL7DA192413; WA19FAFL7DA139209 | WA19FAFL7DA165079; WA19FAFL7DA100314 | WA19FAFL7DA128758; WA19FAFL7DA161324; WA19FAFL7DA145740

WA19FAFL7DA117310; WA19FAFL7DA154003 | WA19FAFL7DA129571 | WA19FAFL7DA161047; WA19FAFL7DA173862; WA19FAFL7DA127206 | WA19FAFL7DA197188

WA19FAFL7DA125729

| WA19FAFL7DA111216 | WA19FAFL7DA119056

WA19FAFL7DA178561; WA19FAFL7DA157564

WA19FAFL7DA148900; WA19FAFL7DA145804; WA19FAFL7DA117890 | WA19FAFL7DA147312 | WA19FAFL7DA170055; WA19FAFL7DA174185; WA19FAFL7DA170489 | WA19FAFL7DA132907 | WA19FAFL7DA184277; WA19FAFL7DA192007 | WA19FAFL7DA148329

WA19FAFL7DA118151 | WA19FAFL7DA185476 | WA19FAFL7DA128016

WA19FAFL7DA107750 | WA19FAFL7DA167754 | WA19FAFL7DA127643 | WA19FAFL7DA107148 | WA19FAFL7DA164059 | WA19FAFL7DA143552 | WA19FAFL7DA109210 | WA19FAFL7DA113662

WA19FAFL7DA111720; WA19FAFL7DA112821 | WA19FAFL7DA124953 | WA19FAFL7DA146600

WA19FAFL7DA106355 | WA19FAFL7DA129084

WA19FAFL7DA164921 | WA19FAFL7DA138724 | WA19FAFL7DA132017 | WA19FAFL7DA105920; WA19FAFL7DA199443; WA19FAFL7DA199359 | WA19FAFL7DA163462 | WA19FAFL7DA162568 | WA19FAFL7DA136231 | WA19FAFL7DA140182 | WA19FAFL7DA106968 | WA19FAFL7DA120532 | WA19FAFL7DA159718 | WA19FAFL7DA170427; WA19FAFL7DA171920 | WA19FAFL7DA144670 | WA19FAFL7DA134768 | WA19FAFL7DA121180; WA19FAFL7DA183145 | WA19FAFL7DA140618

WA19FAFL7DA144619 | WA19FAFL7DA183713 | WA19FAFL7DA146726; WA19FAFL7DA109384 | WA19FAFL7DA175465; WA19FAFL7DA125147 | WA19FAFL7DA181038 | WA19FAFL7DA165759 | WA19FAFL7DA120305; WA19FAFL7DA101415; WA19FAFL7DA117405 | WA19FAFL7DA118585; WA19FAFL7DA160030; WA19FAFL7DA168063 | WA19FAFL7DA139954; WA19FAFL7DA190869 | WA19FAFL7DA143860 | WA19FAFL7DA173795 | WA19FAFL7DA152610; WA19FAFL7DA191844; WA19FAFL7DA165003 | WA19FAFL7DA115766 | WA19FAFL7DA126847 | WA19FAFL7DA137072 | WA19FAFL7DA167513 | WA19FAFL7DA158617 | WA19FAFL7DA186157 | WA19FAFL7DA184179; WA19FAFL7DA182657 | WA19FAFL7DA145494; WA19FAFL7DA187616; WA19FAFL7DA142711; WA19FAFL7DA170833; WA19FAFL7DA135371 | WA19FAFL7DA150727 | WA19FAFL7DA150548; WA19FAFL7DA159816 | WA19FAFL7DA118618; WA19FAFL7DA177524; WA19FAFL7DA176311; WA19FAFL7DA122619; WA19FAFL7DA118666 | WA19FAFL7DA114486 | WA19FAFL7DA144572; WA19FAFL7DA111703 | WA19FAFL7DA116884; WA19FAFL7DA135483 | WA19FAFL7DA165065 | WA19FAFL7DA112706 | WA19FAFL7DA167317 | WA19FAFL7DA181119 | WA19FAFL7DA136066 | WA19FAFL7DA112964

WA19FAFL7DA114732 |

WA19FAFL7DA150923

| WA19FAFL7DA135676 | WA19FAFL7DA135113

WA19FAFL7DA139470 | WA19FAFL7DA181881 |

WA19FAFL7DA146483

| WA19FAFL7DA101091 | WA19FAFL7DA125911; WA19FAFL7DA194727 | WA19FAFL7DA194937 | WA19FAFL7DA115721; WA19FAFL7DA147391 | WA19FAFL7DA195120; WA19FAFL7DA117162; WA19FAFL7DA139310 | WA19FAFL7DA192458 | WA19FAFL7DA132454 | WA19FAFL7DA163087 | WA19FAFL7DA165728; WA19FAFL7DA181427 | WA19FAFL7DA108638; WA19FAFL7DA176101 | WA19FAFL7DA120272; WA19FAFL7DA100880; WA19FAFL7DA169066 | WA19FAFL7DA127450; WA19FAFL7DA155636 | WA19FAFL7DA120529 | WA19FAFL7DA152249; WA19FAFL7DA192959 | WA19FAFL7DA111247 | WA19FAFL7DA155586 | WA19FAFL7DA144975; WA19FAFL7DA176065 | WA19FAFL7DA143292 | WA19FAFL7DA151649 | WA19FAFL7DA178706 | WA19FAFL7DA117727 | WA19FAFL7DA148752; WA19FAFL7DA195683

WA19FAFL7DA196574 | WA19FAFL7DA122085 | WA19FAFL7DA110048; WA19FAFL7DA146239 | WA19FAFL7DA147486; WA19FAFL7DA102936; WA19FAFL7DA111202 | WA19FAFL7DA170251 | WA19FAFL7DA193450

WA19FAFL7DA162909 | WA19FAFL7DA170461; WA19FAFL7DA160349 | WA19FAFL7DA131594 | WA19FAFL7DA145348 | WA19FAFL7DA193416 | WA19FAFL7DA116772 | WA19FAFL7DA115573 | WA19FAFL7DA145558; WA19FAFL7DA143227; WA19FAFL7DA141073 | WA19FAFL7DA177376; WA19FAFL7DA144250 | WA19FAFL7DA171142; WA19FAFL7DA174431 | WA19FAFL7DA105089 | WA19FAFL7DA184280; WA19FAFL7DA123866

WA19FAFL7DA197028 | WA19FAFL7DA115993; WA19FAFL7DA108591 | WA19FAFL7DA108154; WA19FAFL7DA190323 |

WA19FAFL7DA101477WA19FAFL7DA196400 | WA19FAFL7DA129537 | WA19FAFL7DA198163 | WA19FAFL7DA104802 | WA19FAFL7DA102600 | WA19FAFL7DA182531 | WA19FAFL7DA194758

WA19FAFL7DA110406

; WA19FAFL7DA145706; WA19FAFL7DA185218 | WA19FAFL7DA132311 | WA19FAFL7DA164952; WA19FAFL7DA148587 | WA19FAFL7DA148119; WA19FAFL7DA181945 | WA19FAFL7DA191696; WA19FAFL7DA114911 | WA19FAFL7DA164255 | WA19FAFL7DA182187 | WA19FAFL7DA138755 | WA19FAFL7DA126704; WA19FAFL7DA179208; WA19FAFL7DA178950 | WA19FAFL7DA188054 | WA19FAFL7DA164871

WA19FAFL7DA154969 | WA19FAFL7DA101303 | WA19FAFL7DA187163 | WA19FAFL7DA124001; WA19FAFL7DA101365 | WA19FAFL7DA186658 | WA19FAFL7DA122099 | WA19FAFL7DA156754 | WA19FAFL7DA181525 |

WA19FAFL7DA176745

| WA19FAFL7DA165602; WA19FAFL7DA178186 | WA19FAFL7DA149545; WA19FAFL7DA144233 | WA19FAFL7DA176258 | WA19FAFL7DA142997 | WA19FAFL7DA148444 | WA19FAFL7DA116495; WA19FAFL7DA134950; WA19FAFL7DA139307; WA19FAFL7DA118327

WA19FAFL7DA153174; WA19FAFL7DA188863 | WA19FAFL7DA168399; WA19FAFL7DA191410; WA19FAFL7DA117209 | WA19FAFL7DA189415 | WA19FAFL7DA141283 | WA19FAFL7DA127495; WA19FAFL7DA137556 | WA19FAFL7DA133197; WA19FAFL7DA125049 | WA19FAFL7DA109059 | WA19FAFL7DA178902 | WA19FAFL7DA144894 | WA19FAFL7DA139338; WA19FAFL7DA155362 | WA19FAFL7DA164191 | WA19FAFL7DA148802 | WA19FAFL7DA150825

WA19FAFL7DA101480; WA19FAFL7DA122202 | WA19FAFL7DA125424 | WA19FAFL7DA122040 | WA19FAFL7DA139288; WA19FAFL7DA100135; WA19FAFL7DA115122 | WA19FAFL7DA125519 | WA19FAFL7DA128324; WA19FAFL7DA194064 | WA19FAFL7DA176759; WA19FAFL7DA159637

WA19FAFL7DA130865; WA19FAFL7DA181122 | WA19FAFL7DA128257; WA19FAFL7DA138982 | WA19FAFL7DA149562 | WA19FAFL7DA185137 | WA19FAFL7DA161629 | WA19FAFL7DA175319

WA19FAFL7DA154874 | WA19FAFL7DA133801 | WA19FAFL7DA113337; WA19FAFL7DA182979 |

WA19FAFL7DA180584

; WA19FAFL7DA101785 | WA19FAFL7DA126086 | WA19FAFL7DA104606 | WA19FAFL7DA180570 | WA19FAFL7DA189706

WA19FAFL7DA199023; WA19FAFL7DA117842 | WA19FAFL7DA185381 | WA19FAFL7DA197210; WA19FAFL7DA178964

WA19FAFL7DA167978; WA19FAFL7DA165812 | WA19FAFL7DA100846 | WA19FAFL7DA139792 | WA19FAFL7DA191004

WA19FAFL7DA131076

| WA19FAFL7DA179662 | WA19FAFL7DA159864 | WA19FAFL7DA138934; WA19FAFL7DA129540; WA19FAFL7DA122927; WA19FAFL7DA193092 | WA19FAFL7DA108414 | WA19FAFL7DA189012 | WA19FAFL7DA185865 | WA19FAFL7DA169665 | WA19FAFL7DA177359; WA19FAFL7DA134432 | WA19FAFL7DA131952; WA19FAFL7DA173473; WA19FAFL7DA196154 | WA19FAFL7DA167057; WA19FAFL7DA124225 | WA19FAFL7DA148699; WA19FAFL7DA148038; WA19FAFL7DA177782 | WA19FAFL7DA138884; WA19FAFL7DA189432; WA19FAFL7DA127870 | WA19FAFL7DA173361;

WA19FAFL7DA195554

| WA19FAFL7DA150761 | WA19FAFL7DA128291

WA19FAFL7DA133460 | WA19FAFL7DA171285 | WA19FAFL7DA157614; WA19FAFL7DA109109; WA19FAFL7DA114598 | WA19FAFL7DA128453; WA19FAFL7DA177667 | WA19FAFL7DA135919 | WA19FAFL7DA183274 | WA19FAFL7DA159525 | WA19FAFL7DA157144; WA19FAFL7DA175577; WA19FAFL7DA140649 | WA19FAFL7DA106856 | WA19FAFL7DA199636 | WA19FAFL7DA166412; WA19FAFL7DA172209 | WA19FAFL7DA137749 | WA19FAFL7DA196302 | WA19FAFL7DA172985; WA19FAFL7DA103603 | WA19FAFL7DA129036 | WA19FAFL7DA167866; WA19FAFL7DA194873 | WA19FAFL7DA130977 | WA19FAFL7DA121101 | WA19FAFL7DA171206; WA19FAFL7DA128209 | WA19FAFL7DA154308 | WA19FAFL7DA125990; WA19FAFL7DA140909 | WA19FAFL7DA140361 | WA19FAFL7DA102242 | WA19FAFL7DA176874; WA19FAFL7DA132695 | WA19FAFL7DA121700 | WA19FAFL7DA167883

WA19FAFL7DA142420; WA19FAFL7DA130879 | WA19FAFL7DA179290 | WA19FAFL7DA107053 | WA19FAFL7DA131918 | WA19FAFL7DA172016 | WA19FAFL7DA194680; WA19FAFL7DA193920 | WA19FAFL7DA146113 | WA19FAFL7DA191603; WA19FAFL7DA108543

WA19FAFL7DA137914

| WA19FAFL7DA167995

WA19FAFL7DA180116

WA19FAFL7DA170556 | WA19FAFL7DA179810 | WA19FAFL7DA160402 |

WA19FAFL7DA121454WA19FAFL7DA123088 | WA19FAFL7DA197322 | WA19FAFL7DA154387 | WA19FAFL7DA197871 | WA19FAFL7DA193836; WA19FAFL7DA161808 | WA19FAFL7DA159170 | WA19FAFL7DA147228 | WA19FAFL7DA170458

WA19FAFL7DA180066; WA19FAFL7DA134270 | WA19FAFL7DA187857; WA19FAFL7DA132647; WA19FAFL7DA199989

WA19FAFL7DA182478 | WA19FAFL7DA147679 | WA19FAFL7DA111684

WA19FAFL7DA156589 | WA19FAFL7DA111636; WA19FAFL7DA152042; WA19FAFL7DA109174 | WA19FAFL7DA132020; WA19FAFL7DA138447 | WA19FAFL7DA188099 | WA19FAFL7DA177135 | WA19FAFL7DA108381;

WA19FAFL7DA183002

| WA19FAFL7DA162196 | WA19FAFL7DA163963; WA19FAFL7DA134382 | WA19FAFL7DA191147 | WA19FAFL7DA132373 | WA19FAFL7DA169228

WA19FAFL7DA121020 | WA19FAFL7DA113595 | WA19FAFL7DA159296 | WA19FAFL7DA116450; WA19FAFL7DA141056

WA19FAFL7DA110518; WA19FAFL7DA137492 | WA19FAFL7DA178480 | WA19FAFL7DA164160 | WA19FAFL7DA128789 | WA19FAFL7DA160500; WA19FAFL7DA136780; WA19FAFL7DA122913 | WA19FAFL7DA172887 | WA19FAFL7DA107554 | WA19FAFL7DA186434; WA19FAFL7DA157032 | WA19FAFL7DA195439 | WA19FAFL7DA142398 | WA19FAFL7DA183405; WA19FAFL7DA158343; WA19FAFL7DA110597 |

WA19FAFL7DA172341

; WA19FAFL7DA160366; WA19FAFL7DA113578

WA19FAFL7DA135404

WA19FAFL7DA147942; WA19FAFL7DA114620 | WA19FAFL7DA116612; WA19FAFL7DA158536; WA19FAFL7DA103360 | WA19FAFL7DA119185; WA19FAFL7DA123401 | WA19FAFL7DA197823 | WA19FAFL7DA153529 | WA19FAFL7DA151652; WA19FAFL7DA130610 | WA19FAFL7DA134463; WA19FAFL7DA131529

WA19FAFL7DA147598 | WA19FAFL7DA195098; WA19FAFL7DA173599

WA19FAFL7DA131885; WA19FAFL7DA153983; WA19FAFL7DA107201; WA19FAFL7DA158312 | WA19FAFL7DA186806; WA19FAFL7DA178821 | WA19FAFL7DA131000 | WA19FAFL7DA131241 | WA19FAFL7DA173943 | WA19FAFL7DA165583; WA19FAFL7DA179919 | WA19FAFL7DA133183 | WA19FAFL7DA164756 | WA19FAFL7DA196249 |

WA19FAFL7DA136259

| WA19FAFL7DA122944 | WA19FAFL7DA184831 | WA19FAFL7DA156611; WA19FAFL7DA128596 | WA19FAFL7DA115976 | WA19FAFL7DA139016; WA19FAFL7DA142739 | WA19FAFL7DA113063 | WA19FAFL7DA153479 | WA19FAFL7DA122538; WA19FAFL7DA168113; WA19FAFL7DA132180; WA19FAFL7DA109563 | WA19FAFL7DA151747 | WA19FAFL7DA127867; WA19FAFL7DA183761; WA19FAFL7DA110566; WA19FAFL7DA123625 | WA19FAFL7DA131899; WA19FAFL7DA170721

WA19FAFL7DA110454 | WA19FAFL7DA183565 | WA19FAFL7DA137623; WA19FAFL7DA104489 | WA19FAFL7DA122426 | WA19FAFL7DA154289; WA19FAFL7DA179158; WA19FAFL7DA120921; WA19FAFL7DA106775 | WA19FAFL7DA194372 |

WA19FAFL7DA155281

| WA19FAFL7DA179824; WA19FAFL7DA197921; WA19FAFL7DA174459; WA19FAFL7DA172839

WA19FAFL7DA111507

WA19FAFL7DA104251; WA19FAFL7DA176020; WA19FAFL7DA161422 | WA19FAFL7DA179838; WA19FAFL7DA133345 | WA19FAFL7DA156186; WA19FAFL7DA107960; WA19FAFL7DA139291 | WA19FAFL7DA182867 | WA19FAFL7DA126606; WA19FAFL7DA171786 | WA19FAFL7DA139503 | WA19FAFL7DA162117; WA19FAFL7DA146581 | WA19FAFL7DA112169 |

WA19FAFL7DA169682

| WA19FAFL7DA116741; WA19FAFL7DA162408 | WA19FAFL7DA144538 | WA19FAFL7DA160125

WA19FAFL7DA164708; WA19FAFL7DA144457 | WA19FAFL7DA161193 | WA19FAFL7DA192234; WA19FAFL7DA150307; WA19FAFL7DA155698

WA19FAFL7DA175966 | WA19FAFL7DA198275 | WA19FAFL7DA151229; WA19FAFL7DA188166 | WA19FAFL7DA178219 | WA19FAFL7DA180195 | WA19FAFL7DA114441 | WA19FAFL7DA153806; WA19FAFL7DA125777 | WA19FAFL7DA151845 | WA19FAFL7DA187034 | WA19FAFL7DA190192

WA19FAFL7DA138528 | WA19FAFL7DA117548 | WA19FAFL7DA134656 | WA19FAFL7DA144393; WA19FAFL7DA107943; WA19FAFL7DA148024 | WA19FAFL7DA104427 | WA19FAFL7DA120093; WA19FAFL7DA127061; WA19FAFL7DA121695

WA19FAFL7DA178236 | WA19FAFL7DA163364; WA19FAFL7DA136729; WA19FAFL7DA170928; WA19FAFL7DA171352; WA19FAFL7DA158200 | WA19FAFL7DA178897 | WA19FAFL7DA190046; WA19FAFL7DA188734; WA19FAFL7DA114858 | WA19FAFL7DA156723 | WA19FAFL7DA135760 | WA19FAFL7DA189768; WA19FAFL7DA136360 | WA19FAFL7DA112673; WA19FAFL7DA174221 | WA19FAFL7DA128677; WA19FAFL7DA180049 | WA19FAFL7DA191276 | WA19FAFL7DA102743 | WA19FAFL7DA118649 | WA19FAFL7DA164837; WA19FAFL7DA198695 | WA19FAFL7DA146869; WA19FAFL7DA186482; WA19FAFL7DA120353; WA19FAFL7DA102452; WA19FAFL7DA170380 | WA19FAFL7DA103987

WA19FAFL7DA109630 | WA19FAFL7DA104119 | WA19FAFL7DA135662; WA19FAFL7DA179015 | WA19FAFL7DA158195; WA19FAFL7DA188880 | WA19FAFL7DA108316 | WA19FAFL7DA136195; WA19FAFL7DA143793; WA19FAFL7DA144653; WA19FAFL7DA126105 | WA19FAFL7DA144765 | WA19FAFL7DA194193 | WA19FAFL7DA186112 | WA19FAFL7DA158939

WA19FAFL7DA150341; WA19FAFL7DA138772;

WA19FAFL7DA101754

; WA19FAFL7DA147200; WA19FAFL7DA135242 | WA19FAFL7DA138271 |

WA19FAFL7DA149836

| WA19FAFL7DA178656 | WA19FAFL7DA172601 | WA19FAFL7DA196851; WA19FAFL7DA171531 | WA19FAFL7DA128372; WA19FAFL7DA147293; WA19FAFL7DA127352 | WA19FAFL7DA104234 | WA19FAFL7DA104735; WA19FAFL7DA131188 | WA19FAFL7DA126265 | WA19FAFL7DA104511

WA19FAFL7DA123883 | WA19FAFL7DA177426; WA19FAFL7DA196025 | WA19FAFL7DA150971 | WA19FAFL7DA170573; WA19FAFL7DA128369 | WA19FAFL7DA166734; WA19FAFL7DA159590 | WA19FAFL7DA147956 | WA19FAFL7DA162912; WA19FAFL7DA191052 | WA19FAFL7DA149027 | WA19FAFL7DA133877; WA19FAFL7DA189124 | WA19FAFL7DA193304 | WA19FAFL7DA197305 | WA19FAFL7DA155295 | WA19FAFL7DA150176; WA19FAFL7DA146936; WA19FAFL7DA161856; WA19FAFL7DA188071;

WA19FAFL7DA188913

| WA19FAFL7DA132406 | WA19FAFL7DA141574 | WA19FAFL7DA146886

WA19FAFL7DA148508 | WA19FAFL7DA151733

WA19FAFL7DA167141 | WA19FAFL7DA159279 | WA19FAFL7DA125701; WA19FAFL7DA123530 | WA19FAFL7DA133538; WA19FAFL7DA136472 | WA19FAFL7DA167544; WA19FAFL7DA116397 | WA19FAFL7DA109613 | WA19FAFL7DA160884

WA19FAFL7DA170234; WA19FAFL7DA127500 | WA19FAFL7DA141235; WA19FAFL7DA125228; WA19FAFL7DA142708; WA19FAFL7DA186871 | WA19FAFL7DA113774 | WA19FAFL7DA191102; WA19FAFL7DA161498; WA19FAFL7DA140179 | WA19FAFL7DA130381 | WA19FAFL7DA154342; WA19FAFL7DA184439 | WA19FAFL7DA132843 | WA19FAFL7DA161162 | WA19FAFL7DA130672; WA19FAFL7DA183386 | WA19FAFL7DA173831 | WA19FAFL7DA147262 | WA19FAFL7DA106078; WA19FAFL7DA171674 | WA19FAFL7DA191908; WA19FAFL7DA124578; WA19FAFL7DA187146 | WA19FAFL7DA102239 | WA19FAFL7DA159749; WA19FAFL7DA118120 | WA19FAFL7DA188989; WA19FAFL7DA121826; WA19FAFL7DA139372 | WA19FAFL7DA171089 | WA19FAFL7DA115427; WA19FAFL7DA128100 | WA19FAFL7DA177393; WA19FAFL7DA136293 | WA19FAFL7DA167365 | WA19FAFL7DA123608 | WA19FAFL7DA102757 | WA19FAFL7DA108896 | WA19FAFL7DA113046 | WA19FAFL7DA115962 | WA19FAFL7DA193156 | WA19FAFL7DA121163 | WA19FAFL7DA159802 | WA19FAFL7DA198888

WA19FAFL7DA145639 | WA19FAFL7DA111118 | WA19FAFL7DA137315 | WA19FAFL7DA154521 | WA19FAFL7DA194324 | WA19FAFL7DA133555 | WA19FAFL7DA149447 | WA19FAFL7DA111815 | WA19FAFL7DA154275; WA19FAFL7DA120031 | WA19FAFL7DA193402

WA19FAFL7DA199992

WA19FAFL7DA154115; WA19FAFL7DA194422; WA19FAFL7DA196767 | WA19FAFL7DA121423 | WA19FAFL7DA165924

WA19FAFL7DA114665; WA19FAFL7DA114892; WA19FAFL7DA104847; WA19FAFL7DA197496 | WA19FAFL7DA178530 | WA19FAFL7DA161551 | WA19FAFL7DA105772 | WA19FAFL7DA120255 | WA19FAFL7DA184974 | WA19FAFL7DA174655; WA19FAFL7DA158679; WA19FAFL7DA158889; WA19FAFL7DA136861 | WA19FAFL7DA116335 | WA19FAFL7DA119378 | WA19FAFL7DA167124 | WA19FAFL7DA105352; WA19FAFL7DA101575; WA19FAFL7DA175210; WA19FAFL7DA117789; WA19FAFL7DA109482 | WA19FAFL7DA169830; WA19FAFL7DA177779; WA19FAFL7DA116609; WA19FAFL7DA187311; WA19FAFL7DA175370 | WA19FAFL7DA190290; WA19FAFL7DA162344 | WA19FAFL7DA157340; WA19FAFL7DA137394

WA19FAFL7DA196557; WA19FAFL7DA128629 | WA19FAFL7DA140859 | WA19FAFL7DA112785; WA19FAFL7DA124239; WA19FAFL7DA192783; WA19FAFL7DA119896 | WA19FAFL7DA182738; WA19FAFL7DA125262 | WA19FAFL7DA129652 | WA19FAFL7DA142160; WA19FAFL7DA174414 | WA19FAFL7DA175353 | WA19FAFL7DA168354; WA19FAFL7DA153627; WA19FAFL7DA180746 | WA19FAFL7DA139193; WA19FAFL7DA181301; WA19FAFL7DA176728 | WA19FAFL7DA180472 | WA19FAFL7DA199474 | WA19FAFL7DA132583 | WA19FAFL7DA154762 | WA19FAFL7DA144376; WA19FAFL7DA150937 | WA19FAFL7DA108719 | WA19FAFL7DA176034; WA19FAFL7DA141641 | WA19FAFL7DA105531 | WA19FAFL7DA109692 | WA19FAFL7DA144913 | WA19FAFL7DA192198; WA19FAFL7DA180617 | WA19FAFL7DA104766 | WA19FAFL7DA138948; WA19FAFL7DA104332 | WA19FAFL7DA158326 | WA19FAFL7DA101186 | WA19FAFL7DA178303 | WA19FAFL7DA122703 | WA19FAFL7DA115086 | WA19FAFL7DA151912; WA19FAFL7DA102581 | WA19FAFL7DA166149

WA19FAFL7DA111619; WA19FAFL7DA104993; WA19FAFL7DA157211; WA19FAFL7DA142143

WA19FAFL7DA162411 | WA19FAFL7DA197398; WA19FAFL7DA189429 | WA19FAFL7DA176809 | WA19FAFL7DA162859 | WA19FAFL7DA160755; WA19FAFL7DA167608 | WA19FAFL7DA107120

WA19FAFL7DA108171 | WA19FAFL7DA185820

WA19FAFL7DA166006 | WA19FAFL7DA145088; WA19FAFL7DA140652 | WA19FAFL7DA137136; WA19FAFL7DA182058 | WA19FAFL7DA163316 | WA19FAFL7DA151215 | WA19FAFL7DA151005; WA19FAFL7DA130896; WA19FAFL7DA194002 | WA19FAFL7DA100295

WA19FAFL7DA100989 | WA19FAFL7DA172811

WA19FAFL7DA111569; WA19FAFL7DA160769; WA19FAFL7DA131840 | WA19FAFL7DA163896 | WA19FAFL7DA174946; WA19FAFL7DA160237 | WA19FAFL7DA110325 | WA19FAFL7DA196753 | WA19FAFL7DA130655 | WA19FAFL7DA182349; WA19FAFL7DA190466 | WA19FAFL7DA113967 | WA19FAFL7DA127688 | WA19FAFL7DA197935 | WA19FAFL7DA186563 | WA19FAFL7DA199135; WA19FAFL7DA133393 | WA19FAFL7DA156091 | WA19FAFL7DA166099; WA19FAFL7DA145964; WA19FAFL7DA104072 | WA19FAFL7DA103522 | WA19FAFL7DA129845

WA19FAFL7DA178981 | WA19FAFL7DA198311

WA19FAFL7DA183159 | WA19FAFL7DA169309 | WA19FAFL7DA182948; WA19FAFL7DA197708; WA19FAFL7DA127951 | WA19FAFL7DA101740 | WA19FAFL7DA106288 | WA19FAFL7DA123267; WA19FAFL7DA150355 | WA19FAFL7DA192475 | WA19FAFL7DA175997 | WA19FAFL7DA174381; WA19FAFL7DA171996; WA19FAFL7DA114777

WA19FAFL7DA114844 | WA19FAFL7DA151425; WA19FAFL7DA118702 | WA19FAFL7DA166362 | WA19FAFL7DA112253 | WA19FAFL7DA160335; WA19FAFL7DA149187 | WA19FAFL7DA166121 | WA19FAFL7DA192556; WA19FAFL7DA145298 | WA19FAFL7DA133930 | WA19FAFL7DA192055 | WA19FAFL7DA179712 | WA19FAFL7DA189270 | WA19FAFL7DA111801; WA19FAFL7DA176325 | WA19FAFL7DA135211 | WA19FAFL7DA192587 | WA19FAFL7DA194453 | WA19FAFL7DA106338 | WA19FAFL7DA186353 | WA19FAFL7DA175062 | WA19FAFL7DA149870; WA19FAFL7DA109448 | WA19FAFL7DA139937; WA19FAFL7DA141820

WA19FAFL7DA152896 | WA19FAFL7DA160576

WA19FAFL7DA186949; WA19FAFL7DA198910 | WA19FAFL7DA196123; WA19FAFL7DA144717; WA19FAFL7DA105996; WA19FAFL7DA164367; WA19FAFL7DA100376; WA19FAFL7DA131319 | WA19FAFL7DA185896 | WA19FAFL7DA175305; WA19FAFL7DA133829 | WA19FAFL7DA105500 | WA19FAFL7DA170623 |

WA19FAFL7DA139095

| WA19FAFL7DA165342 | WA19FAFL7DA145799 | WA19FAFL7DA148380; WA19FAFL7DA137606 | WA19FAFL7DA175840 | WA19FAFL7DA127481

WA19FAFL7DA153093 | WA19FAFL7DA170430 | WA19FAFL7DA101981 | WA19FAFL7DA198776 | WA19FAFL7DA150369 | WA19FAFL7DA178348 | WA19FAFL7DA191388 | WA19FAFL7DA157676 | WA19FAFL7DA176177; WA19FAFL7DA196414 | WA19FAFL7DA124385 | WA19FAFL7DA123575; WA19FAFL7DA187194; WA19FAFL7DA192038 | WA19FAFL7DA170041 | WA19FAFL7DA171318; WA19FAFL7DA162585; WA19FAFL7DA125200; WA19FAFL7DA141199 | WA19FAFL7DA135015 | WA19FAFL7DA146550 | WA19FAFL7DA120420 | WA19FAFL7DA189656 | WA19FAFL7DA111698 | WA19FAFL7DA175482 | WA19FAFL7DA138836; WA19FAFL7DA195862; WA19FAFL7DA163588; WA19FAFL7DA167222; WA19FAFL7DA116965; WA19FAFL7DA184750 | WA19FAFL7DA164434 | WA19FAFL7DA185428 | WA19FAFL7DA129070 | WA19FAFL7DA109501; WA19FAFL7DA136455; WA19FAFL7DA165356; WA19FAFL7DA191200

WA19FAFL7DA156513 | WA19FAFL7DA170685 | WA19FAFL7DA161503; WA19FAFL7DA136326 | WA19FAFL7DA169004; WA19FAFL7DA163848 | WA19FAFL7DA111670; WA19FAFL7DA177149 | WA19FAFL7DA184070; WA19FAFL7DA165888 | WA19FAFL7DA152431 | WA19FAFL7DA133202 | WA19FAFL7DA107294 | WA19FAFL7DA163994 | WA19FAFL7DA145592; WA19FAFL7DA144412 | WA19FAFL7DA185767 | WA19FAFL7DA107571; WA19FAFL7DA135418 | WA19FAFL7DA151991 | WA19FAFL7DA105710 | WA19FAFL7DA157712; WA19FAFL7DA106551; WA19FAFL7DA178026; WA19FAFL7DA185591 | WA19FAFL7DA158956 | WA19FAFL7DA110096; WA19FAFL7DA134902 | WA19FAFL7DA138500 | WA19FAFL7DA129957 | WA19FAFL7DA132566 | WA19FAFL7DA187518 | WA19FAFL7DA129926 | WA19FAFL7DA177930 | WA19FAFL7DA196803 | WA19FAFL7DA128033; WA19FAFL7DA155216

WA19FAFL7DA126797 | WA19FAFL7DA116254; WA19FAFL7DA145611 | WA19FAFL7DA163056 | WA19FAFL7DA178558 | WA19FAFL7DA188815; WA19FAFL7DA133281 | WA19FAFL7DA199247 | WA19FAFL7DA182822; WA19FAFL7DA157225; WA19FAFL7DA122510 | WA19FAFL7DA117131 | WA19FAFL7DA100152 | WA19FAFL7DA173215; WA19FAFL7DA146273 | WA19FAFL7DA118232 | WA19FAFL7DA199006; WA19FAFL7DA101592 | WA19FAFL7DA102533

WA19FAFL7DA173652; WA19FAFL7DA185686; WA19FAFL7DA186062; WA19FAFL7DA137301 | WA19FAFL7DA165373 | WA19FAFL7DA178835 | WA19FAFL7DA123785; WA19FAFL7DA184408; WA19FAFL7DA159105 | WA19FAFL7DA199300 | WA19FAFL7DA172436; WA19FAFL7DA151831 | WA19FAFL7DA197112 | WA19FAFL7DA185123

WA19FAFL7DA182237;

WA19FAFL7DA133278

| WA19FAFL7DA147729 | WA19FAFL7DA178057 | WA19FAFL7DA158844; WA19FAFL7DA163350 | WA19FAFL7DA100524 | WA19FAFL7DA186417; WA19FAFL7DA123026 | WA19FAFL7DA146631; WA19FAFL7DA186241 | WA19FAFL7DA195649 | WA19FAFL7DA134897 | WA19FAFL7DA111345 | WA19FAFL7DA148041 | WA19FAFL7DA123074; WA19FAFL7DA135807 | WA19FAFL7DA107246 | WA19FAFL7DA130526 | WA19FAFL7DA196235 | WA19FAFL7DA118943; WA19FAFL7DA132146 | WA19FAFL7DA146712 | WA19FAFL7DA163560; WA19FAFL7DA185588; WA19FAFL7DA127402 | WA19FAFL7DA104539 | WA19FAFL7DA103262 | WA19FAFL7DA100216 | WA19FAFL7DA130509 | WA19FAFL7DA162893; WA19FAFL7DA124029; WA19FAFL7DA138576 | WA19FAFL7DA100281; WA19FAFL7DA188295 | WA19FAFL7DA191455 | WA19FAFL7DA166619 | WA19FAFL7DA197868; WA19FAFL7DA162151 | WA19FAFL7DA159072 | WA19FAFL7DA109434 | WA19FAFL7DA138688; WA19FAFL7DA150212 | WA19FAFL7DA144071 | WA19FAFL7DA110647 | WA19FAFL7DA105383; WA19FAFL7DA162019 | WA19FAFL7DA104623 | WA19FAFL7DA149352; WA19FAFL7DA172307 | WA19FAFL7DA199085; WA19FAFL7DA154034 |

WA19FAFL7DA137055

| WA19FAFL7DA182643; WA19FAFL7DA100457 | WA19FAFL7DA136083 | WA19FAFL7DA165681 | WA19FAFL7DA120367 | WA19FAFL7DA113211 | WA19FAFL7DA173537 | WA19FAFL7DA139775 | WA19FAFL7DA114309 | WA19FAFL7DA193819 | WA19FAFL7DA139243; WA19FAFL7DA152641 | WA19FAFL7DA139646 | WA19FAFL7DA151179 | WA19FAFL7DA181346

WA19FAFL7DA105786 | WA19FAFL7DA187924 | WA19FAFL7DA106419 | WA19FAFL7DA140036 | WA19FAFL7DA111278; WA19FAFL7DA132213 | WA19FAFL7DA193657; WA19FAFL7DA164384

WA19FAFL7DA187275; WA19FAFL7DA195733 | WA19FAFL7DA134558 | WA19FAFL7DA168015; WA19FAFL7DA132969; WA19FAFL7DA171299; WA19FAFL7DA198728 | WA19FAFL7DA143504 | WA19FAFL7DA120501 | WA19FAFL7DA146306; WA19FAFL7DA118621 | WA19FAFL7DA103052 | WA19FAFL7DA159685; WA19FAFL7DA198194 | WA19FAFL7DA184229; WA19FAFL7DA135709 | WA19FAFL7DA127772 | WA19FAFL7DA124936 | WA19FAFL7DA122541; WA19FAFL7DA160206 | WA19FAFL7DA102063 | WA19FAFL7DA119414 | WA19FAFL7DA152638 | WA19FAFL7DA175689 | WA19FAFL7DA152932 | WA19FAFL7DA143051; WA19FAFL7DA107585 | WA19FAFL7DA139579; WA19FAFL7DA125665 | WA19FAFL7DA155605 | WA19FAFL7DA184585 | WA19FAFL7DA198454; WA19FAFL7DA182917 | WA19FAFL7DA141042 | WA19FAFL7DA156253 | WA19FAFL7DA131675 | WA19FAFL7DA120823; WA19FAFL7DA115900 | WA19FAFL7DA106565 | WA19FAFL7DA115251 | WA19FAFL7DA134687 | WA19FAFL7DA107800; WA19FAFL7DA114553 | WA19FAFL7DA173697 | WA19FAFL7DA152056; WA19FAFL7DA198051; WA19FAFL7DA199314 | WA19FAFL7DA198566; WA19FAFL7DA192928; WA19FAFL7DA157130 | WA19FAFL7DA189947 | WA19FAFL7DA116433; WA19FAFL7DA134673; WA19FAFL7DA165860 | WA19FAFL7DA188698;

WA19FAFL7DA176437

| WA19FAFL7DA165566 |

WA19FAFL7DA126928

| WA19FAFL7DA179693 | WA19FAFL7DA134740 | WA19FAFL7DA154938 | WA19FAFL7DA140134 | WA19FAFL7DA113659 | WA19FAFL7DA125004 | WA19FAFL7DA135905 | WA19FAFL7DA176664 | WA19FAFL7DA166393 | WA19FAFL7DA127321; WA19FAFL7DA109983 | WA19FAFL7DA146175

WA19FAFL7DA149495; WA19FAFL7DA142787 | WA19FAFL7DA198227; WA19FAFL7DA153708; WA19FAFL7DA100877; WA19FAFL7DA157919; WA19FAFL7DA193190; WA19FAFL7DA126962; WA19FAFL7DA126296 | WA19FAFL7DA141297;

WA19FAFL7DA190130

| WA19FAFL7DA194033 | WA19FAFL7DA103990; WA19FAFL7DA161954

WA19FAFL7DA126363 |

WA19FAFL7DA113158

; WA19FAFL7DA157452 | WA19FAFL7DA184232

WA19FAFL7DA118098 | WA19FAFL7DA160240 | WA19FAFL7DA100572; WA19FAFL7DA155619 | WA19FAFL7DA137461 | WA19FAFL7DA186580

WA19FAFL7DA131837 | WA19FAFL7DA109885 | WA19FAFL7DA129280 | WA19FAFL7DA107165 | WA19FAFL7DA172579 | WA19FAFL7DA191584 | WA19FAFL7DA157855; WA19FAFL7DA175076 | WA19FAFL7DA153059 | WA19FAFL7DA101849 | WA19FAFL7DA174848 | WA19FAFL7DA171724; WA19FAFL7DA173389 | WA19FAFL7DA164854 | WA19FAFL7DA169567 | WA19FAFL7DA149609

WA19FAFL7DA179743 | WA19FAFL7DA109417 | WA19FAFL7DA124855; WA19FAFL7DA125892 | WA19FAFL7DA180309 | WA19FAFL7DA170363 | WA19FAFL7DA185574

WA19FAFL7DA178818; WA19FAFL7DA126654

WA19FAFL7DA140411 | WA19FAFL7DA155958 | WA19FAFL7DA105612 | WA19FAFL7DA164949

WA19FAFL7DA174610; WA19FAFL7DA129490; WA19FAFL7DA168337 | WA19FAFL7DA158620 | WA19FAFL7DA132177; WA19FAFL7DA146998 | WA19FAFL7DA184683 | WA19FAFL7DA161520; WA19FAFL7DA172470 | WA19FAFL7DA115685 | WA19FAFL7DA103732 | WA19FAFL7DA197675; WA19FAFL7DA154079 | WA19FAFL7DA177300 | WA19FAFL7DA138254; WA19FAFL7DA157404 | WA19FAFL7DA116223

WA19FAFL7DA175059; WA19FAFL7DA104136 | WA19FAFL7DA195196 | WA19FAFL7DA125133 | WA19FAFL7DA167575; WA19FAFL7DA181864; WA19FAFL7DA110129; WA19FAFL7DA148993; WA19FAFL7DA197613 | WA19FAFL7DA131398 | WA19FAFL7DA103844 | WA19FAFL7DA190712; WA19FAFL7DA198759 | WA19FAFL7DA168791 | WA19FAFL7DA152185 | WA19FAFL7DA168905; WA19FAFL7DA159492; WA19FAFL7DA157015 | WA19FAFL7DA166250; WA19FAFL7DA194369 | WA19FAFL7DA196655 |

WA19FAFL7DA113340

| WA19FAFL7DA116030; WA19FAFL7DA102810 | WA19FAFL7DA115556; WA19FAFL7DA193061 | WA19FAFL7DA143924 | WA19FAFL7DA164675 | WA19FAFL7DA187101 | WA19FAFL7DA125214 | WA19FAFL7DA160450 | WA19FAFL7DA190581 | WA19FAFL7DA161615; WA19FAFL7DA165843 | WA19FAFL7DA144037 | WA19FAFL7DA156642; WA19FAFL7DA136665; WA19FAFL7DA172825 | WA19FAFL7DA187700; WA19FAFL7DA173182 | WA19FAFL7DA155474 | WA19FAFL7DA157113; WA19FAFL7DA178995 | WA19FAFL7DA136603 | WA19FAFL7DA176132 | WA19FAFL7DA184909 | WA19FAFL7DA192993; WA19FAFL7DA140490 | WA19FAFL7DA146189; WA19FAFL7DA192671

WA19FAFL7DA153109; WA19FAFL7DA117484 | WA19FAFL7DA155264; WA19FAFL7DA195652; WA19FAFL7DA154177 | WA19FAFL7DA150520 | WA19FAFL7DA186675; WA19FAFL7DA141221 | WA19FAFL7DA173621; WA19FAFL7DA196106 | WA19FAFL7DA184148 | WA19FAFL7DA169715 | WA19FAFL7DA163431 | WA19FAFL7DA170704; WA19FAFL7DA171044 | WA19FAFL7DA189043; WA19FAFL7DA148055

WA19FAFL7DA186322 | WA19FAFL7DA153885 | WA19FAFL7DA150081 | WA19FAFL7DA163672; WA19FAFL7DA123995; WA19FAFL7DA165468 | WA19FAFL7DA120059 | WA19FAFL7DA126007; WA19FAFL7DA167611 | WA19FAFL7DA131546 | WA19FAFL7DA101270; WA19FAFL7DA134883

WA19FAFL7DA175417 | WA19FAFL7DA193724 |

WA19FAFL7DA108848WA19FAFL7DA150324 | WA19FAFL7DA178592 | WA19FAFL7DA112334; WA19FAFL7DA188068 | WA19FAFL7DA144541 | WA19FAFL7DA185378; WA19FAFL7DA155975; WA19FAFL7DA152428 | WA19FAFL7DA154454 | WA19FAFL7DA198034 | WA19FAFL7DA110955 | WA19FAFL7DA170699

WA19FAFL7DA140053; WA19FAFL7DA188653; WA19FAFL7DA190614 | WA19FAFL7DA187244; WA19FAFL7DA119235; WA19FAFL7DA108087; WA19FAFL7DA112902 | WA19FAFL7DA127397 | WA19FAFL7DA137198 | WA19FAFL7DA181315 | WA19FAFL7DA178639 | WA19FAFL7DA186028 | WA19FAFL7DA114584 | WA19FAFL7DA116478 | WA19FAFL7DA182268 | WA19FAFL7DA118988; WA19FAFL7DA153367 | WA19FAFL7DA187373 | WA19FAFL7DA130557 | WA19FAFL7DA159380 | WA19FAFL7DA145303 | WA19FAFL7DA137704; WA19FAFL7DA199295 | WA19FAFL7DA134205 | WA19FAFL7DA103326; WA19FAFL7DA157872 | WA19FAFL7DA140022; WA19FAFL7DA106534 | WA19FAFL7DA169083; WA19FAFL7DA192962; WA19FAFL7DA123219 | WA19FAFL7DA127562 | WA19FAFL7DA112981

WA19FAFL7DA119199 | WA19FAFL7DA190838; WA19FAFL7DA122474; WA19FAFL7DA191231 | WA19FAFL7DA164983 | WA19FAFL7DA160674 | WA19FAFL7DA138481 | WA19FAFL7DA150002 | WA19FAFL7DA112429 | WA19FAFL7DA172405 | WA19FAFL7DA122782

WA19FAFL7DA112141; WA19FAFL7DA146449; WA19FAFL7DA123138 | WA19FAFL7DA185056; WA19FAFL7DA114374 | WA19FAFL7DA121583 | WA19FAFL7DA159394 | WA19FAFL7DA185879 | WA19FAFL7DA160495 | WA19FAFL7DA161002; WA19FAFL7DA188832 | WA19FAFL7DA112494 | WA19FAFL7DA195800 | WA19FAFL7DA108610 | WA19FAFL7DA154695; WA19FAFL7DA193741; WA19FAFL7DA159055 | WA19FAFL7DA135077; WA19FAFL7DA113497

WA19FAFL7DA192833 | WA19FAFL7DA172923; WA19FAFL7DA186773 | WA19FAFL7DA105447 | WA19FAFL7DA194971 | WA19FAFL7DA151036 | WA19FAFL7DA117923; WA19FAFL7DA183050 | WA19FAFL7DA129392 | WA19FAFL7DA104380 | WA19FAFL7DA143146 | WA19FAFL7DA177944 | WA19FAFL7DA159962; WA19FAFL7DA179760 | WA19FAFL7DA160268 | WA19FAFL7DA113323 | WA19FAFL7DA198874; WA19FAFL7DA156978 | WA19FAFL7DA109269 | WA19FAFL7DA119042 | WA19FAFL7DA165650; WA19FAFL7DA159928; WA19FAFL7DA165597 | WA19FAFL7DA103472 | WA19FAFL7DA177345 | WA19FAFL7DA103651 | WA19FAFL7DA114780; WA19FAFL7DA187177 | WA19FAFL7DA135886 | WA19FAFL7DA107232; WA19FAFL7DA194582; WA19FAFL7DA185493 | WA19FAFL7DA150114 | WA19FAFL7DA163591 | WA19FAFL7DA124290 | WA19FAFL7DA103469

WA19FAFL7DA107408 | WA19FAFL7DA121812

WA19FAFL7DA117713

WA19FAFL7DA128484 | WA19FAFL7DA130137 | WA19FAFL7DA175255 | WA19FAFL7DA168435 | WA19FAFL7DA181007; WA19FAFL7DA163106; WA19FAFL7DA118277; WA19FAFL7DA118201 | WA19FAFL7DA141008 | WA19FAFL7DA123964; WA19FAFL7DA154759 | WA19FAFL7DA100474 | WA19FAFL7DA140778; WA19FAFL7DA100619; WA19FAFL7DA110017 | WA19FAFL7DA124533 | WA19FAFL7DA191570; WA19FAFL7DA159847 | WA19FAFL7DA108039 | WA19FAFL7DA109157; WA19FAFL7DA128419 | WA19FAFL7DA180455 | WA19FAFL7DA163980; WA19FAFL7DA147049; WA19FAFL7DA124337; WA19FAFL7DA173909

WA19FAFL7DA164093 | WA19FAFL7DA169889 | WA19FAFL7DA110521 | WA19FAFL7DA102662; WA19FAFL7DA129439 | WA19FAFL7DA197725 | WA19FAFL7DA137668; WA19FAFL7DA139727 | WA19FAFL7DA191620 | WA19FAFL7DA121339 | WA19FAFL7DA118845 | WA19FAFL7DA127304 | WA19FAFL7DA155829

WA19FAFL7DA169438 | WA19FAFL7DA121762 | WA19FAFL7DA163574 | WA19FAFL7DA128890 | WA19FAFL7DA100250

WA19FAFL7DA117873; WA19FAFL7DA141722 | WA19FAFL7DA118814 | WA19FAFL7DA164370 | WA19FAFL7DA113077

WA19FAFL7DA129974 | WA19FAFL7DA140375 | WA19FAFL7DA127335 | WA19FAFL7DA164448; WA19FAFL7DA100040 | WA19FAFL7DA185459 | WA19FAFL7DA187731; WA19FAFL7DA195036 | WA19FAFL7DA120045; WA19FAFL7DA155944 | WA19FAFL7DA184358; WA19FAFL7DA171173 | WA19FAFL7DA169648 | WA19FAFL7DA171562 | WA19FAFL7DA116657; WA19FAFL7DA107604 | WA19FAFL7DA113189 | WA19FAFL7DA129960; WA19FAFL7DA161050 | WA19FAFL7DA167155 | WA19FAFL7DA155667 | WA19FAFL7DA122667 | WA19FAFL7DA188104 | WA19FAFL7DA143602 | WA19FAFL7DA135208 | WA19FAFL7DA143082 | WA19FAFL7DA198518 |

WA19FAFL7DA178222

| WA19FAFL7DA168614; WA19FAFL7DA144426 | WA19FAFL7DA122958 | WA19FAFL7DA183310 | WA19FAFL7DA179144 | WA19FAFL7DA108462 | WA19FAFL7DA141445; WA19FAFL7DA113743 | WA19FAFL7DA120613 | WA19FAFL7DA105707 | WA19FAFL7DA173392 | WA19FAFL7DA194338; WA19FAFL7DA168936 | WA19FAFL7DA132051 | WA19FAFL7DA185977 | WA19FAFL7DA164918; WA19FAFL7DA120918; WA19FAFL7DA105626 | WA19FAFL7DA191469; WA19FAFL7DA105240 | WA19FAFL7DA196090 | WA19FAFL7DA100118; WA19FAFL7DA156138; WA19FAFL7DA181475 | WA19FAFL7DA144989; WA19FAFL7DA171075 | WA19FAFL7DA108283 | WA19FAFL7DA126900; WA19FAFL7DA153403 | WA19FAFL7DA195876; WA19FAFL7DA144118 | WA19FAFL7DA116626 | WA19FAFL7DA105934

WA19FAFL7DA183081 | WA19FAFL7DA198437 | WA19FAFL7DA161811 | WA19FAFL7DA191312 | WA19FAFL7DA147990; WA19FAFL7DA155152; WA19FAFL7DA199071; WA19FAFL7DA126587 | WA19FAFL7DA142966 | WA19FAFL7DA103617; WA19FAFL7DA182786 | WA19FAFL7DA124760; WA19FAFL7DA174400 | WA19FAFL7DA197448 | WA19FAFL7DA173635; WA19FAFL7DA130414 | WA19FAFL7DA182870 | WA19FAFL7DA190872; WA19FAFL7DA103553 | WA19FAFL7DA196994 | WA19FAFL7DA114679

WA19FAFL7DA157807 | WA19FAFL7DA110695 | WA19FAFL7DA135970 | WA19FAFL7DA106047 | WA19FAFL7DA145530; WA19FAFL7DA145365; WA19FAFL7DA144636 | WA19FAFL7DA173618; WA19FAFL7DA155197 | WA19FAFL7DA124774; WA19FAFL7DA128128; WA19FAFL7DA154261; WA19FAFL7DA117078 | WA19FAFL7DA156818 | WA19FAFL7DA108624 | WA19FAFL7DA132423; WA19FAFL7DA192122

WA19FAFL7DA141302 | WA19FAFL7DA140103 | WA19FAFL7DA113970

WA19FAFL7DA194503 | WA19FAFL7DA143809; WA19FAFL7DA177653 | WA19FAFL7DA184795; WA19FAFL7DA190693 | WA19FAFL7DA166541 | WA19FAFL7DA189236 | WA19FAFL7DA164272; WA19FAFL7DA195909 | WA19FAFL7DA103875 | WA19FAFL7DA105819; WA19FAFL7DA112348 | WA19FAFL7DA195991; WA19FAFL7DA169701; WA19FAFL7DA180925 | WA19FAFL7DA159475; WA19FAFL7DA130011 | WA19FAFL7DA129201

WA19FAFL7DA177720 | WA19FAFL7DA162635 | WA19FAFL7DA140733 | WA19FAFL7DA170895; WA19FAFL7DA133815; WA19FAFL7DA126282 | WA19FAFL7DA102869 | WA19FAFL7DA187566 | WA19FAFL7DA147326

WA19FAFL7DA122331; WA19FAFL7DA191777; WA19FAFL7DA101818 | WA19FAFL7DA122037; WA19FAFL7DA108882 | WA19FAFL7DA124967; WA19FAFL7DA114987 | WA19FAFL7DA195425 | WA19FAFL7DA186739; WA19FAFL7DA110339

WA19FAFL7DA120515 | WA19FAFL7DA177006 | WA19FAFL7DA150257 | WA19FAFL7DA101494 | WA19FAFL7DA197224

WA19FAFL7DA153000; WA19FAFL7DA138013 | WA19FAFL7DA120451

WA19FAFL7DA168886 | WA19FAFL7DA117274 | WA19FAFL7DA186367; WA19FAFL7DA144815; WA19FAFL7DA158522 | WA19FAFL7DA103178

WA19FAFL7DA121356; WA19FAFL7DA177443 | WA19FAFL7DA155894 | WA19FAFL7DA157824 | WA19FAFL7DA103150 | WA19FAFL7DA116769; WA19FAFL7DA124645 | WA19FAFL7DA161940

WA19FAFL7DA158665 | WA19FAFL7DA160061 | WA19FAFL7DA166071; WA19FAFL7DA151389 | WA19FAFL7DA189348; WA19FAFL7DA115539 | WA19FAFL7DA131336 | WA19FAFL7DA167799 | WA19FAFL7DA126220; WA19FAFL7DA192248; WA19FAFL7DA112298; WA19FAFL7DA102385 | WA19FAFL7DA128307

WA19FAFL7DA165499 | WA19FAFL7DA199779 | WA19FAFL7DA137590 | WA19FAFL7DA183095 | WA19FAFL7DA125827; WA19FAFL7DA131613 | WA19FAFL7DA101611 | WA19FAFL7DA144930; WA19FAFL7DA139582 | WA19FAFL7DA166376 | WA19FAFL7DA147147 | WA19FAFL7DA112303 | WA19FAFL7DA134284 | WA19FAFL7DA183906; WA19FAFL7DA184506 | WA19FAFL7DA177698; WA19FAFL7DA149996

WA19FAFL7DA132437 | WA19FAFL7DA158293 | WA19FAFL7DA110731; WA19FAFL7DA168824; WA19FAFL7DA137377; WA19FAFL7DA192203 | WA19FAFL7DA115489; WA19FAFL7DA132552 | WA19FAFL7DA187129 | WA19FAFL7DA103441 | WA19FAFL7DA172906

WA19FAFL7DA109093; WA19FAFL7DA154423 | WA19FAFL7DA168953 | WA19FAFL7DA164966 | WA19FAFL7DA105528 | WA19FAFL7DA149691 | WA19FAFL7DA147827 | WA19FAFL7DA150419 | WA19FAFL7DA152235 | WA19FAFL7DA162425 | WA19FAFL7DA169262; WA19FAFL7DA147858 | WA19FAFL7DA122183 | WA19FAFL7DA169598 | WA19FAFL7DA165485 | WA19FAFL7DA178365 | WA19FAFL7DA180438; WA19FAFL7DA177264 | WA19FAFL7DA137119 | WA19FAFL7DA179452; WA19FAFL7DA177409 | WA19FAFL7DA181332; WA19FAFL7DA195974 | WA19FAFL7DA142157; WA19FAFL7DA126881 | WA19FAFL7DA145169 | WA19FAFL7DA102208 | WA19FAFL7DA192329; WA19FAFL7DA181590 | WA19FAFL7DA127674; WA19FAFL7DA120143

WA19FAFL7DA128680; WA19FAFL7DA122071 | WA19FAFL7DA144684; WA19FAFL7DA187065 | WA19FAFL7DA118764 | WA19FAFL7DA127254; WA19FAFL7DA117260; WA19FAFL7DA127237 | WA19FAFL7DA185722; WA19FAFL7DA138609 | WA19FAFL7DA182710 | WA19FAFL7DA115878 | WA19FAFL7DA127903; WA19FAFL7DA142448

WA19FAFL7DA120630 | WA19FAFL7DA187096; WA19FAFL7DA184697

WA19FAFL7DA131093 | WA19FAFL7DA178527 | WA19FAFL7DA100796 | WA19FAFL7DA116089 | WA19FAFL7DA172064 | WA19FAFL7DA127027 | WA19FAFL7DA196591; WA19FAFL7DA136939 | WA19FAFL7DA166278; WA19FAFL7DA110972 | WA19FAFL7DA198955 | WA19FAFL7DA135600

WA19FAFL7DA147052 | WA19FAFL7DA173201; WA19FAFL7DA108820 | WA19FAFL7DA156141

WA19FAFL7DA127545 | WA19FAFL7DA179449 | WA19FAFL7DA166801 | WA19FAFL7DA106646 | WA19FAFL7DA193786 | WA19FAFL7DA160190 | WA19FAFL7DA160593 | WA19FAFL7DA137931; WA19FAFL7DA146810 | WA19FAFL7DA106128 | WA19FAFL7DA144720 | WA19FAFL7DA147844 | WA19FAFL7DA108929; WA19FAFL7DA140246 | WA19FAFL7DA110826

WA19FAFL7DA146757 | WA19FAFL7DA117436; WA19FAFL7DA146922; WA19FAFL7DA154437 | WA19FAFL7DA142790 | WA19FAFL7DA179970 | WA19FAFL7DA143678 | WA19FAFL7DA184666 | WA19FAFL7DA119302; WA19FAFL7DA153112 | WA19FAFL7DA162957; WA19FAFL7DA133913 | WA19FAFL7DA187468 | WA19FAFL7DA120238 | WA19FAFL7DA156284; WA19FAFL7DA193626 | WA19FAFL7DA186031 | WA19FAFL7DA197885; WA19FAFL7DA190421 | WA19FAFL7DA120546 | WA19FAFL7DA166538 |

WA19FAFL7DA179032

; WA19FAFL7DA134933 | WA19FAFL7DA161310 | WA19FAFL7DA163395 | WA19FAFL7DA105027; WA19FAFL7DA148721; WA19FAFL7DA112608; WA19FAFL7DA142952; WA19FAFL7DA170962; WA19FAFL7DA170654 | WA19FAFL7DA138707 | WA19FAFL7DA167592; WA19FAFL7DA146063 | WA19FAFL7DA128081 | WA19FAFL7DA132518 | WA19FAFL7DA140327 | WA19FAFL7DA147536 | WA19FAFL7DA154230 | WA19FAFL7DA171125 | WA19FAFL7DA160318 | WA19FAFL7DA176163 | WA19FAFL7DA177961 | WA19FAFL7DA192637 | WA19FAFL7DA104590 |

WA19FAFL7DA139890

| WA19FAFL7DA153868 | WA19FAFL7DA133040 | WA19FAFL7DA189964; WA19FAFL7DA124015; WA19FAFL7DA114942 | WA19FAFL7DA141655; WA19FAFL7DA116285; WA19FAFL7DA145334 | WA19FAFL7DA151120; WA19FAFL7DA179368 | WA19FAFL7DA138819 | WA19FAFL7DA141025

WA19FAFL7DA130638

; WA19FAFL7DA144698; WA19FAFL7DA108655 | WA19FAFL7DA125987 | WA19FAFL7DA192704 | WA19FAFL7DA192220; WA19FAFL7DA193318; WA19FAFL7DA109949 | WA19FAFL7DA160786

WA19FAFL7DA159461 | WA19FAFL7DA173571 | WA19FAFL7DA119316 | WA19FAFL7DA108834 | WA19FAFL7DA157421 | WA19FAFL7DA145124; WA19FAFL7DA151490 | WA19FAFL7DA142031; WA19FAFL7DA182383; WA19FAFL7DA155488 | WA19FAFL7DA101771 | WA19FAFL7DA156334 | WA19FAFL7DA169472 | WA19FAFL7DA135645 | WA19FAFL7DA187017; WA19FAFL7DA145575 | WA19FAFL7DA194436; WA19FAFL7DA132700 | WA19FAFL7DA131210; WA19FAFL7DA194775; WA19FAFL7DA156995 | WA19FAFL7DA119980; WA19FAFL7DA143258

WA19FAFL7DA141896; WA19FAFL7DA147763 | WA19FAFL7DA116724; WA19FAFL7DA152882 | WA19FAFL7DA153207; WA19FAFL7DA170959 | WA19FAFL7DA133569 | WA19FAFL7DA128856 | WA19FAFL7DA104640 | WA19FAFL7DA192301 | WA19FAFL7DA128355 | WA19FAFL7DA108011 | WA19FAFL7DA197482; WA19FAFL7DA115072; WA19FAFL7DA120062; WA19FAFL7DA112401 | WA19FAFL7DA162313 | WA19FAFL7DA157600; WA19FAFL7DA110194; WA19FAFL7DA141509 | WA19FAFL7DA188670 | WA19FAFL7DA125231; WA19FAFL7DA115282 | WA19FAFL7DA160867; WA19FAFL7DA156446 | WA19FAFL7DA172338 | WA19FAFL7DA184327 | WA19FAFL7DA158875 | WA19FAFL7DA179872 | WA19FAFL7DA148881 | WA19FAFL7DA143969 | WA19FAFL7DA127738 | WA19FAFL7DA102645; WA19FAFL7DA137041 | WA19FAFL7DA116447 | WA19FAFL7DA198177 | WA19FAFL7DA186630 | WA19FAFL7DA182027 | WA19FAFL7DA196879

WA19FAFL7DA162523 | WA19FAFL7DA108252 | WA19FAFL7DA135614 | WA19FAFL7DA145673; WA19FAFL7DA106050 | WA19FAFL7DA101141 | WA19FAFL7DA156169; WA19FAFL7DA196347 | WA19FAFL7DA189821 | WA19FAFL7DA174008; WA19FAFL7DA152588 | WA19FAFL7DA101706 | WA19FAFL7DA144023 | WA19FAFL7DA124628 | WA19FAFL7DA117453; WA19FAFL7DA128565 | WA19FAFL7DA120997 | WA19FAFL7DA111958 | WA19FAFL7DA183307 | WA19FAFL7DA111328

WA19FAFL7DA172694 | WA19FAFL7DA146516; WA19FAFL7DA107988 | WA19FAFL7DA122894

WA19FAFL7DA175045 | WA19FAFL7DA101673 | WA19FAFL7DA167091 | WA19FAFL7DA162389 | WA19FAFL7DA174607 | WA19FAFL7DA112074 | WA19FAFL7DA137928

WA19FAFL7DA150811 | WA19FAFL7DA121969 | WA19FAFL7DA160299; WA19FAFL7DA110289; WA19FAFL7DA181928 | WA19FAFL7DA149366 | WA19FAFL7DA105206; WA19FAFL7DA140747 | WA19FAFL7DA176292; WA19FAFL7DA193917; WA19FAFL7DA133944; WA19FAFL7DA189849 | WA19FAFL7DA156124 | WA19FAFL7DA178110; WA19FAFL7DA188619 | WA19FAFL7DA140070; WA19FAFL7DA195943; WA19FAFL7DA155149; WA19FAFL7DA167060 | WA19FAFL7DA144667 | WA19FAFL7DA140926 | WA19FAFL7DA148007 | WA19FAFL7DA158388 | WA19FAFL7DA106307; WA19FAFL7DA152574 | WA19FAFL7DA187485 | WA19FAFL7DA130980; WA19FAFL7DA152817 | WA19FAFL7DA131367 | WA19FAFL7DA119297; WA19FAFL7DA196588; WA19FAFL7DA175563 | WA19FAFL7DA144958; WA19FAFL7DA145351 | WA19FAFL7DA176888; WA19FAFL7DA130767 | WA19FAFL7DA187955 | WA19FAFL7DA143888 | WA19FAFL7DA175904 | WA19FAFL7DA191682; WA19FAFL7DA107876; WA19FAFL7DA186756 | WA19FAFL7DA186935 | WA19FAFL7DA196493 | WA19FAFL7DA185641 | WA19FAFL7DA142594 | WA19FAFL7DA130378 | WA19FAFL7DA184649 | WA19FAFL7DA168368 | WA19FAFL7DA190595 | WA19FAFL7DA124872 | WA19FAFL7DA163333 | WA19FAFL7DA121177; WA19FAFL7DA133524 | WA19FAFL7DA135192; WA19FAFL7DA166281; WA19FAFL7DA172002; WA19FAFL7DA143230; WA19FAFL7DA138903; WA19FAFL7DA129408 | WA19FAFL7DA167480; WA19FAFL7DA120689

WA19FAFL7DA194159

WA19FAFL7DA159752; WA19FAFL7DA148847 | WA19FAFL7DA119946; WA19FAFL7DA122488 | WA19FAFL7DA143096

WA19FAFL7DA159265; WA19FAFL7DA125181 |

WA19FAFL7DA136858

| WA19FAFL7DA112947; WA19FAFL7DA142692; WA19FAFL7DA124550; WA19FAFL7DA150663; WA19FAFL7DA190810 | WA19FAFL7DA153952

WA19FAFL7DA199510; WA19FAFL7DA184392; WA19FAFL7DA172730 | WA19FAFL7DA194968 | WA19FAFL7DA128405; WA19FAFL7DA196526 | WA19FAFL7DA144586 | WA19FAFL7DA169875

WA19FAFL7DA193867 | WA19FAFL7DA163624 | WA19FAFL7DA114407

WA19FAFL7DA158519 | WA19FAFL7DA157709; WA19FAFL7DA162716 | WA19FAFL7DA120577 | WA19FAFL7DA143731 | WA19FAFL7DA161212 | WA19FAFL7DA134012 | WA19FAFL7DA175742; WA19FAFL7DA119848; WA19FAFL7DA160996; WA19FAFL7DA193948

WA19FAFL7DA115587 | WA19FAFL7DA171366 | WA19FAFL7DA139601

WA19FAFL7DA117808; WA19FAFL7DA193769 | WA19FAFL7DA118022 | WA19FAFL7DA137542; WA19FAFL7DA161887; WA19FAFL7DA165227 | WA19FAFL7DA127111 | WA19FAFL7DA174963; WA19FAFL7DA193996 | WA19FAFL7DA100801

WA19FAFL7DA150551; WA19FAFL7DA147617 | WA19FAFL7DA121048 | WA19FAFL7DA189446 | WA19FAFL7DA193528

WA19FAFL7DA198065 | WA19FAFL7DA155779; WA19FAFL7DA180407 | WA19FAFL7DA122023

WA19FAFL7DA109739 | WA19FAFL7DA188944 | WA19FAFL7DA183632; WA19FAFL7DA133359

WA19FAFL7DA116979 | WA19FAFL7DA108140 | WA19FAFL7DA169519; WA19FAFL7DA171478; WA19FAFL7DA131370; WA19FAFL7DA134530

WA19FAFL7DA172663 | WA19FAFL7DA122748; WA19FAFL7DA156981; WA19FAFL7DA112446 | WA19FAFL7DA110051 | WA19FAFL7DA152526; WA19FAFL7DA194355; WA19FAFL7DA122832 | WA19FAFL7DA141428 | WA19FAFL7DA191195; WA19FAFL7DA160660; WA19FAFL7DA194310

WA19FAFL7DA182108 | WA19FAFL7DA160271; WA19FAFL7DA116903

WA19FAFL7DA154597; WA19FAFL7DA166023 | WA19FAFL7DA184375 | WA19FAFL7DA161792; WA19FAFL7DA192119 | WA19FAFL7DA178589; WA19FAFL7DA195523; WA19FAFL7DA142899 | WA19FAFL7DA127416; WA19FAFL7DA112916 | WA19FAFL7DA196512 | WA19FAFL7DA192315 | WA19FAFL7DA171951 | WA19FAFL7DA136567 | WA19FAFL7DA166295 | WA19FAFL7DA177507 | WA19FAFL7DA173344; WA19FAFL7DA143115 | WA19FAFL7DA157743; WA19FAFL7DA132681; WA19FAFL7DA197093 | WA19FAFL7DA162456; WA19FAFL7DA116674 | WA19FAFL7DA168029 | WA19FAFL7DA175093; WA19FAFL7DA113841; WA19FAFL7DA101012 | WA19FAFL7DA164577 | WA19FAFL7DA117906; WA19FAFL7DA128761 | WA19FAFL7DA109658; WA19FAFL7DA157273 | WA19FAFL7DA100703; WA19FAFL7DA138450 | WA19FAFL7DA165339 | WA19FAFL7DA111006; WA19FAFL7DA152378 | WA19FAFL7DA166460 | WA19FAFL7DA190760; WA19FAFL7DA108056 | WA19FAFL7DA127268 | WA19FAFL7DA108445 | WA19FAFL7DA108428 | WA19FAFL7DA133331 | WA19FAFL7DA118697 | WA19FAFL7DA132339 | WA19FAFL7DA190452 | WA19FAFL7DA179385 | WA19FAFL7DA166040; WA19FAFL7DA115525 | WA19FAFL7DA183288

WA19FAFL7DA190354 | WA19FAFL7DA151280 | WA19FAFL7DA108736; WA19FAFL7DA183243 | WA19FAFL7DA147908 | WA19FAFL7DA128212; WA19FAFL7DA145429 | WA19FAFL7DA197532 | WA19FAFL7DA148489; WA19FAFL7DA131983 | WA19FAFL7DA154101 | WA19FAFL7DA179614 | WA19FAFL7DA109997 | WA19FAFL7DA146094; WA19FAFL7DA132342 | WA19FAFL7DA123317; WA19FAFL7DA175109

WA19FAFL7DA194114 | WA19FAFL7DA129151; WA19FAFL7DA121194; WA19FAFL7DA131286 | WA19FAFL7DA125472 | WA19FAFL7DA179595; WA19FAFL7DA112026; WA19FAFL7DA146290; WA19FAFL7DA196042

WA19FAFL7DA177412; WA19FAFL7DA194632 | WA19FAFL7DA132485 | WA19FAFL7DA118196; WA19FAFL7DA178642; WA19FAFL7DA135435; WA19FAFL7DA168628

WA19FAFL7DA159315; WA19FAFL7DA176454 | WA19FAFL7DA133586 | WA19FAFL7DA100183; WA19FAFL7DA189639; WA19FAFL7DA166913

WA19FAFL7DA138383 | WA19FAFL7DA104086; WA19FAFL7DA106694 | WA19FAFL7DA126301 | WA19FAFL7DA136407 | WA19FAFL7DA112477 | WA19FAFL7DA142434 | WA19FAFL7DA150338; WA19FAFL7DA113290 | WA19FAFL7DA140098; WA19FAFL7DA108607 |

WA19FAFL7DA180178WA19FAFL7DA171058; WA19FAFL7DA184117 | WA19FAFL7DA156690; WA19FAFL7DA192251 | WA19FAFL7DA100684

WA19FAFL7DA196882 | WA19FAFL7DA119218 | WA19FAFL7DA126279 | WA19FAFL7DA147651 | WA19FAFL7DA198583; WA19FAFL7DA161419 | WA19FAFL7DA147665 | WA19FAFL7DA132096 | WA19FAFL7DA185784 | WA19FAFL7DA127724; WA19FAFL7DA154843; WA19FAFL7DA173098 | WA19FAFL7DA106422; WA19FAFL7DA185011 | WA19FAFL7DA126993

WA19FAFL7DA167964; WA19FAFL7DA190161 |

WA19FAFL7DA106193

; WA19FAFL7DA164661 | WA19FAFL7DA120000; WA19FAFL7DA143261 | WA19FAFL7DA154213; WA19FAFL7DA147178 | WA19FAFL7DA111135 | WA19FAFL7DA159623 | WA19FAFL7DA179306; WA19FAFL7DA180827

WA19FAFL7DA118148 | WA19FAFL7DA140764 | WA19FAFL7DA188345 | WA19FAFL7DA104279; WA19FAFL7DA168998 | WA19FAFL7DA159895 | WA19FAFL7DA169617 | WA19FAFL7DA199829 | WA19FAFL7DA171545 | WA19FAFL7DA124547 | WA19FAFL7DA190788; WA19FAFL7DA108249 | WA19FAFL7DA131787 | WA19FAFL7DA102502 | WA19FAFL7DA172680 | WA19FAFL7DA157399 | WA19FAFL7DA144264 | WA19FAFL7DA134348 | WA19FAFL7DA196252 | WA19FAFL7DA179497; WA19FAFL7DA171271; WA19FAFL7DA173084 | WA19FAFL7DA165177 | WA19FAFL7DA157001; WA19FAFL7DA166264; WA19FAFL7DA167561;

WA19FAFL7DA129313

| WA19FAFL7DA120112 | WA19FAFL7DA183842 | WA19FAFL7DA197434; WA19FAFL7DA197787; WA19FAFL7DA194842 | WA19FAFL7DA188765; WA19FAFL7DA199166; WA19FAFL7DA125620 | WA19FAFL7DA106291 | WA19FAFL7DA164532; WA19FAFL7DA142126 | WA19FAFL7DA157953 | WA19FAFL7DA108994 | WA19FAFL7DA198499 | WA19FAFL7DA140957 | WA19FAFL7DA165616; WA19FAFL7DA194694 | WA19FAFL7DA169469; WA19FAFL7DA181847 | WA19FAFL7DA118294 | WA19FAFL7DA146533 | WA19FAFL7DA103312 | WA19FAFL7DA145060 | WA19FAFL7DA189379 | WA19FAFL7DA124113; WA19FAFL7DA157483; WA19FAFL7DA126945 | WA19FAFL7DA100362 | WA19FAFL7DA185638 | WA19FAFL7DA107229; WA19FAFL7DA107506 | WA19FAFL7DA143163; WA19FAFL7DA167981 | WA19FAFL7DA170976 | WA19FAFL7DA142272 | WA19FAFL7DA115637

WA19FAFL7DA102841; WA19FAFL7DA171898 | WA19FAFL7DA165258 | WA19FAFL7DA126427; WA19FAFL7DA130056 | WA19FAFL7DA147441

WA19FAFL7DA174395 | WA19FAFL7DA133474 | WA19FAFL7DA161906

WA19FAFL7DA142112; WA19FAFL7DA138125

WA19FAFL7DA102189; WA19FAFL7DA194257; WA19FAFL7DA195084; WA19FAFL7DA149349 | WA19FAFL7DA138030 | WA19FAFL7DA141140 | WA19FAFL7DA192699; WA19FAFL7DA112527 | WA19FAFL7DA102161 | WA19FAFL7DA183193 | WA19FAFL7DA137427; WA19FAFL7DA178611 | WA19FAFL7DA119803 | WA19FAFL7DA163381 | WA19FAFL7DA132275; WA19FAFL7DA106811 | WA19FAFL7DA173232; WA19FAFL7DA118473 | WA19FAFL7DA191262

WA19FAFL7DA184022 | WA19FAFL7DA190399 | WA19FAFL7DA105559 | WA19FAFL7DA104329; WA19FAFL7DA192945 | WA19FAFL7DA175918; WA19FAFL7DA113306 | WA19FAFL7DA161730 | WA19FAFL7DA176857; WA19FAFL7DA117937; WA19FAFL7DA191942

WA19FAFL7DA187423 | WA19FAFL7DA182352 | WA19FAFL7DA152946 | WA19FAFL7DA171948; WA19FAFL7DA126346; WA19FAFL7DA158827 | WA19FAFL7DA173070 | WA19FAFL7DA159184 | WA19FAFL7DA157922 | WA19FAFL7DA110860; WA19FAFL7DA188040 | WA19FAFL7DA137105

WA19FAFL7DA183372 | WA19FAFL7DA179807; WA19FAFL7DA128792 | WA19FAFL7DA120322; WA19FAFL7DA185557; WA19FAFL7DA196266 | WA19FAFL7DA196056 | WA19FAFL7DA154535 | WA19FAFL7DA169729; WA19FAFL7DA116187 | WA19FAFL7DA156298 | WA19FAFL7DA115055 | WA19FAFL7DA172520 | WA19FAFL7DA145656; WA19FAFL7DA116061; WA19FAFL7DA133894 | WA19FAFL7DA152123; WA19FAFL7DA188457 | WA19FAFL7DA177023 | WA19FAFL7DA112852; WA19FAFL7DA169097 | WA19FAFL7DA107361 | WA19FAFL7DA146130 | WA19FAFL7DA116349; WA19FAFL7DA124693 | WA19FAFL7DA177975

WA19FAFL7DA173425; WA19FAFL7DA137024 | WA19FAFL7DA191343; WA19FAFL7DA136813 | WA19FAFL7DA157662; WA19FAFL7DA108977 | WA19FAFL7DA156401 | WA19FAFL7DA102774 | WA19FAFL7DA141705 | WA19FAFL7DA110423 | WA19FAFL7DA109529 | WA19FAFL7DA126668 | WA19FAFL7DA118571 | WA19FAFL7DA157239 | WA19FAFL7DA183601 | WA19FAFL7DA191083; WA19FAFL7DA106310 | WA19FAFL7DA160173 | WA19FAFL7DA152302 | WA19FAFL7DA173814; WA19FAFL7DA101351 | WA19FAFL7DA154244; WA19FAFL7DA128162; WA19FAFL7DA194405; WA19FAFL7DA141767 | WA19FAFL7DA190628; WA19FAFL7DA113547 | WA19FAFL7DA124094 | WA19FAFL7DA116271 | WA19FAFL7DA115590 | WA19FAFL7DA100166 | WA19FAFL7DA132941; WA19FAFL7DA164496; WA19FAFL7DA127299

WA19FAFL7DA179757 | WA19FAFL7DA167432 | WA19FAFL7DA104587 | WA19FAFL7DA176700 | WA19FAFL7DA184960 | WA19FAFL7DA106985; WA19FAFL7DA156060

WA19FAFL7DA109451 | WA19FAFL7DA160688; WA19FAFL7DA118568 | WA19FAFL7DA162165; WA19FAFL7DA103679; WA19FAFL7DA157077 | WA19FAFL7DA139873 | WA19FAFL7DA175143 | WA19FAFL7DA151277 | WA19FAFL7DA140781; WA19FAFL7DA190676; WA19FAFL7DA118912; WA19FAFL7DA157628; WA19FAFL7DA165308; WA19FAFL7DA153336 | WA19FAFL7DA181685; WA19FAFL7DA147830 | WA19FAFL7DA189088 | WA19FAFL7DA149433; WA19FAFL7DA149979 | WA19FAFL7DA140084 | WA19FAFL7DA103536

WA19FAFL7DA180830; WA19FAFL7DA169116 | WA19FAFL7DA146578; WA19FAFL7DA125102; WA19FAFL7DA161226 | WA19FAFL7DA119719 | WA19FAFL7DA142305; WA19FAFL7DA156916 | WA19FAFL7DA176373 | WA19FAFL7DA116707; WA19FAFL7DA119283

WA19FAFL7DA168676; WA19FAFL7DA158178; WA19FAFL7DA187289; WA19FAFL7DA160089

WA19FAFL7DA170301 | WA19FAFL7DA159539 | WA19FAFL7DA177510; WA19FAFL7DA126203 | WA19FAFL7DA107327 | WA19FAFL7DA136410 | WA19FAFL7DA107439 | WA19FAFL7DA110924 | WA19FAFL7DA198101; WA19FAFL7DA188846 | WA19FAFL7DA131465; WA19FAFL7DA148332; WA19FAFL7DA175157 | WA19FAFL7DA170248 | WA19FAFL7DA101396 | WA19FAFL7DA120126

WA19FAFL7DA163722; WA19FAFL7DA163025 | WA19FAFL7DA148279; WA19FAFL7DA157337 | WA19FAFL7DA176308; WA19FAFL7DA154583 | WA19FAFL7DA134608 | WA19FAFL7DA179046 | WA19FAFL7DA145141; WA19FAFL7DA105562; WA19FAFL7DA110857 | WA19FAFL7DA123916

WA19FAFL7DA115606 | WA19FAFL7DA166247; WA19FAFL7DA189561 | WA19FAFL7DA139484; WA19FAFL7DA195182 | WA19FAFL7DA171108 | WA19FAFL7DA160643; WA19FAFL7DA114018 | WA19FAFL7DA111183; WA19FAFL7DA114729; WA19FAFL7DA199524; WA19FAFL7DA163820 | WA19FAFL7DA149030 | WA19FAFL7DA189978 | WA19FAFL7DA190631 | WA19FAFL7DA186840; WA19FAFL7DA198678;

WA19FAFL7DA118053

; WA19FAFL7DA105125 | WA19FAFL7DA113452 | WA19FAFL7DA116402; WA19FAFL7DA185431; WA19FAFL7DA150050 | WA19FAFL7DA157158 | WA19FAFL7DA180892; WA19FAFL7DA170914 | WA19FAFL7DA185915 | WA19FAFL7DA133488 | WA19FAFL7DA189110 | WA19FAFL7DA185008 | WA19FAFL7DA179788 | WA19FAFL7DA192072 | WA19FAFL7DA188426 | WA19FAFL7DA156351; WA19FAFL7DA171822 | WA19FAFL7DA145625 | WA19FAFL7DA164868 | WA19FAFL7DA151103; WA19FAFL7DA177880 | WA19FAFL7DA108798 |

WA19FAFL7DA188555

; WA19FAFL7DA146354 | WA19FAFL7DA135628

WA19FAFL7DA142370 | WA19FAFL7DA172176; WA19FAFL7DA184943 |

WA19FAFL7DA162294

| WA19FAFL7DA193349; WA19FAFL7DA158570 | WA19FAFL7DA184912 | WA19FAFL7DA189009 | WA19FAFL7DA176891; WA19FAFL7DA141154 | WA19FAFL7DA184702 | WA19FAFL7DA175546 | WA19FAFL7DA196915 | WA19FAFL7DA112995 | WA19FAFL7DA101897

WA19FAFL7DA137895 |

WA19FAFL7DA110678

| WA19FAFL7DA181640; WA19FAFL7DA199250; WA19FAFL7DA183503; WA19FAFL7DA183999 | WA19FAFL7DA131031 | WA19FAFL7DA189981; WA19FAFL7DA130512; WA19FAFL7DA118036 | WA19FAFL7DA129019; WA19FAFL7DA163946 | WA19FAFL7DA112270 | WA19FAFL7DA185946 | WA19FAFL7DA141736 | WA19FAFL7DA156947; WA19FAFL7DA103682 | WA19FAFL7DA180343 | WA19FAFL7DA102094 | WA19FAFL7DA125584 | WA19FAFL7DA129179; WA19FAFL7DA100734 | WA19FAFL7DA176521 | WA19FAFL7DA132972; WA19FAFL7DA113922 | WA19FAFL7DA140571 | WA19FAFL7DA128078; WA19FAFL7DA136309 | WA19FAFL7DA103195; WA19FAFL7DA106159 | WA19FAFL7DA174039 | WA19FAFL7DA117355 |

WA19FAFL7DA180214

| WA19FAFL7DA142577; WA19FAFL7DA152543; WA19FAFL7DA166135 | WA19FAFL7DA197420 | WA19FAFL7DA108784 | WA19FAFL7DA199667 | WA19FAFL7DA190824 | WA19FAFL7DA133992 | WA19FAFL7DA123415; WA19FAFL7DA101835 | WA19FAFL7DA158990 | WA19FAFL7DA102676; WA19FAFL7DA175806; WA19FAFL7DA123852 | WA19FAFL7DA195070 | WA19FAFL7DA195988 | WA19FAFL7DA154129 | WA19FAFL7DA116643 | WA19FAFL7DA128713 | WA19FAFL7DA191732

WA19FAFL7DA112043

| WA19FAFL7DA102256; WA19FAFL7DA115234; WA19FAFL7DA107473 | WA19FAFL7DA137489; WA19FAFL7DA140991 | WA19FAFL7DA169794 | WA19FAFL7DA129215

WA19FAFL7DA156365 | WA19FAFL7DA130932 | WA19FAFL7DA152753 | WA19FAFL7DA148816 | WA19FAFL7DA124208 | WA19FAFL7DA190113 | WA19FAFL7DA102824 | WA19FAFL7DA149478; WA19FAFL7DA117128; WA19FAFL7DA100653; WA19FAFL7DA182996 | WA19FAFL7DA102211 | WA19FAFL7DA158942

WA19FAFL7DA158973; WA19FAFL7DA181766

WA19FAFL7DA127898; WA19FAFL7DA173988 | WA19FAFL7DA136178 | WA19FAFL7DA112012; WA19FAFL7DA187745 | WA19FAFL7DA153532 | WA19FAFL7DA119493

WA19FAFL7DA187180 | WA19FAFL7DA161078; WA19FAFL7DA182819

WA19FAFL7DA123849; WA19FAFL7DA149528 | WA19FAFL7DA199118 | WA19FAFL7DA169813 | WA19FAFL7DA139131 | WA19FAFL7DA199488 | WA19FAFL7DA160156 | WA19FAFL7DA123639; WA19FAFL7DA108350 | WA19FAFL7DA137816; WA19FAFL7DA191066 | WA19FAFL7DA136357 | WA19FAFL7DA171688; WA19FAFL7DA126749; WA19FAFL7DA158360; WA19FAFL7DA187048 | WA19FAFL7DA153269 | WA19FAFL7DA129053 | WA19FAFL7DA147620 | WA19FAFL7DA199622 | WA19FAFL7DA101768; WA19FAFL7DA159122 | WA19FAFL7DA199880; WA19FAFL7DA160657 | WA19FAFL7DA179287; WA19FAFL7DA154132 | WA19FAFL7DA182691 | WA19FAFL7DA106601 | WA19FAFL7DA158892

WA19FAFL7DA114388

| WA19FAFL7DA175935 | WA19FAFL7DA162280 | WA19FAFL7DA134947; WA19FAFL7DA104752 | WA19FAFL7DA135239; WA19FAFL7DA153417 | WA19FAFL7DA192864; WA19FAFL7DA134754; WA19FAFL7DA176051 | WA19FAFL7DA128517 | WA19FAFL7DA129599 | WA19FAFL7DA163266; WA19FAFL7DA182240 | WA19FAFL7DA126931 | WA19FAFL7DA140117; WA19FAFL7DA181623; WA19FAFL7DA143762 | WA19FAFL7DA101169; WA19FAFL7DA118375; WA19FAFL7DA105481

WA19FAFL7DA124256 | WA19FAFL7DA164028; WA19FAFL7DA139324 | WA19FAFL7DA114956; WA19FAFL7DA127108 | WA19FAFL7DA162005; WA19FAFL7DA184263; WA19FAFL7DA103133 | WA19FAFL7DA198003 | WA19FAFL7DA199927; WA19FAFL7DA112236 | WA19FAFL7DA141980 | WA19FAFL7DA137640; WA19FAFL7DA139159 | WA19FAFL7DA153871; WA19FAFL7DA141915; WA19FAFL7DA176535; WA19FAFL7DA166426; WA19FAFL7DA117856; WA19FAFL7DA143079; WA19FAFL7DA149268 | WA19FAFL7DA194047 | WA19FAFL7DA106405 | WA19FAFL7DA186577 | WA19FAFL7DA186952 | WA19FAFL7DA108669 | WA19FAFL7DA132440; WA19FAFL7DA142563; WA19FAFL7DA173974 | WA19FAFL7DA121499 | WA19FAFL7DA162876 | WA19FAFL7DA142840; WA19FAFL7DA102404

WA19FAFL7DA108770; WA19FAFL7DA154017 | WA19FAFL7DA172310 | WA19FAFL7DA124287 | WA19FAFL7DA163865; WA19FAFL7DA183937 | WA19FAFL7DA129859; WA19FAFL7DA198650 | WA19FAFL7DA177877 | WA19FAFL7DA152204; WA19FAFL7DA178401

WA19FAFL7DA133099 | WA19FAFL7DA150789 | WA19FAFL7DA108526 | WA19FAFL7DA132079 | WA19FAFL7DA179869 | WA19FAFL7DA198289 | WA19FAFL7DA116304; WA19FAFL7DA148928; WA19FAFL7DA150453 | WA19FAFL7DA171884

WA19FAFL7DA117503 | WA19FAFL7DA106663 | WA19FAFL7DA146144 | WA19FAFL7DA132714 | WA19FAFL7DA111586; WA19FAFL7DA199569; WA19FAFL7DA144474 | WA19FAFL7DA183033 | WA19FAFL7DA129618 | WA19FAFL7DA131272 | WA19FAFL7DA184344; WA19FAFL7DA155491 | WA19FAFL7DA139534 | WA19FAFL7DA124564 | WA19FAFL7DA135516; WA19FAFL7DA118957

WA19FAFL7DA123107 | WA19FAFL7DA144183 | WA19FAFL7DA137329; WA19FAFL7DA187499

WA19FAFL7DA105318 | WA19FAFL7DA120384 | WA19FAFL7DA176843; WA19FAFL7DA110258 | WA19FAFL7DA107215 | WA19FAFL7DA181282 | WA19FAFL7DA118263

WA19FAFL7DA126055 | WA19FAFL7DA141171 | WA19FAFL7DA149853

WA19FAFL7DA181671; WA19FAFL7DA103486; WA19FAFL7DA118876; WA19FAFL7DA184425

WA19FAFL7DA168175 | WA19FAFL7DA171481; WA19FAFL7DA122345 | WA19FAFL7DA100197 | WA19FAFL7DA148413; WA19FAFL7DA164806 | WA19FAFL7DA197756

WA19FAFL7DA191293 | WA19FAFL7DA165244; WA19FAFL7DA184926 | WA19FAFL7DA106677; WA19FAFL7DA116660 | WA19FAFL7DA131661 | WA19FAFL7DA145768 | WA19FAFL7DA154664 | WA19FAFL7DA106680 | WA19FAFL7DA120837 | WA19FAFL7DA122233 | WA19FAFL7DA141686 | WA19FAFL7DA132261 | WA19FAFL7DA166989; WA19FAFL7DA182545 | WA19FAFL7DA161470 | WA19FAFL7DA114522 | WA19FAFL7DA100510; WA19FAFL7DA171528 | WA19FAFL7DA173036 | WA19FAFL7DA198308 | WA19FAFL7DA103147 | WA19FAFL7DA129862 | WA19FAFL7DA162246 | WA19FAFL7DA127559; WA19FAFL7DA178396; WA19FAFL7DA119977;

WA19FAFL7DA116853

| WA19FAFL7DA110776 | WA19FAFL7DA114178 | WA19FAFL7DA180553 | WA19FAFL7DA128985

WA19FAFL7DA106436; WA19FAFL7DA173148 | WA19FAFL7DA161338 | WA19FAFL7DA192766 | WA19FAFL7DA143633; WA19FAFL7DA125908 | WA19FAFL7DA167298 | WA19FAFL7DA132499 | WA19FAFL7DA109238; WA19FAFL7DA139999; WA19FAFL7DA197563 | WA19FAFL7DA143891 | WA19FAFL7DA171304; WA19FAFL7DA110177; WA19FAFL7DA141512 | WA19FAFL7DA142174 | WA19FAFL7DA168502; WA19FAFL7DA129229 | WA19FAFL7DA108106 | WA19FAFL7DA119865; WA19FAFL7DA111359; WA19FAFL7DA195408 |

WA19FAFL7DA136584

| WA19FAFL7DA163882

WA19FAFL7DA191939

WA19FAFL7DA152154 | WA19FAFL7DA142059 | WA19FAFL7DA146595 | WA19FAFL7DA139825; WA19FAFL7DA136052 | WA19FAFL7DA132874 | WA19FAFL7DA150713; WA19FAFL7DA166104; WA19FAFL7DA103116; WA19FAFL7DA181699 | WA19FAFL7DA133510 | WA19FAFL7DA158925

WA19FAFL7DA173666; WA19FAFL7DA113418 | WA19FAFL7DA168001; WA19FAFL7DA166717 | WA19FAFL7DA136634 | WA19FAFL7DA116593; WA19FAFL7DA116898 | WA19FAFL7DA115802; WA19FAFL7DA104296 | WA19FAFL7DA145480 |

WA19FAFL7DA181749WA19FAFL7DA117114; WA19FAFL7DA104315 | WA19FAFL7DA190886; WA19FAFL7DA167415 | WA19FAFL7DA193755 | WA19FAFL7DA180939; WA19FAFL7DA131644 | WA19FAFL7DA162392 | WA19FAFL7DA115699; WA19FAFL7DA163414 | WA19FAFL7DA199720 | WA19FAFL7DA188507 | WA19FAFL7DA148797 | WA19FAFL7DA112320; WA19FAFL7DA152705 | WA19FAFL7DA189334 | WA19FAFL7DA148749 | WA19FAFL7DA158102 | WA19FAFL7DA117047; WA19FAFL7DA146855; WA19FAFL7DA109045 | WA19FAFL7DA117730; WA19FAFL7DA183694 | WA19FAFL7DA106789 | WA19FAFL7DA116092; WA19FAFL7DA184196; WA19FAFL7DA165552 | WA19FAFL7DA172632 | WA19FAFL7DA158603 | WA19FAFL7DA124757 | WA19FAFL7DA101947 | WA19FAFL7DA179905

WA19FAFL7DA149089; WA19FAFL7DA165437 | WA19FAFL7DA114696 | WA19FAFL7DA197479 | WA19FAFL7DA136696; WA19FAFL7DA115735 | WA19FAFL7DA130462 | WA19FAFL7DA148590

WA19FAFL7DA113564 | WA19FAFL7DA141316 | WA19FAFL7DA117145 | WA19FAFL7DA149075; WA19FAFL7DA109031; WA19FAFL7DA109207; WA19FAFL7DA118831; WA19FAFL7DA199099

WA19FAFL7DA130753; WA19FAFL7DA165731; WA19FAFL7DA188197 | WA19FAFL7DA141865; WA19FAFL7DA142210

WA19FAFL7DA129702 | WA19FAFL7DA103343 | WA19FAFL7DA163669 | WA19FAFL7DA174719; WA19FAFL7DA168046; WA19FAFL7DA117968; WA19FAFL7DA159086

WA19FAFL7DA109627; WA19FAFL7DA124662 | WA19FAFL7DA140165

WA19FAFL7DA175126 | WA19FAFL7DA117579 | WA19FAFL7DA150744 | WA19FAFL7DA115444 | WA19FAFL7DA183808 | WA19FAFL7DA185624

WA19FAFL7DA131806 | WA19FAFL7DA121289 | WA19FAFL7DA105884 | WA19FAFL7DA111068 | WA19FAFL7DA125357; WA19FAFL7DA181413; WA19FAFL7DA157029; WA19FAFL7DA116870; WA19FAFL7DA141395 | WA19FAFL7DA174266; WA19FAFL7DA133619 | WA19FAFL7DA146404 | WA19FAFL7DA120885; WA19FAFL7DA106324; WA19FAFL7DA131420;

WA19FAFL7DA149920

| WA19FAFL7DA195960; WA19FAFL7DA144278; WA19FAFL7DA184005 | WA19FAFL7DA150064; WA19FAFL7DA132731 | WA19FAFL7DA147102 | WA19FAFL7DA185817; WA19FAFL7DA144488; WA19FAFL7DA136214; WA19FAFL7DA181203; WA19FAFL7DA141770 | WA19FAFL7DA189575; WA19FAFL7DA115783 | WA19FAFL7DA161100 | WA19FAFL7DA180505; WA19FAFL7DA168127 | WA19FAFL7DA137122 | WA19FAFL7DA113029; WA19FAFL7DA143955; WA19FAFL7DA164109 | WA19FAFL7DA137945 | WA19FAFL7DA104749 | WA19FAFL7DA156561 | WA19FAFL7DA161291 | WA19FAFL7DA158908

WA19FAFL7DA192816 | WA19FAFL7DA176731 | WA19FAFL7DA156026 | WA19FAFL7DA188460 | WA19FAFL7DA102998 | WA19FAFL7DA154924 | WA19FAFL7DA107845 | WA19FAFL7DA159234; WA19FAFL7DA151506; WA19FAFL7DA143938 | WA19FAFL7DA141493; WA19FAFL7DA124712; WA19FAFL7DA140358; WA19FAFL7DA118456 | WA19FAFL7DA153188 | WA19FAFL7DA189902 | WA19FAFL7DA168497; WA19FAFL7DA188264; WA19FAFL7DA166961; WA19FAFL7DA115170 | WA19FAFL7DA185333; WA19FAFL7DA153496 | WA19FAFL7DA195702; WA19FAFL7DA171156 | WA19FAFL7DA186109; WA19FAFL7DA165809 | WA19FAFL7DA175644; WA19FAFL7DA113256 | WA19FAFL7DA195229 | WA19FAFL7DA180424 | WA19FAFL7DA165857 | WA19FAFL7DA168855; WA19FAFL7DA171741 | WA19FAFL7DA194467 | WA19FAFL7DA185199 | WA19FAFL7DA145415; WA19FAFL7DA116514 | WA19FAFL7DA166328 | WA19FAFL7DA187809 | WA19FAFL7DA183677 | WA19FAFL7DA156527 | WA19FAFL7DA188216

WA19FAFL7DA178124 | WA19FAFL7DA151361

WA19FAFL7DA186983 | WA19FAFL7DA103035; WA19FAFL7DA167074 | WA19FAFL7DA159508; WA19FAFL7DA131479; WA19FAFL7DA101429 | WA19FAFL7DA151764 | WA19FAFL7DA181105 | WA19FAFL7DA182741; WA19FAFL7DA113161; WA19FAFL7DA171030

WA19FAFL7DA146645; WA19FAFL7DA151182 | WA19FAFL7DA156608 | WA19FAFL7DA100099 | WA19FAFL7DA153398; WA19FAFL7DA162974 | WA19FAFL7DA123298 | WA19FAFL7DA162845 | WA19FAFL7DA196607 | WA19FAFL7DA101463; WA19FAFL7DA144832 | WA19FAFL7DA131062; WA19FAFL7DA130560 | WA19FAFL7DA104301 | WA19FAFL7DA161968 | WA19FAFL7DA163008; WA19FAFL7DA150484; WA19FAFL7DA125276 | WA19FAFL7DA114603 | WA19FAFL7DA129621; WA19FAFL7DA114228 |

WA19FAFL7DA192850

| WA19FAFL7DA125956 | WA19FAFL7DA154860; WA19FAFL7DA116710 | WA19FAFL7DA144779 | WA19FAFL7DA158438 | WA19FAFL7DA116545 | WA19FAFL7DA155961; WA19FAFL7DA139839 | WA19FAFL7DA148945; WA19FAFL7DA128601 | WA19FAFL7DA159721

WA19FAFL7DA132471 | WA19FAFL7DA143034 | WA19FAFL7DA177622 | WA19FAFL7DA139422 | WA19FAFL7DA177913; WA19FAFL7DA112124 | WA19FAFL7DA126640 | WA19FAFL7DA152560 | WA19FAFL7DA157936; WA19FAFL7DA168290; WA19FAFL7DA126217; WA19FAFL7DA145110; WA19FAFL7DA118392 | WA19FAFL7DA172145 | WA19FAFL7DA163929 | WA19FAFL7DA127920 | WA19FAFL7DA174445 | WA19FAFL7DA151196 | WA19FAFL7DA117811; WA19FAFL7DA134818; WA19FAFL7DA102919; WA19FAFL7DA142319; WA19FAFL7DA164174; WA19FAFL7DA169939; WA19FAFL7DA118487 | WA19FAFL7DA100569 | WA19FAFL7DA149674 | WA19FAFL7DA198258; WA19FAFL7DA149819; WA19FAFL7DA143521; WA19FAFL7DA186188 | WA19FAFL7DA191522; WA19FAFL7DA117677; WA19FAFL7DA126511; WA19FAFL7DA169181 | WA19FAFL7DA159878 | WA19FAFL7DA185901; WA19FAFL7DA166815 | WA19FAFL7DA102032; WA19FAFL7DA164207 | WA19FAFL7DA123978 | WA19FAFL7DA135144 | WA19FAFL7DA102337 | WA19FAFL7DA147455 | WA19FAFL7DA137170 | WA19FAFL7DA109854 | WA19FAFL7DA161369; WA19FAFL7DA180679; WA19FAFL7DA181878 | WA19FAFL7DA189317 | WA19FAFL7DA151702; WA19FAFL7DA179340; WA19FAFL7DA172047 | WA19FAFL7DA164398 | WA19FAFL7DA169486 | WA19FAFL7DA195456 | WA19FAFL7DA129554 | WA19FAFL7DA191150 | WA19FAFL7DA111538 | WA19FAFL7DA184151; WA19FAFL7DA196350; WA19FAFL7DA197692; WA19FAFL7DA111393 | WA19FAFL7DA105898 | WA19FAFL7DA141834 | WA19FAFL7DA187549; WA19FAFL7DA186823 | WA19FAFL7DA156639 | WA19FAFL7DA119669; WA19FAFL7DA104864 | WA19FAFL7DA131482; WA19FAFL7DA193481 | WA19FAFL7DA132230 | WA19FAFL7DA176082

WA19FAFL7DA105576 | WA19FAFL7DA147519 | WA19FAFL7DA146466; WA19FAFL7DA117534; WA19FAFL7DA124709 | WA19FAFL7DA123642; WA19FAFL7DA154714

WA19FAFL7DA185350

WA19FAFL7DA135547 | WA19FAFL7DA123818 | WA19FAFL7DA110728; WA19FAFL7DA120191; WA19FAFL7DA111233;

WA19FAFL7DA116108

| WA19FAFL7DA166118 | WA19FAFL7DA134978 | WA19FAFL7DA199877 | WA19FAFL7DA128579 | WA19FAFL7DA126637 | WA19FAFL7DA146743

WA19FAFL7DA145835; WA19FAFL7DA163168 | WA19FAFL7DA181895; WA19FAFL7DA182271; WA19FAFL7DA156432; WA19FAFL7DA164157

WA19FAFL7DA135533; WA19FAFL7DA170038 | WA19FAFL7DA180004; WA19FAFL7DA164479; WA19FAFL7DA132938 | WA19FAFL7DA128503 | WA19FAFL7DA174106; WA19FAFL7DA159024 | WA19FAFL7DA179189 | WA19FAFL7DA125505 | WA19FAFL7DA113080

WA19FAFL7DA136391; WA19FAFL7DA170105 | WA19FAFL7DA104444 | WA19FAFL7DA114195 | WA19FAFL7DA153420 | WA19FAFL7DA130302 | WA19FAFL7DA159699

WA19FAFL7DA101172; WA19FAFL7DA185414 | WA19FAFL7DA139730 | WA19FAFL7DA137976; WA19FAFL7DA113631

WA19FAFL7DA157161; WA19FAFL7DA103004; WA19FAFL7DA112883; WA19FAFL7DA105061

WA19FAFL7DA190273 | WA19FAFL7DA165387 | WA19FAFL7DA110146 | WA19FAFL7DA133636; WA19FAFL7DA195053 | WA19FAFL7DA107280 | WA19FAFL7DA187213 | WA19FAFL7DA105402 | WA19FAFL7DA162229 | WA19FAFL7DA111913 | WA19FAFL7DA172484

WA19FAFL7DA152400 | WA19FAFL7DA191729 | WA19FAFL7DA103357 | WA19FAFL7DA108123; WA19FAFL7DA167639; WA19FAFL7DA163445

WA19FAFL7DA187678 | WA19FAFL7DA147889 | WA19FAFL7DA183078 | WA19FAFL7DA156768 | WA19FAFL7DA156382 | WA19FAFL7DA197336 | WA19FAFL7DA113998 | WA19FAFL7DA109806 | WA19FAFL7DA139842; WA19FAFL7DA164725 | WA19FAFL7DA133152 | WA19FAFL7DA144460; WA19FAFL7DA145933; WA19FAFL7DA166782 | WA19FAFL7DA175496 | WA19FAFL7DA138240 | WA19FAFL7DA176602 | WA19FAFL7DA110082 | WA19FAFL7DA161095; WA19FAFL7DA106484 | WA19FAFL7DA148282 | WA19FAFL7DA157094; WA19FAFL7DA161937; WA19FAFL7DA186921 | WA19FAFL7DA141557; WA19FAFL7DA145270; WA19FAFL7DA124970; WA19FAFL7DA167768 | WA19FAFL7DA183596

WA19FAFL7DA137217 | WA19FAFL7DA107599 | WA19FAFL7DA111765; WA19FAFL7DA157435; WA19FAFL7DA168760 | WA19FAFL7DA167138; WA19FAFL7DA141719 | WA19FAFL7DA184652 | WA19FAFL7DA156348; WA19FAFL7DA126685 | WA19FAFL7DA106002

WA19FAFL7DA169200; WA19FAFL7DA168872 | WA19FAFL7DA193447 | WA19FAFL7DA197854; WA19FAFL7DA157256

WA19FAFL7DA183470

|

WA19FAFL7DA173800

; WA19FAFL7DA103911 | WA19FAFL7DA197059 | WA19FAFL7DA147777 | WA19FAFL7DA129764; WA19FAFL7DA196204; WA19FAFL7DA119767; WA19FAFL7DA158214 | WA19FAFL7DA120773 | WA19FAFL7DA100765; WA19FAFL7DA154292; WA19FAFL7DA146676 | WA19FAFL7DA138092 |

WA19FAFL7DA191505

| WA19FAFL7DA142658 | WA19FAFL7DA126489; WA19FAFL7DA180102 | WA19FAFL7DA170413; WA19FAFL7DA143339 | WA19FAFL7DA114827 | WA19FAFL7DA129442; WA19FAFL7DA139906 | WA19FAFL7DA167740; WA19FAFL7DA175675 | WA19FAFL7DA117632 | WA19FAFL7DA173957; WA19FAFL7DA135340

WA19FAFL7DA185994 | WA19FAFL7DA141672 | WA19FAFL7DA140568 | WA19FAFL7DA162764; WA19FAFL7DA191407 | WA19FAFL7DA140621 | WA19FAFL7DA144362; WA19FAFL7DA134804 | WA19FAFL7DA121678 | WA19FAFL7DA126878; WA19FAFL7DA187390 | WA19FAFL7DA124354 | WA19FAFL7DA182853; WA19FAFL7DA180780 | WA19FAFL7DA146564; WA19FAFL7DA194808; WA19FAFL7DA137850 | WA19FAFL7DA115041; WA19FAFL7DA169892 | WA19FAFL7DA192752 |

WA19FAFL7DA121728

| WA19FAFL7DA178270; WA19FAFL7DA174025; WA19FAFL7DA187762 | WA19FAFL7DA174901 | WA19FAFL7DA153062 | WA19FAFL7DA156897 | WA19FAFL7DA181430 | WA19FAFL7DA167902 | WA19FAFL7DA155913 | WA19FAFL7DA174834 | WA19FAFL7DA147181; WA19FAFL7DA147892; WA19FAFL7DA175336; WA19FAFL7DA187843; WA19FAFL7DA185364 | WA19FAFL7DA159993 | WA19FAFL7DA136679; WA19FAFL7DA132776; WA19FAFL7DA166488

WA19FAFL7DA183100 | WA19FAFL7DA189530; WA19FAFL7DA116531 | WA19FAFL7DA163655 | WA19FAFL7DA126556 | WA19FAFL7DA150310 | WA19FAFL7DA164997 | WA19FAFL7DA125374; WA19FAFL7DA140232 | WA19FAFL7DA190600 | WA19FAFL7DA162991 | WA19FAFL7DA170010 | WA19FAFL7DA117601 | WA19FAFL7DA191925; WA19FAFL7DA184747; WA19FAFL7DA147004; WA19FAFL7DA150842 | WA19FAFL7DA146208 | WA19FAFL7DA180374 | WA19FAFL7DA114276; WA19FAFL7DA111961; WA19FAFL7DA139629 | WA19FAFL7DA173649 | WA19FAFL7DA184554; WA19FAFL7DA162800; WA19FAFL7DA110437 | WA19FAFL7DA133412; WA19FAFL7DA185610 | WA19FAFL7DA184456; WA19FAFL7DA179533; WA19FAFL7DA102838 | WA19FAFL7DA163042; WA19FAFL7DA188362 | WA19FAFL7DA191049 | WA19FAFL7DA149416 | WA19FAFL7DA103374; WA19FAFL7DA103813 | WA19FAFL7DA153546

WA19FAFL7DA125634 | WA19FAFL7DA193142 | WA19FAFL7DA162540 | WA19FAFL7DA162618 | WA19FAFL7DA126413 | WA19FAFL7DA109594 | WA19FAFL7DA149450 | WA19FAFL7DA199412; WA19FAFL7DA100023 | WA19FAFL7DA191861 | WA19FAFL7DA142661; WA19FAFL7DA179337; WA19FAFL7DA198115 | WA19FAFL7DA110261 | WA19FAFL7DA195618 | WA19FAFL7DA173103 | WA19FAFL7DA152994 | WA19FAFL7DA195389 | WA19FAFL7DA147939 | WA19FAFL7DA169780 | WA19FAFL7DA134365 | WA19FAFL7DA111880 | WA19FAFL7DA115136; WA19FAFL7DA102046

WA19FAFL7DA125682 | WA19FAFL7DA116562; WA19FAFL7DA121888

WA19FAFL7DA158228; WA19FAFL7DA151554; WA19FAFL7DA198020 | WA19FAFL7DA154390 | WA19FAFL7DA194128 | WA19FAFL7DA171965; WA19FAFL7DA101432 | WA19FAFL7DA182318 | WA19FAFL7DA154793 | WA19FAFL7DA199846; WA19FAFL7DA145026; WA19FAFL7DA146287 | WA19FAFL7DA155846 | WA19FAFL7DA150131 | WA19FAFL7DA152784 | WA19FAFL7DA100488 | WA19FAFL7DA189785; WA19FAFL7DA191374; WA19FAFL7DA159833 | WA19FAFL7DA183498 | WA19FAFL7DA135368 | WA19FAFL7DA151294 | WA19FAFL7DA136942; WA19FAFL7DA159654; WA19FAFL7DA184604 | WA19FAFL7DA173294 |

WA19FAFL7DA170492

| WA19FAFL7DA105609 | WA19FAFL7DA184103; WA19FAFL7DA152221; WA19FAFL7DA171187 | WA19FAFL7DA161484 | WA19FAFL7DA183436 | WA19FAFL7DA106081 | WA19FAFL7DA122460 | WA19FAFL7DA116190; WA19FAFL7DA159377 | WA19FAFL7DA111524 | WA19FAFL7DA157659; WA19FAFL7DA125844; WA19FAFL7DA107621 | WA19FAFL7DA184733 | WA19FAFL7DA101401 | WA19FAFL7DA165115 | WA19FAFL7DA134981; WA19FAFL7DA175398 | WA19FAFL7DA178673 | WA19FAFL7DA104654 | WA19FAFL7DA135080 | WA19FAFL7DA180200; WA19FAFL7DA193903 | WA19FAFL7DA154373; WA19FAFL7DA139680 | WA19FAFL7DA107831 | WA19FAFL7DA118389 | WA19FAFL7DA140506 | WA19FAFL7DA105433 | WA19FAFL7DA140229 | WA19FAFL7DA125097 | WA19FAFL7DA135774; WA19FAFL7DA138089 | WA19FAFL7DA189138; WA19FAFL7DA197269 | WA19FAFL7DA135385; WA19FAFL7DA190094 | WA19FAFL7DA193559 | WA19FAFL7DA158553; WA19FAFL7DA187292 | WA19FAFL7DA181668 | WA19FAFL7DA167737; WA19FAFL7DA172114 | WA19FAFL7DA133247 | WA19FAFL7DA166636; WA19FAFL7DA167009 | WA19FAFL7DA166930 | WA19FAFL7DA196476; WA19FAFL7DA121566; WA19FAFL7DA198891 | WA19FAFL7DA134124; WA19FAFL7DA149125; WA19FAFL7DA197465; WA19FAFL7DA196834; WA19FAFL7DA120790 |

WA19FAFL7DA171349

; WA19FAFL7DA123379 | WA19FAFL7DA193268; WA19FAFL7DA165311 | WA19FAFL7DA128131; WA19FAFL7DA118179; WA19FAFL7DA170752; WA19FAFL7DA103570; WA19FAFL7DA127786 | WA19FAFL7DA111930; WA19FAFL7DA186515 | WA19FAFL7DA185042 | WA19FAFL7DA172582 | WA19FAFL7DA169133; WA19FAFL7DA162831 | WA19FAFL7DA160321; WA19FAFL7DA127979; WA19FAFL7DA160870 | WA19FAFL7DA123446 | WA19FAFL7DA108753; WA19FAFL7DA128615; WA19FAFL7DA171321 | WA19FAFL7DA101530 | WA19FAFL7DA156317; WA19FAFL7DA160853 | WA19FAFL7DA143826 | WA19FAFL7DA197062 | WA19FAFL7DA137847; WA19FAFL7DA167463 | WA19FAFL7DA136892

WA19FAFL7DA134415; WA19FAFL7DA136827 | WA19FAFL7DA141669 | WA19FAFL7DA190158; WA19FAFL7DA149383; WA19FAFL7DA193898 | WA19FAFL7DA164224 | WA19FAFL7DA175692 | WA19FAFL7DA148170 | WA19FAFL7DA116819 | WA19FAFL7DA179998 | WA19FAFL7DA191326 | WA19FAFL7DA152199 | WA19FAFL7DA118795; WA19FAFL7DA175191; WA19FAFL7DA168242; WA19FAFL7DA102693

WA19FAFL7DA110180 | WA19FAFL7DA166586 | WA19FAFL7DA144314 | WA19FAFL7DA153319 | WA19FAFL7DA171738; WA19FAFL7DA140019; WA19FAFL7DA107523 | WA19FAFL7DA178625; WA19FAFL7DA133295 | WA19FAFL7DA199376; WA19FAFL7DA173778 | WA19FAFL7DA125830 | WA19FAFL7DA180908 | WA19FAFL7DA131434 | WA19FAFL7DA155653 | WA19FAFL7DA160822 | WA19FAFL7DA125035; WA19FAFL7DA115363 | WA19FAFL7DA100264 | WA19FAFL7DA107375

WA19FAFL7DA140599 | WA19FAFL7DA169245 | WA19FAFL7DA170590 | WA19FAFL7DA127142 | WA19FAFL7DA141400; WA19FAFL7DA134446; WA19FAFL7DA123771; WA19FAFL7DA169990 |

WA19FAFL7DA129649

; WA19FAFL7DA172775; WA19FAFL7DA189897

WA19FAFL7DA109787; WA19FAFL7DA157502 | WA19FAFL7DA182223; WA19FAFL7DA158584; WA19FAFL7DA187891; WA19FAFL7DA181752; WA19FAFL7DA151571 | WA19FAFL7DA172274; WA19FAFL7DA166698; WA19FAFL7DA195392 | WA19FAFL7DA151568 | WA19FAFL7DA161727 | WA19FAFL7DA148704; WA19FAFL7DA177717; WA19FAFL7DA121034 | WA19FAFL7DA122877 | WA19FAFL7DA196669; WA19FAFL7DA136763 | WA19FAFL7DA125617 | WA19FAFL7DA152476; WA19FAFL7DA156821; WA19FAFL7DA116934

WA19FAFL7DA144331 | WA19FAFL7DA124371 | WA19FAFL7DA147715; WA19FAFL7DA187941 | WA19FAFL7DA138545 | WA19FAFL7DA121521 | WA19FAFL7DA184134

WA19FAFL7DA198924 | WA19FAFL7DA182982 | WA19FAFL7DA120207; WA19FAFL7DA173067; WA19FAFL7DA189804 | WA19FAFL7DA173246 | WA19FAFL7DA193089 | WA19FAFL7DA155863; WA19FAFL7DA198373; WA19FAFL7DA137962; WA19FAFL7DA168421 | WA19FAFL7DA157810; WA19FAFL7DA172534; WA19FAFL7DA150890; WA19FAFL7DA171013; WA19FAFL7DA173313 | WA19FAFL7DA178169 | WA19FAFL7DA183730; WA19FAFL7DA191827; WA19FAFL7DA198941 | WA19FAFL7DA199796

WA19FAFL7DA119266 | WA19FAFL7DA174929 | WA19FAFL7DA192184; WA19FAFL7DA141977 | WA19FAFL7DA129506 | WA19FAFL7DA103665; WA19FAFL7DA186708; WA19FAFL7DA157516 | WA19FAFL7DA199748; WA19FAFL7DA131904

WA19FAFL7DA138044; WA19FAFL7DA121518 | WA19FAFL7DA115203 | WA19FAFL7DA165213 | WA19FAFL7DA182075; WA19FAFL7DA100202

WA19FAFL7DA153451 | WA19FAFL7DA156477 | WA19FAFL7DA142935 | WA19FAFL7DA128338 | WA19FAFL7DA174509 | WA19FAFL7DA103259

WA19FAFL7DA150940; WA19FAFL7DA194498 | WA19FAFL7DA150582; WA19FAFL7DA136018 | WA19FAFL7DA188281;

WA19FAFL7DA166202

| WA19FAFL7DA167172 | WA19FAFL7DA146029 | WA19FAFL7DA121860 | WA19FAFL7DA156950 | WA19FAFL7DA172355 | WA19FAFL7DA157967; WA19FAFL7DA199913 | WA19FAFL7DA179435

WA19FAFL7DA179127 | WA19FAFL7DA104878 | WA19FAFL7DA131689 | WA19FAFL7DA181850 | WA19FAFL7DA107926 | WA19FAFL7DA146242; WA19FAFL7DA112219; WA19FAFL7DA114990 | WA19FAFL7DA111460 | WA19FAFL7DA188037; WA19FAFL7DA175627; WA19FAFL7DA185154; WA19FAFL7DA181010; WA19FAFL7DA127819 | WA19FAFL7DA184215; WA19FAFL7DA183890; WA19FAFL7DA133653; WA19FAFL7DA179399; WA19FAFL7DA106369; WA19FAFL7DA144961; WA19FAFL7DA136777; WA19FAFL7DA173716

WA19FAFL7DA185462

WA19FAFL7DA185669 | WA19FAFL7DA186465; WA19FAFL7DA136701; WA19FAFL7DA139677; WA19FAFL7DA155071; WA19FAFL7DA132244 | WA19FAFL7DA198146;

WA19FAFL7DA168595

| WA19FAFL7DA104718; WA19FAFL7DA165745; WA19FAFL7DA113287; WA19FAFL7DA126315 | WA19FAFL7DA154356 | WA19FAFL7DA179113;

WA19FAFL7DA112317

; WA19FAFL7DA168208 | WA19FAFL7DA161744; WA19FAFL7DA103648 | WA19FAFL7DA122555 | WA19FAFL7DA167169 | WA19FAFL7DA183064; WA19FAFL7DA165776 | WA19FAFL7DA126914

WA19FAFL7DA170668 | WA19FAFL7DA170198 | WA19FAFL7DA132793; WA19FAFL7DA148556 | WA19FAFL7DA109644; WA19FAFL7DA102077 | WA19FAFL7DA193030 | WA19FAFL7DA106730 | WA19FAFL7DA107974 |

WA19FAFL7DA175885

; WA19FAFL7DA137296 | WA19FAFL7DA136830; WA19FAFL7DA153515 | WA19FAFL7DA174493; WA19FAFL7DA182190 | WA19FAFL7DA125603 | WA19FAFL7DA101690 | WA19FAFL7DA152008; WA19FAFL7DA174235 | WA19FAFL7DA180276 | WA19FAFL7DA138237 | WA19FAFL7DA124614; WA19FAFL7DA119350 | WA19FAFL7DA198129; WA19FAFL7DA189222

WA19FAFL7DA145995 | WA19FAFL7DA194470 | WA19FAFL7DA157841

WA19FAFL7DA104931; WA19FAFL7DA199619 | WA19FAFL7DA179371 | WA19FAFL7DA145012 | WA19FAFL7DA197143 | WA19FAFL7DA108512 | WA19FAFL7DA104198 | WA19FAFL7DA121244; WA19FAFL7DA131384

WA19FAFL7DA189771 | WA19FAFL7DA172937 | WA19FAFL7DA107568 | WA19FAFL7DA190175

WA19FAFL7DA171254 | WA19FAFL7DA128422 | WA19FAFL7DA131059 | WA19FAFL7DA159556; WA19FAFL7DA142773 | WA19FAFL7DA185297 | WA19FAFL7DA176342 | WA19FAFL7DA145883; WA19FAFL7DA175241; WA19FAFL7DA153658 | WA19FAFL7DA129800 | WA19FAFL7DA160724 | WA19FAFL7DA189835 | WA19FAFL7DA101558; WA19FAFL7DA188703 | WA19FAFL7DA152462; WA19FAFL7DA137721 | WA19FAFL7DA116125 | WA19FAFL7DA181024 | WA19FAFL7DA156222 | WA19FAFL7DA162067 | WA19FAFL7DA117422; WA19FAFL7DA120935; WA19FAFL7DA147875; WA19FAFL7DA152865 | WA19FAFL7DA172954; WA19FAFL7DA155202 | WA19FAFL7DA160965; WA19FAFL7DA129067; WA19FAFL7DA103102 | WA19FAFL7DA148427 | WA19FAFL7DA142868; WA19FAFL7DA136844; WA19FAFL7DA103780 | WA19FAFL7DA198597; WA19FAFL7DA102712; WA19FAFL7DA182903 | WA19FAFL7DA181461; WA19FAFL7DA107196 | WA19FAFL7DA141252 | WA19FAFL7DA109577; WA19FAFL7DA121647 | WA19FAFL7DA186126; WA19FAFL7DA166233 | WA19FAFL7DA187972 | WA19FAFL7DA118439; WA19FAFL7DA105979; WA19FAFL7DA134060 | WA19FAFL7DA191679 | WA19FAFL7DA126380 | WA19FAFL7DA112057

WA19FAFL7DA195537 | WA19FAFL7DA107795 | WA19FAFL7DA158309 | WA19FAFL7DA165454; WA19FAFL7DA118862 | WA19FAFL7DA187230; WA19FAFL7DA186451 | WA19FAFL7DA145902; WA19FAFL7DA128243 | WA19FAFL7DA159413; WA19FAFL7DA103228 | WA19FAFL7DA110499 | WA19FAFL7DA196848 | WA19FAFL7DA193545 | WA19FAFL7DA171691 |

WA19FAFL7DA153238

| WA19FAFL7DA108042; WA19FAFL7DA174879; WA19FAFL7DA175420

WA19FAFL7DA104721

; WA19FAFL7DA172467; WA19FAFL7DA164143; WA19FAFL7DA162070; WA19FAFL7DA149917 | WA19FAFL7DA159668; WA19FAFL7DA115296 | WA19FAFL7DA153725; WA19FAFL7DA178947

WA19FAFL7DA163543 | WA19FAFL7DA167530 | WA19FAFL7DA176955 | WA19FAFL7DA181637 | WA19FAFL7DA127240 | WA19FAFL7DA106825 | WA19FAFL7DA169407 | WA19FAFL7DA148525 | WA19FAFL7DA138917; WA19FAFL7DA132597 | WA19FAFL7DA174218 | WA19FAFL7DA107666; WA19FAFL7DA186059 | WA19FAFL7DA126394 | WA19FAFL7DA161467 | WA19FAFL7DA155135; WA19FAFL7DA162179

WA19FAFL7DA174512; WA19FAFL7DA140893 | WA19FAFL7DA113953 | WA19FAFL7DA133314 | WA19FAFL7DA187342 | WA19FAFL7DA191956; WA19FAFL7DA163073;

WA19FAFL7DA176583

| WA19FAFL7DA195246 | WA19FAFL7DA152395 | WA19FAFL7DA125150 | WA19FAFL7DA133149 | WA19FAFL7DA170993; WA19FAFL7DA107683 | WA19FAFL7DA133037 | WA19FAFL7DA151148; WA19FAFL7DA124404

WA19FAFL7DA121468; WA19FAFL7DA121891 | WA19FAFL7DA106906; WA19FAFL7DA170802; WA19FAFL7DA120627; WA19FAFL7DA112690; WA19FAFL7DA185980 | WA19FAFL7DA156706 | WA19FAFL7DA174168 | WA19FAFL7DA152770 | WA19FAFL7DA142644 | WA19FAFL7DA171240; WA19FAFL7DA157869; WA19FAFL7DA109661

WA19FAFL7DA163641; WA19FAFL7DA172968; WA19FAFL7DA101723 | WA19FAFL7DA189818 |

WA19FAFL7DA178351

; WA19FAFL7DA121776 | WA19FAFL7DA195358; WA19FAFL7DA127884 | WA19FAFL7DA110583; WA19FAFL7DA184084 | WA19FAFL7DA111572 | WA19FAFL7DA102287 | WA19FAFL7DA180021 | WA19FAFL7DA129828 | WA19FAFL7DA199121 | WA19FAFL7DA179418 | WA19FAFL7DA112172 | WA19FAFL7DA103245; WA19FAFL7DA194095 | WA19FAFL7DA198664 | WA19FAFL7DA159797 | WA19FAFL7DA108378; WA19FAFL7DA157984 | WA19FAFL7DA113435 | WA19FAFL7DA181511 | WA19FAFL7DA174865 | WA19FAFL7DA154986;

WA19FAFL7DA146905

; WA19FAFL7DA178446 | WA19FAFL7DA179936 | WA19FAFL7DA198714

WA19FAFL7DA158410

WA19FAFL7DA119655

WA19FAFL7DA139176; WA19FAFL7DA124807 | WA19FAFL7DA161999 | WA19FAFL7DA163400 | WA19FAFL7DA108459 | WA19FAFL7DA127836 |

WA19FAFL7DA157998WA19FAFL7DA181069 | WA19FAFL7DA131160; WA19FAFL7DA120708

WA19FAFL7DA161372 | WA19FAFL7DA166748; WA19FAFL7DA155765 | WA19FAFL7DA199183; WA19FAFL7DA105223; WA19FAFL7DA167379 | WA19FAFL7DA152722 | WA19FAFL7DA138805 | WA19FAFL7DA110874 | WA19FAFL7DA139033

WA19FAFL7DA184618; WA19FAFL7DA164076 | WA19FAFL7DA173196 | WA19FAFL7DA155720; WA19FAFL7DA114410 | WA19FAFL7DA114021 | WA19FAFL7DA137010 | WA19FAFL7DA110292

WA19FAFL7DA101737 | WA19FAFL7DA170203

WA19FAFL7DA101284 | WA19FAFL7DA190385 | WA19FAFL7DA134429 | WA19FAFL7DA152557 | WA19FAFL7DA131658 | WA19FAFL7DA183114 | WA19FAFL7DA166796 |