WAUBFAFL2GA0…

Audi

A4

WAUBFAFL2GA067506 | WAUBFAFL2GA073225 | WAUBFAFL2GA021626 | WAUBFAFL2GA013431; WAUBFAFL2GA089750; WAUBFAFL2GA030424; WAUBFAFL2GA047806; WAUBFAFL2GA073371; WAUBFAFL2GA001490 | WAUBFAFL2GA002011;

WAUBFAFL2GA081471

| WAUBFAFL2GA014305 | WAUBFAFL2GA061656 | WAUBFAFL2GA059860 | WAUBFAFL2GA099758; WAUBFAFL2GA039303; WAUBFAFL2GA075900 | WAUBFAFL2GA017253 | WAUBFAFL2GA001988 | WAUBFAFL2GA016992 | WAUBFAFL2GA001585; WAUBFAFL2GA077050; WAUBFAFL2GA005569 | WAUBFAFL2GA041486 | WAUBFAFL2GA033002 | WAUBFAFL2GA066422 | WAUBFAFL2GA053024; WAUBFAFL2GA043965 | WAUBFAFL2GA026793 | WAUBFAFL2GA017446 | WAUBFAFL2GA048762; WAUBFAFL2GA069661

WAUBFAFL2GA051113 | WAUBFAFL2GA008472 | WAUBFAFL2GA075394 | WAUBFAFL2GA078697 | WAUBFAFL2GA072396 | WAUBFAFL2GA079607; WAUBFAFL2GA034747 | WAUBFAFL2GA054318

WAUBFAFL2GA077923 | WAUBFAFL2GA034845 | WAUBFAFL2GA094303; WAUBFAFL2GA010657; WAUBFAFL2GA026342; WAUBFAFL2GA027457 | WAUBFAFL2GA002932 | WAUBFAFL2GA039852 | WAUBFAFL2GA042928; WAUBFAFL2GA025921 | WAUBFAFL2GA000744 | WAUBFAFL2GA082166 | WAUBFAFL2GA026860 | WAUBFAFL2GA031086; WAUBFAFL2GA088727 | WAUBFAFL2GA031007; WAUBFAFL2GA058496 | WAUBFAFL2GA067957; WAUBFAFL2GA031119 | WAUBFAFL2GA002428; WAUBFAFL2GA016801 | WAUBFAFL2GA046641 | WAUBFAFL2GA061074; WAUBFAFL2GA070485 | WAUBFAFL2GA062659 | WAUBFAFL2GA027765; WAUBFAFL2GA028060; WAUBFAFL2GA051631 | WAUBFAFL2GA021173 | WAUBFAFL2GA083799 | WAUBFAFL2GA097153; WAUBFAFL2GA052276 | WAUBFAFL2GA097122; WAUBFAFL2GA072088 | WAUBFAFL2GA070437 | WAUBFAFL2GA028964;

WAUBFAFL2GA089554

| WAUBFAFL2GA092650 | WAUBFAFL2GA073726 | WAUBFAFL2GA063410 | WAUBFAFL2GA043173 | WAUBFAFL2GA069563 | WAUBFAFL2GA090252

WAUBFAFL2GA085343; WAUBFAFL2GA008455 | WAUBFAFL2GA093460; WAUBFAFL2GA059910 | WAUBFAFL2GA055842 | WAUBFAFL2GA031010; WAUBFAFL2GA095774 | WAUBFAFL2GA063021 | WAUBFAFL2GA051712 | WAUBFAFL2GA037180; WAUBFAFL2GA032383; WAUBFAFL2GA072947 | WAUBFAFL2GA039382 | WAUBFAFL2GA085570 | WAUBFAFL2GA035364 | WAUBFAFL2GA005328; WAUBFAFL2GA071037

WAUBFAFL2GA038216; WAUBFAFL2GA064010 | WAUBFAFL2GA095953 | WAUBFAFL2GA082152 | WAUBFAFL2GA055839; WAUBFAFL2GA082653

WAUBFAFL2GA097086; WAUBFAFL2GA088971 | WAUBFAFL2GA058739 | WAUBFAFL2GA063682; WAUBFAFL2GA030486 | WAUBFAFL2GA036496; WAUBFAFL2GA091837; WAUBFAFL2GA008116; WAUBFAFL2GA093734 | WAUBFAFL2GA073399 | WAUBFAFL2GA094415; WAUBFAFL2GA019195

WAUBFAFL2GA002364 | WAUBFAFL2GA049541 | WAUBFAFL2GA061883 | WAUBFAFL2GA020766; WAUBFAFL2GA049247 | WAUBFAFL2GA052214 | WAUBFAFL2GA068106; WAUBFAFL2GA053590 | WAUBFAFL2GA086427; WAUBFAFL2GA002493 | WAUBFAFL2GA036014 | WAUBFAFL2GA084421 | WAUBFAFL2GA084855 | WAUBFAFL2GA008083

WAUBFAFL2GA098626

WAUBFAFL2GA025966 | WAUBFAFL2GA043092 | WAUBFAFL2GA051161; WAUBFAFL2GA099260; WAUBFAFL2GA066596 | WAUBFAFL2GA068509; WAUBFAFL2GA072818; WAUBFAFL2GA064007; WAUBFAFL2GA059079; WAUBFAFL2GA013669; WAUBFAFL2GA045361 | WAUBFAFL2GA001196 | WAUBFAFL2GA060913

WAUBFAFL2GA067778 | WAUBFAFL2GA053427; WAUBFAFL2GA095001 | WAUBFAFL2GA095791 | WAUBFAFL2GA081518 | WAUBFAFL2GA006897 | WAUBFAFL2GA060457 | WAUBFAFL2GA067828 | WAUBFAFL2GA061978

WAUBFAFL2GA086539; WAUBFAFL2GA069319; WAUBFAFL2GA039849

WAUBFAFL2GA013607 | WAUBFAFL2GA041133 | WAUBFAFL2GA099145; WAUBFAFL2GA073306; WAUBFAFL2GA000887 | WAUBFAFL2GA010819; WAUBFAFL2GA080563 | WAUBFAFL2GA079638 | WAUBFAFL2GA070857

WAUBFAFL2GA001604 | WAUBFAFL2GA039415

WAUBFAFL2GA052830; WAUBFAFL2GA019505 | WAUBFAFL2GA020590; WAUBFAFL2GA046753 | WAUBFAFL2GA081809 | WAUBFAFL2GA078196 | WAUBFAFL2GA065304 | WAUBFAFL2GA036871; WAUBFAFL2GA064914 | WAUBFAFL2GA048387; WAUBFAFL2GA061897 | WAUBFAFL2GA075735 | WAUBFAFL2GA001084; WAUBFAFL2GA049538

WAUBFAFL2GA060331; WAUBFAFL2GA034196 | WAUBFAFL2GA083284; WAUBFAFL2GA066341; WAUBFAFL2GA025644; WAUBFAFL2GA090056 | WAUBFAFL2GA013848; WAUBFAFL2GA073290 | WAUBFAFL2GA050611

WAUBFAFL2GA092308 | WAUBFAFL2GA092020 | WAUBFAFL2GA032822; WAUBFAFL2GA012571;

WAUBFAFL2GA060555

| WAUBFAFL2GA017902 | WAUBFAFL2GA095192 | WAUBFAFL2GA074827 | WAUBFAFL2GA059485; WAUBFAFL2GA060894 | WAUBFAFL2GA070924 | WAUBFAFL2GA067411; WAUBFAFL2GA070275; WAUBFAFL2GA026812 | WAUBFAFL2GA081230 | WAUBFAFL2GA021769; WAUBFAFL2GA091899 | WAUBFAFL2GA011405 | WAUBFAFL2GA095838 | WAUBFAFL2GA079199; WAUBFAFL2GA093670; WAUBFAFL2GA011839 | WAUBFAFL2GA010836 | WAUBFAFL2GA055520 | WAUBFAFL2GA088579; WAUBFAFL2GA076903; WAUBFAFL2GA032058 | WAUBFAFL2GA015518; WAUBFAFL2GA079008 | WAUBFAFL2GA067294 | WAUBFAFL2GA002767; WAUBFAFL2GA044677; WAUBFAFL2GA084676 | WAUBFAFL2GA012005 | WAUBFAFL2GA075413; WAUBFAFL2GA045571; WAUBFAFL2GA026602 | WAUBFAFL2GA048857 | WAUBFAFL2GA086699 | WAUBFAFL2GA033095; WAUBFAFL2GA033906 | WAUBFAFL2GA087111 | WAUBFAFL2GA022257; WAUBFAFL2GA047675 | WAUBFAFL2GA033954; WAUBFAFL2GA049555 | WAUBFAFL2GA001103; WAUBFAFL2GA013428 | WAUBFAFL2GA040371 | WAUBFAFL2GA009685 | WAUBFAFL2GA085164 | WAUBFAFL2GA070812; WAUBFAFL2GA097458 | WAUBFAFL2GA052486 | WAUBFAFL2GA046672; WAUBFAFL2GA033324 | WAUBFAFL2GA064900; WAUBFAFL2GA016796 | WAUBFAFL2GA086847; WAUBFAFL2GA006057 | WAUBFAFL2GA025501 | WAUBFAFL2GA087707; WAUBFAFL2GA068266; WAUBFAFL2GA041777;

WAUBFAFL2GA073581

| WAUBFAFL2GA092762 | WAUBFAFL2GA050284; WAUBFAFL2GA066212; WAUBFAFL2GA026843 | WAUBFAFL2GA069658 | WAUBFAFL2GA094432 | WAUBFAFL2GA024901 | WAUBFAFL2GA091868 | WAUBFAFL2GA041620 | WAUBFAFL2GA067389 | WAUBFAFL2GA001408 | WAUBFAFL2GA011310 | WAUBFAFL2GA027667 | WAUBFAFL2GA000226 | WAUBFAFL2GA062838; WAUBFAFL2GA079722 | WAUBFAFL2GA003904 | WAUBFAFL2GA056814 | WAUBFAFL2GA078408

WAUBFAFL2GA030553 | WAUBFAFL2GA012599 | WAUBFAFL2GA031413 | WAUBFAFL2GA090932 | WAUBFAFL2GA005149 | WAUBFAFL2GA082586 | WAUBFAFL2GA065142 | WAUBFAFL2GA098660 | WAUBFAFL2GA036448 | WAUBFAFL2GA045893; WAUBFAFL2GA049619 | WAUBFAFL2GA051256 | WAUBFAFL2GA057462 | WAUBFAFL2GA044260 | WAUBFAFL2GA008407 | WAUBFAFL2GA077789

WAUBFAFL2GA072401 | WAUBFAFL2GA010383; WAUBFAFL2GA067568 | WAUBFAFL2GA069482 | WAUBFAFL2GA022890 | WAUBFAFL2GA093412 | WAUBFAFL2GA043237 | WAUBFAFL2GA081003 | WAUBFAFL2GA052665 | WAUBFAFL2GA053136 | WAUBFAFL2GA035199; WAUBFAFL2GA055498 | WAUBFAFL2GA030228 | WAUBFAFL2GA025529; WAUBFAFL2GA059809 | WAUBFAFL2GA069305 | WAUBFAFL2GA048082; WAUBFAFL2GA059731 | WAUBFAFL2GA013896; WAUBFAFL2GA053671 | WAUBFAFL2GA064508

WAUBFAFL2GA094074 | WAUBFAFL2GA034232 | WAUBFAFL2GA005491 | WAUBFAFL2GA028527 | WAUBFAFL2GA077677 | WAUBFAFL2GA082491 | WAUBFAFL2GA051502 | WAUBFAFL2GA008150 | WAUBFAFL2GA007225; WAUBFAFL2GA029015; WAUBFAFL2GA098819

WAUBFAFL2GA082815 | WAUBFAFL2GA023375 | WAUBFAFL2GA011159 | WAUBFAFL2GA037387 | WAUBFAFL2GA090106 | WAUBFAFL2GA089263 | WAUBFAFL2GA050558 | WAUBFAFL2GA080482 | WAUBFAFL2GA048552 | WAUBFAFL2GA078716 | WAUBFAFL2GA052780 | WAUBFAFL2GA016913; WAUBFAFL2GA099727; WAUBFAFL2GA053718 | WAUBFAFL2GA092776; WAUBFAFL2GA024221 | WAUBFAFL2GA001957 | WAUBFAFL2GA092325 | WAUBFAFL2GA099744 | WAUBFAFL2GA057901 | WAUBFAFL2GA015048 | WAUBFAFL2GA019262 | WAUBFAFL2GA052228

WAUBFAFL2GA053976 | WAUBFAFL2GA092440; WAUBFAFL2GA058143; WAUBFAFL2GA028625 | WAUBFAFL2GA045683 | WAUBFAFL2GA060393 | WAUBFAFL2GA072981 | WAUBFAFL2GA077176 | WAUBFAFL2GA009010; WAUBFAFL2GA020654 | WAUBFAFL2GA022307 | WAUBFAFL2GA004602 | WAUBFAFL2GA058479 | WAUBFAFL2GA085939 | WAUBFAFL2GA085973 | WAUBFAFL2GA041357 | WAUBFAFL2GA066467 | WAUBFAFL2GA001246

WAUBFAFL2GA097895

| WAUBFAFL2GA057929 | WAUBFAFL2GA060474 | WAUBFAFL2GA041875; WAUBFAFL2GA039592; WAUBFAFL2GA095662 | WAUBFAFL2GA035736

WAUBFAFL2GA098349 | WAUBFAFL2GA072768 | WAUBFAFL2GA059535 | WAUBFAFL2GA059437 | WAUBFAFL2GA046963; WAUBFAFL2GA071619 | WAUBFAFL2GA001280; WAUBFAFL2GA042881

WAUBFAFL2GA005085 | WAUBFAFL2GA023909 | WAUBFAFL2GA020962; WAUBFAFL2GA023649 | WAUBFAFL2GA076867 | WAUBFAFL2GA014627 | WAUBFAFL2GA031959; WAUBFAFL2GA013932 | WAUBFAFL2GA052620 | WAUBFAFL2GA087092 | WAUBFAFL2GA053461 | WAUBFAFL2GA059891 | WAUBFAFL2GA022968; WAUBFAFL2GA013817 | WAUBFAFL2GA057574 | WAUBFAFL2GA036143; WAUBFAFL2GA094737 | WAUBFAFL2GA002994; WAUBFAFL2GA046834; WAUBFAFL2GA041858 | WAUBFAFL2GA097914; WAUBFAFL2GA011324; WAUBFAFL2GA037647 | WAUBFAFL2GA054058 | WAUBFAFL2GA060510; WAUBFAFL2GA077534 | WAUBFAFL2GA064671 | WAUBFAFL2GA079817; WAUBFAFL2GA097265 | WAUBFAFL2GA024848; WAUBFAFL2GA070986 | WAUBFAFL2GA049488 | WAUBFAFL2GA079882 | WAUBFAFL2GA096634 | WAUBFAFL2GA003269 | WAUBFAFL2GA058482 | WAUBFAFL2GA032741 | WAUBFAFL2GA064931 | WAUBFAFL2GA047837 | WAUBFAFL2GA098884

WAUBFAFL2GA076979; WAUBFAFL2GA011288 | WAUBFAFL2GA091062; WAUBFAFL2GA014675

WAUBFAFL2GA055419 | WAUBFAFL2GA069854; WAUBFAFL2GA038393; WAUBFAFL2GA090591 | WAUBFAFL2GA059213; WAUBFAFL2GA078943 | WAUBFAFL2GA040810 | WAUBFAFL2GA029547; WAUBFAFL2GA099968 | WAUBFAFL2GA077632 | WAUBFAFL2GA083320 | WAUBFAFL2GA097136; WAUBFAFL2GA065982 | WAUBFAFL2GA087349; WAUBFAFL2GA051189 |

WAUBFAFL2GA091482

; WAUBFAFL2GA079414 | WAUBFAFL2GA067814; WAUBFAFL2GA078165; WAUBFAFL2GA011033; WAUBFAFL2GA079090; WAUBFAFL2GA005846; WAUBFAFL2GA050026 | WAUBFAFL2GA087738 | WAUBFAFL2GA043612 | WAUBFAFL2GA076318; WAUBFAFL2GA048051; WAUBFAFL2GA013381

WAUBFAFL2GA068784

WAUBFAFL2GA013820; WAUBFAFL2GA063472 | WAUBFAFL2GA026535 | WAUBFAFL2GA020816; WAUBFAFL2GA068879 | WAUBFAFL2GA078103; WAUBFAFL2GA000212 | WAUBFAFL2GA062502

WAUBFAFL2GA092910 | WAUBFAFL2GA026017 | WAUBFAFL2GA097850; WAUBFAFL2GA058059

WAUBFAFL2GA045599 | WAUBFAFL2GA092499 | WAUBFAFL2GA097346 | WAUBFAFL2GA048146 | WAUBFAFL2GA022632; WAUBFAFL2GA044727 | WAUBFAFL2GA081292 | WAUBFAFL2GA083561

WAUBFAFL2GA077386; WAUBFAFL2GA069594; WAUBFAFL2GA050088 | WAUBFAFL2GA071636 | WAUBFAFL2GA060717 | WAUBFAFL2GA013218 | WAUBFAFL2GA069286 | WAUBFAFL2GA025739; WAUBFAFL2GA072883 | WAUBFAFL2GA090042;

WAUBFAFL2GA048308

| WAUBFAFL2GA014157 | WAUBFAFL2GA021240 | WAUBFAFL2GA074326

WAUBFAFL2GA009752 | WAUBFAFL2GA055078; WAUBFAFL2GA075539

WAUBFAFL2GA085049 | WAUBFAFL2GA055517 | WAUBFAFL2GA093247 | WAUBFAFL2GA035915; WAUBFAFL2GA055856; WAUBFAFL2GA045845

WAUBFAFL2GA001005 | WAUBFAFL2GA062970 | WAUBFAFL2GA057526 | WAUBFAFL2GA050544 | WAUBFAFL2GA072012; WAUBFAFL2GA005250; WAUBFAFL2GA085259 | WAUBFAFL2GA048289; WAUBFAFL2GA007080 |

WAUBFAFL2GA020489

; WAUBFAFL2GA035767 | WAUBFAFL2GA024011 | WAUBFAFL2GA032092 | WAUBFAFL2GA003644 | WAUBFAFL2GA078456 | WAUBFAFL2GA030441 | WAUBFAFL2GA065707; WAUBFAFL2GA057946 | WAUBFAFL2GA024462 | WAUBFAFL2GA082507 | WAUBFAFL2GA097220; WAUBFAFL2GA082474; WAUBFAFL2GA039558; WAUBFAFL2GA051208; WAUBFAFL2GA023392; WAUBFAFL2GA002753

WAUBFAFL2GA094155 | WAUBFAFL2GA062046; WAUBFAFL2GA080028 | WAUBFAFL2GA018306 | WAUBFAFL2GA092759

WAUBFAFL2GA097394 | WAUBFAFL2GA078814; WAUBFAFL2GA077520; WAUBFAFL2GA007709; WAUBFAFL2GA050320 | WAUBFAFL2GA094883 | WAUBFAFL2GA022288 | WAUBFAFL2GA022663 | WAUBFAFL2GA009122; WAUBFAFL2GA023263 | WAUBFAFL2GA029287 | WAUBFAFL2GA014370 | WAUBFAFL2GA043187; WAUBFAFL2GA013882 | WAUBFAFL2GA023487; WAUBFAFL2GA009489 | WAUBFAFL2GA019066; WAUBFAFL2GA023232; WAUBFAFL2GA064038; WAUBFAFL2GA070602; WAUBFAFL2GA077355 | WAUBFAFL2GA044890 | WAUBFAFL2GA031198 | WAUBFAFL2GA063360 | WAUBFAFL2GA010058 | WAUBFAFL2GA081339; WAUBFAFL2GA056957 | WAUBFAFL2GA043206 | WAUBFAFL2GA027622 | WAUBFAFL2GA084497 | WAUBFAFL2GA084340 | WAUBFAFL2GA075430 | WAUBFAFL2GA026972 | WAUBFAFL2GA003840

WAUBFAFL2GA020587 | WAUBFAFL2GA064816; WAUBFAFL2GA075637 | WAUBFAFL2GA074570 | WAUBFAFL2GA084256 | WAUBFAFL2GA013509 | WAUBFAFL2GA086265 | WAUBFAFL2GA090817; WAUBFAFL2GA065481 | WAUBFAFL2GA012330 | WAUBFAFL2GA059180 |

WAUBFAFL2GA051970

| WAUBFAFL2GA068350

WAUBFAFL2GA024459 | WAUBFAFL2GA004180; WAUBFAFL2GA051337 | WAUBFAFL2GA054870 | WAUBFAFL2GA081602 | WAUBFAFL2GA039172 | WAUBFAFL2GA029046; WAUBFAFL2GA033811; WAUBFAFL2GA080417 | WAUBFAFL2GA026566; WAUBFAFL2GA092079 | WAUBFAFL2GA085312 | WAUBFAFL2GA076335 | WAUBFAFL2GA088744 | WAUBFAFL2GA044114 | WAUBFAFL2GA039026 | WAUBFAFL2GA061723 | WAUBFAFL2GA055579; WAUBFAFL2GA003076 | WAUBFAFL2GA087593; WAUBFAFL2GA020041; WAUBFAFL2GA068994 | WAUBFAFL2GA085763

WAUBFAFL2GA023974 | WAUBFAFL2GA018158

WAUBFAFL2GA087013; WAUBFAFL2GA022176 | WAUBFAFL2GA004910 | WAUBFAFL2GA067666 | WAUBFAFL2GA072320

WAUBFAFL2GA003112; WAUBFAFL2GA017379 | WAUBFAFL2GA088551 | WAUBFAFL2GA022839; WAUBFAFL2GA056599

WAUBFAFL2GA002588; WAUBFAFL2GA000646 | WAUBFAFL2GA075489; WAUBFAFL2GA023554; WAUBFAFL2GA011484; WAUBFAFL2GA044596; WAUBFAFL2GA008231; WAUBFAFL2GA064122 | WAUBFAFL2GA030648 | WAUBFAFL2GA058434 | WAUBFAFL2GA004941; WAUBFAFL2GA090896 | WAUBFAFL2GA046638; WAUBFAFL2GA026504 | WAUBFAFL2GA092955 | WAUBFAFL2GA098870 | WAUBFAFL2GA061706

WAUBFAFL2GA055940; WAUBFAFL2GA088405 | WAUBFAFL2GA031928 | WAUBFAFL2GA041147 | WAUBFAFL2GA021304 | WAUBFAFL2GA040970 | WAUBFAFL2GA027345; WAUBFAFL2GA044730; WAUBFAFL2GA096696

WAUBFAFL2GA051404

WAUBFAFL2GA013462; WAUBFAFL2GA046400 |

WAUBFAFL2GA073175

| WAUBFAFL2GA086914

WAUBFAFL2GA097945 | WAUBFAFL2GA056361

WAUBFAFL2GA099291 | WAUBFAFL2GA010853 | WAUBFAFL2GA099825 | WAUBFAFL2GA033260

WAUBFAFL2GA074021; WAUBFAFL2GA057736 | WAUBFAFL2GA056554 | WAUBFAFL2GA061141 | WAUBFAFL2GA075041 | WAUBFAFL2GA021982; WAUBFAFL2GA085861 | WAUBFAFL2GA019861; WAUBFAFL2GA096455; WAUBFAFL2GA031914; WAUBFAFL2GA090445 | WAUBFAFL2GA053864; WAUBFAFL2GA006902 | WAUBFAFL2GA058384; WAUBFAFL2GA014014 | WAUBFAFL2GA001067 | WAUBFAFL2GA029290; WAUBFAFL2GA011792 | WAUBFAFL2GA006334 | WAUBFAFL2GA079462 | WAUBFAFL2GA063908 | WAUBFAFL2GA045747 | WAUBFAFL2GA007757; WAUBFAFL2GA007483 | WAUBFAFL2GA020394 | WAUBFAFL2GA003689; WAUBFAFL2GA073922 | WAUBFAFL2GA021187; WAUBFAFL2GA030519 | WAUBFAFL2GA014059 | WAUBFAFL2GA060135 | WAUBFAFL2GA050267 | WAUBFAFL2GA055047; WAUBFAFL2GA058918; WAUBFAFL2GA014935 | WAUBFAFL2GA070535 | WAUBFAFL2GA042637 | WAUBFAFL2GA092034 | WAUBFAFL2GA023201 | WAUBFAFL2GA056117; WAUBFAFL2GA022873

WAUBFAFL2GA092504 | WAUBFAFL2GA004308 | WAUBFAFL2GA098786 | WAUBFAFL2GA065271 | WAUBFAFL2GA066565; WAUBFAFL2GA064430 | WAUBFAFL2GA059390 | WAUBFAFL2GA028429 | WAUBFAFL2GA098643 | WAUBFAFL2GA066002; WAUBFAFL2GA065108 | WAUBFAFL2GA038345 | WAUBFAFL2GA012327; WAUBFAFL2GA062466 | WAUBFAFL2GA062631 | WAUBFAFL2GA043691 | WAUBFAFL2GA061107; WAUBFAFL2GA003367 | WAUBFAFL2GA054626 | WAUBFAFL2GA017933 | WAUBFAFL2GA060801 | WAUBFAFL2GA031475 | WAUBFAFL2GA010318; WAUBFAFL2GA088033 | WAUBFAFL2GA065402

WAUBFAFL2GA036840; WAUBFAFL2GA068705 | WAUBFAFL2GA070941 | WAUBFAFL2GA014272

WAUBFAFL2GA075895 | WAUBFAFL2GA083771 | WAUBFAFL2GA095810; WAUBFAFL2GA046543; WAUBFAFL2GA001392 | WAUBFAFL2GA012389; WAUBFAFL2GA066971; WAUBFAFL2GA033601 | WAUBFAFL2GA007029; WAUBFAFL2GA040807 | WAUBFAFL2GA041245 | WAUBFAFL2GA006978; WAUBFAFL2GA042475 |

WAUBFAFL2GA011985

| WAUBFAFL2GA090378 | WAUBFAFL2GA061057; WAUBFAFL2GA031637 | WAUBFAFL2GA069756; WAUBFAFL2GA073936 | WAUBFAFL2GA076450; WAUBFAFL2GA095984 | WAUBFAFL2GA089182 | WAUBFAFL2GA069241 | WAUBFAFL2GA007435 | WAUBFAFL2GA064153; WAUBFAFL2GA012456; WAUBFAFL2GA050947 | WAUBFAFL2GA078215

WAUBFAFL2GA015986 | WAUBFAFL2GA045280 | WAUBFAFL2GA052181 | WAUBFAFL2GA035784 | WAUBFAFL2GA087416 | WAUBFAFL2GA055310 | WAUBFAFL2GA024932 | WAUBFAFL2GA031315; WAUBFAFL2GA086248 | WAUBFAFL2GA006141 | WAUBFAFL2GA032450; WAUBFAFL2GA068056 | WAUBFAFL2GA033226 | WAUBFAFL2GA021674; WAUBFAFL2GA011842; WAUBFAFL2GA020718 | WAUBFAFL2GA099355 | WAUBFAFL2GA063231 | WAUBFAFL2GA056067 | WAUBFAFL2GA035705 | WAUBFAFL2GA015177 | WAUBFAFL2GA015373 | WAUBFAFL2GA081180; WAUBFAFL2GA084919 | WAUBFAFL2GA061320 | WAUBFAFL2GA011999

WAUBFAFL2GA013526 | WAUBFAFL2GA063150; WAUBFAFL2GA070406 | WAUBFAFL2GA086489 | WAUBFAFL2GA036174 | WAUBFAFL2GA083060; WAUBFAFL2GA083804 | WAUBFAFL2GA035137 | WAUBFAFL2GA019780; WAUBFAFL2GA043318 | WAUBFAFL2GA070356 |

WAUBFAFL2GA073676

; WAUBFAFL2GA095872 | WAUBFAFL2GA052763 | WAUBFAFL2GA018662 | WAUBFAFL2GA000016 | WAUBFAFL2GA021724 | WAUBFAFL2GA017480 | WAUBFAFL2GA001523 | WAUBFAFL2GA092664 | WAUBFAFL2GA045585 | WAUBFAFL2GA068672 | WAUBFAFL2GA024641 | WAUBFAFL2GA071281 | WAUBFAFL2GA096178 | WAUBFAFL2GA060877 | WAUBFAFL2GA032772

WAUBFAFL2GA063035; WAUBFAFL2GA072849; WAUBFAFL2GA007970; WAUBFAFL2GA066095 | WAUBFAFL2GA092048; WAUBFAFL2GA069675 | WAUBFAFL2GA096990 | WAUBFAFL2GA068512 | WAUBFAFL2GA078067 | WAUBFAFL2GA089814 | WAUBFAFL2GA084337; WAUBFAFL2GA049197 | WAUBFAFL2GA082023 | WAUBFAFL2GA029998; WAUBFAFL2GA039995 | WAUBFAFL2GA058305; WAUBFAFL2GA047207 | WAUBFAFL2GA008620; WAUBFAFL2GA006771 | WAUBFAFL2GA037504; WAUBFAFL2GA024445 | WAUBFAFL2GA035526 | WAUBFAFL2GA065352 | WAUBFAFL2GA082099; WAUBFAFL2GA073855; WAUBFAFL2GA019813 | WAUBFAFL2GA092812 | WAUBFAFL2GA016863 | WAUBFAFL2GA097685; WAUBFAFL2GA086671 | WAUBFAFL2GA004048; WAUBFAFL2GA048258 | WAUBFAFL2GA029404 | WAUBFAFL2GA010237; WAUBFAFL2GA037230 | WAUBFAFL2GA014112 | WAUBFAFL2GA081650 | WAUBFAFL2GA035462 | WAUBFAFL2GA046722; WAUBFAFL2GA071538 | WAUBFAFL2GA061477; WAUBFAFL2GA030200; WAUBFAFL2GA087674; WAUBFAFL2GA028687

WAUBFAFL2GA095127 | WAUBFAFL2GA046512; WAUBFAFL2GA064945 | WAUBFAFL2GA052794; WAUBFAFL2GA005684 | WAUBFAFL2GA066257 |

WAUBFAFL2GA075881

| WAUBFAFL2GA082877 | WAUBFAFL2GA053587 | WAUBFAFL2GA036532 | WAUBFAFL2GA081406 | WAUBFAFL2GA085374; WAUBFAFL2GA030875 | WAUBFAFL2GA016717 | WAUBFAFL2GA073998 | WAUBFAFL2GA008794 | WAUBFAFL2GA033274 | WAUBFAFL2GA083219 | WAUBFAFL2GA013834 | WAUBFAFL2GA085293 | WAUBFAFL2GA065769 | WAUBFAFL2GA070888 | WAUBFAFL2GA035624 | WAUBFAFL2GA028205 | WAUBFAFL2GA016524; WAUBFAFL2GA090364;

WAUBFAFL2GA042119

; WAUBFAFL2GA018371; WAUBFAFL2GA011131; WAUBFAFL2GA000436 | WAUBFAFL2GA057204 | WAUBFAFL2GA085990 | WAUBFAFL2GA042069

WAUBFAFL2GA052729 | WAUBFAFL2GA017916 | WAUBFAFL2GA044176

WAUBFAFL2GA040693 | WAUBFAFL2GA072124; WAUBFAFL2GA069448 | WAUBFAFL2GA080546; WAUBFAFL2GA080465; WAUBFAFL2GA044713 | WAUBFAFL2GA080420 | WAUBFAFL2GA023120 | WAUBFAFL2GA095581 | WAUBFAFL2GA075315; WAUBFAFL2GA099999; WAUBFAFL2GA065920 | WAUBFAFL2GA009914

WAUBFAFL2GA081907; WAUBFAFL2GA029743 |

WAUBFAFL2GA029077

; WAUBFAFL2GA045019; WAUBFAFL2GA038281 | WAUBFAFL2GA092583; WAUBFAFL2GA034828; WAUBFAFL2GA021349; WAUBFAFL2GA086735 | WAUBFAFL2GA066033 | WAUBFAFL2GA005331 | WAUBFAFL2GA033193 | WAUBFAFL2GA095421

WAUBFAFL2GA005233 | WAUBFAFL2GA072592; WAUBFAFL2GA079266 | WAUBFAFL2GA014644 | WAUBFAFL2GA050138; WAUBFAFL2GA081289 | WAUBFAFL2GA062726 | WAUBFAFL2GA066517 | WAUBFAFL2GA006625 | WAUBFAFL2GA084158; WAUBFAFL2GA071393; WAUBFAFL2GA071863 | WAUBFAFL2GA019228; WAUBFAFL2GA058367 | WAUBFAFL2GA072107 | WAUBFAFL2GA021951 | WAUBFAFL2GA048342; WAUBFAFL2GA036661 | WAUBFAFL2GA010156 | WAUBFAFL2GA010173; WAUBFAFL2GA054769; WAUBFAFL2GA012375; WAUBFAFL2GA012649 | WAUBFAFL2GA027202 | WAUBFAFL2GA082409

WAUBFAFL2GA029497 | WAUBFAFL2GA035073 | WAUBFAFL2GA026440 | WAUBFAFL2GA085875 | WAUBFAFL2GA062127 | WAUBFAFL2GA087545 | WAUBFAFL2GA020332 | WAUBFAFL2GA089618; WAUBFAFL2GA079767; WAUBFAFL2GA017219; WAUBFAFL2GA067635 | WAUBFAFL2GA030813 | WAUBFAFL2GA049295; WAUBFAFL2GA040225 | WAUBFAFL2GA009170; WAUBFAFL2GA079073; WAUBFAFL2GA061771

WAUBFAFL2GA080322 | WAUBFAFL2GA006494 | WAUBFAFL2GA090977; WAUBFAFL2GA056828 | WAUBFAFL2GA007743; WAUBFAFL2GA023800; WAUBFAFL2GA087044; WAUBFAFL2GA072754; WAUBFAFL2GA063813 | WAUBFAFL2GA092244 | WAUBFAFL2GA018967 | WAUBFAFL2GA025241 | WAUBFAFL2GA016183 | WAUBFAFL2GA034862

WAUBFAFL2GA089912 | WAUBFAFL2GA097606; WAUBFAFL2GA095306; WAUBFAFL2GA032724; WAUBFAFL2GA017575 | WAUBFAFL2GA074195 | WAUBFAFL2GA019584; WAUBFAFL2GA018404; WAUBFAFL2GA080143; WAUBFAFL2GA008939 | WAUBFAFL2GA091174; WAUBFAFL2GA088176 | WAUBFAFL2GA051645; WAUBFAFL2GA053931 | WAUBFAFL2GA049507; WAUBFAFL2GA063620 | WAUBFAFL2GA027443 | WAUBFAFL2GA020024 | WAUBFAFL2GA069546 | WAUBFAFL2GA000680; WAUBFAFL2GA093085 | WAUBFAFL2GA098562; WAUBFAFL2GA020864 | WAUBFAFL2GA075590 | WAUBFAFL2GA017530 | WAUBFAFL2GA076660 | WAUBFAFL2GA009203 | WAUBFAFL2GA056926; WAUBFAFL2GA028348; WAUBFAFL2GA005152

WAUBFAFL2GA024378

WAUBFAFL2GA055548 | WAUBFAFL2GA008777; WAUBFAFL2GA050723; WAUBFAFL2GA021738 | WAUBFAFL2GA009671; WAUBFAFL2GA041732 | WAUBFAFL2GA024266 | WAUBFAFL2GA000145 | WAUBFAFL2GA076433 | WAUBFAFL2GA010982 | WAUBFAFL2GA044940; WAUBFAFL2GA044274 | WAUBFAFL2GA008147 | WAUBFAFL2GA023764 | WAUBFAFL2GA096858 | WAUBFAFL2GA010660 | WAUBFAFL2GA043707

WAUBFAFL2GA077694 | WAUBFAFL2GA080112; WAUBFAFL2GA019648 | WAUBFAFL2GA006303; WAUBFAFL2GA084144; WAUBFAFL2GA078960 | WAUBFAFL2GA042136 | WAUBFAFL2GA087786 | WAUBFAFL2GA036725 | WAUBFAFL2GA062497 | WAUBFAFL2GA087058 | WAUBFAFL2GA042623; WAUBFAFL2GA035140; WAUBFAFL2GA019407; WAUBFAFL2GA094396; WAUBFAFL2GA066937 | WAUBFAFL2GA017642 | WAUBFAFL2GA083706 | WAUBFAFL2GA079753 | WAUBFAFL2GA098951; WAUBFAFL2GA004597; WAUBFAFL2GA063777; WAUBFAFL2GA042492 | WAUBFAFL2GA051466 | WAUBFAFL2GA019794 | WAUBFAFL2GA084371; WAUBFAFL2GA058532; WAUBFAFL2GA047773 | WAUBFAFL2GA078361 | WAUBFAFL2GA092793 | WAUBFAFL2GA074990 | WAUBFAFL2GA040144 | WAUBFAFL2GA094608 | WAUBFAFL2GA004633 | WAUBFAFL2GA087433 | WAUBFAFL2GA063715 | WAUBFAFL2GA074746 | WAUBFAFL2GA037003 | WAUBFAFL2GA074911 | WAUBFAFL2GA072589 | WAUBFAFL2GA069515; WAUBFAFL2GA033016 | WAUBFAFL2GA060488 | WAUBFAFL2GA000713; WAUBFAFL2GA026020 | WAUBFAFL2GA065853; WAUBFAFL2GA053721 | WAUBFAFL2GA072561

WAUBFAFL2GA013493; WAUBFAFL2GA050995 | WAUBFAFL2GA010402 | WAUBFAFL2GA048132 | WAUBFAFL2GA092471 | WAUBFAFL2GA042718 | WAUBFAFL2GA093927; WAUBFAFL2GA038264 | WAUBFAFL2GA052973

WAUBFAFL2GA037907 | WAUBFAFL2GA004907 | WAUBFAFL2GA020136; WAUBFAFL2GA092146 | WAUBFAFL2GA061110 | WAUBFAFL2GA098805 | WAUBFAFL2GA062385 | WAUBFAFL2GA065772; WAUBFAFL2GA057476 | WAUBFAFL2GA042671 | WAUBFAFL2GA043884; WAUBFAFL2GA022033 | WAUBFAFL2GA043044; WAUBFAFL2GA029094 | WAUBFAFL2GA071796; WAUBFAFL2GA006592 | WAUBFAFL2GA093958 | WAUBFAFL2GA074116; WAUBFAFL2GA089599 | WAUBFAFL2GA080899 | WAUBFAFL2GA098674 | WAUBFAFL2GA010979 | WAUBFAFL2GA027877 | WAUBFAFL2GA076089 | WAUBFAFL2GA014918; WAUBFAFL2GA055825; WAUBFAFL2GA084838; WAUBFAFL2GA060152; WAUBFAFL2GA079445 | WAUBFAFL2GA012568

WAUBFAFL2GA013302 | WAUBFAFL2GA094446 | WAUBFAFL2GA041391 | WAUBFAFL2GA005006; WAUBFAFL2GA044064

WAUBFAFL2GA041052; WAUBFAFL2GA041259 | WAUBFAFL2GA059034; WAUBFAFL2GA071460 | WAUBFAFL2GA062922; WAUBFAFL2GA080515 | WAUBFAFL2GA018550; WAUBFAFL2GA034442 | WAUBFAFL2GA014787; WAUBFAFL2GA014062 | WAUBFAFL2GA060569 | WAUBFAFL2GA070230; WAUBFAFL2GA047126; WAUBFAFL2GA080773 | WAUBFAFL2GA036059; WAUBFAFL2GA045098 | WAUBFAFL2GA037700; WAUBFAFL2GA078280 | WAUBFAFL2GA005068

WAUBFAFL2GA003580 | WAUBFAFL2GA047241 | WAUBFAFL2GA006706 | WAUBFAFL2GA001019; WAUBFAFL2GA094494 | WAUBFAFL2GA099243 | WAUBFAFL2GA039690; WAUBFAFL2GA088212; WAUBFAFL2GA082684 | WAUBFAFL2GA016068 | WAUBFAFL2GA071720 | WAUBFAFL2GA015728; WAUBFAFL2GA028561; WAUBFAFL2GA057588 | WAUBFAFL2GA020735 | WAUBFAFL2GA014658 | WAUBFAFL2GA098254 | WAUBFAFL2GA064394 | WAUBFAFL2GA014983; WAUBFAFL2GA014451 | WAUBFAFL2GA011694; WAUBFAFL2GA095807 | WAUBFAFL2GA000517 | WAUBFAFL2GA057963 | WAUBFAFL2GA079865 | WAUBFAFL2GA070762; WAUBFAFL2GA096231; WAUBFAFL2GA018242 | WAUBFAFL2GA021027 |

WAUBFAFL2GA026521

| WAUBFAFL2GA019908 | WAUBFAFL2GA069501; WAUBFAFL2GA077212 | WAUBFAFL2GA056019 | WAUBFAFL2GA020251 | WAUBFAFL2GA022503 |

WAUBFAFL2GA021593

; WAUBFAFL2GA032030 | WAUBFAFL2GA093992 | WAUBFAFL2GA059387; WAUBFAFL2GA096391 | WAUBFAFL2GA077873 | WAUBFAFL2GA061186 | WAUBFAFL2GA053606; WAUBFAFL2GA093782; WAUBFAFL2GA047322 | WAUBFAFL2GA063830 | WAUBFAFL2GA057400

WAUBFAFL2GA033775; WAUBFAFL2GA035171; WAUBFAFL2GA024171

WAUBFAFL2GA093796 | WAUBFAFL2GA062323 | WAUBFAFL2GA094513; WAUBFAFL2GA028673; WAUBFAFL2GA074469; WAUBFAFL2GA047210 | WAUBFAFL2GA039947 | WAUBFAFL2GA054402 | WAUBFAFL2GA053783 | WAUBFAFL2GA059096 | WAUBFAFL2GA050916

WAUBFAFL2GA043156 | WAUBFAFL2GA086749 | WAUBFAFL2GA091272 |

WAUBFAFL2GA053170

| WAUBFAFL2GA082846 | WAUBFAFL2GA078618

WAUBFAFL2GA016670 |

WAUBFAFL2GA063911

| WAUBFAFL2GA036675; WAUBFAFL2GA019990 | WAUBFAFL2GA074939 | WAUBFAFL2GA064086 | WAUBFAFL2GA057056 | WAUBFAFL2GA002154 | WAUBFAFL2GA074908 | WAUBFAFL2GA042668 | WAUBFAFL2GA087853; WAUBFAFL2GA073063 | WAUBFAFL2GA076111 | WAUBFAFL2GA017656; WAUBFAFL2GA044663 | WAUBFAFL2GA032321 | WAUBFAFL2GA092888

WAUBFAFL2GA004986; WAUBFAFL2GA026454; WAUBFAFL2GA043061 | WAUBFAFL2GA079395 | WAUBFAFL2GA072415 | WAUBFAFL2GA002834 | WAUBFAFL2GA056991

WAUBFAFL2GA006558; WAUBFAFL2GA029483 | WAUBFAFL2GA060359 | WAUBFAFL2GA009959 | WAUBFAFL2GA077503 | WAUBFAFL2GA024557; WAUBFAFL2GA050690 | WAUBFAFL2GA086573; WAUBFAFL2GA028771 | WAUBFAFL2GA056649 | WAUBFAFL2GA030939 | WAUBFAFL2GA005510; WAUBFAFL2GA040192; WAUBFAFL2GA044193; WAUBFAFL2GA090137 | WAUBFAFL2GA067537 | WAUBFAFL2GA001232 | WAUBFAFL2GA097329 | WAUBFAFL2GA046106 | WAUBFAFL2GA030973; WAUBFAFL2GA013719; WAUBFAFL2GA053346 | WAUBFAFL2GA007791 | WAUBFAFL2GA079039; WAUBFAFL2GA013090 | WAUBFAFL2GA007273 | WAUBFAFL2GA010111 | WAUBFAFL2GA052293 | WAUBFAFL2GA001277; WAUBFAFL2GA067442; WAUBFAFL2GA007287 | WAUBFAFL2GA033551 | WAUBFAFL2GA067425 | WAUBFAFL2GA092647 | WAUBFAFL2GA015423; WAUBFAFL2GA090333; WAUBFAFL2GA000386; WAUBFAFL2GA051810 | WAUBFAFL2GA099629; WAUBFAFL2GA036742

WAUBFAFL2GA009332; WAUBFAFL2GA072656 | WAUBFAFL2GA091580; WAUBFAFL2GA066372; WAUBFAFL2GA040242 | WAUBFAFL2GA020704 | WAUBFAFL2GA080644; WAUBFAFL2GA065836; WAUBFAFL2GA003790

WAUBFAFL2GA087898; WAUBFAFL2GA045781 | WAUBFAFL2GA012215; WAUBFAFL2GA049636; WAUBFAFL2GA027247; WAUBFAFL2GA006818 | WAUBFAFL2GA059275 | WAUBFAFL2GA038832 | WAUBFAFL2GA033503 | WAUBFAFL2GA040449; WAUBFAFL2GA057560 | WAUBFAFL2GA026356; WAUBFAFL2GA045277 | WAUBFAFL2GA020315 | WAUBFAFL2GA030083; WAUBFAFL2GA031024; WAUBFAFL2GA078540 | WAUBFAFL2GA054612

WAUBFAFL2GA035879 |

WAUBFAFL2GA039348

| WAUBFAFL2GA068770 | WAUBFAFL2GA082796 | WAUBFAFL2GA054478 | WAUBFAFL2GA083883; WAUBFAFL2GA033680; WAUBFAFL2GA093328 | WAUBFAFL2GA099467

WAUBFAFL2GA024882 | WAUBFAFL2GA046624; WAUBFAFL2GA084709 | WAUBFAFL2GA005605 | WAUBFAFL2GA032366

WAUBFAFL2GA048499 | WAUBFAFL2GA033467 | WAUBFAFL2GA035459

WAUBFAFL2GA070891 | WAUBFAFL2GA018693 | WAUBFAFL2GA011274 | WAUBFAFL2GA045358 | WAUBFAFL2GA079686 | WAUBFAFL2GA005247 | WAUBFAFL2GA079915 | WAUBFAFL2GA095502; WAUBFAFL2GA031248; WAUBFAFL2GA041262 | WAUBFAFL2GA048244 | WAUBFAFL2GA024168 | WAUBFAFL2GA075587; WAUBFAFL2GA019830 | WAUBFAFL2GA071653; WAUBFAFL2GA090820; WAUBFAFL2GA075055; WAUBFAFL2GA041682 | WAUBFAFL2GA026244 | WAUBFAFL2GA014241 | WAUBFAFL2GA023229 | WAUBFAFL2GA044906 | WAUBFAFL2GA019486; WAUBFAFL2GA064251 | WAUBFAFL2GA068574; WAUBFAFL2GA055596; WAUBFAFL2GA051693 | WAUBFAFL2GA036529 | WAUBFAFL2GA045327; WAUBFAFL2GA082572 | WAUBFAFL2GA040466 | WAUBFAFL2GA056456; WAUBFAFL2GA071684; WAUBFAFL2GA039446; WAUBFAFL2GA054299; WAUBFAFL2GA092017; WAUBFAFL2GA039589; WAUBFAFL2GA088193 |

WAUBFAFL2GA009265

; WAUBFAFL2GA018631; WAUBFAFL2GA087383 | WAUBFAFL2GA075766; WAUBFAFL2GA051726 | WAUBFAFL2GA076139 | WAUBFAFL2GA018077; WAUBFAFL2GA001859 | WAUBFAFL2GA046977; WAUBFAFL2GA032335; WAUBFAFL2GA022811 | WAUBFAFL2GA085195 | WAUBFAFL2GA017169 | WAUBFAFL2GA037812 | WAUBFAFL2GA011114 | WAUBFAFL2GA021755 | WAUBFAFL2GA042850 | WAUBFAFL2GA076710 | WAUBFAFL2GA032500 | WAUBFAFL2GA009606; WAUBFAFL2GA046574 | WAUBFAFL2GA001134; WAUBFAFL2GA079946 | WAUBFAFL2GA061334; WAUBFAFL2GA048891 | WAUBFAFL2GA035798 | WAUBFAFL2GA047577 | WAUBFAFL2GA000470 | WAUBFAFL2GA084869; WAUBFAFL2GA060216; WAUBFAFL2GA089389; WAUBFAFL2GA012795 | WAUBFAFL2GA088873 | WAUBFAFL2GA070020 | WAUBFAFL2GA096679 | WAUBFAFL2GA082085 | WAUBFAFL2GA085892 | WAUBFAFL2GA041214 | WAUBFAFL2GA033789 | WAUBFAFL2GA046316 | WAUBFAFL2GA088050 | WAUBFAFL2GA058790; WAUBFAFL2GA051841 | WAUBFAFL2GA012070 | WAUBFAFL2GA083902 | WAUBFAFL2GA075458 | WAUBFAFL2GA078019; WAUBFAFL2GA034294; WAUBFAFL2GA058501; WAUBFAFL2GA097377; WAUBFAFL2GA050060 | WAUBFAFL2GA099579 | WAUBFAFL2GA067750 | WAUBFAFL2GA039219; WAUBFAFL2GA034795 | WAUBFAFL2GA074794 | WAUBFAFL2GA043769 | WAUBFAFL2GA037924 | WAUBFAFL2GA082538 | WAUBFAFL2GA012019; WAUBFAFL2GA040905; WAUBFAFL2GA000985; WAUBFAFL2GA033887 | WAUBFAFL2GA038975;

WAUBFAFL2GA065643

| WAUBFAFL2GA071149; WAUBFAFL2GA039186 | WAUBFAFL2GA028012 | WAUBFAFL2GA004017 | WAUBFAFL2GA094768 | WAUBFAFL2GA005040; WAUBFAFL2GA081082

WAUBFAFL2GA033159 | WAUBFAFL2GA033033 | WAUBFAFL2GA071331; WAUBFAFL2GA022808 | WAUBFAFL2GA063245 | WAUBFAFL2GA091238; WAUBFAFL2GA007967 | WAUBFAFL2GA048566; WAUBFAFL2GA047076; WAUBFAFL2GA091563 | WAUBFAFL2GA044131; WAUBFAFL2GA011825; WAUBFAFL2GA038636 | WAUBFAFL2GA052505 | WAUBFAFL2GA037289 | WAUBFAFL2GA092227 | WAUBFAFL2GA024980 | WAUBFAFL2GA001148

WAUBFAFL2GA032612; WAUBFAFL2GA018936; WAUBFAFL2GA041844; WAUBFAFL2GA031945; WAUBFAFL2GA006804; WAUBFAFL2GA001845 | WAUBFAFL2GA057770 | WAUBFAFL2GA026132 | WAUBFAFL2GA076495; WAUBFAFL2GA020640 | WAUBFAFL2GA001358 | WAUBFAFL2GA034005 | WAUBFAFL2GA095659 | WAUBFAFL2GA085536 | WAUBFAFL2GA019441; WAUBFAFL2GA041293 | WAUBFAFL2GA026471 | WAUBFAFL2GA046011 | WAUBFAFL2GA046848 | WAUBFAFL2GA072639; WAUBFAFL2GA009864; WAUBFAFL2GA060815 | WAUBFAFL2GA026485 | WAUBFAFL2GA070163 | WAUBFAFL2GA016376; WAUBFAFL2GA025238 | WAUBFAFL2GA053637; WAUBFAFL2GA056196; WAUBFAFL2GA000369; WAUBFAFL2GA088954 | WAUBFAFL2GA072057 | WAUBFAFL2GA037681 | WAUBFAFL2GA081146 | WAUBFAFL2GA030391 | WAUBFAFL2GA082541 | WAUBFAFL2GA028270 | WAUBFAFL2GA072625 | WAUBFAFL2GA040919 | WAUBFAFL2GA048826 | WAUBFAFL2GA002736 | WAUBFAFL2GA061902; WAUBFAFL2GA032223; WAUBFAFL2GA037485 | WAUBFAFL2GA012411; WAUBFAFL2GA067618; WAUBFAFL2GA011663 | WAUBFAFL2GA004714 | WAUBFAFL2GA023778 | WAUBFAFL2GA039673

WAUBFAFL2GA057249 | WAUBFAFL2GA058451 | WAUBFAFL2GA005796 | WAUBFAFL2GA065027 | WAUBFAFL2GA058031 | WAUBFAFL2GA073841; WAUBFAFL2GA044968 | WAUBFAFL2GA033243 | WAUBFAFL2GA067604 | WAUBFAFL2GA016703; WAUBFAFL2GA063536 | WAUBFAFL2GA027569 | WAUBFAFL2GA085648 | WAUBFAFL2GA062175; WAUBFAFL2GA001456 | WAUBFAFL2GA030908 | WAUBFAFL2GA080059 | WAUBFAFL2GA056635 | WAUBFAFL2GA074858 | WAUBFAFL2GA095483; WAUBFAFL2GA004700; WAUBFAFL2GA006530 | WAUBFAFL2GA076142

WAUBFAFL2GA018998 | WAUBFAFL2GA076383; WAUBFAFL2GA017365 | WAUBFAFL2GA018094 | WAUBFAFL2GA034599 | WAUBFAFL2GA036773; WAUBFAFL2GA026096 | WAUBFAFL2GA085021 | WAUBFAFL2GA085133; WAUBFAFL2GA012098

WAUBFAFL2GA027863; WAUBFAFL2GA063441; WAUBFAFL2GA026700; WAUBFAFL2GA089456; WAUBFAFL2GA092230 | WAUBFAFL2GA045912; WAUBFAFL2GA070227 | WAUBFAFL2GA068882; WAUBFAFL2GA089005 | WAUBFAFL2GA089537 | WAUBFAFL2GA004549; WAUBFAFL2GA022324 | WAUBFAFL2GA013705; WAUBFAFL2GA018810; WAUBFAFL2GA085178 | WAUBFAFL2GA075170;

WAUBFAFL2GA006169WAUBFAFL2GA014093 | WAUBFAFL2GA070793 | WAUBFAFL2GA054741 | WAUBFAFL2GA039494; WAUBFAFL2GA076304 | WAUBFAFL2GA080997 | WAUBFAFL2GA085620 |

WAUBFAFL2GA098223

| WAUBFAFL2GA029242 | WAUBFAFL2GA066615 | WAUBFAFL2GA036983 | WAUBFAFL2GA090381 | WAUBFAFL2GA091059

WAUBFAFL2GA032125 | WAUBFAFL2GA034053; WAUBFAFL2GA046610 | WAUBFAFL2GA088436 | WAUBFAFL2GA074374

WAUBFAFL2GA025143 | WAUBFAFL2GA001716 | WAUBFAFL2GA009749 | WAUBFAFL2GA044016; WAUBFAFL2GA078957 | WAUBFAFL2GA067151 | WAUBFAFL2GA070003; WAUBFAFL2GA051435 | WAUBFAFL2GA018113; WAUBFAFL2GA036031 | WAUBFAFL2GA026468 | WAUBFAFL2GA013185 | WAUBFAFL2GA023098 | WAUBFAFL2GA071734 | WAUBFAFL2GA002672; WAUBFAFL2GA072334 | WAUBFAFL2GA044291 | WAUBFAFL2GA089523 | WAUBFAFL2GA078232 | WAUBFAFL2GA046607; WAUBFAFL2GA057719; WAUBFAFL2GA009640 | WAUBFAFL2GA037714; WAUBFAFL2GA073743 | WAUBFAFL2GA041889 | WAUBFAFL2GA098044; WAUBFAFL2GA029063 | WAUBFAFL2GA006267 | WAUBFAFL2GA086301 | WAUBFAFL2GA062693; WAUBFAFL2GA012036; WAUBFAFL2GA007693 | WAUBFAFL2GA036708 | WAUBFAFL2GA087724; WAUBFAFL2GA033338 | WAUBFAFL2GA050866 | WAUBFAFL2GA013641 | WAUBFAFL2GA020461 | WAUBFAFL2GA039107; WAUBFAFL2GA076657 | WAUBFAFL2GA091871; WAUBFAFL2GA030343 | WAUBFAFL2GA048583; WAUBFAFL2GA056313 | WAUBFAFL2GA087240; WAUBFAFL2GA095936; WAUBFAFL2GA013011 | WAUBFAFL2GA042458 | WAUBFAFL2GA017849 | WAUBFAFL2GA099632 | WAUBFAFL2GA099792;

WAUBFAFL2GA009931

; WAUBFAFL2GA012067; WAUBFAFL2GA070826 | WAUBFAFL2GA069028; WAUBFAFL2GA051807 | WAUBFAFL2GA003479 | WAUBFAFL2GA013414 | WAUBFAFL2GA007547 | WAUBFAFL2GA080448 | WAUBFAFL2GA017723; WAUBFAFL2GA098481 | WAUBFAFL2GA050494

WAUBFAFL2GA002977; WAUBFAFL2GA085651 | WAUBFAFL2GA004311 | WAUBFAFL2GA047840 | WAUBFAFL2GA088047 | WAUBFAFL2GA010822 | WAUBFAFL2GA055209 | WAUBFAFL2GA054223 | WAUBFAFL2GA094527 | WAUBFAFL2GA061611 | WAUBFAFL2GA031671 | WAUBFAFL2GA064203 | WAUBFAFL2GA051354; WAUBFAFL2GA082944 | WAUBFAFL2GA066405 | WAUBFAFL2GA025725; WAUBFAFL2GA054559 | WAUBFAFL2GA042606; WAUBFAFL2GA016328; WAUBFAFL2GA062399 | WAUBFAFL2GA040435; WAUBFAFL2GA015857 | WAUBFAFL2GA034456; WAUBFAFL2GA042654 | WAUBFAFL2GA011775; WAUBFAFL2GA024607; WAUBFAFL2GA043688 | WAUBFAFL2GA088209

WAUBFAFL2GA092552 | WAUBFAFL2GA039771 | WAUBFAFL2GA041410; WAUBFAFL2GA012313; WAUBFAFL2GA020069 | WAUBFAFL2GA098075 | WAUBFAFL2GA002719; WAUBFAFL2GA089733 | WAUBFAFL2GA052908 | WAUBFAFL2GA002218 | WAUBFAFL2GA041441 | WAUBFAFL2GA033985 | WAUBFAFL2GA011713; WAUBFAFL2GA080921 | WAUBFAFL2GA047868; WAUBFAFL2GA004504 | WAUBFAFL2GA076643 | WAUBFAFL2GA023666 | WAUBFAFL2GA035039 | WAUBFAFL2GA070017 | WAUBFAFL2GA015681; WAUBFAFL2GA060524 | WAUBFAFL2GA081132; WAUBFAFL2GA078263 | WAUBFAFL2GA034554; WAUBFAFL2GA076061; WAUBFAFL2GA048812 | WAUBFAFL2GA067179 | WAUBFAFL2GA037101 | WAUBFAFL2GA014594; WAUBFAFL2GA080370

WAUBFAFL2GA081860

WAUBFAFL2GA006933; WAUBFAFL2GA019035 | WAUBFAFL2GA037969; WAUBFAFL2GA034022; WAUBFAFL2GA017060 | WAUBFAFL2GA044078; WAUBFAFL2GA080739 | WAUBFAFL2GA021013 | WAUBFAFL2GA022677; WAUBFAFL2GA034697 | WAUBFAFL2GA050463 | WAUBFAFL2GA033825; WAUBFAFL2GA058904; WAUBFAFL2GA042699 | WAUBFAFL2GA066792 | WAUBFAFL2GA059616

WAUBFAFL2GA068333 | WAUBFAFL2GA051080; WAUBFAFL2GA037891 | WAUBFAFL2GA060250; WAUBFAFL2GA032688 | WAUBFAFL2GA052925; WAUBFAFL2GA064539 | WAUBFAFL2GA088694; WAUBFAFL2GA080577; WAUBFAFL2GA028656 | WAUBFAFL2GA073810 | WAUBFAFL2GA021660; WAUBFAFL2GA028026

WAUBFAFL2GA046185 | WAUBFAFL2GA024686 | WAUBFAFL2GA060796 | WAUBFAFL2GA089375; WAUBFAFL2GA054173; WAUBFAFL2GA074925 | WAUBFAFL2GA083432; WAUBFAFL2GA031864 | WAUBFAFL2GA040516; WAUBFAFL2GA054738; WAUBFAFL2GA091465; WAUBFAFL2GA014742; WAUBFAFL2GA096505; WAUBFAFL2GA038121 | WAUBFAFL2GA099078 |

WAUBFAFL2GA007659

; WAUBFAFL2GA024140; WAUBFAFL2GA082992 | WAUBFAFL2GA074648; WAUBFAFL2GA045473; WAUBFAFL2GA092275 | WAUBFAFL2GA017737; WAUBFAFL2GA096441 | WAUBFAFL2GA005183; WAUBFAFL2GA093572 | WAUBFAFL2GA035848; WAUBFAFL2GA003014 | WAUBFAFL2GA029824; WAUBFAFL2GA067733 | WAUBFAFL2GA022579 | WAUBFAFL2GA058188 | WAUBFAFL2GA034330; WAUBFAFL2GA061785 | WAUBFAFL2GA056134

WAUBFAFL2GA016961 | WAUBFAFL2GA095368

WAUBFAFL2GA038491 | WAUBFAFL2GA097508

WAUBFAFL2GA037406 | WAUBFAFL2GA035610 | WAUBFAFL2GA075976 | WAUBFAFL2GA052682

WAUBFAFL2GA010187; WAUBFAFL2GA021125 | WAUBFAFL2GA079672 | WAUBFAFL2GA027555 | WAUBFAFL2GA019231; WAUBFAFL2GA050754 | WAUBFAFL2GA064198 | WAUBFAFL2GA069918 | WAUBFAFL2GA040452

WAUBFAFL2GA039978; WAUBFAFL2GA097900 | WAUBFAFL2GA016930 | WAUBFAFL2GA066243; WAUBFAFL2GA004406; WAUBFAFL2GA045053; WAUBFAFL2GA023019 | WAUBFAFL2GA004762 | WAUBFAFL2GA064878 | WAUBFAFL2GA038331; WAUBFAFL2GA025904 | WAUBFAFL2GA062290; WAUBFAFL2GA030276; WAUBFAFL2GA090655 | WAUBFAFL2GA061737 | WAUBFAFL2GA028799 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUBFAFL2GA0.
WAUBFAFL2GA062306 | WAUBFAFL2GA050821 | WAUBFAFL2GA074455 | WAUBFAFL2GA040872 | WAUBFAFL2GA019083 | WAUBFAFL2GA070681 | WAUBFAFL2GA032416 | WAUBFAFL2GA052942 | WAUBFAFL2GA049913; WAUBFAFL2GA079400 | WAUBFAFL2GA049443 | WAUBFAFL2GA086430 | WAUBFAFL2GA055100 | WAUBFAFL2GA076254; WAUBFAFL2GA026311 | WAUBFAFL2GA027653; WAUBFAFL2GA032867 | WAUBFAFL2GA002722 | WAUBFAFL2GA059714; WAUBFAFL2GA004518 | WAUBFAFL2GA089585

WAUBFAFL2GA085827 | WAUBFAFL2GA099548; WAUBFAFL2GA071541 | WAUBFAFL2GA065741; WAUBFAFL2GA059843 | WAUBFAFL2GA041598 | WAUBFAFL2GA092261 | WAUBFAFL2GA080210 | WAUBFAFL2GA003773 | WAUBFAFL2GA051743; WAUBFAFL2GA043139; WAUBFAFL2GA087075; WAUBFAFL2GA086041 | WAUBFAFL2GA096164 | WAUBFAFL2GA000453

WAUBFAFL2GA044873 |

WAUBFAFL2GA018581

| WAUBFAFL2GA063276 | WAUBFAFL2GA023537 | WAUBFAFL2GA024347 | WAUBFAFL2GA023635 | WAUBFAFL2GA033758; WAUBFAFL2GA037146; WAUBFAFL2GA015390 | WAUBFAFL2GA076593; WAUBFAFL2GA019049 | WAUBFAFL2GA041004; WAUBFAFL2GA057851; WAUBFAFL2GA090350 | WAUBFAFL2GA007810 | WAUBFAFL2GA036370 | WAUBFAFL2GA056862 | WAUBFAFL2GA077744 | WAUBFAFL2GA001263 | WAUBFAFL2GA019102; WAUBFAFL2GA097704

WAUBFAFL2GA038233 | WAUBFAFL2GA002705; WAUBFAFL2GA046140 | WAUBFAFL2GA034103 | WAUBFAFL2GA014031; WAUBFAFL2GA011520 | WAUBFAFL2GA026583 | WAUBFAFL2GA090834; WAUBFAFL2GA084645; WAUBFAFL2GA043870; WAUBFAFL2GA019424; WAUBFAFL2GA095600 | WAUBFAFL2GA070583;

WAUBFAFL2GA038362WAUBFAFL2GA019004 | WAUBFAFL2GA040354 | WAUBFAFL2GA040824 | WAUBFAFL2GA065254 | WAUBFAFL2GA071278 | WAUBFAFL2GA098089; WAUBFAFL2GA061219; WAUBFAFL2GA079347 | WAUBFAFL2GA023005 | WAUBFAFL2GA056277; WAUBFAFL2GA004003 | WAUBFAFL2GA072267; WAUBFAFL2GA073659 | WAUBFAFL2GA006401; WAUBFAFL2GA024798; WAUBFAFL2GA050530; WAUBFAFL2GA001635 | WAUBFAFL2GA060538; WAUBFAFL2GA003708; WAUBFAFL2GA022078; WAUBFAFL2GA084905 | WAUBFAFL2GA085696 | WAUBFAFL2GA082359; WAUBFAFL2GA097380 | WAUBFAFL2GA016975; WAUBFAFL2GA020038; WAUBFAFL2GA031458 | WAUBFAFL2GA095256; WAUBFAFL2GA031752 | WAUBFAFL2GA045182

WAUBFAFL2GA043545; WAUBFAFL2GA066761 |

WAUBFAFL2GA085844

; WAUBFAFL2GA038944; WAUBFAFL2GA003398 | WAUBFAFL2GA082958; WAUBFAFL2GA061270 | WAUBFAFL2GA081101 | WAUBFAFL2GA026969; WAUBFAFL2GA056215 | WAUBFAFL2GA000341 | WAUBFAFL2GA063438 | WAUBFAFL2GA027832; WAUBFAFL2GA072740 | WAUBFAFL2GA079557; WAUBFAFL2GA028754 | WAUBFAFL2GA024610 | WAUBFAFL2GA038426 | WAUBFAFL2GA093426 | WAUBFAFL2GA074472; WAUBFAFL2GA074181 | WAUBFAFL2GA053184 | WAUBFAFL2GA086170 | WAUBFAFL2GA048115 | WAUBFAFL2GA088761 | WAUBFAFL2GA004972; WAUBFAFL2GA047112 | WAUBFAFL2GA081924 | WAUBFAFL2GA094804 | WAUBFAFL2GA066131; WAUBFAFL2GA069949; WAUBFAFL2GA010643; WAUBFAFL2GA063455 | WAUBFAFL2GA030911; WAUBFAFL2GA026101 | WAUBFAFL2GA054593; WAUBFAFL2GA091093 | WAUBFAFL2GA015017; WAUBFAFL2GA000792

WAUBFAFL2GA086363

WAUBFAFL2GA022498 | WAUBFAFL2GA010626 | WAUBFAFL2GA081938 | WAUBFAFL2GA018323 | WAUBFAFL2GA060992; WAUBFAFL2GA032206; WAUBFAFL2GA010013 | WAUBFAFL2GA056084 | WAUBFAFL2GA079851 | WAUBFAFL2GA078554 | WAUBFAFL2GA049927 | WAUBFAFL2GA080854 | WAUBFAFL2GA066632 | WAUBFAFL2GA015258 | WAUBFAFL2GA024008 | WAUBFAFL2GA085360 | WAUBFAFL2GA059244 | WAUBFAFL2GA048373 | WAUBFAFL2GA030455; WAUBFAFL2GA035025 | WAUBFAFL2GA029984 | WAUBFAFL2GA037017

WAUBFAFL2GA036658; WAUBFAFL2GA065111 | WAUBFAFL2GA093846; WAUBFAFL2GA063178; WAUBFAFL2GA099520;

WAUBFAFL2GA060426

; WAUBFAFL2GA082670 | WAUBFAFL2GA048759 | WAUBFAFL2GA058157; WAUBFAFL2GA078831; WAUBFAFL2GA000601

WAUBFAFL2GA047787; WAUBFAFL2GA059521 | WAUBFAFL2GA035056 | WAUBFAFL2GA007144 | WAUBFAFL2GA077453 | WAUBFAFL2GA093510; WAUBFAFL2GA083365 | WAUBFAFL2GA024400 | WAUBFAFL2GA024672

WAUBFAFL2GA066338 | WAUBFAFL2GA066694 | WAUBFAFL2GA015566; WAUBFAFL2GA094947 | WAUBFAFL2GA072575

WAUBFAFL2GA088887 | WAUBFAFL2GA048907 | WAUBFAFL2GA089747 | WAUBFAFL2GA082569; WAUBFAFL2GA065576; WAUBFAFL2GA097587;

WAUBFAFL2GA000565

; WAUBFAFL2GA044033; WAUBFAFL2GA081535 | WAUBFAFL2GA045988 | WAUBFAFL2GA054920 | WAUBFAFL2GA066839 | WAUBFAFL2GA018614; WAUBFAFL2GA093345 | WAUBFAFL2GA026275 | WAUBFAFL2GA044047 | WAUBFAFL2GA002543

WAUBFAFL2GA048003 | WAUBFAFL2GA031542 | WAUBFAFL2GA094575; WAUBFAFL2GA073368 | WAUBFAFL2GA061947; WAUBFAFL2GA083107 | WAUBFAFL2GA057283 | WAUBFAFL2GA091742 | WAUBFAFL2GA018726 | WAUBFAFL2GA006611 | WAUBFAFL2GA059678 | WAUBFAFL2GA034036; WAUBFAFL2GA057431 | WAUBFAFL2GA049362 | WAUBFAFL2GA047899 | WAUBFAFL2GA018774; WAUBFAFL2GA096083 | WAUBFAFL2GA083589; WAUBFAFL2GA012537; WAUBFAFL2GA009850 | WAUBFAFL2GA084578; WAUBFAFL2GA049121 | WAUBFAFL2GA092602 | WAUBFAFL2GA080451 | WAUBFAFL2GA086198; WAUBFAFL2GA098738; WAUBFAFL2GA065416 | WAUBFAFL2GA056487 | WAUBFAFL2GA055033; WAUBFAFL2GA007418 | WAUBFAFL2GA026874; WAUBFAFL2GA054142 | WAUBFAFL2GA041584; WAUBFAFL2GA076366; WAUBFAFL2GA047238; WAUBFAFL2GA082250 | WAUBFAFL2GA031606 | WAUBFAFL2GA064590 | WAUBFAFL2GA074214 | WAUBFAFL2GA078750 | WAUBFAFL2GA086685; WAUBFAFL2GA031279 | WAUBFAFL2GA051130 | WAUBFAFL2GA017544 | WAUBFAFL2GA073516; WAUBFAFL2GA094592; WAUBFAFL2GA015115; WAUBFAFL2GA053315; WAUBFAFL2GA004356; WAUBFAFL2GA065657 | WAUBFAFL2GA049068

WAUBFAFL2GA016720 | WAUBFAFL2GA030763; WAUBFAFL2GA035820; WAUBFAFL2GA048356; WAUBFAFL2GA079042; WAUBFAFL2GA073354

WAUBFAFL2GA035283 | WAUBFAFL2GA031783; WAUBFAFL2GA038930 | WAUBFAFL2GA099856 | WAUBFAFL2GA011145 | WAUBFAFL2GA012554 | WAUBFAFL2GA025398 | WAUBFAFL2GA039284 | WAUBFAFL2GA051063; WAUBFAFL2GA002302; WAUBFAFL2GA064055 | WAUBFAFL2GA017141 | WAUBFAFL2GA026910 | WAUBFAFL2GA059356 | WAUBFAFL2GA010125; WAUBFAFL2GA006673 | WAUBFAFL2GA021559 | WAUBFAFL2GA071264 | WAUBFAFL2GA030522; WAUBFAFL2GA061379 | WAUBFAFL2GA046736 | WAUBFAFL2GA025191 | WAUBFAFL2GA028821; WAUBFAFL2GA033839 | WAUBFAFL2GA085908 | WAUBFAFL2GA061544 | WAUBFAFL2GA092423 | WAUBFAFL2GA075993;

WAUBFAFL2GA033565

| WAUBFAFL2GA004860 | WAUBFAFL2GA048020; WAUBFAFL2GA064296 | WAUBFAFL2GA099730 | WAUBFAFL2GA048650 | WAUBFAFL2GA010271; WAUBFAFL2GA001165 | WAUBFAFL2GA092521; WAUBFAFL2GA089991; WAUBFAFL2GA070759 | WAUBFAFL2GA035896 | WAUBFAFL2GA039074 | WAUBFAFL2GA081499; WAUBFAFL2GA015194 | WAUBFAFL2GA054190 | WAUBFAFL2GA020007 | WAUBFAFL2GA095435 | WAUBFAFL2GA049409 | WAUBFAFL2GA031184 | WAUBFAFL2GA042167 | WAUBFAFL2GA028785; WAUBFAFL2GA071233; WAUBFAFL2GA076206 | WAUBFAFL2GA095466 | WAUBFAFL2GA035722; WAUBFAFL2GA029774; WAUBFAFL2GA045702 | WAUBFAFL2GA087500 | WAUBFAFL2GA079316 | WAUBFAFL2GA056151; WAUBFAFL2GA011260 | WAUBFAFL2GA024493 | WAUBFAFL2GA045022; WAUBFAFL2GA019987; WAUBFAFL2GA053041 | WAUBFAFL2GA098285 | WAUBFAFL2GA036613; WAUBFAFL2GA031881 | WAUBFAFL2GA007368 | WAUBFAFL2GA029676 | WAUBFAFL2GA055002; WAUBFAFL2GA016751

WAUBFAFL2GA044971; WAUBFAFL2GA047708 | WAUBFAFL2GA028057; WAUBFAFL2GA006320 | WAUBFAFL2GA076528

WAUBFAFL2GA025076; WAUBFAFL2GA084211; WAUBFAFL2GA050057 | WAUBFAFL2GA080207 | WAUBFAFL2GA029371 | WAUBFAFL2GA007452 | WAUBFAFL2GA008858 | WAUBFAFL2GA025790; WAUBFAFL2GA054514 | WAUBFAFL2GA025188; WAUBFAFL2GA020721 | WAUBFAFL2GA038135 | WAUBFAFL2GA017432 | WAUBFAFL2GA038717 | WAUBFAFL2GA023781; WAUBFAFL2GA008021 | WAUBFAFL2GA009735 | WAUBFAFL2GA080286 | WAUBFAFL2GA035901

WAUBFAFL2GA055971 | WAUBFAFL2GA087884 | WAUBFAFL2GA079185; WAUBFAFL2GA008990 | WAUBFAFL2GA014479 | WAUBFAFL2GA002185 | WAUBFAFL2GA037275 | WAUBFAFL2GA051273 | WAUBFAFL2GA057610; WAUBFAFL2GA095757 | WAUBFAFL2GA051421

WAUBFAFL2GA016538 | WAUBFAFL2GA063973; WAUBFAFL2GA001568 | WAUBFAFL2GA045411; WAUBFAFL2GA045957 | WAUBFAFL2GA095287 | WAUBFAFL2GA016426 | WAUBFAFL2GA009637 | WAUBFAFL2GA060975; WAUBFAFL2GA065531 | WAUBFAFL2GA081941; WAUBFAFL2GA033162; WAUBFAFL2GA041939; WAUBFAFL2GA099372 | WAUBFAFL2GA095855; WAUBFAFL2GA058370 | WAUBFAFL2GA099663 | WAUBFAFL2GA008665; WAUBFAFL2GA007824 | WAUBFAFL2GA014952 | WAUBFAFL2GA061852 | WAUBFAFL2GA037163; WAUBFAFL2GA095189 | WAUBFAFL2GA030052 | WAUBFAFL2GA014286

WAUBFAFL2GA068848 | WAUBFAFL2GA068946 | WAUBFAFL2GA081888; WAUBFAFL2GA032545

WAUBFAFL2GA049586

| WAUBFAFL2GA001201 | WAUBFAFL2GA044551 | WAUBFAFL2GA002249 | WAUBFAFL2GA086637 | WAUBFAFL2GA036112; WAUBFAFL2GA014398 | WAUBFAFL2GA003661

WAUBFAFL2GA088565; WAUBFAFL2GA025613

WAUBFAFL2GA046784; WAUBFAFL2GA097721; WAUBFAFL2GA015860 | WAUBFAFL2GA098657 |

WAUBFAFL2GA074083

; WAUBFAFL2GA047658 | WAUBFAFL2GA067988; WAUBFAFL2GA032626 | WAUBFAFL2GA039916 | WAUBFAFL2GA094611; WAUBFAFL2GA056439; WAUBFAFL2GA086055 | WAUBFAFL2GA043089 | WAUBFAFL2GA069806

WAUBFAFL2GA030732; WAUBFAFL2GA043917 | WAUBFAFL2GA076478

WAUBFAFL2GA049667 | WAUBFAFL2GA038748; WAUBFAFL2GA032349; WAUBFAFL2GA013400 | WAUBFAFL2GA033792 | WAUBFAFL2GA003174 | WAUBFAFL2GA008343 | WAUBFAFL2GA092891; WAUBFAFL2GA004552; WAUBFAFL2GA008486 | WAUBFAFL2GA040760

WAUBFAFL2GA067523 | WAUBFAFL2GA011081 | WAUBFAFL2GA027409; WAUBFAFL2GA082071 | WAUBFAFL2GA080935 | WAUBFAFL2GA052195 | WAUBFAFL2GA002025; WAUBFAFL2GA088260 | WAUBFAFL2GA069000 | WAUBFAFL2GA047904; WAUBFAFL2GA064704; WAUBFAFL2GA081745 | WAUBFAFL2GA086251; WAUBFAFL2GA078473 | WAUBFAFL2GA063049 | WAUBFAFL2GA081759; WAUBFAFL2GA010514 | WAUBFAFL2GA032562 | WAUBFAFL2GA014613 | WAUBFAFL2GA011291 | WAUBFAFL2GA018807; WAUBFAFL2GA098142; WAUBFAFL2GA000937; WAUBFAFL2GA061592 | WAUBFAFL2GA070292

WAUBFAFL2GA054724 | WAUBFAFL2GA042427 | WAUBFAFL2GA052553 | WAUBFAFL2GA076156 | WAUBFAFL2GA041102; WAUBFAFL2GA014269; WAUBFAFL2GA077274 | WAUBFAFL2GA087318 | WAUBFAFL2GA016054 | WAUBFAFL2GA078800; WAUBFAFL2GA077372; WAUBFAFL2GA057798 | WAUBFAFL2GA051600

WAUBFAFL2GA034215; WAUBFAFL2GA096018 | WAUBFAFL2GA068381; WAUBFAFL2GA005524; WAUBFAFL2GA057624

WAUBFAFL2GA042802 | WAUBFAFL2GA085102 | WAUBFAFL2GA031993; WAUBFAFL2GA075217; WAUBFAFL2GA054707 | WAUBFAFL2GA069367

WAUBFAFL2GA041679; WAUBFAFL2GA001294; WAUBFAFL2GA012876 | WAUBFAFL2GA079171 | WAUBFAFL2GA006785; WAUBFAFL2GA090266 | WAUBFAFL2GA025546 | WAUBFAFL2GA016345; WAUBFAFL2GA072432 | WAUBFAFL2GA093393 | WAUBFAFL2GA006222; WAUBFAFL2GA085245 | WAUBFAFL2GA010920 | WAUBFAFL2GA046915; WAUBFAFL2GA077016 | WAUBFAFL2GA038880; WAUBFAFL2GA047689 | WAUBFAFL2GA053654 | WAUBFAFL2GA022338 | WAUBFAFL2GA006379; WAUBFAFL2GA075105 | WAUBFAFL2GA075668; WAUBFAFL2GA089103 | WAUBFAFL2GA097797 | WAUBFAFL2GA097816; WAUBFAFL2GA098707 | WAUBFAFL2GA039320 | WAUBFAFL2GA065965 | WAUBFAFL2GA055615 | WAUBFAFL2GA010500; WAUBFAFL2GA067036

WAUBFAFL2GA016281 | WAUBFAFL2GA099680 | WAUBFAFL2GA052049 | WAUBFAFL2GA029662; WAUBFAFL2GA035770; WAUBFAFL2GA014210; WAUBFAFL2GA038801; WAUBFAFL2GA000999 | WAUBFAFL2GA057414; WAUBFAFL2GA050155 | WAUBFAFL2GA037244; WAUBFAFL2GA046347 | WAUBFAFL2GA035994 | WAUBFAFL2GA049748 | WAUBFAFL2GA013980 | WAUBFAFL2GA090851 | WAUBFAFL2GA055193; WAUBFAFL2GA089392; WAUBFAFL2GA057199 | WAUBFAFL2GA018192 | WAUBFAFL2GA005619 | WAUBFAFL2GA090753 | WAUBFAFL2GA029788 | WAUBFAFL2GA034389 | WAUBFAFL2GA020296 |

WAUBFAFL2GA089943

; WAUBFAFL2GA060619 | WAUBFAFL2GA084399 | WAUBFAFL2GA025112; WAUBFAFL2GA028141 | WAUBFAFL2GA058014; WAUBFAFL2GA078845

WAUBFAFL2GA022534; WAUBFAFL2GA006012 | WAUBFAFL2GA027748 | WAUBFAFL2GA004423 | WAUBFAFL2GA042346; WAUBFAFL2GA080692 | WAUBFAFL2GA011890; WAUBFAFL2GA070504; WAUBFAFL2GA058787 | WAUBFAFL2GA069823; WAUBFAFL2GA077193; WAUBFAFL2GA059177; WAUBFAFL2GA034117 | WAUBFAFL2GA047403 | WAUBFAFL2GA085746

WAUBFAFL2GA075721 | WAUBFAFL2GA046431; WAUBFAFL2GA003496; WAUBFAFL2GA071409; WAUBFAFL2GA083642 | WAUBFAFL2GA006429; WAUBFAFL2GA018788; WAUBFAFL2GA024591; WAUBFAFL2GA095564 | WAUBFAFL2GA024025; WAUBFAFL2GA058286 | WAUBFAFL2GA000579

WAUBFAFL2GA062340; WAUBFAFL2GA071247; WAUBFAFL2GA081583; WAUBFAFL2GA005913 | WAUBFAFL2GA055470; WAUBFAFL2GA054335 | WAUBFAFL2GA006513; WAUBFAFL2GA085391; WAUBFAFL2GA004132; WAUBFAFL2GA015695 | WAUBFAFL2GA081213 | WAUBFAFL2GA014367 | WAUBFAFL2GA013199; WAUBFAFL2GA091613; WAUBFAFL2GA042220; WAUBFAFL2GA098450 | WAUBFAFL2GA058515; WAUBFAFL2GA086816 | WAUBFAFL2GA025479; WAUBFAFL2GA036885; WAUBFAFL2GA042721; WAUBFAFL2GA082037; WAUBFAFL2GA071622 | WAUBFAFL2GA098593 | WAUBFAFL2GA025367; WAUBFAFL2GA031377; WAUBFAFL2GA004339 | WAUBFAFL2GA082765

WAUBFAFL2GA005703

; WAUBFAFL2GA067344 | WAUBFAFL2GA072219 |

WAUBFAFL2GA091188

| WAUBFAFL2GA067148; WAUBFAFL2GA019522; WAUBFAFL2GA092406 | WAUBFAFL2GA088114 | WAUBFAFL2GA058997; WAUBFAFL2GA007192 | WAUBFAFL2GA093233 | WAUBFAFL2GA090476 | WAUBFAFL2GA012487 | WAUBFAFL2GA028849; WAUBFAFL2GA099176 | WAUBFAFL2GA078392; WAUBFAFL2GA090039 | WAUBFAFL2GA092938

WAUBFAFL2GA001974; WAUBFAFL2GA071068 | WAUBFAFL2GA044226 | WAUBFAFL2GA046770 | WAUBFAFL2GA015759; WAUBFAFL2GA003658 | WAUBFAFL2GA000257 | WAUBFAFL2GA035168 | WAUBFAFL2GA042010; WAUBFAFL2GA075752 | WAUBFAFL2GA024316 | WAUBFAFL2GA079154 | WAUBFAFL2GA014949 | WAUBFAFL2GA005832 | WAUBFAFL2GA040984 | WAUBFAFL2GA087979; WAUBFAFL2GA091336 | WAUBFAFL2GA098576; WAUBFAFL2GA094656; WAUBFAFL2GA025840 | WAUBFAFL2GA045196; WAUBFAFL2GA089084; WAUBFAFL2GA094706 | WAUBFAFL2GA081440; WAUBFAFL2GA059230; WAUBFAFL2GA004583; WAUBFAFL2GA049104; WAUBFAFL2GA064721 | WAUBFAFL2GA024185 | WAUBFAFL2GA076920 | WAUBFAFL2GA094110; WAUBFAFL2GA000663 | WAUBFAFL2GA015910; WAUBFAFL2GA083754; WAUBFAFL2GA069630 | WAUBFAFL2GA014756 | WAUBFAFL2GA062418; WAUBFAFL2GA080188 | WAUBFAFL2GA088467; WAUBFAFL2GA010321; WAUBFAFL2GA089683

WAUBFAFL2GA042105; WAUBFAFL2GA012988; WAUBFAFL2GA074259 | WAUBFAFL2GA007841 | WAUBFAFL2GA020525 | WAUBFAFL2GA036787 | WAUBFAFL2GA079297 | WAUBFAFL2GA093300 | WAUBFAFL2GA047546

WAUBFAFL2GA011193 | WAUBFAFL2GA001909 | WAUBFAFL2GA062273; WAUBFAFL2GA042766; WAUBFAFL2GA053380 | WAUBFAFL2GA043562 | WAUBFAFL2GA042198 | WAUBFAFL2GA003756 | WAUBFAFL2GA006544

WAUBFAFL2GA027233 | WAUBFAFL2GA077968; WAUBFAFL2GA034490 | WAUBFAFL2GA084693

WAUBFAFL2GA007855 | WAUBFAFL2GA088310; WAUBFAFL2GA062242; WAUBFAFL2GA078635 | WAUBFAFL2GA046008; WAUBFAFL2GA096407 | WAUBFAFL2GA032318; WAUBFAFL2GA046039 | WAUBFAFL2GA036904 | WAUBFAFL2GA063844; WAUBFAFL2GA033453; WAUBFAFL2GA076092

WAUBFAFL2GA042847

WAUBFAFL2GA043903 | WAUBFAFL2GA073161; WAUBFAFL2GA038328; WAUBFAFL2GA041729 | WAUBFAFL2GA021433 | WAUBFAFL2GA073015 | WAUBFAFL2GA001862 | WAUBFAFL2GA070518; WAUBFAFL2GA089134; WAUBFAFL2GA029340 | WAUBFAFL2GA063133; WAUBFAFL2GA002669 | WAUBFAFL2GA088677 | WAUBFAFL2GA012117 | WAUBFAFL2GA004499 | WAUBFAFL2GA010044 | WAUBFAFL2GA080269 | WAUBFAFL2GA053282 | WAUBFAFL2GA098190

WAUBFAFL2GA077422 | WAUBFAFL2GA053072; WAUBFAFL2GA024297 | WAUBFAFL2GA057011 | WAUBFAFL2GA046137; WAUBFAFL2GA052391 | WAUBFAFL2GA065478; WAUBFAFL2GA086640 | WAUBFAFL2GA058224; WAUBFAFL2GA054951 | WAUBFAFL2GA063388 | WAUBFAFL2GA015180 | WAUBFAFL2GA006415 | WAUBFAFL2GA013722 | WAUBFAFL2GA072222 | WAUBFAFL2GA076075; WAUBFAFL2GA027412 | WAUBFAFL2GA068607 | WAUBFAFL2GA091675; WAUBFAFL2GA015227; WAUBFAFL2GA053122 | WAUBFAFL2GA099811 | WAUBFAFL2GA017821 | WAUBFAFL2GA020203 | WAUBFAFL2GA072964 | WAUBFAFL2GA096102 | WAUBFAFL2GA051242; WAUBFAFL2GA029810 | WAUBFAFL2GA065917 | WAUBFAFL2GA088517 | WAUBFAFL2GA020122 | WAUBFAFL2GA005314 | WAUBFAFL2GA077484; WAUBFAFL2GA064458

WAUBFAFL2GA069952

WAUBFAFL2GA023456; WAUBFAFL2GA031332; WAUBFAFL2GA015356; WAUBFAFL2GA036966 | WAUBFAFL2GA027751; WAUBFAFL2GA058630; WAUBFAFL2GA062953 | WAUBFAFL2GA051659; WAUBFAFL2GA067022

WAUBFAFL2GA048616 | WAUBFAFL2GA024302 | WAUBFAFL2GA018905 | WAUBFAFL2GA039351; WAUBFAFL2GA014773; WAUBFAFL2GA049622

WAUBFAFL2GA066629 | WAUBFAFL2GA096908 | WAUBFAFL2GA051158 | WAUBFAFL2GA030388; WAUBFAFL2GA070213

WAUBFAFL2GA059549; WAUBFAFL2GA075024 | WAUBFAFL2GA087741 | WAUBFAFL2GA033727 | WAUBFAFL2GA007807 | WAUBFAFL2GA061365 | WAUBFAFL2GA049832 | WAUBFAFL2GA086833; WAUBFAFL2GA094981 | WAUBFAFL2GA030066; WAUBFAFL2GA044162 | WAUBFAFL2GA025899; WAUBFAFL2GA076769 | WAUBFAFL2GA018290 | WAUBFAFL2GA053038 | WAUBFAFL2GA022887 | WAUBFAFL2GA036790 | WAUBFAFL2GA043951 | WAUBFAFL2GA074410 | WAUBFAFL2GA025580 | WAUBFAFL2GA079350 | WAUBFAFL2GA090185 | WAUBFAFL2GA018953; WAUBFAFL2GA026678; WAUBFAFL2GA061866 | WAUBFAFL2GA007550 | WAUBFAFL2GA060099 | WAUBFAFL2GA018712 | WAUBFAFL2GA060278

WAUBFAFL2GA069627 | WAUBFAFL2GA028222 | WAUBFAFL2GA001375 | WAUBFAFL2GA001330 | WAUBFAFL2GA073967 | WAUBFAFL2GA044372 | WAUBFAFL2GA098528 | WAUBFAFL2GA002980 | WAUBFAFL2GA005443 | WAUBFAFL2GA040273; WAUBFAFL2GA077288; WAUBFAFL2GA099517; WAUBFAFL2GA030651; WAUBFAFL2GA009699 | WAUBFAFL2GA018273; WAUBFAFL2GA046476

WAUBFAFL2GA098237; WAUBFAFL2GA038670 | WAUBFAFL2GA099498; WAUBFAFL2GA039379; WAUBFAFL2GA049670 | WAUBFAFL2GA025059 | WAUBFAFL2GA033940 | WAUBFAFL2GA023294 | WAUBFAFL2GA084967; WAUBFAFL2GA018046; WAUBFAFL2GA093894; WAUBFAFL2GA088243 | WAUBFAFL2GA098965; WAUBFAFL2GA039043 | WAUBFAFL2GA012165 | WAUBFAFL2GA079493

WAUBFAFL2GA089053;

WAUBFAFL2GA091658

| WAUBFAFL2GA028091

WAUBFAFL2GA060006 | WAUBFAFL2GA056859 | WAUBFAFL2GA014000; WAUBFAFL2GA050883; WAUBFAFL2GA094219 | WAUBFAFL2GA076402 | WAUBFAFL2GA097671 | WAUBFAFL2GA038782 | WAUBFAFL2GA079624 | WAUBFAFL2GA003305

WAUBFAFL2GA069255; WAUBFAFL2GA096732; WAUBFAFL2GA075833

WAUBFAFL2GA010738; WAUBFAFL2GA091529 | WAUBFAFL2GA004051 |

WAUBFAFL2GA050334WAUBFAFL2GA015406

WAUBFAFL2GA085777 | WAUBFAFL2GA065948; WAUBFAFL2GA070048; WAUBFAFL2GA055811; WAUBFAFL2GA061589 | WAUBFAFL2GA020492 | WAUBFAFL2GA060880 | WAUBFAFL2GA007600 | WAUBFAFL2GA066226; WAUBFAFL2GA087237

WAUBFAFL2GA032268 | WAUBFAFL2GA009587 | WAUBFAFL2GA009363 | WAUBFAFL2GA079588 | WAUBFAFL2GA056764; WAUBFAFL2GA007872 | WAUBFAFL2GA099274 | WAUBFAFL2GA037843; WAUBFAFL2GA021707 | WAUBFAFL2GA096942; WAUBFAFL2GA086668; WAUBFAFL2GA015714

WAUBFAFL2GA004857; WAUBFAFL2GA066808; WAUBFAFL2GA088386 | WAUBFAFL2GA026552 | WAUBFAFL2GA087402 | WAUBFAFL2GA074200; WAUBFAFL2GA074598 |

WAUBFAFL2GA064346

| WAUBFAFL2GA021321 | WAUBFAFL2GA029001; WAUBFAFL2GA009525 | WAUBFAFL2GA086931; WAUBFAFL2GA043416 | WAUBFAFL2GA015938 | WAUBFAFL2GA066369; WAUBFAFL2GA005099 | WAUBFAFL2GA038250; WAUBFAFL2GA066145 | WAUBFAFL2GA006253 | WAUBFAFL2GA025420 | WAUBFAFL2GA074147 | WAUBFAFL2GA006172; WAUBFAFL2GA093863 | WAUBFAFL2GA059471; WAUBFAFL2GA027636; WAUBFAFL2GA085584 | WAUBFAFL2GA068347 | WAUBFAFL2GA096827 | WAUBFAFL2GA057607 | WAUBFAFL2GA086797 | WAUBFAFL2GA059695 | WAUBFAFL2GA059048

WAUBFAFL2GA029208; WAUBFAFL2GA014854; WAUBFAFL2GA032495; WAUBFAFL2GA012103

WAUBFAFL2GA025756; WAUBFAFL2GA073838 | WAUBFAFL2GA081356 | WAUBFAFL2GA019973 | WAUBFAFL2GA078523 | WAUBFAFL2GA040161 | WAUBFAFL2GA045117; WAUBFAFL2GA039611 | WAUBFAFL2GA061284; WAUBFAFL2GA086492; WAUBFAFL2GA011016; WAUBFAFL2GA053556; WAUBFAFL2GA035333 | WAUBFAFL2GA020220 | WAUBFAFL2GA049801 | WAUBFAFL2GA021366 | WAUBFAFL2GA058692 | WAUBFAFL2GA040001 | WAUBFAFL2GA021111; WAUBFAFL2GA066968; WAUBFAFL2GA080871; WAUBFAFL2GA058711 | WAUBFAFL2GA064492 | WAUBFAFL2GA095578 | WAUBFAFL2GA083351; WAUBFAFL2GA028463 | WAUBFAFL2GA048339

WAUBFAFL2GA075038 | WAUBFAFL2GA041813 | WAUBFAFL2GA079011 | WAUBFAFL2GA015342 | WAUBFAFL2GA025594 | WAUBFAFL2GA037874 | WAUBFAFL2GA045215 | WAUBFAFL2GA074357; WAUBFAFL2GA055534; WAUBFAFL2GA070180;

WAUBFAFL2GA030696

; WAUBFAFL2GA008519 | WAUBFAFL2GA081633; WAUBFAFL2GA056120 | WAUBFAFL2GA080434; WAUBFAFL2GA066551 | WAUBFAFL2GA040421 | WAUBFAFL2GA062211 | WAUBFAFL2GA029712 | WAUBFAFL2GA041925; WAUBFAFL2GA029323; WAUBFAFL2GA021822; WAUBFAFL2GA018922 | WAUBFAFL2GA048390; WAUBFAFL2GA035512 | WAUBFAFL2GA057381; WAUBFAFL2GA047224 | WAUBFAFL2GA062287 | WAUBFAFL2GA017155

WAUBFAFL2GA059261 | WAUBFAFL2GA080711 | WAUBFAFL2GA060734; WAUBFAFL2GA041942; WAUBFAFL2GA089120 | WAUBFAFL2GA044341; WAUBFAFL2GA028530; WAUBFAFL2GA059017; WAUBFAFL2GA080949 | WAUBFAFL2GA015292 | WAUBFAFL2GA001683; WAUBFAFL2GA080658; WAUBFAFL2GA030357; WAUBFAFL2GA055761 | WAUBFAFL2GA055999 | WAUBFAFL2GA000310 | WAUBFAFL2GA095323 | WAUBFAFL2GA077128 | WAUBFAFL2GA020329 | WAUBFAFL2GA008200 | WAUBFAFL2GA095922 | WAUBFAFL2GA064380 | WAUBFAFL2GA007256; WAUBFAFL2GA025000 | WAUBFAFL2GA091627 | WAUBFAFL2GA021884; WAUBFAFL2GA037549; WAUBFAFL2GA081244 | WAUBFAFL2GA069112 | WAUBFAFL2GA055694 | WAUBFAFL2GA041536; WAUBFAFL2GA056683 | WAUBFAFL2GA086606 | WAUBFAFL2GA044887 | WAUBFAFL2GA085701; WAUBFAFL2GA031699 | WAUBFAFL2GA076576;

WAUBFAFL2GA019097

; WAUBFAFL2GA083530; WAUBFAFL2GA086718; WAUBFAFL2GA070695 | WAUBFAFL2GA085942 | WAUBFAFL2GA084564 | WAUBFAFL2GA008374 | WAUBFAFL2GA099551; WAUBFAFL2GA067831;

WAUBFAFL2GA072611

| WAUBFAFL2GA056053 | WAUBFAFL2GA033873 | WAUBFAFL2GA032237 | WAUBFAFL2GA028723 | WAUBFAFL2GA077629; WAUBFAFL2GA005863 | WAUBFAFL2GA076464 | WAUBFAFL2GA033937; WAUBFAFL2GA008911 | WAUBFAFL2GA031766; WAUBFAFL2GA001506 | WAUBFAFL2GA001425 | WAUBFAFL2GA013459 | WAUBFAFL2GA026129 | WAUBFAFL2GA022050; WAUBFAFL2GA071507 | WAUBFAFL2GA001537; WAUBFAFL2GA021819 | WAUBFAFL2GA039155 | WAUBFAFL2GA092616 | WAUBFAFL2GA063780 | WAUBFAFL2GA053430; WAUBFAFL2GA039740 | WAUBFAFL2GA094530 | WAUBFAFL2GA004938; WAUBFAFL2GA013672 | WAUBFAFL2GA077713; WAUBFAFL2GA013588 | WAUBFAFL2GA093491 | WAUBFAFL2GA037373

WAUBFAFL2GA005667; WAUBFAFL2GA031749; WAUBFAFL2GA053458 | WAUBFAFL2GA028804 | WAUBFAFL2GA057459 | WAUBFAFL2GA062998; WAUBFAFL2GA008813 | WAUBFAFL2GA082314 | WAUBFAFL2GA042704 | WAUBFAFL2GA038183 | WAUBFAFL2GA080076 | WAUBFAFL2GA061222; WAUBFAFL2GA097556 | WAUBFAFL2GA087173; WAUBFAFL2GA031444;

WAUBFAFL2GA028916WAUBFAFL2GA014207; WAUBFAFL2GA063374 | WAUBFAFL2GA037809; WAUBFAFL2GA008908 | WAUBFAFL2GA004647

WAUBFAFL2GA027071; WAUBFAFL2GA004924; WAUBFAFL2GA082829 | WAUBFAFL2GA017835; WAUBFAFL2GA030262; WAUBFAFL2GA075914 | WAUBFAFL2GA078795; WAUBFAFL2GA015468; WAUBFAFL2GA052889 | WAUBFAFL2GA000467 | WAUBFAFL2GA009833

WAUBFAFL2GA031394

WAUBFAFL2GA080823 | WAUBFAFL2GA089070 | WAUBFAFL2GA008536

WAUBFAFL2GA004244; WAUBFAFL2GA013252 | WAUBFAFL2GA075816 | WAUBFAFL2GA049605 | WAUBFAFL2GA093216 | WAUBFAFL2GA064654 | WAUBFAFL2GA063696 | WAUBFAFL2GA063617; WAUBFAFL2GA067795; WAUBFAFL2GA013056 | WAUBFAFL2GA082362 | WAUBFAFL2GA070051

WAUBFAFL2GA007984 | WAUBFAFL2GA096763; WAUBFAFL2GA072706; WAUBFAFL2GA037826 | WAUBFAFL2GA060846 | WAUBFAFL2GA091823; WAUBFAFL2GA009928 | WAUBFAFL2GA005037; WAUBFAFL2GA092714 | WAUBFAFL2GA025448 | WAUBFAFL2GA079977; WAUBFAFL2GA033114; WAUBFAFL2GA036417 | WAUBFAFL2GA011422; WAUBFAFL2GA083317; WAUBFAFL2GA009072; WAUBFAFL2GA092986

WAUBFAFL2GA054853; WAUBFAFL2GA001618 | WAUBFAFL2GA092194 | WAUBFAFL2GA013347

WAUBFAFL2GA008973 | WAUBFAFL2GA093359 | WAUBFAFL2GA004695; WAUBFAFL2GA081387 | WAUBFAFL2GA017818; WAUBFAFL2GA058885 | WAUBFAFL2GA087108 | WAUBFAFL2GA016457 | WAUBFAFL2GA026115 | WAUBFAFL2GA045795 | WAUBFAFL2GA008410; WAUBFAFL2GA095595; WAUBFAFL2GA036501; WAUBFAFL2GA064525 | WAUBFAFL2GA042525 | WAUBFAFL2GA031069 | WAUBFAFL2GA017320 | WAUBFAFL2GA070423 | WAUBFAFL2GA023313 | WAUBFAFL2GA018080 | WAUBFAFL2GA062015; WAUBFAFL2GA099341

WAUBFAFL2GA061821

WAUBFAFL2GA009895 | WAUBFAFL2GA068008; WAUBFAFL2GA048468 | WAUBFAFL2GA055307 | WAUBFAFL2GA001151; WAUBFAFL2GA043075; WAUBFAFL2GA098433

WAUBFAFL2GA082216

WAUBFAFL2GA018869 | WAUBFAFL2GA065075 | WAUBFAFL2GA054917 | WAUBFAFL2GA093006

WAUBFAFL2GA021142 | WAUBFAFL2GA034912; WAUBFAFL2GA058594 | WAUBFAFL2GA050379 | WAUBFAFL2GA075556

WAUBFAFL2GA034344 | WAUBFAFL2GA066758; WAUBFAFL2GA069076; WAUBFAFL2GA047109 | WAUBFAFL2GA062614 | WAUBFAFL2GA041861

WAUBFAFL2GA077615 | WAUBFAFL2GA079655; WAUBFAFL2GA028334 | WAUBFAFL2GA069580 | WAUBFAFL2GA000811

WAUBFAFL2GA040032 | WAUBFAFL2GA071104 | WAUBFAFL2GA009217 | WAUBFAFL2GA053993 | WAUBFAFL2GA039009; WAUBFAFL2GA023652 | WAUBFAFL2GA065321 | WAUBFAFL2GA047143 | WAUBFAFL2GA087481; WAUBFAFL2GA066470; WAUBFAFL2GA088789; WAUBFAFL2GA021075 | WAUBFAFL2GA071927 | WAUBFAFL2GA065688 | WAUBFAFL2GA074889 | WAUBFAFL2GA027149 | WAUBFAFL2GA052827 | WAUBFAFL2GA046817 | WAUBFAFL2GA041990; WAUBFAFL2GA083138; WAUBFAFL2GA008018 | WAUBFAFL2GA098769 | WAUBFAFL2GA052892; WAUBFAFL2GA068462 | WAUBFAFL2GA008245; WAUBFAFL2GA092373; WAUBFAFL2GA002073; WAUBFAFL2GA005202 | WAUBFAFL2GA068302; WAUBFAFL2GA075072 | WAUBFAFL2GA094785 | WAUBFAFL2GA082801 | WAUBFAFL2GA078036; WAUBFAFL2GA088503 | WAUBFAFL2GA094849 |

WAUBFAFL2GA094477

| WAUBFAFL2GA078988; WAUBFAFL2GA007905; WAUBFAFL2GA060863

WAUBFAFL2GA076271 | WAUBFAFL2GA014188 | WAUBFAFL2GA015650; WAUBFAFL2GA087819 | WAUBFAFL2GA023361 | WAUBFAFL2GA080675

WAUBFAFL2GA093684 | WAUBFAFL2GA015521 | WAUBFAFL2GA082345 | WAUBFAFL2GA018399 | WAUBFAFL2GA055808 | WAUBFAFL2GA076707; WAUBFAFL2GA044324; WAUBFAFL2GA011470 | WAUBFAFL2GA024820 | WAUBFAFL2GA079994

WAUBFAFL2GA033100; WAUBFAFL2GA008309 | WAUBFAFL2GA022159 | WAUBFAFL2GA042413

WAUBFAFL2GA088730 | WAUBFAFL2GA084757 | WAUBFAFL2GA024123 | WAUBFAFL2GA025322 | WAUBFAFL2GA039933 | WAUBFAFL2GA087772 | WAUBFAFL2GA064718 | WAUBFAFL2GA020914; WAUBFAFL2GA059826; WAUBFAFL2GA041505; WAUBFAFL2GA091997; WAUBFAFL2GA097847; WAUBFAFL2GA099405; WAUBFAFL2GA052410 | WAUBFAFL2GA039060 | WAUBFAFL2GA030164 | WAUBFAFL2GA089215 | WAUBFAFL2GA045490; WAUBFAFL2GA069689 | WAUBFAFL2GA084452 | WAUBFAFL2GA081891; WAUBFAFL2GA039799 | WAUBFAFL2GA026924 | WAUBFAFL2GA080742

WAUBFAFL2GA051497 | WAUBFAFL2GA009086; WAUBFAFL2GA031072 | WAUBFAFL2GA087125 | WAUBFAFL2GA027359; WAUBFAFL2GA091546 | WAUBFAFL2GA041827 | WAUBFAFL2GA001571 | WAUBFAFL2GA072608 | WAUBFAFL2GA080272; WAUBFAFL2GA012831 | WAUBFAFL2GA054111; WAUBFAFL2GA055680; WAUBFAFL2GA030097; WAUBFAFL2GA091790 | WAUBFAFL2GA026289 | WAUBFAFL2GA055114 | WAUBFAFL2GA045165 | WAUBFAFL2GA022002

WAUBFAFL2GA063343 | WAUBFAFL2GA004020 | WAUBFAFL2GA082426 |

WAUBFAFL2GA052312

| WAUBFAFL2GA053878 | WAUBFAFL2GA055730 | WAUBFAFL2GA082295 | WAUBFAFL2GA097301 |

WAUBFAFL2GA004275WAUBFAFL2GA039365 | WAUBFAFL2GA053511; WAUBFAFL2GA068588 | WAUBFAFL2GA037941 | WAUBFAFL2GA078439 | WAUBFAFL2GA056988 | WAUBFAFL2GA022341; WAUBFAFL2GA094723; WAUBFAFL2GA073712; WAUBFAFL2GA056571 | WAUBFAFL2GA018144 | WAUBFAFL2GA029354; WAUBFAFL2GA015874; WAUBFAFL2GA007886

WAUBFAFL2GA093152 | WAUBFAFL2GA003160; WAUBFAFL2GA016510 | WAUBFAFL2GA014899; WAUBFAFL2GA059258; WAUBFAFL2GA036403

WAUBFAFL2GA059339 | WAUBFAFL2GA046235 | WAUBFAFL2GA059986 | WAUBFAFL2GA016247 | WAUBFAFL2GA012957 | WAUBFAFL2GA063228 | WAUBFAFL2GA020685 | WAUBFAFL2GA032660 | WAUBFAFL2GA002221

WAUBFAFL2GA003630; WAUBFAFL2GA059289 | WAUBFAFL2GA081681; WAUBFAFL2GA064556; WAUBFAFL2GA074293 | WAUBFAFL2GA000940 | WAUBFAFL2GA088288 | WAUBFAFL2GA057171; WAUBFAFL2GA002123 | WAUBFAFL2GA058966 | WAUBFAFL2GA002199; WAUBFAFL2GA058210; WAUBFAFL2GA053766; WAUBFAFL2GA049460 | WAUBFAFL2GA051015 | WAUBFAFL2GA089277 | WAUBFAFL2GA017995 | WAUBFAFL2GA059793 | WAUBFAFL2GA071328 | WAUBFAFL2GA094558

WAUBFAFL2GA017964; WAUBFAFL2GA054433; WAUBFAFL2GA008679 | WAUBFAFL2GA040841; WAUBFAFL2GA047756 | WAUBFAFL2GA073578 |

WAUBFAFL2GA029564

| WAUBFAFL2GA097119 | WAUBFAFL2GA003854 | WAUBFAFL2GA005653; WAUBFAFL2GA038684

WAUBFAFL2GA023747 | WAUBFAFL2GA095645; WAUBFAFL2GA016555

WAUBFAFL2GA045408; WAUBFAFL2GA005300 | WAUBFAFL2GA075542 | WAUBFAFL2GA051676 | WAUBFAFL2GA034179 | WAUBFAFL2GA090297; WAUBFAFL2GA075122 | WAUBFAFL2GA000162 | WAUBFAFL2GA040550

WAUBFAFL2GA031508 | WAUBFAFL2GA099002 | WAUBFAFL2GA006799; WAUBFAFL2GA042914; WAUBFAFL2GA084161 | WAUBFAFL2GA074049 | WAUBFAFL2GA039334

WAUBFAFL2GA087822; WAUBFAFL2GA062967 | WAUBFAFL2GA044467 | WAUBFAFL2GA085617 | WAUBFAFL2GA045604 | WAUBFAFL2GA052004

WAUBFAFL2GA035008 | WAUBFAFL2GA076352

WAUBFAFL2GA079574 | WAUBFAFL2GA098397

WAUBFAFL2GA092289

WAUBFAFL2GA088775 | WAUBFAFL2GA056022; WAUBFAFL2GA039222 | WAUBFAFL2GA006575; WAUBFAFL2GA073029 | WAUBFAFL2GA043268 | WAUBFAFL2GA093037 | WAUBFAFL2GA036868 | WAUBFAFL2GA042539; WAUBFAFL2GA004454 | WAUBFAFL2GA077999 | WAUBFAFL2GA048941; WAUBFAFL2GA000484; WAUBFAFL2GA042217 | WAUBFAFL2GA063858 | WAUBFAFL2GA011811 | WAUBFAFL2GA096181 | WAUBFAFL2GA044632

WAUBFAFL2GA091577 | WAUBFAFL2GA078604; WAUBFAFL2GA086332 | WAUBFAFL2GA043402 | WAUBFAFL2GA068736 | WAUBFAFL2GA073905 | WAUBFAFL2GA027507; WAUBFAFL2GA067845 | WAUBFAFL2GA096245 | WAUBFAFL2GA069109 | WAUBFAFL2GA075783 | WAUBFAFL2GA093278 | WAUBFAFL2GA075931 | WAUBFAFL2GA098514; WAUBFAFL2GA032707 | WAUBFAFL2GA083995 | WAUBFAFL2GA036238

WAUBFAFL2GA047496 | WAUBFAFL2GA094933; WAUBFAFL2GA052990 | WAUBFAFL2GA008598 | WAUBFAFL2GA063701 | WAUBFAFL2GA090719; WAUBFAFL2GA000615 | WAUBFAFL2GA081423 | WAUBFAFL2GA024896 | WAUBFAFL2GA056070; WAUBFAFL2GA090767; WAUBFAFL2GA055629 | WAUBFAFL2GA093040; WAUBFAFL2GA083818 | WAUBFAFL2GA076982; WAUBFAFL2GA062368; WAUBFAFL2GA012361 | WAUBFAFL2GA054285 | WAUBFAFL2GA046879; WAUBFAFL2GA086881 | WAUBFAFL2GA008424; WAUBFAFL2GA069479; WAUBFAFL2GA075797 | WAUBFAFL2GA049152; WAUBFAFL2GA055212 | WAUBFAFL2GA068123 | WAUBFAFL2GA052696 | WAUBFAFL2GA020105; WAUBFAFL2GA085438 | WAUBFAFL2GA032433 | WAUBFAFL2GA002901 | WAUBFAFL2GA073497 | WAUBFAFL2GA021416 | WAUBFAFL2GA029631 | WAUBFAFL2GA060118 | WAUBFAFL2GA006284 | WAUBFAFL2GA089974; WAUBFAFL2GA028446 | WAUBFAFL2GA052438 | WAUBFAFL2GA080868; WAUBFAFL2GA089411 | WAUBFAFL2GA020847 | WAUBFAFL2GA072544; WAUBFAFL2GA044811 | WAUBFAFL2GA095631; WAUBFAFL2GA076741 | WAUBFAFL2GA003465; WAUBFAFL2GA072091 | WAUBFAFL2GA033050 | WAUBFAFL2GA066503 |

WAUBFAFL2GA007239WAUBFAFL2GA053119; WAUBFAFL2GA092695 | WAUBFAFL2GA013266; WAUBFAFL2GA043464 | WAUBFAFL2GA080157 | WAUBFAFL2GA058269 | WAUBFAFL2GA067120 | WAUBFAFL2GA097234 | WAUBFAFL2GA089280; WAUBFAFL2GA013610; WAUBFAFL2GA018984; WAUBFAFL2GA042041 | WAUBFAFL2GA049765 | WAUBFAFL2GA058661 | WAUBFAFL2GA021805 | WAUBFAFL2GA005426 | WAUBFAFL2GA068168 | WAUBFAFL2GA097976 | WAUBFAFL2GA091031; WAUBFAFL2GA018659 | WAUBFAFL2GA028317; WAUBFAFL2GA014692

WAUBFAFL2GA064184 | WAUBFAFL2GA038765 | WAUBFAFL2GA088792; WAUBFAFL2GA026213; WAUBFAFL2GA035445; WAUBFAFL2GA010674; WAUBFAFL2GA098755 | WAUBFAFL2GA026373 | WAUBFAFL2GA037857; WAUBFAFL2GA027989 | WAUBFAFL2GA043447

WAUBFAFL2GA030617 | WAUBFAFL2GA083334; WAUBFAFL2GA032738

WAUBFAFL2GA048227 | WAUBFAFL2GA070387 | WAUBFAFL2GA074097 | WAUBFAFL2GA039785 | WAUBFAFL2GA061236 | WAUBFAFL2GA067585 | WAUBFAFL2GA079610 | WAUBFAFL2GA075119 | WAUBFAFL2GA051094; WAUBFAFL2GA046493 | WAUBFAFL2GA045005; WAUBFAFL2GA094365; WAUBFAFL2GA090431; WAUBFAFL2GA032576; WAUBFAFL2GA091949; WAUBFAFL2GA097511 | WAUBFAFL2GA020086 | WAUBFAFL2GA078974 | WAUBFAFL2GA031797; WAUBFAFL2GA074052; WAUBFAFL2GA065058; WAUBFAFL2GA012862 | WAUBFAFL2GA060460; WAUBFAFL2GA073709 | WAUBFAFL2GA091255 | WAUBFAFL2GA095404; WAUBFAFL2GA025496; WAUBFAFL2GA028169; WAUBFAFL2GA000002; WAUBFAFL2GA080093 | WAUBFAFL2GA044825 | WAUBFAFL2GA045800

WAUBFAFL2GA049071 | WAUBFAFL2GA055338 | WAUBFAFL2GA067439 | WAUBFAFL2GA034960 | WAUBFAFL2GA048924

WAUBFAFL2GA053007; WAUBFAFL2GA013767; WAUBFAFL2GA077470 | WAUBFAFL2GA026325 | WAUBFAFL2GA062709 |

WAUBFAFL2GA008312

; WAUBFAFL2GA007869 | WAUBFAFL2GA036580 | WAUBFAFL2GA043528 | WAUBFAFL2GA092907 | WAUBFAFL2GA002686 | WAUBFAFL2GA015485; WAUBFAFL2GA016443; WAUBFAFL2GA053153; WAUBFAFL2GA038815 | WAUBFAFL2GA033517; WAUBFAFL2GA027085

WAUBFAFL2GA000324 | WAUBFAFL2GA019519; WAUBFAFL2GA088646 | WAUBFAFL2GA080241 | WAUBFAFL2GA021528 | WAUBFAFL2GA034148 | WAUBFAFL2GA032870; WAUBFAFL2GA007175 | WAUBFAFL2GA084032 | WAUBFAFL2GA070521 | WAUBFAFL2GA013851 | WAUBFAFL2GA011355 | WAUBFAFL2GA073760 | WAUBFAFL2GA059423 | WAUBFAFL2GA041696; WAUBFAFL2GA063679 | WAUBFAFL2GA000629 | WAUBFAFL2GA052164 | WAUBFAFL2GA015325 | WAUBFAFL2GA028480; WAUBFAFL2GA084225

WAUBFAFL2GA016507 | WAUBFAFL2GA056716;

WAUBFAFL2GA033971

; WAUBFAFL2GA038796 | WAUBFAFL2GA062404 | WAUBFAFL2GA012022

WAUBFAFL2GA060409; WAUBFAFL2GA024588 | WAUBFAFL2GA063505; WAUBFAFL2GA083527 | WAUBFAFL2GA097640 | WAUBFAFL2GA069840; WAUBFAFL2GA005023 | WAUBFAFL2GA077601 | WAUBFAFL2GA048325 | WAUBFAFL2GA045036; WAUBFAFL2GA087688 | WAUBFAFL2GA031492; WAUBFAFL2GA076545; WAUBFAFL2GA086766 | WAUBFAFL2GA008648;

WAUBFAFL2GA094897

; WAUBFAFL2GA027684 | WAUBFAFL2GA037454 | WAUBFAFL2GA062080; WAUBFAFL2GA098187 | WAUBFAFL2GA043108 | WAUBFAFL2GA099923; WAUBFAFL2GA014238 | WAUBFAFL2GA054786 | WAUBFAFL2GA096228 | WAUBFAFL2GA045974 | WAUBFAFL2GA000968 | WAUBFAFL2GA098688 | WAUBFAFL2GA028401; WAUBFAFL2GA096889; WAUBFAFL2GA097735 | WAUBFAFL2GA067599 | WAUBFAFL2GA009802; WAUBFAFL2GA048518; WAUBFAFL2GA091370 | WAUBFAFL2GA037972

WAUBFAFL2GA041116 | WAUBFAFL2GA020573 |

WAUBFAFL2GA095080

; WAUBFAFL2GA018435; WAUBFAFL2GA017799; WAUBFAFL2GA078246 | WAUBFAFL2GA043013

WAUBFAFL2GA035414 | WAUBFAFL2GA037048 | WAUBFAFL2GA037583; WAUBFAFL2GA036627 | WAUBFAFL2GA027488 | WAUBFAFL2GA034201

WAUBFAFL2GA045778 | WAUBFAFL2GA041603 | WAUBFAFL2GA073208 | WAUBFAFL2GA071250 | WAUBFAFL2GA089716 | WAUBFAFL2GA019567; WAUBFAFL2GA075167; WAUBFAFL2GA049751; WAUBFAFL2GA029080 | WAUBFAFL2GA088842

WAUBFAFL2GA099906 | WAUBFAFL2GA065237 | WAUBFAFL2GA003563; WAUBFAFL2GA069224; WAUBFAFL2GA065528 | WAUBFAFL2GA024946; WAUBFAFL2GA010741; WAUBFAFL2GA011565; WAUBFAFL2GA018841 | WAUBFAFL2GA021237; WAUBFAFL2GA094351 | WAUBFAFL2GA050706 | WAUBFAFL2GA020119 | WAUBFAFL2GA062161; WAUBFAFL2GA054397 | WAUBFAFL2GA016927; WAUBFAFL2GA077226 | WAUBFAFL2GA021934 | WAUBFAFL2GA065044; WAUBFAFL2GA067215 | WAUBFAFL2GA080353 | WAUBFAFL2GA040712 | WAUBFAFL2GA062791; WAUBFAFL2GA060233; WAUBFAFL2GA051872

WAUBFAFL2GA004177; WAUBFAFL2GA067764 | WAUBFAFL2GA062158 | WAUBFAFL2GA068655 | WAUBFAFL2GA070910 | WAUBFAFL2GA040418 | WAUBFAFL2GA031170 | WAUBFAFL2GA020749

WAUBFAFL2GA043349; WAUBFAFL2GA022744 |

WAUBFAFL2GA010108

| WAUBFAFL2GA047580 | WAUBFAFL2GA065786 | WAUBFAFL2GA015700; WAUBFAFL2GA022274; WAUBFAFL2GA016393 | WAUBFAFL2GA028902 | WAUBFAFL2GA066498 | WAUBFAFL2GA097525; WAUBFAFL2GA045764 | WAUBFAFL2GA049281; WAUBFAFL2GA042573 | WAUBFAFL2GA023991; WAUBFAFL2GA075086; WAUBFAFL2GA008259; WAUBFAFL2GA060054 | WAUBFAFL2GA075475 | WAUBFAFL2GA096052 | WAUBFAFL2GA017348; WAUBFAFL2GA094673 | WAUBFAFL2GA007760 | WAUBFAFL2GA005460; WAUBFAFL2GA026079 | WAUBFAFL2GA030309 | WAUBFAFL2GA006737; WAUBFAFL2GA031167 | WAUBFAFL2GA034764 | WAUBFAFL2GA069322 | WAUBFAFL2GA056523 | WAUBFAFL2GA057042

WAUBFAFL2GA090204

; WAUBFAFL2GA084953 | WAUBFAFL2GA089358 | WAUBFAFL2GA081373 | WAUBFAFL2GA037910 | WAUBFAFL2GA083074; WAUBFAFL2GA077792 | WAUBFAFL2GA037888 | WAUBFAFL2GA054562

WAUBFAFL2GA030858; WAUBFAFL2GA029130 | WAUBFAFL2GA091434 | WAUBFAFL2GA091191 | WAUBFAFL2GA023215; WAUBFAFL2GA088145; WAUBFAFL2GA051287 | WAUBFAFL2GA061298 | WAUBFAFL2GA016071 | WAUBFAFL2GA085066 | WAUBFAFL2GA017236 | WAUBFAFL2GA000775 | WAUBFAFL2GA082040 | WAUBFAFL2GA033078

WAUBFAFL2GA096911 | WAUBFAFL2GA025854; WAUBFAFL2GA057915 | WAUBFAFL2GA045523 | WAUBFAFL2GA022291 | WAUBFAFL2GA084290 | WAUBFAFL2GA075492 | WAUBFAFL2GA070101

WAUBFAFL2GA016488 | WAUBFAFL2GA080224 | WAUBFAFL2GA036191; WAUBFAFL2GA083222 | WAUBFAFL2GA040886 | WAUBFAFL2GA092860 | WAUBFAFL2GA037731 | WAUBFAFL2GA015132 | WAUBFAFL2GA000520; WAUBFAFL2GA047417 | WAUBFAFL2GA021576 | WAUBFAFL2GA077338 | WAUBFAFL2GA059938 | WAUBFAFL2GA087903 | WAUBFAFL2GA074486 | WAUBFAFL2GA052858

WAUBFAFL2GA039950; WAUBFAFL2GA032481; WAUBFAFL2GA037129 | WAUBFAFL2GA073564 | WAUBFAFL2GA042511; WAUBFAFL2GA092311; WAUBFAFL2GA032397 | WAUBFAFL2GA047479

WAUBFAFL2GA075671 | WAUBFAFL2GA085097 | WAUBFAFL2GA049457 | WAUBFAFL2GA017186 | WAUBFAFL2GA043982 | WAUBFAFL2GA009721; WAUBFAFL2GA004468; WAUBFAFL2GA015387; WAUBFAFL2GA008004 | WAUBFAFL2GA079431 | WAUBFAFL2GA051760 | WAUBFAFL2GA033372; WAUBFAFL2GA031153; WAUBFAFL2GA051919 | WAUBFAFL2GA076948 | WAUBFAFL2GA099324 | WAUBFAFL2GA096570 | WAUBFAFL2GA023540

WAUBFAFL2GA060328 | WAUBFAFL2GA038247 | WAUBFAFL2GA039561; WAUBFAFL2GA008097; WAUBFAFL2GA050009

WAUBFAFL2GA079526 | WAUBFAFL2GA003207; WAUBFAFL2GA099436 | WAUBFAFL2GA011579 | WAUBFAFL2GA023490 | WAUBFAFL2GA021657 | WAUBFAFL2GA006298; WAUBFAFL2GA041066 | WAUBFAFL2GA054156 | WAUBFAFL2GA069062 | WAUBFAFL2GA014921 | WAUBFAFL2GA035803 | WAUBFAFL2GA015602 | WAUBFAFL2GA091448 | WAUBFAFL2GA078893; WAUBFAFL2GA003952

WAUBFAFL2GA035249 | WAUBFAFL2GA053539 | WAUBFAFL2GA091014 | WAUBFAFL2GA035980

WAUBFAFL2GA035672

WAUBFAFL2GA058854; WAUBFAFL2GA068798 | WAUBFAFL2GA091420; WAUBFAFL2GA099033; WAUBFAFL2GA031590; WAUBFAFL2GA074536 | WAUBFAFL2GA034263;

WAUBFAFL2GA045330

; WAUBFAFL2GA067490; WAUBFAFL2GA092437 | WAUBFAFL2GA056537 | WAUBFAFL2GA021996

WAUBFAFL2GA030133

| WAUBFAFL2GA064573 | WAUBFAFL2GA077954; WAUBFAFL2GA046073 | WAUBFAFL2GA006883 | WAUBFAFL2GA022923 | WAUBFAFL2GA057767

WAUBFAFL2GA024249 | WAUBFAFL2GA041200; WAUBFAFL2GA008780 | WAUBFAFL2GA094754 | WAUBFAFL2GA073046; WAUBFAFL2GA046297; WAUBFAFL2GA000419 | WAUBFAFL2GA081700 | WAUBFAFL2GA027197; WAUBFAFL2GA051483 | WAUBFAFL2GA038894 | WAUBFAFL2GA071670; WAUBFAFL2GA036854 | WAUBFAFL2GA062547; WAUBFAFL2GA056618; WAUBFAFL2GA027054 | WAUBFAFL2GA054349 | WAUBFAFL2GA024784; WAUBFAFL2GA083429 | WAUBFAFL2GA003420; WAUBFAFL2GA071717 | WAUBFAFL2GA042055 | WAUBFAFL2GA006849 | WAUBFAFL2GA094334 | WAUBFAFL2GA040094 | WAUBFAFL2GA094379; WAUBFAFL2GA023389 | WAUBFAFL2GA091773 | WAUBFAFL2GA003613; WAUBFAFL2GA008889 | WAUBFAFL2GA073032 | WAUBFAFL2GA076786; WAUBFAFL2GA071121 | WAUBFAFL2GA068011 | WAUBFAFL2GA012277 | WAUBFAFL2GA060586 | WAUBFAFL2GA055601 |

WAUBFAFL2GA001487

| WAUBFAFL2GA022470 | WAUBFAFL2GA009704

WAUBFAFL2GA022405 | WAUBFAFL2GA053945; WAUBFAFL2GA020153; WAUBFAFL2GA037762 | WAUBFAFL2GA048972; WAUBFAFL2GA003868;

WAUBFAFL2GA002624

| WAUBFAFL2GA075959 | WAUBFAFL2GA039608

WAUBFAFL2GA050740 | WAUBFAFL2GA078182 | WAUBFAFL2GA033209 | WAUBFAFL2GA013946; WAUBFAFL2GA041794; WAUBFAFL2GA072463 | WAUBFAFL2GA029936; WAUBFAFL2GA079218 | WAUBFAFL2GA055016 | WAUBFAFL2GA023571; WAUBFAFL2GA021917; WAUBFAFL2GA071944

WAUBFAFL2GA043867

WAUBFAFL2GA011551; WAUBFAFL2GA056232 | WAUBFAFL2GA021089 | WAUBFAFL2GA073323 | WAUBFAFL2GA020167 | WAUBFAFL2GA032643; WAUBFAFL2GA074231 | WAUBFAFL2GA009962 | WAUBFAFL2GA048681 | WAUBFAFL2GA089781 | WAUBFAFL2GA094107 | WAUBFAFL2GA046851 | WAUBFAFL2GA098304 | WAUBFAFL2GA043514 | WAUBFAFL2GA032979 | WAUBFAFL2GA037535; WAUBFAFL2GA034084 | WAUBFAFL2GA048728; WAUBFAFL2GA065514 | WAUBFAFL2GA043030

WAUBFAFL2GA076772 | WAUBFAFL2GA096150 | WAUBFAFL2GA010089 | WAUBFAFL2GA053296 | WAUBFAFL2GA056750 | WAUBFAFL2GA080384 | WAUBFAFL2GA032240; WAUBFAFL2GA095970 | WAUBFAFL2GA017592; WAUBFAFL2GA069207; WAUBFAFL2GA077937 | WAUBFAFL2GA058952 | WAUBFAFL2GA052407 | WAUBFAFL2GA052262; WAUBFAFL2GA080126; WAUBFAFL2GA079803 | WAUBFAFL2GA078053; WAUBFAFL2GA094480 | WAUBFAFL2GA085634 | WAUBFAFL2GA067361 | WAUBFAFL2GA096746; WAUBFAFL2GA010769; WAUBFAFL2GA095418; WAUBFAFL2GA097217; WAUBFAFL2GA052617 | WAUBFAFL2GA050835 | WAUBFAFL2GA006561 | WAUBFAFL2GA097802

WAUBFAFL2GA072351 | WAUBFAFL2GA019889 | WAUBFAFL2GA074004 | WAUBFAFL2GA014532 | WAUBFAFL2GA076237; WAUBFAFL2GA011162 | WAUBFAFL2GA076884; WAUBFAFL2GA000825 | WAUBFAFL2GA086900 | WAUBFAFL2GA088324 | WAUBFAFL2GA040869 | WAUBFAFL2GA090008 | WAUBFAFL2GA059325 | WAUBFAFL2GA043321 | WAUBFAFL2GA014434 | WAUBFAFL2GA028155; WAUBFAFL2GA062032 | WAUBFAFL2GA097069 | WAUBFAFL2GA052259 | WAUBFAFL2GA057784; WAUBFAFL2GA050527; WAUBFAFL2GA021156 | WAUBFAFL2GA096777 | WAUBFAFL2GA040791; WAUBFAFL2GA030861; WAUBFAFL2GA000338; WAUBFAFL2GA020444; WAUBFAFL2GA075444; WAUBFAFL2GA025787; WAUBFAFL2GA085729; WAUBFAFL2GA097198; WAUBFAFL2GA091692 | WAUBFAFL2GA087612 | WAUBFAFL2GA048664 | WAUBFAFL2GA013977; WAUBFAFL2GA095788; WAUBFAFL2GA028608; WAUBFAFL2GA014885; WAUBFAFL2GA046042; WAUBFAFL2GA098724 | WAUBFAFL2GA052424 | WAUBFAFL2GA004731

WAUBFAFL2GA033257; WAUBFAFL2GA012229; WAUBFAFL2GA000095 | WAUBFAFL2GA041438 | WAUBFAFL2GA085715; WAUBFAFL2GA042332 | WAUBFAFL2GA077257 | WAUBFAFL2GA042251; WAUBFAFL2GA089344 | WAUBFAFL2GA058563; WAUBFAFL2GA043643; WAUBFAFL2GA043058 | WAUBFAFL2GA070194 | WAUBFAFL2GA010092 | WAUBFAFL2GA012280 | WAUBFAFL2GA084001; WAUBFAFL2GA068171

WAUBFAFL2GA077498; WAUBFAFL2GA049698; WAUBFAFL2GA078442 | WAUBFAFL2GA031802

WAUBFAFL2GA079140 | WAUBFAFL2GA077291; WAUBFAFL2GA079641 | WAUBFAFL2GA084788; WAUBFAFL2GA068591 | WAUBFAFL2GA054254 | WAUBFAFL2GA071524 | WAUBFAFL2GA015535 | WAUBFAFL2GA008049 | WAUBFAFL2GA005457 | WAUBFAFL2GA021545; WAUBFAFL2GA015776 | WAUBFAFL2GA090879 | WAUBFAFL2GA013753 | WAUBFAFL2GA067327 | WAUBFAFL2GA050446; WAUBFAFL2GA003238; WAUBFAFL2GA084239 | WAUBFAFL2GA047532; WAUBFAFL2GA025742 | WAUBFAFL2GA088419 | WAUBFAFL2GA050432 | WAUBFAFL2GA052469; WAUBFAFL2GA036269 |

WAUBFAFL2GA018032

; WAUBFAFL2GA031976 | WAUBFAFL2GA086203 | WAUBFAFL2GA060989 | WAUBFAFL2GA037079 | WAUBFAFL2GA056201 | WAUBFAFL2GA072494 | WAUBFAFL2GA030827 | WAUBFAFL2GA033890; WAUBFAFL2GA074987; WAUBFAFL2GA046588 | WAUBFAFL2GA032187 | WAUBFAFL2GA025885; WAUBFAFL2GA045389 | WAUBFAFL2GA039723 | WAUBFAFL2GA031847 | WAUBFAFL2GA098867 | WAUBFAFL2GA069093 | WAUBFAFL2GA017690 | WAUBFAFL2GA019827 | WAUBFAFL2GA061849; WAUBFAFL2GA060698

WAUBFAFL2GA085231 | WAUBFAFL2GA055386 | WAUBFAFL2GA006138; WAUBFAFL2GA022517; WAUBFAFL2GA033629 | WAUBFAFL2GA073144 | WAUBFAFL2GA045067 | WAUBFAFL2GA021609; WAUBFAFL2GA097461 | WAUBFAFL2GA011601; WAUBFAFL2GA055713 | WAUBFAFL2GA084662 | WAUBFAFL2GA064640 | WAUBFAFL2GA001750 | WAUBFAFL2GA058935

WAUBFAFL2GA023473; WAUBFAFL2GA046364; WAUBFAFL2GA052603; WAUBFAFL2GA050687; WAUBFAFL2GA034165; WAUBFAFL2GA071135 | WAUBFAFL2GA007189 | WAUBFAFL2GA087223; WAUBFAFL2GA049264 | WAUBFAFL2GA008987; WAUBFAFL2GA032402; WAUBFAFL2GA029239 | WAUBFAFL2GA021772; WAUBFAFL2GA033498 | WAUBFAFL2GA001697 | WAUBFAFL2GA085200 | WAUBFAFL2GA038376; WAUBFAFL2GA099713 |

WAUBFAFL2GA099596

| WAUBFAFL2GA029967 | WAUBFAFL2GA021898 | WAUBFAFL2GA094124; WAUBFAFL2GA052052 | WAUBFAFL2GA049717 | WAUBFAFL2GA015244 | WAUBFAFL2GA066081; WAUBFAFL2GA019214 | WAUBFAFL2GA055551 | WAUBFAFL2GA000131

WAUBFAFL2GA036806; WAUBFAFL2GA076349 | WAUBFAFL2GA058773 | WAUBFAFL2GA057994 | WAUBFAFL2GA098206 | WAUBFAFL2GA056358 | WAUBFAFL2GA065299 | WAUBFAFL2GA036577 | WAUBFAFL2GA078747

WAUBFAFL2GA002283 | WAUBFAFL2GA016197 | WAUBFAFL2GA092874; WAUBFAFL2GA035266 | WAUBFAFL2GA032061 | WAUBFAFL2GA066436

WAUBFAFL2GA091269 | WAUBFAFL2GA086525 | WAUBFAFL2GA023845 | WAUBFAFL2GA096293; WAUBFAFL2GA016765 | WAUBFAFL2GA076299 | WAUBFAFL2GA087657; WAUBFAFL2GA050589 | WAUBFAFL2GA087089 | WAUBFAFL2GA052570 | WAUBFAFL2GA036319 | WAUBFAFL2GA053055 | WAUBFAFL2GA085682

WAUBFAFL2GA022713 | WAUBFAFL2GA067991 | WAUBFAFL2GA052231 | WAUBFAFL2GA026857; WAUBFAFL2GA056621 | WAUBFAFL2GA028740 | WAUBFAFL2GA090669 | WAUBFAFL2GA056005 | WAUBFAFL2GA040158; WAUBFAFL2GA003997; WAUBFAFL2GA075136 | WAUBFAFL2GA004325; WAUBFAFL2GA030603;

WAUBFAFL2GA078179

| WAUBFAFL2GA077906 | WAUBFAFL2GA037096 | WAUBFAFL2GA087027 | WAUBFAFL2GA091708 | WAUBFAFL2GA090980 | WAUBFAFL2GA031380 | WAUBFAFL2GA072060; WAUBFAFL2GA093135 | WAUBFAFL2GA084466; WAUBFAFL2GA004969; WAUBFAFL2GA000047 | WAUBFAFL2GA005670 | WAUBFAFL2GA010481; WAUBFAFL2GA010349 | WAUBFAFL2GA024929 | WAUBFAFL2GA048423; WAUBFAFL2GA047305 | WAUBFAFL2GA025109

WAUBFAFL2GA086377; WAUBFAFL2GA027331 | WAUBFAFL2GA026549 | WAUBFAFL2GA057705 | WAUBFAFL2GA075332; WAUBFAFL2GA030469; WAUBFAFL2GA018757; WAUBFAFL2GA070731 | WAUBFAFL2GA035557 | WAUBFAFL2GA001540 | WAUBFAFL2GA069935 | WAUBFAFL2GA056795

WAUBFAFL2GA015549 | WAUBFAFL2GA029502 | WAUBFAFL2GA048647 | WAUBFAFL2GA025515 | WAUBFAFL2GA030598 | WAUBFAFL2GA074634 | WAUBFAFL2GA046221 | WAUBFAFL2GA061138 | WAUBFAFL2GA033307 | WAUBFAFL2GA008584; WAUBFAFL2GA020699

WAUBFAFL2GA053363 | WAUBFAFL2GA036689 | WAUBFAFL2GA088372; WAUBFAFL2GA012263; WAUBFAFL2GA045862 | WAUBFAFL2GA070955 |

WAUBFAFL2GA090011

| WAUBFAFL2GA051838; WAUBFAFL2GA096472 | WAUBFAFL2GA009167 | WAUBFAFL2GA024252

WAUBFAFL2GA056747 | WAUBFAFL2GA027135 | WAUBFAFL2GA055422 | WAUBFAFL2GA026423 | WAUBFAFL2GA011341

WAUBFAFL2GA036823 | WAUBFAFL2GA097931; WAUBFAFL2GA007337 | WAUBFAFL2GA055436; WAUBFAFL2GA044050; WAUBFAFL2GA087190; WAUBFAFL2GA007449 | WAUBFAFL2GA053640; WAUBFAFL2GA097752

WAUBFAFL2GA026230; WAUBFAFL2GA080000; WAUBFAFL2GA047384 | WAUBFAFL2GA035252; WAUBFAFL2GA039835 | WAUBFAFL2GA002865 | WAUBFAFL2GA075363; WAUBFAFL2GA078330; WAUBFAFL2GA046901; WAUBFAFL2GA035106 | WAUBFAFL2GA029838 | WAUBFAFL2GA071006; WAUBFAFL2GA099842; WAUBFAFL2GA080952; WAUBFAFL2GA021500 | WAUBFAFL2GA075606 | WAUBFAFL2GA031668 | WAUBFAFL2GA094401 | WAUBFAFL2GA015907; WAUBFAFL2GA037423 | WAUBFAFL2GA071801; WAUBFAFL2GA062855 | WAUBFAFL2GA046946; WAUBFAFL2GA041424 | WAUBFAFL2GA023523; WAUBFAFL2GA052634; WAUBFAFL2GA088520 | WAUBFAFL2GA045425 | WAUBFAFL2GA083947 | WAUBFAFL2GA065139 | WAUBFAFL2GA002509 | WAUBFAFL2GA047188 | WAUBFAFL2GA053797

WAUBFAFL2GA047661; WAUBFAFL2GA093555; WAUBFAFL2GA017740 | WAUBFAFL2GA009881 | WAUBFAFL2GA038541 | WAUBFAFL2GA025983; WAUBFAFL2GA033968 | WAUBFAFL2GA012666 | WAUBFAFL2GA085830; WAUBFAFL2GA044937; WAUBFAFL2GA092633 |

WAUBFAFL2GA084063WAUBFAFL2GA056375 | WAUBFAFL2GA003434; WAUBFAFL2GA036546 | WAUBFAFL2GA045344 | WAUBFAFL2GA088095 | WAUBFAFL2GA060104 | WAUBFAFL2GA041908 | WAUBFAFL2GA048440 | WAUBFAFL2GA034070; WAUBFAFL2GA029709 | WAUBFAFL2GA016894 | WAUBFAFL2GA011632 | WAUBFAFL2GA015888 | WAUBFAFL2GA070440; WAUBFAFL2GA058983; WAUBFAFL2GA091000; WAUBFAFL2GA024428 | WAUBFAFL2GA087299 | WAUBFAFL2GA017771 | WAUBFAFL2GA055260 | WAUBFAFL2GA044422 | WAUBFAFL2GA053475

WAUBFAFL2GA092339 | WAUBFAFL2GA074813 | WAUBFAFL2GA012201 | WAUBFAFL2GA073631; WAUBFAFL2GA070390 | WAUBFAFL2GA054822 | WAUBFAFL2GA088159; WAUBFAFL2GA058160; WAUBFAFL2GA074309 | WAUBFAFL2GA080966 | WAUBFAFL2GA063018; WAUBFAFL2GA003806 | WAUBFAFL2GA023859; WAUBFAFL2GA040015 | WAUBFAFL2GA073614 | WAUBFAFL2GA012439 | WAUBFAFL2GA028107 | WAUBFAFL2GA097654; WAUBFAFL2GA023179; WAUBFAFL2GA032089

WAUBFAFL2GA068431; WAUBFAFL2GA046803 | WAUBFAFL2GA023134; WAUBFAFL2GA059583 | WAUBFAFL2GA081874 | WAUBFAFL2GA015972 | WAUBFAFL2GA086959 | WAUBFAFL2GA006009 | WAUBFAFL2GA088100 | WAUBFAFL2GA025014; WAUBFAFL2GA030360 | WAUBFAFL2GA097881 | WAUBFAFL2GA043397 | WAUBFAFL2GA096665

WAUBFAFL2GA023280; WAUBFAFL2GA091725 | WAUBFAFL2GA002655 | WAUBFAFL2GA064119 | WAUBFAFL2GA039138 | WAUBFAFL2GA057395 | WAUBFAFL2GA016104 | WAUBFAFL2GA067649 | WAUBFAFL2GA016944 | WAUBFAFL2GA066856 | WAUBFAFL2GA084547; WAUBFAFL2GA062886; WAUBFAFL2GA038037 | WAUBFAFL2GA082894 | WAUBFAFL2GA097993; WAUBFAFL2GA019293 | WAUBFAFL2GA078781; WAUBFAFL2GA078425 | WAUBFAFL2GA054366; WAUBFAFL2GA057669 | WAUBFAFL2GA029841 | WAUBFAFL2GA023277 | WAUBFAFL2GA041360

WAUBFAFL2GA055503 | WAUBFAFL2GA038524; WAUBFAFL2GA025224; WAUBFAFL2GA022226 | WAUBFAFL2GA045697; WAUBFAFL2GA044534

WAUBFAFL2GA072978

| WAUBFAFL2GA076531 | WAUBFAFL2GA057896 | WAUBFAFL2GA018418 | WAUBFAFL2GA044520 | WAUBFAFL2GA074942 | WAUBFAFL2GA035011 | WAUBFAFL2GA090283 | WAUBFAFL2GA068820 | WAUBFAFL2GA093653; WAUBFAFL2GA041763 | WAUBFAFL2GA020346 | WAUBFAFL2GA026177; WAUBFAFL2GA028396

WAUBFAFL2GA078229 | WAUBFAFL2GA039754 | WAUBFAFL2GA090347; WAUBFAFL2GA019911 | WAUBFAFL2GA028978 | WAUBFAFL2GA009573 | WAUBFAFL2GA066534; WAUBFAFL2GA083544; WAUBFAFL2GA084533 | WAUBFAFL2GA033615 | WAUBFAFL2GA019925 | WAUBFAFL2GA039267; WAUBFAFL2GA083723; WAUBFAFL2GA091112 | WAUBFAFL2GA096794 | WAUBFAFL2GA035297 | WAUBFAFL2GA006219 | WAUBFAFL2GA036921 | WAUBFAFL2GA044095 | WAUBFAFL2GA057333; WAUBFAFL2GA085181; WAUBFAFL2GA054755

WAUBFAFL2GA091384 | WAUBFAFL2GA037938 | WAUBFAFL2GA034408; WAUBFAFL2GA089960 | WAUBFAFL2GA093264 | WAUBFAFL2GA082880; WAUBFAFL2GA078490 | WAUBFAFL2GA045859; WAUBFAFL2GA022386 | WAUBFAFL2GA046381; WAUBFAFL2GA024803

WAUBFAFL2GA091921

WAUBFAFL2GA063312

WAUBFAFL2GA007158 | WAUBFAFL2GA008388; WAUBFAFL2GA004373; WAUBFAFL2GA002851 | WAUBFAFL2GA072298; WAUBFAFL2GA063634; WAUBFAFL2GA024087 | WAUBFAFL2GA079235 | WAUBFAFL2GA090607 | WAUBFAFL2GA055145 | WAUBFAFL2GA012540; WAUBFAFL2GA017558 | WAUBFAFL2GA062029 | WAUBFAFL2GA016586 | WAUBFAFL2GA051774 | WAUBFAFL2GA046154; WAUBFAFL2GA004163 | WAUBFAFL2GA016653 | WAUBFAFL2GA042038 | WAUBFAFL2GA025045 | WAUBFAFL2GA076285; WAUBFAFL2GA058742; WAUBFAFL2GA019598; WAUBFAFL2GA057168; WAUBFAFL2GA001733 | WAUBFAFL2GA057185; WAUBFAFL2GA010254; WAUBFAFL2GA057820 | WAUBFAFL2GA029385 | WAUBFAFL2GA083740; WAUBFAFL2GA036367; WAUBFAFL2GA060930 | WAUBFAFL2GA035686; WAUBFAFL2GA036997; WAUBFAFL2GA031931; WAUBFAFL2GA003224 | WAUBFAFL2GA026597 | WAUBFAFL2GA059051

WAUBFAFL2GA068154 | WAUBFAFL2GA078862 | WAUBFAFL2GA067084 | WAUBFAFL2GA097864; WAUBFAFL2GA020198 | WAUBFAFL2GA033520; WAUBFAFL2GA094740 | WAUBFAFL2GA091305 | WAUBFAFL2GA076447 | WAUBFAFL2GA056974 | WAUBFAFL2GA087206 | WAUBFAFL2GA084614 | WAUBFAFL2GA084483; WAUBFAFL2GA046462 | WAUBFAFL2GA013803

WAUBFAFL2GA053069 | WAUBFAFL2GA014126 | WAUBFAFL2GA086315; WAUBFAFL2GA049572 | WAUBFAFL2GA074844 | WAUBFAFL2GA029953 | WAUBFAFL2GA034621; WAUBFAFL2GA054903 | WAUBFAFL2GA059969 | WAUBFAFL2GA005992 | WAUBFAFL2GA099484 | WAUBFAFL2GA088985 | WAUBFAFL2GA001764; WAUBFAFL2GA018970

WAUBFAFL2GA040774 | WAUBFAFL2GA050642 | WAUBFAFL2GA088632

WAUBFAFL2GA088839; WAUBFAFL2GA059440 | WAUBFAFL2GA071667; WAUBFAFL2GA006107; WAUBFAFL2GA051824 | WAUBFAFL2GA030701

WAUBFAFL2GA027846 | WAUBFAFL2GA061348; WAUBFAFL2GA093474 | WAUBFAFL2GA087562 | WAUBFAFL2GA074729 | WAUBFAFL2GA023117; WAUBFAFL2GA007953 | WAUBFAFL2GA020248; WAUBFAFL2GA028477; WAUBFAFL2GA084810 | WAUBFAFL2GA050186 | WAUBFAFL2GA047370; WAUBFAFL2GA035946 | WAUBFAFL2GA095399; WAUBFAFL2GA090848 | WAUBFAFL2GA005054 | WAUBFAFL2GA087464 | WAUBFAFL2GA064024; WAUBFAFL2GA053265; WAUBFAFL2GA066663; WAUBFAFL2GA011761; WAUBFAFL2GA018791 | WAUBFAFL2GA046333 |

WAUBFAFL2GA026664

| WAUBFAFL2GA057879 | WAUBFAFL2GA033842 | WAUBFAFL2GA074391

WAUBFAFL2GA082443 | WAUBFAFL2GA058126

WAUBFAFL2GA047336 | WAUBFAFL2GA099808; WAUBFAFL2GA063164; WAUBFAFL2GA074620 | WAUBFAFL2GA062225 | WAUBFAFL2GA065030 | WAUBFAFL2GA063519 | WAUBFAFL2GA071510 | WAUBFAFL2GA028379 | WAUBFAFL2GA007094 | WAUBFAFL2GA001182 | WAUBFAFL2GA011307

WAUBFAFL2GA024154 | WAUBFAFL2GA004793 | WAUBFAFL2GA036188;

WAUBFAFL2GA050768

| WAUBFAFL2GA063875; WAUBFAFL2GA090428 | WAUBFAFL2GA012134 | WAUBFAFL2GA025062 | WAUBFAFL2GA009136 | WAUBFAFL2GA077419; WAUBFAFL2GA082605 | WAUBFAFL2GA098996 | WAUBFAFL2GA099386 | WAUBFAFL2GA064234 | WAUBFAFL2GA032657 | WAUBFAFL2GA026647; WAUBFAFL2GA090459 | WAUBFAFL2GA071569; WAUBFAFL2GA071572 | WAUBFAFL2GA062581 | WAUBFAFL2GA098416; WAUBFAFL2GA042282 | WAUBFAFL2GA045148 | WAUBFAFL2GA095032 | WAUBFAFL2GA063570; WAUBFAFL2GA094057; WAUBFAFL2GA073970; WAUBFAFL2GA007581; WAUBFAFL2GA073502 | WAUBFAFL2GA037552 | WAUBFAFL2GA069613 | WAUBFAFL2GA021464; WAUBFAFL2GA050897 |

WAUBFAFL2GA010691

| WAUBFAFL2GA041374 | WAUBFAFL2GA014739; WAUBFAFL2GA027796 | WAUBFAFL2GA099775; WAUBFAFL2GA014143; WAUBFAFL2GA003028; WAUBFAFL2GA016264 | WAUBFAFL2GA016314; WAUBFAFL2GA023439 | WAUBFAFL2GA089859 | WAUBFAFL2GA060541 | WAUBFAFL2GA057882; WAUBFAFL2GA035221; WAUBFAFL2GA058823 | WAUBFAFL2GA032139 | WAUBFAFL2GA056943

WAUBFAFL2GA023988 | WAUBFAFL2GA023425 | WAUBFAFL2GA077808 | WAUBFAFL2GA018354; WAUBFAFL2GA002574; WAUBFAFL2GA017625;

WAUBFAFL2GA012683

; WAUBFAFL2GA056246 |

WAUBFAFL2GA073421

| WAUBFAFL2GA061964 | WAUBFAFL2GA096035; WAUBFAFL2GA048843 | WAUBFAFL2GA086394; WAUBFAFL2GA026714

WAUBFAFL2GA054027 | WAUBFAFL2GA033047; WAUBFAFL2GA019942 | WAUBFAFL2GA011002 | WAUBFAFL2GA014790 | WAUBFAFL2GA097878 | WAUBFAFL2GA086024; WAUBFAFL2GA062807

WAUBFAFL2GA030620; WAUBFAFL2GA090901 | WAUBFAFL2GA069983 | WAUBFAFL2GA049426 | WAUBFAFL2GA055291; WAUBFAFL2GA004843; WAUBFAFL2GA059597 | WAUBFAFL2GA044159 | WAUBFAFL2GA060412 | WAUBFAFL2GA003448; WAUBFAFL2GA027376 | WAUBFAFL2GA099128 | WAUBFAFL2GA060068 | WAUBFAFL2GA077596; WAUBFAFL2GA021514 | WAUBFAFL2GA056280;

WAUBFAFL2GA056411

; WAUBFAFL2GA050625 | WAUBFAFL2GA047420 | WAUBFAFL2GA023182 | WAUBFAFL2GA017298 | WAUBFAFL2GA036160 | WAUBFAFL2GA014563 | WAUBFAFL2GA095208 | WAUBFAFL2GA019682 | WAUBFAFL2GA070065; WAUBFAFL2GA090123 | WAUBFAFL2GA011100 | WAUBFAFL2GA013364; WAUBFAFL2GA080160 | WAUBFAFL2GA061527 | WAUBFAFL2GA007919; WAUBFAFL2GA089778 | WAUBFAFL2GA029256 | WAUBFAFL2GA011873

WAUBFAFL2GA095046; WAUBFAFL2GA068686 | WAUBFAFL2GA055405 | WAUBFAFL2GA077162 | WAUBFAFL2GA096925; WAUBFAFL2GA001828 | WAUBFAFL2GA074522 | WAUBFAFL2GA076738 | WAUBFAFL2GA052374 | WAUBFAFL2GA027314 | WAUBFAFL2GA059647 | WAUBFAFL2GA090672; WAUBFAFL2GA096987; WAUBFAFL2GA063651 | WAUBFAFL2GA095239; WAUBFAFL2GA017513 | WAUBFAFL2GA056182; WAUBFAFL2GA066923; WAUBFAFL2GA056778 | WAUBFAFL2GA080062; WAUBFAFL2GA062595 | WAUBFAFL2GA082264

WAUBFAFL2GA000582

WAUBFAFL2GA048695; WAUBFAFL2GA041049; WAUBFAFL2GA078652 | WAUBFAFL2GA062483 | WAUBFAFL2GA074164 | WAUBFAFL2GA049099 | WAUBFAFL2GA048177 | WAUBFAFL2GA079168 | WAUBFAFL2GA056781; WAUBFAFL2GA058448 | WAUBFAFL2GA045814; WAUBFAFL2GA009279 | WAUBFAFL2GA019021; WAUBFAFL2GA027278 | WAUBFAFL2GA059311

WAUBFAFL2GA044405; WAUBFAFL2GA052018; WAUBFAFL2GA019357

WAUBFAFL2GA039205 | WAUBFAFL2GA062600; WAUBFAFL2GA009590 | WAUBFAFL2GA059499; WAUBFAFL2GA003093 | WAUBFAFL2GA070616

WAUBFAFL2GA046882 | WAUBFAFL2GA014823 | WAUBFAFL2GA061625 | WAUBFAFL2GA043853; WAUBFAFL2GA079834 | WAUBFAFL2GA027815 | WAUBFAFL2GA042685 | WAUBFAFL2GA093068 | WAUBFAFL2GA023327; WAUBFAFL2GA081812 | WAUBFAFL2GA044792

WAUBFAFL2GA094866 | WAUBFAFL2GA002817; WAUBFAFL2GA021643 | WAUBFAFL2GA022906 | WAUBFAFL2GA090588 | WAUBFAFL2GA027829; WAUBFAFL2GA089845; WAUBFAFL2GA071300 | WAUBFAFL2GA014630; WAUBFAFL2GA087576; WAUBFAFL2GA074956; WAUBFAFL2GA032674 | WAUBFAFL2GA034439 | WAUBFAFL2GA022372; WAUBFAFL2GA057252

WAUBFAFL2GA029581 | WAUBFAFL2GA043304 | WAUBFAFL2GA081311; WAUBFAFL2GA048745; WAUBFAFL2GA014515 | WAUBFAFL2GA093202; WAUBFAFL2GA089568; WAUBFAFL2GA093698 | WAUBFAFL2GA093961 | WAUBFAFL2GA032044 | WAUBFAFL2GA038443; WAUBFAFL2GA076688 | WAUBFAFL2GA071880 | WAUBFAFL2GA034666 | WAUBFAFL2GA044808 | WAUBFAFL2GA065626 | WAUBFAFL2GA030150 | WAUBFAFL2GA034957 | WAUBFAFL2GA057090 | WAUBFAFL2GA062371 | WAUBFAFL2GA005927; WAUBFAFL2GA015129 | WAUBFAFL2GA019374; WAUBFAFL2GA081017 | WAUBFAFL2GA097007 | WAUBFAFL2GA043027 | WAUBFAFL2GA082667 | WAUBFAFL2GA045375 | WAUBFAFL2GA086752; WAUBFAFL2GA033064; WAUBFAFL2GA044842 | WAUBFAFL2GA053377 | WAUBFAFL2GA006446 | WAUBFAFL2GA058028 | WAUBFAFL2GA098173; WAUBFAFL2GA034800 | WAUBFAFL2GA071197 | WAUBFAFL2GA051192 | WAUBFAFL2GA009234 | WAUBFAFL2GA039897; WAUBFAFL2GA059003; WAUBFAFL2GA008035 | WAUBFAFL2GA045232; WAUBFAFL2GA081308 | WAUBFAFL2GA091904; WAUBFAFL2GA098321 | WAUBFAFL2GA020475 | WAUBFAFL2GA047739; WAUBFAFL2GA070468; WAUBFAFL2GA062063

WAUBFAFL2GA074441 | WAUBFAFL2GA089151 | WAUBFAFL2GA085567 | WAUBFAFL2GA078764; WAUBFAFL2GA043335 | WAUBFAFL2GA033212; WAUBFAFL2GA013879 | WAUBFAFL2GA001070 | WAUBFAFL2GA019343; WAUBFAFL2GA038751 | WAUBFAFL2GA064069 | WAUBFAFL2GA071216 | WAUBFAFL2GA097184; WAUBFAFL2GA008925; WAUBFAFL2GA084449 | WAUBFAFL2GA096066 | WAUBFAFL2GA079302 | WAUBFAFL2GA048471 | WAUBFAFL2GA014868 | WAUBFAFL2GA080367; WAUBFAFL2GA002512 | WAUBFAFL2GA039821 | WAUBFAFL2GA001778; WAUBFAFL2GA070843 | WAUBFAFL2GA044789 | WAUBFAFL2GA052021 | WAUBFAFL2GA036692 | WAUBFAFL2GA028320 | WAUBFAFL2GA045733

WAUBFAFL2GA041570 | WAUBFAFL2GA091417; WAUBFAFL2GA059700 | WAUBFAFL2GA068610 | WAUBFAFL2GA039317 | WAUBFAFL2GA099694 | WAUBFAFL2GA024669

WAUBFAFL2GA004759; WAUBFAFL2GA025532 | WAUBFAFL2GA087156 | WAUBFAFL2GA016099 | WAUBFAFL2GA073404; WAUBFAFL2GA040306 | WAUBFAFL2GA032514 | WAUBFAFL2GA097167 | WAUBFAFL2GA081597; WAUBFAFL2GA087335; WAUBFAFL2GA093541; WAUBFAFL2GA005751 | WAUBFAFL2GA015471 | WAUBFAFL2GA087965; WAUBFAFL2GA031900; WAUBFAFL2GA053573 | WAUBFAFL2GA061799 | WAUBFAFL2GA021061 | WAUBFAFL2GA030567; WAUBFAFL2GA092390 | WAUBFAFL2GA064962; WAUBFAFL2GA076609 | WAUBFAFL2GA053332 | WAUBFAFL2GA036739 | WAUBFAFL2GA075329; WAUBFAFL2GA040998 | WAUBFAFL2GA001411; WAUBFAFL2GA021786; WAUBFAFL2GA073287 | WAUBFAFL2GA058109; WAUBFAFL2GA018855;

WAUBFAFL2GA026986

; WAUBFAFL2GA078778; WAUBFAFL2GA074150; WAUBFAFL2GA018449 | WAUBFAFL2GA098156

WAUBFAFL2GA088808; WAUBFAFL2GA054139 | WAUBFAFL2GA051418 | WAUBFAFL2GA015079 | WAUBFAFL2GA091515; WAUBFAFL2GA043934; WAUBFAFL2GA038104; WAUBFAFL2GA042900

WAUBFAFL2GA041276; WAUBFAFL2GA064864; WAUBFAFL2GA005362 | WAUBFAFL2GA017561 | WAUBFAFL2GA065447 | WAUBFAFL2GA099940 | WAUBFAFL2GA071099; WAUBFAFL2GA030472 | WAUBFAFL2GA009783

WAUBFAFL2GA009847

WAUBFAFL2GA094172 | WAUBFAFL2GA025630 | WAUBFAFL2GA096424 | WAUBFAFL2GA034523 | WAUBFAFL2GA089697; WAUBFAFL2GA088758 | WAUBFAFL2GA072317 | WAUBFAFL2GA083575; WAUBFAFL2GA012442 | WAUBFAFL2GA048874

WAUBFAFL2GA071376; WAUBFAFL2GA031489 | WAUBFAFL2GA074567; WAUBFAFL2GA068722 | WAUBFAFL2GA050964 | WAUBFAFL2GA099601 | WAUBFAFL2GA015678; WAUBFAFL2GA076805 | WAUBFAFL2GA020556 | WAUBFAFL2GA059552 | WAUBFAFL2GA016779 | WAUBFAFL2GA012182 | WAUBFAFL2GA077047 | WAUBFAFL2GA019178 | WAUBFAFL2GA032108 | WAUBFAFL2GA023683

WAUBFAFL2GA055954; WAUBFAFL2GA035185 | WAUBFAFL2GA002610; WAUBFAFL2GA019746; WAUBFAFL2GA054125 | WAUBFAFL2GA088369 | WAUBFAFL2GA054237; WAUBFAFL2GA087996; WAUBFAFL2GA079381 | WAUBFAFL2GA002140 | WAUBFAFL2GA034988; WAUBFAFL2GA046798 | WAUBFAFL2GA098772 | WAUBFAFL2GA003899; WAUBFAFL2GA048597; WAUBFAFL2GA029922 |

WAUBFAFL2GA068669

| WAUBFAFL2GA064332 | WAUBFAFL2GA032609 | WAUBFAFL2GA090414 | WAUBFAFL2GA053508 | WAUBFAFL2GA063262 | WAUBFAFL2GA022047 | WAUBFAFL2GA099114; WAUBFAFL2GA042461 | WAUBFAFL2GA045621 | WAUBFAFL2GA030777; WAUBFAFL2GA094253

WAUBFAFL2GA084984; WAUBFAFL2GA035851 | WAUBFAFL2GA036045 | WAUBFAFL2GA047286 | WAUBFAFL2GA061169; WAUBFAFL2GA070373 | WAUBFAFL2GA059308; WAUBFAFL2GA045943; WAUBFAFL2GA052133 | WAUBFAFL2GA034277

WAUBFAFL2GA060040 | WAUBFAFL2GA007354; WAUBFAFL2GA081714 | WAUBFAFL2GA069496 | WAUBFAFL2GA088078

WAUBFAFL2GA071443 | WAUBFAFL2GA008942; WAUBFAFL2GA016748 | WAUBFAFL2GA073788 | WAUBFAFL2GA050561 | WAUBFAFL2GA075928 | WAUBFAFL2GA094205 | WAUBFAFL2GA053329; WAUBFAFL2GA069272 | WAUBFAFL2GA028382

WAUBFAFL2GA004261; WAUBFAFL2GA045179 | WAUBFAFL2GA069014; WAUBFAFL2GA082054 | WAUBFAFL2GA040581; WAUBFAFL2GA037339 | WAUBFAFL2GA074505 | WAUBFAFL2GA098948 | WAUBFAFL2GA027717 | WAUBFAFL2GA005975; WAUBFAFL2GA042587; WAUBFAFL2GA054884 | WAUBFAFL2GA023814 | WAUBFAFL2GA009556 | WAUBFAFL2GA065187

WAUBFAFL2GA076500 | WAUBFAFL2GA054867; WAUBFAFL2GA097427 | WAUBFAFL2GA009993; WAUBFAFL2GA058627; WAUBFAFL2GA006026 | WAUBFAFL2GA065951 | WAUBFAFL2GA085472; WAUBFAFL2GA012506; WAUBFAFL2GA082510; WAUBFAFL2GA041181 | WAUBFAFL2GA012750 | WAUBFAFL2GA042864; WAUBFAFL2GA001554 | WAUBFAFL2GA026227

WAUBFAFL2GA051791; WAUBFAFL2GA059888 | WAUBFAFL2GA094642 |

WAUBFAFL2GA098903

; WAUBFAFL2GA097623 | WAUBFAFL2GA044999 | WAUBFAFL2GA083446 | WAUBFAFL2GA060121

WAUBFAFL2GA057865

WAUBFAFL2GA059907 | WAUBFAFL2GA074424 | WAUBFAFL2GA021688

WAUBFAFL2GA070650; WAUBFAFL2GA007774 | WAUBFAFL2GA060829 | WAUBFAFL2GA063665 | WAUBFAFL2GA016359; WAUBFAFL2GA076951 | WAUBFAFL2GA087691 | WAUBFAFL2GA000954; WAUBFAFL2GA047692 | WAUBFAFL2GA075878 | WAUBFAFL2GA073693 | WAUBFAFL2GA020671 | WAUBFAFL2GA042542; WAUBFAFL2GA078201 | WAUBFAFL2GA030195; WAUBFAFL2GA085326 | WAUBFAFL2GA067232 | WAUBFAFL2GA065819 | WAUBFAFL2GA044288 | WAUBFAFL2GA051029 | WAUBFAFL2GA071894 | WAUBFAFL2GA046350 | WAUBFAFL2GA071958 | WAUBFAFL2GA001800 | WAUBFAFL2GA091630 | WAUBFAFL2GA041973 | WAUBFAFL2GA082118 | WAUBFAFL2GA016300 | WAUBFAFL2GA060958

WAUBFAFL2GA002946 | WAUBFAFL2GA046459 | WAUBFAFL2GA006866 | WAUBFAFL2GA054450 | WAUBFAFL2GA058529 | WAUBFAFL2GA005135 | WAUBFAFL2GA048230 | WAUBFAFL2GA053881 | WAUBFAFL2GA010299 | WAUBFAFL2GA094544 |

WAUBFAFL2GA062869

; WAUBFAFL2GA018578; WAUBFAFL2GA070647; WAUBFAFL2GA030147 | WAUBFAFL2GA013137 | WAUBFAFL2GA000808; WAUBFAFL2GA083348 | WAUBFAFL2GA097783; WAUBFAFL2GA094561 | WAUBFAFL2GA039530 | WAUBFAFL2GA048860; WAUBFAFL2GA090963 | WAUBFAFL2GA061768 | WAUBFAFL2GA028737 | WAUBFAFL2GA002929 | WAUBFAFL2GA087271

WAUBFAFL2GA046445 | WAUBFAFL2GA009220; WAUBFAFL2GA020380 | WAUBFAFL2GA043724 | WAUBFAFL2GA037325 | WAUBFAFL2GA065061 | WAUBFAFL2GA097282; WAUBFAFL2GA079736; WAUBFAFL2GA052567 | WAUBFAFL2GA019181 | WAUBFAFL2GA002798 | WAUBFAFL2GA035560; WAUBFAFL2GA096813 | WAUBFAFL2GA068963 | WAUBFAFL2GA067408 | WAUBFAFL2GA011887 | WAUBFAFL2GA018063 | WAUBFAFL2GA081762 | WAUBFAFL2GA057106; WAUBFAFL2GA076965 |

WAUBFAFL2GA069398

; WAUBFAFL2GA091952 |

WAUBFAFL2GA002008

; WAUBFAFL2GA038300 | WAUBFAFL2GA098335; WAUBFAFL2GA051581 | WAUBFAFL2GA057297; WAUBFAFL2GA024512 | WAUBFAFL2GA005572 | WAUBFAFL2GA094298 | WAUBFAFL2GA059602 | WAUBFAFL2GA018161

WAUBFAFL2GA081955 | WAUBFAFL2GA025482 | WAUBFAFL2GA042556 | WAUBFAFL2GA032965; WAUBFAFL2GA001313

WAUBFAFL2GA011257 | WAUBFAFL2GA021741 | WAUBFAFL2GA002297 | WAUBFAFL2GA051578; WAUBFAFL2GA006365; WAUBFAFL2GA075251 | WAUBFAFL2GA031850; WAUBFAFL2GA082961; WAUBFAFL2GA019438 | WAUBFAFL2GA055162 | WAUBFAFL2GA056392; WAUBFAFL2GA068980 | WAUBFAFL2GA009413 | WAUBFAFL2GA061026; WAUBFAFL2GA005281 | WAUBFAFL2GA004650 | WAUBFAFL2GA019410; WAUBFAFL2GA086928; WAUBFAFL2GA005166; WAUBFAFL2GA021562 | WAUBFAFL2GA090493 | WAUBFAFL2GA051032; WAUBFAFL2GA065156

WAUBFAFL2GA081129; WAUBFAFL2GA067974; WAUBFAFL2GA024235; WAUBFAFL2GA013221 | WAUBFAFL2GA073130; WAUBFAFL2GA093071; WAUBFAFL2GA082622 | WAUBFAFL2GA000551 | WAUBFAFL2GA022825 | WAUBFAFL2GA087559 | WAUBFAFL2GA013378 | WAUBFAFL2GA005555 | WAUBFAFL2GA099954 | WAUBFAFL2GA084323 | WAUBFAFL2GA043383 | WAUBFAFL2GA040256

WAUBFAFL2GA015454; WAUBFAFL2GA066307 | WAUBFAFL2GA030570 | WAUBFAFL2GA050253 | WAUBFAFL2GA064802

WAUBFAFL2GA094690; WAUBFAFL2GA021920 | WAUBFAFL2GA052102; WAUBFAFL2GA031573 | WAUBFAFL2GA054481 | WAUBFAFL2GA045134 | WAUBFAFL2GA004891 | WAUBFAFL2GA038457 | WAUBFAFL2GA020976 | WAUBFAFL2GA033548; WAUBFAFL2GA003188 | WAUBFAFL2GA002347 | WAUBFAFL2GA011517

WAUBFAFL2GA093538 | WAUBFAFL2GA090218; WAUBFAFL2GA024106;

WAUBFAFL2GA062130

| WAUBFAFL2GA080725 | WAUBFAFL2GA066825

WAUBFAFL2GA039981 | WAUBFAFL2GA036563 | WAUBFAFL2GA011680 | WAUBFAFL2GA095063 | WAUBFAFL2GA015003; WAUBFAFL2GA048311 | WAUBFAFL2GA056800; WAUBFAFL2GA034652 | WAUBFAFL2GA037292 | WAUBFAFL2GA055324 | WAUBFAFL2GA013039 | WAUBFAFL2GA089652 | WAUBFAFL2GA062113

WAUBFAFL2GA086783; WAUBFAFL2GA008228 | WAUBFAFL2GA034831 | WAUBFAFL2GA081664; WAUBFAFL2GA096651; WAUBFAFL2GA005622 | WAUBFAFL2GA032853; WAUBFAFL2GA093197 | WAUBFAFL2GA017382; WAUBFAFL2GA083401 | WAUBFAFL2GA011646 | WAUBFAFL2GA020234 | WAUBFAFL2GA085150; WAUBFAFL2GA064105 | WAUBFAFL2GA068378 | WAUBFAFL2GA098271 | WAUBFAFL2GA014174

WAUBFAFL2GA084774 | WAUBFAFL2GA046865; WAUBFAFL2GA021058 | WAUBFAFL2GA043495; WAUBFAFL2GA085309 | WAUBFAFL2GA026695; WAUBFAFL2GA060720 | WAUBFAFL2GA021447 | WAUBFAFL2GA006527; WAUBFAFL2GA008715; WAUBFAFL2GA027491

WAUBFAFL2GA087643; WAUBFAFL2GA008178 | WAUBFAFL2GA032111 | WAUBFAFL2GA030780

WAUBFAFL2GA048809; WAUBFAFL2GA050298; WAUBFAFL2GA015275 | WAUBFAFL2GA068218 | WAUBFAFL2GA089442 | WAUBFAFL2GA099159 | WAUBFAFL2GA015213; WAUBFAFL2GA095743 | WAUBFAFL2GA001702 | WAUBFAFL2GA049085 | WAUBFAFL2GA054108 | WAUBFAFL2GA066727 | WAUBFAFL2GA028950 | WAUBFAFL2GA055288; WAUBFAFL2GA024199 | WAUBFAFL2GA027720 | WAUBFAFL2GA040936; WAUBFAFL2GA099422 | WAUBFAFL2GA046686; WAUBFAFL2GA099288 | WAUBFAFL2GA086329 | WAUBFAFL2GA089988 | WAUBFAFL2GA055937 | WAUBFAFL2GA020508 | WAUBFAFL2GA024817 | WAUBFAFL2GA072866 | WAUBFAFL2GA059082; WAUBFAFL2GA024560 | WAUBFAFL2GA003711 | WAUBFAFL2GA020265; WAUBFAFL2GA016572 | WAUBFAFL2GA076870 | WAUBFAFL2GA042086 | WAUBFAFL2GA032013; WAUBFAFL2GA089294 | WAUBFAFL2GA026938 | WAUBFAFL2GA000839 | WAUBFAFL2GA026762; WAUBFAFL2GA075346; WAUBFAFL2GA075296 | WAUBFAFL2GA050348 | WAUBFAFL2GA035865; WAUBFAFL2GA019651 | WAUBFAFL2GA078117 | WAUBFAFL2GA040337; WAUBFAFL2GA039883 | WAUBFAFL2GA069143

WAUBFAFL2GA056442; WAUBFAFL2GA031136 | WAUBFAFL2GA044615 | WAUBFAFL2GA060362

WAUBFAFL2GA050382 | WAUBFAFL2GA075184 | WAUBFAFL2GA071829; WAUBFAFL2GA043772 | WAUBFAFL2GA018015 | WAUBFAFL2GA001876 | WAUBFAFL2GA002168; WAUBFAFL2GA012697; WAUBFAFL2GA003949; WAUBFAFL2GA088923 | WAUBFAFL2GA035834; WAUBFAFL2GA081342 | WAUBFAFL2GA098979 | WAUBFAFL2GA047742 | WAUBFAFL2GA023876; WAUBFAFL2GA040676; WAUBFAFL2GA052150 | WAUBFAFL2GA058207

WAUBFAFL2GA001439 | WAUBFAFL2GA010786; WAUBFAFL2GA083866; WAUBFAFL2GA072477; WAUBFAFL2GA016166 | WAUBFAFL2GA018502 | WAUBFAFL2GA061317 | WAUBFAFL2GA078294; WAUBFAFL2GA039401 | WAUBFAFL2GA060149 | WAUBFAFL2GA060779; WAUBFAFL2GA021402 | WAUBFAFL2GA026308; WAUBFAFL2GA049118;

WAUBFAFL2GA009444

| WAUBFAFL2GA008830; WAUBFAFL2GA072480 | WAUBFAFL2GA047921 | WAUBFAFL2GA001117; WAUBFAFL2GA026826 | WAUBFAFL2GA099131 | WAUBFAFL2GA023599 | WAUBFAFL2GA043271 | WAUBFAFL2GA022467 | WAUBFAFL2GA019018 | WAUBFAFL2GA064752;

WAUBFAFL2GA038961

| WAUBFAFL2GA078148 | WAUBFAFL2GA055632; WAUBFAFL2GA039169; WAUBFAFL2GA054061 | WAUBFAFL2GA049989 | WAUBFAFL2GA080479; WAUBFAFL2GA034473; WAUBFAFL2GA072186 | WAUBFAFL2GA052715; WAUBFAFL2GA058398 | WAUBFAFL2GA029273 | WAUBFAFL2GA024705; WAUBFAFL2GA050575; WAUBFAFL2GA039866; WAUBFAFL2GA034229; WAUBFAFL2GA073418 | WAUBFAFL2GA052441 | WAUBFAFL2GA021285 | WAUBFAFL2GA001747; WAUBFAFL2GA001036; WAUBFAFL2GA023246; WAUBFAFL2GA037566; WAUBFAFL2GA084113 | WAUBFAFL2GA019665 | WAUBFAFL2GA068395; WAUBFAFL2GA058353 | WAUBFAFL2GA014160

WAUBFAFL2GA048194 | WAUBFAFL2GA019469 | WAUBFAFL2GA064170; WAUBFAFL2GA063648

WAUBFAFL2GA079333; WAUBFAFL2GA026146 | WAUBFAFL2GA057641 | WAUBFAFL2GA066887; WAUBFAFL2GA031704 | WAUBFAFL2GA083270; WAUBFAFL2GA043822 | WAUBFAFL2GA053394 | WAUBFAFL2GA078151; WAUBFAFL2GA087867; WAUBFAFL2GA066310 | WAUBFAFL2GA049393; WAUBFAFL2GA010075 | WAUBFAFL2GA013963 | WAUBFAFL2GA065545; WAUBFAFL2GA012232 | WAUBFAFL2GA013865; WAUBFAFL2GA040063 | WAUBFAFL2GA032254 | WAUBFAFL2GA030410 | WAUBFAFL2GA047255 | WAUBFAFL2GA020458; WAUBFAFL2GA038006; WAUBFAFL2GA002333 | WAUBFAFL2GA012151; WAUBFAFL2GA055095; WAUBFAFL2GA047093

WAUBFAFL2GA042363 | WAUBFAFL2GA021223

WAUBFAFL2GA072723; WAUBFAFL2GA021299 | WAUBFAFL2GA043240 | WAUBFAFL2GA043366; WAUBFAFL2GA072446

WAUBFAFL2GA060703 | WAUBFAFL2GA023912 | WAUBFAFL2GA091160 | WAUBFAFL2GA013557 | WAUBFAFL2GA009282; WAUBFAFL2GA079252 | WAUBFAFL2GA070700 | WAUBFAFL2GA007077

WAUBFAFL2GA067540; WAUBFAFL2GA082524; WAUBFAFL2GA024056 | WAUBFAFL2GA003241; WAUBFAFL2GA087948; WAUBFAFL2GA080191

WAUBFAFL2GA058076

WAUBFAFL2GA070311 | WAUBFAFL2GA080790

WAUBFAFL2GA027460

WAUBFAFL2GA073595 | WAUBFAFL2GA072902; WAUBFAFL2GA039110 | WAUBFAFL2GA083088; WAUBFAFL2GA019147; WAUBFAFL2GA058093; WAUBFAFL2GA064637 | WAUBFAFL2GA096553 | WAUBFAFL2GA010464; WAUBFAFL2GA088856; WAUBFAFL2GA011730 | WAUBFAFL2GA001215 | WAUBFAFL2GA028298 | WAUBFAFL2GA024042; WAUBFAFL2GA008570 | WAUBFAFL2GA014255; WAUBFAFL2GA035090 | WAUBFAFL2GA005894 | WAUBFAFL2GA062189; WAUBFAFL2GA056831 | WAUBFAFL2GA076626; WAUBFAFL2GA063391 | WAUBFAFL2GA083379; WAUBFAFL2GA049183; WAUBFAFL2GA098500

WAUBFAFL2GA094091 | WAUBFAFL2GA070809 | WAUBFAFL2GA043979; WAUBFAFL2GA003871 | WAUBFAFL2GA089361 | WAUBFAFL2GA096536; WAUBFAFL2GA096603 | WAUBFAFL2GA093880; WAUBFAFL2GA037745; WAUBFAFL2GA027099

WAUBFAFL2GA022355 | WAUBFAFL2GA021030; WAUBFAFL2GA062144 | WAUBFAFL2GA041228; WAUBFAFL2GA022758 | WAUBFAFL2GA037695 | WAUBFAFL2GA010027

WAUBFAFL2GA004292

WAUBFAFL2GA004809 | WAUBFAFL2GA025272 | WAUBFAFL2GA049992

WAUBFAFL2GA074018; WAUBFAFL2GA005541; WAUBFAFL2GA055906 | WAUBFAFL2GA036630 | WAUBFAFL2GA090915 | WAUBFAFL2GA051547 | WAUBFAFL2GA023943 | WAUBFAFL2GA020170 | WAUBFAFL2GA054710; WAUBFAFL2GA067134; WAUBFAFL2GA010948 | WAUBFAFL2GA072737 | WAUBFAFL2GA023604 | WAUBFAFL2GA095841 | WAUBFAFL2GA080403 | WAUBFAFL2GA010447; WAUBFAFL2GA020959 | WAUBFAFL2GA071751 | WAUBFAFL2GA040113 | WAUBFAFL2GA043559; WAUBFAFL2GA089666 | WAUBFAFL2GA012425 | WAUBFAFL2GA095824; WAUBFAFL2GA038040; WAUBFAFL2GA082703 | WAUBFAFL2GA054979; WAUBFAFL2GA073077; WAUBFAFL2GA076187; WAUBFAFL2GA079137 | WAUBFAFL2GA017415 | WAUBFAFL2GA095919; WAUBFAFL2GA028351

WAUBFAFL2GA046929 | WAUBFAFL2GA022369; WAUBFAFL2GA005409 | WAUBFAFL2GA060751 | WAUBFAFL2GA074763 | WAUBFAFL2GA051905 | WAUBFAFL2GA030987 | WAUBFAFL2GA015843 | WAUBFAFL2GA094348 | WAUBFAFL2GA045246 | WAUBFAFL2GA057686; WAUBFAFL2GA045828 | WAUBFAFL2GA013445

WAUBFAFL2GA087254; WAUBFAFL2GA049961 | WAUBFAFL2GA033405; WAUBFAFL2GA048213; WAUBFAFL2GA051127

WAUBFAFL2GA040547 | WAUBFAFL2GA040239 | WAUBFAFL2GA016877 | WAUBFAFL2GA049684 | WAUBFAFL2GA080983 | WAUBFAFL2GA036479 | WAUBFAFL2GA073645

WAUBFAFL2GA014384; WAUBFAFL2GA059406; WAUBFAFL2GA038569 | WAUBFAFL2GA083415; WAUBFAFL2GA025708 | WAUBFAFL2GA031041 | WAUBFAFL2GA032996 | WAUBFAFL2GA059292 | WAUBFAFL2GA062628 | WAUBFAFL2GA056389 | WAUBFAFL2GA026051 | WAUBFAFL2GA090221 | WAUBFAFL2GA017267; WAUBFAFL2GA071426

WAUBFAFL2GA091918 | WAUBFAFL2GA049846; WAUBFAFL2GA096973 | WAUBFAFL2GA060300

WAUBFAFL2GA099226; WAUBFAFL2GA093118; WAUBFAFL2GA096374 | WAUBFAFL2GA007645 | WAUBFAFL2GA083558 | WAUBFAFL2GA022114 | WAUBFAFL2GA009301 | WAUBFAFL2GA018676; WAUBFAFL2GA024624 | WAUBFAFL2GA025658 | WAUBFAFL2GA044503 | WAUBFAFL2GA076481 | WAUBFAFL2GA081552; WAUBFAFL2GA087450 | WAUBFAFL2GA012909 | WAUBFAFL2GA006981; WAUBFAFL2GA009198 | WAUBFAFL2GA040189; WAUBFAFL2GA083057; WAUBFAFL2GA050804 | WAUBFAFL2GA037521; WAUBFAFL2GA004065 | WAUBFAFL2GA084077 | WAUBFAFL2GA011176 | WAUBFAFL2GA067747 | WAUBFAFL2GA034361 | WAUBFAFL2GA056876 | WAUBFAFL2GA099095 | WAUBFAFL2GA010965 | WAUBFAFL2GA053217 | WAUBFAFL2GA061446; WAUBFAFL2GA004227 | WAUBFAFL2GA019603 | WAUBFAFL2GA016202; WAUBFAFL2GA027104; WAUBFAFL2GA092356 | WAUBFAFL2GA090462 | WAUBFAFL2GA084435; WAUBFAFL2GA091661; WAUBFAFL2GA096262

WAUBFAFL2GA062337 | WAUBFAFL2GA072799 | WAUBFAFL2GA010285 | WAUBFAFL2GA068445 | WAUBFAFL2GA021044

WAUBFAFL2GA064329 | WAUBFAFL2GA021318 | WAUBFAFL2GA032352 | WAUBFAFL2GA097203 | WAUBFAFL2GA023568 | WAUBFAFL2GA072138; WAUBFAFL2GA001943 | WAUBFAFL2GA022310; WAUBFAFL2GA057347; WAUBFAFL2GA020055 | WAUBFAFL2GA030956 | WAUBFAFL2GA095497 | WAUBFAFL2GA039432 | WAUBFAFL2GA003532 | WAUBFAFL2GA026406 | WAUBFAFL2GA037616 | WAUBFAFL2GA036644; WAUBFAFL2GA054688; WAUBFAFL2GA081261 | WAUBFAFL2GA066744 | WAUBFAFL2GA063598

WAUBFAFL2GA051709 | WAUBFAFL2GA001960; WAUBFAFL2GA097170 |

WAUBFAFL2GA087805

| WAUBFAFL2GA080045 | WAUBFAFL2GA089764; WAUBFAFL2GA003062; WAUBFAFL2GA004146; WAUBFAFL2GA039737; WAUBFAFL2GA041522

WAUBFAFL2GA026650 | WAUBFAFL2GA050981 | WAUBFAFL2GA047594 | WAUBFAFL2GA048549 | WAUBFAFL2GA073886; WAUBFAFL2GA018287 | WAUBFAFL2GA071975; WAUBFAFL2GA025868; WAUBFAFL2GA039544; WAUBFAFL2GA093457 | WAUBFAFL2GA038488; WAUBFAFL2GA075198 | WAUBFAFL2GA061981 | WAUBFAFL2GA078876 | WAUBFAFL2GA028219 | WAUBFAFL2GA071345; WAUBFAFL2GA064735 | WAUBFAFL2GA065495 | WAUBFAFL2GA016541 | WAUBFAFL2GA077761; WAUBFAFL2GA041178 | WAUBFAFL2GA001666

WAUBFAFL2GA002770

WAUBFAFL2GA011436 | WAUBFAFL2GA079848; WAUBFAFL2GA014708 | WAUBFAFL2GA031539 | WAUBFAFL2GA089165 | WAUBFAFL2GA012246 | WAUBFAFL2GA033341; WAUBFAFL2GA080661 | WAUBFAFL2GA021206; WAUBFAFL2GA053914; WAUBFAFL2GA073239; WAUBFAFL2GA083897 | WAUBFAFL2GA019312 | WAUBFAFL2GA073483 | WAUBFAFL2GA021450; WAUBFAFL2GA011677 | WAUBFAFL2GA047059 | WAUBFAFL2GA029161; WAUBFAFL2GA005412 | WAUBFAFL2GA045876; WAUBFAFL2GA098383; WAUBFAFL2GA048633; WAUBFAFL2GA077811 | WAUBFAFL2GA020881 | WAUBFAFL2GA022999 | WAUBFAFL2GA039527 | WAUBFAFL2GA049037 | WAUBFAFL2GA038734 | WAUBFAFL2GA004485; WAUBFAFL2GA083463; WAUBFAFL2GA003109 | WAUBFAFL2GA077369; WAUBFAFL2GA001327 | WAUBFAFL2GA033694; WAUBFAFL2GA080532 | WAUBFAFL2GA078327; WAUBFAFL2GA026633; WAUBFAFL2GA060622; WAUBFAFL2GA063326; WAUBFAFL2GA004194 | WAUBFAFL2GA005734; WAUBFAFL2GA043450 | WAUBFAFL2GA030312 | WAUBFAFL2GA083026 | WAUBFAFL2GA086444 | WAUBFAFL2GA027930 | WAUBFAFL2GA007502; WAUBFAFL2GA037471; WAUBFAFL2GA077680 | WAUBFAFL2GA023621; WAUBFAFL2GA034151 | WAUBFAFL2GA088999 | WAUBFAFL2GA030665 | WAUBFAFL2GA067473; WAUBFAFL2GA049054; WAUBFAFL2GA072835 | WAUBFAFL2GA035929 | WAUBFAFL2GA047952 | WAUBFAFL2GA037213 | WAUBFAFL2GA040127 | WAUBFAFL2GA001991 | WAUBFAFL2GA041617 | WAUBFAFL2GA031685; WAUBFAFL2GA006916 | WAUBFAFL2GA015440 | WAUBFAFL2GA075279; WAUBFAFL2GA063004 | WAUBFAFL2GA025210 | WAUBFAFL2GA064881; WAUBFAFL2GA065318 | WAUBFAFL2GA084726; WAUBFAFL2GA040483 | WAUBFAFL2GA017852 | WAUBFAFL2GA032920 | WAUBFAFL2GA051869; WAUBFAFL2GA094818 | WAUBFAFL2GA041164 | WAUBFAFL2GA086072; WAUBFAFL2GA073256; WAUBFAFL2GA010934

WAUBFAFL2GA021397 | WAUBFAFL2GA026390; WAUBFAFL2GA093376 | WAUBFAFL2GA049233 | WAUBFAFL2GA013008

WAUBFAFL2GA023750; WAUBFAFL2GA020668

WAUBFAFL2GA098058; WAUBFAFL2GA022954 | WAUBFAFL2GA013333 | WAUBFAFL2GA014997 | WAUBFAFL2GA084287 | WAUBFAFL2GA053833 | WAUBFAFL2GA073113 | WAUBFAFL2GA035350; WAUBFAFL2GA036837; WAUBFAFL2GA066680; WAUBFAFL2GA018452 | WAUBFAFL2GA086623; WAUBFAFL2GA090154 | WAUBFAFL2GA032951 | WAUBFAFL2GA050110 | WAUBFAFL2GA013686 | WAUBFAFL2GA018127; WAUBFAFL2GA034540; WAUBFAFL2GA019276 | WAUBFAFL2GA070129 | WAUBFAFL2GA096326 | WAUBFAFL2GA064993 | WAUBFAFL2GA077565 | WAUBFAFL2GA074276 | WAUBFAFL2GA058675; WAUBFAFL2GA057316 | WAUBFAFL2GA020363 | WAUBFAFL2GA033999 | WAUBFAFL2GA009248 | WAUBFAFL2GA067070 | WAUBFAFL2GA075525 | WAUBFAFL2GA064167 | WAUBFAFL2GA072205 | WAUBFAFL2GA083978 | WAUBFAFL2GA024767 | WAUBFAFL2GA093183; WAUBFAFL2GA003191 | WAUBFAFL2GA028995; WAUBFAFL2GA002848 | WAUBFAFL2GA048700; WAUBFAFL2GA056327; WAUBFAFL2GA051564; WAUBFAFL2GA086105 | WAUBFAFL2GA082281 | WAUBFAFL2GA000789 | WAUBFAFL2GA028883; WAUBFAFL2GA090946; WAUBFAFL2GA087495 | WAUBFAFL2GA078666 | WAUBFAFL2GA089876 | WAUBFAFL2GA051757 | WAUBFAFL2GA065240 | WAUBFAFL2GA050351; WAUBFAFL2GA030892 | WAUBFAFL2GA022209 | WAUBFAFL2GA067313; WAUBFAFL2GA007399 |

WAUBFAFL2GA066260

| WAUBFAFL2GA069577; WAUBFAFL2GA063147 | WAUBFAFL2GA070728; WAUBFAFL2GA079770 | WAUBFAFL2GA093815 | WAUBFAFL2GA096648; WAUBFAFL2GA056845; WAUBFAFL2GA054545

WAUBFAFL2GA014403; WAUBFAFL2GA000923; WAUBFAFL2GA093751 | WAUBFAFL2GA069336 | WAUBFAFL2GA028768 | WAUBFAFL2GA097332 | WAUBFAFL2GA096410; WAUBFAFL2GA003739 | WAUBFAFL2GA029466; WAUBFAFL2GA048048 | WAUBFAFL2GA043710 | WAUBFAFL2GA000078; WAUBFAFL2GA072155 | WAUBFAFL2GA091496; WAUBFAFL2GA049006 | WAUBFAFL2GA076996; WAUBFAFL2GA085004 | WAUBFAFL2GA075962 | WAUBFAFL2GA024638 | WAUBFAFL2GA057428 | WAUBFAFL2GA090509 | WAUBFAFL2GA091756 | WAUBFAFL2GA029659 | WAUBFAFL2GA047854 | WAUBFAFL2GA061205 | WAUBFAFL2GA012084 | WAUBFAFL2GA086542 | WAUBFAFL2GA036000; WAUBFAFL2GA072284; WAUBFAFL2GA027927 | WAUBFAFL2GA059020 | WAUBFAFL2GA080630 | WAUBFAFL2GA094902; WAUBFAFL2GA024879; WAUBFAFL2GA057655 | WAUBFAFL2GA057221; WAUBFAFL2GA030746 | WAUBFAFL2GA069160 | WAUBFAFL2GA088596 | WAUBFAFL2GA019939 | WAUBFAFL2GA098108; WAUBFAFL2GA015616 | WAUBFAFL2GA091319 | WAUBFAFL2GA029869

WAUBFAFL2GA074343 | WAUBFAFL2GA093099 | WAUBFAFL2GA081163 | WAUBFAFL2GA088582 | WAUBFAFL2GA024753; WAUBFAFL2GA025031; WAUBFAFL2GA013204; WAUBFAFL2GA037034; WAUBFAFL2GA037728 | WAUBFAFL2GA019245 | WAUBFAFL2GA067456; WAUBFAFL2GA098268 | WAUBFAFL2GA077940 | WAUBFAFL2GA066288 | WAUBFAFL2GA074701; WAUBFAFL2GA040855 | WAUBFAFL2GA008567 | WAUBFAFL2GA045103 | WAUBFAFL2GA094088; WAUBFAFL2GA052746 | WAUBFAFL2GA063987 | WAUBFAFL2GA017088 | WAUBFAFL2GA010206 | WAUBFAFL2GA009296 | WAUBFAFL2GA048163

WAUBFAFL2GA019777 | WAUBFAFL2GA025711; WAUBFAFL2GA069210; WAUBFAFL2GA038958 | WAUBFAFL2GA008892; WAUBFAFL2GA049166 | WAUBFAFL2GA009539; WAUBFAFL2GA085911 | WAUBFAFL2GA018533 | WAUBFAFL2GA057509 | WAUBFAFL2GA068901; WAUBFAFL2GA047871 | WAUBFAFL2GA095175; WAUBFAFL2GA086993 | WAUBFAFL2GA041083; WAUBFAFL2GA038555; WAUBFAFL2GA022193 | WAUBFAFL2GA076223 | WAUBFAFL2GA027264 | WAUBFAFL2GA095760 | WAUBFAFL2GA060443; WAUBFAFL2GA023702 | WAUBFAFL2GA095354 | WAUBFAFL2GA067862

WAUBFAFL2GA034778 | WAUBFAFL2GA003935 | WAUBFAFL2GA082779 | WAUBFAFL2GA000355 | WAUBFAFL2GA061172 | WAUBFAFL2GA081275

WAUBFAFL2GA022680 | WAUBFAFL2GA017687 | WAUBFAFL2GA084824 | WAUBFAFL2GA031816; WAUBFAFL2GA083124 | WAUBFAFL2GA084807; WAUBFAFL2GA095905 | WAUBFAFL2GA050219

WAUBFAFL2GA048261; WAUBFAFL2GA051449 | WAUBFAFL2GA067053 | WAUBFAFL2GA090638 | WAUBFAFL2GA074875 | WAUBFAFL2GA077579; WAUBFAFL2GA099453; WAUBFAFL2GA096861 | WAUBFAFL2GA000727

WAUBFAFL2GA034876 |

WAUBFAFL2GA083494

; WAUBFAFL2GA033596 | WAUBFAFL2GA069370 | WAUBFAFL2GA038703 | WAUBFAFL2GA071040 | WAUBFAFL2GA022145; WAUBFAFL2GA037650 | WAUBFAFL2GA086122; WAUBFAFL2GA010416; WAUBFAFL2GA087366 | WAUBFAFL2GA001361; WAUBFAFL2GA041469; WAUBFAFL2GA017222 | WAUBFAFL2GA029192 | WAUBFAFL2GA077095; WAUBFAFL2GA056425; WAUBFAFL2GA055646; WAUBFAFL2GA002591; WAUBFAFL2GA013784; WAUBFAFL2GA017785; WAUBFAFL2GA009024; WAUBFAFL2GA047966; WAUBFAFL2GA058238; WAUBFAFL2GA077856 | WAUBFAFL2GA089571; WAUBFAFL2GA068283; WAUBFAFL2GA077548 | WAUBFAFL2GA019259 | WAUBFAFL2GA006947 | WAUBFAFL2GA020900 | WAUBFAFL2GA087951 | WAUBFAFL2GA077209 |

WAUBFAFL2GA022520

| WAUBFAFL2GA051953 | WAUBFAFL2GA040080; WAUBFAFL2GA041567; WAUBFAFL2GA016636 | WAUBFAFL2GA086136; WAUBFAFL2GA035476

WAUBFAFL2GA022081 | WAUBFAFL2GA062919 | WAUBFAFL2GA055355 | WAUBFAFL2GA091644; WAUBFAFL2GA009878; WAUBFAFL2GA022016; WAUBFAFL2GA038605 | WAUBFAFL2GA048065 | WAUBFAFL2GA000632; WAUBFAFL2GA091935; WAUBFAFL2GA052083 | WAUBFAFL2GA054013; WAUBFAFL2GA079901 | WAUBFAFL2GA011534 | WAUBFAFL2GA043674; WAUBFAFL2GA064315; WAUBFAFL2GA074973; WAUBFAFL2GA007290 | WAUBFAFL2GA066789

WAUBFAFL2GA031038 | WAUBFAFL2GA028642; WAUBFAFL2GA006480; WAUBFAFL2GA053623 | WAUBFAFL2GA016474 | WAUBFAFL2GA098402; WAUBFAFL2GA061608

WAUBFAFL2GA005698; WAUBFAFL2GA020377 | WAUBFAFL2GA041150 | WAUBFAFL2GA012778; WAUBFAFL2GA044310 | WAUBFAFL2GA081065 | WAUBFAFL2GA022064; WAUBFAFL2GA031427 | WAUBFAFL2GA093104; WAUBFAFL2GA089036

WAUBFAFL2GA053167; WAUBFAFL2GA076268 | WAUBFAFL2GA010688; WAUBFAFL2GA051788; WAUBFAFL2GA042380; WAUBFAFL2GA073919; WAUBFAFL2GA074035; WAUBFAFL2GA036322 | WAUBFAFL2GA034313; WAUBFAFL2GA067098 | WAUBFAFL2GA009315

WAUBFAFL2GA017107 | WAUBFAFL2GA085813 | WAUBFAFL2GA003353 | WAUBFAFL2GA017978 | WAUBFAFL2GA033288; WAUBFAFL2GA032769 | WAUBFAFL2GA093703 | WAUBFAFL2GA084631 | WAUBFAFL2GA059115 | WAUBFAFL2GA081857; WAUBFAFL2GA033131 | WAUBFAFL2GA034750 | WAUBFAFL2GA050074 | WAUBFAFL2GA095094 | WAUBFAFL2GA096617 | WAUBFAFL2GA064265; WAUBFAFL2GA004213; WAUBFAFL2GA047627 | WAUBFAFL2GA083169

WAUBFAFL2GA098061 | WAUBFAFL2GA056036 | WAUBFAFL2GA027586 | WAUBFAFL2GA060653 | WAUBFAFL2GA090610; WAUBFAFL2GA005636; WAUBFAFL2GA032884 | WAUBFAFL2GA036109 | WAUBFAFL2GA017589 | WAUBFAFL2GA000503

WAUBFAFL2GA025837 | WAUBFAFL2GA043223; WAUBFAFL2GA074066 | WAUBFAFL2GA038197; WAUBFAFL2GA070258 | WAUBFAFL2GA059728 | WAUBFAFL2GA048986 | WAUBFAFL2GA071832 | WAUBFAFL2GA052651

WAUBFAFL2GA047997 | WAUBFAFL2GA054531 | WAUBFAFL2GA000422; WAUBFAFL2GA066193 | WAUBFAFL2GA095290; WAUBFAFL2GA040323 | WAUBFAFL2GA050737; WAUBFAFL2GA068977 | WAUBFAFL2GA014904 | WAUBFAFL2GA029600 | WAUBFAFL2GA007127 | WAUBFAFL2GA028365 | WAUBFAFL2GA089926; WAUBFAFL2GA069837 | WAUBFAFL2GA047711 | WAUBFAFL2GA082278 | WAUBFAFL2GA043190 | WAUBFAFL2GA068073 | WAUBFAFL2GA022162 | WAUBFAFL2GA059163; WAUBFAFL2GA011923 | WAUBFAFL2GA012764 | WAUBFAFL2GA005877 | WAUBFAFL2GA048910 | WAUBFAFL2GA018130 | WAUBFAFL2GA079106

WAUBFAFL2GA071586; WAUBFAFL2GA024977 | WAUBFAFL2GA057266; WAUBFAFL2GA015941; WAUBFAFL2GA011095; WAUBFAFL2GA053900; WAUBFAFL2GA082930 | WAUBFAFL2GA069434 | WAUBFAFL2GA058191 | WAUBFAFL2GA079591 |

WAUBFAFL2GA019858

; WAUBFAFL2GA078411; WAUBFAFL2GA065559 | WAUBFAFL2GA002459 | WAUBFAFL2GA025675; WAUBFAFL2GA095385 | WAUBFAFL2GA055582 | WAUBFAFL2GA058174; WAUBFAFL2GA050656; WAUBFAFL2GA091983 | WAUBFAFL2GA084516 | WAUBFAFL2GA036255; WAUBFAFL2GA017091 | WAUBFAFL2GA082197 | WAUBFAFL2GA081096; WAUBFAFL2GA066176; WAUBFAFL2GA097959 | WAUBFAFL2GA084189 | WAUBFAFL2GA079512 | WAUBFAFL2GA025269; WAUBFAFL2GA079378 | WAUBFAFL2GA088968 | WAUBFAFL2GA028706 | WAUBFAFL2GA032786 | WAUBFAFL2GA094009 | WAUBFAFL2GA044775 | WAUBFAFL2GA087934; WAUBFAFL2GA063732; WAUBFAFL2GA062712; WAUBFAFL2GA092180; WAUBFAFL2GA018645; WAUBFAFL2GA010335; WAUBFAFL2GA050771 | WAUBFAFL2GA007516 | WAUBFAFL2GA084175

WAUBFAFL2GA069739 | WAUBFAFL2GA082376 | WAUBFAFL2GA047434 | WAUBFAFL2GA037468; WAUBFAFL2GA040502 | WAUBFAFL2GA045568 | WAUBFAFL2GA035428 | WAUBFAFL2GA020833 | WAUBFAFL2GA088064 | WAUBFAFL2GA000274; WAUBFAFL2GA089828 | WAUBFAFL2GA001022 | WAUBFAFL2GA059194 | WAUBFAFL2GA006950; WAUBFAFL2GA008682 | WAUBFAFL2GA022095 | WAUBFAFL2GA077078; WAUBFAFL2GA082555 | WAUBFAFL2GA066582 | WAUBFAFL2GA049782; WAUBFAFL2GA034585 | WAUBFAFL2GA037258; WAUBFAFL2GA082636; WAUBFAFL2GA034506 | WAUBFAFL2GA091787 | WAUBFAFL2GA008214 | WAUBFAFL2GA045554; WAUBFAFL2GA097444; WAUBFAFL2GA012148 | WAUBFAFL2GA080014; WAUBFAFL2GA011064; WAUBFAFL2GA024204; WAUBFAFL2GA007922 | WAUBFAFL2GA008875; WAUBFAFL2GA027801 | WAUBFAFL2GA018595 | WAUBFAFL2GA029144; WAUBFAFL2GA013929 | WAUBFAFL2GA020217; WAUBFAFL2GA042007; WAUBFAFL2GA073242 | WAUBFAFL2GA059633; WAUBFAFL2GA042735

WAUBFAFL2GA061382 | WAUBFAFL2GA092163; WAUBFAFL2GA026681 | WAUBFAFL2GA084922 | WAUBFAFL2GA016815 | WAUBFAFL2GA009346 | WAUBFAFL2GA043660 | WAUBFAFL2GA042590 | WAUBFAFL2GA097363 | WAUBFAFL2GA006768 | WAUBFAFL2GA019455

WAUBFAFL2GA096343 | WAUBFAFL2GA063567; WAUBFAFL2GA076416;

WAUBFAFL2GA083950

| WAUBFAFL2GA032304; WAUBFAFL2GA056604 | WAUBFAFL2GA037597; WAUBFAFL2GA009377; WAUBFAFL2GA074682 | WAUBFAFL2GA026339 | WAUBFAFL2GA018709 | WAUBFAFL2GA085665; WAUBFAFL2GA086458 | WAUBFAFL2GA059650 | WAUBFAFL2GA043657 | WAUBFAFL2GA022243 | WAUBFAFL2GA081437; WAUBFAFL2GA028138

WAUBFAFL2GA082734 | WAUBFAFL2GA053198 | WAUBFAFL2GA064136; WAUBFAFL2GA090929 | WAUBFAFL2GA067926; WAUBFAFL2GA097315 | WAUBFAFL2GA051175 | WAUBFAFL2GA035378 | WAUBFAFL2GA080398 | WAUBFAFL2GA065898 | WAUBFAFL2GA013543 | WAUBFAFL2GA022789; WAUBFAFL2GA022792 | WAUBFAFL2GA022582 | WAUBFAFL2GA034327 | WAUBFAFL2GA053752 | WAUBFAFL2GA027992 | WAUBFAFL2GA064797 | WAUBFAFL2GA013025 | WAUBFAFL2GA016278 | WAUBFAFL2GA047045

WAUBFAFL2GA011369 | WAUBFAFL2GA015261 |

WAUBFAFL2GA085410

; WAUBFAFL2GA068753; WAUBFAFL2GA054030 | WAUBFAFL2GA078599 | WAUBFAFL2GA095130 | WAUBFAFL2GA058322 | WAUBFAFL2GA019309 | WAUBFAFL2GA089893 | WAUBFAFL2GA014496 | WAUBFAFL2GA008603

WAUBFAFL2GA055484 | WAUBFAFL2GA000842 | WAUBFAFL2GA009475 | WAUBFAFL2GA050365 | WAUBFAFL2GA088453; WAUBFAFL2GA099890; WAUBFAFL2GA036028; WAUBFAFL2GA088131 | WAUBFAFL2GA020993; WAUBFAFL2GA054674; WAUBFAFL2GA037986; WAUBFAFL2GA086282 | WAUBFAFL2GA003045 | WAUBFAFL2GA095516; WAUBFAFL2GA011727; WAUBFAFL2GA062001 | WAUBFAFL2GA092681 | WAUBFAFL2GA026731; WAUBFAFL2GA031718

WAUBFAFL2GA053847 | WAUBFAFL2GA016460; WAUBFAFL2GA055792 | WAUBFAFL2GA042993; WAUBFAFL2GA078375 | WAUBFAFL2GA061639 | WAUBFAFL2GA095886 | WAUBFAFL2GA000243; WAUBFAFL2GA013154; WAUBFAFL2GA041987; WAUBFAFL2GA027281; WAUBFAFL2GA046932; WAUBFAFL2GA031721 | WAUBFAFL2GA064248 | WAUBFAFL2GA092518; WAUBFAFL2GA081325; WAUBFAFL2GA064685 | WAUBFAFL2GA053492; WAUBFAFL2GA029855 | WAUBFAFL2GA035204 | WAUBFAFL2GA034683 | WAUBFAFL2GA071183; WAUBFAFL2GA060636; WAUBFAFL2GA022551; WAUBFAFL2GA021254 | WAUBFAFL2GA098609 | WAUBFAFL2GA056473 | WAUBFAFL2GA098710 | WAUBFAFL2GA049703 | WAUBFAFL2GA077663 | WAUBFAFL2GA056103

WAUBFAFL2GA098934; WAUBFAFL2GA079784; WAUBFAFL2GA029516; WAUBFAFL2GA068641 | WAUBFAFL2GA066209

WAUBFAFL2GA067201; WAUBFAFL2GA025689; WAUBFAFL2GA094429 | WAUBFAFL2GA030584 | WAUBFAFL2GA082457; WAUBFAFL2GA049863 |

WAUBFAFL2GA090736

| WAUBFAFL2GA090140 | WAUBFAFL2GA086296 | WAUBFAFL2GA002378; WAUBFAFL2GA017639; WAUBFAFL2GA004289; WAUBFAFL2GA024736

WAUBFAFL2GA043738 | WAUBFAFL2GA046168 | WAUBFAFL2GA032755; WAUBFAFL2GA021870 | WAUBFAFL2GA031301 | WAUBFAFL2GA072933

WAUBFAFL2GA068252 | WAUBFAFL2GA053301; WAUBFAFL2GA090560 | WAUBFAFL2GA084970 | WAUBFAFL2GA042279 | WAUBFAFL2GA098318; WAUBFAFL2GA074777 | WAUBFAFL2GA045960; WAUBFAFL2GA059342 | WAUBFAFL2GA018872 |

WAUBFAFL2GA004437

| WAUBFAFL2GA028074 | WAUBFAFL2GA067893; WAUBFAFL2GA053816 | WAUBFAFL2GA085956 | WAUBFAFL2GA094026 | WAUBFAFL2GA014109;

WAUBFAFL2GA086962

| WAUBFAFL2GA064749 | WAUBFAFL2GA022937; WAUBFAFL2GA020184

WAUBFAFL2GA086802 | WAUBFAFL2GA030438 | WAUBFAFL2GA077971 | WAUBFAFL2GA017754; WAUBFAFL2GA054948; WAUBFAFL2GA087268

WAUBFAFL2GA038023; WAUBFAFL2GA056960 | WAUBFAFL2GA005717

WAUBFAFL2GA021531 | WAUBFAFL2GA079459 | WAUBFAFL2GA027779 | WAUBFAFL2GA013395; WAUBFAFL2GA063195 | WAUBFAFL2GA033291 | WAUBFAFL2GA034411 | WAUBFAFL2GA035431 | WAUBFAFL2GA092454

WAUBFAFL2GA062760 | WAUBFAFL2GA095967 | WAUBFAFL2GA001649 | WAUBFAFL2GA068834

WAUBFAFL2GA084659; WAUBFAFL2GA012344 | WAUBFAFL2GA042170 | WAUBFAFL2GA000159; WAUBFAFL2GA041780 | WAUBFAFL2GA013638 | WAUBFAFL2GA072172; WAUBFAFL2GA098240 | WAUBFAFL2GA071703; WAUBFAFL2GA050415 | WAUBFAFL2GA037308 | WAUBFAFL2GA008276 | WAUBFAFL2GA061253; WAUBFAFL2GA083611; WAUBFAFL2GA096522; WAUBFAFL2GA003921 | WAUBFAFL2GA067652; WAUBFAFL2GA042878 | WAUBFAFL2GA065190 | WAUBFAFL2GA021948 | WAUBFAFL2GA016491 | WAUBFAFL2GA018368; WAUBFAFL2GA049412

WAUBFAFL2GA099212; WAUBFAFL2GA027118 | WAUBFAFL2GA022422 | WAUBFAFL2GA008844 | WAUBFAFL2GA040662 | WAUBFAFL2GA013140 | WAUBFAFL2GA041035 | WAUBFAFL2GA055341

WAUBFAFL2GA068803 | WAUBFAFL2GA079543 | WAUBFAFL2GA014806 | WAUBFAFL2GA089148; WAUBFAFL2GA035817; WAUBFAFL2GA077145; WAUBFAFL2GA021190 | WAUBFAFL2GA069904 | WAUBFAFL2GA033677 | WAUBFAFL2GA053699 | WAUBFAFL2GA082006 | WAUBFAFL2GA076030; WAUBFAFL2GA018211 | WAUBFAFL2GA055467; WAUBFAFL2GA016667; WAUBFAFL2GA077727 | WAUBFAFL2GA044646; WAUBFAFL2GA013123 | WAUBFAFL2GA038510; WAUBFAFL2GA076917; WAUBFAFL2GA044243 | WAUBFAFL2GA048602; WAUBFAFL2GA035977 | WAUBFAFL2GA053962 | WAUBFAFL2GA073757 | WAUBFAFL2GA074665; WAUBFAFL2GA038359; WAUBFAFL2GA051306 | WAUBFAFL2GA095337

WAUBFAFL2GA021495 | WAUBFAFL2GA009007; WAUBFAFL2GA075945

WAUBFAFL2GA057591 | WAUBFAFL2GA001442 | WAUBFAFL2GA078084 | WAUBFAFL2GA039236 | WAUBFAFL2GA032948; WAUBFAFL2GA052200 | WAUBFAFL2GA044002

WAUBFAFL2GA070339

WAUBFAFL2GA097038 | WAUBFAFL2GA076240 | WAUBFAFL2GA025093 | WAUBFAFL2GA005359 | WAUBFAFL2GA083625 | WAUBFAFL2GA033761; WAUBFAFL2GA087478; WAUBFAFL2GA054240

WAUBFAFL2GA034425 | WAUBFAFL2GA035400 | WAUBFAFL2GA077243; WAUBFAFL2GA048521 | WAUBFAFL2GA010576 | WAUBFAFL2GA036899 | WAUBFAFL2GA073435 | WAUBFAFL2GA032559 | WAUBFAFL2GA071930 | WAUBFAFL2GA060491

WAUBFAFL2GA095547;

WAUBFAFL2GA095628

| WAUBFAFL2GA058255; WAUBFAFL2GA012991 | WAUBFAFL2GA007015 | WAUBFAFL2GA068428 | WAUBFAFL2GA046056

WAUBFAFL2GA067330 | WAUBFAFL2GA011937 | WAUBFAFL2GA013994 | WAUBFAFL2GA006091 | WAUBFAFL2GA024283 | WAUBFAFL2GA044629 | WAUBFAFL2GA036451; WAUBFAFL2GA061043

WAUBFAFL2GA015633 | WAUBFAFL2GA086167; WAUBFAFL2GA084936 | WAUBFAFL2GA006155 | WAUBFAFL2GA068557; WAUBFAFL2GA040404; WAUBFAFL2GA029886 | WAUBFAFL2GA011808 | WAUBFAFL2GA053489; WAUBFAFL2GA030214 | WAUBFAFL2GA044744 | WAUBFAFL2GA074861 | WAUBFAFL2GA052472 | WAUBFAFL2GA064850; WAUBFAFL2GA061401 | WAUBFAFL2GA099646 | WAUBFAFL2GA085407 | WAUBFAFL2GA046767; WAUBFAFL2GA026518 | WAUBFAFL2GA068560; WAUBFAFL2GA009945

WAUBFAFL2GA084581 | WAUBFAFL2GA083477

WAUBFAFL2GA096388; WAUBFAFL2GA088291; WAUBFAFL2GA021383; WAUBFAFL2GA076108 | WAUBFAFL2GA064041; WAUBFAFL2GA009718

WAUBFAFL2GA046980 | WAUBFAFL2GA029435; WAUBFAFL2GA020637; WAUBFAFL2GA083110; WAUBFAFL2GA075427 |

WAUBFAFL2GA048437WAUBFAFL2GA022565 | WAUBFAFL2GA075265 | WAUBFAFL2GA014336 | WAUBFAFL2GA069126 |

WAUBFAFL2GA073080WAUBFAFL2GA052066; WAUBFAFL2GA036305; WAUBFAFL2GA094141 | WAUBFAFL2GA072382 | WAUBFAFL2GA009329 | WAUBFAFL2GA060684

WAUBFAFL2GA096097 | WAUBFAFL2GA029807; WAUBFAFL2GA010755; WAUBFAFL2GA095211 | WAUBFAFL2GA010495 | WAUBFAFL2GA024333 | WAUBFAFL2GA058241; WAUBFAFL2GA024414 | WAUBFAFL2GA058319 | WAUBFAFL2GA002042 | WAUBFAFL2GA026728; WAUBFAFL2GA096715 | WAUBFAFL2GA023585 | WAUBFAFL2GA033579 | WAUBFAFL2GA057980 | WAUBFAFL2GA085794; WAUBFAFL2GA070745 | WAUBFAFL2GA012618 | WAUBFAFL2GA043805; WAUBFAFL2GA079476 | WAUBFAFL2GA002476

WAUBFAFL2GA001389 | WAUBFAFL2GA081048

WAUBFAFL2GA022260 | WAUBFAFL2GA088226 | WAUBFAFL2GA005376 | WAUBFAFL2GA073869 | WAUBFAFL2GA038166; WAUBFAFL2GA072043; WAUBFAFL2GA088484 | WAUBFAFL2GA060605 | WAUBFAFL2GA089473; WAUBFAFL2GA048180 | WAUBFAFL2GA000548 | WAUBFAFL2GA005720 | WAUBFAFL2GA071166; WAUBFAFL2GA022856; WAUBFAFL2GA071457 | WAUBFAFL2GA043481; WAUBFAFL2GA092051 | WAUBFAFL2GA063052 | WAUBFAFL2GA000890 | WAUBFAFL2GA068137; WAUBFAFL2GA025160; WAUBFAFL2GA032075; WAUBFAFL2GA043531 | WAUBFAFL2GA017110 | WAUBFAFL2GA002106 |

WAUBFAFL2GA058000

; WAUBFAFL2GA089439 | WAUBFAFL2GA046509

WAUBFAFL2GA039639 | WAUBFAFL2GA009900 | WAUBFAFL2GA028639

WAUBFAFL2GA090624 | WAUBFAFL2GA072236; WAUBFAFL2GA066128 | WAUBFAFL2GA065738 | WAUBFAFL2GA068851;

WAUBFAFL2GA064072

; WAUBFAFL2GA069384 | WAUBFAFL2GA016040 | WAUBFAFL2GA069045 | WAUBFAFL2GA085522 | WAUBFAFL2GA022453 | WAUBFAFL2GA058272; WAUBFAFL2GA011386 | WAUBFAFL2GA019696; WAUBFAFL2GA015762; WAUBFAFL2GA061012; WAUBFAFL2GA027300 | WAUBFAFL2GA073600 | WAUBFAFL2GA056148; WAUBFAFL2GA026387 | WAUBFAFL2GA006060 | WAUBFAFL2GA046204 | WAUBFAFL2GA020542 | WAUBFAFL2GA006317 | WAUBFAFL2GA031234 | WAUBFAFL2GA079560 | WAUBFAFL2GA029158 | WAUBFAFL2GA010352 | WAUBFAFL2GA052939 | WAUBFAFL2GA044453 | WAUBFAFL2GA029791; WAUBFAFL2GA030102 | WAUBFAFL2GA022629 | WAUBFAFL2GA016085 | WAUBFAFL2GA008651 | WAUBFAFL2GA017026; WAUBFAFL2GA001912

WAUBFAFL2GA028866; WAUBFAFL2GA015096; WAUBFAFL2GA040645 | WAUBFAFL2GA068493; WAUBFAFL2GA092941; WAUBFAFL2GA077839 | WAUBFAFL2GA014319

WAUBFAFL2GA052861; WAUBFAFL2GA005748 | WAUBFAFL2GA063200 | WAUBFAFL2GA054416 | WAUBFAFL2GA033534

WAUBFAFL2GA076822 | WAUBFAFL2GA004440; WAUBFAFL2GA069238 | WAUBFAFL2GA030794 | WAUBFAFL2GA028110 | WAUBFAFL2GA003319 | WAUBFAFL2GA054044; WAUBFAFL2GA060085 | WAUBFAFL2GA077467; WAUBFAFL2GA069742 | WAUBFAFL2GA078568; WAUBFAFL2GA086590 | WAUBFAFL2GA025286; WAUBFAFL2GA047983 | WAUBFAFL2GA079025 | WAUBFAFL2GA007614 | WAUBFAFL2GA075749; WAUBFAFL2GA065934 | WAUBFAFL2GA039057 | WAUBFAFL2GA052813; WAUBFAFL2GA071202 | WAUBFAFL2GA091398 | WAUBFAFL2GA041746 | WAUBFAFL2GA073449; WAUBFAFL2GA080031 | WAUBFAFL2GA096438 | WAUBFAFL2GA020427 | WAUBFAFL2GA020895 | WAUBFAFL2GA024719 | WAUBFAFL2GA069871; WAUBFAFL2GA028981 | WAUBFAFL2GA048955

WAUBFAFL2GA016006 | WAUBFAFL2GA059812 | WAUBFAFL2GA093507; WAUBFAFL2GA021268; WAUBFAFL2GA069532; WAUBFAFL2GA093023 | WAUBFAFL2GA062208; WAUBFAFL2GA073273 | WAUBFAFL2GA009492 | WAUBFAFL2GA011856 | WAUBFAFL2GA087061 | WAUBFAFL2GA035655 | WAUBFAFL2GA005278 | WAUBFAFL2GA007998

WAUBFAFL2GA084127; WAUBFAFL2GA001926 | WAUBFAFL2GA065674; WAUBFAFL2GA067263

WAUBFAFL2GA079932

WAUBFAFL2GA043111; WAUBFAFL2GA055453; WAUBFAFL2GA064847; WAUBFAFL2GA030018 | WAUBFAFL2GA015289 | WAUBFAFL2GA042640 |

WAUBFAFL2GA036076

| WAUBFAFL2GA017804 | WAUBFAFL2GA062905 | WAUBFAFL2GA057493 | WAUBFAFL2GA041892 | WAUBFAFL2GA027037 | WAUBFAFL2GA098920; WAUBFAFL2GA067392 | WAUBFAFL2GA097699; WAUBFAFL2GA019634

WAUBFAFL2GA057364 | WAUBFAFL2GA068638 | WAUBFAFL2GA045649 | WAUBFAFL2GA054206; WAUBFAFL2GA045750 | WAUBFAFL2GA077159; WAUBFAFL2GA056263 | WAUBFAFL2GA001098 | WAUBFAFL2GA049331 | WAUBFAFL2GA006110 | WAUBFAFL2GA028947; WAUBFAFL2GA027510 | WAUBFAFL2GA023828 | WAUBFAFL2GA050852 | WAUBFAFL2GA037499 | WAUBFAFL2GA002137; WAUBFAFL2GA042072 | WAUBFAFL2GA010190; WAUBFAFL2GA083043 | WAUBFAFL2GA096469; WAUBFAFL2GA039429 | WAUBFAFL2GA049314 | WAUBFAFL2GA010061 | WAUBFAFL2GA015082; WAUBFAFL2GA096360; WAUBFAFL2GA067280; WAUBFAFL2GA041648 | WAUBFAFL2GA054898 | WAUBFAFL2GA091840 | WAUBFAFL2GA033145; WAUBFAFL2GA061754; WAUBFAFL2GA040029 | WAUBFAFL2GA045506 | WAUBFAFL2GA053251 | WAUBFAFL2GA057753 | WAUBFAFL2GA012974 | WAUBFAFL2GA053668 | WAUBFAFL2GA009623; WAUBFAFL2GA073192 | WAUBFAFL2GA098559; WAUBFAFL2GA094995; WAUBFAFL2GA091806 |

WAUBFAFL2GA009430

; WAUBFAFL2GA043285 | WAUBFAFL2GA011209; WAUBFAFL2GA035719 | WAUBFAFL2GA007533 | WAUBFAFL2GA047790; WAUBFAFL2GA094821 | WAUBFAFL2GA091109 | WAUBFAFL2GA046896 | WAUBFAFL2GA032190

WAUBFAFL2GA050396 | WAUBFAFL2GA034571

WAUBFAFL2GA072687; WAUBFAFL2GA087447 | WAUBFAFL2GA099193 | WAUBFAFL2GA038989; WAUBFAFL2GA093166 | WAUBFAFL2GA027958 | WAUBFAFL2GA076674; WAUBFAFL2GA002204 | WAUBFAFL2GA062192 | WAUBFAFL2GA008522 | WAUBFAFL2GA065593; WAUBFAFL2GA047448; WAUBFAFL2GA079669 | WAUBFAFL2GA042444 | WAUBFAFL2GA096780 | WAUBFAFL2GA067800; WAUBFAFL2GA088470; WAUBFAFL2GA017074 | WAUBFAFL2GA091501 | WAUBFAFL2GA067960 | WAUBFAFL2GA060376 | WAUBFAFL2GA078506; WAUBFAFL2GA041326; WAUBFAFL2GA073158 | WAUBFAFL2GA087982; WAUBFAFL2GA063097 | WAUBFAFL2GA036336; WAUBFAFL2GA027121 | WAUBFAFL2GA006740 | WAUBFAFL2GA012702 | WAUBFAFL2GA000372 | WAUBFAFL2GA068915; WAUBFAFL2GA064542 | WAUBFAFL2GA060264; WAUBFAFL2GA000405 | WAUBFAFL2GA035381 | WAUBFAFL2GA032982; WAUBFAFL2GA023344 | WAUBFAFL2GA035302 | WAUBFAFL2GA029645; WAUBFAFL2GA069031; WAUBFAFL2GA082782; WAUBFAFL2GA063181 | WAUBFAFL2GA065867 | WAUBFAFL2GA086217; WAUBFAFL2GA000873; WAUBFAFL2GA095340 | WAUBFAFL2GA066064 | WAUBFAFL2GA077551 | WAUBFAFL2GA094043; WAUBFAFL2GA057977 | WAUBFAFL2GA024039 | WAUBFAFL2GA084273; WAUBFAFL2GA002171; WAUBFAFL2GA053749; WAUBFAFL2GA020752 | WAUBFAFL2GA085598; WAUBFAFL2GA068459 | WAUBFAFL2GA083785

WAUBFAFL2GA052777 | WAUBFAFL2GA027216; WAUBFAFL2GA016684 | WAUBFAFL2GA046560 | WAUBFAFL2GA019116 | WAUBFAFL2GA055081 | WAUBFAFL2GA071362 | WAUBFAFL2GA076755

WAUBFAFL2GA047398; WAUBFAFL2GA029693 | WAUBFAFL2GA000081 | WAUBFAFL2GA075010 | WAUBFAFL2GA026941 | WAUBFAFL2GA015230; WAUBFAFL2GA084712 | WAUBFAFL2GA064976 | WAUBFAFL2GA010545 | WAUBFAFL2GA002400 | WAUBFAFL2GA069059; WAUBFAFL2GA006687 | WAUBFAFL2GA007595 | WAUBFAFL2GA053279 | WAUBFAFL2GA008326 | WAUBFAFL2GA032478; WAUBFAFL2GA083382 | WAUBFAFL2GA086864 | WAUBFAFL2GA097539; WAUBFAFL2GA082863 | WAUBFAFL2GA022646 | WAUBFAFL2GA086976 | WAUBFAFL2GA043576 | WAUBFAFL2GA074892 | WAUBFAFL2GA083592 | WAUBFAFL2GA099310; WAUBFAFL2GA050401 | WAUBFAFL2GA065822 | WAUBFAFL2GA059454 | WAUBFAFL2GA092745 | WAUBFAFL2GA092003 | WAUBFAFL2GA008729; WAUBFAFL2GA092809 | WAUBFAFL2GA073824 | WAUBFAFL2GA082913 | WAUBFAFL2GA035154 | WAUBFAFL2GA057378 | WAUBFAFL2GA058725 | WAUBFAFL2GA013350 | WAUBFAFL2GA040497 | WAUBFAFL2GA086119; WAUBFAFL2GA056912 | WAUBFAFL2GA004034

WAUBFAFL2GA073984 | WAUBFAFL2GA062676 | WAUBFAFL2GA052648 | WAUBFAFL2GA019200 | WAUBFAFL2GA020539 | WAUBFAFL2GA002963 | WAUBFAFL2GA028818 | WAUBFAFL2GA090235; WAUBFAFL2GA070132

WAUBFAFL2GA034635 | WAUBFAFL2GA072852; WAUBFAFL2GA083639 | WAUBFAFL2GA045263; WAUBFAFL2GA033582 | WAUBFAFL2GA080496 | WAUBFAFL2GA092535 | WAUBFAFL2GA083849

WAUBFAFL2GA072270 | WAUBFAFL2GA062533; WAUBFAFL2GA049149 | WAUBFAFL2GA008746; WAUBFAFL2GA090574 | WAUBFAFL2GA074780 | WAUBFAFL2GA088162; WAUBFAFL2GA099985; WAUBFAFL2GA078537; WAUBFAFL2GA084306 |

WAUBFAFL2GA046171

| WAUBFAFL2GA022436; WAUBFAFL2GA063522; WAUBFAFL2GA093605 | WAUBFAFL2GA058580; WAUBFAFL2GA054836

WAUBFAFL2GA071295 | WAUBFAFL2GA000694 | WAUBFAFL2GA075508

WAUBFAFL2GA031511 | WAUBFAFL2GA081177 | WAUBFAFL2GA006205 | WAUBFAFL2GA026907; WAUBFAFL2GA002266; WAUBFAFL2GA044419 | WAUBFAFL2GA069420; WAUBFAFL2GA075573 | WAUBFAFL2GA099209 | WAUBFAFL2GA044470 | WAUBFAFL2GA045151 | WAUBFAFL2GA025403; WAUBFAFL2GA005488; WAUBFAFL2GA070261 | WAUBFAFL2GA084242; WAUBFAFL2GA012845; WAUBFAFL2GA023022 | WAUBFAFL2GA042394 | WAUBFAFL2GA097573; WAUBFAFL2GA070471

WAUBFAFL2GA087528 | WAUBFAFL2GA030407 | WAUBFAFL2GA046378

WAUBFAFL2GA050902 | WAUBFAFL2GA097024; WAUBFAFL2GA052309; WAUBFAFL2GA070907; WAUBFAFL2GA032142; WAUBFAFL2GA049877; WAUBFAFL2GA033081 | WAUBFAFL2GA052343; WAUBFAFL2GA012893; WAUBFAFL2GA011419; WAUBFAFL2GA026891; WAUBFAFL2GA007788 | WAUBFAFL2GA099887 | WAUBFAFL2GA028432; WAUBFAFL2GA020282; WAUBFAFL2GA093989 | WAUBFAFL2GA034098 | WAUBFAFL2GA077646; WAUBFAFL2GA010478 | WAUBFAFL2GA091224 | WAUBFAFL2GA059941; WAUBFAFL2GA043836 | WAUBFAFL2GA040211 | WAUBFAFL2GA032027; WAUBFAFL2GA054089 | WAUBFAFL2GA024543; WAUBFAFL2GA024350 | WAUBFAFL2GA085388 | WAUBFAFL2GA013171; WAUBFAFL2GA057932 | WAUBFAFL2GA019326 | WAUBFAFL2GA051323; WAUBFAFL2GA018516 | WAUBFAFL2GA097718 | WAUBFAFL2GA024915; WAUBFAFL2GA088601 | WAUBFAFL2GA051516 | WAUBFAFL2GA091885; WAUBFAFL2GA094320; WAUBFAFL2GA003451 | WAUBFAFL2GA091353; WAUBFAFL2GA029760; WAUBFAFL2GA076559; WAUBFAFL2GA016958; WAUBFAFL2GA070552; WAUBFAFL2GA088890; WAUBFAFL2GA094138 |

WAUBFAFL2GA099081

; WAUBFAFL2GA074715 | WAUBFAFL2GA052598 | WAUBFAFL2GA048969 | WAUBFAFL2GA096584

WAUBFAFL2GA073791 | WAUBFAFL2GA050303 | WAUBFAFL2GA077730 | WAUBFAFL2GA029306 | WAUBFAFL2GA062578 | WAUBFAFL2GA068235; WAUBFAFL2GA093829 | WAUBFAFL2GA030293 | WAUBFAFL2GA072141 | WAUBFAFL2GA028575 |

WAUBFAFL2GA044436

|

WAUBFAFL2GA086007

| WAUBFAFL2GA096049 | WAUBFAFL2GA038846; WAUBFAFL2GA071474; WAUBFAFL2GA058708 | WAUBFAFL2GA089067

WAUBFAFL2GA020797; WAUBFAFL2GA046199 |

WAUBFAFL2GA042945

| WAUBFAFL2GA003725; WAUBFAFL2GA044517 | WAUBFAFL2GA013168; WAUBFAFL2GA021691; WAUBFAFL2GA013042; WAUBFAFL2GA016037 | WAUBFAFL2GA055775; WAUBFAFL2GA018743 | WAUBFAFL2GA082619 | WAUBFAFL2GA097105 | WAUBFAFL2GA082751; WAUBFAFL2GA090686 | WAUBFAFL2GA010030; WAUBFAFL2GA066100 | WAUBFAFL2GA068221 | WAUBFAFL2GA013283 | WAUBFAFL2GA087870 | WAUBFAFL2GA064282; WAUBFAFL2GA077985 | WAUBFAFL2GA016023; WAUBFAFL2GA095693; WAUBFAFL2GA054304; WAUBFAFL2GA048938 | WAUBFAFL2GA066520; WAUBFAFL2GA078389; WAUBFAFL2GA012523 | WAUBFAFL2GA033856; WAUBFAFL2GA029614 | WAUBFAFL2GA004728 | WAUBFAFL2GA095161; WAUBFAFL2GA077436; WAUBFAFL2GA007936 |

WAUBFAFL2GA060023

| WAUBFAFL2GA079509; WAUBFAFL2GA019956 | WAUBFAFL2GA055131 | WAUBFAFL2GA072558; WAUBFAFL2GA058417 | WAUBFAFL2GA007063; WAUBFAFL2GA091689; WAUBFAFL2GA057512; WAUBFAFL2GA099064; WAUBFAFL2GA004521 | WAUBFAFL2GA026776 | WAUBFAFL2GA027393; WAUBFAFL2GA023442; WAUBFAFL2GA087920; WAUBFAFL2GA044923 | WAUBFAFL2GA023506 | WAUBFAFL2GA021965 | WAUBFAFL2GA064301

WAUBFAFL2GA085925; WAUBFAFL2GA076836; WAUBFAFL2GA051533 | WAUBFAFL2GA091045 | WAUBFAFL2GA087514; WAUBFAFL2GA031265; WAUBFAFL2GA071412; WAUBFAFL2GA068185 | WAUBFAFL2GA066677; WAUBFAFL2GA096116; WAUBFAFL2GA011789; WAUBFAFL2GA028558; WAUBFAFL2GA083236; WAUBFAFL2GA029550 | WAUBFAFL2GA020606 | WAUBFAFL2GA050673 | WAUBFAFL2GA077341 | WAUBFAFL2GA006432 | WAUBFAFL2GA014840; WAUBFAFL2GA079221 | WAUBFAFL2GA070325 | WAUBFAFL2GA019164; WAUBFAFL2GA018208 | WAUBFAFL2GA067117 | WAUBFAFL2GA029113; WAUBFAFL2GA009184; WAUBFAFL2GA003577 | WAUBFAFL2GA049023 | WAUBFAFL2GA056568 | WAUBFAFL2GA072995 | WAUBFAFL2GA038829; WAUBFAFL2GA010268; WAUBFAFL2GA008469; WAUBFAFL2GA082717; WAUBFAFL2GA014465 | WAUBFAFL2GA014711 | WAUBFAFL2GA083091; WAUBFAFL2GA024526 | WAUBFAFL2GA049796; WAUBFAFL2GA039642 | WAUBFAFL2GA031640 | WAUBFAFL2GA076819; WAUBFAFL2GA061009 | WAUBFAFL2GA027703 | WAUBFAFL2GA016846; WAUBFAFL2GA042752 | WAUBFAFL2GA057817 | WAUBFAFL2GA090803 | WAUBFAFL2GA061513 | WAUBFAFL2GA001652

WAUBFAFL2GA087352; WAUBFAFL2GA080904 | WAUBFAFL2GA055372 | WAUBFAFL2GA007421 | WAUBFAFL2GA067182 | WAUBFAFL2GA086234 | WAUBFAFL2GA070082 | WAUBFAFL2GA097489

WAUBFAFL2GA094317 | WAUBFAFL2GA045084 | WAUBFAFL2GA031251 | WAUBFAFL2GA007466 | WAUBFAFL2GA026258 | WAUBFAFL2GA030679 |

WAUBFAFL2GA005961

| WAUBFAFL2GA065397 | WAUBFAFL2GA065612 | WAUBFAFL2GA090770; WAUBFAFL2GA063424 | WAUBFAFL2GA096133

WAUBFAFL2GA037633 | WAUBFAFL2GA015955; WAUBFAFL2GA027670 | WAUBFAFL2GA027975; WAUBFAFL2GA045456; WAUBFAFL2GA034487 | WAUBFAFL2GA044761; WAUBFAFL2GA096519; WAUBFAFL2GA096357 | WAUBFAFL2GA038779 | WAUBFAFL2GA038085; WAUBFAFL2GA032819 | WAUBFAFL2GA019875 | WAUBFAFL2GA065660; WAUBFAFL2GA043626 | WAUBFAFL2GA091739 | WAUBFAFL2GA027006 | WAUBFAFL2GA030231 | WAUBFAFL2GA030844 | WAUBFAFL2GA087917 | WAUBFAFL2GA069417; WAUBFAFL2GA088534 | WAUBFAFL2GA063956 | WAUBFAFL2GA007628 | WAUBFAFL2GA062936 | WAUBFAFL2GA013560; WAUBFAFL2GA066291 | WAUBFAFL2GA080238 | WAUBFAFL2GA093250; WAUBFAFL2GA016989; WAUBFAFL2GA034974 | WAUBFAFL2GA090090; WAUBFAFL2GA044128 | WAUBFAFL2GA021352; WAUBFAFL2GA003157; WAUBFAFL2GA029418 | WAUBFAFL2GA099937 | WAUBFAFL2GA069465 | WAUBFAFL2GA038507

WAUBFAFL2GA089098 | WAUBFAFL2GA068087 | WAUBFAFL2GA052147 | WAUBFAFL2GA085357 | WAUBFAFL2GA030259 | WAUBFAFL2GA008505 | WAUBFAFL2GA055064 | WAUBFAFL2GA046719; WAUBFAFL2GA048793; WAUBFAFL2GA049958

WAUBFAFL2GA029449

WAUBFAFL2GA009976 | WAUBFAFL2GA001814; WAUBFAFL2GA012392 | WAUBFAFL2GA055274; WAUBFAFL2GA005958 | WAUBFAFL2GA063603 | WAUBFAFL2GA030178 | WAUBFAFL2GA027961 | WAUBFAFL2GA033436; WAUBFAFL2GA038913 | WAUBFAFL2GA002526; WAUBFAFL2GA066114

WAUBFAFL2GA094916 | WAUBFAFL2GA094950 | WAUBFAFL2GA028544 | WAUBFAFL2GA034943 | WAUBFAFL2GA081390 | WAUBFAFL2GA077131; WAUBFAFL2GA084600 | WAUBFAFL2GA061561 | WAUBFAFL2GA077825 | WAUBFAFL2GA045618; WAUBFAFL2GA065092; WAUBFAFL2GA086413; WAUBFAFL2GA067019

WAUBFAFL2GA072916WAUBFAFL2GA082720 |

WAUBFAFL2GA048292

;

WAUBFAFL2GA057302

; WAUBFAFL2GA007211 | WAUBFAFL2GA067702; WAUBFAFL2GA097248

WAUBFAFL2GA090705 | WAUBFAFL2GA051998; WAUBFAFL2GA005538; WAUBFAFL2GA027068; WAUBFAFL2GA080336 | WAUBFAFL2GA050978

WAUBFAFL2GA051936 | WAUBFAFL2GA008763 | WAUBFAFL2GA034537 | WAUBFAFL2GA066159; WAUBFAFL2GA064511; WAUBFAFL2GA027166; WAUBFAFL2GA042203 | WAUBFAFL2GA088274 | WAUBFAFL2GA075847 | WAUBFAFL2GA061124; WAUBFAFL2GA046090 | WAUBFAFL2GA096567 | WAUBFAFL2GA053105; WAUBFAFL2GA076173 | WAUBFAFL2GA093944 | WAUBFAFL2GA081695 | WAUBFAFL2GA045652 | WAUBFAFL2GA051077 | WAUBFAFL2GA093409 | WAUBFAFL2GA009105

WAUBFAFL2GA007676; WAUBFAFL2GA050236 | WAUBFAFL2GA057803; WAUBFAFL2GA046266 | WAUBFAFL2GA042797 | WAUBFAFL2GA029189; WAUBFAFL2GA085424 | WAUBFAFL2GA003692 | WAUBFAFL2GA047935 | WAUBFAFL2GA056702; WAUBFAFL2GA027572 | WAUBFAFL2GA098982 | WAUBFAFL2GA027894 | WAUBFAFL2GA040600; WAUBFAFL2GA085276 | WAUBFAFL2GA065366; WAUBFAFL2GA001473 | WAUBFAFL2GA021271 | WAUBFAFL2GA084130; WAUBFAFL2GA052956; WAUBFAFL2GA073127 | WAUBFAFL2GA023358 | WAUBFAFL2GA098464 | WAUBFAFL2GA068896; WAUBFAFL2GA007032; WAUBFAFL2GA003417 | WAUBFAFL2GA064217 | WAUBFAFL2GA096875 | WAUBFAFL2GA069966

WAUBFAFL2GA070499 |

WAUBFAFL2GA099257

; WAUBFAFL2GA039477; WAUBFAFL2GA087609 | WAUBFAFL2GA042959 | WAUBFAFL2GA053010; WAUBFAFL2GA022128

WAUBFAFL2GA053248;

WAUBFAFL2GA034893

; WAUBFAFL2GA029628 |

WAUBFAFL2GA014448

;

WAUBFAFL2GA039575

| WAUBFAFL2GA017351 | WAUBFAFL2GA022727 | WAUBFAFL2GA010562; WAUBFAFL2GA066601 | WAUBFAFL2GA071992

WAUBFAFL2GA010593 | WAUBFAFL2GA008293 | WAUBFAFL2GA066906; WAUBFAFL2GA090543

WAUBFAFL2GA088002; WAUBFAFL2GA004874; WAUBFAFL2GA034991; WAUBFAFL2GA053234 | WAUBFAFL2GA067277; WAUBFAFL2GA047269 | WAUBFAFL2GA084760; WAUBFAFL2GA052116 | WAUBFAFL2GA052911 | WAUBFAFL2GA073466 | WAUBFAFL2GA019391 | WAUBFAFL2GA006642; WAUBFAFL2GA000288 | WAUBFAFL2GA086380 | WAUBFAFL2GA062449 | WAUBFAFL2GA026065 | WAUBFAFL2GA031587 | WAUBFAFL2GA083916 | WAUBFAFL2GA013316; WAUBFAFL2GA083141; WAUBFAFL2GA014661 | WAUBFAFL2GA071085 | WAUBFAFL2GA047451; WAUBFAFL2GA099419; WAUBFAFL2GA082068 | WAUBFAFL2GA018600 | WAUBFAFL2GA027152 | WAUBFAFL2GA037261 | WAUBFAFL2GA014045 | WAUBFAFL2GA002039 | WAUBFAFL2GA047644 | WAUBFAFL2GA049779; WAUBFAFL2GA013901; WAUBFAFL2GA058546; WAUBFAFL2GA060765 | WAUBFAFL2GA019570 | WAUBFAFL2GA078277; WAUBFAFL2GA060832; WAUBFAFL2GA099100 | WAUBFAFL2GA081485 | WAUBFAFL2GA034375;

WAUBFAFL2GA003000

| WAUBFAFL2GA092101 | WAUBFAFL2GA074603 | WAUBFAFL2GA092728 | WAUBFAFL2GA006608; WAUBFAFL2GA015731

WAUBFAFL2GA050950 | WAUBFAFL2GA027944 | WAUBFAFL2GA087626; WAUBFAFL2GA009119 | WAUBFAFL2GA068039; WAUBFAFL2GA000209 | WAUBFAFL2GA071023; WAUBFAFL2GA068767 | WAUBFAFL2GA046302; WAUBFAFL2GA089246 | WAUBFAFL2GA038992 |

WAUBFAFL2GA009251

; WAUBFAFL2GA090784 | WAUBFAFL2GA018189 | WAUBFAFL2GA074617; WAUBFAFL2GA028253 | WAUBFAFL2GA040838

WAUBFAFL2GA021979; WAUBFAFL2GA055789 | WAUBFAFL2GA064623; WAUBFAFL2GA079204 | WAUBFAFL2GA035347 | WAUBFAFL2GA097766; WAUBFAFL2GA010898 | WAUBFAFL2GA084094; WAUBFAFL2GA077002 | WAUBFAFL2GA090798 | WAUBFAFL2GA048275; WAUBFAFL2GA082331 | WAUBFAFL2GA057445 | WAUBFAFL2GA075220; WAUBFAFL2GA042024 | WAUBFAFL2GA040631; WAUBFAFL2GA006124 | WAUBFAFL2GA040726; WAUBFAFL2GA042301 | WAUBFAFL2GA039513; WAUBFAFL2GA095015

WAUBFAFL2GA006690 | WAUBFAFL2GA020945 | WAUBFAFL2GA066811; WAUBFAFL2GA019052 | WAUBFAFL2GA083186 | WAUBFAFL2GA017009 | WAUBFAFL2GA049720 | WAUBFAFL2GA074102 | WAUBFAFL2GA055257; WAUBFAFL2GA096259 | WAUBFAFL2GA019360 | WAUBFAFL2GA002395; WAUBFAFL2GA054691; WAUBFAFL2GA007838

WAUBFAFL2GA004678 | WAUBFAFL2GA025692; WAUBFAFL2GA015809 | WAUBFAFL2GA064220 |

WAUBFAFL2GA074553

| WAUBFAFL2GA038863 | WAUBFAFL2GA016569

WAUBFAFL2GA001795 | WAUBFAFL2GA038278 | WAUBFAFL2GA067571 | WAUBFAFL2GA009766 | WAUBFAFL2GA038653 | WAUBFAFL2GA072169 | WAUBFAFL2GA015745; WAUBFAFL2GA065383 | WAUBFAFL2GA096214; WAUBFAFL2GA051371; WAUBFAFL2GA040578; WAUBFAFL2GA012960 | WAUBFAFL2GA027619 | WAUBFAFL2GA082832

WAUBFAFL2GA058577

WAUBFAFL2GA023084; WAUBFAFL2GA082233; WAUBFAFL2GA058949 | WAUBFAFL2GA014577 | WAUBFAFL2GA088615; WAUBFAFL2GA092826 | WAUBFAFL2GA045635; WAUBFAFL2GA060166 | WAUBFAFL2GA066274

WAUBFAFL2GA015812 | WAUBFAFL2GA005118; WAUBFAFL2GA079056 | WAUBFAFL2GA093748 | WAUBFAFL2GA061673 | WAUBFAFL2GA092468

WAUBFAFL2GA040953; WAUBFAFL2GA003482; WAUBFAFL2GA041651 | WAUBFAFL2GA089196 | WAUBFAFL2GA003823; WAUBFAFL2GA093779 | WAUBFAFL2GA007662; WAUBFAFL2GA058806 | WAUBFAFL2GA016734 | WAUBFAFL2GA079705 | WAUBFAFL2GA016880 | WAUBFAFL2GA096276 | WAUBFAFL2GA041312 | WAUBFAFL2GA094964; WAUBFAFL2GA083480; WAUBFAFL2GA088128 | WAUBFAFL2GA040709 | WAUBFAFL2GA004342; WAUBFAFL2GA003515; WAUBFAFL2GA036594; WAUBFAFL2GA041097 | WAUBFAFL2GA089179 | WAUBFAFL2GA035509 | WAUBFAFL2GA006074 | WAUBFAFL2GA047031 | WAUBFAFL2GA012473 | WAUBFAFL2GA012196 | WAUBFAFL2GA042296 | WAUBFAFL2GA049734; WAUBFAFL2GA074519 | WAUBFAFL2GA011047; WAUBFAFL2GA085780; WAUBFAFL2GA077517 | WAUBFAFL2GA033386; WAUBFAFL2GA045831; WAUBFAFL2GA044579 | WAUBFAFL2GA091966; WAUBFAFL2GA020430 | WAUBFAFL2GA007631

WAUBFAFL2GA056733 | WAUBFAFL2GA080756 | WAUBFAFL2GA058420 | WAUBFAFL2GA085083

WAUBFAFL2GA005782 | WAUBFAFL2GA098545 | WAUBFAFL2GA080885

WAUBFAFL2GA005944 | WAUBFAFL2GA000176

WAUBFAFL2GA001621; WAUBFAFL2GA072642 | WAUBFAFL2GA004616 | WAUBFAFL2GA002879 | WAUBFAFL2GA030715; WAUBFAFL2GA022761 | WAUBFAFL2GA023831 | WAUBFAFL2GA024994 | WAUBFAFL2GA072673 | WAUBFAFL2GA015793 | WAUBFAFL2GA012926 | WAUBFAFL2GA054464; WAUBFAFL2GA024851; WAUBFAFL2GA034246 | WAUBFAFL2GA090073 | WAUBFAFL2GA005779 | WAUBFAFL2GA058644

WAUBFAFL2GA015437 | WAUBFAFL2GA005393 | WAUBFAFL2GA062452; WAUBFAFL2GA012604 | WAUBFAFL2GA051225; WAUBFAFL2GA084354 | WAUBFAFL2GA076027; WAUBFAFL2GA010609 | WAUBFAFL2GA049944

WAUBFAFL2GA093765 |

WAUBFAFL2GA017611

| WAUBFAFL2GA022694 | WAUBFAFL2GA077081 | WAUBFAFL2GA040757; WAUBFAFL2GA066355 | WAUBFAFL2GA067005 | WAUBFAFL2GA048034; WAUBFAFL2GA027328 | WAUBFAFL2GA029368 | WAUBFAFL2GA077842 | WAUBFAFL2GA026261 | WAUBFAFL2GA055677 | WAUBFAFL2GA019892 | WAUBFAFL2GA020072; WAUBFAFL2GA096892 | WAUBFAFL2GA038927; WAUBFAFL2GA038202;

WAUBFAFL2GA045487

| WAUBFAFL2GA028415 | WAUBFAFL2GA085553; WAUBFAFL2GA083656; WAUBFAFL2GA030004; WAUBFAFL2GA086184; WAUBFAFL2GA083267 | WAUBFAFL2GA029421 | WAUBFAFL2GA041021; WAUBFAFL2GA041455 | WAUBFAFL2GA077064 | WAUBFAFL2GA058868 | WAUBFAFL2GA059664 | WAUBFAFL2GA083835 | WAUBFAFL2GA089232 | WAUBFAFL2GA003255; WAUBFAFL2GA003272 | WAUBFAFL2GA063083

WAUBFAFL2GA040564 | WAUBFAFL2GA029452 | WAUBFAFL2GA045716; WAUBFAFL2GA075007

WAUBFAFL2GA039964; WAUBFAFL2GA037194 | WAUBFAFL2GA013073 | WAUBFAFL2GA064606 | WAUBFAFL2GA063066 | WAUBFAFL2GA082247 | WAUBFAFL2GA042329; WAUBFAFL2GA017334 | WAUBFAFL2GA049524 | WAUBFAFL2GA061818 | WAUBFAFL2GA048017 | WAUBFAFL2GA022100; WAUBFAFL2GA034814 | WAUBFAFL2GA027541 | WAUBFAFL2GA072110; WAUBFAFL2GA087769; WAUBFAFL2GA090400 | WAUBFAFL2GA059762; WAUBFAFL2GA057154; WAUBFAFL2GA018838; WAUBFAFL2GA036126; WAUBFAFL2GA095676; WAUBFAFL2GA000307; WAUBFAFL2GA059132; WAUBFAFL2GA094060 | WAUBFAFL2GA006351 | WAUBFAFL2GA088680 | WAUBFAFL2GA055890 | WAUBFAFL2GA065223 | WAUBFAFL2GA083768; WAUBFAFL2GA078313 | WAUBFAFL2GA044582 | WAUBFAFL2GA095077

WAUBFAFL2GA059972 | WAUBFAFL2GA025157; WAUBFAFL2GA097251 | WAUBFAFL2GA058689; WAUBFAFL2GA034716 | WAUBFAFL2GA098352 | WAUBFAFL2GA087710 | WAUBFAFL2GA045926 | WAUBFAFL2GA057672 | WAUBFAFL2GA004745 | WAUBFAFL2GA054805 | WAUBFAFL2GA064928 | WAUBFAFL2GA078828 | WAUBFAFL2GA063729 | WAUBFAFL2GA082460; WAUBFAFL2GA084368 | WAUBFAFL2GA036093; WAUBFAFL2GA016149; WAUBFAFL2GA099789; WAUBFAFL2GA080109; WAUBFAFL2GA026809; WAUBFAFL2GA098741 | WAUBFAFL2GA065691 | WAUBFAFL2GA012621 | WAUBFAFL2GA075864; WAUBFAFL2GA001831; WAUBFAFL2GA026048; WAUBFAFL2GA094852; WAUBFAFL2GA067375 | WAUBFAFL2GA067716; WAUBFAFL2GA027524 | WAUBFAFL2GA069191; WAUBFAFL2GA065609 | WAUBFAFL2GA000856

WAUBFAFL2GA061415 | WAUBFAFL2GA039818; WAUBFAFL2GA023862; WAUBFAFL2GA044985 | WAUBFAFL2GA075718; WAUBFAFL2GA071118 | WAUBFAFL2GA007161; WAUBFAFL2GA085486; WAUBFAFL2GA008441; WAUBFAFL2GA035493; WAUBFAFL2GA014546; WAUBFAFL2GA046655; WAUBFAFL2GA098531

WAUBFAFL2GA037518 | WAUBFAFL2GA091143 | WAUBFAFL2GA091286 | WAUBFAFL2GA067909 | WAUBFAFL2GA051662; WAUBFAFL2GA018340 | WAUBFAFL2GA017768 | WAUBFAFL2GA006186 | WAUBFAFL2GA002445; WAUBFAFL2GA057123 | WAUBFAFL2GA056165; WAUBFAFL2GA015924 | WAUBFAFL2GA082121

WAUBFAFL2GA014689

| WAUBFAFL2GA000677 | WAUBFAFL2GA022596 | WAUBFAFL2GA024574; WAUBFAFL2GA010223 | WAUBFAFL2GA053959; WAUBFAFL2GA089795; WAUBFAFL2GA068042 | WAUBFAFL2GA064377 | WAUBFAFL2GA094639; WAUBFAFL2GA099016 | WAUBFAFL2GA054187 | WAUBFAFL2GA054268; WAUBFAFL2GA084418 | WAUBFAFL2GA071555; WAUBFAFL2GA038099 | WAUBFAFL2GA004535 | WAUBFAFL2GA005104 | WAUBFAFL2GA092924 | WAUBFAFL2GA012828

WAUBFAFL2GA079249

WAUBFAFL2GA087836

| WAUBFAFL2GA084192 | WAUBFAFL2GA013736 | WAUBFAFL2GA025305;

WAUBFAFL2GA017401

; WAUBFAFL2GA003286 | WAUBFAFL2GA049975 | WAUBFAFL2GA038474 | WAUBFAFL2GA062077 | WAUBFAFL2GA027426 | WAUBFAFL2GA063469; WAUBFAFL2GA043786 | WAUBFAFL2GA046705; WAUBFAFL2GA033632; WAUBFAFL2GA042895 | WAUBFAFL2GA049216; WAUBFAFL2GA030245; WAUBFAFL2GA021335; WAUBFAFL2GA060247 | WAUBFAFL2GA054982 | WAUBFAFL2GA097637; WAUBFAFL2GA084886;

WAUBFAFL2GA071815

| WAUBFAFL2GA071748; WAUBFAFL2GA021478; WAUBFAFL2GA025871 | WAUBFAFL2GA059857; WAUBFAFL2GA007323 | WAUBFAFL2GA095614; WAUBFAFL2GA097413 | WAUBFAFL2GA032593 | WAUBFAFL2GA054271 | WAUBFAFL2GA051239

WAUBFAFL2GA095242 | WAUBFAFL2GA002235 | WAUBFAFL2GA096200 | WAUBFAFL2GA084502 | WAUBFAFL2GA062824 | WAUBFAFL2GA073662 | WAUBFAFL2GA031654 | WAUBFAFL2GA076853 | WAUBFAFL2GA052987; WAUBFAFL2GA091711; WAUBFAFL2GA038698 | WAUBFAFL2GA025935

WAUBFAFL2GA098691; WAUBFAFL2GA047062

WAUBFAFL2GA022419 | WAUBFAFL2GA003983 | WAUBFAFL2GA076724 | WAUBFAFL2GA006852;

WAUBFAFL2GA068249

; WAUBFAFL2GA096598 | WAUBFAFL2GA010772

WAUBFAFL2GA030505

WAUBFAFL2GA056330 | WAUBFAFL2GA030536; WAUBFAFL2GA093488 | WAUBFAFL2GA045909 | WAUBFAFL2GA034909 | WAUBFAFL2GA017897 | WAUBFAFL2GA097072 | WAUBFAFL2GA074679; WAUBFAFL2GA041830 | WAUBFAFL2GA093667; WAUBFAFL2GA051595 | WAUBFAFL2GA063102 | WAUBFAFL2GA061429 | WAUBFAFL2GA054447 | WAUBFAFL2GA050012 | WAUBFAFL2GA027880; WAUBFAFL2GA085679 | WAUBFAFL2GA034358 | WAUBFAFL2GA007404 | WAUBFAFL2GA050639 | WAUBFAFL2GA011212 | WAUBFAFL2GA094799; WAUBFAFL2GA036286 | WAUBFAFL2GA047823 | WAUBFAFL2GA019679 | WAUBFAFL2GA015308; WAUBFAFL2GA077405; WAUBFAFL2GA010903; WAUBFAFL2GA088548 | WAUBFAFL2GA030682; WAUBFAFL2GA045294 | WAUBFAFL2GA068476 | WAUBFAFL2GA050785; WAUBFAFL2GA066016 | WAUBFAFL2GA048888 | WAUBFAFL2GA024834

WAUBFAFL2GA016698; WAUBFAFL2GA078912 | WAUBFAFL2GA087030 | WAUBFAFL2GA030181; WAUBFAFL2GA081549 | WAUBFAFL2GA043352 | WAUBFAFL2GA030634 | WAUBFAFL2GA038412 | WAUBFAFL2GA031363 | WAUBFAFL2GA008732; WAUBFAFL2GA033663; WAUBFAFL2GA044758; WAUBFAFL2GA014353 | WAUBFAFL2GA038054 | WAUBFAFL2GA075461 | WAUBFAFL2GA035574 | WAUBFAFL2GA015504 | WAUBFAFL2GA001781 | WAUBFAFL2GA004812 | WAUBFAFL2GA085455 | WAUBFAFL2GA073550 | WAUBFAFL2GA081194; WAUBFAFL2GA074830; WAUBFAFL2GA012358 | WAUBFAFL2GA047885; WAUBFAFL2GA019763 | WAUBFAFL2GA010528

WAUBFAFL2GA025353; WAUBFAFL2GA047515 | WAUBFAFL2GA035543; WAUBFAFL2GA076691 | WAUBFAFL2GA073340; WAUBFAFL2GA053444 | WAUBFAFL2GA067358 | WAUBFAFL2GA098447 | WAUBFAFL2GA049202 | WAUBFAFL2GA038619

WAUBFAFL2GA025465 | WAUBFAFL2GA037602 | WAUBFAFL2GA060183; WAUBFAFL2GA069997; WAUBFAFL2GA013512 | WAUBFAFL2GA075234 | WAUBFAFL2GA085732

WAUBFAFL2GA003594; WAUBFAFL2GA039088

WAUBFAFL2GA052035 | WAUBFAFL2GA029337 | WAUBFAFL2GA064959; WAUBFAFL2GA031122 | WAUBFAFL2GA071913 | WAUBFAFL2GA041195

WAUBFAFL2GA084743; WAUBFAFL2GA084404 | WAUBFAFL2GA035963; WAUBFAFL2GA053413; WAUBFAFL2GA055887; WAUBFAFL2GA070146 | WAUBFAFL2GA013915 | WAUBFAFL2GA014417 | WAUBFAFL2GA069711; WAUBFAFL2GA045439 | WAUBFAFL2GA006964; WAUBFAFL2GA091241 | WAUBFAFL2GA031525 | WAUBFAFL2GA066890 | WAUBFAFL2GA076898 | WAUBFAFL2GA075685 | WAUBFAFL2GA005197 | WAUBFAFL2GA029127 | WAUBFAFL2GA023408 | WAUBFAFL2GA059874 | WAUBFAFL2GA053086 | WAUBFAFL2GA039091 | WAUBFAFL2GA046428 | WAUBFAFL2GA069708 | WAUBFAFL2GA047028; WAUBFAFL2GA063990 | WAUBFAFL2GA074133 | WAUBFAFL2GA023036; WAUBFAFL2GA043920 | WAUBFAFL2GA064413 | WAUBFAFL2GA015891 | WAUBFAFL2GA009461; WAUBFAFL2GA019536 | WAUBFAFL2GA044100; WAUBFAFL2GA045991 | WAUBFAFL2GA076044 | WAUBFAFL2GA011906; WAUBFAFL2GA041231 | WAUBFAFL2GA075203; WAUBFAFL2GA082149 | WAUBFAFL2GA077758; WAUBFAFL2GA054495; WAUBFAFL2GA010450

WAUBFAFL2GA099503; WAUBFAFL2GA033176; WAUBFAFL2GA078098; WAUBFAFL2GA051399; WAUBFAFL2GA005989

WAUBFAFL2GA095273; WAUBFAFL2GA007564; WAUBFAFL2GA065500 | WAUBFAFL2GA067859; WAUBFAFL2GA054657; WAUBFAFL2GA063553; WAUBFAFL2GA034182 | WAUBFAFL2GA063309; WAUBFAFL2GA017057; WAUBFAFL2GA016216 | WAUBFAFL2GA017527 | WAUBFAFL2GA036482 | WAUBFAFL2GA013297 | WAUBFAFL2GA050477 | WAUBFAFL2GA066050; WAUBFAFL2GA021853 | WAUBFAFL2GA031878 | WAUBFAFL2GA062645; WAUBFAFL2GA045540; WAUBFAFL2GA036465 | WAUBFAFL2GA015597 | WAUBFAFL2GA011968 | WAUBFAFL2GA043898; WAUBFAFL2GA086475 | WAUBFAFL2GA025997; WAUBFAFL2GA034702

WAUBFAFL2GA065870 | WAUBFAFL2GA081843 | WAUBFAFL2GA083155; WAUBFAFL2GA080255 | WAUBFAFL2GA007385 | WAUBFAFL2GA086153; WAUBFAFL2GA092387; WAUBFAFL2GA011243

WAUBFAFL2GA032156 | WAUBFAFL2GA031735; WAUBFAFL2GA048454

WAUBFAFL2GA089604 | WAUBFAFL2GA091207 | WAUBFAFL2GA050317 | WAUBFAFL2GA047191 | WAUBFAFL2GA070633 | WAUBFAFL2GA091210 | WAUBFAFL2GA081468 | WAUBFAFL2GA088341; WAUBFAFL2GA066453; WAUBFAFL2GA003529 | WAUBFAFL2GA082748 | WAUBFAFL2GA055758 | WAUBFAFL2GA082927 | WAUBFAFL2GA034733; WAUBFAFL2GA070096; WAUBFAFL2GA019701; WAUBFAFL2GA098853; WAUBFAFL2GA054321 | WAUBFAFL2GA061494 | WAUBFAFL2GA031556 | WAUBFAFL2GA082975 | WAUBFAFL2GA060670; WAUBFAFL2GA030729 | WAUBFAFL2GA048776

WAUBFAFL2GA011971; WAUBFAFL2GA027698; WAUBFAFL2GA039480 | WAUBFAFL2GA083608 | WAUBFAFL2GA095371

WAUBFAFL2GA048101; WAUBFAFL2GA042931 | WAUBFAFL2GA009654

WAUBFAFL2GA006396 | WAUBFAFL2GA036157 | WAUBFAFL2GA091532 | WAUBFAFL2GA066484 | WAUBFAFL2GA004096; WAUBFAFL2GA072365 | WAUBFAFL2GA075377 | WAUBFAFL2GA010397

WAUBFAFL2GA018628 | WAUBFAFL2GA037082; WAUBFAFL2GA092700; WAUBFAFL2GA093586 | WAUBFAFL2GA034618

WAUBFAFL2GA068297 | WAUBFAFL2GA015826

WAUBFAFL2GA049278 | WAUBFAFL2GA075069 | WAUBFAFL2GA004471 | WAUBFAFL2GA075301 | WAUBFAFL2GA007046 | WAUBFAFL2GA038071

WAUBFAFL2GA008357 | WAUBFAFL2GA011226 | WAUBFAFL2GA093362 |

WAUBFAFL2GA065285

; WAUBFAFL2GA039124; WAUBFAFL2GA022842 | WAUBFAFL2GA015647 | WAUBFAFL2GA083172; WAUBFAFL2GA073385; WAUBFAFL2GA037955 | WAUBFAFL2GA087321 | WAUBFAFL2GA033310

WAUBFAFL2GA031217 | WAUBFAFL2GA058336 | WAUBFAFL2GA096309 | WAUBFAFL2GA004566 | WAUBFAFL2GA086556 | WAUBFAFL2GA091322 | WAUBFAFL2GA044680; WAUBFAFL2GA025336 | WAUBFAFL2GA083298; WAUBFAFL2GA042816 | WAUBFAFL2GA046218; WAUBFAFL2GA039396 | WAUBFAFL2GA056506; WAUBFAFL2GA026955 | WAUBFAFL2GA000033 | WAUBFAFL2GA050205; WAUBFAFL2GA093295 | WAUBFAFL2GA033355 | WAUBFAFL2GA084385 | WAUBFAFL2GA066548 | WAUBFAFL2GA074696 | WAUBFAFL2GA002607; WAUBFAFL2GA081910 | WAUBFAFL2GA083821 | WAUBFAFL2GA063861 | WAUBFAFL2GA017138; WAUBFAFL2GA028690 | WAUBFAFL2GA032691 | WAUBFAFL2GA062239;

WAUBFAFL2GA045666

| WAUBFAFL2GA024509 | WAUBFAFL2GA017608

WAUBFAFL2GA052360; WAUBFAFL2GA066579 | WAUBFAFL2GA064279 | WAUBFAFL2GA070342 | WAUBFAFL2GA070177 | WAUBFAFL2GA061687

WAUBFAFL2GA020850; WAUBFAFL2GA082393 | WAUBFAFL2GA080594 | WAUBFAFL2GA032710 | WAUBFAFL2GA040595 | WAUBFAFL2GA010805 | WAUBFAFL2GA096147 | WAUBFAFL2GA093717 | WAUBFAFL2GA088825; WAUBFAFL2GA036434 | WAUBFAFL2GA063892; WAUBFAFL2GA000291; WAUBFAFL2GA009069 | WAUBFAFL2GA074407 | WAUBFAFL2GA006348

WAUBFAFL2GA024655 | WAUBFAFL2GA036949; WAUBFAFL2GA079283

WAUBFAFL2GA037793 | WAUBFAFL2GA048714

WAUBFAFL2GA096830 | WAUBFAFL2GA012179 | WAUBFAFL2GA078487; WAUBFAFL2GA093832 | WAUBFAFL2GA050933 | WAUBFAFL2GA017205 | WAUBFAFL2GA031055 | WAUBFAFL2GA057218 | WAUBFAFL2GA002896; WAUBFAFL2GA064833 | WAUBFAFL2GA004826 | WAUBFAFL2GA002381; WAUBFAFL2GA010433; WAUBFAFL2GA089229; WAUBFAFL2GA070664 | WAUBFAFL2GA088713; WAUBFAFL2GA051385 | WAUBFAFL2GA011467; WAUBFAFL2GA043819; WAUBFAFL2GA044209; WAUBFAFL2GA075380 | WAUBFAFL2GA078991 | WAUBFAFL2GA056179 | WAUBFAFL2GA081731; WAUBFAFL2GA037311 | WAUBFAFL2GA033646 | WAUBFAFL2GA062757 | WAUBFAFL2GA061091 | WAUBFAFL2GA001053; WAUBFAFL2GA003143 | WAUBFAFL2GA015664; WAUBFAFL2GA082412 | WAUBFAFL2GA015583; WAUBFAFL2GA011940 | WAUBFAFL2GA043500 | WAUBFAFL2GA092132 | WAUBFAFL2GA046249 | WAUBFAFL2GA060071

WAUBFAFL2GA061463 | WAUBFAFL2GA008195 | WAUBFAFL2GA005880 | WAUBFAFL2GA078733; WAUBFAFL2GA056229 | WAUBFAFL2GA061480 | WAUBFAFL2GA063827; WAUBFAFL2GA078621 | WAUBFAFL2GA076934; WAUBFAFL2GA010366; WAUBFAFL2GA094687 | WAUBFAFL2GA038720 | WAUBFAFL2GA065805

WAUBFAFL2GA047367 | WAUBFAFL2GA074584 | WAUBFAFL2GA025949 | WAUBFAFL2GA053850; WAUBFAFL2GA004129 | WAUBFAFL2GA034568; WAUBFAFL2GA033730 | WAUBFAFL2GA046025 | WAUBFAFL2GA072253 | WAUBFAFL2GA078120; WAUBFAFL2GA060281 | WAUBFAFL2GA009153 | WAUBFAFL2GA032271; WAUBFAFL2GA041472 | WAUBFAFL2GA012490; WAUBFAFL2GA027605 | WAUBFAFL2GA072303 | WAUBFAFL2GA010139 | WAUBFAFL2GA078022; WAUBFAFL2GA060314 | WAUBFAFL2GA034392; WAUBFAFL2GA003210 | WAUBFAFL2GA029029; WAUBFAFL2GA073211 | WAUBFAFL2GA066713 | WAUBFAFL2GA044484; WAUBFAFL2GA097590 | WAUBFAFL2GA026194 | WAUBFAFL2GA073774; WAUBFAFL2GA033713; WAUBFAFL2GA083253; WAUBFAFL2GA066646 | WAUBFAFL2GA088016 | WAUBFAFL2GA039253; WAUBFAFL2GA006821 | WAUBFAFL2GA066386 | WAUBFAFL2GA048406 | WAUBFAFL2GA091157 | WAUBFAFL2GA008052 | WAUBFAFL2GA046252 | WAUBFAFL2GA033923 | WAUBFAFL2GA087142 | WAUBFAFL2GA016832

WAUBFAFL2GA017477 | WAUBFAFL2GA038295 | WAUBFAFL2GA017883 | WAUBFAFL2GA092342 |

WAUBFAFL2GA065173

| WAUBFAFL2GA089621 | WAUBFAFL2GA024770; WAUBFAFL2GA094835 | WAUBFAFL2GA003059; WAUBFAFL2GA028494 | WAUBFAFL2GA024865

WAUBFAFL2GA018225 | WAUBFAFL2GA001344 | WAUBFAFL2GA044355;

WAUBFAFL2GA041519

| WAUBFAFL2GA037020 | WAUBFAFL2GA043433;

WAUBFAFL2GA024218

| WAUBFAFL2GA058837; WAUBFAFL2GA019729 | WAUBFAFL2GA027023

WAUBFAFL2GA096486 | WAUBFAFL2GA062810 | WAUBFAFL2GA017429 | WAUBFAFL2GA050592 | WAUBFAFL2GA005121 | WAUBFAFL2GA058658; WAUBFAFL2GA048129; WAUBFAFL2GA060202 | WAUBFAFL2GA055226

WAUBFAFL2GA049359WAUBFAFL2GA028897 | WAUBFAFL2GA002882; WAUBFAFL2GA031623

WAUBFAFL2GA023697 | WAUBFAFL2GA028835 | WAUBFAFL2GA056652 | WAUBFAFL2GA090249 | WAUBFAFL2GA020928 | WAUBFAFL2GA070972 | WAUBFAFL2GA088811 | WAUBFAFL2GA056408 | WAUBFAFL2GA057235 | WAUBFAFL2GA014529 | WAUBFAFL2GA024073 | WAUBFAFL2GA004955

WAUBFAFL2GA080529 | WAUBFAFL2GA027250 | WAUBFAFL2GA040399 | WAUBFAFL2GA083303 | WAUBFAFL2GA067196; WAUBFAFL2GA021108; WAUBFAFL2GA065979 | WAUBFAFL2GA028589 | WAUBFAFL2GA063214 | WAUBFAFL2GA034859; WAUBFAFL2GA043478; WAUBFAFL2GA039687 | WAUBFAFL2GA084628; WAUBFAFL2GA018421

WAUBFAFL2GA087187 | WAUBFAFL2GA097928 | WAUBFAFL2GA007371; WAUBFAFL2GA029533 | WAUBFAFL2GA077260 | WAUBFAFL2GA092566; WAUBFAFL2GA061432

WAUBFAFL2GA047918; WAUBFAFL2GA044386 | WAUBFAFL2GA083205 | WAUBFAFL2GA095712 | WAUBFAFL2GA030116 | WAUBFAFL2GA062662; WAUBFAFL2GA054660; WAUBFAFL2GA090087 | WAUBFAFL2GA035588 | WAUBFAFL2GA002803 | WAUBFAFL2GA066873; WAUBFAFL2GA067912 | WAUBFAFL2GA040175 | WAUBFAFL2GA069403 | WAUBFAFL2GA073547 | WAUBFAFL2GA093619; WAUBFAFL2GA023733; WAUBFAFL2GA092485; WAUBFAFL2GA011503 | WAUBFAFL2GA071314; WAUBFAFL2GA090395; WAUBFAFL2GA025255; WAUBFAFL2GA013574; WAUBFAFL2GA011954 | WAUBFAFL2GA075640; WAUBFAFL2GA031105 | WAUBFAFL2GA079719 | WAUBFAFL2GA039902; WAUBFAFL2GA098111 | WAUBFAFL2GA072527; WAUBFAFL2GA058112 | WAUBFAFL2GA087660 | WAUBFAFL2GA048678; WAUBFAFL2GA031296

WAUBFAFL2GA090316; WAUBFAFL2GA034067 | WAUBFAFL2GA048731; WAUBFAFL2GA060944 | WAUBFAFL2GA029211 | WAUBFAFL2GA010951 | WAUBFAFL2GA023330; WAUBFAFL2GA063116 | WAUBFAFL2GA076397; WAUBFAFL2GA058840 | WAUBFAFL2GA030374 | WAUBFAFL2GA081728 | WAUBFAFL2GA031329; WAUBFAFL2GA079123 | WAUBFAFL2GA010559; WAUBFAFL2GA078649 | WAUBFAFL2GA066419 | WAUBFAFL2GA011758; WAUBFAFL2GA024395; WAUBFAFL2GA032285; WAUBFAFL2GA053802 | WAUBFAFL2GA016412 | WAUBFAFL2GA061950; WAUBFAFL2GA013235; WAUBFAFL2GA047174; WAUBFAFL2GA089408 | WAUBFAFL2GA090526 |

WAUBFAFL2GA032836

; WAUBFAFL2GA042508; WAUBFAFL2GA026180 | WAUBFAFL2GA078134; WAUBFAFL2GA068526 | WAUBFAFL2GA029595 | WAUBFAFL2GA006723; WAUBFAFL2GA022971 | WAUBFAFL2GA088940 | WAUBFAFL2GA042976; WAUBFAFL2GA072897; WAUBFAFL2GA081454 | WAUBFAFL2GA077307; WAUBFAFL2GA010531 | WAUBFAFL2GA037051 | WAUBFAFL2GA061835 | WAUBFAFL2GA068865 | WAUBFAFL2GA093569

WAUBFAFL2GA018385; WAUBFAFL2GA049474 | WAUBFAFL2GA079963 | WAUBFAFL2GA079896 | WAUBFAFL2GA094284; WAUBFAFL2GA065464 | WAUBFAFL2GA042248

WAUBFAFL2GA022615 | WAUBFAFL2GA068025 | WAUBFAFL2GA079980 | WAUBFAFL2GA055744; WAUBFAFL2GA061804 | WAUBFAFL2GA042962 | WAUBFAFL2GA037759 | WAUBFAFL2GA099615 | WAUBFAFL2GA018824; WAUBFAFL2GA088629 | WAUBFAFL2GA021092 | WAUBFAFL2GA069188; WAUBFAFL2GA087397

WAUBFAFL2GA040533; WAUBFAFL2GA089831 | WAUBFAFL2GA053525 | WAUBFAFL2GA084080 | WAUBFAFL2GA067697 | WAUBFAFL2GA080708; WAUBFAFL2GA020623 | WAUBFAFL2GA087531; WAUBFAFL2GA018547; WAUBFAFL2GA013770 | WAUBFAFL2GA006463; WAUBFAFL2GA091076 | WAUBFAFL2GA025661; WAUBFAFL2GA042122 | WAUBFAFL2GA008438 | WAUBFAFL2GA032903; WAUBFAFL2GA039768; WAUBFAFL2GA006382 | WAUBFAFL2GA051211 | WAUBFAFL2GA098366; WAUBFAFL2GA008164 | WAUBFAFL2GA041701 | WAUBFAFL2GA080501 | WAUBFAFL2GA090302 | WAUBFAFL2GA024963 | WAUBFAFL2GA055050; WAUBFAFL2GA027782 | WAUBFAFL2GA052679 | WAUBFAFL2GA028933 | WAUBFAFL2GA009511; WAUBFAFL2GA056540; WAUBFAFL2GA049345; WAUBFAFL2GA049376 | WAUBFAFL2GA049829 | WAUBFAFL2GA005264 | WAUBFAFL2GA002316

WAUBFAFL2GA037065 | WAUBFAFL2GA041634 | WAUBFAFL2GA058045 | WAUBFAFL2GA097296 | WAUBFAFL2GA029919; WAUBFAFL2GA026888 | WAUBFAFL2GA017947; WAUBFAFL2GA040368; WAUBFAFL2GA023103 | WAUBFAFL2GA012652 | WAUBFAFL2GA070244; WAUBFAFL2GA031461 | WAUBFAFL2GA011744; WAUBFAFL2GA080840 | WAUBFAFL2GA022985 | WAUBFAFL2GA012800; WAUBFAFL2GA095709

WAUBFAFL2GA019388 | WAUBFAFL2GA036384; WAUBFAFL2GA068364 | WAUBFAFL2GA022775 | WAUBFAFL2GA094771 | WAUBFAFL2GA073452; WAUBFAFL2GA059566 | WAUBFAFL2GA009055; WAUBFAFL2GA025577 | WAUBFAFL2GA026292; WAUBFAFL2GA007726 | WAUBFAFL2GA091403 | WAUBFAFL2GA012859; WAUBFAFL2GA018886 | WAUBFAFL2GA031430; WAUBFAFL2GA007306 | WAUBFAFL2GA008391 | WAUBFAFL2GA057638

WAUBFAFL2GA055176 | WAUBFAFL2GA018466; WAUBFAFL2GA068199; WAUBFAFL2GA057008 | WAUBFAFL2GA089022; WAUBFAFL2GA007242 | WAUBFAFL2GA018256

WAUBFAFL2GA069921 | WAUBFAFL2GA097749 | WAUBFAFL2GA061303 | WAUBFAFL2GA003126; WAUBFAFL2GA091451 | WAUBFAFL2GA098299; WAUBFAFL2GA057350 | WAUBFAFL2GA028267 | WAUBFAFL2GA007712 | WAUBFAFL2GA071488 | WAUBFAFL2GA034649; WAUBFAFL2GA028284 | WAUBFAFL2GA017950 | WAUBFAFL2GA015101 | WAUBFAFL2GA035087 | WAUBFAFL2GA017043 | WAUBFAFL2GA087139 | WAUBFAFL2GA057073 | WAUBFAFL2GA069790; WAUBFAFL2GA035932 | WAUBFAFL2GA055923 | WAUBFAFL2GA014580 | WAUBFAFL2GA049510 | WAUBFAFL2GA021481

WAUBFAFL2GA067943 | WAUBFAFL2GA011453; WAUBFAFL2GA020783 | WAUBFAFL2GA052584; WAUBFAFL2GA083687 | WAUBFAFL2GA043593; WAUBFAFL2GA078344 | WAUBFAFL2GA098092 |

WAUBFAFL2GA082698

| WAUBFAFL2GA004082 | WAUBFAFL2GA070714; WAUBFAFL2GA012733 | WAUBFAFL2GA000906 | WAUBFAFL2GA047725; WAUBFAFL2GA089490 | WAUBFAFL2GA035669 | WAUBFAFL2GA093149; WAUBFAFL2GA028009 | WAUBFAFL2GA044257 | WAUBFAFL2GA041956 | WAUBFAFL2GA035235 | WAUBFAFL2GA081776

WAUBFAFL2GA011582 | WAUBFAFL2GA032917 | WAUBFAFL2GA088307 | WAUBFAFL2GA071779 | WAUBFAFL2GA019732 | WAUBFAFL2GA046820 | WAUBFAFL2GA075704 | WAUBFAFL2GA016622; WAUBFAFL2GA074228 | WAUBFAFL2GA070678 | WAUBFAFL2GA024364; WAUBFAFL2GA083009 | WAUBFAFL2GA080918; WAUBFAFL2GA056294

WAUBFAFL2GA059955 | WAUBFAFL2GA095533; WAUBFAFL2GA038152 | WAUBFAFL2GA069644; WAUBFAFL2GA089540 | WAUBFAFL2GA022601 | WAUBFAFL2GA010710; WAUBFAFL2GA017012 | WAUBFAFL2GA031220; WAUBFAFL2GA024381 | WAUBFAFL2GA056098; WAUBFAFL2GA080305; WAUBFAFL2GA088081; WAUBFAFL2GA081616; WAUBFAFL2GA012716 | WAUBFAFL2GA008262 | WAUBFAFL2GA081793 | WAUBFAFL2GA075153; WAUBFAFL2GA058062 | WAUBFAFL2GA008634; WAUBFAFL2GA039463 | WAUBFAFL2GA089313 | WAUBFAFL2GA004888 | WAUBFAFL2GA053735 | WAUBFAFL2GA074245; WAUBFAFL2GA049815 | WAUBFAFL2GA044565; WAUBFAFL2GA016619; WAUBFAFL2GA018483 | WAUBFAFL2GA058899 | WAUBFAFL2GA085505; WAUBFAFL2GA019133 | WAUBFAFL2GA049040 | WAUBFAFL2GA051368; WAUBFAFL2GA064363 | WAUBFAFL2GA007578 | WAUBFAFL2GA056344; WAUBFAFL2GA076190 | WAUBFAFL2GA032299 | WAUBFAFL2GA066078; WAUBFAFL2GA057039 | WAUBFAFL2GA072379 | WAUBFAFL2GA052097 | WAUBFAFL2GA005801 | WAUBFAFL2GA092096 | WAUBFAFL2GA097668

WAUBFAFL2GA028186 | WAUBFAFL2GA092258 | WAUBFAFL2GA075623 | WAUBFAFL2GA094222 | WAUBFAFL2GA037390; WAUBFAFL2GA044498; WAUBFAFL2GA015051 | WAUBFAFL2GA060572; WAUBFAFL2GA018564; WAUBFAFL2GA080319; WAUBFAFL2GA003742 | WAUBFAFL2GA033744; WAUBFAFL2GA048485; WAUBFAFL2GA088338 | WAUBFAFL2GA085228; WAUBFAFL2GA072429

WAUBFAFL2GA033808; WAUBFAFL2GA053928

WAUBFAFL2GA085858 | WAUBFAFL2GA038667; WAUBFAFL2GA075699 | WAUBFAFL2GA094463; WAUBFAFL2GA065710 | WAUBFAFL2GA080174 | WAUBFAFL2GA092597

WAUBFAFL2GA094978 | WAUBFAFL2GA071605; WAUBFAFL2GA026616 | WAUBFAFL2GA070597

WAUBFAFL2GA054092 | WAUBFAFL2GA017866 | WAUBFAFL2GA013798; WAUBFAFL2GA071491 | WAUBFAFL2GA067103 | WAUBFAFL2GA018760 | WAUBFAFL2GA077324 | WAUBFAFL2GA089330 | WAUBFAFL2GA044307; WAUBFAFL2GA025773

WAUBFAFL2GA068929; WAUBFAFL2GA011372 | WAUBFAFL2GA025417; WAUBFAFL2GA050849 | WAUBFAFL2GA031203 | WAUBFAFL2GA079364 | WAUBFAFL2GA075248; WAUBFAFL2GA044694 | WAUBFAFL2GA006477; WAUBFAFL2GA009542; WAUBFAFL2GA017673 | WAUBFAFL2GA026034 | WAUBFAFL2GA049135; WAUBFAFL2GA006656 | WAUBFAFL2GA029872 | WAUBFAFL2GA064895 | WAUBFAFL2GA010240 | WAUBFAFL2GA021903 | WAUBFAFL2GA052844;

WAUBFAFL2GA099369

| WAUBFAFL2GA083012; WAUBFAFL2GA010707 | WAUBFAFL2GA044081 | WAUBFAFL2GA037437; WAUBFAFL2GA044338 | WAUBFAFL2GA092082; WAUBFAFL2GA032531

WAUBFAFL2GA071152 | WAUBFAFL2GA083964 | WAUBFAFL2GA006236

WAUBFAFL2GA025370; WAUBFAFL2GA089862 | WAUBFAFL2GA009668 | WAUBFAFL2GA012814; WAUBFAFL2GA093930 | WAUBFAFL2GA068719; WAUBFAFL2GA099582; WAUBFAFL2GA047563 | WAUBFAFL2GA099565; WAUBFAFL2GA000128; WAUBFAFL2GA050107

WAUBFAFL2GA033128 | WAUBFAFL2GA079820 | WAUBFAFL2GA067229 | WAUBFAFL2GA005345; WAUBFAFL2GA030942 | WAUBFAFL2GA006088 | WAUBFAFL2GA097055 | WAUBFAFL2GA023148; WAUBFAFL2GA015552 | WAUBFAFL2GA059129 | WAUBFAFL2GA062256; WAUBFAFL2GA021836; WAUBFAFL2GA072530; WAUBFAFL2GA086461

WAUBFAFL2GA016295 | WAUBFAFL2GA073189 | WAUBFAFL2GA012585 | WAUBFAFL2GA073337 | WAUBFAFL2GA009458; WAUBFAFL2GA016233 | WAUBFAFL2GA063763; WAUBFAFL2GA055968 | WAUBFAFL2GA068140; WAUBFAFL2GA046591; WAUBFAFL2GA044601 | WAUBFAFL2GA029905 | WAUBFAFL2GA059745 | WAUBFAFL2GA072821; WAUBFAFL2GA044856 | WAUBFAFL2GA097962 | WAUBFAFL2GA089702 | WAUBFAFL2GA060345; WAUBFAFL2GA059146 | WAUBFAFL2GA014837 | WAUBFAFL2GA044954;

WAUBFAFL2GA099470

| WAUBFAFL2GA081504; WAUBFAFL2GA012943; WAUBFAFL2GA085987; WAUBFAFL2GA000064 | WAUBFAFL2GA089019; WAUBFAFL2GA066730

WAUBFAFL2GA084872; WAUBFAFL2GA005829 | WAUBFAFL2GA007340 | WAUBFAFL2GA078683 | WAUBFAFL2GA061740; WAUBFAFL2GA092177 | WAUBFAFL2GA069692 | WAUBFAFL2GA078571 | WAUBFAFL2GA059373 | WAUBFAFL2GA047157; WAUBFAFL2GA003546; WAUBFAFL2GA041911 | WAUBFAFL2GA032528; WAUBFAFL2GA042749 | WAUBFAFL2GA078358; WAUBFAFL2GA059468 | WAUBFAFL2GA068624 | WAUBFAFL2GA093636 | WAUBFAFL2GA079929 | WAUBFAFL2GA034604 | WAUBFAFL2GA036952 | WAUBFAFL2GA060927; WAUBFAFL2GA078909 | WAUBFAFL2GA081079 | WAUBFAFL2GA037227 | WAUBFAFL2GA047353 | WAUBFAFL2GA067165; WAUBFAFL2GA062550 | WAUBFAFL2GA030049 | WAUBFAFL2GA028172 | WAUBFAFL2GA010304 | WAUBFAFL2GA026437; WAUBFAFL2GA090199 | WAUBFAFL2GA038538 | WAUBFAFL2GA086086 | WAUBFAFL2GA062841 | WAUBFAFL2GA056666

WAUBFAFL2GA002431 | WAUBFAFL2GA023196 | WAUBFAFL2GA022548; WAUBFAFL2GA011050 | WAUBFAFL2GA030990 | WAUBFAFL2GA024090 | WAUBFAFL2GA082328 | WAUBFAFL2GA095113 | WAUBFAFL2GA016782 | WAUBFAFL2GA096195; WAUBFAFL2GA074388 | WAUBFAFL2GA097833

WAUBFAFL2GA045392 | WAUBFAFL2GA099050; WAUBFAFL2GA005071 | WAUBFAFL2GA004230 | WAUBFAFL2GA036918; WAUBFAFL2GA067621 | WAUBFAFL2GA031895 | WAUBFAFL2GA030830 | WAUBFAFL2GA007497; WAUBFAFL2GA065206 | WAUBFAFL2GA001599 | WAUBFAFL2GA014871; WAUBFAFL2GA084595 | WAUBFAFL2GA051984; WAUBFAFL2GA050608 | WAUBFAFL2GA013087 | WAUBFAFL2GA050799 | WAUBFAFL2GA093054 | WAUBFAFL2GA076562; WAUBFAFL2GA059227

WAUBFAFL2GA003322 | WAUBFAFL2GA064489 | WAUBFAFL2GA013249 | WAUBFAFL2GA015499 | WAUBFAFL2GA084998 | WAUBFAFL2GA095726 | WAUBFAFL2GA054772 | WAUBFAFL2GA072026 | WAUBFAFL2GA027295 | WAUBFAFL2GA083933 | WAUBFAFL2GA028088; WAUBFAFL2GA092292; WAUBFAFL2GA015339 |

WAUBFAFL2GA030035

| WAUBFAFL2GA092129; WAUBFAFL2GA040922 | WAUBFAFL2GA002557 | WAUBFAFL2GA043996; WAUBFAFL2GA095452 | WAUBFAFL2GA090512 | WAUBFAFL2GA079087 | WAUBFAFL2GA008133 | WAUBFAFL2GA092678; WAUBFAFL2GA028236 | WAUBFAFL2GA086704 | WAUBFAFL2GA067067 | WAUBFAFL2GA006995; WAUBFAFL2GA010884 | WAUBFAFL2GA000100 | WAUBFAFL2GA065450; WAUBFAFL2GA009427 | WAUBFAFL2GA035638 | WAUBFAFL2GA036062 | WAUBFAFL2GA014966; WAUBFAFL2GA022484 | WAUBFAFL2GA094169; WAUBFAFL2GA031346 | WAUBFAFL2GA084208 | WAUBFAFL2GA095998 | WAUBFAFL2GA093720 | WAUBFAFL2GA013106 | WAUBFAFL2GA027913 | WAUBFAFL2GA045537 | WAUBFAFL2GA078070 | WAUBFAFL2GA094012 | WAUBFAFL2GA054352 | WAUBFAFL2GA056585 | WAUBFAFL2GA005507 | WAUBFAFL2GA026082; WAUBFAFL2GA011498 | WAUBFAFL2GA085519 | WAUBFAFL2GA055985 | WAUBFAFL2GA099534 | WAUBFAFL2GA092731 | WAUBFAFL2GA034134 | WAUBFAFL2GA068400 | WAUBFAFL2GA049300

WAUBFAFL2GA048096; WAUBFAFL2GA070454; WAUBFAFL2GA007208; WAUBFAFL2GA020931

WAUBFAFL2GA010996; WAUBFAFL2GA006639 | WAUBFAFL2GA065089 | WAUBFAFL2GA046669 | WAUBFAFL2GA029175 | WAUBFAFL2GA071782 | WAUBFAFL2GA065724; WAUBFAFL2GA086038 | WAUBFAFL2GA088422 | WAUBFAFL2GA062354

WAUBFAFL2GA070289

; WAUBFAFL2GA026499 | WAUBFAFL2GA075850 | WAUBFAFL2GA081647; WAUBFAFL2GA087285

WAUBFAFL2GA098612; WAUBFAFL2GA019617 | WAUBFAFL2GA098013 | WAUBFAFL2GA078702 | WAUBFAFL2GA020878 | WAUBFAFL2GA067683 | WAUBFAFL2GA098917; WAUBFAFL2GA052875 | WAUBFAFL2GA017706 | WAUBFAFL2GA054996 | WAUBFAFL2GA099839 | WAUBFAFL2GA055663

WAUBFAFL2GA023165 | WAUBFAFL2GA032173; WAUBFAFL2GA000498 | WAUBFAFL2GA077582 | WAUBFAFL2GA042153; WAUBFAFL2GA083981 | WAUBFAFL2GA017463 | WAUBFAFL2GA090641; WAUBFAFL2GA030326

WAUBFAFL2GA034280 |

WAUBFAFL2GA051614

; WAUBFAFL2GA085214; WAUBFAFL2GA009816 | WAUBFAFL2GA002784; WAUBFAFL2GA064699 | WAUBFAFL2GA069899; WAUBFAFL2GA084791 | WAUBFAFL2GA046123 | WAUBFAFL2GA088257; WAUBFAFL2GA097430 | WAUBFAFL2GA080627; WAUBFAFL2GA017396 | WAUBFAFL2GA091479 | WAUBFAFL2GA003918 | WAUBFAFL2GA003966 | WAUBFAFL2GA058465; WAUBFAFL2GA090865; WAUBFAFL2GA035591; WAUBFAFL2GA047272

WAUBFAFL2GA090168; WAUBFAFL2GA083852 |

WAUBFAFL2GA094625

| WAUBFAFL2GA042184 | WAUBFAFL2GA012912 | WAUBFAFL2GA004258; WAUBFAFL2GA057543 | WAUBFAFL2GA049653 | WAUBFAFL2GA087304; WAUBFAFL2GA079798 | WAUBFAFL2GA002090; WAUBFAFL2GA097475 | WAUBFAFL2GA089506; WAUBFAFL2GA093524; WAUBFAFL2GA003885 | WAUBFAFL2GA090171 | WAUBFAFL2GA069868

WAUBFAFL2GA042783 | WAUBFAFL2GA095158 | WAUBFAFL2GA099047 | WAUBFAFL2GA046087 | WAUBFAFL2GA046526 | WAUBFAFL2GA072785 | WAUBFAFL2GA050480 | WAUBFAFL2GA051886 | WAUBFAFL2GA025563 | WAUBFAFL2GA090994 | WAUBFAFL2GA059518 | WAUBFAFL2GA067246; WAUBFAFL2GA006754 | WAUBFAFL2GA023151 | WAUBFAFL2GA086511 | WAUBFAFL2GA019472; WAUBFAFL2GA009380 | WAUBFAFL2GA064783; WAUBFAFL2GA041665 | WAUBFAFL2GA002638; WAUBFAFL2GA036935; WAUBFAFL2GA045070; WAUBFAFL2GA028611 | WAUBFAFL2GA063584 | WAUBFAFL2GA089425

WAUBFAFL2GA078859; WAUBFAFL2GA050172; WAUBFAFL2GA042833; WAUBFAFL2GA050124 | WAUBFAFL2GA057140 | WAUBFAFL2GA096682 | WAUBFAFL2GA052519

WAUBFAFL2GA057557; WAUBFAFL2GA080689 | WAUBFAFL2GA016135

WAUBFAFL2GA008066; WAUBFAFL2GA074438; WAUBFAFL2GA025434; WAUBFAFL2GA081678 | WAUBFAFL2GA060197 | WAUBFAFL2GA090557

WAUBFAFL2GA069529; WAUBFAFL2GA066162

WAUBFAFL2GA054819 | WAUBFAFL2GA081020 | WAUBFAFL2GA071877 | WAUBFAFL2GA093622 | WAUBFAFL2GA003501; WAUBFAFL2GA050818 | WAUBFAFL2GA095550

WAUBFAFL2GA072771 | WAUBFAFL2GA081986; WAUBFAFL2GA057834 | WAUBFAFL2GA044839 | WAUBFAFL2GA022940 | WAUBFAFL2GA003336; WAUBFAFL2GA011128; WAUBFAFL2GA050429 | WAUBFAFL2GA002462; WAUBFAFL2GA009041 | WAUBFAFL2GA085469 | WAUBFAFL2GA011596 | WAUBFAFL2GA042489 | WAUBFAFL2GA085889 | WAUBFAFL2GA095869; WAUBFAFL2GA043948; WAUBFAFL2GA080837 | WAUBFAFL2GA071359; WAUBFAFL2GA095449 | WAUBFAFL2GA027734; WAUBFAFL2GA023957

WAUBFAFL2GA099162; WAUBFAFL2GA031962 | WAUBFAFL2GA040385; WAUBFAFL2GA008553; WAUBFAFL2GA036398 | WAUBFAFL2GA074360 | WAUBFAFL2GA042430 | WAUBFAFL2GA064587 | WAUBFAFL2GA018497 | WAUBFAFL2GA068414 | WAUBFAFL2GA049930 | WAUBFAFL2GA063407; WAUBFAFL2GA033484 | WAUBFAFL2GA037860 | WAUBFAFL2GA075282; WAUBFAFL2GA083690 | WAUBFAFL2GA095144 | WAUBFAFL2GA035395 | WAUBFAFL2GA006043 | WAUBFAFL2GA059924 | WAUBFAFL2GA042377 | WAUBFAFL2GA061267 | WAUBFAFL2GA010612 | WAUBFAFL2GA084550; WAUBFAFL2GA005474; WAUBFAFL2GA082488 | WAUBFAFL2GA086850 | WAUBFAFL2GA063259 | WAUBFAFL2GA017494 | WAUBFAFL2GA029970 | WAUBFAFL2GA043299 | WAUBFAFL2GA095029 | WAUBFAFL2GA063942; WAUBFAFL2GA074651 | WAUBFAFL2GA011078 | WAUBFAFL2GA016829 | WAUBFAFL2GA077310 | WAUBFAFL2GA038622 | WAUBFAFL2GA001179; WAUBFAFL2GA017172 | WAUBFAFL2GA086010; WAUBFAFL2GA030889; WAUBFAFL2GA061060 | WAUBFAFL2GA015020; WAUBFAFL2GA093913; WAUBFAFL2GA052732; WAUBFAFL2GA072009; WAUBFAFL2GA049880; WAUBFAFL2GA068090; WAUBFAFL2GA003031; WAUBFAFL2GA051046; WAUBFAFL2GA023618; WAUBFAFL2GA063293 | WAUBFAFL2GA062094 | WAUBFAFL2GA068932; WAUBFAFL2GA025028 | WAUBFAFL2GA029578; WAUBFAFL2GA069885; WAUBFAFL2GA043741 | WAUBFAFL2GA032447 | WAUBFAFL2GA065884 | WAUBFAFL2GA063357 | WAUBFAFL2GA017981;

WAUBFAFL2GA040340

| WAUBFAFL2GA099677; WAUBFAFL2GA022131 | WAUBFAFL2GA066940 | WAUBFAFL2GA078585; WAUBFAFL2GA085603 | WAUBFAFL2GA096312 | WAUBFAFL2GA014482; WAUBFAFL2GA037678 | WAUBFAFL2GA082300; WAUBFAFL2GA062743 | WAUBFAFL2GA051452 | WAUBFAFL2GA043254 | WAUBFAFL2GA074312 | WAUBFAFL2GA032898; WAUBFAFL2GA096620 | WAUBFAFL2GA006589; WAUBFAFL2GA073807 | WAUBFAFL2GA014725 | WAUBFAFL2GA071054; WAUBFAFL2GA049250 | WAUBFAFL2GA008827; WAUBFAFL2GA047014 | WAUBFAFL2GA097542; WAUBFAFL2GA016362 | WAUBFAFL2GA052326 | WAUBFAFL2GA026745 | WAUBFAFL2GA000596 | WAUBFAFL2GA052388 | WAUBFAFL2GA023716 | WAUBFAFL2GA084841 | WAUBFAFL2GA043755;

WAUBFAFL2GA043609

| WAUBFAFL2GA033419 | WAUBFAFL2GA014191; WAUBFAFL2GA092065 | WAUBFAFL2GA013476 | WAUBFAFL2GA094270 | WAUBFAFL2GA086895 | WAUBFAFL2GA097279 | WAUBFAFL2GA037440; WAUBFAFL2GA061916; WAUBFAFL2GA041309; WAUBFAFL2GA096004 | WAUBFAFL2GA084046; WAUBFAFL2GA083673; WAUBFAFL2GA063746 | WAUBFAFL2GA054528; WAUBFAFL2GA082989 | WAUBFAFL2GA062564; WAUBFAFL2GA033422; WAUBFAFL2GA049491 | WAUBFAFL2GA022212 | WAUBFAFL2GA007113; WAUBFAFL2GA054643 | WAUBFAFL2GA040614 | WAUBFAFL2GA089800 | WAUBFAFL2GA012408 | WAUBFAFL2GA015034; WAUBFAFL2GA055873 | WAUBFAFL2GA082183; WAUBFAFL2GA015311; WAUBFAFL2GA019844 | WAUBFAFL2GA004079; WAUBFAFL2GA045313 | WAUBFAFL2GA061933; WAUBFAFL2GA018001 | WAUBFAFL2GA060782; WAUBFAFL2GA034926 | WAUBFAFL2GA053685 | WAUBFAFL2GA055243 | WAUBFAFL2GA067876 | WAUBFAFL2GA086945

WAUBFAFL2GA036353 | WAUBFAFL2GA024476; WAUBFAFL2GA062516 | WAUBFAFL2GA063925; WAUBFAFL2GA023411; WAUBFAFL2GA037115

WAUBFAFL2GA062421 |

WAUBFAFL2GA021710

; WAUBFAFL2GA085052 | WAUBFAFL2GA068543; WAUBFAFL2GA039298; WAUBFAFL2GA030925 | WAUBFAFL2GA023070; WAUBFAFL2GA000193

WAUBFAFL2GA010724 | WAUBFAFL2GA025451 | WAUBFAFL2GA064475

WAUBFAFL2GA053542 | WAUBFAFL2GA098027 | WAUBFAFL2GA061995 | WAUBFAFL2GA019150; WAUBFAFL2GA098030 | WAUBFAFL2GA038460 | WAUBFAFL2GA021139; WAUBFAFL2GA010142; WAUBFAFL2GA072690 | WAUBFAFL2GA085262; WAUBFAFL2GA036711 | WAUBFAFL2GA008617; WAUBFAFL2GA019715; WAUBFAFL2GA037356; WAUBFAFL2GA062984 | WAUBFAFL2GA047630

WAUBFAFL2GA081972 | WAUBFAFL2GA094186 | WAUBFAFL2GA025823 | WAUBFAFL2GA097041 | WAUBFAFL2GA058871 | WAUBFAFL2GA002560; WAUBFAFL2GA016331 | WAUBFAFL2GA025384

WAUBFAFL2GA035882 | WAUBFAFL2GA065903; WAUBFAFL2GA026759; WAUBFAFL2GA035123 | WAUBFAFL2GA085035; WAUBFAFL2GA091028 | WAUBFAFL2GA033470; WAUBFAFL2GA039706 | WAUBFAFL2GA027183; WAUBFAFL2GA098836; WAUBFAFL2GA005295; WAUBFAFL2GA024722; WAUBFAFL2GA072074 | WAUBFAFL2GA097010 | WAUBFAFL2GA078005

WAUBFAFL2GA000534 | WAUBFAFL2GA063794 | WAUBFAFL2GA012747 | WAUBFAFL2GA051001 | WAUBFAFL2GA036210; WAUBFAFL2GA027474; WAUBFAFL2GA011548; WAUBFAFL2GA073953; WAUBFAFL2GA016409 | WAUBFAFL2GA025174 | WAUBFAFL2GA011338 | WAUBFAFL2GA067487 | WAUBFAFL2GA023960; WAUBFAFL2GA060507 | WAUBFAFL2GA054500; WAUBFAFL2GA052701 | WAUBFAFL2GA066047 | WAUBFAFL2GA008701 | WAUBFAFL2GA046283; WAUBFAFL2GA086587 | WAUBFAFL2GA094382 | WAUBFAFL2GA091126 | WAUBFAFL2GA002820 | WAUBFAFL2GA077033 | WAUBFAFL2GA098898; WAUBFAFL2GA007130 | WAUBFAFL2GA071961; WAUBFAFL2GA052455 | WAUBFAFL2GA020511; WAUBFAFL2GA015163 | WAUBFAFL2GA099971 | WAUBFAFL2GA055128; WAUBFAFL2GA059776; WAUBFAFL2GA060037 | WAUBFAFL2GA086069

WAUBFAFL2GA053704; WAUBFAFL2GA049894 | WAUBFAFL2GA035753; WAUBFAFL2GA023067; WAUBFAFL2GA010870; WAUBFAFL2GA050043 | WAUBFAFL2GA052245 | WAUBFAFL2GA065349 | WAUBFAFL2GA074178 | WAUBFAFL2GA034781 | WAUBFAFL2GA021612; WAUBFAFL2GA028124 | WAUBFAFL2GA036272; WAUBFAFL2GA062435 | WAUBFAFL2GA003787; WAUBFAFL2GA018337; WAUBFAFL2GA069725

WAUBFAFL2GA047613 | WAUBFAFL2GA097492 | WAUBFAFL2GA090882 | WAUBFAFL2GA029726; WAUBFAFL2GA040743

WAUBFAFL2GA008956

WAUBFAFL2GA026003; WAUBFAFL2GA032934 | WAUBFAFL2GA013591 | WAUBFAFL2GA000114; WAUBFAFL2GA005586; WAUBFAFL2GA020301

WAUBFAFL2GA057722; WAUBFAFL2GA025806; WAUBFAFL2GA045201 | WAUBFAFL2GA050270 | WAUBFAFL2GA054075

WAUBFAFL2GA004664 | WAUBFAFL2GA046395 | WAUBFAFL2GA034120

WAUBFAFL2GA086220 | WAUBFAFL2GA065433 | WAUBFAFL2GA029032 | WAUBFAFL2GA074732 | WAUBFAFL2GA014420; WAUBFAFL2GA028852 | WAUBFAFL2GA071071; WAUBFAFL2GA036515 | WAUBFAFL2GA075654; WAUBFAFL2GA072950 | WAUBFAFL2GA069353

WAUBFAFL2GA085116 | WAUBFAFL2GA044369 | WAUBFAFL2GA014076

WAUBFAFL2GA065755; WAUBFAFL2GA005815 | WAUBFAFL2GA075511; WAUBFAFL2GA018919; WAUBFAFL2GA000050 | WAUBFAFL2GA029757 | WAUBFAFL2GA050169 | WAUBFAFL2GA037664; WAUBFAFL2GA014501

WAUBFAFL2GA073001 | WAUBFAFL2GA064427 | WAUBFAFL2GA052357 | WAUBFAFL2GA080613 | WAUBFAFL2GA021867 | WAUBFAFL2GA025627 | WAUBFAFL2GA065125; WAUBFAFL2GA091594; WAUBFAFL2GA080787 | WAUBFAFL2GA028513 | WAUBFAFL2GA054383; WAUBFAFL2GA073628; WAUBFAFL2GA008181 | WAUBFAFL2GA033369 | WAUBFAFL2GA053895; WAUBFAFL2GA095225

WAUBFAFL2GA082135; WAUBFAFL2GA093877; WAUBFAFL2GA088355; WAUBFAFL2GA070566 | WAUBFAFL2GA029225 | WAUBFAFL2GA009508 | WAUBFAFL2GA011629; WAUBFAFL2GA005930 | WAUBFAFL2GA028303; WAUBFAFL2GA038586 | WAUBFAFL2GA061575; WAUBFAFL2GA057848; WAUBFAFL2GA090722 | WAUBFAFL2GA037177 | WAUBFAFL2GA059759 | WAUBFAFL2GA087755; WAUBFAFL2GA003675 | WAUBFAFL2GA057087 | WAUBFAFL2GA093314 | WAUBFAFL2GA014028;

WAUBFAFL2GA047465WAUBFAFL2GA013655 | WAUBFAFL2GA085147 | WAUBFAFL2GA023795; WAUBFAFL2GA037342 | WAUBFAFL2GA066985; WAUBFAFL2GA093801 | WAUBFAFL2GA012120; WAUBFAFL2GA009038 | WAUBFAFL2GA025918 | WAUBFAFL2GA077887; WAUBFAFL2GA048535 | WAUBFAFL2GA071989; WAUBFAFL2GA096021

WAUBFAFL2GA077775 | WAUBFAFL2GA000260; WAUBFAFL2GA085441; WAUBFAFL2GA043142 | WAUBFAFL2GA003403; WAUBFAFL2GA051628 | WAUBFAFL2GA000730 | WAUBFAFL2GA060667 | WAUBFAFL2GA002087

WAUBFAFL2GA072348 | WAUBFAFL2GA028043 | WAUBFAFL2GA004681 | WAUBFAFL2GA061642; WAUBFAFL2GA092549; WAUBFAFL2GA061690 | WAUBFAFL2GA044145 | WAUBFAFL2GA064461; WAUBFAFL2GA086508 | WAUBFAFL2GA045442

WAUBFAFL2GA056697 | WAUBFAFL2GA064766; WAUBFAFL2GA076013

WAUBFAFL2GA043125 | WAUBFAFL2GA013624 | WAUBFAFL2GA081566

WAUBFAFL2GA083737; WAUBFAFL2GA089957 | WAUBFAFL2GA018029

WAUBFAFL2GA015146 | WAUBFAFL2GA024137 | WAUBFAFL2GA012781 | WAUBFAFL2GA063939

WAUBFAFL2GA073094 | WAUBFAFL2GA080806;

WAUBFAFL2GA045120

| WAUBFAFL2GA055565 | WAUBFAFL2GA081521; WAUBFAFL2GA070308; WAUBFAFL2GA049569 | WAUBFAFL2GA067781

WAUBFAFL2GA053203; WAUBFAFL2GA047319; WAUBFAFL2GA008861 | WAUBFAFL2GA070115;

WAUBFAFL2GA061558WAUBFAFL2GA065013; WAUBFAFL2GA041018 | WAUBFAFL2GA058756 | WAUBFAFL2GA017317 | WAUBFAFL2GA046414 | WAUBFAFL2GA002252; WAUBFAFL2GA092969

WAUBFAFL2GA098495 | WAUBFAFL2GA000758 | WAUBFAFL2GA029399 | WAUBFAFL2GA004115 | WAUBFAFL2GA088663 | WAUBFAFL2GA069451 | WAUBFAFL2GA076514; WAUBFAFL2GA039656 | WAUBFAFL2GA069174; WAUBFAFL2GA041407 | WAUBFAFL2GA052522; WAUBFAFL2GA092843; WAUBFAFL2GA059681 | WAUBFAFL2GA086721 | WAUBFAFL2GA040046 | WAUBFAFL2GA050091 | WAUBFAFL2GA062774 | WAUBFAFL2GA066324; WAUBFAFL2GA056490 | WAUBFAFL2GA094589 | WAUBFAFL2GA094236; WAUBFAFL2GA047501 | WAUBFAFL2GA022730

WAUBFAFL2GA092115 | WAUBFAFL2GA031282 | WAUBFAFL2GA081051; WAUBFAFL2GA003627; WAUBFAFL2GA083396 | WAUBFAFL2GA063889; WAUBFAFL2GA006835 | WAUBFAFL2GA081969 | WAUBFAFL2GA025319; WAUBFAFL2GA073872; WAUBFAFL2GA071846; WAUBFAFL2GA002414 | WAUBFAFL2GA093975 | WAUBFAFL2GA077114 | WAUBFAFL2GA046994 | WAUBFAFL2GA046557 | WAUBFAFL2GA071698; WAUBFAFL2GA093331; WAUBFAFL2GA023053 | WAUBFAFL2GA002915; WAUBFAFL2GA096956; WAUBFAFL2GA080580; WAUBFAFL2GA026163 | WAUBFAFL2GA004390; WAUBFAFL2GA067554

WAUBFAFL2GA038877 | WAUBFAFL2GA064444 | WAUBFAFL2GA016152; WAUBFAFL2GA088937; WAUBFAFL2GA051340 | WAUBFAFL2GA098822

WAUBFAFL2GA040287; WAUBFAFL2GA050513 | WAUBFAFL2GA070969; WAUBFAFL2GA061396; WAUBFAFL2GA072804 | WAUBFAFL2GA066954 | WAUBFAFL2GA065996 | WAUBFAFL2GA079879; WAUBFAFL2GA035218; WAUBFAFL2GA037776; WAUBFAFL2GA014322 | WAUBFAFL2GA071765

WAUBFAFL2GA005765 | WAUBFAFL2GA040659 | WAUBFAFL2GA088906; WAUBFAFL2GA000761 | WAUBFAFL2GA054576 | WAUBFAFL2GA032464 | WAUBFAFL2GA088498

WAUBFAFL2GA055159; WAUBFAFL2GA058613 | WAUBFAFL2GA036241 | WAUBFAFL2GA069157; WAUBFAFL2GA091367 | WAUBFAFL2GA039270

WAUBFAFL2GA054609; WAUBFAFL2GA001893 | WAUBFAFL2GA061088 | WAUBFAFL2GA081115 | WAUBFAFL2GA016250 | WAUBFAFL2GA093443 | WAUBFAFL2GA062872 | WAUBFAFL2GA047529 | WAUBFAFL2GA089201 | WAUBFAFL2GA040208 | WAUBFAFL2GA099338 | WAUBFAFL2GA068817

WAUBFAFL2GA038314; WAUBFAFL2GA020413 | WAUBFAFL2GA055369 | WAUBFAFL2GA036207 | WAUBFAFL2GA020279; WAUBFAFL2GA084029 | WAUBFAFL2GA006270 | WAUBFAFL2GA057025 | WAUBFAFL2GA099307 | WAUBFAFL2GA009797 | WAUBFAFL2GA077100 | WAUBFAFL2GA076058 | WAUBFAFL2GA010917; WAUBFAFL2GA040130 | WAUBFAFL2GA019553 | WAUBFAFL2GA040290;

WAUBFAFL2GA054965

| WAUBFAFL2GA024431 | WAUBFAFL2GA027040

WAUBFAFL2GA072513; WAUBFAFL2GA001120 | WAUBFAFL2GA060748; WAUBFAFL2GA039012; WAUBFAFL2GA004387 | WAUBFAFL2GA038149 | WAUBFAFL2GA060961 | WAUBFAFL2GA066999 | WAUBFAFL2GA004101 | WAUBFAFL2GA070079; WAUBFAFL2GA093121 | WAUBFAFL2GA005216 | WAUBFAFL2GA042234; WAUBFAFL2GA041388 | WAUBFAFL2GA028592 | WAUBFAFL2GA036224 | WAUBFAFL2GA038118 | WAUBFAFL2GA042315; WAUBFAFL2GA098139; WAUBFAFL2GA091854 | WAUBFAFL2GA061351; WAUBFAFL2GA030021 | WAUBFAFL2GA012294 | WAUBFAFL2GA017303 | WAUBFAFL2GA099761 | WAUBFAFL2GA098125 | WAUBFAFL2GA035607 | WAUBFAFL2GA059101 | WAUBFAFL2GA025952 | WAUBFAFL2GA041553

WAUBFAFL2GA047482; WAUBFAFL2GA055727; WAUBFAFL2GA040077

WAUBFAFL2GA064668; WAUBFAFL2GA053220 | WAUBFAFL2GA069773; WAUBFAFL2GA049328; WAUBFAFL2GA018175 | WAUBFAFL2GA086878

WAUBFAFL2GA081034 | WAUBFAFL2GA047000 | WAUBFAFL2GA023893 | WAUBFAFL2GA058921 | WAUBFAFL2GA048504 | WAUBFAFL2GA002350

WAUBFAFL2GA014224

WAUBFAFL2GA031833; WAUBFAFL2GA051922

WAUBFAFL2GA058403 | WAUBFAFL2GA089635 | WAUBFAFL2GA096729 | WAUBFAFL2GA025126

WAUBFAFL2GA096844 | WAUBFAFL2GA069269 | WAUBFAFL2GA023926; WAUBFAFL2GA042265 | WAUBFAFL2GA089117 | WAUBFAFL2GA007001; WAUBFAFL2GA063486; WAUBFAFL2GA012053 | WAUBFAFL2GA017284; WAUBFAFL2GA044212 | WAUBFAFL2GA034019; WAUBFAFL2GA059065 | WAUBFAFL2GA079428

WAUBFAFL2GA045229; WAUBFAFL2GA000971 | WAUBFAFL2GA003384; WAUBFAFL2GA041715; WAUBFAFL2GA052178

WAUBFAFL2GA051290 | WAUBFAFL2GA010867 | WAUBFAFL2GA040967 | WAUBFAFL2GA027538 | WAUBFAFL2GA070860 | WAUBFAFL2GA090025 | WAUBFAFL2GA027362 | WAUBFAFL2GA020010 | WAUBFAFL2GA085018 | WAUBFAFL2GA096701; WAUBFAFL2GA035042 | WAUBFAFL2GA003837 | WAUBFAFL2GA047160; WAUBFAFL2GA039625; WAUBFAFL2GA054934 | WAUBFAFL2GA070938; WAUBFAFL2GA002641 | WAUBFAFL2GA051967 | WAUBFAFL2GA051144 | WAUBFAFL2GA070874; WAUBFAFL2GA037132; WAUBFAFL2GA077890; WAUBFAFL2GA074262; WAUBFAFL2GA081258; WAUBFAFL2GA038409 | WAUBFAFL2GA032805; WAUBFAFL2GA084015 | WAUBFAFL2GA056909; WAUBFAFL2GA069787 | WAUBFAFL2GA002056 | WAUBFAFL2GA011615

WAUBFAFL2GA061530 | WAUBFAFL2GA059504 | WAUBFAFL2GA076125 | WAUBFAFL2GA076321 | WAUBFAFL2GA039141; WAUBFAFL2GA065335 | WAUBFAFL2GA070034; WAUBFAFL2GA039804 | WAUBFAFL2GA062788 | WAUBFAFL2GA036420 | WAUBFAFL2GA089487; WAUBFAFL2GA081826; WAUBFAFL2GA089649; WAUBFAFL2GA086654 | WAUBFAFL2GA081227; WAUBFAFL2GA019620; WAUBFAFL2GA066775; WAUBFAFL2GA073533 | WAUBFAFL2GA040628 | WAUBFAFL2GA096939; WAUBFAFL2GA070776; WAUBFAFL2GA082104 | WAUBFAFL2GA051550 | WAUBFAFL2GA050222; WAUBFAFL2GA018239;

WAUBFAFL2GA009394

| WAUBFAFL2GA025207; WAUBFAFL2GA057137 | WAUBFAFL2GA065268; WAUBFAFL2GA086279 | WAUBFAFL2GA012635

WAUBFAFL2GA066842 | WAUBFAFL2GA038068 | WAUBFAFL2GA008360 | WAUBFAFL2GA065562; WAUBFAFL2GA016118 | WAUBFAFL2GA047949 |

WAUBFAFL2GA061155

; WAUBFAFL2GA004776; WAUBFAFL2GA082202; WAUBFAFL2GA040788 | WAUBFAFL2GA092972 | WAUBFAFL2GA099873 | WAUBFAFL2GA048079 | WAUBFAFL2GA008696 | WAUBFAFL2GA044548 | WAUBFAFL2GA075802 | WAUBFAFL2GA083513

WAUBFAFL2GA052536; WAUBFAFL2GA001229 | WAUBFAFL2GA089327; WAUBFAFL2GA076612; WAUBFAFL2GA008102 | WAUBFAFL2GA060295 | WAUBFAFL2GA051855 | WAUBFAFL2GA098478; WAUBFAFL2GA015969 | WAUBFAFL2GA089909 | WAUBFAFL2GA068204; WAUBFAFL2GA094267;

WAUBFAFL2GA050141

; WAUBFAFL2GA017124 | WAUBFAFL2GA003370 | WAUBFAFL2GA092857; WAUBFAFL2GA036756

WAUBFAFL2GA017270; WAUBFAFL2GA016605 | WAUBFAFL2GA015065 | WAUBFAFL2GA020802 | WAUBFAFL2GA056893; WAUBFAFL2GA041343; WAUBFAFL2GA092213; WAUBFAFL2GA038572; WAUBFAFL2GA035641 | WAUBFAFL2GA070549 | WAUBFAFL2GA035316 | WAUBFAFL2GA093281; WAUBFAFL2GA086346 | WAUBFAFL2GA016121 | WAUBFAFL2GA068316; WAUBFAFL2GA078926 |